Systém integrované péče. Návod online aplikace SIP ČPZP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Systém integrované péče. Návod online aplikace SIP ČPZP"

Transkript

1 Systém integrované péče Návod online aplikace SIP ČPZP aktualizace: 31. leden 2014

2 OBSAH 1. Úvod Registrace do projektu SIP Práce s online aplikací SIP ČPZP Přihlášení do aplikace Zobrazování údajů o klientele SIP záhlaví s informacemi o přihlášeném lékaři Profil lékaře Prohlížení skupin Seznam pojištěnců Zaslání zprávy o pojištěnci Detail pojištěnce Aktualizace skupin pojištěnce Hromadná aktualizace skupin pojištěnce Seznam zařízení pečujících o Vaše pacienty Hodnocení poskytovatelů zdravotních služeb Lékové interakce/kontraindikace Závěr Stránka 2 z 23

3 1. Úvod Systém integrované péče (dále jen SIP) představuje soubor informačních, metodických, smluvních a především lékařských postupů, které mají ve výsledku zvýšit kvalitu péče o pacienta a zefektivnit vynakládání finančních prostředků v systému zdravotního pojištění. Na rozdíl od klasického pojetí tzv. řízené péče, nedochází v případě SIP k omezení práva pacienta na svobodnou volbu lékaře, ale naopak k rozšíření zdravotních služeb o další možnost. Projekt SIP je společným projektem SPLD a SPLDD, ke kterému se s informační a smluvní podporou přihlásila Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (dále jen ČPZP). Byť se do budoucna předpokládá rozšíření i na klienty dalších zdravotních pojišťoven, projekt ve spolupráci s praktickými lékaři realizuje ČPZP. Základním stavebním kamenem SIP je koordinace zdravotních služeb o pacienta ze strany praktického lékaře. Právě praktický lékař je pak garantem kvality služeb jako celku. K tomu, aby mohl praktický lékař efektivně koordinovat zdravotní služby poskytované nejen jeho vlastní ordinací, ale čerpanou pacienty i u jiných poskytovatelů zdravotních služeb, musí mít k dispozici informace o pohybu svých pacientů v rámci systému. K tomuto účelu zřídila ČPZP speciální online aplikaci SIP v rámci svého internetového portálu Tento materiál popisuje, jak se mohou praktičtí lékaři pohybovat v aplikaci SIP a pomoci tak nastavit co nejefektivnější a přitom spravedlivé principy vyhodnocování, informování a úhrady zdravotních služeb. Stránka 3 z 23

4 2. Registrace do projektu SIP Podmínkou úspěšné registrace do projektu SIP je počítač s přístupem k internetu, aktivní užívání e-přepážky, ová adresa a mobilní telefon. Smluvní praktický lékař se může na portál ČPZP dostat buď přímo pomocí odkazu nebo přes www stránky ČPZP Na adrese se lékař nachází přímo na portále ČPZP v sekci poskytovatelé zdravotních služeb. Na hlavní stránce ČPZP - se smluvní praktický lékař vybere odkaz Elektronická přepážka V elektronické přepážce následně zvolí Vstup do e-přepážky ČPZP. Stránka 4 z 23

5 Po přihlášení do Elektronické přepážky PL vybere v hlavním menu záložku Poskytovarelé zdravotních služeb a dále zvolí položku Projekt SIP. Přes položku SIP registrace je možné se do projektu SIP zaregistrovat. Registrační přihlašovací formulář do SIP je rozdělen na dvě sekce. První sekce slouží k vyplnění kontaktních údajů poskytovatele zdravotních služeb. Upozornění: Je důležité, aby byly vyplněny všechny kolonky formuláře, jinak se žádost na ČPZP neodešle! Stránka 5 z 23

6 Druhá sekce formuláře je informačního charakteru. Jedná se o doplňující údaje, které slouží jako podklad pro případné navýšení kapitační sazby v rámci SIP. Při zaškrtnutí položky se objeví textové pole pro případné doplnění informací. Vyplnění textového pole není povinné. Po vyplnění kontaktních údajů a stisku tlačítka Odeslat žádost do ČPZP budou automaticky informováni příslušní pracovníci ČPZP, kteří nastaví přístupová oprávnění do online aplikace SIP ČPZP. Zároveň bude lékaři zasláno nové cenové ujednání SIP pro příslušné období, ve kterém bude zohledněna bonifikace za SIP. 3. Práce s online aplikací SIP ČPZP 3.1 Přihlášení do aplikace Smluvní praktický lékař, který v rámci procesu zapojení se do projektu získal příslušná oprávnění pro přístup do online aplikace SIP ČPZP, zadá do internetového prohlížeče adresu do kolonky Přihlašovací jméno vyplní svoji ovou adresu a stiskne tlačítko Odeslat SMS. Stránka 6 z 23

7 Během několika vteřin dojde na mobilní telefon lékaře SMS s unikátním přihlašovacím kódem, který je nutné opsat do kolonky Heslo a znovu stisknout tlačítko Přihlásit. Pokud vše proběhne v pořádku, změní se vzhled přihlašovací oblasti a je zde zobrazena informace o aktuálně přihlášeném uživateli s oznámením o úspěšném přihlášení. 3.2 Zobrazování údajů o klientele Jakmile je lékař přihlášený k portálu ČPZP ( bude v záložce poskytovatelé zdravotních služeb využívat nabídku Projekt SIP. Stránka 7 z 23

