SALTEK s.r.o. Drážďanská Ústí nad Labem Česká republika. SALTEK s.r.o. Drážďanská Ústí nad Labem Česká republika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SALTEK s.r.o. Drážďanská 85 400 07 Ústí nad Labem Česká republika. SALTEK s.r.o. Drážďanská 85 400 07 Ústí nad Labem Česká republika"

Transkript

1 SALTEK s.r.o. je česká společnost specializující se na vývoj a výrobu přepěťových ochran. Nabízí ucelený sortiment svodičů bleskových proudů a přepěťových ochran typů 1 až 3 podle ČSN EN a přepěťové ochrany pro informatiku, měření a regulaci, telekomunikace. SALTEK s.r.o. působí na trhu od roku Společnost má v současnosti dvě střediska. Sídlo firmy, vedení, výroba, odbyt a vývoj jsou v Ústí nad Labem. Obchodní a školicí středisko je situováno do Prahy. Obchodní aktivity v zahraničí zajišťují dceřiné firmy SALTEK TRADE, SALTEK Slovakia a SALTEK RU (Rusko). Základem dynamického rozvoje firmy je vlastní vývoj výrobků. Vývojová konstrukce a laboratoř jsou vybaveny unikátními přístroji a technologiemi. Pro vývoj jsou používány nejmodernější materiály, konstrukční postupy, technologie a měřicí metody. Mimořádná pozornost je věnována péči o kvalitu výrobků. SALTEK krátce po svém vzniku zavedl a následně certifikoval systém řízení podle mezinárodních standardů. V roce 1998 byl certifikován systém řízení jakosti podle standardu ISO Od roku 2005 má společnost SALTEK zavedený integrovaný systém řízení IMS, který se skládá ze systému řízení kvality podle ČSN EN ISO 9001, systému řízení ochrany životního prostředí podle ČSN EN ISO a systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle OHSAS Systém IMS každoročně prověřován externí auditorskou firmou TÜV NORD Czech. SALTEK s.r.o. Drážďanská Ústí nad Labem Česká republika SALTEK s.r.o. Drážďanská Ústí nad Labem Česká republika SALTEK s.r.o. Drážďanská Ústí nad Labem Česká republika

2 SALTEK Vyberte si z našeho uceleného sortimentu přepěťových ochran: SPD typ 1 svodiče bleskových proudů SPD typ 1 a 2 kombinované svodiče B+C SPD typ 2 přepěťové ochrany SPD typ 3 přepěťové ochrany SPD typ 3 přepěťové ochrany s VF filtrem SPD typ 3 zásuvky ABB s přepěťovou ochranou a zásuvkové adaptéry SPD typ 3 přepěťové ochrany pro montáž do 19 stojanů SPD pro fotovoltaiku Rázové oddělovací tlumivky Přepěťové ochrany pro měření a regulaci, EZS, EPS, telekomunikace Přepěťové ochrany pro Ethernet a videorozvody Svodiče bleskových proudů a přepěťové ochrany pro koaxiální vedení 1

3 Ochrana proti blesku a přepětí Vnitřní ochrana proti blesku a přepětí 1. Úvod legislativa Použití moderních sofistikovaných přístrojů, zařízení, spotřební elektroniky a řídicích systémů klade vysoké nároky na jejich elektromagnetickou kompatibilitu. Moderní elektronické řídicí systémy s obvody s velmi vysokou integrací se stávají citlivější na elektromagnetické rušení a přepětí. Instalací přepěťových ochran při dodržení platných právních předpisů se sníží nebezpečí jejich poškození na minimum. Podmínky pro bezpečný provoz a funkci elektrických strojů a zařízení pro Českou republiku detailně upravuje zákon č. 205/2002 a vyhláška č. 18/2003. Technická řešení jsou definovány normami harmonizovanými s EU: a) Ochranné pospojení na stejný potenciál včetně průřezů vodičů pro hlavní a doplňující pospojení je definováno normami ČSN EN 50310, ČSN ed. 2, ČSN ed. 2. b) Ochrana před bleskem je dána souborem nových norem ČSN EN 62305, harmonizovaných s evropskými normami, přičemž ČSN EN část 1 se zabývá obecnými principy. hladina ochrany před bleskem LPL LPL I LPL II LPL III LPL IV maximální parametr blesku podle LPL první krátký výboj (nebo dlouhý výboj) 200 ka 150 ka 100 ka 100 ka ČSN EN část 2 se zabývá stanovením odhadu třídy rizika pro objekty nebo inženýrské sítě bleskem mrak-zem. ČSN EN část 3 se zabývá návrhem vnější ochrany před bleskem (návrh hromosvodu). Příklad hlavního a doplňujícího pospojování Zóny ochrany před bleskem Norma ČSN EN definuje zóny ochrany před bleskem LPZ z hlediska přímého a nepřímého (elektromagnetického pulsu LEMP) účinku blesku: LPZ 0 A volné prostranství (možnost přímého úderu blesku, netlumený LEMP) LPZ 0 B ochranný prostor jímače hromosvodu (ochrana před přímým úderem blesku, netlumený LEMP) LPZ 1 vnitřek objektu (vyloučený přímý úder blesku, tlumený LEMP v závislosti na stínění) LPZ 2 vnitřek místnosti např. serverovna s vodivou podlahou, FeAl podlahy a obklady zdí (další útlum LEMP v souvislosti s vyšším stupněm odstínění) LPZ 3 vnitřek kovové skříně (např. 19 RACK) ČSN EN část 4 se zabývá ochrannými opatřeními ke snížení selhání elektrických a elektronických systémů uvnitř objektu (zónová ochrana) (také v ČSN IEC ). c) Členění ochran je dáno normou ČSN EN Ochrany jsou rozděleny do tří základních skupin: SPD typ 1 svodiče bleskových proudů SPD typ 2 přepěťové ochrany SPD typ 3 přepěťové ochrany d) Členění rozvodů nn do impulsních výdržných kategorií s udáním maximálního přípustného přepětí je dáno normou ČSN EN Jmenovité impulsní výdržné napětí zařízení (podle ČSN EN ) 2 přepěťové ochrany

4 Ochrana proti blesku a přepětí 2. Zapojování ochran v sítích TN, TT, IT Zapojení SPD v síti TN-C Zapojení SPD v síti TN-S Zapojení SPD v síti TT Zapojení SPD v síti IT SPD typ 1 SPD typ 2 SPD typ 3 Princip zapojování přepěťových ochran v sítích TN 3. Dimenzování ochran a jejich aplikace Dimenzování SPD typu 1 ČSN EN Umístění SPD typu 1: na rozhraní zón LPZ0 a LPZ1 třída rizika budovy blesk svodiče celkem I. do 200 ka 100 ka II. do 150 ka 75 ka III. do 100 ka 50 ka IV. do 100 ka 50 ka Aplikace ochran SALTEK SPD typu 1 ČSN EN Umístění SPD typu 1: na rozhraní zón LPZ0 a LPZ1 třída rizika budovy blesk svodiče celkem I. do 200 ka 100 ka Podmínky splňují: FLP-A50-1,5 - velké průmyslové celky - objekty zvláštní důležitosti FLP-A35 - technologické celky - administrativní objekty FLP-A35-0,9 - malé technologické celky - administrativní objekty (pokud je SPD typu 1 a 2 umístěna v jednom rozvaděči) FLP-B+C MAXI VS - administrativní objekty - objekty občanské vybavenosti - rodinné domy - v blízkosti transformátorových stanic třída rizika budovy blesk svodiče celkem III. do 100 ka 50 ka Podmínky splňuje: FLP-12,5 V - rodinné domy bez hromosvodné soustavy s kabelovou přípojkou v zástavbě a v třídě LPS III - objekty ve třídě LPS IV, tj. objekty a haly bez výskytu osob a vnitřního vybavení, stavby jen se silnoproudou elektroinstalací Podmínky splňuje (pokračování): FLP-12,5 V - na zemnících kabelových přívodech nn do objektu, kde připojení není přímo do veřejné rozvodné sítě (tzn. propojení mezi dvěma objekty) - do podružných rozvaděčů v rámci objektu, při délce kabelu od předchozí SPD větší než 50 m Aplikace ochran SALTEK SPD typu 2 ČSN EN Umístění SPD typu 2: na rozhraní zón LPZ1 a LPZ2 Podmínky splňuje: SLP-xxx - všechny typy elektroinstalace - typ sítě (TN, IT, TT) - způsob zapojení - jmenovité napětí Aplikace ochran SALTEK SPD typu 3 ČSN EN Umístění SPD typu 3: na rozhraní zón LPZ2 a LPZ3 Podmínky splňují: DA-275 (provedení na DIN lištu) DA-275, CZ xxx-overdrive - všechny typy elektroinstalací (pokud je zařízení nebo ŘS v rozvaděči) - všechny typy elektroinstalací (zásuvky s přepěťovou ochranou v co nejkratší vzdálenosti od přístroje) - všechny typy elektroinstalací (adaptéry do zásuvek s přepěťovou ochranou - flexibilní řešení) 3

5 Ochrana proti blesku a přepětí 4. Zásady umísťování a připojování přepěťových ochran a svodičů bleskových proudů Přepěťové ochrany a svodiče bleskových proudů nelze do rozvaděče umísťovat libovolně. Je třeba si uvědomit, že ochrana by měla být umístěna co nejblíže k vstupnímu napájecímu kabelu do rozvaděče, abychom minimalizovali plochu indukční smyčky viz obr. 1. obr. 1 Příklady umístění ochran v rozvaděči. horní přívod, PEN ( PE ) dole horní přívod, PEN (PE) nahoře spodní přívod, PEN (PE) dole spodní přívod, PEN (PE) nahoře Další důležitou podmínkou pro připojení ochran je minimalizace impedance připojovacích vodičů. Pro připojování ochran SPD typ 1 se přednostně používá slaněný vodič nebo páskový vodič. Kromě toho je důležité, aby délka připojovacích vodíčů byla co nejkratší viz ČSN (celková délka připojovacích vodičů nesmí být delší než 1 m). Vlastní průřez připojovacích vodičů by měl být co největší maximálně do průřezu podle typu svorky. U SPD typ 1 (svodiče bleskových proudů) jsou připojovací vodiče součástí hlavního pospojení dáno normou ČSN ed. 2 a minimální průřezy připojovacích vodičů dány ČSN ed. 2. Správné zapojení svodiče bleskových proudů SPD typu 1 a typu 2 je ukázáno na obr. 2. L1 F1 > 250 A L2 L3 PEN F2 = 250 A Obr. 2 Zapojení svodiče bleskových proudů SPD typu 1 a typu 2 v síti TN-C (TN-C-S) Pokud jsou ochrany umísťovány do obvodů, kde jsou instalovány proudové chrániče, je třeba, aby byla ochrana osazena před proudový chránič (ne do obvodu proudového chrániče), aby nedocházelo k samovolnému vybavení chrániče působením přepěťových ochran nebo svodičů bleskových proudů. Jestliže je nutné umístit přepěťovou ochranu do obvodu proudového chrániče, je potom nutné použít proudový chránič typu S případně typ G. I v tomto případě je třeba si uvědomit, že odolnost i těchto proudových chráničů není velká (5 až 8 ka ve vlně 8/20 μs) a tak nelze do obvodu proudového chrániče použít libovolnou přepěťovou ochranu. Pokud nechceme, aby proudový chránič typu S nebo G, při zareagování přepěťové ochrany, vybavil, lze v obvodu proudového chrániče použít pouze ochrany SPD typ 3. 4 přepěťové ochrany

6 Ochrana proti blesku a přepětí Příklady aplikací ochran Ochrana rodinného domu V dnešních rodinných domech je stále více elektroniky. Pokud chce majitel sledovat televizi, být v kontaktu se světem prostřednictvím internetu, automaticky si řídit tepelnou pohodu v domě, bezproblémově používat různá elektronická zařízení, je třeba zabezpečit ochranu těchto zařízení proti atmosférickým jevům. Údery blesku do budovy nebo mimo ní a přepětí přicházející po vedení dokáží zničit nebo poškodit tato elektronická zařízení nebo jinak znepříjemnit používání těchto citlivých zařízení. Vnitřní ochranu před bleskem a přepětím je nutné brát jako ucelený systém. Pro většinu rodinných domů stačí na vstupu do objektu (rozvaděč, kde jsou jističe pro celý objekt) instalovat svodiče SPD typ 1 a 2, a to FLP-B+C MAXI VS/3 pro instalaci zapojenou v TN-C nebo TN-C-S nebo FLP-B+C MAXI VS/4 pro instalaci v síti TN-S. Pro citlivá zařízení v objektu potom stačí použít přepěťové ochrany SPD typ 3, a to v kombinaci silnoproudé a příslušné slaboproudé ochrany. Pro ochranu zařízení komunikujících po analogové lince (FAX) nebo po ADSL (PC internet) je určena ochrana FAX-OVERDRIVE X16. Pro satelitní přijímače je určena ochrana SAT-OVERDRIVE X16 a pro ochranu TV přijímače (analogové nebo digitální vysílání) je určena ochrana TV-OVERDRIVE X16. Zároveň je třeba si uvědomit, že se nesmí zapomenout ošetřit i anténní svody na vstupu do domu. Pro tyto případy je určený svodič bleskových proudů FX-090 F75 T. Pokud je dům vybaven EZS, EPS, případně elektronikou pro řízení vytápění, potom na ochranu napájení 230 V AC použijeme přepěťovou ochranu SPD typu 3 s vf filtrem typu DA-275 DF 6, která se instaluje těsně k chráněnému zařízení. Má-li rodinný domek na střeše nainstalované fotovoltaické panely, potom je potřeba ochránit jak samotné panely, tak i měnič DC/AC. Na ochranu stejnosměrné části jsou určeny ochrany pro fotovoltaiku, např. typ SLP-PV500 V/U. 6 FX-090 F75 T 1 FLP-B+C MAXI VS/3 2 DA-275 DF6 3 FAX-OVERDRIVE X16 7 SLP-PV500 V/U 6 4 SAT-OVERDRIVE X TV-OVERDRIVE X16 5

