Detailní analýza a návrh

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Detailní analýza a návrh"

Transkript

1 AXIS Auto, s.r.o. Detailní analýza a návrh Dokumentace etapy (verze ) Autoři práce Antonín Vacek Petr Lhotan David Čunek Tomáš Klíma František Kořínek Miroslav Král Tomáš Myslivec Tomáš Soukup Jan Tyle Martin Vondráček Radek Zimák Vítězslav Žák Monika Žákavcová ZS 2009/2010 Strana 1

2 OBSAH 1. Úvod Vymezení části analyzovaného systému Procesní modely Core proces Prodej vozidla Podproces vyřízení leasingu Převoz vozidla Nákup vozidla Nákup vozidla - z iniciativy majitele Nákup vozidla - z iniciativy pracovníka pobočky Přijetí vozidla na pobočku Vyřízení reklamace Servis vozidla Podproces Oprava vozidla Likvidace vozidla Úpravy a poznámky ke konvencím v procesních diagramech Diagram tříd Class diagram Stavový diagram Statechart diagram STD Faktura STD Kontrakt STD Náhradní díl STD Servis STD Vozidlo Digram užití Use Case Datový model Diagramy datových toků DFD AXIS IS DFD Servis, level DFD Nákup, level DFD Prodej, level Konzistenční tabulka Design systému Hardwarová a softwarová architektura ZS 2009/2010 Strana 2

3 9.1. Softwarová architektura ERP systém Datová platforma pro ERP serverový sw Klientský sw Softwarové zabezpečení IT Webová prezentace aplikace katalog Outsourcing Hardwarová architektura Server Zálohování Klienti Periferie Telekomunikace Síťová infrastruktura Outsourcing Závěrečné shrnutí Seznam obrázků Seznam tabulek ZS 2009/2010 Strana 3

4 1. Úvod Etapa detailní analýzy navazuje na předchozí výsledky Globální analýzy a návrhu (GAN) a podrobuje zjištěná fakta důkladnější analýze a je preferována přesnost nad úplností systémy se zkoumají po částech odpovídající navrženým modulům systému (subsystémy) v etapě GAN metodou BSP. Výstupy zjištěné v etapě GAN se tak stávají klíčovým podkladovým materiálem pro úspěšnou realizaci fáze detailní analýzy a návrhu. (DAN). Detailně se analyzují jednotlivé procesy, objekty a datové toky spadající do vybrané části, jejich vazby, interakce a další požadavky organizace na okolní prostředí. Z toho vznikají dílčí pohledy na problematiku návrhu budoucího IS společnosti AXIS Auto, s.r.o. podobně jako tomu bylo i v etapě globální analýzy a návrhu. Výsledkem DAN je tato zpráva obsahující procesní diagramy počínaje klíčovým (též core byznys ) procesem a několika vybranými podpůrnými procesy, které patří do vybrané části subsystému. Dále jsou zde podrobně dokumentovány stavy vybraných tříd objektů zachycujících jejich životní cyklus v informačním systému (IS) na základě vztahů vyplývajících z Diagramu tříd a z užívání těchto objektů. Datové toky mezi jednotlivými objekty a funkcemi IS popisují diagramy datových toků. Zpráva také obsahuje tabulku konzistencí dokazující věcnou a logickou souvislost napříč aplikovanými pohledy, což zároveň snižuje riziko chyby u těchto modelů. Na konci zprávy je představen technologický návrh řešení budoucího IS včetně softwarové a hardwarové specifikace umožňující po schválení přistoupit k fázi implementace nového systému Vymezení části analyzovaného systému Je nutné znovu zdůraznit, že se v detailní analýze zabýváme pouze vybranou částí z GAN a to subsystémem pro Podporu prodeje a služeb, který i tak zahrnuje většinu budoucího IS. Vymezení zadání pro detailní analýzu tedy vychází, jak již bylo výše naznačeno z výstupu metody Business Systém Planning z Globální analýzy. Podle námi navrhovaných subsystémů ve vztahu k Podpoře prodeje a služeb lze říct, že je jednodušší vymezit, co předmětem DAN není. Nebudeme tedy analyzovat průřezové procesy, které probíhají napříč celým podnikem jako je např. účetnictví; nebudeme analyzovat subsystém pro řízení lidských zdrojů ani systém pro skladování zásob (náhradních dílů). ZS 2009/2010 Strana 4

5 2. Procesní modely Předmětem této kapitoly je popis vybraných procesů AXIS Auto, s.r.o., které byly identifikovány již v rámci globální analýzy. Zaměřili jsme se na procesy přímo se dotýkající podnikatelské činnosti společnosti, jak hlavní, tak vedlejší Core proces Prodej vozidla Hlavní byznys proces AXIS Auto, s.r.o identifikovaný v globální analýze a návrhu je Prodej vozidla. Autobazar má prodávání vozidel jako hlavní činnost. Vybrané detaily popisuje následující tabulka: Tabulka 1 - Prodej vozidla Název procesu: Popis: Strategický cíl: Produkt / služba: Vlastník procesu: Zákazník procesu: Metriky: Událost: Podmínky: Informační systémy: Dokumenty: Prodej vozidla Proces vyjadřuje průběh obchodního případu, při kterém je prodáno vozidlo. Do tohoto procesu spadá, jak přímý prodej vozu tak i dovezení vozu ze zahraničí na zákazníkovu objednávku. Spokojený zákazník, finanční vyrovnání zúčastněných stran Uspokojení objednávky, zisk z prodeje vozidla Vedoucí pobočky Zákazník Uskutečnění obchodu, Četnost reklamací, Výše zisku z prodeje, Cena vozu Uskutečnění obchodu Zájem zákazníka, uskutečnění finančních přesunů Databáze vozidel, ERP, portál Zákony, smlouvy, účetní dokumenty, dokumenty od vozidla Vstupní událostí procesu Prodej vozidla je požadavek zákazníka. Ten může proběhnout elektronickou formou ( , elektronický obchod), telefonicky nebo osobně při příchodu zákazníka do pobočky společnosti. Následuje výběr vozidla (opět v elektronickém katalogu nebo fyzickém, případně obhlídkou na místě) a proces se větví podle toho, zda si zákazník vybere vozidlo, které společnost přímo nabízí, nebo vozidlo nabízené třetí stranou (zahraniční aukce, výhodné nabídky autosalónů atp.). V prvním případě jde o prodej již fyzicky stojícího vozidla na některé z poboček společnosti, ale ve druhém je třeba vozidlo teprve pořídit, a proto po konzultaci zákazníka s prodejcem na pobočce probíhá samotný (zprostředkovaný) nákup vozidla, kterému se budeme věnovat níže v rozboru procesu Nákup vozidla a na něj navazujícím procesu Přijetí vozidla na pobočce. V případě ostatních než zprostředkovaných nákupů a prodejů může zákazník požádat o leasing a sjednání pojištění. Poté se vždy podepisuje smlouva o prodeji a po zaplacení (zpravidla ihned) se vozidlo vyřadí z evidence, v případě potřeby se provede technická kontrola v autorizované STK a zákazník si vozidlo může přihlásit na sebe. Po platbě si zákazník vozidlo odveze nebo nechá odvézt. Nakonec v případě, že šlo o komisní prodej, je původnímu majiteli převeden dohodnutý podíl z prodeje (po odečtení provize pro AXIS Auto), pokud kupující neodstoupil ve lhůtě 10 dnů od smlouvy (například pro skryté závady). Průběh procesu prodeje zachycuje Obrázek 1 - BP Prodej. ZS 2009/2010 Strana 5

