ROČNÍK XVIII PROSINEC

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROČNÍK XVIII PROSINEC"

Transkript

1 Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XVIII PROSINEC 2009 cena 6 Kč SLOVO Z RADNICE Je konec roku 2009 a je potřeba se zastavit a opět Vám nabídnout náš pohled na jeho průběh. Do konce volebního období nám zbývá necelý rok a je potřeba udělat částečnou inventuru našich slibů. Během roku byly dokončeny práce na investicích, na které jsme získali příslib dotace již v roce Jedná se o dokončení rekonstrukce a modernizace školního hřiště, zastřešení zámku, oprava kaple na zámeckém vrchu a bezbariérové úpravy chodníků v ul. Mimoňská. Za investice přes 27 mil. Kč město z vlastních prostředků zaplatilo 6,5 mil. Kč. Co nového se nám letos podařilo? Pokračujeme v záměru opravit zámek. Pro příští rok jsme v řádném termínu podali žádost o další dotaci. Škoda, že v roce 2007 se na zámku neudělalo nic, neboť naši předchůdci v roce 2006 nepodali žádost o dotaci. Pokračovali jsme v parku v ulici Jezerní. Byl položen nový most přes obtokový kanál a do parku přibyly další dřevěné prvky. Park by měl být postupně zaplněn dalšími motivy. Pro starší děti byla na malé pláži nainstalována lanová prolézačka. V současné době byl vypracován projekt pro bezpečný přechod komunikace, která odděluje malou pláž od obytných domů. Tak jako v minulém roce i letos jsme se snažili spolufinancovat investiční akce z dotačních titulů. Podařilo se nám získat 8 mil. Kč. na Skate park, který se v těchto dnech dokončuje a probíhá výzva na provozovatele tohoto objektu. Dotaci ve výši skoro 100 tis. jsme získali na městský cyklookruh jehož součástí jsou 3 odpočívadla s informačními tabulemi. Dále jsme z dotace zajistili výměnu svítidel veřejného osvětlení na zlaté stezce. Podařilo se opravit sochu sv. Valentina na náměstí. Z dotací kraje pokračuje dovybavení jednotky dobrovolných hasičů (zásahové obleky, boty, přilby atd.) a zajištění její akceschopnosti (školení a výjezdy mimo katastr obce). Z dotace v příštím roce také vybavíme malý sál v kulturním domě jedná se o vybavení prostoru před malým sálem, vybavení malého sálu nábytkem a výpočetní technikou a oprava sociálního zařízení. Je to malý projekt v hodnotě kolem 300 tis., dokončení na str. 4 Autor: Eduard Horčík Poklidné svátky vánoční všem občanům Stráže pod Ralskem přeje redakce Varty Uvnitř najdete: Termíny zasedání Host: Bohuslav Klimša Plánovací kalendář

2 prosinec 2009 Je tu doba předvánoční a ta vyžaduje své někdo už doma uklízí, někdo už peče cukroví, někdo už nedělá pro jistotu nic, ale pro nás toto období, jako každý rok, je spojené s dokončováním úkolů, které jsme během roku zatím nestihli. A patří k nim: Přestěhování úřadu do posledního patra na Poliklinice - práce finišují, úředníci se těší, občané zatím nic netuší Práce na projektu Protipovodňových opatření - jedná se o doplnění hlásičů místního rozhlasu, kamerový systém monitorující tok Ploučnice (popřípadě registrující změny stavu jeho hladiny). Strážský ruch Dokončovací práce před podáním žádosti o dotaci pro Horku - je to papírování, je to nezáživné, ale myslím, že výsledek bude stát za to. Žádost o dotaci na Zelenou cyklomagistrálu Ploučnice - čeká nás poslední měsíc opět papírové práce před vlastním podáním. Kolaudace tělocvičny Skateparku v Rusku - už aby to bylo na zimu budou míti děti kam chodit a celkově to oživí tento náš kout města. Ale nejzajímavější snad bude práce na závěrečné podobě rozpočtu města na rok v době ekonomické krize o to zajímavější, že to nebude jen o číslech na papíře, ale také o postoji každého zastupitele, jak se budeme mít v příštím roce Mohla bych jmenovat ještě spoustu drobných, každodenních úkolů, které jsou nutné vyřešit a jsou dost důležité pro chod města ale to je stále se opakující situace - je to ale přeci jen naše práce a povinnost a za to patří dík všem zaměstnancům, zastupitelům, členům výborů a komisí, ale i všem dalším, bez kterých by to prostě nešlo. Přeji proto všem hodně zdraví, sil a osobních úspěchů do roku Ing. Jitka Urbánková, místostarostka STOMATOLOGICKÁ POHOTOVOST - prosinec 2009 ordinační hodiny: soboty, neděle, svátky od hodin sobota MUDr. Miroslav Kopřiva ul. 28. října 2707, Česká Lípa tel neděle MUDr. Ivana Hanzáková Bendlova 2236, Česká