UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE PRO DODAVATELE. Stav ke dni v. 2.0

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE PRO DODAVATELE. Stav ke dni 1. 8. 2013 v. 2.0"

Transkript

1 UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE PRO DODAVATELE Stav ke dni v. 2.0

2 Obsah: 1 Úvod Definice a zkratky Podmínky provozu Pokyny k užívání dokumentu Obecné informace o ovládání Uživatelé aplikace Registrace dodavatele Doplnění další oprávněné osoby Přihlášení uživatele Odhlášení uživatele Změna hesla Profily zadavatelů a veřejné zakázky Předběžná oznámení Veřejná zakázky, DNS Poskytování dokumentů veřejné zakázky, DNS Žádost o účast prokázání kvalifikace Podání elektronické nabídky Postup pro úspěšné odeslání elektronické nabídky Elektronická komunikace Odeslané zprávy - nová zpráva Přijaté zprávy Informace o dodavateli... 26

3 A-02-ELZA-Uživatelská dokumentace pro dodavatele strana 3/27 1 Úvod Elektronický nástroj pro zadávání veřejných zakázek ELZA (dále jen Systém) je zaměřen na podporu procesů při zadávání, zveřejnění, vyhodnocení a uzavírání veřejných zakázek (dále jen VZ) podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a dalších legislativních pravidel - vyhláška č.9/2011. Systém je především zaměřen na procesy související se zadavatelem a jeho úkony, které musí provádět v zadávacím řízení a to tak, aby bylo prokazatelné a dostatečně zřetelné jeho konání. Systém je navržen jako webová aplikace, která je rozdělena do dvou základních celků a to na část určenou pro zadavatele a správce nazvanou Správa profilů a veřejných zakázek a na část určenou pro veřejnost a dodavatele označenou jako Veřejná část pro publikaci profilů a veřejných zakázek. Oba celky mezi sebou úzce spolupracují, tento dokument bude popisovat především funkce ve Veřejné části systému Profily zadavatelů. Předpokládanými čtenáři tohoto dokumentu jsou zájemci resp. dodavatelé, kteří mají zájem účastnit se zadávacích řízení veřejných zakázek. Dokument je určen jako pomůcka a obsahuje popis jednotlivých kroků, které musí uživatel vykonat pro dosažení určité funkčnosti. Obrázek 1 Hlavní stránka elektronického nástroje ELZA

4 A-02-ELZA-Uživatelská dokumentace pro dodavatele strana 4/ Definice a zkratky ELZA obchodní název elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek 1.2 Podmínky provozu Elektronický nástroj ELZA je spustitelný prostřednictvím internetového prohlížeče, optimalizovány jsou pro prohlížeče Internet Explorer od verze 9, Mozilla FireFox od verze 12.0, Google Chrome od verze 23. Struktura Systému odpovídá klasické třívrstvé architektuře. K datům se přistupuje pomocí tenkého klienta (internetového prohlížeče). Veškeré přístupy probíhají pomocí protokolu HTTPS, kryptovaným na základě serverového certifikátu od certifikační autority StartCom. Tím je zaručena identita provozovatele systému a zároveň je znemožněno odposlouchávání dat neoprávněnými subjekty. V průběhu užívání Systému je nutno provádět takové úkony, které vyžadují použití certifikátu elektronického podpisu. Z tohoto důvodů je vyžadována instalace JAVA pluginu. Postup instalace je uveden v dokumentu A-03-ELZA Pokyny k instalaci Java pluginu a elektronického podpisu 1.3 Pokyny k užívání dokumentu Odstavec označený Upozornění upozorňuje na dodatečné informace a souvislosti. Odstavec označený Důležité upozorňuje na důležitá fakta a podmínky, které musí být splněny pro správnou funkčnost popisované úlohy. Tučně názvy ovládacích prvků Kurzíva hypertextové odkazy na kapitoly dokumentace 1.4 Obecné informace o ovládání V rámci celého systému jsou používány ovládací prvky, které mají shodnou funkcionalitu. V případě jiného chování je popis ovládacího prvku uveden v příslušné kapitole. Logo Systém ELZA Na úvodní stránce elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek je zobrazeno logo Systému, které současně slouží pro uživatele jako aktivní odkaz pro přechod na úvodní stránku. Funkční tlačítka: přechod ze seznamu na detail záznamu

5 A-02-ELZA-Uživatelská dokumentace pro dodavatele strana 5/27 přechod na předchozí formulář bez kontroly provedených změn a uložení záznamu obecné tlačítko pro ukládání změn provedených ve formuláři stažení a otevření dokumentu smazání záznamu přechod pro zobrazení detailu datové zprávy Navigace: Pro uživatele je připravena rychlá drobečková navigace v systému, pomocí které může uživatel přecházet do různých částí systému. Obecné informace: Úvodní formulář je rozdělen na dvě části, v levé části je panel pro Obecné informace pro uživatele s možností přihlašování do systému. Pravá část zobrazuje seznam aktivních profilů jednotlivých zadavatelů. Obrázek 2 Náhled na úvodní formulář

6 A-02-ELZA-Uživatelská dokumentace pro dodavatele strana 6/27 2 Uživatelé aplikace V rámci Systému Veřejná část jsou realizovány dvě úrovně přístupu. První úroveň zahrnuje volný přístup bez nutnosti registrace a druhá úroveň je určena pouze pro registrované uživatele systému. Role Dodavatel - oprávněná osoba dodavatele Role Dodavatel je určena všechny uživatelské účty pod kterými se registrují dodavatelé / uchazeči jednotlivých zadávacích řízení. Uživatel s touto rolí může v tomto systému získávat kompletní dokumentaci, kterou poskytuje zadavatel, může podávat žádost účast, nabídku v elektronické podobě a současně komunikovat se zadavatel prostřednictvím interní elektronické komunikace. 2.1 Registrace dodavatele Uživatelé elektronického nástroje se mohou registrovat po kliknutí na volbu Přihlášení/Registrace dodavatele. Při registraci jsou vyzváni k vyplnění registračního formuláře podle níže uvedených pravidel. Obrázek 3 Registrace dodavatele

7 A-02-ELZA-Uživatelská dokumentace pro dodavatele strana 7/27 Pravidla pro vyplnění registračního formuláře: Jako přihlašovací jméno je vyžadována ová adresa, u které je při zadávání kontrolován správný formát. Platí, že nesmí být již v Systému evidována a slouží k založení uživatelského účtu dodavatele povinný údaj Zadané heslo a jeho potvrzení musí splnit: o Minimálně jeden znak malé písmeno o Minimálně jeden znak velké písmeno o Minimálně jeden znak číslo o Délka 8-20 znaku Identifikační číslo uchazeče (IČ) musí mít správnou délku a nesmí být již v Systému evidováno povinný údaj Daňové identifikační číslo nepovinný údaj ID datové schránky - nepovinný údaj Adresa uchazeče - povinný údaj Právní forma fyzická x právnická osoba povinný údaj Jméno a příjmení kontaktní osoby povinný údaj Telefon, fax nepovinný údaj V případě nesprávného vyplnění registračních údajů je zobrazeno chybové hlášení, které obsahuje zprávu, o jaké překročení registračních pravidel se jedná. Důležité: V případě, kdy v systému již existuje uživatelský účet s daným identifikačním číslem, nelze novou registrací vytvořit další účet. V tomto případě je zobrazeno hlášení o tom, že identifikační číslo je již v systému registrováno a informace o hlavní oprávněné osobě dodavatele, která má možnost doplnění další oprávněné osoby. Obrázek 4 Upozornění při duplicity registrace IČ V případě, kdy se při registraci zobrazí jiné chybové hlášení kontaktujte správce aplikace prostřednictvím aplikace pro hlášení problémů, kterou lze spustit z hlavní stránky v sekci Podpora, nebo zavolejte na telefonní čísla uvedená v sekci Kontakt.

