Rizika abstinence, potlačení závislého chování a funkce sebepoškozování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rizika abstinence, potlačení závislého chování a funkce sebepoškozování"

Transkript

1 Rizika abstinence, potlačení závislého chování a funkce sebepoškozování PhDr. Martin Hajný, Ph.D., Předneseno na AT konferenci 2003 Vážené dámy, vážení pánové, poněkud provokativní název přednášky skrývá úvahy o významu ztráty drogy pro závislého a o tom, co vlastně dostane místo ní. Bude nás také zajímat, k čemu klienta abstinence může v prožívání tlačit a na co zaměřit pozorost v terapeutickém procesu. Pro začátek jsem vybral fragment kazuistiky klientky, jejíž obtíže při udržování abstinence od drog a bulimických příznaků jsou do značné míry typické. Případ klientka J. Začnu kazuistickým zlomkem klientce je 23 let, je svobodná. Oba rodiče žijí, má mladší sestru. V současnosti je zaměstnaná a má partnera. Obrátila se na mne po propuštění z 10-týdenní hospitalice na psychiatrickém oddělení, kam byla přijata kvůli rozvinuté bulimii a užívání pervitinu. Strukturovaný režim oddělení jí přinesl klid a řád do života a po dvou týdnech pobytu dokázala využít i psychoterapeutický přínos programu a rozhovorů s psychologem. Při propuštění vykazovala všechny známky výrazného zlepšení dokázala jíst pravidelně racionální porce jídla, neobtěžovaly jí nadměrné obavy spojené s postavou a dokázala o sobě uvažovat s jistou dávkou hrdosti a naděje do budoucna. Psychoterapii jí doporučila ošetřující lékařka, uvítali jí rodiče, u kterých v té době bydlela a ona sama měla určitou představu o tom, co by jí mohla přinést pro další zlepšení života a především vztahů s lidmi. Po dvou měsících ambulantní psychoterapie, do které docházela dvakrát týdně, se odvážila zmínit občasné záchvaty přejídání, které se objevily krátce po návratu domů. Musela přitom překonávat obrovský pocit studu a viny a nikomu jinému o tom neřekla. Když zjistila, že se jí poněkud ulevilo a nevykázal jsem jí z terapie, jak očekávala, začala hovořit o dalších obtížích, které se postupně vynořovaly. Jednalo se o těžko zvladatelnou touhu vzít si pervitin a občasné impulsivní chování, při němž se řezala do rukou anebo tloukla hlavou o zeď. O příčinách tohoto chování neměla žádnou představu a nedokázala odhadnout, kdy k němu dojde ani jak mu zabránit. Zmínila, že krátce předtím, než se odhodlala o svých obtížích se mnou promluvit, byla již napůl rozhodnuta s terapií skončit, protože nedokázala snést tlak pocitů viny spojených s předstíráním a zakrýváním skutečného stavu. Shrnutí Tento případ představuje poměrně známý stav řady klientů respektive klientek, u kterých se po dosažení abstinence od jedné drogy či chování objeví náhradní zdroj uspokojení dochází k substituci symptomů. Tato tendence u lidí usilujících o abstinenci značně kolísá a závisí na řadě faktorů mezi hlavní patří organizace osobnosti tedy premorbidní psychická porucha, dále jde o délku a míru užívání a jistě i délka a charakter ústavní a režimové léčby, pokud dotyčný k abstinenci došel takto. Vycházím z toho, že účinek drog, alkoholu,

