DVPP školení ICT Orienta ní harmonogram školení:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DVPP školení ICT Orienta ní harmonogram školení:"

Transkript

1 DVPP školení ICT Školení bude zaměřeno na rozšíření schopnosti pedagogů využívat prostředky ICT k podpoře vzdělávacího procesu, k vedení školní agendy a ke komunikaci s rodiči. Aktuální situace vyžaduje všestranné využívání ICT ve školní praxi. V této oblasti máme za cíl zvýšit úroveň informační gramotnosti pedagogů tak, aby dokázali zpracovat informace do elektronické formy a efektivně je využít ve výuce pomocí dostupné ICT techniky. Kurzy jsou určeny pouze pro pedagogické a vedoucí pracovníky ZŠ, ZUŠ, MŠ a DDM a pro tyto jsou zdarma (pouze cestovní náhrady hradí pedagogům jejich zaměstnavatel). Náklady na lektorskou a technickou činnost budou hrazeny z finanční podpory v rámci grantového projektu OP VK / ESF na uskutečnění 3 letého projektu školení pedagogických zaměstnanců. Výstupem je především posílení znalostí ve stále potřebné oblasti ICT. Zaměření a náplň jednotlivých modulů najdete dále. Úspěšný absolvent získá znalosti a zkušenosti, podpůrné metodické materiály a samozřejmě osvědčení o absolvování kurzů. Průběh Školení probíhá ve formě kurzů modulů 4 x sezení = 4 týdny (každý týden ve stejný den). Každá lekce trvá po 3 hodinách práce s lektorem (80 minut + 20 min. přestávka + 80 minut) + 2 hodiny samostatné práce, tedy dohromady 20 hodin. Lekce probíhají v počítačových učebnách akreditovaného školícího střediska ZŠ Schulzovy sady ve Dvoře Králové n/l pod vedením zkušených lektorů. Termíny kurzů jsou situovány vždy na podzim a jaro, s ohledem na pracovní zatížení na začátku, v pololetí a na konci školního roku. Lekce jsou školeny vždy v odpoledních hodinách po domluvě celé skupiny účastníků s lektorem převážně však od 16 h do h. Orientační harmonogram školení:

2 Termíny budou vypisovány vždy na podzimní a jarní cyklus. Podzimní cyklus začíná říjnem a končí prosincem (dojíždí v lednu). Jarní cyklus začíná únorem a končí květnem (dojíždí v červnu). Moduly budou vypisovány dle zájmu harmonogram je pouze orientační. Termín lekcí bude vždy vypsán s dostatečným předstihem - další informace na letáku s termíny. Vzdělávací modul Začátečníci Školící modul je NEPOVINNÝ a slouží jako vyrovnávací školení zaměřené na zaškolení absolutních laiků, především těch, kteří neabsolvovali úroveň Z v rámci SIPVZ. - ovládání operačního systému (MS Windows XP) o přihlášení / odhlášení, práce s plochou, ikonami a průzkumníkem - textový editor (MS Office 2007) o formátování písma a odstavce - Internet o ovládání prohlížeče, záložky, adresa URL, vyhledávače, vyhledávání informací - o ová adresa, ovládání webového klienta, náležitosti ové zprávy Výstupem bude pedagog, který zvládne základní postupy při práci s počítačem, operačním systémem Windows, textovým editorem Word, internetovým prohlížečem a ovým klientem. Absolvent bude nabytými znalostmi připraven k započetí školení v povinných modulech projektu. Vzdělávací modul Pokročilí Školící modul je základem projektu a je zaměřen na komplexní ovládání počítače a elektronické zpracování informací a jejich použití v praxi ve výuce. - soubory a složky (Průzkumník + Total Commander) o práce se soubory a složkami, adresářový strom, velikosti souborů, kapacity disků, souborový manažer, síťové disky, záznamová média, komprimace, zálohování

