Zápis ze zasedání vědecké rady Fakulty pedagogické ZČU v Plzni konané dne 25. října 2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze zasedání vědecké rady Fakulty pedagogické ZČU v Plzni konané dne 25. října 2006"

Transkript

1 Zápis ze zasedání vědecké rady Fakulty pedagogické ZČU v Plzni konané dne 25. října 2006 Přítomni: viz prezenční listina 1. Úvod Děkanka doc. PhDr. Jana Miňhová, CSc. přivítala všechny přítomné členy vědecké rady. Dále informovala o navrhovaném programu vědecké rady. Program byl jednohlasně schválen. Volba skrutátorů: Jednohlasně byli zvoleni: prof. Ing. Milan Kraitr, CSc., doc. PhDr. Jaroslava Karlíčková, CSc., doc. PhDr. Jana Jindrová, CSc. Dále bylo jednohlasně schváleno, že hlasování o všech bodech jednání proběhne veřejnou formou. Děkanka informovala o kladné akreditaci všech strukturovaných programů, dále informovala o důležitých akcích a konferencích. 2. Schválení členů oborové rady doktorského studijního programu Teorie vzdělávání v bohemistice. Prof. Viktor Viktora informoval o návrhu oborové rady. Prof. PhDr. Marie Čechová, DrSc. Prof. PhDr. Aleš Haman, DrSc. Prof. PhDr. Zdeněk Helus, DrSc. Doc. PaedDr. Marie Kocurová, Ph.D. Doc. PhDr. Svatava Machová, CSc. Doc. PaedDr. Ladislava Lederbuchová, CSc. Doc. PhDr. Jana Miňhová, CSc. Prof. PhDr. Dobrava Moldanová, CSc. Prof. PhDr. Viktor Viktora, CSc. Doc. PhDr. Ludmila Zimová, CSc. Doc. Nikolaj Demjančuk, CSc. PF UJEP Ústí nad Labem FPE ZČU v Plzni PF UK v Praze FPE ZČU v Plzni PF UK v Praze FPE ZČU v Plzni FPE ZČU v Plzni PF UJEP Ústí nad Labem FPE ZČU v Plzni PF UJEP Ústí nad Labem FF ZČU v Plzni Připomínky: - Hlasování: 17 hlasů pro, 0 hlasů proti,0 hlasů se zdrželo

2 3. Schválení témat disertačních prací programu Teorie vzdělávání v bohemistice. Prof. Viktora informoval o navržených tématech disertačních prací: Jméno školitele prof. PhDr. Marie Čechová, DrSc. PhDr. Eva Pasáčková, CSc. prof. PhDr. Viktor Viktora, CSc. doc. PhDr. M. Hrdlička, CSc. doc. PhDr. Karel Šebesta, CSc. doc. PhDr. Ludmila Zimová, CSc. doc. PaedDr. Ladislava Lederbuchová, CSc. PhDr. Eva Pasáčková, CSc. prof. PhDr. Marie Čechová, DrSc. Téma disertační práce Počítačem zprostředkovaná komunikace jako téma komunikativní výchovy na SŠ Purismus ve vyučování českému jazyku (zejména v 2. pol. 19. stol. a ve 20. stol.) a jeho vliv na postoje dospělých uživatelů jazyka Metody rozvoje učitelské a žákovské kreativity Úroveň jazykových projevů žáků na ZŠ Didaktické zásady J. A. Komenského a ukrajinské školství Analýza chyby ve výuce češtiny pro cizince Kultura mluveného projevu v přípravě učitelů českého jazyka Intertextovost ve výuce českého jazyka a literatury Dítě jako objekt reklamního sdělení v mediální výchově Téma rasové a etnické stigmatizace ve výuce literatury na SŠ Od inovace k motivaci ve vyučování ČJ na SŠ Specifika prezentace gramatického systému češtiny pro jinojazyčné mluvčí (se zaměřením na výuku bez zprostředkujícího jazyka) Metody rozvoje učitelské a žákovské kreativity ve vyučování českému jazyku na II. stupni základní školy se zvláštním zaměřením na přechod z prvního na druhý stupeň základní školy Připomínky: prof. Svoboda dvě podobná témata Hlasování: 18 hlasů pro, 0 hlasů proti,0 hlasů se zdrželo 4. Schválení témat disertačních prací doktorského studijního programu Teorie vzdělávání ve fyzice. Doc. ing. Dr. Rauner informoval o navrhovaných tématech disertačních prací: Jméno školitele RNDr. Prokšová, Ph.D., doc. Holeček Doc. ing. Dr. Rauner Téma disertační práce Fyzikální vlastnosti živých systémů a možnost jejich integrace do výuky v rámci mezipředmětových vztahů Studium neinerciálních vztažných systémů Připomínky: - Hlasování: 18 hlasů pro, 0 hlasů proti,0 hlasů se zdrželo

3 5. Schválení nových členů SZZ Vědecká rada schválila jednohlasně všechny návrhy na členy SZZ a nově navržené členy pro SZZ na jednotlivých katedrách. Nově navržení členové SZZ katedry tělesné výchovy budou projednáni na příštím zasedání vědecké rady. 6. Schválení materiálů k akreditaci navazujícího učitelského oboru Učitelství technické výchovy pro ZŠ. Vedoucí katedry technické výchovy informoval o navrhovaném projektu. Připomínky: - Hlasování: 18 hlasů pro, 0 hlasů proti,0 hlasů se zdrželo 7. Různé Příští jednání vědecké rady je plánováno na první polovinu února 2007.

4 Usnesení vědecké rady FPE ZČU v Plzni dne 25. října 2006 Vědecká rada na svém zasedání projednala a schválila: 1. Členy oborové rady doktorského studijního programu Teorie vzdělávání v bohemistice. Hlasování: 17 hlasů pro, 0 hlasů proti,0 hlasů se zdrželo 2. Témata disertačních prací programu Teorie vzdělávání v bohemistice. Hlasování: 18 hlasů pro, 0 hlasů proti,0 hlasů se zdrželo 3. Témata disertačních prací doktorského studijního programu Teorie vzdělávání ve fyzice. Hlasování: 18 hlasů pro, 0 hlasů proti,0 hlasů se zdrželo 4. Návrhy na členy SZZ a nově navržené členy pro SZZ na jednotlivých katedrách. Nově navržení členové SZZ katedry tělesné výchovy budou projednáni na příštím zasedání vědecké rady. Hlasování: 18 hlasů pro, 0 hlasů proti,0 hlasů se zdrželo 5. Materiál k akreditaci navazujícího učitelského oboru Učitelství technické výchovy pro ZŠ. Hlasování: 18 hlasů pro, 0 hlasů proti,0 hlasů se zdrželo V Plzni dne 31. října 2006 Zapsal: PaedDr. Gerhard Höfer, CSc., proděkan FPE Doc. PhDr. Jana Miňhová, CSc. děkanka FPE ZČU v Plzni

5 Příloha č. 1 Oborová rada doktorského studijního programu Teorie vzdělávání v bohemistice Jméno, příjmení, tituly Hl. zaměstnavatel úvazek (v %) Prof. PhDr. Marie Čechová, DrSc. PF UJEP Ústí nad Labem 100 % Prof. PhDr. Aleš Haman, DrSc. FPE ZČU Plzeň 37,5 % Prof. PhDr. Zdeněk Helus, DrSc. UK v Praze PF 100 % Doc. PaedDr. Marie Kocurová, Ph.D. FPE ZČU v Plzni 100 % Doc. PhDr. Svatava Machová, CSc. UK v Praze PF 100 % Doc. PaedDr. Ladislava Lederbuchová, CSc., FPE ZČU v Plzni 100% Doc. PhDr. Jana Miňhová, CSc. FPE ZČU v Plzni 100 % Prof. PhDr. Dobrava Moldanová, CSc. PF UJEP Ústí nad Labem 100 % Prof. PhDr. Viktor Viktora, CSc. FPE ZČU v Plzni 100 % Doc. PhDr. Ludmila Zimová, CSc. PF UJEP Ústí nad Labem 100 % Doc. Nikolaj Demjančuk, CSc. FF ZČU v Plzni 100 %