8 A-02-ELZA-Uživatelská dokumentace pro dodavatele strana 8/27 Obrázek 5 Hlášení problémů s aplikací Po vyplnění formuláře a kliknutí volby Registrovat se provedou validační kontroly na správnost vyplněných hodnot. Do Systému se provede zápis uživatelského účtu a na uvedenou ovou adresu v přihlašovacím jménu, Systém odesílá datovou zprávu obsahující instrukce pro dokončení registrace. Datová zpráva obsahuje aktivační odkaz s omezenou časovou platností. Uživatel v době platnosti aktivačního odkazu musí dokončit registraci a svůj účet zaktivovat. Pokud aktivuje účet mimo platnost aktivačního odkazu, uživatelský účet je smazán a musí se provést registrace znovu. Obrázek 6 Aktivační zpráva

9 A-02-ELZA-Uživatelská dokumentace pro dodavatele strana 9/27 Obrázek 7 Výsledné hlášení po neúspěšné aktivaci účtu 2.2 Doplnění další oprávněné osoby V případě, kdy dodavatel potřebuje rozšířit svůj pracovní tým o další oprávněné osoby, které mají mít možnost získání zadávací dokumentace resp. další informace, může hlavní oprávněná osoba dodavatele (zpravidla první registrovaný uživatel pro daného dodavatele) doplnit dalšího uživatele. Zobrazením Seznamu uživatelů a kliknutím na volbu Přidat uživatele se zobrazí formulář pro zadání identifikačních údajů. Po uložení nového záznamu se na zadanou ovou adresu odešle aktivační zpráva. Aktivací účtu a zadáním přístupového hesla se může uživatel do aplikace přihlásit. Hlavní oprávněná osoba má možnost provádět reset hesla pro ostatní oprávněné osoby. Kliknutím na ikonu v seznamu uživatelů je odeslána na příslušnou adresu nová aktivační zpráva prostřednictvím které může uživatel nastavit nové uživatelské heslo.

10 A-02-ELZA-Uživatelská dokumentace pro dodavatele strana 10/27 Obrázek 8 Seznam oprávněných osob dodavatele 2.3 Přihlášení uživatele Přihlášení uživatele probíhá standardním způsobem, uživatel vyplní přihlašovací jméno ( ) a heslo a klikne na tlačítko Přihlásit. Systém provede autorizaci a autentizaci přihlašovaného uživatele. Obrázek 9 Přihlášení dodavatele V případě nesprávného výsledku je zobrazeno chybové hlášení o špatně zadaných vstupních údajích resp. neplatnosti uživatelského účtu.

11 A-02-ELZA-Uživatelská dokumentace pro dodavatele strana 11/27 Obrázek 10 Chybové hlášení při přihlášení 2.4 Odhlášení uživatele Odhlášení uživatele lze provést po kliknutí na volbu Odhlásit. K automatickému odhlášení uživatele dochází po 10 minutách nečinnosti v aplikaci nebo při ukončení práce internetovém prohlížeči. 2.5 Změna hesla Změnu hesla může provést přihlášený uživatel prostřednictvím volby Nastavení. Zadáním nového hesla, jeho potvrzením se provede znovu nastavení přístupového hesla, které je platné pro následující přihlášení.

12 A-02-ELZA-Uživatelská dokumentace pro dodavatele strana 12/27 Obrázek 8 Změna hesla

13 A-02-ELZA-Uživatelská dokumentace pro dodavatele strana 13/27 3 Profily zadavatelů a veřejné zakázky Na úvodní stránce se zobrazuje seznam aktivních profilů zadavatelů registrovaných v tomto Systému. Po výběru konkrétního profilu se zobrazují informace odpovídající ustanovení vyhlášky č. 133/ 2012 Sb. o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele. Informace zobrazované na profilu zadavatele: Obrázek 9 Základní informace na profilu zadavatele Název zadavatele IČ identifikační číslo zadavatele Adresa adresa zadavatele URL adresa jednoznačná adresa aktuálně používaného profilu zadavatele URL adresa elektronického tržiště je uváděna tehdy, pokud je zadavateli uložena povinnost k používání elektronických tržišť veřejné správy. Identifikátor profilu zadavatele ve Věstníku veřejných zakázek Správu zveřejněných informací na profilu zadavatele provádí zadavatel sám nebo pověřuje správce profilů. V případě, kdy zadavatel zahájil zadávací řízení, jsou pod profilem zadavatele v jednotlivých sekcích zobrazeny záznamy o veřejných zakázkách popř. předběžných oznámeních. Na profilu zadavatele jsou v jednotlivých sekcích zveřejněny informace o veřejných zakázkách ve struktuře: - Předběžná oznámení - Veřejné zakázky - Archiv veřejných zakázek

14 A-02-ELZA-Uživatelská dokumentace pro dodavatele strana 14/27 - DNS Obrázek 10 Profil zadavatele a seznam veřejných zakázek 3.1 Předběžná oznámení V této sekci je zobrazen seznam veřejných zakázek, u kterých má zadavatel povinnost uveřejnit dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách 86, 87, 88 předběžné oznámení a pravidelné předběžné oznámení. Součástí předběžného oznámení je dokument odůvodnění účelnosti veřejné zakázky, který je dostupný ke stažení po přihlášení uživatele do systému. Obrázek 11 Profil zadavatele a seznam jeho předběžných oznámení Výběrem záznamu o předběžném oznámení veřejné zakázky a kliknutím na ikonu předběžného oznámení. se zobrazí detail Obrázek 12 Detail Předběžného oznámení a seznam dokumentů V detailu vybraného předběžného oznámení veřejné zakázky jsou zobrazeny veřejně dostupné informace, lhůty a dokumenty. Stažení dokumentů je možno po kliknutí na ikonu. V případě, kdy není uživatel přihlášen do aplikace, je přesměrován na přihlášení popř. registraci do Systému viz kapitola Přihlášení uživatele. Jinak je uživateli nabídnuta volba pro uložení / otevření stahovaného dokumentu na lokální úložiště.

15 A-02-ELZA-Uživatelská dokumentace pro dodavatele strana 15/27 Upozornění Obrázek 13 Uložení/otevření dokumentu Systémem je automaticky vytvořen záznam v auditním systému o přihlášení dodavatele k veřejné zakázce a stažení dokumentu. 3.2 Veřejná zakázky, DNS V sekcí Veřejné zakázky jsou zobrazeny všechny veřejné zakázky, u kterých bylo zahájeno zadávací řízení a bylo provedeno jejich zveřejnění: otevřené řízení užší řízení jednací řízení bez uveřejnění jednací řízení s uveřejněním soutěžní dialog zakázky malého rozsahu zjednodušené podlimitní řízení veřejné zakázky malého rozsahu soutěž o návrh V sekcí DNS jsou zobrazeny všechny otevřené resp. uzavřené dynamické nákupní systémy zadavatele. Vzhledem k tomu, že obsah obou sekcí je v základním rozsahu totožný, platí pro jejich ovládání stejná pravidla. Výběrem záznamu o veřejné zakázce a kliknutím na ikonu se zobrazí detail veřejné zakázky.

16 A-02-ELZA-Uživatelská dokumentace pro dodavatele strana 16/27 Obrázek 14 Detail a dokumenty veřejné zakázky nepřihlášeného uživatele 3.3 Poskytování dokumentů veřejné zakázky, DNS Mezi dokumenty veřejné zakázky jsou zahrnuty veškeré dokumenty, které zadavatel musí dle zákona nebo může dle svého uvážení poskytovat na svém profilu zadavatele k příslušné veřejné zakázce. Pro zájemce/ dodavatele jsou dostupné po přihlášení do systému. Seznam typů veřejných dokumentů: - Zadávací dokumentace nebo textová část zadávací dokumentace - Odůvodnění veřejné zakázky - Kvalifikační dokumentace - Dodatečné informace - Výzvy ve zjednodušeném podlimitním řízení - Smlouvy, seznam subdodavatelů - Oznámení o prohlídce místa plnění - Ostatní dokumenty Upozornění Výše uvedený výčet typů dokumentů je pouze informativní, aktuální seznam typů dokumentů je podle nastavení číselníku v Systému. Stažení dokumentů je možno po kliknutí na ikonu. V případě, kdy není uživatel přihlášen do Systému, je přesměrován na přihlášení popř. registraci viz kapitola Přihlášení uživatele. Jinak je uživateli nabídnuta volba pro uložení / otevření stahovaného dokumentu na lokální úložiště. Systémem je automaticky vytvořen záznam v auditním systému o stažení zadávací dokumentace konkrétní veřejné zakázky registrovaným dodavatelem.

