ČESKÁ NUMISMATICKÁ SPOLEČNOST POBOČKA V CHEBU ČLENSKÉ INFORMACE 2 / 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÁ NUMISMATICKÁ SPOLEČNOST POBOČKA V CHEBU ČLENSKÉ INFORMACE 2 / 2015"

Transkript

1 ČESKÁ NUMISMATICKÁ SPOLEČNOST POBOČKA V CHEBU ČLENSKÉ INFORMACE 2 / 2015 NABÍDKOVÝ SEZNAM č. 61 CHEB 13. ČERVNA 2015

2 ČESKÁ NUMISMATICKÁ SPOLEČNOST POBOČKA V CHEBU společně s pobočkou v Habartově Vás zvou na 61. neveřejnou aukci numismatického materiálu,kterou pořádají v sobotu 13. června 2015 v Chebu Aukce se koná v přednáškové síni Ekonomické fakulty Západočeské university v Chebu,Hradební 22. Přístup do sálu k prohlídce materiálu je od 7 hodin. Začátek vlastní aukce je stanoven na 8,30 hodin. Aukce se mohou zúčastnit pouze členové ČNS, kteří se prokáží potvrzením o zaplacení členského příspěvku. Kromě nich i zájemci o členství z chebské a habartovské pobočky.členové zodpovídají za případné hosty! Aukce se koná podle aukčního řádu ČNS. Narušování tohoto řádu bude postiženo vyloučením z účasti na aukci. Vystavování a nabízení nenumismatického materiálu je zakázáno. Limity se přijímají pouze od členů ČNS. Na limitní lístek je nutno uvést prohlášení o členství k příslušné pobočce, jinak je lístek neplatný. V případě nedodržení výše příhozu bude za platný považován nejbližší nižší příhoz. Vydražené položky platí přítomní členové v průběhu aukce, položky získané na limit, budou zaslány na dobírku.reklamace na kvalitu materiálu je možno uplatnit podle aukčního řádu. LIMITY zasílejte na adresu: Milan Killinger, Dělnická 885, Sokolov, nebo na Aukční seznam můžete zaplatit přiloženou složenkou,při osobní účasti na aukci u presence, nebo v případě poslání limitu Vám můžeme cenu za aukční katalog připočítat k limitu- nutno zakroužkovat ANO. V případě, že Váš limit nebude úspěšný, pošleme Vám korespondenční lístek se zprávou, že všechny Vaše limity byly překročeny, teprve pak bez vyzvání uhraďte přiloženou složenkou příslušnou částku 50-Kč vyplněnou na složence. Katalog je možno zaplatit i na č. ú. ČNS pobočky v Chebu: / 0300, variabilní symbol je uveden u adresy. V případě, že si nemíníte katalog ponechat,vraťte jej obratem na adresu limitáře. Zalepte jej do původní obálky,škrtněte svoji adresu, napište ZPĚT NEPŘIJÍMÁM a vhoďte do poštovní schránky - nemusíte znovu frankovat. Aukční katalog sestavil Pavel Matala, fotografie Vojtěch Rada, tisk ing. Tomáš Harant. -1-

3 Výklad zákona 71/1994 o prodeji a vývozu kulturních památek Mince a ostatní numismatický materiál (razidla, papírová platidla, nouzová platidla, cenné papíry, úvěrové doklady a doklady bezhotovostního styku, faleristické řády, vyznamenání, plakety, medaile, žetony a známky) starší 50ti let jsou zahrnovány pod pojem předmětů s kulturní hodnotou (viz příloha jmenovaného zákona č. 1 / XIV.(1-4.) XIV.Předměty z oboru numismatiky mimo předmětů uvedených v bodě II. 1. razidla starší 50 let 2. mince, papírová platidla, nouzová platidla kovová, papírová, keramická i jiná, cenné papíry, např. akcie, podílové listy nebo kolky, úvěrové doklady a doklady bezhotovostního styku starší 50ti let 3. faleristické doklady, řády, vyznamenání starší 50ti let 4. plakety, medaile, žetony, známky starší 50ti let Pro jejich prodej na domácím trhu není žádné zákonné omezení, pokud nejde o vývoz těchto předmětů nebo pokud se nejedná o předměty z oboru archeologie, kdy je při každé nabídce k prodeji nutné Osvědčení k trvalému vývozu - 3 (1) Ze stanov ČNS vyplývá, že na aukcích a akcích ČNS nesmí být nabízen jiný než numismatický materiál a tudíž na nich nesmí být nabízeny předměty z archeologickou hodnotou. Předměty z oboru archeologie definuje příloha č.1/bod II. zákona 71/1994 Sb., která říká, že tyto mohou být nabízeny k prodeji pouze s povolením k vývozu, vydávaným příslušnou organizací. II. Předměty z oboru archeologie Archeologické nálezy, které jsou dokladem života člověka od počátku jeho vývoje a zachovaly se v zemi nebo pod vodou včetně kosterních nálezů lidských a zvířecích. Numismatické předměty, pohybující se na numismatickém trhu lze tedy podle Zákona o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty č. 71/1994 Sb. v rámci ČR volně obchodovat bez zákonného omezení s výjimkou numismatických předmětů prokazatelně pocházejících z nálezů. Mince s prokazatelnými nálezovými okolnostmi patří mezi archeologické předměty. Tyto předměty mohou být nabízeny k prodeji pouze s vývozním povolením a vzhledem ke stanovám ČNS nesmějí být na aukcích a ostatních akcích ČNS nabízeny ani prodávány. Z uvedeného výkladu tedy vyplývá, že každá mince, zakoupená na aukci či na sběratelské burze starší 50ti let je z pohledu zákona vždy předmětem kulturní hodnoty bez ohledu na hodnotu numismatickou. Aby byla zahrnuta /mince/ mezi předměty z oboru archeologie, musí mít doložené nálezové okolnosti. Skutečnost, že se jedná o minci antickou nebo středověkou neznamená, že by bylo možné tuto minci paušálně zahrnout mezi předměty -2-

4 archeologické povahy. Na druhou stranu nelegální získávání předmětů archeologické povahy např. pomocí detektorů kovů může být posuzováno jako trestný čin se všemi právními důsledky. Každý předmět kulturní hodnoty (tedy i numismatické) může být vyvezen z ČR pouze s platným Osvědčením k vývozu. Tato osvědčení vydávají tyto příslušné organizace: Národní muzeum, Moravské zemské muzeum v Brně a Slezské zemské muzeum. Příslušné osvědčení k vývozu musí doložit osoba, která vývoz uskutečňuje. V praxi ten, kdo minci převáží přes hranice nebo i ten, kdo minci za hranice odesílá prostřednictvím pošty. Porušení tohoto zákona může být sankciováno pokutou až do výše Kč. Tabulka dražebních příhozů: do 19 Kč...1 Kč Kč 2 Kč Kč Kč Kč.. 10 Kč Kč.. 20 Kč Kč..50 Kč Kč..100 Kč Kč Kč Kč. 500 Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč nad Kč Kč -3-

