STAŇTE SE UČITELI VÝTVARNÉ VÝCHOVY - VÝTVARNÉHO OBORU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STAŇTE SE UČITELI VÝTVARNÉ VÝCHOVY - VÝTVARNÉHO OBORU"

Transkript

1 Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě, Českobratrská 16, Ostrava 1, STAŇTE SE UČITELI VÝTVARNÉ VÝCHOVY - VÝTVARNÉHO OBORU NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH, NA ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOLÁCH, V INSTITUCÍCH PEČUJÍCÍCH O DĚTI, DOSPÍVAJÍCÍ, DOSPĚLÉ, ROZVÍJEJÍCÍCH JEJICH INTELIGENCI, KULTURNÍ ZÁJMY, POSTOJE A HODNOTY.

2 PŘIJĎTE STUDOVAT OBOR VÝTVARNÁ VÝCHOVA, KTERÝ VE SVÝCH ZÁMĚRECH SPOJUJE HLUBOKÝ ZÁJEM O VNITŘNÍ ŽIVOT, VZDĚLANOST A OSOBNÍ KULTURU ČLOVĚKA SE ZÁJMEM O OBSAHY A DĚDICTVÍ SPOLEČENSKÉ KULTURY V DĚJINÁCH LIDSTVA A JEHO POSELSTVÍ KATEDRA VÝTVARNÉ VÝCHOVY PEDAGOGICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ: vzdělává studenty v bakalářském studijním programu - ve dvouoborovém studijním oboru Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání a jednooborovém studijním oboru Výtvarná výchova pro střední školy a základní umělecké školy se zaměřením na vzdělávání; Absolventi bakalářských studijních programů - mají možnost pokračovat ve studiu v navazujících magisterských studijních programech a jejich příslušných oborech: Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň základní školy (dvouoborové studium) Učitelství výtvarné výchovy pro střední školu (dvouoborové studium) Učitelství výtvarné výchovy pro střední školu a základní uměleckou školu (jednooborové studium;. zajišťuje také výuku výtvarných disciplín v bakalářském studijním oboru Učitelství pro mateřské školy (prezenční i kombinované studium), v magisterském studijním oboru: Učitelství pro 1. stupeň základní školy (prezenční i kombinované studium), Vychovatelství (prezenční studium), Speciální pedagogika (prezenční a kombinované studium) aj. Smysl a cíle profesní přípravy studentů otevírají budoucím absolventům bakalářského a magisterského studia možnost překročit individuální i společenské hranice současného poznání obsahově bohaté problematiky výtvarné výchovy (výtvarného oboru), jejich teoretického kulturního i vědního zázemí a vzdělávací praktické praxe. Členové katedry výtvarné výchovy se věnují umělecké tvorbě a vědeckovýzkumné činnosti (kvalita pregraduálního studia v rámci celoživotního vzdělávání učitelů, problematika vizuální komunikace, zprostředkování výtvarného umění). Katedra organizuje kurzy, sympozia a workshopy pro studenty a učitele z praxe, spolupracuje s katedrami v České republice i v zahraničí, provozuje univerzitní nekomerční galerii výtvarného umění Student.

3 Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě, Českobratrská,16, Ostrava1, Vedení katedry: PhDr. Ondřej Vorel, ArtD. vedoucí katedry výtvarné výchovy PdF OU v Ostravě Mgr. Milan Cieslar, PhD., tajemník katedry výtvarné výchovy PdF OU v Ostravě, koordinátor LLP Erasmus na KVV PdF OU v Ostravě Sekretariát: Bc. Renata Lipowská Profesoři: Prof. Ivo Chovanec, akademický sochař činnost: výuka v okruhu předmětu Sochařství v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech, studijní obory - Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň základní školy, Učitelství výtvarné výchovy pro střední školu, Učitelství výtvarné výchovy pro střední školu a základní uměleckou školu (jednooborové studium). Docenti: doc. Karel Lepík, akademický malíř činnost: výuka v okruhu předmětů Kresba, Malba - v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech, studijní obory - Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň základní školy, Učitelství výtvarné výchovy pro střední školu, Učitelství výtvarné výchovy pro střední školu a základní uměleckou školu (jednooborové studium). doc. Pavel Šopák, PhDr., Ph.D. činnost: : výuka v okruhu předmětu Dějiny výtvarné kultury - v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech, studijní obory - Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň základní školy, Učitelství výtvarné výchovy pro střední školu, Učitelství výtvarné výchovy pro střední školu a základní uměleckou školu (jednooborové studium).