6 Obrázek 1 - BP Prodej ZS 2009/2010 Strana 6

7 Objekty diagramu V rámci jednotlivých kategorií jsou objekty popisovány, jak jdou v diagramu vizuálně po řádcích za sebou (nikoliv podle jednotlivých větví). Události Požadavek zákazníka (start procesu) Zákazník přijde na pobočku nebo kontaktuje prodejce telefonicky, em, či v po nasazení též přes elektronický obchod s tím, že má zájem o nějaké vozidlo. Požadavek na leasing Zákazník vyjádří zájem o leasing. Požadavek na pojištění Zákazník vyjádří zájem o zprostředkování pojištění vozidla společností AXIS Auto. Odvoz vozidla zákazníkem Zákazník si vozidlo sám odveze (nemá-li platnou technickou kontrolu, tak odtahovou společností například zprostředkovanou společností AXIS Auto). Kupující ve lhůtě neodstoupil od smlouvy Při komisním prodeji má kupující právo do 10 dnů při výskytu závady odstoupit od smlouvy (a dostat peníze po 10 dní zadržované společností AXIS Auto) nebo požadovat její opravu na původním majiteli. Společnost AXIS Auto v takovém případě pouze zprostředkuje kontakt mezi původním majitelem a kupujícím. Činnosti Výběr vozidla Zákazník si vybere z (elektronického nebo tištěného) katalogu vozidel dostupných na pobočce či v celé firmě AXIS Auto nebo z aktuálních aut nabízených autosalony jako vyřazené předváděcí vozy či různé nabídky na zahraničních aukcích apod. Vybírat si může též z vozidel stojících na parkovišti. Prohlídka vozidla Vybrané vozidlo je zákazníkovi předvedeno, a to včetně případné předváděcí jízdy. Samozřejmě se zavedením elektronického online katalogu vozidel si pro prohlídku (nestačí-li mu fotografie nebo video) přijít osobně na pobočku. Konzultace cizího vozidla Při zájmu o cizí vozidlo prodejce ze společnosti AXIS Auto zákazníkovi poradí. Jde o konzultační službu před samotným objednání zprostředkovaného prodeje. Zároveň se dozví i podmínkách zprostředkovaného nákupu. Zamluvení vozidla Prodejce zákazníkovi zamluví vybrané vozidlo (v katalogu vozidel bude dočasně nedostupné). Jde o nezávazné zamluvení. Vrácení vozidla Při špatném stavu vozidla po jeho dovezení například z aukce (jedná se o zprostředkovávaný prodej) je vozidlo vráceno zpět původnímu majiteli. Stav posoudí technik a za špatný stav je označeno cokoliv, co by vyžadovalo zásah do konstrukce vozidla, a nikoliv pouze seřízení. Nákup vozidla Dekomponovaná činnost, popisuje ji proces Nákup vozidla (z iniciativy pracovníka pobočky) Vyřízení leasingu Dekomponovaná činnost, popisuje ji proces Vyřízení leasingu. Uvědomění zákazníka Po dovezení cizího vozidla v pořádku, je zákazník uvědomen na kontaktu, který uvedl. ZS 2009/2010 Strana 7

8 Vyřízení pojištění Společnost AXIS Auto nabízí zprostředkování smlouvy o pojištění. Uzavření smlouvy Zákazník a prodejce osobně podepíší smlouvu o prodeji vozidla. Platba hotově Zákazník se zástupcem AXIS Auto společně navštíví pobočku banky, kde dojde ke složení hotovosti přímo na účet společnosti. Platba převodem Zákazník se zástupcem AXIS Auto společně navštíví pobočku banky, kde dojde k bezhotovostnímu převodu na účet společnosti. Předání vozidla zákazníkovi Zákazník obdrží klíče, doklady a případné další materiály (návod, doprovodnou výbavu) k vozidlu. Přihlášení vozidla na zákazníka Zákazník je instruován, jak si má přihlásit vozidlo na sebe (podle platné legislativy). Vyrovnání s původním majitelem V případě komisního prodeje je nyní po bezproblémovém prodeji odečtena smluvní provize AXIS Auto, s.r.o., a zbývající částka je převedena původnímu majiteli vozidla. Rozhodnutí Vozidlo na pobočce ano: vozidlo fyzicky přítomno na pobočce firmy AXIS Auto (následuje přímý prodej) ne: vozidlo není nabízeno přímo firmou AXIS Auto (následuje zprostředkovaný prodej) Zákazník spokojen Zákazník akceptuje nebo neakceptuje stav vozidla po prohlídce a případně i předváděcí jízdě. ano: zákazník chce vozidlo nadále koupit ne: konce procesu (zákazník odchází nebo si vybere jiné vozidlo) Chce vozidlo Zákazník se rozhoduje, zda po konzultaci má stále zájem o vybrané vozidlo a zprostředkovaný nákup za nabídnutých podmínek. Zákazník chce leasing ano: zákazník vyjádří zájem o leasing ne: zákazník chce vozidlo zaplatit rovnou v plné výši V pořádku ano: vozidlo je shledáno technikem jako bez závad (není třeba provádět žádný zásah do konstrukce vozidla) ne: vozidlo není shledáno jako bez závad (závady nelze odstranit např. pouhým seřízením vozidla) Zákazník chce pojištění ano: zákazník vyjádří zájem o zprostředkování pojistné smlouvy ne: zákazník nemá zájem o pojištění, nebo si ho chce vyřídit sám Platba hotově: zákazník chce zaplatit hotově převodem: zákazník převede peníze z účtu na účet Jde o komisní prodej ano: proces se týká vozidla v komisi ne: proces se týká vozidla vlastněného společností nebo koupeného zprostředkovaně na zakázku zákazníka ZS 2009/2010 Strana 8

