Jiří Mašek BIVŠ V Pra r ha

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jiří Mašek BIVŠ V Pra r ha 20 2 08"

Transkript

1 Jiří Mašek BIVŠ Praha 2008

2 Procesvývoje IS

3 Unifiedprocess(UP)

4 Iterace vývoje

5 Rysy CASE nástrojů Podpora metodických přístupů modelování Integrační mechanismy propojení modelů Podpora etap vývoje Generování databázových skriptů Konvertování modelů do vývojového prostředí OO programovacích jazyků Reverse engineering Podpora týmové spolupráce (role, zamykání,...) Nástroje pro řízení projektů

6 Koncept MDA Vznik 2001 OMG ObjectManagement Groupwww.omg.org, též rozvíjí UML Standardizace modelů 4 úrovně modelů CIM - nezávislý na počítačovém zpracování PIM obecná koncepce aplikace PSM model závislý na platformě Code realizace modelu

7 Transformace modelů CIM > PIM Podnikové procesy -> akce uživatele v aplikaci PIM > PSM Pomocí návrhového vzoru vytvořen model závislý na platformě Přidané objekty jsou označeny PSM > Code Generování kódu Reverse engineering (Code > )PSM > PIM

8 Analýza IS v nástrojích CASE Definice požadavků Procesní modelování Případy užití (Use case model) Objektové třídy (Class model) Sekvenční model (Object Sequence Diagrams) Stavové diagramy (State Diagrams)

9 Analýza požadavků Katalog požadavků Funkční požadavky na funkčnost systému Nefunkční specifikují určité vlastnosti, omezující podmínky (odezva, použitá technologie atd... ) Později mapování na případy užití

10 Katalog požadavků Informace o požadavku: Kód Název Popis Priorita Původce Vlastník Stav Nadřízený požadavek Odkaz na soubor atd.

11 Zdroje požadavků Požadavky zákazníků písemné, získané konzultacemi,... Pracovní postupy, pravidla Legislativa dané oblasti Existující systémy zákazníka Vlastní znalosti a zkušenosti analytika HW a SW vybavení zákazníka Prostředí zákazníka

12 Procesní modelování Procesní hierarchie rozpad procesů Modely podnikových procesů - detailní popis

13 Procesní hierarchie Proces zpodrobně n v tomto diagramu Listový proces Proces zpodrobně n v jiném diagramu

14 Procesní hierarchie -pokračování Proces zpodrobňující jiný diagramu

15 Procesní (Pool) Proces v notaci BPMN Plavecká dráha (Lane) Počáteční událost (Start event) Vložený subproces Krok procesu (Task) Tok procesu (Sequece flow) Koncová událost (End event) Brána (Gateway)

16 Případy užití Použití systému aktérem aktér je iniciátorem Sadou scénářů 1 hlavní, alternativní Vyjadřuje co má být implementováno, nikoli jak Nepředstavují funkční hierarchii

17 Diagram případu užití

18 Aktéři případů užití

19 Model tříd (ClassModel) Třída Atribut Vazba Operace

20 Datové modelování Logický model (entity) Fyzický model (tabulky) Realizace fyzického modelu (DDL skripty)

21 Termíny Logický Entita Atribut UID Vazba Fyzický Tabulka Sloupec PK Cizí klíč Constraint

22 Tvorba datového modelu Identifikace datových entit (třídy) Definice vazeb Definice atributů Kardinality vazeb Normalizace Dekompozice vazeb M:N Vlastnosti Atributů

23 Normalizace databáze K čemu slouží Jaké jsou normy 0NF 5NF Příklad normalizace Důvody denormalizace složitost dotazů, rychlost vyhodnocení

24 0NFnultá normální forma Tabulka je v nulté normální formě právě tehdy, existuje-li alespoň jedno pole, které obsahuje více než jednu hodnotu.

25 1NFprvní normální forma Tabulka je v první normální formě, jestliže lze do každého pole dosadit pouze jednoduchý datový typ (jsou dále nedělitelné).

26 2NFdruhá normální forma Tabulka je ve druhé normální formě, jestliže je v první a navíc platí, že existuje klíč a všechna neklíčová pole jsou funkcí celého klíče (a tedy ne jen jeho částí).