4 Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě, Českobratrská,16, Ostrava 1, Vedení katedry: PhDr. Ondřej Vorel, ArtD. vedoucí katedry výtvarné výchovy PdF OU v Ostravě Mgr. Milan Cieslar, PhD., tajemník katedry výtvarné výchovy PdF OU v Ostravě, koordinátor LLP Erasmus na KVV PdF OU v Ostravě Sekretariát: Bc. Renata Lipowská Odborní asistenti: Mgr. Milan Cieslar, PhD., činnost: výuka v okruhu předmětu Kresba, Malba, Prostor - v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech, ve studijních oborech a jejich výtvarných disciplínách - Učitelství pro mateřské školy, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, Vychovatelství, Speciální pedagogika, Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň základní školy, Učitelství výtvarné výchovy pro střední školu, Učitelství výtvarné výchovy pro střední školu a základní uměleckou školu Mgr. et Bc. Kristina Sedlíková činnost: výuka v okruhu předmětu Teorie a praxe výtvarné výchovy (výtvarného oboru), Dějiny výtvarné kultury - v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech, ve studijní ch oborech a jejich výtvarných disciplínách - Učitelství pro mateřské školy, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, Vychovatelství, Speciální pedagogika, Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň základní školy, Učitelství výtvarné výchovy pro střední školu, Učitelství výtvarné výchovy pro střední školu a základní uměleckou školu PhDr. Danuše Sztablová, Ph.D. činnost: výuka v okruhu předmětu Teorie a praxe výtvarné výchovy (výtvarného oboru) - v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech, ve studijních oborech a jejich výtvarných disciplínách - Učitelství pro mateřské školy, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, Vychovatelství, Speciální pedagogika, Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň základní školy, Učitelství výtvarné výchovy pro střední školu, Učitelství výtvarné výchovy pro střední školu a základní uměleckou školu PhDr. Ondřej Vorel, ArtD. Činnost: výuka v okruhu předmětu Kresba - v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech, studijní obory - Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň základní školy, Učitelství výtvarné výchovy pro střední školu, Učitelství výtvarné výchovy pro střední školu a základní uměleckou školu (jednooborové studium). Externisté: zajišťují výuku ve studijních oborech - Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň základní školy, Učitelství výtvarné výchovy pro střední školu, Učitelství výtvarné výchovy pro střední školu a základní uměleckou školu (jednooborové studium) Jaroslav Kocián, MgA. - činnost: výuka v okruhu předmětu Fotografie Roman Witasek, M.A. - činnost: výuka v okruhu předmětu Grafika

5 Vstupte do světa vizuální výtvarné - kultury prostřednictvím své výtvarné umělecké a estetické seberealizace. Objevujte tajemství spojitostí umělecké tvorby a učitelské profese cestou sebepoznání. Učte se odkrývat tajemství sdělování nesdělitelného Pokuste se zobrazovat své myšlenky Z výuky předmětů Sochařství a Ateliérová tvorba, vyučující profesor Ivo Chovanec, akademický sochař

6 Využijte možnosti rozvíjet své jedinečné nadání myslet a vyjadřovat se v obrazech neslovních i slovních. Rozviňte svoji schopnost rozumět řeči znaků a symbolů v současné kultuře a v jejich dějinách Z výuky předmětů Sochařství a Ateliérová tvorba, vyučující profesor Ivo Chovanec, akademický sochař (výběr z bakalářských prací z akad. roku 2013/14, 2014/15)

7 Vnímání věta provází neustálé tvarování skutečnosti v mysli Z výuky předmětů Sochařství a Ateliérová tvorba, vyučující profesor Ivo Chovanec, akademický sochař (výběr z klauzurních prací z akad. roku 2013/14, 2014/15)

8 Využijte příležitosti k rozvoji své jedinečné inteligence, svého osobního kulturního potenciálu k přípravě na budoucí profesní - na roli učitele výtvarné výchovy výtvarného oboru - v etapě nižšího (bakalářského) a později vyššího (magisterského) vysokoškolského stupně profesního učitelského vzdělávání. Učte se v uměleckých obrazech vidět více, než je vidět Z výuky předmětů Sochařství a Ateliérová tvorba, vyučující - profesor Ivo Chovanec, akademický sochař (výběr ze seminárních prací z akad. roku 2013/14, 2014/15)

9 Rozvíjejte se ve schopnosti rozumět vnitřním potřebám člověka ve vztahu k přírodě, ke kultuře, ke vzdělávání, i k sobě samému hledejte skryté koncepty Z výuky předmětů Sochařství a Ateliérová tvorba, vyučující - profesor Ivo Chovanec, akademický sochař (výběr z bakalářských prací z akad. roku 2013/14, 2014/15)

10 Máte příležitost porozumět uměleckému myšlení - naučíte se zpřítomnit a objasnit těžce uchopitelné mentální jevy Z výuky předmětů Sochařství a Ateliérová tvorba, vyučující - profesor Ivo Chovanec, akademický sochař (výběr ze semestrálních úkolů studentů, akad. rok 2013/14, 2014/15)