9 Stavy Stavy mimo koncových stavů jsou zřejmé z jejich názvu a přidružené události, proto zde vypisujeme pouze koncové stavy: Neuskutečněný prodej Zákazník nemá o vybrané vozidlo zájem, nebo objednané vozidlo dorazilo ve špatném stavu, proto proces končí. Zákazník například opouští prodejnu, upouští od zájmu o koupi vozidla, nebo si třeba vybírá jiné vozidlo. Nákup zamítnut zákazníkem Zákazník odmítl koupit vozidlo ve stavu, v jakém je. Viz proces Nákup vozidla (z iniciativy pracovníka pobočky). Nákup neúspěšný Aukce nebyla vyhrána. Viz proces Nákup vozidla (z iniciativy pracovníka pobočky). Prodané vozidlo zákazníkovi Proces prodeje úspěšně skončil, vozidlo již není evidováno a patří zákazníkovi Podproces vyřízení leasingu AXIS Auto, s.r.o. nabízí jako možnost financování také leasing. Za tuto činnost je zodpovědný prodejce, který sepisuje leasingové a úvěrové smlouvy, dále finanční oddělení které komunikuje s bankou, u které bude leasing vytvořen, a nakonec je odsouhlasen ředitelem autobazaru. Proces leasing začíná požadavkem zákazníka na tento způsob financování při prodeji vozidla. Zákazník nejprve musí vyplnit formulář, pomocí kterého o leasing zažádá. Další nutnou součástí je předložení kupní smlouvy, kterou již má vyřízenu. Následně se zákazníkem na finančním oddělení provedou předběžnou kalkulaci splátek, podle možností klienta a podmínek banky. Následuje předložení potřebných dokumentů pro uzavření leasingové smlouvy: výpis z obchodního rejstříku živnostenský list u plátců DPH rozhodnutí o přidělení DIČ bankovní spojení výsledovku a rozvahu za poslední dva roky podnikání (u fyzických osob daňová přiznání za stejné období + peněžní deník) u soukromých osob občanský průkaz a potvrzení zaměstnavatele o čistém měsíčním přijmu za poslední rok Pokud zákazník vše předložil, následuje sepsání leasingové smlouvy, což má na starosti prodejce. Poslední částí je schválení leasingové smlouvy bankou. Jakmile přijde písemné rozhodnutí z banky, je vyrozuměn i zákazník. Ať již banka leasingovou smlouvu schválí, či ne, dochází k ukončení procesu leasingu (leasing zajištěn nebo leasing není možný). Průběh procesu viz Obrázek 2 - BP Vyřízení leasingu ZS 2009/2010 Strana 9

10 Obrázek 2 - BP Vyřízení leasingu ZS 2009/2010 Strana 10

11 Objekty diagramu Události Požadavek na vyřízení leasingu (start procesu) Zákazník projevil zájem o financování formou leasingu. Předložení dokumentů Zákazník předloží všechny dokumenty, které jsou potřebné pro sepsání leasingové smlouvy živnostenský list nebo občanský průkaz, bankovní spojení, potvrzení o čistém měsíčním příjmu. Podpis leasingové smlouvy Zákazník podepsal leasingovou smlouvu. Rozhodnutí z banky Banka rozhodla, zda souhlasí s uzavřením leasingové smlouvy a následným poskytnutím leasingu zákazníkovi. Činnosti Ověření kupní smlouvy Prodejce ověří, zda je kupní smlouva platná, a zákazník tak má nárok na leasing. Předběžná kalkulace splátek Podle ceny vozidla a nabídky banky, která leasing zajišťuje, jsou předběžně spočítány jednotlivé splátky. Sepsání leasingové smlouvy Do připraveného formuláře jsou doplněny všechny potřebné údaje o zákazníkovi, vozidlu a další potřebné informace. Žádost o leasing zaslána do banky Do banky je zaslána žádost o potvrzení připravené leasingové smlouvy. Rozhodnutí Leasing odsouhlasen bankou Klíčová fáze procesu leasing, závisí na tom, zda banka akceptuje připravenou leasingovou smlouvu. Stavy Stavy mimo koncových stavů jsou zřejmé z jejich názvu a přidružené události, proto zde vypisujeme pouze koncové stavy: Leasing zajištěn Leasingová smlouva a všechny její náležitosti byly úspěšně uzavřeny. Leasing není možný Leasing se nepodařilo zákazníkovi zajistit. ZS 2009/2010 Strana 11

12 2.3. Převoz vozidla Jedná se o podpůrný proces, který je využíván procesy: Nákup vozidla a Oprava vozidla. Tabulka 2 - Převoz vozidla Název procesu: Popis: Strategický cíl: Produkt / služba: Vlastník procesu: Zákazník procesu: Metriky: Událost: Podmínky: Informační systémy: Dokumenty: Prevoz_vozidla Proces vyjadřuje průběh převozu vozidla: 1) z místa nákupu vozidla na pobočku autobazaru; 2) z pobočky autobazaru do autorizovaného servisu a zpět Dopravení vozidla na požadované místo Vozidlo na pobočce / vozidlo v autorizovaném servisu Vedoucí pobočky Prodejce, Zákazník Rychlost převozu, poškození při převozu Požadavek na převoz vozidla Spolupráce odtahové služby; vyřízení převozních značek a pojištění Databáze vozidel, ERP Zákony, uzavřené smlouvy, dokumenty od vozidla, doklad o pojištění, doklad o převzetí vozidla, účetní dokumenty Proces převoz vozidla začíná rozhodnutím o převozu. Součástí rozhodnutí je výběr způsobu převozu. Existují dva způsoby převozu: převoz využitím odtahové služby převoz vlastními silami (využitím řidiče zaměstnance AXIS Auto, s.r.o.) V případě zmiňovaného procesu Nákup vozidla dochází k převozu prostřednictvím odtahové služby, pokud se jedná o nákup nového vozidla, nebo vozidla vyšší cenové kategorie. V případě převozu vozidla prostřednictvím odtahové služby dochází nejprve ke kontaktování nasmlouvané firmy a předání konkrétního požadavku na odtah. Po příjezdu odtahového vozu je pracovník odtahové firmy obeznámen se zjevným stavem vozidla (písemně uvedeno v dokladu o převzetí, vyplňuje pověřený pracovník AXIS Auto). Jako stav vozidla se uvádějí již existující zjevné defekty na vozidle jako např. rozbitá skla, poškozený lak apod. Pracovník AXIS Auto, s.r.o. předává vozidlo odtahové firmě po získání stvrzeného dokladu o převzetí vozidla. Následuje samotný převoz vozidla na určenou pobočku autobazaru, nebo vybranou provozovnu autorizovaného servisu. Druhou možností je převoz vozidla vlastními silami. V tomto případě řídí dané vozidlo vybraný pracovník AXIS Auto, s.r.o. Tento typ převozu se liší v závislosti na tom, zda jde o převoz nově nakoupeného vozu, nebo zda jde o převoz do servisu. Pokud se jedná o převoz nově nakoupeného vozu, pověřený pracovník AXIS Auto, s.r.o. nejprve obstará převozní značky a krátkodobé pojištění vozidla. Řidič je následně obeznámen se zřejmým stavem vozidla (obdobně jako v případě převozu odtahovou službou) a potvrzuje převzetí vozu podpisem dokladu o převzetí vozidla. Při předání vozidla jsou řidiči předány také veškeré k převozu potřebné doklady od vozidla. Následuje samotný převoz vozidla na určenou pobočku autobazaru, nebo do vybrané provozovny autorizovaného servisu. Pokud je vozidlo převáženo do servisu, následuje jeho přijetí servisem, opět dochází ke stvrzení dokladu o převzetí vozidla (tentokrát ze strany autoservisu). Po provedení oprav na vozidle pak ZS 2009/2010 Strana 12

