Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?"

Transkript

1 infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti další vzdělávání pro pedagožky / pedagogy a rodiče Praha, 5. října 2012

2 Členění Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Vzdělávání pro udržitelný rozvoj znamená odpovědnost vůči budoucnosti Hodnoty, postoje, názory, schopnosti se utvářejí v raném dětství Děti mají práva a chtějí, abychom je brali vážně Vzdělávání pro udržitelný rozvoj je koncepcí zvyšování kvality a profesionalizace

3 Vzdělávání pro udržitelný rozvoj znamená zodpovědnost vůči budoucnosti Vzdělávání pro udržitelný rozvoj je odpovědí na názory a vývoje, které vyžadují změnu v zacházení s přírodními základy života, s lidmi v naší zemi a v jiných částech světa. Změnit myšlení a myslet nově!

4 Vzdělávání pro udržitelný rozvoj znamená zodpovědnost vůči budoucnosti PROBLÉMY GLOBÁLNÍCH ZMĚN pitná voda podnebí půda biologická rozmanitost přírodní zdroje zachování přírodních základů života + spravedlnost v tomto jednom světě rovnoprávnost pohlaví kulturní rozmanitost kvalita života mír výživa důstojnost člověka

5 Vzdělávání pro udržitelný rozvoj znamená zodpovědnost vůči budoucnosti Celosvětové vzájemné závislosti, které se týkají všech lidí v jejich životním prostředí Spoluutváření budoucnosti, ve které stojí za to žít převzít zodpovědnost Zapojit se musí všichni: politika ekonomika obce sdružení vzdělávací zařízení rodiny společné domácnosti jednotlivci...

6 Vzdělávání pro udržitelný rozvoj znamená zodpovědnost vůči budoucnosti Dekáda OSN Vzdělávání pro udržitelný rozvoj

7 Hodnoty, postoje, názory, schopnosti se utvářejí v raném dětství Vzdělávání pro udržitelný rozvoj je odpovědí na názory a vývoje, které vyžadují změnu v zacházení s přírodními základy života, s lidmi v naší zemi a v jiných částech světa. Vzdělávání pro udržitelný rozvoj je projevem určitých hodnot

8 Hodnoty, postoje, názory, schopnosti se utvářejí v raném dětství Dětem umožnit každodenní zažití... S dětmi přemýšlet o konkrétních tématech a úkolech... demokracie a důstojnosti člověka zachování přírodních základů života spravedlnosti ohledně šancí na život a kvality života v jednom světě

9 Hodnoty, postoje, názory, schopnosti se utvářejí v raném dětství Děti se učí od dospělých Děti se učí od dětí Dospělí se učí od dětí

10 Hodnoty, postoje, názory, schopnosti se utvářejí v raném dětství Vztah člověka a přírody

11 Hodnoty, postoje, názory, schopnosti se utvářejí v raném dětství Vzdělávání pro udržitelný rozvoj proto klade důraz na to, abychom pochopili, že příroda je základem našeho života. Nestačí, když dětem umožníme zkušenosti s přírodou, které poukazují na to, co je milé a co je třeba chránit. Dětem bychom měli umožnit také zkušenosti a společné přemýšlení o tom, že lidé jsou součástí přírody, že příroda je naším životním prostorem (se vzduchem, vodou, půdou, ekosystémy jako les nebo moře), že příroda nám slouží jako zdroj všech našich produktů a že tyto zdroje nemáme k dispozici neomezeně, že příroda je citlivou vzájemnou závislostí fungující podle vlastních zákonů (například podle vlastních časů).

