Časopis Devítka. Obsah. Základní a mateřská škola Komenského Adamov. Časopis vydávají žáci 9.A a 9.B. ročník 15. listopad prosinec 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Časopis Devítka. Obsah. Základní a mateřská škola Komenského 4 679 04 Adamov. Časopis vydávají žáci 9.A a 9.B. ročník 15. listopad prosinec 2011"

Transkript

1 Časopis Devítka Čteme spolu Muzeum romské kultury Výlet na Petrov Jezírko Dny otevřených veří ve škole Škola slavila (a my s ní) Výlet za mravencovým esaterem Bezpečně na internetu Konopí přítel nebo nepřítel? Besea o kouření Světýlkový průvo Dějepisná olympiáa Mikuláš Exkurze na SŠ Záchranáři Výprava o pravěku Den liských práv Vánoční přání Časopis vyávají žáci 9.A a 9.B 2 ročník 15 Obsah Záklaní a mateřská škola Komenského Aamov listopa prosinec 2011

2 i Čteme spolu I v letošním školním roce se naši nej menší žáci setkávají se svými nejstaršími spolužáky při projektu Čteme spolu. Je ním z cílů tohoto projektu je, aby se ti, kteří školu začali navštěvovat, seznámi li s těmi, kteří už školu pomalounku opou štějí. A jak se společně nejlépe seznámit? No přece při čtení poháek! Deváťáci se tak kažý pátek vyávájí k prvňáčkům, ke jim čtou krásné poháky slavného českého spisovatele Františka Hrubína. Prvňáci se tak už seznámili s pohákami o O bílé laňce, Červená karkulka, Perníková chaloupka, Šípková Růženka a O Smolíč kovi. Prvňáčci se s písmenky sice teprve se znamují a číst pomalu taky začínají, nebu e už ale louho trvat a role se vymění. To se potom k eváťákům vypraví prvňáčci a buou jim také číst. Však už se na to prvňáci moc těší, tak jim ržte palce. Mgr. Helena Ličková Muzeum romské kultury O Muzeu romské kultury jsme se o zvěěli o paní učitelky Šturchové, pro tože jsme se učili o rasismu v ORV. Do muzea jsme se vypravili ne Po příjezu o muzea jsme šli o sálu plného novinových výstřižků vystřižené z romských časopisů, které se kolem nás i točily, a hne jsme si uvěomili, že hlavní myšlenkou muzea bue něco se pověi z binga, rozala nám paní průvo o Romech ověět, pohlížet na ně jinak kyně romská čísla, která jsme museli seřa a pochopit je. V muzeu bylo honě starých it o jené o esíti: a krásných věcí napříkla obrazy z oby, ky kočovali, a byl tam také jeen kroj. 1. jekn Kyž jsme se trochu rozkoukali, paní 2. uj nám rozala hru bingo, ve které jsme se 3. trin ozvěěli, že v 15. století byla jena 4. štar z prvních zmínek o Romech na našem 5. panž území. Nejvíce nás asi překvapilo, že Ro 6. šov mové mají svou vlajku a hymnu a také o 7. efta ku k nám přišli bylo to z Inie. Pozěji 8. ochto jsme ostali křížovku, ke jsme se ozvě 9. eňa ěli, že jejich nejlepším řemeslem je ko 10. eš vářství. Poté, co jsme si řekli správné o Až se nám to povelo, šli jsme se ívat na film o řemeslech. Dozvěěli jsme se, že v nešní obě ještě pořá někteří Romové vyrábějí náoby ze řeva, pletou košíky, vyrábějí zvony a kotlíky. V zaní části muzea byla místnost věnovaná obětem ruhé světové války. V muzeu se nám moc líbilo a kyby chom mohli, jeli bychom tam znova. Natálie Helová, Tereza Fialová, 7.A strana 2/11

3 Výlet na Petrov Dne 14. října jsme se v rámci výtvarné výchovy vy pravili o chrámu zasvěcenému sv. Petrovi a Pavlovi, který leží v centru Brna na kopci. Po cestě na chrám jsme zabrousili o zahray, ke byly zvláštní kříže. Jeen byl řevěný s baňkami ze skla (ty přestavovaly Kristovy krůpěje krve) a ruhý byl postaven z kamene na památku všem obětem nesvoboy. Jezírko Dne se všichni žáci prvního stupně vyali o ekocentra Jezírko v Brně Soběšicích, aby se ozvěěli něco o řevěném světě. A ozvěěli jsme se toho opravu ocela ost. Nejřív jsme si povíali o stromech. Z čeho se strom skláá, jaké stromy známe a učili jsme se poznávat i jejich ploy. Ukazovali jsme si také na moelu, jak se řevo z lesa těží, jak vypaá pila a co se tam ělá. Také jsme si povíali a ukazovali si spoustu věcí, které jsou ze řeva vyrobené. Petrov je nejstarší brněnský chrám, který byl povýšen na katerálu. U příležitosti 100. výročí vzniku biskupství začala jeho novogotická přestavba. Bylo objeveno, že sta ré záklay jsou asi z 12. století. Ve znaku iecéze jsou klíče a meč, pole toho, co rží v ruce sv. Patr a Pavel. Interiér je rozělen na 16 částí, u některých jsem se za stavili a povíali si o nich, např.: portál katerály, tam jsme našli sochy sv. Petra a Pavla gotická maona, to je panna Marie zobrazená s Ježíš kem jako živým křížová cesta o Jiřího Marka, která upoutala naši po zornost, protože byla úplně moerní oltář sv. Barbory, protože v Aamově je kostel sv. Barbory oltář sv. Václavva, protože jsme se o něm učili oltář sv. Cyrila a Metoěje o nich se bueme také učit křtitelnice, protože byla moc hezká Nejvíce nás v kostele uchvátily varhany, protože měly čtyřicet čtyři obrovských píšťal, které byly viět, a spou stu malých, které viět nebyly. Kyž jsme si chrám prohléli, přešli jsme olů o muzea. Tam nám pan průvoce ukázal různé sochy, např. sochy sv. Petra a Pavla, a obrazy, např. Klanění tří králů (a měli jsme háat, proč měl jeen z nich černou tvář). Potom jsme se ozvěěli, jak se jmenuje Panna Marie, která rží novorozeného Ježíška (to byla maona) a jak se jmenuje socha Panny Marie s už mrtvým Ježíšem tomu se říká pieta. Nakonec jsme si na monitoru zahráli pexeso o památkách Petrova, ostali jsme kažý stejné pexeso na památku a slíbili si, že v létě přijeme znovu, tentokrát na výtvarnou ílnu. A ve škole se pokusíme namalovat vitrážová okna, tak krásně barevná, jaká mají v katerále. Muzeum se nám moc líbilo. Nejvíce nás zaujaly staré sochy, které byly ve lice hezky opracovány. Natálie Helová, Tereza Fialová, 7.A a Dalimila Hoaňová Samozřejmě jsme si zahráli spoustu krásných a naučných her. Na závěr nás čekalo něco úžasného sami jsme si uělali bramborové těsto a s pomocí paní učitelky si na kamnech upekli bramborové placky. To byla obrota! Už se moc těšíme, až se na Jezírko zase poíváme. Mgr. Helena Ličková strana 3/11

