Časopis Devítka. Obsah. Základní a mateřská škola Komenského Adamov. Časopis vydávají žáci 9.A a 9.B. ročník 15. listopad prosinec 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Časopis Devítka. Obsah. Základní a mateřská škola Komenského 4 679 04 Adamov. Časopis vydávají žáci 9.A a 9.B. ročník 15. listopad prosinec 2011"

Transkript

1 Časopis Devítka Čteme spolu Muzeum romské kultury Výlet na Petrov Jezírko Dny otevřených veří ve škole Škola slavila (a my s ní) Výlet za mravencovým esaterem Bezpečně na internetu Konopí přítel nebo nepřítel? Besea o kouření Světýlkový průvo Dějepisná olympiáa Mikuláš Exkurze na SŠ Záchranáři Výprava o pravěku Den liských práv Vánoční přání Časopis vyávají žáci 9.A a 9.B 2 ročník 15 Obsah Záklaní a mateřská škola Komenského Aamov listopa prosinec 2011

2 i Čteme spolu I v letošním školním roce se naši nej menší žáci setkávají se svými nejstaršími spolužáky při projektu Čteme spolu. Je ním z cílů tohoto projektu je, aby se ti, kteří školu začali navštěvovat, seznámi li s těmi, kteří už školu pomalounku opou štějí. A jak se společně nejlépe seznámit? No přece při čtení poháek! Deváťáci se tak kažý pátek vyávájí k prvňáčkům, ke jim čtou krásné poháky slavného českého spisovatele Františka Hrubína. Prvňáci se tak už seznámili s pohákami o O bílé laňce, Červená karkulka, Perníková chaloupka, Šípková Růženka a O Smolíč kovi. Prvňáčci se s písmenky sice teprve se znamují a číst pomalu taky začínají, nebu e už ale louho trvat a role se vymění. To se potom k eváťákům vypraví prvňáčci a buou jim také číst. Však už se na to prvňáci moc těší, tak jim ržte palce. Mgr. Helena Ličková Muzeum romské kultury O Muzeu romské kultury jsme se o zvěěli o paní učitelky Šturchové, pro tože jsme se učili o rasismu v ORV. Do muzea jsme se vypravili ne Po příjezu o muzea jsme šli o sálu plného novinových výstřižků vystřižené z romských časopisů, které se kolem nás i točily, a hne jsme si uvěomili, že hlavní myšlenkou muzea bue něco se pověi z binga, rozala nám paní průvo o Romech ověět, pohlížet na ně jinak kyně romská čísla, která jsme museli seřa a pochopit je. V muzeu bylo honě starých it o jené o esíti: a krásných věcí napříkla obrazy z oby, ky kočovali, a byl tam také jeen kroj. 1. jekn Kyž jsme se trochu rozkoukali, paní 2. uj nám rozala hru bingo, ve které jsme se 3. trin ozvěěli, že v 15. století byla jena 4. štar z prvních zmínek o Romech na našem 5. panž území. Nejvíce nás asi překvapilo, že Ro 6. šov mové mají svou vlajku a hymnu a také o 7. efta ku k nám přišli bylo to z Inie. Pozěji 8. ochto jsme ostali křížovku, ke jsme se ozvě 9. eňa ěli, že jejich nejlepším řemeslem je ko 10. eš vářství. Poté, co jsme si řekli správné o Až se nám to povelo, šli jsme se ívat na film o řemeslech. Dozvěěli jsme se, že v nešní obě ještě pořá někteří Romové vyrábějí náoby ze řeva, pletou košíky, vyrábějí zvony a kotlíky. V zaní části muzea byla místnost věnovaná obětem ruhé světové války. V muzeu se nám moc líbilo a kyby chom mohli, jeli bychom tam znova. Natálie Helová, Tereza Fialová, 7.A strana 2/11

3 Výlet na Petrov Dne 14. října jsme se v rámci výtvarné výchovy vy pravili o chrámu zasvěcenému sv. Petrovi a Pavlovi, který leží v centru Brna na kopci. Po cestě na chrám jsme zabrousili o zahray, ke byly zvláštní kříže. Jeen byl řevěný s baňkami ze skla (ty přestavovaly Kristovy krůpěje krve) a ruhý byl postaven z kamene na památku všem obětem nesvoboy. Jezírko Dne se všichni žáci prvního stupně vyali o ekocentra Jezírko v Brně Soběšicích, aby se ozvěěli něco o řevěném světě. A ozvěěli jsme se toho opravu ocela ost. Nejřív jsme si povíali o stromech. Z čeho se strom skláá, jaké stromy známe a učili jsme se poznávat i jejich ploy. Ukazovali jsme si také na moelu, jak se řevo z lesa těží, jak vypaá pila a co se tam ělá. Také jsme si povíali a ukazovali si spoustu věcí, které jsou ze řeva vyrobené. Petrov je nejstarší brněnský chrám, který byl povýšen na katerálu. U příležitosti 100. výročí vzniku biskupství začala jeho novogotická přestavba. Bylo objeveno, že sta ré záklay jsou asi z 12. století. Ve znaku iecéze jsou klíče a meč, pole toho, co rží v ruce sv. Patr a Pavel. Interiér je rozělen na 16 částí, u některých jsem se za stavili a povíali si o nich, např.: portál katerály, tam jsme našli sochy sv. Petra a Pavla gotická maona, to je panna Marie zobrazená s Ježíš kem jako živým křížová cesta o Jiřího Marka, která upoutala naši po zornost, protože byla úplně moerní oltář sv. Barbory, protože v Aamově je kostel sv. Barbory oltář sv. Václavva, protože jsme se o něm učili oltář sv. Cyrila a Metoěje o nich se bueme také učit křtitelnice, protože byla moc hezká Nejvíce nás v kostele uchvátily varhany, protože měly čtyřicet čtyři obrovských píšťal, které byly viět, a spou stu malých, které viět nebyly. Kyž jsme si chrám prohléli, přešli jsme olů o muzea. Tam nám pan průvoce ukázal různé sochy, např. sochy sv. Petra a Pavla, a obrazy, např. Klanění tří králů (a měli jsme háat, proč měl jeen z nich černou tvář). Potom jsme se ozvěěli, jak se jmenuje Panna Marie, která rží novorozeného Ježíška (to byla maona) a jak se jmenuje socha Panny Marie s už mrtvým Ježíšem tomu se říká pieta. Nakonec jsme si na monitoru zahráli pexeso o památkách Petrova, ostali jsme kažý stejné pexeso na památku a slíbili si, že v létě přijeme znovu, tentokrát na výtvarnou ílnu. A ve škole se pokusíme namalovat vitrážová okna, tak krásně barevná, jaká mají v katerále. Muzeum se nám moc líbilo. Nejvíce nás zaujaly staré sochy, které byly ve lice hezky opracovány. Natálie Helová, Tereza Fialová, 7.A a Dalimila Hoaňová Samozřejmě jsme si zahráli spoustu krásných a naučných her. Na závěr nás čekalo něco úžasného sami jsme si uělali bramborové těsto a s pomocí paní učitelky si na kamnech upekli bramborové placky. To byla obrota! Už se moc těšíme, až se na Jezírko zase poíváme. Mgr. Helena Ličková strana 3/11

