USB. Universal Serial Bus. revize 2.0 z 27.dubna 200

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USB. Universal Serial Bus. www.usb.org. revize 2.0 z 27.dubna 200"

Transkript

1 USB Universal Serial Bus revize 2.0 z 27.dubna 200

2 Proč vznikla? Základní charakteristika USB bylo třeba vytvořit nové univerzální a dostatečně rychlé rozhraní pro vícenásobné připojení různých periferních zařízení Požadavky na nově vznikající rozhraní : možnost připojit více zařízení současně možnost připojovat a odpojovat zařízení za chodu k počítači při konfiguraci nového zařízení se obejít bez zásahu uživatele poskytnout dostatečné přenosové kapacity V roce 1996 vznikla první specifikace USB. Jednalo se o revizi 1.0. Tato specifikace však úplně nebyla jednoznačná a proto některá zařízení spolu nespolupracovala. Z tohoto důvodu se během roku 1998 objevila upravená verze této specifikace, která nesla označení 1.1. Maximální přenosová rychlost 12Mb/s však přestala vyhovovat a v roce 2000 vznikla revize 2.0, která podporuje přenosové rychlosti až do 480 Mb/s. Tato poslední verze USB se na trhu výrazně prosadila až na přelomu roku 2001 a 2002 kdy se objevila první zařízení podle této specifikace. USB - Univerzální Sériová Sběrnice, (revize 2.0 z 27.dubna 2000) Hynek Urbiš 2

3 Vlastnosti USB sběrnice a USB zařízení : nezávislost na použité platformě (PC, MacOS) garantovaná přenosová kapacita a zpoždění podpora pro přenosy dat v reálném čase možnost připojit až 127 zařízení současně lze připojovat a odpojovat zařízení za chodu konfiguraci připojeného zařízení provede hostitelský systém bez zásahu uživatele (konfigurace prostředků zařízení) nízká zátěž samotného protokolu včetně volby velikosti datového paketu Dostatečná přenosová kapacita : o Low Speed zařízení (LS) - maximální rychlost 1,5Mb/s o Full Speed zařízení (FS) - maximální rychlost 12 Mb/s o High Speed zařízení (HS) - maximální rychlost 480 Mb/s mechanismy pro detekci chyba a následné opakované poslání poškozených paketů podpora PnP pro detekci zařízení a následnou volbu ovladače (pokud je třeba) možnost napájet energeticky nenáročná zařízení přímo ze sběrnice podpora pro úsporu energie je zabudována přímo v protokolu USB - Univerzální Sériová Sběrnice, (revize 2.0 z 27.dubna 2000) Hynek Urbiš 3

4 Logická struktura sběrnice USB sběrnice má stromovou strukturu a zařízení lze rozdělit do tří základních tříd : USB hostitel (Host) HW, který je součástí počítače společně se SW podporou obsaženou ve většině případů v operačním systému. USB zařízení (Device) samotné zařízení, které chceme připojit k počítači pomocí USB USB rozbočovač (HUB) speciální druh USB zařízení, které vytváří nové přípojné body ke sběrnici (porty) Veškerou komunikaci se zařízeními a jejich konfiguraci řídí USB hostitel společně s operačním systémem. Ve stromové struktuře USB sběrnice se z tohoto důvodu může vyskytovat pouze jediný USB Host a ten je vždy na nejvyšší úrovni ve stromové struktuře. Žádné dvě USB zařízení spolu nemohou komunikovat přímo. Zařízení může posílat data pouze v okamžiku, kdy hostitel vyhradí prostor v časovém schématu sběrnice pro konkrétní zařízení. Maximální počet úrovní ve stromové struktuře sběrnice je 7. První úroveň je již USB rozbočovač v hostitelském systému. (Obrázek 1 - Logická struktura USB) USB - Univerzální Sériová Sběrnice, (revize 2.0 z 27.dubna 2000) Hynek Urbiš 4

5 Obrázek 1 - Logická struktura USB USB - Univerzální Sériová Sběrnice, (revize 2.0 z 27.dubna 2000) Hynek Urbiš 5

6 Zvláštním druhem zařízení je tzv. Compound Device. Tato periferie v sobě integruje USB rozbočovač a zároveň USB zařízení. Typickým představitelem může být USB klávesnice, která obsahuje port pro připojení dalšího zařízení například USB myš. Původní verze USB 1.1 podporoval pouze zařízení LS a FS. Nová revize zachovává zpětnou kompatibilitu a navíc podporuje HS zařízení. Z tohoto důvodu jsou z pohledu revize sběrnice funkční téměř všechny kombinace USB zařízení a hostitelů. V další úvaze předpokládejme jak USB hostitele tak USB zařízení podle verze 1.1. Pokud je zařízení LS připojeno k počítači pomocí dalšího rozbočovače tak samotné zařízení komunikuje se svým rozbočovačem podle pravidel pro zařízení LS. Hostitel však posílá požadavky na zařízení podle pravidel pro zařízení FS, protože rozbočovač je zařízení typu FS. Z výše uvedeného je patrné že rozbočovač musí obsahovat vyrovnávací paměť a mít jistou inteligenci. Je také rozdíl ve fyzické signalizaci pro FS a LS zařízení a rozbočovač musí být schopen transformovat i příslušné signály. Zařízení typu HS používá principiálně úplně jinou signalizaci. Na následujícím obrázku (Obrázek 2 - Rychlost komunikace mezi jednotlivými zařízeními) jsou znázorněny komunikační rychlosti pro kombinaci rozbočovačů a zařízení podle obou revizí specifikace. USB - Univerzální Sériová Sběrnice, (revize 2.0 z 27.dubna 2000) Hynek Urbiš 6

7 Obrázek 2 - Rychlost komunikace mezi jednotlivými zařízeními Je nutné se i také uvědomit, že maximální přenosová kapacita je sdílena mezi všemi USB zařízeními. Nelze tedy předpokládat, že pokud připojíme dvě HS zařízení k HS hostiteli, tak budou obě zařízení po celou dobu připojení schopny komunikovat vždy na maximální přenosové rychlosti 480Mb/s. Pokud celou problematiku zjednodušíme, lze předpokládat, že v okamžiku kdy budou chtít komunikovat obě zařízení současně se hostitel bude snažit poskytnout oběma zařízením zhruba stejnou přenosovou kapacitu každému polovinu za maxima. USB - Univerzální Sériová Sběrnice, (revize 2.0 z 27.dubna 2000) Hynek Urbiš 7

8 Model toku dat Na následujícím obrázku (Obrázek 3 - Vrstvový model toku dat) jsou zobrazeny jednotlivé vrstvy, které mají na starosti jednotlivé operace a přes které prochází data. Fyzická vrstva stará se o fyzický přenos dat. Jde o konkrétní HW, který je většinou implementován na základní desce počítače. Společně s ovladačem pro daný USB obvod je tato část zodpovědná za příjem a vysílání paketů včetně generování a kontrolu CRC. Díky ovladači poskytuje standardní rozhraní pro vyšší vrstvu. Ta je tak nezávislá na konkrétní HW implementaci. Komunikační vrstva na této úrovni probíhá detekce a konfigurace zařízení a následný přenos dat. Skládá se ze dvou částí. Nižší je zodpovědná za správu a řízení zařízení. Je pevnou součásti systému. Vyšší část je reprezentována ovladačem konkrétního zařízení a zodpovídá za příjem požadavků z vyšší vrstvy, jejich transformaci a předávání vrstvě nižší. Funkční vrstva typickým představitelem je konkrétní klientský SW, který chce komunikovat se svým zařízením. Nezajímá se jak přesně je zařízení připojeno, požaduje pouze bezchybný přenos dat. USB - Univerzální Sériová Sběrnice, (revize 2.0 z 27.dubna 2000) Hynek Urbiš 8

9 Obrázek 3 - Vrstvový model toku dat USB - Univerzální Sériová Sběrnice, (revize 2.0 z 27.dubna 2000) Hynek Urbiš 9

10 Na straně USB zařízení nelze jednoznačně určit, kde přesně začíná a končí jednotlivé vrstvy. Vždy bude záležet na konkrétní implementaci. Jednou z možností je kompletní obvodová implementace, kde zpracování všech standardních požadavků ze strany USB hostitele a také požadavků ovladače zařízení obstarává samotný obvod. Jakákoli změna v parametrech USB zařízení znamená zásah do struktury obvodu nebo jeho paměti. Druhou možností je obvod, který je schopen zpracovávat fyzickou vrstvu a komunikační vrstvu musí již implementovat další obvod. Ve většině případů se používá mikrokontrolér. U funkční vrstvy je problém podobný. Funkčnost může realizovat samotný obvod, nebo řidicí mikrokontorlér nebo další obvod, který využívá USB rozhraní ke komunikaci. Fyzické USB zařízení může v sobě integrovat více logických zařízení. Typickým představitelem může být kopírka, tiskárna a scanner v jednom zařízení. Každé zařízení má své rozhraní (interface) a pomocí něj lze využívat služeb daného zařízení. Výsledkem je, že fyzicky je připojeno pouze jedno zařízení avšak v systému se může vyskytnout několik nových logických zařízení. Pro další výklad předpokládejme jedno fyzické zařízení, které obsahuje pouze jedno logické zařízení. Na následujícím obrázku (Obrázek 4 - Koncept koncových bodů) je zobrazen koncept koncových bodů. USB - Univerzální Sériová Sběrnice, (revize 2.0 z 27.dubna 2000) Hynek Urbiš 10