4 v Dny otevřených veří ve škole V pátek na magické atum se na va ny otevřely veře v aamovských školách. Důvoem jsou samá kulatá výročí škol. Uplynulo 85 let o založení měšťanské školy v Aamově. Sama buova již jako škola neslouží, jsou v ní nes byty, ale v neávné minulosti ze sílila ZUŠ. Škola na Ronovské v prosinci oslaví 55. narozeniny a škola na Komenského měla v září 45. Již o rána mohli roiče, praroiče i ostatní nahlížet o vyučování v jenotli vých tříách. I ěti se těšily, jak se ně ro iče přijou poívat. Někteří návštěvníci se společně s ětmi zúčastnili i koncertu, který byl pro žáky připraven. Opolene na Ronovské ostartoval koncert a vystoupení tanečního oboru ZUŠ. Poté se návštěvníci postupně rozprchli po školní buově. V tělocvičně si mohli vyzkoušet svoji fyzickou zatnost, ve tříách i ružinách si prohlí želi portfolia jenotlivých tří, otestovali 11. listopau 2011 o Aamova Martin své znalosti o výročích školy na interak na bílém koni nepřijel, ale návštěvníků se tivní tabuli, vyzkoušeli si labyrint se sle u nás ve škole vystříala takřka stovka. peckou holí, tříili velmi pečlivě opa, vyzkoušeli si různé háanky, rébusy a hry Mgr. Soňa Karásková a také si mohli koupit na památku robné upomínkové přeměty. Byli jsme velmi potěšeni, že školu na vštívilo během těchto vou nů kolem stovky hostů. Bylo příjemné, že sem zaví tali roiče, praroiče, žáci minulí i buou cí, bývalí zaměstnanci, ale okonce i lié, kteří o naší školy niky nechoili a jen se tak přišli poívat, jak škola vypaá. Větši nou všichni byli překvapeni velmi obrým vybavením školy žáci mají ve všech tří ách stavitelný nábytek, ve tříách i ruži nách jsou k ispozici (po kontrolou pea gogů) počítače, k vybavení školy patří i interaktivní tabule a velmi pěkně vyba vená školní jíelna. strana 4/11

