SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018"

Transkript

1 NÁSTIN KONCEPCE ROZVOJE SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 Předkládá: PaedDr. Milan Kubát, ředitel školy, jako podklad pro zřizovatele školy Projednáno se Školskou radou a odborovou organizací V České Lípě 1.ledna 2012

2 OBSAH 1 Stručná analýza současného stavu v oblastech vzdělávací nabídky, lidských zdrojů a hospodaření školy Analýza současného stavu Současná vzdělávací nabídka školy Hospodaření školy Výtah ze SWOT analýzy školy Koncepce rozvoje SOŠ a SOU, Česká Lípa,strategie vedoucí k naplnění cílů Dílčí cíle a základní podmínky dalšího rozvoje školy SOŠ a SOU Česká Lípa Zvýšení efektivity a kvality vzdělávání Provázanost počátečního a dalšího vzdělávání. Rozvoj dalšího vzdělávání a aktivní spolupráce se zaměstnavateli Stabilizace pedagogického sboru i nepedagogických pracovníků Zvýšení podílu mimorozpočtových zdrojů na financování provozu Udržení a rozvoj žádoucího klima školy Nástin kroků vedoucích k dosažení výše stanovených cílů s perspektivou... 3 do roku Shrnutí základních koncepčních opatření

3 1 Stručná analýza současného stavu v oblastech vzdělávací nabídky, lidských zdrojů a hospodaření školy 1.1 Analýza současného stavu Škola prošla od roku 1998 čtyřmi vlnami optimalizace. Možná lze mluvit o téměř permanentní změně kterou zaměstnanci procházeli a která každé 4 roky prověřila schopnosti managemetu školy i všechny její zaměstnance. V současné době je, mimo jiné, nutné dokončit poslední optimalizaci z a stabilizovat poměry. Aktuální počty žáků a zaměstnanců: Počet žáků k Počet pedagogických pracovníků 140 Počet nepedagogických pracovníků Současná vzdělávací nabídka školy Škola nabízí 30 oborů vzdělávání ve čtyřletých maturitních oborech, dvouletých i tříletých oborech s výučným listem. Nabízí také nástavbové studium v denní a dálkové formě. Oborová skladba umožňuje optimální vertikální i horizontální prostupnost. Škola je Autorizovanou osobou v pěti oborech a zajišťuje rekvalifikace v rámci vzdělávání dospělých 1.3 Hospodaření školy Náklady na provoz školy se pohybují kolem 26 mil. Kč. K nejvýznamnějším nákladovým položkám patří spotřeba energie a ostatních neskladovatelných dodávek. Z provozních dotací se daří krýt výdaje pouze asi z 80 %. Rozpočet přímých nákladů činí kolem 43 mil. Kč Výtah ze SWOT analýzy školy SILNÉ STRÁNKY 1. Dominantní, stabilní postavení školy v českolipském regionu (silná konkurenceschopnost - 45% absolventů ZŠ chce studovat na SOŠ a SOU) 2. Vertikální i horizontální prostupnost mezi obory (záchytná síť pro méně úspěšné žáky) 3. Široká paleta nabídky studijních a učebních oborů 4. Praktické zkušenosti s dalším vzděláváním dospělých (projekty, rekvalifikace ) ŠANCE (PŘÍLEŽITOSTI) 1. Využití kapacity školy pro další vzdělávání dospělých v rámci rekvalifikací a projektů 2. Zásobník akreditovaných vzdělávacích a rekvalifikačních programů 3. Partnerská spolupráce s největšími zaměstnavateli regionu 4. Dovednosti umožňující získat mimorozpočtové finanční zdroje (projekty EU, grantová schéma, vlastní produktivní činnost žáků a doplňková činnost školy). SLABÉ STRÁNKY 1. Roztříštěnost a rozsáhlost pracovišť školy (5 odloučených pracovišť) 2. Menší funkčnost informačního a komunikačního systému v rámci školy. 3. Vzájemná neznalost práce a konkrétních problémů obou skupin pracovníků pedagogických a nepedagogických. 4. Zastaralé provozní a technologické zařízení školy (vnitřní rozvody vody a tepla RIZIKA (OHROŽENÍ) 1. Negativní dopad demografické křivky signalizující dlouhodobě snížený počet žáků 2. Havárie zastaralých provozních a technologických systémů (vzduchotechnika, rozvody vody, tepla a energií) 3. Nezřetelná profilace školy vzhledem k široké nabídce studijních oborů. 4. Negativní dopad úbytku žáků na nutnost snížení počtu zaměstnanců. (Ohrožení soc. smíru) 2

