Detailní analýza a návrh

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Detailní analýza a návrh"

Transkript

1 AXIS Auto, s.r.o. Detailní analýza a návrh Dokumentace etapy (verze ) Autoři práce Antonín Vacek Petr Lhotan David Čunek Tomáš Klíma František Kořínek Miroslav Král Tomáš Myslivec Tomáš Soukup Jan Tyle Martin Vondráček Radek Zimák Vítězslav Žák Monika Žákavcová ZS 2009/2010 Strana 1

2 OBSAH 1. Úvod Vymezení části analyzovaného systému Procesní modely Core proces Prodej vozidla Podproces vyřízení leasingu Převoz vozidla Nákup vozidla Nákup vozidla - z iniciativy majitele Nákup vozidla - z iniciativy pracovníka pobočky Přijetí vozidla na pobočku Vyřízení reklamace Servis vozidla Podproces Oprava vozidla Likvidace vozidla Úpravy a poznámky ke konvencím v procesních diagramech Diagram tříd Class diagram Stavový diagram Statechart diagram STD Faktura STD Kontrakt STD Náhradní díl STD Servis STD Vozidlo Digram užití Use Case Datový model Diagramy datových toků DFD AXIS IS DFD Servis, level DFD Nákup, level DFD Prodej, level Konzistenční tabulka Design systému Hardwarová a softwarová architektura ZS 2009/2010 Strana 2

3 9.1. Softwarová architektura ERP systém Datová platforma pro ERP serverový sw Klientský sw Softwarové zabezpečení IT Webová prezentace aplikace katalog Outsourcing Hardwarová architektura Server Zálohování Klienti Periferie Telekomunikace Síťová infrastruktura Outsourcing Závěrečné shrnutí Seznam obrázků Seznam tabulek ZS 2009/2010 Strana 3

4 1. Úvod Etapa detailní analýzy navazuje na předchozí výsledky Globální analýzy a návrhu (GAN) a podrobuje zjištěná fakta důkladnější analýze a je preferována přesnost nad úplností systémy se zkoumají po částech odpovídající navrženým modulům systému (subsystémy) v etapě GAN metodou BSP. Výstupy zjištěné v etapě GAN se tak stávají klíčovým podkladovým materiálem pro úspěšnou realizaci fáze detailní analýzy a návrhu. (DAN). Detailně se analyzují jednotlivé procesy, objekty a datové toky spadající do vybrané části, jejich vazby, interakce a další požadavky organizace na okolní prostředí. Z toho vznikají dílčí pohledy na problematiku návrhu budoucího IS společnosti AXIS Auto, s.r.o. podobně jako tomu bylo i v etapě globální analýzy a návrhu. Výsledkem DAN je tato zpráva obsahující procesní diagramy počínaje klíčovým (též core byznys ) procesem a několika vybranými podpůrnými procesy, které patří do vybrané části subsystému. Dále jsou zde podrobně dokumentovány stavy vybraných tříd objektů zachycujících jejich životní cyklus v informačním systému (IS) na základě vztahů vyplývajících z Diagramu tříd a z užívání těchto objektů. Datové toky mezi jednotlivými objekty a funkcemi IS popisují diagramy datových toků. Zpráva také obsahuje tabulku konzistencí dokazující věcnou a logickou souvislost napříč aplikovanými pohledy, což zároveň snižuje riziko chyby u těchto modelů. Na konci zprávy je představen technologický návrh řešení budoucího IS včetně softwarové a hardwarové specifikace umožňující po schválení přistoupit k fázi implementace nového systému Vymezení části analyzovaného systému Je nutné znovu zdůraznit, že se v detailní analýze zabýváme pouze vybranou částí z GAN a to subsystémem pro Podporu prodeje a služeb, který i tak zahrnuje většinu budoucího IS. Vymezení zadání pro detailní analýzu tedy vychází, jak již bylo výše naznačeno z výstupu metody Business Systém Planning z Globální analýzy. Podle námi navrhovaných subsystémů ve vztahu k Podpoře prodeje a služeb lze říct, že je jednodušší vymezit, co předmětem DAN není. Nebudeme tedy analyzovat průřezové procesy, které probíhají napříč celým podnikem jako je např. účetnictví; nebudeme analyzovat subsystém pro řízení lidských zdrojů ani systém pro skladování zásob (náhradních dílů). ZS 2009/2010 Strana 4

5 2. Procesní modely Předmětem této kapitoly je popis vybraných procesů AXIS Auto, s.r.o., které byly identifikovány již v rámci globální analýzy. Zaměřili jsme se na procesy přímo se dotýkající podnikatelské činnosti společnosti, jak hlavní, tak vedlejší Core proces Prodej vozidla Hlavní byznys proces AXIS Auto, s.r.o identifikovaný v globální analýze a návrhu je Prodej vozidla. Autobazar má prodávání vozidel jako hlavní činnost. Vybrané detaily popisuje následující tabulka: Tabulka 1 - Prodej vozidla Název procesu: Popis: Strategický cíl: Produkt / služba: Vlastník procesu: Zákazník procesu: Metriky: Událost: Podmínky: Informační systémy: Dokumenty: Prodej vozidla Proces vyjadřuje průběh obchodního případu, při kterém je prodáno vozidlo. Do tohoto procesu spadá, jak přímý prodej vozu tak i dovezení vozu ze zahraničí na zákazníkovu objednávku. Spokojený zákazník, finanční vyrovnání zúčastněných stran Uspokojení objednávky, zisk z prodeje vozidla Vedoucí pobočky Zákazník Uskutečnění obchodu, Četnost reklamací, Výše zisku z prodeje, Cena vozu Uskutečnění obchodu Zájem zákazníka, uskutečnění finančních přesunů Databáze vozidel, ERP, portál Zákony, smlouvy, účetní dokumenty, dokumenty od vozidla Vstupní událostí procesu Prodej vozidla je požadavek zákazníka. Ten může proběhnout elektronickou formou ( , elektronický obchod), telefonicky nebo osobně při příchodu zákazníka do pobočky společnosti. Následuje výběr vozidla (opět v elektronickém katalogu nebo fyzickém, případně obhlídkou na místě) a proces se větví podle toho, zda si zákazník vybere vozidlo, které společnost přímo nabízí, nebo vozidlo nabízené třetí stranou (zahraniční aukce, výhodné nabídky autosalónů atp.). V prvním případě jde o prodej již fyzicky stojícího vozidla na některé z poboček společnosti, ale ve druhém je třeba vozidlo teprve pořídit, a proto po konzultaci zákazníka s prodejcem na pobočce probíhá samotný (zprostředkovaný) nákup vozidla, kterému se budeme věnovat níže v rozboru procesu Nákup vozidla a na něj navazujícím procesu Přijetí vozidla na pobočce. V případě ostatních než zprostředkovaných nákupů a prodejů může zákazník požádat o leasing a sjednání pojištění. Poté se vždy podepisuje smlouva o prodeji a po zaplacení (zpravidla ihned) se vozidlo vyřadí z evidence, v případě potřeby se provede technická kontrola v autorizované STK a zákazník si vozidlo může přihlásit na sebe. Po platbě si zákazník vozidlo odveze nebo nechá odvézt. Nakonec v případě, že šlo o komisní prodej, je původnímu majiteli převeden dohodnutý podíl z prodeje (po odečtení provize pro AXIS Auto), pokud kupující neodstoupil ve lhůtě 10 dnů od smlouvy (například pro skryté závady). Průběh procesu prodeje zachycuje Obrázek 1 - BP Prodej. ZS 2009/2010 Strana 5

