KRONIKA KUŽELEK SOKOLA PŘEMYSLOVICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KRONIKA KUŽELEK SOKOLA PŘEMYSLOVICE"

Transkript

1 KRONIKA KUŽELEK SOKOLA PŘEMYSLOVICE 1951 Z podnětu br. Eduarda Rypa byla zřízena letos na, sokolské zahradě kuželna. O její vybudování se nejvíc zasloužil opět br. Ed. Ryp který byl po jejím otevření zvolen předsedou našich kuželkářů. Příkladná byla pracovní morálka našich kuželkářů. U nich byla rozhodující každá volná chvilka bez ohledu na to, zda to bylo během dne nebo pozdě večer Jeden z nejmladších oddílů, oddíl kuželkářů měl v uplynulém roce velmi dobrou činnost. Sehráli 19 zápasů. I. Mužstvo sehrálo 5 mistrovských zápasů. Jako I. se v 200 hodovce umístil Vítězslav Ryp, II.Vl.Dostál a III. Karel Švec. Ve 100 hodech se umístil na 1. místě Vl. Dostál na 2. místě Vítězslav Ryp a na 3. místě Eduard Ryp. II. mužstvo sehrálo 4 zápasy. Kromě toho sehrála obě sdružená družstva 10 zápasů. Bude-li v příštím roce dostavěna kuželna, jistě se výsledky našich kuželkářů zlepší Kuželkářský odbor vykonal v tomto roce kus dobré práce. Jejich přičiněním je naše sokolovna obohacena o pěkně vybavenou dvoudráhovou kuželnu, která byla slavnostně 5. září 1953 otevřena Na dostavbě kuželny bylo odpracováno celkem 1206 brigádnických hodin. A že naši kuželkáři jsou na místě, o tom svědčí četné sehrané zápasy na naší kuželně i v jiných jednotkách Oddíl kuželek sehrál mnoho utkání a v některých se velmi dobře umístil Byly prováděny dokončovací práce na stavbě kuželny byly provedeny venkovní omítky 1956 Oddíl kuželek si vedl velmi dobře. Stali se vítězi okresního kola a probojovali se až do krajského kola. Vítězslav Ryp obdržel II. výkonnostní třídu a Alois Šmehlík III. výkonnostní třídu Vysokou úroveň má kuželkářský oddíl pod vedením nového předsedy oddílu p. Richarda Popelky. Má 2 družstva. I. Družstvo hraje v krajské soutěži z jedenácti zápasů vyhráli 6, 2 družstvo hraje v okresní soutěži a je bez porážky. Přeborníkem okresu na 100 hodů je Richard Popelka. Oddíl je nositelem dvou výkonnostních tříd II. třídy a tří výkonnostních tříd III. třídy. Na úpravě kuželny odpracovali členové oddílu 256 brigádnických hodin Oddíl kuželek má u nás dobrou tradici hlavně zásluhou obětavého vedoucího Richarda Popelky. I. Družstvo vyhrálo v krajské soutěži 11. zápasů, 10 prohrálo a 1 remizovalo. Umístilo se na 7 místě. II. družstvo sehrálo v okresní soutěži 8 zápasů 3x vyhrálo, 5x prohrálo. Dorostenci se zúčastnili krajského přeboru a umístilo se na 2 místě. Rekord krajské soutěže byl překonán dorostencem Jaroslavem Hájkem (246 b.) a je tedy držitelem tohoto nového rekordu. V celostátní soutěži se umístili na předposledním místě. Na úpravě kuželky odpracovali členové tohoto oddílu 235 hodin Svou tradici má v naší jednotě oddíl kuželek, o jehož vysokou úroveň po stránce technické i po stránce slušnosti má na prvním místě zásluhu vedoucí Richard Popelka. Oddíl má 2 družstva. I. Družstvo hraje v krajské soutěži. II. družstvo v okresní soutěži a je zde založeno i družstvo dorostu. I. Družstvo se umístilo v jarním kole na 8. místě. V podzimním kole bylo zařazeno do III. třídy krajské soutěže. Z 11 zápasů 10 vyhráli 1 prohráli a obsadili tím 1 místo s 20 body. II. družstvo pod vedením E. Milara sehrálo a vyhrálo 5 zápasů a je tedy v čele tabulky s 10 body. Dorostenci hráli v okrením přeboru. V soutěži jednotlivců dorostu získal přebornický titul Zdeněk Ringl, 3 místo obsadil Jaroslav Hájek. 4 místo Jiří Kolář. V soutěži družstev získalo v okrese titul přeborníka na rk Okresního přeboru mužů se účastnili 4 závodníci, z nich se nejlépe umístil R. Popelka na 3. místě a dosáhl výkonu 400 kolků. Oddíl získal 3 výkonostní třídy mládeže a to Jaroslav Hájek, Jiří Kolář a Zdeněk Ringl. Limity pro získání 3 výk. třídy byly získány u R. Popelky, Jaroslava Hájka, Jaroslava Koláře a

2 Ladislava Zbořila. Uznání zaslouží závazek tohoto oddílu, že veškeré práce spojené s čištěním a vnitřní údržbou budou provádět sami a to bezplatně Dobře si vedl oddíl kuželek, jehož vedoucím byl osvědčený R. Popelka. Když se během roku této funkce vzdal, byl předsedou oddílu zvolen Jaroslav Kolář. I tento se své funkce dobře zhostil. Oddíl má 3 družstva, z toho jedno družstvo dorostu. I družstvo hrálo v okresní soutěži a umístilo se na 1 místě, II. družstvo se umístilo v okresním přeboru na 3. místě. Dorost cvičí v ZTV. Účast všech členů oddílu na brigádách je dobrá. V rámci údržby byly na kuželně pořízeny nové okapové roury Oddíl kuželek má 1 družstvo zařazené do meziokresní soutěže Prostějov-Vyškov. V jarní části soutěže se umístilo na předposledním místě, což bylo zaviněno odchodem, přesídlením nebo nemocí některých členů Oddíl kuželek konal svou výroční schůzi za přítomnosti čl. okresní sekce s. Kvapila, který její úroveň kladně ohodnotil. Přesto činnost tohoto oddílu měla v uplynulém roce četné mezery, způsobené odchodem členů k základní vojenské službě, přesídlením i malou aktivitou ostatních. Vedoucím byl Jaroslav Hájek, později E. Milar, který svými dlouholetými zkušenostmi dovedl vše vzít za správný konec. V prvé řadě opravili na podzim s ostatními členy oddílu kuželnu, jejíž opravy byly již víc než nutné, Jiří Milar provedl instalaci elektr. Osvětlení, opraveny žíněnky, vymítána vadná místa, celá kuželny vylíčena, vyčištěna a tak připravena k trningu. Celkem to znamená 150 brigádnických hodin. Pěkné smělé plány si určil tento oddíl pro rok E. Milar, jenž dovedl členy nejen zaktivizovat, ale i nadchnout pro práci v oddíle je zárukou, že plány nezůstanou jen na papíře, ale že se uskuteční K našim nejaktivnějším oddílům patří oddíl kuželek. Jejich práci třeba tím víc hodnotit, že v roce 1963 hrozilo nebezpečí, že oddíl zanikne. Ale správné vedení, přesvědčování a systematický tréning způsobily, že se v roce 1964 stal oddíl vítězem okresního přeboru a byl zařazen do krajského přeboru II. třídy, kde se se 14 body umístil na 8. místě ze 14 zúčastněných. Během podzimního kola byly v naší kuželně utvořeny 2 rekordy. První vytvořil hráč R. Popelky se 442 body na 100 hodů, druhý vytvořilo 6-ti členné družstvo výkonem 2443 bodů. 5 členů dosáhlo III. výkonnostní třídu - Jar. Hájek, Karel Hochvald, František Hrazdil ml., Jiří Kolář a Rudolf Kubsch uspořádal oddíl na počest zakládajícího a dnes již zesnulého člena Aloise Šmehlíka Memoriál Al. Šmehlíka, které se zúčastnilo 5 družstev: TJ Gala Krasice,Agrostroj Prostějov, Zora Olomouc, družstvo spoluzakládajících členů kuželkářského odboru na Prostějovsku a Sokol Přemyslovice. Vítězem se stalo družstvo TJ Gala Krasice. Sokol Přemyslovice obsadil 3 místo. V jednotlivcích obsadil 1 místo náš Jiří Kolář. Na údržbě kuželny odpracovali členové oddílu 332 brig. hodin: provedli potřebné zednické práce, nátěr a vybílení, vše bezplatně. Aktivně vypomohli při stavbě přísálí a někteří nacvičovali na III.OS. Předsedou oddílu byl E. Milar V roce 1965 měl oddíl kuželek 2 družstva mužů a 1 družstvo dorostu. I.družstvo mužů hrálo v krajském přeboru. V podzimním kole r.1964 obsadilo 7.místo, v jarním kole místo. Bylo to zaviněno jednak špatnější tréningovou morálkou i nácvikem několika jejich členů na III.OS. Po skončení podzimního kola postoupili na 6.místo. II.družstvo zahájilo na podzim v okresním přeboru, v němž všechny zápasy vyhrálo. V lednu 1965 se konal přebor jednoty na 200 hodů sdružených. Přeborníkem se stal R. Popelka, u dorostenců Jaroslav Bílý. 6 hráčů oddílu získalo odznak 100 jarních kilometrů, 5 hráčů cvičilo na III.OS. V srpnu pořádal oddíl již II. ročník memoriálu Al. Šmehlíka, jehož se zúčastnila 4 družstva. Vítězství získalo I.družstvo našeho oddílu, z jednotlivců se umístil na 1. místě R. Popelka. V roce 1965 získal oddíl 4. výk. třídy: II.výk. třídu získal Jaroslav Hájek a Jiří Kolář, III. výk. třídu získali R. Popelka a J.Bílý. Oddíl odpracoval 320 hod. na tělovýchovných zařízeních a 180 hod. na zvelebení obce. Uznání zaslouží to, že opravu a úpravu kuželny převzal do socialistické péče. Zájem o kuželky se projevuje větší návštěvností jejich zápasů. A tu je potřeba konstatovat, že prostor pro ně určený je příliš malý a mezera mezi hráči a návštěvníky se zmenšuje. To je ovšem na újmu výkonu hráčů. Proto navrhl oddíl kuželek rozšíření kuželny, na níž slíbil vykonat mnohé práce brigádnicky. To znamená úspory jednotě. Náklad na rozšíření kuželny bude pravděpodobně 6000 Kč. Stavební výbor, sestavený z členů oddílu bude veškeré práce řídit.uznání a dík patří jejich vedoucímu E.Milarovi, pro něhož práce v oddíle a pro oddíl tvoří náplň velké části jeho osobního volna.

3 1966 Oddíl kuželek je zapojen do práce na úseku sportovním a budovatelském. Přeborníkem v soutěži jednoty se stal Jaroslav Bílý, který v okresním přeboru obsadil 2. místo. Oddíl má 2 družstva. I.družstvo hrálo krajský přebor II. třídy a obsadilo 7 místo, II. družstvo v okresním přeboru se umístilo na 2. místě.v memoriálu A.Šmehlíka za účasti 5 družstev jsme obsadily 2. místo. Novou organizační změnou byl náš oddíl zařazen do meziokresního přeboru severomoravské oblasti. Podzimní kolo ukončili na 3. místě s 12 body. 5 členů získalo výkonnostní třídy. Práce na úseku budovatelském znamená rozšíření kuželny, kde bylo odpracováno 786 brig. Hodin. Nejvíc odpracovali Vojtěch Hájek, E.Milar a Jindřich Kolář. Kuželnu převzali do socialistické péče. Oddíl získal právem titul Vzorný kolektiv Oddíl kuželek čítal v roce členů. Je to přičinlivý kolektiv, který pravidelně dvakrát týdně trénuje a dle potřeby i vícekrát. V přeboru jednoty na 200 hodů sdružených se stal přeborníkem jednoty Jiří Kolář, v přeboru okresu se umístil Jiří Kolář na 2. místě, Jar. Hájek na 3. místě a Jarda Bílý na 4. místě. V soutěžích družstev se umístil ve druhé polovině tabulky ze 13 zúčastněných. Počátkem září byl uskutečněn memoriál Al. Šmehlíka na němž Přemyslovice zvítězily. V jednotlivcích se umístil Jiří Kolář na 1. místě, Jaroslav Hájek na. místě. Na podzim bylo družstvo zařazeno do meziokresního přeboru. V první polovině poraženi nebyli, ve druhé části obsadili 5. místo. Důvodem byl nástup dvou hráčů k základní vojenské službě a onemocnění dalších dvou hráčů. Přínosem oddílu pro jednotu je to, že jsou jeho členové aktivně zapojeni do jiných oddílů. Všichni mladí cvičili v ZTV a zúčastňovali se a vypomáhali ve všech akcích jednotou přádaných Oddíl kuželek čítá 11 aktívních členů. V roce 1968 měl oddíl v soutěži jedno družstvo, které hrálo meziokresní přebor a umístilo v podzimní části na 6. místě. Od začátku roku se přepravovali na přebor jednoty v okrese. Přeborníkem jednoty se stal Jaroslav Hájek, v okresním přeboru se Jar. Hájek umístil na 4. místě. V soutěži MOP obsadili naši 3. a 4. místo. V novém soutěžním ročníku, v září zahájeném, bylo naše družstvo zařazeno do MOP Olomouc-Prostějov a unístilo se na 2. místě ze 12. soutěžících. Nejlepšími hráči byli Jiří Kolář a Jaroslav Hájek. Memoriál Al. Šmehlíka, každoročně pořádaný, se v důsledku srpnových událostí nekonal. V roce 1968 byly získány 2 VT II.třídy a jedna VT III. třídy. Naši kuželkáři jsou skutečnými sportovci. Najdeme je ve všech oddílech a všude svědomitě pracují. Kuželna sice dokončena nebyla, ale jejich plán pro příští rok slibuje její dokončení. Kuželnu mají v socialistické péči a skutečně se o ni starají Oddíl kuželek měl v tomto roce 19 aktívních hráčů. Vedoucím oddílu kuželek je Richard Popelka. Úkoly pro tento rok si vytýčili na své výroční členské schůzi a také je svědomitě splnili. Hlavním úkolem byla dobrá příprava na soutěže přeboru jednoty, okresu a meziokresního přeboru družstev. Scházeli se pravidelně dvakrát i třikrát týdně k treningu. Přeborníkem jednoty pro rok 1969 se stal Kolář Jindřich s 829 body. V únoru se konal okresní přebor jednotlivců na kuželnách TJ Gala Krasice a TJ Agrostroj Prostějov. Na 4. místě se umístil Jaroslav Hájek. V jarním období měl oddíl 1 družstvo, které se zúčastnilo meziokresního přeboru. Prohrálo jediné utkání a stalo se vítězem MOP. V podzimním kole měl oddíl 2 družstva. I.družstvo se účastnilo oblastního přeboru a umístilo se na 2. místě, II. družstvo soutěžilo v meziokresním přeboru, kde obsadilo 1 místo. Oddíl získal 9 VT. V letních měsících opravovali kuželnu. Přitom odpracovali 215 brigádnických hodin. Členy tohoto oddílu najdeme v odd. ZTV, šach i v turistice. Kuželnu mají v socialistické péči a skutečně se o ni svědomitě starají. Jejich práce v roce 1969 byla opravdu příkladná a v zájmu jejich i jednoty, aby v ní i nadále pokračovali Oddíl kuželek má 2 družstva. I.družstvo soutěžilo v jarním kole v oblastní soutěži, II.družstvo v meziokresní. Je to dosud nejúspěšnější období v životě tohoto oddílu. Obě družstva postoupila do vyšších soutěží. V podzimním kole už nedosáhli takových úspěchů, protože ve vyšších soutěžích byli začátečníky. Přeborníkem jednoty se stal Jaroslav Hájek s 882 body, v přeboru okresu se nejlépe umístil Vojtěch Hájek. V přestávce mezi jarním a podzimním kolem se účastnili turnaje v Olomouci k 25. výročí osvobození ČSSR. K 50. výročí vzniku TJ Sokol Přemyslovice sehráli turnaj s třemi odd. okresu. Oddíl uspořádal zájezd do Bratislavy, kde si hráči prohlédli a zahráli na nové automatické 6-ti dráhové kuželně. Veškeré běžné opravy na zdejší kuželně provedli brigádnicky, zcela zdarma. To svědčí o jejich lásce k oddílu a jejich pochopení pro potřeby jednoty. Předsedou oddílu byl Richard Popelka, který se o oddíl staral a byl všude jeho spravedlivým zastáncem. 1971

4 Oddíl kuželek v roce 1971 čítal 14 členů zapojených do dvou soutěží. I.dr. v krajském přeboru a II. dr. V oblastním přeboru II.třídy. V přeboru oddílu se umístil na 1. místě Richard Popelka, 2. místo Jiří Otáhal, 3. místo Vojta Hájek. V okresním přeboru byl Jindřich Kolář na 2. místě. Oddíl má kuželnu v socialistické péči a členové jsou příkladem v plnění všech úkolů, které na ně vedení jednoty klade. Předsedou oddílu byl zvolen Richard Popelka, organizačním pracovníkem Vojta Hájek. Oprav kuželny, která probíhala v letních měsících si vyžádala částku Kč V tomto roce si vedli naši kuželkáři velmi dobře, jak v krajské tak i v okresní soutěži. I.družstvo se v krajské soutěži umístilo na 5. místě ze 16 oddílů a II. družstvo si také vedlo po celý rok dobře.přeborníkem oddílu se stal Jiří Otáhal. Po skončení sezony pracovali členové oddílu akci generální oprava kuželny. Odpracovali 705 brigádnických hodin. Hodnota díla činila Kč. V prosinci byl udělen oddílu titul Vzorný oddíl III.stupně.Oddíl má 21 členů, 1 trenéra 3 třídy a 3 rozhodčí 3 třídy Oddíl kuželek nás v roce 1973 reprezentoval opět dvěma družstvy. I. družstvo v krajské soutěži a II. družstvo v meziokresní soutěži. Úspěchy oddílu byly ovocem nadšení, tréningové píle, obětavosti v údržbě a přípravě kuželky na všechna utkání. Závodní činnost byla zahájena přeborem oddílu na 200 hodů sdružených již v lednu nejlepšími výsledky v historii oddílu. Přeborníkem se stal Jindřich Kolář výk. 896 bodů, 2. Vojta Hájek 866 bodů a 3. Jaroslav Hájek 862 bodů. V přeboru okresu se umístil Jindřich Kolář na 2. místě. Postoupil do přeboru kraje, kde se rovněž umístil na 2. místě a postoupil na mistrovství republiky jednotlivců, které se konalo v Plzni. Zde skončil v druhé polovině startujících. První družstvo se v krajské soutěži umístilo mezi 16 oddíly na 2. místě. I druhé družstvo si vedlo dobře ve své soutěži a dělí se ke konci roku o 1.a2. místo se Slávií Kroměříž. V červnu získal náš oddíl 2. místo v turnaji 6členných družstev. Nejlepší z jednotlivců byl Jiří Otáhal. Oddíl soutěží o titul Vzorný. V roce 1973 získal: 3 VT I. stupně, 3 VT II.stupně a 6 VT III. stupně 1974 Družstva opět soutěžila v krajském přeboru a meziokresní soutěži. Rok byl zahájen přeborem jednoty na 200 hodů. Přeborníkem se stal Jaroslav Hájek (826 bodů), na 2. místě Jindřich Kolář (824 bodů) a na 3. místě Jiří Milar (790 bodů). Přeboru okresu Prostějov na drahách v Prostějově a v Přemyslovicích se účastnili na kuželkáři s úspěchem. Přeborníkem se stal náš Vojta Hájek a spolu s Jaroslavem Hájkem postoupili do přeboru Jihomoravského kraje- V soutěžích družstev se I. Družstvo umístilo na 5. místě se 14 účastníků a II. družstvo se umístilo na 3. místě meziokresního přeboru okresů Prostějov, Vyškov a Kroměříž. Předsedou oddílu byl zvolen Jaroslav Hájek. Členové získali 2 VT I. Stupně, 4VT II. stupně a 4 VT III. stupně. Počet odpracovaných hodin byl Oddíl kuželek zahájil činnost přeborem jednoty. Přeborníkem jednoty se stal Jaroslav Hájek výkonem 807 bodů, Na 2. místě se umístil Vojta Hájek (805 bodů) a 3. místo obsadil Karel Hochvald(758 bodů). Oddíl měl opět dvě družstva v soutěžích. Hráči získali 3 VT II. stupně a 4 VT III. stupně. V tomto roce bylo provedeno odvodnění kuželny. Předsedou oddílu byl zvolen Jaroslav Hájek Vzorný oddíl II.stupně. Pro odchod některých hráčů, kteří odešli z existenčních důvodů, sestoupilo naše družstvo z krajského do meziokresního přeboru. Přeborníkem jednoty se stal Oldřich Kovář (812 bodů), na 2. místě Jaroslav Hájek (808), 3. místo Vojtěch Hájek (795). V okresním přeboru se umístil Jaroslav Hájek na 4. místě s dobrým výsledkem 847 bodů. V rámci dohodnutých družebních styků s těl. Jednotou SBG Traktor Falkenhain, se naši kuželkáři účastnili v září zájezdu do do NDR, kde zároveň sehráli přátelské utkání s místním Traktorem Falkenhaim Přípravou na meziokresní soutěž oddílu byl přebor jednoty. Přeborníkem se stal Jaroslav Hájek, druhý Vojtěch Hájek, a třetí Oldřich Kovář. Získáno bylo 6 VT. V tomto roce se do oddílu vrátil Jindřich Kolář, který hostoval v oddíle Zora Olomouc. Jeho návrat přinesl pohodu i potřebnou zkušenost, což se výrazně projevilo v podzimním kole meziokresní soutěže, kdy naše družstvo z 8 zápasů všech 8 vyhrálo. Oddíl hostil v tomto roce kuželkáře z družebního Traktoru Falkenhaim z NDR. Oba přátelské zápasy naši kuželkáři vyhráli. Oddíl obhájil titul Vzorný oddíl III. stupně. Na výroční schůzi zvolen předsedou Jaroslav Hájek, jednatelem Vojta Hájek. Členové mají kuželnu trvale v socialistické péči, což je příklad i pro ostatní oddíly. 1978