4 2 Koncepce rozvoje SOŠ a SOU, Česká Lípa a strategie vedoucí k naplnění cílů VIZE - OBECNÝ CÍL Koncipovat školu jako moderní regionální vzdělávací centrum (RVC) s dostatečnou prostupností počátečního a dalšího vzdělávání tak, aby odpovídala potřebám klientů školy 2.1 Dílčí cíle a základní podmínky dalšího rozvoje školy SOŠ a SOU Česká Lípa Zvýšení efektivity a kvality vzdělávání Provázanost počátečního a dalšího vzdělávání. Rozvoj dalšího vzdělávání a aktivní spolupráce se zaměstnavateli Stabilizace pedagogického sboru i nepedagogických pracovníků Zvýšení podílu mimorozpočtových zdrojů na financování provozu Udržení a rozvoj žádoucího klima školy 2.2 Nástin kroků vedoucích k dosažení výše stanovených cílů s perspektivou do roku 2018 I. Zvýšení efektivity a kvality vzdělávání Další průběžná centralizace teoretického a praktického vyučování v závislosti na každoročním snižování počtu žáků a v závislosti na demografické křivce. (Např. postupné opouštění odloučeného pracoviště v Doksech a centralizace oborů do České Lípy ). Uvolněné objekty nepotřebné pro výuku budou nabízeny k prodeji. Průběžná úprava oborové struktury s ohledem na požadavky regionálního trhu práce s cílem dosáhnout vyváženosti poměrného zastoupení oborů pro chlapce a dívky. Vhodnou skladbou dvouletých a tříletých oborů vytvořit záchytnou síť pro méně nadané, sociálně či jinak hendikepované žáky Při přijímacím řízení využívat nástrojů založených na ověřování studijních předpokladů (u zájemců o studium oborů zakončených maturitní zkouškou). Rozvoj moderních interaktivních vzdělávacích metod s využitím moderních didaktických prostředků. Plánovitá obnova materiálního a strojního vybavení pro praktické a teoretické vyučování II. Provázanost počátečního a dalšího vzdělávání. Rozvoj dalšího vzdělávání a aktivní spolupráce se zaměstnavateli Aktivní spolupráce s regionálními zaměstnavateli a sociálními partnery. Realizace odborného výcviku třetích a čtvrtých ročníků na reálných pracovištích partnerských firem 3

