Katedra výtvarné výchovy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Katedra výtvarné výchovy"

Transkript

1 Katedra výtvarné výchovy Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity zajišťuje profesní přípravu studentů učitelství pro mateřské školy v předmětech a předmětových oblastech výtvarná výchova: Studijní obor 1. Bakalářské studium oboru Učitelství pro mateřské školy - (šest semestrů prezenčního studia a řešení tvůrčích praktických a teoretických otázek výtvarné výchovy v návaznosti na komplexní problémy studia Učitelství pro mateřské školy. Názvy předmětů jsou pojmenovány v bloku: Výtvarná výchova I VI(PRVV1 6) Garant studia PhDr. Danuše Sztablová, Ph.D.

2 Nový předmět Katedra KVV Sztablová Danuše Garant předmětu: Název předmětu Výtvarná výchova I Zkratka katedry/předmětu Kredity Semestr Typ zk. Jednotka KVV/PRVV1 3 Zimní Zápocet 1-hod/týden Jazyk vyuky Čeština Angličtina Němčina Polština Francouzština Jiný jazyk Počet přednášek a cvičení Přednášky cvičení Podmiňující předměty Vylučující předměty Doporučené znalosti Zkušenosti, dovednosti, vědomosti jsou rozvíjeny v rámci cílů tematického plánu: * Rozvoj výtvarné senzibility, představivosti, výtvarného myšlení, jejich zkušenostní a pojmového zázemí. * Rozvoj schopnosti práce s linií - schopnost explorace - hry a experimentace s čarou, zobrazování předmětného i mimopředmětného světa. * Rozvoj schopnosti objevovat hodnoty kresby v přírodě, ve světě věcí, lidí a jejich kultury. * Rozvoj schopnosti a dovednosti chápat kresbu jako komunikační prostředek mimouměleckého i uměleckého světa. * Rozvoj dovednosti pracovat s kresebnými materiály, nástroji a technikami, umět je identifikovat v uměleckých projevech světa. * Vnímat kresbu jako hodnotu v poznávání dítěte a jeho vnitřního světa v mateřské škole. Požadavky * Pravidelná účast v tvůrčích dílnách (na jednotlivých cvičeních). * Seminární práce: soubor osmi výtvarných prací dokládajících gradaci vývoje schopností, dovedností a vědomostí studenta ve studijním programu předmětu Výtvarná výchova I Anotace

3 (Od expresivity k výtvarnému a výtvarně didaktickému myšlení) Předmět vytváří podmínky k rozvíjení schopností studentů výtvarně vnímat a prožívat svět v kontextu s poznáváním možností výtvarného vyjádření plošnou formou. Prostřednictvím praktických zážitkových činností v kresbě a malbě, uplatněním podnětů a informací s využitím základních prostředků výtvarného jazyka linie, barvy, tvaru, plochy, světla, prostoru, kompozice aj. student proniká k otázkám výtvarné pedagogiky se specifickým zaměřením na děti předškolního věku. Literatura HLAVÁČEK, L. Současná grafika. Praha: JANOUŠEK D. Výtvarná výchova 1. Olomouc: PdF UP, KLIVAR, M. & POLCAR, M. Kresba v životě člověka. Praha: SPN, KREJČA, A.: Techniky grafického umění. Praha: Artia, KREJČA, H. Grafické techniky, ve světě věcí. Praha :Aventinum, 1995.ISBN KUCHAŘ, R. Kresba, malba, grafika pro LŠU. Praha: SPN, MARKO, J. O grafice. Praha: PARRAMON,J.M. Velká kniha o kresbě. Praha: Svojtka a Vašut, 1996.ISBN TEISSIG, K. Technika kresby. Praha: Artia, V Ostravě dne PhDr. Danuše Sztablová, Ph.D. podpis

4 Nový předmět Katedra KVV Název předmětu Výtvarná výchova II Garant předmětu: PhDr.Danuše Sztablová, Ph.D. Zkratka katedry/předmětu Kredity Semestr Typ zk. Jednotka KVV/PRVV2 2 Letní Zápocet 2-hod/týden Jazyk vyuky Čeština Angličtina Němčina Polština Francouzština Jiný jazyk Počet přednášek a cvičení Přednášky cvičení Podmiňující předměty Vylučující předměty Doporučené znalosti *Rozvoj schopností, dovedností a vědomostí se předpokládá v rámci připravených tematických plánů. Sledují: *Rozvoj schopností objevovat výrazové možnosti barvy. (Svět, jak ho vnímám) *Rozvoj dovednosti vnímat barvu jako jeden ze základních prvků výtvarné řeči *Rozvoj znalostí o fyzikální, fyziologické, psychologické a malířském pojetí barvy *Rozvoj dovednosti experimentovat s barvou, objevovat výrazové možnosti barvy základní.uplatňovat výrazové vlastností barvy v dětském výtvarném projevu *Rozvoj dovednosti experimentovat s barvou, objevovat výrazové možnosti barvy potrojné *Dovednost užívat znalostí spojených s barevnou kompozicí a jejími zákonitostmi *Rozvoj zkušeností a dovedností a barevného přepisu skutečnosti malba zátiší, přírodnin, krajiny ze základních elementů *Materiály a nástroje při práci s barvou. Věci a jejich ztvárňování v dětském výtvarném projevu. *Exprese v barevném vyjádření dítěte a její význam v sociálním zázemí výtvarné práce s dětmi * Malba v dějinách století Požadavky * Pravidelná účast na tvůrčích dílnách v jednotlivých cvičeních. Soubor deseti výtvarných prací dokumentujících rozvoj schopností, dovedností a vědomostí studenta v oblasti výtvarného vyjadřování s barvou.