8 3.2.1 SIP záhlaví s informacemi o přihlášeném lékaři V záhlaví každé stránky jsou zobrazovány základní kontaktní údaje Profil lékaře V této sekci jsou vidět údaje, které lékař uvedl při registraci do projektu SIP. Jedná se o informace, které slouží jako podklad pro případné navýšení kapitační sazby v rámci SIP. Dle aktuální situace je zde lékař může on-line aktualizovat. Při zaškrtnutí položky se objeví textové pole pro případné doplnění informací. Vyplnění textového pole není povinné. Pro potvrzení změn je potřeba stisknout tlačítko Uložit. Při následném stisku tlačítka Protokol se zobrazí výpis o provedených změnách, který je možno uložit do počítače nebo vytisknout. Stránka 8 z 23

9 Upozornění: Každý parametr lze měnit pouze jednou denně, další změna je možná až následující den Prohlížení skupin Prohlížení je rozděleno na Seznam skupin a kategorií (defaultní zobrazení) a Seznam skupin. Typ seznamu se volí za pomoci políčka V případě, že má poskytovatel zdravotních služeb pod jedním IČZ více provozoven, tj. IČP, lze provádět výběr skupin i dle jednotlivých IČP. Stránka 9 z 23

10 Pod touto volbou vidí lékař seznam skupin chronických stavů, které jsou v rámci projektu SIP sledovány. V tabulce je vyznačen počet pojištěnců, kteří jsou v dané skupině či kategorii zařazeni. Kliknutím na zkratku skupiny nebo číslo kategorie se otevře seznam pojištěnců v příslušné skupině. Pod otazníkem nalezne lékař popis konkrétní chronické skupiny včetně jednotlivých kategorií. Stránka 10 z 23

11 3.2.4 Seznam pojištěnců Po výběru způsobu řazení a stisku tlačítka HLEDAT se lékaři zobrazí seznam jeho registrovaných pojištěnců spolu se zařazením do skupin chronických stavů. Pro poskytovatele zdravotních služeb, kteří mají pod jedním IČZ více provozoven (IČP), lze provádět výběr registrovaných pojištěnců zvlášť na jednolivá IČP nebo pro všechna IČP. Pokud si lékař přeje zobrazit pouze seznam pojištěnců, u nichž je vyžadována aktualizace zařazení do chronických skupin, zaškrtne políčko Stránka 11 z 23

12 Podbarvení Skupiny, resp. kategorie informuje o aktuálním stavu přiřazení pojištěnce do skupiny chronických stavů (nově zařazený pojištěnec, prvotní naplnění, žádost o prověření.). Aktualizaci přiřazení lze provést přes ikonu, kde změníme nebo potvrdíme správnost zařazení pacienta do skupin chronických stavů. Kliknutím na číslo pojištěnce se zobrazí detail péče poskytnuté danému pojištěnci. Průběžná kontrola, potvrzení či korekce správného zařazení pojištěnce do žádné, jedné nebo více chronických skupin, je jednou ze základních povinností praktického lékaře v projektu SIP. Předběžné zařazení pojištěnce, které lze vidět na obrazovce, bylo ČPZP provedeno na základě analýzy dat o čerpání zdravotních služeb daným pojištěncem v uplynulém období, a přes všechnu vynaloženou snahu nemusí být zcela přesné. Proto by měl lékař, který se zaregistroval jako účastník projektu SIP, věnovat zvýšenou péči prověření tohoto předběžného zařazení, jeho změně či pravidelné aktualizaci. Za tuto činnost je lékař bonifikován Zaslání zprávy o pojištěnci Přes ikonu obálky může lékař sdělit naší pojišťovně informaci k pojištěnci. Zprávu o pojištěnci zasílá lékař, který hodlá upravit pojištěnce mimo dosah svých práv. Např. pojištěnec se odstěhoval a už není jeho pacientem, pojištěnec zemřel, a jiné závažné změny v databázi pojištěnců, které má právo měnit jen centrála ČPZP. Stránka 12 z 23

13 3.2.6 Detail pojištěnce Po vstupu z předchozí obrazovky nebo po vyplnění pole a stisku tlačítka HLEDAT se zobrazí detailní údaje o vykázaných zdravotních službách, které čerpal konkrétní pojištěnec nejen u svého registrujícího PL, ale i u ostatních poskytovatelů zdravotních služeb, včetně laboratoří a lékáren. Zobrazí se rovněž případně nalezené lékové interakce/kontraindikace a chronické skupiny, do nichž je pacient zařazen s příslušným podbarvením. U této úlohy funguje funkce našeptávače, tudíž si lékař nemusí přesně pamatovat příjmení a čísla pojištěnců, jejichž detail chce zobrazit. Stránka 13 z 23

14 Kliknutím na tlačítko Aktualizace skupin, do kterých je pacient zařazen, lze provést korekci nebo potvrzení tohoto zařazení. Chce-li lékař sdělit ČPZP nějakou informaci o příslušném pojištěnci, zvolí tlačítko Zpráva o pojištěnci. Více v kapitole Aktualizace skupin pojištěnce Po zadání konkrétního čísla či příjmení pojištěnce a stisku tlačítka HLEDAT se lékaři zobrazí seznam skupin chronických stavů s vyznačením, do kterých daný pojištěnec spadá. Rovněž i zde funguje funkce našeptávače, tudíž si lékař nemusí pamatovat příjmení a čísla pojištěnců, u nichž chce realizovat aktualizaci chronických skupin. Stránka 14 z 23

