Test znalostí o hudbě /1/ 1) 5) 6) Odpovědi: 1) Test znalostí o hudbě /2/ 1) Odpovědi: 1) Test znalostí o hudbě /3/ 1)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Test znalostí o hudbě /1/ 1) 5) 6) Odpovědi: 1) Test znalostí o hudbě /2/ 1) Odpovědi: 1) Test znalostí o hudbě /3/ 1)"

Transkript

1 Test znalostí o hudbě /1/ 1) První velkou hvězdou pop music byl zpěvák, jehoţ křestní jméno zní Frank. V dobách největší slávy si fanynky nosily domů jeho šlépěje ve sněhu a uchovávaly je v ledničce. Mezi jeho hity patřil song Love Is Here To Stay. Jak se jmenoval celým jménem? 2) Podle koho byla pojmenována akustická kytara zvaná dobro? 3) Vyjmenuj pět dechových nástrojů: 4) Podle čeho dostal typický punkový účes svůj název číro? 5) Jakou operu věnoval W. A. Mozart Praze? 6) O jaké neblahé zkušenosti zpívá zpěvačka Amy Winehouse v písni Rehab? 7) Všeuměl Jára Cimrman sloţil text písně Mně se líbí paní nadlesní na melodii známé skladby váţné hudby. Jaké? 1) Frank Sinatra 2) podle slovenských usídlenců v USA bratrů Dopěrových, Dopiera Brothers (Do-Bro), jeţ dobro zkonstruovali 3) hoboj, fagot, tuba, trubka, saxofon 4) podle účesu indiánského kmene Čerokíů 5) Don Giovanni 6) o protialkoholním léčení 7) Malá noční hudba Test znalostí o hudbě /2/ 1) Co skrývá tajemný nápis BraProDaLi Dvě HuTaČe a jak souvisí se skladatelem Bedřichem Smetanou? 2) Jak se jmenuje typický tanec zpěváka Michaela Jacksona? 3) Skladba W. A. Mozarta, kterou sloţil ještě jako dítě, se jmenovala: Chléb s máslem, Rohlík se salámem či Malá noční hudba? 4) K jakému dětskému kreslenému seriálu nazpíval titulní píseň Karel Gott? 5) Jak se jmenoval první přístroj, který dokázal nahrávat zvuk? 6) Jaké české rockové skupině se v Brně přezdívá Mantl? 7) Ke kterému národu a tanci patří kastaněty? 1) názvy Smetanových oper: Braniboři v Čechách, Prodaná nevěsta, Dalibor, Libuše, Dvě vdovy, Hubička, Tajemství, Čertova stěna 2) moonwalk 3) Chléb s máslem 4) Včelka Mája 5) fonograf 6) Kabát 7) Španělsko, flamenco Test znalostí o hudbě /3/ 1) Na začátku písně Jiřího Schelingera Holubí dům je nahrán křik ptáků. Zjistěte, o jaký druh ptactva jde. 2) Podle kterého hudebníka byla pojmenována sitcomová postava Ozák? V jaké skupině působil? 3) Jaký slavný song sloţila autorská dvojice Škroup a Tyl? 4) Na koncertu rockové skupiny Van Halen naměřili 129 decibelů. Jaká je zdraví neškodná hranice hluku pro člověka? 5) V čem se mýlí text slavné písničky Pták Rosomák od skupiny Olympic? 6) Co je vyobrazeno na obale desky skupiny Beatles známé jako Bílé dvojalbum?