5 Anotace (Svět výtvarný a svět dítěte) Předmět přispívá k uvolnění a rozvíjení výtvarné imaginace a výtvarného myšlení posluchačů v přípravě na profesní roli učitele mateřské školy. Podněcuje schopnosti studentů vyjadřovat své představy i skutečnost a uplatnit je v hledání tvůrčí i výchovné hodnoty námětu. Praktická i teoretická část výuky tvoří celek, ve kterém studenti dále pronikají k podstatě a zákonitostem výtvarné tvorby a výtvarného jazyka uplatňovaného v plošném vyjadřování v kresbě, grafice a malbě. Seznamují se s různými způsoby výtvarného vyjádření.. Literatura ARENDTOVÁ, H. Krize kultury. Praha: 1994.ISBN FRIELING, H., XAVER. Človek, farba, priestor. Bratislava:Alfa, GOMBRICH, E. H. Umění a iluze. Praha :Odeon, HALL, J. Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění. Praha:MF,1991.ISBN CHALUPECKÝ, J. Umění dnes. Praha: NČVU, LOSOS, L. Techniky malby. Praha: Aventinum, 1994.ISBN SLÁNSKÝ, B. Technika malby I. + II. Praha:SNKL, SLÁNSKÝ, B. Technika v malířské tvorbě. Praha: SNTL1976. TOROŇ, J. Materiály a praktická technologie v malbě. Praha: AVU, HALL, J. Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění. Praha :1991.ISBN LAMAČ, M. Myšlenky moderních malířů. Praha: Odeon,1989.ISBN SLÁNSKÝ, B. Technika malby I. + II. Praha: SLÁNSKÝ, B. Technika v malířské tvorbě. Praha: 1976 V Ostravě dne Danuše Sztablová podpis

6 Nový předmět Katedra KVV Garant předmětu: PhDr.Danuše Sztablová, Ph.D. Název předmětu Výtvarná výchova III Zkratka katedry/předmětu Kredity Semestr Typ zk. Jednotka KVV/PRVV3 2 Letní Ústní 2-hod/týden Jazyk vyuky Čeština Angličtina Němčina Polština Francouzština Jiný jazyk Počet přednášek a cvičení Přednášky cvičení Podmiňující předměty Vylučující předměty Doporučené znalosti Zkušenosti, dovednosti, vědomosti jsou rozvíjeny v rámci cílů tematického plánu. Sledují: * Základní rozvíjenou kategorií předpokladů studentů v prostorovém cítění a prožívání prostoru; * Rozvoj schopnosti vnímat prostor jako základní výrazový vyjadřovací prvek; * Rozvoj schopnosti pojmenovat problematiku plastické a prostorové tvorby. Objevovat vlastnosti materiálu (papír, hlína, plast), výtvarné hry; * Rozvíjet schopnost plastického výtvarného konstruování; * Objevovat vlastnosti materiálu (papír, hlína, plast), experimentace s výtvarným materiálem; * Zjišťovat možnosti uplatnění výtvarných materiálů a technik v prostorové tvorbě v mateřské škole. Požadavky * Pravidelná účast v tvůrčích dílnách. * Prostorový výtvarný objekt dokládající rozvoj předpokladů studenta. Anotace

7 Dítě, jeho učitel, výtvarná kultura a její podoby) Předmět uzavírá třísemestrální kurz problematiky výtvarného vyjadřování v kontextech s uvědomělým poznáváním tajemství i zákonitostí výtvarného cítění, prožívání a myšlení dospělého člověka i dítěte. Obsah semestru v návaznosti na předchozí program výuky odkrývá, podněcuje zprostředkovává pochopení prostoru jako výrazového prostředku všech druhů umění s důrazem na architekturu, sochařství a užité umění. Prostřednictvím hry a experimentace, pomocí volné motivované prostorové tvorby objevuje vlastnosti a výrazové možnosti výtvarného materiálu. Modelováním, tvarováním a konstruováním proniká rovněž k poznávání principů sochařské objektové a akční tvorby 20. století. Program semestru rozvíjí schopnost transformace získaných zkušeností na podmínky a potřeby dítěte předškolního věku. Literatura ADAMCOVÁ, M. Keramika pro malé i velké. FIN, 1994.ISBN BATALA, O.: Svět z hlíny.praha: SPN,1973. BRAUNOVÁ, A. Kouzlo keramiky a porcelánu. Praha: Práce, GOMBRICH, E. H. Umění a iluze. Praha: Odeon, CHALUPECKÝ, J.Nové umění v Čechách. Praha :Jinočany,H H,1994.ISBN CHAVARRIA, J. Velká kniha keramikypraha: Knihcentrum, 1996.ISBN KYBALOVÁ, J. Kamenina v Čechách a na Moravě. Praha:Panorama, 1993.ISBN X. LANDSFELD, H.Lidové hrnčířství a džbánkařství. Praha: Orbis, RADA, P.Techniky keramiky.praha: Aventinum,1990.ISBN RADA, P. Kniha o technikách keramiky. Praha :1956. RŮŽIČKA, M., VLČEK, T. Současná keramika. Praha :1979. ŠTULEROVÁ, M.Keramika jako záluba. Bratislava : VTEL, ŠETLÍK, J. Cesty po ateliérech.praha: Torst, ISBN VOLAVKA, V. O sobě. WITTLICH, P. České sochařství ve XX. století Praha: SPN, V Ostravě dne Danuše Sztablová podpis

