5. část květen, červen

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5. část květen, červen"

Transkript

1 5. část květen, červen Řešení problému a informování veřejnosti 11. Řešení problému Cíl aktivity: Žáci se podílí na řešení problému. Délka: podle vašeho plánu, záleží na vybraném problému a vašich možnostech Pomůcky: poznámky z výzkumu, plán řešení problému Popis aktivity: Problém můžete řešit vlastními silami (informování veřejnosti o vzácném druhu ve vašem potoce, oprava studánky ), můžete také požádat o spolupráci spolužáky z dalších tříd vaší školy (vyčištění zaneseného říčního koryta, přenos žab přes frekventovanou komunikaci, ) nebo iniciovat řešení problému odpovědnými orgány (informování úřadů o zhoršené kvalitě vody v toku pod továrnou, upozornění na přemnožení sinic v rybníce ). Zpracované podklady můžete předat zastupitelstvu obce, případně referátu životního prostředí místního úřadu, Českému hydrometeorologickému ústavu, Výzkumnému ústavu vodohospodářskému, Českému svazu ochránců přírody, odborníkům z výzkumných ústavů, hygienických stanic, správy povodí či z místních neziskových organizací. Problém můžete v některých případech vyřešit i tak, že o něm budete informovat veřejnost a zvýšíte tak veřejné povědomí o problému. Pokud si žáci vybrali k řešení složitější problém, není třeba je znepokojovat tím, že ho musí beze zbytku vyřešit. I dílčí zlepšení je výsledkem. 12. Informování veřejnosti Dejte o sobě vědět, nebojte se informovat ostatní o tom, co prospěšného děláte. Místní média - lokální zpravodaje, deníky, zpravodajské servery - zpravidla rádi otisknou zajímavé články. Je to snazší, než si myslíte... Informování o akci ČAG České Budějovice S t r á n k a 1

2 Cíl aktivity: Žáci informují o realizaci projektu. Délka: 30 min Pomůcky: dokumentace pořízená v průběhu projektu fotky, zápisky, metodika Praktický rádce pro komunikaci s médii Popis aktivity: O svém projektu také informujte veřejnost. Můžete uspořádat přednášku o problému pro spolužáky z jiných tříd či pro širokou veřejnost, komentovanou výstavu fotografií, sepsat článek do školního časopisu či místního tisku, oslovit místní rozhlas nebo televizi, dát informace na web školy a na veřejnou vývěsku. Svůj projekt můžete prezentovat i zábavnou originální formou secvičte divadlo, vytvořte komiks nebo udělejte plakát, který vyvěsíte na veřejné místo. Nápadům pro propagaci se meze nekladou. Jak účinně informovat veřejnost se dozvíte z prezentace Praktický rádce pro komunikaci s médii. 13. Uzavření projektu Cíl aktivity: Žáci zhodnotí průběh a výsledky projektu. Délka: 45 min Popis aktivity: Po skončení projekt společně zhodnoťte a zamyslete se nad průběhem celého projektu od začátku až do konce. Jak se liší výsledný stav problému od původního? Vyřešili jste problém? Co vám přinesla práce na projektu? Co se podařilo a co by se dalo příště zlepšit? Bude projekt nějak dál pokračovat? Vyžaduje řešení problému další postup, který můžete zvládnout? Je třeba opatření udržovat, opakovat? Na co se zaměříte příště? TIP... a na konec oslava Slavnostní ukončení s drobným občerstvením a slavnostním přípitkem (vodou) projekt pěkně uzavře a posílí v žácích chuť pustit do práce i příště! Kromě zhodnocení výsledků doporučujeme dát všem žákům prostor pro vyjádření, jak se jim na projektu spolupracovalo, které činnosti je bavily nebo se při nich naučili něco nového a zajímavého i kterou činnost by naopak příště přenechali někomu jinému? S t r á n k a 2

3 Výstupy za období květen, červen: Článek o projektu, který se vám podařilo publikovat v místním tisku, nebo školním časopise či na školním webu. Články zároveň rádi budeme publikovat na našich webových stránkách a vaše projekty budeme propagovat v různých médiích. 3 fotografie z průběhu projektu "žáci v akci" nebo video z průběhu projektu. Video by nemělo být delší než 2 minuty a jeho náplň a provedení je zcela na tvůrčích představách žáků. S t r á n k a 3

