OSPFv3 popis principů funkce, praktické ověření a sledování provozu, se zaměřením na interpretaci smyslu nových typů LSA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OSPFv3 popis principů funkce, praktické ověření a sledování provozu, se zaměřením na interpretaci smyslu nových typů LSA"

Transkript

1 OSPFv3 popis principů funkce, praktické ověření a sledování provozu, se zaměřením na interpretaci smyslu nových typů LSA Bc. Ondřej Velička (vel0035), Bc. Martin Mikoláš (mik0132) Abstrakt: Cílem projektu je popsat a ověřit principy funkce protokolu OSPFv3, tato práce se rovněž zaměřuje na nové typy LSA zpráv. Klíčová slova: OSPFv3, Cisco IOS, IPv6, LSA, Cisco, router, wireshark 1 Úvod Teoretický rozbor OSPFv Rozdíly od předchozí verze LSA zprávy Praktická část Princip zapojení a testování Konfigurace Směrovač RB Směrovač RC Směrovač RD Testování, ověření funkce Type-7 LSA Link LSA Intra-Area Prefix LSA Závěr Použitá literatura Přílohy /2014 1/19

2 1 Úvod Cílem projektu je vytvořit a nakonfigurovat v laboratoři síť, ve které je možné pozorovat a ověřit chování a protokolu OSPFv3. Úvodem stručně představíme protokol OSPFv3, jeho hlavní vlastnosti, rozdíly a výhody oproti staršímu OSPFv2. Posléze představíme využití a funkci LSA zpráv, konkrétní informace o našem projektu, topologii (viz obrázek 1), konfiguraci a popisu funkce. 2 Teoretický rozbor 2.1 OSPFv3 Jedná se o směrovací protokol pro IP verze 6. Pracuje s pakety na základě IPv6 adres. Je založený na nižší verzi, která podporuje směrování pouze pro IPv4 sítě. Jedná se o link-state protokol, který si vybírá nejvhodnější cestu podle stavu linky. Tento stav linky je u protokolu OSPF dán cenou linky, což je číslo od 1 po Čím menší je toto číslo, tím rychlejší, respektive kratší je daná cesta. Informace důležité pro ostatní směrovače v síti rozesílá pomocí LSA zpráv. Tyto zprávy nesou různé informace, nezbytné pro správnou funkci samotného směrovacího protokolu. 2.2 Rozdíly od předchozí verze Valná část algoritmů z předchozího protokolu OSPFv2 zůstala stejná. Bylo však potřeba provést nutné změny, ať už kvůli rozdílné sémantice IPv4 a IPv6, či z důvodu větší velikosti adres pro IPv6. Důležitou změnou je, že nyní protokol pracuje s linkami, nikoli podsítěmi, jak se označují v IPv4 sítích. Je to z toho důvodu, že protokol IPv6 označuje médium využívané ke komunikaci jako linku. Z tohoto důvodu se u OSPFv3 používá slovní spojení per-link namísto per-subnet jak tomu je u OSPFv2. Tato změna má vliv na přijímané OSPF pakety, obsah Hello zpráv a síťových LSA zpráv. V protokolu OSPFv3 byla odstraněna adresní sémantika z paketů a hlavních LSA zpráv. Především došlo k následujícím změnám: IPv6 adresy již nejsou obsaženy v OSPF paketech. Výjimkou jsou pouze LSA zprávy, které jsou přenášeny pakety, jež oznamují aktualizaci stavu linky. Místo nich se využívají Link-Local adresy. Zprávy Router-LSA a Network-LSA rovněž neobsahují síťové adresy, nýbrž pouze specifikují topologii sítě. Identifikátory OSPF protokolu jako jsou ID směrovače, oblasti a LSA zůstávají stejně velké jako u IPv4, a to 32 bitů. Sousední směrovače jsou nyní vždy identifikovány pomocí ID směrovače. Podpora více instancí protokolu na jednom fyzickém rozhraní. Rovněž došlo ke změně rozsahů, kam jsou šířeny LSA zprávy. U OSPFv3 jsou využívány 3 oddělené rozsahy: [1] Link-local: LSA je šířeno pouze do lokálních linek, ne dále. Oblast: LSA je rozesíláno pouze v rámci jedné OSPF oblasti. AS: Zprávy LSA jsou šířeny pouze v rámci jednoho autonomního systému. 2.3 LSA zprávy Všechny LSA zprávy obsahují LSA hlavičku o délce 20 bajtů. Každá z těchto zpráv popisuje a slouží k přenosu informací důležitých pro správnou funkci směrovacího protokolu. Tyto zprávy jsou rozesílány skrze celou směrovací doménu protokolu OSPF. Rozesílání zpráv je spolehlivé, a zajišťuje, že všechny směrovače v síti pracují se stejnými a aktuálními informacemi. Směrovače si tyto zprávy ukládají do LSDB 12/2014 2/19

3 databáze nazvané link-state database. Z této databáze si každý směrovač sestaví svůj strom nejkratších cest, ve kterém hraje roli kořene. LSA hlavička obsahuje mnoho informací, které slouží k identifikaci každé LSA zprávy. LS Age: Čas udávaný v sekundách, který uplynul od stvoření LSA. Link State ID: Dohromady s polem LS Type a Advertising Router, unikátně označuje LSA v LSDB. Advertising Router: Identifikační číslo směrovače, který vytvořil LSA zprávu. LS Sequence Number: Slouží k detekci starých nebo duplikátních LSA. LS Checksum: Kontrolní součet LSA zprávy zahrnující LSA hlavičku mimo pole LSA Age. Length: Udává délku zprávy v bajtech včetně prvních 20 bajtů, které jsou vyhrazeny pro hlavičku. LS Type: Jak již bylo zmíněno výše, toto pole udává funkci dané LSA zprávy, pro kterou je předurčena. První tři bity označují obecné vlastnosti LSA zprávy, zatímco zbylé bity specifikují kód funkce. V následující tabulce jsou uvedeny všechny varianty LSA zpráv, kterých je celkem 9. Tučně vyznačeny jsou nově přidané LSA zprávy u protokolu OSPFv3. LSA Function Code LS Type Popis 1 0x2001 Router LSA 2 0x2002 Network LSA 3 0x2003 Inter-Area Prefix LSA 4 0x2004 Inter-Area Router LSA 5 0x4005 AS-external LSA 6 0x2006 Group Membership LSA 7 0x2007 Type-7 (NSSA) LSA 8 0x0008 Link LSA 9 0x2009 Intra-Area Prefix LSA Tabulka č. 1: Typy LSA zpráv. Type-7 (NSSA) LSA Slouží k distribuci externích cest skrze NSSA oblast. ASBR směrovač přeposílá cesty z jiných směrovacích protokolů do OSPF topologie a opačně právě pomocí těchto zpráv. ASBR vytváří Type-7 LSA zvlášť pro každou externí cestu. Jsou distribuovány pouze v rámci NSSA oblasti. V případě, že dorazí na konec NSSA oblasti, hraniční ABR směrovač je přeloží na Type 5 LSA.[2] Link LSA Směrovač vytváří tuto zprávu zvlášť pro každou linku, ke které je připojený. Tyto LSA zprávy se šíří pouze mezi směrovači v rámci jedné linky a nikdy nejsou rozesílány či předávány dále. Intra-Area Prefix LSA Tento typ zpráv směrovač použije v případě, kdy chce ostatním v síti oznámit IPv6 prefixy asociované ke směrovači samotnému, k připojené stub oblasti, či k připojené tranzitní oblasti. [3] 12/2014 3/19

4 3 Praktická část Na následujícím obrázku obrázek 1, je nakreslena a podrobně popsána topologie, která byla zapojena v laboratoři, včetně nastavených parametrů, se kterými jsme pracovali při realizaci tohoto projektu. V zapojení bylo využito zařízení Cisco 2800 s operačním systémem IOS Obrázek č. 1: Topologie sítě. 3.1 Princip zapojení a testování Konečnou topologii, kterou jsme určili jako nejvhodnější pro ověření funkce protokolu OSPFv3, včetně nových typů LSA zpráv, můžete vidět na již zmíněném obrázku. Topologie se skládá ze čtyř směrovačů, které jsou propojeny pomocí klasických UTP kabelů. Ty jsme zvolili z důvodu možnosti snadného odchytávání provozu pomocí rozbočovače. Druhý rozbočovač s dalším počítačem není ve schématu zakreslený, jelikož jsme jej přepojovali dle potřeby na více míst v síti. Jeden ze směrovačů (RE) operoval s protokolem RIPng, a to z toho důvodu, abychom získali LSA zprávu typu 7, jejímž úkolem je informovat ostatní směrovače v NSSA oblasti o externích cestách. Na obrázku si můžete povšimnout nápisu Area0/NSSA. Protože je oblast Area 0 brána jako páteřní oblast, nelze ji nastavit parametr NSSA. Jelikož jsme však chtěli vyzkoušet chování směrovačů jak v páteřní, tak v NSSA oblasti, během testování jsme tuto oblast měnili. Jako poslední je zde oblast Area 2, na které jsme testovali chování směrovačů v klasické oblasti. 12/2014 4/19

