Postoloprty Občasník Základní umělecké školy v Postoloprtech

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Postoloprty Občasník Základní umělecké školy v Postoloprtech"

Transkript

1 Postoloprty Občasník Základní umělecké školy v Postoloprtech červen 2011 Absolventi a jejich vyučující ve školním roce (zleva Markéta Moravcová, Mgr. Dana Rejhová, Kateřina Vlasáková, Mgr. Zdeněk Kohout, Michaela Hanzlíková, Martina Seifertová, Mgr. Eva Vinterová, Karolína Kučerová, Mgr. Petr Bernard, Nina Coufalová) DPS Bleška Hrajeme s Orffem Dopravní prostředky C. Goldoni: Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst. Máme co hodnotit a to je fajn! Školní rok 2010/11 pro mých 16 žáků LDO byl velice pestrý a úspěšný. Zkusili jsme si nové přístupy, zapojili do nových projektů a získali cenné zkušenosti. První novou zkušeností byly natáčecí dny pro Policii ČR a to v Lounech a v Postoloprtech ve spolupráci s Divadlem Ve Tři. Tématem bylo nebezpečí drog, šikana, únosy dětí a podobně. Každý žák obdržel natočené DVD, které Policii ČR bude sloužit jako preventivně informační film ke vzdělávání a výchově dětí a mladistvých proti tomuto nebezpečí. Žáci poznali zákulisí takovéhoto natáčení, při kterém nebyla nouze o setkání se známými herci ani o úsměvné situace. Jako každoročně jsme byli úspěšnými účastníky přehlídky DRADIDLO v Litvínově, tentokráte s muzikálkem Lotrando a Zubejda, včetně zapojení do dramatických dílen. Tuto akci si vždy všichni moc užíváme a je nám tam zkrátka fajn. Muzikálek Lotrando a Zubejda, v němž vystupují nejen žáci LDO ale i pěvecký sbor BLECHA, byl úspěšný a byl reprízován po celý školní rok v Žatci, Lenešicích, Litvínově, v Postoloprtech, na krajské přehlídce Mladá scéna v Mostě, na zajímavé akci ve Skanzenu Březno v rámci Festivalu muzejních nocí Na tuto akci jsme ještě znovu alternovali dřívější úspěšné představení Obrázky z českých pověstí. Do konce školního roku se s těmito dvěma představeními ještě zúčastníme Keramických dnů na zámku Ploskovice, na akci Dobrodění v Lounech a na Senkově. Žáci LDO byli účastníky nejrůznějších soutěží na všech stupních. Především v oblasti uměleckého přednesu a dialogu. Soutěž Dětská scéna od městského, po okresní a krajské kolo v Lounech (Vykysalá, Seifertová, Kučerová), krajského kola Wolkerova Prostějova Louny poeticky (Seifertová, Balkovská, Zíbrt, Bránický a soubor s pořadem Díky, mistře o J. Werichovi). Velkým úspěchem byla soutěž monologů a dialogů v České Lípě o Pohárek SČDO (Balkovská, Zíbrt Dafnis a Chloe) a postup do národního kola v Bystřici u Olomouce, kde nás čekalo vítězství a nominace na národní přehlídku ve Vysokém nad Jizerou (podzim 2011). Velmi si ceníme, že tento dialog byl vybrán na celostátní setkání učitelů LDO v Praze a kde v Divadle DISK byl prezentován a velmi kladně přijat. Byl vybrán na tuto akci i jako nejlepší loňský dialog z celostátní soutěže ZUŠ. Současně byli žáci účastni všech akcí a vystoupení ZUŠ Postoloprty. Chtěla bych tímto všem žákům LDO poděkovat za jejich píli i nadšení při výuce a vystoupeních, předat velký dík za vzornou reprezentaci naší školy. Budu se těšit na další školní rok s Vámi. Vaše učitelka Eva Vinterová.