4 v Dny otevřených veří ve škole V pátek na magické atum se na va ny otevřely veře v aamovských školách. Důvoem jsou samá kulatá výročí škol. Uplynulo 85 let o založení měšťanské školy v Aamově. Sama buova již jako škola neslouží, jsou v ní nes byty, ale v neávné minulosti ze sílila ZUŠ. Škola na Ronovské v prosinci oslaví 55. narozeniny a škola na Komenského měla v září 45. Již o rána mohli roiče, praroiče i ostatní nahlížet o vyučování v jenotli vých tříách. I ěti se těšily, jak se ně ro iče přijou poívat. Někteří návštěvníci se společně s ětmi zúčastnili i koncertu, který byl pro žáky připraven. Opolene na Ronovské ostartoval koncert a vystoupení tanečního oboru ZUŠ. Poté se návštěvníci postupně rozprchli po školní buově. V tělocvičně si mohli vyzkoušet svoji fyzickou zatnost, ve tříách i ružinách si prohlí želi portfolia jenotlivých tří, otestovali 11. listopau 2011 o Aamova Martin své znalosti o výročích školy na interak na bílém koni nepřijel, ale návštěvníků se tivní tabuli, vyzkoušeli si labyrint se sle u nás ve škole vystříala takřka stovka. peckou holí, tříili velmi pečlivě opa, vyzkoušeli si různé háanky, rébusy a hry Mgr. Soňa Karásková a také si mohli koupit na památku robné upomínkové přeměty. Byli jsme velmi potěšeni, že školu na vštívilo během těchto vou nů kolem stovky hostů. Bylo příjemné, že sem zaví tali roiče, praroiče, žáci minulí i buou cí, bývalí zaměstnanci, ale okonce i lié, kteří o naší školy niky nechoili a jen se tak přišli poívat, jak škola vypaá. Větši nou všichni byli překvapeni velmi obrým vybavením školy žáci mají ve všech tří ách stavitelný nábytek, ve tříách i ruži nách jsou k ispozici (po kontrolou pea gogů) počítače, k vybavení školy patří i interaktivní tabule a velmi pěkně vyba vená školní jíelna. strana 4/11

5 j Škola slavila (a my s ní) Jsou jubilea, která stojí za to si připo mínat. Určitě mezi ně patří i výročí aamovských škol, jimž léta na kráse roz honě neubrala. A tak se ve nech 11. a 12. listopau 2011 přestavily buovy záklaní i umělecké školy v nových ša tech pole současných trenů. A bylo opravu co slavit: 85. výročí otevření ško ly na ulici Osvobození, 55. výročí zahájení provozu školy na ulici Ronovská a 45. vý ročí otevření školy na ulici Komenského. z tanečních kroužků a ukázaly i hit po slení oby zumbu. To vše se oe hrávalo za našeného obivu iváků ve školní tělocvičně, ke se tanec stříal se sportovními ukázkami jako je třeba flor bal. Obě oslavenkyně také nabíly po hostinnou náruč všem, kteří si je chtěli prohlénout pěkně zblízka a ze všech stran. Na to se školy oblékly pěkně o gala a převely to nejlepší ze svého pomyslného šatníku. Na stěnách choeb Kyž slaví ámy v nejlepších letech, ožívaly fotky ze života školy, tříy a učeb neměla by rozhoně chybět huba. Tu po ny lákaly ke vstupu zajímavou výzobou, sluchačům zajistila huební skupina ukázkami učebních pomůcek a prací žáků. Travellers a koncert ZUŠ v průběhu první Mohli jste obivovat a také si sami vy ho ne oslav. Je li huba, měl by být zkoušet kouzelné interaktivní tabule, i tanec. O něj se zase postaraly ěti výukové programy v počítačové učebně, práci s ataprojektory a na vieu sleovat výjevy ze školních plesů a akaemií. Jubilantky opřály všem, ale zejména bývalým žákům a zaměstnancům chvilky nostalgie a vzpomínání na stránkami kro nik školy a města nebo při prohlížení ar chivu školního časopisu, fotokronik a portfolií tří. Ko nenašel svoji fotku z první tříy tay, měl ještě šanci objevit ji ve fotogalerii na školních chobách. Ko chtěl, mohl pobýt v tvořivých ílnách za měřených na výtvarné činnosti a keramiku nebo si jen tak opočinout v relaxační místnosti. Školy nezapomněly ani na žaluky svých gratulantů, bez bohatého občerstve ní by to na žáné oslavě přece nešlo. Díky sponzorskému aru cukrářství Luna tu by ly i perníkové školičky přímo k nakousnu tí! Děkujeme také firmě ABLE agency, s. r. o. V sobotu po poleni oslavy skončily, školy si mohly na chvíli oychnout, než je v ponělí zase naplní hlasy ětí a kaž oenní školní ruch. Jubilantky ál stojí na svých místech v protilehlých aamov ských kopcích a zvěavě se rozhlížejí o okolí: Tak co, líbily se jim naše narozeniny? A přijou všichni zase příště? A taky bu eme mít brzy almanach, abyste si nás mohli připomenout i oma! Dalimila Hoaňová P.S.: Zájemci o almanach školy si jej mohou objenat na tel. čísle: Výlet za mravencovým esaterem Dvacátého třetího listopau 2011 ráno jsem šla s batohem na záech čekat na točnu autobusu. Jeli jsme na Jezírko. Po cestě byla na některých stromech jinovat ka. papírové kuličky přestavovaly zásoby na zimu pro mravence. Potom jsme šli o le sa hrát alší hry. Jena z nich byla taková, že já jsem byla mravenec a Filip a Vojta byli slunéčka semitečná a ostatní spolu žáci byli mšice. Slunéčka chytala mšice Všechny hry jsme hráli společně s ve a já jsem chytala slunéčka semitečná. oucí Nikolou. Nejřív jsme hráli hry V alší hře jsme se rozělili na vě skupi venku. Marek a Matěj nás chytali, aby ny a v těch skupinách jsme si posílali ře chom nemohli sbírat papírové kuličky. Ty vo. Při poslení hře byly na zemi v lese rozházené papírky s obrázky. My jsme by li rozělení o vou skupin a sbírali jsme jen ty obrázky, na kterých bylo, co mohou jíst mravenci a potom jsme kontrolovali, jestli jsme nasbírali ty správné papírky. Potom jsme šli o omu, ke jsme se nasvačili a ali si teplý bylinkový čaj. Kažý jsme ostali svůj obrázek mrave niště, potřeli ho lepilem a nasypali tam rýži, která přestavovala larvy mravenců, strana 5/11