5 Oddíl kuželek zhodnotil svoji činnost na výroční schůzi dne V lednu byl uspořádán přebor jednoty. Přeborníkem se stal Jaroslav Hájek, 2. místo Vojta Hájek, 3. místo Augustin Kolář. Oddíl vyhrává meziokresní soutěž a postupuje do krajské soutěže II. třídy. Během roku získali členové oddílu 6 VT a odpracovali na zařízení kuželny 257 brig. hodin Vzorný oddíl II. stupně měl i v tomto roce kuželnu v socialistické péči. Po celý rok připravovali kuželnu pro soutěžní provoz. Ošetřovali dráhy a v letní přestávce prováděli úpravy a větší údržbu. Byla vymalována celá kuželna, položeno nové PVC a provedena betonáž zadní části kuželny. Okresní přebor jednotlivců na 200 hodů sdružených vyhrál náš kuželkář Jindra Kolář (821 bodů). Na přeboru jednoty byl první Jindřich Kolář, druhý Pavel Lužný a třetí Jaroslav Hájek. Hráči oddílu získali 6 VT a odpracovali 250 brig. hodin. V tomto roce jsme opět zavítali do NDR na návštěvu družebního Traktoru Falkenhaim Oddíl kuželek je účastníkem krajského přeboru II. třídy Jihomoravského kraje. V podzimní části byli naši kuželkáři na pěkném 6. místě. Nově utvořené B. družstvo, vytvořené z mladých hráčů, bylo v podzimním kole na 8. místě. Oddíl, nositel tituli Vzorný oddíl II. stupně má kuželnu v socialistické péči a většinu prací na této provádí členové oddílu obětavě sami.v letošní roce byly položeny nové saduritové dráhy, celkovým nákladem Kč.Na údržbě kuželny bylo odpracováno 490 brigádnických hodin. Oddíl získal 7 VT. V tomto roce k nám v září opět zavítali členové družebního Traktoru Falkenhaim, se kterým jsme sehráli dvě přátelská utkání Počátkem roku zahájil oddíl svoji činnost účastí 12 hráčů na okresním přeboru jednotlivců. Nejlépe se umístil Jindřich Kolář na 2. místě. V krajské soutěži II. třídy se v jarní části naše I. Družstvo umístilo na 3. místě a v podzimní části dalšího ročníku 1981/1982 přezimovalo na 1. místě. Druhé družstvo složené z mladých hráčů skončilo na 7. místě meziokresního přeboru. Členové kužel. Oddílu získali během uplynulého roku 13 výkonostních tříd 5 II. a 8 III. výk stupně. Oddíl má kuželnu v socialistické péči a všechny práce spojené s provozem i opravami provádí členové po celý rok zdarma Vzorný oddíl II. stupně zahájil činnost v roce 1982 účastí na okresním přeboru jednotlivců v Prostějově. Z našeho oddílu se zúčastnilo 12 členů. Nejlepší umístění okres. přeboru z našich: J.Kolář 3 místo, O.Kovář 5. místo a J. Hájek 10. místo. V krajském přeboru II. třídy si vedlo naše I. Družstvo výborně a skončilo na 2. místě za vítězným Kroměřížem. II. mužstvo skončilo v meziokr. Přeboru na 7. místě. V letní přestávce se I. družstvo zúčastnilo velkého turnaje v Olomouci a mezi 40 družstvy obsadilo 11. místo. S družebním Falkenhainem z NDR sehrálo u nás I. Naše družstvo vítězné utkání a II. družstvo těsně prohrálo. Členové odpracovali 315 brig. hodin na instalaci ústředního topení v kuželně. Získali 13 výk. tříd, z toho 5 II. stupně a 8 III. stupně Oddíl kuželek zahájil činnost v roce 1983 účastí 10 hráčů na okresním přeboru jednotlivců na 200 hodů. Nejlépe se umístil J. Kolář na 3. místě. Do jarní části krajského přeboru šel oddíl s plánem umístit se do 5. místa. Tento úkol splnilo. Nebylo však zařazeno do krajské přeboru I. Třídy, protože nemá ženské ani dorostenecké družstvo. Druhé družstvo hrálo meziokresní soutěž se střídavými výsledky. Do podzimní části roč. 1983/84 vstupuje oddíl jen s jedním družstvem. Pro reorganizaci v kraji může oddíl hrát jen meziokresní soutěž okresů Prostějov, Kroměříž, Vyškov a Blansko, ve kterém je zařazeno 15 družstev. V podzimní části soutěže se naši kuželkáři umístili na 6. místě se 14 body. Během roku 1983 získali členové oddílu 5 VT II. st. A VT III. st Oddíl vstoupil do ročníku 1984 a jeho jarní části výborně, neprohrál 15 zápasů za sebou a umístil se v meziokresní soutěži na 2. místě se ziskem 42 bodů. Do podzimní části nastoupil náš oddíl s jedním družstvem do meziokresní soutěže okresu Prostějov, Vyškov a Kroměříž, kde soutěžilo 11 družstev. V této soutěži skončil náš oddíl na 2. místě. V roce 1984 získali hráči 4 VT II. tř. a 2 VT III. stupně V roce 1985 pokračoval oddíl s jedním družstvem v meziokresním přeboru družstev okresů Prostějov, Vyškov a Kroměříž. Naše družstvo tuto soutěž s převahou vyhrálo, ale vzhledem k tomu, že nemělo v soutěži družstvo žen nebo dorostu, nemohlo postoupit do vyšší soutěže. Oddíl se proto rozhodl, odstoupit ze soutěže a zaměřit se

6 plně na práce při stavbě nové kuželny. Druhá polovina roku byla tedy zaměřena na obětavou práci všech členů při stavbě nové kuželny V tomto roce se všichni členové oddílu plně věnovali stavbě nové kuželny a v soutěžích oddíl nepokračoval. Přesto, že výstavba zdárně pokračovala, mohou být soutěže zahájeny až v příštím roce. Všichni členové oddílu se obětavě podíleli na této náročné práci a zaslouží si uznání například bratři Kolářové, Hájkové, Smékalové a ostatní Členové oddílu se za pomoci výboru TJ snažili dokončit výstavbu nové kuželny. Z důvodu nepřízně počasí se práce opozdily, ale od dubna už šly plným tempem. Bylo instalováno ústřední topení, položeny saduritové dráhy, instalovány automatické stavěče a dokončeny poslední úpravy. Úsilí členů oddílu bylo korunováno úspěchem. Dne 11. září 1987 byla za účasti televize, OV ČSTV, složek NF a ostatních hostů kuželna slavnostně otevřena. Rekonstrukce si vyžádala 8000 brig. Hodin. Po dvouleté odmlce vstoupil oddíl znova do soutěže a byl zařazen do meziokresního přeboru. Na výroční schůzi poděkoval předseda TJ všem kuželkářům a hlavně bratrům Kolářovým a Hájkovým za namáhavou a obětavou práci Do jarní části soutěže vstoupil oddíl s jedním družstvem v meziokresní soutěži s jasným cílem tuto soutěž vyhrát a postoupit. To se podařilo a se ziskem 32 bodů a jen s jednou porážkou soutěž vyhrál a postoupil opět do krajské soutěže. Do podzimní části soutěží nastoupil náš oddíl se dvěma družstvy dospělých a družstvem dorostu. Po podzimní části je A družstvo na 12 místě, B družstvo na 8 místě a dorost na 6. místě. Velmi záslužné je, že se oddíl zaměřil na práci s mládeží, uspořádal Vánoční turnaj pro starší žactvo. Ve volných chvílích je kuželna pronajímána členům ROH z okolí a Prostějova Oddíl kuželek vstupoval do soutěží s dvěma družstvy dospělých a družstvem dorostu. V soutěži jednotlivců se okresním přeborníkem náš dorostenecpetr Hájek a na 2. místě také náš Olin Pajchl. A družstvo se na konci roku umístilo v krajské soutěži na 5. místě s nejlepším průměrem v kraji 2330 kolků. B družstvo se v meziokresní soutěži umístilo na 6. místě. Členové oddílu se během roku starají o kuželnu, jak o pořádek tak i údržbu. Na výroční schůzi bylo všem členům poděkováno, hlavně br. Kolářovým a Hájkovým, kteří při tom strávili hodně ze svého volného času Oddíl zahájil činnost přeborem oddílu na 100 hodů sdružených. Přeborníkem jednoty se stal Milan Dvorský výkonem 401 bodů. Dorosteneckým přeborníkem se stal Oldřich Pajchl výkonem 387 kolků. V lednu se naši účastnili okresního přeboru na 2x100 hodů. První část závodu byla na kuželně Gala Prostějov, druhá na naší kuželně. Z našeho oddílu byla účast 12 mužů. Nejlépe se umístil Pavel Lužný. V lednu také okresní přebor dorostu na 2x100 hodů. Z našeho oddílu se zúčastnilo 5 dorostenců. Okresním přeborníkem se stal náš dorostenec Oldřich Pajchl, druhý také náš Petr Hájek. Tito naši dorostenci se zúčastnili krajských přeborů v Oslavanech, kde se Oldřich Pajchl umístil na pěkném 6. místě. Do jarní soutěže vstoupil náš oddíl se dvěma družstvy dospělých a družstvem dorostenců. A družstvo startovalo v krajské soutěži a v konečném pořadí bylo na 4. místě. B družstvo hrálo v meziokresní soutěži a umístilo se na 5. místě. Družstvo dorostu hrálo krajský přebor a umístilo se druhé. Do podzimní části vstoupil náš oddíl se dvěma družstvy dospělých. A družstvo hrálo krajskou soutěž a umístilo se na 3. místě. Družstvo B hrálo meziokresní soutěž okresů Prostějov, Vyškov a Kroměříž a umístilo se po podzimní části na prvním místě. Předsedou oddílu kuželek byl zvolen Jindřich Kolář Oddíl kuželek zahájil rok přeborem jednotlivců na 100 hodů sdružených. Přeborníkem se stal výkonem 402 kolků Lubomír Drapl. V lednu se členové oddílu zúčastnili přeboru jednotlivců na 200 hodů sdružených. Do jarních soutěží vstupuje oddíl se dvěma družstvy dospělých se šancí postupu do vyšší soutěže. To se podařilo jen družstvu B, které vyhrálo přesvědčivě okresní soutěž a postoupilo do krajské soutěže. Družstvo A hrající oblastní soutěž skončilo na 2. místě se ziskem 30 bodů a průměrem 2318 kolků. Do podzimní části soutěží

7 vstupuje náš oddíl se třemi družstvy. Družstvo C složené z mladých začínajících hráčů startuje v meziokresní soutěži a skončilo po podzimní části na 5. místě. Družstvo B, jako nováček v oblastní soutěži, se po podzimu umístilo se 12 body na 10. místě a má naději na udržení v soutěži. Družstvo A hrající rovněž oblastní soutěž se po podzimu umístilo s 18 body na 2. místě s cílem bojovat v jarní části o postup do vyšší soutěže. Oddíl má k registrovaných členů a 1 rozhodčího III. třídy Oddíl zahájil svoji činnost v novém roce přeborem oddílu m a100 hodů združených.přeborníkem se stal Jindřich Kolář. V lednu 1992 se 10 našich hráčů zúčastnilo okresního přeboru jednotlivců na Gale Prostějov. Přeborníkem okresu se stal Jindřich Kolář a na druhém místě Lužný Pavel, oba z naší jednoty. Do jarních soutěží vstoupil náš oddíl se třemi družstvy. Družstvo A a B do krajské soutěže a družstvo C do meziokresní soutěže. Družstvo A skončilo na 2. místě a družstvo B na 14. místě. Družstvo C ve své soutěži na 5. místě. Do podzimní soutěže vstoupilo družstvo A do oblastního přeboru a skončilo na 2. místě.oddíl se zúčastnil v červnu turnaje v Olomouci a z 32 jednot se umístil na 6. místě. Náš oddíl má k členů, z toho 21 mužů, 1 dorostenec a 3 dorostenky. O údržbu kuželny se starají samotní hráči a bylo odpracováno mnoho brigádnických hodin Oddíl kuželek má 29 registrovaných hráčů, z toho 2 dorostence, 3 dorostenky a 6 juniorů. Jeden člen je rozhodčím III. třídy. Oddíl má v soutěži 3 družstva. Družstvo A hraje v oblastní soutěži. Skončilo na 2. místě, když v rozhodujícím zápase o postup prohrálo doma s Luhačovicemi. Družstvo B hraje meziokresní soutěž, kterou vyhrálo a postoupilo do oblastní soutěže. Družstvo C je složeno z mladých hráčů a dorostenců. Skončilo na 6. místě. Oddíl uspořádal přebor jednoty na 100 hodů sdružených. Přeborníkem se stal Pavel Lužný, který výkonem 450 kolků vytvořil nový rekord kuželny. Na dalších místech skončili Vojtěch a Martin Hájkovi. Přebor dorostenek vyhrála Jana Vybíralová. Meziokresního přeboru jednotlivců se zúčastnili 4 muži a 3 dorostenci. Nejlépe se umístil Martin Hájek na 6. místě. V přeboru juniorů ve Vyškově se umístil Oldřich Pajchl na 2. místě a postoupil do přeboru oblasti v Třebíči, kde skončil na 18. místě. V měsíci květnu se družstva A i B zúčastnila turnaje 5členných družstev o pohár osvobození Olomouce. Z 42 družstev se družstvo A umístilo na 6. místě a družstvo B na 25. místě. V červnu se obě družstva zúčastnila turnaje v Mohelnici, kde obsadila 2 a 8 místo. Naše 4členné družstvo se zúčastnilo turnaje ČOS v Kutné Hoře na počest Všesokolské sletu. Ze 14 družstev z celé České republiky se naše družstvo ve složení Jindřich Kolář, Pavel Lužný, Jaroslav Hájek a Martin Hájek umístilo na 2. místě. V soutěži jednotlivců to bylo Martin Hájek na 2. místě a Jindřich Kolář na 3. místě. V srpnu byl na naší kuželně uspořádán první ročník rodinných dvojic, které se zúčastnilo 36 dvojic z celé Moravy. Po podzimní části skončilo družstvo A na 4. místě a družstvo B na 10. místě. Nejlepší hráči A Pavel Lužný, B- Vojtěch Jurníček Jako každoročně oddíl zahájil svoji činnost přeborem jednotlivců na 100 hodů sdružených. Přeborníkem se stal Pavel Lužný. Meziokresního přeboru na 200 hodů sdružených ve Vyškově se zúčastnili 4 muži a pěkného výsledku zde dosáhl opět Pavel Lužný, který vyhrál přebor výkonem 1675 kolků. Dobrého výsledku dosáhl i v Ratíškovicích, kde v oblastním přeboru skončil na 9. místě. Do republikového přeboru postupovalo prvních 8 mužů. V dlouhodobých soutěžích měl oddíl 3 družstva. Dvě družstva byla v oblastní soutěži a jedno v meziokresní soutěži. Po skončení soutěží se družstvo A umístilo na 4. místě, družstvo B na 11. místě a družstvo C v meziokresní soutěži na 5. místě.v měsíci květnu se obě družstva zúčastnila turnaje pětičlenných družstev o pohár osvobození města Olomouce. Ze 42 družstev se družstvo A umístilo na 4. místě a družstvo B na 16. místě. V červnu se obě družstva zúčastnila memoriálu M. Pechy v Mohelnici, kde A družstvo skončilo na 4. místě a B družstvo na 12. místě. Z jednotlivců se Pavel Lužný umístil na 4. místě. V srpnu se družstvo zúčastnilo II. ročníku sletového turnaje čtyřčlenných družstev v Brně. Naše družstvo se umístilo na 6. místě a z jednotlivců Pavel Lužný na 7. místě. Jaroslav Hájek podal nejlepší výkon do plných. Začátkem září se zúčastnily dvě dvojice soutěže na 200 hodů sdružených v Zábřehu, kde skončil Jaroslav a Martin Hájek na 15. místě a Pavel Lužný s Oldřichem Pajchlem na 25. místě. V srpnu byl na naší kuželně uspořádán II. ročník turnaje rodinných dvojic na 100 hodů, kterého se zúčastnilo 29 dvojic z celé Moravy. V turnaji dotovaném pěknými cenami zvítězili bratři Otčenáškové z Olomouce. Po skončení podzimní části soutěží se A družstvo umístilo na 3. místě, B družstvo na 11. místě v oblastní soutěži a překvapením je umístění družstva C, které je po výborných výkonech v čele meziokresní soutěže. V závěru roku se oddíl zúčastnil Vánočního turnaje na 100 hodů dorážky v Prostějově. Během roku byla kuželna pronajímána zájemcům o sportovní vyžití. Kuželnu si oddíl udržuje ve vzorném pořádku. Poděkování patří rodinám Hájkovým, bratrům Kolářovým a Pavlu Lužnému.

