Zápis ze zasedání vědecké rady Fakulty pedagogické ZČU v Plzni konané dne 25. října 2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze zasedání vědecké rady Fakulty pedagogické ZČU v Plzni konané dne 25. října 2006"

Transkript

1 Zápis ze zasedání vědecké rady Fakulty pedagogické ZČU v Plzni konané dne 25. října 2006 Přítomni: viz prezenční listina 1. Úvod Děkanka doc. PhDr. Jana Miňhová, CSc. přivítala všechny přítomné členy vědecké rady. Dále informovala o navrhovaném programu vědecké rady. Program byl jednohlasně schválen. Volba skrutátorů: Jednohlasně byli zvoleni: prof. Ing. Milan Kraitr, CSc., doc. PhDr. Jaroslava Karlíčková, CSc., doc. PhDr. Jana Jindrová, CSc. Dále bylo jednohlasně schváleno, že hlasování o všech bodech jednání proběhne veřejnou formou. Děkanka informovala o kladné akreditaci všech strukturovaných programů, dále informovala o důležitých akcích a konferencích. 2. Schválení členů oborové rady doktorského studijního programu Teorie vzdělávání v bohemistice. Prof. Viktor Viktora informoval o návrhu oborové rady. Prof. PhDr. Marie Čechová, DrSc. Prof. PhDr. Aleš Haman, DrSc. Prof. PhDr. Zdeněk Helus, DrSc. Doc. PaedDr. Marie Kocurová, Ph.D. Doc. PhDr. Svatava Machová, CSc. Doc. PaedDr. Ladislava Lederbuchová, CSc. Doc. PhDr. Jana Miňhová, CSc. Prof. PhDr. Dobrava Moldanová, CSc. Prof. PhDr. Viktor Viktora, CSc. Doc. PhDr. Ludmila Zimová, CSc. Doc. Nikolaj Demjančuk, CSc. PF UJEP Ústí nad Labem FPE ZČU v Plzni PF UK v Praze FPE ZČU v Plzni PF UK v Praze FPE ZČU v Plzni FPE ZČU v Plzni PF UJEP Ústí nad Labem FPE ZČU v Plzni PF UJEP Ústí nad Labem FF ZČU v Plzni Připomínky: - Hlasování: 17 hlasů pro, 0 hlasů proti,0 hlasů se zdrželo

2 3. Schválení témat disertačních prací programu Teorie vzdělávání v bohemistice. Prof. Viktora informoval o navržených tématech disertačních prací: Jméno školitele prof. PhDr. Marie Čechová, DrSc. PhDr. Eva Pasáčková, CSc. prof. PhDr. Viktor Viktora, CSc. doc. PhDr. M. Hrdlička, CSc. doc. PhDr. Karel Šebesta, CSc. doc. PhDr. Ludmila Zimová, CSc. doc. PaedDr. Ladislava Lederbuchová, CSc. PhDr. Eva Pasáčková, CSc. prof. PhDr. Marie Čechová, DrSc. Téma disertační práce Počítačem zprostředkovaná komunikace jako téma komunikativní výchovy na SŠ Purismus ve vyučování českému jazyku (zejména v 2. pol. 19. stol. a ve 20. stol.) a jeho vliv na postoje dospělých uživatelů jazyka Metody rozvoje učitelské a žákovské kreativity Úroveň jazykových projevů žáků na ZŠ Didaktické zásady J. A. Komenského a ukrajinské školství Analýza chyby ve výuce češtiny pro cizince Kultura mluveného projevu v přípravě učitelů českého jazyka Intertextovost ve výuce českého jazyka a literatury Dítě jako objekt reklamního sdělení v mediální výchově Téma rasové a etnické stigmatizace ve výuce literatury na SŠ Od inovace k motivaci ve vyučování ČJ na SŠ Specifika prezentace gramatického systému češtiny pro jinojazyčné mluvčí (se zaměřením na výuku bez zprostředkujícího jazyka) Metody rozvoje učitelské a žákovské kreativity ve vyučování českému jazyku na II. stupni základní školy se zvláštním zaměřením na přechod z prvního na druhý stupeň základní školy Připomínky: prof. Svoboda dvě podobná témata Hlasování: 18 hlasů pro, 0 hlasů proti,0 hlasů se zdrželo 4. Schválení témat disertačních prací doktorského studijního programu Teorie vzdělávání ve fyzice. Doc. ing. Dr. Rauner informoval o navrhovaných tématech disertačních prací: Jméno školitele RNDr. Prokšová, Ph.D., doc. Holeček Doc. ing. Dr. Rauner Téma disertační práce Fyzikální vlastnosti živých systémů a možnost jejich integrace do výuky v rámci mezipředmětových vztahů Studium neinerciálních vztažných systémů Připomínky: - Hlasování: 18 hlasů pro, 0 hlasů proti,0 hlasů se zdrželo