4 Problémy s vodou 1. Co by podle tvého názoru mohlo být považováno za problém týkající se vody v okolí tvé školy? 1. Zkus se zeptat příbuzných a kamarádů, zda neví o nějakém problému týkajícím se vody v blízkém okolí. Udělej anketu i mezi veřejností. 2. Zkus se zeptat příbuzných a kamarádů, zda neví o nějakém problému týkajícím se vody v blízkém okolí. Udělej anketu i mezi veřejností. Dotazovaný: Problém 1 Problém 2 Problém 3 S t r á n k a 4

5 Vodní výzva - Problémy s vodou 1/2 4. Jak dopadla tvá anketa a průzkum v terénu? Jaké problémy se ti podařilo vypátrat? Sepiš si jejich souhrn tak, aby nic důležitého nechybělo a stejný problém se neopakoval. 4. Který problém tě nejvíc překvapil? S t r á n k a 5

6 Problém pod lupou 1. Náš problém: 2. Co o problému víme my sami? 3. Co jsme o problému zjistili v literatuře, od odborníků nebo na internetu? S t r á n k a 6 Vodní výzva - Problém pod lupou 1/2

7 4. Proč by se zrovna náš problém měl řešit, proč je důležité se jím zabývat? Shromážděte důvody (argumenty), proč by se problém měl řešit a argumenty, které hovoří spíše proti tomu, aby se třída v projektu daným domnělým problémem zabývala: Argumenty PRO řešení Argumenty PROTI řešení 5. Jak nám při rozpoznání nebo řešení problému mohou pomoci GLOBE data? Jaká GLOBE měření byste chtěli využít? 6. Můžeme problém vyřešit my sami nebo se na řešení alespoň podílet? Jak? 7. Chceme se tímto problémem zabývat? ANO NE S t r á n k a 7 Vodní výzva - Problém pod lupou 2/2

8 Náš projekt Vlastními slovy stručně popište váš problém Dalším krokem a důležitým momentem každého projektu je správně si určit CÍL PROJEKTU. Jak si správně stanovit cíle? Dobře stanovený cíl usnadní plánování! Využijte pomůcku tzv. SMART Zkuste si zvolit cíle tak, aby vycházeli z a naplňovali všech 5 bodů (písmen) SMART SMART je zkratka z prvních písmen anglických slov vyjadřujících, jaký má každý dobrý cíl být, a zároveň v angličtině znamená "chytrý, inteligentní, elegantní" - což vámi dobře stanované cíle jistě budou. I v češtině máme SMART přídavná jména Váš cíl by měl být S srozumitelný a smysluplný váš cíl můžete komukoliv říci a on bude vědět, co chcete a proč to chcete M měřitelný váš cíl musí být takový, aby bylo možné poznat, že jste ho dosáhli A akceptovatelný, přijatelný pro většinu lidí, jichž se týká R realizovatelný, uskutečnitelný neklademe si nereálné cíle T termínovaný měl by mít jasný termín neboli datum, do kdy cíle chcete dosáhnout, projekt je časově omezený. Který z níže uvedených příkladů cílů je podle vás SMART a pomohl by vám s plánováním projektu? Označte je podtržením. 1. Chceme, aby v Bílém potoce byla čistá voda. 2. Chceme do konce května vyčistit koryto Bílého potoka v úseku od pramene k naší obci od odpadků. 3. Chceme zjistit rozborem vody a průzkumem vodních živočichů v horním úseku Bílého potoka, zda je voda znečištěná, a o výsledcích chceme informovat veřejnost u příležitosti Dne vody. S t r á n k a 8

9 Zkuste stručně popsat hlavní cíl vašeho projektu. Chceme.. Vodní výzva - Náš projekt 1/2 Určitě vás při vymýšlení napadlo cílů víc. Zapište 3 podle vás nejdůležitější cíle. Jaký by se vám líbil název projektu? Náš projekt: S t r á n k a 9 Vodní výzva - Náš projekt 2/2

