OSPFv3 popis principů funkce, praktické ověření a sledování provozu, se zaměřením na interpretaci smyslu nových typů LSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OSPFv3 popis principů funkce, praktické ověření a sledování provozu, se zaměřením na interpretaci smyslu nových typů LSA"

Transkript

1 OSPFv3 popis principů funkce, praktické ověření a sledování provozu, se zaměřením na interpretaci smyslu nových typů LSA Bc. Ondřej Velička (vel0035), Bc. Martin Mikoláš (mik0132) Abstrakt: Cílem projektu je popsat a ověřit principy funkce protokolu OSPFv3, tato práce se rovněž zaměřuje na nové typy LSA zpráv. Klíčová slova: OSPFv3, Cisco IOS, IPv6, LSA, Cisco, router, wireshark 1 Úvod Teoretický rozbor OSPFv Rozdíly od předchozí verze LSA zprávy Praktická část Princip zapojení a testování Konfigurace Směrovač RB Směrovač RC Směrovač RD Testování, ověření funkce Type-7 LSA Link LSA Intra-Area Prefix LSA Závěr Použitá literatura Přílohy /2014 1/19

2 1 Úvod Cílem projektu je vytvořit a nakonfigurovat v laboratoři síť, ve které je možné pozorovat a ověřit chování a protokolu OSPFv3. Úvodem stručně představíme protokol OSPFv3, jeho hlavní vlastnosti, rozdíly a výhody oproti staršímu OSPFv2. Posléze představíme využití a funkci LSA zpráv, konkrétní informace o našem projektu, topologii (viz obrázek 1), konfiguraci a popisu funkce. 2 Teoretický rozbor 2.1 OSPFv3 Jedná se o směrovací protokol pro IP verze 6. Pracuje s pakety na základě IPv6 adres. Je založený na nižší verzi, která podporuje směrování pouze pro IPv4 sítě. Jedná se o link-state protokol, který si vybírá nejvhodnější cestu podle stavu linky. Tento stav linky je u protokolu OSPF dán cenou linky, což je číslo od 1 po Čím menší je toto číslo, tím rychlejší, respektive kratší je daná cesta. Informace důležité pro ostatní směrovače v síti rozesílá pomocí LSA zpráv. Tyto zprávy nesou různé informace, nezbytné pro správnou funkci samotného směrovacího protokolu. 2.2 Rozdíly od předchozí verze Valná část algoritmů z předchozího protokolu OSPFv2 zůstala stejná. Bylo však potřeba provést nutné změny, ať už kvůli rozdílné sémantice IPv4 a IPv6, či z důvodu větší velikosti adres pro IPv6. Důležitou změnou je, že nyní protokol pracuje s linkami, nikoli podsítěmi, jak se označují v IPv4 sítích. Je to z toho důvodu, že protokol IPv6 označuje médium využívané ke komunikaci jako linku. Z tohoto důvodu se u OSPFv3 používá slovní spojení per-link namísto per-subnet jak tomu je u OSPFv2. Tato změna má vliv na přijímané OSPF pakety, obsah Hello zpráv a síťových LSA zpráv. V protokolu OSPFv3 byla odstraněna adresní sémantika z paketů a hlavních LSA zpráv. Především došlo k následujícím změnám: IPv6 adresy již nejsou obsaženy v OSPF paketech. Výjimkou jsou pouze LSA zprávy, které jsou přenášeny pakety, jež oznamují aktualizaci stavu linky. Místo nich se využívají Link-Local adresy. Zprávy Router-LSA a Network-LSA rovněž neobsahují síťové adresy, nýbrž pouze specifikují topologii sítě. Identifikátory OSPF protokolu jako jsou ID směrovače, oblasti a LSA zůstávají stejně velké jako u IPv4, a to 32 bitů. Sousední směrovače jsou nyní vždy identifikovány pomocí ID směrovače. Podpora více instancí protokolu na jednom fyzickém rozhraní. Rovněž došlo ke změně rozsahů, kam jsou šířeny LSA zprávy. U OSPFv3 jsou využívány 3 oddělené rozsahy: [1] Link-local: LSA je šířeno pouze do lokálních linek, ne dále. Oblast: LSA je rozesíláno pouze v rámci jedné OSPF oblasti. AS: Zprávy LSA jsou šířeny pouze v rámci jednoho autonomního systému. 2.3 LSA zprávy Všechny LSA zprávy obsahují LSA hlavičku o délce 20 bajtů. Každá z těchto zpráv popisuje a slouží k přenosu informací důležitých pro správnou funkci směrovacího protokolu. Tyto zprávy jsou rozesílány skrze celou směrovací doménu protokolu OSPF. Rozesílání zpráv je spolehlivé, a zajišťuje, že všechny směrovače v síti pracují se stejnými a aktuálními informacemi. Směrovače si tyto zprávy ukládají do LSDB 12/2014 2/19

3 databáze nazvané link-state database. Z této databáze si každý směrovač sestaví svůj strom nejkratších cest, ve kterém hraje roli kořene. LSA hlavička obsahuje mnoho informací, které slouží k identifikaci každé LSA zprávy. LS Age: Čas udávaný v sekundách, který uplynul od stvoření LSA. Link State ID: Dohromady s polem LS Type a Advertising Router, unikátně označuje LSA v LSDB. Advertising Router: Identifikační číslo směrovače, který vytvořil LSA zprávu. LS Sequence Number: Slouží k detekci starých nebo duplikátních LSA. LS Checksum: Kontrolní součet LSA zprávy zahrnující LSA hlavičku mimo pole LSA Age. Length: Udává délku zprávy v bajtech včetně prvních 20 bajtů, které jsou vyhrazeny pro hlavičku. LS Type: Jak již bylo zmíněno výše, toto pole udává funkci dané LSA zprávy, pro kterou je předurčena. První tři bity označují obecné vlastnosti LSA zprávy, zatímco zbylé bity specifikují kód funkce. V následující tabulce jsou uvedeny všechny varianty LSA zpráv, kterých je celkem 9. Tučně vyznačeny jsou nově přidané LSA zprávy u protokolu OSPFv3. LSA Function Code LS Type Popis 1 0x2001 Router LSA 2 0x2002 Network LSA 3 0x2003 Inter-Area Prefix LSA 4 0x2004 Inter-Area Router LSA 5 0x4005 AS-external LSA 6 0x2006 Group Membership LSA 7 0x2007 Type-7 (NSSA) LSA 8 0x0008 Link LSA 9 0x2009 Intra-Area Prefix LSA Tabulka č. 1: Typy LSA zpráv. Type-7 (NSSA) LSA Slouží k distribuci externích cest skrze NSSA oblast. ASBR směrovač přeposílá cesty z jiných směrovacích protokolů do OSPF topologie a opačně právě pomocí těchto zpráv. ASBR vytváří Type-7 LSA zvlášť pro každou externí cestu. Jsou distribuovány pouze v rámci NSSA oblasti. V případě, že dorazí na konec NSSA oblasti, hraniční ABR směrovač je přeloží na Type 5 LSA.[2] Link LSA Směrovač vytváří tuto zprávu zvlášť pro každou linku, ke které je připojený. Tyto LSA zprávy se šíří pouze mezi směrovači v rámci jedné linky a nikdy nejsou rozesílány či předávány dále. Intra-Area Prefix LSA Tento typ zpráv směrovač použije v případě, kdy chce ostatním v síti oznámit IPv6 prefixy asociované ke směrovači samotnému, k připojené stub oblasti, či k připojené tranzitní oblasti. [3] 12/2014 3/19

4 3 Praktická část Na následujícím obrázku obrázek 1, je nakreslena a podrobně popsána topologie, která byla zapojena v laboratoři, včetně nastavených parametrů, se kterými jsme pracovali při realizaci tohoto projektu. V zapojení bylo využito zařízení Cisco 2800 s operačním systémem IOS Obrázek č. 1: Topologie sítě. 3.1 Princip zapojení a testování Konečnou topologii, kterou jsme určili jako nejvhodnější pro ověření funkce protokolu OSPFv3, včetně nových typů LSA zpráv, můžete vidět na již zmíněném obrázku. Topologie se skládá ze čtyř směrovačů, které jsou propojeny pomocí klasických UTP kabelů. Ty jsme zvolili z důvodu možnosti snadného odchytávání provozu pomocí rozbočovače. Druhý rozbočovač s dalším počítačem není ve schématu zakreslený, jelikož jsme jej přepojovali dle potřeby na více míst v síti. Jeden ze směrovačů (RE) operoval s protokolem RIPng, a to z toho důvodu, abychom získali LSA zprávu typu 7, jejímž úkolem je informovat ostatní směrovače v NSSA oblasti o externích cestách. Na obrázku si můžete povšimnout nápisu Area0/NSSA. Protože je oblast Area 0 brána jako páteřní oblast, nelze ji nastavit parametr NSSA. Jelikož jsme však chtěli vyzkoušet chování směrovačů jak v páteřní, tak v NSSA oblasti, během testování jsme tuto oblast měnili. Jako poslední je zde oblast Area 2, na které jsme testovali chování směrovačů v klasické oblasti. 12/2014 4/19

