DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA. www.defa.com"

Transkript

1 DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA CZ

2 SMARTSTART OBSAH SMARTSTART 3 O TÉTO PŘÍRUČCE 3 FUNKCE 4 DISPLEJ 4 SYMBOLY 5 DISPLEJ 6 HLAVNÍ OBRAZOVKA 6 NASTAVENÍ 7 HODINY 7 DATUM 7 TOVÁRNÍ NASTAVENÍ 8 5DENNÍ NEBO 7DENNÍ TÝDEN 8 SYSTÉMY VYTÁPĚNÍ 9 OVLÁDÁNÍ SYSTÉMU 9 TERMOSTAT 10 UŽIVATELSKÉ JMÉNO 10 AUTOMATICKÉ UZAMČENÍ 11 SVĚTLO 11 JEDNOTKY TEPLOTY 12 KALIBRACE TEPLOTY 12 JAZYK 13 SÉRIOVÉ ČÍSLO 13 PŘÍSLUŠENSTVÍ 14 KALENDÁŘ 14 STOPKY 14 PROGRAM VYTÁPĚNÍ 15 PROGRAM VYTÁPĚNÍ 15 PROGRAMOVÁNÍ 15 ODDĚLENÉ ČASY PŘIPOJENÍ 16 NASTAVENÍ ČASU ZAHŘÁTÍ NA BUDOUCÍ DATUM 17 SPECIÁLNÍ NASTAVENÍ 18 OVLÁDÁNÍ SYSTÉMŮ NA PALIVO 18 TECHNICKÉ INFORMACE 19 SPECIFIKACE 19 AUTOMATICKÝ PROGRAM VYTÁPĚNÍ 19 AUTOMATICKÝ PROGRAM VYTÁPĚNÍ PALIVEM 19 DÍLY 20 VÝMĚNA BATERIE 20 MONTÁŽ 21 SCHÉMA ZAPOJENÍ 21 SCHÉMA ZAPOJENÍ / relé 22 PODPORA 23 ODSTRANĚNÍ ZÁVAD 23 KONTAKT 23 AKTUALIZACE UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČKY NALEZNETE NA WWWDEFACOM 2

3 SMARTSTART O TÉTO PŘÍRUČCE Níže uvádíme význam symbolů použitých v příručce Důležitá informace Výstražný trojúhelník upozorňuje na důležitou informaci; nemusí nutně znamenat nebezpečí Úvodní obrazovka Úvodní obrazovka se může měnit v závislosti na zvoleném nastavení Uprostřed displeje je vždy zobrazen čas a ve spodní části funkce Menu a Režim (Mode) Úvodní sekvence Mnohé funkce a nastavení naleznete ve stejné hlavní skupině (viz Hlavní obrazovky, str 6) Úvodní sekvenci vidíte na stránce nahoře Na níže uvedeném příkladu je znázorněn význam tlačítek a postup, jak se z úvodní obrazovky dostanete do Nastavení 1x 6x? 1-12x 3 Otazník představuje počáteční bod, od kterého postupujete na nastavení různých položek Např pro nastavení hodin stisknete 3x černé tlačítko 1 Po stisknutí černého tlačítka na této obrazovce postoupíte na následující obrazovku 2 Stiskněte 6x černé tlačítko (displej zobrazuje šipku dolů) Postoupíte na obrazovku vpravo - Nastavení 3

4 SMARTSTART FUNKCE SmartStart se skládá ze dvou jednotek příručního dálkového ovládání (DO) a jednotky umístěné ve vozidle (VJ) Veškerou komunikaci mezi jednotkami iniciuje dálkové ovládání Vedle zámku klávesnice a "zadního světla" jsou všechny údaje a nastavení uloženy v jednotce ve vozidle To znamená, že dálkové ovládání pouze přijímá reakce vozidla poté, co samo zahájí komunikaci Spojení nastane v následujících případech: Dálkové ovládání se aktivuje buď stisknutím pravého tlačítka, pokud je jednotka v běžném klidovém režimu, nebo dvojím stisknutím pravého tlačítka během jedné sekundy, pokud je zapnutý zámek klávesnice (viz úspora energie) Byl změněn parametr týkající se VJ (např čas zahřátí) Pokaždé, když se dálkové ovládání spojí s jednotkou ve vozidle, je do DO vyslána kompletní sada údajů (podle toho, který uživatel je aktivní) DO VJ DO = dálkové ovládání, VJ = jednotka ve vozidle DISPLEJ Displej tvoří černobílá LCD obrazovka s rozlišením 80x64 (ŠxV) Text je vždy černý na bílém pozadí (pro maximální kontrast), s výjimkou textu v těch menu, která nejsou dostupná Symboly na displeji jsou objasněny na následující straně Spodní řádek displeje zobrazuje aktuální funkce tlačítek Funkce tlačítek se mění v závislosti na aktuální obrazovce Viz následující strana Pokud se nedaří zahájit spojení mezi jednotkami, na displeji se objeví symbol přeškrtnutého auta a zobrazí se údaje z posledního spojení DO a VJ Poslat 4

5 SMARTSTART SYMBOLY Níže je stručně vysvětlen význam jednotlivých symbolů, které se mohou objevit na displeji jednotky DEFA SmartStart Více informací o těchto symbolech a příslušném nastavení naleznete na stránce, která je uvedena v závorce na konci popisu (XX) On Off Topné médium Nahoře uprostřed je uveden čas zahřátí I nebo II Implicitně je nastaven čas 8:00 a 16:00 (15) Vždy zapnuto Stav "zapnuto" je doprovázen symbolem, pokud je vozidlo připojeno k síti Vytápění je vypnuté a zůstává vypnuté Vozidlo není připojeno k síti Režim vytápění palivem (18) 12:43 Hodiny (7) 12,7V Stav baterie Aut 1h 2h 3h 4h On Off Aut Aut V pravém horním rohu je zobrazen nastavený čas zahřátí Symbol Automatic znamená, že jednotka WarmUp se připojuje automaticky Čas připojení je regulován podle okolní teploty (15) Vytápění je zapnuto 1 hodinu před časem zahřátí 2 hodiny před časem zahřátí 3 hodiny před časem zahřátí 4 hodiny před časem zahřátí Systém se zapne v čase zahřátí I nebo II a zůstane zapnutý do dalšího času zahřátí, i když mezitím používáte vozidlo Systém se NEZAPNE v naprogramovaném čase zahřátí Symboly Aut a Aut značí, že je nastaveno nezávislé ovládání ohřevu motoru a vytápění interiéru To znamená např, že ohřívač motoru začne fungovat v jinou dobu než vytápění interiéru (16) Vytápění je zapnuté UŽIVATEL1 Můžete volit mezi dvěma variantami uživatelského nastavení Implicitní název USER1 a USER2 lze nahradit iniciálami nebo jiným způsobem identifikace (10) Menu Zapíná podmenu, které obsahuje 7 položek Šipkou dolů nalistujete další podmenu Pro vstup do podmenu zvolte levým tlačítkem Ok (6) Reži Zobrazuje příští čas zahřátí, stav "Zapnuto"/"Vypnuto" (15) Dvě šipky naznačují, že pod i nad stávající obrazovkou se nacházejí další volby Pouze jedna šipka znamená, že další volby najdete jen v daném směru Šipky se v tomto okně nezobrazují, pokud máte ve voze pouze elektrické vytápění * ( ) = Viz uvedená strana Návrat o krok zpět (undo) Čas zahřátí = čas, kdy má být vozidlo zahřáté, kdy ho budete používat Čas zahřátí I nebo II Nazývá se rovněž "program" Displej ukazuje další čas zahřátí Nastavení viz strana 15 5

6 DISPLEJ HLAVNÍ OBRAZOVKA PODMENU 6

7 NASTAVENÍ 1x 6x? 1-12x HODINY Níže je popsán postup nastavení správného času K tomuto času se poté vztahuje čas zahřátí Nastavení hodin najdete v menu Nastavení 1 - Aktivujte jednotku SmartStart 2-1x stiskněte Menu 3-6x stiskněte šipku dolů, čímž přejdete do Nastavení 4-3x stiskněte Ok 5 - Nyní šipkou zvolte AM/PM (dopoledne/odpoledne) nebo 24 h 3x 1x 24: 00: 01: Stiskněte Ok 6 - Nastavte hodiny pomocí šipek nahoru/dolů Stisknutím Ok přejděte na minuty a nastavte opět pomocí šipek Stiskněte pravé tlačítko (zpět), pokud chcete čas změnit, nebo Ok, pokud ho chcete uložit Pokud stisknete pravé tlačítko v bodě 4, proces nastavení času přerušíte 01: 59: 00: 00:00 DATUM Následujícím způsobem nastavíte datum Pokud zvolíte pětidenní pracovní týden (strana 8), je správné datum podstatné Nastavení data najdete v menu Nastavení 1 - Aktivujte jednotku SmartStart 2-1x stiskněte Menu 3-6x stiskněte šipku dolů, čímž přejdete do Nastavení 4-2x stiskněte Ok 5-1x stiskněte šipku dolů, čímž přejdete na Kalendář 6-1x stiskněte Ok 7 - Pomocí šipek nahoru/dolů nastavte datum Stisknutím Ok potvrďte a přejděte na nastavení měsíce 8 - Pomocí šipek nastavte měsíc Stisknutím Ok potvrďte a přejděte na nastavení roku Pomocí šipek nastavte rok a potvrďte stisknutím Ok Proces nastavení data je ukončen 2x 1x 1x 7 Feb 2006 Wednesday Pokud stisknete pravé tlačítko v bodě 4, proces nastavení data přerušíte Pětidenní nebo sedmidenní pracovní týden viz strana 8 7