3 - textový editor (MS Office 2007) o pravidla typografie, tabulky, obrázky, záhlaví a zápatí, hromadná korespondence, vzhled stránky, tisk dokumentu - tabulkový procesor (MS Office 2007) o ovládání MS Excel, práce s buňkami, formátování tabulky - prezentace (MS Office 2007) o ovládání MS PowerPoint, práce se snímky - Internet o vyhledávače, zpracování informací do MS Word / Excel / PowerPoint - o pravidla elektronické komunikace, přílohy, složky, filtry, nastavení klienta Uchazeč zvládne základní postupy při práci s počítačem, operačním systémem Windows, textovým editorem Word, internetovým prohlížečem a ovým klientem. UMÍ: zapnout počítač, přihlásit uživatele, práce s myší, ikonami, spustit program; vytvořit složku, uložit, vyhledat, přejmenovat, otevřít, vymazat; totéž se soubory; vytvořit a pracovat s adresářovým stromem; používat koš; základy Word formát písma, odstavce, řádkování, odsazení, odrážky, vzhled stránky, panely nástrojů, nabídky, šablony; ovládat webový prohlížeč adresa URL, oblíbené, domácí stránka; najít informace na Internetu, práce se schránkou kopírovat, vyjmout, vložit; zpracovat nalezené informace v dokumentu; ovládat ový klient náležitosti u komu, kopie, skrytá kopie, předmět, text, připojení přílohy. Absolvent tohoto modulu bude schopen komplexně ovládat počítač, vytvořit správně formátovaný textový dokument, využít na základní úrovni možnosti tabulkového kalkulátoru, vytvořit jednoduchou prezentaci a především zpracovat informace z různých zdrojů do elektronické i tištěné podoby v uvedených kancelářských aplikacích. Absolvent bude nabytými znalostmi připraven k pokračování v dalších povinných a úzce specializovaných modulech projektu.

4 Vzdělávací modul Multimédia Školící modul je zaměřen na využití multimediálních prvků (obrázky, video, animace, zvuk) pro k přípravě výukových materiálů. Zvláštní důraz bude kladen na interaktivní pojetí prezentace. - obrázky a fotografie (IrFanView + Corel Draw + Corel Photopaint) o získání materiálu Internet, digitální fotoaparát, skenování, sejmutí obrazovky o úpravy otočení, velikost, ořez, jas, kontrast, kompozice, červené oči, barvy, transparentní pozadí o vektorová grafika ovládání Corel Draw, operace s křivkami a objekty - video (Windows Movie Maker) o získání materiálu Internet, kamera o úpravy jednoduchý střih, titulky - zvuk (freeware SW) o získání materiálu Internet, mikrofon, audio CD o formáty MID / WAV / MP3, převod formátů o úpravy jednoduchý střih, efekty - prezentace (MS Office 2007) o snímky návrhy, pozadí, přechody o objekty klipart, wordart, animace, video, zvuk o akce navigace, hypertextové odkazy o formáty ukládání PPT / PPS / HTML - interaktivní tabule (ActivStudio) o ovládání ActivStudio, nástrojová lišta, snímky o získání materiálů Internet, ukázkové databáze o konverze projektů z PowerPoint / Notebook (SmartBoard) Absolvent modulu bude schopen vytvořit plnohodnotný multimediální materiál, který bude možné používat při výuce k prezentaci učiva pomocí dataprojektoru nebo interaktivní tabule. Absolvent bude nabytými znalostmi připraven k započetí školní v povinných modulech projektu.