5 3.2 Konfigurace V této části dokumentu najdete návod, jak jsme postupovali při konfiguraci v laboratoři. Nebudeme zde popisovat úplně kompletní konfiguraci všech zařízení, nicméně ty informace a kroky, které jsou zásadní, zde najdete. Jelikož konfigurace k uskutečnění tohoto projektu není příliš náročná a rozsáhlá, v následujících odstavcích naleznete postup nastavení pro všechna zařízení. Předem je však nutné na všech Cisco směrovačích zapnout podporu IPv6 protokolu včetně podpory směrovacích protokolů. Router(config)#ipv6 cef Router(config)#ipv6 unicast-routing Směrovač RB Začněme konfigurací protokolu OSPFv3. Ke konfiguraci se dostaneme příkazem: RB(config)#ipv6 router ospf 1 Tímto zapneme instanci 1 směrovacího protokolu OSPFv3. Nyní před tím, než vkročíme do konfiguračního módu oblasti, je potřeba nastavit směrovači identifikaci v rámci OSPFv3 protokolu. Následují příkazy: RB(config-rtr)#router-id V této fázi vytvoříme samotnou oblast tímto příkazem: RB(config-rtr)#area 2 stub Tento příkaz udává číslo oblasti a její typ. Síť můžeme rozdělit do několika oblastí, a proto je tato možnost i u konfigurace OSPF protokolu, přináší to výhody v podobě přehlednějších směrovacích tabulek, logického oddělení směrování pro jiné části sítě apod. Nyní můžeme přejít ke konfiguraci příslušných rozhraní, na kterých chceme povolit směrování a konfiguraci uvedenou výše. RB(config)#interface FastEthernet0/1 RB(config-if)#ipv6 enable RB(config-if)#ipv6 address 2001:0:0:2::1/64 RB(config-if)#ipv6 ospf 1 area 2 Touto sérií příkazů, povolíme pro rozhraní IPv6 protokol, nastavíme IPv6 adresu, a posledním příkazem jej přiřadíme k procesu OSPF 1 do oblasti Směrovač RC Jelikož je směrovač RC na hranici dvou různých oblastí, je nutné tyto oblasti přidat v konfiguraci směrovacího protokolu, která vypadá následovně: RC(config)#ipv6 router ospf 1 RC(config-rtr)#router-id RC(config-rtr)#area 1 nssa RC(config-rtr)#area 2 stub no-summary U oblasti area 1 si lze povšimnout parametru nssa, díky kterému lze v dané oblasti distribuovat Type 7 LSA zprávy. Konfigurace příslušejících rozhraní je analogická s příkazy v kapitole s konfigurací směrovače RB. Pozor si musíme dát při přiřazování rozhraní do jednotlivých oblastí. 12/2014 5/19

6 Směrovač RD Nastavení tohoto směrovače je malinko složitější, jelikož musíme zajistit redistribuci paketů ze sítě, kde má směrování na starost protokol RIPng. Jako první krok můžeme nastavit směrovací protokol pro takzvanou externí síť. My jsme si vybrali RIPng, jehož nastavení vypadá následovně: RD(config)#ipv6 router rip EXT RD(config-ospf)#redistribute ospf 1 match internal external 1 external 2 include-connected V konfiguraci můžeme vidět příkaz zajišťující redistribuci cest z OSPF topologie do sítě protokolu RIPng. Dalším krokem této konfigurace je spuštění a nastavení OSPFv3 protokolu následujícími příkazy: RD(config)#ipv6 router ospf 1 RD(config-rtr)#router-id RD(config-rtr)#area 1 nssa RD(config-rtr)#default-metric 25 RD(config-rtr)#redistribute rip EXT metric-type 1 include-connected Příkazem default-metric 25 nastavíme základní metriku pro cesty redistribuované z jiných protokolů, v našem případě z RIPng. Samotnou redistribuci externích cest zajistíme posledním příkazem ve výpisu uvedeném výše. Na příslušných rozhraních pak samozřejmě musíme nastavit, který směrovací protokol bude s nimi operovat, jelikož je tento směrovač hraniční, jedno rozhraní je stále součástí OSPF topologie, druhé však již ripng topologie. Na zbylém a zároveň posledním směrovači v této topologii je potřeba zapnout pouze směrovací protokol RIPng, a nastavit příslušné fyzické rozhraní. Z tohoto důvodu zde nebudeme tuto konfiguraci popisovat, jelikož by bylo zbytečné se opakovat. 12/2014 6/19

7 4 Testování, ověření funkce V této části dokumentu se budeme věnovat samotnému měření, testování a řešení problémů. Testovaná topologie se skládala celkem ze čtyř směrovačů, přičemž mezi třemi z nich, byl spuštěn směrovací protokol OSPFv3, a mezi dvěma směrovači běžel na jedné lince protokol RIPng. Celkem můžeme v topologii najít dvě OSPF oblasti. Jednu z nich, a to oblast páteřní, jsme v určité fázi testování změnili na oblast běžnou, ale typu NSSA. Toto jsme učinili z důvodu odchycení Type 7 LSA zprávy, která se jinde, než v NSSA oblasti, nevyskytuje. Rovněž k získání této zprávy bylo nutné do topologie zařadit jiný směrovací protokol než OSPF, aby zde byla možnost redistribuce do topologie protokolu OSPF. Pomocí programu Wireshark jsme odchytávali komunikaci OSPF protokolu. Mimo velkého množství Hello paketů, které si směrovače přes OSPF protokol vyměňují, se nám také podařilo zachytit zprávy LS Update a odpověď LS Acknowledge. Právě tyto zprávy a jejich význam si přiblížíme v tomto odstavci. 4.1 Type-7 LSA Obrázek č. 2: Wireshark a OSPF zprávy. Jak jsme již uvedli dříve, tyto zprávy šíří informace o externích cestách napříč NSSA oblastí. Jejich vzhled v podobě odchyceného paketu v programu Wireshark můžete zhlédnout na tomto obrázku. Obrázek č. 3: Type-7 LSA zpráva. Tato zpráva viz. obr. č. 3, pochází ze směrovače RD, jehož ID je V červeně označených řádcích můžeme vypozorovat, že se opravdu jedná o externí cestu, jimž jsme v předešlé kapitole nastavili metriku 25, a že prefix propagované sítě je 2001:0:0:4::, který odpovídá RIPng síti. Tyto zprávy jsou přeměňovány na konci NSSA oblasti na zprávy typu 5. 12/2014 7/19

8 4.2 Link LSA V tomto případě se jedná o zprávu, která je generována každým směrovačem na každé jeho připojené lince. Její podoba ohledně přenášených informací vypadá takto: Obrázek č. 4: Link LSA zpráva. Opět zde najdeme směrovač, který ji vytvořil, typ této zprávy, prefix sítě, které se to týká a další informace. 4.3 Intra-Area Prefix LSA Tento typ LSA zpráv, obsahuje IPv6 prefixy asociované ke směrovači samotnému, k připojené stub oblasti či tranzitní oblasti. Obrázek č. 5: Intra-Area Prefix LSA zpráva. V této LSA zprávě je šířen prefix sítě 2001:0:0:2:: směrovačem RB, jenž vlastní ID /2014 8/19

9 Rovněž z výpisů směrovačů můžeme vyčíst zajímavé informace. Například následujícím příkazem na směrovači RD: RD# show ipv6 ospf Získáme tento výpis (zkrácen kvůli rozsáhlosti): Routing Process "ospfv3 1" with ID It is an autonomous system boundary router Redistributing External Routes (with default metric 25) from, rip EXT with metric-type 1 include-connected Number of areas in this router is 1. 0 normal 0 stub 1 nssa Area 1 Number of interfaces in this area is 1 It is a NSSA area SPF algorithm executed 5 times Udává nám informace o ID směrovače, v jaké roli se nachází (ASBR), že redistribuuje externí cesty, v jakých oblastech se nachází. Ukázka záznamů směrovací tabulky z prvku RC: C 2001:0:0:2::/64 [0/0] via FastEthernet0/1, directly connected L 2001:0:0:2::2/128 [0/0] via FastEthernet0/1, receive C 2001:0:0:3::/64 [0/0] via FastEthernet0/0, directly connected L 2001:0:0:3::1/128 [0/0] via FastEthernet0/0, receive ON1 2001:0:0:4::/64 [110/35] via 2001:0:0:3::2, FastEthernet0/0 L FF00::/8 [0/0] via Null0, receive Kompletní výpisy najdete v přílohách. 12/2014 9/19