6 Obrázek 1 - BP Prodej ZS 2009/2010 Strana 6

7 Objekty diagramu V rámci jednotlivých kategorií jsou objekty popisovány, jak jdou v diagramu vizuálně po řádcích za sebou (nikoliv podle jednotlivých větví). Události Požadavek zákazníka (start procesu) Zákazník přijde na pobočku nebo kontaktuje prodejce telefonicky, em, či v po nasazení též přes elektronický obchod s tím, že má zájem o nějaké vozidlo. Požadavek na leasing Zákazník vyjádří zájem o leasing. Požadavek na pojištění Zákazník vyjádří zájem o zprostředkování pojištění vozidla společností AXIS Auto. Odvoz vozidla zákazníkem Zákazník si vozidlo sám odveze (nemá-li platnou technickou kontrolu, tak odtahovou společností například zprostředkovanou společností AXIS Auto). Kupující ve lhůtě neodstoupil od smlouvy Při komisním prodeji má kupující právo do 10 dnů při výskytu závady odstoupit od smlouvy (a dostat peníze po 10 dní zadržované společností AXIS Auto) nebo požadovat její opravu na původním majiteli. Společnost AXIS Auto v takovém případě pouze zprostředkuje kontakt mezi původním majitelem a kupujícím. Činnosti Výběr vozidla Zákazník si vybere z (elektronického nebo tištěného) katalogu vozidel dostupných na pobočce či v celé firmě AXIS Auto nebo z aktuálních aut nabízených autosalony jako vyřazené předváděcí vozy či různé nabídky na zahraničních aukcích apod. Vybírat si může též z vozidel stojících na parkovišti. Prohlídka vozidla Vybrané vozidlo je zákazníkovi předvedeno, a to včetně případné předváděcí jízdy. Samozřejmě se zavedením elektronického online katalogu vozidel si pro prohlídku (nestačí-li mu fotografie nebo video) přijít osobně na pobočku. Konzultace cizího vozidla Při zájmu o cizí vozidlo prodejce ze společnosti AXIS Auto zákazníkovi poradí. Jde o konzultační službu před samotným objednání zprostředkovaného prodeje. Zároveň se dozví i podmínkách zprostředkovaného nákupu. Zamluvení vozidla Prodejce zákazníkovi zamluví vybrané vozidlo (v katalogu vozidel bude dočasně nedostupné). Jde o nezávazné zamluvení. Vrácení vozidla Při špatném stavu vozidla po jeho dovezení například z aukce (jedná se o zprostředkovávaný prodej) je vozidlo vráceno zpět původnímu majiteli. Stav posoudí technik a za špatný stav je označeno cokoliv, co by vyžadovalo zásah do konstrukce vozidla, a nikoliv pouze seřízení. Nákup vozidla Dekomponovaná činnost, popisuje ji proces Nákup vozidla (z iniciativy pracovníka pobočky) Vyřízení leasingu Dekomponovaná činnost, popisuje ji proces Vyřízení leasingu. Uvědomění zákazníka Po dovezení cizího vozidla v pořádku, je zákazník uvědomen na kontaktu, který uvedl. ZS 2009/2010 Strana 7

8 Vyřízení pojištění Společnost AXIS Auto nabízí zprostředkování smlouvy o pojištění. Uzavření smlouvy Zákazník a prodejce osobně podepíší smlouvu o prodeji vozidla. Platba hotově Zákazník se zástupcem AXIS Auto společně navštíví pobočku banky, kde dojde ke složení hotovosti přímo na účet společnosti. Platba převodem Zákazník se zástupcem AXIS Auto společně navštíví pobočku banky, kde dojde k bezhotovostnímu převodu na účet společnosti. Předání vozidla zákazníkovi Zákazník obdrží klíče, doklady a případné další materiály (návod, doprovodnou výbavu) k vozidlu. Přihlášení vozidla na zákazníka Zákazník je instruován, jak si má přihlásit vozidlo na sebe (podle platné legislativy). Vyrovnání s původním majitelem V případě komisního prodeje je nyní po bezproblémovém prodeji odečtena smluvní provize AXIS Auto, s.r.o., a zbývající částka je převedena původnímu majiteli vozidla. Rozhodnutí Vozidlo na pobočce ano: vozidlo fyzicky přítomno na pobočce firmy AXIS Auto (následuje přímý prodej) ne: vozidlo není nabízeno přímo firmou AXIS Auto (následuje zprostředkovaný prodej) Zákazník spokojen Zákazník akceptuje nebo neakceptuje stav vozidla po prohlídce a případně i předváděcí jízdě. ano: zákazník chce vozidlo nadále koupit ne: konce procesu (zákazník odchází nebo si vybere jiné vozidlo) Chce vozidlo Zákazník se rozhoduje, zda po konzultaci má stále zájem o vybrané vozidlo a zprostředkovaný nákup za nabídnutých podmínek. Zákazník chce leasing ano: zákazník vyjádří zájem o leasing ne: zákazník chce vozidlo zaplatit rovnou v plné výši V pořádku ano: vozidlo je shledáno technikem jako bez závad (není třeba provádět žádný zásah do konstrukce vozidla) ne: vozidlo není shledáno jako bez závad (závady nelze odstranit např. pouhým seřízením vozidla) Zákazník chce pojištění ano: zákazník vyjádří zájem o zprostředkování pojistné smlouvy ne: zákazník nemá zájem o pojištění, nebo si ho chce vyřídit sám Platba hotově: zákazník chce zaplatit hotově převodem: zákazník převede peníze z účtu na účet Jde o komisní prodej ano: proces se týká vozidla v komisi ne: proces se týká vozidla vlastněného společností nebo koupeného zprostředkovaně na zakázku zákazníka ZS 2009/2010 Strana 8

9 Stavy Stavy mimo koncových stavů jsou zřejmé z jejich názvu a přidružené události, proto zde vypisujeme pouze koncové stavy: Neuskutečněný prodej Zákazník nemá o vybrané vozidlo zájem, nebo objednané vozidlo dorazilo ve špatném stavu, proto proces končí. Zákazník například opouští prodejnu, upouští od zájmu o koupi vozidla, nebo si třeba vybírá jiné vozidlo. Nákup zamítnut zákazníkem Zákazník odmítl koupit vozidlo ve stavu, v jakém je. Viz proces Nákup vozidla (z iniciativy pracovníka pobočky). Nákup neúspěšný Aukce nebyla vyhrána. Viz proces Nákup vozidla (z iniciativy pracovníka pobočky). Prodané vozidlo zákazníkovi Proces prodeje úspěšně skončil, vozidlo již není evidováno a patří zákazníkovi Podproces vyřízení leasingu AXIS Auto, s.r.o. nabízí jako možnost financování také leasing. Za tuto činnost je zodpovědný prodejce, který sepisuje leasingové a úvěrové smlouvy, dále finanční oddělení které komunikuje s bankou, u které bude leasing vytvořen, a nakonec je odsouhlasen ředitelem autobazaru. Proces leasing začíná požadavkem zákazníka na tento způsob financování při prodeji vozidla. Zákazník nejprve musí vyplnit formulář, pomocí kterého o leasing zažádá. Další nutnou součástí je předložení kupní smlouvy, kterou již má vyřízenu. Následně se zákazníkem na finančním oddělení provedou předběžnou kalkulaci splátek, podle možností klienta a podmínek banky. Následuje předložení potřebných dokumentů pro uzavření leasingové smlouvy: výpis z obchodního rejstříku živnostenský list u plátců DPH rozhodnutí o přidělení DIČ bankovní spojení výsledovku a rozvahu za poslední dva roky podnikání (u fyzických osob daňová přiznání za stejné období + peněžní deník) u soukromých osob občanský průkaz a potvrzení zaměstnavatele o čistém měsíčním přijmu za poslední rok Pokud zákazník vše předložil, následuje sepsání leasingové smlouvy, což má na starosti prodejce. Poslední částí je schválení leasingové smlouvy bankou. Jakmile přijde písemné rozhodnutí z banky, je vyrozuměn i zákazník. Ať již banka leasingovou smlouvu schválí, či ne, dochází k ukončení procesu leasingu (leasing zajištěn nebo leasing není možný). Průběh procesu viz Obrázek 2 - BP Vyřízení leasingu ZS 2009/2010 Strana 9