13 přichází nové rozhodnutí o převozu vozidla (cílem převozu je v tomto případě pobočka autobazaru a jedná se o nové volání tohoto procesu). Pokud je vozidlo převáženo na pobočku, zkontroluje nejprve pověřený pracovník AXIS Auto, s.r.o. vozidlo a porovná ho se stavem uvedeným v dokladu o převzetí. Jestliže neshledá rozdíly, převezme vozidlo a proces je ukončen. Pokud při příjmu nalezne zjevné defekty na vozidle, které nejsou uvedeny v dokladu o převzetí, uvede tyto změny (defekty vzniklé při převozu vozidla) do záznamu o poškození (informace je přidána do databáze vozidel) a obeznámí se zjištěným stavem pracovníka odtahové firmy resp. řidiče AXIS Auto, s.r.o. O vzniklé situaci je informován vedoucí pobočky, který rozhodne o dalším postupu vůči odtahové firmě. Vozidlo je následně přijato na pobočku. Zobrazení průběhu procesu viz Obrázek 3 - BP Převoz vozidla Obrázek 3 - BP Převoz vozidla ZS 2009/2010 Strana 13

14 Objekty diagramu Události Rozhodnutí o převozu (start procesu) 1) Zaměstnanec pověřený nákupem vozidla mimo pobočku autobazaru rozhodne o převozu vozidla na pobočku (včetně rozhodnutí o způsobu převozu) 2) Zaměstnanec pověřený opravou vozidla rozhodne o převozu vozidla do autorizovaného servisu 3) Autorizovaný servis oznámí ukončení opravy na vozidle, vedoucí pobočky autobazaru vydá rozhodnutí o převozu Příjezd odtahové služby Odtahová služba přijede na místo, kde má převzít vozidlo. Činnosti Kontaktování odtahové služby Pověřený pracovník kontaktuje telefonicky odtahovou službu a sdělí jí konkrétní požadavek na odtah vozidla. Získání převozních značek Pracovník pověřený nákupem vozidla mimo pobočku autobazaru obstará převozní značky potřebné k převozu vozidla. Získání pojištění Pracovník pověřený nákupem vozidla mimo pobočku autobazaru vyřídí krátkodobé pojištění vozidla (s dobou platnosti 1 týden). Obeznámení se stavem vozidla Po příjezdu odtahového vozu je pracovník odtahové firmy obeznámen se zjevným stavem vozidla (písemně uvedeno v dokladu o převzetí, který vyplňuje pověřený pracovník AXIS Auto). Stavem vozidla se v tomto případě rozumí zjevné defekty na vozidle jako např. rozbitá skla, poškozený lak apod. Obeznámení řidiče se stavem vozidla Činnost shodná s výše uvedenou činností Obeznámení se stavem vozidla, avšak s tím rozdílem, že obeznámenou osobou je nyní pracovník (řidič) AXIS Auto, s.r.o., který převeze vozidlo na určené místo. Předání vozidla odtahové službě Vozidlo je předáno pracovníkovi odtahové firmy, který stvrzuje jeho převzetí svým podpisem na dokladu o převzetí vozidla. Podpisem pracovník odtahové firmy rovněž potvrzuje, že byl obeznámen se zjevným stavem vozidla. Předání vozidla řidiči. Řidiči jsou předány doklady k vozidlu (včetně dokladu o krátkodobém pojištění) a převozní značky. Řidič přejímá vozidlo po podpisu dokladu o převzetí. Podpisem řidič stvrzuje, že byl obeznámen se zjevným stavem vozidla. Převezení vozidla odtahovou službou Odtahová firma převeze vozidlo na místo určení. Převezení vozidla vlastními silami Řidič převeze vozidlo na místo určení. Kontrola vozidla po převozu na pobočku Pracovník AXIS Auto, s.r.o. pověřený příjmem vozidla zkontroluje stav vozidla a porovná ho se stavem uvedeným v dokladu o převzetí. ZS 2009/2010 Strana 14

15 Převzetí vozidla autorizovaným servisem Autorizovaný servis převezme vozidlo od odtahové firmy. Zkontroluje jeho stav a porovná ho se stavem uvedeným v dokladu o převzetí vozidla případně doplní informace o defektech vzniklých při převozu. Záznam o poškození Pracovník pověřený příjmem vozidla sepíše jím nalezené defekty vzniklé při převozu vozidla do záznamu o poškození. Záznam o poškození je následně vložen do databáze vozidel (doplnění/změna informací o stavu vozidla). O vzniklé situaci je informován vedoucí pobočky, který rozhodne o dalším postupu vůči odtahové firmě či vůči pracovníkovi AXIS Auto, s.r.o. (řidiči) pověřenému převozem. Převzetí vozidla na pobočku Vozidlo je přijato na pobočku. Rozhodnutí Způsob převozu odtahovou službou: následuje převoz vozidla využitím nasmlouvané odtahové firmy. vlastními silami: následuje převoz vozidla využitím řidiče (pracovníka AXIS Auto) Převoz po nákupu ano: vozidlo se nachází mimo pobočku AXIS Auto dojde k převozu na pobočku s využitím převozních značek ne: vozidlo se nachází na pobočce AXIS Auto, nebo v autorizovaném servisu a je způsobilé k převozu (má doklady, pojištění a je způsobilé k provozu na pozemních komunikacích) Cíl převozu pobočka: cílové místo převozu je vybraná pobočka AXIS Auto autoservis: cílové místo převozu je vybraný autorizovaný servis Poškození při převozu ano: kontrola vozidla prokázala škody vzniklé při převozu ne: vozidlo nebylo při převozu poškozeno Stavy Vozidlo je na pobočce Vozidlo bylo převezeno a nachází se nyní na určené pobočce. Vozidlo je v autorizovaném servisu Vozidlo bylo převezeno do určeného autorizovaného servisu. Po provedení oprav servisem bude následovat nové rozhodnutí o převozu (tentokrát na pobočku AXIS Auto). ZS 2009/2010 Strana 15

16 2.4. Nákup vozidla Tabulka 3 - Nákup vozidla Název procesu: Popis: Strategický cíl: Produkt / služba: Vlastník procesu: Zákazník procesu: Metriky: Událost: Podmínky: Informační systémy: Dokumenty: Nakup_vozidla Vyjadřuje proces nákupu vozidla za účelem jeho dalšího prodeje Získání vozidla do majetku autobazaru Nové vozidlo v nabídce autobazaru, nebo získání vozidla pro konkrétní požadavek Vedoucí pobočky Prodejce Uskutečnění nákupu, vlastnictví nového vozidla Potřeba doplnění sortimentu, nabídka od prodejce, objednávka od zákazníka Vhodná nabídka, volné finanční prostředky, případný zájem zákazníka Databáze vozidel, ERP, portál Zákony, smlouvy, účetní dokumenty, dokumenty od vozidla Nákup vozidla je rozdělen do dvou samostatných diagramů, které jsou rozlišeny na základě původu iniciativy zda je nákup uskutečňován na podnět pracovníka pobočky (jenž aktivně vyhledává vozidla, která by nakoupil, ať už přes inzerát nebo na aukcích), nebo na podnět majitele vozidla, který přijede na pobočku nabídnout své vozidlo k odkupu nebo ke komisnímu prodeji Nákup vozidla - z iniciativy majitele V začátku procesu probíhá rozhodovací proces, kterým se majitel vozidla spolu s pracovníkem pobočky dohodnou na formě dalšího postupu odkupu. Pokud přijde majitel vozidla s požadavkem na odkoupení vozidla autobazarem ("běžný nákup"), musí s tímto pracovník pobočky (potažmo ředitel) souhlasit. Pokud alespoň jeden z nich nesouhlasí, je majiteli nabídnuta alespoň varianta komisního prodeje s tou však majitel vozidla nemusí souhlasit a odchází s nepořízenou. Pokud dojde ke konsensu a majitel vozu s pracovníkem pobočky se na formě nákupu zdárně dohodnou, následuje pro obě možnosti velmi podobný proces. Jediným rozdílem je forma smlouvy, kterou spolu majitel s pracovníkem pobočky podepisují v jednom případě jde pouze o plnou moc ke zprostředkování prodeje (vozidlo zůstává v majetku vlastníka), ve druhém případě jde o plnohodnotnou kupní smlouvu, kdy vlastnictví vozu přechází na společnost AXIS Auto. Na konci procesu je vozidlo připraveno k prodeji na pobočce. Průběh této varianty procesu znázorňuje Obrázek 4 - BP Nákup vozidla - z iniciativy majitele ZS 2009/2010 Strana 16

