NÁSILÍ NA DĚTECH A CO S NÍM?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁSILÍ NA DĚTECH A CO S NÍM?"

Transkript

1 Prezentace k semináři na téma? por. Mgr. Miroslava MICHÁLKOVÁ ŠÁLKOVÁ komisař Preventivně informační skupina Nový Jičín Preventivně informační oddělení Krajské ředitelství policie Severomoravského kraje por. Mgr. Bc. Pavel BITTNER komisař I. Oddělení obecné kriminality Služby kriminální policie a vyšetřování Nový Jičín Krajské ředitelství policie Severomoravského kraje npor. Bc. Ivan PILÁT vedoucí Obvodního oddělení Policie České republiky KOPŘIVNICE Trojanovice 17.

2 Úvodem Násilí na dětech nelze akceptovat v žádné z jeho forem. Každé násilí je neospravedlnitelné, neomluvitelné, nepřípustné, v rozporu s právy dětí a lze mu předcházet.

3 Úvodem

4 Děti se učí tím, jak žijí Dítě, které je nadměrně kritizováno se učí odsuzovat Dítě, které vyrůstá v neláskyplném prostředí se učí prát a zápasit Dítě, které bývá vystavováno posměchu se začíná stydět Dítě, které je ponižováno ztrácí sebedůvěru Dítě, které je obklopeno tolerancí se učí trpělivosti Dítě, které je chváleno získává sebedůvěru Dítě, se kterým se jednáčestně se učí spravedlnosti Dítě, které vyrůstá v přátelské atmosféře se naučí laskavosti Dítě, které je bezvýhradně akceptováno a milováno je schopno prožívat láskyplné vztahy a lásku

5 Statistiky V České republice je ročně spácháno přes 5000 trestných činů na dětech, přičemž největší skupinu tvoří násilné a mravnostní trestné činy. V policejních statistikách je ročně zaznamenáno na 900 případů znásilnění a pohlavních zneužití dětí, každý den tak dojde nejméně ke dvěma takovým případům Jedno dítě z tisíce je psychicky či fyzicky týráno nebo sexuálně zneužíváno Každé dvousté dítě z důvodu patologie v rodině vyrůstá v zařízeních ústavní výchovy

6 Statistiky

7 Statistiky versus realita

8 Statistiky versus realita Ve světě panuje shoda názorů, že reálných případů bude minimálně 10x více než identifikovaných případů a až 100x více dětí bude mít osobní zkušenost s násilím nízké intenzity...

9 hodnocení SOCIÁLNÍHO PROSTŘEDÍ z hlediska rizika násilí na dětech Za nejvíce rizikové prostředí, ve kterém násilí ohrožuje děti nejčastěji považují občané ČR společnost (37,6%), komunita (spolky, zájmové, sportovní kroužky, kluby apod) ohrožují děti násilím z 26,8%, škola pak z 23,7% a rodina (biologická či náhradní) z 6%.

10 Formy násilí páchaného na dětech: DOMÁCÍ NÁSILÍ Tělesné týrání Citové týrání Pohlavní zneužívání Komerční sexuální zneužívání dětí Tělesné tresty Násilí pouličních gangů ŠIKANA

11 Násilí v trestněprávní rovině por. Mgr. Bc. Pavel BITTNER komisař I. oddělení obecné kriminality Služba kriminální policie a vyšetřování Územní odbor SKPV Nový Jičín Specializace: trestná činnost mládeže a na mládeži

12 Násilí z trestně právního hlediska Formy: - fyzické - psychické - sexuální - lest Znaky : latence, oznámení s časovým odstupem, velmi obtížné dokazování, odmítnutí vypovídat, s tím související délka řízení, časté posttraumatické poruchy dětských obětí syndromy CAN, CSA

13 Násilí ve vztahu DOSPĚLÝ x DÍTĚ Nejčastější násilné trestnéčiny páchané ve vztahu dospělý dítě : 1. týrání svěřené osoby 215 tr. zákona 2. pohlavní zneužívání 242, 243 tr. zákona 3. znásilnění podle 241 tr. zákona

14 Násilí ve vztahu DOSPĚLÝ x DÍTĚ týrání svěřené osoby 215 tr. zákona - kdo týrá osobu, která je v jeho péči nebo výchově, bude potrestán na 6 měsíců až 3 léta - přísnější sazba - zvlášť surovým způsobem, nebo po delší dobu ( sazba 2-8 let)