5 Vzdělávací modul Bakaláři Školící modul je zaměřen na obsluhu jednotného evidenčního systému žáků a klasifikace Bakaláři. Pokud tento systém škola, ze které je uchazeč nevyužívá, nabízí se mu možnost vybrat si modul M / E. - informační systém o ovládání IS Bakaláři, sestavy, tisk, suplování, rozvrh hodin - evidence žáků o karta žáka, matrika, historie studia, třídní kniha - klasifikace o klasifikace žáka - průběžná, celková - webové aplikace o třídní kniha, rozvrh, omluvenky Po absolvování modulu bude každý učitel schopen ovládat sytém Bakaláři, bude připraven vkládat klasifikační a evidenční data a zároveň uložená data zpracovávat ve formě tiskových sestav. Zásadní význam budou mít dovednosti získané v modulu pro třídní učitele, kteří odpovídají za informace o žácích své třídy ve školní matrice. Kromě výše uvedeného bude každý pedagog schopen seznámit rodiče i žáky s možnostmi získání informací ze systému Bakaláři prostřednictvím webového rozhraní. Vzdělávací modul Experti Školící modul je zaměřen na vytváření plnohodnotných dokumentů a pokročilou e-komunikaci a pokročilé zpracování grafických informací. Tento modul je koncipován pro zájemce o nadstandardní práci s ICT. - textový editor (MS Office Acrobat Reader + PDF Creator) o hromadná korespondence, styly, šablony, formáty dokumentů o multiplatformní formát PDF, vytváření a úpravy - tabulkový procesor (MS Office 2007) o vzorce, funkce, adresování, propojení listů / sešitů, grafy, zámek, šablona, kontingenční tabulky, zdroj hromadné korespondence

6 - grafika (Corel Draw + Corel Photopaint) o úpravy fotografií, histogram, fotomontáže o digitální fotoaparáty o vektorová grafika - komunikace (ICQ + Skype) o druhy e-komunikace , instant messenger, chat, internetové telefonování, VoIP o pojmy SPAM, POP3, IMAP, LDAP - IT politika o autorské právo ve vztahu ke školské praxi Absolvent bude schopen využít všech možností textového editoru a tabulkového procesoru. Dokáže konvertovat různé formáty souborů s dokumenty včetně multiplatformního formátu PDF. Dále bude schopen zpracovávat bitmapovou i vektorovou grafiku, zejména pokročilé úpravy fotografií. Využije všechny běžné možnosti elektronické komunikace textem, hlasem i obrazem. Vzdělávací modul Bakaláři pro správce Školící modul je zaměřen na administrativu a obsluhu jednotného evidenčního systému žáků a klasifikace Bakaláři vedoucími pedagogickými pracovníky. Pokud tento systém škola, ze které je uchazeč nevyužívá, nabízí se mu možnost vybrat si modul M / E. Školící modul bude probíhat jednorázově v prvním školním roce realizace projektu. Předběžně počítáme s naplněním pouze jednoho nebo dvou kurzů tohoto modulu. - správa informačního systému (Bakaláři) o ovládání IS Bakaláři, parametry IS, společné prostředí, update, údržba dat - školní agenda o úvazky, suplování, tvorba rozvrhu - evidence a klasifikace o karta žáka / učitele, matrika, historie, povinné údaje, klasifikace žáka - webové aplikace o třídní kniha, rozvrh, omluvenky

7 Vedoucí pracovníci, kteří budou proškoleni v tomto modulu, zvládnou správu informačního systému Bakaláři, t.j. nastavení parametrů systému, společné prostředí programu rozvrh a evidence, evidenci žáků, zaměstnanců a klasifikaci a využití modulu Bakalář pro inventarizaci majetku, knihovny apod. Zvláštní důraz bude položen na problematiku školní matriky.

