Preparation of semiconductor nanomaterials 2014/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Preparation of semiconductor nanomaterials 2014/2015"

Transkript

1 Preparation of semiconductor nanomaterials 2014/2015 (prof. E. Hulicius, FZÚ AV ČR, v.v.i.,)

2 Fotovoltaika Přímé využití sluneční energie v České republice Eduard Hulicius FZÚ AV ČR, v. v. i. Upgrade 2014 Fyzikální čtvrtky, FEL- ČVUT, říjen 2009 Většina dat je z let Pačesova energetická komise

3 Sluneční energie: Celkový zářivý výkon slunečního záření je 3, W a životnost je dostatečná. Na zemskou atmosféru dopadá W, od atmosféry se odrazí W, sekundárně se vyzáří W, na zemský povrch dopadne tedy W, což je asi o čtyři až pět řádů víc než lidstvo nyní spotřebovává. Z hlediska spektrálního (rozložení energie fotonů) jde o velmi široké spektrum od gama záření přes rentgenové, ultrafialové a viditelné až po infračervené, včetně tepelného. Na Zemi dopadne za rok v našich podmínkách průměrně 950 kwh/m kwh/m 2 energie (severní Čechy jižní Morava). V jižněji položených pouštních oblastech (Sahara) to může být až třikrát víc. V našich podmínkách by stávající výrobu elektrické energie v ČR (80 TWh/rok) pokrylo pokrytí asi 80 km 2 při 100% účinnosti, přes 500 km 2 při reálných 15% asi km 2 při nakloněných kolektorech.

4 Definice: Jednotka výkonu Wp (Watt peak): Nominální výkon fotovoltaických panelů je udáván v jednotkách Watt peak (Wp), jde o výkon vyrobený solárním panelem při standardizovaném výkonnostním testu, tedy při energetické hustotě záření 1000 W/m 2, 25 C a světelném spektru odpovídajícím slunečnímu záření po průchodu bezoblačnou atmosférou Země (Air Mass 1,5). Watt peak je jednotkou špičkového výkonu dodávaného solárním zařízením za ideálních podmínek, jde tedy přibližně o výkon dodávaný panelem za běžného bezoblačného letního dne. ((na Wh je to asi 10% 15% u nás, jinde až 40%))

5 Přímými zdroji rozumíme: A) Solární kolektorové systémy pro přípravu tepelné energie. B) Solární zrcadlové systémy pro ohřev kapalin či plynů a následnou výrobu elektrické energie. C) Solární fotovoltaické systémy pro přímou výrobu elektrické energie. Nebudu popisovat: Pasivní využívání sluneční elektromagnetické energie pro ohřev (i klimatizaci) budov pomocí speciální architektury. Termofotovoltaické články (principiálně velmi podobné fotovoltaickým), které však pro výrobu elektrické energie nevyužívají sluneční záření. Biologické fotosyntetické konvertory sluneční energie. Ostatní zdroje též založené na sluneční energii, ale jaksi nepřímo (větrné, biomasa, fosilní-uhlíkové....). Nepopisuji zde ani větrné sluneční elektrárny, využívající proudění stoupajícího teplého vzduch ohřátého při zemi sluncem pomocí zrcadel. (Jednak je to dost exotické a také to spíš patří mezi větrné elektrárny.)

6 Stručné principy činnosti jednotlivých systémů A Solární kolektorové systémy pro přípravu tepla 1) Standardní ploché kolektory Sluneční elektromagnetické záření, prakticky všech vlnových délek, je zvelkéčásti absorbováno a tepelná energie je odváděna kapalným médiem na místo uskladnění či využití. Ploché kolektory se skládají z dobře tepelně vodivých plechů se zabudovanými trubkami (absorbér), skleněného pokrytí přední strany a z tepelné izolace po stranách a za absorbérem. Mohou sloužit jako stavební části budov a zabudovávají se do lehkého rámu z ocelového plechu, hliníku nebo ze dřeva. Absorbér se ve většině případů skládá z mědi, slitiny mědi a hliníku nebo z chromniklové oceli s černou vrstvou. Tepelně dobře vodivé, časově stabilní a levnější umělé hmoty jsou zatím hudbou budoucnosti.

7 Na zadní straně absorbéru jsou zabudovány teplonosné trubky, do kterých se předává teplo generované absorbovaným zářením. V trubkách proudí teplonosné médium, které teplo přebírá. Absorbér by měl být schopen nejen dobře absorbovat dopadající energii, ale také co nejméně této energie přeměněné na teplo vyzařovat zpět do jeho okolí. Levné, velmi rozšířené, nevyžadují natáčení za sluncem. Moduly se vyrábějí ve velikostech od jednoho do desítek m2. Záruka životnosti bývá let, což je dostatečné z hlediska ekonomického, ale pro fasádní prvky je to málo. Podstatné zlepšení je však pravděpodobné. Kolektor Buderus Logasol SKN 3.0-w, má rozměry 2070 x 1145 x 9 mm, hmotnost je 42 kg a cena celkem po slevě i s DPH 19% je ,45 Kč. Na trhu jsou ovšem i kolektory podstatně levnější. Někdy se vyrábějí i podomácku.

8 Cena: Tecnotrade: ,- Kč (bez DPH) za panel 2,5 m 2 (2007/8) 2) Vakuové - trubicové i ploché (pro přípravu tepla) Tyto sluneční kolektory využívají jako tepelnou izolaci ohřátého média vakuum, vytvořené mezi dvěma skleněnými trubicemi. Proti klasickým plochým kolektorům mají vyšší účinnost, a to zejména v nepříznivých klimatických podmínkách. Na vnitřní trubici je nanesena selektivní absorpční vrstva, na které dochází ke přeměně energie slunečního záření na tepelnou. Vzniklé teplo se odvádí speciálními hliníkovými lamelami do měděných trubiček, ve kterých proudí teplonosná kapalina, nebo tato kapalina proudí přímo vnitřní skleněnou trubicí s absorpční vrstvou. Existují i ploché vakuové kolektory, které jsou směrově selektivní a hůře izolují (vyztužovací spojky, inertní plyn). Jsou ale levnější než trubicové. Velmi účinné i v horších podmínkách, ale dražší, choulostivější a pravděpodobně snižší životností. Trubice lze sice měnit, ale může být problém těsnosti a životnost (pokles výkonu)?

9 Deklarovaná životnost: na bázi Al - 20 let;z nerezu 30 let. Výkon: 800 kwh/rok/m 2.Zdroj: Největší solární termické systémy v ČR jsou na hotelu DUO v Praze na Proseku - plocha vakuových trubicových kolektorů je 588 m 2 a na koupališti v Rusavě u Zlína (550 m 2 ). Instalace na hotelu vznikla bez dotace i úvěru. Viz (2007/8)

10

11 Nevýhody: Nutnost natáčecího systému pro sledování slunce, větší nároky na prostor, nezužitkují difusní záření. 3) Koncentrační, natáčecí (pro přípravu tepla) Jejich hlavní výhodou je znásobení energetického toku na co nejmenší absorbér, který má díky svým rozměrům daleko menší ztráty a rychlejší ohřev náplně, než by měl běžný plochý absorbér. Tímto je dosaženo vyšších provozních teplot i v zimním období nebo při značně proměnlivém počasí. Další nezanedbatelnou výhodou je to, že m 2 plochy odražeče je levnější než m 2 běžného kolektoru. Dají se rozdělit na ty které koncentrují záření využitím lomu světla (čočky) a na ty, které ke koncentraci využívají odraz (od tzv. koncentračních zrcadel či odražečů). Výhody: Vysoká účinnost i při nízkých vnějších teplotách (díky nízkým tepelným ztrátám a velkému energetickému toku), celoroční provoz využitelný pro ohřev teplé užitkové vody, účinný provoz od východu do západu slunce, efektivní provoz i při proměnlivém slunečním svitu.

12 4) Teplovzdušné kolektory (pro přípravu tepla) Teplovzdušný kolektor je solární zařízení, které sloužík přitápění objektů v přechodném období. Jedná se o solární panel k přímému ohřevu vzduchu. Sluneční záření se při dopadu na absorbér mění na teplo a ohřívá vzduch uvnitř kolektoru. Při zahřátí vzduchu nad 33 C se automaticky uvádí do provozu ventilátor, který ve spodní části kolektoru nasává chladný vzduch z objektu a vhání do místnosti vzduch ohřátý. Jejich cena je přibližně dvojnásobná oproti klasickým plochým kolektorům, nicméně instalace teplovzdušných kolektorů nevyžaduje žádné teplovodní rozvody ani akumulaci vyrobeného tepla, takže jejich použití může být v některých případech výhodnější, současně je ale ztráta možnosti akumulace velkou nevýhodou. Deklarovaná životnost teplovzdušných kolektorů je přibližně 20 let.