Lípa tel sobota MUDr. Květoslava Boháčová Purkyňova 1 849, Česká Lípa tel neděle MUDr. Eva Pušková Nový svět 915, Kam. Šenov tel sobota MUDr. Vladimíra Černá Osvobození 446, Kam. Šenov tel neděle MUDr. Martin Mareš Komenského 358, Cvikov tel pondělí MUDr. Lubor Picmaus ul. 28. října 2707, Česká Lípa tel úterý MUDr. Ilona Tulisová Revoluční 1 64, Stráž p. R. tel středa MUDr. Martin Bartoň Dlouhá 99, Jablonné v Podj. tel čtvrtek MUDr. Přemysl Prstek Revoluční 1 64, Stráž p. R. tel pátek sobota neděle pondělí úterý středa čtvrtek pátek 1.1. sobota 2.1. neděle 3.1. MUDr.Pavel Klíma Smetanova 372, Nový Bor tel MUDr. Pavla Antošová Bendlova 2236, Česká Lípa tel MUDr. Milena Horáčková Mariánská 845, Česká Lípa tel MUDr. Ivana Adamcová Markvartice 98, Jablonné v Podj. tel MUDr. Vladimír Henčl Smetanova 372, Nový Bor tel MUDr. Jana Vejvodová Prokopa Holého 1 49, Česká Lípa tel MUDr. Hana Jandlová 28. října 3004, Česká Lípa tel MUDr. Karla Ponikelská Revoluční 1 64, Stráž p. R. tel MUDr. Pavel Hříbal Revoluční 1 64, Stráž p. R. tel MUDr. Eva Frýdová Hvězdovská 178, Mimoň tel Historie strážské školy - 3. díl První škola česká ve Stráži pod Ralskem. Citace z kroniky: Aby zamezeno bylo poněmčování českých dětí ve Stráži pod Ralskem a okolí, opatřen byl na popud p. řídícího učitele Emila Riedla v Mimoni soupis českých dítek, kteréžto práce uchopil se obětavý četnický strážmistr Hugo Matěna. Soupis dětí zasílá správa školy Mimoni inspektorát u škol v Liberci s návrhem o zařízení české školy ve Stráži p. R. Místnosti pro českou školu jakož i pro učitele byly by poskytnuty majitelem zámku, Čechem ing. Františkem Melicharem. Na základě toho navrhl inspektorát Ministerstva školství a národní osvěty otevření jednotřídky obecné školy s vyučovacím jazykem českým. Majitel zámku bude zaměstnávat výhradně české zeměd. dělnictvo, kterého bude přibývat, bude-li k dispozici česká škola. Tím se posílí český živel v oblasti. Do obvodu školy budou dále patřit dvory Sedliště, Malé a Velké Ralsko a Noviny. Tříletý průměr dětí dobrovolně rodiči přihlášených do školy je 29. Škola na zámku by měla být prozatímní, pro trvalé umístění je navrhována učebna uvolněná redukcí německé školy ze 4 na 3 třídy, k níž došlo právě v roce Jednání o dobrovolném propůjčení uvolněné učebny mezi okresní politickou správou a místní školní radou bylo neúspěšné, proto došlo ke komisionálnímu řízení, které rozhodlo o vnuceném nájmu učebny, kabinetů a záchodů v domě čp. 143, které dosud sloužily německé škole. Dům, o němž je řeč, náležel obchodníku A. Beckerovi z Teplic, který se proti rozhodnutí odvolal, přestože v domě živnost neprovozoval a místnosti byly volné. Jeho odvolání bylo vyhověno, takže škola nakonec byla umístěna dle původního záměru v zámku. Úpravy stály 8.500,-Kč, přesto si kronikář stěžuje, že třída je nedostatečně velká a špatně osvětlená. Vyučování začalo lavic, katedra, židle, tabule byly zapůjčeny z Mimoně, školní potřeby zaslalo ministerstvo, pomůcky v hodnotě 3.000,-Kč byly zakoupeny. Prvním učitelem a správcem školy byl ustanoven Karel Dubský, po půl roce ho vystřídal František Vokurka, od září 1924 do srpna 1925 působil Jan Gartner. Na další školní rok přejímá školu Josef Vitvar. Proč se žádný učitel nezdržel déle, než podle příkazu musel, osvětluje povzdech kronikáře: Zdejší městečko je výletním místem, jsou zde proto byt dražší než jinde. Poněvadž nemá bytu ve škole, musí platit drahý byt a stravu Němcům, měsíčně 650,-Kč. Jaké to vydání oproti nízkému platu! Za citaci stojí i závěrečná pasáž kroniky: Zdejší učitel má velké potíže s dětmi, neboť jsou to vesměs děti deputátníků a jejich chování je často zarážející, poněvadž rodičové nemají času, aby na děti dohlédli a je vedli v mezích slušného chování. Zde pracuje čistě jen škola, jinak jsou děti ponechány úplné volnosti, takže při začátku roku jest na nich viděti originální dvorská morálka Děti neuvidí doma mnoho krásna a tudíž nechápou, že by mohl existovat svět jiných, lepších mravů Stavba školská na takových písčitých základech často dostává povážlivé trhliny, které jest nutno opět a opět zacelovati, pročež jde práce jen hlemýždím krokem vpřed. Přes všechny potíže však česká škola existovala až do záboru čsl. pohraničí v říjnu Mgr. Jana Wodwudová, kronikářka města strana 2

