Podmínky služby. Naposledy aktualizováno 1. prosince 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podmínky služby. Naposledy aktualizováno 1. prosince 2015"

Transkript

1 Podmínky služby Naposledy aktualizováno 1. prosince 2015 I. PŘIJETÍ PODMÍNEK Děkujeme, že používáte službu Partytime (dále též jen Služba ) provozovanou společností Noble Software s.r.o. Tyto podmínky užití (dále jen "Podmínky") se vztahují k veškerým právům a povinnostem vztahujícím se k vašemu přístupu a využívání internetových stránek Partytime na a veškerých souvisejících mobilních nebo softwarových aplikací. Tyto podmínky se vztahují také, ale ne výhradně, na informace poskytnuté prostřednictvím internetových stránek, uveřejněných nyní či v budoucnu, které odkazují na podmínky. Tyto podmínky užití jsou platné pro všechny stávající i budoucí členské účty Služby zahrnující všechny osoby, které mají k nim přístup. Dále jsou platné pro uživatele Služby. Prosím, pozorně si přečtěte tyto podmínky užití. Přístupem nebo používáním těchto stránek souhlasíte s těmito podmínkami a uzavíráte tím právně závaznou smlouvu s Noble Software s.r.o. Nemůžete využívat naše služby, pokud nebudete souhlasit s podmínkami užití. Vaše užití těchto stránek je na vlastní zodpovědnost, včetně rizika, že můžete být vystaven obsahu, který je nevhodný. Pokud chcete používat tuto Službu, musíte nejprve souhlasit s podmínkami užití. Podmínky přijímáte zaškrtnutím příslušného pole ( Souhlasím s obchodními podmínkami ) v registračním formuláři nebo aktuálním použitím Služby. V tomto případě, souhlasíte s tím, že Noble Software s.r.o. považuje vaše používání Služby od tohoto okamžiku za přijetí podmínek. II. DEFINICE Člen "Člen" nebo "Vy" odkazuje na Vás jako na člena Služby. Člen je ten, kdo přistupuje nebo užívá tyto stránky za účelem sdílení, zobrazování, publikování, obchodování nebo odesílání informací nebo názorů nebo obrázků a zahrnuje i další osoby, které se dále účastní používání webových stránek včetně, ale ne výhradně, členů, kteří mají přístup k "administraci", v níž spravují profily, ke kterým jsou přihlášeni. Uživatel Uživatel je jakákoli osoba využívající koncové Služby zejména za účelem získávání informací a jejich sdílení, hodnocení členů a sdílení vlastních názorů. Obchodní partner Obchodní partner je fyzická či právnická osoba spolupracující se společností Noble Software s.r.o. na Službě.

2 Obsah Obsah zahrnuje vše (ale ne pouze) následující: text, obrázky, fotografie, zvuk, video, údaje o poloze, místa v okolí a všechny další typy informací. Váš obsah nebo Členský obsah znamená obsah, který nahrajete, sdílíte nebo odesíláte prostřednictvím webové stránky a mobilní aplikace, jako jsou lajky, hodnocení, recenze, obrázky, fotografie, zprávy, informace na profilu a jakýkoliv další materiál, který zveřejňujete nebo jste zveřejňoval(a) na svém profilu. Obsah Partytime znamená obsah, který společnost Noble Software s.r.o. vytváří a zveřejňuje ve spojitosti s webovou stránkou a mobilní aplikací, a zahrnuje následující (a ne pouze následující): vizuální rozhraní, interaktivní funkce, grafika, design, kompilace, počítačové kódy, produkty, software, celková hodnocení, zprávy a další informace a data spojená s používáním stránky, a to v souvislosti s aktivitami spojenými s vaším účtem a všemi dalšími součástmi Služby, mimo Váš Obsah a obsah třetích stran. Obsah třetích stran znamená obsah, který pochází od jiných subjektů, než je společnost Noble Software s.r.o., členů, uživatelů nebo obchodních partnerů Služby a je dostupný na webové stránce nebo v mobilní aplikaci. III. ZPŮSOBILOST K POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY Tímto prohlašujete, že jste starší osmnácti (18) let a chápete uvedené podmínky užití, včetně povinností, práv, prohlášení a záruk uvedených v těchto podmínkách, a s těmito podmínkami souhlasíte. Soulad se zákonem. Prohlašujete, že nesete zodpovědnost za dodržování všech zákonů a předpisů v zemi, ve které žijete, při přístupu a použití Služby. Souhlasíte s tím, že budete používat Službu pouze v souladu s těmito podmínkami a platnými právními předpisy, a to způsobem, který neporušuje zákonná práva nebo zájmy jakékoliv třetí strany (třetích stran). IV. ZMĚNY PODMÍNEK Noble Software s.r.o. může měnit nebo aktualizovat tyto podmínky užití dle vlastního uvážení. Přijímáte zodpovědnost za trvalé dodržování těchto podmínek. Pokud používáte služby nadále, je toto považováno za výslovné přijetí nového znění předpisů a souhlasíte tím, že budete těmito předpisy vázáni. V. OPATŘENÍ O SLUŽBÁCH POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ NOBLE SOFTWARE S.R.O. Služba se neustále vyvíjí s cílem poskytnout co nejlepší zážitky a informace svým uživatelům. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že forma a povaha služeb, které poskytuje společnost Noble

3 Software s.r.o. se může v průběhu času měnit, a proto si Noble Software s.r.o. vyhrazuje právo pozastavit / zrušit, nebo ukončit některé nebo všechny produkty nebo služby, kdykoliv a bez předchozího upozornění. Dále také může provést změny obsahu a služeb na svých stránkách bez předchozího upozornění. Mobilní aplikace Partytime nebo jiný software související se Službou může obsahovat funkci automatické kontroly aktualizací a automatické aktualizace softwaru. Pokud váš přístroj, jeho nastavení, nebo počítačový software neumožňuje přenos nebo použití aktualizací, souhlasíte s tím, že mobilní aplikace Partytime, nebo příslušný software, vás mohou čas od času upozornit na dostupnost těchto aktualizací a automaticky vynutit stažení takové aktualizace do vašeho zařízení. Můžete být požádáni o nainstalování vybraných aktualizací, abyste měli i nadále plnohodnotný přístup ke službě, mohli tuto službu nebo její části používat (včetně aktualizace nebo nové verze určené k opravě chyb). Veškeré aktualizace, které vám byly poskytnuty v souladu s podmínkami, se považují za součást poskytovaných služeb. Berete tímto na vědomí a souhlasíte s tím, že pokud Vám Noble Software s.r.o. zakáže přístup k vašemu účtu, nebudete moci přistupovat k Službě, údajům o Vašem účtu, nebo ke všem souborům nebo jiným informacím, které jsou součástí Vašeho účtu. Berete tímto na vědomí a souhlasíte s tím, že i když Služba nemá v současné době nastavenou pevnou hranici limitu pro počet přenosů, které můžete prostřednictvím Služby přijímat a odesílat, může Noble Software s.r.o. tento limit kdykoliv nastavit a to dle svého uvážení. Používáním Služby souhlasíte s následujícím prohlášením o odmítnutí záruk: Obsah této webové stránky má pouze informativní charakter. Noble Software s.r.o. odmítá jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace, které by mohly být neaktuální. Noble Software s.r.o. si vyhrazuje právo provádět změny a úpravy jakékoliv části obsahu těchto internetových stránek a to kdykoliv a bez předchozího upozornění. Noble Software s.r.o. nezaručuje ceny uvedené v nabídkách nebo dostupnost všech položek menu v jednotlivých podnicích zábavního charakteru nebo restauračních zařízeních (dále též jen Podnik ). Není-li uvedeno jinak, všechny obrázky a informace obsažené na těchto webových stránkách nebo v mobilní aplikaci jsou považovány za veřejně dostupné, jedná se buď o propagační materiály, reklamní fotografie, fotografie vkládané uživateli nebo tiskové materiály. Pokud jste vlastníkem autorských práv k uvedenému obsahu na těchto webových stránkách nebo v mobilní aplikaci, a jste přesvědčeni, že použití výše uvedeného materiálu porušuje autorský zákon, napište prosím správci těchto stránek (viz stránka Kontakt). K vašemu požadavku uveďte přesnou adresu URL webové stránky. Všechny zveřejněné obrázky byly digitalizovány společností Noble Software s.r.o. Žádná jiná strana není oprávněna kopírovat nebo publikovat tyto digitální verze v jakémkoliv formátu bez písemného souhlasu Noble Software s.r.o. Noble Software s.r.o. si do budoucna vyhrazuje právo účtovat uživatelům předplatné a/nebo členské příspěvky. Nicméně pokud taková situace nastane, uživatelům to bude oznámeno v dostatečném časovém předstihu. VI. POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY Členský účet Služby včetně účtu s přístupem k administraci Vašeho podniku

