Rozváděče nízkého napětí - Elektroměrové rozváděče

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozváděče nízkého napětí - Elektroměrové rozváděče"

Transkript

1 Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ČEZ Distribuce E.ON Czech Rozváděče nízkého napětí - Elektroměrové rozváděče PNE První vydání Odsouhlasení normy Konečný návrh podnikové normy energetiky pro rozvod a měření elektrické energie odsouhlasily tyto organizace: ČEZ Distribuce, a E.ON Czech. Účinnost od:

2 Obsah Strana Předmluva 3 1 Rozsah platnosti.4 2 Citované dokumenty a související právní předpisy Citované a související normy ČSN Citované a související normy PNE Související právní předpisy Připojovací podmímky provozovatelů distribučních soustav.7 3 Termíny a definice, značky a zkratky Termíny a definice Značky a zkratky Informace Značení pro identifikaci elektroměrového rozváděče Dokumentace elektroměrového rozváděče Charakteristiky rozhraní (parametry) elektroměrového rozváděče Jmenovité napětí rozváděče U n Jmenovité pracovní napětí rozváděče U e Jmenovité izolační napětí rozváděče U i Jmenovité impulzní výdržné napětí rozváděče U imp Jmenovitý proud rozváděče I na Jmenovitý proud rozváděče pro přímé měření Jmenovitý prou rozváděče pro nepřímé měření Jmenovitý proud obvodu - jištěného jednotlivého vývodu elektroměrového rozváděče I nc Jmenovitý podmíněný zkratový proud rozváděče I cc jmenovitá zkratová schopnost hlavního jističe před elektroměrem I cn Typy uzemňovací soustavy, pro kterou je rozváděč určen Jmenovitý kmitočet f n Stupeň znečištění Zařízení jistící před zkratem (SCPD) Zatřídění dle elektromagnetické kompatibility (ECM) 16 6 Provozní podmínky Provozní podmínky rozváděče pro vnitřní instalaci Provozní podmínky rozváděče pro venkovní instalaci Podmínky pro umístění elektroměrového rozváděče při vnitřní a venkovní instalaci Podmínky pro umístění elektroměrového rozváděče do kombinovaného pilíře Podmínky pro umístění elektroměrového rozváděče do a na hořlavý podklad Požadavky na měřící jednotku pro fakturační měření spotřeby elektřiny staveništního rozváděče Opatření proti kondenzaci vodní páry (rosení) ve vnitřním prostoru elektroměrových rozváděčů, instalovaných do celoplastových kompaktních pilířů Konstrukční požadavky Konstrukční provedení elektroměrového rozváděče dle způsobu osazení Konstrukční provedení elektroměrového rozváděče dle potřebného místa pro osazení měřícího zařízení Materiálové provedení elektroměrového rozváděče a nosných částí Požadované vlastnosti izolačních materiálů Ochrana proti korozi kovových materiálů Ochrana zajišťovaná skříní elektroměrového rozváděče Ochrana před mechanickými rázy Základní ochrana elektroměrového rozvaděče (ochrana před dotykem živých částí), ochrana před vniknutím cizích pevných těles a vody Dveře skříně elektroměrového rozváděče Bezpečnostní značení na dveřích skříně elektroměrového rozváděče Ochrana při poruše ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí Ochranná svorka elektroměrového rozváděče Ochrana elektroměrového rozváděče celkovou izolací 21 2

3 8 Technické požadavky Vybavení elektroměrového rozváděče Hlavní jistič před elektroměrem Jistič obvodu spínacího prvku Měřicí transformátory proudu (MTP) Zkušební svorkovnice pro montáž nepřímého měření Pojistkový odpínač pro jištění napěťových okruhů elektroměru při nepřímém měření Jistič obvodu pro napájení převodníku nebo obvodu optooddělovače v majetku PDS Přepěťové ochrany Uspořádání vnitřního rozvodu elektroměrového rozváděče Spojovací vodiče Průřezy vodičů rozváděče pro přímé měření Průřezy vodičů rozváděče pro nepřímé měření Označení vodičů popisem Barevné značení vodičů Zajištění elektroměrového rozváděče proti neoprávněné manipulaci Neměřené odběry připojené z elektroměrového rozváděče Ověřování návrhu kabelové rozvodné skříně (typová zkouška) Kusové ověřování kabelové rozvodné skříně (kusová zkouška).31 Předmluva K datu nabytí účinnosti této normy platil v České republice pro řešení rozváděčů nízkého napětí prakticky již jen nový restrukturalizovaný soubor norem IEC 61439, do soustavy českých norem zavedený jako ČSN EN 61439, který zcela nahradil předchozí soubor ČSN EN Základní normou pro řešení a provedení rozváděčů nízkého napětí je po 1. listopadu 2014 (po předchozím zrušení do té doby platných základních norem souboru) norma ČSN EN ed. 2 ( ) Rozváděče nízkého napětí Část 1: Všeobecná ustanovení z května Pro každý typ rozváděče nízkého napětí je nezbytné při jeho řešení použít dvě hlavní normy pro stanovení všech požadavků a příslušných metod ověřování normu základní (uváděná jako Část 1 souboru osahující všeobecná ustanovení viz předchozí odstavec) a normu specifickou (příslušnou pro rozváděč) charakterizující rozváděč dle navazujících částí daného souboru norem. Z hlediska standardních elektroměrových rozváděčů rozváděčů přístupných laické obsluze a určených k provozování laiky se jako specifická norma použije platná ČSN EN ( ) Rozváděče nízkého napětí Část 3: Rozvodnice určené k provozování laiky (DBO) z října Pro specielní elektroměrové rozváděče (rozváděče pro nepřímé měření o jmenovitém proudu vyšším jak 250 A u nichž se nepředpokládá ovládání laiky, se použije specifická norma ČSN EN ed. 2 ( ) Rozváděče nízkého napětí Část 2: Výkonové rozváděče z května Výše uvedené normy byly i výchozím podkladem pro zpracování této podnikové normy energetiky. Záměrem normalizačního úkolu nebylo a vydáním PNE Rozváděče nízkého napětí Elektroměrové rozváděče není nahradit zavedené a používané Technické podmínky pro umístění a připojení měřicích zařízení u nových nebo celkově rekonstruovaných odběrných míst platné v zásobovacím regionu konkrétního provozovatele distribuční soustavy (dále jen Připojovací podmínky). Záměrem bylo stanovit základní technické požadavky jednotná pravidla na provedení elektroměrových rozváděčů - pravidla akceptovatelná provozovateli distribučních soustav a respektovaná výrobci rozváděčů. Připojovací podmínky provozovatelů mají význam pro výrobce rozváděčů a montážní firmy (kromě dalších ustanovení), zejména z hlediska vnitřního zapojení (schémat) rozváděčů, které PNE neřeší a tudíž ani neobsahuje. 3

4 Vypracování normy Česká energetická společnost (ČENES), Novotného lávka 5, Praha 1 IČ Ing. Jaroslav Bárta, Ing. Václav Schamberger; Václav Macháček, Pujmanové 1583/52, Praha 4, IČ Rozsah platnosti Podniková norma energetiky (PNE) stanovuje základní požadavky na řešení a provedení elektroměrových rozváděčů vnitřního a venkovního provedení, pro přímé a nepřímé měření elektřiny tj. rozváděčů, do kterých energetické společnosti instalují měřicí zařízení pro fakturační měření spotřeby elektřiny. Pro provedení elektrorozvodných elektroměrových jader (viz čl ) se ustanovení této normy týká pouze požadavků na umístění, zapojení a montáž měřicího zařízení a souvisejících přístrojů. Předmětem PNE není vnitřní zapojení rozváděčů (schémata zapojení) jednotlivých typů měření. Základní požadavky uvedené v normě platí pro všechny elektroměrové rozváděče, ať jsou navrženy, vyrobeny a ověřeny jednorázově nebo jsou vyráběné hromadně. 2 Citované dokumenty a související právní předpisy V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN v čl. 2.1 nejnovějšími vydáními platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn). Obdobně nutno postupovat při používání platných podnikových norem energetiky PNE uvedených v čl Citované a související normy ČSN ČSN ISO 3864 ( ) Grafické značky Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky (soubor norem) ČSN EN ISO 7010 ( ) Grafické značky Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky Registrované bezpečnostní značky ČSN IEC 50(441) ( ) Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 441: Spínací a řídicí zařízení a pojistky ČSN IEC ( ) Mezinárodní elektrotechnický slovník Část 617: Trh s elektřinou ČSN IEC ( ) Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 826: Elektrické instalace ČSN ed. 2 Elektrická zařízení - Rozdělení a pojmy ČSN EN ( ) Jmenovitá napětí CENELEC ČSN EN ( ) Normalizované hodnoty proudů IEC ČSN EN ( ) Normalizované hodnoty kmitočtů IEC ČSN EN ed. 4 ( ) Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci Identifikace svorek předmětů, konců vodičů a vodičů 4

5 ČSN ed. 2 Značení vodičů barvami a nebo číslicemi - Prováděcí ustanovení ČSN EN ( ) Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód) ČSN EN ( ) Stupně ochrany poskytované kryty elektrických zařízení proti vnějším mechanickým nárazům (IK kód) ČSN ed. 2 Místa připojení ochranných vodičů na elektrických předmětech ČSN EN ed. 2 ( ) Koordinace izolace - Část 1: Definice, principy a pravidla ČSN EN ed. 2 ( ) Koordinace izolace zařízení nízkého napětí - Část 1: Zásady, požadavky a zkoušky ČSN EN ed. 2 ( ) Ochrana před úrazem elektrickým proudem Společná hlediska pro instalaci a zařízení ČSN ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice ČSN ed. 2: Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem ČSN ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před nadproudy ČSN ed. 2 Elektrické instalace budov Část 4-44: Bezpečnost Ochrana před rušivým napětím a elektromagnetickým rušením Kapitola 443: Ochrana před atmosférickým nebo spínacím přepětím ČSN Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. Oddíl 473: Opatření k ochraně proti nadproudům ČSN ed. 3: Elektrická instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy ČSN ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení Elektrická vedení ČSN ed. 3: Elektrické instalace nízkého napětí. Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení. Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování ČSN : Elektrické instalace nízkého napětí Část 6: Revize ČSN ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody ČSN ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí Elektrické zařízení v hořlavých látkách a na nich ČSN ed. 2 Elektrotechnické předpisy - Elektrické přípojky ČSN EN ed. 2 ( ) Ochrany před přepětím nízkého napětí Část 11: Ochrany před přepětím zapojené v sítích nízkého napětí Požadavky a zkušební metody ČSN ed. 2 Předpisy pro vnitřní rozvody vedení elektronických komunikací ČSN EN ed. 3 ( ) Obsluha a práce na elektrických zařízeních Část 1: Obecné požadavky ĆSN EN ed. 2 ( ) Zkoušení požárního nebezpečí Část 2-11: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou Zkouška hořlavosti konečných výrobků žhavou smyčkou (GWETP) ĆSN EN ed. 2 ( ) Zkoušení požárního nebezpečí Část 11-10: Zkoušky plamenem Zkouška plamenem o výkonu 50 W při vodorovné a při svislé poloze vzorku ČSN EN ( ) Přístrojoví transformátory Část 1: Všeobecné požadavky 5

