DTP1. (příprava textu pomocí počítače) Petr Lobaz,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DTP1. (příprava textu pomocí počítače) Petr Lobaz, 14. 3. 2007"

Transkript

1 DTP1 (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 5 / Hladká sazba podruhé Petr Lobaz, Čeština a typografie jazyková pravidla nadřazena typografickým typografická pravidla často přísnější (jednotné užívání dublet, mezerování apod.) sazeč je odborník, ale pravdu má zákazník DTP1, přednáška č. 5 hladká sazba podruhé ² /27

2 Zdroje informací Pravidla českého pravopisu (akademické vydání) Slovník spisovné češtiny Slovník cizích slov, oborové normy Příruční mluvnice češtiny Jazyková poradna Ústavu pro jazyk český DTP1, přednáška č. 5 hladká sazba podruhé ³ /27 Jazykové potíže PRAVOPIS důležitý, ale ne nejdůležitější jazyková korektura Skici pana Máci s barevnými táci. Skici pana Máci s barevnými tácy. Skici pana Mácy s barevnými táci. Skici pana Mácy s barevnými tácy. Skicy pana Máci s barevnými táci. Skicy pana Máci s barevnými tácy. Skicy pana Mácy s barevnými táci. Skicy pana Mácy s barevnými tácy. DTP1, přednáška č. 5 hladká sazba podruhé ⁴ /27

3 Jazykové potíže PSANÍ SLOV viz Pravidla českého pravopisu časté chyby výjimka vyjímat, tip typ, dceřiný přídavná jména účelová a procesuální kropicí kropící dublety řádek i řádka SKLOŇOVÁNÍ mě mně, abych abys (aby ses) abyste abychom 3. os. mn. č. sloves podle vzoru sázet (oni sázejí) a trpět (oni trpí) DTP1, přednáška č. 5 hladká sazba podruhé ⁵ /27 Jazykové potíže ODVOZOVÁNÍ PŘÍPONAMI -ovský vyhrazeno pro odvozeniny z vlastních jmen psaní s malým písmenem euklidovská geometrie Euklidova geometrie -ový běžné odvozování (webový prohlížeč) PŘÍDAVNÁ JMÉNA Z ČÍSLOVEK 32bitový mikroprocesor (ale 32 bitů) jiný správný způsob zápisu neexistuje DTP1, přednáška č. 5 hladká sazba podruhé ⁶ /27

4 Jazykové potíže ČÁRKA změna významu věty Chaplinovy filmy, natočené před rokem 1945, považujeme za zásadní. Chaplinovy filmy natočené před rokem 1945 považujeme za zásadní. oddělování vedlejších vět Myslím, že toho mám dost a že půjdu pryč. spojení slučovací a jiné Půjdeme do kina nebo do divadla? Půjdeme do kina, nebo do divadla? DTP1, přednáška č. 5 hladká sazba podruhé ⁷ /27 Jazykové potíže VELKÁ PÍSMENA respektujeme pravidla českého pravopisu rozlišujeme mezi vlastním jménem a obecnou vlastností jidáš Jidáš CIZÍ SLOVA respektujeme význam, nepřetváříme, užíváme střídmě nejoptimálnější vystavený exponát odprezentovat compiler = překladač, interface = rozhraní DTP1, přednáška č. 5 hladká sazba podruhé ⁸ /27

5 Jazykové potíže VOLBA SLOV spisovná nespisovná (abychom aby jsme) knižní hovorová (kupuji kupuju) domácí přejatá slang odborná volba závisí na poslání textu a typickém čtenáři omyl přejatý z angličtiny slova dlouhá = méně srozumitelná SLOVOSLED zdůraznění části věty postupujeme od známého k neznámému DTP1, přednáška č. 5 hladká sazba podruhé ⁹ /27 Jazykové potíže DÉLKA VĚT A ODSTAVCŮ dlouhé úseky ztráta pozornosti krátké úseky tříštění soustředení STYL jednoduché konstrukce, významová slovesa, české vazby provádět úklid = uklízet objekt mající vlastnosti = objekt s vlastnostmi z tohoto důvodu = proto DTP1, přednáška č. 5 hladká sazba podruhé ¹⁰ /27

