Digitální HD videokamera s vyměnitelným objektivem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Digitální HD videokamera s vyměnitelným objektivem"

Transkript

1 (1) Digitální HD videokamera s vyměnitelným objektivem Příručka k produktu Handycam Obsah Ukázkové Nabídka Rejstřík 2010 Sony Corporation CZ NEX-VG10/VG10E

2 Poznámky k používání videokamery Použití této příručky Klepnutím na tlačítko vpravo nahoře na obálce a každé straně přejdete na příslušnou stránku. To je vhodné při vyhledávání funkce, kterou hodláte používat. Vyhledání informací podle funkce. Vyhledání informací podle ukázkových snímků. Vyhledání informací v seznamu položek nabídek. Vyhledání informací podle klíčového slova. Klepnutím na čísla stránek uvedená v příručce můžete přejít na příslušné stránky. Značky a notace používané v této příručce Posloupnosti operací jsou v této příručce uváděny pomocí šipek (t). Videokameru ovládejte v uvedeném pořadí. Výchozí nastavení je určeno pomocí. Uvádí upozornění a omezení, která se týkají správné obsluhy videokamery. z Uvádí informace, které je vhodné vědět. 2 CZ

3 Obsah Poznámky k používání videokamery Základní operace Použití této příručky 2 Ukázkové 5 Použití ovládacích tlačítek 8 Nabídka 10 Obsluha funkcí tlačítky na ovládacím panelu DISP (Zobrazit obsah) 14 FOCUS (Výběr AF/MF) 16 GAIN (Zisk) 18 ISO 19 (Komp.expozice) 20 WB (Vyvážení bílé) 21 (Přehled snímků) 23 Použití funkcí v nabídce Režim snímání 10 Fotoaparát 11 Režim nahr./velik. snímku 11 Jas/barva 11 Přehrávání 12 Nastavení 12 Pokračování r 3 CZ

4 Připojení k dalším zařízením Odstraňování problémů Vytváření disku pomocí počítače 72 Vytváření disku pomocí vypalovačky/rekordéru DVD 75 Odstraňování problémů 76 Varovná hlášení 82 Ostatní Použití videokamery v zahraničí 85 Formát AVCHD 86 Paměťová karta 87 Blok akumulátorů 89 Nabíječka akumulátoru 90 Redukce bajonetu 91 Čištění 92 Rejstřík Rejstřík 93 4 CZ

5 Ukázkové Toto je scéna, kterou chci zachytit na snímek, ale jak to mám udělat? Odpověď můžete najít procházením zde uvedených ukázkových snímků. Klepněte na požadovaný ukázkový snímek. Nahrávání videoklipů ostrých jako fotografie (strana 6) Natáčení s videokamerou v ruce (strana 6) Fotografování krajin (strana 6) Pořizování ostrých fotografií (strana 7) Klepnete-li na snímek, displej přejde na stránku popisující funkci, která je doporučena pro pořízení tohoto druhu snímku. Klepněte! Pokračování r 5 CZ

6 Nahrávání videoklipů ostrých jako fotografie Rozostření pozadí (25) Úprava barev (21) Ruční zaostření (16) V lepším jasu (20) Natáčení s videokamerou v ruce Zabránění chvění kamery (32) Sledování pohybujícího se předmětu (31) Fotografování krajin Obloha v živých barvách (20) Zbarvené listy (41) Živé zelené barvy (41) Zajištění vodorovného snímku (53) Pokračování r 6 CZ

7 Pořizování ostrých fotografií Ve světle svíčky (29) Držení fotoaparátu v ruce (28) Scenérie se širokým rozsahem jasu (44) Stejná scéna s různým jasem (36) Venkovní světlo z tmavého interiéru (44) Zachycení nejlepšího okamžiku (34) 7 CZ

8 Základní operace Použití ovládacích tlačítek Řídicí kolečko a tlačítka v/v/b/b umožňují používat různé funkce videokamery. MENU v/v/b/b FOCUS Ovládací kolečko Po otevření obrazovky na displeji lze otáčením ovládacího kolečka nebo stisknutím tlačítek v/v/b/b volit položky a nastavení. Výběr se potvrzuje stisknutím ovládacího kolečka. Šipka znamená, že lze otáčet řídicím kolečkem. Když se na obrazovce objeví možnosti, lze jimi procházet otáčením ovládacího tlačítka nebo pomocí tlačítek v/v/b/b. Výběr se potvrzuje stisknutím ovládacího kolečka. Pokračování r 8 CZ

9 Podle zobrazení na displeji mají tlačítka MENU a FOCUS a ovládací kolečko různé funkce. Přiřazená role (funkce) každého tlačítka se zobrazuje na displeji. Chcete-li použít funkci zobrazenou v pravém horním rohu displeje, stiskněte tlačítko MENU. Stisknutím ovládacího kolečka se spustí funkce zobrazená ve středu. Chcete-li použít funkci zobrazenou v pravém spodním rohu displeje, stiskněte tlačítko FOCUS. V této příručce jsou tlačítka označena ikonou nebo funkcí zobrazenou na displeji. MENU Ovládací kolečko FOCUS V tomto případě má tlačítko MENU funkci [Nabídka], ovládací kolečko funkci [Režim snímání], a tlačítko FOCUS funkci [Výběr AF/MF]. Tlačítka v/v/b/b jsou přiřazena často používaným funkcím. v: DISP (Zobrazit obsah) (strana 14) V: (Komp.expozice) při nahrávání (strana 20)/ (Přehled snímků) při přehrávání (strana 48) b: WB (Vyvážení bílé) (strana 21) B: GAIN (Zisk) (strana 18) 9 CZ

10 Použití funkcí v nabídce Nabídka Lze upravovat základní nastavení videokamery jako celku nebo provádět funkce, jako je nahrávání, přehrávání či jiné operace. 1 Stiskněte tlačítko MENU. 2 Otáčením ovládacího kolečka nebo stisknutím tlačítek v/v/b/b vyberte požadovanou položku a poté stiskněte ovládací kolečko. 3 Podle pokynů na displeji vyberte požadovanou položku a tuto volbu potvrďte stisknutím ovládacího kolečka. MENU Ovládací kolečko v/v/b/b Režim snímání Umožňuje výběr režimu snímání. Program auto Ručně držený soumrak* Reduk. rozm. pohybu* Ruční expozice Priorita závěrky Oblast autom. zaost. * Pouze statický snímek Umožňuje provádět vlastní nastavení kromě expozice (rychlost závěrky a clona). Fotografuje noční scény s menším šumem a rozmazáním bez použití stativu. Omezí chvění fotoaparátu při snímání trochu tmavší scény uvnitř nebo teleobjektivem. Nastaví clonu a rychlost závěrky. Nastaví rychlost závěrky k vyjádření pohybu objektu. Nastaví rozsah zaostření nebo rozostří pozadí. Pokračování r 10 CZ

11 Fotoaparát Umožňuje nastavit způsob zaostřování, plynulé snímání, samospoušť atd. Výběr AF/MF Oblast autom. zaost.* Režim aut.zaost.* SteadyShot Režim pohonu* Režim blesku* DISP Zobrazit (Zobrazit obsah obsah) * Pouze statický snímek Režim nahr./velik. snímku Volí automatické nebo ruční zaostření. Volí oblast pro zaostření. Volí metodu automatického zaostření. Nastaví kompenzaci chvění fotoaparátu. Volí režim pohonu, jako je průběžné snímání, samospoušť nebo snímání s intervalem. Volí metodu sloužící ke spuštění nasazeného blesku (prodává se zvlášť). Přepne informace, které se zobrazí na displeji snímání. Umožňuje nastavit režim nahrávání filmů a velikost obrazu u statických snímků. Video Režim nahr. Statický snímek Velik. Snímku Poměr stran Vybírá kvalitu obrazu. Volí velikost snímku. Volí poměr stran. Jas/barva Umožňuje provádět nastavení jasu, např. korekce expozice, a nastavení barev, např. vyvážení bílé. Komp.expozice Zisk ISO* Vyvážení bílé Vlastní nast. Režim měření* Kompenz.blesku* DRO/Auto HDR* * Pouze statický snímek Kompenzuje jas celého snímku. Nastavuje citlivost na světlo pro záznam videa. Nastavuje citlivost na světlo pro pořizování statických snímků. Nastavuje barevné tóny podle okolních světelných podmínek. Volí metodu zpracování obrazu. Volí metodu používanou pro měření jasu. Upravuje množství světla vydávaného nasazeným bleskem (prodává se zvlášť). Automaticky koriguje jas nebo kontrast. Pokračování r 11 CZ

12 Přehrávání Umožní nastavit funkce přehrávání. Vymazat Vybrat film/stat. sn. Přehled snímků Chránit Prezent. stat. snímků* Zvětšit stat. snímek* Při Zobrazit přehrávání obsah * Pouze statický snímek Nastavení Vymaže snímek. Volí video nebo statický snímek k přehrání. Volí počet snímků pro zobrazení na displeji přehledu. Chrání nebo tuto ochranu zruší. Automaticky přehrává statické. Zvětšuje statický snímek. Přepíná informace, které se zobrazí na displeji při přehrávání. Umožňuje provádět detailnější nastavení snímání nebo změnit nastavení videokamery. Nastavení pro záběr Záznam zvuku filmu Nastaví, zda se má nahrávat zvuk při záznamu videa či nikoliv. R. Mřížky Zapne rastr mřížky pro usnadnění nastavení kompozice snímků. Sním. bez objektivu Nastavuje, zda lze nahrávat při absenci objektivu či nikoliv. Bez červ.očí* Při použití blesku (prodává se zvlášť) zabraňuje vzniku efektu červených očí. Auto prohlíž.* Zobrazuje snímek bezprostředně po pořízení. Hlavní nastavení Nastavení hlasitosti Nastaví hlasitost zvuku videí. Zvuk Nastavuje zvuk vznikající při obsluze videokamery. Jazyk Volí jazyk používaný na displeji. Nast.data/času Nastaví datum a čas. Nastavení oblasti Volí oblast, kde používáte videokameru. Úspor.režim Přepíná videokameru do úsporného režimu. Jas LCD Nastaví jas displeje LCD. Jas hledáčku Nastavuje jas hledáčku. Režim čištění Umožní čistit snímač obrazu. Verze Zobrazuje verzi videokamery a objektivu. Režim demo Nastavuje, zda se má použít ukázkové video či nikoliv. Reset výchozí Resetuje videokameru na tovární nastavení. Pokračování r 12 CZ

13 Nástroj paměťové karty Formátovat Obnovit DB snímků Číslo souboru* * Pouze statický snímek Zformátuje paměťovou kartu. Opraví soubor snímkové databáze videa, když jsou zjištěny nekonzistence. Volí metodu přiřazení čísel souborů ke snímkům. 13 CZ

14 Obsluha funkcí tlaèítky na ovládacím panelu DISP (Zobrazit obsah) Pomocí tlačítka: 1 Požadovaný režim vyberete opakovaným stisknutím tlačítka DISP. Pomocí nabídky: 1 Při snímání, tlačítko MENU t [Fotoaparát] t [Zobrazit obsah]. Při přehrávání, tlačítko MENU t [Přehrávání] t [Zobrazit obsah]. 2 Otáčením ovládacího kolečka vyberte požadovaný režim. Při snímání Zobrazit info. Histogram Zobrazí základní informace o snímání. Kromě informací o stavu záznamu také graficky zobrazuje rozdělení luminance. Bez informací Nezobrazí informace o záznamu. Pokračování r 14 CZ

15 z Co to je histogram Histogram zobrazuje rozdělení luminance, které znázorňuje, kolik pixelů určitého jasu existuje v daném snímku. Světlejší obraz způsobí posunutí celého histogramu doprava a tmavší obraz doleva. Tmavý Světlý A Počet pixelů B Jas Při přehrávání Zobr. zákl. info. Zobr. podr. info Zobrazí informace o záznamu. Zobrazí podrobné informace o záznamu. Bez informací Nezobrazí informace o záznamu. Poznámka Na televizoru nebo monitoru připojeném k videokameře pomocí kabelu HDMI (prodává se zvlášť) se zobrazí stejný obsah nastavený pomocí možnosti [Zobrazit obsah]. 15 CZ