27 3NFtřetí normální forma Tabulka je ve třetí normální formě, jestliže každý neklíčový atribut není transitivně závislý na žádném klíči schématu, neboli je-li ve druhé normální formě a zároveň neexistuje jediná závislost neklíčových sloupců tabulky.

28 BCNFBoyce-Coddovanormální forma Tabulka je v Boyce-Coddověnormální formě, jestliže pro každou netriviální závislost X-->Y platí, že X obsahuje klíč schématu R.

29 4NFčtvrtá normální forma Tabulka je ve čtvrté normální formě, je-li ve třetí a Tabulka je ve čtvrté normální formě, je-li ve třetí a popisuje pouze příčinnou souvislost (jeden fakt).

30 5NFpátá normální forma Tabulka je v páté normální formě, pokud je ve čtvrté a není možné do ní přidat nový sloupec (skupinu sloupců) tak, aby se vlivem skrytých závislostí rozpadla na několik dílčích tabulek.

31 Atributy entit Atributem entity budeme rozumět název záznamu informace, která charakterizuje popisovanou entitu. Příkladem atributů jsou např.: Číslo klienta, Rodné číslo příp. IČO Jméno (název) klienta Pohlaví Číslo pobočky, na které je klient veden Číslo půjčky Jistina. Výskytem atributůpak budeme rozumět jeho skutečnou hodnotu (číslo, text, ) který je fyzicky zapsán v SW systému. (Např , /435, Jan Novák, M, OP4, 03789/03, apod.)

32 Vlastnosti atributů Datový typ Text, Celá čísla, Desetinná čísla, Logický,... Délka Povinnost Unikátnost Zda tvoří UID Datová doména šablona typu a délky

33 Kardinalita vazeb 1 : 1 1 : * (= 0..*) 1 : : 1..* 1 : 1:3

34 Příkldaddatového modelování Zjednodušený systém pro evidenci půjček

35 Identifikace datových entit Klienti banky mohou mít účty v různých měnách Klientem banky může být jak tuzemský, tak subjekt z jiné země, který prokáže svou totožnost pomocí platného dokladu. Podmínkou je, že klient má u banky otevřený alespoň jeden účet. Půjčku s bankou projednává klient, její čerpání je sledováno pomocí zvláštního účtu pro čerpání půjčky. Klient může mít několik půjček. Účty je možno ovládat různými způsoby. Pro výpočet úroků v jiných měnách je nutno sledovat historii kursu měny.

36 Identifikace datových entit Čerpání Způsob ovl. Historie kurzu Půjčka Účet Země Klient Měna

37 Identifikace vazeb Čerpání x Způsob ovl. Historie kurzu Země x Půjčka x Účet Měna x Klient x x x x

38 Zjednodušený datový model Půjčka

39 Dekompozice vazby M : N M : N 1 : M, N : 1

40 Převod DM do schématu SŘBD Každá entitase překlopí do SŘBD jako tabulka se jejím jménem. (V relačních SŘBD se tabulka matematicky definuje jako relace, dále jen relace) Vazby(relationships) mezi relacemi Vazby M:N se převedou na M:1 x 1:N Vazby 1:N mezi silnými relacemi se pak vyjádří pomocí cizího klíče tj.primárníklíč master relace se zapíše jako cizí klíč do detail relace Vazby 1:N (mezi silnou a slabou relací) se vyjádří pomocí vícesložkového klíče tj. primární klíč silné relace + klíč slabé relace ve slabé relaci

41 Převod DM do schématu SŘBD -pokračování Názvy atributůjsou pak názvy sloupců takto vzniklé relace. Minimální jednoznačná podmnožina názvu sloupců se určí klíčem relace. V jednotlivých řádcích relace jsou pak zapsány výskytyatributůtj. alfanumerické, příp. logické hodnoty.

