Přehled základních druhů kamenů a jejich použití:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled základních druhů kamenů a jejich použití:"

Transkript

1 Přehled základních druhů kamenů a jejich použití: Achát. Vrstevnatý chalcedon. Achát je povaţován za talisman umělců. Jeho nejdůleţitějším aspektem je totiţ podpora tvořivosti. Další oblast jeho projevu je sexualita a vztahové problémy. Na fyzické rovině je jeho působnost při odstraňování jedů z těla. Achátové jeskyňky (geody) se pouţívají u rizikových těhotenství, konkrétně jde o ochranu a udrţení plodu. Na plodnost ať uţ fyzickou či myšlenkovou má dopad mechový achát. Pouţívá se i na močové cesty. Čakerně lze pouţít na všechna centra, ale velice často jsou k dostání barvené acháty, zejména modré, zelené,fialové a růţové. Achát s vodou. Kolena, klouby, zkostnatělé postoje, postupy, názory (zejména ve vztahu dítě - rodič).

2 Akvamarín. Světle modrý aţ nazelenalý beryl. Dutiny, sliznice, plíce, horní cesty dýchací, tlumení kašle, štítná ţláza, oči. Pátá čakra. Alabastr. Bílá forma selenitu (sádrovce). Čistota jednání a myšlenek, věštecké sny, vysoká podpora intuice. Šestá a sedmá čakra. Alexandrit. Chryzoberyl. Za denního světla zelený, při umělém fialový. Schizofrenie, nervový systém, transformace. Čtvrtá a šestá čakra. Almandin.

3 Granát nejčastěji tmavě červené barvy, můţe být aţ nafialovělý. Dodavatel energie, zvýšení tlaku, vitalita, krizové situace, odvaha, vůle jít dál i přes odpor nebo překáţky, krvetvorba. První čakra. Amazonit. Zelený ţivec. Amazonit lze velice dobře pouţít ke zklidnění, je to výtečný pomocník k tlumení afektů (aby člověk neřekl někomu ve vzteku, co by ho vzápětí na to mrzelo). Srdeční problémy, ulehčení porodu, rovnováha rozumu a intuice. Čakerní působení aktivizace srdeční oblasti. Ametrín. Fialový a ţlutý křemen. Pouţívá se k produchovnění ega, aby byly činy vedeny s nadhledem. Meditace, vnitřní klid, strach, psychosomatické potíţe. Ametyst. Fialový křemen. Je pouţíván především jako duchovní kámen, přivádí do nadhledu. Vynikající výsledky při zvládání závislostí (Ametystos z řečtiny střízlivý, neopojný.), vhodný také na společenské akce a chrání i před opilými lidmi. Velmi dobré vyuţití jako budík. Upraví spánek tak, aby proběhly všechny tři fáze a člověk vstal rovnou probuzený, kdyţ procitne. Lze pouţít i kdyţ nemůţete usnout. Velmi dobře se uplatní jako meditační kámen, při zvyšování koncentrace a zlepšení paměti. Rozvinutí intuice.ametystová drůza přiloţená na temeno hlavy často pomůţe od bolesti hlavy a při migrénách. Také se pouţívá na nabíjení a očištění jiných kamenů a

4 na patogenní zóny. Nejčastější pouţíván na šesté a sedmé čakře.některé ametysty ztrácejí na slunci barvu. Apatit. Fosforečnan vápenatý s fluórem a chlórem. Odstraňování bradavic, kosti, klouby, zuby. Nerozhodnost, samostatnost, činorodost. Čakerně šestá (v prodeji je tmavě modrý), někdy čtvrtá nebo třetí zelený nebo ţlutý lze sehnat v přírodním krystalu. Apofylit. Čirý nebo namodralý aţ zelený vodnatý křemičitan draselnovápenatý s fluorem. Pomáhá uvolňovat zaseklé emoce. Vynikající pomocník kineziologů! Komplexy méněcennosti, otevřenost,intuice,čistota, kosti, klouby, zuby. Nejčastěji od čtvrté čakry výše. Aragonit.

5 Uhličitan vápenatý.vše co souvisí s vápníkem. Kosti (zejména při zlomeninách), klouby, zuby. Osteoporózy, těhotenství, mateřství, tvorba mléka, střeva, stres, přecitlivělost. Čakra třetí nebo druhá. Aventurín. Kusový křemen se zarostlými šupinkami slíd nebo hematitu nejčastěji v barvě zelené, skořicové nebo modré. Pochopení přírodních zákonitostí, migréna, srdeční problémy, alergie, nervové zklidnění, naděje. Čakerně druhá, nejčastěji čtvrtá, modrý podle zabarvení pátá nebo šestá. Azurit. Uhličitan mědi. Řešení problémů, nové nápady, intuice, jasnovidnost, ochrana, paměť, koncentrace. Šestá čakra. Beryl. Křemičitan berylnatohlinitý. Zlepšení zraku, odstraňování škodlivých látek z těla, rakovina střeva, průjem, nadýmání. Zvýšení schopnosti nervové soustavy čerpat energii z přírody a univerza. Čtvrtá, třetí čakra.

6 Brazilit. Jde o brazilský typ citrínu v barvě ţlutozelené. Ochrana před nočními děsy a proti pomočování. Třetí čakra. Býčí oko. Krokydolit červené barvy převáţně získané zahřátím tygřího oka. Střevní problémy, vitalita, neprůbojnost. První a druhá čakra. Celestin. Síran strontnatý zejména v modré barvě. Navyšování vibrací, štítná ţláza, pocit zbytečnosti. Pátá čakra. Citrín. Ţlutý křemen. Práce s energií těla, rozvod z míst přebytku do míst v nedostatku energie, Ochrana před počítačovým zářením, slinivka, slezina, ţaludeční problémy, úprava metabolismu. Třetí čakra.

7 Čaroit. Velice sloţitý zásaditý křemičitan draselnovápenatosodný s ţelezem. Mentální zrcadlo, nadhled, paměť, rakovina, pochopení souvislostí, ţolík mezi kameny, kdyţ je to jinak neţ si myslíme. Nejčastěji šestá a sedmá čakra, ale často i na ostatní čakry. Diamant. Uhlík. Nejsilnější afrodiziakum, očista, vize, dokonalost, jednoduchost, přímočarost, vědomí si sebe sama.. Sedmá čakra, velmi intenzivní meditace s diamantem na šesté čakře. Dioptas. Vodnatý křemičitan mědi. Nehojící se rány, mokvající, hnisavé. Čtvrtá čakra. Dřevo. Nejčastěji vyplněné křemennou hmotou, občas opálovou. Vynikající uzemnění, vhodné na spánek v nevyhovujícím prostředí - spíte jako v lese. První čakra.

8 Dumortierit. Sloţitý křemičitan a boritan hlinitý. Řešení problémů, vyrovnávání polarit, sniţování teplot a tlaků. Kámen šesté čakry. Fluorit. Fluorid vápenatý. Učí zapracovávat nové myšlenky do systému. Dává řád novým poznatkům. Nové programy, Chrání před elektromagnetickým smogem. Zuby. Čištění aury, propojování jednotlivých těl. Od třetí čakry po sedmou Grosulár. Světle zelený granát, křemičitan vápenatohlinitý. Regenerace kůţe a sliznic, srdeční poruchy, deprese, melancholie, revma, záněty, osteoporózy. Čtvrtá čakra. Hadí jaspis.

