Přírodopis 9. Přehled minerálů KŘEMIČITANY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přírodopis 9. Přehled minerálů KŘEMIČITANY"

Transkript

1 Přírodopis hodina Přehled minerálů KŘEMIČITANY Mgr. Jan Souček Základní škola Meziměstí

2 V. Křemičitany Křemičitany (silikáty) jsou sloučeniny oxidu křemičitého (SiO 2 ). Tyto minerály tvoří největší třídu nerostů a jsou nejdůleţitější součástí zemské kůry. Důleţité křemičitany jsou ţivce, slídy, granáty, amfiboly a pyroxeny (téměř všechny horninotvorné nerosty). V přírodě jsou rozšířené jako součásti hornin. Křemičitany mají velmi sloţité sloţení a strukturu. Vlastnosti: nekovový vzhled, jsou zbarvené, v tenkých lupíncích průhledné. Většinou jsou lehké, tvrdé (mimo mastku) a těţko tavitelné. V kyselinách se rozkládají málo nebo vůbec. Vznikají z magmatu, z horkých roztoků nebo zvětráváním jiných křemičitanů (kaolinit).

3 ALBIT patří mezi plagioklasy - sodnovápenaté ţivce Složení: směs různých podílů hlinitokřemičitanů sodíku NaAlSi 3 O 8 (albit) a vápníku CaAl 2 Si 2 O 8 (anortit) Soustava: trojklonná Vzhled: krystaly tabulkovité, lištovité nebo krátce sloupcovité, lupenitý, zrnitý, kusový Barva: odstíny bílé, ţluté, červené, zelenomodré aţ šedé; odrůda labradorit má měnu barev Vryp: bílý, Tvrdost = 6, Hustota = 2,6 Další vlastnosti: dokonale štěpný Vznik: krystalizací z magmatu Výskyt: minerál gaber, čedičů (plagioklas s převahou Ca) a andezitů a ţul (plagioklas s převahou Na), Použití: dekorační a ozdobný kámen, keramika Švýcarsko Elba

4 ORTOKLAS (draselný živec) Složení: hlinitokřemičitan draslíku, KAlSi 3 O 8 Soustava: jednoklonná Vzhled: tabulkovité nebo krátce sloupcovité krystaly, často dvojčatí, zrnitý, kusový Barva: světle ţlutobílý, nahnědlý, růţový aţ červený, lesk skelný aţ perleťový Vryp: bílý, Tvrdost = 6, Hustota = 2,5 Další vlastnosti: dokonale štěpný podle ve dvou směrech na sebe téměř kolmých Vznik: z magmatu bohatého na křemík, přeměnou z jiných minerálů Výskyt: běţný minerál ţul a příbuzných hornin, úlomkovitých usazenin, ortorul i pararul, velké krystaly v pegmatitech (Dolní Bory u Velkého Meziříčí, Písek, Použití: sklářská a keramická surovina Loket Strzegom Polsko

5 AMFIBOL Složení: sloţitý křemičitan Ca, K, Fe, Mg, Al Soustava: jednoklonná Vzhled: sloupcovité krystaly, zrna, kusový Barva: tmavozelený aţ černozelený, černohnědý aţ černý Vryp: bílý Tvrdost = 5-6 Hustota = 3,2 Další vlastnosti: dokonalá štěpnost podle ploch kosočtverečného hranolu (2 směry štěpnosti, svírají úhel 120 ) Vznik: z magmat chudých křemíkem (gabra, čediče), přeměnou z jiných křemičitanů (amfibolity, některé ruly) Výskyt: Vlčí hora u Černošína, České středohoří (Bílina) Použití: Nemá praktické vyuţití, důleţitý horninotvorný minerál. Vlčí hora u Černošína Foto převzato z:

6 AUGIT Složení: sloţitý křemičitan Ca, Fe, Mg, Al Soustava: jednoklonná Vzhled: sloupcovité krystaly Barva: černohnědý aţ černý Vryp: bílý Tvrdost = 5-6 Hustota = 3,4 Další vlastnosti: dobrá štěpnost, ale horší neţ u amfibolu, 2 směry štěpnosti, svírají úhel zhruba 90 Vznik: z magmat chudých křemíkem (gabra, čediče), přeměnou z jiných křemičitanů Výskyt: Bořislav u Teplic, Vlčí hora u Černošína Použití: Nemá praktické vyuţití, důleţitý horninotvorný minerál Bořislav Arendal Norsko

