ČESKÁ NUMISMATICKÁ SPOLEČNOST POBOČKA V CHEBU ČLENSKÉ INFORMACE 2 / 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÁ NUMISMATICKÁ SPOLEČNOST POBOČKA V CHEBU ČLENSKÉ INFORMACE 2 / 2015"

Transkript

1 ČESKÁ NUMISMATICKÁ SPOLEČNOST POBOČKA V CHEBU ČLENSKÉ INFORMACE 2 / 2015 NABÍDKOVÝ SEZNAM č. 61 CHEB 13. ČERVNA 2015

2 ČESKÁ NUMISMATICKÁ SPOLEČNOST POBOČKA V CHEBU společně s pobočkou v Habartově Vás zvou na 61. neveřejnou aukci numismatického materiálu,kterou pořádají v sobotu 13. června 2015 v Chebu Aukce se koná v přednáškové síni Ekonomické fakulty Západočeské university v Chebu,Hradební 22. Přístup do sálu k prohlídce materiálu je od 7 hodin. Začátek vlastní aukce je stanoven na 8,30 hodin. Aukce se mohou zúčastnit pouze členové ČNS, kteří se prokáží potvrzením o zaplacení členského příspěvku. Kromě nich i zájemci o členství z chebské a habartovské pobočky.členové zodpovídají za případné hosty! Aukce se koná podle aukčního řádu ČNS. Narušování tohoto řádu bude postiženo vyloučením z účasti na aukci. Vystavování a nabízení nenumismatického materiálu je zakázáno. Limity se přijímají pouze od členů ČNS. Na limitní lístek je nutno uvést prohlášení o členství k příslušné pobočce, jinak je lístek neplatný. V případě nedodržení výše příhozu bude za platný považován nejbližší nižší příhoz. Vydražené položky platí přítomní členové v průběhu aukce, položky získané na limit, budou zaslány na dobírku.reklamace na kvalitu materiálu je možno uplatnit podle aukčního řádu. LIMITY zasílejte na adresu: Milan Killinger, Dělnická 885, Sokolov, nebo na Aukční seznam můžete zaplatit přiloženou složenkou,při osobní účasti na aukci u presence, nebo v případě poslání limitu Vám můžeme cenu za aukční katalog připočítat k limitu- nutno zakroužkovat ANO. V případě, že Váš limit nebude úspěšný, pošleme Vám korespondenční lístek se zprávou, že všechny Vaše limity byly překročeny, teprve pak bez vyzvání uhraďte přiloženou složenkou příslušnou částku 50-Kč vyplněnou na složence. Katalog je možno zaplatit i na č. ú. ČNS pobočky v Chebu: / 0300, variabilní symbol je uveden u adresy. V případě, že si nemíníte katalog ponechat,vraťte jej obratem na adresu limitáře. Zalepte jej do původní obálky,škrtněte svoji adresu, napište ZPĚT NEPŘIJÍMÁM a vhoďte do poštovní schránky - nemusíte znovu frankovat. Aukční katalog sestavil Pavel Matala, fotografie Vojtěch Rada, tisk ing. Tomáš Harant. -1-

3 Výklad zákona 71/1994 o prodeji a vývozu kulturních památek Mince a ostatní numismatický materiál (razidla, papírová platidla, nouzová platidla, cenné papíry, úvěrové doklady a doklady bezhotovostního styku, faleristické řády, vyznamenání, plakety, medaile, žetony a známky) starší 50ti let jsou zahrnovány pod pojem předmětů s kulturní hodnotou (viz příloha jmenovaného zákona č. 1 / XIV.(1-4.) XIV.Předměty z oboru numismatiky mimo předmětů uvedených v bodě II. 1. razidla starší 50 let 2. mince, papírová platidla, nouzová platidla kovová, papírová, keramická i jiná, cenné papíry, např. akcie, podílové listy nebo kolky, úvěrové doklady a doklady bezhotovostního styku starší 50ti let 3. faleristické doklady, řády, vyznamenání starší 50ti let 4. plakety, medaile, žetony, známky starší 50ti let Pro jejich prodej na domácím trhu není žádné zákonné omezení, pokud nejde o vývoz těchto předmětů nebo pokud se nejedná o předměty z oboru archeologie, kdy je při každé nabídce k prodeji nutné Osvědčení k trvalému vývozu - 3 (1) Ze stanov ČNS vyplývá, že na aukcích a akcích ČNS nesmí být nabízen jiný než numismatický materiál a tudíž na nich nesmí být nabízeny předměty z archeologickou hodnotou. Předměty z oboru archeologie definuje příloha č.1/bod II. zákona 71/1994 Sb., která říká, že tyto mohou být nabízeny k prodeji pouze s povolením k vývozu, vydávaným příslušnou organizací. II. Předměty z oboru archeologie Archeologické nálezy, které jsou dokladem života člověka od počátku jeho vývoje a zachovaly se v zemi nebo pod vodou včetně kosterních nálezů lidských a zvířecích. Numismatické předměty, pohybující se na numismatickém trhu lze tedy podle Zákona o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty č. 71/1994 Sb. v rámci ČR volně obchodovat bez zákonného omezení s výjimkou numismatických předmětů prokazatelně pocházejících z nálezů. Mince s prokazatelnými nálezovými okolnostmi patří mezi archeologické předměty. Tyto předměty mohou být nabízeny k prodeji pouze s vývozním povolením a vzhledem ke stanovám ČNS nesmějí být na aukcích a ostatních akcích ČNS nabízeny ani prodávány. Z uvedeného výkladu tedy vyplývá, že každá mince, zakoupená na aukci či na sběratelské burze starší 50ti let je z pohledu zákona vždy předmětem kulturní hodnoty bez ohledu na hodnotu numismatickou. Aby byla zahrnuta /mince/ mezi předměty z oboru archeologie, musí mít doložené nálezové okolnosti. Skutečnost, že se jedná o minci antickou nebo středověkou neznamená, že by bylo možné tuto minci paušálně zahrnout mezi předměty -2-

4 archeologické povahy. Na druhou stranu nelegální získávání předmětů archeologické povahy např. pomocí detektorů kovů může být posuzováno jako trestný čin se všemi právními důsledky. Každý předmět kulturní hodnoty (tedy i numismatické) může být vyvezen z ČR pouze s platným Osvědčením k vývozu. Tato osvědčení vydávají tyto příslušné organizace: Národní muzeum, Moravské zemské muzeum v Brně a Slezské zemské muzeum. Příslušné osvědčení k vývozu musí doložit osoba, která vývoz uskutečňuje. V praxi ten, kdo minci převáží přes hranice nebo i ten, kdo minci za hranice odesílá prostřednictvím pošty. Porušení tohoto zákona může být sankciováno pokutou až do výše Kč. Tabulka dražebních příhozů: do 19 Kč...1 Kč Kč 2 Kč Kč Kč Kč.. 10 Kč Kč.. 20 Kč Kč..50 Kč Kč..100 Kč Kč Kč Kč. 500 Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč nad Kč Kč -3-

5 Seznam citované literatury: B. Bajer Jan: Papírová platidla Československa , Elektris - Jindřich, Holna, Praha 2003 BK. Brunner R., Klíma V.: Sedmdesát let ČNS, Cheb 1988 Ca. Cach František: Nejstarší české mince, 4 svazky, ČNS Praha Cast,Cn.Castelin František.:Česká drobná mince doby předhusické a husitské, , Praha, ČSAV, 1953 CL. Cajthaml M.: České chmelové známky, ČNS Chomutov 2001, II Fl.. Floss Štěpán: Medaile a plakety prvního presidenta ČSR T. G. Masaryka, ČSPDP, Praha 1971 FM. Foukal M., Mrštík J.: 80 let ČNS, Praha 1999 Don. Fiala E.: Beschschreibung der Sammlung böhmischer Münzen und Medaillen des Max Donebauer, Prag 1890 Hás. Hásková Jarmila.: Chaurova sbírka- Pražské groše, ČNS a NM v Praze, Praha 1991 HN. Hanibal V., Novák E.: Malé groše, Poděbrady 1981 Ch. Churavý V.:Resortní vyznamenání, medaile, čestná uznání ministerstva vnitra z let , ČNS, Ústí nad Orlicí 1983 KM. Krause Ch. L., Mischler C.: Standart Catalog of Word Coins KGM. Standart Catalog of German Coins 1601 to present Krause Publikations, Iola, USA Kr. Kraumann F.: Novoroční plakety a medaile fy Franta Anýž a spol. Praha, NL II./s Krubl. Krubl Z.: Československé a České vojenské odznaky , NV Praha 1999 MKČ. Halačka I.: Mince zemí koruny České, 4 svazky, ČNS, Kroměříž Menzel. Menzel P.: Deutsche Notmünzen und sonstige Geldersatzmarken , Transpress Berlin 1982 Muž. Mužík V.: Známky Plzně a okolí-2. část, Numismatiká ročenka 1995, ČNS,Cheb 1996 No. Nový M.: Mince Marie Terezie , ČNS, Cheb : Mince Františka Lotrinského , ČNS, Cheb 1981 Nov. Novák E.: Korunovace a korunovační ražby habsburské monarchie v letech I. V. Štíty, veduta ,-: Naši presidenti na mincích, medailích a plaketách , Veduta Štíty 2008 NPA. Matala P., Nový M.: Numismatické památky Ašska do roku 1945, ČNS, Cheb 1984 NR. Numismatická ročenka Cheb od 1974-uveden ročník a strana NL. Numismatické listy, uveden ročník a strana Nech. Nechanický Z.: Mincovnictví Leopolda I , ČNS, Hradec Králové 1991 P. Polívka E.: Mince Josefa II. a Leopolda II , ČNS, Praha 1985,-: Mince Fr. I , ČNS, Hradec Králové 1973,-: Mince Ferdinanda V , ČNS, Praha 1982,-: Mince Františka Josefa I , ČNS, Hradec Králové 1983 PM. Matala P.: Medaile ČNS pobočky v Chebu , ČNS, Cheb 2009 Rad. Radoměrský P.: Nález mincí z 15. století v Králově Dvoře u Berouna, doplněný reprint I. vydání ČNS, Praha 1976 Sa. Saurma-Jeltsch H.: Sleschische Münzen und Medaillen, Breslau 1883, 1892 Sch. Schön G.: Münzen 18. Jahrhundert Sm. Smolík J.: Pražské groše a jejich díly , ČNS, Praha 1971-reprint Tu. Tumpach V.: Katalog plzeňských medailí, plaket a vyznamenání, ČNS, Plzeň 1968 VM. Měřička V.: Československá vyznamenání I. VI., ČNS, Hradec králové , -: Rakousko-Uherské vojenské a občanské záslužné a pamětní medaile, 2 svazky, ČSPDP, Praha 1974, 1976 Y. Yeoman R.: Modern World Coins, Racine Winconsin 1972 ZK. Kolářský Z.: Katalogy výstav (7) uvedeno pořadové číslo -4-