5 j Škola slavila (a my s ní) Jsou jubilea, která stojí za to si připo mínat. Určitě mezi ně patří i výročí aamovských škol, jimž léta na kráse roz honě neubrala. A tak se ve nech 11. a 12. listopau 2011 přestavily buovy záklaní i umělecké školy v nových ša tech pole současných trenů. A bylo opravu co slavit: 85. výročí otevření ško ly na ulici Osvobození, 55. výročí zahájení provozu školy na ulici Ronovská a 45. vý ročí otevření školy na ulici Komenského. z tanečních kroužků a ukázaly i hit po slení oby zumbu. To vše se oe hrávalo za našeného obivu iváků ve školní tělocvičně, ke se tanec stříal se sportovními ukázkami jako je třeba flor bal. Obě oslavenkyně také nabíly po hostinnou náruč všem, kteří si je chtěli prohlénout pěkně zblízka a ze všech stran. Na to se školy oblékly pěkně o gala a převely to nejlepší ze svého pomyslného šatníku. Na stěnách choeb Kyž slaví ámy v nejlepších letech, ožívaly fotky ze života školy, tříy a učeb neměla by rozhoně chybět huba. Tu po ny lákaly ke vstupu zajímavou výzobou, sluchačům zajistila huební skupina ukázkami učebních pomůcek a prací žáků. Travellers a koncert ZUŠ v průběhu první Mohli jste obivovat a také si sami vy ho ne oslav. Je li huba, měl by být zkoušet kouzelné interaktivní tabule, i tanec. O něj se zase postaraly ěti výukové programy v počítačové učebně, práci s ataprojektory a na vieu sleovat výjevy ze školních plesů a akaemií. Jubilantky opřály všem, ale zejména bývalým žákům a zaměstnancům chvilky nostalgie a vzpomínání na stránkami kro nik školy a města nebo při prohlížení ar chivu školního časopisu, fotokronik a portfolií tří. Ko nenašel svoji fotku z první tříy tay, měl ještě šanci objevit ji ve fotogalerii na školních chobách. Ko chtěl, mohl pobýt v tvořivých ílnách za měřených na výtvarné činnosti a keramiku nebo si jen tak opočinout v relaxační místnosti. Školy nezapomněly ani na žaluky svých gratulantů, bez bohatého občerstve ní by to na žáné oslavě přece nešlo. Díky sponzorskému aru cukrářství Luna tu by ly i perníkové školičky přímo k nakousnu tí! Děkujeme také firmě ABLE agency, s. r. o. V sobotu po poleni oslavy skončily, školy si mohly na chvíli oychnout, než je v ponělí zase naplní hlasy ětí a kaž oenní školní ruch. Jubilantky ál stojí na svých místech v protilehlých aamov ských kopcích a zvěavě se rozhlížejí o okolí: Tak co, líbily se jim naše narozeniny? A přijou všichni zase příště? A taky bu eme mít brzy almanach, abyste si nás mohli připomenout i oma! Dalimila Hoaňová P.S.: Zájemci o almanach školy si jej mohou objenat na tel. čísle: Výlet za mravencovým esaterem Dvacátého třetího listopau 2011 ráno jsem šla s batohem na záech čekat na točnu autobusu. Jeli jsme na Jezírko. Po cestě byla na některých stromech jinovat ka. papírové kuličky přestavovaly zásoby na zimu pro mravence. Potom jsme šli o le sa hrát alší hry. Jena z nich byla taková, že já jsem byla mravenec a Filip a Vojta byli slunéčka semitečná a ostatní spolu žáci byli mšice. Slunéčka chytala mšice Všechny hry jsme hráli společně s ve a já jsem chytala slunéčka semitečná. oucí Nikolou. Nejřív jsme hráli hry V alší hře jsme se rozělili na vě skupi venku. Marek a Matěj nás chytali, aby ny a v těch skupinách jsme si posílali ře chom nemohli sbírat papírové kuličky. Ty vo. Při poslení hře byly na zemi v lese rozházené papírky s obrázky. My jsme by li rozělení o vou skupin a sbírali jsme jen ty obrázky, na kterých bylo, co mohou jíst mravenci a potom jsme kontrolovali, jestli jsme nasbírali ty správné papírky. Potom jsme šli o omu, ke jsme se nasvačili a ali si teplý bylinkový čaj. Kažý jsme ostali svůj obrázek mrave niště, potřeli ho lepilem a nasypali tam rýži, která přestavovala larvy mravenců, strana 5/11

6 v ál jsme tam nasypali koření a to přestavovalo jehličí. Kyž jsme lepili koření, říkala veoucí Nikča, že jehličí se nesmí z lesa sbírat! Až jsme mraveniště okončili, na kreslili jsme k němu i mravence. Až jsme obrázky okon čili, seli jsme si o kruhu, ke jsme si posílali obrázky Bezpečně na internetu V rámci minimálního preventivního plánu naší školy se uskutečnila série bese, jejichž tématy byly závislosti, rogy a osobní bezpečí. Osmáci tentokrát iskutovali na téma bezpečí, resp. nebezpečí na internetu. Většinu z toho, co pro ně lektorka k a bez toho, že bychom promluvili, jsme je správně seřai tit, jak se vyvíjí mravenec. Kažý si mraveništěm mohl li. Další úkol byl se beze slova rozělit o skupin pole prolézt třikrát. barvy očí. Házeli jsme kostkou a postupně skláali sklá No a potom už jsme se šli obléct a autobusem jeli o anku mravence. Nakonec jsme šli k velkému umělému školy. Všechno se nám moc líbilo. mraveništi. Dostali jsme za úkol cestou mraveništěm zjis Olga Dvořáková, 2. A DDM Lužánky připravila, znali. Přispěli o besey A jak se žákům besea líbila? Honotili ji jako užiteč zajímavými postřehy ze života teenagerů na sociálních nou, ale trošku monotónní a nunou, bez šťávy. sítích, a ani pojmy grooming a stalking jim nebyly nezná mé, bez problémů sestavili pravila, jak se na internetu I. Šturchová bezpečně chovat. Jejich znalosti lektorku mile překvapily. Konopí přítel nebo nepřítel? Kažý o něm nes mluví. V méiích se řeší, za uzá neuvěřitelné příběhy a neměli jsme slov. S beseou jsme konit používání technického konopí pro meicínské účely. byli spokojeni, hlavně to bylo zajímavé. Moc se nám to Mnoho mlaých lií s ním má zkušenost. Ale víme, jaké líbilo. jsou jeho účinky na liské zraví jak nám může škoit Kristýna Kleplová, Kateřina Beránková, 6.A nebo také pomoci, poku je použito napříkla při léčbě kožních onemocnění? Žáci šestého ročníku se na počátku listopau zúčastnili besey na toto téma. Byla besea pro žáky přínosná, co se ozvěěli a co si o ní myslí? To už si můžete přečíst na násleujících řácích: M. Nejezchlebová Dne 2. listopau měla třía 6. A beseu o kouření. Ří kali jsme si, jak je nebezpečné brát rogy, co se může stát. Co se z konopí vyrábí a také jsme si ukazovali různé ob rázky. Nejvíce nás však zaujalo, že se z konopí vyrábí čo koláa nebo těstoviny. Také nás překvapilo, co všechno se může přihoit v souvislosti s touto rostlinou byly to Proč lié berou rogy? Lié berou rogy, protože chtějí ve svém životě něco změnit. Ze je několik příčin, proč se mlaí lié vyávají na cestu jejich užívání: 1. Chtějí zapanout o kolektivu 2. Chtějí se uvolnit nebo uniknout o problému 3. Chtějí se zbavit nuy 4. Chtějí působit ospěle 5. Chtějí se vzepřít společnosti 6. Chtějí experimentovat Domnívají se, že rogy jsou jejich řešení. Nakonec se však stanou jejich problémem. Problém s rogami se však á řešit! Marihuana se obvykle balí o cigarety nazývané joint. Niky bychom neochutnaly rogu, i kybychom ne věěly, co se nám tím může stát. Janka Vybíralová, Soňa Flachsová, 6. A strana 6/11

