VODNÍ VÝZVA. Identifikace a řešení problému životního prostředí v okolí školy v oblasti HYDROLOGIE. S t r á n k a 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VODNÍ VÝZVA. Identifikace a řešení problému životního prostředí v okolí školy v oblasti HYDROLOGIE. S t r á n k a 1"

Transkript

1 VODNÍ VÝZVA Identifikace a řešení problému životního prostředí v okolí školy v oblasti HYDROLOGIE Program GLOBE - Téma roku 2013/14 S t r á n k a 1

2 GLOBE Téma roku 2013/2014 V průběhu nadcházejícího školního roku se v tématu roku budeme věnovat oblasti GLOBE HYDROLOGIE, trochu netradičně ve spojení s řešením problémů životního prostředí, souvisejících s vodními zdroji v okolí vaší školy. Podobně jako v předchozích letech je téma rozplánované na celý školní rok, a ve dvouměsíčních intervalech budeme vyhlašovat aktuální úlohy a získávat od vás a vašich žáků průběžné výstupy, které zveřejníme na webu nebo se kterými budeme dál pracovat. Zároveň vzhledem k tématu na sebe jednotlivá období navazují, a proto pokud se budete chtít zapojit do tématu později, bude třeba v základní formě uskutečnit i předchozí úlohy. Co vám přinese zapojení se do Vodní výzvy? 1. Uskutečníte se svými žáky pěkný projekt zaměřený na vodu, který žáky bude bavit a který bude mít praktický dopad na jejich okolí. 2. O vašich aktivitách se dozví veřejnost ve vašem okolí a zároveň o nich budeme informovat na našem webu a v dalších médiích. 3. Budete mít přichystaný projekt k prezentaci na GLOBE Games Příručka zahrnuje metodiku pro učitele/pedagogy, doplněnou pracovními listy pro žáky. Metodika je členěná podle měsíců školního roku, odpovídá tématu roku GLOBE 2013/14. Za každou částí je přehled výstupů, které bychom od vás učitelů a žáků GLOBE škol rádi získali na konci každého období. Výstupy v elektronické formě prosím posílejte na S t r á n k a 2

3 Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky gymnázia, lze přizpůsobit i pro SŠ Využití metodiky: Metodika by měla pedagogům pomoci vytvořit si vlastní školní projekt, který se bude týkat identifikace a řešení problémů životního prostředí v okolí školy Velké myšlenky: Voda je nejcennějším pokladem na světě a také pokladem nejchoulostivějším. Řešení problému životního prostředí začíná tím, že si všímáme přírody kolem nás a jejích proměn. Problémy životního prostředí v našem okolí mohou ovlivnit i žáci školou povinní. Zásadní otázky: Vyskytuje se nějaký problém týkající se vody v okolí naší školy? Jak zjistíme, že je to opravdu problém? Jak můžeme přispět k řešení problému? Trvalé porozumění: Žáci si uvědomí, že problémy životního prostředí nejsou jen veliké a vzdálené, ale že se vyskytují i v jejich blízkém okolí. Pochopí, že pokud budou chtít, mohou s řešením těchto problémů významně pomoci. Cíle tematické: Žáci chápou, že voda je pro život velmi důležitá. A také, že je snadné ji znehodnotit. Uvědomují si, že v okolí školy jsou vodní zdroje. Prozkoumají, jak jsou kvalitní, či zda se v místě vyskytuje nějaký problém týkající se vody. Problém zkoumají z různých hledisek a dle svých možností se podílí na jeho řešení. S t r á n k a 3

4 1. část září, říjen Motivace, vytipování problémů Tip na úvodní motivaci: Jak stará je voda, kterou pijeme? Cíl aktivity: dokola. Žák si uvědomí, že ta samá voda tu byla už před miliony let, stále se obměňuje a proudí Délka: 10 min Pomůcky: sklenička na přípitek s vodou pro každého, slavnostní hudba (např. Vltava od B. Smetany) Popis aktivity: Na začátek pusťte slavnostní hudbu (např. Vltava) a připravte skleničky s vodou na přípitek. Žáky přivítejte sdělením, že je čeká práce na novém zajímavém projektu a proto jste se rozhodli začít slavnostně - slavnostním přípitkem. Zeptejte se, jestli někdo ví, jak starým nápojem si připíjíte. Jak stará je voda, kterou všichni pijeme (a také ji potřebujeme k životu)? Žáci mohou tipovat, možná na odpověď sami přijdou. Případně na závěr prozraďte, že ve vodě, kterou máte ve skleničkách, možná kdysi plaval dinosaurus - je stará 4,5 miliardy let. Tehdy, při vzniku planety Země, vznikla i atmosféra, která obsahovala vodní páru. Ta se potom s chladnutím Země srážela a napršela na její povrch. Od té doby se koloběhem na Zemi pořád obnovuje. Voda vytvořila oceány, v nichž mohl vzniknout život. A všechno živé ji dál potřebuje ke svému přežití. I my, lidé. 1. Voda je všude kolem nás Cíl aktivity: Žák bude motivován pro další práci, vybaví si vodu, kterou má v okolí školy. Délka: 15 min Pomůcky: prezentace fotek vody z českého prostředí (prezentace Voda kolem nás) Popis aktivity: Žáci mají za úkol představit si vodu, kterou mají někde v okolí svojí školy. K tomu jim promítnete několik fotek, na kterých vodu uvidí v různých podobách. Najdou některou z těchto podob ve svém nejbližším okolí? Můžete využít vlastní fotografie nebo připravenou prezentaci Voda kolem nás. Po prohlédnutí prezentace řeknete, že fotografie, které právě viděli, byly z různých míst České republiky. Ale my bychom teď potřebovali znát konkrétní vodu, do které si můžeme třeba namočit ruku. Kdo si vzpomněl na nějakou vodu v krajině v okolí školy? Žáci sdělují své postřehy, které zapisujete na tabuli. S t r á n k a 4

5 Společně s žáky se pak zkuste zamyslet nad otázkami Je pro nás voda důležitá? Proč? A potřebuje vodu jen člověk nebo i někdo další? Nápady můžete opět zapisovat na tabuli. Může se nějak stát, že bychom vody neměli dostatek? Žáci opět odpovídají, co je napadá. Společně pravděpodobně dojdete k tomu, že voda je důležitá, ale je snadné ji znehodnotit a o vodní zdroj přijít. Problémy týkající se vody jsou velmi časté. A právě problémů s vodou a jejich řešení se bude týkat projekt, se kterým právě začínáme. 2. Problémy s vodou Cíl aktivity: Žáci vyjmenují problémy týkající se vody. Délka: 15 min + samostatná anketa Pomůcky: pracovní list Problémy s vodou pro každého žáka obrázky problémů týkajících se vody (Problémy s vodou - fotopříloha) Popis aktivity: V následujícím období se s žáky budete věnovat právě problémům týkajícím se vody v blízkém okolí školy. Abyste mohli zkusit problém řešit, potřebujete nejdřív zjistit, jaké problémy má voda v okolí nebo jaké problémy s ní (či bez ní) může mít člověk. Žáci se nejdřív zkusí zamyslet každý sám a do pracovních listů si zapíší vše, co by mohlo být považováno za problém týkající se vody v okolí. Na samostatnou práci je třeba vyhradit alespoň 5 minut. Po zapsání žáci své nápady říkají nahlas každý řekne jeden problém a pokračuje někdo další jiným problémem. Když každý navrhne jeden problém, mohou ti, kdo jich měli víc, doplnit další, o kterém se zatím nemluvilo. Všechny návrhy žáků zapište. K aktivitě můžete využít vytištěné obrázky. Lze je využít jako nápovědu pro žáky v případě, že je nic nenapadá, nebo je můžete využít jako doplněk při sdílení problémů - Když žáci pojmenovávají problém, který máte na obrázku, ukážete jim ho. Po sepsání vlastních nápadů vyzvete žáky, aby se zeptali příbuzných a kamarádů, zda neví o nějakém vodním problému v blízkém okolí. Budou mít za úkol udělat anketu zeptat se rodičů, kamarádů, sousedů a jejich odpovědi si zaznamenat do pracovního listu. Na anketu by měli mít žáci dostatek času (přes Foto: ČAG České Budějovice víkend, do další hodiny za týden, ). S t r á n k a 5

