ČESKÁ NUMISMATICKÁ SPOLEČNOST POBOČKA V CHEBU ČLENSKÉ INFORMACE 2 / 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÁ NUMISMATICKÁ SPOLEČNOST POBOČKA V CHEBU ČLENSKÉ INFORMACE 2 / 2015"

Transkript

1 ČESKÁ NUMISMATICKÁ SPOLEČNOST POBOČKA V CHEBU ČLENSKÉ INFORMACE 2 / 2015 NABÍDKOVÝ SEZNAM č. 61 CHEB 13. ČERVNA 2015

2 ČESKÁ NUMISMATICKÁ SPOLEČNOST POBOČKA V CHEBU společně s pobočkou v Habartově Vás zvou na 61. neveřejnou aukci numismatického materiálu,kterou pořádají v sobotu 13. června 2015 v Chebu Aukce se koná v přednáškové síni Ekonomické fakulty Západočeské university v Chebu,Hradební 22. Přístup do sálu k prohlídce materiálu je od 7 hodin. Začátek vlastní aukce je stanoven na 8,30 hodin. Aukce se mohou zúčastnit pouze členové ČNS, kteří se prokáží potvrzením o zaplacení členského příspěvku. Kromě nich i zájemci o členství z chebské a habartovské pobočky.členové zodpovídají za případné hosty! Aukce se koná podle aukčního řádu ČNS. Narušování tohoto řádu bude postiženo vyloučením z účasti na aukci. Vystavování a nabízení nenumismatického materiálu je zakázáno. Limity se přijímají pouze od členů ČNS. Na limitní lístek je nutno uvést prohlášení o členství k příslušné pobočce, jinak je lístek neplatný. V případě nedodržení výše příhozu bude za platný považován nejbližší nižší příhoz. Vydražené položky platí přítomní členové v průběhu aukce, položky získané na limit, budou zaslány na dobírku.reklamace na kvalitu materiálu je možno uplatnit podle aukčního řádu. LIMITY zasílejte na adresu: Milan Killinger, Dělnická 885, Sokolov, nebo na Aukční seznam můžete zaplatit přiloženou složenkou,při osobní účasti na aukci u presence, nebo v případě poslání limitu Vám můžeme cenu za aukční katalog připočítat k limitu- nutno zakroužkovat ANO. V případě, že Váš limit nebude úspěšný, pošleme Vám korespondenční lístek se zprávou, že všechny Vaše limity byly překročeny, teprve pak bez vyzvání uhraďte přiloženou složenkou příslušnou částku 50-Kč vyplněnou na složence. Katalog je možno zaplatit i na č. ú. ČNS pobočky v Chebu: / 0300, variabilní symbol je uveden u adresy. V případě, že si nemíníte katalog ponechat,vraťte jej obratem na adresu limitáře. Zalepte jej do původní obálky,škrtněte svoji adresu, napište ZPĚT NEPŘIJÍMÁM a vhoďte do poštovní schránky - nemusíte znovu frankovat. Aukční katalog sestavil Pavel Matala, fotografie Vojtěch Rada, tisk ing. Tomáš Harant. -1-

3 Výklad zákona 71/1994 o prodeji a vývozu kulturních památek Mince a ostatní numismatický materiál (razidla, papírová platidla, nouzová platidla, cenné papíry, úvěrové doklady a doklady bezhotovostního styku, faleristické řády, vyznamenání, plakety, medaile, žetony a známky) starší 50ti let jsou zahrnovány pod pojem předmětů s kulturní hodnotou (viz příloha jmenovaného zákona č. 1 / XIV.(1-4.) XIV.Předměty z oboru numismatiky mimo předmětů uvedených v bodě II. 1. razidla starší 50 let 2. mince, papírová platidla, nouzová platidla kovová, papírová, keramická i jiná, cenné papíry, např. akcie, podílové listy nebo kolky, úvěrové doklady a doklady bezhotovostního styku starší 50ti let 3. faleristické doklady, řády, vyznamenání starší 50ti let 4. plakety, medaile, žetony, známky starší 50ti let Pro jejich prodej na domácím trhu není žádné zákonné omezení, pokud nejde o vývoz těchto předmětů nebo pokud se nejedná o předměty z oboru archeologie, kdy je při každé nabídce k prodeji nutné Osvědčení k trvalému vývozu - 3 (1) Ze stanov ČNS vyplývá, že na aukcích a akcích ČNS nesmí být nabízen jiný než numismatický materiál a tudíž na nich nesmí být nabízeny předměty z archeologickou hodnotou. Předměty z oboru archeologie definuje příloha č.1/bod II. zákona 71/1994 Sb., která říká, že tyto mohou být nabízeny k prodeji pouze s povolením k vývozu, vydávaným příslušnou organizací. II. Předměty z oboru archeologie Archeologické nálezy, které jsou dokladem života člověka od počátku jeho vývoje a zachovaly se v zemi nebo pod vodou včetně kosterních nálezů lidských a zvířecích. Numismatické předměty, pohybující se na numismatickém trhu lze tedy podle Zákona o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty č. 71/1994 Sb. v rámci ČR volně obchodovat bez zákonného omezení s výjimkou numismatických předmětů prokazatelně pocházejících z nálezů. Mince s prokazatelnými nálezovými okolnostmi patří mezi archeologické předměty. Tyto předměty mohou být nabízeny k prodeji pouze s vývozním povolením a vzhledem ke stanovám ČNS nesmějí být na aukcích a ostatních akcích ČNS nabízeny ani prodávány. Z uvedeného výkladu tedy vyplývá, že každá mince, zakoupená na aukci či na sběratelské burze starší 50ti let je z pohledu zákona vždy předmětem kulturní hodnoty bez ohledu na hodnotu numismatickou. Aby byla zahrnuta /mince/ mezi předměty z oboru archeologie, musí mít doložené nálezové okolnosti. Skutečnost, že se jedná o minci antickou nebo středověkou neznamená, že by bylo možné tuto minci paušálně zahrnout mezi předměty -2-

4 archeologické povahy. Na druhou stranu nelegální získávání předmětů archeologické povahy např. pomocí detektorů kovů může být posuzováno jako trestný čin se všemi právními důsledky. Každý předmět kulturní hodnoty (tedy i numismatické) může být vyvezen z ČR pouze s platným Osvědčením k vývozu. Tato osvědčení vydávají tyto příslušné organizace: Národní muzeum, Moravské zemské muzeum v Brně a Slezské zemské muzeum. Příslušné osvědčení k vývozu musí doložit osoba, která vývoz uskutečňuje. V praxi ten, kdo minci převáží přes hranice nebo i ten, kdo minci za hranice odesílá prostřednictvím pošty. Porušení tohoto zákona může být sankciováno pokutou až do výše Kč. Tabulka dražebních příhozů: do 19 Kč...1 Kč Kč 2 Kč Kč Kč Kč.. 10 Kč Kč.. 20 Kč Kč..50 Kč Kč..100 Kč Kč Kč Kč. 500 Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč nad Kč Kč -3-

5 Seznam citované literatury: B. Bajer Jan: Papírová platidla Československa , Elektris - Jindřich, Holna, Praha 2003 BK. Brunner R., Klíma V.: Sedmdesát let ČNS, Cheb 1988 Ca. Cach František: Nejstarší české mince, 4 svazky, ČNS Praha Cast,Cn.Castelin František.:Česká drobná mince doby předhusické a husitské, , Praha, ČSAV, 1953 CL. Cajthaml M.: České chmelové známky, ČNS Chomutov 2001, II Fl.. Floss Štěpán: Medaile a plakety prvního presidenta ČSR T. G. Masaryka, ČSPDP, Praha 1971 FM. Foukal M., Mrštík J.: 80 let ČNS, Praha 1999 Don. Fiala E.: Beschschreibung der Sammlung böhmischer Münzen und Medaillen des Max Donebauer, Prag 1890 Hás. Hásková Jarmila.: Chaurova sbírka- Pražské groše, ČNS a NM v Praze, Praha 1991 HN. Hanibal V., Novák E.: Malé groše, Poděbrady 1981 Ch. Churavý V.:Resortní vyznamenání, medaile, čestná uznání ministerstva vnitra z let , ČNS, Ústí nad Orlicí 1983 KM. Krause Ch. L., Mischler C.: Standart Catalog of Word Coins KGM. Standart Catalog of German Coins 1601 to present Krause Publikations, Iola, USA Kr. Kraumann F.: Novoroční plakety a medaile fy Franta Anýž a spol. Praha, NL II./s Krubl. Krubl Z.: Československé a České vojenské odznaky , NV Praha 1999 MKČ. Halačka I.: Mince zemí koruny České, 4 svazky, ČNS, Kroměříž Menzel. Menzel P.: Deutsche Notmünzen und sonstige Geldersatzmarken , Transpress Berlin 1982 Muž. Mužík V.: Známky Plzně a okolí-2. část, Numismatiká ročenka 1995, ČNS,Cheb 1996 No. Nový M.: Mince Marie Terezie , ČNS, Cheb : Mince Františka Lotrinského , ČNS, Cheb 1981 Nov. Novák E.: Korunovace a korunovační ražby habsburské monarchie v letech I. V. Štíty, veduta ,-: Naši presidenti na mincích, medailích a plaketách , Veduta Štíty 2008 NPA. Matala P., Nový M.: Numismatické památky Ašska do roku 1945, ČNS, Cheb 1984 NR. Numismatická ročenka Cheb od 1974-uveden ročník a strana NL. Numismatické listy, uveden ročník a strana Nech. Nechanický Z.: Mincovnictví Leopolda I , ČNS, Hradec Králové 1991 P. Polívka E.: Mince Josefa II. a Leopolda II , ČNS, Praha 1985,-: Mince Fr. I , ČNS, Hradec Králové 1973,-: Mince Ferdinanda V , ČNS, Praha 1982,-: Mince Františka Josefa I , ČNS, Hradec Králové 1983 PM. Matala P.: Medaile ČNS pobočky v Chebu , ČNS, Cheb 2009 Rad. Radoměrský P.: Nález mincí z 15. století v Králově Dvoře u Berouna, doplněný reprint I. vydání ČNS, Praha 1976 Sa. Saurma-Jeltsch H.: Sleschische Münzen und Medaillen, Breslau 1883, 1892 Sch. Schön G.: Münzen 18. Jahrhundert Sm. Smolík J.: Pražské groše a jejich díly , ČNS, Praha 1971-reprint Tu. Tumpach V.: Katalog plzeňských medailí, plaket a vyznamenání, ČNS, Plzeň 1968 VM. Měřička V.: Československá vyznamenání I. VI., ČNS, Hradec králové , -: Rakousko-Uherské vojenské a občanské záslužné a pamětní medaile, 2 svazky, ČSPDP, Praha 1974, 1976 Y. Yeoman R.: Modern World Coins, Racine Winconsin 1972 ZK. Kolářský Z.: Katalogy výstav (7) uvedeno pořadové číslo -4-