13 4) Koncentrační kolektory na bázi lineární Fresnelovy čočky Jde o koncentrační sluneční kolektory jako víceúčelové zařízení, v němž jsou skloubeny prvky aktivního i pasivního solárního systému. Základním konstrukčním prvkem je koncentrátor slunečního záření - lineární Fresnelova čočka, vyráběná ze skla metodou kontinuálního lití. Dvojskla s lineární Fresnelovou čočkou osazená do hliníkových nebo dřevěných zasklívacích rámů jsou pak součástí střešního pláště a nahrazují střešní krytinu. Lineární Fresnelova čočka soustřeďuje přímou složku slunečního záření do lineárního ohniska, kde se nachází absorbér z hliníkového profilu s vyvložkovanou měděnou trubkou, na kterém dochází k přeměně koncentrovaného slunečního záření na teplo. To je z absorbérů odváděno teplonosnou kapalinou. Se změnou polohy slunce na obloze se musí měnit i poloha ohniska Fresnelových čoček. Z toho důvodu je rám s absorbéry pohyblivý a řídící elektronika kolektoru natáčí absorbéry tak, aby vždy nacházely v místě maximální koncentrace slunečního záření, tedy v ohnisku čoček.

14 Osvětlovací funkce kolektoru -střešní plášť nad místností je transparentní (průsvitný) a do prostoru pod kolektorem tak prochází sluneční záření. Jeho energeticky významná část - přímá složka je čočkou zkoncentrována a pohlcena na absorbérech. Interiér je tak rovnoměrně osvětlen pouze rozptýleným světlem bez kontrastních stínů a není vystaven světelným "šokům", které způsobuje proměnlivá oblačnost. Klimatizační funkce tohoto typu kolektoru - energeticky významná přímá složka slunečního záření je zkoncentrována Fresnelovou čočkou na pohyblivé absorbéry a na jejich černém povrchu je přeměněna na teplo. Ve formě ohřáté teplonosné kapaliny může pak být zhruba 60% energie přímé složky slunečního záření odvedeno mimo osvětlovaný prostor, nad kterým jsou nainstalovány kolektory. Tento jev významně přispívá ke snížení energetické zátěže interiéru pod kolektorem, zejména v letních měsících.

15 Příprava teplé užitkové vody - teplo, které vzniká na černém povrchu absorbérů fototermální přeměnou koncentrovaného slunečního záření je odváděno protékající teplonosnou kapalinou a prostřednictvím výměníku tepla je předáváno do akumulační nádrže nebo do bojleru. V porovnání s výkonovými parametry klasických plochých kolektorů vychází koncentrační kolektor Solarglas SG1 na přibližně trojnásobek ceny (vztaženo k metru čtverečnímu plochy). Koncentrační kolektor však není plnohodnotným kolektorem, jde především o prosvětlovací stavební prvek, funkce slunečního kolektoru (tedy výroba tepelné energie) je až sekundární. Všechny tyto systémy (popsané v části 2.1.) se hodí pro lokální vytápění či ohřev vody. S výhodou je lze umísťovat na střechy či stěny budov. Jsou ekonomicky výhodné. Jejich další rozvoj však též velmi záleží na estetickém vnímání památkářů, architektů a stavebníků-investorů.

16 B Solární zrcadlové systémy pro ohřev různých látek a následnou výrobu elektrické energie V absorbéru - kotli - vzniká přehřátá pára nebo horký plyn a prostřednictvím konvenčního parního cyklu nebo vysokoteplotního teplovzdušného cyklu se vyrábí elektrický proud. Na 100 MWp je třeba 0,9 km 2 zrcadlové plochy, umístěné na 3,8 km 2 celkové rozlohy (na naší rovnoběžce). Účinnost je i ve slunných oblastech pouze %. Zbytek jsou ztráty v přenosu záření od zrcadel na ohřívané médium a při přeměně na elektřinu a energie potřebná k pohánění systému otáčivých zrcadel. Zařízení pro výrobu páry a elektrické energie je stejné jako u klasických elektráren.

17 1) Pomocí parního cyklu. Sluneční záření, soustředěné sběrači, se v absorbéru přemění na teplo a teplonosná kapalina (např. roztavená sůl nebo olej a pod.) se zahřeje na vysokou teplotu. V tepelném výměníku se předá teplo vodě, která se přemění na páru pohánějící parní turbínu. Základním prvkem jsou fokusační sběrače nebo heliostaty: a) Žlabový sběrač -mátvar žlabu s parabolickým průřezem. V ohnisku jednotlivých úseků parabolického žlabu je černá trubice s teplonosnou kapalinou - absorbér. V trubici se kapalina zahřívá na teplotu několika stovek C. Pro zvýšení výkonu se kolektory spojují do větších soustav. Sběrače je nutno natáčet za sluncem. b) Diskový sběrač je to obdoba parabolického automobilového reflektoru. Sluneční paprsky se soustřeďují do plochého ohniska, kde je umístěný absorbér. Kapalina zahřátá v absorbéru se potrubím odvádí do místa dalšího využití. Má-li mít parabolické zrcadlo velký průměr, sestavuje se z většího počtu vhodně sestavených menších zrcadel. Parabola se opět musí natáčet za sluncem.

18 c) Heliostaty - skupina vhodně rozmístěných pohyblivých rovinných zrcadel. Každé zrcadlo se během dne automaticky natáčí tak, aby paprsky od něho odražené dopadaly na absorbér. Heliostaty se nejčastěji používají k soustřeďování světla do ohniska tzv. slunečních pecí a věžových slunečních elektráren. Největší současné (2008) sluneční elektrárny žlábkového typu jsou SEGS VIII v Kalifornii, s výkonem 30 MWp, která má celkem 1,5 miliónu zrcadlových válcových desek s parabolickým ohniskem a Solar One v Nevadě s výkonem 65 MWp. Největší sluneční věžová-heliostatová elektrárna Solar One má výkon 10 MWp. Byla postavena v Kalifornii u města Barstow. Elektrárna je zapojena do veřejné elektrické sítě jako špičková. Sluneční energie je zde zachycována velkými zrcadly o celkové ploše 40 hektarů (asi 70 fotbalových hřišť). Při zdejším velice vysokém ročním slunečním svitu (2 645 kwhm -2, u nás je to méně než polovina) počítají provozovatelé sroční výrobou 15 milionů kwh.

19

20

21 2) Pomocí teplovzdušného cyklu Jde o použití solárního ohřevu pro Stirlingův nebo teplovzdušný motor vyrábějící elektřinu. Pracovní plyn je v těchto motorech ohříván ve výměnících teplem ze solárních koncentrátorů. Motor je složen ze dvou pístových strojů, opatřených nuceně ovládanými ventily. První je kompresor, ve kterém je pracovní plyn stlačován na požadovaný tlak. Po stlačení plyn vstupuje do ohřívače, kde je teplem přivedeným zvenčí zahřátý na potřebnou teplotu a pak postupuje do plynového motoru, kde expanduje a koná práci. Plyn po expanzi může být odveden výfukem do atmosféry (otevřený cyklus) nebo může být veden přes chladič, kde se ochladí na původní teplotu a vrací se zpět do kompresoru. Pro podobné motory se vžil název teplovzdušné motory a používá se dodnes, i když vzduch byl většinou nahrazen jinými plyny s lepšími termodynamickými vlastnostmi.

22 Pravděpodobně největší realizace tohoto typu elektrárny je podle zpráv z tisku připravovaná v USA, kde se bude sluneční elektrárna o celkovém výkonu 500 MWp a uvažuje se, že výhledově může být její výkon zvýšen až na 850 MWp. Stavba bude umístěna v pouštních oblastech jižní Kalifornie a bude založena na jednotce o výkonu 25 kwp. To znamená, že elektrárnu bude tvořit jednotek pro dosažení celkového výkonu 500 MWp, respektive jednotek pro dosažení 850 MWp. Výrobní cena jednotky (Stirlingův motor se zrcadlovým kolektorem a s příslušenstvím) je v současné době okolo USD, ale při sériové výrobě se předpokládá pokles ceny zhruba na jednu třetinu.