2 Vážení rodiče, příznivci naší školy a milé děti, konečně nastal ten vytoužený čas těch, co roky počítají ve školních rocích, ne v kalendářních. Nastal konec školního roku a tak, jak většina lidí bilancuje na Silvestra, my, školou povinní, bilancujeme na závěr školního roku. Rok tedy pro nás končí v červnu a je to měsíc nadmíru příjemný. Pro naši školu končí osmnáctý rok (samostatná škola vznikla v r. 1993), a tak je to taková mladá slečna, která si svou plnoletost jistě zaslouží. Myslíme si, že i když je to škola velmi malá, dosahuje velmi dobrých výsledků. Literárně dramatický, taneční i hudební obor (především naše sbory Bleška a Blecha) mají své nezaměnitelné místo jak v oblasti, tak v celostátním měřítku. Jak se peče pohádka Když jsem měla převzít Dětský pěvecký sbor Blecha, který tehdy navštěvovalo 5 žáků, ptala jsem se paní ředitelky Hany Plaché, co jsem provedla, že mě tak trestá. Jako motivaci mi tenkrát poslala ještě dvě nové žačky a začali jsme od začátku. Neměla jsem s vedením sboru žádné zkušenosti. Jediné, co jsem chtěla bylo, aby sborové zpívání žáky bavilo. Co dělat se sedmi dětmi různého věku...? Už v tuto dobu se mi v hlavě klubala představa o hudební pohádce Lotrando a Zubejda. Pohádka, která má v sobě spoustu překrásného čapkovského humoru a mnoho nádherných písniček. Jenže sama a bez zkušeností jsem se takto velkého projektu bála. Proto jsem si přizvala na pomoc paní učitelku Evu Vinterovou a její dramatickou třídu. Ta vnesla do projektu svou originalitu, léta praxe a vytvořila krásný scénář. Přišlo to nejtěžší... oznámit Blechám, že budou hrát divadlo. Nedovedete si představit kolik kyselých obličejů se dá vidět po zaznění věty musíte hrát! Sboristé i dramaťáci trénovali půl roku odděleně. Naše učitelská nervozita se před setkáním obou oborů rovnala atmosféře před zahájením války. Ale po několika zkouškách se žáci skamarádili a začali dělat umění. Snažili jsme se vytvořit náznakové divadlo, proto jsme nesháněli žádné kostýmy, ale dali jsme prostor látkám. S tím nám pomohla paní učitelka Světlana Palečková a jediné dvě látkové kulisy v našem představení vytvořila výtvarnice Krátce... Ve školním roce navštěvovalo ZUŠ Postoloprty celkem 219 žáků a to v tanečním oboru 59, ve výtvarném oboru 40, v literárně dramatickém 20 a 100 žáků v hudebním oboru. 12 žáků dospěláků bylo zapsáno v tanečním oboru. Orientálky vedla pí. Renáta Kraumannová a Jana Stehlíková. Je sympatické, že ženy pod hlavičkou školy i vystupují a zúčastňují se soutěží a přehlídek (Belly dance v Lounech, Orient North Show v Ústí nad Labem). Výtvarný obor vydal pohlednice z prací žáků U rybníka, u vodníka (přípravný výtvarný obor) a Zahrada. Pohlednice jsou stále v prodeji. Město Postoloprty přispělo na provoz a chod školy částkou Kč na jednoho žáka. Krajský úřad Ústeckého kraje přispěl na vzdělávání jednoho žáka v naší ZUŠ částkou Kč. Za rok 2010 jsme na školném vybrali 211 tis. Kč. Školné využíváme na nákup nových učebních pomůcek, hradíme část provozních nákladů. Například cestovné na soutěže, přehlídky a také na naše vystoupení (cca 20 tis. Kč), materiál pro HO stál v roce tis. Kč, materiál pro taneční obor také kolem 10 tis. Kč. Každému žáku DPS Blešky i Blechy jsme přispěli na soustředění stokorunou. Školné ve školním roce zůstane přibližně ve stejné výši jako v předcházejících letech. Řada žáků využívá slevy při výuce v několika oborech. Například literárně dramatický obor je pro žáky HO zdarma! Roční školné právě v tomto oboru stojí 400 Kč, zatímco v jiných ZUŠ v kraji se pohybuje od 1200 do 2800 Kč. Školné v naší škole je nejnižší ve srovnání s celorepublikovým. Přesto máme řadu rodičů, kteří za své děti nezaplatí! Školné vybrané od rodičů je tedy jen malé procento (zhruba 7 %) nákladů na jednoho žáka. Těm se v naší škole věnují kvalifikovaní vyučující. Během roku se žáci zúčastnili opravdu mnoha přehlídek a soutěží, uspořádali jsme řadu koncertíků, jak v sálku školy, tak v divadle, podíleli jsme se i na dalších akcích města. Naši starší dramaťáci ĎAS Klouzák uvedli novou divadelní hru, připravili další městské akce. Daří se nám spolupracovat i s dalšími školami zajišťujeme výuku ve spolupráci se ZŠ Bitozeves, ZŠ Tuchořice a ZŠ Zeměchy. Zbývá mi především poděkovat všem pracovníkům školy Výbornou školu dělají výborní lidé, rodičům, kteří nám ochotně pomáhají s organizací, dětem za jejich snahu, píli a nadšení a dalším příznivcům, kteří nám tak ochotně odpouštějí drobné chybky a i nadále nám drží palce. Hana Plachá Alena Gruntová. Hudební podklad nahrála klavíristka Jitka Sedláčková a na PC jej zpracoval p. uč. Zdeněk Kohout. Je to tak, zapojili jsme celou školu. Pohádka trvá 45 minut a premiéra 1. dějství proběhla již na Závěrečném koncertu v červnu Po prázdninách nás čekal další úkol, nacvičit pohádku do konce a i s novými žáky. Lotranda a Zubejdu jsme hráli pro školy, školky, přátele školy, SPCCH i odborné publikum. Pobavili jsme malé i velké a do dnešní doby jsme měli 14 velmi úspěšných představení. Děkuji všem, kteří se na tomto představení podíleli. Mgr. Dana Rejhová V roce 2010 jsme nakoupili učební pomůcky za 70 tis. Kč. Především to byly počítače do výuky výtvarného oboru (první práce zpracované v Photo studiu Zoner jste mohli vidět ve vestibulu školy), další počítač budeme využívat v hudebním oboru na počítačové zpracování hudby a k výuce hry na klávesové elektrické nástroje. Nejoblíbenějším oborem výuky je v naší ZUŠce stále výuka tanečního oboru je o něj největší zájem a dále výuka hry na keyboard elektrické klávesy. Na klávesy se dají hrát skladby jak vážného charakteru s úpravou do modernější podoby, tak skladby a písničky vyloženě populární a taneční. Zatím jsme se zaměřovali výhradně na praktickou hudební stránku, tedy na samotnou hru na klávesy. Tento nástroj umožňuje své využití také jako zdroj zvuku pro skladatele a aranžéry. A k tomu je potřeba nejen více vyučovacího prostoru ale i technického vybavení a zázemí (PC a příslušný notační a HDR softwar, studiové monitory reproduktory, mikrofony a atd.) Při tvorbě našeho vzdělávacího programu se již na tento nový druh vzdělávání zaměříme. Po úspěšném vydání CD pěveckého sboru Blecha bychom v novém školním roce rádi vydali DVD s nahrávkami a vystoupení Blešky ( Pohádky, písničková řada dopravní prostředky, Budulínek) a nahrávku koncertu sboru Blecha k výročí 500 let města Postoloprty a Noci kostelů. Zde musíme poděkovat ochotným rodičům, kteří se na vzniku DVD a CD podílejí. Výtvarný obor pí uč. Alena Gruntová zaslal práce do výtvarných soutěží a přehlídek Anežka Česká, Komenský a my, Lidice. Krajskou přehlídku výtvarných oborů ZUŠ v Mostě na jaře roku 2011 reprezentovaly soubory I šaty v Africe dělají člověka (práce byly oceněny) a U rybníka, u vodníka (práce předškoláků).