8 NASTAVENÍ 1x 6x? 1-12x TOVÁRNÍ NASTAVENÍ Zde volíte (implicitní) Tovární nastavení pro časy zahřátí jednotky SmartStart Nastavení příslušného uživatele (USER1 nebo USER2) se navrátí na původní nastavení z výroby Tovární nastavení najdete v menu Nastavení 1 - Zapněte jednotku SmartStart 2-1x stiskněte Menu 3-6x stiskněte šipku dolů, čímž přejdete do Nastavení 4-1x stiskněte Ok 5-1x stiskněte šipku dolů, čímž přejdete na Tovární nastavení 6-1x stiskněte Ok, čímž zvolíte Tovární nastavení 7-1x stiskněte Ok, čímž potvrdíte, že přijímáte Tovární nastavení, nebo stiskněte pravé tlačítko pro návrat zpět 8 - Pro návrat na hlavní obrazovku 3x stiskněte pravé tlačítko 1x 1x 1x Pokud stisknete pravé tlačítko v bodě 4, proces volby továrního nastavení přerušíte Tovární nastavení = implicitní nastavení Stávající jazyk se nemění 5DENNÍ NEBO 7DENNÍ TÝDEN Zde volíte, zda časy zahřátí budou aktivní 5 nebo 7 dní v týdnu Pokud zvolíte pětidenní pracovní týden, o sobotách a nedělích nebude vytápění aktivní Nastavení počtu pracovních dní najdete v menu Nastavení 1 - Zapněte jednotku SmartStart 2-1x stiskněte Menu 3-6x stiskněte šipku dolů, čímž přejdete do Nastavení 4-1x stiskněte Ok 5-2x stiskněte šipku dolů, čímž přejdete na 5 nebo 7 dní 6-1x stiskněte Ok, čímž zvolíte Nastavení 7-1x stiskněte Ok pro volbu 5 dnů nebo změnu na 7 dnů 8 - Pro návrat na hlavní obrazovku 3x stiskněte pravé tlačítko 1x 2x 1x Pokud stisknete pravé tlačítko v bodě 4, proces volby délky pracovního týdne přerušíte 8

9 NASTAVENÍ 1x 6x? 1-12x SYSTÉMY VYTÁPĚNÍ DEFA WarmUp je systém elektrického vytápění Smartstart je ve výrobě implicitně nastaven na režim Elektřina SmartStart může řídit i jiné systémy na palivo, buď v kombinaci s DEFA WarmUp nebo samostatně Nastavení Systému vytápění najdete v menu Nastavení 1 - Zapněte jednotku SmartStart 2-1x stiskněte Menu 3-6x stiskněte šipku dolů, čímž přejdete do Nastavení 4-1x stiskněte Ok 5-3x stiskněte šipku dolů, čímž přejdete na režim Elektřina 6-1x stiskněte šipku dolů, zvolte Palivo a poté Ok pro nastavení vytápění palivem Předpokladem je nainstalovaný systém vytápění palivem (schéma zapojení na straně 21) 7-1x stiskněte Ok pro potvrzení nebo pravé tlačítko pro krok zpět Pokud stisknete pravé tlačítko v bodě 4, proces volby systému vytápění přerušíte 1x 3x 1x V případě vytápění palivem se systém po skončení vytápění vždy vrátí do stavu "Vypnuto" Pokud však byla zvolena kombinace Elektřina a Palivo, systém se po skončení vytápění palivem vrátí do režimu elektrického vytápění Elektřina = Vozidlo je kabelem připojeno k elektrickému napájení Palivo = Ve vozidle je nainstalován systém vytápění palivem Viz speciální nastavení na straně 18 Kombinace = Jsou nainstalovány oba systémy vytápění, elektrický i palivový OVLÁDÁNÍ SYSTÉMU Jednotka DEFA SmartStart může řídit jak ohřívač motoru, tak vytápění interiéru (viz režim vytápění na straně 16) Implicitně je nastaveno společné ovládání, tzn čas připojení ohřívače motoru i vytápění interiéru je stejný Ovládání systému najdete v menu Nastavení 1 - Zapněte jednotku SmartStart 2-1x stiskněte Menu 3-6x stiskněte šipku dolů, čímž přejdete do Nastavení 4-1x stiskněte Ok 5-4x stiskněte šipku dolů, čímž přejdete na Ovládání systému 6-1x stiskněte šipku dolů, a 1x Ok pro volbu Motor/Interiér odděleně Předpokladem je nainstalované teplotní čidlo v interiéru 1x 4x 1x Pokud stisknete pravé tlačítko v bodě 4, proces volby ovládání systému přerušíte 9

10 NASTAVENÍ NASTAV 1x 6x? 1-12x TERMOSTAT Teplotní čidlo v motoru nebo v interiéru můžete využít jako termostat Ovládání systému (9) musí být v takovém případě nastaveno na volbu Motor/Interiér odděleně Nastavení Termostatu najdete v menu Nastavení 1 - Zapněte jednotku SmartStart 2-1x stiskněte Menu 3-6x stiskněte šipku dolů, čímž přejdete do Nastavení 4-1x stiskněte Ok 5-5x stiskněte šipku dolů, čímž přejdete na Termostat 6-1x stiskněte šipku dolů, zvolte odpojit a Ok nebo stiskněte 1x šipku, čímž přejdete na Konfiguraci Stiskněte Ok 7 - Zvolte maximální teplotu motoru, stiskněte Ok nebo šipku dolů a Ok, pokud chcete nastavit minimální teplotu interiéru 1x 5x 1x 1x 2x Maximální teplota motoru: (10-80 o C) Termostat při dosažení zadané teploty vypne vytápění Znovu ho spustí při teplotě o 5 C nižší, než je zadaná teplota Minimální teplota interiéru: Vytápění se zapne, když teplota v interiéru klesne pod zadanou hodnotu Vypne se, když teplota překročí zadanou hodnotu o 2 C 8 - Nastavte teplotu pomocí šipek nahoru/dolů a stiskněte Ok pro potvrzení nebo pravé tlačítko pro krok zpět Pokud stisknete pravé tlačítko v bodě 4, proces nastavení teplot přerušíte Pokud používáte teplotní čidlo jako termostat v interiéru, teplotní čidlo ve VJ bude řídit Automatický program ohřívače motoru UŽIVATELSKÉ JMÉNO DEFA SmartStart Vám umožňuje uložení dvou uživatelských profilů, které můžete využít, pokud jedno vozidlo využívá více osob Implicitní názvy profilů jsou UŽÍVATEL1 a UŽIVATEL2 Můžete je přejmenovat následujícím způsobem: Nastavení Uživatelského jména najdete v menu Nastavení 1 - Zapněte jednotku SmartStart 2-1x stiskněte Menu 3-6x stiskněte šipku dolů, čímž přejdete do Nastavení 1x 6x 1x 4-1x stiskněte Ok 5-6x stiskněte šipku dolů, čímž přejdete na Uživatelské jméno 6-1x stiskněte šipku dolů, zvolte UŽIVATEL1 a stiskněte Ok, čímž přejdete na nastavení jména 7 - Pomocí šipek zvolte písmena, symboly nebo čísla v černém poli Stisknutím Ok se posunete na další pole a opět zvolíte písmeno, symbol nebo číslo Celkem je pro uživatelské jméno k dispozici 6 polí Pokud stisknete pravé tlačítko v bodě 4, proces nastavení uživatelského jména přerušíte Uživatele přepnete v menu Uživatelé Pro vstup do tohoto menu stiskněte 1x Menu, 1x šipku dolů a 1x Ok Přepněte uživatele pomocí šipky nahoru/dolů a potvrďte stisknutím Ok Tip: Nechte pole černé a pokračujte stisknutím Ok 10

11 NASTAVENÍ 1x 6x? 1-12x AUTOMATICKÉ UZAMČENÍ Pokud je aktivována funkce automatického zámku klávesnice, zámek se automaticky zamkne 20 s po poslední činnosti Zámek odemknete stisknutím pravého tlačítka dvakrát rychle za sebou (během 1 s) Nastavení Zámku klávesnice najdete v menu Nastavení 1 - Zapněte jednotku SmartStart 2-1x stiskněte Menu 3-6x stiskněte šipku dolů, čímž přejdete do Nastavení 1x 7x 1x 4-1x stiskněte Ok 5-7x stiskněte šipku dolů, čímž přejdete na Automatický zámek klávesnice 6-1x stiskněte šipku dolů, stisknutím Ok zvolte "zapnout" nebo 1x stiskněte šipku dolů, čímž přejdete na "vypnout" Stiskněte Ok Av Pokud stisknete pravé tlačítko v bodě 4, proces nastavení zámku klávesnice přerušíte SVĚTLO Pokud je zapnuté podsvícení obrazovky, zůstává svítit 5 sekund po stisknutí posledního tlačítka Nastavení Podsvícení obrazovky najdete v menu Nastavení 1 - Zapněte jednotku SmartStart 2-1x stiskněte Menu 3-6x stiskněte šipku dolů, čímž přejdete do Nastavení 4-1x stiskněte Ok 5-8x stiskněte šipku dolů, čímž přejdete na Podsvícení obrazovky 6-1x stiskněte šipku dolů, zvolte "zapnout" stisknutím Ok nebo 1x stiskněte šipku dolů, čímž přejdete na "vypnout" Stiskněte Ok Pokud stisknete pravé tlačítko v bodě 4, proces nastavení podsvícení obrazovky přerušíte 1x 8x 1x Používání podsvícení obrazovky zkracuje životnost baterie Obj č náhradní baterie: Av 11

12 NASTAVENÍ 1x 6x? 1-12x JEDNOTKY TEPLOTY Můžete volit mezi stupni Celsia nebo Fahrenheita Nastavení Jednotek teploty najdete v menu Nastavení 1 - Zapněte jednotku SmartStart 2-1x stiskněte Menu 3-6x stiskněte šipku dolů, čímž přejdete do Nastavení 4-1x stiskněte Ok 5-9x stiskněte šipku dolů, čímž přejdete na Jednotky teploty a stiskněte Ok 6-1x stiskněte šipku dolů, zvolte jednotku a stiskněte Ok Použijte šipku nahoru/dolů pro výběr jednotek C nebo F Potvrďte výběr stisknutím Ok nebo zrušte pravým tlačítkem 1x 9x 1x 1x Pokud stisknete pravé tlačítko v bodě 4, proces nastavení jednotek teploty přerušíte Celsius Fahrenheit KALIBRACE TEPLOTY Teplotní čidlo můžete kalibrovat vzhledem k ostatnímu vybavení ve Vašem vozidle Kalibraci teplot najdete v menu Nastavení 1 - Zapněte jednotku SmartStart 2-1x stiskněte Menu 3-6x stiskněte šipku dolů, čímž přejdete do Nastavení 4-1x stiskněte Ok 5-9x stiskněte šipku dolů, čímž přejdete na Jednotky teploty 6-2x stiskněte Ok, čímž přejdete na Kalibraci 7 - Ke kalibraci použijte šipky nahoru/dolů Výběr potvrďte stisknutím Ok 1x 9x 2x +/- o C Pokud stisknete pravé tlačítko v bodě 4, proces kalibrace teploty přerušíte Kalibrujte teplotu vzhledem k ostatnímu vybavení ve vozidle Použijte šipky pro nastavení teploty v rozsahu +/- 3 ºC Korekce se nastavuje ve C (=1,8 F) Uložte stisknutím Ok 12