6 Vodní plochy v okolí mohou žáci i obejít a prozkoumat. Některý problém mohou odhalit i pouhým pohledem nebo z jednoho GLOBE měření (např. vyschlá tůňka, přejeté žáby, mnoho dusičnanů v potoce). Zároveň s průzkumem vodních nádrží, toků či dalších vodních zdrojů žáci mohou pořídit zajímavé fotografie vody v okolí své školy, ze kterých si snadno sestavíte vlastní prezentaci Voda kolem nás. Výstupy za období září, říjen: Tři nejčastější problémy s vodou, které se objevily ve vašich anketách. Problém, který vás nejvíc překvapil. 1 3 fotografie vody ve vašem okolí, které byste zařadili pod téma "Voda kolem nás" nebo vlastní prezentace "Voda kolem nás", příp. "Problémy s vodou kolem nás" (formát ppt apod.), pokud posbíráte více pěkných fotografií. S t r á n k a 6

7 2. část listopad, prosinec Výběr problému, který chceme řešit, a stanovení cílů projektu. 3. Problém pod lupou Cíl aktivity: Žáci vyberou několik problémů, zjišťují o nich co nejvíce informací a formulují argumenty, proč by se problémy měly řešit (nebo proč by se řešit neměly). Z informací žáci zjistí, zda se skutečně jedná o problém. Odhadnou, zda je řešení v jejich silách. Délka: 20 min + samostatné zjišťování informací a argumentů Pomůcky: pracovní list Problém pod lupou do skupin Popis aktivity: Žáci sdělují výsledky svých anket. Žáky můžete rozdělit do několika skupin, které budou mít za úkol udělat společný souhrn toho, co zjistili anketou. Nebo mohou se svými anketami pracovat každý zvlášť. Vraťte se k seznamu problémů z minulé hodiny. Seznam si společně projděte a doplňte. Pokud se objevily návrhy problémů, které žáci minule nevymysleli, dopište tyto problémy do seznamu k ostatním. Až bude seznam kompletní, vyzvěte žáky k hlasování. Každý za sebe si promyslí, který problém by chtěl ve společném projektu řešit. K tomu potom udělá puntík. Všichni žáci mají možnost dát stejný počet hlasů puntíků (doporučujeme dva nebo tři, aby se museli zamyslet a vybírat). Hlasováním dojdete k několika domnělým problémům, které by žáci chtěli řešit. K dalšímu rozpracování vybereme tolik problémů s největším počtem hlasů, v kolika skupinách budou žáci pracovat. Ideální je jeden problém pro skupinku 4 5 žáků a osvědčilo se nechat žáky vybrat, na jakém problému chtějí pracovat. Oceňte, že žáci vypátrali tolik problémů týkajících se vody v blízkém okolí školy. Teď je ale nutné dozvědět se o vybraných domnělých problémech co nejvíce informací. Potřebujeme totiž zhodnotit, zda to problémy opravdu jsou a zda jsou pro žáky řešitelné. Nejlepší bude, když to žáci zjistí sami. Skupinky motivujte k vyhledávání informací o problému. Využijí k tomu pracovní list Problém pod lupou. Co o problému víme my sami? Co by nás ještě zajímalo? Dají se odpovědi zjistit v literatuře nebo na internetu? Poradili by nám někde na úřadě? Existují odborníci specializující se na tento problém? Pomohlo by je oslovit? S t r á n k a 7

8 Žáky vyzvěte, ať se o problému snaží zjistit co nejvíce a dejte jim na to dostatek času. Domluvte se, že by bylo dobré, kdyby si každá skupinka připravila představení svého problému. Navrhněte, že kromě využití literatury a odborníků se žáci mohou vypravit i do terénu přímo k problému a nafotografovat ho, vytvořit o něm video či udělat videorozhovor s místními, kteří řeknou k problému svůj názor. Představení problému by mělo obsahovat argumenty podporující to, proč byste se zrovna tímto problémem měli společně zabývat. Využijete nějak v průběhu řešení problému měření GLOBE a získaná data? Máte nějaký argument, který vás vede k názoru, že by se problém řešit neměl (např. to není potřeba nebo není v silách třídy nějak k vyřešení problému přispět)? Vyzvěte žáky ke kreativitě i objektivitě. Ať o problému zjistí co nejvíc informací, ale zároveň ať je představí tak, aby jejich argumenty zaujaly a spolužáci se rozhodli řešit právě jimi představený problém. Může se stát, že mezi odhlasovanými problémy bude některý, který ve skutečnosti problémem není. Povzbuďte žáky, ať se nebojí uvést i informace, které toto dokládají. I informace proti budou důležité pro rozhodování, kterým problémem se budete zabývat. Na základě vypátraných informací potom vyberete jeden problém, který budete zkoumat podrobně a pokusíte se ho i řešit. 4. Problém, který chceme řešit Cíl aktivity: Žáci si vyberou problém v okolí školy, který chtějí zkusit řešit. Délka: 25 min Pomůcky: pracovní list Problém pod lupou Popis aktivity: Žáci podle skupin prezentují, co zjistili o svých vybraných problémech. A uvádějí argumenty, proč by se měly nebo neměly řešit. Argumenty jednotlivých skupin (pro i proti) sepisujte na tabuli. Nebo můžete dát skupinám čas na zapsání na flip a s jeho pomocí potom argumenty každá skupina představí. I když jste zjistili spoustu informací, není bohužel v našich silách věnovat se všem problémům najednou. Abychom se mohli pokusit problém řešit, je třeba vybrat jeden a při řešení spojit síly. Na základě argumentů potom společně vyberte jeden problém, který se žákům zdá jako nejpalčivější a zároveň řešitelný. Nebo pokud máte možnost řešit více problémů, rozdělte třídu na více skupin, každá může řešit svůj problém. S t r á n k a 8

9 5. Cíle našeho projektu Cíl aktivity: Žáci formulují cíle projektu. Délka: Pomůcky: Popis aktivity: 15 min pracovní list Náš projekt Nyní mají žáci vybraný problém, kterým se budou zabývat. Abychom problém vyřešili, je důležité si říci, čeho chceme dosáhnout je třeba stanovit si cíl. Ten pomůže udržovat správný směr celého projektu a na konci rozpoznat, jestli se podařilo, co bylo naplánováno. Zároveň by měli žáci společně vymyslet název projektu. Žáci se nad názvem i cíli projektu zamyslí nejdřív každý zvlášť s pracovním listem Náš projekt. Potom se sejdou trojice, které si své názvy i cíle navzájem představí a mají za úkol shodnout se na jednom společném názvu a nejvýše 3 cílech. Po domluvě se spojí dvě až 3 trojice a opět mají zvolit jeden společný název a shodnout se na nejvýše 3 cílech. Následně se o názvu i cílech bavte společně v celé třídě a případně slučte podobné nebo vyřaďte nevyhovující. Název a cíle projektu ve znění, které vyhovuje všem, sepište na velký papír a vyvěste na viditelném místě ve třídě. Z těchto cílů budete vycházet v průběhu celé realizace projektu. Je tedy dobré se k nim průběžně vracet a hodnotit, zda stále míříte vytyčeným směrem. Vaše problémy a cíle nás zajímají! Pokud nám je pošlete do konce roku, rádi vám na oplátku pošleme naše nápady a tipy k plánování projektu. Problém i cíle projektu zároveň využijete pro sestavení svého záměru projektu na GLOBE Games. Protože se list s cíli stane dlouhodobou součástí vašeho prostoru, doporučujeme ho i výtvarně dotvořit. Výstupy za období listopad, prosinec: Vybraný problém s vodou, který budete řešit. 3 cíle vašeho projektu. 1 3 fotografie popisující či ilustrující váš problém nebo krátké video o problému. Video by nemělo být delší než 2 minuty a jeho provedení je zcela na tvůrčích schopnostech žáků, může mít podobu např. krátkého komentáře, rozhovoru o problému, vysvětlení proč jste si problém vybrali. S t r á n k a 9