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Učební osnova předmětu Informační a komunikační technologie Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový

Více

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ. (projekt SIPVZ PI Informační gramotnost) katalog akreditovaných kurzů úroveň S specifické znalosti

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ. (projekt SIPVZ PI Informační gramotnost) katalog akreditovaných kurzů úroveň S specifické znalosti DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ (projekt SIPVZ PI Informační gramotnost) katalog akreditovaných kurzů úroveň S specifické znalosti Vážená paní učitelko, vážený pane učiteli, dovolte nám předložit

Více

Děkuji za čas, který jste této nabídce věnovali. Přeji příjemný pracovní den! Pavel Kraus, manažer projektu Gymnázium a SOŠ Rokycany

Děkuji za čas, který jste této nabídce věnovali. Přeji příjemný pracovní den! Pavel Kraus, manažer projektu Gymnázium a SOŠ Rokycany Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli! V předminulém školním roce jsem se na Vás obracel s dotazníkem, jehož cílem bylo zmapovat oblasti, ve kterých by Vaši zaměstanci uvítali možnost dalšího vzdělávání

Více

KATALOG. 2 S t r á n k a

KATALOG. 2 S t r á n k a 2009 KATALOG 2 S t r á n k a KATALOG 2009 OBSAH Kdo jsme a co Vám nabízíme... 5 ZAKÁZKOVÉ ŠKOLENÍ... 6 tvorba, ADMINISTRACE A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ S PODPOROU esf... 7 PŘEHLED NABÍZENÝCH OBLASTÍ ŠKOLENÍ... 8

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

MATCOMP s.r.o. Nabídka počítačových kurzů. Akreditované kurzy:

MATCOMP s.r.o. Nabídka počítačových kurzů. Akreditované kurzy: Nabídka počítačových kurzů Akreditované kurzy: 1. Word... 1 2. Word pokročilí... 1 3. Excel... 1 4. Excel pokročilí... 2 5. PowerPoint... 2 6. Access... 2 7. OpenOffice.org Writer... 2 8. OpenOffice.org

Více

LÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZD

LÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZD Projekt UNIV Uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení v sítích škol poskytujících vzdělávací služby pro dospělé VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Počítačová grafika Projekt

Více

Excel pro začátečníky

Excel pro začátečníky Excel pro začátečníky (12-14 hodin) 1. Základy práce s tabulkami (2 hodiny) Aktivní buňka Vkládání dat do buňky Řádek vzorců Oprava zapsaných údajů Pohyb po tabulce a listech Výběr oblasti Výška řádku

Více

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD ZKOUŠKA ZADÁVANÁ MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zpracoval: ÚIV CENTRUM

Více

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD ZKOUŠKA ZADÁVANÁ MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Aktualizace katalogu schváleného

Více

5.3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 5.3.1 Informatika 5.3.2 Informatika volitelný předmět 5.3.

5.3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 5.3.1 Informatika 5.3.2 Informatika volitelný předmět 5.3. 5.3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 5.3.1 Informatika 5.3.2 Informatika volitelný předmět 5.3.3 Informatika v AJ Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Informatika 2 0 0 0 Informatika

Více

Investice do rozvoje vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání Investice do rozvoje vzdělávání Autoři: Dagmar Bulanová Pavla Havlová Šárka Holečková Barbora Charvátová Věra Komárková Stanislava Trappová Jaromír Vadinský Marcela Vaníčková Obsah I. část Podpora výuky

Více

Obsah akreditovaných kurzů

Obsah akreditovaných kurzů Obsah akreditovaných kurzů Školní noviny, časopis Textový procesor WORD a jeho funkce pro vytvoření školních novin či časopisu písmo (font, velikost, barva), odrážky a číslování, využití a tvorba stylů

Více

1. Základy informatiky, informační zdroje. 2. Digitální technologie kolem nás. 3. Hardwarová konfigurace počítače.

1. Základy informatiky, informační zdroje. 2. Digitální technologie kolem nás. 3. Hardwarová konfigurace počítače. 1. Základy informatiky, informační zdroje. historie výpočetní techniky oblasti použití výpočetní techniky základní pojmy (bit, byte, hardware, software,... ) ukládání dat na pevný disk, CD, DVD, paměťové

Více

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti:

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti: Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti: Vzdělávací oblast v 1. období (1. 3. ročník) se nevyučuje v samostatném předmětu,

Více

Informace a informační zdroje (etické zásady a právní normy související s informatikou, autorská práva)