11 Obrázek 4 - Koncept koncových bodů Při komunikaci s USB zařízením se používají komunikační kanály, roury (pipes), které jsou zakončeny na straně zařízení koncovým bodem (EndPoint- EP) a na straně hostitele vyrovnávací pamětí. Koncový bod není nic jiného než USB - Univerzální Sériová Sběrnice, (revize 2.0 z 27.dubna 2000) Hynek Urbiš 11

12 vyrovnávací paměť, která má definovány určité parametry a ty jsou vázány na danou rouru. Roura může být pouze jednosměrná. Pokud požadujeme obousměrnou komunikaci musíme použít roury dvě. Terminologie USB rozlišuje dva typy kanálů (pipes) : Message pipe přenášena data jsou strukturovaná a jednotlivé položky mají z pohledu USB určitý význam. Tyto informace však nejsou interpretovány koncovým bodem ale až vyšší komunikační vrstvou Steram pipe přenášená data nemají z pohledu USB specifikace žádnou strukturu a jejich skutečný význam zná až funkční vrstva. USB specifikace rozlišuje celkem čtyři typy koncových bodů a příslušných kanálů a od toho se odvíjející 4 typy přenosů. Typ podporovaného přenosu pro daný EP se nastavuje během konfigurace zařízení a za provozu se nemůže již změnit. U všech těchto přenosů je volitelná velikost paketu. Existuje několik omezení v závislosti na použité revizi USB sběrnice a rychlosti zařízení, na které komunikuje. Control transfer tento typ přenosů se používá pro detekci a konfiguraci zařízení, přenášena data mají specifikovanou strukturu a jedná se tedy o Message pipe. Tento typ přenosů se většinou nepoužívá pro data, které chce přenést uživatelská aplikace. USB - Univerzální Sériová Sběrnice, (revize 2.0 z 27.dubna 2000) Hynek Urbiš 12

13 Interrupt transfer pokud je třeba přenést data z zařízení do počítače s definovaným maximálním zpožděním, je použit tento typ přenosu. Jeden z parametrů nastavovaných při konfiguraci je právě maximální akceptovatelné zpoždění. Isochronous transfer pokud je třeba přenášet data v pravidelných intervalech a s pevnou velikostí (real time data) je použit tento typ přenosu. Pokud dojde k chybnému přenosu paketu, tak se tato chyba ignoruje a data se zahazují. Oba předchozí typy přenosů mají jisté nároky na časování. Protože veškerou komunikaci na USB řídí hostitel, musí všechny tyto požadavky vzít v úvahu při tvorbě časového schématu sběrnice. V případě Interrupt přenosů se musí hostitel dotazovat zařízení na data nejpozději v okamžiku kdy vyprší čas na maximální zpoždění přenosu dat. V případě Isochronous přenosů se musí zařízení dotazovat v přesně definovaném intervalu a musí vždy vyhradit dostatečný prostor pro přenos dat. USB - Univerzální Sériová Sběrnice, (revize 2.0 z 27.dubna 2000) Hynek Urbiš 13

14 Bulk transfer tento typ přenosů nemá žádné omezení na časování případně vyhrazenou přenosovou kapacitu. Pokud je na USB více logických zařízení, které používají tento typ přenosu snaží se hostitel zbývající prostor v časovém schématu sběrnice spravedlivě podělit mezi všechny přenosy tohoto typu. Z charakteristiky výše uvedených přenosů plyne několik poznatků : Pro přenosy typu Control, si systém vyhradí zhruba 10% přenosové kapacity sběrnice. Tím je zajištěno, že se vždy povede detekovat nově připojené zařízení. Pokud je na USB připojeno relativně hodně zařízení nemusí být v časovém schématu sběrnice již prostor pro nové zařízení a nemusí tedy fungovat i když se správně detekuje. Chyby u přenosu typu Isochronous se neopravují a chybná data se zahazují. USB - Univerzální Sériová Sběrnice, (revize 2.0 z 27.dubna 2000) Hynek Urbiš 14

15 Konfigurace a detekce zařízení Po připojení zařízení k portu tuto událost rozbočovač zaregistruje a pošle příslušnou zprávu hostiteli. Ten vyšle požadavek na BusReset příslušného portu a jeho následné zapnutí. Připojené zařízení se inicializuje, nastaví si adresu 0 a čeká na požadavky od hostitele. V předchozí kapitole je popsán koncept koncových bodů. Jednotlivé parametry nemusí být vždy pevně dány a během konfigurace si hostitele může vybrat z několika možností. Taktéž fyzické USB zařízení může obsahovat několik logických zařízení a každé logické zařízení může mít několik možností nastavení. Základní principy lze shrnout do několika bodů : Koncový bod nula je vyhrazen vždy pro konfiguraci zařízení ve skutečnosti se jedná o koncové body 0 a 1, kdy jeden slouží pro přenos dat od hostitele k zařízení (OUT) a druhý od zařízení k hostiteli (IN) USB - Univerzální Sériová Sběrnice, (revize 2.0 z 27.dubna 2000) Hynek Urbiš 15

16 Všechny ostatní koncové body mohou patřit příslušnému logickému zařízení. Každé fyzické zařízení může obsahovat několik možných konfigurací. Vybrána může být v daný okamžik pouze jedna děje se tak při detekci a konfiguraci. V rámci každé konfigurace může existovat několik rozhraní (Interface), přičemž každé rozhraní reprezentuje jedno logické zařízení. Ke každému rozhraní může náležet několik koncových bodů včetně nastavení jejich parametrů. Rozhraní může mít ještě tzv. alternativní rozhraní, kdy v rámci jedné konfigurace existuje několik možných variant pro příslušné rozhraní (logické zařízení). V jeden okamžik může být vybráno pouze jedno z možných alternativních rozhraní. Informace o tom jaké možné konfigurace zařízení obsahuje se hostitel dozví při detekci zařízení. Tyto informace jsou uloženy v deskriptorech. Pokud zařízení obsahuje více možných konfigurací vybere si hostitel tu, která mu nejvíce vyhovuje. Pokud zařízení vyhovuje USB 2.0 musí být většina deskriptorů uložena dvakrát. Podle toho jestli se komunikuje na FS nebo HS se musí některé parametry upravit. USB - Univerzální Sériová Sběrnice, (revize 2.0 z 27.dubna 2000) Hynek Urbiš 16

17 Třídy zařízení Každé USB zařízení může patřit do jisté třídy zařízení (Device Class). Typickým představitelem je USB myš, která patří do skupiny HID (Human Input Device). Pokud zařízení náleží do definované třídy, musí splňovat některé požadavky. Většinou musí podporovat specifické USB požadavky pro danou třídu zařízení. V jednotlivých třídách zařízení existují ještě podtřídy (SubClass), které dále zařízení dělí většinou podle funkce. Pro takto definovanou třídu existuje příslušný komunikační protokol a nastavení příslušných koncových bodů. Protože většina operačních systémů v sobě obsahuje ovladače pro příslušné třídy zařízení, výrobce už nemusí dodávat vlastní. Výsledkem je, že většina USB myší a klávesnic funguje okamžitě po připojení. Jiným příkladem mohou být paměťové karty na USB nebo digitální foťáky. Tyto zařízení patří do třídy velkokapacitních zařízení (MassStorage). Výhodou tohoto řešení je, že o veškerou logickou správu se stará operační systém a USB zařízení poskytuje pouze přístup k paměťovým místům. Do příslušné třídy může patřit celé fyzické USB zařízení nebo jen příslušné logické zařízení (interface). Každé logické zařízení pak může používat svůj definovaný protokol. Pokud žádná z existujících tříd danému USB zařízení nevyhovuje, výrobce si navrhne svůj komunikační protokol a pak také musí dodat svůj ovladač pro dané zařízení. USB - Univerzální Sériová Sběrnice, (revize 2.0 z 27.dubna 2000) Hynek Urbiš 17

18 Mechanické vlastnosti Pro připojování USB zařízení se používají dva typy konektorů. A konektor B konektor Opačný A konektor Opačný B konektor USB - Univerzální Sériová Sběrnice, (revize 2.0 z 27.dubna 2000) Hynek Urbiš 18