5 Seznam citované literatury: B. Bajer Jan: Papírová platidla Československa , Elektris - Jindřich, Holna, Praha 2003 BK. Brunner R., Klíma V.: Sedmdesát let ČNS, Cheb 1988 Ca. Cach František: Nejstarší české mince, 4 svazky, ČNS Praha Cast,Cn.Castelin František.:Česká drobná mince doby předhusické a husitské, , Praha, ČSAV, 1953 CL. Cajthaml M.: České chmelové známky, ČNS Chomutov 2001, II Fl.. Floss Štěpán: Medaile a plakety prvního presidenta ČSR T. G. Masaryka, ČSPDP, Praha 1971 FM. Foukal M., Mrštík J.: 80 let ČNS, Praha 1999 Don. Fiala E.: Beschschreibung der Sammlung böhmischer Münzen und Medaillen des Max Donebauer, Prag 1890 Hás. Hásková Jarmila.: Chaurova sbírka- Pražské groše, ČNS a NM v Praze, Praha 1991 HN. Hanibal V., Novák E.: Malé groše, Poděbrady 1981 Ch. Churavý V.:Resortní vyznamenání, medaile, čestná uznání ministerstva vnitra z let , ČNS, Ústí nad Orlicí 1983 KM. Krause Ch. L., Mischler C.: Standart Catalog of Word Coins KGM. Standart Catalog of German Coins 1601 to present Krause Publikations, Iola, USA Kr. Kraumann F.: Novoroční plakety a medaile fy Franta Anýž a spol. Praha, NL II./s Krubl. Krubl Z.: Československé a České vojenské odznaky , NV Praha 1999 MKČ. Halačka I.: Mince zemí koruny České, 4 svazky, ČNS, Kroměříž Menzel. Menzel P.: Deutsche Notmünzen und sonstige Geldersatzmarken , Transpress Berlin 1982 Muž. Mužík V.: Známky Plzně a okolí-2. část, Numismatiká ročenka 1995, ČNS,Cheb 1996 No. Nový M.: Mince Marie Terezie , ČNS, Cheb : Mince Františka Lotrinského , ČNS, Cheb 1981 Nov. Novák E.: Korunovace a korunovační ražby habsburské monarchie v letech I. V. Štíty, veduta ,-: Naši presidenti na mincích, medailích a plaketách , Veduta Štíty 2008 NPA. Matala P., Nový M.: Numismatické památky Ašska do roku 1945, ČNS, Cheb 1984 NR. Numismatická ročenka Cheb od 1974-uveden ročník a strana NL. Numismatické listy, uveden ročník a strana Nech. Nechanický Z.: Mincovnictví Leopolda I , ČNS, Hradec Králové 1991 P. Polívka E.: Mince Josefa II. a Leopolda II , ČNS, Praha 1985,-: Mince Fr. I , ČNS, Hradec Králové 1973,-: Mince Ferdinanda V , ČNS, Praha 1982,-: Mince Františka Josefa I , ČNS, Hradec Králové 1983 PM. Matala P.: Medaile ČNS pobočky v Chebu , ČNS, Cheb 2009 Rad. Radoměrský P.: Nález mincí z 15. století v Králově Dvoře u Berouna, doplněný reprint I. vydání ČNS, Praha 1976 Sa. Saurma-Jeltsch H.: Sleschische Münzen und Medaillen, Breslau 1883, 1892 Sch. Schön G.: Münzen 18. Jahrhundert Sm. Smolík J.: Pražské groše a jejich díly , ČNS, Praha 1971-reprint Tu. Tumpach V.: Katalog plzeňských medailí, plaket a vyznamenání, ČNS, Plzeň 1968 VM. Měřička V.: Československá vyznamenání I. VI., ČNS, Hradec králové , -: Rakousko-Uherské vojenské a občanské záslužné a pamětní medaile, 2 svazky, ČSPDP, Praha 1974, 1976 Y. Yeoman R.: Modern World Coins, Racine Winconsin 1972 ZK. Kolářský Z.: Katalogy výstav (7) uvedeno pořadové číslo -4-

6 ZLATO 1. Čechy, Ferdinand V. ( ). Žeton na korunovaci v Čechách Žeton-dukát, Au, 18,8 mm, 3,5 g, J. Daniel Boehm Novotný XIX b. 1/ František Josef I. ( ) Dukát 1881 b. zn. rub stopy po úchytu 1/ Zlatník 1875 KB 6,425 g 1/ K 1906 b.zn. 3,387 g 0/ ČR, (1993-, 1000 Kč motiv třídukát slezských stavů Au 999,9, Ø 16 mm, 1/10 oz = 3,111 g, 2000 ks Kč motiv tolar moravských stavů, Au 999,9, Ø 22 mm, 1/4 oz = 7,777 g, 1000 ks Kč motiv malého groše z roku 1587, Au 999,9, Ø 28 mm, 1/2 oz = 15, 553 g, 1000 ks Kč motiv pražského groše, Au 999,9, Ø 34 mm, 1 oz = 31,107 g, 1000 ks. Au celkem 57,548 g, 4 x kapsle, etue, certifikáty 4 ks 0/ Kč 2000, konec milenia, Ag 999/1000, 31,103 g, Au 999,9/1000, 3,111 g, Ø 44 mm, zlatá inlej 16 mm, ks, kapsle, etue, certifikát 0/proof dtto, 2995 ks, kapsle, etue, certifikát proof dtto, 2995 ks, kapsle, etue, certifikát proof Kč 2013 železniční most v Žampachu, Au 999,9, Ø 28 mm, 1/2 oz = 15,55 g, 9700 ks, kapsle, etue, certifikát proof Francie, Napoleon III.( ) 20 Frank 1865 BB Strasburg, 6,415 g KM / Německo-Lubeck, Dukát 1717 M. Luther KMG 133 0/ Rusko, Mikuláš II. ( ) 5 Rubl 1899 ЭБ KM 62 1/ Švýcarsko republika, 20 Frank 1947 B, 6,448 g KM 35.2 dr. hr. 0/ Velká Británie, Viktoria ( ) Libra 1898, 7,963 g KM 785 dr. hr. 1/ Z. Kolářský- 30. výročí založení ČNS pobočky v Chebu Replika tolaru Albr. Valdštejna, minc. Zaháň, nájemce H. Zieslera z roku Frydl. orlice, opisy, znak Chebu/Albrecht Valdštejn Au 0,986, puncováno, 3,64 g, Ø 20 mm, 50 ks, kapsle R 0/

7 16. František Arnošt Šlik ( ) 10 Dukát 1660 I-P, minc. J. Pellet, SJ/ZR2a- zkušební odražek, Au 0,585, punc. Ø 45 mm, 22,11 g, 5 ks, rytec J. Strnad 2009 RR 0/ ČR- Staré pověsti české, Teta kněžka Au 750/1000 (18 karátů), Ø 21 mm, 6 g proof dtto- Lumír a píseň Au 750/1000 (18 karátů), Ø 21 mm, 6 g proof KB - Komerční banka, , Karlův most, orloj, Hradčany. Au 986/1000, Ø 22 mm, 6,98 g, 4500 ks, autor M. Vitanovský, certifikát č. 1391, kapsle, etue proof Cheb, 950 let první písemné zmínky Au 585/1000 (14 karátů), 3,5 g, 200 ks, vydala Zlatá koruna s.r.o., certifikát č , etue proof Slovensko republika (1993- Mírový tolar, sada dvou medailí. L: Misia sv. Cyrila a Metoda 863, Christianizacia Slovakov 963, Slovenská církevná provincia Nápis PAX TALERO MIEROVÝ TOLIAR IMM. R: Biblické výjevy, nápis PANTA REI, sig. RONAJ M./1999 Ag 925/1000, punc., Ø 60 mm, 145 g = 5 Tolar Au 986/1000, punc, Ø 60 mm, 87,5 g, = 25 Dukát, číslo 20, číslo je na líci, raženo 25 sad, společná etue, text, razila MK v roce 1999, při příležitosti BIMILÉNIA RR 2 ks proof Řecko-kolonie Tarentum Didrachma, bronz 19 mm, cca 250 let př. Kr. L: hlava Satyra s ozdobou ve vlasech (diadém) R: kůň ve skoku doleva, písmo hůře čitelné -2/ Řím, Augustus (43 př.-14 po Kr.) As, bronz, mm, L: hlava vpravo/sc, TRIBVNIC POTEST. CAESAR AVGVSTVS R: CASSUVS CELEB IIIVI R. A.A.A.FF 3/ Byzanc, miskovitý folis, bronz 22 x 18 mm, L: polopostava s žezlem a ratolestí?, vlevo MV R: nečitelná alegorie okr. ražbou, mírná oxyd. 2/ ČECHY 25. Břetislav I. ( ) Denár, 1 g, Cach 310 1/ Soběslav II. ( ) Denár C 619, 0,69 g, opisy téměř nevyraženy R 1/ Bedřich, I. vláda 1173, II. vláda , III. vláda , Denár C 627 opisy nevyraž., část. vylom. 2/

