2.2/8/2018 ZM schvaluje, že členové výborů, kteří nejsou členy ZM, vykonávají funkci bez nároku na odměnu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2.2/8/2018 ZM schvaluje, že členové výborů, kteří nejsou členy ZM, vykonávají funkci bez nároku na odměnu"

Transkript

1 MĚSTO KAMENICKÝ ŠENOV Osvobození 470, Kamenický Šenov, tel.: , fax: Usnesení ze zasedání č. 2 Zastupitelstva města Kamenický Šenov 28. listopadu 2018 ve vzdělávacím centru Přítomni: David P., Hrochová Š., Jech Z., Mgr. Klefflerová L., Kožíšek P., Mgr. Kreuzová V., Bc. Kučera F., Moravec J.,Mgr.Pajerová M., MUDr.Prokop T., Bc. Půček P., Třešňák M., Omluveni: Hovorka E., Vičan A., Šimůnek J., Ostatní: Ing.Antoniacíová M., Bártl M. Dis, Ing. Fridrichová J., Ing. Svitáková Š.,Kašparová L., Braunová H. Zapisovatel: Jarošová J., /2018 Zastupitelstvo města bere na vědomí: 2.1/1/2018 informace pana Jana Moravce týkající se daru od firmy THOME Lighting s.r.o. 2.2/2018 Zastupitelstvo města schvaluje: 2.2/1/2018 program jednání doplněný-stažený o body SM - Nákup do sbírky vložení bodu, jako bod 8.3 ostatní body se posunou 2.2/2/2018 ověřovatele zápisu: Mgr KREUZOVÁ V. ; KOŽÍŠEK P. 2.2/3/2018 návrhovou komisi: předseda: JECH Z. členové: MORAVEC J. ; HROCHOVÁ Š. 2.2/4/2018 členem Finančního výboru Tomáše Podrábského 2.2/5/2018 členem Finančního výboru pana Josefa Šulce 2.2/6/2018 členem Kontrolního výboru pana Ladislava Flegla 2.2/7/2018 členem Kontrolního výboru Mgr. Pavlu Machovou 2.2/8/2018 ZM schvaluje, že členové výborů, kteří nejsou členy ZM, vykonávají funkci bez nároku na odměnu 2.2/9/2018 rozpočtové opatření č. 5/ /10/2018 výše uvedená pravidla rozpočtového provizoria pro rok /11/2018 Střednědobý výhled rozpočtu na roky /12/2018 ZM pověřuje radu města k provedení a schválení posledního rozpočtového opatření r. 2018, a to na posledním zasedání rady města. Rada města je pověřena schválit navýšení závazných ukazatelů, snížení závazných ukazatelů a přesuny mezi jednotlivými závaznými ukazateli na straně příjmů rozpočtu města, výdajů rozpočtu města a financování do výše jednoho milionu pěti set tisíc korun českých v jednotlivých případech, v případě, že se jedná o dotační prostředky, pak bez omezení. Strana 1 (celkem 7)

2 2.2/13/2018 spolku TJ Jiskra neinvestiční dotaci na úhradu pronájmu sportovní haly v základní škole ve výši 8 400,- Kč 2.2/14/2018 znění veřejnoprávní smlouvy o neinvestiční dotaci pro spolek TJ Jiskra 2.2/15/2018 opětovné vyvěšení zveřejnění záměru prodeje bytové jednotky č. 10/12 v bytovém domě ul. Dvořáčkova č. p. 12, a to za minimální celkové ceny dle úředního odhadu ,-Kč. Prodej se uskuteční obálkovou metodou a bytová jednotka bude prodána nejvyšší nabídce. ZM schválilo v poměru hlasů všichni pro: 12:0 2.2/16/2018 opětovné vyvěšení zveřejnění záměru prodeje bytové jednotky č. 486/5 v bytovém domě ul. Osvobození č. p. 486, a to za minimální celkové ceny dle úředního odhadu ,-Kč. Prodej se uskuteční obálkovou metodou a bytová jednotka bude prodána nejvyšší nabídce. 2.2/17/2018 opětovné vyvěšení zveřejnění záměru prodeje bytové jednotky č. 10/10 v bytovém domě ul. Dvořáčkova č. p. 10, a to za minimální celkové ceny dle úředního odhadu ,- Kč. Prodej se uskuteční obálkovou metodou a bytová jednotka bude prodána nejvyšší nabídce. 2.2/18/2018 prodej pozemku p. č. 2116/11 zahrada o výměře 305m 2 v k. ú. Kamenický Šenov za účelem zřízení zahrady panu.., bytem.., Kamenický Šenov, za cenu dle usnesení zastupitelstva města č. 10 ze dne , č. usnesení 10.2/7/2015, je cena za prodej nestavební pozemkové parcely 120,- Kč/m 2, tj ,- Kč. Další podmínky prodeje: kupující hradí náklady spojené s prodejem pozemku tj. poměrnou část z geometrického plánu, správní poplatek na katastrálním úřadě, daň z nabytí nemovitých věcí. 2.2/19/2018 znění kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. 2116/11 zahrada o výměře 305 m 2 v k. ú. Kamenický Šenov za účelem zřízení zahrady panu.., bytem.., Kamenický Šenov. 2.2/20/2018 prodej dílů z pozemku p. č. 2116/4 zahrada díl a o výměře 69 m 2 a díl b o výměře 4m 2 vše v k. ú. Kamenický Šenov (dle nového GP je výměra pozemku p. č. 2116/8 navýšena o 73 m 2 pozemek je v majetku pana.., bytem.., Kamenický Šenov) za účelem rozšíření zahrady panu.., bytem.., Kamenický Šenov, za cenu dle usnesení zastupitelstva města č. 10 ze dne , č. usnesení 10.2/7/2015, je cena za prodej nestavební pozemkové parcely 120,- Kč/m 2, tj ,- Kč. Další podmínky prodeje: kupující hradí náklady spojené s prodejem pozemku tj. poměrnou část z geometrického plánu, správní poplatek na katastrálním úřadě, daň z nabytí nemovitých věcí. 2.2/21/2018 znění kupní smlouvy na prodej dílů z pozemku p. č. 2116/4 zahrada díl a o výměře 69 m 2 a díl b o výměře 4 m 2 vše v k. ú. Kamenický Šenov (dle nového GP je výměra pozemku p. č. 2116/8 navýšena o 73 m 2 pozemek je v majetku pana.., bytem.., Kamenický Šenov) za účelem rozšíření zahrady panu.., bytem.., Kamenický Šenov. 2.2/22/2018 prodej pozemku p. č. 2116/10 zahrada o výměře 341m 2 v k. ú. Kamenický Šenov za účelem zřízení zahrady manželům.., oba bytem.., Kamenický Šenov, za cenu dle usnesení zastupitelstva města č. 10 ze dne , č. usnesení 10.2/7/2015, je cena za prodej nestavební pozemkové parcely 120,- Kč/m 2, Strana 2 (celkem 7)