6 ZLATO 1. Čechy, Ferdinand V. ( ). Žeton na korunovaci v Čechách Žeton-dukát, Au, 18,8 mm, 3,5 g, J. Daniel Boehm Novotný XIX b. 1/ František Josef I. ( ) Dukát 1881 b. zn. rub stopy po úchytu 1/ Zlatník 1875 KB 6,425 g 1/ K 1906 b.zn. 3,387 g 0/ ČR, (1993-, 1000 Kč motiv třídukát slezských stavů Au 999,9, Ø 16 mm, 1/10 oz = 3,111 g, 2000 ks Kč motiv tolar moravských stavů, Au 999,9, Ø 22 mm, 1/4 oz = 7,777 g, 1000 ks Kč motiv malého groše z roku 1587, Au 999,9, Ø 28 mm, 1/2 oz = 15, 553 g, 1000 ks Kč motiv pražského groše, Au 999,9, Ø 34 mm, 1 oz = 31,107 g, 1000 ks. Au celkem 57,548 g, 4 x kapsle, etue, certifikáty 4 ks 0/ Kč 2000, konec milenia, Ag 999/1000, 31,103 g, Au 999,9/1000, 3,111 g, Ø 44 mm, zlatá inlej 16 mm, ks, kapsle, etue, certifikát 0/proof dtto, 2995 ks, kapsle, etue, certifikát proof dtto, 2995 ks, kapsle, etue, certifikát proof Kč 2013 železniční most v Žampachu, Au 999,9, Ø 28 mm, 1/2 oz = 15,55 g, 9700 ks, kapsle, etue, certifikát proof Francie, Napoleon III.( ) 20 Frank 1865 BB Strasburg, 6,415 g KM / Německo-Lubeck, Dukát 1717 M. Luther KMG 133 0/ Rusko, Mikuláš II. ( ) 5 Rubl 1899 ЭБ KM 62 1/ Švýcarsko republika, 20 Frank 1947 B, 6,448 g KM 35.2 dr. hr. 0/ Velká Británie, Viktoria ( ) Libra 1898, 7,963 g KM 785 dr. hr. 1/ Z. Kolářský- 30. výročí založení ČNS pobočky v Chebu Replika tolaru Albr. Valdštejna, minc. Zaháň, nájemce H. Zieslera z roku Frydl. orlice, opisy, znak Chebu/Albrecht Valdštejn Au 0,986, puncováno, 3,64 g, Ø 20 mm, 50 ks, kapsle R 0/

7 16. František Arnošt Šlik ( ) 10 Dukát 1660 I-P, minc. J. Pellet, SJ/ZR2a- zkušební odražek, Au 0,585, punc. Ø 45 mm, 22,11 g, 5 ks, rytec J. Strnad 2009 RR 0/ ČR- Staré pověsti české, Teta kněžka Au 750/1000 (18 karátů), Ø 21 mm, 6 g proof dtto- Lumír a píseň Au 750/1000 (18 karátů), Ø 21 mm, 6 g proof KB - Komerční banka, , Karlův most, orloj, Hradčany. Au 986/1000, Ø 22 mm, 6,98 g, 4500 ks, autor M. Vitanovský, certifikát č. 1391, kapsle, etue proof Cheb, 950 let první písemné zmínky Au 585/1000 (14 karátů), 3,5 g, 200 ks, vydala Zlatá koruna s.r.o., certifikát č , etue proof Slovensko republika (1993- Mírový tolar, sada dvou medailí. L: Misia sv. Cyrila a Metoda 863, Christianizacia Slovakov 963, Slovenská církevná provincia Nápis PAX TALERO MIEROVÝ TOLIAR IMM. R: Biblické výjevy, nápis PANTA REI, sig. RONAJ M./1999 Ag 925/1000, punc., Ø 60 mm, 145 g = 5 Tolar Au 986/1000, punc, Ø 60 mm, 87,5 g, = 25 Dukát, číslo 20, číslo je na líci, raženo 25 sad, společná etue, text, razila MK v roce 1999, při příležitosti BIMILÉNIA RR 2 ks proof Řecko-kolonie Tarentum Didrachma, bronz 19 mm, cca 250 let př. Kr. L: hlava Satyra s ozdobou ve vlasech (diadém) R: kůň ve skoku doleva, písmo hůře čitelné -2/ Řím, Augustus (43 př.-14 po Kr.) As, bronz, mm, L: hlava vpravo/sc, TRIBVNIC POTEST. CAESAR AVGVSTVS R: CASSUVS CELEB IIIVI R. A.A.A.FF 3/ Byzanc, miskovitý folis, bronz 22 x 18 mm, L: polopostava s žezlem a ratolestí?, vlevo MV R: nečitelná alegorie okr. ražbou, mírná oxyd. 2/ ČECHY 25. Břetislav I. ( ) Denár, 1 g, Cach 310 1/ Soběslav II. ( ) Denár C 619, 0,69 g, opisy téměř nevyraženy R 1/ Bedřich, I. vláda 1173, II. vláda , III. vláda , Denár C 627 opisy nevyraž., část. vylom. 2/

8 28.- Cheb, městská ražba, Fenik z let , Hás. 13 R 1/ dtto, Fenik z let , Hás. 23, kraj. střížek, perforace ražbou 1/ dtto, Fenik z let , Hás. 27 (uprostřed S, var.) R část. nedor. 2/ dtto, Fenik z let , Hás. 34 nedor. exc., vyl. okraj 1/ dtto, Fenik z let , Hás. 37 perf. ražbou 1/ dtto, Fenik z let , Hás. 38 část. nedor. 1/ dtto, Fenik z let , Hás. 41 exentr. ražba 1/ dtto, Fenik z let , Hás.43 část nedor. -1/ Karel IV. ( ) Pražský groš, 3,55 g, Sm. 5-1/ Pražský groš exentr. ražba, blíže neurč., čištěno 2/ Česká Falc, fenik z let , minc. Lauf, 15,4 x 16,5 mm, typ korunované poprsí, Nech. XV.2, neurčeno přesně-písmena jsou nečitelná R 2/ dtto, fenik z let , minc.lauf, Nech. A/II/3 z větší části nedor. R 2/ Václav IV. ( ) Pražský groš, 2,85 g, Hána XIV.č/1 2/ Pražský groš blíže neurč. 3/ Jiří z Poděbrad ( ) Kruhový peníz se lvem Rad. 21 všechny dvouráz 3 ks 2/ dtto Rad x naprasklý 3 ks -1-2/ dtto Rad ks dtto Rad ks 2/ dtto Rad ks 2-2-/ dtto Rad ks 2-2-/ dtto Rad x dvouráz 3 ks 2-2-/ dtto Rad ks 2-2-/ dtto Rad ks 2-2-/ dtto Rad ks 2-/ dtto Rad ks 2/ dtto Rad ks 2-2-/ dtto Rad ks 2/ dtto Rad ks 2-2-/ dtto Rad ks 2-2-/ dtto Rad ks 2-/ dtto Rad ks 2-2-/ dtto Rad ks 2-2-/ dtto Rad x naprasklý 2 ks 2-2-/ Vladislav II. ( ) Pražský groš, 2,55 g, Hás.Xc/2 část. nedor., prohnutý 2/