9 Obchodní název pro horninu stromatolit (zkamenělé sinice). Transformace, trávicí problémy, zpracování ţivotních zkušeností, dá se pouţít jako vysavač (jednou stranou nasává a druhou vyfukuje lze pouţít u zamrzlých traumatických energií pro uvolnění toku energie). První aţ třetí čakra. Halit (sůl kamenná). Chlorid sodný. Dýchací problémy, nachlazení, astma, pokoţka celého těla, stahování negací, čištění prostorů i jiných kamenů, zklidnění. Nejčastěji druhá a sedmá čakra. Heliotrop. Zelený jaspis s červenými vrostlicemi hematitu. Čištění krve, krvetvorba, ledviny, játra, odstranění jedů z těla, infekční onemocnění. První a čtvrtá čakra. Hematit (téţ Krevel). Oxid ţelezitý. Obsahuje % ţeleza. Krvetvorba, zastavování krvácení, leukémie, bércové vředy, revma, uzemnění, vitalita, náladovost, rozhodnost, jít za svým cílem, zlepšení podmínek. První čakra. Hemimorfit.

10 Vodnatý zásaditý křemičitan zinečnatý. Překonávání tabu (pomáhá verbalizovat záţitky, představy, události o kterých se nemluví ujasnit si stanoviska na tato témata). Pátá čakra. Hessonit. Granát oranţový,nahnědlý, křemičitan vápenatohlinitý. Radost ze ţivota,odbourává zábrany, strnulost, ochromení a ochablost. Druhá čakra. Hyacint. Druh zirkonu (křemičitan zirkoničitý) v barvě ţlutočervené aţ hnědé.pomocník k nalezení ţivotního úkolu, vnitřní klid, trpělivost, vytrvalost, jistota. Druhá čakra. Chalcedon. Oxid křemičitý. Kámen komunikace. Hlasivky, poruchy řeči, štítná ţláza, tréma. Pátá čakra( modrý chalcedon). Chiastolit. Typ Andaluzitu. Křemičitan hlinitý. Propojení fyzické a duchovní roviny. Důvěra, vnitřní klid, chápání protikladů, ţivotní úkol. Šestá čakra.

11 Chryzantémový kámen. Celestin v břidlici. Pomáhá překonat těţké ţivotní etapy. První čakra. Chryzokol. Vodnatý křemičitan mědi. Imunita, regenerace, obnova buněk, pocity viny, empatie, ţenská energie. Čtvrtá a pátá čakra. Chryzopras. Zelený chalcedon. Schopnost přijímat univerzální lásku a odevzdávat ji všem bytostem. Ostří zrak, jasný vhled, vnitřní klid, koţní choroby, alergie.. Čtvrtá čakra. Indigolit. Modrý turmalín. Inspirace, řešení problémů, strach z budoucnosti, z rozhodování, duševní problémy. Pátá a šestá čakra.

12 Jadeit. Křemičitan sodno-hlinitý.ledviny. Zklidnění, vztahové problémy, citové blokády, vnitřní klid, ochrana,. Čtvrtá čakra. Jantar. Fosilní pryskyřice. Záněty dutin, trávicí systém, tišení bolesti, zahřívátko, deprese, dýchací problémy, silikóza. Třetí čakra. Jaspis. Oxid křemičitý. Obecně najít správné řešení problémů, uzemnění, dále podle barev : Červený - příjem energií ze země, při silné menstruaci, zastavování krvácení, vyčerpání, trpělivost,vytrvalost, stabilita. Ţlutý pálení ţáhy, slinivka, slezina, ţaludek. Černý uzemnění, ochrana. Zelený pocit bezpečí, zklidnění, odstranění jedů z těla. Mookait otupení hrotů, zjemňování, hojení zranění vnějších i vnitřních. První aţ pátá, vyjímečně šestá i sedmá čakra. Kalcit.

13 Uhličitan vápenatý. Kosti, klouby, zuby, osteoporóza, těhotenství, mateřství, tvorba mléka. Všech sedm čaker. Manganokalcit zklidnění, něha, mateřství, prohloubení cyklu hlubokého spánku. Čtvrtá čakra. Karneol. Chalcedon v barvě od oranţové přes červenou k hnědé a ţluté. Sexualita, radost ze ţivota, vitalita, plodnost, tvořivost, zastavování krvácení. Druhá a třetí čakra. Korál. Uhličitan vápenatý. Kultivace ţenské energie, empatie, kosti, klouby, zuby, osteoporózy. První, čtvrtá a sedmá čakra. Korund. Oxid hlinitý. Deprese, drenáţování lymfatických uzlin, rozbíjení bloků, záněty, nedostatek energie, atomová elektrárna. Tyto zkušenosti s tzv. asterickými korundy. Křemen.

14 Oxid křemičitý. Obecně všechny křemeny slouţí k čištění. Modré křemeny slouţí k pročištění a projasnění myšlenek Křišťál. Čirý křemen. Očista, intuice, meditace,čištění vody, prostoru, kamenů, odklánění patogenních zón, elektromagnetický smog. Lze pouţít velice univerzálně, jako ţolíka při nedostatku jiných kamenů, snadno přijímá nové programy. Propojení jednotlivých čaker a těl. Všechny čakry. Křišťál se sírou Uvolnění všech napětí ve svalech. Rozbíječ blokád, zvyšovatel citlivosti a lepší vnímání sebe, neboť dominantně pracuje v místě našeho středu. Bederní páteř, oblast ledvin, dýchací potíţe, astma, čištění pleti a pokoţky. Dopad na všechny čakry, dominantní vliv na první aţ třetí čakru. Kunzit. Růţový spodumen. Křemičitan litnohlinitý Posílení srdce, poinfarktové stavy, transformace ţárlivosti, hněvu, pokora, tolerance, přijetí kritiky, rakovina, cukrovka. Čtvrtá čakra.

15 Labradorit. Sodno-vápenatý ţivec. Mentální zrcadlo. Objevování dosud netušených, ale i potlačovaných vlastností. Deprese. Šestá a sedmá čakra. Lapis lazuli (Lazurit). Alumosilikát sodný s obsahem síry. Ochrana na cestách, kámen pro štěstí, inspirace, intuice, nové nápady a jejich realizace, sníţení tlaků a teplot, záněty. Šestá čakra. Larimar. Modrý pektolit (křemičitan vápenatosodný). Kámen meditace a duchovního klidu, nadhled a odstup od problémů, imunita, horní cesty dýchací. Pátá čakra Lepidolit.

16 Litná slída. Učení, koncentrace, játra. Šestá a sedmá čakra. Magnetit. Oxid ţeleznatoţelezitý. Spodní část páteře, ischias, revma, dna, čištění krve. První čakra. Magnezit. Uhličitan hořečnatý. Nedostatek hořčíku, křeče, poruchy trávení, kámen očisty..barvená modré forma, často prodávaná jako tyrkys, pod obchodními názvem Tyrkenit. Pátá čakra. V přírodním stavu sedmá čakra. Malachit. Zásaditý uhličitan mědi. Lokální anestetikum, emoční zklidnění, kámen splněných přání, dětem pro zdravý růst, ledviny, epilepsie, skleróza. Čakra čtvrtá.

17 Měď. Prvek.Ochrana, ţaludeční vředy, rakovina ţaludku, ţlučníkové kameny, rozvaha, sebedůvěra Měsíční kámen (Adulár). Odrůda ţivce s perleťovým leskem. Gynekologické problémy, ochrana plodu, porod, kojení, intuice, vnitřní klid, práce s ţenskou energií, soucit, hormonální poruchy, přechod. Druhá čakra. Morganit (Vorobjevit). Růţový beryl. Citová poranění, čistota srdce a emocí, soucit, ochrana před bezohledností a fanatismem. Čtvrtá čakra. Morion.