4 Pro používání Služby z pozice člena si musíte vytvořit účet. Nakládání s jakýmikoliv osobními údaji, které nám během vytváření účtu poskytnete, se řídí našimi Pravidly ochrany osobních údajů. Jste zodpovědní za zachování důvěrnosti vašeho hesla a jste výhradně zodpovědní za zachování důvěrnosti a bezpečnosti vašeho účtu, všech změn provedených prostřednictvím tohoto účtu a všech aktivit spojených s vašim účtem. Užívání Služby členy je zpoplatněno dle platného ceníku zveřejněného na webových stránkách Služby. Společnost Noble Software s.r.o. si vyhrazuje právo ceník měnit. Změny cen jsou pro členy platné vždy na další období, pro které si užívání Služby předplácí. Užívání Služby uživateli není zpoplatněno. K používání Služby můžete využít také sociálních sítí třetí strany (například Facebook). Potvrzujete, že jste majitelem takového účtu na sociální síti. Opravňujete nás k přístupu k Vašim ověřovacím informacím a dalším informacím, které mohou být dostupné na nebo prostřednictvím Vašeho účtu na sociální síti, který je v souladu s Vašimi nastaveními. Vytvořením účtu a/nebo přihlášením se k vlastnictví Podniku nám dáváte na vědomí, že veškeré informace poskytnuté nám při tomto procesu jsou pravdivé, přesné a správné a že informace budete aktualizovat, jakmile to bude nutné pro zachování jejich správnosti. Vytváříte-li účet nebo se přihlašujete k vlastnictví podniku, dáváte nám tím na vědomí, že jste vlastníkem tohoto Podniku nebo jinou autorizovanou osobou ke správě tohoto podniku. Nejste oprávněni vydávat se za jinou osobu, vytvářet nebo používat účet jiný než Váš vlastní, poskytovat ovou adresu jinou než Vaši vlastní, vytvářet více účtů nebo se přihlašovat ke správě více podniků, pokud k tomu nejste námi oprávněni, nebo poskytovat nebo používat nesprávné či falešné informace pro získání přístupu k administraci Podniku ve Službě, k jehož vlastnictví nejste právně způsobilý. Berete na vědomí, že neoprávněné přihlášení se k vlastnictví podniku může vést k zásadní ekonomické ztrátě nebo poškození společnosti Noble Software s.r.o. provozující Službu nebo třetích stran, za což můžete nést odpovědnost. Nesete také odpovědnost za veškerou aktivitu spojenou s Vaším účtem. Souhlasíte s tím, že v případě jakéhokoliv neoprávněného použití Vašeho účtu nás budete o této skutečnosti neprodleně informovat, abychom mohli vykonat potřebná nápravná opatření. Souhlasíte také s tím, že neumožníte žádné třetí straně používání vašeho účtu pro účely provádění činností Vaším jménem na webové stránce Partytime. Vytvořením účtu souhlasíte s tím, že budete dostávat komunikační sdělení ve spojitosti se Službou. Například můžete obdržet komentáře nebo žádosti o přátelství od dalších uživatelů. Další podmínky Souhlasíte s tím, že budete používat Službu pouze k účelům, které jsou v souladu s podmínkami Služby a příslušnými zákony, nařízeními nebo obecně přijímanými pravidly či pokyny v příslušných právních řádech. Souhlasíte s tím, že data ve vlastnictví společnosti Noble Software s.r.o. (tak, jak jsou dostupná na webových stránkách, v mobilních aplikacích nebo prostřednictvím jakýchkoli jiných způsobů např. API atd.) budete používat jen pro vlastní potřebu, nikoliv však pro komerční účely, ledaže by s tím společnost Noble Software s.r.o. vyslovilo písemný souhlas.

5 Souhlasíte s tím, že nebudete přistupovat (nebo se pokoušet o přístup) k Službě jiným způsobem než z rozhraní, které je poskytováno společností Noble Software s.r.o., pokud vám nebylo toto společností Noble Software s.r.o. výslovně umožněno formou samostatné smlouvy. Výslovně souhlasíte s tím, že nebudete přistupovat (nebo se pokoušet o přístup) k Službě prostřednictvím jakýchkoli automatizovaných prostředků (včetně použití skriptů nebo webových robotů). Souhlasíte s tím, že nebudete vykonávat žádnou činnost, která by ovlivňovala nebo narušovala Službu (nebo servery a sítě, které jsou připojené k Službě). Nesmíte odstranit nebo upravovat jakýkoliv materiál nebo informace zveřejněné jinými uživateli, nesmíte šířit spam, včetně, ale ne výhradně, nevyžádaných ů a zpráv. VII. OBSAH Vlastnictví obsahu Služby Jsme jediným a výhradním vlastníkem autorských práv této Služby a Obsahu. Jsme také výhradními vlastníky autorských práv, ochranné známky, značky, loga, obchodních názvů a jiných duševních a vlastnických práv ("duševní vlastnictví"), spojených se Službou a naším Obsahem, který může být chráněn autorskými právy, patentem, ochrannou známkou a dalšími příslušnými duševními vlastnictvími a vlastnickými právy a zákony. Berete na vědomí, že Služba obsahuje originální díla, která byla vyvinuta, sestavena, připravena, upravena a vybrána společností Noble Software s.r.o., členy a popřípadě uživateli za použití našich metod a standardů, a představují naše cenné duševní vlastnictví. Dále berete na vědomí, že Služby mohou obsahovat informace, které jsou označeny společností Noble Software s.r.o. jako důvěrné, a proto nebudete takové informace bez předchozího písemného souhlasu společnosti Noble Software s.r.o. dále šířit či zveřejňovat. Souhlasíte s tím, že budete chránit naše vlastnická práva a vlastnická práva všech dalších zúčastněných majitelů práv, v průběhu a po celou dobu trvání této smlouvy a budete se řídit veškerými našimi písemnými požadavky a požadavky našich dodavatelů a poskytovatelů licencí k obsahu, nebo jinak chránit smluvní, zákonná a společná práva zúčastněných subjektů. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Noble Software s.r.o. (nebo poskytovatel Partytime licence) vlastní veškeré právní nároky a podíly na poskytování Služby, včetně veškerých práv k duševnímu vlastnictví, která jsou obsažena ve Službě (ať už jsou tato práva registrována či nikoliv, a to všude ve světě, kde jsou tato práva uplatňována). Dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Služba může obsahovat informace, které jsou společností Noble Software s.r.o. označeny jako důvěrné a proto nebudete takové informace bez předchozího písemného souhlasu společnosti Noble Software s.r.o. dále šířit nebo s nimi jinak nakládat. Pokud jste se s Noble Software s.r.o. nedohodli jinak, nemůžete používat žádné obchodní názvy společnosti Noble Software s.r.o., jeho ochranné známky, značky, loga, doménová jména a jiné charakteristické prvky značky. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že nebudete používat framy nebo logo nebo jiné patentově chráněné informace společnosti Noble Software s.r.o.; dále že nebudete odebírat, zatajovat nebo úmyslně poškozovat jakákoliv autorská práva nebo jiná vlastnická práva nebo zdrojový identifikátor, a to bez omezení, včetně velikosti, barvy, umístění nebo stylu jakékoli ochranné známky. Každé porušení výše uvedeného a jakékoliv protiprávní jednání povede k příslušným

6 právním řízením podle platných lokálních právních předpisů. Nemůžete upravovat, reprodukovat, veřejně zobrazovat nebo využívat v jakékoli formě nebo jakýkoliv způsobem Obsah, a to v celém rozsahu nebo částí, s výjimkou případů, kdy to budete mít výslovně od společnosti Noble Software s.r.o. povoleno. Současně prohlašujete, že Vámi vložený obsah nebude porušovat ani z části jakákoliv vlastnická či duševní práva třetích osob. Souhlasíte s tím, že nás v případě tohoto porušení, budete neprodleně informovat. Váš přístup ke Službě: Můžeme vám poskytnout osobní, omezenou, nevýhradní a nepřenosnou licenci pro přístup a užívání Služby pouze tak, jak je to výslovně uvedeno v těchto podmínkách. Nesmíte používat Službu pro jakýkoli nelegální účel nebo jiným jakýmkoli způsobem neslučitelným s těmito podmínkami. Můžete použít informace zpřístupněné prostřednictvím Služby výhradně pro vaše osobní, nekomerční použití. Souhlasíte, že nebudete používat, kopírovat, zobrazovat, distribuovat, modifikovat, šířit, překládat, reprodukovat, přeformátovávat, začleňovat do reklam a dalších prací, či prodávat, propagovat, vytvářet odvozená díla, nebo jakýmkoliv způsobem využívat nebo umožnit ostatním, aby využívali Obsah či jakoukoliv část Obsahu, s výjimkou případů výslovně povolených společností Noble Software s.r.o. Není-li vám udělen souhlas v písemné formě, nebudeme vám udělovat žádné jiné přímé nebo odvozené právo nebo licenci ke Službě, Obsahu či našim duševním a vlastnickým právům. Jakékoli porušení ustanovení licencí obsažených v tomto oddílu, může mít za následek okamžité ukončení Vašeho práva k užívání Služby, stejně jako potenciální odpovědnost za porušení autorských práv a jiných práv duševního vlastnictví v závislosti na okolnostech. Licence k Vašemu či Členskému obsahu: Vložením obsahu nám udělujete licenci, která je trvalá, celosvětová, nevýhradní, bez licenčních poplatků a přenosná. Dále nám udělujete právo používat Váš obsah včetně obsahu sdíleného majiteli podniků a dalšími členy či uživateli, kteří mají přístup ke správě členského účtu Služby pro jakékoliv účely včetně spolupráce prostřednictvím API s třetími stranami a v jakýchkoliv existujících či v budoucnu existujících sdělovacích prostředcích. Také tím poskytujete právo uživatelům služeb a webových stránek, mobilních aplikací a dalších platforem třetích stran, které získaly Váš obsah od nás ("Služby třetích stran"), používat Váš obsah prostřednictvím naší Služby a Služby třetích stran. Pod slovem "použití" máme na mysli kopírování, zobrazování, distribuování, upravování, překládání, přeformátovávání, začleňování do reklam a propagování, vytváření odvozených děl, a v případě Služby třetích stran, umožnit toto uživatelům i ostatním. Udělujete nám právo používat Vaše jméno nebo členské jméno, které používáte v souvislosti s Vaším obsahem. Odpovědnost týkající se Vašeho a členského obsahu: Jste plně zodpovědní za svůj obsah. Tímto prohlašujete a zaručujete, že jste jediným autorem, vlastníte nebo máte práva či jiný způsob kontroly práv ke svému obsahu, nebo vám bylo uděleno výslovné povolení od držitele práv předložit svůj obsah; Váš obsah nebyl zcela nebo částečně zkopírován z jiného obsahu, obchodní nebo webové stránky v rozporu s platnými normami; Váš obsah nebyl získán a použit prostřednictvím jakéhokoliv automatizovaného procesu, jako je skript