2 symptomatického chování u poruch příjmu potravy a další formy závislého chování slouží k regulaci jejich pocitů a změně myšlení. U lidí skutečně závislých již obvykle nepředpokládáme, že šlo o pouhou zvědavost, která se vymkla z kontroly. Jedním z důvodů, které člověka k rozvoji závislosti dovede, je to, že trpí specifickými problémy přirozeného vyrovnávání se s některými duševními stavy a procesy. Mají obtíže především při tlumení nepříjemných afektů, udržování únosné hladiny sebeúcty, mají tendenci ke zneklidňujícímu impulsivnímu chování anebo bývají ohroženi hlubokými pocity ztráty sebe/identity či roztříštěností a chaotičností myšlení. Efekt užívání návykových látek tyto obtíže mírní jen dočasně, v době abstinence se dostávají obvykle do podobné psychické situace, v jaké byli než drogu začali užívat. Jasně tuto myšlenku formulovat Mikota (1995): Závislí neberou NL proto, aby uspokojovali své potřeby, ale aby vydrželi stav trvalé neúnosné frustrace, k němuž se cítí být odsouzeni. Euforie navozená substancí či chováním jim pomáhá lépe snášet podle jejich přesvědčení jinak nesnesitelný život. Při psychoterapeutické práci se setkáváme s řadou těch, kterým se daří zvládat doporučený režim, který stabilizuje jejich tendence k závislému chování na únosné úrovni, ale zápasí s množstvím psychických obtíží, které zarážejí svou intenzitou a hloubkou. Lze předpokládat, že jde o tu skupinu závislých, u kterých předpokládáme hraniční poruchu osobnosti, která se symptomaticky projevuje užíváním drog či alkoholu, bulimickými záchvaty a autodestruktivním chováním. Mnohdy se jednotlivé symtomy objevují po snaze potlačit jiné. V literatuře (Kernberg, 1975, Goldstein, 1990). Zatímco přesun od užívání drogy k alkoholu či jiné droze je dobře popsán a lze jej zachytit a do značné míry stabilizovat prostřednictvím technik a poradenství v rámci prevence relapsu a dalších doléčovacích strategií, porucha příjmu potravy a sebepoškozování staví terapeutické týmy před mnohem složitější výzvu. Zvláště sebepoškozování se objevuje v mnoha léčebných zařízeních a tlačí personál do zneklidňujících obav, snah o kontrolu a prevenci sebevražedného jednání. Zvýšená vnější kontrola a úzkost v okolí však pacienty mnohdy jen dále zatlačuje do skrývání, pocitů studu a viny. Autoagresivní jednání se dostalo do popředí odborné pozornosti teprve nedávno především ve vlně zájmu o poruchy příjmu potravy v 70. letech. Psychické stavy provokující užití náhradních způsobů regulace Vraťme se k naší klientce. Při další práci jsme společně postupně odkrývali ty stavy mysli, kterými procházela před a při zmíněných záchvatech. Sezení měla zčásti charakter techniky v psychoanalytické terapii klientka se snažila volně nahlas uvažovat, její přelétavé myšlenky jsem však zakotvoval do několika témat, která tvořila aktuální ohnisko naší pozornosti šlo především o její stav mysli v období zvýšeného napětí a dále okamžiky, kdy se jí dařilo samotné nebo s někým dalším zastavit eskalaci úzkosti a paniky. Myšlení a prožívání, o kterém postupně víc a víc mluvila se v řadě aspektů se podobaly stavům jiných klientů z mé praxe i z literatury (Khantzian, 1989). Šlo o následující momenty: Náhlý a prudký nárůst úzkosti bez zjevné vnější příčiny, který hrozí přejít v paniku spojenou s chaotickým myšlením Depresivní rozlada trvající několik dnů se zvýrazněnými pocity prázdnoty a bezcennosti často zabarvená i pocitem odporu k vlastnímu tělu V myšlení šlo o hrozící dezintegraci self ztráta prožitku vlastní identity, smysluplnosti dosavadního života a dezorientace v hodnotách a perspektivách