10 3. část leden, únor Plánování výzkumu podkladu pro řešení problému 6. Plánujeme Cíl aktivity: Žáci naplánují jednotlivé aktivity, které je třeba realizovat během výzkumu. Délka: 30 min + samostatná práce Pomůcky: pracovní list pro každou skupinu Plánujeme výzkum Popis aktivity: Žáci mají tedy vybraný problém, který budou řešit a vymysleli si cíle, ke kterým chtějí v projektu mířit. Teď je třeba vše naplánovat podrobněji, aby měli podle čeho postupovat. Žákům se bude opět nejlépe pracovat, když plán vymyslí sami. Vyzvěte je, ať se každý zamyslí nad činnostmi, které si myslí, že bude třeba v průběhu projektu realizovat. Činnosti zapisujte formou brainstormingu na tabuli. Po ukončení brainstormingu je třeba jednotlivé aktivity logicky uspořádat do skupin. Hledejte spolu s žáky souvislosti mezi činnostmi, které jste vymysleli. Mezi bloky projektu by neměl chybět průzkum informačních zdrojů, spolupráce s odborníky, rozplánování výzkumu a také dokumentování průběhu výzkumu a vůbec celého projektu. Dokumentujte ideálně i plánování. Aby vám v plánu nic důležitého nechybělo, měli byste si v tuto chvíli položit následující otázky: Co vše je potřeba udělat při přípravě, v průběhu realizace a na závěr výzkumu? Co všechno o problému víme a co ještě potřebujeme zjistit? Dají se odpovědi zjistit v literatuře nebo na internetu? Existují odborníci specializující se na tento problém? Koho by pomohlo oslovit? Můžeme problém zkoumat sami? Jaká data budeme sbírat, co měřit a pozorovat? Kde a jak často? Jak budeme dokumentovat průběh výzkumu? Ve chvíli, kdy máte jednotlivé činnosti z brainstormingu uspořádané do logických skupin (např.: průzkum informačních zdrojů, spolupráce s odborníky, měření a sledování kde, jak často, dokumentování ), rozdělte do skupin i žáky. Každá skupina žáků si vezme na starosti jednu oblast, případně více, podle počtů. Pro tuto oblast potom skupina vymyslí podrobný plán naplánuje co nejpodrobněji všechny S t r á n k a 10

11 činnosti, které bude třeba udělat. Pro každou činnost navíc odhadnou počet lidí, kteří se na ní budou podílet, vymyslí potřebné pomůcky a návrh, kde a jak je opatřit. Pro vytvoření podrobných plánů můžete využít pracovní list Plánujeme výzkum pro každou skupinu. O plánu mohou žáci dál přemýšlet doma. Mohou se zeptat rodičů a kamarádů, zda si myslí, že mají ve své oblasti plánu zahrnuto vše důležité a potřebné. Měli by na to mít opět dostatek času. 7. Náš velký plán Cíl aktivity: Žáci si navzájem představí plány jednotlivých částí výzkumu a shodnou se na celkovém společném plánu. Délka: 30 min Pomůcky: vyplněné pracovní listy Plánujeme výzkum a velký formát společného pracovního listu Náš velký plán Popis aktivity: Skupiny představí ostatním své části plánu jednotlivé činnosti v logickém pořadí. Na všech činnostech, které se budou realizovat, by se měla shodnout celá třída. K seznamu činností doplní skupiny i navrhované počty lidí a pomůcky. Domluvíte se tak na finální verzi společného výzkumného plánu. Činnosti, na kterých se třída shodla, že se zrealizují, zapište do připraveného formuláře Náš velký plán. Ten kromě činností, lidí a pomůcek obsahuje i rozdělení rolí a odpovědnosti za jednotlivé úkoly mezi žáky. Dohodněte se, jak si žáci mezi sebou rozdělí konkrétní úkoly vyplývající z plánu činností. Tak bude jasné, co má kdo na starosti a za co odpovídá. Jednu roli může zastávat více žáků a naopak jeden žák může mít více drobných rolí. Co bude kdo v průběhu realizace projektu dělat, nemusí odpovídat tomu, co žák plánoval. Doporučujeme rozdělení kompetencí podle toho, jak si je žáci vyberou, aby se jim spolupracovalo co nejpříjemněji. Mezi aktivitami, které si naplánujete, by neměly chybět společné schůzky, na kterých si pracovní týmy řeknou, co už se jim podařilo, a naplánují další postup. Finální verzi společného výzkumného plánu vyvěste na viditelné místo ve třídě. Do plánu si můžete také zaznamenávat, že daný úkol už byl splněn. S t r á n k a 11

12 Výstupy za období leden, únor: Plán projektu. Pokud vytvoříte velkoformátový plán pro vyvěšení ve třídě a je čitelný, stačí jeho fotografie. Fotografie vašeho velkého plánu a 1 3 fotografie žáků v akci. S t r á n k a 12

13 4. část březen, duben Výzkum zjišťování informací z různých zdrojů, včetně vlastních měření, naplánování a případně i řešení problému 8. Výzkum Cíl aktivity: Žáci realizují úkoly podle harmonogramu činností a zaznamenávají zjištěné informace. Délka: Dle vašeho plánu Pomůcky: záznamový blok pro každého žáka či skupinu, pomůcky vyplývající z plánu pokusu Popis aktivity: Žáci postupně realizují úkoly podle časového harmonogramu činností. Motivujte je k činnosti a připomeňte důležitost přehledného zaznamenávání zjištěných informací. Naplánujte s žáky pravidelné schůzky, které zajistí dostatečnou komunikaci mezi pracovníky v projektu a zároveň kontrolu nad postupem aktivit v průběhu projektu. Na schůzkách hodnoťte proběhlé aktivity, plánujte a upřesňujte další. V průběhu realizace projektu se mohou objevit potíže či nové nápady a z nich vyplývající úkoly a původní plán se může upravit. Stále se však držte svých vytyčených cílů. Připomeňte žákům, ať nezapomenou výzkum fotograficky dokumentovat, bude se to hodit k prezentování výsledků (plakát, přednáška ). Správně provedený výzkum by měl zahrnovat: Průzkum informačních zdrojů: odborná literatura, internet, místní archiv, anketa u pamětníků... Rady odborníků Český hydrometeorologický ústav, Český svaz ochránců přírody, odborníci z výzkumných ústavů, hygienických stanic, vysokých škol, pracovníci referátu životního prostředí, lidé z obecního úřadu, správy povodí, místní neziskové organizace). Vlastní měření, pozorování a záznamy výsledků, využití dlouhodobých GLOBE dat. Zpracování (do podoby grafů / tabulek) a vyhodnocení výsledků. Vyvození závěrů ze získaných dat. Závěry budou sloužit k navržení řešení problému. Společné schůzky, kde se týmy vzájemně informují o průběhu výzkumu. S t r á n k a 13

14 9. Co odhalil výzkum? Cíl aktivity: Žáci reflektují průběh výzkumu a vzájemně si sdělují závěry. Délka: 45 min Pomůcky: poznámky z výzkumu, pracovní list Jak má vypadat prezentace Popis aktivity: Vraťte se k finální verzi společného výzkumného plánu. Společně projděte všechny aktivity a řekněte si, co z výzkumu vyplynulo. O každém úkolu referuje žák, který ho měl na starosti koordinátor. Shrne, jak tým úkol realizoval a jaká data získal. Vyzvěte žáky, aby během shrnování průběhu výzkumu vycházeli ze svých poznámek z výzkumu a ostatním představovali to, co se jim zdá nejdůležitější. Naměřená data z vlastního výzkumu doporučujeme uspořádat do přehledné tabulky či grafu. Objevili žáci během výzkumu odpovědi na své otázky? Podařilo se zjistit dostatek informací a dat o problému? Bude to stačit pro řešení? Z výsledků žáci vyvodí i nové otázky a diskutují nad nimi. Dalším krokem je zpracování výsledků do podoby prezentace nebo posteru. Prezentaci si můžete připravit už nyní (např. k prezentování na GLOBE Games), a další bod - návrh řešení problému a vlastní řešení do předpřipravené prezentace doplnit později. K vytvoření prezentace můžete využít pracovní list Jak má vypadat prezentace. 10. Jak řešit problém? Cíl aktivity: Žáci diskutují nad řešením problému. Navrhují možnosti řešení. Délka: 30 min Pomůcky: poznámky z výzkumu Popis aktivity: Podobně, jako jste plánovali výzkum, bude třeba naplánovat postup při samotném řešení problému. Diskutujte s žáky o výsledcích výzkumu. Vyplynulo z něj, jak by se problém dal řešit? Vyzvěte žáky, ať navrhnou možná řešení problému. Nápady zapisujte na tabuli. Z výzkumu pravděpodobně nevyjde mnoho možností řešení problému. U každého byste se ale měli zamyslet, zda jste schopní toto řešení sami zrealizovat nebo budete potřebovat pomoc někoho dalšího. Některé velké problémy žáci sami vyřešit nemohou, ale mohou se na zlepšení situace podílet tím, že osloví příslušný úřad nebo organizaci, která má více možností. Někdy může stačit oslovit další třídy ve vaší škole (např. pomoc s vyčištěním části potoka nebo studánky). S t r á n k a 14