17 A-02-ELZA-Uživatelská dokumentace pro dodavatele strana 17/27 Důležité V případě, kdy je u daného záznamu o dokumentu zobrazena ikona, jedná se o dokument, který není od zadavatele volně ke stažení, ale zadavatel vyžaduje odeslání Žádosti o zadávací dokumentaci. Systém uživatele přesměruje na pokyny k odeslání žádosti popř. zobrazí informace o poplatku za stažení zadávací dokumentace. Žádost se posílá prostřednictvím tohoto Systému viz kapitola Elektronická komunikace. Obrázek 15 Detail veřejné zakázky a dokumenty ke stažení přihlášeného uživatele Zadavatel následně na základě odeslané žádosti o zadávací dokumentaci, provede uvolnění požadované dokumentace ke stažení pouze pro uchazeče, který danou žádost poslal a odešle uchazeči zprávu o uvolnění dokumentace ke stažení. Tato zpráva je odeslána do interní elektronické komunikace a na ovou adresu dodavatele je zaslán informační mail. Důležité V určitých případech lze pro stažení těchto dokumentů může být zadavatelem určen poplatek za poskytnutí příloh zadávací dokumentace. V tomto případě musí uchazeč zaplatit příslušný poplatek zadavateli dle pokynů, které obdrží. Provedení plateb není v tomto systému realizováno.

18 A-02-ELZA-Uživatelská dokumentace pro dodavatele strana 18/27 Uchazeč pošle žádost o ZD Žádost o ZD Zadavatel schválí žádost a uvolní ZD ke stažení a zašle zprávu o uvolnění Zpráva o uvolnění ZD Uchazeč přijme zprávu a provede stažení ZD Důležité Obrázek 16 Schéma žádosti o zadávací dokumentaci V případě, kdy soubory zadávací dokumentace tvoří velký objem dat např. projektová dokumentace o objem 100MB, zadavatel před zveřejněním provádí komprimaci těchto datových souborů s využitím doporučeného komprimačního nástroje 7-zip. Velké soubory jsou rozděleny na menší s maximální velikostí 10MB. Pro získání takto zveřejněných dokumentů je tedy nutné stáhnout všechny části takto rozděleného souboru a pro dekomprimaci použít stejný nástroj tj. 7-zip. Podrobný návod k získání a používání komprimačního sw je uveden v dokumentu A-05-ELZA Pokyny pro práci s velkými dokumenty Obrázek 17 Stažení velkého objemu zadávací dokumentace 3.4 Žádost o účast prokázání kvalifikace Pro vybrané druhy zadávacích řízení (užší řízení, jednací řízení s uveřejněním, soutěžní dialog) je nutné před vlastním podáváním nabídky podat žádost o účast, kterou zájemce prokazuje svoji kvalifikaci. Pro veřejné zakázky těchto druhů se nabídka funkcí pro dodvatele rozšíří o další sekci Kvalifikace. Podání žádosti může dodavatel provést prostřednictvím připravené sekce Kvalifikace. Po kliknutí na volbu Podat žádost o účast, lze odeslat zadavateli elektronickou žádost opatřenou certifikátem elektronického

19 A-02-ELZA-Uživatelská dokumentace pro dodavatele strana 19/27 podpisu. Součástí žádosti jsou přiložené dokumenty, které obsahují vlastní prokazování kvalifikace dle pokynů uvedených ve kvalifikační dokumentaci od zadavatele. Obrázek 18 Podání žádosti o účast Důležité Podat žádost o účast prostřednictvím tohoto Systému lze ve lhůtě pro podání žádosti tj. od termínu zveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení do termínu podání žádosti o účast. Postup pro odeslání žádosti o účast: Obrázek 19 Detail podání žádosti o účast

20 A-02-ELZA-Uživatelská dokumentace pro dodavatele strana 20/27 V prvním kroku provádíme výběr dokumentů z lokálního úložiště svého počítače. Kliknutím na volbu Vybrat dokumenty je možno z lokálního úložiště označit dokumenty a následně tuto volbu potvrdit. Vytvoří se seznam vybraných dokumentů, které budou zahrnuty do žádosti o účast, kterou dodavatel prokazuje splnění kvalifikace. V tomto kroku lze některý z vybraných dokumentů odstranit kliknutím na ikonu. V druhé kroku určíme úložiště kvalifikovaného certifikátu elektronického podpisu viz dokument A-03-ELZA Pokyny k instalaci Java pluginu a elektronického podpisu Třetí krok obsahuje volbu Odeslání žádosti. Po spuštění této volby je zahájen proces, který provádí komprimaci všech dokumentů, které tvoří žádost. Následně je komprimovaný soubor podepsán certifikátem elektronického podpisu dodavatele a odeslán do datového úložiště Systému. Čtvrtý krok probíhá na straně Systému je ověřována důvěryhodnost a platnost použitého certifikátu elektronické podpisu. O výsledku je dodavatel informován zprávou dle pravidel elektronické komunikace viz kapitola Elektronická komunikace. Upozornění Před zahájením podávání žádosti o účast doporučujeme všechny dokumenty uložit do samostatného adresáře. V případě, kdy pracujeme s velkými dokumenty, je nutné provést komprimaci dle pokynů uvedených dokumentu A-05-ELZA Pokyny pro práci s velkými dokumenty Systémem je automaticky vytvořen záznam v auditním systému o zaslání žádosti o účast v zadávacím řízení. 3.5 Podání elektronické nabídky Pro podání elektronické nabídky pro veřejnou zakázku a předběžné nabídky pro DNS (dále nabídky) musí dodavatel splnit několik technických předpokladů, které jsou nezbytně nutné pro úspěšné podávání nabídky prostřednictvím tohoto Systému. Potřebné podmínky: - Instalace Java pluginu v používaném internetovém prohlížeči - Platný certifikát elektronického podpisu Podrobné pokyny k instalaci Java Pluginu a použití elektronického podpisu jsou uvedeny v dokumentu A-03-ELZA Pokyny k instalaci Java pluginu a elektronického podpisu Po splnění předchozích podmínek a přihlášení do Systému je možné zahájit podávání elektronické nabídky prostřednictvím tohoto nástroje kliknutím na volbu Podat nabídku resp. Podat Předběžnou nabídku. Spustí se speciální software pro přenos a podepisování nabídky. Tento nástroj provede současně i šifrování a podepisování elektronickým podpisem dodavatele.

21 A-02-ELZA-Uživatelská dokumentace pro dodavatele strana 21/27 Obrázek 20 Podávání nabídky Obrázek 24 Předběžné nabídky pro DNS Důležité Podat nabídku pro veřejnou zakázku standardních zadávacích řízení prostřednictvím tohoto Systému lze ve lhůtě pro podání nabídky tj. od termínu zveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo od termínu výzvy k podání nabídky do termínu podání nabídky. Podávání předběžných nabídek je možno kdykoliv v průběhu DNS. V první fázi zavádění dynamického nákupního systému je stanovena lhůta pro podávání předběžných nabídek, ve fázi jednotlivých cyklů DNS jsou termíny pro podávání předběžných nabídek součástí zveřejného zjednodušeného oznámení o zadání zakázky DNS. Vzhledem k tomu, čas potřebný na podávání nabídky je zavislý na rychlosti internetového připojení, je nutné zahájit podávání nabídky v dostatečném časovém předstihu před uplynutím lhůty pro podávání nabídek.

22 A-02-ELZA-Uživatelská dokumentace pro dodavatele strana 22/27 Obrázek 25 Detail podávání nabídky Postup pro úspěšné odeslání elektronické nabídky V prvním kroku provádíme výběr dokumentů nabídky z lokálního úložiště svého počítače. Kliknutím na volbu Vybrat dokumenty je možno z lokálního úložiště označit dokumenty a následně tuto volbu potvrdit. Výběrem se vytvoří seznam vybraných dokumentů, které budou následně zahrnuty do nabídky. V tomto kroku lze některý z vybraných dokumentů odstranit kliknutím na ikonu. V druhé kroku určíme úložiště kvalifikovaného certifikátu elektronického podpisu viz dokument A-03-ELZA Pokyny k instalaci Java pluginu a elektronického podpisu Třetí krok obsahuje volbu Odeslání nabídky. Po spuštění této volby je spuštěn proces, který provádí komprimaci všech dokumentů, které tvoří nabídku. Následně je komprimovaný soubor zašifrován veřejnou částí šifrovacího klíče, který zadavatel vygeneroval při založení zadávacího řízení za účelem šifrování nabídek a je uložen v Systému. Stažení a použití šifrovacího klíče probíhá automaticky Systémem, dodavatel k vlastnímu šifrovacímu klíči nemá přístup. Po zašifrování a podepsání souboru elektronickým podpisem dodavatele je provedeno odeslání a uložení do datového úložiště Systému. Čtvrtý krok probíhá na straně Systému je ověřována důvěryhodnost a platnost použitého certifikátu elektronické podpisu dodavatele. O výsledku ověřování a uložení je dodavatel informován zprávou dle pravidel elektronické komunikace viz kapitola Elektronická komunikace. V případě kdy je nabídka Systémem přijata před uplynutím lhůty pro podání nabídky, je nabídka označena stavem nabídka přijata, v případě kdy je nabídka přijata po termínu, je označena stavem nabídka přijata po uplynutí termínu. Upozornění Před zahájením podávání nabídky doporučujeme všechny dokumenty uložit do samostatného adresáře. V případě, kdy pracujeme s velkými dokumenty, je nutné provést komprimaci dle pokynů uvedených dokumentu

