Preparation of semiconductor nanomaterials 2014/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Preparation of semiconductor nanomaterials 2014/2015"

Transkript

1 Preparation of semiconductor nanomaterials 2014/2015 (prof. E. Hulicius, FZÚ AV ČR, v.v.i.,)

2 Fotovoltaika Přímé využití sluneční energie v České republice Eduard Hulicius FZÚ AV ČR, v. v. i. Upgrade 2014 Fyzikální čtvrtky, FEL- ČVUT, říjen 2009 Většina dat je z let Pačesova energetická komise

3 Sluneční energie: Celkový zářivý výkon slunečního záření je 3, W a životnost je dostatečná. Na zemskou atmosféru dopadá W, od atmosféry se odrazí W, sekundárně se vyzáří W, na zemský povrch dopadne tedy W, což je asi o čtyři až pět řádů víc než lidstvo nyní spotřebovává. Z hlediska spektrálního (rozložení energie fotonů) jde o velmi široké spektrum od gama záření přes rentgenové, ultrafialové a viditelné až po infračervené, včetně tepelného. Na Zemi dopadne za rok v našich podmínkách průměrně 950 kwh/m kwh/m 2 energie (severní Čechy jižní Morava). V jižněji položených pouštních oblastech (Sahara) to může být až třikrát víc. V našich podmínkách by stávající výrobu elektrické energie v ČR (80 TWh/rok) pokrylo pokrytí asi 80 km 2 při 100% účinnosti, přes 500 km 2 při reálných 15% asi km 2 při nakloněných kolektorech.

4 Definice: Jednotka výkonu Wp (Watt peak): Nominální výkon fotovoltaických panelů je udáván v jednotkách Watt peak (Wp), jde o výkon vyrobený solárním panelem při standardizovaném výkonnostním testu, tedy při energetické hustotě záření 1000 W/m 2, 25 C a světelném spektru odpovídajícím slunečnímu záření po průchodu bezoblačnou atmosférou Země (Air Mass 1,5). Watt peak je jednotkou špičkového výkonu dodávaného solárním zařízením za ideálních podmínek, jde tedy přibližně o výkon dodávaný panelem za běžného bezoblačného letního dne. ((na Wh je to asi 10% 15% u nás, jinde až 40%))

5 Přímými zdroji rozumíme: A) Solární kolektorové systémy pro přípravu tepelné energie. B) Solární zrcadlové systémy pro ohřev kapalin či plynů a následnou výrobu elektrické energie. C) Solární fotovoltaické systémy pro přímou výrobu elektrické energie. Nebudu popisovat: Pasivní využívání sluneční elektromagnetické energie pro ohřev (i klimatizaci) budov pomocí speciální architektury. Termofotovoltaické články (principiálně velmi podobné fotovoltaickým), které však pro výrobu elektrické energie nevyužívají sluneční záření. Biologické fotosyntetické konvertory sluneční energie. Ostatní zdroje též založené na sluneční energii, ale jaksi nepřímo (větrné, biomasa, fosilní-uhlíkové....). Nepopisuji zde ani větrné sluneční elektrárny, využívající proudění stoupajícího teplého vzduch ohřátého při zemi sluncem pomocí zrcadel. (Jednak je to dost exotické a také to spíš patří mezi větrné elektrárny.)

6 Stručné principy činnosti jednotlivých systémů A Solární kolektorové systémy pro přípravu tepla 1) Standardní ploché kolektory Sluneční elektromagnetické záření, prakticky všech vlnových délek, je zvelkéčásti absorbováno a tepelná energie je odváděna kapalným médiem na místo uskladnění či využití. Ploché kolektory se skládají z dobře tepelně vodivých plechů se zabudovanými trubkami (absorbér), skleněného pokrytí přední strany a z tepelné izolace po stranách a za absorbérem. Mohou sloužit jako stavební části budov a zabudovávají se do lehkého rámu z ocelového plechu, hliníku nebo ze dřeva. Absorbér se ve většině případů skládá z mědi, slitiny mědi a hliníku nebo z chromniklové oceli s černou vrstvou. Tepelně dobře vodivé, časově stabilní a levnější umělé hmoty jsou zatím hudbou budoucnosti.

7 Na zadní straně absorbéru jsou zabudovány teplonosné trubky, do kterých se předává teplo generované absorbovaným zářením. V trubkách proudí teplonosné médium, které teplo přebírá. Absorbér by měl být schopen nejen dobře absorbovat dopadající energii, ale také co nejméně této energie přeměněné na teplo vyzařovat zpět do jeho okolí. Levné, velmi rozšířené, nevyžadují natáčení za sluncem. Moduly se vyrábějí ve velikostech od jednoho do desítek m2. Záruka životnosti bývá let, což je dostatečné z hlediska ekonomického, ale pro fasádní prvky je to málo. Podstatné zlepšení je však pravděpodobné. Kolektor Buderus Logasol SKN 3.0-w, má rozměry 2070 x 1145 x 9 mm, hmotnost je 42 kg a cena celkem po slevě i s DPH 19% je ,45 Kč. Na trhu jsou ovšem i kolektory podstatně levnější. Někdy se vyrábějí i podomácku.

8 Cena: Tecnotrade: ,- Kč (bez DPH) za panel 2,5 m 2 (2007/8) 2) Vakuové - trubicové i ploché (pro přípravu tepla) Tyto sluneční kolektory využívají jako tepelnou izolaci ohřátého média vakuum, vytvořené mezi dvěma skleněnými trubicemi. Proti klasickým plochým kolektorům mají vyšší účinnost, a to zejména v nepříznivých klimatických podmínkách. Na vnitřní trubici je nanesena selektivní absorpční vrstva, na které dochází ke přeměně energie slunečního záření na tepelnou. Vzniklé teplo se odvádí speciálními hliníkovými lamelami do měděných trubiček, ve kterých proudí teplonosná kapalina, nebo tato kapalina proudí přímo vnitřní skleněnou trubicí s absorpční vrstvou. Existují i ploché vakuové kolektory, které jsou směrově selektivní a hůře izolují (vyztužovací spojky, inertní plyn). Jsou ale levnější než trubicové. Velmi účinné i v horších podmínkách, ale dražší, choulostivější a pravděpodobně snižší životností. Trubice lze sice měnit, ale může být problém těsnosti a životnost (pokles výkonu)?

9 Deklarovaná životnost: na bázi Al - 20 let;z nerezu 30 let. Výkon: 800 kwh/rok/m 2.Zdroj: Největší solární termické systémy v ČR jsou na hotelu DUO v Praze na Proseku - plocha vakuových trubicových kolektorů je 588 m 2 a na koupališti v Rusavě u Zlína (550 m 2 ). Instalace na hotelu vznikla bez dotace i úvěru. Viz (2007/8)

10

11 Nevýhody: Nutnost natáčecího systému pro sledování slunce, větší nároky na prostor, nezužitkují difusní záření. 3) Koncentrační, natáčecí (pro přípravu tepla) Jejich hlavní výhodou je znásobení energetického toku na co nejmenší absorbér, který má díky svým rozměrům daleko menší ztráty a rychlejší ohřev náplně, než by měl běžný plochý absorbér. Tímto je dosaženo vyšších provozních teplot i v zimním období nebo při značně proměnlivém počasí. Další nezanedbatelnou výhodou je to, že m 2 plochy odražeče je levnější než m 2 běžného kolektoru. Dají se rozdělit na ty které koncentrují záření využitím lomu světla (čočky) a na ty, které ke koncentraci využívají odraz (od tzv. koncentračních zrcadel či odražečů). Výhody: Vysoká účinnost i při nízkých vnějších teplotách (díky nízkým tepelným ztrátám a velkému energetickému toku), celoroční provoz využitelný pro ohřev teplé užitkové vody, účinný provoz od východu do západu slunce, efektivní provoz i při proměnlivém slunečním svitu.

12 4) Teplovzdušné kolektory (pro přípravu tepla) Teplovzdušný kolektor je solární zařízení, které sloužík přitápění objektů v přechodném období. Jedná se o solární panel k přímému ohřevu vzduchu. Sluneční záření se při dopadu na absorbér mění na teplo a ohřívá vzduch uvnitř kolektoru. Při zahřátí vzduchu nad 33 C se automaticky uvádí do provozu ventilátor, který ve spodní části kolektoru nasává chladný vzduch z objektu a vhání do místnosti vzduch ohřátý. Jejich cena je přibližně dvojnásobná oproti klasickým plochým kolektorům, nicméně instalace teplovzdušných kolektorů nevyžaduje žádné teplovodní rozvody ani akumulaci vyrobeného tepla, takže jejich použití může být v některých případech výhodnější, současně je ale ztráta možnosti akumulace velkou nevýhodou. Deklarovaná životnost teplovzdušných kolektorů je přibližně 20 let.