7 bot; používání Vašeho obsahu námi, třetími stranami, našimi uživateli a uživateli třetích stran neporušují žádná Vaše práva nebo práva třetích stran; Váš obsah je pravdivý a přesný; a taktéž Váš obsah neporušuje Podmínky užití nebo zákony. Pokud je Vaším obsahem recenze, prohlašujete a zaručujete se, že jste jediným autorem této recenze; že recenze odráží skutečný zážitek, který jste měli; že jste neobdrželi finanční plnění ani jste nebyli jinak odměňováni v souvislosti s vaší recenzí; a neobdržel jste finanční, konkurenční nebo jinou osobní motivaci vedoucí k přidání hodnocení nebo recenze, které by nebyly spravedlivým vyjádřením vašeho upřímného názoru. Přebíráte veškerá rizika spojená s obsahem, včetně pravdivosti s ohledem na jeho kvalitu, přesnost, spolehlivost, která je pro Vás osobně identifikovatelná. Zatímco si vyhrazujeme právo odstranit obsah, nemáme kontrolu činnosti nebo obsah poslaných údajů našimi uživateli a nezaručujeme přesnost, spolehlivost nebo kvalitu jakéhokoli obsahu. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že obsah odeslaný uživateli a veškeré odpovědnosti vyplývající z takového obsahu jsou výhradní odpovědností člena, který zveřejnil obsah, nikoli odpovědností naší. Odstranění obsahu. Vyhrazujeme si právo kdykoli a bez předchozího upozornění, odstranit, blokovat, nebo zakázat přístup k obsahu, který považujeme z jakéhokoliv důvodu za nepřijatelný, porušující Podmínky či poškozující službu nebo naše členy. V souladu s požadavky platných právních předpisů, nejsme povinni Vám vrátit jakoukoli část Vašeho obsahu a to za žádných okolností. Všechny recenze, které jsou urážlivé, pomlouvačné či nenávistné a bez opodstatněných důkazů (např. fotografie nebo videa), mohou být smazány dle našeho uvážení. Obsah třetích stran a odkazy Obsah nebo jeho části dostupné prostřednictvím Služby mohou obsahovat spojitost s materiály, které patří třetím stranám, jako jsou rezervační služby, taxi služby nebo on-line dovoz/donáška/objednávka jídla. Vezměte prosím na vědomí, že používání takových služeb třetích stran se bude řídit podmínkami a Pravidly ochrany osobních údajů aplikovatelnými vůči příslušné třetí straně. Můžeme získat adresy podniků, telefonní čísla nebo další kontaktní údaje od obchodníků třetích stran, kteří tyto informace získali z veřejných zdrojů. Nemáme žádnou kontrolu nad přesností, relevantností, souladem s vlastnickými právy, zákonností, kompletností, časovým rámcem nebo kvalitou žádného produktu, služby, reklamy nebo jiného obsahu, který se objevuje ve službách nebo s nimi má souvislost a zároveň nepředstavujeme zastoupení pro vše výše uvedené. Neprověřujeme materiály třetích stran před jejich použitím v našich službách. Vyhrazujeme si právo, dle vlastního uvážení a bez jakýchkoliv závazků, vylepšovat či opravovat chyby či chybějící informace v jakékoliv části obsahu dostupného ve službách. Pokud tak uznáme za vhodné, můžeme dle vlastního uvážení a bez jakýchkoliv závazků ověřit jakékoliv úpravy či změny provedené s jakoukoliv částí obsahu dostupného ve službách a zároveň nejsme odpovědní za prodlevu nebo nepřesnosti vztahující se k těmto úpravám. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost Noble Software s.r.o. není zodpovědná za dostupnost žádných takových externích stránek či zdrojů. Obsah třetích stran, včetně toho, co bylo zveřejněno našimi členy nebo uživateli, neodráží naše názory ani názory našich poboček, spolupracovníků, dalších složek, zaměstnanců, ředitelů či jiných zainteresovaných osob. Zároveň žádný obsah dostupný prostřednictvím služeb není podporován

8 nebo ověřován poskytovateli obsahu třetích stran nebo poskytovateli licencí. Neneseme žádnou odpovědnost za Váš obsah nebo obsah třetích stran. Dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost Noble Software s.r.o. není odpovědná za žádnou ztrátu nebo škodu, které by mohly vzniknout následkem dostupnosti těchto externích stránek nebo zdrojů nebo následkem toho, že jste se spoléhali na kompletnost, přesnost nebo existenci reklamy, produktů nebo dalších materiálů dostupných na takových webových stránkách nebo zdrojích. Výslovně odmítáme jakoukoliv odpovědnost za urážlivý, pomlouvačný, nelegální, rušivý či neférový obsah poskytnutý třetími stranami. Uživatelské recenze Recenze od uživatele neodráží názor Noble Software s.r.o.. Noble Software s.r.o. poskytuje hodnocení členů, která odráží názory uživatelů. Je vhodné uvést, že každá recenze zveřejněna ve Službě představuje osobní stanovisko uživatele/recenzenta. Služba je neutrální platforma, která poskytuje pouze prostředek pro komunikaci mezi uživateli/recenzenty a členy, nebo majiteli Podniků/jejich zástupců s přístupem k obchodnímu profilu Podniku. Reklamy ve Službě jsou zveřejněny na nezávislém základě a neexistuje žádný vztah mezi recenzemi inzerentů na webových stránkách a v mobilní aplikaci Služby. Jsme neutrální platformou a nebudeme rozhodovat spory, ale pokud někdo napíše recenzi o Podniku, která je lživá, nejlepší volbou pro Podnik/zástupce je kontaktovat recenzenta, nebo zveřejnit reakci, aby tak bylo vyjasněno jakékoliv možné nedorozumění. V případě, že se Podnik domnívá, že jakákoli konkrétní recenze člena není v souladu s politikou společnosti Noble Software s.r.o., může nás na to upozornit. Společnost Noble Software s.r.o. může odstranit recenzi podle svého vlastního uvážení, je-li recenze v rozporu s podmínkami nebo pokyny k obsahu nebo jinak poškozuje Službu. VIII. PRAVIDLA OBSAHU A PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ Pravidla Obsahu Prohlašujete, že jste četli, porozuměli, a souhlasili s Pravidly ochrany osobních údajů. Vezměte prosím na vědomí, že můžeme předat informace o vás třetím stranám nebo vládním autoritám, jestliže se domníváme, že takové předání informací je opodstatněně nezbytné pro vypořádání se s podezřením na nelegální činnosti; vynucení a aplikování našich Podmínek a Pravidel ochrany osobních údajů; zajištění souladu s právním procesem nebo jiným vládním šetřením, jako jsou povolení k prohlídce, předvolání, obsílka, soudní řízení nebo jiný právní proces; nebo ochranu našich práv, pověsti a majetku, stejně jako práv, pověsti a majetku našich členů, uživatelů, společníků nebo veřejnosti. IX. OMEZENÍ POUŽÍVÁNÍ Bez omezení obecnosti těchto Podmínek při používání Služby výslovně souhlasíte s tím, že nebudete posílat nebo přenášet jakýkoliv obsah (včetně recenzí), nebo vykonávat jinou činnost, která dle našeho uvážení:

9 1. Porušuje naše Podmínky; 2. Poškozuje, ohrožuje, uráží, obtěžuje, diskriminuje, nebo je obscénní, nenávistná nebo jiným způsobem nepřijatelná, porušuje něčí práva či soukromí, je spojená nebo podporuje gamblerství nebo praní peněz; 3. Zakládá nepravdivou nebo vědomě chybnou recenzi, nebo se nevztahuje na zboží a služby, prostředí nebo jiné aspekty podniku, který hodnotíte; 4. Obsahuje materiál, který porušuje zásady etiky; 5. Porušuje práva jakýchkoliv třetích stran včetně, ale ne výhradně, práva na ochranu soukromí, práva publicity, autorského práva, práva o ochranných známkách, patentech, obchodních tajemstvích, nebo jakéhokoliv jiného duševního vlastnictví nebo jiná vlastnická práva; 6. Obviňuje ostatní z nelegální činnosti, nebo popisuje fyzickou konfrontaci; 7. Je nelegální, nebo porušuje jakýkoliv státní nebo místní zákon nebo nařízení (například tím, že odhaluje interní informace, nebo je dále předává, a porušuje tímto zákon o bezpečnosti); 8. Vede k vydávání se za jinou osobu nebo subjekt; 9. Skrývá nebo se snaží skrývat původ Vašeho obsahu včetně, ale ne výhradně, tím, že: vytváří, nahrává či publikuje Váš obsah pod nepravým jménem nebo nepravou záminkou; nebo skrývá nebo se snaží skrývat IP adresu, ze které Váš obsah nahrává či publikuje; 10.Zakládá formu klamné reklamy nebo vytváří konflikt zájmu, nebo je následkem konfliktu zájmu; 11.Je komerční povahy včetně, ale ne výhradně, spamů, průzkumů, soutěží, pyramidových schémat, publikací nebo recenzí nahraných nebo stažených výměnou za poskytnutí platby, publikací nebo recenzí nahraných nebo stažených na žádost podniku, ke kterému se vztahují, nebo dalších reklamních materiálů; 12.Tvrdí nebo naznačuje, že Váš obsah je jakýmkoliv způsobem sponzorován nebo podporován námi; 13.Nepravdivě prohlašuje, zkresluje nebo tají Váš vztah s další osobou nebo subjektem; 14.Přihlašuje se k účtu jiného člena nebo tento účet používá bez svolení; 15.Distribuuje počítačové viry nebo jiné kódy, soubory nebo programy, které ruší, ničí nebo omezují funkčnost jakéhokoliv počítačového softwaru, hardwaru nebo elektronického komunikačního zařízení; 16.Narušuje nebo ničí funkčnost nebo používání jakýchkoliv funkcí Služby, nebo serverů nebo sítí spojených se Službou; 17. Nabourává se nebo vstupuje bez souhlasu do našeho vlastnictví nebo našich důvěrných záznamů, nebo vlastnictví nebo důvěrných záznamů jiného člena nebo kohokoliv jiného; 18.Porušuje jakýkoliv smluvní vztah (například tím, že odhaluje vlastnictví nebo důvěrné informace Vašeho zaměstnavatele nebo klienta a jedná tak v rozporu s dohodou o mlčenlivosti); 19.Dekompiluje, rozkládá nebo se jinak snaží změnit zdrojový kód Služeb; 20.Odebírá, obchází, znemožňuje nebo jinak zasahuje do funkcí spojených s bezpečností, nebo do funkcí, které vynucují omezení používání Služeb;

