NÁSILÍ NA DĚTECH A CO S NÍM?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁSILÍ NA DĚTECH A CO S NÍM?"

Transkript

1 Prezentace k semináři na téma? por. Mgr. Miroslava MICHÁLKOVÁ ŠÁLKOVÁ komisař Preventivně informační skupina Nový Jičín Preventivně informační oddělení Krajské ředitelství policie Severomoravského kraje por. Mgr. Bc. Pavel BITTNER komisař I. Oddělení obecné kriminality Služby kriminální policie a vyšetřování Nový Jičín Krajské ředitelství policie Severomoravského kraje npor. Bc. Ivan PILÁT vedoucí Obvodního oddělení Policie České republiky KOPŘIVNICE Trojanovice 17.

2 Úvodem Násilí na dětech nelze akceptovat v žádné z jeho forem. Každé násilí je neospravedlnitelné, neomluvitelné, nepřípustné, v rozporu s právy dětí a lze mu předcházet.

3 Úvodem

4 Děti se učí tím, jak žijí Dítě, které je nadměrně kritizováno se učí odsuzovat Dítě, které vyrůstá v neláskyplném prostředí se učí prát a zápasit Dítě, které bývá vystavováno posměchu se začíná stydět Dítě, které je ponižováno ztrácí sebedůvěru Dítě, které je obklopeno tolerancí se učí trpělivosti Dítě, které je chváleno získává sebedůvěru Dítě, se kterým se jednáčestně se učí spravedlnosti Dítě, které vyrůstá v přátelské atmosféře se naučí laskavosti Dítě, které je bezvýhradně akceptováno a milováno je schopno prožívat láskyplné vztahy a lásku

5 Statistiky V České republice je ročně spácháno přes 5000 trestných činů na dětech, přičemž největší skupinu tvoří násilné a mravnostní trestné činy. V policejních statistikách je ročně zaznamenáno na 900 případů znásilnění a pohlavních zneužití dětí, každý den tak dojde nejméně ke dvěma takovým případům Jedno dítě z tisíce je psychicky či fyzicky týráno nebo sexuálně zneužíváno Každé dvousté dítě z důvodu patologie v rodině vyrůstá v zařízeních ústavní výchovy

6 Statistiky

7 Statistiky versus realita

8 Statistiky versus realita Ve světě panuje shoda názorů, že reálných případů bude minimálně 10x více než identifikovaných případů a až 100x více dětí bude mít osobní zkušenost s násilím nízké intenzity...

9 hodnocení SOCIÁLNÍHO PROSTŘEDÍ z hlediska rizika násilí na dětech Za nejvíce rizikové prostředí, ve kterém násilí ohrožuje děti nejčastěji považují občané ČR společnost (37,6%), komunita (spolky, zájmové, sportovní kroužky, kluby apod) ohrožují děti násilím z 26,8%, škola pak z 23,7% a rodina (biologická či náhradní) z 6%.

10 Formy násilí páchaného na dětech: DOMÁCÍ NÁSILÍ Tělesné týrání Citové týrání Pohlavní zneužívání Komerční sexuální zneužívání dětí Tělesné tresty Násilí pouličních gangů ŠIKANA

11 Násilí v trestněprávní rovině por. Mgr. Bc. Pavel BITTNER komisař I. oddělení obecné kriminality Služba kriminální policie a vyšetřování Územní odbor SKPV Nový Jičín Specializace: trestná činnost mládeže a na mládeži

12 Násilí z trestně právního hlediska Formy: - fyzické - psychické - sexuální - lest Znaky : latence, oznámení s časovým odstupem, velmi obtížné dokazování, odmítnutí vypovídat, s tím související délka řízení, časté posttraumatické poruchy dětských obětí syndromy CAN, CSA

13 Násilí ve vztahu DOSPĚLÝ x DÍTĚ Nejčastější násilné trestnéčiny páchané ve vztahu dospělý dítě : 1. týrání svěřené osoby 215 tr. zákona 2. pohlavní zneužívání 242, 243 tr. zákona 3. znásilnění podle 241 tr. zákona

14 Násilí ve vztahu DOSPĚLÝ x DÍTĚ týrání svěřené osoby 215 tr. zákona - kdo týrá osobu, která je v jeho péči nebo výchově, bude potrestán na 6 měsíců až 3 léta - přísnější sazba - zvlášť surovým způsobem, nebo po delší dobu ( sazba 2-8 let)

15 Týrání svěřené osoby podle 215 Týrání :Pojem týrání trestní zákon nevymezuje, ale je obsažen například v ustanovení 215 tr. zákona, týrání svěřené osoby. Týráním se rozumí zlé nakládání s osobou vyznačující se vyšším stupněm hrubosti a bezcitnosti s určitou trvalostí, které tato osoba pociťuje jako těžké příkoří. Týrání může mít povahu útrap fyzických i psychických, fyzické útrapy mohou být provedeny rozličnými způsoby (facky, škrcení, bití, tahání za vlasy, lomcování tělem, házení oběti na zeď, používání předmětů či nástrojů určených ke stupňování útoku apod.). Útoky mohou směřovat jak proti týrané osobě, která žije ve společně obývaném bytě nebo domě, tak i proti věci (např. domácímu zvířeti náležejícímu oběti). Psychické útrapy lze také podřadit pod pojem týrání, tyto útrapy řada obětí pociťuje jako citelnější než násilí fyzické. Mohou jimi být : vytvoření sociální izolace, znemožnění kontaktu s vnějším světem, hrozby, urážky, nadávky, obviňování, znevažování osobnosti, omezování pohybu v bytě nebo domě, doprovázení oběti do zaměstnání a ze zaměstnání, kontrola telefonních hovorů, návštěv, různé formy ponižování lidské důstojnosti, sexuální zneužívání, odpírání potravin, léků, spánku apod.