15 Týrání svěřené osoby podle 215 Týrání :Pojem týrání trestní zákon nevymezuje, ale je obsažen například v ustanovení 215 tr. zákona, týrání svěřené osoby. Týráním se rozumí zlé nakládání s osobou vyznačující se vyšším stupněm hrubosti a bezcitnosti s určitou trvalostí, které tato osoba pociťuje jako těžké příkoří. Týrání může mít povahu útrap fyzických i psychických, fyzické útrapy mohou být provedeny rozličnými způsoby (facky, škrcení, bití, tahání za vlasy, lomcování tělem, házení oběti na zeď, používání předmětů či nástrojů určených ke stupňování útoku apod.). Útoky mohou směřovat jak proti týrané osobě, která žije ve společně obývaném bytě nebo domě, tak i proti věci (např. domácímu zvířeti náležejícímu oběti). Psychické útrapy lze také podřadit pod pojem týrání, tyto útrapy řada obětí pociťuje jako citelnější než násilí fyzické. Mohou jimi být : vytvoření sociální izolace, znemožnění kontaktu s vnějším světem, hrozby, urážky, nadávky, obviňování, znevažování osobnosti, omezování pohybu v bytě nebo domě, doprovázení oběti do zaměstnání a ze zaměstnání, kontrola telefonních hovorů, návštěv, různé formy ponižování lidské důstojnosti, sexuální zneužívání, odpírání potravin, léků, spánku apod.

16 Týrání svěřené osoby podle 215 Varovné příznaky syndromu CAN 1. fyzická poškození hematomy, zvláště na obličeji, ve vlasech popáleniny, bodové popáleniny od cigaret rány-těžko vysvětlitelné v oblasti anální a kolem dutiny ústní zlomeniny vysvětlené nepravděpodobným mechanismem vzniku 2. poškození růstu a vývoje podvýživa opožděný psychomotorický vývoj KAZUISTIKA k týrání

17 Násilí ve vztahu DOSPĚLÝ x DÍTĚ pohlavní zneužívání podle 242, 243 tr.z kdo vykoná soulož s osobou mladší než patnáct let nebo kdo takové osoby jiným způsobem pohlavně zneužije 2-8 let přísnější sazba - na osobě svěřené jeho dozoru, zneužívaje její závislosti (2-10 let) kdo zneužívaje závislosti osoby mladší než osmnáct let nebo osoby svěřené jeho dozoru, přiměje ji k mimomanželské souloži, nebo kdo takové osoby, zneužívaje její závislosti, jiným způsobem pohlavně zneužije

18 Pohlavní zneužívání podle 242,243 Jiný způsob - intenzivnější zásahy do pohlavní sféry poškozených, orální styk, ohmatávání prsou, genitálií, líbání přirození, které směřují k sex. vzrušení pachatele. Jde i o aktivní jednání poškozené osoby - např. ohmatávání pohlavního údu. Není však třeba, aby při pohlavním zneužití došlo u pachatele k pohlavnímu ukojení, stačí, jedná-li v pohlavním vzrušení, ve snaze vzrušení jakkoli uspokojit Svěřena dozoru a zneužití závislosti, oba znaky musí být splněny současně. Pachatel má právo a povinnost na osobu ml. 15 let dohlížet- rodiče na děti, opatrovník, vychovatel, učitel, vedoucí oddílu. Závislost - osoba ml.15 let dává souhlas k souloži či jinému zneužití pod určitým psychickým nátlakem ( např. pachatelův slib). Poškozený je v určitém směru odkázán na pachatele a je tak omezena svoboda jeho rozhodování.

19 Pohlavní zneužívání podle 242,243 Formy syndromu sexuálně zneužívaného dítěte : - nekontaktní - verbální sexuální návrhy, exhibicionismus, masturbace před dítětem, voyerismus - kontaktní 1. nepenetrativní aktivity - dotýkání se, mazlení genitálu nebo prsou předmětem, rukou, genitálem 2. penetrativní aktivity - proniknutí prsty nebo předmětem do genitálu Znaky sex. zneužívání : - agresor je mnohem starší a zralejší než dítě - je v pozici autority nebo v pečovatelském vztahu - aktivity vymáhá silou nebo podvodem ( např. nutí dítě, aby se pachatele dotýkalo)

20 Pohlavní zneužívání podle 242,243 Vztah k rodině : zneužívání uvnitř rodiny - incestní, dědeček, druh matky, nevlastní otec zneužívání mimo rodinu - učitel, soused, vedoucí dětského tábora, rodinný přítel krátkodobé dlouhodobé Následky CSA - bolest, smutek, lítost, pláč, zloba úzkost, panika, strach - obranné reakce, depresivní symptomy, pocit špíny, negativní sebepojetí, sociální izolace, zhoršení ve škole KAZUISTIKA k 242

21 Násilí ve vztahu DÍTĚ x DÍTĚ Nejčastější násilné trestnéčiny páchané ve vztahu dítě dítě : vydírání 235 tr. zákona ublížení na zdraví 221 tr. zákona výtržnictví 202 tr. zákona loupež 234 tr. zákona