2 7) Na českých pohřbech se nejčastěji hraje píseň od zpěváka Petra Spáleného. Jaká? 1) racci 2) Ozzy Osbourne, Black Sabbath 3) Kde domov můj 4) 90 decibelů 5) Rosomák není pták, ale lasicovitá šelma 6) nic 7) Aţ mě andělé Test znalostí o hudbě /4/ 1) Zpěvák Farinelli ( ) dokázal vyzpívat vysoké tóny stejně jako ţenyzpěvačky. Čím to bylo způsobeno? 2) Najdi si text zpěváka Jiřího Schelingera I Love You Mädchen krásné. Spočítej, z kolika světových jazyků je sloţen? 3) Jak se jmenovala protiválečná píseň brněnské rockové skupiny Synkopy 61? 4) Objevte v textu písně Ţelva od skupiny Olympic gramatickou chybu. 5) Vyjmenujte čtyři hudební nástroje začínající na písmeno p : 6) Jak se původně jmenovaly hudební skupiny Plavci a Zelenáči? Proč se musely přejmenovat? 7) Z jaké země pochází zpěvačka Avril Lavigne? 1) kastrací 2) z osmi 3) Válka je vůl 4) ţelev (ţelv) 5) piáno, pozoun, pikola, příčná flétna 6) Rangers a Greenhorns, kvůli nátlaku na počeštění názvů kapel za socialismu 7) z Kanady Test znalostí o hudbě /5/ 1) Jak zasáhl do dějin světové pop music muţ jménem Mark David Chapman? 2) Kterému hudebníkovi se přezdívalo Satchmo? Co přezdívka znamená? 3) Ve kterém filmu zazněla píseň Sladké mámení? 4) Vysvětli rčení má muzikantská játra. 5) Jaký hudební styl hrála skupina Sex Pistols? 6) Jak se jmenovala píseň skladatele Jaromíra Vomáčky, s níţ přivítal v roce 1968 sovětské okupanty? 7) Jak bys přeloţil název hard rockové skupiny Status Quo? V jakém jazyce je tento název? 1) zavraţdil zpěváka Johna Lennona 2) Louis Armstrong ( Velká huba ) 3) S tebou mě baví svět 4) má problémy s alkoholem (vzhledem k neuspořádanému nočnímu a zájezdovému ţivotu hudebníků) 5) punk 6) Dobře míněná rada (Běţ domů, Ivane!) 7) stávající stav (latina) Test znalostí o hudbě /6/ 1) Co označuje v hudebním světě výraz pogo? 2) Jak se jmenoval dvorní hudební skladatel autorské dvojice Voskovec a Werich? 3) Z jaké země pochází skupina AC/DC? 4) Jak se původně jmenovala zpěvačka Petra Janů? Proč se přejmenovala?

3 5) Co bývá ve zlodějské hantýrce označeno názvem písničky? 6) Kteří zpěváci tvořili trio Golden Kids? 7) Jaký hudební styl zněl ve filmu Šakalí léta? 1) punkový tanec 2) Jaroslav Jeţek 3) Austrálie 4) Jana Petrů (aby si ji lidé nepletli se stejnojmennou zpěvačkou ze 60. let) 5) nářadí (paklíče, páčidla apod.) 6) Marta Kubišová, Helena Vondráčková, Václav Neckář 7) rokenrol Test znalostí o hudbě /7/ 1) Kdo je autorem slavného hitu Ta naše písnička česká? 2) Který zpěvák nazpíval ústřední melodii k televiznímu seriálu Chalupáři? Jak se tato píseň jmenuje? 3) Lucie Bílá zpívá převzatou rokenrolovou píseň Amor Magor. Zjistěte, jak se píseň jmenuje v originále, a vysvětlete její význam. 4) Text slavné písně Jiřího Schelingera Holubí dům sloţil Emil Synek. To je však pseudonym. Zjistěte, která slavná osobnost se za tímto jménem skrývá. 5) Jaká zvířata vystupují v klipu zpěváka Bruno Marse k písni The Lazy Song? 6) Jaký druh hudby hraje skupina Visací zámek? 7) Podle čeho si dala název skupina Tři sestry? 1) Karel Hašler 2) Waldemar Matuška: Kdyţ máš v chalupě orchestrión 3) Stupid Cupid (Kupid bláhový bůţek lásky) 4) Zdeněk Svěrák 5) opice 6) punk 7) podle stejnojmenného dramatu A. P. Čechova Test znalostí o hudbě /8/ 1) Podle čeho si zpěvačka Lady Gaga zvolila svůj pseudonym? 2) Jak se jmenuje zpěvák skupiny Kryštof? Čím se ještě kromě zpěvu zabývá? 3) S jakým hudebníkem vystupoval ve dvojici zpěvák a textař Jiří Suchý? 4) Z jakého hudebního díla pochází píseň Znám jednu dívku, ta má dukáty...? 5) Z jaké země pocházel zpěvák Falco? 6) Jak se jmenuje obec, v níţ bydlí slavná česká zpěvačka Helena Vondráčková? 7) Čím se měl původně podle přání rodičů stát hudební skladatel Antonín Dvořák? 1) podle písně Radio Ga Ga skupiny Queen 2) Richard Krajčo, herectvím 3) Jiřím Šlitrem 4) Prodaná nevěsta 5) z Rakouska 6) Řitka 7) řezníkem Test znalostí o hudbě /9/ 1) Narodila se pod pouliční lucernou na pláštěnce paříţského policisty, který ji pomohl na svět. Od tří do šesti let byla slepá. Vychovávala ji babička, která vedla v Normandii nevěstinec. V šestnácti se provdala těsně předtím, neţ porodila dítě, to však záhy zemřelo. Za svůj ţivot dále prodělala čtyři těţké autonehody, dva záchvaty deliria tremens, jeden záchvat šílenství a tři játrová kómata. Jak se jmenuje tato