42 Dotazovací jazyk SQL Existuje řada dotazovacích jazyků pro relační SŘBD. Nejznámější je SQL (Structured Query Language). Základní strukturou je tzv. tvar SELECT A 1,.,A n Uvede se seznam atributů FROM R 1,..,R m Uvede se seznam relací, nad kterými je dotaz definován) WHERE P Příklad: Obsahuje obecně formuli zahrnující jména atributů a podmínku výběru) SELECT Jm_klienta FROM KLIENT WHERE Kód_klienta = IČO

43 Ukázka DM v MS Access

44 Část datového modelu Půjčka C_uctu Kod_klienta C_pobocky Druh_účtu Kod_oboru Kod_vysledovky Zustatek_na_uctu Běžný Běžný Má Účet Je pro Rodné číslo nebo IČO Název_klienta Jméno kontaktní osoby Příjmení kontaktní osoby Adresa Měst o Kraj Používá Čerpání půjčky Klient Má INTERINVEST Praha s.r.o. Josef Balda Ocelář ská 3 Prah a Střed očesk ý Je pro Má Josef Novák Josef Novák Na palouč ku 5 Stra koni ce Jihoč eský Má Půjčka Je pro Fortes Renata Čapková Příluck á 52 Zlín Zlínsk ý 44

45 Jednoduchý dotaz v SQL vygenerovaný v MS Access SELECT KLIENT.Kód_klienta, KLIENT.Název_klienta, KLIENT.Adresa, KLIENT.Město, KLIENT.PSČ FROM KLIENT WHERE (([KLIENT]![Kód_klienta]=" ")); Výsledek zpracování dotazu: Rodné číslo nebo IČO Název_klienta Adresa Město PSČ INTERINVEST Praha s.r.o. Ocelářská 3 Praha 38700

46 Literatura Hana Kanisová, Miroslav Muller, UML srozumitelně, Brno 2007, ISBN Jim Arlow, Ila Neustadt, UML2 a unifikovaný proces vývoje aplikací, Computer Press, Brno 2007, ISBN

Hierarchický databázový model

Hierarchický databázový model 12. Základy relačních databází Když před desítkami let doktor E. F. Codd zavedl pojem relační databáze, pohlíželo se na tabulky jako na relace, se kterými se daly provádět různé operace. Z matematického

Více

Databázové systémy 1

Databázové systémy 1 Databázové systémy 1 Obsah 1 Relační databáze, databázový server, tabulka...3 2 Jazyk SQL a jeho vývoj. Příkazy DDL, DML, DCL...5 3 Datové typy SQL a Oracle...6 4 Příkaz Select základní syntaxe, projekce,

Více

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO DATABÁZOVÉ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK VÝVOJ TOHOTO UČEBNÍHO TEXTU JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Datové modelování. Autor BP: Anatoliy Kybkalo. Vedoucí BP: Ing.

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Datové modelování. Autor BP: Anatoliy Kybkalo. Vedoucí BP: Ing. UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor BP: Anatoliy Kybkalo Vedoucí BP: Ing. Miroslav Žďárský 2013 Praha Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci na

Více

Téma 9 Databáze úvod, modelování dat

Téma 9 Databáze úvod, modelování dat Téma 9 Databáze úvod, modelování dat Obsah 1. Základní pojmy databází 2. Abstrakce, schémata, pohledy 3. Databázové modely 4. Modelování reálného světa 5. Entity a vztahy 6. Entity-elationship (E-) model

Více

Informační systém pro řízení projektu vývoje software

Informační systém pro řízení projektu vývoje software ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA KYBERNETIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE Informační systém pro řízení projektu vývoje software Praha, 2002 Jan Breznay Prohlášení Prohlašuji, že

Více

2. Teorie databázových systémů

2. Teorie databázových systémů - 1-1. Úvod Zpracování dat můžeme definovat jako obsažné a účelné sestavení dat provedené strojem ze zadaných údajů. Cílem je nejen ušetřit lidskou práci a čas, ale zejména zabránit možným chybám. Výsledkem

Více

Téma 9 Databáze úvod, modelovánídat

Téma 9 Databáze úvod, modelovánídat Téma 9 Databáze úvod, modelovánídat Obsah 1. Základní pojmy databází 2. Abstrakce, schémata, pohledy 3. Databázové modely 4. Modelování reálného světa 5. Entity a vztahy 6. Entity-Relationship (E-R) model