16 Týrání svěřené osoby podle 215 Varovné příznaky syndromu CAN 1. fyzická poškození hematomy, zvláště na obličeji, ve vlasech popáleniny, bodové popáleniny od cigaret rány-těžko vysvětlitelné v oblasti anální a kolem dutiny ústní zlomeniny vysvětlené nepravděpodobným mechanismem vzniku 2. poškození růstu a vývoje podvýživa opožděný psychomotorický vývoj KAZUISTIKA k týrání

17 Násilí ve vztahu DOSPĚLÝ x DÍTĚ pohlavní zneužívání podle 242, 243 tr.z kdo vykoná soulož s osobou mladší než patnáct let nebo kdo takové osoby jiným způsobem pohlavně zneužije 2-8 let přísnější sazba - na osobě svěřené jeho dozoru, zneužívaje její závislosti (2-10 let) kdo zneužívaje závislosti osoby mladší než osmnáct let nebo osoby svěřené jeho dozoru, přiměje ji k mimomanželské souloži, nebo kdo takové osoby, zneužívaje její závislosti, jiným způsobem pohlavně zneužije

18 Pohlavní zneužívání podle 242,243 Jiný způsob - intenzivnější zásahy do pohlavní sféry poškozených, orální styk, ohmatávání prsou, genitálií, líbání přirození, které směřují k sex. vzrušení pachatele. Jde i o aktivní jednání poškozené osoby - např. ohmatávání pohlavního údu. Není však třeba, aby při pohlavním zneužití došlo u pachatele k pohlavnímu ukojení, stačí, jedná-li v pohlavním vzrušení, ve snaze vzrušení jakkoli uspokojit Svěřena dozoru a zneužití závislosti, oba znaky musí být splněny současně. Pachatel má právo a povinnost na osobu ml. 15 let dohlížet- rodiče na děti, opatrovník, vychovatel, učitel, vedoucí oddílu. Závislost - osoba ml.15 let dává souhlas k souloži či jinému zneužití pod určitým psychickým nátlakem ( např. pachatelův slib). Poškozený je v určitém směru odkázán na pachatele a je tak omezena svoboda jeho rozhodování.

19 Pohlavní zneužívání podle 242,243 Formy syndromu sexuálně zneužívaného dítěte : - nekontaktní - verbální sexuální návrhy, exhibicionismus, masturbace před dítětem, voyerismus - kontaktní 1. nepenetrativní aktivity - dotýkání se, mazlení genitálu nebo prsou předmětem, rukou, genitálem 2. penetrativní aktivity - proniknutí prsty nebo předmětem do genitálu Znaky sex. zneužívání : - agresor je mnohem starší a zralejší než dítě - je v pozici autority nebo v pečovatelském vztahu - aktivity vymáhá silou nebo podvodem ( např. nutí dítě, aby se pachatele dotýkalo)

20 Pohlavní zneužívání podle 242,243 Vztah k rodině : zneužívání uvnitř rodiny - incestní, dědeček, druh matky, nevlastní otec zneužívání mimo rodinu - učitel, soused, vedoucí dětského tábora, rodinný přítel krátkodobé dlouhodobé Následky CSA - bolest, smutek, lítost, pláč, zloba úzkost, panika, strach - obranné reakce, depresivní symptomy, pocit špíny, negativní sebepojetí, sociální izolace, zhoršení ve škole KAZUISTIKA k 242

21 Násilí ve vztahu DÍTĚ x DÍTĚ Nejčastější násilné trestnéčiny páchané ve vztahu dítě dítě : vydírání 235 tr. zákona ublížení na zdraví 221 tr. zákona výtržnictví 202 tr. zákona loupež 234 tr. zákona

22 Násilí ve vztahu DÍTĚ x DÍTĚ ŠIKANA : Je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit jedinci, ohrozit nebo zastrašovat jiného žáka, případně skupinu žáků. Je to cílené a obvykle opakované užití násilí jedincem či skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit. Zahrnuje jak fyzické útoky v podobě bití, vydírání, loupeží, poškozování věcí druhé osobě, tak i útoky slovní v podobě nadávek, vyhrožováníči ponižování. Šikana se projevuje i v nepřímé podobě jako nápadné přehlížení a ignorování žáka třídní nebo jinou skupinou spolužáků. Právní kvalifikace : vydírání 235, výtržnictví 202, ublížení na zdraví 221

23 Š i k a n a Vývoj šikany : počáteční stadium : přitvrzování : organizovanost : mlčící většina : dokonalá šikana : izolace jednotlivce, nemá kamarády, je zesměšňován, hanlivá přezdívka agresor tzv. přitvrzuje, zkouší, kam až může zajít, má pocit uspokojení, získává respekt u ostatních dětí sympatizanti se s agresorem spojí, mají rozdělené role, šikana stává se normou celé skupiny přijetí norem agresorů ostatními dětmi, které ze strachu poslouchají, začínají se aktivně zapojovat z obavy, aby se nestali objekty agresorů je předmětem zábavy pro celou skupinu, spřádání nejrůznějších intrik, nárůst a zdokonalování násilí

24 Š i k a n a Podmínky pro vznik šikany - přítomnost potenciálního agresora - přítomnost oběti šikanování - přítomnost takového klimatu skupiny, které šikanování připustí, resp. mu nezabrání psychické, fyzické, sociální: Následky šikany sociální frustrace, obtížně navazuje vztahy, nízké sebehodnocení, špatný vztah ke škole, stálé napětí, poruchy spánku, všudypřítomný strach, neúspěch ve studiu, v soukromém životě, neusiluje o lepší společenskou pozici, má tendenci být outsiderem ve všech skupinách, i tam, kde se nešikanuje.

25 DOMÁCÍ NÁSILÍ npor. Bc. Ivan PILÁT komisař vedoucí Obvodního oddělení Policie České republiky KOPŘIVNICE

26 DOMÁCÍ NÁSILÍ - definice Základní podmínkou definice domácího násilí je určitá míra intimity soužití pachatele a oběti vycházející z relativně dlouhodobějšího vztahu, založené na společném soužití. Nejedná se pouze o intimní soužití ve smyslu partnerských vztahů muže a ženy, ale řadíme sem i ostatní, např. vztah mezi rodiči a dětmi, dětmi a starými rodiči apod. se odehrává mezi blízkými lidmi, kdy mezi pachatelem a obětí jsou citové, sociální a ekonomické vazby. Základním rysem tohoto patologického jednání je, že

27 DOMÁCÍ NÁSILÍ - definice Domácím násilím je tedy obecně rozuměno agresivní chování, které u jednoho z partnerů způsobuje strach a prostřednictvím vyvolaného strachu pak násilný partner ovládá a kontroluje chování toho druhého. Dalším specifickým rysem domácího násilí je místo, kde k němu dochází. Ve většině případů se jedná o místa nejsoukromější, o byty a domy jednotlivých rodin

28 DOMÁCÍ NÁSILÍ Násilí uvnitř rodiny je časté a týká se všech druhů rodinných vztahů, obětmi DN se mohou stát všichni členové domácnosti. Výzkumy 90. let shodně ukazují, že většinovými obětmi DN (na celém světě) jsou ženy v postavení manželky, družky nebo přítelkyně, ty tvoří 92-98% z celkového počtu obětí. Počet mužských a nebo jiných obětí, seniorů, dětí, členů rodiny s postižením, se pohybuje mezi 2-5%. V ČR na základě oficiálních údajů jsou v 90% obětí DN ženy, dále senioři a velmi ojediněle muži v produktivním věku. V 80% těchto případů jsou pasivními účastníky násilí nezletilé děti a v 50% případů DN dochází k přímému napadání dětí.

