ROČNÍK XVIII PROSINEC

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROČNÍK XVIII PROSINEC"

Transkript

1 Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XVIII PROSINEC 2009 cena 6 Kč SLOVO Z RADNICE Je konec roku 2009 a je potřeba se zastavit a opět Vám nabídnout náš pohled na jeho průběh. Do konce volebního období nám zbývá necelý rok a je potřeba udělat částečnou inventuru našich slibů. Během roku byly dokončeny práce na investicích, na které jsme získali příslib dotace již v roce Jedná se o dokončení rekonstrukce a modernizace školního hřiště, zastřešení zámku, oprava kaple na zámeckém vrchu a bezbariérové úpravy chodníků v ul. Mimoňská. Za investice přes 27 mil. Kč město z vlastních prostředků zaplatilo 6,5 mil. Kč. Co nového se nám letos podařilo? Pokračujeme v záměru opravit zámek. Pro příští rok jsme v řádném termínu podali žádost o další dotaci. Škoda, že v roce 2007 se na zámku neudělalo nic, neboť naši předchůdci v roce 2006 nepodali žádost o dotaci. Pokračovali jsme v parku v ulici Jezerní. Byl položen nový most přes obtokový kanál a do parku přibyly další dřevěné prvky. Park by měl být postupně zaplněn dalšími motivy. Pro starší děti byla na malé pláži nainstalována lanová prolézačka. V současné době byl vypracován projekt pro bezpečný přechod komunikace, která odděluje malou pláž od obytných domů. Tak jako v minulém roce i letos jsme se snažili spolufinancovat investiční akce z dotačních titulů. Podařilo se nám získat 8 mil. Kč. na Skate park, který se v těchto dnech dokončuje a probíhá výzva na provozovatele tohoto objektu. Dotaci ve výši skoro 100 tis. jsme získali na městský cyklookruh jehož součástí jsou 3 odpočívadla s informačními tabulemi. Dále jsme z dotace zajistili výměnu svítidel veřejného osvětlení na zlaté stezce. Podařilo se opravit sochu sv. Valentina na náměstí. Z dotací kraje pokračuje dovybavení jednotky dobrovolných hasičů (zásahové obleky, boty, přilby atd.) a zajištění její akceschopnosti (školení a výjezdy mimo katastr obce). Z dotace v příštím roce také vybavíme malý sál v kulturním domě jedná se o vybavení prostoru před malým sálem, vybavení malého sálu nábytkem a výpočetní technikou a oprava sociálního zařízení. Je to malý projekt v hodnotě kolem 300 tis., dokončení na str. 4 Autor: Eduard Horčík Poklidné svátky vánoční všem občanům Stráže pod Ralskem přeje redakce Varty Uvnitř najdete: Termíny zasedání Host: Bohuslav Klimša Plánovací kalendář