6 ZLATO 1. Čechy, Ferdinand V. ( ). Žeton na korunovaci v Čechách Žeton-dukát, Au, 18,8 mm, 3,5 g, J. Daniel Boehm Novotný XIX b. 1/ František Josef I. ( ) Dukát 1881 b. zn. rub stopy po úchytu 1/ Zlatník 1875 KB 6,425 g 1/ K 1906 b.zn. 3,387 g 0/ ČR, (1993-, 1000 Kč motiv třídukát slezských stavů Au 999,9, Ø 16 mm, 1/10 oz = 3,111 g, 2000 ks Kč motiv tolar moravských stavů, Au 999,9, Ø 22 mm, 1/4 oz = 7,777 g, 1000 ks Kč motiv malého groše z roku 1587, Au 999,9, Ø 28 mm, 1/2 oz = 15, 553 g, 1000 ks Kč motiv pražského groše, Au 999,9, Ø 34 mm, 1 oz = 31,107 g, 1000 ks. Au celkem 57,548 g, 4 x kapsle, etue, certifikáty 4 ks 0/ Kč 2000, konec milenia, Ag 999/1000, 31,103 g, Au 999,9/1000, 3,111 g, Ø 44 mm, zlatá inlej 16 mm, ks, kapsle, etue, certifikát 0/proof dtto, 2995 ks, kapsle, etue, certifikát proof dtto, 2995 ks, kapsle, etue, certifikát proof Kč 2013 železniční most v Žampachu, Au 999,9, Ø 28 mm, 1/2 oz = 15,55 g, 9700 ks, kapsle, etue, certifikát proof Francie, Napoleon III.( ) 20 Frank 1865 BB Strasburg, 6,415 g KM / Německo-Lubeck, Dukát 1717 M. Luther KMG 133 0/ Rusko, Mikuláš II. ( ) 5 Rubl 1899 ЭБ KM 62 1/ Švýcarsko republika, 20 Frank 1947 B, 6,448 g KM 35.2 dr. hr. 0/ Velká Británie, Viktoria ( ) Libra 1898, 7,963 g KM 785 dr. hr. 1/ Z. Kolářský- 30. výročí založení ČNS pobočky v Chebu Replika tolaru Albr. Valdštejna, minc. Zaháň, nájemce H. Zieslera z roku Frydl. orlice, opisy, znak Chebu/Albrecht Valdštejn Au 0,986, puncováno, 3,64 g, Ø 20 mm, 50 ks, kapsle R 0/

7 16. František Arnošt Šlik ( ) 10 Dukát 1660 I-P, minc. J. Pellet, SJ/ZR2a- zkušební odražek, Au 0,585, punc. Ø 45 mm, 22,11 g, 5 ks, rytec J. Strnad 2009 RR 0/ ČR- Staré pověsti české, Teta kněžka Au 750/1000 (18 karátů), Ø 21 mm, 6 g proof dtto- Lumír a píseň Au 750/1000 (18 karátů), Ø 21 mm, 6 g proof KB - Komerční banka, , Karlův most, orloj, Hradčany. Au 986/1000, Ø 22 mm, 6,98 g, 4500 ks, autor M. Vitanovský, certifikát č. 1391, kapsle, etue proof Cheb, 950 let první písemné zmínky Au 585/1000 (14 karátů), 3,5 g, 200 ks, vydala Zlatá koruna s.r.o., certifikát č , etue proof Slovensko republika (1993- Mírový tolar, sada dvou medailí. L: Misia sv. Cyrila a Metoda 863, Christianizacia Slovakov 963, Slovenská církevná provincia Nápis PAX TALERO MIEROVÝ TOLIAR IMM. R: Biblické výjevy, nápis PANTA REI, sig. RONAJ M./1999 Ag 925/1000, punc., Ø 60 mm, 145 g = 5 Tolar Au 986/1000, punc, Ø 60 mm, 87,5 g, = 25 Dukát, číslo 20, číslo je na líci, raženo 25 sad, společná etue, text, razila MK v roce 1999, při příležitosti BIMILÉNIA RR 2 ks proof Řecko-kolonie Tarentum Didrachma, bronz 19 mm, cca 250 let př. Kr. L: hlava Satyra s ozdobou ve vlasech (diadém) R: kůň ve skoku doleva, písmo hůře čitelné -2/ Řím, Augustus (43 př.-14 po Kr.) As, bronz, mm, L: hlava vpravo/sc, TRIBVNIC POTEST. CAESAR AVGVSTVS R: CASSUVS CELEB IIIVI R. A.A.A.FF 3/ Byzanc, miskovitý folis, bronz 22 x 18 mm, L: polopostava s žezlem a ratolestí?, vlevo MV R: nečitelná alegorie okr. ražbou, mírná oxyd. 2/ ČECHY 25. Břetislav I. ( ) Denár, 1 g, Cach 310 1/ Soběslav II. ( ) Denár C 619, 0,69 g, opisy téměř nevyraženy R 1/ Bedřich, I. vláda 1173, II. vláda , III. vláda , Denár C 627 opisy nevyraž., část. vylom. 2/

8 28.- Cheb, městská ražba, Fenik z let , Hás. 13 R 1/ dtto, Fenik z let , Hás. 23, kraj. střížek, perforace ražbou 1/ dtto, Fenik z let , Hás. 27 (uprostřed S, var.) R část. nedor. 2/ dtto, Fenik z let , Hás. 34 nedor. exc., vyl. okraj 1/ dtto, Fenik z let , Hás. 37 perf. ražbou 1/ dtto, Fenik z let , Hás. 38 část. nedor. 1/ dtto, Fenik z let , Hás. 41 exentr. ražba 1/ dtto, Fenik z let , Hás.43 část nedor. -1/ Karel IV. ( ) Pražský groš, 3,55 g, Sm. 5-1/ Pražský groš exentr. ražba, blíže neurč., čištěno 2/ Česká Falc, fenik z let , minc. Lauf, 15,4 x 16,5 mm, typ korunované poprsí, Nech. XV.2, neurčeno přesně-písmena jsou nečitelná R 2/ dtto, fenik z let , minc.lauf, Nech. A/II/3 z větší části nedor. R 2/ Václav IV. ( ) Pražský groš, 2,85 g, Hána XIV.č/1 2/ Pražský groš blíže neurč. 3/ Jiří z Poděbrad ( ) Kruhový peníz se lvem Rad. 21 všechny dvouráz 3 ks 2/ dtto Rad x naprasklý 3 ks -1-2/ dtto Rad ks dtto Rad ks 2/ dtto Rad ks 2-2-/ dtto Rad ks 2-2-/ dtto Rad x dvouráz 3 ks 2-2-/ dtto Rad ks 2-2-/ dtto Rad ks 2-2-/ dtto Rad ks 2-/ dtto Rad ks 2/ dtto Rad ks 2-2-/ dtto Rad ks 2/ dtto Rad ks 2-2-/ dtto Rad ks 2-2-/ dtto Rad ks 2-/ dtto Rad ks 2-2-/ dtto Rad ks 2-2-/ dtto Rad x naprasklý 2 ks 2-2-/ Vladislav II. ( ) Pražský groš, 2,55 g, Hás.Xc/2 část. nedor., prohnutý 2/

9 62.- Vladislav II. ( ) Bílý peníz oboustr. Sm. 2-1/ Bílý peníz jednostranný část. nedor. -1/ Ludvík I. Jagelonský ( ) Bílý peníz jednostr. Sm. 10 vylomen 1/ Haléř-peníz malý -1/ /2 groš Svídnický Sa 127-1/ Ferdinand I. ( ) Pražský groš, 2,35 g Chv. C/1 část. nedor. 2/ Pražský groš, 1,75 g Sm 7 vyl., prasklý 2/ Peníz bílý b.l. Vratislav MKČ 80-1/ Rudolf II. ( ) Malý groš 1584, České Budějovice, minc. Mattinghofer MKČ 458-1/ Malý groš 1590, Kutná Hora, Šatný MKČ 380-1/ Malý groš 1601, Kutná Hora, Spiess MKČ 380-1/ Matyáš II. ( ) Bílý groš 1617, Kutná Hora, Hölzl MKČ 537-1/ Bílý groš 1618, Praha, Hübmer MKČ 514-1/ Ferdinand II. ( ) 3 krejcar 1627, Praha, Hübmer MKČ 760 2/ Troník 1625 Vratislav MKČ / Ferdinand III. ( ) Slezsko-3 krejcar 1643 R-I, Vratislav, Reichard J. Halačka / Leopold I. ( ) 3 krejcar 1697, Praha, G. Egerer Nech / krejcar 1704, Praha, G. Egerer /zn. nedor./ Nech / krejcar 1698, Břeh, Brettschneider /zn. nedor./ Nech. 952 část. nedor. 2/ Grešle 1696 MB, Břeh Nech. 967 napr. -1/ Josef I. ( ) 3 krejcar 1711, Kutná Hora, Wohnsiedler MKČ / Karel VI. ( ) 1/2 krejcar 1736, Praha MKČ 1848 zvlněný 1/ Marie Terezie ( ) 10 krejcar 1764 b.zn., Praha MKČ 1961, No 33 okr. 2/ krejcar 1765 b. zn., Praha No 33-2/ krejcar 1760 P, 1760 W, 1760 H No 41 3 ks 2/2, 1/1, -2/ Krejcar 1761 P MKČ / krejcar 1761 P /1/1/, 1761 W /1/2 2 x hr./ No 41 2 ks krejcar 1762 P /1/1-, líc vada mat./ 1762 G /3/2-/ No 41 2 ks krejcar 1763 P /3/2/, W /2/2/, G /3/2/ No 41 3 ks