8 Nový předmět Katedra KVV Garant předmětu: PhDr.Danuše Sztablová, Ph.D. Název předmětu Výtvarná výchova VI Zkratka katedry/předmětu Kredity Semestr Typ zk. Jednotka KVV/PRVVI 3 Letní Ústní 2-hod/týden Jazyk vyuky Čeština Angličtina Němčina Polština Francouzština Jiný jazyk Počet přednášek a cvičení Přednášky cvičení Podmiňující předměty Vylučující předměty Doporučené znalosti Zkušenosti, dovednosti a vědomosti studentů jsou rozvíjeny prostřednictvím obsahů a cílů jednotlivých tematických oblastí kurzu: *Výtvarná kultura jako hodnota a součást osobní kultury člověka (možnosti jeho rozvoje v mateřské škole - dílna) *Otázky přípravy výtvarně esetického zážitku dětí v mateřské škole. *Umění, výtvarné umění, umělecké druhy a žánry - základní orientace v pojmech a jejich obsahu (dílna) a možnosti jejich objevování s dětmi v mateřské škole. *Možnosti výtvarné komunikace v podmínkách každodenních činností v mateřské škole, galerijní animace a jejich obsah vazeb výtvarného umění a výtvarné výchovy v primární škole (dílna) Požadavky Pravidelná účast studentů ve tvůrčích dílnách na jednotlivých cvičeních. Seminární práce: příprava setkání dětí mateřské školy se světem výtvarného umění - galerijní animace a jeho programy. Anotace (Výtvarná komunikace, výtvarné řady a projekty) Předmět má činnostní charakter. Pomáhá posluchačům hledat a nacházet nejrůznější podoby komunikace dítěte s výtvarným světem s důrazem na oblast výtvarného umění. Zkušenosti z animačních dílen posluchači uplatňují mimo jiné také ve výtvarných řadách a projektech. Seznamují se základními principy projektového myšlení a možnostmi jeho uplatnění v integračních podobách práce v mateřské škole. Literatura

9 PIKE.G, & SELBY, D. Globální výchova. Praha : Grado, 1994.ISBN JŮZL, M. Základy estetiky. Praha: S M,1992.ISBN JŮVA, V. Estetická výchova, vývoj, pojetí, perspektivy. Brno 1995.ISBN KULKA, J. Umění a kýč. Praha, Torst ADAMEC, J. & ŠAMŠULA, P. Průvodce výtvarným uměním I. Praha ADAMEC, J. & ŠAMŠULA, P. Průvodce výtvarným uměním II. Praha: Práce, 1995.ISBN BLÁHA, J. & ŠAMŠULA, P. Průvodce výtvarným uměním III. Praha:Práce,1996. ISBN ŠAMŠULA, P. & HIRSCHOVÁ, J. Průvodce výtvarný uměním IV, Praha: Práce,1994.ISBN BLÁHA, J. & SLAVÍK, J. Průvodce výtvarným uměním V. Praha: Práce,1997.ISBN V Ostravě dne Danuše Sztablová podpis

10 Nový předmět Katedra KVV Garant předmětu: PhDr.Danuše Sztablová, Ph.D. Název předmětu Výtvarná výchova V Zkratka katedry/předmětu Kredity Semestr Typ zk. Jednotka KVV/PRVV5 3 Zimní Ústní 2-hod/týden Jazyk vyuky Čeština Angličtina Němčina Polština Francouzština Jiný jazyk Počet přednášek a cvičení Přednášky cvičení Podmiňující předměty Vylučující předměty Doporučené znalosti

11 Vědomosti studentů se dotýkají jednotlivých výtvarně didaktických témat strukturujících schopnost budoucích učitelů kvalitně rozhodovat o rozvoji dětí v oblasti výtvarné výchvy a kultury: Otázky ke zkoušce z didaktiky výtvarné výchovy: I. Výtvarná výchova jako hodnota I. Charakteristika humanistického pojetí výtvarné výchovy v mateřské škole. *Dílčí cíle výtvarné výchovy jako vytýčené hodnoty rozvoje potencialit dětí ve vztahu ke světu a jeho hodnotám, včetně hodnot výtvarných. II. Dětská zkušenost a její prameny *Rozvoj citlivého výtvarného vnímání dětí, podmínky a možnosti rozvoje smyslového vnímání a prožívání výtvarných hodnot světa; *Rozvoj imaginativních aktivit ve výtvarné výchově v mateřské škole s důrazem na výtvarnou představivost a fantazii; * Výtvarná tvořivost dětí předškolního věku a její zvláštnosti. III. Interakce a komunikace ve výtvarné výchově *Učitel mateřské školy a jeho role ve výtvarné výchově. *Osobní pojetí výuky, úloha sebepojetí učitele při projektování, realizaci a reflexi výuky výtvarné výchovy; IV. Reflexe rozvoje dítěte ve vztahu k jeho výtvarnému projevu *Dětský výtvarný projev, zákonitosti a znaky jeho vývoje; antropologické základy výtvarného projevu; funkce symbolických forem v dětském výtvarném projevu; archetyp, mýtus, pohádka ve vztahu k dětské výtvarné práci *Výtvarná typologie a její uplatnění v mateřské škole. V. Názory na vyučování kreslení a výtvarné výchovy v českých zemích od 17. *Století po současnost, nezbytnost informovanosti učitele o jejich vývoji při volbě osobního pojetí vyučování *Historie kreslení a výtvarné výchovy v dějinách českého školství.významné osobnosti české výtvarné pedagogiky, Ladislav Švarc jako představitel reformních (lidsky centrovaných tendencí) v dějinách kreslení a výtvarné výchovy v Čechách. *Charakteristika některých současných programových linií v české výtvarné výchově a jejich vztah k humanistickému pojetí výtvarné výchovy. VI. Projektování ve výtvarné výchově v mateřské škole *Charakteristika cest přípravy vzdělávacích projektů jejich skladby a vazeb; rozprava nad nejnovější podobou osnov výtvarné výchovy v mateřské škole. *Kvality prožitkového pole a jeho podmínky při výtvarných setkáních učitele s dětmi v mateřské.škole. *Příprava učitele na vyučování jako projekt rozvoje potencialit dětí.(funkční vazby a hodnoty přípravy; cíle, úkoly námětu, strategie, hodnocení). *Námět a úkol jako zdroj a podnět k rozvoji schopností, motivů a postojů dětí ve výtvarné výchově.. *Problém motivace ve výtvarné seberealizaci dětí.. *Problematika hodnocení výtvarného projevu dětí předškolního věku. VII. Výtvarný svět a jeho objevování *Přetvářecí, poznávací, hodnotově orientační a komunikativní činnosti ve výtvarné výchově; *Výtvarný jazyk, výtvarné prostředky a činnosti s nimi; *Explorační činnosti (hra, experimentace, etuda) s barvou; *Explorační činnosti s tvarem, prostorem, strukturou; VIII. Výtvarná kultura jako součást obsahu výuky v mateřské škole *Požadavky kurikula předmětu výtvarná výchova na problematiku výtvarné kultury a jejich dějin; *Úvod do problematiky výtvarné komunikace; *Otázky přípravy uměleckému zážitku dítěte předškolního věku. *Estetické poznání a chápání ilustrace dětských knih;