5 Vytvoření podmínek pro větší účast zájemců o DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ podle zákona č.179/2006 Sb. Tvorba e-learnigových přípravných kurzů v systému LMS MOODLE pro zájemce o řemeslné rekvalifikace. Pokračovat v procesu získávání certifikátů tzv. autorizované osoby na další obory které má škola ve své vzdělávací nabídce III. Stabilizace pedagogického sboru Motivace pedagogických pracovníků k jejich dalšímu vzdělávání ve specializačních činnostech a ve speciální pedagogice vzhledem ke zvyšujícímu se počtu žáků se specifickými výchovně vzdělávacími potřebami Stabilizace a optimalizace pedagogického sboru ve vazbě na žádoucí oborovou strukturu a v souladu se snižujícím se počtem žáků Zapojit další členy managementu do přípravy a realizace dalšího vzdělávání, zlepšit spolupráci mezi zástupci ředitele tak, aby se mohly příležitosti maximálně využít. Hrozbou je selhání systému kvůli opotřebování tahounů. Pokračovat v permanentní aktivizaci a motivaci všech pracovníků školy tak, aby se z PRACOVNÍKŮ školy stali SPOLUPRACOVNÍCI IV. Zvýšení podílu mimorozpočtových zdrojů na financování provozu Další získání mimorozpočtových prostředků realizací projektů ze strukturálních fondů EU, především z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Využití projektové příležitosti a podání žádosti Peníze EU do středních škol tzv. šablony Zvýšení podílu na hospodářském výsledku z doplňkové činnosti Pokračování v podpoře a motivaci vedoucích pracovníků k zajišťování zakázek pro produktivní žáků V. Udržení a rozvoj žádoucího klima školy Pokračovat a rozvinout spolupráci s rodiči i s dalšími sociálními partnery Prohlubovat spolupráci se žákovskou samosprávou Pokračovat v pravidelných neformálních setkáních ředitele školy s pracovníky jednotlivých pracovišť 3 Shrnutí základních koncepčních opatření Průběžná centralizace teoretického a praktického vyučování v závislosti na každoročním snižování počtu žáků Úprava oborové struktury s ohledem na požadavky regionálního trhu tak, aby byla vytvořena tzv. záchytná síť pro méně nadané, sociálně či jinak hendikepované žáky Aktivní spolupráce s regionálními zaměstnavateli Vytvoření podmínek pro rozvoj dalšího vzdělávání Další motivování a aktivizování týmu spolupracovníků Stabilizace pedagogického sboru ve vazbě na žádoucí oborovou strukturu Získání mimorozpočtových prostředků z projektové činnosti Udržení a rozvinutí dosavadního pozitivního klima školy 4

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

První pracovní verze určená k diskusi. Úvod

První pracovní verze určená k diskusi. Úvod Opatření k řešení dopadů demografického vývoje do středních škol zřizovaných krajem První pracovní verze určená k diskusi Úvod Na podzim roku 2010 připravil OŠMS studii dopadů demografického vývoje do

Více

Plán reformy kurikula Střední průmyslová škola technická, příspěvková organizace Belgická 4852, Jablonec nad Nisou

Plán reformy kurikula Střední průmyslová škola technická, příspěvková organizace Belgická 4852, Jablonec nad Nisou Plán reformy kurikula Střední průmyslová škola technická, příspěvková organizace Belgická 4852, Jablonec nad Nisou 1 Obsah 1. Plán reformy kurikula 3 1.1. Výchozí dokumenty 3 1.2. Legislativa 3 2. Strategické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje škol a vzdělávacích zařízení ve městě Varnsdorf v letech 2006 2010

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje škol a vzdělávacích zařízení ve městě Varnsdorf v letech 2006 2010 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje škol a vzdělávacích zařízení ve městě Varnsdorf v letech 2006 2010 Zpracoval autorský kolektiv OŠKT MěÚ Varnsdorf ve spolupráci se sociálními partnery. Předkládá:

Více

Postup na vytvoření soustavy páteřních škol v Ústeckém kraji

Postup na vytvoření soustavy páteřních škol v Ústeckém kraji Postup na vytvoření soustavy páteřních škol v Ústeckém kraji Aktualizace na roky 2010-2015 1 Postup na vytvoření soustavy páteřních škol v Ústeckém kraji Aktualizace na roky 2010-2015 I. Východiska A.

Více

Dlouhodobý záměr Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. na roky 2011-2015

Dlouhodobý záměr Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. na roky 2011-2015 Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Dlouhodobý záměr Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. na roky 2011-2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e 006 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e MOTTO Moravskoslezský kraj má všechny předpoklady pro to, aby byl živý, soběstačný a ctižádostivý,

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti

Dlouhodobý záměr. vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové na období 2011 2015 Říjen 2010 Dlouhodobý záměr byl

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji 2012 Zpracoval Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje v souladu s 9 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2006 2010

Více

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO)

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO) Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY () školní rok: 2013/2014 Tento Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty č. 422/PL/2013 nabývá