2 prosinec 2009 Je tu doba předvánoční a ta vyžaduje své někdo už doma uklízí, někdo už peče cukroví, někdo už nedělá pro jistotu nic, ale pro nás toto období, jako každý rok, je spojené s dokončováním úkolů, které jsme během roku zatím nestihli. A patří k nim: Přestěhování úřadu do posledního patra na Poliklinice - práce finišují, úředníci se těší, občané zatím nic netuší Práce na projektu Protipovodňových opatření - jedná se o doplnění hlásičů místního rozhlasu, kamerový systém monitorující tok Ploučnice (popřípadě registrující změny stavu jeho hladiny). Strážský ruch Dokončovací práce před podáním žádosti o dotaci pro Horku - je to papírování, je to nezáživné, ale myslím, že výsledek bude stát za to. Žádost o dotaci na Zelenou cyklomagistrálu Ploučnice - čeká nás poslední měsíc opět papírové práce před vlastním podáním. Kolaudace tělocvičny Skateparku v Rusku - už aby to bylo na zimu budou míti děti kam chodit a celkově to oživí tento náš kout města. Ale nejzajímavější snad bude práce na závěrečné podobě rozpočtu města na rok v době ekonomické krize o to zajímavější, že to nebude jen o číslech na papíře, ale také o postoji každého zastupitele, jak se budeme mít v příštím roce Mohla bych jmenovat ještě spoustu drobných, každodenních úkolů, které jsou nutné vyřešit a jsou dost důležité pro chod města ale to je stále se opakující situace - je to ale přeci jen naše práce a povinnost a za to patří dík všem zaměstnancům, zastupitelům, členům výborů a komisí, ale i všem dalším, bez kterých by to prostě nešlo. Přeji proto všem hodně zdraví, sil a osobních úspěchů do roku Ing. Jitka Urbánková, místostarostka STOMATOLOGICKÁ POHOTOVOST - prosinec 2009 ordinační hodiny: soboty, neděle, svátky od hodin sobota MUDr. Miroslav Kopřiva ul. 28. října 2707, Česká Lípa tel neděle MUDr. Ivana Hanzáková Bendlova 2236, Česká Lípa tel sobota MUDr. Květoslava Boháčová Purkyňova 1 849, Česká Lípa tel neděle MUDr. Eva Pušková Nový svět 915, Kam. Šenov tel sobota MUDr. Vladimíra Černá Osvobození 446, Kam. Šenov tel neděle MUDr. Martin Mareš Komenského 358, Cvikov tel pondělí MUDr. Lubor Picmaus ul. 28. října 2707, Česká Lípa tel úterý MUDr. Ilona Tulisová Revoluční 1 64, Stráž p. R. tel středa MUDr. Martin Bartoň Dlouhá 99, Jablonné v Podj. tel čtvrtek MUDr. Přemysl Prstek Revoluční 1 64, Stráž p. R. tel pátek sobota neděle pondělí úterý středa čtvrtek pátek 1.1. sobota 2.1. neděle 3.1. MUDr.Pavel Klíma Smetanova 372, Nový Bor tel MUDr. Pavla Antošová Bendlova 2236, Česká Lípa tel MUDr. Milena Horáčková Mariánská 845, Česká Lípa tel MUDr. Ivana Adamcová Markvartice 98, Jablonné v Podj. tel MUDr. Vladimír Henčl Smetanova 372, Nový Bor tel MUDr. Jana Vejvodová Prokopa Holého 1 49, Česká Lípa tel MUDr. Hana Jandlová 28. října 3004, Česká Lípa tel MUDr. Karla Ponikelská Revoluční 1 64, Stráž p. R. tel MUDr. Pavel Hříbal Revoluční 1 64, Stráž p. R. tel MUDr. Eva Frýdová Hvězdovská 178, Mimoň tel Historie strážské školy - 3. díl První škola česká ve Stráži pod Ralskem. Citace z kroniky: Aby zamezeno bylo poněmčování českých dětí ve Stráži pod Ralskem a okolí, opatřen byl na popud p. řídícího učitele Emila Riedla v Mimoni soupis českých dítek, kteréžto práce uchopil se obětavý četnický strážmistr Hugo Matěna. Soupis dětí zasílá správa školy Mimoni inspektorát u škol v Liberci s návrhem o zařízení české školy ve Stráži p. R. Místnosti pro českou školu jakož i pro učitele byly by poskytnuty majitelem zámku, Čechem ing. Františkem Melicharem. Na základě toho navrhl inspektorát Ministerstva školství a národní osvěty otevření jednotřídky obecné školy s vyučovacím jazykem českým. Majitel zámku bude zaměstnávat výhradně české zeměd. dělnictvo, kterého bude přibývat, bude-li k dispozici česká škola. Tím se posílí český živel v oblasti. Do obvodu školy budou dále patřit dvory Sedliště, Malé a Velké Ralsko a Noviny. Tříletý průměr dětí dobrovolně rodiči přihlášených do školy je 29. Škola na zámku by měla být prozatímní, pro trvalé umístění je navrhována učebna uvolněná redukcí německé školy ze 4 na 3 třídy, k níž došlo právě v roce Jednání o dobrovolném propůjčení uvolněné učebny mezi okresní politickou správou a místní školní radou bylo neúspěšné, proto došlo ke komisionálnímu řízení, které rozhodlo o vnuceném nájmu učebny, kabinetů a záchodů v domě čp. 143, které dosud sloužily německé škole. Dům, o němž je řeč, náležel obchodníku A. Beckerovi z Teplic, který se proti rozhodnutí odvolal, přestože v domě živnost neprovozoval a místnosti byly volné. Jeho odvolání bylo vyhověno, takže škola nakonec byla umístěna dle původního záměru v zámku. Úpravy stály 8.500,-Kč, přesto si kronikář stěžuje, že třída je nedostatečně velká a špatně osvětlená. Vyučování začalo lavic, katedra, židle, tabule byly zapůjčeny z Mimoně, školní potřeby zaslalo ministerstvo, pomůcky v hodnotě 3.000,-Kč byly zakoupeny. Prvním učitelem a správcem školy byl ustanoven Karel Dubský, po půl roce ho vystřídal František Vokurka, od září 1924 do srpna 1925 působil Jan Gartner. Na další školní rok přejímá školu Josef Vitvar. Proč se žádný učitel nezdržel déle, než podle příkazu musel, osvětluje povzdech kronikáře: Zdejší městečko je výletním místem, jsou zde proto byt dražší než jinde. Poněvadž nemá bytu ve škole, musí platit drahý byt a stravu Němcům, měsíčně 650,-Kč. Jaké to vydání oproti nízkému platu! Za citaci stojí i závěrečná pasáž kroniky: Zdejší učitel má velké potíže s dětmi, neboť jsou to vesměs děti deputátníků a jejich chování je často zarážející, poněvadž rodičové nemají času, aby na děti dohlédli a je vedli v mezích slušného chování. Zde pracuje čistě jen škola, jinak jsou děti ponechány úplné volnosti, takže při začátku roku jest na nich viděti originální dvorská morálka Děti neuvidí doma mnoho krásna a tudíž nechápou, že by mohl existovat svět jiných, lepších mravů Stavba školská na takových písčitých základech často dostává povážlivé trhliny, které jest nutno opět a opět zacelovati, pročež jde práce jen hlemýždím krokem vpřed. Přes všechny potíže však česká škola existovala až do záboru čsl. pohraničí v říjnu Mgr. Jana Wodwudová, kronikářka města strana 2

