Universal Serial Bus. Téma 12: USB. Komunikační principy Enumerace Standardní třídy zařízení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Universal Serial Bus. Téma 12: USB. Komunikační principy Enumerace Standardní třídy zařízení"

Transkript

1 Universal Serial Bus Téma 12: USB Komunikační principy Enumerace Standardní třídy zařízení

2 Obecné charakteristiky distribuovaná datová pro připojení počítačových periferií klávesnice, myš, Flash disk, tiskárna, modem, DAQ modul deterministická technologie (Master/Slave) až 127 zařízení v rámci jedné USB sítě optimalizace pro různé typy přenosů malé i větší bloky dat spolehlivá i nespolehlivá komunikace podpora isochronních přenosů přenosové rychlosti fyzické vrstvy od Mbit/s do jednotek Gbit/s podle varianty (low-/full-/high-/super-speed) podpora plug&play a hot swap detekce připojení/odpojení, automatická konfigurace podpora napájení periferií z USB rozhraní včetně režimů šetření energie

3 Topologie systému 3 typy uzlů hostitel (host) řízení Master/Slave rozbočovače (hub), od verze 2.0 se chovají spíše jako přepínače zařízení (function)

4 Topologie systému max. 5 úrovní omezení zpoždění

5 Hostitel (Host) v systému jediný ale!!! USB On the Go!!! výběr role při spojení typicky PC nebo nějaký embedded systém mobilní zařízení, průmyslový kontroler, TV přijímač řídí datové přenosy v celém systémů má roli Master řídí proces enumerace rozpoznání zařízení a hubů, konfigurace a spuštění power management detekce konfigurace napájení režimy snížené spotřeby obvykle integruje řadič hostitele a tzv. kořenový rozbočovač (root hub) ten obvykle nabízí 2 USB porty

6 Rozbočovač (Hub) tvoří komunikační infrastrukturu USB detekuje připojení/odpojení dalšího zařízení na down-stream portech distribuuje/koncentruje datové toky dolů/vzhůru vzhledem k hierarchii v topologii systému povoluje/zakazuje přenosy z a na jednotlivé down-stream porty důležité pro enumeraci management napájení na down-stream portech detekce low/full speed překlad high low/full speed napájen ze sběrnice nebo z vlastního zdroje

7 Zařízení (Function) koncové periferní zařízení s požadovanou funkcionalitou připojuje se vždy do down-stream portu rozbočovače komunikuje low/full/high/super speed rychlostí může být napájeno ze sběrnice či mít vlastní zdroj bus X self powered max. odběr z USB portu 500 ma power management podpora P&P standardní třídy zařízení zařízení s obdobnou funkcionalitou kompletně definovaná komunikace a funkčnost podpora celé třídy jediným ovladačem v OS např. Mass Storage, HID, Printer

8 Princip komunikace

9 Princip komunikace

10 Princip komunikace

11 Typy rour (pipes) stream pipes přenáší nestrukturovaná data jednosměrné (IN, OUT) využívají protokoly pro přenosy typu Interrupt /přerušovací) Bulk (blokový) Isochronous (isochronní) message pipes typicky strukturovaná data obousměrná komunikace sekvence žádost data potvrzení využívá protokol pro přenos typu Control (řídicí)

12 Typy rour (pipes) stream pipes přenáší nestrukturovaná data jednosměrné (IN, OUT) využívají protokoly pro přenosy typu Interrupt /přerušovací) Bulk (blokový) Isochronous (isochronní) message pipes typicky strukturovaná data obousměrná komunikace sekvence žádost data potvrzení využívá protokol pro přenos typu Control (řídicí)

13 Typy přenosů (transfer types) mají definovány základní vlastnosti formát dat směr přenosu omezení velikosti paketu omezení přístupu ke sběrnici omezení dle rychlostní varianty časové latence předepsaná sekvence paketů a transakcí způsob zpracování chyb každé rouře je při jejím vytvoření přiřazen jeden ze čtyř typů přenosu řídicí (control) izochronní (isochronous) přerušovací (interrupt) blokový (bulk)

14 Přenos Transakce Paket komunikace probíhá cyklicky v (mikro)framech (1 ms / 125μs)

15 Typy přenosů řídicí každé USB zařízení implementuje řídicí přenos na rouře 0 tzv. default pipe slouží pro enumeraci zařízení jako jediný je obousměrný maximální velikost paketu závisí na rychlosti sběrnice 8 bajtů pro LS 8, 16, 32 nebo 64 bajtů pro FS 64 bajtů pro HS v případě chyby se přenos paketu opakuje pro řídicí přenosy je rezervováno 10% (LS, FS) nebo 20% (HS) přenosové kapacity skládá se ze dvou, tří nebo více formálně odlišných transakcí závěrečná transakce (status) slouží k potvrzení provedení požadované akce

16 Typy přenosů izochronní v USB zařízeních volitelný slouží pro přenosy streamů (audio, video) v reálném čase jednosměrný maximální velikost paketu závisí na rychlosti sběrnice nelze pro LS 1023 bajtů pro FS 1024 bajtů pro HS možnost tzv. high-bandwidth endpointů pro izochronní (spolu s interrupt) přenosy je rezervováno až 90% (FS) nebo 80% (HS) přenosové kapacity standardně maximálně jedna transakce za (mikro)frame garantovaná latence odeslání dat v případě chyby se transakce neopakuje skládá se ze sekvence formálně totožných transakcí

17 Typy přenosů přerušovací v USB zařízeních volitelný slouží především pro emulaci přerušení jednosměrný maximální velikost paketu závisí na rychlosti sběrnice 8 bajtů pro LS 64 bajtů pro FS 1024 bajtů pro HS možnost tzv. high-bandwidth endpointů pro přerušovací (spolu s izochronními) přenosy je rezervováno až 90% (FS) nebo 80% (HS) přenosové kapacity standardně maximálně jedna transakce za (mikro)frame pro LS max. 1 transakce za 10 frame v případě chyby se transakce opakuje skládá se ze sekvence formálně totožných transakcí

18 Typy přenosů blokový v USB zařízeních volitelný slouží především pro spolehlivý přenos bloků dat jednosměrný maximální velikost paketu závisí na rychlosti sběrnice nelze pro LS 64 bajtů pro FS 512 bajtů pro HS není rezervována žádná přenosová kapacita využívá tu zbývající žádná garance latence odeslání dat v případě chyby se transakce opakuje skládá se ze sekvence formálně totožných transakcí

19 Transakce skládá se typicky ze tří paketů Token (výzva) Data Handshake (potvrzení) transakci vždy iniciuje hostitel (Master) posílá Token podle směru jde o transakci typu vstupní nebo výstupní vždy z pohledu hostitele vstupní transakce přenáší datový paket do hostitele, výstupní od něj potvrzení generuje příjemce datového paketu ze samotné transakce nelze jednoznačně určit, jaký typ přenosu realizuje to je dáno způsobem provádění transakcí