18 Černý křemen. Vyhledávání skrytých pokladů (materiálně i toho, co před sebou hluboko ukrýváme). Chemoterapie, odolnost, patologické sklony ( sebevraţdy, sexuální zvrácenosti, drogová závislost). První čakra. Mramor. Zrnitá odrůda kalcitu.kosti, degenerované klouby, zuby, těhotenství, mateřství, tvorba mléka. První čakra. Nefrit. Odrůda aktinolitu nebo antofylitu (velmi sloţité zásadité křemičitany hořčíku, ţeleza, hliníku, vápníku a dalších prvků). Ledviny, duševní klid, močové cesty, písek a kamínky, uvolnění emocí. Čtvrtá čakra. Obsidián. Sopečné sklo, hornina.virové nemoci, stahování negací, prokrvení, uzemnění, spouštěč karmických vyrovnání, razantní očista, odříznutí toho, co se přeţilo,čeho se nemůţeme zbavit. Odolnost v nelehkých ţivotních situacích, aktivace rezerv. Duhový obsidián jasnovidnost. Apačské slzy rozpouštění obrazů neštěstí a rozpoznání příčin neúspěchů. První čakra, mahagonový i druhá.

19 Olivín. Čirý olivín téţ peridot či chryzolit. Křemičitan hořečnatoţeleznatý. Koţní problémy, plísně, bradavice, ekzémy, celulitidy, nedostatek hořčíku, křeče, pocity viny, zklidnění, ţlučník,. Čtvrtá čakra. Opál. Vodnatý oxid křemičitý. Mokvající rány, vytahování vody z kolena, při nedostatečné funkci ledvin a zavodňování organismu, lymfatický systém, fantazie,přijímání celého spektra ţivota, deprese, negativita. Ohnivý opál sexualita, vitalita. Růţový zklidnění myšlenek, vypnutí mozku, uvolnění, klid, přijímání situace. Všechny čakry. Perla, perleť. Kultivace ţenské energie, tvorba mléka, intuice, příčiny nemocí, schopnost pamatovat si sny, ochrana spánku. Čakry první, čtvrtá, pátá, šestá a sedmá.. Pouštní růţe.

20 Typ sádrovce. Ledviny, střeva, zpevnění kostí. První aţ třetí čakra. Prehnit (s epidotem). Křemičitan vápenatohlinitý (se ţelezem). Regenerace, zklidnění. Čtvrtá čakra. Pyrit. Dvojsulfid ţeleza.dokopává člověka k dokončení započatých věcí. Sebevědomí, upřímnost, odstraňování bloků. Zvládání a přijetí materie. Třetí čakra. Pyrop. Obvykle červený granát hořečnatohlinitý Vitalita, aktivita, posílení organismu, krvetvorba, anémie, hojení ran, zvýšení tlaku a úprava jeho kolísání, křeče, energetická ochrana. První čakra. Rodochrozit.

21 Uhličitan manganatý. Pomáhá urovnávat těţká traumata, citová zranění, deprese, cukrovka. Potřeba milovat a být milován. Čtvrtá čakra. Rodonit. Křemičitan manganovápenatý. Likvidace iluzí sundání růţových brýlí (zejména vztahových), podpora srdce. Čtvrtá čakra. Rohovec. Směs křemene a chalcedonu. Čištění fyzického těla, trávicí problémy. Rubelit. Růţový nebo červený turmalín s lithiem. Deprese, psychózy, chronická únava, vhodný kámen při chemoterapii, roztroušená skleróza, cukrovka, zklidnění, posílení srdce, chápající láska. První nebo čtvrtá čakra. Rubín.

22 Červený korund. Vitalita, krvetvorba, vyčerpání, deprese. První čakra. Růţenín. Růţový křemen. Kámen dobra, zdraví a lásky. Lze vyuţít při jakékoliv rekonvalescenci, zklidnění. Prohlubuje snovou fázi, elektromagnetický smog. Čtvrtá čakra. Safír. Korund (nejčastěji v modré barvě). Řešení problémů, moudrost, nadhled, překonávání překáţek a těţkých ţivotních situací, intuice, sníţení tlaku. Šestá čakra. Sagenit. Křemen (nejčastěji křišťál nebo záhněda s vrostlicemi rutilu). Psychické problémy, astma, dýchací problémy, deprese, epilepsie, informace o zdravém stavu těla. Selenit.

23 Vláknitý sádrovec.věštecké sny, intuice, zdravý růst a srůst kostí, skolióza. Druhá čakra. Serafínit. Klinochlor. Manganochloritický křemičitan. Pomáhá získávat odpovědi v sobě, vysvětlit intuitivní vjemy. Čtvrtá čakra Serpentin (Hadec). Sloţitý zásaditý křemičitan hořečnatý.vyskytuje se jako chryzotil (neboli serpentinový azbest), nebo jako hornina serpentinit. Hadí uštknutí, kousnutí hmyzu, zachování emočního klidu ( zejména při pomluvách), ochrana, odstraňování jedů. Čtvrtá čakra. Skoryl. Černý turmalín. Uzemnění, ochranný energetický štít, patogenní zóny, boření všech zbytečných blokád. První čakra.

24 Sluneční kámen. Setkáváme se s dvěma různými kameny s tímto názvem. Jde o heliolit (ţivec) Indie. Muţská energie, zahřívátko, vitalita, optimismus. Druhá čakra.častěji se setkáváme s prodejem slunečního kamene, který je připraven z drceného skořicového aventurínu smíchaného s měděnými pilinami.poskytuje ochranu při návratu do stresujících minulých události. Pomáhá se podívat na tyto záţitky s dnešním pochopením, a tak vyčistit stres a další emoce s tím spojené. Smaragd. Zelený beryl. Oční potíţe, tvořivost, nové inspirace, soucit, regenerace, posílení srdce, epilepsie.čtvrtá čakra. Sodalit. Sloţitý alumosilikát sodný s obsahem chlóru. Nemoci vzniklé způsobem ţivota (z přejídání, přepití), sníţení teplot, tlaků, na záněty. Řešení problémů, intuice, vrata do spánku (pokud nemůţe člověk usnout nebo se probudit).pátá čakra.

25 Sokolí oko. Šedomodrý krokydolit vláknitá forma křemene (s azbestem). Oční problémy, intuitivní vidění.šestá čakra. Spessartin. Křemičitan manganatohlinitý. Patří do skupiny granátů, často má podíl almandinové sloţky.kámen duchovních workholiků. Rozpouštění dlouhodobého stresového vypětí, pomáhá při uvědomění si toho, co nemůţeme překousnout a strávit, nechceme vidět, slyšet, co nebo koho nemůţeme ani cítit, tabuizované a trapné věci. Staurolit. Sloţitý zásaditý křemičitan ţeleznatohlinitý. Propojuje materiální a astrální roviny, pokora, soucit, ochrana, schizofrénie, kříţové bolesti. Stříbro.

26 Prvek - Ag. Imunita, obnova buněk, ochrana, intuice, kultivace ţenské energie. Sugilit. Velmi sloţitý křemičitan draselný s lithiem a sodíkem. Nevyléčitelné nemoci, rakoviny, pomoc při mozkových a srdečních příhodách, nadhled, důslednost, chápání souvislostí, řešení problémů a konfliktů, stavů úzkosti. Šestá a sedmá čakra. Šungit. Prvek - C. Spojuje neslučitelné, moţnost shody, Čištění vody, hubí plísně a bakterie. Tanzanit. Modrý zoisit. Poslání, otázky smyslu bytí, podstata věcí a jevů, překonání zaţitých modelů, příčiny nemocí. Šestá čakra. Thulit.

27 Růţový zoisit.odbourávání zábran, radost ze ţivota, ochranný kámen, fantazie.čtvrtá a první čakra. Topaz. Křemičitan hlinitý s fluorem. Dýchací problémy, pomoc při zahlenění organismu, sebejistota, pomoc při strachu. Čakerně modrý pátá čakra, zlatý třetí čakra. Turritella. Zkamenělý druh šneků. Meditace, nadhled, zesílení záměrů. Tygří oko. Ţlutohnědý krokydolit. Sebevědomí, seberealizace, astma, deprese,ţaludek, slinivka, slezina. Třetí čakra.

