Děkuji za čas, který jste této nabídce věnovali. Přeji příjemný pracovní den! Pavel Kraus, manažer projektu Gymnázium a SOŠ Rokycany

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Děkuji za čas, který jste této nabídce věnovali. Přeji příjemný pracovní den! Pavel Kraus, manažer projektu Gymnázium a SOŠ Rokycany"

Transkript

1

2 Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli! V předminulém školním roce jsem se na Vás obracel s dotazníkem, jehož cílem bylo zmapovat oblasti, ve kterých by Vaši zaměstanci uvítali možnost dalšího vzdělávání v oblasti informačních technologií. Na základě získaných údajů jsme vytvořili návrh projektu, který se dané problematice věnuje. Projekt s názvem Rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků regionu v oblasti využití informačních technologií nám byl následně v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost schválen. Dnes Vás tedy již mohu opět oslovit s konkrétní nabídkou kurzů IT pro učitele. Všechny kurzy jsou již akreditovány v systému DVPP. Na dalších stránkách naleznete informace o organizaci studia, podrobný plán výuky a přihlášku ke studiu pro jednotlivé zájemce. Všechny tyto informace Vám také zasílám elektronickou formou na Vaši ovou adresu, pokud by Vám touto cestou nedorazily, můžete si je v případě zájmu vyžádat na mé mailové adrese Zároveň bych Vás tímto rád požádal o předání informací uvedených v této brožuře pedagogickým pracovníkům Vaší školy. Případní zájemci o účast v jednotlivých typech počítačových kurzů mohou vyplněnou přihlášku odeslat buď elektronicky na výše zmíněnou ovou adresu, případně poštou na adresu Gymnázium a SOŠ Rokycany, Mládežníků 1115, Rokycany. Uzávěrka přihlášek je nejpozději dne Děkuji za čas, který jste této nabídce věnovali. Přeji příjemný pracovní den! Pavel Kraus, manažer projektu Gymnázium a SOŠ Rokycany

3 Vážené kolegyně, vážení kolegové! Dovolte mi, abych Vás ve stručnosti v několika bodech seznámil s tím, co Vám může přinést účast v počítačových kurzech, pořádaných Gymnáziem a SOŠ Rokycany v rámci projektu Rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků regionu v oblasti využití informačních technologií : motivace ke studiu Po absolvování vzdělávacích programů každý z účastníků získá certifikát DVPP. Nicméně tím zásadním, co realizace projektu zvolené cílové skupině přinese (jak pevně věříme), je schopnost efektivně využívat soudobé informační technologie. A to jak v rámci svého odborného předmětu, tak v běžném osobním životě. nulová finanční náročnost Výuka je hrazena z rozpočtu projektu, neplatíte tedy žádné kurzovné. Z rozpočtu jsou hrazeny též učebnice 1 a další materiály, které budou každému účastníkovi poskytnuty zdarma. V rozpočtu projektu je tentokrát též pamatováno na cestovné a stravné pro účastníky kurzů. okamžité využití získaných dovedností Veškerý software, se kterým budeme v kurzech pracovat, je volně šiřitelný a zdarma. To znamená, že jej můžete ihned, legálně a bez dalších finančních nároků využívat v práci i doma. Absolventi kurzů Moodle a GoogleApps budou moci v případě zájmu vysílající školy získané poznatky bezprostředně využít ve svém školním prostředí. V rámci projektu máme vyhrazeny finanční i personální kapacity na implementaci obou zmíněných technologií přímo do prostředí Vaší domovské školy. 1 k některým typům kurzů

4 Organizace výuky Všechny dále uvedené počítačové kurzy jsou koncipovány jako kombinace prezenční a individuální formy výuky. Prezenční část bude probíhat po dobu čtyř týdnů, vždy jedenkrát týdně po dvou vyučovacích hodinách. V kurzu se účastníci zároveň naučí pracovat s e-learningovým prostředím, které budou moci využívat k dalším rozšiřujícím samostatným činnostem vzdělávacího charakteru. Kurzy budou probíhat ve školním roce 2013/14 a v prvním pololetí školního roku 2014/15 v počítačových učebnách gymnázia. Začátky kurzů budou zpravidla v 16:00 hodin, pokud se v rámci kurzu nedohodnete jinak. V každém kurzu bude maximálně 8 účastníků. Na základě zjištěného zájmu předběžně počítáme s pěti běhy pro každý z šesti typů nabízených kurzů 2. S konkrétním termínem, ve kterém bude příslušný kurz probíhat, budou školy i jednotliví účastníci seznámeni bezprostředně po rozdělení do jednotlivých kurzů na základě došlých přihlášek. Důležité termíny pro školní rok 2014/15 uzávěrka přihlášek zahájení výuky v kurzech září na základě skutečného zájmu budeme průběžně upravovat 3 pokud nebudou v této vlně vyčerpány finanční prostředky projektu, bude možné se přihlašovat i v průběhu školního roku 2014/15, na základě zkušeností s předchozím jazykovým projektem si toto netroufám odhadnout.