6 ČSN EN ( ) Přístrojoví transformátory Část 2: Dodatečné požadavky na transformátory proudu ČSN EN ed. 3 ( ) Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 2: Jističe ČSN EN ed. 3 ( ) Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 3: Spínače, odpojovače, odpínače a pojistkové kombinace ČSN EN ( ) Elektrická příslušenství Jističe pro nadproudové jištění domovních a podobných instalací Část 1: Jističe pro střídavý provoz (AC) ČSN EN ed. 3 ( ) Proudové chrániče bez vestavěné nadproudovou ochranou pro domovní a podobné použití (RCCB) Část 1: Obecná pravidla ČSN EN ed. 3 ( ) Proudové chrániče s vestavěnou nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití (RCBO) Část 1: Obecná pravidla ČSN EN ed. 3 ( ) Pojistky nízkého napětí - Část 1: Všeobecné požadavky ČSN EN ed. 2 ( ) Prázdné skříně pro rozváděče nízkého napětí Obecné požadavky ČSN IEC/TR ( ) Rozváděče nízkého napětí Část 0: Návod na specifikaci rozváděčů ČSN EN ed. 2 ( ) Rozváděče nízkého napětí Část 1: Všeobecná ustanovení ČSN EN ed. 2 ( ) Rozváděče nízkého napětí Část 2: Výkonové rozváděče ČSN EN ( ) Rozváděče nízkého napětí Část 3: Rozvodnice určené k provozování laiky (DBO) ČSN EN ( ) Rozváděče nízkého napětí Část 4: Zvláštní požadavky pro staveništní rozváděče (ACS) ČSN EN ed. 2 ( ) Rozváděče nízkého napětí Část 5: Rozváděče pro veřejné distribuční sítě ČSN EN ( ) Rozváděče nn Ochrana před úrazem elektrickým proudem Ochrana před neúmyslným přímým dotykem nebezpečných živých částí ČSN Závěry a klíče pro zajišťování hlavních domovních skříní, rozpojovacích jistících skříní a rozvodných zařízení nn, umisťovaných v prostředí venkovním ČSN Závěry a klíče pro rozvodnice a elektrorozvodná jádra ČSN Modulová koordinace rozměrů ve výstavbě Základní ustanovení ČSN EN A1 ( ) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb Část 1: Klasifikace podle výsledku zkoušek reakce na oheň 2.2 Citované a související normy PNE PNE ed. 5 Ochrana před úrazem elektrickým proudem v distribučních soustavách a přenosové soustavě PNE ed. 5 Stanovení základních charakteristik vnějších vlivů působících na rozvodná zařízení distribuční a přenosové soustavy PNE ed. 3 Revize a kontroly elektrických zařízení přenosové a distribuční soustavy PNE ed. 3 Umístění přepěťového ochranného zařízení SPD typu 1 v elektrických instalacích odběrných zařízení 6

7 PNE ed. 2 Obsluha a práce na elektrických rozvodných zařízeních pro výrobu, přenos a distribuci elektrické energie PNE Bezpečnostní značení trvalého charakteru osazená v distribučních soustavách a přenosové soustavě 2.3 Související právní předpisy Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) v platném znění Zákon č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků) v platném znění Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů v platném znění Nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí v platném znění Nařízení vlády č. 616/2006 Sb., o technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility v platném znění Vyhláška č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních) Vyhláška č. 82/2011 Sb. o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny v platném znění Pravidla provozování distribučních soustav (PPDS) Příloha 5: Fakturační měření platné znění schválené ERÚ Pravidla provozování distribučních soustav (PPDS) Příloha 6: Standardy připojení zařízení k distribuční soustavě platné znění schválené ERÚ 2.4 Připojovací podmínky provozovatelů distribučních soustav ČEZ Distribuce, a.s. - Připojovací podmínky nn pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě nízkého napětí (vydány k ). Aktuální verze platnost od E.ON Distribuce, a.s. - Požadavky na umístění, provedení a zapojení měřicích souprav u zákazníků a malých výroben s připojovaným výkonem do 250 kw připojených k elektrické síti nízkého napětí (účinnost od ). Aktuální verze platnost od PRE Distribuce, a.s. - Technické podmínky připojení Část A: Obchodní měření Díl I.: Distribuční síť nn - Verze 9: účinnost od Termíny a definice, značky a zkratky 3.1 Termíny a definice Pro účely této normy jsou použity dále uvedené modifikované termíny a definice (ZDROJ: ČSN EN ed. 2, ČSN EN ed. 2, ČSN EN , ČSN EN , ČSN EN ed. 2, ČSN EN 50274, ČSN ed. 3, a pojmy z platného znění zákona č. 458/2000 Sb. a platného znění vyhlášky č. 82/2011 Sb., apod.). 7

8 3.1.1 Rozváděč nn kombinace jednoho nebo více spínacích přístrojů nn spolu s přidruženými, měřicími, signalizačními, ochrannými, regulačními zařízeními, se všemi vnitřními elektrickými a mechanickými propojeními a konstrukčními částmi Elektroměrový rozváděč výkonový rozváděč nízkého napětí používaný pro měření a regulaci energie pro vyšší typy zátěží, určený pro průmyslové, komerční a podobné aplikace, kde se nepředpokládá ovládání laiky. POZNÁMKA 1: Za elektroměrový rozváděč výkonový (ERV) ve smyslu této normy je považován elektroměrový rozváděč pro nepřímé měření elektřiny o jmenovitém proudu vyšším jak 250 A. U těchto rozváděčů se nepředpokládá ovládání laiky. POZNÁMKA 2: Nevylučuje se umístění rozváděče na místě přístupném laikům Elektroměrový rozváděč (standardní provedení) rozváděč nízkého napětí obsahující konstrukci a přípravky pro montáž měřicího zařízení a souvisejících přístrojů. POZNÁMKA: Za elektroměrový rozváděč standardního provedení ve smyslu této normy je považován elektroměrový rozváděč pro přímé měření elektřiny (ERP) do jmenovitého proudu 80 A (ve výjimečných případech a po odsouhlasení provozovatelem distribuční soustavy na jmenovitý proud 100 A), nebo elektroměrový rozváděč pro nepřímé měření elektřiny (ERN) do jmenovitého proudu 250 A. Jedná se o rozváděče přístupné laické obsluze a určené k provozování laiky viz čl Elektrorozvodné elektroměrové jádro elektrické rozvodné zařízení nízkého napětí obsahující konstrukci k uložení, odbočování a zakrytí svislých elektrických rozvodů, včetně přípravků pro montáž měřicího zařízení a souvisejících přístrojů. Může obsahovat i konstrukci k uložení vedení elektronických komunikací a opatření na oddělení těchto vedení od silových rozvodů. POZNÁMKA: Za elektrorozvodné elektroměrové jádro (EEJ) ve smyslu této normy je považován elektroměrový rozváděč pro přímé měření elektřiny, jehož jmenovitý proud není vyšší jak 250 A, a jmenovitý proud výstupního obvodu není větší než 63 A. Jedná se o rozváděč přístupný laické obsluze a určený k provozování laiky viz čl Rozvodnice krytý rozváděč, který má být namontován ve svislé rovině Rozvodnice určená k provozování laiky rozváděč používaný pro rozvod elektrické energie v aplikacích v domácnosti a na jiných místech, kde mají provoz provádět laici. POZNÁMKA 1: Za rozvodnici určenou k provozování laiky ve smyslu této normy je považován elektroměrový rozváděč pro přímé nebo pro nepřímé měření elektřiny dle čl , případně rozváděč elektrorozvodné elektroměrové jádro dle čl POZNÁMKA 2: Příklady operací, které mají provádět laici, jsou spínání a výměna tavných vložek Krytý rozváděč rozváděč krytý na všech stranách s možnou výjimkou montážního povrchu tak, aby byl zajištěn stanovený stupeň ochrany krytem Stabilní rozváděč rozváděč navržený pro použití (upevnění) na místě instalace (např. na stěně, do výklenku ve stěně) a pro používání na tomto místě Stavebnicový rozváděč (stavebnicová sestava) kombinace mechanicky spojených rozváděčů se společnou nosnou rámovou konstrukcí nebo bez ní, přičemž elektrické spoje procházejí dvěma sousedními rozváděči otvory v přiléhajících stěnách Rozváděč pro vnitřní instalaci rozváděč navržený pro použití v místech, kde jsou splněny normální provozní podmínky pro vnitřní použití viz čl

9 Rozváděč pro venkovní instalaci rozváděč navržený pro použití v místech, kde jsou splněny normální provozní podmínky pro venkovní použití viz čl Nástěnný rozváděč pro montáž na povrch rozváděč pro instalování na povrch stěny Nástěnný zapuštěný rozváděč rozváděč pro instalování do zahloubení stěny (výklenku ve stěně), kde skříň netvoří podpěru části stěny nahoře Skříň plášť poskytující typ a stupeň ochrany vhodný pro stanovenou aplikaci Prázdná skříň skříň určená pro podepření a instalaci elektrického zařízení, jejíž vnitřní prostor poskytuje vhodnou ochranu před vnějšími vlivy a specifikovaný stupeň ochrany před přístupem k živým částem nebo kontaktem s nimi a před kontaktem s pohyblivými částmi Montážní rám rámová konstrukce určená k upevnění různých součástí a vhodná pro instalování do rozváděče Montážní deska deska určená k upevnění různých součástí a vhodná pro instalování do rozváděče Živá část vodič nebo vodivá část, které mají být v normálním provozu pod napětím, včetně nulového vodiče, avšak podle dohody s výjimkou vodiče PEN Nebezpečná živá část živá část, která za určitých podmínek může způsobit úraz elektrickým proudem Neživá část vodivá část rozváděče, které je možno se dotknout a která není obvykle pod napětím, která se však může stát nebezpečnou živou částí v případě poruchy Původní výrobce organizace, která provedla původní návrh a přidružené ověřování rozváděče v souladu s příslušnou normou pro rozváděče Výrobce rozváděče organizace přebírající odpovědnost za hotový rozváděč. POZNÁMKA 1: Výrobce rozváděče může být jiná organizace než původní výrobce. POZNÁMKA 2: Ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění je výrobcem osoba, která vyrábí nebo i jen navrhla výrobek, a v případech stanovených nařízením vlády též osoba, která sestavuje, balí, zpracovává nebo označuje výrobek, za který odpovídá podle tohoto zákona a který hodlá uvést na trh pod svým jménem, případně ochrannou známkou; za výrobce se, stanoví-li tak pro výrobek nebo skupinu výrobků nařízení vlády, považuje také osoba, která upraví výrobek již uvedený na trh takovým způsobem, který může ovlivnit jeho soulad s příslušnými technickými požadavky Uživatel smluvní strana, která bude specifikovat, nakupovat, používat anebo provozovat rozváděč, nebo někdo, kdo ji zastupuje Ověřování návrhu ověřování prováděné na vzorku rozváděče nebo na částech rozváděče, aby se prokázalo, že návrh splňuje požadavky příslušné normy pro rozváděče. POZNÁMKA: Dříve používaný termín Typové zkoušky Kusové ověřování ověřování každého rozváděče prováděné během výroby a/nebo po vyrobení pro potvrzení, že splňuje požadavky příslušné normy pro rozváděče. POZNÁMKA: Dříve používaný termín Kusové zkoušky 9