28 Tygří ruda. Směs jaspisu, hematitu a krokydolitu (nejčastěji tygřího oka). Dobrá nálada, ţivotní síla, vyčerpání, sebevědomí, odvaha, rozhodnost, vytrvalost, anémie, vynikající na poruchy krvetvorby, zastavování krvácení.první čakra. Tyrkys. Vodnatý zásaditý fosforečnan hliníku s mědí. Ochrana na cestách, imunita, odstraňování jedů z těla, astrální cestování, komunikace s vnitřním Já, čistota mysli, pomoc při zánětlivých onemocněních plic, bulimie, anorexie, poruchy řeči. Pátá čakra, čtvrtá čakra. Unakit. Hornina s velkým mnoţstvím epidotu. Posílení srdce, arytmie, nezpracované problémy. Čtvrtá čakra.

29 Vanadinit. Vanadičnan olovnatý s chlórem. Radost ze ţivota, odbourávání zábran, sexualita, cit a soucit, deprese. Verdelit. Zelený turmalín. Zklidnění, posílení srdce a imunitního systému, empatie, nervový systém, roztroušená skleróza, paměť, při chemoterapii. Čtvrtá čakra.turmalín meloun ještě schizofrenie, chápání protikladů. Vltavín. Zelený tektit. Bolesti hlavy, migrény, jasnovidnost, vize, intuice, nádorová onemocnění. Čtvrtá čakra. Jinak velice individuální neboť pracuje s hadí sílou. Záhněda.

30 Hnědá nebo šedá forma křemene. Pomáhá při zbavování se závislostí, iluzí, přiblíţení k realitě, chápání protikladů, bolesti, rakoviny.. Zlato. Prvek. Sebevědomí, odvaha, aktivita, vůle, schopnost prosadit se, látková výměna, rozvíjení muţské energie, lpění na věcech, závislosti a staré modely chování. Třetí čakra. Ţelezitý křemen. Hornina s hematitem, jaspisem a křemenem. Okamţité navýšení imunity. prohřátí organismu, náladovost, krevní oběh.

DRAHÉ KAMENY. Čištění kamenů

DRAHÉ KAMENY. Čištění kamenů DRAHÉ KAMENY Drahé kameny mají mnoho zajímavých léčebných vlastností - umí podpořit hojení ran, léčbu nemocí, rekonvalescenci. Ale také nám mohou pomoci se chránit a to nejen před nemocemi. Každý kámen

Více

Nabídka vzorků hornin a minerálů pro účely školní výuky

Nabídka vzorků hornin a minerálů pro účely školní výuky Nabídka vzorků hornin a minerálů pro účely školní výuky Aby se člověk naučil poznávat kameny, musí si je osahat. Žádný sebelepší atlas mu v tom příliš nepomůže. Proto jsme pro vás připravili přehledné

Více

Horniny a minerály II. část. Přehled nejdůležitějších minerálů

Horniny a minerály II. část. Přehled nejdůležitějších minerálů Horniny a minerály II. část Přehled nejdůležitějších minerálů Minerály rozlišujeme podle mnoha kritérií, ale pro přehled je vytvořeno 9. skupin, které vystihují, do jaké chemické skupiny patří (a to určuje

Více

KLASICKÁ MASÁŽ. regenerační, relaxační, sportovní. cca 30 min. - záda, šíje 250,-

KLASICKÁ MASÁŽ. regenerační, relaxační, sportovní. cca 30 min. - záda, šíje 250,- KLASICKÁ MASÁŽ regenerační, relaxační, sportovní cca 30 min. - záda, šíje 250,- cca 60 min. - záda, šíje + nohy, ruce nebo hlava (dle přání) 500,- cca 90 min. - záda, šíje, nohy + ruce nebo hlava (dle

Více

Výuková pomůcka pro cvičení ze geologie pro lesnické a zemědělské obory. Úvod do mineralogie

Výuková pomůcka pro cvičení ze geologie pro lesnické a zemědělské obory. Úvod do mineralogie Úvod do mineralogie Specializovaná věda zabývající se minerály (nerosty) se nazývá mineralogie. Patří mezi základní obory geologie. Geologie je doslovně věda o zemi (z řec. gé = země, logos = slovo) a

Více

- Jsou to sloučeniny halových prvků s dalším prvkem. Za halové prvky - halogeny jsou označovány

- Jsou to sloučeniny halových prvků s dalším prvkem. Za halové prvky - halogeny jsou označovány 3. MINERALOGICKÁ TŘÍDA HALOGENIDY - Jsou to sloučeniny halových prvků s dalším prvkem. Za halové prvky - halogeny jsou označovány první 4 prvky VII.A skupiny periodické tabulky prvků. Řadíme mezi ně FLUOR,

Více

Horniny a minerály II. část. Přehled nejdůležitějších minerálů

Horniny a minerály II. část. Přehled nejdůležitějších minerálů Horniny a minerály II. část Přehled nejdůležitějších minerálů Minerály rozlišujeme podle mnoha kritérií, ale pro přehled je vytvořeno 9. skupin, které vystihují, do jaké chemické skupiny patří (a to určuje

Více

Mineralogie 4. Přehled minerálů -oxidy

Mineralogie 4. Přehled minerálů -oxidy Mineralogie 4 Přehled minerálů -oxidy 4. Oxidy - sloučeniny různých prvků s kyslíkem - vodu buď neobsahují - bezvodé oxidy - nebo ji obsahují vázanou ve své struktuře - vodnaté oxidy (zpravidla jsou amorfní)

Více

JAK UŽÍVAT PŘÍPRAVKY ENERGY

JAK UŽÍVAT PŘÍPRAVKY ENERGY JAK UŽÍVAT PŘÍPRAVKY ENERGY Tato tabulka slouží jako orientační pomůcka k výběru vhodných produktů při konkrétních potížích. Upozorňujeme však, že každý organismus je jedinečný a je nutné v prvé řadě odhalit

Více

Relaxační klasická masáž

Relaxační klasická masáž Relaxační klasická masáž Masáže jsou považovány za jeden z vůbec nejstarších osvědčených léčebných prostředků užívaných již o tisíciletí k odstranění bolesti zad, šíje, k nastolení dobré nálady a k uvolnění

Více

Nabídka masáží hotelu Hostačovský zámek

Nabídka masáží hotelu Hostačovský zámek Nabídka masáží hotelu Hostačovský zámek Klasické relaxační, rekondiční a sportovní masáže (60min. - 650 Kč) Masáž vždy patřila mezi výborné regenerační prostředky. Bylo zjištěno, že masáž pomáhá při léčení

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ Studie Mladý ječmen STUDIE NA MLADÝ JEČMEN / r. 2002 Studii vypracoval MUDr. Miloslav Lacina ve spolupráci se společností Green Ways s.r.o.. Probíhala v roce 2002 v období podzim-zima - v období velké

Více

Vznik a vlastnosti minerálů

Vznik a vlastnosti minerálů Vznik a vlastnosti minerálů Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 10. 10. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci se seznámí s různými způsoby vzniku minerálů a s

Více

DRAHÉ KAMENY. a jejich zpracování. Pro Jihočeský mineralogický klub Jirka Zikeš

DRAHÉ KAMENY. a jejich zpracování. Pro Jihočeský mineralogický klub Jirka Zikeš DRAHÉ KAMENY a jejich zpracování Pro Jirka Zikeš 13. 4. 2015 Co je drahokam? Drahokam Polodrahokam Gema Dekorační kámen Briliant Ozdobný kámen Drahý kámen Definice Drahý kámen je kámen (též syntetický

Více

Malý atlas minerálů. jméno minerálu chemické složení zařazení v systému minerálů. achát

Malý atlas minerálů. jméno minerálu chemické složení zařazení v systému minerálů. achát Malý atlas minerálů. achát Acháty vznikají v dutinách vyvřelých hornin. Jsou tvořené soustřednými vrstvičkami různě zbarvených odrůd křemene a chalcedonu, které vyplňují dutinu achátová pecka. Nauč se

Více

Geologie-Minerály II.