20 Pakety pole PID definuje typ paketu SOF (Start of Frame) indikuje počátek (mikro)rámce Token (výzva) výzva od hostitele pro zařízení (či hub) ADDR adresa zařízení, až 127 různých (0 je rezervovaná) ENDP identifikace roury (koncového bodu), 0 15, 0 je vždy řídicí

21 Pakety pole PID definuje typ paketu datový paket slouží k přenosu dat odesílá buď hostitel nebo zařízení dle směru přenosu Handshake (potvrzení) odesílá příjemce datového paketu potvrzuje správný příjem dat

22 Transakce přerušovacích (Interrupt) přenosů

23 Transakce blokových (Bulk) přenosů Token Data Handshake

24 Transakce izochronních (Isochronous) přenosů

25 Transakce řídicích (Control) přenosů datová fáze se řídí pravidly transakcí blokového přenosu

26 Transakce řídicích (Control) přenosů řídicí přenos se skládá ze 2 a více transakcí 1. transakce Setup data posílá vždy hostitel definují, co hostitel chce 2. transakce Data může být vynechána může být vícenásobná buď IN nebo OUT 3. transakce Status prázdný datový paket vše OK nebo info o chybě OUT nebo IN

27 Transakce řídicích (Control) přenosů řídicí přenos se skládá ze 2 a více transakcí 1. transakce Setup data posílá vždy hostitel definují, co hostitel chce 2. transakce Data může být vynechána může být vícenásobná buď IN nebo OUT 3. transakce Status prázdný datový paket vše OK nebo info o chybě OUT nebo IN

28 Transakce řídicích (Control) přenosů řídicí přenos se skládá ze 2 a více transakcí 1. transakce Setup data posílá vždy hostitel definují, co hostitel chce 2. transakce Data může být vynechána může být vícenásobná buď IN nebo OUT 3. transakce Status prázdný datový paket vše OK nebo info o chybě OUT nebo IN

29 Přehled PIDů typů paketů

30 Přehled PIDů typů paketů

31 Fyzická vrstva standardní kabel

32 Fyzická vrstva bit stuffing po 6 bitech log. 1 je vložen bit log.0 neprovádí se pro sekvenci logických nul kanálové kódování NRZI

33 Fyzická vrstva LS/FS signalizace

34 Fyzická vrstva detekce připojení/odpojení současně detekce rychlosti full speed

35 Fyzická vrstva detekce připojení/odpojení současně detekce rychlosti low speed pro high speed specielní mechanismus během resetu nabídka (od USB2.0 hubu) a potvrzení (od high speed zařízení)

36 Fyzická vrstva napájení ze sběrnice hub max. odběr 500 ma, napájení max. 100 ma na 4 portech zařízení max. 500 ma (high power) max. 100 ma (low power) max. 500 A v režimu spánku před konfigurací vždy max. 100 ma vlastní zdroj odběr ze sběrnice omezen na 100 ma nominální hodnota napětí 5 V úbytek na kabelech interně v zařízeních 3,3 V regulátor

37 Proces enumerace reset vyčtení deskriptoru zařízení reset vyčtení deskriptoru zařízení přiřazení adresy vyčtení dalších deskriptorů nastavení konfigurace zde je dokončena enumerace a práci se zařízením přebírá specifický ovladač

38 Deskriptor zařízení Device Descriptor 14 položek jediný obsahuje základní informace o zařízení a použité specifikaci USB, podle které se zařízení chová identifikuje výrobce a produkt na základě těchto informací vybírá operační systém vhodný ovladač definuje velikost bufferu endpointu 0 (default pipe, min 8B a max 64B) hostitel se musí přizpůsobit definuje počet různých konfigurací zařízení definuje případnou standardní třídu zařízení obsahuje indexy na popisy položek v textovém deskriptoru

39 Deskriptor zařízení (Device Descriptor) Pozice Pole Velikost Hodnota Popis 0 blength 1 18 délka deskriptoru v bajtech 1 bdescriptortype 1 kód typu deskriptoru 2 bcdusb 2 BCD podporovaná verze USB 4 bdeviceclass 1 kód třídy 5 bdevicesubclass 1 kód podtřídy 6 bdeviceprotocol 1 podporovaný protokol třídy 7 bmaxpacketsize 1 velikost bufferu (a paketu) 8 idvendor 2 ID výrobce 10 idproduct 2 ID výrobku 12 bcddevice 2 BCD verze zařízení 14 imanufacturer 1 index do textového deskriptoru 15 iproduct 1 index do textového deskriptoru 16 iserialnumber 1 index do textového deskriptoru 17 bnumconfigurations 1 počet konfigurací

40 Deskriptor konfigurace Configuration Descriptor pro každou konfiguraci jeden definuje počet možných rozhraní v dané konfiguraci identifikuje vlastnosti zařízení v dané konfiguraci vlastní či sběrnicové napájení podpora pro remote-wakeup definuje spotřebu zařízení v dané konfiuraci obsahuje indexy na popisy položek v textovém deskriptoru

41 Deskriptor konfigurace (Configuration Descriptor) i pro konfigurační deskriptor alternativní rychlosti Pozice Pole Velikost Hodnota Popis 0 blength 1 9 délka deskriptoru v bajtech 1 bdescriptortype 1 kód typu deskriptoru 2 wtotallength 2 celková délka všech deskriptorů této konfigurace (včetně interface a endpoint deskriptorů) 4 bnuminterfaces 1 počet rozhraní (interface) 5 bconfigurationvalue 1 hodnota pro výběr 6 iconfiguration 1 index do textového deskriptoru 7 bmattributes 1 bity 0..4 rezervovány bit5 remote wakeup bit6 self powered bit7 rezervován 8 bmaxpower 1 spotřeba (rozlišení 2 ma)

42 Deskriptor rozhraní Interface Descriptor jeden pro každé rozhraní definuje počet endpointů, tvořících rozhraní definuje třídu zařízení, pokud není definována deskriptorem zařízení obsahuje indexy na popisy položek v textovém deskriptoru

43 Deskriptor rozhraní (Interface Descriptor) Pozice Pole Velikost Hodnota Popis 0 blength 1 9 délka deskriptoru v bajtech 1 bdescriptortype 1 kód typu deskriptoru 2 binterfacenumber 1 pořadové číslo rozhraní (od 0) 3 balternatesetting 1 hodnota pro výběr 4 bnumendpoints 1 počet endpointů (mimo nultý) 5 binterfaceclass 1 0xff pro uživatelské 6 binterfacesubclass 1 0xff pro uživatelské 7 binterfaceprotocol 1 0xff pro uživatelské 8 iinterface 1 index do textového deskriptoru