5 3.2 Konfigurace V této části dokumentu najdete návod, jak jsme postupovali při konfiguraci v laboratoři. Nebudeme zde popisovat úplně kompletní konfiguraci všech zařízení, nicméně ty informace a kroky, které jsou zásadní, zde najdete. Jelikož konfigurace k uskutečnění tohoto projektu není příliš náročná a rozsáhlá, v následujících odstavcích naleznete postup nastavení pro všechna zařízení. Předem je však nutné na všech Cisco směrovačích zapnout podporu IPv6 protokolu včetně podpory směrovacích protokolů. Router(config)#ipv6 cef Router(config)#ipv6 unicast-routing Směrovač RB Začněme konfigurací protokolu OSPFv3. Ke konfiguraci se dostaneme příkazem: RB(config)#ipv6 router ospf 1 Tímto zapneme instanci 1 směrovacího protokolu OSPFv3. Nyní před tím, než vkročíme do konfiguračního módu oblasti, je potřeba nastavit směrovači identifikaci v rámci OSPFv3 protokolu. Následují příkazy: RB(config-rtr)#router-id V této fázi vytvoříme samotnou oblast tímto příkazem: RB(config-rtr)#area 2 stub Tento příkaz udává číslo oblasti a její typ. Síť můžeme rozdělit do několika oblastí, a proto je tato možnost i u konfigurace OSPF protokolu, přináší to výhody v podobě přehlednějších směrovacích tabulek, logického oddělení směrování pro jiné části sítě apod. Nyní můžeme přejít ke konfiguraci příslušných rozhraní, na kterých chceme povolit směrování a konfiguraci uvedenou výše. RB(config)#interface FastEthernet0/1 RB(config-if)#ipv6 enable RB(config-if)#ipv6 address 2001:0:0:2::1/64 RB(config-if)#ipv6 ospf 1 area 2 Touto sérií příkazů, povolíme pro rozhraní IPv6 protokol, nastavíme IPv6 adresu, a posledním příkazem jej přiřadíme k procesu OSPF 1 do oblasti Směrovač RC Jelikož je směrovač RC na hranici dvou různých oblastí, je nutné tyto oblasti přidat v konfiguraci směrovacího protokolu, která vypadá následovně: RC(config)#ipv6 router ospf 1 RC(config-rtr)#router-id RC(config-rtr)#area 1 nssa RC(config-rtr)#area 2 stub no-summary U oblasti area 1 si lze povšimnout parametru nssa, díky kterému lze v dané oblasti distribuovat Type 7 LSA zprávy. Konfigurace příslušejících rozhraní je analogická s příkazy v kapitole s konfigurací směrovače RB. Pozor si musíme dát při přiřazování rozhraní do jednotlivých oblastí. 12/2014 5/19

6 Směrovač RD Nastavení tohoto směrovače je malinko složitější, jelikož musíme zajistit redistribuci paketů ze sítě, kde má směrování na starost protokol RIPng. Jako první krok můžeme nastavit směrovací protokol pro takzvanou externí síť. My jsme si vybrali RIPng, jehož nastavení vypadá následovně: RD(config)#ipv6 router rip EXT RD(config-ospf)#redistribute ospf 1 match internal external 1 external 2 include-connected V konfiguraci můžeme vidět příkaz zajišťující redistribuci cest z OSPF topologie do sítě protokolu RIPng. Dalším krokem této konfigurace je spuštění a nastavení OSPFv3 protokolu následujícími příkazy: RD(config)#ipv6 router ospf 1 RD(config-rtr)#router-id RD(config-rtr)#area 1 nssa RD(config-rtr)#default-metric 25 RD(config-rtr)#redistribute rip EXT metric-type 1 include-connected Příkazem default-metric 25 nastavíme základní metriku pro cesty redistribuované z jiných protokolů, v našem případě z RIPng. Samotnou redistribuci externích cest zajistíme posledním příkazem ve výpisu uvedeném výše. Na příslušných rozhraních pak samozřejmě musíme nastavit, který směrovací protokol bude s nimi operovat, jelikož je tento směrovač hraniční, jedno rozhraní je stále součástí OSPF topologie, druhé však již ripng topologie. Na zbylém a zároveň posledním směrovači v této topologii je potřeba zapnout pouze směrovací protokol RIPng, a nastavit příslušné fyzické rozhraní. Z tohoto důvodu zde nebudeme tuto konfiguraci popisovat, jelikož by bylo zbytečné se opakovat. 12/2014 6/19

7 4 Testování, ověření funkce V této části dokumentu se budeme věnovat samotnému měření, testování a řešení problémů. Testovaná topologie se skládala celkem ze čtyř směrovačů, přičemž mezi třemi z nich, byl spuštěn směrovací protokol OSPFv3, a mezi dvěma směrovači běžel na jedné lince protokol RIPng. Celkem můžeme v topologii najít dvě OSPF oblasti. Jednu z nich, a to oblast páteřní, jsme v určité fázi testování změnili na oblast běžnou, ale typu NSSA. Toto jsme učinili z důvodu odchycení Type 7 LSA zprávy, která se jinde, než v NSSA oblasti, nevyskytuje. Rovněž k získání této zprávy bylo nutné do topologie zařadit jiný směrovací protokol než OSPF, aby zde byla možnost redistribuce do topologie protokolu OSPF. Pomocí programu Wireshark jsme odchytávali komunikaci OSPF protokolu. Mimo velkého množství Hello paketů, které si směrovače přes OSPF protokol vyměňují, se nám také podařilo zachytit zprávy LS Update a odpověď LS Acknowledge. Právě tyto zprávy a jejich význam si přiblížíme v tomto odstavci. 4.1 Type-7 LSA Obrázek č. 2: Wireshark a OSPF zprávy. Jak jsme již uvedli dříve, tyto zprávy šíří informace o externích cestách napříč NSSA oblastí. Jejich vzhled v podobě odchyceného paketu v programu Wireshark můžete zhlédnout na tomto obrázku. Obrázek č. 3: Type-7 LSA zpráva. Tato zpráva viz. obr. č. 3, pochází ze směrovače RD, jehož ID je V červeně označených řádcích můžeme vypozorovat, že se opravdu jedná o externí cestu, jimž jsme v předešlé kapitole nastavili metriku 25, a že prefix propagované sítě je 2001:0:0:4::, který odpovídá RIPng síti. Tyto zprávy jsou přeměňovány na konci NSSA oblasti na zprávy typu 5. 12/2014 7/19

8 4.2 Link LSA V tomto případě se jedná o zprávu, která je generována každým směrovačem na každé jeho připojené lince. Její podoba ohledně přenášených informací vypadá takto: Obrázek č. 4: Link LSA zpráva. Opět zde najdeme směrovač, který ji vytvořil, typ této zprávy, prefix sítě, které se to týká a další informace. 4.3 Intra-Area Prefix LSA Tento typ LSA zpráv, obsahuje IPv6 prefixy asociované ke směrovači samotnému, k připojené stub oblasti či tranzitní oblasti. Obrázek č. 5: Intra-Area Prefix LSA zpráva. V této LSA zprávě je šířen prefix sítě 2001:0:0:2:: směrovačem RB, jenž vlastní ID /2014 8/19

9 Rovněž z výpisů směrovačů můžeme vyčíst zajímavé informace. Například následujícím příkazem na směrovači RD: RD# show ipv6 ospf Získáme tento výpis (zkrácen kvůli rozsáhlosti): Routing Process "ospfv3 1" with ID It is an autonomous system boundary router Redistributing External Routes (with default metric 25) from, rip EXT with metric-type 1 include-connected Number of areas in this router is 1. 0 normal 0 stub 1 nssa Area 1 Number of interfaces in this area is 1 It is a NSSA area SPF algorithm executed 5 times Udává nám informace o ID směrovače, v jaké roli se nachází (ASBR), že redistribuuje externí cesty, v jakých oblastech se nachází. Ukázka záznamů směrovací tabulky z prvku RC: C 2001:0:0:2::/64 [0/0] via FastEthernet0/1, directly connected L 2001:0:0:2::2/128 [0/0] via FastEthernet0/1, receive C 2001:0:0:3::/64 [0/0] via FastEthernet0/0, directly connected L 2001:0:0:3::1/128 [0/0] via FastEthernet0/0, receive ON1 2001:0:0:4::/64 [110/35] via 2001:0:0:3::2, FastEthernet0/0 L FF00::/8 [0/0] via Null0, receive Kompletní výpisy najdete v přílohách. 12/2014 9/19