3 Literárně dramatický obor není jednoduché začínat Je mnoho lidí, kteří si myslí, že přednes a práce s textem jsou snadné disciplíny a paní učitelky to mají vlastně velmi jednoduché. Děti přijdou, mluvit i chodit umí, no prostě paráda. Ale jen začne práce v hodině, vše je najednou jiné. Přijde se na to, že výslovnost podle pravidel je otravná a nudná záležitost a žáky vůbec nebaví, že chodit srozumitelně podle zadané úlohy vlastně vůbec nejde a zjistí se ještě mnoho dalších potíží a problémů. Všechno se pak musí dělat hravě, zajímavě a přitažlivě, aby malí žáčci hned na počátku nevzali do zaječích. O to je pak příjemnější, když to všechno začíná fungovat a žáci i učitelé mají z práce potěšení. Začnou společně vymýšlet a plánovat, žák je najednou partnerem vyučujících a v tomto okamžiku začíná hravý dramaťák přemýšlet a pracovat jinak. Práce v hodinách přináší zážitky a radost, mnoho nových dovedností, které se jinde jen těžko může dítě naučit. A tak prožíváme příběh dívky, kterou nikdo nechce, stavíme vánoční stromeček ze židlí a jiných dostupných pomůcek ve třídě, lákáme koťátko ze stromu dolů a zachraňujeme ho nebo ho dáváme spát do boty, učíme se stolovat, neskákat si do řeči, dávat si přednost při mluvení, naslouchat příběhům a představovat si je ve své fantazii, poslouchat a respektovat nápady těch druhých, úzce a tvořivě spolupracovat ve dvojicích, trojicích nebo v celé skupině, vystupovat na veřejnosti (a to i na okresních nebo krajských soutěžích) a kriticky hodnotit práci svoji i práci ostatních a přijímat kritiku bez urážky. Je toho ještě mnoho dalšího, co během jednoho roku nebo raději více let žáček zvládne. Ale je lety prokázáno, že je to jen a jen k jeho prospěchu. Kdo chodí pravidelně na ZUŠkové koncerty, může jen potvrdit pravdivost těchto slov. Mgr. Květoslava Zíbrtová Zase jsme měli Blechy... a Blešky Stalo se už milou tradicí, že k nám na penzion Hájenka ve Slavětíně nad Ohří jezdí na soustředění dva postoloprtské sbory Bleška a Blecha. Když se blíží termín jejich příjezdu, dáme hlavy dohromady a sestavujeme jídelníček. To je u nich velmi podstatná věc, protože Blešky i Blechy velmi rády baští a u nás jim velmi chutná. Paní kuchařce vždy radostí svítí oči, když jim přidává do talířů. Vařit pro ně je velká radost, jelikož jí k tomu vaření za dveřmi... Všimli jste si na Postoloprtských slavnostech velkoplošných obrazů zámecké šlechty? Soubor i s obličeji dětí výtvarníků připravila v rámci galerie v přírodě třída pí uč. Aleny Gruntové. Plakáty, pozvánky a některé fotografie připravuje výtvarný obor. Tisk ochotně zajišťuje firma in Projekt Louny. Každoročně se chystáme na úpravu našeho dvorku (velmi úspěšná byla výstava a vystoupení žáků HO a VO oboru), který bychom chtěli v pěkném počasí využívat k výuce ale i k vystoupením a dalším akcím. První vlaštovkou jsou lavičky a sezení, o které se zasloužil p. Karel Folber a pí. uč. Mirka Folberová. Doufáme, že nezůstane (a to z finančních důvodů) jen u laviček. O nejoblíbenější učební pomůcce velkých míčích jsme již psali. Dalším šlágrem ve výuce hudební nauky jsou roličky z toaletního papíru. Výuku si zpříjemňujeme rytmickými cvičeními a právě, nejen k nim, se ruličky velmi dobře hodí. Nosili jsme je postupně jak vyučující, tak žáci. Nejvíce jich donesla Karolínka Moravcová. Každoročně máme spousty přírůstků na poli žáků, učebních pomůcek, her, not. V loňském školním roce byl také naším přírůstkem do naší školy malý Štěpánek Sedláček. V letošním škole holčička Eliška Kubíčková. Každoročně se snažíme i touto formou poděkovat těm, kteří nás podporují. V minulých letech to vždy byla elektrárna Počerady a skupina ČEZ (pomohli nám vydat CD Blechy, přispívají nám na ceny do soutěží a přehlídek, část židlí ve VO je taktéž od nich, každoročně podporují akce ĎAS Klouzák). V letošním roce jsme krásné ceny použili na Městské kolo soutěže v recitaci Dětská scéna, knížky pro malé předškoláky v hudebním a tanečním oboru, našim absolventům připravili psací soupravy. Na oplátku i naši žáci a ĎAS Klouzák připravují vystoupení na akce elektrárny a skupiny ČEZ. krásně zpívají. Máme je zde moc rádi, protože jsou to Blechy domací, to znamená čistotné, dobře vychované a je s nimi legrace. Je nám smutno, když odjíždí, ale ještě do jejich další návštěvy nám v uších zní jejich krásné písničky. Takže milé Blešky a Blechy, přejeme vám hodně úspěchů a moc se na vás opět těšíme...knedlíků u nás bude vždycky dost. Alena Suchá (vedoucí Agropenzionu Hájenka) Dalším hudebním dílkem skladatele Miroslava Folbera je skladba s názvem Jan Amos Komenský (učitel národů) a dále Nový svět skladba v tónině c moll. Věříme, že fantazii a nadšení si mladý umělec udrží i nadále. Malá prosba pro maminky. Prosíme, vysvětlete (především žákyním tanečního oboru a sborového zpěvu) funkci ramínka. Kostýmům, které nadšeně ve svém volném čase a zdarma vytváří tým tanečnic a dalších vyučujících dělá ramínko dobře. Kostýmy vypadají pak určitě lépe než posbírané zmuchlané z podlahy... Již tradičně vyráběl výtvarný obor (pí uč. Miroslava Folberová) keramické ceny pro Velikonoční turnaj Volejbalového klubu Postoloprty. Postoloprtská rybička je cena pro nejpilnější žáčky školy. Již třikrát ji obdrželi žáci, kteří školu reprezentovali nebo udělali ve školním roce kus práce nebo i jinak přispěli k výuce. Cenu přidělují jednotliví vyučující a je to úkol vyloženě nelehký. Poprvé byla naše rybka vytvořena z keramiky, v loni z leptaného skla, letos je z textilu. V minulém školním roce Bleška přichystala Čertí pohádku, v roce si zpěváci z Blešky zahráli opět na čerty a to na vystoupení a besídce pro T-Mobile v Lounech. Po písničkách a koledách měly Blešky přichystané úkoly pro ostatní děti, za ně je pak odměňovaly čertími obrázky. Od roku 2006 jsme pravidelně vydávali malé kapesní kalendáříky pro jednotlivé obory ZUŠ. Jaké zklamání nastalo na začátku roku 2011, když jsme vydali pouze nové typy pohlednic. Do školy nejen volali ale také psaly zástupy sběratelů, kteří měli z předcházejících let celé sady jednotlivých ročníků (prý jsou velmi dobře směnitelné a ceněné na odborných výstavách a aukcích). Potěšili jsme je pouze kalendáříky, které nechala udělat nadšená maminka (ze své iniciativy a za své finance) pí Tichá (Kateřina a Bára navštěvují taneční obor ve spolupráci se ZŠ Zeměchy). Za propagaci naší školy jí tímto děkujeme.