13 4) Koncentrační kolektory na bázi lineární Fresnelovy čočky Jde o koncentrační sluneční kolektory jako víceúčelové zařízení, v němž jsou skloubeny prvky aktivního i pasivního solárního systému. Základním konstrukčním prvkem je koncentrátor slunečního záření - lineární Fresnelova čočka, vyráběná ze skla metodou kontinuálního lití. Dvojskla s lineární Fresnelovou čočkou osazená do hliníkových nebo dřevěných zasklívacích rámů jsou pak součástí střešního pláště a nahrazují střešní krytinu. Lineární Fresnelova čočka soustřeďuje přímou složku slunečního záření do lineárního ohniska, kde se nachází absorbér z hliníkového profilu s vyvložkovanou měděnou trubkou, na kterém dochází k přeměně koncentrovaného slunečního záření na teplo. To je z absorbérů odváděno teplonosnou kapalinou. Se změnou polohy slunce na obloze se musí měnit i poloha ohniska Fresnelových čoček. Z toho důvodu je rám s absorbéry pohyblivý a řídící elektronika kolektoru natáčí absorbéry tak, aby vždy nacházely v místě maximální koncentrace slunečního záření, tedy v ohnisku čoček.

14 Osvětlovací funkce kolektoru -střešní plášť nad místností je transparentní (průsvitný) a do prostoru pod kolektorem tak prochází sluneční záření. Jeho energeticky významná část - přímá složka je čočkou zkoncentrována a pohlcena na absorbérech. Interiér je tak rovnoměrně osvětlen pouze rozptýleným světlem bez kontrastních stínů a není vystaven světelným "šokům", které způsobuje proměnlivá oblačnost. Klimatizační funkce tohoto typu kolektoru - energeticky významná přímá složka slunečního záření je zkoncentrována Fresnelovou čočkou na pohyblivé absorbéry a na jejich černém povrchu je přeměněna na teplo. Ve formě ohřáté teplonosné kapaliny může pak být zhruba 60% energie přímé složky slunečního záření odvedeno mimo osvětlovaný prostor, nad kterým jsou nainstalovány kolektory. Tento jev významně přispívá ke snížení energetické zátěže interiéru pod kolektorem, zejména v letních měsících.

15 Příprava teplé užitkové vody - teplo, které vzniká na černém povrchu absorbérů fototermální přeměnou koncentrovaného slunečního záření je odváděno protékající teplonosnou kapalinou a prostřednictvím výměníku tepla je předáváno do akumulační nádrže nebo do bojleru. V porovnání s výkonovými parametry klasických plochých kolektorů vychází koncentrační kolektor Solarglas SG1 na přibližně trojnásobek ceny (vztaženo k metru čtverečnímu plochy). Koncentrační kolektor však není plnohodnotným kolektorem, jde především o prosvětlovací stavební prvek, funkce slunečního kolektoru (tedy výroba tepelné energie) je až sekundární. Všechny tyto systémy (popsané v části 2.1.) se hodí pro lokální vytápění či ohřev vody. S výhodou je lze umísťovat na střechy či stěny budov. Jsou ekonomicky výhodné. Jejich další rozvoj však též velmi záleží na estetickém vnímání památkářů, architektů a stavebníků-investorů.

16 B Solární zrcadlové systémy pro ohřev různých látek a následnou výrobu elektrické energie V absorbéru - kotli - vzniká přehřátá pára nebo horký plyn a prostřednictvím konvenčního parního cyklu nebo vysokoteplotního teplovzdušného cyklu se vyrábí elektrický proud. Na 100 MWp je třeba 0,9 km 2 zrcadlové plochy, umístěné na 3,8 km 2 celkové rozlohy (na naší rovnoběžce). Účinnost je i ve slunných oblastech pouze %. Zbytek jsou ztráty v přenosu záření od zrcadel na ohřívané médium a při přeměně na elektřinu a energie potřebná k pohánění systému otáčivých zrcadel. Zařízení pro výrobu páry a elektrické energie je stejné jako u klasických elektráren.

17 1) Pomocí parního cyklu. Sluneční záření, soustředěné sběrači, se v absorbéru přemění na teplo a teplonosná kapalina (např. roztavená sůl nebo olej a pod.) se zahřeje na vysokou teplotu. V tepelném výměníku se předá teplo vodě, která se přemění na páru pohánějící parní turbínu. Základním prvkem jsou fokusační sběrače nebo heliostaty: a) Žlabový sběrač -mátvar žlabu s parabolickým průřezem. V ohnisku jednotlivých úseků parabolického žlabu je černá trubice s teplonosnou kapalinou - absorbér. V trubici se kapalina zahřívá na teplotu několika stovek C. Pro zvýšení výkonu se kolektory spojují do větších soustav. Sběrače je nutno natáčet za sluncem. b) Diskový sběrač je to obdoba parabolického automobilového reflektoru. Sluneční paprsky se soustřeďují do plochého ohniska, kde je umístěný absorbér. Kapalina zahřátá v absorbéru se potrubím odvádí do místa dalšího využití. Má-li mít parabolické zrcadlo velký průměr, sestavuje se z většího počtu vhodně sestavených menších zrcadel. Parabola se opět musí natáčet za sluncem.

18 c) Heliostaty - skupina vhodně rozmístěných pohyblivých rovinných zrcadel. Každé zrcadlo se během dne automaticky natáčí tak, aby paprsky od něho odražené dopadaly na absorbér. Heliostaty se nejčastěji používají k soustřeďování světla do ohniska tzv. slunečních pecí a věžových slunečních elektráren. Největší současné (2008) sluneční elektrárny žlábkového typu jsou SEGS VIII v Kalifornii, s výkonem 30 MWp, která má celkem 1,5 miliónu zrcadlových válcových desek s parabolickým ohniskem a Solar One v Nevadě s výkonem 65 MWp. Největší sluneční věžová-heliostatová elektrárna Solar One má výkon 10 MWp. Byla postavena v Kalifornii u města Barstow. Elektrárna je zapojena do veřejné elektrické sítě jako špičková. Sluneční energie je zde zachycována velkými zrcadly o celkové ploše 40 hektarů (asi 70 fotbalových hřišť). Při zdejším velice vysokém ročním slunečním svitu (2 645 kwhm -2, u nás je to méně než polovina) počítají provozovatelé sroční výrobou 15 milionů kwh.

19

20

21 2) Pomocí teplovzdušného cyklu Jde o použití solárního ohřevu pro Stirlingův nebo teplovzdušný motor vyrábějící elektřinu. Pracovní plyn je v těchto motorech ohříván ve výměnících teplem ze solárních koncentrátorů. Motor je složen ze dvou pístových strojů, opatřených nuceně ovládanými ventily. První je kompresor, ve kterém je pracovní plyn stlačován na požadovaný tlak. Po stlačení plyn vstupuje do ohřívače, kde je teplem přivedeným zvenčí zahřátý na potřebnou teplotu a pak postupuje do plynového motoru, kde expanduje a koná práci. Plyn po expanzi může být odveden výfukem do atmosféry (otevřený cyklus) nebo může být veden přes chladič, kde se ochladí na původní teplotu a vrací se zpět do kompresoru. Pro podobné motory se vžil název teplovzdušné motory a používá se dodnes, i když vzduch byl většinou nahrazen jinými plyny s lepšími termodynamickými vlastnostmi.

22 Pravděpodobně největší realizace tohoto typu elektrárny je podle zpráv z tisku připravovaná v USA, kde se bude sluneční elektrárna o celkovém výkonu 500 MWp a uvažuje se, že výhledově může být její výkon zvýšen až na 850 MWp. Stavba bude umístěna v pouštních oblastech jižní Kalifornie a bude založena na jednotce o výkonu 25 kwp. To znamená, že elektrárnu bude tvořit jednotek pro dosažení celkového výkonu 500 MWp, respektive jednotek pro dosažení 850 MWp. Výrobní cena jednotky (Stirlingův motor se zrcadlovým kolektorem a s příslušenstvím) je v současné době okolo USD, ale při sériové výrobě se předpokládá pokles ceny zhruba na jednu třetinu.

23

24

25 Spojení Strilingova motoru s heliostatem (Dish-Stirling) již bylo ověřeno na prototypu o výkonu motoru 27 kw s výstupním výkonem generátoru 12 kw. Donedávna tato kombinace držela světové prvenství v největší účinnosti konverze sluneční energie na elektrickou energii (35 %) mezi všemi solárními teplotními systémy. Koncem dvacátého století byl zkušebně postaven takovýto malý systém, který měl vyhovět místním potřebám. Schlaich, Bergermann a Partner (SBP) postavili první Dishovu-Stirlingovu jednotku DISTAL 1 o výkonu 9 kw pro dlouhodobou zkoušku. Ta úspěšně splnila vytyčené požadavky. Trvalý provoz od roku 1992 skončil po hodinách v roce V dalším, zlepšeném typu DISTAL 2 (tab. 1) byl Stirlingův motor umístěn v ohnisku koncentrátoru, jehož průměr byl zvětšen na 8,5 m, a tak bylo dosaženo výkonu asi 850 W/m 2. Na povrchu přijímače tepla (obr. 3) byla teplota 820 C, teplota pracovního plynu helia při tlaku 15 MPa byla asi 650 C.