10 5 Závěr Se zapojením sítě nutné k realizaci tohoto projektu se nevyskytly žádné chyby. Jedná se o protokol OSPFv3, který je v dnešní době už poměrně hojně využívaným směrovacím protokolem, jelikož použití IPv6 protokolu je čím dál častější. Jeho konfigurace nabízí velké množství možností a nastavitelných parametrů. Abychom však vytvořili topologii potřebnou v tomto projektu, nebylo zapotřebí příliš složitého nastavování. Naopak nutné bylo zvolit takový typ topologie, aby se v ní vyskytovaly určité typy LSA zpráv. Z toho důvodu bylo potřeba nastudovat jednotlivé zprávy a posléze zajistit takové podmínky, aby se požadované LSA zprávy v topologii objevily. Toto se týká především zprávy Type-7 LSA, která je použita směrovači jen v oblasti typu NSSA, kdy přenáší informace o externích cestách, tudíž cestách do sítí mimo OSPF topologii, kde je využíván jiný směrovací protokol. My jsme si v tomto projektu vybrali jednu ze základních možností, a to protokol RIPng. Podrobný návod jak směrovače ke správné spolupráci nastavit najdete v kapitole o konfiguraci. Během testování jak protokol funguje, se nám podařilo odchytit několik typů zpráv. Jednalo se o zprávy Hello Packet, LS Update, LS Acknowledge, DB Descripition. Tyto zprávy zpravidla obsahují informace o topologii sítě a díky nim je šíří k ostatním směrovačům, ne však každá tato zpráva je určena všem prvkům, či může být šířena v jakékoliv oblasti. 12/ /19

11 Použitá literatura [1] OSPF for IPv6. [online]. [cit ]. Dostupné z: [2] OSPF NSSA. [online]. [cit ]. Dostupné z: https://sites.google.com/site/amitsciscozone/home/importanttips/ospf/ospf-nss [3] OSPFv3 LSAs.[online].[cit ]. Dostupné z:https://sites.google.com/site/amitsciscozone/home/importanttips/ipv6/ospf [4] OSPFv3 Command Reference. [online]. [cit ]. Dostupné z: [5] OSPF Area Types. [online]. [cit ]. Dostupné z: 12/ /19

12 Přílohy Příloha A: Výpisy ze směrovače RB RB#show ipv6 ospf database OSPFv3 Router with ID ( ) (Process ID 1) Router Link States (Area 2) ADV Router Age Seq# Fragment ID Link count Bits x None x None Net Link States (Area 2) ADV Router Age Seq# Link ID Rtr count x Link (Type-8) Link States (Area 2) ADV Router Age Seq# Link ID Interface x Fa0/ x Fa0/1 Intra Area Prefix Link States (Area 2) ADV Router Age Seq# Link ID Ref-lstype Ref-LSID x x RB# RB## RB#show ipv6 ospf database router self-originate OSPFv3 Router with ID ( ) (Process ID 1) Router Link States (Area 2) LS age: 1050 Options: (V6-Bit, R-bit, DC-Bit) LS Type: Router Links Link State ID: 0 Advertising Router: LS Seq Number: Checksum: 0xA82F Length: 40 Number of Links: 1 Link connected to: a Transit Network Link Metric: 10 Local Interface ID: 4 Neighbor (DR) Interface ID: 4 Neighbor (DR) Router ID: RB#show ipv6 ospf database link self-originate OSPFv3 Router with ID ( ) (Process ID 1) 12/ /19

13 Link (Type-8) Link States (Area 2) LS age: 1169 Options: (V6-Bit, R-bit, DC-Bit) LS Type: Link-LSA (Interface: FastEthernet0/1) Link State ID: 4 (Interface ID) Advertising Router: LS Seq Number: Checksum: 0x2D71 Length: 56 Router Priority: 1 Link Local Address: FE80::223:4FF:FE80:FFD3 Number of Prefixes: 1 Prefix Address: 2001:0:0:2:: Prefix Length: 64, Options: None RB# RB# RB## RB#show ipv6 route IPv6 Routing Table - default - 3 entries Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, U - Per-user Static route B - BGP, HA - Home Agent, MR - Mobile Router, R - RIP I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary D - EIGRP, EX - EIGRP external, ND - Neighbor Discovery O - OSPF Intra, OI - OSPF Inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2 ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2 C 2001:0:0:2::/64 [0/0] via FastEthernet0/1, directly connected L 2001:0:0:2::1/128 [0/0] via FastEthernet0/1, receive L FF00::/8 [0/0] via Null0, receive RB# RB# RB## RB#show ipv6 ospf Routing Process "ospfv3 1" with ID Event-log enabled, Maximum number of events: 1000, Mode: cyclic Initial SPF schedule delay 5000 msecs Minimum hold time between two consecutive SPFs msecs Maximum wait time between two consecutive SPFs msecs Minimum LSA interval 5 secs Minimum LSA arrival 1000 msecs LSA group pacing timer 240 secs Interface flood pacing timer 33 msecs Retransmission pacing timer 66 msecs Number of external LSA 0. Checksum Sum 0x Number of areas in this router is 1. 0 normal 1 stub 0 nssa Graceful restart helper support enabled Reference bandwidth unit is 100 mbps Area 2 Number of interfaces in this area is 1 It is a stub area SPF algorithm executed 9 times 12/ /19

14 Number of LSA 6. Checksum Sum 0x01D295 Number of DCbitless LSA 0 Number of indication LSA 0 Number of DoNotAge LSA 0 Flood list length 0 Příloha B: Výpisy ze směrovače RC RC#show ipv6 ospf database OSPFv3 Router with ID ( ) (Process ID 1) Router Link States (Area 1) ADV Router Age Seq# Fragment ID Link count Bits x None x E Net Link States (Area 1) ADV Router Age Seq# Link ID Rtr count x Type-7 AS External Link States (Area 1) ADV Router Age Seq# Prefix x :0:0:4::/ x :0:0:5::/64 Link (Type-8) Link States (Area 1) ADV Router Age Seq# Link ID Interface x Fa0/ x Fa0/0 RC# RC#show ipv6 ospf database router self-originate OSPFv3 Router with ID ( ) (Process ID 1) Router Link States (Area 1) LS age: 598 Options: (V6-Bit, N-Bit, R-bit, DC-Bit) LS Type: Router Links Link State ID: 0 Advertising Router: LS Seq Number: Checksum: 0x3C7 Length: 40 Number of Links: 1 Link connected to: a Transit Network Link Metric: 10 12/ /19

15 Local Interface ID: 3 Neighbor (DR) Interface ID: 4 Neighbor (DR) Router ID: Router Link States (Area 2) RC#show ipv6 ospf database link self-originate OSPFv3 Router with ID ( ) (Process ID 1) Link (Type-8) Link States (Area 1) LS age: 653 Options: (V6-Bit, N-Bit, R-bit, DC-Bit) LS Type: Link-LSA (Interface: FastEthernet0/0) Link State ID: 3 (Interface ID) Advertising Router: LS Seq Number: Checksum: 0x5C68 Length: 56 Router Priority: 1 Link Local Address: FE80::21E:BEFF:FEB3:ECCC Number of Prefixes: 1 Prefix Address: 2001:0:0:3:: Prefix Length: 64, Options: None Link (Type-8) Link States (Area 2) LS age: 1075 Options: (V6-Bit, R-bit, DC-Bit) LS Type: Link-LSA (Interface: FastEthernet0/1) RC# RC#show ipv6 route IPv6 Routing Table - default - 7 entries Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, U - Per-user Static route B - BGP, HA - Home Agent, MR - Mobile Router, R - RIP I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary D - EIGRP, EX - EIGRP external, ND - Neighbor Discovery O - OSPF Intra, OI - OSPF Inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2 ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2 C 2001:0:0:2::/64 [0/0] via FastEthernet0/1, directly connected L 2001:0:0:2::2/128 [0/0] via FastEthernet0/1, receive C 2001:0:0:3::/64 [0/0] via FastEthernet0/0, directly connected L 2001:0:0:3::1/128 [0/0] via FastEthernet0/0, receive ON1 2001:0:0:4::/64 [110/35] via 2001:0:0:3::2, FastEthernet0/0 L FF00::/8 [0/0] 12/ /19

16 via Null0, receive RC#show ipv6 ospf Routing Process "ospfv3 1" with ID Event-log enabled, Maximum number of events: 1000, Mode: cyclic Initial SPF schedule delay 5000 msecs Minimum hold time between two consecutive SPFs msecs Maximum wait time between two consecutive SPFs msecs Minimum LSA interval 5 secs Minimum LSA arrival 1000 msecs LSA group pacing timer 240 secs Interface flood pacing timer 33 msecs Retransmission pacing timer 66 msecs Number of external LSA 2. Checksum Sum 0x0056AC Number of areas in this router is 2. 0 normal 1 stub 1 nssa Graceful restart helper support enabled Reference bandwidth unit is 100 mbps Area 1 Number of interfaces in this area is 1 It is a NSSA area SPF algorithm executed 5 times Number of LSA 8. Checksum Sum 0x03A9B5 Number of DCbitless LSA 0 Number of indication LSA 0 Number of DoNotAge LSA 0 Flood list length 0 Area 2 Number of interfaces in this area is 1 It is a stub area SPF algorithm executed 12 times Number of LSA 6. Checksum Sum 0x01D295 Number of DCbitless LSA 0 Number of indication LSA 0 Number of DoNotAge LSA 0 Flood list length 0 Příloha C: Výpisy ze směrovače RD RD# show ipv6 ospf database router self-originate OSPFv3 Router with ID ( ) (Process ID 1) Router Link States (Area 1) LS age: 771 Options: (V6-Bit, N-Bit, R-bit, DC-Bit) LS Type: Router Links Link State ID: 0 Advertising Router: LS Seq Number: Checksum: 0xFAC9 Length: 40 AS Boundary Router Number of Links: 1 Link connected to: a Transit Network 12/ /19