13 NASTAVENÍ 1x 6x? 1-12x JAZYK Implicitně nastaveným jazykem je angličtina Jazyk změníte následujícím způsobem: Nastavení Jazyka najdete v menu Nastavení 1 - Zapněte jednotku SmartStart 2-1x stiskněte Menu 3-6x stiskněte šipku dolů, čímž přejdete do Nastavení 4-1x stiskněte Ok 5-10x stiskněte šipku dolů, čímž přejdete na Jazyk a stiskněte Ok 6-4x stiskněte šipku dolů, zvolte Angličitinu a potvrďte stisknutím Ok Pomocí šipek můžete volit další jazyky Potvrďte stisknutím Ok 1x 10x 1x Švédština Finština Němčina Norština Pokud stisknete pravé tlačítko v bodě 4, proces nastavení jazyka přerušíte SÉRIOVÉ ČÍSLO Příruční dálkové ovládání (DO) může zahájit komunikaci s jednotkou ve vozidle (VJ) poté, co zadáte do DO sériové číslo VJ Toto je nutné provést jen v případě, že DO nebo VJ byly zakoupeny jako náhradní díl Zadání Sériového čísla najdete v menu Nastavení 1 - Zapněte jednotku SmartStart 2-1x stiskněte Menu 3-6x stiskněte šipku dolů, čímž přejdete do Nastavení 4-1x stiskněte Ok 1x 11x 1x 5-11x stiskněte šipku dolů, čímž přejdete na Sériové číslo, a stiskněte Ok 6 - Zadejte první číslici sériového čísla pomocí šipek nahoru/dolů, potvrďte stisknutím Ok a přejděte tak na další číslo Stejným způsobem zadáte zbývající číslice a nakonec uložíte stisknutím Ok Po zadání poslední číslice se jednotka pokusí navázat spojení s vozidlem Pokud se to podaří, číslo se uloží Pokud kontakt nelze navázat, zkontrolujte, zda jste zadali správné číslo Pokud stisknete pravé tlačítko v bodě 4, proces zadání sériového čísla přerušíte Sériové číslo je osmiciferné (1XXXXXXX), naleznete ho na jednotce namontované ve vozidle 13

14 PŘÍSLUŠENSTVÍ 1x 5x? KALENDÁŘ 1-12x V oddíle Menu/Příslušenství najdete položku Kalendář, pod kterou se skrývají dvě možnosti Zobrazení a Příští zahřátí Okno Zobrazení uvádí aktuální datum a šipkami nahoru/dolů v něm můžete projít budoucí data Příští zahřátí - zde můžete nastavit budoucí datum zahřátí, např když jste na dovolené nebo služební cestě a parkujete u letiště Když aktivujete/nastavíte možnost Příští datum zahřátí, časy v mezidobí se deaktivují Po uplynutí budoucího data SmartStart pokračuje v běžném programu vytápění Nastavení Kalendáře najdete v menu Příslušenství 1 - Zapněte jednotku SmartStart 2-1x stiskněte Menu 3-5x stiskněte šipku dolů, čímž přejdete na Příslušenství 4-2x stiskněte Ok, čímž přejdete na Kalendář 5 - Šipkou nahoru/dolů zapnete Zobrazení nebo Příští datum zahřátí Pokud stisknete pravé tlačítko v bodě 4, proces nastavení kalendáře přerušíte 1x stiskněte Ok na obrazovce Zobrazení, čímž zobrazíte aktuální datum 1x stiskněte šipku dolů na obrazovce Zobrazení, čímž přejdete na Příští zahřátí Funkce Příští zahřátí umožňuje nastavení budoucího data zahřátí, např na datum návratu z dovolené Upozornění! Pokud používáte systém vytápění na palivo, zkontrolujte, zda baterie je zcela nabitá Nastavení Příštího zahřátí viz strana 17 Po nastavení budoucího data zahřátí se zadané údaje objeví na hlavní obrazovce 1x STOPKY Menu Příslušenství dále obsahuje funkci Stopek včetně mezičasů Funkci Stopky najdete v menu Příslušenství 1 - Zapněte jednotku SmartStart 2-1x stiskněte Menu 3-5x stiskněte šipku dolů, čímž přejdete na Příslušenství 4-1x stiskněte Ok, čímž přejdete na Kalendář 5 - Stisknutím šipky dolů přejdete na Stopky 6-1x stiskněte Ok 7 - Nyní jsou stopky připraveny k použití Stopky spustíte stisknutím levého tlačítka 1x stiskněte šipku nahoru u ikony II pro získání mezičasu Ikona II začne blikat Pro pokračování měření znovu stiskněte tlačítko u ikony II Stiskněte levé tlačítko pro zastavení stopek Znovu stiskněte levé tlačítko pro pokračování měření nebo šipku nahoru u symbolu C pro vynulování stopek 1x 1x Pokud stisknete pravé tlačítko v bodě 4, proces nastavení stopek přerušíte 14

15 PROGRAM VYTÁPĚNÍ PROGRAM VYTÁPĚNÍ Jednotka SmartStart nabízí tři různé režimy vytápění Znázornění těchto režimů na displeji vidíte na obrázku vpravo Režimy přepínáte pomocí pravého tlačítka Režim (Mode) Režim Zapnuto Pokud zvolíte režim Zapnuto (On), ohřev motoru a vytápění interiéru se spustí okamžitě V pravém horním rohu displeje se objeví symbol topení Pokud vozidlo není připojeno ke zdroji napětí, tato funkce není dostupná Tento režim zůstane aktivní, dokud nenastartujete auto Poté se SmartStart vrátí do režimu Program a řídí se podle nastavených časů zahřátí I a II Režim Vypnuto Pokud zvolíte režim Vypnuto (Off), systém vytápění se nespustí a ohřev motoru a vytápění interiéru se okamžitě vypne Jednotka SmartStart zůstane vypnutá, dokud nezvolíte jiný režim Režim Program Pokud zvolíte režim Program, na displeji se objeví příští čas zahřátí I 08:00 nebo II 16:00 V tomto režimu SmartStart použije nastavený program vytápění a opakuje ho každý týden Nastavení počtu dnů v týdnu viz strana 8 Obrazovky znázorňují tři dostupné režimy vytápění Režimy Zapnuto a Vypnuto jsou nadřazené standardnímu nastavení Zpoždění - (dostupné pro elektrické vytápění) - pokud nevyzvednete své vozidlo ve stanovený čas zahřátí, vytápění zůstane zapnuté o dvě hodiny déle Vytápění se přeruší, když zapnete zapalování PROGRAMOVÁNÍ Tovární nastavení je následující: Čas zahřátí I*: 08:00 Čas zahřátí II: 16:00 Vytápění motoru/interiéru: Aut (automatický čas zapnutí v závislosti na venkovní teplotě Viz níže uvedené schéma Čas připojení pro motor/interiér 5denní týden: Čas zahřátí je o víkendech neaktivní Viz strana 8 Do Programování vytápění vstoupíte následujícím způsobem: 1 Zapněte displej 2 Stiskněte 1x Menu a 1x Ok 3 Šipkou nahoru/dolů změňte čas zahřátí I a/nebo stiskněte 1x Ok** pro pokračování 4 Šipkou nahoru/dolů zvolte jeden z následujících programů vytápění Aut: Připojení v čase zahřátí I nebo II 1h: Vytápění se zapne 1 hodinu před časem zahřátí 2h: Vytápění se zapne 2 hodiny před časem zahřátí 3h: Vytápění se zapne 3 hodiny před časem zahřátí 4h: Vytápění se zapne 4 hodiny před časem zahřátí Off: Systém zůstane vypnutý NEPŘIPOJÍ se v čase zahřátí I ani II On: Systém se zapne v nastaveném čase zahřátí I nebo II a zůstane zapnutý do dalšího času zahřátí, i když mezitím používáte vozidlo 5 Pokračujte stejným způsobem, pokud chcete změnit čas zahřátí II Nastavte pro něj požadovaný program 1x [ o C] Čas připojení pro motor/interiér Aut 1t 2t 3t 4t Off On [min] Příkad: Systém se zapne 150 minut před časem zahřátí při teplotě -10 o C (180 minut při teplotě -15 o C) 15

16 PROGRAM VYTÁPĚNÍ ODDĚLENÉ ČASY PŘIPOJENÍ Oddělené časy připojení nastavíte v menu Nastavení/Ovládání systému (viz strana 9) Pro zprovoznění této funkce musí být nainstalováno další relé a kabely (schéma připojení viz strana 22) Tato funkce umožňuje nastavení různých časů připojení pro ohřívač motoru a vytápění interiéru Na obrazovce Program vytápění naleznete následující menu 1x [ o C] Čas připojení pro motor/interiér E = motor C = interiér * Čas zahřátí = čas, kdy má být vozidlo předehřáté, kdy ho budete používat ** Dálkové ovládání musí být při ukládání údajů spojeno s vozidlem [min]