44 Deskriptor koncového bodu Endpoint Descriptor jeden pro každý endpoint definuje směr roury, končící v endpointu definuje podporovaný typ přenosu definuje číslo endpointu (roury) definuje velikost datového bufferu a tedy max. velikost datového paketu pro přerušovací roury definuje periodu dotazování pro isochronní roury periodu zasílání dat obsahuje indexy na popisy položek v textovém deskriptoru

45 Deskriptor koncového bodu (Endpoint Descriptor) Pozice Pole Velikost Hodnota Popis 0 blength 1 7 délka deskriptoru v bajtech 1 bdescriptortype 1 kód typu deskriptoru 2 bendpointaddress 1 3 battributes 1 bity 0..3 číslo endpointu bity 4..6 rezervováno (0) bit 7 směr (0 OUT, 1 IN) 4 wmaxpacketsize 2 velikost bufferu 6 binterval 1 bity 0..1 typ přenosu bity 2..3 synchronizace (isochr.) bity 4..5 použití (data, feedback..) časování pro interrupt a isochr. NAK četnost pro bulk

46 Textový deskriptor (String Descriptor) jeden pro zařízení obsahuje člověkem čitelné textové popisy řetězce v Unicode nejsou zakončeny nulou na počátku délka a typ deskriptoru na indexu 0 tabulka s podporovanými jazykovými verzemi

47 Textový deskriptor (String Descriptor) index 0 Pozice Pole Velikost Hodnota Popis 0 blength 1 2N + 2 délka deskriptoru v bajtech 1 bdescriptortype 1 kód typu deskriptoru 2 wlangid[0] 2 kód 1. podporovaného jazyka 4 wlangid[1] 2 kód 2. podporovaného jazyka 2N wlangid[n-1] 2 kód N. podporovaného jazyka Textový deskriptor (String Descriptor) index > 0 Pozice Pole Velikost Hodnota Popis 0 blength 1 N + 2 délka deskriptoru v bajtech 1 bdescriptortype 1 kód typu deskriptoru 2 bstring N textový řetězec v Unicode

48 Formát standardní žádosti datový paket v Setup transakci řídicího přenosu Pozice Pole Velikost Hodnota Popis 0 bmrequesttype 1 bity 0..4 příjemce 0 device 1 interface 2 endpoint 3 jiný 4 až 31 rezervováno bity typ 0 standardní 1 specifický třídy 2 specifický výrobce 3 rezervováno bit 7 směr 0 host to device 1 device to host 1 brequest 1 kód typu žádosti

49 Formát standardní žádosti datový paket v Setup transakci řídicího přenosu Pozice Pole Velikost Hodnota Popis 2 wvalue 2 význam dle typu žádosti 4 windex 2 význam dle typu žádosti, typicky index nebo offset 6 wlength 2 velikost dat pro datovou fázi Např. Get Device Descriptor bmrequesttype = 0x80 : datová fáze device to host brequest = 0x06 : GetDescriptor wvalue = 0x0001 : Device Descriptor windex = 0x0000 : je pouze jediný, nevyužito wlength = 0x0012 : standardní délka, požadavek může být i nižší

Distribuované systémy a počítačové sítě

Distribuované systémy a počítačové sítě Distribuované systémy a počítačové sítě Universal Serial Bus - USB Komunikační principy Enumerace Standardní třídy zařízení Obecné charakteristiky distribuovaná datová pro připojení počítačových periferií

Více

Metody připojování periferií

Metody připojování periferií Metody připojování periferií BI-MPP Přednáška 5 Ing. Miroslav Skrbek, Ph.D. Katedra počítačových systémů Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Miroslav Skrbek 2010,2011

Více

Fakulta informačních technologií VUT v Brně Ústav počítačových systémů Periferní zařízení, cvičení IPZ Analýza komunikace na sběrnici USB

Fakulta informačních technologií VUT v Brně Ústav počítačových systémů Periferní zařízení, cvičení IPZ Analýza komunikace na sběrnici USB Fakulta informačních technologií VUT v Brně Ústav počítačových systémů Periferní zařízení, cvičení IPZ Analýza komunikace na sběrnici USB Úloha č. 2. Zadání: 1. Seznamte se s principy komunikace na sériovém

Více

Rozhraní USB. Rozhraní USB. Specifikace USB. Doplnění (upřesnění) 1.0. Rychlosti Low Speed (1.5 Mb/sec) a Full Speed (12 Mb/sec).

Rozhraní USB. Rozhraní USB. Specifikace USB. Doplnění (upřesnění) 1.0. Rychlosti Low Speed (1.5 Mb/sec) a Full Speed (12 Mb/sec). 1 Specifikace USB USB 1.0 Původní specifikace. USB 1.1 Doplnění (upřesnění) 1.0. Rychlosti Low Speed (1.5 Mb/sec) a Full Speed (12 Mb/sec). USB 2.0 Doplněno o High Speed (480 Mb/sec.) a další rozšíření

Více

Metody připojování periferií

Metody připojování periferií Metody připojování periferií BI-MPP Přednáška 6 Ing. Miroslav Skrbek, Ph.D. Katedra počítačových systémů Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Miroslav Skrbek 2010,2011

Více

USB. Universal Serial Bus. www.usb.org. revize 2.0 z 27.dubna 200

USB. Universal Serial Bus. www.usb.org. revize 2.0 z 27.dubna 200 USB Universal Serial Bus www.usb.org revize 2.0 z 27.dubna 200 Proč vznikla? Základní charakteristika USB bylo třeba vytvořit nové univerzální a dostatečně rychlé rozhraní pro vícenásobné připojení různých

Více

IPZ laboratoře. Analýza komunikace na sběrnici USB L305. Cvičící: Straka Martin, Šimek Václav, Kaštil Jan. Cvičení 2

IPZ laboratoře. Analýza komunikace na sběrnici USB L305. Cvičící: Straka Martin, Šimek Václav, Kaštil Jan. Cvičení 2 IPZ laboratoře Analýza komunikace na sběrnici USB L305 Cvičení 2 2008 Cvičící: Straka Martin, Šimek Václav, Kaštil Jan Obsah cvičení Fyzická struktura sběrnice USB Rozhraní, konektory, topologie, základní

Více

Universal Serial Bus (USB)

Universal Serial Bus (USB) Universal Serial Bus (USB) Terminologie V sestavách se zařízeními USB se používá architektura master slave. Počítač je master. Oba konce kabelu nejsou kompatibilní downstream/upstream. počítač upstream

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra řídicí techniky. Diplomová práce

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra řídicí techniky. Diplomová práce České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra řídicí techniky Diplomová práce Implementace USB Interface pro počítačové periferie Roman Bartosiński 2003 Abstrakt Tato diplomová