7 Ochrana proti blesku a přepětí Příklady aplikací ochran Aplikace svodičů v průmyslu Při ochraně technologických celků je třeba aplikovat přepěťové ochrany především proti spínacímu a indukovanému přepětí. Při ochraně technologických celků linek ze strany napájení je vhodné použít na vstup napájecího rozvaděče SPD typu 2, např. SLP-275 VB/3S+1. Na ochranu jednofázového napájení řídícího systému se použije SPD typu 3 s vysokofrekvenčním filtrem DA-275 DF 6. Pokud vzdálenost mezi SPD typu 2 a SPD typu 3 v technologickém rozvaděči bude menší jak 5 m, potom je nutné mezi SPD typu 2 a SPD typu 3 vložit do pracovních vodičů rázovou oddělovací tlumivku RTO 16. V jednofázové napájecí síti TN-S tak budeme potřebovat tlumivky dvě jednu na fázový vodič a druhou na vodič N. Tyto technologické celky, které fungují v automatickém režimu, se neobejdou bez řídících a komunikačních linek. Tyto slaboproudé linky jsou velice choulostivé na různé typy rušení a indukovaného přepětí a při nesprávné funkci jsou schopny působit velké problémy a následné škody ve výrobě. Proto i na těchto linkách je nutné používat příslušné ochrany. Pro komunikační linku přes ETHERNET je vhodné použít ochranu typu DL-Cat. 5e. Použije-li se ETHERNET v kombinaci s napájením, např. 24 V DC, tzv. Power over ethernet (POE), potom se použije ochrana DL-100 POE 24. Případně pro komunikaci přes profibusovou sběr - nici 5 V nebo 24 V se instaluje ochrana DM-PROFIBUS na patřičné napětí 5 V nebo 24 V. 2 2x RTO-16 4 DL-100 POE 24 1 SLP-275 VB/3S+1 3 DA-275 DF 6 5 DL-Cat. 5e wi-fi 4 6 DM-PROFIBUS přepěťové ochrany

8 Ochrana proti blesku a přepětí Příklady aplikací ochran Příklad ochrany ČOV Ochrana technologických celků, kde značná část technologie je mimo hlavní objekt, je vždy podstatně náročnější na ochranu, protože v tomto případě je nutné počítat s tím, že vedení (silnoproudá nebo slaboproudá) vychází z objektu ven, tj. přechází ze zóny LPZ 1 do zóny LPZ 0. Princip ochrany centrální technologie, která je umístěna v jednom objektu, je obdobná jako v jiných případech, to znamená, že je třístupňová. Na napájecí vedení do hlavního rozvaděče se pro síť TNC osadí kombinovaný svodič bleskových proudů SPD typ 1 a 2 FLP-B+C MAXI VS/3. Na jednofázové napájecí vedení pro řídící systém se osadí ochrana SPD typu 3 s vf filtrem DA-275 DF 6. V případě, že vzdálenost mezi FLP-B+C MAXI VS/3 a DA-275 DF 6 je kratší jak 5 m, je nutné do pracovních vodičů vložit oddělovací tlumivku RTO 16. V síti TN-C stačí 1 ks RTO 16 (vloží se do fázového vodiče) pro síť TN-S jsou potřeba 2 ks RTO 16 (1 ks pro fázový vodič a 1 ks pro vodič N). Pro ochranu pohonů, které jsou řízeny frekvenčními měniči, je nutné použít ochrany SLP-600 VS. Na jednofázová silnoproudá napájecí vedení, která vycházejí ven z objektu, je třeba opět použít kombinovaný svodič bleskových proudů SPD typ 1 a 2. V tomto případě je vhodné osadit 2 ks FLP-12,5 VS s dálkovou signalizací, která nás informuje, zda je daná ochrana v pořádku či nikoli. Na ochranu slaboproudých linek MaR obvodů, pokud jsou pouze uvnitř objektu, tj. nepřechází ze zóny LPZ 1 do zóny LPZ 0, je vhodné použít dvoustupňovou ochranu ST 2+3. Pro jednu měřicí linku použijeme ochranu typu DM-024/1R případně DM-024/2R pro dvě měřicí linky. Pokud slaboproudé linky MaR přecházejí ze zóny LPZ 1 do zóny LPZ 0, je potřeba použít kombinované ochrany se svodiči bleskových proudů, např. ochrana ST1+2+3 typu BDM 24. Jedná-li se o menší technologické celky, které pracují v automatickém bezobslužném režimu a jsou dálkově monitorovány např. přes telefonní linku, tak je i zde nutné z důvodu ochrany řídícího systému použít slaboproudou ochranu se svodičem bleskových proudů ST Pro analogovou telefonní linku s ADSL je vhodná ochrana typu BDM 230. Správně ochráněná technologie je základem bezporuchového provozu. 1 FLP-B+C MAXI VS/3 3 DA-275 DF 6 5 DM-024/1 R 4 3x SLP-600 VS 2 RTO-16 6 BDM BDM x FLP-12,5 VS 7

9 Ochrana proti blesku a přepětí Aplikace SPD SALTEK v rozvodech nn systém hlavní rozvaděč (v budově) podružný rozvaděč (ve stejné budově) koncová zařízení Náročné aplikace třífázové TN-C 3 FLP-A50-1,5 vzdálenost < 10 m vzdálenost > 5 m (budovy provozy s prostředím s nebezpečím 3 SLP-385 V(S) výbuchu, chemické provozy,, budovy velmi vysoké vzdálenost > 10 m přepěťové ochrany důležitosti) s vývody k zařízení SLP-275 V/3(S) na DIN lištu 3 FLP-A50-1,5 3 SLP-385 V(S) vzdálenost > 50 m DA-275 V/1(S)+1 (do 63 A) FLP-12,5 V/3(S) DA-275 V/3(S)+1 (do 63 A) vzdálenost > 100 m DA-275 DJ (do 16 A) FLP-B+C MAXI/3(S), FLP-B+C MAXI VS/3 třífázové TN-S 4 FLP-A50-1,5 vzdálenost < 10 m přepěťové ochrany 4 SLP-385 V(S) na DIN lištu s vf filtrem: vzdálenost > 10 m DA-275 DFx (S) s vývody k zařízení SLP-275 V/4(S) (x = 2, 6, 10, 16 A) 4 FLP-A50-1,5 4 SLP-385 V(S) vzdálenost > 50 m DA-275 DFIx FLP-12,5 V/4(S) (x = 1, 6, 10, 16 A) vzdálenost > 100 m FLP-B+C MAXI/4(S), FLP-B+C MAXI VS/4 RACK-PROTECTOR třífázové TN-C-S rozdělení v hl. rozvaděči vzdálenost < 10 m vícenásobné zásuvky 3 FLP-A50-1,5 4 SLP-385 V(S) do 19 stojanů vzdálenost > 10 m SLP-275 V/4(S) CZ-275 A (S) s vývody k zařízení vzdálenost > 50 m pro dodatečnou montáž 3 FLP-A50-1,5 3 SLP-385 V(S) FLP-12,5 V/4(S) do zásuvek a přístrojů vzdálenost > 100 m FLP-B+C MAXI/4(S), FLP-B+C MAXI VS/4 zásuvky s přepěťovou Technologie s 1-fázovým připojením jednofázové TN-C FLP-A50-1,5 vzdálenost < 10 m ochranou (ABB) SLP-385 V(S) vzdálenost > 10 m XX-OVERDRIVE s vývody k zařízení SLP-275 V(S) zásuvkové adaptéry FLP-A50-1,5 SLP-385 V(S) vzdálenost > 50 m FLP-12,5 V(S) vzdálenost > 100 m vzdálenost < 5 m FLP-B+C MAXI(S), FLP-B+C MAXI VS předřadit před jednofázové TN-S 2 FLP-A50-1,5 vzdálenost < 10 m přepěťovou ochranu 2 SLP-385 V(S) RTO-xx vzdálenost > 10 m (xx zatěžovací proud s vývody k zařízení 2 SLP-275 V(S) 16, 32 nebo 63 A) 2 FLP-A50-1,5 2 SLP-385 V(S) vzdálenost > 50 m počet RTO podle počtu 2 FLP-12,5 V(S) pracovních vodičů vzdálenost > 100 m jednofázové TN-C 1 ks 2 FLP-B+C MAXI (S), 2 FLP-B+C MAXI VS jednofázové TN-S 2 ks jednofázové TN-C-S rozdělení v hl. rozvaděči vzdálenost < 10 m třífázové TN-C 3 ks FLP-A50-1,5 2 SLP-385 V(S) třífázové TN-S 4 ks vzdálenost > 10 m 2 SLP-275 V(S) s vývody k zařízení vzdálenost > 50 m FLP-A50-1,5 SLP-385 V(S) 2 FLP-12,5 V(S) vzdálenost > 100 m 2 FLP-B+C MAXI (S), 2 FLP-B+C MAXI VS 8 přepěťové ochrany

10 Ochrana proti blesku a přepětí Budovy vybavené ESE (aktivním hromosvodem) Rodinné domy, administrativní budovy, technologické celky, průmyslové objekty Bytové domy s 12 a více byty (umístění SPD v bytových rozvodnicích) systém hlavní rozvaděč (v budově) podružný rozvaděč (ve stejné budově) koncová zařízení třífázové TN-C 3 FLP-A35 vzdálenost > 10 m vzdálenost > 5 m SLP-275 V/3(S) vzdálenost > 50 m přepěťové ochrany FLP-12,5 V/3(S) na DIN lištu vzdálenost > 100 m DA-275 V/1(S)+1 (do 63 A) FLP-B+C MAXI/3(S), FLP-B+C MAXI VS/3 DA-275 V/3(S)+1 (do 63 A) 3 FLP-A35-0,9 vzdálenost < 10 m DA-275 DJ (do 16 A) SLP-275 V/3(S) s vývody k zařízení přepěťové ochrany 3 FLP-A35-0,9 SLP-275 V/3(S) vzdálenost < 50 m na DIN lištu s vf filtrem: SLP-275 V/3(S) DA-275 DFx (S) vzdálenost > 50 m (x = 2, 6, 10, 16 A) FLP-12,5 V/3(S) DA-275 DFIx vzdálenost > 100 m (x = 1, 6, 10, 16 A) FLP-B+C MAXI/3(S), FLP-B+C MAXI VS/3 třífázové TN-S 4 FLP-A35 vzdálenost > 10 m RACK-PROTECTOR SLP-275 V/4(S) vícenásobné zásuvky vzdálenost > 50 m do 19 stojanů FLP-12,5 V/4(S) vzdálenost > 100 m CZ-275 A (S) FLP-B+C MAXI/4(S), FLP-B+C MAXI VS/4 pro dodatečnou montáž 4 FLP-A35-0,9 vzdálenost < 10 m do zásuvek a přístrojů SLP-275 V/4(S) s vývody k zařízení zásuvky s přepěťovou 4 FLP-A35-0,9 SLP-275 V/3(S) vzdálenost < 50 m ochranou (ABB) SLP-275 V/4(S) vzdálenost > 50 m XX-OVERDRIVE FLP-12,5 V/4(S) zásuvkové adaptéry vzdálenost > 100 m FLP-B+C MAXI/4(S), FLP-B+C MAXI VS/4 třífázové TN-C-S 3 FLP-A35 vzdálenost > 10 m vzdálenost < 5 m SLP-275 V/4(S) předřadit před vzdálenost > 50 m přepěťovou ochranu FLP-12,5 V/4(S) RTO-xx vzdálenost > 100 m (xx zatěžovací proud FLP-B+C MAXI/4(S), FLP-B+C MAXI VS/4 16, 35 nebo 63 A) 3 FLP-A35-0,9 vzdálenost < 10 m počet RTO podle počtu SLP-275 V/4(S) pracovních vodičů s vývody k zařízení jednofázové TN-C 1 ks 3 FLP-A35-0,9 SLP-275 V/3(S) vzdálenost < 50 m jednofázové TN-S 2 ks SLP-275 V/4(S) třífázové TN-C 3 ks vzdálenost > 50 m třífázové TN-S 4 ks FLP-12,5 V/4(S) vzdálenost > 100 m FLP-B+C MAXI/4(S), FLP-B+C MAXI VS/4 třífázové TN-C FLP-B+C MAXI/3(S) vzdálenost < 10 m FLP-B+C MAXI VS/3 3 RTO-xx + SLP-275 V/3(S) (i s vývody k zařízení) vzdálenost > 10 m SLP-275 V/3(S) vzdálenost > 50 m FLP-12,5 V/3(S) vzdálenost > 100 m FLP-B+C MAXI/3(S), FLP-B+C MAXI VS/3 třífázové TN-S FLP-B+C MAXI/4(S) vzdálenost < 10 m FLP-B+C MAXI VS/4 4 RTO-xx + SLP-275 V/4(S) (i s vývody k zařízení) vzdálenost > 10 m SLP-275 V/4(S) vzdálenost > 50 m FLP-12,5 V/4(S) vzdálenost > 100 m FLP-B+C MAXI/4(S), FLP-B+C MAXI VS/4 třífázové TN-C-S FLP-B+C MAXI/3(S) vzdálenost < 10 m FLP-B+C MAXI VS/3 3 RTO-xx + SLP-275 V/4(S) (i s vývody k zařízení) vzdálenost > 10 m SLP-275 V/4(S) vzdálenost > 50 m FLP-12,5 V/4(S) vzdálenost > 100 m FLP-B+C MAXI/4(S), FLP-B+C MAXI VS/4 třífázové TN-C FLP-12,5 V/3(S) třífázové TN-S FLP-12,5 V/4(S) třífázové TN-C-S rozdělení v bytové rozvodnici FLP-12,5 V/3(S) jednofázové TN-C FLP-B+C MAXI (S), FLP-B+C MAXI VS jednofázové TN-S 2 FLP-12,5 V(S) 9