3 5. Schválení nových členů SZZ Vědecká rada schválila jednohlasně všechny návrhy na členy SZZ a nově navržené členy pro SZZ na jednotlivých katedrách. Nově navržení členové SZZ katedry tělesné výchovy budou projednáni na příštím zasedání vědecké rady. 6. Schválení materiálů k akreditaci navazujícího učitelského oboru Učitelství technické výchovy pro ZŠ. Vedoucí katedry technické výchovy informoval o navrhovaném projektu. Připomínky: - Hlasování: 18 hlasů pro, 0 hlasů proti,0 hlasů se zdrželo 7. Různé Příští jednání vědecké rady je plánováno na první polovinu února 2007.

4 Usnesení vědecké rady FPE ZČU v Plzni dne 25. října 2006 Vědecká rada na svém zasedání projednala a schválila: 1. Členy oborové rady doktorského studijního programu Teorie vzdělávání v bohemistice. Hlasování: 17 hlasů pro, 0 hlasů proti,0 hlasů se zdrželo 2. Témata disertačních prací programu Teorie vzdělávání v bohemistice. Hlasování: 18 hlasů pro, 0 hlasů proti,0 hlasů se zdrželo 3. Témata disertačních prací doktorského studijního programu Teorie vzdělávání ve fyzice. Hlasování: 18 hlasů pro, 0 hlasů proti,0 hlasů se zdrželo 4. Návrhy na členy SZZ a nově navržené členy pro SZZ na jednotlivých katedrách. Nově navržení členové SZZ katedry tělesné výchovy budou projednáni na příštím zasedání vědecké rady. Hlasování: 18 hlasů pro, 0 hlasů proti,0 hlasů se zdrželo 5. Materiál k akreditaci navazujícího učitelského oboru Učitelství technické výchovy pro ZŠ. Hlasování: 18 hlasů pro, 0 hlasů proti,0 hlasů se zdrželo V Plzni dne 31. října 2006 Zapsal: PaedDr. Gerhard Höfer, CSc., proděkan FPE Doc. PhDr. Jana Miňhová, CSc. děkanka FPE ZČU v Plzni

5 Příloha č. 1 Oborová rada doktorského studijního programu Teorie vzdělávání v bohemistice Jméno, příjmení, tituly Hl. zaměstnavatel úvazek (v %) Prof. PhDr. Marie Čechová, DrSc. PF UJEP Ústí nad Labem 100 % Prof. PhDr. Aleš Haman, DrSc. FPE ZČU Plzeň 37,5 % Prof. PhDr. Zdeněk Helus, DrSc. UK v Praze PF 100 % Doc. PaedDr. Marie Kocurová, Ph.D. FPE ZČU v Plzni 100 % Doc. PhDr. Svatava Machová, CSc. UK v Praze PF 100 % Doc. PaedDr. Ladislava Lederbuchová, CSc., FPE ZČU v Plzni 100% Doc. PhDr. Jana Miňhová, CSc. FPE ZČU v Plzni 100 % Prof. PhDr. Dobrava Moldanová, CSc. PF UJEP Ústí nad Labem 100 % Prof. PhDr. Viktor Viktora, CSc. FPE ZČU v Plzni 100 % Doc. PhDr. Ludmila Zimová, CSc. PF UJEP Ústí nad Labem 100 % Doc. Nikolaj Demjančuk, CSc. FF ZČU v Plzni 100 %