19 Obrázek 5 - Průřez kabelem Na předchozím obrázku (Obrázek 5 - Průřez kabelem)je zobrazen průřez kabelem. Pro FS a HS zařízení musí mít výše uvedenou strukturu. Je také nutné dodržet celou řadu parametrů. Pro zařízení LS nejsou požadavky na propojení tak náročné a musí se dodržet pouze některé parametry. USB - Univerzální Sériová Sběrnice, (revize 2.0 z 27.dubna 2000) Hynek Urbiš 19

20 Fyzická vrstva USB sběrnice používá pro propojení zařízení s hostitelem celkem 4 vodiče : červený napájecí napětí +5V černý napájecí a signálová zem zelený signálový vodič D+ bílý signálový vodič D- Signály D+ a D- lze považovat za signály komplementární při přenosu dat. V některých okamžicích mají oba stejnou úroveň a slouží k signalizaci specifických požadavků. USB zařízení podle verze 1.1 používají pro přenos dat napěťové úrovně. Naproti tomu USB zařízení podle verze 2.0, které komunikuje na HS používá pro přenos dat proudové smyčky. Pokud toto zařízení komunikuje na FS používá pro signalizaci opět napěťové úrovně. Z tohoto důvodu musí mít HS zařízení přijímač i vysílač, který je schopen zpracovávat data přenášená napěťovými úrovněmi a také proudovou smyčkou. Schéma HS přijímače je zobrazeno na následujícím obrázku (Obrázek 6 - HS přijímač vysílač). USB - Univerzální Sériová Sběrnice, (revize 2.0 z 27.dubna 2000) Hynek Urbiš 20

21 Obrázek 6 - HS přijímač vysílač USB - Univerzální Sériová Sběrnice, (revize 2.0 z 27.dubna 2000) Hynek Urbiš 21

22 USB specifikace nepoužívá pojmy logická 1 a logická 0 ale stavy J a K. Podle toho na jaké rychlosti zařízení komunikuje (LS, FS, HS) jsou těmto stavům přiřazeny příslušné napěťové úrovně. FS/LS D+ D- D+ D- High D+ > V OH (min) D- < V OL (max) V HSOH (min) D+ V HSOH (max) V HSOL (min) D- V HSOL (max) Low D+ < V OL (max) D- > V OH (min) V HSOL (min) D+ V HSOL (max) V HSOH (min) D- V HSOH (max) HS Tabulka 1 - Definice napěťových úrovní LS FS HS J Low High High K High Low Low Tabulka 2 - Definice stavů Pro připojení USB zařízení se používá kabelů, jejichž impedance je 90Ω. Oba datové vodiče D+ a D- jsou jak na straně rozbočovače tak na straně zařízení zakončeny 45W rezistorem pro komunikaci na HS. Po FS a LS komunikaci má vysílač i přijímač impedanci 45 W. V předchozích tabulkách nejsou uvedeny číselné USB - Univerzální Sériová Sběrnice, (revize 2.0 z 27.dubna 2000) Hynek Urbiš 22

23 hodnoty. Zjednodušeně lze tvrdit, že u LS a FS signalizace odpovídá High +5V a Low 0V. U HS zařízení neslouží pro přenos informací napěťové úrovně přímo. Je použita proudová smyčka s proudem o velikosti +-17,77mA. Vedení je na každé straně zakončeno rezistorem o velikosti 45Ω. Průchodem proudu vznikne na každém rezistoru +400mV nebo -400mV podle směru procházejícího proudu. Jak se pozná, že zařízení je LS, FS nebo HS? Podle rezistoru o velikosti 1,5kΩ, který je připojený na signál D+ nebo na D-. Obrázek 7 - Low Speed zařízení USB - Univerzální Sériová Sběrnice, (revize 2.0 z 27.dubna 2000) Hynek Urbiš 23

24 Obrázek 8 - Full Speed zařízení HS zařízení má k signálu D+ připojený rezistor o velikosti 1,5kΩ proti +3,3V (Obrázek 6 - HS přijímač vysílač). Tento rezistor je odpojitelný a používá se pouze při detekci zařízení. Jestli je zařízení schopno komunikovat na HS se zjišťuje během BusReset. USB - Univerzální Sériová Sběrnice, (revize 2.0 z 27.dubna 2000) Hynek Urbiš 24

25 Shrnutí k signalizaci : signály D+ a D- jsou navzájem komplementární LS a FS zařízení používají pro přenos dat napěťové úrovně HS zařízení používá proudové smyčky signalizace u FS je invertovaná oproti LS rychlost zařízení se pozná podle rezistoru, který je připojený na D+ nebo D- signály D+ a D- musí být na každé straně zakončeny rezistorem o velikosti 45Ω, což odpovídá polovině jmenovité impedance kabelu. USB - Univerzální Sériová Sběrnice, (revize 2.0 z 27.dubna 2000) Hynek Urbiš 25

26 Kódování, časování Při komunikaci se nevysílají přímo stavy J a K, které reprezentují příslušné bity. Provede se nejdříve NRZI překódování, které je zobrazeno na následujícím obrázku (Obrázek 9 - NRZI kódování). Obrázek 9 - NRZI kódování Princip NRZI : pokud je 0 změň signál na signál opačný pokud je 1 nedělej nic Všechna data jsou vysílána sériově. Pokud však nedojde po delší dobu ke změně signálu mohlo, by dojít rozsynchronizování hodin vysílače a přijímače. To by se mohlo stát v případě, kdy by se vysílaly za sebou samé 1, protože ty nemění USB - Univerzální Sériová Sběrnice, (revize 2.0 z 27.dubna 2000) Hynek Urbiš 26

27 výstupní signál. Používá se metoda vycpávání (bit stuffing). Pokud je za sebou vysláno šest 1 je automaticky vložena 0, která se na straně přijímače následně odstraní. Tímto způsobem lze detekovat i některé chyby. Pokud je za sebou víc jak sedm 1 je určitě něco špatně. Problém synchronizace hodin se také musí vyřešit při vysílání paketu. Než se začnou přenášet užitečná data jsou vyslány 3 páry KJ a 2 K signály u LS a FS zařízení. U HS zařízení se používá 15 KJ páru a 2 K signály. Rámec, mikrorámec Časování sběrnice je u LS a FS komunikace děleno do rámců (frame) kde každý rámec trvá 1ms. Na začátku každého rámce pošle hostitel paket (StartOfFrame-SOF) s číslem rámce. Pro počítání rámců se používá 11 bitový čítač, který přetéká a začíná znovu počítat od nuly. U HS komunikace se každý rámec skládá z 8 mikrorámců (microframe), což odpovídá délce 125ms. USB - Univerzální Sériová Sběrnice, (revize 2.0 z 27.dubna 2000) Hynek Urbiš 27

28 Formát paketů Existuje několik typů paketů. Každý paket musí mít na začátku identifikátor svého typu (PID), většinou následuje adresa zařízení a koncového bodu. Identifikátor paketu je 4 bitový. Zabezpečení proti chybám je provedeno tak, že každý bit se přenese ještě jednou v invertované podobě jak je zobrazeno na následujícím obrázku (Obrázek 10 - Identifikátor paketu). Obrázek 10 - Identifikátor paketu PID Type Token PID Name PID<3:0> Description OUT 0001B Address + endpoint number in host-to-function transaction IN 1001B Address + endpoint number in function-to-host transaction SOF 0101B Start-of-Frame marker and frame number SETUP 1101B Address + endpoint number in host-to-function transaction for SETUP to a control pipe Tabulka 3 - Typy paketů - 1. část USB - Univerzální Sériová Sběrnice, (revize 2.0 z 27.dubna 2000) Hynek Urbiš 28

29 PID Type Data Handshake Special PID Name PID<3:0> Description DATA0 0011B Data packet PID even DATA1 1011B Data packet PID odd DATA2 0111B Data packet PID high-speed, high bandwidth isochronous transaction in a microframe MDATA 1111B Data packet PID high-speed for split and high bandwidth isochronous transactions ACK 0010B Receiver accepts error-free data packet NAK 1010B Receiving device cannot accept data or transmitting device cannot send data STALL 1110B Endpoint is halted or a control pipe request is not supported NYET 0110B No response yet from receiver PRE 1100B (Token) Host-issued preamble. Enables downstream bus traffic to low-speed devices. ERR 1100B (Handshake) Split Transaction Error Handshake SPLIT 1000B (Token) High-speed Split Transaction Token PING 0100B (Token) High-speed flow control probe for a bulk/control endpoint Reserved 0000B Reserved PID Tabulka 4 - Typy paketů - 2. část USB - Univerzální Sériová Sběrnice, (revize 2.0 z 27.dubna 2000) Hynek Urbiš 29

30 Na následujících obrázcích je zobrazen formát pole pro uložení adresy příjemce a adresy koncového bodu (Obrázek 11 - Adresa zařízení, Obrázek 12 - Adresa koncového bodu). Obrázek 11 - Adresa zařízení Obrázek 12 - Adresa koncového bodu I u těchto položek je třeba zajistit detekci případných chyb. Používá se CRC součet s následujícím generujícím polynomem : G(X)=X 5 +X 2 +1 Posloupnost jednotlivých položek v paketu je zobrazena na následujícím obrázku (Obrázek 13 - Posloupnost položek v paketu). USB - Univerzální Sériová Sběrnice, (revize 2.0 z 27.dubna 2000) Hynek Urbiš 30