11 Rozvíjejte svoji schopnost vidět neviditelné zdokonalujte svoji schopnost zviditelňovat své mentální obrazy Z výuky předmětů Sochařství a Ateliérová tvorba, vyučující profesor Ivo Chovanec, akademický sochař (výběr z bakalářských prací z akad. roku 2013/14, 2014/15)

12 Pohledy do prostoru krajiny vám otevřou symbolické myšlení a schopnost jeho vyjádření Tvůrčí úkoly v programu kurzu výtvarných aktivit v přírodě z lekcí vedených profesorem Ivo Chovancem, akademickým sochařem (výběr ze semestrálních úkolů z akad. roku 2013/14, 2014/15)

13 Tvary a rytmy v nových tvůrčích souvislostech si žádají tvůrčí vidění tím i myšlení Tvůrčí úkoly v programu kurzu výtvarných aktivit v přírodě z lekcí vedených profesorem Ivo Chovancem, akademickým sochařem (výběr ze semestrálních úkolů z akad. roku 2013/14, 2014/15)

14 Tvůrčí vizuální asociace nám pak přinášejí nové obrazy Tvůrčí úkoly v programu kurzu výtvarných aktivit v přírodě z lekcí vedených profesorem Ivo Chovancem, akademickým sochařem (výběr ze semestrálních úkolů z akad. roku 2013/14, 2014/15)

15 Vstupte do světa zážitků (poznání, prožitků, jedinečného řešení problémů., jejich ztvárnění) osobitou cestou Z výuky předmětu Malba (Výrazová malba, Figurální malba, Portrét a figurální kompozice aj.), vyučující - docent Karel Lepík, akademický malíř (konzultace, výběr klauzurních prací z akad. roku 2013/14, 2014/15)

16 Absolvujete školu výtvarného vidění a zobrazování viděného vaše inteligence získá spoustu nových podnětů k osobnostnímu i profesnímu růstu Z výuky předmětu Malba (Výrazová malba, Figurální malba, Portrét a figurální kompozice aj.), vyučující - docent Karel Lepík, akademický malíř (konzultace, výběr klauzurních prací z akad. roku 2013/14, 2014/15)

17 Hodnocení semestrálních prací má svébytnou atmosféru studenti i učitelé si zažívané lidské i profesní - sdělují i sdílejí Z výuky předmětu Malba (Výrazová malba, Figurální malba, Portrét a figurální kompozice aj.), vyučující - docent Karel Lepík, akademický malíř (konzultace, výběr klauzurních prací z akad. roku 2013/14, 2014/15)

18 Vstupte do světa zážitků (poznání, prožitků, jedinečného řešení problémů, jejich ztvárnění) osobitou cestou. Koncentrujte své schopnosti ve prospěch jedinečného vidění, myšlení, vyjadřování Z lekcí předmětu Kurz výtvarných aktivit v přírodě budoucích učitelů dětí mladšího školního věku na 1. stupni základní školy, prezenční studium, vedoucí kurzu a vyučující - Mgr. Milan Cieslar, PhD.

19 Objevujte tajemství tvorby vnitřních obrazů, tajemství jejich zobrazování ve vizuální výtvarné řeči Z lekcí předmětu Kurz výtvarných aktivit v přírodě budoucích učitelů dětí na mladšího školního věku na 1. stupni základní školy, prezenční studium, vedoucí kurzu a vyučující - Mgr. Milan Cieslar, PhD.

20 Budete mít možnost sdílet také své tvůrčí zkušenosti Z lekcí předmětu Kurz výtvarných aktivit v přírodě budoucích učitelů dětí na mladšího školního věku na 1. stupni základní školy, prezenční studium, vedoucí kurzu a vyučující - Mgr. Milan Cieslar, PhD.

21 Tajemství myšlení a výtvarné tvorby má primární podněty v přírodě Z lekcí předmětu Kurz výtvarných aktivit v přírodě budoucích učitelů dětí na mladšího školního věku na 1. stupni základní školy, prezenční studium, vedoucí kurzu a vyučující - Mgr. Milan Cieslar, PhD.

22 Budete mít příležitost se učit odkrývat tajemství sdělování nesdělitelného Z výuky předmětu Diplomový seminář vedeného PhDr. Ondřejem Vorlem, ArtD. Autor: Marie Davidová - Přípravné návrhy k diplomové práci zpracované pod názvem Vyjdi, vyjdi, slunko. Definitivnímu zpracování formy práce (malba na sklo a na hedvábný papír, leptání a kresba na skle) předcházelo hledání elementů jazyka (plochy, linie a světla, rytmus a řádu v obraze) k vyjádření křehkosti obsahu zvoleného námětu práce.

