Naučíme se biblický verš: Požehnán buď muž, který doufá v Hospodina, který důvěřuje Hospodinu. Jeremjáš 17,7. 1. Porozumění textu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Naučíme se biblický verš: Požehnán buď muž, který doufá v Hospodina, který důvěřuje Hospodinu. Jeremjáš 17,7. 1. Porozumění textu"

Transkript

1 OBŠ1 NZ / LEKCE 10 T O N O U C Í P E T R Matouš 14,22-33 Naučíme se biblický verš: Požehnán buď muž, který doufá v Hospodina, který důvěřuje Hospodinu. Jeremjáš 17,7 1. Porozumění textu 1.1 Souvislosti/Obsah Po nasycení pěti tisíc posílá Ježíš své učedníky pryč (dokonce je nutil!). Poté, co propustil zástupy, využívá chvíle klidu, aby se na hoře modlil. Učedníci se nacházejí v bouři na moři (nebezpečí života) a Ježíš se zatím modlí (možná za víru svých učedníků, srovnej Mk 6, 48 a L 22,32) a nakonec k nim při čtvrté noční hlídce přijde po vodě. Nedostatek důvěry a velký strach vedou k tomu, že učedníci pokládali svého Pána za ducha. Po osvobozujícím Já jsem to opouští Petr ve víře a na rozkaz svého Pána bezpečí lodi. Ale strach, pochybnost, malá víra a chybějící důvěra způsobí nezdar tohoto experimentu víry. Přesto i tady se Kristus ukáže jako zachránce a Pán nad stvořením. Matouš svou zprávu uzavírá vyznávajícím svědectvím těch, kteří jsou v lodi: Jistě jsi Boží Syn!, zatímco Marek líčení této události uzavírá už dříve poukázáním na zatvrzelá srdce učedníků. (viz i paralelní místa: Mk 6,45-52; J 6,15-21) 1.2 Osoby Ježíš Kristus učedníci, hlavně Petr zástupy lidu 1.3 Místa/Prostředí jezero Genezaretské: 21 km dlouhé, největší šířka 12 km, leží 208 m pod hladinou moře, obklopeno horami. pustá krajina (Mt 14,15 / Mk 6,35), na severovýchodním břehu jezera, poblíž Betsaidy (pozn.: Nasycení se odehrálo na východním břehu. Podle Mk 6,45 měli jet na druhý břeh do Betsaidy. Dostali se do bouřky, uprostřed jezera se setkali se svým Pánem a nakonec přistáli v zemi Genezaretské, na východním břehu, v Kafarnaum [J 6,17]. - Buďto tedy byla v zemi Genezaretské ještě jiná Betsaida, nebo Pán myslel oním břehem druhou stranu zálivu a později se úmyslu přistát v Betsaidě vzdal.) hora: místo modlitby, na východním břehu Genezaretského jezera. 1.4 Doba Počátek třetího roku Ježíšova veřejného působení. v noci: Ježíš se setká s učedníky během čtvrté noční hlídky. Noc byla rozdělena do hlídek po třech hodinách. Čtvrtá noční hlídka trvala od 3 do 6 hodin ráno. 1.5 Vysvětlení pojmů v22 - přiměl učedníky, aby vstoupili na loď: zjevně mu velice záleželo na tom, aby odtamtud odešli. Snad chtěl Pán zabránit tomu, aby v něm - podobně jako davy - i učedníci viděli jen Krále chleba, který by přinesl politické osvobození od nadvlády Římanů. v23 - propustit zástupy: Ježíš Kristus skončil svou řeč a poslal dav domů. v24 - vlny zmáhaly loď: vlny byly tak velké a silné, že loď začala nabírat vodu. 1