10 Distribuční soustava - vzájemně propojený soubor vedení a zařízení 110 kv, s výjimkou vybraných vedení a zařízení 110 kv, která jsou součástí přenosové soustavy, a vedení a zařízení 0,4/0,23 kv, 1,5 kv, 3 kv, 6 kv, 10 kv, 22 kv, 25 kv nebo 35 kv sloužící k zajištění distribuce elektřiny na vymezeném území České republiky, včetně systémů měřicí, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky včetně elektrických přípojek ve vlastnictví provozovatele distribuční soustavy; distribuční soustava je zřizována a provozována ve veřejném zájmu Provozovatel distribuční soustavy - fyzická či právnická osoba, která je držitelem licence na distribuci elektřiny a provozuje distribuční soustavu. POZNÁMKA: Provozovatel distribuční soustavy je účastníkem trhu s elektřinou Zákazník osoba, která nakupuje elektřinu pro své vlastní konečné užití v odběrném místě. POZNÁMKA: Zákazník je účastníkem trhu s elektřinou Odběrné elektrické zařízení elektricky propojené odběrné elektrické zařízení zákazníka sloužící pro konečnou spotřebu elektřiny připojené k přenosové soustavě nebo k distribuční soustavě, a to přímo, elektrickou přípojkou nebo prostřednictvím domovní instalace Odběrné místo místo, které je připojeno k přenosové nebo distribuční soustavě a kde je instalováno odběrné elektrické zařízení jednoho zákazníka, včetně měřicích transformátorů, do něhož se uskutečňuje dodávka elektřiny Měřicí místo místo měření elektřiny (práce, případně výkonu) v zařízeních elektrizační soustavy v předávacích a odběrných místech; představuje soubor technických prostředků a měřidel připojených k jednomu nebo více měřicím bodům vztahujících se k jednomu odběrnému nebo předávacímu místu Předávací místo místo předávání elektřiny mezi účastníky trhu s elektřinou smluvními partnery. POZNÁMKA: Jde o místo připojení zařízení výrobce elektřiny, provozovatele distribuční soustavy a zákazníka k elektrizační soustavě za účelem přenosu, distribuce nebo obchodu s elektřinou Měřicí zařízení - veškeré zařízení pro měření, přenos a zpracování naměřených hodnot. POZNÁMKA: Měřicím zařízením sloužícím k měření, vyhodnocení a zúčtování obchodů s elektřinou jsou měřicí transformátory, elektroměry a registrační stanice včetně spojovacích vedení pro přenos naměřených hodnot Přímé měření elektřiny měření, kdy elektroměrem prochází veškerá měřená elektřina, a nejsou použity měřicí transformátory Nepřímé měření elektřiny měření, kdy je elektroměr použit v zapojení s měřicími transformátory proudu, kterými prochází veškerá měřená elektřina a u napětí nad 1 kv i s měřicími transformátory napětí Hlavní jistič před elektroměrem jistič odpovídající platné technické normě ČSN EN nebo ČSN EN s vypínací charakteristikou B, v případě odběrů se spotřebičem s velkým záběrovým proudem je možno po odsouhlasení provozovatelem distribuční soustavy použít jistič s vypínací charakteristikou C. V opodstatněných případech může provozovatel distribuční soustavy povolit jistič s charakteristikou D specifikovanou podle výše uvedených norem. 10

11 Hlavní obvod rozváděče všechny vodivé části rozváděče zařazené do obvodu, který je určen k přenosu elektrické energie Pomocný obvod rozváděče všechny vodivé části rozváděče zařazené do obvodu (jiného než je hlavní obvod), určené pro ovládání, měření, signalizaci, zpracování dat atd. POZNÁMKA: Pomocné obvody rozváděče zahrnují řídící a pomocné obvody spínacích prvků Přívodní jednotka funkční jednotka, jejímž prostřednictvím je do rozváděče obvykle přiváděna elektrická energie. POZNÁMKA: U elektroměrových rozváděčů dle čl a se přívodní jednotkou rozumí vstupní přístroj rozváděče hlavní jistič před elektroměrem viz čl U elektrorozvodných elektroměrových jader rozváděčů dle čl , lze považovat za přívodní jednotku svorkovnici pro vodiče HDV ze které jsou přímo připojovány hlavní jističe před elektroměry, případně ze které je napojen hlavní obvod rozváděče (přípojnice) pro připojení hlavních jističů před elektroměry Vývodní jednotka - funkční jednotka, jejímž prostřednictvím je obvykle napájen jeden nebo několik výstupních obvodů elektrickou energií Měřicí jednotka - funkční jednotka vybavená přístroji pro měření elektrické energie. 3.2 Značky a zkratky Značka/zkratka PNE PPDS PDS DS EMC ER Význam značky/zkratky Podniková norma energetiky Pravidla provozování distribuční soustavy Provozovatel distribuční soustavy Distribuční soustava Elektromagnetická kompatibilita Elektroměrový rozváděč ERV Elektroměrový rozváděč výkonový - viz čl ERP Elektroměrový rozváděč pro přímé měření (standardní proveden) - viz čl ERN Elektroměrový rozváděč pro nepřímé měření (standardní proveden) - viz čl EEJ Elektrorozvodné elektroměrové jádro viz čl HDO HDS HDV MTP N PE Hromadné dálkové ovládání Hlavní domovní skříň Hlavní domovní vedení Měřicí transformátor proudu Nulový vodič Ochranný vodič 11

12 PEN SCPD SPD HUP fn Icc Icp Icw In InA Inc Ipk I cu I cn Ue Ui Uimp Un Vodič kombinující funkce vodiče ochranného i nulového vodiče Zařízení jistící před zkratem Svodič přepětí Plynoměrový rozváděč (skříň) Jmenovitý kmitočet Jmenovitý podmíněný zkratový proud Předpokládaný zkratový proud Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Jmenovitý proud Jmenovitý proud rozváděče Jmenovitý proud obvodu Jmenovitý dynamický proud Jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost jističe Jmenovitá zkratová schopnost jističe Jmenovité pracovní napětí Jmenovité izolační napětí Jmenovité impulzní výdržné napětí Jmenovité napětí 4 Informace Pokud je v dále uvedeném textu normy použit výraz Elektroměrový rozváděč nebo zkratka ER bez dalšího bližšího upřesnění, jedná se o rozváděč (týká se rozváděče) v provedení dle čl , 3.1.3, Značení pro identifikaci elektroměrového rozváděče Výrobce elektroměrového rozváděče (viz čl ) musí opatřit každý rozváděč odpovídající této normě jedním nebo více štítky, označenými trvanlivě a umístěnými na takovém místě, aby byly viditelné a čitelné, když je rozváděč instalován a je v provozu. Na identifikačním štítku elektroměrového rozváděče (identifikačních štítcích) musí být vždy uvedeny následující informace: a) označení nebo ochranná známka výrobce rozváděče; b) typové označení, výrobní číslo, nebo jiné prostředky identifikace umožňující obdržet příslušné informace od výrobce rozváděče; c) prostředky určení data výroby; d) IEC / PNE (v případech rozváděčů dle čl ); nebo IEC / PNE (v případech rozváděčů dle čl neb 3.1.4); e) jmenovitý proud elektroměrového rozváděče s použitím značky InA ; f) stupeň ochrany krytem. 12

13 Pro rozváděče určené k venkovní instalaci je normou ČSN EN ed.2 v čl stanovena zkouška, ověřující stálost (čitelnost) identifikačního značení uvedeného na štítku. Další informace (např. jmenovité napětí rozváděče Un, jmenovitý proud jištěného vývodu Inc, stupeň ochrany proti mechanickým rázům IK, značku CE osvědčující, že bylo vydáno ES prohlášení o shodě) mohou být uvedeny na identifikačním štítku po dohodě mezi uživatelem a výrobcem. 4.2 Dokumentace elektroměrového rozváděče Všechny charakteristiky rozhraní elektroměrového rozváděče (viz ČSN EN ed. 2, kapitola 5 a část 5 této PNE), pokud tyto přichází v úvahu pro daný výrobek, jakož i doplňující informace týkající se rozváděče (např. vnitřní a/nebo venkovní instalace, hmotnost, vnější rozměry a další), musí být uvedeny v technické dokumentaci výrobce rozváděče dodávané s rozváděčem (viz požadavek ČSN EN ed. 2, čl ). Výrobce rozváděče musí v dokumentaci nebo v katalozích uvést podmínky pro manipulaci, dopravu, skladování, instalaci, provoz (příklady možných operací prováděných laiky) a pro údržbu rozváděče (viz požadavek ČSN EN ed. 2, čl ). 5 Charakteristiky rozhraní (parametry) elektroměrového rozváděče Elektroměrové rozváděče jsou určené především pro fakturační měření spotřeby elektrické energie. Konstrukční provedení vychází ze základní normy ČSN EN ed. 2, kterou podle požadovaného provedení rozváděče upřesňují požadavky specifických norem ČSN ed. 2 a/nebo ČSN EN Jedná se o rozváděče kryté (viz čl ) a stabilní (čl ), konstruované a zkoušené pro vnitřní instalaci (čl ) nebo venkovní instalaci (čl ), v provedení pro třífázová a/nebo jednofázová zařízení (rozvodnice typu B dle ČSN EN čl ). Základní funkcí charakteristik rozhraní je zajistit komptabilitu elektroměrového rozváděče se jmenovitými hodnotami sítí (obvodů), ke kterým bude připojen. Jedná se zejména o následující základní údaje a o charakteristiky dále upřesněné v čl , 7.4.2, 7.5 této PNE. 5.1 Jmenovité napětí rozváděče U n Jmenovité napětí elektroměrového rozváděče musí být alespoň rovné jmenovitému napětí elektrizační soustavy. V provedení rozváděčů dle čl a nebývá Un proti zemi větší jak 300 V AC. 5.2 Jmenovité pracovní napětí rozváděče U e Jmenovité pracovní napětí ER a jeho kteréhokoliv obvodu nesmí být nižší než jmenovité napětí elektrizační soustavy, k níž má být rozváděč připojen viz ČSN EN tab. 1 Z hlediska sítí nízkého napětí distribuční soustavy České republiky - Ue = 230/400 V. 5.3 Jmenovité izolační napětí rozváděče U i Jmenovité izolační napětí rozváděče nebo jeho obvodu je hodnota napětí, k níž se vztahují dielektrická zkušební napětí a povrchové cesty. Musí být rovné hodnotám stanoveným pro Un a pro Ue rozváděče nebo jeho obvodu, nebo musí být vyšší hodnoty. 13