10 Obrázek 2 - BP Vyřízení leasingu ZS 2009/2010 Strana 10

11 Objekty diagramu Události Požadavek na vyřízení leasingu (start procesu) Zákazník projevil zájem o financování formou leasingu. Předložení dokumentů Zákazník předloží všechny dokumenty, které jsou potřebné pro sepsání leasingové smlouvy živnostenský list nebo občanský průkaz, bankovní spojení, potvrzení o čistém měsíčním příjmu. Podpis leasingové smlouvy Zákazník podepsal leasingovou smlouvu. Rozhodnutí z banky Banka rozhodla, zda souhlasí s uzavřením leasingové smlouvy a následným poskytnutím leasingu zákazníkovi. Činnosti Ověření kupní smlouvy Prodejce ověří, zda je kupní smlouva platná, a zákazník tak má nárok na leasing. Předběžná kalkulace splátek Podle ceny vozidla a nabídky banky, která leasing zajišťuje, jsou předběžně spočítány jednotlivé splátky. Sepsání leasingové smlouvy Do připraveného formuláře jsou doplněny všechny potřebné údaje o zákazníkovi, vozidlu a další potřebné informace. Žádost o leasing zaslána do banky Do banky je zaslána žádost o potvrzení připravené leasingové smlouvy. Rozhodnutí Leasing odsouhlasen bankou Klíčová fáze procesu leasing, závisí na tom, zda banka akceptuje připravenou leasingovou smlouvu. Stavy Stavy mimo koncových stavů jsou zřejmé z jejich názvu a přidružené události, proto zde vypisujeme pouze koncové stavy: Leasing zajištěn Leasingová smlouva a všechny její náležitosti byly úspěšně uzavřeny. Leasing není možný Leasing se nepodařilo zákazníkovi zajistit. ZS 2009/2010 Strana 11

12 2.3. Převoz vozidla Jedná se o podpůrný proces, který je využíván procesy: Nákup vozidla a Oprava vozidla. Tabulka 2 - Převoz vozidla Název procesu: Popis: Strategický cíl: Produkt / služba: Vlastník procesu: Zákazník procesu: Metriky: Událost: Podmínky: Informační systémy: Dokumenty: Prevoz_vozidla Proces vyjadřuje průběh převozu vozidla: 1) z místa nákupu vozidla na pobočku autobazaru; 2) z pobočky autobazaru do autorizovaného servisu a zpět Dopravení vozidla na požadované místo Vozidlo na pobočce / vozidlo v autorizovaném servisu Vedoucí pobočky Prodejce, Zákazník Rychlost převozu, poškození při převozu Požadavek na převoz vozidla Spolupráce odtahové služby; vyřízení převozních značek a pojištění Databáze vozidel, ERP Zákony, uzavřené smlouvy, dokumenty od vozidla, doklad o pojištění, doklad o převzetí vozidla, účetní dokumenty Proces převoz vozidla začíná rozhodnutím o převozu. Součástí rozhodnutí je výběr způsobu převozu. Existují dva způsoby převozu: převoz využitím odtahové služby převoz vlastními silami (využitím řidiče zaměstnance AXIS Auto, s.r.o.) V případě zmiňovaného procesu Nákup vozidla dochází k převozu prostřednictvím odtahové služby, pokud se jedná o nákup nového vozidla, nebo vozidla vyšší cenové kategorie. V případě převozu vozidla prostřednictvím odtahové služby dochází nejprve ke kontaktování nasmlouvané firmy a předání konkrétního požadavku na odtah. Po příjezdu odtahového vozu je pracovník odtahové firmy obeznámen se zjevným stavem vozidla (písemně uvedeno v dokladu o převzetí, vyplňuje pověřený pracovník AXIS Auto). Jako stav vozidla se uvádějí již existující zjevné defekty na vozidle jako např. rozbitá skla, poškozený lak apod. Pracovník AXIS Auto, s.r.o. předává vozidlo odtahové firmě po získání stvrzeného dokladu o převzetí vozidla. Následuje samotný převoz vozidla na určenou pobočku autobazaru, nebo vybranou provozovnu autorizovaného servisu. Druhou možností je převoz vozidla vlastními silami. V tomto případě řídí dané vozidlo vybraný pracovník AXIS Auto, s.r.o. Tento typ převozu se liší v závislosti na tom, zda jde o převoz nově nakoupeného vozu, nebo zda jde o převoz do servisu. Pokud se jedná o převoz nově nakoupeného vozu, pověřený pracovník AXIS Auto, s.r.o. nejprve obstará převozní značky a krátkodobé pojištění vozidla. Řidič je následně obeznámen se zřejmým stavem vozidla (obdobně jako v případě převozu odtahovou službou) a potvrzuje převzetí vozu podpisem dokladu o převzetí vozidla. Při předání vozidla jsou řidiči předány také veškeré k převozu potřebné doklady od vozidla. Následuje samotný převoz vozidla na určenou pobočku autobazaru, nebo do vybrané provozovny autorizovaného servisu. Pokud je vozidlo převáženo do servisu, následuje jeho přijetí servisem, opět dochází ke stvrzení dokladu o převzetí vozidla (tentokrát ze strany autoservisu). Po provedení oprav na vozidle pak ZS 2009/2010 Strana 12

13 přichází nové rozhodnutí o převozu vozidla (cílem převozu je v tomto případě pobočka autobazaru a jedná se o nové volání tohoto procesu). Pokud je vozidlo převáženo na pobočku, zkontroluje nejprve pověřený pracovník AXIS Auto, s.r.o. vozidlo a porovná ho se stavem uvedeným v dokladu o převzetí. Jestliže neshledá rozdíly, převezme vozidlo a proces je ukončen. Pokud při příjmu nalezne zjevné defekty na vozidle, které nejsou uvedeny v dokladu o převzetí, uvede tyto změny (defekty vzniklé při převozu vozidla) do záznamu o poškození (informace je přidána do databáze vozidel) a obeznámí se zjištěným stavem pracovníka odtahové firmy resp. řidiče AXIS Auto, s.r.o. O vzniklé situaci je informován vedoucí pobočky, který rozhodne o dalším postupu vůči odtahové firmě. Vozidlo je následně přijato na pobočku. Zobrazení průběhu procesu viz Obrázek 3 - BP Převoz vozidla Obrázek 3 - BP Převoz vozidla ZS 2009/2010 Strana 13