15 U každé možnosti řešení si proto společně položte otázky: Jak můžeme přispět k vyřešení problému my sami? Kdo a jak nám může s řešením problému pomoci? Žáci by se měli shodnout na jednom společném řešení problému, které budete realizovat. Poté si řešení naplánujte podobně jako předtím výzkum. Co všechno bude potřeba pro řešení udělat? Co k tomu budete potřebovat a kdo co udělá? Můžete se inspirovat a vytvořit podrobný plán jako u výzkumu. Do plánování zahrňte i informování veřejnosti o vašem projektu. Může se stát, že informování veřejnosti povede zároveň i k vyřešení problému. U komplexních problémů, kde se zdá, že z pozice žáka základní školy je situace neřešitelná, může právě zvýšení povědomí veřejnosti o problému přispět k jeho vyřešení. Až do fáze naplánování řešení problému byste se měli dostat před GLOBE Games v Třebíči ( dubna 2014). Pokud se rozhodnete projekt na řešení problému prezentovat na studentské konferenci, nemusíte mít problém už vyřešený. Měli byste však mít jasno v tom, jak ho budete řešit. Plán a představení kroků, kterými jste k němu došli, zpracujte do prezentace podle pokynů ke GLOBE Games. Výstupy za období březen, duben: Prezentace vašeho projektu (např. ve formátu ppt) nebo poster. Vytvořenou prezentaci můžete využít na GLOBE Games, i pro představení projektu místní veřejnosti. 3 fotografie z průběhu projektu "žáci v akci" nebo video z průběhu projektu. Video by nemělo být delší než 2 minuty a jeho náplň a provedení je zcela na tvůrčích představách žáků. V případě, že se vám podaří problém řešit již v dubnu, zahrňte řešení problému do svých prezentací. Na GLOBE Games rádi zpropagujeme i výstupy těch škol, které se akce neúčastní. S t r á n k a 15

16 5. část květen, červen Řešení problému a informování veřejnosti 11. Řešení problému Cíl aktivity: Žáci se podílí na řešení problému. Délka: podle vašeho plánu, záleží na vybraném problému a vašich možnostech Pomůcky: poznámky z výzkumu, plán řešení problému Popis aktivity: Problém můžete řešit vlastními silami (informování veřejnosti o vzácném druhu ve vašem potoce, oprava studánky ), můžete také požádat o spolupráci spolužáky z dalších tříd vaší školy (vyčištění zaneseného říčního koryta, přenos žab přes frekventovanou komunikaci, ) nebo iniciovat řešení problému odpovědnými orgány (informování úřadů o zhoršené kvalitě vody v toku pod továrnou, upozornění na přemnožení sinic v rybníce ). Zpracované podklady můžete předat zastupitelstvu obce, případně referátu životního prostředí místního úřadu, Českému hydrometeorologickému ústavu, Výzkumnému ústavu vodohospodářskému, Českému svazu ochránců přírody, odborníkům z výzkumných ústavů, hygienických stanic, správy povodí či z místních neziskových organizací. Problém můžete v některých případech vyřešit i tak, že o něm budete informovat veřejnost a zvýšíte tak veřejné povědomí o problému. Pokud si žáci vybrali k řešení složitější problém, není třeba je znepokojovat tím, že ho musí beze zbytku vyřešit. I dílčí zlepšení je výsledkem. 12. Informování veřejnosti Dejte o sobě vědět, nebojte se informovat ostatní o tom, co prospěšného děláte. Místní média - lokální zpravodaje, deníky, zpravodajské servery - zpravidla rádi otisknou zajímavé články. Je to snazší, než si myslíte... Informování o akci ČAG České Budějovice S t r á n k a 16

17 Cíl aktivity: Žáci informují o realizaci projektu. Délka: 30 min Pomůcky: dokumentace pořízená v průběhu projektu fotky, zápisky, metodika Praktický rádce pro komunikaci s médii Popis aktivity: O svém projektu také informujte veřejnost. Můžete uspořádat přednášku o problému pro spolužáky z jiných tříd či pro širokou veřejnost, komentovanou výstavu fotografií, sepsat článek do školního časopisu či místního tisku, oslovit místní rozhlas nebo televizi, dát informace na web školy a na veřejnou vývěsku. Svůj projekt můžete prezentovat i zábavnou originální formou secvičte divadlo, vytvořte komiks nebo udělejte plakát, který vyvěsíte na veřejné místo. Nápadům pro propagaci se meze nekladou. Jak účinně informovat veřejnost se dozvíte z prezentace Praktický rádce pro komunikaci s médii. 13. Uzavření projektu Cíl aktivity: Žáci zhodnotí průběh a výsledky projektu. Délka: 45 min Popis aktivity: Po skončení projekt společně zhodnoťte a zamyslete se nad průběhem celého projektu od začátku až do konce. Jak se liší výsledný stav problému od původního? Vyřešili jste problém? Co vám přinesla práce na projektu? Co se podařilo a co by se dalo příště zlepšit? Bude projekt nějak dál pokračovat? Vyžaduje řešení problému další postup, který můžete zvládnout? Je třeba opatření udržovat, opakovat? Na co se zaměříte příště? TIP... a na konec oslava Slavnostní ukončení s drobným občerstvením a slavnostním přípitkem (vodou) projekt pěkně uzavře a posílí v žácích chuť pustit do práce i příště! Kromě zhodnocení výsledků doporučujeme dát všem žákům prostor pro vyjádření, jak se jim na projektu spolupracovalo, které činnosti je bavily nebo se při nich naučili něco nového a zajímavého i kterou činnost by naopak příště přenechali někomu jinému? S t r á n k a 17

18 Výstupy za období květen, červen: Článek o projektu, který se vám podařilo publikovat v místním tisku, nebo školním časopise či na školním webu. Články zároveň rádi budeme publikovat na našich webových stránkách a vaše projekty budeme propagovat v různých médiích. 3 fotografie z průběhu projektu "žáci v akci" nebo video z průběhu projektu. Video by nemělo být delší než 2 minuty a jeho náplň a provedení je zcela na tvůrčích představách žáků. S t r á n k a 18

19 Problémy s vodou 1. Co by podle tvého názoru mohlo být považováno za problém týkající se vody v okolí tvé školy? 1. Zkus se zeptat příbuzných a kamarádů, zda neví o nějakém problému týkajícím se vody v blízkém okolí. Udělej anketu i mezi veřejností. 2. Zkus se zeptat příbuzných a kamarádů, zda neví o nějakém problému týkajícím se vody v blízkém okolí. Udělej anketu i mezi veřejností. Dotazovaný: Problém 1 Problém 2 Problém 3 S t r á n k a 19 Vodní výzva - Problémy s vodou 1/2

20 4. Jak dopadla tvá anketa a průzkum v terénu? Jaké problémy se ti podařilo vypátrat? Sepiš si jejich souhrn tak, aby nic důležitého nechybělo a stejný problém se neopakoval. 4. Který problém tě nejvíc překvapil? S t r á n k a 20 Vodní výzva - Problémy s vodou 2/2

21 Problém pod lupou 1. Náš problém: 2. Co o problému víme my sami? 3. Co jsme o problému zjistili v literatuře, od odborníků nebo na internetu? S t r á n k a 21 Vodní výzva - Problém pod lupou 1/2

22 4. Proč by se zrovna náš problém měl řešit, proč je důležité se jím zabývat? Shromážděte důvody (argumenty), proč by se problém měl řešit a argumenty, které hovoří spíše proti tomu, aby se třída v projektu daným domnělým problémem zabývala: Argumenty PRO řešení Argumenty PROTI řešení 5. Můžeme problém vyřešit my sami nebo se na řešení alespoň podílet? Jak? 1. Jak nám při rozpoznání a řešení problému pomůžou GLOBE data? 6. Chceme se tímto problémem zabývat? ANO NE S t r á n k a 22 Vodní výzva - Problém pod lupou 2/2

23 Náš projekt Vlastními slovy stručně popište váš problém Dalším krokem a důležitým momentem každého projektu je správně si určit CÍL PROJEKTU. Jak si správně stanovit cíle? Dobře stanovený cíl usnadní plánování! Využijte pomůcku tzv. SMART Zkuste si zvolit cíle tak, aby vycházeli z a naplňovali všech 5 bodů (písmen) SMART SMART je zkratka z prvních písmen anglických slov vyjadřujících, jaký má každý dobrý cíl být, a zároveň v angličtině znamená "chytrý, inteligentní, elegantní" - což vámi dobře stanované cíle jistě budou. I v češtině máme SMART přídavná jména Váš cíl by měl být S srozumitelný a smysluplný váš cíl můžete komukoliv říci a on bude vědět, co chcete a proč to chcete M měřitelný váš cíl musí být takový, aby bylo možné poznat, že jste ho dosáhli A akceptovatelný, přijatelný pro většinu lidí, jichž se týká R realizovatelný, uskutečnitelný neklademe si nereálné cíle T termínovaný měl by mít jasný termín neboli datum, do kdy cíle chcete dosáhnout, projekt je časově omezený. Který z níže uvedených příkladů cílů je podle vás SMART a pomohl by vám s plánováním projektu? Označte je podtržením. 1. Chceme, aby v Bílém potoce byla čistá voda. 2. Chceme do konce května vyčistit koryto Bílého potoka v úseku od pramene k naší obci od odpadků. 3. Chceme zjistit rozborem vody a průzkumem vodních živočichů v horním úseku Bílého potoka, zda je voda znečištěná, a o výsledcích chceme informovat veřejnost u příležitosti Dne vody. S t r á n k a 23 Vodní výzva - Náš projekt 1/2