29 TYPOLOGIE domácího násilí

30 FORMY domácího násilí Fyzické - strkání, fackování, bití pěstmi, tahání za vlasy, pálení, kopání, smýkání, ohrožování zbraní, nožem, házení předměty, přesunutá agrese proti věcem, oblíbenému domácímu zvířeti. Psychické - citové a slovní týrání, zesměšňování na veřejnosti, osočování, ponižování, obviňování, pronásledování, kontrolování. Mezi prostředky nátlaku patří buzení v noci, odpírání spánku, výslechy, násilník si vynucuje poslušnost, podřízenost oběti. Sociální - tato forma násilí má za cíl oběť především izolovat, pachatel své oběti zakazuje stýkat se s rodinou, přáteli, blokuje jí telefon, zamyká ji, pomlouvá mezi blízkými osobami. Ekonomické - oběti je zamezováno disponovat finančními prostředky, či je legálně získat. Sexuální - zahrnuje všechny sexuálníčiny, které jsou na oběti vynucovány a které podstupuje nedobrovolněči s nechutí.

31 Domácí násilí a DĚTI Dítě v roli svědka, často i v roli oběti Dlouhodobě trvající násilnosti v rodině negativně poznamenají další vývoj dítěte Dítě není ochotné o svých zážitcích hovořit, postupně se sociálně izoluje, záměrně se vyhýbá spolužákům a vrstevníkům Dítě na prožitou situaci musí myslet, vrací se jim, opět prožívají pocity strachu Dítě se hůře pak soustředí na běžné činnosti, nebo se objevují děsivé sny a noční můry Některé děti ventilují napětí ve spontánní hře, mohou se i identifikovat s agresorem.

32 Příznaky u dětí vystavených vlivu DOMÁCÍHO NÁSILÍ.. V kojeneckém věku pozorujeme zaostalost ve vývoji, problémy s učením se nových věku přiměřených úkolů, zmatenost, napětí, pláč a křik Kojenci a malé děti, které jsou vystaveny domácímu násilí zažívají tolik emocionálního stresu, že může ovlivnit vývoj jejich mozku, paměti a narušit jejich smyslový vývoj

33 Příznaky domácího násilí u předškoláků Předškoláci kombinují fantazii s realitou, jsou schopni zachytit pouze útržky o události, zbytek doplní fantazií. Tyto děti jsou značně zaměřeny na sebe a mohou se považovat za viníky událostí, kterým nerozumí (tatínek odešel, protože jsem zlobila). Nemají tendenci se svěřovat, neboť se bojí a nejsou schopny prožité situace verbálně postihnout. Jejich vnější projevy působí zasmušile, jsou napjatí, ale i nazlobení. Hledají blízkou osobu, od které se nechtějí odpoutat, někdy pozorujeme regresivní formy chování (chovají se jako by jim bylo méně cucají palec, počurávají se). Některé z postižených dětí se samy chovají agresivně vůči dětem, rodičům, hračkám. Situaci v rodině popisují věku odpovídajícím způsobem události jsou výsledkem kouzla, nadpřirozenosti, výpověď nemá logickou strukturu, časovou posloupnost, pamatují si pouze útržky.

34 Příznaky domácího násilí u dětí 6-12 let Děti ve věku 6-12 let jsou schopny zachytit události lépe než předškoláci, více si uvědomují nebezpečí. U traumatizovaných nezletilců jsou patrné regresivní formy chování, tendence k sebeobviňování, ale i bezohlednost k druhým, porušování norem, nedbalost, zhoršení ve škole, nesoustředění, únik k nebezpečným hrám. Některé děti naopak kompenzují rodinné defektní vztahy snahou uspět ve škole, zaměřují se na tuto oblast a extrémně se snaží. Objevuje se tendence k sociální izolaci, nezájem o kontakt s vrstevníky, problémy se spánkem, noční můry.

35 Příznaky domácího násilí u dětí let Děti ve věku let vnímají realitu jako dospělí, ale v traumatických situacích reagují specificky, mohou využívat způsoby chování odpovídající dětskému věku, a naopak jinou situaci zvládají dospěle. Pozorujeme u nich obvykle velké změny v chování a vztahu k rodičům. Únik k nebezpečným způsobům chování (drogy, promiskuita, záškoláctví ), jako způsobem vyrovnání se se stresem, strachem, pocity bezmoci. Dochází ke snížení sebehodnocení a výkyvy v sebedůvěře, nahlíží na sebe jako na ztroskotance a smolaře. Objevují se změny v oblasti sociální, snaha se izolovat, či vyhýbat kontaktům s vrstevníky, nebo naopak vystupňovaná potřeba účasti na všech aktivitách

36 Příznaky domácího násilí u dětí let

37

38 Kdo může v první řadě zastavit domácí násilí?

39 Než se oběť rozhodne násilí oznámit V rodině kde dochází k domácímu násilí, je průměrná doba, než se oběť rozhodne svou situaci řešit je šest let Šest dlouhých let

40 Oprávnění Policie ČR - VYKÁZÁNÍ zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR Od disponuje Policie ČR oprávněním vykázat násilnou osobu z bytu nebo domu společně obývaného, jakož i z bezprostředního okolí společného obydlí, lze-li na základě zjištěných skutečností, zejména s ohledem na předcházející útoky důvodně předpokládat, že se násilná osoba dopustí nebezpečného útoku proti životu, zdraví nebo svobodě, nebo zvlášť závažného útoku proti lidské důstojnosti osoby ohrožené.