15 Praktický lékař má možnost opravit toto zařazení, pokud je v rozporu se skutečným stavem. Stiskem tlačítka ULOŽIT se potvrdí změněné (nebo nezměněné) přiřazení. Tím, že lékař potvrdí přiřazení i v případě, že bylo původně v pořádku, signalizuje, že automatický systém ČPZP provedl přiřazení správně Hromadná aktualizace skupin pojištěnce Po výběru způsobu řazení a stisku tlačítka AKTUALIZOVAT se lékaři zobrazí seznam jeho registrovaných pojištěnců spolu se zařazením do skupin chronických Stránka 15 z 23

16 stavů. Pro poskytovatel zdravotních služeb, kteří mají pod jedním IČZ více provozoven (IČP), lze provádět výběr registrovaných pojištěnců zvlášť na jednolivá IČP nebo pro všechna IČP. Zde může lékař hromadně nastavit chronické skupiny jednotlivým pojištěncům. Stiskem tlačítka ULOŽIT A DALŠÍ lékař změní či potvrdí dané nastavení pojištěnce a přesune se na dalšího. Po stisku tlačítka PŘESKOČIT zůstávají údaje u pojištěnce beze změn a přejde se na dalšího pojištěnce v pořadí. Upozornění: V případě zvolení tohoto kroku nedochází u daného pojištěnce k potvrzení aktuálního nastavení. Toto tlačítko používejte pouze v případě, pokud momentálně nemůžete údaje klienta aktualizovat z důvodu nedostatku potřebných informací. Stránka 16 z 23

17 3.2.9 Seznam zařízení pečujících o Vaše pacienty Jedná se o systém hodnocení zdravotních služeb jednotlivých poskytovatelů zdravotních služeb, u kterých čerpali péči registrovaní pojištěnci praktického lékaře. Stiskem tlačítka ODESLAT se zobrazí dle zadaných kritérií seznam poskytovatelů zdravotních služeb, u nichž je vyžadována aktualizace hodnocení. Je možný výběr odbornosti a zároveň podle jakého kritéria se nalezení poskytovatelé zdravotních služeb seřadí. V případě, že chce lékař zobrazit pouze seznam poskytovatelů zdravotních služeb, u nichž je vyžadována aktualizace hodnocení, zaškrtne políčko V úvodní statistice Hodnocení PZS jsou pro lékaře důležité především dvě, tučně vyobrazené, informace, - a to kolik poskytovatelů zdravotních služeb by měl v rámci projektu SIP ohodnotit a kolik poskytovatelů zdravotních služeb doposud ohodnotil. Za povinné jsou považováni ti PZS, kteří ošetřili pět a více registrovaných pojištěnců praktického lékaře. Stránka 17 z 23

18 U každého poskytovatele zdravotních služeb se u odbornosti zobrazuje datum přidání PZS do seznamu zařízení pečujících o Vaše pacienty nebo datum jeho poslední aktualizace. Podbarvení hodnocení PZS informuje lékaře o aktuálním stavu hodnocení daného spolupracujícího poskytovatele zdravotních služeb (dosud nehodnoceno, k pravidelné aktualizaci všichni PZS, kteří v kolonce Moje mají pět a více ošetřených pojištěnců, k dobrovolné aktualizaci všichni poskytovatelé zdravotních služeb, kteří byli hodnoceni v minulém období, aktualizováno praktickým lékařem). Řádek Moje zobrazuje v prvních třech kolonkách údaje o ošetření Vámi registrovaných klientů u daného poskytovatele zdravotních služeb, které jste indukoval Vy sám. Každou kolonku si můžete kliknutím otevřít, a tím získat podrobné informace o klientele a jejich nákladech, která dané zařízení navštívila. V následujících dvou kolonkách je zobrazeno Vaše hodnocení daného poskytovatele zdravotních služeb. Řádek Celkem zobrazuje v prvních třech kolonkách údaje o ošetření Vámi registrovaných klientů u daného poskytovatele zdravotních služeb, bez rozlišení, který lékař tuto péči indukoval. V následujících dvou kolonkách je zobrazeno celkové hodnocení od všech hlasujících praktických lékařů a počet hlasujících osob. Stránka 18 z 23

19 Po kliknutí na aktivní odkazy Počet pojištěnců, Počet kontaktů a Objem péče se zobrazí detailní rozpis odpovídající danému agregovanému údaji. Poslat zprávu o poskytovateli zdravotních služeb Zprávu o poskytovateli zdravotních služeb zasílá lékař pouze v případě, kdy při poskytování zdravotních služeb dochází ze strany PZS k nestandardnímu chování. Tato informace bude odeslána do centrály ČPZP a bude sloužit pouze pro potřeby pojišťovny. Podobně jako zpráva o pojištěnci (kapitola ). Detail hodnocení Stisknutím tlačítka s lupou si může lékař prohlédnout detail hodnocení poskytovatele zdravotních služeb nebo tohoto poskytovatele ohodnotit (poprvé ohodnotit nebo upravit Moje stávající hodnocení). Více o způsobu hodnocení PZS v následující kapitole Stránka 19 z 23

20 Hodnocení poskytovatele zdravotních služeb Na uvedeném příkladu je vidět, že lékař ještě tohoto poskytovatele zdravotních služeb nehodnotil, a že PZS nebyl hodnocen ani nikým jiným z praktických lékařů. Pokud je poskytovatel zdravotních služeb ohodnocen, pak lékař na obrazovce uvidí: Stránka 20 z 23