22 Násilí ve vztahu DÍTĚ x DÍTĚ ŠIKANA : Je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit jedinci, ohrozit nebo zastrašovat jiného žáka, případně skupinu žáků. Je to cílené a obvykle opakované užití násilí jedincem či skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit. Zahrnuje jak fyzické útoky v podobě bití, vydírání, loupeží, poškozování věcí druhé osobě, tak i útoky slovní v podobě nadávek, vyhrožováníči ponižování. Šikana se projevuje i v nepřímé podobě jako nápadné přehlížení a ignorování žáka třídní nebo jinou skupinou spolužáků. Právní kvalifikace : vydírání 235, výtržnictví 202, ublížení na zdraví 221

23 Š i k a n a Vývoj šikany : počáteční stadium : přitvrzování : organizovanost : mlčící většina : dokonalá šikana : izolace jednotlivce, nemá kamarády, je zesměšňován, hanlivá přezdívka agresor tzv. přitvrzuje, zkouší, kam až může zajít, má pocit uspokojení, získává respekt u ostatních dětí sympatizanti se s agresorem spojí, mají rozdělené role, šikana stává se normou celé skupiny přijetí norem agresorů ostatními dětmi, které ze strachu poslouchají, začínají se aktivně zapojovat z obavy, aby se nestali objekty agresorů je předmětem zábavy pro celou skupinu, spřádání nejrůznějších intrik, nárůst a zdokonalování násilí

24 Š i k a n a Podmínky pro vznik šikany - přítomnost potenciálního agresora - přítomnost oběti šikanování - přítomnost takového klimatu skupiny, které šikanování připustí, resp. mu nezabrání psychické, fyzické, sociální: Následky šikany sociální frustrace, obtížně navazuje vztahy, nízké sebehodnocení, špatný vztah ke škole, stálé napětí, poruchy spánku, všudypřítomný strach, neúspěch ve studiu, v soukromém životě, neusiluje o lepší společenskou pozici, má tendenci být outsiderem ve všech skupinách, i tam, kde se nešikanuje.

25 DOMÁCÍ NÁSILÍ npor. Bc. Ivan PILÁT komisař vedoucí Obvodního oddělení Policie České republiky KOPŘIVNICE

26 DOMÁCÍ NÁSILÍ - definice Základní podmínkou definice domácího násilí je určitá míra intimity soužití pachatele a oběti vycházející z relativně dlouhodobějšího vztahu, založené na společném soužití. Nejedná se pouze o intimní soužití ve smyslu partnerských vztahů muže a ženy, ale řadíme sem i ostatní, např. vztah mezi rodiči a dětmi, dětmi a starými rodiči apod. se odehrává mezi blízkými lidmi, kdy mezi pachatelem a obětí jsou citové, sociální a ekonomické vazby. Základním rysem tohoto patologického jednání je, že

27 DOMÁCÍ NÁSILÍ - definice Domácím násilím je tedy obecně rozuměno agresivní chování, které u jednoho z partnerů způsobuje strach a prostřednictvím vyvolaného strachu pak násilný partner ovládá a kontroluje chování toho druhého. Dalším specifickým rysem domácího násilí je místo, kde k němu dochází. Ve většině případů se jedná o místa nejsoukromější, o byty a domy jednotlivých rodin

28 DOMÁCÍ NÁSILÍ Násilí uvnitř rodiny je časté a týká se všech druhů rodinných vztahů, obětmi DN se mohou stát všichni členové domácnosti. Výzkumy 90. let shodně ukazují, že většinovými obětmi DN (na celém světě) jsou ženy v postavení manželky, družky nebo přítelkyně, ty tvoří 92-98% z celkového počtu obětí. Počet mužských a nebo jiných obětí, seniorů, dětí, členů rodiny s postižením, se pohybuje mezi 2-5%. V ČR na základě oficiálních údajů jsou v 90% obětí DN ženy, dále senioři a velmi ojediněle muži v produktivním věku. V 80% těchto případů jsou pasivními účastníky násilí nezletilé děti a v 50% případů DN dochází k přímému napadání dětí.

29 TYPOLOGIE domácího násilí

30 FORMY domácího násilí Fyzické - strkání, fackování, bití pěstmi, tahání za vlasy, pálení, kopání, smýkání, ohrožování zbraní, nožem, házení předměty, přesunutá agrese proti věcem, oblíbenému domácímu zvířeti. Psychické - citové a slovní týrání, zesměšňování na veřejnosti, osočování, ponižování, obviňování, pronásledování, kontrolování. Mezi prostředky nátlaku patří buzení v noci, odpírání spánku, výslechy, násilník si vynucuje poslušnost, podřízenost oběti. Sociální - tato forma násilí má za cíl oběť především izolovat, pachatel své oběti zakazuje stýkat se s rodinou, přáteli, blokuje jí telefon, zamyká ji, pomlouvá mezi blízkými osobami. Ekonomické - oběti je zamezováno disponovat finančními prostředky, či je legálně získat. Sexuální - zahrnuje všechny sexuálníčiny, které jsou na oběti vynucovány a které podstupuje nedobrovolněči s nechutí.