11 Ochrana proti blesku a přepětí Ochrany pro napájecí vedení Tabulka pro výběr 8 SPD typ 1 Svodiče bleskových proudů 11 Kombinovaný svodič typ 1 a typ 2 15 Varistorové svodiče bleskových proudů 23 SPD typ 3 Přepěťové ochrany na lištu DIN 35 mm Přepěťové ochrany na lištu DIN 35 mm s vf filtrem Přepěťové ochrany pro dodatečnou montáž Chráněnné zásuvky Zásuvkové adaptéry Vícenásobné chráněnné zásuvky + do 19 RACK stojanů SPD typ 2 Svodiče přepětí s vyjímatelnými moduly 29 Svodiče přepětí pro fotovoltaické/solární systémy 76 Svodiče přepětí s potlačeným unikajícím proudem 35 Rázové oddělovací tlumivky 86 Přepěťové ochrany pro rozvody napájení malým napětím přepěťové ochrany

12 Svodiče bleskových proudů FLP-A50-1,5 FLP-A50-2,5 SPD typ 1 svodič bleskových proudů vysokovýkonné jiskřiště Určený k instalaci do rozvodů nn, na rozhraní zón LPZ 0 A a LPZ 1, k ochraně proti účinkům přepětí při přímém i nepřímém úderu blesku v nejnáročnějších aplikacích v těžkém a chemickém průmyslu, elektrárnách apod. FLP-A50-1,5 je výborně koordinován s SPD typu 2 SLP-385 V i bez použití oddělovacích tlumivek. FLP-A50-1,5 FLP-A50-2,5 jmenovité napětí U n 400 V AC 400 V AC maximální pracovní napětí U c 440 V AC 440 V AC jmenovitý výbojový proud (8/20 μs) I n 50 ka 50 ka bleskový impulsní proud (10/350 μs) I imp 50 ka 50 ka napěťová ochranná hladina U p 1,5 kv 2,5 kv doba odezvy t a 100 ns 100 ns schopnost samostatně vypnout následný proud I fi 50 ka 50 ka max. předjištění 250 A gl/gg 250 A gl/gg krytí IP 20 IP 20 rozsah pracovních teplot 40 C + 80 C 40 C + 80 C montáž lišta DIN 35 mm lišta DIN 35 mm pevný min/max ISO: 10/50 mm 2 ; AWG: 8/1 ISO: 10/50 mm 2 ; AWG: 8/1 slaněný min/max ISO: 16/35 mm 2 ; AWG: 6/2 ISO: 16/35 mm 2 ; AWG: 6/2 délka odizolování přívodního vodiče 19 mm 19 mm utahovací moment max. 8 Nm max. 8 Nm signalizace poruchy ne ne dálková signalizace ne ne splňuje požadavky normy ČSN EN A11 ČSN EN A11 objednací číslo

13 Svodiče bleskových proudů FLP-A35 FLP-A35-0,9 SPD typ 1 svodič bleskových proudů uzavřené vysokovýkonné jiskřiště Určený k instalaci do rozvodů nn, na rozhraní zón LPZ 0 A a LPZ 1, k ochraně proti účinkům přepětí při přímém i nepřímém úderu blesku. FLP-A35 se koordinace s SPD typ 2 (SLP-275 V) zajišťuje instalací oddělovací rázové tlumivky nebo správnou vzdáleností. FLP-A35-0,9 se montuje do rozvaděče bezprostředně před SPD typ 2 (SLP-275 V), bez nutnosti použít oddělovací tlumivky. FLP-A35 FLP-A35-0,9 FLP-A35 FLP-A35-0,9 jmenovité napětí U n 230 V AC 230 V AC maximální pracovní napětí U c 440 V AC 260 V AC jmenovitý výbojový proud (8/20 μs) I n 35 ka 35 ka bleskový impulsní proud (10/350 μs) I imp 35 ka 35 ka napěťová ochranná hladina U p 4 kv 0,9 kv doba odezvy t a 100 ns <1 μs schopnost samostatně vypnout následný proud I fi 3 ka 3 ka max. předjištění 125 A gl/gg 125 A gl/gg krytí IP 20 IP 20 rozsah pracovních teplot - 40 C + 80 C - 40 C + 80 C montáž lišta DIN 35 mm lišta DIN 35 mm pevný min/max ISO: 0,5/35 mm 2 ; AWG: 21/2 ISO: 0,5/35 mm 2 ; AWG: 21/2 slaněný min/max ISO: 0,5/25 mm 2 ; AWG: 21/4 ISO: 0,5/25 mm 2 ; AWG: 21/4 délka odizolování přívodního vodiče 14 mm 14 mm utahovací moment max. 4,5 Nm max. 4,5 Nm signalizace poruchy ne ne dálková signalizace ne ne splňuje požadavky normy ČSN EN A11 ČSN EN A11 objednací číslo přepěťové ochrany

14 Svodiče bleskových proudů FLP-A50N VS SPD typ 1 svodič bleskových proudů jiskřiště pro N-PE, vyjímatelný modul Určený k instalaci do rozvodů nn, na rozhraní zón LPZ 0 A a LPZ 1, k ochraně proti účinkům přepětí při přímém i nepřímém úderu blesku pro zapojení SPD typu 1 v módu 1+1 v kombinaci s FLP-B+C MAXI VS. Patentovaná technologie N( ) N( ) (N) (N) FLP-A50N VS jmenovité napětí U n maximální pracovní napětí U c 255 V AC jmenovitý výbojový proud (8/20 μs) I n 50 ka maximální výbojový proud (8/20 μs) I max 100 ka bleskový impulsní proud (10/350 μs) I imp 50 ka napěťová ochranná hladina U p 1,5 kv doba odezvy t a 100 ns schopnost samostatně vypnout následný proud I fi 100 A zkratová odolnost při maximálním předjištění maximální předjištění krytí ( 10 mm 2 ) IP 20 rozsah pracovních teplot 40 C + 80 C montáž lišta DIN 35 mm pevný min/max ISO: 1,5/50 mm 2 ; AWG: 16/1 slaněný min/max ISO: 1,5/35 mm 2 ; AWG: 16/2 délka odizolování přívodního vodiče 11 mm utahovací moment max. 4 Nm signalizace poruchy ne dálková signalizace * bezpotenciálový přepínací kontakt kontakty dálkové signalizace 250 V / 0,5 A AC, 250 V / 0,1 A DC průřez vodičů dálkové signalizace max. 1,5 mm 2 splňuje požadavky normy ČSN EN A11 objednací číslo * Signalizace přítomnosti ochranného modulu 13

15 Svodiče bleskových proudů FLP-A100 N SPD typ 1 svodič bleskových proudů jiskřiště pro N-PE Určený k instalaci do rozvodů nn, na rozhraní zón LPZ 0 A a LPZ 1, k ochraně proti účinkům přepětí při přímém i nepřímém úderu blesku pro zapojení SPD typu 1 v módu 3+1 a 1+1. FLP-A100 N maximální pracovní napětí U c 255 V AC jmenovitý výbojový proud (8/20 μs) I n 100 ka bleskový impulsní proud (10/350 μs) I imp 100 ka napěťová ochranná hladina U p 1,5 kv doba odezvy t a 100 ns schopnost samostatně vypnout následný proud I fi 100 A krytí IP 20 rozsah pracovních teplot - 40 C + 80 C montáž lišta DIN 35 mm pevný min/max ISO: 1/50 mm 2 ; AWG: 17/1 slaněný min/max ISO: 1/35 mm 2 ; AWG: 17/2 délka odizolování přívodního vodiče 14 mm utahovací moment max. 4 Nm signalizace poruchy ne dálková signalizace ne splňuje požadavky normy ČSN EN A11 objednací číslo přepěťové ochrany

16 Svodiče bleskových proudů FLP-B+C MAXI FLP-B+C MAXI S SPD typ 1 a typ 2 kombinovaný svodič typ 1 a 2 optická signalizace poruchy Velmi výkonný svodič bleskových proudů pro instalaci do rozvodů nn, na rozhraní zón LPZ 0 A LPZ 1 a vyšších, k ochraně proti účinkům přepětí při přímém i nepřímém úderu blesku. Má široké možnosti uplatnění, vhodný do hlavních rozvaděčů, např. pro rodinné domy, administrativní a průmyslové objekty, popř. do podružných rozvaděčů rozlehlých objektů. Volitelně dálková signalizace stavu (S). zapojení svorky signalizace FLP-B+C MAXI jmenovité napětí U n 230 V AC maximální pracovní napětí U c 260 V AC jmenovitý výbojový proud (8/20 μs) I n 30 ka maximální výbojový proud (8/20 μs) I max 60 ka bleskový impulsní proud (10/350 μs) I imp 25 ka napěťová ochranná hladina U p 1,5 kv doba odezvy t a 100 ns schopnost samostatně vypnout následný proud I fi není následný proud zkratová odolnost při maximálním předjištění 35 ka rms maximální předjištění 160 A gl/gg krytí IP 20 rozsah pracovních teplot - 40 C + 80 C montáž lišta DIN 35 mm pevný min/max ISO: 1/50 mm 2 ; AWG: 17/1 slaněný min/max ISO: 1/35 mm 2 ; AWG: 17/2 délka odizolování přívodního vodiče 14 mm utahovací moment max. 4 Nm signalizace poruchy červené zbarvení indikačního pole dálková signalizace provedení S bezpotenciálový přepínací kontakt kontakty dálkové signalizace 250 V / 0,5 A AC, 250 V / 0,1 A DC průřez vodičů dálkové signalizace max. 1,5 mm 2 splňuje požadavky normy ČSN EN A11 objednací číslo FLP-B+C MAXI FLP-B+C MAXI S

17 Svodiče bleskových proudů FLP-B+C MAXI/3 FLP-B+C MAXI/3 S SPD typ 1 a typ 2 kombinovaný svodič typ 1 a 2 optická signalizace poruchy Trojpólový velmi výkonný svodič bleskových proudů pro instalaci do rozvodů nn na rozhraní zón LPZ 0 A LPZ 1 a vyšších. Slouží k ochraně proti účinkům přepětí při přímém i nepřímém úderu blesku. Má široké možnosti uplatnění, vhodný do hlavních rozvaděčů, např. pro rodinné domy, administrativní a průmyslové objekty, popř. do podružných rozvaděčů rozlehlých objektů. Volitelně dálková signalizace stavu (S). FLP-B+C MAXI/3 jmenovité napětí U n 230 V AC maximální pracovní napětí U c 260 V AC jmenovitý výbojový proud (8/20 μs)/pól I n 30 ka maximální výbojový proud (8/20 μs)/pól I max 60 ka bleskový impulsní proud (10/350 μs)/pól I imp 25 ka napěťová ochranná hladina U p 1,5 kv doba odezvy t a 100 ns schopnost samostatně vypnout následný proud I fi není následný proud zkratová odolnost při maximálním předjištění 35 ka rms maximální předjištění 160 A gl/gg krytí IP 20 rozsah pracovních teplot - 40 C + 80 C montáž lišta DIN 35 mm pevný min/max ISO: 1/50 mm 2 ; AWG: 17/1 slaněný min/max ISO: 1/35 mm 2 ; AWG: 17/2 délka odizolování přívodního vodiče 14 mm utahovací moment max. 4 Nm signalizace poruchy červené zbarvení indikačního pole dálková signalizace provedení S bezpotenciálový přepínací kontakt kontakty dálkové signalizace 250 V / 0,5 A AC, 250 V / 0,1 A DC průřez vodičů dálkové signalizace max. 1,5 mm 2 splňuje požadavky normy ČSN EN A11 objednací číslo FLP-B+C MAXI/ FLP-B+C MAXI/3 S zapojení svorky signalizace 16 přepěťové ochrany

18 Svodiče bleskových proudů FLP-B+C MAXI/4 FLP-B+C MAXI/4 S SPD typ 1 a typ 2 kombinovaný svodič typ 1 a 2 optická signalizace poruchy Čtyřpólový velmi výkonný svodič bleskových proudů pro instalaci do rozvodů nn na rozhraní zón LPZ 0 A LPZ 1 a vyšších. Slouží k ochraně proti účinkům přepětí při přímém i nepřímém úderu blesku. Má široké možnosti uplatnění, vhodný do hlavních rozvaděčů, např. pro rodinné domy, administrativní a průmyslové objekty, popř. do podružných rozvaděčů rozlehlých objektů. Volitelně dálková signalizace stavu (S). 144 FLP-B+C MAXI/4 jmenovité napětí U n 230 V AC maximální pracovní napětí U c 260 V AC jmenovitý výbojový proud (8/20 μs)/pól I n 30 ka maximální výbojový proud (8/20 μs)/pól I max 60 ka bleskový impulsní proud (10/350 μs)/pól I imp 25 ka napěťová ochranná hladina U p 1,5 kv doba odezvy t a 100 ns schopnost samostatně vypnout následný proud I fi není následný proud zkratová odolnost při maximálním předjištění 35 ka rms maximální předjištění 160 A gl/gg krytí IP 20 rozsah pracovních teplot - 40 C + 80 C montáž lišta DIN 35 mm pevný min/max ISO: 1/50 mm 2 ; AWG: 17/1 slaněný min/max ISO: 1/35 mm 2 ; AWG: 17/2 délka odizolování přívodního vodiče 14 mm utahovací moment max. 4 Nm signalizace poruchy červené zbarvení indikačního pole dálková signalizace provedení S bezpotenciálový přepínací kontakt kontakty dálkové signalizace 250 V / 0,5 A AC, 250 V / 0,1 A DC průřez vodičů dálkové signalizace max. 1,5 mm 2 splňuje požadavky normy ČSN EN A11 objednací číslo FLP-B+C MAXI/ FLP-B+C MAXI/4 S zapojení svorky signalizace 17