6 Příloha č. 2 Témata disertační práce doktorského studijního programu Teorie vzdělávání v bohemistice Jméno školitele prof. PhDr. Marie Čechová, DrSc. PhDr. Eva Pasáčková, CSc. prof. PhDr. Viktor Viktora, CSc. doc. PhDr. M. Hrdlička, CSc. doc. PhDr. Karel Šebesta, CSc. doc. PhDr. Ludmila Zimová, CSc. doc. PaedDr. Ladislava Lederbuchová, CSc. PhDr. Eva Pasáčková, CSc. prof. PhDr. Marie Čechová, DrSc. Téma disertační práce Počítačem zprostředkovaná komunikace jako téma komunikativní výchovy na SŠ Purismus ve vyučování českému jazyku (zejména v 2. pol. 19. stol. a ve 20. stol.) a jeho vliv na postoje dospělých uživatelů jazyka Metody rozvoje učitelské a žákovské kreativity Úroveň jazykových projevů žáků na ZŠ Didaktické zásady J. A. Komenského a ukrajinské školství Analýza chyby ve výuce češtiny pro cizince Kultura mluveného projevu v přípravě učitelů českého jazyka Intertextovost ve výuce českého jazyka a literatury Dítě jako objekt reklamního sdělení v mediální výchově Téma rasové a etnické stigmatizace ve výuce literatury na SŠ Od inovace k motivaci ve vyučování ČJ na SŠ Specifika prezentace gramatického systému češtiny pro jinojazyčné mluvčí (se zaměřením na výuku bez zprostředkujícího jazyka) Metody rozvoje učitelské a žákovské kreativity ve vyučování českému jazyku na II. stupni základní školy se zvláštním zaměřením na přechod z prvního na druhý stupeň základní školy

7 Příloha č. 3 Témata disertačních prací doktorského studijního programu Teorie vzdělávání ve fyzice pro rok 2006 Fyzikální vlastnosti živých systémů a možnost jejich integrace do výuky v rámci mezipředmětových vztahů Cíl: Ukázat uplatnění jednotlivých fyzikálních zákonů školské fyziky v živém světě. Upřednostnit rozmanitost přírodních jevů. Zvýšit motivaci studentů ke studiu fyziky, zpestřit a zatraktivnit výuku fyziky v kontextu rámcově vzdělávacích programů na ZŠ i SŠ Studium neinerciálních vztažných systémů Cíl: Navržení demonstračních souprav pro podpoření výuky neinerciálních systémů.. Přehled o stupni pochopení problematiky neinerciálních vztažných systémů na středních školách různých typů

8 Fakulta pedagogická ZČU Příloha č. 4 Komise pro SZZ Katedra anglického jazyka doc.phdr. Ludmila Veselovská, Ph.D., M.A. doc. Justin Quin, Ph.D. Členové: Mgr. Hurtová Danuše Mgr. Klečková Gabriela, Ph.D Mgr. Lišková Libuše, M.A. PhDr. Petrlíková Jarmila, Ph.D. Mgr. Slavíková Libuše, CSc, M.A. Mgr. Stašková Naděžda ing. Stočková Milada Mgr. Tollet William Andrew, M. Litt. Katedra technické výchovy Prof. Ing. Václav Pilous, DrSc. PaedDr. Petr Mach, Csc. Ing. Vojtěch Krbůšek Mgr. Aleš Křížek Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek Prof. Ing. Jan Škorpil, CSc. Mgr. Evžen Vlásek, CSc. Katedra biologie Doc. RNDr. Michal Mergl, CSc. Doc. PaedDr. Ladislav Podroužek, Ph. D. RNDr. Zdeňka Chocholoušková, Ph. D. Doc. MUDr. Jaroslav Hlad Prof. RNDr. Jiří Váňa, DrSc. Doc. Ing. Jan Jůza, CSc. RNDr. Roman Vacík

9 Katedra českého jazyka a literatury doc. PhDr. Bohumil Jirásek, CSc. PhDr. Eva Pasáčková, CSc. doc. PaedDr. Ladislava Lederbuchová, CSc. prof. PhDr. Viktor Viktora, CSc. PaedDr. Helena Chýlová PaedDr. Jitka Málková PhDr. Vladimír Novotný, Ph.D. PaedDr. Jiří Staněk, CSc. PhDr. Zdeněk Suda, CSc. PhDr. Jana Vaňková Katedra geografie Komise pro obhajoby diplomových prací Učitelství pro 1. st. ZŠ a 2. st. ZŠ Předsedkyně: Doc. PaedDr. Alena Matušková, CSc. Členové: RNDr. Marie Novotná, CSc. Mgr. Monika Čechurová, Ph.D. PaedDr. Jiří Suda Učitelství pro SŠ Doc. RNDr. Jaroslav Kraft, CSc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D. RNDr. Jan Kopp, Ph.D. RNDr. Pavel Mentlík Mgr. Jan Svoboda Komise pro státní závěrečné zkoušky v učitelských oborech Učitelství pro 2. st. ZŠ Předsedkyně: Doc. PaedDr. Alena Matušková, CSc. RNDr. Marie Novotná, CSc. RNDr. Jan Kopp, Ph.D. PaedDr. Jiří Suda Mgr. Zdeněk Reitspies Mgr. Jiří Preis Doc. RNDr. Jiří Anděl, CSc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D. Učitelství pro SŠ PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D.

10 Doc. PaedDr. Alena Matušková, CSc. RNDr. Marie Novotná, CSc. Mgr. Zdeněk Reitspies Mgr. Jiří Preis Doc. RNDr. Libor Krajíček, CSc. Doc. RNDr. Jiří Anděl, CSc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D. Komise pro státní závěrečné zkoušky v ERG PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D. RNDr. Pavel Mentlík Mgr. Zdeněk Reitspies Doc. RNDr. Libor Krajíček, CSc. Doc. RNDr. Jiří Anděl, CSc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D. Prof. Ing. Karel Křikač, DrSc. Ing. Jan Vrátník, CSc. Mgr. Jiří Ježek Komise pro souborné postupové zkoušky Doc. RNDr. Jaroslav Kraft, CSc. Interní členové : Doc. PaedDr. Alena Matušková, CSc. RNDr. Jan Kopp, Ph.D. (PaedDr. Jiří Suda, RNDr. Pavel Mentlík) Mgr. Jan Svoboda (PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D.) Mgr. Pavel Červený (Mgr. Monika Čechurová, Ph.D.) Doc. RNDr. Libor Krajíček, CSc. Doc. RNDr. Jiří Anděl, CSc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D. Prof. Ing. Karel Křikač, DrSc. Ing. Jan Vrátník, CSc. Mgr. Jiří Ježek Katedra historie Oddělení dějepisu Předsedové: Prof. PhDr. Jan Kumpera, CSc. Prof. PhDr. Tomáš Jílek, CSc. Mgr. Miroslav Breitfelder, Ph.D. PhDr. Milada Krausová, Ph.D. Mgr. Jiří Stočes, Ph.D. PaedDr. Helena Východská