17 PROGRAM VYTÁPĚNÍ NASTAVENÍ ČASU ZAHŘÁTÍ NA BUDOUCÍ DATUM Tuto funkci najdete v menu Příslušenství/Kalendář (strana 14) a můžete díky ní nastavit budoucí čas zahřátí minimálně den dopředu Pokud nastavíte budoucí datum zahřátí, DEFA WarmUp se NEZAPNE, než zadaný čas nastane Po uplynutí budoucího data SmartStart pokračuje v původním programu vytápění Nastavení budoucího data zahřátí Proveďte kroky popsané na straně 14 v části Kalendář a poté pokračujte následovně: x stiskněte Ok na obrazovce Příští zahřátí 1x stiskněte Ok na obrazovce Nastavení času Pomocí šipek nahoru/dolů nastavte datum Potvrďte datum stisknutím Ok Zároveň přejdete na nastavení měsíce Pomocí šipek nahoru/dolů nastavte měsíc Potvrďte měsíc stisknutím Ok Zároveň přejdete na nastavení roku Pomocí šipek nahoru/dolů nastavte rok Potvrďte rok stisknutím Ok Zároveň přejdete na nastavení hodin Po stisknutí Ok se dálkové ovládání SmartStart spojí s jednotkou ve vozidle Pomocí šipek nahoru/dolů nastavte hodiny Stiskněte Ok Přejdete na nastavení minut, nastavte podle kroku 9 Displej nyní zobrazuje Program vytápění I Pokud chcete dané nastavení uložit pod Programem vytápění I, pokračujte na krok 12 Pokud chcete dané nastavení uložit pod Programem vytápění II, zvolte šipku dolů, čímž přejdete na Program vytápění II a potvrďte stisknutím Ok 12 Potvrďte nastavení stisknutím Ok 13 Pokud stisknete šipku dolů na obrazovce Nastavení času, nabídne se možnost Smazat čas Stisknutím Ok zrušíte poslední nastavení 1t Po nastavení budoucího data zahřátí se zadané údaje objeví na hlavní obrazovce *Pokud zvolíte Program vytápění I, SmartStart převezme informace z vašeho běžného nastavení (např Aut) Pokud zvolíte Program vytápění II, SmartStart převezme informace z vašeho běžného nastavení (např 1t (1h)) 17

18 SPECIÁLNÍ NASTAVENÍ 1x 6x? OVLÁDÁNÍ SYSTÉMŮ NA PALIVO Kromě jednotky DEFA WarmUp může SmartStart také řídit systémy vytápění vozidla palivem, a to buď současně s DEFA WarmUp, nebo samostatně Nastavení Systému vytápění najdete v menu Nastavení 1 - Zapněte jednotku SmartStart 2-1x stiskněte Menu 3-6x stiskněte šipku dolů, čímž přejdete do Nastavení 1x 4-1x stiskněte Ok 5-3x stiskněte šipku dolů, čímž přejdete na Systém vytápění, a stiskněte Ok 6 - Šipkou dolů přejdete na Palivo, ještě jednou šipkou dolů na Kombinaci 3x 1x Zvolte Ok pro Palivo nebo Kombinaci a vraťte se zpět dvojím stisknutím Pokud zvolíte Kombinaci, na obrazovce uvidíte dvě šipky Šipkou nahoru/dolů zvolíte buď okno Palivo nebo okno Elektřina (DEFA WarmUp) Nastavení času zahřátí pro systém vytápění palivem: Stiskněte dvakrát levé tlačítko, když displej zobrazuje symbol pro vstup do nastavení času zahřátí I a II Implicitní nastavení času zahřátí pro palivo je A-3 (viz strana 16) Viz: Schéma připojení na straně 21 Časy zahřátí v režimu Palivo Viz Automatický program vytápění palivem na straně 19 18

19 TECHNICKÉ INFORMACE SPECIFIKACE Název výrobku: SmartStart Objednací číslo: Dálkové ovládání (DO) Jednotka ve vozidle (VJ) Provozní teplota* -10 C < T < 60 C -30 C < T < 80 C Typ baterie 6V Lithium 2CR-1/3N (obj č ) Dosah** Frekvence až 1,2 km 868,370 MHz Zkoušky a certifikáty EMC je v souladu s normami EN : a EN : Rádiový test odpovídá ETSI EN : Test emisí proveden v souladu s normou EN a požadavky směrnice 2004/104/EC * Za velmi nízkých teplot může displej zobrazovat hlášení "Vyměňte baterii", i když výměna není nutná Pokud se toto hlášení objeví při pokojové teplotě, je nutné baterii vyměnit POUŽÍVEJTE POUZE LITHIOVÉ BATERIE (obj č ) ** Dosah přístroje významně ovlivňují/snižují překážky, jako jsou zdi, jiná vozidla apod Kontakt přístroje SmartStart s vozidlem je navázán buď pohybem do strany nebo kolmým namířením na vůz AUTOMATICKÝ PROGRAM VYTÁPĚNÍ Běžné nastavení Tabulka znázorňuje systém, ve kterém je teplotní čidlo nainstalovav prostoru motoru Automatický program v tomto případě řídí jak vytápění interiéru, tak ohřev motoru podle téhož teplotního čidla [ o C] Vytápění motoru a interiéru [min] AUTOMATICKÝ PROGRAM VYTÁPĚNÍ PALIVEM (viz také strana 18) Pokud používáte externí vytápění na palivo, StartSmart implicitně nastaví program A-3 Označení A-1 až A-5 znamená velikost vozidla; A-1 je malé vozidlo, A-3 středně velké vozidlo a A-5 velké vozidlo nebo autobus [ o C] A-5 A-4 A-3 A-2 A [min] A-1 A-3 A-5 19

20 TECHNICKÉ INFORMACE DÍLY Obj č Název SmartStart příruční jednotka Lithiová baterie 6V Jednotka instalovaná ve vozidle Kabelová forma pro propojení jednotky ve vozidle a nabíječky baterií a/nebo relé pro ovládání systémů vytápění palivem Teplotní čidlo Lithium 2CR-1/3N VÝMĚNA BATERIE MUSÍ BÝT POUŽITY LITHIOVÉ BATERIE DURACELL 28L NEBO SANYO 2CR- 1/3N (Náhr díl č: ) 20

21 MONTÁŽ SCHÉMA ZAPOJENÍ VJ = Jednotka určená k instalaci v prostoru motoru Šipky směřují proti sobě Oka pro kabelové třmínky Lišta pro anténu Zažehnutí SmartStart Montáž provádějte podle schématu připojení Použijte přiložená kabelová oka VJ musí být umístěna ve svislé poloze, s přívodem kabelu zespoda Připojte přiloženými kabelovými třmínky *Modrá: Použije se pro dálkové ovládání vytápění palivem, pokud je instalováno U ohřívače DEFA WarmUp je signál zažehnutí rozpoznán podle poklesu proudu při nastartování auta Konec antény NESMÍ zasahovat do prostoru motoru Musí se nacházet minimálně 10 mm od kovových částí Vhodné umístění je např venku v těsnění mezi předním sklem a karoserií ** Oddělené ovládání vytápění interiéru vyžaduje další relé *** DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ VYTÁPĚNÍ PALIVEM Bílý kabel je připojen k ovládacímu vstupu vytápění na palivo Viz specifikace vašeho vytápění na palivo WEBASTO THERMOTOP C a E: Připojte bílý kabel k X1 kontaktu 1 EBERSPRÄCHER HYDRONIC Připojte bílý kabel k S1 kontaktu 7 A = Anténa B = Bílá*** C = Zelená** D = Modrá* E = Červená F = Černá G = Teplotní čidlo H = Žlutá Viz diagram připojení vašeho vytápění na palivo 21

22 MONTÁŽ SCHÉMA ZAPOJENÍ včetně relé - oddělené vytápění motoru a interiéru VJ = Jednotka určená k instalaci v prostoru motoru Šipky směřují proti sobě Oka pro kabelové třmínky Lišta pro anténu Zažehnutí A = Anténa B = Bílá*** C = Zelená D = Modrá* E = Červená F = Černá G = Teplotní čidlo umístěte v interiéru, pokud požadujete oddělené ovládání vytápění motoru a interiéru SmartStart Montáž provádějte podle schématu připojení Použijte přiložená kabelová oka H = Žlutá VJ musí být umístěna ve svislé poloze, s přívodem kabelu zespoda Připojte přiloženými kabelovými třmínky *Modrá: Použije se pro dálkové ovládání vytápění palivem, pokud je nainstalováno U ohřívače DEFA WarmUp je signál zažehnutí rozpoznán podle poklesu proudu při nastartování auta Konec antény NESMÍ zasahovat do prostoru motoru Musí se nacházet minimálně 10 mm od kovových částí Vhodné umístění je např venku v těsnění mezi předním sklem a karoserií ** Oddělené ovládání vytápění interiéru vyžaduje další relé *** DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ VYTÁPĚNÍ PALIVEM Bílý kabel je připojen k ovládacímu vstupu vytápění na palivo Viz specifikace vašeho vytápění na palivo WEBASTO THERMOTOP C a E: Připojte bílý kabel k X1 kontaktu 1 EBERSPRÄCHER HYDRONIC Připojte bílý kabel k S1 kontaktu 7 Viz diagram připojení vašeho vytápění na palivo Viz strana 16 ODDĚLENÉ ČASY PŘIPOJENÍ 22