10 91.- Marie Terezie ( ) Fenik 1758 b.zn.- mince pro Čechy No 44 krásný exemplář RR Grešle 1760 b.zn. Praha No 42b 2/ Grešle 1760 b.zn. Praha MKČ / Grešle 1760 b.zn.praha, 24 mm No 42b /2/1-/ 22 mm! No neuvádí- jiný typ, silnější střížek -1/1- R 2 ks Grešle 1761 b.zn. 1/1 hr., 1764 b.zn. -2/2, 1765 b.zn. 2/2 R No 42b 3 ks Cheb - odražky rubní strany 3 a 1 krejcaru Odražky z originálních razidel, rubních stran nouzových mincí z doby obléhání Chebu, jako No 238 a 239 Olovo 19,5 a 15,5 mm 2 ks 1/-, -1/ Cheb, nouzová ražba 1 krejcar 1743, z doby obléhání Chebu No 239 2/ Josef II. ( ) 20 krejcar 1783 C - Praha MKČ / Ferdinand V. ( ) 20 krejcar 1840 C 1/ krejcar 1838 C MKČ 2059 ztmavlý, skvr. 2/ František II. ( ) 20 krejcar 1830 C MKČ / krejcar 1795 C MKČ / krejcar 1802 C 1 x hr. -1/ krejcar 1800 C MKČ / RAKOUSKO 105. Ferdinand II. ( ) 3 krejcar 1624 St. Pölten hr. -2/ krejcar 1624 Vídeň 2/ krejcar 1631 Gratz okr. -1/ Marie Terezie ( ) Korunovační peníz, větší 1741, Ag 25 mm, na rubu znaky Rakouska, Uher a Čech dobové ouško, 2 x hr. 2/ Tolar levantský 1780.S.F.,.X., zřejmě Milán , dobové ouško /opraveno/ -1/ Tolar levantský 1780 S.F.,.X., minc. Benátky ďubky, 1 x kaz na rubu jinak -1/ Tolar levantský 1780 S.F.,.X starší ražba-neurčená dobové ouško 2/ Tolar levantský 1780 S.F.,.X, novoražba No 52 Vídeň-kolem roku / Tolar levantský 1780 S.F.,.X, novoražba No 52 Vídeň.kolem roku /

11 114.- Marie Terezie ( ) Půltolar křížový 1775 Brusel No 167 2/ krejcar 1769 I.C-S.K. Vídeň No 54 2/ krejcar / krejcar 1768 b.zn., dobové falzum-mosaz se stopami postříbření 2/ krejcar 1777 I.C.-F.A. Vídeň No 55 hrana, krásný listový ornament, líc 2 x dr. škr. 1/ krejcar 1765 Vídeň rub škr. 2/ VI krejcar 1744 Hall No 13-1/ Krejcar 1750 Hall No 38 patina 1/ Krejcar z let chyboražba. Na rubu vyražen negativní líc, NL 1986/1, s unikát? R -2/ Krejcar 1772 G - Štýrský Hradec No 146 2/ Krejcar 1772 G No 146, 1/4 krejcar 1772 G No 148 /čišt./ 2 ks 2/ Grešle 1764 Karlovský Bělehrad No 130 2/ Haléř 1765 b.zn. Vídeň Ø 15 mm /patina/ 1/ b.zn. Ø 16-16,6 mm 1-0 No 48b 2 ks Haléř 1777 b.zn.vídeň No 63-2/ Haléř 1779 b.zn. Vídeň No 63 0/ Fenik 1759, 1764, 1765 b.zn. Vídeň No 45b 3 ks Fenik 1759 b.zn. Vídeň No 45b -1/ Quadrans novus Tyrolis 1747 No 17 R 2/ Liard 1778 Brusel No 173 2/ Mezzo soldo a guattrino 1777 obě Milán No 209b a 210b 2 ks 2/ Soldo 1767 G Štýrský Hradec, 1768 H Hall obě pro Gorici No 225 pat. 2 ks 2/ Sestino 1779 Milán No 211 1/ František Lotrinský ( , ) 20 krejcar 1762 Vídeň dírka -1/ Krejcar 1762 W Vídeň No 17-1/ Půlkrejcar b.l. a b.zn. se zalomenou a rovnou zlomkovou čarou No 18 2 ks /2 krejcar b.l. Vídeň 2 ks -1/1-, -2/ Fenik 1759 W-I, H-A No 19b 2 ks Josef II. ( ) Půltolar 1789 A - křížový st. po oušku 2/ František II. ( ) 12 krejcar 1795 A Vídeň -1/ krejcar 1802 A zalet. dírka -1/

12 /2 krejcar 1812 A -1/ /2 krejcar 1816 A -1/ /4 krejcar 1816 A 0/ Ferdinand V. ( ) 2 krejcar 1848 A -1/ Šlechta, Šlik Jindřich ( ) 1 krejcar 1633 Planá, Candler část. nedoraž., zproh. -1/ UHRY Rudolf II. ( ) Denár 1594 Kremnice 1/ Matyáš II. ( ) Denár 1617 Kremnice 1/ Maxmilián II. ( ) Denár 1570 Kremnice 1/ Leopold I. ( ) 15 krejcar 1664 Kremnice, Nech / VI krejcar 1671 Kremnice -1/ František Rákoczi II. ( ) Poltura 1707 Kremnice 2/ Marie Terezie ( ) 20 krejcar 1765 K-B No 78 líc i rub rysky 2/ XV krejcar 1745 K-B No 68 na rubu rysky 2/ Krejcar 1761 K, 1761 NB, 1762 K No 41 3 ks Krejcar 1763 K, S No 41 2 ks Poltura 1763 K-M Ø 30 mm normál. Ø 29 mm, var. s růžicí No 88b 2 ks 2/ Denár 1763 nezn. minc. No 89 2/ Josef II. ( ) 20 krejcar 1783 B -1/ krejcar 1787 B st. po oušku 2/ krejcar 1788 B -1/ František II. ( ) 30 krejcar 1807 S líc prasklé raz., pat. -1/ krejcar 1796 B 2/ krejcar 1805 B 2/ krejcar 1806 B 2/ krejcar 1835 B stuhy volné 2/ krejcar 1807 S pat. -1/ FRANTIŠEK JOSEF I. ( / Zlatník střelecký 1873 dr. rysky 0/ Spolkový dvoutolar Jižní dráha 1857 A, kopie 2006, bronz postř. proof Zlatník 1859 A nepatr. rysky, dr. hr. 0/

13 172.- Zlatník 1860 A bez tečky za REX 1/ Zlatník 1861 A 0/ Zlatník 1877 b.zn. 1/ Zlatník 1878 b.zn. dr. hr. ražbou Zlatník 1879 b.zn. 1/ Zlatník 1879 K.B. dr. škr. 1/ Zlatník 1883 b.zn. -1/ Zlatník 1884 b.zn Zlatník 1889 b.zn. 1/ K / K / K 1893, /2 b.zn /0, /1 b.zn. 4 ks K 1914 b.zn. 0/ K 1915 b.zn. 0/ krejcar 1851 B pat. hr. 2/ Krejcar 1885 b.zn /2 krejcar 1851 lak /10 krejcaru 1859 A pat. 0/ haléř 1915 b.zn. 2 ks 1/1, -1/ Karel I. ( ) 20 haléř 1913 b.zn. nový znak lak 1/1 15. ČSR, Slovensko, ČSR, ČSSR, ČSFR, ČR, Slovensko 192.ČSR- 2 haléř ks 1/ haléř 1923, 29, 31, 38 4 ks haléř 1925, 28, 31, 38 4 ks haléř 1922, 24, 26, /1929 1/ /1, /1/ 13 ks haléř /2, /0, /1, /2, /1, x 0/0, 25 haléř /0 8 ks haléř 1921, 22, 24, 31 4 ks haléř 1921, 22, 24-27, 31 /1925 2/2 leštěno, /1 hry, /1/ 7 ks Kč 1922, 24, 29, 30, 37, 38 /1929-1/1, /1-/ 7 ks Kč 1926 hr. 1/ Kč 1928, 30, 38 3 ks Kč 1930, 31, 32 3 ks -1/1-, 1/1, 0/ Kč x -1/1-, x 1/1, x 1/1 /1 x ztmavlá/ 8 ks

14 Kč /1 pat., /0, /0 3 ks Kč 1931, 32 2 ks Kč ks 0/ Kč 1928 T.G.M. 0/ Kč 1933, 34 2 ks 0/0, 0/ Kč 1937 T.G.M pat Kč 1937 T.G.M. 0/ Slovensko 10 Ks 1944, 20 Ks 1941 /líc pat./ 2 ks 0/ Ks 1944, 20 Ks 1941 /líce ztmavlé-pat./ 2 ks Ks x dr. hr., líce pat Ks 1944 J. Tiso líc začínající pat ČSR- 20 haléř /CuZn/ 1947 RR 1/ haléř /CuZn/ ks haléř /Al/ 1951, 52 2 ks 0/ haléř /CuZn/ 1947, 48, 49 R, 50 4 ks haléř /Al/ 1951, 52, 53 R 3 ks 0/ Kčs /CuZn/ 1946, 47 R 2 ks 0/ Kčs 1947 /Al/ RRR hr. 1/ /přiložen nákupní lístek z předchozí aukce/ Kčs /CuZn/ 1947, 48 pat. 2 ks 0/ Kčs /Al/ nevydaná RR 0/ Kčs / Kčs 1949 Hornická práva 0/ Kčs 1948 KU 0/ Kčs 1948 KU, výr. republiky 2 ks 0/ Kčs 1949 Hornická práva, let KSČ - K. Gottwald 2 ks 0/ Kčs 1947 SNP /část. pat./, květen - osvob. 2 ks 0/ Kčs 1947 SNP, květen, 1949 J. V. Stalin, 100 Kčs 1948 KU /líc pat./, 30. výr. ČSR , 1949 Hornická práva, 1949 J. V. Stalin, let KSČ - K. Gottwald 8 ks 0/ Kčs 1947 SNP, květen, 100 Kčs 1948 KU, let ČSR, 1949 Hornická práva /líc pat./, let KSČ - K. Gottwald 6 ks 0/ Kčs 1947 SNP /líc pat./, květen, 100 Kčs 1948 KU /líc pat./, let ČSR /líc zlat. pat./, 1949 Hornická práva /líc zlat. pat./, výročí KSČ- K. Gottwald /pat./ 6 ks 0/ Kčs 1947 SNP /pat./, květen /líc pat./, 100 Kčs 1948 KU, let ČSR, 1949 Hornická práva /líc pat./ 5 ks 0/