10 21.Porušuje omezení či zákazy týkající se zakázání přístupu robotům k hlavičkám ve Službě, nebo obchází jiná opatření zavedená k odepření nebo omezení přístupu ke Službě; 22.Shromažďuje, skladuje nebo vstupuje k osobním údajům dalších uživatelů Služby; 23.Je publikována nebo nahrána automatickými roboty; 24.Jakýmkoliv způsobem poškozuje minority; 25.Ohrožuje jednotu, integritu, obranu, bezpečnost nebo suverenitu státu České republiky, přátelské vztahy s jinými státy, nebo veřejný pořádek, nebo podněcuje spáchání jakéhokoliv útoku nebo zabraňuje vyšetřování jakéhokoliv útoku či ofenzívy nebo uráží jakýkoliv jiný národ; 26.Upravuje, kopíruje, zobrazuje, zveřejňuje, povoluje, prodává, pronajímá, půjčuje, přenáší nebo jinak komercializuje jakákoliv práva týkající se Služeb nebo Našeho obsahu. Berete na vědomí, že nemáme povinnost dohlížet na Váš přístup nebo používání Služby nebo přístup či používání Služby někým jiným, nebo hodnotit či upravovat jakýkoliv Obsah. Máme však právo toto činit za účelem provozování a zlepšování Služby (včetně, ale ne výhradně, účelu prevence podvodů, oceňování rizik, vyšetřování a podpora zákazníků), abychom zajistili, že budete jednat v souladu s Podmínkami a že vše bude v souladu s aplikovatelným právem nebo řádem nebo požadavky právního procesu, soudy, soudními nařízeními, administrativními nebo jinými vládními orgány. Tímto souhlasíte a zaručujete společnosti Noble Software s.r.o., že Stránka/Služba bude používána pouze k zákonným účelům a že nebudete porušovat právo, nařízení, předpisy nebo jiné požadavky centrální, státní nebo lokální vlády nebo jiná mezinárodní práva. Nebudete nahrávat, zveřejňovat, odesílat, přenášet nebo jinak zpřístupňovat žádné neautorizované nebo nežádoucí reklamy, propagační materiály, reklamní poštu, spam nebo řetězové zprávy, a nebudete žádným způsobem vytvářet žádné zastoupení či záruky jménem společnosti Noble Software s.r.o. Jakýkoliv obsah nahraný Vámi podléhá příslušnému českému právnímu řádu a také právnímu řádu země užívání a může být zablokován nebo podléhat vyšetřování na základě aplikovatelného práva. Dále pokud bude shledáno, že nejednáte v souladu se zákony, nařízeními, těmito Podmínkami nebo Pravidly ochrany osobních údajů Stránky, společnost Noble Software s.r.o. má právo okamžitě zablokovat váš přístup a užívání Stránky a společnost Noble Software s.r.o. má právo okamžitě odstranit jakýkoliv nevyhovující obsah nebo komentář nahraný Vámi a má dále právo uchýlit se k přiměřeným nápravným opatřením. X. ZPĚTNÁ VAZBA OD ČLENŮ Pokud sdílíte nebo posíláte jakékoliv nápady, názory, návrhy, změny nebo dokumenty ("Zpětná vazba"), souhlasíte s tím, že Vaše Zpětná vazba neobsahuje důvěrné, tajné nebo patentované informace třetích stran, společnost Noble Software s.r.o. nemá povinnost zachovávat mlčenlivost ve vztahu k této Zpětné vazbě, společnost Noble Software s.r.o. již mohla obdržet podobnou Zpětnou

11 vazbu od jiného člena nebo že tato věc může být v procesu zvažování nebo vývoje, a že poskytnutím Zpětné vazby nám udělujete závazné, nevýhradní, věčné, souhrnné povolení k používání, upravování, rozvíjení, zveřejňování a distribuci Zpětné vazby a neodvolatelně se vůči společnosti Noble Software s.r.o. a jejím uživatelům vzdáváte nároků jakékoliv povahy vztahujících se k takovéto zpětné vazbě. XI. INZERCE Služba může být podporována prostřednictvím výnosů z inzerce a může zobrazovat reklamy a propagace. Tyto reklamy mohou být cíleny na obsah informací uložených ve Službě, na dotazy položené prostřednictvím Služby nebo na jiné informace. Způsob a rozsah inzerce společnosti Noble Software s.r.o. ve Službě se mohou měnit bez předchozího upozornění. S přihlédnutím ke skutečnosti, že společnost Noble Software s.r.o. vám umožňuje přístup ke Službě a jejímu používání, souhlasíte s tím, že společnost Noble Software s.r.o. může takovou inzerci do Služby umístit. Část stránky může obsahovat inzertní/reklamní informace nebo propagační materiál nebo jiný materiál poskytnutý společnosti Noble Software s.r.o. třetími stranami. Odpovědnost za zajištění souladu takového materiálu, který bude umístěn na stránce nebo v mobilních aplikacích, nese výhradně strana, která informaci/materiál poskytla. Jakákoliv korespondence s inzerenty, nebo účast na propagaci inzerentů jiných než společnost Noble Software s.r.o., které se budou vyskytovat na webové stránce nebo v mobilních aplikacích, včetně plateb, doručování příbuzných produktů či služeb, a jakékoliv jiné podmínky, záruky či zastoupení spojené s touto korespondencí nebo obchodním jednáním budou výhradně záležitostí mezi Vámi a tímto inzerentem. Společnost Noble Software s.r.o. nenese odpovědnost za žádné chyby, opomenutí, nepřesnosti v reklamních materiálech, ani za žádnou ztrátu či škodu jakéhokoliv druhu, které byly způsobeny následkem takového jednání nebo následkem přítomnosti takových inzerentů na webové stránce a v mobilních aplikacích. XII. UKONČENÍ VAŠEHO PŘÍSTUPU KE SLUŽBÁM, Váš účet můžete kdykoliv zrušit žádostí zaslanou na ovou adresu Můžeme ukončit Vaše užívání Služby a zamezit Vašemu přístupu ke Službě dle našeho vlastního uvážení z jakéhokoliv důvodu, zejména z důvodů uvedených v článku IX., nebo i bez udání důvodu nebo nedostatečného užívání Služby. Souhlasíte s tím, že ukončení Vašeho přístupu ke Službě může být vykonáno bez Vašeho předchozího upozornění, a berete na vědomí a souhlasíte s tím, že můžeme neprodleně deaktivovat nebo smazat Váš účet a veškeré související informace a/nebo vypovědět jakýkoliv další přístup k Vašemu účtu či Službě. Používáte-li Službu a porušujete tím tyto Podmínky, můžeme dle vlastního uvážení zachovat veškeré údaje získané prostřednictvím Vašeho používání Služby. Dále, souhlasíte s tím, že neneseme odpovědnost vůči Vám ani vůči žádné třetí straně za přerušení nebo ukončení Vašeho přístupu ke Službě.