8 1995 Sezonu 1995 zahájili tradičně přeborem oddílu jednotlivců na 100 hodů sdružených. Přeborníkem jednoty se stal Petr Hájek. Přeboru okresu jednotlivců na 200 hodů sdružených v Prostějově se zúčastnili 4 muži a 4 junioři. V soutěži mužů se nejlépe umístil Martin Hájek na 6. místě, v soutěži juniorů vyhrál Oldřich Pajchl a vybojoval si tím účast v oblastním přeboru v Ratíškovicích. V dlouhodobých soutěžích byla tři družstva. Dvě družstva v oblastní soutěži a jedno v meziokresní soutěži. Po skončení soutěží se družstvo umístilo na 2. místě a po několika letém snažení si vybojovalo postup do vyšší soutěže-oblastního přeboru 1. třídy. Družstvo B skončilo na 13. místě a v soutěži se zachránilo. Velmi dobře hrálo i C družstvo, které s převahou vyhrálo meziokresní soutěž okresů Prostějov a Vyškov. V letní přestávce mezi soutěžemi se sportovci zapojili do turnajové činnosti. Byl to turnaj v Olomouci, Mohelnici, Litovli, Rýmařově a ve Vyškově. Největšího úspěchu bylo dosaženo na turnaji v Olomouci, kde se celkovým vítězem stal Pavel Lužný výkonem 486 kolků a na 3. místě se umístil Milan Dvorský výkonem 447 kolků. Družstvo A skončilo na 3. místě, družstvo B na 8. místě a družstvo C na 25. místě z počtu 39 družstev. Na ostatních turnajích se již tak nedařilo. Na naší kuželně byl uspořádán koncem srpna další ročník turna dvojic na 100 hodů sdružených, kterého se zúčastnilo 60 dvojic. Soutěž rodinných dvojic vyhráli bratři Krejčí z Mohelnice. Soutěž ostatních dvojic vyhrála dvojice Martin Hájek a Josef Jurda.Koncem srpna byl přebor ČOS v Kutné Hoře. Družstvo ve složení Jaroslav Hájek, Martin Hájek, Pavel Lužný a Jindřich Kolář obsadilo v konkurenci 12 oddílů pěkné 2. místo. V jednotlivcích obsadil Jindřich Kolář 2. místo a Pavel Lužný 3. místo. Oddíl se věnoval i činnosti pracovní. Provedl nutné opravy na kuželně, natřela se okna a dveře, kuželna se vymalovala. Kuželkáři uspořádali sběr kovového odpadu a finanční výtěžek byl použit na nákup dresů a údržbu kuželny. Před sezonou 1995/96došlo k podstatným změnám. Po dohodě všech oddílů okresu Prostějov byl zrušen okresní svaz kuželek Prostějov a byl vytvořen nový okresní svaz kuželek Olomouc se sídlem v Olomouci.Předsedou nového okresního výboru byl zvolen člen našeho oddílu Jindřich Kolář.Tím došlo k přeřazení všech oddílů do Severomoravské oblasti. V rámci soutěží Severomoravské oblasti hraje A družstvo oblastní přebor I. Třídy a je s 18 body na 3. místě.družstvo B hraje oblastní přebor II. třídy a je s 11 body na 5. místě. Družstvo C hraje okresní soutěž a je s 19 body na 2. místě. Kuželna byla během roku pronajímána zájemcům z okolí. Je třeba poděkovat také sponzorů, kteří pomáhají krýt finanční potřeby. Jsou firmy Tomi-remont Prostějov, ŽPSV Uherský Ostroh a pan Vašíček. Oddíl má 28 členů, z toho 4 juniory, 1 juniorka a 1 rozhodčí 3. třídy Kuželkáři zahájili rok přeborem jednotlivců. Přeborníkem se stal Pavel Lužný před Jaroslavem Hájkem.Přeboru okresu jednotlivců se zúčastnili 2 muži, 3 junioři a juniorka Marcela Hájková, která okresní přebor vyhrála.z mužů si nejlépe vedl Milan Kolář a vybojoval si právo účasti v oblastním přeboru. V dlouhodobých soutěžích jsme měli 3 družstva. Družstvo A hrálo oblastní přebor I.třídy a ukončilo sezona na 5. místě s celkovým počtem 28 bodů Družstvo B hrálo oblastní přebor II. třídy a obsadilo 3. místo se ziskem 26 bodů. Družstvo C hrálo v okresním přeboru okresu Olomouc a umístilo se na 2. místě s 20 body. Vzhledem k tomu, že tyto soutěže v rámci severomoravské oblasti hráli naši kuželkáři první sezonu, můžeme umístění všech družstev hodnotit velmi dobře. V letní přestávce mezi soutěžemi se kuželkáři zúčastnili několika turnajů, kde se hrálo se střídavými úspěchy. Byly to turnaje ve Vyškově, Přerově, Olomouci, Zábřehu, Litovli, Hranicích a Šumperku. Největšího úspěchu dosáhli kuželkáři v roce 1996 na přeboru České obce sokolské v září na kuželně v Kutné Hoře, kde Pavel Lužný zvítězil v soutěži jednotlivců a stal se přeborníkem ČOS v kuželkách. V soutěži družstev se naše družstvo v konkurenci 12 oddílů umístilo na 2. místě. Na naší kuželně byl uspořádán další ročník turnaje dvojic, kterého se zúčastnilo 82 dvojic, rozdělených do kategorie rodinných dvojic a dvojic ostatních. Do podzimní části sezony 1996/97 vstoupil náš oddíl se 3 družstvy. Družstvo A hraje oblastní přebor I. Třídy Severomoravské oblasti a po podzimní části skončilo na 6. místě s 11 body. Družstvo B hraje oblastní přebor II. třídy a skončilo po podzimu na 2. místě se 17 body. Družstvo C hraje okresní přebor a umístilo se na 8. místě s 8 body. Mimo svou vlastní činnost se členové oddílu starají o údržbu kuželny, vypomáhají při akcích pořádaných TJ Sokol. V roce 1996 byla kuželna velmi často pronajímána ostatním zájemcům o sportovní vyžití. Za organizování těchto akcí je nutno poděkovat Vojtěchu Hájkovi. Na činnost v roce 1996 přispěli dva sponzoři a to Tomi-Remont Prostějov a ŽPSV Uherský Ostroh. Oddíl má 28 členů, z toho 3 juniory, 1 juniorku a 4 rozhodčí. 1997

9 Svoji činnost zahájil oddíl přeborem jednoty jednotlivců na 200 hodů sdružených. Přeborníkem se stal Josef Grulich před Milanem Dvorským. Přeboru okresu jednotlivců v rámci okresu Olomouc se zúčastnili 2 muži. Josef Grulich se umístil na 6. místě a Milan Dvorský na 10. místě. S juniorů se nejlépe umístil Milan Kolář na 5. místě a Marcela Hájková na 2. místě. Oba si tím získali právo postupu do oblastního přeboru. V soutěži družstev byla v jarní části 3 družstva. Družstvo A hrálo oblastní přebor I. Třídy a ukončilo sezonu se ziskem 27 bodů na 4. místě. Družstvo B oblastní přebor II. třídy a obsadilo rovněž 4. místo se ziskem 27 bodů. Družstvo C hrálo okresní přebor okresu Olomouc a obsadilo 8. místo se ziskem 16 bodů. Umístění všech družstev odpovídá možnostem a podmínkám oddílu a lze je hodnotit jako dobré. Do podzimní části soutěží vstoupil oddíl se 3 družstvy. Družstvo A skončilo po podzimní části s 12 body na 7. místě, družstvo B se 13 body na 6. místě a družstvo C s 8 body na 9. místě. Mimo tyto pravidelné soutěže se náš oddíl zúčastnil turnajů v Olomouci a Blansku. Také se zúčastnil přeboru České obce sokolské v Kutné Hoře, kde náš oddíl v konkurenci 16 oddílů skončil na 3. místě. Turnaj dvojic se v letošním roce neuspořádal, protože na kuželně probíhaly stavební práce. V roce 1997 nebyl oddíl aktivní jen na poli sportovním, ale i činnosti budovatelské. V letní přestávce se podařilo realizovat stavbu sociálního zařízení na kuželně. Hodnota přístavby je skoro Kč. Stavba byla provedena kompletně brigádnicky členy oddílu, kteří odpracovali celkem 450 hodin.poděkování patří tedy všem, především Jindřichovi a Milanovi Kolářovým a Milanu Dvorskému. V roce 1997 byla naše kuželna pronajímána ostatním zájemcům o sportovní vyžití.na činnost oddílu přispěli i naši sponzoři a to zejména firmy ŽPSV Uherský Ostroh, Tomi-Remont Prostějov a Prostas Prostějov. Oddíl má 24 členů, z toho jsou 4 junioři, 1 juniorka, 4 rozhodčí. Šesti členům oddílu bylo uděleno Čestné uznání za dlouholetou aktivní činnost v kuželkářském sportu. Toto uznání bylo uděleno Českomoravským kuželkářským svazem u příležitosti 60 let založení kuželkářského sportu. Oceněni byli: Pavel Lužný, Josef Grulich, Milan Dvorský, Jaroslav Hájek, Augustin Kolář a Jindřich Kolář Svoji činnost oddíl zahájil přeborem jednotlivců na 200 hodů sdružených. Přeboru okresu jednotliců, který se hrál na kuželně v Prostějově se zůčastnili 3 muži a 2 junioři. Z mužů si nejlépe vedl Milan Dvorský, který skončil na 6. místě. Junior Zdeněk Peč byl na 2. místě a vybojoval si postup do oblastního přeboru v Přerově, kde se mu však již nedařilo. V dlouhodobých soutěžích družstev byla v jarní části 3 družstva. Družstvo A hrálo oblastní přebor I. Třídy a ukončilo sezonu se ziskem 24 bodů na 4. místě.družstvo B hrálo oblastní přebor II. třídy a obsadilo 4. místo se ziskem 24 bodů. Družstvo C hrálo okresní přebor a obsadilo 8. místo se ziskem 16 bodů.do podzimní části soutěže pro rok 1998/99 vstoupil oddíl znovu se 3 družstvy. Družstvo A skončilo po podzimní části s 12 body na 6. místě. B bylo s 11 body na 8. místě a družstvo C s 8 body skončilo na 9. místě. Nejlepšími hráči oddílu byli v tomto roce Pavel Lužný, Vojtěch Jurníček a Jindřich Kolář. V letní přestávce se oddíl zúčastnil několika turnajů v Olomouci, Šumperku, Hranicích, Rýmařově a Vyškově. Oddíl byl také úspěšný na celostátním přeboru České obce sokolské, který se konal v Kutné Hoře. Čtyřčlenné družstvo mužů ve složení Kolář, Jurníček,Lužný a Dvorský se v konkurenci 12 oddílů z celé ČR umístilo na 2. místě. Na 2. místě se také umístil Pavel Lužný v soutěži jednotlivců. I v roce 1998 byla kuželna pronajímána zájemcům o sportovní vyžití. Na činnost oddílu přispěli i věrní sponzoři. Oddíl má 23 aktivních členů, z toho 4 juniory, 1 juniorku a 4 rozhodčí Svoji činnost zahájil oddíl přeborem jednotlivců na 200 hodů sdružených. Přeborníkem se stal Pavel Lužný před Vojtou Jurníčkem. Přeboru okresu jednotlivců na 200 hodů sdružených, který se hrál na kuželně v Olomouci se zůčastnili 2 muži a 2 junioři. Z mužů se nejlépe umístil Pavel Lužný na 6. místě a z juniorů Milan Kolář na místě. Tím si vybojoval postup do oblastního přeboru, který se hrál v Prostějově, ale zde se mu již nevedlo a do finále se nedostal. V dlouhodobých soutěžích družstev jsne měli v jarní části 3 družstva. Družstvo A hrálo oblastní přebor I. Třídy a ukončilo sezonu se ziskem 26 bodů na 4. místě. Družstvo B hrálo oblastní přebor II. třídy a obsadilo 10. místo se ziskem 19 bodů. Družstvo C hrálo okresní přebor a obsadilo 9. místo se ziskem 19 bodů. Do podzimní části soutěží pro rok 1999/2000 vstoupil oddíl se 3 družstvy. Družstvo A skončilo po podzimní části se 14 body na 3. místě, družstvo B s 15 body na 4. místě a družstvo C s 18 body na 3. místě. Nejlepšími hráči byli v roce 1999 Pavel Lužný, Antonín Vlček a Jindřich Kolář. V letní přestávce se oddíl zúčastnil několika turnajů a to v Olomouci, Šumperku, Rýmařově a ve Vyškově. Nejlepší umístění bylo na turnaji v Šumperku, kde v soutěži 4členných družstev bylo 4. místo. Na celostátním přeboru Obce sokolské v Kutné Hoře si čtyřčlenné družstvo vybojovalo 4. místo z 12 oddílů z celé ČR. Složení družstva Jindřich Kolář, Pavel Lužný, Jaroslav Hájek a Milan Dvorský. Na 4. místě se umístil Jaroslav Hájek v soutěži jednotlivců. Po roční přestávce byl uspořádán na naší kuželně turnaj dvojic na 100 hodů sdružených. Turnaje se zůčastnilo rekordní počet 73 dvojic z celé Moravy. Nejlepším hráčem turnaja byl náš Pavel Lužný,

10 který zvítězil v soutěži jednotlivců. V rámci turnaje se zároveň uskutečnil přebor sokolské župy na 100 hodů sdružených za účasti 18 sokolů. První tři místa obsadili naši hráči v pořadí Pavel Lužný, Jindřich Kolář a Jaroslav Hájek. V roce 1999 byla naše kuželna opět pronajímána zájemcům o sportovní vyžití. Na činnost oddílu přispěli také naši věrní sponzoři. V tomto roce byla kuželna plynofikována, hodnota díla činí Kč.. Oddíl má 23 aktívních členů, z toho 4 juniory, 1 juniorku a 3 rozhodčí Přeborníkem jednoty na 2x100 hodů sdružených se stal Jindřich Kolář před Milanem Dvorským. Přebor jednoty juniorů vyhrál Zdeněk Peč. Přeboru okresu jednotlivců se zúčastnili 3 muži, 2 junioři a 1 juniorka. V přeboru mužů na 200 hodů sdružených v Prostějově se nejlépe umístil Jindřich Kolář na 7. místě a Milan Dvorský na 8. místě. V přeboru juniorů, který se hrál také v Prostějově se na 2. místě umístil Zdeněk Peč a na 3. místě Milan Kolář. Oba postoupili do přeboru oblasti hraném v Olomouci. Tam se nejlépe umístil Zdeněk Peč na 7. místě a postup do přeboru republiky mu unikl jen o pár kuželek. V oblastní přeboru juniorek se Marcela Hájková umístila na 4. místě. V dlouhodobých soutěžích družstev byla v jarní části 3 družstva. Pohled na tabulku před zahájením jarní části soutěží byl velmi optimistický, neboť všechna 3 družstva se nacházela v tabulkách svých soutěží na předních místech. Družstvo A, hrající oblastní přebor I. Třídy po dramatickém závěru tuto soutěž se ziskem 34 bodů vyhrálo a poprvé v historii oddílu postoupilo do III. ligy. O tento úspěch se zasloužili především Jindřich Kolář, Milan Dvorský, Jaroslav Hájek, Antonín Vlček, Vojtěch Jurníček a Pavel Lužný. Družstvo B, hrající oblastní přebor II. třídy obsadilo 3. místo se ziskem 26 bodů a rovněž tak družstvo C obsadilo 3. místo se ziskem 22 bodů. Do podzimní části soutěží 2000/2001 vstoupil oddíl znova se 3. družstvy. Družstvo zahájilo soutěže ve III. lize. Velkým hendikepem bylo, že pro tuto soutěž nemáme odpovídající kuželnu,a proto musíme své mistrovské zápasy hrát na čtyřdráhové kuželně v Prostějově. Tato skutečnost má vliv i na umístění družstva, které skončilo po podzimní části s 8 body na 9. místě a na jaře budou bojovat o udržení ve III. lize. Družstvo B skončilo v oblastním přeboru II. třídy po podzimní části s 13 body na 4. místě a družstvo C v okresním přeboru s 10 body na 13. místě. V letní přestávce se oddíl zúčastnil několika turnajů a to v Olomouci, Vyškově a v Rýmařově. Jako každoročně jsme se zúčastnili přeboru ČOS v Kutné Hoře, kde jsme obsadili 5. místo. V naší kuželně byl uspořádán tradiční turnaj dvojic na 100 hodů sdružených, kterého se v roce 2000 zúčastnilo 71 dvojic z celé Moravy.Poprvé turnaj vyhrála dvojice z našeho oddílu ve složení Pavel Lužný a Milan Kolář. Náš oddíl byl pořadatelem župního přeboru jednotlivců prostějovské župy Obce sokolské na 100 hodů sdružených. První 3 místa v kategorii registrovaných obsadili naši hráči v pořadí Peč, Grulich, Dvorský. V kategorii neregistrovaných zvítězil Jan Koňařík. Také v roce 2000 byla kuželna pronajímána zájemcům o sportovní vyžití. Na činnost přispěli sponzoři Tomiremont Prostějov, Viliam a Delvin Prostějov,ŽPSV Uherský Ostroh a Darie Mostkovice. Oddíl má 31 registrovaných členů, toho 23 aktívních. Je to 5 dorostenců, 1 junior,1 žena a 24 mužů.oddíl má 4 rozhodčí III. třídy. 2001,Přeborníkem jednoty na 2x100 hodů sdružených se stal Pavel Lužný před Vojtěchem Jurníčkem. Přebor juniorů vyhrál Zdeněk Peč a přebor dorostenců Ondřej Dvorský. Přeboru okresu jednotlivců, který se hrál v Olomouci se na 200 hodů sdružených se zúčastnili 3 muži, 1 junior a 3 dorostenci. V přeboru mužů se nejlépe umístil Pavel Lužný na 7. místě a Vojtěch Jurníček na 9. místě. V přeboru juniorů se Zdeněk Peč umístil na 5. místě, v přeboru dorostenců Ondřej Dvorský na 4. místě. V dlouhodobých soutěžích družstev jsme měli v jarní části tři družstva mužů a družstvo dorostu.d mužstvo A hrající III. ligu bojovalo o záchranu v soutěži. To se mu nakonec podařilo, když se ziskem 14 bodů obsadilo konečné 10. místo. O tento historický úspěch se zasloužili Pavel Lužný (nejlepší hráč), Jindřich Kolář, Vojtěch Jurníček, Antonín Vlček, Milan Dvorský a Martin Hájek.Je třeba připomenout, že tato soutěž, hrající se na 200 hodů sdružených se musí hrát v Prostějově, což znamená, že nemáme domácí prostředí.družstvo B hrající oblastní přebor II. třídy obsadilo se ziskem 26 bodů 3. místo.družstvo C hrající okresní přebor skončilo s 20 body na 8. místě. Družstvo dorostu hrající oblastní přebor skončilo se 6 body na 6. místě. Do podzimní části soutěže pro rok 2001/2002 vstoupil oddíl znovu se třemi družstvy dospělých a jedním družstvem dorostu. Družstvo A zahájilo soutěže ve III. lize. Domácí kuželnou je pro oddíl jako v minulém roce kuželna v Prostějově. Podzimní část hráči odehráli podstatně lépe jako loni. Se ziskem 13 bodů skončli na 6. místě. Cílem je udržení ligové soutěže i pro příští rok a umístit se lépe jako loni. Družstvo B skončilo v oblastní přeboru po podzimní části se 14 body na 3. místě, družstvo C v okresním přeboru s 10 body na 13. místě. Družstvo dorostu hrající v novém složení oblastní přebor skončilo v podzimní části se 4 body na 6. místě. V letní přestávce se oddíl zúčastnil několika turnajů a to v Olomouci, Vyškově a v Rýmařově. Jako každoročně jsme byli účastníky celostátního přeboru ČOS, který se konal v Kutné Hoře. Tentokrát se nevedlo jako v letech