3 prosinec 2009 Dům s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou bývá často zaměňován s domovem pro seniory, nebo dokonce s léčebnou pro dlouhodobě nemocné. Názory typu - tam bych své rodiče nikdy nedal, je to jen místo pro odložení seniorů atd. atd jsou snad již překonané. Smyslem péče o druhé není se při péči o své blízké zničit, ale ve spolupráci s pomáhajícími organizacemi a pracovníky usnadnit život seniorům nebo zdravotně postiženým spoluobčanům, a tím samozřejmě ulehčit i situaci rodinných příslušníků, kteří o své blízké pečují. Jedním ze zařízení, která mohou pomoci v péči o naše blízké, je i dům s pečovatelskou službou (DPS). Dům s pečovatelskou službou je určen pro soběstačné seniory nebo pro zdravotně postižené občany. Byty v DPS jsou označovány jako byty zvláštního určení a o jejich přidělení rozhoduje rada města na základě žádosti. Pro přidělování bytu jsou stanovena pravidla, kterými se rada města řídí a po přidělení bytu se občan stává nájemníkem se všemi právy a povinnostmi, které má kterýkoliv jiný nájemník městského bytu. Každý obyvatel má právo si zařídit byt podle svých představ a možností. DPS samozřejmě není vězení ani žádný uzavřený ústav. Obyvatelé mohou odcházet a přicházet kdykoliv, mohou přijímat návštěvy, se svým časem si mohou nakládat dle svého uvážení. Jsou ale povinni dodržovat ustanovení platného domovního řádu. Bydlení v našem městském DPS je pohodlné, bezpečné a v neposlední řadě také cenově dostupné. Bližší informace o DPS Stráž pod Ralskem je možné nalézt také na - Město Stráž pod Ralskem - Organizační složky. Dana Filipcová, vedoucí pečovatelské služby PLES MĚSTA Termín konání plesu je 16. ledna 2010 od hodin. Předprodej vstupenek na již 15. Reprezentační ples města Stráž pod Ralskem bude zahájen od 1. prosince Cena vstupenky je 270,-Kč. Vstupenka zahrnuje bohatý raut, tombolu a kulturní program. Vstupenky je možno zakoupit nebo zamluvit v kanceláři č. 206 Panda Sport p. Balvínová. Kontakt: tel.: 487/ , 739/ , prosince uplyne jeden rok od doby, kdy nás navždy opustil ve věku 56 let pan Majerík František. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Manželka Milena a dcery s rodinami Oznámení nájemníkům městských bytů V době od do bude pracoviště Domovní správy uzavřeno. Nájemné v prosinci 2009 lze platit hotově vždy od hod. (polední pauza od hod) v těchto dnech: středa středa středa pondělí pondělí Pro platby složenkou nebo z účtu zde uvádíme číslo účtu, kam lze platit nájem: / kód banky 0100 Variabilní Symbol 10 + číslo domu + číslo bytu (příklad ). Děkujeme za pochopení. Znamenáčková Petra Termíny školních prázdnin Organizace školního roku 2009/2010 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích. Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: (Liberecký kraj) Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. dubna a pátek 2. dubna Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 2010 do úterý 31. srpna Mgr. Ondřej Liška v. r., ministr DOTACE ZE SUZ MV Město Stráž pod Ralskem obdrželo v roce 2009 neinvestiční účelovou dotaci ze Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR v celkové částce Kč. Dotace se poskytuje obcím, na jejichž území se nalézá azylové zařízení. Celý objem prostředků byl v tomto roce použit na opravu a údržbu místních komunikací. V roce 2010 již tyto prostředky v rozpočtu města nenajdeme, azylové středisko skončilo své působení ve Stráži p. R. k pololetí roku Michal Randula, vedoucí finančního odboru Pronajmu byt 3+1 ve Stráži pod Ralskem, volnýod Kontakt: z radnice Splatnost poplatků Termín splatnosti místního poplatku za odpady: 31. březen září 2010 Termín splatnosti místního poplatku za psy: 31. květen 2010 Odkládání odpadu mimo vyhrazená místa Budeme se možná tímto článečkem trochu opakovat, ale jelikož se nám začalo opět rozšiřovat odkládání nadměrného odpadu u kontejnerů, tedy mimo vyhrazená místa, pokládáme za důležité si připomenout, že je to zakázáno. Ten, kdo takto odloží odpad, se dopouští přestupku Proti veřejnému pořádku, podle ustanovení 47/1h) zákona ČNR č.200/1990 Sb., o přestupcích a je-li strážníky městské policie dohledán a zjištěn, je vyřešen v blokovém řízení. Ve Stráži pod Ralskem je zřízen sběrový dvůr, kam mohou občané města zdarma vyvézt jakýkoliv odpad, není tedy nutné nechávat ty staré pohovky, lednice, pračky, záchodové mísy, PC, rozebrané skříně, koberce a podobně povalovat vedle kontejnerů před domem. Kdo nemá možnost sám si odpad odvézt, může si tuto službu objednat a zaplatit na MěÚ ve Stráži pod Ralskem. Pokuste se tedy chovat podle pravidel, a pokud ze svých domovů vyhazujete něco, co sami nechcete, neobšťastňujte tím všechny, kdo se na to před vaším domem musí koukat, ale odvezte to na sběrový dvůr. Uvidíte, že i vy budete mít lepší pocit, než když se třesete strachy, jestli vás při vynášení odpadu pod rouškou tmy někdo neuvidí a neřekne to na vás měšťákům. Skutečně se odpady řeší a řešit budou, nespoléhejte na to, že vás nikdo neviděl a že se na to nepřijde. S pozdravem kolektiv strážníků MP Stráž p. R. strana 3