17 Obrázek 4 - BP Nákup vozidla - z iniciativy majitele Objekty diagramu Události Prodejce nabízí vozidlo na pobočce (start procesu) Majitel přijede se svým vozidlem na pobočku a nabízí ho pracovníku pobočky. Výsledek prohlídky Zápis servisního technika. Činnosti Schválení ředitelem Pokud by mělo být vozidlo nakoupeno do vlastnictví AXIS Auto, a zároveň cena vozidla přesahuje hodnotu 2 milionů Kč, je nutné získat schválení ředitele. Prohlídka stavu vozidla Servisní technik na pobočce provádí kontrolu technického stavu vozidla, prodejce na pobočce hodnotí prodejnost tohoto typu vozidla, atp. Kontrola v DB kradených vozidel Kontrola přes internet zadáním technických údajů vozidla do ověřovacího formuláře. Je-li vozidlo kradené, je ohlášeno příslušným úřadům. ZS 2009/2010 Strana 17

18 Sepsání smlouvy o komisním prodeji a Sepsání smlouvy o nákupu vozidla Pracovník společnosti s prodávajícím sepíše smlouvu. Platba hotově Prodávající se zástupcem AXIS Auto společně navštíví pobočku banky, kde dojde ke složení hotovosti prodávajícímu. Platba převodem Prodávající se zástupcem AXIS Auto společně navštíví pobočku banky, kde dojde k bezhotovostnímu převodu na účet prodávajícího. Zápis do evidence Zápis do interní evidence nabízených vozidel, pro lepší informovanost poboček, pro lepší přehled vedení firmy, pro sestavování marketingových materiálů, atp. Rozhodnutí Prodejce vozidla chce komisní prodej ano: majitel vozidla přišel na pobočku s návrhem vozidlo umístit do komisního prodeje ne: netrvá na komisním prodeji Zaměstnanec pobočky nabízí přímý výkup Přímý výkup vozidla podléhá schválení zaměstnance pobočky, pokud tento typ výkupu zaměstnanec neschválí, navrhne alespoň náhradní řešení komisní prodej. Prodejce vozidla souhlasí s komisním prodejem ano: postupuje se dále stejně, jako kdyby sám chtěl komisní prodej při prvním rozhodnutí ne: výkup není uskutečněn Vozidlo je v dobrém stavu Rozhodnutí je na technikovi servisu. Je vozidlo kradené Výsledek webové služby. Typ nákupu Dle typu nákupu jsou sepisovány odlišné smlouvy. výkup do komise: smlouva o komisním prodeji nákup na pobočce: kupní smlouva Způsob placení hotově: prodávající chce zaplatit hotově převodem: prodávající požaduje peníze z účtu na účet Stavy Stavy mimo koncových stavů jsou zřejmé z jejich názvu a přidružené události, proto zde vypisujeme pouze koncové stavy: Nákup zamítnut prodejcem vozidla Zákazník nechce své vozidlo prodat v komisním prodeji. Nákup zamítnut prodejcem Vozidlo nebylo dle nakupujícího pracovníka v dobrém stavu. Vozidlo je kradené Vozidlo bylo nalezeno v databázi kradených vozidel, a proto nebylo přijato. Vozidlo připraveno k prodeji Vozidlo je připraveno k prodeji (případně iniciovaném procesem Prodej vozidla), nákup skončil. ZS 2009/2010 Strana 18

19 Nákup vozidla - z iniciativy pracovníka pobočky V nákupu vozidla z iniciativy pracovníka pobočky jsou rozeznávány tři do jisté míry samostatné části: Vozidlo se stává majetkem AXIS Auto, s.r.o.: nákup vozidla na inzerát nákup vozidla z aukce Vozidlo se nestává majetkem společnosti: nákup vozidla na zakázku V prvním popisovaném případě jde o nákup přes inzerát, kdy prodávající přiveze své vozidlo na pobočku, aby je nakoupil přímo autobazar (tj. AXIS Auto se po uskutečnění nákupu stane vlastníkem vozidla). V případě nákupu z aukce však zaměstnanec vykoná služební cestu a účastní se aukce probíhající mimo pobočku autobazaru. Nákup na zakázku je pak modifikací předchozích dvou variant, kdy je dané vozidlo nakupováno na přímou objednávku zákazníka, tudíž se nestává majetkem společnosti. Proces probíhá následovně: Nákup na inzerát Nakupující nejprve zhodnotí stav vozidla. Je-li vozidlo v dobrém stavu, následuje sepsání kupní smlouvy. Uskutečnění nákupu, jehož cena přesahuje dva miliony korun, navíc podléhá schválení ředitele. Nákup z aukce Stejně jako u nákupu na inzerát je u nákupu z aukce, přesahující hodnotu dvou milionů korun vyžadováno schválení ředitele. Je-li schválení uděleno, nakupující nejprve vykoná cestu na místo uskutečnění aukce, kde zhodnotí stav vozidla. Je-li vozidlo v dobrém stavu, zúčastní se aukce, kterou ovšem nemusí vyhrát. Dopadne-li však aukce příznivě, je podepsána kupní smlouva a vozidlo je následně přepraveno (viz podpůrný proces Převoz vozidla) na pobočku autobazaru. Po skončení procesu nákupu následuje proces Přijetí vozidla na pobočku. Nákup vozidla na zakázku Tento typ nákupu je modifikací předchozích dvou, pouze se dvěma rozdíly: u nákupů přesahujících hodnotu dvou milionů korun není vyžadováno schválení ředitelem a zhodnocení stavu vozidla (zda vůbec nákup uskutečnit) nenáleží nakupujícímu zaměstnanci autobazaru, ale zákazníkovi, jenž tento nákup objednal. Toto zhodnocení probíhá telefonickou domluvou zaměstnance se zákazníkem. Po skončení procesu nákupu je pak vozidlo předáno zákazníkovi (není zahájen proces Přijetí vozidla na pobočku). Průběh této varianty procesu ukazuje Obrázek 5 - BP Nákup vozidla - z iniciativy pracovníka pobočky. ZS 2009/2010 Strana 19