23 A-02-ELZA-Uživatelská dokumentace pro dodavatele strana 23/27 A-05-ELZA Pokyny pro práci s velkými dokumenty O průběhu a výsledku celého procesu je zobrazena informační zpráva o přijetí nabídky a proveden zápis do auditních položek zadávacího řízení. Upozornění Obrázek 26 Zobrazení informační zprávy o přijetí nabídky V případě, kdy dosud neuplynul termín pro podávání nabídek nebo nabídka je již hodnocena (platí pro předběžnou nabídku pro DNS), může dodavatel již podanou nabídku zrušit pomocí volby Stáhnout nabídku. Nabídka je po té ze Systému smazána, existuje pouze záznam o provedeném úkonu stažení nabídky, kdy a kdo nabídku zrušil. Nabídku pro veřejnou zakázku lze poslat opakovaně do doby vypršení termínu pro podání nabídky, předběžnou nabídku lze poslat kdykoliv v průběhu DNS. Obrázek 27 Stažení podané nabídky veřejné zakázky V případě, kdy je po termínu podání nabídky pro veřejné zakázky nelze podávat další nabídky a nelze zrušit již podané nabídky. Zrušení již podané předběžné nabídky je možné pouze do okamžiku, než zadavatel zahájí její vyhodnocení tj. nabídka je ve stavu Nabídka je hodnocena. Důležité Dodavatel může podat aktualizaci své předběžné nabídky. V případě, kdy zadavatel provedl vyhodnocení předběžné nabídky a byly splněny podmínky stanovené zadavatelem, je předběžná nabídka převedena do stavu Nabídka zařazena do DNS tj. uchazeč byl na základě této nabídky zařazen do daného dynamického nákupního systému. Uchazeči je odeslána ová zpráva. Předchozí předběžné nabídky uchazeče jsou převedeny do stavu Ukončena platnost.

24 A-02-ELZA-Uživatelská dokumentace pro dodavatele strana 24/27 Důležité Pro dynamický nákupní systém platí, že předběžná nabídka se vždy podává k hlavnímu záznamu DNS, nabídky se podávají vždy ke konkrétní zakázce DNS. Obrázek 21 Schéma pro podávání předběžných nabídek a nabídek pro zakázky DNS 3.6 Elektronická komunikace Sekce Elektronická komunikace je určena pro přímou elektronickou komunikaci mezi dodavatelem a zadavatelem. Dodavatel přijímá různé zprávy od zadavatele a sám může posílat zadavateli různé typy zpráv např. žádost o zadávací dokumentaci, žádost o dodatečné informace atd. V případě, kdy zadavatel určí, musí být veškeré datové zprávy opatřeny elektronickým podpisem dodavatele. Důležité Pro použití elektronického podpisu musí být splněny stejné podmínky, jako jsou uvedeny při podávání nabídky viz kapitola Podání elektronické nabídky.

25 A-02-ELZA-Uživatelská dokumentace pro dodavatele strana 25/ Odeslané zprávy - nová zpráva Novou zprávu lze sestavit a zaslat po kliknutí na volbu Nová zpráva. Systém zobrazí formulář pro zadání vlastního obsahu zprávy. Postup pro úspěšné odeslání elektronické zprávy: Obrázek 22 Zadání elektronické zprávy V prvním kroku vybereme typ zprávy, předmět a vlastní text zprávy. V druhé kroku v případě, kdy součástí dané zprávy jsou přílohy, provádíme výběr dokumentů z lokálního úložiště svého počítače. Kliknutím na volbu Vybrat dokumenty je možno z lokálního úložiště označit dokumenty a následně tuto volbu potvrdit. Výběrem se vytvoří seznam vybraných dokumentů, které budou následně zahrnuty do datové zprávy. V tomto kroku lze některý z vybraných dokumentů odstranit kliknutím na ikonu. Ve třetím kroku určíme úložiště kvalifikovaného certifikátu elektronického podpisu viz dokument A-03-ELZA Pokyny k instalaci Java pluginu a elektronického podpisu Čtvrtý krok obsahuje volbu Odeslat zprávu. Po spuštění této volby je spuštěn proces, který provádí komprimaci všech dokumentů, které tvoří datovou zprávu a její přílohy. Následně je

26 A-02-ELZA-Uživatelská dokumentace pro dodavatele strana 26/27 provedeno podepsání souboru elektronickým podpisem dodavatele a odeslání a uložení do datového úložiště Systému. Pátý krok probíhá na straně Systému je ověřována důvěryhodnost a platnost použitého certifikátu elektronické podpisu dodavatele. O výsledku ověřování a uložení je dodavatel informován zprávou. Všechny odeslané zprávy jsou uloženy a lze je zobrazit v sekci Odeslané zprávy Přijaté zprávy V Přijatých zprávách se zobrazují veškeré datové zprávy, které zadavatel odeslal v rámci konkrétního zadávacího řízení danému dodavateli. Upozornění Z důvodů evidence přečtených zpráv Dodavatelem, je v tomto Systému ke každé zprávě, kterou Zadavatel odeslal, automaticky vygenerováno oznámení odeslané na kontaktní ovou adresu. Tato zpráva je pouze informační a obsahuje pouze upozornění, že Zadavatel v rámci daného zadávacího řízení zaslal dodavateli zprávu, kterou si dodavatel může přečíst po přihlášení do tohoto Systému. Vlastní zpráva je zaslána do schránky Elektronické komunikace Přijaté zprávy. Zde je již konkrétní sdělení Zadavatele. Kliknutím na detail zprávy je tímto Systémem daná zpráva považována za doručenou a přečtenou. Obrázek 23 Stažení podané nabídky dodavatelem Oznámení o zařazení uchazeče do DNS 3.7 Informace o dodavateli V části Dodavatel jsou zobrazeny identifikační údaje dodavatele, jméno a příjmení kontaktní osoby, kontaktní ová adresa, se kterou komunikuje zadavatel v rámci vybraného zadávacího řízení veřejné zakázky. Tyto identifikační údaje jsou předvyplněny z registračních údajů a platí, že dodavatel může v rámci různých zadávacích řízení jmenovat jinou kontaktní osobu. Důležitým údajem je ová adresa, která bude v rámci daného zadávacího řízení používána k odesílání upozorňujících zpráv od zadavatele. Dodavatel má možnost doplnit další oprávněnou osobu a její kontaktní údaje. V tomto případě budou informační zprávy posílány i na tyto kontaktní údaje Upozornění

27 A-02-ELZA-Uživatelská dokumentace pro dodavatele strana 27/27 Je důležité rozlišovat ovou adresu uvedenou při první registraci jako přihlašovací údaje a ovou adresu nastavenou v u identifikačních údajů dodavatele. První uvedená slouží k přihlášení do systému a v případném generování zapomenutého hesla, druhá adresa slouží v komunikaci mezi zadavatelem a dodavatelem v rámci daného zadávacího řízení. Obě adresy mohou být stejné nebo i různé dle potřeby dodavatele. Obrázek 24 Detail informací o dodavateli

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE Stav ke dni 4. 12. 2012 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Podmínky provozu... 3 1.2 Pokyny k užívání dokumentu... 3 2 Registrace profilu zadavatele... 4 2.1 Přihlášení uživatele...