12 Hodnoty, postoje, názory, schopnosti se utvářejí v raném dětství Vztah lidí mezi sebou navzájem

13 Hodnoty, postoje, názory, schopnosti se utvářejí v raném dětství Základním principem vzdělávání pro udržitelný rozvoj je participace. Je praktikována, protože jsou vědomosti a názory všech zúčastněných v určitém zařízení / určité skupině považovány za důležité, aby bylo nalezeno společné řešení ve smyslu udržitelného rozvoje. Účast dětí na utváření jejich vlastního života ve smyslu udržitelného rozvoje je předpokladem pro to, aby se děti cítily povzbuzovány společně s ostatními řešit otevřené otázky. Participace jako didaktický princip a forma života umožňuje také zkušenosti s praktickými kroky směřujícími k udržitelnému rozvoji. Tyto jsou důležité, neboť nejde pouze o nové názory, nýbrž o nové možnosti utváření ve vzdělávacím zařízení samém nebo v regionálním prostředí.

14 Děti mají práva a chtějí, abychom je brali vážně Úmluva o právech dítěte OSN Čtyři zásadní principy: přežití a vývoj dětí nediskriminace dětí Úmluva o právech dítěte OSN obsahuje standardy pro ochranu dětí na celém světě hájení zájmů dětí účast dětí Od roku 1990, kdy vstoupila úmluva v platnost, ji ratifikovalo 193 států

15 Děti mají práva a chtějí, abychom je brali vážně Děti zdědí nejen zodpovědnost vůči Zemi, ale v mnoha rozvojových státech představují téměř polovinu obyvatelstva. Navíc jsou děti jak v rozvojových zemích, tak také v průmyslových zemích velmi náchylné vůči dopadům zhoršení životního prostředí. Kromě toho jsou velmi uvědomělými zastánci ochrany životního prostředí. Zvláštní zájmy dětí musejí být při participativních procesech rozhodování o otázkách životního prostředí a rozvoje plně zohledňovány, aby byla zaručena budoucí udržitelnost všech opatření ke zlepšení situace životního prostředí. Agenda

16 Vzdělávání pro udržitelný rozvoj je koncepcí zvyšování kvality a profesionalizace orientace na nadrámcové hodnoty: etický vzor rozsáhlé pochopení vztahu mezi člověkem a přírodou soužití v jednom světě / globální vzájemné závislosti témata vzdělávání: otázky a úkoly významné pro budoucnost pracovní postupy významné pro budoucnost vzdělávací zařízení jako místo, kde můžeme udržitelný rozvoj zakusit, naučit se a utvářet participace všech v mateřské škole spolupráce s osobami a institucemi v okolí

17 Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležitý? Vzdělávání pro udržitelný rozvoj je koncepcí zvyšování kvality a profesionalizace v mateřské škole Koncepce vzdělávání místo koncepce učení - teoretická koncepce jako základ - od zprostředkování k umožňování - hodnoty jako orientace a úkol - nové metody a pracovní postupy Cíle, témata a pracovní postupy vzdělávání pro udržitelný rozvoj chápat jako nároky na sebe sama (nikoli pouze jako koncepci pro děti) - pochopit význam tematických okruhů udržitelného rozvoje pro vlastní život a pro život dětí - chápat sebe sama jako součást instituce a tím pádem jako součást obce - sami vytvářet kompetence utváření Profesionalizace jako proces - teoretickou koncepci utvářet za daných podmínek - vlastní procesy učení reflektovat společně s ostatními - učit se z dobrých příkladů a (mezinárodních) zkušeností se vzděláváním pro udržitelný rozvoj

18 Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležitý? Vzdělávání pro udržitelný rozvoj je koncepcí zvyšování kvality a profesionalizace v mateřské škole Pozměněný pohled na vlastní roli a na roli dítěte - děti podporovat tak, aby se jejich zvědavost a motivace ve vzdělávacích procesech změnila na víru ve vlastní schopnosti a dovednosti - participace jako princip Formální a informální učení chápat v souvislosti s rozvojem kompetence utváření - děti podporovat tak, aby si vytvořily postoj ve vztahu k přírodě a jiným lidem, který je zaměřený na hodnoty - v každodenním životě nalézat a uvědomovat si možnosti utváření ve smyslu udržitelného rozvoje (např. při jídle) Umět myslet ve smysluplných kontextech a v nových pohledech na stará témata - dětem umožnit, aby mohly při hraní, v každodenním životě, ve vzdělávacích záměrech/projektech, prostřednictvím kooperace a vyhledávání jiných míst pro život objevovat a reflektovat perspektivy udržitelnosti