41 Oprávnění Policie ČR - VYKÁZÁNÍ Vykázání trvá po dobu 10-ti dnů ode dne jeho provedení a tuto dobu nelze zkrátit ani se souhlasem ohrožené osoby Podáním návrhu na vydání předběžného opatření podle obč. soudního řádu se doba prodlužuje (až 1 rok)

42 postup Policie ČR před vykázáním

43 využití SARA DN SARA DN je diagnostická metoda, kdy na základě strukturovaného odborného přístupu může policista při jejím použití zjistit rizikové faktory a kvalifikovaně odhadnout riziko dalšího domácího násilí. SARA DN obsahuje 15 strukturovaných otázek na rizikové faktory Ve třech oddílech: Oddíl I. Násilí vůči blízké osobě Oddíl II. Obecné sklony k násilí Oddíl III. Zranitelnost oběti

44 Povinnosti vykázané osoby Opustit neprodleně vymezený prostor Zdržet se vstupu do vymezeného prostoru Zdržet se styku nebo navazování kontaktu s ohroženou osobou Odevzdat policii klíče od těchto prostor

45 Oprávnění vykázané osoby Vzít si ze společného obydlí věci, sloužící její osobní potřebě, osobní cennosti a osobní doklady... Policie poskytne vykázané osobě informace o možnostech jejího dalšího ubytování a v souvislosti s tím nezbytnou součinnost

46 Ohrožená osoba je policistou poučena o: možnosti podání návrhu na vydání předběžného opatření soudem možnosti využití psychologických, sociálních nebo jiných služeb v oblasti pomoci obětem násilí následcích vyplývajících z uvedení vědomě nepravdivých údajů, k nimž policista při vykázání přihlíží

47 Policie o vykázání informuje Do 24 hodin od vstupu policisty do společného obydlí zasílá policista kopii záznamu o vykázání příslušnému intervenčnímu centru a soudu, který je příslušný k rozhodnutí o návrhu na vydání předběžného opatření. Pokud ve společném obydlí žije nezletilá osoba, zasílá kopii záznamu do 24 hodinu OSPOD MÚ.

48 Shora nastíněný problém DN tak není jen záležitostí policie, pro boj s domácím násilím a týráním dětí je důležitá spolupráce mezi jednotlivými organizacemi zapojenými do této problematiky

49 Násilí a co s ním... Oblast prevence por. Mgr. Miroslava MICHÁLKOVÁ ŠÁLKOVÁ komisař Preventivně informační skupiny Policie ČR Nový Jičín Preventivně informační oddělení kanceláře ředitele Krajského ředitelství Severomoravského kraje OSTRAVA

50 Úloha PČR v prevenci násilí na dětech Povinnost plynoucí ze zákona Jeden z nových principů fungování PČR v rámci nové filozofie Community policing

51 Community policing Community policing je filozofie policejní práce, která klade důraz na místní znalost a ukotvenost policisty v lokalitě, ve které slouží. Cílem všech policejních postupů, které z této filozofie vycházejí, je zapojit veřejnost do policejní práce takovým způsobem a v takové míře, aby se zvýšila její efektivita, a zapojit policistu do veřejného života takovým způsobem a v takové míře, aby se zvýšila jeho prestiž.

52 Community policing Základní východiska community policing: Kriminalita není pouze věcí policie, policisté jí nemohou řešit sami. Kriminalitu vnímají jako součást prostředí a systematicky omezují prostor pro její vznik a projevy. Policie je služba veřejnosti, proto se policisté občanů ptají, co od nich očekávají a potřebují. Policisté jsou schopní včas rozpoznat veřejné problémy, které mají vazbu na bezpečnostní situaci, navrhují a hledají jejich řešení. I drobná opatření mají na kriminalitu a pocit bezpečí rozhodující vliv a policisté je nepodceňují.

53 Community policing Lidé se cítí dobře a bezpečně tam, kde se mohou vzájemně spolehnout jeden na druhého. Policistova práce je hodnocena podle výslednosti a podle schopnosti pojmenovávat problémy, navrhovat jejich řešení a přijímat za ně svůj díl odpovědnosti. Policista pomáhá občanům k svépomoci a věci řeší především problémově, nejen případ od případu. Problém se nejlépe řeší tam, kde vzniknul, těmi, kteří mu rozumí a chtějí ho řešit a tehdy, když je ještě zvládnutelný.

54 Community policing Partnerská spolupráce je založená na hledání společných cílů a společných cest, jak těchto cílů dosáhnout. Opatření, která všechny spolupracující subjekty přijímají, jsou buď dlouhodobá, zaměřená na zmírnění setrvalých problémů, anebo krátkodobá, vyžadující rychlé a okamžitéřešení aktuálně vzniklého ohrožení.

55 Prevence kriminality Při hledání způsobů jak ochránit dětí a mládeže před různými formami poškozování by měl být především kladen důraz na prevenci, na hledání nových způsobů interdisciplinárního řešení celé problematiky. Prof.Matějček připodobňuje tyto patologické sociální jevy plovoucímu ledovci. Společnost vnímá a zachycuje pouze to co je nad povrchem, co je zjevné t.j. zjevnou patologii. Pod povrchem zůstává mohutnější vrstva potenciální patologie, která se aktivuje pouze za určitých podmínek. Patologické případy je třeba léčit, ale daleko důležitější je zabránit působení nežádoucích faktorů, vlivů, které mohou nové případy vyvolávat.

56 Prevence kriminality Prevence primární Má za cíl snížení pravděpodobnosti výskytu a vzniku poškození. Primární prevence je a.. specifická - zaměřená proti rizikům vedoucím ke vzniku (bránit vzniku rizikových skupin obyvatelstva, rizikových životních situací ) b.. nespecifická - podpora zdravého vývoje dítěte a rodiny (vytváření podmínek pro zdravý vývoj, vytvářet vzdělávací a intervenční programy ).

57 Prevence kriminality Sekundární prevence Má za cíl vyhledávat rizikové skupiny obyvatelstva (rizikoví dospělí a rizikové děti) a rizikové životní situace.

58 Prevence kriminality O prevenci terciální Mluvíme tehdy, když k aktu násilí nebo k jinému ublížení dítěti došlo, a je třeba zajistit, aby se to neopakovalo, aby dítě nebylo dále poškozováno a aby poškození, k němuž došlo, bylo ve svých důsledcích omezeno na minimum. Je zahájen proces diagnostický, který má vyústit v prognózu případu. Z této prognózy pak dále plyne návrh na pomocná, ochranná, terapeutická a další opatření ve prospěch dítěte.