14 Objekty diagramu Události Rozhodnutí o převozu (start procesu) 1) Zaměstnanec pověřený nákupem vozidla mimo pobočku autobazaru rozhodne o převozu vozidla na pobočku (včetně rozhodnutí o způsobu převozu) 2) Zaměstnanec pověřený opravou vozidla rozhodne o převozu vozidla do autorizovaného servisu 3) Autorizovaný servis oznámí ukončení opravy na vozidle, vedoucí pobočky autobazaru vydá rozhodnutí o převozu Příjezd odtahové služby Odtahová služba přijede na místo, kde má převzít vozidlo. Činnosti Kontaktování odtahové služby Pověřený pracovník kontaktuje telefonicky odtahovou službu a sdělí jí konkrétní požadavek na odtah vozidla. Získání převozních značek Pracovník pověřený nákupem vozidla mimo pobočku autobazaru obstará převozní značky potřebné k převozu vozidla. Získání pojištění Pracovník pověřený nákupem vozidla mimo pobočku autobazaru vyřídí krátkodobé pojištění vozidla (s dobou platnosti 1 týden). Obeznámení se stavem vozidla Po příjezdu odtahového vozu je pracovník odtahové firmy obeznámen se zjevným stavem vozidla (písemně uvedeno v dokladu o převzetí, který vyplňuje pověřený pracovník AXIS Auto). Stavem vozidla se v tomto případě rozumí zjevné defekty na vozidle jako např. rozbitá skla, poškozený lak apod. Obeznámení řidiče se stavem vozidla Činnost shodná s výše uvedenou činností Obeznámení se stavem vozidla, avšak s tím rozdílem, že obeznámenou osobou je nyní pracovník (řidič) AXIS Auto, s.r.o., který převeze vozidlo na určené místo. Předání vozidla odtahové službě Vozidlo je předáno pracovníkovi odtahové firmy, který stvrzuje jeho převzetí svým podpisem na dokladu o převzetí vozidla. Podpisem pracovník odtahové firmy rovněž potvrzuje, že byl obeznámen se zjevným stavem vozidla. Předání vozidla řidiči. Řidiči jsou předány doklady k vozidlu (včetně dokladu o krátkodobém pojištění) a převozní značky. Řidič přejímá vozidlo po podpisu dokladu o převzetí. Podpisem řidič stvrzuje, že byl obeznámen se zjevným stavem vozidla. Převezení vozidla odtahovou službou Odtahová firma převeze vozidlo na místo určení. Převezení vozidla vlastními silami Řidič převeze vozidlo na místo určení. Kontrola vozidla po převozu na pobočku Pracovník AXIS Auto, s.r.o. pověřený příjmem vozidla zkontroluje stav vozidla a porovná ho se stavem uvedeným v dokladu o převzetí. ZS 2009/2010 Strana 14

15 Převzetí vozidla autorizovaným servisem Autorizovaný servis převezme vozidlo od odtahové firmy. Zkontroluje jeho stav a porovná ho se stavem uvedeným v dokladu o převzetí vozidla případně doplní informace o defektech vzniklých při převozu. Záznam o poškození Pracovník pověřený příjmem vozidla sepíše jím nalezené defekty vzniklé při převozu vozidla do záznamu o poškození. Záznam o poškození je následně vložen do databáze vozidel (doplnění/změna informací o stavu vozidla). O vzniklé situaci je informován vedoucí pobočky, který rozhodne o dalším postupu vůči odtahové firmě či vůči pracovníkovi AXIS Auto, s.r.o. (řidiči) pověřenému převozem. Převzetí vozidla na pobočku Vozidlo je přijato na pobočku. Rozhodnutí Způsob převozu odtahovou službou: následuje převoz vozidla využitím nasmlouvané odtahové firmy. vlastními silami: následuje převoz vozidla využitím řidiče (pracovníka AXIS Auto) Převoz po nákupu ano: vozidlo se nachází mimo pobočku AXIS Auto dojde k převozu na pobočku s využitím převozních značek ne: vozidlo se nachází na pobočce AXIS Auto, nebo v autorizovaném servisu a je způsobilé k převozu (má doklady, pojištění a je způsobilé k provozu na pozemních komunikacích) Cíl převozu pobočka: cílové místo převozu je vybraná pobočka AXIS Auto autoservis: cílové místo převozu je vybraný autorizovaný servis Poškození při převozu ano: kontrola vozidla prokázala škody vzniklé při převozu ne: vozidlo nebylo při převozu poškozeno Stavy Vozidlo je na pobočce Vozidlo bylo převezeno a nachází se nyní na určené pobočce. Vozidlo je v autorizovaném servisu Vozidlo bylo převezeno do určeného autorizovaného servisu. Po provedení oprav servisem bude následovat nové rozhodnutí o převozu (tentokrát na pobočku AXIS Auto). ZS 2009/2010 Strana 15

16 2.4. Nákup vozidla Tabulka 3 - Nákup vozidla Název procesu: Popis: Strategický cíl: Produkt / služba: Vlastník procesu: Zákazník procesu: Metriky: Událost: Podmínky: Informační systémy: Dokumenty: Nakup_vozidla Vyjadřuje proces nákupu vozidla za účelem jeho dalšího prodeje Získání vozidla do majetku autobazaru Nové vozidlo v nabídce autobazaru, nebo získání vozidla pro konkrétní požadavek Vedoucí pobočky Prodejce Uskutečnění nákupu, vlastnictví nového vozidla Potřeba doplnění sortimentu, nabídka od prodejce, objednávka od zákazníka Vhodná nabídka, volné finanční prostředky, případný zájem zákazníka Databáze vozidel, ERP, portál Zákony, smlouvy, účetní dokumenty, dokumenty od vozidla Nákup vozidla je rozdělen do dvou samostatných diagramů, které jsou rozlišeny na základě původu iniciativy zda je nákup uskutečňován na podnět pracovníka pobočky (jenž aktivně vyhledává vozidla, která by nakoupil, ať už přes inzerát nebo na aukcích), nebo na podnět majitele vozidla, který přijede na pobočku nabídnout své vozidlo k odkupu nebo ke komisnímu prodeji Nákup vozidla - z iniciativy majitele V začátku procesu probíhá rozhodovací proces, kterým se majitel vozidla spolu s pracovníkem pobočky dohodnou na formě dalšího postupu odkupu. Pokud přijde majitel vozidla s požadavkem na odkoupení vozidla autobazarem ("běžný nákup"), musí s tímto pracovník pobočky (potažmo ředitel) souhlasit. Pokud alespoň jeden z nich nesouhlasí, je majiteli nabídnuta alespoň varianta komisního prodeje s tou však majitel vozidla nemusí souhlasit a odchází s nepořízenou. Pokud dojde ke konsensu a majitel vozu s pracovníkem pobočky se na formě nákupu zdárně dohodnou, následuje pro obě možnosti velmi podobný proces. Jediným rozdílem je forma smlouvy, kterou spolu majitel s pracovníkem pobočky podepisují v jednom případě jde pouze o plnou moc ke zprostředkování prodeje (vozidlo zůstává v majetku vlastníka), ve druhém případě jde o plnohodnotnou kupní smlouvu, kdy vlastnictví vozu přechází na společnost AXIS Auto. Na konci procesu je vozidlo připraveno k prodeji na pobočce. Průběh této varianty procesu znázorňuje Obrázek 4 - BP Nákup vozidla - z iniciativy majitele ZS 2009/2010 Strana 16

17 Obrázek 4 - BP Nákup vozidla - z iniciativy majitele Objekty diagramu Události Prodejce nabízí vozidlo na pobočce (start procesu) Majitel přijede se svým vozidlem na pobočku a nabízí ho pracovníku pobočky. Výsledek prohlídky Zápis servisního technika. Činnosti Schválení ředitelem Pokud by mělo být vozidlo nakoupeno do vlastnictví AXIS Auto, a zároveň cena vozidla přesahuje hodnotu 2 milionů Kč, je nutné získat schválení ředitele. Prohlídka stavu vozidla Servisní technik na pobočce provádí kontrolu technického stavu vozidla, prodejce na pobočce hodnotí prodejnost tohoto typu vozidla, atp. Kontrola v DB kradených vozidel Kontrola přes internet zadáním technických údajů vozidla do ověřovacího formuláře. Je-li vozidlo kradené, je ohlášeno příslušným úřadům. ZS 2009/2010 Strana 17