7 v Besea o kouření - žáci 5.B v Ve čtvrtek 10. listopau 2011 se konala besea na téma Kouření, která proběhla v naší tříě 5.B. Přenášející nás seznámi la s násleky, které vznikají při kouření. Dozvěěli jsme se, jak je kouření nebez pečné a jaké způsobuje nemoci, např.: ra kovinu plic, jazyka, hrtanu, poškození mozkových buněk, zežloutnutí rukou, zu bů, zápach z úst a jiné. Také jsme byli po učeni o tom, že čím je věk kuřáka nižší, tím jsou účinky kouření horší a vzniká ve lice rychleji závislost. Paní nám ukázala pokus na PETlahvi, jak probíhá proces kouření v plicích a jak se školivé látky v nich usazují. Kouření škoí nejen kuřákům, ale i liem, kteří kouř vechují. Kouření je na veřejných prostranstvích zakázáno. Cílem besey bylo přesvěčit mlaistvé spolužáky o tom, jak je kouření nebezpečné a může způsobit i smrt. Doufám, že se niky ne stanu kuřačkou. Kateřina Janíčková 5.B v těle uělá pěknej čurbes. Nebylo nic, co by se mi na beseě nelíbilo. Myslím, že besea neměla žáný větší cíl, možná aby chom si uvěomili, co může uělat kou ření a abychom nekouřili, takže říct, jestli byl cíl besey splněn Jak u koho. Mě samotného to ovlivnilo, i kyž většinu toho o čem jsme si povíali, už jsem věěl nebo znal. Čeněk Šmerek 5.B kouření je špatné a škoí nám ale i našemu okolí. Jsem přesvěčená, že niky nebuu kouřit. Anrea Ursul 5.B Naše besea byla 10. listopau 2011 čtvrtou a pátou hoinu. Besea byla v 5.B. Besea o kouření se konala ve čtvrtek Byla přeevším o tom, že bychom neměli 10. listopau 2011 v naší tříě 5.B. Byla kouřit hlavně v tak nízkém věku. Na bese o tom, jak cigarety a jiné návykové látky ě mě zaujalo, kolik binců si kouřením škoí liem. Nejvíc mě zaujala láhev, o můžeme ostat o těla. Nelíbil se mi které se zapíchla cigareta a z té je o Ve čtvrtek 10. listopau jsme měli ve smra z cigarety při pokusu. Já si myslím, láhve kouř a ehet. Láhev byla téměř na škole beseu o kouření. Zaujalo mě všech že cíl besey byl ten, že bychom neměli za prosto černá a to byla jen tři roky stará no, ale hlavně to, jak cigareta ovlivňuje žánou cenu kouřit. Cíl besey byl splněn, a ostává se o ní kouř tak z jené cigare mateřství. Nemám ani jenu věc, která by besea mě ovlivnila tak, že nebuu niky ty enně. Kyž tey člověk vykouří kra se mi na beseě nelíbila, líbilo se mi tam kouřit cigarety. bičku enně a kouří vacet let, tak to všechno. Cíl besey byl nás přesvěčit, že Martin Pelán 5.B Světýlkový průvo V pátek 2. prosince 2011 se v Aamo vě rozsvěcoval už po několikáté vánoční stromeček a protože se tato uálost poma ličku stává v Aamově traicí, rozholi se letos organizátoři tuto naši traici trochu oživit. Děti se společně se svými roiči se šli pře buovou záklaní školy a pře pneuservisem u náraží. A proč? No přece aby k vánočnímu stromečku ošli se svě týlky, která symbolicky náš stromeček oz obí. Všechny ěti byly připraveny. Však už louho přeem si ve škole nebo v aa movském klubu mláeže chystaly lampio ny. Některé lampiony vybavili ětem ši kovní tatínkové žárovkou, v ostatních zá řila svíčka. A nezářily jen lampiony, ale i oči ětí a roičů. Dětem jistě vzrušením a neočkavostí, roičům zase nostalgií a ojetím. V hoin se oba průvoy vyaly ke kostelu, ke už na ně čekali ne trpělivě žáci záklaní umělecké školy, mlaá naějná zpěvačka Aéla Grimová, brněnská skupina Kamarái a zástupci města s připraveným programem, který zakončil krásný ohňostroj. I letos bylo rozsvěcení vánočního stromečku příjemným navozením kou zelné převánoční atmosféry. Mgr. Helena Ličková strana 7/11