23 ODSTRANĚNÍ ZÁVAD ZÁVADA PŘÍČINA ŘEŠENÍ Displej hlásí nutnost výměny baterie, i když byla právě vyměněna Dálkové ovládání se nemůže spojit s vozidlem SmartStart nespíná systém, tak jak by měl Koupili jsme druhé dálkové ovládání, protože auto užívají dvě osoby Ráno auto není předehřáté Pokud používáte SmartStart ve velmi chladných podmínkách, může přístroj hlásit slabou baterii, i když byla právě vyměněna Zkontrolujte, zda používáte lithiové baterie Anténa je špatně namontovaná Datum a čas jsou špatně nastaveny Je zvolen špatný počet pracovních dní Je aktivován čas zahřátí k budoucímu datu Druhé dálkové ovládání se v mezičase spojilo s vozidlem a změnilo režim nebo program Zahřejte SmartStart na pokojovou teplotu Vyměňte baterie za jeden z těchto typů: DURACELL 28L nebo SANYO 2CR- 1/3N Správně namontujte anténu (Viz strana 18) Nastavení viz strana 7 Nastavení viz strana 8 Zrušení času zahřátí k budoucímu datu viz strana 17 Veškeré informace o systému jsou uloženy v jednotce instalované ve vozidle Dálkové ovládání načítá data při každém připojení k VJ Pokud se jedno z dálkových ovládání spojí s VJ a změní uživatele a uživatelské nastavení, změny jsou uloženy ve VJ Dálková ovládání mají nastaveny různé profily Profily UŽIVATEL1 a UŽIVATEL2 musí být stejné na obou DO Pokud se UŽIVATEL1 jmenuje Jan a UŽIVATEL 2 Marie, musí se tak jmenovat na obou DO KONTAKT Pokud je potřeba kontaktovat kvůli závadě technickou podporu a Váš přístroj, SmartStart je funkční, připravte si předem číslo jednotky a číslo verze HW-SW Obojí najdete v menu Stav systému (1-3) (1) Stiskněte levé tlačítko pod nápisem Menu (2) 4x stiskněte šipku dolů, čímž přejdete na Stav systému (3) 1x stiskněte Ok (4) 5x stiskněte šipku dolů, čímž přejdete na Číslo jednotky (5) 1x stiskněte šipku dolů, čímž přejdete na Verzi HW-SW (6) 1x stiskněte šipku dolů, čímž přejdete na Kompenzaci (7) 1x stiskněte šipku dolů, čímž přejdete na obrazovku 2005 DEFA (4) (5) (6) (7) Na našich webových stránkách najdete aktualizované informace o jednotce SmartStart Pokud i přes snahu o odstranění závad podle výše uvedeného návodu Vaše jednotka SmartStart nefunguje, obraťte se s reklamací na svého dodavatele 23

24 # GB E10 SmartStart PBR

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 450f. VRC 450f

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 450f. VRC 450f Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 450f VRC 450f CZ Impressum Typ dokumentu: Výrobek: Cílová skupina: Jazyk: Návod k obsluze calormatic 450f Venkovní čidlo VRC 693 Provozovatel

Více

Všeobecná doporučení Před samotnou montáží zkontrolujte, zda je regulátor kompletní (viz. seznam jednotlivých dílů na str. 5).

Všeobecná doporučení Před samotnou montáží zkontrolujte, zda je regulátor kompletní (viz. seznam jednotlivých dílů na str. 5). REGULÁTOR SIRe Basic Vodní ohřev NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU Všeobecná doporučení Před samotnou montáží zkontrolujte, zda je regulátor kompletní (viz. seznam jednotlivých dílů na str. 5). Umístění

Více

Modulační termostat s časovým spínačem. Návod k obsluze

Modulační termostat s časovým spínačem. Návod k obsluze Modulační termostat s časovým spínačem Návod k obsluze 1 Obsah 1. Úvod... 86 2. Obecné informace... 86 2.1 Displej... 87 2.2 Tlačítka... 88 3. Instalace... 89 3.1 Umístění regulace... 89 3.2 Instalace

Více

DIGITÁLNÍ TERMOSTAT NTC HC 10

DIGITÁLNÍ TERMOSTAT NTC HC 10 INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA N107/R05(06.04.07) DIGITÁLNÍ TERMOSTAT NTC HC 10 OBSAH BALENÍ Termostat NTC HC 10 Podlahová sonda/čidlo (3m) Náhradní rámeček Návod Značka CE: splňuje požadavky směrnic

Více

multimatic 700 Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele VRC 700 Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

multimatic 700 Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele VRC 700 Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze multimatic 700 VRC 700 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava myphone 3300 Návod Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Svítilna Lze zapnout/vypnout dlouhým stiskem tlačítka svítilny (11). 4a Navigační tlačítko

Více

Příručka uživatele KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ KJR-10B. Drátový ovladač

Příručka uživatele KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ KJR-10B. Drátový ovladač Příručka uživatele KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ KJR-10B Drátový ovladač Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem, nýbrž

Více

POKOJOVÁ JEDNOTKA S MODULAČNÍM PROGRAMOVATELNÝM REGULÁTOREM

POKOJOVÁ JEDNOTKA S MODULAČNÍM PROGRAMOVATELNÝM REGULÁTOREM 1 OpenTherm Komunikace CR04 POKOJOVÁ JEDNOTKA S MODULAČNÍM PROGRAMOVATELNÝM REGULÁTOREM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 7-denní vytápěcí program 7-denní program pro ohřev TUV 3 nastavitelné

Více

POKOJOVÁ JEDNOTKA S MODULAČNÍM PROGRAMOVATELNÝM REGULÁTOREM

POKOJOVÁ JEDNOTKA S MODULAČNÍM PROGRAMOVATELNÝM REGULÁTOREM 1 OpenTherm Komunikace CR04 POKOJOVÁ JEDNOTKA S MODULAČNÍM PROGRAMOVATELNÝM REGULÁTOREM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 7-denní vytápěcí program 7-denní program pro ohřev TUV 3 nastavitelné

Více

Pokyny pro obsluhu souhrnný přehled platí pro standardní jednotku dálkového ovládání a pro ovládací panel na kotli

Pokyny pro obsluhu souhrnný přehled platí pro standardní jednotku dálkového ovládání a pro ovládací panel na kotli Pokyny pro obsluhu souhrnný přehled platí pro standardní jednotku dálkového ovládání a pro ovládací panel na kotli Ovládací prvky na standardní jednotce dálkového ovládání 1. Hlavní ovládací kolečko -

Více

EUROSTER 11WB ŘÍZENÍ OHŘEVU TOPNÉ VODY A ZÁSOBNÍKU TUV PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA S DMYCHADLEM NÁVOD K POUŽITÍ

EUROSTER 11WB ŘÍZENÍ OHŘEVU TOPNÉ VODY A ZÁSOBNÍKU TUV PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA S DMYCHADLEM NÁVOD K POUŽITÍ EUROSTER 11WB NÁVOD K POUŽITÍ 1 EUROSTER 11WB ŘÍZENÍ OHŘEVU TOPNÉ VODY A ZÁSOBNÍKU TUV PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA S DMYCHADLEM 1 POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ EUROSTER 11WB je moderní mikroprocesorový regulátor

Více

DVRB23 Videokamera k záznamu jízdy vozidla S GPS modulem (černá skříňka)

DVRB23 Videokamera k záznamu jízdy vozidla S GPS modulem (černá skříňka) DVRB23 Videokamera k záznamu jízdy vozidla S GPS modulem (černá skříňka) Uživatelská příručka Obsah Obsah... 1 Popis kamery... 2 Vložení SD karty... 2 Hlavní nabídka... 3 Nabídka nastavení... 3 Nahrávání

Více

40 Návod na použití AM

40 Návod na použití AM 40 Návod na použití AM Cardio 40 1 2 3 1 Světlo / napájení ( / ) 2 Stisknutím a podržením zapnete nebo vypnete přístroj. Stisknutím zapněte podsvícení. 2 Zpět ( ) Stisknutím se vrátíte na předchozí stránku

Více

EasyStart R+ Návod k obsluze. Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení.

EasyStart R+ Návod k obsluze. Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. EasyStart R+ Návod k obsluze. Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Zákonné

Více

Termostat s digitálním časovačem. isense. Návod k montáži a údržbě 120173-AG

Termostat s digitálním časovačem. isense. Návod k montáži a údržbě 120173-AG CS Termostat s digitálním časovačem isense Návod k montáži a údržbě 120173-AG Obsah 1 Předmluva...4 1.1 Všeobecně...4 2 Místo instalace...5 2.1 Postoj regulátora...5 2.2 Instalace a zapojení...5 2.3 Umístění

Více

BDVR 05 Kamera do auta. Uživatelský návod

BDVR 05 Kamera do auta. Uživatelský návod BDVR 05 Kamera do auta Uživatelský návod Popis a funkce 1. Zapnutí Stisknutím tlačítka a podržením asi 3 sekundy kameru zapnete (nebo vypnete pokud je již zapnuta). Pokud při zapnuté kameře stisknete tlačítko

Více

ic200 Termostato con temporizador Termostato con timer Regulace s časovým rozvrhem időprogramozású termosztát

ic200 Termostato con temporizador Termostato con timer Regulace s časovým rozvrhem időprogramozású termosztát ic200 Termostato con temporizador Termostato con timer Regulace s časovým rozvrhem időprogramozású termosztát ES Manual de usuario Manuale d'uso Návod k obsluze Felhasználói kézikönyv 1 120848.indd 1 24-2-2009

Více

Displej pro elektrokola SW-LCD

Displej pro elektrokola SW-LCD Displej pro elektrokola SW-LCD Uživatelská příručka www.e-totem.cz 1. Úvod Vážení uživatelé, abyste zajistili lepší využití Vašeho elektrokola e-totem, přečtěte si prosím tento návod pro SW-LCD displej

Více

LUVION Delft, The Netherlands www.luvion.com

LUVION Delft, The Netherlands www.luvion.com NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH ÚVOD BEZPEČNOSTNÍ POKYNY OBSAH BALENÍ PŘÍDAVNÉ KAMERY POPIS RODIČOVSKÉ JEDNOTKY (MONITORU) POPIS DĚTSKÉ JEDNOTKY (KAMERY) UVEDENÍ DO PROVOZU VOLBY MENU PÁROVÁNÍ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ TECHNICKÁ

Více

PŘEHLED 73520-010811 V3

PŘEHLED 73520-010811 V3 CZ PŘEHLED OBECNÝ POPIS 2 PŘIPOJENÍ A FUNGOVÁNÍ. 2 NABÍJENÍ WUoU. 3 NABÍJENÍ WUIo.. 3 NUCENÉ NABÍJENÍ - FUNKCE.. 3 SOS FUNKCE OBNOVENÍ... 4 OCHRANA.. 4 ODCHYLKY, PŘÍČINY, OPRAVNÉ PROSTŘEDKY... 4-5 VAROVÁNÍ...

Více

Snímač tlaku a teploty v pneumatikách

Snímač tlaku a teploty v pneumatikách Snímač tlaku a teploty v pneumatikách TPMS1209B02 Uživatelská příručka Obsah Úvod...2 Součásti systému...2 Montáž systému...4 Nastavení řídící jednotky...6 Funkce snímače tlaku...8 Doporučení k provozu

Více

Instalační a servisní příručka. Remeha i Sense

Instalační a servisní příručka. Remeha i Sense Instalační a servisní příručka Remeha i Sense Remeha isense Obsah 1. Úvod............................................................................................ 4 2. Obecné informace.................................................................................