31 Obrázek 13 - Posloupnost položek v paketu Podle typu paketu lze kromě adresy zařízení a adresy koncového bodu přenášet ještě další informace, které nemají charakter dat. I tyto položky jsou zabezpečeny pomocí kontrolního součtu. Generující polynom je stejný jak v případě adresy zařízení a adresy koncového bodu Data se přenášejí za sebou po jednotlivých bytech (nejdříve LSB pak MSB). Číslování bytů je zobrazeno na následujícím obrázku (Obrázek 14 - Princip uložení dat). Identifikátor datového paketu se pravidelně mění z DATA0 na DATA1. Tím je ošetřen případ, kdy by se ztratil celý paket. Přijímač vždy zkoumá zda skutečný identifikátor datového paketu odpovídá tomu co očekává. USB - Univerzální Sériová Sběrnice, (revize 2.0 z 27.dubna 2000) Hynek Urbiš 31

32 Obrázek 14 - Princip uložení dat Rovněž při přenosu dat je třeba zajistit detekci chyb. V tomto případě je použit také kontrolní součet s následující generující polynom : G(X)=X 16 + X 15 + X 2 +1 Na následujícím obrázku je zobrazena posloupnost položek v paketu, který nese data (Obrázek 15 - Posloupnost položek v datovém paketu). Obrázek 15 - Posloupnost položek v datovém paketu USB - Univerzální Sériová Sběrnice, (revize 2.0 z 27.dubna 2000) Hynek Urbiš 32

33 USB protokol používá tzv. pozitivní potvrzování. Pokud došla data bezchybně vyšle přijímací strana paket ACK. Pokud jsou data poškozená tak přijímač data zahodí a mlčí. Pokud odesílatel do určité doby neobdrží potvrzení doručení vyšle data znovu. Paket NAK slouží k informování hostitele, že zařízení není schopno akceptovat další data (většinou pouze dočasně). Pokud se jedná o přenos typu OUT a přijímací zařízení má plný vstupní buffer pošle paket NAK. Pokud je přenos typu IN je paket NAK poslán v případě, kdy zařízení nemá žádné data, které by chtělo poslat hostiteli. Paket NAK nesmí nikdy poslat hostitel jako odpověď zařízení. USB - Univerzální Sériová Sběrnice, (revize 2.0 z 27.dubna 2000) Hynek Urbiš 33

34 USB - Univerzální Sériová Sběrnice, (revize 2.0 z 27.dubna 2000) Hynek Urbiš 34

35 Obrázek 16 - Control transfer USB - Univerzální Sériová Sběrnice, (revize 2.0 z 27.dubna 2000) Hynek Urbiš 35

36 Obrázek 17 - Bulk transfer USB - Univerzální Sériová Sběrnice, (revize 2.0 z 27.dubna 2000) Hynek Urbiš 36

37 Obrázek 18 - Interrupt transfer USB - Univerzální Sériová Sběrnice, (revize 2.0 z 27.dubna 2000) Hynek Urbiš 37

38 Obrázek 19 - Isochronous transfer USB - Univerzální Sériová Sběrnice, (revize 2.0 z 27.dubna 2000) Hynek Urbiš 38

Rozhraní USB. Rozhraní USB. Specifikace USB. Doplnění (upřesnění) 1.0. Rychlosti Low Speed (1.5 Mb/sec) a Full Speed (12 Mb/sec).

Rozhraní USB. Rozhraní USB. Specifikace USB. Doplnění (upřesnění) 1.0. Rychlosti Low Speed (1.5 Mb/sec) a Full Speed (12 Mb/sec). 1 Specifikace USB USB 1.0 Původní specifikace. USB 1.1 Doplnění (upřesnění) 1.0. Rychlosti Low Speed (1.5 Mb/sec) a Full Speed (12 Mb/sec). USB 2.0 Doplněno o High Speed (480 Mb/sec.) a další rozšíření

Více

Fakulta informačních technologií VUT v Brně Ústav počítačových systémů Periferní zařízení, cvičení IPZ Analýza komunikace na sběrnici USB

Fakulta informačních technologií VUT v Brně Ústav počítačových systémů Periferní zařízení, cvičení IPZ Analýza komunikace na sběrnici USB Fakulta informačních technologií VUT v Brně Ústav počítačových systémů Periferní zařízení, cvičení IPZ Analýza komunikace na sběrnici USB Úloha č. 2. Zadání: 1. Seznamte se s principy komunikace na sériovém

Více

Universal Serial Bus. Téma 12: USB. Komunikační principy Enumerace Standardní třídy zařízení

Universal Serial Bus. Téma 12: USB. Komunikační principy Enumerace Standardní třídy zařízení Universal Serial Bus Téma 12: USB Komunikační principy Enumerace Standardní třídy zařízení Obecné charakteristiky distribuovaná datová pro připojení počítačových periferií klávesnice, myš, Flash disk,

Více

Distribuované systémy a počítačové sítě

Distribuované systémy a počítačové sítě Distribuované systémy a počítačové sítě Universal Serial Bus - USB Komunikační principy Enumerace Standardní třídy zařízení Obecné charakteristiky distribuovaná datová pro připojení počítačových periferií

Více

Universal Serial Bus (USB)

Universal Serial Bus (USB) Universal Serial Bus (USB) Terminologie V sestavách se zařízeními USB se používá architektura master slave. Počítač je master. Oba konce kabelu nejsou kompatibilní downstream/upstream. počítač upstream

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra řídicí techniky. Diplomová práce

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra řídicí techniky. Diplomová práce České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra řídicí techniky Diplomová práce Implementace USB Interface pro počítačové periferie Roman Bartosiński 2003 Abstrakt Tato diplomová

Více

IPZ laboratoře. Analýza komunikace na sběrnici USB L305. Cvičící: Straka Martin, Šimek Václav, Kaštil Jan. Cvičení 2

IPZ laboratoře. Analýza komunikace na sběrnici USB L305. Cvičící: Straka Martin, Šimek Václav, Kaštil Jan. Cvičení 2 IPZ laboratoře Analýza komunikace na sběrnici USB L305 Cvičení 2 2008 Cvičící: Straka Martin, Šimek Václav, Kaštil Jan Obsah cvičení Fyzická struktura sběrnice USB Rozhraní, konektory, topologie, základní

Více

Základní normalizované datové přenosy

Základní normalizované datové přenosy Základní normalizované datové přenosy Ing. Lenka Kretschmerová, Ph.D. TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF

Více

Sběrnice PCI, PCI-X, PCI Express

Sběrnice PCI, PCI-X, PCI Express Sběrnice PCI, PCI-X, PCI Express Přehled PCI, PCI-X Meze paralelních sběrnic. Důvody pro zavedení vysokorychlostních sériových protokolů do systémových sběrnic. Vlastnosti sběrnice PCI Express. Zobecnění

Více

PCMCIA(Personal Computer Memory Card PCMCIA (3) PCMCIA (2) PCMCIA (4)

PCMCIA(Personal Computer Memory Card PCMCIA (3) PCMCIA (2) PCMCIA (4) PCMCIA (1) PCMCIA(Personal Computer Memory Card International Association) - sdružení založené v roce 1989 Úkolem PCMCIA bylo zavést standard pro rozšiřující karty (a jimi využívané sloty) používané zejména

Více

Nadpis 1 Universal Serial Bus Nadpis (USB) 2 Nadpis 3

Nadpis 1 Universal Serial Bus Nadpis (USB) 2 Nadpis 3 Periferní zařízení: Nadpis 1 Universal Serial Bus Nadpis () 2 Nadpis 3 Zdeněk Kotásek, Marcela Jméno Zachariášová Příjmení Vysoké Vysoké učení technické učení technické v Brně, v Fakulta Brně, Fakulta

Více

Metody připojování periferií

Metody připojování periferií Metody připojování periferií BI-MPP Přednáška 5 Ing. Miroslav Skrbek, Ph.D. Katedra počítačových systémů Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Miroslav Skrbek 2010,2011

Více

Zpracování informací

Zpracování informací Ústav automatizace a informatiky Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Přednáška č. 2 z předmětu Zpracování informací Ing. Radek Poliščuk, Ph.D. Tato publikace vznikla jako součást

Více

FLOOR TALKER. Uživatelský návod verze 1.0. TELSYCO s.r.o. Prostřední 627/14 141 00 Praha 4. www.telsyco.cz

FLOOR TALKER. Uživatelský návod verze 1.0. TELSYCO s.r.o. Prostřední 627/14 141 00 Praha 4. www.telsyco.cz FLOOR TALKER Uživatelský návod verze 1.0 TELSYCO s.r.o. Prostřední 627/14 141 00 Praha 4 e-mail: info@telsyco.cz Tel.: +420 272 103 217 Fax: +420 244 460 394 www.telsyco.cz Obsah 1. Úvod... 3 2. Základní