19 Svodiče bleskových proudů FLP-B+C MAXI/1+1 FLP-B+C MAXI/1S+1 SPD typ 1 a typ 2 kombinovaný svodič typ 1 a 2 optická signalizace poruchy Kombinace velmi výkonného svodiče bleskových proudů a uzavřeného výkonného jiskřiště zapojených v módu 1+1 pro instalaci do rozvodů nn na rozhraní zón LPZ 0 A -LPZ 1 a vyšších. Slouží k ochraně proti účinkům přepětí při přímém i nepřímém úderu blesku. Je vhodný zejména do prostředí se značným rušením popř. do míst s bludnými proudy nebo do podružných rozvaděčů rozlehlých objektů. Volitelně dálková signalizace stavu (S). zapojení svorky signalizace 72 L-N N-PE jmenovité napětí U n 230 V AC maximální pracovní napětí U c 260 V AC 255 V AC jmenovitý výbojový proud (8/20 μs) I n 30 ka 50 ka maximální výbojový proud (8/20 μs) I max 60 ka 100 ka bleskový impulsní proud (10/350 μs) I imp 25 ka 50 ka napěťová ochranná hladina U p 1,5 kv 1,5 kv napěťová ochranná hladina (mód L PE) U p 2,0 kv doba odezvy t a 100 ns 100 ns schopnost samostatně vypnout následný proud I fi není následný proud 100 A zkratová odolnost při maximálním předjištění 35 ka rms maximální předjištění 160 A gl/gg krytí IP 20 rozsah pracovních teplot - 40 C + 80 C montáž lišta DIN 35 mm pevný min/max ISO: 1/50 mm 2 ; AWG: 17/1 slaněný min/max ISO: 1/35 mm 2 ; AWG: 17/2 délka odizolování přívodního vodiče 14 mm utahovací moment max. 4 Nm signalizace poruchy červené zbarvení indikačního pole ne dálková signalizace provedení S bezpotenciálový přepínací kontakt kontakty dálkové signalizace 250 V / 0,5 A AC, 250 V / 0,1 A DC průřez vodičů dálkové signalizace max. 1,5 mm 2 splňuje požadavky normy ČSN EN A11 ČSN EN A11 objednací číslo FLP-B+C MAXI/ FLP-B+C MAXI/1S přepěťové ochrany

20 Svodiče bleskových proudů FLP-B+C MAXI/3+1 FLP-B+C MAXI/3S+1 SPD typ 1 a typ 2 kombinovaný svodič typ 1 a 2 optická signalizace poruchy Kombinace trojpólového velmi výkonného svodiče bleskových proudů a uzavřeného výkonného jiskřiště zapojených v módu 3+1 pro instalaci do rozvodů nn na rozhraní zón LPZ 0 A LPZ 1 a vyšších. Slouží k ochraně proti účinkům přepětí při přímém i nepřímém úderu blesku. Má široké možnosti uplatnění, vhodný do hlavních rozvaděčů, např. pro rodinné domy, administrativní a průmyslové objekty, popř. do podružných rozvaděčů rozlehlých objektů. Volitelně dálková signalizace stavu (S). L-N N-PE jmenovité napětí U n 230 V AC maximální pracovní napětí U c 260 V AC 255 V AC jmenovitý výbojový proud (8/20 μs)/pól I n 30 ka 100 ka maximální výbojový proud (8/20 μs) I max 60 ka 100 ka bleskový impulsní proud (10/350 μs)/pól I imp 25 ka 100 ka napěťová ochranná hladina U p 1,5 kv 1,5 kv napěťová ochranná hladina (mód L PE) U p 2,0 kv doba odezvy t a 100 ns 100 ns schopnost samostatně vypnout následný proud I fi není následný proud 100 A zkratová odolnost při maximálním předjištění 35 ka rms maximální předjištění 160 A gl/gg krytí IP 20 rozsah pracovních teplot - 40 C + 80 C montáž lišta DIN 35 mm pevný min/max ISO: 1/50 mm 2 ; AWG: 17/1 slaněný min/max ISO: 1/35 mm 2 ; AWG: 17/2 délka odizolování přívodního vodiče 14 mm utahovací moment max. 4 Nm signalizace poruchy červené zbarvení indikačního pole ne dálková signalizace provedení S bezpotenciálový přepínací kontakt kontakty dálkové signalizace 250 V / 0,5 A AC, 250 V / 0,1 A DC průřez vodičů dálkové signalizace max. 1,5 mm 2 splňuje požadavky normy ČSN EN A11 ČSN EN A11 objednací číslo FLP-B+C MAXI/ FLP-B+C MAXI/3S zapojení svorky signalizace 19

21 Svodiče bleskových proudů FLP-B+C MAXI VS SPD typ 1 a typ 2 kombinovaný svodič typ 1 a 2 optická signalizace poruchy Velmi výkonný svodič bleskových proudů pro instalaci do rozvodů nn, na rozhraní zón LPZ 0 A LPZ 1 a vyšších, k ochraně proti účinkům přepětí při přímém i nepřímém úderu blesku. Má široké možnosti uplatnění, vhodný pro rodinné domy, administrativní a průmyslové objekty, popř. do podružných rozvaděčů rozlehlých objektů. Dálková signalizace stavu (S). Patentovaná technologie L/N ( ) L/N ( ) (L/N) (L/N) zapojení svorky signalizace FLP-B+C MAXI VS jmenovité napětí U n 230 V AC maximální pracovní napětí U c 260 V AC jmenovitý výbojový proud (8/20 μs) I n 30 ka maximální výbojový proud (8/20 μs) I max 60 ka bleskový impulsní proud (10/350 μs) I imp 25 ka napěťová ochranná hladina U p 1,5 kv doba odezvy t a 100 ns schopnost samostatně vypnout následný proud I fi není následný proud zkratová odolnost při maximálním předjištění 50 ka rms maximální předjištění 250 A gl/gg maximální předjištění pro V zapojení 125 A gl/gg krytí ( 10 mm 2 ) IP 20 rozsah pracovních teplot 40 C + 80 C montáž lišta DIN 35 mm pevný min/max ISO: 1,5/50 mm 2 ; AWG: 16/1 slaněný min/max ISO: 1,5/35 mm 2 ; AWG: 16/2 délka odizolování přívodního vodiče 11 mm utahovací moment max. 4 Nm signalizace poruchy červené zbarvení indikačního pole dálková signalizace bezpotenciálový přepínací kontakt kontakty dálkové signalizace 250 V / 0,5 A AC, 250 V / 0,1 A DC průřez vodičů dálkové signalizace max. 1,5 mm 2 splňuje požadavky normy ČSN EN A11 objednací číslo přepěťové ochrany

22 Svodiče bleskových proudů FLP-B+C MAXI VS/3 SPD typ 1 a typ 2 kombinovaný svodič typ 1 a 2 optická signalizace poruchy Trojpólový velmi výkonný svodič bleskových proudů pro instalaci do rozvodů nn na rozhraní zón LPZ 0 A LPZ 1 a vyšších. Slouží k ochraně proti účinkům přepětí při přímém i nepřímém úderu blesku. Má široké možnosti uplatnění, vhodný pro rodinné domy, administrativní a průmyslové objekty, popř. do podružných rozvaděčů rozlehlých objektů. Dálková signalizace stavu (S). Patentovaná technologie FLP-B+C MAXI VS/3 jmenovité napětí U n 230 V AC maximální pracovní napětí U c 260 V AC jmenovitý výbojový proud (8/20 μs)/pól I n 30 ka maximální výbojový proud (8/20 μs)/pól I max 60 ka bleskový impulsní proud (10/350 μs)/pól I imp 25 ka napěťová ochranná hladina U p 1,5 kv doba odezvy t a 100 ns schopnost samostatně vypnout následný proud I fi není následný proud zkratová odolnost při maximálním předjištění 50 ka rms maximální předjištění 250 A gl/gg maximální předjištění pro V zapojení 125 A gl/gg krytí ( 10 mm 2 ) IP 20 rozsah pracovních teplot 40 C + 80 C montáž lišta DIN 35 mm pevný min/max ISO: 1,5/50 mm 2 ; AWG: 16/1 slaněný min/max ISO: 1,5/35 mm 2 ; AWG: 16/2 délka odizolování přívodního vodiče 11 mm utahovací moment max. 4 Nm signalizace poruchy červené zbarvení indikačního pole dálková signalizace bezpotenciálový přepínací kontakt kontakty dálkové signalizace 250 V / 0,5 A AC, 250 V / 0,1 A DC průřez vodičů dálkové signalizace max. 1,5 mm 2 splňuje požadavky normy ČSN EN A11 objednací číslo zapojení svorky signalizace 21

23 Svodiče bleskových proudů FLP-B+C MAXI VS/4 SPD typ 1 a typ 2 kombinovaný svodič typ 1 a 2 optická signalizace poruchy Čtyřpólový velmi výkonný svodič bleskových proudů pro instalaci do rozvodů nn na rozhraní zón LPZ 0 A LPZ 1 a vyšších. Slouží k ochraně proti účinkům přepětí při přímém i nepřímém úderu blesku. Má široké možnosti uplatnění, vhodný pro rodinné domy, administrativní a průmyslové objekty, popř. do podružných rozvaděčů rozlehlých objektů. Dálková signalizace stavu (S). Patentovaná technologie FLP-B+C MAXI VS/4 jmenovité napětí U n 230 V AC maximální pracovní napětí U c 260 V AC jmenovitý výbojový proud (8/20 μs)/pól I n 30 ka maximální výbojový proud (8/20 μs)/pól I max 60 ka bleskový impulsní proud (10/350 μs)/pól I imp 25 ka napěťová ochranná hladina U p 1,5 kv doba odezvy t a 100 ns schopnost samostatně vypnout následný proud I fi není následný proud zkratová odolnost při maximálním předjištění 50 ka rms maximální předjištění 250 A gl/gg maximální předjištění pro V zapojení 125 A gl/gg krytí ( 10 mm 2 ) IP 20 rozsah pracovních teplot - 40 C + 80 C montáž lišta DIN 35 mm pevný min/max ISO: 1,5/50 mm 2 ; AWG: 16/1 slaněný min/max ISO: 1,5/35 mm 2 ; AWG: 16/2 délka odizolování přívodního vodiče 11 mm utahovací moment max. 4 Nm signalizace poruchy červené zbarvení indikačního pole dálková signalizace bezpotenciálový přepínací kontakt kontakty dálkové signalizace 250 V / 0,5 A AC, 250 V / 0,1 A DC průřez vodičů dálkové signalizace max. 1,5 mm 2 splňuje požadavky normy ČSN EN A11 objednací číslo zapojení svorky signalizace 22 přepěťové ochrany

24 Svodiče bleskových proudů FLP-12,5 V FLP-12,5 VS SPD typ 1 a typ 2 svodič bleskových proudů vyjímatelný modul varistoru, optická signalizace poruchy Varistorový svodič bleskových proudů určený k instalaci do rozvodů nn pro budovy třídy rizika III a IV podle ČSN EN 62305, na rozhraní zón LPZ 0 LPZ 1 a vyšších. Slouží k ochraně proti účinkům částečných bleskových proudů, indukovaného přepětí při úderu blesku a proti spínacímu přepětí. Volitelně dálková signalizace stavu (S). 60 FLP-12,5 V splňuje požadavky normy ČSN EN A11 jmenovité napětí U n 230 V AC maximální pracovní napětí U c 275 V AC / 350 V DC jmenovitý výbojový proud (8/20 μs) I n 30 ka maximální výbojový proud I max 60 ka bleskový impulsní proud (10/350 μs) I imp 12,5 ka napěťová ochranná hladina U p 1,2 kv doba odezvy t a 25 ns zkratová odolnost při max předjištění 35 ka rms max. předjištění 160 A gl/gg krytí IP 20 rozsah pracovních teplot - 40 C + 80 C montáž lišta DIN 35 mm pevný min/max ISO: 1/50 mm 2 ; AWG: 17/1 slaněný min/max ISO: 1/35 mm 2 ; AWG: 17/2 délka odizolování přívodního vodiče 14 mm utahovací moment max. 4 Nm signalizace poruchy červené zbarvení indikačního pole dálková signalizace bezpotenciálový přepínací kontakt kontakty dálkové signalizace 250 V / 0,5 A AC, 250 V / 0,1 A DC průřez vodičů dálkové signalizace max. 1,5 mm 2 objednací číslo FLP-12,5 V FLP-12,5 VS

25 Svodiče bleskových proudů FLP-12,5 V/3 FLP-12,5 V/3 S SPD typ 1 a typ 2 svodič bleskových proudů vyjímatelný modul varistoru, optická signalizace poruchy Třípólový varistorový svodič bleskových proudů určený k instalaci do rozvodů nn pro budovy třídy rizika III a IV podle ČSN EN 62305, na rozhraní zón LPZ 0 LPZ 1 a vyšších. Slouží k ochraně proti účinkům částečných bleskových proudů, indukovaného přepětí při úderu blesku a proti spínacímu přepětí. Volitelně dálková signalizace stavu (S). 60 zapojení svorky signalizace FLP-12,5 V/3 splňuje požadavky normy ČSN EN A11 jmenovité napětí U n 230 V AC maximální pracovní napětí U c 275 V AC / 350 V DC jmenovitý výbojový proud (8/20 μs)/pól I n 30 ka maximální výbojový proud/pól I max 60 ka bleskový impulsní proud (10/350 μs)/pól I imp 12,5 ka napěťová ochranná hladina U p 1,2 kv doba odezvy t a 25 ns zkratová odolnost při max předjištění 35 ka rms max. předjištění 160 A gl/gg krytí IP 20 rozsah pracovních teplot - 40 C + 80 C montáž lišta DIN 35 mm pevný min/max ISO: 1/50 mm 2 ; AWG: 17/1 slaněný min/max ISO: 1/35 mm 2 ; AWG: 17/2 délka odizolování přívodního vodiče 14 mm utahovací moment max. 4 Nm signalizace poruchy červené zbarvení indikačního pole dálková signalizace bezpotenciálový přepínací kontakt kontakty dálkové signalizace 250 V / 0,5 A AC, 250 V / 0,1 A DC průřez vodičů dálkové signalizace max. 1,5 mm 2 objednací číslo FLP-12,5 V/ FLP-12,5 V/3S přepěťové ochrany