12 XIII. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Interpretace: Názvy sekcí a témat v těchto Podmínkách jsou používány pouze z důvodu odvolávání se na ně a nebudou použity pro interpretaci žádných ustanovení těchto Podmínek. Úplná dohoda a zřeknutí se: Podmínky, společně s Pravidly ochrany osobních údajů, zakládají úplnou dohodu mezi Vámi a námi týkající se Služby. Žádné naše selhání či zpoždění při vykonávání práv, moci či výsad v rámci těchto Podmínek neznamená zřeknutí se těchto práv nebo přijetí jakýchkoliv obměn Podmínek a stejně tak žádná činnost vykonaná jinou stranou týkající se práv, moci či výsad nezabraňuje dalšímu vykonávání těchto práv nebo dalších práv, moci či výsad. Oddělitelnost: Pokud je jakékoliv ustanovení těchto Podmínek považováno za nezákonné, neplatné nebo nevynutitelné soudem z jakéhokoliv důvodu, pak bude toto ustanovení považováno za oddělené od těchto Podmínek a zbytek Podmínek bude dále platný v plném rozsahu a účinku. Partnerství a zastoupení: Žádné ustanovení těchto Podmínek nezakládá partnerský nebo zastupitelský vztah mezi Vámi a společností Noble Software s.r.o. a nemáte nárok společnost Noble Software s.r.o. žádným způsobem zavazovat. Aplikovatelné sazby: Vstupem do Služby přes mobilní nebo jiné zařízení Vám může být účtován poplatek ze strany Vašeho poskytovatele internetových nebo mobilních služeb, a proto se nejdříve informujte u tohoto poskytovatele, nejste-li si jisti, neboť za všechny takové náklady nesete zodpovědnost. XIV. OZNÁMENÍ O PORUŠENÍ AUTORSKÝCH PRÁV A MECHANISMUS ŽÁDOSTI O NÁPRAVU Noble Software s.r.o. nenese odpovědnost za porušení autorských práv souvisejících s materiály přidanými, zveřejněnými nebo přenášenými prostřednictvím stránky nebo mobilních aplikací, nebo s položkami inzerovanými na stránce nebo v mobilních aplikacích koncovými uživateli nebo jakýmikoliv jinými třetími stranami. Respektujeme práva duševního vlastnictví ostatních a totéž vyžadujeme od těch, kdo používají Službu. Za určitých podmínek a na základě vlastního uvážení můžeme odebrat nebo zrušit přístup k materiálu ve Službě, který porušuje autorská práva dalších subjektů. Také můžeme na základě vlastního uvážení odebrat nebo zrušit odkazy na on-line umístění, které obsahují materiál nebo činnost porušující pravidla. V případě, že jakýkoliv člen Služby opakovaně porušuje autorská práva ostatních, můžeme na základě vlastního uvážení ukončit těmto subjektům práva na používání Služby. Pokud se domníváte, že Vaše autorská práva byla nebo jsou porušována materiálem dostupným ve Službě, žádáme Vás o dodržení níže uvedeného postupu pro upozornění na tuto skutečnost: Písemně identifikujte (určete) materiál, o kterém tvrdíte, že byla porušena jeho autorská práva; Písemně identifikujte (určete) materiál ve Službě, o kterém tvrdíte, že porušuje autorská práva a poskytněte informaci postačující k identifikaci umístění materiálu, který práva porušuje (například uživatelské nebo členské jméno subjektu nařčeného z porušování práv a profil, na kterém je materiál umístěn); Přidejte prohlášení odůvodňující Vaši domněnku o porušení autorského práva. Poskytněte vaše kontaktní údaje včetně adresy, telefonního čísla a ové adresy

13 (pokud je to možné); Zašlete na Nesete však odpovědnost v případě, že vědomě poskytnete klamné informace. Noble Software s.r.o., Čechova 1178/31, Břeclav, IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 88433, tel.: ,

Podmínky užívání webových stránek

Podmínky užívání webových stránek Podmínky užívání webových stránek DATUM POSLEDNÍ AKTUALIZACE: 30.12.2013 Tyto webové stránky (společně s jakýmikoli nástupnickými stránkami a veškerými službami (jak jsou definovány níže) dále WEBOVÉ STRÁNKY

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 3. OBCHODNÍ PODMÍNKY A DALŠÍ PŘÍLOHY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 3. OBCHODNÍ PODMÍNKY A DALŠÍ PŘÍLOHY OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) upravují podmínky zveřejnění inzerce na internetovém serveru Zbavsetoho.cz dostupném na internetové adrese

Více

Zásady použití aplikace (Všeobecné obchodní podmínky) pro přístup a využití webových stránek: WWW.VYHODNACENA.CZ. 1.

Zásady použití aplikace (Všeobecné obchodní podmínky) pro přístup a využití webových stránek: WWW.VYHODNACENA.CZ. 1. Zásady použití aplikace (Všeobecné obchodní podmínky) společnosti FIDELIO, s.r.o, Sídlo: Praha 4 - Libuš, Mirotická 771/4, PSČ 142 00 Identifikační číslo: 26387379 DIČ: CZ26387379 zapsané v obchodním rejstříku

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Článek I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Článek I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Článek I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Společnost Telmedicin CZ s.r.o., se sídlem v Praze, ulice Údolní 1724/59, Braník, 147 00 Praha 4, IČO 043 01 668, vedená u Městského soudu v Praze

Více

Smlouva a Všeobecné obchodní podmínky ESPAUN s.r.o.

Smlouva a Všeobecné obchodní podmínky ESPAUN s.r.o. Smlouva a Všeobecné obchodní podmínky ESPAUN s.r.o. Espaun, s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4, DIČ: CZ27945014. (dále jen Poskytovatel") Úvodní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky

Více

Smluvní podmínky společnosti VIRTUELITY

Smluvní podmínky společnosti VIRTUELITY Smluvní podmínky společnosti VIRTUELITY Naposledy upraveno: 1. srpna 2013 VIRTUELITY vás vítá! Děkujeme vám za používání našich aplikací a služeb ( služby ). Služby poskytuje společnost VIRTUELITY, s.r.o.

Více

Všeobecné podmínky PALETAPOTRAVIN.CZ, S.R.O. 28. října 2015 Autor: Paletapotravin.cz, s.r.o.

Všeobecné podmínky PALETAPOTRAVIN.CZ, S.R.O. 28. října 2015 Autor: Paletapotravin.cz, s.r.o. Všeobecné podmínky PALETAPOTRAVIN.CZ, S.R.O. 28. října 2015 Autor: Paletapotravin.cz, s.r.o. Všeobecné podmínky Paletapotravin.cz, s.r.o. I. ÚVOD Společnost Paletapotravin.cz, s.r.o., se sídlem Plotní

Více

Všeobecné obchodní podmínky webového portálu www.mamvybrano.cz, provozovaného obchodní společnost MÁM VYBRÁNO s.r.o., IČ

Všeobecné obchodní podmínky webového portálu www.mamvybrano.cz, provozovaného obchodní společnost MÁM VYBRÁNO s.r.o., IČ Všeobecné obchodní podmínky webového portálu www.mamvybrano.cz, provozovaného obchodní společnost MÁM VYBRÁNO s.r.o., IČ 04242165, se sídlem Jinonická 694/7, Košíře, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním

Více

Právní informace & sdělení

Právní informace & sdělení Právní informace & sdělení Tím, že používáte tyto webové stránky, on-line služby, aplikaci a službu zasílání e-mailových zpráv a/nebo reklamních sdělení ( služby Parker ) společnosti Parker-Hannifin Corporation

Více

SMLOUVA O PODMÍNKÁCH A PRAVIDLECH ÚČASTI NA ELEKTRONICKÝCH AUKCÍCH DŘÍVÍ

SMLOUVA O PODMÍNKÁCH A PRAVIDLECH ÚČASTI NA ELEKTRONICKÝCH AUKCÍCH DŘÍVÍ 1 SMLOUVA O PODMÍNKÁCH A PRAVIDLECH ÚČASTI NA ELEKTRONICKÝCH AUKCÍCH DŘÍVÍ Strany Smlouvy: 1. Organizátor Bohemia Brethren, s.r.o. se sídlem Mlýnská 500, Boršov nad Vltavou, PSČ: 373 82 Zapsána v OR KS

Více

Zásady použití slevového portálu

Zásady použití slevového portálu Zásady použití slevového portálu Jméno a příjmení: Jan Simbartl Sídlo: Přestavlky 71, 334 01 Přeštice Identifikační číslo: 87345404 Provozovatel není plátcem DPH zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY K DÍLU VYTVOŘENÍ INTERNETOVÉ PREZENTACE NEBO PREZENTACE S ELEKTRONICKÝM OBCHODEM

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY K DÍLU VYTVOŘENÍ INTERNETOVÉ PREZENTACE NEBO PREZENTACE S ELEKTRONICKÝM OBCHODEM VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY K DÍLU VYTVOŘENÍ INTERNETOVÉ PREZENTACE NEBO PREZENTACE S ELEKTRONICKÝM OBCHODEM Jiří Brož Spoma, Vlčkovická 224, 500 04 Hradec Králové, IČ 10470191, evidující úřad: - Magistrát

Více

Smluvní podmínky platné od 1.7.2009

Smluvní podmínky platné od 1.7.2009 Provozovatel: Ing. Vojtěch Ludl Pažoutova 2608/B 397 01 Písek IČO: 75091208 DIČ: CZ6206081904 Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., Praha 4 Číslo účtu: 1012042114/5500 Smluvní podmínky platné od 1.7.2009

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY UŢÍVÁNÍ SLUŢEB NÁRODNÍHO GEOPORTÁLU INSPIRE

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY UŢÍVÁNÍ SLUŢEB NÁRODNÍHO GEOPORTÁLU INSPIRE VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY UŢÍVÁNÍ SLUŢEB NÁRODNÍHO GEOPORTÁLU INSPIRE I. Úvodní ustanovení II. 1. Státní příspěvková organizace CENIA, česká informační agentura životního prostředí, se sídlem Praha 10,

Více

Všeobecné podmínky pro nákup lístku

Všeobecné podmínky pro nákup lístku Preambule Poskytovatel je společnost, která má zájem prodávat Uživateli lístky na základě požadavku Uživatele a poskytovat mu s tím související služby, které mají k zajištění tohoto nákupu Uživateli pomoci.

Více

1.1. Používání Předplatitelé nesmí bez předchozí dohody s One.com umísťovat na server velké objemy dat k volnému stahování nebo čtení.