11 PhDr. Vladimír Bystrický, CSc. PaedDr. Naděžda Morávková Oddělení občanské výchovy Předsedové: Prof. PhDr. Tomáš Jílek, CSc. Prof. Ing. Karel Křikač, DrSc., externí člen - FEK ZČU Mgr. Martin Černý Svatopluk Holec, prom. fil. PhDr. Stanislav Stark, CSc., FF ZČU Katedra hudební kultury Komise pro hudební výchovu s didaktikou Doc. PhDr. Jana Jindrová, CSc. Doc. MgA. Mgr. Jiří Bezděk, Ph.D. Doc. PhDr. Jaroslav Fiala, CSc. Doc. PhDr. Vlasta Bokůvková, CSc. Doc. PaedDr. Marie Slavíková, CSc. Prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr., UK Praha prof. MgA.Věra Millerová, Konzervatoř v Plzni Komise pro sólový zpěv a akordeon s didaktikou Doc. PhDr. Jana Jindrová, CSc. Doc. MgA Mgr. Jiří Bezděk, Ph.D. Doc. Mgr. Svatava Luhanová Doc. PaedDr. Daniela Mandysová Doc. PaedDr. Zdeněk Vimr odb. as. Jaroslav Vlach Prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr., UK Praha prof. MgA. Věra Millerová, Konzervatoř v Plzni Katedra chemie Prof. Ing. Milan Kraitr, CSc. Doc. Mgr. Václav Richtr, CSc. Doc. RNDr. Jiří Karlíček, CSc. Prof. Ing. Josef Novák, CSc. PaedDr. Vladimír Sirotek, CSc. Mgr. Jitka Štrofová, Ph.D.

12 Doc. Ing. Zdeněk Zloch, CSc. Doc. RNDr. Jiří Banýr, CSc. Prof. RNDr. Jiří Klinot, CSc. Prof. Ing. Karel Kolář, CSc. Katedra matematiky Učitelství pro 2. st. ZŠ a SŠ doc. RNDr. Jaroslav Drábek, CSc. doc. RNDr. Jaroslav Hora, CSc. RNDr. Jiří Potůček, CSc. Mgr. Martina Ernestová, Ph.D. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D., KMA FAV Doc. RNDr. Pavel Pech, CSc., KMT JU České Budějovice Komise pro SZ z matematiky pro 1. st. ZŠ doc. PaedDr. Jana Coufalová, CSc. Mgr. Šárka Pěchoučková Mgr. Šárka Pěchoučková PhDr. Michaela Kaslová (KMDM PF UK Praha) Jaroslava Rýdlová Katedra německého jazyka Předseda komise: Doc. PhDr. Jaroslava Karlíčková, CSc. PhDr. Jarmila Wagnerová, CSc. PhDr. Alena Kováříková Mgr. Věra Krbůšková M.A. Thomas Stahl Mgr. Gabriela Egersdorfová Mag. Sandra Innerwinkler Mgr. Hana Menclová Prof. Dr. habil. Elke Mehnert Prof. Dr. habil. Reiner Neubert PhDr. Jana Ondráková, Ph.D. Katedra obecné fyziky Doc. PaedDr. Václav Havel, CSc.

13 Doc. Dr. Ing. Karel Rauner Doc. RNDr. Jan Slavík, CSc., FAV ZČU v Plzni PaedDr. Gerhard Höfer, CSc. PaedDr. Josef Kepka, CSc. Dr. Ing. Josef Petřík RNDr. Jitka Prokšová, Ph.D. RNDr. Miroslav Randa, Ph.D. Doc. RNDr. Milan Rojko, CSc., MFF UK Praha Doc. RNDr. Pavel David, CSc., JU České Budějovice Katedra pedagogiky Předsedové: Doc. PaedDr. Marie Kocurová, Ph.D. Doc. PhDr. Oldřich Matoušek Mgr. Radomír Bednář PhDr. Dagmar Čábalová, Ph.D. Mgr. et MgA. Roman Černík Mgr. Miroslav Hanzlíček MgA. Eva Ichová PhDr. Daniela Janečková, Ph.D. PaedDr. et PhDr. Věra Kosíková, Ph.D. PhDr. Eva Lukavská, Ph.D. PhDr. Dana Moravcová, Ph.D. Mgr. Karel Mošna PhDr. Josef Slowík, Ph.D. Mgr. Pavla Sovová PaedDr. Petr Štainigl Sociální práce (BS, NMgS): JUDr. Pavel Fait Ing. Hana Kunešová, CSc. - FEK Ing. Petr Lebeda, CSc. FEK Mgr. Pavla Vybíralová JUDr. Jana Vyletová Mgr. et Mgr. Karel Duda Mgr. Pavel Janouškovec Mgr. Petr Matoušek Mgr. Radek Rosenberger Učitelství (MŠ, 1. a 2. st. ZŠ, SŠ) Mgr. Jan Anderle Mgr. Radka Černíková Mgr. Zdeňka Kreislová Mgr.Miluše Lišková Mgr. Věra Lomberská Mgr. Jitka Matějovicová Mgr. Jitka Šebková Mgr. Martin Štekl

14 Katedra psychologie Učitelství pro střední školy Předsedové: prof. PhDr. Zdeněk Helus, DrSc. doc. PhDr. Jana Miňhová, CSc. doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc. PhDr. Alexandra Aišmanová PhDr. Václav Holeček, Ph.D. PhDr. Miloslava Hříchová, CSc. PhDr. Božena Jiřincová Mgr. Vladimíra Lovasová PhDr. Lenka Novotná Doc. PhDr. Pavel Prunner, CSc. Mgr. Michal Svoboda PhDr. Alena Szachtová PhDr. Blanka Šestáková Katedra ruského a francouzského jazyka Ruský jazyk Předsedové: prof. PhDr. Miroslav Zahrádka, DrSc., FF UP Olomouc doc. Aleš Brandner, CSc., FF MU Brno Členové: Mgr. Milena Rykovská, Ph.D. PhDr. Jana Sováková, CSc. PhDr. Ema Vyčichlová, CSc. Externí členové PhDr. Jaroslava Celerová, CSc., PF UJEP Ústí nad Labem Mgr. Michaela Pešková, FF ZČU, Plzeň Francouzský jazyk doc. PhDr. Jana Petrová, CSc., PF UK, Praha PhDr. Eva Voldřichová, Ph.D., FF UK, Praha Členové: Mgr. Sylva Nováková Mgr. Petr Šimon PhDr. Antonín Vondráček, CSc. Mgr. Kateřina Drsková, Ph.D., PEF JU, České Budějovice Katedra tělesné výchovy a sportu Předsedové: Mgr. Ladislav Čepička, Ph.D. PaedDr. Tomáš Klobouk, CSc. Mgr. Marie Lukavská, CSc. PaedDr. Jaromír Votík, CSc.

15 PaedDr. Marta Bursová, CSc. MUDr. Petr Hošek, CSc. PaedDr. Karel Rubáš, CSc. Mgr. Ilona Kolovská Mgr. Ing. Petra Skálová, Ph.D. Mgr. Gabriela Kavalířová, Ph.D. JUDR. Silva Anderlová JUDR. Petra Jánošíková Ing. Bohuslav Šimek Prof. PhDr. Antonín Rychtecký, DrSc. Doc. PhDr. Danuše Brklová, CSc. Doc. PhDr. Ivo Terč, CSc. Katedra výpočetní a didaktické techniky Předsedové: Doc. Ing. Václav Vrbík, CSc. Ing. Petr Michalík, Ph.D. Doc. RNDr. Jaroslav Hora, CSc. Ing. Pavel Kocur, CSc. Dr. Ing. Jiří Toman Doc. RNDr. Jan Sedlák, CSc. Mgr. Pavel Anderle Doc. RNDr. Eva Milková, Ph.D. Doc. RNDr. Václav Nýdl, CSc. Doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc. Doc. RNDr. Jana Kapounová, CSc. Katedra výtvarné kultury doc. ak. mal. Naděžda Škardová doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc. Členové: Mgr. Vladimíra Zikmundová Mgr. Jindřich Lukavský PaedDr. Rudolf Podlipský Mgr. Stanislav Poláček doc. PhDr. Ladislav Gawlik, CSc. PhDr. Jan Mergl Mgr. Lenka Merglová Pánková ak. mal. Jaroslav Zapletal PhDr. Karolina Woolf, PhD.