3 tj ,- Kč. Další podmínky prodeje: kupující hradí náklady spojené s prodejem pozemku tj. poměrnou část z geometrického plánu, správní poplatek na katastrálním úřadě, daň z nabytí nemovitých věcí. 2.2/23/2018 znění kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. 2116/10 zahrada o výměře 341 m 2 v k. ú. Kamenický Šenov za účelem zřízení zahrady.., oba bytem.., Kamenický Šenov. 2.2/24/2018 prodej pozemku p. č. 1682/30 zahrada o výměře 1299 m 2 v k. ú. Kamenický Šenov na splátky za účelem stavby rodinného domu paní.., bytem.., Kamenický Šenov a panu.., bytem.., Nový Oldřichov do spolu podílového vlastnictví, za cenu dle usnesení zastupitelstva města č. 10 ze dne , č. usnesení 10.2/7/2015. Cena stavebních pozemků za účelem výstavby rodinných domů je 200,- Kč/m 2 + DPH, tj ,- Kč vč. DPH. Další podmínky prodeje: kupující skládá jistinu za prodej pozemku tj. 20% z kupní ceny pozemku bez DPH, která bude po splnění podmínek uvedených ve smlouvě vrácena. Jistina za pozemek p. č. 1682/30 zahrada o výměře 1299m 2 v k. ú. Kamenický Šenov činí ,- Kč. Celková cena tj. kupní cena pozemku s jistinou činí ,- Kč. 2.2/25/2018 znění budoucí kupní smlouvy, jejíž součástí je kupní smlouva, se splátkovým kalendářem, na nejdéle 36 splátek tj. 35x10.175,- Kč/měsíc a 1x10.193,- Kč, na prodej stavebního pozemku p. č. 1682/30 zahrada o výměře 1299 m 2 v k. ú. Kamenický Šenov za účelem stavby rodinného domu paní.., bytem.., Kamenický Šenov a panu.., bytem.., Nový Oldřichov do podílového spoluvlastnictví. 2.2/26/2018 prodej pozemku p. č. 2004/15 trvalý travní porost o výměře 93 m 2 v k. ú. Kamenický Šenov za účelem narovnání majetkoprávních vztahů paní.., bytem.., Česká Lípa, za sníženou cenu z důvodu nemožnosti zastavění. Cena za prodej pozemkové parcely, která není určena k zastavění, je 120,- Kč/m 2, tj ,- Kč. Další podmínky prodeje: kupující hradí náklady spojené s prodejem pozemku tj. správní poplatek na katastrálním úřadě. 2.2/27/2018 znění kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. 2004/15 trvalý travní porost o výměře 93m 2 v k. ú. Kamenický Šenov za účelem narovnání majetkoprávních vztahů paní.., bytem.., Česká Lípa. ZM schválilo v poměru hlasů všichni pro: 12:0 2.2/28/2018 prodej pozemku p. č. 1574/5 orná půda o výměře 1002 m 2 v k. ú. Kamenický Šenov za účelem zřízení zahrady panu.., bytem.., Česká Kamenice, za cenu dle usnesení zastupitelstva města č. 10 ze dne , č. usnesení 10.2/7/2015. Cena za prodej pozemkové parcely je 120,- Kč/m 2, tj ,- Kč. Další podmínky prodeje: kupující hradí náklady spojené s prodejem pozemku tj. geometrické zaměření a správní poplatek na katastrálním úřadě. Celková cena tj. kupní cena a náklady spojené s prodejem pozemku činí ,- Kč. 2.2/29/2018 znění kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. 1574/5 orná půda o výměře 1002 m 2 v k. ú. Kamenický Šenov za účelem zřízení zahrady panu.., bytem.., Česká Kamenice. 2.2/30/2018 prodej pozemku p. č. 978/10 trvalý travní porost o výměře 1347 m 2 v k. ú. Kamenický Šenov za účelem výstavby rodinného domu manželům.., bytem.., Česká Lípa, za cenu dle usnesení zastupitelstva města č. 10 ze dne , č. usnesení 10.2/7/2015. Cena stavebních pozemků za účelem výstavby Strana 3 (celkem 7)