16 Výběr AF/MF Volí automatické nebo ruční zaostření. 1 Tlačítko FOCUS t požadovaný režim. Nebo tlačítko MENU t [Fotoaparát] t [Výběr AF/MF] t požadovaný režim. (Autom. zaost.) (Přímé ruč.zaos.)* (Ruč. zaost.) * Pouze statický snímek Automatické ostření. Po automatickém zaostření lze provádět jemné nastavení zaostření ručně (Přímé ruční zaostření). Upraví zaostření ručně. Otáčením zaostřovacího kroužku doprava či doleva zajistěte ostrý obraz objektu. z Efektivní použití automatického zaostření Pokud se obtížně zaostřuje na objekt během nahrávání videoklipu, namáčknutím tlačítka PHOTO do poloviny dočasně aktivujte režim [AF na 1 snímek] (strana 31). Tím se zaostřování zjednoduší. z Efektivní použití ručního zaostření K nahrávání následujících objektů použijte ruční zaostřování. Objekt za oknem pokrytým dešťovými kapkami. Objekt za okenním sklem s vodorovnými pruhy. Objekt s malým kontrastem mezi objektem a jeho pozadím. Je-li zaostřen objekt v popředí, ale chcete zaostřit na objekt, který se nachází v pozadí. Tipy pro zaostřování Zaostřete na objekt nejdříve na straně teleobjektivu zoomu a poté posunujte zoom na stranu širokoúhlého záběru. Při fotografování makra zaostřujte na objekt na širokoúhlé straně zoomu. Zafixování zaostření je vhodné v případě, kdy lze předvídat vzdálenost objektu. Pomocí zafixování zaostření lze předem pevně nastavit zaostření na vzdálenost, ve které se objekt vyskytne. Pokračování r 16 CZ

17 z Měření přesné vzdálenosti k objektu Držák objektivu Značka ukazuje umístění snímače obrazu 1). Budete-li měřit přesnou vzdálenost mezi videokamerou a objektem, řiďte se podle polohy přímky. Vzdálenost od povrchu kontaktů objektivu ke snímači obrazu je přibl. 18 mm. 1) Snímač obrazu je součást videokamery, která se chová jako film. Je-li objekt blíž, než je minimální zaostřovací vzdálenost 2) nasazeného objektivu, zaostření nelze potvrdit. Zkontrolujte, zda je mezi objektem a videokamerou dostatečná vzdálenost. 2) Minimální zaostřovací vzdálenost dodaného transfokačního objektivu E mm je 0,3 m (širokoúhlá strana) 0,5 m (strana teleobjektivu). 18 mm Přímé ruč.zaos. (Přímé ruční zaostření) 1 Tlačítko MENU t [Fotoaparát] t [Výběr AF/MF] t [Přímé ruč.zaos.]. 2 Polovičním stisknutím tlačítka PHOTO automaticky zaostřete. 3 Udržujte poloviční stisknutí tlačítka PHOTO a otáčením zaostřovacího kroužku na objektivu doostřete. Poznámka [Režim aut.zaost.] je zafixován na [AF na 1 snímek]. 17 CZ

18 Zisk Při nahrávání na tmavých místech zvyšte zesílení. Pokud nechcete zesílení zvýšit pomocí nastavení [Auto], vyberte požadovanou hodnotu zesílení. 1 V režimu nahrávání videoklipů, tlačítko GAIN t požadované nastavení. Nebo tlačítko MENU t [Jas/barva] t [Zisk] t požadované nastavení. GAIN AUTO (Auto) 0dB/3dB/6dB/9dB/ 12dB/15dB/18dB/ 21dB/24dB/27dB Poznámky Automaticky nastavuje zesílení. Můžete nastavit větší číslo a omezit rozmazání obrazu na tmavých místech nebo u pohybujících se objektů zvýšením zesílení. Čím vyšší číslo, tím vyšší úroveň šumu. Je-li režim expozice nastaven na [Program auto], [Priorita clony], [Priorita závěrky] a [Zisk] je přepnuto na [Auto], [Zisk] se automaticky nastaví v rozsahu 0 db a 21 db. Nastavení [Auto] není k dispozici v režimu [Ruční expozice]. Změníte-li režim expozice na [Ruční expozice] s nastavením [Auto], přepne se na hodnotu 0 db. Hodnotu zisku nastavte podle podmínek snímání. z Nastavení citlivosti zesílení/iso (Doporučená hodnota expozice) Nastavení zesílení/iso je citlivost na světlo záznamového média zahrnující snímač obrazu, který přijímá světlo. I když je expozice stejná, se liší v závislosti na nastavení zesílení/iso. Vysoká citlivost zesílení/iso Při vysoké citlivosti zesílení/iso budou zachyceny s vhodným jasem i při nedostatečné expozici. Nicméně zvyšování citlivosti zesílení/iso způsobuje větší zrnitost snímků. Nízká citlivost zesílení/iso Umožňuje pořízení hladkých snímků. Rychlost závěrky však může být příliš nízká ke kompenzaci nízkého zesílení/citlivosti ISO. Proto je třeba brát v úvahu také chvění fotoaparátu nebo pohyb objektů. 18 CZ

19 ISO Nastavuje citlivost na světlo pro pořizování statických snímků. 1 V režimu pořizování statických snímků, tlačítko GAIN t požadované nastavení. Nebo tlačítko MENU t [Jas/barva] t [ISO] t požadované nastavení. (ISO AUTO) 200/400/800/1600/ 3200/6400/12800 Nastaví citlivost ISO automaticky. Zvýšením citlivosti ISO (výběrem větší hodnoty) lze nastavit vyšší rychlost závěrky a omezit rozmazání obrazu na tmavých místech nebo u pohybujících se objektů. Poznámky [ISO AUTO] je vybráno při použití následujících funkcí: [Ručně držený soumrak] [Reduk. rozm. pohybu] Čím vyšší číslo, tím vyšší úroveň šumu. Je-li režim expozice nastaven na [Program auto], [Priorita clony], [Priorita závěrky], a [ISO] je přepnuto na [ISO AUTO], bude ISO automaticky nastaveno v rozsahu ISO 200 až Nastavení [ISO AUTO] není k dispozici v režimu [Ruční expozice]. Změníte-li režim expozice na [Ruční expozice] s nastavením [ISO AUTO], přepne se na hodnotu 200. Hodnotu ISO nastavte podle podmínek snímání. z Nastavení citlivosti zesílení/iso (Doporučená hodnota expozice) Nastavení zesílení/iso je citlivost na světlo záznamového média zahrnující snímač obrazu, který přijímá světlo. I když je expozice stejná, se liší v závislosti na nastavení zesílení/iso. Vysoká citlivost zesílení/iso Při vysoké citlivosti zesílení/iso budou zachyceny s vhodným jasem i při nedostatečné expozici. Nicméně zvyšování citlivosti zesílení/iso způsobuje větší zrnitost snímků. Nízká citlivost zesílení/iso Umožňuje pořízení hladkých snímků. Rychlost závěrky však může být příliš nízká ke kompenzaci nízkého zesílení/citlivosti ISO. Proto je třeba brát v úvahu také chvění fotoaparátu nebo pohyb objektů. 19 CZ

20 Komp.expozice Expozici lze nastavit v krocích po 1/3 EV v rozsahu 2,0 EV až +2,0 EV. 1 Tlačítko (Komp.expozice) t požadovaná hodnota. Nebo tlačítko MENU t [Jas/barva] t [Komp.expozice] t požadovaná hodnota. Poznámky [Komp.expozice] nelze vybrat při použití [Ruční expozice]. Snímáte-li objekt za extrémně jasných či tmavých podmínek nebo pomocí blesku (prodává se zvlášť), výsledný efekt zřejmě nebude uspokojivý. z Nastavení expozice pro lepší vzhled snímků Přeexponování = příliš mnoho světla Přesvětlený snímek m Správná expozice M Nastavte [Komp.expozice] směrem k. Nastavte [Komp.expozice] směrem k +. Podexponování = příliš málo světla Tmavší snímek Chcete-li snímat objekty ve světlejších tónech, nastavte kompenzaci expozice na stranu +. Chcete-li zvýšit přitažlivost jídla na snímku, vyfotografujte jej o něco světleji než obvykle a zkuste použít bílé pozadí. Při fotografování modré oblohy umožní nastavení kompenzace expozice na stranu zachytit oblohu v živých barvách. 20 CZ

21 Vyvážení bílé Nastaví barevné tóny podle okolních světelných podmínek. Tuto funkci použijte v případě, že barevné tóny snímku nevycházejí podle očekávání nebo chcete-li změnit barevné tóny snímku v rámci uměleckého záměru. 1 Tlačítko WB (Vyvážení bílé) t požadovaný režim. Nebo tlačítko MENU t [Jas/barva] t [Vyvážení bílé] t požadovaný režim. Chcete-li nastavit vyvážení bílé podle určitého světelného zdroje, viz vysvětlení ke každému režimu. AWB (Auto vyváž.bílé) (Denní světlo) (Stín) (Oblačno) (Žárovky) (Zářivky) (Blesk) (Tepl. barvy/filtr) (Vlastní) (Vlastní nast.) Videokamera automaticky zjistí světelný zdroj a upraví barevné tóny. V případě výběru nastavení pro určitý světelný zdroj se mu barevné tóny přizpůsobí (přednastavené vyvážení bílé). Nastaví vyvážení bílé v závislosti na světelném zdroji (teplotě barvy). Dosahuje efektu filtrů CC (kompenzace barev) pro fotografii. Umožňuje použít nastavení vyvážení bílé uložené pomocí [Vlastní nast.]. Uloží základní bílou barvu (Vlastní vyvážení bílé). z Vliv podmínek osvětlení Zdánlivá barva objektu je ovlivněna podmínkami osvětlení. Barevné tóny jsou nastaveny automaticky, ale lze je také upravit ručně pomocí funkce [Vyvážení bílé]. Počasí/ osvětlení Charakteristiky světla Denní světlo Oblačno Zářivky Žárovky Bílé (standardní) Namodralé Nazelenalé Načervenalé Pokračování r 21 CZ

22 Přednastavené vyvážení bílé ( ) 1 Tlačítko MENU t [Jas/barva] t [Vyvážení bílé] t požadovaný režim. 2 Podle potřeby, [Možnost] t nastaví barevný tón. Při úpravě směrem k hodnotám + získá snímek načervenalý nádech a při úpravě směrem k hodnotám bude mít nádech namodralý. Tepl. barvy/filtr 1 Tlačítko MENU t [Jas/barva] t [Vyvážení bílé] t [Tepl. barvy/filtr]. 2 [Možnost] t požadovaná hodnota. Teplota barvy Barevný filtr Vlastní vyvážení bílé Čím vyšší číslo, tím načervenalejší nádech snímku, a čím nižší číslo, tím namodralejší nádech snímku. (Výchozí nastavení je 5500 K.) Na základě použití nastavené barevné teploty jako standardu lze barvu kompenzovat na G (zelená) či M (purpurová). Čím vyšší číslo, tím více barvy je kompenzováno. (Výchozí nastavení je 0.) 1 Tlačítko MENU t [Jas/barva] t [Vyvážení bílé] t [Vlastní nast.]. 2 Přidržte videokameru tak, aby bílá oblast zcela pokrývala oblast AF uprostřed, a stiskněte dolů tlačítko PHOTO. Dojde k uvolnění závěrky a zobrazí se kalibrované hodnoty (teplota barvy a barevný filtr). 3 Chcete-li vyvolat nastavení vlastního vyvážení bílé, tlačítko MENU t [Jas/barva] t [Vyvážení bílé] t [Vlastní]. Poznámka Je-li používán blesk (prodává se zvlášť), při stisknutí tlačítka PHOTO se uloží vlastní vyvážení bílé, které bere v úvahu světlo blesku. Pořizujte s bleskem i při dalším pořizování statických snímků. 22 CZ

23 Přehled snímků Zobrazí více snímků najednou. V režimu nahrávání videoklipů: 1 Stisknutím tlačítka (Přehrávání) přepněte do režimu přehrávání. Zobrazí se přehled 6 snímků. Můžete zobrazit přehled 12 snímků; tlačítko MENU t [Přehrávání] t [Přehled snímků]. V režimu pořizování statických snímků: 1 Stisknutím tlačítka (Přehrávání) přepněte do režimu přehrávání. 2 Stiskněte tlačítko (Přehled snímků). Zobrazí se přehled 6 snímků. Můžete přepnout na přehled 12 snímků; tlačítko MENU t [Přehrávání] t [Přehled snímků]. 3 Chcete-li se vrátit k přehrávání jednoho snímku, vyberte požadovaný snímek a stiskněte ovládací kolečko. z Přepnutí mezi videoklipem a statickým snímkem Na displeji s přehledem snímků můžete přepnout typ snímku výběrem (videoklip) nebo (statický snímek) na levé straně displeje a stisknutím středu ovládacího kolečka. Videoklipy a statické nelze zobrazit na stejném přehledu. 23 CZ

