Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing."

Transkript

1 Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková

2 Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program (SROP) 2. Opatření 3.2 SROP 3. Aktuální stav a výhled čerpání

3 1. část Společný regionální operační program

4 Struktura programových dokumentů SF Národní rozvojový plán OP Průmysl a podnikání OP Infrastruktura OP Rozvoj lidských zdrojů OP Rozvoj venkova a multifunkční zeměd. JPD pro Prahu Cíl 2 JPD pro Prahu Cíl 3 Fond soudržnosti Iniciativa společenství EQUAL Iniciativa společenství INTERREG

5 Struktura programových dokumentů SF Národní rozvojový plán Zastřešující dokument pro celkovou realizaci strukturálních fondů v ČR OP Průmysl a podnikání Program zaměřený na posílení konkurenceschopnosti průmyslu a podnikatelských služeb, rozpracování průmyslové politiky ČR OP Infrastruktura Program zaměřený na ochranu a zlepšování stavu životního prostředí a rozvoj a zkvalitňování dopravní infrastruktury

6 Struktura programových dokumentů SF OP Rozvoj lidských zdrojů Program zaměřený na podporu rozvoje lidských zdrojů v souladu s Evropskou strategií zaměstnanosti; realizace podpory z Evropského sociálního fondu OP Rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství Program zaměřený na realizaci cílů koncepce agrární, lesnické a vodohospodářské politiky ČR SROP Regionálně realizovaný program pomoci v oblasti podnikání, infrastruktury a komunikací, lidských zdrojů a cestovního ruchu

7 Alokace na operační programy ( ) NÁZEV Podíl z SF OP Průmysl a podnikání 18% 261 mil OP Infrastruktura 17% 246 mil OP Rozvoj lidských zdrojů 22% 319 mil OP Rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství 12% 174 mil SROP 31% 454,33 mil Finanční pomoc z ERDF a ESF

8 Výsledný programový dokument ČR reagující na doporučení Evropské Komise předložit na programovací období jediný regionálně orientovaný operační program, pomocí kterého budou moci regiony soudržnosti čerpat finanční prostředky ze strukturálních fondů.

9 Globální cíl programu Dosáhnout trvalého hospodářského růstu a růstu kvality života obyvatel regionů na základě povzbuzování nových ekonomických aktivit s důrazem na tvorbu pracovních míst, na zlepšení kvality infrastruktury, na všeobecný rozvoj lidských zdrojů a prohlubování sociální integrace.

10 SPECIFIKA SROP Regionálně decentralizovaný program (realizovaný v regionech) Sektorově průřezový program (doplňkový k ostatním OP) Přístupný pro různé typy žadatelů (veřejný, neziskový i soukromý sektor)

11 Podporované oblasti priority Společného regionálního operačního programu P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 Regionální podpora podnikání Regionální rozvoj infrastruktury Rozvoj lidských zdrojů a sociální integrace v regionech Rozvoj cestovního ruchu Technická pomoc

12 2. část Jak funguje program SROP

13 Typy možných žadatelů Obce, svazky obcí Kraje Organizace zřizované, zakládané obcí Organizace zřizované, zakládané krajem Organizace zřizované státem Nestátní neziskové organizace Hospodářské komory Drobní, malí a střední podnikatelé

14 SROP Typy projektů v programu SROP Projekty individuální - regionální (investiční projekty veřejných subjektů, NNO) Akce v rámci grantových schémat (projekty podnikatelů, neinvestiční projekty veřejných subjektů) Projekty národní (finančně náročné projekty v oblasti cestovního ruchu)

15 Priorita 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech Hlavním cílem priority 3 je: Zlepšení infrastruktury pro oblast sociální integrace, aktivní politiky zaměstnanosti a celoživotního učení Integrace sociálně ohrožených skupin do komunity a k pracovnímu uplatnění Zvýšení absorpční a administrativní kapacity na úrovni kraje

16 Priorita 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech Opatření 3.2 Alokace SF: Žadatel: Podpora sociální integrace v regionech mil. = mil Kč obce, jimi a kraji zřizované organizace, NNO, Hospodářská komora a její organizační složky Financování opatření (jen uznat. náklady): - 80% ESF - 20% české zdroje Minimální velikost grantu : 300 tis. Kč Opatření je implementováno Grantovým schématem na úrovni krajů.

17 Priorita 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech Opatření 3.2 Podpora sociální integrace v regionech Příklady podporovaných aktivit: - programy prevence sociálně-patologických jevů - programy péče o osoby závislé na drogách - programy vzdělávání vedoucí k sociální integraci - programy pro ohroženou mládež - programy pro mladistvé po opuštění školských zařízení pro ústavní výchovu - programy bezpečnosti obyvatel -reintegrační programy pro občany po návratu z výkonu trestu -terénní programy

18 Priorita 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech Opatření 3.2 Podpora sociální integrace v regionech Příklady podporovaných projektů: - střediska motivace - služby pracovní rehabilitace - služby asistence pro sociálně ohrožené skupiny - chráněné bydlení - nízkoprahová denní centra - sociální poradenství Žadatel musí prokázat, že projekt bude z převažujícíčásti sloužit cílové skupině (sociálně ohroženým osobám), a to po dobu udržitelnosti projektu.