8 28.- Cheb, městská ražba, Fenik z let , Hás. 13 R 1/ dtto, Fenik z let , Hás. 23, kraj. střížek, perforace ražbou 1/ dtto, Fenik z let , Hás. 27 (uprostřed S, var.) R část. nedor. 2/ dtto, Fenik z let , Hás. 34 nedor. exc., vyl. okraj 1/ dtto, Fenik z let , Hás. 37 perf. ražbou 1/ dtto, Fenik z let , Hás. 38 část. nedor. 1/ dtto, Fenik z let , Hás. 41 exentr. ražba 1/ dtto, Fenik z let , Hás.43 část nedor. -1/ Karel IV. ( ) Pražský groš, 3,55 g, Sm. 5-1/ Pražský groš exentr. ražba, blíže neurč., čištěno 2/ Česká Falc, fenik z let , minc. Lauf, 15,4 x 16,5 mm, typ korunované poprsí, Nech. XV.2, neurčeno přesně-písmena jsou nečitelná R 2/ dtto, fenik z let , minc.lauf, Nech. A/II/3 z větší části nedor. R 2/ Václav IV. ( ) Pražský groš, 2,85 g, Hána XIV.č/1 2/ Pražský groš blíže neurč. 3/ Jiří z Poděbrad ( ) Kruhový peníz se lvem Rad. 21 všechny dvouráz 3 ks 2/ dtto Rad x naprasklý 3 ks -1-2/ dtto Rad ks dtto Rad ks 2/ dtto Rad ks 2-2-/ dtto Rad ks 2-2-/ dtto Rad x dvouráz 3 ks 2-2-/ dtto Rad ks 2-2-/ dtto Rad ks 2-2-/ dtto Rad ks 2-/ dtto Rad ks 2/ dtto Rad ks 2-2-/ dtto Rad ks 2/ dtto Rad ks 2-2-/ dtto Rad ks 2-2-/ dtto Rad ks 2-/ dtto Rad ks 2-2-/ dtto Rad ks 2-2-/ dtto Rad x naprasklý 2 ks 2-2-/ Vladislav II. ( ) Pražský groš, 2,55 g, Hás.Xc/2 část. nedor., prohnutý 2/

9 62.- Vladislav II. ( ) Bílý peníz oboustr. Sm. 2-1/ Bílý peníz jednostranný část. nedor. -1/ Ludvík I. Jagelonský ( ) Bílý peníz jednostr. Sm. 10 vylomen 1/ Haléř-peníz malý -1/ /2 groš Svídnický Sa 127-1/ Ferdinand I. ( ) Pražský groš, 2,35 g Chv. C/1 část. nedor. 2/ Pražský groš, 1,75 g Sm 7 vyl., prasklý 2/ Peníz bílý b.l. Vratislav MKČ 80-1/ Rudolf II. ( ) Malý groš 1584, České Budějovice, minc. Mattinghofer MKČ 458-1/ Malý groš 1590, Kutná Hora, Šatný MKČ 380-1/ Malý groš 1601, Kutná Hora, Spiess MKČ 380-1/ Matyáš II. ( ) Bílý groš 1617, Kutná Hora, Hölzl MKČ 537-1/ Bílý groš 1618, Praha, Hübmer MKČ 514-1/ Ferdinand II. ( ) 3 krejcar 1627, Praha, Hübmer MKČ 760 2/ Troník 1625 Vratislav MKČ / Ferdinand III. ( ) Slezsko-3 krejcar 1643 R-I, Vratislav, Reichard J. Halačka / Leopold I. ( ) 3 krejcar 1697, Praha, G. Egerer Nech / krejcar 1704, Praha, G. Egerer /zn. nedor./ Nech / krejcar 1698, Břeh, Brettschneider /zn. nedor./ Nech. 952 část. nedor. 2/ Grešle 1696 MB, Břeh Nech. 967 napr. -1/ Josef I. ( ) 3 krejcar 1711, Kutná Hora, Wohnsiedler MKČ / Karel VI. ( ) 1/2 krejcar 1736, Praha MKČ 1848 zvlněný 1/ Marie Terezie ( ) 10 krejcar 1764 b.zn., Praha MKČ 1961, No 33 okr. 2/ krejcar 1765 b. zn., Praha No 33-2/ krejcar 1760 P, 1760 W, 1760 H No 41 3 ks 2/2, 1/1, -2/ Krejcar 1761 P MKČ / krejcar 1761 P /1/1/, 1761 W /1/2 2 x hr./ No 41 2 ks krejcar 1762 P /1/1-, líc vada mat./ 1762 G /3/2-/ No 41 2 ks krejcar 1763 P /3/2/, W /2/2/, G /3/2/ No 41 3 ks

10 91.- Marie Terezie ( ) Fenik 1758 b.zn.- mince pro Čechy No 44 krásný exemplář RR Grešle 1760 b.zn. Praha No 42b 2/ Grešle 1760 b.zn. Praha MKČ / Grešle 1760 b.zn.praha, 24 mm No 42b /2/1-/ 22 mm! No neuvádí- jiný typ, silnější střížek -1/1- R 2 ks Grešle 1761 b.zn. 1/1 hr., 1764 b.zn. -2/2, 1765 b.zn. 2/2 R No 42b 3 ks Cheb - odražky rubní strany 3 a 1 krejcaru Odražky z originálních razidel, rubních stran nouzových mincí z doby obléhání Chebu, jako No 238 a 239 Olovo 19,5 a 15,5 mm 2 ks 1/-, -1/ Cheb, nouzová ražba 1 krejcar 1743, z doby obléhání Chebu No 239 2/ Josef II. ( ) 20 krejcar 1783 C - Praha MKČ / Ferdinand V. ( ) 20 krejcar 1840 C 1/ krejcar 1838 C MKČ 2059 ztmavlý, skvr. 2/ František II. ( ) 20 krejcar 1830 C MKČ / krejcar 1795 C MKČ / krejcar 1802 C 1 x hr. -1/ krejcar 1800 C MKČ / RAKOUSKO 105. Ferdinand II. ( ) 3 krejcar 1624 St. Pölten hr. -2/ krejcar 1624 Vídeň 2/ krejcar 1631 Gratz okr. -1/ Marie Terezie ( ) Korunovační peníz, větší 1741, Ag 25 mm, na rubu znaky Rakouska, Uher a Čech dobové ouško, 2 x hr. 2/ Tolar levantský 1780.S.F.,.X., zřejmě Milán , dobové ouško /opraveno/ -1/ Tolar levantský 1780 S.F.,.X., minc. Benátky ďubky, 1 x kaz na rubu jinak -1/ Tolar levantský 1780 S.F.,.X starší ražba-neurčená dobové ouško 2/ Tolar levantský 1780 S.F.,.X, novoražba No 52 Vídeň-kolem roku / Tolar levantský 1780 S.F.,.X, novoražba No 52 Vídeň.kolem roku /