12 Požadavky * Pravidelná účast na tvůrčích dílnách v jedntolivých cvičeních *Písemná příprava na setkání dětí ve světě výtvarných činností a výtvarných kulturních hodnot Anotace (Dítě a učitel/ka ve výtvarné výchově v mateřské škole) Předmět svým obsahem vytváří a modifikuje podmínky dosahování způsobilosti budoucích učitelů k vyučování výtvarné výchovy v mateřské škole. Činnostní a dialogické pojetí jednotlivých lekcí a jejich teoretických závěrů pomáhá studentům chápat potřeby předškolního dítěte při objevování hodnot výtvarného světa. Snaží se je motivovatk autentickému a zodpovědnému odkrývání hloubky problematiky výtvarné výchovy, jejích integračních možností a sociálních kontextů. Literatura DVOŘÁKOVÁ, H. Výtvarná výchova pro I. stupeň (l ročník). Brno: 1997.ISBN DVOŘÁKOVÁ, H. Výtvarná výchova pro I. stupeň ( ročník). Brno: 1998.ISBN HAZUKOVÁ, H. Didaktika výtvarné výchovy I. Praha:Karolinum, 199l.ISBN HAZUKOVÁ, H. Příprava učitele na rozhodování ve VV I, II. Praha :1994, HAZUKOVÁ, H., ŠAMŠULA, P. Didaktika výtvarné výchovy I, II. Praha:Karolinum, 1990, 1991.ISBN POHNEROVÁ, M. Duchovní a smyslová výchova. Polička:Fantisk, 1994.IBSN CIKÁNOVÁ, K. Kreslete si s námi. Praha: Aventinum1992.ISBN CIKÁNOVÁ, K. Malujte si s námi. Praha :Aventinum, CIKÁNOVÁ, K. Objevujte s námi tvar. Praha: Aventinum, 1994.ISBN CIKÁNOVA, K. Objevujte s námi textil. Praha:Aventinum, 1995.ISBN CIKÁNOVÁ,K. Tužkou, štětcem nebo myší. Praha: Aventinum, 1998.ISBN ROESELOVÁ, V. Námět ve výtvarné výchově. Praha :Sarah,1995. ROESELOVÁ, V. Techniky ve výtvarné výchově. Praha :Sarah,1996.ISBN X. ROESELOVÁ, V. Řady a projekty ve výtvarné výchově. Praha: Sarah,1997.ISBN SLAVÍK, J. Kapitoly z výtvarné výchovy I (zkušenost, dialog, koncept). Praha : PdF UK- PCVPP SLAVÍK, J. Kapitoly z výtvarné výchovy II(osobnost, hodnota, motivace). Praha: PdF uk- PCVPP SLAVÍK, J. Hodnocení v současné škole. Východiska a nové metody v praxi. Praha: 1999.ISBN SZTABLOVÁ, D. K některým otázkám pedagogické praxe posluchačů oboru učitelství primární školy. Ostrava: PdF OU, 1997.ISBN UŽDIL, J. Výtvarný projev a výchova. Praha: SPN,1996. UŽDIL,J. Mezi výchovou umění. Praha: SPN,1991. časopis Estetická výchova (do roku 1992). Výtvarná výchova (od roku 1992). V Ostravě dne

13 podpis

14 Nový předmět Katedra KVV Garant předmětu: PhDr.Danuše Sztablová, Ph.D. Název předmětu Výtvarná výchova VI Zkratka katedry/předmětu Kredity Semestr Typ zk. Jednotka KVV/PRVVI 3 Letní Ústní 2-hod/týden Jazyk vyuky Čeština Angličtina Němčina Polština Francouzština Jiný jazyk Počet přednášek a cvičení Přednášky cvičení Podmiňující předměty Vylučující předměty Doporučené znalosti Zkušenosti, dovednosti a vědomosti studentů jsou rozvíjeny prostřednictvím obsahů a cílů jednotlivých tematických oblastí kurzu: *Výtvarná kultura jako hodnota a součást osobní kultury člověka (možnosti jeho rozvoje v mateřské škole - dílna) *Otázky přípravy výtvarně esetického zážitku dětí v mateřské škole. *Umění, výtvarné umění, umělecké druhy a žánry - základní orientace v pojmech a jejich obsahu (dílna) a možnosti jejich objevování s dětmi v mateřské škole. *Možnosti výtvarné komunikace v podmínkách každodenních činností v mateřské škole, galerijní animace a jejich obsah vazeb výtvarného umění a výtvarné výchovy v primární škole (dílna) Požadavky Pravidelná účast studentů ve tvůrčích dílnách na jednotlivých cvičeních. Seminární práce: příprava setkání dětí mateřské školy se světem výtvarného umění - galerijní animace a jeho programy. Anotace (Výtvarná komunikace, výtvarné řady a projekty) Předmět má činnostní charakter. Pomáhá posluchačům hledat a nacházet nejrůznější podoby komunikace dítěte s výtvarným světem s důrazem na oblast výtvarného umění. Zkušenosti z animačních dílen posluchači uplatňují mimo jiné také ve výtvarných řadách a projektech. Seznamují se základními principy projektového myšlení a možnostmi jeho uplatnění v integračních podobách práce v mateřské škole. Literatura