19 Opatření 3.2 Sociální integrace v regionech Územní rozvržení/počty projektů/ finance I. kolo Středočeský kraj: 4 14 mil Jihočeský kraj: 6 10 mil Plzeňský kraj: 6 13 mil Karlovarský kraj: 5 11 mil Ústecký kraj: 3 3 mil Liberecký kraj: 4 3 mil Královéhradecký kraj: 3 7 mil Pardubický kraj: 11 7 mil Vysočina: 2 9 mil Jihomoravský kraj: mil Olomoucký kraj: 7 16 mil Zlínský kraj: 5 7 mil Moravskoslezský kraj: 2 7 mil :

20 Opatření 3.2 Sociální integrace v regionech Územní rozvržení/počty projektů/ II. kolo (III. kolo) Středočeský kraj: 15 Jihočeský kraj: 14 (24) Plzeňský kraj: 5 Karlovarský kraj: 3 Ústecký kraj: 18 Liberecký kraj: 12 (12) Královéhradecký kraj: 18 Pardubický kraj: 17 Vysočina: 5 Jihomoravský kraj: výzva nebyla vyhlášena Olomoucký kraj: 25 Zlínský kraj: 11 Moravskoslezský kraj: 6 (21)

21 Priorita 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech Pravidlo n+2 Finanční prostředky z EU jsou vázány na tzv. alokace. Alokace roku 2004 se musí utratit do konce roku 2006 ( ). Pro zajištění administrativních procesů je třeba požádat o platby do června 2006.

22 Opatření 3.2 Sociální integrace v regionech Možnosti posílení absorpční kapacity -větší zapojení obcí ( doposud 20%) - rozšíření typu předkladatelů (státem zřízené organizace, sdružení právnických osob) -vstřícnější způsob financování (zálohové platby) - aktivizace proromských NNO - převedení prostředků do opatření 3.3 ( rychloobrátkové projekty)

23 Společný regionální operační program Děkuji za pozornost a přeji p hodně úspěchů při i realizaci projektů v rámci r SROP. Ing. Olga Novákov ková tel:

Možnosti čerpání prostředků na rozvoj knihoven v rámci Společného regionálního operačního programu

Možnosti čerpání prostředků na rozvoj knihoven v rámci Společného regionálního operačního programu Možnosti čerpání prostředků na rozvoj knihoven v rámci Společného regionálního operačního programu Radka Soukupová Ministerstvo pro místní rozvoj, Praha sourad@mmr.cz INFORUM 2005: 11. konference o profesionálních

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

PRIORITY PROGRAMU A OBLASTI PODPORY SPECIÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO ÚČELY SOUTĚŽE EUROPANOSTRA

PRIORITY PROGRAMU A OBLASTI PODPORY SPECIÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO ÚČELY SOUTĚŽE EUROPANOSTRA PRIORITY PROGRAMU A OBLASTI PODPORY SPECIÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO ÚČELY SOUTĚŽE EUROPANOSTRA Podrobný popis priorit a oblastí podpory vychází z jednotlivých operačních programů platných v současném programovém

Více

2000-2006 V rámci politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU na léta 2000 2006 byly v Karlovarském kraji využity tyto programy:

2000-2006 V rámci politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU na léta 2000 2006 byly v Karlovarském kraji využity tyto programy: IV. Financování projektů z prostředků EU 2000-2006 V rámci politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU na léta 2000 2006 byly v Karlovarském kraji využity tyto programy: Společný regionální operační

Více

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program 18. 6. 2015 Liberec Ing. Michaela Brožová EVROPSKÉ STRUKTURÁLNÍ A INVESTIČNÍ FONDY 2014 2020 Evropský fond pro regionální rozvoj Zjednodušení architektury programů

Více

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Plán aktivit cestovního ruchu: - dříve Konsolidovaný plán podpory

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci KRAJE JAKO ŽADATELÉ A PŘÍJEMCI DOTACÍ ZE SF / FS A NÁRODNÍCH ZDROJŮ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci KRAJE JAKO ŽADATELÉ A PŘÍJEMCI DOTACÍ ZE SF / FS A NÁRODNÍCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci KRAJE JAKO ŽADATELÉ A PŘÍJEMCI DOTACÍ ZE SF / FS A NÁRODNÍCH ZDROJŮ SRPEN 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

Česká republika a Ústecký kraj

Česká republika a Ústecký kraj Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika a Ústecký kraj květen 2013 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1

Více

Průvodce podnikatele

Průvodce podnikatele Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky motivace invence podnikání Průvodce podnikatele programy podpory z Operačního programu průmysl a podnikání Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor publicity a administrativní kapacity NSRR www.strukturalni-fondy.cz; info@strukturalni-fondy.