6 v ál jsme tam nasypali koření a to přestavovalo jehličí. Kyž jsme lepili koření, říkala veoucí Nikča, že jehličí se nesmí z lesa sbírat! Až jsme mraveniště okončili, na kreslili jsme k němu i mravence. Až jsme obrázky okon čili, seli jsme si o kruhu, ke jsme si posílali obrázky Bezpečně na internetu V rámci minimálního preventivního plánu naší školy se uskutečnila série bese, jejichž tématy byly závislosti, rogy a osobní bezpečí. Osmáci tentokrát iskutovali na téma bezpečí, resp. nebezpečí na internetu. Většinu z toho, co pro ně lektorka k a bez toho, že bychom promluvili, jsme je správně seřai tit, jak se vyvíjí mravenec. Kažý si mraveništěm mohl li. Další úkol byl se beze slova rozělit o skupin pole prolézt třikrát. barvy očí. Házeli jsme kostkou a postupně skláali sklá No a potom už jsme se šli obléct a autobusem jeli o anku mravence. Nakonec jsme šli k velkému umělému školy. Všechno se nám moc líbilo. mraveništi. Dostali jsme za úkol cestou mraveništěm zjis Olga Dvořáková, 2. A DDM Lužánky připravila, znali. Přispěli o besey A jak se žákům besea líbila? Honotili ji jako užiteč zajímavými postřehy ze života teenagerů na sociálních nou, ale trošku monotónní a nunou, bez šťávy. sítích, a ani pojmy grooming a stalking jim nebyly nezná mé, bez problémů sestavili pravila, jak se na internetu I. Šturchová bezpečně chovat. Jejich znalosti lektorku mile překvapily. Konopí přítel nebo nepřítel? Kažý o něm nes mluví. V méiích se řeší, za uzá neuvěřitelné příběhy a neměli jsme slov. S beseou jsme konit používání technického konopí pro meicínské účely. byli spokojeni, hlavně to bylo zajímavé. Moc se nám to Mnoho mlaých lií s ním má zkušenost. Ale víme, jaké líbilo. jsou jeho účinky na liské zraví jak nám může škoit Kristýna Kleplová, Kateřina Beránková, 6.A nebo také pomoci, poku je použito napříkla při léčbě kožních onemocnění? Žáci šestého ročníku se na počátku listopau zúčastnili besey na toto téma. Byla besea pro žáky přínosná, co se ozvěěli a co si o ní myslí? To už si můžete přečíst na násleujících řácích: M. Nejezchlebová Dne 2. listopau měla třía 6. A beseu o kouření. Ří kali jsme si, jak je nebezpečné brát rogy, co se může stát. Co se z konopí vyrábí a také jsme si ukazovali různé ob rázky. Nejvíce nás však zaujalo, že se z konopí vyrábí čo koláa nebo těstoviny. Také nás překvapilo, co všechno se může přihoit v souvislosti s touto rostlinou byly to Proč lié berou rogy? Lié berou rogy, protože chtějí ve svém životě něco změnit. Ze je několik příčin, proč se mlaí lié vyávají na cestu jejich užívání: 1. Chtějí zapanout o kolektivu 2. Chtějí se uvolnit nebo uniknout o problému 3. Chtějí se zbavit nuy 4. Chtějí působit ospěle 5. Chtějí se vzepřít společnosti 6. Chtějí experimentovat Domnívají se, že rogy jsou jejich řešení. Nakonec se však stanou jejich problémem. Problém s rogami se však á řešit! Marihuana se obvykle balí o cigarety nazývané joint. Niky bychom neochutnaly rogu, i kybychom ne věěly, co se nám tím může stát. Janka Vybíralová, Soňa Flachsová, 6. A strana 6/11