18 Sepsání smlouvy o komisním prodeji a Sepsání smlouvy o nákupu vozidla Pracovník společnosti s prodávajícím sepíše smlouvu. Platba hotově Prodávající se zástupcem AXIS Auto společně navštíví pobočku banky, kde dojde ke složení hotovosti prodávajícímu. Platba převodem Prodávající se zástupcem AXIS Auto společně navštíví pobočku banky, kde dojde k bezhotovostnímu převodu na účet prodávajícího. Zápis do evidence Zápis do interní evidence nabízených vozidel, pro lepší informovanost poboček, pro lepší přehled vedení firmy, pro sestavování marketingových materiálů, atp. Rozhodnutí Prodejce vozidla chce komisní prodej ano: majitel vozidla přišel na pobočku s návrhem vozidlo umístit do komisního prodeje ne: netrvá na komisním prodeji Zaměstnanec pobočky nabízí přímý výkup Přímý výkup vozidla podléhá schválení zaměstnance pobočky, pokud tento typ výkupu zaměstnanec neschválí, navrhne alespoň náhradní řešení komisní prodej. Prodejce vozidla souhlasí s komisním prodejem ano: postupuje se dále stejně, jako kdyby sám chtěl komisní prodej při prvním rozhodnutí ne: výkup není uskutečněn Vozidlo je v dobrém stavu Rozhodnutí je na technikovi servisu. Je vozidlo kradené Výsledek webové služby. Typ nákupu Dle typu nákupu jsou sepisovány odlišné smlouvy. výkup do komise: smlouva o komisním prodeji nákup na pobočce: kupní smlouva Způsob placení hotově: prodávající chce zaplatit hotově převodem: prodávající požaduje peníze z účtu na účet Stavy Stavy mimo koncových stavů jsou zřejmé z jejich názvu a přidružené události, proto zde vypisujeme pouze koncové stavy: Nákup zamítnut prodejcem vozidla Zákazník nechce své vozidlo prodat v komisním prodeji. Nákup zamítnut prodejcem Vozidlo nebylo dle nakupujícího pracovníka v dobrém stavu. Vozidlo je kradené Vozidlo bylo nalezeno v databázi kradených vozidel, a proto nebylo přijato. Vozidlo připraveno k prodeji Vozidlo je připraveno k prodeji (případně iniciovaném procesem Prodej vozidla), nákup skončil. ZS 2009/2010 Strana 18

19 Nákup vozidla - z iniciativy pracovníka pobočky V nákupu vozidla z iniciativy pracovníka pobočky jsou rozeznávány tři do jisté míry samostatné části: Vozidlo se stává majetkem AXIS Auto, s.r.o.: nákup vozidla na inzerát nákup vozidla z aukce Vozidlo se nestává majetkem společnosti: nákup vozidla na zakázku V prvním popisovaném případě jde o nákup přes inzerát, kdy prodávající přiveze své vozidlo na pobočku, aby je nakoupil přímo autobazar (tj. AXIS Auto se po uskutečnění nákupu stane vlastníkem vozidla). V případě nákupu z aukce však zaměstnanec vykoná služební cestu a účastní se aukce probíhající mimo pobočku autobazaru. Nákup na zakázku je pak modifikací předchozích dvou variant, kdy je dané vozidlo nakupováno na přímou objednávku zákazníka, tudíž se nestává majetkem společnosti. Proces probíhá následovně: Nákup na inzerát Nakupující nejprve zhodnotí stav vozidla. Je-li vozidlo v dobrém stavu, následuje sepsání kupní smlouvy. Uskutečnění nákupu, jehož cena přesahuje dva miliony korun, navíc podléhá schválení ředitele. Nákup z aukce Stejně jako u nákupu na inzerát je u nákupu z aukce, přesahující hodnotu dvou milionů korun vyžadováno schválení ředitele. Je-li schválení uděleno, nakupující nejprve vykoná cestu na místo uskutečnění aukce, kde zhodnotí stav vozidla. Je-li vozidlo v dobrém stavu, zúčastní se aukce, kterou ovšem nemusí vyhrát. Dopadne-li však aukce příznivě, je podepsána kupní smlouva a vozidlo je následně přepraveno (viz podpůrný proces Převoz vozidla) na pobočku autobazaru. Po skončení procesu nákupu následuje proces Přijetí vozidla na pobočku. Nákup vozidla na zakázku Tento typ nákupu je modifikací předchozích dvou, pouze se dvěma rozdíly: u nákupů přesahujících hodnotu dvou milionů korun není vyžadováno schválení ředitelem a zhodnocení stavu vozidla (zda vůbec nákup uskutečnit) nenáleží nakupujícímu zaměstnanci autobazaru, ale zákazníkovi, jenž tento nákup objednal. Toto zhodnocení probíhá telefonickou domluvou zaměstnance se zákazníkem. Po skončení procesu nákupu je pak vozidlo předáno zákazníkovi (není zahájen proces Přijetí vozidla na pobočku). Průběh této varianty procesu ukazuje Obrázek 5 - BP Nákup vozidla - z iniciativy pracovníka pobočky. ZS 2009/2010 Strana 19

20 Obrázek 5 - BP Nákup vozidla - z iniciativy pracovníka pobočky ZS 2009/2010 Strana 20

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz 1. Základní údaje Dodavatel Vladimír Horák, Jarní 5715, 430 04 Chomutov. Dodavatel je plátcem DPH. Telefon: +420 777 220

Více

VESELÁ TRIČKA Obchodní podmínky

VESELÁ TRIČKA Obchodní podmínky VESELÁ TRIČKA Obchodní podmínky Seznam: 1. Základní údaje 2. Jak objednávat 3. Dodací podmínky 4. Reklamace 5. Ochrana osobních údajů 1. Základní údaje Dodavatel: NEUBERT marketing & Company s.r.o. Sídlo:

Více

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Obchodní podmínky 1. Základní údaje Dodavatel Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou C 20398 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KB-BK, s.r.o. pro prodej kompresorů

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KB-BK, s.r.o. pro prodej kompresorů KB-BK s.r.o. Hulice 29 257 63 okres Benešov IČO: 250 76 621 DIČ: CZ 250 76 621 mobil: +420 724 334 130, +420 602 212 412 tel: +420 317 851 258 Internet: www.kompresoryremeza.cz email: kompresory@kbbk.cz

Více

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY Všeobecné a obchodní podmínky a reklamační řád upravující poskytování služby prodeje vstupenek na kulturní a jiné akce společnosti Divadla Kladno s.r.o. (Městské divadlo Kladno a Divadlo Lampion) VŠEOBECNÉ

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

2/1 Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

2/1 Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží od prodejce U švadlenky Růženky ( Růžena Košťáková, Ičo: 42470587, živnostenský list vydal Mú Varnsdorf dne 31.8.1992 ). Podmínky blíže

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

Prodávající je fyzická osoba Patrik Čipec, IČ: , sídlem na adrese Maxima Gorkého 605/70, Krnov.

Prodávající je fyzická osoba Patrik Čipec, IČ: , sídlem na adrese Maxima Gorkého 605/70, Krnov. Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Úvod Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.hwczech.eu. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (www.hw-czech.eu)

Více

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny dopravy a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava a platba.