6 Příloha č. 2 Témata disertační práce doktorského studijního programu Teorie vzdělávání v bohemistice Jméno školitele prof. PhDr. Marie Čechová, DrSc. PhDr. Eva Pasáčková, CSc. prof. PhDr. Viktor Viktora, CSc. doc. PhDr. M. Hrdlička, CSc. doc. PhDr. Karel Šebesta, CSc. doc. PhDr. Ludmila Zimová, CSc. doc. PaedDr. Ladislava Lederbuchová, CSc. PhDr. Eva Pasáčková, CSc. prof. PhDr. Marie Čechová, DrSc. Téma disertační práce Počítačem zprostředkovaná komunikace jako téma komunikativní výchovy na SŠ Purismus ve vyučování českému jazyku (zejména v 2. pol. 19. stol. a ve 20. stol.) a jeho vliv na postoje dospělých uživatelů jazyka Metody rozvoje učitelské a žákovské kreativity Úroveň jazykových projevů žáků na ZŠ Didaktické zásady J. A. Komenského a ukrajinské školství Analýza chyby ve výuce češtiny pro cizince Kultura mluveného projevu v přípravě učitelů českého jazyka Intertextovost ve výuce českého jazyka a literatury Dítě jako objekt reklamního sdělení v mediální výchově Téma rasové a etnické stigmatizace ve výuce literatury na SŠ Od inovace k motivaci ve vyučování ČJ na SŠ Specifika prezentace gramatického systému češtiny pro jinojazyčné mluvčí (se zaměřením na výuku bez zprostředkujícího jazyka) Metody rozvoje učitelské a žákovské kreativity ve vyučování českému jazyku na II. stupni základní školy se zvláštním zaměřením na přechod z prvního na druhý stupeň základní školy

7 Příloha č. 3 Témata disertačních prací doktorského studijního programu Teorie vzdělávání ve fyzice pro rok 2006 Fyzikální vlastnosti živých systémů a možnost jejich integrace do výuky v rámci mezipředmětových vztahů Cíl: Ukázat uplatnění jednotlivých fyzikálních zákonů školské fyziky v živém světě. Upřednostnit rozmanitost přírodních jevů. Zvýšit motivaci studentů ke studiu fyziky, zpestřit a zatraktivnit výuku fyziky v kontextu rámcově vzdělávacích programů na ZŠ i SŠ Studium neinerciálních vztažných systémů Cíl: Navržení demonstračních souprav pro podpoření výuky neinerciálních systémů.. Přehled o stupni pochopení problematiky neinerciálních vztažných systémů na středních školách různých typů

8 Fakulta pedagogická ZČU Příloha č. 4 Komise pro SZZ Katedra anglického jazyka doc.phdr. Ludmila Veselovská, Ph.D., M.A. doc. Justin Quin, Ph.D. Členové: Mgr. Hurtová Danuše Mgr. Klečková Gabriela, Ph.D Mgr. Lišková Libuše, M.A. PhDr. Petrlíková Jarmila, Ph.D. Mgr. Slavíková Libuše, CSc, M.A. Mgr. Stašková Naděžda ing. Stočková Milada Mgr. Tollet William Andrew, M. Litt. Katedra technické výchovy Prof. Ing. Václav Pilous, DrSc. PaedDr. Petr Mach, Csc. Ing. Vojtěch Krbůšek Mgr. Aleš Křížek Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek Prof. Ing. Jan Škorpil, CSc. Mgr. Evžen Vlásek, CSc. Katedra biologie Doc. RNDr. Michal Mergl, CSc. Doc. PaedDr. Ladislav Podroužek, Ph. D. RNDr. Zdeňka Chocholoušková, Ph. D. Doc. MUDr. Jaroslav Hlad Prof. RNDr. Jiří Váňa, DrSc. Doc. Ing. Jan Jůza, CSc. RNDr. Roman Vacík