Více

Návod k aplikaci EVEZA: Uživatelský návod pro Dodavatele PZ Eveza. Profil zadavatele EVEZA / 2s.2.3.000

Návod k aplikaci EVEZA: Uživatelský návod pro Dodavatele PZ Eveza. Profil zadavatele EVEZA / 2s.2.3.000 Návod k aplikaci EVEZA: Uživatelský návod pro Dodavatele PZ Eveza Profil zadavatele EVEZA / 2s.2.3.000 Obsah 2.1. Profil zadavatele Eveza 2.2. Veřejná část profilu zadavatele - popis vyhledávání VZ v aplikaci

Více

Kamerový systém MKDS

Kamerový systém MKDS Město Cheb Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) Kamerový systém MKDS Zadavatel:

Více

E-ZAK, verze M-2 jednoduchý elektronický nástroj pro veřejné zakázky

E-ZAK, verze M-2 jednoduchý elektronický nástroj pro veřejné zakázky E-ZAK, verze M-2 jednoduchý elektronický nástroj pro veřejné zakázky uživatelská příručka pro zadavatele, verze 1.2 2008 QCM, s.r.o. Obsah Úvod......5 Požadavky na provoz......6 Přihlášení......6 Odhlášení......7

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora krizového řízení

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora krizového řízení Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro administrátora krizového řízení Vytvořeno dne: 15. 6. 2011 Aktualizováno: 22. 10. 2014 Verze: 2.2 2014 MVČR Obsah Příručka pro administrátora

Více

E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň

E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň uživatelská příručka pro dodavatele, verze 3.2 2015 QCM, s.r.o. 1 Obsah Úvod... 4 Požadavky na provoz systému E-ZAK...

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Předmět: Řízení softwarových projektů (A7B36SI2) Vyučující předmětu: Ing. Martin Komárek, Ing. Ondřej Macek Vedoucí práce: Ing. Martin Komárek

Více

Výzva k účasti v elektronické aukci pro Město Bystřice pod Hostýnem Oprava povrchu parkoviště Za kostelem v Bystřici pod Hostýnem

Výzva k účasti v elektronické aukci pro Město Bystřice pod Hostýnem Oprava povrchu parkoviště Za kostelem v Bystřici pod Hostýnem Pozvánka Výzva k účasti, IČ: 00287113, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, vypisuje podle 12 odst.3 zákona č.137/2006 Sb., - o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Příručka pro dodavatele. Systém EZVR 1.1 Verze dokumentu 1.3 Datum vydání:

Příručka pro dodavatele. Systém EZVR 1.1 Verze dokumentu 1.3 Datum vydání: Příručka pro dodavatele Systém EZVR 1.1 Verze dokumentu 1.3 Datum vydání: 1.10.2017 1 2 1. Úvod do systému...3 2. Technické požadavky a zabezpečení systému...3 3. Registrace nového dodavatele...4 4. Přihlášení

Více

Nutné kroky a nastavení prohlížeče pro přístup do systému REGIS. Autor: Ing. Marek Pučelík

Nutné kroky a nastavení prohlížeče pro přístup do systému REGIS. Autor: Ing. Marek Pučelík Nutné kroky a nastavení prohlížeče pro přístup do systému REGIS Autor: Ing. Marek Pučelík Vytvořeno dne: 2. dubna 2013 1 Obsah 1. Návod na instalaci certifikátu ČNB... 3 Úvod... 3 Úvodní stránka aplikace...

Více

,,Zajištění servisu a oprav vozidel města Chebu a jím zřízených a založených právnických osob

,,Zajištění servisu a oprav vozidel města Chebu a jím zřízených a založených právnických osob Město Cheb Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ),,Zajištění servisu

Více

M I S Y S - W E B. Intranet řešení systému MISYS. Verze 9.00. Příručka uživatele

M I S Y S - W E B. Intranet řešení systému MISYS. Verze 9.00. Příručka uživatele M I S Y S - W E B Intranet řešení systému MISYS Verze 9.00 Příručka uživatele GEPRO s.r.o. Září 2008 Copyright GEPRO s.r.o. 2008 Ochranné známky GEPRO spol. s r.o. KOKEŠ, MISYS Ochranné známky Microsoft

Více

Výzva k účasti v elektronické aukci pro Město Bystřice pod Hostýnem Rekonstrukce sociálního zařízení v objektu ZUŠ, Masarykovo náměstí č.p.

Výzva k účasti v elektronické aukci pro Město Bystřice pod Hostýnem Rekonstrukce sociálního zařízení v objektu ZUŠ, Masarykovo náměstí č.p. Pozvánka, IČ: 00287113, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, vypisuje podle 12 odst.3 zákona č.137/2006 Sb., - o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o

Více

ROZHRANÍ PRO ZPRACOVÁNÍ ZÁKLADNÍ SKUPINY ENTIT - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

ROZHRANÍ PRO ZPRACOVÁNÍ ZÁKLADNÍ SKUPINY ENTIT - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ROZHRANÍ PRO ZPRACOVÁNÍ ZÁKLADNÍ SKUPINY ENTIT - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INTERPI Interoperabilita v paměťových institucích Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní identity (NAKI) (DF11P01OVV023)

Více

Veřejné. Aplikace EP2W. Uživatelská příručka pro externího uživatele

Veřejné. Aplikace EP2W. Uživatelská příručka pro externího uživatele Aplikace EP2W Uživatelská příručka pro externího uživatele Verze: 1.04 Datum: 14.8.2012 Upozornění V dokumentu bylo použito názvů firem a produktů, které mohou být chráněny patentovými a autorskými právy

Více

MĚSTO LOVOSICE ul. Školní 407/2, 410 30 Lovosice, fax 416 532 130, e-mail: meulovo@meulovo.cz

MĚSTO LOVOSICE ul. Školní 407/2, 410 30 Lovosice, fax 416 532 130, e-mail: meulovo@meulovo.cz VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel město Lovosice, vyzývá, v souladu se směrnicí rady města č. 1/2016, uchazeče k podání nabídky na topenářské práce na akci s názvem: Zajištění telekomunikačních

Více

Generování žádostí o kvalifikovaný certifikát a instalace certifikátu Uživatelská příručka pro prohlížeč Internet Explorer

Generování žádostí o kvalifikovaný certifikát a instalace certifikátu Uživatelská příručka pro prohlížeč Internet Explorer Generování žádostí o kvalifikovaný certifikát a instalace certifikátu Uživatelská příručka pro prohlížeč Internet Explorer 1 První certifikační autorita, a.s. 8.9.2011 Obsah 1. Úvod... 3 2. Požadavky na

Více

e Utility Report Vyjadřování k existenci sítí

e Utility Report Vyjadřování k existenci sítí e Utility Report Vyjadřování k existenci sítí Uživatelská dokumentace Verze 20 10 2009 1 Obsah 1 O službě e-utilityreport................................... 3 2 Potřebná nastavení.......................................

Více

Základní informace pro uživatele webových aplikací IISPP 1. Podporované prohlížeče

Základní informace pro uživatele webových aplikací IISPP 1. Podporované prohlížeče Základní informace pro uživatele webových aplikací IISPP 1. Podporované prohlížeče Webové aplikace Národního památkového ústavu (NPÚ), sdružené v rámci tzv. Integrovaného informačního systému památkové

Více

Postup zprovoznění aplikace Crypta 2

Postup zprovoznění aplikace Crypta 2 Identifikace Číslo jednací Nahrazuje Klasifikace Veřejný Platnost 8. 11. 2015 Účinnost 8. 11. 2015 Postup zprovoznění aplikace Crypta 2 verze 3.1 Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225

Více

Obecné. Výzva k účasti v e-aukci Město Počátky Oprava komunikací v Počátkách a okolí

Obecné. Výzva k účasti v e-aukci Město Počátky Oprava komunikací v Počátkách a okolí Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce na adrese https://pocatky.proe.biz dne 17. 03. 2014 v 13:00. V případě Vašeho

Více

Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy

Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy Aplikace pro Národní onkologický registr na KSRZIS Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy Národní onkologický registr elektronický formulář s použitím Uživatelská příručka Stav

Více

REGISTR VINIC VÍNO ORIGINÁLNÍ CERTIFIKACE NA PORTÁLU FARMÁŘE (UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA) CCV Informační systémy 2014 1

REGISTR VINIC VÍNO ORIGINÁLNÍ CERTIFIKACE NA PORTÁLU FARMÁŘE (UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA) CCV Informační systémy 2014 1 REGISTR VINIC VÍNO ORIGINÁLNÍ CERTIFIKACE NA PORTÁLU FARMÁŘE (UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA) CCV Informační systémy 2014 1 TABULKA VERZÍ Verze Datum Popis 1.0 15.3.2012 Založení dokumentu 2.0 15.5.2014 Nové funkčnosti

Více

Návod na samoaktivaci

Návod na samoaktivaci Návod na samoaktivaci služby internet AKtivACe SluŽeB POMOCí instalátoru Pro zahájení instalace Vašeho nového připojení od naší společnosti propojte utp kabel s nástěnnou netbox zásuvkou a RJ-45 konektorem

Více

Přihlašování do ISCRŘ přes JIP

Přihlašování do ISCRŘ přes JIP Aktualizováno: 10.11.2014 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Účel dokumentu... 3 1.2 Zkratky... 3 1.3 Historie... 3 2 Přístup k aplikaci ISCRŘ... 3 2.1 Lokální administrátor OVM... 4 2.1.1 Lokální administrátor OVM

Více

Gilda. Po spuštění programu v základním seznamu vidíte veřejné zakázky za Váš odbor.