9 62.- Vladislav II. ( ) Bílý peníz oboustr. Sm. 2-1/ Bílý peníz jednostranný část. nedor. -1/ Ludvík I. Jagelonský ( ) Bílý peníz jednostr. Sm. 10 vylomen 1/ Haléř-peníz malý -1/ /2 groš Svídnický Sa 127-1/ Ferdinand I. ( ) Pražský groš, 2,35 g Chv. C/1 část. nedor. 2/ Pražský groš, 1,75 g Sm 7 vyl., prasklý 2/ Peníz bílý b.l. Vratislav MKČ 80-1/ Rudolf II. ( ) Malý groš 1584, České Budějovice, minc. Mattinghofer MKČ 458-1/ Malý groš 1590, Kutná Hora, Šatný MKČ 380-1/ Malý groš 1601, Kutná Hora, Spiess MKČ 380-1/ Matyáš II. ( ) Bílý groš 1617, Kutná Hora, Hölzl MKČ 537-1/ Bílý groš 1618, Praha, Hübmer MKČ 514-1/ Ferdinand II. ( ) 3 krejcar 1627, Praha, Hübmer MKČ 760 2/ Troník 1625 Vratislav MKČ / Ferdinand III. ( ) Slezsko-3 krejcar 1643 R-I, Vratislav, Reichard J. Halačka / Leopold I. ( ) 3 krejcar 1697, Praha, G. Egerer Nech / krejcar 1704, Praha, G. Egerer /zn. nedor./ Nech / krejcar 1698, Břeh, Brettschneider /zn. nedor./ Nech. 952 část. nedor. 2/ Grešle 1696 MB, Břeh Nech. 967 napr. -1/ Josef I. ( ) 3 krejcar 1711, Kutná Hora, Wohnsiedler MKČ / Karel VI. ( ) 1/2 krejcar 1736, Praha MKČ 1848 zvlněný 1/ Marie Terezie ( ) 10 krejcar 1764 b.zn., Praha MKČ 1961, No 33 okr. 2/ krejcar 1765 b. zn., Praha No 33-2/ krejcar 1760 P, 1760 W, 1760 H No 41 3 ks 2/2, 1/1, -2/ Krejcar 1761 P MKČ / krejcar 1761 P /1/1/, 1761 W /1/2 2 x hr./ No 41 2 ks krejcar 1762 P /1/1-, líc vada mat./ 1762 G /3/2-/ No 41 2 ks krejcar 1763 P /3/2/, W /2/2/, G /3/2/ No 41 3 ks

10 91.- Marie Terezie ( ) Fenik 1758 b.zn.- mince pro Čechy No 44 krásný exemplář RR Grešle 1760 b.zn. Praha No 42b 2/ Grešle 1760 b.zn. Praha MKČ / Grešle 1760 b.zn.praha, 24 mm No 42b /2/1-/ 22 mm! No neuvádí- jiný typ, silnější střížek -1/1- R 2 ks Grešle 1761 b.zn. 1/1 hr., 1764 b.zn. -2/2, 1765 b.zn. 2/2 R No 42b 3 ks Cheb - odražky rubní strany 3 a 1 krejcaru Odražky z originálních razidel, rubních stran nouzových mincí z doby obléhání Chebu, jako No 238 a 239 Olovo 19,5 a 15,5 mm 2 ks 1/-, -1/ Cheb, nouzová ražba 1 krejcar 1743, z doby obléhání Chebu No 239 2/ Josef II. ( ) 20 krejcar 1783 C - Praha MKČ / Ferdinand V. ( ) 20 krejcar 1840 C 1/ krejcar 1838 C MKČ 2059 ztmavlý, skvr. 2/ František II. ( ) 20 krejcar 1830 C MKČ / krejcar 1795 C MKČ / krejcar 1802 C 1 x hr. -1/ krejcar 1800 C MKČ / RAKOUSKO 105. Ferdinand II. ( ) 3 krejcar 1624 St. Pölten hr. -2/ krejcar 1624 Vídeň 2/ krejcar 1631 Gratz okr. -1/ Marie Terezie ( ) Korunovační peníz, větší 1741, Ag 25 mm, na rubu znaky Rakouska, Uher a Čech dobové ouško, 2 x hr. 2/ Tolar levantský 1780.S.F.,.X., zřejmě Milán , dobové ouško /opraveno/ -1/ Tolar levantský 1780 S.F.,.X., minc. Benátky ďubky, 1 x kaz na rubu jinak -1/ Tolar levantský 1780 S.F.,.X starší ražba-neurčená dobové ouško 2/ Tolar levantský 1780 S.F.,.X, novoražba No 52 Vídeň-kolem roku / Tolar levantský 1780 S.F.,.X, novoražba No 52 Vídeň.kolem roku /

11 114.- Marie Terezie ( ) Půltolar křížový 1775 Brusel No 167 2/ krejcar 1769 I.C-S.K. Vídeň No 54 2/ krejcar / krejcar 1768 b.zn., dobové falzum-mosaz se stopami postříbření 2/ krejcar 1777 I.C.-F.A. Vídeň No 55 hrana, krásný listový ornament, líc 2 x dr. škr. 1/ krejcar 1765 Vídeň rub škr. 2/ VI krejcar 1744 Hall No 13-1/ Krejcar 1750 Hall No 38 patina 1/ Krejcar z let chyboražba. Na rubu vyražen negativní líc, NL 1986/1, s unikát? R -2/ Krejcar 1772 G - Štýrský Hradec No 146 2/ Krejcar 1772 G No 146, 1/4 krejcar 1772 G No 148 /čišt./ 2 ks 2/ Grešle 1764 Karlovský Bělehrad No 130 2/ Haléř 1765 b.zn. Vídeň Ø 15 mm /patina/ 1/ b.zn. Ø 16-16,6 mm 1-0 No 48b 2 ks Haléř 1777 b.zn.vídeň No 63-2/ Haléř 1779 b.zn. Vídeň No 63 0/ Fenik 1759, 1764, 1765 b.zn. Vídeň No 45b 3 ks Fenik 1759 b.zn. Vídeň No 45b -1/ Quadrans novus Tyrolis 1747 No 17 R 2/ Liard 1778 Brusel No 173 2/ Mezzo soldo a guattrino 1777 obě Milán No 209b a 210b 2 ks 2/ Soldo 1767 G Štýrský Hradec, 1768 H Hall obě pro Gorici No 225 pat. 2 ks 2/ Sestino 1779 Milán No 211 1/ František Lotrinský ( , ) 20 krejcar 1762 Vídeň dírka -1/ Krejcar 1762 W Vídeň No 17-1/ Půlkrejcar b.l. a b.zn. se zalomenou a rovnou zlomkovou čarou No 18 2 ks /2 krejcar b.l. Vídeň 2 ks -1/1-, -2/ Fenik 1759 W-I, H-A No 19b 2 ks Josef II. ( ) Půltolar 1789 A - křížový st. po oušku 2/ František II. ( ) 12 krejcar 1795 A Vídeň -1/ krejcar 1802 A zalet. dírka -1/

12 /2 krejcar 1812 A -1/ /2 krejcar 1816 A -1/ /4 krejcar 1816 A 0/ Ferdinand V. ( ) 2 krejcar 1848 A -1/ Šlechta, Šlik Jindřich ( ) 1 krejcar 1633 Planá, Candler část. nedoraž., zproh. -1/ UHRY Rudolf II. ( ) Denár 1594 Kremnice 1/ Matyáš II. ( ) Denár 1617 Kremnice 1/ Maxmilián II. ( ) Denár 1570 Kremnice 1/ Leopold I. ( ) 15 krejcar 1664 Kremnice, Nech / VI krejcar 1671 Kremnice -1/ František Rákoczi II. ( ) Poltura 1707 Kremnice 2/ Marie Terezie ( ) 20 krejcar 1765 K-B No 78 líc i rub rysky 2/ XV krejcar 1745 K-B No 68 na rubu rysky 2/ Krejcar 1761 K, 1761 NB, 1762 K No 41 3 ks Krejcar 1763 K, S No 41 2 ks Poltura 1763 K-M Ø 30 mm normál. Ø 29 mm, var. s růžicí No 88b 2 ks 2/ Denár 1763 nezn. minc. No 89 2/ Josef II. ( ) 20 krejcar 1783 B -1/ krejcar 1787 B st. po oušku 2/ krejcar 1788 B -1/ František II. ( ) 30 krejcar 1807 S líc prasklé raz., pat. -1/ krejcar 1796 B 2/ krejcar 1805 B 2/ krejcar 1806 B 2/ krejcar 1835 B stuhy volné 2/ krejcar 1807 S pat. -1/ FRANTIŠEK JOSEF I. ( / Zlatník střelecký 1873 dr. rysky 0/ Spolkový dvoutolar Jižní dráha 1857 A, kopie 2006, bronz postř. proof Zlatník 1859 A nepatr. rysky, dr. hr. 0/