Státní zkušební komise pro podzimní termín SZZ 2012/2013

Státní zkušební komise pro podzimní termín SZZ 2012/2013 Podle Zákona č.111/1998 Sb., 53 a Vyhlášky děkanky č. 19VD/2012, čl.3 stanovila FPE Komise pro pedagogiku a psychologii: Předseda: Doc. PaedDr. Ladislav P o d r o u ž e k, Ph.D. Místopředseda: PhDr. Dagmar

Více

Konečné výsledky voleb do AS ZČU

Konečné výsledky voleb do AS ZČU Západočeská univerzita v Plzni Volební komise VK AS ZČU Konečné výsledky voleb do AS ZČU Volební celek FAV 1 Doc. Dr. Ing. Vlasta Radová 39 2 RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D. 32 3 Ing. Marek Brandner, Ph.D.

Více

Výroční zpráva rady studijního programu pro magisterský studijní program Učitelství pro střední školy

Výroční zpráva rady studijního programu pro magisterský studijní program Učitelství pro střední školy Výroční zpráva rady studijního programu pro magisterský studijní program za rok 2016 Předkládá: Doc. Ing. Václav Vrbík, CSc., předseda rady Plzeň, 2017 1. Složení rady studijního programu N7504 Předseda:

Více

Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP

Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Novela Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 9A/2008 Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP 1. Základní ustanovení

Více

Zápis ze zasedání VR FZV UP

Zápis ze zasedání VR FZV UP Zápis ze zasedání VR FZV UP 15. 04. 2013 Místo konání: Děkanát FZV UP v Olomouci, Tř. Svobody 8 pracovna děkana Datum: 15. 04. 2013 Čas: 13:00 hod. Přítomni: Omluveni: prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc. prof.

Více

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016 Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni 3. prosince 2015 ZCU 036656/2014/DFPE/Pel Vyhláška děkanky č. 22VD/2014

Více

Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě

Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Zápis ze zasedání Vědecké rady FF OU konaného dne 19. dubna 2005 Přítomni: podle prezenční listiny Program: 1. Zahájení 2. Habilitační řízení PhDr. Alfreda

Více

Filozofická fakulta Ostravské univerzity

Filozofická fakulta Ostravské univerzity Filozofická fakulta Ostravské univerzity Zápis ze zasedání Vědecké rady Filozofické fakulty Ostravské univerzity konané dne 16. 9. 2003 Přítomní : podle prezenční listiny Program jednání : 1. Zahájení,

Více

Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě

Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Zápis ze zasedání Vědecké rady FF OU konaného dne 2. května 2012 Přítomni: podle prezenční listiny Program 1. Zahájení 2. Projednání výroční zprávy FF

Více

Zápis ze zasedání VR FZV UP

Zápis ze zasedání VR FZV UP Zápis ze zasedání VR FZV UP 16. 4. 2012 Místo konání: Děkanát FZV UP v Olomouci, Tř. Svobody 8 pracovna děkanky Datum: 16. 4. 2012 Čas: 14.00 hod Přítomni: prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc. Mgr. et Mgr. Petra

Více

Vyhláška děkana č. 19VD/2015 o přijímání ke studiu v akademickém roce 2016/2017

Vyhláška děkana č. 19VD/2015 o přijímání ke studiu v akademickém roce 2016/2017 Děkan Fakulty pedagogické Veleslavínova 42, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: randam@kmt.zcu.cz V Plzni 7. října 2015 ZCU 029200/2015/DFPE/For Vyhláška děkana č. 19VD/2015

Více

Zápis z 10. zasedání AS FPE konaného dne 4. 3. 2015

Zápis z 10. zasedání AS FPE konaného dne 4. 3. 2015 Akademický senát Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni Zápis z 10. zasedání AS FPE konaného dne 4. 3. 2015 Prezence AS FPE viz tabulka o hlasování Přítomno: 12 členů; Omluveno: 7 členů; Neomluveno:

Více

PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D. doc. PhDr. Martina ŠMEJKALOVÁ, Ph.D. PhDr. Ivana KOLÁŘOVÁ, CSc. Mgr. Jitka ALTMANOVÁ. doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc.

PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D. doc. PhDr. Martina ŠMEJKALOVÁ, Ph.D. PhDr. Ivana KOLÁŘOVÁ, CSc. Mgr. Jitka ALTMANOVÁ. doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc. Nezávislá odborná komise, která je poradním orgánem při přezkoumávání žádostí žadatelů v procesu přezkoumání výsledků zkoušek z didaktických testů pro rok 2014 (podle 82 školského zákona). Rozpočtové prostředky

Více

Vyhláška děkana č. 24VD/2016 o podmínkách přijímání ke studiu v akademickém roce 2017/2018

Vyhláška děkana č. 24VD/2016 o podmínkách přijímání ke studiu v akademickém roce 2017/2018 Děkan Fakulty pedagogické Veleslavínova 42, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 e-mail: randam@kmt.zcu.cz V Plzni 19. října 2016 ZCU 028363/2016/DFPE/For Vyhláška děkana č. 24VD/2016 o podmínkách přijímání

Více

Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 13. 4. 2015

Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 13. 4. 2015 Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 13. 4. 2015 Místo konání: Děkanát FZV UP v Olomouci, Tř. Svobody 8 pracovna děkana Datum: 13. 4. 2015 Čas:

Více

Zápis z jednání V ědecké rady PřF OU dne 19. února 2007 z 24 přítomných členů VR: hlasů ANO 24, hlasů NE 0, zdrželi se hlasování 0.

Zápis z jednání V ědecké rady PřF OU dne 19. února 2007 z 24 přítomných členů VR: hlasů ANO 24, hlasů NE 0, zdrželi se hlasování 0. Zápis z jednání Vědecké rady PřF OU dne 19. února 2007 Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: prof. Marek, prof. Mesiar, doc. Sklenák, prof. Taraba, doc. Trizna. Program: 1. Zahájení 2. Schválení akreditačních

Více

Vyhláška děkanky č. 6/2009

Vyhláška děkanky č. 6/2009 Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni Vyhláška děkanky č. 6/2009 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2010/2011 Děkanka Fakulty pedagogické ZČU v Plzni vyhlašuje podle 49 Zákona č. 111/1998

Více

Lékařská. Lékařská chemie a 11. 6. 2013. Hudební teorie a pedagogika Dějiny slovanských literatur se zaměřením Dějiny české, polské a ruské literatury

Lékařská. Lékařská chemie a 11. 6. 2013. Hudební teorie a pedagogika Dějiny slovanských literatur se zaměřením Dějiny české, polské a ruské literatury A) Řazeno dle data jmenování Fa Jméno/pracoviště uchazeče Obor doc. RNDr. Tomáš Grim, Ph.D./ UP v doc. RNDr. Marián Janiga, CSc./ Výzkumný ústav vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity v Žilině, Slovenská

Více

Biologie (dvouoborové)