3 Klíčové situace v prožívání klientky: Separace Klientka se ocitne sama doma anebo má odejít do zaměstnání.. V prožitku převažuje zmatek, zlost a smutek, které neodpovídají momentální reálné situaci, ale představují adekvátní emoční reakci na staré situace z dětství. Samota či odchod v jejím prožívání evokují pocity ztráty a opuštění, které se vlivem rodinných poměrů či osobnosti rodičů nedařilo bezpečně zvládat. Její matka propadala prudkým zlomům nálad, kterým klientka nerozuměla. Do vztahu matka-dítě prosakovaly nadměrné silné emoce, které patřily do partnerského vztahu matky s otcem. Tam však zřejmě díky otcově povaze nebylo možné se jimi zabývat. Těžko potlačovaná zlost, smutek či potřeba utišit ze strany matky dominovaly vztahu s dcerou, která se v důsledku cítila, že je na své pocity sama a nikdo jí s nimi nepomůže, Zároveň trpěla pocity selhání, že matce nedokáže dobře pomoci. Sebemenší, byť symbolický stav, ve kterém se ocitá opět sama se svými pocity a myšlenkami vede k výše zmíněným pocitům, které dokáže mírnit jen prostřednictvím zvnějšku dodaných podnětů. Jídlo její stav utiší, zvracní jí očistí, poranění rukou uvolní a odčiní jako trest a droga naplní energií a přesvědčením, že vše zvládá. Konflikt Klientce hrozí interpersonální konflikt s blízkou osobou (rodiče, partner, nadřízený), který rozezní vnitřní konflikt, ve kterém se veškerá zlost obrátí vůči klientce. Navenek konfllikt obvykle vůbec neproběhne udrží se na uzdě, klientka sama mluví o spícím drakovi. Zvnitřnění naznačuje způsob, kterým se klientka nevědoma naučila zvládat situace, na které její psychika nebyla dost zralá. Chronické a neřešené vztahové problémy rodičů, chaotická výchova a rigidní lpění na perfektním výkonu ji neumožnily, aby snesla sílu své vlastní agresivity, kterou přirozeně frustrace ve vztahu nese. Místo toho, aby mohla přemýšlet o tom, co vlastně potřebuje druhému říct, opřela se o své právo hájit své potřeby a snesla i hněv či bolest druhého člověka, řeší toto vše uvnitř své mysli. Nejde však o srozumitelný vnitřní dialog ale změť pocitů, kterým kraluje především zlost na sebe, pocity viny za své myšlenky a touho neexistovat. Difůzní úzkost, obava z nadcházejícího setkání nebo výkonu, nečekaná změna v denním režimu Stav trvá několik minut ale i hodin. Psychické napětí roste až k nesnesitelnosti, myšlení se točí v bludném kruhu a po čase J. už ani neví, čím a proč se vlastně zabývá. Někdy se jí tento stav daří ztlumit obsedantním úklidem, častěji ale vede závěrečnému pocitu prázdnoty, necitlivosti, zdřevěnělosti a jakoby transovému pocitu neskutečnosti. V té chvíli sáhne po žiletce nebo špendlíku a zraní se na ruce, obvykle tak, aby to nebylo vidět. někdy se na sebe dívá přitom do zrcadle nebo leží ve vaně a pozoruje kapky krve. Připadá jí to jako ve filmu. Cítí teplo, bolest je příjemná a přináší uvolnění. Další pocity se již podobají stavu po záchvatu přejedení-zvracení anebo lapsu s pervitinem. Stydí se, cítí vinu, vyčítá si selhání, bojí se následků. Psychický problém v pozadí příznaků Stav těchto klientů mívá řadu charakteristik psychosomatického procesu, ve kterém se zdá, že žijí více ve svém těle než v mysli. Dochází i disociativním stavům, ve kterých se tělesné a psychické prožívání odděluje a nebo si vyměňuje své funkce. (Winnicott, 1949). Větší část snah o porozumění tomu, co se děje v mysli těchto lidí přinášejí autoři z oblasti ovlivněné psychoanalytickou teorií. Zmíněný D.W. přispěl k pochopení těchto ranných procesů a razil tezi, podle níž se psychické self vytváří z tělesného prostřednictvím péče tzv. dost dobré matky