10 5 Závěr Se zapojením sítě nutné k realizaci tohoto projektu se nevyskytly žádné chyby. Jedná se o protokol OSPFv3, který je v dnešní době už poměrně hojně využívaným směrovacím protokolem, jelikož použití IPv6 protokolu je čím dál častější. Jeho konfigurace nabízí velké množství možností a nastavitelných parametrů. Abychom však vytvořili topologii potřebnou v tomto projektu, nebylo zapotřebí příliš složitého nastavování. Naopak nutné bylo zvolit takový typ topologie, aby se v ní vyskytovaly určité typy LSA zpráv. Z toho důvodu bylo potřeba nastudovat jednotlivé zprávy a posléze zajistit takové podmínky, aby se požadované LSA zprávy v topologii objevily. Toto se týká především zprávy Type-7 LSA, která je použita směrovači jen v oblasti typu NSSA, kdy přenáší informace o externích cestách, tudíž cestách do sítí mimo OSPF topologii, kde je využíván jiný směrovací protokol. My jsme si v tomto projektu vybrali jednu ze základních možností, a to protokol RIPng. Podrobný návod jak směrovače ke správné spolupráci nastavit najdete v kapitole o konfiguraci. Během testování jak protokol funguje, se nám podařilo odchytit několik typů zpráv. Jednalo se o zprávy Hello Packet, LS Update, LS Acknowledge, DB Descripition. Tyto zprávy zpravidla obsahují informace o topologii sítě a díky nim je šíří k ostatním směrovačům, ne však každá tato zpráva je určena všem prvkům, či může být šířena v jakékoliv oblasti. 12/ /19

11 Použitá literatura [1] OSPF for IPv6. [online]. [cit ]. Dostupné z: [2] OSPF NSSA. [online]. [cit ]. Dostupné z: [3] OSPFv3 LSAs.[online].[cit ]. Dostupné z: [4] OSPFv3 Command Reference. [online]. [cit ]. Dostupné z: [5] OSPF Area Types. [online]. [cit ]. Dostupné z: 12/ /19

12 Přílohy Příloha A: Výpisy ze směrovače RB RB#show ipv6 ospf database OSPFv3 Router with ID ( ) (Process ID 1) Router Link States (Area 2) ADV Router Age Seq# Fragment ID Link count Bits x None x None Net Link States (Area 2) ADV Router Age Seq# Link ID Rtr count x Link (Type-8) Link States (Area 2) ADV Router Age Seq# Link ID Interface x Fa0/ x Fa0/1 Intra Area Prefix Link States (Area 2) ADV Router Age Seq# Link ID Ref-lstype Ref-LSID x x RB# RB## RB#show ipv6 ospf database router self-originate OSPFv3 Router with ID ( ) (Process ID 1) Router Link States (Area 2) LS age: 1050 Options: (V6-Bit, R-bit, DC-Bit) LS Type: Router Links Link State ID: 0 Advertising Router: LS Seq Number: Checksum: 0xA82F Length: 40 Number of Links: 1 Link connected to: a Transit Network Link Metric: 10 Local Interface ID: 4 Neighbor (DR) Interface ID: 4 Neighbor (DR) Router ID: RB#show ipv6 ospf database link self-originate OSPFv3 Router with ID ( ) (Process ID 1) 12/ /19

13 Link (Type-8) Link States (Area 2) LS age: 1169 Options: (V6-Bit, R-bit, DC-Bit) LS Type: Link-LSA (Interface: FastEthernet0/1) Link State ID: 4 (Interface ID) Advertising Router: LS Seq Number: Checksum: 0x2D71 Length: 56 Router Priority: 1 Link Local Address: FE80::223:4FF:FE80:FFD3 Number of Prefixes: 1 Prefix Address: 2001:0:0:2:: Prefix Length: 64, Options: None RB# RB# RB## RB#show ipv6 route IPv6 Routing Table - default - 3 entries Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, U - Per-user Static route B - BGP, HA - Home Agent, MR - Mobile Router, R - RIP I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary D - EIGRP, EX - EIGRP external, ND - Neighbor Discovery O - OSPF Intra, OI - OSPF Inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2 ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2 C 2001:0:0:2::/64 [0/0] via FastEthernet0/1, directly connected L 2001:0:0:2::1/128 [0/0] via FastEthernet0/1, receive L FF00::/8 [0/0] via Null0, receive RB# RB# RB## RB#show ipv6 ospf Routing Process "ospfv3 1" with ID Event-log enabled, Maximum number of events: 1000, Mode: cyclic Initial SPF schedule delay 5000 msecs Minimum hold time between two consecutive SPFs msecs Maximum wait time between two consecutive SPFs msecs Minimum LSA interval 5 secs Minimum LSA arrival 1000 msecs LSA group pacing timer 240 secs Interface flood pacing timer 33 msecs Retransmission pacing timer 66 msecs Number of external LSA 0. Checksum Sum 0x Number of areas in this router is 1. 0 normal 1 stub 0 nssa Graceful restart helper support enabled Reference bandwidth unit is 100 mbps Area 2 Number of interfaces in this area is 1 It is a stub area SPF algorithm executed 9 times 12/ /19

14 Number of LSA 6. Checksum Sum 0x01D295 Number of DCbitless LSA 0 Number of indication LSA 0 Number of DoNotAge LSA 0 Flood list length 0 Příloha B: Výpisy ze směrovače RC RC#show ipv6 ospf database OSPFv3 Router with ID ( ) (Process ID 1) Router Link States (Area 1) ADV Router Age Seq# Fragment ID Link count Bits x None x E Net Link States (Area 1) ADV Router Age Seq# Link ID Rtr count x Type-7 AS External Link States (Area 1) ADV Router Age Seq# Prefix x :0:0:4::/ x :0:0:5::/64 Link (Type-8) Link States (Area 1) ADV Router Age Seq# Link ID Interface x Fa0/ x Fa0/0 RC# RC#show ipv6 ospf database router self-originate OSPFv3 Router with ID ( ) (Process ID 1) Router Link States (Area 1) LS age: 598 Options: (V6-Bit, N-Bit, R-bit, DC-Bit) LS Type: Router Links Link State ID: 0 Advertising Router: LS Seq Number: Checksum: 0x3C7 Length: 40 Number of Links: 1 Link connected to: a Transit Network Link Metric: 10 12/ /19

15 Local Interface ID: 3 Neighbor (DR) Interface ID: 4 Neighbor (DR) Router ID: Router Link States (Area 2) RC#show ipv6 ospf database link self-originate OSPFv3 Router with ID ( ) (Process ID 1) Link (Type-8) Link States (Area 1) LS age: 653 Options: (V6-Bit, N-Bit, R-bit, DC-Bit) LS Type: Link-LSA (Interface: FastEthernet0/0) Link State ID: 3 (Interface ID) Advertising Router: LS Seq Number: Checksum: 0x5C68 Length: 56 Router Priority: 1 Link Local Address: FE80::21E:BEFF:FEB3:ECCC Number of Prefixes: 1 Prefix Address: 2001:0:0:3:: Prefix Length: 64, Options: None Link (Type-8) Link States (Area 2) LS age: 1075 Options: (V6-Bit, R-bit, DC-Bit) LS Type: Link-LSA (Interface: FastEthernet0/1) RC# RC#show ipv6 route IPv6 Routing Table - default - 7 entries Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, U - Per-user Static route B - BGP, HA - Home Agent, MR - Mobile Router, R - RIP I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary D - EIGRP, EX - EIGRP external, ND - Neighbor Discovery O - OSPF Intra, OI - OSPF Inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2 ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2 C 2001:0:0:2::/64 [0/0] via FastEthernet0/1, directly connected L 2001:0:0:2::2/128 [0/0] via FastEthernet0/1, receive C 2001:0:0:3::/64 [0/0] via FastEthernet0/0, directly connected L 2001:0:0:3::1/128 [0/0] via FastEthernet0/0, receive ON1 2001:0:0:4::/64 [110/35] via 2001:0:0:3::2, FastEthernet0/0 L FF00::/8 [0/0] 12/ /19

16 via Null0, receive RC#show ipv6 ospf Routing Process "ospfv3 1" with ID Event-log enabled, Maximum number of events: 1000, Mode: cyclic Initial SPF schedule delay 5000 msecs Minimum hold time between two consecutive SPFs msecs Maximum wait time between two consecutive SPFs msecs Minimum LSA interval 5 secs Minimum LSA arrival 1000 msecs LSA group pacing timer 240 secs Interface flood pacing timer 33 msecs Retransmission pacing timer 66 msecs Number of external LSA 2. Checksum Sum 0x0056AC Number of areas in this router is 2. 0 normal 1 stub 1 nssa Graceful restart helper support enabled Reference bandwidth unit is 100 mbps Area 1 Number of interfaces in this area is 1 It is a NSSA area SPF algorithm executed 5 times Number of LSA 8. Checksum Sum 0x03A9B5 Number of DCbitless LSA 0 Number of indication LSA 0 Number of DoNotAge LSA 0 Flood list length 0 Area 2 Number of interfaces in this area is 1 It is a stub area SPF algorithm executed 12 times Number of LSA 6. Checksum Sum 0x01D295 Number of DCbitless LSA 0 Number of indication LSA 0 Number of DoNotAge LSA 0 Flood list length 0 Příloha C: Výpisy ze směrovače RD RD# show ipv6 ospf database router self-originate OSPFv3 Router with ID ( ) (Process ID 1) Router Link States (Area 1) LS age: 771 Options: (V6-Bit, N-Bit, R-bit, DC-Bit) LS Type: Router Links Link State ID: 0 Advertising Router: LS Seq Number: Checksum: 0xFAC9 Length: 40 AS Boundary Router Number of Links: 1 Link connected to: a Transit Network 12/ /19

