Časopis Devítka. Obsah. Základní a mateřská škola Komenského Adamov. Časopis vydávají žáci 9.A a 9.B. ročník 15. listopad prosinec 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Časopis Devítka. Obsah. Základní a mateřská škola Komenského 4 679 04 Adamov. Časopis vydávají žáci 9.A a 9.B. ročník 15. listopad prosinec 2011"

Transkript

1 Časopis Devítka Čteme spolu Muzeum romské kultury Výlet na Petrov Jezírko Dny otevřených veří ve škole Škola slavila (a my s ní) Výlet za mravencovým esaterem Bezpečně na internetu Konopí přítel nebo nepřítel? Besea o kouření Světýlkový průvo Dějepisná olympiáa Mikuláš Exkurze na SŠ Záchranáři Výprava o pravěku Den liských práv Vánoční přání Časopis vyávají žáci 9.A a 9.B 2 ročník 15 Obsah Záklaní a mateřská škola Komenského Aamov listopa prosinec 2011

2 i Čteme spolu I v letošním školním roce se naši nej menší žáci setkávají se svými nejstaršími spolužáky při projektu Čteme spolu. Je ním z cílů tohoto projektu je, aby se ti, kteří školu začali navštěvovat, seznámi li s těmi, kteří už školu pomalounku opou štějí. A jak se společně nejlépe seznámit? No přece při čtení poháek! Deváťáci se tak kažý pátek vyávájí k prvňáčkům, ke jim čtou krásné poháky slavného českého spisovatele Františka Hrubína. Prvňáci se tak už seznámili s pohákami o O bílé laňce, Červená karkulka, Perníková chaloupka, Šípková Růženka a O Smolíč kovi. Prvňáčci se s písmenky sice teprve se znamují a číst pomalu taky začínají, nebu e už ale louho trvat a role se vymění. To se potom k eváťákům vypraví prvňáčci a buou jim také číst. Však už se na to prvňáci moc těší, tak jim ržte palce. Mgr. Helena Ličková Muzeum romské kultury O Muzeu romské kultury jsme se o zvěěli o paní učitelky Šturchové, pro tože jsme se učili o rasismu v ORV. Do muzea jsme se vypravili ne Po příjezu o muzea jsme šli o sálu plného novinových výstřižků vystřižené z romských časopisů, které se kolem nás i točily, a hne jsme si uvěomili, že hlavní myšlenkou muzea bue něco se pověi z binga, rozala nám paní průvo o Romech ověět, pohlížet na ně jinak kyně romská čísla, která jsme museli seřa a pochopit je. V muzeu bylo honě starých it o jené o esíti: a krásných věcí napříkla obrazy z oby, ky kočovali, a byl tam také jeen kroj. 1. jekn Kyž jsme se trochu rozkoukali, paní 2. uj nám rozala hru bingo, ve které jsme se 3. trin ozvěěli, že v 15. století byla jena 4. štar z prvních zmínek o Romech na našem 5. panž území. Nejvíce nás asi překvapilo, že Ro 6. šov mové mají svou vlajku a hymnu a také o 7. efta ku k nám přišli bylo to z Inie. Pozěji 8. ochto jsme ostali křížovku, ke jsme se ozvě 9. eňa ěli, že jejich nejlepším řemeslem je ko 10. eš vářství. Poté, co jsme si řekli správné o Až se nám to povelo, šli jsme se ívat na film o řemeslech. Dozvěěli jsme se, že v nešní obě ještě pořá někteří Romové vyrábějí náoby ze řeva, pletou košíky, vyrábějí zvony a kotlíky. V zaní části muzea byla místnost věnovaná obětem ruhé světové války. V muzeu se nám moc líbilo a kyby chom mohli, jeli bychom tam znova. Natálie Helová, Tereza Fialová, 7.A strana 2/11

3 Výlet na Petrov Dne 14. října jsme se v rámci výtvarné výchovy vy pravili o chrámu zasvěcenému sv. Petrovi a Pavlovi, který leží v centru Brna na kopci. Po cestě na chrám jsme zabrousili o zahray, ke byly zvláštní kříže. Jeen byl řevěný s baňkami ze skla (ty přestavovaly Kristovy krůpěje krve) a ruhý byl postaven z kamene na památku všem obětem nesvoboy. Jezírko Dne se všichni žáci prvního stupně vyali o ekocentra Jezírko v Brně Soběšicích, aby se ozvěěli něco o řevěném světě. A ozvěěli jsme se toho opravu ocela ost. Nejřív jsme si povíali o stromech. Z čeho se strom skláá, jaké stromy známe a učili jsme se poznávat i jejich ploy. Ukazovali jsme si také na moelu, jak se řevo z lesa těží, jak vypaá pila a co se tam ělá. Také jsme si povíali a ukazovali si spoustu věcí, které jsou ze řeva vyrobené. Petrov je nejstarší brněnský chrám, který byl povýšen na katerálu. U příležitosti 100. výročí vzniku biskupství začala jeho novogotická přestavba. Bylo objeveno, že sta ré záklay jsou asi z 12. století. Ve znaku iecéze jsou klíče a meč, pole toho, co rží v ruce sv. Patr a Pavel. Interiér je rozělen na 16 částí, u některých jsem se za stavili a povíali si o nich, např.: portál katerály, tam jsme našli sochy sv. Petra a Pavla gotická maona, to je panna Marie zobrazená s Ježíš kem jako živým křížová cesta o Jiřího Marka, která upoutala naši po zornost, protože byla úplně moerní oltář sv. Barbory, protože v Aamově je kostel sv. Barbory oltář sv. Václavva, protože jsme se o něm učili oltář sv. Cyrila a Metoěje o nich se bueme také učit křtitelnice, protože byla moc hezká Nejvíce nás v kostele uchvátily varhany, protože měly čtyřicet čtyři obrovských píšťal, které byly viět, a spou stu malých, které viět nebyly. Kyž jsme si chrám prohléli, přešli jsme olů o muzea. Tam nám pan průvoce ukázal různé sochy, např. sochy sv. Petra a Pavla, a obrazy, např. Klanění tří králů (a měli jsme háat, proč měl jeen z nich černou tvář). Potom jsme se ozvěěli, jak se jmenuje Panna Marie, která rží novorozeného Ježíška (to byla maona) a jak se jmenuje socha Panny Marie s už mrtvým Ježíšem tomu se říká pieta. Nakonec jsme si na monitoru zahráli pexeso o památkách Petrova, ostali jsme kažý stejné pexeso na památku a slíbili si, že v létě přijeme znovu, tentokrát na výtvarnou ílnu. A ve škole se pokusíme namalovat vitrážová okna, tak krásně barevná, jaká mají v katerále. Muzeum se nám moc líbilo. Nejvíce nás zaujaly staré sochy, které byly ve lice hezky opracovány. Natálie Helová, Tereza Fialová, 7.A a Dalimila Hoaňová Samozřejmě jsme si zahráli spoustu krásných a naučných her. Na závěr nás čekalo něco úžasného sami jsme si uělali bramborové těsto a s pomocí paní učitelky si na kamnech upekli bramborové placky. To byla obrota! Už se moc těšíme, až se na Jezírko zase poíváme. Mgr. Helena Ličková strana 3/11