31 Domácí násilí a DĚTI Dítě v roli svědka, často i v roli oběti Dlouhodobě trvající násilnosti v rodině negativně poznamenají další vývoj dítěte Dítě není ochotné o svých zážitcích hovořit, postupně se sociálně izoluje, záměrně se vyhýbá spolužákům a vrstevníkům Dítě na prožitou situaci musí myslet, vrací se jim, opět prožívají pocity strachu Dítě se hůře pak soustředí na běžné činnosti, nebo se objevují děsivé sny a noční můry Některé děti ventilují napětí ve spontánní hře, mohou se i identifikovat s agresorem.

32 Příznaky u dětí vystavených vlivu DOMÁCÍHO NÁSILÍ.. V kojeneckém věku pozorujeme zaostalost ve vývoji, problémy s učením se nových věku přiměřených úkolů, zmatenost, napětí, pláč a křik Kojenci a malé děti, které jsou vystaveny domácímu násilí zažívají tolik emocionálního stresu, že může ovlivnit vývoj jejich mozku, paměti a narušit jejich smyslový vývoj

33 Příznaky domácího násilí u předškoláků Předškoláci kombinují fantazii s realitou, jsou schopni zachytit pouze útržky o události, zbytek doplní fantazií. Tyto děti jsou značně zaměřeny na sebe a mohou se považovat za viníky událostí, kterým nerozumí (tatínek odešel, protože jsem zlobila). Nemají tendenci se svěřovat, neboť se bojí a nejsou schopny prožité situace verbálně postihnout. Jejich vnější projevy působí zasmušile, jsou napjatí, ale i nazlobení. Hledají blízkou osobu, od které se nechtějí odpoutat, někdy pozorujeme regresivní formy chování (chovají se jako by jim bylo méně cucají palec, počurávají se). Některé z postižených dětí se samy chovají agresivně vůči dětem, rodičům, hračkám. Situaci v rodině popisují věku odpovídajícím způsobem události jsou výsledkem kouzla, nadpřirozenosti, výpověď nemá logickou strukturu, časovou posloupnost, pamatují si pouze útržky.

34 Příznaky domácího násilí u dětí 6-12 let Děti ve věku 6-12 let jsou schopny zachytit události lépe než předškoláci, více si uvědomují nebezpečí. U traumatizovaných nezletilců jsou patrné regresivní formy chování, tendence k sebeobviňování, ale i bezohlednost k druhým, porušování norem, nedbalost, zhoršení ve škole, nesoustředění, únik k nebezpečným hrám. Některé děti naopak kompenzují rodinné defektní vztahy snahou uspět ve škole, zaměřují se na tuto oblast a extrémně se snaží. Objevuje se tendence k sociální izolaci, nezájem o kontakt s vrstevníky, problémy se spánkem, noční můry.

35 Příznaky domácího násilí u dětí let Děti ve věku let vnímají realitu jako dospělí, ale v traumatických situacích reagují specificky, mohou využívat způsoby chování odpovídající dětskému věku, a naopak jinou situaci zvládají dospěle. Pozorujeme u nich obvykle velké změny v chování a vztahu k rodičům. Únik k nebezpečným způsobům chování (drogy, promiskuita, záškoláctví ), jako způsobem vyrovnání se se stresem, strachem, pocity bezmoci. Dochází ke snížení sebehodnocení a výkyvy v sebedůvěře, nahlíží na sebe jako na ztroskotance a smolaře. Objevují se změny v oblasti sociální, snaha se izolovat, či vyhýbat kontaktům s vrstevníky, nebo naopak vystupňovaná potřeba účasti na všech aktivitách

36 Příznaky domácího násilí u dětí let

37

38 Kdo může v první řadě zastavit domácí násilí?

39 Než se oběť rozhodne násilí oznámit V rodině kde dochází k domácímu násilí, je průměrná doba, než se oběť rozhodne svou situaci řešit je šest let Šest dlouhých let

40 Oprávnění Policie ČR - VYKÁZÁNÍ zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR Od disponuje Policie ČR oprávněním vykázat násilnou osobu z bytu nebo domu společně obývaného, jakož i z bezprostředního okolí společného obydlí, lze-li na základě zjištěných skutečností, zejména s ohledem na předcházející útoky důvodně předpokládat, že se násilná osoba dopustí nebezpečného útoku proti životu, zdraví nebo svobodě, nebo zvlášť závažného útoku proti lidské důstojnosti osoby ohrožené.