4 Přípravná výtvarná výchova Přípravná výtvarná výchova je určena pro všechny děti ve věku od 5 let a to i pro děti méně výtvarně disponované. Důležitý je především samotný zápal dětí pro výtvarné tvoření. Děti se u nás mají možnost seznámit a ohmatat si všechny dostupné výtvarné techniky a materiály (kresba, malba, modelování z papíru, hlíny, plastelíny,textilu, techniky stříhání, skládání, atp.), jejichž prostřednictvím rozvíjíme různé stránky dětské tvořivosti. Základem našeho snažení je HRA, při které děti zkoušejí vlastnosti barev a materiálů, zjišťují, která z technik je jim nejbližší a nejvhodnější pro jejich výtvarné vyjádření a mohou jí dále zdokonalovat v dalším výtvarném vzdělávání. Součástí našeho snažení je průběžné vystavování v prostorách školy, zasílání prací do soutěží a výtvarných přehlídek. Děti se tak mohou pochlubit svými výtvory a zároveň porovnat výsledky práce ostatních žáků výtvarného oboru. Některé své Základní umělecká škola Postoloprty Marxovo náměstí 77 tel.: , ZÁPIS na školní rok 2011 / 2012 probíhá ve dnech 27. až , dodatkový zápis 1. až od 14:00 do 17:00 hodin v ZUŠ 1. patro HUDEBNÍ OBOR: pro děti od 5 let - přípravná hudební výchova od 5 let - individuální i skupinová nástrojová výuka: - hra na klavír, elektrické klávesové nástroje, flétnu, klarinet, akordeon, sólový a sborový zpěv: sbor BLEŠKA pro děti od 7 let - sbor BLECHA pro děti od 10 let - nový studijní obor počítačové zpracování hudby výtvory si samozřejmě odnesou domů, obzvláště pak keramiku, kterou si děti opravdu oblíbily. Každým rokem se zaměřujeme mimo jiné na jedno ústřední téma. Po loňském tématu: U rybníka, u vodníka jsme se letos zaměřili na téma: Cirkus. Inspirováni návštěvou cirkusu, pohádkou, kresleným filmem a povídáním jsme ztvárnili několik tématických prací a zároveň je vystavili u nás ve škole. Musím podotknout, že letošní atmosféra na hodinách byla opravdu úžasná, děti uměly zabrat i relaxovat ve správný čas a za to jim patří velká pochvala, rodičům pak velké poděkování za ochotu a spolupráci, kterou jsme hlavně využili při přípravě kostýmů na postoloprtské slavnosti. Malá perlička krom svačinek od maminek, dětem zachutnaly rohlíky. Zřejmě je výtvarné tvoření natolik vyčerpávalo, že to musely zajíst. Za rok se snědlo přibližně 300 rohlíků v dubnu jsem to přestala počítat. Mgr. Miroslava Folberová Jedno modrotiskové odpoledne Dlouho jsme o této technice snili, až tato chvíle byla tady. Zakuklili jsme do pracovního i s rukavicemi a začali shánět vhodná razítka.nastříhali dlouhé pruhy plátna, vyzkoušeli co to je rytmus a začali se předhánět. Nemohli jsme se dočkat jak to ve výsledku po obarvení vlastně bude vypadat. Uplynulo 14 dní a my se vrhli na krabici, v které bylo naše dílo. A výsledek? Posuďte sami starší žáci nám ušili krásné kočky (P. Zakouřilová a A.Čermáková), najdete je někde na našich stránkách. I my zveme mezi nás další šikovné a trpělivé výtvarníky a rádi jim předáme co umíme. Žáci a pí uč. A. Gruntová VÝTVARNÝ OBOR: - přípravné studium pro děti od 5 let - základní studium pro děti od 9 let LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR: - dramatický soubor pro děti od 7 let TANEČNÍ OBOR : pro děti od 5 let - přípravné studium pro děti od 5 let - základní studium pro děti od 9 let - studium pro dospělé