Gilda. Po spuštění programu v základním seznamu vidíte veřejné zakázky za Váš odbor. Gilda Program spustíme na webové stránce Intranetové a internetové aplikace městského úřadu, nebo odkazem z plochy vašeho PC. Konkrétní adresa: GILDA Pokud Vám odkaz nebude fungovat, pravděpodobně nemáte

Více

BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY V OBCI RAKVICE

BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY V OBCI RAKVICE OBEC RAKVICE BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY V OBCI RAKVICE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na podlimitní veřejnou zakázku zadanou ve zjednodušeném podlimitní řízení podle ustanovení 21 odst. 1 písm. f), 25 a 38 zákona č.

Více

Výzva k účasti v on-line výběrovém řízení pro United Energy a.s. Materiál pro výměnu separátorů a jízkových plechů kotle K7

Výzva k účasti v on-line výběrovém řízení pro United Energy a.s. Materiál pro výměnu separátorů a jízkových plechů kotle K7 Výzva k účasti Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce dne 01. 03. 2016 v 13:00. V případě Vašeho zájmu si prostudujte

Více

Výzva k účasti v elektronické aukci pro Město Počátky Oprava fasády věže kostela Sv. Jana Křtitele v Počátkác

Výzva k účasti v elektronické aukci pro Město Počátky Oprava fasády věže kostela Sv. Jana Křtitele v Počátkác Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou elektronické aukce na adrese https://pocatky.proebiz.com dne 14. 06. 2016 v 13:00. V případě Vašeho zájmu si prostudujte

Více

Generování žádostí o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Apple Safari

Generování žádostí o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Apple Safari Generování žádostí o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Apple Safari První certifikační autorita, a.s. 12.8.2011 Verze 7.07 Obsah 1. Úvod... 3 2. Požadavky na software... 3 3. Instalace kořenového

Více

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce dne 29. 10. 2014 v 09:00.

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce dne 29. 10. 2014 v 09:00. Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce dne 29. 10. 2014 v 09:00. V případě Vašeho zájmu si prostudujte níže uvedené sekce

Více

TouchGuard Online pochůzkový systém

TouchGuard Online pochůzkový systém TouchGuard Online pochůzkový systém Uživatelský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz

Více

ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4

ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4 ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4 JEDNODUCHÉ PŘIHLÁŠENÍ 4 ADMINISTRAČNÍ PROSTŘEDÍ 5 PŘEPÍNÁNÍ JAZYKOVÉ VERZE 5 POLOŽKY HORNÍHO MENU 5 DOPLŇKOVÉ POLOŽKY MENU: 6 STROM SE STRÁNKAMI, RUBRIKAMI A ČLÁNKY 7 TITULNÍ

Více

V případě Vašeho zájmu si prostudujte níže uvedené sekce a vyplňte Přihlášku, kterou naleznete v části Přihláška této Výzvy.

V případě Vašeho zájmu si prostudujte níže uvedené sekce a vyplňte Přihlášku, kterou naleznete v části Přihláška této Výzvy. Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce ("ERMMA") dne 02. 10. 2014 v 12:00. V případě Vašeho zájmu si prostudujte níže

Více

Výzva k účasti v on-line výběrovém řízení pro United Energy a.s. Výměna separátorů a jízkových plechů kotle K7

Výzva k účasti v on-line výběrovém řízení pro United Energy a.s. Výměna separátorů a jízkových plechů kotle K7 Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce ("ERMMA") dne 11. 03. 2016 v 08:30. V případě Vašeho zájmu si prostudujte níže

Více

Manuál k aplikaci SDO PILOT v.0.2

Manuál k aplikaci SDO PILOT v.0.2 Manuál k aplikaci SDO PILOT v.0.2 Základní informace o aplikaci Aplikace slouží pro zjednodušené vytváření dokumentů Souhrnů doporučených opatření pro Evropsky významné lokality. Vznikala přírustkovým

Více

POKYNY K INSTALACI JAVA PLUGINU A ELEKTRONICKÉHO PODPISU V SYSTÉMU ELZA. Stav ke dni 1.1.2013 verze 1.0

POKYNY K INSTALACI JAVA PLUGINU A ELEKTRONICKÉHO PODPISU V SYSTÉMU ELZA. Stav ke dni 1.1.2013 verze 1.0 POKYNY K INSTALACI JAVA PLUGINU A ELEKTRONICKÉHO PODPISU V SYSTÉMU ELZA Stav ke dni 1.1.2013 verze 1.0 Obsah: 1 Úvod... 3 2 Postup instalace JAVA pluginu... 4 2.1.1 Test instalace Java pluginu v prohlížeči...

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Č.j.: MR04/2016 na akci: Monitoring vozidel Českého rozhlasu Český rozhlas, Vinohradská 12 Praha 2 120 99 strana: 1 1. NÁZEV ZAKÁZKY Monitoring vozidel Českého rozhlasu Č.j.: MR04/2016

Více

Výzva k účasti v e-aukci pro Město Počátky Zpracování projektové dokumentace na ZTV lokalita Z2 Počátky

Výzva k účasti v e-aukci pro Město Počátky Zpracování projektové dokumentace na ZTV lokalita Z2 Počátky Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou elektronické aukce na adrese https://pocatky.proebiz.com dne 08. 06. 2015 v 13:00. V případě Vašeho zájmu si prostudujte

Více

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce dne 05. 05. 2015 v 09:00.

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce dne 05. 05. 2015 v 09:00. Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce dne 05. 05. 2015 v 09:00. V případě Vašeho zájmu si prostudujte níže uvedené sekce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem Revitalizace prostoru při ul. Tyršova v Děčíně I zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 38 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Uživatelská příručka Registr vinic na portálu eagri (základní popis funkcí a formulářů)

Uživatelská příručka Registr vinic na portálu eagri (základní popis funkcí a formulářů) Uživatelská příručka Registr vinic na portálu eagri (základní popis funkcí a formulářů) CCV Informační systémy 20144 1 Evidence vydaných verzí dokumentu: Verze Datum vydání Popis změn 1.0 1.6 23. 12. 2009

Více

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce dne 17. 08. 2015 v 09:00.

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce dne 17. 08. 2015 v 09:00. Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce dne 17. 08. 2015 v 09:00. V případě Vašeho zájmu si prostudujte níže uvedené sekce

Více

Elektronická monitorovací zpráva 1.4 ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Elektronická monitorovací zpráva 1.4 ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Elektronická monitorovací zpráva 1.4 ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 1. Obecná pravidla aplikace Benefit7... 3 1.1 Přístup

Více

Podmínky užívání služeb webového portálu AirJobs.cz

Podmínky užívání služeb webového portálu AirJobs.cz Podmínky užívání služeb webového portálu AirJobs.cz A. Úvodní ustanovení 1. Společnost PERSONAL ONE s.r.o., IČ: 28905822, se sídlem Praha 3 - Žižkov, Pod Krejcárkem 975/2, PSČ 130 00, zapsaná v obchodním

Více

Technická specifikace podmínek a pravidel pro elektronické aukce dříví

Technická specifikace podmínek a pravidel pro elektronické aukce dříví Příloha č. 1 ke SMLOUVĚ O PODMÍNKÁCH A PRAVIDLECH ÚČASTI NA ELEKTRONICKÝCH AUKCÍCH DŘÍVÍ Technická specifikace podmínek a pravidel pro elektronické aukce dříví Použité pojmy Elektronická aukce: způsob