4 v Dny otevřených veří ve škole V pátek na magické atum se na va ny otevřely veře v aamovských školách. Důvoem jsou samá kulatá výročí škol. Uplynulo 85 let o založení měšťanské školy v Aamově. Sama buova již jako škola neslouží, jsou v ní nes byty, ale v neávné minulosti ze sílila ZUŠ. Škola na Ronovské v prosinci oslaví 55. narozeniny a škola na Komenského měla v září 45. Již o rána mohli roiče, praroiče i ostatní nahlížet o vyučování v jenotli vých tříách. I ěti se těšily, jak se ně ro iče přijou poívat. Někteří návštěvníci se společně s ětmi zúčastnili i koncertu, který byl pro žáky připraven. Opolene na Ronovské ostartoval koncert a vystoupení tanečního oboru ZUŠ. Poté se návštěvníci postupně rozprchli po školní buově. V tělocvičně si mohli vyzkoušet svoji fyzickou zatnost, ve tříách i ružinách si prohlí želi portfolia jenotlivých tří, otestovali 11. listopau 2011 o Aamova Martin své znalosti o výročích školy na interak na bílém koni nepřijel, ale návštěvníků se tivní tabuli, vyzkoušeli si labyrint se sle u nás ve škole vystříala takřka stovka. peckou holí, tříili velmi pečlivě opa, vyzkoušeli si různé háanky, rébusy a hry Mgr. Soňa Karásková a také si mohli koupit na památku robné upomínkové přeměty. Byli jsme velmi potěšeni, že školu na vštívilo během těchto vou nů kolem stovky hostů. Bylo příjemné, že sem zaví tali roiče, praroiče, žáci minulí i buou cí, bývalí zaměstnanci, ale okonce i lié, kteří o naší školy niky nechoili a jen se tak přišli poívat, jak škola vypaá. Větši nou všichni byli překvapeni velmi obrým vybavením školy žáci mají ve všech tří ách stavitelný nábytek, ve tříách i ruži nách jsou k ispozici (po kontrolou pea gogů) počítače, k vybavení školy patří i interaktivní tabule a velmi pěkně vyba vená školní jíelna. strana 4/11

5 j Škola slavila (a my s ní) Jsou jubilea, která stojí za to si připo mínat. Určitě mezi ně patří i výročí aamovských škol, jimž léta na kráse roz honě neubrala. A tak se ve nech 11. a 12. listopau 2011 přestavily buovy záklaní i umělecké školy v nových ša tech pole současných trenů. A bylo opravu co slavit: 85. výročí otevření ško ly na ulici Osvobození, 55. výročí zahájení provozu školy na ulici Ronovská a 45. vý ročí otevření školy na ulici Komenského. z tanečních kroužků a ukázaly i hit po slení oby zumbu. To vše se oe hrávalo za našeného obivu iváků ve školní tělocvičně, ke se tanec stříal se sportovními ukázkami jako je třeba flor bal. Obě oslavenkyně také nabíly po hostinnou náruč všem, kteří si je chtěli prohlénout pěkně zblízka a ze všech stran. Na to se školy oblékly pěkně o gala a převely to nejlepší ze svého pomyslného šatníku. Na stěnách choeb Kyž slaví ámy v nejlepších letech, ožívaly fotky ze života školy, tříy a učeb neměla by rozhoně chybět huba. Tu po ny lákaly ke vstupu zajímavou výzobou, sluchačům zajistila huební skupina ukázkami učebních pomůcek a prací žáků. Travellers a koncert ZUŠ v průběhu první Mohli jste obivovat a také si sami vy ho ne oslav. Je li huba, měl by být zkoušet kouzelné interaktivní tabule, i tanec. O něj se zase postaraly ěti výukové programy v počítačové učebně, práci s ataprojektory a na vieu sleovat výjevy ze školních plesů a akaemií. Jubilantky opřály všem, ale zejména bývalým žákům a zaměstnancům chvilky nostalgie a vzpomínání na stránkami kro nik školy a města nebo při prohlížení ar chivu školního časopisu, fotokronik a portfolií tří. Ko nenašel svoji fotku z první tříy tay, měl ještě šanci objevit ji ve fotogalerii na školních chobách. Ko chtěl, mohl pobýt v tvořivých ílnách za měřených na výtvarné činnosti a keramiku nebo si jen tak opočinout v relaxační místnosti. Školy nezapomněly ani na žaluky svých gratulantů, bez bohatého občerstve ní by to na žáné oslavě přece nešlo. Díky sponzorskému aru cukrářství Luna tu by ly i perníkové školičky přímo k nakousnu tí! Děkujeme také firmě ABLE agency, s. r. o. V sobotu po poleni oslavy skončily, školy si mohly na chvíli oychnout, než je v ponělí zase naplní hlasy ětí a kaž oenní školní ruch. Jubilantky ál stojí na svých místech v protilehlých aamov ských kopcích a zvěavě se rozhlížejí o okolí: Tak co, líbily se jim naše narozeniny? A přijou všichni zase příště? A taky bu eme mít brzy almanach, abyste si nás mohli připomenout i oma! Dalimila Hoaňová P.S.: Zájemci o almanach školy si jej mohou objenat na tel. čísle: Výlet za mravencovým esaterem Dvacátého třetího listopau 2011 ráno jsem šla s batohem na záech čekat na točnu autobusu. Jeli jsme na Jezírko. Po cestě byla na některých stromech jinovat ka. papírové kuličky přestavovaly zásoby na zimu pro mravence. Potom jsme šli o le sa hrát alší hry. Jena z nich byla taková, že já jsem byla mravenec a Filip a Vojta byli slunéčka semitečná a ostatní spolu žáci byli mšice. Slunéčka chytala mšice Všechny hry jsme hráli společně s ve a já jsem chytala slunéčka semitečná. oucí Nikolou. Nejřív jsme hráli hry V alší hře jsme se rozělili na vě skupi venku. Marek a Matěj nás chytali, aby ny a v těch skupinách jsme si posílali ře chom nemohli sbírat papírové kuličky. Ty vo. Při poslení hře byly na zemi v lese rozházené papírky s obrázky. My jsme by li rozělení o vou skupin a sbírali jsme jen ty obrázky, na kterých bylo, co mohou jíst mravenci a potom jsme kontrolovali, jestli jsme nasbírali ty správné papírky. Potom jsme šli o omu, ke jsme se nasvačili a ali si teplý bylinkový čaj. Kažý jsme ostali svůj obrázek mrave niště, potřeli ho lepilem a nasypali tam rýži, která přestavovala larvy mravenců, strana 5/11