59 Prevence kriminality Aktivity PČR na Novojičínsku v rámci prevence kriminality Preventivně informační skupina Krajského ředitelství policie Severomoravského kraje nabízí v rámci prevence kriminality besedy a přednášky pro děti mateřských škol, žáky a studenty základních a středních škol několik témat, která mají svým obsahem přispět ke snížení výskytu sociálně patologických jevů mezi dětmi. Ve školním roce 2009/2010 došlo k inovaci témat vzhledem k nárůstu nových bezpečnostních rizik. Jedná se zejména o internetovou kriminalitu, stupňující se riziko radikalismu a nárůstu extremismu. Změny nastaly také v organizaci přednáškovéčinnosti.

60 Prevence kriminality Aktivity PČR na Novojičínsku v rámci prevence kriminality Jedná se zejména o internetovou kriminalitu, stupňující se riziko radikalismu a nárůstu extremismu. Změny nastaly také v organizaci přednáškové činnosti.

61 Prevence kriminality Aktivity PČR na Novojičínsku v rámci prevence kriminality Témata dle věkových kategorií:

62 Prevence kriminality Aktivity PČR na Novojičínsku v rámci prevence kriminality Mateřské školy - předškolní děti: Policista kamarád, který pomáhá a chrání. Jedná se o přibližně dvouhodinový projekt pro děti předškolního věku, ve kterém policisté přiblíží předškolákům práci policie, hravou formou děti upozorní na nebezpečí kolem a na způsoby, jak se těmto situacím vyhnout. Na konci školního roku mohou děti mateřských škol navštívit nejbližší policejní služebnu

63 Prevence kriminality Aktivity PČR na Novojičínsku v rámci prevence kriminality Základní školy: ročník ZŠ: Nebojíme se silnice ani mimo ni! Náplní dvouhodinové besedy je dopravní výchova, připomenutí bezpečnostních rizik v silničním provozu. V druhéčásti besedy se děti dozví o kriminalitě páchané na dětech i s ohledem na nové formy kriminality a jejímu předcházení.

64 Prevence kriminality Aktivity PČR na Novojičínsku v rámci prevence kriminality ročník ZŠ: Trestná činnost páchaná dětmi a na dětech. V dvouhodinové přednášce se děti dozví o rizikovém chování v různých oblastech. Zejména se jedná o šikanu, záškoláctví, škodlivosti užívání alkoholu, drog a cigaret. Seznámeni budou také s bezpečným chováním na internetu.

65 Prevence kriminality Aktivity PČR na Novojičínsku v rámci prevence kriminality ročník ZŠ: Máme se bát internetu? Jak již název napovídá, žáci mohou v hodinové besedě diskutovat s policisty o virtuálním světě a jeho rizicích.

66 Prevence kriminality Aktivity PČR na Novojičínsku v rámci prevence kriminality Normální je nebrat drogy! Žáci se ve dvouhodinové besedě dozvědí o rizicích užívání omamných a psychotropních látek a trestní odpovědnosti v této oblasti ročník Zvyšování právního vědomí Přednáška pro děti osmých a devátých tříd o trestněprávní odpovědnosti v souvislosti s překlenutím patnáctého roku života.

67 Prevence kriminality Aktivity PČR na Novojičínsku v rámci prevence kriminality Střední školy: Trestnáčinnost páchána mládeží a na mládeži / Zvyšování právního vědomí Studenti středních škol si besedou s policisty rozšíří obzory v rámci ochrany před nežádoucími soc. patologickými jevy Normální je nebrat drogy! Primární prevence v protidrogové politice hraje významnou roli. I proto pracovníci PIS Nový Jičín seznamují studenty s riziky a trestně právní odpovědností v této oblasti.

68 Kontakty Bílý kruh bezpečí: Dona linka: Dětské krizové centrum: Sdružení linka bezpečí:

69 Kontakty Nadace Naše dítě: Fond ohrožených dětí: Růžová linka:

70 Děkujeme za pozornost...

71 Děkujeme za pozornost...

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Kurz Domácí násilí přílohy školících materiálů/ výběr z legislativy Zákon o Policii a oprávnění o vykázání násilné osoby 44 (1) Lze-li

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Vykázání I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 20.10.2013 Vzdělávací

Více

Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň. Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu)

Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň. Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu) Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu) Charakteristika šikanování: Šikanování je jakékoliv chování, jehož

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

Program proti šikanování ve škole

Program proti šikanování ve škole Program proti šikanování ve škole Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 4. Prevence proti šikanování a) program b) vzdělávání c) informování d) spolupráce

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole. Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny:

Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole. Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole Č.j.:2/2009 Účinnost od:1.4.2009 Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1

Více

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Program proti šikanování 1. Právní východiska Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013.

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013. Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013 Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování

Více

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu)

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno 616 00 Metodik prevence : Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Cíl: 1. vytvoření krizového plánu pro řešení

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová ŠIKANA Charakteristika šikany Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE Základní škola Jablonné nad Orlicí Jamenská 555, Jablonné nad Orlicí 561 64 IČO: 00 85 66 73 tel: 465 642 208 e-mail: skola@zs.jablonneno.cz PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE Účinnost od: 1.12.2009 Vypracovali:

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice I. Tento program vznikl na základě Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování

Více

ŠIKANA, EXTRÉMNÉ PROJEVY AGRESE, KYBERŠIKANA, STALKING A JINÉ OBTĚŽOVÁNÍ

ŠIKANA, EXTRÉMNÉ PROJEVY AGRESE, KYBERŠIKANA, STALKING A JINÉ OBTĚŽOVÁNÍ ŠIKANA, EXTRÉMNÉ PROJEVY AGRESE, KYBERŠIKANA, STALKING A JINÉ OBTĚŽOVÁNÍ Školní program proti šikaně 2015/2016 Metodický podklad Metodický pokyn k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže

Více

ROSA CENTRUM PRO ŽENY, Z.S ŽENY OBĚTI DOMÁCÍHO NÁSILÍ, STATISTIKA ZA ROK FORMY NÁSILÍ

ROSA CENTRUM PRO ŽENY, Z.S ŽENY OBĚTI DOMÁCÍHO NÁSILÍ, STATISTIKA ZA ROK FORMY NÁSILÍ ROSA CENTRUM PRO ŽENY, Z.S ŽENY OBĚTI DOMÁCÍHO NÁSILÍ, STATISTIKA ZA ROK 2016 1. FORMY NÁSILÍ Domácí násilí má několik podob od psychického, přes ekonomické, sexuální až po fyzické. Téměř všechny klientky

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc

SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc Mgr. Drahomír Ševčík IDENTIFIKACE Domácí násilí je: (Schneider německý kriminolog) z hlediska výskytu nejrozšířenější z hlediska latence nejméně kontrolované

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ č.j. Š/X/1/01092013 Základní škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou výňatek CÍL Cílem programu

Více

Kriminalita dětí a mládeže Karlovarský kraj Zkušenosti policie se šikanou na školách - Kazuistika

Kriminalita dětí a mládeže Karlovarský kraj Zkušenosti policie se šikanou na školách - Kazuistika Kriminalita dětí a mládeže Karlovarský kraj Zkušenosti policie se šikanou na školách - Kazuistika Trestná činnost dětí a mládeže Karlovarský kraj Věková struktura pachatelů 2. 1. - 13.11. 2012 1.1. 13.