8 Školní kolo ějepisné olympiáy 2011/2012 Dne se konalo na Zá Zvítězila Hana Moserová z 9.A s 33,5 bo v okresním kole této soutěže, které se bu klaní škole v Aamově školní kolo ě u, která bue naši školu reprezentovat e konat v Boskovicích v poslením le jepisné olympiáy. Žáci jako obvykle pracovali v jeiné kategorii, určené pro 8. a 9. tříy. 41. ročník této soutěže nesl název V bo hatství i chuobě aneb Osobnosti k neza placení, z čehož vyplývá, že tématem le tošního ročníku soutěže byla platila a významné osobnosti, které se poílely na jejich vyávání. Úkoly vypracovávalo 11 žáků z 9. ročníku a 3 žáci 8. ročníku. Mikuláš Dne choil po naší škole i po škole na Ronovské Mikuláš. Jako kažý rok se za maskami Mikuláše, aně la a čertů ukrývaly tváře žáků evátých tří, a to jsme byli my. Už brzy ráno (tj. v půl 8) jsme měli sraz v řeitelně a pomalu se oblékali, malovali a chystali oměny pro honé žáky :) Po škole choil jeen Mikuláš, aněl a va čerti. Při obcházení prvního stupně jsme byli překvapeni ze slziček, které se kutálely po tvářích některých malých hříšníků. Mlaší žáci říkali básničky nebo zpí vali písničky, ale na ruhém stupni už zřejmě žákům o zpěvu moc nebylo, a tak jsme je ani nenutili. Ale nakonec ostali slakou oměnu všichni. Kyž jsme obešli školu na ulici Komenského, měli jsme menší pauzu v řeitelně. Po té nás pan Bu rian ovezl autem na Ptačinu, o školy na ulici Ronovská. Tam jsme obešli všechny tříy a vyfotili se s ětmi. Nejhonější třía na obou školách se nám zála 3.A a 3.B. Přimluvíme se za ně u Ježíška. I kyž na obou školách je zlobivců honě, nakonec čerti nikoho o pytle ne vzali. :) Už jen oufáme, že zlobivci se v chování polepší, aby příští rok ostali ještě bohatší naílku než letos. :) Dne jsme navštívili Stření obornou školu polytechnickou na ulici Jílová v Brně. Sraz jsme měli pře školou na zastávce, oku jsme jeli autobusem o Brna. Po příjezu jsme se shromážili v promítací síni oborné školy, ke jsme se ozvěěli alší program. Dozvěěli jsme se, jak to na této škole choí, jaké jsou tay obory a jaké je uplatnění v a ném oboru. Na konci této prezentace jsme měli čas na otazy, okonce i na svačinu. Po svačině jsme si šli prohlénout školu. Viěli jsme třeba posilovnu, instalatérskou učebnu a několik alších učeben. Prohléli jsme si prostřeí školy a všimli jsme si, že je škola obře zařízená. Po prohlíce celé školy jsme zase naseli o autobusu, který nás zavezl ke stavbě bytových omů. Stavba ležela v městské části Černá Pole na okraji města Brna. Hlavním stavitelem této stavby je stavební firma Komfort. Jako povinnou výbavu jsme všichni ostali helmy. Nej říve jsem šli o pozemních garáží. Po Exkurze na SŠ novém týnu Jejím náhraníkem je Jaroslav Kalina, který získal na ruhém místě 30 boů z možných 60. Největším oříškem pro všechny byly úkoly týkající se přemincovních platiel, které jen máloko vypracoval správně. Nejlépe se soutěžící vypořáali s úkoly zaměřenými na záklaní pojmy. Všem, kteří se soutěže zúčastnili, patří poě kování. Hance bueme na konci lena r žet pěsti, aby se jí v Boskovicích ařilo. Aleš Spurný Holasová, Minaříková strana 8/11

9 tom jsme procházeli patro po patře a prohlíželi si jenotlivé byty. Stavbyveoucí nás provázel po celé stavbě až o poslení patra, ke byla tera sa s výhleem na celé Brno. Dozvěěli jsme se, na kolik peněz by nás vyšel tako vý byt v přízemí a v olních patrech by chom za byt zaplatili Kč a v hor ních patrech by nás takový luxusní byt vyšel až na Kč. Po celé prohlíce stavby jsme se rozloučili se stavbyveoucím, oevzali helmy, naseli o autobusu a pomalu jsme se vraceli o Aamova. Raek Vybíral, 9.B Ne, nebojte se, nic se nestalo. To jen semáci a osmáci měli v ponělí minikurz první pomoci se zá chranáři Lenkou a Vítkem, kteří k nám přijeli v Blanska. Během vou vyučovacích hoin se o věěli, jak fun guje záchranná služba v České republice, proč je ůležité znát a umět poskyt nout první po moc, jak mohou někomu zachránit život, velmi poutavou a zábavnou. Ani se nám co uělat jako první, na co si ávat pozor, nechtělo ocházet. Pokračování na jaře?: ) jak správně telefonovat na číslo 155 atp. I. Šturchová Nově nabyté zkušenosti si ti, kteří měli kuráž, mohli vyzkoušet po ohleem zá chranářů v praxi na figuríně. To, co na první pohle nevypaalo až tak složité, bylo namáhavé nejen fyzicky, ale i na za pamatování si správného postupu. n Záchranáři ve škole t Besea se nám všem moc líbila, nebyla nuná, a i kyž jsme beseovali na vážné a ůležité téma, Vítek ji okázal uělat Výprava o pravěku Také jste v létě přemýšleli, kam na ovolenou? Co takhle o pravěku? Že to není možné! Ale je! Nepotřebujete stroj času, ani spoustu peněz. Vítejte v obách ávno minulých Mamut první zvíře, které se většině z nás vybaví, kyž se řekne pravěk. Do kážete si vzpomenout, ke jste toto slovo slyšeli poprvé? Mně se hne vybaví scéna, ky Mach a Šebestová cestovali pomocí kouzelného sluchátka o pravěku a pan Huml učil Šebestovou, jak připravit ma muta s koprovou omáčkou. A ke jste ma muta poprvé viěli? Že v Anthroposu v Brně? A právě tam jsme se se šesťáky na konci října vypravili, abychom si nejenom prohléli mamuta v životní velikosti, ale hlavně načerpali spoustu nových věo mostí a seznámili se alespoň prostřenic tvím exponátů s životem lií pře esítka mi tisíc let. Naše návštěva muzea však neproběhla jako nuná prohlíka s průvocem, ky po eseti minutách žáci koukají jeen na ruhého a přemýšlejí, jakou lumpárnu by vymysleli, ale osahali jsme si pokla y, které Anthropos nabízí, cestou přímé zkušenosti, protože ta, jak známo, je nej lepší učitelkou. Pan učitel Spurný připravil pro naše průzkumníky pracovní listy s úkoly a žáci opověi na otázky hleali přímo strana 9/11