Více

HHF91. Uživatelská příručka

HHF91. Uživatelská příručka HHF91 Uživatelská příručka 1 Gratulujeme, právě jste si zakoupili digitální anemometr firmy OMEGA, typ HHF91. Přístroj HHF91 byl navržen tak, aby nebylo nutno používat analogové grafy, které jsou špatně

Více

KONVEKTOMATY KONVEKTOMATY ŘADY DRIVE

KONVEKTOMATY KONVEKTOMATY ŘADY DRIVE ŘADY DRIVE Návod k použití TECHNICKÝ MANUÁL 1 z 48 FV0xxx400xXD/DL OBSAH I. Jak používat ovládací panel...4 Představení panelu...4 Přístup k nastavení...5 Řežim zařízení...6 Nastavení zařízení...7 Vypínání

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4809832

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4809832 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4809832 Děkujeme, že jste si zakoupili tento monitor srdečního tepu. Prosím, před použitím si přečtěte si důkladně návod k použití. Pokud byl přístroj poškozen při přepravě, nepoužívejte

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf

INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf /apps Obsah Úvod 3 Instalace aplikace do mobilního telefonu s IOS 3 Nastavení 4 Ovládání 10 Úvod Aplikace ihc-mirf (pro mobilní telefony s IOS) jsou určeny k pohodlnému

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf

INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf /apps Obsah Úvod 3 Instalace aplikace do mobilního telefonu s IOS 3 Nastavení 4 Ovládání 12 Úvod Aplikace ihc-mirf (pro mobilní telefony s IOS) jsou určeny k pohodlnému

Více

Chronis RTS / RTS L Programovatelné spínací hodiny s bezdrátovým přenosem povelů

Chronis RTS / RTS L Programovatelné spínací hodiny s bezdrátovým přenosem povelů Abyste mohli optimálně využít všech výhod programovatelných spínacích hodin s bezdrátovým Chronis RTS/RTS L, přečtěte si pozorně následující návod k obsluze a provozu. Chronis RTS / RTS L jsou programovatelné

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Digitální radiobudík s projekcí PCR 407

NÁVOD K POUŽITÍ Digitální radiobudík s projekcí PCR 407 DIGITÁLNÍ RADIOBUDÍK S PROJEKCÍ PCR407 NÁVOD K POUŽITÍ Obsah návodu PŘEDSTAVENÍ...3 POPIS VÝROBKU...3 PŘÍPRAVA PŘED POUŽITÍM...6 INSTALACE BATERIÍ...6 VAROVÁNÍ PŘI VYBITÝCH BATERIÍCH...6 ZAPOJENÍ ADAPTÉRU

Více

Pro uživatele / pro servisního technika. Návod k obsluze a instalaci. calormatic 392f. Regulátor pokojové teploty s rádiovým přenosem.

Pro uživatele / pro servisního technika. Návod k obsluze a instalaci. calormatic 392f. Regulátor pokojové teploty s rádiovým přenosem. Pro uživatele / pro servisního technika Návod k obsluze a instalaci calormatic 392f Regulátor pokojové teploty s rádiovým přenosem CZ VRT 392f Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 392f Regulátor

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

feeling feeling rf Bedienungsanleitung Operating Manual Mode d emploi Instruzioni per l uso Instrucciones de uso Manual de instruções

feeling feeling rf Bedienungsanleitung Operating Manual Mode d emploi Instruzioni per l uso Instrucciones de uso Manual de instruções feeling feeling rf D GB F I E P NL CZ Bedienungsanleitung Operating Manual Mode d emploi Instruzioni per l uso Instrucciones de uso Manual de instruções Bedieningshandleiding Návod k obsluze 2 42 82 122

Více

NÁVOD K INSTALACI KABELOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY

NÁVOD K INSTALACI KABELOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K INSTALACI KABELOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY V tomto návodu je uveden podrobný popis bezpečnostních upozornění, kterým byste měli věnovat pozornost během činnosti jednotky. Abyste zajistili,

Více

Uživatelská příručka Navigační software. Blaupunkt BikePilot. Česky

Uživatelská příručka Navigační software. Blaupunkt BikePilot. Česky Uživatelská příručka Navigační software Blaupunkt BikePilot Česky Děkujeme, že jste si vybrali navigační systém Blaupunkt. Velmi dobrá volba. Přejeme Vám mnoho zábavy a ujetých kilometrů s Vaším novým

Více

BEZDRÁTOVÝ TERMOSTAT SARV105

BEZDRÁTOVÝ TERMOSTAT SARV105 affiliates reserve the right to make improvements or changes to this document and the products and services described at any time, without notice or obligation. Hereby, Emos spol. s r. o., declares that

Více

Microcom PM 4800, PM 4900 (all in one package) Přenosná kapesní vysílačka (PMR) Uživatelský manuál

Microcom PM 4800, PM 4900 (all in one package) Přenosná kapesní vysílačka (PMR) Uživatelský manuál Microcom PM 4800, PM 4900 (all in one package) Přenosná kapesní vysílačka (PMR) Uživatelský manuál Popis displeje 3 Číslo kanálu (od 1 do 8) 32 Číslo podkanálu (od 1 do 32) Stav baterie. Při snižujícím

Více

POPIS ZAŘÍZENÍ. Zadní pohled. 1. Napájení 2. Menu 3. Mode 4. Nahoru 5. OK 6. Dolů 7. Displej. Přední pohled. 12. Čočka 13. LED světlo 14.

POPIS ZAŘÍZENÍ. Zadní pohled. 1. Napájení 2. Menu 3. Mode 4. Nahoru 5. OK 6. Dolů 7. Displej. Přední pohled. 12. Čočka 13. LED světlo 14. v1.7(12/14) POPIS ZAŘÍZENÍ Zadní pohled 1. Napájení 2. Menu 3. Mode 4. Nahoru 5. OK 6. Dolů 7. Displej Přední pohled 12. Čočka 13. LED světlo 14. Reproduktor w w w. c e l - t e c. c z Strana 1 Pravý pohled

Více

AVS75.. AVS71.. AVS13.. AVS14.. QAA78.. Albatros 2 Bezdrátové komponenty Uživatelská příručka

AVS75.. AVS71.. AVS13.. AVS14.. QAA78.. Albatros 2 Bezdrátové komponenty Uživatelská příručka Albatros 2 Bezdrátové komponenty Uživatelská příručka AVS75.. AVS71.. AVS13.. AVS14.. QAA78.. 1.1 Rádiové komponenty Stanoviště je vhodné vybrat tak, aby bylo zajištěno pokud možné nerušené vysílání. Přitom

Více

Pohotovostní režim: vstup do Audio přehrávače. V menu: pohyb nahoru. Pohotovostní režim: vstup do Zpráv. V menu: pohyb doprava.

Pohotovostní režim: vstup do Audio přehrávače. V menu: pohyb nahoru. Pohotovostní režim: vstup do Zpráv. V menu: pohyb doprava. myphone HAMMER 2 Návod Pozice Popis 1 Micro USB konektor Funkce Slouží k nabíjení a připojení datového kabelu. Krytka musí být vždy řádně upevněna a nepoškozena, aby byl telefon vodě a prachu odolný. 2

Více

TE-218 TG-218 TW-218. Electronic Publishers EURO INTERPRETER. Návod k použití

TE-218 TG-218 TW-218. Electronic Publishers EURO INTERPRETER. Návod k použití 24 Electronic Publishers TE-218 TG-218 TW-218 EURO INTERPRETER Návod k použití 1 Licenční smlouva NEŽ ZAČNETE VÝROBEK POUŽÍVAT, PŘEČTĚTE SI TUTO LICENČNÍ SMLOUVU. POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU ZNAMENÁ, ŽE JSTE AKCEPTOVALI

Více

Návod k použití. PHOTON EUROPE DPL ProV

Návod k použití. PHOTON EUROPE DPL ProV Návod k použití PHOTON EUROPE DPL ProV Popis zařízení: Typ záblesku DPL ProV - 400 DPL ProV - 600 DPL ProV - 800 Výkon v jaulech 400Ws 600Ws 800Ws Směrné číslo 66 80 90 Čas znovu-dobití 0,2-0,9 s 0,2-1,5

Více

Centronic TimeControl TC52

Centronic TimeControl TC52 Centronic TimeControl TC52 cs Návod k montáži a provozu Spínací hodiny pro světelné čidlo Důležité informace pro: montéry elektrikáře uživatele Podle potřeby předejte dalším osobám! Tento návod uschovejte

Více

Digitální spínací hodiny SP120. Obj. č.: 54 81 38. Vlastnosti

Digitální spínací hodiny SP120. Obj. č.: 54 81 38. Vlastnosti Digitální spínací hodiny SP120 Obj. č.: 54 81 38 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup digitálních spínacích hodin SP120. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité

Více

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY Rádi bychom vám poděkovali za to, že jste si zakoupili naši klimatizaci. Před použitím klimatizační jednotky se důkladně seznamte s návodem k použití.

Více

NiceWay. Návod k montáži a důležitá upozornění. Vysílač WM080G, WM240C - 1 -

NiceWay. Návod k montáži a důležitá upozornění. Vysílač WM080G, WM240C - 1 - Litvínovská 609/3, 190 21 Praha 9 Prosek, IČO: 25351851, DIČ: CZ25351851 tel.: 284 810 498, fax: 284 818 196, e-mail: obchod@olymps-door.cz, www.olymps-door.cz NiceWay Návod k montáži a důležitá upozornění

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz GotU+ 5140 CHYTRÉ DIGITÁLNÍ DVEŘNÍ KUKÁTKO NÁVOD K POUŽITÍ Všechna práva vyhrazena, včetně jakýchkoliv změn vzhledu, technické funkce a použití produktu bez předchozího oznámení uživatelům. Jiné používání

Více

Uživatelský manuál Nezapomeňte si přečíst návod výrobku před použi m.