26 Okamžitý výkon těchto typů elektráren popsaných v odst. 2.2 lze odvodit od polohy slunce, plochy zrcadel, ztrát na nich, reflexních ztrát absorbéru a účinnosti parogenerátorového cyklu. Celkový výkon záleží, jako u jiných typů solárních elektráren, na délce a síle slunečního svitu. Životnost (a pokles výkonu) záleží na prostředí (prašnost, abrazivnost - zrcadla) a odolnosti materiálu vystavenému velkým tepelným šokům (absorbéry). Výhodou jsou standardní parametry vyráběné elektřiny (napětí, střídavý proud) a staletími ověřený, bohužel však stále málo účinný, parní cykl. Hodí se do míst stálého a intenzivního slunečního svitu a s nízkou hustotou osídlení. Vyžadují několikanásobně větší plochu než je jen aktivní plocha zrcadel (kvůli natáčení). Hodí se na velké systémy. Znovuobjevení možnosti využít Stirlingův motor pro generaci elektřiny však umožňuje použití v menších systémech a dává naději na další zvýšení účinnosti.

27 C Solární fotovoltaické systémy pro přímou výrobu elektrické energie Fotovoltaické/fotoelektrické systémy přeměňují sluneční energii přímo na elektrický proud. Sluneční články fotoelektrických zdrojů využívají jak přímé, tak difúzní, plošné i koncentrované sluneční záření. Stávající účinnost při přímém osvětlení je 1 až 42 %, teoretická mez pro složité a drahé vývojové mnohovrstvé články je přes 60%, u současných cenově dostupných článků je to typicky kolem 15% (fungují i při difúzním osvětlení, to ale příkon i výkon řádově klesne). Životnost bývá udávána 20 až 30 let (výjimečně i výrazně kratší), záruky výrobců jsou podobné (možná spoléhají na morální zastarání čipů ). Zhlediska poměru cena/výkon je nyní nejvhodnější a nejpoužívanější materiál na fotovoltaické články pro pozemské účely křemík. Využívá se v řadě modifikací monokrystalický, amorfní, poly- i nano-krystalický. Monokrystalický křemík absorbuje světlo o kratší vlnové délce než zhruba 1 mikrometr (fotony o větší energii než zhruba 1,1 elektronvoltů), to jest část infračerveného, celé viditelné a ultrafialové spektrum. Absorbuje tedy větší část celého slunečního spektra.

28 Sluneční spektrum po průchodu atmosférou pod úhlem 48 od normály (tzv. spektrum AM 1,5). Současně je vyznačena absorpční hrana krystalického křemíku. Převzato od M. Vaněčka, FZÚ AV ČR, v. v. i., Brána pro veřejnost

29 Dopadá-li na křemík foton o energii menší než 1,1 elektronvoltu (ev je energie, kterou získá elementární náboj jednoho elektronu potenciálovým spádem 1 voltu), projde křemíkem a není absorbován. Když je jeho energie větší než 1,1 elektronvoltů (tato energie odpovídá šířce zakázaného pásu, a tedy absorpční hraně křemíku) pak je tento foton absorbován a v polovodiči vznikne jeden volný elektron a jedna volná díra. Energetický rozdíl mezi energií dopadajícího fotonu a šířkou zakázaného pásu se přeměňuje na teplo a je hlavním důvodem, že teoretická účinnost jednoduchého článku v planární konfiguraci nepřesáhne 30%. Aby sluneční článek sloužil jako zdroj proudu, musí se v něm nastat oddělit elektrony a díry. FVČ nemůže být homogenní polovodič, ale skládá se z části mající elektronovou vodivost (materiál typu n, například křemík s příměsí fosforu) a části mající děrovou vodivost (materiál typu p, například křemík s příměsí boru).

30 Pásové schéma p-n přechodu krystalického křemíku za osvětlení (energie fotonů hν) s vyznačením hran vodivostního (E c ) a valenčního (E v ) pásu, šířky zakázaného pásu (E g ) Fermiho hladin v polovodiči typu n i p a oblasti existence vnitřního elektrického pole (prostorového náboje). V oc je napětí vzniklé následkem osvětlení p-n přechodu.

31 Na přechodu p-n dojde vlivem přítomného elektrického pole k oddělení díry a elektronu a na přívodních kontaktech vznikne napětí V oc (v případě křemíku je to 0,5-0,6 V) a připojíme-li ke kontaktům spotřebič, protéká jím elektrický proud. Ten je přímo úměrný počtu absorbovaných fotonů a tedy i ploše celého slunečního článku. Fotovoltaický sluneční článek (FVČ ) je tedy polovodičová dioda (přechod p-n) má velkou plochu (decimetry až metry čtvereční) a tenký spodní celoplošný kovový kontakt (reflektor) a vrchní kovový kontakt (mřížku, hřeben) zabírající jen 4-8% plochy článku, aby nestínil. Obrázky i text podle M. Vaněčka Informace ze SOLARTECu říjen 2009: vrchní kontakty - 3%. Pokusy s jednostrannými kontakty (proleptané a difundované díry) 1%.

32 1) Materiály pro různé typy FVČ, jak podle druhů podložek (rozhodují o ceně) na kterých se připravují, tak i podle materiálů (rozhodují o účinnosti) v nichž dochází ke konverzi optické energie na elektrickou. a) Křemíkové desky - Řezané Si monokrystalické desky (substráty) Podložky se připravují rozřezáním monokrystalických Si (c-si) ingotů (průměr až cm, délka přes metr). Přechod p-n se přímo v monokrystalickém materiálu připraví difusí vhodných prvků (obvykle bor a fosfor či arsen) za vysokých teplot (kolem C). Další postup kontaktování, fotolitografie, zažíhávání, příprava proudových přívodů, kontaktování a konstrukce celého modulu využívá standardních postupů polovodičové mikroelektroniky. Je poměrně drahý a neslibuje možnost příliš razantních úspor.

33 Celý tento postup je stále relativně drahý a vyžaduje hodně drahého základního materiálu (11 g Si/Wp). Ceny v r na výrobu Wp byly mezi 4-5 USD (z toho 1 USD za podložku, 2 USD za výrobu FVČ (i s marží) a 2 USD za modul (i s marží)). S dalšími 2,5 USD je třeba počítat na systém. Při nákladech 10 USD/Wp vychází cena za v oblasti se silným slunečním svitem na USC/kWh podle velikosti elektrárny (500 kwp - 2 kwp), v oblasti se slabým svitem (případ ČR) je to USC/kWh. Očekávaný vývoj ceny Wp do roku 2015 je pokles až pod 2 USD/Wp. V případě úspěšného zavedení osmipalcové technologie (průměr výchozího monokrystalu) až k 1,4 USD/Wp, viz. [2]. Celosvětová kapacita produkce FVČ založených na Si substrátech, které v posledních letech tvoří asi 80-90% produkce všech FVČ, je asi 4,5 GWp. Víc než polovinu produkce mají čtyři firmy (Sharp 20%, Q-Cells 15%, Suntech 9% a Sanyo 7%), další třetinu má osm firem s produkcí od 3 do 5%. Toto platilo v roce 2007, každý rok se ale podíly dost mění viz. [2].

34 -Přímo připravené tenké Si podložky (většinou polykrystalické) Tyto se připravují tak, že roztaveným Si se protahuje (asi 1 m/hod) uhlíkový pás na který Si krystalizuje (existuje řada variant dvojitý pás, trubka a pod.). Pak se uhlík odstraní a máme k dispozici dva tenké (pod 200 m), široké (decimetry) a dlouhé pásy (metry), ze kterých se připravují FVČ podobně jako z monokrystalického Si. Výhody: poloviční spotřeba Si (6g Si/Wp) oproti monokrystalickým. Nevýhody: nižší účinnost konverze (15% lab. 12,7% komerční) i horší výrobní výtěžnost, problémy s kontakty a pravděpodobně i nižší životnost (vše je dáno polykrystaličností). Rozhodující producenti (2007): Evergreen Solar, Schott Solar, SolarForce (F), CGE Alcatel, Philips, BP Solar and FCUL (Port.). Pravděpodobné technologické trendy: užití suchého leptání (plazmatické?) pro větší výtěžnost a nižší náklady. Investice do továrny na výrobu tenkovrstvých FVČ je asi 2,3 MUSD/MW, což je o 30% méně než do továrny na výrobu monokrystalických FVČ viz. [2]. Pozor to nejsou celkové náklady na elektrárnu, ale jen jejich zlomek.

35 b) Monokrystalické podložky z materiálů A III B V, převážně GaAs, InGaAs, nebo GaSb Sloučeninové polovodiče se označují A III B V respektive A II B VI, kde A a B představuje typ atomu a II, III, V a VI jsou sloupce v periodické tabulce prvků. Princip funkce je podobný jako pro Si. Jen absorpce je různá (dáno absorpční hranou materiálu, tj. šířkou zakázaného pásu polovodiče) a lze připravovat heterostruktury a tudíž tandemové články, které postupně absorbují většinu slunečního záření a dávají různá napětí od jednotek do desetin voltu a tím lépe využijí energii slunečního záření. I jednoduché, homogenní sloučeninové materiály však dosahují vzhledem k dobré kompatibilitě se slunečním spektrem vysokých účinností (GaAs 28% a InP 22%). Ve srovnání s Si FVČ mají tyto materiály kromě vyšší účinnosti podstatně lepší poměr Wp/kg, aktivní oblast jen několik mikronů (díky vyšší absorpci), vyšší napětí, nižší proud, lepší radiační odolnost, menší odpor, menší teplotní koeficient. Jen jsou podstatně dražší!