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny dopravy a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava a platba. 1. Základní údaje Dodavatel USB Media, spol. s r.o. se sídlem Nádražní 349/3, 152 00 Praha 5. Dodavatel je plátcem DPH. IČ: 24115131 DIČ: CZ24115131 (dále jen "dodavatel") 2. Objednávka zboží Seznam zboží

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Příspěvková organizace: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná

Více

Obchodní podmínky. na webových stránkách WWW.DVIRKASIKORA.cz

Obchodní podmínky. na webových stránkách WWW.DVIRKASIKORA.cz Obchodní podmínky na webových stránkách WWW.DVIRKASIKORA.cz Prostřednictvím internetových stránek umožňujeme zákazníkům zakoupení zboží bez osobní návštěvy. Tyto obchodní podmínky platí pro prodej kuchyňských

Více

K U P N Í S M L O U V A. uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami

K U P N Í S M L O U V A. uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami K U P N Í S M L O U V A uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami Kupující: Název: Obec Baška Sídlo: Baška 420, 739 01 Baška Zastoupena:

Více

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Stephencordina.cz (www.stephencordina.cz). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího

Více

1.1 Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží od prodejce mago prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

1.1 Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží od prodejce mago prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží od prodejce mago prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.fler.cz. 1.2. Podmínky blíže vymezují a upřesňují

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže označené smluvní strany:

KUPNÍ SMLOUVA. Níže označené smluvní strany: KUPNÍ SMLOUVA uzavřena podle 2079 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Níže označené smluvní strany: Obec Pěnčín se sídlem 463 45 Pěnčín čp.62 osoba oprávněna

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení Tyto obchodní podmínky stanovují podmínky nákupu v internetovém obchodě www.abixcz.cz. Tyto obchodní podmínky na straně jedné stanovují a upřesňují

Více

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. OBCHODÍ PODMÍKY EUROSTOCK Czech Republic s.r.o. IČ: 293 70 825 se sídlem Pražská 674/156, 642 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 76227 (dále jako prodávající

Více

1.1 Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží od prodejce KLooK

1.1 Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží od prodejce KLooK 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží od prodejce KLooK (Magdalena Čandrlová, IČO01582071, zapsána do živnostenského rejstříku dne 8. 4. 2013 ve Slavkově u Brna). Podmínky

Více

Návrh - KUPNÍ SMLOUVA

Návrh - KUPNÍ SMLOUVA Návrh - KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a následujících zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. 1 Objednatel : Sídlo: Zastoupení : Smluvní strany Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova,

Více

Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Všeobecné obchodní podmínky (VOP) 1. Úvodní ustanovení 1.1 Prodávající - Aurum1990 Trade Czech s.r.o., IČO: 015 23 392, DIČ: CZ01523392. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem

Více

1. Všeobecná ustanovení

1. Všeobecná ustanovení Obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.bazarpocitacu.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

OBCHODNÍ PODMÍNKY. B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy A. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky platí pro nákup produktu od firmy INTERBUBAK s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky A/ Úvodní ustanovení: 1/ Firma Gravo Tech s.r.o., Platanová 665, 294 71 Benátky n. Jiz. II., IČO 25628992, DIČ CZ25628992 je založená na základě platných právních norem ČR,

Více

1.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále jen kupující či zákazník ).

1.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále jen kupující či zákazník ). 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky internetového obchodu AEROSIM.cz (dále jen obchodní podmínky ) platí pro nákup v internetovém obchodě AEROSIM.cz, který níže uvedený prodávající provozuje

Více

Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami.

Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. 1. Úvodní ustanovení Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Kupující: je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží prostřednictvím sítě internet v internetovém obchodě.

Kupující: je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží prostřednictvím sítě internet v internetovém obchodě. Obecná ustanovení Prodávající: je společnost SEVT, a. s., Pekařova 4, 181 06 Praha 8, IČ: 45274851, DIČ: CZ45274851, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1596;

Více

To nejdůležitější z obchodních podmínek:

To nejdůležitější z obchodních podmínek: To nejdůležitější z obchodních podmínek: Možnosti platby V obchodě MujOdšťavňovač.cz je možno platit: Na dobírku (při převzetí zboží) Převodem na účet (670100 2207690562/6210 mbank) Platební kartou dopravci

Více

Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese webového rozhraní (dále jen "webové rozhraní obchodu").

Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese  webového rozhraní (dále jen webové rozhraní obchodu). Obchodní podmínky Kupující zasláním objednávky stvrzuje, že souhlasí s níže uvedenými Obchodními podmínkami, a s tím, že byl poučen o možnostech odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží.

Více

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Provozovatel e-shopu Provozovatelem tohoto e-shopu je společnost B2B Partner s.r.o. se sídlem Plzeňská č.p. 3070 Ostrava - Zábřeh PSČ 700 30, IČO 278 30 306, společnost

Více

Kupní smlouva č. ev.../2015

Kupní smlouva č. ev.../2015 Kupní smlouva č. ev..../2015 uzavřená ve smyslu z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek 1 Smluvní strany Ladislav Ministr Místo podnikání:

Více

Obchodní podmínky. 1) Úvodní ustanovení. 2) Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy. 3) Charakteristika zboží a jeho cena

Obchodní podmínky. 1) Úvodní ustanovení. 2) Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy. 3) Charakteristika zboží a jeho cena Obchodní podmínky 1) Úvodní ustanovení 2) Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy 3) Charakteristika zboží a jeho cena 4) Dodací lhůta a doprava zboží 5) Odstoupení od kupní smlouvy 6) Reklamace zboží,

Více

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy KUPN Í SMLO UV A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD R E K L A M A Č N Í

REKLAMAČNÍ ŘÁD R E K L A M A Č N Í Revize č.: Strana: 1/9 R E K L A M A Č N Í Ř Á D Vinohradská 156/2222, IČ: 469 94 742 (Hlavní organizační a řídící dokument společnosti úrovně A ) Datum platnosti : dnem vydání Výtisk číslo : 2 Funkce

Více

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Příloha č.4 - Vzor návrhu smlouvy Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující: Střední

Více

2.1. Kupní smlouva vzniká v okamžiku odeslání objednávky kupujícím.

2.1. Kupní smlouva vzniká v okamžiku odeslání objednávky kupujícím. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Kupující zasláním své objednávky potvrzuje, že souhlasí s níže uvedenými obchodními podmínkami. Dále pak,že byl obeznámen s možnostmi odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku Prodávající: SAMPRO, s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21507 Zastoupena: Pavlem Krajčírem jednatelem společnosti

Více

Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva)

Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva) Smlouva Traktor s příslušenstvím a servis str. 1 Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva) Smluvní strany: KAREL HAHN Zastoupená: Karlem Hahnem Se sídlem: Čs. armády 1884/1a, 74801 Hlučín IČO:

Více

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany NÁVRH Smlouva č uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany Kupující: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice,

Více

pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese

pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese www.fler.cz 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky

Více

Všeobecné obchodní podmínky Stillea Europe s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky Stillea Europe s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky Stillea Europe s.r.o. Poslední revize: 1.1.2013 Obsah Obsah... 2 Obchodní podmínky:... 3 Základní ustanovení... 3 Vymezení pojmů... 3 Objednávání... 4 Objednávka... 4 Kupní

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1. Ceníky a ceny Ceny uvedené v oficiálních nabídkách firmy Grade service centre s.r.o., zasílané firmou individuálně konkrétnímu zákazníkovi jsou závazné a platné po dobu platnosti

Více

Obchodní podmínky. Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik.