Více

NÁVRH NOVÝCH OPATŘENÍ NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA

NÁVRH NOVÝCH OPATŘENÍ NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA NÁVRH NOVÝCH OPATŘENÍ NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA II. V návaznosti na Akční plán podpory odborného vzdělávání, dále jen AP OV, který schválila Vláda ČR dne 16. prosince 2008 pod

Více

ZEMĚDĚLSTVÍ. Vývoj kvalifikačních požadavků ve skupinách příbuzných povolání ZPRACOVALA ING. ZDEŇKA SZEBESTOVÁ

ZEMĚDĚLSTVÍ. Vývoj kvalifikačních požadavků ve skupinách příbuzných povolání ZPRACOVALA ING. ZDEŇKA SZEBESTOVÁ ZEMĚDĚLSTVÍ Vývoj kvalifikačních požadavků ve skupinách příbuzných povolání ZPRACOVALA ING. ZDEŇKA SZEBESTOVÁ Praha 2006 Zemědělství Vývoj kvalifikačních požadavků ve skupinách příbuzných povolání Zpracovala:

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VYSOKÉ ŠKOLY REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA OBDOBÍ 2011 2015 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 2 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2013 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA ZK-07-2011-xx, př. 1 Počet stran: 76 PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA Programová část SWOT analýza prosinec 2011 Zpracoval: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA 2 OBSAH: Úvod... 5 Struktura programové části Programu

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-452/11-J. tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-452/11-J. tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava. příspěvková organizace Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIJ-452/11-J Název právnické osoby: Sídlo: Střední průmyslová škola Jihlava tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava IČ: 60 545 992 Identifikátor:

Více

Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice ReferNet (2013)

Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice ReferNet (2013) Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice ReferNet (2013) OBSAH A. Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice: definice a statistické údaje...2 A.1 Definice... 2 A.2 Statistické údaje...

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ NEBO DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ NEBO DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ NEBO DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. NA OBDOBÍ 2011-2015 A JEHO AKTUALIZACE NA ROK 2011

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-65/10-P. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-65/10-P. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIP-65/10-P Název školy: Gymnázium, Blovice, Družstevní 650 Adresa: Družstevní 650, 336 13 Blovice Identifikátor: 600 009 751 IČ: 49 180

Více

Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko

Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko II Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko 32 4. Regionální a programový kontext 4.1 Programové dokumenty v oblasti rozvoje lidských zdrojů Jedním z klíčových

Více

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí Střední odborné učiliště Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY a Koncepční záměr rozvoje školy 2012 2011 2012 1 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí, Sportovní 1135,

Více

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Schváleno a projednáno: Správní radou MUP dne 6. září 2010 Vědeckou radou MUP dne 8. září 2010 1 Dlouhodobý záměr MUP pro roky 2011 2015 1. VÝCHODISKA

Více

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008 III. Implementační plán Strategie celoživotního učení 2008 1 OBSAH Seznam použitých zkratek 8 1. A. Podporovat kurikulární reformu s důrazem na zvýšení funkční gramotnosti žáků 12 1. A. 1. poskytovat materiální

Více

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 1. Přehled projektů Prioritní oblast A Inovační infrastruktura a transfer technologií Specifický cíl A1 Zřízení kontaktních míst

Více

Dlouhodobý záměr FTK UP na období 2011 2015

Dlouhodobý záměr FTK UP na období 2011 2015 Dlouhodobý záměr FTK UP na období 2011 2015 11 priorit FTK UP Olomouc 2011 2015 1. Věda a výzkum 2. Vzdělávání 3. Ekonomika a finanční stabilita 4. Personální politika 5. Studenti 6. Práce s partnery 7.

Více

ODBORNÉ ŠKOLSTVÍ A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

ODBORNÉ ŠKOLSTVÍ A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI ODBORNÉ ŠKOLSTVÍ A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Strategické dokumenty Strategie lidských zdrojů pro ČR 2003 Program realizace strategie rozvoje lidských zdrojů pro ČR 2005 cíl: nastolit celoživotní

Více