4 slavná zpěvačka, jejímţ největší hitem byla píseň Non, je ne regrette rien (Ne, ničeho nelituji)? 2) Podle čeho dostala název skupina ABBA? 3) Ve které skupině působil zpěvák Freddie Mercury? 4) Jak se jmenovala skupina, v níţ zpěvák Michael Jackson působil se svými sourozenci? 5) Slovenská hard rocková skupina Tublatanka vystupovala ve zvláštních kostýmech. Jaké to byly kostýmy? 6) Jak zní český název americké lidové písně Where have all the flowers gone? 7) Která soutěţ objevila zpěvačku Markétu Konvičkovou? 1) Edith Piaf 2) podle počátečních písmen křestních jmen členů kapely 3) Queen 4) The Jacksons 5 5) kroje 6) Řekni, kde ty kytky jsou 7) Československá SuperStar Test znalostí o hudbě /10/ 1) Jaké národnosti je zpěvačka Ewa Farna? 2) K čemu slouţí metronom? 3) Doplň ke kaţdému hudebnímu stylu jednoho zpěváka či skupina: rokenrol - jazz - country - 4) Co je to ragtime? 5) Co je to bel canto? 6) Jak se jmenuje české rádio, které vysílá výhradně váţnou hudbu? 7) Jak zní pravé jméno zpěvačky Katy Perry? 1) polské 2) k odklepávání rytmu hudební skladby 3) Elvis Presley, Louis Armstron, Kenny Rogers (například) 4) osobitý způsob klavírní hry na pomezí jazzu a černošské lidové hudby 5) pěvecká technika 6) Classic FM (např.) 7) Katheryn Elisabeth Hudson Test znalostí o hudbě /11/ 1) Po jakém hudebníkovi byly pojmenovány brýle zvané lenonky? Jak vypadaly? 2) Ve filmu Mama Mia! znějí písně od skupiny... /doplň/ 3) Co to je šalmaj? 4) Jaké oblečení, módní doplňky a účesy jsou typické pro hudební styl jazz? 5) Jaké existují typy flétny? 6) Co je to tremolo? 7) Co je to protestsong? 1) po Johnu Lennonovi (malé, kulaté) 2) ABBA 3) dřevěný dechový nástroj 4) ţádné 5) Panova, příčná, zobcová, čínská, irská... 6) změna hlasitosti tónu 7) angaţovaná