15 PIKE.G, & SELBY, D. Globální výchova. Praha : Grado, 1994.ISBN JŮZL, M. Základy estetiky. Praha: S M,1992.ISBN JŮVA, V. Estetická výchova, vývoj, pojetí, perspektivy. Brno 1995.ISBN KULKA, J. Umění a kýč. Praha, Torst ADAMEC, J. & ŠAMŠULA, P. Průvodce výtvarným uměním I. Praha ADAMEC, J. & ŠAMŠULA, P. Průvodce výtvarným uměním II. Praha: Práce, 1995.ISBN BLÁHA, J. & ŠAMŠULA, P. Průvodce výtvarným uměním III. Praha:Práce,1996. ISBN ŠAMŠULA, P. & HIRSCHOVÁ, J. Průvodce výtvarný uměním IV, Praha: Práce,1994.ISBN BLÁHA, J. & SLAVÍK, J. Průvodce výtvarným uměním V. Praha: Práce,1997.ISBN V Ostravě dne Danuše Sztablová podpis

POVINNÉ PŘEDMĚTY. Nový předmět. Garant předmětu: PhDr. Danuše Sztablová, Ph.D. Název předmětu Svět výtvarné kultury 1

POVINNÉ PŘEDMĚTY. Nový předmět. Garant předmětu: PhDr. Danuše Sztablová, Ph.D. Název předmětu Svět výtvarné kultury 1 POVINNÉ PŘEDMĚTY Nový předmět Katedra KVV Garant předmětu: PhDr. Danuše Sztablová, Ph.D. Název předmětu Svět výtvarné kultury 1 Zkratka katedry/předmětu Kredity Semestr Typ zk. Jednotka KVV/SVEK1 2 Zimní

Více

Tématický plán. Předmět Výtvarná výchova. Vyučující PhDr. Eva Bomerová. Školní rok 2016/2017. hod./týd. 2. Ročník IV. A. Učebnice:

Tématický plán. Předmět Výtvarná výchova. Vyučující PhDr. Eva Bomerová. Školní rok 2016/2017. hod./týd. 2. Ročník IV. A. Učebnice: Tématický plán Předmět Výtvarná výchova Vyučující PhDr. Eva Bomerová Školní rok 2016/2017 Ročník IV. A hod./týd. 2 Učebnice: Doplňkové učebnice: Cikánová, K.: Kreslete si s námi. Aventinum Praha, 1997.

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět výtvarná výchova

Více

Předmět: V Ý T V A R N Á V Ý C H O V A

Předmět: V Ý T V A R N Á V Ý C H O V A 13-ŠVP-Výtvarná výchova-p,s,t,k strana 1 (celkem 6) 1. 9. 2014 Předmět: V Ý T V A R N Á V Ý C H O V A Charakteristika předmětu: Cílem předmětu je postupně seznamovat žáky s výrazovými výtvarnými, technikami

Více

Výtvarná kultura. Studijní opora předmětu

Výtvarná kultura. Studijní opora předmětu Studijní opora předmětu Výtvarná kultura Typ předmětu: povinný Doporučený ročník: 1 Rozsah studijního předmětu: 1 semestr Rozsah hodin výuky: 8 hod. / sem. počet hodin pro samostudium: 70 Způsob zakončení:

Více

Společnost TTM o.s. vzdělávací instituce akreditovaná MŠMT ČR pod č.j.: MSMT / nabízí

Společnost TTM o.s. vzdělávací instituce akreditovaná MŠMT ČR pod č.j.: MSMT / nabízí Společnost TTM o.s. vzdělávací instituce akreditovaná MŠMT ČR pod č.j.: MSMT - 24322/2015-1 nabízí cyklus vzdělávacích programů pro výtvarné pedagogy VÝTVARNÁ LABORATOŘ 1. ÚVODNÍ SEMINÁŘ 2. MOŽNOSTI KRESBY

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 7 UMĚNÍ A KULTURA UČEBNÍ OSNOVY 7. 3 Výtvarné činnosti Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková časová dotace je 3 hodiny. Charakteristika: Žáci si tento předmět vybírají

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. III. - rozeznává různé přírodní materiály - seznamuje se s rozličnými technikami přechází od hry k experimentu Experimenty s nástroji - kresba: rukou, tužkou, rudkou, uhlem, dřívkem, fixy, malba

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 2.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 2. Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VÝTVARNÁ VÝCHOVA VV-3-1-01 VV-3-1-02 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty);

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

STAŇTE SE UČITELI VÝTVARNÉ VÝCHOVY - VÝTVARNÉHO OBORU

STAŇTE SE UČITELI VÝTVARNÉ VÝCHOVY - VÝTVARNÉHO OBORU Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě, Českobratrská 16, Ostrava 1, 702 00 STAŇTE SE UČITELI VÝTVARNÉ VÝCHOVY - VÝTVARNÉHO OBORU NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH,

Více

Výtvarná výchova Ročník TÉMA

Výtvarná výchova Ročník TÉMA Výtvarná výchova Ročník TÉMA 1. 2. Výtvarná výchova Vlastní tvorba Metodika emocionalní Vlastní tvorba Metodika popíše vhodné společenské chování v dané situaci; dokáže projevit kladné vztahy k umění,

Více

OSNOVA PRO PŘEDMĚT SPECIÁLNĚ DIDAKTICKÉ PRAKTIKUM

OSNOVA PRO PŘEDMĚT SPECIÁLNĚ DIDAKTICKÉ PRAKTIKUM CZ.1.07/2.2.00/07.0002 Modernizace oboru technická a informační výchova OSNOVA PRO PŘEDMĚT SPECIÁLNĚ DIDAKTICKÉ PRAKTIKUM 2009 Čestmír Serafín, Martin Havelka Název studijního předmětu: Speciálně didaktické

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Obsahové vymezení Výtvarný obor navazuje na výtvarnou výchovu základní školy a vychází ze vzdělávacího obsahu Výtvarného oboru v RVP G. Časové vymezení

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4 OBSAH Didaktika HV... 2 Hudebně pohybová výchova.... 3 Pohybová výchova... 3 Vědecký výzkum v HV (diplomový seminář)... 4 Pohybová výchova... 5 Psychologické aspekty HV... 6 Aktuální problémy hudební pedagogiky...