Více

Snímač barometrického tlaku T2314, T2414

Snímač barometrického tlaku T2314, T2414 Snímač barometrického tlaku T2314, T2414 se sériovým výstupem RS232, RS485 Návod k použití Návod k použití Typ snímače Tlak Výstup Galvanické oddělení výstupu T2314 RS232 - T2414 RS485 Snímač je určen

Více

Charakteristika rozhraní USB

Charakteristika rozhraní USB Charakteristika rozhraní USB 1. Osnova přednášky Důvody pro zavedení USB. Charakteristické rysy USB. Protokoly USB. Typy paketů. Rozhraní USB OTG. 1 Důvody pro zavedení USB Klasický způsob připojování

Více

Sériové komunikace KIV/PD Přenos dat Martin Šimek

Sériové komunikace KIV/PD Přenos dat Martin Šimek Sériové komunikace KIV/PD Přenos dat Martin Šimek O čem přednáška je? 2 Konfigurace datového spoje Sériová rozhraní RS-232, RS-485 USB FireWire Konfigurace datového spoje 3 Topologie datového spoje 4 Rozhraní

Více

Vnější paměti. Vnější paměti. Dělení podle materiálu a fyzikálních principů

Vnější paměti. Vnější paměti. Dělení podle materiálu a fyzikálních principů Vnější paměti Cílem této kapitoly je seznámit s principy činnosti a základní stavbou vnějších pamětí, které jsou nezbytné pro práci počítače a dlouhodobé uchování dat. Klíčové pojmy: Paměťové médium, přenosová

Více

Počítačové sítě. Miloš Hrdý. 21. října 2007

Počítačové sítě. Miloš Hrdý. 21. října 2007 Počítačové sítě Miloš Hrdý 21. října 2007 Obsah 1 Pojmy 2 2 Rozdělení sítí 2 2.1 Podle rozlehlosti........................... 2 2.2 Podle topologie............................ 2 2.3 Podle přístupové metody.......................

Více

Snímače teploty a vlhkosti s komunikací po RS485 protokolem Modbus RTU - řada PHM

Snímače teploty a vlhkosti s komunikací po RS485 protokolem Modbus RTU - řada PHM Popis: Snímače jsou určeny pro měření teploty a vlhkosti vzduchu bez agresivních příměsí v klimatizačních kanálech, exteriérech a interiérech bez zvýšených estetických nároků na design. Měřené hodnoty

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 1 Číslo projektu

Více

2007/2008 ZS. operačních systémů

2007/2008 ZS. operačních systémů Principy počítačů a operačních systémů SBĚRNICOVÉ SYSTÉMY Struktura sběrnice datové linky adresové linky řídící linky Sběrnicové systémy Výhody: přidávání zařízení nízká cena lehké zvládnutí komplexity

Více

Převodník USB na RS232. Milan Horkel

Převodník USB na RS232. Milan Horkel USBR0A Převodník USB na RS Milan Horkel Modul slouží jako univerzální převodník z USB na RS s výstupy na straně RS v úrovních TTL. Převodník používá obvod FTR od firmy FTDI. Tyto obvody jsou podporované

Více

enos dat rnici inicializaci adresování adresu enosu zprávy start bit átek zprávy paritními bity Ukon ení zprávy stop bitu ijíma potvrzuje p

enos dat rnici inicializaci adresování adresu enosu zprávy start bit átek zprávy paritními bity Ukon ení zprávy stop bitu ijíma potvrzuje p Přenos dat Ing. Jiří Vlček Následující text je určen pro výuku předmětu Číslicová technika a doplňuje publikaci Moderní elektronika. Je vhodný i pro výuku předmětu Elektronická měření. Přenos digitálních

Více

Základní principy konstrukce systémové sběrnice - shrnutí. Shrnout základní principy konstrukce a fungování systémových sběrnic.

Základní principy konstrukce systémové sběrnice - shrnutí. Shrnout základní principy konstrukce a fungování systémových sběrnic. Základní principy konstrukce systémové sběrnice - shrnutí Shrnout základní principy konstrukce a fungování systémových sběrnic. 1 Co je to systémová sběrnice? Systémová sběrnice je prostředek sloužící

Více

Komunikační jednotka MEg202.2

Komunikační jednotka MEg202.2 Komunikační jednotka MEg202.2 Měřící Energetické Aparáty Komunikační jednotka MEg202.2 Komunikační jednotka MEg202.2 1/ CHARAKTERISTIKA Komunikační jednotka GPRS MEg202.2 v základním provedení zajišťuje

Více

Principy činnosti sběrnic

Principy činnosti sběrnic Cíl přednášky: Ukázat, jak se vyvíjely architektury počítačů v souvislosti s architekturami sběrnic. Zařadit konkrétní typy sběrnic do vývojových etap výpočetních systémů. Ukázat, jak jsou tyto principy

Více

Modul analogových vstupů M-AI4

Modul analogových vstupů M-AI4 ... komunikační linka RS 485, protokol Modbus RTU 4 analogové vstupy volba typu vstupu: (PT 100, PT1000, Ni 1000, 0 100Ω, 0 1000Ω, 0 5V, 0 10V, 4 20mA, 0 20mA) Popis MAI4 je modul čtyř jednotlivě konfigurovatelných

Více

USB 3.0. Mechanická specifikace a fyzické rozhranní

USB 3.0. Mechanická specifikace a fyzické rozhranní USB 3.0 USB 3.0 je následovníkem standardu USB 2.0, který již skoro deset let slouží jako univerzální konektor pro připojování periferií ke stolním počítačům a notebookům. První verze USB byla uvedena

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

DIGITÁLNÍ VSTUPNĚ/VÝSTUPNÍ KARTA S USB KONEKTIVITOU

DIGITÁLNÍ VSTUPNĚ/VÝSTUPNÍ KARTA S USB KONEKTIVITOU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV AUTOMATIZACE A MĚŘICÍ TECHNIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION

Více

Počítačové sítě internet

Počítačové sítě internet 1 Počítačové sítě internet Historie počítačových sítí 1969 ARPANET 1973 Vinton Cerf protokoly TCP, základ LAN 1977 ověření TCP a jeho využití 1983 rozdělení ARPANETU na vojenskou a civilní část - akademie,

Více

SB8485. Převodník USB na 8x RS485/RS422. 8. září 2010 w w w. p a p o u c h. c o m 0197.01.01

SB8485. Převodník USB na 8x RS485/RS422. 8. září 2010 w w w. p a p o u c h. c o m 0197.01.01 Převodník USB na 8x RS485/RS422 8. září 2010 w w w. p a p o u c h. c o m 0197.01.01 SB8485 Katalogový list Vytvořen: 12.10.2007 Poslední aktualizace: 8.9 2010 15:03 Počet stran: 20 2010 Adresa: Strašnická

Více

Adresovatelný převodník rozhraní RS48/RS232 ELO E250. Uživatelský manuál

Adresovatelný převodník rozhraní RS48/RS232 ELO E250. Uživatelský manuál Adresovatelný převodník rozhraní RS48/RS232 ELO E250 Uživatelský manuál 2 ELO E250ZK001 1.1 Použití převodníku...4 2.0 Principy činnosti...5 3.0 Instalace...5 3.1 Vybudování sběrnice RS-485...5 3.2 Připojení

Více

ACASYS-KS Komunikace v systému ACASYS

ACASYS-KS Komunikace v systému ACASYS Komunikace v systému ACASYS Programátorská příručka Verze 1.05 acasys-ks_ms_cz_105 AMiT, spol. s r. o. nepřejímá žádné záruky, pokud se týče obsahu této publikace a vyhrazuje si právo měnit obsah dokumentace

Více

Sběrnice a rozhraní. Josef Voltr

Sběrnice a rozhraní. Josef Voltr Josef Voltr USB Centronics RS232 IEEE488/GPIB/HPIB ISA PCI ATA SCSI SATA USB původní úmysly připojení telefonu k PC, jednoduché použití (skutečné P&P), perspektiva pro různé periferie hvězdicovitá topologie

Více

Smart Sensors and Wireless Networks Inteligentní senzory a bezdrátové sítě

Smart Sensors and Wireless Networks Inteligentní senzory a bezdrátové sítě XXX. ASR '2005 Seminar, Instruments and Control, Ostrava, April 29, 2005 519 Smart Sensors and Wireless Networks Inteligentní senzory a bezdrátové sítě WOJCIASZYK, Petr Ing., VŠB-TU Ostrava, FS, katedra

Více

Konektory a Kabely. Aneb zařízení integrovaná do základní desky a konektory a kabeláž pro připojení externích zařízení