24 Program auto Zatímco expozici nastavuje videokamera automaticky, lze nastavit funkce snímání, jako je Citlivost zesílení/iso, Vlastní nastavení, Vyvážení bílé. 1 Stiskněte ovládací kolečko a vyberte [Program auto]. Nebo tlačítko MENU t [Režim snímání] t [Program auto]. 2 Nastavte funkce fotografování na požadované nastavení. 3 Zaostřete a pořiďte snímek objektu. 24 CZ

25 Priorita clony Rozmaže nebo zostří předměty před objektem a za ním. 1 Stiskněte ovládací kolečko a vyberte [Priorita clony]. Nebo tlačítko MENU t [Režim snímání] t [Priorita clony]. 2 Otáčejte ovládacím kolečkem a vyberte požadovanou hodnotu. Menší hodnota F: Objekt je zaostřen, ale předměty před ním a za ním jsou rozmazané. Větší hodnota F: Objekt a jeho popředí i pozadí jsou zaostřeny. 3 Zaostřete a pořiďte snímek objektu. Rychlost závěrky je automaticky nastavena na dosažení správné expozice. Poznámky Clona (číslo F) Když po nastavení režimu pořizování statických snímků a namáčknutí tlačítka PHOTO do poloviny nelze dosáhnout správné expozice, začne blikat rychlost závěrky. Ačkoli lze snímek pořídit tak jak je, doporučuje se změnit nastavení. Jas obrazu na displeji LCD se může lišit od skutečného pořizovaného snímku. Hodnota F se může měnit podle polohy zoomu objektivu. V případě dodaného transfokačního objektivu E mm platí, že i když otevřete clonu více než na F6.3 (menší hodnota F), např. F3.5, hodnota F se při přesunutí zoomu ze širokoúhlé strany na stranu teleobjektivu nastaví na F6.3. z Clona Menší hodnota F (otevírání clony) zúží rozsah zaostření (hloubku ostrosti). To umožňuje velmi přesné zaostření objektu a rozmazání věcí, které jsou před ním či za ním. (Hloubka pole bude nižší.) Větší hodnota F (zavírání clony) rozšíří rozsah zaostření (hloubku ostrosti). To umožňuje fotografovat hloubku scenérie. (Hloubka pole bude vyšší.) 25 CZ

26 Priorita závěrky Umožňuje manuální úpravu a nastavení rychlosti závěrky. Úpravou rychlosti závěrky můžete zachytit pohybující se objekt tak, že vypadá jako statický, nebo můžete zachytit pohyb objektu. 1 Stiskněte ovládací kolečko a vyberte [Priorita závěrky]. Nebo tlačítko MENU t [Režim snímání] t [Priorita závěrky]. 2 Otáčejte ovládacím kolečkem a vyberte požadovanou hodnotu. 3 Zaostřete a pořiďte snímek objektu. Clona je automaticky nastavena na dosažení správné expozice. Poznámky Rychlost závěrky Indikátor (Výstraha před chvěním fotoaparátu) v režimu priority rychlosti závěrky není zobrazen. Pokud pořizujete snímek s rychlostí závěrky 1 sekunda nebo menší v režimu pořizování statických snímků, bude po fotografování provedena redukce šumu (redukce šumu u dlouhé expozice). Při této redukci nelze dále fotografovat. Když po nastavení režimu pořizování statických snímků a namáčknutí tlačítka PHOTO do poloviny nelze dosáhnout správné expozice, začne blikat hodnota clony. Ačkoli lze snímek pořídit tak jak je, doporučuje se změnit nastavení. Jas obrazu na displeji LCD se může lišit od skutečného pořizovaného snímku. Při nižších rychlostech závěrky je automatické zaostřování obtížnější. Ruční zaostřování se doporučuje provádět s videokamerou připevněnou na stativu. Při nahrávání v prostředí se zářivkami, sodíkovými výbojkami nebo rtuťovými výbojkami může obraz blikat nebo měnit barvy, případě se na něm mohou objevit vodorovné šumové proužky. Je možné, že situaci bude možno zlepšit úpravou rychlosti závěrky. z Rychlost závěrky Při použití vyšší rychlosti závěrky bude každý rámec pohybujícího se objektu, jako je běžící osoba, jedoucí auto nebo mořská tříšť, zdánlivě zastaven. Při použití nižší rychlosti závěrky dojde k vytvoření stopy pohybu zachyceného objektu, aby měl snímek dynamičtější vzhled. 26 CZ

27 Ruční expozice Snímky lze pořizovat s požadovaným nastavením expozice úpravou rychlosti závěrky a clony. 1 Stiskněte ovládací kolečko a vyberte [Ruční expozice]. Nebo tlačítko MENU t [Režim snímání] t [Ruční expozice]. 2 Opakovaným stiskem tlačítka V vyberte čas závěrky nebo clonu. Displeje nastavení rychlosti závěrky a clony se zobrazují střídavě. Rychlost závěrky 3 Otáčením ovládacího kolečka vyberte požadovanou hodnotu. Zkontrolujte hodnotu expozice na (ruční měření). Směrem k +: Snímky budou světlejší. Směrem k : Snímky budou tmavší. 0: Vhodná expozice analyzovaná videokamerou 4 Zaostřete a pořiďte snímek objektu. Clona (hodnota F) Hodnota expozice Poznámky Indikátor (Výstraha před chvěním fotoaparátu) není v režimu manuální expozice zobrazen. V režimu manuální expozice je [Zisk] nastavení [Auto] nastaveno na [0dB] a [ISO] nastavení [ISO AUTO] nastaveno na [ISO 200]. Nastavte Zisk/ISO podle potřeby. Jas obrazu na displeji LCD se může lišit od skutečného pořizovaného snímku. 27 CZ

28 Ručně držený soumrak Fotografuje noční scény s menším šumem a rozmazáním bez použití stativu. Tato položka je k dispozici pouze v režimu pořizování statických snímků. 1 Stiskněte ovládací kolečko a vyberte [Ručně držený soumrak]. Nebo tlačítko MENU t [Režim snímání] t [Ručně držený soumrak]. Na obrazovce se zobrazí. 2 Pořiďte snímek pomocí tlačítka PHOTO. Dojde k pořízení dávky snímků a pak ke zpracování obrazu, jenž omezí rozmazání objektu, šum a chvění fotoaparátu. Poznámky Dojde k 7 uvolněním závěrky a k pořízení snímku. Po pořízení snímku se provede redukce šumu (Redukce šumu s dlouhou expozicí), která trvá po stejnou dobu, po jakou byla otevřena závěrka. Při této redukci nelze dále fotografovat. Omezení rozmazání je méně účinné při fotografování: objektů s nepravidelným pohybem; objektů příliš blízko u videokamery; objektů s opakujícím se vzorem, jako jsou dlaždice, a objektů s malým kontrastem, jako je obloha, písečná pláž nebo trávník; objektů s neustálou změnou, jako jsou vlny nebo vodopády. Při použití blikajícího světelného zdroje, jako jsou zářivky, může dojít k výskytu blokového šumu. [Režim snímání] se změní na [Program auto], je-li vybrán režim záznamu videoklipů. 28 CZ

29 Reduk. rozm. pohybu Tento režim je vhodný pro v interiéru bez použití blesku (prodává se zvlášť) k omezení rozmazání objektu. Tato položka je k dispozici pouze v režimu pořizování statických snímků. 1 Stiskněte ovládací kolečko a vyberte [Reduk. rozm. pohybu]. Nebo tlačítko MENU t [Režim snímání] t [Reduk. rozm. pohybu]. Na obrazovce se zobrazí. 2 Pořiďte snímek pomocí tlačítka PHOTO. Videokamera zkombinuje 6 snímků při vysoké citlivosti do 1 statického snímku, takže je omezen vliv chvění a zároveň šum. Poznámky Dojde k 7 uvolněním závěrky a k pořízení snímku. Omezení rozmazání je méně účinné při fotografování: objektů s nepravidelným pohybem; objektů příliš blízko u videokamery; objektů s opakujícím se vzorem, jako jsou dlaždice, a objektů s malým kontrastem, jako je obloha, písečná pláž nebo trávník; objektů s neustálou změnou, jako jsou vlny nebo vodopády. Při použití blikajícího světelného zdroje, jako jsou zářivky, může dojít k výskytu blokového šumu. Funkce redukce šumu nefunguje. [Režim snímání] se změní na [Program auto], je-li vybrán režim záznamu videoklipů. 29 CZ

30 Oblast autom. zaost. Volí oblast zaostření. Tuto funkci použijte, když je obtížné řádně zaostřit v režimu automatického zaostření. 1 Tlačítko MENU t [Fotoaparát] t [Oblast autom. zaost.] t požadovaný režim. (Víceb.) Videokamera vyhodnotí, která z 25 oblastí AF slouží k zaostření. Při namáčknutí tlačítka PHOTO do poloviny v režimu pořizování statických snímků se kolem zaostřené oblasti zobrazí zelený rámeček. (Střed.) (Pohyblivý bod) Videokamera používá oblast AF umístěnou výhradně ve středové oblasti. Stisknutím tlačítek v/v/b/b se přesunuje oblast zaostření, aby bylo možné zaostřit malý objekt nebo úzkou oblast. Rámeček hledáčku rozsahu AF Rámeček hledáčku rozsahu AF Rámeček hledáčku rozsahu AF Poznámka [Víceb.] je vybráno při použití následujících funkcí: [Ručně držený soumrak] [Reduk. rozm. pohybu] Záznam videa 30 CZ

31 Režim aut.zaost. Stiskněte tlačítko PHOTO a vyberte způsob zaostřování. Tato položka je k dispozici pouze v režimu pořizování statických snímků. 1 Tlačítko MENU t [Fotoaparát] t [Režim aut.zaost.] t požadovaný režim. (AF na 1 snímek) AF) Poznámky (Průběžné Při polovičním stisknutí tlačítka PHOTO videokamera zaostří a toto zaostření se uzamkne. Použijte v případě nehybného objektu. Při namáčknutí tlačítka PHOTO do poloviny videokamera pokračuje v zaostřování. Použijte v případě pohyblivého objektu. V režimu nahrávání videoklipů videokamera automaticky zaostřuje způsobem, který odpovídá záznamu videa. Pokud se obtížně zaostřuje na objekt, namáčknutím tlačítka PHOTO do poloviny dočasně aktivujte režim [AF na 1 snímek]. Tím se zaostřování zjednoduší. [AF na 1 snímek] je vybráno při použití následujících funkcí: [Samospoušť] [Ručně držený soumrak] [Reduk. rozm. pohybu] V režimu [Průběžné AF] se nebudou se ozývat zvukové signály, když je objekt zaostřen. 31 CZ

32 SteadyShot Určuje, zda se má použít funkce SteadyShot objektivu či nikoliv. 1 Tlačítko MENU t [Fotoaparát] t [SteadyShot] t požadovaný režim. Aktivní Standardní Vypnuto Poznámky Používá funkci SteadyShot se silnějším účinkem. Používá funkci SteadyShot. Nepoužívá funkci SteadyShot. Toto nastavení je doporučeno při použití stativu. [Standardní] je vybráno při použití následujících funkcí: [Ručně držený soumrak] [Reduk. rozm. pohybu] [Aktivní] lze vybrat při nahrávání videoklipů pomocí objektivu s funkci optické stabilizace obrazu SteadyShot v souladu s Aktivní SteadyShot. [SteadyShot] nelze nastavit při nasazení objektivu E16 mm F2.8 (prodává se zvlášť) nebo objektivu s bajonetem A (prodává se zvlášť). 32 CZ

33 Režim pohonu Pohon lze nastavit na režim, jako je průběžné snímání, samospoušť nebo snímání s intervalem. Tato položka je k dispozici pouze v režimu pořizování statických snímků. 1 Tlačítko MENU t [Fotoaparát] t [Režim pohonu] t požadovaný režim. (Jednotlivé sn.) (Nepřetržité snímání) Pořizuje 1 statický snímek. Normální režim snímání. Pořizuje průběžně vysokou rychlostí po dobu stisknutí a podržení tlačítka PHOTO (strana 34). Nastavení zaostření a jasu prvního snímku je použito pro následující. (Samospoušť) Pořizuje snímek po 10 či 2 sekundách (strana 35). (Or.exp: nepřetr.) Poznámka Pořídí 3, každý s jiným stupněm expozice (strana 36). Dané nastavení nelze změnit při použití následujících funkcí: [Ručně držený soumrak] [Reduk. rozm. pohybu] [Auto HDR] Záznam videa 33 CZ