2 v25 - šel k nim, kráčeje po moři: dokonce i děti mohou reagovat na tyto zázraky s nedůvěrou a myslet si, že Ježíš kráčel po kamenech, ukrytých pod hladinou. V tom případě musíme zdůraznit, že Pán jako Stvořitel stojí nad celým stvořením i nad přírodními zákony, a že doopravdy šel po hladině, která ho nesla. Pozn.: zde je naše pochybnost ('no, taky tomu tak docela nevěřím...') nebo naše víra ('věřím docela pevně tomu, že Pán Ježíš šel po vodě') příkladem pro děti, který nesmíme podcenit. v26 - přízrak... křičeli strachem: učedníci propadli pověrečné hrůze, že by je přízrak mohl stáhnout do hlubin jezera, a proto křičeli strachem. Zde se ukazuje, že nedůvěřovali v ochrannou moc svého Pána (kterou přece už v podobné situaci zažili). v28 - poruč mi, ať přijdu k tobě po vodách: je důležité si všimnout, že Petr sice prosí o to, aby směl přijít k Pánu po vodě, vykročí však až s jeho svolením. Abychom zabránili nebezpečnému napodobování, které je malým dětem zcela přirozené, musíme zdůraznit, že to bylo možné jen na výslovný Ježíšův rozkaz. v31 - malověrný: ten, kdo má bezdůvodně malou důvěru k někomu, komu by měl plně a cele důvěřovat. 2. Hlavní myšlenka a aplikace HM: I když Ježíše nevidíme, můžeme se na něj spolehnout. A: Když máš problém, důvěřuj mu. 3. Rybičky Úvahy nad situaci dítěte Malé děti už velmi dobře vědí, co je důvěra, i když to ještě nedokážou formulovat. Rodiče (hlavně matka) jsou pro ně osoby, u kterých se cítí bezpečně, ke kterým utíkají při bolesti, strachu, osamění, aby našly ochranu a bezpečí. Tímto příběhem bychom měli Ježíše dětem představit jako důvěryhodnou osobnost, které mohou bezvýhradně věřit a o níž ještě víc platí to, co jsme řekli o rodičích. Tento příběh nabízí dětem (proti našemu záměru) možnost zaměřit se na téma zázraky (,To přece není možné! ) a,přízraky. Zvláště tématu přízraků nesmíme dát ve vyprávění moc prostoru, jinak se děti budou cítit nuceny svěřit své, bohužel často dost bohaté, zkušenosti o hororech, přízracích a okultismu (video a televize!) a tím je hodina,zabitá. (Pokud už k tomu ovšem dojde, měli bychom se odvážit o této tématice s dětmi mluvit. Právě v těchto věcech smíme důvěřovat tomu, který zvítězil!) NÁVRHY PROVEDENÍ 3.1 Úvod Sugestivní popis situace: Je večer... nikde ani človíčka... ani ptáček na temném, mraky zataženém nebi, všechno stvoření hledá ochranu před mocnou bouří... silné nárazy větru bičují temnou vodu jezera... obrovské vlny se tříští o pobřeží... Co to je? Na jezeře je ještě jedna loď! To je přece moc nebezpečné! Voda stříká mužům do obličeje... vlny házejí lodí sem a tam Projdeme si s dětmi situaci při bouřce: Kdo ví, co je bouřka/vichřice? Kdo už někdy takovou bouřku zažil? Umíte si představit, jaké to je, být při takové bouřce na velikém jezeře? Jen s vesly, bez motoru, vydáni na pospas vlnám. Jak by vám bylo? Přímý vstup do příběhu z pohledu Petrova: Seděli jsme v lodi, zírali ven do noci a bouře a čekali na rozednění. Nikdo nespal; tu a tam zavolal Jakub od kormidla do bouře nějaký rozkaz. Ale plachty už byly dávno potrhané - a nemohli jsme dělat nic, než ze všech sil vylévat vodu. K veslům! křičí teď Jakub - a tak 3.2 Biblický příběh S pomocí obrázků 1NZ-10/1 vyprávíme příběh a vyzdvihneme tyto body: 1) Vstup (viz 3.1.3) 2