7 BERYL Složení: hlinitokřemičitan berylia, Be 3 Al 3 Si 6 O 18 Soustava: šesterečná Vzhled: sloupcovitě protaţen, také tabulkovitý, zrnité agregáty, skelný lesk Barva: smaragd smaragdově zelená, akvamarím světlemodrá, heliodor ţlutá, morganit růţová Vryp: bílý, Tvrdost = 7,5 8, Hustota = 2,6-2,9 Další vlastnosti: není štěpný, lasturnatý lom Vznik: v pegmatitech Výskyt: Písecko, Sobotín, Maršíkov Použití: šperkový kámen, obsahuje prvek berylium, který se pouţívá v raketové technice, elektronice, Poznámka: Zatím největší beryl drahokamové kvality je 48,5 cm dlouhý a 110,5 kg těţký krystal akvamarínu a byl nalezen v roce 1910 v Minas Gerais v Brazílii. Písek Maršíkov

8 BERYL smaragd smaragdově zelená akvamarím světlemodrá heliodor ţlutá morganit růţová

9 BIOTIT (tmavá slída) Složení: hlinitokřemičitan draslíku, hořčíku a ţeleza s obsahem vody a fluoru, K(Mg,Fe) 3 (OH,F) 2 AlSi 3 O 10 Soustava: jednoklonná (krystaly jsou velmi podobné šesterečným) Vzhled: tabulky, lupínky Barva: hnědý aţ černohnědý Vryp: bílý, šedý Tvrdost = 2,5-3 Hustota = 3,0 Další vlastnosti: vynikající štěpnost v rovině tabulek, pruţnost Vznik: z magmatu, přeměnou jílových minerálů Výskyt: nejběţnější slída - horniny vyvřelé (ţuly, pegmatity - Budislav u Litomyšle) i metamorfované (svory, ruly); Švédsko, Použití: izolační materiály Cínovec cinvaldit Krupka

10 MUSKOVIT (světlá slída) Složení: hlinitokřemičitan draslíku a hliníku s obsahem vody a fluoru, KAl 2 (OH,F) 2 AlSi 3 O 10 Soustava: jednoklonná (krystaly jsou velmi podobné šesterečným) Vzhled: tabulky, lupínky Barva: bezbarvý, bělavý, nazelenalý, s perleťovým leskem Vryp: bílý, Tvrdost = 2-2,5 Hustota = 2,8 Další vlastnosti: vynikající štěpnost v rovině tabulek, pruţnost Vznik: z magmat s vysokým obsahem křemíku, přeměnou jílových minerálů Výskyt: často spolu s ortoklasem (ţuly, ruly), ve svorech, největší krystaly v pegmatitech (např. Kříţenec u Mar. Lázní); Použití: izolační materiál - ţáruvzdorná okénka ("americká" kamna), optika Dolní Bory Maršíkov

11 EPIDOT Složení: silikát vápníku, ţeleza a hliníku, Ca 2 (Fe,Al)Al 2 [O/OH/SiO 4 /Si 2 O 7 ] Soustava: jednoklonná Vzhled: protaţené krystaly, často zrnité agregáty Barva: zelená - černozelená barva, ţlutozelená, ţlutá, černá Vryp: šedý, bílý Tvrdost = 6,5 Hustota = 3,2-3,4 Další vlastnosti: štěpnost dle báze, silný skelný lesk Vznik a výskyt: amfibolity - Čáslavsko, Sobotín, skarny s magnetitem - Malešov, Měděnec, Vlastějovice, Kutná Hora Použití: ozdobný kámen Malešov

12 GRANÁT Složení: křemičitan s proměnlivým obsahem hliníku, hořčíku, ţeleza a vápníku; hořečnatý granát se nazývá pyrop nebo také český granát, Mg 3 Al 2 (SiO 4 ) 3, ţeleznatý granát je almandin, Fe 3 Al 2 (SiO 4 ) 3. Soustava: krychlová Vzhled: krystalovaný nebo okrouhlá zrna Barva: různé odstíny červené aţ červenofialový Vryp: bílý, Tvrdost = 7, Hustota = 3,5-4,5 Další vlastnosti: neštěpný Vznik: Nejběţnější granát je almandin, častá součást přeměněných hornin (fylity, svory, ruly, amfibolity). Výskyt: almandin - Jeseníky (ve svorech), okolí Čáslavi (v rulách), Indie, Madagaskar, Srí Lanka; pyrop - ve štěrcích v okolí Třebenic (České středohoří); Jihoafrická rep., Rusko (Jakutsko) Použití: drahé kameny, hodiny, brusivo Dolní Bory