11 minulých a skončilo se až na 5. místě. Oddíl byl pořadatelem župního přaboru jednotlivců Obce sokolské v Prostějově na 100 hodů sdružených. Přeboru se zúčastnili jen hráči domácího oddílu. Na 1. místě skončil Josef Grulich před Jindřichem Kolářem. V roce 2001 byla naše kuželna pronajímána zájemcům o sportovní vyžití. Na činnost oddílu přispěli sponzoři Tomi-remont Prostějov, ŽPSV Uherský Ostroh, Darie Mostkovice a Zahrada Olomouc. Oddíl má 30 registrovaných členů, z toho 23 aktivních- 2 dorostenky, 2 dorostenci, 1 junior, 1 žena a 24 mužů. Oddíl má 4 rozhodčí III. třídy Začátkem roku jsme hráli přebor oddílu. Přeborníkem jednoty mužů se stal Pavel Lužný, před Antoním Vlčkem a Milanem Dvorským. V přeboru juniorů zvítězil Jiří Zezulka, v seniorech Jindřich Kolář a dorostu Zdeněk Grulich. V přeboru okresu jednotlivců, který se hrál na kuželně v Prostějově, jsme měli zastoupení ve všech kategoriích. Nejlépe se umístil Jiří Zezulka, který v soutěži juniorů zvítězil a Jindřich Kolář, který v soutěži seniorů skončilo na 4. místě. Oba si vybojovali postu do oblastního přeboru. V soutěži mužů skončil Pavel Lužný na 11. místě a Antonín Vlček na 12. místě. V soutěži dorostenců obsadil Zdeněk Grulich 4. místo a v přeboru žákyň Světlana Tomková 3. místo.v oblastním přeboru Juniorů v Zábřehu skončil Jiří Zezulka na 4. místě a v oblastním přeboru seniorů v Šumperku skončil Jindřich Kolář rovněž na 4. místě. Oba se probojovali až na mistrovství republiky. Na mistrovství republiky juniorů v Českých Velenicích skončil Jiří Zezulka na 15. místě. Jindřich Kolář se přeboru republiky ze zdravotních důvodů nezúčastnil. V dlouhodobých soutěžích družstev měl oddíl v jarní části 3 družstva mužů a 1 družstvo dorostu. Družstvo A hrající III. ligu obsadilo po výborných výkonech celkové 5. místo se ziskem 25 bodů. Tuto soutěž hrajeme na čtyřdráze v Prostějově. O úspěch se zasloužili: Pavel Lužný, Jindřich Kolář, Vojtěch Jurníček, Antonín Vlček, Milan Dvorský, Ivan Brzobohatý a Jiří Zezulka, který k nám přestoupil z Rýmařova.Družstvo B hrající oblastní přebor II. třídy obsadilo 4. místo se ziskem 25 bodů.družstvo C, hrající okresní přebor akončilo se ziskem 18 bodů na 8. místě. Nově vytvořené mladé družstvo dorostu hrající oblastní přebor skončilo s 8 body na 6. místě. Do podzimní části soutěží pro rok 2002/2003 vstoupil oddíl se 3 družstvy dospělých a 1 družstvem dorostu. Družstvu A, hrajícímu III. Ligu, se na podzim nedařilo. Po několika smolných porážkách obsadilo se ziskem 8. bodů 9. místo. Družstvo B skončilo v oblastním přeboru II. třídy po podzimní části se ziskem 10. bodů na 10. místě. Družstvo dorostu se ziskem 2 bodů na 6. místě. V letní přestávce se oddíl zúčastnil několika turnajů. Nejlépe se dařilo v Jeseníku, kde jsme zvítězili. Na turnaji v Prostějově to bylo 2. místo. Jako každoročně jsme byly účastníky celostátního přeboru Obce sokolské, který se konal V Duchově. Po dobrých výkonech to bylo 3. místo družstva. V letní přestávce se pracovalo na údržbě kuželny. Hlavní akcí byla výměna nevyhovujících náhozových prken v hodnotě cca Kč. Celkově bylo na údržbě kuželny odpracováno bezplatně asi 450 hodin. Nutno poděkovat správci kuželny Jiřímu Mišákovi, který se vzorně stará o úklid a údržbu kuželny. Kuželna byla opět pronajímána zájemcům o sportovní vyžití. Na činnost přispěli sponzoři a to ŽPSV Uherský Ostroh, Tomi-remont Prostějov, Zahrada Olomouc a Prostas Prostějov. Oddíl má 23 aktivních členů, z toho jsou 2 žáci, 1 dorostenec, 1 dorostenka a 18 mužů Přebor oddílu jednotlivců se na naší kuželně konal mezi vánočními svátky. Vítězem kategorie mužů se stal Jindřich Kolář, v kategorii dorostu vyhrála Světlana Tomková. Na přeborech okresu jednotlivců na 120 hodů sdružených se dařilo nejlépe Jindřich Kolářovi, který se stal přeborníkem okresu v soutěži seniorů. V soutěži mužů se nejlépe umístil Jiří zezulka st., který skončil na 3. místě. V soutěži dorostenců se Zdeněk Grulich umístil na 4. místě. V oblastním přeboru seniorů skončil Jiří Zezulka st. Na 6. místě a Jindřich Kolář na 7. místě. V dlouhodobé soutěži družstev hráli tři družstva dospělých a družstvo dorostu. Družstvo A se již pevně usadilo ve III. lze. Do jarní části soutěže vstupovalo s odhodláním odčinit nepodařený podzim. Jarní část odehrálo družstvo ve vynikající formě a s konečným ziskem 25 bodů skončilo na 5. místě. Zvlášť se jim dařilo na kuželnách soupeřů, kde neprohrálo ani jedno utkání. V podzimní části soutěže ročníku 2003/2004 pokračovalo družstvo ve vynikající formě. Hlavně na domácí kuželně v Prostějově drtilo své soupeře rozdílem třídy. Také na kuželnách soupeřů podávalo vynikající výkony a s dvěma porážkami skončilo na 1. místě se ziskem 18 bodů s nadějí na postup do druhé nejvyšší soutěže v republice. O tento úspěch se zasloužili Jiří Zezulka st., Jiří Zezulka ml., Jindřich Kolář, Antonín Vlček, Pavel Lužný, Vojtěch Jurníček, Milan Kolář a Milan Dvorský. Družstvo B si vedlo také velmi úspěšně. Hrálo oblastní přebor II. třídy a po skončení jarní části se po zlepšení umístilo na 4. místě a získalo 24 bodů. Také v podzimní části si vedlo velmi dobře a se ziskem 18 bodů skončilo ze 14 družstev na 4. místě. Hrálo v sestavě: Milan Dvorský, Josef Grulich, Milan Kolář, Jiří Kankovský, Luboš Drapl, Zdenek Peč a Milan Dadák.

12 Družstvo C hrálo okresní přebor. Po skončení jarní části skončilo se ziskem 18 bodů na 9. místě z celkové počtu 16 družstev. V podzimní části se družstvo umístilo na 10. místě se ziskem 16 bodů. V tomto družstvu se střídali v čele se svým vedoucím Bořivojem Holubářem dorostenci, dále Marcela Jurníčková, Navrátil a Linduška. Dorost hrající krajský přebor skončil po jarní částina 9. místě se ziskem 9 bodů. V podzimní části soutěže 2003/2004 je poznat, že již něco umí a skončili na 3. místě se ziskem 11 bodů. Hrají v sestavě Světlana Tomková, Eda Tomek, Grulich Zdenek a Grulich Radek Hlavní akcí roku 2003 bylo pořádání přeboru ČOS v kuželkách, které proběhlo 29. a30. srpna na kuželně v Prostějově a jeho pořadatelem byl náš oddíl. Přeboru se zúčastnilo 18 družstev z celé republiky, z toho 4 družstva žen a 14 družstev mužů. Náš oddíl postavil do přeboru dvě družstva mužů. A družstvo skončilo na 2. místě o tři kuželky za Sokolem Kolín, družstvo B skončilo na 3. místě. Za přispění sponzorů proběhl přebor ke spokojenosti všech zúčastněných. Z ostatních turnajů se náš oddíl účastnil turnaje v Šumperku a v Olomouci. Činnost oddílu by byla nemyslitelná bez pomoci našich sponzorů a to především Tomi-Remont Prostějov ŽPSV Uherský Ostroh, Zahrada Olomouc a ostatních nejmenovaných. Oddíl má 22 aktivních členů, z toho 3 dorostence, 1 dorostenku a 1 ženu. Dále má oddíl 3 rozhodčí III třídy Přebory oddílu jednotlivců se konaly na 100 hodů sdružených. Přeborníkem jednoty mužů se stal Jindřich Kolář před Milanem Dvorským. V kategorii dorostu zvítězila Světlana Tomková. Přeboru okresu se zúčastnili 4 muži. Výborný výkon podal Vojtěch Jurníček, který zvítězil, Jiří Zezulka st. Skončil na 3. místě a Zezulka Jiří ml. Na 7. místě. V kategorii dorostu se stal okresním přeborníkem Eda Tomek, Zdeněk Grulich skončil pátý. V kategorii dorostenek se Světlana Tomková umístila na 4. místě, v kategorii žáků se na 2. místě umístil Radek Grulich. V krajském přeboru se nejlépe umístil Jiří Zezulka st. Bylo to 4. místo a vybojoval si účast na mistrovství republiky, které se hrálo v Chomutově a skončil na 20. místě. V krajském přeboru skončil Eda Tomek na 8. místě. V dlouhodobých soutěžích družstev měl oddíl 3 družstva dospělých a jedno dorostu. S velkou nadějí a optimismem vstupovalo do jarní části soutěže především A družstvo, které po podzimní části vedlo tabulku 3. ligy. Po vynikajících výkonech v jarní části jak na domácí kuželně v Prostějově tak i na kuželnách soupeřů, dosáhlo áčko zdárného konce a se ziskem 34 bodů soutěž vyhráli a postoupilo do druhé nejvyšší soutěže v republice. O tento úspěch se zasloužili hráči Zezulka Jiří ml., Zezulka Jiří st., Jindřich Kolář, Pavel Lužný, Vojtěch Jurníček, Milan Dvorský a Antonín Vlček. Také je třeba poděkovat příznivcům oddílu, kteří ho jezdí povzbuzovat. Do podzimní části soutěže II. ligy vstoupilo družstvo posíleno o Milana Zezulku a s vědomím, že tato soutěž bude velmi náročná. Po ukončení podzimní části skončili na 8. místě s 9 body s nadějí neudržení. Družstvo B hrající krajský přebor se po skončení jarní části ročníku 2003/2004 umístilo na 4. místě se ziskem 24. bodů. V podzimní části soutěže se družstvo umístilo na 7. místě se ziskem 14 bodů. Družstvo hrálo v sestavě Josef Grulich, Milan Kolář, Zdeněk Peč, Antonín Vlček, Jiří Kankovský, Luboš Drapl a Milan Dadák. Družstvo C hraje okresní soutěž a po skončení jarní části se umístilo na 10. místě se ziskem 22 bodů V podzimní části soutěže ročníku 2004/2005 se umístilo s 10 body na 9. místě. V družstvu hráli Bořivoj Holubář, Marcela Jurníčková, Navrátil, Zdeněk Grulich a doplňovali je dorostenci. Dorost hrající krajský přebor se po skončení jara umístil na 3. místě se ziskem 20 bodů. V podzimní části se umístil s jednou porážkou na 2. místě se ziskem 12 bodů. Hraje v sestavě Světlana Tomková, Eduard Tomek a Radek Grulich. V letní přestávce se oddíl zúčastnil několika turnajů. Nejlépe se dařilo na turnaji v Šumperku, kde v konkurenci 21 družstev naši hráči obsadili 3. místo. N turnaji v Opavě skončili na 8. místě. Jako každoročně se jelo ma přebor ČOS do Kutné Hory. Družstvo ve složení Dvorský, Jurníček, Vlček a Kolář M. obsadilo 4. místo. V době vánoční přestávky byl uspořádán Vánoční turnaj, kterého se zúčastnilo 8 tříčlenných neregistrovaných družstev. Nápomocni oddílu byli naši sponzoři a to především firmy Tomo-remont Prostějov, OP Prostějov, ŽPSV Uherský Ostroh, Zahrada Olomouc, Prostas Prostějov. Kuželna byla pronajímána zájemcům o sportovní vyžití z okolí. Oddíl má 23 aktivních členů z toho 1 dorostenku, 3 dorostence, 1 juniora, 1 ženu a 17 mužů. Oddíl má 3 rozhodčí II. třídy. Rok 2004 patří mezi nejúspěšnější v celé historii kuželkářského sportu sportu v Přemyslovicích. V letošním roce začalo rovněž jednání o výstavbě nové čtyřdráhové kuželny. Na staré kuželně byly instalovány nové plastové dveře V roce 2005 měl oddíl v soutěžích tři družstva dospělých a jedno družstvo dorostu. Družstvo A hrálo první rok II. ligu mužů. Již po podzimní části bylo jasné, že tato soutěž je velmi náročná a bylo jisté, že se bude hrát o záchranu. Přes veškerou snahu všech hráčů skončilo družstvo se ziskem 14. bodů na 11. sestupovém místě. Soutěž byla nakonec zachráněna a to díky tomu, že ze soutěže odstoupilo Blansko B.

13 Domácí zápasy se hrají na čtyřdráze v Prostějově, protože nemáme vhodnou kuželnu. Do podzimní části soutěže ročníku 2005/2006 mělo družstvo vynikající start, když z prvních šesti utkání pět vyhrálo a vedlo dokonce tabulku. Nakonec po podzimní části skončilo s 12 body na 5. místě. Ke konci podzimní části odešli dva nejlepší hráči Zezulka Jiří ml. A Pospišilík Petr, kteří šli hrát I. Ligu do Přerova a Olomouce. Družstvo hrálo převážně v sestavě: Zezulka Jiří st., Zezulka Jiří ml., Zezulka Milan, Petr Pospišilík, Pavel Lužný a Vojtěch Jurníček. Družstvo B hrající krajský přebor se po ukončení jarní části umístilo na 6. místě se ziskem 22 bodů. V podzimní části ročníku 2005/2006 podávalo vynikající výkony a s jednou porážkou a dvěma remízami skončilo na 1. místě se ziskem 22 bodů Družstvo hrálo v sestavě: Milan Dvorský, Jindřich Kolář, Antonín Vlček, Josef Grulich, Zdeněk Peč, Jiří Kankovský. Družstvo C hrálo okresní přebor. Po ukončení jarní části se umístilo na 8. místě se ziskem 18. bodů. V podzimní části hrálo družstvo podstatně lépe a se ziskem 18. bodů se umístilo na 4. místě. V družstvu se střídali hráči Jiří Kankovský, Luboš Drapl, Zdeněk Grulich Antonín Navrátil a Bořivoj Holubář. Družstvo dorostu hrající krajský přebor se po skončení jarní části umístilo na 2. místě a to jen jeden bod za postupem. V podzimní části ročníku 2005/2006 podávali dorostenci výborné výsledky a s jednou porážkou a ziskem 16 bodů se umístili na 1. místě. V družstvu hráli Eda Tomek, Světlana Tomková a Radek Grulich. Přebory oddílu se hráli na 100 hodů sdružených. Přeborníkem oddílu v kategorii mužů se stal Zezulka Jiří st., v dorostu Světlana Tomková. Přeboru okresu v Olomouci se zúčastnilo 5 mužů,1 senior,1 junior, 2 dorostenci a 1 dorostenka.nejlépe se dařilo v soutěži mužů, když Zezulka Jiří ml. zvítězil a Vojtěch Jurníček skončil na 2. místě. V soutěži seniorů skončil Jindřich Kolář na 6. místě, v soutěži dorostu Eda Tomek na 6. místě a Radek Grulich na 8. místě V dorostenkách skončila Světlana Tomková na 4. místě a junior Zdeněk Grulich skončil na 5. místě. V krajském přeboru se dařilo nejlépe Jiřímu Zezulkovi, který skončil na 6. místě a probojoval se na mistrovství republiky, kde skončil na 26. místě. V letní přestávce se oddíl zúčastnil několika turnajů a to v Olomouci, Prostějově,Přerově a Jeseníku.Nejlépe se vedlo na turnaji v Jeseníku, který jsme vyhráli a turnaji v Olomouci, kde jsme získali 5. místo.oddíl byl přihlášen do poháru ČKA. V první nádstavbové části jsme vyřadili družstvo Přerova B. Oddíl se nezúčastnil přeboru ČOS, který se z důvodu nedostatku nehrál. Naši činnost nadále podporovali naši tradiční sponzoři: Tomi-Remont Prostějov, ŽPSV Uherský Ostroh, Zahrada Olomouc apod. Závěrem roku oddíl postihla smutná zpráva, když náhle zemřel náš dlouholetý člen Luboš Drapl. Oddíl má 27 aktivních členů, z toho 1 dorostenku, 6 dorostenců. 1 juniora, 1 ženu a 17 mužů a tři rozhodčí II. třídy. V letošním roce se konečně splnil náš sen a byla zahájena výstavba nové čtyřdráhové kuželny. Stavba byla financována přes MŠTV a za pomoci obce a sokola. Do konce roku byla postavena hala a příštím roce by měla být vybavena strojním zařízení a uvedena do provozu. Na stavbě kuželny bylo odpracováno nespočet brigádnických hodin Hlavní událostí roku 2006, bylo otevření nové čtyřdráhové kuželny a byl tak splněn sen našich kuželkářů. Dne 2. září 2006 byla kuželna slavnostně otevřena za účasti mnoha významných hostí. Otevření se zúčastnili: předseda poslanecké sněmovny Miloslav Vlček, zástupce MŠ ing. Čechám, senátorka Božena Sekaninová, místopředseda kuželkářské a bowlingové asociace Pan Tlamka, zástupci obce sokolské a zástupci našich sponzorů. Hosty uvítal starosta TJ Josef Smékal a na kuželně je pozdravil předseda oddílu Jindřich Kolář. Stavba, jejíž hodnota činí cca 6 mil. Kč, byla postavena za pomoci 3milionové dotace z MŠTV za přispění našich sponzorů, především firmy Tomi-Remont Prostějov. Nutno však poděkovat všem členům oddílu a jejím příznivcům, kteří především do dokončovacích pracech odpracovali nespočet brigádnických hodin. Především je však nutno poděkovat starostovi obce Přemyslovice p. Lubomírovi Štaffovi, který má největší zásluhu na zajištění financí a Milanovi Dvorskému, který řídil a organizoval práci brigádníků na výstavbě a také nejvíc hodin odpracoval. Přebor jednoty jednotlivců byl hrán ve všech kategoriích na 100 hodů. Přeborníky jednoty se stali: muži- Vojtěch Jurníček, senioři-pavel Lužný, junioři Zdeněk Grulich, dorostenci Eda Tomek, dorostenky-světlana Tomková, starší žáci- Jan Sedláček. Byl to poslední přebor na staré kuželně.přebor okresu jednotlivců se hrál na kuželnách v Prostějově a v Olomouci a z našeho oddílu byli zástupci ve všech kategoriích. V mužích se nejlépe umístil Jiří Zezulka ml. Na 4. místě a postoupil do krajského přeboru. Josef Grulich obsadil 7. místo a Antonín Vlček 9. místo.v seniorech se Pavel Lužný umístil na 7. místě, junior Zdeněk Grulich na 4. místě. Dorostenci Eda Tomek na 3. místě a Radek Grulich na 8. místě. Dorostenka Světlana Tomková se stala přebornicí okresu a postoupila do krajského přeboru. V krajském přeboru mužů, který se hrál v Opavě se umístil Jiří Zezulka na 6. místě a zajistil si postup na MR. V soutěži dorostenek, který se hrál v Rýmařově se Světlana Tomková umístila na 3. místě a rovněž si vybojovala postup na MR.Na mistrovství republiky mužů, který se hrál v Hazlově skončil Jiří Zezulka na 18. místě a Světlana Tomková na MR dorostenek v Náchodě skončila na 20. místě. V roce 2006 měl oddíl v dlouhodobých soutěžích družstev 3 družstva dospělých a 1 družstvo dorostenců.