13 172.- Zlatník 1860 A bez tečky za REX 1/ Zlatník 1861 A 0/ Zlatník 1877 b.zn. 1/ Zlatník 1878 b.zn. dr. hr. ražbou Zlatník 1879 b.zn. 1/ Zlatník 1879 K.B. dr. škr. 1/ Zlatník 1883 b.zn. -1/ Zlatník 1884 b.zn Zlatník 1889 b.zn. 1/ K / K / K 1893, /2 b.zn /0, /1 b.zn. 4 ks K 1914 b.zn. 0/ K 1915 b.zn. 0/ krejcar 1851 B pat. hr. 2/ Krejcar 1885 b.zn /2 krejcar 1851 lak /10 krejcaru 1859 A pat. 0/ haléř 1915 b.zn. 2 ks 1/1, -1/ Karel I. ( ) 20 haléř 1913 b.zn. nový znak lak 1/1 15. ČSR, Slovensko, ČSR, ČSSR, ČSFR, ČR, Slovensko 192.ČSR- 2 haléř ks 1/ haléř 1923, 29, 31, 38 4 ks haléř 1925, 28, 31, 38 4 ks haléř 1922, 24, 26, /1929 1/ /1, /1/ 13 ks haléř /2, /0, /1, /2, /1, x 0/0, 25 haléř /0 8 ks haléř 1921, 22, 24, 31 4 ks haléř 1921, 22, 24-27, 31 /1925 2/2 leštěno, /1 hry, /1/ 7 ks Kč 1922, 24, 29, 30, 37, 38 /1929-1/1, /1-/ 7 ks Kč 1926 hr. 1/ Kč 1928, 30, 38 3 ks Kč 1930, 31, 32 3 ks -1/1-, 1/1, 0/ Kč x -1/1-, x 1/1, x 1/1 /1 x ztmavlá/ 8 ks

14 Kč /1 pat., /0, /0 3 ks Kč 1931, 32 2 ks Kč ks 0/ Kč 1928 T.G.M. 0/ Kč 1933, 34 2 ks 0/0, 0/ Kč 1937 T.G.M pat Kč 1937 T.G.M. 0/ Slovensko 10 Ks 1944, 20 Ks 1941 /líc pat./ 2 ks 0/ Ks 1944, 20 Ks 1941 /líce ztmavlé-pat./ 2 ks Ks x dr. hr., líce pat Ks 1944 J. Tiso líc začínající pat ČSR- 20 haléř /CuZn/ 1947 RR 1/ haléř /CuZn/ ks haléř /Al/ 1951, 52 2 ks 0/ haléř /CuZn/ 1947, 48, 49 R, 50 4 ks haléř /Al/ 1951, 52, 53 R 3 ks 0/ Kčs /CuZn/ 1946, 47 R 2 ks 0/ Kčs 1947 /Al/ RRR hr. 1/ /přiložen nákupní lístek z předchozí aukce/ Kčs /CuZn/ 1947, 48 pat. 2 ks 0/ Kčs /Al/ nevydaná RR 0/ Kčs / Kčs 1949 Hornická práva 0/ Kčs 1948 KU 0/ Kčs 1948 KU, výr. republiky 2 ks 0/ Kčs 1949 Hornická práva, let KSČ - K. Gottwald 2 ks 0/ Kčs 1947 SNP /část. pat./, květen - osvob. 2 ks 0/ Kčs 1947 SNP, květen, 1949 J. V. Stalin, 100 Kčs 1948 KU /líc pat./, 30. výr. ČSR , 1949 Hornická práva, 1949 J. V. Stalin, let KSČ - K. Gottwald 8 ks 0/ Kčs 1947 SNP, květen, 100 Kčs 1948 KU, let ČSR, 1949 Hornická práva /líc pat./, let KSČ - K. Gottwald 6 ks 0/ Kčs 1947 SNP /líc pat./, květen, 100 Kčs 1948 KU /líc pat./, let ČSR /líc zlat. pat./, 1949 Hornická práva /líc zlat. pat./, výročí KSČ- K. Gottwald /pat./ 6 ks 0/ Kčs 1947 SNP /pat./, květen /líc pat./, 100 Kčs 1948 KU, let ČSR, 1949 Hornická práva /líc pat./ 5 ks 0/

15 Kčs 1947 SNP /líc zlat. pat./, květen /pat./, 100 Kčs 1948 KU /pat./, výr. ČSR /líc pat./, 1949 Hornická práva /líc zlat. pat./ 5 ks 0/ Kčs 1947 SNP, květen 2 x, 100 Kčs 1948 KU, let ČSR 2 x, 1949 Hornická práva 2 x /líce ztmavlé - pat./ 8 ks Kčs let ČSR 3 x, 1949 Hornická práva 2 x /líce pat./ 5 ks 0/ haléř , 1962, 1963, 1991, ks 0/ haléř 1953, 1954, ks 0/ haléř 1962 RR 0/ haléř 1953, 1954 /1/1/ 1962, 1963, 1966, 1967, 1970, 1972, 1973 /1/1/, 1974, 1975, ks přev. 0/ haléř 1955 RR -1/ haléř 1953a vroubků na hraně RR 1/ haléř / haléř 1955 RR 1/ haléř 1956 R -1/ haléř 1958 RR hr. 1/ haléř.196ӡ. var. s tečkami RR 1/ haléř ks haléř , ks 0/ haléř 1953a RR Leningrad vroubků na hr. dr. škr. 0/ haléř 1953b Kremnice hr haléř 1954 RR 1/ haléř 1962, ks haléř 1964 RR vada mat. hr. 1/ haléř , ks 0/ haléř , ks 1/1-0/ haléř /CuZn/ ks 1/1-0/ haléř 1969 var. bez teček RR pat. 0/ haléř /CuNi/ , ks Kčs /Al/ ks 0/ Kčs ks 1/ Kčs , ks Kčs 1972, 1973, x, , , /1976 R, 1987 R, 1988 R/ 19 ks Kčs 1965, 1966, 1968, ks Kčs 1966 var. R /líc dvouráz/ 1/ Kčs , , , ks

16 Kčs 1973 var. pat. 1/ Kčs 1974 var. pat. 1/ Kčs 1988 /jen pro sady/ 0/ Kčs 1987 /jen pro sady/ 0/ Vybrané mince ČSSR , 5, 10, 20 a 50 haléř, 1, 2 a 5 Kčs - jen v sadách /plast. obal/ 0/ ČSSR, ČSFR 10 Kč 1990 T.G.M RONAI 1993 T.G.M M.R. 2 x, 1991, 1993 Štefánik, 1992 Rašín 6 ks Kčs 1954 SNP 2 x, 1 x 0/0, 1 x 1/1 hry! a 25 Kčs 1954 SNP 2 ks 0/ Kčs 1955 osvob. 0/0 /ztmavlá/, 10 Kčs 1966 VM 0/0 /pat., rub malá skvr./ 2 ks a 25 Kčs 1955 osvob. 2 ks 0/0, 1-0 malá skvr Kčs 1955 osvob. /pat./, 1957 J. Á. Komenský 2 ks 0/ Kčs 1955 osvob. 1/1 /skvr., ztmavlá/, 1970 osvob. 0/0 /pat./ 2 ks Kčs 1955 osvobození 1/ Kčs 1955 b osvobození Kčs 1955 a osvobození 1/ Kčs 1957 J. Á. Komenský 0/0 /líc nahnědlá/ 2 ks skvr. 0/ Kčs let inžen. škol- Ch. J. Willenberg pat. 0/ Kčs1957 J. Á. Komenský, 250 let inženýrských škol- Ch. J. Willenberg 2 ks 0/ Kčs 1964 SNP 0/0 /pat./, 1966 VM 0/0 2 ks Kč 1965 osvobození 2 ks 0/0, 1/ Kčs 1965 J. Hus 0/ Kč 1965 J. Hus rub část. ztmavlý, orig. kapsle proof Kčs 1965 J. Hus orig. kapsle proof Kčs 1967 Istropolitana 1/ Kčs 1967 Istropolotana orig. kapsle proof Kčs 1968 NM v Praze L: skvr. z uložení v albu 0/ Kčs 1968 NM ztmavlá 1/ Kčs 1968 NM rub zlatistá pat. 1/ Kčs 1968 ND zlatistá pat. 0/ Kčs 1968 ND 0/ Kčs 1968 republika 0/ Kčs 1968 republika 0/ Kčs 1968 republika 0/ Kčs 1968 NM dr. hr. 0/ Kčs 1969 J. E. Purkyně 0/ Kčs 1969 J. E. Purkyně 0/

17 Kčs 1969 SNP R: nad číslicí 4 ďubka, vada mat.- 2 x dr. hr. 0/ Kčs 1970 A. Sládkovič, 25 Kčs 1970 SND 2 ks 0/ Kčs 1970 A. Sládkovič, 25 Kčs 1970 osvobození 2 ks 0/ Kčs 1970 SND líc 2 skvr., ztmavlá 1/ Kčs 1970 V. I. Lenin portrét skvr., pat. 0/ Kčs 1970 V. I. Lenin proof Kčs 1971 P. O. Hviezdoslav, 1971 KSČ 2 ks pat. 0/ Kčs 1971 J. Mánes nazlátlá pat. proof Kčs 1971 J. Mánes, 1974 B. Smetana 2 ks 0/ Kčs 1972 A Sládkovič nazl. pat. proof Kčs 1972 J. V. Myslbek, 1973 únor ks 0/ Kčs 1973 J. Jungmann 2 ks 0/ Kčs 1973 únor při okr. nazl. pat., prasklá kapsle proof Kčs 1974 J. Jesenský, 1977 J. Kollár 2 ks 0/ Kčs 1976 J. Král, 1976 V. Kaplan 2 ks 0/ Kčs 1978 Karel IV, 1979 J. Botto 2 ks pat. 0/ Kčs 1978 Karel IV., 1979 J. Botto 2 ks pat. 0/ Kčs 1978 Z. Nejedlý 0/0, 1974 J. Jesenský ztmavlá 0/0 2 ks Kčs 1978 Z. Nejedlý, 1979 IX. sjezd KSČ, 1978 Kremnice 3 ks 0/ Kčs 1978 Karel IV., 1979 J. Botto 2 ks 0/ Kčs 1978 J. Fučík 2 ks 0/ Kčs 1980 spartakiáda, 1980 B. Šmeral 2 ks 0/ Kčs 1980 P. Parléř, 1977 V. Hollar 2 ks 0/ Kčs 1981 O. Španiel, 1981 J. Gagarin 2 ks 0/ Kčs 1981 Ľ. Štúr 0/ Kčs 1982 I. Olbracht, 1982 koněspř. železnice Č. Budějovice - Linec 2 ks 0/ Kčs 1983 S. Chalupka, 1983 K. Marx 2 ks 0/ Kčs 1983 ND, 1983 J. Hašek 2 ks 0/ Kčs 1983 ND 0/ Kčs 1984 J. Neruda, 1984 M. Bel 2 ks 0/ Kčs 1984 A. Zápotocký, 1985 P. Brandl 2 ks 0/ Kčs 1985 MS lední hokej rub pat. proof Kčs 1985 M. Kukučín, 1985 MS lední hokej 2 ks 0/ Kčs 1985 J. Hollý, 1985 Helsinky 2 ks 0/ Kčs 1986 Praha nazl. pat. proof Kčs 1986 Bratislava nazl pat. proof Kčs 1986 Levoča nazl. pat. proof Kčs 1986 Telč naz,. pat. proof Kčs 1986 Český Krumlov nazl. pat. proof