4 rodinných domů je 200,- Kč/m 2 + DPH, tj ,- Kč. Další podmínky prodeje: kupující skládá jistinu za prodej pozemku, která bude po splnění podmínek uvedených ve smlouvě vrácena. Výše jistiny činí 20% z kupní ceny bez DPH ( ,- Kč kupní cena bez DPH) a 20% z kupní ceny - tj ,- Kč. Kupující kromě kupní ceny uhradí prodávajícímu náklady spojené s prodejem pozemku ve výši 3.823,- Kč za geometrické zaměření a ,- Kč za zřízení odběrného místa NN. Celková cena tj. kupní cena pozemku, jistina a náklady spojené s prodejem pozemku činí ,- Kč. 2.2/31/2018 znění kupní smlouvy na prodej stavebního pozemku p. č. 978/10 trvalý travní porost o výměře 1347 m 2 v k. ú. Kamenický Šenov s jistinou za účelem výstavby rodinného domu manželům.., bytem.., Česká Lípa. 2.2/32/2018 prodej pozemku p. č. 201/2 zahrada o výměře 98 m 2 v k. ú. Kamenický Šenov za účelem narovnání majetkoprávních vztahů panu.., bytem.., Kamenický Šenov, za cenu dle usnesení zastupitelstva města č. 10 ze dne , č. usnesení 10.2/7/2015. Cena za prodej stavební parcely je 200,- Kč/m 2, tj ,- Kč. Další podmínky prodeje: kupující hradí náklady spojené s prodejem pozemku tj. správní poplatek na katastrálním úřadě. 2.2/33/2018 znění kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. 201/2 zahrada o výměře 98 m 2 v k. ú. Kamenický Šenov za účelem narovnání majetkoprávních vztahů panu.., bytem.., Kamenický Šenov. 2.2/34/2018 vybudování opěrné zdi u hokejbalového hřiště, při akci: Rekonstrukce sportovního areálu Kamenický Šenov, kterou provede Sdružení EUROGREEN CZ s.r.o. (IČ: ), Nám. Jiřího 2, Jiřetín pod Jedlovou a SPORT Construction a. s. ( ), Jindřišská 2092/28, Praha 1, za cenu ,00 Kč bez DPH, hrazenou z prostředků města, pro rok ZM schválilo v poměru hlasů: pro: 11 ; proti: 1 (p.půček ) ; zdržel: 0 2.2/35/2018 změnový list č. 1 na akci: Rekonstrukce sportovního areálu Kamenický Šenov. ZM schválilo v poměru hlasů: pro: 11 ; proti: 1 (p.půček ) ; zdržel: 0 2.2/36/2018 dodavatele firmu: Energy Benefit Centre a.s. (IČ: ), Křenova 438/3, Praha 6 za cenu ,00 Kč bez DPH což je ,00 Kč včetně DPH 21%, na akci "SEN a rekonstrukce budovy Sokolovny ve městě Kamenický Šenov - Projektová dokumentace". 2.2/37/2018 odvolání stávajícího zástupce Města Kamenický Šenov při jednání SVBJ, pana Zbyňka Jecha, a schvaluje místostarostu pana Petra Davida v zastupování Města Kamenický Šenov při jednání SVBJ, a to s hlasovacím právem zástupce města jako majitele bytových jednotek v jednotlivých SVBJ. 2.2/38/2018 nákup skleněné vázy v částce ,- pro sbírkový fond sklářského muzea. ZM schválilo v poměru hlasů: pro: 11 ; proti: 0 ; zdržel: 1 (p.půček ) 2.2/39/2018 kupní a licenční smlouvu na skleněnou vázu v částce ,- pro sbírkový fond sklářského muzea. ZM schválilo v poměru hlasů: pro: 11 ; proti: 0 ; zdržel: 1 (p.půček ) 2.3/2018 Zastupitelstvo města ukládá: 2.3/1/2018 starostovi města podepsat veřejnoprávní smlouvu o neinvestiční dotaci pro spolek TJ Jiskra. Strana 4 (celkem 7)

5 2.3/2/2018 starostovi města podepsat Smlouvu o koupi pozemku p. č. 2116/11 zahrada o výměře 305m 2 v k. ú. Kamenický Šenov za účelem zřízení zahrady mezi panem.., bytem.., Kamenický Šenov a Městem Kamenický Šenov, Osvobození 470, Kamenický Šenov, IČ /3/2018 starostovi města podepsat Smlouvu o koupi dílů z pozemku p. č. 2116/4 zahrada díl a o výměře 69 m 2 a díl b o výměře 4 m 2 vše v k. ú. Kamenický Šenov (dle nového GP je výměra pozemku p. č. 2116/8 navýšena o 73 m 2 pozemek je v majetku pana.., bytem.., Kamenický Šenov) za účelem rozšíření zahrady mezi panem Zdeňkem Novákem, bytem Pískovec 896, Kamenický Šenov a Městem Kamenický Šenov, Osvobození 470, Kamenický Šenov, IČ /4/2018 starostovi města podepsat Smlouvu o koupi pozemku p. č. 2116/10 zahrada o výměře 341 m 2 v k. ú. Kamenický Šenov za účelem zřízení zahrady mezi manželi.., oba bytem.., Kamenický Šenov a Městem Kamenický Šenov, Osvobození 470, Kamenický Šenov, IČ /5/2018 starostovi města podepsat Budoucí kupní smlouvu, jejíž součástí je kupní smlouva, se splátkovým kalendářem, na nejdéle 36 splátek, na koupi pozemku p. č. 1682/30 zahrada o výměře 1299 m 2 v k. ú. Kamenický Šenov za účelem stavby rodinného domu mezi paní.., bytem.., Kamenický Šenov a panem.., bytem.., Nový Oldřichov a Městem Kamenický Šenov, Osvobození 470, Kamenický Šenov, IČ /6/2018 starostovi města podepsat Smlouvu o koupi pozemku p. č. 2004/15 trvalý travní porost o výměře 93 m 2 v k. ú. Kamenický Šenov za účelem narovnání majetkoprávních vztahů mezi paní.., bytem.., Česká Lípa a Městem Kamenický Šenov, Osvobození 470, Kamenický Šenov, IČ /7/2018 starostovi města podepsat Smlouvu o koupi pozemku p. č. 1574/5 orná půda o výměře 1002 m 2 v k. ú. Kamenický Šenov za účelem zřízení zahrady mezi panem.., bytem.., Česká Kamenice a Městem Kamenický Šenov, Osvobození 470, Kamenický Šenov, IČ /8/2018 starostovi města podepsat Smlouvu o koupi pozemku p. č. 978/10 trvalý travní porost o výměře 1347 m 2 v k. ú. Kamenický Šenov s jistinou za účelem výstavby rodinného domu mezi manželi.., bytem.., Česká Lípa a Městem Kamenický Šenov, Osvobození 470, Kamenický Šenov, IČ /9/2018 starostovi města podepsat Smlouvu o koupi pozemku p. č. 201/2 zahrada o výměře 98 m 2 v k. ú. Kamenický Šenov za účelem narovnání majetkoprávních vztahů mezi panem.., bytem.., Kamenický Šenov a Městem Kamenický Šenov, Osvobození 470, Kamenický Šenov, IČ /10/2018 starostovi města podepsat SoD 05/2018/M, mezi městem Kamenický Šenov (IČ: ), Osvobození 470, Kamenický Šenov a firmou Energy Benefit Centre a.s. (IČ: ), Křenova 438/3, Praha 6, na akci "SEN a rekonstrukce budovy Sokolovny ve městě Kamenický Šenov - Projektová dokumentace", která byla součástí zadávacího řízení. 2.3/11/2018 starostovi města podepsat Kupní a licenční smlouvu na skleněnou vázu v částce ,- pro sbírkový fond Sklářského muzea ZM schválilo v poměru hlasů: pro: 11 ; proti: 0 ; zdržel: 1 (p.půček ) Strana 5 (celkem 7)