9 Katedra českého jazyka a literatury doc. PhDr. Bohumil Jirásek, CSc. PhDr. Eva Pasáčková, CSc. doc. PaedDr. Ladislava Lederbuchová, CSc. prof. PhDr. Viktor Viktora, CSc. PaedDr. Helena Chýlová PaedDr. Jitka Málková PhDr. Vladimír Novotný, Ph.D. PaedDr. Jiří Staněk, CSc. PhDr. Zdeněk Suda, CSc. PhDr. Jana Vaňková Katedra geografie Komise pro obhajoby diplomových prací Učitelství pro 1. st. ZŠ a 2. st. ZŠ Předsedkyně: Doc. PaedDr. Alena Matušková, CSc. Členové: RNDr. Marie Novotná, CSc. Mgr. Monika Čechurová, Ph.D. PaedDr. Jiří Suda Učitelství pro SŠ Doc. RNDr. Jaroslav Kraft, CSc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D. RNDr. Jan Kopp, Ph.D. RNDr. Pavel Mentlík Mgr. Jan Svoboda Komise pro státní závěrečné zkoušky v učitelských oborech Učitelství pro 2. st. ZŠ Předsedkyně: Doc. PaedDr. Alena Matušková, CSc. RNDr. Marie Novotná, CSc. RNDr. Jan Kopp, Ph.D. PaedDr. Jiří Suda Mgr. Zdeněk Reitspies Mgr. Jiří Preis Doc. RNDr. Jiří Anděl, CSc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D. Učitelství pro SŠ PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D.

10 Doc. PaedDr. Alena Matušková, CSc. RNDr. Marie Novotná, CSc. Mgr. Zdeněk Reitspies Mgr. Jiří Preis Doc. RNDr. Libor Krajíček, CSc. Doc. RNDr. Jiří Anděl, CSc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D. Komise pro státní závěrečné zkoušky v ERG PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D. RNDr. Pavel Mentlík Mgr. Zdeněk Reitspies Doc. RNDr. Libor Krajíček, CSc. Doc. RNDr. Jiří Anděl, CSc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D. Prof. Ing. Karel Křikač, DrSc. Ing. Jan Vrátník, CSc. Mgr. Jiří Ježek Komise pro souborné postupové zkoušky Doc. RNDr. Jaroslav Kraft, CSc. Interní členové : Doc. PaedDr. Alena Matušková, CSc. RNDr. Jan Kopp, Ph.D. (PaedDr. Jiří Suda, RNDr. Pavel Mentlík) Mgr. Jan Svoboda (PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D.) Mgr. Pavel Červený (Mgr. Monika Čechurová, Ph.D.) Doc. RNDr. Libor Krajíček, CSc. Doc. RNDr. Jiří Anděl, CSc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D. Prof. Ing. Karel Křikač, DrSc. Ing. Jan Vrátník, CSc. Mgr. Jiří Ježek Katedra historie Oddělení dějepisu Předsedové: Prof. PhDr. Jan Kumpera, CSc. Prof. PhDr. Tomáš Jílek, CSc. Mgr. Miroslav Breitfelder, Ph.D. PhDr. Milada Krausová, Ph.D. Mgr. Jiří Stočes, Ph.D. PaedDr. Helena Východská