3 prosinec 2009 Dům s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou bývá často zaměňován s domovem pro seniory, nebo dokonce s léčebnou pro dlouhodobě nemocné. Názory typu - tam bych své rodiče nikdy nedal, je to jen místo pro odložení seniorů atd. atd jsou snad již překonané. Smyslem péče o druhé není se při péči o své blízké zničit, ale ve spolupráci s pomáhajícími organizacemi a pracovníky usnadnit život seniorům nebo zdravotně postiženým spoluobčanům, a tím samozřejmě ulehčit i situaci rodinných příslušníků, kteří o své blízké pečují. Jedním ze zařízení, která mohou pomoci v péči o naše blízké, je i dům s pečovatelskou službou (DPS). Dům s pečovatelskou službou je určen pro soběstačné seniory nebo pro zdravotně postižené občany. Byty v DPS jsou označovány jako byty zvláštního určení a o jejich přidělení rozhoduje rada města na základě žádosti. Pro přidělování bytu jsou stanovena pravidla, kterými se rada města řídí a po přidělení bytu se občan stává nájemníkem se všemi právy a povinnostmi, které má kterýkoliv jiný nájemník městského bytu. Každý obyvatel má právo si zařídit byt podle svých představ a možností. DPS samozřejmě není vězení ani žádný uzavřený ústav. Obyvatelé mohou odcházet a přicházet kdykoliv, mohou přijímat návštěvy, se svým časem si mohou nakládat dle svého uvážení. Jsou ale povinni dodržovat ustanovení platného domovního řádu. Bydlení v našem městském DPS je pohodlné, bezpečné a v neposlední řadě také cenově dostupné. Bližší informace o DPS Stráž pod Ralskem je možné nalézt také na - Město Stráž pod Ralskem - Organizační složky. Dana Filipcová, vedoucí pečovatelské služby PLES MĚSTA Termín konání plesu je 16. ledna 2010 od hodin. Předprodej vstupenek na již 15. Reprezentační ples města Stráž pod Ralskem bude zahájen od 1. prosince Cena vstupenky je 270,-Kč. Vstupenka zahrnuje bohatý raut, tombolu a kulturní program. Vstupenky je možno zakoupit nebo zamluvit v kanceláři č. 206 Panda Sport p. Balvínová. Kontakt: tel.: 487/ , 739/ , prosince uplyne jeden rok od doby, kdy nás navždy opustil ve věku 56 let pan Majerík František. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Manželka Milena a dcery s rodinami Oznámení nájemníkům městských bytů V době od do bude pracoviště Domovní správy uzavřeno. Nájemné v prosinci 2009 lze platit hotově vždy od hod. (polední pauza od hod) v těchto dnech: středa středa středa pondělí pondělí Pro platby složenkou nebo z účtu zde uvádíme číslo účtu, kam lze platit nájem: / kód banky 0100 Variabilní Symbol 10 + číslo domu + číslo bytu (příklad ). Děkujeme za pochopení. Znamenáčková Petra Termíny školních prázdnin Organizace školního roku 2009/2010 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích. Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: (Liberecký kraj) Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. dubna a pátek 2. dubna Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 2010 do úterý 31. srpna Mgr. Ondřej Liška v. r., ministr DOTACE ZE SUZ MV Město Stráž pod Ralskem obdrželo v roce 2009 neinvestiční účelovou dotaci ze Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR v celkové částce Kč. Dotace se poskytuje obcím, na jejichž území se nalézá azylové zařízení. Celý objem prostředků byl v tomto roce použit na opravu a údržbu místních komunikací. V roce 2010 již tyto prostředky v rozpočtu města nenajdeme, azylové středisko skončilo své působení ve Stráži p. R. k pololetí roku Michal Randula, vedoucí finančního odboru Pronajmu byt 3+1 ve Stráži pod Ralskem, volnýod Kontakt: z radnice Splatnost poplatků Termín splatnosti místního poplatku za odpady: 31. březen září 2010 Termín splatnosti místního poplatku za psy: 31. květen 2010 Odkládání odpadu mimo vyhrazená místa Budeme se možná tímto článečkem trochu opakovat, ale jelikož se nám začalo opět rozšiřovat odkládání nadměrného odpadu u kontejnerů, tedy mimo vyhrazená místa, pokládáme za důležité si připomenout, že je to zakázáno. Ten, kdo takto odloží odpad, se dopouští přestupku Proti veřejnému pořádku, podle ustanovení 47/1h) zákona ČNR č.200/1990 Sb., o přestupcích a je-li strážníky městské policie dohledán a zjištěn, je vyřešen v blokovém řízení. Ve Stráži pod Ralskem je zřízen sběrový dvůr, kam mohou občané města zdarma vyvézt jakýkoliv odpad, není tedy nutné nechávat ty staré pohovky, lednice, pračky, záchodové mísy, PC, rozebrané skříně, koberce a podobně povalovat vedle kontejnerů před domem. Kdo nemá možnost sám si odpad odvézt, může si tuto službu objednat a zaplatit na MěÚ ve Stráži pod Ralskem. Pokuste se tedy chovat podle pravidel, a pokud ze svých domovů vyhazujete něco, co sami nechcete, neobšťastňujte tím všechny, kdo se na to před vaším domem musí koukat, ale odvezte to na sběrový dvůr. Uvidíte, že i vy budete mít lepší pocit, než když se třesete strachy, jestli vás při vynášení odpadu pod rouškou tmy někdo neuvidí a neřekne to na vás měšťákům. Skutečně se odpady řeší a řešit budou, nespoléhejte na to, že vás nikdo neviděl a že se na to nepřijde. S pozdravem kolektiv strážníků MP Stráž p. R. strana 3