24 Zkuste stručně popsat hlavní cíl vašeho projektu. Chceme.. Určitě vás při vymýšlení napadlo cílů víc. Zapište 3 podle vás nejdůležitější cíle. Jaký by se vám líbil název projektu? Náš projekt: S t r á n k a 24 Vodní výzva - Náš projekt 2/2

25 S t r á n k a 25 Vodní výzva - Plánujeme výzkum 1/1

26 S t r á n k a 26 Vodní výzva - Návrh velkého plánu 1/1

27 Jak má vypadat dobrá prezentace? Předtím, než začnete vytvářet power-pointovou prezentaci představující váš projekt, přečtěte si, co všechno by měla zahrnovat. Logické uspořádání prezentace Prezentace obsahuje podstatné informace řazené v logickém a promyšleném sledu: Úvod název práce, velmi stručné představení týmu Představení řešeného problému proč je to problém? Cíl práce srozumitelně a jasně formulovaný. Jak bude vypadat cílový stav po vašem řešení problému? Postup postupné kroky vedoucí k cíli, stručný výčet (případně popis) realizovaných aktivit a měření. Výsledky, výstupy vlastní data zpracovaná do přehledné podoby (tabulka, graf, mapka), výsledky řešení problému. Interpretace výsledků smysluplné vysvětlení, co naměřené hodnoty znamenají či jaký dopad bude mít řešení problému, zasazení výsledků do širších souvislostí; pro interpretaci lze využít kromě naměřených a zpracovaných dat i data převzatá z jiných zdrojů (tyto zdroje je vždy nutné uvést). Závěr závěrečné zhodnocení podařilo se vyřešit problém?, otázky, které v průběhu práce vyvstaly, plány do budoucna, použité zdroje informací, poděkování. Vizuální podoba prezentace Při vytváření prezentace v programu PowerPoint (ppt) se držte následujících zásad: Méně textu není potřeba mít napsáno vše, co chcete sdělit; do ppt prezentace uveďte pouze záchytné body, které pak slovně rozvedete a vysvětlíte. Více obrázků dodají prezentaci na zajímavosti, musí být názorné, upoutají pozornost. Fotodokumentujte si vše zajímavé v průběhu projektu, použijte mapky, nákresy, grafy apod. Popisky vše (grafy, mapy, tabulky) důsledně popisujte a označujte (osy grafů, sloupce a řádky tabulek, měřítko či barevnou škálu mapy apod.). U převzatého materiálu uvádějte zdroj. S t r á n k a 27 Vodní výzva - Jak má vypadat prezentace 1/2

28 Čitelnost volte velikost písma, barvu objektů a kontrast pozadí a popředí tak, aby umožňoval publiku vše bez problémů přečíst. Vyzkoušejte si pustit prezentaci na plátně. Jednoduchost velké množství animací, létajících textů, blikajících obrázků ztěžuje orientaci diváků, rozptyluje pozornost a může být příčinou komplikací při spuštění prezentace. Podání prezentace ústní projev Pokud bude váš projekt představovat u prezentace více žáků (např. čtyřčlenný tým na GLOBE Games), je dobré respektovat následující pravidla: do prezentace se aktivně a rovnoměrně zapojují všichni členové týmu; žáci stojí pokud možno čelem k publiku a komunikují s posluchači; projev všech žáků je srozumitelný, plynulý, nepřerušovaný (např. smíchem), žáci používají spisovný jazyk a mluví dostatečně nahlas; žáci se drží tématu, využívají neverbální komunikaci, hovoří tzv. spatra a jen občas nahlédnou do připravených poznámek; žáci jsou schopni pohotově reagovat na všechny položené otázky, odpovědi jsou srozumitelné; v případě více otázek se členové týmu střídají. TIP: Předem si vyzkoušejte celou prezentaci včetně mluveného slova, podle zásady těžko na cvičišti, lehko na bojišti. S t r á n k a 28 Vodní výzva - Jak má vypadat prezentace 2/2

VODNÍ VÝZVA. Identifikace a řešení problému životního prostředí v okolí školy v oblasti HYDROLOGIE

VODNÍ VÝZVA. Identifikace a řešení problému životního prostředí v okolí školy v oblasti HYDROLOGIE VODNÍ VÝZVA Identifikace a řešení problému životního prostředí v okolí školy v oblasti HYDROLOGIE Program GLOBE - Téma roku 2013/14 GLOBE Téma roku 2013/2014 V průběhu nadcházejícího školního roku se v

Více

5. část květen, červen

5. část květen, červen 5. část květen, červen Řešení problému a informování veřejnosti 11. Řešení problému Cíl aktivity: Žáci se podílí na řešení problému. Délka: podle vašeho plánu, záleží na vybraném problému a vašich možnostech

Více

MAPOVÁNÍ TÉMATU PRO PROJEKT

MAPOVÁNÍ TÉMATU PRO PROJEKT MAPOVÁNÍ TÉMATU PRO PROJEKT Zapřemýšlej o tématu, kterému by ses chtěl/a věnovat. Co pálí tvé okolí? Co se nelíbí tobě, tvým spolužákům, kamarádům? Nebo tvým rodičům, sourozencům, ostatním v rodině? A

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

Projekt VODA ve výuce chemie na Gymnáziu Komenského v Havířově ve školním roce 2011/2012

Projekt VODA ve výuce chemie na Gymnáziu Komenského v Havířově ve školním roce 2011/2012 Projekt VODA ve výuce chemie na Gymnáziu Komenského v Havířově ve školním roce 2011/2012 Třída: sekunda osmiletého gymnázia Počet žáků: 28 Počet skupin zpracovávajících projekt: 5 Časové rozvržení projektu

Více

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1. Prava a povinnosti cizinců na českém Možnosti pracovním profesního trhu rozvoje NÁCVIKOVÁ WORKSHOP LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351)

Více

Pravidla publicity FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE. Příloha č. 13.1.

Pravidla publicity FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE. Příloha č. 13.1. FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE Příloha č. 13.1. Pravidla publicity Obsah: 1. Obecná pravidla zajišťování publicity projektu 1 2. Informační výstupy 2 3. Webové stránky 2 4.

Více

Cíle projektu Žák vyjmenuje nejméně 6 živočichů žijících v lese a okolí, jejichž počet se mění se změnou klimatu.

Cíle projektu Žák vyjmenuje nejméně 6 živočichů žijících v lese a okolí, jejichž počet se mění se změnou klimatu. Název projektu: Les a klimatické změny Název školy: ZŠ Horymírova, Ostrava Jméno autora příkladu: Martina Doubravová, Jana Kindlmannová Anotace Projekt na téma Les a jeho mikroklima probíhal po dobu sedmi

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) Vzdělávací obor (dle RVP) Travelling s použitím

Více

1. VYUČOVACÍ HODINA, V TERÉNU

1. VYUČOVACÍ HODINA, V TERÉNU Green-Down Autor Liběna Dopitová, ZŠ Vsetín, Rokytnice 436 Vhodné pro věk/třídu 6. ročník Potřebný čas 1 + 1 vyučovací hodina následuje podzimní fenologické měření Green-Down (samostatné pozorování 2 týdně)

Více

Příklad dobré praxe IXX

Příklad dobré praxe IXX Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe IXX pro průřezové téma Člověk a svět práce Milan Adamec 2010

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Zásady a doporučení pro tvorbu prezentací SZŠ A VOŠ MERHAUTOVA 15, BRNO

Zásady a doporučení pro tvorbu prezentací SZŠ A VOŠ MERHAUTOVA 15, BRNO Zásady a doporučení pro tvorbu prezentací SZŠ A VOŠ MERHAUTOVA 15, BRNO Struktura prezentace Titulní snímek název prezentované práce, jméno autora, jméno vedoucího práce Úvodní snímek zadání projektu,