Více

Nadpis 1 Universal Serial Bus Nadpis (USB) 2 Nadpis 3

Nadpis 1 Universal Serial Bus Nadpis (USB) 2 Nadpis 3 Periferní zařízení: Nadpis 1 Universal Serial Bus Nadpis () 2 Nadpis 3 Zdeněk Kotásek, Marcela Jméno Zachariášová Příjmení Vysoké Vysoké učení technické učení technické v Brně, v Fakulta Brně, Fakulta

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2009 Jiří Paar UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ELEKROTECHNIKY A INFORMATIKY Rozhraní USB v řídících aplikacích Jiří Paar Bakalářská

Více

Charakteristika rozhraní USB

Charakteristika rozhraní USB Charakteristika rozhraní USB 1. Osnova přednášky Důvody pro zavedení USB. Charakteristické rysy USB. Protokoly USB. Typy paketů. Rozhraní USB OTG. 1 Důvody pro zavedení USB Klasický způsob připojování

Více

FRAMEWORK PRO VÝVOJ APLIKACÍ NA PLATFORMĚ ARM APPLICATION DEVELOPMENT FRAMEWORK FOR THE ARM PLATFORM

FRAMEWORK PRO VÝVOJ APLIKACÍ NA PLATFORMĚ ARM APPLICATION DEVELOPMENT FRAMEWORK FOR THE ARM PLATFORM VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV POČÍTAČOVÝCH SYSTÉMŮ FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF COMPUTER SYSTEMS FRAMEWORK PRO VÝVOJ

Více

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ NÁVRH ZAŘÍZENÍ S ROZHRANÍM USB DIPLOMOVÁ PRÁCE FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ NÁVRH ZAŘÍZENÍ S ROZHRANÍM USB DIPLOMOVÁ PRÁCE FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

Více

PARALELNÍ ROZHRANÍ ŘÍZENÉ SBĚRNICÍ USB

PARALELNÍ ROZHRANÍ ŘÍZENÉ SBĚRNICÍ USB VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Diplomová práce Knihovna funkcí pro počítač RASPBERRY PI Autor: Bc. Tomáš Procházka Vedoucí práce: Ing. Pavel Kubalík Ph.D. Praha 2016 České

Více

Sériové komunikace KIV/PD Přenos dat Martin Šimek

Sériové komunikace KIV/PD Přenos dat Martin Šimek Sériové komunikace KIV/PD Přenos dat Martin Šimek O čem přednáška je? 2 Konfigurace datového spoje Sériová rozhraní RS-232, RS-485 USB FireWire Konfigurace datového spoje 3 Topologie datového spoje 4 Rozhraní

Více

Local Interconnect Network - LIN

Local Interconnect Network - LIN J. Novák Czech Technical University in Prague Faculty of Electrical Engineering Dept. Of Measurement Distributed Systems in Vehicles CAN LIN MOST K-line Ethernet FlexRay Základní charakteristiky nízká

Více

Převodník USB na RS232. Milan Horkel

Převodník USB na RS232. Milan Horkel USBR0A Převodník USB na RS Milan Horkel Modul slouží jako univerzální převodník z USB na RS s výstupy na straně RS v úrovních TTL. Převodník používá obvod FTR od firmy FTDI. Tyto obvody jsou podporované

Více

FASTPort. Nová sběrnice pro připojení inteligentních karet* k osmibitovým počítačům. aneb. Jak připojit koprocesor

FASTPort. Nová sběrnice pro připojení inteligentních karet* k osmibitovým počítačům. aneb. Jak připojit koprocesor FASTPort Nová sběrnice pro připojení inteligentních karet* k osmibitovým počítačům aneb Jak připojit koprocesor *) inteligentní karta = karta vybavená vlastním procesorem J. Němeček 12. 10. 2013 úvodní

Více

Metody připojování periferií

Metody připojování periferií Metody připojování periferií BI-MPP Přednáška 8 Ing. Miroslav Skrbek, Ph.D. Katedra počítačových systémů Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Miroslav Skrbek 2010,2011

Více

USB 3.0. Mechanická specifikace a fyzické rozhranní

USB 3.0. Mechanická specifikace a fyzické rozhranní USB 3.0 USB 3.0 je následovníkem standardu USB 2.0, který již skoro deset let slouží jako univerzální konektor pro připojování periferií ke stolním počítačům a notebookům. První verze USB byla uvedena

Více

ESKÉ VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická BAKALÁ SKÁ PRÁCE

ESKÉ VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická BAKALÁ SKÁ PRÁCE ESKÉ VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická BAKALÁ SKÁ PRÁCE Praha 2008 Kopecký P emysl ESKÉ VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra m ení Záznamník íslicových

Více

Ovládání kolony vozidel ze systému Android pomocí protokolu Zigbee

Ovládání kolony vozidel ze systému Android pomocí protokolu Zigbee Bakalářská práce Ovládání kolony vozidel ze systému Android pomocí protokolu Zigbee České Vysoké Učení Technické Katedra Řídící Techniky Alexander Dubeň 2015 Prohlášení autora práce Prohlašuji, že jsem

Více

Zpracování informací

Zpracování informací Ústav automatizace a informatiky Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Přednáška č. 2 z předmětu Zpracování informací Ing. Radek Poliščuk, Ph.D. Tato publikace vznikla jako součást

Více

Základní normalizované datové přenosy

Základní normalizované datové přenosy Základní normalizované datové přenosy Ing. Lenka Kretschmerová, Ph.D. TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF

Více

8xDCOUT-CAN. (modul osmi výstupů s rozhraním CAN) rev. 1.0

8xDCOUT-CAN. (modul osmi výstupů s rozhraním CAN) rev. 1.0 (modul osmi výstupů s rozhraním CAN) rev. 1.0 Obsah 1 Charakteristika modulu... 3 2 Elektrické parametry... 3 2.1 Výstupy... 3 2.2 Vstupy... 4 2.3 Napájení... 4 3 Komunikace... 5 3.1 CAN CANOpen... 5 3.1.1

Více

Sběrnicová struktura PC Interní počítačové paměti PC

Sběrnicová struktura PC Interní počítačové paměti PC Technické prostředky počítačové techniky Obsah: Sběrnicová struktura PC Interní počítačové paměti PC ROM RAM Paměti typu CACHE IS2-4 1 Dnešní info: Informatika 2 04 Zemřel otec e-mailu Aplikace Záchranka

Více

CAL (CAN Application Layer) a CANopen

CAL (CAN Application Layer) a CANopen CAL (CAN Application Layer) a CANopen J. Novák České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra měření Průmyslový distribuovaný systém na bázi sběrnice CAN Pressure sensor Stepper