4 prosinec 2009 Slovo z radnice... dokončení ze str.1 ale je potřeba si uvědomit, že v oblasti dotací se musí bedlivě sledovat jednotlivé výzvy dotačních titulů a je potřeba využít jejich nabídku, byť obvykle neřeší naše priority. Obce nejsou jediným žadatelem dotačních finančních prostředků a mají velmi malý vliv na ovlivnění účelů dotací. V letošním roce vrcholí spolupráce s některými obcemi Mikroregionu Podralsko na projektu Zelená cyklomagistrálu Ploučnice. Úsek cyklomagistrály ve Stráži pod Ralskem je odhadnut na 26 mil. Kč a žádost o dotaci musí být podána do 31. ledna Spolufinancování tohoto projektu je odhadováno na pouhých 7,5 %, což v našem případě činí necelé 2 mil. Kč. Podmínkou podání žádosti o dotaci je zpracování studie proveditelnosti, na kterou město v letošním roce získalo z krajského úřadu dotaci ve výši přes 80 tis. Kč. Nezůstali jsme dlužní ani milovníkům naší Horky. V současné době vrcholí práce nad projektem odbahnění vodního díla. Koncem roku bude podána žádost o dotaci z fondu životního prostředí. Přípravné práce nás budou stát kolem 600 tis. Kč. Tyto výdaje se stanou v případě úspěšnosti naší žádosti tzv. uznatelným nákladem, tzn. budou nám po vyúčtování dotace spolu s investicí vráceny. Ne vše se nám podařilo. Přestože byla kvalitně zpracována dotační žádost na rekonstrukci polikliniky, nebyla vybrána. Z vlastních finančních prostředků je proto prováděna nejnutnější přestavba 3. patra pro přemístění městského úřadu. Investici odhadujeme na částku přes 4 mil. Kč. Ministerstvo pro místní rozvoj zatím nepodpořilo dotaci na osvětlení a chodníky v ul. Krajní. Hledáme také finanční prostředky na výstavbu osvětlení, chodníků a komunikace v ul. Luční (Fibichova), kde se velmi čile díky aktivitě mladých lidí postavilo několik rodinných domů. Z vlastních prostředků bylo rozšířeno veřejné osvětlení v ul. Revoluční, Jižní, Energetiků a u opravené kaple. Problematickým se jeví stav chodníků a komunikací. Za 1 mil. Kč byla provedena oprava chodníků a propadů na komunikacích ve městě. Bezpečnost chodců jsme se snažili zabezpečit nainstalováním několika zpomalovacích retardérů na silnicích. Za nejvýznamnější považujeme stavbu Zklidnění křižovatky v ul. Revoluční. Projekt obsahoval nejen retardér, ale také opravu chodníků až ke kulturnímu domu. Většinu investice hradil po dohodě investor Penny marketu. Velkým tématem, které bylo v průběhu roku často diskutováno, a které nás trápí už od začátku volebního období, je žalostný stav komunikace směrem na obec Noviny. Proběhla řada jednání a výsledkem byla jen částečná oprava komunikace, kterou provedl krajský úřad. Celá komunikace se nám v letošním roce nepovedla opravit, ale této lokality se týká projekt cyklomagistrály Ploučnice, která zúží prostor komunikace o obousměrné pruhy určené cyklistům. Pokud chceme situaci s touto komunikací vyřešit, budeme se snažit co nejdříve předložit krajskému zastupitelstvu žádost o převzetí komunikace do majetku kraje. Situace kolem azylové politiky státu, kdy v našem městě bylo k zrušeno azylové středisko, si vynutila neplánovanou investici města, koupi bývalého azylového domu. Zastupitelé rozhodli, že objekt na strategicky významném místě město odkoupí a zrekonstruuje na byty. Bylo rozhodnuto o čerpání úvěru ve výši 8 mil. Kč na koupi a 4 mil. na nejnutnější opravy. Opravy začnou začátkem příštího roku. V bazénu byla v letošním roce konečně zprovozněna vzduchotechnika, o které nám dosud byly podávány pouze informace o její nefunkčnosti. Po drobných úpravách, které by měly zamezit úniku tepla z objektu, jednáme o nákupu rekuperační jednotky, která by měla zlepšit podmínky v bazénu a tím zamezit dalšímu znehodnocování podlahy, kterou hodláme opravit na jaře příštího roku. Odhadovaná cena podlahy je kolem 3,5 mil. Kč. Na objektu bazénu i školy byly opraveny střechy novou technologií. Ve škole byla také rekonstruována speciální učebna, ve školkách byl nakoupen do tříd nový nábytek to vše celkově škola investovala z provozní dotace. Řada cizích investic souvisí s rozvojem našeho města a město mělo vliv na tyto investice. Proto nám dovolte připomenout výstavbu PENNY marketu nebo rekonstrukce panelových domů. K rozvoji nepochybně přispěla dokončená rekonstrukce horkovodu v ul. Jižní i nově vzniklá lokalita výstavby rodinných domů v ulici Fibichova. K výčtu toho co se nám v letošním roce podařilo a co ne, je nutné se také zmínit i o ekonomice tohoto počínání. Letošní investiční rok je podle předpokladu ztrátový. Odhadujeme ztrátu cca 10 mil. Kč. S ohledem na množství práce, která je vidět a která nijak neohrozila chod města to je přirozený vývoj. Ani v letošním roce nebyl promlčen žádný dluh a důslednost při vymáhání dluhů nás nedostane do situace, kdy budeme muset odepsat 10 mil. Kč, které byly za minulého vedení promlčeny. S chodem města souvisí také personální změny na úřadu. Převážná část personálních změn byla přirozená, tj. došlo k odchodu zaměstnanců z jejich vlastní vůle nebo odchodem do důchodu, a na jejich místa přišli noví zájemci. Po odvolání odmítl jiné nabízené pracovní místo vedoucí finančního odboru Ing. Kraus jeho místo jsme obsadili výběrovým řízením vlastními silami. Novým vedoucím finančního odboru se stal p. Michal Randula. Finanční odbor posílila p. Tereza Soukupová. V kolektivu strážníků nahradil v říjnu Jaroslava Roslera pan Miloš Tomášek. Změny také zaznamenala Technická správa, kdy vzhledem k dotaci z Úřadu práce je tady zaměstnáno dalších 5 pracovníků. Na odboru vnitřní správy bylo vytvořeno velice potřebné pracovní místo pro sociálního pracovníka, které bylo obsazeno paní Šárkou Věchtovou. Včas jsme zaregistrovali potřebu zřídit toto pracovní místo a denně se potvrzuje jaké to bylo správné a nadčasové rozhodnutí. Změnu zaznamenala i knihovna - paní Lenku Knorovou nahradila paní Alena Kvapilová. Dobrovolnou rezignací skončil pracovní poměr ředitele Pandy Mgr. Hlinčíka. Místo ředitele PANDY bylo postupně obsazeno Ing. Radkou Arthoferovou, panem Bartošem a nakonec od 9. října Ing. Stanislavem Špinkou. Práce, která je nesporně vidět za snahou vedení města a jeho zaměstnanců, nás stála hodně úsilí, řadu smíšených pocitů a zklamání, ale nakonec přinesla většinou radost z dobře udělané práce. Možná jsme o tom už mnohokrát mluvily a psaly, ale dovolte nám ještě jednou, výrazně připomenout, že jsme převzaly od minulého vedení město, které - mělo rozpracované jen 2 investice (školu a hasičskou zbrojnici), ale na které nebyly zajištěny finanční prostředky, - nepřevzaly jsme ani žádné rozpracované projekty, na které by byly podány žádosti o zafinancování, a - že jsme převzaly město s plánem strategického rozvoje, který pouze zkonstatoval vybydlenost našeho majetku a seznam investic rozdělených do priorit. Chceme Vás proto ubezpečit, že město i v příštím roce povedeme tak, aby v případě změn po volbách, mohlo nové vedení radnice pokračovat v dobře nastartované politice rozvoje našeho města. Stát v čele města a plnit očekávání jeho občanů, když vám toho vaši předchůdci moc nepřipraví, to není neschopnost politiků, to je nezájmem vynucená ztráta času pro nás pro všechny. Co bude v roce 2010, na to nám dá odpověď rozpočet na příští rok, který bude samozřejmě jako každý rok limitovat naše možnosti a příležitost získat finanční prostředky EU. Podle současných informací by rok 2010 neměl být na příjmy horší než letošní rok a politici konečně pochopili, že čerpání prostředků z EU se musí zjednodušit, proto věříme, že budeme moci v rozvoji našeho města úspěšně pokračovat. Věra Bradáčová, starostka Jitka Urbánková, místostarostka Biberova společnost vás zve v pondělí 21. prosince v hod. do kostela sv. Zikmunda na VÁNOČNÍ KONCERT S CANZONETTOU Vstupné dobrovolné strana 4