15 Kčs 1947 SNP /líc zlat. pat./, květen /pat./, 100 Kčs 1948 KU /pat./, výr. ČSR /líc pat./, 1949 Hornická práva /líc zlat. pat./ 5 ks 0/ Kčs 1947 SNP, květen 2 x, 100 Kčs 1948 KU, let ČSR 2 x, 1949 Hornická práva 2 x /líce ztmavlé - pat./ 8 ks Kčs let ČSR 3 x, 1949 Hornická práva 2 x /líce pat./ 5 ks 0/ haléř , 1962, 1963, 1991, ks 0/ haléř 1953, 1954, ks 0/ haléř 1962 RR 0/ haléř 1953, 1954 /1/1/ 1962, 1963, 1966, 1967, 1970, 1972, 1973 /1/1/, 1974, 1975, ks přev. 0/ haléř 1955 RR -1/ haléř 1953a vroubků na hraně RR 1/ haléř / haléř 1955 RR 1/ haléř 1956 R -1/ haléř 1958 RR hr. 1/ haléř.196ӡ. var. s tečkami RR 1/ haléř ks haléř , ks 0/ haléř 1953a RR Leningrad vroubků na hr. dr. škr. 0/ haléř 1953b Kremnice hr haléř 1954 RR 1/ haléř 1962, ks haléř 1964 RR vada mat. hr. 1/ haléř , ks 0/ haléř , ks 1/1-0/ haléř /CuZn/ ks 1/1-0/ haléř 1969 var. bez teček RR pat. 0/ haléř /CuNi/ , ks Kčs /Al/ ks 0/ Kčs ks 1/ Kčs , ks Kčs 1972, 1973, x, , , /1976 R, 1987 R, 1988 R/ 19 ks Kčs 1965, 1966, 1968, ks Kčs 1966 var. R /líc dvouráz/ 1/ Kčs , , , ks

16 Kčs 1973 var. pat. 1/ Kčs 1974 var. pat. 1/ Kčs 1988 /jen pro sady/ 0/ Kčs 1987 /jen pro sady/ 0/ Vybrané mince ČSSR , 5, 10, 20 a 50 haléř, 1, 2 a 5 Kčs - jen v sadách /plast. obal/ 0/ ČSSR, ČSFR 10 Kč 1990 T.G.M RONAI 1993 T.G.M M.R. 2 x, 1991, 1993 Štefánik, 1992 Rašín 6 ks Kčs 1954 SNP 2 x, 1 x 0/0, 1 x 1/1 hry! a 25 Kčs 1954 SNP 2 ks 0/ Kčs 1955 osvob. 0/0 /ztmavlá/, 10 Kčs 1966 VM 0/0 /pat., rub malá skvr./ 2 ks a 25 Kčs 1955 osvob. 2 ks 0/0, 1-0 malá skvr Kčs 1955 osvob. /pat./, 1957 J. Á. Komenský 2 ks 0/ Kčs 1955 osvob. 1/1 /skvr., ztmavlá/, 1970 osvob. 0/0 /pat./ 2 ks Kčs 1955 osvobození 1/ Kčs 1955 b osvobození Kčs 1955 a osvobození 1/ Kčs 1957 J. Á. Komenský 0/0 /líc nahnědlá/ 2 ks skvr. 0/ Kčs let inžen. škol- Ch. J. Willenberg pat. 0/ Kčs1957 J. Á. Komenský, 250 let inženýrských škol- Ch. J. Willenberg 2 ks 0/ Kčs 1964 SNP 0/0 /pat./, 1966 VM 0/0 2 ks Kč 1965 osvobození 2 ks 0/0, 1/ Kčs 1965 J. Hus 0/ Kč 1965 J. Hus rub část. ztmavlý, orig. kapsle proof Kčs 1965 J. Hus orig. kapsle proof Kčs 1967 Istropolitana 1/ Kčs 1967 Istropolotana orig. kapsle proof Kčs 1968 NM v Praze L: skvr. z uložení v albu 0/ Kčs 1968 NM ztmavlá 1/ Kčs 1968 NM rub zlatistá pat. 1/ Kčs 1968 ND zlatistá pat. 0/ Kčs 1968 ND 0/ Kčs 1968 republika 0/ Kčs 1968 republika 0/ Kčs 1968 republika 0/ Kčs 1968 NM dr. hr. 0/ Kčs 1969 J. E. Purkyně 0/ Kčs 1969 J. E. Purkyně 0/

17 Kčs 1969 SNP R: nad číslicí 4 ďubka, vada mat.- 2 x dr. hr. 0/ Kčs 1970 A. Sládkovič, 25 Kčs 1970 SND 2 ks 0/ Kčs 1970 A. Sládkovič, 25 Kčs 1970 osvobození 2 ks 0/ Kčs 1970 SND líc 2 skvr., ztmavlá 1/ Kčs 1970 V. I. Lenin portrét skvr., pat. 0/ Kčs 1970 V. I. Lenin proof Kčs 1971 P. O. Hviezdoslav, 1971 KSČ 2 ks pat. 0/ Kčs 1971 J. Mánes nazlátlá pat. proof Kčs 1971 J. Mánes, 1974 B. Smetana 2 ks 0/ Kčs 1972 A Sládkovič nazl. pat. proof Kčs 1972 J. V. Myslbek, 1973 únor ks 0/ Kčs 1973 J. Jungmann 2 ks 0/ Kčs 1973 únor při okr. nazl. pat., prasklá kapsle proof Kčs 1974 J. Jesenský, 1977 J. Kollár 2 ks 0/ Kčs 1976 J. Král, 1976 V. Kaplan 2 ks 0/ Kčs 1978 Karel IV, 1979 J. Botto 2 ks pat. 0/ Kčs 1978 Karel IV., 1979 J. Botto 2 ks pat. 0/ Kčs 1978 Z. Nejedlý 0/0, 1974 J. Jesenský ztmavlá 0/0 2 ks Kčs 1978 Z. Nejedlý, 1979 IX. sjezd KSČ, 1978 Kremnice 3 ks 0/ Kčs 1978 Karel IV., 1979 J. Botto 2 ks 0/ Kčs 1978 J. Fučík 2 ks 0/ Kčs 1980 spartakiáda, 1980 B. Šmeral 2 ks 0/ Kčs 1980 P. Parléř, 1977 V. Hollar 2 ks 0/ Kčs 1981 O. Španiel, 1981 J. Gagarin 2 ks 0/ Kčs 1981 Ľ. Štúr 0/ Kčs 1982 I. Olbracht, 1982 koněspř. železnice Č. Budějovice - Linec 2 ks 0/ Kčs 1983 S. Chalupka, 1983 K. Marx 2 ks 0/ Kčs 1983 ND, 1983 J. Hašek 2 ks 0/ Kčs 1983 ND 0/ Kčs 1984 J. Neruda, 1984 M. Bel 2 ks 0/ Kčs 1984 A. Zápotocký, 1985 P. Brandl 2 ks 0/ Kčs 1985 MS lední hokej rub pat. proof Kčs 1985 M. Kukučín, 1985 MS lední hokej 2 ks 0/ Kčs 1985 J. Hollý, 1985 Helsinky 2 ks 0/ Kčs 1986 Praha nazl. pat. proof Kčs 1986 Bratislava nazl pat. proof Kčs 1986 Levoča nazl. pat. proof Kčs 1986 Telč naz,. pat. proof Kčs 1986 Český Krumlov nazl. pat. proof

18 Kčs 1986 K. H. Mácha nazl. pat. proof Kčs 1986 K. H. Mácha 0/ Kčs 1986 K. H. Mácha, 1987 Bánská Štiavnica 2 ks 0/ Kčs 1987 kůň Převalský 0/ Kčs 1987 kůň Převalský proof Kčs 1987 kůň Převalský proof Kčs 1987 Bánská Štiavnica nazl. pat. proof Kčs 1987 J. Lada 0/ Kčs 1988 J. Jánošík rub nazl. pat. proof Kčs 1988 PRAGA 88 nazl. pat. proof Kčs 1988 PRAGA 88, 1988 M. Benka 2 ks 0/ Kčs 1988 M. Benka zlat. pat. proof Kčs federace 0/ Kčs 1988 Matica slovenská nazl pat. proof Kčs 1988 Matica slovenská 0/ Kčs 1989 Břeclav-Brno, 1990 sv. Anežka, 1991 parník Bohemia 3 ks 0/ Kčs 1989 Břeclav- Brno zlat. pat. proof Kčs listopad rub nazl. pat. proof Kčs listopad, 1992 Lidice a Ležáky 2 ks 0/ ČSFR- 50 Kčs 1990 sv. Anežka nazl. pat. proof Kčs 1990 Velká pardubická, 1992 Moravské muzeum 2 ks 0/ Kčs 1990 J. Kupecký, 1990 B. Martinů 2 ks 0/ Kčs 1990 B.Martinů proof Kčs 1990 Velká pardubická nazl. pat. proof Kčs 1990 K. Čapek 2 ks 0/ Kčs 1990 K. Čapek proof Kčs 1991 Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Piešťany 3 ks 0/ Kčs 1991 Mariánské Lázně nazl. pat. proof Kčs 1991 Karlovy Vary nazl. pat. proof Kčs 1991 Piešťany proof Kčs 1991 Mariánské Lázně a Piešťany 2 ks 0/ Kčs 1991 Piešťany, 1990 sv. Anežka 2 ks 0/ Kčs 1991 A. Dvořák, 1991 W. A. Mozart 2 ks 0/ Kčs 1991 A. Dvořák, 1993 Muzeální slovenská spol. 2 ks 0/ Kčs 1991 W. A. Mozart, 1991 A. Dvořák 2 ks 0/ Kčs 1991 A. Dvořák rub nazl. pat. proof Kčs 1991 parník Bohemia proof Kčs 1992 Lidice a Ležáky proof