Uživatelský manuál Nezapomeňte si přečíst návod výrobku před použi m. Erenbach Smartwatch Dz09 Uživatelský manuál Nezapomeňte si přečíst návod výrobku před použi m. Informace obsažené v této příručce se nezmění nebo nebudou dodány bez předchozího upozornění. Nabíjejte hodinky

Více

1. Co je souprava k připojení AHU?

1. Co je souprava k připojení AHU? 1. Co je souprava k připojení AHU? Souprava k připojení kondenzační jednotky Frimec je rozhraní, které umožňuje připojit vzduchotechnickou jednotku jiného výrobce k venkovním jednotkám Frimec VRF. Tato

Více

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation 2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218 Návod k obsluze Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation SLEEP Modely pro Kanadu a Evropu (kromě modelu pro východní

Více

Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem

Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem s 1 425 RDE100.1RF RCR100RF Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem pro systémy vytápění RDE100.1RFS Regulace prostorové teploty 2-polohová regulace vytápění s výstupem Zap/Vyp Provozní režimy:

Více

Uživatelský manuál. Návod k obsluze řídící jednotky TM3007. Mode: Running o. >Temperature 65.0 C O2 8.0% Setting

Uživatelský manuál. Návod k obsluze řídící jednotky TM3007. Mode: Running o. >Temperature 65.0 C O2 8.0% Setting BENEKOVterm s.r.o. Masarykova 402 793 12 Horní Benešov Česká republika Tel: +420 554 748 008 Fax: +420 554 748 009 servis@benekov.com www.benekov.com Mode: Running o >Temperature 65.0 C O2 8.0% Setting

Více

7 kg 8 kg 11 kg 14 kg 18 kg 24 kg

7 kg 8 kg 11 kg 14 kg 18 kg 24 kg PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE VYSOKOOTÁČKOVÉ PRACÍ STROJE S ODSTŘEĎOVÁNÍM 7 kg 8 kg 11 kg 14 kg 18 kg 24 kg PŮVODNÍ PROGRAMOVACÍ MANUÁL XCONTROL 540879 A Datum vydání: 1.2.2012 Výběr typu stroje: Kapacita náplně

Více

PROVOZNÍ A INSTALAČNÍ INSTRUKCE

PROVOZNÍ A INSTALAČNÍ INSTRUKCE OHŘÍVAČ VODY S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM PROVOZNÍ A INSTALAČNÍ INSTRUKCE SDWHP-150-3.8 SDWHP-200-3.8 SDWHP-260-3.8 SDWHP-300-3.8 OBSAH 1. Instalační instrukce 1.1 Instalační schéma 4 1.2 Požadavky

Více

Uživatelský manuál Programovatelný termostat VDT 001

Uživatelský manuál Programovatelný termostat VDT 001 Uživatelský manuál Programovatelný termostat VDT 001 Obsah balení: 1 ks programovatelný termostat 2 ks #6x1 šroubky 2 ks úchytek na stěnu 1 ks montážní destička na zeď 1 ks uživatelský manuál Teplotní

Více

Copyright veškerá autorská práva vyhrazena www.scorpioalarmy.cz, www.motoalarmy.cz

Copyright veškerá autorská práva vyhrazena www.scorpioalarmy.cz, www.motoalarmy.cz Standartní součásti - Obousměrný FM vysílač a přijímač s dosahem 750 metrů - Nárazuvzdorný a vodotěsný dálkový LCD ovladač - Hlavní ovládací modul (HOM) se systémem ultra nízkého odběru proudu - Vestavěný

Více

Honeywell Honeywell. Honeywell. Bezdrátové nástěnné moduly Prostorové čidlo s korekcí HCW82 Prostorové čidlo HCF82 HCW82/HCF82

Honeywell Honeywell. Honeywell. Bezdrátové nástěnné moduly Prostorové čidlo s korekcí HCW82 Prostorové čidlo HCF82 HCW82/HCF82 Honeywell Honeywell Bezdrátové nástěnné moduly Prostorové čidlo s korekcí HCW82 Prostorové čidlo HCF82 HCW82/HCF82 Návod k montáži a obsluze Obsah Honeywell 1. Přehled... 3 1.1. Použití... 3 1.2. Rozdíly

Více

Bezdrátový pokojový termostat. Flame NET

Bezdrátový pokojový termostat. Flame NET Bezdrátový pokojový termostat Flame NET Pokojový termostat Flame NET slouží k regulaci pokojové teploty na základě nastaveného programu nebo nastaveného topného režimu. Zvyšuje tak teplotní komfort místnosti

Více

POKOJOVÝ TERMOSTAT CH 140GSM NÁVOD NA POUŽITÍ: Týdenní pokojový termostat Fantini Cosmi CH140GSM s možností ovladání pomocí telefonu

POKOJOVÝ TERMOSTAT CH 140GSM NÁVOD NA POUŽITÍ: Týdenní pokojový termostat Fantini Cosmi CH140GSM s možností ovladání pomocí telefonu NÁVOD NA POUŽITÍ: Týdenní pokojový termostat Fantini Cosmi CH140GSM s možností ovladání pomocí telefonu Instalace: Pokojový termostat CH 140 GSM musí být instalován na stěnu ve výšce přibližně 1,5m nad

Více

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí MLE2 a MLE8 Datalogery událostí Zapisovač počtu pulsů a událostí Návod k obsluze modelů MLE2 MLE8 Doporučujeme vytisknout tento soubor, abyste jej mohli používat, když se budete učit zacházet se zapisovačem.

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Uživatelská příručka CPS600E

Uživatelská příručka CPS600E Uživatelská příručka CPS600E CyberPower Europe CyberPower Systems B.V. Flight Forum 3545, 5657DW Eindhoven, The Netherlands Tel: +31 (0)40 2348170 Fax: +31 (0)40 2340314 Website: http://eu.cyberpowersystems.com/

Více

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ Elektrokola DEVRON

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ Elektrokola DEVRON NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ Elektrokola DEVRON ELEKTROKOLA SE STŘEDOVÝM MOTOREM SYSTÉM MAX DRIVE CHARAKTERISTIKA A ROZMĚRY MATERIÁL A ROZMĚRY: Schránka je vyrobena z PC plastu. LCD displej je vyroben z tvrzeného

Více

Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV. Regulátor RKU 1.5

Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV. Regulátor RKU 1.5 Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV Regulátor RKU 1.5 Obsah: 1. Popis regulátoru RKU1.5...... 3 str. 2. Popis programu regulátoru RKU1.5........ 4 3. Obsluha kotle uživatelem... 5 1.Popis

Více

BDVR 04. Uživatelský návod Popis ovládacích prvků

BDVR 04. Uživatelský návod Popis ovládacích prvků BDVR 04 Uživatelský návod Popis ovládacích prvků 1. Otvor se závitem pro držák 2. USB konektor 3. NAHORU - tlačítko 4. MENU/MÓD 5. DOLŮ - tlačítko 6. Slot na SD kartu 7. Mikrofon 8. AV výstup 9. RESET

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Manuál TimNet v 1.01 OBSAH

Manuál TimNet v 1.01 OBSAH Manuál TimNet OBSAH 1 O TimNetu... 3 1.1 Co je TimNet... 3 1.1.1 Princip komunikace se zařízeními v TimNetu... 3 2 Jaké prvky je možné k TimNetu připojit?... 5 2.1 Termostatický modul... 5 2.2 Časový modul...

Více

1. Obsah balení. 2. Přehled zařízení. Stručný návod k obsluze Prestigio RoadRunner PCDVRR515. Digitální videokamera do auta Prestigio

1. Obsah balení. 2. Přehled zařízení. Stručný návod k obsluze Prestigio RoadRunner PCDVRR515. Digitální videokamera do auta Prestigio 1. Obsah balení Digitální videokamera do auta Prestigio Přísavný držák Autonabíječka 3,6m napájecí kabel 15cm datový kabel Stručný návod k obsluze Záruční list 2. Přehled zařízení 1 LED osvětlení (Noční

Více

Instalační návod a Návod k obsluze

Instalační návod a Návod k obsluze Instalační návod a Návod k obsluze EKRUCBS Instalační návod a Návod k obsluze čeština Obsah Obsah Pro uživatele 2 1 Tlačítka 2 2 Stavové ikony 2 Pro instalačního technika 3 3 Přehled: Instalace a konfigurace

Více

Návod k použití Digitální kompas s měřením vnitřní a vnější teploty KL3863

Návod k použití Digitální kompas s měřením vnitřní a vnější teploty KL3863 Návod k použití Digitální kompas s měřením vnitřní a vnější teploty KL3863 Charakteristika Digitální kompas 16 směrů světových stran Navádění Digitální budík se zobrazováním data 12/24 mód pro zobrazování

Více

Návod k obsluze CICLOPuls CP12C

Návod k obsluze CICLOPuls CP12C Návod k obsluze Blahopřejeme!!! Koupí přístroje CICLO PULS CP12C jste získali přístroj na měření tepu, který Vám během tréninku poskytne veškeré důležité údaje. CICLO PULS CP12C spojuje jedinečný design

Více

SUUNTO ELEMENTUM TERRA Uživatelská příručka

SUUNTO ELEMENTUM TERRA Uživatelská příručka SUUNTO ELEMENTUM TERRA Uživatelská příručka cs A B C SETTINGS CHRONOGRAPH / DATE MEMORY ALTITUDE RECORDING TIME COMPASS CALIBRATION cs ZAČÍNÁME Děkujeme za zvolení přístroje Suunto Elementum Terra, digitálních

Více

NEO NÁVOD K POUŽITÍ. Zkrácený popis funkcí ohřívače NEO

NEO NÁVOD K POUŽITÍ. Zkrácený popis funkcí ohřívače NEO NEO NÁVOD K POUŽITÍ 1 5 2 3 4 6 7 1. Ve dne 2. Požadovaná (nastavená) teplota 3. Topný režim zapnut/vypnut 4. V noci 5. Tlačítko funkcí 6. Snížení teploty ve dne ( 5 dní) 7. Snížení teploty v noci (7 dní)

Více

Návod k používání radiostanice. Motorola TLKR T5

Návod k používání radiostanice. Motorola TLKR T5 Návod k používání radiostanice Motorola TLKR T5 OBSAH Bezpečnost produktu a účinky rádiového vysílání přenosných dvousměrných rádií...2 Vlastnosti...2 Ovládání a funkce...3 Displej...4 Obsah balení...5

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Manuál TESCAM010 FULL HD kamera. Bezpečnostní pokyny

Manuál TESCAM010 FULL HD kamera. Bezpečnostní pokyny Manuál TESCAM010 FULL HD kamera Bezpečnostní pokyny Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny. Aby se předešlo nebezpečí požáru, nebo elektrických výbojů, prosím dodržujte pozorně následující instrukce. Pokud

Více

Meteorologická stanice s vlhkoměrem, bezdrátovým snímačem teploty a rádiem ovládanými hodinami model TE629EL.