17 Link Metric: 10 Local Interface ID: 4 Neighbor (DR) Interface ID: 4 Neighbor (DR) Router ID: RD# show ipv6 ospf database link self-originate OSPFv3 Router with ID ( ) (Process ID 1) Link (Type-8) Link States (Area 1) LS age: 812 Options: (V6-Bit, N-Bit, R-bit, DC-Bit) LS Type: Link-LSA (Interface: GigabitEthernet0/0) Link State ID: 4 (Interface ID) Advertising Router: LS Seq Number: Checksum: 0xB262 Length: 56 Router Priority: 1 Link Local Address: FE80::6273:5CFF:FEAD:6EA8 Number of Prefixes: 1 Prefix Address: 2001:0:0:3:: Prefix Length: 64, Options: None RD# show ipv6 ospf Routing Process "ospfv3 1" with ID Supports NSSA (compatible with RFC 3101) Event-log enabled, Maximum number of events: 1000, Mode: cyclic It is an autonomous system boundary router Redistributing External Routes (with default metric 25) from, rip EXT with metric-type 1 include-connected Router is not originating router-lsas with maximum metric Initial SPF schedule delay 5000 msecs Minimum hold time between two consecutive SPFs msecs Maximum wait time between two consecutive SPFs msecs Minimum LSA interval 5 secs Minimum LSA arrival 1000 msecs LSA group pacing timer 240 secs Interface flood pacing timer 33 msecs Retransmission pacing timer 66 msecs Retransmission limit dc 24 non-dc 24 Number of external LSA 0. Checksum Sum 0x Number of areas in this router is 1. 0 normal 0 stub 1 nssa Graceful restart helper support enabled Reference bandwidth unit is 100 mbps RFC1583 compatibility enabled Area 1 Number of interfaces in this area is 1 It is a NSSA area SPF algorithm executed 5 times Number of LSA 8. Checksum Sum 0x03A9B5 Number of DCbitless LSA 0 Number of indication LSA 0 Number of DoNotAge LSA 0 Flood list length 0 12/ /19

18 RD#show ipv6 route IPv6 Routing Table - default - 6 entries Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, U - Per-user Static route B - BGP, HA - Home Agent, MR - Mobile Router, R - RIP H - NHRP, I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea IS - ISIS summary, D - EIGRP, EX - EIGRP external, NM - NEMO ND - ND Default, NDp - ND Prefix, DCE - Destination, NDr - Redirect O - OSPF Intra, OI - OSPF Inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2 ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2, ls - LISP site ld - LISP dyn-eid, a - Application C 2001:0:0:3::/64 [0/0] via GigabitEthernet0/0, directly connected L 2001:0:0:3::2/128 [0/0] via GigabitEthernet0/0, receive C 2001:0:0:4::/64 [0/0] via GigabitEthernet0/1, directly connected L 2001:0:0:4::1/128 [0/0] via GigabitEthernet0/1, receive L FF00::/8 [0/0] via Null0, receive RD# show ipv6 rip RIP process "EXT", port 521, multicast-group FF02::9, pid 384 Administrative distance is 120. Maximum paths is 16 Updates every 30 seconds, expire after 180 Holddown lasts 0 seconds, garbage collect after 120 Split horizon is on; poison reverse is off Default routes are not generated Periodic updates 151, trigger updates 9 Full Advertisement 1, Delayed Events 0 Interfaces: GigabitEthernet0/1 Redistribution: Redistributing protocol ospf 1 with transparent metric (internal, external 1 & 2, ) include-connected RD#show ipv6 ospf database OSPFv3 Router with ID ( ) (Process ID 1) Router Link States (Area 1) ADV Router Age Seq# Fragment ID Link count Bits x None x E Net Link States (Area 1) ADV Router Age Seq# Link ID Rtr count x Type-7 AS External Link States (Area 1) ADV Router Age Seq# Prefix x :0:0:4::/64 12/ /19

19 Link (Type-8) Link States (Area 1) ADV Router Age Seq# Link ID Interface x Gi0/ x Gi0/0 Intra Area Prefix Link States (Area 1) ADV Router Age Seq# Link ID Ref-lstype Ref-LSID x x Příloha D: Výpisy ze směrovače RE RE#show ipv6 route IPv6 Routing Table - default - 7 entries Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, U - Per-user Static route B - BGP, HA - Home Agent, MR - Mobile Router, R - RIP I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary D - EIGRP, EX - EIGRP external, ND - Neighbor Discovery O - OSPF Intra, OI - OSPF Inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2 ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2 R 2001:0:0:3::/64 [120/2] via FE80::6273:5CFF:FEAD:6EA9, FastEthernet0/1 C 2001:0:0:4::/64 [0/0] via FastEthernet0/1, directly connected L 2001:0:0:4::2/128 [0/0] via FastEthernet0/1, receive C 2001:0:0:5::/64 [0/0] via Loopback0, directly connected L 2001:0:0:5::/128 [0/0] via Loopback0, receive L 2001::5:223:EBFF:FE6E:C418/128 [0/0] via Loopback0, receive L FF00::/8 [0/0] via Null0, receive RE#show ipv6 rip RIP process "EXT", port 521, multicast-group FF02::9, pid 326 Administrative distance is 120. Maximum paths is 16 Updates every 30 seconds, expire after 180 Holddown lasts 0 seconds, garbage collect after 120 Split horizon is on; poison reverse is off Default routes are not generated Periodic updates 135, trigger updates 7, Full Advertisement 1 Interfaces: FastEthernet0/1 Loopback0 Redistribution: None 12/ /19

IPv6 VPN přes IPv4 MPLS páteř

IPv6 VPN přes IPv4 MPLS páteř IPv6 VPN přes IPv4 MPLS páteř Tomáš Bednár, BED163 Pavel Bílý, BIL208 Abstrakt: Tato práce se zabývá vytvořením VPN spojů mezi klientskými sítěmi pracujícími s adresami IPv6 skrze IPv4 MPLS páteř poskytovatele.

Více

BEZTŘÍDNÍ SMĚROVÁNÍ, RIP V2 CLASSLESS ROUTING, RIP V2

BEZTŘÍDNÍ SMĚROVÁNÍ, RIP V2 CLASSLESS ROUTING, RIP V2 FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF INFORMATION SYSTEMS BEZTŘÍDNÍ SMĚROVÁNÍ, RIP V2 CLASSLESS ROUTING, RIP V2 JIŘÍ KAZÍK JAROSLAV

Více

Programování síťové služby Sniffer OSPFv2 a OSPFv3

Programování síťové služby Sniffer OSPFv2 a OSPFv3 Dokumentace k projektu z předmětu ISA Programování síťové služby Sniffer OSPFv2 a OSPFv3 Dne 27. listopadu 2011 zpracovala: Kateřina Šímová, xsimov01@stud.fit.vutbr.cz Fakulta informačních technologií

Více

Průzkum a ověření možností směrování multicast provozu na platformě MikroTik.

Průzkum a ověření možností směrování multicast provozu na platformě MikroTik. Průzkum a ověření možností směrování multicast provozu na platformě MikroTik. K. Bambušková, A. Janošek Abstrakt: V této práci je popsán základní princip multicastů, následuje popis možností použití multicastů

Více

Nepřímé do jiných sítí (podle IP adresy sítě přes router - určitou gateway ) Default gateway (společná výchozí brána do všech dostupných sítí)

Nepřímé do jiných sítí (podle IP adresy sítě přes router - určitou gateway ) Default gateway (společná výchozí brána do všech dostupných sítí) Pojmy IP adresa Maska sítě (podsítě) Subnet mask Směrování Přímé do přímo připojených sítí (podle MAC rozhraní připojeného do stejné sítě) Nepřímé do jiných sítí (podle IP adresy sítě přes router - určitou

Více

5. Směrování v počítačových sítích a směrovací protokoly

5. Směrování v počítačových sítích a směrovací protokoly 5. Směrování v počítačových sítích a směrovací protokoly Studijní cíl V této kapitole si představíme proces směrování IP.. Seznámení s procesem směrování na IP vrstvě a s protokoly RIP, RIPv2, EIGRP a

Více

Počítačové sítě IP směrování (routing)

Počítačové sítě IP směrování (routing) Počítačové sítě IP směrování (routing) IP sítě jsou propojeny směrovači (routery) funkcionalita směrovačů pokrývá 3. vrstvu RM OSI ~ vrstvu IP architektury TCP/IP (L3) směrovače provádějí přepojování datagramů

Více

Počítačové sítě II. 13. Směrování Miroslav Spousta, 2006 , http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/

Počítačové sítě II. 13. Směrování Miroslav Spousta, 2006 <qiq@ucw.cz>, http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/ Počítačové sítě II 13. Směrování Miroslav Spousta, 2006 , http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/ 1 Představa propojení sítí sítě jsou propojeny pomocí směrovačů mezi každými dvěma uzly existuje cesta

Více

Semestrální projekt do předmětu SPS

Semestrální projekt do předmětu SPS Semestrální projekt do předmětu SPS Název projektu: Instalace a provoz protokolu IPv6 v nových verzích MS Windows (XP). Ověření proti routerům Cisco a Linux. Cíl projektu: Autoři: Cílem tohoto projektu

Více

Směrování. static routing statické Při statickém směrování administrátor manuálně vloží směrovací informace do směrovací tabulky.