6 v ál jsme tam nasypali koření a to přestavovalo jehličí. Kyž jsme lepili koření, říkala veoucí Nikča, že jehličí se nesmí z lesa sbírat! Až jsme mraveniště okončili, na kreslili jsme k němu i mravence. Až jsme obrázky okon čili, seli jsme si o kruhu, ke jsme si posílali obrázky Bezpečně na internetu V rámci minimálního preventivního plánu naší školy se uskutečnila série bese, jejichž tématy byly závislosti, rogy a osobní bezpečí. Osmáci tentokrát iskutovali na téma bezpečí, resp. nebezpečí na internetu. Většinu z toho, co pro ně lektorka k a bez toho, že bychom promluvili, jsme je správně seřai tit, jak se vyvíjí mravenec. Kažý si mraveništěm mohl li. Další úkol byl se beze slova rozělit o skupin pole prolézt třikrát. barvy očí. Házeli jsme kostkou a postupně skláali sklá No a potom už jsme se šli obléct a autobusem jeli o anku mravence. Nakonec jsme šli k velkému umělému školy. Všechno se nám moc líbilo. mraveništi. Dostali jsme za úkol cestou mraveništěm zjis Olga Dvořáková, 2. A DDM Lužánky připravila, znali. Přispěli o besey A jak se žákům besea líbila? Honotili ji jako užiteč zajímavými postřehy ze života teenagerů na sociálních nou, ale trošku monotónní a nunou, bez šťávy. sítích, a ani pojmy grooming a stalking jim nebyly nezná mé, bez problémů sestavili pravila, jak se na internetu I. Šturchová bezpečně chovat. Jejich znalosti lektorku mile překvapily. Konopí přítel nebo nepřítel? Kažý o něm nes mluví. V méiích se řeší, za uzá neuvěřitelné příběhy a neměli jsme slov. S beseou jsme konit používání technického konopí pro meicínské účely. byli spokojeni, hlavně to bylo zajímavé. Moc se nám to Mnoho mlaých lií s ním má zkušenost. Ale víme, jaké líbilo. jsou jeho účinky na liské zraví jak nám může škoit Kristýna Kleplová, Kateřina Beránková, 6.A nebo také pomoci, poku je použito napříkla při léčbě kožních onemocnění? Žáci šestého ročníku se na počátku listopau zúčastnili besey na toto téma. Byla besea pro žáky přínosná, co se ozvěěli a co si o ní myslí? To už si můžete přečíst na násleujících řácích: M. Nejezchlebová Dne 2. listopau měla třía 6. A beseu o kouření. Ří kali jsme si, jak je nebezpečné brát rogy, co se může stát. Co se z konopí vyrábí a také jsme si ukazovali různé ob rázky. Nejvíce nás však zaujalo, že se z konopí vyrábí čo koláa nebo těstoviny. Také nás překvapilo, co všechno se může přihoit v souvislosti s touto rostlinou byly to Proč lié berou rogy? Lié berou rogy, protože chtějí ve svém životě něco změnit. Ze je několik příčin, proč se mlaí lié vyávají na cestu jejich užívání: 1. Chtějí zapanout o kolektivu 2. Chtějí se uvolnit nebo uniknout o problému 3. Chtějí se zbavit nuy 4. Chtějí působit ospěle 5. Chtějí se vzepřít společnosti 6. Chtějí experimentovat Domnívají se, že rogy jsou jejich řešení. Nakonec se však stanou jejich problémem. Problém s rogami se však á řešit! Marihuana se obvykle balí o cigarety nazývané joint. Niky bychom neochutnaly rogu, i kybychom ne věěly, co se nám tím může stát. Janka Vybíralová, Soňa Flachsová, 6. A strana 6/11

7 v Besea o kouření - žáci 5.B v Ve čtvrtek 10. listopau 2011 se konala besea na téma Kouření, která proběhla v naší tříě 5.B. Přenášející nás seznámi la s násleky, které vznikají při kouření. Dozvěěli jsme se, jak je kouření nebez pečné a jaké způsobuje nemoci, např.: ra kovinu plic, jazyka, hrtanu, poškození mozkových buněk, zežloutnutí rukou, zu bů, zápach z úst a jiné. Také jsme byli po učeni o tom, že čím je věk kuřáka nižší, tím jsou účinky kouření horší a vzniká ve lice rychleji závislost. Paní nám ukázala pokus na PETlahvi, jak probíhá proces kouření v plicích a jak se školivé látky v nich usazují. Kouření škoí nejen kuřákům, ale i liem, kteří kouř vechují. Kouření je na veřejných prostranstvích zakázáno. Cílem besey bylo přesvěčit mlaistvé spolužáky o tom, jak je kouření nebezpečné a může způsobit i smrt. Doufám, že se niky ne stanu kuřačkou. Kateřina Janíčková 5.B v těle uělá pěknej čurbes. Nebylo nic, co by se mi na beseě nelíbilo. Myslím, že besea neměla žáný větší cíl, možná aby chom si uvěomili, co může uělat kou ření a abychom nekouřili, takže říct, jestli byl cíl besey splněn Jak u koho. Mě samotného to ovlivnilo, i kyž většinu toho o čem jsme si povíali, už jsem věěl nebo znal. Čeněk Šmerek 5.B kouření je špatné a škoí nám ale i našemu okolí. Jsem přesvěčená, že niky nebuu kouřit. Anrea Ursul 5.B Naše besea byla 10. listopau 2011 čtvrtou a pátou hoinu. Besea byla v 5.B. Besea o kouření se konala ve čtvrtek Byla přeevším o tom, že bychom neměli 10. listopau 2011 v naší tříě 5.B. Byla kouřit hlavně v tak nízkém věku. Na bese o tom, jak cigarety a jiné návykové látky ě mě zaujalo, kolik binců si kouřením škoí liem. Nejvíc mě zaujala láhev, o můžeme ostat o těla. Nelíbil se mi které se zapíchla cigareta a z té je o Ve čtvrtek 10. listopau jsme měli ve smra z cigarety při pokusu. Já si myslím, láhve kouř a ehet. Láhev byla téměř na škole beseu o kouření. Zaujalo mě všech že cíl besey byl ten, že bychom neměli za prosto černá a to byla jen tři roky stará no, ale hlavně to, jak cigareta ovlivňuje žánou cenu kouřit. Cíl besey byl splněn, a ostává se o ní kouř tak z jené cigare mateřství. Nemám ani jenu věc, která by besea mě ovlivnila tak, že nebuu niky ty enně. Kyž tey člověk vykouří kra se mi na beseě nelíbila, líbilo se mi tam kouřit cigarety. bičku enně a kouří vacet let, tak to všechno. Cíl besey byl nás přesvěčit, že Martin Pelán 5.B Světýlkový průvo V pátek 2. prosince 2011 se v Aamo vě rozsvěcoval už po několikáté vánoční stromeček a protože se tato uálost poma ličku stává v Aamově traicí, rozholi se letos organizátoři tuto naši traici trochu oživit. Děti se společně se svými roiči se šli pře buovou záklaní školy a pře pneuservisem u náraží. A proč? No přece aby k vánočnímu stromečku ošli se svě týlky, která symbolicky náš stromeček oz obí. Všechny ěti byly připraveny. Však už louho přeem si ve škole nebo v aa movském klubu mláeže chystaly lampio ny. Některé lampiony vybavili ětem ši kovní tatínkové žárovkou, v ostatních zá řila svíčka. A nezářily jen lampiony, ale i oči ětí a roičů. Dětem jistě vzrušením a neočkavostí, roičům zase nostalgií a ojetím. V hoin se oba průvoy vyaly ke kostelu, ke už na ně čekali ne trpělivě žáci záklaní umělecké školy, mlaá naějná zpěvačka Aéla Grimová, brněnská skupina Kamarái a zástupci města s připraveným programem, který zakončil krásný ohňostroj. I letos bylo rozsvěcení vánočního stromečku příjemným navozením kou zelné převánoční atmosféry. Mgr. Helena Ličková strana 7/11