Geologie-Minerály II. Geologie-Minerály II. Připravil: Ing. Jan Pecháček Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Doporučená literatura do cvičení z LGAG:

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz LÉČIVÁ MOC KAMENŮ Harmonie a zdraví v krystalu zakleté Miroslav Procházka Fotografi e Lubomír Thin LÉČIVÁ MOC KAMENŮ Harmonie a zdraví v krystalu

Více

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Ošetřovatelský proces u nemocných s akutním onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský proces u nemocných s chronickým onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský

Více

Stručný význam jednotlivých karet

Stručný význam jednotlivých karet Stručný význam jednotlivých karet Obecný význam Cesta důležitá cesta Dar pozitivní vyřešení situace Dítě pozitivní období Dopis rychlý průběh událostí Dům stabilita, jistota Důstojník úřední (oficiální)

Více

1.čakra (kořenová) Múládhárá

1.čakra (kořenová) Múládhárá 1.čakra (kořenová) Múládhárá Umístění: kořen páteře, mezi konečníkem a pohlavními orgány (dva palce nad stydkou kostí). Psychologická funkce: První čakra souvisí s mnoţstvím fyzické energie a vůlí ţít

Více

20.9.2010 1 / 5 DIOCHI spol. s r.o.

20.9.2010 1 / 5 DIOCHI spol. s r.o. A ADAPTOGEN AFRODIZIAKUM M/Ž AFTY AKNÉ ALERGICKÝ ZÁCHVAT ALERGIE ALZHEIMEROVA CHOROBA ANABOLIKUM ANGÍNA ANGINA PECTORIS ANTACIDUM ANTIOXYDANT ANTRAX ARTEROSKLERÓZA ARTRÓZA ASTMA AVITAMINÓZA B BÉRCOVÉ VŘEDY

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Obsah. Motto:... 3 Poděkování:... 3 Úvod:... 3 Důležité upozornění... 3 ČÁST PRVNÍ: HOMEOPATIE, HOMEOPATIKA A BACHOVY KVĚTOVÉ ESENCE.

Obsah. Motto:... 3 Poděkování:... 3 Úvod:... 3 Důležité upozornění... 3 ČÁST PRVNÍ: HOMEOPATIE, HOMEOPATIKA A BACHOVY KVĚTOVÉ ESENCE. Obsah Motto:... 3 Poděkování:... 3 Úvod:... 3 Důležité upozornění... 3 ČÁST PRVNÍ: HOMEOPATIE, HOMEOPATIKA A BACHOVY KVĚTOVÉ ESENCE.3 Nejpraktičtější věc na světě... 3 Naše zbraně... 3 Zdraví = rovnováha

Více

STRES STRES ZÁTĚŽ, TÍSEŇ, TLAK, ÚZKOST BÝT VYSTAVEN VNĚJŠÍM SILÁM, TLAKŮM NEJBĚŽNĚJŠÍ PŘEDSTAVA: STRES JE SÍLA, KTERÁ ZPŮSOBUJE TĚLESNÉ NEBO PSYCHICKÉ VYČERPÁNÍ A UTRPENÍ STRES PROŽÍVÁ ČLOVĚK, KTERÝ JE

Více

Ostružina list. www.steza.cz. www.steza.cz. www.steza.cz

Ostružina list. www.steza.cz. www.steza.cz. www.steza.cz Droga obsahuje třísloviny (gallatoniny), organické kyseliny, vitamin C, flavonoidy, inosit, barviva, pektin, ale množství všech těchto látek je v droze poměrně nízké. Působí mírně svíravě, močopudně, staví

Více

DETOXIKAČNÍ MEDICÍNA A PENTAGRAM

DETOXIKAČNÍ MEDICÍNA A PENTAGRAM DETOXIKAČNÍ MEDICÍNA A PENTAGRAM Ing. Vladimír Jelínek 1 Čínská medicína rozeznává pět základních (mateřských) orgánů. Mozek (CNS), který je řídí, stojí uprostřed. 2 1. okruh SRDCE preparáty CorDren, CorHelp

Více

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 9. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s fyzikálními vlastnostmi nerostů. Materiál je plně funkční pouze s

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 9. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s fyzikálními vlastnostmi nerostů. Materiál je plně funkční pouze s Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 9. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s fyzikálními vlastnostmi nerostů. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu. nerost (minerál) krystal krystalová

Více

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Pro účely preventivní sportovně-kardiologické prohlídky ve zdravotnickém zařízení ProCorde s.r.o. v Chomutově. Příjmení, jméno:............................... Rodné číslo:.....................

Více

EMOCE. a jejich role v detoxikaci

EMOCE. a jejich role v detoxikaci EMOCE a jejich role v detoxikaci 1 Tisíce let se lidstvo snaţí prokázat, ţe lidská psychika je hlavní příčinou lidských nemocí. 2 V počátcích medicíny byla práce s lidskou psychikou prakticky jediným smysluplným

Více

7. MINERALOGICKÁ TŘÍDA FOSFOREČNANY

7. MINERALOGICKÁ TŘÍDA FOSFOREČNANY 7. MINERALOGICKÁ TŘÍDA FOSFOREČNANY Fosforečnany jsou soli kyseliny trihydrogenfosforečné. Fosforečnany vznikají během procesu tuhnutí magmatu v hlubokých vrstvách zemské kůry. Hlavními představiteli třídy

Více

OBSAH HODINY : I. mandala úvodní informace

OBSAH HODINY : I. mandala úvodní informace ČÍSLO HODINY : 59. TÉMA : Mandaly - význam OČEKÁVANÉ VÝSTUPY : Žáci se seznámí s mandalami. Relaxují při jejich vybarvování, poznají význam barvy a čísla mandaly. Obě dvě vyučovací hodiny s tématem mandal

Více

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 2012 Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 Alfida s.r.o., Čelákovice Staré Splavy, hotel Borný 20.9.2012 Výsledky měření na přístroji EAV z 20. 9. 2012 Rekondiční

Více

Mineralogie a petrografie

Mineralogie a petrografie Příručka pro učitele Pracovní listy správné odpovědi Mineralogie a petrografie pro 9. ročník ZŠ Mgr. Filip Kolbábek PRACOVNÍ LIST č. 1 (správné odpovědi) Prvky Téma: Prvky Pracovní list 1A Úkol č. 1 Spoj

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Mineralogie a petrografie PRACOVNÍ pro 9. LIST ročník č. 1 ZŠ. Úkol č. 1. Úkol č. 2. Úkol č. 3. Téma: Prvky. Spoj minerál se způsobem jeho vzniku.