14 5.4 Jmenovité impulzní výdržné napětí rozváděče U imp Jmenovité impulsní výdržné napětí ER musí být rovné hodnotám stanoveným pro přechodné přepětí vyskytující se v elektrizační soustavě, k níž bude rozváděč připojen, nebo musí být větší než tyto hodnoty. Elektroměrový rozváděč musí odpovídat impulsní výdržné kategorii přepětí IV - Uimp = 6 kv (1,2/50 µs) (viz ČSN ed. 2, čl a tabulka 1 nebo ČSN EN ed. 2, příloha G - tabulka G1, PNE ed. 2). 5.5 Jmenovitý proud rozváděče I na Jmenovitý proud rozváděče je maximální přípustný zatěžovací proud, který může rozváděč rozvádět, a který nemůže být překročen změnou jiných přívodních jednotek nebo přidáním dalších vývodních jednotek pro napájení výstupních obvodů elektrickou energií. Jmenovitý proud rozváděče musí být přenášen, aniž by meze oteplení jednotlivých částí rozváděče překročily mezní hodnoty stanovené v ČSN EN ed. 2 čl. 9.2 a v tabulce 6. Jmenovitý proud elektroměrového rozváděče je proud stanovený výrobcem. Určí se podle maximálně možného jmenovitého proudu přívodní jednotky rozváděče (vstupního přístroje hlavního jističe před elektroměrem), stanovený na základě přípustné zatížitelnosti hlavního obvodu rozváděče, která musí být vyšší než maximální jmenovitý proud přívodní jednotky. U rozváděčů konstrukčně provedených pro více než jedno měřící místo, musí výrobce rozváděče v technické dokumentaci dodávané s rozváděčem stanovit (kromě hodnoty jmenovitého proudu rozváděče InA) i maximální možnou hodnotu obvodu hlavního jističe před elektroměrem tj. jmenovitý proud jednotlivého výstupního obvodu jištěného jističem před elektroměrem Inc viz čl Jmenovitý proud rozváděče pro přímé měření Jmenovitý proud rozváděče pro přímé měření v provedení rozváděče ERP (čl ) je maximálně InA = 80 A; ve výjimečných případech a po odsouhlasení provozovatelem distribuční soustavy 100 A (doporučená řada InA rozváděče dle ČSN EN je pro přímé měření 25, 40, 50, 63, 80 a 100 A). Jmenovitý proud rozváděče pro přímé měření v provedení rozváděče EEJ (čl ) je maximálně InA = 250 A, a jmenovitý proud výstupního obvodu (obvodu jištěného jističem před elektroměrem) Inc není větší než 63 A Jmenovitý proud rozváděče pro nepřímé měření Jmenovitý proud rozváděče pro nepřímé měření v provedení rozváděče ERN (čl ) je maximálně InA = 250 A (doporučená řada InA rozváděče dle ČSN EN je pro nepřímé měření 100, 125, 160, 200 a 250 A). Jmenovitý proud rozváděče pro nepřímé měření v provedení rozváděče ERV (čl ) je vyšší než 250 A a je dán normalizovanou řadou hodnot proudů dle ČSN EN (315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250 A) Jmenovitý proud obvodu jištěného jednotlivého vývodu elektroměrového rozváděče I nc Jmenovitý proud jištěného vývodu (jednotlivých jištěných vývodů) elektroměrového rozváděče je hodnota proudu, který může tento vývod (jednotlivé vývody) vést když je zatěžován (jsou zatěžovány) za normálních provozních podmínek. Tento proud musí být veden, aniž by oteplení různých částí elektroměrového rozváděče překročilo meze stanovené v ČSN EN ed. 2 čl. 9.2 a v tabulce 6. 14

15 5.6 Jmenovitý podmíněný zkratový proud rozváděče I cc, jmenovitá zkratová schopnost hlavního jističe před elektroměrem I cn Hodnota předpokládaného zkratového proudu je stanovena výrobcem rozváděče. Je to hodnota, kterou je možno vydržet po celkovou dobu provozu zařízení jistícího před zkratem za specifikovaných podmínek. Zkratová odolnost rozváděče je určena především jmenovitou zkratovou schopností (Icn) hlavního jističe před elektroměrem (před měřicím zařízením ER). Jmenovitá zkratová schopnost tohoto jističe musí být větší než velikost počátečního souměrného rázového zkratového proudu, který vznikne při zkratu v místě jeho umístění. Při použití hlavních jističů dle ČSN EN ed. 3 je zkratová odolnost dána jmenovitou mezní zkratovou vypínací schopností jističe (Icu), která musí být větší nebo alespoň rovna požadované zkratové odolnosti rozváděče. Všechny jističe v elektroměrovém rozváděči připojené z neměřených částí rozváděče se osazují se jmenovitou zkratovou schopností Icn = 10 ka nebo vyšší (normalizované hodnoty jmenovité zkratové schopnosti jističů jsou uvedeny v ČSN EN , čl ), v souladu s přílohou 6 PPDS. 5.7 Typy uzemňovací soustavy, pro kterou je rozváděč určen Elektroměrový rozváděč musí zahrnovat ochranná opatření a musí být vhodný pro požadovanou instalaci. Z hlediska této normy se podle způsobu uzemnění uvažují pro místní podmínky dále uvedené druhy sítí dle ČSN ed.2, ČSN ed. 2, PNE ed. 5: TN-C, TN-C-S, TT. Měřicí místa (přívod / vývod) budou provedena dle dohody mezi výrobcem rozváděče a jeho uživatelem, a zároveň v souladu s Připojovacími podmínkami příslušného provozovatele DS v soustavě TN-C / TN-C nebo TN-C / TN-C-S nebo TT / TT. 5.8 Jmenovitý kmitočet f n Jmenovitý kmitočet je hodnota kmitočtu, k níž se vztahují provozní podmínky. Jmenovitý kmitočet pro navrhování a provoz elektrických sítí a na sítě navazujících elektrických zařízení je stanoven v ČSN EN Pro elektroměrový rozváděč je fn = 50 Hz. 5.9 Stupeň znečištění Stupeň znečištění se vztahuje k podmínkám okolního prostředí, pro které je elektroměrový rozváděč určen. Platí minimálně stupeň znečištění 2 pro vnitřní instalaci, pro venkovní instalaci lze předpokládat stupeň znečištění 3 (viz ČSN EN ed. 2 čl ). Pro přístroje a součásti uvnitř skříně rozváděče platí stupeň znečištění pro podmínky okolního prostředí ve skříni Zařízení jisticí před zkratem (SCPD) Zařízením určeným k ochraně elektroměrového rozváděče před zkratovými proudy (tak, že je přeruší) je hlavní jistič před elektroměrem jistič odpovídající platné technické normě ČSN EN s vypínací charakteristikou B (viz čl a 5.6) nebo normě ČSN EN Je-li elektroměrový rozváděč součást kombinované sestavy s distribučním rozváděčem, jsou zařízením jistícím před zkratem standardní jistící prvky pro osazení tavných pojistkových vložek pojistkové vložky nožové velikosti 00 nebo 000 nebo 1 nebo 2 nebo válcové pojistky do pojistkových odpínačů Zatřídění dle elektromagnetické kompatibility (EMC) 15

16 Pro elektroměrové rozváděče v rozsahu platnosti této normy je uvažována kategorie okolního prostředí B. Technické požadavky týkající se EMC viz ČSN EN ed. 2, Příloha J. 6 Provozní podmínky Elektroměrové rozváděče dle této normy jsou určeny pro používání v normálních provozních podmínkách, které jsou dále definovány pro rozváděče konstruované a zkoušené pro vnitřní instalace a pro rozváděče určené pro venkovní instalace (viz též PNE ed. 5). 6.1 Provozní podmínky rozváděče pro vnitřní instalaci - Teplota okolního vzduchu kolem rozváděče nepřesahuje + 40 ºC a její průměrná teplota během 24 h nepřesahuje + 35 ºC. Dolní mez teploty okolního vzduchu je 5 ºC. - Relativní vlhkost vzduchu nepřesahuje 50 % při maximální teplotě + 40 ºC. Vyšší relativní vlhkost může být dovolena při nižších teplotách, např. 90 % při + 20 ºC. Je třeba brát v úvahu mírnou kondenzaci, která se může příležitostně vyskytnout v důsledku změny teploty. - Stupeň znečištění viz čl Nadmořská výška instalace nepřesahuje m. 6.2 Provozní podmínky rozváděče pro venkovní instalaci - Teplota okolního vzduchu kolem rozváděče nepřesahuje + 40 ºC a její průměrná teplota během 24 h nepřesahuje + 35 ºC. Dolní mez teploty okolního vzduchu je 25 ºC. - Relativní vlhkost vzduchu může být přechodně až 100 % při maximální teplotě + 25 ºC. - Stupeň znečištění viz čl Nadmořská výška instalace nepřesahuje m. POZNÁMKA: V oblastech, kde se opakovaně vyskytují teploty nižší než 25 ºC se postupuje podle požadavků provozovatele distribuční soustavy. 6.3 Podmínky pro umístění elektroměrového rozváděče při vnitřní a venkovní instalaci Základní podmínky a požadavky na umístění rozváděčů pro fakturační měření spotřeby elektřiny v budovách i mimo budovy stanovuje ČSN ed. 3: v čl V budovách se mají elektroměrové rozváděče přednostně umisťovat v samostatném požárně odděleném a neuzamykatelném prostoru nebo do chráněných únikových cest (pouze rozváděče s vlastní požární odolností). Konkrétní umístění je odvislé od projednání s příslušným provozovatelem distribuční soustavy před započetím prací v rámci řízení o připojení. POZNÁMKA: Umístění musí odpovídat požadavkům uvedeným v Pravidlech provozování distribuční soustavy a požadavkům upřesněných v Připojovacích podmínkách jednotlivých provozovatelů distribučních soustav. 6.4 Podmínky pro umístění elektroměrového rozváděče do kombinovaného pilíře Elektroměrové rozváděče standardního provedení (ERP, ERN) mohou být součástí kombinovaných pilířů. Kombinované pilíře (stavebnicová sestava distribučního a elektroměrového rozváděče nebo sestava distribučního, elektroměrového a plynoměrového rozváděče) se umisťují mimo budovy, na trvale veřejně přístupném a neuzamykatelném místě. Sestavy rozváděčů se osazují do zděných pilířů nebo kompaktních plastových pilířů zejména v horizontálním uspořádání. Elektroměrový rozváděč a plynoměrový rozváděč (HUP) musí být od sebe vždy plynotěsně odděleny, ať se jedná o sestavu ve zděném nebo plastovém pilíři. Uspořádání elektroměrového rozváděče a plynoměrového rozváděče nad sebou (vertikální sestava) se nedoporučuje viz též ČSN ed. 3, čl Provedení kombinovaného pilíře je podmíněno schválením příslušného provozovatele distribuční soustavy. 16