4 prosinec 2009 Slovo z radnice... dokončení ze str.1 ale je potřeba si uvědomit, že v oblasti dotací se musí bedlivě sledovat jednotlivé výzvy dotačních titulů a je potřeba využít jejich nabídku, byť obvykle neřeší naše priority. Obce nejsou jediným žadatelem dotačních finančních prostředků a mají velmi malý vliv na ovlivnění účelů dotací. V letošním roce vrcholí spolupráce s některými obcemi Mikroregionu Podralsko na projektu Zelená cyklomagistrálu Ploučnice. Úsek cyklomagistrály ve Stráži pod Ralskem je odhadnut na 26 mil. Kč a žádost o dotaci musí být podána do 31. ledna Spolufinancování tohoto projektu je odhadováno na pouhých 7,5 %, což v našem případě činí necelé 2 mil. Kč. Podmínkou podání žádosti o dotaci je zpracování studie proveditelnosti, na kterou město v letošním roce získalo z krajského úřadu dotaci ve výši přes 80 tis. Kč. Nezůstali jsme dlužní ani milovníkům naší Horky. V současné době vrcholí práce nad projektem odbahnění vodního díla. Koncem roku bude podána žádost o dotaci z fondu životního prostředí. Přípravné práce nás budou stát kolem 600 tis. Kč. Tyto výdaje se stanou v případě úspěšnosti naší žádosti tzv. uznatelným nákladem, tzn. budou nám po vyúčtování dotace spolu s investicí vráceny. Ne vše se nám podařilo. Přestože byla kvalitně zpracována dotační žádost na rekonstrukci polikliniky, nebyla vybrána. Z vlastních finančních prostředků je proto prováděna nejnutnější přestavba 3. patra pro přemístění městského úřadu. Investici odhadujeme na částku přes 4 mil. Kč. Ministerstvo pro místní rozvoj zatím nepodpořilo dotaci na osvětlení a chodníky v ul. Krajní. Hledáme také finanční prostředky na výstavbu osvětlení, chodníků a komunikace v ul. Luční (Fibichova), kde se velmi čile díky aktivitě mladých lidí postavilo několik rodinných domů. Z vlastních prostředků bylo rozšířeno veřejné osvětlení v ul. Revoluční, Jižní, Energetiků a u opravené kaple. Problematickým se jeví stav chodníků a komunikací. Za 1 mil. Kč byla provedena oprava chodníků a propadů na komunikacích ve městě. Bezpečnost chodců jsme se snažili zabezpečit nainstalováním několika zpomalovacích retardérů na silnicích. Za nejvýznamnější považujeme stavbu Zklidnění křižovatky v ul. Revoluční. Projekt obsahoval nejen retardér, ale také opravu chodníků až ke kulturnímu domu. Většinu investice hradil po dohodě investor Penny marketu. Velkým tématem, které bylo v průběhu roku často diskutováno, a které nás trápí už od začátku volebního období, je žalostný stav komunikace směrem na obec Noviny. Proběhla řada jednání a výsledkem byla jen částečná oprava komunikace, kterou provedl krajský úřad. Celá komunikace se nám v letošním roce nepovedla opravit, ale této lokality se týká projekt cyklomagistrály Ploučnice, která zúží prostor komunikace o obousměrné pruhy určené cyklistům. Pokud chceme situaci s touto komunikací vyřešit, budeme se snažit co nejdříve předložit krajskému zastupitelstvu žádost o převzetí komunikace do majetku kraje. Situace kolem azylové politiky státu, kdy v našem městě bylo k zrušeno azylové středisko, si vynutila neplánovanou investici města, koupi bývalého azylového domu. Zastupitelé rozhodli, že objekt na strategicky významném místě město odkoupí a zrekonstruuje na byty. Bylo rozhodnuto o čerpání úvěru ve výši 8 mil. Kč na koupi a 4 mil. na nejnutnější opravy. Opravy začnou začátkem příštího roku. V bazénu byla v letošním roce konečně zprovozněna vzduchotechnika, o které nám dosud byly podávány pouze informace o její nefunkčnosti. Po drobných úpravách, které by měly zamezit úniku tepla z objektu, jednáme o nákupu rekuperační jednotky, která by měla zlepšit podmínky v bazénu a tím zamezit dalšímu znehodnocování podlahy, kterou hodláme opravit na jaře příštího roku. Odhadovaná cena podlahy je kolem 3,5 mil. Kč. Na objektu bazénu i školy byly opraveny střechy novou technologií. Ve škole byla také rekonstruována speciální učebna, ve školkách byl nakoupen do tříd nový nábytek to vše celkově škola investovala z provozní dotace. Řada cizích investic souvisí s rozvojem našeho města a město mělo vliv na tyto investice. Proto nám dovolte připomenout výstavbu PENNY marketu nebo rekonstrukce panelových domů. K rozvoji nepochybně přispěla dokončená rekonstrukce horkovodu v ul. Jižní i nově vzniklá lokalita výstavby rodinných domů v ulici Fibichova. K výčtu toho co se nám v letošním roce podařilo a co ne, je nutné se také zmínit i o ekonomice tohoto počínání. Letošní investiční rok je podle předpokladu ztrátový. Odhadujeme ztrátu cca 10 mil. Kč. S ohledem na množství práce, která je vidět a která nijak neohrozila chod města to je přirozený vývoj. Ani v letošním roce nebyl promlčen žádný dluh a důslednost při vymáhání dluhů nás nedostane do situace, kdy budeme muset odepsat 10 mil. Kč, které byly za minulého vedení promlčeny. S chodem města souvisí také personální změny na úřadu. Převážná část personálních změn byla přirozená, tj. došlo k odchodu zaměstnanců z jejich vlastní vůle nebo odchodem do důchodu, a na jejich místa přišli noví zájemci. Po odvolání odmítl jiné nabízené pracovní místo vedoucí finančního odboru Ing. Kraus jeho místo jsme obsadili výběrovým řízením vlastními silami. Novým vedoucím finančního odboru se stal p. Michal Randula. Finanční odbor posílila p. Tereza Soukupová. V kolektivu strážníků nahradil v říjnu Jaroslava Roslera pan Miloš Tomášek. Změny také zaznamenala Technická správa, kdy vzhledem k dotaci z Úřadu práce je tady zaměstnáno dalších 5 pracovníků. Na odboru vnitřní správy bylo vytvořeno velice potřebné pracovní místo pro sociálního pracovníka, které bylo obsazeno paní Šárkou Věchtovou. Včas jsme zaregistrovali potřebu zřídit toto pracovní místo a denně se potvrzuje jaké to bylo správné a nadčasové rozhodnutí. Změnu zaznamenala i knihovna - paní Lenku Knorovou nahradila paní Alena Kvapilová. Dobrovolnou rezignací skončil pracovní poměr ředitele Pandy Mgr. Hlinčíka. Místo ředitele PANDY bylo postupně obsazeno Ing. Radkou Arthoferovou, panem Bartošem a nakonec od 9. října Ing. Stanislavem Špinkou. Práce, která je nesporně vidět za snahou vedení města a jeho zaměstnanců, nás stála hodně úsilí, řadu smíšených pocitů a zklamání, ale nakonec přinesla většinou radost z dobře udělané práce. Možná jsme o tom už mnohokrát mluvily a psaly, ale dovolte nám ještě jednou, výrazně připomenout, že jsme převzaly od minulého vedení město, které - mělo rozpracované jen 2 investice (školu a hasičskou zbrojnici), ale na které nebyly zajištěny finanční prostředky, - nepřevzaly jsme ani žádné rozpracované projekty, na které by byly podány žádosti o zafinancování, a - že jsme převzaly město s plánem strategického rozvoje, který pouze zkonstatoval vybydlenost našeho majetku a seznam investic rozdělených do priorit. Chceme Vás proto ubezpečit, že město i v příštím roce povedeme tak, aby v případě změn po volbách, mohlo nové vedení radnice pokračovat v dobře nastartované politice rozvoje našeho města. Stát v čele města a plnit očekávání jeho občanů, když vám toho vaši předchůdci moc nepřipraví, to není neschopnost politiků, to je nezájmem vynucená ztráta času pro nás pro všechny. Co bude v roce 2010, na to nám dá odpověď rozpočet na příští rok, který bude samozřejmě jako každý rok limitovat naše možnosti a příležitost získat finanční prostředky EU. Podle současných informací by rok 2010 neměl být na příjmy horší než letošní rok a politici konečně pochopili, že čerpání prostředků z EU se musí zjednodušit, proto věříme, že budeme moci v rozvoji našeho města úspěšně pokračovat. Věra Bradáčová, starostka Jitka Urbánková, místostarostka Biberova společnost vás zve v pondělí 21. prosince v hod. do kostela sv. Zikmunda na VÁNOČNÍ KONCERT S CANZONETTOU Vstupné dobrovolné strana 4