7 v Besea o kouření - žáci 5.B v Ve čtvrtek 10. listopau 2011 se konala besea na téma Kouření, která proběhla v naší tříě 5.B. Přenášející nás seznámi la s násleky, které vznikají při kouření. Dozvěěli jsme se, jak je kouření nebez pečné a jaké způsobuje nemoci, např.: ra kovinu plic, jazyka, hrtanu, poškození mozkových buněk, zežloutnutí rukou, zu bů, zápach z úst a jiné. Také jsme byli po učeni o tom, že čím je věk kuřáka nižší, tím jsou účinky kouření horší a vzniká ve lice rychleji závislost. Paní nám ukázala pokus na PETlahvi, jak probíhá proces kouření v plicích a jak se školivé látky v nich usazují. Kouření škoí nejen kuřákům, ale i liem, kteří kouř vechují. Kouření je na veřejných prostranstvích zakázáno. Cílem besey bylo přesvěčit mlaistvé spolužáky o tom, jak je kouření nebezpečné a může způsobit i smrt. Doufám, že se niky ne stanu kuřačkou. Kateřina Janíčková 5.B v těle uělá pěknej čurbes. Nebylo nic, co by se mi na beseě nelíbilo. Myslím, že besea neměla žáný větší cíl, možná aby chom si uvěomili, co může uělat kou ření a abychom nekouřili, takže říct, jestli byl cíl besey splněn Jak u koho. Mě samotného to ovlivnilo, i kyž většinu toho o čem jsme si povíali, už jsem věěl nebo znal. Čeněk Šmerek 5.B kouření je špatné a škoí nám ale i našemu okolí. Jsem přesvěčená, že niky nebuu kouřit. Anrea Ursul 5.B Naše besea byla 10. listopau 2011 čtvrtou a pátou hoinu. Besea byla v 5.B. Besea o kouření se konala ve čtvrtek Byla přeevším o tom, že bychom neměli 10. listopau 2011 v naší tříě 5.B. Byla kouřit hlavně v tak nízkém věku. Na bese o tom, jak cigarety a jiné návykové látky ě mě zaujalo, kolik binců si kouřením škoí liem. Nejvíc mě zaujala láhev, o můžeme ostat o těla. Nelíbil se mi které se zapíchla cigareta a z té je o Ve čtvrtek 10. listopau jsme měli ve smra z cigarety při pokusu. Já si myslím, láhve kouř a ehet. Láhev byla téměř na škole beseu o kouření. Zaujalo mě všech že cíl besey byl ten, že bychom neměli za prosto černá a to byla jen tři roky stará no, ale hlavně to, jak cigareta ovlivňuje žánou cenu kouřit. Cíl besey byl splněn, a ostává se o ní kouř tak z jené cigare mateřství. Nemám ani jenu věc, která by besea mě ovlivnila tak, že nebuu niky ty enně. Kyž tey člověk vykouří kra se mi na beseě nelíbila, líbilo se mi tam kouřit cigarety. bičku enně a kouří vacet let, tak to všechno. Cíl besey byl nás přesvěčit, že Martin Pelán 5.B Světýlkový průvo V pátek 2. prosince 2011 se v Aamo vě rozsvěcoval už po několikáté vánoční stromeček a protože se tato uálost poma ličku stává v Aamově traicí, rozholi se letos organizátoři tuto naši traici trochu oživit. Děti se společně se svými roiči se šli pře buovou záklaní školy a pře pneuservisem u náraží. A proč? No přece aby k vánočnímu stromečku ošli se svě týlky, která symbolicky náš stromeček oz obí. Všechny ěti byly připraveny. Však už louho přeem si ve škole nebo v aa movském klubu mláeže chystaly lampio ny. Některé lampiony vybavili ětem ši kovní tatínkové žárovkou, v ostatních zá řila svíčka. A nezářily jen lampiony, ale i oči ětí a roičů. Dětem jistě vzrušením a neočkavostí, roičům zase nostalgií a ojetím. V hoin se oba průvoy vyaly ke kostelu, ke už na ně čekali ne trpělivě žáci záklaní umělecké školy, mlaá naějná zpěvačka Aéla Grimová, brněnská skupina Kamarái a zástupci města s připraveným programem, který zakončil krásný ohňostroj. I letos bylo rozsvěcení vánočního stromečku příjemným navozením kou zelné převánoční atmosféry. Mgr. Helena Ličková strana 7/11

8 Školní kolo ějepisné olympiáy 2011/2012 Dne se konalo na Zá Zvítězila Hana Moserová z 9.A s 33,5 bo v okresním kole této soutěže, které se bu klaní škole v Aamově školní kolo ě u, která bue naši školu reprezentovat e konat v Boskovicích v poslením le jepisné olympiáy. Žáci jako obvykle pracovali v jeiné kategorii, určené pro 8. a 9. tříy. 41. ročník této soutěže nesl název V bo hatství i chuobě aneb Osobnosti k neza placení, z čehož vyplývá, že tématem le tošního ročníku soutěže byla platila a významné osobnosti, které se poílely na jejich vyávání. Úkoly vypracovávalo 11 žáků z 9. ročníku a 3 žáci 8. ročníku. Mikuláš Dne choil po naší škole i po škole na Ronovské Mikuláš. Jako kažý rok se za maskami Mikuláše, aně la a čertů ukrývaly tváře žáků evátých tří, a to jsme byli my. Už brzy ráno (tj. v půl 8) jsme měli sraz v řeitelně a pomalu se oblékali, malovali a chystali oměny pro honé žáky :) Po škole choil jeen Mikuláš, aněl a va čerti. Při obcházení prvního stupně jsme byli překvapeni ze slziček, které se kutálely po tvářích některých malých hříšníků. Mlaší žáci říkali básničky nebo zpí vali písničky, ale na ruhém stupni už zřejmě žákům o zpěvu moc nebylo, a tak jsme je ani nenutili. Ale nakonec ostali slakou oměnu všichni. Kyž jsme obešli školu na ulici Komenského, měli jsme menší pauzu v řeitelně. Po té nás pan Bu rian ovezl autem na Ptačinu, o školy na ulici Ronovská. Tam jsme obešli všechny tříy a vyfotili se s ětmi. Nejhonější třía na obou školách se nám zála 3.A a 3.B. Přimluvíme se za ně u Ježíška. I kyž na obou školách je zlobivců honě, nakonec čerti nikoho o pytle ne vzali. :) Už jen oufáme, že zlobivci se v chování polepší, aby příští rok ostali ještě bohatší naílku než letos. :) Dne jsme navštívili Stření obornou školu polytechnickou na ulici Jílová v Brně. Sraz jsme měli pře školou na zastávce, oku jsme jeli autobusem o Brna. Po příjezu jsme se shromážili v promítací síni oborné školy, ke jsme se ozvěěli alší program. Dozvěěli jsme se, jak to na této škole choí, jaké jsou tay obory a jaké je uplatnění v a ném oboru. Na konci této prezentace jsme měli čas na otazy, okonce i na svačinu. Po svačině jsme si šli prohlénout školu. Viěli jsme třeba posilovnu, instalatérskou učebnu a několik alších učeben. Prohléli jsme si prostřeí školy a všimli jsme si, že je škola obře zařízená. Po prohlíce celé školy jsme zase naseli o autobusu, který nás zavezl ke stavbě bytových omů. Stavba ležela v městské části Černá Pole na okraji města Brna. Hlavním stavitelem této stavby je stavební firma Komfort. Jako povinnou výbavu jsme všichni ostali helmy. Nej říve jsem šli o pozemních garáží. Po Exkurze na SŠ novém týnu Jejím náhraníkem je Jaroslav Kalina, který získal na ruhém místě 30 boů z možných 60. Největším oříškem pro všechny byly úkoly týkající se přemincovních platiel, které jen máloko vypracoval správně. Nejlépe se soutěžící vypořáali s úkoly zaměřenými na záklaní pojmy. Všem, kteří se soutěže zúčastnili, patří poě kování. Hance bueme na konci lena r žet pěsti, aby se jí v Boskovicích ařilo. Aleš Spurný Holasová, Minaříková strana 8/11