5 Vzdělávací plán pro jednotlivé typy kurzů Nástroje Google Apps ve školním prostředí vyučující Michalčík, Kraus 1) Základní seznámení (1 hodina) a) Co jsou to Google Apps? b) Dostupnost c) Zabezpečení d) Administrace uživatelského účtu 2) Google mail (2 hodiny) a) Nastavení služby Gmail b) Práce se štítky, filtry c) Chat, videochat d) Prohledávání, spam 3) Kalendář Google (2 hodiny) a) Nastavení kalendáře b) Událost, nastavení podrobností, upozornění na událost c) Sdílení a publikování kalendářů d) Mobilní přístup 4) Dokumenty Google (2 hodiny) a) Textový editor b) Tabulkový procesor c) Import a export souboru, formáty d) Týmová online spolupráce při tvorbě dokumentu 5) Weby Google (1 hodina) a) Tvorba struktury webu b) Vytvoření webové stránky, možnosti obsahu

6 Grafické editory (nejen) pro učitele výtvarné výchovy vyučující Kraus, Enžl 1) Základní pojmy (1 hodina) a) Pojem rastrová grafika, rastrové editory b) Základní charakteristiky rastrových obrázků c) Nejznámější formáty rastrových obrázků jpg, gif d) Zobrazení barev monitorem a tiskárnou 2) Tvorba rastrových obrázků (2 hodiny) a) Prostředí rastrového editoru, možnosti nastavení b) Základní nástroje při tvorbě obrázku c) Práce s vrstvami d) Získávání obrázku z externích zdrojů scanner, fotoaparát e) Dodržování autorských práv při využívání cizích zdrojů 3) Stručný úvod do digitální fotografie (2 hodiny) a) Technické parametry digitálního fotoaparátu b) Základy techniky fotografování clona a čas c) Nejdůležitější zásady při pořizování fotografie d) Přenos snímků do počítače 4) Zpracování digitální fotografie (2 hodiny) a) Globální úpravy fotografie jas, kontrast b) Změna základních charakteristik rozlišení, barevná hloubka c) Ořez snímku, nástroje pro retušování snímku 5) Tvorba koláží (1 hodina) a) Nástroje pro výběr b) Úpravy před přenosem výběru c) Přenos výběru do dalšího snímku d) Práce s textem v rastrové grafice

7 Tabulkové procesory (nejen) pro učitele přírodovědných předmětů vyučující Kraus, Enžl 1) Prostředí tabulkového procesoru (1 hodina) a) Nastavení zobrazení, panely nástrojů b) Tabulka, řádek, sloupec, buňka, oblast c) Označení buňky, oblasti, pohyb po tabulce 2) Základní operace s tabulkou (2 hodiny) a) Vkládání obsahu do buňky b) Kopírování, přesouvání buněk c) Úprava vzhledu tabulky d) Práce s listy 3) Pokročilejší operace s tabulkou (2 hodiny) a) Absolutní a relativní adresa b) Vkládání vzorců a funkcí c) Zabezpečení dat v tabulce d) Předtisková příprava e) Export do pdf 4) Tvorba grafů (1 hodina) a) Využití průvodce, typy grafů b) Oblasti grafu c) Úprava a nastavení oblastí grafu 5) Práce s daty (2 hodiny) a) Základní databázové pojmy záznam, položka b) Řazení dat c) Výběr dat dle kritérií d) Souhrny dat