23 Budete mít možnost odkrývat tajemství sdělování nesdělitelného Z výuky předmětu Diplomový seminář vedeného PhDr. Ondřejem Vorlem, ArtD. AUTOR: Jakub Novák, definitivní fáze artefaktu diplomové práce zpracované na téma: : MONOLOG A DIALOG Myšlenkové zázemí práce: sociální struktura současné společnosti z pohledu sociálních vrstev, jedinec v této společnosti z hlediska sebeuvědomění, vliv agrese na jedince a práce s ní v prostoru socializace člověka zdroje životních zkušeností aj.

24 Budete se učit odkrývat významy vizuální výtvarné řeči Z výuky předmětu Diplomový seminář vedeného PhDr. Ondřejem Vorlem, ArtD. AUTOR PRÁCE: Marcelina Stycz. Definitivní fáze obrazové části diplomové práce zpracované na téma: : Ilustrace literárního díla. Myšlenkové zázemí práce: Problém ilustrace určené dětem, zázemí jejího zrodu, charakteristika tvorby ilustrátora, demonstrace na pozadí románu Carla Collodiho Pinocchiova dobrodružství

25 Autentická tvorba vám pomůže pochopit samotný proces tvorby, sebe sama/sebe samého v ní i nároky kladné na roli učitele výtvarného oboru - výtvarné výchovy Z výuky předmětu Grafika (Grafika 1, 2, Grafika barevný tisk, Užitá grafika) vedeného Romanem Witaskem, M.A.

26 Poznávání v oblasti autorských mentálních i manuálních tvůrčích schopností, dovedností a možností předpokládá zájem o sebepoznávání tvůrce Z výuky předmětu Grafika (Grafika 1, 2, Grafika barevný tisk, Užitá grafika), vyučující Romanem Witasek, M.A. (Tematická oblast: Grafické formy; Řešený výtvarný problém lineární struktury, linoryt kombinovaná technika, grafika - kniha)

27 Budete mít příležitost proniknout do světa výtvarné kultury a profesionality učitele prostřednictvím vlastní tvorby Z výuky předmětu Grafika (Grafika 1, 2, Grafika barevný tisk, Užitá grafika), vyučující Roman Witasek, M.A., Tematická oblast: Grafické formy - plakát; Řešený výtvarný problém grafická cvičení, lineární struktury, linoryt kombinovaná technika

28 Objevíte nové možnosti svého vyjádření, porozumíte uměleckým vizuálním sdělením Z výuky předmětu Grafika (Grafika 1, 2, Grafika barevný tisk, Užitá grafika), vyučující Roman Witasek, M.A., Tematická oblast: Grafické formy - plakát; Řešený výtvarný problém grafická cvičení, lineární struktury, linoryt - kombinovaná technika

29 Struktury myšlenky i viditelného světa uchopíte v obrazech Z výuky předmětu Grafika (Grafika 1, 2, Grafika barevný tisk, Užitá grafika), vyučující Roman Witasek, M.A., Tematická oblast: Řešený výtvarný problém grafická cvičení, struktury)

30 Obraz jako médium uchopíte prostřednictvím svých tvůrčích zkušeností Z výuky předmětu Grafika (Grafika 1, 2, Grafika barevný tisk, Užitá grafika vyučující Roman Witasek, M.A., Tematická oblast: Grafické formy - plakát; Řešený výtvarný problém grafická cvičení, small, typo

31 Význam a smysl tvůrčí výtvarné seberealizace vám pomůže odhalit principy profesní nejen - učitelské kultury Z výuky předmětu Grafika (Grafika 1, 2, Grafika barevný tisk, Užitá grafika), vyučující Roman Witasek, M.A., (Tematická oblast: Grafické formy; Řešený výtvarný problém p105 coopy, plakát)

32 Objevovat svět výtvarné kultury svět výtvarného umění i kultury všedního dne bude možné pouze osobitou cestou Z lekcí kurzu výtvarných aktivit v přírodě budoucích učitelů dětí na mladšího školního věku na 1. stupni základní školy, prezenční studium, vyučující - Mgr. et Bc. Kristina Sedlíková

33 Základem vědění je především vidění tím též myšlení Z lekcí kurzu výtvarných aktivit v přírodě budoucích učitelů dětí na mladšího školního věku na 1. stupni základní školy, prezenční studium, vyučující Mgr. et Bc. Kristina Sedlíková

34 Rozvinete svoji schopnost sdílet radost z obrazů v mysli druhých lidí vašich budoucích potenciálních žáků Z psychodidaktických dílen Za tajemstvím komunikace s výtvarným uměleckým dílem, poznávání vizuálních znakových systémů. Ze zážitkových programů předmětu Psychodidaktika výtvarného oboru, Prameny - expresivní dialogy, vyučující PhDr. Danuše Sztablová, Ph.D.