17 6.5 Podmínky pro umístění elektroměrového rozváděče do a na hořlavý podklad Při osazování celoplastového rozváděče na hořlavý podklad odlišného od třídy reakce na oheň A1 dle ČSN EN A1 je nutné pod rozváděč instalovat nehořlavou, tepelně izolační desku min. síly 10 mm třídy reakce na oheň A1, nebo oddělit rozváděč od hořlavého podkladu vzduchovou mezerou min. 50 mm (viz též ČSN ed. 2). Při osazování celoplastového rozváděče do fasády se zateplením musí být splněna podmínka, že zateplovací materiál (zateplovací systém), který rozváděč obklopuje, musí být nehořlavý třídy reakce na oheň A1 dle ČSN EN A1. V případě hořlavého zateplovacího materiálu odlišného od třídy reakce na oheň A1 (např. polystyren) je nutné okolo rozváděče instalovat nehořlavou, tepelně izolační desku min. síly 10 mm třídy reakce na oheň A1. POZNÁMKA: Do zateplovacího materiálu (zateplovacího systému) odlišného od třídy reakce na oheň A1, lze přímo instalovat rozváděče betonové (viz čl. 7.3) s plastovými nebo plechovými dveřmi nebo rozváděče s vlastní požární odolností. 6.6 Požadavky na měřicí jednotku pro fakturační měření spotřeby elektřiny staveništního rozváděče Je-li součástí staveništního rozváděče (viz ČSN EN ) měřicí jednotka pro instalaci měřicího zařízení určeného pro fakturační měření spotřeby elektřiny, musí být tato jednotka (měřicí místo) provedena v souladu s požadavky provozovatele distribuční soustavy (viz čl ČSN EN ) a příslušnými požadavky této normy. 6.7 Opatření proti kondenzaci vodní páry (rosení) ve vnitřním prostoru elektroměrových rozváděčů, instalovaných do celoplastových kompaktních pilířů Při změnách počasí a značných teplotních výkyvech, které mohou v průběhu dne dosahovat rozdílných hodnot, dochází často ke vzniku vlhkosti v uzavřených prostorech, a to až ke kondenzaci vodní páry. Na vznik rosení má vliv teplota, vlhkost a tlak vzduchu uvnitř a mimo kompaktní pilíř, vlhkost a teplota podloží pod instalovaným kompaktním pilířem. Celoplastové kompaktní pilíře (plastový elektroměrový rozváděč + pilířový podstavec), instalované ve venkovním prostoru zejména v místech s vysokou vlhkostí a teplotami měnícími se v širokém rozmezí, musí být zabezpečeny provedenými opatřeními (zejména konstrukčním oddělením elektroměrového rozváděče od kabelového prostoru viz čl. 7.4), případně dále opatřeny doplňujícím úpravami dle podkladů výrobce kompaktních pilířů (využitím absorbérů, zasypáním, izolací apod.), aby se zabránilo škodlivé kondenzaci vodní páry uvnitř elektroměrového rozváděče a omezilo rosení na vnitřních plochách a elektrické výzbroji. Současně však musí být zachován požadovaný stupeň ochrany krytem viz čl Při realizaci opatření nutno postupovat podle montážního návodu zpracovaného výrobcem kompaktních pilířů, ve kterém musí být uvedeno, jakých opatření bude k eliminaci kondenzace vodní páry použito (např. způsob, druh a množství zásypu na oddělení základu pilíře od elektroměrového rozváděče). 7 Konstrukční požadavky Elektroměrové rozváděče musí být vyrobeny z materiálů schopných odolávat mechanickým, elektrickým a tepelným namáháním způsobeným vlivy okolního prostředí, které se pravděpodobně vyskytnou v provozních podmínkách konkrétní instalace. 17

18 Vnější tvar skříně elektroměrového rozváděče se může měnit, aby odpovídal aplikaci a použití pro možné způsoby osazení. 7.1 Konstrukční provedení elektroměrového rozváděče dle způsobu osazení Roztřídění dle způsobu osazení: - zapuštěný rozváděč pro osazení do výklenku ve zděné stěně nebo ve zděném pilíři; - nástěnný rozváděč pro upevnění na povrch stěny; - rozváděč určený pro osazení na podpěrný bod venkovního vedení; - rozváděč určený pro osazení do volného prostoru v terénu (kompaktní pilíře se základovým dílem). 7.2 Konstrukční provedení elektroměrového rozváděče dle potřebného místa pro osazení měřicího zařízení Pro montáž elektroměrů a spínacích prvků (přijímačů HDO, převodníků) musí být v rozváděči zabezpečeno minimální místo dle rozměrů uvedených v tabulce 1. Tabulka 1 - Požadovaná místa pro měřicí zařízení Přístroj šířka výška hloubka (mm) (mm) (mm) Elektroměr jednofázový (i více tarifní) Elektroměr třífázový (i více tarifní) do 100 A, X/5 A Spínací prvek nebo komunikační jednotka Převodník nebo optooddělovač pro galvanické oddělení výstupních obvodů Uvedené rozměry nesmí být omezeny konstrukcí rozváděče. V případě, že bude v elektroměrovém rozváděči osazen pouze jeden přístroj, je nutné šířku a výšku z uvedené tabulky zvětšit o 50 mm. Vnější rozměry elektroměrových rozváděčů musí být uvedeny v technické dokumentaci výrobce rozváděče dodávané s výrobkem, případně v katalogu výrobce. Při stanovení vnějších rozměrů rozváděčů (zejména zapuštěného provedení) nutno vzít v úvahu požadavky ČSN POZNÁMKA: V případě osazení převodníku nebo optooddělovače na DIN lištu vedle hlavního jističe, není nutné dodržet požadované rozměry pro místo převodníku nebo optooddělovače. 18

19 7.3 Materiálové provedení elektroměrového rozváděče a nosných částí Skříně pro rozváděče a vnitřní nosné konstrukce mohou být vyrobeny z různých materiálů. Na skříně mohou být použity: - izolační materiály (celoplastové provedení rozváděče a pilířového podstavce); - kovové materiály (celokovové provedení rozváděče); - tenkostěnný beton armovaný skelným vláknem a ocelovou armaturou (pilíře a rozváděče s plastovými nebo kovovými dveřmi) Požadované vlastnosti izolačních materiálů Izolační materiály použité pro skříně a nosné části skříní musí vykazovat: - tepelnou stabilitu ověřenou dle ČSN EN ed. 2 čl ; - odolnost proti teplu, vzplanutí a šíření plamene vlastnosti ověřené dle ČSN EN ed. 2 čl ; - odolnost proti ultrafialovému záření izolační materiály na skříně a na vnější části skříní použité pro venkovní instalaci musí mít odolnost proti ultrafialovému záření ověřenou dle ČSN EN ed. 2 čl ; - mechanickou pevnost skříně nebo mezistěny včetně závěsů na dveře musí mít dostatečnou mechanickou pevnost, aby vydržely namáhání, jemuž mohou být vystaveny v normálním provozu a během podmínek zkratu. Kde je to požadováno, musí být rozváděče opatřeny příslušným zařízením pro zvedání kontroluje se zkouškou podle ČSN EN ed. 2 čl Ochrana proti korozi kovových materiálů Ochrana proti korozi musí být zajištěna použitím vhodných materiálů nebo povrchovou úpravou provedenou ochrannými vrstvami na nechráněném povrchu se zřetelem na požadované provozní podmínky rozváděče dohodnuté mezi výrobcem a uživatelem. Materiály a dohodnuté povlaky musí být dostatečné, aby vyhověly zkoušce podle ČSN EN ed. 2 čl Ochrana zajišťovaná skříní elektroměrového rozváděče Skříň elektroměrového rozváděče je určená pro instalaci požadovaného elektrického zařízení rozváděče, vnitřní prostor skříně poskytuje vhodnou ochranu před vnějšími vlivy a specifikovaný stupeň základní ochrany před přístupem k živým částem nebo kontaktem s živými částmi. Skříň elektroměrového rozváděče a její kabelové vstupy musí konstrukčně plně zabezpečit oddělení vnitřního elektrického zařízení rozváděče od kabelového prostoru pro přívodní vodiče Ochrana před mechanickými rázy Stupeň ochrany proti mechanickým nárazům (IK kód) stanovuje úroveň ochrany zařízení poskytovaný krytem (skříní) proti škodlivým mechanickým nárazům a ověřený normalizovanými zkušebními metodami. Elektroměrové rozváděče dle této normy musí odpovídat alespoň následujícím minimálním kódům IK dle ČSN EN 62262: - IK 05 pro rozváděč určený pro vnitřní instalaci (vnitřní použití); - IK 07 pro rozváděč určený pro venkovní instalaci (venkovní použití). 19

20 Splnění požadavku musí být ověřeno podle ČSN EN ed. 2 čl Pokud je stupeň ochrany před mechanickými rázy poskytovaný skříní rozváděče stanoven původním výrobcem skříně, musí to být ověřeno podle ČSN EN ed. 2 čl Základní ochrana elektroměrového rozvaděče (ochrana před dotykem živých částí), ochrana před vniknutím cizích pevných těles a vody Základní ochrana elektroměrového rozváděče (ochrana před nebezpečným dotykem živých částí) je zajišťována základní izolací živých částí, přepážkami nebo kryty. Otevření vnějšího krytu skříně rozváděče, musí být možné pouze s použitím klíče. Živé části přístrojů, svorkovnice apod. musí být chráněny krytem, který je možno odejmout jen pomocí nástroje, aby se zabránilo jeho neúmyslnému odstranění. Stupeň ochrany poskytovaný elektroměrovým rozváděčem před dotykem živých částí, vniknutím cizích pevných těles a vody je vyjádřen kódem IP dle ČSN EN a ověřený podle ČSN EN ed. 2 čl Elektroměrové rozváděče dle této normy musí odpovídat alespoň následujícím minimálním kódům IP: - stupeň ochrany rozváděče pro vnitřní instalaci (vnitřní použití) musí být minimálně IP 2XC po instalaci podle pokynů výrobce rozváděče; - stupeň ochrany rozváděče pro venkovní instalaci (venkovní použití) musí být minimálně IP 43 při uzavřených dveřích, při otevřených dveřích minimálně IP 20; - stupeň ochrany rozváděče pro venkovní instalaci (venkovní použití) na okrajích komunikace musí být minimálně IP 44 při uzavřených dveřích, při otevřených dveřích minimálně IP Dveře skříně elektroměrového rozváděče Elektroměrové rozváděče se vyrábějí s jednokřídlovými nebo dvoukřídlovými dveřmi, s jednobodovým nebo tříbodovým uzavíráním ovládaným jedním mechanizmem. Dveře musí být opatřeny závěrem dle ČSN kovového provedení, kterým je lze zajistit v uzavřené poloze proti samovolnému otevření. Doporučuje se závěr na trnový klíč 6 x 6 mm s minimální hloubkou zapuštění klíče 10 mm. Dveře, pokud nejsou z izolačního materiálu, musí být vodivě spojeny s ochrannou svorkou rozváděče (viz čl ). Kovové závěsy dveří vodivě spojené s ochranou svorkou se považují za dostatečně vodivé spojení. Dveře rozváděče musí být zajištěny proti vysazení nebo vysunutí ze závěsů v uzamčeném stavu. Dveře skříně (křídla dveří) se u venkovní instalace doporučuje opatřit aretací proti samovolnému zavírání otevřených dveří větrem. Vnitřní strana dveří by měla být opatřena schránkou (kapsou) pro uložení dokumentů Bezpečnostní značení na dveřích skříně elektroměrového rozváděče Dveře elektroměrového rozváděče se ve smyslu ČSN ed. 2, čl opatřují z vnější strany výstrahou (bezpečnostním sdělením) upozorňující na možnost úrazu elektřinou. Provedení bezpečnostního sdělení (bezpečnostního značení rozváděče) vychází z platného nařízení vlády č. 11/2002 Sb., souboru norem ČSN ISO 3864 a ČSN EN ISO Je určeno bezpečnostní značkou výstrahy, významu: Výstraha; Elektřina (černý blesk na žlutém pozadí v černě lemovaném trojúhelníku). Označení značky (referenční číslo): W012. U elektroměrového rozváděče určeného pro venkovní instalaci (instalaci na místech přístupných veřejnosti), musí být uvedená značka výstrahy na dveřích nesmazatelného (např. plastického) provedení. Samolepící papírové štítky požadované provedení bezpečnostního sdělení plně nezabezpečují. 20

Vlastní provedení připojení je odlišné podle jmenovitého napětí té části distribuční soustavy, ke které bude odběrné zařízení připojeno.

Vlastní provedení připojení je odlišné podle jmenovitého napětí té části distribuční soustavy, ke které bude odběrné zařízení připojeno. PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 6 STANDARDY PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ strana 3 Obsah 1 OBECNĚ... 4 2 PROVEDENÍ PŘIPOJENÍ... 4 2.1 STANDARDNÍ PROVEDENÍ KONCOVÉHO BODU:...