21 V sekci Nové hodnocení pak může lékař ohodnotit vybraného poskytovatel zdravotních služeb. Poskytovatel zdravotních služeb se v každé z kategorií hodnotí jednou až pěti hvězdičkami, přičemž 1 hvězdička je nejhorší, 5 hvězdiček je nejlepší. Pro uznání hodnocení je třeba ohodnotit všechny kategorie hodnocení. Stiskem tlačítka Uložit hodnocení se hodnocení poskytovatele zdravotních služeb uloží. Naopak stiskem tlačítka Zpět bez uložení se změny neuloží. Upozornění: Tlačítko Uložit hodnocení použijte i v případě, že nedošlo k žádným změnám v hodnocení jednotlivých kritérií. Změní se tak datum poslední aktualizace. Stránka 21 z 23

22 Lékové interakce/kontraindikace Tato nabídka umožňuje lékaři vyhledat si informace o možných lékových interakcích/kontraindikacích u registrovaných pojištěnců, a to na základě zvoleného časového období a síly lékové interakce/kontraindikace.! Informace o lékových interakcích/kontraindikacích byly vytvořeny za pomoci produktu firmy InfoPharm. Data mají pouze informativní charakter. Období výběru nesmí být kratší než je čtvrtletí, tj. výběr je možný za období minimálně 3 měsíců a déle. Zároveň lze výběr provést na jednoho konkrétního pojištěnce - a to s pomocí funkce našeptávače, tudíž si lékař nemusí zcela pamatovat příjmení či číslo pojištěnce. Stisknutím tlačítka Hledat se zobrazí přehled dat podle zadaných kriterií. Stránka 22 z 23

23 4. Závěr Korekce či potvrzení správného zařazení pacienta do chronických skupin a hodnocení poskytovatelů zdravotních služeb jsou jedny z hlavních technických činností praktického lékaře v projektu SIP (rovněž je i součástí Cenového ujednání mezi praktickým lékařem a ČPZP). Přiřazovací algoritmus v rámci informačního systému ČPZP se bude v interakci s praktickými lékaři postupně zdokonalovat tak, aby se stal co nejvíce objektivním a spravedlivým. Rovněž nabídka funkcí online aplikace SIP ČPZP se bude během projektu postupně rozšiřovat, o čemž budou zapojení praktičtí lékaři vždy včas informováni. Bližší informace najdete na Stránka 23 z 23

Systém integrované péče. Návod online aplikace SIP ČPZP

Systém integrované péče. Návod online aplikace SIP ČPZP Systém integrované péče Návod online aplikace SIP ČPZP aktualizace: 10. červenec 2012 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Registrace do projektu SIP... 4 3. Práce s online aplikací SIP ČPZP... 6 3.1 Přihlášení do aplikace...6

Více

Systém integrované péče. Návod online aplikace SIP ČPZP

Systém integrované péče. Návod online aplikace SIP ČPZP Systém integrované péče Návod online aplikace SIP ČPZP aktualizace: Leden 2015 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Registrace do projektu SIP... 4 3. Práce s online aplikací SIP ČPZP... 7 3.1 Přihlášení do aplikace...7

Více

Systém integrované péče. Návod online aplikace SIP ČPZP

Systém integrované péče. Návod online aplikace SIP ČPZP Systém integrované péče Návod online aplikace SIP ČPZP aktualizace: Červen 2016 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Registrace do projektu SIP... 4 3. Práce s online aplikací SIP ČPZP... 7 3.1 Přihlášení do aplikace...7

Více

MANUÁL K APLIKACI SOFTRADE. 1. Pohyb v aplikaci 2. Aukce obálkového výběru 3. Aukce otevřená v ceně

MANUÁL K APLIKACI SOFTRADE. 1. Pohyb v aplikaci 2. Aukce obálkového výběru 3. Aukce otevřená v ceně MANUÁL K APLIKACI SOFTRADE 1. Pohyb v aplikaci 2. Aukce obálkového výběru 3. Aukce otevřená v ceně Přihlášení do aplikace aplikaci naleznete na webové adrese https://www.softrade.cz/lesycr v levé části

Více

INTERNET SERVIS MANUÁL

INTERNET SERVIS MANUÁL INTERNET SERVIS MANUÁL VÍTÁME VÁS! Právě jste otevřeli manuál Raiffeisen stavební spořitelny a.s. (dále jen RSTS ) pro práci s první aplikací internetového servisu s aktivními operacemi pro stavební spoření

Více

Uživatelská příručka nabídky majetku státních institucí

Uživatelská příručka nabídky majetku státních institucí Uživatelská příručka nabídky majetku státních institucí 1 O systému dne 1. března 2016 nabyl účinnosti zákon č. 51/2016, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování

Více

Základní ovládání aplikace

Základní ovládání aplikace Základní ovládání aplikace Základem ovládání aplikace je jednoduchý toolbar (panel nástrojů) ve spodní části obrazovky, který umožňuje přepínání mezi jednotlivými obrazovkami aplikace. Jsou zde zobrazeny

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Systém WAK INTRA umožňuje automatické sestavení výkazu Kontrolní hlášení DPH (dále jen KH). Tento dokument popisuje jednotlivé kroky při generování KH ve formátu XML a jeho podání pomocí daňového portálu