41 Oprávnění Policie ČR - VYKÁZÁNÍ Vykázání trvá po dobu 10-ti dnů ode dne jeho provedení a tuto dobu nelze zkrátit ani se souhlasem ohrožené osoby Podáním návrhu na vydání předběžného opatření podle obč. soudního řádu se doba prodlužuje (až 1 rok)

42 postup Policie ČR před vykázáním

43 využití SARA DN SARA DN je diagnostická metoda, kdy na základě strukturovaného odborného přístupu může policista při jejím použití zjistit rizikové faktory a kvalifikovaně odhadnout riziko dalšího domácího násilí. SARA DN obsahuje 15 strukturovaných otázek na rizikové faktory Ve třech oddílech: Oddíl I. Násilí vůči blízké osobě Oddíl II. Obecné sklony k násilí Oddíl III. Zranitelnost oběti

44 Povinnosti vykázané osoby Opustit neprodleně vymezený prostor Zdržet se vstupu do vymezeného prostoru Zdržet se styku nebo navazování kontaktu s ohroženou osobou Odevzdat policii klíče od těchto prostor

45 Oprávnění vykázané osoby Vzít si ze společného obydlí věci, sloužící její osobní potřebě, osobní cennosti a osobní doklady... Policie poskytne vykázané osobě informace o možnostech jejího dalšího ubytování a v souvislosti s tím nezbytnou součinnost

46 Ohrožená osoba je policistou poučena o: možnosti podání návrhu na vydání předběžného opatření soudem možnosti využití psychologických, sociálních nebo jiných služeb v oblasti pomoci obětem násilí následcích vyplývajících z uvedení vědomě nepravdivých údajů, k nimž policista při vykázání přihlíží

47 Policie o vykázání informuje Do 24 hodin od vstupu policisty do společného obydlí zasílá policista kopii záznamu o vykázání příslušnému intervenčnímu centru a soudu, který je příslušný k rozhodnutí o návrhu na vydání předběžného opatření. Pokud ve společném obydlí žije nezletilá osoba, zasílá kopii záznamu do 24 hodinu OSPOD MÚ.

48 Shora nastíněný problém DN tak není jen záležitostí policie, pro boj s domácím násilím a týráním dětí je důležitá spolupráce mezi jednotlivými organizacemi zapojenými do této problematiky

49 Násilí a co s ním... Oblast prevence por. Mgr. Miroslava MICHÁLKOVÁ ŠÁLKOVÁ komisař Preventivně informační skupiny Policie ČR Nový Jičín Preventivně informační oddělení kanceláře ředitele Krajského ředitelství Severomoravského kraje OSTRAVA

50 Úloha PČR v prevenci násilí na dětech Povinnost plynoucí ze zákona Jeden z nových principů fungování PČR v rámci nové filozofie Community policing

51 Community policing Community policing je filozofie policejní práce, která klade důraz na místní znalost a ukotvenost policisty v lokalitě, ve které slouží. Cílem všech policejních postupů, které z této filozofie vycházejí, je zapojit veřejnost do policejní práce takovým způsobem a v takové míře, aby se zvýšila její efektivita, a zapojit policistu do veřejného života takovým způsobem a v takové míře, aby se zvýšila jeho prestiž.

52 Community policing Základní východiska community policing: Kriminalita není pouze věcí policie, policisté jí nemohou řešit sami. Kriminalitu vnímají jako součást prostředí a systematicky omezují prostor pro její vznik a projevy. Policie je služba veřejnosti, proto se policisté občanů ptají, co od nich očekávají a potřebují. Policisté jsou schopní včas rozpoznat veřejné problémy, které mají vazbu na bezpečnostní situaci, navrhují a hledají jejich řešení. I drobná opatření mají na kriminalitu a pocit bezpečí rozhodující vliv a policisté je nepodceňují.

53 Community policing Lidé se cítí dobře a bezpečně tam, kde se mohou vzájemně spolehnout jeden na druhého. Policistova práce je hodnocena podle výslednosti a podle schopnosti pojmenovávat problémy, navrhovat jejich řešení a přijímat za ně svůj díl odpovědnosti. Policista pomáhá občanům k svépomoci a věci řeší především problémově, nejen případ od případu. Problém se nejlépe řeší tam, kde vzniknul, těmi, kteří mu rozumí a chtějí ho řešit a tehdy, když je ještě zvládnutelný.

54 Community policing Partnerská spolupráce je založená na hledání společných cílů a společných cest, jak těchto cílů dosáhnout. Opatření, která všechny spolupracující subjekty přijímají, jsou buď dlouhodobá, zaměřená na zmírnění setrvalých problémů, anebo krátkodobá, vyžadující rychlé a okamžitéřešení aktuálně vzniklého ohrožení.