Meteorologická stanice s vlhkoměrem, bezdrátovým snímačem teploty a rádiem ovládanými hodinami model TE629EL. Meteorologická stanice s vlhkoměrem, bezdrátovým snímačem teploty a rádiem ovládanými hodinami model TE629EL. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ÚVOD Blahopřejme k zakoupení meteorologické stanice. Balení obsahuje základní

Více

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Pohled zepředu: Pohled seshora: 1. stop tlačítko - stisknutím zastavíte přehrávání souborů, podržením 1sekundy vypnete přístroj 2. přehrávání a pauza - stisknutím

Více

it500, Instalační manuál 16pp 039_Šablona 1 3.9.2013 14:43 Strana 1 Internetový termostat it500

it500, Instalační manuál 16pp 039_Šablona 1 3.9.2013 14:43 Strana 1 Internetový termostat it500 it500, Instalační manuál 16pp 039_Šablona 1 3.9.2013 14:43 Strana 1 Internetový termostat it500 I N S T A L A Č N Í M A N U Á L it500, Instalační manuál 16pp 039_Šablona 1 3.9.2013 14:43 Strana 2 Údaje

Více

Montážní návod, návod k obsluze a údržbě

Montážní návod, návod k obsluze a údržbě Montážní návod, návod k obsluze a údržbě Komfortní jednotka bytového větrání s rekuperací tepla CWL-300 (B) CWL-400 (B) s přídavnou deskou Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 92, 634 00 Brno, tel. +420

Více

1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Levá funkční klávesa

1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Levá funkční klávesa CPA Halo 13 Návod Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Levá funkční klávesa Pohotovostní režim: vstup do Menu. V menu: stiskněte pro potvrzení

Více

Měřič tělesného tuku ENI 011013

Měřič tělesného tuku ENI 011013 Měřič tělesného tuku ENI 011013 OBECNÉ INFORMACE: Podobně jako tělesná váha je i množství tuku v těle důležitým ukazatelem dobré fyzické kondice a zdraví. Pouze díky pravidelnému cvičení a nízkotučné dietě

Více

Kamera Full-HD 1080P s WiFi ovládáním

Kamera Full-HD 1080P s WiFi ovládáním Kamera Full-HD 1080P s WiFi ovládáním Uživatelská příručka Obsah Pohled na kameru a ovládací prvky 1 LCD displej 2 Zobrazení režimů a stavu kamery 2 Před prvním použitím 3 Výchozí nastavení kamery 3 Zapnout

Více

Návod k obsluze programovatelná hlavice SALUS PH55 s týdenním režimem

Návod k obsluze programovatelná hlavice SALUS PH55 s týdenním režimem Návod k obsluze programovatelná hlavice SALUS PH55 s týdenním režimem Děkujeme, že jste si zakoupili produkt firmy SALUS. 1. Montáž PH55 můžete namontovat na všechny druhy běžně dostupných radiátorových

Více

BEZDRÁTOVÉ POKOJOVÉ ČIDLO CTC

BEZDRÁTOVÉ POKOJOVÉ ČIDLO CTC Návod na montáž a údržbu BEZDRÁTOVÉ POKOJOVÉ ČIDLO CTC CZ verze 1.0 Obsah 1. Instalace 1.1. Seznam dílů 1.2. Displej a LED 1.3. Umístění 1.4. Elektrické zapojení 2. První spuštění 3. Funkce 3.1. Nastavení

Více

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme CD290 CD295. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme CD290 CD295. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips. Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.com/welcome Otázky? Kontaktujte společnost Philips Otázky? Kontaktujte společnost Philips Otázky? Kontaktujte společnost

Více

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely Informace o výrobku Zapojení Zapojení Připojení VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Ovládací panely CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Více

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 370f. Prostorový regulátor teploty s rádiovým přenosem

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 370f. Prostorový regulátor teploty s rádiovým přenosem Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 370f Prostorový regulátor teploty s rádiovým přenosem CZ Obsah Obsah 1 Pokyny k návodu k obsluze... 3 1.1 Dodržování související dokumentace...

Více

GYS BT280 DHC. Tester BATERIÍ / ALTERNÁTORŮ / STARTÉRŮ

GYS BT280 DHC. Tester BATERIÍ / ALTERNÁTORŮ / STARTÉRŮ GYS BT280 DHC Tester BATERIÍ / ALTERNÁTORŮ / STARTÉRŮ 1. Pro testování 12V baterií s kapacitou 4-150Ah rozsah: SAE: 40 ~ 1200 CCA DIN: 20 ~ 670 CCA IEC: 25 ~ 790 CCA EN: 35 ~ 1125 CCA CA (MCA): 70 ~ 1440

Více

SOUPRAVY PRO MĚŘENÍ ÚTLUMU/VÝKONU. UŽIVATELSKÝ NÁVOD přístrojů EPM-500/ELS-500 verze 1.0

SOUPRAVY PRO MĚŘENÍ ÚTLUMU/VÝKONU. UŽIVATELSKÝ NÁVOD přístrojů EPM-500/ELS-500 verze 1.0 SOUPRAVY PRO MĚŘENÍ ÚTLUMU/VÝKONU EPM/ELS-500 UŽIVATELSKÝ NÁVOD přístrojů EPM-500/ELS-500 verze 1.0 PROFiber Networking CZ s.r.o. PROFiber Networking s.r.o. Mezi Vodami 205/29, 143 00 Praha 4 Trstínska

Více

VC613-3 SMART SAFE CAM

VC613-3 SMART SAFE CAM VC613-3 SMART SAFE CAM POPIS SMART SAFE CAM je unikátní bezpečnostní systém který Vám přináší spoustu výhod. Pokud zabudovaný PIR senzor zaznamená pohyb, zaktivuje světlo a záběry kamery jsou tak kvalitnější.

Více

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY 1. SNÍŽENÍ HLASITOSTI/ ALARM 1 ON / OFF 2. ZVÝŠENÍ HLASITOSTI / ALARM 2 ON / OFF 3. > / TUNE + / DST 5.

Více

Návod - SALUS ERT50 TRIAC (tiché relé)

Návod - SALUS ERT50 TRIAC (tiché relé) Návod - SALUS ERT50 TRIAC (tiché relé) Týdenní programovatelný termostat určený k systému podlahového, radiátorového a konvenčního topení. INSTALACE TERMOSTATU SALUS ERT50 Návod k obsluze a montáži Děkujeme

Více

Ovládací PTZ klávesnice SC-3100 Uživatelský a instalační manuál

Ovládací PTZ klávesnice SC-3100 Uživatelský a instalační manuál Ovládací PTZ klávesnice SC-3100 Uživatelský a instalační manuál Ovládací klávesnice SC-3100 je určena pro ovládání PTZ zařízení, obsahuje 28 funkčních kláves, 3D joystick a LCD display. Vlastnosti : Jedna

Více

Danfoss Link Central Controller

Danfoss Link Central Controller MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Instalační příručka Danfoss Link Central Controller www.danfoss.com Obsah 1. Stručný průvodce instalací.........................................187 2. Úvod..............................................................188

Více

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 370. Prostorový regulátor teploty

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 370. Prostorový regulátor teploty Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 370 Prostorový regulátor teploty CZ Obsah Obsah 1 Pokyny k návodu k obsluze... 3 1.1 Dodržování související dokumentace... 3 1.2 Uložení dokumentace...

Více

Bezdrátová chůvička s 2,4'' dotekovým displejem. Uživatelská příručka 87250

Bezdrátová chůvička s 2,4'' dotekovým displejem. Uživatelská příručka 87250 Bezdrátová chůvička s 2,4'' dotekovým displejem Uživatelská příručka 87250 Parametry a stručný návod Přehled výrobku Kamera Obr. 1 Rodičovská jednotka Obr. 2 i Instalace 1 Instalace kamery 1.1 Napájení

Více

MSC-HR10/20 je určen pouze pro sportovní účely a není možné s ním nahradit

MSC-HR10/20 je určen pouze pro sportovní účely a není možné s ním nahradit Obrázky k těmto textům naleznete v Anglickém návodu. MSC-HR10/20 je určen pouze pro sportovní účely a není možné s ním nahradit Tento manuál obsahuje důležité informace o bezpečném používání a údržbě,

Více

Doporučení pro Kameru... 2 Technická Specifikace... 3 Popis Kamery... 3 Popis Montáže Kamery... 4

Doporučení pro Kameru... 2 Technická Specifikace... 3 Popis Kamery... 3 Popis Montáže Kamery... 4 Obsah Doporučení pro Kameru... 2 Technická Specifikace... 3 Popis Kamery... 3 Popis Montáže Kamery... 4 Instalace Baterie... 5 Zapnutí ON a Vypnutí OFF napájení Kamery... 6 Pořízení Video Záznamu... 6

Více

Úvodem. Obsah. Čeština. Připojení jiných přístrojů Videorekordér...9 Další přístroje...9 Pobočná připojení...9 Volba připojeného přístroje...

Úvodem. Obsah. Čeština. Připojení jiných přístrojů Videorekordér...9 Další přístroje...9 Pobočná připojení...9 Volba připojeného přístroje... Úvodem Děkujeme vám, že jste si koupili náš televizor. Tento návod k použití vám má pomoci televizní přijímač nainstalovat a ovládat. Doporučujeme vám, abyste si jej nejprve důkladně pročetli. Věříme,

Více

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006 Napájení Číslo dokumentu: 396855-221 B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého

Více