1.1. Používání Předplatitelé nesmí bez předchozí dohody s One.com umísťovat na server velké objemy dat k volnému stahování nebo čtení. Smluvní podmínky One.com v.09 Následující podmínky platí u One.com od 1. září 2015. 1. Předplatné: Předplatné webového prostoru One.com umožňuje přístup k poštovním serverům One.com. Každé předplatné může

Více

Smluvní podmínky pro zadávání placené inzerce na serveru Sauto.cz a Smoto.cz

Smluvní podmínky pro zadávání placené inzerce na serveru Sauto.cz a Smoto.cz Smluvní podmínky pro zadávání placené inzerce na serveru Sauto.cz a Smoto.cz 1. Obecná ustanovení 1. Společnost Seznam.cz, a.s. se sídlem na adrese Praha 5, Radlická 3294/10, PSČ 150 00, Praha 5, IČO:

Více

Všeobecné obchodní podmínky VoIP služeb

Všeobecné obchodní podmínky VoIP služeb Všeobecné obchodní podmínky VoIP služeb Tyto všeobecné obchodní podmínky tvoří součást Smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací, kterou uzavírá společnost ABAK, spol. s r.o., IČ 40763153,

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby připojení k Internetu

Všeobecné obchodní podmínky služby připojení k Internetu Všeobecné obchodní podmínky služby připojení k Internetu Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou vyhotoveny v souladu s zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 127/2005 Sb. o elektronických

Více

Podmínky pro používání Extranetu společnosti B. Braun

Podmínky pro používání Extranetu společnosti B. Braun Podmínky pro používání Extranetu společnosti B. Braun 1. Rozsah platnosti Níže uvedené podmínky pro používání platí pro Vaše používání Extranetu společnosti B. Braun (dále jen Extranet ), který poskytuje

Více

Podmínky užívání služeb webového portálu AirJobs.cz

Podmínky užívání služeb webového portálu AirJobs.cz Podmínky užívání služeb webového portálu AirJobs.cz A. Úvodní ustanovení 1. Společnost PERSONAL ONE s.r.o., IČ: 28905822, se sídlem Praha 3 - Žižkov, Pod Krejcárkem 975/2, PSČ 130 00, zapsaná v obchodním

Více

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ společnosti Visual Data s.r.o. se sídlem Vítězné náměstí 576/1, 160 00 Praha 6 identifikační číslo: 01849611 DIČ: CZ 01849611 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Podmínky užití internetových stránek

Podmínky užití internetových stránek Podmínky užití internetových stránek Právní vztah a obecná upozornění 1.1. Účinnost. Tyto podmínky užití internetových stránek jsou účinné od 1. 4. 2015. 1.2. Internetové stránky. Pro účely tohoto dokumentu

Více

Článek 1 Smluvní strany

Článek 1 Smluvní strany Smlouva o zřízení a vedení účtu v rejstříku pro obchodování s jednotkami přiděleného množství (povolenkami) emisí skleníkových plynů a úpravě souvisejících vztahů Článek 1 Smluvní strany a) OTE, a.s. Praha

Více

PODMÍNKY DEBETNÍCH KARET

PODMÍNKY DEBETNÍCH KARET Tyto Podmínky debetních karet obsahují bližší úpravu práv a povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy, na základě které je vydána debetní platební karta v souladu s pravidly příslušné Karetní společnosti.

Více

Komunikujte vhodným způsobem.

Komunikujte vhodným způsobem. Vítejte na našich stránkách Philips pro! Philips poskytuje stránky Philips pro jako nástroj k interakci se společností Philips a dalšími uživateli a jako formu poskytování informací o společnosti Philips,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pronájmu výpočetního času na výpočetním systému pro náročné výpočty

Všeobecné obchodní podmínky pronájmu výpočetního času na výpočetním systému pro náročné výpočty Všeobecné obchodní podmínky pronájmu výpočetního času na výpočetním systému pro náročné výpočty Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také VOP ) upravují vztahy Objednatele a Poskytovatele (společně dále

Více

Všeobecné podmínky společnosti VOGELNET s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti VOGELNET s.r.o. Všeobecné podmínky společnosti VOGELNET s.r.o. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejícíc h zákon ů (zákon o elektronických

Více

ELECTRONIC ARTS LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU BALÍČEK ROZŠÍŘENÍ HRY SIMS 3

ELECTRONIC ARTS LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU BALÍČEK ROZŠÍŘENÍ HRY SIMS 3 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO OBYVATELE EVROPSKÉ UNIE: LICENČNÍ UJEDNÁNÍ PRO KONCOVÉHO UŽIVATELE BALÍČKU ROZŠÍŘENÍ HRY SIMS 3 PLATNÉ PRO VÁS NAJDETE NÍŽE, PROSÍME ROLUJTE DOLŮ. ELECTRONIC ARTS LICENČNÍ SMLOUVA

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č 89/2012 Sb., občanský zákoník

Více

poskytnutí pomoci v krizových situacích zajišťovaných složkami integrovaného záchranného systému.

poskytnutí pomoci v krizových situacích zajišťovaných složkami integrovaného záchranného systému. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY KE SLUŽBĚ AIM TÍSŇOVÁ PÉČE Poskytované v rámci služeb elektronických komunikací pod značkou AIM Networks platné od 1.1. 2013 1. Společnost Planet A, a.s., se sídlem Praha 4,

Více

Podmínky uveřejňování článků na webových stránkách edunews.cz

Podmínky uveřejňování článků na webových stránkách edunews.cz Podmínky uveřejňování článků na webových stránkách edunews.cz Provozovatelem webových stránek edunews.cz je společnost Education, s. r. o. Provozovatel si vyhrazuje právo rozhodovat o uveřejnění nebo neuveřejnění

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ PODMÍNEK SOUTĚŽE SNAPBACKS.CZ RAP CONTEST (DÁLE JEN PODMÍNKY)

ÚPLNÉ ZNĚNÍ PODMÍNEK SOUTĚŽE SNAPBACKS.CZ RAP CONTEST (DÁLE JEN PODMÍNKY) ÚPLNÉ ZNĚNÍ PODMÍNEK SOUTĚŽE SNAPBACKS.CZ RAP CONTEST (DÁLE JEN PODMÍNKY) 1. POŘADATEL a) Společnost UnderFactOry.cz, s.r.o. se sídlem Senovážná 6, 110 00 Praha 1, IČ: 24217786, zapsána v obchodním rejstříku

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PROVIZNÍHO SYSTÉMU FINAČNÍ KOUČI

OBCHODNÍ PODMÍNKY PROVIZNÍHO SYSTÉMU FINAČNÍ KOUČI OBCHODNÍ PODMÍNKY PROVIZNÍHO SYSTÉMU FINAČNÍ KOUČI I. Všeobecná ustanovení Vyplněním registračního formuláře a souhlasem s Provizními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel (dále jen partner ) s

Více

Obchodní podmínky sdružených služeb dodávky elektřiny společnosti Amper Market, a. s., platné od 20. 6. 2011

Obchodní podmínky sdružených služeb dodávky elektřiny společnosti Amper Market, a. s., platné od 20. 6. 2011 Obchodní podmínky sdružených služeb dodávky elektřiny společnosti Amper Market, a. s., platné od 20. 6. 2011 I. Obecná ustanovení 1. Obchodní podmínky sdružených služeb dodávky elektřiny (dále jen OPD

Více

PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE - CZ #JDEMNAJEDNO

PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE - CZ #JDEMNAJEDNO PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE - CZ #JDEMNAJEDNO Tento dokument obsahuje úplné znění pravidel spotřebitelské soutěže značky Pivovary Staropramen s.r.o. (dále jen pravidla ). Tato soutěž je určena výhradně

Více

1.2. Poskytovatel je společnost Férový NET, s.r.o., jejíž identifikační údaje jsou uvedeny v záhlaví smlouvy a těchto Všeobecných podmínek.

1.2. Poskytovatel je společnost Férový NET, s.r.o., jejíž identifikační údaje jsou uvedeny v záhlaví smlouvy a těchto Všeobecných podmínek. Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací poskytovatele Férový NET, s.r.o., Krnov, IČ: 28652967, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd.c, vložka

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování Služeb společností C-all solutions s.r.o., IČO 03398536, sídlem K Horoměřicům 1184/43, Suchdol, 165 00 Praha 6, vedenou u Městského soudu v Praze pod sp. zn.

Více

podmínek v prostoru úřadovny banky a na internetové stránce banky.

podmínek v prostoru úřadovny banky a na internetové stránce banky. Obchodní podmínky pro zajištění vydávání a používání platebních karet k účtům vedeným bankou Fio banka, a.s., IČ 61858374, Praha 1, V Celnici 10, PSČ 117 21, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. pro poskytování služeb společnosti. I. Definice pojmů

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. pro poskytování služeb společnosti. I. Definice pojmů platné od 10.2.2009 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro poskytování služeb společnosti Tyto Všeobecné podmínky stanovují postup uzavírání smlouvy o poskytování a užívání služeb a podmínky, na základě kterých bude MAXTRON

Více

Všeobecné podmínky poskytování telekomunikační služby sdružením Poruba.NET

Všeobecné podmínky poskytování telekomunikační služby sdružením Poruba.NET Všeobecné podmínky poskytování telekomunikační služby sdružením Poruba.NET 1. Úvodní ustanovení Tyto všeobecné podmínky upravují podmínky zprostředkování připojení k síti INTERNET a hlasové komunikace

Více

SMLOUVA č... o obstarávání obchodů s finančními nástroji

SMLOUVA č... o obstarávání obchodů s finančními nástroji SMLOUVA č.... o obstarávání obchodů s finančními nástroji Tato smlouva se uzavírá dle Zákona o trzích finančních nástrojů ("ZPFI ) a vyhlášky č. 38 ze dne 25.07.2007 o požadavcích na činnost investičních