6 2.3/12/2018 starostovi města, aby ve spolupráci s panem Janem Moravcem předložili darovací smlouvu ke schválení. 2.4/2018 Zastupitelstvo města ruší: 2.4/1/2018 usnesení č. 33.2/13/2018 (prodej pozemku p. č. 978/8 trvalý travní porost o výměře 1535 m 2 v k. ú. Kamenický Šenov na splátky za účelem stavby rodinného domu panu.., bytem., Kamenický Šenov, za cenu dle usnesení zastupitelstva města č. 10 ze dne , č. usnesení 10.2/7/2015. Cena stavebních pozemků za účelem výstavby rodinných domů je 200,- Kč/m 2 + DPH, tj ,- Kč vč. DPH. Další podmínky prodeje: kupující skládá jistinu za prodej pozemku tj. 20% z kupní ceny pozemku bez DPH, která bude po splnění podmínek uvedených ve smlouvě vrácena. Jistina za pozemek p. č. 978/8 trvalý travní porost o výměře 1535m 2 v k. ú. Kamenický Šenov činí ,- Kč. Kupující kromě kupní ceny uhradí prodávajícímu náklady spojené s prodejem pozemku ve výši 3.823,-Kč za geometrické zaměření a ,- Kč za zřízení odběrného místa NN. Celková cena tj. kupní cena pozemku, jistina a náklady spojené s prodejem pozemku činí ,-Kč.) 2.4/2/2018 usnesení č. 33.2/14/2018 (znění budoucí kupní smlouvy, jejíž součástí je kupní smlouva, se splátkovým kalendářem, na nejdéle 36 splátek tj. 1 x ,- Kč a 35 x ,- Kč/měsíc, na prodej stavebního pozemku p. č. 978/8 trvalý travní porost o výměře 1535 m 2 v k. ú. Kamenický Šenov za účelem stavby rodinného domu panu., bytem., Kamenický Šenov.) 2.4/3/2018 usnesení č. 33.3/7/2018 ZM (ukládá starostovi města uzavřít a podepsat Smlouvu kupní na koupi pozemku p. č. 978/8 trvalý travní porost o výměře 1535 m2 v k. ú. Kamenický Šenov po splacení celkové ceny tj. kupní cena pozemku, jistina a náklady spojené s prodejem pozemku uvedené v budoucí smlouvě kupní tj ,- Kč s panem., bytem., Kamenický Šenov a Městem Kamenický Šenov, Osvobození 470, Kamenický Šenov, IČ ) 2.4/4/2018 usnesení č. ZM 31.2/14/2018 (ZM schvaluje prodej pozemku p. č. 1096/8 o výměře 271 m 2 trvalý travní porost v k. ú. Kamenický Šenov manželům.,., Kamenický Šenov za účelem zřízení zahrady. Cena pozemku dle usnesení zastupitelstva města č. 10 ze dne , č. usnesení 10.2/7/2015. Další podmínky prodeje: kupující hradí náklady spojené s prodejem pozemku tj. geodetické zaměření, správní poplatek na katastrálním úřadě.) 2.4/5/2018 usnesení č. ZM 33.2/8/2018 (ZM schvaluje znění kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. 1096/8 trvalý travní porost o výměře 265 m 2 v k. ú. Kamenický Šenov za účelem zřízení zahrady manželům., bytem., Kamenický Šenov.) 2.4/6/2018 usnesení č. ZM 33.3/3/2018 (ZM ukládá starostovi města podepsat Smlouvu o koupi pozemku p.č. 1096/8 trvalý travní porost o výměře 265 m2 v k.ú. Kamenický Šenov uzavřenou mezi manželi., bytem., Kamenický Šenov a Městem Kamenický Šenov, Osvobození 470, Kamenický Šenov, IČ ) 2.4/7/2018 ruší usnesení č. ZM 31.2/13/2018 (ZM schvaluje prodej pozemku p. č. 1096/7 o výměře 256 m 2 trvalý travní porost v k. ú. Kamenický Šenov panu., bytem., Kamenický Šenov za účelem zřízení zahrady. Cena pozemku dle usnesení zastupitelstva města č. 10 ze dne , č. usnesení 10.2/7/2015. Další podmínky prodeje: kupující hradí náklady spojené s prodejem pozemku tj. geodetické zaměření, správní poplatek na katastrálním úřadě) 2.4/8/2018 ruší usnesení č. ZM 33.2/7/2018 (ZM schvaluje znění kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. 1096/7 trvalý travní porost o výměře 266 m 2 v k. ú. Kamenický Šenov za účelem zřízení zahrady panu., bytem., Kamenický Šenov.) 2.4/9/2018 ruší usnesení č. ZM 33.3/2/2018 (ZM ukládá starostovi podepsat Smlouvu o koupi pozemku p. č. 1096/7 trvalý travní porost o výměře 266 m 2 v k. ú. Kamenický Šenov uzavřenou mezi panem., bytem., Kamenický Šenov a Městem Kamenický Šenov, Osvobození 470, Kamenický Šenov, IČ ) ZM zrušilo v poměru hlasů všichni pro: 12 :0 Strana 6 (celkem 7)