17 Link Metric: 10 Local Interface ID: 4 Neighbor (DR) Interface ID: 4 Neighbor (DR) Router ID: RD# show ipv6 ospf database link self-originate OSPFv3 Router with ID ( ) (Process ID 1) Link (Type-8) Link States (Area 1) LS age: 812 Options: (V6-Bit, N-Bit, R-bit, DC-Bit) LS Type: Link-LSA (Interface: GigabitEthernet0/0) Link State ID: 4 (Interface ID) Advertising Router: LS Seq Number: Checksum: 0xB262 Length: 56 Router Priority: 1 Link Local Address: FE80::6273:5CFF:FEAD:6EA8 Number of Prefixes: 1 Prefix Address: 2001:0:0:3:: Prefix Length: 64, Options: None RD# show ipv6 ospf Routing Process "ospfv3 1" with ID Supports NSSA (compatible with RFC 3101) Event-log enabled, Maximum number of events: 1000, Mode: cyclic It is an autonomous system boundary router Redistributing External Routes (with default metric 25) from, rip EXT with metric-type 1 include-connected Router is not originating router-lsas with maximum metric Initial SPF schedule delay 5000 msecs Minimum hold time between two consecutive SPFs msecs Maximum wait time between two consecutive SPFs msecs Minimum LSA interval 5 secs Minimum LSA arrival 1000 msecs LSA group pacing timer 240 secs Interface flood pacing timer 33 msecs Retransmission pacing timer 66 msecs Retransmission limit dc 24 non-dc 24 Number of external LSA 0. Checksum Sum 0x Number of areas in this router is 1. 0 normal 0 stub 1 nssa Graceful restart helper support enabled Reference bandwidth unit is 100 mbps RFC1583 compatibility enabled Area 1 Number of interfaces in this area is 1 It is a NSSA area SPF algorithm executed 5 times Number of LSA 8. Checksum Sum 0x03A9B5 Number of DCbitless LSA 0 Number of indication LSA 0 Number of DoNotAge LSA 0 Flood list length 0 12/ /19

18 RD#show ipv6 route IPv6 Routing Table - default - 6 entries Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, U - Per-user Static route B - BGP, HA - Home Agent, MR - Mobile Router, R - RIP H - NHRP, I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea IS - ISIS summary, D - EIGRP, EX - EIGRP external, NM - NEMO ND - ND Default, NDp - ND Prefix, DCE - Destination, NDr - Redirect O - OSPF Intra, OI - OSPF Inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2 ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2, ls - LISP site ld - LISP dyn-eid, a - Application C 2001:0:0:3::/64 [0/0] via GigabitEthernet0/0, directly connected L 2001:0:0:3::2/128 [0/0] via GigabitEthernet0/0, receive C 2001:0:0:4::/64 [0/0] via GigabitEthernet0/1, directly connected L 2001:0:0:4::1/128 [0/0] via GigabitEthernet0/1, receive L FF00::/8 [0/0] via Null0, receive RD# show ipv6 rip RIP process "EXT", port 521, multicast-group FF02::9, pid 384 Administrative distance is 120. Maximum paths is 16 Updates every 30 seconds, expire after 180 Holddown lasts 0 seconds, garbage collect after 120 Split horizon is on; poison reverse is off Default routes are not generated Periodic updates 151, trigger updates 9 Full Advertisement 1, Delayed Events 0 Interfaces: GigabitEthernet0/1 Redistribution: Redistributing protocol ospf 1 with transparent metric (internal, external 1 & 2, ) include-connected RD#show ipv6 ospf database OSPFv3 Router with ID ( ) (Process ID 1) Router Link States (Area 1) ADV Router Age Seq# Fragment ID Link count Bits x None x E Net Link States (Area 1) ADV Router Age Seq# Link ID Rtr count x Type-7 AS External Link States (Area 1) ADV Router Age Seq# Prefix x :0:0:4::/64 12/ /19

19 Link (Type-8) Link States (Area 1) ADV Router Age Seq# Link ID Interface x Gi0/ x Gi0/0 Intra Area Prefix Link States (Area 1) ADV Router Age Seq# Link ID Ref-lstype Ref-LSID x x Příloha D: Výpisy ze směrovače RE RE#show ipv6 route IPv6 Routing Table - default - 7 entries Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, U - Per-user Static route B - BGP, HA - Home Agent, MR - Mobile Router, R - RIP I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary D - EIGRP, EX - EIGRP external, ND - Neighbor Discovery O - OSPF Intra, OI - OSPF Inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2 ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2 R 2001:0:0:3::/64 [120/2] via FE80::6273:5CFF:FEAD:6EA9, FastEthernet0/1 C 2001:0:0:4::/64 [0/0] via FastEthernet0/1, directly connected L 2001:0:0:4::2/128 [0/0] via FastEthernet0/1, receive C 2001:0:0:5::/64 [0/0] via Loopback0, directly connected L 2001:0:0:5::/128 [0/0] via Loopback0, receive L 2001::5:223:EBFF:FE6E:C418/128 [0/0] via Loopback0, receive L FF00::/8 [0/0] via Null0, receive RE#show ipv6 rip RIP process "EXT", port 521, multicast-group FF02::9, pid 326 Administrative distance is 120. Maximum paths is 16 Updates every 30 seconds, expire after 180 Holddown lasts 0 seconds, garbage collect after 120 Split horizon is on; poison reverse is off Default routes are not generated Periodic updates 135, trigger updates 7, Full Advertisement 1 Interfaces: FastEthernet0/1 Loopback0 Redistribution: None 12/ /19

Nové LSA v topologické databází OSPFv3

Nové LSA v topologické databází OSPFv3 Nové LSA v topologické databází OSPFv3 Petr Feichtinger, FEI022 Tomáš Šmíd, SMI0022 Abstrakt: Tato práce popisuje praktický příklad konfigurace topologické databáze OSPFv3. Dále práce popisuje nové LSA

Více

IPv6 VPN přes IPv4 MPLS páteř

IPv6 VPN přes IPv4 MPLS páteř IPv6 VPN přes IPv4 MPLS páteř Tomáš Bednár, BED163 Pavel Bílý, BIL208 Abstrakt: Tato práce se zabývá vytvořením VPN spojů mezi klientskými sítěmi pracujícími s adresami IPv6 skrze IPv4 MPLS páteř poskytovatele.

Více

Směrované a přepínané sítě

Směrované a přepínané sítě VŠB - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra informatiky Směrované a přepínané sítě Semestrální práce Průzkum možností protokolu OSPFv3 2007 Petr Kopřiva, kop173 Roman

Více

BEZTŘÍDNÍ SMĚROVÁNÍ, RIP V2 CLASSLESS ROUTING, RIP V2

BEZTŘÍDNÍ SMĚROVÁNÍ, RIP V2 CLASSLESS ROUTING, RIP V2 FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF INFORMATION SYSTEMS BEZTŘÍDNÍ SMĚROVÁNÍ, RIP V2 CLASSLESS ROUTING, RIP V2 JIŘÍ KAZÍK JAROSLAV

Více

OSPF. Směrování a OSPF. Historie OSPF. Základní vlastnosti OSPF. OSPF základní nastavení. Činnost OSPF

OSPF. Směrování a OSPF. Historie OSPF. Základní vlastnosti OSPF. OSPF základní nastavení. Činnost OSPF OSPF Směrování a OSPF Link-state směrovací algoritmus Open otevřený + svobodný protokol SPF (shortest path first) Hledá cestu pomocí Dijkstrova algoritmu Škálovatelný, moderní IGP (interní směrovací protokol)

Více

Technologie počítačových sítí - LS 2016/2017. Případová studie příklady syntaktických konstruktů Cisco IOS pro jednotlivé části případové studie.

Technologie počítačových sítí - LS 2016/2017. Případová studie příklady syntaktických konstruktů Cisco IOS pro jednotlivé části případové studie. Technologie počítačových sítí - LS 2016/2017 Případová studie příklady syntaktických konstruktů Cisco IOS pro jednotlivé části případové studie. Petr Grygárek Obecné hostname XXX ping vrf V ipv6

Více

Využití Graceful restart u protokolu OSPF

Využití Graceful restart u protokolu OSPF Využití Graceful restart u protokolu OSPF Jakub Lojkásek, Tomáš Pijáček Abstrakt: Tento semestrální projekt pojednává o využití Graceful restartu u protokolu OSPF, který je znám jako Cisco Non Stop Forwarding,

Více

Projekt VRF LITE. Jiří Otisk, Filip Frank

Projekt VRF LITE. Jiří Otisk, Filip Frank Projekt VRF LITE Jiří Otisk, Filip Frank Abstrakt: VRF Lite - použití, návaznost na směrování v prostředí poskytovatelské sítě. Možnosti řízených prostupů provozu mezi VRF a globální směrovací tabulkou.