8 Školní kolo ějepisné olympiáy 2011/2012 Dne se konalo na Zá Zvítězila Hana Moserová z 9.A s 33,5 bo v okresním kole této soutěže, které se bu klaní škole v Aamově školní kolo ě u, která bue naši školu reprezentovat e konat v Boskovicích v poslením le jepisné olympiáy. Žáci jako obvykle pracovali v jeiné kategorii, určené pro 8. a 9. tříy. 41. ročník této soutěže nesl název V bo hatství i chuobě aneb Osobnosti k neza placení, z čehož vyplývá, že tématem le tošního ročníku soutěže byla platila a významné osobnosti, které se poílely na jejich vyávání. Úkoly vypracovávalo 11 žáků z 9. ročníku a 3 žáci 8. ročníku. Mikuláš Dne choil po naší škole i po škole na Ronovské Mikuláš. Jako kažý rok se za maskami Mikuláše, aně la a čertů ukrývaly tváře žáků evátých tří, a to jsme byli my. Už brzy ráno (tj. v půl 8) jsme měli sraz v řeitelně a pomalu se oblékali, malovali a chystali oměny pro honé žáky :) Po škole choil jeen Mikuláš, aněl a va čerti. Při obcházení prvního stupně jsme byli překvapeni ze slziček, které se kutálely po tvářích některých malých hříšníků. Mlaší žáci říkali básničky nebo zpí vali písničky, ale na ruhém stupni už zřejmě žákům o zpěvu moc nebylo, a tak jsme je ani nenutili. Ale nakonec ostali slakou oměnu všichni. Kyž jsme obešli školu na ulici Komenského, měli jsme menší pauzu v řeitelně. Po té nás pan Bu rian ovezl autem na Ptačinu, o školy na ulici Ronovská. Tam jsme obešli všechny tříy a vyfotili se s ětmi. Nejhonější třía na obou školách se nám zála 3.A a 3.B. Přimluvíme se za ně u Ježíška. I kyž na obou školách je zlobivců honě, nakonec čerti nikoho o pytle ne vzali. :) Už jen oufáme, že zlobivci se v chování polepší, aby příští rok ostali ještě bohatší naílku než letos. :) Dne jsme navštívili Stření obornou školu polytechnickou na ulici Jílová v Brně. Sraz jsme měli pře školou na zastávce, oku jsme jeli autobusem o Brna. Po příjezu jsme se shromážili v promítací síni oborné školy, ke jsme se ozvěěli alší program. Dozvěěli jsme se, jak to na této škole choí, jaké jsou tay obory a jaké je uplatnění v a ném oboru. Na konci této prezentace jsme měli čas na otazy, okonce i na svačinu. Po svačině jsme si šli prohlénout školu. Viěli jsme třeba posilovnu, instalatérskou učebnu a několik alších učeben. Prohléli jsme si prostřeí školy a všimli jsme si, že je škola obře zařízená. Po prohlíce celé školy jsme zase naseli o autobusu, který nás zavezl ke stavbě bytových omů. Stavba ležela v městské části Černá Pole na okraji města Brna. Hlavním stavitelem této stavby je stavební firma Komfort. Jako povinnou výbavu jsme všichni ostali helmy. Nej říve jsem šli o pozemních garáží. Po Exkurze na SŠ novém týnu Jejím náhraníkem je Jaroslav Kalina, který získal na ruhém místě 30 boů z možných 60. Největším oříškem pro všechny byly úkoly týkající se přemincovních platiel, které jen máloko vypracoval správně. Nejlépe se soutěžící vypořáali s úkoly zaměřenými na záklaní pojmy. Všem, kteří se soutěže zúčastnili, patří poě kování. Hance bueme na konci lena r žet pěsti, aby se jí v Boskovicích ařilo. Aleš Spurný Holasová, Minaříková strana 8/11