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO INZERCI V SÍTI RTB obchodní společnosti R2B2 s.r.o. se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1 IČ: 028 86 286 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb INTERNETOVÉHO PŘIPOJENÍ

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb INTERNETOVÉHO PŘIPOJENÍ Všeobecné podmínky pro poskytování služeb INTERNETOVÉHO PŘIPOJENÍ Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto všeobecné podmínky služeb elektronických komunikací společnosti ATS elektronic, spol. s.r.o.(dále jen VP

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ANO spořitelním družstvem, IČ: 26137755 se sídlem: Rohanské nábřeží 671/15, PSČ 186 00, Praha 8 zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl Dr,

Více

Smlouva o poskytování služeb

Smlouva o poskytování služeb Smlouva o poskytování služeb č. OLP/265/2015 uzavřená v souladu s 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami: Liberecký

Více

Obchodní podmínky. 1. Vymezení pojmů

Obchodní podmínky. 1. Vymezení pojmů Obchodní podmínky 1. Vymezení pojmů Poskytovatel poskytovatelem se pro účely těchto všeobecných podmínek rozumí Společnost HRS Hotelonline s.r.o., se sídlem Praha 2, Vinohrady, Vinohradská 2165/48, okres

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby DM Bee Typ Služby nabízené Poskytovatelem

Obchodní podmínky pro poskytování služby DM Bee Typ Služby nabízené Poskytovatelem Obchodní podmínky pro poskytování služby DM Bee Obchodní podmínky (dále jen "Podmínky") vydané na základě 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník

Více

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o.

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. Obchodní podmínky poskytovatele aukčního systému Dražební společnosti MORAVA s.r.o. ze dne 31. 7. 2015 OBSAH I. Všeobecné podmínky II. Definice základních pojmů III. Způsob

Více

Podmínky užívání služby wish.tips (dále jen Podmínky )

Podmínky užívání služby wish.tips (dále jen Podmínky ) Podmínky užívání služby wish.tips (dále jen Podmínky ) 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Podmínky upravují provozování a užívání webové služby wish.tips provozované na webové stránce www.wish.tips (dále jen

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY RDLnet.cz

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY RDLnet.cz VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY RDLnet.cz I. 1. 1. Provozovatel (Radek Krmela a David Krmela) provozují bezdrátovou síť pod označením RDLnet.cz dle rozdělených lokalit, jejímž prostřednictvím je zajišťováno

Více

LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM (EULA) PRO YSOFT SAFEQ. Y Soft Corporation, a.s.

LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM (EULA) PRO YSOFT SAFEQ. Y Soft Corporation, a.s. LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM (EULA) PRO YSOFT SAFEQ Y Soft Corporation, a.s. Verze č. Licenční smlouvy s koncovým uživatelem: EULA V 5 Datum účinnosti této verze Licenční smlouvy s koncovým uživatelem:

Více

Den nezávislosti 2016

Den nezávislosti 2016 Oficiální pravidla video soutěže Den nezávislosti 2016 Život, svoboda a právo na štěstí: Co pro vás znamená americký Den nezávislosti? Sponzoři soutěže 1 Soutěž Den nezávislosti 2016 sponzoruje Velvyslanectví

Více

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOL. REGIONSERVIS S.R.O. PLATNÉ OD 1. 2. 2015 Všeobecné obchodní společnosti REGIONSERVIS s.r.o., se sídlem Nad Koupadly 287/5, Strašín, 251 01 Říčany, IČO: 27427170, DIČ:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CLEAN STYLE CAR s r.o. IČ: 038 19 094, DIČ: CZ03819094 se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 238451 kontaktní

Více

Pravidla marketingové soutěže A Ty? Kam jdeš?

Pravidla marketingové soutěže A Ty? Kam jdeš? Pravidla marketingové soutěže A Ty? Kam jdeš? Tato pravidla se vztahují na marketingovou soutěž A Ty? Kam jdeš?, jejímž pořadatelem je společnost CCC Czech, s.r.o., se sídlem Praha 9, Českomoravská 2420/15,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE dle 1811 odst.2 OZ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY. INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE dle 1811 odst.2 OZ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE dle 1811 odst.2 OZ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Prodávajícím je Miroslava Zudová, se sídlem v V Hlubokém 27E, 25216 Nučice (Praha-západ), IČ: 47353236, vedená u Městského

Více

Provozovatel na Serveru Firmy.cz zobrazuje prezentaci podnikajících fyzických či právnických osob a k tomu se vztahující obsah.

Provozovatel na Serveru Firmy.cz zobrazuje prezentaci podnikajících fyzických či právnických osob a k tomu se vztahující obsah. Smluvní podmínky Smluvní podmínky 1. Úvod Společnost Seznam.cz, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 3294/10, PSČ: 150 00, IČO: 26168685, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn.:

Více

EXPLOSIA A.S. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO PRODEJ ZBOŽÍ

EXPLOSIA A.S. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO PRODEJ ZBOŽÍ EXPLOSIA A.S. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO PRODEJ ZBOŽÍ platné od 1.1.2014 1. VÝKLAD 1.1 Definice. Pro účely těchto Podmínek se následujícími pojmy rozumí: Pracovní den: den (kromě soboty, neděle nebo státního

Více

Obchodní podmínky J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI, a.s.

Obchodní podmínky J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI, a.s. OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A ODKUPOVÁNÍ PODÍLOVÝCH LISTŮ INVESTIČNÍCH FONDŮ ADMINISTROVANÝCH J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTÍ, a.s. (dále jen Podmínky ) Platné od 1. 2. 2015 1. ČLÁNEK Základní informace

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ PORTÁLU HEUREKA.CZ PRO OBCHODNÍKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ PORTÁLU HEUREKA.CZ PRO OBCHODNÍKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ PORTÁLU HEUREKA.CZ PRO OBCHODNÍKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky užívání portálu Heureka.cz pro obchodníky (dále jen Obchodní podmínky )

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking

Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking účinné od 1. 7. 2016 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) Moravského Peněžního Ústavu - spořitelního družstva (dále

Více

1. Dva podpisy na smlouvě a jeden podpis na prohlášení klienta. 2. Oboustrannou kopii občanského průkazu.

1. Dva podpisy na smlouvě a jeden podpis na prohlášení klienta. 2. Oboustrannou kopii občanského průkazu. Via SMS s.r.o. ICO: 24720275 DIC: CZ 24720275 Zapsána v obchodním rejstríku vedeného Mestským soudem v Praze oddíl C, vložka 168675. Palác Lucerna, Vodickova 704/36, 116 02 Praha 1 Telefon: 810 888 101

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb k připojení internetové síti FRYNET. Platné od 1. 12. 2005 (dále jen Poskytovatel )

Všeobecné podmínky poskytování služeb k připojení internetové síti FRYNET. Platné od 1. 12. 2005 (dále jen Poskytovatel ) Všeobecné podmínky poskytování služeb k připojení internetové síti FRYNET. Platné od 1. 12. 2005 (dále jen Poskytovatel ) A. Preambule 1. Všeobecné podmínky poskytovatele pro poskytování služeb upravují

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky firmy Anterix s.r.o., IČ 24213641, se sídlem Křižíkova 2148, Benešov, 256 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze v oddíle C, vložce 189248. I. Úvodní

Více

Rámcová smlouva na poskytování geodetických služeb

Rámcová smlouva na poskytování geodetických služeb Příloha č. 2 k Zadávací dokumentaci Číslo smlouvy Objednatele: Rámcová smlouva na poskytování geodetických služeb Čl. I Smluvní strany 1. Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJ FYZICKÉHO ZBOŽÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJ FYZICKÉHO ZBOŽÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJ FYZICKÉHO ZBOŽÍ Práva a povinnosti prodejce (Ing. Kristina Hummelová) Práva a povinnosti zákazníka 1. PRÁVA A POVINNOSTI PRODEJCE Prodejcem je Ing. Kristina Hummelová, Saratovská

Více

Pravidla soutěže #FlyOK

Pravidla soutěže #FlyOK Pravidla soutěže #FlyOK (dále také jen pravidla ) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Pořadatelem soutěže #FlyOK (dále jen soutěž ) je společnost České aerolinie a.s. se sídlem Jana Kašpara 1069/1, 160 08 Praha 6,

Více

Smlouva o poskytování datových telekomunikačních služeb

Smlouva o poskytování datových telekomunikačních služeb Smlouva o poskytování datových telekomunikačních služeb 1) Poskytovatel: MAXXNET.cz s.r.o. Provozovna: Nákladní 4, Opava 746 01 Č. účtu 256256296/0300 IČO / DIČ: 29459711/ CZ29459711 Mob.: 777112288 Email:

Více

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů Zásady ochrany osobních údajů Naposledy upraveno: 28. června 2016 (zobrazit archivované verze) (Příklady odkazů jsou k dispozici na konci dokumentu.) Naše služby můžete využívat mnoha různými způsoby počínaje

Více

Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I SMLUVNÍ STRANY 1. Kupující: Název: Město Pacov Sídlo: nám. Svobody 320,

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací a jiných služeb poskytovaných společností SIPhone s.r.o.

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací a jiných služeb poskytovaných společností SIPhone s.r.o. Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací a jiných služeb poskytovaných společností SIPhone s.r.o. 1. Předmět všeobecných podmínek 1.1. Tyto Všeobecné podmínky služeb elektronických

Více

Pravidla soutěže: Ukaž, co Ti voní. Ukaž, co Ti voní ve vztahu ke spotřebitelům na území České republiky.