Více

Podmíněná propagace cest do protokolu BGP

Podmíněná propagace cest do protokolu BGP Podmíněná propagace cest do protokolu BGP Vicher M., Vojáček L. Abstrakt: Tento dokument popisuje ověření technologie podmíněné propagarace cest do BGP protokolu. Klíčová slova: bgp injection-map, BGP

Více

OSPF virtual link detailní dokumentace šíření a generování LSA

OSPF virtual link detailní dokumentace šíření a generování LSA OSPF virtual link detailní dokumentace šíření a generování LSA Bc. Michal Tkáčik, Bc. Zdeněk Wilček Abstrakt: Práce se zabývá virtuálními linkami v OSPFv2 procesu se zaměřením na popis a analyzováním LSA

Více

Směrovací protokoly, propojování sítí

Směrovací protokoly, propojování sítí Směrovací protokoly, propojování sítí RNDr. Ing. Vladimir Smotlacha, Ph.D. Katedra počítačových systémů Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Vladimír Smotlacha, 2011 Počítačové

Více

Programování síťové služby Sniffer OSPFv2 a OSPFv3

Programování síťové služby Sniffer OSPFv2 a OSPFv3 Dokumentace k projektu z předmětu ISA Programování síťové služby Sniffer OSPFv2 a OSPFv3 Dne 27. listopadu 2011 zpracovala: Kateřina Šímová, xsimov01@stud.fit.vutbr.cz Fakulta informačních technologií

Více

Nezávislé unicast a multicast topologie s využitím MBGP

Nezávislé unicast a multicast topologie s využitím MBGP Nezávislé unicast a multicast topologie s využitím MBGP Bc. Kriváček Martin (KRI0080), Bc. Stratil Tomáš(STR0136) Abstrakt: Tento krátký dokument by měl teoreticky i prakticky zasvětit do problematiky

Více

Průzkum a ověření možností směrování multicast provozu na platformě MikroTik.

Průzkum a ověření možností směrování multicast provozu na platformě MikroTik. Průzkum a ověření možností směrování multicast provozu na platformě MikroTik. K. Bambušková, A. Janošek Abstrakt: V této práci je popsán základní princip multicastů, následuje popis možností použití multicastů

Více

Nepřímé do jiných sítí (podle IP adresy sítě přes router - určitou gateway ) Default gateway (společná výchozí brána do všech dostupných sítí)

Nepřímé do jiných sítí (podle IP adresy sítě přes router - určitou gateway ) Default gateway (společná výchozí brána do všech dostupných sítí) Pojmy IP adresa Maska sítě (podsítě) Subnet mask Směrování Přímé do přímo připojených sítí (podle MAC rozhraní připojeného do stejné sítě) Nepřímé do jiných sítí (podle IP adresy sítě přes router - určitou

Více

BIRD Internet Routing Daemon

BIRD Internet Routing Daemon BIRD Internet Routing Daemon Ondřej Zajíček CZ.NIC z.s.p.o. IT 13.2 Úvod I Úvod do dynamického routování I Představení démona BIRD I OSPF a BIRD I BGP a BIRD Dynamické routování I Sestavení routovacích

Více

Počítačové sítě II. 13. Směrování Miroslav Spousta, 2006 <qiq@ucw.cz>, http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/

Počítačové sítě II. 13. Směrování Miroslav Spousta, 2006 <qiq@ucw.cz>, http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/ Počítačové sítě II 13. Směrování Miroslav Spousta, 2006 , http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/ 1 Představa propojení sítí sítě jsou propojeny pomocí směrovačů mezi každými dvěma uzly existuje cesta

Více

Směrovací protokoly. Veronika Štorková, CCIE R&S #23705 Systems Engineer, Cisco RCNA_Plzeň_RoutingProtokoly

Směrovací protokoly. Veronika Štorková, CCIE R&S #23705 Systems Engineer, Cisco RCNA_Plzeň_RoutingProtokoly Směrovací protokoly Veronika Štorková, CCIE R&S #23705 Systems Engineer, Cisco Agenda Přehled IG směrovacích protokolů Fungování směrovacích protokolů v Cisco routerech Návrh sítí s ohledem na IGP Redistribuce

Více

5. Směrování v počítačových sítích a směrovací protokoly

5. Směrování v počítačových sítích a směrovací protokoly 5. Směrování v počítačových sítích a směrovací protokoly Studijní cíl V této kapitole si představíme proces směrování IP.. Seznámení s procesem směrování na IP vrstvě a s protokoly RIP, RIPv2, EIGRP a

Více

Počítačové sítě IP směrování (routing)

Počítačové sítě IP směrování (routing) Počítačové sítě IP směrování (routing) IP sítě jsou propojeny směrovači (routery) funkcionalita směrovačů pokrývá 3. vrstvu RM OSI ~ vrstvu IP architektury TCP/IP (L3) směrovače provádějí přepojování datagramů

Více

Počítačové sítě II. 13. Směrování. Miroslav Spousta, 2004

Počítačové sítě II. 13. Směrování. Miroslav Spousta, 2004 Počítačové sítě II 13. Směrování Miroslav Spousta, 2004 1 Představa propojení sítí sítě jsou propojeny pomocí směrovačů mezi každými dvěma uzly existuje cesta přes mezilehlé sítě a směrovače většinou více

Více

Semestrální projekt do SPS Protokol RSVP na Cisco routerech

Semestrální projekt do SPS Protokol RSVP na Cisco routerech Semestrální projekt do SPS Protokol RSVP na Cisco routerech Vypracoval: Marek Dovica DOV003 Milan Konár KON300 Cíl projektu Cílem projektu je přiblížit problematiku protokolu RSVP a ověřit jeho funkčnost

Více

Základy IOS, Přepínače: Spanning Tree

Základy IOS, Přepínače: Spanning Tree Základy IOS, Přepínače: Spanning Tree Počítačové sítě 4. cvičení Semestrální projekt (1) Semestrální projekt (2) Struktura projektu: Adresní plán a konfigurace VLAN Směrování a NAT DNS server DHCP server

Více

Směrování. static routing statické Při statickém směrování administrátor manuálně vloží směrovací informace do směrovací tabulky.

Směrování. static routing statické Při statickém směrování administrátor manuálně vloží směrovací informace do směrovací tabulky. Směrování Ve větších sítích již není možné propojit všechny počítače přímo. Limitujícím faktorem je zde množství paketů všesměrového vysílání broadcast, omezené množství IP adres atd. Jednotlivé sítě se

Více

Možnosti Multi-Topology Routing v Cisco IOS (ISIS, OSPF, BGP, EIGRP)

Možnosti Multi-Topology Routing v Cisco IOS (ISIS, OSPF, BGP, EIGRP) Možnosti Multi-Topology Routing v Cisco IOS (ISIS, OSPF, BGP, EIGRP) Václav Stefek, Jan Krejčí, Dušan Griga, Martin Medera Abstrakt: Tato práce představuje výstup semestrálního projektu do předmětu Směrované

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Semestrální projekt do předmětu SPS

Semestrální projekt do předmětu SPS Semestrální projekt do předmětu SPS Název projektu: Instalace a provoz protokolu IPv6 v nových verzích MS Windows (XP). Ověření proti routerům Cisco a Linux. Cíl projektu: Autoři: Cílem tohoto projektu

Více

Internet se skládá ze o Segmentů, kde jsou uzly propojeny např. pomocí Ethernetu, Wi-Fi, atd. a tvoří autonomní oblasti 10.1.x.x 172.17.x.x Atd.

Internet se skládá ze o Segmentů, kde jsou uzly propojeny např. pomocí Ethernetu, Wi-Fi, atd. a tvoří autonomní oblasti 10.1.x.x 172.17.x.x Atd. Směrování Z pohledu uživatele sítě je směrování proces, kterým se určí cesta paketu z výchozího uzlu do cílového uzlu Z pohledu směrovače (routeru) jde o o Přijmutí paketu na jednom ze svých rozhraní a

Více

Loop-Free Alternative (LFA)

Loop-Free Alternative (LFA) Loop-Free Alternative (LFA) Vojtěch Oczka OCZ0004 Abstrakt: Cílem této práce je nejdříve ověřit podporu Technologie Loop-Free Alternative ve virtualizačním prostředí IOS-XR. Následně provést implementaci

Více

Směrování a směrovací protokoly

Směrování a směrovací protokoly Technologie sítí WAN (CCNA4) Směrování a směrovací protokoly 30. března 2007 Autoři: Marek Lomnický (xlomni00@stud.fit.vutbr.cz) Vladimír Veselý (xvesel38@stud.fit.vutbr.cz) Obsah 1 Co je směrování?...