13 GRANÁT Ţulová Přibyslavice Vestřev

14 KAOLINIT Složení: křemičitan hliníku s obsahem vody, Al 4 (OH) 8 Si 4 O 10 Soustava: trojklonná (krystaly nejsou okem viditelné) Vzhled: zemitý Barva: bílý Vryp: bílý Tvrdost = 1-2 Hustota = 2,6 Další vlastnosti: otírá se o prsty Vznik: zvětráváním ţivců Výskyt: Karlovarsko, Plzeňsko Použití: výroba porcelánu, plnivo do papíru, barvy, zubní pasty Poznámka: Kaolinit je zástupcem tzv. jílových minerálů, které najdeme v jílech, břidlicích a půdách. Jsou to důleţité stavební suroviny (cihlářské hlíny). Boţíčany kaolinit tvoří zvětralinovou výplň mezi nezvětralými zrny křemene a slídy

15 MASTEK Složení: křemičitan hořčíku s obsahem vody, Mg 3 Si 4 O 10 (OH) 2 Soustava: jednoklonná Vzhled: lupínkovitý, šupinkovitý, celistvý, lesk mastný, u lupínkovitého aţ perleťový Barva: bílá, zelenavá, někdy i jiné světlé odstíny Vryp: bílý Tvrdost = 1 Hustota = 2,7 Další vlastnosti: štěpný v jednom směru Vznik: při přeměně (metamorfóze) hornin bohatých hořčíkem výskyt: u nás jen vzácně (např. Sobotín v Hrubém Jeseníku), Turecko, Čína, USA Použití: výroba ţáruvzdorné keramiky a vyzdívek pecí, jemně mletý se pouţívá v kosmetice (pudry, mýdla, líčidla), výroba uměleckých předmětů (Čína) Kokava nad Rimavicou SR

16 OLIVÍN Složení: křemičitan s proměnlivým podílem hořčíku a ţeleza (Mg,Fe) 2 SiO 4 Soustava: kosočtverečná Vzhled: krystalovaný, zrnitý Barva: ţlutozelený aţ olivově zelený, lesk skelný Vryp: bílý, Tvrdost = 7 Hustota = 3,3 Další vlastnosti: neštěpný Vznik: krystalizací z magmat s nízkým obsahem křemíku (olivínovce, čediče) Výskyt: Kozákov - Smrčí (olivínové koule - oválné útvary tvořené olivínem a pyroxeny, vznikly ve svrchním plášti a byly na povrch vyneseny čedičovým magmatem), v mnoha čedičích Českého středohoří; Norsko, Egypt, Brazílie, Pákistán, N. Zéland Použití: drahý kámen Podmoklice

17 STAUROLIT Složení: křemičitan hliníku a ţeleza, 2Al 2 SiO 5. Fe(OH) 2 Soustava: jednoklonná Vzhled: sloupečkovité krystaly, často tvoří kříţové prorostlice, sklený lesk Barva: načervenale hnědý aţ černý Vryp: bílý aţ černý Tvrdost = 7-7,5 Hustota = 3,7-3,8 Další vlastnosti: nerovný lom, není štěpný Vznik: typický minerál regionální přeměny, určuje stupeň přeměny (metamorfózy) Výskyt: fylity, svory, ruly - Branná v Hrubém Jeseníku, poloostrov Kola (Rusko) Použití: šperky Nový Malín

18 TOPAZ Složení: sloţitý křemičitan, který obsahuje hliník, fluor a -OH skupinu, Al 2 SiO 4. (F,OH) 2 Soustava: kosočtverečná Vzhled: sloupcovitě protaţené krystaly Barva: čirý, vínově ţlutý, medový, modrý, fialový, růţový, zelený Vryp: bílý Tvrdost = 8, Hustota = 3,5-3,6 Další vlastnosti: štěpnost podle báze, v jiných směrech lasturnatý lom Vznik a výskyt: krystalizací z hydrotermálních vysokoteplotních roztoků - Cínovec, Horní Slavkov, Krupka, Saská strana Krušných hor Altenberg; v pegmatitech - Murzinka na Urale (modré), Brazílie (medově ţluté Použití: šperky Brazilie a Pakistán Převzato z:

19 TURMALÍN Složení: sloţitý a proměnlivý borosilikát Soustava: klencová Vzhled: sloupcovité krystaly, trojúhelníkovitý průřez krystalů, turmalínová slunce - radiálně paprsčité Barva: černá, ale i různé barevné odrůdy Vryp: bílý, Tvrdost = 6,5 7, Hustota = 3 Další vlastnosti: nemá štěpnost, typické jsou různé barevné zóny Pleochroismus: jeví se v jednom směru barvy světlejší a v druhém tmavší Vznik: pegmatity, hydrotermální ţíly Výskyt: Písecko, Ţďár nad Sázavou, Dolní Bory, Cyrilov, Roţná, Dobrá Voda, Nová Ves Použití: drahokamy - brousí se hlavně elbaity, Dolní Bory

20 TURMALÍN skoryl černá (obsahuje ţelezo) dravit hnědá (obsahuje hořčík) elbait (obsahuj lithium) achroit bezbarvý rubelit červený indigolit modrý verdelit zelený Roţná Kozohlody Brazilie

Mineralogie a petrografie PRACOVNÍ pro 9. LIST ročník č. 1 ZŠ. Úkol č. 1. Úkol č. 2. Úkol č. 3. Téma: Prvky. Spoj minerál se způsobem jeho vzniku.

Mineralogie a petrografie PRACOVNÍ pro 9. LIST ročník č. 1 ZŠ. Úkol č. 1. Úkol č. 2. Úkol č. 3. Téma: Prvky. Spoj minerál se způsobem jeho vzniku. Mineralogie a petrografie PRACOVNÍ pro 9. LIST ročník č. 1 ZŠ Pracovní list 1A Téma: Prvky Úkol č. 1 Spoj minerál se způsobem jeho vzniku. DIAMANT GRAFIT SÍRA STŘÍBRO ZLATO Ze sopečných plynů aktivních

Více

01 ZŠ Geologické vědy

01 ZŠ Geologické vědy 01 ZŠ Geologické vědy 1) Vytvořte dvojice. PALEONTOLOGIE HYDROLOGIE PETROLOGIE SEISMOLOGIE MINERALOGIE VODA NEROST ZEMĚTŘESENÍ ZKAMENĚLINA HORNINA 2) K odstavcům přiřaďte vědní obor. Můžete využít nabídky.

Více

Přírodopis 9. Přehled minerálů PRVKY

Přírodopis 9. Přehled minerálů PRVKY Přírodopis 9 10. hodina Přehled minerálů PRVKY Mgr. Jan Souček Základní škola Meziměstí I. Prvky V přírodě existuje přes 20 minerálů tvořených samostatnými prvky. Dělí se na kovy: měď (Cu), stříbro (Ag),

Více

DETERMINAČNÍ VLASTNOSTI MINERÁLŮ

DETERMINAČNÍ VLASTNOSTI MINERÁLŮ KATEDRA GEOLOGIE PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO DETERMINAČNÍ VLASTNOSTI MINERÁLŮ ZDENĚK DOLNÍČEK JIŘÍ ZIMÁK Olomouc 2009 2 Obsah Obsah... 3 1. Úvod... 5 2. Diagnostické znaky založené na fyzikálních

Více

Během chladnutí začínají krystalovat minerály. Jednotlivé minerály krystalují podle svého bodu tuhnutí (mění se kapalné skupenství v pevné)

Během chladnutí začínají krystalovat minerály. Jednotlivé minerály krystalují podle svého bodu tuhnutí (mění se kapalné skupenství v pevné) VZNIK NEROSTŮ A STRUNZŮV MINERALOGICKÝ SYSTÉM Krystalizace z magmatu Vetšina minerálů vzniká v nitru Země za teplot 900-1300 C a vysokého tlaku. Za takových podmínek existuje žhavá silikátová tavenina

Více

VY_32_INOVACE_04.03 1/12 3.2.04.3 Krystalová struktura a vlastnosti minerálů Krystalová soustava

VY_32_INOVACE_04.03 1/12 3.2.04.3 Krystalová struktura a vlastnosti minerálů Krystalová soustava 1/12 3.2.04.3 Krystalová soustava cíl rozeznávat krystalové soustavy - odvodit vlastnosti krystalových soustav - zařadit základní minerály do krystalických soustav - minerály jsou pevné látky (kromě tekuté

Více

Vlastnosti křemene a výskyt jeho odrůd v severním okolí Brna

Vlastnosti křemene a výskyt jeho odrůd v severním okolí Brna Středoškolská odborná činnost 2006/2007 Obor 5 geologie, geografie Vlastnosti křemene a výskyt jeho odrůd v severním okolí Brna Autor: Jakub Výravský Gymnázium Brno-Řečkovice Terezy Novákové 2, 621 00