Více

Veřejné. Aplikace EP2W. Uživatelská příručka pro externího uživatele

Veřejné. Aplikace EP2W. Uživatelská příručka pro externího uživatele Aplikace EP2W Uživatelská příručka pro externího uživatele Verze: 1.04 Datum: 14.8.2012 Upozornění V dokumentu bylo použito názvů firem a produktů, které mohou být chráněny patentovými a autorskými právy

Více

Systém integrované zdravotní péče ZP MV ČR pro praktické lékaře. Návod k práci s aplikací SIP ZP MV ČR. Verze 1.0

Systém integrované zdravotní péče ZP MV ČR pro praktické lékaře. Návod k práci s aplikací SIP ZP MV ČR. Verze 1.0 Systém integrované zdravotní péče ZP MV ČR pro praktické lékaře Návod k práci s aplikací SIP ZP MV ČR Verze 1.0 V Praze 1.10.2008 Obsah: 1. Úvod 3 2. Vykázaná péče práce s programem 4 3. Závěr 9 2 1. Úvod

Více

TouchGuard Online pochůzkový systém

TouchGuard Online pochůzkový systém TouchGuard Online pochůzkový systém Uživatelský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz

Více

Patenty. 1. Spuštění modulu Patenty. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Patenty

Patenty. 1. Spuštění modulu Patenty. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Patenty Patenty Modul slouží k přehledu a zadávání údajů o patentech do centrální databáze VUT. Data jsou pořizována za účelem předávání údajů o výsledcích výzkumu a vývoje do Rejstříku informací o výsledcích

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora krizového řízení

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora krizového řízení Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro administrátora krizového řízení Vytvořeno dne: 15. 6. 2011 Aktualizováno: 22. 10. 2014 Verze: 2.2 2014 MVČR Obsah Příručka pro administrátora

Více

Účtování pojišťoven z Praktika

Účtování pojišťoven z Praktika Účtování pojišťoven z Praktika Níže bude popsán podrobně postup, jak vyúčtovat pojišťovny přímo z programu. Účtování je tak pro Vás mnohem jednoduší. Nemusíte se tak již přihlašovat na portály ZP. Pro

Více

Přihlašování do ISCRŘ přes JIP

Přihlašování do ISCRŘ přes JIP Aktualizováno: 10.11.2014 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Účel dokumentu... 3 1.2 Zkratky... 3 1.3 Historie... 3 2 Přístup k aplikaci ISCRŘ... 3 2.1 Lokální administrátor OVM... 4 2.1.1 Lokální administrátor OVM

Více

Popis úprav SQL verze ProBaze Majetek a Nářadí

Popis úprav SQL verze ProBaze Majetek a Nářadí Popis úprav SQL verze ProBaze Majetek a Nářadí Karta majetku a nářadí Byla provedena úprava týkající se uživatelského definování sloupců a výběrových seznamů dalších polí k zobrazení. Karta majetku nově

Více

CGMesky. Rozšiřující služba

CGMesky. Rozšiřující služba CGMesky Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 15.7.2015 CGMesky Služba CGMesky umožňuje odesílat textové SMS zprávy přímo z prostředí Vašeho programu. Rychle a efektivně můžete informovat

Více

Nápověda pro systém itesting.cz

Nápověda pro systém itesting.cz Nápověda pro systém itesting.cz Obsah 1. Základní informace... 2 2. Příručka pro uživatele admin.itesting.cz... 2 2.1 Registrace do aplikace... 2 2.2 Základní menu aplikace... 2 2.3 Moje testy a Naše testy...

Více

1. Návod pro pedagogy FSV UK na modul Vypisování témat prací

1. Návod pro pedagogy FSV UK na modul Vypisování témat prací 1. Návod pro pedagogy FSV UK na modul Vypisování témat prací Tento manuál se uplatní pro vypisování témat bakalářských, magisterských, rigorózních a disertačních prací v systému SIS UK. Manuál navazuje

Více

Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol

Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol Ministerstvo financí Odbor 47 Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontroly Informační systém finanční kontroly ve veřejné správě Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol Prosinec 2015

Více

Uživatelská příručka ClinkMe

Uživatelská příručka ClinkMe Uživatelská příručka ClinkMe OBSAH DIALER 1 ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ APLIKACE... 1 KONTAKTY... 2 POČET TELEFONNÍCH ČÍSEL KONTAKTU... 4 ZÁLOŽKY PRO FILTROVÁNÍ KONTAKTŮ... 5 PANEL PRO ZADÁVÁNÍ VYHLEDÁVACÍCH KRITÉRIÍ...

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí IZR. Vedení evidence léčení a evidence léků. Podklady pro školení

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí IZR. Vedení evidence léčení a evidence léků. Podklady pro školení Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí IZR Vedení evidence léčení a evidence léků Podklady pro školení Říjen 2011 PV-Agri s.r.o. 2011 http://www.pvagri.cz

Více

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání.