5 prosinec z návštěvní knihy internetových stránek města Komunikace Noviny Jméno: Jiří N. Hamr n.j Dobrý den paní starostko, minulý týden došlo k opravě kousku komunikace u viaduktu. Dál už se nepokračovalo a proto se ptám: To je nějaký vtip? Zbytek k benzínové pumpě už se opravovat nebude? Připadá mi to jako výsměch nám všem, co tu musíme jezdit. A to nemluvím o silnici dál na Noviny p.r. Prostě mi to hlava nebere. Můžete to prosím nějak vysvětlit? Děkuji. Starostka Dobrý den. Ano, komunikace byla opravena jen částečně. Jako vtip mi to nepřipadá. S další opravou letos nepočítáme, přesto dál o komunikaci jednáme. Vzhledem k tomu, že silnice je využívána nejen občany Stráže považujeme za správné jednat o převodu komunikace do majetku kraje. Poděkování Jeden obyčejný den-jedno obyčejné odpoledne a přesto si jej zapamatuji na dlouhou dobu. Mé blížící se 84. narozeniny jistě oslavím, jak jsem zvyklá se svoji početnou rodinou, v ostatní gratulanty jen doufám a jsem mile překvapena. Zvonek u mého nového bydliště ve Stráži pod Ralskem přerušil poslední horečnaté přípravy a již přijímám první vzácnou návštěvu, která mi přišla popřát. S dojetím se vítáme, objímáme a mluvíme radostí jedna přes druhou. V čele se starostkou města Jablonného v Podještědí, paní Vlastou Dozorcovou přišly i členky SPOZu, paní Mgr.Eva Drábová a Ludmila Opltová, mé přítelkyně. A co víc, nezapomněly popřát dodatečně i mému příteli panu Čeňku Vodovi, který oslavil 83. narozeniny o měsíc dříve. Je milé a dojemné, že i když jsme se nedávno z našeho Jablonného přestěhovali do Stráže, tak na nás nezapomněly a chvilku svého drahého času věnovaly právě nám. Dárky a kytička s přáním našly své místo a po prvním přípitku se ozývá zvonek podruhé. Tentokrát to jsou gratulantky ze Stráže - členky SPOZu paní Mgr. Ludmila Křesťanová a Alena Fenclová. Upřímné přivítání a milá gratulace mne přesvědčila, že i tyto ženy svou práci dělají s radostí a láskou. Překvapení se mi podařilo. Setkání členek SPOZu z obou měst bylo pro ně nečekané, ale o to překvapivé a radostnější. Vlastně nám všem došlo, že jde o jakési Předávání duší. Smích, příhody, vzpomínky a plány do budoucna nebraly konce a já spokojeně večer usínala. Nádherné mé narozeniny. Moc za ně děkuji. Všem. Růžena Závůrková ze školy VELETRHY PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁKY Burza dětského oblečení Hodně nízká návštěvnost provázela burzu dětského oblečení, hraček a dětských potřeb, kterou jsme pořádali na konci října. Vybírat sice bylo z čeho, ale vzhledem ke skutečnosti, že po dvou hodinách nenavštívil burzu jediný návštěvník, burza byla předčasně ukončena. Děkujeme městu Stráž pod Ralskem a PO PANDA SPORT za bezplatný pronájem sálu. Lampionový průvod V úterý 10. listopadu se po setmění vydalo několik desítek dětí s rodiči na večerní procházku městem a společníky většině z nich byly světélkující lampiony. Známou trasu kolem zámku, procházku zámeckou alejí, přes pláž zpestřily děti a mládež z pionýrské skupiny Výři. Bez nich by děcka nešla s takovým nadšením a netěšila se na další zábavný úkol. Akce se vydařila a my děkujeme všem, kteří přišli a zúčastnili se průvodu. Jako každým rokem, tak i letos čeká na vycházející žáky velmi důležité rozhodování o dalším profesním životě. Poznat středoškolské vzdělávací instituce a jejich vzdělávací programy žákům umožnily veletrhy vzdělávání a pracovních příležitostí EDUCA 2009 Jobdays, která se konala v liberecké Tipsport areně a Burza škol 2009 aneb Qua vadis, která se uskutečnila v prostorách SOŠ a SOU 28. října v České Lípě. Doprava na tyto akce byla hrazena z rozpočtu Libereckého kraje. Akce měly pomoci žákům v orientaci při výběru dalšího vzdělávání. Žáci se na nich mohli seznámit s možnostmi studia a pracovního uplatnění nejen v Libereckém kraji, ale i v celém Euroregionu Nisa. Škola se v minulém roce přihlásila do projektu Volba budoucího povolání žáků Libereckého kraje. Cílem projektu je poradenství při volbě povolání a profesní diagnostika COMDI. Jedná se o počítačový modul, který umožňuje získat a vyhodnotit informace o profesních zájmech, schopnostech, dovednostech, studijních předpokladech žáka a orientuje ho na jeho budoucí kariérní dráhu. Každý účastník obdrží v grafickém zpracování celkový profil své osobnosti (zájmy, úroveň vědomostí pro přijímací řízení na střední školy, úroveň schopností a tři doporučení pro možnou profesní orientaci). Účelem projektu je pomoci žákům orientovat se při výběru jejich budoucího studia či povolání. výchovná poradkyně Mgr. Jarmila Hlinčíková Mateřské centrum Otevřeno dětem o. s. Připravujeme: MIKULÁŠSKÉ CVIČENÍČKO I letos přijde děti do tělocvičny pozdravit Mikuláš se svými pomocníky, čerty. Tato akce se setkává s úspěchem jak u rodičů, tak u dětí. Proto ji pro vás maminky z mateřského centra připravily i v tomto roce. Rodiče dětí registrovaných v našich aktivitách mají možnost děti zapsat na cvičení do připravených formulářů. Rodiče neregistrovaných dětí, kteří se chtějí akce zúčastnit, mohou své děti ještě závazně přihlásit na nebo na tel. čísle (stačí poslat sms se jménem dítěte a rodiče). Neregistrovaní uhradí spolu se vstupným ještě 50 Kč jako příspěvek na balíček. Akce je spolufinancována z grantu poskytnutého městem Stráž pod Ralskem. (Koná se 3. prosince od 17 hodin v malé tělocvičně). Dětské muzicírování V nově vybudovaném mateřském centru bude dán prostor nejen setkávání rodičů s dětmi, ale i rozvoji různých schopností. Novinkou v aktivitách bude tzv. muzicírování. O čem muzicírování je? Muzikoterapie je způsob, jak nenásilně, pomocí zvuku a hudby, rozvíjet v dětech schopnosti, které jsou jinou formou nedostupné nebo by zůstaly skryté. Rytmus, melodie, hudební i nehudební zvuky, aktivní zapojení dítěte do vytváření hudby, hra na tělo, tanec, ale především radost a zaujetí dítěte pro toto muzicírování. Angličtina pro děti Výuka angličtiny pro děti od 3-4 let a pro děti od 5-6 let s lektorkou mající zkušenosti s výukou anglického jazyka u předškolních dětí. Vánoční besídka V úterý od 17 hodin pořádá mateřské centrum na malém sále KD U Jezera Vánoční besídku pro děti a rodiče. Bude připravena zábava pro děti a malé občerstvení pro všechny. Podrobnosti o akci naleznete na našich stránkách Vše o našich aktivitách na Holky z mcéčka strana 5