10 v expozicích muzea. A že to byla zábava, potvrili i samotní žáci běhali pilně jako včeličky mezi vitrínami, kostrami praáv ných živočichů, obylími našich prapře ků a pátrali po správných řešeních způso bem vskutku etektivním. Nakonec se všem průzkumná akce zařila a měli jsme čas prohlénout si i to, co nás zajímalo. Bonusem byla nová expozice obrazů Z. Buriana, kterou jsme si prohléli v su terénu muzea. Den liských práv Den liských práv si celý svět připo míná 10. prosince. Liská práva jsou ty svoboy a nároky, které mají být zaručeny kažému člověku na světě. Mluvit o li ských právech nám může připaat jako nuné a zbytečné. To ale jen o chvíle, ky jsou nám některé záklaní práva a svoboy oepřeny. V tuto chvíli na mnoha místech po ce lém světě jsou lié, kteří jsou nuceni čelit Naše výprava o pravěku byla úspěšná, ozvěěli jsme se spoustu nové ho o životě našich prapřeků a sholi jsme se, že jsme rái, že jsme se o pravěku po ívali jen na chvíli. Žít v této obě by chom určitě nechtěli. města s hustou infrastrukturou a limi ne ustále někam spěchajícími. Lié neměli si ce tolik věcí jako máme my nes, ale urči tě si byli blíž. A nebylo jim třeba lépe? Co myslíte? Mgr. M. Nejezchlebová A jestli jsme vás nalákali, vypravte se o Anthroposu také. Na chvíli se zastavíte a přenesete se o ob, ky na Zemi byl čistý vzuch, nestála tu žáná zakouřená útlaku, válkám, násilnostem různých poob či extrémní chuobě... Spousta ze mí selhává v ochraně liských práv svých občanů. A právě proto je nutné, aby kažé mu člověku záleželo na oržování práv ostatních lií ať už ve vlastní zemi nebo kekoliv na světě! Záklaní liská práva jsou shrnuta v okumentu, který se nazývá Všeobecná eklarace liských práv a svobo. Ta by la přijata 10. prosince 1948 a právě proto ili, a jak pohoový a bezstarostný máme je tento en kažoročně připomínán jako život. oslava Dne liských práv, k níž se kažo I. Šturchová ročně připojujeme i my. V letošním roce jsme se zaměřili na nelegální práci ětí v různých oblastech světa, přeevším v rozvojových zemích Asie, Afriky a jižní Ameriky. Ve ruhém patře byla instalována výstava fotografií života ětí, které jsou nuceny tvrě pra covat již o raného věku. Na výstavu navazovala hra Moje přání, jejíž cílem bylo zamyslet se na životními pomínkami těchto ětí, které jsou nuceny jen tvrě pracovat, často žijí v nevyhovují cích pomínkách, hlaoví, nechoí o školy a neznají hračky. Srovnání se živo tem ětí ve stření Evropě bylo neúprosné. Tay jsme si uvěomili, jaké máme štěstí, že jsme se naroili tam, ke jsme se naro strana 10/11

11 Po roce je tu znovu vánoční Štěrý en, lié jsou více pospolu, vlínější k sobě jen. Večeře svátečně voní, po stromkem árky jsou, zvoneček cinká jak loni, prskavky k němu zvou. Obaly z árečků mizí, kažý má něco ze, raost však kamsi zmizí, ne všechno zabalit lze. Pohou, úctu a štěstí, po papír neje át, i věma nevyvěští, jak mít zas blízkého rá. Zraví se zabalit neá, šlo by hne naobyt, nemocný marně ho hleá, je víc, než blahobyt. Láska se též nevměstná, po stuhu vánoční, oba je časově těsná, tak tiše o ní sní. Ježíšku, ej si říct, změn árky ma city, z vánoc ať zůstanou všem, jen krásné pocity! strana 11/11

Zpravodaj o dění na Bambiriádě v Praze Ročník IV. číslo 3. První rok na Bambiriádì, Nerudova, Hrad, Chotkovy sady a zpátky.