18 Kčs 1986 K. H. Mácha nazl. pat. proof Kčs 1986 K. H. Mácha 0/ Kčs 1986 K. H. Mácha, 1987 Bánská Štiavnica 2 ks 0/ Kčs 1987 kůň Převalský 0/ Kčs 1987 kůň Převalský proof Kčs 1987 kůň Převalský proof Kčs 1987 Bánská Štiavnica nazl. pat. proof Kčs 1987 J. Lada 0/ Kčs 1988 J. Jánošík rub nazl. pat. proof Kčs 1988 PRAGA 88 nazl. pat. proof Kčs 1988 PRAGA 88, 1988 M. Benka 2 ks 0/ Kčs 1988 M. Benka zlat. pat. proof Kčs federace 0/ Kčs 1988 Matica slovenská nazl pat. proof Kčs 1988 Matica slovenská 0/ Kčs 1989 Břeclav-Brno, 1990 sv. Anežka, 1991 parník Bohemia 3 ks 0/ Kčs 1989 Břeclav- Brno zlat. pat. proof Kčs listopad rub nazl. pat. proof Kčs listopad, 1992 Lidice a Ležáky 2 ks 0/ ČSFR- 50 Kčs 1990 sv. Anežka nazl. pat. proof Kčs 1990 Velká pardubická, 1992 Moravské muzeum 2 ks 0/ Kčs 1990 J. Kupecký, 1990 B. Martinů 2 ks 0/ Kčs 1990 B.Martinů proof Kčs 1990 Velká pardubická nazl. pat. proof Kčs 1990 K. Čapek 2 ks 0/ Kčs 1990 K. Čapek proof Kčs 1991 Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Piešťany 3 ks 0/ Kčs 1991 Mariánské Lázně nazl. pat. proof Kčs 1991 Karlovy Vary nazl. pat. proof Kčs 1991 Piešťany proof Kčs 1991 Mariánské Lázně a Piešťany 2 ks 0/ Kčs 1991 Piešťany, 1990 sv. Anežka 2 ks 0/ Kčs 1991 A. Dvořák, 1991 W. A. Mozart 2 ks 0/ Kčs 1991 A. Dvořák, 1993 Muzeální slovenská spol. 2 ks 0/ Kčs 1991 W. A. Mozart, 1991 A. Dvořák 2 ks 0/ Kčs 1991 A. Dvořák rub nazl. pat. proof Kčs 1991 parník Bohemia proof Kčs 1992 Lidice a Ležáky proof

19 Kčs 1992 Moravské muzeum nazl. pat. proof Kčs 1992 J. Á. Komenský 0/ Kčs 1992 J. Á. Komenský proof Kčs 1993 klášter Břevnov, 1993 Muzeálná slov. spol. 2 ks 0/ Kčs 1993 klášter Břevnov, 1993 Muzeálná slov. spol. 2 ks 0/ Kčs 1993 Muzeálná slovenská společnost nazl. pat. proof Kčs 1993 klášter Břevnov proof Kčs 1993 tenisový svaz proof ČR Kč 1993 ústava ČR kapsle 0/ Kč 1993 ústava ČR kapsle, certifikát 0/ Kč 1993 ústava ČR kapsle, certifikát 0/ Kč 1994 životní prostředí kapsle, certifikát 0/ Kč 1994 životní prostředí kapsle, certifikát 0/ Kč 1994 koněspřežná tramvaj kapsle, certifikát 0/ Kč 1994 koněspřežná tramvaj kapsle, certifikát 0/ Kč 1994 D-DAY kapsle, certifikát 0/ Kč 1994 D-DAY kapsle, certifikát 0/ Kč 1994 sv. Vít kapsle, certifikát 0/ Kč 1994 sv. Vít kapsle, certifikát 0/ Kč 1995 OSN certifikát 0/ Kč 1995 OSN certifikát 0/ Kč 1995 P. J. Šafařík kapsle, certifikát 0/ Kč 1995 P. J. Šafařík kapsle, certifikát 0/ Kč 1995 vítězství nad fašismem kapsle, certifikát 0/ Kč 1995 vítězství nad fašismem kapsle, certifikát 0/ Kč 1996 J. J. Ryba-česká mše vánoční certifikát 0/ Kč 1996 J. J. Ryba-česká mše vánoční certifikát 0/ Kč 1996 J. B. G. Deburau certifikát 0/ Kč 1996 J. B. G. Deburau certifikát 0/ Kč 1996 K. Svolinský certifikát 0/ Kč 1996 K. Svolinský certifikát 0/ Kč 1996 Česká filharmonie certifikát 0/ Kč 1996 Česká filharmonie certifikát 0/ Kč 1997 klášter Emauzy certifikát 0/ Kč 1997 klášter Emauzy certifikát 0/ Kč 1997 Praha-Běchovice kapsle, certifikát 0/ Kč 1997 Praha-Běchovice kapsle, certifikát 0/ Kč 1997 sv. Vojtěch kapsle, certifikát 0/ Kč 1997 sv. Vojtěch kapsle, certifikát 0/ Kč 1997 automobil Präsident certifikát 0/

20 420.ČR-200 Kč 1997 automobil Präsident certifikát 0/ Kč 1998 Přemysl I. Otakar certifikát 0/ Kč 1998 Přemysl I. Otakar certifikát 0/ Kč 1998 F. Kmoch certifikát 0/ Kč 1998 F. Kmoch certifikát 0/ Kč 1998 F. Palacký certifikát 0/ Kč 1998 F. Palacký certifikát 0/ Kč 1998 založení KU kapsle, certifikát 0/ Kč 1998 založení KU kapsle, certifikát 0/ Kč 1999 O. Sekora certifikát 0/ Kč 1999 O- Sekora certifikát 0/ Kč 1999 VUT v Brně certifikát 0/ Kč 1999 VUT v Brně certifikát 0/ Kč 1999 AVU v Praze certifikát 0/ Kč 1999 AVU v Praze certifikát 0/ Kč 1999 NATO kapsle, certifikát 0/ Kč 1999 NATO kapsle, certifikát 0/ Kč 2000 Z. Fibich certifikát 0/ Kč 2000 Z. Fibich certifikát 0/ Kč 2000 Mezinárodní měnový fond kapsle, certifikát 0/ Kč 2000 Mezinárodní měnový fond kapsle, certifikát 0/ Kč 2000 Pražský groš-reforma Václava II. kapsle, certif. 0/ Kč 2000 Pražský groš-reforma Václava II. kapsle, certif. 0/ Kč 2000 V. Nezval certifikát 0/ Kč 2000 V. Nezval certifikát 0/ Kč 2001 zavedení ura kapsle, certifikát 0/ Kč 2001 zavedení ura kapsle, certifikát 0/ Kč 2001 K. I. Dietzenhofer certifikát 0/ Kč 2001 K. I. Dietzenhofer certifikát 0/ Kč 2001 J. Seifert certifikát 0/ Kč 2001 J. Seifert certifikát 0/ Kč 2001 ČFS-100 let certifikát 0/ Kč 2001 ČFS-100 let certifikát 0/ Kč 2001 F. Škroup certifikát 0/ Kč 2001 F. Škroup certifikát 0/ Kč 2001 Počátek nového tisíciletí kapsle, certifikát 0/ Kč 2001 Počátek nového tisíciletí kapsle, certifikát 0/ Kč 2002 M. Aleš certifikát Kč 2002 M. Aleš certifikát 0/ Kč 2002 Jiří z Poděbrad certifikát 0/ Kč 2002 Jiří z Poděbrad certifikát 0/ Kč 2002 R. Holub certifikát 0/

Emisní plán České mincovny pro rok 2012 - Medaile

Emisní plán České mincovny pro rok 2012 - Medaile Emisní plán České mincovny pro rok 2012 - Medaile Leden 2012 Jednodukát ČR 2012 Pověst o Bivoji/ Au999,9/ 3,11g/16mm/ proof/ 1000ks/ předpokládaná cena 5.500,- Dvoudukát ČR 2012-Pověst o Horymírovi/ Au999,9/