5 prosinec z návštěvní knihy internetových stránek města Komunikace Noviny Jméno: Jiří N. Hamr n.j Dobrý den paní starostko, minulý týden došlo k opravě kousku komunikace u viaduktu. Dál už se nepokračovalo a proto se ptám: To je nějaký vtip? Zbytek k benzínové pumpě už se opravovat nebude? Připadá mi to jako výsměch nám všem, co tu musíme jezdit. A to nemluvím o silnici dál na Noviny p.r. Prostě mi to hlava nebere. Můžete to prosím nějak vysvětlit? Děkuji. Starostka Dobrý den. Ano, komunikace byla opravena jen částečně. Jako vtip mi to nepřipadá. S další opravou letos nepočítáme, přesto dál o komunikaci jednáme. Vzhledem k tomu, že silnice je využívána nejen občany Stráže považujeme za správné jednat o převodu komunikace do majetku kraje. Poděkování Jeden obyčejný den-jedno obyčejné odpoledne a přesto si jej zapamatuji na dlouhou dobu. Mé blížící se 84. narozeniny jistě oslavím, jak jsem zvyklá se svoji početnou rodinou, v ostatní gratulanty jen doufám a jsem mile překvapena. Zvonek u mého nového bydliště ve Stráži pod Ralskem přerušil poslední horečnaté přípravy a již přijímám první vzácnou návštěvu, která mi přišla popřát. S dojetím se vítáme, objímáme a mluvíme radostí jedna přes druhou. V čele se starostkou města Jablonného v Podještědí, paní Vlastou Dozorcovou přišly i členky SPOZu, paní Mgr.Eva Drábová a Ludmila Opltová, mé přítelkyně. A co víc, nezapomněly popřát dodatečně i mému příteli panu Čeňku Vodovi, který oslavil 83. narozeniny o měsíc dříve. Je milé a dojemné, že i když jsme se nedávno z našeho Jablonného přestěhovali do Stráže, tak na nás nezapomněly a chvilku svého drahého času věnovaly právě nám. Dárky a kytička s přáním našly své místo a po prvním přípitku se ozývá zvonek podruhé. Tentokrát to jsou gratulantky ze Stráže - členky SPOZu paní Mgr. Ludmila Křesťanová a Alena Fenclová. Upřímné přivítání a milá gratulace mne přesvědčila, že i tyto ženy svou práci dělají s radostí a láskou. Překvapení se mi podařilo. Setkání členek SPOZu z obou měst bylo pro ně nečekané, ale o to překvapivé a radostnější. Vlastně nám všem došlo, že jde o jakési Předávání duší. Smích, příhody, vzpomínky a plány do budoucna nebraly konce a já spokojeně večer usínala. Nádherné mé narozeniny. Moc za ně děkuji. Všem. Růžena Závůrková ze školy VELETRHY PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁKY Burza dětského oblečení Hodně nízká návštěvnost provázela burzu dětského oblečení, hraček a dětských potřeb, kterou jsme pořádali na konci října. Vybírat sice bylo z čeho, ale vzhledem ke skutečnosti, že po dvou hodinách nenavštívil burzu jediný návštěvník, burza byla předčasně ukončena. Děkujeme městu Stráž pod Ralskem a PO PANDA SPORT za bezplatný pronájem sálu. Lampionový průvod V úterý 10. listopadu se po setmění vydalo několik desítek dětí s rodiči na večerní procházku městem a společníky většině z nich byly světélkující lampiony. Známou trasu kolem zámku, procházku zámeckou alejí, přes pláž zpestřily děti a mládež z pionýrské skupiny Výři. Bez nich by děcka nešla s takovým nadšením a netěšila se na další zábavný úkol. Akce se vydařila a my děkujeme všem, kteří přišli a zúčastnili se průvodu. Jako každým rokem, tak i letos čeká na vycházející žáky velmi důležité rozhodování o dalším profesním životě. Poznat středoškolské vzdělávací instituce a jejich vzdělávací programy žákům umožnily veletrhy vzdělávání a pracovních příležitostí EDUCA 2009 Jobdays, která se konala v liberecké Tipsport areně a Burza škol 2009 aneb Qua vadis, která se uskutečnila v prostorách SOŠ a SOU 28. října v České Lípě. Doprava na tyto akce byla hrazena z rozpočtu Libereckého kraje. Akce měly pomoci žákům v orientaci při výběru dalšího vzdělávání. Žáci se na nich mohli seznámit s možnostmi studia a pracovního uplatnění nejen v Libereckém kraji, ale i v celém Euroregionu Nisa. Škola se v minulém roce přihlásila do projektu Volba budoucího povolání žáků Libereckého kraje. Cílem projektu je poradenství při volbě povolání a profesní diagnostika COMDI. Jedná se o počítačový modul, který umožňuje získat a vyhodnotit informace o profesních zájmech, schopnostech, dovednostech, studijních předpokladech žáka a orientuje ho na jeho budoucí kariérní dráhu. Každý účastník obdrží v grafickém zpracování celkový profil své osobnosti (zájmy, úroveň vědomostí pro přijímací řízení na střední školy, úroveň schopností a tři doporučení pro možnou profesní orientaci). Účelem projektu je pomoci žákům orientovat se při výběru jejich budoucího studia či povolání. výchovná poradkyně Mgr. Jarmila Hlinčíková Mateřské centrum Otevřeno dětem o. s. Připravujeme: MIKULÁŠSKÉ CVIČENÍČKO I letos přijde děti do tělocvičny pozdravit Mikuláš se svými pomocníky, čerty. Tato akce se setkává s úspěchem jak u rodičů, tak u dětí. Proto ji pro vás maminky z mateřského centra připravily i v tomto roce. Rodiče dětí registrovaných v našich aktivitách mají možnost děti zapsat na cvičení do připravených formulářů. Rodiče neregistrovaných dětí, kteří se chtějí akce zúčastnit, mohou své děti ještě závazně přihlásit na nebo na tel. čísle (stačí poslat sms se jménem dítěte a rodiče). Neregistrovaní uhradí spolu se vstupným ještě 50 Kč jako příspěvek na balíček. Akce je spolufinancována z grantu poskytnutého městem Stráž pod Ralskem. (Koná se 3. prosince od 17 hodin v malé tělocvičně). Dětské muzicírování V nově vybudovaném mateřském centru bude dán prostor nejen setkávání rodičů s dětmi, ale i rozvoji různých schopností. Novinkou v aktivitách bude tzv. muzicírování. O čem muzicírování je? Muzikoterapie je způsob, jak nenásilně, pomocí zvuku a hudby, rozvíjet v dětech schopnosti, které jsou jinou formou nedostupné nebo by zůstaly skryté. Rytmus, melodie, hudební i nehudební zvuky, aktivní zapojení dítěte do vytváření hudby, hra na tělo, tanec, ale především radost a zaujetí dítěte pro toto muzicírování. Angličtina pro děti Výuka angličtiny pro děti od 3-4 let a pro děti od 5-6 let s lektorkou mající zkušenosti s výukou anglického jazyka u předškolních dětí. Vánoční besídka V úterý od 17 hodin pořádá mateřské centrum na malém sále KD U Jezera Vánoční besídku pro děti a rodiče. Bude připravena zábava pro děti a malé občerstvení pro všechny. Podrobnosti o akci naleznete na našich stránkách Vše o našich aktivitách na Holky z mcéčka strana 5