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura jejich uspořádání v ploše a prostoru základní kresebné techniky např. kresebné studie, figurální

Více

5.1.5.2. Výtvarná výchova

5.1.5.2. Výtvarná výchova 5.1.5.2. Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu - 1. stupeň: Vzdělávací obor Výtvarná výchova ze vzdělávací oblasti Umění a kultura je zařazen do všech ročníků prvního stupně a je zaměřen

Více

Umění a kultura. Výtvarná výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Umění a kultura. Výtvarná výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Umění a kultura Výtvarná výchova 1. 9. ročník 1. 3. ročník 1 hodina týdně 4. 5. ročník 2 hodiny týdně 6. 7.

Více

17. Výtvarná výchova

17. Výtvarná výchova 17. 202 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět výtvarná výchova patří do vzdělávací oblasti. Je zařazen do všech čtyř ročníků nižšího

Více

Charakteristika předmětu Výtvarná výchova

Charakteristika předmětu Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Charakteristika předmětu Vyučovací předmět výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících s časovou dotací:

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: Umění a kultura 6.2.12. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové vymezení Vzdělávání v této oblasti přináší umělecké

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY Základní škola a mateřská škola Veleň, Hlavní 46, 20533 Mratín, okres Praha východ, IČO 71004530,telefon/fax 283931292 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY UČEBNÍ OSNOVY VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Umění

Více

UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti

UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa a odráží nezastupitelnou součást lidské existence umění a kulturu.

Více

Časové, organizační a obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět,

Časové, organizační a obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět, VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu - 1. stupeň Časové, organizační a obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět, v 1., 3. a

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA - Výtvarná výchova 6.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA - Výtvarná výchova 6. RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

ESTETICKÁ VÝCHOVA VÝTVARNÁ

ESTETICKÁ VÝCHOVA VÝTVARNÁ Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu ESTETICKÁ VÝCHOVA VÝTVARNÁ Předmět ESTETICKÁ VÝCHOVA VÝTVARNÁ spadá do vzdělávací oblasti Umění a kultura, která umožňuje žákům

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Období / ročník Počet hodin Charakteristika vyučovacího předmětu Umění a kultura Výtvarná výchova 1. období / 1.- 3. ročník 1hod. / týd Tato vzdělávací oblast přispívá

Více

OSNOVA PRO PŘEDMĚT TECHNICKÁ GRAFIKA

OSNOVA PRO PŘEDMĚT TECHNICKÁ GRAFIKA CZ.1.07/2.2.00/07.0002 Modernizace oboru technická a informační výchova OSNOVA PRO PŘEDMĚT TECHNICKÁ GRAFIKA (CVIČENÍ) 2009 PaedDr. PhDr. Jiří Dostál, Ph.D. Název studijního předmětu: Technická grafika

Více

Popis předmětu. Tisknuto: :35. Akademický rok 2016/2017

Popis předmětu. Tisknuto: :35. Akademický rok 2016/2017 Popis předmětu Zkratka předmětu: KKTS/KALI1 Strana: 1 / 5 Název předmětu: Základy kaligrafie Akademický rok: 2016/2017 Tisknuto: 07.01.2017 09:35 Pracoviště / Zkratka KKTS / KALI1 Název Základy kaligrafie

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika 1. Český jazyk : [pro studující učitelství 1. stupně základní školy] / I. Kolářová... [et al.] -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2012 -- 296 s. -- čeština. ISBN 978-80-247-3358-6

Více

Volitelné dějiny umění

Volitelné dějiny umění školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova : - směřuje k podchycení a

Více

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Žák při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční ) Žák využívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření OSV rozvoj schopnosti tvar, objem a prostor poznávání světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura OSV sebepoznání a jejich uspořádání

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti

UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa a odráží nezastupitelnou součást lidské existence umění a kulturu.

Více

OBOROVÁ DIDAKTIKA, HISTORIE DIDAKTIKY A VÝUKY CHEMIE

OBOROVÁ DIDAKTIKA, HISTORIE DIDAKTIKY A VÝUKY CHEMIE OBOROVÁ DIDAKTIKA, HISTORIE DIDAKTIKY A VÝUKY CHEMIE RNDr. Milan Šmídl, Ph.D. Co je to didaktika? didaktické...poučné umělecké dílo přednášené rytmicky, s fantazií, půvabně nebo energicky (J. W. Goethe

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

II 16 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova (VV)

II 16 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova (VV) II 16 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova (VV) Charakteristika předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvůrčí činnosti tvorbu, vnímání a interpretaci

Více

Výtvarná výchova 6. ročník

Výtvarná výchova 6. ročník Výtvarná výchova 6. ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky, literatura září-červen Vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných

Více

VÝTVARNÁ ŘADA - ČAS. Charakteristika výtvarné řady. Téma: Čas. Cílové zaměření :