19 Kčs 1992 Moravské muzeum nazl. pat. proof Kčs 1992 J. Á. Komenský 0/ Kčs 1992 J. Á. Komenský proof Kčs 1993 klášter Břevnov, 1993 Muzeálná slov. spol. 2 ks 0/ Kčs 1993 klášter Břevnov, 1993 Muzeálná slov. spol. 2 ks 0/ Kčs 1993 Muzeálná slovenská společnost nazl. pat. proof Kčs 1993 klášter Břevnov proof Kčs 1993 tenisový svaz proof ČR Kč 1993 ústava ČR kapsle 0/ Kč 1993 ústava ČR kapsle, certifikát 0/ Kč 1993 ústava ČR kapsle, certifikát 0/ Kč 1994 životní prostředí kapsle, certifikát 0/ Kč 1994 životní prostředí kapsle, certifikát 0/ Kč 1994 koněspřežná tramvaj kapsle, certifikát 0/ Kč 1994 koněspřežná tramvaj kapsle, certifikát 0/ Kč 1994 D-DAY kapsle, certifikát 0/ Kč 1994 D-DAY kapsle, certifikát 0/ Kč 1994 sv. Vít kapsle, certifikát 0/ Kč 1994 sv. Vít kapsle, certifikát 0/ Kč 1995 OSN certifikát 0/ Kč 1995 OSN certifikát 0/ Kč 1995 P. J. Šafařík kapsle, certifikát 0/ Kč 1995 P. J. Šafařík kapsle, certifikát 0/ Kč 1995 vítězství nad fašismem kapsle, certifikát 0/ Kč 1995 vítězství nad fašismem kapsle, certifikát 0/ Kč 1996 J. J. Ryba-česká mše vánoční certifikát 0/ Kč 1996 J. J. Ryba-česká mše vánoční certifikát 0/ Kč 1996 J. B. G. Deburau certifikát 0/ Kč 1996 J. B. G. Deburau certifikát 0/ Kč 1996 K. Svolinský certifikát 0/ Kč 1996 K. Svolinský certifikát 0/ Kč 1996 Česká filharmonie certifikát 0/ Kč 1996 Česká filharmonie certifikát 0/ Kč 1997 klášter Emauzy certifikát 0/ Kč 1997 klášter Emauzy certifikát 0/ Kč 1997 Praha-Běchovice kapsle, certifikát 0/ Kč 1997 Praha-Běchovice kapsle, certifikát 0/ Kč 1997 sv. Vojtěch kapsle, certifikát 0/ Kč 1997 sv. Vojtěch kapsle, certifikát 0/ Kč 1997 automobil Präsident certifikát 0/

20 420.ČR-200 Kč 1997 automobil Präsident certifikát 0/ Kč 1998 Přemysl I. Otakar certifikát 0/ Kč 1998 Přemysl I. Otakar certifikát 0/ Kč 1998 F. Kmoch certifikát 0/ Kč 1998 F. Kmoch certifikát 0/ Kč 1998 F. Palacký certifikát 0/ Kč 1998 F. Palacký certifikát 0/ Kč 1998 založení KU kapsle, certifikát 0/ Kč 1998 založení KU kapsle, certifikát 0/ Kč 1999 O. Sekora certifikát 0/ Kč 1999 O- Sekora certifikát 0/ Kč 1999 VUT v Brně certifikát 0/ Kč 1999 VUT v Brně certifikát 0/ Kč 1999 AVU v Praze certifikát 0/ Kč 1999 AVU v Praze certifikát 0/ Kč 1999 NATO kapsle, certifikát 0/ Kč 1999 NATO kapsle, certifikát 0/ Kč 2000 Z. Fibich certifikát 0/ Kč 2000 Z. Fibich certifikát 0/ Kč 2000 Mezinárodní měnový fond kapsle, certifikát 0/ Kč 2000 Mezinárodní měnový fond kapsle, certifikát 0/ Kč 2000 Pražský groš-reforma Václava II. kapsle, certif. 0/ Kč 2000 Pražský groš-reforma Václava II. kapsle, certif. 0/ Kč 2000 V. Nezval certifikát 0/ Kč 2000 V. Nezval certifikát 0/ Kč 2001 zavedení ura kapsle, certifikát 0/ Kč 2001 zavedení ura kapsle, certifikát 0/ Kč 2001 K. I. Dietzenhofer certifikát 0/ Kč 2001 K. I. Dietzenhofer certifikát 0/ Kč 2001 J. Seifert certifikát 0/ Kč 2001 J. Seifert certifikát 0/ Kč 2001 ČFS-100 let certifikát 0/ Kč 2001 ČFS-100 let certifikát 0/ Kč 2001 F. Škroup certifikát 0/ Kč 2001 F. Škroup certifikát 0/ Kč 2001 Počátek nového tisíciletí kapsle, certifikát 0/ Kč 2001 Počátek nového tisíciletí kapsle, certifikát 0/ Kč 2002 M. Aleš certifikát Kč 2002 M. Aleš certifikát 0/ Kč 2002 Jiří z Poděbrad certifikát 0/ Kč 2002 Jiří z Poděbrad certifikát 0/ Kč 2002 R. Holub certifikát 0/

ČESKÁ NUMISMATICKÁ SPOLEČNOST POBOČKA V CHEBU

ČESKÁ NUMISMATICKÁ SPOLEČNOST POBOČKA V CHEBU ČESKÁ NUMISMATICKÁ SPOLEČNOST POBOČKA V CHEBU ČLENSKÉ INFORMACE 2 / 2016 CHEB 18. ČERVNA 2016 NABÍDKOVÝ SEZNAM č. 62 ČESKÁ NUMISMATICKÁ SPOLEČNOST POBOČKA V CHEBU společně s pobočkou v Habartově Vás zvou

Více

KORESPONDENČNÍ ČÁST AUKCE

KORESPONDENČNÍ ČÁST AUKCE 1431. 10.000, 100.000, 1.000.000 B-pengö 1946. Pick-132, 133, 134 3 ks 0, 1+, N 100 1432. 10.000.000, 100.000.000 B-pengö 1946. Pick-135, 136 2 ks 0, N 200 1433. 1.000.000.000 B-pengö 1946. Pick-137. nejvyšší

Více

Emisní plán České mincovny pro rok 2014 Medaile a repliky historických mincí

Emisní plán České mincovny pro rok 2014 Medaile a repliky historických mincí Emisní plán České mincovny pro rok 2014 Medaile a repliky historických mincí Leden/únor 2014 Jednodukát ČR 2014 Korunovací plášť/ Au999,9/ 3,11g/16mm/ proof/ 100ks/ předpokládaná cena 5.400,-Kč vč. DPH

Více

František Josef I., 1848-1916 4 Dukát 1868 A (raženo pouze 17066 ks), stopy po uchycení, hlazen v ploše

František Josef I., 1848-1916 4 Dukát 1868 A (raženo pouze 17066 ks), stopy po uchycení, hlazen v ploše aurea 6431 6431. 6432. 6433. 6434. 6435. 6436. 6437. Samanidé, Nasr II. ibn Ahmad, 914-943 Dínár, 3,92 g, nep. exc. Ferdinand III., 1637-1657 2 Dukát 1638, Praha-Wolker, Hal.1160, (6,68 g) m.o. Marie Terezie,

Více

Emisní plán České mincovny pro rok 2012 - Medaile

Emisní plán České mincovny pro rok 2012 - Medaile Emisní plán České mincovny pro rok 2012 - Medaile Leden 2012 Jednodukát ČR 2012 Pověst o Bivoji/ Au999,9/ 3,11g/16mm/ proof/ 1000ks/ předpokládaná cena 5.500,- Dvoudukát ČR 2012-Pověst o Horymírovi/ Au999,9/

Více

Vlastík Úvodní obrazovka Obrázky z českých dějin V proudu staletí Hrajeme si Otázky z českých dějin Licenční ujednání Registrovat Tisk testů

Vlastík Úvodní obrazovka Obrázky z českých dějin V proudu staletí Hrajeme si Otázky z českých dějin Licenční ujednání Registrovat Tisk testů Vlastík Úvodní obrazovka Obrázky z českých dějin V proudu staletí Hrajeme si Otázky z českých dějin Licenční ujednání Registrovat Tisk testů min. 5 max. 100 otázek, uzavřený (výběr z několika odpovědí)

Více

KORESPONDENČNÍ ČÁST AUKCE

KORESPONDENČNÍ ČÁST AUKCE 1404. Tuzexový odběrný poukaz. 5 Kčs 1975/II, znač. Z, razítko BEZENEK-WIEN. KŠK-49b. n. natržená 4 mm R 2 1600 1405. Německo. 2 mil. M 9.8.1923, sér. GB; 50 mil. M 20.8.1923, sér. N17; 10 mil. M 22.8.1923,

Více

Emisní plán České mincovny pro rok 2013 - Medaile

Emisní plán České mincovny pro rok 2013 - Medaile Petr MAĎA - regionální zástupce pro Moravskoslezský kraj, Šenovská 1, 736 01 Havířov, Česká Mincovna, U přehrady 61, Jablonec n N. Tel.: 608 887 757, 596 810 354, www.zlatobezdph.cz, www.hobbyhavirov.cz

Více

Ostatní KORESPONDENČNÍ ČÁST AUKCE

Ostatní KORESPONDENČNÍ ČÁST AUKCE 1609. Libanon. 1 livre 1964, 50 livre 1973, 250 livre 1987. Pick-61a, 65b, 67e 3 ks N až -3 90 1610. Thajsko. 10 bath (1953), 5, 10 bath (1969), 20 bath (1971), 10 bath (1980), 20 bath (1981), 100 bath

Více

KORESPONDENČNÍ ČÁST AUKCE

KORESPONDENČNÍ ČÁST AUKCE 1681. Karta (certifikát) ČNB k Au minci ČR 2000 Kč 2004 zámek Kačina pro obě varianty kvality N 100 1682. Karta (certifikát) ČNB k Au minci ČR 2000 Kč 2005 Lázně Bohdaneč pro obě varianty kvality N 100

Více

v sobotu 10. června 2017 v Chebu Aukce se koná v přednáškové síni Ekonomické fakulty Západočeské university v Chebu,Hradební 22.

v sobotu 10. června 2017 v Chebu Aukce se koná v přednáškové síni Ekonomické fakulty Západočeské university v Chebu,Hradební 22. ČESKÁ NUMISMATICKÁ SPOLEČNOST POBOČKA V CHEBU z. s. společně s pobočkou v Habartově Vás zvou na 63. neveřejnou aukci numismatického materiálu,kterou pořádají v sobotu 10. června 2017 v Chebu Aukce se koná

Více

ČESKOSLOVENSKO CZECHOSLOVAKIA

ČESKOSLOVENSKO CZECHOSLOVAKIA 1919, Legionářské 1. výročí vzniku ČSR (1. část) zoubkované A: HZ 13 ½ : 13 ¾ 15h světle 25h světle hnědá 100h černofialová 1919, Legionářské 1. výročí vzniku ČSR zoubkované B: ŘZ 11 ½ : 13 ¾ 15h světle

Více

142/2000 Sb. VYHLÁŠKA České národní banky. ze dne 16. května 2000

142/2000 Sb. VYHLÁŠKA České národní banky. ze dne 16. května 2000 142/2000 Sb. VYHLÁŠKA České národní banky ze dne 16. května 2000 o ukončení platnosti pamětních stříbrných mincí vydaných Státní bankou československou bance: Česká národní banka stanoví podle 22 písm.