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování (Součást Minimálního preventivního programu) Zpracováno podle MP Č.j.24 246/2008-6 Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška Školní rok 2013/2014 Obsah 1.Charakteristika šikanování,

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních č.j. MSMT-22294/2013-1. Metodickým doporučením k primární

Více

Sociální práce s rodinou 12 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á P H. D

Sociální práce s rodinou 12 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á P H. D Sociální práce s rodinou 12 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á P H. D Co nás dnes čeká Rodina ohrožující dítě Co dítě ohrožuje? Zanedbávání Zneužívání Týrání Zanedbávání Nejrozšířenější forma nehodného

Více

CAN-Child Abuse and Neglect

CAN-Child Abuse and Neglect CAN-Child Abuse and Neglect Jakékoliv nenáhodné, preventabilní, vědomé i nevědomé jednání rodiče, vychovatele nebo jiné osoby vůči dítěti, jeţ je v dané společnosti nepřijatelné nebo odmítané a jeţ poškozuje

Více

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ Základní škola, Liberec, ul. 5.května 64/49, příspěvková organizace tel: 485 105 631 e-mail: info@zs5kveten.cz SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A

Více

VY_32_INOVACE_03_02_02

VY_32_INOVACE_03_02_02 Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_02_02 Výchova ke zdraví Domácí násilí Číslo projektu Klíčová aktivita Zařazení učiva v rámci ŠVP Ověřeno Název DUMu Anotace Autor CZ.1.07/1.4.00/21.3185

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

VYŠKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

VYŠKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje VYŠKOV Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ. Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí.

STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ. Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí. STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí. DOMÁCÍ NÁSILÍ je chování, které v partnerském soužití

Více

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná.

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná. SEXUALITA A ZÁKON 185 Znásilnění (1) Kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu styku, nebo kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti, bude potrestán

Více

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_45 Datum: 9.1.

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_45 Datum: 9.1. Anotace: kriminalita páchaná na dětech a mladistvých, kriminalita páchaná mladistvými Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie

Více

HODONÍN. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

HODONÍN. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje HODONÍN Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Projekt Násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče Pracovní násilí a jeho podoby

Projekt Násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče Pracovní násilí a jeho podoby Projekt Násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče Pracovní násilí a jeho podoby Ing. Iva Merhautová, MBA Násilí na pracovištích Násilí na pracovištích se stalo stejným rizikem jako

Více

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE územní odbor Nový Jičín obvodní oddělení Policie ČR Nový Jičín Č.j.KRPT-26326 /ČJ-2014-070414 Nový Jičín 31. ledna 2014 Výtisk

Více

Školní program proti šikaně

Školní program proti šikaně Školní program proti šikaně Program proti šikanování vychází z Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č. j. 24 246/2008-6

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Jablonec nad Nisou- Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Jablonec nad Nisou- Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Jablonec nad Nisou- Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou Výňatek OBSAH: 1. PRÁVNÍ VÝCHODISKA 2. CÍL 3. ÚKOLY 4. CHARAKTERISTIKA

Více

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce Aktuální analýza kriminality na území a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce OSTRAVA 3. října 2012 Městské ředitelství Ostrava Moravskoslezského kraje Územní odbory Bruntál, Frýdek-Místek,

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

ZNOJMO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

ZNOJMO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje ZNOJMO Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Dítě jako svědek a oběť domácího násilí. Eva Klimentová

Dítě jako svědek a oběť domácího násilí. Eva Klimentová Dítě jako svědek a oběť domácího násilí Eva Klimentová Práce ve skupinách: Co je to násilí? Kde podle vás násilí začíná, co ještě násilí není? Jaké byste mohli popsat formy násilí? Formy násilí v blízkých

Více

INFORMACE PRO OZNAMOVATELE, SVĚDKA POŠKOZENÉHO A OBĚŤ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ. VPŠ a SPŠ MV v Holešově pracoviště Brno

INFORMACE PRO OZNAMOVATELE, SVĚDKA POŠKOZENÉHO A OBĚŤ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ. VPŠ a SPŠ MV v Holešově pracoviště Brno INFORMACE PRO OZNAMOVATELE, SVĚDKA POŠKOZENÉHO A OBĚŤ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ 2014 VPŠ a SPŠ MV v Holešově pracoviště PODĚKOVÁNÍ, ZDROJE Prezentace je součástí projektu: Ze školy do škol II. Vznikla za finanční

Více

Program proti šikanování a kyberšikaně

Program proti šikanování a kyberšikaně ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Program proti šikanování a kyberšikaně pro školní rok 2014/2015 září 2014 Zpracovaly: Mgr. Lenka Doležalová, Mgr. Dana Fecková Program proti

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

BŘECLAV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

BŘECLAV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje BŘECLAV Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova Příloha ŠVP č.2 Ve školním roce 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 se uvedené předměty rozšiřují o tyto očekáváné výstupy a učivo. Jedná se o očekávané výstupy, které byly dříve v předmětu Výchova ke zdraví,

Více

BLANSKO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

BLANSKO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje BLANSKO Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji

Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji 13. 11. 2013 Workshop: Prevence sociálních a bezpečnostních rizik v transformující se společnosti 21. století Moravskoslezský kraj - vybrané statistické

Více

Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2011 Mgr.Olga Čadilová Týrané, zneužívané a zanedbávané

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

Základní škola Nový Bydžov Karla IV.209. Program proti šikanování 2016/2017

Základní škola Nový Bydžov Karla IV.209. Program proti šikanování 2016/2017 Základní škola Nový Bydžov Karla IV.209 Program proti šikanování 2016/2017 Program proti šikanování Definice šikany (dle Metodického pokynu ministryně MŠMT k prevenci a řešení šikany škol a školských zařízení,)