Biologie (dvouoborové) Rozpis SZZ na Přírodovědecké fakultě UJEP v akademickém roce 2011/2012 - srpen, září 2012 KATEDRA BIOLOGIE B 1501 Biologie N1501 Biologie Biologie PS a KS Biologie (dvouoborové) Doc. RNDr. Jaromír Hajer,

Více

TÉMATA DIPLOMOVÝCH PRACÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013

TÉMATA DIPLOMOVÝCH PRACÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 TÉMATA DIPLOMOVÝCH PRACÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 Katedra pedagogiky FPE ZČU v Plzni (Téma je nutno domluvit s vedoucím DP) Mgr. Radomír Bednář 1. Téma DP pouze po osobní domluvě PhDr. Dagmar Čábalová,

Více

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ český jazyk

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ český jazyk Studijní program: Studijní or: Učitelství pro střední školy Učitelství všeecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ český jazyk Časový plán (kreditové hodnoc jednotlivých předmětů odpovídá standardům ECTS)

Více

Volby do zastupitelstev obcí výsledky hlasování

Volby do zastupitelstev obcí výsledky hlasování Volby do zastupitelstev obcí 20.10. - 21.10.2006 - výsledky hlasování Zastupitelstvo města, Kraj: Jihomoravský kraj, Okres: Brno-venkov Obec: Oslavany Počet volených členů zastupitelstva Počet volebních

Více

Zápis o veřejném hlasování per rollam o

Zápis o veřejném hlasování per rollam o Zápis o veřejném hlasování per rollam o žádosti o udělení akreditace doktorskému studijnímu programu Humanitní studia, studijnímu oboru Integrální studium člověka Obecná antropologie (prezenční a kombinovaná

Více

Zápis ze zasedání Vědecké rady Právnické fakulty MU. konaného dne 7. června 2016

Zápis ze zasedání Vědecké rady Právnické fakulty MU. konaného dne 7. června 2016 Zápis ze zasedání Vědecké rady Právnické fakulty MU konaného dne 7. června 2016 Čas konání: 14:00 14:30 hod. Místo konání: zasedací místnost děkanátu Právnické fakulty MU Přítomni: 34 členů (dle prezenční

Více

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015 Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015 Nejdůležitější údaje: Zimní semestr: výuka od 22. 9. 2014 do 20. 12. 2014, tj. 13 výukových týdnů, prázdniny od 21. 12. 2014 do 4. 1. 2015 a zkouškové

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Termín: pondělí 16. 5. 2016 dopoledne Denní porada vyučujících: 12:10 Denní vyhlášení výsledků: 12:15 Tereza Kohlová sp. - Český jazyk a literatura 8:10 8:30 PaedDr. Jindra Bártová / Mgr. Libuše Mikulecká

Více

Konečné výsledky voleb do Akademického senátu ZČU na volební období

Konečné výsledky voleb do Akademického senátu ZČU na volební období Konečné výsledky voleb do Akademického senátu ZČU na volební období 2018-2020 Volby do Akademického senátu ZČU proběhly v termínu 6. 10. 11. 2017 v následujících volebních celcích: Fakulta aplikovaných

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 30. 1. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP Název Název Typ a forma studia 1) Platnost akreditace do:

Více

Z á p i s ze zasedání vědecké rady Pedagogické fakulty UK v Praze, které se konalo dne

Z á p i s ze zasedání vědecké rady Pedagogické fakulty UK v Praze, které se konalo dne Z á p i s ze zasedání vědecké rady Pedagogické fakulty UK v Praze, které se konalo dne 26. 4. 2012 Přítomní členové: PhDr. P. Baran, CSc., prof. RNDr. P. Beneš, CSc., prof. PhDr. M. Bořek-Dohalská, DrSc.,

Více

MEDIÁLNÍ STUDIA A ŽURNALISTIKA

MEDIÁLNÍ STUDIA A ŽURNALISTIKA Příloha 2 k 6. VR: Zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky MEDIÁLNÍ STUDIA A ŽURNALISTIKA Doc. PhDr. Jiří Pavelka, CSc. Mgr. Jaromír Volek Mgr. Svatava Navrátilová PhDr. Jiřina Salaquardová Doc. PhDr.

Více

VÝBOR ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE A JEHO ČLENOVÉ

VÝBOR ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE A JEHO ČLENOVÉ VÝBOR ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE A JEHO ČLENOVÉ Výbor finanční: - ( 15 členů ) zvolen/a za předseda: Ing. Petr Beitl do 16. 1. 2013 člen ZK Mgr. Vladimír Richter od 29. 1. 2013 člen ZK místopředseda:

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Termín: pondělí 23. 5. 2016 dopoledne Denní porada vyučujících: 12:10 Denní vyhlášení výsledků: 12:15 Terezie Kerdová sp. - Český jazyk a literatura 8:10 8:30 Mgr. Dana Patočková / Mgr. Kristýna Tejnická

Více

Mgr. et MgA. Černík dle domluvy vypsané termíny

Mgr. et MgA. Černík dle domluvy vypsané termíny Certifikátové studium Prohloubené studium dramatické výchovy 2. ročník KPG/MTDV2 Metody a techniky dramatické výchovy II PhDr. Lukavská, Ph.D. CH207 bude upřesněno KPG/ZTDV Základy teorie dramatické výchovy

Více

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2015/2016

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2015/2016 Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2015/2016 Nejdůležitější údaje: Zimní semestr: výuka od 21. 9. 2015 do 19. 12. 2015, tj. 13 výukových týdnů, prázdniny od 20. 12. 2015 do 3. 1. 2016 a zkouškové

Více

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Centrální spojovatelka recepce Vltava J. Boreckého 27 389 03 7511 recepce@zsf.jcu.cz Podatelna J. Boreckého 27 7512 Fax

Více

Seznam nově jmenovaných profesorů. 1. doc. MUDr. Jaromír Astl, CSc. pro obor otorinolaryngologie na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

Seznam nově jmenovaných profesorů. 1. doc. MUDr. Jaromír Astl, CSc. pro obor otorinolaryngologie na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze Seznam nově jmenovaných profesorů 1. doc. MUDr. Jaromír Astl, CSc. pro obor otorinolaryngologie 2. doc. RNDr. Vladimír Baumruk, DrSc. pro obor fyzika molekulárních a biologických struktur 3. doc. Ing.

Více

Zápis z 13. zasedání kolegia rektora dne 19. ledna 2015

Zápis z 13. zasedání kolegia rektora dne 19. ledna 2015 Zápis z 13. zasedání kolegia rektora dne 19. ledna 2015 Přítomni: Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA rektor UK Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. prorektor UK Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc. prorektor UK Doc.

Více

Filozofická fakulta Ostravské univerzity

Filozofická fakulta Ostravské univerzity Filozofická fakulta Ostravské univerzity Zápis ze zasedání Vědecké rady Filozofické fakulty Ostravské univerzity konaného dne 31. 10. 2001 Přítomní : dle prezenční listiny Program jednání : 1. Zahájení

Více

Z á p i s ze zasedání Vědecké rady Pedagogické fakulty UK v Praze dne

Z á p i s ze zasedání Vědecké rady Pedagogické fakulty UK v Praze dne Z á p i s ze zasedání Vědecké rady Pedagogické fakulty UK v Praze dne 21. 5. 2015 Přítomní členové: PhDr. P. Baran, CSc., prof. RNDr. P. Beneš, CSc., prof. PhDr. M. Bořek-Dohalská, DrSc., doc. RNDr. M.