Konektory a Kabely. Aneb zařízení integrovaná do základní desky a konektory a kabeláž pro připojení externích zařízení Karel Johanovský Michal Bílek SPŠ-JIA Konektory a Kabely Aneb zařízení integrovaná do základní desky a konektory a kabeláž pro připojení externích zařízení 1 Zařízení integrovaná do MB Základní deska se

Více

Zajištění kvality služby (QoS) v operačním systému Windows

Zajištění kvality služby (QoS) v operačním systému Windows VŠB TU Ostrava Směrované a přepínané sítě Zajištění kvality služby (QoS) v operačním systému Windows Teoretické možnosti aplikace mechanismů zabezpečení kvality služby (QoS) v nových verzích MS Windows

Více

SPECIFIKACE DODÁVKY EPS A SERVISU EPS

SPECIFIKACE DODÁVKY EPS A SERVISU EPS Příloha č. 2 Smlouvy o zhotovení a servisu systému EPS v objektu KS ČSÚ Ostrava SPECIFIKACE DODÁVKY EPS A SERVISU EPS Dodávka EPS Popis a rozsah systému EPS: Předmětem plnění je zřízení nového systému

Více

PB169 Operační systémy a sítě

PB169 Operační systémy a sítě PB169 Operační systémy a sítě Architektura poč. sítí, model OSI Marek Kumpošt, Zdeněk Říha Úvod počítačová síť Počítačová síť skupina počítačů a síťových zařízení vzájemně spojených komunikačním médiem

Více

NABÍJEČKA NICD, NIMH A LI-ION AKUMULÁTORŮ NAPÁJENÁ A ŘÍZENÁ POMOCÍ USB NICD, NIMH AND LI-ION ACCUMULATOR CHARGER SUPPLIED AND CONTROLLED VIA USB

NABÍJEČKA NICD, NIMH A LI-ION AKUMULÁTORŮ NAPÁJENÁ A ŘÍZENÁ POMOCÍ USB NICD, NIMH AND LI-ION ACCUMULATOR CHARGER SUPPLIED AND CONTROLLED VIA USB VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

Více

Systém řízení sběrnice

Systém řízení sběrnice Systém řízení sběrnice Sběrnice je komunikační cesta, která spojuje dvě či více zařízení. V určitý okamžik je možné aby pouze jedno z připojených zařízení vložilo na sběrnici data. Vložená data pak mohou

Více

FASTPort. Nová sběrnice pro připojení inteligentních karet* k osmibitovým počítačům. aneb. Jak připojit koprocesor

FASTPort. Nová sběrnice pro připojení inteligentních karet* k osmibitovým počítačům. aneb. Jak připojit koprocesor FASTPort Nová sběrnice pro připojení inteligentních karet* k osmibitovým počítačům aneb Jak připojit koprocesor *) inteligentní karta = karta vybavená vlastním procesorem J. Němeček 12. 10. 2013 úvodní

Více

DataLab IO. DataLab PC/IO

DataLab IO. DataLab PC/IO DataLab IO Průmyslové vstupně/výstupní jednotky s rozhraním USB, Ethernet nebo RS-485 DataLab PC/IO Průmyslový počítač se vstupně/výstupní jednotkou Tato publikace byla vytvořena ve snaze poskytnout přesné

Více

Temp-485. Teplotní čidlo pro vnitřní použití na sběrnici RS-485 s jednoduchým komunikačním protokolem

Temp-485. Teplotní čidlo pro vnitřní použití na sběrnici RS-485 s jednoduchým komunikačním protokolem Temp-485 Teplotní čidlo pro vnitřní použití na sběrnici RS-485 s jednoduchým komunikačním protokolem www.hw-group.com, Prague, Czech Republic 2 Popis zařízení Temp-485 je čidlo teploty, komunikující po

Více

Typ Napětí Hmotnost kg

Typ Napětí Hmotnost kg 9.50/ nova0 Kompaktní automatizační stanice Stanice nova0 je nejmenší kompaktní jednotkou výrobkové řady systému EY3600. Slouží k ovládání a regulaci topení, vzduchotechniky a chlazení i pro všechny ostatní

Více

Komunikace v síti M-Bus

Komunikace v síti M-Bus AP0010 APLIKAČNÍ POZNÁMKA Komunikace v síti M-Bus Abstrakt Přenos technologických dat mezi řídicími systémy firmy AMiT a měřiči energií prostřednictvím protokolu M-Bus. Autor: Zbyněk Říha Dokument: ap0010_cz_02.pdf

Více

Distribuované průmyslové měřicí systémy

Distribuované průmyslové měřicí systémy Distribuované průmyslové měřicí systémy vývoj směřuje k rozdělení měř. systémů na laboratorní a průmyslový provoz. 1. Základní charakteristiky laboratorního a průmyslového provozu Laboratorní provoz Průmyslový

Více

Komunikační protokol MODBUS RTU v měřicích převodnících AD4xxx a Drak 4

Komunikační protokol MODBUS RTU v měřicích převodnících AD4xxx a Drak 4 Komunikační protokol MODBUS RTU v měřicích převodnících AD4xxx a Drak 4 kompletní popis protokolu 4. ledna 2012 w w w. p a p o u c h. c o m MODBUS RTU M O DBUS RTU Katalogový list Vytvořen: 7.9.2007 Poslední

Více

RTU RTU. Podklady pro dokumentaci. Gateway to Modbus RTU RESET USB MODBUS RTU RS 485 DATA. Made in EU DATA

RTU RTU. Podklady pro dokumentaci. Gateway to Modbus RTU RESET USB MODBUS RTU RS 485 DATA. Made in EU DATA RTU Podklady pro dokumentaci + POWER 12VDC DATA DATA Made in EU USB RESET MODBUS RTU ON RTU Gateway to Modbus RTU RS 485 DOKTOR, s.r.o. NetKlima Katalogový list Vytvořen: 27.1.2015 Poslední aktualizace:

Více

V případě potřeby lze snímače nakonfigurovat do kompatibilního režimu se staršími snímači REGMET P21M. Přehled typů: osvětlení

V případě potřeby lze snímače nakonfigurovat do kompatibilního režimu se staršími snímači REGMET P21M. Přehled typů: osvětlení Popis Snímače jsou určeny pro snímání intenzity, případně měření teploty a relativní vlhkosti vzduchu bez agresivních příměsí v exteriérech nebo interiérech bez zvýšených estetických nároků na design,

Více

Komunikace mikroprocesoru s okolím Josef Horálek

Komunikace mikroprocesoru s okolím Josef Horálek Komunikace mikroprocesoru s okolím Josef Horálek Základní deska (mainboard) = Fyzicky jde o desku plošného spoje s mnoha elektronickými obvody a konektory připojení dalších periferií = Obvody desky určeny

Více

Převodník na DIN lištu s frekvenčním výstupem typ RF1

Převodník na DIN lištu s frekvenčním výstupem typ RF1 Převodník na DIN lištu s frekvenčním výstupem typ RF1 frekvenční výstup 1Hz 20kHz volba typu vstupu: (Pt100, Pt1000, Ni 1000, 0 100Ω, 0 1000Ω, 0 5V, 0 10V, 4 20mA, 0 20mA) konfigurace převodníku programem

Více

Externí zařízení. Uživatelská příručka

Externí zařízení. Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce se

Více

Topologie počítačových sítí Topologie = popisuje způsob zapojení sítí, jejich architekturu adt 1) Sběrnicová topologie (BUS)

Topologie počítačových sítí Topologie = popisuje způsob zapojení sítí, jejich architekturu adt 1) Sběrnicová topologie (BUS) Počítačové sítě Je to spojení dvou a více uzlů (uzel = počítač nebo další síť), za pomoci pasivních a aktivních prvků při čemž toto spojení nám umožňuje = sdílení technických prostředků, sdílení dat, vzdálenou

Více

PC5936 v1.0 Instalační manuál

PC5936 v1.0 Instalační manuál PC5936 v1.0 Instalační manuál DSC-8099-1 Obsah Sekce 1: Úvod 1 1.1 Technická specifikace...1 1.2 Rozšiřující moduly...2 Sekce 2: Instalace 3 2.1 Postup instalace...3 2.2 Sběrnice Combus...4 2.3 Připojení

Více

Sběrnicová struktura PC Interní počítačové paměti PC

Sběrnicová struktura PC Interní počítačové paměti PC Technické prostředky počítačové techniky Obsah: Sběrnicová struktura PC Interní počítačové paměti PC ROM RAM Paměti typu CACHE IS2-4 1 Dnešní info: Informatika 2 04 Zemřel otec e-mailu Aplikace Záchranka

Více

JUMO ecotrans ph 03 Mikroprocesorový převodník / spínací zařízení hodnoty ph / redox potenciálu a teploty

JUMO ecotrans ph 03 Mikroprocesorový převodník / spínací zařízení hodnoty ph / redox potenciálu a teploty Strana 1/7 JUMO ecotrans ph 03 Mikroprocesorový převodník / spínací zařízení hodnoty ph / redox potenciálu a teploty s dvouřádkovým LC displejem pro montáž na DIN lištu 35 mm Krátký popis V závislosti

Více

Maticová klávesnice. Projekt do předmětu Subsystémy PC. Brno, 2002-2003. Tomáš Kreuzwieser, Ondřej Kožín

Maticová klávesnice. Projekt do předmětu Subsystémy PC. Brno, 2002-2003. Tomáš Kreuzwieser, Ondřej Kožín Maticová klávesnice Projekt do předmětu Subsystémy PC Brno, 2002-2003 Tomáš Kreuzwieser, Ondřej Kožín Obsah Úvod............................................ 1 1. Hardware........................................