14 Družstvo A hrálo II.ligu. V jarní části se jí po odchodu dvou hráčů tak nedařlo, ale druhou ligu udrželo a obsadilo 8. místo se ziskem 18 bodů. Do podzimní části soutěže II. ligy nastupovalo družstvo s vědomím, že konečně bude hrát na nové domácí čtyřdráhové kuželně. Po skončení podzimní části skončilo družstvo s 5 body na 10. místě. Umístění bylo ovlivněno tím, že převážná část utkání byla odehrána na kuželnách soupeřů.družstvo hrálo v sestavě Jiří Zezulka ml., Jiří Zezulka st.,milan Zezulka, Pavel Lužný, Vojtěch Jurníček a Eduard Tomek. Družstvo B hrající krajský přebor pokračovalo v jarní části soutěže ročníku 2005/2006 ve vynikajících výkonech a krajský přebor se ziskem 34 bodů vyhrálo a postoupilo do divize. V podzimní části divizní soutěže mělo béčko raketový vstup, když v první části dokonce vedlo. Po skončení podzimní části se nakonec umístilo s 12. body na 7. místě. Družstvo hrálo převážně v sestavě Milan Dvorský, Milan Kolář, Antonín Vlček, Josef Grulich, Zdeněk Grulich, Zdenek Peč a Jiří Kankovský. Družstvo C hrálo okresní přebor. Po skončení jarní části se umístilo na 5. místě se ziskem 26. bodů. V podzimní části se družstvo umístilo se ziskem 10 bodů na 8. místě. V družstvu se střídali hráči Jiří Kankovský, Zdeněk Grulich, Světlana Tomková, Bořivoj Holubář, Oldřich Pajchl a dorostenci. Družstvo dorostu hrálo v jarní části krajský přebor a po výborných výkonech soutěž vyhrálo a tím si vybojovalo postup do II. ligy. Vzhledem k tomu, že u dorostu došlo ke generační změně a nově postavené mladé družstvo na tuto soutěž hráčsky nemá, bylo znova přihlášeno do krajského přeboru. Za družstvo startují Jiří Šoupal, Jan Sedláček a Lukáš Sedláček. V letní přestávce se oddíl zúčastnil několika turnajů v Olomouci, Prostějově a Šumperku. Také hrál pohár ČKA, kde se probojoval do 3. kola nádstavbové části. Na činnost oddílu také přispěli na věrní sponzoři, především Tomi-Remont Prostějov, Agrop Ptení, ŽPSV Uherský Ostroh, Zahrada Olomouc apod. Kuželna je pronajímána zájemcům z okolí. Oddíl má 30 aktivních členů, z toho je 5 dorostenců, 1 juniorka, 1 junior, 1 žena, 4 seniory a 18 mužů. Oddíl má 3 rozhodčí II. třídy. Člen oddílu Jindřich Kolář byl na valné hromadě ČOV sekce kuželek v Kutné Hoře zvolen do předsednictva tohoto orgánu Nový rok byl zahájen přeborem jednoty jednotlivců všech kategorií na naší nové čtyřdráze na 120 hodů sdružených. Vítězi jednotlivých kategorií se stali: muži-vojtěch Jurníček, senioři Pavel Lužný, junioři- Zdeněk Grulich, juniorky Světlana Tomková, Dorost Eduard Tomek, žáci Michal Kolář, ženy Marcela Jurníčková. Na naší kuželně byl uspořádán přebor okresu jednotlivců a to ve všech Kategoriích. Nejlépe si vedli senioři, když přeborníkem okresu se stal Pavel Lužný a na 3. místě se umístil Milan Dvorský. V kategorii žáků se okresním přeborníkem stal Michal Kolář. V soutěži mužů se na 3. místě umístil Jiří Zezulka, v soutěži juniorů na 2. místě Zdeněk Grulich v soutěži juniorek na 2. místě Světlana Tomková. Všichni postoupili do krajského přeboru. V krajských přeborech jednotlivců se našim hráčům nevedlo a do dalších bojů nepostoupili. V měsíci květnu se na naší kuželně hrál krajský přebor mužů. V roce 2007 měl oddíl v soutěžích pět družstev, z toho 4 družstva dospělých a jedno družstvo dorostu. Družstvo A hrálo II. Ligu. Jarní část odehrálo ve vynikající formě, vyhrálo 8 zápasů a se ziskem 21 bodů obsadilo v konečné tabulce 7. místo. Do podzimní části ročníku 2007/08 nastupovalo družstvo posíleno o Jiřího Kudelu. Po skončení podzimní části se družstvo umístilo se 14 body na 3. místě, se ztrátou 2 bodů na místo první. Družstvo hrálo v sestavě: Jiří Zezulka st. Jiří Zezulka ml., Milan Zezulka, Pavel Lužný, Vojtěch Jurníček, Jiří Kudela a Eduard Tomek. Družstvo B hrálo po postupu divizi. Jarní část soutěže odehrálo se střídavými úspěchy, ale nakonec se jako nováček soutěže umístilo na 8. místě se ziskem 24. bodů V podzimní části ročníku 2007/08 se družstvu přestalo dařit a po podzimní části se umístili se ziskem 8 bodů na posledním místě. Hrálo převážně v sestavě: Milan Dvorský, Zdeněk Peč, Josef Grulich, Zdeněk Grulich, Eduard Tomek, Jiří Kankovský a Milan Kolář. Družstvo C hrálo okresní přebor. Po skončení jarní části ročníku 2006/07 se umístilo se ziskem 26 bodů na 5. místě. V podzimní části soutěže ročníku 2007/08 skončilo na 5. místě se ziskem 14 bodů. Družstvo hrálo v sestavě: Jiří Kankovský, Oldřich Pajchl, Milan Kolář, Antonín Navrátil, Pavel Močár a Jan Sedláček. Družstvo D začíná svoji činnost v okresním přeboru a je složeno z nových začínajících hráčů. Přesto si vedlo poměrně slušně a skončilo na podzim na 10. místě se ziskem 10 bodů. Hrálo v sestavě: Milan Smékal, Světlana Tomková, Radek Grulich, Roman Vybíral, Milan Ševčík a Dušan Pytlíček. Družstvo dorostu hraje krajský přebor a přesto, že bylo sestaveno z nových hráčů se v jarní části umístilo na 4. místě se ziskem 21 bodů. V podzimní části ročníku 2007/08 si vedlo velmi dobře a se ziskem 13 bodů se umístilo na 2. místě. Hrálo v sestavě Jan Sedláček, Lukáš Sedláček, Jiří Šoupal a Michal Kolář. Na začátku září byl náš oddíl pořadatelem přeboru ČOS v kuželkách v kategorii mužů a žen. Přeboru se zúčastnilo celkem 13 družstev z celé ČR. Náš oddíl byl velmi úspěšný, když v soutěži družstev obsadil první dvě místa a v soutěži jednotlivců se stal přeborníkem ČOS náš Milan Kolář a na 3. místě se umístil Pavel Lužný. V kategorii žen se na 23. místě umístila Světlana Tomková. V listopadu se v Kutné Hoře konal přebor ČOS

15 mládeže. Přeborníkem ČOS v kategorii staršího žactva se stal Jiří Šoupal a na 2. místě se umístil Michal Kolář. V kategorii dorostu jednotlivců se umístil Jan Sedláček na 4. místě. V soutěži družstev se družstvo umístilo na 2. místě. V letní přestávce jsme absolvovali několik turnajů a pohár ČKA, kde jsme se probojovali do 3. kola nadstavbové části. Během roku se pracovalo na úpravě nové kuželny (šatny, kantýna) a do provozu byla uvedena stará kuželna pro rekreační sport. Činnost oddílu by byla nemyslitelná bez podpory sponzorů, především Tomi-remont Prostějov, ŽPSV Uherský Ostroh, Pabulum Náměšť na Hané a ostatních nejmenovaných. Oddíl má v současné době 30 aktivních členů. Z toho 3 dorostenci, 2 žáci, 2 juniory, 1 juniorku, 1 ženu a 21 mužů a seniorů. Dále má 3 rozhodčí II.třídy Přebory oddílu vyhráli: muži Jiří Zezulka, senioři Pavel Lužný, junioři Zdeněk Grulich, juniorky- Světlana Tomková, Dorost- Jan Sedláček, žáci Michal Kolář, ženy Marcela Jurníčková.Okresní přebor jednotlivců se hrál na kuželně HKK Olomouc. Zde v soutěži seniorů skončil Jiří Zezulka na 2. místě a Pavel Lužný na 4. místě. V soutěži dorostenců skončil na 2. místě Lukáš Sedláček a na 5. místě Jan Sedláček. Všichni postoupili do krajského přeboru. Krajský přebor seniorů se hrál na naší kuželně a zvítězil Jiří Zezulka a na 4. místě skončil Milan Dvorský. Oba postoupili na mistrovství republiky, kde skončili v druhé polovině startovního pole. V roce 2008 měl oddíl v soutěžích 4 družstva dospělích a 1 družstvo dorostu. Družstvo A hrálo II. Ligu. Jarní část odehrálo ve vynikající formě, když vyhrálo 8 zápasů a v konečné tabulce obsadilo se ziskem 24 bodů 4. místo. Do podzimní části ročníku 2008/09 nastupovalo družstvo oslabeno o Jiřího Kudelu z pracovních důvodů a Jiřího Zezulku ml. Ze zdravotních důvodů. To se projevilo na výkonech a umístění. Po skončení podzimní části se družstvo umístilo se 7 body na 10. místě. Družstvo v roce2008 hrálo převážně v sestavě Jiří Zezulka st. Jiří Zezulka ml, Milan zezulka, Pavel Lužný, Vojtěch Jurníček, Jiří Kudela a Eduard Tomek. Družstvo B hrálo po postupu divizní soutěž. Jarní část odehrálo se střídavými úspěchy, ale nakonec se v soutěži zachránilo. V podzimní části ročníku 2008/09 se družstvu nedařilo, a i přes některé vynikající výsledky se se ziskem 8 bodů umístilo na 11. místě. Družstvo hrálo převážně v sestavě Milan Dvorský, Zdeněk Grulich, Josef Grulich, Zdeněk Peč, Eduard Tomek, Jiří Kankovský a Milan Kolář. Družstvo C hrálo okresní přebor. Po skončení jarní části soutěže se umístilo s 26 body na 5. místě. V podzimní části soutěže ročníku 2008/09 skončilo družstvo na 5. místě se ziskem 11 bodů. Družstvo hrálo převážně v sestavě Jiří Kankovský, Oldřich Pajchl, Milan Kolář, Antonín Navrátil, Pavel Močár a Jan Sedláček. Družstvo D hrálo také okresní přebor. V jarní části se umístilo na konečném 10. místě se ziskem 18 bodův podzimní části 2008/09 to bylo 12. místo. Hrálo v sestavě Milan Smékal, Světlana Tomková, Radek Grulich, Roman Vybíral, Milan Ševčík a Dušan Pytlíček. Družstvo dorostu je účastníkem krajského přeboru. Po skončení jarní části ročníku 07/08 se umístilo na 4. místě se ziskem 21 bodů V podzimní části ročníku 08/09 si vedli velmi dobře a se ziskem 13 bodů byli na 2. místě. Družstvo tvořili Jan Sedláček, Lukáš Sedláček, Jiří Šoupal a Michal Kolář. Na začátku září byl náš oddíl znova pořadatelem pře boru ČOS v kuželkách v kategorii mužů a žen. Přeboru se zúčastnilo 14 družstev z celé ČR. V soutěži družstev jsme zvítězili, rovněž v soutěži jednotlivců se stal přeborníkem ČOS náš Milan Dvorský. V měsíci listopadu se konal v Kutné Hoře přebor ČOS mládeže, kde si naši vedli velmi dobře. V družstvech dorostenců jsme zvítězili a v soutěži jednotlivců se Lukáš Sedláček umístil na 2. místě a Jan Sedláček na 3. místě. V kategorii žáků byl Jiří Šoupal na 3. místě a Michal Kolář na 3. místě. Na činnost oddílu přispívali naši sponzoři a to především Tomi-remont Prostějov, Zahrada Olomouc, ŽPSV Uherský Ostroh a další nejmenovaní. Kuželna je nadále pronajímána zájemcům o sportovní vyžití. Oddíl má 30 aktivních členů, z toho 3 dorostence, 2 žáky, 2 juniory, 1 juniorku, 1 ženu a 21 mužů a seniorů. Má 3 ligové rozhodčí II. Třídy. Hlavní akcí tohoto roku bylo otevření nového dvoudráhového bowlingu, který byl vybudován na bývalé dvoudráhové kuželně. Bowling byl vybudován díky dotaci ze státního rozpočtu, finanční pomoci OÚ Přemyslovice a také stovek brigádnických hodin členů oddílu a jejich příznivců. Je určen především ke komerčnímu účelu pro všechny zájemce z okolí.

16 2009 Nový rok 2009 jsme zahájili výroční schůzí oddílu a následně přeborem jednotlivců všech kategoriií na naší nové čtyřdráhové kuželně. Přebor jednoty byl hrán na 120 hodů sdružených a vítězi v jednotlivých kategoriích se stali: Muži - Zezulka Jiří ml. Senioři - Lužný Pavel Junioři - Grulich Zdeněk Juniorky - Tomková Světlana Dorost - Sedláček Jan Žáci - Kolář Michal Ženy - Jurníčková Marcela Okresní přebor jednotlivců všech kategorií se hrál na kuželně HKK Olomouc. Zde jsme zaznamenali úspěch v soutěži seniorů, když Jiří Zezulka st. Skončil na 3. místě a Pavel Lužný na 4. místě a Milan Dvorský na 5. místě. V soutěži mužů se nejlépe umístil Jiří Kudela na 5. místě. V dorostencích skončil Jan Sedláček na 3. místě, v soutěži juniorů na 4. místě Zdeněk Grulich, v soutěži juniorek skončila na druhém místě Světlana Tomková a v soutěži žáků na 2. místě Michal Kolář. Všichni postoupili do krajského přeboru. Zde byli úspěšní jen naši mladí hráči, když v soutěži juniorů obsadil Zdeněk Grulich 4. místo a v soutěži žáků Michal Kolář 2. místo. Oba postoupili na mistrovství republiky, kde skončili v polovině startovního pole. V soutěži družstev měl náš oddíl 4 družstva dospělých a jedno družstvo dorostu. Družstvo A hrálo II. Ligu. Jarní část odehrálo ve vynikající formě, když vyhrálo 8 zápasů a v konečné tabulce obsadilo se ziskem 24 bodů 4. místo. Do podzimní části ročníku 2009/2010 nastupovalo družstvo oslabeno o Jiřího Kudelu, který přestoupil do Přerova a Jiřího Zezulku ml., který přestoupil do HKK Olomouc. I přesto družstvo odvádělo dobré výkony a po podzimní části se umístilo s 11 body na 8. místědružstvo hrálo v sestavě Zezulka Jiří st., Zezulka Milan, Lužný Pavel, Jurníček Vojtěch, Mrhal Ivo a Stárek Ladislav. Poslední dva k nám přestoupili s TJ Rýmařov. Družstvo B hrálo divizní soutěž. Jarní část odehrálo se střídavými úspěchy, ale nakonec se v soutěži zachránilo a skončilo s 22 body na 9. místě. V podzimní části ročníku 2009/2010 se družstvu nedařilo a po podzimní části se umístilo s 8 body na 14. místě. Družstvo hrálo převážně v sestavě Milan Dvorský, Grulich Zdeněk, Peč Zdeněk, Tomek Eduard, Šoupal Jiří, Sedláček Lukáš. Družstvo C hrálo okresní přebor. Po skončení jarní části ročníku 2008/09 se nakonec umístilo se ziskem 35 bodů na 4. místě. V podzimní části soutěže ročníku 2009/2010 skončilo na 3. místě se ziskem 18 bodů. Hrálo v sestavě Kankovský Jiří, Pajchl Oldřich, Kolář Milan, Navrátil Antonín, Močár Pavel a Sedláček Jan. Družstvo D hrálo rovněž okresní přebor. V jarní části se v konečné tabulce umístilo na 9. místě se ziskem 22 bodů a v podzimní části ročníku 2009/2010 se umístilo na místě 10. s 12 body. Hrálo v sestavě Smékal Milan, Tomková Světlana, Grulich Radek, Vybíral Roman, Ševčík Milan, Sedláček Lukáš a Pytlíček Dušan. Družstvo dorostu hrálo v jarní části krajský přebor a umístilo se v konečné tabulce na 3. místě se ziskem 18 bodů. Vzhledem k reorganizaci dorosteneckých soutěží si tímto vybojovalo postup do II. ligy. V podzimní části ročníku 2009/2010 si vedlo dobře a se ziskem 10 bodů se umístilo na 3. místě. Družstvo tvořili Sedláček Jan, Šoupal Jiří a Kolář Michal. Začátkem září byl náš oddíl pořadatelem přeboru ČOS v kuželkách v kategorii mužů a žen. Přeboru se zúčastnilo 14 družstev z celé ČR a na naše družstvo skončilo na 3. místě za Duchcovem a Kolínem. V soutěži jednotlivců se nejlépe umístil Pavel Lužný na 4. místě. Na přeboru ČOS mládeže, který se konal v Kutné Hoře, skončilo naše družstvo dorostenců na 2. místě za Duchcovem. V soutěži jednotlivců zvítězil v kategorii dorostenců náš Jan Sedláček. Družstvo dorostenců bylo navíc vyhlášeno jako jeden z nejlepších mládežnických družstev prostějovského regionu. Naši činnost nadále podporovali naši tradiční sponzoři jako Tomi-remont Prostějov, Zahrada Olomouc, ŽPSV Uherský Ostroh a jiní nejmenovaní. Náš oddíl má ke konci roku aktivních členů, z toho 3 dorostence, 4 žáky, 3 juniory, 1 juniorku, 1 ženu a 21 mužů a seniorů. Oddíl má 3 ligové rozhodčí II. třídy Nový rok 2010 jsme zahájili výroční schůzí oddílu. Kvůli časové tísni se nekonaly tradiční přebory oddílu a hráči na okresní přebory byli nominováni podle výkonů v soutěži. Bohužel tento formát se nám neosvědčil, protože někteří hráči z kategorie mužů si nominaci nevážili a účast na těchto přeborech odřekli. Přesto náš oddíl bodoval když v kategorii mužů se Milan Zezulka umístil na druhém místě výkonem 554 sražených kuželek, v kraji se mu už tak dobře nevedlo a skončil výkonem 509 na 25 místě, v kategorii seniorů nás reprezentovali 3 hráči a do kraje postoupil Pavel Lužný ze 4 místa výkonem 5O1,tento hráč uspěl i v krajských přeborech kde nahrál 543 a ze 3 místa postoupil na MČR jednotlivců, které se konalo v květnu, výkonem 569 sražených