9 tom jsme procházeli patro po patře a prohlíželi si jenotlivé byty. Stavbyveoucí nás provázel po celé stavbě až o poslení patra, ke byla tera sa s výhleem na celé Brno. Dozvěěli jsme se, na kolik peněz by nás vyšel tako vý byt v přízemí a v olních patrech by chom za byt zaplatili Kč a v hor ních patrech by nás takový luxusní byt vyšel až na Kč. Po celé prohlíce stavby jsme se rozloučili se stavbyveoucím, oevzali helmy, naseli o autobusu a pomalu jsme se vraceli o Aamova. Raek Vybíral, 9.B Ne, nebojte se, nic se nestalo. To jen semáci a osmáci měli v ponělí minikurz první pomoci se zá chranáři Lenkou a Vítkem, kteří k nám přijeli v Blanska. Během vou vyučovacích hoin se o věěli, jak fun guje záchranná služba v České republice, proč je ůležité znát a umět poskyt nout první po moc, jak mohou někomu zachránit život, velmi poutavou a zábavnou. Ani se nám co uělat jako první, na co si ávat pozor, nechtělo ocházet. Pokračování na jaře?: ) jak správně telefonovat na číslo 155 atp. I. Šturchová Nově nabyté zkušenosti si ti, kteří měli kuráž, mohli vyzkoušet po ohleem zá chranářů v praxi na figuríně. To, co na první pohle nevypaalo až tak složité, bylo namáhavé nejen fyzicky, ale i na za pamatování si správného postupu. n Záchranáři ve škole t Besea se nám všem moc líbila, nebyla nuná, a i kyž jsme beseovali na vážné a ůležité téma, Vítek ji okázal uělat Výprava o pravěku Také jste v létě přemýšleli, kam na ovolenou? Co takhle o pravěku? Že to není možné! Ale je! Nepotřebujete stroj času, ani spoustu peněz. Vítejte v obách ávno minulých Mamut první zvíře, které se většině z nás vybaví, kyž se řekne pravěk. Do kážete si vzpomenout, ke jste toto slovo slyšeli poprvé? Mně se hne vybaví scéna, ky Mach a Šebestová cestovali pomocí kouzelného sluchátka o pravěku a pan Huml učil Šebestovou, jak připravit ma muta s koprovou omáčkou. A ke jste ma muta poprvé viěli? Že v Anthroposu v Brně? A právě tam jsme se se šesťáky na konci října vypravili, abychom si nejenom prohléli mamuta v životní velikosti, ale hlavně načerpali spoustu nových věo mostí a seznámili se alespoň prostřenic tvím exponátů s životem lií pře esítka mi tisíc let. Naše návštěva muzea však neproběhla jako nuná prohlíka s průvocem, ky po eseti minutách žáci koukají jeen na ruhého a přemýšlejí, jakou lumpárnu by vymysleli, ale osahali jsme si pokla y, které Anthropos nabízí, cestou přímé zkušenosti, protože ta, jak známo, je nej lepší učitelkou. Pan učitel Spurný připravil pro naše průzkumníky pracovní listy s úkoly a žáci opověi na otázky hleali přímo strana 9/11

10 v expozicích muzea. A že to byla zábava, potvrili i samotní žáci běhali pilně jako včeličky mezi vitrínami, kostrami praáv ných živočichů, obylími našich prapře ků a pátrali po správných řešeních způso bem vskutku etektivním. Nakonec se všem průzkumná akce zařila a měli jsme čas prohlénout si i to, co nás zajímalo. Bonusem byla nová expozice obrazů Z. Buriana, kterou jsme si prohléli v su terénu muzea. Den liských práv Den liských práv si celý svět připo míná 10. prosince. Liská práva jsou ty svoboy a nároky, které mají být zaručeny kažému člověku na světě. Mluvit o li ských právech nám může připaat jako nuné a zbytečné. To ale jen o chvíle, ky jsou nám některé záklaní práva a svoboy oepřeny. V tuto chvíli na mnoha místech po ce lém světě jsou lié, kteří jsou nuceni čelit Naše výprava o pravěku byla úspěšná, ozvěěli jsme se spoustu nové ho o životě našich prapřeků a sholi jsme se, že jsme rái, že jsme se o pravěku po ívali jen na chvíli. Žít v této obě by chom určitě nechtěli. města s hustou infrastrukturou a limi ne ustále někam spěchajícími. Lié neměli si ce tolik věcí jako máme my nes, ale urči tě si byli blíž. A nebylo jim třeba lépe? Co myslíte? Mgr. M. Nejezchlebová A jestli jsme vás nalákali, vypravte se o Anthroposu také. Na chvíli se zastavíte a přenesete se o ob, ky na Zemi byl čistý vzuch, nestála tu žáná zakouřená útlaku, válkám, násilnostem různých poob či extrémní chuobě... Spousta ze mí selhává v ochraně liských práv svých občanů. A právě proto je nutné, aby kažé mu člověku záleželo na oržování práv ostatních lií ať už ve vlastní zemi nebo kekoliv na světě! Záklaní liská práva jsou shrnuta v okumentu, který se nazývá Všeobecná eklarace liských práv a svobo. Ta by la přijata 10. prosince 1948 a právě proto ili, a jak pohoový a bezstarostný máme je tento en kažoročně připomínán jako život. oslava Dne liských práv, k níž se kažo I. Šturchová ročně připojujeme i my. V letošním roce jsme se zaměřili na nelegální práci ětí v různých oblastech světa, přeevším v rozvojových zemích Asie, Afriky a jižní Ameriky. Ve ruhém patře byla instalována výstava fotografií života ětí, které jsou nuceny tvrě pra covat již o raného věku. Na výstavu navazovala hra Moje přání, jejíž cílem bylo zamyslet se na životními pomínkami těchto ětí, které jsou nuceny jen tvrě pracovat, často žijí v nevyhovují cích pomínkách, hlaoví, nechoí o školy a neznají hračky. Srovnání se živo tem ětí ve stření Evropě bylo neúprosné. Tay jsme si uvěomili, jaké máme štěstí, že jsme se naroili tam, ke jsme se naro strana 10/11

11 Po roce je tu znovu vánoční Štěrý en, lié jsou více pospolu, vlínější k sobě jen. Večeře svátečně voní, po stromkem árky jsou, zvoneček cinká jak loni, prskavky k němu zvou. Obaly z árečků mizí, kažý má něco ze, raost však kamsi zmizí, ne všechno zabalit lze. Pohou, úctu a štěstí, po papír neje át, i věma nevyvěští, jak mít zas blízkého rá. Zraví se zabalit neá, šlo by hne naobyt, nemocný marně ho hleá, je víc, než blahobyt. Láska se též nevměstná, po stuhu vánoční, oba je časově těsná, tak tiše o ní sní. Ježíšku, ej si říct, změn árky ma city, z vánoc ať zůstanou všem, jen krásné pocity! strana 11/11

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme Leden u nás ve školce Integrovaný blok: Čas splněných přání - zima Tematické celky: Sněží, sněží, mráz kolem běží Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme V lednu k nám do školky zavítala Paní Zima a s

Více

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240)

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240) 0 Jroslv Vrchcký I. (sbor tcet) Con moto tt.ii. dgo 0 VĚČNÉ EVNGELIUM (Legend 0) JOCHIM Kdo v dí n dě l, jk tí mrč Leoš Jnáček ny? Půl hvě zd m je skryt host nd o blč ný. Moderto Zs n děl nd be ze tí str

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

Celoroční projekt MRAVENCI. Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem

Celoroční projekt MRAVENCI. Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem Celoroční projekt MRAVENCI Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem Celoroční projekt MRAVENCI Učíme se, kreslíme: Celoroční projekt MRAVENCI Pozorujeme: Celoroční projekt MRAVENCI Stavíme, stříháme,

Více

VY_42_Inovace_24_MA_2.04_Množiny ve slovních úlohách pracovní list

VY_42_Inovace_24_MA_2.04_Množiny ve slovních úlohách pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_42_Inovace_24_MA_2.04_Množiny ve slovních úlohách pracovní list Název školy Stření oborná škola a Stření oborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen Hans Christian Andersen MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_ 04_18 Tématický celek: Evropa

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel.