6 prosinec 2009 Na Letnou dorážíme včas. Je neděle 26. listopadu Letenská pláň je plná lidí (téměř !). Nepřehlédnutelný ukázněný dav se státními vlajkami, transparenty, třepetalkami a nezbytnými klíči, jejichž cinkot byl tolik charakteristickým zvukem demonstrací těchto dní. Spousty novinářů, spousty televizních štábů. Vzpomínání - díl druhý Mítink začíná. Vystupuje farář Václav Malý, který to celé moderuje. Na podiu se střídají řečníci jako Michal Kocáb,Michal Horáček, zástupci studentů - Martin Mejstřík a Šimon Pánek, Alexandr Dubček, samozřejmě Václav Havel. Velmi emotivním vystoupením bylo vyznání herce Ilji Prachaře, který se omlouval za své členství v KSČ. Z věznice v Ruzyni přímo na tribunu přijel právě amnestovaný novinář Jiří Ruml. Z Holandska písničkář Jaroslav Hutka. Podle mého však Letná nejvíce očekávala vystoupení tehdejšího předsedy vlády ČSSR pana Ladislava Adamce. Očekávání o to naléhavější, že on představoval jedinou sílu, se kterou snad bylo možné vést dialog. A nutno též připomenout, že se tato manifestace nesla v duchu nadcházející generální stávky, která byla plánována na pondělí Manifestace v duchu volání po otevřeném dialogu s vládnoucí mocí, po demokracii a svobodě. A byl to právě předseda vlády, který tato očekávání nenaplnil, který se jen zmohl na rozmlouvání chystané generální stávky a opatrný dialog. A jen s někým. Jen opatrné změny pod vedením komunistů. Zasloužil si tak pískot a nesouhlas. Dav byl zklamán. Nevím už přesně kdo, kdy, jak vystupoval, ale ještě jedna událost mi ulpěla v paměti: O odpuštění požádali dva příslušníci onoho neslavně proslulého pohotovostního oddílu z Národní třídy. Za tónů státní hymny manifestace končila. A na pondělí byla vyhlášena generální stávka! Dav se ukázněně rozcházel. Několik novinářů se vmísilo mezi kolemjdoucí a dělalo rozhovory. I nás jeden takový zastavil (prý z Lidové demokracie - tehdejší denní tiskovina), ale ten rozhovor nikdy nevyšel. Na Letnou se pomalu snášely vločky sněhu, nadcházel večer. My pomalu sestupovali na nábřeží a přes Vltavu do centra. Z mítinku jsem si odnášel dva poznatky. Ten první, že díky zklamání, kdy předseda vlády promarnil příležitost stát se vůdcem i miláčkem národa, jsem pochopil, ale i oddechl, že ONI nejsou schopni (kromě represí) ničeho! Že nebude stačit jen klást požadavky a ONI že vše zařídí. Že od teďka věci příští budou záležet jen na nás, na nás všech a nových osobnostech. Druhým poznatkem byla ta skutečnost, že dav dokázal odpustit oněm příslušníkům pohotovostního oddílu a celá Letná se za ně modlila Otčenáš. Ta obrovská pokora, mírumilovnost, ohleduplnost a přátelství! A k tomu navíc od Václavského náměstí přes Národní třídu, Karlův most, Malou Stranu až na Pražský hrad byl vytvořen z rukou lidský řetěz. V pondělí od 12,00 do 14,00 hod. byla vyhlášena generální stávka. A tu se v plné parádě projevila neschopnost a absurdita v chování KSČ. Komunisté do čela generální stávky!, bylo heslo dne. Na Václavském náměstí se koná poslední z velkých demonstrací, přichází na lidí. K dění ve Stráži pod Ralskem je nutné zmínit dvě fakta: 1. Počátkem roku 1989 přestává mít zájem o uran Sovětský svaz. Světový trh je nasycen a uran je na nejnižších cenách. Je vyhlášen útlum těžby. Vzniká tak nejistota existence ČSUP (Československý uranový průmysl). Na provozech se v listopadu ustanovují OF (občanská fóra). Pod vedením OF se před budovou AB koná ona generální stávka. Parkoviště je plné. Přítomni jsou nejen zaměstnanci UD, ale i z polikliniky či školy. Občané Stráže. Stávka se nese v duchu nadcházejícího útlumu těžby a prezentace OF je převážně profesní. Vesměs lze říci, že jednotlivá OF vzniklá v továrnách, školách, v nemocnicích, ale i v jiných provozech, v dobrém smyslu, OF atomizovala a stala se později díky svému profesnímu zaměření základem nově vznikajících odborových a profesních organizací.nejinak tomu bylo i v UD. Pro samotné město, pro reflexi událostí to však bylo málo. Bylo nutné založit OF Stráže pod Ralskem. Ochotných lidí bylo dost. 2. Od října 1989 se ve Stráži diskutuje možná výstavba spalovny odpadu. Vzniká tak téma, které jednak společnost štěpí a zároveň dává příležitost k prezentaci různých zájmových skupin. Události se však hnaly závratným tempem vpřed. KC OF (koordinační centrum OF) precizuje požadavky, rozbíhají se jednání zejména s předsedou vlády Adamcem, jsou organizovány tzv. kulaté stoly. Je vyvíjen tlak na federální shromáždění. 28. listopadu 1989 je zrušen čl. 4 Ústavy ČSSR o vedoucí úloze strany prezident Gustáv Husák jmenuje novou vládu v čele s předsedou Adamcem, kde bylo zastoupeno 11 komunistů, 1 lidovec, 1 socialista a 3 nestraníci. Proti tomuto jmenování se zvedla obrovská vlna odporu. Na spadnutí byla další generální stávka byly otevřeny hranice s Rakouskem. Lidé poprvé mohli volně cestovat demise Adamcovy vlády, sestavením nové byl pověřen člen ÚV KSČ Marián Čalfa prezident jmenuje vládu novou ve složení 10 komunistů,7 nestraníků, 2 lidovci a 2 socialisté. Dvě hodiny na to v televizním vystoupení rezignuje prezident Gustáv Husák. Je neděle večer a sametové revoluci jsou tři týdny. Druhý den na to německý ministr zahraničí Hans- Dietrich Genscher spolu s Jiřím Dienstbierem, ministrem zahraničí ČSSR, přestřihávají první metry drátů železné opony na západní hranici přijímá federální shromáždění ústavní zákon o kooptaci nových poslanců do zastupitelských sborů všech úrovní je zvolen prezidentem ČSSR Václav Havel. OF ve Stráži pod Ralskem založilo pár nadšenců. Scházeli jsme se v bývalém agitačním středisku (dnešní květinářství) na náměstí. Zprvu hnáni svým elánem, nadějí a touhou změnit svět. Později, tak jak se události valily rychleji a rychleji, jsme byli stále více konfrontováni se skutečností, že je pouze na nás, jaká politika se bude praktikovat ve Stráži pod Ralskem. Je třeba však říci, že organizovanost OF byla stále vyšší a vyšší. Vznikala místní OF, okresní OF až po Koordinační centrum OF v Praze. Přesto však jsme byli doslova hozeni do vody. Nikdo z nás neměl zkušenost z místní politiky, z vedení a chodu města. Nikdo z nás až na jednoho, který počátkem prosincových dní přišel mezi nás a jistou vizí měl. Byl to pan Bohuslav Rychtařík. Probíhala jednání u kulatého stolu na MNV (místní národní výbor) s předsedou ing. Neumanem, odstupuje místopředseda a na jeho místo přichází pan Jan Andreas. Je doplněn zastupitelský sbor na místní i okresní úrovni. Probíhala jednání s velitelem posádky Sovětské armády ohledně soužití a hlavně odstraňování černých skládek v okolí města, kterých bratrské vojsko vytvořilo nepočítaně. Nutno říci, že jednání byla korektní a většina skládek byla odstraněna. V této hektické době docházelo i k úsměvným událostem jako například, když na schůzi místní organizace KSČ zazněla výzva k podpoře Václava Havla na zvolení prezidentem. Ale i vážnějším, kdy zpočátku soudruzi bojkotovali zákon o kooptaci do zastupitelských sborů a nehodlali se vzdát svých funkcí. Rovněž amnestie koncem roku nebyla ve Stráži přijímána s nadšením. V předvánoční čas upoutá pozornost ještě jedna událost, a to revoluce v Rumunsku, kdy je prolévána krev a vládne zmatek a strach. OF ve Stráži organizuje humanitární pomoc. Obyvatelé přinášejí do kanceláře oblečení, potraviny, hygienické a toaletní potřeby. Je toho plný náklaďák, který zamíří do Rumunska. Z polikliniky vyjíždí na pomoc zdravotníci se sanitou. Ve svém vzpomínání se musím ještě vrátit na začátek těchto sametových dní, respektive ještě o týden dříve: 12. listopadu 1989 byla ve Vatikánu svatořečena papežem Janem Pavlem II. Anežka Přemyslovna Česká. Vládnoucí moc povolila výjezdy věřících do Říma, Čs.televize svatořečení vysílala v přímém přenosu. Kdo ví, snad to byl další zázrak Svaté Anežky nebo alespoň její požehnání, že přišla sametová revoluce. Chvála bohu! Karel Huml strana 6