35 Expresivní dialogy mají své naléhavé obsahy rozumět jim a chápat jejich sdělení si žádá vnímavost a komunikativnost Z psychodidaktických dílen Za tajemstvím komunikace s výtvarným uměleckým dílem, poznávání vizuálních znakových systémů. Ze zážitkových programů předmětu Psychodidaktika výtvarného oboru, Prameny - expresivní dialogy aj., vyučující PhDr. Danuše Sztablová, Ph.D

36 Příjem a vyjádření uměleckých sdělení si žádá pochopení skrytých obsahů Z psychodidaktických dílen V paláci Moudrosti z obrazů Labyrintu světa a ráje srdce J. A. Komenského; Z vizuální nabídky našich parků Za tajemstvím komunikace s výtvarným uměleckým dílem, poznávání vizuálních znakových systémů. Ze zážitkových programů předmětů - Psychodidaktika výtvarného oboru, Prameny - expresivní dialogy, vyučující PhDr. Danuše Sztablová, Ph.D.

37 Učitelem výtvarného oboru, výtvarné výchovy - expertem - se nikdo nemůže stát nastudováním textů o výtvarném oboru, o roli učitele v něm zprostředkování tajemství této role je možné pouze prostřednictvím vlastí tvorby, vlastního autentického myšlení, prožívání, vzdělávání se Z psychodidaktických dílen Za tajemstvím komunikace s výtvarným uměleckým dílem, poznávání vizuálních znakových systémů. Předmět - Psychodidaktika výtvarného oboru, vyučující PhDr. Danuše Sztablová, Ph.D.

38 Znaky, symboly, metafory. Jejich významy je možné hluboce odkrývat pouze v souvislosti s vlastní tvorbou každé umělecké dílo je symptomem mysli tvůrce Z psychodidaktických dílen ze zážitkových programů předmětů - Psychodidaktika výtvarného oboru, Prameny - expresivní dialogy (Problém - Zprostředkování umění - Vizuální komunikace - Znakové systémy, vyučující - PhDr. Danuše Sztablová, Ph.D.

39 Splývání mizení Významy uměleckých děl hledáme až za rámem a za plátnem. Z výstavy uměleckých děl Karla Lepíka, Křídla Z psychodidaktických dílen Vizuální komunikace obor Učitelství pro 1. st. ZŠ - Ze zážitkových programů předmětu Psychodidaktika výtvarného oboru, Prameny - expresivní dialogy aj., vyučující - PhDr. Danuše Sztablová, Ph.D.

40 Rozvíjíme také svoji schopnost sdílet radost z obrazů v mysli druhých lidí odkrýváme sdělení, hledáme skryté vztahy, dorozumíváme se s obrazy z myslí druhých tvůrců Z psychodidaktických dílen za tajemstvím komunikace s výtvarným uměleckým dílem, poznávání vizuálních znakových systémů. Mimo jiné také na výstavě Evy Damborské (2. 6. fotografie). Ze zážitkových programů předmětů Psychodidaktika výtvarného oboru, Prameny - expresivní dialogy, obor Učitelství výtvarného oboru střední školy a základní umělecké školy, vyučující PhDr. Danuše Sztablová, Ph.D.

41 Každé dílo je obrazem mysli tvůrce. Učíme se dívat, vidět, zobrazovat Objevovat svět výtvarné kultury výtvarného umění a jejich dějin osobitou cestou seberealizace také ve světě přírody Z lekcí kurzu výtvarných aktivit v přírodě budoucích učitelů dětí na mladšího školního věku na 1. stupni základní školy. Řešený problém - Jak prostoupit z vidění trojrozměrného prostoru ke schopnosti plošného zobrazení pozorovaných objektů, jak vyvolat prostorovou iluzi v ploše a zůstat svůj, kombinované studium, vedoucí kurzu a vyučující - PhDr. Danuše Sztablová, Ph.D.

42 Hra s obsahy viděného i myšleného, dorozumívání se prostřednictvím tvarů a jejich zkratek Z lekcí kurzu výtvarných aktivit v přírodě budoucích učitelů dětí mladšího školního věku, prezenční a kombinované studium. Řešený problém - Dívat se, vidět a vědět v profesní roli učitele 1. stupně základní školy předpokládá tvůrčí motivovanost posilovanou autentickým poznáním, prožíváním a nejen jimi. Vedoucí kurzu a vyučující - PhDr. Danuše Sztablová, Ph.D.

43 Procvičíte si s námi součinnost funkcí levé i pravé mozkové hemisféry Z lekcí kurzu výtvarných aktivit v přírodě budoucích učitelů dětí na mladšího školního věku na 1. stupni základní školy, kombinované studium. Řešený problém - Integrita tvůrčího myšlení učitele 1. stupně základní školy si žádá jedinečné výtvarné a jiné poznání, prožívání, úsilí, další motivační podněty Něco je nám dáno, mnohé zjistíme pouze cestou autentického zážitku. Vedoucí kurzu a vyučující - PhDr. Danuše Sztablová, Ph.D.