Více

Pojistkové odpínače OPV10S-2 38821 32. Příslušenství. Světelná signalizace, pracovní napětí 12 48 V d.c., a.c. (+ pól připojen dole)

Pojistkové odpínače OPV10S-2 38821 32. Příslušenství. Světelná signalizace, pracovní napětí 12 48 V d.c., a.c. (+ pól připojen dole) ODPÍNAČE VÁLCOVÝCH POJISTKOVÝCH VLOŽEK VELIKOSTI 10x38 Pojistkové odpínače OPV10 jsou určeny pro válcové pojistkové vložky PV10 velikosti 10x38. Lze s nimi bezpečně vypínat jmenovité proudy a nadproudy

Více

Rozvody nn část I. Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách. Ing. M. Bešta

Rozvody nn část I. Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách. Ing. M. Bešta Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách 1) Bytová rozvodnice BR Bytovou rozvodnicí začíná bytový rozvod nn. Většinou je bytová rozvodnice místem rozdělení vodiče PEN na vodič střední a ochranný,

Více

HAVARIJNÍ PLÁN. ERIANTA ENERGY, a. s.

HAVARIJNÍ PLÁN. ERIANTA ENERGY, a. s. HAVARIJNÍ PLÁN LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV ERIANTA ENERGY, a. s. Zpracoval: ERIANTA ENERGY, a. s. Třída Generála Píky 11, Brno, 613 00 S účinností od 1.1.2013 OBSAH ÚVOD 2 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HAVARIJNÍHO

Více

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO OSAZENÍ MĚŘICÍCH ZAŘÍZENÍ V ODBĚRNÝCH MÍSTECH NAPOJENÝCH ZE SÍTÍ NN Vydává ENERGY Ústí nad Labem a.s.

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO OSAZENÍ MĚŘICÍCH ZAŘÍZENÍ V ODBĚRNÝCH MÍSTECH NAPOJENÝCH ZE SÍTÍ NN Vydává ENERGY Ústí nad Labem a.s. PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO OSAZENÍ MĚŘICÍCH ZAŘÍZENÍ V ODBĚRNÝCH MÍSTECH NAPOJENÝCH ZE SÍTÍ NN Vydává ENERGY Ústí nad Labem a.s. Strana 1 (celkem 20) Obsah 1 ÚVOD...3 2 POUŽITÉ NÁZVOSLOVÍ...3 3 HLAVNÍ DOMOVNÍ

Více

Řadové pojistkové odpínače

Řadové pojistkové odpínače ŘADOVÉ POJISTKOVÉ ODPÍNAČE Řadový pojistkový odpínač FH00 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 000 a 00. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého

Více

Ochrana před přepětím podle ČSN a PNE. Průřez normami

Ochrana před přepětím podle ČSN a PNE. Průřez normami Ochrana před přepětím podle ČSN a PNE Průřez normami Postavení norem z řady PNE 33 0000 v systému národních technických norem na ochranu před přepětím ČSN EN 62 305 - PNE 33 0000-5 ČSN 38 0810, ČSN 33

Více

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY NN pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě nízkého napětí

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY NN pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě nízkého napětí PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY NN pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě nízkého napětí Vydává ČEZ Distribuce, a. s. Platnost od 1. 6. 2015 ČEZ Distribuce, a. s. www.cezdistribuce.cz

Více

Řadové pojistkové odpínače

Řadové pojistkové odpínače Řadový pojistkový odpínač FH00 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 000 a 00. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého proudu. Jedno provedení

Více

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO VÝROBNY ELEKTŘINY - PŘIPOJENÍ NA SÍŤ ČEZ DISTRIBUCE, a.s.

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO VÝROBNY ELEKTŘINY - PŘIPOJENÍ NA SÍŤ ČEZ DISTRIBUCE, a.s. PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO VÝROBNY ELEKTŘINY - PŘIPOJENÍ NA SÍŤ ČEZ DISTRIBUCE, a.s. Vydává ČEZ Distribuce, a. s., 1.12.2008 www.cezdistribuce.cz Obsah 1 Úvod 3 2 Použité zkratky 3 3 Všeobecné podmínky 3

Více

Výkonové jističe. Katalog 2009 2010. Platnost od 1. 3. 2009. www.moeller.cz. Výkonové jističe NZM. Výkonové jističe LZM. Vypínače N, PN, LN

Výkonové jističe. Katalog 2009 2010. Platnost od 1. 3. 2009. www.moeller.cz. Výkonové jističe NZM. Výkonové jističe LZM. Vypínače N, PN, LN www.moeller.cz Výkonové jističe Spolehlivé a bezpečné spínání, ovládání a rozvod elektrické energie. Katalog 2009 2010 Platnost od 1. 3. 2009 Výkonové jističe NZM Výkonové jističe LZM Vypínače N, PN, LN

Více

Napájecí zdroj PS2-60/27

Napájecí zdroj PS2-60/27 PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ŘADY FOXTROT ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU Napájecí zdroj PS2-60/27 1. vydání - listopad 2008 Dokumentace je také k dispozici on-line na www.tecomat.cz. 1. POPIS A PARAMETRY Základní

Více

Revizní zpráva. 10. listopadu 2011. Klimša David, Budovatelská 461/17 708 00 Ostrava - Poruba OBSAH. Elektrorevize. Projekční činnost.

Revizní zpráva. 10. listopadu 2011. Klimša David, Budovatelská 461/17 708 00 Ostrava - Poruba OBSAH. Elektrorevize. Projekční činnost. Klimša David, Budovatelská 461/17 708 00 Ostrava - Poruba 10. listopadu 2011 Revizní zpráva OBSAH Rozsah revize Charakteristiky Provedené kontroly Měření instalace v prostorech Měření spotřebičů a zařízení

Více

PŘÍPOJKY NN. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky

PŘÍPOJKY NN. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky PŘÍPOJKY NN 1. Všeobecné podmínky 2. Druhy přípojek 3. Dodávka elektrické energie 4. Skladba ceny za elektrickou energii

Více

KNX/EIB Celosvětově normalizovaný systém inteligentní instalace (2) Ing. Josef Kunc

KNX/EIB Celosvětově normalizovaný systém inteligentní instalace (2) Ing. Josef Kunc KNX/EIB Celosvětově normalizovaný systém inteligentní instalace (2) Ing. Josef Kunc Noremní požadavky na systémové instalace KNX/EIB Všechny základní požadavky na hardwarové řešení i na činnost systému

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE Pro spolehlivé napájení elektronických zařízení v průmyslovém prostředí Ochrana proti zkratu a proudovému přetížení Optická indikace zapnutí, zátěže a zkratu pomocí

Více

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV.

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV. Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz, údržbu a revize. I. OBSAH II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Více

platnost od 1. 6. 2013 E.ON Distribuce, a. s. F. A. Gerstnera 2151/6 370 49 České Budějovice

platnost od 1. 6. 2013 E.ON Distribuce, a. s. F. A. Gerstnera 2151/6 370 49 České Budějovice E.ON Distribuce, a. s. F. A. Gerstnera 2151/6 370 49 České Budějovice Zákaznická linka T 840 111 333 Poruchová služba nonstop T 800 22 55 77 www.eon.cz www.eon-distribuce.cz Požadavky na umístění, provedení

Více

HDS RE01 RE1-RE8 RS1. RBn RS1 RE01 HOP HOP OPRAVA HLAVNÍHO DOMOVNÍHO VEDENÍ BYTOVÉHO DOMU ČESKÁ LÍPA, NA BLATECH Č.P.2057/17 ELEKTROINSTALACE - 1.

HDS RE01 RE1-RE8 RS1. RBn RS1 RE01 HOP HOP OPRAVA HLAVNÍHO DOMOVNÍHO VEDENÍ BYTOVÉHO DOMU ČESKÁ LÍPA, NA BLATECH Č.P.2057/17 ELEKTROINSTALACE - 1. LEGENDA ELEKTROINSTALACE: HDS RE01 RE1-RE8 RS1 RBn HOP 001 RE01 RS1 HOP 002 SOUSTAVA 3NPE, 50Hz, 3x400V/230V, TN-C-S. VEDENÍ KABELY V OCEL.KANÁLECH LKM NA POVRCHU, NA OCEL.STOUPACÍCH ROŠTECH PODLE ČSN

Více

Požadavky na umístění, provedení a zapojení měřicích souprav u zákazníků a malých výroben připojených k elektrické síti nízkého napětí

Požadavky na umístění, provedení a zapojení měřicích souprav u zákazníků a malých výroben připojených k elektrické síti nízkého napětí Požadavky na umístění, provedení a zapojení měřicích souprav u zákazníků a malých výroben připojených k elektrické síti nízkého napětí platnost od 1. 4. 2011 Obsah 1. Úvod 2 2. Pojmy, definice, zkratky

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-03. č. dokumentace: 210 01

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-03. č. dokumentace: 210 01 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 6/4, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-0 č. dokumentace: 0 0 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do

Více

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní Elektrická přípojka nn Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky http://fei1.vsb.cz/kat420 Technická zařízení budov III Fakulta stavební Elektrická přípojka

Více

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY NN pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě nízkého napětí

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY NN pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě nízkého napětí PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY NN pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených z distribuní sítě nízkého napětí Vydává ČEZ Distribuce, a. s. 1. 9. 2005, změna. 5 k 1. 4. 2011 skupina Čez www.cezdistribuce.cz

Více

KOMFORT. Ceník elektřiny pro domácnosti

KOMFORT. Ceník elektřiny pro domácnosti Ceník elektřiny pro domácnosti Platí od 1. 1. 2014 OBSAH Ceny za dodávku a distribuci elektřiny...4 KOMFORT KLASIK 24 + D01d, D02d...6-7 KOMFORT AKU 8 + D25d, D26d...8-9 KOMFORT EMOBILITA + D27d...10-11

Více

NÁVOD ZS-010, ZS-011

NÁVOD ZS-010, ZS-011 JSP Měření a regulace NA0003-2011/07 NÁVOD ZS-010, ZS-011 Stabilizované napájecí zdroje Napájení převodníků neelektrických veličin ve dvou-, tří- a čtyřvodičovém zapojení. Výstupní napětí 24 V SS ±0,5

Více

Rozvodnice. RNG Normy ČSN EN 62208 Certifikační značky. Svorkové bloky PE a N. 14 1 14 RNG-1P14 40587 N 5 6 mm 2 N 5 6 mm 2 1,41 28,9

Rozvodnice. RNG Normy ČSN EN 62208 Certifikační značky. Svorkové bloky PE a N. 14 1 14 RNG-1P14 40587 N 5 6 mm 2 N 5 6 mm 2 1,41 28,9 NÁSTĚNNÉ ROZVODNICE RNG (IP40) Pro domovní, bytové a podobné instalace. Pro montáž přístrojů na U lištu dle ČSN EN 60715 šířky 35 mm s výřezem v krycí desce 45 mm. Barva: bílá (RAL 9003). Třída ochrany:

Více

rozdělení napětí značka napětí napěťové hladiny v ČR

rozdělení napětí značka napětí napěťové hladiny v ČR Trojfázové napětí: Střídavé elektrické napětí se získává za využití principu elektromagnetické indukce v generátorech nazývaných alternátory (většinou synchronní), které obsahují tři cívky uložené na pevné