5 píseň protestující proti nespravedlnosti a bezpráví Test znalostí o hudbě /12/ 1) Kterou skupinu proslavilo album Hybrid Theory? 2) Co je to akord? 3) Jaké oblečení, módní doplňky a účesy jsou typické pro hudební styl boom tralala boom? 4) Co je to kánon? 5) Který zpěvák u nás zpíval protestsongy? 6) Jak se jmenovalo debutové album zpěvačky Avril Lavigne? 7) Jak se jmenovalo poslední dílo W. A. Mozarta? 1) Linkin Park 2) souzvuk tří a více různých tónů 3) ţádné, takový styl neexistuje 4) vícehlasá píseň, v níţ jsou hlasy časově posunuty 5) Karel Kryl 6) Let Go 7) Requiem

INFORMACE OBJEDNÁVKY:

INFORMACE OBJEDNÁVKY: 2. polovina roku 2015 INFORMACE OBJEDNÁVKY: Na všechny akce uvedené v naší nabídce přijímáme písemné objednávky na adrese: Městské kulturní středisko, Karlovo nám. 47, 674 01 Třebíč Písemné objednávky

Více

Občasník Hudebního klubu v Orlové 7. číslo FANZINU

Občasník Hudebního klubu v Orlové 7. číslo FANZINU JAMSESSION Měsíc září byl bohatý na hudební události v rámci hudebního klubu. Kromě klubové sešlosti proběhlo v restauraci Route 66 v Orlové vinobraní pořádané hnutím Volím Orlovou. Na vinobraní hrála

Více

Panoráma populární hudby 1918/1978 Mladá fronta 1981 autor Dr.Lubomír Dorůžka. Ústav pro kulturně autor Josef Vlček výchovnou činnost 1988

Panoráma populární hudby 1918/1978 Mladá fronta 1981 autor Dr.Lubomír Dorůžka. Ústav pro kulturně autor Josef Vlček výchovnou činnost 1988 Vzhledem k nedostatku ucelených studijních materiálů pro předmět Dějiny populární hudby a jazzu vytvořil jsem pro své posluchače poznámky z mých přednášek. Uvedený materiál je určen výhradně ke studiu

Více

PŘEHLED UČIVA HUDEBNÍ NAUKY

PŘEHLED UČIVA HUDEBNÍ NAUKY Vojtěch Mahelka / ZUŠ Praha - Zbraslav PŘEHLED UČIVA HUDEBNÍ NAUKY I. ČÁST HUDEBNÍ TEORIE Obsah 1. Základní hudební pojmy, notopis Zvuk, tón, nota Notová osnova Druhy not a pomlk Hudební abeceda Názvy

Více

BIGBÍT REVISITED. textová příloha výstavy Popmusea KC Kaštan 2. 6. 24. 9. 2010

BIGBÍT REVISITED. textová příloha výstavy Popmusea KC Kaštan 2. 6. 24. 9. 2010 BIGBÍT REVISITED textová příloha výstavy Popmusea KC Kaštan 2. 6. 24. 9. 2010 reminiscence vzniku, průběhu realizace a souhrn obsahu televizního hudebního dokumentu BIGBÍT Petr Hrabalik, 2010 BIGBÍT Seriál

Více

autor in magazín OSA nejen pro autory

autor in magazín OSA nejen pro autory autor in magazín OSA nejen pro autory 2015 1 Aneta Langerová Lena Yellow V + W 110 let Partnerství OSA 2014 Zrušení daně Kolik stojí hudba? Vzpomínka na Petra Hapku Klavír Daniel Wiesner, Karel Růžička,

Více

LADY GAGA. Vzrušující, inovativní, smyslná... Magazín O 2 areny. Sting Žihadlo, které vás zasáhne. Cirque du Soleil Senzace jménem Saltimbanco

LADY GAGA. Vzrušující, inovativní, smyslná... Magazín O 2 areny. Sting Žihadlo, které vás zasáhne. Cirque du Soleil Senzace jménem Saltimbanco y sport zajímavosti programy informace Magazín O 2 areny Podzim 2010 Zdarma LADY GAGA Vzrušující, inovativní, smyslná... Sting Žihadlo, které vás zasáhne NHL opět zahájí na českém ledě Cirque du Soleil