7 2.5/2018 Zastupitelstvo města neschvaluje: 2.5/1/2018 ZM neschvaluje prodej bytové jednotky č. 10/10 v bytovém domě v ul. Dvořáčkova č. p. 10 za cenu Kč panu, který učinil nabídku ve Veřejné soutěži byt č.10/10. ZM neschválilo v poměru hlasů všichni pro: 12 :0 2.5/2/2018 odkoupení bytové jednotky č. 2 v bytovém domě v č. p. 12, Dvořáčkova ul., v k. ú. Kamenický Šenov, Kamenický Šenov, vedené na LV 1339 pro. do vlastnictví Města Kamenický Šenov. ZM neschválilo v poměru hlasů všichni pro: 12 :0 K bodu č. 8.2 (Odvolání a jmenování člena výboru Svazku obcí cyklostezka Varhany) návrh usnesení byl zamítnut usnesení nepřijato. Návrh na ukončení zasedání z důvodu přesáhnutí doby jednání zastupitelstva města 3 hodin návrh usnesení byl zamítnut usnesení nepřijato. V Kamenickém Šenově, dne 29. listopadu 2018 Zapsala: Jarošová Jana... Bc. FRANTIŠEK KUČERA PETR DAVID starosta města v.r. místostarosta města v.r. otisk razítka Strana 7 (celkem 7)

33.1/2/2018 informaci o nezveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 2299/2 zahrada o výměře cca 320 m 2 v k.ú. Kamenický Šenov

33.1/2/2018 informaci o nezveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 2299/2 zahrada o výměře cca 320 m 2 v k.ú. Kamenický Šenov MĚSTO KAMENICKÝ ŠENOV Osvobození 470, 471 14 Kamenický Šenov, tel.: 487 712 012, fax: 487 712 000 Usnesení ze zasedání č. 33 Zastupitelstva města Kamenický Šenov 10. září 2018 ve vzdělávacím centru ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MĚSTO KAMENICKÝ ŠENOV

MĚSTO KAMENICKÝ ŠENOV MĚSTO KAMENICKÝ ŠENOV Osvobození 470, 471 14 Kamenický Šenov, tel.: 487 712 012, fax: 487 712 000 Usnesení ze zasedání č. 19 Zastupitelstva města Kamenický Šenov 27. února 2017 ve vzdělávacím centru ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

6.2/6/2015 poskytnutí individuální dotace ve výši Kč 240. tis. Odborovému svazu zaměstnanců

6.2/6/2015 poskytnutí individuální dotace ve výši Kč 240. tis. Odborovému svazu zaměstnanců MĚSTO KAMENICKÝ ŠENOV Osvobození 470, 471 14 Kamenický Šenov, tel.: 487 712 012, fax: 487 712 000 Usnesení ze zasedání č. 6 Zastupitelstva města Kamenický Šenov 25. května 2015 ve vzdělávacím centru ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

U S N E S E N Í. z 3. zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne

U S N E S E N Í. z 3. zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne U S N E S E N Í z 3. zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 30.1.2019 53/3/ZM/2019 Schválení ověřovatelů zápisu z jednání zastupitelstva města za ověřovatele zápisu z jednání 3. řádného zasedání

Více

Informace o přijatých usneseních. z 16. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 15. prosince 2016

Informace o přijatých usneseních. z 16. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 15. prosince 2016 z 16. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 15. prosince 2016 1) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a rozhodlo: a) zvolit návrhovou komisi

Více

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne 24.11.2014 Přítomno: 15 členů zastupitelstva města + tajemník MěÚ Jednání zahájeno: v 18,00 hodin. Usnesení č. ZM/2/14/2014/XI

Více

Termín plnění: --- Hlasování: Pro: 13

Termín plnění: --- Hlasování: Pro: 13 Upraveno v souladu se zák. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Město Stráž pod Ralskem U S N E S E N Í z 3. zasedání Zastupitelstva města Stráž pod Ralskem, konaného dne 29. května 2019 Přítomni na začátku

Více

Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 12 ze dne

Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 12 ze dne Usnesení Zastupitelstva města Moravský č. 12 ze dne 19.10.2016 1. USNESENÍ č. 2016/ 12/283/ZM Program Zastupitelstva města Moravský zařazení bodu dotazy a podněty občanů za bod volba ověřovatelů Celkem

Více

Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 8 ze dne

Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 8 ze dne Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 8 ze dne 17.07.2019 Jedná se o upravenou (tj. částečně anonymizovanou) verzi z důvodu omezení rozsahu zveřejňovaných informací v souladu s článkem 5 Nařízení

Více

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2015 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Zastupitelstva města Doksy dne 12. června 2019

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Zastupitelstva města Doksy dne 12. června 2019 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Zastupitelstva města Doksy dne 12. června 2019 Z 52/19 Z 53/19 Schválení programu jednání zastupitelstva města schvaluje program jednání Zastupitelstva města Doksy dne 12. 06. 2019

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konaného dne 16.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/XIV/16: ZM schvaluje program

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 20.09.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun číslo 11. dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun číslo 11. dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města číslo 11. dne 26.07.2016 Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Obec Staré Křečany Staré Křečany Staré Křečany

Obec Staré Křečany Staré Křečany Staré Křečany Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Ve Starých Křečanech, 25. ledna 2018 U S N E S E N Í ------------------------- z 36. veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Křečany konaného

Více

Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 14. 10. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Grimmerová Věra Kosík Stanislav

Více

Z Á P I S z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne

Z Á P I S z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne O B E C V L A S A T I C E PSČ 691 30 Přítomni: Z Á P I S z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 28. 6. 2018 Členové ZO - Pavel Procházka - Ing. Petr Hubáček PhD. - Libor Šulc - Karel Valenta

Více

Z/22/2018 Výbor pro rozvoj města Zastupitelstvo města schvaluje plán činnosti Výboru pro rozvoj města rok Hlasování: Pro: 16

Z/22/2018 Výbor pro rozvoj města Zastupitelstvo města schvaluje plán činnosti Výboru pro rozvoj města rok Hlasování: Pro: 16 Upraveno v souladu se zák. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Město Stráž pod Ralskem U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva města Stráž pod Ralskem, konaného dne 14. března 2018 Přítomni na začátku

Více

Omluven: Bc. Markéta Humpoláková, DiS., Danuška Votočková, Karel Huml

Omluven: Bc. Markéta Humpoláková, DiS., Danuška Votočková, Karel Huml Upraveno v souladu se zák. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Město Stráž pod Ralskem U S N E S E N Í z 3. zasedání Zastupitelstva města Stráž pod Ralskem, konaného dne 17. května 2017 Přítomni na začátku