Směrování. static routing statické Při statickém směrování administrátor manuálně vloží směrovací informace do směrovací tabulky. Směrování Ve větších sítích již není možné propojit všechny počítače přímo. Limitujícím faktorem je zde množství paketů všesměrového vysílání broadcast, omezené množství IP adres atd. Jednotlivé sítě se

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Internet se skládá ze o Segmentů, kde jsou uzly propojeny např. pomocí Ethernetu, Wi-Fi, atd. a tvoří autonomní oblasti 10.1.x.x 172.17.x.x Atd.

Internet se skládá ze o Segmentů, kde jsou uzly propojeny např. pomocí Ethernetu, Wi-Fi, atd. a tvoří autonomní oblasti 10.1.x.x 172.17.x.x Atd. Směrování Z pohledu uživatele sítě je směrování proces, kterým se určí cesta paketu z výchozího uzlu do cílového uzlu Z pohledu směrovače (routeru) jde o o Přijmutí paketu na jednom ze svých rozhraní a

Více

Loop-Free Alternative (LFA)

Loop-Free Alternative (LFA) Loop-Free Alternative (LFA) Vojtěch Oczka OCZ0004 Abstrakt: Cílem této práce je nejdříve ověřit podporu Technologie Loop-Free Alternative ve virtualizačním prostředí IOS-XR. Následně provést implementaci

Více

Počítačové sítě 1 Přednáška č.5

Počítačové sítě 1 Přednáška č.5 Počítačové sítě 1 Přednáška č.5 Osnova = Vlastnosti IPv6 = Adresování v IPv6 = Routovací protokoly pro IPv6 = Metody migrace mezi IPv4 a IPv6 Rozdíly IPv4 vs IPv6 = Větší adresní prostor = Řádově 100 000

Více

Rodina protokolů TCP/IP. Rodina protokolů TCP/IP. verze 3. Téma 6: Směrování v IP sítích. Jiří Peterka

Rodina protokolů TCP/IP. Rodina protokolů TCP/IP. verze 3. Téma 6: Směrování v IP sítích. Jiří Peterka NSWI021 NSWI045 1/1 6/1 verze 3 Téma 6: Směrování v IP sítích Jiří Peterka NSWI021 NSWI045 1/2 6/2 přímé a nepřímé doručování když uzel A odesílá IP datagram uzlu B, mohou nastat 2 různé případy: A 2 síť

Více

Multicast Source Discovery Protocol (MSDP)

Multicast Source Discovery Protocol (MSDP) Multicast Source Discovery Protocol (MSDP) Jan Pastrňák(PAS126) Šindler Ondřej(SIN099) Konfigurace a použití protokolu MSDP na Cisco Routerech Co je MSDP MSDP je protokol umožňující propojení multicastových

Více

BIRD Internet Routing Daemon

BIRD Internet Routing Daemon BIRD Internet Routing Daemon Route servery Ondřej Filip ondrej.filip@nic.cz 4. října 2014 Linux Days Praha CZ.NIC, CZ.NIC Labs Přibližně 1,1M domén, 38% podepsáno DNSSEC Ne pouze registr domény.cz CSIRT.CZ

Více

Ladislav Pešička KIV FAV ZČU Plzeň

Ladislav Pešička KIV FAV ZČU Plzeň Ladislav Pešička KIV FAV ZČU Plzeň Offline Převézt vlakem disk 1TB z Plzně do Prahy Poslat poštovního holuba s flash diskem 16GB Online Přímá komunikace propojených počítačů Metalický spoj Optické vlákno

Více

Bridging na Linuxu - příkaz brctl - demonstrace (všech) voleb na vhodně zvolených topologiích.

Bridging na Linuxu - příkaz brctl - demonstrace (všech) voleb na vhodně zvolených topologiích. Bridging na Linuxu - příkaz brctl - demonstrace (všech) voleb na vhodně zvolených topologiích. Bc. Josef Hrabal - HRA0031 Bc. Kamil Malík MAL0018 Abstrakt: Tento dokument, se zabývá ověřením a vyzkoušením

Více

Rodina protokolů TCP/IP, verze 2.3. Část 6: IP směrování

Rodina protokolů TCP/IP, verze 2.3. Část 6: IP směrování v. 2.3 Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha Rodina protokolů, verze 2.3 Část 6: IP směrování Jiří Peterka, 2006 v. 2.3 co je směrování (routing)? striktně

Více

Počítačové sítě ZS 2005/2006 Návrh sítě zadání

Počítačové sítě ZS 2005/2006 Návrh sítě zadání imac imac imac Počítačové sítě ZS 2005/2006 Návrh sítě zadání Petr Grygárek, FEI VŠB-TU Ostrava Zadání Navrhněte a zdokumentujte konfiguraci sítě přidělené lokality korporátní sítě WAN připojené do Internetu.

Více

The Locator/ID Separation Protocol (LISP)

The Locator/ID Separation Protocol (LISP) The Locator/ID Separation Protocol (LISP) Robin Kořístka (KOR0116) Abstrakt: Seminární práce je věnována popisu a přiblížení funkčnosti nové síťové architektury LISP (Locator/ID Separation Protocol). Součástí

Více

Podpora QoS na DSLAM Zyxel IP Expres IES 1000

Podpora QoS na DSLAM Zyxel IP Expres IES 1000 Podpora QoS na DSLAM Zyxel IP Expres IES 1000 Aleš Kaluža KAL330 Jiří Vojkovský VOJ194 Abstrakt: Zjištění podpory kvality služby na zařízení DSLAM IP Expres IES 1000 od firmy Zyxel Klíčová slova: DSLAM,

Více

Konfigurace IPv6. A7B36PSI Počítačové sítě A7B36SPS Správa počítačových sítí X36MTI Moderní technologie internetu X36LOS Lokální sítě

Konfigurace IPv6. A7B36PSI Počítačové sítě A7B36SPS Správa počítačových sítí X36MTI Moderní technologie internetu X36LOS Lokální sítě Konfigurace IPv6 A7B36PSI Počítačové sítě A7B36SPS Správa počítačových sítí X36MTI Moderní technologie internetu X36LOS Lokální sítě Peter Macejko Katedra počítačů ČVUT v Praze, FEL Evropský sociální fond

Více

OSPF - dynamické routování

OSPF - dynamické routování OSPF - dynamické routování Protokol OSPF Název znamená Open Shortest Path First a jedná se protokol používaný pro interní routování uvnitř autonomního systému (AS). Autonomním systémem může být např. infrastruktura

Více

Počítačové sítě 1 Přednáška č.8 Problematika směrování

Počítačové sítě 1 Přednáška č.8 Problematika směrování Počítačové sítě 1 Přednáška č.8 Problematika směrování Osnova = Základy směrování v IPv4 = Směrovač = Směrovací tabulka a směrování = Statické směrování = Dynamické směrování Základy směrování v IPv4 Základy

Více

Směrování v lokálních a globálních sítích

Směrování v lokálních a globálních sítích Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Směrování v lokálních a globálních sítích Bakalářská práce Autor: Dalibor Nauš studijní obor: Informační technologie,

Více

Možnosti DHCP snoopingu, relayingu a podpora multicastingu na DSLAM Zyxel IES-1000

Možnosti DHCP snoopingu, relayingu a podpora multicastingu na DSLAM Zyxel IES-1000 Možnosti DHCP snoopingu, relayingu a podpora multicastingu na DSLAM Zyxel IES-1000 Petr Ličman Tomáš Horčičák Martin Walach Abstrakt: Práce je zaměřena na popis možností a konfigurace ADSL DSLAMu v oblasti

Více

NWA-3166. Příručka k rychlé instalaci. Dvoupásmový bezdrátový přístupový bod N třídy business

NWA-3166. Příručka k rychlé instalaci. Dvoupásmový bezdrátový přístupový bod N třídy business Dvoupásmový bezdrátový přístupový bod N třídy business Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.2 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Firmware v3.60 Vydání 4, Leden 2010 Copyright ZyXEL Communications

Více

Část l«rozbočovače, přepínače a přepínání

Část l«rozbočovače, přepínače a přepínání 1. Co je to síť Část l«rozbočovače, přepínače a přepínání Rozbočovače a přepínače Rozbočovače Přepínače 3. Auto-nesotiation Co je to auto-nesotiation Jak funkce auto-nesotiation funsuje Když funkce auto-nesotiation

Více

Co je to IPv6 Architektura adres Plug and Play Systém jmenných domén Přechod Současný stav IPv6