Více

Sk8er Boy. B.o.B. Airplanes

Sk8er Boy. B.o.B. Airplanes A-HA Take On Me ABBA Dancing Queen Gimme, Gimme, Gimme Knowing me, knowing you Mamma Mia Money, Money, Money Souper Trouper Adele Rolling In The Deep Someone Like You Alexandra Stan Mr Saxobeat Alicia

Více

Přehled zpráv 9.7.2004-15.7.2004

Přehled zpráv 9.7.2004-15.7.2004 Přehled zpráv 9.7.2004-15.7.2004 Divadelní ústav David Koller odpoví on-line...4 9.7.2004 idnes.cz str. 0 Kultura - Hudba / Zprávy Divadelní ústav dpi Richard Krajčo: Lekl jsem se, kam až Hamlet došel...4

Více

Přehled zpráv 5.11.2004-11.11.2004

Přehled zpráv 5.11.2004-11.11.2004 Přehled zpráv 5.11.2004-11.11.2004 Divadelní ústav Bittová a Kožená zpívaly Janáčka...4 5.11.2004 novinky.cz str. 0 Kultura Divadelní ústav Vladimír Říha,Právo Praha 10 bude zjišťovat potřeby a přání postižených

Více

Filmová Filharmonie vznik, činnost

Filmová Filharmonie vznik, činnost JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra dechových nástrojů Lesní roh Filmová Filharmonie vznik, činnost a ambice nového hudebního tělesa Diplomová práce Autor práce: Václav Šmiřák

Více

Jazz Černošice 2015-10. ročník

Jazz Černošice 2015-10. ročník 66 2015 2015 Jazz Černošice 2015-10. ročník 10. ročník mezinárodního jazzového festivalu Jazz Černošice 2015 proběhne od středy 20.5. do soboty 30.5. 2015. Dramaturgie letošního jubilejního ročníku vychází

Více

Hudební výchova pro 1. stupeň

Hudební výchova pro 1. stupeň Plán na podporu a zvýšení kvality cizojazyčného vzdělávání v ZŠ a MŠ G. A. Lindnera Rožďalovice CZ.1.07/1.1.06/03.0049 Hudební výchova pro 1. stupeň SEZNAM UČEBNÍCH MATERIÁLŮ JMÉNO: PaedDr. Naděžda Hrnčířová

Více

Kontratenor jako fenomén dnešní doby

Kontratenor jako fenomén dnešní doby JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra zpěvu Zpěv Kontratenor jako fenomén dnešní doby Bakalářská diplomová práce Autor práce: Pavel Valenta Vedoucí práce: odb. as. Mgr. Monika

Více

ZPRAVODAJ SPOLEČNOSTI BEDŘICHA SMETANY SEKCE SPOLEČNOSTI NÁRODNÍHO MUZEA

ZPRAVODAJ SPOLEČNOSTI BEDŘICHA SMETANY SEKCE SPOLEČNOSTI NÁRODNÍHO MUZEA ZPRAVODAJ SPOLEČNOSTI BEDŘICHA SMETANY SEKCE SPOLEČNOSTI NÁRODNÍHO MUZEA 2010 ZPRAVODAJ SPOLEČNOSTI BEDŘICHA SMETANY SEKCE SPOLEČNOSTI NÁRODNÍHO MUZEA číslo 5 (rozšířené vydání tištěné verze) Praha, prosinec

Více

Warner Bros. Entertainment s.r.o. uvádí nový film režiséra Juraje Herze

Warner Bros. Entertainment s.r.o. uvádí nový film režiséra Juraje Herze Warner Bros. Entertainment s.r.o. uvádí nový film režiséra Juraje Herze Nový filmový horor od režiséra Spalovače mrtvol Synopse T.M.A. je příběhem Marka, který se rozhodl opustit kariéru hudebníka a na