Více

Komunikace v síti M-Bus

Komunikace v síti M-Bus AP0010 APLIKAČNÍ POZNÁMKA Komunikace v síti M-Bus Abstrakt Přenos technologických dat mezi řídicími systémy firmy AMiT a měřiči energií prostřednictvím protokolu M-Bus. Autor: Zbyněk Říha Dokument: ap0010_cz_02.pdf

Více

Sběrnice PCI, PCI-X, PCI Express

Sběrnice PCI, PCI-X, PCI Express Sběrnice PCI, PCI-X, PCI Express Přehled PCI, PCI-X Meze paralelních sběrnic. Důvody pro zavedení vysokorychlostních sériových protokolů do systémových sběrnic. Vlastnosti sběrnice PCI Express. Zobecnění

Více

3. Linková vrstva. Linková (spojová) vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl

3. Linková vrstva. Linková (spojová) vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl 3. Linková vrstva Studijní cíl Představíme si funkci linkové vrstvy. Popíšeme její dvě podvrstvy, způsoby adresace, jednotlivé položky rámce. Doba nutná k nastudování 2 hodiny Linková (spojová) vrstva

Více

Propojení FPGA s USB portem

Propojení FPGA s USB portem České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra řídící techniky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Propojení FPGA s USB portem počítače Studijní rogram: Kybernetika a robotika Obor: Systémy a řízení

Více

Počítačové sítě. Miloš Hrdý. 21. října 2007

Počítačové sítě. Miloš Hrdý. 21. října 2007 Počítačové sítě Miloš Hrdý 21. října 2007 Obsah 1 Pojmy 2 2 Rozdělení sítí 2 2.1 Podle rozlehlosti........................... 2 2.2 Podle topologie............................ 2 2.3 Podle přístupové metody.......................

Více

Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2002 Hynek Urbiš

Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2002 Hynek Urbiš Vysoké učení technické v Brně Fakulta informačních technologií DIPLOMOVÁ PRÁCE 2002 Hynek Urbiš Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci vypracoval samostatně pod vedením Doc. Ing. Zdeňka Kotáska, CSc.

Více

DataLab IO. DataLab PC/IO

DataLab IO. DataLab PC/IO DataLab IO Průmyslové vstupně/výstupní jednotky s rozhraním USB, Ethernet nebo RS-485 DataLab PC/IO Průmyslový počítač se vstupně/výstupní jednotkou Tato publikace byla vytvořena ve snaze poskytnout přesné

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 1 Číslo projektu

Více

Metody připojování periferií

Metody připojování periferií Metody připojování periferií BI-MPP Přednáška 7 Ing. Miroslav Skrbek, Ph.D. Katedra počítačových systémů Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Miroslav Skrbek 2010,2011

Více

Bezdrátový přenos dat

Bezdrátový přenos dat Obsah Počítačové systémy Bezdrátový přenos dat Miroslav Flídr Počítačové systémy LS 2007-1/21- Západočeská univerzita v Plzni Obsah Obsah přednášky 1 Úvod 2 IrDA 3 Bluetooth 4 ZigBee 5 Datové přenosy v

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

Komunikace mikroprocesoru s okolím Josef Horálek

Komunikace mikroprocesoru s okolím Josef Horálek Komunikace mikroprocesoru s okolím Josef Horálek Základní deska (mainboard) = Fyzicky jde o desku plošného spoje s mnoha elektronickými obvody a konektory připojení dalších periferií = Obvody desky určeny

Více

VINCULUM VNC1L-A. Semestrální práce z 31SCS Josef Kubiš

VINCULUM VNC1L-A. Semestrální práce z 31SCS Josef Kubiš VINCULUM VNC1L-A Semestrální práce z 31SCS Josef Kubiš Osnova Úvod Základní specifikace obvodu Blokové schéma Firmware Aplikace Příklady příkazů firmwaru Moduly s VNC1L-A Co to je? Vinculum je nová rodina

Více

PCMCIA(Personal Computer Memory Card PCMCIA (3) PCMCIA (2) PCMCIA (4)

PCMCIA(Personal Computer Memory Card PCMCIA (3) PCMCIA (2) PCMCIA (4) PCMCIA (1) PCMCIA(Personal Computer Memory Card International Association) - sdružení založené v roce 1989 Úkolem PCMCIA bylo zavést standard pro rozšiřující karty (a jimi využívané sloty) používané zejména

Více

SB8485. Převodník USB na 8x RS485/RS422. 8. září 2010 w w w. p a p o u c h. c o m 0197.01.01

SB8485. Převodník USB na 8x RS485/RS422. 8. září 2010 w w w. p a p o u c h. c o m 0197.01.01 Převodník USB na 8x RS485/RS422 8. září 2010 w w w. p a p o u c h. c o m 0197.01.01 SB8485 Katalogový list Vytvořen: 12.10.2007 Poslední aktualizace: 8.9 2010 15:03 Počet stran: 20 2010 Adresa: Strašnická

Více

REGULOVATELNÝ ZDROJ NAPÁJENÝ A ŘÍZENÝ POMOCÍ USB

REGULOVATELNÝ ZDROJ NAPÁJENÝ A ŘÍZENÝ POMOCÍ USB VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

Více

ACASYS-KS Komunikace v systému ACASYS

ACASYS-KS Komunikace v systému ACASYS Komunikace v systému ACASYS Programátorská příručka Verze 1.05 acasys-ks_ms_cz_105 AMiT, spol. s r. o. nepřejímá žádné záruky, pokud se týče obsahu této publikace a vyhrazuje si právo měnit obsah dokumentace

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra aplikované elektroniky a telekomunikací DIPLOMOVÁ PRÁCE Sada vzorových příkladů pro STM32 Bc. Jan Špika Plzeň 2014 Anotace Špika Jan -

Více

XD Routing a vstupní I/O systém. Digitální broadcast technologie

XD Routing a vstupní I/O systém. Digitální broadcast technologie Řada 52 XD Routing a vstupní I/O systém Digitální broadcast technologie Design Core XD a Core XC systému Core - Jádro systému 52/XC Core je DHD centrální procesor pro menší a střední mixážní pulty se zpracováním

Více

Podstanice DESIGO PX Modulární řada s rozšiřujícím modulem

Podstanice DESIGO PX Modulární řada s rozšiřujícím modulem 9 221 PXC64-U DESIGO PX Podstanice DESIGO PX Modulární řada s rozšiřujícím modulem PXC-U PXA30-T Volně programovatelné automatizační podstanice pro řízení a regulaci VVK a technických zařízení budov Sběrnice

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

NABÍJEČKA NICD, NIMH A LI-ION AKUMULÁTORŮ NAPÁJENÁ A ŘÍZENÁ POMOCÍ USB NICD, NIMH AND LI-ION ACCUMULATOR CHARGER SUPPLIED AND CONTROLLED VIA USB