19 Utvářet současnost a přitom myslet na budoucnost proces hledání, učení a utváření pro dospělé a děti

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 1 ÚVOD Mladí lidé ve věku do 30 let představují významnou část obyvatelstva v každé zemi. Patří k nejzranitelnějším skupinám ve společnosti a zároveň jsou cenným

Více

6. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT

6. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT 6. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT Průřezová témata reprezentují okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou a nedílnou součástí základního vzdělávání. Vytvářejí příležitosti

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 2.3.1. Začlenění průřezových témat OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 2.3.1. Začlenění průřezových témat OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 2.3.1. Začlenění průřezových témat OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova v základním vzdělávání akcentuje formativní prvky, orientuje se na subjekt, je praktické a

Více

ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma

ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKU S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JABLONEC

Více

Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka

Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka Základní škola Spektrum, s.r.o. Praha 9, Kytlická 757 1 1. Identifikační údaje Motivační název: SPEKTRUM Spolupráce, Poznatky, Ekologie,

Více

DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 18. prosince 2006 o klíčových kompetencích pro celoživotní učení (2006/962/ES)

DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 18. prosince 2006 o klíčových kompetencích pro celoživotní učení (2006/962/ES) DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 18. prosince 2006 o klíčových kompetencích pro celoživotní učení (2006/962/ES) EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského

Více

UNECE Evropská hospodářská komise OSN STRATEGIE PRO VZDĚLÁVÁNÍ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ

UNECE Evropská hospodářská komise OSN STRATEGIE PRO VZDĚLÁVÁNÍ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ UNECE Evropská hospodářská komise OSN STRATEGIE PRO VZDĚLÁVÁNÍ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ přijatá na Zasedání na vysoké úrovni ministerstev školství a životního prostředí Vilnius, březen 2005 Pracovní materiál

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Globální rozvojové vzdělávání na hodinách občanské výchovy v rámci projektové výuky PEDAGOGICKÁ FAKULTA.

MASARYKOVA UNIVERZITA. Globální rozvojové vzdělávání na hodinách občanské výchovy v rámci projektové výuky PEDAGOGICKÁ FAKULTA. MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra občanské výchovy Globální rozvojové vzdělávání na hodinách občanské výchovy v rámci projektové výuky Diplomová práce Brno 2008 Autor práce: Lucie Pištěková

Více

Charta Evropských zelených Hlavní zásady Evropské strany zelených

Charta Evropských zelených Hlavní zásady Evropské strany zelených Charta Evropských zelených Hlavní zásady Evropské strany zelených Přijato na druhém kongresu Evropských zelených Ženeva, 13-14 října 2006 Kdo jsme Evropští zelení se s hrdostí zasazují o trvale udržitelný

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx Projekt: CZ.1.07/1.1.00/14.0147 cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Podpora využití ICT ve výuce wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

Metodologie environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty

Metodologie environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Ivana BEČVÁŘOVÁ Irina Alexandrovna

Více

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU OBSAH 1 PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT...3 2 OBLASTI, Z KTERÝCH PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT ČERPÁ, A KTERÝCH SE DOTÝKÁ...4 2.1 Udržitelný

Více

Název vzdělávacího programu. Základní škola a Mateřská škola Hrubá Skála-Doubravice. Školní vzdělávací program Škola je můj kamarád

Název vzdělávacího programu. Základní škola a Mateřská škola Hrubá Skála-Doubravice. Školní vzdělávací program Škola je můj kamarád Název vzdělávacího programu Školní vzdělávací program Škola je můj kamarád Školní vzdělávací program Škola je můj kamarád I Předkladatel Základní škola a Mateřská škola Hrubá Skála-Doubravice Základní

Více

Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro pedagogy a pedagogické pracovníky na základní škole

Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro pedagogy a pedagogické pracovníky na základní škole Projekt Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělávání, reg. č. CZ.1.07/1.2.00/14.0011 Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro pedagogy a pedagogické pracovníky na základní škole Obr. 1 Titulka Tento projekt

Více

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Učební osnovy Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Náš svět 1. období - 1. ročník Učební texty : Mgr. J. Fukanová, Mgr. V. Štiková: Já a můj svět

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého Základní škola Stružnice, okres Česká Lípa, příspěvková organizace 1 Jezvé 137, 471 08 Jezvé OBSAH 1. Identifikační

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program RVP 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá zpracovaný podle: Forma studia: Denní forma studia

Více

Komparace školních vzdělávacích programů ve škole podporující zdraví a v běžné mateřské škole. Petra Tomečková

Komparace školních vzdělávacích programů ve škole podporující zdraví a v běžné mateřské škole. Petra Tomečková Komparace školních vzdělávacích programů ve škole podporující zdraví a v běžné mateřské škole Petra Tomečková Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Tato práce se zabývá tématem podpory zdraví u dětí mateřských

Více

Podpora vzdělávání k udržitelnému rozvoji. Studie

Podpora vzdělávání k udržitelnému rozvoji. Studie Podpora vzdělávání k udržitelnému rozvoji Studie Podpora vzdělávání k udržitelnému rozvoji (VUR) Udržitelný rozvoj a jeho vztah k EVVO, definice kompetencí k udržitelnému jednání a analýza klíčových kompetencí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ zpracovaný podle RVP ZV a modelového školního vzdělávacího programu Tvořivá škola Základní škola a mateřská škola Troubsko, okres Brno-venkov Obsah 1 Identifikační

Více

Evropský Referenční Rámec

Evropský Referenční Rámec KLÍČOVÉ SCHOPNOSTI PRO CELOŽIVOTNÍ UČENÍ Evropský Referenční Rámec Klíčové schopnosti pro celoživotní učení Evropský referenční rámec je přílohou doporučení Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. prosince

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracováno podle RVP ZV a RVP pro gymnázia. Gymnázia Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracováno podle RVP ZV a RVP pro gymnázia. Gymnázia Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracováno podle RVP ZV a RVP pro gymnázia Gymnázia Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi Vzdělávací program: osmiletý a čtyřletý Studijní forma vzdělávání: denní Předkladatel:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program ROZŠIŘUJÍCÍ VÝUKA JAZYKŮ Základní škola jazyků Karlovy Vary, p.o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Verze 5 z 1. 7. 2014 Platnost 1. 9. 2014 historie zápisů do

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ I. Úvod Česká republika se přistoupením k Úmluvě o právech dítěte (dále jen Úmluva ) zavázala k respektování a zabezpečení práv dětí stanovených Úmluvou. Zajištění ochrany práv dětí je povinností celé

Více

Zelená kniha pro oblast vědy, výzkumu, vývoje a inovací

Zelená kniha pro oblast vědy, výzkumu, vývoje a inovací Zelená kniha pro oblast vědy, výzkumu, vývoje a inovací Komunikační dokument ČSSD Předkládá: PaedDr. Alena Gajdůšková a zpracovatelský tým Praha, únor 2012 2 OBSAH ÚVOD... 4 RÁMCOVÁ POZICE ČSSD K OBLASTI

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO OBOR VZDĚLÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM.

Více

Podpora sociálních dovedností na školách. Mgr. Lenka Felcmanová

Podpora sociálních dovedností na školách. Mgr. Lenka Felcmanová Podpora sociálních dovedností na školách Mgr. Lenka Felcmanová Podpora sociálních dovedností na školách Nejpřirozenější podporou sociálních dovedností ve školském prostředí je inkluzivní vzdělávání, které

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání pro základní vzdělávání Žák není nádobou, kterou je třeba naplnit, ale pochodní, kterou je třeba zažehnout. (Sókratés) č.j. 490/07 1.Identifikační údaje 1.1 NÁZEV - Sedma pro život - školní vzdělávací

Více