23

24

25 Spojení Strilingova motoru s heliostatem (Dish-Stirling) již bylo ověřeno na prototypu o výkonu motoru 27 kw s výstupním výkonem generátoru 12 kw. Donedávna tato kombinace držela světové prvenství v největší účinnosti konverze sluneční energie na elektrickou energii (35 %) mezi všemi solárními teplotními systémy. Koncem dvacátého století byl zkušebně postaven takovýto malý systém, který měl vyhovět místním potřebám. Schlaich, Bergermann a Partner (SBP) postavili první Dishovu-Stirlingovu jednotku DISTAL 1 o výkonu 9 kw pro dlouhodobou zkoušku. Ta úspěšně splnila vytyčené požadavky. Trvalý provoz od roku 1992 skončil po hodinách v roce V dalším, zlepšeném typu DISTAL 2 (tab. 1) byl Stirlingův motor umístěn v ohnisku koncentrátoru, jehož průměr byl zvětšen na 8,5 m, a tak bylo dosaženo výkonu asi 850 W/m 2. Na povrchu přijímače tepla (obr. 3) byla teplota 820 C, teplota pracovního plynu helia při tlaku 15 MPa byla asi 650 C.

26 Okamžitý výkon těchto typů elektráren popsaných v odst. 2.2 lze odvodit od polohy slunce, plochy zrcadel, ztrát na nich, reflexních ztrát absorbéru a účinnosti parogenerátorového cyklu. Celkový výkon záleží, jako u jiných typů solárních elektráren, na délce a síle slunečního svitu. Životnost (a pokles výkonu) záleží na prostředí (prašnost, abrazivnost - zrcadla) a odolnosti materiálu vystavenému velkým tepelným šokům (absorbéry). Výhodou jsou standardní parametry vyráběné elektřiny (napětí, střídavý proud) a staletími ověřený, bohužel však stále málo účinný, parní cykl. Hodí se do míst stálého a intenzivního slunečního svitu a s nízkou hustotou osídlení. Vyžadují několikanásobně větší plochu než je jen aktivní plocha zrcadel (kvůli natáčení). Hodí se na velké systémy. Znovuobjevení možnosti využít Stirlingův motor pro generaci elektřiny však umožňuje použití v menších systémech a dává naději na další zvýšení účinnosti.

27 C Solární fotovoltaické systémy pro přímou výrobu elektrické energie Fotovoltaické/fotoelektrické systémy přeměňují sluneční energii přímo na elektrický proud. Sluneční články fotoelektrických zdrojů využívají jak přímé, tak difúzní, plošné i koncentrované sluneční záření. Stávající účinnost při přímém osvětlení je 1 až 42 %, teoretická mez pro složité a drahé vývojové mnohovrstvé články je přes 60%, u současných cenově dostupných článků je to typicky kolem 15% (fungují i při difúzním osvětlení, to ale příkon i výkon řádově klesne). Životnost bývá udávána 20 až 30 let (výjimečně i výrazně kratší), záruky výrobců jsou podobné (možná spoléhají na morální zastarání čipů ). Zhlediska poměru cena/výkon je nyní nejvhodnější a nejpoužívanější materiál na fotovoltaické články pro pozemské účely křemík. Využívá se v řadě modifikací monokrystalický, amorfní, poly- i nano-krystalický. Monokrystalický křemík absorbuje světlo o kratší vlnové délce než zhruba 1 mikrometr (fotony o větší energii než zhruba 1,1 elektronvoltů), to jest část infračerveného, celé viditelné a ultrafialové spektrum. Absorbuje tedy větší část celého slunečního spektra.

28 Sluneční spektrum po průchodu atmosférou pod úhlem 48 od normály (tzv. spektrum AM 1,5). Současně je vyznačena absorpční hrana krystalického křemíku. Převzato od M. Vaněčka, FZÚ AV ČR, v. v. i., Brána pro veřejnost

29 Dopadá-li na křemík foton o energii menší než 1,1 elektronvoltu (ev je energie, kterou získá elementární náboj jednoho elektronu potenciálovým spádem 1 voltu), projde křemíkem a není absorbován. Když je jeho energie větší než 1,1 elektronvoltů (tato energie odpovídá šířce zakázaného pásu, a tedy absorpční hraně křemíku) pak je tento foton absorbován a v polovodiči vznikne jeden volný elektron a jedna volná díra. Energetický rozdíl mezi energií dopadajícího fotonu a šířkou zakázaného pásu se přeměňuje na teplo a je hlavním důvodem, že teoretická účinnost jednoduchého článku v planární konfiguraci nepřesáhne 30%. Aby sluneční článek sloužil jako zdroj proudu, musí se v něm nastat oddělit elektrony a díry. FVČ nemůže být homogenní polovodič, ale skládá se z části mající elektronovou vodivost (materiál typu n, například křemík s příměsí fosforu) a části mající děrovou vodivost (materiál typu p, například křemík s příměsí boru).

30 Pásové schéma p-n přechodu krystalického křemíku za osvětlení (energie fotonů hν) s vyznačením hran vodivostního (E c ) a valenčního (E v ) pásu, šířky zakázaného pásu (E g ) Fermiho hladin v polovodiči typu n i p a oblasti existence vnitřního elektrického pole (prostorového náboje). V oc je napětí vzniklé následkem osvětlení p-n přechodu.

31 Na přechodu p-n dojde vlivem přítomného elektrického pole k oddělení díry a elektronu a na přívodních kontaktech vznikne napětí V oc (v případě křemíku je to 0,5-0,6 V) a připojíme-li ke kontaktům spotřebič, protéká jím elektrický proud. Ten je přímo úměrný počtu absorbovaných fotonů a tedy i ploše celého slunečního článku. Fotovoltaický sluneční článek (FVČ ) je tedy polovodičová dioda (přechod p-n) má velkou plochu (decimetry až metry čtvereční) a tenký spodní celoplošný kovový kontakt (reflektor) a vrchní kovový kontakt (mřížku, hřeben) zabírající jen 4-8% plochy článku, aby nestínil. Obrázky i text podle M. Vaněčka Informace ze SOLARTECu říjen 2009: vrchní kontakty - 3%. Pokusy s jednostrannými kontakty (proleptané a difundované díry) 1%.

32 1) Materiály pro různé typy FVČ, jak podle druhů podložek (rozhodují o ceně) na kterých se připravují, tak i podle materiálů (rozhodují o účinnosti) v nichž dochází ke konverzi optické energie na elektrickou. a) Křemíkové desky - Řezané Si monokrystalické desky (substráty) Podložky se připravují rozřezáním monokrystalických Si (c-si) ingotů (průměr až cm, délka přes metr). Přechod p-n se přímo v monokrystalickém materiálu připraví difusí vhodných prvků (obvykle bor a fosfor či arsen) za vysokých teplot (kolem C). Další postup kontaktování, fotolitografie, zažíhávání, příprava proudových přívodů, kontaktování a konstrukce celého modulu využívá standardních postupů polovodičové mikroelektroniky. Je poměrně drahý a neslibuje možnost příliš razantních úspor.

33 Celý tento postup je stále relativně drahý a vyžaduje hodně drahého základního materiálu (11 g Si/Wp). Ceny v r na výrobu Wp byly mezi 4-5 USD (z toho 1 USD za podložku, 2 USD za výrobu FVČ (i s marží) a 2 USD za modul (i s marží)). S dalšími 2,5 USD je třeba počítat na systém. Při nákladech 10 USD/Wp vychází cena za v oblasti se silným slunečním svitem na USC/kWh podle velikosti elektrárny (500 kwp - 2 kwp), v oblasti se slabým svitem (případ ČR) je to USC/kWh. Očekávaný vývoj ceny Wp do roku 2015 je pokles až pod 2 USD/Wp. V případě úspěšného zavedení osmipalcové technologie (průměr výchozího monokrystalu) až k 1,4 USD/Wp, viz. [2]. Celosvětová kapacita produkce FVČ založených na Si substrátech, které v posledních letech tvoří asi 80-90% produkce všech FVČ, je asi 4,5 GWp. Víc než polovinu produkce mají čtyři firmy (Sharp 20%, Q-Cells 15%, Suntech 9% a Sanyo 7%), další třetinu má osm firem s produkcí od 3 do 5%. Toto platilo v roce 2007, každý rok se ale podíly dost mění viz. [2].

34 -Přímo připravené tenké Si podložky (většinou polykrystalické) Tyto se připravují tak, že roztaveným Si se protahuje (asi 1 m/hod) uhlíkový pás na který Si krystalizuje (existuje řada variant dvojitý pás, trubka a pod.). Pak se uhlík odstraní a máme k dispozici dva tenké (pod 200 m), široké (decimetry) a dlouhé pásy (metry), ze kterých se připravují FVČ podobně jako z monokrystalického Si. Výhody: poloviční spotřeba Si (6g Si/Wp) oproti monokrystalickým. Nevýhody: nižší účinnost konverze (15% lab. 12,7% komerční) i horší výrobní výtěžnost, problémy s kontakty a pravděpodobně i nižší životnost (vše je dáno polykrystaličností). Rozhodující producenti (2007): Evergreen Solar, Schott Solar, SolarForce (F), CGE Alcatel, Philips, BP Solar and FCUL (Port.). Pravděpodobné technologické trendy: užití suchého leptání (plazmatické?) pro větší výtěžnost a nižší náklady. Investice do továrny na výrobu tenkovrstvých FVČ je asi 2,3 MUSD/MW, což je o 30% méně než do továrny na výrobu monokrystalických FVČ viz. [2]. Pozor to nejsou celkové náklady na elektrárnu, ale jen jejich zlomek.