36 Potřebují totiž dražší podložky (GaAs, Ge) a nákladnější výrobní proces (epitaxní technologii). Možnost a výhodnost využití koncentrátorů tuto nevýhodu poněkud snižuje. Tyto FVČ totiž lze s výhodou provozovat s fokusačními koncentrátory (obvykle 1000 sluncí ). Výrazně se tím uspoří polovodičový materiál a FVČ při tomto vyšším zatížení, mají vyšší účinnost. Tím se celý systém zlevní, ale je třeba sledovat pohyb slunce, což systémy poněkud komplikuje (spolehlivost, životnost, údržba) a asi 1% získané energie se spotřebuje na natáčení. Existuje a lze vyrobit velké spektrum materiálů srůznou šířkou zakázaného pásu, lze tedy vytvářet tandemové cely (několik různých materiálů na sobě) a tak účinně pokrývat velkou část slunečního spektra bez ztráty fotonů, nebo napětí na článcích. Tyto materiály vykazují nejvyšší účinnost konverze laboratorně je současný rekord 41,3%, komerčně přes 30% a teoretická mez je přes 60%. FVČ ztěchto materiálů vyrábějí hlavně firmy Spectrolab (Boeing) a Emcore.

37 Komerční výroba je v současnosti jen pro kosmické aplikace, pro pozemní aplikace jsou FVČ zatím příliš drahé. Vzhledem k odlišnému slunečnímu spektru ve vakuu a na Zemi se struktury FVČ pro různé aplikace poněkud liší, ne snad materiály, ale tloušťkami jednotlivých vrstev.

38 Sluneční spektrum po průchodu atmosférou pod úhlem 48 od normály (tzv. spektrum AM 1,5). Současně je vyznačena absorpční hrana krystalického křemíku. Převzato od M. Vaněčka, FZÚ AV ČR, v. v. i., Brána pro veřejnost

39 Struktura a materiály třítypů tandemových FVČ se třemi, pěti a šesti částmi pro co nejúplnější využití spektra slunečního záření. Podle [2].

40

41

42

43

44 Intenzivní výzkum a vývoj probíhá na mnoha pracovištích: - Spectrolab (Boeing) (space & terrestrial cells) (US), Emcore (space & terrestrial cells, bypass diodes, bought Tecstar) (US), RWE Space Solar Power GmbH (GaInP/GaAs/Ge cells, Si cells) (DE), Isofoton (ES), Saturn JSC (Russia), ARIMA Opto (LED maker, diversification project) (TW), Japan Energy (JP), Spire (US), Essential Research (R&D services) (US), NREL (US), IMEC (BE), Fraunhofer ISE (DE), University of Delaware ($ 53 M DARPA founded project, including BP Solar, Dupont, Corning and Emcore) (US), Hitachi Research Center (JP), IOFFE Physico-technical Institute (Russia), EMDL (Ohio University) (US), Radboud University (thin film III V cells) (NL), Hahn Meitner Institute (DE), SolFocus (US).

45 Je otázkou zda i třeba velmi razantní snížení laboratorní ceny čipu takových to FVČ může vést k levné masové výrobě. Vzhledem k relativní vzácnosti některých prvku (hlavně In, a to nejen na trhu, ale i v zemské kůře),by velmi pravděpodobně rychle došlo k podobné situaci jako s nesrovnatelně hojnějším křemíkem, kde se ještěřadu let bude řešit úzké hrdlo masové výroby Si-FVČ výroba monokrystalů i polykrystalů. V případě Si to bude vyřešeno asi do roku 2015, ale pro sloučeninové polovodiče, i když koncentrátory snižují materiálové požadavky ve srovnání s křemíkem o tři řády, by to mohlo trvat desetiletí.

46 30. září 2008 Fraunhofer ISE Researchers Achieve 39.7% Solar Cell Efficiency Freiburg, Germany. At 39.7% efficiency for a multijunction solar cell, researchers at the Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE in Freiburg have exceeded their own efficiency record of 37.6%, which they achieved in July of this year. The result was reached using multijunction solar cells made out of III-V semiconductors. III-V semiconductor multijunction solar cells are used in concentrating photovoltaic (PV) technology for solar power stations.

47 Photo of the world record solar cell made of Ga0.35In0.65P/Ga0.83In0.17As/Ge with a cell area of 5.09 mm².

48 Press Release 01/09, World Record: 41.2% efficiency reached for multi-junction (3) solar cells at Fraunhofer ISE, Freiburg, Dr. F. Dimroth 2009 Researchers at the Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE have achieved a record efficiency of 41.1% for the conversion of sunlight into electricity. Sunlight is concentrated by a factor of 454 and focused onto a small 5 mm² multi-junction solar cell made out of GaInP/GaInAs/ Ge (gallium indium phosphide, gallium indium arsenide on a germanium substrate) ,8% USA, A University of Delaware-led consortium has received Defense Advanced Research Projects Agency funding to double the efficiency of terrestrial solar cells within 50 months.

49 The record for multiple junction solar cell is disputed. Teams led by the University of Delawar, the Fraunhofer Institut for Solar Energy Systems, and NREL all claim the world record title at 42.8, 41.1, and 40.8%, respectively [4][5][6]. Spectrolab also claims commercial availability of cells at nearly 42% efficiency in a triple junction design; the cost is breathtaking. NREL claims that the other implementations have not been put under standardized tests and, in the case of the University of Delaware project, represents only hypothetical efficiencies of a panel that has not been fully assembled [7] NREL claims it is one of only three laboratories in the world capable of conducting valid tests, although the Fraunhofer Institute is among those three facilities.

50 Metamorphic multi-junction solar cells, which are a special type of solar cells using III-V semiconductor compounds. These cells are made out of thin Ga 0.35 In 0.65 P and Ga 0.83 In 0.17 As layers on GaAs or Ge substrates. These materials are especially suitable for converting sunlight into electricity. They can be combined together, by applying a trick called metamorphic growth. In contrast to conventional solar cells, the semiconductors in these cells do not have the same lattice constant. This makes it difficult to grow the III-V semiconductor layers with a high crystal quality, since at the interface of materials with different lattice constants strain is present that results in the creation of dislocations and other crystal defects. It is necessary to localize the defects in a region of the solar cell that is not electrically active. As a result, the active regions of the solar cell remain relatively free of defects a prerequisite for achieving the highest efficiencies.

51 The high efficiency multi-junction solar cells are used in concentrating photovoltaic systems for solar power stations in countries with a large fraction of direct solar radiation. Dr. Andreas Bett, Department Head at Fraunhofer ISE: The high efficiencies of our solar cells are the most effective way to reduce the electricity generation costs for concentrating PV systems, we want that photovoltaics becomes competitive with conventional methods of electricity production as soon as possible. With our new efficiency results, we have moved a big step further towards achieving this goal!

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 SOLÁRNÍ SYSTÉMY MILAN KLIMEŠ TENTO

Více

Fotovoltaické systémy

Fotovoltaické systémy Fotovoltaické systémy Prof. Ing. Vitězslav Benda, CSc ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická katedra elektrotechnologie 1000 W/m 2 Na zemský povrch dopadá část záření pod úhlem ϕ 1 6 MWh/m 2 W ( ϕ) = W0

Více

Preparation of semiconductor nanomaterials

Preparation of semiconductor nanomaterials Studijní program:nanotechnologie Studijní obor: Nanomateriály (organizuje prof. J. Šedlbauer, FPP TU v Liberci) Preparation of semiconductor nanomaterials 2013/2014 (prof. E. Hulicius, FZÚ AV ČR, v.v.i.,)

Více

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. Pracovní materiály pro výuku předmětu. 1 (FV) Přímé využití

Více

Budovy a energie Obnovitelné zdroje energie

Budovy a energie Obnovitelné zdroje energie ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Budovy a energie Obnovitelné zdroje energie doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. Verze 2.17 Princip: Křemíkový krystalický

Více

Solární systémy. Termomechanický a termoelektrický princip

Solární systémy. Termomechanický a termoelektrický princip Solární systémy Termomechanický a termoelektrický princip Absorbce světla a generace tepla Absorpce je způsobena interakcí světla s částicemi hmoty (elektrony a jádry) Je-li energie částice před interakcí

Více

Elektřina ze slunce. Jiří TOUŠEK

Elektřina ze slunce. Jiří TOUŠEK Elektřina ze slunce Jiří TOUŠEK Abstrakt: Elektřina ze slunečního záření vzniká ve slunečních článcích, které využívají pro svou funkci fotovoltaický jev. Sluneční články se nejčastěji vyrábějí z křemíku

Více

Slunce # Energie budoucnosti

Slunce # Energie budoucnosti Možnosti využití sluneční energie Slunce # Energie budoucnosti www.nelumbo.cz 1 Globální klimatická změna hrozí Země se ohřívá a to nejrychleji od doby ledové.# Prognózy: další růst teploty o 1,4 až 5,8

Více

Historie. Fotovoltaické elektrárny

Historie. Fotovoltaické elektrárny Fotovoltaické elektrárny = aktivní využívání slunečního záření pro přímou výrobu elektrické energie sluneční záření se zachycuje ve formě fotonů a mění se přímo v elektřinu Klady nespotřebovávají při provozu

Více

Termodynamické panely = úspora energie

Termodynamické panely = úspora energie Termodynamické panely = úspora energie EnergyPanel se zabývá vývojem a výrobou termodynamických a solárních systémů. Tvoří součást skupiny podniků Macral s podnikatelskou působností více než 20-ti let.