VÝTVARNÁ ŘADA - ČAS. Charakteristika výtvarné řady. Téma: Čas. Cílové zaměření : VÝTVARNÁ ŘADA - ČAS Charakteristika výtvarné řady Téma: Čas Cílové zaměření : -k učení se prostřednictvím vlastní tvorby opírající se o subjektivně jedinečné vnímání, cítění, prožívání a představy; k rozvíjení

Více

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika 1. 100 aktivit, her a učebních strategií ve výuce cizích jazyků : praktické návody, jak zpříjemnit výuku studentům i sobě / Amy Buttner ; [překlad Irena Ellis] --

Více

Výtvarná výchova - Sexta, 2. ročník

Výtvarná výchova - Sexta, 2. ročník Výtvarná výchova - Sexta, 2. ročník Výtvarný obor Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence komunikativní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výtvarná výchova realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. Těžiště a hlavní cíl Výtvarné výchovy je přímo v jejích hodinách, v přímém

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Předmět Výtvarná výchova v podmínkách školy pro žáky se zdravotním

Více

Dramatická výchova. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Rozvoj poznávacích, komunikačních a sociálních dovedností dětí

Dramatická výchova. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Rozvoj poznávacích, komunikačních a sociálních dovedností dětí Dramatická výchova ročník 1 Dramatická výchova a její postavení v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika Nonverbální komunikace, pohyb a pantomima charakterizuje cíle a prostředky oboru dramatická výchova

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Výtvarná výchova - 3. období

Výtvarná výchova - 3. období Výtvarná výchova - 3. období Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Rozvíjení smyslové citlivosti Prvky vizuálně obrazného - linie, tvary, objemy, světlostní a barevné kvality, textury;

Více

Výtvarná výchova - Kvinta, 1. ročník

Výtvarná výchova - Kvinta, 1. ročník Výtvarná výchova - Kvinta, 1. ročník Výtvarný obor Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Výtvarná výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 11. - VÝTVARNÁ

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA (1. 9. ročník)

VÝTVARNÁ VÝCHOVA (1. 9. ročník) VÝTVARNÁ VÝCHOVA (1. 9. ročník) Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura a v sobě obsahuje v sobě dva souběžně probíhající,

Více

Základní škola Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 3. ročník

Základní škola Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 3. ročník VÝTVARNÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah Základní škola Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VV-3-1-01 VV-3-1-02 VV-3-1-03 VV-3-1-04 rozpozná a

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. - 3. ROČNÍK Žák: pozná různé druhy tvarů, porovnává vlastnosti, které zakládají, jejich podobnost či odlišnost, jejich vztahy, pozná různorodé přírodní a umělé materiály, seznamuje

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. roč. Časová

Více

OSNOVA PRO PŘEDMĚT ELEKTROTECHNIKA 1

OSNOVA PRO PŘEDMĚT ELEKTROTECHNIKA 1 CZ.1.07/2.2.00/07.0002 Modernizace oboru technická a informační výchova OSNOVA PRO PŘEDMĚT ELEKTROTECHNIKA 1 (CVIČENÍ) 2009 PaedDr. PhDr. Jiří Dostál, Ph.D. Název studijního předmětu: Elektrotechnika 1

Více

OSNOVA PRO PŘEDMĚT TEORETICKÉ ZÁKLADY TECHNICKÝCH DISCIPLÍN

OSNOVA PRO PŘEDMĚT TEORETICKÉ ZÁKLADY TECHNICKÝCH DISCIPLÍN CZ.1.07/2.2.00/07.0002 Modernizace oboru technická a informační výchova OSNOVA PRO PŘEDMĚT TEORETICKÉ ZÁKLADY TECHNICKÝCH DISCIPLÍN (PŘEDNÁŠKY) 2009 PaedDr. PhDr. Jiří Dostál, Ph.D. Název studijního předmětu:

Více

PhDr. Danuše Sztablová, Ph.D. Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity

PhDr. Danuše Sztablová, Ph.D. Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity PhDr. Danuše Sztablová, Ph.D. Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity Počátek a časový průběh působení na Pedagogické fakultě Pedagogické fakulty Ostravské univerzity: Od 1.10.1990

Více

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Ročník: (1. období)

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Ročník: (1. období) Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Ročník: 1. 3. (1. období) Žák: rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty),

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Výtvarná výchova pro 1. stupeň

Výtvarná výchova pro 1. stupeň 5.7.2. Výtvarná výchova pro 1. stupeň Výtvarná výchova pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy, které jsou nezastupitelným nástrojem poznávání a prožívání lidské existence. Tvořivý přístup k práci

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

OSNOVA PRO PŘEDMĚT ELEKTROTECHNIKA 1

OSNOVA PRO PŘEDMĚT ELEKTROTECHNIKA 1 CZ.1.07/2.2.00/07.0002 Modernizace oboru technická a informační výchova OSNOVA PRO PŘEDMĚT ELEKTROTECHNIKA 1 (PŘEDNÁŠKY) 2009 PaedDr. PhDr. Jiří Dostál, Ph.D. Název studijního předmětu: Elektrotechnika

Více

Předmět: Tvořivá dílna

Předmět: Tvořivá dílna Předmět: Tvořivá dílna Charakteristika předmětu tvořivá dílna 2. stupeň Předmět Volitelná tvořivá dílna vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vzdělávání v tomto předmětu přispěje k rozvoji kreativity,

Více

KATEDRA DIDAKTICKÝCH TECHNOLOGIÍ. Diplomová práce. Příloha 3. Fotodokumentace hodnocení žáků

KATEDRA DIDAKTICKÝCH TECHNOLOGIÍ. Diplomová práce. Příloha 3. Fotodokumentace hodnocení žáků MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA DIDAKTICKÝCH TECHNOLOGIÍ Návrh modelu hodnocení výtvarné výchovy podle koncepce vzdělávacího programu Gymnázia Bučovice Diplomová práce Příloha