3 2) Kde je náš Pán? Proč nejel s námi? Snad by nás mohl zachránit, jak to už jednou udělal. Proč jen chtěl, abychom po tom zázraku, kdy rozmnožil chléb a ryby, jeli pryč sami? Proč už tu není? Teď určitě zahyneme. 3) Napínavý popis situace: Tady přichází zase taková obrovská vlna! Valí se přímo na loď! Pevně se držte, jinak nás to spláchne s paluby! 4) Vystupňování smrtelného strachu po spatření přízraku. 5) Velký úžas: Je to náš Pán! 6) Ohromení nad Petrovým počínáním: opouští loď. 7) Petr tone; Ježíš vztahuje ruku: záchrana a následné vzývání. 8) Aplikace: Hledáme s dětmi paralely a hovoříme o problémech všedních dnů. Také se někdy dostáváme do nouze a Bůh to dopouští. Ale v takových situacích můžeme důvěřovat Bohu. Je tu stále a nikdy nás neopustí. 3.3 Utvrzení Vyrábíme Petr jde po vodě (případně jako skupinová práce): Materiál: - čtvrtky (modrá, hnědá, žlutá) - nůžky - tekuté lepidlo - modré čtvrtky (formát A4) pro podkladovou plochu - připravit šablony (pro vlny, loď,...) Výroba lodi (viz 1NZ-10/2): Trup: vystřihnout postranní díly, vpředu a vzadu slepit. Příčný díl: vystřihnout a ohnout. Stěžeň: vystřihnout, ohnout a nastřihnout podle značky. Stěžeň a příčný díl sestavit a na označených místech vlepit do trupu. Plachta: vystřihnout, označená místa nastřihnout, nalepit na stěžeň. Postavy učedníků, Ježíše a Petra vystřihnout, vybarvit, učedníky přilepit podél předního i zadního okraje lodi. Výroba vln: Nastříhat pruhy 5 až 9 cm široké (více užších, širších méně!). Pruhy rozstříháme na trojúhelníky a přetažením přes zadní stranu nůžek nebo ostrou hranu stolu docílíme jejich částečné svinutí. Uspořádání plochy: Vlny uspořádáme tak, že se hrozivě valí na obě postavičky (Ježíš a Petr) Ještě jednou hovoříme o důvěře a přemýšlíme o tom, jak bychom reagovali na Petrově místě na vodě Tento příběh se přímo nabízí k tomu, abychom ho s dětmi hráli: Bouře: všechny děti napodobují hlasitě a silně víření bouře. Loď se kymácí: všechny děti napodobují pohyby lodě. Při velkých vlnách se musejí všechny pořádně držet, aby je to nesmetlo s paluby. Můžeme spolu zkusit veslování, jednomu dítěti svěřit kormidlo, ze všech sil vztyčit plachtu, ukazovat vzrušeně a bojácně směrem, odkud přichází,přízrak... atd. 4. Rybky Úvahy nad situací dítěte U starších dětí můžeme důraz položit na bezmoc učedníků dostat se z této situace. Zde se nabízí také evangelizační využití: My lidé nejsme schopni zachránit sami sebe. Ježíš Kristus nám podává ruku k záchraně. Starší děti už chápou, co znamená být bezmocný a odkázaný na pomoc druhého. Musíme ovšem dát pozor na to, aby se u dětí nevytvořilo automatické smýšlení typu: protože věřím v Ježíše, zachrání mě ode všeho. Ježíš dopustí nouzi! 3

4 Požehnán buď muž, v Hospodina, který důvěřuje Často má dokonce výchovný účel. Zde musíme zdůraznit, že je důležité i přes vlastní bezmoc a problémy nepochybovat o Pánu, nýbrž mu bez výhrady věřit. NÁVRHY PROVEDENÍ 4.1 Úvod Necháme děti sdílet zkušenosti, jak byly samy bezmocné a odkázány na pomoc druhých. Co cítily vůči tomu, kdo jim pomohl? Hovoříme o verši k naučení a o tom, zda je snadné důvěřovat Bohu. 4.2 Biblický příběh Vyprávění může být obdobné jako ve skupině mladších dětí (viz 3.2.) - doplnění: Zdůrazníme silněji bezmoc učedníků. Je bezúčelné věšet plachtu a zkoušet veslovat. Zdánlivě jsou beznadějně vydáni na pospas živlům. Důvěra často také vyžaduje odvahu. Prohloubíme myšlenku o správném směru pohledu. Dokud se Petr dívá na svého Pána, neklesá. Ježíš doprovází Petra skrze bouřku a vlny k lodi. Moře se neutiší jako mávnutím proutku! 4.3 Utvrzení Můžeme s dětmi mluvit o tom, jestli za nás Ježíš prosí i dnes a - podle jejich schopnosti porozumění a zbývajícího času - zmínit jeho velekněžskou modlitbu Mluvíme o mučednících a o tom, jestli se důvěra vždycky vyplatí, ukázat na to, že někdy se nám odměny za tuto důvěru nedostane na zemi, ale určitě pak v nebi Hovoříme o otázce, jak je možné, že Ježíš a Petr chodí po vodě. Bůh je Stvořitel a Pán nad přírodními zákony. Pane Ježíši, já ti děkuji *2 Telefon *1 Od začátku až do konce *2 5. Návrhy písní 6. Pomůcka k učení biblického verše Bůh se obrací zvláště k takovým lidem, kteří mu důvěřují. Bůh zprostředkovává uzdravující sílu, pomáhá svým způsobem, takže nakonec důvěřujícím lidem všechno pomáhá ke spasení. Přemýšlíme spolu s dětmi, co znamená důvěra, v co můžeme svou důvěru složit a v čem je odlišná důvěra, kterou skládáme v Pána Ježíše. - Viz 1NZ-10/3 který doufá Hospodinu. Jeremjáš 17,7 4