11 114.- Marie Terezie ( ) Půltolar křížový 1775 Brusel No 167 2/ krejcar 1769 I.C-S.K. Vídeň No 54 2/ krejcar / krejcar 1768 b.zn., dobové falzum-mosaz se stopami postříbření 2/ krejcar 1777 I.C.-F.A. Vídeň No 55 hrana, krásný listový ornament, líc 2 x dr. škr. 1/ krejcar 1765 Vídeň rub škr. 2/ VI krejcar 1744 Hall No 13-1/ Krejcar 1750 Hall No 38 patina 1/ Krejcar z let chyboražba. Na rubu vyražen negativní líc, NL 1986/1, s unikát? R -2/ Krejcar 1772 G - Štýrský Hradec No 146 2/ Krejcar 1772 G No 146, 1/4 krejcar 1772 G No 148 /čišt./ 2 ks 2/ Grešle 1764 Karlovský Bělehrad No 130 2/ Haléř 1765 b.zn. Vídeň Ø 15 mm /patina/ 1/ b.zn. Ø 16-16,6 mm 1-0 No 48b 2 ks Haléř 1777 b.zn.vídeň No 63-2/ Haléř 1779 b.zn. Vídeň No 63 0/ Fenik 1759, 1764, 1765 b.zn. Vídeň No 45b 3 ks Fenik 1759 b.zn. Vídeň No 45b -1/ Quadrans novus Tyrolis 1747 No 17 R 2/ Liard 1778 Brusel No 173 2/ Mezzo soldo a guattrino 1777 obě Milán No 209b a 210b 2 ks 2/ Soldo 1767 G Štýrský Hradec, 1768 H Hall obě pro Gorici No 225 pat. 2 ks 2/ Sestino 1779 Milán No 211 1/ František Lotrinský ( , ) 20 krejcar 1762 Vídeň dírka -1/ Krejcar 1762 W Vídeň No 17-1/ Půlkrejcar b.l. a b.zn. se zalomenou a rovnou zlomkovou čarou No 18 2 ks /2 krejcar b.l. Vídeň 2 ks -1/1-, -2/ Fenik 1759 W-I, H-A No 19b 2 ks Josef II. ( ) Půltolar 1789 A - křížový st. po oušku 2/ František II. ( ) 12 krejcar 1795 A Vídeň -1/ krejcar 1802 A zalet. dírka -1/

12 /2 krejcar 1812 A -1/ /2 krejcar 1816 A -1/ /4 krejcar 1816 A 0/ Ferdinand V. ( ) 2 krejcar 1848 A -1/ Šlechta, Šlik Jindřich ( ) 1 krejcar 1633 Planá, Candler část. nedoraž., zproh. -1/ UHRY Rudolf II. ( ) Denár 1594 Kremnice 1/ Matyáš II. ( ) Denár 1617 Kremnice 1/ Maxmilián II. ( ) Denár 1570 Kremnice 1/ Leopold I. ( ) 15 krejcar 1664 Kremnice, Nech / VI krejcar 1671 Kremnice -1/ František Rákoczi II. ( ) Poltura 1707 Kremnice 2/ Marie Terezie ( ) 20 krejcar 1765 K-B No 78 líc i rub rysky 2/ XV krejcar 1745 K-B No 68 na rubu rysky 2/ Krejcar 1761 K, 1761 NB, 1762 K No 41 3 ks Krejcar 1763 K, S No 41 2 ks Poltura 1763 K-M Ø 30 mm normál. Ø 29 mm, var. s růžicí No 88b 2 ks 2/ Denár 1763 nezn. minc. No 89 2/ Josef II. ( ) 20 krejcar 1783 B -1/ krejcar 1787 B st. po oušku 2/ krejcar 1788 B -1/ František II. ( ) 30 krejcar 1807 S líc prasklé raz., pat. -1/ krejcar 1796 B 2/ krejcar 1805 B 2/ krejcar 1806 B 2/ krejcar 1835 B stuhy volné 2/ krejcar 1807 S pat. -1/ FRANTIŠEK JOSEF I. ( / Zlatník střelecký 1873 dr. rysky 0/ Spolkový dvoutolar Jižní dráha 1857 A, kopie 2006, bronz postř. proof Zlatník 1859 A nepatr. rysky, dr. hr. 0/

13 172.- Zlatník 1860 A bez tečky za REX 1/ Zlatník 1861 A 0/ Zlatník 1877 b.zn. 1/ Zlatník 1878 b.zn. dr. hr. ražbou Zlatník 1879 b.zn. 1/ Zlatník 1879 K.B. dr. škr. 1/ Zlatník 1883 b.zn. -1/ Zlatník 1884 b.zn Zlatník 1889 b.zn. 1/ K / K / K 1893, /2 b.zn /0, /1 b.zn. 4 ks K 1914 b.zn. 0/ K 1915 b.zn. 0/ krejcar 1851 B pat. hr. 2/ Krejcar 1885 b.zn /2 krejcar 1851 lak /10 krejcaru 1859 A pat. 0/ haléř 1915 b.zn. 2 ks 1/1, -1/ Karel I. ( ) 20 haléř 1913 b.zn. nový znak lak 1/1 15. ČSR, Slovensko, ČSR, ČSSR, ČSFR, ČR, Slovensko 192.ČSR- 2 haléř ks 1/ haléř 1923, 29, 31, 38 4 ks haléř 1925, 28, 31, 38 4 ks haléř 1922, 24, 26, /1929 1/ /1, /1/ 13 ks haléř /2, /0, /1, /2, /1, x 0/0, 25 haléř /0 8 ks haléř 1921, 22, 24, 31 4 ks haléř 1921, 22, 24-27, 31 /1925 2/2 leštěno, /1 hry, /1/ 7 ks Kč 1922, 24, 29, 30, 37, 38 /1929-1/1, /1-/ 7 ks Kč 1926 hr. 1/ Kč 1928, 30, 38 3 ks Kč 1930, 31, 32 3 ks -1/1-, 1/1, 0/ Kč x -1/1-, x 1/1, x 1/1 /1 x ztmavlá/ 8 ks