55 Prevence kriminality Při hledání způsobů jak ochránit dětí a mládeže před různými formami poškozování by měl být především kladen důraz na prevenci, na hledání nových způsobů interdisciplinárního řešení celé problematiky. Prof.Matějček připodobňuje tyto patologické sociální jevy plovoucímu ledovci. Společnost vnímá a zachycuje pouze to co je nad povrchem, co je zjevné t.j. zjevnou patologii. Pod povrchem zůstává mohutnější vrstva potenciální patologie, která se aktivuje pouze za určitých podmínek. Patologické případy je třeba léčit, ale daleko důležitější je zabránit působení nežádoucích faktorů, vlivů, které mohou nové případy vyvolávat.

56 Prevence kriminality Prevence primární Má za cíl snížení pravděpodobnosti výskytu a vzniku poškození. Primární prevence je a.. specifická - zaměřená proti rizikům vedoucím ke vzniku (bránit vzniku rizikových skupin obyvatelstva, rizikových životních situací ) b.. nespecifická - podpora zdravého vývoje dítěte a rodiny (vytváření podmínek pro zdravý vývoj, vytvářet vzdělávací a intervenční programy ).

57 Prevence kriminality Sekundární prevence Má za cíl vyhledávat rizikové skupiny obyvatelstva (rizikoví dospělí a rizikové děti) a rizikové životní situace.

58 Prevence kriminality O prevenci terciální Mluvíme tehdy, když k aktu násilí nebo k jinému ublížení dítěti došlo, a je třeba zajistit, aby se to neopakovalo, aby dítě nebylo dále poškozováno a aby poškození, k němuž došlo, bylo ve svých důsledcích omezeno na minimum. Je zahájen proces diagnostický, který má vyústit v prognózu případu. Z této prognózy pak dále plyne návrh na pomocná, ochranná, terapeutická a další opatření ve prospěch dítěte.

59 Prevence kriminality Aktivity PČR na Novojičínsku v rámci prevence kriminality Preventivně informační skupina Krajského ředitelství policie Severomoravského kraje nabízí v rámci prevence kriminality besedy a přednášky pro děti mateřských škol, žáky a studenty základních a středních škol několik témat, která mají svým obsahem přispět ke snížení výskytu sociálně patologických jevů mezi dětmi. Ve školním roce 2009/2010 došlo k inovaci témat vzhledem k nárůstu nových bezpečnostních rizik. Jedná se zejména o internetovou kriminalitu, stupňující se riziko radikalismu a nárůstu extremismu. Změny nastaly také v organizaci přednáškovéčinnosti.

60 Prevence kriminality Aktivity PČR na Novojičínsku v rámci prevence kriminality Jedná se zejména o internetovou kriminalitu, stupňující se riziko radikalismu a nárůstu extremismu. Změny nastaly také v organizaci přednáškové činnosti.

61 Prevence kriminality Aktivity PČR na Novojičínsku v rámci prevence kriminality Témata dle věkových kategorií:

62 Prevence kriminality Aktivity PČR na Novojičínsku v rámci prevence kriminality Mateřské školy - předškolní děti: Policista kamarád, který pomáhá a chrání. Jedná se o přibližně dvouhodinový projekt pro děti předškolního věku, ve kterém policisté přiblíží předškolákům práci policie, hravou formou děti upozorní na nebezpečí kolem a na způsoby, jak se těmto situacím vyhnout. Na konci školního roku mohou děti mateřských škol navštívit nejbližší policejní služebnu

63 Prevence kriminality Aktivity PČR na Novojičínsku v rámci prevence kriminality Základní školy: ročník ZŠ: Nebojíme se silnice ani mimo ni! Náplní dvouhodinové besedy je dopravní výchova, připomenutí bezpečnostních rizik v silničním provozu. V druhéčásti besedy se děti dozví o kriminalitě páchané na dětech i s ohledem na nové formy kriminality a jejímu předcházení.

64 Prevence kriminality Aktivity PČR na Novojičínsku v rámci prevence kriminality ročník ZŠ: Trestná činnost páchaná dětmi a na dětech. V dvouhodinové přednášce se děti dozví o rizikovém chování v různých oblastech. Zejména se jedná o šikanu, záškoláctví, škodlivosti užívání alkoholu, drog a cigaret. Seznámeni budou také s bezpečným chováním na internetu.

65 Prevence kriminality Aktivity PČR na Novojičínsku v rámci prevence kriminality ročník ZŠ: Máme se bát internetu? Jak již název napovídá, žáci mohou v hodinové besedě diskutovat s policisty o virtuálním světě a jeho rizicích.

66 Prevence kriminality Aktivity PČR na Novojičínsku v rámci prevence kriminality Normální je nebrat drogy! Žáci se ve dvouhodinové besedě dozvědí o rizicích užívání omamných a psychotropních látek a trestní odpovědnosti v této oblasti ročník Zvyšování právního vědomí Přednáška pro děti osmých a devátých tříd o trestněprávní odpovědnosti v souvislosti s překlenutím patnáctého roku života.