Více

Energetika v ČR XVIII. Solární energie

Energetika v ČR XVIII. Solární energie Energetika v ČR XVIII Solární energie Slunce snímek v oblasti rtg záření http://commons.wikimedia.org/wiki/file:sun_in_x-ray.png Projevy sluneční energie: - energie fosilních paliv (která vznikla z rostlinné

Více

1/64 Fotovoltaika - základy

1/64 Fotovoltaika - základy 1/64 Fotovoltaika - základy princip FV články FV panely účinnost vliv provozu na produkci Principy struktura křemíku 2/64 křemík krystalická mřížka: každý atom Si má čtyři vazební (valenční) elektrony,

Více

Otázky pro samotestování. Téma1 Sluneční záření

Otázky pro samotestování. Téma1 Sluneční záření Otázky pro samotestování Téma1 Sluneční záření 1) Jaká je vzdálenost Země od Slunce? a. 1 AU b. 6378 km c. 1,496 x 10 11 m (±1,7%) 2) Jaké množství záření dopadá přibližně na povrch atmosféry? a. 1,60210-19

Více

Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. - Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů Katedra elektrotechnologie K13113

Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. - Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů Katedra elektrotechnologie K13113 Sluneční energie, fotovoltaický jev Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. - Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů Katedra elektrotechnologie K13113 1 Osnova přednášky Slunce jako zdroj energie Vlastnosti slunečního

Více

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV Katedra prostředí staveb a TZB TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV Přednášky pro bakalářské studium studijního oboru Příprava a realizace staveb Přednáška č. 9 Zpracoval: Ing. Zdeněk GALDA Nové výukové moduly vznikly

Více

Solární tepelné soustavy. Ing. Stanislav Bock 3.května 2011

Solární tepelné soustavy. Ing. Stanislav Bock 3.května 2011 Solární tepelné soustavy Ing. Stanislav Bock 3.května 2011 Princip sluneční kolektory solární akumulační zásobník kotel pro dohřev čerpadlo Možnosti využití nízkoteplotní aplikace do 90 C ohřev bazénové

Více

Fotovoltaika - základy

Fotovoltaika - základy 1/64 Fotovoltaika - základy princip FV články FV panely účinnost vliv provozu na produkci Principy struktura křemíku 2/64 křemík krystalická mřížka: každý atom Si má čtyři vazební (valenční) elektrony,

Více

Technologie solárních panelů. M. Simandl (i4wifi a.s.)

Technologie solárních panelů. M. Simandl (i4wifi a.s.) Technologie solárních panelů M. Simandl (i4wifi a.s.) Co je to solární panel? Sběrač energie ze slunce Termální ohřívá se tekutina (Přímý) zisk tepla Fotovoltaický (PV) přímá přeměna na el. energii Přímé

Více

solární systémy Copyright (c) 2009 Strojírny Bohdalice, a.s.. All rights reserved. STISKNI ENTER

solární systémy Copyright (c) 2009 Strojírny Bohdalice, a.s.. All rights reserved. STISKNI ENTER solární systémy Copyright (c) 2009 Strojírny Bohdalice, a.s.. All rights reserved. TERMICKÉ SOLÁRNÍ SYSTÉMY k ohřevu vody pro hygienu (sprchování, koupel, mytí rukou) K ČEMU k ohřevu pro technologické

Více

ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE

ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE Využití energie slunce Na zemský povrch dopadá průměrně 0,2 kw/m 2 V ČR dopadne na 1 m 2 přibližně 1000 kwh energie ročně Je několik možností, jak přeměnit energii slunečního

Více

Porovnání solárního fototermického a fotovoltaického ohřevu vody

Porovnání solárního fototermického a fotovoltaického ohřevu vody Porovnání solárního fototermického a fotovoltaického ohřevu vody Tomáš Matuška, Bořivoj Šourek RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze ÚPRAVA OPROTI

Více

Lehký topný olej. 0 t CO 2 /MWh výhřevnosti paliva. 1,17 t CO 2 /MWh elektřiny

Lehký topný olej. 0 t CO 2 /MWh výhřevnosti paliva. 1,17 t CO 2 /MWh elektřiny Druh paliva Hnědé uhlí Černé uhlí Těžký topný olej Lehký topný olej Zemní plyn Biomasa Elektřina Emisní faktor 0,36 t CO 2 /MWh výhřevnosti paliva 0,33 t CO 2 /MWh výhřevnosti paliva 0,27 t CO 2 /MWh výhřevnosti

Více

Otázky pro samotestování. Téma1 Sluneční záření

Otázky pro samotestování. Téma1 Sluneční záření Otázky pro samotestování Téma1 Sluneční záření 1) Jaká je vzdálenost Země od Slunce? a. 1 AU b. 6378 km c. 1,496 x 10 11 m (±1,7%) 2) Jaké množství záření dopadá přibližně na povrch atmosféry? a. 1,60210-19

Více

OBSAH. 1. Energie Slunce, solární článek 2. Historie FV a trendy 3. Rozdělení FVS 4. Sluneční podmínky v ČR, PVGIS

OBSAH. 1. Energie Slunce, solární článek 2. Historie FV a trendy 3. Rozdělení FVS 4. Sluneční podmínky v ČR, PVGIS 1 OBSAH 1. Energie Slunce, solární článek 2. Historie FV a trendy 3. Rozdělení FVS 4. Sluneční podmínky v ČR, PVGIS 2 Cíle na poli OZE v EU a ČR EU 2010 až 21 % elektřiny z OZE ČR 2010 až 8 % elektřiny

Více

CPV (Concentrated Photovoltaics) - Vývoj fotovoltaických panelů nové generace v Elceram a TTS

CPV (Concentrated Photovoltaics) - Vývoj fotovoltaických panelů nové generace v Elceram a TTS CPV (Concentrated Photovoltaics) - Vývoj fotovoltaických panelů nové generace v Elceram a TTS Ing. Jan Johan, Ing. Vratislav Gábrt - ELCERAM a.s., Okružní 1144, Hradec Králové jan.johan@email.cz, vyzkum@elceram.cz

Více

ENERGETICKÉ ZDROJE PRO 21. STOLETÍ

ENERGETICKÉ ZDROJE PRO 21. STOLETÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 ENERGETICKÉ ZDROJE PRO 21. STOLETÍ

Více

Energetické zdroje budoucnosti

Energetické zdroje budoucnosti Energetické zdroje budoucnosti Energie a společnost Jakýkoliv živý organismus potřebuje dodávku energie (potrava) Lidská společnost dále potřebuje značné množství energie k zabezpečení svých aktivit Doprava

Více

Budovy a energie Obnovitelné zdroje energie

Budovy a energie Obnovitelné zdroje energie ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Budovy a energie Obnovitelné zdroje energie doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. Verze 2.17 Solární energie Kolektory

Více

RENARDS Aktuální dotační možnosti v oblasti obnovitelné energie, akumulace a elektromobility

RENARDS Aktuální dotační možnosti v oblasti obnovitelné energie, akumulace a elektromobility Aktuální dotační možnosti v oblasti obnovitelné energie, akumulace a elektromobility 15. 9. 2016 Dotační programy s podporou Fotovoltaiky Fotovoltaika jako součást komplexního projektu PODNIKATELÉ OP Podnikání

Více

Sluneční energie. Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m -2 35 % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou

Sluneční energie. Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m -2 35 % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou Sluneční energie Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m -2 35 % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou 1 % energie větrů 1% mořské proudy 0,5 % koloběh vody

Více

Možnosti využití solárních zařízení pro přípravu teplé vody v bytových domech

Možnosti využití solárních zařízení pro přípravu teplé vody v bytových domech Možnosti využití solárních zařízení pro přípravu teplé vody v bytových domech Ceny energie Vývoj ceny energie pro domácnosti 2,50 Kč 2,00 Kč cena Kč/ kwh 1,50 Kč 1,00 Kč 0,50 Kč 0,00 Kč 1995 1996 1997

Více

Návrh energetických opatření a uplatnění OZE při rekonstrukci objektu Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze

Návrh energetických opatření a uplatnění OZE při rekonstrukci objektu Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze Návrh energetických opatření a uplatnění OZE při rekonstrukci objektu Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze Doc. Ing. Jiří Sedlák, CSc., Ing. Radim Bařinka, Ing. Petr Klimek Czech RE Agency, o.p.s.