44 Učitelem výtvarného oboru, výtvarné výchovy se nestanete nastudováním textů o výtvarném oboru, o roli učitele v něm zprostředkování tajemství této role je možné pouze prostřednictvím vlastí tvorby, vlastního autentického myšlení, prožívání, vzdělávání se Z psychodidaktických dílen - Zážitkové etudy jako cesta poznání, prožitků, schopnosti řešení problémů, Kurz výtvarných aktivit v přírodě kombinované studium, vedoucí kurzu a vyučující - PhDr. Danuše Sztablová, Ph.D. Vizuální etudy - V prostoru života

45 Stát se učitele tak malých dětí, jaké jsou na 1. stupni základní školy si žádá zájem o vlastní mnohoznačný profesní rozvoj Z lekcí kurzu výtvarných aktivit v přírodě budoucích učitelů dětí na mladšího školního věku na 1. stupni základní školy, kombinované studium, vedoucí kurzu a vyučující - PhDr. Danuše Sztablová, Ph.D.

46 Naše životní cesty v obrazech Oba znakové - verbální i neverbální - vizuálně obrazné představy - se podílejí na aktivitě rozvoje imaginace budoucích učitelů Z lekcí kurzu výtvarných aktivit v přírodě budoucích učitelů dětí na mladšího školního věku na 1. stupni základní školy, kombinované studium, vedoucí kurzu a vyučující - PhDr. Danuše Sztablová, Ph.D.

47 Výtvarné materiály zprostředkovávají myšlenku, objekty sdělují více, než je vidět Z výuky budoucích učitelů dětí předškolního věku v předmětu Svět výtvarné kultury 3 - prezenční studium; Řešený problém - materiálové interpretace, rozvíjení prostorového vnímání a zobrazování - téma Ať to voní Ani plocha ani socha Osnovou a útkem vyučující PhDr. Danuše Sztablová, Ph.D.

48 Rozumět duši dítěte, cítit zodpovědnost za její rozvoj, předpokládá odpovídající postoje budoucích učitelů. Zrají po celý život, expertní výše mohou dosáhnou pouze spojením aktuálních osobnostních předpokladů s novými tvůrčími zkušenostmi a průběžným celoživotním (nejen profesním) vzděláváním. Z prostředí pedagogických praxí budoucích učitelů dětí na mladšího školního věku na 1. stupni základní školy, prezenční studium, vedoucí kurzu PhDr. Danuše Sztablová, Ph.D.

49 Naši studenti si v průběhu i v závěru studia s úkoly své profese poradí velmi úspěšně (1) Z tvůrčích psychodidaktických dílen - Pedagogická praxe studentů oboru Učitelství výtvarného oboru pro střední škol a základní umělecké školy, prezenční studium, vyučující PhDr. Danuše Sztablová, Ph.D.

50 A pak přijde dílčí zkouška z psychodidaktiky zúročí vše - osobnostní dispozice, zkušenosti z vlastní (nejen) výtvarné tvorby, teoretické znalosti z výtvarné kultury, z motivovanosti k výtvarné kultuře (nejen k ní), zkušenosti s praktickým i teoretickým zázemím tvůrčí (nejen) výtvarné činnosti s dětmi aj.... Z prostředí závěrečné zkoušky z Psychodidaktiky a pedagogická praxe studentů Učitelství pro mateřské školy, prezenční studium, vyučující PhDr. Danuše Sztablová, Ph.D.

51 Naši studenti si v průběhu i v závěru studia s úkoly své profese poradí velmi úspěšně (2) Z tvůrčích psychodidaktických dílen - Pedagogická praxe studentů oboru Učitelství výtvarného oboru pro střední škol a základní umělecké školy, prezenční studium, vyučující PhDr. Danuše Sztablová, Ph.D.

52 Naši studenti si v průběhu i v závěru studia s úkoly své profese poradí velmi úspěšně (3) Z tvůrčích psychodidaktických dílen - Pedagogická praxe studentů oboru Učitelství výtvarného oboru pro střední škol a základní umělecké školy, prezenční studium, vyučující PhDr. Danuše Sztablová, Ph.D.

53 Až se setkáme s dětmi se svými budoucími žáky využijeme všech svých dispozic Z psychodidaktických dílen za tajemstvím komunikace s výtvarným uměleckým dílem, poznávání vizuálních znakových systémů. Ze zážitkových programů předmětů - Psychodidaktika výtvarného oboru, Prameny - expresivní dialogy, obor Učitelství výtvarného oboru střední školy a základní umělecké školy, Učitelství pro 1. stupeň základní školy, PhDr. Danuše Sztablová, Ph.D.

54 Učiteli výtvarného oboru výtvarné výchovy - prospějí různorodé způsobilosti, děti je ocení Z tvůrčích psychodidaktických dílen - Pedagogická praxe studentů oboru Učitelství výtvarného oboru pro střední škol a základní umělecké školy, prezenční studium, vyučující PhDr. Danuše Sztablová, Ph.D.