9 tom jsme procházeli patro po patře a prohlíželi si jenotlivé byty. Stavbyveoucí nás provázel po celé stavbě až o poslení patra, ke byla tera sa s výhleem na celé Brno. Dozvěěli jsme se, na kolik peněz by nás vyšel tako vý byt v přízemí a v olních patrech by chom za byt zaplatili Kč a v hor ních patrech by nás takový luxusní byt vyšel až na Kč. Po celé prohlíce stavby jsme se rozloučili se stavbyveoucím, oevzali helmy, naseli o autobusu a pomalu jsme se vraceli o Aamova. Raek Vybíral, 9.B Ne, nebojte se, nic se nestalo. To jen semáci a osmáci měli v ponělí minikurz první pomoci se zá chranáři Lenkou a Vítkem, kteří k nám přijeli v Blanska. Během vou vyučovacích hoin se o věěli, jak fun guje záchranná služba v České republice, proč je ůležité znát a umět poskyt nout první po moc, jak mohou někomu zachránit život, velmi poutavou a zábavnou. Ani se nám co uělat jako první, na co si ávat pozor, nechtělo ocházet. Pokračování na jaře?: ) jak správně telefonovat na číslo 155 atp. I. Šturchová Nově nabyté zkušenosti si ti, kteří měli kuráž, mohli vyzkoušet po ohleem zá chranářů v praxi na figuríně. To, co na první pohle nevypaalo až tak složité, bylo namáhavé nejen fyzicky, ale i na za pamatování si správného postupu. n Záchranáři ve škole t Besea se nám všem moc líbila, nebyla nuná, a i kyž jsme beseovali na vážné a ůležité téma, Vítek ji okázal uělat Výprava o pravěku Také jste v létě přemýšleli, kam na ovolenou? Co takhle o pravěku? Že to není možné! Ale je! Nepotřebujete stroj času, ani spoustu peněz. Vítejte v obách ávno minulých Mamut první zvíře, které se většině z nás vybaví, kyž se řekne pravěk. Do kážete si vzpomenout, ke jste toto slovo slyšeli poprvé? Mně se hne vybaví scéna, ky Mach a Šebestová cestovali pomocí kouzelného sluchátka o pravěku a pan Huml učil Šebestovou, jak připravit ma muta s koprovou omáčkou. A ke jste ma muta poprvé viěli? Že v Anthroposu v Brně? A právě tam jsme se se šesťáky na konci října vypravili, abychom si nejenom prohléli mamuta v životní velikosti, ale hlavně načerpali spoustu nových věo mostí a seznámili se alespoň prostřenic tvím exponátů s životem lií pře esítka mi tisíc let. Naše návštěva muzea však neproběhla jako nuná prohlíka s průvocem, ky po eseti minutách žáci koukají jeen na ruhého a přemýšlejí, jakou lumpárnu by vymysleli, ale osahali jsme si pokla y, které Anthropos nabízí, cestou přímé zkušenosti, protože ta, jak známo, je nej lepší učitelkou. Pan učitel Spurný připravil pro naše průzkumníky pracovní listy s úkoly a žáci opověi na otázky hleali přímo strana 9/11

10 v expozicích muzea. A že to byla zábava, potvrili i samotní žáci běhali pilně jako včeličky mezi vitrínami, kostrami praáv ných živočichů, obylími našich prapře ků a pátrali po správných řešeních způso bem vskutku etektivním. Nakonec se všem průzkumná akce zařila a měli jsme čas prohlénout si i to, co nás zajímalo. Bonusem byla nová expozice obrazů Z. Buriana, kterou jsme si prohléli v su terénu muzea. Den liských práv Den liských práv si celý svět připo míná 10. prosince. Liská práva jsou ty svoboy a nároky, které mají být zaručeny kažému člověku na světě. Mluvit o li ských právech nám může připaat jako nuné a zbytečné. To ale jen o chvíle, ky jsou nám některé záklaní práva a svoboy oepřeny. V tuto chvíli na mnoha místech po ce lém světě jsou lié, kteří jsou nuceni čelit Naše výprava o pravěku byla úspěšná, ozvěěli jsme se spoustu nové ho o životě našich prapřeků a sholi jsme se, že jsme rái, že jsme se o pravěku po ívali jen na chvíli. Žít v této obě by chom určitě nechtěli. města s hustou infrastrukturou a limi ne ustále někam spěchajícími. Lié neměli si ce tolik věcí jako máme my nes, ale urči tě si byli blíž. A nebylo jim třeba lépe? Co myslíte? Mgr. M. Nejezchlebová A jestli jsme vás nalákali, vypravte se o Anthroposu také. Na chvíli se zastavíte a přenesete se o ob, ky na Zemi byl čistý vzuch, nestála tu žáná zakouřená útlaku, válkám, násilnostem různých poob či extrémní chuobě... Spousta ze mí selhává v ochraně liských práv svých občanů. A právě proto je nutné, aby kažé mu člověku záleželo na oržování práv ostatních lií ať už ve vlastní zemi nebo kekoliv na světě! Záklaní liská práva jsou shrnuta v okumentu, který se nazývá Všeobecná eklarace liských práv a svobo. Ta by la přijata 10. prosince 1948 a právě proto ili, a jak pohoový a bezstarostný máme je tento en kažoročně připomínán jako život. oslava Dne liských práv, k níž se kažo I. Šturchová ročně připojujeme i my. V letošním roce jsme se zaměřili na nelegální práci ětí v různých oblastech světa, přeevším v rozvojových zemích Asie, Afriky a jižní Ameriky. Ve ruhém patře byla instalována výstava fotografií života ětí, které jsou nuceny tvrě pra covat již o raného věku. Na výstavu navazovala hra Moje přání, jejíž cílem bylo zamyslet se na životními pomínkami těchto ětí, které jsou nuceny jen tvrě pracovat, často žijí v nevyhovují cích pomínkách, hlaoví, nechoí o školy a neznají hračky. Srovnání se živo tem ětí ve stření Evropě bylo neúprosné. Tay jsme si uvěomili, jaké máme štěstí, že jsme se naroili tam, ke jsme se naro strana 10/11

11 Po roce je tu znovu vánoční Štěrý en, lié jsou více pospolu, vlínější k sobě jen. Večeře svátečně voní, po stromkem árky jsou, zvoneček cinká jak loni, prskavky k němu zvou. Obaly z árečků mizí, kažý má něco ze, raost však kamsi zmizí, ne všechno zabalit lze. Pohou, úctu a štěstí, po papír neje át, i věma nevyvěští, jak mít zas blízkého rá. Zraví se zabalit neá, šlo by hne naobyt, nemocný marně ho hleá, je víc, než blahobyt. Láska se též nevměstná, po stuhu vánoční, oba je časově těsná, tak tiše o ní sní. Ježíšku, ej si říct, změn árky ma city, z vánoc ať zůstanou všem, jen krásné pocity! strana 11/11

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu s no vým po moc ným ra zít kem po pře jme no vá ní Ži dov ské ná bo žen ské ob ce na Ži dov skou ra du star ších v Pra ze. /ŽM/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose h=72 Em(add2) 15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose 5 Em(add2) JOSE 9 D7 1 Am(add2) CARMEN Tennáh- lý zvrat tennáh - lý pád když lás Už nik - ka své o - tě -

Více

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv.