20 Obrázek 5 - BP Nákup vozidla - z iniciativy pracovníka pobočky ZS 2009/2010 Strana 20

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Obchodní podmínky 1. Základní údaje Dodavatel Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou C 20398 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Více

Obchodní podmínky. na webových stránkách WWW.DVIRKASIKORA.cz

Obchodní podmínky. na webových stránkách WWW.DVIRKASIKORA.cz Obchodní podmínky na webových stránkách WWW.DVIRKASIKORA.cz Prostřednictvím internetových stránek umožňujeme zákazníkům zakoupení zboží bez osobní návštěvy. Tyto obchodní podmínky platí pro prodej kuchyňských

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KB-BK, s.r.o. pro prodej kompresorů

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KB-BK, s.r.o. pro prodej kompresorů KB-BK s.r.o. Hulice 29 257 63 okres Benešov IČO: 250 76 621 DIČ: CZ 250 76 621 mobil: +420 724 334 130, +420 602 212 412 tel: +420 317 851 258 Internet: www.kompresoryremeza.cz email: kompresory@kbbk.cz

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

OBCHODNÍ PODMÍNKY. B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy A. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky platí pro nákup produktu od firmy INTERBUBAK s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost

Více

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny dopravy a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava a platba.

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny dopravy a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava a platba. 1. Základní údaje Dodavatel USB Media, spol. s r.o. se sídlem Nádražní 349/3, 152 00 Praha 5. Dodavatel je plátcem DPH. IČ: 24115131 DIČ: CZ24115131 (dále jen "dodavatel") 2. Objednávka zboží Seznam zboží

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Stephencordina.cz (www.stephencordina.cz). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz 1. Základní údaje Dodavatel Vladimír Horák, Jarní 5715, 430 04 Chomutov. Dodavatel je plátcem DPH. Telefon: +420 777 220

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Kontaktní údaje Název: KES-kabelové a elektrické systémy, spol. s r.o. Bydliště: Popinecká č.p.983, 739 32 Vratimov IČ: 46581448 DIČ: CZ46581448 Zapsán v obchodním rejstříku,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Objednávky. Storno objednávky

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Objednávky. Storno objednávky OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní podmínky upravují vztah mezi společností, jako dodavatele zboží a služeb, a zákazníky firmy, jako odběratele. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti dodavatele

Více

1. Všeobecná ustanovení

1. Všeobecná ustanovení Obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.bazarpocitacu.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým

Více

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 Obchodní podmínky Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu na internetové adrese www.rybarskepotrebylabe.cz. 1. PROVOZOVATEL INTERNETOVÉHO

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ, ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ, ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY Výtažek z obchodních podmínek pro rychlou orientaci: Cena dopravy Pro tuto akci je doprava zdarma. Reklamace Všem zákazníkům se snažíme vyjít maximálně vstříc. Pokud se na zboží objeví jakákoliv vada,

Více

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) vymezují základní obchodní podmínky a vztahy mezi firmou Lukáš Kochrda, IČ: 01013114, se sídlem Doupě 62, 588 56 Telč (dále jen Dodavatel

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení Tyto obchodní podmínky stanovují podmínky nákupu v internetovém obchodě www.abixcz.cz. Tyto obchodní podmínky na straně jedné stanovují a upřesňují

Více

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o.

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

To nejdůležitější z obchodních podmínek:

To nejdůležitější z obchodních podmínek: To nejdůležitější z obchodních podmínek: Možnosti platby V obchodě MujOdšťavňovač.cz je možno platit: Na dobírku (při převzetí zboží) Převodem na účet (670100 2207690562/6210 mbank) Platební kartou dopravci

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Prodávající: ESTELAR s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Brně oddíl C, vložka 45924 Zastoupena: pan Martin Měcháček jednatel společnosti Se sídlem: Tovární 921 769 01 Holešov

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy při dodávkách zboží (dále jen předmětu

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

Obchodní podmínky. Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik.

Obchodní podmínky. Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik. Obchodní podmínky Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik.cz IČO: 60148101 DIČ: CZ470907163 1. Všeobecná ustanovení

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb společnosti Praha Music Center spol. s r. o. Článek I. Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb společnosti Praha Music Center spol. s r. o. Článek I. Úvodní ustanovení Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb společnosti Praha Music Center spol. s r. o. Článek I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné obchodní podmínky vydané podle 1751 Sb., zák. č. 89/2012 Nový

Více

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva Obchodní podmínky Provozovatel e-shopu A-Z toner Zbyněk Baránek Družstevní 917 Petřvald u Karviné 735 41 IČ: 47968826 DIČ: CZ7301275531 Odpovědná osoba a kontakt Zbyněk Baránek Tel: 604 579 312 E-mail:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. Polární linka s.r.o, se sídlem Heřmanova 597/61, Holešovice, 170 00 Praha 7,

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. Polární linka s.r.o, se sídlem Heřmanova 597/61, Holešovice, 170 00 Praha 7, OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Polární linka s.r.o. se sídlem Heřmanova 597/61, Holešovice, 170 00 Praha 7 identifikační číslo: 02009757 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu

Více

Začínáte? Reklamace. Příručka pražského podnikatele. Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.

Začínáte? Reklamace. Příručka pražského podnikatele. Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha. Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Reklamace po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku Začínáte? Příručka pražského podnikatele Nový občanský

Více

SERVISNÍ PODMÍNKY. 3. Ke stroji musí být přiložen současně vyplněný reklamační protokol s popisem závady.

SERVISNÍ PODMÍNKY. 3. Ke stroji musí být přiložen současně vyplněný reklamační protokol s popisem závady. SERVISNÍ PODMÍNKY společnosti CIBET platné od 1.1.2014 pro záruční opravy elektrického ručního nářadí značek Bosch, Hitachi, AEG, Milwaukee, Ryobi, Makita Bez splnění následujících podmínek nelze zajistit

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnost se sídlem Roman Hošek - HOBBYLAND Jiráskova 422, 262 23 JINCE identifikační číslo: 47516887 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti

Více

Obchodní podmínky společnosti OPTICONTROL s.r.o., se sídlem Zahumení 103/19, 664 31 Lelekovice, IČO: 46342494, DIČ: CZ 46342494

Obchodní podmínky společnosti OPTICONTROL s.r.o., se sídlem Zahumení 103/19, 664 31 Lelekovice, IČO: 46342494, DIČ: CZ 46342494 Obchodní podmínky společnosti OPTICONTROL s.r.o., se sídlem Zahumení 103/19, 664 31 Lelekovice, IČO: 46342494, DIČ: CZ 46342494 OBSAH 1. Obecná ustanovení 2. Ochrana informací a práv třetích osob 3. Předmět

Více

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY Všeobecné a obchodní podmínky a reklamační řád upravující poskytování služby prodeje vstupenek na kulturní a jiné akce společnosti Divadla Kladno s.r.o. (Městské divadlo Kladno a Divadlo Lampion) VŠEOBECNÉ

Více

Obchodní podmínky. Objednávka a ceny zboží

Obchodní podmínky. Objednávka a ceny zboží Obchodní podmínky Objednávka a ceny zboží - ceny u zboží v systému www.autokseft.cz jsou závazné, a to až do doby jejich změny - Autokseft, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu cen a to i bez předchozího