10 S t r á n k a 10 Vodní výzva - Plánujeme výzkum 1/1

11 Jak má vypadat dobrá prezentace? Vodní výzva - Návrh velkého plánu 1/1 Předtím, než začnete vytvářet power-pointovou prezentaci představující váš projekt, přečtěte si, co všechno by měla zahrnovat. Logické uspořádání prezentace Prezentace obsahuje podstatné informace řazené v logickém a promyšleném sledu: Úvod název práce, velmi stručné představení týmu Představení řešeného problému proč je to problém? Cíl práce srozumitelně a jasně formulovaný. Jak bude vypadat cílový stav po vašem řešení problému? Postup postupné kroky vedoucí k cíli, stručný výčet (případně popis) realizovaných aktivit a měření. Výsledky, výstupy vlastní data zpracovaná do přehledné podoby (tabulka, graf, mapka), výsledky řešení problému. Interpretace výsledků smysluplné vysvětlení, co naměřené hodnoty znamenají či jaký dopad bude mít řešení problému, zasazení výsledků do širších souvislostí; pro interpretaci lze využít kromě naměřených a zpracovaných dat i data převzatá z jiných zdrojů (tyto zdroje je vždy nutné uvést). Závěr závěrečné zhodnocení podařilo se vyřešit problém?, otázky, které v průběhu práce vyvstaly, plány do budoucna, použité zdroje informací, poděkování. Vizuální podoba prezentace Při vytváření prezentace v programu PowerPoint (ppt) se držte následujících zásad: Méně textu není potřeba mít napsáno vše, co chcete sdělit; do ppt prezentace uveďte pouze záchytné body, které pak slovně rozvedete a vysvětlíte. Více obrázků dodají prezentaci na zajímavosti, musí být názorné, upoutají pozornost. Fotodokumentujte si vše zajímavé v průběhu projektu, použijte mapky, nákresy, grafy apod. Popisky vše (grafy, mapy, tabulky) důsledně popisujte a označujte (osy grafů, sloupce a řádky tabulek, měřítko či barevnou škálu mapy apod.). U převzatého materiálu uvádějte zdroj. S t r á n k a 11

12 Čitelnost volte velikost písma, barvu objektů a kontrast pozadí a popředí tak, aby umožňoval Vodní výzva - Jak má vypadat prezentace 1/2 publiku vše bez problémů přečíst. Vyzkoušejte si pustit prezentaci na plátně. Jednoduchost velké množství animací, létajících textů, blikajících obrázků ztěžuje orientaci diváků, rozptyluje pozornost a může být příčinou komplikací při spuštění prezentace. Podání prezentace ústní projev Pokud bude váš projekt představovat u prezentace více žáků (např. čtyřčlenný tým na GLOBE Games), je dobré respektovat následující pravidla: do prezentace se aktivně a rovnoměrně zapojují všichni členové týmu; žáci stojí pokud možno čelem k publiku a komunikují s posluchači; projev všech žáků je srozumitelný, plynulý, nepřerušovaný (např. smíchem), žáci používají spisovný jazyk a mluví dostatečně nahlas; žáci se drží tématu, využívají neverbální komunikaci, hovoří tzv. spatra a jen občas nahlédnou do připravených poznámek; žáci jsou schopni pohotově reagovat na všechny položené otázky, odpovědi jsou srozumitelné; v případě více otázek se členové týmu střídají. TIP: Předem si vyzkoušejte celou prezentaci včetně mluveného slova, podle zásady těžko na cvičišti, lehko na bojišti. S t r á n k a 12 Vodní výzva - Jak má vypadat prezentace 2/2

Projektové vyučování. Skripta ke kurzu 13. 12. 2012. Mgr. Kateřina Lojdová

Projektové vyučování. Skripta ke kurzu 13. 12. 2012. Mgr. Kateřina Lojdová Projektové vyučování Skripta ke kurzu 13. 12. 2012 Mgr. Kateřina Lojdová Obsah Úvodem... 3 1. Vymezení projektového vyučování... 4 2. Projekt v kurikulu... 5 3. Cíle projektového vyučování... 6 4. Postup

Více

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA. Handouty pro učitele

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA. Handouty pro učitele ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA Handouty pro učitele ZAPAMATOVÁNÍ INFORMACÍ Kolik z nových poznatků si vybavíme po určitém čase: SLYŠENO VIDĚNO ZAŽITO po 3 týdnech 70 % 72 % 85 % po 3 měsících 10 % 32 % 65 % motto

Více

Navigace světem práce. Jak najít tu pravou?