Mineralogie a petrografie PRACOVNÍ pro 9. LIST ročník č. 1 ZŠ. Úkol č. 1. Úkol č. 2. Úkol č. 3. Téma: Prvky. Spoj minerál se způsobem jeho vzniku. Mineralogie a petrografie PRACOVNÍ pro 9. LIST ročník č. 1 ZŠ Pracovní list 1A Téma: Prvky Úkol č. 1 Spoj minerál se způsobem jeho vzniku. DIAMANT GRAFIT SÍRA STŘÍBRO ZLATO Ze sopečných plynů aktivních

Více

MINERALOGICKÁ SOUSTAVA II

MINERALOGICKÁ SOUSTAVA II MINERALOGICKÁ SOUSTAVA II PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST VY_52_INOVACE_268 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘÍRODOPIS ROČNÍK: 9 MINERALOGICKÁ

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 252 Jméno autora Jana Malečová Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 25.1.2012 Ročník, pro který je DUM určen 9. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Člověk a příroda

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Kameny podle znamení zvěrokruhu: najděte si ten svůj, který vás ochrání a zbaví nemoci i bolesti

Kameny podle znamení zvěrokruhu: najděte si ten svůj, který vás ochrání a zbaví nemoci i bolesti 1 1 Kameny podle znamení zvěrokruhu: najděte si ten svůj, který vás ochrání a zbaví nemoci i bolesti Minerály a léčivé kameny vám pomáhají i tehdy, pokud zrovna nepasují přímo k vám. Jejich síla se ale

Více

Úvod...11 Co je homeopatie?...12 Jakou léčbu zvolit?...13 Tři pilíře homeopatie...14 Homeopatie léčí příčiny potíží...15 Podávání homeopatických přípravků...16 Krátkodobé zhoršení...17 Podávání homeopatik

Více

Biologie - Septima, 3. ročník

Biologie - Septima, 3. ročník - Septima, 3. ročník Biologie Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence komunikativní Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence

Více

PETROLOGIE =PETROGRAFIE

PETROLOGIE =PETROGRAFIE MINERALOGIE PETROLOGIE =PETROGRAFIE věda zkoumající horniny ze všech hledisek: systematická hlediska - určení a klasifikace genetické hlediska: petrogeneze (vlastní vznik) zákonitosti chemismu (petrochemie)

Více

Anahata: Jóga srdce... 3 Předmluva důvodů proč se miluji Praxe pro odpuštění Denní afirmace... 17

Anahata: Jóga srdce... 3 Předmluva důvodů proč se miluji Praxe pro odpuštění Denní afirmace... 17 Anahata: Jóga srdce... 3 Předmluva... 4 Úvod... 6 50 důvodů proč se miluji... 11 Praxe pro odpuštění... 14 Denní afirmace... 17 Meditace... 19 3 způsoby, jak udržet srdeční čakru zdravou... 21 Cvičení

Více

DOPOLEDNÍ RELAX V HOPSÁČKU

DOPOLEDNÍ RELAX V HOPSÁČKU DOPOLEDNÍ RELAX V HOPSÁČKU INDICKÁ MASÁŽ HLAVY MASÁŽ LÁVOVÝMI KAMENY RELAXAČNÍ A SPORTOVNÍ MASÁŽ MASÁŽE DĚTÍ DÉLKA MASÁŽE JE POUZE ORIENTAČNÍ A ODVÍJÍ SE VŽDY OD INDIVIDUÁLNÍCH POTŘEB KLIENTA. ROVNĚŽ VÝBĚR

Více

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Metodický list. Identifikační údaje školy

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Metodický list. Identifikační údaje školy Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

CO JE REIKI JAK REIKI POMÁHÁ

CO JE REIKI JAK REIKI POMÁHÁ CO JE REIKI - Nejjednodušší metoda přírodní léčby, stará již několik tisíc let - Jedná se o univerzální životní energii - Jedná se o podpůrnou léčebnou metodu - Terapie působí na celý organismus - Má vliv

Více

Základy geologie pro geografy František Vacek

Základy geologie pro geografy František Vacek Základy geologie pro geografy František Vacek e-mail: fvacek@natur.cuni.cz; konzultační hodiny: Po 10:30-12:00 (P 25) Co je to geologie? věda o Zemi -- zabýváse se fyzikální, chemickou, biologickou a energetickou

Více

Mineralogie. 2. Vlastnosti minerálů. pro Univerzitu třetího věku VŠB-TUO, HGF. Ing. Jiří Mališ, Ph.D. jiri.malis@vsb.cz, tel. 4171, kanc.

Mineralogie. 2. Vlastnosti minerálů. pro Univerzitu třetího věku VŠB-TUO, HGF. Ing. Jiří Mališ, Ph.D. jiri.malis@vsb.cz, tel. 4171, kanc. Mineralogie pro Univerzitu třetího věku VŠB-TUO, HGF 2. Vlastnosti minerálů Ing. Jiří Mališ, Ph.D. jiri.malis@vsb.cz, tel. 4171, kanc. J441 Fyzikální vlastnosti minerálů Minerály jako fyzikální látky mají

Více

LÉČIVÁ MOC KAMENŮ. Harmonie a zdraví v krystalu zakleté. Miroslav Procházka. Fotografi e Lubomír Thin

LÉČIVÁ MOC KAMENŮ. Harmonie a zdraví v krystalu zakleté. Miroslav Procházka. Fotografi e Lubomír Thin LÉČIVÁ MOC KAMENŮ Harmonie a zdraví v krystalu zakleté Miroslav Procházka Fotografi e Lubomír Thin LÉČIVÁ MOC KAMENŮ Harmonie a zdraví v krystalu zakleté MUDr. Miroslav Procházka Fotografi e Mgr. Lubomír

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

AURA Medical Clinic BIOIDENTICKÁ HORMONÁLNÍ TERAPIE Dotazník. / / Praktický lékař: Tel. Číslo: Poslední preventivní prohlídka

AURA Medical Clinic BIOIDENTICKÁ HORMONÁLNÍ TERAPIE Dotazník. / / Praktický lékař: Tel. Číslo: Poslední preventivní prohlídka BIOIDENTICKÁ HORMONÁLNÍ TERAPIE Dotazník Datum: PŘÍJMENÍ KŘESTNÍ JMÉNO Datum narození VĚK Muž/Žena / / Praktický lékař: Tel. Číslo: Poslední preventivní prohlídka Výška Váha Pro pacienty s nadváhou: Cílová

Více

4. MINERALOGICKÁ TŘÍDA OXIDY. - jedná se o sloučeniny kyslíku s jiným prvkem (křemíkem, hliníkem, železem, uranem).

4. MINERALOGICKÁ TŘÍDA OXIDY. - jedná se o sloučeniny kyslíku s jiným prvkem (křemíkem, hliníkem, železem, uranem). 4. MINERALOGICKÁ TŘÍDA OXIDY - jedná se o sloučeniny kyslíku s jiným prvkem (křemíkem, hliníkem, železem, uranem). Výskyt: Oxidy se vyskytují ve svrchních částech zemské kůry (v místech, kde je litosféra

Více

Úvod do praktické geologie I

Úvod do praktické geologie I Úvod do praktické geologie I Hlavní cíle a tematické okruhy Určování hlavních horninotvorných minerálů a nejběžnějších typů hornin Pochopení geologických procesů, kterými jednotlivé typy hornin vznikají

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

ŠPERKY Z POLODRAHOKAMŮ

ŠPERKY Z POLODRAHOKAMŮ ŠPERKY Z POLODRAHOKAMŮ Vše je možno dodat samostatně, s řetízky, nebo baleno v obdélníkových krabičkách z průhledného plastu s názvem kamene / + 5,-Kč/, případně na předváděcích paletách z modrého sametu

Více

5. MINERALOGICKÁ TŘÍDA UHLIČITANY

5. MINERALOGICKÁ TŘÍDA UHLIČITANY 5. MINERALOGICKÁ TŘÍDA UHLIČITANY Minerály 5. mineralogické třídy jsou soli kyseliny uhličité. Jsou anorganického i organického původu (vznikaly usazováním a postupným zkameněním vápenitých koster a schránek

Více

1. PRVKY kovové nekovové ZLATO (Au) TUHA (GRAFIT) (C)

1. PRVKY kovové nekovové ZLATO (Au) TUHA (GRAFIT) (C) Nerosty - systém 1. PRVKY - nerosty tvořené jediným prvkem (Au, C, ) - dělíme je na: kovové: - ušlechtilé kovy, - velká hustota (kolem 20 g/cm 3 ) - zlato, stříbro, platina, někdy i měď nekovové: - síra