Více

Tyto obchodní podmínky upravují nákup zboží či služeb prostřednictvím webové prezentace na adrese: http://www.ridicijednotky.cz

Tyto obchodní podmínky upravují nákup zboží či služeb prostřednictvím webové prezentace na adrese: http://www.ridicijednotky.cz Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky upravují nákup zboží či služeb prostřednictvím webové prezentace na adrese: http://www.ridicijednotky.cz V této webové prezentaci vystupuje na straně dodavatele

Více

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz 1. Úvodní ustanovení, vymezení pojmů, kontakt Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.azsklad.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti

Více

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel Obchodní podmínky kupující - spotřebitel I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), je zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím...ing. Jiří Špiller...a jeho obchodními partnery (dále jen kupující ). Webová

Více

Článek I. Úvodní ustanovení

Článek I. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY pro uzavírání kupních smluv v internetovém obchodě na serveru www.motivationbelt.com Článek I. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné smluvní podmínky, dále jen VSP, upravují práva

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

1. Obchodní a dodací podmínky

1. Obchodní a dodací podmínky Vážený zákazníku, velice si Vážíme Vašeho zájmu o naše výrobky. Pro maximální spokojenost s našimi službami a výrobky, Vám doporučujeme seznámit se s následujícími obchodními podmínkami. 1. Obchodní a

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.emission.cz (prodávající), jehož provozovatelem je společnost Full Capacity s.r.o. Podmínky blíže

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY OWNERS CLUBU

OBCHODNÍ PODMÍNKY OWNERS CLUBU OBCHODNÍ PODMÍNKY OWNERS CLUBU I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto obchodní podmínky, které upravují fungování OWNERS CLUB, práva a povinnosti jeho zřizovatele a členů jsou vydávány společností SAPE- CARS.CZ

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Provozovatel e-shopu Provozovatelem tohoto e-shopu je společnost B2B Partner s.r.o. se sídlem Plzeňská č.p. 3070 Ostrava - Zábřeh PSČ 700 30, IČO 278 30 306, společnost

Více

Reklamační řád sítě Termsnet

Reklamační řád sítě Termsnet Reklamační řád sítě Termsnet 1. Všeobecná ustanovení Tento reklamační řád platí pro zákazníky telekomunikační sítě Termsnet (dále jen prodávající, poskytovatel). Reklamační řád blíže upravuje práva a povinnosti

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

APEK - Certifikovaný obchod Certifikační pravidla platná od 1. 1. 2014 - legislativní část

APEK - Certifikovaný obchod Certifikační pravidla platná od 1. 1. 2014 - legislativní část 1 Spotřebitel musí mít možnost se kdykoliv seznámit s informacemi o dodavateli prostřednictvím srozumitelného odkazu. 2 Úplná obchodní firma dodavatele APEK - Certifikovaný obchod Spotřebitel musí mít

Více

Článek I - úvodní ustanovení

Článek I - úvodní ustanovení Kompletní znění obchodních podmínek Článek I - úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné smluvní podmínky, dále jen VSP, upravují práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy uzavřené na dálku mezi prodávajícím

Více

Obchodní podmínky. internetového obchodu České vany.cz

Obchodní podmínky. internetového obchodu České vany.cz Obsah Obchodní podmínky internetového obchodu České vany.cz 1. Základní údaje a informace o dodavateli 2. Objednávka zboží 3. Dodací lhůta zboží 4. Způsoby dopravy zboží 5. Způsoby úhrady kupní ceny 6.

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Prodávající: Václav Huml, Petýrkova 1956, Praha 4,14800 IČO: 62420691 DIČ: CZ6502091981, ŽL vydán Mú Praha 11 Č.jednací:3303/94/fyz Provozovna:

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD 1. Všeobecná ustanovení 2. Předmět smlouvy 3. Místo plnění 4. Objednání zboží, uzavření smlouvy 5. Cena a placení 6. Dodací lhůta 7. Dopravní podmínky, poštovné 8. Záruka,

Více

-Tillova lékárna U Černého orla., Masarykovo náměstí 43/37, 68201 Vyškov-Město, tel: 773 46 20 20.

-Tillova lékárna U Černého orla., Masarykovo náměstí 43/37, 68201 Vyškov-Město, tel: 773 46 20 20. Obchodní podmínky I. Provozovatel - prodávající Pharmaceutical Biorechnology s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, složka 138220, se sídlem Slezská 949/32, 120

Více

Obchodní podmínky. Zrušení objednávky. Zaslání zboží. Dodací lhůta. Způsob dopravy

Obchodní podmínky. Zrušení objednávky. Zaslání zboží. Dodací lhůta. Způsob dopravy Obchodní podmínky Seznam zboží na stránkách www.insahar.com je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi společností Tandemové centrum Liberec (dále jen poskytovatel) a mezi objednatelem či uživatelem služeb či výrobků uvedené firmy

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

Reklamační řád 1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Reklamační řád 1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů Reklamační řád 1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů a. Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb. a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Reklamační řád společnosti KOPLAST spol. s r.o.

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Reklamační řád společnosti KOPLAST spol. s r.o. Reklamační řád společnosti. S t r á n k a 1 Obsah 1. Účel a platnost... 3 2. Všeobecné ustanovení, legislativa... 3 3. Neuplatnitelnost záruky vady... 4 4. Postup při uplatňování reklamace kupující spotřebitel...

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU společnosti ESTELAR s.r.o., se sídlem Holešov, Palackého 744/1, PSČ 769 01, IČ 269 32 962 Tyto Obchodní podmínky E-shopu se vztahují na prodej a koupi zboží prostřednictvím E-shopu

Více

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.littlecool.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje: Název:

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706

OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706 OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky firmy Ing. Vladimír Filip, se sídlem 602 00 Brno,

Více

PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ ZÁRUKY NA ZBOŽÍ REKLAMAČNÍ ŘÁD

PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ ZÁRUKY NA ZBOŽÍ REKLAMAČNÍ ŘÁD 1 PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ ZÁRUKY NA ZBOŽÍ REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti BAUMAX ČR s.r.o., se sídlem Türkova 1272/7, 149 00 Praha 4, IČ:18 63 19 91, zapsané v o obchodním rejstříku Městského soudu v Praze

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Společnost: SOFTLINK s.r.o. Tomkova 409 278 01 Kralupy nad Vltavou IČO: 27109682 Všeobecné obchodní podmínky zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 96937, jednající

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Odpovednost autosalonu Amilo Car a.s. za vady vozidla a právní záruka

Odpovednost autosalonu Amilo Car a.s. za vady vozidla a právní záruka Reklamační řád Tento dokument obsahuje Reklamační řád (dále jen RŘ ) autosalonu Amilo car a.s. se sídlem ve Zlíně, Prštné 526, 760 01, Zlín, IČ: 28278801, společnost zapsaná v obchodním rejstříku v Brně,

Více

II. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

II. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky upravují, blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je AUTODÍLY PEMA s.r.o. se sídlem Paskov, Místecká 132, PSČ 739 21, IČO 27810593 (dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě Top Clean CZ s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě Top Clean CZ s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě Top Clean CZ s.r.o. Bod 1. Úvodní ustanovení Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí právní úpravou kupní smlouvy dle ust. 588 a

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR)

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) se sídlem v ulici Freyova 82/27, 190 00 Praha 9 - Vysočany identifikační číslo: 69781389 zapsaného ve

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 1/2015

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 1/2015 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 1/2015 společnosti HABARTline s.r.o., IČO: 45797218 (dále jako Společnost ), 1. PLATNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1. Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti

Více

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

Číslo bankovního účtu: 78-5164960297 / 0100 Komerční banka a.s.