Více

Emisní plán České mincovny pro rok 2011 - Medaile

Emisní plán České mincovny pro rok 2011 - Medaile Emisní plán České mincovny pro rok 2011 - Medaile Leden 2011 Jednodukát ČR 2011 Pověst o Bivoji/ Au999,9/ 3,11g/16mm/ proof/ 1000ks/ předpokládaná cena 5.000,-Kč vč. DPH Dvoudukát ČR 2011-Pověst o Horymírovi/

Více

zlaté medaile Umění investovat

zlaté medaile Umění investovat P l a t i n o v é, zlaté a s t ř í b r n é i n v e s t i č n í medaile Umění investovat Investice do platinových, zlatých nebo stříbrných medailí diverzifikuje portfolio. Snižuje jeho celkovou volatilitu

Více

EMISNÍ PLÁN PAMĚTNÍCH MINCÍ NA LÉTA 2016-2020. Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014

EMISNÍ PLÁN PAMĚTNÍCH MINCÍ NA LÉTA 2016-2020. Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014 Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014 Legislativa Na základě zákona má Česká národní banka výhradní právo vydávat bankovky, oběžné mince i mince pamětní. Pamětní mince jsou

Více

P.Gregor - Seznam článků ( připomínky hlaste na mail.greggy.@tiscali.cz )

P.Gregor - Seznam článků ( připomínky hlaste na mail.greggy.@tiscali.cz ) 881 nuz1934_1 Numismatické zprávy 1934/1 Běšinovský poklad - pozn.k nálezu kouřimskému nález, Běšínov u Kouřimi 1927, denár, Bořivoj II.,Vladislav II., Soběslav I. O mincích arabských ( východního a západního

Více

EVROPA PO REVOLUCI 1848

EVROPA PO REVOLUCI 1848 EVROPA PO REVOLUCI 1848 1 Velká Británie koloniální velmoc / Malta, Cejlon, Nový Zéland, Austrálie,Kanada, Egypt, Súdán, jižní Afrika, Indie = "perla britského impéria ", císařství, anglický král je indickým

Více

Návod na přípravu skládačky: Návod na použití skládačky:

Návod na přípravu skládačky: Návod na použití skládačky: Skládačka Návod na přípravu skládačky: Každá skládačka se v tomto souboru skládá ze tří částí: 1) karta se zadáním; 2) karta s odpověďmi; 3) fotografie. Všechny tři části vytiskneme. Každou skládačku můžeme

Více

Numismatika a KAPITOLY Z DĚJIN PENĚZ U3V ZLÍN, 6.5.2014. Mgr. Marek Tomaštík, Ph.D. FLKŘ UTB

Numismatika a KAPITOLY Z DĚJIN PENĚZ U3V ZLÍN, 6.5.2014. Mgr. Marek Tomaštík, Ph.D. FLKŘ UTB Numismatika a KAPITOLY Z DĚJIN PENĚZ U3V ZLÍN, 6.5.2014 Mgr. Marek Tomaštík, Ph.D. FLKŘ UTB Numismatika (numizmatika) - (z lat. nummus = peníz, mince) - historická věda, která se zabývá platebními prostředky

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.04 Integrovaná střední škola

Více

Emisní plán České mincovny pro rok 2016 Medaile a repliky historických mincí

Emisní plán České mincovny pro rok 2016 Medaile a repliky historických mincí Emisní plán České mincovny pro rok 2016 Medaile a repliky historických mincí Leden 2015 Jednodukát ČR 2016 K.H. Mácha- Máj/ Au999,9/ 3,11g/16mm/ proof/ 100ks/ předpokládaná cena 5.750,-Kč vč. DPH Dvoudukát

Více

Erbovní sešity 1968 1971

Erbovní sešity 1968 1971 Erbovní sešity 1968 1971 Erbovní sešit č. 1, srpen 1968 Praha Žižkov, U Památníku 2. Redakční rada: Dr. František Beneš, Adolf F. J. Karlovský, Dr. Zdeněk Mareš, Josef Milde, Dr. Alois Přibyl, CSc., Dr.

Více

Činnost Sekce dějin farmacie ČFS. Vědecká konference farmacie včera a dnes, Kuks - Dvůr Králové nad Labem 1.5.2004

Činnost Sekce dějin farmacie ČFS. Vědecká konference farmacie včera a dnes, Kuks - Dvůr Králové nad Labem 1.5.2004 Činnost Sekce dějin farmacie ČFS Vědecká konference farmacie včera a dnes, Kuks - Dvůr Králové nad Labem 1.5.2004 POČÁTKY HISTORIE SEKCE 1954 zahájeny práce na dějinách farmacie ( Drábek, Hanzlíček,, Rusek)

Více

AUKCE - SÁL MINCE - ANTIKA

AUKCE - SÁL MINCE - ANTIKA MINCE - ZLATÉ 1 Bojové, 2.pol.3.stol.-1.pol.2.stol.př.n.l., duhovka - statér, typ Athéna / Athéna-Alkis (typ Plumlov), 15,5 mm, 8,045 g, Paulsen.48-51, R, rysky -1/-1 12000 Rakousko, František Josef I.

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA PODMÍNKY. neomezené anonymní soutěže na umělecký návrh pamětní stříbrné 200 Kč mince k 750. výročí založení Českých Budějovic

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA PODMÍNKY. neomezené anonymní soutěže na umělecký návrh pamětní stříbrné 200 Kč mince k 750. výročí založení Českých Budějovic ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA PODMÍNKY neomezené anonymní soutěže na umělecký návrh pamětní stříbrné 200 Kč mince k 750. výročí založení Českých Budějovic V Praze v říjnu 2013 PODMÍNKY neomezené anonymní soutěže

Více

Katalog SMART MINCE MEDAILE REPLIKY DÁRKY

Katalog SMART MINCE MEDAILE REPLIKY DÁRKY Katalog SMART MINCE MEDAILE REPLIKY DÁRKY Obsah Smart mince 4 Investiční medaile 6 Medaile Václav Havel 10 Pamětní medaile 13 Repliky historických mincí 31 Sady oběžných mincí 41 Dárkové medaile a medailonky

Více

Panovníci českých zemí Karty na rozstříhání

Panovníci českých zemí Karty na rozstříhání Panovníci českých zemí Karty na rozstříhání Oblast: Člověk a jeho svět Předmět: Vlastivěda Tematický okruh: LIDÉ A ČAS Ročník: 4. Klíčová slova: Panovnické rody v českých zemích, panovníci jednotlivých

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

69. AUKCE. Limitní Mincí, medailí a ostatního numismatického materiálu Sobota 30. 1. 2016 12:00 hod.

69. AUKCE. Limitní Mincí, medailí a ostatního numismatického materiálu Sobota 30. 1. 2016 12:00 hod. 69. AUKCE Limitní Mincí, medailí a ostatního numismatického materiálu Sobota 30. 1. 2016 12:00 hod. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Dražebník: ing. Jaroslav Syrový, Bělehradská 60, Praha 2, IČO:11208457 Vyhlašuje konání

Více

Rudolf II Malý groš 1586, Jáchymov - Hoffmann, patina, HN.8a (opis 7c) 2/2-240

Rudolf II Malý groš 1586, Jáchymov - Hoffmann, patina, HN.8a (opis 7c) 2/2-240 str.1 MINCE A MEDAILE ZE ZLATA OSTATNÍ STÁTY SVĚTA Benin 1 1500 Franků 2007, 750 let Sorbony, kapsle, Au 0.999, 0.5g proof 460 Samoa 2 1 Dollar 2010 Kaloň samojský, kapsle, Au 0.999, 0.5g proof 460 MINCE

Více

61. AUKCE Limitní Mincí, medailí a ostatního numismatického materiálu 9. 6. 2013

61. AUKCE Limitní Mincí, medailí a ostatního numismatického materiálu 9. 6. 2013 61. AUKCE Limitní Mincí, medailí a ostatního numismatického materiálu 9. 6. 2013 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Dražebník: ing. Jaroslav Syrový, Bělehradská 60, Praha 2, IČO:11208457 Vyhlašuje konání 61. dobrovolné

Více

1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31

1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31 OBSAH Předmluva prezidenta republiky Václava Klause 16 Předmluva arcibiskupa pražského Mons. Dominika Duky 17 Úvodem 21 1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31

Více

Základní škola a Mateřská škola Kluky, okr. Písek Datum: Autor: Marcela Ivanenková Číslo šablony: I/2 Název materiálu:

Základní škola a Mateřská škola Kluky, okr. Písek Datum: Autor: Marcela Ivanenková Číslo šablony: I/2 Název materiálu: Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kluky, okr. Písek Datum: 5.12.2012 Autor: Marcela Ivanenková Číslo šablony: I/2 Název materiálu: VY_12_INOVACE_16_Vl 4.roč. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2213

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2008 1. ZOO Praha 1,3 milionu (2.) 2. Pražský hrad 1,21milionu (1.) 3. Aquapalace Praha 760 tisíc