26 Svodiče bleskových proudů FLP-12,5 V/4 FLP-12,5 V/4 S SPD typ 1 a typ 2 svodič bleskových proudů vyjímatelný modul varistoru, optická signalizace poruchy Čtyřpólový varistorový svodič bleskových proudů určený k instalaci do rozvodů nn pro budovy třídy rizika III a IV podle ČSN EN 62305, na rozhraní zón LPZ 0 LPZ 1 a vyšších. Slouží k ochraně proti účinkům částečných bleskových proudů, indukovaného přepětí při úderu blesku a proti spínacímu přepětí. Volitelně dálková signalizace stavu (S). 60 zapojení svorky signalizace FLP-12,5 V/4 splňuje požadavky normy ČSN EN A11 jmenovité napětí U n 230 V AC maximální pracovní napětí U c 275 V AC / 350 V DC jmenovitý výbojový proud (8/20 μs)/pól I n 30 ka maximální výbojový proud/pól I max 60 ka bleskový impulsní proud (10/350 μs)/pól I imp 12,5 ka napěťová ochranná hladina U p 1,2 kv doba odezvy t a 25 ns zkratová odolnost při max předjištění 35 ka rms max. předjištění 160 A gl/gg krytí IP 20 rozsah pracovních teplot - 40 C + 80 C montáž lišta DIN 35 mm pevný min/max ISO: 1/50 mm 2 ; AWG: 17/1 slaněný min/max ISO: 1/35 mm 2 ; AWG: 17/2 délka odizolování přívodního vodiče 14 mm utahovací moment max. 4 Nm signalizace poruchy červené zbarvení indikačního pole dálková signalizace bezpotenciálový přepínací kontakt kontakty dálkové signalizace 250 V / 0,5 A AC, 250 V / 0,1 A DC průřez vodičů dálkové signalizace max. 1,5 mm 2 objednací číslo FLP-12,5 V/ FLP-12,5 V/4S

27 Svodiče bleskových proudů FLP-12,5 V/1+1 FLP-12,5 V/1S+1 SPD typ 1 a typ 2 svodič bleskových proudů vyjímatelný modul varistoru, optická signalizace poruchy Třípólový varistorový svodič bleskových proudů určený k instalaci do rozvodů nn pro budovy třídy rizika III a IV podle ČSN EN 62305, na rozhraní zón LPZ 0 LPZ 1 a vyšších. Slouží k ochraně proti účinkům částečných bleskových proudů, indukovaného přepětí při úderu blesku a proti spínacímu přepětí. Volitelně dálková signalizace stavu (S). zapojení svorky signalizace 60 L-N N-PE splňuje požadavky normy ČSN EN A11 ČSN EN A11 jmenovité napětí U n 230 V AC maximální pracovní napětí U c 275 V AC 255 V AC jmenovitý výbojový proud (8/20 μs) I n 30 ka 30 ka maximální výbojový proud (8/20 μs) I max 60 ka 60 ka bleskový impulsní proud (10/350 μs) I imp 12,5 ka 25 ka napěťová ochranná hladina U p 1,2 kv 1,5 kv napěťová ochranná hladina (mód L PE) U p 1,5 kv doba odezvy t a 25 ns 100 ns schopnost samostatně vypnout následný proud I fi není následný proud 100 A zkratová odolnost při maximálním předjištění 35 ka rms maximální předjištění 160 A gl/gg krytí IP 20 rozsah pracovních teplot - 40 C + 80 C montáž lišta DIN 35 mm pevný min/max ISO: 1/50 mm 2 ; AWG: 17/1 slaněný min/max ISO: 1/35 mm 2 ; AWG: 17/2 délka odizolování přívodního vodiče 14 mm utahovací moment max. 4 Nm signalizace poruchy červené zbarvení indikačního pole ne dálková signalizace provedení S bezpotenciálový přepínací kontakt kontakty dálkové signalizace 250 V / 0,5 A AC, 250 V / 0,1 A DC průřez vodičů dálkové signalizace max. 1,5 mm 2 objednací číslo FLP-12,5 V/ FLP-12,5 V/1S přepěťové ochrany

28 Svodiče bleskových proudů FLP-12,5 V/3+1 FLP-12,5 V/3S+1 SPD typ 1 a typ 2 svodič bleskových proudů vyjímatelný modul varistoru, optická signalizace poruchy Třípólový varistorový svodič bleskových proudů určený k instalaci do rozvodů nn pro budovy třídy rizika III a IV podle ČSN EN 62305, na rozhraní zón LPZ 0 LPZ 1 a vyšších. Slouží k ochraně proti účinkům částečných bleskových proudů, indukovaného přepětí při úderu blesku a proti spínacímu přepětí. Volitelně dálková signalizace stavu (S). zapojení svorky signalizace 60 L-N N-PE splňuje požadavky normy ČSN EN A11 ČSN EN A11 jmenovité napětí U n 230 V AC maximální pracovní napětí U c 275 V AC 255 V AC jmenovitý výbojový proud (8/20 μs)/pól I n 30 ka 50 ka maximální výbojový proud (8/20 μs)/pól I max 60 ka 100 ka bleskový impulsní proud (10/350 μs)/pól I imp 12,5 ka 50 ka napěťová ochranná hladina U p 1,2 kv 1,5 kv napěťová ochranná hladina (L PE) U p 1,5 kv doba odezvy t a 25 ns 100 ns schopnost samostatně vypnout následný proud I fi není následný proud 100 A zkratová odolnost při maximálním předjištění 35 ka rms maximální předjištění 160 A gl/gg krytí IP 20 rozsah pracovních teplot - 40 C + 80 C montáž lišta DIN 35 mm pevný min/max ISO: 1/50 mm 2 ; AWG: 17/1 slaněný min/max ISO: 1/35 mm 2 ; AWG: 17/2 délka odizolování přívodního vodiče 14 mm utahovací moment max. 4 Nm signalizace poruchy červené zbarvení indikačního pole ne dálková signalizace provedení S bezpotenciálový přepínací kontakt kontakty dálkové signalizace 250 V / 0,5 A AC, 250 V / 0,1 A DC průřez vodičů dálkové signalizace max. 1,5 mm 2 objednací číslo FLP-12,5 V/ FLP-12,5 V/3S

29 Svodiče bleskových proudů FLP-12,5 V/0 FLP-B+C MAXI V/0 FLP-NPE 25 V/0 FLP-A50N V/0 Příslušenství náhradní moduly FLP-12,5 V/0 FLP-NPE V/0 FLP-12,5 V/0 FLP-B+C MAXI V/0 FLP-NPE V/0 FLP-A50N V/0 FLP-B+C MAXI V/0 FLP-A50N V/0 typ objednací číslo FLP-12,5 V/ FLP-B+C MAXI V/ FLP-NPE 25 V/ FLP-A50N V/ přepěťové ochrany

30 SLP-075 V SLP-130 V SLP-275 V SLP-385 V SLP-440 V SLP-600 V SPD typ 2 přepěťová ochrana vyjímatelný modul varistoru, optická signalizace poruchy Varistorová přepěťová ochrana určená k instalaci do rozvodů nn, především do podružných rozvaděčů. Slouží k ochraně rozvodů a zařízení proti účinkům indukovaného přepětí při úderu blesku a proti spínacímu přepětí. Verze SLP-600 V je určená pro ochranu zařízení větrných elektráren a invertorů SLP-075 V SLP-130 V SLP-275 V SLP-385 V SLP-440 V SLP-600 V jmenovité napětí U n 110 V AC 230 V AC 400 V AC maximální pracovní napětí U c 75 V AC / 100 V DC 130 V AC / 170 V DC 275 V AC / 350 V DC 385 V AC / 500 V DC 440 V AC / 585 V DC 600 V AC maximální pracovní napětí varistoru 880 V AC jmenovitý výbojový proud (8/20 μs) I n 15 ka 15 ka 20 ka 20 ka 20 ka 15 ka maximální výbojový proud (8/20 μs) I max 40 ka 40 ka 40 ka 40 ka 40 ka 40 ka napěťová ochranná I = 5 ka (8/20 μs) U p 0,3 kv 0,45 kv 0,9 kv 1,3 kv 1,5 kv 2,7 kv napěťová ochranná hladina U p 0,4 kv 0,6 kv 1,2 kv 1,8 kv 1,9 kv 3,2 kv doba odezvy t a 25 ns 25 ns 25 ns 25 ns 25 ns 25 ns zkratová odolnost při max předjištění 35 ka rms 35 ka rms 35 ka rms 35 ka rms 35 ka rms 35 ka rms max. předjištění 160 A gl/gg 160 A gl/gg 160 A gl/gg 160 A gl/gg 160 A gl/gg 160 A gl/gg krytí IP 20 rozsah pracovních teplot - 40 C + 80 C montáž lišta DIN 35 mm pevný min/max ISO: 1/50 mm 2 ; AWG: 17/1 slaněný min/max ISO: 1/35 mm 2 ; AWG: 17/2 délka odizolování přívodního vodiče 14 mm utahovací moment max. 4 Nm signalizace poruchy červené zbarvení indikačního pole splňuje požadavky normy ČSN EN A11 objednací číslo

31 SLP-075 VS SLP-130 VS SLP-275 VS SLP-385 VS SLP-440 VS SLP-600 VS SPD typ 2 přepěťová ochrana vyjímatelný modul varistoru, optická signalizace poruchy Varistorový svodič přepětí určený k instalaci do rozvodů nn, především do podružných rozvaděčů. Slouží k ochraně rozvodů a zařízení proti účinkům indukovaného přepětí při úderu blesku a proti spínacímu přepětí. Verze SLP-600 VS je určená pro ochranu zařízení větrných elektráren a invertorů. Dálková signalizace stavu. 60 SLP-075 VS SLP-130 VS SLP-275 VS SLP-385 VS SLP-440 VS SLP-600 VS jmenovité napětí U n 110 V AC 230 V AC 400 V AC maximální pracovní napětí U c 75 V AC / 100 V DC 130 V AC / 170 V DC 275 V AC / 350 V DC 385 V AC / 500 V DC 440 V AC / 585 V DC 600 V AC maximální pracovní napětí varistoru 880 V AC jmenovitý výbojový proud (8/20 μs) I n 15 ka 15 ka 20 ka 20 ka 20 ka 15 ka maximální výbojový proud (8/20 μs) I max 40 ka 40 ka 40 ka 40 ka 40 ka 40 ka napěťová ochranná I = 5 ka (8/20 μs) U p 0,3 kv 0,45 kv 0,9 kv 1,3 kv 1,5 kv 2,7 kv napěťová ochranná hladina U p 0,4 kv 0,6 kv 1,2 kv 1,8 kv 1,9 kv 3,2 kv doba odezvy t a 25 ns 25 ns 25 ns 25 ns 25 ns 25 ns zkratová odolnost při max předjištění 35 ka rms 35 ka rms 35 ka rms 35 ka rms 35 ka rms 35 ka rms max. předjištění 160 A gl/gg 160 A gl/gg 160 A gl/gg 160 A gl/gg 160 A gl/gg 160 A gl/gg krytí IP 20 rozsah pracovních teplot - 40 C + 80 C montáž lišta DIN 35 mm pevný min/max ISO: 1/50 mm 2 ; AWG: 17/1 slaněný min/max ISO: 1/35 mm 2 ; AWG: 17/2 délka odizolování přívodního vodiče 14 mm utahovací moment max. 4 Nm signalizace poruchy červené zbarvení indikačního pole dálková signalizace bezpotenciálový přepínací kontakt kontakty dálkové signalizace 250 V / 0,5 A AC, 250 V / 0,1 A DC průřez vodičů dálkové signalizace max. 1,5 mm 2 splňuje požadavky normy ČSN EN A11 objednací číslo přepěťové ochrany

Katalog přepěťové ochrany

Katalog přepěťové ochrany Katalog přepěťové ochrany SALTEK s.r.o. je česká společnost specializující se na vývoj a výrobu přepěťových ochran. Nabízí ucelený sortiment svodičů bleskových proudů a přepěťových ochran typů 1 až 3 podle

Více

Katalog přepěťové ochrany

Katalog přepěťové ochrany Katalog přepěťové ochrany SALTEK, společnost s ručením omezeným, je českou firmou specializující se na vývoj a výrobu přepěťových ochran. Nabízí ucelený sortiment svodičů bleskových proudů a přepěťových

Více

Katalog Ochrany před přepětím

Katalog Ochrany před přepětím Katalog Ochrany před přepětím 2015 Katalog Ochrany před přepětím a indikační přístroje Obsah Ochrany před přepětím pro napájecí sítě do 1 000 V SPD typu 1 svodiče bleskových proudů strana 16 21 SPD typu

Více

PŘÍRUČKA OCHRANA ELEKTRONICKÝCH STAVĚDEL A PŘEJEZDOVÝCH ZABEZPEČOVACÍCH ZAŘÍZENÍ PŘED ÚČINKY BLESKOVÝCH PROUDŮ. Surge Protection. Device.