Více

P.Gregor - Seznam článků ( připomínky hlaste na mail.greggy.@tiscali.cz )

P.Gregor - Seznam článků ( připomínky hlaste na mail.greggy.@tiscali.cz ) 881 nuz1934_1 Numismatické zprávy 1934/1 Běšinovský poklad - pozn.k nálezu kouřimskému nález, Běšínov u Kouřimi 1927, denár, Bořivoj II.,Vladislav II., Soběslav I. O mincích arabských ( východního a západního

Více

EMISNÍ PLÁN PAMĚTNÍCH MINCÍ NA LÉTA 2016-2020. Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014

EMISNÍ PLÁN PAMĚTNÍCH MINCÍ NA LÉTA 2016-2020. Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014 Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014 Legislativa Na základě zákona má Česká národní banka výhradní právo vydávat bankovky, oběžné mince i mince pamětní. Pamětní mince jsou

Více

Katalog SMART MINCE MEDAILE REPLIKY DÁRKY

Katalog SMART MINCE MEDAILE REPLIKY DÁRKY Katalog SMART MINCE MEDAILE REPLIKY DÁRKY Obsah Smart mince 4 Investiční medaile 6 Medaile Václav Havel 10 Pamětní medaile 13 Repliky historických mincí 31 Sady oběžných mincí 41 Dárkové medaile a medailonky

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

AUKCE - SÁL MINCE - ANTIKA

AUKCE - SÁL MINCE - ANTIKA MINCE - ZLATÉ 1 Bojové, 2.pol.3.stol.-1.pol.2.stol.př.n.l., duhovka - statér, typ Athéna / Athéna-Alkis (typ Plumlov), 15,5 mm, 8,045 g, Paulsen.48-51, R, rysky -1/-1 12000 Rakousko, František Josef I.

Více

Zahraniční obchodní rejstříky

Zahraniční obchodní rejstříky Stát Austrálie Adresa http://www.abr.business.gov.au zdarma název, status, sídlo, identifikační čísla za poplatek u některých firem rozšířené informace (Search ASIC) poplatky 25-60 AUD (výpisy z rejstříku

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Vlastivěda 1 (starší české dějiny) Terasoft Úvodní menu možnosti Výuková část, testy, hry a encyklopedie a Pracovní listy a projektové vyučování Výuková část, testy, hry a encyklopedie Výuka Zde spustíte

Více

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU 1. Francká a Byzantská říše: Justinián I. kopule 1453 miniatury latina Chlodvík 2. Islám: bůh vyznavač islámu 3. Slované: Přiřaď k jednotlivým státům, zda se jedná o Slovany východní,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H :

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 18 Rozeslána dne 26. února 2015 Cena Kč 27, O B S A H : 36. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 750. výročí založení Českých Budějovic 37.

Více

Historický vývoj mincí v českých zemích:... 2 Korunová měna... 3 1K a 2K... 3 5K... 3 10K, 20K a 100K... 3 Koruna československá... 4 5h 1924...

Historický vývoj mincí v českých zemích:... 2 Korunová měna... 3 1K a 2K... 3 5K... 3 10K, 20K a 100K... 3 Koruna československá... 4 5h 1924... Historický vývoj mincí v českých zemích:... 2 Korunová měna... 3 1K a 2K... 3 5K... 3 10K, 20K a 100K... 3 Koruna československá... 4 5h 1924... 4 25h 1925... 4 5Kč... 4 Doba protektorátu... 5 Poválečné

Více

Erbovní sešity 1968 1971

Erbovní sešity 1968 1971 Erbovní sešity 1968 1971 Erbovní sešit č. 1, srpen 1968 Praha Žižkov, U Památníku 2. Redakční rada: Dr. František Beneš, Adolf F. J. Karlovský, Dr. Zdeněk Mareš, Josef Milde, Dr. Alois Přibyl, CSc., Dr.

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2007 1. Pražský hrad 1,34 milionu (1.) 2. Zoo Praha 1,20 milionu (2.) 3. Židovské muzeum, Praha 612

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S INTERAKTIVNÍVÝUKOVÁPREZENTACE REGIONŮ SEVERNÍAMERIKA STÁTY USA Mgr. Iva Svobodová Základní údaje kontinentální část v J polovině SA kontinentu rozloha 9 631 214 km 2 (3.

Více

Hradec Králové. Zlato

Hradec Králové. Zlato Zlato * 1. Karel VI. (1711-40). Dukát 1738 KB (3,45 g). Husz.-1586. n. zvlněn 1/1 8000 * 2. Josef II. (1765-80-90). 2 dukát 1786 A (6,96 g). Nov.-56. zcela n. hr., vlas. rysky 0/1 20000 * 3. Dukát 1787

Více

Katalog SMART MINCE MEDAILE REPLIKY DÁRKY

Katalog SMART MINCE MEDAILE REPLIKY DÁRKY Katalog SMART MINCE MEDAILE REPLIKY DÁRKY Obsah Smart mince 4 Investiční medaile 9 Medaile Václav Havel 14 Pocta Oldřichu Kulhánkovi 17 Pamětní medaile 19 Repliky historických mincí 45 Sady oběžných mincí

Více

Francie, Napoleon III. 1852-1871 T1 2 20 Frank 1867 A, 6.41g, dr. rysky, KM.801.1, Y.40.1-1/1-4000

Francie, Napoleon III. 1852-1871 T1 2 20 Frank 1867 A, 6.41g, dr. rysky, KM.801.1, Y.40.1-1/1-4000 str. 1 MINCE A MEDAILE ZE ZLATA Česká republika 1993 - T29 1 2000 Kč 2000 - mileniová ražba s hologramem, 34.214g dr. flíčky, kapsle, etue 0 / proof 3200 Francie, Napoleon III. 1852-1871 T1 2 20 Frank

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2008 1. ZOO Praha 1,3 milionu (2.) 2. Pražský hrad 1,21milionu (1.) 3. Aquapalace Praha 760 tisíc

Více

NUMISMATICKÝ VZKAZ pro numismatiky regionu Kladno, Rakovník a Slaný ČÍSLO 38 V Kladně v lednu 2013

NUMISMATICKÝ VZKAZ pro numismatiky regionu Kladno, Rakovník a Slaný ČÍSLO 38 V Kladně v lednu 2013 NUMISMATICKÝ VZKAZ pro numismatiky regionu Kladno, Rakovník a Slaný ČÍSLO 38 V Kladně v lednu 2013 Výbor ČNS pob. v Kladně a Výbor NSK o.s. Vám přeje do nového roku 2013 hodně zdraví a štěstí, mnoho osobních

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Havlíček Václav Bakovský Jan ((1882) 1898 1969 (1970)) Prozatímní inventární seznam NAD č. 636 evidenční pomůcka č. 201 Honzáková Valerie Praha

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 24024/2014-51 48371/ENV/14 Ing. Hejhal / l. 2730 11. 7.

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Jaký je nejvyšší titul středověkého panovníka? Král. Císař. Kníže. Kralevic. Zeman. Šlechtic. 2. Která bitva ukončila boje husitů v Čechách? Bitva u Sudoměře. Bitva u Lipan. Bitva u Přibyslavi. 3. Z

Více

Mineralogický systém skupina I - prvky

Mineralogický systém skupina I - prvky Mineralogický systém skupina I - prvky Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 11. 10. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci se seznámí s vybranými nerosty, které

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

KNÍŽATA Z LIECHTENSTEINU A LICHTENŠTEJNSKÉ KNÍŽECTVÍ. Ing. Pavel Juřík Historický spolek Liechtenstein, o. s.

KNÍŽATA Z LIECHTENSTEINU A LICHTENŠTEJNSKÉ KNÍŽECTVÍ. Ing. Pavel Juřík Historický spolek Liechtenstein, o. s. KNÍŽATA Z LIECHTENSTEINU A LICHTENŠTEJNSKÉ KNÍŽECTVÍ Ing. Pavel Juřík Historický spolek Liechtenstein, o. s. 29. dubna 2015 LIECHTENSTEINOVÉ: HISTORIE Hrad Liechtenstein u Vídně (okolo 1130) Mikulov získali

Více

Datum Příjmení Jméno Název díla vzniku Technika Rozměr Signatura Stav díla. značeno a

Datum Příjmení Jméno Název díla vzniku Technika Rozměr Signatura Stav díla. značeno a Evid enčn í číslo Datum Příjmení Jméno Název díla vzniku Technika Rozměr Signatura Stav díla 001 Anderle Jiří Jiřímu Kotalíkovi k 75 lept 20x8,5 cm 002 Benda Jan Zátiší 30. léta skica tužkou 10,2x14,5

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922)

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922) Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922) (1865-1921 [1977]) INVENTÁŘ NAD č. 756 evidenční pomůcka č. 306 PhDr. Zdeněk Vácha Praha 2008-2009 Obsah:

Více

Karel VI. Repliky pamětních mincí 2010

Karel VI. Repliky pamětních mincí 2010 Karel VI. Repliky pamětních mincí 2010 Karel VI. Nejvýznamnější barokní císař z rodu Habsburků a vášnivý numismatik (1. října 1685, Vídeň 20. října 1740, Vídeň) Karel, jako mladší syn císaře Leopolda I.