Více

Studijní plán a státní závěrečná zkouška

Studijní plán a státní závěrečná zkouška Studijní plán a státní závěrečná zkouška Vysoká škola Univerzita Karlova Součást vysoké školy Pedagogická fakulta Druh studijního programu Bakalářský Název studijního programu Specializace v pedagogice

Více

SOUČASNÉ METODOLOGICKÉ PŘÍSTUPY A STRATEGIE PEDAGOGICKÉHO VÝZKUMU

SOUČASNÉ METODOLOGICKÉ PŘÍSTUPY A STRATEGIE PEDAGOGICKÉHO VÝZKUMU SOUČASNÉ METODOLOGICKÉ PŘÍSTUPY A STRATEGIE PEDAGOGICKÉHO VÝZKUMU konference pořádaná Katedrou pedagogiky FPE ZČU v Plzni a Českou asociací pedagogického výzkumu pod záštitou rektora ZČU v Plzni doc. Ing.

Více

Doktorský studijní program 75-01 Pedagogika

Doktorský studijní program 75-01 Pedagogika Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc Doktorský studijní program 75-01 Pedagogika Doktorský studijní program 75-01 Pedagogika vychází ze Zákona o vysokých školách

Více

Zápis ze zasedání vědecké rady FCHI konané 21. ledna 2011

Zápis ze zasedání vědecké rady FCHI konané 21. ledna 2011 Zápis ze zasedání vědecké rady FCHI konané 21. ledna 2011 Přítomno: 24 členů VR dle presenční listiny. Program zasedání VR 1. Zahájení 2. Volba skrutátorů pro tajné hlasování 3. Habilitační řízení Ing.

Více

Akce: Zahájení územního řízení kanalizační přípojky Mladkov příloha č.1

Akce: Zahájení územního řízení kanalizační přípojky Mladkov příloha č.1 1 Mladkov st.256 Baranowski Libor, Mladkov 1, 561 67 1 Mladkov st.256 Dlouhá Irena, Petrovičky 1, Mladkov, 561 67 1 Mladkov st.256 Hejkerlík Vojtěch, Mladkov 1, 561 67 1 Mladkov st.256 Hejkerlíková Jarmila,

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta tropického zemědělství. Zápis z jednání Vědecké rady

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta tropického zemědělství. Zápis z jednání Vědecké rady Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta tropického zemědělství Zápis z jednání Vědecké rady 11. 12. 2015 Dne 11. prosince 2015 proběhlo zasedání Vědecké rady FTZ. Přítomni byli níže uvedení členové

Více

Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2007) Termín: pondělí dopoledne

Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2007) Termín: pondělí dopoledne Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2007) Termín: pondělí 23. 5. 2011 dopoledne Martin Pavlík pr. - Anglický jazyk 8:20 8:35 Mgr. Miloš Sedlák / Ing. Dagmar Čadová / Josef Kolář pr. - Matematika 8:35 8:50 Mgr.

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 9. 2014 Bod pořadu jednání: Ukončení činnosti Výborů Zastupitelstva města Liberec a správní rad fondů statutárního města

Více

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180)

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Adresa katedry: Studentská 13, 370 05 České Budějovice 1. Personální struktura katedry k 31. 12. 2000 vedoucí katedry: prom. mat. Bohuslav Slípka, CSc.

Více

Odborný poradní orgán MŠMT pro program INGO II, VES 2014 Zdroj financování členů Statut Jednací řád Rozpočtové prostředky organizace ANO NE ANO NE

Odborný poradní orgán MŠMT pro program INGO II, VES 2014 Zdroj financování členů Statut Jednací řád Rozpočtové prostředky organizace ANO NE ANO NE Odborný poradní orgán pro program INGO II, VES 2014 Rozpočtové prostředky organizace ANO NE ANO NE prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc. RNDr. Jana Bystřická Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. Ing. Jiřina

Více

ZÁPIS Č. 14 ZE ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY ESF MU konaného dne

ZÁPIS Č. 14 ZE ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY ESF MU konaného dne ZÁPIS Č. 14 ZE ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY ESF MU konaného dne 19. 10. 2016 Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Úvodní slovo děkana, schválení programu 2. Návrh na složení komise pro habilitační řízení

Více

středa 18. 5. 2016 sp. - Český jazyk a literatura

středa 18. 5. 2016 sp. - Český jazyk a literatura Rozpis studentů u maturitní zkoušky Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Třída: OKTB - oktáva B (rok nástupu 2008) Předseda: Mgr. Eva Zahutová Místopředseda: Mgr. Jaroslava Kaňková Třídní:

Více

Zápis č. 15/2016 z 15. jednání AS FEK ZČU ze dne

Zápis č. 15/2016 z 15. jednání AS FEK ZČU ze dne Zápis č. 15/2016 z 15. jednání AS FEK ZČU ze dne 23. 3. 2016 Přítomní senátoři: Bc. Jana Boučková; PaedDr. Dana Egerová, Ph.D.; doc. RNDr. Mikuláš Gangur, Ph.D.; Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.; Kateřina

Více

DSP Obor délka Aktuální počet Platnost. Specializace v pedagogice Teorie výtvarné výchovy 3 11/13 1. 3. 2014

DSP Obor délka Aktuální počet Platnost. Specializace v pedagogice Teorie výtvarné výchovy 3 11/13 1. 3. 2014 Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium České Budějovice, Jírovcova 8 Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2010) Termín: pondělí 19. 5. 2014 dopoledne Předseda: Mgr. Soňa Hřídelová Místopředseda: Mgr. Miroslav Habrovanský Třídní: RNDr.Ing.

Více

Usnesení. Představenstvo Hospodářské komory České republiky. 30. ledna 2013, Praha

Usnesení. Představenstvo Hospodářské komory České republiky. 30. ledna 2013, Praha Usnesení Představenstvo Hospodářské komory České republiky 30. ledna 2013, Praha Přítomni: Dvořák Martin, Dvořák Rostislav, Ernest Karel, Hlinka Pavel, Hrabák Václav, Juračka Zdeněk, Kleinová Lidmila,

Více

Akreditační komise pro akreditaci vzdělávacího programu k provádění rekvalifikace Zdroj financování členů Statut Jednací řád Rozpočtové prostředky

Akreditační komise pro akreditaci vzdělávacího programu k provádění rekvalifikace Zdroj financování členů Statut Jednací řád Rozpočtové prostředky Ing. Ondřej Brožka Akreditační komise pro akreditaci vzdělávacího programu k provádění rekvalifikace Rozpočtové prostředky organizace ANO ANO Ministerstvo zemědělství Mgr. Libor Dvořák Ing. Marcela Hauptmanová

Více

CHEMICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ V TEORII A PRAXI

CHEMICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ V TEORII A PRAXI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ K ATEDR A CHEMIE ve spolupráci s ČSCH (pobočka Plzeň a odborná skupina Chemické vzdělávání), Výzkumným centrem Nové technologie ZČU a oddělením materiálové

Více

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha 10 Mgr. Babuljaková Tereza Mgr. Baďurová Marie Jeseník

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Denní porada vyučujících: 13:05 Denní vyhlášení výsledků: 13:10 pr. - Dějepis 8:15 8:30 Mgr. Dana Vepřková / PhDr. Lukáš Provaz / pr. - Dějepis 8:30 8:45 Mgr. Dana

Více

Rozvrh konzultací kombinované formy studia FŽP. (tento rozvrh je pouze orientační, rozhodující jsou informace v systému STAG) Místo výuky: ÚSTÍ n. L.