17 kuželek se umístil na pěkném 17 místě v republice. Do krajských přeborů dále postoupili naši junioři: Tomek Eduard, Sedláček Lukáš a juniorka Tomková Světlana,dále se krajského přeboru účastnil za dorost Šoupal Jiří, za žáky Zatloukal Tomáš. Je jen škoda že z těchto mladých hráčů nikdo dále nepostoupil. Soutěže družstev. V roce 2010 měl náš oddíl v soutěžích celkem 5 družstev, z toho 4 družstva dospělých a jedno družstvo dorostu. Družstvo A hrálo II. ligu mužů. Jarní část soutěže odehrálo ve vynikající formě, když vyhrálo 6 zápasů a v konečné tabulce obsadilo se ziskem 23 bodů páté místo. Do podzimní části ročníku 2010/2011 nastupovalo družstvo v sestavě Zezulka Jiří st., Zezulka Milan, Lužný Pavel, Jurníček Vojtěch, Mrhal Ivo a Stárek Ladislav. V podzimní části ligy se hráčům vůbec nedařilo a se ziskem 6 bodů se umístilo na 11 místě. Družstvo B hrálo divizní soutěž. Jarní část soutěže odehrálo se střídavými úspěchy, ale nakonec se v soutěži zachránilo a skončilo s 17 body na 10 místě. V podzimní části ročníku 2010/2011 se družstvu dařilo, a po podzimní části je se ziskem 18 bodů na 3 místě. Družstvo hrálo převážně v sestavě Dvorský Milan, Grulich Zdeněk, Peč Zdeněk, Tomek Eduard, Šoupal Jiří, Sedláček Jan. Družstvo C hrálo okresní přebor okresu Olomouc. Po skončení jarní části ročníku 2009/2010 se umístilo s 40 body na 2 místě. V podzimní části soutěže ročníku 2010/2011 skončilo na místě sedmém se ziskem 14 bodů. Družstvo hrálo převážně v sestavě Kankovský Jiří, Pajchl Oldřich, Kolář Milan, Navrátil Antonín, Močár Pavel, Jurníčková Marcela Družstvo D hrálo rovněž přebor okresu Olomouc-. V jarní části ročníku 2009/2010 se umístilo na 9. místě se ziskem 27 bodů a v podzimní části ročníku 2010/2011 se umístilo na místě 4. s 18 body. Hrálo převážně v sestavě Smékal Milan, Tomková Světlana, Grulich Radek,Vybíral Roman, Ševčík Milan,, Sedláček Lukáš Družstvo dorostu. Po skončení jarní části ročníku 2009/2010, kdy hrálo 2. Ligu, se umístilo na 3 místě tabulky se ziskem 20 bodů. V podzimní části ročníku 2010/2011 si už tak dobře nevedlo a se ziskem 11 bodů se umístilo na místě pátém. V současné době družstvo tvoří Šoupal Jiří a Kolář Michal a Zatloukal Tomáš. Během roku měli zájem o hraní kuželek další 3 mladí kluci, ale až jsme jim vyřídili průkazky a tito mohli nastupovat v soutěži tak jejich zájem opadl, je to velká škoda jak pro oddíl tak pro ně,protože kuželky jsou dobrý kolektivní sport, při kterém mohou vyniknout i jednotlivci. Na začátku září byl náš oddíl pořadatelem přeboru České obce sokolské v kuželkách v kategorii žen a mužů dospělých. Přeboru se zúčastnilo celkem 10 družstev z celé republiky. Našemu oddílu se nedařilo a v soutěži družstev mužů jsme skončili na 4 a 5. místě. V soutěži jednotlivců se nejlépe umístil Lužný Pavel na 1. místě výkonem 584 sražených kuželek na 120 hodů. Během loňského roku jsme se nezabývali jen činností sportovní. Členové našeho oddílu vypomáhali při zajišťování různých akcí Sokola a též zajišťovali provoz bowlingu. Naše činnost jako každoročně by byla nemyslitelná bez podpory našich sponzorů, především firmy Tomiremont, Zahrada Olomouc, ŽPSV Uherský Ostroh, a ostatních nejmenovaných, za což jim patří poděkování. Naše kuželna je rovněž pronajímána zájemcům o sportovní využití. Náš oddíl má v současné době 32 registrovaných členů, z toho 2 dorostence, 4 žáky (z toho 3 žáci nejsou aktivní) 4 juniory, 1 juniorku,1 ženu a 20 mužů a seniorů. Oddíl má 3 ligové rozhodčí II. Třídy. Závěrem bychom chtěli poděkovat našemu dlouholetému předsedovi, který má velký podíl na úspěších našeho oddílu, a to panu Jindřichu Kolářovi, který se koncem roku vzdal funkce, ale nadále zůstává aktivním členem. Vedení oddílu převzal výbor v čele s Milanem Dvorským. Dále děkujeme všem našim příznivcům, kteří nás chodí v hojném počtu povzbuzovat a pozvat je na naši novou kuželnu za sportem nebo jako diváky Nový rok 2011 jsme zahájili přeborem jednotlivců všech kategorií na naší čtyřdráhové kuželně. Přeborů se zúčastnila většina z našich 32 členů z čehož jsou 4 dorostenci,1 juniorka,4 junioři,1 žena a 22 mužů. Naši hráči se dále účastnili okresních a krajských přeborů jednotlivců, kde největšího úspěchu zaznamenala juniorka Světlana Tomková když ze 2. místa v kraji postoupila na mistrovství ČR, kde se umístila na 12. místě z 32 startujících.

18 Soutěže družstev. V roce 2011 měl náš oddíl v soutěžích celkem 5 družstev, z toho 4 družstva dospělých a jedno družstvo dorostu. Družstvo A hrálo II. ligu mužů. Jarní část soutěže hrálo o záchranu v soutěži, což se podařilo, a v konečné tabulce obsadilo se ziskem 17 bodů deváté místo. V podzimní části ročníku 2011/2012 se družstvu vůbec nedařilo a se ziskem pouhých 6 bodů skončilo na posledním místě a v této pro družstvo kritické situaci bylo ještě oslabeno odchodem krajánků Stárka s Mrhalem do Šumperka a ukončením závodní činnosti Pavla Lužného. Družstvo B hrálo divizní soutěž. Jarní část soutěže odehrálo se střídavými úspěchy, ale nakonec v soutěži skončilo s 27 body na 7 místě. V podzimní části ročníku 2011/2012 se družstvu dařilo hlavně venku a se ziskem 14 bodů skončilo znovu na 7 místě. Družstvo C hrálo okresní přebor okresu Olomouc. Po skončení jarní části ročníku 2010/2011 se umístilo 6. místě. V podzimní části soutěže ročníku 2011/2012 skončilo na 2 místě. Družstvo D hrálo rovněž přebor okresu Olomouc. V jarní části ročníku 2010/2011 se umístilo na 4. místě a v podzimní části ročníku 2011/2012 se umístilo na místě 8. Družstvo dorostu. Po skončení jarní části ročníku 2010/2011, kdy hrálo 2. ligu dorostu, se umístilo na 3 místě tabulky se ziskem 18 bodů. Vzhledem k reorganizaci dorosteneckých soutěží v roce 2011 jsme se rozhodli, že družstvo dorostu už nebudeme nasazovat do dlouhodobé soutěže s tím, že naši dorostenci budou hrát v družstvech dospělých. Právě rok 2011 byl 60. rokem od založení oddílu kuželek v Přemyslovcích. Toto šedesáté výročí oddíl oslavil turnajem 4 družstev za účasti našich hráčů, Pozemstavu Prostějov, Tatranu Litovel a našich přátel z německého Falkenhaineru,kteří u nás strávili celý víkend. Během loňského roku jsme se nezabývali jen činností sportovní. Členové našeho oddílu vypomáhali při zajišťování různých akcí Sokola a též zajišťovali provoz a úklid kuželny a bowlingu, na kterém jsme během měsíce května a června zazdily okna a provedli zateplení a naomitání zdi. Místo oken jsme instalovali ventilátory, čímž došlo k velké úspoře plynu při vytápění tohoto sportoviště, dále jsme dokončili zbudování skladu na místě bývalé staré umývárny. Naše činnost jako každoročně by byla nemyslitelná bez podpory našich sponzorů, především firmy Tomiremont, a ostatních nejmenovaných, za což jim patří poděkování. Naše kuželna je rovněž pronajímána zájemcům o sportovní využití. Závěrem bych chtěl poděkovat všem našim příznivcům, kteří nás chodí v hojném počtu povzbuzovat a pozvat je na naši kuželnu a bowling za sportem, nebo jako diváky Nový rok 2012 jsme zahájili přeborem oddílu jednotlivců všech kategorií na naší čtyřdráhové kuželně. Přeborů se zúčastnila většina z našich 28 členů z čehož jsou 2 žáci, 2 dorostenci,,5 juniorů,2 ženy a 14 mužů a 3 senioři.naši hráči se dále účastnili okresních a krajských přeborů jednotlivců, kde největšího úspěchu zaznamenal Milan Zezulka, který z okresu postoupil do kraje a umístil se na 16 místě z 32 startujících. Soutěže družstev. V roce 2012 měl náš oddíl v soutěžích celkem 5 družstev, z toho 4 družstva dospělých a jedno družstvo dorostu. Družstvo A hrálo 2. ligu a na podzim 3. ligu mužů. Jarní část soutěže hrálo o záchranu ve 2. lize, což se nepodařilo a v konečné tabulce obsadilo se ziskem 8 bodů poslední sestupové místo. V podzimní části ročníku 2012/2013 jsme začali hrát 3 ligu a 8 kol bylo naše družstvo na čele tabulky, do jarní části soutěže postupujeme ze 3 místa. Družstvo B hrálo divizní soutěž. Jarní část soutěže odehrálo se střídavými úspěchy, ale nakonec v soutěži skončilo s 23 body na 10 místě. V podzimní části ročníku 2012/2013 se družstvu dařilo hlavně venku a se ziskem 12 bodů skončilo znovu na 10 místě.

19 Družstvo C hrálo okresní přebor okresu Olomouc. Po skončení jarní části ročníku 2011/2012 se umístilo na 2. místě. V podzimní části soutěže ročníku 2012/2013 skončilo na 9 místě. Družstvo D hrálo rovněž přebor okresu Olomouc-. V jarní části ročníku 2011/2012 se umístilo na 5. místě a v podzimní části ročníku 2012/2013 se umístilo na místě 8. Družstvo dorostu. Naše mladé naděje začali na podzim hrát opět soutěž se svými vrstevníky v Severomoravské regionální soutěži mladých, pod vedením bratra Milana Smékala. A po půlce soutěže jsou zatím na 3 místě. Během loňského roku jsme se nezabývali jen činností sportovní. Členové našeho oddílu vypomáhali při zajišťování různých akcí Sokola a též zajišťovali provoz a úklid kuželny a bowlingu. Naše činnost jako každoročně by byla nemyslitelná bez podpory našich sponzorů, především firmy Tomiremont, a ostatních nejmenovaných, za což jim patří poděkování. Naše kuželna je rovněž pronajímána zájemcům o sportovní využití. Závěrem bych chtěl poděkovat všem našim příznivcům, kteří nás chodí povzbuzovat a pozvat je na naši kuželnu a bowling za sportem, nebo jako diváky Nový rok 2013 jsme zahájili přeborem oddílu jednotlivců všech kategorií na naší čtyřdráhové kuželně. Přeborů se zúčastnila většina z našich 28 členů z čehož jsou 1 žák, 3 dorostenci, 4 junioři, 2 ženy a 14 mužů a 4 senioři. Naši hráči se dále účastnili okresních a krajských přeborů jednotlivců. Soutěže družstev. V roce 2013 měl náš oddíl v soutěžích celkem 5 družstev, z toho 4 družstva dospělých a jedno družstvo dorostu. Družstvo A hrálo 3. ligu mužů. V jarní části ročníku 2012/2013 jsme skončili ve 3 lize na 7 místě, A po podzimní části ročníku 2013/2014 na 9 místě a touto dobou bojují o návrat do 2 ligy. Družstvo B hrálo divizní soutěž. Jarní část soutěže odehrálo se střídavými úspěchy, ale nakonec v soutěži skončilo s 27 body na 7 místě. V podzimní části ročníku 2013/2014 se družstvu moc nedařilo a se ziskem 11 bodů skončilo na 10 místě. Družstvo C hrálo okresní přebor okresu Olomouc. Po skončení jarní části ročníku 2012/2013 se umístilo 9. místě. V podzimní části soutěže ročníku 2013/2014 skončilo na 7 místě. Družstvo D hrálo rovněž přebor okresu Olomouc. V jarní části ročníku 2012/2013 se umístilo na 6. místě a v podzimní části ročníku 2012/2013 se umístilo na místě 14. Družstvo dorostu. Naše mladé naděje hrají soutěž se svými vrstevníky v, Severomoravské regionální soutěži mladých, pod vedením bratra Milana Smékala. A po základní části soutěže jsou ve své skupině na 1 místě.. Během loňského roku jsme se nezabývali jen činností sportovní. Členové našeho oddílu vypomáhali při zajišťování různých akcí Sokola a též zajišťovali provoz a úklid kuželny a bowlingu. Naše činnost jako každoročně by byla nemyslitelná bez podpory našich sponzorů, především firmy Tomiremont, a ostatních nejmenovaných, za což jim patří poděkování. Naše kuželna je rovněž pronajímána zájemcům o sportovní využití. Závěrem bych chtěl poděkovat všem našim příznivcům, kteří nás chodí povzbuzovat a pozvat je na naši kuželnu a bowling za sportem, nebo jako diváky.

20 2014 Nový rok 2014 jsme zahájili přeborem oddílu jednotlivců všech kategorií na naší čtyřdráhové kuželně. Přeborů se zúčastnila většina z našich 28 členů z čehož jsou 2 žáci, 2 dorostenci, 3 junioři, 2 ženy a 14 mužů a 5 seniorů.naši hráči se dále účastnili okresních a krajských přeborů jednotlivců, kde největšího úspěchu zaznamenal Jiří Zezulka, který postoupil až do semifinále mistrovství ČR a umístil se na 28 místě z 48 startujících. Soutěže družstev. V roce 2014 měl náš oddíl v soutěžích celkem 4 družstva, z toho 3 družstva dospělých a jedno družstvo dorostu. Družstvo A vyhrálo 3. ligu a postoupilo zpět do 2. ligy mužů. Jarní část soutěže hrálo ve 3. lize, kde vyhráli 10 utkání v řadě a tuto ligu s přehledem vyhráli. V podzimní části ročníku 2014/2015 jsme začali hrát 2 ligu Družstvo B hrálo divizní soutěž. Jarní část soutěže odehrálo se střídavými úspěchy, ale nakonec v soutěži skončilo s 17 body na 12 místě. V podzimní části ročníku 20124/2015 se družstvu vůbec nedařilo a se ziskem 6 bodů skončilo na posledním 13 místě. Družstvo C hrálo okresní přebor okresu Olomouc. Po skončení jarní části ročníku 2013/2014 se umístilo na 9 místě. V podzimní části soutěže ročníku 2014/2015 skončilo na 11 místě. Družstvo D jsme po skončení soutěžního ročníku 2013/2014 museli zrušit z důvodu nedostatku aktivních hráčů. Družstvo dorostu. Hraje v Severomoravské regionální soutěži mladých, v této soutěži se naši dorostenci mohou poměřit se svými vrstevníky a vedou si velmi dobře, když od začátku soutěže jsou na 1. místě. Během loňského roku jsme se nezabývali jen činností sportovní. Členové našeho oddílu vypomáhali při zajišťování různých akcí Sokola a též zajišťovali provoz a úklid kuželny a bowlingu. Naše činnost jako každoročně by byla nemyslitelná bez podpory našich sponzorů, především firmy Tomiremont, a ostatních nejmenovaných, za což jim patří poděkování. Naše kuželna je rovněž pronajímána zájemcům o sportovní využití. Závěrem bych chtěl poděkovat všem našim příznivcům, kteří nás chodí povzbuzovat a pozvat je na naši kuželnu a bowling za sportem, nebo jako diváky.

ROČENKA TĚLOCVIČNÉ 2009 / 2010 JEDNOTY SOKOL KOLÍN ZPRÁVY Z ODDÍLŮ STATISTIKA K 1. 1. 2010 SPORTOVNÍ GYMNASTIKA BREAKDANCE

ROČENKA TĚLOCVIČNÉ 2009 / 2010 JEDNOTY SOKOL KOLÍN ZPRÁVY Z ODDÍLŮ STATISTIKA K 1. 1. 2010 SPORTOVNÍ GYMNASTIKA BREAKDANCE STATISTIKA K 1. 1. 2010 TJ Sokol Kolín byla založena v roce 1862, tedy před 148 lety. Současná TJ se dělí na 6 oddílů s celkovým počtem 565 aktivních členů. muži ženy dorost žactvo celkem ROČENKA TĚLOCVIČNÉ

Více

V pátek 3. února proběhl na hlucké tvrzi slavnostní galavečer Sportovec města Hluk za rok 2011. Akci pořádala sportovní komise města Hluk,

V pátek 3. února proběhl na hlucké tvrzi slavnostní galavečer Sportovec města Hluk za rok 2011. Akci pořádala sportovní komise města Hluk, V pátek 3. února proběhl na hlucké tvrzi slavnostní galavečer Sportovec města Hluk za rok 2011. Akci pořádala sportovní komise města Hluk, příspěvková organizace Sport Hluk a občanské sdružení TJ Spartak

Více

Mistrovství jednotlivců pro rok 2015 (09. - 10. 01. 2016).

Mistrovství jednotlivců pro rok 2015 (09. - 10. 01. 2016). Mistrovství jednotlivců pro rok 2015 (09. - 10. 01. 2016). Mimo mužů a seniorů jsou ve všech kategoriích počty startujících neomezené. Podmínkou startu na MPK je účast na MDO absolvování celého startu

Více

Výroční zpráva výkonného výboru SK Slavia Jesenice za rok 2014

Výroční zpráva výkonného výboru SK Slavia Jesenice za rok 2014 Výroční zpráva výkonného výboru SK Slavia Jesenice za rok 2014 Výroční zpráva výkonného výboru za rok 2014 1 Obsah Úvod... 3 Základní údaje... 4 Stav hráčské základny... 4 Výkonný výbor... 4 Revizní komise...

Více

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ROSIČKA

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ROSIČKA SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ROSIČKA Obec Rosička se nachází 9 km jihozápadně od okresního města Žďáru nad Sázavou. První písemná zmínka o Rosičce pochází z roku 1356, kdy patřila k panství Polná. Obec byla

Více

Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů Sbor dobrovolných hasičů V sobotu 12. ledna 2013 se v místním pohostinství konala od 16 hod. Výroční valná hromada SDH Lhoty u Potštejna. Za práci s mládeží bylo uděleno Čestné uznání Janu Havlovi, Lukáši

Více

V A L N Á H R O M A D A

V A L N Á H R O M A D A V A L N Á H R O M A D A T ě l o c v i č n é j e d n o t y S O K O L N o v é V e s e l í 5. března 2015 1. Program valné hromady TJ Sokol 2. Zpráva o činnosti TJ za rok 2015 3. Zpráva o hospodaření 4. Plán

Více

Mistrovství jednotlivců pro rok 2015 (03. - 04. 01. 2015).