14 Kč /1 pat., /0, /0 3 ks Kč 1931, 32 2 ks Kč ks 0/ Kč 1928 T.G.M. 0/ Kč 1933, 34 2 ks 0/0, 0/ Kč 1937 T.G.M pat Kč 1937 T.G.M. 0/ Slovensko 10 Ks 1944, 20 Ks 1941 /líc pat./ 2 ks 0/ Ks 1944, 20 Ks 1941 /líce ztmavlé-pat./ 2 ks Ks x dr. hr., líce pat Ks 1944 J. Tiso líc začínající pat ČSR- 20 haléř /CuZn/ 1947 RR 1/ haléř /CuZn/ ks haléř /Al/ 1951, 52 2 ks 0/ haléř /CuZn/ 1947, 48, 49 R, 50 4 ks haléř /Al/ 1951, 52, 53 R 3 ks 0/ Kčs /CuZn/ 1946, 47 R 2 ks 0/ Kčs 1947 /Al/ RRR hr. 1/ /přiložen nákupní lístek z předchozí aukce/ Kčs /CuZn/ 1947, 48 pat. 2 ks 0/ Kčs /Al/ nevydaná RR 0/ Kčs / Kčs 1949 Hornická práva 0/ Kčs 1948 KU 0/ Kčs 1948 KU, výr. republiky 2 ks 0/ Kčs 1949 Hornická práva, let KSČ - K. Gottwald 2 ks 0/ Kčs 1947 SNP /část. pat./, květen - osvob. 2 ks 0/ Kčs 1947 SNP, květen, 1949 J. V. Stalin, 100 Kčs 1948 KU /líc pat./, 30. výr. ČSR , 1949 Hornická práva, 1949 J. V. Stalin, let KSČ - K. Gottwald 8 ks 0/ Kčs 1947 SNP, květen, 100 Kčs 1948 KU, let ČSR, 1949 Hornická práva /líc pat./, let KSČ - K. Gottwald 6 ks 0/ Kčs 1947 SNP /líc pat./, květen, 100 Kčs 1948 KU /líc pat./, let ČSR /líc zlat. pat./, 1949 Hornická práva /líc zlat. pat./, výročí KSČ- K. Gottwald /pat./ 6 ks 0/ Kčs 1947 SNP /pat./, květen /líc pat./, 100 Kčs 1948 KU, let ČSR, 1949 Hornická práva /líc pat./ 5 ks 0/

15 Kčs 1947 SNP /líc zlat. pat./, květen /pat./, 100 Kčs 1948 KU /pat./, výr. ČSR /líc pat./, 1949 Hornická práva /líc zlat. pat./ 5 ks 0/ Kčs 1947 SNP, květen 2 x, 100 Kčs 1948 KU, let ČSR 2 x, 1949 Hornická práva 2 x /líce ztmavlé - pat./ 8 ks Kčs let ČSR 3 x, 1949 Hornická práva 2 x /líce pat./ 5 ks 0/ haléř , 1962, 1963, 1991, ks 0/ haléř 1953, 1954, ks 0/ haléř 1962 RR 0/ haléř 1953, 1954 /1/1/ 1962, 1963, 1966, 1967, 1970, 1972, 1973 /1/1/, 1974, 1975, ks přev. 0/ haléř 1955 RR -1/ haléř 1953a vroubků na hraně RR 1/ haléř / haléř 1955 RR 1/ haléř 1956 R -1/ haléř 1958 RR hr. 1/ haléř.196ӡ. var. s tečkami RR 1/ haléř ks haléř , ks 0/ haléř 1953a RR Leningrad vroubků na hr. dr. škr. 0/ haléř 1953b Kremnice hr haléř 1954 RR 1/ haléř 1962, ks haléř 1964 RR vada mat. hr. 1/ haléř , ks 0/ haléř , ks 1/1-0/ haléř /CuZn/ ks 1/1-0/ haléř 1969 var. bez teček RR pat. 0/ haléř /CuNi/ , ks Kčs /Al/ ks 0/ Kčs ks 1/ Kčs , ks Kčs 1972, 1973, x, , , /1976 R, 1987 R, 1988 R/ 19 ks Kčs 1965, 1966, 1968, ks Kčs 1966 var. R /líc dvouráz/ 1/ Kčs , , , ks

16 Kčs 1973 var. pat. 1/ Kčs 1974 var. pat. 1/ Kčs 1988 /jen pro sady/ 0/ Kčs 1987 /jen pro sady/ 0/ Vybrané mince ČSSR , 5, 10, 20 a 50 haléř, 1, 2 a 5 Kčs - jen v sadách /plast. obal/ 0/ ČSSR, ČSFR 10 Kč 1990 T.G.M RONAI 1993 T.G.M M.R. 2 x, 1991, 1993 Štefánik, 1992 Rašín 6 ks Kčs 1954 SNP 2 x, 1 x 0/0, 1 x 1/1 hry! a 25 Kčs 1954 SNP 2 ks 0/ Kčs 1955 osvob. 0/0 /ztmavlá/, 10 Kčs 1966 VM 0/0 /pat., rub malá skvr./ 2 ks a 25 Kčs 1955 osvob. 2 ks 0/0, 1-0 malá skvr Kčs 1955 osvob. /pat./, 1957 J. Á. Komenský 2 ks 0/ Kčs 1955 osvob. 1/1 /skvr., ztmavlá/, 1970 osvob. 0/0 /pat./ 2 ks Kčs 1955 osvobození 1/ Kčs 1955 b osvobození Kčs 1955 a osvobození 1/ Kčs 1957 J. Á. Komenský 0/0 /líc nahnědlá/ 2 ks skvr. 0/ Kčs let inžen. škol- Ch. J. Willenberg pat. 0/ Kčs1957 J. Á. Komenský, 250 let inženýrských škol- Ch. J. Willenberg 2 ks 0/ Kčs 1964 SNP 0/0 /pat./, 1966 VM 0/0 2 ks Kč 1965 osvobození 2 ks 0/0, 1/ Kčs 1965 J. Hus 0/ Kč 1965 J. Hus rub část. ztmavlý, orig. kapsle proof Kčs 1965 J. Hus orig. kapsle proof Kčs 1967 Istropolitana 1/ Kčs 1967 Istropolotana orig. kapsle proof Kčs 1968 NM v Praze L: skvr. z uložení v albu 0/ Kčs 1968 NM ztmavlá 1/ Kčs 1968 NM rub zlatistá pat. 1/ Kčs 1968 ND zlatistá pat. 0/ Kčs 1968 ND 0/ Kčs 1968 republika 0/ Kčs 1968 republika 0/ Kčs 1968 republika 0/ Kčs 1968 NM dr. hr. 0/ Kčs 1969 J. E. Purkyně 0/ Kčs 1969 J. E. Purkyně 0/

17 Kčs 1969 SNP R: nad číslicí 4 ďubka, vada mat.- 2 x dr. hr. 0/ Kčs 1970 A. Sládkovič, 25 Kčs 1970 SND 2 ks 0/ Kčs 1970 A. Sládkovič, 25 Kčs 1970 osvobození 2 ks 0/ Kčs 1970 SND líc 2 skvr., ztmavlá 1/ Kčs 1970 V. I. Lenin portrét skvr., pat. 0/ Kčs 1970 V. I. Lenin proof Kčs 1971 P. O. Hviezdoslav, 1971 KSČ 2 ks pat. 0/ Kčs 1971 J. Mánes nazlátlá pat. proof Kčs 1971 J. Mánes, 1974 B. Smetana 2 ks 0/ Kčs 1972 A Sládkovič nazl. pat. proof Kčs 1972 J. V. Myslbek, 1973 únor ks 0/ Kčs 1973 J. Jungmann 2 ks 0/ Kčs 1973 únor při okr. nazl. pat., prasklá kapsle proof Kčs 1974 J. Jesenský, 1977 J. Kollár 2 ks 0/ Kčs 1976 J. Král, 1976 V. Kaplan 2 ks 0/ Kčs 1978 Karel IV, 1979 J. Botto 2 ks pat. 0/ Kčs 1978 Karel IV., 1979 J. Botto 2 ks pat. 0/ Kčs 1978 Z. Nejedlý 0/0, 1974 J. Jesenský ztmavlá 0/0 2 ks Kčs 1978 Z. Nejedlý, 1979 IX. sjezd KSČ, 1978 Kremnice 3 ks 0/ Kčs 1978 Karel IV., 1979 J. Botto 2 ks 0/ Kčs 1978 J. Fučík 2 ks 0/ Kčs 1980 spartakiáda, 1980 B. Šmeral 2 ks 0/ Kčs 1980 P. Parléř, 1977 V. Hollar 2 ks 0/ Kčs 1981 O. Španiel, 1981 J. Gagarin 2 ks 0/ Kčs 1981 Ľ. Štúr 0/ Kčs 1982 I. Olbracht, 1982 koněspř. železnice Č. Budějovice - Linec 2 ks 0/ Kčs 1983 S. Chalupka, 1983 K. Marx 2 ks 0/ Kčs 1983 ND, 1983 J. Hašek 2 ks 0/ Kčs 1983 ND 0/ Kčs 1984 J. Neruda, 1984 M. Bel 2 ks 0/ Kčs 1984 A. Zápotocký, 1985 P. Brandl 2 ks 0/ Kčs 1985 MS lední hokej rub pat. proof Kčs 1985 M. Kukučín, 1985 MS lední hokej 2 ks 0/ Kčs 1985 J. Hollý, 1985 Helsinky 2 ks 0/ Kčs 1986 Praha nazl. pat. proof Kčs 1986 Bratislava nazl pat. proof Kčs 1986 Levoča nazl. pat. proof Kčs 1986 Telč naz,. pat. proof Kčs 1986 Český Krumlov nazl. pat. proof