Zpravodaj o dění na Bambiriádě v Praze Ročník IV. číslo 3. První rok na Bambiriádì, Nerudova, Hrad, Chotkovy sady a zpátky. sobota 25. kvìtna Zpravoaj o ění na Bambiriáě v Praze Ročník IV. číslo 3 Uz záná alší Bambiriáa?! V pátek se pro ětské novináře uskutečnila alší tisková konference, tentokrát se zástupci hlavního pořaatele

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32 Strana 1 Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Klapka Název místnosti Klapka Název místnosti 200 Ředitelna 209 Kabinet prevence 201 Výchovná poradkyně 209 Kabinet Cj

Více

Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198

Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Klapka Název místnosti Klapka Název místnosti 200 Ředitelna 209 Kabinet prevence 201 Výchovná poradkyně 209 Kabinet Cj 202 Fax

Více

Červenec 2005. Vydařená pouť ve Mstišově

Červenec 2005. Vydařená pouť ve Mstišově Červenec 2005 ročník čtrnáctý Dubské děti mají muziku v srdci Již několik let se na základě ratifikační smlouvy mezi partnerskými městy Du bím a duryňským Arnstadtem usku tečňují výměnné krátkodobé pobyty

Více

Chráněné bydlení. Pf2006 OBČASNÍK OBCE CERHENICE PROSINEC 2005

Chráněné bydlení. Pf2006 OBČASNÍK OBCE CERHENICE PROSINEC 2005 OBČASNÍK OBCE CERHENICE PROSINEC 2005 Pf2006 Vážení a milí spoluobčané, rok 2005 uplynul jako voda, a tak je na místě jednak rekapitulace, ale také nastínění pracovních priorit Obecního úřadu na rok následující.

Více

9/2012. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 7. září 2012

9/2012. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 7. září 2012 KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 7. září 2012 MULTIŽÁNROVÉ SLAVNOSTI Letošní Kyjovské letní slavnosti se nesly nejen v duchu folkloru, folku, tra dičních řemesel či výstavy

Více

ADAMOVSKÝ Z P R AV O D A J

ADAMOVSKÝ Z P R AV O D A J ADAMOVSKÝ Z P R AV O D A J ROČNÍK XIII ČÍSLO 4 DUBEN 2015 ZDARMA Hody hody doprovody Hody, hody, doprovody, dejte vejce malovaný, nadáte-li malovaný, dejte aspoň bílý, slepička vám snese jiný. Panímámo

Více

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko ROČNÍK IV., PROSINEC 2009, 6800 VÝTISKŮ, ZDARMA XII/2009 Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko Vyhlášení grantových programů strana 4 Srovnání nájmů a poplatků strana 4 Lidé

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XIII ČÍSLO 6 ČERVEN 2015 ZDARMA. Den Země u Ptačí studánky. Pálení čarodějnic na sklaďáku 30. 4. 2015

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XIII ČÍSLO 6 ČERVEN 2015 ZDARMA. Den Země u Ptačí studánky. Pálení čarodějnic na sklaďáku 30. 4. 2015 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XIII ČÍSLO 6 ČERVEN 2015 ZDARMA Den Země u Ptačí studánky Pálení čarodějnic na sklaďáku 30. 4. 2015 Z výstavy René Voščinára 10. 5. 2015 KONTAKTY Městský úřad Adamov, Pod Horkou

Více

Vážení rodiče, milí žáci, přátelé školy, o činnosti naší školy Vás průběžně informujeme na webových stránkách školy, na vývěsce ve škole, v loňském

Vážení rodiče, milí žáci, přátelé školy, o činnosti naší školy Vás průběžně informujeme na webových stránkách školy, na vývěsce ve škole, v loňském 31. ledna 2012 1 Vážení rodiče, milí žáci, přátelé školy, o činnosti naší školy Vás průběžně informujeme na webových stránkách školy, na vývěsce ve škole, v loňském roce 2011 jsme u příležitosti 50. výročí

Více

Rok: 2013 Číslo: 4. Karolína Hloušová, 8. A

Rok: 2013 Číslo: 4. Karolína Hloušová, 8. A Číslo: 4 Karolína Hloušová, 8. A Úvodník Rok 2013 Slovo šéfredaktorky Stránka 2 Čauko, to nám ten čas rychle utíká. Vánoce už klepou na dveře, a my jsme stále ve škole. Však si těch prázdnin užijeme dost!

Více

DUBSKÝ ZPRAVODAJ ZDARMA. Květen 2007. ročník šestnáctý. Strana 1. Cínovec

DUBSKÝ ZPRAVODAJ ZDARMA. Květen 2007. ročník šestnáctý. Strana 1. Cínovec Květen 2007 ročník šestnáctý ZDARMA Cínovec OBSAH: Slovo starosty Výběrové řízení Informace stavebního úřadu Den životního prostředí Z jednání RM Den země i v Dubí Oznámení, výzvy Představujeme Vám MP

Více

ČAJDA v novém kabátě. Jaký by měl být učitel? Cestička do školy. začíná zápisem. www.zsheyrovskeho.cz

ČAJDA v novém kabátě. Jaký by měl být učitel? Cestička do školy. začíná zápisem. www.zsheyrovskeho.cz Občasník základní školy Olomouc, Heyrovského 33 školní rok 2014/15 Jaký by měl být učitel? Slohová práce úvaha Učitelská profese je sama o sobě dosti komplikovaná. Vždy jsem obdivovala, jak někteří učitelé

Více

VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD STACHY ČÍSLO 1 DUBEN 2015

VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD STACHY ČÍSLO 1 DUBEN 2015 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD STACHY ČÍSLO 1 DUBEN 2015 stašsko sko Stachy, Jaroškov, Šebestov, Úbislav, Jáchymov, Krousov, Chalupy, Michalov, Kůsov, Říhov, Lesní Chalupy, Zadov, Jirkalov, Bláhov, Churáňov, Vyšehrad

Více

Mìsto Peèky pøeje svým spoluobèanùm krásné vánoèní svátky, hodnì zdraví, štìstí a úspìchù v novém roce 2012