11 PhDr. Vladimír Bystrický, CSc. PaedDr. Naděžda Morávková Oddělení občanské výchovy Předsedové: Prof. PhDr. Tomáš Jílek, CSc. Prof. Ing. Karel Křikač, DrSc., externí člen - FEK ZČU Mgr. Martin Černý Svatopluk Holec, prom. fil. PhDr. Stanislav Stark, CSc., FF ZČU Katedra hudební kultury Komise pro hudební výchovu s didaktikou Doc. PhDr. Jana Jindrová, CSc. Doc. MgA. Mgr. Jiří Bezděk, Ph.D. Doc. PhDr. Jaroslav Fiala, CSc. Doc. PhDr. Vlasta Bokůvková, CSc. Doc. PaedDr. Marie Slavíková, CSc. Prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr., UK Praha prof. MgA.Věra Millerová, Konzervatoř v Plzni Komise pro sólový zpěv a akordeon s didaktikou Doc. PhDr. Jana Jindrová, CSc. Doc. MgA Mgr. Jiří Bezděk, Ph.D. Doc. Mgr. Svatava Luhanová Doc. PaedDr. Daniela Mandysová Doc. PaedDr. Zdeněk Vimr odb. as. Jaroslav Vlach Prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr., UK Praha prof. MgA. Věra Millerová, Konzervatoř v Plzni Katedra chemie Prof. Ing. Milan Kraitr, CSc. Doc. Mgr. Václav Richtr, CSc. Doc. RNDr. Jiří Karlíček, CSc. Prof. Ing. Josef Novák, CSc. PaedDr. Vladimír Sirotek, CSc. Mgr. Jitka Štrofová, Ph.D.

12 Doc. Ing. Zdeněk Zloch, CSc. Doc. RNDr. Jiří Banýr, CSc. Prof. RNDr. Jiří Klinot, CSc. Prof. Ing. Karel Kolář, CSc. Katedra matematiky Učitelství pro 2. st. ZŠ a SŠ doc. RNDr. Jaroslav Drábek, CSc. doc. RNDr. Jaroslav Hora, CSc. RNDr. Jiří Potůček, CSc. Mgr. Martina Ernestová, Ph.D. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D., KMA FAV Doc. RNDr. Pavel Pech, CSc., KMT JU České Budějovice Komise pro SZ z matematiky pro 1. st. ZŠ doc. PaedDr. Jana Coufalová, CSc. Mgr. Šárka Pěchoučková Mgr. Šárka Pěchoučková PhDr. Michaela Kaslová (KMDM PF UK Praha) Jaroslava Rýdlová Katedra německého jazyka Předseda komise: Doc. PhDr. Jaroslava Karlíčková, CSc. PhDr. Jarmila Wagnerová, CSc. PhDr. Alena Kováříková Mgr. Věra Krbůšková M.A. Thomas Stahl Mgr. Gabriela Egersdorfová Mag. Sandra Innerwinkler Mgr. Hana Menclová Prof. Dr. habil. Elke Mehnert Prof. Dr. habil. Reiner Neubert PhDr. Jana Ondráková, Ph.D. Katedra obecné fyziky Doc. PaedDr. Václav Havel, CSc.

13 Doc. Dr. Ing. Karel Rauner Doc. RNDr. Jan Slavík, CSc., FAV ZČU v Plzni PaedDr. Gerhard Höfer, CSc. PaedDr. Josef Kepka, CSc. Dr. Ing. Josef Petřík RNDr. Jitka Prokšová, Ph.D. RNDr. Miroslav Randa, Ph.D. Doc. RNDr. Milan Rojko, CSc., MFF UK Praha Doc. RNDr. Pavel David, CSc., JU České Budějovice Katedra pedagogiky Předsedové: Doc. PaedDr. Marie Kocurová, Ph.D. Doc. PhDr. Oldřich Matoušek Mgr. Radomír Bednář PhDr. Dagmar Čábalová, Ph.D. Mgr. et MgA. Roman Černík Mgr. Miroslav Hanzlíček MgA. Eva Ichová PhDr. Daniela Janečková, Ph.D. PaedDr. et PhDr. Věra Kosíková, Ph.D. PhDr. Eva Lukavská, Ph.D. PhDr. Dana Moravcová, Ph.D. Mgr. Karel Mošna PhDr. Josef Slowík, Ph.D. Mgr. Pavla Sovová PaedDr. Petr Štainigl Sociální práce (BS, NMgS): JUDr. Pavel Fait Ing. Hana Kunešová, CSc. - FEK Ing. Petr Lebeda, CSc. FEK Mgr. Pavla Vybíralová JUDr. Jana Vyletová Mgr. et Mgr. Karel Duda Mgr. Pavel Janouškovec Mgr. Petr Matoušek Mgr. Radek Rosenberger Učitelství (MŠ, 1. a 2. st. ZŠ, SŠ) Mgr. Jan Anderle Mgr. Radka Černíková Mgr. Zdeňka Kreislová Mgr.Miluše Lišková Mgr. Věra Lomberská Mgr. Jitka Matějovicová Mgr. Jitka Šebková Mgr. Martin Štekl