Více

JAK POSÍLIT ODOLNOST ORGANISMU

JAK POSÍLIT ODOLNOST ORGANISMU JAK POSÍLIT ODOLNOST ORGANISMU Vnější prostředí Náš život je v současné době vystaven mnohým vnějším, ale i vnitřním útokům. Jen velmi stručně, protože tato otázka je skloňovaná ve všech pádech. Životní

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

Předmluva 11. Lunární hodiny 18 Na začátku bylo vnímání 18 Zapomnění ve víru doby 21 Poklad je nutno vykopat 25" Chvíle doteku 27

Předmluva 11. Lunární hodiny 18 Na začátku bylo vnímání 18 Zapomnění ve víru doby 21 Poklad je nutno vykopat 25 Chvíle doteku 27 Obsah Předmluva 11 Lunární hodiny 18 Na začátku bylo vnímání 18 Zapomnění ve víru doby 21 Poklad je nutno vykopat 25" Chvíle doteku 27 I. OD HLAVY AŽ PO PATY V RYTMU LUNY 31 Pohyb v rovnováze 31 1. Od

Více

Amethyst BioMat Infračervený Regenerační Systém

Amethyst BioMat Infračervený Regenerační Systém Amethyst BioMat Infračervený Regenerační Systém Prevence Regenerace Relaxace www.richwayeu.com Feel Better - Heal Faster Amethyst BioMat systém ² Amethyst BioMat je infračervený systém určený pro každodenní

Více

www.steza.cz www.steza.cz

www.steza.cz www.steza.cz Jmelí nať řezaná Podpůrný prostředek při léčbě lehčích forem zvýšeného krevního tlaku a při presklerotických stavech starších osob. Upozornění: Přípravek nenahrazuje medikamentózní léčbu. Užívání čaje

Více

MINERÁLY A DRAHÉ KAMENY V LÉČITELSTVÍ

MINERÁLY A DRAHÉ KAMENY V LÉČITELSTVÍ MINERÁLY A DRAHÉ KAMENY V LÉČITELSTVÍ Skripta ke kurzu psychotroniky RNDr. Z. Mach, CSc. Úvod Vztah k přírodě má každý člověk v sobě zakódován svým způsobem i vývojem. Co však bylo pro předcházející generace

Více

Přírodopis 9. Přehled minerálů KŘEMIČITANY

Přírodopis 9. Přehled minerálů KŘEMIČITANY Přírodopis 9 14. hodina Přehled minerálů KŘEMIČITANY Mgr. Jan Souček Základní škola Meziměstí V. Křemičitany Křemičitany (silikáty) jsou sloučeniny oxidu křemičitého (SiO 2 ). Tyto minerály tvoří největší

Více

ACHÁT Léčebné využití: Zelený achát Modrý krajkový achát Ohnivý achát AMETYST

ACHÁT Léčebné využití: Zelený achát Modrý krajkový achát Ohnivý achát AMETYST ACHÁT Je to velice stálý kámen, jenž nám dodává citovou, tělesnou a rozumovou rovnováhu, podporuje sebedůvěru a napomáhá sebepoznání, odhaluje dosud skryté okolnosti a obrací pozornost majitele k nerovnováhám

Více

Gabriela Čanigová. Vladimír Kvasnička Nakladatelství VODNÁŘ. Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Gabriela Čanigová. Vladimír Kvasnička Nakladatelství VODNÁŘ. Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Gabriela Čanigová DUCHOVNÍ ANTIDEPRESIVUM aneb Jak nezobat pilule a být v pohodě Vladimír Kvasnička Nakladatelství VODNÁŘ 3 Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Gabriela Čanigová, 2011

Více

Chemické složení Země

Chemické složení Země Chemické složení Země Geochemie: do hloubky 16 km (zemská kůra) Clark: % obsah prvků v zemské kůře O, Si, Al = 82,5 % + Fe, Ca, Na, K, Mg, H = 98.7 % (Si0 2 = 69 %, Al 2 0 3 =14%) Rozložení prvků nerovnoměrné

Více

Tab. F.4. Zemřelí podle příčiny úmrtí, věku a pohlaví v roce 1919

Tab. F.4. Zemřelí podle příčiny úmrtí, věku a pohlaví v roce 1919 lékař 85 813 177 11 69 69 71 62 12 88 93 118 14 153 163 157 34 55 1 1 nelékař 6 219 5 937 1 75 1 287 552 516 598 616 495 513 432 577 868 1 3 1 255 1 149 295 234 19 15 I. Nemoci epidemické, endemické a

Více

NABÍDKA ČAJŮ od české firmy Apotheke tea porcované čaje

NABÍDKA ČAJŮ od české firmy Apotheke tea porcované čaje NABÍDKA ČAJŮ od české firmy Apotheke tea porcované čaje OVOCNÉ ČAJE určené pro běžné pití LIMETKA A GREP Ovocný čaj pro běžné pití. MALINA A JAHODA Ovocná směs obohacená echinaceou. RANNÍ SVĚŽEST Zelený

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 8. Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 8. Průřezová témata, Opakování - zařadí člověka do systému živočišné říše - charakterizuje biologickou a společenskou podstatu člověka - uvede význam kůže, objasní její stavbu a funkci - popíše odlišnosti barvy kůže lidských

Více

Úvod do preklinické medicíny PATOFYZIOLOGIE. Kateryna Nohejlová a kol.

Úvod do preklinické medicíny PATOFYZIOLOGIE. Kateryna Nohejlová a kol. Úvod do preklinické medicíny PATOFYZIOLOGIE Kateryna Nohejlová a kol. Praha Univerzita Karlova v Praze 3. lékařská fakulta 2013 Úvod do preklinické medicíny: Patofyziologie Vedoucí autorského kolektivu

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

Použití: méně významná ruda mědi, šperkařství.

Použití: méně významná ruda mědi, šperkařství. Cu3(CO3)2(OH) Sloupcovité nebo tabulkovité krystaly, agregáty práškovité nebo kůrovité. Fyzikální vlastnosti: T = 3,5-4; ρ = 3,77 g.cm -3 Barva modrá až černě modrá, vryp modrý. Lesk na krystalech vyšší

Více

Dopravné - 50,- Kč cesta na penzion POD LESEM. Masáže každý pátek od 16.00 hod. V jiné dny dle dohody,mimo čtvrtek. OBJEDNÁVKY NA PENZIONU!!!!!

Dopravné - 50,- Kč cesta na penzion POD LESEM. Masáže každý pátek od 16.00 hod. V jiné dny dle dohody,mimo čtvrtek. OBJEDNÁVKY NA PENZIONU!!!!! Masáž Cena Doba trvání Masáž šíje 100 Kč 20 min Masáž zad 200 Kč 40 min Masáž zad a šíje 250 Kč 60 min Masáž horních končetin 200 Kč 20 min Masáž dolních končetin 250 Kč 40 min Masáž hrudníku a břicha

Více

Laboratorní práce č. 4

Laboratorní práce č. 4 1/8 3.2.04.6 Uhličitany kalcit (CaCO3) nejrozšířenější, mnoho tvarů, nejznámější je klenec, součást vápenců a mramorů - organogenní vápenec nejvíce kalcitu usazováním schránek různých živočichů (korálů,

Více

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina Duševní hygiena Mgr. Kateřina Vrtělová Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně www.gaudia.org./rakovina Co je to duševní hygiena? Často nás přinutí přemýšlet nad touto otázkou až nepříznivé

Více

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace)

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace) 9. přednáška Náročné, stresové a konfliktní životní události Náročné (zátěžové) situace náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Co se vám jeví jako náročná situace? Situace je

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Nemoci imunitního systému Označení materiálu:

Více

Pyramidy a škodlivé záření

Pyramidy a škodlivé záření Pyramidy a škodlivé záření Pyramidové konstrukce jsou v dnešní době důležité, protože jejich energie pomáhá vzestupu každého jedince i celé planety. Magnetické pole Země slábne, lidská tělesná i duševní