Číslo bankovního účtu: 78-5164960297 / 0100 Komerční banka a.s. Obchodní podmínky platné do 6.12.2009 Provozovatel Ing. Petr Sedláček Slunečná 442/8 408 01 Rumburk (dále jen prodávající) IČ: 76145514 DIČ: CZ8209142370 Odpovědná osoba: Ing. Petr Sedláček Telefonní číslo:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Všeobecná ustanovení Tyto obchodní podmínky slouží k tomu, aby obchodní vztahy se zákazníky měly právně závazný základ pro obě strany. Práva a povinnosti prodávajícího a

Více

1. Úvodní ustanovení 2. Informace o Službách 3. Rezervace Služeb 4. Vznik smluvního vztahu, registrační karta

1. Úvodní ustanovení 2. Informace o Službách 3. Rezervace Služeb 4. Vznik smluvního vztahu, registrační karta 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost AMANTIS, s. r.o. Amantis CZ s.r.o. Štorkánova 3236/16, Praha 5, 150 00 IČ 26774852 DIČ CZ26774852 zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka

Více

Obchodní podmí nky pro e-shop jí zdní ch dokladů a dopln kovy ch slůz eb JHMD

Obchodní podmí nky pro e-shop jí zdní ch dokladů a dopln kovy ch slůz eb JHMD 1. Všeobecná část Obchodní podmí nky pro e-shop jí zdní ch dokladů a dopln kovy ch slůz eb JHMD 1.1. Platnost, působnost a vymezení pojmů 1.1.1. Tyto obchodní podmínky platí od 24. dubna roku 2015 do odvolání

Více

Článek II - Uzavření kupní smlouvy a dodávka zboží A) objednávka zboží 1. Kupující, který má zájem koupit od prodávajícího zboží, jehož nabídka je

Článek II - Uzavření kupní smlouvy a dodávka zboží A) objednávka zboží 1. Kupující, který má zájem koupit od prodávajícího zboží, jehož nabídka je Obchodní podmínky Tyto všeobecné smluvní podmínky, dále jen VSP, upravují práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy uzavřené na dálku prostřednictvím serverů shop.ok-net.cz mezi prodávajícím Romanem Pleslem,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží, především měřících

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP V INTERNETOVÉM OBCHODĚ: Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je: A KUPUJÍCÍHO (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy

Více

Reklamační řád SPERKUJEME.CZ. I. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád SPERKUJEME.CZ. I. Všeobecná ustanovení Reklamační řád SPERKUJEME.CZ I. Všeobecná ustanovení 1) Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího Lucie Nováčková Šlikova 1099/11, Praha - Břevnov. IČ: 87541548,

Více

Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009

Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009 Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009 společnosti TERMOLAN CZ, s.r.o., Škroupova 957, 500 02 Hradec Králové, IČ: 26009170, Zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci

Více

Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy

Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy Návrh kupní smlouvy Společnost: se sídlem: IČ: DIČ: Číslo účtu Zastoupená: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v..., oddíl..., vložka... (dále jen prodávající

Více

Obchodní podmínky internetového obchodu firmy INTERFORST CZ s.r.o.

Obchodní podmínky internetového obchodu firmy INTERFORST CZ s.r.o. Obchodní podmínky internetového obchodu firmy INTERFORST CZ s.r.o. 1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti internetového obchodu www.interforst.cz, na straně

Více

KUPNÍ SMLOUVA DR-10-025

KUPNÍ SMLOUVA DR-10-025 KUPNÍ SMLOUVA DR-10-025 uzavřená na základě části III. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších předpisů 1. Kupující: Město Semily Husova čp. 82, 513 01 Semily IČ 00276111, DIČ CZ00276111

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář 1 Smlouva o zpracování daňové evidence uzavřená mezi zadavatelem firma, jméno sídlo: IČ: na straně jedné a zpracovatelem

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD META Obsah reklamačního řádu: 1. OBECNÁ USTANOVENÍ

REKLAMAČNÍ ŘÁD META Obsah reklamačního řádu: 1. OBECNÁ USTANOVENÍ ,META skladovací technika s.r.o. U Smaltovny 2 (areál Sfinx) CZ-370 01 České Budějovice Czech Republic Tel: ++420-38-7316796 Fax: ++420-38-7316702 Email: meta@meta-online.cz Internet:www.meta-online.cz

Více

a) bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží

a) bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží Všeobecná ustanovení Provozovatel: Jaromíra Kolkowská, Průběžná 118, 390 02 Tábor, Česká republika IČ: 10322311 Tel.: 725 995 367 E-mail: jaromira.kolkowska@tiscali.cz Kupující učiněním objednávky akceptuje

Více

Reklamace služeb elektronických komunikací

Reklamace služeb elektronických komunikací Reklamace služeb elektronických komunikací Článek I. Úvodní ustanovení V tomto Reklamačním řádu najdete zásady, principy a způsob uplatňování Vašich práv jako zákazníka v souvislosti s naší odpovědností

Více

Obchodní podmínky zakázkové výroby Platnost od 01.04.2015 (dále jen podmínky)

Obchodní podmínky zakázkové výroby Platnost od 01.04.2015 (dále jen podmínky) Obchodní podmínky zakázkové výroby Platnost od 01.04.2015 (dále jen podmínky) Dodavatel: Jan Pávek Žamberk 564 01 CZ IČ: 00962244 Zapsán v registru Městského úřadu Žamberk, Odbor právní, oddělení obecní

Více

Obchodní podmínky ČL. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Obchodní podmínky ČL. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ Obchodní podmínky Prodávající a provozovatel internetového portálu: Jakub Lang sídlem Brno - Komárov, Schwaigrova 646/6, PSČ 617 00 IČ: 02285762, DIČ: není plátce DPH Fyzická osoba podnikající dle živnostenského

Více

Prodejce - dále jen prodávající (prodejce) GMS-Most s.r.o. U stadiónu 841 434 01 Most IČO: 25042548 DIČ: CZ25042548

Prodejce - dále jen prodávající (prodejce) GMS-Most s.r.o. U stadiónu 841 434 01 Most IČO: 25042548 DIČ: CZ25042548 Základní informace Našim základním cílem je Garance Maximální Spokojenosti, pro každého zákazníka. Proto se snažíme, všem našim zákazníkům vyjít vstříc, jak širokou nabídkou zboží, služeb s tím spojených,

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická SEMESTRÁLNÍ PROJEKT Předmět A0M33PIS Skupina č. 5, cvičení od 11:00 2011 Úvod (co obsahuje dokument) V této práci je popsáno řešení semestrálního

Více

1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě eshop.eledo.savana.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Provozovatelem

Více