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor publicity a administrativní kapacity NSRR www.strukturalni-fondy.cz; info@strukturalni-fondy. STRUČNÝ PŘEHLED OPERAČNÍCH PROGRAMŮ Vypracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor publicity a administrativní kapacity NSRR, www.strukturalni-fondy.cz, info@strukturalni-fondy.cz Operační program Podnikání

Více

Bulletin GRANT ADVISOR

Bulletin GRANT ADVISOR Bulletin GRANT ADVISOR září 2009 Obsah: GRANT ADVISOR, spol. s r. o. Gorkého 17, 602 00 Brno tel. 543 237 286, fax. 543 235 386 url: www.grantadvisor.cz Hlavní události z dotačního dění: Peníze na nabídku

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

ZPŮSOB TVORBY REGIONÁLNÍCH PROJEKTŮ VLASTNÍ ZKUŠENOSTI. Ing. Leopold Podmolík, jednatel a ředitel firmy

ZPŮSOB TVORBY REGIONÁLNÍCH PROJEKTŮ VLASTNÍ ZKUŠENOSTI. Ing. Leopold Podmolík, jednatel a ředitel firmy ZPŮSOB TVORBY REGIONÁLNÍCH PROJEKTŮ VLASTNÍ ZKUŠENOSTI Ing. Leopold Podmolík, jednatel a ředitel firmy PŘEHLED ZÁKLADNÍCH POJMŮ Evropský sociální fond (ESF) Globální grant (GG) Operační program Rozvoj

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj Průvodce fondy Evropské unie. Průvodce fondy Evropské unie

Ministerstvo pro místní rozvoj Průvodce fondy Evropské unie. Průvodce fondy Evropské unie Ministerstvo pro místní rozvoj Průvodce fondy Evropské unie Průvodce fondy Evropské unie Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období 2004 2006.

Více

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. duben 2013

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. duben 2013 Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika duben 2013 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1 1. Úvodní slovo

Více

Nadace rozvoje občanské společnosti Výroční zpráva 2004. Podporujeme odpovûdnost obãanû za vûci vefiejné.

Nadace rozvoje občanské společnosti Výroční zpráva 2004. Podporujeme odpovûdnost obãanû za vûci vefiejné. Nadace rozvoje občanské společnosti Výroční zpráva 2004 Podporujeme odpovûdnost obãanû za vûci vefiejné. Obsah 1 Vize NROS 2 Slovo předsedy správní rady 3 Programy Evropské unie v NROS Programy vyhlášené

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 7.8.2014 PROGRAMOVÝ DOKUMENT Globální cíl IROP: Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a veřejnou správu pro zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

Nové dotační příležitosti z EU 2014 2020

Nové dotační příležitosti z EU 2014 2020 Nové dotační příležitosti z EU 2014 2020 Jedná se o pracovní verze operačních programů, neschválené Evropskou komisí. 1. vydání. Obsah Úvodní slovo... 4 Nové příležitosti pro obce v období 2014 2020...5

Více

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO TEMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY PROGRAMY V RÁMCI EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA FINANČNÍ MECHANISMUS EHP/NORSKA

Více

Informace k verzi 3.0 PD IROP ze dne 20. 9. 2013

Informace k verzi 3.0 PD IROP ze dne 20. 9. 2013 VERZE 2013 3.0 Informace k verzi 3.0 PD IROP ze dne 20. 9. 2013 Informace o verzi 3.0 Programového dokumentu IROP Programový dokument je zpracován v rozsahu 1. a částečně 2. fáze (kap. 5.1.), definované

Více

2.11.1 Souhrnné hodnocení... 84 2.11.2 Kompatibilita s politikami a právem EU... 85 2.11.3 Výběr projektů... 86

2.11.1 Souhrnné hodnocení... 84 2.11.2 Kompatibilita s politikami a právem EU... 85 2.11.3 Výběr projektů... 86 SPOLEČNÝ REGIONÁLNÍ OPERAČ Í NÍ PROGRAM ČESKÉ REPUBLIKY NA LÉTA 2004-2006 Praha, březen 2003 OBSAH SEZNAM ZKRATEK...6 1 ÚVOD...7 2 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONŮ SOUDRŽNOSTI...10 2.1 EKONOMICKÁ

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 PŘÍLOHY 28 Příloha 1: Úplné výsledky Rozboru 2013 29 Státní rozpočet 2013 29 Krajské rozpočty

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED VEŘEJNÝCH PODPOR S VAZBOU NA LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A DŘEVOZPRACUJÍCÍ PRŮMYSL V ROCE 2008

SOUHRNNÝ PŘEHLED VEŘEJNÝCH PODPOR S VAZBOU NA LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A DŘEVOZPRACUJÍCÍ PRŮMYSL V ROCE 2008 VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI SOUHRNNÝ PŘEHLED VEŘEJNÝCH PODPOR S VAZBOU NA LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A DŘEVOZPRACUJÍCÍ PRŮMYSL V ROCE 2008 se zvláštním zřetelem na podporu venkovských mikropodniků

Více

Možnosti financování projektových záměrů obcí a měst ze zdrojů EU 2014-2020

Možnosti financování projektových záměrů obcí a měst ze zdrojů EU 2014-2020 Možnosti financování projektových záměrů obcí a měst ze zdrojů EU a KHK v novém programovém období 2014-2020 PROGRAM Úvodní slovo Představení hostitelské obce Dotace z fondů Evropské unie 2014 2020 MAS

Více