4 ta umožní vytvoření vědomé hranice mezi já-ty a zvnitřnění její dobré péče o psychické stavy dítěte. Narušený sebeobraz, autoagresivní postoj k tělu naznačuje hrubé porušení tohoto ranného vztahu, které se v dalším vývoji dále rozvíjí. Dříve či později si při práci s těmito klienty začneme klást otázky: Jak může užívání NL, iracionální zacházení s jídlem a sebepoškozování sloužit podobným funkcím? Které přirozené psychické procesy a stavy závislé chování nahrazuje? Khantzian (1983) přichází například s tím, že jde o náhradní utišení a zklidnění hluboce zjitřených pocitů, pro které člověku schází slova, myšlenky a potřebuje zážitek obdobný tomu, který má malé dítě, které zklidní matka, případně mateřské mléko. Tento autor je významným zastáncem tzv. automedikační teorie, která vykládá užívání NL jako částečně vědomou a zčásti nevědomou volbu člověka, který se snaží specifickými účinky látky ovlivnit určité psychické stavy, se kterými si do té doby nevěděl rady. Zraňování těla se zaměřuje ve své přímé podobě hlavně na kůži, nepřímo je možné je vidět jako výsledek opakovaného přejídání, přeplňování žaludku, abusus laxativ, násilné zvracení a excesivní cvičení. Podobně můžeme rozumět bezohledné devastaci těla u toxikomanů. Jakoby vnější i vnitřní hranice musely čelit ustavičným útokům. McDoughall (1989) je jednou z autorek, které toto chování vykládají jako nevědomou snahu o definici hranic těla ale i svého self. Mezi další funkce sebepoškozování patří do jisté míry i opakování sexuální, fyzické či psychické traumatizace, které byly převážně klientky vystaveny. Násilně se nacpat a pak to s úlevou vyzvrátit může být snaha o úspěšné byť symbolické zvládnutí agresivního aktu, v němž zažili dřív bezmoc spojenou se znásilněním nebo násilím, kterého se nemohly zbavit a jehož pozůstatky zůstaly v nich. Intenzita afektu, jejich ranná a nejasná podoba i složitost pravděpodobně vedou k alexythimii souhrnu obtíží, díky kterým klienti nedokáží dobře vnímat a přemýšlet o tom, co cítí a nedokáží proto o tom ani mluvit. Specifika psychoterapeutické péče v těchto případech Je užitečné vycházet z toho, že závislý klade zdroj sebeúcty mimo sebe buď ho vůbec nenechází anebo jej tuší v tom, jak jej vidí jeho blízcí případně terapeut. Jakoby říkal: Já budu dělat vše, jak se má. Tak jak chceš. Ty dáš najevo radost a to mne posílí v mé abstinenci alespoň do dalšího relapsu. O tom, co se ve mně ale děje, raději nechtěj (nechci) vědět. (parafráze podle Mikoty) O svých pocitech buď nepřemýšlí anebo se pohybuje v bludných kruzích, které končí sebezničujícím pocitem bezmoci případně obviněním světa, že je špatný. V terapii je důležitá struktura pravidelné časy konzultací, dodržování dohod o docházce, včasné omlouvání konzultací oboustranné. Pro první období je možné písemně shrnout hlavní cíle terapie v podobě dohody, kterou si klient vezme domů a ještě k ní dodá další položky, aby se stala víc jeho záležitostí. Položky takového kontraktu by však měly obsahovat raději minimum položek a to těch, se kterými přijde klient sám. Indoktrinované dobré záměry terapeuta končí obvykle hluboko pod zemí. Stejně tak nicméně lze předpokládat, že pozitivní společná úmluva o terapii a jejích podmínkách bude ustavičně narušována, testována a ničena. Než klient uvěří, že nový vztahový prostor je opravdu něco jiného než zatím poznal, musí jeho spolehlivost poměrně tvrdě ověřit. Terapeut by měl své první kroky vést tak, aby dodržování pravidel klientem nekomplikoval, a alespoň trochu pomohl. Musí ale teprve přijít na to jak. Klient zpočátku věří, že v terapeutově moci je jeho úleva, nejdřív nemůže