Více

Databázové systémy 1 KIV/DB1

Databázové systémy 1 KIV/DB1 Databázové systémy 1 KIV/DB1 Celá kniha je exportem z wikipedie, ale spolehlivě pokrývá rozsah znalostí pro tento předmět. Obsah Články Systém řízení báze dat 1 Databáze 2 Relační databáze 5 Relační model

Více

2 Konceptuální modelování a návrh databáze

2 Konceptuální modelování a návrh databáze 2 Konceptuální modelování a návrh databáze 2.1. Úloha konceptuálního modelování v procesu návrhu databáze... 2 2.2. E - R modely... 6 2.3. Doporučení pro modelování a tvorbu ER diagramu... 22 2.4. Transformace

Více

Západočeská univerzita FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD

Západočeská univerzita FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD Západočeská univerzita FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce z předmětu Databázové technologie (DB) Databázové systémy 1(DB1) Databázové systémy 2 (DB2) Případové studie databázových

Více

2 Konceptuální modelování a návrh databáze

2 Konceptuální modelování a návrh databáze 2 Konceptuální modelování a návrh databáze 2.. Úloha konceptuálního modelování v procesu návrhu databáze... 2 2.2. E - R modely... 6 2.3. Doporučení pro modelování a tvorbu ER diagramu... 22 2.4. Transformace

Více

01. Životní cyklus programového díla, analýza, návrh, implementace, provoz a metodiky vývoje SW. (A7B36SIN)

01. Životní cyklus programového díla, analýza, návrh, implementace, provoz a metodiky vývoje SW. (A7B36SIN) Zpracoval: houzvjir@fel.cvut.cz 01. Životní cyklus programového díla, analýza, návrh, implementace, provoz a metodiky vývoje SW. (A7B36SIN) Obsah Životní cyklus programového díla... 2 Analýza... 4 Postup

Více

2. Modelovací prostředky, UML, diagramy UML, jazyk OCL. CASE nástroje. Požadavky a jejich modelování. Trasovatelnost požadavků.

2. Modelovací prostředky, UML, diagramy UML, jazyk OCL. CASE nástroje. Požadavky a jejich modelování. Trasovatelnost požadavků. 2. Modelovací prostředky, UML, diagramy UML, jazyk OCL. CASE nástroje. Požadavky a jejich modelování. Trasovatelnost požadavků. (A7B36SIN) Modelovací prostředky Úvod Modelovací jazyk je umělý jazyk, který

Více

1. ZPRACOVÁNÍ DAT. Čas ke studiu kapitoly: 2 hodiny. 1.1. Úlohy zpracování dat. Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět.

1. ZPRACOVÁNÍ DAT. Čas ke studiu kapitoly: 2 hodiny. 1.1. Úlohy zpracování dat. Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět. 1.1. Úlohy zpracování dat 1. ZPRACOVÁNÍ DAT Čas ke studiu kapitoly: 2 hodiny 1.1. Úlohy zpracování dat Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět popsat problém evidence a zpracování velkého množství

Více

DATABÁZOVÝ DESIGN Podpora výuky databázových systémů na SOŠ, založené na technologiích společnosti ORACLE.

DATABÁZOVÝ DESIGN Podpora výuky databázových systémů na SOŠ, založené na technologiích společnosti ORACLE. DATABÁZOVÝ DESIGN Podpora výuky databázových systémů na SOŠ, založené na technologiích společnosti ORACLE. Publikace vznikla v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/02.007, Podpora výuky databázových systémů na

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ústav automatizace a informatiky DATABÁZOVÉ SYSTÉMY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ústav automatizace a informatiky DATABÁZOVÉ SYSTÉMY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ústav automatizace a informatiky DATABÁZOVÉ SYSTÉMY (doplňující text ke konzultacím v 3. ročníku kombinovaného bakalářského studia oboru Aplikovaná

Více

PROJEKTOVÁNÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

PROJEKTOVÁNÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní PROJEKTOVÁNÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ Učební text předmětu Informační systémy Jolana Škutová Ostrava 2010/2011 Tyto studijní materiály vznikly

Více

Vývoj a implementace webové aplikace s podporou notace IFML

Vývoj a implementace webové aplikace s podporou notace IFML Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Vývoj a implementace webové aplikace s podporou notace IFML Diplomová práce Vedoucí práce: doc. Ing. Ivana Rábová, Ph.D. Bc. Jiří Syrový Brno 2015