Více

MILAN MICHALSKI MALÝ PRŮVODCE GEOPARKEM NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ

MILAN MICHALSKI MALÝ PRŮVODCE GEOPARKEM NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ MILAN MICHALSKI MALÝ PRŮVODCE GEOPARKEM NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.28/01.0049 HORNINY A NEROSTY GEOPARKU Nacházíme se v geoparku u ZŠ Habrmanova v České Třebové, do kterého

Více

Laboratorní práce č. 4

Laboratorní práce č. 4 1/8 3.2.04.6 Uhličitany kalcit (CaCO3) nejrozšířenější, mnoho tvarů, nejznámější je klenec, součást vápenců a mramorů - organogenní vápenec nejvíce kalcitu usazováním schránek různých živočichů (korálů,

Více

Vliv metody přepočtu chemických analýz amfibolů na jejich klasifikaci

Vliv metody přepočtu chemických analýz amfibolů na jejich klasifikaci Vliv metody přepočtu chemických analýz amfibolů na jejich klasifikaci Rešeršní část k bakalářské práci Vypracoval: Libor Veverka Vedoucí práce: RNDr. Václav Vávra, Ph.D. Obsah 1. Skupina amfibolů 3 1.1.

Více

Fyzikální a chemické vlastnosti minerálů. Cvičení 1GEPE + 1GEO1

Fyzikální a chemické vlastnosti minerálů. Cvičení 1GEPE + 1GEO1 Fyzikální a chemické vlastnosti minerálů Cvičení 1GEPE + 1GEO1 1 Pro popis a charakteristiku minerálních druhů je třeba zná jejich základní fyzikální a chemické vlastnosti. Tyto vlastnosti slouží k přesné

Více

Přírodopis 9. Fyzikální vlastnosti nerostů. Mgr. Jan Souček Základní škola Meziměstí. 8. hodina

Přírodopis 9. Fyzikální vlastnosti nerostů. Mgr. Jan Souček Základní škola Meziměstí. 8. hodina Přírodopis 9 8. hodina Fyzikální vlastnosti nerostů Mgr. Jan Souček Základní škola Meziměstí Hustota (g/cm 3.) udává, kolikrát je objem nerostu těžší než stejný objem destilované vody. Velkou hustotu má

Více

VY_32_INOVACE_04.11 1/9 3.2.04.11 Vyvřelé, přeměněné horniny Vyvřelé magmatické horniny

VY_32_INOVACE_04.11 1/9 3.2.04.11 Vyvřelé, přeměněné horniny Vyvřelé magmatické horniny 1/9 3.2.04.11 Vyvřelé magmatické horniny cíl objasnit jejich vlastnosti, výskyt a vznik - vyjmenovat základní druhy - popsat jejich složení - znát základní zástupce magma utuhne pod povrchem hlubinné vyvřeliny

Více

MINERALOGICKÁ SOUSTAVA II

MINERALOGICKÁ SOUSTAVA II MINERALOGICKÁ SOUSTAVA II PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST VY_52_INOVACE_268 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘÍRODOPIS ROČNÍK: 9 MINERALOGICKÁ

Více

Přehled základních druhů kamenů a jejich použití:

Přehled základních druhů kamenů a jejich použití: Přehled základních druhů kamenů a jejich použití: Achát. Vrstevnatý chalcedon. Achát je povaţován za talisman umělců. Jeho nejdůleţitějším aspektem je totiţ podpora tvořivosti. Další oblast jeho projevu

Více

Přednáška IX. Nerostné zdroje surovin. klíčová slova: ložisko nerostných surovin, ložisková geologie, rudy, nerudy, energetické suroviny

Přednáška IX. Nerostné zdroje surovin. klíčová slova: ložisko nerostných surovin, ložisková geologie, rudy, nerudy, energetické suroviny Přednáška IX. Nerostné zdroje surovin klíčová slova: ložisko nerostných surovin, ložisková geologie, rudy, nerudy, energetické suroviny 1 Nerostné zdroje surovin Mezi nerostné suroviny patří: půda a voda,

Více

Mineralogický systém skupina I - prvky

Mineralogický systém skupina I - prvky Mineralogický systém skupina I - prvky Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 11. 10. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci se seznámí s vybranými nerosty, které