6 Sazba cizích jazyků DĚLENÍ JAZYKŮ z hlediska typografie dělíme podle písma: latinková písma nelatinková písma pravosměrná (slovanská, řecká) nelatinková písma levosměrná (orientální) exotická písma rozdíly podle jazyka i oblasti (španělská latinskoamerická typografie) DTP1, přednáška č. 5 hladká sazba podruhé ¹¹ /27 Sazba cizích jazyků AKCENTY druhy i tvar dané jazykem některé běžné akcenty: á čárka (acute) à obrácená čárka (grave) â stříška (circumflex) ä přehláska (dieresis) ā vodorovná čárka (macron) ă oblouček (breve) å kroužek (ring) ã tilda (tilde) ű dvě čárky (hungarumlaut) č háček (caron) ť klička (caron) ķ klička (commaaccent) ġ tečka (dotaccent) ø šikmá čára (slash) ę obrácený háček (ogonek) ç sedila (cedille) DTP1, přednáška č. 5 hladká sazba podruhé ¹² /27

7 Sazba cizích jazyků SPECIÁLNÍ ZNAKY jazykové: ß, ſ, Þ, þ, Ð, ð, Æ, æ, Œ, œ znaky pro měny: $,,,, INTERPUNKCE podobná pravidla jako v češtině rozdíly v používání pomlček španělština Porque? uvozovky velké rozdíly DTP1, přednáška č. 5 hladká sazba podruhé ¹³ /27 Sazba cizích jazyků DĚLENÍ SLOV vždy podle pravidel příslušného jazyka ZÁPIS ČÍSEL např. 1, , , ,50 DALŠÍ ZVYKLOSTI volba písma vyznačování, zápis zkratek volba formátu papíru abecední řazení DTP1, přednáška č. 5 hladká sazba podruhé ¹⁴ /27

8 Sazba cizích jazyků FONETICKÁ ABECEDA zápis výslovnosti mezinárodní abeceda IPA font Trubetzkoy, některé Unicode fonty DTP1, přednáška č. 5 hladká sazba podruhé ¹⁵ /27 Sazba angličtiny pravopis britský a americký často se objevují akcentované znaky z francouzštiny àà ââ çç èè êê ëë îî ïï ôô œœ ùù ûû verzálky I první písmeno velké u názvů dnů a měsíců, v nadpisech u všech slov vyjma členů, předložek, spojek, citoslovcí apostrof sazba těsně k předchozímu písmenu DTP1, přednáška č. 5 hladká sazba podruhé ¹⁶ /27

9 Sazba angličtiny interpunkce většinou jako v češtině pomlčka (en-dash) ve významu až, jako interpunkce oddělená mezerami pomlčka (em-dash) zvláště americká typografie, interpunkce, bez mezer This is a way how to typeset it at least in America. uvozovky dvojité, jednoduché sazba jako v češtině DTP1, přednáška č. 5 hladká sazba podruhé ¹⁷ /27 Sazba angličtiny spojovník sazba těsně ke slovu při řádkovém zlomu se neopakuje dělení slov snažíme se mu vyhýbat referenční slovníky (English Spelling Dictionary, New Webster Spelling Dictionary) DTP1, přednáška č. 5 hladká sazba podruhé ¹⁸ /27

10 Sazba angličtiny číslovky oddělení řádů čárkou, desetinná tečka 1,234, řadové číslovky jednotně: 1st, 2nd, 3rd, 4th nebo 1 st, 2 nd, 3 rd, 4 th zkratky obvykle s tečkou oslovení Mr., Mrs. s tečkou i bez tečky některé zkratky s tečkami bez mezer (U.S.A.), jiné zcela bez teček (NASA) jednoznakové slova (I, a) se z konců řádek většinou neodstraňují DTP1, přednáška č. 5 hladká sazba podruhé ¹⁹ /27 Sazba němčiny velmi podobné češtině speciální znaky ß použití dle pravopisu (původní, reformovaný) ve verzálkách se nahrazuje Saßnitz, SASSNITZ přehláska dvě tečky ää öö üü verzálky podstatná jména Sie ve smyslu vykání vlastní jména DTP1, přednáška č. 5 hladká sazba podruhé ²⁰ /27