Mìsto Peèky pøeje svým spoluobèanùm krásné vánoèní svátky, hodnì zdraví, štìstí a úspìchù v novém roce 2012 12. číslo prosinec 2011 XII. ročník cena 6 Kč Mìsto Peèky pøeje svým spoluobèanùm krásné vánoèní svátky, hodnì zdraví, štìstí a úspìchù v novém roce 2012 Betlémy v Pečkách Vážení milovníci vánočních tradic

Více

MIKULÁŠ OČIMA PEKELNÉ 8.A

MIKULÁŠ OČIMA PEKELNÉ 8.A ročník 1/číslo 1 V předvánočním čase jsme se nemohli dočkat Štědrého dne. Ve škole byl vánoční jarmark, prodávalo se a vyrábělo. S paní družinářkou Drahotskou jsme vyráběli vánoční výrobky. za 3.A Áda

Více

ALMANACH 2007-2008 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb

ALMANACH 2007-2008 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb ALMANACH 2007-2008 1. Obsah Září...3 Slovo úvodem...4 Říjen...5 Závody na kolech a koloběžkách...6 Netradiční drakiáda...6 Malované pohádky...6 Pyžámkový den ve školní družině...7 Listopad...8 Dětský čin

Více

Jede, jede mašinka 13. června. Zastupitelstvo města Pečky uděluje

Jede, jede mašinka 13. června. Zastupitelstvo města Pečky uděluje 5. číslo květen 2009 X. ročník cena 6 Kč Zastupitelstvo města Pečky uděluje ČESTNÉ OBČANSTVÍ MĚSTA PEČKY Prof. PhDr. et Dr. Techn. H. C. JuliuStoklasovi in memoriam, čestnému členu a viceprezidentu Česko

Více

Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč. Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč GAG-BEN ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE

Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč. Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč GAG-BEN ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE ŠKOLNÍ ČASOPIS ROKU 2010 Úspěchy časopisu 3x VÍDEŇ Vánoční Vídeň pohledem redaktorek

Více

1/2008. náš společný domov. Letošní fašaňk strana 7. Z dějin vína. Do školy ano, či ne? Paličkovaná krása. Historické fotky. strana 9.

1/2008. náš společný domov. Letošní fašaňk strana 7. Z dějin vína. Do školy ano, či ne? Paličkovaná krása. Historické fotky. strana 9. Š ardice 1/2008 náš společný domov Z P R A V O D A J Z A S T U P I T E L S T V A O B C E Letošní fašaňk strana 7 Z dějin vína strana 9 Do školy ano, či ne? strana 12 Paličkovaná krása strana 13 Historické

Více

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov ŠKOLÁK ZŠ TGM Dolní Bousov Číslo 1 Ročník osmý Školní rok 2014/2015 obrázek Matěj Říha Blíží se 24. prosince a všichni se začínají těšit na Vánoce. Před pár týdny jsem se koukala na jedno video. Video

Více

Začal předvánoční čas

Začal předvánoční čas Ročník VIII Číslo 12 prosinec 2007 6,- Kč V době, kdy budete číst stránky posledního čísla letošního Kojetínského zpravodaje, bude už před radnicí na Masarykově náměstí svítit ozdobený stříbrný smrk symbol

Více

2/2010. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 5. února 2010

2/2010. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 5. února 2010 KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 5. února 2010 noviny 2/2010 Tříkrálová sbírka byla letos v Kyjově velmi úspěšná. MILÍ ČTENÁŘI KYJOVSKÝCH NOVIN, nechci se v následujících

Více

za aktivní práci ve školním parlamentu a příkladný přístup k plnění školních povinností Tomáši Musilovi

za aktivní práci ve školním parlamentu a příkladný přístup k plnění školních povinností Tomáši Musilovi ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 UDĚLILI JSME CENY ŘEDITELKY ŠKOLY za úspěchy ve sportovních soutěžích a reprezentaci školy Ajdinu Naprelacovi za úspěchy ve sportovních soutěžích a reprezentaci školy Jiřímu Kosmákovi

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

Obsah Čísla 69 zima 2011

Obsah Čísla 69 zima 2011 69 2011 bulletin lormu zima VERŠE SLOVO ŠÉFREDAKTORA ZPRÁVY Z LORMU Nad dopisy čtenářů Rozhovor PRÁVNÍ PORADNA ZDRAVÍ haf INFORMACE OSOBNOSTI ZE SVĚTA HLUCHOSLEPÝCH ZE SVĚTA SPOLEČENSKÁ KRONIKA ZÁLIBY

Více

pro rodiče, žáky, pedagogy a přátele ZŠ v Řečanech nad Labem

pro rodiče, žáky, pedagogy a přátele ZŠ v Řečanech nad Labem pro rodiče, žáky, pedagogy a přátele ZŠ v Řečanech nad Labem šk. rok 2012 2013 / č. 41 / vydáno 15. listopadu 2012 Vážení rodiče, přinášíme další číslo Zpravodaje, ve kterém najdete nejdůležitější informace

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014

ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014 ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014 Z Mateřské školy Vlčnov Můj den se čtvrťáky Je pondělí 6. ledna. Po čtrnáctidenním volnu se již těším na moje děti ze čtvrté třídy mateřské

Více

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO STARÝ LÍSKOVEC

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO STARÝ LÍSKOVEC starolískovecký zpravodaj BŘEZEN 2009 ROČNÍK 18 www.staryliskovec.cz INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO STARÝ LÍSKOVEC Zápisník starosty Jsem moc rád, že už je tu bře - zen. Měsíc, kdy nám

Více

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice ROSÍK Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO rosického občasníku žáků ZŠ Rosice * 27. 10. 2009 * ročník VII * školní rok 2009/2010 * cena 15 Kč * Obsah: Akce, které se uskutečnily

Více