Více

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS. Obnovitelné zdroje energií v domácnostech

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS. Obnovitelné zdroje energií v domácnostech EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS Obnovitelné zdroje energií v domácnostech The European Tradesman - Renewable Energy Sources - Germany 2 Problém: Celosvětová

Více

Obsah: Solární energie 2 Využití solární energie 3 Solární věže 4 Dish stirling 5 Solární komín 6

Obsah: Solární energie 2 Využití solární energie 3 Solární věže 4 Dish stirling 5 Solární komín 6 Obsah: Solární energie 2 Využití solární energie 3 Solární věže 4 Dish stirling 5 Solární komín 6 Newsletter of the Regional Energy Agency of Moravian-Silesian Region, February 2011 Solární energie Sluneční

Více

Speciální aplikace FV systémů. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze

Speciální aplikace FV systémů. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze Speciální aplikace FV systémů Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze Fotovoltaický ohřev vody (a jeho porovnání s fototermickým...) CÍL

Více

Návrh akumulačního systému

Návrh akumulačního systému Návrh akumulačního systému Charakter výroby hybridního zdroje elektrické energie s využitím větrné a fotovoltaické elektrárny vyžaduje pro zajištění ostrovního provozu doplnění celého napájecího systému

Více

Základní typy článků:

Základní typy článků: Základní typy článků: Články z krystalického Si c on ta c t a ntire fle c tio n c o a tin g Tenkovrstvé články N -ty p e P -ty p e Materiály a technologie pro fotovoltaické články Nové materiály Gratzel,

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Klimatické změny odpovědnost generací Hotel Dorint Praha Don Giovanni 11.4.2007 Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Tomáš Sýkora ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická

Více

SOLAR ENERGY. SOLÁRNÍ PANELY - katalog produktů.

SOLAR ENERGY. SOLÁRNÍ PANELY - katalog produktů. SOLAR ENERGY SOLÁRNÍ PANELY - katalog produktů www.becc.cz Nová třísložková vakuová trubice Vakuové trubice mají zdokonalené vrstvé jádro s použitím nové třísložkové technologie, které zajistí postupné

Více

Vozítko na solární pohon. Hung Pham Huy, Le Dinh Tuan, Jan Novák 7.A Gymnázium Cheb Nerudova 7

Vozítko na solární pohon. Hung Pham Huy, Le Dinh Tuan, Jan Novák 7.A Gymnázium Cheb Nerudova 7 Vozítko na solární pohon Hung Pham Huy, Le Dinh Tuan, Jan Novák 7.A Gymnázium Cheb Nerudova 7 Krátký souhrn projektu: Náš tým věří, že perspektiva lidstva leží v obnovitelných zdrojích. Proto jsme se rozhodli

Více

SOUČASNÉ TRENDY VE FOTOVOLTAICE

SOUČASNÉ TRENDY VE FOTOVOLTAICE SOUČASNÉ TRENDY VE FOTOVOLTAICE Elektronika, mikroelektronika a inovace 2013 Ondřej Frantík Obsah Představení společnosti SOLARTEC Standartní struktura solárního článku Modifikace technologického postupu

Více

ÚVOD... 4 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE... 5 ENERGIE ZE SLUNCE...

ÚVOD... 4 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE... 5 ENERGIE ZE SLUNCE... 1. ÚVOD... 4 2. OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE... 5 3. ENERGIE ZE SLUNCE... 6 PROJEVY SLUNEČNÍ ENERGIE... 6 4. HISTORIE SLUNEČNÍ ENERGIE... 7 5. TYPY VYUŽITÍ SLUNEČNÍ ENERGIE... 8 PŘÍMÉ... 8 NEPŘÍMÉ... 8 VYUŽITÍ

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov TBA1 Vytápění Zdroje tepla - obnovitelné zdroje 1 Obnovitelné zdroje energie Zákon 406/2000 Sb o hospodaření energií OZE=nefosilní přírodní

Více

Jak vybrat solární kolektor?

Jak vybrat solární kolektor? 1/25 Jak vybrat solární kolektor? Tomáš Matuška Československá společnost pro sluneční energii (ČSSE) Fakulta strojní, ČVUT v Praze 2/25 Druhy solárních tepelných kolektorů Nezasklený plochý kolektor bez

Více

Hybridní fotovoltaicko-tepelné kolektory a možnosti jejich využití. Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní, ČVUT v Praze

Hybridní fotovoltaicko-tepelné kolektory a možnosti jejich využití. Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní, ČVUT v Praze Hybridní fotovoltaicko-tepelné kolektory a možnosti jejich využití Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní, ČVUT v Praze Proč hybridní FVT kolektory? integrace fotovoltaických systémů do

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Obnovitelné zdroje energie doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. Verze 2.17 Koncentrační solární systémy Historie AugustinMouchot(1825-1912)vytvořil

Více

2.3 Elektrický proud v polovodičích

2.3 Elektrický proud v polovodičích 2.3 Elektrický proud v polovodičích ( 6 10 8 10 ) Ωm látky rozdělujeme na vodiče polovodiče izolanty ρ ρ ( 10 4 10 8 ) Ωm odpor s rostoucí teplotou roste odpor nezávisí na osvětlení nebo ozáření odpor

Více

ZDROJE A PŘEMĚNY. JAN PREHRADNÝ, EVŽEN LOSA Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze

ZDROJE A PŘEMĚNY. JAN PREHRADNÝ, EVŽEN LOSA Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze ZDROJE A PŘEMĚNY ENERGIE JAN PREHRADNÝ, EVŽEN LOSA Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze Formy energie Energie rozdělení podle působící síly omechanická energie Kinetická (Pohybová) Potenciální

Více

Obnovitelné zdroje energie a dotační tituly z pohledu DEVELOPERA

Obnovitelné zdroje energie a dotační tituly z pohledu DEVELOPERA Efektivní financování úspor energie www.energy-benefit.cz Obnovitelné zdroje energie a dotační tituly z pohledu DEVELOPERA kavárna Foodoo, Danube House, 4. listopadu 2008 Ing. Libor Novák Efektivní financování

Více

ČVUT v Praze. Fakulta stavební Thákurova 7, 166 29 Praha 6 email: kamil.stanek@fsv.cvut.cz http://fotovoltaika.fsv.cvut.cz BUDOVY PŘEHLED TECHNOLOGIE

ČVUT v Praze. Fakulta stavební Thákurova 7, 166 29 Praha 6 email: kamil.stanek@fsv.cvut.cz http://fotovoltaika.fsv.cvut.cz BUDOVY PŘEHLED TECHNOLOGIE ČVUT v Praze Fakulta stavební Thákurova 7, 166 29 Praha 6 email: kamil.stanek@fsv.cvut.cz http://fotovoltaika.fsv.cvut.cz FOTOVOLTAIKA PRO BUDOVY PŘEHLED TECHNOLOGIE Palivo: Sluneční záření 150 miliónů

Více

Fotovoltaický ohřev teplé vody v zásobnících DZ Dražice

Fotovoltaický ohřev teplé vody v zásobnících DZ Dražice Fotovoltaický ohřev teplé vody v zásobnících DZ Dražice Fotovoltaický systém využívá k ohřevu teplé vody elektrickou energii, která je vyrobena fotovoltaickými panely. K přenosu tepla do vody se využívá

Více

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze Efektivní využití OZE v budovách Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze OBNOVITELNÉ ZDROJE TEPLA sluneční energie základ v podstatě veškerého

Více

Obnovitelné zdroje energie Otázky k samotestům

Obnovitelné zdroje energie Otázky k samotestům ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Obnovitelné zdroje energie Otázky k samotestům Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

Projekt osvětlení Téryho chaty elektřinou ze slunce

Projekt osvětlení Téryho chaty elektřinou ze slunce Projekt osvětlení Téryho chaty elektřinou ze slunce Fotovoltaický systém pro Téryho chatu Energetická část projektu pro osvětlení Téryho chaty v ostrovním provozu tzn. bez připojení k rozvodné síti ( Technické

Více

SOLÁRNÍ SYSTÉM S DLOUHODOBOU AKUMULACÍ TEPLA VE SLATIŇANECH ANALÝZA PROVOZU

SOLÁRNÍ SYSTÉM S DLOUHODOBOU AKUMULACÍ TEPLA VE SLATIŇANECH ANALÝZA PROVOZU SOLÁRNÍ SYSTÉM S DLOUHODOBOU AKUMULACÍ TEPLA VE SLATIŇANECH ANALÝZA PROVOZU Martin Kny student Ph.D., ČVUT v Praze, fakulta stavební, katedra technických zařízení budov martin.kny@fsv.cvut.cz Konference

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Ústav elektrotechniky a měření Optoelektronika Přednáška č. 8 Milan Adámek adamek@ft.utb.cz U5 A711 +420576035251 Optoelektronika 1 Optoelektronika zabývá se přeměnou elektrické

Více

NEUSTÁLÉ ZDRAŽOVÁNÍ ZEMNÍHO PLYNU A ENERGIÍ ZPŮSOBIL VYROVNÁVÁNÍ CEN NĚKTERÝCH TOPNÝCH MÉDIÍ.