35 b) Monokrystalické podložky z materiálů A III B V, převážně GaAs, InGaAs, nebo GaSb Sloučeninové polovodiče se označují A III B V respektive A II B VI, kde A a B představuje typ atomu a II, III, V a VI jsou sloupce v periodické tabulce prvků. Princip funkce je podobný jako pro Si. Jen absorpce je různá (dáno absorpční hranou materiálu, tj. šířkou zakázaného pásu polovodiče) a lze připravovat heterostruktury a tudíž tandemové články, které postupně absorbují většinu slunečního záření a dávají různá napětí od jednotek do desetin voltu a tím lépe využijí energii slunečního záření. I jednoduché, homogenní sloučeninové materiály však dosahují vzhledem k dobré kompatibilitě se slunečním spektrem vysokých účinností (GaAs 28% a InP 22%). Ve srovnání s Si FVČ mají tyto materiály kromě vyšší účinnosti podstatně lepší poměr Wp/kg, aktivní oblast jen několik mikronů (díky vyšší absorpci), vyšší napětí, nižší proud, lepší radiační odolnost, menší odpor, menší teplotní koeficient. Jen jsou podstatně dražší!

36 Potřebují totiž dražší podložky (GaAs, Ge) a nákladnější výrobní proces (epitaxní technologii). Možnost a výhodnost využití koncentrátorů tuto nevýhodu poněkud snižuje. Tyto FVČ totiž lze s výhodou provozovat s fokusačními koncentrátory (obvykle 1000 sluncí ). Výrazně se tím uspoří polovodičový materiál a FVČ při tomto vyšším zatížení, mají vyšší účinnost. Tím se celý systém zlevní, ale je třeba sledovat pohyb slunce, což systémy poněkud komplikuje (spolehlivost, životnost, údržba) a asi 1% získané energie se spotřebuje na natáčení. Existuje a lze vyrobit velké spektrum materiálů srůznou šířkou zakázaného pásu, lze tedy vytvářet tandemové cely (několik různých materiálů na sobě) a tak účinně pokrývat velkou část slunečního spektra bez ztráty fotonů, nebo napětí na článcích. Tyto materiály vykazují nejvyšší účinnost konverze laboratorně je současný rekord 41,3%, komerčně přes 30% a teoretická mez je přes 60%. FVČ ztěchto materiálů vyrábějí hlavně firmy Spectrolab (Boeing) a Emcore.

37 Komerční výroba je v současnosti jen pro kosmické aplikace, pro pozemní aplikace jsou FVČ zatím příliš drahé. Vzhledem k odlišnému slunečnímu spektru ve vakuu a na Zemi se struktury FVČ pro různé aplikace poněkud liší, ne snad materiály, ale tloušťkami jednotlivých vrstev.

38 Sluneční spektrum po průchodu atmosférou pod úhlem 48 od normály (tzv. spektrum AM 1,5). Současně je vyznačena absorpční hrana krystalického křemíku. Převzato od M. Vaněčka, FZÚ AV ČR, v. v. i., Brána pro veřejnost

39 Struktura a materiály třítypů tandemových FVČ se třemi, pěti a šesti částmi pro co nejúplnější využití spektra slunečního záření. Podle [2].

40

41

42

43

44 Intenzivní výzkum a vývoj probíhá na mnoha pracovištích: - Spectrolab (Boeing) (space & terrestrial cells) (US), Emcore (space & terrestrial cells, bypass diodes, bought Tecstar) (US), RWE Space Solar Power GmbH (GaInP/GaAs/Ge cells, Si cells) (DE), Isofoton (ES), Saturn JSC (Russia), ARIMA Opto (LED maker, diversification project) (TW), Japan Energy (JP), Spire (US), Essential Research (R&D services) (US), NREL (US), IMEC (BE), Fraunhofer ISE (DE), University of Delaware ($ 53 M DARPA founded project, including BP Solar, Dupont, Corning and Emcore) (US), Hitachi Research Center (JP), IOFFE Physico-technical Institute (Russia), EMDL (Ohio University) (US), Radboud University (thin film III V cells) (NL), Hahn Meitner Institute (DE), SolFocus (US).

45 Je otázkou zda i třeba velmi razantní snížení laboratorní ceny čipu takových to FVČ může vést k levné masové výrobě. Vzhledem k relativní vzácnosti některých prvku (hlavně In, a to nejen na trhu, ale i v zemské kůře),by velmi pravděpodobně rychle došlo k podobné situaci jako s nesrovnatelně hojnějším křemíkem, kde se ještěřadu let bude řešit úzké hrdlo masové výroby Si-FVČ výroba monokrystalů i polykrystalů. V případě Si to bude vyřešeno asi do roku 2015, ale pro sloučeninové polovodiče, i když koncentrátory snižují materiálové požadavky ve srovnání s křemíkem o tři řády, by to mohlo trvat desetiletí.

46 30. září 2008 Fraunhofer ISE Researchers Achieve 39.7% Solar Cell Efficiency Freiburg, Germany. At 39.7% efficiency for a multijunction solar cell, researchers at the Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE in Freiburg have exceeded their own efficiency record of 37.6%, which they achieved in July of this year. The result was reached using multijunction solar cells made out of III-V semiconductors. III-V semiconductor multijunction solar cells are used in concentrating photovoltaic (PV) technology for solar power stations.

47 Photo of the world record solar cell made of Ga0.35In0.65P/Ga0.83In0.17As/Ge with a cell area of 5.09 mm².

48 Press Release 01/09, World Record: 41.2% efficiency reached for multi-junction (3) solar cells at Fraunhofer ISE, Freiburg, Dr. F. Dimroth 2009 Researchers at the Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE have achieved a record efficiency of 41.1% for the conversion of sunlight into electricity. Sunlight is concentrated by a factor of 454 and focused onto a small 5 mm² multi-junction solar cell made out of GaInP/GaInAs/ Ge (gallium indium phosphide, gallium indium arsenide on a germanium substrate) ,8% USA, A University of Delaware-led consortium has received Defense Advanced Research Projects Agency funding to double the efficiency of terrestrial solar cells within 50 months.

49 The record for multiple junction solar cell is disputed. Teams led by the University of Delawar, the Fraunhofer Institut for Solar Energy Systems, and NREL all claim the world record title at 42.8, 41.1, and 40.8%, respectively [4][5][6]. Spectrolab also claims commercial availability of cells at nearly 42% efficiency in a triple junction design; the cost is breathtaking. NREL claims that the other implementations have not been put under standardized tests and, in the case of the University of Delaware project, represents only hypothetical efficiencies of a panel that has not been fully assembled [7] NREL claims it is one of only three laboratories in the world capable of conducting valid tests, although the Fraunhofer Institute is among those three facilities.

50 Metamorphic multi-junction solar cells, which are a special type of solar cells using III-V semiconductor compounds. These cells are made out of thin Ga 0.35 In 0.65 P and Ga 0.83 In 0.17 As layers on GaAs or Ge substrates. These materials are especially suitable for converting sunlight into electricity. They can be combined together, by applying a trick called metamorphic growth. In contrast to conventional solar cells, the semiconductors in these cells do not have the same lattice constant. This makes it difficult to grow the III-V semiconductor layers with a high crystal quality, since at the interface of materials with different lattice constants strain is present that results in the creation of dislocations and other crystal defects. It is necessary to localize the defects in a region of the solar cell that is not electrically active. As a result, the active regions of the solar cell remain relatively free of defects a prerequisite for achieving the highest efficiencies.

51 The high efficiency multi-junction solar cells are used in concentrating photovoltaic systems for solar power stations in countries with a large fraction of direct solar radiation. Dr. Andreas Bett, Department Head at Fraunhofer ISE: The high efficiencies of our solar cells are the most effective way to reduce the electricity generation costs for concentrating PV systems, we want that photovoltaics becomes competitive with conventional methods of electricity production as soon as possible. With our new efficiency results, we have moved a big step further towards achieving this goal!