5 Představujeme absolventy školy Absolventky LDO Kateřina Martinovská a Karolína Kučerová (ve středu) Lotrando a Zubejda Literárně dramatický oboru Zvláštní poděkování patří absolventům I. stupně LDO (Martině Seifertové, Karolíně Kučerové a Kateřině Martinovské), které současně s absolvováním I. stupně studia končí i základní školní docházku a jsou připraveny k dalšímu studiu na středních školách. S tím jsou spojeny i jiné závazky a povinnosti, zvláště bude-li jejich střední škola mimo místo bydliště. Moc bych jim za jejich přístup k práci v LDO chtěla i tímto poděkovat a popřát mnoho úspěchů v dalším vzdělávání a v životě. A budu mít velkou radost, pokud v započaté cestě na úseku LDO Absolventky I. cyklu hudebního oboru zpěv: Markéta Moravcová, Kateřina Vlasáková, Mgr. Dana Rejhová (uprostřed) budou pokračovat i ve II. stupni studia ZUŠ. Všem ostatním žákům ale i mně osobně, by udělaly velkou radost. V naší skupině LDO jsou i žákyně, která právě odmaturovaly a připravují se ke studiu na VŠ (Ivana Balkovská, Kateřina Křivánková, Dominika Drahovzalová). Třeba že z tohoto důvodu nemohou ve studiu pokračovat, určitě se budou vracet k dokončení připravovaného představení (Marmeláda), které s novým školním rokem plánujeme dokončit a představit se s ním veřejnosti. I jim patří velký dík za vše, co jsme společně vytvořily a prožily. Mgr. Eva Vinterová Hudební obor Absolventka prvního cyklu ve hře na keyboard Michaela Hanzlíková se nástroji začala věnovat začátkem roku 2006, kdy chodila do šesté třídy ZŠ. V této době již navštěvovala chrámový sbor v kostele Na nebevzetí Panny Marie v Postoloprtech. Svůj zájem o aktivní provozování hudby rozšířila o hru na elektronický klávesový nástroj. Začala navštěvovat nejen hudební obor, ale i taneční. Přihlásila se na břišní tance k paní učitelce Janě Stehlíkové. V současné době studuje Obchodní akademii v Žatci a v ZUŠ Postoloprty dále navštěvuje hodiny sólového a sborového zpěvu u paní učitelky Dany Rejhové. Nevšedním zájmem této mladé dívky je motorismus. Mgr. Zdeněk Kohout Několikrát do roka pořádá Město Postoloprty v obřadní síni vítání nejmladších občánků. Mimo dětí z MŠ se této milé akce zúčastňuje i naše škola. Od loňského školního roku má službu Míra Folber. Protože je Míra nejen dobrý flétnista, ale také zpívá, na další školní rok chystáme malé zpestření mimo hry na flétnu se již připravuje pár písní a ukolébavek.

6 Přípravná hudební a taneční výchova Malé předškoláčky v naší škole učíme od roku Pokud se dá o výuce hraní na orff. instrumentář, vymýšlení různých hlasových, rytmických a pohybových hrách vůbec mluvit jako o výuce. V hodinách si především hrajeme, zpíváme, tleskáme. Léta již spojujeme taneční a hudební výchovu. To proto, že si myslíme, že toto spojení je právě pro rozvíjení muzikálnosti našich budoucích Blešek, Blech, hudebníků i tanečníků prostě důležité. Srovnání rytmických a hlasových schopností na začátku a na konci školního roku nás o tom přesvědčuje. V letošním školním roce vyučovala taneční obor pí uč. Lada Vildová, která má s výukou malých tanečníků mnoho zkušeností z taneční školy LUNA a vyučuje taneční obor v Zeměchách. Tanečníci získali místo v Lounech na ELITERÁCH, zpěváčci se předvedli na Vánočním a závěrečném koncertě. Většina dětí nastupuje do ZŠ a věřím, že se s nimi setkáme i v novém školním roce. Hana Plachá Spolupráce a výuka v ZŠ Bitozeves Také v letošním školním roce probíhala každý čtvrtek v základní škole v Bitozevsi výuka hry na zobcovou flétnu a elektrické klávesy. Hudební výuku navštěvovalo celkem 8 muzikantů (někteří hrají na flétnu i na klávesy). Představili jsme se na Vánoční besídce školy a v červnu na koncertě v Postoloprtech. Musím velmi pochválit některé pilné žáčky, především Šárku Pelantovu, která za školní rok udělala opravdu velký kus práce. Přeji všem pěkné prázdniny a v září se opět těším. Hana Plachá Tanečníci a tanečnice ze,,zušky Ano, v letošním školním roce se kromě skvělých tanečnic můžeme hrdě pochlubit i malými tanečníky z řad předškoláků. Je konec školního roku a tak nám zbývá zhodnotit, jaký vlastně byl? I letos si mohli žáci TO ZUŠ Postoloprty a ZŠ a MŠ Zeměchy vyzkoušet, naučit a procvičit různé taneční, hudebně pohybové styly a dovednosti (latina show, lidový tanec, disco, moderní tanec, orientální tanec, také něco z baletu, twist,...). A že nám to šlo, můžou potvrdit všichni tleskající diváci při našich školních i mimoškolních vystoupeních. Kalendářní rok jsme ukončili vánočním vystoupením, které bylo v lidovém duchu. Jaro jsme zahájili taneční soutěží ELITERY v Lounech, kde jsme v kategorii mini získali 1., 2. a 3.místo, v kategorii děti orient a latino show dvě Výuka v ZŠ Tuchořice Také ve školním roce 2010/2011 realizuje ZUŠ Postoloprty ve spolupráci s naší školou v prostorách základní školy (Tuchořice 167) výuku hry na zobcovou flétnu. Každý čtvrtek zajíždí do Tuchořic Mgr. Petr Bernard, takže děti i jejich rodiče mají ulehčenou situaci nemusí za stejnou službou složitě a především nákladně dojíždět. Mgr. Karel Folber, ředitel MŠ a ZŠ Tuchořice 1. místa, v kategorii juniorky 2. místo a v ženách 3.místo. Z BO- ŘEŇSKÉ ČARODEJNICE v Bílině jsme si přivezli dvě 3. místa. Třetí místo si přivezly dívky za plesovou choreografii i z krajské přehlídky v České Lípě. Vystoupení na Postoloprtských slavnostech a retro oslavách 1. Máje také přilákalo a zaujalo příznivce tanečního umění. Své krásné kostýmy a,,cinkavé taneční umění ukázaly dívky na soutěži BELLYTERY v Lounech, celkem si přivezly osm medailí a přidaly ještě pohár za druhé místo z Ústí nad Labem. Už nás čeká jen taneční soutěž v Táboře a závěrečné vystoupení v Divadle J. K. Tyla v Postoloprtech. Tak nám držte palce a přijďte nás podpořit potleskem. No řekněte sami, nebyl to úspěšný rok? Lada Vildová