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. PROSINEC Z pohádky do pohádky seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. Štěpán) výroba vánočních předmětů přivítání zimy Prosinec je za vrátky, čekají

Více

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník)

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník) VY_ 32_INOVACE_10 Anotace Materiál obsahuje pracovní list, na kterém žáci doplňují i, í, y, ý, postupně ve vyjmenovaných a příbuzných slovech po B, L, M a pak v souhrnném cviření Autor Mgr. Dana Walterová

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

5.2.11 Lupa, mikroskop

5.2.11 Lupa, mikroskop 5.2.11 Lupa, mikroskop Přepokla: 5210 Rozlišovací schopnost oka (schopnost rozlišit va bo): závisí na velikosti obrazu přemětu na oční sítnici, poku chceme rozlišit va tmavé bo, nesmí jejich obraz opanout

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014

PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014 PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014 PODZIM: Cestou ke zdraví 24. 10. 2013 Mluvili jsme o důležitosti správné výživy, hygienických návycích, přečetli jsme si pohádky

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Děti a tety z našeho Domova:

Děti a tety z našeho Domova: Všichni jsme prožívali vánoční svátky se svými blízkými, ať už doma nebo na našem Domově. Mnozí z vás o svých Vánocích napsali a namalovali hezké příspěvky: Děti a tety z našeho Domova: Na Štědrý den se

Více

Dneska ne. 4 œ œ œ Ó. œœ œ. œ œ œ. œœœ œœ. b b. j œ. j œ œ - œ. & b b. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j œ œ. j œœ œ. œ œ.

Dneska ne. 4 œ œ œ Ó. œœ œ. œ œ œ. œœœ œœ. b b. j œ. j œ œ - œ. & b b. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j œ œ. j œœ œ. œ œ. Dneska ne 0 Music and Lyrics by ANDREW LIPPA GOMEZ Kde e ten seznam hotelů Á! Hotel Merde Rue de Toilette Hygienická stanice ho už šestkrát nechala zavřít To e pořád málo Voilá! Hotel Noseratu Hodnocení:

Více

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková ZŠ Jarošova Havířov Šumbark 24. 6.2011, ročník: 2., č. 4+5 Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková 1 Slovo redaktorů

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

KRONIKA PROSINEC 2014

KRONIKA PROSINEC 2014 KRONIKA PROSINEC 2014 ADVENTNÍ ČAS Adventní čas jsme rozžali symbolickým rozsvícením první svíčky na adventním věnci. Krásný věnec nám věnovala paní Šoupalová, děkujeme. MIKULÁŠ PŘIŠEL K NÁM S napětím

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen Hans Christian Andersen MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_ 04_18 Tématický celek: Evropa

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

d d Přání starostů Hornovsacka

d d Přání starostů Hornovsacka 8. vyání zpravoaje prosinec 2013 ZDARMA www.masvhv.cz Vážení a milí spoluobčané, čas běží jako o závo a alší rok se nám blíží ke svému konci. Pro naše sružení je to rok, ky i pro nás končí takzvané programovací

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo Školtýn Základní škola Týnec nad Labem Ročník 12 2. číslo 2012 2013 Obsah 1. Narozeninová oslava 2. Rozhovor s ředitelem školy 60 let 3. Afrika 4. Mikuláš 5. Vánoční šplh 6. Florbal 7. Kolínská laťka 8.

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2.

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2. Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Už brzy

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

1. A I. II. Pohádky v MŠ Ostrovačice Čj Dle nabídky Jou ano 4krát Bruslení Tv ZS Rosice Jou

1. A I. II. Pohádky v MŠ Ostrovačice Čj Dle nabídky Jou ano 4krát Bruslení Tv ZS Rosice Jou Základní škola a Mateřská škola, Ostrovačice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Ríšova 43, 664 81 Ostrovačice Tel.: 546 427 328, 546 428 138 E-mail: info@zsostrovacice.cz Příloha č. 4 Akce (exkurze,

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Postup při měření rychlosti přenosu dat v mobilních sítích dle standardu LTE (Metodický postup)

Postup při měření rychlosti přenosu dat v mobilních sítích dle standardu LTE (Metodický postup) Praha 15. srpna 2013 Postup při měření rchlosti přenosu at v mobilních sítích le stanaru LTE (Metoický postup Zveřejněno v souvislosti s vhlášením výběrového řízení za účelem uělení práv k vužívání ráiových

Více

"Kancionálové" nedělní nešpory

Kancionálové nedělní nešpory "Kncionálové" nedělní nešpory Jkub Pvlík Jednotný kncionál obshuje pod č. 084 nedělní 2. nešpory zhudebněné Zdeňkem Pololáníkem. Většin textů je z neděle 1. týdne žltáře, ntifon k Mgnifict je schválně

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek 2015 LEDEN BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, ráda bych Vám představila další číslo našeho zpravodaje. V tomto čísle představíme různé akce za období leden-březen 2015. Letošní zima je již za

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

FOTBAL. Dne 20.4.2O15 se na hradištském hřišti odehrál velký fotbalový zápas. Hrálo proti sobě několik třídních týmu.

FOTBAL. Dne 20.4.2O15 se na hradištském hřišti odehrál velký fotbalový zápas. Hrálo proti sobě několik třídních týmu. FOTBAL Dnes dne 20.dubna se na Hradištském hřišti se odehrál fotbalový zápas mezi třídami ZŠ Hradištko.Všichni hráli moc dobře ale vítěz je jen jedan( 1.A > 1.B-2 Mod=2. Oran-3.=4.-6.