55 Těšíme se na ty, kteří: chtějí své tvůrčí zkušenosti a schopnosti vložit do profese učitele výtvarné výchovy (výtvarného oboru) na nejrůznějších stupních a typech škol; chtějí pomáhat druhým lidem dětem i dospělým vydávat se za poznáváním hodnot, které ke sdílení nabízí život, příroda a kultura (s důrazem na vizuální výtvarnou kulturu). Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

56 Zpracovala PhDr. Danuše Sztablová, Ph.D., 2015 FOTOGRAFIE archiv členů katedry KATEDRY VÝTVARNÉ VÝCHOVY PEDAGOGICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

Katedra výtvarné výchovy

Katedra výtvarné výchovy Katedra výtvarné výchovy Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity zajišťuje profesní přípravu studentů učitelství pro mateřské školy v předmětech a předmětových oblastech výtvarná

Více

Vzdělávací obor: Umění a kultura. Výtvarná výchova. Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu 5.24.

Vzdělávací obor: Umění a kultura. Výtvarná výchova. Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu 5.24. 5.24. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Umění a kultura Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura a umožňuje žákům jiné než

Více

Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy, které jsou nezastupitelným

Více

Informace o vzdělávacích programech a kurzech ve studijním roce 2015-2016

Informace o vzdělávacích programech a kurzech ve studijním roce 2015-2016 OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA CENTRUM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Informace o vzdělávacích programech a kurzech ve studijním roce 2015-2016 Ostrava 2015 Centrum dalšího vzdělávání PdF OU Fráni Šrámka

Více

5.7.2 Výtvarná výchova (VV)

5.7.2 Výtvarná výchova (VV) 5.7.2 Výtvarná výchova (VV) 5.7.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím

Více

Metodika výuky výtvarné výchovy na 2. stupni základních škol a středních školách z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele

Metodika výuky výtvarné výchovy na 2. stupni základních škol a středních školách z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Dáša Lasotová Radim Bejlovec Metodika výuky výtvarné výchovy na 2. stupni základních škol a středních školách z pohledu pedagogické

Více

UMĚNÍ A KULTURA ( HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA ) Blok předmětů: Název předmětu: VÝTVARNÁ VÝCHOVA

UMĚNÍ A KULTURA ( HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA ) Blok předmětů: Název předmětu: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Blok předmětů: UMĚNÍ A KULTURA ( HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA ) Název předmětu: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova vychází ze vzdělávací oblasti

Více

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova, II. stupeň Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova vychází ze vzdělávací

Více

Rámcový vzdělávací program pro specializaci dramatická výchova oboru Pedagogické lyceum.

Rámcový vzdělávací program pro specializaci dramatická výchova oboru Pedagogické lyceum. JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér Divadlo a výchova Obor Divadlo a výchova Rámcový vzdělávací program pro specializaci dramatická výchova oboru Pedagogické lyceum. Diplomová

Více

Chceš-li být umělcem, musíš být především člověkem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY MILOSLAVA STIBORA VÝTVARNÝ OBOR

Chceš-li být umělcem, musíš být především člověkem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY MILOSLAVA STIBORA VÝTVARNÝ OBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY MILOSLAVA STIBORA VÝTVARNÝ OBOR Olomouc, Pionýrská 4 Chceš-li být umělcem, musíš být především člověkem Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 CHARAKTERISTIKA

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Období: 1. - 2. období Počet hodin ročník: 33 33 33 66 66 Učební texty: 1 1. období A) Cíle vzdělávací

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika předmětu Vzdělávací obor : Výtvarná výchova VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu Obsahové vymezení vyučovacího procesu Výtvarná výchova - přesahuje svým obsahem přes hranice svého předmětu do všech oblastí

Více

5. 12 Výtvarná výchova

5. 12 Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 5. 12 Výtvarná výchova Vyučovací předmět Výtvarná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura a umožňuje žákům jiné než racionální poznávání světa poznávání

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět výtvarná výchova

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Ročník LVII Sešit 7 Červenec 2001 O B S A H Část normativní - Mimořádné opatření (uznání kvalifikace pro výuku cizího jazyka) Část metodická

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Učební osnovy: Výtvarná výchova

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Učební osnovy: Výtvarná výchova Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu výtvarná výchova koordinovala Mgr. Pavlína Hemerková. Časová dotace

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (verze platná od 1. 9. 2013) úplné znění upraveného RVP ZV s barevně vyznačenými změnami

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (verze platná od 1. 9. 2013) úplné znění upraveného RVP ZV s barevně vyznačenými změnami Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (verze platná od 1. 9. 2013) úplné znění upraveného RVP ZV s barevně vyznačenými změnami Praha 2007 2013 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra výtvarné výchovy