7 Přehled akcí ZUŠ Postoloprty ve školním roce 2010/2011 Datum Akce Poznámka Zápis ZUŠ Vystoupení žáků TO a ĎAS Klouzák v LN Výstaviště Akce sponzora ČEZ ĎAS Klouzák Dívčí válka Představení v Jimlíně 29. a 30. ĎAS Klouzák Posel světla LN divadlo Slavíci ve školní lavici Brno Finále soutěže se zúčastnily: Markéta Klimendová, Kateřina Jendrísková Vítání občánků Město Postoloprty Soustředění DPS Blecha Slavětín ĎAS Klouzák Posel světla Výročí divadlo LN 6. a Dradidlo Vystoupení Lotrando a Zubejda, dramatické dílny LDO oblastní přehlídka Litvínov Hrajeme s Orffem přehlídka sborů LN DPS Bleška, DPS Blecha vítěz přehlídky ĎAS Klouzák Severočeský Buchaři LN divadlo DISK Praha, celostátní setkání ZUŠ a LDO vystoupení LDO, byla pozvána nejúspěšnější představení z celost. kola ZUŠ v loňském roce Zájezd na představení Jesus Christus Superstar Hudební divadlo Karlín T- Mobile Louny Vystoupení DPS Bleška k Mikuláši Výstava Betlémů hrad Jimlín pořádá Kraj. úřad Výstava VO pí uč. Gruntová Ústeckého kraje Rozsvěcení vánočního stromu Postoloprty DPS Bleška, Blecha koncert Euroregionu Krušnohoří v divadle LN vystoupení DPS Blecha Vystoupení Dívčí válka ĎAS Klouzák Senkov Vánoční koncert ZUŠ Divadlo J. K. Tyla Vítání občánků Město Postoloprty Lotrando a Zubejda pro ZŠ Lenešice LDO + sbor Blecha Vánoční besídka ZŠ Bitozeves vystoupení žáků HO Bitozeves Ples DDM vystoupení TO Lotrando a Zubejda vystoupení pro veřejnost v kině Koncert žáků Sálek školy Koncert muzikál. a pop. melodií Divadlo Postoloprty Vítání občánků Město Postoloprty Okresní kolo soutěže ZUŠ klavíry Miroslav Folber 3. místo Ples města Postoloprty Vystoupení TO Dětský karneval Postoloprty ĎAS Klouzák Městské kolo v recitaci Dětská scéna zajišťuje ZUŠ Postoloprty, sálek ZUŠ Zájezd do HDK Producenti Pořádá ZUŠ Krajská přehlídka recitace dialogy Ivanna Balkovská, Daniel Zíbrt 1. místo s postupem do celostátního kola Bořeňská čarodějnice Bílina Soutěž v pop. zpěvu Kamil Brett: 3. místo K. Jendrísková: 2. místo M. Klimendová: čest. místo Soutěž Dětská scéna okresní kolo DDM Žatec Karolína Kučerová, Martina Seifertová, Patra Coufalová 1. místo s post. do kraj. kola Lýdiie Vykysalá čestné místo Jesus Christus Superstar HD Karlín zájezd Přehlídka Mladá scéna Most Jarní koncert sálek ZUŠ ELITERY oblastní přehldka tanečních formací Louny Předškoláci BERUŠKA: m. Mini orientálky 1. místo Alf Layla wa Layla 1. místo Waka Waka 1. místo Popokatepetl twist 3. místo Hadouni 2. místo ĎAS Klouzák Dívčí válka Senkov Soustředění DPS Bleška Slavětín Bořeňská čarodějnice taneční soutěž divadlo Bílina Waka Waka 3. místo Hadouni 2. místo