14 Katedra psychologie Učitelství pro střední školy Předsedové: prof. PhDr. Zdeněk Helus, DrSc. doc. PhDr. Jana Miňhová, CSc. doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc. PhDr. Alexandra Aišmanová PhDr. Václav Holeček, Ph.D. PhDr. Miloslava Hříchová, CSc. PhDr. Božena Jiřincová Mgr. Vladimíra Lovasová PhDr. Lenka Novotná Doc. PhDr. Pavel Prunner, CSc. Mgr. Michal Svoboda PhDr. Alena Szachtová PhDr. Blanka Šestáková Katedra ruského a francouzského jazyka Ruský jazyk Předsedové: prof. PhDr. Miroslav Zahrádka, DrSc., FF UP Olomouc doc. Aleš Brandner, CSc., FF MU Brno Členové: Mgr. Milena Rykovská, Ph.D. PhDr. Jana Sováková, CSc. PhDr. Ema Vyčichlová, CSc. Externí členové PhDr. Jaroslava Celerová, CSc., PF UJEP Ústí nad Labem Mgr. Michaela Pešková, FF ZČU, Plzeň Francouzský jazyk doc. PhDr. Jana Petrová, CSc., PF UK, Praha PhDr. Eva Voldřichová, Ph.D., FF UK, Praha Členové: Mgr. Sylva Nováková Mgr. Petr Šimon PhDr. Antonín Vondráček, CSc. Mgr. Kateřina Drsková, Ph.D., PEF JU, České Budějovice Katedra tělesné výchovy a sportu Předsedové: Mgr. Ladislav Čepička, Ph.D. PaedDr. Tomáš Klobouk, CSc. Mgr. Marie Lukavská, CSc. PaedDr. Jaromír Votík, CSc.

15 PaedDr. Marta Bursová, CSc. MUDr. Petr Hošek, CSc. PaedDr. Karel Rubáš, CSc. Mgr. Ilona Kolovská Mgr. Ing. Petra Skálová, Ph.D. Mgr. Gabriela Kavalířová, Ph.D. JUDR. Silva Anderlová JUDR. Petra Jánošíková Ing. Bohuslav Šimek Prof. PhDr. Antonín Rychtecký, DrSc. Doc. PhDr. Danuše Brklová, CSc. Doc. PhDr. Ivo Terč, CSc. Katedra výpočetní a didaktické techniky Předsedové: Doc. Ing. Václav Vrbík, CSc. Ing. Petr Michalík, Ph.D. Doc. RNDr. Jaroslav Hora, CSc. Ing. Pavel Kocur, CSc. Dr. Ing. Jiří Toman Doc. RNDr. Jan Sedlák, CSc. Mgr. Pavel Anderle Doc. RNDr. Eva Milková, Ph.D. Doc. RNDr. Václav Nýdl, CSc. Doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc. Doc. RNDr. Jana Kapounová, CSc. Katedra výtvarné kultury doc. ak. mal. Naděžda Škardová doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc. Členové: Mgr. Vladimíra Zikmundová Mgr. Jindřich Lukavský PaedDr. Rudolf Podlipský Mgr. Stanislav Poláček doc. PhDr. Ladislav Gawlik, CSc. PhDr. Jan Mergl Mgr. Lenka Merglová Pánková ak. mal. Jaroslav Zapletal PhDr. Karolina Woolf, PhD.