Více

HSRP v1+v2, reakce na události object trackingu, vliv na zátěž CPU

HSRP v1+v2, reakce na události object trackingu, vliv na zátěž CPU HSRP v1+v2, reakce na události object trackingu, vliv na zátěž CPU Pavel Bernat Abstrakt: Tato práce se zabývá způsobu konfigurace HSRP (protokol umožňující zřízení dvou výchozích bran a jejich seskupení

Více

Průzkum možností generátoru a vyhodnocovače provozu v Cisci IOS Pagent Image. Vladimír Jarotek, Filip Břuska

Průzkum možností generátoru a vyhodnocovače provozu v Cisci IOS Pagent Image. Vladimír Jarotek, Filip Břuska Průzkum možností generátoru a vyhodnocovače provozu v Cisci IOS Pagent Image Vladimír Jarotek, Filip Břuska Abstrakt: Cílem tohoto projektu je prozkoumání možností generátoru a vyhodnocovače provozu v

Více

Počítačové sítě 1 Přednáška č.5

Počítačové sítě 1 Přednáška č.5 Počítačové sítě 1 Přednáška č.5 Osnova = Vlastnosti IPv6 = Adresování v IPv6 = Routovací protokoly pro IPv6 = Metody migrace mezi IPv4 a IPv6 Rozdíly IPv4 vs IPv6 = Větší adresní prostor = Řádově 100 000

Více

Použití Virtual NAT interfaces na Cisco IOS

Použití Virtual NAT interfaces na Cisco IOS Použití Virtual NAT interfaces na Cisco IOS Lukáš Czakan (CZA0006) Marek Vašut (VAS0064) Abstrakt: Tato práce obsahuje praktické srovnání použití klasického NATu s NAT virtuálním rozhraním a jejich použití

Více

Představa propojení sítí

Představa propojení sítí Počítačové sít ě II 13. Směrování Miroslav Spousta, 2004 1 Představa propojení sítí sít ě jsou propojeny pomocí směrovačů mezi každými dvěma uzly existuje cesta přes mezilehlé sít ě a směrovače většinou

Více

Multicast Source Discovery Protocol (MSDP)

Multicast Source Discovery Protocol (MSDP) Multicast Source Discovery Protocol (MSDP) Jan Pastrňák(PAS126) Šindler Ondřej(SIN099) Konfigurace a použití protokolu MSDP na Cisco Routerech Co je MSDP MSDP je protokol umožňující propojení multicastových

Více

Rodina protokolů TCP/IP. Rodina protokolů TCP/IP. verze 3. Téma 6: Směrování v IP sítích. Jiří Peterka

Rodina protokolů TCP/IP. Rodina protokolů TCP/IP. verze 3. Téma 6: Směrování v IP sítích. Jiří Peterka NSWI021 NSWI045 1/1 6/1 verze 3 Téma 6: Směrování v IP sítích Jiří Peterka NSWI021 NSWI045 1/2 6/2 přímé a nepřímé doručování když uzel A odesílá IP datagram uzlu B, mohou nastat 2 různé případy: A 2 síť

Více

Na cestě za standardem

Na cestě za standardem Na cestě za standardem Matěj Grégr Vysoké učení technické v Brně igregr@fit.vutbr.cz 1 RFC = standard? Původně využíváno RFC 2026 Proposed Standard Draft Standard Internet Standard Zjednodušeno v RFC 6410

Více

Ladislav Pešička KIV FAV ZČU Plzeň

Ladislav Pešička KIV FAV ZČU Plzeň Ladislav Pešička KIV FAV ZČU Plzeň Offline Převézt vlakem disk 1TB z Plzně do Prahy Poslat poštovního holuba s flash diskem 16GB Online Přímá komunikace propojených počítačů Metalický spoj Optické vlákno

Více

Bridging na Linuxu - příkaz brctl - demonstrace (všech) voleb na vhodně zvolených topologiích.

Bridging na Linuxu - příkaz brctl - demonstrace (všech) voleb na vhodně zvolených topologiích. Bridging na Linuxu - příkaz brctl - demonstrace (všech) voleb na vhodně zvolených topologiích. Bc. Josef Hrabal - HRA0031 Bc. Kamil Malík MAL0018 Abstrakt: Tento dokument, se zabývá ověřením a vyzkoušením

Více

Směrovací protokol OSPF s využitím systému Mikrotom. Ing. Libor Michalek, Ph.D.

Směrovací protokol OSPF s využitím systému Mikrotom. Ing. Libor Michalek, Ph.D. Směrovací protokol OSPF s využitím systému Mikrotom Ing. Libor Michalek, Ph.D. Ostrava, 2010 Úvod Mikrotik představuje kompletní operační systém pracující jak na platformách x86, tak na proprietárních

Více

BIRD Internet Routing Daemon

BIRD Internet Routing Daemon BIRD Internet Routing Daemon Route servery Ondřej Filip ondrej.filip@nic.cz 4. října 2014 Linux Days Praha CZ.NIC, CZ.NIC Labs Přibližně 1,1M domén, 38% podepsáno DNSSEC Ne pouze registr domény.cz CSIRT.CZ

Více

Dynamické směrování Michal Minařík, Y36SPS

Dynamické směrování Michal Minařík, Y36SPS Dynamické směrování Michal Minařík, Y36SPS Směrování Obecně můžeme říct, že pod pojmem směrování (anglicky routování) si můžeme představit hledání cesty v počítačových sítích. Úkolem je dopravit paket

Více

Obsah Počítačová komunikace... 2. Algoritmy a mechanismy směrování v sítích... 4. Řízení toku v uzlech sítě a koncových zařízeních...

Obsah Počítačová komunikace... 2. Algoritmy a mechanismy směrování v sítích... 4. Řízení toku v uzlech sítě a koncových zařízeních... Počítačová komunikace Algoritmy a mechanismy směrování v sítích Řízení toku v uzlech sítě a koncových zařízeních Protokoly Internetu, adresace, programové rozhraní Propojování sítí a funkce propojovacích

Více

Směrovací démon BIRD. CZ.NIC z. s. p. o. Ondřej Filip / IT10

Směrovací démon BIRD. CZ.NIC z. s. p. o. Ondřej Filip / IT10 Směrovací démon BIRD CZ.NIC z. s. p. o. Ondřej Filip / ondrej.filip@nic.cz 8. 6. 2010 IT10 1 Směrování a forwarding Router - zařízení připojené k více sítím Umí přeposlat cizí zprávu - forwarding Cestu

Více

Počítačové sítě ZS 2005/2006 Návrh sítě zadání

Počítačové sítě ZS 2005/2006 Návrh sítě zadání imac imac imac Počítačové sítě ZS 2005/2006 Návrh sítě zadání Petr Grygárek, FEI VŠB-TU Ostrava Zadání Navrhněte a zdokumentujte konfiguraci sítě přidělené lokality korporátní sítě WAN připojené do Internetu.

Více

The Locator/ID Separation Protocol (LISP)

The Locator/ID Separation Protocol (LISP) The Locator/ID Separation Protocol (LISP) Robin Kořístka (KOR0116) Abstrakt: Seminární práce je věnována popisu a přiblížení funkčnosti nové síťové architektury LISP (Locator/ID Separation Protocol). Součástí

Více

Rodina protokolů TCP/IP, verze 2.3. Část 6: IP směrování

Rodina protokolů TCP/IP, verze 2.3. Část 6: IP směrování v. 2.3 Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha Rodina protokolů, verze 2.3 Část 6: IP směrování Jiří Peterka, 2006 v. 2.3 co je směrování (routing)? striktně

Více

Počítačové siete Smerovacie (routing) protokoly Internetu OSPF (v.2)

Počítačové siete Smerovacie (routing) protokoly Internetu OSPF (v.2) Počítačové siete Smerovacie (routing) protokoly Internetu OSPF (v.2) Smerovanie v IP routovacie tabuľky adresa siete + maska -> ďalší router (hop) na ceste hľadá sa najlepšia zhoda cieľovej IP adresy a

Více

MPLS ve VRF. Bc. Pavel Pustowka PUS0017, Bc. Radim Holek HOL0123

MPLS ve VRF. Bc. Pavel Pustowka PUS0017, Bc. Radim Holek HOL0123 MPLS ve VRF Bc. Pavel Pustowka PUS0017, Bc. Radim Holek HOL0123 Abstrakt: Tento projekt navrhuje možnost řešení VPN sítí v MPLS, za použití virtuálních směrovacích tabulek. Součástí tohoto projektu je

Více

Vyvažování zátěže na topologii přepínačů s redundandními linkami

Vyvažování zátěže na topologii přepínačů s redundandními linkami Vyvažování zátěže na topologii přepínačů s redundandními linkami Petr Grygárek, FEI, VŠB-TU Ostrava Transparentní mosty (dnes většinou přepínače) se propojují do stromové struktury. Jestliže požadujeme

Více

Podpora QoS na DSLAM Zyxel IP Expres IES 1000

Podpora QoS na DSLAM Zyxel IP Expres IES 1000 Podpora QoS na DSLAM Zyxel IP Expres IES 1000 Aleš Kaluža KAL330 Jiří Vojkovský VOJ194 Abstrakt: Zjištění podpory kvality služby na zařízení DSLAM IP Expres IES 1000 od firmy Zyxel Klíčová slova: DSLAM,

Více

Možnosti DHCP snoopingu, relayingu a podpora multicastingu na DSLAM Zyxel IES-1000

Možnosti DHCP snoopingu, relayingu a podpora multicastingu na DSLAM Zyxel IES-1000 Možnosti DHCP snoopingu, relayingu a podpora multicastingu na DSLAM Zyxel IES-1000 Petr Ličman Tomáš Horčičák Martin Walach Abstrakt: Práce je zaměřena na popis možností a konfigurace ADSL DSLAMu v oblasti

Více

VLSM Statické směrování

VLSM Statické směrování VLSM Statické směrování Počítačové sítě 5. cvičení Dělení IP adresy na síť a stanici Třídy adres prefixový kód v prvním bajtu určuje hranici Podle masky podsítě (subnet mask) zleva souvislý úsek 1 v bin.