Více

STYKAČE ST, velikost 12

STYKAČE ST, velikost 12 STYKAČE ST, velikost 1 Vhodné pro spínání motorů i jiných zátěží. V základním provedení stykač obsahuje jeden pomocný zapínací kontakt (1x NO). Maximální spínaný výkon 3-fázového motoru P [kw] Jmenovitý

Více

Podniková norma PRE, PREdi a PREm TECHNICKÉ PODMÍNKY PŘIPOJENÍ ČÁST A OBCHODNÍ MĚŘENÍ

Podniková norma PRE, PREdi a PREm TECHNICKÉ PODMÍNKY PŘIPOJENÍ ČÁST A OBCHODNÍ MĚŘENÍ Strana: 1/20 Zpracoval: Tomáš Šlapák M 51 100 Měření C, S, Jiří Janda S 25 100 Měření a odečty Schválil: 22. 2. 2013 Petr Karkoška vedoucí sekce G 46 000 Zákaznické služby, 17. 5. 2013 Milan Hampl ředitel

Více

SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem

SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika Měřící Energetické Aparáty SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem 1/ Účel a použití

Více

I. Určené věcné podmínky pro uplatnění cen za distribuci elektřiny odběratelům kategorie C a kategorie D

I. Určené věcné podmínky pro uplatnění cen za distribuci elektřiny odběratelům kategorie C a kategorie D Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2010 ze dne 30. listopadu 2010, kterým se stanovují ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny odběratelům ze sítí nízkého napětí

Více

Přepěťová ochrana 039 20 / 21 / 22 / 23 / 30 / 31 / 32 / 33 / 35 / 36 / 38 / 40 / 41 / 43. Popis

Přepěťová ochrana 039 20 / 21 / 22 / 23 / 30 / 31 / 32 / 33 / 35 / 36 / 38 / 40 / 41 / 43. Popis Přepěťová ochrana 039 20 / 21 / 22 / 23 / 30 / 31 / 32 / 33 / 35 / 36 / 38 / 40 / 41 / 43 Popis Přepěťová ochrana slouží k omezení a svedení přechodných atmosférických přepětí. Každá ochrana má určitou

Více

Minia JISTIČE LTE LTE. Vypínací charakteristiky B, C dle ČSN EN 60898-1. Vypínací schopnost 6 ka.

Minia JISTIČE LTE LTE. Vypínací charakteristiky B, C dle ČSN EN 60898-1. Vypínací schopnost 6 ka. Minia LTE JISTIČE LTE Řada jističů do 63 A, AC 230/400 V a DC 72 V/pól. K jištění kabelů a vodičů proti přetížení a zkratu. Vypínací charakteristiky B, C dle ČSN EN 60898-1. Vypínací schopnost 6 ka. 1pólové

Více

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky Elektrické zdroje a soklové zásuvky ELEKTRICKÉ ZDROJE Bezpečnostní zvonkový transformátor TZ4 K bezpečnému oddělení a napájení obvodů o příkonu max. 4 VA bezpečným malým napětím 6, 8, 12 V a.c. K napájení

Více

HAVARIJNÍ PLÁN LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV. EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o.

HAVARIJNÍ PLÁN LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV. EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. HAVARIJNÍ PLÁN LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. Zpracoval: EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. Brněnská 173, Sokolnice 664 52 Schválil: ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD S účinností od 10.1.2012 OBSAH:

Více

Třífázový statický ELEktroměr

Třífázový statický ELEktroměr Třífázový statický ELEktroměr ZE 312 Elektroměr ZE312.Dx je třífázový jedno nebo dvoutarifní elektroměr určený pro měření spotřeby elektrické energie v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu.

Více

Katalog přepěťové ochrany

Katalog přepěťové ochrany Katalog přepěťové ochrany SALTEK s.r.o. je česká společnost specializující se na vývoj a výrobu přepěťových ochran. Nabízí ucelený sortiment svodičů bleskových proudů a přepěťových ochran typů 1 až 3 podle

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-0-06 č. dokumentace: 10 15-40 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání,

Více

Stroj1 Počet kusů Druh materiálu

Stroj1 Počet kusů Druh materiálu Stroj1 1 Přívodka 63A 400V 5 - pol. - vestavná 2 Zásuvka 32A 400V 4 - pol. - vestavná 7 Zásuvka 16A 400V 4 - pol. - vestavná 3 Zásuvka 3 x 220V - vestavná 1 Vypínač 63A 0-1 3 - pol. Vestavný 4 Kabelová

Více

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP Uplatnění : Technické údaje : rozváděče nn pro vnitřní použití jsou určené jmenovitý stálý proud : ln 100 A v závislostí na vybavení pro rozvod, jmenovité napětí

Více

MANELER R C17. Elektroměr 9910D. Elektroměr 9911D STATIC THREE-PHASE FOUR-WIRE A B C WATT-HOUR METER. 9908M kwh. 1000IMP/kWh

MANELER R C17. Elektroměr 9910D. Elektroměr 9911D STATIC THREE-PHASE FOUR-WIRE A B C WATT-HOUR METER. 9908M kwh. 1000IMP/kWh IEC60253-2 000IMP/ Elektroměr 990D Modulární provedení na DIN lištu, 4 moduly Pro napětí 3x230V/400VAC 3X5 (00)A C7 ový rozsah: 3x0/80A, Impulsní výstup: 800 imp/ Přehledný digitální display Třída přesnosti:

Více

PNE 33 0000-7. Navrhování a umisťování svodičů přepětí v distribučních sítích do 1 kv. Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie

PNE 33 0000-7. Navrhování a umisťování svodičů přepětí v distribučních sítích do 1 kv. Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie 1 ČEZ Distribuce, E.ON CZ, E.ON distribuce, PRE distribuce, ZSE Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Navrhování a umisťování svodičů přepětí v distribučních sítích do 1 kv PNE 33 0000-7

Více

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO VÝROBNY ELEKTŘINY

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO VÝROBNY ELEKTŘINY PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO VÝROBNY ELEKTŘINY pro připojení na síť ČEZ Distribuce, a. s. Vydává ČEZ Distribuce, a. s. 1. 7. 2012 SKUPINA ČEZ www.cezdistribuce.cz OBSAH 1. POUŽITÉ ZKRATKY 4 2. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Více

JISTIČE PRO VYŠŠÍ PROUD

JISTIČE PRO VYŠŠÍ PROUD / JISTIČE BR 6 br57gf.eps / TECHNICKÁ DATA Splňuje podmínky ČSN EN 947- Jmenovité napětí AC 30/0 V DC V (na pól) Mezní vypínací schopnost podle ČSN EN 947- charakteristika B,C I n = 0- A 5 ka I n = -00

Více

Požadavky na rozvody elektrického proudu s přihlédnutím ke specifikům inteligentních budov

Požadavky na rozvody elektrického proudu s přihlédnutím ke specifikům inteligentních budov Perspektivy bydlení IV - bezpečnost, komfort, úspory Požadavky na rozvody elektrického proudu s přihlédnutím ke specifikům inteligentních budov Připravil: Ing. Karel Dvořáček ČSN 33 2130 ed. 2:2009 - Elektrické

Více

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje Komunikační modul Pro domácnosti AD-FU/CU/GU verze 4.0 E35C Technické údaje Komunikační moduly E35C AD-xU verze 4.0 zajišťují komunikaci TCP/IP prostřednictvím mobilní sítě 2G/3G mezi měřidly E350 a centrálním

Více

Podniková norma PRE, PREdi a PREm TECHNICKÉ PODMÍNKY PŘIPOJENÍ ČÁST A OBCHODNÍ MĚŘENÍ

Podniková norma PRE, PREdi a PREm TECHNICKÉ PODMÍNKY PŘIPOJENÍ ČÁST A OBCHODNÍ MĚŘENÍ Strana: 1/20 Zpracoval: Tomáš Šlapák M 51 100, Jiří Janda S 25 100 Schválil: 30. 4. 2010 Václav Dušák vedoucí sekce G 42 000 B2C, 30. 4. 2010 Milan Hampl ředitel PREdi, 30. 4. 2010 Aleš Staněk ředitel

Více

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM aneb samé změny, ale nic nového pod sluncem FEL-A6M33BEZ, LS2010/2011 A. Grošpic 1 Možnosti ochrany lidí a zvířat před úrazem el. proudem jsou po mnoho let ustálené,

Více

Proudové zdroje Snaggi scontroller pro LED aplikace

Proudové zdroje Snaggi scontroller pro LED aplikace Proudové zdroje Snaggi scontroller pro LED aplikace 1. Bezpečnostní upozornění Proudové zdroje řady scontroller musí být instalovány výhradně elektrotechnicky kvalifikovanou osobou ve smyslu vyhlášky 50/1978

Více

Typ skříně Značení v katalogu Strana

Typ skříně Značení v katalogu Strana KATALOG VÝROBKŮ OBSAH Plastové skříně Typ skříně Značení v katalogu Strana Značení kabelových skříní dle normy PNE 35 7040 Základní parametry skříní ZP PNE 4 Základní parametry skříní Specifikace skříní

Více

Obnovitelné zdroje elektrické energie fotovoltaické elektrárny

Obnovitelné zdroje elektrické energie fotovoltaické elektrárny Obnovitelné zdroje elektrické energie fotovoltaické elektrárny Stručný úvod do problematiky Plk.Josef Petrák HZS Královéhradeckého kraje Únor 2011 Legislativní rámec OSN a EU 1.Kjótský protokol (ratifikace

Více

Elektrotechnická kvalifikace

Elektrotechnická kvalifikace Elektrotechnická kvalifikace platná pro práci studentů v laboratořích a dílnách FEKT VUT v Brně Seznam otázek k přezkoušení na kvalifikaci dle Vyhlášky 50/1978 Sb. pracovníka poučeného ( 4) pracovníka

Více

Osmoz: nepodsvětlené hlavice tlačítek

Osmoz: nepodsvětlené hlavice tlačítek OVLÁDCÍ SIGNLIZČNÍ PRVKY OSMOZ Ovládání a signalizace přesně podle vašich potřeb Inovace hrají klíčovou roli. Posloucháme, co potřebujete, a sledujeme vás při práci. Výsledkem jsou produkty, které splní

Více

Úvodní informace a obecné technické podmínky pro provozování el. zdrojů paralelně s distribuční sítí E.ON Distribuce, a.s.

Úvodní informace a obecné technické podmínky pro provozování el. zdrojů paralelně s distribuční sítí E.ON Distribuce, a.s. Úvodní informace a obecné technické podmínky pro provozování el. zdrojů paralelně s distribuční sítí E.ON Distribuce, a.s. Nově zřizovat, technologicky měnit nebo rozšiřovat a potom provozovat el. zdroje,

Více

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej.