11 Sazba němčiny spojovník sazba bez mezer při řádkovém zlomu se neopakuje zkratky iniciálová slova bez teček (DIN) DTP1, přednáška č. 5 hladká sazba podruhé ²¹ /27 Příprava rukopisu rukopis téměř výhradně v elektronické podobě konkrétní technická podoba po dohodě s nakladatelstvím nejčastější (a nejméně problémový) čistý ASCII (Unicode) text používáme automatické korektory, ale nespoléháme na ně dodržujeme běžné mezery (čárka, mezera), speciální mezery přenecháme sazeči nesnažíme se o napodobení zarovnané sazby vkládáním mezer nedělíme slova DTP1, přednáška č. 5 hladká sazba podruhé ²² /27

12 Příprava rukopisu používáme správné znaky (1 l I, O 0) řádky neukončujeme znakem Enter je-li to nutné, musíme odstavce oddělovat dvěma znaky Enter pro speciální účely používáme dohodnuté náhrady (-- místo pomlčky, označení míst pro speciální sazbu) používání silnějších formátů textu (rtf, doc) vyžaduje disciplínu na straně autora používáme při členitém textu maximálně používáme odstavcové styly k vyznačení struktury dokumentu jen po dohodě se sazečem (ne s nakladatelstvím!) DTP1, přednáška č. 5 hladká sazba podruhé ²³ /27 Příprava rukopisu tabulky text oddělený tabulátory za žádnou cenu nesimulujeme více mezerami/tabulátory vzhled přípravu obrázků, grafů apod. necháváme na grafikovi DTP1, přednáška č. 5 hladká sazba podruhé ²⁴ /27

13 Příprava rukopisu HROMADNÉ ZÁMĚNY typicky pro odstranění vícenásobných mezera apod. příklad:,, funguje vcelku dobře, až na desetinnou čárku používáme s rozmyslem řešení pravých odborníků: skriptovatelné editory textu (sed, perl) DTP1, přednáška č. 5 hladká sazba podruhé ²⁵ /27 Korektura zásadně používáme dohodnuté značky korekturu neděláme tužkou pro nestandardní situace podrobně popíšeme, co máme na mysli každé čtení sníží počet chyb na polovinu imprimatur co je psáno, to je dáno DTP1, přednáška č. 5 hladká sazba podruhé ²⁶ /27

14 Korektura Příklad vzsazeného textu s n2kterými značkami. Takto se vynechává písmmeno či slovo slovo. Dvě slova prohozená. Složitější slov změna pořádku. Někde jsou mezery na víc, někde jejich málo. Totéž funguje i u řádků Občas se musí spojit odstavec. Občas se musí rozdělit. DTP1, přednáška č. 5 hladká sazba podruhé ²⁷ /27

LATEX, sazba a typografie

LATEX, sazba a typografie L A TEX, sazba a typografie představení aplikace pro sazbu textu, pravidla sazby a typografie 13. května 2010, sazba a typografie Obsah I 1 L A TEX Co je L A TEX Principy a rozdíly oproti WYSIWYG editorům

Více

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Jana Borůvková Brno 2010 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 9 2.1 ODSTAVEC... 9 2.2 PÍSMO...

Více

Kapitola 5. Zpracování textů v programu MS Word

Kapitola 5. Zpracování textů v programu MS Word Kapitola 5 Zpracování textů v programu MS Word Úvodní poznámky Typografická pravidla je nutné realizovat při každém zpracování textu s knižním písmem. Některé systémy však nemají dostatek služeb pro to,

Více

DTP A POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU

DTP A POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU DTP A POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU 2006 OBSAH SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ DTP a pokročilé zpracování textu 1 PÍSMO... 4 1.1 Historie... 4 1.1.1 Johannes Gensfleisch - Gutenberg... 4 1.1.2 Claude Garamond

Více

TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA

TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA (typus lat. = znak; vzor: grafó lat. = píši) - velké rozšíření počítačů, vývoj software a kvalitního tisku umožňují téměř každému přípravu tiskovin. - řadu drobnějších tiskovin (pozvánky,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Formální úprava bakalářské práce

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Formální úprava bakalářské práce VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Formální úprava bakalářské práce Typografická pravidla pro studenty VŠPJ RNDr. Jana Borůvková, Ph.D. Jihlava 2009 Obsah 1 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 3 1.1 ODSTAVEC... 3 1.2

Více

Seminární práce. Jak psát správně dokumenty

Seminární práce. Jak psát správně dokumenty Seminární práce Jak psát správně dokumenty ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO PSANÍ TEXTU...3 LÁMÁNÍ ODSTAVCŮ...3 LÁMÁNÍ ŘÁDEK...3 NEODDĚLITELNÉ PRVKY...4 DĚLENÍ SLOV...4 SPECIALITY...5 SPOJOVNÍK» - «...5 POMLČKA»

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta. prací. Diplomová práce. Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Horák, CSc.