6 prosinec 2009 Na Letnou dorážíme včas. Je neděle 26. listopadu Letenská pláň je plná lidí (téměř !). Nepřehlédnutelný ukázněný dav se státními vlajkami, transparenty, třepetalkami a nezbytnými klíči, jejichž cinkot byl tolik charakteristickým zvukem demonstrací těchto dní. Spousty novinářů, spousty televizních štábů. Vzpomínání - díl druhý Mítink začíná. Vystupuje farář Václav Malý, který to celé moderuje. Na podiu se střídají řečníci jako Michal Kocáb,Michal Horáček, zástupci studentů - Martin Mejstřík a Šimon Pánek, Alexandr Dubček, samozřejmě Václav Havel. Velmi emotivním vystoupením bylo vyznání herce Ilji Prachaře, který se omlouval za své členství v KSČ. Z věznice v Ruzyni přímo na tribunu přijel právě amnestovaný novinář Jiří Ruml. Z Holandska písničkář Jaroslav Hutka. Podle mého však Letná nejvíce očekávala vystoupení tehdejšího předsedy vlády ČSSR pana Ladislava Adamce. Očekávání o to naléhavější, že on představoval jedinou sílu, se kterou snad bylo možné vést dialog. A nutno též připomenout, že se tato manifestace nesla v duchu nadcházející generální stávky, která byla plánována na pondělí Manifestace v duchu volání po otevřeném dialogu s vládnoucí mocí, po demokracii a svobodě. A byl to právě předseda vlády, který tato očekávání nenaplnil, který se jen zmohl na rozmlouvání chystané generální stávky a opatrný dialog. A jen s někým. Jen opatrné změny pod vedením komunistů. Zasloužil si tak pískot a nesouhlas. Dav byl zklamán. Nevím už přesně kdo, kdy, jak vystupoval, ale ještě jedna událost mi ulpěla v paměti: O odpuštění požádali dva příslušníci onoho neslavně proslulého pohotovostního oddílu z Národní třídy. Za tónů státní hymny manifestace končila. A na pondělí byla vyhlášena generální stávka! Dav se ukázněně rozcházel. Několik novinářů se vmísilo mezi kolemjdoucí a dělalo rozhovory. I nás jeden takový zastavil (prý z Lidové demokracie - tehdejší denní tiskovina), ale ten rozhovor nikdy nevyšel. Na Letnou se pomalu snášely vločky sněhu, nadcházel večer. My pomalu sestupovali na nábřeží a přes Vltavu do centra. Z mítinku jsem si odnášel dva poznatky. Ten první, že díky zklamání, kdy předseda vlády promarnil příležitost stát se vůdcem i miláčkem národa, jsem pochopil, ale i oddechl, že ONI nejsou schopni (kromě represí) ničeho! Že nebude stačit jen klást požadavky a ONI že vše zařídí. Že od teďka věci příští budou záležet jen na nás, na nás všech a nových osobnostech. Druhým poznatkem byla ta skutečnost, že dav dokázal odpustit oněm příslušníkům pohotovostního oddílu a celá Letná se za ně modlila Otčenáš. Ta obrovská pokora, mírumilovnost, ohleduplnost a přátelství! A k tomu navíc od Václavského náměstí přes Národní třídu, Karlův most, Malou Stranu až na Pražský hrad byl vytvořen z rukou lidský řetěz. V pondělí od 12,00 do 14,00 hod. byla vyhlášena generální stávka. A tu se v plné parádě projevila neschopnost a absurdita v chování KSČ. Komunisté do čela generální stávky!, bylo heslo dne. Na Václavském náměstí se koná poslední z velkých demonstrací, přichází na lidí. K dění ve Stráži pod Ralskem je nutné zmínit dvě fakta: 1. Počátkem roku 1989 přestává mít zájem o uran Sovětský svaz. Světový trh je nasycen a uran je na nejnižších cenách. Je vyhlášen útlum těžby. Vzniká tak nejistota existence ČSUP (Československý uranový průmysl). Na provozech se v listopadu ustanovují OF (občanská fóra). Pod vedením OF se před budovou AB koná ona generální stávka. Parkoviště je plné. Přítomni jsou nejen zaměstnanci UD, ale i z polikliniky či školy. Občané Stráže. Stávka se nese v duchu nadcházejícího útlumu těžby a prezentace OF je převážně profesní. Vesměs lze říci, že jednotlivá OF vzniklá v továrnách, školách, v nemocnicích, ale i v jiných provozech, v dobrém smyslu, OF atomizovala a stala se později díky svému profesnímu zaměření základem nově vznikajících odborových a profesních organizací.nejinak tomu bylo i v UD. Pro samotné město, pro reflexi událostí to však bylo málo. Bylo nutné založit OF Stráže pod Ralskem. Ochotných lidí bylo dost. 2. Od října 1989 se ve Stráži diskutuje možná výstavba spalovny odpadu. Vzniká tak téma, které jednak společnost štěpí a zároveň dává příležitost k prezentaci různých zájmových skupin. Události se však hnaly závratným tempem vpřed. KC OF (koordinační centrum OF) precizuje požadavky, rozbíhají se jednání zejména s předsedou vlády Adamcem, jsou organizovány tzv. kulaté stoly. Je vyvíjen tlak na federální shromáždění. 28. listopadu 1989 je zrušen čl. 4 Ústavy ČSSR o vedoucí úloze strany prezident Gustáv Husák jmenuje novou vládu v čele s předsedou Adamcem, kde bylo zastoupeno 11 komunistů, 1 lidovec, 1 socialista a 3 nestraníci. Proti tomuto jmenování se zvedla obrovská vlna odporu. Na spadnutí byla další generální stávka byly otevřeny hranice s Rakouskem. Lidé poprvé mohli volně cestovat demise Adamcovy vlády, sestavením nové byl pověřen člen ÚV KSČ Marián Čalfa prezident jmenuje vládu novou ve složení 10 komunistů,7 nestraníků, 2 lidovci a 2 socialisté. Dvě hodiny na to v televizním vystoupení rezignuje prezident Gustáv Husák. Je neděle večer a sametové revoluci jsou tři týdny. Druhý den na to německý ministr zahraničí Hans- Dietrich Genscher spolu s Jiřím Dienstbierem, ministrem zahraničí ČSSR, přestřihávají první metry drátů železné opony na západní hranici přijímá federální shromáždění ústavní zákon o kooptaci nových poslanců do zastupitelských sborů všech úrovní je zvolen prezidentem ČSSR Václav Havel. OF ve Stráži pod Ralskem založilo pár nadšenců. Scházeli jsme se v bývalém agitačním středisku (dnešní květinářství) na náměstí. Zprvu hnáni svým elánem, nadějí a touhou změnit svět. Později, tak jak se události valily rychleji a rychleji, jsme byli stále více konfrontováni se skutečností, že je pouze na nás, jaká politika se bude praktikovat ve Stráži pod Ralskem. Je třeba však říci, že organizovanost OF byla stále vyšší a vyšší. Vznikala místní OF, okresní OF až po Koordinační centrum OF v Praze. Přesto však jsme byli doslova hozeni do vody. Nikdo z nás neměl zkušenost z místní politiky, z vedení a chodu města. Nikdo z nás až na jednoho, který počátkem prosincových dní přišel mezi nás a jistou vizí měl. Byl to pan Bohuslav Rychtařík. Probíhala jednání u kulatého stolu na MNV (místní národní výbor) s předsedou ing. Neumanem, odstupuje místopředseda a na jeho místo přichází pan Jan Andreas. Je doplněn zastupitelský sbor na místní i okresní úrovni. Probíhala jednání s velitelem posádky Sovětské armády ohledně soužití a hlavně odstraňování černých skládek v okolí města, kterých bratrské vojsko vytvořilo nepočítaně. Nutno říci, že jednání byla korektní a většina skládek byla odstraněna. V této hektické době docházelo i k úsměvným událostem jako například, když na schůzi místní organizace KSČ zazněla výzva k podpoře Václava Havla na zvolení prezidentem. Ale i vážnějším, kdy zpočátku soudruzi bojkotovali zákon o kooptaci do zastupitelských sborů a nehodlali se vzdát svých funkcí. Rovněž amnestie koncem roku nebyla ve Stráži přijímána s nadšením. V předvánoční čas upoutá pozornost ještě jedna událost, a to revoluce v Rumunsku, kdy je prolévána krev a vládne zmatek a strach. OF ve Stráži organizuje humanitární pomoc. Obyvatelé přinášejí do kanceláře oblečení, potraviny, hygienické a toaletní potřeby. Je toho plný náklaďák, který zamíří do Rumunska. Z polikliniky vyjíždí na pomoc zdravotníci se sanitou. Ve svém vzpomínání se musím ještě vrátit na začátek těchto sametových dní, respektive ještě o týden dříve: 12. listopadu 1989 byla ve Vatikánu svatořečena papežem Janem Pavlem II. Anežka Přemyslovna Česká. Vládnoucí moc povolila výjezdy věřících do Říma, Čs.televize svatořečení vysílala v přímém přenosu. Kdo ví, snad to byl další zázrak Svaté Anežky nebo alespoň její požehnání, že přišla sametová revoluce. Chvála bohu! Karel Huml strana 6