Více

SNÍMAČ T0110. Programovatelný snímač teploty s výstupem 4-20 ma. Návod k použití

SNÍMAČ T0110. Programovatelný snímač teploty s výstupem 4-20 ma. Návod k použití SNÍMAČ T0110 Programovatelný snímač teploty s výstupem 4-20 ma Návod k použití Návod na použití snímače T0110 Snímač je určen pro měření okolní teploty ve C nebo F. Měřicí senzor teploty je neodnímatelnou

Více

Obvody a architektura počítačů. Sběrnice a rozhraní

Obvody a architektura počítačů. Sběrnice a rozhraní Obvody a architektura počítačů Josef Voltr, 2013 Třídění a hlavní charakteristiky sběrnic uvnitř jednoho zařízení - propojení mezi zařízeními Třídění a hlavní charakteristiky sběrnic uvnitř jednoho zařízení

Více

Počítačové sítě I. 4. Fyzická vrstva sítí. Miroslav Spousta, 2004

Počítačové sítě I. 4. Fyzická vrstva sítí. Miroslav Spousta, 2004 Počítačové sítě I 4. Fyzická vrstva sítí Miroslav Spousta, 2004 1 Fyzická vrstva Připomenutí: nejnižší vrstva modelu ISO/OSI kabeláž, kódování přístupové metody Aplikační Prezentační Relační Transportní

Více

TDL500. Systém elektronické evidence návštěvnosti TDL500

TDL500. Systém elektronické evidence návštěvnosti TDL500 TDL500 POPIS Systém je určen k nepřetržité evidenci a vyhodnocení četnosti průchodů osob turniketem. Průchody jsou snímány infra závorou nebo podobným zařízením. Signál z infra závory je softwarově filtrován

Více

UDAQ-1216A UDAQ-1416A. multifunkèní modul pro rozhraní USB

UDAQ-1216A UDAQ-1416A. multifunkèní modul pro rozhraní USB UDAQ-1216A UDAQ-1416A multifunkèní modul pro rozhraní USB Záruèní a pozáruèní servis, technická podpora: adresa: TEDIA spol. s r. o., Zábìlská 12, 31211 Plzeò telefon: +420 377 478 168 fax: +420 377 478

Více

Rozšiřující modul s protokolem MODBUS

Rozšiřující modul s protokolem MODBUS Rozšiřující modul s protokolem MODBUS Návod na obsluhu Verze 1.00 dmm-ui8do8_g_cz_100 AMiT, spol. s r. o. nepřejímá žádné záruky, pokud se týče obsahu této publikace a vyhrazuje si právo měnit obsah dokumentace

Více

Zemní ochrana rotoru generátoru ve spojení proudové injektážní jednotky PIZ 50V a ochrany REJ 521

Zemní ochrana rotoru generátoru ve spojení proudové injektážní jednotky PIZ 50V a ochrany REJ 521 Zemní ochrana rotoru generátoru ve spojení proudové injektážní jednotky PIZ 50V a ochrany REJ 521 Číslo dokumentu: 1MCZ300045 CZ Datum vydání: Září 2005 Revize: Copyright Petr Dohnálek, 2005 ISO 9001:2000

Více

Nový VRF systém. Řídicí systém. Divize technické podpory

Nový VRF systém. Řídicí systém. Divize technické podpory Nový VRF systém Řídicí systém Divize technické podpory 2014 ABV KLIMA S.R.O., ODERSKÁ 333/5, 196 00 PRAHA 9 - ČAKOVICE 28 Nový CMV systém řídicí systém 3.4 Centrální ovladač Centrální ovladač je dálkový

Více

CQ485. Opakovač a převodník linek RS485 a RS422. S aktivní i pasivní obnovou dat

CQ485. Opakovač a převodník linek RS485 a RS422. S aktivní i pasivní obnovou dat Opakovač a převodník linek RS485 a RS422 S aktivní i pasivní obnovou dat. CQ485 Katalogový list Vytvořen: 8.12.2004 Poslední aktualizace: 19.1.2011 13:54 Počet stran: 20 2011 Strana 2 CQ485 OBSAH Popis...

Více

Elektrické vlastnosti modulů Modulová norma všechna měřítka

Elektrické vlastnosti modulů Modulová norma všechna měřítka Strana: 1 ze 5 Rozhraní X1 Slouží pro rozvod napájení kolejí a dalších spotřebičů. Fyzicky je tvořeno 4mm zdířkami a banánky příslušné barvy a vodiči o min. průřezu 1,5mm 2. Osy zdířek rozhraní musí být

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Česky Interface USB DMX512 http://www.soh.cz Uživatelská příručka Úvodní informace. 2 Instalace ovladačů. 2 Vlastnosti DMX PIPE.. 4 Obsah balení. 4 Zapojení kabelu DMX512 4 Propojení DMX512 modulů.....

Více

Architektura počítače

Architektura počítače Architektura počítače Výpočetní systém HIERARCHICKÁ STRUKTURA Úroveň aplikačních programů Úroveň obecných funkčních programů Úroveň vyšších programovacích jazyků a prostředí Úroveň základních programovacích

Více

Hardware PC Interní a externí interface

Hardware PC Interní a externí interface Informační systémy 2 Hardware PC Interní a externí interface IS2-2015-05 24.3.2015 1 Sběrnice (anglicky bus) je skupina signálových vodičů, kterou lze rozdělit na skupiny řídicích, adresních a datových

Více

URMET DOMUS DIGITÁLNÍ SYSTÉM 1072 DIGITÁLNÍ SYSTÉM 1072 OBECNÁ ČÁST

URMET DOMUS DIGITÁLNÍ SYSTÉM 1072 DIGITÁLNÍ SYSTÉM 1072 OBECNÁ ČÁST DIGITÁLNÍ SYSTÉM 1072 OBECNÁ ČÁST Systém 1072 je vhodný pro nové instalace i pro modernizaci stávajících systémů domovních telefonů a videotelefonů malé a střední velikosti. Základní vlastnosti: Instalace

Více

Voděodolný tloušťkoměr MG-401 Obsah:

Voděodolný tloušťkoměr MG-401 Obsah: Voděodolný tloušťkoměr MG-401 Obsah: Návod k obsluze 1. Charakteristika tloušťkoměru MG-401... 1 2. Použitelnost přístroje... 2 3. Vnější vzhled... 2 4. Technické parametry... 4 5. Zapnutí a vypnutí přístroje...

Více

Teploměry a ovladače s digitální komunikací - řada AM. Tango. alpha nea. Základní technické parametry

Teploměry a ovladače s digitální komunikací - řada AM. Tango. alpha nea. Základní technické parametry provedení do rámečku Tango (standard) nebo alpha nea komunikace Modbus RTU po lince RS485 široký rozsah napájení vysoká přesnost měření nastavení korekce ovládacím kolečkem snadná montáž na standardní

Více

Rozhraní ATA a ATAPI. Rozhraní ATA a ATAPI. Koncepce ATA. Řadič je součástí diskové jednotky. Původní fyzické rozhraní odvozeno od sběrnice ISA.