Univerzita Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ZA ROK 2003

Univerzita Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ZA ROK 2003 Univerzita Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ZA ROK 2003 Hradec Králové 2004 Předloženou Výroční zprávu o činnosti Univerzity Hradec Králové za rok 2003 vypracovanou ve

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise 4. a 5. listopadu 2003, Telč

Zápis ze zasedání Akreditační komise 4. a 5. listopadu 2003, Telč Zápis ze zasedání Akreditační komise 4. a 5. listopadu 2003, Telč Přítomni: Miroslav Liška, Milan Sojka, Jiří Mareš, Oldřich Pytela, Jan Štěpán, Antonín Stratil, Miroslav Tvrdý, Alena Winterová, Petr Fiala,

Více

Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 12. 11. 2014

Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 12. 11. 2014 Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 12. 11. 2014 Místo konání: 12.11.2014 10:00 12:30 hodin v NB 169 Přítomni: viz prezenční listina (seznam členů

Více

Přehled akcí pořádaných Západočeskou univerzitou v roce 2003

Přehled akcí pořádaných Západočeskou univerzitou v roce 2003 Přehled akcí pořádaných Západočeskou univerzitou v roce 2003 LEDEN OZNÁMENÍ: Dne 19. prosince 2002 se uskutečnila volba kandidáta na děkana Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni. Jediným navrženým

Více

Jednota českých matematiků a fyziků. Sjezdový sborník. Ústí nad Labem

Jednota českých matematiků a fyziků. Sjezdový sborník. Ústí nad Labem Jednota českých matematiků a fyziků Sjezdový sborník Ústí nad Labem 2006 ISBN 80 7015 061 0 Předmluva Předkládaný sjezdový sborník shrnuje výsledky činnosti JČMF v období od sjezduvr.2002vopavědosjezduvr.2006vústínadlabem.obsahujeinformace

Více

Zápis z jednání Vědecké rady FIM Univerzity Hradec Králové konané dne 17. 3. 2010

Zápis z jednání Vědecké rady FIM Univerzity Hradec Králové konané dne 17. 3. 2010 Zápis z jednání Vědecké rady FIM Univerzity Hradec Králové konané dne 17. 3. 2010 Přítomni: viz prezenční listina /Příloha 1/ Program: 1. Zahájení 2. Habilitační řízení RNDr. Kamily Olševičové, Ph.D. 3.

Více

únor 2003 zpracoval Jan Lachman Výroční zpráva Akreditační komise za rok 2002

únor 2003 zpracoval Jan Lachman Výroční zpráva Akreditační komise za rok 2002 únor 2003 zpracoval Jan Lachman Výroční zpráva Akreditační komise za rok 2002 1. Úvod Výroční zpráva Akreditační komise za rok 2002 Činnost Akreditační komise (dále jen AK ) se řídí příslušnými ustanoveními

Více

I. Výroční zpráva o činnosti školy

I. Výroční zpráva o činnosti školy I. Výroční zpráva o činnosti školy Charakteristika školy Název školy, adresa Název školy: Gymnázium, Plasy, Stará cesta 363 Adresa školy: Gymnázium, Plasy, Stará cesta 363, 331 01 Právní forma: Příspěvková

Více

GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM. Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace

GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM. Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Obsah Úvodem... 3 1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Havlíčkův Brod 2013 Obsah I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 II. OBORY VZDĚLÁNÍ NA ŠKOLE VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013... 5 III. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY...

Více

únor 2002 zpracoval Jan Lachman Výroční zpráva Akreditační komise za rok 2001

únor 2002 zpracoval Jan Lachman Výroční zpráva Akreditační komise za rok 2001 únor 2002 zpracoval Jan Lachman Výroční zpráva Akreditační komise za rok 2001 1. Úvod Výroční zpráva Akreditační komise za rok 2001 Činnost Akreditační komise (dále jen AK ) se řídí příslušnými ustanoveními

Více

Soukromé gymnázium, střední odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o. Výroční zpráva. za školní rok 2007/2008

Soukromé gymnázium, střední odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o. Výroční zpráva. za školní rok 2007/2008 Soukromé gymnázium, střední odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o. NOSCE TE IPSUM Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Zpracovaly: Ing. Lenka Sokolová pí Ľubica Ševečková