Navigace světem práce. Jak najít tu pravou? Navigace světem práce Jak najít tu pravou? Evropská kontaktní skupina Dejvická 28, 160 00 Praha 6 www.ekscr.cz, info@ekscr.cz, facebook.com/ekscr Navigace světem práce. Jak najít tu pravou? Vydala: Evropská

Více

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Průvodce projektem Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Eva Vernerová Spolupracovali: Martina Benedikovičová,

Více

Metodická příručka k učebnici

Metodická příručka k učebnici Metodická příručka k učebnici Výchova k občanství. učebnice pro 5. 9. ročník Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Milé kolegyně, milí kolegové, rádi

Více

3. PŘEDPOKLADY PRO PREZENTACI SOCIÁLNÍ SLUŽEB

3. PŘEDPOKLADY PRO PREZENTACI SOCIÁLNÍ SLUŽEB Královéhradecký kraj METODIKA PREZENTACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zpracovatel: GI projekt o.p.s. Název projektu: Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II Registrační číslo projektu:

Více

PRAHA a EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI METODIKA

PRAHA a EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI METODIKA METODIKA Projekt Měřím, měříš, měříme aneb měřitelné veličiny kolem nás má studentům ukázat význam měření v každodenním životě. Právě praktické zaměření projektu má být hlavní motivací, která udrží zájem

Více

Škola pro udržitelný život krok za krokem

Škola pro udržitelný život krok za krokem Škola pro udržitelný život krok za krokem Chceme, aby školní projekty řešily problémy, které žáci a místní lidé skutečně jako problém vnímají. Chceme, aby se s projekty žáci a místní lidé ztotožnili a

Více

Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů

Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů Základní informace o využití metodiky Cíl metodiky Řešené otázky Seznámit se s nástroji vedoucími ke kvalitnímu shromažďování

Více

Ř Í Z E N Í N E Z I S K O V Ý C H O R G A N I Z A C Í I. P R O J E K T O V É ŘÍZENÍ

Ř Í Z E N Í N E Z I S K O V Ý C H O R G A N I Z A C Í I. P R O J E K T O V É ŘÍZENÍ O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A F I L O Z O F I C K Á F A K U L T A Ř Í Z E N Í N E Z I S K O V Ý C H O R G A N I Z A C Í I. P R O J E K T O V É ŘÍZENÍ P E T R A Š V R Č I N O V Á OSTRAVA 2006 Recenzovali:

Více

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU OBSAH 1 PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT...3 2 OBLASTI, Z KTERÝCH PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT ČERPÁ, A KTERÝCH SE DOTÝKÁ...4 2.1 Udržitelný

Více

Příručka pro organizátory dobrovolnických dní. www.na-den.cz. 1 Organizátoři

Příručka pro organizátory dobrovolnických dní. www.na-den.cz. 1 Organizátoři Příručka pro organizátory dobrovolnických dní www.na-den.cz 1 Organizátoři Slovníček Dobrovolník je člověk, který vykonává činnost ve prospěch druhých bez nároku na finanční odměnu. Motivací mu může být

Více

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLE

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLE MIROSLAV OBRÁTIL MEDIÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLE METODICKÝ MATERIÁL PRO UČITELE DIDAKTICKÉ NÁMĚTY LIPKA ŠKOLSKÉ ZAŘÍZENÍ PRO ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, BRNO 2013 ANOTACE Průřezové téma Mediální výchova je specifická

Více

MAGDALÉNA ŽÁRSKÁ - SKIPPY. Od Exzodu ke Svojsíkovu závodu

MAGDALÉNA ŽÁRSKÁ - SKIPPY. Od Exzodu ke Svojsíkovu závodu MAGDALÉNA ŽÁRSKÁ - SKIPPY Od Exzodu ke Svojsíkovu závodu Úvod Publikace, kterou držíte v ruce, má sloužit k lepšímu pochopení nových pravidel Svojsíkova závodu. Je zaměřena na vysvětlení změn (proč ke

Více

Žákovské projekty cesta ke kompetencím

Žákovské projekty cesta ke kompetencím Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Publikace vznikla v rámci národního

Více

Metodický manuál kurzu

Metodický manuál kurzu Metodický manuál kurzu o v Vzdelávání v Brána k úspechu Obsah Obsah... 1 Informace o projektu... 3 1. Vzdělávací kurzy... 5 Metoda zážitkové pedagogiky... 5 Popis vzdělávacího kurzu Vedení týmu a řešení

Více

Použití loga informační gramotnosti: marketingový manuál

Použití loga informační gramotnosti: marketingový manuál Použití loga informační gramotnosti: marketingový manuál Prosinec 2009 IFLA Sekce informační gramotnosti / UNESCO Připravili:* Jesus Lau jlau@uv.mx / www.jesuslau.com Universidad Veracruzana Veracruz (Mexico)

Více

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele a personální práce Základní kompetence v hospodaření

Více

Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb

Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb Obsah: Co je komunitní plánování sociálních služeb a kdo jsou jeho hlavní aktéři Jaký má komunitní plánování sociálních služeb pro obec přínos?