Více

Statistické údaje o volání na DONA linku Hodnocené období: I. pololetí 2008 (srovnání: 1. Q 2008, 1. pol. 2007)

Statistické údaje o volání na DONA linku Hodnocené období: I. pololetí 2008 (srovnání: 1. Q 2008, 1. pol. 2007) Statistické údaje o volání na DONA linku Hodnocené období: I. pololetí 2008 (srovnání: 1. Q 2008, 1. pol. 2007) Volání na linku Volání z linky ven Četnost a charakter volání I. pololetí 2008 1. čtvrtletí

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina Výchova ke zdraví 6. ročník rodina Výchova k občanství - postavení jedince v rodině (využití učebnice) - role členů rodiny - vztahy v rodině OSV osobnostní rozvoj při - náhradní rodinná péče působení rodiny

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Psychologický přístup k agresivním nemocným

Psychologický přístup k agresivním nemocným Psychologický přístup k agresivním nemocným Mgr.Alexandra Škrobánková Hematoonkologická klinika FN Olomouc Oddělení klinické psychologie FN Olomouc 25.1.2007 AGRESE chování, které je vedeno se záměrem

Více

ITA, SMART Notebook, Version :35:24 Jul šikana, stádia šikany, kam se obrátit, co dělat, trestný čin

ITA, SMART Notebook, Version :35:24 Jul šikana, stádia šikany, kam se obrátit, co dělat, trestný čin Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) Sociálně právní ochrana dětí VK Mezioborová spolupráce v rámci

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v Ústeckém kraji. Dobrá praxe při řešení DN u seniorů

Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v Ústeckém kraji. Dobrá praxe při řešení DN u seniorů Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v Ústeckém kraji Dobrá praxe při řešení DN u seniorů Intervenční centrum 475 511 811 Statistika nuda je ale Celkem klientů Z toho uživatelů (senioři, invalidní důchod,

Více

Manuál pro řešení nežádoucích jevů

Manuál pro řešení nežádoucích jevů Manuál pro řešení nežádoucích jevů ŠIKANA Obsah: OBSAH:... 1 1 ŠIKANOVÁNÍ JE VŠUDYPŘÍTOMNÉ A MŮŽE NÁS DOPROVÁZET PO CELÝ ŽIVOT.... 2 1.1 CO JE A CO NENÍ ŠIKANA.... 2 1.2 PREVENCE ŠIKANY... CHYBA! ZÁLOŽKA

Více

Program proti šikaně (součást MPP ZŠ a MŠ Nerudova 9, České Budějovice) školní rok

Program proti šikaně (součást MPP ZŠ a MŠ Nerudova 9, České Budějovice) školní rok Program proti šikaně (součást MPP ZŠ a MŠ Nerudova 9, České Budějovice) školní rok 2017-2018 Školní program proti šikaně slouží k vytváření bezpečného a zdravého prostředí ve škole, je zaměřen na prevenci

Více

Zákonné podmínky: 1. řešení šikany

Zákonné podmínky: 1. řešení šikany Řešení šikany Objevily se v některé ze škol ve vaší obci v poslední době případy šikany? Mezi dětmi a mladistvými je dnes celá řada potenciálních příčin neporozumění, napadání či psychického a fyzického

Více

Fakta a iniciativy v oblasti násilí uvnitř rodiny v Győru

Fakta a iniciativy v oblasti násilí uvnitř rodiny v Győru Fakta a iniciativy v oblasti násilí uvnitř rodiny v Győru OPENING projekt, závěrečná konference ve Vídni 17.12.2004. Podle informací spolku N.A.N.E. : Každá 5. žena je pravidelně týrána svým partnerem.

Více

Preventivní program školy

Preventivní program školy Preventivní program školy Preventivní program prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže pro ZŠ M. Alše pro školní rok 2015 / 2016 (akceptující Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

Domácí násilí LEKTORKA: JUDR. JANA MACHOVÁ. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Domácí násilí LEKTORKA: JUDR. JANA MACHOVÁ. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Domácí násilí LEKTORKA: JUDR. JANA MACHOVÁ Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Řešení domácího násilí významné mezníky 1966-2001: je DN vůbec problém?první representativní

Více

Základní škola a mateřská škola Trstěnice, okres Svitavy Program proti šikanování ve škole Č.j. : Účinnost od: 14.9. 2013 Spisový znak: A.8.

Základní škola a mateřská škola Trstěnice, okres Svitavy Program proti šikanování ve škole Č.j. : Účinnost od: 14.9. 2013 Spisový znak: A.8. Základní škola a mateřská škola Trstěnice, okres Svitavy Program proti šikanování ve škole Č.j. : Účinnost od: 14.9. 2013 Spisový znak: A.8. Skartační znak: A5 Změny: Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Zpracovaly: Mgr. Martina Černá, Mgr. Petra Kňurová 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy

Více

BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA r k Programu prevence kriminality Jablonce nad Nisou na rok 2015

BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA r k Programu prevence kriminality Jablonce nad Nisou na rok 2015 BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA r. 2014 k Programu prevence kriminality Jablonce nad Nisou na 2015 Zpracoval Ing. Jiří Vaníček, vedoucí oddělení krizového řízení, s využitím podkladových materiálů PČR, městské policie,

Více

por. Bc. Jiří Ištvaník por. Bc. Petr Buřič

por. Bc. Jiří Ištvaník por. Bc. Petr Buřič KOMERČNÍ SEXUÁLNÍ ZNEUŢÍVÁNÍ DĚTÍ Z POHLEDU POLICEJNÍ PRAXE (netradiční) por. Bc. Jiří Ištvaník por. Bc. Petr Buřič POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY SLUŢBA KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ 1. ODDĚLENÍ OBECNÉ KRIMINALITY

Více

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích Předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 7. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Září, říjen, listopad respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a partnery a

Více

P o l i c i e Č e s k é r e p u b l i k y O k r e s n í ř e d i t e l s t v í P a r t y z á n s k á 9, B r u n t á l 7 9 2 0 1 B R U N T Á L

P o l i c i e Č e s k é r e p u b l i k y O k r e s n í ř e d i t e l s t v í P a r t y z á n s k á 9, B r u n t á l 7 9 2 0 1 B R U N T Á L P o l i c i e Č e s k é r e p u b l i k y O k r e s n í ř e d i t e l s t v í P a r t y z á n s k á 9, B r u n t á l 7 9 2 0 1 B R U N T Á L Bezpečnostní analýza OOP ČR Krnov ( k 30.11.2006) 1. Úvod Stejně