Více

Věstník ČNB částka 18/2012 SEZNAM

Věstník ČNB částka 18/2012 SEZNAM SEZNAM a) platných právních předpisů České národní banky (popř. Státní banky československé) vyhlášených od 1. ledna 1990 do 31. prosince 2012 ve Sbírce zákonů b) platných opatření České národní banky,

Více

Somatopedie. Obsah: 1. Základní školy pro tělesně postižené. Speciální školy pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 7 [více informací]

Somatopedie. Obsah: 1. Základní školy pro tělesně postižené. Speciální školy pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 7 [více informací] Somatopedie V následujícím seznamu jsou uvedeny speciální školy v jednotlivých krajích ČR. Vzhledem k zaměření praxe je zejména u základní škol speciálních či základních škol pro žáky s více vadami konzultovat

Více

ČESKÁ NUMISMATICKÁ SPOLEČNOST pobočka v J I H L A V Ě. Vás i Vaše přátele srdečně zve na 86. NEVEŘEJNOU CLENSKOU AUKCI

ČESKÁ NUMISMATICKÁ SPOLEČNOST pobočka v J I H L A V Ě. Vás i Vaše přátele srdečně zve na 86. NEVEŘEJNOU CLENSKOU AUKCI ČESKÁ NUMISMATICKÁ SPOLEČNOST pobočka v J I H L A V Ě Vás i Vaše přátele srdečně zve na 86. NEVEŘEJNOU CLENSKOU AUKCI která se koná v neděli dne 16. května 2015 v Jihlavě ve velkém estrádním sále Domu

Více

BRNO 5. 6. 2014 2014 6. 5. BRNO DRAŽBA

BRNO 5. 6. 2014 2014 6. 5. BRNO DRAŽBA BRNO 5. 6. 2014 VLÁDNÍ MINCE ZEMÍ KORUNY ČESKÉ (ČECHY, MORAVA, SLEZSKO) 1526 1856 v době panování rodu Habsburského Díl I. + II. Ivo Halačka DUKÁT, spol. s r.o. BRNO 2011 REGIERUNGSMÜNZEN DER LÄNDER DER

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Josef Rybák

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Josef Rybák Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Ing. dr. Josef Rybák (1885-1938) INVENTÁŘ NAD č. 700 evidenční pomůcka č. 257 Miroslav Balcar Praha 2004 Ing. dr. Josef Rybák Od roku 1904 vrchní

Více

Bílé peníze Ferdinanda I. (1526 1564)

Bílé peníze Ferdinanda I. (1526 1564) Roman Veselý Bílé peníze Ferdinanda I. (1526 1564) Numismatické listy, ročník LXIII, číslo 1/2008, str. 5-21 1 V posledních několika letech se problematice bílých peněz Ferdinanda I. věnovalo několik autorů.

Více

ČNS, pobočka v Hradci Králové

ČNS, pobočka v Hradci Králové ČNS, pobočka v Hradci Králové Pošt. přihrádka 391, 500 05 Hradec Králové 5, tel. 603 300 354, e-mail cns-hk@seznam.cz Výsledková listina 136. aukce z 20.9.2015 A - číslo položky v katalogu B - popis C

Více

1006 Jan Tomáš Fischer (1912-1957) 1001 Miloslav Beutler (1897-1964)

1006 Jan Tomáš Fischer (1912-1957) 1001 Miloslav Beutler (1897-1964) 1001 Miloslav Beutler (1897-1964) 100. výročí úmrtí Karla Hynka Máchy 1810-1836, poprsí zleva/milenecký pár, 2-řádkový opis; Br 60 mm, původní etue. Antonín Dvořák - český hudební skladatel, čestný doktor

Více

VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky

VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v dohodě s Ministerstvem

Více

Peníze. Bc. Alena Kozubová

Peníze. Bc. Alena Kozubová Peníze Bc. Alena Kozubová Definice Peníze jsou zvláštním druhem statku. (Statek je věc, která je pro nás něčím užitečná). Peníze sami o sobě nejsou ničím užitečné, jejich užitečnost spočívá v tom, že jsou

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Kadeřávek František, prof. Ing. Dr. (1920-1960) Prozatímní inventární seznam NAD č. 465 evidenční pomůcka č. 172 Honzáková Valerie Praha 1971

Více

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY TOP 10 GYMNÁZIÍ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) NÁZEV ŠKOLY KRAJ 1 První obnovené reálné gymnázium,o.p.s. Lindnerova 3 Praha 8 SOUKrOMÁ Hlavní město Praha 238,36 2 Gymnázium

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

66. AUKCE. Limitní Mincí, medailí a ostatního numismatického materiálu 1. 2. 2015 12:00 hod.

66. AUKCE. Limitní Mincí, medailí a ostatního numismatického materiálu 1. 2. 2015 12:00 hod. 66. AUKCE Limitní Mincí, medailí a ostatního numismatického materiálu 1. 2. 2015 12:00 hod. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Dražebník: ing. Jaroslav Syrový, Bělehradská 60, Praha 2, IČO:11208457 Vyhlašuje konání 66.

Více

VY_32_INOVACE_Č J5_01_03. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT PRAHA

VY_32_INOVACE_Č J5_01_03. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT PRAHA VY_32_INOVACE_Č J5_01_03 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT PRAHA VY_32_INOVACE_Č J5_01_03 Anotace - Materiál obsahuje 2 listy úvodu, 8 listů prezentace, 3 pracovní listy s texty,

Více

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ Milý návštěvníku, jsem velmi rád, že Tě mohu přivítat v Muzeu Karlova mostu. Jméno mé jest Bruncvík, a jestliže se pozorně projdeš po Karlově mostě, jistě padne Tvůj pohled i

Více

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY TOP 10 GYMNÁZIÍ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) TOP 10 SOŠ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) NÁZEV ŠKOLY KRAJ 1 Střední škola - Waldorfské lyceum Křejpského 1501 Praha

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Ochrana kulturního bohatství Národní kulturní památky

Ochrana kulturního bohatství Národní kulturní památky VY_32_INOVACE_OBV_457 Ochrana kulturního bohatství Národní kulturní památky Autor: Dana Šrailová Použití: 7. ročník Datum vypracování: 12.2.2013 Datum pilotáže: 27.2.2013 Anotace: Prezentace pro žáky sedmých

Více

Úkol č. 2 Řecký státní úředník Perikles umožnil, aby se aténskými úředníky stali i nemajetní občané.

Úkol č. 2 Řecký státní úředník Perikles umožnil, aby se aténskými úředníky stali i nemajetní občané. Č. Jméno.... Adresa školy. Adresa bydliště.. (Jméno a adresu vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut dětí a mládeže MŠMT, zařízení pro další

Více

Galerie nejen pro pamětníky. Prvními československými platidly byly S T Á T O V K Y v h o d n o t ě 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1.000 a 5.000 korun.

Galerie nejen pro pamětníky. Prvními československými platidly byly S T Á T O V K Y v h o d n o t ě 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1.000 a 5.000 korun. ČÍM SE PLATILO OD VZNIKU ČESKOSLOVENSKA? Galerie nejen pro pamětníky Prvními československými platidly byly S T Á T O V K Y v h o d n o t ě 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1.000 a 5.000 korun. PRVNÍ BANKOVKY

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3.

VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3. Okresní města ČR VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3. roč. NG Využití: Učební materiál pro

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: první ročník studijních oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 50792/ENV/14 Mgr. Indráková / l. 2559 31. 7. 2014 Věc:

Více

AU PAIR a kulturně výměnné pobyty v zahraničí. Ing. Zdeněk Moravec obchodní zástupce e-mail: zdenek.moravec@studentagency.cz

AU PAIR a kulturně výměnné pobyty v zahraničí. Ing. Zdeněk Moravec obchodní zástupce e-mail: zdenek.moravec@studentagency.cz AU PAIR a kulturně výměnné pobyty v zahraničí Ing. Zdeněk Moravec obchodní zástupce e-mail: zdenek.moravec@studentagency.cz STUDENT AGENCY Téměř 20 let praxe kulturně-výměné pobyty au pair pobyty pracovní

Více

medievum market nabídka dárkových předmětů: http://market.medievum.cz

medievum market nabídka dárkových předmětů: http://market.medievum.cz nabídka dárkových předmětů: http://.medievum.cz 1. historická keramika: Keramika má velmi dobré termoizolační vlastnosti. Nápoj si v ní uchová dlouho svou teplotu. produkt: Pohár katalogové číslo: KE001

Více

Malostranské náměstí dolní část bývalá Malostranská záložna č.p. 40

Malostranské náměstí dolní část bývalá Malostranská záložna č.p. 40 bývalá Malostranská záložna č.p. 40 Víš, co byla záložna? a) spořitelna půjčovaly se zde a ukládaly peníze b) zastavárna půjčovaly se zde peníze výměnou za zboží 1 bývalá Malostranská záložna č.p. 40 -

Více

očekávaný výstup ročník 9. č. 14 název

očekávaný výstup ročník 9. č. 14 název č. 14 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu Pracovní list druh interaktivity Aktivita ročník 9. Praha, Středočeský, Karlovarský, Plzeňský, Jihočeský a ostatní kraje ČR V pracovních listech

Více

ČESKÁ NUMISMATICKÁ SPOLEČNOST pobočka v J I H L A V Ě. Vás i Vaše přátele srdečně zve na 85. NEVEŘEJNOU ČLENSKOU AUKCI

ČESKÁ NUMISMATICKÁ SPOLEČNOST pobočka v J I H L A V Ě. Vás i Vaše přátele srdečně zve na 85. NEVEŘEJNOU ČLENSKOU AUKCI ČESKÁ NUMISMATICKÁ SPOLEČNOST pobočka v J I H L A V Ě Vás i Vaše přátele srdečně zve na 85. NEVEŘEJNOU ČLENSKOU AUKCI která se koná v neděli dne 16. listopadu 2014 v Jihlavě ve velkém estrádním sále Domu

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce proti průmyslové civilizaci Secesi charakterizuje přesycenost

Více

Výukový materiál. Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl11 Vytvořeno: červenec 2012. Ověřeno ve výuce Datum: 13. 11. 2012 Třída: 4.- 5.