PŘÍRUČKA OCHRANA ELEKTRONICKÝCH STAVĚDEL A PŘEJEZDOVÝCH ZABEZPEČOVACÍCH ZAŘÍZENÍ PŘED ÚČINKY BLESKOVÝCH PROUDŮ. Surge Protection. Device. PŘÍRUČKA OCHRANA ELEKTRONICKÝCH STAVĚDEL A PŘEJEZDOVÝCH ZABEZČOVACÍCH ZAŘÍZENÍ PŘED ÚČINKY BLESKOVÝCH PROUDŮ H-SPD-03-12-2015-CZ Surge Protection Device HAKEL spol. s r.o. Bratří Štefanů 980 500 03 Hradec

Více

Kombinované svodiče - typ 1. Modulární DEHNventil. DEHNventil M TNC (FM) DEHNventil M TNS (FM) DEHNventil M TT (FM) DEHNventil M TN (FM)

Kombinované svodiče - typ 1. Modulární DEHNventil. DEHNventil M TNC (FM) DEHNventil M TNS (FM) DEHNventil M TT (FM) DEHNventil M TN (FM) 951 300 DV M TNC 255 951 305 DV M TNC 255 FM 951 300 4013364108134 4-1-1 970 g 1 Stk. 786,50 951 305 4013364108141 4-1-1 962 g 1 Stk. 854,00 951 400 DV M TNS 255 951 405 DV M TNS 255 FM 951 400 4013364108158

Více

Řešení. Fotovoltaické systémy Ochrana před přepětím

Řešení. Fotovoltaické systémy Ochrana před přepětím Řešení Fotovoltaické systémy Ochrana před přepětím Proč chránit? Fotovoltaická zařízení představují technologicky i finančně náročné realizace, jejichž životnost musí být, z důvodu návratnosti vložených

Více

Manželé Stuchlíkovi, Kojetická 301, Praha 9, 190 00. STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA VILLY U OBORY V SATALICÍCH, U Obory 130, Praha 9- Satalice

Manželé Stuchlíkovi, Kojetická 301, Praha 9, 190 00. STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA VILLY U OBORY V SATALICÍCH, U Obory 130, Praha 9- Satalice stupeň +420 605 453 312 pavel@epzdenek.cz www.epzdenek.cz investor název stavby část Manželé Stuchlíkovi, Kojetická 301, Praha 9, 190 00 název dokumentu STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA VILLY U OBORY V SATALICÍCH,

Více

Řada 7P - Přepěťové ochrany (SPD)

Řada 7P - Přepěťové ochrany (SPD) Řada - Přepěťové ochrany (SPD) Řada přepěťové ochrany pro sítě 230/400 V a pro fotovoltaická zařízení podle základních požadavků na přepěťové ochrany dle ČSN N 62305 pro rozhraní hladin ochrany před bleskem

Více

Využití SPD pro zvýšení spolehlivosti řídících systémů. Ing TICHÝ Vlastimil

Využití SPD pro zvýšení spolehlivosti řídících systémů. Ing TICHÝ Vlastimil Využití SPD pro zvýšení spolehlivosti řídících systémů Ing TICHÝ Vlastimil 1 Základní normy týkající se přepětí Požadavky na ochranná zařízení- testování a kategorizace SPD ČSN (STN) EN61643-11 Požadavky

Více

Hakel-Trade zajišťuje obchodní aktivity a technickou podporu pro produkty společností Hakel, Acer HK a Avarisa

Hakel-Trade zajišťuje obchodní aktivity a technickou podporu pro produkty společností Hakel, Acer HK a Avarisa Hakel-Trade zajišťuje obchodní aktivity a technickou podporu pro produkty společností Hakel, Acer HK a Avarisa Obchodní zastoupení v zahraničí - pro ochranu napájecích sítí do 1000 V - pro ochranu fotovoltaických

Více

Svodiče bleskových proudů a přepětí. Katalog a aplikační průvodce

Svodiče bleskových proudů a přepětí. Katalog a aplikační průvodce Svodiče bleskových proudů a přepětí Katalog a aplikační průvodce Svodiče bleskových proudů a přepětí Obsah Funkce a technické údaje A 1 Předjištění svodičů přepětí B 1 Rozměry C 1 Aplikační průvodce D

Více

Ochrana pfied pfiepûtím Ochrany pro napájecí síè nn

Ochrana pfied pfiepûtím Ochrany pro napájecí síè nn Ochrana pfied pfiepûtím Ochrany pro napájecí síè nn Kombinované svodiãe - 1 Kombinované svodiãe - 1 Modulární DEHNventil Kombinované svodiče ve vícepólovém provedení. Chrání zařízení nn v občanských i

Více

Minia SVODIČE PŘEPĚTÍ - TYP 3

Minia SVODIČE PŘEPĚTÍ - TYP 3 Přepěťové ochrany Minia K ochraně elektrických sítí a zařízení před přepětím vzniklým nepřímým úderem blesku. K ochraně před přepětím vzniklým atmosférickými poruchami a od spínacích pochodů v sítích.

Více

Svodiče přepětí. Svodiče přepětí

Svodiče přepětí. Svodiče přepětí Třístupňová ochrana: od Hageru Nedělejte věci napůl: Pokud se chcete účinně ochránit před nebezpečným přepětím, měli byste vsadit na vyladěný, třístupňový ochranný koncept od Hageru: na svodič přepětí

Více

www.eaton.cz Svodiče přepětí

www.eaton.cz Svodiče přepětí www.eaton.cz Svodiče přepětí Aplikační příručka Platnost od 1. 1. 2015 Eaton partner pro domovní a průmyslové instalace Instalační a jisticí přístroje pro montáž do rozváděčů Modulové jističe od 0,16 A

Více

BEZPEČNOST V ELEKTROTECHNICE 3. http://bezpecnost.feld.cvut.cz

BEZPEČNOST V ELEKTROTECHNICE 3. http://bezpecnost.feld.cvut.cz BEZPEČNOST V ELEKTROTECHNICE 3 http://bezpecnost.feld.cvut.cz ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Elektrotechnická kvalifikace Doc. Ing. Mirko Cipra, CSc., Ing. Michal Kříž, Ing.

Více

samočinným odpojením od zdroje v soustavě TN-S III. stupeň, vybrané obvody I. stupeň

samočinným odpojením od zdroje v soustavě TN-S III. stupeň, vybrané obvody I. stupeň ÚVOD : Tento díl projektu řeší vnitřní silnoproudý a slaboproudý el. rozvod a hromosvod pro Ekocentrum Trkmanka - stavební úpravy objektu bývalého zámečku ve Velkých Pavlovicích, v rozsahu dokumentace

Více

PŘÍRUČKA. Napájecí sítě NN Ochrana před přepětím

PŘÍRUČKA. Napájecí sítě NN Ochrana před přepětím PŘÍRUČKA Napájecí sítě NN Ochrana před přepětím Úvod Přepětí Od šedesátých let 20. století se z čistě technického pojmu EMC (elektromagnetická kompatibilita) stal pojem zahrnující nejenom bezpečnost pro

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTRO

TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTRO D.2.a-2.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTRO Základní údaje Název akce: SKALKA - Splašková kanalizace a ČOV Část: D.2-2.2 ČS Skalka - elektro Objekt: ČS Skalka Investor: Obec Skalka Zpracovatel projektu: AQUA-STYL

Více

F.4.6. OBSAH DOKUMENTACE

F.4.6. OBSAH DOKUMENTACE F.4.6. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Půdorys střechy hromosvod 07 Schéma rozvaděče RH 08 Úvod Projektová dokumentace

Více

Ochrany před přepětím Přehledový katalog

Ochrany před přepětím Přehledový katalog Ochrany před přepětím Přehledový katalog 2015 Kdo jsme A co děláme SALTEK. Moderní přední česká společnost specializující se na vývoj a výrobu ochran před přepětím. Nabízíme komplexní sortiment svodičů

Více

ETITEC. Svodiče bleskových proudů a přepětí. Energie pod kontrolou. Svodiče bleskových proudů a přepětí. Technické údaje

ETITEC. Svodiče bleskových proudů a přepětí. Energie pod kontrolou. Svodiče bleskových proudů a přepětí. Technické údaje Svodiče bleskových proudů a přepětí Technické údaje 110 305 Svodiče bleskových proudů a přepětí Energie pod kontrolou 109 Svodiče bleskových proudů a přepětí Svodiče jsou určené na ochranu elektrických

Více

D.1.4.7 Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky. Měřítko: Formát: P. kopií: Č. kopie: Archivní číslo: Revize:

D.1.4.7 Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky. Měřítko: Formát: P. kopií: Č. kopie: Archivní číslo: Revize: Navrhl Kontroloval Schválil Datum Status Předmět revize R. Paier R. Paier M. Semanský 12 / 214 Dokumentace pro vydání společného ÚR a SP Stavba Laboratoř HFPJ - RF Místo stavby Na Slovance 1999/2, 182

Více

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz. Obsah

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz. Obsah Obsah 1. Úvod 1 2. Identifikační údaje stavby 1 3. Identifikační údaje investora 1 4. Identifikační údaje projektanta 1 5. Rozsah projektu 2 6. Projektové podklady 3 7. Hlavní technické údaje 3 8. Popis

Více

ÚVOD : POUŽITÉ PODKLADY: Stavební výkresy v měřítku 1:100 Předpisy a normy ČSN Prohlídka na místě stavby Požadavky uživatele TECHNICKÉ ÚDAJE:

ÚVOD : POUŽITÉ PODKLADY: Stavební výkresy v měřítku 1:100 Předpisy a normy ČSN Prohlídka na místě stavby Požadavky uživatele TECHNICKÉ ÚDAJE: ÚVOD : Projekt pro stavební povolení řeší opravu elektroinstalace silnoproudu pro objekt 1.ZŠ Most pavilon tělocvičny. Jedná se o část tělocvičny, včetně připojených prostor. Projekt řeší instalaci osvětlení

Více

1. Podklady pro řešení projektu

1. Podklady pro řešení projektu PROJEKT / PROJECT REKONSTRUKCE ČÁSTI DVOJDOMKU parc.č. 289/2, 289/3 k.ú. Braník Jeremenkova 959/80, Praha 4 INVESTOR / CLIENT Hana Kovářová, Otín 279, Jindřichův Hradec, Otín, 377 01 Radek Kupka, Havírna

Více

Systémová řešení OBO pro fotovoltaická zařízení Kompletně připravena. Bezpečně chránící.

Systémová řešení OBO pro fotovoltaická zařízení Kompletně připravena. Bezpečně chránící. Systémová řešení OBO pro fotovoltaická zařízení Kompletně připravena. Bezpečně chránící. Fotovoltaická zařízení inteligentně chráněna a bezpečně instalována TBS Systémy ochrany před tranzientními jevy

Více

Seznam příloh a technická zpráva D.1.4.1 ELEKTROINSTALACE_stupeň: Projekt(dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby) - 2 -

Seznam příloh a technická zpráva D.1.4.1 ELEKTROINSTALACE_stupeň: Projekt(dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby) - 2 - - Č. REVIZE DATUM VYPRACOVAL KONTROLOVAL SCHVÁLIL POZNÁMKA ZPRACOVATEL ČÁSTI - tel: +420 283 023 111 fax: +420 283 023 222 TECHNISERV spol. VYPRACOVAL P.Turek 1.4.1 ŠSCHL Kamenice zateplení - - TECHNISERV

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001a ISO 14001 TECHNICKÁ ZPRÁVA Objednatel Stavba SO Díl objektu Stupeň : VÍTKOVICE ARÉNA a.s. : Stavební úpravy v hale ČEZ ARÉNA : 001 Výtahy jihozápadní

Více

Minia. PROUDOVÉ CHRÁNIČE Minia

Minia. PROUDOVÉ CHRÁNIČE Minia s nadproudovou ochranou OLE (6 ka)... C2 s nadproudovou ochranou OLI (0 ka)... C6 Příslušenství pro OLE, OLI... C2 OFE (6 ka)... C4 OFI (0 ka)... C7 Příslušenství pro OFE, OFI... C22 Základní pojmy, značky

Více

Antény, hromosvody, přepěťové ochrany. a EN ČSN 62305 v praxi.

Antény, hromosvody, přepěťové ochrany. a EN ČSN 62305 v praxi. Antény, hromosvody, přepěťové ochrany Vážení zákazníci, a EN ČSN 62305 v praxi. z důvodu opakujících se a navzájem si podobných vašich dotazů jsme se rozhodli přidat na naše stránky co nejjednodušší a

Více

Rozváděče nízkého napětí - Elektroměrové rozváděče

Rozváděče nízkého napětí - Elektroměrové rozváděče Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ČEZ Distribuce E.ON Czech Rozváděče nízkého napětí - Elektroměrové rozváděče PNE 35 7030 První vydání Odsouhlasení normy Konečný návrh podnikové

Více

Technická zpráva k projektu silnoproudých rozvodů Washingtonova 11 stupeň PD: pro provedení stavby

Technická zpráva k projektu silnoproudých rozvodů Washingtonova 11 stupeň PD: pro provedení stavby Technická zpráva k projektu silnoproudých rozvodů Washingtonova 11 stupeň PD: pro provedení stavby A. ÚVOD: V celém objektu bude provedena rekonstrukce stávající el. instalace v místnostech hygienického

Více

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PIKAZ BRNO, spol. s r.o. Šumavská 31, 612 54 Brno, ČR tel.: +420 549 131 111, fax: +420 549 131 227, e-mail: info@pikaz.cz Investor : Správa železniční dopravní cesty s.o. Arch. č. : 1477-PB-S01-E-001

Více

Firemní profil Ochrany před přepětím

Firemní profil Ochrany před přepětím Firemní profil Ochrany před přepětím kdo jsme a co děláme SALTEK. Moderní přední česká společnost specializující se na vývoj a výrobu ochran před přepětím. Nabízíme komplexní sortiment svodičů bleskových

Více

Ochrana při poruše (ochrana před dotykem neživých částí) rozvodných elektrických zařízení do 1 000 V AC

Ochrana při poruše (ochrana před dotykem neživých částí) rozvodných elektrických zařízení do 1 000 V AC Česká energetická společnost (ČENES), Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1, Tel.: 221 082 398, fax: 221 082 313, e-mail: cenes@csvts.cz, webová stránka: http://www.csvts.cz/cenes Ochrana při poruše (ochrana

Více

Technická zpráva Oprava bytových a úklidových buněk Ubytovna Řepy, Makovského 1398, Praha 6 Investor: SLZ PP ČR P.O. BOX 6, 150 00 Praha 5

Technická zpráva Oprava bytových a úklidových buněk Ubytovna Řepy, Makovského 1398, Praha 6 Investor: SLZ PP ČR P.O. BOX 6, 150 00 Praha 5 Technická zpráva Oprava bytových a úklidových buněk Ubytovna Řepy, Makovského 1398, Praha 6 Investor: SLZ PP ČR P.O. BOX 6, 150 00 Praha 5 Základní technické údaje Napětí: Příkon: Měření: Soustava: Ochrana:

Více

UJEP 6 Zpracovatel 1 INTECON OR PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

UJEP 6 Zpracovatel 1 INTECON OR PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY intecon Projekce a inženýring I N T E C O N spol. s r. o. Stará 2569/96 400 11 Ústí nad Labem Česká republika UJEP 6 Zpracovatel 1 INTECON OR ROZDĚLOVNÍK Číslo projektu Číslo dokumentu List Rev. 58 004