34 Nepřetržité snímání Pořizuje průběžně po dobu stisknutí a podržení tlačítka PHOTO. 1 Tlačítko MENU t [Fotoaparát] t [Režim pohonu] t [Nepřetržité snímání]. Poznámky Funkci [Nepřetržité snímání] nelze používat s následujícími funkcemi. [Ručně držený soumrak] [Reduk. rozm. pohybu] [Auto HDR] Nastavení zaostření a jasu prvního snímku je použito pro následující. 34 CZ

35 Samospoušť Tato položka je k dispozici pouze v režimu pořizování statických snímků. 1 Tlačítko MENU t [Fotoaparát] t [Režim pohonu] t [Samospoušť]. 2 [Možnost] t požadovaný režim. (Samospoušť: 10 s) (Samospoušť: 2 s) Poznámka Nastaví samospoušť s prodlevou 10 sekund. Když stiskněte tlačítko PHOTO, bude se ozývat zvukový signál až do uvolnění závěrky. Nastaví samospoušť s prodlevou 2 sekund. Tato funkce omezuje chvění fotoaparátu způsobené stisknutím tlačítka PHOTO. Funkci [Samospoušť] nelze používat s následujícími funkcemi: [Ručně držený soumrak] [Reduk. rozm. pohybu] [Auto HDR] 35 CZ

36 Or.exp: nepřetr. Pořizuje 3 spolu s automatickým posunem expozice ze základní na tmavší a pak na světlejší. Stiskněte a přidržte tlačítko PHOTO, dokud není snímání s intervalem dokončeno. Po záznamu můžete vybrat snímek, který vyhovuje danému záměru. Tato položka je k dispozici pouze v režimu pořizování statických snímků. 1 Tlačítko MENU t [Fotoaparát] t [Režim pohonu] t [Or.exp: nepřetr.]. 2 [Možnost] t požadovaný režim. (Originální exp: nepřetr.: 0,3 EV) (Originální exp: nepřetr.: 0,7 EV) Poznámky Snímky jsou pořízeny s nastavenou hodnotou odchylky (kroků) od základní expozice. Funkci [Or.exp: nepřetr.] nelze používat s následujícími funkcemi: [Ručně držený soumrak] [Reduk. rozm. pohybu] [Auto HDR] Funkce auto prohlíž. zobrazí poslední snímek. V režimu [Ruční expozice] je expozice posunuta nastavením rychlosti závěrky. Upravíte-li hodnotu expozice, posun expozice bude odvozen od kompenzované hodnoty. Funkce redukce šumu nefunguje. 36 CZ

37 Režim blesku Za špatných světelných podmínek lze pomocí blesku (prodává se zvlášť) pořídit jasný snímek objektu. Blesk také pomáhá snížit vliv chvění fotoaparátu. Při fotografování proti slunci lze blesk použít k pořízení jasného snímku objektu v protisvětle. Tato položka je k dispozici pouze v režimu pořizování statických snímků. 1 Nasaďte blesk. 2 Tlačítko MENU t [Fotoaparát] t [Režim blesku] t požadovaný režim. 3 Používáte-li blesk, zapněte napájení blesku. (Blesk vždy) (Pomalá synchr.) (Synchr. poz.) Poznámka Blesk nelze používat při záznamu videoklipů. Umožňuje jasné fotografování objektu. z Použití externího blesku Umožňuje pořídit jasné objektů i pozadí zpomalením rychlosti závěrky. Umožňuje pořídit přirozený snímek stopy pohybujícího se objektu, jako je jedoucí automobil nebo kráčející osoba. Blesk se spustí těsně před dokončením expozice. Používejte externí blesk Sony (prodává se zvlášť). Existují některé blesky nebo funkce Sony, které nelze použít s touto videokamerou. Informace o kompatibilitě konkrétního blesku získáte na lokálních webových stránkách společnosti Sony nebo se obraťte na prodejce Sony či místní autorizované servisní středisko Sony. z Tipy pro snímání s bleskem Kryt objektivu může blokovat světlo blesku. Před použitím blesku sejměte kryt objektivu. Při použití blesku fotografujte objekty na vzdálenost 1 m nebo větší. Při fotografování objektu v protisvětle vyberte [Blesk vždy]. Blesk se zaktivuje i při jasném denním světle a na snímku zajistí světlejší obličeje. 37 CZ

38 Režim nahr. Nastavuje režim nahrávání videoklipů. 1 Tlačítko MENU t [Režim nahr./velik. snímku] t [Režim nahr.] t požadovaný režim. Režim Velikost snímku Průměrná bitová rychlost FX 24M Mbps (max.) FH 17M Mbps HQ 9M Mbps Poznámka Disk AVCHD nelze vytvořit z videoklipu nahraného v režimu [FX 24M]. Videoklip zaznamenaný v režimu [FX 24M] uložte na Blu-ray Disc (strana 73). 38 CZ

39 Velik. Snímku Velikost snímku určuje formát obrazového souboru, který je nahrán při záznamu statického snímku. Čím větší velikost snímku, tím více detailů bude reprodukováno při tisku obrazu na velkoformátový papír. Čím menší velikost snímku, tím více snímků lze zaznamenat. 1 Tlačítko MENU t [Režim nahr./velik. snímku] t [Velik. Snímku] t požadovaný režim. Velikost obrazu, pokud je [Poměr stran] 3:2 Pokyny k použití (L: 14M) pixelů Pro fotografie do formátu A3+ (M: 7,4M) pixelů Pro fotografie do formátu A4 (S: 3,5M) pixelů Pro fotografie do formátu L/2L Velikost obrazu, pokud je [Poměr stran] 16:9 Poznámka Pokyny k použití (L: 12M) pixelů Pro zobrazení na televizorech s (M: 6,3M) pixelů vysokým rozlišením (S: 2,9M) pixelů Při tisku statických snímků nahraných s poměrem stran 16:9 může dojít k oříznutí obou okrajů. 39 CZ

40 Poměr stran Nastavuje poměr stran statických snímků. 1 Tlačítko MENU t [Režim nahr./velik. snímku] t [Poměr stran] t požadovaný režim. 3:2 Standardní poměr stran. Vhodný pro tisk fotografií. 16:9 Pro zobrazení na televizorech s vysokým rozlišením. 40 CZ

41 Vlastní nast. Umožňuje vybrat požadované zpracování obrazu. Můžete upravit expozici (čas závěrky a clonu) podle svých potřeb pomocí možnosti [Vlastní nast.]. 1 Tlačítko MENU t [Jas/barva] t [Vlastní nast.] t požadovaný režim. 2 Chcete-li upravit kontrast, sytost nebo ostrost, [Možnost] t požadované nastavení. (Standard) (Živé) (Portrét) (Krajina) (Západ slunce) (Černobílá) Pro snímání různých scén s bohatými přechody a krásnými barvami. Sytost a kontrast jsou zvýšeny pro snímání pozoruhodných fotografií barevných scén a objektů, jako jsou květiny, jarní zeleň, modré nebe či pohledy na oceán. Pro snímání barvy kůže v jemném tónu, ideální pro fotografování portrétů. Sytost, kontrast a ostrost jsou zvýšeny pro fotografování živé, kontrastní a ostré scenérie. Vzdálená krajina také více vystupuje. Pro snímání nádherné červené u zapadajícího slunce. Pro snímání fotografií v odstínech černé a bílé. (Kontrast), (Sytost) a (Ostrost) lze upravit pro každou položku Vlastního nastavení. (Kontrast) (Sytost) (Ostrost) Čím vyšší je vybraná hodnota, tím více je zdůrazněn rozdíl světla a stínu a jeho vliv na snímek. Čím vyšší je vybraná hodnota, tím živější jsou barvy. Při volbě snížené hodnoty se barva snímku omezí a utlumí. Upravuje ostrost. Čím vyšší je vybraná hodnota, tím více se zvýrazňují kontury, a při nižší vybrané hodnotě se kontury změkčují. Poznámka Když je zvolen režim [Černobílá], nelze upravit sytost. 41 CZ

42 Režim měření Volí režim měření pro nastavení, kterou část objektu je třeba změřit k určení expozice. Tato položka je k dispozici pouze v režimu pořizování statických snímků. 1 Tlačítko MENU t [Jas/barva] t [Režim měření] t požadovaný režim. Poznámka (Víceb.) (Střed.) (Bodové) [Víceb.] je vybráno při použití následující funkce: Záznam videa Měří světlo v každé oblasti po rozdělení celé oblasti na více oblastí, a určuje správnou expozici celého snímku (vícesegmentové měření). Měří průměrný jas celého snímku, ale preferuje jeho středovou oblast (měření se zdůrazněným středem). Měří pouze středovou oblast (bodové měření). Tato funkce se hodí, když je objekt v protisvětle nebo když existuje velký kontrast mezi objektem a pozadím. Poloha rysek bodového měření na objektu. 42 CZ

43 Kompenz.blesku Nastaví množství světla blesku (prodává se zvlášť) v krocích po 1/3 EV v rozsahu 2,0 EV až +2,0 EV. Kompenzace blesku změní pouze množství světla blesku. Kompenzace expozice změní množství světla blesku včetně úpravy nastavení rychlosti závěrky a clony. 1 Tlačítko MENU t [Jas/barva] t [Kompenz.blesku] t požadovaný režim. Výběr větších hodnot (strana +) zajistí vyšší úroveň blesku a světlejší. Výběr menších hodnot (strana ) zajistí nižší úroveň blesku a tmavší. Poznámky Funkci [Kompenz.blesku] nelze používat s následujícími funkcemi: [Ručně držený soumrak] [Reduk. rozm. pohybu] když není nasazen blesk. Záznam videa Efekt vyšší intenzity blesku nemusí být patrný kvůli omezenému množství dostupného světla blesku v situaci, kdy objekt je mimo maximální rozsah blesku. Je-li předmět velmi blízko, nemusí být patrný efekt nižší intenzity blesku. z Tipy pro nastavení jasu při fotografování osob V noční portrétech je důležité vyvážit jas objektů (osob) na tmavém pozadí. Jas objektů (osob) v blízkosti videokamery lze upravit změnou intenzity světla blesku. Je-li objekt mimo dosah blesku a po úpravě stále příliš tmavý, přibližte se k objektu. 43 CZ

44 DRO/Auto HDR Koriguje jas nebo kontrast. Tato položka je k dispozici pouze v režimu pořizování statických snímků. 1 Tlačítko MENU t [Jas/barva] t [DRO/Auto HDR] t požadovaný režim. (Vypnuto) (Opt. dyn. rozs.) Poznámka (Auto HDR) [DRO/Auto HDR] lze vybrat pouze v následujících režimech: [Ruční expozice] [Priorita závěrky] [Priorita clony] [Program auto] Opt. dyn. rozs. [DRO/Auto HDR] se nepoužívá. Videokamera analyzuje kontrast světla a stínu mezi předmětem a pozadím pomocí rozdělení snímku na malé části, a vytváří tak snímek s optimálním jasem a odstupňováním. Pořídí 3 s různými expozicemi a překrytím jasných oblastí podexponovaného snímku a tmavých oblastí přeexponovaného snímku vytvoří finální snímek s bohatým odstupňováním. Je pořízen jeden snímek se správnou expozicí a jeden snímek s překrytím. Koriguje jas snímku (DRO: Optimalizace dynamického rozsahu). 1 Tlačítko MENU t [Jas/barva] t [DRO/Auto HDR] t [Opt. dyn. rozs.]. 2 [Možnost] t požadovaná hodnota. (Auto) Lv1 Lv5 Koriguje jas automaticky. Optimalizuje odstupňování nahraného snímku ve všech jeho oblastech. Zvolte optimální úroveň od možnosti Lv1 (slabá) po Lv5 (silná). Poznámka Při fotografování s optimalizací dynamického rozsahu může být na snímku šum. Vyberte správnou úroveň pomocí kontroly nahraného snímku zejména v případě, že tento efekt zvyšujete. Pokračování r 44 CZ

45 Auto HDR Rozšiřuje rozsah (gradace), aby byl možný záznam od světlých částí až po tmavé části se správným jasem (Autom. velký dynam. rozsah). Je pořízen jeden snímek se správnou expozicí a jeden snímek s překrytím. 1 Tlačítko MENU t [Jas/barva] t [DRO/Auto HDR] t [Auto HDR]. 2 [Možnost] t požadovaná hodnota. (Rozdíl aut. expozice) Koriguje rozdíl expozice automaticky. 1,0 EV 6,0 EV Nastaví rozdíl expozice na základě kontrastu objektu. Zvolte optimální úroveň mezi hodnotami 1,0 EV (slabá) a 6,0 EV (silná). Poznámky Dokud není po pořízení snímku dokončen proces snímání, nelze pořizovat další snímek. Protože závěrka je uvolněna třikrát na 1 snímek, dbejte na následující záležitosti: Tuto funkci používejte pouze když se objekt nehýbe ani nemrká. Neupravujte znovu kompozici snímku. V závislosti na rozdílech v osvětlení objektu a podmínkách fotografování nemusí být dosaženo požadovaného efektu. Při použití blesku má tato funkce zanedbatelný vliv. Je-li kontrast scény příliš malý nebo dojde-li ke znatelnému chvění fotoaparátu či rozmazání objektu, HDR zřejmě nebudou dobré. Zjistí-li videokamera takovou situaci, bude u nahraného snímku uveden symbol, který na ní upozorní. Po případné změně kompozice či zvýšené opatrnosti na rozmazání pořiďte snímek znovu. 45 CZ