5 ještě pochopit, že to není možné. Terapeut by měl dokázat přijímat zlost, ale nemstít se. Přesto však trvá na dodržování pravidel. Jak bylo naznačeno v kazuistickém zlomku je dobré, když se od počátku daří otevřít možnost mluvit konkrétně i o dalších formách chování, které můžeme předpokládat zvláště jsou-li nějak zmíněné ve zprávě nebo v anamnéze. Můžeme naznačit, že je známe stejně jako i překážky a stud, který o nich obvykle člověku brání mluvit. Od počátku zde existuje velké riziko spojené s předčasnými interpretacemi. Jak moralizování, tak moudré nalézání souvislostí dává terapeutovi pocit moci, klidu a smyslu, ale vede do pasti, kde terapeut zůstane sám. Když už klientovi vykládáme, co s čím souvisí, je dobré vždy nejdřív popsat to, co čeho jsme si všimli v současnosti co s tím možná souvisí v minulosti a způsob, jakým se to zřejmě propujuje. Mělo by to být konkrétní a krátké. Z našeho postoje by mělo být zřejmé, že věříme, že pro své chování má pacient vážný důvod. Jeho problémy spočívají nejen v tom, jak se chová, ale i v tom, jak mu běží v hlavě myšlenky a co prožívá. To všichni terapeuti dobře vědí, zatímco klienti a právě tito to tak spojené nemají a opakovaně tuto souvislost ztrácejí. Když se podaří zaangažovat klienta do role spolupracovníka či spolu-pozorovatele máme napůl vyhráno. Do terapie obvykle vstupuje takový člověk ostražitě, plný nedůvěry a přesvědčení, že se mu spíš může stát něco zlého, anebo že jedinou cestou jak přežít, je přizpůsobit se, zavděčit se anebo odtažitě pozorovat marné snažení terapeuta. Vždy lze zažít dynamické až dramatické dění v rámci terapeutického vztahu a to oboustranné: klient se například snaží dostat terapeuta do role vševědoucí a všemocné autority, aby ho mohla z tohoto trůnu vzápětí smést s tím, že je k ničemu. Průběžně může svým projevem a vývojem obtíží nevědomky trýznit terapeuta svou bezmocí a autodestruktivitou. Nepřímo jej tak může dostat do role rodiče, který své emoce nedokáže únosně snášet, začíná klienta kontrolovat, rozhodovat za něj, morálně na něj tlačit. Rostoucí pocity zlosti a bezmoci na straně terapeuta jsou spíše pravidlem než výjimkou a to i po delší dobu. Představme si, jakoby nám klient říkal: Potřebuji dělat něco společně s vámi ale tak, aby mi vaše předsudky ve spolupráci nepřekážely. Chci s vámi své problémy řešit, ale bojím se, že mne s nimi budete jen konfrontovat a já se zase budu jen stydět. Nějak tuším o co jde, ale nemám proto slova. A potřebuji, abyste mne opravdu hodně chválil ale já vás moc hned tak neocením. A jestli ano, určitě vás zanedlouho zase nějak podusím. Potřebuji ale toto vše s vámi probírat, chápat, spojovat a zkoušet. Jinak je ta abstinence neživá,trudná,ukřivděná a nejistá. Vzhledem obtížnosti při zvládání obdobných momentů lze vždy doporučit supervizi nebo kolegiální konzultace, které pomohou k tomu, aby se terapeutické funkce opět obnovily. V rámci terapie s klienty, kteří své emoce potřebují zvládat pomocí kombinace drog, bulimie či sebepoškozování bojuje i terapeut o holé psychické přežití.

O poruchách příjmu potravy pro otce a partnery

O poruchách příjmu potravy pro otce a partnery O poruchách příjmu potravy pro otce a partnery Autor: Ria Černá (ria.cerna@gmail.com) Spolupracovali: Ondřej Stískal, Patricia Arlethová Ilustrace: Magda Hudcová Grafická úprava: NYDRLE studio, s.r.o.