Více

D. Dokumentace stavebního objektu

D. Dokumentace stavebního objektu Ing. Věra Kadlečková AZ PROJEKT - V projektová a inženýrská kancelář Plynárenská 830 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadleckova@azproject.cz Stavebník : Stavba : OBEC BÝCHORY, BÝCHORY č.p. 57,

Více

ATICS-2-ISO ATICS-2-80A-ISO

ATICS-2-ISO ATICS-2-80A-ISO ATICS-2-80A-ISO Vlastnosti Kompaktní zařízení pro zajištění přepínání mezi přívody s provozní a funkční bezpečnostní dle EN 108 (SIL 2) Monitorování poďpětí a přepětí Nastavení zpoždění reakce a uvolnění

Více

ÚPRAVNA VODY ZAJEČÍ - INTENZIFIKACE A REKONSTRUKCE

ÚPRAVNA VODY ZAJEČÍ - INTENZIFIKACE A REKONSTRUKCE - - - - Revize Datum revize Schválil Vedoucí projektu Ing. Petr Baránek Paré: Zástupce vedoucího projektu Zodpovědný projektant Vypracoval Kontroloval Investor Objednatel Ing. Roman Wognitsch Ing. Petr

Více

ASTRA. 1.4.1. Technická zpráva RODINNÝ DŮM

ASTRA. 1.4.1. Technická zpráva RODINNÝ DŮM G SERVIS CZ, s.r.o., Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10 - Malešice Zdeněk Musil, Tyršova 48, PSČ 675 22 Stařeč Mobil: 603 509 368, e-mail: z.musil@volny.cz projekční a revizní činnost v oboru elektro Stavba:

Více

SILNOPROUDÉ ROZVODY. Předpokládaný soudobý příkon: Pic= 19 kw

SILNOPROUDÉ ROZVODY. Předpokládaný soudobý příkon: Pic= 19 kw PROJEKTOVÁNÍ EL. ZAŘÍZENÍ-ING.JOSEF ADENSAM Brigádnická 16, 370 06 České Budějovice Tel : 38 6102929,mob.: 723 307 564, E-mail : adensam.josef@seznam.cz Technická zpráva E l e k t r o i n s t a l a c e-silnoproud

Více

NÁVOD NA UMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH STUPŇŮ PŘEPĚŤOVÝCH OCHRAN

NÁVOD NA UMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH STUPŇŮ PŘEPĚŤOVÝCH OCHRAN NÁVOD NA UMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH STUPŇŮ PŘEPĚŤOVÝCH OCHRAN Každý nově projektovaný objekt, pokud není v ochranném prostoru vyššího objektu, by měl mít navrženou vnější a vnitřní ochranu před bleskem a přepětím.

Více

Svodiče přepětí. Svodiče přepětí třídy T1 (I, B)

Svodiče přepětí. Svodiče přepětí třídy T1 (I, B) Ochrana instalací nízkého napětí proti přímým nebo blízkým úderům blesku a proti přepětím při spínání spotřebičů Svodiče bleskových proudů třídy T1 (I, B) v zapouzdřeném provedení Kombinované svodiče přepětí

Více

Novinka Rozhraní podle DIN EN 61439-2

Novinka Rozhraní podle DIN EN 61439-2 -rozvaděč Novinka Rozhraní podle DIN EN 61439-2 BLACK BOX se čtyřmi rozhraními -rozváděč Pro chráněnou venkovní instalaci Krytí IP 65 Variabilní systém rozváděčových skříní, možnost rozšíření ve všech

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY PŘÍLOHA 6 STANDARDY PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ K LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ Zpracovatel: Provozovatel lokální distribuční soustavy UNIPETROL RPA, s.r.o. Litvínov

Více

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených ze sítí nn

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených ze sítí nn 1. ÚVOD PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených ze sítí nn V souladu s platným zněním Energetického zákona vydává oaza-krupka, a. s., jako provozovatel lokální

Více

PŘÍLOHA A. Příloha A 1. Tab. A 1Základní vybavení obývacího pokoje[2] Velikost obývacího pokoje. 12 až 20m 2. Vývodů televizní a rozhlasové antény

PŘÍLOHA A. Příloha A 1. Tab. A 1Základní vybavení obývacího pokoje[2] Velikost obývacího pokoje. 12 až 20m 2. Vývodů televizní a rozhlasové antény Příloha A 1 PŘÍLOHA A Tab. A 1Základní vybavení obývacího pokoje[2] Velikost obývacího pokoje Elektrické zařízení Počet minimální v souladu s ČSN 33 21 30 Zvýšený Velikost obývacího pokoje Elektrické zařízení

Více

Měření a revize SPD. Způsoby měření SPD:

Měření a revize SPD. Způsoby měření SPD: Měření a revize SPD Má-li být navržené opatření účinné a bezpečné, musí být nejprve správně nainstalováno, musí být dodrženy podmínky montáže, ale nesmí být opomenuty ani jejich kontroly, měření a revize.

Více

Projektovaná bezpečnost

Projektovaná bezpečnost Výpadky technických zařízení a systémů v obytných a účelových budovách jsou nákladné a velmi nežádoucí. Proto je požadována nenarušená funkčnost přístrojů jak v normálním provozu, tak i při zvýšeném nebezpečí

Více

Svodiče přepětí pro sítě MaR (Yellow/Line): (Red/Line):

Svodiče přepětí pro sítě MaR (Yellow/Line): (Red/Line): Obsah: Hromosvodní součásti: vodič HVI long uvnitř stožáru vodič HVI power drát DEHNcupal plochý pásek zalomený jímací tyče D40 modifikace držák jímací tyče na hřeben (1,5 m UNIgrip se svorkou svorka UNI

Více

Spouštěče motorů. Katalog přístrojů 2008 Spouštěče motorů PKZ Spouštěčové kombinace MSC. www.moeller.cz. Stykače DIL. Spouštěče motorů PKZ

Spouštěče motorů. Katalog přístrojů 2008 Spouštěče motorů PKZ Spouštěčové kombinace MSC. www.moeller.cz. Stykače DIL. Spouštěče motorů PKZ www.moeller.cz Kompletní škála stykačů, spouštěčů motorů a řízení pohonů. Stykače DIL Katalog přístrojů 2008 PKZ Spouštěčové kombinace MSC Spouštěče motorů PKZ Spouštěčové kombinace MSC Softstartéry DS

Více

Technická zpráva k prováděcímu projektu

Technická zpráva k prováděcímu projektu Ing. Jaromír Mazal-ELMA, projekční kancelář slaboproudu, Křiby 4706, 760 05 ZLÍN Zakázkové číslo : 18/2009 Technická zpráva k prováděcímu projektu Název stavby: REKONSTRUKCE A PŘESTAVBA SOKOLOVNY V LÍPĚ

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ŠÍROKÁ č.p.87, CHRUDIM. Elektroinstalace. Město Chrudim Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ŠÍROKÁ č.p.87, CHRUDIM. Elektroinstalace. Město Chrudim Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim BOGUAJ stavební inženýrství BOGUAJ Stavební inženýrství,s.r.o. Projekční a inženýrská kancelář Technické dozory staveb Znalecké posudky Odhady nemovitostí,posuzování stavu stavebních konstrukcí Kancelář:

Více

SUDOP BRNO spol.s r.o. KOUNICOVA 26 611 36 BRNO

SUDOP BRNO spol.s r.o. KOUNICOVA 26 611 36 BRNO SUDOP BRNO spol.s r.o. KOUNICOVA 26 611 36 BRNO SRPEN 2014 GSM-R Kolín Havlíčkův Brod Kuřim Brno PS 311 BTS 559 žst. Kuřim Přípojka nn T E C H N I C K Á Z P R Á V A PŘÍPOJKA NN Investor: Zhotovitel: Hlavní

Více

LIŠTOVÉ POJISTKOVÉ ODPÍNAČE VELIKOSTI 00 DO 160A

LIŠTOVÉ POJISTKOVÉ ODPÍNAČE VELIKOSTI 00 DO 160A LIŠTOVÉ POJISTKOVÉ ODPÍNAČE VELIKOSTI 00 DO 160A Lištové pojistkové odpínače Třípólové pojistkové lištové odpínače do pro přímou montáž na přípojnice s roztečí 100 nebo 185 mm. Určeny pro pojistkové vložky

Více

============================== E1 TECHNICKÝ POPIS EI ==========================

============================== E1 TECHNICKÝ POPIS EI ========================== ============================== E1 TECHNICKÝ POPIS EI ========================== AKCE INVESTOR MÍSTO OKRES : STAVEBNÍ ÚPRAVY RD POLNÁ č.p.268 k.ú. POLNÁ U ČESKÉHO KRUMLOVA : VLS-ČR sp, divize HORNÍ PLANÁ

Více

D.1.4.3 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

D.1.4.3 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA D.1.4.3 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA Akce: Novostavba rodinného domu, včetně inženýrských sítí, vsakovacího objektu dešťových vod, žumpy, zpevněných ploch a oplocení na pozemku parc. č. 1385/104 a 1385/85

Více

NOVÁ ŘADA MODULÁRNÍCH PŘÍSTROJŮ. RX 3,TX 3 a DX 3 JIŠTĚNÍ, KTERÉ SPLŇUJE VAŠE POŽADAVKY SVĚTOVÝ SPECIALISTA PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A DATOVÉ ROZVODY

NOVÁ ŘADA MODULÁRNÍCH PŘÍSTROJŮ. RX 3,TX 3 a DX 3 JIŠTĚNÍ, KTERÉ SPLŇUJE VAŠE POŽADAVKY SVĚTOVÝ SPECIALISTA PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A DATOVÉ ROZVODY NOVÁ ŘADA MODULÁRNÍCH PŘÍSTROJŮ RX 3,TX 3 a DX 3 JIŠTĚNÍ, KTERÉ SPLŇUJE VAŠE POŽADAVKY SVĚTOVÝ SPECIALISTA PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A DATOVÉ ROZVODY Jističe str. 6 RX³ 6000 Jističe do 63 A Proudové chrániče

Více

PŘÍRUČKA. Revize Ochrany před přepětím v napájecích sítích 230/400 V AC. 4. vydání

PŘÍRUČKA. Revize Ochrany před přepětím v napájecích sítích 230/400 V AC. 4. vydání PŘÍRUČKA Revize Ochrany před přepětím v napájecích sítích 230/400 V AC 4. vydání Bezpečnost svodičů Odpojování signalizace údržba životnost Všechny svodiče SALTEK jsou testovány podle českých a evropských

Více

Elfa Plus Unibis TM. 27 Index. Rychlý přehled

Elfa Plus Unibis TM. 27 Index. Rychlý přehled 2 Výhody 6 Technická data 10 Modulové jističe Řada EPC 31N 11 Modulové jističe Řada EPC 451N 12 Modulové jističe Řada EPC 61N 13 Modulové jističe Řada EPC 101N 14 Modulové jističe Řada EPC 611 16 Modulové

Více

Popis. Obsah. 230,00 Kč. Číslo: 22 209,09 Kč bez DPH

Popis. Obsah. 230,00 Kč. Číslo: 22 209,09 Kč bez DPH 22. Elektrické instalace v bytové a občanské výstavbě (šesté - aktualizované vydání) (rok vydání 12/2015) 230,00 Kč 1 Číslo: 22 209,09 Kč bez DPH Popis Ing. Karel Dvořáček Svazek 22, edice DÍLENSKÁ PŘÍRUČKA

Více

Tab.1 Základní znaky zařízení jednotlivých tříd a opatření pro zajištění bezpečnosti

Tab.1 Základní znaky zařízení jednotlivých tříd a opatření pro zajištění bezpečnosti Všeobecně V České republice byly v platnosti téměř 30 let normy týkající se bezpečnosti při práci na elektrických zařízeních. Od té doby došlo k závažným změnám v oblasti ochrany před úrazem elektrickým

Více

TEXTOVÁ ČÁST. Akce: Opravy silnoproudých rozvodů obytného domu č.p. 2165, 2166, 2167 ul. B. Němcové, Tábor Část: F.1.4.g Zařízení elektrotechniky

TEXTOVÁ ČÁST. Akce: Opravy silnoproudých rozvodů obytného domu č.p. 2165, 2166, 2167 ul. B. Němcové, Tábor Část: F.1.4.g Zařízení elektrotechniky Akce: Opravy silnoproudých rozvodů obytného domu č.p. 2165, 2166, 2167 ul. B. Němcové, Tábor Část: F.1.4.g Zařízení elektrotechniky TEXTOVÁ ČÁST Stupeň PD: DSP Datum: březen 2014 Vypracoval: J. Semrád,

Více

Nedostatky v instalacích systémů

Nedostatky v instalacích systémů Nedostatky v instalacích systémů ochrany před bleskem Postřehy z praxe znalce Systémy ochrany před bleskem musejí být v Německu v zásadě provedeny podle tzv. všeobecně uznávaných pravidel techniky, což

Více

Ochrana před bleskem a přepětím pro maximální bezpečnost. Chráněno THINK CONNECTED.