Preparation of semiconductor nanomaterials

Preparation of semiconductor nanomaterials Studijní program:nanotechnologie Studijní obor: Nanomateriály (organizuje prof. J. Šedlbauer, FPP TU v Liberci) Preparation of semiconductor nanomaterials 2013/2014 (prof. E. Hulicius, FZÚ AV ČR, v.v.i.,)

Více

CPV (Concentrated Photovoltaics) - Vývoj fotovoltaických panelů nové generace v Elceram a TTS

CPV (Concentrated Photovoltaics) - Vývoj fotovoltaických panelů nové generace v Elceram a TTS CPV (Concentrated Photovoltaics) - Vývoj fotovoltaických panelů nové generace v Elceram a TTS Ing. Jan Johan, Ing. Vratislav Gábrt - ELCERAM a.s., Okružní 1144, Hradec Králové jan.johan@email.cz, vyzkum@elceram.cz

Více

Solární tepelné soustavy. Ing. Stanislav Bock 3.května 2011

Solární tepelné soustavy. Ing. Stanislav Bock 3.května 2011 Solární tepelné soustavy Ing. Stanislav Bock 3.května 2011 Princip sluneční kolektory solární akumulační zásobník kotel pro dohřev čerpadlo Možnosti využití nízkoteplotní aplikace do 90 C ohřev bazénové

Více

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV Katedra prostředí staveb a TZB TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV Přednášky pro bakalářské studium studijního oboru Příprava a realizace staveb Přednáška č. 9 Zpracoval: Ing. Zdeněk GALDA Nové výukové moduly vznikly

Více

Energetické zdroje budoucnosti

Energetické zdroje budoucnosti Energetické zdroje budoucnosti Energie a společnost Jakýkoliv živý organismus potřebuje dodávku energie (potrava) Lidská společnost dále potřebuje značné množství energie k zabezpečení svých aktivit Doprava

Více

ENERGETICKÉ ZDROJE PRO 21. STOLETÍ

ENERGETICKÉ ZDROJE PRO 21. STOLETÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 ENERGETICKÉ ZDROJE PRO 21. STOLETÍ

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

ÚVOD... 4 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE... 5 ENERGIE ZE SLUNCE...

ÚVOD... 4 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE... 5 ENERGIE ZE SLUNCE... 1. ÚVOD... 4 2. OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE... 5 3. ENERGIE ZE SLUNCE... 6 PROJEVY SLUNEČNÍ ENERGIE... 6 4. HISTORIE SLUNEČNÍ ENERGIE... 7 5. TYPY VYUŽITÍ SLUNEČNÍ ENERGIE... 8 PŘÍMÉ... 8 NEPŘÍMÉ... 8 VYUŽITÍ

Více

Hybridní fotovoltaicko-tepelné kolektory a možnosti jejich využití. Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní, ČVUT v Praze

Hybridní fotovoltaicko-tepelné kolektory a možnosti jejich využití. Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní, ČVUT v Praze Hybridní fotovoltaicko-tepelné kolektory a možnosti jejich využití Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní, ČVUT v Praze Proč hybridní FVT kolektory? integrace fotovoltaických systémů do

Více

Vozítko na solární pohon. Hung Pham Huy, Le Dinh Tuan, Jan Novák 7.A Gymnázium Cheb Nerudova 7

Vozítko na solární pohon. Hung Pham Huy, Le Dinh Tuan, Jan Novák 7.A Gymnázium Cheb Nerudova 7 Vozítko na solární pohon Hung Pham Huy, Le Dinh Tuan, Jan Novák 7.A Gymnázium Cheb Nerudova 7 Krátký souhrn projektu: Náš tým věří, že perspektiva lidstva leží v obnovitelných zdrojích. Proto jsme se rozhodli

Více

ZDROJE A PŘEMĚNY. JAN PREHRADNÝ, EVŽEN LOSA Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze

ZDROJE A PŘEMĚNY. JAN PREHRADNÝ, EVŽEN LOSA Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze ZDROJE A PŘEMĚNY ENERGIE JAN PREHRADNÝ, EVŽEN LOSA Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze Formy energie Energie rozdělení podle působící síly omechanická energie Kinetická (Pohybová) Potenciální

Více

PV01 Fotovoltaické panely na střeše (PV 01)

PV01 Fotovoltaické panely na střeše (PV 01) ID název opatření katalog úsporných opatření PV01 Fotovoltaické panely na střeše (PV 01) Obecné zařazení: Obnovitelné zdroje energie Popis: Získávání elektrické energie přímo ze slunečního záření je z

Více

U BR < 4E G /q -saturační proud ovlivňuje nárazovou ionizaci. Šířka přechodu: w Ge 0,7 w Si (pro N D,A,Ge N D,A,Si ); vliv U D.

U BR < 4E G /q -saturační proud ovlivňuje nárazovou ionizaci. Šířka přechodu: w Ge 0,7 w Si (pro N D,A,Ge N D,A,Si ); vliv U D. Napěťový průraz polovodičových přechodů Zvyšování napětí na přechodu -přechod se rozšiřuje, ale pouze s U (!!) - intenzita elektrického pole roste -překročení kritické hodnoty U (BR) -vzrůstu závěrného

Více

Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné. Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch

Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné. Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch Zehnder vše pro komfortní, zdravé a energeticky úsporné vnitřní klima Vytápění, chlazení,

Více

SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2)

SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2) SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2) KLÍČOVÁ SDĚLENÍ Studie WETO-H2 rozvinula referenční projekci světového energetického systému a dvouvariantní scénáře, případ omezení uhlíku

Více

V+K stavební sdružení. Dodavatel solárních kolektorů

V+K stavební sdružení. Dodavatel solárních kolektorů V+K stavební sdružení Dodavatel solárních kolektorů Představení společnosti dodavatelem solárních kolektorů Belgicko-slovenského výrobce Teamidustries a Ultraplast. V roce 2002 firmy Teamindustries a Ultraplast

Více

PODPOŘENO NORSKÝM GRANTEM

PODPOŘENO NORSKÝM GRANTEM PODPOŘENO NORSKÝM GRANTEM V RÁMCI NORSKÉHO FINANČNÍHO MECHANISMU ÚVOD Projekt PERSPEKTIS 21 obnovitelné zdroje perspektiva pro 21. Století vznikl za podpory norského grantu prostřednictvím Norského Finančního

Více

VÝKONNÝ. na míru. SOLÁRNÍ ZDROJ elektrické energie. do extrémních podnebních podmínek. POUŠŤ HORY Džungle MOŘE

VÝKONNÝ. na míru. SOLÁRNÍ ZDROJ elektrické energie. do extrémních podnebních podmínek. POUŠŤ HORY Džungle MOŘE CZ do extrémních podnebních podmínek VÝKONNÝ nezávislý odolný na míru nehlučný snadno přenosný ekologický POUŠŤ HORY Džungle MOŘE Výkonný vysoce výkonný solární přenosný ostrovní systém s velkou kapacitou

Více

Projekt osvětlení Téryho chaty elektřinou ze slunce

Projekt osvětlení Téryho chaty elektřinou ze slunce Projekt osvětlení Téryho chaty elektřinou ze slunce Fotovoltaický systém pro Téryho chatu Energetická část projektu pro osvětlení Téryho chaty v ostrovním provozu tzn. bez připojení k rozvodné síti ( Technické

Více

Perspektivy využití tenkovrstvých technologií

Perspektivy využití tenkovrstvých technologií Perspektivy využití tenkovrstvých technologií Bronislav Bechník zakládající člen Moderní tenkovrstvé technologie ve fotovoltaice Výhody a použití v projektech FVE Praha 13. 5. 2010 Czech RE Agency Czech

Více

Tepelná čerpadla vzduch voda Bazénová tepelná čerpadla Solární vakuové kolektory Klimatizace s invertorem TEPELNÁ ČERPADLA SOLÁRNÍ KOLEKTORY

Tepelná čerpadla vzduch voda Bazénová tepelná čerpadla Solární vakuové kolektory Klimatizace s invertorem TEPELNÁ ČERPADLA SOLÁRNÍ KOLEKTORY Tepelná čerpadla vzduch voda Bazénová tepelná čerpadla Solární vakuové kolektory Klimatizace s invertorem TEPELNÁ ČERPDL SOLÁRNÍ KOLEKTORY 5 I WWBC Tepelná čerpadla vzduch voda NORDLINE Tepelné čerpadlo

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE SYSTÉMY ŘEŠENÍ TECHNOLOGIE. Tepelná čerpadla Akumulace Servis. Fotovoltaika

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE SYSTÉMY ŘEŠENÍ TECHNOLOGIE. Tepelná čerpadla Akumulace Servis. Fotovoltaika OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE SYSTÉMY ŘEŠENÍ TECHNOLOGIE Fotovoltaika Tepelná čerpadla Akumulace Servis FOTOVOLTAIKA BEZ DOTACE cesta k čistému prostředí Hlavní předností tohoto druhu elektráren je, že veškerá

Více

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze Efektivní využití OZE v budovách Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze OBNOVITELNÉ ZDROJE TEPLA sluneční energie základ v podstatě veškerého

Více

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Klimatické změny odpovědnost generací Hotel Dorint Praha Don Giovanni 11.4.2007 Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Tomáš Sýkora ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická

Více

solární systémy Brilon SUNPUR Trubicové solární kolektory www.brilon.cz

solární systémy Brilon SUNPUR Trubicové solární kolektory www.brilon.cz solární systémy Brilon SUNPUR Trubicové solární kolektory www.brilon.cz Proč zvolit vakuové solární kolektory Sunpur? Vakuové kolektory SUNPUR jsou při srovnání s tradičními plochými kolektory mnohem účinnější,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 503 Digitální učební materiál Autor: Mgr. Pavel Kleibl Datum: 21. 3. 2012 Ročník: 9. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Energie Téma:

Více

Využití solární energie na venkovních plaveckých bazénech (SOLPOOL)

Využití solární energie na venkovních plaveckých bazénech (SOLPOOL) Využití solární energie na venkovních plaveckých bazénech (SOLPOOL) Výzkumná zpráva Czech Republic Autoři Tomáš Kukuczka Tomáš Nenička Petr Klimek CZREA 04 2007 The SOLPOOL project receives funding from

Více

TECHNICKÝ LIST. - s vodním chlazením - se vzduchovým chlazením

TECHNICKÝ LIST. - s vodním chlazením - se vzduchovým chlazením TECHNICKÝ LIST POPIS VÝROBKU: Tepelně hladinové generátory: - s vodním chlazením - se vzduchovým chlazením Jedná se o elektrické zařízení, které dokáže vyrobit elektrickou energii na základě rozdílu tepelných

Více

Přehled produktů Alfa Laval pro přenos tepla

Přehled produktů Alfa Laval pro přenos tepla Díky více než 125 letům věnovaným výzkumu a vývoji a miliónům instalací v oblasti vytápění a chlazení po celém světě pro nás neexistují žádné hranice, žádná omezení. Kompaktní předávací stanice Alfa Laval

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 TEPELNÁ ČERPADLA ING. JAROSLAV

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Omezení emisí CO 2 Spotřeba energie Životní prostředí Principem každého

Více

elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění

elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění Vysoce účinné sluneční ploché kolektory Xelios vyráběné v EU jsou osvědčeným výrobkem nejen v evropských klimatických podmínkách.

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPDL VZUCH - VOD www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Principem každého tepelného čerpadla vzduch - voda je přenos tepla z venkovního

Více

NEUSTÁLÉ ZDRAŽOVÁNÍ ZEMNÍHO PLYNU A ENERGIÍ ZPŮSOBIL VYROVNÁVÁNÍ CEN NĚKTERÝCH TOPNÝCH MÉDIÍ.

NEUSTÁLÉ ZDRAŽOVÁNÍ ZEMNÍHO PLYNU A ENERGIÍ ZPŮSOBIL VYROVNÁVÁNÍ CEN NĚKTERÝCH TOPNÝCH MÉDIÍ. NEUSTÁLÉ ZDRAŽOVÁNÍ ZEMNÍHO PLYNU A ENERGIÍ ZPŮSOBIL VYROVNÁVÁNÍ CEN NĚKTERÝCH TOPNÝCH MÉDIÍ. PROPAN V PROVOZNÍCH NÁKLADECH SROVNATELNÝ SE ZEMNÍM PLYNEM PROPANOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ: Skládá se z baterie nádrží,

Více

ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ

ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ Kategorie projektu: Enersol a praxe Jméno, příjmení žáka: Kateřina Čermáková

Více

Technická data. Technická data. Technická data

Technická data. Technická data. Technická data Technická data Tepelné čerpadlo vzduch-voda Hydro-box HWS- HWS- 802H-E 802XWH**-E 1102H-E 1402XWH**-E 1402H-E 1402XWH**-E Topný výkon Jmenovitý příkon topení Účinnost topení COP Chladící výkon Jmenovitý

Více

Dobrá investice. do fotovoltaických solárních systémů zaručuje o 42 % vyšší zisk

Dobrá investice. do fotovoltaických solárních systémů zaručuje o 42 % vyšší zisk Dobrá investice do fotovoltaických solárních systémů zaručuje o 42 % vyšší zisk Prodávejte vyrobenou energii z vaší střechy nebo zahrady za státem garantované ceny Fotovoltaické solární systémy jsou nejvýhodnějším

Více

Obsah: ÚVOD:... 4 TEPELNÉ ČERPADLO... 5 PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA... 6 9 DŮVODŮ, PROČ TOPIT TEPELNÝM ČERPADLEM... 7

Obsah: ÚVOD:... 4 TEPELNÉ ČERPADLO... 5 PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA... 6 9 DŮVODŮ, PROČ TOPIT TEPELNÝM ČERPADLEM... 7 Obsah: ÚVOD:... 4 TEPELNÉ ČERPADLO... 5 PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA... 6 9 DŮVODŮ, PROČ TOPIT TEPELNÝM ČERPADLEM... 7 KOLIK UŠETŘÍ TEPELNÉ ČERPADLO?... 8 VLASTNÍ ZKUŠENOSTI?... 9 TEPELNÉ ČERPADLO

Více

MIKROPORÉZNÍ TECHNOLOGIE

MIKROPORÉZNÍ TECHNOLOGIE MIKROPORÉZNÍ TECHNOLOGIE Definice pojmů sdílení tepla a tepelná vodivost Základní principy MIKROPORÉZNÍ TECHNOLOGIE Definice pojmů sdílení tepla a tepelná vodivost Co je to tepelná izolace? Jednoduše řečeno

Více

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov Říjen 2009 Pracovní materiály pro seminář Tepelná čerpadla Vývoj Principy Moderní technická řešení Vazba na energetické systémy budov Navrhování

Více

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (40) Zveřejněno 31 07 79 N

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (40) Zveřejněno 31 07 79 N ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A (19) POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ 196670 (11) (Bl) (51) Int. Cl. 3 H 01 J 43/06 (22) Přihlášeno 30 12 76 (21) (PV 8826-76) (40) Zveřejněno 31 07

Více

Pouliční LED lampy nové generace

Pouliční LED lampy nové generace FUN LIGHT AMUSEMENTS, s.r.o. Bubenská 1536, Praha 7 Pracoviště : Pražská 298, Brandýs nad Labem Pouliční LED lampy nové generace 2012 1. Pouliční LED osvětlení Pouliční LED lampa Ledcent Pouliční osvětlení

Více

Tepelné čerpadlo vzduch. voda

Tepelné čerpadlo vzduch. voda Tepelné čerpadlo vzduch voda Tepelné čerpadlo Váš krok správným směrem! Budoucnost patří ekologickému vytápění a chlazení! Tepelné čerpadlo získává teplo ze svého okolí v tomto případě ze vzduchu a transportuje

Více

spanel Stropní svítidlo 60x60cm s přirozeným světlem a úsporným provozem www.snaggi.com Svítidlo oceněno mezinárodním veletrhem Příklad úspory

spanel Stropní svítidlo 60x60cm s přirozeným světlem a úsporným provozem www.snaggi.com Svítidlo oceněno mezinárodním veletrhem Příklad úspory spanel Svítidlo oceněno mezinárodním veletrhem Stropní svítidlo 60x60cm s přirozeným světlem a úsporným provozem LED osvětlení v podobě LED Panel Light je mimořádně univerzální, je určeno pro průmyslové

Více

Testové otázky za 2 body

Testové otázky za 2 body Přijímací zkoušky z fyziky pro obor PTA K vypracování písemné zkoušky máte k dispozici 90 minut. Kromě psacích potřeb je povoleno používání kalkulaček. Pro úspěšné zvládnutí zkoušky je třeba získat nejméně

Více

KOMBINACE TEPELNÝCH ČERPADEL A FOTOVOLTAICKO TEPELNÝCH KOLEKTORŮ

KOMBINACE TEPELNÝCH ČERPADEL A FOTOVOLTAICKO TEPELNÝCH KOLEKTORŮ Konference Vytápění Třeboň 2013 14. až 16. května 2013 KOMBINACE TEPELNÝCH ČERPADEL A FOTOVOLTAICKO TEPELNÝCH KOLEKTORŮ Tomáš Matuška, Bořivoj Šourek ANOTACE V příspěvku je představena energetická analýza

Více

BILLER & BURDA s.r.o. AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS KOMPRESORŮ ATLAS COPCO

BILLER & BURDA s.r.o. AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS KOMPRESORŮ ATLAS COPCO BILLER & BURDA s.r.o. AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS KOMPRESORŮ ATLAS COPCO Výroba stlačeného vzduchu z pohledu spotřeby energie Vzhledem k neustále se zvyšujícím cenám el. energie jsme připravili některá

Více

Obsah ÚVOD... 2 DĚJINY FOTOVOLTAIKY... 2 VÝHODY FVE... 2 NEVÝHODY FVE... 3 SOUČASNOST... 4 MODERNÍ TECHNOLOGIE... 4

Obsah ÚVOD... 2 DĚJINY FOTOVOLTAIKY... 2 VÝHODY FVE... 2 NEVÝHODY FVE... 3 SOUČASNOST... 4 MODERNÍ TECHNOLOGIE... 4 Obsah ÚVOD... 2 DĚJINY FOTOVOLTAIKY... 2 VÝHODY FVE... 2 NEVÝHODY FVE... 3 SOUČASNOST... 4 MODERNÍ TECHNOLOGIE... 4 FOTOVOLTAICKÝ SYSTÉM NA RD HVĚZDONICE ČP. 68... 5 Výběr řešení... 5 Funkce zařízení...