18 Kčs 1986 K. H. Mácha nazl. pat. proof Kčs 1986 K. H. Mácha 0/ Kčs 1986 K. H. Mácha, 1987 Bánská Štiavnica 2 ks 0/ Kčs 1987 kůň Převalský 0/ Kčs 1987 kůň Převalský proof Kčs 1987 kůň Převalský proof Kčs 1987 Bánská Štiavnica nazl. pat. proof Kčs 1987 J. Lada 0/ Kčs 1988 J. Jánošík rub nazl. pat. proof Kčs 1988 PRAGA 88 nazl. pat. proof Kčs 1988 PRAGA 88, 1988 M. Benka 2 ks 0/ Kčs 1988 M. Benka zlat. pat. proof Kčs federace 0/ Kčs 1988 Matica slovenská nazl pat. proof Kčs 1988 Matica slovenská 0/ Kčs 1989 Břeclav-Brno, 1990 sv. Anežka, 1991 parník Bohemia 3 ks 0/ Kčs 1989 Břeclav- Brno zlat. pat. proof Kčs listopad rub nazl. pat. proof Kčs listopad, 1992 Lidice a Ležáky 2 ks 0/ ČSFR- 50 Kčs 1990 sv. Anežka nazl. pat. proof Kčs 1990 Velká pardubická, 1992 Moravské muzeum 2 ks 0/ Kčs 1990 J. Kupecký, 1990 B. Martinů 2 ks 0/ Kčs 1990 B.Martinů proof Kčs 1990 Velká pardubická nazl. pat. proof Kčs 1990 K. Čapek 2 ks 0/ Kčs 1990 K. Čapek proof Kčs 1991 Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Piešťany 3 ks 0/ Kčs 1991 Mariánské Lázně nazl. pat. proof Kčs 1991 Karlovy Vary nazl. pat. proof Kčs 1991 Piešťany proof Kčs 1991 Mariánské Lázně a Piešťany 2 ks 0/ Kčs 1991 Piešťany, 1990 sv. Anežka 2 ks 0/ Kčs 1991 A. Dvořák, 1991 W. A. Mozart 2 ks 0/ Kčs 1991 A. Dvořák, 1993 Muzeální slovenská spol. 2 ks 0/ Kčs 1991 W. A. Mozart, 1991 A. Dvořák 2 ks 0/ Kčs 1991 A. Dvořák rub nazl. pat. proof Kčs 1991 parník Bohemia proof Kčs 1992 Lidice a Ležáky proof

19 Kčs 1992 Moravské muzeum nazl. pat. proof Kčs 1992 J. Á. Komenský 0/ Kčs 1992 J. Á. Komenský proof Kčs 1993 klášter Břevnov, 1993 Muzeálná slov. spol. 2 ks 0/ Kčs 1993 klášter Břevnov, 1993 Muzeálná slov. spol. 2 ks 0/ Kčs 1993 Muzeálná slovenská společnost nazl. pat. proof Kčs 1993 klášter Břevnov proof Kčs 1993 tenisový svaz proof ČR Kč 1993 ústava ČR kapsle 0/ Kč 1993 ústava ČR kapsle, certifikát 0/ Kč 1993 ústava ČR kapsle, certifikát 0/ Kč 1994 životní prostředí kapsle, certifikát 0/ Kč 1994 životní prostředí kapsle, certifikát 0/ Kč 1994 koněspřežná tramvaj kapsle, certifikát 0/ Kč 1994 koněspřežná tramvaj kapsle, certifikát 0/ Kč 1994 D-DAY kapsle, certifikát 0/ Kč 1994 D-DAY kapsle, certifikát 0/ Kč 1994 sv. Vít kapsle, certifikát 0/ Kč 1994 sv. Vít kapsle, certifikát 0/ Kč 1995 OSN certifikát 0/ Kč 1995 OSN certifikát 0/ Kč 1995 P. J. Šafařík kapsle, certifikát 0/ Kč 1995 P. J. Šafařík kapsle, certifikát 0/ Kč 1995 vítězství nad fašismem kapsle, certifikát 0/ Kč 1995 vítězství nad fašismem kapsle, certifikát 0/ Kč 1996 J. J. Ryba-česká mše vánoční certifikát 0/ Kč 1996 J. J. Ryba-česká mše vánoční certifikát 0/ Kč 1996 J. B. G. Deburau certifikát 0/ Kč 1996 J. B. G. Deburau certifikát 0/ Kč 1996 K. Svolinský certifikát 0/ Kč 1996 K. Svolinský certifikát 0/ Kč 1996 Česká filharmonie certifikát 0/ Kč 1996 Česká filharmonie certifikát 0/ Kč 1997 klášter Emauzy certifikát 0/ Kč 1997 klášter Emauzy certifikát 0/ Kč 1997 Praha-Běchovice kapsle, certifikát 0/ Kč 1997 Praha-Běchovice kapsle, certifikát 0/ Kč 1997 sv. Vojtěch kapsle, certifikát 0/ Kč 1997 sv. Vojtěch kapsle, certifikát 0/ Kč 1997 automobil Präsident certifikát 0/