NABÍJEČKA NICD, NIMH A LI-ION AKUMULÁTORŮ NAPÁJENÁ A ŘÍZENÁ POMOCÍ USB NICD, NIMH AND LI-ION ACCUMULATOR CHARGER SUPPLIED AND CONTROLLED VIA USB VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

Více

12. Bezpečnost počítačových sítí

12. Bezpečnost počítačových sítí 12. Bezpečnost počítačových sítí Typy útoků: - odposlech při přenosu - falšování identity (Man in the Middle, namapování MAC, ) - automatizované programové útoky (viry, trojské koně, ) - buffer overflow,

Více

zení Koncepce připojení V/V zařízení POT POT ... V/V zařízení jsou připojena na sběrnici pomocí řadičů. Řadiče Připojení periferních zařízení

zení Koncepce připojení V/V zařízení POT POT ... V/V zařízení jsou připojena na sběrnici pomocí řadičů. Řadiče Připojení periferních zařízení Připojení periferních zařízen zení 1 Koncepce připojení V/V zařízení V/V zařízení jsou připojena na sběrnici pomocí řadičů. Řadiče specializované (řadič disku) lze k nim připojit jen zařízení určitého

Více

2007/2008 ZS. operačních systémů

2007/2008 ZS. operačních systémů Principy počítačů a operačních systémů SBĚRNICOVÉ SYSTÉMY Struktura sběrnice datové linky adresové linky řídící linky Sběrnicové systémy Výhody: přidávání zařízení nízká cena lehké zvládnutí komplexity

Více

AS-Interface. AS-Interface = Jednoduché systémové řešení. Představení technologie AS-Interface

AS-Interface. AS-Interface = Jednoduché systémové řešení. Představení technologie AS-Interface = Jednoduché systémové řešení Představení technologie Česká republika 2 Technologie Přenosové vlastnosti Instalace Základní všeobecný popis Síťová topologie Princip komunikace Diagnostika Přenos analogových

Více

Programové konstrukce

Programové konstrukce Program Standarní rozhranní Paralelní port Sériový port, IRDA Firewire USB, Bluetooth Rozhraní pro pevné disky ATA, SATA, SCSI (příště) Cvičení: Blikající stromeček, řízení křižovatky, infračervený příjímač,

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra měření Diplomová práce Sběr a vizualizace dat získaných měřením indukčnostním snímačem. Praha 2007 Tomáš Doležal České vysoké učení

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Česky Interface USB DMX512 http://www.soh.cz Uživatelská příručka Úvodní informace. 2 Instalace ovladačů. 2 Vlastnosti DMX PIPE.. 4 Obsah balení. 4 Zapojení kabelu DMX512 4 Propojení DMX512 modulů.....

Více

Čtečka pomocí webové kamery

Čtečka pomocí webové kamery České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačové grafiky a interakce Diplomová práce Čtečka pomocí webové kamery Bc. Petr Strnad Vedoucí práce: Prof. Ing. Pavel Zahradník,

Více

Standard USB. Standard USB. (Universal Serial Bus) Jan Malinský ČVUT Praha, FEL, Katedra měření

Standard USB. Standard USB. (Universal Serial Bus) Jan Malinský ČVUT Praha, FEL, Katedra měření Standard USB (Universal Serial Bus) Jan Malinský ČVUT Praha, FEL, Katedra měření 38SS Str. 1 Jan Malinský, Katedra měření FEL ČVUT, Praha Základní vlastnosti USB: sériové rozhraní přenosové rychlosti (včetně

Více

Pokud je to možné, instalujte každou jednotku zvlášť - komunikace na jednom kanálu probíhá "na střídačku"

Pokud je to možné, instalujte každou jednotku zvlášť - komunikace na jednom kanálu probíhá na střídačku Základní pojmy - souvislosti SCSI (Small Computer System Interface) - vysokorychlostní paralerní rozhraní IDE - Zjednodušením SCSI pro 2 zařízení (potom EIDE) ATA (Advanced Technology Attachment)- paralelní

Více

TCP2RTU. Transparentní převodník protokolu MODBUS TCP na MODBUS RTU/ASCII. Tři varianty: pro RS422, RS485 a RS232

TCP2RTU. Transparentní převodník protokolu MODBUS TCP na MODBUS RTU/ASCII. Tři varianty: pro RS422, RS485 a RS232 Transparentní převodník protokolu MODBUS TCP na MODBUS RTU/ASCII Tři varianty: pro RS422, RS485 a RS232 17. února 2016 w w w. p a p o u c h. c o m 0385 TCP2RTU Katalogový list Vytvořen: 6.2.2008 Poslední

Více

Telekomunikační sítě Protokolové modely

Telekomunikační sítě Protokolové modely Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava Telekomunikační sítě Protokolové modely Datum: 14.2.2012 Autor: Ing. Petr Machník, Ph.D. Kontakt: petr.machnik@vsb.cz Předmět: Telekomunikační sítě

Více

PES lib (C + PASCAL) KNIHOVNY KOMUNIKAÈNÍCH FUNKCÍ 03/2000. 1 PESlib KOMUNIKAČNÍ KNIHOVNY C, PASCAL 03/2000 13 stran 1

PES lib (C + PASCAL) KNIHOVNY KOMUNIKAÈNÍCH FUNKCÍ 03/2000. 1 PESlib KOMUNIKAČNÍ KNIHOVNY C, PASCAL 03/2000 13 stran 1 PES lib (C + PASCAL) KNIHOVNY KOMUNIKAÈNÍCH FUNKCÍ 03/2000 1 PESlib KOMUNIKAČNÍ KNIHOVNY C, PASCAL 03/2000 13 stran 1 PESlib Popis knihoven PASCAL a C 03.2000 2. verze dokumentu Zmìny a doplòky proti 1.