Více

Výtvarná výchova 6. ročník

Výtvarná výchova 6. ročník Výtvarná výchova 6. ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky, literatura Vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

Umění a kultura Výtvarná výchova

Umění a kultura Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět : Období ročník : Umění a kultura Výtvarná výchova 3. období 8.- 9. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: 1. vybírá, vytváří

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Nový předmět. Garant předmětu. Zkratka katedry/kód předmětu Kredity Semestr Typ ukončení Forma výuky předmětu FPR/INPAS 4 Zimní Zápočet prezenční

Nový předmět. Garant předmětu. Zkratka katedry/kód předmětu Kredity Semestr Typ ukončení Forma výuky předmětu FPR/INPAS 4 Zimní Zápočet prezenční Nový předmět Katedra FPR Garant předmětu Mgr. Lenka Krhutová, Ph.D. Název předmětu Interpersonální osobní asistence Anglický název předmětu Inter-personal assistance Zkratka katedry/kód předmětu Kredity

Více

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Teoretické základy pedagogických věd 1. Teorie výchovy a vzdělávání, vzdělanost a školství v antice.

Více

Inovace povinných a povinně volitelných předmětů

Inovace povinných a povinně volitelných předmětů Inovace obsahu a forem výuky v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/18.0020 Zkvalitňování podmínek pro vzdělávání učitelů na Pedagogické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem v kombinované formě studia

Více

GYMNÁZIUM OSTRAVA ZÁBŘEH, VOLGOGRADSKÁ 6a. Mgr. Marcela Gajdová. Tematické plány pro školní rok 2016/2017

GYMNÁZIUM OSTRAVA ZÁBŘEH, VOLGOGRADSKÁ 6a. Mgr. Marcela Gajdová. Tematické plány pro školní rok 2016/2017 GYMNÁZIUM OSTRAVA ZÁBŘEH, VOLGOGRADSKÁ 6a Mgr. Marcela Gajdová Tematické plány pro školní rok 2016/2017 Estetická výchova výtvarná výchova (prima B ŠVP) Estetická výchova výtvarná výchova (sekunda - ŠVP)

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

* Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy

* Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy Výchovy na ZŠP a ZŠS Specializace:Psychopedie * Vytváří základní předpoklady pro socializaci osob s MP v období dospívání a dospělosti. * Jeden z nejdůl. prostředků profesní orientace. * Vytváření schopnosti

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve výchově a vzdělávání; vymezí obsah dramatické

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu. Inovace studijních oborů na PdF UHK reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu. Inovace studijních oborů na PdF UHK reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036. 1. Podstata aktivizačních metod výuky, kritického myšlení a konstruktivistického pojetí výuky Aktivizační metody výuky Aktivizační metody výuky jsou vyučovací postupy, kdy žáci aktivně získávají nové poznatky

Více

Vzdělávací obor Výtvarná výchova Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Výtvarná výchova je dotován hodinami podle školou stanovených pravidel, uvedených v tabulaci učebního plánu.

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 3. ročníku 1

Více

Zkušební okruhy SZZ studia VV

Zkušební okruhy SZZ studia VV Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce z výtvarné výchovy společné pro obory Učitelství výtvarné výchovy pro 2.st. základních škol, Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a Učitelství výtvarné

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP Vzdělávací oblast: Umění a kultura Ročník: I. Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby (mezipředmětové zvládá základní dovednosti pro vlastní

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Ročník: Žák: Učitel: VVS jsou stejné jako v předchozích ročnících, s přihlédnutím k věku a schopnostem žáka.

Ročník: Žák: Učitel: VVS jsou stejné jako v předchozích ročnících, s přihlédnutím k věku a schopnostem žáka. PVV intuitivně ovládá výtvarný jazyk zvládá systém a organizaci práce ve vyučovací jednotce osvojí si správné pracovní návyky naučí se trpělivosti respektuje spolužáky umí spolupracovat ve skupině zapojí

Více

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 Pedagogická fakulta uskutečňuje programy: Bakalářské standardní doba studia 3 roky, přihlásit se mohou všichni

Více

1.1. Informace o přijímacích zkouškách a konání přijímacího řízení

1.1. Informace o přijímacích zkouškách a konání přijímacího řízení Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Fakultu restaurování Litomyšl 2013/2014 Příloha č. 1/I 1.1. Informace o přijímacích zkouškách a konání přijímacího řízení a)číslo a název studijního programu: 8206R

Více

1.1. Informace o přijímacích zkouškách a konání přijímacího řízení

1.1. Informace o přijímacích zkouškách a konání přijímacího řízení Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Fakultu restaurování Litomyšl 2012/2013 Příloha č. 1/I 1.1. Informace o přijímacích zkouškách a konání přijímacího řízení a)číslo a název studijního programu: 8206R

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Pojetí figury ve výtvarné výchově na 1. stupni ZŠ

Pojetí figury ve výtvarné výchově na 1. stupni ZŠ R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše) Pojetí figury ve výtvarné výchově na 1. stupni ZŠ Vypracovala: Krajská vědecká knihovna, příspěvková organizace Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec

Více

6. Vyučovací jednotka jako základní vyučovací forma (struktura, cíl, organizace, úloha učitele a žáka, technické a materiální podmínky). Vyučovací met

6. Vyučovací jednotka jako základní vyučovací forma (struktura, cíl, organizace, úloha učitele a žáka, technické a materiální podmínky). Vyučovací met Okruhy požadavků k státní magisterské zkoušce z didaktiky technické a informační výchovy. 1. Vzdělávání v předmětech technického a informačně technologického charakteru na základních školách v České republice

Více

Vzdělávací oblast:umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova. Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka

Vzdělávací oblast:umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova. Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka Vzdělávací oblast:umění a kultura Ročník: 1. - rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření, porovnává je na základě zkušeností a vjemů ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI Prvky vizuálně obrazného

Více