Ochrana před bleskem a přepětím pro maximální bezpečnost. Chráněno THINK CONNECTED. Ochrana před bleskem a přepětím pro maximální bezpečnost Chráněno THINK CONNECTED. Blesky a přepětí ohrožují lidi, budovy i zařízení. 2 OBO TBS Chráněno Podobně jako čtyři sehraní osobní strážci zajišťují

Více

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Ostrov - rekonstrukce VZT a úpravy kuchyně odsouzených

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Ostrov - rekonstrukce VZT a úpravy kuchyně odsouzených INDEX ZMĚNA DATUM JMÉNO PODPIS Vedoucí projektant Vedoucí zakázky Pluhař Martin Ing., CSc. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz

Více

PROJEKT ELEKTROTECHNICKÉ ČÁSTI TECHNICKÁ ZPRÁVA. Poděbradská 540-547

PROJEKT ELEKTROTECHNICKÉ ČÁSTI TECHNICKÁ ZPRÁVA. Poděbradská 540-547 Sídlo: Amforová 1925/7, 155 00 Praha 5 List/listů: 1/16 Kancelář: Uruguayská 5, 120 00 Praha 2 Tel./fax: (+420) 222 521 437 E-mail: gryf.elektro@seznam.cz PROJEKT ELEKTROTECHNICKÉ ČÁSTI TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

Redline. Ochrana obvodů. Ochrana osob. Zařízení přídavná. Přístroje modulové ostatní. Přípojnice. Zapouzdření. Rejstřík E.2. Systém přípojnic - VBS

Redline. Ochrana obvodů. Ochrana osob. Zařízení přídavná. Přístroje modulové ostatní. Přípojnice. Zapouzdření. Rejstřík E.2. Systém přípojnic - VBS Ochrana obvodů.2 - VS Ochrana osob.3.4 Přípojnice izolované typ kolíkový Přípojnice izolované typ vidlicový Zařízení přídavná.5.6 Příslušenství pro izolované přípojnice Přípojnice izolované Přístroje modulové

Více

ATE, s.r.o. TECHNICKÉ PODMÍNKY TP ATE 27000 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE 27000. Technologické domky č.v. A27000

ATE, s.r.o. TECHNICKÉ PODMÍNKY TP ATE 27000 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE 27000. Technologické domky č.v. A27000 ATE s.r.o. automatizační technika Wolkerova 14 350 02 Cheb tel: 354 435 070 fax: 354 438 402 tel ČD: 972 443 321 e-mail: ate@atecheb.cz IČ: 48360473 DIČ: CZ48360473 ATE, s.r.o. Strana 1 Celkem stránek:

Více

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Ochrana před úrazem elektrickým proudem Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Ochrana před úrazem elektrickým proudem Ing. Pavel Chmiel, Ph.D. OBSAH VÝUKOVÉHO MODULU 1. Základní pojmy. 2. Prostředky ochrany při

Více

AMPÉR 2011. Ochrana fotovoltaických zdrojů elektřiny před bleskem a přepětím

AMPÉR 2011. Ochrana fotovoltaických zdrojů elektřiny před bleskem a přepětím AMPÉR 2011 Ochrana fotovoltaických zdrojů elektřiny před bleskem a přepětím Ing. Jiří Kutáč znalec Obor: elektrotechnika Specializace: Ochrana před p bleskem a přepp epětím Brno, 30. 3. 2011 Source: Tokyo

Více

Eurotest XA - špičkový profesionální multifunkční přístroj s řadou funkcí pro provádění revizí dle požadavků ČSN 332000-6-61

Eurotest XA - špičkový profesionální multifunkční přístroj s řadou funkcí pro provádění revizí dle požadavků ČSN 332000-6-61 Eurotest XA - špičkový profesionální multifunkční přístroj s řadou funkcí pro provádění revizí dle požadavků ČSN 332000-6-61 Použití: Měření spojitosti Zkratový proud > 200 ma. Měření probíhá s automatickým

Více

Zapojení používaná v sítích IT bez vyvedeného středního vodiče

Zapojení používaná v sítích IT bez vyvedeného středního vodiče Zapojení používaná v sítích IT bez vyvedeného středního vodiče Doplněk ke katalogu SVODIČE PŘEPĚTÍ DOPLNĚK KATALOGU SPC3.0 90 IT (DS) SPC3.0 120 IT (DS) SPC3.0 150 IT/400 (DS) SPC3.0 IT (DS) Řada kompaktních

Více

ceník SALTEK 6-2013 novinka

ceník SALTEK 6-2013 novinka ceník SALTEK 6-2013 novinka EAN Název Částka Jedn JvC MJ 8595090507888 BD-250 T 1 235 CZK 1 ks 8595090507864 BD-90 T 1 235 CZK 1 ks 8595090521853 BDG-06 1 980 CZK 1 ks 8595090521990 BDG-12 1 980 CZK 1

Více

Předmětem projektu je elektroinstalace při výstavbě 2 rodinný dům Chotěšov č.par. 1062; 620/1.

Předmětem projektu je elektroinstalace při výstavbě 2 rodinný dům Chotěšov č.par. 1062; 620/1. 1. Základní údaje 1.1 Předmět projektu Předmětem projektu je elektroinstalace při výstavbě 2 rodinný dům Chotěšov č.par. 1062; 620/1. 1.2 Podklady Výchozími podklady pro zpracování projektu byl projekt

Více

DOKUMENTACE dle vyhl. č. 499/2006 Sb. příloha č. 1

DOKUMENTACE dle vyhl. č. 499/2006 Sb. příloha č. 1 JESENICE/REK/191 DOKUMENTACE dle vyhl. č. 499/2006 Sb. příloha č. 1 STAVBA: Rekonstrukce el.instalace včetně slaboproudých rozvodů budovy V Jamce č.p.191, Jesenice STAVEBNÍK: Město Jesenice Mírové náměstí

Více

PV Fotovoltaické systémy Ochrana proti nadproudu a přepětí

PV Fotovoltaické systémy Ochrana proti nadproudu a přepětí PV Fotovoltaické systémy Ochrana proti nadproudu a přepětí Novinka! Novinka! ETI Elektroelement d.d. Výhradní distributor pro Českou republiku: ELKO EP, s.r.o. Palackého 493 76901, Holešov Všetuly Tel.:

Více

OCHRANA PŘED BLESKEM. Radek Procházka (prochazka@fel.cvut.cz) Projektování v elektroenergetice ZS 2010/11

OCHRANA PŘED BLESKEM. Radek Procházka (prochazka@fel.cvut.cz) Projektování v elektroenergetice ZS 2010/11 OCHRANA PŘED BLESKEM Radek Procházka (prochazka@fel.cvut.cz) Projektování v elektroenergetice ZS 2010/11 OCHRANA PŘED BLESKEM dle ČSN EN 62305 do 02/2009 paralelně platná ČSN 34 1390 závaznost (vyhláška

Více

Redline. Ochrana obvodů. Ochrana osob. Zařízení přídavná. Přístroje modulové ostatní. Přípojnice. Zapouzdření. Rejstřík E.1. Systém přípojnic VBS E.

Redline. Ochrana obvodů. Ochrana osob. Zařízení přídavná. Přístroje modulové ostatní. Přípojnice. Zapouzdření. Rejstřík E.1. Systém přípojnic VBS E. Ochrana obvodů.2 VS Ochrana osob.3.4 Přípojnice izolované typ kolíkový Přípojnice izolované typ vidlicový Zařízení přídavná.5.6 Příslušenství pro izolované přípojnice Přípojnice izolované Přístroje modulové

Více

zařízení tvoří rozvodná zařízení. Provádí se zde: Jištění Ovládání Rozvádění Měření Atd. Jsou v nich umístěny přístroje, které zajišťují tyto funkce.

zařízení tvoří rozvodná zařízení. Provádí se zde: Jištění Ovládání Rozvádění Měření Atd. Jsou v nich umístěny přístroje, které zajišťují tyto funkce. Rozváděče Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky www.fei.vsb.cz fei.vsb.cz/kat420 Technické vybavení budov Rozváděče Jd Jednou z nejdůležitějších

Více

Přístroje nízkého napětí. Svodiče přepětí Řada OVR, System pro M compact

Přístroje nízkého napětí. Svodiče přepětí Řada OVR, System pro M compact Přístroje nízkého napětí Svodiče přepětí Řada, System pro M compact Svodiče přepětí (Surge Protective Devices SPD) jsou určeny k ochraně elektrického a elektronického zařízení proti přepětím a proudovým

Více

Katalog. Modulární přístroje a rozvodnice Řešení pro Vaši domovní elektroinstalaci

Katalog. Modulární přístroje a rozvodnice Řešení pro Vaši domovní elektroinstalaci Katalog Modulární přístroje a rozvodnice Řešení pro Vaši domovní elektroinstalaci Řešení pro domovní elektroinstalace Modulární kryty přístrojů Mini Opale str. 2, 11 plastové rozvodnice Mini Pragma str.

Více

Jaromír Bednář projekce elektro Humpolecká 3/108, Liberec 460 01

Jaromír Bednář projekce elektro Humpolecká 3/108, Liberec 460 01 Jaromír Bednář projekce elektro Humpolecká 3/108, Liberec 460 01 : 482 720 472, mobil : 604 665 735 IČO: 702 19 656 DIČ: CZ6610050073 e-mail : elektro.bednar@seznam.cz Technická zpráva ELEKTROINSTALACE

Více

Minia D19 SVODIČE PŘEPĚTÍ PRO FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY

Minia D19 SVODIČE PŘEPĚTÍ PRO FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY SVODIČE PŘEPĚTÍ PRO FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY K ochraně elektrických sítí a zařízení před m vzniklým nepřímým úderem blesku. K ochraně před m vzniklým atmosférickými poruchami a od spínacích pochodů v sítích.

Více

Vývoj Elektronický měnič napětí EM 50/750/3

Vývoj Elektronický měnič napětí EM 50/750/3 Elektronický měnič napětí EM 50/750/3 Úvod Elektronický měnič slouží k výrobě sinusového napětí 3x380 V (resp. 400 V), 50 Hz. Měnič je napájen ze stejnosměrného zdroje se jmenovitým napětím 24 VDC. Trvalý

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 29.240.20;29.280 Leden 2012 ČSN 37 6605 ed. 2 Připojování elektrických zařízení celostátních a regionálních drah a vleček na elektrický rozvod Connections of electrical equipments

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Základní technické údaje: Napojení:

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Základní technické údaje: Napojení: TECHNICKÁ ZPRÁVA Předmětem tohoto projektu je rekonstrukce vnitřní elektroinstalace uvedeného objektu. Jedná se o objekt vodojemu s úpravnou vod. Veškerá vyjádření a projednání zajišťuje dle dohody investor.

Více

Technická specifikace

Technická specifikace Základní informace k předmětu plnění veřejné zakázky Technické podmínky Požadavkem pro realizaci jednotlivých stanovišť je provedení vizualizace úloh na počítači s ovládáním jednotlivých aktivních prvků

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV ELEKTROENERGETIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

OBSAH DOKUMENTACE. silnoproudé rozvody 4.NP-sekce B+C

OBSAH DOKUMENTACE. silnoproudé rozvody 4.NP-sekce B+C OBSAH DOKUMENTACE 1. Textová část 1.1. Příl. č. 01 - Technická zpráva + specifikace materiálu 6 A4 2. Výkresová část 2.1. Výkr. č. 1 Zařízení silnoproudé elektrotechniky silnoproudé rozvody 4.NP-sekce

Více

J7MN. Schválení podle norem. Motorový jistící spouštěč (MPCB) Systém MPCB (krytí motoru : TŘÍDA 10) Přídavné kontaktní moduly.

J7MN. Schválení podle norem. Motorový jistící spouštěč (MPCB) Systém MPCB (krytí motoru : TŘÍDA 10) Přídavné kontaktní moduly. Motorový jistící spouštěč (MPCB) J7MN ) Systém MPCB (krytí motoru : TŘÍDA 10) Rotační a palcové typy Jmenovitý provozní proud = 12 A, 25 A, 50 A a 100 A Spínací výkon do 12,5 A = 100 ka/400 V Pevné vypínání

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. D.1.4.a SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

TECHNICKÁ ZPRÁVA. D.1.4.a SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.a SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA 1. Rozsah projektu 2. Hlavní rozvody a napájení 3. Základní technické údaje 4. Silnoproudá elektroinstalace 5. Záver TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.a SILNOPROUDÁ

Více

Projektová kancelář Sokolská 199 Liberec 1, 460 01, Tel. +420 482 736 374, IČO: 25424491

Projektová kancelář Sokolská 199 Liberec 1, 460 01, Tel. +420 482 736 374, IČO: 25424491 1. Rozsah a podklady Tento projekt řeší silnoproudou elektroinstalaci rekonstrukce kotelny kino Český Dub v rozsahu realizační dokumentace. Při návrhu technického řešení se vycházelo z půdorysných plánů

Více

Projekt elektroinstalace v řadovém domku. Project of electrical installation in a terraced house

Projekt elektroinstalace v řadovém domku. Project of electrical installation in a terraced house ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky Projekt elektroinstalace v řadovém domku Project of electrical installation in a terraced house Bakalářská práce

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA DPS

TECHNICKÁ ZPRÁVA DPS TECHNICKÁ ZPRÁVA DPS VYPRACOVAL: STUPEŇ: Ing.Jiří Průša ATELIER A02 Spol. s.r.o. Čechova 59 České Budějovice dokumentace pro realizaci stavby DATUM: 11/2014 ATELIER A02 s.r.o. Stránka: 1/13 1. ÚVOD Projekt

Více

Revize a kontroly všeobecně, prohlídka, zkoušení, měření

Revize a kontroly všeobecně, prohlídka, zkoušení, měření Odborný seminář Ochrana distribučních sítí Revize a kontroly všeobecně, prohlídka, zkoušení, měření Ing. Jaroslav Rynda Kongresový sál č.217 budovy ČSVTS Novotného lávka 5 Praha 1 26. listopad 2010 Distribuční

Více

Proudové chrániče. Proudové chrániče 2pólové, typ AC-G Reagují na sinusové střídavé reziduální proudy (typ AC).

Proudové chrániče. Proudové chrániče 2pólové, typ AC-G Reagují na sinusové střídavé reziduální proudy (typ AC). PROUDOVÉ CHRÁIČE, typ AC-G, A-G s podmíněným zkratovým proudem 0 ka. Speciální proudové chrániče omezující počet nežádoucích vypnutí. Zpoždění při vypnutí: 0 ms. Pro ochranu: před nebezpečným dotykem živých

Více

Návrh LPS a SPM dle norem řady ČSN EN 62305. Obecný návrh - koncepce

Návrh LPS a SPM dle norem řady ČSN EN 62305. Obecný návrh - koncepce Návrh LPS a SPM dle norem řady ČSN EN 62305 K projektové dokumentaci: ABC projekt Zakázkové číslo: 0131-KIO Výkres: 2 Investor: Projektant: Klimša David, Budovatelská 461/17, Ostrava Zakázka: Projekt číslo:

Více