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra výtvarné výchovy UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra výtvarné výchovy LUCIE MIČÍNOVÁ IV. ročník prezenční studium Obor: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ VÝTVARNÁ ŘADA PRO 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY POHÁDKOVÉ

Více

5.16 Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

5.16 Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 5.16 Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova v osmiletém i čtyřletém studiu vychází ze vzdělávacího

Více

Základní škola a Mateřská škola Doksy Staré Splavy, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Doksy Staré Splavy, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Doksy Staré Splavy, příspěvková organizace -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2013) Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota Lhotecká 39, 500 09 Hradec Králové 1 Obsah 1 Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro základní školu Akreditace Ministerstva školství, mladeže a tělovýchovy Čj: MSMT-5465/2013-210

Školní vzdělávací program pro základní školu Akreditace Ministerstva školství, mladeže a tělovýchovy Čj: MSMT-5465/2013-210 Školní vzdělávací program pro základní školu Akreditace Ministerstva školství, mladeže a tělovýchovy Čj: MSMT-5465/2013-210 Obsah 1 Základní informace o CISP... 3 2 Charakteristika CISP... 4 2.1 Vzdělávací

Více

VÝTVARNÝ OBOR ZÁKLADNÍ PŘEHLED PEDAGOGICKÝCH TÉMAT. (materiál určený zejména začínajícím učitelům základních uměleckých škol) Mgr. Miroslava Brázdová

VÝTVARNÝ OBOR ZÁKLADNÍ PŘEHLED PEDAGOGICKÝCH TÉMAT. (materiál určený zejména začínajícím učitelům základních uměleckých škol) Mgr. Miroslava Brázdová 1 VÝTVARNÝ OBOR ZÁKLADNÍ PŘEHLED PEDAGOGICKÝCH TÉMAT (materiál určený zejména začínajícím učitelům základních uměleckých škol) Autorky: Mgr. Miroslava Brázdová PaedDr. Zuzana Hrubošová Duben 2013 2 1.

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A STUDIU 15/16

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A STUDIU 15/16 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A STUDIU 15/16 DAMU Akademie múzických umění v Praze, 2014 ISBN 978-80-7331-322-7 Obsah Úvod...5 Divadelní fakulta AMU v Praze...5 Slovo děkanky DAMU...6 Informace o přijímacím

Více

Soukromá základní umělecká škola Trnka o.p.s. Staniční 2, Plzeň. Školní vzdělávací program

Soukromá základní umělecká škola Trnka o.p.s. Staniční 2, Plzeň. Školní vzdělávací program Soukromá základní umělecká škola Trnka o.p.s. Staniční 2, Plzeň Školní vzdělávací program 1 Školní vzdělávací program Soukromé základní umělecké školy Trnka o.p.s. Předkladatel: Soukromá základní umělecká

Více

ŠKOLA ŽIVOTA A PRO ŽIVOT

ŠKOLA ŽIVOTA A PRO ŽIVOT ŠKOLA ŽIVOTA A PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program pro čtyřleté vzdělávání zpracovaný podle RVP GV PRAHA 10, OMSKÁ 1300/4 Motto: Musíš se mnoho učit, abys poznal, že málo víš Michael de Montaigne Identifikační

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA VÝTVARNÉ VÝCHOVY

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA VÝTVARNÉ VÝCHOVY MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA VÝTVARNÉ VÝCHOVY Výtvarné fantazie v ročních obdobích s prvky arteterapie v hodinách výtvarné výchovy na ZŠ Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí diplomové

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ KATEDRA VĚD O VÝCHOVĚ. NÁVRH UČEBNÍHO TEXTU PRO PŘEDMĚT PEDAGOGIKA,,VZTAHY RODINY A ŠKOLY Mgr.

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ KATEDRA VĚD O VÝCHOVĚ. NÁVRH UČEBNÍHO TEXTU PRO PŘEDMĚT PEDAGOGIKA,,VZTAHY RODINY A ŠKOLY Mgr. UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ KATEDRA VĚD O VÝCHOVĚ NÁVRH UČEBNÍHO TEXTU PRO PŘEDMĚT PEDAGOGIKA,,VZTAHY RODINY A ŠKOLY Mgr. PETRA SUCHÁ ZÁVĚREČNÁ PRÁCE 2014 UNIVERSITY OF PARDUBICE FACULTY OF

Více

DIDAKTIKA MEDIÁLNÍ VÝCHOVY

DIDAKTIKA MEDIÁLNÍ VÝCHOVY DIDAKTIKA MEDIÁLNÍ VÝCHOVY DENISA LABISCHOVÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Odpovídá RVP ZV č.j. 31 504/2004-22 ve znění pozdějších úprav 1 Poznámka: Pokud jsou v dokumentu používány pojmy žák, učitel aj., rozumí se tím pedagogická

Více