20 420.ČR-200 Kč 1997 automobil Präsident certifikát 0/ Kč 1998 Přemysl I. Otakar certifikát 0/ Kč 1998 Přemysl I. Otakar certifikát 0/ Kč 1998 F. Kmoch certifikát 0/ Kč 1998 F. Kmoch certifikát 0/ Kč 1998 F. Palacký certifikát 0/ Kč 1998 F. Palacký certifikát 0/ Kč 1998 založení KU kapsle, certifikát 0/ Kč 1998 založení KU kapsle, certifikát 0/ Kč 1999 O. Sekora certifikát 0/ Kč 1999 O- Sekora certifikát 0/ Kč 1999 VUT v Brně certifikát 0/ Kč 1999 VUT v Brně certifikát 0/ Kč 1999 AVU v Praze certifikát 0/ Kč 1999 AVU v Praze certifikát 0/ Kč 1999 NATO kapsle, certifikát 0/ Kč 1999 NATO kapsle, certifikát 0/ Kč 2000 Z. Fibich certifikát 0/ Kč 2000 Z. Fibich certifikát 0/ Kč 2000 Mezinárodní měnový fond kapsle, certifikát 0/ Kč 2000 Mezinárodní měnový fond kapsle, certifikát 0/ Kč 2000 Pražský groš-reforma Václava II. kapsle, certif. 0/ Kč 2000 Pražský groš-reforma Václava II. kapsle, certif. 0/ Kč 2000 V. Nezval certifikát 0/ Kč 2000 V. Nezval certifikát 0/ Kč 2001 zavedení ura kapsle, certifikát 0/ Kč 2001 zavedení ura kapsle, certifikát 0/ Kč 2001 K. I. Dietzenhofer certifikát 0/ Kč 2001 K. I. Dietzenhofer certifikát 0/ Kč 2001 J. Seifert certifikát 0/ Kč 2001 J. Seifert certifikát 0/ Kč 2001 ČFS-100 let certifikát 0/ Kč 2001 ČFS-100 let certifikát 0/ Kč 2001 F. Škroup certifikát 0/ Kč 2001 F. Škroup certifikát 0/ Kč 2001 Počátek nového tisíciletí kapsle, certifikát 0/ Kč 2001 Počátek nového tisíciletí kapsle, certifikát 0/ Kč 2002 M. Aleš certifikát Kč 2002 M. Aleš certifikát 0/ Kč 2002 Jiří z Poděbrad certifikát 0/ Kč 2002 Jiří z Poděbrad certifikát 0/ Kč 2002 R. Holub certifikát 0/

ČESKÁ NUMISMATICKÁ SPOLEČNOST pobočka v J I H L A V Ě. Vás i Vaše přátele srdečně zve na 86. NEVEŘEJNOU CLENSKOU AUKCI

ČESKÁ NUMISMATICKÁ SPOLEČNOST pobočka v J I H L A V Ě. Vás i Vaše přátele srdečně zve na 86. NEVEŘEJNOU CLENSKOU AUKCI ČESKÁ NUMISMATICKÁ SPOLEČNOST pobočka v J I H L A V Ě Vás i Vaše přátele srdečně zve na 86. NEVEŘEJNOU CLENSKOU AUKCI která se koná v neděli dne 16. května 2015 v Jihlavě ve velkém estrádním sále Domu

Více

ZLATO x 1 Keltové - Bójové 2.-1. stol. př. Kr. 1/24 statéru typ Athena-Alkis 0,35g 1/1 3000

ZLATO x 1 Keltové - Bójové 2.-1. stol. př. Kr. 1/24 statéru typ Athena-Alkis 0,35g 1/1 3000 ZLATO x 1 Keltové - Bójové 2.-1. stol. př. Kr. 1/24 statéru typ Athena-Alkis 0,35g 1/1 3000 Kostial-36 x 2 1/8 statéru typ Athena-Alkis 0,97g Kostial-34 1/1 7000 x 3 statér typ Athena-Niké 8,05g NS 24/18,

Více

DATABANKA TESTOVÝCH ÚLOH

DATABANKA TESTOVÝCH ÚLOH DATABANKA TESTOVÝCH ÚLOH Z ČESKÝCH REÁLIÍ Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Vydání druhé (elektronické), Praha, 2014 Aktualizováno

Více

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE MILOSLAV BEUTLER (1897-1964) Inventář osobního fondu

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE MILOSLAV BEUTLER (1897-1964) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE MILOSLAV BEUTLER (1897-1964) Inventář osobního fondu Časové rozmezí: 1899-1990 Číslo evidenčního listu NAD: 109 Evidenční číslo: 108 Zpracoval: Tomáš Hylmar Místo: Praha

Více

75. členskou aukci notafilistického materiálu

75. členskou aukci notafilistického materiálu Česká numismatická společnost, pobočka Papírová platidla Praha pořádá neveřejnou 75. členskou aukci notafilistického materiálu v sobotu, dne 24. listopadu 2007 v jídelně základní školy v Praze 11 - Jižním

Více

KAM. Kdo neleze po železe, nikdy nikam nevyleze. po Česku ZDARMA. Historické město roku 2010. Český pirát z Karibiku

KAM. Kdo neleze po železe, nikdy nikam nevyleze. po Česku ZDARMA. Historické město roku 2010. Český pirát z Karibiku Turistický magazín KAM ročník V., vydání duben červen 2011 po Česku ZDARMA Kdo neleze po železe, nikdy nikam nevyleze Historické město roku 2010 Český pirát z Karibiku KAM na výlet KAM pro děti KAM do

Více

84. členskou aukci notafilistického materiálu

84. členskou aukci notafilistického materiálu Česká numismatická společnost, pobočka Papírová platidla Praha pořádá neveřejnou 84. členskou aukci notafilistického materiálu v sobotu, dne 31. března 2012 v jídelně základní školy v Praze 11 - Jižním

Více

Bibliografie časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce za léta 1988 2012

Bibliografie časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce za léta 1988 2012 MUZEUM 50 / 2 / 2012 / s. 67 97 Bibliografie časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce za léta 1988 2012 K 50. výročí vydávání časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce vám přinášíme bibliografii

Více

KAM. Žádné dítě není tak roztomilé, aby matka nebyla šťastná, když usne. po Česku ZDARMA. Hrátky se zvířátky. Medvídci na zámku

KAM. Žádné dítě není tak roztomilé, aby matka nebyla šťastná, když usne. po Česku ZDARMA. Hrátky se zvířátky. Medvídci na zámku Turistický magazín KAM ročník VII., červen 2013 po Česku ZDARMA Žádné dítě není tak roztomilé, aby matka nebyla šťastná, když usne Hrátky se zvířátky Medvídci na zámku KAM pro děti s Českou inspirací www.kampocesku.cz

Více

GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY. Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy

GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY. Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy Sestavil: PhDr. Slavomír Horák s pomocí internetové stránky www.vokno.cz/lexikon aktualizace:

Více

BECHYŇSKÝ MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ

BECHYŇSKÝ MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ BECHYŇSKÝ MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2011 NOVÉ PODMÍNKY PŘIDĚLOVÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ budou sjednávat na dobu určitou jednoho roku. Po uplynutí sjednané doby nájmu může být nájemní smlouva i opakovaně prodlužována,

Více

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T Linda Mikulenková LIDÉ A ČAS Pracovní sešit pro 4. a 5. roční k základní školy Lektorovali: Mgr. Antonín Kalous, Ph.D.; Mgr. Radek Malý, Ph.D. Recenzovali: PaedDr. Blanka

Více

Historický vývoj mincí v českých zemích:... 2 Korunová měna... 3 1K a 2K... 3 5K... 3 10K, 20K a 100K... 3 Koruna československá... 4 5h 1924...