Více

Skálův institut Praha 2, Apolinářská 4

Skálův institut Praha 2, Apolinářská 4 Skálův institut Praha 2, Apolinářská 4 Závěrečné teoretické práce absolventů IV. Komunity Sebezkušenostního pětiletého výcviku ve skupinové psychoterapii zakončení v r. 2004 1 OBSAH: Bolfík,M.: Následná

Více

Přínos psychoanalýzy a psychodynamické psychoterapie pro porozumění vztahového (interakčního) prostředí v psychoterapii

Přínos psychoanalýzy a psychodynamické psychoterapie pro porozumění vztahového (interakčního) prostředí v psychoterapii TERAPEUTICKÝ VZTAH Přednáška PhDr. Martin Hajný, Ph.D. Klíčová slova: Empatie, léčebné spojenectví, přenos a protipřenos, containing, holding environment, terapeutický kontrakt. Vztah psychoterapeutický

Více

Spolupráce mateřských škol a školského poradenského zařízení při sociální adaptaci a ovlivňování vztahů mezi dětmi. (metodický materiál)

Spolupráce mateřských škol a školského poradenského zařízení při sociální adaptaci a ovlivňování vztahů mezi dětmi. (metodický materiál) Spolupráce mateřských škol a školského poradenského zařízení při sociální adaptaci a ovlivňování vztahů mezi dětmi (metodický materiál) 1 Obsah 1. Úvod.... 2 2. Východiska pro realizování adekvátní sekundárně-preventivní

Více

Krizová intervence pro speciální pedagogy

Krizová intervence pro speciální pedagogy Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Krizová intervence pro speciální pedagogy Michal Růžička a kolektiv Olomouc 2013 Oponenti: Mgr. Zdeňka Polínková Mgr. Pavlína Prachařová Vedoucí autorského

Více

Skálův institut, Praha 2, Apolinářská 4. Bulletin 2014. Závěrečné teoretické práce

Skálův institut, Praha 2, Apolinářská 4. Bulletin 2014. Závěrečné teoretické práce Skálův institut, Praha 2, Apolinářská 4 Bulletin 2014 Závěrečné teoretické práce Sebezkušenostní výcvik v integrativní psychoterapii 2010 2014 1 Obsah (Obsahem tohoto Bulletinu jsou závěrečné absolventské

Více

PSYCHOLOGICKÉ A RODINNÉ FAKTORY VZNIKU A UDRŽOVÁNÍ ZÁVISLOSTI PhDr. Martin Hajný

PSYCHOLOGICKÉ A RODINNÉ FAKTORY VZNIKU A UDRŽOVÁNÍ ZÁVISLOSTI PhDr. Martin Hajný PSYCHOLOGICKÉ A RODINNÉ FAKTORY VZNIKU A UDRŽOVÁNÍ ZÁVISLOSTI PhDr. Martin Hajný Na vznik a rozvoj závislosti lze nahlížet úhlem pohledu mnoha různých teorií. V této kapitole se budu věnovat tomu, jaké

Více

Poruchy příjmu potravy

Poruchy příjmu potravy Poruchy příjmu potravy Příručka pro pomáhající profese Hana Papežová, Jana Hanusová U Č E B N Í T E X T Y PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY PŘÍRUČKA PRO POMÁHAJÍCÍ PROFESE Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta

Více

CZ.1.07/1.3.46/01.0021

CZ.1.07/1.3.46/01.0021 Škola za oponou - sociálně patologické jevy u dětí a mládeže reg. č. CZ.1.07/1.3.46/01.0021 Školaza oponou RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D. Mgr. Monika Pelcáková 1 Školaza

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Syndrom vyhoření u pracovníků v Domově pro matky a otce v tísni Znojmo

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Syndrom vyhoření u pracovníků v Domově pro matky a otce v tísni Znojmo CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Syndrom vyhoření u pracovníků v Domově pro matky a otce v tísni Znojmo Téma práce: Syndrom vyhoření u pracovníků v Domově pro matky a otce

Více

Poslání krizové intervence v rámci domácího násilí

Poslání krizové intervence v rámci domácího násilí UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Poslání krizové intervence v rámci domácího násilí DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Dagmar Pitnerová,