ROČNÍK XVIII LISTOPAD 2009

ROČNÍK XVIII LISTOPAD 2009 www.strazpr.cz ROČNÍK XVIII LISTOPAD 2009 SLOVO STAROSTKY Ve dnech 7. - 9. 10. 2009 probíhala v našem městě konference České společnosti AIDS na téma Život s AIDS, která je svými akreditovanými přednáškami

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XIX ČERVENEC - SRPEN 2010. Z rybářských závodů na rybníku Velká Rašelina. Více na str. 17.

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XIX ČERVENEC - SRPEN 2010. Z rybářských závodů na rybníku Velká Rašelina. Více na str. 17. Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX ČERVENEC - SRPEN 2010 cena 6 Kč Malé ohlédnutí za volbami Ve dnech 28. a 29. května 2010 se konaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011 Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz Podzimní měsíce přinášejí do našeho města dvě dlouhodobě avizované aktivity. Jednou z aktivit je likvidace statku v dolní Stráži a druhou aktivitou je výstavba

Více

Vznik a historie strážských radnic

Vznik a historie strážských radnic www.strazpr.cz SLOVO STAROSTKY Máme před sebou pátý měsíc roku 2008. Na úřadě se pilně pracuje na prioritách, které nám určil Akční plán a které jsou také sledovány komisí pro strategický rozvoj. Rozpočet

Více

ROČNÍK XVIII LEDEN 2009

ROČNÍK XVIII LEDEN 2009 www.strazpr.cz Vážení čtenáři Varty, ROČNÍK XVIII LEDEN 2009 PŘÁNÍ STAROSTKY dovolte mi, abych Vám touto cestou popřála pohodový rok 2009. Přeji Vám i Vašim rodinám hodně zdraví a klidu. Věřím, že se nedáte

Více

ROČNÍK XVIII DUBEN 2009. Tvůrčí dílna pro dospělé se tentokrát nesla ve velikonočním duchu

ROČNÍK XVIII DUBEN 2009. Tvůrčí dílna pro dospělé se tentokrát nesla ve velikonočním duchu www.strazpr.cz ROČNÍK XVIII DUBEN 2009 cena 5 Kč Tvůrčí dílna pro dospělé Již dvakrát se sešly v městské knihovně dámy, které si při kreativní výrobě dekoračních předmětů hezky poklábosily a odpočinuly

Více

ROČNÍK XVII DUBEN 2008. Apríl neznamená jen proměnlivé počasí, ale i aprílové články

ROČNÍK XVII DUBEN 2008. Apríl neznamená jen proměnlivé počasí, ale i aprílové články www.strazpr.cz SLOVO STAROSTKY Dubnové číslo přemýšlím, jak se k tomuto aprílovému číslu VARTY postavit. Nakonec zvítězil názor, že potřebujete i v tomto, věřím veselém měsíci, informace, kterých já v

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX ZÁŘÍ 2011

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX ZÁŘÍ 2011 Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz Dva měsíce prázdnin a dovolených utekly jako voda. Počasí nám moc nepřálo, ale věřím, že děti si prázdniny užily a že Vy, kdo jste měli dovolenou, jste