Více

Příprava prezentačních materiálů

Příprava prezentačních materiálů Příprava prezentačních materiálů návod pro autory Úvod Ce je tedy nutné připravit? Náhled práce Shrnující slajd Plakát Video Ústní prezentace Jak a kam vše odevzdat? Úvod Aby bylo možné prezentovat příspěvek

Více

Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy

Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy Pracovní sešit - krok za krokem Renata Králová Petr Zeman Co je to webinář? Webinář je seminář prostřednictvím internetu. Slouží především k představení vašich

Více

Mentoring. Individuální podpora pro pedagogy. Informace ke klíčové aktivitě KA3

Mentoring. Individuální podpora pro pedagogy. Informace ke klíčové aktivitě KA3 Mentoring Individuální podpora pro pedagogy Informace ke klíčové aktivitě KA3 Motto: Milý učiteli, milá školo, nabízíme Ti zapojení do aktivit mentoringu, které mají sloužit k Tvé individuální a cílené

Více

Tento dokument je snahou pomoci všem, kteří nevědí jak na to! (nedělám si však nárok na neomylnost)

Tento dokument je snahou pomoci všem, kteří nevědí jak na to! (nedělám si však nárok na neomylnost) Jak napsat projekt Tento dokument je snahou pomoci všem, kteří nevědí jak na to! (nedělám si však nárok na neomylnost) Téma - PROJEKT? Je to plánovaná činnost, která směřuje k nějakému cíli. Výhodou projektu

Více

aneb Snadné psaní bez pravidel Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

aneb Snadné psaní bez pravidel Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 aneb Snadné psaní bez pravidel Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Finanční trh je přesycen finančními poradci a zprostředkovali pojištění. Určitě využíváte všechny dostupné aplikace

Více

Projekt pro školu. Naše planeta potřebuje pomoc

Projekt pro školu. Naše planeta potřebuje pomoc Projekt pro školu Naše planeta potřebuje pomoc Nezáleží na tom, ve které části světa žijete, stačí poslouchat zprávy nebo číst noviny, abyste si uvědomili, že naše planeta je v nebezpečí. Znečištěná voda,

Více

Co to vlastně je prezentace?

Co to vlastně je prezentace? Prezentace Co to vlastně je prezentace? Přímý výklad nebo ukázka s možným využitím vizuálních nebo jiných pomůcek, kdy jedinou participací skupiny je kladení dotazů na závěr. Příprava prezentace Kdo? -

Více

Co to vlastně je prezentace? Příprava prezentace. Proč? Přímý výklad nebo ukázka s možným využitím vizuálních nebo jiných pomůcek, dotazů na závěr.

Co to vlastně je prezentace? Příprava prezentace. Proč? Přímý výklad nebo ukázka s možným využitím vizuálních nebo jiných pomůcek, dotazů na závěr. Co to vlastně je prezentace? Prezentace Přímý výklad nebo ukázka s možným využitím vizuálních nebo jiných pomůcek, kdy jedinou participací skupiny je kladení dotazů na závěr. Kdo? - komu budu prezentovat

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 5 JAK DOBROVOLNICTVÍ PREZENTOVAT Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly získáte

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Excel 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přidání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Více

7 barev v 1 Svatebním diáři Vyberte si tu svojí a ostatní jednoduše vytrhněte.

7 barev v 1 Svatebním diáři Vyberte si tu svojí a ostatní jednoduše vytrhněte. 7 barev v 1 Svatebním diáři Vyberte si tu svojí a ostatní jednoduše vytrhněte. Milá budoucí nevěsto! Je nám potěšením představit Vám zcela nový Svatební diář Smart. Na následujících stránkách se Vám pokusíme

Více

MODUL 1 ZAČÍNÁME S BLOGEM

MODUL 1 ZAČÍNÁME S BLOGEM MODUL 1 ZAČÍNÁME S BLOGEM V prvním modulu se dozvíte, jak vám blog může ve vašem podnikání pomoci. Stanovíte si téma blogu, jeho cíl a také cílového návštěvníka, kterému budete přizpůsobovat obsah na vašem

Více

Google Apps. kalendář 2. verze 2012

Google Apps. kalendář 2. verze 2012 Google Apps kalendář verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Vytvoření události... Vytvoření události v daném čase... Vytvoření celodenní události... 6 Vytvoření opakované události... 6 Vytvoření vícedenní události...

Více

7 nejčastějších chyb

7 nejčastějších chyb 7 nejčastějších chyb při cestě k úspěšné webové prezentaci, aneb na co si dát pozor při tvorbě webu IDEA PROVEDENÍ UMÍSTĚNÍ + + = internet chytře Vytvořte WEBOVOU PREZENTACI, které vám bude dělat radost

Více

Dotazník Zpětná vazba absolventů

Dotazník Zpětná vazba absolventů Dotazník Zpětná vazba absolventů Milí absolventi, obracíme se na Vás s žádostí o vyplnění online dotazníku, který zjišťuje, jak s odstupem jednoho roku hodnotíte studium na střední škole. Šetření je anonymní

Více

PŘÍPRAVA NA ÚSTNÍ ZKOUŠKU

PŘÍPRAVA NA ÚSTNÍ ZKOUŠKU PŘÍPRAVA NA ÚSTNÍ ZKOUŠKU Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. Obsah: Jak začít? Jak pracovat s pracovními listy? Jak číst text?

Více

Projektové noviny (říjen 2013)

Projektové noviny (říjen 2013) Projektové noviny (říjen 2013) Environmental Realiteach aneb učíme se realitou profesí v oblasti životního prostředí CZ.1.07/1.1.20/02.0098. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Systém CPA (Care Programme Approach, Programový přístup k péči)

Systém CPA (Care Programme Approach, Programový přístup k péči) Systém CPA (Care Programme Approach, Programový přístup k péči) care plan Co je systém CPA? Systém CPA Plan Programovému přístupu k péči se jinak říká také systém CPA. Systém CPA se stará o to, abyste

Více

FLL VÝZKUMNÁ PREZENTACE 2013

FLL VÝZKUMNÁ PREZENTACE 2013 FLL VÝZKUMNÁ PREZENTACE 2013 Připravit se, Zůstat v bezpečí, Napravit škody V projektu přírodních živlů váš tým: Identifikuje komunitu, která by mohla být postižena přírodním živlem Popíše problém, který

Více

Registrace učitelů je samozřejmě bezplatná a možnosti učitelského účtu jsou popsány níže.

Registrace učitelů je samozřejmě bezplatná a možnosti učitelského účtu jsou popsány níže. Příručka pedagoga Milí pedagogové, Astronomický klub Bratislava si pro žáky a studenty připravil Astronomický korespondenční seminář, který jim umožní vyzkoušet si své znalosti v oblasti astronomie, porovnat

Více

Netradiční měření délky

Netradiční měření délky Netradiční měření délky Očekávané výstupy dle RVP ZV: změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa Předmět: Fyzika Učivo: měření fyzikální veličiny

Více

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance.

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Jitka Pešková (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích) Příspěvek pro seminář Spolupráce? Spolupráce!, 24. 3. 2014, Moravské zemské muzeum

Více

PARTNER ČESKÝCH APLIKACÍ. (Výroba)

PARTNER ČESKÝCH APLIKACÍ. (Výroba) PARTNER ČESKÝCH APLIKACÍ (Výroba) Warehouse Pro Phone Nezbytná pomůcka pro všechny operátory výroby s Windows Phone. Jedním kliknutím můžete řešit prodej, dodávku, revize, spravovat sériová čísla a mnoho

Více

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS. Problémy Afriky. Problémy Afriky. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS. Problémy Afriky. Problémy Afriky. Název učební jednotky (téma) Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS Název učební jednotky (téma) Problémy Afriky Stručná anotace učební jednotky Žáci ve dvojicích formou brainstormingu určují, co pro ně znamená

Více

Obhajoba diplomové práce a státní závěrečná zkouška PRŮVODCE A UŽITEČNÉ TIPY

Obhajoba diplomové práce a státní závěrečná zkouška PRŮVODCE A UŽITEČNÉ TIPY Obhajoba diplomové práce a státní závěrečná zkouška PRŮVODCE A UŽITEČNÉ TIPY OBSAH OBSAH 2 NEŽ ZAČNETE ČÍST 3 OBHAJOBA DIPLOMOVÉ PRÁCE 4 Struktura obhajoby diplomové práce 4 Vlastní prezentace diplomového

Více

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s.

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. Je to skvělý pocit, když se vám povede udělat něco dobrého pro lidi kolem sebe.