Mistrovství jednotlivců pro rok 2015 (03. - 04. 01. 2015). Mistrovství jednotlivců pro rok 2015 (03. - 04. 01. 2015). Mimo mužů a seniorů jsou ve všech kategoriích počty startujících neomezené. Podmínkou startu na MPK je účast na MDO absolvování celého startu

Více

ZLATÁ KNIHA OSOBNOSTÍ TURNOVSKÉHO SPORTU

ZLATÁ KNIHA OSOBNOSTÍ TURNOVSKÉHO SPORTU ZLATÁ KNIHA OSOBNOSTÍ TURNOVSKÉHO SPORTU Za rok 2004 Stanislava MRÁZOVÁ, TSC Turnov, Sport pro všechny, in memoriam Dlouholetá obětavá cvičitelka v oddíle Sport pro všechny v Turnově II, kde vedla kolektiv

Více

Zpráva o činnosti Šachového oddílu Hraničář Horní Stropnice rok 2009

Zpráva o činnosti Šachového oddílu Hraničář Horní Stropnice rok 2009 Velikonoční šachový turnaj Nové Hrady 20. 3. 2008 Grand Prix 2007/2008 Horní Stropnice 5. 4. 2008 Novohradská rošáda Nové Hrady 17. 5. 2008 1 Zpráva o činnosti Šachového oddílu Hraničář Horní Stropnice

Více

Zpravodaj obce. Přemyslovice

Zpravodaj obce. Přemyslovice Zpravodaj obce březen 2016 Přemyslovice Informace občanům Parkoviště u obecního úřadu Toto rozšířené parkoviště v zadní části od budovy OÚ slouží k využití zaparkování automobilů občanů, kteří si jdou

Více

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích.

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích. Vážení bratři a setry, vážení hosté. je tady skoro polovina roku roku 2005. Je tedy ten správný čas zhodnotit uplynulý rok, bilancujeme úspěchy i neúspěchy a zamyslet se na rokem letošním. Poslední valná

Více

PŘÍSLOVÍ 1) Řekni mi, co čteš, a já Ti povím, kdo jsi. ( anglické přísloví ) 2) Cizí chyby máme na očích, svoje však za zády. ( arabské přísloví )

PŘÍSLOVÍ 1) Řekni mi, co čteš, a já Ti povím, kdo jsi. ( anglické přísloví ) 2) Cizí chyby máme na očích, svoje však za zády. ( arabské přísloví ) OBSAH : 1. Úvod 5. Sport 2. Informační pelmel 6. Slovo mají čtenáři 3. Zprávy z obecního úřadu 7. Závěr 4. Kultura ÚVODEM Nejkrásnější měsíce v roce skončily, léto je pryč. Děti už zase vytáhly své aktovky

Více

Zápis z jednání Exekutivy Olomouckého krajského svazu házené Olomouc, 15. ledna 2015

Zápis z jednání Exekutivy Olomouckého krajského svazu házené Olomouc, 15. ledna 2015 Zápis z jednání Exekutivy Olomouckého krajského svazu házené Olomouc, 15. ledna 2015 Přítomni: Žůrek Libor, Bajerová Kateřina, Spurný Pavel, Nastoupil Vladimír, Přerovský Martin, Krejčíř Lubomír, Macharáček

Více

V A L N Á H R O M A D A

V A L N Á H R O M A D A V A L N Á H R O M A D A T ě l o c v i č n é j e d n o t y S O K O L N o v é V e s e l í 11. dubna 2014 1. Program valné hromady TJ Sokol 2. Zpráva o činnosti TJ za rok 2013 3. Plán činnosti TJ na rok 2014

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Praha, 5. července 2008 Všeobecná ustanovení 1. Řízení Řídí Výkonný výbor ČKA prostřednictvím své Sportovně technické komise. 2. Pořadatel Pořadatelem každého vzájemného utkání

Více

Z kroniky obce Sedlec rok 1956

Z kroniky obce Sedlec rok 1956 Z kroniky obce Sedlec rok 1956 Z činnosti MNV. Rada MNV: s. František Hynk, předseda MNV s. Marie Pundová, tajemnice MNV s. Jaroslav Svoboda, člen rady Rada MNV zasedala pravidelně jednou týdně a na schůzích

Více

Okresní kolo středních škol v šachu

Okresní kolo středních škol v šachu Okresní kolo středních škol v šachu Kdy? 7. prosinec2015 Kde? SPŠS Vsetín O co šlo? V pondělí dne 7. prosince 2015 se na naší škole uskutečnilo okresní kolo středních škol v šachu. Zprávu o průběhu podal

Více

Rok 2005. Vajrauch Zdeněk, Telecí

Rok 2005. Vajrauch Zdeněk, Telecí 85 Rok 2005 Rok 2005 jsme zahájili znovuobnovením tradice pořádání hasičských plesů. Z důvodu malé kapacity společenského sálu našeho obecního úřadu jsme plesy uspořádali hned dva, a to 29. ledna a 5.

Více

SPORTOVNÍ GYMNASTIKY

SPORTOVNÍ GYMNASTIKY ODDÍL SPORTOVNÍ GYMNASTIKY TJ POZEMSTAV PROSTĚJOV 2003 2007 Ukaž, co umíš prosinec 2006 Uplynulo dalších pět let naší činnosti...a my vám opět předkládáme úspěchy i nezdary našeho oddílu Rok 2003 Výbor

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

TENISKA. Tenisová škola MICHALA JUDY

TENISKA. Tenisová škola MICHALA JUDY Číslo 11 Ročník 2013 TENISKA Tenisová škola MICHALA JUDY Vítám Vás při čtení dalšího čísla našeho časopisu TENISKA. Každé číslo našeho časopisu rozesílám do mnoha emailových schránek a vůbec jsem si neuvědomil,že

Více

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři,

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři, 1/2014 Vážení čtenáři, vítám Vás u prvního letošního čísla našeho Zpravodaje, kterým se Vám snažíme již čtvrtým rokem přinášet informace o dění v obci i místních spolcích. V letošním roce nás kromě jiného

Více

Libuň Nemyčeves 1:0 Kozojedy Nemyčeves 2:1 branku vstřelil Růžička

Libuň Nemyčeves 1:0 Kozojedy Nemyčeves 2:1 branku vstřelil Růžička V roce 1963, v době zimního klidu se v naší obci, mezi sportovně založenými občany stále více hovořilo o možnostech a nutnosti založit při Tělovýchovné jednotě Sokol oddíl kopané. Již v této době činí

Více

Pravidla kuželkářského sportu

Pravidla kuželkářského sportu Sportovně technické předpisy kuželkářského sportu Pravidla kuželkářského sportu Část první Všeobecná ustanovení Čl. 1 Pojem pravidel (1) Pravidla kuželkářského sportu jsou souhrn ustanovení, jimiž Česká

Více

Školní rok 2012-2013. - Škola pokračovala v realizaci řady grantů. Projekt UNIV 2, UNIV 3. Rozvoj dalšího vzdělávání v oblasti dílčích kvalifikací

Školní rok 2012-2013. - Škola pokračovala v realizaci řady grantů. Projekt UNIV 2, UNIV 3. Rozvoj dalšího vzdělávání v oblasti dílčích kvalifikací Školní rok 2012-2013 - v únoru 2013 byla Českou školní inspekcí provedena komplexní inspekční kontrola. Ve všech sled - Škola pokračovala v realizaci řady grantů Projekt UNIV 2, UNIV 3 Rozvoj dalšího vzdělávání

Více

P R O P O Z I C E Z I M N Í C H H A L O V Ý C H P O H Á R Ů

P R O P O Z I C E Z I M N Í C H H A L O V Ý C H P O H Á R Ů P R O P O Z I C E Z I M N Í C H H A L O V Ý C H P O H Á R Ů JIHOMORAVSKÉ OBLASTI 2 0 1 4 2 0 1 5 A. V Š E O B E C N Á U S T A N O V E N Í 1. Vypsané soutěže Jihomoravská oblastní soutěžní komise Svazu

Více

Vzdělavatelský odbor ČOS. soutěž pro mládež. Naše sokolovna. Rok sokolské architektury. Sokolský hrad. Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice

Vzdělavatelský odbor ČOS. soutěž pro mládež. Naše sokolovna. Rok sokolské architektury. Sokolský hrad. Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice Vzdělavatelský odbor ČOS soutěž pro mládež Naše sokolovna Rok sokolské architektury Sokolský hrad Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice Tovačovského sady 80, 676 02 Moravské Budějovice Sokolská

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2007. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2007.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2007. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2007. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2007 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2007. Zpráva začíná stavem naší

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

2010 Vicemistr ČR v kategorii dospělých Česká korfbalová extraliga

2010 Vicemistr ČR v kategorii dospělých Česká korfbalová extraliga Vážená paní, vážený pane, dovolujeme si Vás oslovit jménem korfbalového týmu KORFBAL KLUB BRNO, který patří mezi nejstarší, největší a nejúspěšnější korfbalové oddíly v České republice. Rádi bychom Vám

Více

Zpráva o činnosti Atletického klubu AHA Vyškov v roce 2015

Zpráva o činnosti Atletického klubu AHA Vyškov v roce 2015 Atletický klub AHA Vyškov, z. s., Tyršova 694/15B, 682 01 Vyškov Předměstí, E-mail:jm.aha@atlas.cz Zpráva o činnosti Atletického klubu AHA Vyškov v roce 2015 A. Tréninkový proces www.ahavyskov.cz A. Tréninkový

Více

Historie TV a sportu. Seminární práce. Historie SKOB Zlín. Krejčí Lukáš

Historie TV a sportu. Seminární práce. Historie SKOB Zlín. Krejčí Lukáš Historie TV a sportu Seminární práce Historie SKOB Zlín Krejčí Lukáš TV+GEO 4.12.2010 Poděkování: Rád bych poděkoval panu Janu Žemlíkovi za poskytnutí spousty materiálů, fotek a vlastních zážitku pro zhotovení

Více

Ledeč nad Sázavou SK Slavoj Polná 10:8 Vaněk Radim 3,5 Šejstal Adolf 2,5 Hladík Jiří 1,5 Krčál Petr 0,5

Ledeč nad Sázavou SK Slavoj Polná 10:8 Vaněk Radim 3,5 Šejstal Adolf 2,5 Hladík Jiří 1,5 Krčál Petr 0,5 SPORT VOLEBJAL Výsledky - Ženy KP I.třídy tabulka 06/07 P Družstvo Ut. V P sety B. 1. Humpolec 28 23 5 74 26 51 2. Polná 28 23 5 74 28 51 3. Třebíč 28 19 9 67 45 47 4. Pelhřimov 28 12 16 48 55 40 5. Dobronín

Více

Soutěžní ročník 1983 / 1984

Soutěžní ročník 1983 / 1984 POOHLÉDNUTÍ DO MATERIÁLŮ Z HISTORIE SOUTĚŽÍ V POŠUMAVÍ PŘED PŘED ROKEM 1989 Soutěžní ročník 1983 / 1984 BOHATÁ HISTORIE FOTBALU PŘED ROKEM 1989 V POŠUMAVÍ POSTRÁDÁ ŠIRŠÍ A KOMPLETNĚJŠÍ DOKUMENTACI. V PŘEVÁŽNÉ

Více

žádost o finanční příspěvek z rozpočtu MC Brno-Zidenice na rok 2014 na sociální činnost a v rámci programu podpory kultury, mládeže a sportu

žádost o finanční příspěvek z rozpočtu MC Brno-Zidenice na rok 2014 na sociální činnost a v rámci programu podpory kultury, mládeže a sportu žádost o finanční příspěvek z rozpočtu MC Brno-Zidenice na rok 2014 na sociální činnost a v rámci programu podpory kultury, mládeže a sportu UnC Brno-Zidenice Doručeno: 24.02.2014 BZID 02381/14 libiy:!

Více

Gymnastický klub Šumperk pořádá

Gymnastický klub Šumperk pořádá Gymnastický klub Šumperk pořádá ve dnech 1. - 2. listopadu 2014 40. ROČNÍK MEMORIÁLU RUDOLFA PAULY A OLDŘICHA ŠIŠKY RUDOLF PAULA 15.12. 1919-3. 9. 1971 předseda okresního svazu SG, člen předsednictva ústředního

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Praha, 7. dubna 2012 Všeobecná ustanovení 1. Řízení Řídí Výkonný výbor ČKA prostřednictvím své Sportovně technické komise. 2. Pořadatel Pořadatelem každého vzájemného utkání

Více

Hodnotící zpráva ČRS MO Frýdlant nad Ostravicí za rok 2011. Členská schůze konaná dne 1. 4. 2012 na Ostravici.

Hodnotící zpráva ČRS MO Frýdlant nad Ostravicí za rok 2011. Členská schůze konaná dne 1. 4. 2012 na Ostravici. Hodnotící zpráva ČRS MO Frýdlant nad Ostravicí za rok 2011 Členská schůze konaná dne 1. 4. 2012 na Ostravici. Vážené dámy, pánové, milí hosté, přátelé rybáři. Setkáváme se opět po roce na naší výroční

Více

Radek SELCER, Zdena PEŠATOVÁ, Robert SZYMECZEK, Viktor POLÁŠEK a Michaela DOLEŽELOVÁ Mistry ČR

Radek SELCER, Zdena PEŠATOVÁ, Robert SZYMECZEK, Viktor POLÁŠEK a Michaela DOLEŽELOVÁ Mistry ČR Radek SELCER, Zdena PEŠATOVÁ, Robert SZYMECZEK, Viktor POLÁŠEK a Michaela DOLEŽELOVÁ Mistry ČR Pozornost lyžařských fanoušků se o uplynulém víkendu - 9. a 10. března 2013 upnula do harrachovského skokanského

Více

Rybářský kroužek CYPRINUS CARPIO KOJETÍN

Rybářský kroužek CYPRINUS CARPIO KOJETÍN 2012 Rybářský kroužek CYPRINUS CARPIO KOJETÍN Slavomír Ruman vedoucí rybářského kroužku Dům dětí a mládeže Kojetín MO ČRS Tovačov 7. 1. 2012 11111 Zpráva o činnosti rybářského kroužku,,cyprinus Carpio

Více

Komise rozhodčích a delegátů Olomouckého krajského fotbalového svazu

Komise rozhodčích a delegátů Olomouckého krajského fotbalového svazu Komise rozhodčích a delegátů Olomouckého krajského fotbalového svazu Zápis Komise rozhodčích a delegátů O-KFS č. 5/2016 Přítomni: Hosté: Omluveni : Mgr. Radek Seidl, Vladimír Boček, Jiří Balcárek, Stanislav

Více

Pravidla kuželkářského sportu

Pravidla kuželkářského sportu Sportovně technické předpisy kuželkářského sportu Pravidla kuželkářského sportu Část první Všeobecná ustanovení Čl. 1 Pojem pravidel (1) Pravidla kuželkářského sportu jsou souhrn ustanovení, jimiž Česká

Více

Výroční zpráva sportovní gymnastika kluci 2011

Výroční zpráva sportovní gymnastika kluci 2011 Výroční zpráva sportovní gymnastika kluci 2011 Vánoční oddílový pohár 2011 http://www.zs-husova.tabor.cz/webg/ 1 Hodnocení roku V roce 2011 cvičilo 40 žáků a 8 trenérů. Největší část žlenské základny tvoří

Více

K jednotlivým bodům shora uvedeného programu:

K jednotlivým bodům shora uvedeného programu: Z á p i s z valné hromady Západočeského badmintonového svazu, o.s. konané 3. června 2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Přítomni: zástupci

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚSTŘEDNÍ OSBORNÉ RADY MLÁDEŽE ZA ROK 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚSTŘEDNÍ OSBORNÉ RADY MLÁDEŽE ZA ROK 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚSTŘEDNÍ OSBORNÉ RADY MLÁDEŽE ZA ROK 2015 V roce 2015 bylo ve Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska registrováno 54 794 dětí a mládeže ve věku 3 18 let. Zajímavý je rovněž ukazatel zapojení

Více

Informace o klubu najdete na WWW.SKLISEN.COM. MISTROVSKÉ UTKÁNÍ DIVIZE SK. D 16. KOLO, 15.3. 2008, 14:30 hod. proti

Informace o klubu najdete na WWW.SKLISEN.COM. MISTROVSKÉ UTKÁNÍ DIVIZE SK. D 16. KOLO, 15.3. 2008, 14:30 hod. proti SK LÍŠEŇ Informace o klubu najdete na WWW.SKLISEN.COM MISTROVSKÉ UTKÁNÍ DIVIZE SK. D 16. KOLO, 15.3. 2008, 14:30 hod. SK LÍŠEŇ proti ČAFC Židenice ROZHODČÍ: Pojezný Asistenti: Reich, Fridrichovský DELEGÁT:

Více

Viktoria Plzeň SK Hlavice

Viktoria Plzeň SK Hlavice TJ SOKOL MĚSTO TOUŠKOV Sportovní zpravodaj 9.6.2012 Cena zpravodaje 30Kč Vážení fotbaloví fanoušci, Předně se omlouváme, že v minulém kole jste nemohli dostat náš Zpravodaj, ale z časových důvodů ho nebylo

Více

8. ROZPIS KRAJSKÉHO PŘEBORU MLÁDEŽE 2007 / 2008

8. ROZPIS KRAJSKÉHO PŘEBORU MLÁDEŽE 2007 / 2008 8. ROZPIS KRAJSKÉHO PŘEBORU MLÁDEŽE 2007 / 2008 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Řízení soutěží: Komise mládeže Krajského výboru ČVS Ivana Müllerová, U Lesíka 616, 468 41 Tanvald TZ: 483 394 660, TB: 483 394 943,

Více

Mistrovství České republiky družstev mužů, žen a mládeže neslyšících Mistrovství České republiky jednotlivců mužů, žen a mládeže

Mistrovství České republiky družstev mužů, žen a mládeže neslyšících Mistrovství České republiky jednotlivců mužů, žen a mládeže Mistrovství České republiky družstev mužů, žen a mládeže neslyšících Mistrovství České republiky jednotlivců mužů, žen a mládeže ve stolním tenise dne 4. března 05 v Brně V sobotu 4. března 05 se konal

Více

Pamětní list u příležitosti oslav výročí 80 let kopané v obci Tlumačov 2.července 2011

Pamětní list u příležitosti oslav výročí 80 let kopané v obci Tlumačov 2.července 2011 Pamětní list u příležitosti oslav výročí 80 let kopané v obci Tlumačov 2.července 2011 " Zakoupeny dresy, modré jako obloha, hraje se divadlo a tak tito hoši jsou prvými zakladateli sportu v Tlumačově...

Více

ROK 1977. Úvod. Správa obce. Obyvatelé. Hospodaření MNV. Výhledový plán

ROK 1977. Úvod. Správa obce. Obyvatelé. Hospodaření MNV. Výhledový plán ROK 1977 Úvod Partyzánská obec Prostřední Bečva má bohatou minulost. Její zrod se datuje první polovinou XVII. století (1635). Tvrdý život valašského lidu neubral nic na povaze a pracovitosti nynějších

Více

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SVĚTLÁ HORA ODDÍL FOTBAL www.tjsvetlahora.cz

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SVĚTLÁ HORA ODDÍL FOTBAL www.tjsvetlahora.cz SOBOTA 26.10.2013 Ročník 9. číslo 11. OKRESNÍ PŘEBOR FA ČR Při OFS BRUNTÁL Soutěžní ročník 2013/2014 TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SVĚTLÁ HORA ODDÍL FOTBAL www.tjsvetlahora.cz SOBOTA 26.10.2013 Delegace rozhodčích

Více

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ SMĚRNICE

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ SMĚRNICE ČESKÝ SVAZ CYKLISTIKY SPORTOVNĚ TECHNICKÉ SMĚRNICE SÁLOVÉ CYKLISTIKY KOLOVÁ Platnost od: 1.1.2013 O B S A H: DISCIPLÍNY SÁLOVÉ CYKLISTIKY KOLOVÉ... 3 1. KOLOVÁ ELITE... 4 ELITE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY...