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Zá kladní š ko la a Mateřská š ko la Úterý, o k r e s P l z e ň - s e v e r, p ř í s p ě v k o v á or g a n i za c e Úterý 16, 330 40 Úterý / tel. 373 312 216 / e-mail: zms_utery@iol.cz / web:zsmsutery.ic.cz

Více

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje Vývoj a stav kriminality v MS kraji kpt. Ing. Roman Filo Moravskoslezský kraj základní přehled Počet obyvatel 1 215 098 (2015) Rozloha 5 427 km 2 (6,9%

Více

MĚSTSKÁ POLICIE TÁBOR PREVENTIVNÍ A OSVĚTOVÁ ČINNOST PREVENTIVNÍ PROGRAMY

MĚSTSKÁ POLICIE TÁBOR PREVENTIVNÍ A OSVĚTOVÁ ČINNOST PREVENTIVNÍ PROGRAMY MĚSTSKÁ POLICIE TÁBOR PREVENTIVNÍ A OSVĚTOVÁ ČINNOST PREVENTIVNÍ PROGRAMY 1. Mládež a paragrafy Obsah semináře: Trestní odpovědnost mládeže, přestupky, trestné činy, tresty, oprávnění MP Cílová skupina:

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, tel.: 323/647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz Program proti šikanování Program a jeho cíl: Tento program je určen všem pedagogickým

Více

Příloha č. 3. Program proti šikaně. I. Vymezení fenoménu školního šikanování

Příloha č. 3. Program proti šikaně. I. Vymezení fenoménu školního šikanování Příloha č. 3 Program proti šikaně I. Vymezení fenoménu školního šikanování Vnější charakteristika šikanování 1. Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka,

Více

Dítě ohrožené prostředím Týrané, zneužívané a zanedbávané děti

Dítě ohrožené prostředím Týrané, zneužívané a zanedbávané děti Dítě ohrožené prostředím Týrané, zneužívané a zanedbávané děti Motto Kdo by ublížil jednomu z těchto nepatrných, pro toho by bylo lépe, aby mu pověsili na krk mlýnský kámen a potopili ho do mořské hlubiny.

Více

3.3.1. Domácí násilí. Problém svobody a lidských práv Extremní feminismus

3.3.1. Domácí násilí. Problém svobody a lidských práv Extremní feminismus 1 3.3.1. Domácí násilí Pojem - Domestic violence Definice: Mužské násilí proti ženám v heterosexuálních vztazích - (nutno rozšířit o násilí žen proti mužům a o násilí v homosexuálních vztazích) Obecnější

Více

Příloha školního řádu

Příloha školního řádu Příloha školního řádu Kázeňský a sankční řád Základní škola, Rudná, 5. května 583 SANKČNÍ ŘÁD V souladu s preventivním programem zabývajícím se rizikovými faktory chování žáků základní školy jsme vypracovali

Více

Základní škola a Mateřská škola Ohnišov

Základní škola a Mateřská škola Ohnišov Základní škola a Mateřská škola Ohnišov Krizový plán školy Krizový plán školy - oblast prevence užívání návykových látek je zpracován dle Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

SANKČNÍ ŘÁD (DOPLNĚK ŠKOLNÍHO ŘÁDU)

SANKČNÍ ŘÁD (DOPLNĚK ŠKOLNÍHO ŘÁDU) SANKČNÍ ŘÁD (DOPLNĚK ŠKOLNÍHO ŘÁDU) Celý sankční řád není vytvořen proto, abychom žáky trestali, ale abychom vytvořili jasná pravidla, která, jak věříme, přispějí k příznivému klimatu ve škole. Tato pravidla

Více

Školní řád ZŠ při nemocnici

Školní řád ZŠ při nemocnici Školní řád ZŠ při nemocnici Č.j.: MZPSZN-611/2016 Spisový znak A.1. Skartační znak A5 Vypracovala: Mgr. Ludmila Falcová Schválila: Mgr. Ludmila Falcová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne

Více

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Krizový plán školy Krizový plán školy upravuje zásady jednotného postupu pracovníků školy při zjištění rizikového chování žáků. Krizový plán je nedílnou součástí preventivního programu. Krizový plán se

Více

Rizikové skupiny LS 1 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D.

Rizikové skupiny LS 1 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D. Rizikové skupiny LS 1 D O M Á C Í N Á S I L Í P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D. Termíny a témata 3.2. - domácí násilí 10.2. syndrom CAN 17.2 obchod s lidmi 24.2. bezdomovectví 9.3. - prostituce

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje. Kriminalita v roce 2012

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje. Kriminalita v roce 2012 Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje Kriminalita v roce 212 Obsah Základní přehled o kriminalitě. Informace ke speciální pořádkové jednotce. Podrobněji k drogové kriminalitě. 2 Bilanční tisková

Více

Krizový plán pro sociálně patologické jevy

Krizový plán pro sociálně patologické jevy Krizový plán pro sociálně patologické jevy Úvod 2 Omamné a psychotropní látky 3 Šikana 5 Poradenská a preventivní činnost 7 1 Úvod Je potřeba věnovat zvýšenou pozornost při jakýchkoliv změnách v chování,

Více

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013. Mgr.

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013. Mgr. Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013 Ředitel Mgr. Hana Gorgolová Telefon na ředitele 558 362 118 E-mail na ředitele

Více

Bagatelní kriminalita neexistuje MP HK

Bagatelní kriminalita neexistuje MP HK Bagatelní kriminalita neexistuje MP HK Lze to zvládnout? Přehlížená menší kriminalita vede rychle k následujícím rizikům: - ztráta důvěry veřejnosti a snaha brát spravedlnost do vlastních rukou - nárůst

Více

Leták OSPOD Šternberk

Leták OSPOD Šternberk Leták OSPOD Šternberk Sociálně-právní ochranou dětí se rozumí zejména: ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění, působení směřující

Více

PROGRAMY PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2. stupeň ŠIKANA A NÁSILÍ

PROGRAMY PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2. stupeň ŠIKANA A NÁSILÍ PROGRAMY PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2. stupeň ŠIKANA A NÁSILÍ Pro koho je program určen? Program je určen pro žáky a žákyně 2. stupně základních škol (primárně 6. a 7. třídy) a nižších ročníků

Více