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta. prací. Diplomová práce. Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Horák, CSc. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta Doporučení pro úpravu závěrečných prací Diplomová práce Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Horák, CSc. Jan Novák Brno 2009 2 Je mou povinností

Více

Věrtel typografických pravidel a doporučení (pro psaní DP)

Věrtel typografických pravidel a doporučení (pro psaní DP) Věrtel typografických pravidel a doporučení (pro psaní DP) 1 JSME UVÁDĚNI DO TAJŮ PŘÍRUČKY...1 2 DOZVÍDÁME SE NÁLEŽITOSTI DIPLOMOVÉ PRÁCE...2 3 SÁZÍME TEXT...2 3.1 ROZVRHUJEME STRÁNKY...2 3.2 DÁVÁME SI

Více

Instrukce pro autory vědeckých spisů

Instrukce pro autory vědeckých spisů Instrukce pro autory vědeckých spisů Edice PhD Thesis Edice Habilitační a Inaugurační spisy Tisk vědeckých spisů zajišťuje firma NOVPRESS s. r. o. Z organizačních důvodů se prosím pro všechny informace

Více

Pravidla pro tvorbu textů

Pravidla pro tvorbu textů Pravidla pro tvorbu textů aneb Jaké podklady a překlady bychom rádi dostávali Úvodem Následující dokument dáváme k dispozici všem našim současným i budoucím zákazníkům, ale i autorům, externím překladatelům,

Více

Masarykova střední škola chemická

Masarykova střední škola chemická Masarykova střední škola chemická Křemencova 12/179,116 28 Praha 1 URL: http://www.mssch.cz Tel: 222 924 444 e-mail: info@mssch.cz Formální úprava ročníkové práce Obsah 1 ÚVOD 2 POKYNY PRO DIGITÁLNÍ PODOBU

Více

Počítač jako nástroj ke zpracování textů

Počítač jako nástroj ke zpracování textů Papír skutečně znamenal převrat v rozšiřování psaného slova. Knihy se musely psát ručně a to jejich cenu zvyšovalo. Bylo nutné vymyslet způsob, jak zrychlit a zjednodušit výrobu knih. Doposud ruční opisování

Více

Základní zásady pro psaní textů ve Wordu:

Základní zásady pro psaní textů ve Wordu: Jak psát Účelem tohoto materiálu není suplovat pravidla českého pravopisu, slovník spisovné češtiny, slovník cizích slov či učebnici mluvnice; jejich používání lze naopak jen doporučit. Zmiňuje se zejména

Více

TEX pro pragmatiky TEX plaintex CSplain OPmac Petr Olšák

TEX pro pragmatiky TEX plaintex CSplain OPmac Petr Olšák TEX pro pragmatiky TEX plaintex CSplain OPmac Petr Olšák c Petr Olšák, 2013, 2014 Verze textu: 23. 4. 2015 URL: http://petr.olsak.net/tpp.html Předmluva TEX (vyslovujeme tech) je volně dostupný systém

Více

Formální úprava maturitní práce

Formální úprava maturitní práce Formální úprava maturitní práce 2014/15 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Členění práce... 4 2.1 Úvodní část... 4 2.2 Textová část... 6 2.3 Závěrečná část... 6 3. Provedení dokumentu... 7 3.1 Formátování textu...

Více

PŘEHLED NEPÍSMENNÝCH GRAFÉMŮ

PŘEHLED NEPÍSMENNÝCH GRAFÉMŮ PŘEHLED NEPÍSMENNÝCH GRAFÉMŮ Tato spíše prakticky zaměřená kapitola je pokusem o přehled, který by měl přispět nejen k ujasnění motivace a funkce každého uvedeného grafému, ale samozřejmě i k ustavení

Více

Úprava seminárních prací na středních školách

Úprava seminárních prací na středních školách Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Institut celoživotního vzdělávání SVSČ - Koordinace v oblasti ICT Úprava seminárních prací na středních školách Závěrečná práce Vedoucí práce: Ing. Ludmila Brestičová