Více

7 Úvod. Podpůrná síť [na koho se obrátit] 28 Jak si pomoct sám

7 Úvod. Podpůrná síť [na koho se obrátit] 28 Jak si pomoct sám 7 Úvod Psychické potíže 12 Úzkosti 16 Deprese 17 Psychózy 19 Poruchy příjmu potravy 21 Závislosti na psychoaktivních látkách (drogách) 23 Sebepoškozování Podpůrná síť [na koho se obrátit] 28 Jak si pomoct

Více

Skripta ke vzdělávacímu kurzu pro zdravotní sestry. Pomáhající rozhovor v rámci léčebného procesu

Skripta ke vzdělávacímu kurzu pro zdravotní sestry. Pomáhající rozhovor v rámci léčebného procesu Skripta ke vzdělávacímu kurzu pro zdravotní sestry Pomáhající rozhovor v rámci léčebného procesu 1 Tento produkt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Skripta

Více

Závěrečná práce PPF. Téma: Komunitně-skupinová práce jako forma psychosociální pomoci seniorům v Domově důchodců Donovalská

Závěrečná práce PPF. Téma: Komunitně-skupinová práce jako forma psychosociální pomoci seniorům v Domově důchodců Donovalská Praha 2003-03-17 Závěrečná práce PPF Téma: Komunitně-skupinová práce jako forma psychosociální pomoci seniorům v Domově důchodců Donovalská Tereza Králíčková Severní III. 1452/36 Praha 4 141 00 1 Úvod:

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Lenka Víšková

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Lenka Víšková ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Lenka Víšková FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Lenka Víšková Studijní obor: Všeobecná

Více

Hledání životní vize

Hledání životní vize BUDOUCNOST PRO SAMUELA, CZ.1.07/1.2.00/14.0108 Hledání životní vize Učební materiál pro pedagogy 2012 Důvěrné D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, C H O M U T O V, Č E L A K O V S K É H O

Více

Protidrogová intervence pro praktické lékaře, pro děti a mládež

Protidrogová intervence pro praktické lékaře, pro děti a mládež Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu hl.m. Prahy Rozvoj celoživotního učení Rozvoj vzdělávání a odborné přípravy Projekt Protidrogová prevence v ordinacích praktických lékařů pro děti a dorost

Více

Studuješ?...a není to úplně jednoduché?

Studuješ?...a není to úplně jednoduché? ...občas si myslíš, že to nemá smysl...vstávání...a před Tebou celý den = depka...úkoly a povinnosti se hromadí neskutečnou rychlostí a Ty nevíš, co s tím...nesoustředíš se...ve třídě se necítíš zrovna

Více

Rodičům aneb o rizikovém chování

Rodičům aneb o rizikovém chování Rodičům aneb o rizikovém chování Vážení rodiče, tato publikace je určena zejména Vám, ale i všem těm, kteří se chtějí dozvědět něco více o drogové problematice a dalších formách rizikového chování, které

Více

Svépomocný manuál. aneb Jak si mohu sám/sama pomoci. Mgr. Jarmila Švédová

Svépomocný manuál. aneb Jak si mohu sám/sama pomoci. Mgr. Jarmila Švédová Svépomocný manuál aneb Jak si mohu sám/sama pomoci Mgr. Jarmila Švédová Mgr. Jarmila Švédová psycholožka, dlouhodobě se věnuje problematice poruch příjmu potravy. Je lektorkou seminářů o poruchách příjmu

Více

Klíčová slova rodina, matka, smrt dítěte, pomoc pozůstalým, Dlouhá cesta, o. s.

Klíčová slova rodina, matka, smrt dítěte, pomoc pozůstalým, Dlouhá cesta, o. s. Přínos sdružení Dlouhá cesta pro matky a rodiny vyrovnávající se se ztrátou dítěte Contributions of the Association The Long Way for Mothers and Families of Dead Children Zdeňka Dohnalová, Libor Musil

Více

metodická doporučení pro využití postupů expresivních terapií

metodická doporučení pro využití postupů expresivních terapií Univerzita Palackého v Olomouci metodická doporučení pro využití postupů expresivních terapií Autoři: PhDr. Martin Lečbych, Ph.D. PhDr. Mgr. Petra Potměšilová, Ph.D. Mgr. Oldřich Müller, Ph.D. prof. PaedDr.