Historický vývoj mincí v českých zemích:... 2 Korunová měna... 3 1K a 2K... 3 5K... 3 10K, 20K a 100K... 3 Koruna československá... 4 5h 1924... Historický vývoj mincí v českých zemích:... 2 Korunová měna... 3 1K a 2K... 3 5K... 3 10K, 20K a 100K... 3 Koruna československá... 4 5h 1924... 4 25h 1925... 4 5Kč... 4 Doba protektorátu... 5 Poválečné

Více

Osobní bibliografie od roku 1965 1/

Osobní bibliografie od roku 1965 1/ Orlické hory a Podorlicko 17: 11 44 (2010) 2011 MGOH Rychnov n. Kn., ISSN 0475-0640 PhDr. Ladislav Hladký, CSc. Osobní bibliografie od roku 1965 1/ 1965 Příspěvek k dějinám soukenické výroby v Jihlavě

Více

Editorial. Z obsahu. ročník 21 č. 3/2011

Editorial. Z obsahu. ročník 21 č. 3/2011 1 Editorial Tyto řádky píši bezprostředně po schůzi předsednictva našeho sdružení, první po úmrtí předsedy pana Ing. Radko Weignera. Atmosféra jednání byla touto okolností jednoznačně poznamenána. Jednání

Více

25. aukce sobota 7. května 2005, 13.30 hod. Hotel EXPO

25. aukce sobota 7. května 2005, 13.30 hod. Hotel EXPO 25. aukce sobota 7. května 2005, 13.30 hod. Hotel EXPO PŘEHLED KATALOGU A PROGRAM AUKCE AUCTION PROGRAM I. Esoterica 1 20 II. Fotografie Photography 21 41 III. Josef Čapek 42 67 IV. Avantgarda Avant-garde

Více

Zprávy, perličky a jiné zajímavosti ze Spomyšle a okolí Vydává nepravidelně Obecní úřad ve Spomyšli.

Zprávy, perličky a jiné zajímavosti ze Spomyšle a okolí Vydává nepravidelně Obecní úřad ve Spomyšli. Spomyšelské aktuality Zprávy, perličky a jiné zajímavosti ze Spomyšle a okolí Vydává nepravidelně Obecní úřad ve Spomyšli. květen 2004 Vážení spoluobčané! V březnu tohoto roku bylo zastupitelstvo obce

Více

Ročník 2006 V Praze dne 30. 5. 2006 Číslo 2 TAKÉ AMATERSKÉ DIVADLO REPREZENTUJE SOKOL NA XIV. VŠESOKOLSKÉM SLETU

Ročník 2006 V Praze dne 30. 5. 2006 Číslo 2 TAKÉ AMATERSKÉ DIVADLO REPREZENTUJE SOKOL NA XIV. VŠESOKOLSKÉM SLETU Ročník 2006 V Praze dne 30. 5. 2006 Číslo 2 TAKÉ AMATERSKÉ DIVADLO REPREZENTUJE SOKOL NA XIV. VŠESOKOLSKÉM SLETU Co nám ukázaly oblastní slety a veřejná cvičení ( Pár dnů před XIV. sletem) Každý všesokolský

Více

Speciál. Praha. Praha. jak ji neznáte ZDARMA. www.kampocesku.cz www.travel-eye.eu www.openczechia.eu. Turistický magazín ročník III.

Speciál. Praha. Praha. jak ji neznáte ZDARMA. www.kampocesku.cz www.travel-eye.eu www.openczechia.eu. Turistický magazín ročník III. Turistický magazín ročník III., říjen 2013 ročník V., vydání duben 2011 Speciál ZDARMA Praha Praha jak ji neznáte www.kampocesku.cz www.travel-eye.eu www.openczechia.eu T U R IS T IC KÁ INFORM AČNÍ CENTRA

Více

Vláčil František (1924 1999)

Vláčil František (1924 1999) Vláčil František (1924 1999) 1926 1998 Inventář NFA 2004 Název archivu: Národní filmový archiv, Praha Název archivní pomůcky: Vláčil František (1924 1999) Časový rozsah pomůcky: 1926 1998 Druh archivní

Více

18. aukce 8. prosince 2001, 10 hod. Hotel EXPO

18. aukce 8. prosince 2001, 10 hod. Hotel EXPO 18. aukce 8. prosince 2001, 10 hod. Hotel EXPO PŘEHLED KATALOGU A PROGRAM AUKCE AUCTION PROGRAM I. Autografy a knihy s podpisy Signatures 1 37 II. Knihy a obálky Books and wrappers 38 90 III. Avantgarda

Více

Zveme Vás na tradiční XII. dětské hody

Zveme Vás na tradiční XII. dětské hody Číslo 3 květen - červen 2010 www.velkebilovice.cz Zveme Vás na tradiční XII. dětské hody Zveme vás na tradiční XII. dětské hody, které se konají v neděli 20. června 2010. Začátek je v 14.30 hod. průvodem

Více

nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum.

nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum. H u s i t s k é m u z e u m v T á b o ř e nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum.cz Výroční zpráva

Více

Město Šluknov. Strategický plán rozvoje města Šluknov

Město Šluknov. Strategický plán rozvoje města Šluknov Město Šluknov Strategický plán rozvoje města Šluknov 2007 2015 Zpracovatelé: Ing. Kučera Ladislav, tel. 774032601 Srbská Kamenice 12 407 15 Srbská Kamenice Ing. Petrášek Jiří, tel.774032600 Duben červenec

Více

Křest propagačního autobusu

Křest propagačního autobusu strana 02 bytová komise strana 04 pohádkový den strana 09 domácí násilí strana 10 aktivní granty strana 11 odpadové hospodářství 04 duben 2008 t i š t ě n o n a r e c y k l o va n é m p a p í r u www.tabor.cz

Více

OBČANSKÁ VÝCHOVA 8.ROČNÍK PRÁVO A MORÁLKA

OBČANSKÁ VÝCHOVA 8.ROČNÍK PRÁVO A MORÁLKA VY_12_INOVACE_OV.8.A.01 OBČANSKÁ VÝCHOVA 8.ROČNÍK PRÁVO A MORÁLKA Mgr. Naděžda Dzodzáková Morálka /z lat.moralitas, správné chování, od mos, moris, mrav/ znamená celkovou představu správného jednání ve

Více

Fotografie J. S. Guth-Jarkovského: originály archiválií jsou uložené v Památníku národního písemnictví literární archiv.

Fotografie J. S. Guth-Jarkovského: originály archiválií jsou uložené v Památníku národního písemnictví literární archiv. Znění tohoto textu vychází z díla Průvodce Prahou tak, jak bylo vydáno Nakladatelským družstvem Máje v roce 1905 (GUTH- JARKOVSKÝ, Jiří Stanislav. Průvodce Prahou: pro mládež. Praha: Nakladatelské družstvo

Více

cestujeme na vlastní pěst

cestujeme na vlastní pěst PRAHA na vlastní pěst turistický průvodce Jozef Petro cestujeme na vlastní pěst www.petro.cz Obsah Místo úvodu 3 Strahovský klášter 5 Černínský palác 8 Loreta 9 Pražský hrad 12 Bazilika sv. Jiří 19 Kostel

Více

Městské muzeum: - Vánoční ozdoby výstava ve spolupráci s firmou Vánoční ozdoby DUV - Královédvorské Vánoce výstavní síň Staré radnice Prodejní trhy.

Městské muzeum: - Vánoční ozdoby výstava ve spolupráci s firmou Vánoční ozdoby DUV - Královédvorské Vánoce výstavní síň Staré radnice Prodejní trhy. KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2005 PROSINEC Kulturní pořady měsíce prosince Hankův dům: - Hvězdička betlémská - zpívání a povídání o Vánocích. - Sněhová vločka představení žáků ZUŠ. - B. L. Nelson:

Více

PROGRAM REGENERACE MPR A MPZ 2013

PROGRAM REGENERACE MPR A MPZ 2013 PROGRAM REGENERACE MPR A MPZ 2013 obsah 1 2 3 4 5 PŘIHLÁŠKA fotodokumentace: 1a KULTURNÍ PAMÁTKY 1b ARCHITEKTURA DOPLŇUJÍCÍ CHARAKTER MPR 1c DROBNÁ ARCHITEKTURA REKAPITULACE 2013 PŘEHLED PŘÍSPĚVKŮ NA OBNOVU

Více