Obchodní podmínky. Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik. Obchodní podmínky Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik.cz IČO: 60148101 DIČ: CZ470907163 1. Všeobecná ustanovení

Více

SMĚRNICE č. 1/2014 pro přípravu a zadávání veřejných zakázek v rámci Kolejí a menz Univerzity Karlovy v Praze OBJEDNÁVKA

SMĚRNICE č. 1/2014 pro přípravu a zadávání veřejných zakázek v rámci Kolejí a menz Univerzity Karlovy v Praze OBJEDNÁVKA OBJEDNÁVKA č. Smluvní strany Objednatel: UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE KOLEJE A MENZY se sídlem: Voršilská 144/1, 116 43 Praha 1 IČ: 00216208 CZ00216208 Bankovní spojení: Komerční banka Praha 1 Číslo účtu:

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě eshop.eledo.savana.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Provozovatelem

Více

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Prodávající: Václav Huml, Petýrkova 1956, Praha 4,14800 IČO: 62420691 DIČ: CZ6502091981, ŽL vydán Mú Praha 11 Č.jednací:3303/94/fyz Provozovna:

Více

Reklamační řád. Verze 1.01. poslední změna 22/08/2011. Vytvořil CZ101/Behunek. Reklamační řád Hafele Czech & Slovakia s.r.o.

Reklamační řád. Verze 1.01. poslední změna 22/08/2011. Vytvořil CZ101/Behunek. Reklamační řád Hafele Czech & Slovakia s.r.o. Reklamační řád Verze 1.01 poslední změna 22/08/2011 Vytvořil CZ101/Behunek Print: 31.08.2011 Page 1/5 Obsah 1. Základní ustanovení... 3 2. Rozsah platnosti... 3 3. Reklamace... 3 3.1. Základní pojmy reklamace...

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 2079 a násl. a 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 2079 a násl. a 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 2079 a násl. a 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku Čl. 1 Smluvní strany Kupující: Plzeňský kraj Sídlo: IČO: 70890366

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Nákup komodit do školní jídelny D Mražené potraviny a polotovary ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel výběrového řízení Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52 796 03 Prostějov 3 IČ: 47922303

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Objednávky. Storno objednávky

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Objednávky. Storno objednávky OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní podmínky upravují vztah mezi společností, jako dodavatele zboží a služeb, a zákazníky firmy, jako odběratele. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti dodavatele

Více

Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na. internetové adrese (dále jen webová

Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na. internetové adrese  (dále jen webová Obchodní podmínky platné od 1.1.2014 Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) vzájemná práva a povinnosti

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY OWNERS CLUBU

OBCHODNÍ PODMÍNKY OWNERS CLUBU OBCHODNÍ PODMÍNKY OWNERS CLUBU I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto obchodní podmínky, které upravují fungování OWNERS CLUB, práva a povinnosti jeho zřizovatele a členů jsou vydávány společností SAPE- CARS.CZ

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany číslo smlouvy kupujícího: číslo smlouvy prodávajícího: uchazeč v dále uvedené smlouvě řádně a správně doplní údaje na zeleně vyznačených místech dle své předkládané nabídky 1.1. Prodávající: Prodávající:

Více

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) vymezují základní obchodní podmínky a vztahy mezi firmou Lukáš Kochrda, IČ: 01013114, se sídlem Doupě 62, 588 56 Telč (dále jen Dodavatel

Více

Dodavatel Ing.Smelík Jan, se sídlem Petrovice 515, 735 72 Petrovice u Karviné Dodavatel je plátcem DPH.

Dodavatel Ing.Smelík Jan, se sídlem Petrovice 515, 735 72 Petrovice u Karviné Dodavatel je plátcem DPH. Obchodní podmínky 1. Základní údaje Dodavatel Ing.Smelík Jan, se sídlem Petrovice 515, 735 72 Petrovice u Karviné Dodavatel je plátcem DPH. IČO: 64148360 DIČ:CZ6207290958 dále jen "dodavatel") Zákazník

Více

2. Pokud se zákazník rozhodne objednávku zrušit, učiní tak co nejdříve od uskutečnění objednávky, aby nedošlo k jejímu odeslání.

2. Pokud se zákazník rozhodne objednávku zrušit, učiní tak co nejdříve od uskutečnění objednávky, aby nedošlo k jejímu odeslání. Obchodní podmínky pro www.fler.cz/evaseli a www.fler.cz/evaselimaterial platné od 1.1.2014 1. Veškeré objednávky jsou považovány za závazné. Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že souhlasí s obchodními

Více

Kupní smlouva. č prodávajícího

Kupní smlouva. č prodávajícího K U JC P 0 1 9C X M 3 Kupní smlouva Okupujícího č. 2015011 prodávajícího p / v / r /p /^ y - í í Smluvní strany JIHOČESKÝ KRAJ se sídlem: zastoupený: IČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: U Zimního stadionu

Více

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka).

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka). 1. Úvodní ustanovení Zde uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v e- shopu http://www.fler.cz/shop/martina_j (dále jen prodejce).obchodní podmínky stanovují a upřesňují základní práva a povinnosti prodejce

Více

Reklamační řád sítě Termsnet

Reklamační řád sítě Termsnet Reklamační řád sítě Termsnet 1. Všeobecná ustanovení Tento reklamační řád platí pro zákazníky telekomunikační sítě Termsnet (dále jen prodávající, poskytovatel). Reklamační řád blíže upravuje práva a povinnosti

Více

Dodávka nového osobního automobilu Škoda Fabia Combi 1,2 TSI

Dodávka nového osobního automobilu Škoda Fabia Combi 1,2 TSI M ě s t s k ý o b v o d S t a t u t á r n í m ě s t o P a r d u b i c e M Ě S T S K Ý O B V O D P A R D U B I C E V I Úřad městského obvodu Pardubice VI Odbor vnitřních věcí, investic, dopravy a životního

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále "VOP") upravují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím v oblasti prodeje zboží, které jsou nabízeny prostřednictvím

Více

5. Pokud dojde mezi vyřízením a odesláním objednávky ke změně cen, platí vždy ceny uvedené v již uskutečněné objednávce.

5. Pokud dojde mezi vyřízením a odesláním objednávky ke změně cen, platí vždy ceny uvedené v již uskutečněné objednávce. Obchodní podmínky platné od 1. 1. 2014 Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese http://www.fler.cz/ulule, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen "webové rozhraní obchodu").

Více

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Kupní smlouva č. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx I. Smluvní strany Obec Měšice Se sídlem: Hlavní 55, 250 64 Měšice IČ: 00240451

Více

Detailní analýza AXIS Auto, s. r. o.