Více

UDAQ-1216A UDAQ-1416A. multifunkèní modul pro rozhraní USB

UDAQ-1216A UDAQ-1416A. multifunkèní modul pro rozhraní USB UDAQ-1216A UDAQ-1416A multifunkèní modul pro rozhraní USB Záruèní a pozáruèní servis, technická podpora: adresa: TEDIA spol. s r. o., Zábìlská 12, 31211 Plzeò telefon: +420 377 478 168 fax: +420 377 478

Více

AS-Interface. AS-Interface. = Jednoduché systémové řešení

AS-Interface. AS-Interface. = Jednoduché systémové řešení AS-Interface = Jednoduché systémové řešení Představení technologie AS-Interface Technologie AS-Interface Přenosové vlastnosti Instalace Základní všeobecný popis Síťová topologie Princip komunikace AS-Interface

Více

DIGITÁLNÍ VSTUPNĚ/VÝSTUPNÍ KARTA S USB KONEKTIVITOU

DIGITÁLNÍ VSTUPNĚ/VÝSTUPNÍ KARTA S USB KONEKTIVITOU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV AUTOMATIZACE A MĚŘICÍ TECHNIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION

Více

PB169 Operační systémy a sítě

PB169 Operační systémy a sítě PB169 Operační systémy a sítě Architektura poč. sítí, model OSI Marek Kumpošt, Zdeněk Říha Úvod počítačová síť Počítačová síť skupina počítačů a síťových zařízení vzájemně spojených komunikačním médiem

Více

Sběrnice používané pro sběr dat

Sběrnice používané pro sběr dat Programové prostředky pro měření a řízení, přednáška č. 9 Sběrnice používané pro sběr dat Ústav fyziky a měřicí techniky, VŠCHT Praha 2009 verze 1.0 1 Obsah přednášky Sériové komunikační sběrnice 1. Rozdělení

Více

Konektory a Kabely. Aneb zařízení integrovaná do základní desky a konektory a kabeláž pro připojení externích zařízení

Konektory a Kabely. Aneb zařízení integrovaná do základní desky a konektory a kabeláž pro připojení externích zařízení Karel Johanovský Michal Bílek SPŠ-JIA Konektory a Kabely Aneb zařízení integrovaná do základní desky a konektory a kabeláž pro připojení externích zařízení 1 Zařízení integrovaná do MB Základní deska se

Více

Měřicí přístroje pro testování metalických vedení

Měřicí přístroje pro testování metalických vedení Měřicí přístroje pro testování metalických vedení AXS -200/850 AXS 200/850 je příruční měřící zařízení určené především pro měření metalických vedení. Mezi kmenové funkce patří především testy síťové vrstvy,

Více

Optika v počítačovém vidění MPOV

Optika v počítačovém vidění MPOV Optika v počítačovém vidění MPOV Rozvrh přednášky: 1. A/D převod 2. zpracování obrazu 3. rozhraní kamer 4. další související zařízení 5. motivace - aplikace Princip pořízení a zpracování obrazu Shoda mezi

Více

DELTA PANEL pro Windows

DELTA PANEL pro Windows DELTA PANEL pro Windows Verze 2.10 Vzdálený indikační panel provozu pro ústředny ATEUS DELTA pro Windows Návod k používání a instalace 2N spol. s r.o., Modřanská 621, PRAHA 4, 143 12 tel. (02-) 613 01

Více

Převodník Ethernet RS232 s Modbus RTU / TCP routerem

Převodník Ethernet RS232 s Modbus RTU / TCP routerem R025 Převodník Ethernet RS232 s Modbus RTU / TCP routerem Shrnutí R025 je převodník rozhraní RS232 na 10/100 Mbit Ethernet, tzv. terminal server. Obsahuje i funkci pro převod telegramů protokolu Modbus

Více

Návod na použití Konfigurační softvér DJ LCD config v1.3

Návod na použití Konfigurační softvér DJ LCD config v1.3 Konfigurační softvér DJ LCD config v1.3 Strana 1 Úvod DJ LCD config softvér je konfigurační a diagnostický nástroj pro 2-vodičový systém video vrátniků EASYDOOR. Dovoluje komfortně kontrolovat funkčnost

Více

Vnější paměti. Vnější paměti. Dělení podle materiálu a fyzikálních principů

Vnější paměti. Vnější paměti. Dělení podle materiálu a fyzikálních principů Vnější paměti Cílem této kapitoly je seznámit s principy činnosti a základní stavbou vnějších pamětí, které jsou nezbytné pro práci počítače a dlouhodobé uchování dat. Klíčové pojmy: Paměťové médium, přenosová

Více

Interface CAR2FMS v2 firmware CAN data generátor

Interface CAR2FMS v2 firmware CAN data generátor Interface CAR2FMS v2 -firmware CAN data generátor- Obsah: POPIS 2 Technické informace 4 NASTAVENÍ DIP 5 Nastavení zakončovacích odporů 6 ZAPOJENÍ KONEKTORŮ 6 SIGNALIZAČNÍ LED 7 Ing. David Španěl Mgr. Vítězslav

Více

Paměti Flash. Paměti Flash. Základní charakteristiky

Paměti Flash. Paměti Flash. Základní charakteristiky Paměti Flash K.D. - přednášky 1 Základní charakteristiky (Flash EEPROM): Přepis dat bez mazání: ne. Mazání: po blocích nebo celý čip. Zápis: po slovech nebo po blocích. Typická životnost: 100 000 1 000

Více

DUS - digitální účastnické sady ISDN 2B+D

DUS - digitální účastnické sady ISDN 2B+D DUS - digitální účastnické sady ISDN 2B+D Deska DUS (tzv. digitální účastnické sady) slouží ke sběrnicovému připojení ISDN telefonů nebo jiných druhů koncových zařízení (modemů, faxů apod.) s rozhraním

Více

Metody připojování periferií BI-MPP Přednáška 2

Metody připojování periferií BI-MPP Přednáška 2 Metody připojování periferií BI-MPP Přednáška 2 Ing. Miroslav Skrbek, Ph.D. Katedra počítačových systémů Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Miroslav Skrbek 2010,2011

Více

AS-Interface. AS-Interface. = Jednoduché systémové řešení

AS-Interface. AS-Interface. = Jednoduché systémové řešení AS-Interface = Jednoduché systémové řešení Představení technologie AS-Interface Technologie AS-Interface Přenosové vlastnosti Instalace Základní všeobecný popis Síťová topologie Princip komunikace AS-Interface

Více

Měřicí systémy. Obsah. Systémy složené z autonomních měřicích přístrojů a modulů Sériová rozhraní. Sériová rozhraní - pokračování 1

Měřicí systémy. Obsah. Systémy složené z autonomních měřicích přístrojů a modulů Sériová rozhraní. Sériová rozhraní - pokračování 1 Literatura: Měřicí systémy Haasz,V.-Roztočil,J.-Novák,J.: Číslicové měřicí systémy.vydavatelství ČVUT, Praha 2000. Obsah Úvod Systémy složené z autonomních přístrojů a modulů Seriová rozhraní Paralelní

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. NAHRÁNÍ VLOŽENÉHO PROGRAMU

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. NAHRÁNÍ VLOŽENÉHO PROGRAMU 141414141414 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tato technická příručka platí pro všechny vložené programy, které se nahrávají do vyhodnocovacího zařízení VT 4110 pro možnost provádění dalších operací zejména v oblasti

Více

Yealink VC110 videokonferenční endpoint

Yealink VC110 videokonferenční endpoint Yealink VC110 videokonferenční endpoint Full HD obraz + HD zvuk Plug & Play - zapojeno do 3 minut od vybalení Lze napojit dva monitory / TV Podpora lokálního nahrávání Koncový terminál VC110 pro propojení