Více

Severní a severozápadní svahy masivu Smrku v Jizerských horách

Severní a severozápadní svahy masivu Smrku v Jizerských horách Severní a severozápadní svahy masivu Smrku v Jizerských horách GEOLOGICKÉ, PEDOLOGICKÉ, GEOMORFOLOGICKÉ A HYDROGEOLOGICKÉ PODMÍNKY OCHRANNÁ PÁSMA VODNÍCH ZDROJŮ Objednal: Jizersko-ještědský horský spolek,

Více

Fyzikální, chemické a optické vlastnosti diamantů

Fyzikální, chemické a optické vlastnosti diamantů Veškerý textový obsah a část fotodokumentace je převzata z publikace DIAMONDS, jejímž autorem je přední český gemolog Ing. Jaroslav Jiránek a y webové prezentace společnosti DIC. Vznik Diamantů Naleziště

Více

Materiály pûvodního. Richard Pfiikryl Miroslava Novotná Zuzana Weishauptová Aneta Èastná 1) v plàového zdiva Karlova mostu a jejich skladba

Materiály pûvodního. Richard Pfiikryl Miroslava Novotná Zuzana Weishauptová Aneta Èastná 1) v plàového zdiva Karlova mostu a jejich skladba Materiály pûvodního v plàového zdiva Karlova mostu a jejich skladba Richard Pfiikryl Miroslava Novotná Zuzana Weishauptová Aneta Èastná 1) PrÛzkumY památek XVI - 1/2009 Karlův most v Praze, jedna z nejvýznamnějších

Více

Učíme se v muzeu. Výlet za geologickými zajímavostmi Karlových Varů

Učíme se v muzeu. Výlet za geologickými zajímavostmi Karlových Varů Učíme se v muzeu www.ucimesevmuzeu.cz www.kvmuz.cz Legenda: zastávka otázka doporučení + zajímavost řešení Metodický list pro učitele Výlet za geologickými zajímavostmi Karlových Varů Trasa: hotel Thermal

Více

Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů

Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů Učební materiál vznikl pro výuku žáků Střední školy logistiky a chemie, Olomouc v rámci projektu CZ.1.07/1.1.26/01.0018 Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů. Autorem

Více

Obsah 3 Geologické, inž.geologické a hydrogeologické hodnocení jednotlivých báňských oblastí. 3 3.1 Sokolovská pánev západní a východní část..

Obsah 3 Geologické, inž.geologické a hydrogeologické hodnocení jednotlivých báňských oblastí. 3 3.1 Sokolovská pánev západní a východní část.. strana ៧匷. ydr d í j d t vý áň ý tí.. 匷 匷 v á 匷á v 匷á 匷 d í vý d í თ呗á t.. 3.1.1 Přehled geologie sokolovské pánve. 3 3.1.2 Formování sokolovské pánve (stratigrafie, petrografie) 4 3.1.3 Všeobecná hydrogeologická

Více

Člověk poznává Zemi minulost

Člověk poznává Zemi minulost Člověk poznává Zemi minulost člověk se snaţil nejprve porozumět přírodě pomocí mýtů postupně se z praktických důvodů musel orientovat v krajině = kde nalezne potřebné minerály nebo horniny k výrobě nástrojů,

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1 DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-2-20 Téma: Test obecná chemie Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Test obecná chemie Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý Mgr. Josef Kormaník TEST Otázka 1 OsO 4 je

Více

TECHNICKY VÝZNAMNÉ KOVY IV. VIII. B SKUPINY PSP

TECHNICKY VÝZNAMNÉ KOVY IV. VIII. B SKUPINY PSP Charakteristika: TECHNICKY VÝZNAMNÉ KOVY IV. VIII. B SKUPINY PSP přísadové kovy přísady do slitin a ocelí; již v malém množství zlepšují vlastnosti těchto materiálů (tvrdost, odolnost vůči korozi aj.)

Více

Projekt byl financován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve výši 98 520,- Kč

Projekt byl financován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve výši 98 520,- Kč Základní škola Blovice Mgr. Petra Bardounová Mgr. Miroslava Březinová Mgr. Hana Menclová Projekt byl financován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve výši 98 520,- Kč z rozpočtu Základní

Více

Regionální učebnice pro 2. 9. třídy základní školy Střední Krkonoše a Podkrkonoší

Regionální učebnice pro 2. 9. třídy základní školy Střední Krkonoše a Podkrkonoší Regionální učebnice pro 2. 9. třídy základní školy Střední Krkonoše a Podkrkonoší C M Y K Úvodní slovo autora Milí žáci, jsem rád, že máte možnost listovat v regionální učebnici našeho kraje. Jde o první

Více