Detailní analýza AXIS Auto, s. r. o. Detailní analýza AXIS Auto, s. r. o. Verze Datum Vypracoval Úpravy 1.0 26.11.2009 Projektový vedoucí, Zástupce vedoucího projektu 1.1 30.11.2009 Projektový vedoucí Provedl Zástupce vedoucího projektu 1.2

Více

SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. Dodávka nového svozového vozidla pro svoz komunálního odpadu. Návrh kupní smlouvy

SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. Dodávka nového svozového vozidla pro svoz komunálního odpadu. Návrh kupní smlouvy Návrh kupní smlouvy uzavřené podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších změn a doplňků, na dodávku pod názvem: Dodávka nového svozového vozidla pro svoz komunálního

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA INFORMAČNÍ SYSTÉMY A DATOVÉ SKLADY Autosalón (semestrální projekt) ZS 2011-2012 Analýza Implementace Číslo skupiny: 2 Členové skupiny: Jmeno,příjmení,login

Více

Obchodní podmínky prodejce

Obchodní podmínky prodejce Obchodní podmínky prodejce Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem 89/2012 v platném znění (dále jen občanský zákoník ). Kupující zasláním

Více

Článek I. Předmět smlouvy

Článek I. Předmět smlouvy PŘÍLOHA Č. 3 Zadávací dokumentace NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY dle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník) Smluvní strany: 1. Objednatel: Univerzita

Více

Petra Spurná - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: , 14:47

Petra Spurná - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: , 14:47 Nákupní řád Práva a povinnosti prodejce: Prodejce se zavazuje k dodání zboží v uvedené lhůtě a za uvedenou cenu. Dodací lhůta se začíná počítat dnem přijetí platby za zboží. Při objednávce šatů, které

Více

PODMÍNKY REGISTRACE VE SPOLEČNOSTI DOLTAK S.R.O. PRO VELKOOBCHOD

PODMÍNKY REGISTRACE VE SPOLEČNOSTI DOLTAK S.R.O. PRO VELKOOBCHOD PODMÍNKY REGISTRACE VE SPOLEČNOSTI DOLTAK S.R.O. PRO VELKOOBCHOD Nabízíme možnost velkoobchodní spolupráce pro právnické i fyzické subjekty podnikající v oboru (realizátor, obchodní firma). Pro zahájení

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. Polární linka s.r.o, se sídlem Heřmanova 597/61, Holešovice, 170 00 Praha 7,

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. Polární linka s.r.o, se sídlem Heřmanova 597/61, Holešovice, 170 00 Praha 7, OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Polární linka s.r.o. se sídlem Heřmanova 597/61, Holešovice, 170 00 Praha 7 identifikační číslo: 02009757 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu

Více

Při osobním odběru vyčkejte prosím na info o vyzvednutí formou u. Vaše objednávka bude připravena a odeslána nejpozději do 5 pracovních dnů.

Při osobním odběru vyčkejte prosím na info o vyzvednutí formou  u. Vaše objednávka bude připravena a odeslána nejpozději do 5 pracovních dnů. Obchodní podmínky - Doručení a platba Při zasílání zboží využíváme služeb: České pošty s. p.. Objednané zboží je před odesláním pečlivě zabaleno a pojištěno u vybraného přepravce. Pokud se Vám do rukou

Více

SLUŽEB POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ INSTITUT PSYCHOLOGICKÝCH SLUŽEB, S.R.O.

SLUŽEB POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ INSTITUT PSYCHOLOGICKÝCH SLUŽEB, S.R.O. SLUŽEB POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ INSTITUT PSYCHOLOGICKÝCH SLUŽEB, S.R.O. se sídlem Šlechtitelů 21, 783 71 Olomouc IČ: 026 92 171 zapsané v obchodním rejstříku u KOS v Ostravě, oddíl C, vložka 58198 PLATNOST

Více

Při objednávce pouze jednoho kartonu (24 plechovek), zákazník hradí cenu dopravy na dobírku zásilkovou službou 89 Kč.

Při objednávce pouze jednoho kartonu (24 plechovek), zákazník hradí cenu dopravy na dobírku zásilkovou službou 89 Kč. Obchodní podmínky Základní údaje Dodavatel: Miluju kokos, s.r.o., Rybná 716/24, 11000, Praha 1 IČ: 02797844 DIČ: CZ02797844 (dále jen "dodavatel") Tel: +420 603370726 (cena hovoru je běžná dle tarifu Vašeho

Více

SERVISNÍ SMLOUVA Č.j. KRPK-4111/ČJ VZ

SERVISNÍ SMLOUVA Č.j. KRPK-4111/ČJ VZ Česká republika - Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje se sídlem Sokolovská 108/A, 360 01 Karlovy Vary Zastoupená plk. Mgr. Oldřichem Tomáškem ředitelem Krajského ředitelství policie Karlovarského

Více

Úvodní ustanovení. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Úvodní ustanovení. Objednávka a uzavření kupní smlouvy Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.fler.cz/move-material.podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících).

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o.

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

4.ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit.

4.ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit. Obchodní podmínky 1.KONTAKTNÍ ÚDAJE Název: Vachoušková Stanislava Sídlo/bydliště: Horní Bludovice č.372, 73937 Horní Bludovice IČ: 60288761 Zapsaná:Obecní živnostenský úřad Magistrátu měsat Havířova Telefon:

Více

Licenční ujednání - kupní smlouva SW JÍDELNA

Licenční ujednání - kupní smlouva SW JÍDELNA Licenční ujednání - kupní smlouva SW JÍDELNA 1. Kupující je povinen a oprávněn sám nebo se svými pracovníky a společníky používat koupený SW JÍDELNA pro svoji osobní resp. firemní potřebu výhradně dle

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář 1 Smlouva o zpracování daňové evidence uzavřená mezi zadavatelem firma, jméno sídlo: IČ: na straně jedné a zpracovatelem

Více

Směrnice č. 5 /2009 pro postup při odtažení vozidel

Směrnice č. 5 /2009 pro postup při odtažení vozidel Město Česká Skalice,třída T. G. Masaryka č.80,552 03 Česká Skalice,IČ:00272591 Předkladatel (gestor) : Pavel Blatník, velitel městské policie Směrnice č. 5 /2009 pro postup při odtažení vozidel 1) Strážník

Více

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR)

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) se sídlem v ulici Freyova 82/27, 190 00 Praha 9 - Vysočany identifikační číslo: 69781389 zapsaného ve

Více

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb na internetovém portálu www.skolenionline.eu Podmínky blíže vymezují a

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ, ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ, ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY Výtažek z obchodních podmínek pro rychlou orientaci: Cena dopravy Pro tuto akci je doprava zdarma. Reklamace Všem zákazníkům se snažíme vyjít maximálně vstříc. Pokud se na zboží objeví jakákoliv vada,

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO I. Smluvní strany 1. Objednavatel: Město Rýmařov Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov Zastoupena: Ing. Petrem Kloudou - starostou IČO: 00296317 Bankovní spojení: Česká spořitelna

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 2085 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Smlouva )

Kupní smlouva uzavřená podle 2085 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Smlouva ) Kupní smlouva uzavřená podle 2085 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Smlouva ) mezi: Kupujícím: ČR Státní úřad inspekce práce Se sídlem: Kolářská 451/13, 746 01 Opava IČ:

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Kontaktní údaje Název: KES-kabelové a elektrické systémy, spol. s r.o. Bydliště: Popinecká č.p.983, 739 32 Vratimov IČ: 46581448 DIČ: CZ46581448 Zapsán v obchodním rejstříku,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

Prodejce - dále jen prodávající (prodejce) GMS-Most s.r.o. U stadiónu 841 434 01 Most IČO: 25042548 DIČ: CZ25042548

Prodejce - dále jen prodávající (prodejce) GMS-Most s.r.o. U stadiónu 841 434 01 Most IČO: 25042548 DIČ: CZ25042548 Základní informace Našim základním cílem je Garance Maximální Spokojenosti, pro každého zákazníka. Proto se snažíme, všem našim zákazníkům vyjít vstříc, jak širokou nabídkou zboží, služeb s tím spojených,

Více

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán.

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán. OBCHODNÍ PODMÍNKY Toto jsou závazné nákupní podmínky serveru www.tdifun.cz. Tyto obchodní podmínky popisují a upravují vzájemný smluvní vztah mezi prodávajícím (Zdeněk Hájek, Okružní 1754/5, 737 01 Český

Více