Více

2. Fotovoltaika - perspektivní zdroj budoucnosti

2. Fotovoltaika - perspektivní zdroj budoucnosti VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE V PODMÍNKÁCH ČR Ing. Tomáš Kukuczka, Ing. Petr Klimek, Ing. Tomáš Nenička Czech RE Agency, o.p.s. Televizní 2618, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm tomas@czrea.org, tomas.nenicka@czrea.org,

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Protokol o zkoušce tepelného výkonu solárního kolektoru při ustálených podmínkách podle ČSN EN 12975-2 Ing. Tomáš Matuška,

Více

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH Jan Hruška TV-FYZ Ahoj, tak jsme tady znovu a pokusíme se Vám vysvětlit problematiku vedení elektrického proudu v látkách. Co je to vlastně elektrický proud? Na to

Více

Solární kolektor jako součást pláště budovy. architektonická integrace konstrukční integrace integrace do střechy integrace do fasády tepelné chování

Solární kolektor jako součást pláště budovy. architektonická integrace konstrukční integrace integrace do střechy integrace do fasády tepelné chování Solární kolektor jako součást pláště budovy architektonická integrace konstrukční integrace integrace do střechy integrace do fasády tepelné chování EPBD recast novela směrnice EPBD o energetické náročnosti

Více

PSK1-14. Optické zdroje a detektory. Bohrův model atomu. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka.

PSK1-14. Optické zdroje a detektory. Bohrův model atomu. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka. PSK1-14 Název školy: Autor: Anotace: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka Optické zdroje a detektory Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Předmět:

Více

Můžeme být energeticky soběstační a svobodní? Ing. Jiří Krist ARES

Můžeme být energeticky soběstační a svobodní? Ing. Jiří Krist ARES Můžeme být energeticky soběstační a svobodní? Ing. Jiří Krist ARES 1 všech ploch celkem 1 455 hektarů Kategorie ploch Procento z celkové plochy Plocha Energeticky využitelná produkce Zemědělská půda 678

Více

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA Řešení pro nový dům i rekonstrukci Výrobky řady THERMA V byly navrženy s ohledem na potřeby při rekonstrukcích (zrušení nebo výměna kotle) i výstavbách nových domů.

Více

Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství

Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51

Více

Může nás krajina energeticky uživit?

Může nás krajina energeticky uživit? Může nás krajina energeticky uživit? Ing. Jiří Krist Seminář: Obce a regiony odolné proti změně klimatu Liberec, 8. prosince 2014 EKOTOXA s.r.o. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v

Více

Hlavní zásady pro používání tepelných čerpadel

Hlavní zásady pro používání tepelných čerpadel Co je třeba vědět o tepelném čerpadle ALTERNATIVNÍ ENERGIE 2/2002 Co je vlastně tepelné čerpadlo a jaký komfort můžeme očekávat Tepelné čerpadlo se využívá jako zdroj tepla pro vytápění, ohřev teplé užitkové

Více

NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ

NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ Solární tepelné čerpadlo! Nejnovější solární hybridní technologie, přímý solární ohřev chladiva TČ: TF > 5,0! Kvalitní značkové kompresory, stabilní provoz

Více

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup.

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup. MODERNÍ SYSTÉM NOVINKA Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Odsávání znečištěného Výstup čerstvého 18 C - 15 C Vstup čerstvého

Více

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta Tepelné elektrárny 1) Kondenzační elektrárny uhelné K výrobě elektrické energie se využívá tepelné energie uvolněné z uhlí spalováním. Teplo uvolněné spalováním se využívá k výrobě přehřáté (ostré) páry.

Více

Frankensolar CZ s.r.o. Perspektiva fotovoltaiky v České republice

Frankensolar CZ s.r.o. Perspektiva fotovoltaiky v České republice Frankensolar CZ s.r.o. Perspektiva fotovoltaiky v České republice 24.05.2012 Za 5 let vzroste elektřina o 25 procent V roce 2017 domácnost zaplatí za energii 6,25 Kč za kwh. To je o 25% více než dnes,

Více

Solární systémy Brilon pro ohřev teplé vody a podporu vytápění

Solární systémy Brilon pro ohřev teplé vody a podporu vytápění Solární systémy rilon pro ohřev teplé vody a podporu vytápění www.varisol.cz Změňte svůj způsob myšlení s kolektory Thermomax, Varisol Thermomax HP200/250 Vysoce účinný vakuový trubicový kolektor pracující

Více

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem České vysoké učení technické v Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem prof.ing.karel 1 Energetický audit

Více

TRONIC CONTROL. Nad Safinou I č.p.449 252 42 Vestec u Prahy tel./fax: 266 710 254-5 602 250 629 e-mail: info@tronic.cz http//www.tronic.

TRONIC CONTROL. Nad Safinou I č.p.449 252 42 Vestec u Prahy tel./fax: 266 710 254-5 602 250 629 e-mail: info@tronic.cz http//www.tronic. TRONIC CONTROL Nad Safinou I č.p.449 252 42 Vestec u Prahy tel./fax: 266 710 254-5 602 250 629 e-mail: info@tronic.cz http//www.tronic.cz Firemní program Výrobní oblast vývoj a výroba řídicích systémů

Více

Pasivní domy. David Vízner: Dům mám pod přísnou kontrolou DAVID BYDLÍ SE SVOU MANŽELKOU A ČERSTVĚ NAROZENOU DCERKOU V PŘÍZEMNÍM RODINNÉM DOMKU

Pasivní domy. David Vízner: Dům mám pod přísnou kontrolou DAVID BYDLÍ SE SVOU MANŽELKOU A ČERSTVĚ NAROZENOU DCERKOU V PŘÍZEMNÍM RODINNÉM DOMKU 94 Pasivní domy DAVID BYDLÍ SE SVOU MANŽELKOU A ČERSTVĚ NAROZENOU DCERKOU V PŘÍZEMNÍM RODINNÉM DOMKU NEDALEKO HRADCE KRÁLOVÉ. PROTOŽE PRACUJE VE SPOLEČNOSTI, KTERÁ SE ZABÝVÁ DODÁVKAMI VZDUCHOTECHNICKÝCH

Více

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005 www.cerpadla-ivt.cz Švédská tepelná čerpadla pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci 5 5 let garance 5 let záruka na tepelné čerpadlo, včetně nákladů na záruční opravu. Tato záruka

Více

Teplovzdušné. solární kolektory. Nízká cena Snadná instalace Rychlá návratnost. Ohřívá. Větrá Vysušuje Filtruje

Teplovzdušné. solární kolektory. Nízká cena Snadná instalace Rychlá návratnost. Ohřívá. Větrá Vysušuje Filtruje Teplovzdušné solární kolektory Nízká cena Snadná instalace Rychlá návratnost Ohřívá Větrá Vysušuje Filtruje V závislosti na intenzitě slunečního záření ohřívá vnitřní klima objektu řízeným průběhem teplo

Více

VÝKON ZDROJE ENERGIE PRO DOMÁCNOST?