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. C100 Rychlý návod k použití Česky Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si tento rychlý

Více

Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy

Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy Aplikace pro Národní onkologický registr na KSRZIS Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy Národní onkologický registr elektronický formulář s použitím Uživatelská příručka Stav

Více

Filr 2.0 Uživatelská příručka k aplikaci Filr Web. Únor 2016

Filr 2.0 Uživatelská příručka k aplikaci Filr Web. Únor 2016 Filr 2.0 Uživatelská příručka k aplikaci Filr Web Únor 2016 Právní vyrozumění Informace o právních upozorněních, ochranných známkách, prohlášeních o omezení odpovědnosti, zárukách, omezeních exportu a

Více

E-learningový systém Moodle

E-learningový systém Moodle NÁZEV PROJEKTU: ZVYŠOVÁNÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE A INOVOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ SVÁŘENÍ REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/3.2.03/03.0023 AUTOR: ING. ČENĚK ŘÍHA ROK: 2012 E-learningový systém Moodle

Více

MAWIS. Uživatelská dokumentace

MAWIS. Uživatelská dokumentace MAWIS Uživatelská dokumentace Verze 27-11-2008 OBSAH OBSAH... 2 1) O MAPOVÉM SERVERU... 3 2) POTŘEBNÁ NASTAVENÍ... 3 Hardwarové požadavky... 3 Softwarové požadavky... 3 Nastavení Internet Exploreru:...

Více

Ostatní portálové aplikace

Ostatní portálové aplikace Akademický informační systém ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. Ostatní portálové aplikace Svazek 9 Verze: 1.20 Datum: 10. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 Absolventi

Více

Seminář Novell GroupWise

Seminář Novell GroupWise Seminář Novell GroupWise Martin Havlík martin.havlik@ujep.cz tel.: 3261 Centrum informatiky Seminář Novell GroupWise Úvod Co je cílem semináře? Zkvalitnění práce zaměstnanců UJEP s Group Warovým systémem

Více

Základní nápověda pro práci s informační bránou UHK

Základní nápověda pro práci s informační bránou UHK Předloha tohoto dokumentu byla převzata z Národní knihovny ČR a Ústavem výpočetní techniky Univerzity Karlovy v Praze. Jeho originální text je dostupný na Portálu Jednotné informační brány. Informační

Více

Ostatní portálové aplikace

Ostatní portálové aplikace Univerzitní informační systém Slovenská zemědělská univerzita v Nitře Ostatní portálové aplikace Svazek 9 Verze: 1.20 Datum: 10. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1

Více

Můj účet Uživatelský manuál

Můj účet Uživatelský manuál Můj účet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 Obsah 1 Přihlášení do aplikace Klientské centrum............................................................................. 4 2 Zprávy systému..................................................................................................

Více

Moduly. Obsah. Základy práce v systému POS

Moduly. Obsah. Základy práce v systému POS Základy práce v systému POS zpracovala: vera.dzurekova@uniqa.cz Obsah... 2 Evidence osob... 2 Nová osoba... 3 Přisvojování cizí osoby... 4 Osoba cizinec... 4 Vyhledat osobu... 5 Evidence nabídek a smluv...

Více

Postup doplnění kódu adresního místa a kontrola kódu ÚTJ u provozovny Ovzduší

Postup doplnění kódu adresního místa a kontrola kódu ÚTJ u provozovny Ovzduší Postup doplnění kódu adresního místa a kontrola kódu ÚTJ u provozovny Ovzduší Doplnění kódu adresního místa se provádí na Vašem účtu ISPOP a nesouvisí s hlášením F_OVZ_SPE. Není potřeba posílat nové hlášení

Více

Registr uměleckých výstupů. Uživatelský návod aplikace RUV. verze 0.25.0

Registr uměleckých výstupů. Uživatelský návod aplikace RUV. verze 0.25.0 Registr uměleckých výstupů Uživatelský návod aplikace RUV verze 0.25.0 26. 05. 2016 Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 5 2 Změny v nové verzi... 6 3 Přístup do aplikace... 7 3.1 První přístup do aplikace... 7

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MODUL POSTREGISTRAČNÍ KONTROLA APLIKACE SPRÁVA ODBORNĚ ZPŮSOBILÝCH OSOB - PVI ZÁKLADNÍ POPIS

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MODUL POSTREGISTRAČNÍ KONTROLA APLIKACE SPRÁVA ODBORNĚ ZPŮSOBILÝCH OSOB - PVI ZÁKLADNÍ POPIS UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MODUL POSTREGISTRAČNÍ KONTROLA APLIKACE SPRÁVA ODBORNĚ ZPŮSOBILÝCH OSOB - PVI ZÁKLADNÍ POPIS 22.01.2013 Brno Variex . Verze 1.00 Datum vydání: 22. ledna 2013 Copyright 2013, Variex

Více

Parametrizace, harmonogram

Parametrizace, harmonogram Parametrizace, harmonogram Modul slouží pro parametrizování informačního systému a pro vytváření časového plánu akademického roku na fakultě. Fakulty si v něm zadávají a specifikují potřebné "časové značky"

Více

Rezervační systém TROJHŘIŠTĚ hriste.pist.cz

Rezervační systém TROJHŘIŠTĚ hriste.pist.cz Rezervační systém TROJHŘIŠTĚ hriste.pist.cz Základní uživatelský manuál OBSAH 1. Úvod 2. Základní nastavení 3. Administrátorské nastavení 4. Rezervace 4.1 Registrace do rezervačního systému 4.2 Přihlášení

Více

E-ZAK, verze M-2 jednoduchý elektronický nástroj pro veřejné zakázky

E-ZAK, verze M-2 jednoduchý elektronický nástroj pro veřejné zakázky E-ZAK, verze M-2 jednoduchý elektronický nástroj pro veřejné zakázky uživatelská příručka pro zadavatele, verze 1.2 2008 QCM, s.r.o. Obsah Úvod......5 Požadavky na provoz......6 Přihlášení......6 Odhlášení......7