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

Kronika obce Sytno 2012

Kronika obce Sytno 2012 Kronika obce Sytno 2012 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace 1.1 Významná životní výročí 85 let Zdvořanová Marie (č.p.55 ) 75 let Bouzková Vlasta (č.p.55 ) 70 let Hanzalová Jaroslava (č.p.30),palmová Anna

Více

OHLÉDNUTÍ ZA PRÁVĚ KONČÍCÍM VOLEBNÍM OBDOBÍM

OHLÉDNUTÍ ZA PRÁVĚ KONČÍCÍM VOLEBNÍM OBDOBÍM OHLÉDNUTÍ ZA PRÁVĚ KONČÍCÍM VOLEBNÍM OBDOBÍM ROK 2002 20. a 21. října 2006 proběhnou v naší obci volby do zastupitelstva obce. Jaké bylo volební období 2002 2006? Co jsme v tomto období čtyř let udělali

Více

Královéhradecký krajský kuželkářský svaz

Královéhradecký krajský kuželkářský svaz Rozpis Mistrovství Královéhradeckého kraje jednotlivců 2016 Královéhradecký krajský kuželkářský svaz Předseda STK VV KKKS Jaroslav Dyntera Kategorie: Místo konání: Muži Rychnov n. Kn. Datum: 30. leden

Více

Zpráva pro VVH za rok 2011 konaná 9.12. 2011

Zpráva pro VVH za rok 2011 konaná 9.12. 2011 Zpráva pro VVH za rok 2011 konaná 9.12. 2011 Sestry a bratři, vážení hosté, S blížícím se koncem roku, ve kterém náš sbor slaví 115 let od svého založení, jsme se sešli, abychom vyhodnotili naši práci

Více

Krátký fotbalový zpravodaj č. 8

Krátký fotbalový zpravodaj č. 8 Krátký fotbalový zpravodaj č. 8 Vážení sportovní přátelé, zima už se pomalu chýlí ke konci. Opět tedy nastává čas pro druhou část fotbalové sezóny 2011/2012. Všechna naše mužstva už od ledna započala s

Více

Mistrovství jednotlivců pro rok 2013 (26. 27. 01. 2013).

Mistrovství jednotlivců pro rok 2013 (26. 27. 01. 2013). Mistrovství jednotlivců pro rok 2013 (26. 27. 01. 2013). Mimo mužů a seniorů jsou ve všech kategoriích počty startujících neomezené. Podmínkou startu na MPK je účast na MDO absolvování celého startu 60/100/120

Více

Rok 2012 vydáno dne 30.6.2012 èíslo 2

Rok 2012 vydáno dne 30.6.2012 èíslo 2 OBECNÍ ZPRAVODAJ Kratonohy Rok 2012 MichnovkA vydáno dne 30.6.2012 èíslo 2 Vážení spoluobèané, ve druhém letošním zpravodaji se pokusím struènì popsat vše podstatné, co se v naší obci událo. Snažíme se

Více

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Vážené sestry, vážení bratři, milí vzácní hosté, rok s rokem se sešel a opět jsme tu, abychom zhodnotili, co se povedlo či nepovedlo, v čem bychom se mohli

Více

Podmínky soutěže Vesnice roku 2009 (dále jen podmínky )

Podmínky soutěže Vesnice roku 2009 (dále jen podmínky ) Podmínky soutěže Vesnice roku 2009 (dále jen podmínky ) Cílem soutěže Vesnice roku 2009 v Programu obnovy venkova (dále jen soutěž ) je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého

Více

1. C na škole v přírodě I přes velice chladné a deštivé počasí jsme si naši první

1. C na škole v přírodě I přes velice chladné a deštivé počasí jsme si naši první 1. C na škole v přírodě I přes velice chladné a deštivé počasí jsme si naši první společnou školu v přírodě v Jizbici pod Blaníkem velice užili. Velký dík patří naší vychovatelce Terezce a ostatním instruktorům,

Více

Město Touškov Tlumačov

Město Touškov Tlumačov TJ SOKOL MĚSTO TOUŠKOV Sportovní zpravodaj 31.8.2014 Cena zpravodaje 30 Kč Vážení fotbaloví fanoušci, Vítáme Vás na prvním mistrovském zápase v nové sezóně 2014/2015 v domácím prostředí. Po nevydařené

Více

Číslo 10 Ročník 2013 TENISKA Tenisová škola MICHALA JUDY

Číslo 10 Ročník 2013 TENISKA Tenisová škola MICHALA JUDY Číslo 10 Ročník 2013 TENISKA Tenisová škola MICHALA JUDY Jarní část tenisové sezóny je v plném proudu a ke slovu přišly soutěže družstev. Bývaly časy, kdy jsem se na tuto část tenisové sezóny velmi těšil.

Více

KUŽELKY - krajský přebor, sk. B. zpravodaj č. 14

KUŽELKY - krajský přebor, sk. B. zpravodaj č. 14 KUŽELKY - krajský přebor, sk. B. zpravodaj č. 14 8.2.2014 - M.Schoř TJ SK Verneřice - ASK Lovosice 3:5 2389-2468 (6:6) 08.02. KK Hvězda Trnovany C - TJ Kovostroj Děčín B 6:2 2562-2435 (7,5:4,5) 07.02.

Více

Usnesení výroční členské schůze 25. 4. 2016 str. 1 / 7. Bytové družstvo KA135, Káranská 376/5, Praha 108, konaná dne 25. 4. 2016.

Usnesení výroční členské schůze 25. 4. 2016 str. 1 / 7. Bytové družstvo KA135, Káranská 376/5, Praha 108, konaná dne 25. 4. 2016. Usnesení výroční členské schůze 25. 4. 2016 str. 1 / 7 V ý r o č n í č l e n s k á s c h ů z e Bytové družstvo KA135, Káranská 376/5, Praha 108, konaná dne 25. 4. 2016 Usnesení Výroční členská schůze bere

Více

Historie v kostce. Z historie obce Trstěnice

Historie v kostce. Z historie obce Trstěnice Historie v kostce Z historie obce Trstěnice Obec Trstěnice leží vzdušnou čarou 4 km jihozápadně od Mariánských Lázní, v nadmořské výšce 550, na hlavní silnici E 21 spojující města Cheb a Plzeň. První písemná

Více

Město Touškov - Nýřany

Město Touškov - Nýřany TJ SOKOL MĚSTO TOUŠKOV Sportovní zpravodaj Vydání č. 11 20.5.2005 Cena zpravodaje Cena zpravodaje vč. vstupu 15 Kč 25 Kč Vážený fotbalový fanoušku, vítáme tě na dalším domácím utkání. Minulý týden jsme

Více

Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů Sbor dobrovolných hasičů V neděli 24. ledna 2010 se v místním pohostinství konala od 16 hod. Výroční valná hromada SDH Lhoty u Potštejna. Byl zde zvolen nový výbor - starostou lhoteckého sboru byl opět

Více

Vrcholné soutěže dospělých 2014/2015

Vrcholné soutěže dospělých 2014/2015 V Praze dne 29. 5. 2014 Vrcholné soutěže dospělých 2014/2015 1. a 2. liga mužů 1. a 2. liga žen P R O P O Z I C E, Zátopkova 100/2, P.O.Box 40, 160 17 Praha 6, IČ: 539 929, sekretář: Petr Holý tel.:+420

Více

Dne 6. ledna 2008 ve 14.00 hodin se bude konat v kostele sv. Jiljí v Úsově Vánoční koncert smíšeného pěveckého sboru Carmen

Dne 6. ledna 2008 ve 14.00 hodin se bude konat v kostele sv. Jiljí v Úsově Vánoční koncert smíšeného pěveckého sboru Carmen e.č. MK ČR A 10345 Vydal: Městský úřad Úsov Dne: 20. 12. 2007 6/2007 Vážení a milí spoluobčané, považuji za velkou čest Vám už podruhé popřát na prahu nového roku všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí,

Více

Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů Sbor dobrovolných hasičů Starostou lhoteckého sboru byl v roce 2008 Milan Dědek, velitelem Václav Morávek, náměstkem starosty Jan Růžička, jednatelem Josef Kurka, hospodářem Jiří Fibikar, revizorem Libor

Více

SOUTÌŽNÍ ØÁD FOTBALU. Mistrovské soutìže dospìlých. Základní ustanovení. Rozpisy soutìží a termínové listiny. Výklad nìkterých pojmù.

SOUTÌŽNÍ ØÁD FOTBALU. Mistrovské soutìže dospìlých. Základní ustanovení. Rozpisy soutìží a termínové listiny. Výklad nìkterých pojmù. SOUTÌŽNÍ ØÁD FOTBALU Mistrovské soutìže dospìlých Èlánek 3 Základní ustanovení Èlánek 1 1. Soutìžní øád fotbalu (dále jen soutìžní øád ) stanoví základní podmínky organizace fotbalových soutìží poøádaných

Více

Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co

Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co připravujeme. Po vyřešení problémů s výkupem pozemků bylo

Více

Královéhradecký krajský kuželkářský svaz Pardubický krajský kuželkářský svaz ROZPIS. 6. ročník 2013-2014

Královéhradecký krajský kuželkářský svaz Pardubický krajský kuželkářský svaz ROZPIS. 6. ročník 2013-2014 Královéhradecký krajský kuželkářský svaz Pardubický krajský kuželkářský svaz ROZPIS Východočeského poháru mládeže 6. ročník 2013-2014 Sportovně technická komise KKKS a PKKS Ústí nad Orlicí 6. září 2013

Více

TERMÍNOVKA 2016 Atletického klubu AHA Vyškov, z. s.

TERMÍNOVKA 2016 Atletického klubu AHA Vyškov, z. s. Ú N O R LEDEN TERMÍNOVKA 2016 Atletického klubu AHA Vyškov, z. s. Měsíc Datum Pořádáme Akce mimo Vyškov 2.1.2016 Župní přebor ve skoku o tyči - Opava 9.,10.1.2016 Slezská laťka (Opava) 11.1.2016 Akademické

Více

Město Touškov Černice

Město Touškov Černice TJ SOKOL MĚSTO TOUŠKOV Sportovní zpravodaj 11.8.2012 Cena zpravodaje 30 Kč Vážení fotbaloví fanoušci, Vítáme Vás na prvním mistrovském zápase v domácím prostředí. Po nevydařené minulé sezóně, kdy jsme

Více

Rok 1973. * Počátky 46 27 Prostý 2 1 Horní Vilímeč 1 2 Vesce 1 3 Stojčín 2 3 Heřmaneč - 1 Léskovec - 1. Celkem 52 38. Místní hospodářství

Rok 1973. * Počátky 46 27 Prostý 2 1 Horní Vilímeč 1 2 Vesce 1 3 Stojčín 2 3 Heřmaneč - 1 Léskovec - 1. Celkem 52 38. Místní hospodářství Rok 1973 Sňatky, narození, úmrtí. V roce 1973 bylo na MěNV uzavřeno 14 sňatků. Jedenácti místním občanům vystavilo matriční oddělení delegace ke sňatkům v jiných matričních obvodech. V městské matrice

Více

VESECKÝ. zpravodaj 2015-2016. TJ Slovan Vesec - badmintonový oddíl - B A D M I N TO N. www.badmintonvesec.cz

VESECKÝ. zpravodaj 2015-2016. TJ Slovan Vesec - badmintonový oddíl - B A D M I N TO N. www.badmintonvesec.cz VESECKÝ zpravodaj 2015-2016 TJ Slovan Vesec - badmintonový oddíl Adresa: Česká ul. 374, Liberec 25, 463 12 IČO: 46744681 Číslo účtu: 0980720379/0800 Email: info@badmintonvesec.cz, www.badmintonvesec.cz

Více

Zápis ze schůze Správní rady SC Kolín č. 35/2012

Zápis ze schůze Správní rady SC Kolín č. 35/2012 Zápis ze schůze Správní rady SC Kolín č. 35/2012 Správní rada SC Kolín (dále SR SC) se sešla v tomto složení: Přítomni: Jindra A., Nedbal V., Ing. Franc O., Ing. Bydžovský B., Hušek M. Hosté : Krejčíková

Více

Pravidla kuželkářského sportu

Pravidla kuželkářského sportu _ Pravidla kuželkářského sportu Pravidla kuželkářského sportu Čl. 1 Všeobecná ustanovení 1.1 Pojem pravidel Pravidla kuželkářského sportu jsou souhrn ustanovení, jimiž Česká kuželkářská asociace řídí v

Více

Dvouměsíčník pro Chyňavu, Malé Přílepy, Libečov, Podkozí a Lhotku u Berouna. Stalo se. Veliký úspěch Dušana Plodra v Austrálii

Dvouměsíčník pro Chyňavu, Malé Přílepy, Libečov, Podkozí a Lhotku u Berouna. Stalo se. Veliký úspěch Dušana Plodra v Austrálii Chyňavský zpravodaj 5/2012 Výtisk zdarma Dvouměsíčník pro Chyňavu, Malé Přílepy, Libečov, Podkozí a Lhotku u Berouna Vážení spoluobčané, Stalo se Veliký úspěch Dušana Plodra v Austrálii dovolte mi, abych

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Oblastní inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže, Žatec, Obránců míru 638

Česká republika Česká školní inspekce. Oblastní inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže, Žatec, Obránců míru 638 Česká republika Česká školní inspekce Oblastní inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Dům dětí a mládeže, Žatec, Obránců míru 638 Obránců míru 638, 438 01 Žatec Identifikátor školy: 600 029

Více

50 let. oddílu gymnastiky a trampolín v Litoměřicích Pokraticích

50 let. oddílu gymnastiky a trampolín v Litoměřicích Pokraticích 50 let oddílu gymnastiky a trampolín v Litoměřicích Pokraticích U příležitosti setkání na Kolibě v Litoměřicích 10. října 2014 1 Ohlédnutí za 50 lety existence oddílu gymnastiky a trampolín v Litoměřicích-Pokraticích

Více

ZPRAVODAJ Východočeské divize. Výsledek 16. kola : Výsledky 17. kola :

ZPRAVODAJ Východočeské divize. Výsledek 16. kola : Výsledky 17. kola : ZPRAVODAJ Východočeské divize Ročník 2014/15 Číslo : 17 Trutnov 07.02.2015 Dalších 6 pětistovek tentokrát ve Vrchlabí, Rychnově a ve Vysokém Mýtě. Nejlepšího výkonu dosáhl Oldřich Motyčka a sice 516 sražených

Více

Z á p i s ZK č. 2/2015

Z á p i s ZK č. 2/2015 Z á p i s ZK č. 2/2015 z podzimní Zemské konference Moravskoslezského zemského spolku chovatelů poštovních holubů konané dne 30.10.2015 od 17.00 hod v Olomouci, hotel Hesperia Přítomni: předsedové nebo

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

Výroční zpráva. za rok 2014. Centrum pro rodinný život

Výroční zpráva. za rok 2014. Centrum pro rodinný život Výroční zpráva za rok 2014 Centrum pro rodinný život Obsah O nás... 3 Programy v roce 2014 Programy pro rodiny... 4 Programy pro ženy a pro muže... 5 Programy pro mladé a snoubence... 6 Programy pro seniory...

Více

ZÁPIS. Výroční valná hromada 01/11

ZÁPIS. Výroční valná hromada 01/11 Strana 1 /5 Program: 1) Zpráva o čínnosti SDH Cerhenice v roce 2010 2) Zpráva pokladní 3) Zpráva revizní 4) Zpráva z činnosti mládeže 5) Plán práce na letošní rok 2011 6) Rozpočet SDH 7) Přijmutí nových

Více

Technická ustanovení: platná pro všechny kategorie

Technická ustanovení: platná pro všechny kategorie Regionální kuželkářský svaz Náchod Hradec Králové R O Z P I S mistrovství jednotlivců pro rok 2009 Technická ustanovení: platná pro všechny kategorie Předpis : Podmínka účasti : Námitky : Různé : Hraje

Více

Zpráva o činnosti odboru KČT VHT TJ Spartak Přerov za rok 2007. 8.1.2008 KČT VHT TJ Spartak Přerov 1

Zpráva o činnosti odboru KČT VHT TJ Spartak Přerov za rok 2007. 8.1.2008 KČT VHT TJ Spartak Přerov 1 Zpráva o činnosti odboru KČT VHT TJ Spartak Přerov za rok 2007 8.1.2008 KČT VHT TJ Spartak Přerov 1 Akce 2007 V roce 2007 uspořádal odbor 37 akcí vysokohorské, pěší, cyklo, lyžařské a vodní turistiky (1),

Více

Číslo 35., říjen 2015. Starosta obce informuje:

Číslo 35., říjen 2015. Starosta obce informuje: Číslo 35., říjen 2015 Starosta obce informuje: Vážení občané, zdravím Vás jménem Zastupitelstva obce Chudčice i jménem svým. Ve 34. čísle našeho zpravodaje jsem Vás informoval o záměru obce realizovat

Více

TC Dvůr Králové nad Labem

TC Dvůr Králové nad Labem TENNIS CLUB Dvůr Králové 17. listopadu 485 544 01 Dvůr Králové nad Labem email tcdk@.cz TC Dvůr Králové nad Labem 1 TENNIS CLUB Dvůr Králové 17. listopadu 485 544 01 Dvůr Králové nad Labem email tcdk@.cz

Více

ZLÍNSKÝ KRAJSKÝ SVAZ HÁZENÉ (ZKSH)

ZLÍNSKÝ KRAJSKÝ SVAZ HÁZENÉ (ZKSH) ZLÍNSKÝ KRAJSKÝ SVAZ HÁZENÉ (ZKSH) KRAJSKÝCH SOUTĚŽÍ ZKSH PODZIM 2015 soutěžní ročník 2015-2016 ZLÍN SRPEN 2015 1 ZLÍNSKÝ KRAJSKÝ SVAZ HÁZENÉ Sportovní hala Euronics, U Zimního stadionu 4286, 760 01 Zlín

Více

PROPOZICE. České Amatérské Bowlingové Ligy ABL

PROPOZICE. České Amatérské Bowlingové Ligy ABL PROPOZICE České Amatérské Bowlingové Ligy ABL 9.ročník podzim 2008 1. Pořadatel soutěže SILVER LANE PRODUCTION s.r.o. Cukrovarnická 30, 162 00 Praha 6 Ořechovka Tel : 608-862698, E-mail : info@bowlingweb.cz

Více

č.03 Ročník 2014-2015 4.října 2014

č.03 Ročník 2014-2015 4.října 2014 č.03 Ročník 2014-2015 4.října 2014 V prvních třech kolech našich soutěží se několikrát stalo, že Zápis o utkání nebyl zaslán v příslušném formátu xls., ale místo toho v novějším formátu xlsx. Vše je sice

Více

TJ Sokol Duchcov B 2593 2:6 2634 TJ Bižuterie Jablonec n/n. A (6:6)

TJ Sokol Duchcov B 2593 2:6 2634 TJ Bižuterie Jablonec n/n. A (6:6) Výsledky 18. kola: TJ Sokol Duchcov B - TJ Bižuterie Jablonec n/n. A 2:6 2593-2634 (6:6) 06.02. TJ Glaverbel Czech Teplice A - Sokol Spořice A 7:1 2492-2406 (10:2) 06.02. TJ Lokomotiva Ústí n/l. A - TJ

Více