Více

strana 7 Kamenná kašna výlet za unikátní památkou Kutné Hory Ptejte se! čím dál více oblíbená služba knihoven

strana 7 Kamenná kašna výlet za unikátní památkou Kutné Hory Ptejte se! čím dál více oblíbená služba knihoven strana 2, 3 Běhání po Praze tipy nejen na trasy či tréninky Tom Vašíček rozhovor se Sputnikem strana 4, 6 Šmejdi a Fulmaya nové české filmové dokumenty Svět knihy Praha pozvání na 19. mezinárodní knižní

Více

HUDEBNÍ ROZHLEDY 09. 2006 ročník 59 cena 40 Kč. vladimir fedosejev šedesát let supraphonu mariinské divadlo v sankt petěrburgu

HUDEBNÍ ROZHLEDY 09. 2006 ročník 59 cena 40 Kč. vladimir fedosejev šedesát let supraphonu mariinské divadlo v sankt petěrburgu HUDEBNÍ ROZHLEDY 09 2006 ročník 59 cena 40 Kč vladimir fedosejev šedesát let supraphonu mariinské divadlo v sankt petěrburgu Sobota 16. září 2006 15.00 Prof. Dr. Peter-Horst Neumann: Rückert a Mahler odpoledne

Více

Přehled zpráv 7.1.2005-13.1.2005

Přehled zpráv 7.1.2005-13.1.2005 Přehled zpráv 7.1.2005-13.1.2005 Divadelní ústav V čele hitparády zůstává Issa, za ním je Landa a Snowboarďáci...3 7.1.2005 ceskenoviny.cz str. 0 Kultura Divadelní ústav ČTK V čele hitparády zůstává Issa,

Více

Vážené dámy a pánové, Vážení hosté, Milé studentky a studenti,

Vážené dámy a pánové, Vážení hosté, Milé studentky a studenti, Vážené dámy a pánové, Vážení hosté, Milé studentky a studenti, je mi nesmírnou ctí, že Vás mohu přivítat na půdě Gymnázia Jana Blahoslava a Střední pedagogické školy v Přerově, která se stala v letošním

Více

rok tygra, který se nese ve znamení harmonie, smíření a překračování hranic. O totéž se budeme snažit my, jakožto multikulturní perla Žižkova.

rok tygra, který se nese ve znamení harmonie, smíření a překračování hranic. O totéž se budeme snažit my, jakožto multikulturní perla Žižkova. OBSAH Téma Ondřej Formánek Text jedna báseň? 04 Téma Daniel Řehák Anketa 08 Hudba Kateřina Eva Klimešová Nebe v San Piegu 12 Hudba Ondřej Kašpar Přichází tygr 18 Divadlo Lukáš Rychlý Divadlo Cože 20 Divadlo

Více

revue5o plus plus VĚRA JOUROVÁ Nová žena v politice Daniel Strož ,,Firma nanečisto David Prachař Karlovarsko Básník, kritik i politik

revue5o plus plus VĚRA JOUROVÁ Nová žena v politice Daniel Strož ,,Firma nanečisto David Prachař Karlovarsko Básník, kritik i politik revue5o plus 50+ 50+ 7-8/2013 ročník IX. 39 Kč, předplatné 35 Kč MAGAZÍN PRO AKTIVNÍ SENIORY Daniel Strož Básník, kritik i politik,,firma nanečisto Nový typ vzdělávání 50+ David Prachař Dědictví umění

Více

Listopad 2009. www.i-lipa.cz. Industriál. Rozhovor. Foto: Lukáš Pelech. Program. Výstava fotografií Lukáše Pelecha

Listopad 2009. www.i-lipa.cz. Industriál. Rozhovor. Foto: Lukáš Pelech. Program. Výstava fotografií Lukáše Pelecha Listopad 2009 www.i-lipa.cz Industriál Rozhovor Program Foto: Lukáš Pelech Výstava fotografií Lukáše Pelecha OČNÍ OPTIKA Moskevská 11 Česká Lípa Tel.: 487 520 281 Mob.: 603 812 005 TrávíTe mnoho času před