Rozvrh konzultací kombinované formy studia FŽP. (tento rozvrh je pouze orientační, rozhodující jsou informace v systému STAG) Místo výuky: ÚSTÍ n. L. Rozvrh konzultací kombinované formy studia FŽP Ochrana životního prostředí Místo výuky: ÚSTÍ n. L. 1. ročník, 2008/09 3.,4./10. 40 24.,25./10. 43 7.,8./11. 45 28.,29./11. 48 8-00 - 9-50 Základy geografie

Více

Zápis ze zasedání VR chemické sekce a rady programu PRVOUK P42 Chemie dne

Zápis ze zasedání VR chemické sekce a rady programu PRVOUK P42 Chemie dne Zápis ze zasedání VR chemické sekce a rady programu PRVOUK P42 Chemie dne 13. 6. 2013 Zápis ze zasedání VR chemické sekce Přítomni: Omluveni: Hosté: doc. Obšil, prof. Hudeček, prof. Zima, doc. Coufal,

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Fakulta tropického zemědělství. Zápis z jednání Vědecké rady

Česká zemědělská univerzita v Praze. Fakulta tropického zemědělství. Zápis z jednání Vědecké rady Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta tropického zemědělství Zápis z jednání Vědecké rady 8. 4. 2016 Dne 8. dubna 2016 proběhlo zasedání Vědecké rady FTZ. Přítomni byli níže uvedení členové. Přítomní

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

České vysoké učení technické v Praze Masarykův ústav vyšších studií PROGRAM KONFERENCE

České vysoké učení technické v Praze Masarykův ústav vyšších studií PROGRAM KONFERENCE České vysoké učení technické v Praze Masarykův ústav vyšších studií PROGRAM KONFERENCE Technické, humanitní a společenské vědy: Je možné vést v pedagogickém procesu dialog? Odborní garanti: prof. PhDr.

Více

Mgr. Pavla Dobešová. Výuka předmětů: Česká literatura 19. století. Téma disertační práce: Multimédia v hodinách literární výchovy na 2.

Mgr. Pavla Dobešová. Výuka předmětů: Česká literatura 19. století. Téma disertační práce: Multimédia v hodinách literární výchovy na 2. Mgr. Pavla Dobešová Výuka předmětů: Česká literatura 19. století Téma disertační práce: Multimédia v hodinách literární výchovy na 2. stupni ZŠ Školitel: Mgr. Daniel Jakubíček, Ph.D. Školitel-konzultant:

Více

PROGRAM Wellness, zdraví a kvalita života 2013

PROGRAM Wellness, zdraví a kvalita života 2013 PROGRAM Mezinárodní vědecká konference Wellness, zdraví a kvalita života 2013 17. 18. 10. 2013 Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Praha Čtvrtek 17. října 2013 8:30 14:00 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 6.N - sexta N (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: RNDr. Veronika Kvapilová Místopředseda: Mgr. Ivana Opálková Třídní: Mgr. Martin Šnévajs Místnost: A28 - kmenová 313

Více

NABÍDKA KURZŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (CŽV)

NABÍDKA KURZŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (CŽV) NABÍDKA KURZŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (CŽV) pro akademický rok 2017/2018 FAKULTA PEDAGOGICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Celoživotní vzdělávání Veleslavínova 42, 306 14 Plzeň, tel.: 377 636 020, 377

Více

Informace o využití účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum na Západočeské univerzitě v Plzni v roce 2011

Informace o využití účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum na Západočeské univerzitě v Plzni v roce 2011 Informace o využití účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum na Západočeské univerzitě v Plzni v roce 2011 V roce 2011 Západočeská univerzita obdržela účelovou podporu na specifický vysokoškolský

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Výsledky 3. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, Oblasti podpory. - Vysokoškolské vzdělávání

Více

Seznam úbytků - Fond

Seznam úbytků - Fond Seznam úbytků Fond Vygenerováno dne 13/05/ Číslo úbytku Přírůstkové číslo Signatura Bib. údaje Cena Datum odpisu Důvod odpisu 1 2004:6563 391A33429 1a Dolanský, Petr Matematika pro ekonomy 1 pro distanční

Více

Obor NMgr: Komerční elektrotechnika KE

Obor NMgr: Komerční elektrotechnika KE doc. Ing. Jiří Hammerbauer, Ph.D. děkan Univerzitní 26, 306 14 Plzeň tel.: 377634000, fax: 377634002 e-mail: fel@fel.zcu.cz V Plzni 27. 2. 2015 V souladu s 53 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách

Více

Zaměstnanost 2014 Partnerství ZČU a Karlovarského kraje

Zaměstnanost 2014 Partnerství ZČU a Karlovarského kraje Partnerství ZČU a Karlovarského kraje Jaroslav Dokoupil Cheb, 02.10.2014 Na ZČU bylo v roce 2013 celkem 128 akreditovaných studijních programů, z toho je 55 bakalářských, 5 magisterských, 37 navazujících

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK. Odbor životního prostředí ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK. Odbor životního prostředí ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor životního prostředí Č.j.: MJ/58561/2014/2015/04/OŽP/R-20/Ne Jeseník, dne 18.2.2015 Vyřizuje/telefon: Nečesaná/584498423 Město Žulová, Hlavní 36, 790 65 Žulová Výroková část:

Více

Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012

Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012 Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012 1. Úvod Děkan fakulty prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD. zahájil zasedání VR, přivítal přítomné. Předal jmenovací dekrety nově jmenovaným členům VR FBI,

Více

NÁVRH zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky v roce 2009 (jarní, případně podzimní termín)

NÁVRH zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky v roce 2009 (jarní, případně podzimní termín) NÁVRH zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky v roce 2009 (jarní, případně podzimní termín) Vědecká rada FST 17.3.2009 Předkládá: Ing. Jiří Česánek, Ph.D. 1 KKE Mgr. 15.6.2009 Předseda: Prof. Ing.

Více

Z á p i s ze zasedání Vědecké rady Pedagogické fakulty UK v Praze dne

Z á p i s ze zasedání Vědecké rady Pedagogické fakulty UK v Praze dne Z á p i s ze zasedání Vědecké rady Pedagogické fakulty UK v Praze dne 22. 10. 2015 Přítomní členové: PhDr. P. Baran, CSc., prof. PaedDr. S. Bendl, Ph.D., prof. RNDr. P. Beneš, CSc., prof. PhDr. M. Bořek-Dohalská,

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 24. 08. 2016 Kód programu Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 B 6731 N 6202 N 6208 N 6731 P

Více

Zápis z jednání Vědecké rady Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni,

Zápis z jednání Vědecké rady Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni, Zápis z jednání Vědecké rady Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni, které se konalo dne 16. prosince 2015 od 15.30 hod. v budově Fakulty právnické ZČU, Sady Pětatřicátníků 14, Plzeň, zasedací

Více

Zápis z 1. zasedání VRF dne

Zápis z 1. zasedání VRF dne UNIVERZITA KARLOVA v Praze Přírodovědecká fakulta Albertov 6, Praha 2 Přítomni: členové VRF podle presenční listiny Zápis z 1. zasedání VRF dne 23. 9. 2004 Z 29 členů vědecké rady Přírodovědecké fakulty

Více

Vyhodnocení 18. soutěžního ročníku

Vyhodnocení 18. soutěžního ročníku Vyhodnocení 18. soutěžního ročníku 2008 2009 Vyhodnocení součtem získaných bodů v osmi kolech z devíti pořádaných TŘÍDA A 1. OSTŘEŠANY A 79 954,4 Buchtele Pavel 9 248,2 2. MALNA 70 931,4 Petrášek Jaroslav