Město Stráž pod Ralskem

Město Stráž pod Ralskem Upraveno v souladu se zákonem Č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem USNESENÍ z S. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 6. března 2013 Přítomní: Bc. Věra Reslová,

Více

Upraveno v souladu se zákonem č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem

Upraveno v souladu se zákonem č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem -- ------------------- Upraveno v souladu se zákonem č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem USNESENÍ z 15. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 13. srpna 2014 Přítomní:

Více

Město Stráž pod Ralskem

Město Stráž pod Ralskem Upraveno v souladu se zákonem č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem USNESENÍ z 21. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 17. října 2012 Přítomní: Omluven: Ověřovatelé

Více

Město Stráž pod Ralskem

Město Stráž pod Ralskem Upraveno v souladu se zákonem č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem USNESENÍ z 6. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 14. března 2012 Přítomní: Bc. Věra Reslová,

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o.

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o. Zápis a usnesení 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov. Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý, dne 25. 1. 2011 v 13,00 hodin

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 v zasedací místnosti městyse Chudenice

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 v zasedací místnosti městyse Chudenice Zastupitelé městyse schválili: Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 Jmenování paní Dany Andrlové do funkce ředitelky MŠ Chudenice, okres Klatovy, příspěvkové organizace.

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM. p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková, p.mištíková

Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM. p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková, p.mištíková Zastupitelstva města, které se konalo 1/10 Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Hosté: viz. presenční listina p. Horáková, p. Šimoník p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce S v i n a ř o v konaného dne 15.12.2010 v 18.00 v zasedací místnosti OÚ

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce S v i n a ř o v konaného dne 15.12.2010 v 18.00 v zasedací místnosti OÚ Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce S v i n a ř o v konaného dne 15.12.2010 v 18.00 v zasedací místnosti OÚ Pozn.: v zápise jsou přitomní zasedání OÚ uváděni bez akadem. titulu Přítomni: prezenční

Více

Upraveno v souladu se zák. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů!

Upraveno v souladu se zák. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Upraveno v souladu se zák. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Str á ž pod Ralskem USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Stráž pod Ralskem, konaného dne 25.6.2014 Přítomni na začátku jednání:

Více

dodatku č. 9 k NS 619/5, dodatku č. 11 k NS 617/7 a dodatku č. 15 k NS 614/11 a pověřuje starostku obce k jejich podpisu.

dodatku č. 9 k NS 619/5, dodatku č. 11 k NS 617/7 a dodatku č. 15 k NS 614/11 a pověřuje starostku obce k jejich podpisu. Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/30/01/14 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Vzor nové NS, dodatku k NS podle NOZ o Nové NS, dodatky k NS o Dodatek ke smlouvě

Více

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin.

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Zápis ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Program jednání: 1) Dokončení výběrového řízení. 2) Zpevnění cesty na Svatou Trojici. 3) Výběrové řízení Kulturní

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Účetní uzávěrka Tepelného hospodářství města + Audit podnikatelského

Více

Usn.č. 16/02 1) Usn.č. 16/03 1)

Usn.č. 16/02 1) Usn.č. 16/03 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 16. zasedání konaného dne 3. 6. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli ********************************************************************************************* Usn.č.

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 12. ŘÍJNA 2007 Přítomni: 5 členů RM Omluveni: tajemník Hosté : / R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE č. RM/767/34/07 RM schvaluje změnu programu schůze s přesunutím bodu 4.9 na příští schůzi

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Pravidla Domovní správy

Pravidla Domovní správy ;/0 Městský úřad Stráž pod Ralskem Pravidla Domovní správy schválené Radou města Stráž pod Ralskem dne 20. prosince 2010 usnesením č. R/425/2010 Datum účinnosti: 1. ledna 2011 Strana 1 (celkem 5) Domovní

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 4/2013 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 4/2013, které se uskutečnilo dne 01.08.2013 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 62/04/2013

Více

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod.

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. Usnesení č. 57 93 Usnesení č. 57/08 Rada města Hranice bere na vědomí nabídky, které předložili oslovené

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009

Město Králíky Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009 Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluvena: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009 Čestmír Doubrava, Ing. Ladislav Tóth, MUDr. Eva Rýcová, Mgr. Jarmila Berková Jana

Více

U S N E S E N Í Usn. č. 175/03 Záměr převodu nájmu zahrádek s c h v a l u j e Usn. č. 176/03 Převod nájmu - zahrádek s c h v a l u j e

U S N E S E N Í Usn. č. 175/03 Záměr převodu nájmu zahrádek s c h v a l u j e Usn. č. 176/03 Převod nájmu - zahrádek s c h v a l u j e U S N E S E N Í z 14. schůze Rady městského obvodu Ústí n. L. Severní Terasa, která se konala dne 3.12.2003 od 9.00 do 13.30 hodin v kanceláři tajemníka ÚMO ÚL ST, Stavbařů 2. Usn. č. 175/03 Záměr převodu

Více

Zápis. z 20. schůze Rady města Český Brod konané dne 15.9. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 20. schůze Rady města Český Brod konané dne 15.9. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 20. schůze Rady města Český Brod konané dne 15.9. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, MUDr. Blažek, Mgr. Janík, MUDr. Forstová, JUDr. Marková - právnička města, p.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 4 / 2015, které se konalo dne 29. 4. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 4 / 2015, které se konalo dne 29. 4. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 4 / 2015, které se konalo dne 29. 4. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 35. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 14. září 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 223/19/15 Rada obce Doubrava program 19. schůze Rady obce Doubrava konané dne 12. 10. 2015 1. Zahájení a procení záležitosti 2.

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

Usnesení z 5. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 24. 6. 2015 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí

Usnesení z 5. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 24. 6. 2015 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Usnesení z 5. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 24. 6. 2015 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Složení komise 120/5/2015 1. zvolilo: tuto pracovní komisi: Volební

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Zápis č. 23/Z6 z 23. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 12. listopadu 2012

Zápis č. 23/Z6 z 23. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 12. listopadu 2012 Zápis č. 23/Z6 z 23. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 12. listopadu 2012 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 8 zastupitelů Ing. Jiroušek, p. Smejkal, Mgr. Procházková

Více

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno : 5 členů zastupitelstva

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 17. zasedání zastupitelstva

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 5. řádné jednání rady městské části, konané dne 1. 2. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013 Přítomni : Leo Kordas, Martin

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 11. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 29. 04. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov Přítomni: konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulu. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů uvedeno jmenovitě)

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: ---

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: --- Zápis z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: --- Program jednání: 1. Návrh ceny vodného a stočného pro rok 2012

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Zápis. z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis. z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu 1. Zahájení Jednání ZO zahájil starosta obce Vladimír Tomášek v 18 hod. Přivítal

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, které se konalo dne 13.2.2008