Více

Usnesení 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.12.2017 čís. ZMOb/0236/17 - ZMOb/0251/17 RNDr. Mojmír Krejčíček starosta Mgr. Michal Hořínek místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA KORYČANY

ZASTUPITELSTVO MĚSTA KORYČANY Zastupitelstvo města Koryčany Z M 1/ 1 /18 po projednání určuje hlasováním zapisovatele 1. zasedání paní Bc. Ludmilu Prokešovou, DiS., ověřovateli zápisu pana Pavla Mikulce a pana Petra Kosíře a členy

Více

MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, M I R O S L A V

MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, M I R O S L A V MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, 671 72 M I R O S L A V Tel.: 515 333 201-2, fax: 515 266 468, e-mail: urad@mesto-miroslav.cz, www.mesto-miroslav.cz Okres Znojmo Souhrn usnesení č. ZM.29/2018 z 29. zasedání

Více

Usnesení z 9. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí

Usnesení z 9. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Usnesení z 9. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 10. 2. 2016 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Složení komise 222/9/2016 1. zvolilo: tuto pracovní komisi: Volební

Více

Obec Staré Křečany Staré Křečany Staré Křečany

Obec Staré Křečany Staré Křečany Staré Křečany Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Ve Starých Křečanech, dne 31. srpna 2017 U S N E S E N Í ------------------------- z 31. veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Křečany konaného

Více

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 643/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 38. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Usnesení z V. veřejného zasedání Zastupitelstva města Lázně Kynžvart, konaného 25. března 2019

Usnesení z V. veřejného zasedání Zastupitelstva města Lázně Kynžvart, konaného 25. března 2019 Usnesení z V. veřejného zasedání Zastupitelstva města Lázně Kynžvart, konaného 25. března 2019 Usnesení č. 1 Zastupitelstvo města Lázně Kynžvart bere na vědomí informaci o usnášeníschopnosti V. veřejného

Více

USNESENÍ č. 2/2019. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. března 2019 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2019. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. března 2019 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2019 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. března 2019 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny ZM/21/2019 ZM schvaluje plnění rozpočtu

Více

USNESENÍ 2019/ 7/122/ZM

USNESENÍ 2019/ 7/122/ZM Usnesení Zastupitelstva města č. 7 ze dne 29.05.2019 Jedná se o upravenou (tj. částečně anonymizovanou) verzi z důvodu omezení rozsahu zveřejňovaných informací v souladu s článkem 5 Nařízení Evropského

Více

Ad 5.) zprávy z jednání Finančího výboru Obce Bořetice

Ad 5.) zprávy z jednání Finančího výboru Obce Bořetice U s n e s e n í z XIX. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice konaného dne 12.12.2017 Zastupitelstvo obce Bořetice bere na vědomí: Ad 3.) zprávu z jednání Rady obce Bořetice od posledního veřejného

Více

Mgr. Zdeněk Hlinčík, Mgr. Bořivoj Malát, Martin Adam, Bc. Michaela Mašatová, DiS., Karel Jirák

Mgr. Zdeněk Hlinčík, Mgr. Bořivoj Malát, Martin Adam, Bc. Michaela Mašatová, DiS., Karel Jirák Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Město Stráž pod Ralskem U S N E S E N Í z 31. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 12. prosince 2018 Přítomní: Omluveni:

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne :

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 15.12.2014 od 15:00:00 do 17:00:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 25.02.2016 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 22 členů ZM

Více

Usnesení z 25. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí

Usnesení z 25. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Usnesení z 25. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 06. 11. 2017 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Složení komise 608/25/2017 1. zvolilo: tuto pracovní komisi: Volební

Více

Usnesení z 31. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí

Usnesení z 31. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Usnesení z 31. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 29. 08. 2018 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Složení komise 770/31/2018 1. zvolilo: tuto pracovní komisi: Volební

Více

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře Město Kravaře Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 20. 4. 2016 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 11.92/2016-11. 99/2016 Mgr. Monika Brzesková

Více

z 11. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 31. března 2016

z 11. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 31. března 2016 U s n e s e n í z 11. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 31. března 2016 1) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a: a) zvolilo návrhovou

Více

Usnesení. přijatá na 9. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 9. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 9. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 28.4.2016 v 15:00 hodin v jesenické kapli 514. Zastupitelstvo města pověřuje člena zastupitelstva Ing. Libora Halase

Více

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne 27. 4. 2016 Program 16/011/002/00/00 - Program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh ZM schvaluje program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh. Kontrola plnění

Více

Usnesení č. 12/11Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Změnu zřizovací listiny

Usnesení č. 12/11Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Změnu zřizovací listiny Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNZ44-3/2018 Datum jednání: 13.12.2018 3) Program jednání (USN-Z4-36/2018) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 3. Program jednání 4. Volba návrhové komise

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko 15. zasedání ZM U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 7. září 2016 v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č.

Více

Zápis č. 2/2019. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. března 2019 v zasedací města Proseč

Zápis č. 2/2019. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. března 2019 v zasedací města Proseč Zápis č. 2/2019 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. března 2019 v zasedací města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 2. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2019 proběhlo v době

Více

Z/98/2018 Finanční výbor Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis č. 2 ze dne Úkol uložen: --- Hlasování: Pro: strana (celkem 6)

Z/98/2018 Finanční výbor Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis č. 2 ze dne Úkol uložen: --- Hlasování: Pro: strana (celkem 6) Upraveno v souladu se zák. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Město Stráž pod Ralskem U S N E S E N Í z 8. zasedání Zastupitelstva města Stráž pod Ralskem, konaného dne 19. prosince 2018 Přítomni na

Více

ZASTUPITELSTVO OBCE HROBČICE. Usnesení z mimořádného 3. zasedání, konaného dne ZASTUPITELSTVO OBCE

ZASTUPITELSTVO OBCE HROBČICE. Usnesení z mimořádného 3. zasedání, konaného dne ZASTUPITELSTVO OBCE ZASTUPITELSTVO OBCE HROBČICE Usnesení z mimořádného 3. zasedání, konaného dne 12.5.2015 ZASTUPITELSTVO OBCE II. schvaluje 48/3/2015 Program tak, jak byl zveřejněn na úřední desce s tím, že za bod č. 4