Více

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK Školní zpravodaj ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK 1/2009-2010 Jsme zpět! Po dvouměsíční přestávce s vámi opět zasedáme do školních lavic. Prázdniny uplynuly jako voda a je to tu zase. ŠKOLA! A s ní opět náš časopis,

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 číslo: 55

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 číslo: 55 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 číslo: 55 Obsah: Slovo ředitele školy, Jaro, příroda kolem nás, divadelní představení, recitační soutěž. Vyhodnocení sběru,

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta Chromatografie Zroj: http://www.scifun.org/homeexpts/homeexpts.html [34] Diaktický záměr: Vysvětlení pojmu chromatografie. Popis: Žáci si vyzkouší velmi jenouché ělení látek pomocí papírové chromatografie.

Více

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 ZŠ Rudná ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 Můj milý deníčku... 8. A na horách Autoři: Žactvo Korektor: Martin Isoz 8. června 2011 1 Pondělí 6. 6. 2011 1.1 MI & VI Pondělní den byl dnem úvodním. V osm hodin

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02. METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0007 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ ZŠ Název metodického

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

Duha. časopis žáků ZŠ Huštěnovice

Duha. časopis žáků ZŠ Huštěnovice Duha časopis žáků ZŠ Huštěnovice První číslo Podzim 2013 Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Krátká historie školy 3. Jaké byly školy dříve? 4. Co děláme ve škole 5. Paní učitelka 6. Básničky o škole Milí čtenáři,

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

Líbila se mi stříkačka a mně se líbilo všechno. (Kristýna M.) Všechno i to auto. (Lucka B.) Líbily se mi ty helmy. (Milan W.) Líbila se mi hadice a v

Líbila se mi stříkačka a mně se líbilo všechno. (Kristýna M.) Všechno i to auto. (Lucka B.) Líbily se mi ty helmy. (Milan W.) Líbila se mi hadice a v HASIČI VE ŠKOLE Dne 28. 5. 2010 to vypadalo, jakoby v naší škole hořelo. Uslyšeli jsme sirénu, do tříd přišli hasiči v maskách a vyváděli nás ven. Před školou stojí hasičské auto. Co se děje? Snad nehoří?!

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

Výroční zpráva - 2012 - Madio o.s.

Výroční zpráva - 2012 - Madio o.s. Maio vyává pravielně výroční zprávy. Tato výroční zpráva se ohlíží za rokem 2012. Maio touto formou informuje veřejnost o své činnosti a o plnění jeho záklaního cíle: Prevenci rizikového chování. Výroční

Více

Zpravodaj o dění na Bambiriádě v Praze Ročník IV. číslo 3. První rok na Bambiriádì, Nerudova, Hrad, Chotkovy sady a zpátky.

Zpravodaj o dění na Bambiriádě v Praze Ročník IV. číslo 3. První rok na Bambiriádì, Nerudova, Hrad, Chotkovy sady a zpátky. sobota 25. kvìtna Zpravoaj o ění na Bambiriáě v Praze Ročník IV. číslo 3 Uz záná alší Bambiriáa?! V pátek se pro ětské novináře uskutečnila alší tisková konference, tentokrát se zástupci hlavního pořaatele

Více

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 213 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 1) Knihovní fond - k 31. 12. 213 vlastnila knihovna 2.989 svazků knih. Z toho 5.152 svazků

Více

Kronika školní rok 2006/2007

Kronika školní rok 2006/2007 Kronika školní rok 2006/2007 Střední škola a Základní škola Pionýrů 767, Frýdek Místek 738 02 pracoviště Pržno Odloučené pracoviště Pržno, Ústav sociální péče Náš Svět. Začal nám Nový školní rok 2006/2007

Více

MLÁDEŽNICKÝ PARLAMENT IVANČICE

MLÁDEŽNICKÝ PARLAMENT IVANČICE PROSINEC/LEDEN 2014/2015 MLÁDEŽNICKÝ PARLAMENT IVANČICE KDO JSME Jsme Mládežnický parlament Ivančice a okolí. Působíme od března tohoto roku. Naše skupina na sobě pracuje a vzděláváme se v různých oblastech.

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY září prosinec 2011 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení:

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení: Hádanka Malý úkol na přemýšlení: Řídíš auto a udržuješ konstantní rychlost. Po tvé pravé straně je hluboký sráz. Nalevo od tebe jede obrovské požární vozidlo a udržuje stejnou rychlost jako ty. Před tebou

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. zpracovaný v rámci projektu. Párové souhlásky, druhy vět. Aktivita žáků, doplňování písmen a slov, podtrhávání vět

VÝUKOVÝ MATERIÁL. zpracovaný v rámci projektu. Párové souhlásky, druhy vět. Aktivita žáků, doplňování písmen a slov, podtrhávání vět VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu Číslo projektu Škola CZ.1.07/1.4.00/21.1825 Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy, Teplice, Koperníkova 2592 Šablona klíčové aktivity I/2 Sada

Více

Základní škola. Dolní Vilémovice

Základní škola. Dolní Vilémovice Základní škola Dolní Vilémovice Školní rok 2012 2013 SLOVO ÚVODEM Školní rok 2012 2013 pro malou vilémovskou školičku znamenal mnoho nového. Nová paní ředitelka, nová paní učitelka, vychovatelka Jen ty

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Ve středu 20. listopadu 2013 navštívili žáci čtvrté až deváté třídy jesenické divadlo. Divadelní představení Trapas nepřežiju aneb Ten řízek nezvedej v podání

Více

VŠÍMÁLEK. 6.A 1. číslo září - říjen. Zdroj: https://www.google.cz/search?q=podzim

VŠÍMÁLEK. 6.A 1. číslo září - říjen. Zdroj: https://www.google.cz/search?q=podzim VŠÍMÁLEK 6.A 1. číslo září - říjen Zdroj: https://www.google.cz/search?q=podzim VŠÍMÁLEK Obsah: První školní den Naše anketa Exkurze 6.A 6.B Svatý Václav Dětský čin roku Omalovánky Časopis vydává ZŠ Žatec,

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy)

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy) Tisková zpráva č. 12/2011 Nabídka vzdělávacích akcí pro školy Oddělení pro děti a mládež a hudební oddělení v Ústřední knihovně a obvodní knihovny Krajské knihovny Františka Bartoše připravily na školní

Více

Koncert F.R.K. Familion

Koncert F.R.K. Familion Sklecká pouť 18. července 2015 Koncert.R.K. mlon =64 E k k k k k Em k k sks Poďte ovečky k s k k s k k JP, text D Ref. Po-ďte o-več-ky po-ďte blíž, vo - lá nás Pán Je - žíš, po-ďte ť sly-ší - te m k k