NEUSTÁLÉ ZDRAŽOVÁNÍ ZEMNÍHO PLYNU A ENERGIÍ ZPŮSOBIL VYROVNÁVÁNÍ CEN NĚKTERÝCH TOPNÝCH MÉDIÍ. NEUSTÁLÉ ZDRAŽOVÁNÍ ZEMNÍHO PLYNU A ENERGIÍ ZPŮSOBIL VYROVNÁVÁNÍ CEN NĚKTERÝCH TOPNÝCH MÉDIÍ. PROPAN V PROVOZNÍCH NÁKLADECH SROVNATELNÝ SE ZEMNÍM PLYNEM PROPANOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ: Skládá se z baterie nádrží,

Více

= [-] (1) Přednáška č. 9 Využití sluneční energie pro výrobu tepla 1. Úvod Součinitel znečištění atmosféry Z: Kde: I 0

= [-] (1) Přednáška č. 9 Využití sluneční energie pro výrobu tepla 1. Úvod Součinitel znečištění atmosféry Z: Kde: I 0 Přednáška č. 9 Využití sluneční energie pro výrobu tepla 1. Úvod Součinitel znečištění atmosféry Z: Z ln I ln I ln I ln I 0 n = [-] (1) 0 n, č Kde: I 0 sluneční konstanta 1 360 [W.m -2 ]; I n intenzita

Více

Technické systémy pro pasivní domy. Tomáš Matuška Energetické systémy budov, UCEEB Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze

Technické systémy pro pasivní domy. Tomáš Matuška Energetické systémy budov, UCEEB Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze Technické systémy pro pasivní domy Tomáš Matuška Energetické systémy budov, UCEEB Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze PASIVNÍ DŮM - VYTÁPĚNÍ snížení potřeby tepla na vytápění na minimum

Více

Zdroje tepla pro pasivní domy. Tomáš Matuška Energetické systémy budov, UCEEB Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze

Zdroje tepla pro pasivní domy. Tomáš Matuška Energetické systémy budov, UCEEB Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze Zdroje tepla pro pasivní domy Tomáš Matuška Energetické systémy budov, UCEEB Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze PASIVNÍ DOMY termín nemá oporu v legislativě dobrovolný systém různá

Více

Energeticky soběstačně, čistě a bezpečně?

Energeticky soběstačně, čistě a bezpečně? Možnosti ekologizace provozu stravovacích a ubytovacích zařízení Energeticky soběstačně, čistě a bezpečně? Ing. Edvard Sequens Calla - Sdružení pro záchranu prostředí Globální klimatická změna hrozí Země

Více

JAK FUNGUJE SLUNEČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO OHŘEV UŽITKOVÉ VODY A PRO PŘITÁPĚNÍ?

JAK FUNGUJE SLUNEČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO OHŘEV UŽITKOVÉ VODY A PRO PŘITÁPĚNÍ? Sluneční zařízení Energie slunce patří mezi obnovitelné zdroje energie (OZE) a můžeme ji využívat různými způsoby a pro rozdílné účely. Jedním ze způsobů využití energie slunce je výroba tepla na ohřev

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Omezení emisí CO 2 Spotřeba energie Životní prostředí Principem každého

Více

SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2)

SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2) SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2) KLÍČOVÁ SDĚLENÍ Studie WETO-H2 rozvinula referenční projekci světového energetického systému a dvouvariantní scénáře, případ omezení uhlíku

Více

VÝKONNÝ. na míru. SOLÁRNÍ ZDROJ elektrické energie. do extrémních podnebních podmínek. POUŠŤ HORY Džungle MOŘE

VÝKONNÝ. na míru. SOLÁRNÍ ZDROJ elektrické energie. do extrémních podnebních podmínek. POUŠŤ HORY Džungle MOŘE CZ do extrémních podnebních podmínek VÝKONNÝ nezávislý odolný na míru nehlučný snadno přenosný ekologický POUŠŤ HORY Džungle MOŘE Výkonný vysoce výkonný solární přenosný ostrovní systém s velkou kapacitou

Více

Střešní fotovoltaický systém

Střešní fotovoltaický systém Střešní fotovoltaický systém Elektrická energie Vašeho stávajícího dodavatele je a bude jen dražší, staňte se nezávislí a pořiďte si vlastní fotovoltaickou elektrárnu již dnes. Fotovoltaická elektrárna

Více

Chytřejší solární systémy. Bílá kniha: SunPower panely generují nejvyšší finanční návratnost vašich solárních investic 2009. www.nemakej.

Chytřejší solární systémy. Bílá kniha: SunPower panely generují nejvyšší finanční návratnost vašich solárních investic 2009. www.nemakej. Chytřejší solární systémy : SunPower panely generují nejvyšší finanční návratnost vašich solárních investic 2009 www.nemakej.cz Obsah 3 4 Shrnutí Více energie díky panelům s nejvyšší účinností 22% účinnost

Více

Solární energie v ČR a v EU

Solární energie v ČR a v EU Solární energie v ČR a v EU v ČR a EU 1 Elektřina ze slunečního záření jako součást OZE OZE v podmínkách České republiky: Vodní energie Větrná energie Energie slunečního záření Energie biomasy a bioplynu

Více

OPTICKÉ RASTRY ZE SKLA STŘEŠNÍ ZASKLÍVACÍ PRVEK

OPTICKÉ RASTRY ZE SKLA STŘEŠNÍ ZASKLÍVACÍ PRVEK OPTICKÉ RASTRY ZE SKLA STŘEŠNÍ ZASKLÍVACÍ PRVEK Ing. Vladimír Jirka, CSc., Ing. Bořivoj Šourek ENKI, o.p.s. Třeboň jirka@enki.cz RASTROVÉ ZASTŘEŠENÍ exteriér interiér POUŽITÍ Krytina ve formě izolačního

Více

VITOVOLT. Fotovoltaické systémy Vitovolt 100 Vitovolt 200

VITOVOLT. Fotovoltaické systémy Vitovolt 100 Vitovolt 200 VITOVOLT Fotovoltaické systémy Vitovolt 100 Vitovolt 200 2 Vitovolt 200 Fotovoltaický systém Výroba elektrické energie pomocí slunce Popis funkce Vitovoltu Solární zdroj energie Na plochu České republiky

Více

Systémy pro využití sluneční energie

Systémy pro využití sluneční energie Systémy pro využití sluneční energie Slunce vyzáří na Zemi celosvětovou roční potřebu energie přibližně během tří hodin Se slunečním zářením jsou spojeny biomasa pohyb vzduchu koloběh vody Energie

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 FOTOVOLTAIKA ING. JAROSLAV TISOT

Více

Petr Klimek 13.11.08, Rusava

Petr Klimek 13.11.08, Rusava Petr Klimek 13.11.08, Rusava 1 OBSAH 1. Energie Slunce, solární článek 2. Historie FV a trendy 3. Rozdělení FVS 4. Sluneční podmínky v ČR, PVGIS 2 Cíle na poli OZE v EU a ČR EU 2010 až 21 % elektřiny z

Více

ENERGETICKO-EKONOMICKÁ ANALÝZA HYBRIDNÍCH FOTOVOLTAICKO-TEPELNÝCH KOLEKTORŮ

ENERGETICKO-EKONOMICKÁ ANALÝZA HYBRIDNÍCH FOTOVOLTAICKO-TEPELNÝCH KOLEKTORŮ Energeticky efektivní budovy 2015 sympozium Společnosti pro techniku prostředí 15. října 2015, Buštěhrad ENERGETICKO-EKONOMICKÁ ANALÝZA HYBRIDNÍCH FOTOVOLTAICKO-TEPELNÝCH KOLEKTORŮ Tomáš Matuška Energetické

Více

solární systémy Brilon SUNPUR Trubicové solární kolektory www.brilon.cz

solární systémy Brilon SUNPUR Trubicové solární kolektory www.brilon.cz solární systémy Brilon SUNPUR Trubicové solární kolektory www.brilon.cz Proč zvolit vakuové solární kolektory Sunpur? Vakuové kolektory SUNPUR jsou při srovnání s tradičními plochými kolektory mnohem účinnější,

Více

Solární teplo pro rodinný dům - otázky / odpovědi

Solární teplo pro rodinný dům - otázky / odpovědi 1/24 Solární teplo pro rodinný dům - otázky / odpovědi Tomáš Matuška Československá společnost pro sluneční energii (ČSSE) Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 Česká republika info@solarnispolecnost.cz 2/24

Více

V závislosti na intenzitě slunečního záření ohřívá vnitřní klima objektu řízeným průběhem teplovzdušného proudění

V závislosti na intenzitě slunečního záření ohřívá vnitřní klima objektu řízeným průběhem teplovzdušného proudění Ohřívá Vysušuje Větrá Mění skladbu vnitřního klimatu navazujícího prostoru, a to větráním díky přívodu filtrovaného a již ohřátého čerstvého vzduchu. V závislosti na intenzitě slunečního záření ohřívá