Více

Konfigurace IPv6. A7B36PSI Počítačové sítě A7B36SPS Správa počítačových sítí X36MTI Moderní technologie internetu X36LOS Lokální sítě

Konfigurace IPv6. A7B36PSI Počítačové sítě A7B36SPS Správa počítačových sítí X36MTI Moderní technologie internetu X36LOS Lokální sítě Konfigurace IPv6 A7B36PSI Počítačové sítě A7B36SPS Správa počítačových sítí X36MTI Moderní technologie internetu X36LOS Lokální sítě Peter Macejko Katedra počítačů ČVUT v Praze, FEL Evropský sociální fond

Více

OSPF - dynamické routování

OSPF - dynamické routování OSPF - dynamické routování Protokol OSPF Název znamená Open Shortest Path First a jedná se protokol používaný pro interní routování uvnitř autonomního systému (AS). Autonomním systémem může být např. infrastruktura

Více

QoS na MPLS (Diffserv)

QoS na MPLS (Diffserv) QoS na MPLS (Diffserv) Rostislav Žólty, ZOL005 Jan Golasowski, GOL091 Abstrakt: Tato práce se zabývá možnostmi nastavení a konfigurace kvality služby v IPv4 s využitím MPLS na základě smluvních podmínek

Více

NWA-3166. Příručka k rychlé instalaci. Dvoupásmový bezdrátový přístupový bod N třídy business

NWA-3166. Příručka k rychlé instalaci. Dvoupásmový bezdrátový přístupový bod N třídy business Dvoupásmový bezdrátový přístupový bod N třídy business Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.2 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Firmware v3.60 Vydání 4, Leden 2010 Copyright ZyXEL Communications

Více

Počítačové sítě 1 Přednáška č.8 Problematika směrování

Počítačové sítě 1 Přednáška č.8 Problematika směrování Počítačové sítě 1 Přednáška č.8 Problematika směrování Osnova = Základy směrování v IPv4 = Směrovač = Směrovací tabulka a směrování = Statické směrování = Dynamické směrování Základy směrování v IPv4 Základy

Více

Část l«rozbočovače, přepínače a přepínání

Část l«rozbočovače, přepínače a přepínání 1. Co je to síť Část l«rozbočovače, přepínače a přepínání Rozbočovače a přepínače Rozbočovače Přepínače 3. Auto-nesotiation Co je to auto-nesotiation Jak funkce auto-nesotiation funsuje Když funkce auto-nesotiation

Více

Popis a ověření možností přepínacího modulu WIC- 4ESW pro směrovače Cisco

Popis a ověření možností přepínacího modulu WIC- 4ESW pro směrovače Cisco Popis a ověření možností přepínacího modulu WIC- 4ESW pro směrovače Cisco Martin Hladil, Jiří Novák Úvod Modul WIC-4ESW je 4 portový ethernetový přepínač druhé vrstvy se schopnostmi směrování na třetí

Více

Směrování v lokálních a globálních sítích

Směrování v lokálních a globálních sítích Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Směrování v lokálních a globálních sítích Bakalářská práce Autor: Dalibor Nauš studijní obor: Informační technologie,

Více

Co je to IPv6 Architektura adres Plug and Play Systém jmenných domén Přechod Současný stav IPv6

Co je to IPv6 Architektura adres Plug and Play Systém jmenných domén Přechod Současný stav IPv6 Co je to IPv6 Architektura adres Plug and Play Systém jmenných domén Přechod Současný stav IPv6 Problémy IPv4 Vyčerpání IPv4 adres 4 slabiky = 4,3 miliard adres Méně než je populace lidí (6,1 miliard)

Více

Princip a konfigurace PIM-Bidir

Princip a konfigurace PIM-Bidir Princip a konfigurace PIM-Bidir Martin Blahovský- BLA0044, Jakub Hendrych- HEN0014 Abstrakt: V tomto projektu jsme zapojili a konfigurovali topologii pomocí technologie PIM-Bidir. Hlavní důraz byl kladen

Více

MPLS na platformě Mikrotik

MPLS na platformě Mikrotik MPLS na platformě Mikrotik Zdeněk Dubnický, Miroslav Hrubec Abstrakt: Cílem projektu je průzkum a ověření možností použití MPLS na platformě Mikrotik. Klíčová slova: Mikrotik, MPLS (Multi Protocol Label

Více

Telekomunikační sítě Protokolové modely

Telekomunikační sítě Protokolové modely Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava Telekomunikační sítě Protokolové modely Datum: 14.2.2012 Autor: Ing. Petr Machník, Ph.D. Kontakt: petr.machnik@vsb.cz Předmět: Telekomunikační sítě

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE BRNO 2013 IVO KOLOMAZNÍK Monitorování stavu dynamických routovacích procesů Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je mým původním autorským dílem,

Více

IPv6. RNDr. Ing. Vladimir Smotlacha, Ph.D.

IPv6. RNDr. Ing. Vladimir Smotlacha, Ph.D. IPv6 RNDr. Ing. Vladimir Smotlacha, Ph.D. Katedra počítačových systémů Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Vladimír Smotlacha, 2011 Počítačové sít ě BI-PSI LS 2010/11,

Více

L2 multicast v doméně s přepínači CISCO

L2 multicast v doméně s přepínači CISCO L2 multicast v doméně s přepínači CISCO Vojtěch Kotík (KOT0084) Abstrakt: Tento dokument se zabývá šířením L2 multicastu v doméně složené z přepínačů Cisco. Obsahuje stručný popis technologie a jejích

Více

Statistiky sledování televize

Statistiky sledování televize Statistiky sledování televize Semestrální práce (36SEM) ZS 2005/2006 Martin Fiala FEL ČVUT 5.ročník - 2 - Obsah 1. Úvod......4 1.1 Digitální vysílání......4 1.2 Převod přijímaného signálu na lokální síť...4

Více

Protokol NTP. Radim Kunčický - KUN0009. Tomáš Bureš - BUR0049

Protokol NTP. Radim Kunčický - KUN0009. Tomáš Bureš - BUR0049 Protokol NTP Radim Kunčický - KUN0009 Tomáš Bureš - BUR0049 Abstrakt: Práce popisuje základní principy funkce protokolu NTP a jeho možnosti použití v prostředí sítí. Dále je v práci popsána testovací topologie

Více

Protokol GLBP. Projekt do předmětu Správa počítačových systémů Radim Poloch (pol380), Jan Prokop (pro266) 7.6.2007

Protokol GLBP. Projekt do předmětu Správa počítačových systémů Radim Poloch (pol380), Jan Prokop (pro266) 7.6.2007 Protokol GLBP Projekt do předmětu Správa počítačových systémů Radim Poloch (pol380), Jan Prokop (pro266) 7.6.2007 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Technologie GLBP... 3 1.1.1 Příklad topologie GLBP... 3 1.1.2 Přiřazení

Více

L2 multicast v doméně s přepínači CISCO

L2 multicast v doméně s přepínači CISCO L2 multicast v doméně s přepínači CISCO Vojtěch Kotík (KOT0084) Abstrakt: Tento dokument se zabývá šířením L2 multicastu v doméně složené z přepínačů Cisco. Obsahuje stručný popis technologie a jejích

Více

IPv6 Autokonfigurace a falešné směrovače

IPv6 Autokonfigurace a falešné směrovače IPv6 Autokonfigurace a falešné směrovače Matěj Grégr Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií igregr@fit.vutbr.cz UPOL 2013 1 Konfigurace adres Snaha o plug-and-play konfiguraci

Více

INSTALACE DATABÁZE ORACLE A SYSTÉMU ABRA NA OS WINDOWS

INSTALACE DATABÁZE ORACLE A SYSTÉMU ABRA NA OS WINDOWS INSTALACE DATABÁZE ORACLE A SYSTÉMU ABRA NA OS WINDOWS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Instalace Oracle verze 11.02. 64 bit... 2 Instalace Listeneru... 8 Vytvoření instance databáze... 10 Úprava konfigurace

Více

Přepínače: VLANy, Spanning Tree

Přepínače: VLANy, Spanning Tree Přepínače: VLANy, Spanning Tree Počítačové sítě 4. cvičení Virtuální sítě VLANy Oddělení provozu na spojové vrstvě (L2) Oddělení broadcastových domén softwarově Rámce Ethernetu mezi VLANy nejsou propouštěny

Více

Počítačové sítě 1 Přednáška č.4 Síťová vrstva

Počítačové sítě 1 Přednáška č.4 Síťová vrstva Počítačové sítě 1 Přednáška č.4 Síťová vrstva Osnova = Síťová vrstva = Funkce síťové vrstvy = Protokoly síťové vrstvy = Protokol IPv4 = Servisní protokol ICMP ISO/OSI 7.Aplikační 6.Prezentační 5.Relační

Více

Topologie počítačových sítí Topologie = popisuje způsob zapojení sítí, jejich architekturu adt 1) Sběrnicová topologie (BUS)

Topologie počítačových sítí Topologie = popisuje způsob zapojení sítí, jejich architekturu adt 1) Sběrnicová topologie (BUS) Počítačové sítě Je to spojení dvou a více uzlů (uzel = počítač nebo další síť), za pomoci pasivních a aktivních prvků při čemž toto spojení nám umožňuje = sdílení technických prostředků, sdílení dat, vzdálenou

Více

Podpora a možnosti konfigurace VLAN GVRP a autentizace 802.1x na DSLAM Zyxel IES-1000

Podpora a možnosti konfigurace VLAN GVRP a autentizace 802.1x na DSLAM Zyxel IES-1000 Podpora a možnosti konfigurace VLAN GVRP a autentizace 802.1x na DSLAM Zyxel IES-1000 Petr Ličman Tomáš Horčičák Martin Walach Abstrakt: Práce je zaměřena na popis možností a konfigurace ADSL DSLAMu Zyxel

Více

PROJEKT FENIX Petr Jiran NIX.CZ. EurOpen.CZ VZ Měřín 20151005

PROJEKT FENIX Petr Jiran NIX.CZ. EurOpen.CZ VZ Měřín 20151005 PROJEKT FENIX Petr Jiran NIX.CZ EurOpen.CZ VZ Měřín 20151005 IXP NIX.CZ v číslech Založen 1996 5x PoP v Praze 134 připojených ASN 215 připojených portů 5x 100GE 1773 Gb/s připojené kapacity 360 Gb/s max.