Pravidla soutěže: Ukaž, co Ti voní. Ukaž, co Ti voní ve vztahu ke spotřebitelům na území České republiky. Pravidla soutěže: Ukaž, co Ti voní Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který úplně a jasně upravuje soutěž Ukaž, co Ti voní ve vztahu ke spotřebitelům na území České republiky. 1. Pořadatel a organizátor

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ve smyslu ustanovení 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění obchodní společnosti AUTRONIC, s.r.o., IČO: 49549642, se sídlem Chrustenice č.p. 270, Chrustenice,

Více

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SLUŽEB GE MONEY PŘÍMÉHO BANK, BANKOVNICTVÍ

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SLUŽEB GE MONEY PŘÍMÉHO BANK, BANKOVNICTVÍ PRODUKTOVÉ PODMÍNKY ZÁKLADNÍ SLUŽEB PŘÍMÉHO PRODUKTOVÉ BANKOVNICTVÍ PODMÍNKY SLUŽEB GE MONEY PŘÍMÉHO BANK, BANKOVNICTVÍ A.S. ÚČINNÉ OD 7. BŘEZNA 2010 ÚPLNÉ ÚČINNÉ ZNĚNÍ OD 1. ZÁŘÍ 2014 www.gemoney.cz infolinka:

Více

Pravidla soutěže: Naomi Campbell Bohemian Garden"

Pravidla soutěže: Naomi Campbell Bohemian Garden Pravidla soutěže: Naomi Campbell Bohemian Garden" Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který úplně a jasně upravuje soutěž Naomi Campbell Bohemian Garden ve vztahu ke spotřebitelům na území České republiky.

Více

Podmínky pro poskytování přenosu digitálního rozhlasového a televizního vysílání

Podmínky pro poskytování přenosu digitálního rozhlasového a televizního vysílání Podmínky pro poskytování přenosu digitálního rozhlasového a televizního vysílání ( dále jen PPS ) 1 Definice pojmů 1.1. Službami přenosu digitálního rozhlasového a televizního vysílání se rozumí poskytování

Více

SMLOUVA DODAVATELSKÁ

SMLOUVA DODAVATELSKÁ SMLOUVA DODAVATELSKÁ Odbytové družstvo ebioneta a Člen Odbytového družstva ebioneta - Dodavatel Stránka 1 Tato SMLOUVA DODAVATELSKÁ (dále jen Smlouva ) uzavřená dle zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník,

Více

(dále jen jako Smlouva )

(dále jen jako Smlouva ) Příloha č. 3 Smlouva o vytvoření a ověření strategie náborové kampaně (dále jen jako Smlouva ) uzavřená podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

Více

Obchodnı podmı nky. Kopii VOP a fakturu obdrží Objednatel jako přílohu smlouvy o dílo na zadanou emailovou adresu.

Obchodnı podmı nky. Kopii VOP a fakturu obdrží Objednatel jako přílohu smlouvy o dílo na zadanou emailovou adresu. Obchodnı podmı nky I. Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují vztahy mezi smluvními stranami smlouvy o poskytnutí služeb. Na jedné straně je společnost Aseta, s.r.o.

Více

Smluvní strany: Služby Odkaz Cena* Cena s DPH*

Smluvní strany: Služby Odkaz Cena* Cena s DPH* Referenční číslo Oracle: CZ-1210-1804 ORACLE SERVICES AGREEMENT SMLOUVA O SLUŽBÁCH ORACLE č. PPR-24409-12/ČJ-2012-990656 uzavřená ve vzájemné shodě ve smyslu ustanovení 269 odst. 2 zák. č. 513/1991 Sb.,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Článek 1 - Postup při uzavření Smlouvy

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Článek 1 - Postup při uzavření Smlouvy VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti TrendLucid s.r.o. pro produkty TrendLucid sjednané podle 1751 a násl. Zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku ke Smlouvě o dodávání informací uzavřené podle 1724

Více

Všeobecné podmínky poskytování telekomunikační služby ChvalčovNET WiFi

Všeobecné podmínky poskytování telekomunikační služby ChvalčovNET WiFi Všeobecné podmínky poskytování telekomunikační služby ChvalčovNET WiFi 1. Úvodní ustanovení Tyto všeobecné podmínky upravují podmínky zprostředkování připojení k síti Internet poskytované obchodní společností

Více

Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam:

Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: Aplikace znamená software provozovaný na zařízeních Zprostředkovatele, jehož prostřednictvím

Více

Smlouva o poskytnutí služby užívání okruhu na trase CESNET (Zikova 1903/4, Praha 6) Národní muzeum (Vinohradská 1, Praha 1) (dále jen smlouva )

Smlouva o poskytnutí služby užívání okruhu na trase CESNET (Zikova 1903/4, Praha 6) Národní muzeum (Vinohradská 1, Praha 1) (dále jen smlouva ) Smlouva o poskytnutí služby užívání okruhu na trase CESNET (Zikova 1903/4, Praha 6) Národní muzeum (Vinohradská 1, Praha 1) (dále jen smlouva ) uzavřená ve smyslu ustanovení dle 1746 odst. 2 zákona č.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. a fyzická nebo právnická osoba, která dokončí objednávku služby Eshopnafacebook objednacím formulářem

OBCHODNÍ PODMÍNKY. a fyzická nebo právnická osoba, která dokončí objednávku služby Eshopnafacebook objednacím formulářem OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. SMLUVNÍ STRANY Eshop na Facebook se sídlem Malešická 13 Praha-3 Žižkov 130 00 IČ: 87409178 (dále jen "Poskytovatel") a fyzická nebo právnická osoba, která dokončí objednávku služby

Více

~ 1 ~ Smlouva o poskytnutí dotace č. PU/0173/S Regionální operační program NUTS II Severovýchod

~ 1 ~ Smlouva o poskytnutí dotace č. PU/0173/S Regionální operační program NUTS II Severovýchod Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod, se sídlem Pražská 320/8, 500 04 Hradec Králové zastoupená Mgr. Radko Martínkem, předsedou IČ: 75082721 bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. číslo zvláštního

Více

3. PRODLOUŢENÍ REGISTRACE DOMÉNOVÉHO JMÉNA 4. DELEGACE DOMÉNOVÉHO JMÉNA

3. PRODLOUŢENÍ REGISTRACE DOMÉNOVÉHO JMÉNA 4. DELEGACE DOMÉNOVÉHO JMÉNA Pravidla registrace doménových jmen v cctld.cz V platnosti od 1.11.2011 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tento dokument stanoví pravidla pro registraci a delegaci Doménových jmen druhé úrovně pod cctld.cz. 1.2.

Více

Úplné znění podmínek soutěže FIAT O Nový Fiat Panda na víkend

Úplné znění podmínek soutěže FIAT O Nový Fiat Panda na víkend Úplné znění podmínek soutěže FIAT O Nový Fiat Panda na víkend I. Předmět 1.1. Tento dokument obsahuje výhradní a úplnou úpravu pravidel soutěže FIAT O Nový Fiat Panda na víkend (dále jako soutěž ). Tato

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky COPY GENERAL s.r.o. může převzít zakázky ke zpracování pouze na základě dále uvedených Všeobecných obchodních podmínek. Zákazník na ně potvrzením objednávky v internetové aplikaci

Více

ATOLLON LIMITED se sídlem společnosti na adrese Suite B 29 Harley Street, W1G 9QR, Londýn, Spojené království Anglie a Severního Irska

ATOLLON LIMITED se sídlem společnosti na adrese Suite B 29 Harley Street, W1G 9QR, Londýn, Spojené království Anglie a Severního Irska Licenční smlouva Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli ATOLLON LIMITED se sídlem společnosti na adrese Suite B 29 Harley Street, W1G 9QR, Londýn, Spojené království Anglie a Severního Irska Zástupce

Více

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb (č. ev. ČSÚ: 155-2013-S) Česká republika Český statistický úřad se sídlem: Na padesátém

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / POJISTKA (dále také rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / POJISTKA (dále také rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / POJISTKA (dále také rámcová smlouva ) č. ČSBU 1/2009 uzavřená mezi níže uvedenými společnostmi: Česká spořitelna, a. s. se sídlem: Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00 IČ:

Více

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE Vibrostation funguje. Můj příběh.

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE Vibrostation funguje. Můj příběh. PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE Vibrostation funguje. Můj příběh. I. Pořadatel soutěže Pořadatelem soutěže pod názvem Vibrostation funguje. Můj příběh. o možnost vyhrát jeden z 100 kusů poukázek na 7 x cvičení

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP009G04P* SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY uzavřená dle ust. 1746 ods. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Článek I. SMLUVNÍ

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O. Část I. Úvodní ustanovení 1.1 Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře IC TOUR s.r.o. (dále také jako Smluvní podmínky ) upravují, v souladu

Více

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 1. 1. 2016

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 1. 1. 2016 Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 1. 1. 2016 1. Úvodní ustanovení 1.1. Pioneer Asset Management, a.s., se sídlem Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ: 140 00, IČ 256 84 558, zapsaná

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příloha č. 2 Číslo smlouvy u poskytovatele dotace: VZOR Číslo smlouvy u příjemce dotace: VZOR SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEIVESTIČNÍ DOTACE NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB uzavřená v souladu s ust. 10a odst. 5

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní podmínky pro provozování internetového obchodu (e-shopu) na webové adrese www.imunitaprozdravi.cz a internetového obchodu (e-shopu) na webové adrese www.zdraviakrasa.eu (dále

Více

Smluvní podmínky. Smluvní podmínky. 1. Úvod

Smluvní podmínky. Smluvní podmínky. 1. Úvod Smluvní podmínky Smluvní podmínky 1. Úvod Společnost Seznam.cz, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 3294/10, PSČ: 150 00, IČO: 26168685, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn.:

Více