67 Prevence kriminality Aktivity PČR na Novojičínsku v rámci prevence kriminality Střední školy: Trestnáčinnost páchána mládeží a na mládeži / Zvyšování právního vědomí Studenti středních škol si besedou s policisty rozšíří obzory v rámci ochrany před nežádoucími soc. patologickými jevy Normální je nebrat drogy! Primární prevence v protidrogové politice hraje významnou roli. I proto pracovníci PIS Nový Jičín seznamují studenty s riziky a trestně právní odpovědností v této oblasti.

68 Kontakty Bílý kruh bezpečí: Dona linka: Dětské krizové centrum: Sdružení linka bezpečí:

69 Kontakty Nadace Naše dítě: Fond ohrožených dětí: Růžová linka:

70 Děkujeme za pozornost...

71 Děkujeme za pozornost...

Poslání krizové intervence v rámci domácího násilí

Poslání krizové intervence v rámci domácího násilí UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Poslání krizové intervence v rámci domácího násilí DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Dagmar Pitnerová,

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace, Kolínská 90 281 23 Starý Kolín Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Monika Pokorná Členové preventivního

Více

Domácí násilí. www.persefona.cz. norway grants. Kde Persefonu najdu? Brno centrální kancelář Adresa: Persefona o. s. Jiráskova 8 Brno, 602 00

Domácí násilí. www.persefona.cz. norway grants. Kde Persefonu najdu? Brno centrální kancelář Adresa: Persefona o. s. Jiráskova 8 Brno, 602 00 Kde Persefonu najdu? Brno centrální kancelář Adresa: Persefona o. s. Jiráskova 8 Brno, 602 00 Mobilní linka: 737 834 345 (v pracovní dny 9:00-17:00) Pevná linka: 545 245 996 (v pracovní dny 9:00 17:00)

Více

KRIZOVÝ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

KRIZOVÝ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín KRIZOVÝ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Schopnost odpouštět neznamená přijímat nebo schvalovat ubližování. J. Gray Tento Krizový program proti šikanování č. 420/PR/2013

Více

FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ

FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ (Pevné desky) UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno DIPLOMOVÁ práce Brno 2010 Bc. Josefa Jelínková UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ , příspěvková organizace Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Vypracovaly: Schválila: PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Mgr. R. Palzerová, PaedDr. I. Rudolfová PaedDr. Irena Rudolfová, ředitelka školy Pedagogická rada

Více

Program proti šikanování Gymnázium Šternberk 2013/2014

Program proti šikanování Gymnázium Šternberk 2013/2014 Program proti šikanování Gymnázium Šternberk 2013/2014 OBSAH 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických

Více

Kapitoly ze sociální patologie

Kapitoly ze sociální patologie Kapitoly ze sociální patologie PhDr. Lenka Průšová Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Inovace oboru vzdělávání Sociální práce na Vyšší odborné škole sociálně právní v Praze

Více

Střední odborné učiliště společného stravování Dr. Beneše 413/II, 290 01 Poděbrady. Minimální preventivní program 2014/2015

Střední odborné učiliště společného stravování Dr. Beneše 413/II, 290 01 Poděbrady. Minimální preventivní program 2014/2015 Střední odborné učiliště společného stravování Dr. Beneše 413/II, 290 01 Poděbrady Minimální preventivní program 2014/2015 Základní údaje o škole Název školy Střední odborné učiliště společného stravování,

Více

Šikana a rizikové chování dětí a žáků

Šikana a rizikové chování dětí a žáků Šikana a rizikové chování dětí a žáků (vybrané části právních předpisů, informace a kontakty vztahující se k problematice šikany a rizikového chování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních

Více

Systém pomoci v oblasti domácího násilí

Systém pomoci v oblasti domácího násilí OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ KATEDRA SOCIÁLNÍ PRÁCE Systém pomoci v oblasti domácího násilí BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor práce: Vedoucí práce: Monika Benešová Mgr. Eliška Lindovská

Více

Téma: Domácí násilí na mužích

Téma: Domácí násilí na mužích Tato práce vznikala ve školním roce 2007/2008 jako Absolventská práce na Evangelické akademii Praha, Vyšší odborné škole sociální práce. Vedoucí mé práce byl PhDr. Vladimír Mašát a oponentkou Mgr. Jindřiška

Více

CESTA RESPEKTU. Minimální preventivní program. Mgr. Stanislava Motalová, Dis. Základní škola a mateřská škola, Praha 8, U Školské zahrady 4

CESTA RESPEKTU. Minimální preventivní program. Mgr. Stanislava Motalová, Dis. Základní škola a mateřská škola, Praha 8, U Školské zahrady 4 CESTA RESPEKTU Minimální preventivní program Mgr. Stanislava Motalová, Dis. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Minimální preventivní program

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY Specifika krizové intervence u syndromu CAN Diplomová práce Brno 2007 Autor práce: Bc. Vladimíra Jůzová Vedoucí práce: PhDr. Mgr. Tomáš