Více

NĚKOLIK DOPORUČENÍ K PSANÍ DIPLOMOVÝCH PRACÍ

NĚKOLIK DOPORUČENÍ K PSANÍ DIPLOMOVÝCH PRACÍ NĚKOLIK DOPORUČENÍ K PSANÍ DIPLOMOVÝCH PRACÍ Karel Nesměrák Katedra analytické chemie PřF UK e-mail: nesmerak@natur.cuni.cz Praha 2004 1 ÚVOD Nedílnou součástí státní závěrečné magisterské zkoušky je vypracování

Více

Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669

Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 Studijní opora distančního vzdělávání Formální úprava textu Libor Klubal Ostrava 2005 Recenzenti: Doc. RNDr. Jana Kapounová, CSc. Pedagogická fakulta Ostravské

Více

Pokyny pro autory popularizačně propagační edice

Pokyny pro autory popularizačně propagační edice Příloha 4b Směrnice děkana č. 12/2015 Pokyny pro autory popularizačně propagační edice I. Harmonogram přípravy textů II. Grafický manuál pro publikace MFF UK III. Poznámky k přípravě textu v MS Word IV.

Více

Å Ç ÅâÅ. písmo, tok textu, sazba

Å Ç ÅâÅ. písmo, tok textu, sazba y Typografickéf Å Ç ÅâÅ písmo, tok textu, sazba Typografie Typografie: umělecko-technický obor o písmu Typograf: člověk, který navrhuje a vyrábí písma Písmo: soubor znaků používaných při psané komunikaci

Více

Základy práce s textem

Základy práce s textem Základy práce s textem Historicky: Obrázky zjednodušené obrázky (piktogramy) písmo kde znak nahrazuje slovo, písmo-klínové, egyptské, fénické, židovské. Z řeckého písma se vyvinula azbuka i latinka. Vynález

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo šablony: 5 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Specifika katedry KŘ (PA) ke zpracování a odevzdání BP a DP (určeno přednostně pro vedoucí prací)

Specifika katedry KŘ (PA) ke zpracování a odevzdání BP a DP (určeno přednostně pro vedoucí prací) Specifika katedry KŘ (PA) ke zpracování a odevzdání BP a DP (určeno přednostně pro vedoucí prací) Chronologie postupu (uvedené termíny vždy zkontrolovat s aktuálními požadavky na příslušný AR, které jsou

Více

Pište správně česky. Poradna šílených korektorů. Dalibor Behún, Petr Behún

Pište správně česky. Poradna šílených korektorů. Dalibor Behún, Petr Behún Pište správně česky Poradna šílených korektorů Dalibor Behún, Petr Behún Pište správně česky poradna šílených korektorů Autoři: Dalibor Behún, Petr Behún Rozšířené a přepracované vydání čtenáři oblíbeného

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA JANA KAPOUNOVÁ

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA JANA KAPOUNOVÁ OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE JANA KAPOUNOVÁ OSTRAVA 2003 Obsah 1 Úvod...................................................... 2 Diplomová práce..............................................

Více

Doporučení k psaní textů ročníkových a seminárních prací

Doporučení k psaní textů ročníkových a seminárních prací Doporučení k psaní textů ročníkových a seminárních prací Pro zpracování ročníkových a seminárních prací platí od března 1997 doporučení mezinárodní normy ČSN ISO 7144 Dokumentace - Formální úprava disertací

Více

CO MÁ ZNÁT AUTOR PŘÍSPĚVKU DO ČASOPISU SOUDNÍ INŽENÝRSTVÍ

CO MÁ ZNÁT AUTOR PŘÍSPĚVKU DO ČASOPISU SOUDNÍ INŽENÝRSTVÍ Ing. Jan Búřil CO MÁ ZNÁT AUTOR PŘÍSPĚVKU DO ČASOPISU SOUDNÍ INŽENÝRSTVÍ 1. STRUČNÝ POPIS PROCESU ZPRACOVÁNÍ PŘÍSPĚVKU Pro jednodušší pochopení požadavků na podklady pro příspěvky do časopisu Soudní inženýrství

Více

Úprava diplomových prací. Ing. Vilém Sklenák, CSc.

Úprava diplomových prací. Ing. Vilém Sklenák, CSc. Úprava diplomových prací Ing. Vilém Sklenák, CSc. KIZI, červenec 2002 Obsah Několik slov úvodem 1 1 Výběr tématu diplomové práce 2 2 Struktura diplomové práce 3 3 Obsahové náležitosti 4 4 Abstrakt 5 4.1

Více