Více

KELLYWORLD. fanzine webu kellyworld.cz č. 9/prosinec 2011 Made by fans 31. 12. 2011 Made for fans

KELLYWORLD. fanzine webu kellyworld.cz č. 9/prosinec 2011 Made by fans 31. 12. 2011 Made for fans KELLYWORLD fanzine webu kellyworld.cz č. 9/prosinec 2011 Made by fans 31. 12. 2011 Made for fans Turné Stille Nacht: Euforie i slzy dojetí v očích fanoušků Program koncertních večerů, průběh turné, charitativní

Více

KULTURNÍ CENTRUM VÝZNAMNÉ DNY SLAVTE S NÁMI

KULTURNÍ CENTRUM VÝZNAMNÉ DNY SLAVTE S NÁMI KULTURNÍ CENTRUM 12 VÝZNAMNÉ DNY SLAVTE S NÁMI BØEZEN PROSINEC 2014 Kulturní projekt Významné dny slavte s námi se koná pod záštitou místostarostky městské části Praha 12 Mgr. Zlatuše Rybářové. KULTURNÍ

Více

10. Hudba 20. století 10.1. Charakteristika doby

10. Hudba 20. století 10.1. Charakteristika doby 10. Hudba 20. století 10.1. Charakteristika doby Popsat a vysvětlit 20. století v jedné kapitole je prakticky nemožné. Byla to doba prudkých změn a převratných událostí. Představme si tedy, že století

Více

charlie straight Věci říkáme tak, jak je cítíme www.bvv.cz/msv www.bvv.cz/imt září 2010 ročník 12 zdarma 10 13. 17. 9. 2010 Brno Výstaviště

charlie straight Věci říkáme tak, jak je cítíme www.bvv.cz/msv www.bvv.cz/imt září 2010 ročník 12 zdarma 10 13. 17. 9. 2010 Brno Výstaviště MSV 2010 52. mezinárodní strojírenský veletrh www.bvv.cz/msv 7. mezinárodní veletrh obráběcích a tvářecích strojů www.bvv.cz/imt 10 13. 17. 9. 2010 Brno Výstaviště září 2010 ročník 12 9 zdarma rozhovor

Více

listopad 2014 www.zurnalmag.cz www.iborskapole.cz

listopad 2014 www.zurnalmag.cz www.iborskapole.cz listopad 2014 www.zurnalmag.cz www.iborskapole.cz OBSAH ŽURNÁL Slovo redaktora 4 5 Narozeniny Nákupního centra Borská pole Podzimní sklizeň AKCE MĚSÍCE Vánoční trhy na Krajském úřadě Plzeňského kraje

Více

Kiruna 03/14. Václav Větvička. Offroadsafari.cz. Město v pohybu. Mostecko nevidím růžově, ale zeleně rozhodně ano!

Kiruna 03/14. Václav Větvička. Offroadsafari.cz. Město v pohybu. Mostecko nevidím růžově, ale zeleně rozhodně ano! 03/14 03 2014 \ První český lifestylový časopis o energetice \ Čtvrtletník \ Zdarma Václav Větvička Mostecko nevidím růžově, ale zeleně rozhodně ano! Offroadsafari.cz Ojedinělá zážitková turistika na drsném

Více

Robin Jícha. www.velkyspalicek.cz. Marek Vašut. Mezipatra stále bobtnají. nemá zaječí úmysly. Aktuální program ve Velkém Špalíčku na

Robin Jícha. www.velkyspalicek.cz. Marek Vašut. Mezipatra stále bobtnají. nemá zaječí úmysly. Aktuální program ve Velkém Špalíčku na 11 ročník 5 / listopad 03 Robin Jícha nemá zaječí úmysly Marek Vašut a jeho fotobrazy" v Brně Mezipatra stále bobtnají Aktuální program ve Velkém Špalíčku na www.velkyspalicek.cz obsah 1 Kulturní aktuality

Více