Rozhraní ATA a ATAPI. Rozhraní ATA a ATAPI. Koncepce ATA. Řadič je součástí diskové jednotky. Původní fyzické rozhraní odvozeno od sběrnice ISA. 1 Koncepce ATA Řadič je součástí diskové jednotky. Původní fyzické rozhraní odvozeno od sběrnice ISA. Registry řadiče Fyzická vrstva Systémová nebo specializovaná sběrnice Zařízení ATA/ATAPI 2 Rozsah specifikace

Více

MK800. Signalizační a testovací panel s interní/externí BMS sběrnicí a se zobrazením alarmových a stavových hlášení pro 1 až 250 zařízení

MK800. Signalizační a testovací panel s interní/externí BMS sběrnicí a se zobrazením alarmových a stavových hlášení pro 1 až 250 zařízení MK800 Vlastnosti Zobrazení pracovních a chybových hlášení z monitorovacích systémů firmy BENDER Podsvětlený LC displej s textovým menu (4 20 znaků, výška 8 mm) Možnost dalších uživatelských textových informací

Více

Management procesu II Mgr. Josef Horálek

Management procesu II Mgr. Josef Horálek Management procesu II Mgr. Josef Horálek Vlákna = Vlákna (Threads) = proces je definován množinou zdrojů výpočetního systému, které používá a umístěním, kde je spuštěn; = vlákno (thread) nazýváme lehký

Více

TOPOLOGIE DATOVÝCH SÍTÍ

TOPOLOGIE DATOVÝCH SÍTÍ TOPOLOGIE DATOVÝCH SÍTÍ Topologie sítě charakterizuje strukturu datové sítě. Popisuje způsob, jakým jsou mezi sebou propojeny jednotlivá koncová zařízení (stanice) a toky dat mezi nimi. Topologii datových

Více

JEDNOTKA SNÍMAČŮ 1-WIRE (DALLAS) TUDS-40-MOD

JEDNOTKA SNÍMAČŮ 1-WIRE (DALLAS) TUDS-40-MOD JEDNOTKA SNÍMAČŮ 1-WIRE (DALLAS) TUDS-40-MOD Jednotka pro snímače 1-WIRE (DALLAS) pro měření teplot, vlhkosti, intenzity osvětlení s komunikací RS 485 MODBUS RTU. Připojení až 40 snímačů teploty s měřením

Více

Programové konstrukce

Programové konstrukce Program Standarní rozhranní Paralelní port Sériový port, IRDA Firewire USB, Bluetooth Rozhraní pro pevné disky ATA, SATA, SCSI (příště) Cvičení: Blikající stromeček, řízení křižovatky, infračervený příjímač,

Více

Skupina IEEE 802. Institute of Electrical and Electronics Engineers skupina 802: standardy pro lokální sítě. podvrstvy

Skupina IEEE 802. Institute of Electrical and Electronics Engineers skupina 802: standardy pro lokální sítě. podvrstvy Ethernet Vznik Ethernetu 1980 DIX konsorcium (Digital, Intel, Xerox) určen pro kancelářské aplikace sběrnicová topologie na koaxiálním kabelu přístup k médiu řízen CSMA/CD algoritmem přenosová rychlost

Více

TCP2RTU. Transparentní převodník protokolu MODBUS TCP na MODBUS RTU/ASCII. Tři varianty: pro RS422, RS485 a RS232

TCP2RTU. Transparentní převodník protokolu MODBUS TCP na MODBUS RTU/ASCII. Tři varianty: pro RS422, RS485 a RS232 Transparentní převodník protokolu MODBUS TCP na MODBUS RTU/ASCII Tři varianty: pro RS422, RS485 a RS232 17. února 2016 w w w. p a p o u c h. c o m 0385 TCP2RTU Katalogový list Vytvořen: 6.2.2008 Poslední

Více

TQS1. Inteligentní teplotní čidlo. Komunikace linkou RS485. Teplotní rozsah -55 C až +125 C. Obrázek 1. 20. září 2005 w w w. p a p o u c h.

TQS1. Inteligentní teplotní čidlo. Komunikace linkou RS485. Teplotní rozsah -55 C až +125 C. Obrázek 1. 20. září 2005 w w w. p a p o u c h. Inteligentní teplotní čidlo Komunikace linkou RS485 Teplotní rozsah -55 C až +125 C Obrázek 1 20. září 2005 w w w. p a p o u c h. c o m 0039 Katalogový list Vytvořen: 24.7.2004 Poslední aktualizace: 20.9.2005

Více

Servozesilovače. Digitální servozesilovače TGA, TGP

Servozesilovače. Digitální servozesilovače TGA, TGP Servozesilovače Digitální servozesilovače TGA, TGP Digitální servozesilovače TGA 300 Digitální servozesilovače TGA 300 jsou určené pro řízení synchronních rotačních a lineárních servomotorů. Servozesilovače

Více

Ovládání kolony vozidel ze systému Android pomocí protokolu Zigbee

Ovládání kolony vozidel ze systému Android pomocí protokolu Zigbee Bakalářská práce Ovládání kolony vozidel ze systému Android pomocí protokolu Zigbee České Vysoké Učení Technické Katedra Řídící Techniky Alexander Dubeň 2015 Prohlášení autora práce Prohlašuji, že jsem

Více

USB komunikační adaptér RS-232 - virtuální sériový port ELO E215. Uživatelský manuál

USB komunikační adaptér RS-232 - virtuální sériový port ELO E215. Uživatelský manuál USB komunikační adaptér RS-232 - virtuální sériový port ELO E215 Uživatelský manuál 2 ELOE215ZK002 1.0 Použití adaptéru... 4 2.0 Princip činnosti... 4 3.0 Instalace... 4 3.1 Připojení rozhraní RS-232...

Více

Blast Rozhraní DeviceNet

Blast Rozhraní DeviceNet Blast Rozhraní DeviceNet Verze: 1.0 27/09/2001 BLAST-E MNU 0030 MANUÁL DNetBlast JKO MEZ CZ s.r.o. ELEKTROPOHONY Oficiální zastoupení firem REEL S.r.l. a EARP s.p.a Hájecká 2 618 00 Brno-Černovice Tel./fax

Více

Metody připojování periferií

Metody připojování periferií Metody připojování periferií BI-MPP Přednáška 6 Ing. Miroslav Skrbek, Ph.D. Katedra počítačových systémů Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Miroslav Skrbek 2010,2011

Více

Lokální sítě LAN KIV/PD Přenos dat Martin Šimek

Lokální sítě LAN KIV/PD Přenos dat Martin Šimek Lokální sítě LAN KIV/PD Přenos dat Martin Šimek O čem přednáška je? 2 Model IEEE 802 Sítě typu Ethernet FastEthernet Gigabitový Ethernet 10GE Vznik Ethernetu 3 koncepce vznikla mezi 1974 76 PARC (Xerox)

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra měření Diplomová práce Sběr a vizualizace dat získaných měřením indukčnostním snímačem. Praha 2007 Tomáš Doležal České vysoké učení

Více

Architektura protokolů

Architektura protokolů Architektura protokolů KIV/PD Přenos dat Martin Šimek O čem přednáška je? 2 co se rozumí architekturou protokolů? protokol a složky protokolu encapsulace protokolových složek ISO OSI RM Co se rozumí architekturou

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0247

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0247 APLIKACE POČÍTAČŮ V MĚŘÍCÍCH SYSTÉMECH PRO CHEMIKY s využitím LabView 2. Číslicové počítače a jejich využití pro

Více

REGULOVATELNÝ ZDROJ NAPÁJENÝ A ŘÍZENÝ POMOCÍ USB

REGULOVATELNÝ ZDROJ NAPÁJENÝ A ŘÍZENÝ POMOCÍ USB VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

Více

TMU. USB teploměr. Teploměr s rozhraním USB. Měření teplot od -55 C do +125 C. 6. května 2011 w w w. p a p o u c h. c o m 0188.00.

TMU. USB teploměr. Teploměr s rozhraním USB. Měření teplot od -55 C do +125 C. 6. května 2011 w w w. p a p o u c h. c o m 0188.00. USB teploměr Teploměr s rozhraním USB Měření teplot od -55 C do +125 C 6. května 2011 w w w. p a p o u c h. c o m 0188.00.00 Katalogový list Vytvořen: 30.5.2005 Poslední aktualizace: 6.5.2011 8:59 Počet

Více

PŘEVODNÍK T4111. Programovatelný převodník teploty z čidla Pt1000 na proudovou smyčku 4-20 ma. Návod k použití

PŘEVODNÍK T4111. Programovatelný převodník teploty z čidla Pt1000 na proudovou smyčku 4-20 ma. Návod k použití PŘEVODNÍK T4111 Programovatelný převodník teploty z čidla Pt1000 na proudovou smyčku 4-20 ma Návod k použití Návod na použití převodníku T4111 Převodník je určen pro měření teploty ve C nebo F pomocí externí

Více

Měřicí systémy. Obsah. Systémy složené z autonomních měřicích přístrojů a modulů Sériová rozhraní. Sériová rozhraní - pokračování 1

Měřicí systémy. Obsah. Systémy složené z autonomních měřicích přístrojů a modulů Sériová rozhraní. Sériová rozhraní - pokračování 1 Literatura: Měřicí systémy Haasz,V.-Roztočil,J.-Novák,J.: Číslicové měřicí systémy.vydavatelství ČVUT, Praha 2000. Obsah Úvod Systémy složené z autonomních přístrojů a modulů Seriová rozhraní Paralelní

Více

Internetová kamera ICA-300. Uživatelský návod

Internetová kamera ICA-300. Uživatelský návod Internetová kamera ICA-300 Uživatelský návod Obsah 1. Úvod...3 1.1 Obsah balení 3 1.2 Systémové požadavky 3 1.3 Vlastnosti zařízení 3 1.4 Specifikace 4 2. Fyzická instalace...5 2.1 Popis hardwaru 5 2.2

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 4. www.isspolygr.cz Vytvořil: Ing. David Adamovský Strana: 1 Škola Integrovaná střední škola polygrafická Ročník Název projektu 1. ročník SOŠ Interaktivní metody zdokonalující

Více