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, které se konalo dne 13.2.2008 OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, které se konalo dne 13.2.2008 Přítomni: 8 (zastupitelé p.brtek, p.ledvina, p.linhartová se dostavili po schválení programu) Hosté: 4 Zahájení

Více

U S N E S E N Í Usn. č. 124/03 Jmenování vedoucího Odboru správy majetku ÚMO j m e n u j e p. Tomáše Jurka

U S N E S E N Í Usn. č. 124/03 Jmenování vedoucího Odboru správy majetku ÚMO j m e n u j e p. Tomáše Jurka U S N E S E N Í z 10. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem Severní Terasa, která se konala 3.9.2003 od 9.00 do 12.30 hodin v kanceláři tajemníka ÚMO ÚL ST, Stavbařů 2. Usn. č. 124/03 Jmenování vedoucího

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ZÁPIS Z 6. SEMINÁŘE. Dne 19. 12. 2012 v Kasejovicích

ZÁPIS Z 6. SEMINÁŘE. Dne 19. 12. 2012 v Kasejovicích ZÁPIS Z 6. SEMINÁŘE Dne 19. 12. 2012 v Kasejovicích Přítomni: Dle prezenční listiny. Jednání se zúčastnili senioři, zástupci produktivního věku, ženy 50+, lektor. Téma: Nezbytné služby v naší obci Cíl

Více

Počet přítomných členů BD byl 46, schůze byla usnášení schopná.

Počet přítomných členů BD byl 46, schůze byla usnášení schopná. Zápis č. 10/08 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 30. 9. 2008 v Praze Schůzi řídí: Radek Živný Zapisovatel: Iva Štohanzlová Ověřovatel zápisu: Ing. Jitka Havlanová Sčitatelé

Více

Z Á P I S. z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 30.12.2013

Z Á P I S. z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 30.12.2013 Z Á P I S z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 30.12.2013 Program: 1) Zahájení 2) Zpráva z mezidobí zasedání 3) Zprávy předsedů komisí a výborů 4) Návrh rozpočtu na rok

Více

Usnesení. z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno!

Usnesení. z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno! Usnesení z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 335/15: Rada města schválila program jednání

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 31. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 03.12.2008 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 34/01/2013- RO U Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová

Více

Město Abertamy, 1) Zahájení, volba pracovních komisí, program jednání. B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Ingrid Cejpková

Město Abertamy, 1) Zahájení, volba pracovních komisí, program jednání. B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Ingrid Cejpková Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 26. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 10.9.2008 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Informace o přijatých usneseních ze 43. schůze Rady města Šluknov konané dne 2. dubna 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních ze 43. schůze Rady města Šluknov konané dne 2. dubna 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 8. zasedání rady města konané dne 8.6.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 8. zasedání rady města konané dne 8.6.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 8. zasedání rady města konané dne 8.6.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, Petr Šikola, Josef Želinský, JUDr.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav 1 Městská část Praha - Zbraslav Zápis 23. řádné jednání rady městské části, konané dne 7. 8. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová (příchod v 16.25 h), T. Verner, F. Toušek

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská, Jan Felt, Rudolf Löffler

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská, Jan Felt, Rudolf Löffler Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 30. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 11.7.2013 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2006 a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření ZŠ nám. 28.

Více

Usnesení R M 1 / 4 1 / 0 8

Usnesení R M 1 / 4 1 / 0 8 č.j. zápisu MCH 1540/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 41. zasedání dne 27. února 2008 R M 1 / 4 1 / 0 8 b e r e n a v ě d o m í Podrobný rozbor pohledávek na bytovém hospodářství

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 1

M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 1 M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 1 34. jednání datum konání: 10.01.2012 čís. RMČ34/0563/12 - RMČ34/0578/12 Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 10.01.2012 Číslo Název Předkladatel RMČ34/0563/12

Více

69. SCHŮZE. A. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nejdku na Nejdecký pohár 2013, který se konal dne 25. 5. 2013

69. SCHŮZE. A. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nejdku na Nejdecký pohár 2013, který se konal dne 25. 5. 2013 ZÁPIS USNESENÍ 4. ČERVNA 2013 R A D A MĚSTA NEJDKU 69. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Cingroš, p. Drobný Omluveni: 0 Hosté: 0 Rada města schvaluje předložený program jednání

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 11-2010 z 11. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17. KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17. KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17 KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Ing. Kateřina Halaštová Lukáš Macíček

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 17. zasedání rady města konané dne 4.10. 2011 na MěÚ v Desné

U S N E S E N Í která byla přijata na 17. zasedání rady města konané dne 4.10. 2011 na MěÚ v Desné U S N E S E N Í která byla přijata na 17. zasedání rady města konané dne 4.10. 2011 na MěÚ v Desné Přítomní: Marek Pieter, Ing. Pavel Michek, Petr Šikola, Josef Ţelinský Omluven: Jaroslav Kořínek číslo

Více

Z Á P I S č. 10/2013 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.12.2013

Z Á P I S č. 10/2013 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.12.2013 Z Á P I S č. 10/2013 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.12.2013 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV. dne 23. února 2012

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV. dne 23. února 2012 ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV dne 23. února 2012 Přítomni : PhDr. Zdeněk Drahoš, MUDr. Ivana Kolínková, pí. Miroslava Meluzínová, JUDr. Šárka Cechová, Ing. Antonín Skoumal,

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 26. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.1.2013 od 19.00 hodin do 20.00 hodin v zasedací místnosti hasičské zbrojnice v Nepomyšli Přítomni: Josef Lněníček,

Více

USNESENÍ Z 2.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 22.12.2010

USNESENÍ Z 2.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 22.12.2010 USNESENÍ Z 2.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 22.12.2010 USNESENÍ Č. 238/10 Návrh rozpočtu Statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2011 a návrh plánu hospodářské činnosti

Více

Zápis č. 3/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 11. února 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 3/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 11. února 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 3/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 11. února 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, Mgr. Lenka Žežulková, František Skála 3. zasedání

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin. Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Mgr. Josef Šťourač, ing. Zdeňka Daňková, Bedřich Zeman, Milan Mazel, ing. Radek Kašík

Více

Zápis ze 3. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.2. 2011

Zápis ze 3. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.2. 2011 Zápis ze 3. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.2. 2011 Zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP se uskutečnilo dne 16.2. 2011 od 15,00 do 16,45 hodin. Přítomni: viz prezenční listina

Více

Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 539 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří Datum schválení : 19.6.2015 Číslo usnesení : 05/06/2015 Datum platnosti : 19.6.2015 Datum účinnosti : 19.6.2015 Datum pozbytí platnosti : Zrušen : Je měněn : Ruší

Více

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy INFORMACE ZASTUPITELŮ (2015-1) Ve středu 4. 2. 2015 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva města Vratimova. Na programu bylo celkem 5 bodů, z nichž se dvěma body bychom Vás rádi seznámili blíže. Odpočívadlo

Více