Více

Z Á P I S z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne

Z Á P I S z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne O B E C V L A S A T I C E PSČ 691 30 Přítomni: Z Á P I S z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6. 12. 2017 Členové ZO - Pavel Procházka - Ing. Petr Hubáček PhD. - Libor Šulc - Karel Valenta

Více

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne 20.4.2017 v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNZ3-14/2016 Datum jednání: 22.09.2016 3) Program jednání (USN-Z3-257/2016) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 3. Program jednání 4. Volba návrhové komise

Více

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne v 17:00 hod. v Kulturním domě Rohatec

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne v 17:00 hod. v Kulturním domě Rohatec Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne 10.11. 2016 v 17:00 hod. v Kulturním domě Rohatec Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení Číslo jednání: JedNZ44-4/2019 Datum jednání: 21.02.2019 3) Program jednání (USN-Z4-53/2019) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 3. Program jednání 4. Volba návrhové a

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNZ3-16/2017 Datum jednání: 23.03.2017 2) Program jednání (USN-Z3-339/2017) Program: 1. Zahájení 2. Program jednání 3. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 4. Kontrola plnění usnesení

Více

průběh a ukončení některých veřejnosti přístupných kulturních podniků a o zrušení nebo

průběh a ukončení některých veřejnosti přístupných kulturních podniků a o zrušení nebo Uveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení z 4. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne od 18:00 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí

Usnesení z 4. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne od 18:00 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Usnesení z 4. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 20. 03. 2019 od 18:00 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Složení komise 54/4/2019 1. zvolilo: tuto pracovní komisi: Volební

Více

Usnesení 26. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 26. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 26. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.12.2017 čís. 219/ZMOb-Svi/1418/26-233/ZMOb-Svi/1418/26 Ing. Helena Wieluchová starostka Ing. Daniel Žitník místostarosta Strana 1/8 Přehled

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNZ3-24/2018 Datum jednání: 20.09.2018 3) Program jednání (USN-Z3-546/2018) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 3. Program jednání 4. Volba návrhové komise

Více

z 15. zasedání zastupitelstva města Trmice, které se konalo dne od hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Trmice

z 15. zasedání zastupitelstva města Trmice, které se konalo dne od hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Trmice Usnesení z 15. zasedání zastupitelstva města Trmice, které se konalo dne 27.06.2016 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Trmice Předsedající: starostka Mgr. Jana Oubrechtová Přítomni: dle

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Usnesení_ZO_2017_ 04_12.doc Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka

Více

Zápis č.8/2016 ze schůze zastupitelstva obce Nová Ves I ze dne 19. října 2016.

Zápis č.8/2016 ze schůze zastupitelstva obce Nová Ves I ze dne 19. října 2016. Zápis č.8/2016 ze schůze zastupitelstva obce Nová Ves I ze dne 19. října 2016. Místo konání zasedání: OÚ Nová Ves I Hodina zahájení zasedání: 18: 00 hod. Počet přítomných členů: 9 Přítomni: Čech, Ing.

Více

Hlasování se neúčastní do složení slibu p. Semotán počet hlasujících 16.

Hlasování se neúčastní do složení slibu p. Semotán počet hlasujících 16. Upraveno v souladu se zák. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Město Stráž pod Ralskem U S N E S E N Í z 1. zasedání Zastupitelstva města Stráž pod Ralskem, konaného dne 31. ledna 2018 Přítomni na začátku

Více

Usnesení 29. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 20. srpna 2018 v kulturním domě v Lošticích

Usnesení 29. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 20. srpna 2018 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 29. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 20. srpna 2018 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 29/1: ZM schvaluje předložený program 29. zasedání Zastupitelstva

Více

Z Á P I S z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne Přítomni:

Z Á P I S z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne Přítomni: O B E C V L A S A T I C E PSČ 691 30 Z Á P I S z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 25. 9. 2018 Přítomni: Členové ZO - Pavel Procházka - Ing. Petr Hubáček PhD. - Libor Šulc - Josef Lakatoš

Více

Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne

Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne - 1 - Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 15.3.2010 Zastupitelstvo města : 29/805 Bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Tachova za uplynulé období od veřejného zasedání zastupitelstva

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 15. zasedání dne 01.11.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli 1097. Zastupitelstvo města schvaluje další postup ve věci investičního

Více

U S N E S E N Í. z 34. zasedání Zastupitelstva města Stříbra konaného dne

U S N E S E N Í. z 34. zasedání Zastupitelstva města Stříbra konaného dne U S N E S E N Í z 34. zasedání Zastupitelstva města Stříbra konaného dne 23.05.2018 Zastupitelstvo města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: Zprávu o kontrole plnění úkolů z usnesení Zastupitelstva města Stříbra

Více

3. Schválení programu Usnesení č. 2/02Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program 2. zasedání zastupitelstva města dle návrhu. 4.

3. Schválení programu Usnesení č. 2/02Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program 2. zasedání zastupitelstva města dle návrhu. 4. Uveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Mgr. Zdeněk Hlinčík, Mgr. Bořivoj Malát, Jaroslav Machytka Petr Marek, Martin Adam. Zasedání řídil:

Mgr. Zdeněk Hlinčík, Mgr. Bořivoj Malát, Jaroslav Machytka Petr Marek, Martin Adam. Zasedání řídil: Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Město Stráž pod Ralskem U S N E S E N Í z 23. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 29. srpna 2018 Přítomní: Omluveni:

Více

Usnesení. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie

Usnesení. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného 14.5.2015 v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Zastupitelstvo města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ. ze 14. zasedání Zastupitelstva města Štramberka, které se konalo dne

Zastupitelstvo města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ. ze 14. zasedání Zastupitelstva města Štramberka, které se konalo dne Zastupitelstvo města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ ze 14. zasedání Zastupitelstva města Štramberka, které se konalo dne 13. 9.2017 229/14/ZM/2017 Kontrola plnění úkolů kontrolu úkolů ke dni 13.09.2017. 230/14/ZM/2017

Více

Zápis č. 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne v 16,00 hod v Kulturním domě Rohatec

Zápis č. 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne v 16,00 hod v Kulturním domě Rohatec Zápis č. 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne 13.6.2018 v 16,00 hod v Kulturním domě Rohatec Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Usnesení. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne v hod v Kulturním domě Rohatec

Usnesení. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne v hod v Kulturním domě Rohatec Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne 20. 4. 2016 v 17.00 hod v Kulturním domě Rohatec Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Zápis z třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 07.02.2011 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 54 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne 13.12.2010

Více

Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 16. prosince :30 hod.

Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 16. prosince :30 hod. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 16. prosince 2016 16:30 hod. Přítomni: Omluveni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Jan Šnábl, Karel Adámek, Vladimír Vališ (na zasedání

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Usnesení 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 19.06.2017 čís. ZMOb/0200/17 - ZMOb/0218/17 RNDr. Mojmír Krejčíček starosta Mgr. Michal Hořínek místostarosta Strana 1/9 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne

Usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne Usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 05.09.2018 Přítomni: Omluveni: dle presenční listiny Zdeněk Gürtler, Ing. Tomáš Kupka, Bc. Hana Nevrlá, Mgr. Vladimír Švidrnoch, DiS. Mandátová

Více

USNESENÍ č. 3/2014. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. června 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2014. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. června 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2014 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. června 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 6/2014 Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více

Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne

Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne 12. 3. 2014 Přítomni: Kamil Rod, Jaroslav Novák, David Malášek, Ing. Milan Čermák, Dušan Šívr, Pavlína Bicanová, Michal Štibich,

Více

z 20. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 27. července 2017

z 20. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 27. července 2017 z 20. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 27. července 2017 1) Volba návrhové komise a OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a rozhodlo: a) zvolit návrhovou komisi

Více

Určení zapisovatele : Jana Krotilová. Jednání řídil : Petr Halada

Určení zapisovatele : Jana Krotilová. Jednání řídil : Petr Halada Zápis z 9. jednání Zastupitelstva obce Kamýk nad Vltavou konaného dne 25. dubna 2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kamýku nad Vltavou od 18,00 hodin. Přítomni: pp. Petr Halada, Svatava Lajbnerová,

Více

Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne

Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 12.12.2016 127/6/16. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 5. zasedání ZMě. 128/6/16. ZMě schvaluje program 6. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Usnesení z 24. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí

Usnesení z 24. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Usnesení z 24. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 20. 09. 2017 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Složení komise 583/24/2017 1. zvolilo: tuto pracovní komisi: Volební

Více

Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 20. 12. 2017 od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích 1. Zahájení, schválení programu jednání Zahájení jednání Starosta obce Ing. Zdeněk Pavlík

Více

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2016 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání ZM/36/2016

Více

1. Zahájení zasedání Usnesení č. 01/17Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zápis ze svého 16. zasedání s tím, že k němu nebyly

1. Zahájení zasedání Usnesení č. 01/17Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zápis ze svého 16. zasedání s tím, že k němu nebyly Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

2. Schválení návrhové a volební komise a ověřovatelů zápisu

2. Schválení návrhové a volební komise a ověřovatelů zápisu Z Á P I S z 2 2. z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a m ě s t a J i n d ř i c h ů v H r a d e c, k t e r é s e u s k u t e č n i l o d n e 12. ř í j n a 2016 v divadelním sále Kulturního domu Střelnice

Více

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 5. září /2016/ZM

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 5. září /2016/ZM USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 5. září 2016 07/2016/ZM I. ZM bere na vědomí: 07.2016/16ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 10.07.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Město Kravaře. Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Město Kravaře. Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře Město Kravaře Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 24. 2. 2016 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 10.82/2016-10.91/2016 Mgr. Monika Brzesková

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Trstěnice konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Trstěnice konaného dne , od 18:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Trstěnice konaného dne 6. 12. 2018, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Trstěnice (dále též jako zastupitelstvo

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

Zápis č.5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne v hod. v Kulturním domě v Rohatci

Zápis č.5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne v hod. v Kulturním domě v Rohatci Zápis č.5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne 16. 12. 2014 v 17.00 hod. v Kulturním domě v Rohatci Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

U s n e s e n í z 20. zastupitelstva města konaného dne 26.02.2014 v malém sále Kulturního domu Staré Město

U s n e s e n í z 20. zastupitelstva města konaného dne 26.02.2014 v malém sále Kulturního domu Staré Město U s n e s e n í z 20. zastupitelstva města konaného dne 26.02.2014 v malém sále Kulturního domu Staré Město Usnesení č. 293/2014: program 20. zasedání zastupitelstva města Staré Město navržený radou města,

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 22. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 24.09.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Usnesení z 8. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí

Usnesení z 8. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Usnesení z 8. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 16. 12. 2015 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Složení komise 205/8/2015 1. zvolilo: tuto pracovní komisi: Volební

Více

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod.

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod. Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Korek Vladimír, Svoboda Miroslav, Havelka Pavel, Adámek Karel, Illek František,

Více

Zápis č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne v hod v Kulturním domě Rohatec

Zápis č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne v hod v Kulturním domě Rohatec Zápis č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne 7.11.2017 v 17.00 hod v Kulturním domě Rohatec Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Usnesení z 22. zasedání ZM konaného dne Program 22. ZM. Kontrola plnění usnesení ZM. Výbory ZM. Odbor finanční

Usnesení z 22. zasedání ZM konaného dne Program 22. ZM. Kontrola plnění usnesení ZM. Výbory ZM. Odbor finanční Usnesení z 22. zasedání ZM konaného dne 20.02.2013 Program 22. ZM 13/022/002/00/00 - Program 22. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh ZM schvaluje předložený upravený program 22. zasedání Zastupitelstva

Více

U s n e s e n í z II. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice konaného dne

U s n e s e n í z II. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice konaného dne U s n e s e n í z II. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice konaného dne 27. 2. 2019 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Ad 3) zprávu z jednání Rady obce Bořetice od posledního veřejného zasedání

Více