Více

Komunikační strategie PPP projektu

Komunikační strategie PPP projektu Komunikační strategie PPP projektu Datum vydání: červenec 2008 Datum aktualizace: listopad 2011 Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací proces 1. Test strategické

Více

Obsah Ú ÚVOD 1 GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 2 METODY 3 ÚVODNÍ AKTIVITY 4 TÉMATA GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 5 ODKAZY, ZDROJE

Obsah Ú ÚVOD 1 GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 2 METODY 3 ÚVODNÍ AKTIVITY 4 TÉMATA GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 5 ODKAZY, ZDROJE Obsah O Ú ÚVOD 1 GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 2 METODY 3 ÚVODNÍ AKTIVITY Aktivita 1: Zvíře Aktivita 2: Hic sunt leones Aktivita 3: Změna je život 4 TÉMATA GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 4.1. HUMANITÁRNÍ

Více

METODICKÁ PŘÍPRAVA VÝUKY A TVORBY PREZENTACÍ S VYUŽITÍM MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ

METODICKÁ PŘÍPRAVA VÝUKY A TVORBY PREZENTACÍ S VYUŽITÍM MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ METODICKÁ PŘÍPRAVA VÝUKY A TVORBY PREZENTACÍ S VYUŽITÍM MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ ZUZANA VÁCLAVÍKOVÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, LEDEN 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo

Více

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky

Více

Rádcovský zápisník. Junák svaz skautů a skautek ČR Tiskové a distribuční centrum Junáka ISBN 978-80-86825-85-4

Rádcovský zápisník. Junák svaz skautů a skautek ČR Tiskové a distribuční centrum Junáka ISBN 978-80-86825-85-4 Rádcovský zápisník Junák svaz skautů a skautek ČR Tiskové a distribuční centrum Junáka ISBN 978-80-86825-85-4 Rádcovský zápisník Obsah Můj rádcovský zápisník Role rádce v družině Postavení rádce v oddílové

Více

VZDĚLÁVACÍ TECHNOLOGIE - NÁSTROJE

VZDĚLÁVACÍ TECHNOLOGIE - NÁSTROJE VZDĚLÁVACÍ TECHNOLOGIE - NÁSTROJE INGRID NAGYOVÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ZÁŘÍ 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské

Více

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ. základní informace o tvorbě projektů. PaedDr. Daruše Mádrová RNDr. Lenka Szturcová

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ. základní informace o tvorbě projektů. PaedDr. Daruše Mádrová RNDr. Lenka Szturcová PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ základní informace o tvorbě projektů PaedDr. Daruše Mádrová RNDr. Lenka Szturcová CZ.1.07/1.1.04/03.0083 Rozvoj klíčových kompetencí žáků v oblasti informačních technologií pří výuce

Více

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ PRACOVNÍ LISTY

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ PRACOVNÍ LISTY PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ PRACOVNÍ LISTY ZÁKLADNÍ INFORMACE O TVORBĚ PROJEKTŮ PaedDr. Daruše Mádrová RNDr. Lenka Szturcová CZ.1.07/1.1.04/03.0083 Rozvoj klíčových kompetencí žáků v oblasti informačních technologií

Více

Rozvojové vzdělávání - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Manuál pro učitele 2. stupně základních škol

Rozvojové vzdělávání - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Manuál pro učitele 2. stupně základních škol Rozvojové vzdělávání - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Manuál pro učitele 2. stupně základních škol - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

filmové kluby jeden svět

filmové kluby jeden svět rady doporučení zkušenosti filmové kluby jeden svět Jeden svět na školách, projekt společnosti Člověk v tísni rady doporučení zkušenosti filmové kluby jeden svět Jeden svět na školách, projekt společnosti

Více

1 Sociální podnikání...2. 1.1 Proč podnikat sociálně?...2. 1.2 Co je a co není sociální podnik?...3

1 Sociální podnikání...2. 1.1 Proč podnikat sociálně?...2. 1.2 Co je a co není sociální podnik?...3 [Zadejte text.] Obsah 1 Sociální podnikání...2 1.1 Proč podnikat sociálně?...2 1.2 Co je a co není sociální podnik?...3 1.3. Má mít nový sociální podnik samostatnou právní subjektivitu?...6 1.3.1. Jakou

Více