Více

Uživatelská příručka Evidence příchozí a odchozí pošty a elektronický archiv. V prostředí společnosti. Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Uživatelská příručka Evidence příchozí a odchozí pošty a elektronický archiv. V prostředí společnosti. Pražská vodohospodářská společnost a.s. Uživatelská příručka Evidence příchozí a odchozí pošty a elektronický archiv V prostředí společnosti Pražská vodohospodářská společnost a.s. Obsah 1. ÚVOD... 5 2. PROSTŘEDÍ WORKSPACE... 5 2.1 TECHNOLOGIE

Více

Výzva k účasti v on-line výběrovém řízení pro TERMONTA PRAHA a.s. Dodávka nerezového materiálu na akci Pujmanová

Výzva k účasti v on-line výběrovém řízení pro TERMONTA PRAHA a.s. Dodávka nerezového materiálu na akci Pujmanová Obecné Dovolujeme si vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce na adrese https://vrepe.proe.biz dne 02. 07. 2014 v 14:00. V případě vašeho zájmu

Více

Kerio Operator. Kerio Technologies

Kerio Operator. Kerio Technologies Kerio Operator Příručka uživatele Kerio Technologies 2011 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje produkt: Kerio Operator ve verzi 1.1. Změny vyhrazeny. Aktuální verzi

Více

Manuál administrátora FMS...2

Manuál administrátora FMS...2 Manuál administrátora Manuál administrátora FMS...2 Úvod... 2 Schéma aplikace Form Management System... 2 Úvod do správy FMS... 3 Správa uživatelů... 3 Práva uživatelů a skupin... 3 Zástupci... 4 Avíza

Více

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce dne 04. 12. 2014 v 09:00.

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce dne 04. 12. 2014 v 09:00. Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce dne 04. 12. 2014 v 09:00. V případě Vašeho zájmu si prostudujte níže uvedené sekce

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí.

Výzva k podání nabídky. Meziříčí. Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

MAWIS. Uživatelská dokumentace

MAWIS. Uživatelská dokumentace MAWIS Uživatelská dokumentace Verze 27-11-2008 OBSAH OBSAH... 2 1) O MAPOVÉM SERVERU... 3 2) POTŘEBNÁ NASTAVENÍ... 3 Hardwarové požadavky... 3 Softwarové požadavky... 3 Nastavení Internet Exploreru:...

Více

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce dne 18. 12. 2014 v 09:00.

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce dne 18. 12. 2014 v 09:00. Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce dne 18. 12. 2014 v 09:00. V případě Vašeho zájmu si prostudujte níže uvedené sekce

Více

Jak začít s ed MARKETEM

Jak začít s ed MARKETEM Jak začít s ed MARKETEM Ostrava, 26. ledna 2016 E LINKX a.s. Novoveská 1262/95, 709 00 Ostrava tel.: +420 597 444 777 e-mail: obchod@elinkx.cz www.elinkx.cz Obsah 1. Úvod... 3 2. Jak nastavit e-shop...

Více

Postup objednávky www.akreditovanekurzy.cz

Postup objednávky www.akreditovanekurzy.cz Postup objednávky www.akreditovanekurzy.cz Objednávku e-learningových kurzů je možné provést: 1. Přihlášení přes záložku Personalista (Postup pro personalistu s jedinečnými přihl.údaji) 2. Přihlášení přímo

Více

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Stanislav Chromý Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 12. dubna 2013 Obsah 1. Začínáme 3 1.1 Co je to DAŇOVÝ SPIS 3 1.2 Rozcestník 3 2. Správa spisů 4 2.1 Založení nového

Více

Můj účet Uživatelský manuál

Můj účet Uživatelský manuál Můj účet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 Obsah 1 Přihlášení do aplikace Klientské centrum............................................................................. 4 2 Zprávy systému..................................................................................................

Více

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické poptávky.

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické poptávky. Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické poptávky. V případě Vašeho zájmu si prostudujte předmět, zadávací podmínky, další ustanovení,

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s. Část I: Všeobecné informace, přihlášení do Internetbankingu, nastavení a autorizace Verze: 22122014 Strana 1 (celkem 19) Obsah: I. Všeobecné informace...

Více

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky elektrické energie pro město Veselí nad Moravou (dále jen veřejná zakázka )

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky elektrické energie pro město Veselí nad Moravou (dále jen veřejná zakázka ) Výzva k podání nabídek obsahující současně ZADÁVACÍ DOKUMENTACI k veřejné zakázce zadávané druhem zjednodušeného podlimitního řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

MapleCloud a jeho použ ití. Vladimír Žák

MapleCloud a jeho použ ití. Vladimír Žák MapleCloud a jeho použ ití Vladimír Žák Brno, 2015 Obsah 1 Úvod... 4 2 Novinky v MapleCloud pro Maple 2015... 5 3 MapleCloud a registrace... 6 4 Použití MapleCloud přímo z Maple 2015... 7 4.1 Popis jednotlivých

Více

Postup registrace dodavatele do dynamického nákupního systému VLS ČR, s.p.

Postup registrace dodavatele do dynamického nákupního systému VLS ČR, s.p. Postup registrace dodavatele do dynamického nákupního systému VLS ČR, s.p. Krok 1: Vstup do prostředí Dynamických nákupních systémů - na stránkách www.vls.cz klikněte na odkaz Veřejné zakázky a následně

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka PC výkaznictví JASU (program pro zpracování účetního výkaznictví) březen 2012 Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 P.O.Box 36 111 21 Praha 1 telefon: 224 091 619 fax:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané dle zákona č. 137/2006 sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) na níže specifikovanou veřejnou zakázku. Zadávání této

Více

Příručka pro zájemce o status externího hodnotitele projektů OP VVV

Příručka pro zájemce o status externího hodnotitele projektů OP VVV Příručka pro zájemce o status externího hodnotitele projektů OP VVV Verze: 1.0 Duben 2015 Stránka 1 z 34 O B S A H Úvod... 3 A) Pravidla a procesy hodnocení... 3 1. Externí hodnotitelé a jejich role...

Více

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce dne 20. 04. 2015 v 09:00.

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce dne 20. 04. 2015 v 09:00. Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce dne 20. 04. 2015 v 09:00. V případě Vašeho zájmu si prostudujte níže uvedené sekce

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ve smyslu ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky malého rozsahu: Smlouva o provádění

Více

elektronická MONITOROVACÍ ZPRÁVA výzva č. 56 a č. 57

elektronická MONITOROVACÍ ZPRÁVA výzva č. 56 a č. 57 elektronická MONITOROVACÍ ZPRÁVA výzva č. 56 a č. 57 1. Obecná pravidla aplikace Benefit7... 4 1.1 Přístup a spuštění Benefit7... 4 1.2 Požadavky na softwarové vybavení... 4 1.3 Další požadavky pro bezproblémové

Více

Postup pro podání návrhu projektu studentské grantové soutěže

Postup pro podání návrhu projektu studentské grantové soutěže Postup pro podání návrhu projektu studentské grantové soutěže Návrhy projektů studentské grantové soutěže (dále jen návrhy projektů ) jsou podávány výhradně prostřednictvím IS OBD 3.1 (dále jen OBD ).

Více

9/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. ledna 2011,

9/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. ledna 2011, 9/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. ledna 2011, kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: Sp. zn.: CN/156/CN/15 Č.j.: 6918/15/CN Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: Zajištění pronájmu softwarových licencí a souvisejících služeb pro osobní počítače a servery SŠZP Klatovy

Více

CO BUDETE DĚLAT. když získáte denně 2 hodiny času navíc? Náš on-line srovnávač a sjednávač pojištění dává finančním poradcům

CO BUDETE DĚLAT. když získáte denně 2 hodiny času navíc? Náš on-line srovnávač a sjednávač pojištění dává finančním poradcům Náš on-line srovnávač a sjednávač pojištění dává finančním poradcům volný čas navíc, který pak mohou trávit podle svých představ. Manuál pro práci s on-line sjednávačem Salve Finance Jak pracovat s on-line

Více

Uživatelská příručka pro Příkazce / Správce zdrojů financování. Projekt DMS modul Faktury

Uživatelská příručka pro Příkazce / Správce zdrojů financování. Projekt DMS modul Faktury S Y C O N I X, a. s. Freyova 12 Telefon: +420 2 83 10 90 10 190 00 Praha 9 Fax: +420 2 83 10 90 11 Česká republika w w w. s y c o n i x. c z pro Příkazce / Správce zdrojů financování Projekt DMS modul

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti COFELY a.s.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti COFELY a.s. Všeobecné obchodní podmínky společnosti COFELY a.s. 1. Rozsah platnosti a definice užívaných pojmů 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále označované rovněž jako VOP ) upravují smluvní vztahy mezi

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 3. OBCHODNÍ PODMÍNKY A DALŠÍ PŘÍLOHY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 3. OBCHODNÍ PODMÍNKY A DALŠÍ PŘÍLOHY OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) upravují podmínky zveřejnění inzerce na internetovém serveru Zbavsetoho.cz dostupném na internetové adrese

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO SLUŽBU INTERNETBANKING PPF banky a.s.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO SLUŽBU INTERNETBANKING PPF banky a.s. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO SLUŽBU INTERNETBANKING PPF banky a.s. Část I: Všeobecné informace, přihlášení do Internetbankingu, nastavení a Autorizace příkazů a žádostí pro Banku Obsah: I. Všeobecné informace...