5 1NZ 10/1 5

6 1NZ 10/1 6

7 1NZ 10/2 7

8 1NZ 10/3 8

Ale potom poznám plně

Ale potom poznám plně Ale potom poznám plně Petr Vlček Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne. 1.Korintským 13,12 Obsah: Předmluva

Více

(Jak naše modlitba proměňuje národy)

(Jak naše modlitba proměňuje národy) Světlo nebo temnota nad Evropou (Jak naše modlitba proměňuje národy) Vize o Evropě (Zkrácená verze) V jedné vizi jsem viděl mapu Evropy. Ležela přede mnou rozprostřena. Přesně uprostřed byla mapa zdola

Více

HOMILIE 2012. Římskokatolická farnost Veverská Bítýška

HOMILIE 2012. Římskokatolická farnost Veverská Bítýška HOMILIE 2012 Římskokatolická farnost Veverská Bítýška Výběr homilií z roku 2012 Homilie 2012 Obsah Půjdu hledat jeho skutečnou tvář... 4 Stojím tam s tebou, abys to všechno zvládl... 5 Bůh přichází nenápadně...

Více

Marshall Shelley, Draci s dobrými úmysly (jak sloužit problémovým lidem v církvi)

Marshall Shelley, Draci s dobrými úmysly (jak sloužit problémovým lidem v církvi) Marshall Shelley, Draci s dobrými úmysly (jak sloužit problémovým lidem v církvi) Předmluva Jestli stojíte ve vedení nějakého sboru či farnosti, víte, že efektivní služba vyžaduje čas, tvořivost, trpělivost

Více

Desatero KatecheticKá příručka 2013

Desatero KatecheticKá příručka 2013 Desatero Katechetická příručka 2013 2 3 6 16 27 37 47 57 69 81 91 99 108 Úvodní slovo Jak s přípravkou pracovat Preambule Tomáš Trusina První přikázání Matěj Opočenský Druhé přikázání Elen Plzáková Třetí

Více

HOMILIE 2011. Římskokatolická farnost Veverská Bítýška

HOMILIE 2011. Římskokatolická farnost Veverská Bítýška HOMILIE 2011 Římskokatolická farnost Veverská Bítýška Výběr homilií z roku 2011 Homilie 2011 Obsah Bůh má tvář a jméno... 4 Mudrci vedeni světlem rozumu došli k víře... 6 Bůh je vytrvalý... 8 Tvoje víra

Více

Umění přímluvné modlitby

Umění přímluvné modlitby Kenneth E. Hagin Umění přímluvné modlitby Příručka přímluvy Poděkování Rév. Wilford H. Reidt z Kennewicku ve státě Washington je vynikajícím biblickým učitelem. Wilfordova žena Gertrude je dcera Johna

Více

Co ti brání (pokud ti něco brání) v tom, abys Bibli četl (místo, čas, priority atd.)

Co ti brání (pokud ti něco brání) v tom, abys Bibli četl (místo, čas, priority atd.) 1 Některé základní otázky křesťanství studia pro skupinky Tato studia jsou určeny pro diskusi ve skupinkách, zároveň vyžadují od těch, kdo se jimi budou zabývat určitou míru přípravy. Studia jsou prokládána

Více

Děkuji panu Dr. Janu Lachmanovi za odborné vedení bakalářské práce, za cenné připomínky k ní, trpělivost i vstřícnost.