Více

Kvalita života žen s onkologickým onemocněním. Eva Černáková

Kvalita života žen s onkologickým onemocněním. Eva Černáková Kvalita života žen s onkologickým onemocněním Eva Černáková Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT V bakalářské práci jsem se zaměřila na seznámení s problematikou onkologického onemocnění u žen s rakovinou

Více

Mladiství & drogy. Sborník odborné konference Praha 20. 21. dubna 2010

Mladiství & drogy. Sborník odborné konference Praha 20. 21. dubna 2010 Mladiství & drogy Sborník odborné konference Praha 20. 21. dubna 2010 Mladiství & drogy Sborník odborné konference Praha 20. 21. dubna 2010 Obsah Za podporu děkujeme České spořitelně a Magistrátu hlavního

Více

Ján Praško, Hana Prašková, Katarína Vašková, Jana Vyskočilová. Panická porucha a jak ji zvládat

Ján Praško, Hana Prašková, Katarína Vašková, Jana Vyskočilová. Panická porucha a jak ji zvládat Ján Praško, Hana Prašková, Katarína Vašková, Jana Vyskočilová Panická porucha a jak ji zvládat Ján Praško, Hana Prašková, Katarína Vašková, Jana Vyskočilová Panická porucha a jak ji zvládat Ján Praško,

Více

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PSYCHOLOGIE

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PSYCHOLOGIE UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM IVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PSYCHOLOGIE UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PSYCHOLOGIE rizová intervence

Více

Ján Praško, Hana Prašková, Katarína Vašková, Jana Vyskočilová PANICKÁ PORUCHA A JAK JI ZVLÁDAT

Ján Praško, Hana Prašková, Katarína Vašková, Jana Vyskočilová PANICKÁ PORUCHA A JAK JI ZVLÁDAT Ján Praško, Hana Prašková, Katarína Vašková, Jana Vyskočilová PANICKÁ PORUCHA A JAK JI ZVLÁDAT Ján Praško, Hana Prašková, Katarína Vašková, Jana Vyskočilová PANICKÁ PORUCHA A JAK JI ZVLÁDAT Ján Praško,

Více

Metodika. Asistence pedagoga u dítěte s ADHD

Metodika. Asistence pedagoga u dítěte s ADHD Metodika Asistence pedagoga u dítěte s ADHD vytvořená v rámci projektu Prohlubování klíčových kompetencí pedagogů, jiných odborníků a rodičů jako podpora vzdělávání dětí se syndromem ADHD Mgr. Zuzana Masopustová,

Více

Různé problémy a co s nimi tipy a doporučení

Různé problémy a co s nimi tipy a doporučení Různé problémy a co s nimi tipy a doporučení Motto: Poradím ti, jak poradit sám sobě Hlavní zásada psychologického poradenství zní: Nikdy neradit! Dostali jste se do osobních problémů, které narušují vaše

Více

VYBRANÉ KLÍČOVÉ DOKUMENTY VÝSLEDKY AKTUÁLNÍCH VÝZKUMŮ PŘÍČINY A VÝVOJ UŽÍVÁNÍ DROG MOTIVACE KE ZMĚNĚ A LÉČBA

VYBRANÉ KLÍČOVÉ DOKUMENTY VÝSLEDKY AKTUÁLNÍCH VÝZKUMŮ PŘÍČINY A VÝVOJ UŽÍVÁNÍ DROG MOTIVACE KE ZMĚNĚ A LÉČBA VYBRANÉ KLÍČOVÉ DOKUMENTY VÝSLEDKY AKTUÁLNÍCH VÝZKUMŮ PŘÍČINY A VÝVOJ UŽÍVÁNÍ DROG MOTIVACE KE ZMĚNĚ A LÉČBA MODERNÍ METODY PRO NÁCVIK PSYCHOSOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ ZVYŠUJÍCÍCH SEBEDŮVĚRU Roman Pešek, Kateřina

Více