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 3.6. Vyhráli jsme :-)) Jako odměnu jsme dostali nanukové dorty :-))) 1.červen Dnešek byl dnem, kdy

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (paní učitelky Lucie Špačková a Magdaléna Pecháčková) a 2. stupně (paní učitelky

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

Newsletter Základní školy německo-českého porozumění

Newsletter Základní školy německo-českého porozumění Newsletter Základní školy německo-českého porozumění 12/2015 Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během listopadu, a plán práce na prosinec 2015. Reminiscence

Více

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu s no vým po moc ným ra zít kem po pře jme no vá ní Ži dov ské ná bo žen ské ob ce na Ži dov skou ra du star ších v Pra ze. /ŽM/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek

Více

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris PoČÍtAČe PřÍroDA ZÁŽIteK HUDBA ZÁBAvA semináře tanec ekologie tábory ZPĚv sport

Více

Zprávičky ze školky listopad

Zprávičky ze školky listopad Zprávičky ze školky listopad Tématem měsíce listopadu byla historie, vynálezy a etiketa. Hned první týden jsme začali vznikem života, povídali jsme si o tom, jak lidé žili dříve a hráli jsme si na staré

Více

Nováčci v řadách čtenářů naší školy

Nováčci v řadách čtenářů naší školy 4 Nováčci v řadách čtenářů naší školy Pasování žáků 1. tříd 11.1.2011 Na naší škole se již stalo tradici ze prvňáčci kteří se půl roku učí číst pak předvádějí své dovednosti svým i rodičům svých spolužáků.

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com Ke konci roku jsme vyrazili na dva projektové dny. Ten první se vztahoval k výuce dějepisu. Učili jsme se totiž o pravěku, tak jsme vyrazili do Prahy do Národního muzea, kde probíhala výstava právě k pravěku.

Více

Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592 portfolio I. stupně zpracovala: Mgr. Alena Štemberová

Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592 portfolio I. stupně zpracovala: Mgr. Alena Štemberová Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz portfolio I. stupně zpracovala: Mgr. Alena Štemberová Na pondělí 21. prosince si paní učitelky pro děti I.

Více

ZPRAVODAJ. d d. Místní akční skupiny Valašsko - Horní Vsacko. Aktuálně v MAS: SOUTĚŽ VALAŠSKO OČIMA DĚTÍ

ZPRAVODAJ. d d. Místní akční skupiny Valašsko - Horní Vsacko. Aktuálně v MAS: SOUTĚŽ VALAŠSKO OČIMA DĚTÍ ZPRAVODAJ Místní akční skupiny Valašsko - Horní Vsacko 10. vyání zpravoaje prosinec 2014 ZDARMA www.masvhv.cz; www.facebook.com/masvhv Milí spoluobčané Horního Vsacka, máme tu pravielné vánoční vyání zpravoaje

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv.

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. PROSINEC Z pohádky do pohádky seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. Štěpán) výroba vánočních předmětů přivítání zimy Prosinec je za vrátky, čekají

Více

Plán školní rok

Plán školní rok Plán školní rok 2016 2017 ZÁŘÍ (Podzim) cesta za kamarády 1. 9. Čtvrtek Zahájení školního roku, 27.9. Úterý Plyšáčkův den jednu plyšovou hračku 29. 9. Čtvrtek Maňáskové divadlo Šternberk - 45,--Kč, 8:45

Více

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni Bulletin obecně prospěšné společnosti Zajíček na koni Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni www.zajiceknakoni.cz Obsah: Úvodní slovo... 3 Podzim v Bleu de Ciel... 4 KPZ nezná zimní spánek... 5 Kavárna

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Informace www.gtmskola.cz Dvě první třídy a Mravenečci V letošním školním roce

Více

ETICKÝ KOMPAS 2016/2017

ETICKÝ KOMPAS 2016/2017 Bylo to super! Skvělá lektorka, skvělé aktivity. Doporučuji. Velmi se mi líbily obě etické dílny. Přidala bych tam ještě nějaké hry. Paní Dana byla velmi sympatická a legrační. Nejvíce mě zaujaly Předsudky.

Více

I. FOTOAPARÁT, PSÍ JÍDLO, NAKLADAČ, KAMION, PRAČKA

I. FOTOAPARÁT, PSÍ JÍDLO, NAKLADAČ, KAMION, PRAČKA V pátek 3. 12. 2010 chodili u nás na škole čerti. Čerti se první hodinu učili a druhou se začali chystat. Nejdřív šli do třetí a čtvrté třídy. Chlapci i děvčata řekli pěkné básničky, ale někteří se opravdu

Více

Poznávací zájezd BENELUX

Poznávací zájezd BENELUX Poznávací zájezd BENELUX Anglický týden Projektový týden prezentace absolventských prací Lyžařský výcvik Deváťáci se loučí s prvňáčky Žákovský parlament v Praze Úspěchy ve stolním tenisu Mezinárodní taneční

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. ÚVOD Odborný tým pracovníků Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o. p. s. se na základě svých odborných

Více

OKÉNKO DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

OKÉNKO DO ŠKOLNÍ DRUŽINY OKÉNKO DO ŠKOLNÍ DRUŽINY Ve školní družině se žáci připravují na nadcházející velikonoční svátky. Třídy se zdobí motivy jara a Velikonoc, chystáme se barvit vajíčka, a pokud počasí dovolí, zahrajeme si

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN SPOLKU NESLYŠÍCÍCH BŘECLAV LEDEN 2017

INFORMAČNÍ BULLETIN SPOLKU NESLYŠÍCÍCH BŘECLAV LEDEN 2017 Spolek neslyšících Břeclav, z.s., Kapusty 282/12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Překlady 1/5 14, ,7 1,62

Překlady 1/5 14, ,7 1,62 Překlady 1/5 Po uži tí Ci helné pře kla dy Porotherm KP 7 se po uží va jí ja ko pl ně nos né prv ky nad oken ní mi a dveř ní mi otvo ry ve zdě ných stě no vých kon struk cích. Vý ho dy pl ně sta tic ky

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

INTERNETOVÝ HUDEBNĚMLÁDEŽNÍ OBČASNÍK ČÍSLO 2/2010

INTERNETOVÝ HUDEBNĚMLÁDEŽNÍ OBČASNÍK ČÍSLO 2/2010 INTERNETOVÝ HUDEBNĚMLÁDEŽNÍ OBČASNÍK ČÍSLO 2/2010 Přátelé a kamarádi! Druhé číslo hudebně-mládežních novin je tu! Dočtete se, jak proběhl náš hlavní festival Mladá Smetanova Litomyšl a co vás čeká na podzimním

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2.