46 Vymazat Umožňuje vybrat nechtěné pro vymazání. 1 Tlačítko MENU t [Přehrávání] t [Vymazat] t požadovaný režim. Více filmů Více statických snímků Poznámka Vybrat lze až 100 snímků. z Vymazání snímku Odstraňuje vybrané videoklipy. Možnost [Vybrat] a [OK] potvrďte stiskem ovládacího kolečka. Odstraňuje vybrané statické. Možnost [Vybrat] a [OK] potvrďte stiskem ovládacího kolečka. Snímek zobrazený na displeji lze snadněji vymazat výběrem tlačítka FOCUS. 46 CZ

47 Vybrat film/stat. sn. Volí videoklipy nebo statické k přehrání. 1 Tlačítko MENU t [Přehrávání] t [Vybrat film/stat. sn.] t požadovaný režim. Video Statický snímek Poznámka Zobrazí video. Zobrazí fotografii. Na stejné obrazovce přehledu nelze zobrazit statické i videoklipy. z Přepnutí mezi videoklipem a statickým snímkem Typ obrazu na přehledu snímků lze snadno přepnout. Vyberte (videoklip) nebo (statický snímek) na levé straně displeje. 47 CZ

48 Přehled snímků Volí počet snímků pro zobrazení na displeji přehledu. 1 Tlačítko MENU t [Přehrávání] t [Přehled snímků] t požadovaný režim. 6 snímků Zobrazí 6 snímků. 12 snímků Zobrazí 12 snímků. z Přepnutí mezi videoklipem a statickým snímkem Typ obrazu na přehledu snímků lze snadno přepnout. Vyberte (videoklip) nebo (statický snímek) na levé straně displeje. Na stejné obrazovce přehledu nelze zobrazit videoklip i statický snímek. 48 CZ

49 Chránit Chrání nahrané před náhodným vymazáním. U registrovaných snímků je zobrazena značka. 1 Tlačítko MENU t [Přehrávání] t [Chránit] t požadovaný režim. Více filmů Zruš všech. filmy Více statických snímků Zruš všech. Poznámka Chránit lze až 100 snímků najednou. Aplikuje nebo zruší ochranu u vybraných videoklipů. Možnost [Vybrat] a [OK] potvrďte stiskem ovládacího kolečka. Zruší ochranu u všech videí. Aplikuje nebo zruší ochranu u vybraných statických snímků. Možnost [Vybrat] a [OK] potvrďte stiskem ovládacího kolečka. Zruší ochranu u všech fotografií. 49 CZ

50 Prezent. stat. snímků Automaticky přehrává statické. 1 Tlačítko MENU t [Přehrávání] t [Prezent. stat. snímků] t požadovaný režim t [OK]. Opakovat Interval Zapnuto Vypnuto Přehrává stále dokola. Po přehrání všech snímků dojde k ukončení prezentace. 1 s Nastaví interval zobrazení snímků. 3 s 5 s 10 s 30 s Poznámka Při prezentaci nelze zadat pauzu. Chcete-li prezentaci zastavit, stiskněte ovládací kolečko. 50 CZ

51 Zvětšit stat. snímek Zaostření lze zkontrolovat zvětšením části statického snímku na displeji. 1 Tlačítko MENU t [Přehrávání] t [ Zvětšit stat. snímek]. 2 Otáčením ovládacího kolečka nastavte měřítko. 3 Stiskem tlačítka v/v/b/b vyberte část, kterou chcete zvětšit. 4 Chcete-li operaci zrušit, stiskněte [Ukončit]. Poznámka Videa nelze zvětšit. z Rozsah zvětšení Rozsah zvětšení závisí na velikosti snímku. Velikost snímku Rozsah zvětšení L Přibližně 1,1 13 M Přibližně 1,1 10 S Přibližně 1,1 6,7 51 CZ

52 Záznam zvuku filmu Nastavuje, zda nahrávat zvuk při záznamu videa či nikoliv. 1 Tlačítko MENU t [Nastavení] t [Záznam zvuku filmu] t požadované nastavení. Zapnuto Vypnuto Poznámka Nahrává se zvuk. Nenahrává zvuk. Je-li vybráno nastavení [Vypnuto], videokamera nenahrává zvuk z vestavěného mikrofonu ani z vnějšího mikrofonu (prodává se zvlášť). 52 CZ

53 R. Mřížky Nastaví, zda je zobrazen rastr mřížky či nikoliv. Rastr mřížky usnadňuje nastavení kompozice snímků. 1 Tlačítko MENU t [Nastavení] t [R. Mřížky] t požadované nastavení. Zapnuto Vypnuto Zobrazuje rastr mřížky. Nezobrazí rastr mřížky. 53 CZ

54 Sním. bez objektivu Nastavuje, zda lze bez nasazeného objektivu zahájit nahrávání. 1 Tlačítko MENU t [Nastavení] t [Sním. bez objektivu] t požadované nastavení. Povolit Zakázat Umožňuje použít objektivy s bajonetem E a redukce bajonetu od jiných výrobců, než je Sony. Nahrávání se zahájí, pouze pokud je nasazen objektiv. 54 CZ

55 Bez červ.očí Před samotným snímáním zableskne dvakrát nebo vícekrát blesk (prodává se zvlášť), aby se omezil jev červených očí. Tato položka je k dispozici pouze v režimu pořizování statických snímků. 1 Tlačítko MENU t [Nastavení] t [Bez červ.očí] t požadované nastavení. Zapnuto Vypnuto Poznámky Blesk vždy použije předblesky k omezení jevu červených očí. Nepoužívá funkci Bez červených očí. Zapněte napájení nasazeného blesku (prodává se zvlášť), aby se použila funkce Bez červených očí. Funkce Bez červených očí nemusí docílit požadovaného efektu. Výsledek závisí na individuálních odlišnostech a podmínkách, jako je vzdálenost k objektu, nebo na tom, zda byl odvrácen zrak od předblesku. Existují určité blesky, které nelze použít pro funkci redukce červených očí. Informace o kompatibilitě konkrétního blesku získáte u prodejce společnosti Sony nebo místního autorizovaného servisního střediska Sony. z Co způsobuje jev červených očí? V tmavém prostředí se zornice více rozšiřují. Světlo blesku se odráží od krevních cév na očním pozadí (sítnici), což způsobuje jev červených očí. Blesk Oko Sítnice 55 CZ

56 Auto prohlíž. Po pořízení lze zaznamenaný snímek ihned zkontrolovat. Tato položka je k dispozici pouze v režimu pořizování statických snímků. 1 Tlačítko MENU t [Nastavení] t [Auto prohlíž.] t požadované nastavení. 2 s Zobrazí se na 2 sekundy. Vypnuto Nezobrazení. 56 CZ

57 Nastavení hlasitosti Nastavuje hlasitost zvuku videoklipů v 16 krocích. Skutečný nahrávaný zvuk lze zkontrolovat použitím sluchátek apod. 1 Tlačítko MENU t [Nastavení] t [Nastavení hlasitosti] t požadovaná hodnota. Případně stiskněte tlačítko MENU při nahrávání či přehrávání videoklipů t požadovaná hodnota. Poznámka Toto nastavení nemění hlasitost skutečného nahrávaného zvuku. 57 CZ

58 Zvuk Určuje, zda bude či nebude znít pípnutí. 1 Tlačítko MENU t [Nastavení] t [Zvuk] t požadované nastavení. Zapnuto Vypnuto Pípnutí zazní, když je zaostřeno na objekt, například během odpočítávání samospouště atd. Vypíná pípnutí. 58 CZ

59 Jazyk Volí jazyk používaný k zobrazení položek nabídky, varování a hlášení. 1 Tlačítko MENU t [Nastavení] t [ Jazyk] t požadovaný jazyk. 59 CZ

60 Nast.data/času Znovu nastaví datum a čas. 1 Tlačítko MENU t [Nastavení] t [Nast.data/času]. 2 Nastavte datum, čas atd. Letní čas Formát data Poznámka Vybere [ON] nebo [OFF]. Vybere formát k zobrazení data a času. Videokamera nemá funkci pro vytvoření datového razítka na statických snímcích. Statické lze vytisknout nebo uložit s datem pomocí softwaru PMB na disku CD-ROM (přiložen). 60 CZ

61 Nastavení oblasti Volí oblast, kde používáte videokameru. To umožňuje nastavit oblast při použití videokamery v zahraničí. 1 Tlačítko MENU t [Nastavení] t [Nastavení oblasti] t požadované nastavení. 2 Vyberte oblast pomocí tlačítek b/b. 61 CZ

62 Úspor.režim Videokameru lze přepnout do úsporného režimu. Otevřením či zavřením panelu LCD atd. se videokamera uvádí do režimu snímání. 1 Tlačítko MENU t [Nastavení] t [Úspor.režim] t požadované nastavení. 5 min. Přibližně po 5 minutách se přepne do úsporného režimu. Vypnuto Poznámky Nepřepíná do úsporného režimu. Nebudete-li videokameru delší dobu používat, vypněte ji. Když je videokamera připojena k síťové zásuvce, je úsporný režim nastaven na [Vypnuto]. 62 CZ

63 Jas LCD Nastavuje jas displeje LCD v 5 krocích mezi 2 a Tlačítko MENU t [Nastavení] t [Jas LCD] t požadovaná hodnota. Poznámka Parametr [Jas LCD] lze nastavit, pouze pokud je zapnutý displej LCD. 63 CZ

64 Jas hledáčku Nastavuje jas hledáčku ve 3 krocích mezi 1 a Tlačítko MENU t [Nastavení] t [Jas hledáčku] t požadovaná hodnota. Poznámka Parametr [Jas hledáčku] lze nastavit, pouze pokud je zapnutý hledáček. 64 CZ

65 Režim čištění Umožní čistit snímač obrazu. 1 Tlačítko MENU t [Nastavení] t [Režim čištění] t [OK]. Zobrazí se zpráva Po vyčištění vypněte fotoaparát. Pokračovat?. 2 Potvrďte [OK]. Dojde k automatické aktivaci protiprachové funkce. 3 Vypněte videokameru a sejměte objektiv. 4 K vyčištění povrchu snímače obrazu a jeho okolí použijte ofukovač. 5 Nasaďte objektiv. Poznámky Čištění lze provést pouze tehdy, když je stav akumulátoru (ikona baterie se 3 čárkami) nebo lepší. Doporučujeme použít napájecí adaptér. Nepoužívejte ofukování sprejem, protože by dovnitř těla videokamery mohly rozptýlit kapky vody. Nevkládejte špičku ofukovače do otvoru za bajonetem, aby nedošlo ke kontaktu se snímačem obrazu. Přední stranu videokamery přidržte směrem dolů, aby se ve videokameře nemohl prach znovu usadit. Během čištění nevystavujte videokameru mechanickým otřesům. 65 CZ

66 Verze Zobrazuje verzi videokamery a objektivu. Verzi ověřte, když je vydána aktualizace firmwaru. 1 Tlačítko MENU t [Nastavení] t [Verze]. Poznámka Aktualizaci lze provést pouze tehdy, když je stav akumulátoru (ikona baterie se 3 čárkami) nebo lepší. Doporučujeme použít akumulátor s dostatečnou kapacitou nebo napájecí adaptér. 66 CZ

Digitální fotoaparát s výměnnými objektivy

Digitální fotoaparát s výměnnými objektivy 4-297-560-61(1) Digitální fotoaparát s výměnnými objektivy Příručka k produktu α Obsah Ukázková Nabídka Rejstřík 2011 Sony Corporation CZ NEX-7 Poznámky k používání fotoaparátu Použití této příručky Klepnutím

Více

Fotografování v jednoduchém režimu

Fotografování v jednoduchém režimu Fotografování v jednoduchém režimu V tomto režimu dokáže snadno fotografovat i začátečník. V menu se objevují pouze základní funkce, takže obsluha fotoaparátu se zjednoduší. Základní nastavení menu 1 Stiskněte

Více

Příručka k produktu Cyber-shot

Příručka k produktu Cyber-shot MENU/ Příručka k produktu Cyber-shot DSC-W270/W275/W290 2009 Sony Corporation 4-130-213-62(1) CZ Jak používat tuto příručku Klepnutím na tlačítko v pravém horním rohu se dostanete na odpovídající stránku.