Více

Zasedání Vědecké rady FTK UP Olomouc Zápis č. 2/2013

Zasedání Vědecké rady FTK UP Olomouc Zápis č. 2/2013 Zasedání Vědecké rady FTK UP Olomouc 25. 11. 2013 Zápis č. 2/2013 ze zasedání Vědecké rady FTK UP konané dne 25. listopadu 2013 v 10:00 hodin v zasedací místnosti FTK UP. Celkový počet členů Vědecké rady

Více

Olomouc, Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám května 2010

Olomouc, Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám května 2010 Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd pořádá ve spolupráci s Archivem UP v Olomouci mezinárodní vědeckou konferenci Dvacet let od prvních svobodných voleb po obnovení

Více

Rozvrh konzultací kombinované formy studia FŽP. 1. ročník, 2006/07 ZIMNÍ SEMESTR

Rozvrh konzultací kombinované formy studia FŽP. 1. ročník, 2006/07 ZIMNÍ SEMESTR Rozvrh konzultací kombinované formy studia FŽP Ochrana životního prostředí ÚSTÍ n.l. 1. ročník, 2006/07 29.,30./9. 39 20.,21./10. 42 10.,11./11. 45 8.,9./12. 49 8-00 - 9-50 Základy geografie RNDr. Petr

Více

Zápis z jednání kolegia děkanky ze dne 11. ledna 2010, č. 2/2010

Zápis z jednání kolegia děkanky ze dne 11. ledna 2010, č. 2/2010 Zápis z jednání kolegia děkanky ze dne 11. ledna 2010, č. 2/2010 Přítomni: Doc. PaedDr. J. Coufalová, CSc., doc. L. Čepička, Ph.D., doc. PhDr. J. Miňhová, CSc., doc. RNDr. M. Mergl, CSc., PhDr. J. Vaňková,

Více

20. KONFERENCE MONITORING ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

20. KONFERENCE MONITORING ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 20. KONFERENCE MONITORING ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ÚSTŘEDÍ MONITORINGU ZDRAVOTNÍHO STAVU OBYVATELSTVA STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV, PRAHA MILOVY 6. 8. října 2015 P R O G R A M K O N F E R E N C E Úterý 6.

Více

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink,

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové ve spolupráci s Českou pedagogickou společností pořádá vědeckou konferenci GRAMOTNOST VE ŠKOLE Cílem konference spolupořádané

Více

Machov - dostavba splaškové kanalizace v části Machova, Nízké Srbské a v Machovské Lhotě - domovní přípojky Soupis pozemků dotčených stavbou

Machov - dostavba splaškové kanalizace v části Machova, Nízké Srbské a v Machovské Lhotě - domovní přípojky Soupis pozemků dotčených stavbou Machov - dostavba splaškové kanalizace v části Machova, Nízké Srbské a v Machovské Lhotě - domovní přípojky Soupis pozemků dotčených stavbou Stoka A2-1 10001 105/49 4259 Městys Machov Machov 119, 549 63

Více

Seznam úbytků - Fond

Seznam úbytků - Fond Seznam úbytků Fond Vygenerováno dne 25/03/ Číslo Přírůstkové číslo úbytku Signatura Bib. údaje Cena Datum odpisu Důvod odpisu 1 2000:83 391A41970f Morávek, Rudolf Nekonvenční metody obrábění : [určeno

Více

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne tokol o hlasování na shromáždění SVJ konaném dne.0.0 Strana z 9 PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne.0.0 Otázky Č. ot. Znění otázky. SSV schvaluje zapisovatelkou paní Kittlerovou, za skrutátora

Více

Vyhláška děkanky č. 15VD/2013 o konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech

Vyhláška děkanky č. 15VD/2013 o konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni dne 16. září 2013 ZCU 029746/2013/DFPE/Pell Vyhláška děkanky č.

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

26. mimořádné zasedání Zastupitelstva městské část Záznam ze zasedání konaného dne : 6.10.2014

26. mimořádné zasedání Zastupitelstva městské část Záznam ze zasedání konaného dne : 6.10.2014 Záznam ze zasedání konaného dne : 6.10.2014 26. mimořádné zasedání Zastupitelstva městské část PREZENCE č. 1 6.10.2014 13:01:27 JUDr. Blažek Pavel ODS Neprezentován JUDr. Bradáč Otakar ODS Přítomen Bundálek

Více

ID Jméno Počet hlasů Přitomno Přítomen hlasy Hlasování Pro Proti Zdržel se 1 Balia Vlastimil, Mgr. 1,11 # 1 1,11 1 1,11 0,00 0,00

ID Jméno Počet hlasů Přitomno Přítomen hlasy Hlasování Pro Proti Zdržel se 1 Balia Vlastimil, Mgr. 1,11 # 1 1,11 1 1,11 0,00 0,00 Aktivní ID Jméno Počet hlasů Přitomno hlasy Hlasování Pro Proti Zdržel se 1 Balia Vlastimil, Mgr. 1,11 2 Balia Vlastimil, Mgr. 0,31 3 Beck Petr 1,11 4 Beck Petr 0,45 5 Bezák Miroslav 0,70 6 Bodnár Vladimír,

Více

ČASOVÝ PLÁN STÁTNÍCH ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK

ČASOVÝ PLÁN STÁTNÍCH ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK ČASOVÝ PLÁN STÁTNÍCH ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK Studijní program: Studijní obor: Forma studia: Porodní asistence 5349B Porodní asistentka R007 Prezenční Akademický rok: 2012/2013 Státní závěrečná zkouška: 10.

Více

Z á p i s ze 3. semináře k projektu Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji

Z á p i s ze 3. semináře k projektu Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji Z á p i s ze 3. semináře k projektu Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji jednací sál Zastupitelstva Plzeňského kraje, 1. patro, č. dveří 174 Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13

Více

Rozvrh konzultací kombinované formy studia FŽP. 1. ročník, 2007/08 ZIMNÍ SEMESTR

Rozvrh konzultací kombinované formy studia FŽP. 1. ročník, 2007/08 ZIMNÍ SEMESTR Rozvrh konzultací kombinované formy studia FŽP Ochrana životního prostředí ÚSTÍ n.l. 1. ročník, 2007/08 5.,6./10. 40 26.,27./10. 43 9.,10./11. 45 7.,8./12. 49 8-00 - 9-50 Základy geografie RNDr. Petr Jirásek

Více

Zápis z 5. zasedání rozšířeného kolegia rektora, které se konalo dne 28. dubna 2014 od 10,30 hodin v Malé aule Karolina

Zápis z 5. zasedání rozšířeného kolegia rektora, které se konalo dne 28. dubna 2014 od 10,30 hodin v Malé aule Karolina Zápis z 5. zasedání rozšířeného kolegia rektora, které se konalo dne 28. dubna 2014 od 10,30 hodin v Malé aule Karolina Přítomni: Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA rektor Univerzity Karlovy Prof. MUDr.

Více

Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Absolventi: Obor:Diplomovaná sestra Třídní učitel: Marie Mikříková Absolventi:

Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Absolventi: Obor:Diplomovaná sestra Třídní učitel: Marie Mikříková Absolventi: Seznam absolventů Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Marta Vrbová, Božena Vaňková, Božena Trnková, Ludmila Štěpánová, Milada Stejskalová ( Bendová), Anna Stanová, Karolina

Více

Zápis ze zasedání Akademického senátu Právnické fakulty Masarykovy univerzity konaného dne 09. února 2011

Zápis ze zasedání Akademického senátu Právnické fakulty Masarykovy univerzity konaného dne 09. února 2011 Zápis ze zasedání Akademického senátu Právnické fakulty Masarykovy univerzity konaného dne 09. února 2011 Konání: 09. února 2011, 11.30 h Místo zasedání: Zasedací místnost děkanátu Právnické fakulty, místnost

Více