Informace a informační zdroje (etické zásady a právní normy související s informatikou, autorská práva) Referát č. 1 Informace a informační zdroje (Informace a její charakter, informační zdroje a jejich kvalita, metainformace, etické zásady a právní normy související s informatikou, autorská práva) Vysvětlit

Více

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Informatika

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Informatika Informatika Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Karel Antoš, Jiří Jelínek 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

Microsoft Office. Výukový balíček. 2003 a 2007. Video-Office s.r.o. Vzdělávací balíček jako skvělá investice. Přizpůsobte si balíček vlastním požadavkům

Microsoft Office. Výukový balíček. 2003 a 2007. Video-Office s.r.o. Vzdělávací balíček jako skvělá investice. Přizpůsobte si balíček vlastním požadavkům Vzdělávací balíček jako skvělá investice Programy jsou znamenitým prostředkem pro zvýšení vaší kvalifikace nejpodrobnější video příručky pro MS Excel, Word a PowerPoint zábavné příklady pro začátečníky,

Více

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

Obsah akreditovaných kurzů. Code Creator, Nové sady 2, Brno 602 00, info@eduzona.cz, www.eduzona.cz

Obsah akreditovaných kurzů. Code Creator, Nové sady 2, Brno 602 00, info@eduzona.cz, www.eduzona.cz Obsah akreditovaných kurzů 1. Využití tabletu ve výuce Využití tabletu ve výuce a při procvičování učiva pomocí výukových aplikací. Základní pravidla práce s tabletem, výběr vhodných výukových aplikací

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Školní vzdělávací program IVT Gymnázium Strakonice, Máchova 174 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem

Více

Informatika a výpočetní technika nižší gymnázium

Informatika a výpočetní technika nižší gymnázium Informatika a výpočetní technika nižší gymnázium Obsahové vymezení Předmět Informatika a výpočetní technika vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie z ZV a

Více

Vyučovací předmět: Informatika Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie

Vyučovací předmět: Informatika Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu informatika Vyučovací předmět má časovou dotaci 1 hodiny týdně. Vyučuje se v

Více

Didaktické prostředky ve vzdělávání dospělých

Didaktické prostředky ve vzdělávání dospělých Projekt: Andragogika pro pedagogické pracovníky SŠ - COPT Kroměříž Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.03/02.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Didaktické prostředky ve vzdělávání dospělých Střední škola - Centrum odborné

Více

NADSTAVBOVÉ KURZY CENTRA POMŮCEK A INFORMATIKY TYFLOCENTRUM BRNO, O. P. S. Komu jsou kurzy určeny. Podmínky pro zahájení kurzu

NADSTAVBOVÉ KURZY CENTRA POMŮCEK A INFORMATIKY TYFLOCENTRUM BRNO, O. P. S. Komu jsou kurzy určeny. Podmínky pro zahájení kurzu NADSTAVBOVÉ KURZY CENTRA POMŮCEK A INFORMATIKY TYFLOCENTRUM BRNO, O. P. S. Komu jsou kurzy určeny Nadstavbové kurzy jsou určeny uživatelům informačních technologií (počítače, mobilní telefony, digitální

Více

Počítačové kurzy buildit

Počítačové kurzy buildit Počítačové kurzy buildit Kurz MS Windows - základy 1 590 Kč principy systému Windows, ovládání systému, práce s aplikacemi a okny, správa souborů a složek, multitasking, práce se schránkou Uživatelům,

Více

ICT PLÁN ŠKOLY NA OBDOBÍ LET 2006-2007

ICT PLÁN ŠKOLY NA OBDOBÍ LET 2006-2007 ICT PLÁN ŠKOLY NA OBDOBÍ LET 2006-2007 (Zpracováno dle pokynu MŠMT č. j. 30 799/2005-551 Metodický pokyn - ICT standard a ICT plán školy) 1 I) celkový počet žáků ve škole VÝCHOZÍ STAV Celkem žáků denního

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více