Co je to IPv6 Architektura adres Plug and Play Systém jmenných domén Přechod Současný stav IPv6 Co je to IPv6 Architektura adres Plug and Play Systém jmenných domén Přechod Současný stav IPv6 Problémy IPv4 Vyčerpání IPv4 adres 4 slabiky = 4,3 miliard adres Méně než je populace lidí (6,1 miliard)

Více

Protokol GLBP. Projekt do předmětu Správa počítačových systémů Radim Poloch (pol380), Jan Prokop (pro266) 7.6.2007

Protokol GLBP. Projekt do předmětu Správa počítačových systémů Radim Poloch (pol380), Jan Prokop (pro266) 7.6.2007 Protokol GLBP Projekt do předmětu Správa počítačových systémů Radim Poloch (pol380), Jan Prokop (pro266) 7.6.2007 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Technologie GLBP... 3 1.1.1 Příklad topologie GLBP... 3 1.1.2 Přiřazení

Více

Protokol NTP. Radim Kunčický - KUN0009. Tomáš Bureš - BUR0049

Protokol NTP. Radim Kunčický - KUN0009. Tomáš Bureš - BUR0049 Protokol NTP Radim Kunčický - KUN0009 Tomáš Bureš - BUR0049 Abstrakt: Práce popisuje základní principy funkce protokolu NTP a jeho možnosti použití v prostředí sítí. Dále je v práci popsána testovací topologie

Více

L2 multicast v doméně s přepínači CISCO

L2 multicast v doméně s přepínači CISCO L2 multicast v doméně s přepínači CISCO Vojtěch Kotík (KOT0084) Abstrakt: Tento dokument se zabývá šířením L2 multicastu v doméně složené z přepínačů Cisco. Obsahuje stručný popis technologie a jejích

Více

Site - Zapich. Varianta 1

Site - Zapich. Varianta 1 Site - Zapich Varianta 1 1. Koncovy uzel PC1 overuje pres PING konektivitu uzlu PC3. Jaky bude obsah ethernetoveho ramce nesouciho ICMP zpravu od PC1 na portu Fa0/3 SW1? SRC address: MAC_PC1 DST address:

Více

Telekomunikační sítě Protokolové modely

Telekomunikační sítě Protokolové modely Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava Telekomunikační sítě Protokolové modely Datum: 14.2.2012 Autor: Ing. Petr Machník, Ph.D. Kontakt: petr.machnik@vsb.cz Předmět: Telekomunikační sítě

Více

Statistiky sledování televize

Statistiky sledování televize Statistiky sledování televize Semestrální práce (36SEM) ZS 2005/2006 Martin Fiala FEL ČVUT 5.ročník - 2 - Obsah 1. Úvod......4 1.1 Digitální vysílání......4 1.2 Převod přijímaného signálu na lokální síť...4

Více

Podpora a možnosti konfigurace VLAN GVRP a autentizace 802.1x na DSLAM Zyxel IES-1000

Podpora a možnosti konfigurace VLAN GVRP a autentizace 802.1x na DSLAM Zyxel IES-1000 Podpora a možnosti konfigurace VLAN GVRP a autentizace 802.1x na DSLAM Zyxel IES-1000 Petr Ličman Tomáš Horčičák Martin Walach Abstrakt: Práce je zaměřena na popis možností a konfigurace ADSL DSLAMu Zyxel

Více

Ověření možností generování provozu na platformě MikroTik + srovnání s Cisco a Open Source řešeními

Ověření možností generování provozu na platformě MikroTik + srovnání s Cisco a Open Source řešeními Ověření možností generování provozu na platformě MikroTik + srovnání s Cisco a Open Source řešeními Bc. Josef Hrabal - HRA0031 Bc. Kamil Malík MAL0018 Abstrakt: Tento dokument, se zabývá ověřením a vyzkoušením

Více

Počítačové sítě 1 Přednáška č.4 Síťová vrstva

Počítačové sítě 1 Přednáška č.4 Síťová vrstva Počítačové sítě 1 Přednáška č.4 Síťová vrstva Osnova = Síťová vrstva = Funkce síťové vrstvy = Protokoly síťové vrstvy = Protokol IPv4 = Servisní protokol ICMP ISO/OSI 7.Aplikační 6.Prezentační 5.Relační

Více

Rychlost konvergence v IP/MPLS sítích

Rychlost konvergence v IP/MPLS sítích Rychlost konvergence v IP/MPLS sítích Jméno a příjmení: Martin Lipinský Osobní číslo: A05450 Studijní skupina: Dálkové studium Obor: INIB-INFB E-mail: martin@lipinsky.cz Předmět: KIV/PRJ5 Datum odevzdání:

Více

Pokročilé možnosti DHCP serveru v Cisco IOS. Vladimír Jarotek

Pokročilé možnosti DHCP serveru v Cisco IOS. Vladimír Jarotek Pokročilé možnosti DHCP serveru v Cisco IOS Vladimír Jarotek Abstrakt: Cílem tohoto projektu je prozkoumání možností DHCP serveru a relay agenta v CISCO IOS Klíčová slova: Cisco, IOS, DHCP server, relay

Více

PROJEKT FENIX Petr Jiran NIX.CZ. EurOpen.CZ VZ Měřín 20151005

PROJEKT FENIX Petr Jiran NIX.CZ. EurOpen.CZ VZ Měřín 20151005 PROJEKT FENIX Petr Jiran NIX.CZ EurOpen.CZ VZ Měřín 20151005 IXP NIX.CZ v číslech Založen 1996 5x PoP v Praze 134 připojených ASN 215 připojených portů 5x 100GE 1773 Gb/s připojené kapacity 360 Gb/s max.

Více

Počítačové sítě. Miloš Hrdý. 21. října 2007

Počítačové sítě. Miloš Hrdý. 21. října 2007 Počítačové sítě Miloš Hrdý 21. října 2007 Obsah 1 Pojmy 2 2 Rozdělení sítí 2 2.1 Podle rozlehlosti........................... 2 2.2 Podle topologie............................ 2 2.3 Podle přístupové metody.......................

Více

Cisco IOS TCL skriptování využití SMTP knihovny

Cisco IOS TCL skriptování využití SMTP knihovny Cisco IOS TCL skriptování využití SMTP knihovny Bc. Petr Hanták (han377), Bc. Vít Klimenko (kli307) Abstrakt: Úkolem tohoto projektu bylo zmapovat SMTP knihovnu pro odesílání emailových zpráv z Cisco směrovačů

Více

Šifrování MPLS provozu: Realizace MPLS nad Cisco DM-VPN

Šifrování MPLS provozu: Realizace MPLS nad Cisco DM-VPN Šifrování MPLS provozu: Realizace MPLS nad Cisco DM-VPN Bc. Michal Tabaček (tab0012), Bc. Jan Bonczek (bon0010) Abstrakt:Cílem projektu je provést šifrování MPLS provozu. Realizace šifrování bude provedena

Více

Topologie počítačových sítí Topologie = popisuje způsob zapojení sítí, jejich architekturu adt 1) Sběrnicová topologie (BUS)

Topologie počítačových sítí Topologie = popisuje způsob zapojení sítí, jejich architekturu adt 1) Sběrnicová topologie (BUS) Počítačové sítě Je to spojení dvou a více uzlů (uzel = počítač nebo další síť), za pomoci pasivních a aktivních prvků při čemž toto spojení nám umožňuje = sdílení technických prostředků, sdílení dat, vzdálenou

Více

Dodávka nových switchů a jejich integrace do stávající IT infrastruktury inspektorátu SZPI v Praze

Dodávka nových switchů a jejich integrace do stávající IT infrastruktury inspektorátu SZPI v Praze Příloha č. 1: Technická specifikace Předmět VZ: Dodávka nových switchů a jejich integrace do stávající IT infrastruktury inspektorátu SZPI v Praze Požadavky zadavatele na předmět VZ: - 1x Switch 48 Port

Více

INSTALACE DATABÁZE ORACLE A SYSTÉMU ABRA NA OS WINDOWS

INSTALACE DATABÁZE ORACLE A SYSTÉMU ABRA NA OS WINDOWS INSTALACE DATABÁZE ORACLE A SYSTÉMU ABRA NA OS WINDOWS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Instalace Oracle verze 11.02. 64 bit... 2 Instalace Listeneru... 8 Vytvoření instance databáze... 10 Úprava konfigurace

Více

Nasazení IPv6 v síti poskytovatele obsahu

Nasazení IPv6 v síti poskytovatele obsahu ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA POČÍTAČŮ Bakalářská práce Nasazení IPv6 v síti poskytovatele obsahu Radek Zajíc Vedoucí práce: Ing. Jan Kubr 22. května 2013 Poděkování

Více

VRRP v1+v2, konfigurace, optimalizace a reakce na události na plaformě RouterOS

VRRP v1+v2, konfigurace, optimalizace a reakce na události na plaformě RouterOS VRRP v1+v2, konfigurace, optimalizace a reakce na události na plaformě RouterOS David Balcárek (BAL259), Petr Malec (MAL487) Abstrakt: Dokument pojednává o konfiguraci a testování VRRP na platformě RouterOS