Výukový materiál. Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl11 Vytvořeno: červenec 2012. Ověřeno ve výuce Datum: 13. 11. 2012 Třída: 4.- 5. Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3052 Škola: Základní škola a Mateřská škola Bílý Kostel nad Nisou, příspěvková organizace, 463 31 Chrastava Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl11

Více

PAVEL BALCÁREK KARDINÁL FRANTIŠEK. DlTRICHŠTEJN 1570-1636

PAVEL BALCÁREK KARDINÁL FRANTIŠEK. DlTRICHŠTEJN 1570-1636 PAVEL BALCÁREK KARDINÁL FRANTIŠEK DlTRICHŠTEJN 1570-1636 GUBERNATOR MORAVY OBSAH Úvodem 1. Mládí a původ kardinála. Jeho nástup do služeb církve. 13 2. Ditrichštejn kardinálem a biskupem. 30 3. Ditrichštejnův

Více

Praha historické památky

Praha historické památky Praha historické památky autor výstupu: Mgr. Vlastimil Kořínek datum ověření výstupu: 21. 11. 2012 školní rok 2012-2013 předmět: vlastivěda třída: 4. a 5. třída tematický celek: Kraje České republiky druh

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 24. dubna 2015 29241/ENV/15 Ing. Hejhal 267 122 730

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 24. dubna 2015 29241/ENV/15 Ing. Hejhal 267 122 730 ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Seznam zdravotnických zařízení doporučených k provádění mamografického screeningu v ČR k 1. lednu 2012

Seznam zdravotnických zařízení doporučených k provádění mamografického screeningu v ČR k 1. lednu 2012 Seznam zdravotnických zařízení doporučených k provádění mamografického screeningu v ČR k 1. lednu 2012 Zdravotnická pracoviště byla do seznamu zařazena na základě splnění podmínek pro zařazení pracovišť

Více

ZLATO x 1 Keltové - Bójové 2.-1. stol. př. Kr. 1/24 statéru typ Athena-Alkis 0,35g 1/1 3000

ZLATO x 1 Keltové - Bójové 2.-1. stol. př. Kr. 1/24 statéru typ Athena-Alkis 0,35g 1/1 3000 ZLATO x 1 Keltové - Bójové 2.-1. stol. př. Kr. 1/24 statéru typ Athena-Alkis 0,35g 1/1 3000 Kostial-36 x 2 1/8 statéru typ Athena-Alkis 0,97g Kostial-34 1/1 7000 x 3 statér typ Athena-Niké 8,05g NS 24/18,

Více

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: EURASIE Autor: Mgr. Richard Trávníček, Ph.D. Název: Železniční síť

Více

348/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 9. září 2008

348/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 9. září 2008 348/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. září 2008 o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Numismatika & Filatelie Petr Kovaljov. záliba investice

Numismatika & Filatelie Petr Kovaljov. záliba investice Numismatika & Filatelie Petr Kovaljov záliba investice Sběratelství potřebuje porozumění, čas a partnera, který sdílí Vaše zájmy. Bude nám ctí společně s Vámi budovat Vaši sbírku, hledat vzácné exempláře

Více

Svijanská jedenáctka

Svijanská jedenáctka Námět turistického pochodu Svijanská jedenáctka Turistický výlet na místa, kam se často pěšky nechodí. Přesto i zde se dá najít řada zajímavostí: vesnické kostelíky, údolí Jizery s mohutnými stromy, jezera

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016

Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016 Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016 Užitečné odkazy: http://international.zcu.cz/index.php?stranka=uvod-en-0&cat_id=141 http://www.zcu.cz/study/studium-vyuka/nostrif.html

Více

1.Kapské město Nachází se v JAR Jedno ze tří hlavních měst JAR Nachází se na kapském polooostrově Zajímavosti: Stolová hora Nádherná okolní příroda Pláže zvoucí k surfování Památky kombinující francouzkou,

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ 1 1. Který den se v Česku rozdávají vánoční dárky? A) 6. ledna. B) 24. prosince. C) 25. prosince. D) 26. prosince.

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

& H. D. R A U C H, W I E N BRNO 26. 11. 2011

& H. D. R A U C H, W I E N BRNO 26. 11. 2011 & H. D. RAUCH, WIEN BRNO 26. 11. 2011 Navštivte naši prodejnu mincí, medailí, bankovek a ostatního ORLÍ 20, 602 00 BRNO telefon (fax): 542 221 124 www.dukat-mince.cz info@dukat-mince.cz Otevřeno: Pondělí,

Více

Metodický list/anotace: Základní poznatky o státních symbolech, obrázky, vhodné je připojení k internetu pro spuštění státní hymny.

Metodický list/anotace: Základní poznatky o státních symbolech, obrázky, vhodné je připojení k internetu pro spuštění státní hymny. Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_11_ZSV Ročník: I. Základy společenských věd Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Základy

Více

RENESANCE V ČECHÁCH. mecenáš umění rudolfínská doba

RENESANCE V ČECHÁCH. mecenáš umění rudolfínská doba RENESANCE V ČECHÁCH U nás tento sloh nebyl nadlouho, pouze v 16.st za vlády Ferdinanda Habsburského, který povolal na přestavbu Pražského hradu italské umělce a pak především za Rudolfa II. mecenáš umění

Více

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale 2010 2011 Propozice soutěže celostátní soutěž škol ve florbale kategorie III. - 6. a 7. třída ZŠ IV. - 8. a 9. třída ZŠ + odpovídající ročníky víceletých gymnázií Praha, srpen 2010 Základní informace o

Více

Test - naše vlast (obecné informace, státní symboly historické dědictví) Metodický list

Test - naše vlast (obecné informace, státní symboly historické dědictví) Metodický list Test - naše vlast (obecné informace, státní symboly historické dědictví) Metodický list Test k uvedeným tématům určený k zadání prostřednictvím interaktivní tabule. Řešení testu je uvedeno v příloze na

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Procházka Emanuel, Ing.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Procházka Emanuel, Ing. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Procházka Emanuel, Ing. (1869-1909) Prozatímní inventární seznam NAD č. 483 evidenční pomůcka č. 175 Čakrtová Eva Praha 1957 Ing. Emanuel Procházka

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK TŘICETILETÁ VÁLKA 2.notebook. November 27, 2014 TŘICETILETÁ VÁLKA IX 16 22:19

DĚJEPIS 8. ROČNÍK TŘICETILETÁ VÁLKA 2.notebook. November 27, 2014 TŘICETILETÁ VÁLKA IX 16 22:19 TŘICETILETÁ VÁLKA IX 16 22:19 1 TŘICETILETÁ VÁLKA Po bitvě na Bílé hoře se Habsburkové obrátili proti zemím Fridricha Falckého (Německo). Ohrožené bylo také Nizozemí, které bojovalo se Španělskem. Proto

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 2008/13350/430 14618/ENV/08 Mgr. Petrů/l.2317 25. 2. 2008 Věc:

Více

Seznam schválených dotací z Dispozičního fondu INTERREG IIIA v regionu Egrensis

Seznam schválených dotací z Dispozičního fondu INTERREG IIIA v regionu Egrensis Seznam schválených dotací z Dispozičního fondu INTERREG IIIA v regionu Egrensis Celková alokace DF INTERREG IIIA v regionu Egrensis: 10 077 705,00 Kč Číslo projektu Název projektu Žadatel Výše dotace v

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

1 Domain Report 2009

1 Domain Report 2009 1 Domain Report 2009 2 Domain Report 2009 Domain Report je pravidelně aktualizovaným dokumentem vydávaným sdružením CZ.NIC, správcem české národní domény.cz. Jedná se o soubor statistik k české doméně.

Více

Intervenční centra v České republice

Intervenční centra v České republice Intervenční centra v České republice IC Benešov Právnická osoba: profem o.p.s. Adresa: Piaristická kolej Masarykovo nám. 1, 256 01 Benešov Tel: 774 433 034 (osobní konzultace po předchozí telefonické domluvě)

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

Z JEDNÉ STRANY KREDITKA...

Z JEDNÉ STRANY KREDITKA... Z JEDNÉ STRANY KREDITKA... Zapojte se do výjimečného dobročinného projektu s UniCredit Bank. Díky vaší nové kreditní kartě Visa Classic nám pomůžete podpořit ty, kteří to skutečně potřebují. Na výběr máte

Více