Děkuji panu Dr. Janu Lachmanovi za odborné vedení bakalářské práce, za cenné připomínky k ní, trpělivost i vstřícnost. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE LENKA MARTELLIOVÁ PASTORAČNÍ PÉČE V NEMOCI A UMÍRÁNÍ Vedoucí práce: Dr. Jan Lachman TEOLOGIE KŘESŤANSKÝCH TRADIC Děkuji panu Dr.

Více

Ježíš, naše jediná skutečná naděje. Patice sloupu v Cesareji

Ježíš, naše jediná skutečná naděje. Patice sloupu v Cesareji Ježíš, naše jediná skutečná naděje Patice sloupu v Cesareji 1 JesusChance_Innen_CZ.indd 1 21.08.2014 14:37:32 2 JesusChance_Innen_CZ.indd 2 21.08.2014 14:37:35 Ježíš Jméno: Ježíš Kristus Bydliště: Nazaret

Více

č. 7 Školní rok 2000/2001 březen

č. 7 Školní rok 2000/2001 březen č. 7 Školní rok 2000/2001 březen Drazí, začíná příprava na Velikonoce, postní doba. O postu se dnes dost mluví, jak je užitečný pro tělo i pro duši. Ten velikonoční půst by však měl mít především rozměr

Více

VÝKŘIK NOUZE. Kázáno Williamem Marrionem Branhamem 1. září 1963 večer v Jeffersonville, Indiána, USA. Výkřik nouze 1

VÝKŘIK NOUZE. Kázáno Williamem Marrionem Branhamem 1. září 1963 večer v Jeffersonville, Indiána, USA. Výkřik nouze 1 VÝKŘIK NOUZE Kázáno Williamem Marrionem Branhamem 1. září 1963 večer v Jeffersonville, Indiána, USA Zůstaneme stát, zatímco skloníme své hlavy k modlitbě. Pane Ježíši, věříme, neboť Tys řekl, že máme věřit.

Více

Advent POSELSTVÍ NADĚJE. Přednášky modlitebního týdne

Advent POSELSTVÍ NADĚJE. Přednášky modlitebního týdne Advent ČASOPIS CÍRKVE ADVENTISTŮ ČASOPIS CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE 10/2009 POSELSTVÍ NADĚJE Přednášky modlitebního týdne ÚVOD Sestry a bratři, modlitební týden je každoročně příležitostí, aby se církev

Více

Pravda osvobozuje! (Jan 8, 32) Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. eleutherósei (Jan 17, 17) Posvěť je v pravdě; tvé slovo je pravda

Pravda osvobozuje! (Jan 8, 32) Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. eleutherósei (Jan 17, 17) Posvěť je v pravdě; tvé slovo je pravda Vnitřní uzdravení Bylo již napsáno mnoho knih na téma Božího uzdravování, ale naprostá většina z nich se týkala uzdravení fyzického uzdravení nemocí. Pokud se věnují i oblasti vnitřního uzdravení (nebo

Více

UČEDNÍK ČARODĚJNICE. Bývalý učedník přední americké čarodějnice

UČEDNÍK ČARODĚJNICE. Bývalý učedník přední americké čarodějnice UČEDNÍK ČARODĚJNICE Jim McCoy Translated audio testimony given in Czech Republic (about 1995?) by Jim McCoy Disciple of a witch Includes seminar by Jim McCoy The difference between New Age and Christianity.

Více

j.m. číslo 3 2008 ráj ISSN 1801-0059 časopis pro svobodný život Z ráje do ráje Ukončení doby milosti

j.m. číslo 3 2008 ráj ISSN 1801-0059 časopis pro svobodný život Z ráje do ráje Ukončení doby milosti j.m. ráj číslo 3 2008 ISSN 1801-0059 časopis pro svobodný život Z ráje do ráje Ukončení doby Z ráje do ráje milosti úvodník Jejich slova změnila svět Byli to muži přinášející stejné poselství, ale s různými

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý... Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Prázdniny / 2012 Sloupek 2 Ježíš se vrátil v moci Ducha do Galileje a pověst o něm

Více

Ovoce pyšného srdce. úvodník 07/2012. úvodník. napsali vyučování. narozeniny oznámení

Ovoce pyšného srdce. úvodník 07/2012. úvodník. napsali vyučování. narozeniny oznámení 07/2012 úvodník napsali vyučování Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí. Římanům 12:12 narozeniny oznámení Ovoce pyšného srdce úvodník Řekl sis:»hle, pobil jsem Edómce.«Proto

Více

Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles

Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles ÚVOD 1.SVĚDEK DOBY SKUTKŮ APOŠTOLSKÝCH Skutky apoštolské Skutky a prvotní kérygma Prameny Nového zákona Lukášovo poselství ve Skutcích

Více

Svědectví z kázání Davida Hogana.