8 Datum Akce Poznámka Soustředění DPS Blecha Slavětín Národní kolo soutěže Dialogů POHÁREK Nová Ivanna Balkovská, Daniel Zíbrt 1. místo Bystřice 10. a 12. Krajská přehlídka tanečních formací v České Lípě Waka-Waka 3. místo Premiera představení BALETKY ĎAS Klouzák 16. a 17. Krajská přehlídka Wolkrův Prostějov Knihovna LN Vítání občánků Město Postoloprty Dokud se zpívá festival sbor. zpěvu LN Husitský DPS Bleška, Blecha kostel Od 28. Krajská přehlídka výtvarných oborů ZUŠ ZUŠ Most výtvarné řady I v Africe dělají šaty člověka, U Rybníka, u vodníka Retro 1. máj v Postoloprtech ĎAS Klouzák + ZUŠ Den matek Břvany vystoupení pěveckého oddělení Slavnostní koncert k udělení 500 let městských práv Kostel Na nebevzetí Panny Marie Postoloprty DPS Blecha Postoloprtské slavnosti vystoupení TO + pěvec. oddělní, VO připravil kostýmy do průvodu, výstava VO Koncert Absolventů Divadlo Postoloprty Muzejní noc Březno u Loun vystoupení L+Z, Obrázky z českých pověstí, výtvarná dílna (pí. uč. Folberová) ĎAS Klouzák představení Baletky Kadaň Noc kostelů celostátní akce Koncert DPS Blecha Postoloprty Belly Dance Louny soutěž orientálního tance Mini orientálky: místo Alf Layla wa Layla : 1. místo Hadouni : místo Ženy seniorky: 4. místo Sólo S. Hanušová: 1. místo Sólo T. Pilmajerová: 2. místo Sólo T. Srbecká: 4. místo Kr. Graslová: 1. místo Duo mini: Petřivalská, Lešáková, Zozulyčová: 2. místo Duo Srbecká Krupičková: 3. místo Pilmajerová Hanušová: 1. místo Orint North show soutěž orientálního tance Ústí nad Labem Mini děti: 2. místo J. Němcová+ K. Moravcová: duo 4. místo Ženy seniorky: 4. místo ĎAS Klouzák představení Baletky Divadlo Žatec Vítání občánků Město Postoloprty Vernisáž VO Baroko sálek dvorek ZUŠ Vystoupení žáků hudebních oborů z Tuchořic, Zeměch, sálek ZUŠ Bitozevse Závěrečný koncert ZUŠ, vyhodnocení Postoloprtské Divadlo Postoloprty rybičky Výlet do Ploskovic + vystoupení LDO a sboru Blecha zámek Ploskovice DOBRODÉNÍ Na Bahně Louny vystoupení L + Z, Obrázky z Českých pověstí, ĎAS Klouzák Belly Tábor Mistrovství ČR orient. tance v době uzávěrky ZUŠkovin nebyly známy výsledky ĎAS Klouzák představení Baletky Divadlo Louny Lotrando + Zubejda, Obrázky z Českých pověstí Senkov Základní umělecká škola Postoloprty, okres Louny Marxovo náměstí 77, Tel.: , pořádá zájezdy na muzikálová představení: Kat Mydlář (sobota od 18:00 hodin) vstupenka a doprava 650 Kč O termínu chystaného a neuskutečněného zájezdu na představení HDK Noc na Karlštejně Vás budeme informovat v novém školním roce.

Postoloprty Občasník Základní umělecké školy v Postoloprtech

Postoloprty Občasník Základní umělecké školy v Postoloprtech Postoloprty Občasník Základní umělecké školy v Postoloprtech červen 2010 Motto: Vzdělání není plnění kbelíku, ale zapalování ohně. William Butler Yeats. Taneční obor: Mistři ČR vystoupení Shrek Vážení

Více

Z dopisu Běly Gran Jensen zakladatelky hnutí Na vlastních nohou OBČASNÍK ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V POSTOLOPRTECH ČERVEN 2015

Z dopisu Běly Gran Jensen zakladatelky hnutí Na vlastních nohou OBČASNÍK ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V POSTOLOPRTECH ČERVEN 2015 OBČASNÍK ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V POSTOLOPRTECH ČERVEN 2015 Vážení rodiče, děti, příznivci naší školy, Z dopisu Běly Gran Jensen zakladatelky hnutí Na vlastních nohou Dobrý den, především, prosím, přijměte

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

Investiční akce 2013/2014

Investiční akce 2013/2014 4 Kontaktní informace Obec Bílá Třemešná 544 72 Bílá Třemešná 315 okres Trutnov Internetová adresa: http://www.bilatremesna.cz/ Výběr z obsahu OBEC BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 1 SOKOL BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 6 HASIČI A

Více

Obsah SLOVO ÚVODEM 2 UPLYNULÝ ŠKOLNÍ ROK 2

Obsah SLOVO ÚVODEM 2 UPLYNULÝ ŠKOLNÍ ROK 2 Obsah SLOVO ÚVODEM 2 UPLYNULÝ ŠKOLNÍ ROK 2 PROSPĚCH A DOCHÁZKA 3 ÚSPĚCHY - VÝSLEDKY OLYMPIÁD ZPRÁVA VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ PEDAGOGICKÝ SBOR 26 ZMĚNY V PEDAGOGICKÉM SBORU 27 OZNAČTE SI V KALENDÁŘI ŠKOLNÍ JÍDELNA

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014

ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014 ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014 Z Mateřské školy Vlčnov Můj den se čtvrťáky Je pondělí 6. ledna. Po čtrnáctidenním volnu se již těším na moje děti ze čtvrté třídy mateřské

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY Vážení čtenáři, již podruhé Vás oslovujeme ročenkou naší školy, abyste s námi mohli sdílet radosti i strasti uplynulého školního roku. Je toho opravdu hodně, co u nás, mimo

Více

Priority tohoto školního roku:

Priority tohoto školního roku: Skolske_listy_11_2012.indd 1 26.11.2012 21:52:12 2 Vážení rodiče, prarodiče a přátelé školy, připravili jsme pro Vás Školské listy. Chceme jejich prostřednictvím zlepšit Vaši informovanost o dění ve škole.