Více

Zajištění kvality služby (QoS) v operačním systému Windows

Zajištění kvality služby (QoS) v operačním systému Windows VŠB TU Ostrava Směrované a přepínané sítě Zajištění kvality služby (QoS) v operačním systému Windows Teoretické možnosti aplikace mechanismů zabezpečení kvality služby (QoS) v nových verzích MS Windows

Více

Zabezpečení síťových protokolů

Zabezpečení síťových protokolů Zabezpečení síťových protokolů Michal Kostěnec CESNET, z. s. p. o. 9. 5. 2015 1 Obsah Úvod Význam bezpečnosti uvnitř sítě Vnitřní vs vnější Zabezpečení protokolů uvnitř sítě Krátce teorie o funkci protokolu

Více

Návod k obsluze CC&C WA-6212-V2

Návod k obsluze CC&C WA-6212-V2 Návod k obsluze CC&C WA-6212-V2 Bezdrátový přístupový bod/klient/router Popis zařízení WA-6212-V2 je WiFi router s podporou přenosových rychlostí až 300 Mbps při 802.11n. Dále podporuje IPv6, je vybaven

Více

PIM Dense mode State Refresh

PIM Dense mode State Refresh PIM Dense mode State Refresh Radim Holek, HOL0123 Abstrakt: Tato práce se zabývá prozkoumáním volby PIM Dense mode State refresh jako proaktivním opatřením proti periodickému floodingu. Klíčová slova:

Více

Konfigurace směrovače, CDP

Konfigurace směrovače, CDP Konfigurace směrovače, CDP CCNA2 modul č. 3 Datum: 1. dubna 2007 Autor: Petr Hanyáš xhanya01@stud.fit.vutbr.cz Tomáš Duda xdudat00@stud.fit.vutbr.cz Obsah Úvod...3 1. Režimy práce...3 1.1. Uživatelský

Více

Směrování. Kapitola 7

Směrování. Kapitola 7 Kapitola 7 Směrování Směrování IP datagramů (IP routing) a předávání IP datagramů (IP forwarding) jsou dva procesy, na kterých Internet stojí. Základní schéma směrování je zobrazeno na obr. 7.. Představme

Více

KAPITOLA 10. Nasazení protokolu IPv6 v sítích VPN pro vzdálený přístup

KAPITOLA 10. Nasazení protokolu IPv6 v sítích VPN pro vzdálený přístup KAPITOLA 10 Nasazení protokolu IPv6 v sítích VPN pro vzdálený přístup Tato kapitola se zabývá následujícími tématy: Vzdálený přístup protokolu IPv6 pomocí klienta Cisco AnyConnect tato část se týká poskytování

Více

SPARKLAN WX-7615A - návod k obsluze. Verze 1.2. 1 i4 Portfolio s.r.o.

SPARKLAN WX-7615A - návod k obsluze. Verze 1.2. 1 i4 Portfolio s.r.o. Bezdrátový 11ag AP router Příručka k rychlé instalaci (návod k obsluze) Verze 1.2 1 i4 Portfolio s.r.o. Obsah 1. Před instalací... 3 2. Instalace hardware... 4 3. Konfigurace nastavení TCP/IP vašeho počítače...

Více

Počítačové sítě II. 12. IP: pomocné protokoly (ICMP, ARP, DHCP) Miroslav Spousta, 2006 , http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/

Počítačové sítě II. 12. IP: pomocné protokoly (ICMP, ARP, DHCP) Miroslav Spousta, 2006 <qiq@ucw.cz>, http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/ Počítačové sítě II 12. IP: pomocné protokoly (ICMP, ARP, DHCP) Miroslav Spousta, 2006 , http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/ 1 ICMP Internet Control Message Protocol doslova protokol řídicích hlášení

Více

Počítačové sítě. Jan Outrata KATEDRA INFORMATIKY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. přednášky

Počítačové sítě. Jan Outrata KATEDRA INFORMATIKY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. přednášky Počítačové sítě Jan Outrata KATEDRA INFORMATIKY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI přednášky Tyto slajdy byly jako výukové a studijní materiály vytvořeny za podpory grantu FRVŠ 1358/2010/F1a. Síťová vrstva

Více

Internet-bridge XPort

Internet-bridge XPort Ing. Z.Královský Ing. Petr Štol Perk 457 Okrajová 1356 675 22 STA 674 01 T EBÍ vývoj a výroba m ící a ídící techniky Tel.: 568 870982 Tel.: 568 848179 SW pro vizualizaci, m ení a regulaci Fax: 568 870982

Více

Směrované a přepínané sítě Projekt: EasyEIGRP

Směrované a přepínané sítě Projekt: EasyEIGRP Směrované a přepínané sítě Projekt: EasyEIGRP Petr Deutsch / DEU010, Pavel Smolka / SMO0030 Abstrakt: Tato práce pojednává o popisu aplikace EasyEIGRP, která byla vytvořena jako pomůcka pro výuku a snažší

Více

Router na bázi linuxové distribuce

Router na bázi linuxové distribuce Router na bázi linuxové distribuce Linux based internet router Roman Váňa Bakalářská práce 2012 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2012 4 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá srovnáním

Více

Praktikum Směrování Linux

Praktikum Směrování Linux Cíl cvičení: Praktikum Směrování Linux V síti počítačů, pracujících pod operačním systémem Linux (distribuce RedHat 7.2), a propojených spoji Ethernet podle obrázku: Obrázek 1: Zapojení pracoviště navrhněte

Více

Standardizace Internetu (1)

Standardizace Internetu (1) Internet Standardizace Internetu (1) RFC Request for Comments, základní dokumenty identifikovány čísly, po vydání se nemění místo změny se nahradí jiným RFC přidělen stav proposed standard: návrh (ustálené,

Více

Další síťová zařízení

Další síťová zařízení Další síťová zařízení Cíl kapitoly: Žák popíše aktivní síťové prvky a vysvětlí princip jejich fungování. Klíčové pojmy: Aktivní síťové prvky, vzájemné propojování, rámce (frames), opakovač repeater, regenerační

Více

Databázové systémy II. KIV/DB2 LS 2007/2008. Zadání semestrální práce

Databázové systémy II. KIV/DB2 LS 2007/2008. Zadání semestrální práce Databázové systémy 2 Jméno a příjmení: Jan Tichava Osobní číslo: Studijní skupina: čtvrtek, 4 5 Obor: ININ SWIN E-mail: jtichava@students.zcu.cz Databázové systémy II. KIV/DB2 LS 2007/2008 Zadání semestrální

Více

Prostředky pro testování Service Level Agreement (SLA) a optimalizace provozu na WAN spojích na Cisco

Prostředky pro testování Service Level Agreement (SLA) a optimalizace provozu na WAN spojích na Cisco Prostředky pro testování Service Level Agreement (SLA) a optimalizace provozu na WAN spojích na Cisco Jan Staroba, STA458 Abstrakt: Service Level Agreement (SLA), je dohoda o úrovni poskytované služby

Více

ACASYS-KS Komunikace v systému ACASYS

ACASYS-KS Komunikace v systému ACASYS Komunikace v systému ACASYS Programátorská příručka Verze 1.05 acasys-ks_ms_cz_105 AMiT, spol. s r. o. nepřejímá žádné záruky, pokud se týče obsahu této publikace a vyhrazuje si právo měnit obsah dokumentace

Více

2 Architektura IP/MPLS sítí

2 Architektura IP/MPLS sítí Obsah 1 Úvod......2 2 Architektura IP/MPLS sítí......4 2.1 Co je to značka, a jak vypadá......5 2.2 Řídicí a přepínací část MPLS sítí......5 2.3 Role směrovačů v MPLS síti......6 3 Teorie konvergence MPLS

Více

2 Architektura IP/MPLS sítí

2 Architektura IP/MPLS sítí Obsah 1 Úvod......1 2 Architektura IP/MPLS sítí......3 2.1 Co je to značka, a jak vypadá......4 2.2 Řídicí a přepínací část MPLS sítí......5 2.3 Role směrovačů v MPLS síti......6 3 Teorie konvergence MPLS

Více

Základní principy obrany sítě II. Michal Kostěnec CESNET, z. s. p. o.