Více

Příručka k produktu Cyber-shot

Příručka k produktu Cyber-shot VKLEPNĚTE ZDE! Obsah Základní postupy Použití nabídky Digitální fotoaparát Příručka k produktu Cyber-shot DSC-S950 Před použitím zařízení si, prosím, pečlivě přečtěte tuto příručku včetně Návod k obsluze

Více

Digitální fotoaparát Acer CP-8660. Uživatelská příručka

Digitální fotoaparát Acer CP-8660. Uživatelská příručka Digitální fotoaparát Acer CP-8660 Uživatelská příručka OBSAH 2 ÚVOD 2 Přehled 3 Obsah balení 4 SEZNÁMENÍ S FOTOAPARÁTEM 4 Pohled zepředu 5 Pohled zezadu 8 Stavová LED kontrolka 9 Ikony na LCD monitoru

Více

Příručka k produktu Cybershot

Příručka k produktu Cybershot VKLEPNĚTE! Obsah Základní postupy Použití nabídky Digitální fotoaparát Příručka k produktu Cybershot DSC-S730 Před použitím jednotky si, prosím, podrobně přečtěte tuto příručku a pro další použití také

Více

DSC-W210/W215/W220. Příručka k produktu Cyber-shot. Obsah. Rejstřík. Základní činnosti. Používání funkcí pro snímání. Používání funkcí pro prohlížení

DSC-W210/W215/W220. Příručka k produktu Cyber-shot. Obsah. Rejstřík. Základní činnosti. Používání funkcí pro snímání. Používání funkcí pro prohlížení Obsah Základní činnosti Používání funkcí pro snímání Používání funkcí pro prohlížení Přizpůsobení nastavení Prohlížení snímků na televizoru Používání počítače Tisk statických snímků Odstranění problémů

Více

4-420-527-61(1) 2011 Sony Corporation

4-420-527-61(1) 2011 Sony Corporation NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E Zde jsou popsané nové funkce dostupné v této aktualizaci firmwaru a jejich příslušné operace. Viz Návod k obsluze pro váš fotoaparát/videokameru a LA-EA2 Redukce bajonetu,

Více

Příručka k produktu Cyber-shot

Příručka k produktu Cyber-shot MENU/ Příručka k produktu Cyber-shot DSC-HX5/HX5V/HX5C 2010 Sony Corporation 4-172-669-62(1) CZ Použití této příručky Klepněte na tlačítko vpravo nahoře, chcete-li přeskočit na odpovídající stránku. Je

Více

Příručka k produktu Cyber-shot

Příručka k produktu Cyber-shot VKLEPNĚTE! Obsah Základní postupy Použití funkcí pro fotografování Digitální fotoaparát Příručka k produktu Cyber-shot DSC-H7/H9 Než začnete přístroj používat, přečtěte si pečlivě tuto Příručku k produktu

Více

Příručka k produktu Cyber-shot

Příručka k produktu Cyber-shot MENU/ Příručka k produktu Cyber-shot DSC-W320/W330 2010 Sony Corporation 4-166-050-62(1) CZ Použití této příručky Klepněte na tlačítko vpravo nahoře, chcete-li přeskočit na odpovídající stránku. Je to

Více

Návod k použití. PIXPRO Remote Viewer

Návod k použití. PIXPRO Remote Viewer Návod k použití PIXPRO Remote Viewer Pro Digitální Fotoaparáty KODAK PIXPRO a Fotoaparáty KODAK PIXPRO SMART LENS Modely: S-1/SL10/SL25/AZ651/AZ526/AZ525/SL5 Ver. 2.1 Než začnete Prohlášení o shodě Strana

Více

Návod k použití. Klepněte na téma ES95/ES96/ES99/ST71T. Časté otázky Náhled Obsah. Základní funkce Rozšířené funkce Možnosti snímání

Návod k použití. Klepněte na téma ES95/ES96/ES99/ST71T. Časté otázky Náhled Obsah. Základní funkce Rozšířené funkce Možnosti snímání Návod k použití ES95/ES96/ES99/ST71T Klepněte na téma Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej pozorně. Časté otázky Náhled Obsah Základní funkce Rozšířené

Více

WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál

WDV5270 HD Lagoon Uživatelský manuál WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál 1 Části videokamery: 1. LCD obrazovka 2. Voba režimu / posun vlevo 3. Přehrávání / Posun nahoru 4. Samospoušť / posun vpravo 5. MENU/potvrzeni volby (OK) 6. volba

Více

Klepněte na téma WB150/WB150F/WB151/WB152/WB152F. Časté otázky. Náhled. Obsah. Základní funkce. Rozšířené funkce. Možnosti snímání.

Klepněte na téma WB150/WB150F/WB151/WB152/WB152F. Časté otázky. Náhled. Obsah. Základní funkce. Rozšířené funkce. Možnosti snímání. Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej pozorně. Klepněte na téma Časté otázky Náhled Obsah Základní funkce Rozšířené funkce Možnosti snímání Přehrávání/Úpravy

Více

Příručka k produktu Cyber-shot

Příručka k produktu Cyber-shot VKlepněte! Obsah Základní činnosti Používání funkcí pro fotografování Digitální fotoaparát Příručka k produktu Cyber-shot DSC-T2 Než začnete přístroj používat, prostudujte si tuto příručku, Návod k obsluze

Více

User Manual ES30. Klepněte na téma. Časté otázky. Náhled. Obsah. Základní funkce. Rozšířené funkce. Možnosti snímání. Přehrávání/Úpravy.

User Manual ES30. Klepněte na téma. Časté otázky. Náhled. Obsah. Základní funkce. Rozšířené funkce. Možnosti snímání. Přehrávání/Úpravy. Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej, prosíme, pozorně. Klepněte na téma User Manual ES30 Časté otázky Náhled Obsah Základní funkce Rozšířené funkce

Více

Digitální fotoaparát s výměnými objektivy

Digitální fotoaparát s výměnými objektivy 4-288-918-31(1) NEX-5N Digitální fotoaparát s výměnými objektivy Příprava fotoaparátu Zvládnutí základní obsluhy Návod k obsluze Bajonetem E Použití funkcí nahrávání Použití funkcí přehrávání Kontrola

Více

User Manual PL210/PL211. Klepněte na téma. Základní řešení potíží. Náhled. Obsah. Základní funkce. Rozšířené funkce.

User Manual PL210/PL211. Klepněte na téma. Základní řešení potíží. Náhled. Obsah. Základní funkce. Rozšířené funkce. Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej, prosíme, pozorně. Klepněte na téma User Manual PL210/PL211 Základní řešení potíží Náhled Obsah Základní funkce

Více

Česky CEL-ST6CA2H0 NÁVOD K POUŽITÍ

Česky CEL-ST6CA2H0 NÁVOD K POUŽITÍ Česky CEL-ST6CA2H0 NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme za zakoupení výrobku společnosti Canon. Canon Speedlite 90EX je kompaktní blesk určený pro fotoaparáty Canon EOS, který pracuje s automatickými zábleskovými

Více

ST75/ST76/ST77/ST78/ST79

ST75/ST76/ST77/ST78/ST79 Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej pozorně. Klepněte na téma Časté otázky Náhled Obsah Základní funkce Rozšířené funkce Možnosti snímání ST75/ST76/ST77/ST78/ST79

Více

Příručka k produktu Cyber-shot

Příručka k produktu Cyber-shot MENU/ Příručka k produktu Cyber-shot DSC-W370 2010 Sony Corporation 4-181-205-52(1) CZ Použití této příručky Klepněte na tlačítko vpravo nahoře, chcete-li přeskočit na odpovídající stránku. Je to užitečné,

Více

User Manual WB210. Klepněte na téma. Časté otázky. Náhled. Obsah. Základní funkce. Rozšířené funkce. Možnosti snímání. Přehrávání/Úpravy.

User Manual WB210. Klepněte na téma. Časté otázky. Náhled. Obsah. Základní funkce. Rozšířené funkce. Možnosti snímání. Přehrávání/Úpravy. Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej, pozorně. Klepněte na téma User Manual WB210 Časté otázky Náhled Obsah Základní funkce Rozšířené funkce Možnosti

Více

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DTR-100-62(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DTR-100-62(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C Popisy nových funkcí poskytnutých touto aktualizací firmwaru a jejich činností jsou uvedeny zde. Viz Návod k obsluze a Příručka k produktu α, jež se nacházejí na přiloženém disku CD-ROM.

Více

Digitální fotoaparát DC C1000 Uživatelská příručka. Vítejte

Digitální fotoaparát DC C1000 Uživatelská příručka. Vítejte Digitální fotoaparát DC C1000 Uživatelská příručka Vítejte Autorská práva Copyright 2006 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být kopírována, přenášena, přepisována

Více

DV300/DV300F/DV305/DV305F

DV300/DV300F/DV305/DV305F Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej pozorně. Klepněte na téma Časté otázky Náhled Obsah Základní funkce Rozšířené funkce Možnosti snímání Přehrávání/Úpravy

Více

Digitální fotoaparát s výměnnými objektivy

Digitální fotoaparát s výměnnými objektivy 4-459-706-61(1) Digitální fotoaparát s výměnnými objektivy Příručka k produktu α A-mount Příprava fotoaparátu Snímání a prohlížení snímků Pořizování snímků podle objektů Používání funkcí pro snímání Používání

Více

PRO POUŽITÍ DOMA NEBO V KANCELÁŘI

PRO POUŽITÍ DOMA NEBO V KANCELÁŘI Návod k použití NEŽ ZAČNETE Prohlášení o shodě Strana odpovědná za zaručení shody: JK Imaging Ltd. Adresa: JK Imaging Ltd., 17239 South Main Street, Gardena, CA 90248, USA JK Imaging Europe, 71 Clarendon

Více

Nikon F-80. Michal Kupsa

Nikon F-80. Michal Kupsa Michal Kupsa Nikon F-80 je klasická kino-filmová AF zrcadlovka, určená zejména pro náročnější amatéry. Na našem trhu se začala prodávat v roce 2000. Částečně vychází z modelu F-100, ze kterého přebírá

Více

POPIS ZAŘÍZENÍ. Zadní pohled. 1. Napájení 2. Menu 3. Mode 4. Nahoru 5. OK 6. Dolů 7. Displej. Přední pohled. 12. Čočka 13. LED světlo 14.

POPIS ZAŘÍZENÍ. Zadní pohled. 1. Napájení 2. Menu 3. Mode 4. Nahoru 5. OK 6. Dolů 7. Displej. Přední pohled. 12. Čočka 13. LED světlo 14. v1.7(12/14) POPIS ZAŘÍZENÍ Zadní pohled 1. Napájení 2. Menu 3. Mode 4. Nahoru 5. OK 6. Dolů 7. Displej Přední pohled 12. Čočka 13. LED světlo 14. Reproduktor w w w. c e l - t e c. c z Strana 1 Pravý pohled

Více

1. Obsah balení. 2. Přehled zařízení. Stručný návod k obsluze Prestigio RoadRunner PCDVRR515. Digitální videokamera do auta Prestigio

1. Obsah balení. 2. Přehled zařízení. Stručný návod k obsluze Prestigio RoadRunner PCDVRR515. Digitální videokamera do auta Prestigio 1. Obsah balení Digitální videokamera do auta Prestigio Přísavný držák Autonabíječka 3,6m napájecí kabel 15cm datový kabel Stručný návod k obsluze Záruční list 2. Přehled zařízení 1 LED osvětlení (Noční

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Příručka k produktu Cyber-shot

Příručka k produktu Cyber-shot MENU/ Příručka k produktu Cyber-shot DSC-T110/T110D 2011 Sony Corporation 4-269-982-61(1) CZ Jak používat tuto příručku Klepnutím na tlačítko v pravém horním rohu se dostanete na odpovídající stránku.