Více

w1se elektronické bankovnictví pro korporátní klienty v rámci portálu ebankingforbusiness

w1se elektronické bankovnictví pro korporátní klienty v rámci portálu ebankingforbusiness w1se elektronické bankovnictví pro korporátní klienty v rámci portálu ebankingforbusiness Instalační příručka verze 11 Obsah Obsah 2 1. Instalace w1se od A do Z v pěti krocích... 3 I. Instalace Javy...

Více

HSOS-11543-2/2015 Ostrava 26. 11. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

HSOS-11543-2/2015 Ostrava 26. 11. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU HSOS-11543-2/2015 Ostrava 26. 11. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Název veřejné zakázky: Zadavatel: Česká republika Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická

Více

Manuál k užívání aplikace Monitoringrejstriku.cz

Manuál k užívání aplikace Monitoringrejstriku.cz Manuál k užívání aplikace Monitoringrejstriku.cz Verze aplikace 2.0, říjen 2015 Copyright 2014, Insolvence 2008, a.s. Omezující podmínky pro zveřejnění, poskytnutí údajů: Tento dokument obsahuje informace

Více

1. Přihlášení do elektronické žákovské knížky: Na webových stránkách školy www.zsprim.cz klikněte na odkaz v levém panelu Elektronická ŽK

1. Přihlášení do elektronické žákovské knížky: Na webových stránkách školy www.zsprim.cz klikněte na odkaz v levém panelu Elektronická ŽK Vážení rodiče, stáváte se uživateli elektronické žákovské knížky, která Vám umožní sledovat studium svého dítěte doslova v přímém přenosu. Kromě přehledného přehledu průběžné klasifikace ve všech předmětech,

Více

Uživatelská příručka ISKP14+ pro Integrované nástroje: Žádost o podporu strategie ITI/IPRÚ

Uživatelská příručka ISKP14+ pro Integrované nástroje: Žádost o podporu strategie ITI/IPRÚ Uživatelská příručka ISKP14+ pro Integrované nástroje: Žádost o podporu strategie ITI/IPRÚ Verze: 1.0 Listopad 2015 1 Obsah 1 Přehled provedených změn... 3 2 Žádost o integrovanou strategii... 4 2.1. Registrace

Více

V případě Vašeho zájmu si prostudujte níže uvedené sekce a vyplňte Přihlášku, kterou naleznete v části Přihláška této Výzvy.

V případě Vašeho zájmu si prostudujte níže uvedené sekce a vyplňte Přihlášku, kterou naleznete v části Přihláška této Výzvy. Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce "ERMMA" dne 25. 11. 2014 v 10:00. V případě Vašeho zájmu si prostudujte níže uvedené

Více

Úvod...15. Používané konvence... 16. 1. Seznámení s Outlookem...17

Úvod...15. Používané konvence... 16. 1. Seznámení s Outlookem...17 Obsah Úvod...15 Používané konvence... 16 1. Seznámení s Outlookem...17 1.1 Novinky verze 2003... 17 1.1.1 Navigační podokno...17 1.1.2 Nabídka Přejít...17 1.1.3 Podokno pro čtení...18 1.1.4 Rozložení seznamu

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Cyklostezka Přerov, nábř. Protifašistických bojovníků

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Cyklostezka Přerov, nábř. Protifašistických bojovníků VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, podle 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název zakázky: Cyklostezka Přerov,

Více

PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační číslo: MAD 96 Příloha OM OP LZZ: D6 Číslo revize: 3 Číslo vydání: 1.3 Stránka:

Více

VAR-NET INTEGRAL Manuál správce VNI 5.1 VAR-NET INTEGRAL. verze 0.2. Manuál správce VNI 5.1

VAR-NET INTEGRAL Manuál správce VNI 5.1 VAR-NET INTEGRAL. verze 0.2. Manuál správce VNI 5.1 Manuál správce VNI 5.1 verze 0.2 Manuál správce VNI 5.1 VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 655 (pracovní doba 7:30 15:00) www.variant.cz isb@variant.cz

Více

Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu

Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu Softwarová podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu Verze 1.3 Zpracováno v rámci projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 ELEKTRONICKÁ

Více

Uživatelská příručka nabídky majetku státních institucí

Uživatelská příručka nabídky majetku státních institucí Uživatelská příručka nabídky majetku státních institucí 1 O systému dne 1. března 2016 nabyl účinnosti zákon č. 51/2016, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování

Více

a autentizovaná proxy

a autentizovaná proxy Mendelova univerzita v Brně Virtuální privátní síť a autentizovaná proxy Verze: 1.2 Datum: 5. dubna 2011 Autor: Martin Tyllich, Aleš Vincenc, Stratos Zerdaloglu 2 Obsah 1 Připojení pomocí proxy serveru

Více

Uživatelská příručka + základní informace o IS o ISVS

Uživatelská příručka + základní informace o IS o ISVS Uživatelská příručka + základní informace o IS o ISVS Vážení uživatelé, vítejte v Informačním systému o informačních systémech veřejné správy (dále jen IS o ISVS ) Obsah uživatelské příručky: 1. Obecně

Více

*MMFMX00RNK1T* Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

*MMFMX00RNK1T* Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU Odbor zadávání veřejných zakázek Radniční 1148 738 22 Frýdek-Místek *MMFMX00RNK1T* VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: Č. J.: MMFM 47205/2016 SP. ZN. 91.1

Více

Ostatní portálové aplikace

Ostatní portálové aplikace Akademický informační systém ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. Ostatní portálové aplikace Svazek 9 Verze: 1.20 Datum: 10. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 Absolventi

Více

SMS Manager & HAIRSOFT MANUÁL

SMS Manager & HAIRSOFT MANUÁL SMS Manager & HAIRSOFT MANUÁL Poznámka: a) Pro chod SMS je nutný internet. b) Podporovaný systém je Windows 7, Windows 8, 8.1, Windows 10 c) SMS jsou dostupné pouze pro území České Republiky Postup: 1.

Více

Systém integrované péče. Návod online aplikace SIP ČPZP

Systém integrované péče. Návod online aplikace SIP ČPZP Systém integrované péče Návod online aplikace SIP ČPZP aktualizace: 31. leden 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Registrace do projektu SIP... 4 3. Práce s online aplikací SIP ČPZP... 6 3.1 Přihlášení do aplikace...6

Více

POKYNY PRO DODAVATELE

POKYNY PRO DODAVATELE POKYNY PRO DODAVATELE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V ELEKTRONICKÉM NÁSTROJI KDV Strana 1 (celkem 9) Základní popis elektronického nástroje Elektronický nástroj KDV je přístupný pro uživatele a veřejnost na internetové

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ve smyslu ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky malého rozsahu: Servisní smlouva

Více

Návod na instalaci programu evito Win Service. Instalace programu evito Win Service

Návod na instalaci programu evito Win Service. Instalace programu evito Win Service Návod na instalaci programu evito Win Service USB ANT+ je zařízení určené pro přenos naměřených hodnot prostřednictvím PC. Zajišťuje komunikaci ve chvíli, kdy je vloženo do USB slotu v počítači. Podmínkou

Více

Výzkumně vzdělávací areál Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Přístrojové vybavení laboratoře LOGOPEDIE II.

Výzkumně vzdělávací areál Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Přístrojové vybavení laboratoře LOGOPEDIE II. Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení v souladu s ust. 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Výzkumně vzdělávací

Více