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

SOLI. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 12. 4. 2013. Ročník: osmý

SOLI. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 12. 4. 2013. Ročník: osmý SOLI Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 12. 4. 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Anorganické sloučeniny 1 Anotace: Žáci se seznámí s vlastnostmi solí,

Více

135GEMZ Jan Valenta Katedra geotechniky K135 (5. patro budova B) Místnost B502

135GEMZ Jan Valenta Katedra geotechniky K135 (5. patro budova B) Místnost B502 135GEMZ Jan Valenta Katedra geotechniky K135 (5. patro budova B) Místnost B502 Konzultační hodiny: Katedra geotechniky K135 (5. patro budova B) - Geologie - Mechanika zemin - Zakládání staveb - Podzemní

Více

GEOLOGIE. Stavbou Země, jejím sloţením, tvarem se zabývají geologické vědy:

GEOLOGIE. Stavbou Země, jejím sloţením, tvarem se zabývají geologické vědy: GEOLOGIE NAŠE ZEMĚ VE VESMÍRU Naše Země je součástí vesmíru. Ten vznikl tzv. teorii velkého třesku před 10-15mld. Let. Vesmír je tvořen z galaxii hvězdné soustavy (mají tvar disku a tvoří je miliardy hvězd).

Více

Je to nejčastěji používané a nejvíce známé mléko v homeopatii ze všech mlék.

Je to nejčastěji používané a nejvíce známé mléko v homeopatii ze všech mlék. Je to nejčastěji používané a nejvíce známé mléko v homeopatii ze všech mlék. Jeho nejdůležitější tématem je to, že opovrhuje sám sebou, má odpor ke svému tělu. Cítí se špinavým a lhářem, charakterizuje

Více

RAL: 1002 ČSN: 6080 pískově žlutá. RAL: 1007 ČSN: 6446 žluť chromová. RAL: 1015 ČSN: 6006 slonová kost světlá. RAL: 1020 ČSN: 5006 olivově žlutá

RAL: 1002 ČSN: 6080 pískově žlutá. RAL: 1007 ČSN: 6446 žluť chromová. RAL: 1015 ČSN: 6006 slonová kost světlá. RAL: 1020 ČSN: 5006 olivově žlutá Vzorkovnice RAL RAL: 1000 ČSN: 5040 zelenobéžová RAL: 1001 ČSN: 6105 béžová RAL: 1002 ČSN: 6080 pískově žlutá RAL: 1003 ČSN: 6336 žluť návěstní RAL: 1004 ČSN: 6220 žluť zlatá RAL: 1005 ČSN: 6250 medově

Více

STAVEBNÍ HMOTY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 26. 4. 2013. Ročník: devátý

STAVEBNÍ HMOTY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 26. 4. 2013. Ročník: devátý STAVEBNÍ HMOTY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 26. 4. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se seznámí s historickými

Více

Václav Vocásek Co je pro zdraví a dobrý psychický stav nejdůležitější

Václav Vocásek Co je pro zdraví a dobrý psychický stav nejdůležitější Stránka: 1 Co je pro zdraví a dobrý psychický stav nejdůležitější Jaký je kořen zdravého a kvalitního života Napsal Václav Vocásek Tvůrce školy tělesného a duševního rozvoje Perly čchi-kungu Napsáno pro:

Více

Seznam položek aukce 7. 12. 2009. Číslo 1 Au 580 1 9,80 2 850,00 Kč C-789/10. Číslo 2 Au 750 1 49,10 26 850,00 Kč C-789/1

Seznam položek aukce 7. 12. 2009. Číslo 1 Au 580 1 9,80 2 850,00 Kč C-789/10. Číslo 2 Au 750 1 49,10 26 850,00 Kč C-789/1 Číslo 1 Au 580 1 9,80 2 850,00 Kč C-789/10 Au 580 1 9,80 náramek pevný kruh gravírovaný Číslo 2 Au 750 1 49,10 26 850,00 Kč C-789/1 Au 750 1 49,10 hodinky zlaté, dámské, zachovalé Omega Číslo 3 Au 585

Více

Geologie-Minerály I.

Geologie-Minerály I. Geologie-Minerály I. Připravil: Ing. Jan Pecháček Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Fyzikální vlastnosti minerálů: a) barva

Více

Vnitřní geologické děje

Vnitřní geologické děje Vznik a vývoj Země 1. Jak se nazývá naše galaxie a kdy pravděpodobně vznikla? 2. Jak a kdy vznikla naše Země? 3. Jak se následně vyvíjela Země? 4. Vyjmenuj planety v pořadí od slunce. 5. Popiš základní

Více

MYSL MŮŽE UZDRAVIT TĚLO

MYSL MŮŽE UZDRAVIT TĚLO OBSAH 5 Mysl léčí tělo Poděkování... 13 Předmluva... 15 ČÁST PRVNÍ MYSL MŮŽE UZDRAVIT TĚLO Kapitola první MOC POZITIVNÍHO MYŠLENÍ... 24 Problémy v manželství, problémy se srdcem... 27 Spokojenost... 30

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_165 Jméno autora: Ing. Kateřina Lisníková Třída/ročník:

Více

BETAFIT. Klíčová slova» detoxikace» překyselení» krev» ledviny, játra» imunita» mozek» kůže. Použití Betafitu. Energetická charakteristika

BETAFIT. Klíčová slova» detoxikace» překyselení» krev» ledviny, játra» imunita» mozek» kůže. Použití Betafitu. Energetická charakteristika ZELENÉ POTRAVINY Zelené potraviny získávají v poslední době na oblibě. A není se čemu divit. Potraviny, které se dostávají na náš stůl, jsou ve většině případů nějakým způsobem chemicky ošetřeny nebo s

Více

S matkou přírodou. bude zase dobře! Johannes Gutmann znalec bylin

S matkou přírodou. bude zase dobře! Johannes Gutmann znalec bylin S matkou přírodou bude zase dobře! Johannes Gutmann znalec bylin Gaius Plinius Secundus Ríká se: Proti všemu vyrostla v přírodě nějaká bylinka! Paracelsus Hildegard von Bingen Hermann-Josef Weidinger M

Více

VÝZNAMNÉ OXIDY. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiřina Borovičková

VÝZNAMNÉ OXIDY. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiřina Borovičková VY_32_INOVACE_CHE_278 VÝZNAMNÉ OXIDY Autor: Jiřina Borovičková Ing. Použití: 8. ročník Datum vypracování: 15.3.2013 Datum pilotáže: 21. 3. 2013 Metodika: : seznámit žáky s důležitými oxidy, vysvětlit jejich

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Chronically diseases

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Chronically diseases Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19. 8. 9 43 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci European Health Interview

Více

*100% přírodně čisté éterické oleje 10 ml

*100% přírodně čisté éterické oleje 10 ml Kód Název Cena včetně DPH *100% přírodně čisté éterické oleje 10 ml 1647917 1. čakra intimní atmosféra 180,00 1647919 2. čakra harmonizující 180,00 1647933 3. čakra antiseptická 180,00 1647941 4. čakra

Více

PSYCHOSOMATICKÁ MEDICÍNA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

PSYCHOSOMATICKÁ MEDICÍNA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje PSYCHOSOMATICKÁ MEDICÍNA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Květen 2011 Mgr.Olga Čadilová Psychosomatická medicína Psychická složka se účastní

Více

Optimální péče od samého začátku. Důležité mikrovyživující látky pro matku a dítě

Optimální péče od samého začátku. Důležité mikrovyživující látky pro matku a dítě Optimální péče od samého začátku Důležité mikrovyživující látky pro matku a dítě Pure Encapsulations Společnost Pure Encapsulations byla založena v roce 1991 v USA. Synonymem pro produkty PURE je pojem

Více