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XXIV ÚNOR 2015

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XXIV ÚNOR 2015 Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz GLOSY Z RADNICE Dne 13. 1. nám byla doručena písemná rezignace ředitele PO PANDA SPORT pana Michala Ptáčka. Jde o velmi exponovanou pracovní pozici, a proto

Více

Oucmanický zpravodaj leden 2014

Oucmanický zpravodaj leden 2014 Leden 24. 1. 2014 Kalendář akcí 1. pololetí 2014 Hasičský ples SDH Leden Přednáška o zdraví p. Opat Seniorský klub Únor Zpívání s harmonikou Seniorský klub Únor Beseda nad kronikou Seniorský klub Únor

Více

Panský dvůr v nové roli

Panský dvůr v nové roli ROČNÍK 22 / ČÍSLO 10 ŘÍJEN 2011 CENA 10 Kč Panský dvůr v nové roli Dnešní komplex pozdně renesančních budov v centru města představuje staleté tradice Kunovic, o nichž první písemná zmínka pochází z roku

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 Nádraží v Adamově na počátku 20. století jak vypadalo v době, kdy zde pravidelně o sobotách vystupovaly velké skupiny výletníků (až z Vídně) a mířily pak do Josefovského

Více

listopad, prosinec 2011

listopad, prosinec 2011 102 5,- Kč Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vám jménem svým i svých spolupracovníků popřál příjemné a klidné prožití vánočních svátků. Zároveň do Nového roku přeji všem hodně zdraví, pohody a štěstí

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

Broumovský zpravodaj. Richard Kahler. leden 2005

Broumovský zpravodaj. Richard Kahler. leden 2005 Broumovský zpravodaj leden 2005 Richard Kahler Obsah... V historickém okénku... str. 3 Zprávy z radnice... str. 4 5 Spol. jednání zastupitelstev obcí Br....str. 4 Společenská kronika... str. 6 Co je nového

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Změny v nemocnici Ze společnosti Roztančené kino Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Píšete nám Železný Brod láká k návštěvě

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 5 2013

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 5 2013 SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 5 2013 Slivenecký burčák 2013 V sobotu 7. 9. se konala na slivenecké návsi tradiční slavnost mladého vína Slivenecký burčák. Na akci se kromě

Více

Z obsahu. Zasedání městské rady Rozpočet Informace z radnice Zprávy z kraje Květinový den Kriminalita Co to znamená být šťastný Domov důchodců Kultura

Z obsahu. Zasedání městské rady Rozpočet Informace z radnice Zprávy z kraje Květinový den Kriminalita Co to znamená být šťastný Domov důchodců Kultura duben 2003 SVĚTELSKÝ ZPRAVODAJ strana 1 Z obsahu Zasedání městské rady Rozpočet Informace z radnice Zprávy z kraje Květinový den Kriminalita Co to znamená být šťastný Domov důchodců Kultura Příroda se

Více

Generální rekonstrukce KD pokračuje

Generální rekonstrukce KD pokračuje Informační zpravodaj Městského úřadu, Palackého náměstí 133, 539 73 Skuteč ČERVENEC 2007 CENA 5,- Kč Miroslav Florian RANNÍ POBOŽNOST V zahrádce ztřísněné létem jak dětská dlaň na slunce zprudka narážejí

Více

Narodil se v Hruškách

Narodil se v Hruškách Narodil se v Hruškách dokončení z minulého čísla A mezitím se snažil uchytit natrvalo na univerzitě. Psal na všechny strany. Krátce se mu podařilo uchytit na univerzitě v Kalifornii, kde učil studenty

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

Nové vedení MKS Od prvního dubna letošního roku se ředitelkou Městského kulturního střediska v Sušici stala

Nové vedení MKS Od prvního dubna letošního roku se ředitelkou Městského kulturního střediska v Sušici stala 8/2012 20. dubna 2012 23. ročník Cena 7,00 Kč Osm festivalových koncertů můžete navštívit ve dnech 20. 22. dubna při příležitosti 9. ročníku festivalu dětských pěveckých sborů Je kraj, kde voní tráva.

Více

Liptál - vesnice roku 2006

Liptál - vesnice roku 2006 V dnešním čísle najdete: Červenec - Září 2010 Liptál - vesnice roku 2006 Z jednání zastupitelstva Závěrečná zpráva starosty Povodňová sbírka Kominické služby v obci Digitalizace České televize Slovo na

Více

Z obsahu: Rozšíření služeb Czech POINT. Proč koupit hrad Ralsko. únor 2008. Penálové prázdniny v bytech města Mimoně

Z obsahu: Rozšíření služeb Czech POINT. Proč koupit hrad Ralsko. únor 2008. Penálové prázdniny v bytech města Mimoně 249 únor 2008 Proč koupit hrad Ralsko Oblast Podralska nabízí velmi dobré podmínky pro rozvoj cestovního ruchu. Nachází se zde množství přírodně atraktivních území. Jedná se převážně o romantickou krajinu

Více

Mladá Smetanova Litomyšl - multikulturní

Mladá Smetanova Litomyšl - multikulturní Zpravodaj Města Litomyšle 10 6. října 2008 Ročník XVIII. Mladá Smetanova Litomyšl - multikulturní Již 35. festival Hudební mládeže ČR s názvem Mladá Smetanova Litomyšl proběhl ve dnech 18. až 21. září.

Více

Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč

Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč Hora Matky Boží klášter ve změnách roku 2010 Vážení občané Králík. Další rok je za námi a v mnoha věcech bilancujeme, což dává také podnět k závazkům

Více

SeFoKl se představil v archivu

SeFoKl se představil v archivu Ročník XVI. číslo 2 Pátek 29. února 2008 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 10 Kč Co najdete v tomto čísle SN: Z jednání rady města... 3 Velikonoční koncert Kruhu přátel hudby... 15 Za tajemstvím

Více

PODČÁRNÍK. číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností

PODČÁRNÍK. číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností Konvoj vojenských historických vozidel na dobřanském náměstí. PODČÁRNÍK Asi to také znáte, občas se na vás hrne tolik špatných zpráv,

Více

ZPRAVODAJ. iqlandia OTEVŘENa LIBERECKY`

ZPRAVODAJ. iqlandia OTEVŘENa LIBERECKY` LIBERECKY` IV. 2014 ZPRAVODAJ Noviny pro občany města Liberce iqlandia OTEVŘENa Moderní 3D planetárium, humanoidní robot a stovky dalších ohromujících exponátů v deseti jedinečně pojatých expozicích to

Více