Základní principy obrany sítě II. Michal Kostěnec CESNET, z. s. p. o. Základní principy obrany sítě II. Michal Kostěnec CESNET, z. s. p. o. Bezpečnost prakticky urpf RTBH směrování Zvýšení dostupnosti DNS služeb Honeypot snadno a rychle Efektivní blokování zdrojových/cílových

Více

Komunikační sítě a internetový protokol verze 6. Lukáš Čepa, Pavel Bezpalec

Komunikační sítě a internetový protokol verze 6. Lukáš Čepa, Pavel Bezpalec Komunikační sítě a internetový protokol verze 6 Lukáš Čepa, Pavel Bezpalec Autoři: Lukáš Čepa, Pavel Bezpalec Název díla: Komunikační sítě a internetový protokol verze 6 Vydalo: České vysoké učení technické

Více

FPC - Převodník pro čínské čtečky F17 a F18 - podrobný popis služeb a příkazů -

FPC - Převodník pro čínské čtečky F17 a F18 - podrobný popis služeb a příkazů - FPC - Převodník pro čínské čtečky F17 a F18 - podrobný popis služeb a příkazů - verze 1.0, 16.5.2011 Jiří Libra, jiri.libra@gmail.com Příkazy služby FPCManagement Formát dat služby FPCManagement v protokolu

Více

Útok na DNS pomocí IP fragmentů

Útok na DNS pomocí IP fragmentů Útok na DNS pomocí IP fragmentů Původní článek Amira Herzberga & Hayi Shulmanové Tomáš Hlaváček tomas.hlavacek@nic.cz IT13.2, 30.11.2013 Fragmentační útok na IP protokol Článek Amir Herzberg & Haya Shulman:

Více

TÉMATICKÝ OKRUH Počítače, sítě a operační systémy

TÉMATICKÝ OKRUH Počítače, sítě a operační systémy TÉMATICKÝ OKRUH Počítače, sítě a operační systémy Číslo otázky : 08. Otázka : Protokolová rodina TCP/IP. Vztah k referenčnímu modelu ISO-OSI. Obsah : 1 Úvod 2 TCP/IP vs ISO-OSI 3 IP - Internet Protocol

Více

VYHLEDÁNÍ NEJDELŠÍHO SHODNÉHO PREFIXU V FPGA

VYHLEDÁNÍ NEJDELŠÍHO SHODNÉHO PREFIXU V FPGA VYHLEDÁNÍ NEJDELŠÍHO SHODNÉHO PREFIXU V FPGA Jiří Tobola Výpočetní technika a informatika, 2. ročník, prezenční studium Školitel: Vladimír Drábek Fakulta informačních technologií, Vysoké učení technické

Více

Internet & Sítě (1. přednáška)

Internet & Sítě (1. přednáška) Internet & Sítě (1. přednáška) Trocha historie 1877 Tivadar Puskás vyrobil první telefonní ústřednu (při práci pro Edisona) 1918 Průměrná doba, než byl spojen dálkový hovor: 15 minut 1940 George Stibitz:

Více

Closed IPTV. Martin Jahoda Dedicated Micros. Copyright AD Group

Closed IPTV. Martin Jahoda Dedicated Micros. Copyright AD Group Closed IPTV Martin Jahoda Dedicated Micros AD Network Video & Dedicated Micros Dedicated Micros je součástí AD group. Všechny firmy tohoto holdingu vyžívají společnou technologii NetVu Connected. Analogově,

Více

AS a BGP. V.Čížek MFF UK

AS a BGP. V.Čížek MFF UK AS a BGP V.Čížek MFF UK Obsah Úvod AS Routovací protokoly BGP Atributy Routování Bezpečnost Literatura Routing Výběr cesty po které se mají poslat data Tabulky pro udržování záznamů o cestách Výpočet trasy

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OBSAH BALENÍ Poznámka: Některé modely nemají samostatnou anténu POSTUP INSTALACE Poznámka: Před prvním použitím IP kamery postupujte podle výše uvedeného schématu. Připojte kameru

Více

DVR rekordér pro analogové kamery - 4CH, 960H

DVR rekordér pro analogové kamery - 4CH, 960H DVR rekordér pro analogové kamery - 4CH, 960H Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Snadná instalace a ovládání Kompatibilní s HDD až 4TB Rozlišení až FULL HD (1920x1080) www.spyobchdod.cz Stránka 1

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Filr 2.0 Uživatelská příručka k aplikaci Filr Web. Únor 2016

Filr 2.0 Uživatelská příručka k aplikaci Filr Web. Únor 2016 Filr 2.0 Uživatelská příručka k aplikaci Filr Web Únor 2016 Právní vyrozumění Informace o právních upozorněních, ochranných známkách, prohlášeních o omezení odpovědnosti, zárukách, omezeních exportu a

Více

Další nástroje pro testování

Další nástroje pro testování Další nástroje pro testování PingPlotter grafická varianta programu ping umožňuje soustavné monitorování, archivování apod. www.pingplotter.com VisualRoute grafický traceroute visualroute.visualware.com

Více

Petr Grygárek, FEI VŠB-TU Ostrava, Směrované a přepínané sítě,

Petr Grygárek, FEI VŠB-TU Ostrava, Směrované a přepínané sítě, 1.3 Směrování v počítačových sítích a v Internetu. Abychom mohli paketovou sítí směrovat pakety od zdroje k cíli, potřebujeme správným způsobem naplnit směrovací tabulky všech směrovačů na trase. V malých

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Instalace. 1 Typická sí. Poznámka. jako p íklad. Model produktu zobrazený v této p íru ce je TL-WA7510N a slouží

Instalace. 1 Typická sí. Poznámka. jako p íklad. Model produktu zobrazený v této p íru ce je TL-WA7510N a slouží Instalace Model produktu zobrazený v této píruce je TL-WA7510N a slouží jako píklad. 1 Typická sí Model produktu zobrazený v této píruce je TL-WA7510N a slouží jako píklad. Pístupový bod TL-WA7510N se

Více

Počítačové sítě internet

Počítačové sítě internet 1 Počítačové sítě internet Historie počítačových sítí 1969 ARPANET 1973 Vinton Cerf protokoly TCP, základ LAN 1977 ověření TCP a jeho využití 1983 rozdělení ARPANETU na vojenskou a civilní část - akademie,

Více

Základní příkazy Cisco IOS pro správu směrovačů a přepínačů

Základní příkazy Cisco IOS pro správu směrovačů a přepínačů Základní příkazy Cisco IOS pro správu směrovačů a přepínačů Josef Kaderka Universita obrany, Brno Verse 17 Inspirace Boson Příkazy jsou uváděny v základním tvaru, bez kontextu (tj. aktuálního módu), předpokládá

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Dynamické směrovací protokoly na směrovačích Mikrotik Ondřej Spáčil Bakalářká práce 2008 SOUHRN Tato práce se zabývá výběrem a nasazením dynamického

Více

Analýza protokolů rodiny TCP/IP, NAT

Analýza protokolů rodiny TCP/IP, NAT Analýza protokolů rodiny TCP/IP, NAT Počítačové sítě 7. cvičení ARP Address Resolution Protocol mapování IP adres na MAC adresy Při potřebě zjistit MAC adresu k IP adrese se generuje ARP request (broadcast),

Více

REKONFIGURACE FPGA. Božetěchova 1/2, 612 66 Brno. imatousek@fit.vutbr.cz

REKONFIGURACE FPGA. Božetěchova 1/2, 612 66 Brno. imatousek@fit.vutbr.cz OPTIMALIZACE VYHLEDÁNÍ NEJDELŠÍHO PREFIXU SÍŤOVÉ ADRESY S VYUŽITÍM ČÁSTEČNÉ DYNAMICKÉ REKONFIGURACE FPGA Jiří Matoušek Výpočetní technika a informatika, 1. ročník, prezenční studium Školitel: Zdeněk Kotásek

Více

Směrovací protokol Mesh (802.11s) na platformě Mikrotik

Směrovací protokol Mesh (802.11s) na platformě Mikrotik Směrovací protokol Mesh (802.11s) na platformě Mikrotik J. Bartošek, P. Havíček Abstrakt: V této práci je popsán princip fungování směrovacího protokolu mesh na platformě mikrotik. Na této platformě ovšem

Více

Stav IPv4 a IPv6 v České Republice

Stav IPv4 a IPv6 v České Republice Pavel Šimerda pavel.simerda@netinstall.cz MikroExpo 2012 http://data.pavlix.net/mikroexpo/2012/ Stručná historie Problém vyčerpání adresního prostoru IPv4 1991 Routing and Addressing Group (ROAD) 1993

Více

Obrázek 1 Obecné části Virtuální laboratoře Obrázek 2 Fyzický a virtuální prvek počítačové sítě Obrázek 3 Ilustrace nativního běhu simulátorů Obrázek 4 Potenciální využití emulátorů ve Virtuální laboratoři

Více

Úspěch Wi-Fi přineslo využívání bezlicenčního pásma, což má negativní důsledky ve formě silného zarušení příslušného frekvenčního spektra a dále

Úspěch Wi-Fi přineslo využívání bezlicenčního pásma, což má negativní důsledky ve formě silného zarušení příslušného frekvenčního spektra a dále WI-FI 1 CHARAKTERISTIKA Cílem Wi-Fi sítí je zajišťovat vzájemné bezdrátové propojení přenosných zařízení a dále jejich připojování na lokální (např. firemní) sítě LAN. bezdrátovému připojení do sítě Internet

Více

FVZ K13138-TACR-V006-G-PTP_TESTER

FVZ K13138-TACR-V006-G-PTP_TESTER PTP Tester Základní vlastnosti a měřené parametry Implementace protokolu PTP do obecné paketové sítě není triviální a je nutné ověřit vlastnosti takové synchronizace. Existující způsoby vyhodnocují pouze

Více