Více

HDR-CX300E/CX305E/CX350E/ CX350VE/CX370E/XR350E/XR350VE

HDR-CX300E/CX305E/CX350E/ CX350VE/CX370E/XR350E/XR350VE 4-171-502-12(1) Obsah 9 Začínáme 12 Záznam/přehrávání 20 Správné používání videokamery 39 HDR-CX300E/CX305E/CX350E/ CX350VE/CX370E/XR350E/XR350VE Digitální videokamera s vysokým rozlišením Příručka k produktu

Více

Návod k obsluze. Příprava. První kroky. Základní fotografování a přehrávání snímků

Návod k obsluze. Příprava. První kroky. Základní fotografování a přehrávání snímků BL00881-M00 CZ Příprava První kroky Návod k obsluze Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Tento návod k obsluze popisuje použití digitálního fotoaparátu FUJIFILM FinePix J27/J28/J29/J30/J32/J37 včetně

Více

Vaše uživatelský manuál OLYMPUS C-5060WZ http://cs.yourpdfguides.com/dref/5461023

Vaše uživatelský manuál OLYMPUS C-5060WZ http://cs.yourpdfguides.com/dref/5461023 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Digitální fotoaparát E1050 Uživatelská příručka. Vítáme vás

Digitální fotoaparát E1050 Uživatelská příručka. Vítáme vás Digitální fotoaparát E1050 Uživatelská příručka Vítáme vás Autorská práva Copyright 2008 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být kopírována, přenášena, přepisována

Více

Technické údajedsc-hx200v

Technické údajedsc-hx200v Technické údajedsc-hx200v Příslušenství je určené pro konkrétní modely. Specifikace se mohou v různých zemích lišit. Objektiv Optický zoom Zoom s čistým obrazem Digitální zoom F Ohnisková vzdálenost (f=

Více

Návod k použití. Digitální fotoaparát

Návod k použití. Digitální fotoaparát Digitální fotoaparát Cz Návod k použití Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu CASIO. Před jeho použitím se nezapomeňte seznámit se všemi bezpečnostními pokyny tohoto návodu k použití. Návod k použití

Více

User Manual IT100. Klepněte na téma. Náhled. Obsah. Základní funkce. Rozšířené funkce. Možnosti snímání. Přehrávání/Úpravy. Přílohy.

User Manual IT100. Klepněte na téma. Náhled. Obsah. Základní funkce. Rozšířené funkce. Možnosti snímání. Přehrávání/Úpravy. Přílohy. Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej, prosíme, pozorně. Klepněte na téma User Manual IT100 Náhled Obsah Základní funkce Rozšířené funkce Možnosti snímání

Více

EF 24-70 mm f/4l IS USM

EF 24-70 mm f/4l IS USM EF 24-70 mm f/4l IS USM ČESKY Návod pro použití Děkujeme za zakoupení výrobku společnosti Canon. Objektiv EF 24-70 mm f/4l IS USM od společnosti Canon je vysoce výkonný standardní objektiv se zoomem určený

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT STYLUS TG-870

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT STYLUS TG-870 DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT STYLUS TG-870 Návod k použití Děkujeme vám za zakoupení digitálního fotoaparátu Olympus. Před prvním použitím fotoaparátu si prosím pozorně přečtěte tento návod, umožní vám přístroj

Více

SLR Digital Camera. Návod k použití. Proètìte si nejprve tento návod k použití, abyste využili nejvyššího výkonu Vašeho fotoaparátu.

SLR Digital Camera. Návod k použití. Proètìte si nejprve tento návod k použití, abyste využili nejvyššího výkonu Vašeho fotoaparátu. SLR Digital Camera Návod k použití Proètìte si nejprve tento návod k použití, abyste využili nejvyššího výkonu Vašeho fotoaparátu. Dìkujeme Vám, že jste si vybrali digitální fotoaparát PENTAX x. Prosíme

Více

Návod k použití funkcí pro pokročilé uživatele. Digitální fotoaparát. Model č. DMC-F3 DMC-F4. Před použitím si, prosíme, přečtěte celý návod.

Návod k použití funkcí pro pokročilé uživatele. Digitální fotoaparát. Model č. DMC-F3 DMC-F4. Před použitím si, prosíme, přečtěte celý návod. Návod k použití funkcí pro pokročilé uživatele Digitální fotoaparát Model č. DMC-F3 DMC-F4 Před použitím si, prosíme, přečtěte celý návod. VQT2S14 Obsah Před použitím Stručný návod...4 Standardní příslušenství...6

Více

Návod k použití funkcí pro pokročilé uživatele Digitální fotoaparát. Model č. DMC-FP2

Návod k použití funkcí pro pokročilé uživatele Digitální fotoaparát. Model č. DMC-FP2 Návod k použití funkcí pro pokročilé uživatele Digitální fotoaparát Model č. DMC-FP2 DMC-FP1 Před připojením, používáním nebo nastavováním tohoto produktu si přečtěte celý návod. VQT2N14 Průvodce pro rychlé

Více

Digitální fotoaparát DC T850 Uživatelská příručka. Vítejte

Digitální fotoaparát DC T850 Uživatelská příručka. Vítejte Digitální fotoaparát DC T850 Uživatelská příručka Vítejte Autorská práva Copyright 2008 BenQ Corporation. Veškerá práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být kopírována, přenášena, přepisována

Více

Příručka k produktu Handycam HDR-TD10E Obsah Využijte užitečné funkce Rejstřík

Příručka k produktu Handycam HDR-TD10E Obsah Využijte užitečné funkce Rejstřík Klepněte zde Příručka k produktu Handycam HDR-TD10E 2011 Sony Corporation 4-271-341-11(1) Jak používat dokument Příručka k produktu Handycam Příručka k produktu Handycam obsahuje podrobné informace o použití

Více

Příručka k produktu Handycam NEX-VG20E/VG20EH Obsah Hledat obraz Rejstřík

Příručka k produktu Handycam NEX-VG20E/VG20EH Obsah Hledat obraz Rejstřík Klepněte zde Příručka k produktu Handycam NEX-VG20E/VG20EH 2011 Sony Corporation 4-291-376-91(1) Jak používat dokument Příručka k produktu Handycam Příručka k produktu Handycam obsahuje podrobné informace

Více

User Manual ST5000. Klepněte na téma. Časté otázky. Náhled. Obsah. Základní funkce. Rozšířené funkce. Možnosti snímání. Přehrávání/Úpravy.

User Manual ST5000. Klepněte na téma. Časté otázky. Náhled. Obsah. Základní funkce. Rozšířené funkce. Možnosti snímání. Přehrávání/Úpravy. Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej, prosíme, pozorně. Klepněte na téma Časté otázky User Manual ST5000 Náhled Obsah Základní funkce Rozšířené funkce

Více

NEŽ ZAČNETE. Označuje informace, které je dobré znát. Označuje upozornění, která při používání fotoaparátu musíte respektovat.

NEŽ ZAČNETE. Označuje informace, které je dobré znát. Označuje upozornění, která při používání fotoaparátu musíte respektovat. Návod k použití NEŽ ZAČNETE Prohlášení o shodě Strana odpovědná za zaručení shody: JK Imaging Ltd. Adresa: JK Imaging Ltd., 17239 South Main Street, Gardena, CA 90248, USA JK Imaging Europe, 71 Clarendon

Více

Sony představuje první 35mm plnoformátovou. videokameru Handycam

Sony představuje první 35mm plnoformátovou. videokameru Handycam Tisková zpráva 12. září 2012 Sony představuje první 35mm plnoformátovou videokameru Handycam Full HD videokamera NEX-VG900E s vyměnitelným objektivem Plnoformátový snímač CMOS Exmor s rozlišením 24,3 efektivních

Více

Obsah. 1. Příprava. 2. Snímání. 3. Prohlížení. 4. Funkce nabídky. 7. Baterie, nabíječka baterie a karta. 8. Výměnné objektivy. 10.

Obsah. 1. Příprava. 2. Snímání. 3. Prohlížení. 4. Funkce nabídky. 7. Baterie, nabíječka baterie a karta. 8. Výměnné objektivy. 10. Obsah Rejstřík základních úloh DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Příprava. Snímání 3. Prohlížení Návod k použití 4. Funkce nabídky 5. 6. Připojení fotoaparátu k chytrému telefonu Připojení fotoaparátu k počítači a

Více

Návod k použití WB350F/WB351F/WB352F. Klepněte na téma. Časté otázky Náhled Obsah. Základní funkce Rozšířené funkce Možnosti snímání

Návod k použití WB350F/WB351F/WB352F. Klepněte na téma. Časté otázky Náhled Obsah. Základní funkce Rozšířené funkce Možnosti snímání Návod k použití WB350F/WB351F/WB352F Klepněte na téma Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej pozorně. Časté otázky Náhled Obsah Základní funkce Rozšířené

Více

Informace k bezpečnosti a ochraně zdraví

Informace k bezpečnosti a ochraně zdraví Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej, prosíme, pozorně. Klepněte na téma User Manual PL150/PL151 Časté otázky Náhled Obsah Základní funkce Rozšířené

Více

Návod k použití funkcí pro pokročilé uživatele

Návod k použití funkcí pro pokročilé uživatele Návod k použití funkcí pro pokročilé uživatele Digitální fotoaparát Model č. DMC-FS30 DMC-FS11 DMC-FS10 DMC-FS9 Před použitím si, prosíme, přečtěte celý návod. VQT2P11 Obsah Před použitím Stručný návod...4

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC HCV160EP http://cs.yourpdfguides.com/dref/5779199

Vaše uživatelský manuál PANASONIC HCV160EP http://cs.yourpdfguides.com/dref/5779199 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Pohled zepředu: Pohled seshora: 1. stop tlačítko - stisknutím zastavíte přehrávání souborů, podržením 1sekundy vypnete přístroj 2. přehrávání a pauza - stisknutím

Více

Příručka k produktu Handycam DCR-PJ6E/SX22E Obsah Užitečné postupy nahrávání Rejstřík

Příručka k produktu Handycam DCR-PJ6E/SX22E Obsah Užitečné postupy nahrávání Rejstřík Klepněte zde Příručka k produktu Handycam DCR-PJ6E/SX22E 2012 Sony Corporation 4-437-567-11(1) Použití dokumentu Příručka k produktu Handycam V tomto dokumentu Příručka k produktu Handycam naleznete informace,

Více

ISO 400 1/250 sekundy f/2,8 ohnisko 70 mm. 82 CANON EOS 550D: Od momentek k nádherným snímkům

ISO 400 1/250 sekundy f/2,8 ohnisko 70 mm. 82 CANON EOS 550D: Od momentek k nádherným snímkům 4 ISO 400 1/250 sekundy f/2,8 ohnisko 70 mm 82 CANON EOS 550D: Od momentek k nádherným snímkům Kreativní zóna DOSTAŇTE SE NA VYŠŠÍ ÚROVEŇ Kreativní zóna je název, který Canon vybral pro pokročilejší fotografické

Více

Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění

Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění 4-155-492-01 (2) Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění Návod k obsluze IPT-DS1 2009 Sony Corporation 2-CZ IPT-DS1 Před použitím tohoto zařízení se ujistěte, že je nasazen správný horní

Více

Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD

Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD 1 Děkujeme Vám, že jste si zakoupili video záznamník Defender Car vision 5015 FullHD! Než začnete zařízení používat, pozorně si přečtěte

Více

2-685-156-12(1) SAL300F28G. Objektiv pro digitální jednookou zrcadlovku 300mm F2.8 G. 2008 Sony Corporation

2-685-156-12(1) SAL300F28G. Objektiv pro digitální jednookou zrcadlovku 300mm F2.8 G. 2008 Sony Corporation -685-56-() SAL300F8G Objektiv pro digitální jednookou zrcadlovku 300mm F.8 G 008 Sony Corporation Objektiv je vhodný pro fotoaparáty Sony VAROVÁNÍ Abyste snížili riziko požáru nebo nebezpečí úrazu elektrickým

Více

Chraňte zrak objektu. S akumulátory a nabíječkou zacházejte správně. Bezpečnostní varování

Chraňte zrak objektu. S akumulátory a nabíječkou zacházejte správně. Bezpečnostní varování Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej, prosíme, pozorně. Klepněte na téma User Manual ST550/ST560 Časté otázky Náhled Obsah Základní funkce Rozšířené

Více

TG 870. Vyspělý outdoorový hrdina. Specifikace. Monitor. Obrazový senzor. Objektiv. Digitální zoom

TG 870. Vyspělý outdoorový hrdina. Specifikace. Monitor. Obrazový senzor. Objektiv. Digitální zoom TG 870 Vodotěsný do 15m**, nárazuvzdorný ze 2.1m***, tlakuvzdorný do 100kg**** a mrazuvzdorný do -10 C 16 Megapixelů backlit CMOS Výklopný 3" LCD displej s 920.000 obrazovými body Hybridní (posun objektivu

Více

Přídavný modul čtečky ClearReader +

Přídavný modul čtečky ClearReader + Přídavný modul čtečky ClearReader + Uživatelská příručka OPN: CR-MAG-FP Verze 2.1 2013 Optelec, Nizozemsko; (T) 2014 Spektra, ČR Všechna práva vyhrazena Optelec P.O. Box 399 2990 AJ Barendrecht Nizozemsko

Více

POWER TO YOUR NEXT STEP Zrcadlovka, kterou nikdy nebudete chtít nechat doma

POWER TO YOUR NEXT STEP Zrcadlovka, kterou nikdy nebudete chtít nechat doma POWER TO YOUR NEXT STEP Zrcadlovka, kterou nikdy nebudete chtít nechat doma you can Zrcadlovka, kterou nikdy nebudete chtít nechat doma Uchovejte si vzpomínky v maximální kvalitě na fotografiích i videozáběrech.