Více

Slezská univerzita v Opavě. Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2004

Slezská univerzita v Opavě. Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2004 Slezská univerzita v Opavě Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2004 Opava, květen 2005 Výroční zpráva o činnosti za rok 2004 1. Úvod 9 2. Organizační schéma Slezské univerzity

Více

SEZNAM VYSOKOŠKOLSKÝCH PORADEN

SEZNAM VYSOKOŠKOLSKÝCH PORADEN SEZNAM VYSOKOŠKOLSKÝCH PORADEN VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 GYMNÁZIUM, STRAKONICE, MÁCHOVA 174 Název školy: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Sídlo školy: Máchova 174, Strakonice I, PSČ 386 48 Zřizovatel

Více

V ý r o č n í z p r á v a. Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4. V Novém Jičíně 30. 9. 2011

V ý r o č n í z p r á v a. Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4. V Novém Jičíně 30. 9. 2011 V ý r o č n í z p r á v a Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4 V Novém Jičíně 30. 9. 2011 Zpracovala: PhDr. Renata Važanská ředitelka školy Osnova: 1. Základní údaje o škole

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice. Škola sdružuje dvě části, kterými jsou:

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice. Škola sdružuje dvě části, kterými jsou: 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice Škola sdružuje dvě části, kterými jsou: Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise č. 02-00 Tuchlovice, 7.- 8. března 2000

Zápis ze zasedání Akreditační komise č. 02-00 Tuchlovice, 7.- 8. března 2000 Zápis ze zasedání Akreditační komise č. 02-00 Tuchlovice, 7.- 8. března 2000 Přítomni: Jaroslav Kurzweil, Miroslav Liška, Milan Sojka, Jiří Mareš, Petr Kratochvíl, Petr Richter, Pravoslav Stránský, Zdeněk

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/ OBCHODNÍ AKADEMIE A HOTELOVÁ ŠKOLA HAVLÍČKŮV BROD I. Základní údaje o škole Název školy: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Sídlo školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA GYMNÁZIA JIHLAVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA GYMNÁZIA JIHLAVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA GYMNÁZIA JIHLAVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Obsah 1. Úvodem... 2 2. Základní údaje o škole... 3 3. Z průběhu školního roku 2013 2014... 9 4. Učitelé a zaměstnanci ve školním roce 2013 2014...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002-2003

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002-2003 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002-2003 OBCHODNÍ AKADEMIE, HAVLÍČKŮV BROD, U TROJICE 2005 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Historie vzniku Obchodní akademie v Havlíčkově Brodě

Více

GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM. Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace

GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM. Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Obsah Úvodem... 2 1 Základní údaje

Více

Zpráva o činnosti školy

Zpráva o činnosti školy Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 15. 9. 2010 ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147 IČO: 62540041 Ulice, číslo:

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA S.R.O. Osvobození 699 686 04 Kunovice

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA S.R.O. Osvobození 699 686 04 Kunovice SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA S.R.O. Osvobození 699 686 04 Kunovice 1 NOSCE TE IPSUM Roční zpráva soukromé střední odborné školy, s.r.o za školní rok 2002/03. Zpracovala: Mgr. Iveta Matušíková, statutární

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší zdravotnické školy

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší zdravotnické školy Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA Vyšší zdravotnické školy Školní rok : 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována podle

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Gymnázium Vítězslava Nováka,Husova 333,Jindřichův Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Charakteristika školy : Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Identifikátor zařízení:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon: 387 319 358 Fax: 387

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou. Husovo nám. 1 584 01 Ledeč nad Sázavou

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou. Husovo nám. 1 584 01 Ledeč nad Sázavou ymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 1 584 01 Ledeč nad Sázavou VÝROČNÍ PRÁVA Projednána a schválena na společné schůzi školských rad dne 15. října 2011 Ing.

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší zdravotnické školy

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší zdravotnické školy Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA Vyšší zdravotnické školy Školní rok : 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována podle

Více