Více

badatele.cz / Co prozradí pařezy / Sdružení TEREZA ZŠ a MŠ Frýdek-Místek, Lískovec

badatele.cz / Co prozradí pařezy / Sdružení TEREZA ZŠ a MŠ Frýdek-Místek, Lískovec Lze určit stáří živého stromu nebo ho musím pokácet? Jak lze určit stáří pokáceného stromu? Roste strom po celý svůj život? Rostou všechny stromy stejně? 7 CO PROZRADÍ PAŘEZY cílová skupina VI. VII. ročník

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Domácí zvířata - ptáci Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) 2 vyučovací hodiny proložená

Více

PRAVIDLA A ETAPY SOUTĚŽE FIT S MÜSLI

PRAVIDLA A ETAPY SOUTĚŽE FIT S MÜSLI PRAVIDLA A ETAPY SOUTĚŽE FIT S MÜSLI Soutěž Fit s müsli je určena žákům 8. tříd základních škol Olomouckého kraje. Každý registrovaný žák může být členem pouze jednoho týmu. Soutěž se skládá ze čtyř etap.

Více

Název: Jím, tedy jsem

Název: Jím, tedy jsem Název: Jím, tedy jsem Výukové materiály Téma: Potraviny rostlinného původu Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Výživa a zdraví Předmět (obor): prvouka, přírodověda Doporučený věk žáků: 2. 5. třída Doba

Více

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Ve webovém prohlížeči by měla být načtení nějaká neutrální stránka, například Google. Dobrý den. Jmenuji se a budu

Více

Během několika minulých let jsem objevil kouzlo jednoduchých rutinních

Během několika minulých let jsem objevil kouzlo jednoduchých rutinních 14. ZJEDNODUŠENÍ DENNÍHO REŽIMU Během několika minulých let jsem objevil kouzlo jednoduchých rutinních návyků zvláště ráno a večer. Takové pravidelné návyky vás mohou nabít energií pro celý den a zároveň

Více

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická př í řuc

Více

Férové boby (metodický list)

Férové boby (metodický list) Férové boby (metodický list) Cíle: a) studenti si zažijí a následně zanalyzují nespravedlivé nastavení světového obchodu včetně dopadů na životy lidí. b) studenti si uvědomí svou roli spotřebitele a seznámí

Více

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb (ke standardu 15) I. Příprava zjišťování spokojenosti uživatelů se sociálními službami 1. Před zahájením

Více

Návrh a management projektu. Řízení a koordinace projektu

Návrh a management projektu. Řízení a koordinace projektu Návrh a management projektu Řízení a koordinace projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Program přednášky Komunikační nástroje Dokumenty řízení projektu Řízení

Více

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM Proč je nutná existence MIS ve firmě? Firmy přechází od místního k celonárodnímu a ke globálnímu marketingu změna orientace od zákaznických potřeb k zák. přáním / stále vybíravější

Více

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Předmět Předmět bude sloužit zejména k prohlubování zájmu žáků 9. tříd a rozvíjení dovedností týkajících se práce s textem, plnění

Více

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Určitě sami dobře víte, že lidé neradi dávají doporučení na finanční zprostředkovatele.

Více

Příručka řešitele AKS

Příručka řešitele AKS Příručka řešitele AKS Milí řešitelé, Astronomický klub Bratislava si pro vás připravil Astronomický korespondenční seminář, který vám umožní vyzkoušet si své znalosti v oblasti astronomie, porovnat si

Více

Vy dnes všichni zvážíte sami sebe a také zvážíte hmotnost vybraných pomůcek na vyučování. Vše vzájemně porovnáte.

Vy dnes všichni zvážíte sami sebe a také zvážíte hmotnost vybraných pomůcek na vyučování. Vše vzájemně porovnáte. Centrum vědy a objevů Měřit hmotnost znamená zjišťovat, kolik co váží. Bez určování hmotnosti se v životě neobejdeme. Však se zkuste zamyslet ve skupině a napište na linku 10 různých druhů zboží, které

Více

Komponenta specifická primární prevence. Popis jednotlivých základních kroků a činností

Komponenta specifická primární prevence. Popis jednotlivých základních kroků a činností Komponenta specifická primární prevence Popis jednotlivých základních kroků a činností duben 2011 1. Východiska Vycházíme z toho, že mezi hlavní kriteria efektivní primární prevence patří dobrá znalost

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Kurz: PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ POHOVOR. 2013, I. verze (LP)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Kurz: PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ POHOVOR. 2013, I. verze (LP) PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ POHOVOR Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (LP) 1 OBSAH 1. ÚVOD 3 2. SLEDOVÁNÍ NABÍDEK ZAMĚSTNÁNÍ 4 3. MOTIVAČNÍ DOPIS..5 4. JAK NAPSAT ŽIVOTOPIS 7 5. ČEHO SE VYVAROVAT

Více

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI?

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI? Co můžete očekávat od outplacementu? Outplacement - podpora odcházejících zaměstnanců - se stal běžně dostupnou službou, kterou může zaměstnavatel využít pro zmírnění dopadů propouštění. Z pohledu firem-zaměstnavatelů

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EFHO ZŠ, Komenského 163/2 69301 Hustopeče MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2011/12 je určen rodičům

Více

E-book, který vymaže otazníky z vašeho života. Odpověď na každé NEVÍM JAN ČEPELKA

E-book, který vymaže otazníky z vašeho života. Odpověď na každé NEVÍM JAN ČEPELKA E-book, který vymaže otazníky z vašeho života. Odpověď na každé NEVÍM JAN ČEPELKA Odpověď na každé NEVÍM Je to už pěkných pár let a stejně na tu lekci nikdy nezapomenu. Byla a stále je pro mne důležitá

Více

7 osvědčených tipů jak vybudovat základnu věrných zákazníků

7 osvědčených tipů jak vybudovat základnu věrných zákazníků 7 osvědčených tipů jak vybudovat základnu věrných zákazníků 1. lekce Doporučení => nejlepší zdroj nových zakázek Malé a střední firmy dennodenně hledají ať už nové nebo staré, osvědčené marketingové taktiky

Více

Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická

Více

- hledání forem pro prezentaci

- hledání forem pro prezentaci Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Setkání s krajinou Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny Věková skupina (ročník) 6. a 7. ročník

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Skládání slov, čtení s porozuměním Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny výuka je rozdělena

Více

StatSoft Jak vyzrát na datum

StatSoft Jak vyzrát na datum StatSoft Jak vyzrát na datum Tento článek se věnuje podrobně možnostem práce s proměnnými, které jsou ve formě datumu. A že jich není málo. Pokud potřebujete pracovat s datumem, pak se Vám bude tento článek

Více

gamifikace pro verejnost hravý event marketing

gamifikace pro verejnost hravý event marketing ˇ pro verejnost hravý event marketing Chtěli byste dát vědět více lidem o své instituci, značce či produktu a oslovit nové cílové skupiny? více motivovat již stávající klienty k určité činnosti a vzbuzovat

Více

Báseň Pavla Šruta: Lichožrout

Báseň Pavla Šruta: Lichožrout Registrační číslo projektu: CZ.1.07./1.4.00/21.3075 Šablona: I/2 Sada: VY_12_INOVACE_01 VM Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 23 Ověření ve výuce: Předmět: ČJ Třída: III. B Datum: 10.12.2013 Předmět:

Více

ZNÁSOBTE SVŮJ VLIV POKROČILÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI VZHLEDEM K MAXIMALIZACI ÚČINKU NA POSLUCHAČE

ZNÁSOBTE SVŮJ VLIV POKROČILÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI VZHLEDEM K MAXIMALIZACI ÚČINKU NA POSLUCHAČE ZNÁSOBTE SVŮJ VLIV POKROČILÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI VZHLEDEM K MAXIMALIZACI ÚČINKU NA POSLUCHAČE Všichni jsme potencionálně svobodni naučit se tomu, co chceme, dělat to, co chceme, a stát se tím, čím chceme.