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2. Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Už brzy

Více

18. dubna 1. května 2011

18. dubna 1. května 2011 školní rok 2010/2011 16. číslo 18. dubna 1. května 2011 Aktuální vydání pro vás připravili: Lucie Ješátková, Matěj Boháček, Vladislav Sibal a David Žák ÚVODNÍK Vítáme vás u dalšího čísla Deváťáckých novin,

Více

*Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/

*Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/ *Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/ *Celkem žáků -8 *Dívky 6 *Chlapci -2 *Seznam : Jana, Radek, Reneta, Nikola, Květa, Emil, Petra, Kristina *Paní učitelka Anna * * * *Renata je dobrá kámoška. *Má ráda pracovní

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

ZPRÁVY Z OBCE Doplnění kontejneru na použitý textil

ZPRÁVY Z OBCE Doplnění kontejneru na použitý textil ZPRÁVY Z OBCE Doplnění kontejneru na použitý textil U lihovaru byl umístěn kontejner na použitý textil. Tento textil bude sloužit pro dobročinné účely CHARITĚ SVITAVY. Kontejner na textil, který je umístěn

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 číslo: 20

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 číslo: 20 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 číslo: 20 Obsah: Slovo ředitele školy,projektový den, divadelní představení, Podzimní radovánky, výlet do Prahy, vyhodnocení

Více

MIKULÁŠ V MŠ BŘEZNICE

MIKULÁŠ V MŠ BŘEZNICE MIKULÁŠ V MŠ BŘEZNICE PASOVÁNÍ NA PRVÁKY 4.11. 2016 E DĚ 4 NY DI N AŠ V pátek, 4. 11. 2016, se již po devatenácté konala tradiční slavnost žáků1. ročníku - Pasování na prváky. Přípravy na tuto akci začaly

Více

Nebojte, děti, nezapomněl jsem. Na začátku jsme se přeci domluvili, že se pořádně zamyslíte a napíšete, v čem se vaše Česká republika liší od

Nebojte, děti, nezapomněl jsem. Na začátku jsme se přeci domluvili, že se pořádně zamyslíte a napíšete, v čem se vaše Česká republika liší od Nebojte, děti, nezapomněl jsem. Na začátku jsme se přeci domluvili, že se pořádně zamyslíte a napíšete, v čem se vaše Česká republika liší od Ekvádoru? K tomu, co vymyslíte, můžete namalovat i obrázek.

Více

prosinec 2012 ročník XI číslo 4

prosinec 2012 ročník XI číslo 4 prosinec 2012 ročník XI číslo 4 Trochu obav a pytel legrace a dobrot Letošní mikulášskou nadílku zajistili žáci z 6.A (čert klečící Erik Skalník, stojící zleva čert Terka Kampová, anděl Kristýna Hřídelová,

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Leden únor 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna pro děti Středa: 9:30 11:30

Více

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník)

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník) VY_ 32_INOVACE_10 Anotace Materiál obsahuje pracovní list, na kterém žáci doplňují i, í, y, ý, postupně ve vyjmenovaných a příbuzných slovech po B, L, M a pak v souhrnném cviření Autor Mgr. Dana Walterová

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Reklama, sleva Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_14 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Ivo Šenk Datum

Více

Zprávičky ze školní družiny

Zprávičky ze školní družiny 7.A POCHOĎÁK Pavel Mikliš Byl to krásný slunečný den (byla celkem zima :D ) všichni jsme spali a najednou jsme si uvědomili! My jdeme dneska na pochoďák!!! Některým se nechtělo, tak zůstali doma. Ale my

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

Prameny. Hry středověku

Prameny. Hry středověku Vypracoval: Lukáš Hetmánek 438553 Stolní hry ve středověku Mezi jedny z nejoblíbenějších volnočasových aktivit člověka patří nepochybně hra. Hra a hraní si jde ruku v ruce s lidským bytím a za mnoho let

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Obsah Úvo dem 1 Tech nic ká pří pra va sé rio vé a ku so vé vý ro by 2 Tech no lo gie vý ro by zá klad ních sku pin ná byt ku

Obsah Úvo dem 1 Tech nic ká pří pra va sé rio vé a ku so vé vý ro by 2 Tech no lo gie vý ro by zá klad ních sku pin ná byt ku Obsah Úvodem... 9 1 Tech nic ká pří pra va sé rio vé a ku so vé vý ro by... 11 1.1 Obsah a úko ly tech nic ké pří pra vy vý ro by... 11 1.1.1 Kon strukč ní pří pra va vý ro by... 11 1.1.2 Te chno lo gic

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2012 Motto: Učíme se pro život Obsah : Beseda s policií.........1 Sportovní dopoledne..........2 INFO ze ZŠ a MŠ v nemocnici..3-4

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY září prosinec 2011 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose h=72 Em(add2) 15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose 5 Em(add2) JOSE 9 D7 1 Am(add2) CARMEN Tennáh- lý zvrat tennáh - lý pád když lás Už nik - ka své o - tě -

Více

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK ZIMA ZPRÁVY ZE ŽIVOTA ŠKOLKY Je tu prosinec a přicházíme s dalším číslem našeho časopisu. První tři měsíce utekly jako voda, všichni si zvykli na každodenní kolotoč a děti se pomalu

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

Štěňátko štěká: haf, haf, haf, haf Jana udělala státnice! Haf! To mě těší!!! Haf, haf, haf, haf. Haf, haf, haf, haf. Haf, haf, haf, haf

Štěňátko štěká: haf, haf, haf, haf Jana udělala státnice! Haf! To mě těší!!! Haf, haf, haf, haf. Haf, haf, haf, haf. Haf, haf, haf, haf Štěňátko štěká: haf, haf, haf, haf Jana udělala státnice! Haf! To mě těší!!! Haf, haf, haf, haf A taky štěkám vše nejlepší k narozkám Sáře! Haf, haf, haf, haf Už známe termín letošního tábora! Bude 30.

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34. INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0767 Šablona: III/2 2. č. materiálu: VY_ 32_INOVACE_124 Jméno

Více

17. prosince - Vánoční besídka

17. prosince - Vánoční besídka 17. prosince - Vánoční besídka Vánoční besídka, která se konala 17.12. v DIVADLE NA KOPEČKU, se vydařila. Obě představení byla plná tance, her, zpěvu a taky reklam. Účinkovali zde i herci ze souboru Studánka

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Kids Art Club eská škola bez hranic http://www.czechcentres.cz/london/stranka.asp?id=2793&menu=8499 Kids Art Club www.kidsartclub.org.