Více

/P. Soušek/ ražen pouze 1 kus unikát! + horní razidlo /dolní razidlo bylo již dříve zničeno/ x x

/P. Soušek/ ražen pouze 1 kus unikát! + horní razidlo /dolní razidlo bylo již dříve zničeno/ x x ZLATO 1 Československo 1918-39 dukát 1926 Sv. Václav 0/0 5000 2 dukát 1927 Sv. Václav 0/0 5000 3 dukát 1928 Sv. Václav 0/0 5000 4 dukát 1932 Sv. Václav 0/0 5000 5 dukát 1933 Sv. Václav 0/0 6800 6 dukát

Více

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU 1. Francká a Byzantská říše: Justinián I. kopule 1453 miniatury latina Chlodvík 2. Islám: bůh vyznavač islámu 3. Slované: Přiřaď k jednotlivým státům, zda se jedná o Slovany východní,

Více

Přemyslovci, Lucemburkové, Jagellonci, Habsburkové

Přemyslovci, Lucemburkové, Jagellonci, Habsburkové VY_32_INOVACE_DUM.D.20 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: listopad 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: Třída: Obrázky: Anotace: Přemyslovci,

Více

SÁLOVÁ AUKCE ZLATO eská republika Šalamounovy ostrovy Vanuatu ECHY eští stavové (1619-1620) Olomouc Karel II. Liechtenstein (1664-1695)

SÁLOVÁ AUKCE ZLATO eská republika Šalamounovy ostrovy Vanuatu ECHY eští stavové (1619-1620) Olomouc Karel II. Liechtenstein (1664-1695) SÁLOVÁ AUKCE ZLATO Česká republika 1 Medaile: Karel IV., Karlštejn. Autor: L. Charvát. Au 999.9, 25 mm, 7,32 g, st.punc, zn. výrobce. Raženo 50 ks - č. 048. Etue. Certifikát. proof 4400 2 Medaile: Císař

Více

VY_32_INOVACE_06.12 1/5 3.2.06.12 Vysvětlovací maraton : Počátky novověku. Vestfálský mír bitva u Lützenu defenestrace. defenestrace konfiskace rekrut

VY_32_INOVACE_06.12 1/5 3.2.06.12 Vysvětlovací maraton : Počátky novověku. Vestfálský mír bitva u Lützenu defenestrace. defenestrace konfiskace rekrut 1/5 3.2.06.12 Jan Mydlář Jan Jesenius Kryštof Harant z Polžic Vestfálský mír bitva u Lützenu defenestrace defenestrace konfiskace rekrut 1618 8. listopadu 1620 21. června 1621 Ferdinand II. Rudolf II.

Více

Nejvzácnější oběžná mince ČSR 1918-1939

Nejvzácnější oběžná mince ČSR 1918-1939 Pětihaléř - 5 h 1924 CuZn (92±8); průměr 16mm; hmotnost 1,6g; autor: Otakar Španiel; hrana: hladká Nejvzácnější oběžná mince ČSR 1918-1939 Publikace Vlastislava Novotného - Mince Československa 1918-1992

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2007 1. Pražský hrad 1,34 milionu (1.) 2. Zoo Praha 1,20 milionu (2.) 3. Židovské muzeum, Praha 612

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 3. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.1.213 3.1.213

Více

Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky. magisterského studia dějepisu

Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky. magisterského studia dějepisu Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky magisterského studia dějepisu Program Učitelství pro základní školy obor Učitelství dějepisu pro ZŠ Výsledkem magisterského studia historie na KHI a obsahem

Více

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA PODMÍNKY. vypsání ceny za předložení uměleckého návrhu pamětní stříbrné 500 Kč mince ke 100. výročí bitvy u Zborova

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA PODMÍNKY. vypsání ceny za předložení uměleckého návrhu pamětní stříbrné 500 Kč mince ke 100. výročí bitvy u Zborova ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA PODMÍNKY vypsání ceny za předložení uměleckého návrhu pamětní stříbrné 500 Kč mince ke 100. výročí bitvy u Zborova V Praze v dubnu 2016 PODMÍNKY vypsání ceny za předložení uměleckého

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 86 Rozeslána dne 25. srpna 2015 Cena Kč 29, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 86 Rozeslána dne 25. srpna 2015 Cena Kč 29, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 86 Rozeslána dne 25. srpna 2015 Cena Kč 29, O B S A H : 210. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výročí narození Jana Pernera 211. Vyhláška

Více

Vlastivěda 1 (starší dějiny)

Vlastivěda 1 (starší dějiny) Úvodní menu Výuková část Testy Hry Encyklopedie Pracovní listy a projektové vyučování Vlastivěda 1 (starší dějiny) Výuka Spustit celou výuku celkem 329 stran (výuka všech kapitol) Nejstarší osídlení naší

Více

BAROKO. Matyášova brána na Pražském hradě první barokní stavba u nás

BAROKO. Matyášova brána na Pražském hradě první barokní stavba u nás BAROKO portugalsky "barocco" = perla vzniká v 2.pol.16.stol. v jižní Evropě, postupně se šíří do střední Evropy, hlavně katolických států spjaté s protireformací a rekatolizací hlavně církevní stavby a

Více

Zahraniční obchodní rejstříky

Zahraniční obchodní rejstříky Stát Austrálie Adresa http://www.abr.business.gov.au zdarma název, status, sídlo, identifikační čísla za poplatek u některých firem rozšířené informace (Search ASIC) poplatky 25-60 AUD (výpisy z rejstříku

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Vlastivěda 1 (starší české dějiny) Terasoft Úvodní menu možnosti Výuková část, testy, hry a encyklopedie a Pracovní listy a projektové vyučování Výuková část, testy, hry a encyklopedie Výuka Zde spustíte

Více

ARC-poznávačka -III romantismus-významné stavby full

ARC-poznávačka -III romantismus-významné stavby full ARC-poznávačka -III romantismus-významné stavby full Variace č.: 739 Guggenheimovo muzeum, New York, USA 3.5.200 0:02:4 4 z 59 764 2 vysílač na Ještědu, Liberec, Česká republika 794 3 Habitat, Montreal,

Více

Mineralogický systém skupina I - prvky

Mineralogický systém skupina I - prvky Mineralogický systém skupina I - prvky Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 11. 10. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci se seznámí s vybranými nerosty, které

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

ÚZEMNĚ-SPRÁVNÍ ČLENĚNÍ

ÚZEMNĚ-SPRÁVNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMNĚ-SPRÁVNÍ ČLENĚNÍ Státní správa Samospráva Územní samospráva: je podstatou demokratického systému. Konkrétní model dělby moci mezi stát a jeho územní části je výsledkem působení specifických podmínek:

Více

Praha, hlavní město ČR - pracovní list

Praha, hlavní město ČR - pracovní list Praha, hlavní město ČR - pracovní list MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_01_20 Tématický

Více

Hotovostní platební styk. JUDr. Dana Šramková, Ph.D.

Hotovostní platební styk. JUDr. Dana Šramková, Ph.D. Hotovostní platební styk JUDr. Dana Šramková, Ph.D. Měna Tento pojem znamená: konkrétní formu nebo druh peněz, konkrétní soustavu peněz zavedenou v určitém státě a systematicky upravenou právním řádem

Více

ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST

ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST 1. Doplňte správně nebo zakroužkujte správnou odpověď. V polovině 11. století se rozhořel boj mezi papežem a císařem o to, kdo je na světě mocnější. Toho využil kníže,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H :

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H : Ročník 2016 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 42 Rozeslána dne 6. dubna 2016 Cena Kč 29, O B S A H : 109. Vyhláška o vydání zlaté mince Hrad Kost po 5 000 Kč 110. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné

Více

Ústecký kraj Zastupitelstvo Ústeckého kraje

Ústecký kraj Zastupitelstvo Ústeckého kraje Bod příloha č. 8 Ústecký kraj Zastupitelstvo Ústeckého kraje DODATEK Č. 19 KE ZŘIZOVACÍ LISTINĚ Č.J. 243/2002 příspěvkové organizace Ústeckého kraje Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace se

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 6. listopadu /ENV/15 Ing. Říčan

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 6. listopadu /ENV/15 Ing. Říčan ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková Finanční řízení pro nefinančníky Ing. Jaroslava Syrovátkov tková jsou univerzální aktivum (zboží), které je všeobecně přijímáno při směně (tj. za zboží/služby nebo při úhradě dluhu). FUNKCE PENĚZ - prostředek

Více

Náměstí. Katedrála svatého Bartoloměje, radnice, arciděkanství, morový sloup

Náměstí. Katedrála svatého Bartoloměje, radnice, arciděkanství, morový sloup Náměstí Katedrála svatého Bartoloměje, radnice, arciděkanství, morový sloup A) Rozhodněte, zda jsou následující výroky pravdivé, nebo ne. Dříve bylo obvyklé stavět kostely na náměstí. Katedrála měla vždy

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 31 Rozeslána dne 26. března 2008 Cena Kč 16, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 31 Rozeslána dne 26. března 2008 Cena Kč 16, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 31 Rozeslána dne 26. března 2008 Cena Kč 16, O B S A H : 99. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o podmínkách provádění opatření

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Jaký je nejvyšší titul středověkého panovníka? Král. Císař. Kníže. Kralevic. Zeman. Šlechtic. 2. Která bitva ukončila boje husitů v Čechách? Bitva u Sudoměře. Bitva u Lipan. Bitva u Přibyslavi. 3. Z

Více

zpravodaj Moderní a klasické numismatiky Vánoce 2016 Novinky mincoven Lunární série II. rok Kohouta 2017 Vyřezávaná mince Maple Leaf

zpravodaj Moderní a klasické numismatiky Vánoce 2016 Novinky mincoven Lunární série II. rok Kohouta 2017 Vyřezávaná mince Maple Leaf zpravodaj Moderní a klasické numismatiky Vánoce 2016 Novinky mincoven Lunární série II. rok Kohouta 2017 Vyřezávaná mince Maple Leaf Ražby da Vinciho Codexu a katedrály Notre Dame finaps@finaps.cz +420