Svědectví z kázání Davida Hogana. FUEGO DE DIOS Svědectví z kázání Davida Hogana. Dočtete se o mocném probuzení mezi horskými kmeny v Mexiku, které trvá dodnes. Také se dočtete, že toto probuzení je výsledkem vytrvalého hledání Božího

Více

č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen

č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen Milé katechetky a katecheté, každý biskup přijal v den svého svěcení úkol katechizovat. Vy, kteří jste pocítili ochotu mu v tom pomáhat a být jeho spolupracovníky,

Více

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství.

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství. /Deníček 699/ 4 1. ROČNÍK 2006 2 Drazí přátelé, odevzdáváme do Vašich rukou čtvrté číslo Apoštola. V tomto

Více

M E Z I P L O T Y. www.teenchallenge.cz. Ú V O D N Í K - Petr Ministr T E E N C H A L L E N G E

M E Z I P L O T Y. www.teenchallenge.cz. Ú V O D N Í K - Petr Ministr T E E N C H A L L E N G E T E E N C H A L L E N G E M E Z I P L O T Y M E Z I P L O T Y Č E R V E N 2 0 0 7 V yjdiž na cesty a mezi ploty, a přinuť vjíti, ať se naplní dům můj." Ú V O D N Í K - Petr Ministr www.teenchallenge.cz

Více

16. neděle v mezidobí

16. neděle v mezidobí 16. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 54,6.8 Hle, Bůh mi pomáhá, Pán mě udržuje naživu. Budu s radostí přinášet oběti, chválit tvé jméno, Hospodine, že je dobré. Uvedení do bohoslužby A Dnešní liturgie

Více

Duchovní boj Kristovo vítězství nad světem, tělem i mocnostmi temna.

Duchovní boj Kristovo vítězství nad světem, tělem i mocnostmi temna. Jaro 2015 Druhý ročník Duchovní boj Kristovo vítězství nad světem, tělem i mocnostmi temna. Vydává: Apoštolská církev ve spolupráci s nakladatelstvím Life Publishers International obsah 1. George O. Wood

Více

Ukaž mi své cesty, Hospodine!

Ukaž mi své cesty, Hospodine! FARNÍ INFORMÁTOR 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 25. LEDNA 2015 Ukaž mi své cesty, Hospodine! Pustiměřští poutníci u sochy sv. Jana Bosca - na nádvoří svatyně Panny Marie Pomocnice, Valdocco, Torino, pouť k Turínskému

Více

EVANGELIUM PODLE JANA

EVANGELIUM PODLE JANA EVANGELIUM PODLE JANA Záměrem Janova evangelia je ve čtenářích probudit víru. Jan poznal Ježíše zblízka a jeho evangelium nám toto důvěrné poznání zprostředkovává. O sobě mluví jako o učedníku, kterého

Více

CESTA POUTNÍKA Z MĚSTA ZKÁZY NA HORU SION

CESTA POUTNÍKA Z MĚSTA ZKÁZY NA HORU SION Poutníkova cesta Dáváme na naše internetové stránky knihu Johna Bunyana Poutníkova cesta, která poprvé vyšla v roce 1678. Domníváme se, že tato Bunyanova kniha patřící mezi nejvíc ceněné křesťanské spisy,

Více

ZÁŽITKY Z KLINICKÉ SMRTI-DR. MAURICE RAWLINGS

ZÁŽITKY Z KLINICKÉ SMRTI-DR. MAURICE RAWLINGS ZÁŽITKY Z KLINICKÉ SMRTI-DR. MAURICE RAWLINGS (Jedná se o přepsaný videozáznam) Matouš 7:13,14 Vcházejte těsnou branou. Prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby, a mnoho je těch, kdo vcházejí

Více

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Předmluva Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Můžeme se stát snadno a rychle křesťanem? Ano i ne. Na jedné straně není snadné proniknout do oné šíře a hloubky

Více