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej. Sundaram KS Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ Sundaram KS 1K/2K/3K Sundaram KS 4K/5K > Střídač s čistým sinusovým průběhem > Výběr rozsahu vstupního napětí pro domácí spotřebiče a osobní počítače

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

JISTIČE LSN DO 63 A (10 ka)

JISTIČE LSN DO 63 A (10 ka) JISTIČE LSN DO 3 A (10 ka) Pro domovní, komerční a průmyslové elektrické rozvody do 3 A 230/400 V a.c. a 220/440 V d.c. K jištění kabelů a vodičů proti přetížení a zkratu Vypínací charakteristiky B, C,

Více

Napájecí systém NS-1200-680. Návod k obsluze

Napájecí systém NS-1200-680. Návod k obsluze Napájecí systém NS-1200-680 Návod k obsluze 1 Obsah 1 Obsah...1 2 Upozornění...2 3 Doprava, přejímka...2 4 Zapojení...3 5 Uvedení do provozu...4 6 Provozní podmínky...5 6.1 Vstupní napětí...5 6.2 Chlazení...5

Více

Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv

Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv ČEZ Distribuce, E.ON ČR, E.ON Distribuce Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv PNE 34 8250 1. vydání Odsouhlasení normy

Více

3NP1 pojistkové odpínače. Prezentace výrobku

3NP1 pojistkové odpínače. Prezentace výrobku 3NP1 pojistkové odpínače Prezentace výrobku Popis výrobku Technické údaje Výhody pro zákazníka Příklady použití Přehled výrobků 000 do 160A 00 do 160A 1 do 250A 2 do 400A 3 do 630A 2009-01-12 Slide 3/44

Více

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma Obsah VŠEOBECNÝ POPIS... 3 INSTALACE PŘEVODNÍKU... 4 TECHNICKÁ DATA... 5 Obecné podmínky... 5

Více

zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky

zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky Konstrukce elektronických zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Ostrava - město tradiční průmyslové produkce - třetí největší český výrobce v oboru dopravních zařízení - tradice v oblasti vývoje a výroby

Více

5. RUŠENÍ, ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA (EMC) a NORMY EMC

5. RUŠENÍ, ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA (EMC) a NORMY EMC 5. RUŠENÍ, ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA (EMC) a NORMY EMC Závažným problémem konstrukce impulsních regulátorů je jejich odrušení. Výkonové obvody měničů představují aktivní zdroj impulsního a kmitočtového

Více

Kritéria pro výběr zařízení na ochranu proti poruchovému proudu

Kritéria pro výběr zařízení na ochranu proti poruchovému proudu Kritéria pro výběr zařízení na ochranu proti poruchovému proudu Použití zařízení na ochranu proti poruchovému proudu u střídačů SUNNY BOY, SUNNY MINI CENTRAL a SUNNY TRIPOWER Obsah Při instalaci střídačů

Více

Stykače a relé. Pro tiché a spolehlivé ovládání

Stykače a relé. Pro tiché a spolehlivé ovládání Stykače a relé Pro tiché a spolehlivé ovládání Kompaktní typy: Nové stykače a relé pro bytovou a komerční výstavbu Modernější, výkonnější a ještě snadněji montovatelné takto lze charakterizovat tři nové

Více

AKTIV. Ceník elektřiny pro podnikatele

AKTIV. Ceník elektřiny pro podnikatele AKTIV Ceník elektřiny pro podnikatele Platí od 1. 1. 2014 AKTIV OBSAH Ceny za dodávku a distribuci elektřiny...4 AKTIV KLASIK 24 + C01d, C02d, C03d... 6-7 AKTIV AKU 8 + C25d, C26d... 8-9 AKTIV EMOBILITA

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 29.130.20 Duben 2014 Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí Část 7-4: Pomocná zařízení Požadavky na svorkovnice PCB pro měděné vodiče ČSN EN 60947-7- 4 35 4101 idt IEC 60947-7-4:2013

Více

Ing. Zbyněk Valdmann &

Ing. Zbyněk Valdmann & Ing. Zbyněk Valdmann & NERGIE ÝŠKOVÝCH UDOV ENERGIE ÚVOD - CENY ENERGIE: včera, dnes a zítra, vývoj - NÁKLADY vs. NORMA pro tepelnou ochranu budov na pozadí konstrukcí s požární odolností a bez požární

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric, s.r.o

Více

Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru

Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru Tyto otázky byly vypracovány jako podpůrný materiál pro zkušební komise, do jejíchž oborů patří profese elektro. Otázky vycházejí ze stavu elektrotechnických

Více

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 4. Zabudování a umístění... 6 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6. 5. Základní parametry... 6

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 4. Zabudování a umístění... 6 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6. 5. Základní parametry... 6 Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí a provedení lineárních vířivých vyústí s pevnými lamelami (dále jen vyústě). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž a provoz.

Více

SVODIČE PŘEPĚTÍ - TYP 3

SVODIČE PŘEPĚTÍ - TYP 3 Ostatní přístroje MIIA SVODIČE PŘĚTÍ - TYP 3 K ochraně elektrických sítí a zařízení před přepětím vzniklým atmosférickými poruchami a od spínacích pochodů v sítích K ochraně běžné elektroinstalace v bytech,

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw Jednoduchý frekvenční měnič BB CS55-0,18 až 2,2 k Technický katalog OBCHONÍ PROFIL PRŮMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEŘI SERVIS Jednoduchý frekvenční měnič BB Co je jednoduchý frekvenční měnič BB? Jednoduché

Více

Školení pracovníků ČEZ DS

Školení pracovníků ČEZ DS Školení pracovníků ČEZ DS pro zkoušky podle Vyhlášky 50/78 Sb, Provedení elektrických venkovních a kabelových vedení z hlediska bezpečnosti Ing. Josef Hejčl - ČENES PNE 333301 el. venkovní vedení nad 1

Více

Kombinovaný adaptér se síťovou zásuvkou chráněnou svodičem přepětí. Adaptér chrání síťový zdroj a datové vstupy připojeného telekomunikačního

Kombinovaný adaptér se síťovou zásuvkou chráněnou svodičem přepětí. Adaptér chrání síťový zdroj a datové vstupy připojeného telekomunikačního DEHN chrání. 909 300 DPO 230 TV 909 300 4013364117723 4-3-1 233,8 g 1 Stk. 86,00 909 310 DPO 230 NT 909 310 4013364117747 4-3-1 212 g 1 Stk. 75,50 909 320 DPO 230 ISDN 909 320 4013364136885 4-3-1 215 g

Více

Nové normy v knihovně VÚBP

Nové normy v knihovně VÚBP Nové normy v knihovně VÚBP 1 Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Zásady a osnova. anotace: Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 14040:2006. verze. Tato evropská norma

Více

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena.

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena. Časové relé Z-ZR Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008 Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám - platí aktuální verze. Společnost Moeller Elektrotechnika s.r.o.

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

BREMA SK s.r.o. Podhradská cesta 4, 038 52 Sučany tel.: +421 434 444 200 fax: +421 434 444 201 brema@brema.sk www.brema.sk

BREMA SK s.r.o. Podhradská cesta 4, 038 52 Sučany tel.: +421 434 444 200 fax: +421 434 444 201 brema@brema.sk www.brema.sk ROZVÁDĚČE NN Výrobní a montážní společnost BREMA, spol. s r.o. za dobu své existence získala významné postavení na trhu v oborech elektromontážních prací, výroby rozváděčů, měření a regulace, klimatizace

Více

EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 LUN 2132.03-8

EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 LUN 2132.03-8 EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 a LUN 2132.03-8 Dynamospouštěč LUN 2132.02-8 Označení dynamospouštěče SDS 08s/F pro objednání: Dynamospouštěč LUN 2132.02-8 1. Dynamospouštěč LUN 2132.02-8,

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 29.120.10 Únor 2014 Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné elektrické instalace Část 24: Zvláštní požadavky na úplné kryty pro umístění

Více

Katalog CZ 2000 Řadové přístroje, rozváděče

Katalog CZ 2000 Řadové přístroje, rozváděče Katalog CZ 2000 Řadové přístroje, rozváděče Úvod Firma GEYER AG se sídlem v Norimberku byla založena v roce 1911 panem Christianem Geyerem. Od této doby se firma GEYER specializuje na výrobu elektroinstalačního

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

ventilátorů Informace o výrobku P215PR

ventilátorů Informace o výrobku P215PR PSC???? Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 1104/1204CZ Řada Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

Více

Energeticko-technický inovační klastr, z. s. se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice

Energeticko-technický inovační klastr, z. s. se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice Energeticko-technický inovační klastr, z. s. se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice Optimalizace velikosti jističů a distribučních sazeb u odběrných míst nízkého napětí elektřiny Zákon 458/2000 Sb.-

Více

Minia. Aplikační příručka Přepěťové ochrany

Minia. Aplikační příručka Přepěťové ochrany Minia Aplikační příručka Přepěťové ochrany www.oez.cz www.oez.sk Přepěťové ochrany Minia OBSAH TEORETICKÁ ČÁST 1. PRINCIP OCHRANY PŘED BLESKEM A PŘEPĚTÍM... 3 1.1. Spínací přepětí... 3 1.2. Atmosférická

Více

Účinky měničů na elektrickou síť

Účinky měničů na elektrickou síť Účinky měničů na elektrickou síť Výkonová elektronika - přednášky Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Definice pojmů podle normy ČSN

Více

CW01 - Teorie měření a cv. 1.

CW01 - Teorie měření a cv. 1. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb CW01 - Teorie měření a cv. 1. regulace bezpečnost. ZS-2014/2015 2014 - Ing. Václav Rada, CSc. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Teorie měření

Více

PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s.r.o. PROFIL SPOLEČNOSTI 2015

PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s.r.o. PROFIL SPOLEČNOSTI 2015 PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s.r.o. PROFIL SPOLEČNOSTI 2015 SKB-GROUP 20.08.2015 Seite 2 Zastoupení v rámci Evropy PRAKAB je součástí uskupení firem pod vedením SKB, která sídlí v rakouském Schwechatu 20.08.2015

Více

SVODIČE PŘEPĚTÍ - 3. STUPEŇ - TYP 3

SVODIČE PŘEPĚTÍ - 3. STUPEŇ - TYP 3 SVODIČE PŘĚTÍ - 3. STUŇ - TYP 3 K ochraně elektrických sítí a zařízení před přepětím vzniklým atmosférickými poruchami a od spínacích pochodů v sítích K ochraně běžné elektroinstalace v bytech, komerčních

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

Rozdělení transformátorů

Rozdělení transformátorů Rozdělení transformátorů Druh transformátoru Spojovací Pojízdné Ohřívací Pecové Svařovací Obloukové Rozmrazovací Natáčivé Spouštěcí Nevýbušné Oddělovací/Izolační Bezpečnostní Usměrňovačové Trakční Lokomotivní

Více

3 x 0 až vstupní napětí (zapojení motoru 3x230V) Provozní teplota - 10 C až + 40-10 C až 50 C

3 x 0 až vstupní napětí (zapojení motoru 3x230V) Provozní teplota - 10 C až + 40-10 C až 50 C FREKVENČNÍ MĚNIČE SIEMENS, MICROMASTER 420 Montážní a provozní předpisy číslo : MPP - 25.2 platí od: 18.11.2004 kontakt : ALTEKO, spol s r.o. telefon: +420-311 584 102 ; +420-311 583 218 Pod Cihelnou 454

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2014 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž Heating systems in buildings Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V 3 562 RAA21 Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA21 se používá pro regulaci prostorové teploty v systémech vytápění

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. ONIVON a. s.

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. ONIVON a. s. PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ONIVON a. s. Pravidla provozování lokální distribuční soustavy stanovují základní technické, plánovací a informační požadavky pro připojení uživatelů k

Více

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Řada střídačů TripleLynx Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw SOLAR INVERTERS 98% Maximální výkon po celý den Střídače

Více