VÝKON ZDROJE ENERGIE PRO DOMÁCNOST? Středoškolská technika 2013 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT VÝKON ZDROJE ENERGIE PRO DOMÁCNOST? Michal Brückner, Miloslav Smutka, Tomáš Hanák VOŠ a SPŠ Studentská 1, Žďár nad

Více

Inteligentní budovy 2014 11. ročník odborné konference 23. dubna 2014 na výstavišti BVV v Brně

Inteligentní budovy 2014 11. ročník odborné konference 23. dubna 2014 na výstavišti BVV v Brně Inteligentní budovy 2014 11. ročník odborné konference 23. dubna 2014 na výstavišti BVV v Brně Návratnost investice energetického systému rodinného domu Ing. Milan Hošek autoriz. inž. a energet. auditor

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Kotle Úvod do problematiky Základní způsoby získávání energie Spalováním

Více

Zaměstnanost ve fotovoltaickém průmyslu v České republice. Zpracováno pro: Czech Photovoltaic Industry Association - CEPHO

Zaměstnanost ve fotovoltaickém průmyslu v České republice. Zpracováno pro: Czech Photovoltaic Industry Association - CEPHO Zaměstnanost ve fotovoltaickém průmyslu v České republice Zpracováno pro: Czech Photovoltaic Industry Association - CEPHO Ing. Bronislav Bechník, Ph.D. Czech RE Agency, o. p. s. Leden 2010 Zaměstnanost

Více

VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE

VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Jaderná energie je energie, která existuje

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Základní

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW 1-6kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric,

Více

Obsah: Princip fungování absorpčního stroje 2 Solární chlazení 4 Jednostupňový absorpční chladicí stroj BROAD v provozu OKK Koksovny (Koksovna

Obsah: Princip fungování absorpčního stroje 2 Solární chlazení 4 Jednostupňový absorpční chladicí stroj BROAD v provozu OKK Koksovny (Koksovna Obsah: Princip fungování absorpčního stroje 2 Solární chlazení 4 Jednostupňový absorpční chladicí stroj BROAD v provozu OKK Koksovny (Koksovna Svoboda) 5 Newsletter of the Regional Energy Agency of Moravian-Silesian

Více

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost Vážený pan Ing. Jan Mládek, ministr Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 110 15 Praha 1 V Praze, dne 28. dubna 2014

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Protokol o zkoušce tepelného výkonu solárního kolektoru při ustálených podmínkách podle ČSN EN 12975-2 Kolektor: SK 218 Objednatel:

Více

TEPELNÁ ČERPADLA CENY, TYPY A KAPACITY. Základní informace Aplikace Výhody a přednosti Kapacity a ceny

TEPELNÁ ČERPADLA CENY, TYPY A KAPACITY. Základní informace Aplikace Výhody a přednosti Kapacity a ceny TEPELNÁ ČERPADLA CENY, TYPY A KAPACITY Základní informace Aplikace Výhody a přednosti Kapacity a ceny Základní informace YUTAKI S YUTAKI S je vysoce účinný systém tepelného čerpadla vzduch-voda, který

Více

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav elektroenergetiky Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby Systémy pro vytápění a přípravu TUV doc. Ing. Petr

Více

Pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV (90-95% energie užité v domě)

Pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV (90-95% energie užité v domě) méně solárních zisků = více izolace ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA PASIVNÍ DŮM PRO NZU TEPELNÉ ZISKY SOLÁRNÍ ZISKY orientace hlavních prosklených ploch na jih s odchylkou max. 10, minimum oken na severní fasádě

Více

Energie z hlubin. Teplo z nitra země je přenášeno na povrch vodou nebo párou.

Energie z hlubin. Teplo z nitra země je přenášeno na povrch vodou nebo párou. Geotermální energie Energie z hlubin Teplo z nitra země je přenášeno na povrch vodou nebo párou. Zemské teplo jako zdroj vytápění lze využít v místech geotermální anomálie, kde prostupuje k povrchu s mnohem

Více

Nízkoenergetické. Nízkoenergetické. bývanie. bývanie. architektúra, materiály, technológie... cena 79, SK/KČ www.stavebnictvoabyvanie.

Nízkoenergetické. Nízkoenergetické. bývanie. bývanie. architektúra, materiály, technológie... cena 79, SK/KČ www.stavebnictvoabyvanie. Nízkoenergetické bývanie Nízkoenergetické architektúra, materiály, technológie... cena 79, SK/KČ www.stavebnictvoabyvanie.sk bývanie Snižování energetické náročnosti v obsluze budov V obsluze budov se

Více

Solární zařízení v budovách - otázky / odpovědi

Solární zařízení v budovách - otázky / odpovědi Solární zařízení v budovách - otázky / odpovědi Ing. Bořivoj Šourek Ph.D. Československá společnost pro sluneční energii (ČSSE) Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 Česká republika info@solarnispolecnost.cz

Více

Možnosti využití sluneční energie v soustavách CZT. 2. Sluneční podmínky v ČR a možnosti jejich využití

Možnosti využití sluneční energie v soustavách CZT. 2. Sluneční podmínky v ČR a možnosti jejich využití Možnosti využití sluneční energie v soustavách CZT Ing.Zdeněk Pistora, CSc. www.zdenekpistora.cz 1 Úvod Po období uměle vyvolaného boomu fotovoltaických elektráren se pomalu vracíme ke stavu, kdy možnosti

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více

Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství. Energie VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE ÚSTAV CHEMICKÉHO INŽENÝRSTVÍ

Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství. Energie VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE ÚSTAV CHEMICKÉHO INŽENÝRSTVÍ Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství Energie VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE ÚSTAV CHEMICKÉHO INŽENÝRSTVÍ Energie Nano a mikro technologie v chemickém inženýrství vyvíjí: Úložiště

Více

FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY úvod do problematiky

FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY úvod do problematiky FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY úvod do problematiky TOMÁŠ KOSTKA, ÚNOR 2015 1 Základní zkratky FV = fotovoltaika PV = photovoltaic FVE = fotovoltaická elektrárna FVS = fotovoltaický systém Wp (wattpeak) watt špičkového

Více

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům V současné době, kdy se staví domy s čím dál lepšími tepelně izolačními vlastnostmi, těsnými stavebními výplněmi (okna, dveře) a vnějším pláštěm,

Více

Katalog LED osvětlovací techniky

Katalog LED osvětlovací techniky Katalog LED osvětlovací techniky Ing. Zdeněk Švéda COLOR SET Jungmannova 30 533 03 DAŠICE Tel. (fax): + 420 466 951 759 Ukázka svítidla 60x60 cm Popis Ukázka sortimentu Ukázka svítidla kulatého Plochá

Více

Požadavky tepelných čerpadel

Požadavky tepelných čerpadel Požadavky tepelných čerpadel na přípravu, pravu, návrh, projekt a stavební dokumentaci seminář ASPIRE v Rožnově pod Radhoštěm Ing. Tomáš Straka, Ph.D. 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 1973 1979

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Úspory energie v pasivním domě. Hana Urbášková

Úspory energie v pasivním domě. Hana Urbášková Úspory energie v pasivním domě Hana Urbášková Struktura spotřeby energie budovy Spotřeba Zdroj energie Podíl ENERGETICKÁ BILANCE vytápění Výroba tepla Tepelné zisky Odpadové teplo Vnější Vnitřní Ze vzduchu

Více

GEA Ultra-DENCO : Přesná klimatizace pro datová centra. Spolehlivost s nízkou spotřebou energie. 09/2012 (CZ) GEA Heat Exchangers

GEA Ultra-DENCO : Přesná klimatizace pro datová centra. Spolehlivost s nízkou spotřebou energie. 09/2012 (CZ) GEA Heat Exchangers GEA Ultra-DENCO : Přesná klimatizace pro datová centra Spolehlivost s nízkou spotřebou energie 09/2012 (CZ) GEA Heat Exchangers vysoké nízké Numerická simulace proudění Tlakové pole Tlakové pole na tepelném

Více

Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice 2 Číslo úlohy : 1

Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice 2 Číslo úlohy : 1 Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice Číslo úlohy : 1 Název úlohy : Vypracoval : ročník : 3 skupina : F-Zt Vnější podmínky měření : měřeno dne : 3.. 004 teplota : C tlak

Více

Nové energetické trendy v budovách. Maximum z vaší energie:

Nové energetické trendy v budovách. Maximum z vaší energie: Nové energetické trendy v budovách Maximum z vaší energie: Celosvětové spotřeby energií 31% Průmysl & Infrastruktura < 2% Datacentra &Sítě 18% Budovy 21% Obytné budovy 28% Transport 100% 90% 80% 70% 16%

Více

Pasivní panelák a to myslíte vážně?

Pasivní panelák a to myslíte vážně? Centre for renewable energy and energy efficiency Pasivní panelák a to myslíte vážně? Ing. Karel Srdečný Výzvy blízké budoucnosti Č. Budějovice listopad 2012 Krátké představení výzkumného úkolu a použité

Více

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV Ing. Jiří Labudek, Ph.D. 1. ENERGIE, BUDOVY A EVROPSKÁ UNIE Spotřeba energie trvale a exponenciálně roste a dle prognózy z roku 2007 lze očekávat v období 2005 až 2030 nárůst

Více

Trimo EcoSolutions Trimo EcoSolar PV Integrovaný fotovoltaický systém

Trimo EcoSolutions Trimo EcoSolar PV Integrovaný fotovoltaický systém Trimo EcoSolutions Trimo EcoSolar PV Integrovaný fotovoltaický systém Ohleduplný k životnímu prostředí Estetický vzhled Nízká hmotnost Úspora financí Odolnost Trimo EcoSolutions Trimo EcoSolar PV Pokrokové

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více