Více

Příručka k produktu Handycam HDR-CX100E/CX105E/CX106E

Příručka k produktu Handycam HDR-CX100E/CX105E/CX106E Klepněte zde Příručka k produktu Handycam HDR-CX100E/CX105E/CX106E 2009 Sony Corporation 4-134-153-11(1) CZ Použití příručky Příručka k produktu Handycam Tato příručka Příručka k produktu Handycam obsahuje

Více

Fotoaparáty a vybavení

Fotoaparáty a vybavení 10 Technická kritéria / Fotoaparáty a vybavení Fotoaparáty a vybavení Jaký druh fotoaparátu potřebujete? Ačkoliv mnoho technik, o kterých pojednává tato kniha, zvládnete s jakýmkoliv fotoaparátem, fotíte-li

Více

Samsung ST90 - Digitální fotoaparáty. Elegantní a stylový fotoaparát s nádychem důmyslnosti. Video v kvalitě HD nyní v kompaktním fotoaparátu

Samsung ST90 - Digitální fotoaparáty. Elegantní a stylový fotoaparát s nádychem důmyslnosti. Video v kvalitě HD nyní v kompaktním fotoaparátu Samsung ST90 - Digitální fotoaparáty Elegantní a stylový fotoaparát s nádychem důmyslnosti Nejnovější model ST90 soustředí obrovský výkon v mimořádně tenkém provedení. S tloušťkou jen něco přes 16,5 mm

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

JK Imaging Ltd., 17239 South Main Street, Gardena, CA 90248, USA JK Imaging Europe, 71 Clarendon road, Watford, WD17 1DS, UK

JK Imaging Ltd., 17239 South Main Street, Gardena, CA 90248, USA JK Imaging Europe, 71 Clarendon road, Watford, WD17 1DS, UK Návod k použití NEŽ ZAČNETE Prohlášení o shodě Strana odpovědná za zaručení shody: JK Imaging Ltd. Adresa: Webové stránky společnosti : Pro zákazníky v USA Testováno na shodu s normami FCC PRO POUŽITÍ

Více

Uživatelská příručka. Česky

Uživatelská příručka. Česky Uživatelská příručka Česky Děkujeme, že jste se rozhodli pro výrobek Canon. Blesk Canon Speedlite 430EX je víceúčelová záblesková jednotka určená pro fotoaparáty Canon EOS. Automaticky pracuje s automatickými

Více

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006 Napájení Číslo dokumentu: 396855-221 B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

DCR-SR58E/SR68E/SR78E/ SR88E/SX33E/SX34E/SX43E/ SX44E/SX53E/SX63E. Záznam/přehrávání 21 4-170-096-11(1) 2010 Sony Corporation. Obsah 9.

DCR-SR58E/SR68E/SR78E/ SR88E/SX33E/SX34E/SX43E/ SX44E/SX53E/SX63E. Záznam/přehrávání 21 4-170-096-11(1) 2010 Sony Corporation. Obsah 9. 4-170-096-11(1) Obsah 9 Začínáme 12 Záznam/přehrávání 21 Využití vaší videokamery 37 DCR-SR58E/SR68E/SR78E/ SR88E/SX33E/SX34E/SX43E/ SX44E/SX53E/SX63E Digitální videokamera Příručka k produktu Handycam

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

http://www.olympus.cz/consumer/29_digital-camera_xz-1_-_specifications_24023.htm

http://www.olympus.cz/consumer/29_digital-camera_xz-1_-_specifications_24023.htm Stránka č. 1 z 6 XZ-1 - Specifikace Zpět Detaily Specifikace Obsah balení Příslušenství Ocenění Aktualizace firmwaru Vytisknout XZ-1 Materiál těla Hliník / Plastický Ke stažení Kde nakoupit Online pomoc

Více

Digitální fotoaparát DC E610 uživatelská příručka. Vítejte

Digitální fotoaparát DC E610 uživatelská příručka. Vítejte Digitální fotoaparát DC E610 uživatelská příručka Vítejte Autorská práva Copyright 2006 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být kopírována, přenášena, přepisována

Více

Základy digitální fotografie

Základy digitální fotografie Základy digitální fotografie Břetislav Regner PROJEKT financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZVYŠOVÁNÍ IT GRAMOTNOSTI ZAMĚSTNANCŮ VYBRANÝCH FAKULT MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224

Více

Česky. 1.2 Součásti fotoaparátu. 1.2.1 Pohled zepředu. 1.2.2 Pohled zezadu. Seznámení se s fotoaparátem

Česky. 1.2 Součásti fotoaparátu. 1.2.1 Pohled zepředu. 1.2.2 Pohled zezadu. Seznámení se s fotoaparátem 1.2 Součásti fotoaparátu 1.2.1 Pohled zepředu 1. Tlačítko spouště 2. Vestavěný blesk 3. Hlavní vypínač 4. Reproduktor 5. Zásuvky PC (USB)/AV výstup 6. Objektiv 7. Mikrofon 8. Kontrolka samospouště Zůstane-li

Více

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad. Pro uživatele v evropských zemích platí následující zásady: Tento výrobek

Více

DC C540/C740 Digitální fotoaparát Uživatelská příručka

DC C540/C740 Digitální fotoaparát Uživatelská příručka DC C540/C740 Digitální fotoaparát Uživatelská příručka Vítejte Copyright Copyright 2006 BenQ Corporation. Veškerá práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být kopírována, přenášena, přepisována

Více

Česky PROHLÁŠENÍ FCC. Informace o produktu. Poznámka: -1-

Česky PROHLÁŠENÍ FCC. Informace o produktu. Poznámka: -1- PROHLÁŠENÍ FCC Česky Toto zařízení splňuje ustanovení části 15 pravidel komise FCC. Používání je omezeno následujícími dvěma podmínkami: (1). Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení, a (2). Toto

Více

PREZENTACE ŠKOLY POMOCÍ FOTOGRAFIE

PREZENTACE ŠKOLY POMOCÍ FOTOGRAFIE PREZENTACE ŠKOLY POMOCÍ FOTOGRAFIE B1 PREZENTACE ŠKOLY POMOCÍ FOTOGRAFIE Mgr. Jiří Snítil 27. 1. 2015-1 - OBSAH FOTOGRAFUJEME NA ŠKOLNÍCH AKCÍCH...................... 3 BYLA BY TO HEZKÁ FOTKA, KDYBY..........................

Více

Manuál TESCAM010 FULL HD kamera. Bezpečnostní pokyny

Manuál TESCAM010 FULL HD kamera. Bezpečnostní pokyny Manuál TESCAM010 FULL HD kamera Bezpečnostní pokyny Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny. Aby se předešlo nebezpečí požáru, nebo elektrických výbojů, prosím dodržujte pozorně následující instrukce. Pokud

Více

Akční kamera EAGLE EYE CUBICAM. Obj. č.: 40 51 74. Vlastnosti a funkce. Popis a ovládací prvky

Akční kamera EAGLE EYE CUBICAM. Obj. č.: 40 51 74. Vlastnosti a funkce. Popis a ovládací prvky Akční kamera EAGLE EYE CUBICAM Obj. č.: 40 51 74 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup akční kamery Eagle Eye Cubicam. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny

Více

DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA. www.defa.com

DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA. www.defa.com DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA CZ SMARTSTART OBSAH SMARTSTART 3 O TÉTO PŘÍRUČCE 3 FUNKCE 4 DISPLEJ 4 SYMBOLY 5 DISPLEJ 6 HLAVNÍ OBRAZOVKA 6 NASTAVENÍ 7 HODINY 7 DATUM 7 TOVÁRNÍ NASTAVENÍ

Více

Smart PSS dohledový systém

Smart PSS dohledový systém Smart PSS dohledový systém Uživatelský manuál OBSAH Spuštění...3 Obecné nastavení...4 Účty...5 Přidat uživatele...5 Úprava a vymazání uživatele...6 Správce zařízení...7 Přidat zařízení...7 Nastavení parametrů...9

Více

Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Obsah Pro vaši bezpečnost Příprava. Fotografování. Zobrazení Propojení Menu nastavení

Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Obsah Pro vaši bezpečnost Příprava. Fotografování. Zobrazení Propojení Menu nastavení DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Pro vaši bezpečnost Příprava Návod k použití Fotografování Zobrazení Propojení Menu nastavení Technické informace Cz Děkujeme vám za zakoupení digitálního fotoaparátu Nikon COOLPIX

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

4-131-599-11(1) Vodotěsné pouzdro. Sada pro sport. Návod k obsluze SPK-WB. 2009 Sony Corporation Vytištěno v České republice

4-131-599-11(1) Vodotěsné pouzdro. Sada pro sport. Návod k obsluze SPK-WB. 2009 Sony Corporation Vytištěno v České republice 4-131-599-11(1) Vodotěsné pouzdro Sada pro sport Návod k obsluze SPK-WB 2009 Sony Corporation Vytištěno v České republice Záznam majitele Číslo modelu a výrobní číslo najdete uvnitř této sady. Zaznamenejte

Více

BDVR 04. Uživatelský návod Popis ovládacích prvků

BDVR 04. Uživatelský návod Popis ovládacích prvků BDVR 04 Uživatelský návod Popis ovládacích prvků 1. Otvor se závitem pro držák 2. USB konektor 3. NAHORU - tlačítko 4. MENU/MÓD 5. DOLŮ - tlačítko 6. Slot na SD kartu 7. Mikrofon 8. AV výstup 9. RESET

Více

BDVR 05 Kamera do auta. Uživatelský návod

BDVR 05 Kamera do auta. Uživatelský návod BDVR 05 Kamera do auta Uživatelský návod Popis a funkce 1. Zapnutí Stisknutím tlačítka a podržením asi 3 sekundy kameru zapnete (nebo vypnete pokud je již zapnuta). Pokud při zapnuté kameře stisknete tlačítko

Více

DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E

DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E 2-665-183-51(1) Digitální videokamera Začínáme 8 Návod k použití Nahrávání/ přehrávání 20 Použití nabídky 36 DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E Kopírování/Úpravy 51 Použití počítače 59 Odstraňování problémů

Více

VIDEOKAMERA Podrobný návod k obsluze GZ-F125

VIDEOKAMERA Podrobný návod k obsluze GZ-F125 VIDEOKAMERA Podrobný návod k obsluze GZ-F125 C5B5_F125_EU_CZ Obsah Začínáme Kontrola příslušenství 3 Zapnutí tohoto přístroje 4 Otevření krytky kontaktů (kryt SD karty) 4 Nabíjení 5 Resetování tohoto přístroje

Více

Česky Varovné upozornění týkající se likvidace elektrických a elektronických zařízení (WEEE)

Česky Varovné upozornění týkající se likvidace elektrických a elektronických zařízení (WEEE) Varovné upozornění týkající se likvidace elektrických a elektronických zařízení (WEEE) Symbol používaný pro tříděný odpad v zemích EU Tento symbol indikuje, že výrobek je nutné likvidovat v rámci tříděného

Více

http://www.sony.cz/product/dsc-w-series/dsc-w530

http://www.sony.cz/product/dsc-w-series/dsc-w530 Stránka č. 1 z 5 W530 Digitální kompaktní fotoaparát Lehký, kompaktní fotoaparát Cybershot s jednoduchým ovládáním 14,1 megapixelu, 4x optický zoom / ohnisková vzdálenost od 26 mm, 6,7cm displej LCD, panoramatický

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf

INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf /apps Obsah Úvod 3 Instalace aplikace do mobilního telefonu s IOS 3 Nastavení 4 Ovládání 10 Úvod Aplikace ihc-mirf (pro mobilní telefony s IOS) jsou určeny k pohodlnému

Více

Čtěte jako první VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ZÁKAZNÍKY V EVROPĚ. Napájecí adaptér. Modul akumulátoru. Poznámka k napájecímu kabelu.

Čtěte jako první VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ZÁKAZNÍKY V EVROPĚ. Napájecí adaptér. Modul akumulátoru. Poznámka k napájecímu kabelu. Čtěte jako první CZ Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tuto příručku a ponechejte si ji pro budoucí potřebu. VAROVÁNÍ Nevystavujte přístroj dešti ani vlhkosti; omezíte tak nebezpečí požáru nebo

Více