Kids Art Club eská škola bez hranic http://www.czechcentres.cz/london/stranka.asp?id=2793&menu=8499 Kids Art Club www.kidsartclub.org. Mikuláš 2008 Kids Art Club pod záštitou ambasády České republiky v Londýně a s intenzivní spoluprací s Českým kulturním centrem v Londýně, byl založen na začátku října 2007. V polovině roku 2008 se stal

Více

vánoční svátky, plné radosti, zdraví, štěstí a spokojenosti

vánoční svátky, plné radosti, zdraví, štěstí a spokojenosti ročník XXVII., číslo 12/2015 Vánoční přání Zlaté svatby Svoz opau Charita Pozvánka na Souseský bál Sport - baminton Lepší Vánoce třeskuté než tekuté vánoční svátky, plné raosti, zraví, štěstí a spokojenosti

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

IV. setkání zástupců školního parlamentu ZŠ Boskovice, příspěvková organizace, pracoviště Slovákova

IV. setkání zástupců školního parlamentu ZŠ Boskovice, příspěvková organizace, pracoviště Slovákova IV. setkání zástupců školního parlamentu ZŠ Boskovice, příspěvková organizace, pracoviště Slovákova Datum: 4. listopadu 2016 Přítomni: výchovný poradce Mgr. Alena Svobodová, 15 zástupců tříd Jonáš Novotný,

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj. leden 2015

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj. leden 2015 leden 2015 Noviny městyse vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj MĚSTYS LITULTOVICE Vážení spoluobčané, tentokrát bych se chtěl věnovat poněkud přízemnějšímu tématu, a to je komunální odpad. Od

Více

Místo pro život. Nejsou dvě historie lidská a přírodní, ale jen jedna, která je posledních pár miliónů let společná. Václav Cílek

Místo pro život. Nejsou dvě historie lidská a přírodní, ale jen jedna, která je posledních pár miliónů let společná. Václav Cílek Místo pro život Nejsou dvě historie lidská a přírodní, ale jen jedna, která je posledních pár miliónů let společná. Václav Cílek Místo pro život Člověk se chová k prostředí, ve kterém žije, podle toho,

Více

Hager Electro s.r.o. Poděbradská 186/56 180 66 Praha 9 - Hloubětín. Tel: +420 281 045 735 Fax: +420 266 107 310 vypinace@hager.cz

Hager Electro s.r.o. Poděbradská 186/56 180 66 Praha 9 - Hloubětín. Tel: +420 281 045 735 Fax: +420 266 107 310 vypinace@hager.cz Bombastické, prvotřídní, špičkové! Slova nadšení a překvapení se ozývala každou chvíli Šestnáctý ročník tradiční mezinárodní přehlídky designu a módy, který se letos konal na 65 výstavních místech, navštívilo

Více

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy)

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy) Tisková zpráva č. 12/2011 Nabídka vzdělávacích akcí pro školy Oddělení pro děti a mládež a hudební oddělení v Ústřední knihovně a obvodní knihovny Krajské knihovny Františka Bartoše připravily na školní

Více

První školní den. 2 Abc ZŠ VERONSKÉ NÁMĚSTÍ ZÁŘÍ 2014

První školní den. 2 Abc ZŠ VERONSKÉ NÁMĚSTÍ ZÁŘÍ 2014 První školní den 1 2 Abc 3 Život lesa V pondělí 15. září 2014 se celá třída vypravila na výzkumnou cestu do lesoparku. Cílem bylo přiblížit dětem živočichy, kteří žijí v lese, ale příliš si jich nevšímají.

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014.

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014. Hezké středeční odpoledne, srdečně Vás vítáme u druhého prosincového zpravodaje Střední školy služeb a řemesel Stochov. Letošní poslední vydání! A tak přejeme vše jen to nejlepší do nového roku 2015. Zůstanete

Více

Doprovodné programy ke stálým expozicím

Doprovodné programy ke stálým expozicím Doprovodné programy ke stálým expozicím 1) historická expozice Rokycansko v minulosti : Výprava do pravěku (nástroje, činnosti, zbraně, šperky) Na návštěvě ve středověku (erby, rytíři a jejich zbroj, řemesla,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: cz.1.07/1.4.00/21.1936 č. šablony: I/2 č.sady: 3 Ověřeno ve výuce: 17.12.2012 Třída: 3. Datum:16.12.2012 1 Vánoční příběh Vzdělávací

Více

Děti a tety z našeho Domova:

Děti a tety z našeho Domova: Všichni jsme prožívali vánoční svátky se svými blízkými, ať už doma nebo na našem Domově. Mnozí z vás o svých Vánocích napsali a namalovali hezké příspěvky: Děti a tety z našeho Domova: Na Štědrý den se

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 číslo: 76

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 číslo: 76 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 číslo: 76 Obsah: Slovo ředitele školy. Škola v přírodě, cyklistická soutěž, Výlet do Březnice, dopravní hřiště, recitační soutěž

Více

Zpráva o činnosti MC Domeček za r. 2006

Zpráva o činnosti MC Domeček za r. 2006 Zpráva o činnosti MC Domeček za r. 2006 Poslání MC Domeček Posláním a cílem MC Domeček je odstranění izolace rodičů na mateřské dovolené a její zpestření, usnadnění jejich návratu zpět do zaměstnání a

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Bilance aktiv a kapitálu podniku

Bilance aktiv a kapitálu podniku KAPITOLA 5 Bilance aktiv a kapitálu podniku Bi lanč ní prin cip, jak jsme již na zna či li v mi nu lé ka pi to le, umož ňu je za chy tit ma je tek (ak ti va) pod ni ku a sou čas ně i zdroj (ka pi tál),

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

Projekt Podpora rozvoje emočního vývoje, předčtenářských dovedností a moderních metod vzdělávání v MŠ reg. č.: CZ.1.07/1.3.50/02.0011.

Projekt Podpora rozvoje emočního vývoje, předčtenářských dovedností a moderních metod vzdělávání v MŠ reg. č.: CZ.1.07/1.3.50/02.0011. O mamince Zuzana Musilová Cíl: rozvoj schopností vytvářet a rozvíjet citové vztahy k mamince, k rodině, k nejbližším lidem, rozvoj jemné i hrubé motoriky, ve volné hře pomáhat dětem nalézat své místo ve

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně obyvatel.

Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně obyvatel. Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně 2 200 obyvatel. Historie obce Šardic a její pamětihodnosti První písemná zmínka o Šardicích pochází

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013 Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek

Více

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013 Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková, Simona Miláčková, Tomáš Matějíček, Michal Vlach Školní ilustrovaný magazín III. základní

Více