Více

ISPOP 2016 MANUÁL K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ PRO OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO VODNÍ BILANCI

ISPOP 2016 MANUÁL K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ PRO OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO VODNÍ BILANCI ISPOP 2016 MANUÁL K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ PRO OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO VODNÍ BILANCI 22, odst. 2, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a vyhl. č. 431/2001 Sb., přílohy 1-4 Odběr podzemní vody ( 10 vyhl. č. 431/2001

Více

Návod k aplikaci EVEZA: Uživatelský návod pro Dodavatele PZ Eveza. Profil zadavatele EVEZA / 2s.2.3.000

Návod k aplikaci EVEZA: Uživatelský návod pro Dodavatele PZ Eveza. Profil zadavatele EVEZA / 2s.2.3.000 Návod k aplikaci EVEZA: Uživatelský návod pro Dodavatele PZ Eveza Profil zadavatele EVEZA / 2s.2.3.000 Obsah 2.1. Profil zadavatele Eveza 2.2. Veřejná část profilu zadavatele - popis vyhledávání VZ v aplikaci

Více

Technická příručka. on-line aplikace studijní a profesní orientace. www.profesni-orientace.cz

Technická příručka. on-line aplikace studijní a profesní orientace. www.profesni-orientace.cz Technická příručka on-line aplikace studijní a profesní orientace www.profesni-orientace.cz WBS - Webová podpora hledání zaměstnání Projekt Leonardo da Vinci Středisko podpory poradenských služeb Národního

Více

MapleCloud a jeho použ ití. Vladimír Žák

MapleCloud a jeho použ ití. Vladimír Žák MapleCloud a jeho použ ití Vladimír Žák Brno, 2015 Obsah 1 Úvod... 4 2 Novinky v MapleCloud pro Maple 2015... 5 3 MapleCloud a registrace... 6 4 Použití MapleCloud přímo z Maple 2015... 7 4.1 Popis jednotlivých

Více

Gilda. Po spuštění programu v základním seznamu vidíte veřejné zakázky za Váš odbor.

Gilda. Po spuštění programu v základním seznamu vidíte veřejné zakázky za Váš odbor. Gilda Program spustíme na webové stránce Intranetové a internetové aplikace městského úřadu, nebo odkazem z plochy vašeho PC. Konkrétní adresa: GILDA Pokud Vám odkaz nebude fungovat, pravděpodobně nemáte

Více

UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE PRO DODAVATELE. Stav ke dni 1. 8. 2013 v. 2.0

UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE PRO DODAVATELE. Stav ke dni 1. 8. 2013 v. 2.0 UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE PRO DODAVATELE Stav ke dni 1. 8. 2013 v. 2.0 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Definice a zkratky... 4 1.2 Podmínky provozu... 4 1.3 Pokyny k užívání dokumentu... 4 1.4 Obecné informace o

Více

Uživatelská příručka pro dodavatele

Uživatelská příručka pro dodavatele Uživatelská příručka pro dodavatele Release 1.x.x B2B CENTRUM a.s. 3.2009 Obsah Úvod... 3 Obecná pravidla formátování... 3 Pravidla pro formátování písma... 3 Poznámky, Důležité, Varování... 4 Začínáme...

Více

KOMPLEXNÍ INFORMAČNÍ SERVIS PRO KLIENTY REGIONÁLNÍ RADY MORAVSKOSLEZSKO. Příručka projektového manažera. Manuál k aplikaci Přehled účetních dokladů

KOMPLEXNÍ INFORMAČNÍ SERVIS PRO KLIENTY REGIONÁLNÍ RADY MORAVSKOSLEZSKO. Příručka projektového manažera. Manuál k aplikaci Přehled účetních dokladů KOMPLEXNÍ INFORMAČNÍ SERVIS PRO KLIENTY REGIONÁLNÍ RADY MORAVSKOSLEZSKO Příručka projektového manažera Manuál k aplikaci Přehled účetních dokladů O aplikaci Aplikace PUD (přehled účetních dokladů) slouží

Více

OpusBenefit. Uživatelský manuál k verzi 1.0 verze 1-2010 1 / 24. K l i e n t s k á d a t a b á z e

OpusBenefit. Uživatelský manuál k verzi 1.0 verze 1-2010 1 / 24. K l i e n t s k á d a t a b á z e 1 / 24 1 Úvod Program OpusBenefit byl vytvořen proto, aby naši obchodní partneři mohli sledovat aktivity svých zákazníků (nákupy v jejich obchodech, využívání jejich služeb, návštěvy jejich zařízení),

Více

Knihomol. Manuál pro verzi 1.2

Knihomol. Manuál pro verzi 1.2 Knihomol Manuál pro verzi 1.2 Strana - 2 - I. Základy práce s programem Úvod do práce s programem Knihomol: Program knihomol slouží pro vedení evidence spojené s provozem malé knihovny. Je určen především

Více

Metodika pro učitele

Metodika pro učitele Metodika pro učitele Tvorba prezentace v aplikaci PowerPoint 2010 PowerPoint je program, který umožňuje navrhnout, kvalitně graficky a esteticky ztvárnit a následně spustit a předvést prezentaci. Celý

Více

Metodika. Oznámení o vykonávání působností v agendě ve smyslu zákona č. 111/2009. Sb., o základních registrech. Verze 1.6