Více

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH Během března až května 2013 jsme postupně navštívili všechny zapojené školy. Jedním z účelů návštěvy byly rozhovory ke školním vzdělávacím programům s

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Project 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Tuto oblast můžete

Více

Kühnlová, H.: Kapitoly z didaktiky geografie Likavský, P. :Všeobecná didaktika gografie

Kühnlová, H.: Kapitoly z didaktiky geografie Likavský, P. :Všeobecná didaktika gografie Kühnlová, H.: Kapitoly z didaktiky geografie Likavský, P. :Všeobecná didaktika gografie Co obsahuje Plánování výuky, příprava Cíle a obsah vyučování Metody a formy výuky Učebnice (obsah, kvalita) Motivace

Více

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni:

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: POKROČILÁ PREZENTACE Vladimír Bureš Tereza Otčenášková Alena Šandová Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: efektivně plánovat a připravovat prezentaci, pracovat s předlohami a šablonami snímků,

Více

FYZIKA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Obsahové vymezení předmětu. ŠVP ZŠ Ratibořická

FYZIKA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Obsahové vymezení předmětu. ŠVP ZŠ Ratibořická FYZIKA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast fyzika patří do oblasti Člověk a příroda. Zahrnuje oblast problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší

Více

PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY

PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY STRUČNÁ METODIKA PRO SPOLKY ZUZANA PROUZOVÁ, KRISTÝNA ŠENFELDOVÁ Materiál vznikl v rámci projektu OP Praha adaptabilita CZ.2.17/2.1.00/36252 Profesionalizace pražského

Více

Ukázka fiktivního portfolia jako inspirace pro studenty a studentky projektu Změňte to

Ukázka fiktivního portfolia jako inspirace pro studenty a studentky projektu Změňte to Portfolio Obsah 1. Přehled silných stránek 2. Osobní údaje 3. Přehled škol a odborných školení 4. Pracovní zkušenosti 5. Jiné zkušenosti 6. Moje plány 7. Přehled příloh 8. Přílohy 0 Ukázka fiktivního portfolia

Více

MgA. Ivana Honsnejmanová

MgA. Ivana Honsnejmanová Badatelská výuka ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět MgA. Ivana Honsnejmanová Vzdělávání pro efektivní transfer technologií a znalostí v přírodovědných a technických oborech (CZ.1.07/2.3.00/45.0011)

Více

Návod na vytvoření vlastního videa. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Návod na vytvoření vlastního videa. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Návod na vytvoření vlastního videa Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Sami nejlépe víte, že trh s finančními poradci je přesycen.každý poradce se snaží odlišit od ostatních, být nejlepší

Více

Tvorba prezentací. Mgr. Ing. Marek Martinec

Tvorba prezentací. Mgr. Ing. Marek Martinec Tvorba prezentací Mgr. Ing. Marek Martinec Obsah Základní chyby při prezentaci Doporučená struktura prezentace Text v prezentaci Pravidla a doporučení pro tvorbu prezentace Techniky projevu Hlavní chyby

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

Manuál internetové aplikace Monitoring biotopů verze 1.0.0

Manuál internetové aplikace Monitoring biotopů verze 1.0.0 Manuál internetové aplikace Monitoring biotopů verze 1.0.0 OBSAH 1 PŘIHLAŠOVACÍ STRÁNKA PROGRAMU... 1 2 PŘIHLAŠOVACÍ ÚDAJE... 1 3 SEZNAM ZÁLOŽEK... 1 3.1 Monitoring... 2 3.1.1 Editace TMP... 2 3.1.2 Fotodokumentace...

Více

Přiměřené sebeprosazování Metodický list

Přiměřené sebeprosazování Metodický list Přiměřené sebeprosazování Metodický list skupinová práce - scénky, pochvala a kritika práce s interaktivní tabulí a do sešitů - vhodné věty chvály a kritiky diskuse - umění říct ne, Obecné informace k

Více

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR 1. ÚVOD Pravidla pro publicitu (dále jen Pravidla) stanovují povinné náležitosti v oblasti zajištění propagace projektů a jejich výsledků

Více

Novinky v aplikaci. Nový modul Trasy Nové ceny GPS jednotek Security. Rychlý průvodce Administrátora, Alerty, Autopůjčovnou

Novinky v aplikaci. Nový modul Trasy Nové ceny GPS jednotek Security. Rychlý průvodce Administrátora, Alerty, Autopůjčovnou Nový modul Trasy Nové ceny GPS jednotek Security v aplikaci V Security funkcích, které jsou nově ve verzích Car Control Basic a Standard, vás seznámíme s možností využití alertů například pro dohled nad

Více

Dejte vaší škole nový rozměr!

Dejte vaší škole nový rozměr! Dejte vaší škole nový rozměr! Co je to FRONTER? Fronter je otevřená výuková platforma, která si za dvanáct let svého nasazení ve vzdělávacích institucích v celé Evropě získala více než jeden milion aktivních

Více

Základy designu. gordongroup. O agentuře gordongroup

Základy designu. gordongroup. O agentuře gordongroup Základy designu gordongroup O agentuře gordongroup gordongroup je marketingová a komunikační agentura zajišťující kompletní služby, která nabízí jedinečnou kombinaci služeb včetně designu a grafiky pro

Více

Dobrodružství vápna a písku

Dobrodružství vápna a písku Speciální komentované technologické prohlídky Dobrodružství vápna a písku vyhodnocení dotazníkové ankety Zpracovala: Ing. Gabriela Setunská, listopad 2011 Úvod K zajištění zpětné vazby od návštěvníků,

Více

Akční plán komunikace Městského úřadu Moravská Třebová

Akční plán komunikace Městského úřadu Moravská Třebová Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Akční plán komunikace Městského

Více

Popis obsahu a struktury programu

Popis obsahu a struktury programu Popis obsahu a struktury programu (Příloha k Žádosti o akreditaci vzdělávacího programu u Společnosti pro projektové řízení, o. s.) 1 Vzdělávací subjekt: HM PARTNERS s.r.o. Název programu: Projektové řízení

Více

MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016)

MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016) MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016) UZÁVĚRKA: 30. ČERVNA 2015. Nadace VIA vyhlašuje 10. ročník programu Místo, kde žijeme. Generálním partnerem je společnost NET4GAS, s. r. o., partnerem je skupina Hornbach.

Více

O čem je Historická příležitost?

O čem je Historická příležitost? Pro partnery O čem je Historická příležitost? Historická příležitost je více jak 24týdenní online program o tom, jak vydělat na neopakovatelné politicko-ekonomické změně důchodového systému v České republice,

Více

Šikana = konflikt, kterému se lze vyhnout Metodický list

Šikana = konflikt, kterému se lze vyhnout Metodický list Šikana = konflikt, kterému se lze vyhnout Metodický list práce s interaktivní tabulí a sešitem, dramatizace - asertivní dovednosti práce s interaktivní tabulí a sešitem - konflikt, šikana, prevence šikany

Více

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona.

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona. 02 Metodika a pracovní listy s úkoly pro žáky pro zpracování cvičné marketingové nabídky produktů malého hospodářského dvora v předmětu Marketing pro obor Ekonomika a podnikání Dilo vyžaduje ochranu dle

Více

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS Název učební jednotky (téma) Cestovní kancelář Stručná anotace učební jednotky Úkolem žáků je připravit výlet na min. 7 dní pro vybranou skupinu

Více

Doporučujeme vyhnout se komunikaci, která je: příliš složitá nepoužívejte dlouhé, komplikované věty

Doporučujeme vyhnout se komunikaci, která je: příliš složitá nepoužívejte dlouhé, komplikované věty PŘÍRUČKA PRO SNADNĚJŠÍ POROZUMĚNÍ S CIZINCEM Tato příručka vznikla s cílem usnadnit komunikaci mezi Vámi a cizincem. Konkrétními ukázkami komunikace s cizincem se snažíme předejít zbytečným neporozuměním.

Více

svatební tradice v České republice

svatební tradice v České republice Svatební Guru svatební tradice v České republice O projektu Cílem projektu je vytvořit přehled tradic na různých místech České republiky. Od drobných detailů po velké rozdíly mezi současnými městskými

Více

- příručka pro redaktory -

- příručka pro redaktory - - příručka pro redaktory - Úvod Tato příručka slouží redaktorům Pražského zpravodaje ke správnému vkládání příspěvků do redakčního systému WordPress. Jednotlivé části jsou zde sepsány s podrobným popisem,

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Živočichové živočišné třídy Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny Věková skupina (ročník)

Více

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 9. Průvodní dopis. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 9. Průvodní dopis. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 9. Průvodní dopis Mgr. Zuzana Válková Dopis: je písemná zpráva s aktuálním obsahem odeslaná od jedné osoby (odesílatele) k druhé osobě či instituci (adresátovi). Průvodní

Více

IVT. Prezentace pravidla a postupy. 8. ročník

IVT. Prezentace pravidla a postupy. 8. ročník IVT Prezentace pravidla a postupy 8. ročník listopad, prosinec 2013 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443

Více

ROZVÍJENÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Lauderovy školy, Praha

ROZVÍJENÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Lauderovy školy, Praha ROZVÍJENÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Lauderovy školy, Praha Náš předpoklad Výuka čtenářské gramotnosti je plnohodnotným vzdělávacím cílem běţné výuky. Škola obvykle určitou úroveň čtenářské

Více