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Dějepis

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Dějepis Autor: Název školy: Mgr. Petra Junková Základní škola, Radiměř, okres Svitavy Číslo projektu : CZ. 1.07/1.4.00/ 21.0081 Název šablony klíčové aktivity: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací

Více

Česká numismatická společnost, pobočka v Domažlicích Vás zve na 24. neveřejnou členskou aukci numismatického materiálu, která se koná

Česká numismatická společnost, pobočka v Domažlicích Vás zve na 24. neveřejnou členskou aukci numismatického materiálu, která se koná lli iic cí ííc chh 22 55... záá z říř íí 22000044 Česká numismatická společnost, pobočka v Domažlicích Vás zve na 24. neveřejnou členskou aukci numismatického materiálu, která se koná v sobotu 25. září

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Francie, Napoleon III. 1852-1871 T1 2 20 Frank 1867 A, 6.41g, dr. rysky, KM.801.1, Y.40.1-1/1-4000

Francie, Napoleon III. 1852-1871 T1 2 20 Frank 1867 A, 6.41g, dr. rysky, KM.801.1, Y.40.1-1/1-4000 str. 1 MINCE A MEDAILE ZE ZLATA Česká republika 1993 - T29 1 2000 Kč 2000 - mileniová ražba s hologramem, 34.214g dr. flíčky, kapsle, etue 0 / proof 3200 Francie, Napoleon III. 1852-1871 T1 2 20 Frank

Více

VY_32_INOVACE_VL4_09_04

VY_32_INOVACE_VL4_09_04 VY_32_INOVACE_VL4_09_04 ANOTACE Šablona Název: Téma: Autor: Očekávaný výstup: Klíčová slova: materiál k samostatné práci žáků vhodný k samostatnému prověřování vědomostí žáků III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Maturitní témata z dějepisu

Maturitní témata z dějepisu Gymnázium Pierra de Coubertina, školní rok: 2015/2016 Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 třída: 4.B, oktáva zkoušející: Zdenka Ďuricová Maturitní témata z dějepisu 1. Pravěk filozofie počátku světa člověk

Více

Přehled o luxusních tkaninách na území Čech a Moravy. Milena Bravermanová

Přehled o luxusních tkaninách na území Čech a Moravy. Milena Bravermanová Prameny, textilní postupy, textilní nástroje a dochované výrobky nacházející se na území Čech a Moravy v období raného až vrcholného středověku v luxusním prostředí Přehled o luxusních tkaninách na území

Více

Kontakty na vyučuj. tková tní symboly. Ing. Jaroslava Syrovátkov. Literatura. Klasifikace. Kancelář: budova H, 6. poschodí, číslo dveří H 713

Kontakty na vyučuj. tková tní symboly. Ing. Jaroslava Syrovátkov. Literatura. Klasifikace. Kancelář: budova H, 6. poschodí, číslo dveří H 713 Veřejn ejnáspráva Ing. Jaroslava Syrovátkov tková tní symboly Kontakty na vyučuj ující Kancelář: budova H, 6. poschodí, číslo dveří H 713 Konzultace: úterý středa 14,30 15,30 hod. 14,30 15,30 hod. E-mail:

Více

CZ.1.07/1.4.00/

CZ.1.07/1.4.00/ Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 Autor: Ivana Stupková Název materiálu: VY_12_INOVACE_CJ.5.Stu.14_premyslovsti_kralove Datum: 12. 3. 2013 Ročník: pátý Vzdělávací oblast:

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S INTERAKTIVNÍVÝUKOVÁPREZENTACE REGIONŮ SEVERNÍAMERIKA STÁTY USA Mgr. Iva Svobodová Základní údaje kontinentální část v J polovině SA kontinentu rozloha 9 631 214 km 2 (3.

Více

Restaurování monstrance olomouckého biskupa Wolfganga Hanibala Schrattenbacha Zlaté slunce Moravy. Ivan Houska

Restaurování monstrance olomouckého biskupa Wolfganga Hanibala Schrattenbacha Zlaté slunce Moravy. Ivan Houska Restaurování monstrance olomouckého biskupa Wolfganga Hanibala Schrattenbacha Zlaté slunce Moravy 2005 Ivan Houska Historicky první snímek monstrance z konce 19. století. Předmět restaurování Schrattenbachova

Více

C-1761/1 Au 580 1 ks 1,70 g Prsten, briliant cca 0,2 ct. liška. C-1761/3 Au 585 1 ks 5,75 g Prsten, briliant cca 0,68 ct. labuť

C-1761/1 Au 580 1 ks 1,70 g Prsten, briliant cca 0,2 ct. liška. C-1761/3 Au 585 1 ks 5,75 g Prsten, briliant cca 0,68 ct. labuť Aukční číslo 1 Vyvolávací cena 5 150,00 Kč C-1761/8 Au 585 4 ks 9,25 g Směs, 2x řetízek, 2 x přívěšek čejka Aukční číslo 2 Vyvolávací cena 5 900,00 Kč C-1761/5 Au 585 1 ks 12,35 g Hodinky, značka Doxa,

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 15. června /ENV/15 Ing. Hejhal

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 15. června /ENV/15 Ing. Hejhal ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

Pracovní listy na procvičování zkratek a značek

Pracovní listy na procvičování zkratek a značek Pracovní listy na procvičování zkratek a značek Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Úkol 1 Následující text opište, věnujte

Více

Dukát ČR 2017 Karel Čapek Válka s mloky Au 986/ 3,49 g/ 19,75 mm/ proof ak. soch. Michal Vitanovský

Dukát ČR 2017 Karel Čapek Válka s mloky Au 986/ 3,49 g/ 19,75 mm/ proof ak. soch. Michal Vitanovský Me daile a rep liky historických mincí Dárkové me daile Mi nce České mincovny In vestiční me daile České pa mětní mince LEDEN Dukát ČR 2017 Karel Čapek Válka s mloky Au 986/ 3,49 g/ 19,75 mm/ proof ak.

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 24024/2014-51 48371/ENV/14 Ing. Hejhal / l. 2730 11. 7.

Více

Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí

Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí 1. Pravěk - charakteristika jednotlivých etap pravěku, předchůdci dnešního člověka - přírodní prostředí, způsob života lidských předků - pojmy: dělba práce, neolitická revoluce, matriarchát a patriarchát

Více

Zdravotní pojištení cizincu ERGO

Zdravotní pojištení cizincu ERGO www.pojistenicizincu.cz/cs Email: info@pojistenicizincu.cz +420 224 247 478 Praha Zdravotní pojištení cizincu ERGO Seznam smluvních zdravotnických zarízení - komplexní zdravotní pojištení pro cizince v

Více

Příloha: Závěr zjišťovacího řízení Mgr. Evžen Doležal v. r.

Příloha: Závěr zjišťovacího řízení Mgr. Evžen Doležal v. r. ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

Vlastivěda ve 4. ročníku opakování dějepisné části. 1. stanoviště test znalostí z naší historie na listu papíru ( kontrola tabulkou )

Vlastivěda ve 4. ročníku opakování dějepisné části. 1. stanoviště test znalostí z naší historie na listu papíru ( kontrola tabulkou ) Hodnocení hodiny Jméno autora práce: Název práce: Zaměření, cíle práce: Věk žáků: Jaroslava Kmínková Vlastivěda ve 4. ročníku opakování dějepisné části Procvičení učiva 10 let Použité programy (SW): Ponškola

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Havlíček Václav Bakovský Jan ((1882) 1898 1969 (1970)) Prozatímní inventární seznam NAD č. 636 evidenční pomůcka č. 201 Honzáková Valerie Praha

Více

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H :

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 18 Rozeslána dne 26. února 2015 Cena Kč 27, O B S A H : 36. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 750. výročí založení Českých Budějovic 37.

Více

Somatopedie. Obsah: 1. Základní školy pro tělesně postižené. Speciální školy pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 7 [více informací]

Somatopedie. Obsah: 1. Základní školy pro tělesně postižené. Speciální školy pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 7 [více informací] Somatopedie V následujícím seznamu jsou uvedeny speciální školy v jednotlivých krajích ČR. Vzhledem k zaměření praxe je zejména u základní škol speciálních či základních škol pro žáky s více vadami konzultovat

Více

Řád Milana Rastislava Štefánika IV. třídy

Řád Milana Rastislava Štefánika IV. třídy ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY Řád Milana Rastislava Štefánika IV. třídy (zřízený zákonem č. 404/1990 Sb. ze dne 2. října 1990) SEZNAM NOSITELŮ podle matriky nositelů (Archiv KPR, fond KPR, Evidenční

Více

VY_12_INOVACE_88. Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa

VY_12_INOVACE_88. Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa VY_12_INOVACE_88 Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa Leden 2012 Mgr. Regina Kokešová Slouží k prezentaci nového učiva Doplnění informací v učebnici z jiných

Více

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA DOMINO PŘEMYSLOVCI K textu najděte správný obrázek. Na dolní straně obrázku je jméno další osobnosti, k ní najděte popisku a potom obrázek. Na dolní straně bude jméno další osobnosti dějin. Tak pokračujte

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

Mají být Češi na co hrdí?

Mají být Češi na co hrdí? Mají být Češi na co hrdí? Co si představuješ pod pojmem hrdost? Zkus to vysvětlit vlastními slovy : Na co jsi ty sám/sama hrdý/hrdá? V jakých chvílích se v lidech nejčastěji probouzí vlastenectví?. Kdy

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1990 Vyhlásené: 29.12.1990 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 594 Z Á K O N České národní

Více

zpravodaj Moderní a klasické numismatiky 01/2017 Zlaté obchodní mince Památné emise Britské královské mincovny Fauna Austrálie na mincích z Perthu

zpravodaj Moderní a klasické numismatiky 01/2017 Zlaté obchodní mince Památné emise Britské královské mincovny Fauna Austrálie na mincích z Perthu zpravodaj Moderní a klasické numismatiky 01/2017 Zlaté obchodní mince Památné emise Britské královské mincovny Fauna Austrálie na mincích z Perthu Oficiální zlaté emise ČNB nakupzlato@finod.cz +420 605

Více

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Vlastivěda pro 4. a 5.

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Vlastivěda pro 4. a 5. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Vlastivěda pro 4. a 5. ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_1B_20_Karel_IV. Vyučovací předmět: Vlastivěda

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Ing. Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 1. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.7.212

Více