Více

KONCEPCE PREVENCE A ŘEŠENÍ ŠIKANY

KONCEPCE PREVENCE A ŘEŠENÍ ŠIKANY Základní škola, Liberec, ul. 5.května 64/49, příspěvková organizace tel: 485 105 631 e-mail: info@zs5kveten.cz KONCEPCE PREVENCE A ŘEŠENÍ ŠIKANY příloha plánu práce výchovné poradkyně Mgr. Věra ŠEBOROVÁ

Více

Základní charakteristiky domácího násilí na území Moravskoslezského kraje

Základní charakteristiky domácího násilí na území Moravskoslezského kraje OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ KATEDRA SOCIÁLNÍ PRÁCE Základní charakteristiky domácího násilí na území Moravskoslezského kraje Projekt kvantitativního výzkumu Autor práce: Eva

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Úvod Minimální preventivní program Program prevence rizikového chování Metodik prevence Mgr. Romana Suchá Základní škola praktická, Nový Bor, nám.míru 104, 473 01 Minimální preventivní program vychází

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 35. VNITŘNÍ POKYN K ŘEŠENÍ ŠIKANY Vypracoval: Schválil: (Školní program proti šikanování)

Více

Program proti šikanování školní rok 2014/15

Program proti šikanování školní rok 2014/15 Základní škola Němčice nad Hanou, Tyršova 360, 798 27 Program proti šikanování školní rok 2014/15 Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT ČR k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Eva Plachá (577 213 405*22) Školní metodik prevence: Mgr. Dana Uhrová (577 213 405*27) Obsah: 1. Úvod 2. Charakteristika školy

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Program proti šikanování ve škole ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Vlastimil Říha Telefon

Více

Národní strategie prevence násilí na dětech v ČR na období 2008-2018

Národní strategie prevence násilí na dětech v ČR na období 2008-2018 Národní strategie prevence násilí na dětech v ČR na období 2008-2018 Vláda vzala strategii na vědomí usnesením vlády ze dne 3. září 2008 č. 1139. OBSAH OBSAH 2 1. ÚVOD 3 2. SVĚTOVÁ ZPRÁVA O NÁSILÍ NA DĚTECH

Více

Ochraňte seniory před násilím

Ochraňte seniory před násilím Ochraňte seniory před násilím ROSA, 2013 2 Vydala: ROSA centrum pro týrané ženy, Podolská 242/25, Praha 4 v roce 2013 v rámci projektu Umění říci Ne, za podpory grantu prevence kriminality Ministerstva

Více

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II)

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) Zpracovaná v rámci projektu SROP 3.3 Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů

Více

Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních

Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních Č.j. MSMT- 22294/2013-1 Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních Úvodem (1) Šikanování je mimořádně nebezpečná forma násilí (agrese),

Více

Dostupnost a využívání alternativních zařízení sociálními pracovníky při práci s dětmi se

Dostupnost a využívání alternativních zařízení sociálními pracovníky při práci s dětmi se UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Institut mezioborových studií Brno Dostupnost a využívání alternativních zařízení sociálními pracovníky při práci s dětmi se syndromem CAN BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PROČ SE NUDIT školní rok 2011 / 2012 Motto: Nejsilnější je ten, kdo má moc nad sebou. Školní metodik prevence: Mgr. Petra Poslušná

Více

Specifické metody sociální práce

Specifické metody sociální práce Tento učební materiál vznikl v rámci projektu Inovace studijního programu Pastorační a sociální práce ETF UK (CZ.2.17/3.1.00/33279) spolufinancovaného z prostředků Evropského sociálního fondu, státního

Více

ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O NAPLŇOVÁNÍ DOPORUČENÍ Z DRUHÉHO CYKLU UNIVERSÁLNÍHO PERIODICKÉHO PŘEZKUMU

ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O NAPLŇOVÁNÍ DOPORUČENÍ Z DRUHÉHO CYKLU UNIVERSÁLNÍHO PERIODICKÉHO PŘEZKUMU ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O NAPLŇOVÁNÍ DOPORUČENÍ Z DRUHÉHO CYKLU UNIVERSÁLNÍHO PERIODICKÉHO PŘEZKUMU 1 1. Česká republika (dále jen ČR) předkládá v souladu se svým závazkem předneseným na 22. zasedání Rady

Více

Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice se sídlem Velemín 170, 411 31 ŘEŠENÍ ŠIKANOVÁNÍ

Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice se sídlem Velemín 170, 411 31 ŘEŠENÍ ŠIKANOVÁNÍ Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice se sídlem Velemín 170, 411 31 ŘEŠENÍ ŠIKANOVÁNÍ Mgr. Ladislava Malíková, ředitelka školy Mgr. Ladislava Malíková, ředitelka

Více