Více

INTERNETOVÝ HUDEBNĚMLÁDEŽNÍ OBČASNÍK ČÍSLO 2/2010

INTERNETOVÝ HUDEBNĚMLÁDEŽNÍ OBČASNÍK ČÍSLO 2/2010 INTERNETOVÝ HUDEBNĚMLÁDEŽNÍ OBČASNÍK ČÍSLO 2/2010 Přátelé a kamarádi! Druhé číslo hudebně-mládežních novin je tu! Dočtete se, jak proběhl náš hlavní festival Mladá Smetanova Litomyšl a co vás čeká na podzimním

Více

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

1. třída Pohádka o řepě

1. třída Pohádka o řepě 1. třída Pohádka o řepě Seznamovat děti s pohádkou udržet u dětí pozornost Pohádka o řepě Envir. Vývoj psyc sebep V září H2 sa.10 Seznamovat děti se zdrav. Cviky plnit úkol učitel Cvičení na poli psych

Více

Příprava na Vánoce. Mikuláš

Příprava na Vánoce. Mikuláš Příprava na Vánoce Advent Advent je začátek liturgického roku, období čtyř neděl před vánočními svátky. Je to doba radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání a

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ. Kindlovou připravila Bára Bílá. Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová

ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ. Kindlovou připravila Bára Bílá. Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ Články: O třídě a rozhovor s paní učitelkou Šárkou Kindlovou připravila Bára Bílá Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová Rozhovor s paní uč. Ivanou Běloubkovou

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

ŘÍ ó Ý Ň É Ť Í ň ó Ř Í Í Ň ď ď ď Ě Í Á Ý ó Á ó ď ó Í ó Ř Č ó Ř Ř Á Š Ď ď ď Č Ý Ý Í ň Ý ň Ý Ý ň Í Ý Ó Í Ý ň Ň ď ň ó ó ó ď ň Á Á Á Ě Ě ň ň ň Á Á ó ď Í Ě ď Ď ň Ý ď ó ň Š Í Á ÁŠ Ě Š Í Á ď ď ď ď Ý ň ň Í Ž

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Slovo úvodem... Milí čtenáři, žáci a. líbit. není jediné. Nové. Jungmannka. Beseda Boj proti drogám

Slovo úvodem... Milí čtenáři, žáci a. líbit. není jediné. Nové. Jungmannka. Beseda Boj proti drogám Z á k l a d n í š k o l a J i h l a v a, J u n g m a n n o v a 6, p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e Jungmannka Vydání 3 Slovo úvodem... LISTOPAD 2013 Milí čtenáři, žáci a je také to, že středu

Více

Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její

Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její přestavba, kdy přibylo celé jedno patro. Také byla přistavěna

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR. Při rozhodování o splátkové společnosti se budeme řídit výší RPSN. Pro nákup zboží si zvolíme. Dl = >k=0

SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR. Při rozhodování o splátkové společnosti se budeme řídit výší RPSN. Pro nákup zboží si zvolíme. Dl = >k=0 Úloha 4 - Koupě DVD reoréru SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR Mlaá roina si chce poříit DVD reorér v honotě 9 900,-Kč. Má možnost se rozhonout mezi třemi splátovými společnosti, teré mají násleující pomíny: a) První

Více

Projekt Já a moje město. 1. třída Zajíčci. šk. rok 2012/2013

Projekt Já a moje město. 1. třída Zajíčci. šk. rok 2012/2013 Projekt Já a moje město 1. třída Zajíčci šk. rok 2012/2013 Projekt: Já a moje město Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Kdo jsme a kde žijeme Část integrovaného bloku: Já a moje

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 VÁNOCE V EVROPĚ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_19 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Hana Londová Datum:

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

ŘEPINY 5. aneb páťáci v akci ~ 1 ~ ročník 2013 30.11.2013 číslo 1 NOVINKY VE ŠKOLE. NACVIČUJEME Barbora Jásková PŘEDMĚTY VE ŠKOLE

ŘEPINY 5. aneb páťáci v akci ~ 1 ~ ročník 2013 30.11.2013 číslo 1 NOVINKY VE ŠKOLE. NACVIČUJEME Barbora Jásková PŘEDMĚTY VE ŠKOLE ŘEPINY 5 aneb páťáci v akci ročník 2013 30.11.2013 číslo 1 Vážení čtenáři, dostáváte do rukou první číslo našeho školního časopisu, který pro vás připravuje novinářský kroužek při Základní škole a Mateřské

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 8 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Ze života školy V listopadu tohoto roku vzniklo v Dolní Branné nové občanské sdružení. Nese jméno ŠKOLÁK a jeho hlavním cílem je podporovat činnost školy, pořádat

Více

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Září Říjen (Mgr. Andrea Tošenovjanová, Mgr. Ludmila Vaňková, Mgr. Eva Nováčková, Mgr. Jana Blumentritová) - Navozování příznivého

Více

Projekt ČTYŘLÍSTEK VEDE KE ŠTĚSTÍ

Projekt ČTYŘLÍSTEK VEDE KE ŠTĚSTÍ Rozvojový program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Zvyšování kvality výuky ve škole prostřednictvím změny sociálního klimatu ve škole, inovace školního vzdělávacího programu Veselá školička.

Více

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy.

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy. Plá nová ní sociá lních služeb v Praze jako obci a zároveň kraji se neobejde bez důkladný ch znalostí stá vající nabídky služeb. Potřeba přehledu poskytovatelů sociá lních služeb a jejich rozloženív rá

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

V družině proběhla pěvecká soutěž. Vyhrála písnička Ledové království. Na fotografii vidíte šťastné zlaté slavice.

V družině proběhla pěvecká soutěž. Vyhrála písnička Ledové království. Na fotografii vidíte šťastné zlaté slavice. KRONIKA ŘÍJEN 2014 ZLATÝ SLAVÍK V DRUŽINĚ V družině proběhla pěvecká soutěž. Vyhrála písnička Ledové království. Na fotografii vidíte šťastné zlaté slavice. OBLOVKY Děti v 1. a 3. ročníku mají ve třídě

Více

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě Hodiny čtení ve 4. třídě nejsou jen tréninkem a zdokonalováním se v technice čtení. Většina dětí už je výbornými čtenáři, jejich přednes je velmi kvalitní. A že si pamatujeme,

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více