Více

Energie,výkon, příkon účinnost, práce. V trojfázové soustavě

Energie,výkon, příkon účinnost, práce. V trojfázové soustavě Energie,výkon, příkon účinnost, práce V trojfázové soustavě Energie nevzniká ani se neztrácí, jen se mění z jedné na druhou Energie je nejdůležitější vlastnost hmoty a záření Jednotlivé druhy energie:

Více

Využití sluneční energie díky solárním kolektorům Apricus

Využití sluneční energie díky solárním kolektorům Apricus Využití sluneční energie díky solárním kolektorům Apricus Základní princip solárního ohřevu Absorpce slunečního záření Sluneční energie, která dopadá na zemský povrch během slunečného dne, se dokáže vyšplhat

Více

Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní RP2 Energetické systémy budov, UCEEB ČVUT v Praze 1/39

Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní RP2 Energetické systémy budov, UCEEB ČVUT v Praze 1/39 Zdroje tepla pro pasivní domy Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní RP2 Energetické systémy budov, UCEEB ČVUT v Praze 1/39 Pasivní domy (ČSN 73 0540-2) PHPP: měrná potřeba primární energie

Více

SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ JAKO ZDROJ ENERGIE

SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ JAKO ZDROJ ENERGIE INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ JAKO ZDROJ ENERGIE

Více

Dobrá investice. do fotovoltaických solárních systémů zaručuje o 42 % vyšší zisk

Dobrá investice. do fotovoltaických solárních systémů zaručuje o 42 % vyšší zisk Dobrá investice do fotovoltaických solárních systémů zaručuje o 42 % vyšší zisk Prodávejte vyrobenou energii z vaší střechy nebo zahrady za státem garantované ceny Fotovoltaické solární systémy jsou nejvýhodnějším

Více

PLOCHÉ SLUNEČNÍ KOLEKTORY REGULUS

PLOCHÉ SLUNEČNÍ KOLEKTORY REGULUS PLOCHÉ SLUNEČNÍ KOLEKTORY REGULUS Ploché sluneční kolektory se vyznačují velkou plochou zasklení a velkým absorbérem. Jejich výkon je při plném slunečním záření velký. Využívají většinu sluneční energie,

Více

Solární systém pro ohřev vody s vakuovými trubicovými kolektory VIA SOLIS DOMOV 160-300 HODNOCENÍ

Solární systém pro ohřev vody s vakuovými trubicovými kolektory VIA SOLIS DOMOV 160-300 HODNOCENÍ Solární systém pro ohřev vody s vakuovými trubicovými kolektory VIA SOLIS DOMOV 160-300 1. Sestava systému DOMOV 160-300 HODNOCENÍ Solární systém sestává ze 3 kolektorů VIA SOLIS VK6 ve spojení se zásobníkem

Více

Fotovoltaické solární systémy

Fotovoltaické solární systémy Fotovoltaické solární systémy 1 (FV) Přímé využití solární energie Rozšířené využití v zařízeních s malým odběrem elektrické energie (kalkulačky) nebo na odlehlých místech (osvětlení, doprava) Větší uplatnění

Více

Hlavní zásady pro používání tepelných čerpadel

Hlavní zásady pro používání tepelných čerpadel Co je třeba vědět o tepelném čerpadle ALTERNATIVNÍ ENERGIE 2/2002 Co je vlastně tepelné čerpadlo a jaký komfort můžeme očekávat Tepelné čerpadlo se využívá jako zdroj tepla pro vytápění, ohřev teplé užitkové

Více

Tepelná čerpadla + solární soustavy = konkurence nebo spolupráce?

Tepelná čerpadla + solární soustavy = konkurence nebo spolupráce? Tepelná čerpadla + solární soustavy = konkurence nebo spolupráce? Tomáš Matuška, Bořivoj Šourek Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze Zdroje tepla pro tepelná čerpadla energie pocházející

Více

č. 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Ve znění: Předpis č.

č. 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Ve znění: Předpis č. č. 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. listopadu 2005, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Ve znění: Předpis č. K datu Poznámka 364/2007 Sb. (k 1.1.2008)

Více

TRONIC CONTROL. Nad Safinou I č.p.449 252 42 Vestec u Prahy tel./fax: 266 710 254-5 602 250 629 e-mail: info@tronic.cz http//www.tronic.

TRONIC CONTROL. Nad Safinou I č.p.449 252 42 Vestec u Prahy tel./fax: 266 710 254-5 602 250 629 e-mail: info@tronic.cz http//www.tronic. TRONIC CONTROL Nad Safinou I č.p.449 252 42 Vestec u Prahy tel./fax: 266 710 254-5 602 250 629 e-mail: info@tronic.cz http//www.tronic.cz Firemní program Výrobní oblast vývoj a výroba řídicích systémů

Více

OPTICKÉ RASTRY ZE SKLA PRO ARCHITEKTURU A STAVEBNICTVÍ

OPTICKÉ RASTRY ZE SKLA PRO ARCHITEKTURU A STAVEBNICTVÍ OPTICKÉ RASTRY ZE SKLA PRO ARCHITEKTURU A STAVEBNICTVÍ Ing. Vladimír Jirka, CSc Ing. Bořivoj Śourek. ENKI, o.p.s. Třeboň jirka@enki.cz OPTICKÝ RASTR Jakákoliv periodicky se opakující struktura, ovlivňující

Více

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Situace v ČR 55% uhelné 42% jádro 3% vodní 0,1 % ostatní (vítr, fotovoltaická)

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Situace v ČR 55% uhelné 42% jádro 3% vodní 0,1 % ostatní (vítr, fotovoltaická) ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov TZ1 Vytápění Elektrická energie - výroba Situace v ČR 55% uhelné 42% jádro 3% vodní 0,1 % ostatní (vítr, fotovoltaická) Zdroje tepla - elektrické

Více

Využívejte energii, kterou máme všichni zdarma - slunce Vám fakturu nepošle

Využívejte energii, kterou máme všichni zdarma - slunce Vám fakturu nepošle Co nám může solární systém přinést: Chceme ohřívat vodu Systém je určen pro 4 osoby Kolik spotřebujeme vody za den (dle normy) 160 L Výkon, který je pro nás optimální 1,7 kw = 7 panelů na střeše (11,55

Více

Fotovoltaika v ČR. Radim Sroka, Bronislav Bechník Czech RE Agency. Fotovoltaika současnost, vývoj a trendy, Envi A, Ostrava 25. 11.

Fotovoltaika v ČR. Radim Sroka, Bronislav Bechník Czech RE Agency. Fotovoltaika současnost, vývoj a trendy, Envi A, Ostrava 25. 11. Fotovoltaika v ČR Radim Sroka, Bronislav Bechník Czech RE Agency Fotovoltaika současnost, vývoj a trendy Envi A, Ostrava 25. 11. 2009 Obsah Instalovaná kapacita Segmenty trhu Vývoj cen panelů a ostatních

Více

Thin Film Silicon Tandem Junction Tenkovrstvé křemíkové tandemové články

Thin Film Silicon Tandem Junction Tenkovrstvé křemíkové tandemové články Thin Film Silicon Tandem Junction Tenkovrstvé křemíkové tandemové články Made by Sunfilm Jiří Špringer, Ph.D. Group Leader Product Engineering Company Presentation External Quantum Efficiency, normalized

Více

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. Vytápění místností. Princip

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. Vytápění místností. Princip ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Vytápění místností 67 Princip Zajištění tepelného komfortu pro uživatele při minimálních provozních nákladech Tepelná ztráta při dané teplotě

Více

Srovnání a výhody tenkovrstvých technologií ve fotovoltaice

Srovnání a výhody tenkovrstvých technologií ve fotovoltaice Srovnání a výhody tenkovrstvých technologií ve fotovoltaice Tenkovrstvé FV technologie se od klasických krystalických c-si technologií zcela liší vlastní geometrií FV článku, způsobem výroby, použitými

Více

U BR < 4E G /q -saturační proud ovlivňuje nárazovou ionizaci. Šířka přechodu: w Ge 0,7 w Si (pro N D,A,Ge N D,A,Si ); vliv U D.

U BR < 4E G /q -saturační proud ovlivňuje nárazovou ionizaci. Šířka přechodu: w Ge 0,7 w Si (pro N D,A,Ge N D,A,Si ); vliv U D. Napěťový průraz polovodičových přechodů Zvyšování napětí na přechodu -přechod se rozšiřuje, ale pouze s U (!!) - intenzita elektrického pole roste -překročení kritické hodnoty U (BR) -vzrůstu závěrného

Více

V+K stavební sdružení. Dodavatel solárních kolektorů

V+K stavební sdružení. Dodavatel solárních kolektorů V+K stavební sdružení Dodavatel solárních kolektorů Představení společnosti dodavatelem solárních kolektorů Belgicko-slovenského výrobce Teamidustries a Ultraplast. V roce 2002 firmy Teamindustries a Ultraplast

Více

Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov

Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov 1. Klimatické poměry a prvky (přehled prvků a jejich význam z hlediska návrhu a provozu otopných systémů) a. Tepelná

Více