Více

4. Síťová vrstva. Síťová vrstva. Počítačové sítě I. 1 (6) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci síťové vrstvy a jednotlivé protokoly.

4. Síťová vrstva. Síťová vrstva. Počítačové sítě I. 1 (6) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci síťové vrstvy a jednotlivé protokoly. 4. Síťová vrstva Studijní cíl Představíme si funkci síťové vrstvy a jednotlivé protokoly. Doba nutná k nastudování 3 hodiny Síťová vrstva Síťová vrstva zajišťuje směrování a poskytuje jediné síťové rozhraní

Více

směrovací algoritmy a protokoly

směrovací algoritmy a protokoly Směrování, směrovací algoritmy a protokoly Petr Grygárek 1 Sítě s přepínáním okruhů a s přepínáním paketů (WAN) 2 Sítě s přepínáním okruhů historicky starší (vyvinuly se z telefonních sítí) explicitní

Více

Počítačové sítě. Miloš Hrdý. 21. října 2007

Počítačové sítě. Miloš Hrdý. 21. října 2007 Počítačové sítě Miloš Hrdý 21. října 2007 Obsah 1 Pojmy 2 2 Rozdělení sítí 2 2.1 Podle rozlehlosti........................... 2 2.2 Podle topologie............................ 2 2.3 Podle přístupové metody.......................

Více

Rychlost konvergence v IP/MPLS sítích

Rychlost konvergence v IP/MPLS sítích Rychlost konvergence v IP/MPLS sítích Jméno a příjmení: Martin Lipinský Osobní číslo: A05450 Studijní skupina: Dálkové studium Obor: INIB-INFB E-mail: martin@lipinsky.cz Předmět: KIV/PRJ5 Datum odevzdání:

Více

NAT-PT/DNS64/AFT. Bc. Lumír Balhar (BAL344), Bc. Petr Kadlec (KAD0019)

NAT-PT/DNS64/AFT. Bc. Lumír Balhar (BAL344), Bc. Petr Kadlec (KAD0019) NAT-PT/DNS64/AFT Bc. Lumír Balhar (BAL344), Bc. Petr Kadlec (KAD0019) Abstrakt: Tato práce pojednává o Address Family Translation, které obecně shrnuje přechodu z IPv6 sítí do IPv4. Zde se hlavně řeší

Více

Site - Zapich. Varianta 1

Site - Zapich. Varianta 1 Site - Zapich Varianta 1 1. Koncovy uzel PC1 overuje pres PING konektivitu uzlu PC3. Jaky bude obsah ethernetoveho ramce nesouciho ICMP zpravu od PC1 na portu Fa0/3 SW1? SRC address: MAC_PC1 DST address:

Více

Směrování IP datagramů

Směrování IP datagramů Směrování IP datagramů Směrovací protokoly - směrování je jeden ze základních principů na kterých stojí dnešní Internet Principy směrování I. Směrování IP datagramů si lze představit např. jako: třídění

Více

Zajištění kvality služby (QoS) v operačním systému Windows

Zajištění kvality služby (QoS) v operačním systému Windows VŠB TU Ostrava Směrované a přepínané sítě Zajištění kvality služby (QoS) v operačním systému Windows Teoretické možnosti aplikace mechanismů zabezpečení kvality služby (QoS) v nových verzích MS Windows

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Protokol LLDP, srovnání s Cisco CDP, možnosti konfigurace na běžných platformách Cisco, Linux, Windows

Protokol LLDP, srovnání s Cisco CDP, možnosti konfigurace na běžných platformách Cisco, Linux, Windows Protokol LLDP, srovnání s Cisco CDP, možnosti konfigurace na běžných platformách Cisco, Linux, Windows Marek Pszczolka, PSZ006 Abstrakt: Cílem projektu je seznámení s protokolem LLDP a uvést jeho srovnání

Více

Ověření možností generování provozu na platformě MikroTik + srovnání s Cisco a Open Source řešeními

Ověření možností generování provozu na platformě MikroTik + srovnání s Cisco a Open Source řešeními Ověření možností generování provozu na platformě MikroTik + srovnání s Cisco a Open Source řešeními Bc. Josef Hrabal - HRA0031 Bc. Kamil Malík MAL0018 Abstrakt: Tento dokument, se zabývá ověřením a vyzkoušením

Více

Dodávka nových switchů a jejich integrace do stávající IT infrastruktury inspektorátu SZPI v Praze

Dodávka nových switchů a jejich integrace do stávající IT infrastruktury inspektorátu SZPI v Praze Příloha č. 1: Technická specifikace Předmět VZ: Dodávka nových switchů a jejich integrace do stávající IT infrastruktury inspektorátu SZPI v Praze Požadavky zadavatele na předmět VZ: - 1x Switch 48 Port

Více

TÉMATICKÝ OKRUH Počítače, sítě a operační systémy

TÉMATICKÝ OKRUH Počítače, sítě a operační systémy TÉMATICKÝ OKRUH Počítače, sítě a operační systémy Číslo otázky : 9. Otázka : Propojování počítačových sítí: most-přepínač, virtuální sítě, směrovač. Směrování, směrovací tabulka, směrovací protokoly. Obsah

Více

Budování sítě v datových centrech

Budování sítě v datových centrech Budování sítě v datových centrech Ing. Pavel Danihelka pavel.danihelka@firma.seznam.cz Network administrator Obsah Úvod Hardware Škálovatelnost a propustnost Zajištění vysoké dostupnosti Bezpečnost Load

Více

Switch - příklady. Příklady konfigurací pro switch.

Switch - příklady. Příklady konfigurací pro switch. Příklady konfigurací pro switch. Switch - příklady. RACOM s.r.o. Mirova1283 59231 Nove MestonaMorave CzechRepublic Tel.: +420565659 511 Fax: +420565659 512 E-mail: racom@racom.eu www.racom.eu Obsah 1.

Více

Počítačové sítě II. 12. IP: pomocné protokoly (ICMP, ARP, DHCP) Miroslav Spousta, 2006 <qiq@ucw.cz>, http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/

Počítačové sítě II. 12. IP: pomocné protokoly (ICMP, ARP, DHCP) Miroslav Spousta, 2006 <qiq@ucw.cz>, http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/ Počítačové sítě II 12. IP: pomocné protokoly (ICMP, ARP, DHCP) Miroslav Spousta, 2006 , http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/ 1 ICMP Internet Control Message Protocol doslova protokol řídicích hlášení

Více

Cisco IOS TCL skriptování využití SMTP knihovny

Cisco IOS TCL skriptování využití SMTP knihovny Cisco IOS TCL skriptování využití SMTP knihovny Bc. Petr Hanták (han377), Bc. Vít Klimenko (kli307) Abstrakt: Úkolem tohoto projektu bylo zmapovat SMTP knihovnu pro odesílání emailových zpráv z Cisco směrovačů

Více

Návod k obsluze CC&C WA-6212-V2

Návod k obsluze CC&C WA-6212-V2 Návod k obsluze CC&C WA-6212-V2 Bezdrátový přístupový bod/klient/router Popis zařízení WA-6212-V2 je WiFi router s podporou přenosových rychlostí až 300 Mbps při 802.11n. Dále podporuje IPv6, je vybaven

Více

Projekt. Howto VRF/VPN na CISCO routerech v. 2. Zpracoval:BU KOVÁ Dagmar, BUC061

Projekt. Howto VRF/VPN na CISCO routerech v. 2. Zpracoval:BU KOVÁ Dagmar, BUC061 Projekt Předmět: SPS Howto VRF/VPN na CISCO routerech v. 2 Zpracoval:BU KOVÁ Dagmar, BUC061 Č HRABÁLEK David, HRA026 Datum odevzdání: 28. 6. 2007 1. Obsah 1. OBSAH...... 2 2. ÚVOD...... 3 3. POPIS VRF......

Více