8 Textové editory (nejen) pro učitele českého jazyka vyučující Enžl, Kraus 1) Prostředí textového procesoru (1 hodina) a) Nastavení zobrazení, panely nástrojů b) Struktura a vzhled dokumentů c) Zobrazení dokumentu 2) Formátování textu (2 hodiny) a) Vlastnosti písma b) Vlastnosti odstavce c) Vlastnosti stránky d) Využití stylů při formátování textů 3) Pokročilejší operace s textem (2 hodiny) a) Vložení obrázku b) Vložení textového pole c) Záhlaví a zápatí, poznámky pod čarou d) Tabulátory, tabulky v textovém editoru e) Export do pdf 4) Základy typografie (2 hodiny) a) Základní typografická pravidla b) Použití typografických pravidel v textovém procesoru 5) Využití poznatků při tvorbě školních dokumentů (1 hodina) a) Tvorba testů, pracovních listů odrážky a číslování, hypertextové odkazy b) Tvorba testů, pracovních listů editor rovnic (vzorců)

9 Mobil ve výuce využití vzdělávacího potenciálu chytrých telefonů vyučující Michalčík, Kraus 1) Přehled OS telefonů, seznámení s prostředím a ovládáním (2 hodiny) a) Přehled OS b) Verze OS Android c) Základy ovládání 2) Přímé využití prostředků chytrých telefonů (2 hodiny) a) GPS modul b) Digitální kompas c) Senzor polohy d) Gyroskop e) Senzor okolního světla f) Mikrofon 3) Využití výukových aplikací (2 hodiny) a) Zdroje aplikací b) Vyhledání vhodných aplikací c) Ukázky jednotlivých aplikací pro konkrétní vyučovací předměty 4) Další způsoby využití (2 hodina) a) Audio b) Display c) Internet

10 Využití e-learningového systému Moodle ve výuce vyučující Michalčík, Kraus 1) Seznámení se systémem (1 hodina) a) Vytvoření uživatelského účtu b) Přihlášení do systému c) Nastavení uživatelského účtu d) Práce s nápovědou, další informační zdroje 2) Tvorba kurzu (2 hodiny) a) Základní nastavení b) Uspořádání kurzu c) Soubory kurzu d) Zálohování a import 3) Práce s oddílem (2 hodiny) a) Úpravy oddílu b) Moduly činností c) Studijní materiály d) Bloky 4) Účastníci kurzu (1 hodina) a) Formy přihlašování do kurzu b) Sledování činnosti účastníků c) Vytváření skupin d) Práce se skupinami 5) Tvorba testů (2 hodiny) a) Obecná nastavení testu b) Testové úlohy tvorba, typy, uspořádání c) Vyhodnocení testů, položková analýza

6.28 Informatika. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika. Informační a komunikační technologie

6.28 Informatika. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika. Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 6.28 Informatika CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU:

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2011/2012 INFORMATIKA ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno ř í j e n 2014 č. 10 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y Obsah Cizí jazyky a literatura... 4 Angličtina pro

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2011/2012 INFORMATIKA VYŠŠÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 4: TABULKOVÝ PROCESOR Metodika Zpracoval: Ing. Miroslav Hrdý srpen 2009 V rámci výuky žáku střední

Více

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti:

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti: Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti: Vzdělávací oblast v 1. období (1. 3. ročník) se nevyučuje v samostatném předmětu,

Více

Obsah akreditovaných kurzů

Obsah akreditovaných kurzů Obsah akreditovaných kurzů Školní noviny, časopis Textový procesor WORD a jeho funkce pro vytvoření školních novin či časopisu písmo (font, velikost, barva), odrážky a číslování, využití a tvorba stylů

Více

Didaktické prostředky ve vzdělávání dospělých

Didaktické prostředky ve vzdělávání dospělých Projekt: Andragogika pro pedagogické pracovníky SŠ - COPT Kroměříž Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.03/02.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Didaktické prostředky ve vzdělávání dospělých Střední škola - Centrum odborné

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

TVORBA E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ V PROSTŘEDÍ PROAUTHOR

TVORBA E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ V PROSTŘEDÍ PROAUTHOR TVORBA E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ V PROSTŘEDÍ PROAUTHOR Zdenka Kubištová, Zdeněk Pejsar Tvorba e-learningových kurzů v prostředí ProAuthor Ing. Zdenka Kubištová PaedDr. Zdeněk Pejsar,Ph.D. Tento projekt je

Více

Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic

Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic Publikaci pro vás připravila Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace; Husova 1302/11,

Více

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti UP E CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti Studijní text Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování

Více

Šablony klíčových aktivit

Šablony klíčových aktivit Šablony klíčových aktivit Téma Šablona Výstup Čtenářská a informační gramotnost I-1 I-2 64 vyučovacích hodin odučených navíc pro skupinu žáků 2 sady vzdělávacích materiálů po 32 kusech Hodnota šablony

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP Metodická příručka pro učitele InspIS ŠVP tvorba ŠVP InspIS ŠVP TVORBA A ADMINISTRACE ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém

Více

Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji. Slezská univerzita v Opavě

Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji. Slezská univerzita v Opavě Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji Slezská univerzita v Opavě Vzdělávací centrum v Krnově 2011 Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu

Více

Využití Moodle pro přípravu školního časopisu

Využití Moodle pro přípravu školního časopisu Využití Moodle pro přípravu školního časopisu Ing. Marta Slawinská Gymnázium a SOŠ Orlová Červenec 2011 Obsah Obsah... 2 Předmluva... 3 Úvod... 4 Příprava školního časopisu s využitím Moodle... 5 Nastavení

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1 Uživatelská příručka Verze 4.1 Obsah dokumentu Obsah dokumentu... 2 Seznam obrázků... 5 1 ÚVOD... 8 1.1 Účel a rozsah dokumentu... 8 2 ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE... 9 2.1 Jaké jsou rozdíly oproti

Více

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Projekt PODPORA MULTIMEDÁLNÍ VÝUKY PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Kapitola 1: ELearning nové formy a metody vzdělávání Danuše Bauerová Ostrava 2010 2 ÚVODEM Předkládaný text je součástí Příručky pro tvůrce

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v informační a komunikační technologii umožňuje žákům dosáhnout základní úrovně práce s počítačem

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Identifikační číslo: MAD 96 Příloha OM OP LZZ: D6 Typ: Řízená kopie elektronická Datum: 11.2.2008 Vydal: ŘO OP LZZ Číslo revize: 0

Více

ICTKOORDINÁTOR. Soutěž o ceny! ZDARMA ZIMA 2012. Více na str. 17. časopis pro ICT koordinátory a ředitele všech typů škol v ČR. Samsung Smart School

ICTKOORDINÁTOR. Soutěž o ceny! ZDARMA ZIMA 2012. Více na str. 17. časopis pro ICT koordinátory a ředitele všech typů škol v ČR. Samsung Smart School ICTKOORDINÁTOR časopis pro ICT koordinátory a ředitele všech typů škol v ČR ZIMA 2012 ZDARMA Soutěž o ceny! Více na str. 17 08 Samsung Smart School Rozšiřujte možnos komunikace mezi učiteli a studenty

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI Operační program Praha - Adaptabilita verze 5.0 platnost od 15. května 2012

POKYNY K VYPLNĚNÍ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI Operační program Praha - Adaptabilita verze 5.0 platnost od 15. května 2012 POKYNY K VYPLNĚNÍ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI Operační program Praha - Adaptabilita verze 5.0 platnost od 15. května 2012 SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY APLIKACE BENEFIT7 Bezproblémové fungování aplikace Benefit7 je garantované

Více

Modelový projekt 10. Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu. Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje.

Modelový projekt 10. Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu. Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje. Modelový projekt 10 Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu pro oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami globálních

Více

Obsah příručky. Vítá vás sada CorelDRAW Graphics Suite X3... 1. CorelDRAW... 17. Corel PHOTO-PAINT... 247. CorelDRAW Rejstřík...

Obsah příručky. Vítá vás sada CorelDRAW Graphics Suite X3... 1. CorelDRAW... 17. Corel PHOTO-PAINT... 247. CorelDRAW Rejstřík... Obsah příručky Vítá vás sada CorelDRAW Graphics Suite X3..................... 1 CorelDRAW............................................... 17 Corel PHOTO-PAINT...................................... 247 CorelDRAW

Více

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007 Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Cíle školení Seznámit se s novým uživatelským rozhraním MS Office 2007 a jeho specifikacemi

Více

Příručka pro autory DUM

Příručka pro autory DUM Příručka pro autory DUM Následující text je shrnutím toho podstatného, čím byste se měli jako autoři při tvorbě digitálních učebních materiálů řídit. Pro inspiraci doporučujeme podívat se na již publikované

Více

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH ÚVOD 5 1 ZÁVAZNÝ POSTUP PŘI PRÁCI ŠKOLY S JEDNOTNÝM

Více

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3

Více