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní. Studijní opory k přednáškám a cvičení z předmětu. Databázové systémy

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní. Studijní opory k přednáškám a cvičení z předmětu. Databázové systémy Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Studijní opory k přednáškám a cvičení z předmětu Databázové systémy Ing. Lukáš OTTE, Ph.D. Ostrava 2012 Anotace Cílem předkládaných studijních

Více

ÚVOD DO DATABÁZÍ I (DISTANČNÍ VÝUKOVÁ OPORA)

ÚVOD DO DATABÁZÍ I (DISTANČNÍ VÝUKOVÁ OPORA) UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Přírodovědecká fakulta ÚVOD DO DATABÁZÍ I (DISTANČNÍ VÝUKOVÁ OPORA) Zdeňka Telnarová Ostravská univerzita 1 Modul 1... 5 1.1 Základní systémové pojmy... 5 1.1.1 Systém...5

Více

Návrh databázové aplikace pro zadávání a archivaci absolventských prací s využitím MySQL a PHP

Návrh databázové aplikace pro zadávání a archivaci absolventských prací s využitím MySQL a PHP Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Jana Baranová Návrh databázové aplikace pro zadávání a archivaci absolventských prací s

Více

4IT450 Podpora CASE při vytváření databází

4IT450 Podpora CASE při vytváření databází Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky 4IT450 Podpora CASE při vytváření databází Závěrečná práce týmu CASE jaro 2011 Tým Jana Svitalská (vedoucí týmu) Timur Nigmatullin Radim

Více

Databázové systémy 2. Studijní opora. Ing. Zbyněk Bureš. Ph.D.

Databázové systémy 2. Studijní opora. Ing. Zbyněk Bureš. Ph.D. Databázové systémy 2 Studijní opora Ing. Zbyněk Bureš. Ph.D. Zbyněk Bureš DATABÁZOVÉ SYSTÉMY 2 1. vydání ISBN 978-80-87035-89-4 Vydala Vysoká škola polytechnická Jihlava, Tolstého 16, Jihlava, 2014 Tisk

Více

NÁVRH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ (NIS) PŘÍPRAVA NA SZZ

NÁVRH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ (NIS) PŘÍPRAVA NA SZZ NÁVRH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ (NIS) PŘÍPRAVA NA SZZ 1. Základní modely životního cyklu software, softwarový proces Základní modely životního cyklu software Životní cyklus = proces od zahájení vývoje až po

Více

Další doporučená literatura

Další doporučená literatura Informační systémy a technologie Ivana Rábová Ústav informatiky Tel: 545132224 E-mail: rabova@mendelu.cz Další doporučená literatura Rábová I.: IS/IT (úvodní kurz), nyní e-learningová podpora v UIS Rábová

Více

Univerzita Hradec Králové. Filozofická fakulta. Katedra pomocných věd historických a archivnictví

Univerzita Hradec Králové. Filozofická fakulta. Katedra pomocných věd historických a archivnictví Univerzita Hradec Králové Filozofická fakulta Katedra pomocných věd historických a archivnictví Databáze soupisu duší s historicko-demografickými výstupy Diplomová práce Autor: Bc. Jiří Kudr Studijní program:

Více

Strukturované metodologie

Strukturované metodologie Strukturované metodologie Strukturovaný přístup aplikace má podobu hierarchie funkcí, která je realizována strukturovanými programy styl práce: AKCE OBJEKT Entitně relační model (ERA) alternativní názvy:

Více

Zadání. Slovníček pojmů

Zadání. Slovníček pojmů Otázka 17 A7B36DBS Zadání... 1 Slovníček pojmů... 1 Datové modely... Chyba! Záložka není definována. Konceptuální datový model... 3 Databázové modely... 6 Fyzický pohled na data... 8 Relační datový model...

Více

Databázové systémy I přednášky

Databázové systémy I přednášky Vostrovský Václav vostrovsky@pef.czu.cz PEF - přízemí č. 15 Po 12:00-13:30-75% docházky na cvičeních - musíme chodit připraveni - 2 testy v průběhu cvičení (teorie a SQL) - max 10 bodů, minimum 5 bodů,

Více