Více

RTU RTU. Podklady pro dokumentaci. Gateway to Modbus RTU RESET USB MODBUS RTU RS 485 DATA. Made in EU DATA

RTU RTU. Podklady pro dokumentaci. Gateway to Modbus RTU RESET USB MODBUS RTU RS 485 DATA. Made in EU DATA RTU Podklady pro dokumentaci + POWER 12VDC DATA DATA Made in EU USB RESET MODBUS RTU ON RTU Gateway to Modbus RTU RS 485 DOKTOR, s.r.o. NetKlima Katalogový list Vytvořen: 27.1.2015 Poslední aktualizace:

Více

Novinky u zařízení pro sériovou komunikaci. Michal Kahánek 25. 5. 2011

Novinky u zařízení pro sériovou komunikaci. Michal Kahánek 25. 5. 2011 Novinky u zařízení pro sériovou komunikaci Michal Kahánek 25. 5. 2011 Program Komunikační brány pro sběrnici Modbus Funkce ProCOM Vestavné sériové servery Uživatelské webové rozhraní EZPage Síťové servery

Více

Počítačem podporovaná měření. Jaromír Světlík

Počítačem podporovaná měření. Jaromír Světlík Počítačem podporovaná měření Jaromír Světlík Bakalářská práce 2006 ABSTRAKT Abstrakt česky Tato bakalářská práce se zabývá problematikou USB; nasazením tohoto moderního sériového rozhraní v praxi za

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 4. www.isspolygr.cz Vytvořil: Ing. David Adamovský Strana: 1 Škola Integrovaná střední škola polygrafická Ročník Název projektu 1. ročník SOŠ Interaktivní metody zdokonalující

Více

SNÍMAČOVÁ JEDNOTKA TB2.310-USB2.0/1.2-ASCII

SNÍMAČOVÁ JEDNOTKA TB2.310-USB2.0/1.2-ASCII SNÍMAČOVÁ JEDNOTKA TB2.310-USB2.0/1.2-ASCII VŠEOBECNĚ vyhodnocení 1-2 indukčnostních snímačů (half bridge nebo LVDT) sériový interface USB 2.0/1.2, komunikace typu ASCII rozlišení až 0.00001 mm rozsah

Více

Elektronická kapacitní dekáda - BASIC

Elektronická kapacitní dekáda - BASIC Elektronická kapacitní dekáda - BASIC Stručná charakteristika: Plně elektronizovaná kapacitní dekáda s širokým rozsahem hodnot. Indikuje velké množství parametrů nastaveného kapacity včetně lokálních teplot.

Více

Distribuované průmyslové měřicí systémy

Distribuované průmyslové měřicí systémy Distribuované průmyslové měřicí systémy vývoj směřuje k rozdělení měř. systémů na laboratorní a průmyslový provoz. 1. Základní charakteristiky laboratorního a průmyslového provozu Laboratorní provoz Průmyslový

Více

Průvodce rychlým spuštěním 4/8/16 - kan. DVR

Průvodce rychlým spuštěním 4/8/16 - kan. DVR Průvodce rychlým spuštěním 4/8/16 - kan. DVR 1 1. Instalace HDD & zapisovatelného DVD 1.1 Instalace HDD 1.2 Instalace zapisovatelného DVD Obr. 1.1 Připojte HDD obr. 12 Zašroubujte HDD Obr. 1.3 Připojte

Více

Rozhraní ATA a ATAPI. Rozhraní ATA a ATAPI. Koncepce ATA. Řadič je součástí diskové jednotky. Původní fyzické rozhraní odvozeno od sběrnice ISA.

Rozhraní ATA a ATAPI. Rozhraní ATA a ATAPI. Koncepce ATA. Řadič je součástí diskové jednotky. Původní fyzické rozhraní odvozeno od sběrnice ISA. 1 Koncepce ATA Řadič je součástí diskové jednotky. Původní fyzické rozhraní odvozeno od sběrnice ISA. Registry řadiče Fyzická vrstva Systémová nebo specializovaná sběrnice Zařízení ATA/ATAPI 2 Rozsah specifikace

Více

Metody připojování periferií

Metody připojování periferií Metody připojování periferií BI-MPP Přednáška 10 Ing. Miroslav Skrbek, Ph.D. Katedra počítačových systémů Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Miroslav Skrbek 2010,2011

Více

Topologie počítačových sítí Topologie = popisuje způsob zapojení sítí, jejich architekturu adt 1) Sběrnicová topologie (BUS)

Topologie počítačových sítí Topologie = popisuje způsob zapojení sítí, jejich architekturu adt 1) Sběrnicová topologie (BUS) Počítačové sítě Je to spojení dvou a více uzlů (uzel = počítač nebo další síť), za pomoci pasivních a aktivních prvků při čemž toto spojení nám umožňuje = sdílení technických prostředků, sdílení dat, vzdálenou

Více

enos dat rnici inicializaci adresování adresu enosu zprávy start bit átek zprávy paritními bity Ukon ení zprávy stop bitu ijíma potvrzuje p

enos dat rnici inicializaci adresování adresu enosu zprávy start bit átek zprávy paritními bity Ukon ení zprávy stop bitu ijíma potvrzuje p Přenos dat Ing. Jiří Vlček Následující text je určen pro výuku předmětu Číslicová technika a doplňuje publikaci Moderní elektronika. Je vhodný i pro výuku předmětu Elektronická měření. Přenos digitálních

Více

TECHNICKÝ MANUÁL. Obj. č.: 19 83 15

TECHNICKÝ MANUÁL. Obj. č.: 19 83 15 TECHNICKÝ MANUÁL Obj. č.: 19 83 15 OBSAH 2 Strana: 1. Úvod... 2 2. Montáž... 3 3. popis funkce... 4 4. Přehled příkazů... 5 5. Přenos příkazů... 6 5.1 Datový přenos... 6 5.2 Syntaxe příkazu... 6 6. Popis

Více

Vodafone ADSL/ /VDSL modem. Návod na jednoduchou a rychlou instalaci

Vodafone ADSL/ /VDSL modem. Návod na jednoduchou a rychlou instalaci Vodafone ADSL/ /VDSL modem Návod na jednoduchou a rychlou instalaci Vodafone ADSL/VDSL modem Obsah balíčku Vodafone ADSL/VDSL modem VR-3022e Zelený kabel (LINE) Červený kabel (DSL) Žlutý (LAN) Ethernet

Více

JUMO mtron T Měřicí, regulační a automatizační systém

JUMO mtron T Měřicí, regulační a automatizační systém Typový list 705001 Strana 1/9 JUMO mtron T Měřicí, regulační a automatizační systém Centrální jednotka Krátký popis Centrální jednotka jako jeden ze základních modulů, je srdcem celého systému. Zahrnuje

Více