Více

Škola se specializací na estetiku a tvořivost

Škola se specializací na estetiku a tvořivost Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace Aloisina výšina 642/51, Liberec 15, 460 15; www.zs-aloisinavysina.cz Tel.: 482 751 233, e-mail: info@zs-aloisinavysina.cz Škola se specializací

Více

20. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SOUKROMÉ ZUŠ MUSICALE VE STUDÉNCE

20. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SOUKROMÉ ZUŠ MUSICALE VE STUDÉNCE 20. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SOUKROMÉ ZUŠ MUSICALE VE STUDÉNCE O škole Soukromá základní umělecká škola MUSICALE je jednooborová. Nabízí výuku v hudebním oboru. Svoji činnost zahájila v září 1992 se 4 učiteli.do

Více

ČERVEN 2011. Miroslav Bičan - 5. A

ČERVEN 2011. Miroslav Bičan - 5. A ČERVEN 2011 Úvodník... a skončil další školní rok. Prázdniny, dovolená dny zaslouženého volna jsou konečně před námi. Užijme si je každý dosytosti a po svém. I v letošním roce jsme při školní práci žákům

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

Ročník XXIV. č. 9 2. května 2014 5 Kč, fotografií

Ročník XXIV. č. 9 2. května 2014 5 Kč, fotografií Jarní běhání... ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu 7. května 15. května...9. strana Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana Nabízejí více......zpráv aktualit

Více

z v n e k školní rok 2008/2009

z v n e k školní rok 2008/2009 sedmnáctý s v i b i c k ý z v n e k školní rok 2008/2009 Děkujeme sponzorům: TORAS Marketing, s. r. o. Čapkova 13/12 737 01 Český Těšín MONT Karviná, a. s. Areál EDě, č. p. 1260 736 71 Dětmarovice Ing.

Více

Středa 13. ledna 2010 v Benátkách nad Jizerou se pokračuje v odklizení sněhu. Na Burse, Benátky nad Jizerou II

Středa 13. ledna 2010 v Benátkách nad Jizerou se pokračuje v odklizení sněhu. Na Burse, Benátky nad Jizerou II ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 2 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. února 2010 V tomto čísle najdete: Mistryně Evropy str. 4 Základní školy str. 5 7 Mateřská škola str. 8 9 Benátky a archeologie str. 15 Policie ČR informuje

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka Výroční zpráva školní rok 2009-2010 Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 Charakteristika školy... 5 Vybavení školy... 5 2. Obory vzdělání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Zpracoval ředitel školy Mgr. Milan Procházka V Budišově dne 26. 8. 2013 podpis a razítko: OBSAH 1. Základní informace a charakteristika školy...

Více

Začal předvánoční čas

Začal předvánoční čas Ročník VIII Číslo 12 prosinec 2007 6,- Kč V době, kdy budete číst stránky posledního čísla letošního Kojetínského zpravodaje, bude už před radnicí na Masarykově náměstí svítit ozdobený stříbrný smrk symbol

Více

PODČÁRNÍK. číslo 5 květen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností NOC S ANDERSENEM

PODČÁRNÍK. číslo 5 květen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností NOC S ANDERSENEM číslo 5 květen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností NOC S ANDERSENEM Více informací o této akci najdete na straně 8 PODČÁRNÍK Jsou fakt jiný, řekl o ženách jeden můj známý, který nedávno

Více

Českokamenické noviny

Českokamenické noviny 4 Českokamenické noviny Noviny Historického města roku 2005 Červen 2011 Číslo 6 Cena 8 korun Hudební festival po roce opět u nás Mezinárodní hudební festival letos vstupuje do dvanáctého roku svého konání.

Více

Dvoračka opět zvítězila

Dvoračka opět zvítězila Vychází 31. října 2005 Ročník XI. Číslo 10 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Vítězka Volby královny věnných měst Radka Machková ze Dvora Králové nad Labem. Dvoračka opět zvítězila V sobotu 15.10.2005

Více

školy Milí deváťáci, Občasník Pasování budoucích prvňáčků Kolem školy 1 ŠKOLNÍ SLAVNOST Číslo

školy Milí deváťáci, Občasník Pasování budoucích prvňáčků Kolem školy 1 ŠKOLNÍ SLAVNOST Číslo kolem 2 Číslo Občasník školy Ročník XXIV. Červen 2015 zš t. g. masaryka Vimperk 1. máje 268 www.zstgmvimperk.cz Milí deváťáci, začátek, tedy povinnou školní docházku máte za sebou, všechno jste zvládli.

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

ČTYŘLÍSTEK OPĚT V DUHÁCH...

ČTYŘLÍSTEK OPĚT V DUHÁCH... Čtvrtletník Čtyřlístku centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvkové organizace, ročník IV., číslo 4, prosinec 2011 ČTYŘLÍSTEK OPĚT V DUHÁCH... Divadlo Antonína Dvořáka v Ostravě bylo

Více

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství nám. 17.listopadu 2840 K L A D N O 272 63 Obsah: 1) Základní

Více

Panský dvůr v nové roli

Panský dvůr v nové roli ROČNÍK 22 / ČÍSLO 10 ŘÍJEN 2011 CENA 10 Kč Panský dvůr v nové roli Dnešní komplex pozdně renesančních budov v centru města představuje staleté tradice Kunovic, o nichž první písemná zmínka pochází z roku

Více

S MICHALEM DAVIDEM VYRÁŽÍME NA TURNÉ. busline dětem Přivezeme dětem divadlo!

S MICHALEM DAVIDEM VYRÁŽÍME NA TURNÉ. busline dětem Přivezeme dětem divadlo! Číslo 4 květen 2013 ročník 3 interní noviny firmy busline Str. 5 busline dětem Přivezeme dětem divadlo! Rozhovor s Ivanem Vyskočilem VYRÁŽÍME NA TURNÉ S MICHALEM DAVIDEM Michal David si vybral BusLine

Více

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d k v ě t e n 2 0 0 9 č í s l o 5 Z D A R M A w w w. u b. c z BRODSKÝ

Více

ALMANACH 2007-2008 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb

ALMANACH 2007-2008 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb ALMANACH 2007-2008 1. Obsah Září...3 Slovo úvodem...4 Říjen...5 Závody na kolech a koloběžkách...6 Netradiční drakiáda...6 Malované pohádky...6 Pyžámkový den ve školní družině...7 Listopad...8 Dětský čin

Více