Metodika. Oznámení o vykonávání působností v agendě ve smyslu zákona č. 111/2009. Sb., o základních registrech. Verze 1.6 Metodika Oznámení o vykonávání působností v agendě ve smyslu zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech Verze 1.6 AIS RPP Působnostní určeno pro oznamovatele Oznámení o vykonávání působností č. 111/2009

Více

Uživatelská příručka pro program

Uživatelská příručka pro program NEWARE Uživatelský manuál Uživatelská příručka pro program ve spojení se zabezpečovacím systémem strana 1 Uživatelský manuál NEWARE strana 2 NEWARE Uživatelský manuál Vaše zabezpečovací ústředna DIGIPLEX

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka PC výkaznictví JASU (program pro zpracování účetního výkaznictví) březen 2012 Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 P.O.Box 36 111 21 Praha 1 telefon: 224 091 619 fax:

Více

Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu

Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu Softwarová podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu Verze 1.3 Zpracováno v rámci projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 ELEKTRONICKÁ

Více

Uživatelský manuál Citfin, spořitelní družstvo Potřebujete poradit? Volejte infolinku nebo pište na

Uživatelský manuál Citfin, spořitelní družstvo Potřebujete poradit? Volejte infolinku nebo pište na Uživatelský manuál Citfin, spořitelní družstvo Potřebujete poradit? Volejte infolinku +420 234 092 333 nebo pište na info@citfin.cz! OBSAH Vstup do internetového bankovnictví... 3 Přihlášení do internetového

Více

Uživatelská příručka ISKP14+ pro Integrované nástroje: Žádost o podporu strategie ITI/IPRÚ

Uživatelská příručka ISKP14+ pro Integrované nástroje: Žádost o podporu strategie ITI/IPRÚ Uživatelská příručka ISKP14+ pro Integrované nástroje: Žádost o podporu strategie ITI/IPRÚ Verze: 1.0 Listopad 2015 1 Obsah 1 Přehled provedených změn... 3 2 Žádost o integrovanou strategii... 4 2.1. Registrace

Více

Zpracování evidence odpadů za rok 2015

Zpracování evidence odpadů za rok 2015 Zpracování evidence odpadů za rok 2015 Program: EVI 8 Obec, ESPI 8 Datum: 22.12.2015 Vypracoval: Tomáš Čejchan Obsah 1. Úvod... 2 2. Legislativní změny... 3 2.1. Ohlašování zařízení... 3 2.2. Zpracování

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s. Část III: Komunikace s Bankou, oznámení o vybraných událostech Verze: 201401118 Strana 1 (celkem 34) Obsah: I. Úvod... 3 II. Komunikace s Bankou...

Více

Výzva k účasti v on-line výběrovém řízení pro United Energy a.s. Výměna separátorů a jízkových plechů kotle K7

Výzva k účasti v on-line výběrovém řízení pro United Energy a.s. Výměna separátorů a jízkových plechů kotle K7 Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce ("ERMMA") dne 11. 03. 2016 v 08:30. V případě Vašeho zájmu si prostudujte níže

Více

Uživatelská příručka pro Účetní / Vedoucí finanční účtárny. Projekt DMS modul Faktury

Uživatelská příručka pro Účetní / Vedoucí finanční účtárny. Projekt DMS modul Faktury S Y C O N I X, a. s. Freyova 12 Telefon: +420 2 83 10 90 10 190 00 Praha 9 Fax: +420 2 83 10 90 11 Česká republika w w w. s y c o n i x. c z pro Účetní / Vedoucí finanční účtárny Projekt DMS modul Faktury

Více

Uživatelská příručka pro MPU internetbanking

Uživatelská příručka pro MPU internetbanking Uživatelská příručka pro MPU internetbanking OBSAH 1. Úvod... 3 2. Zkratky a pojmy používané v dokumentu... 3 3. První přístup... 3 Přihlášení pomocí SMS... 4 První přihlášení... 5 Příkaz k úhradě v CZK...

Více

Uživatelská příručka + základní informace o IS o ISVS

Uživatelská příručka + základní informace o IS o ISVS Uživatelská příručka + základní informace o IS o ISVS Vážení uživatelé, vítejte v Informačním systému o informačních systémech veřejné správy (dále jen IS o ISVS ) Obsah uživatelské příručky: 1. Obecně

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování Metodická příručka pro učitele InspIS SET modul školní testování Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice

Více

Smart PSS dohledový systém

Smart PSS dohledový systém Smart PSS dohledový systém Uživatelský manuál OBSAH Spuštění...3 Obecné nastavení...4 Účty...5 Přidat uživatele...5 Úprava a vymazání uživatele...6 Správce zařízení...7 Přidat zařízení...7 Nastavení parametrů...9

Více

sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ELEKTRONICKÁ PODATELNA - WEBOVÁ ČÁST APLIKACE Verze distribuce: 1.1.29.

sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ELEKTRONICKÁ PODATELNA - WEBOVÁ ČÁST APLIKACE Verze distribuce: 1.1.29. řízený dokument sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA VERZE: 4 ELEKTRONICKÁ PODATELNA - WEBOVÁ ČÁST APLIKACE Verze distribuce: 1.1.29.1 Počet stran: 41 Správa dokumentu

Více

PŘESTUP/HOSTOVÁNÍ HRÁČE MANUÁL

PŘESTUP/HOSTOVÁNÍ HRÁČE MANUÁL PŘESTUP/HOSTOVÁNÍ HRÁČE MANUÁL Platný od 1. července 2015 17. ČERVNA 2015 ČESKÁ BASKETBALOVÁ FEDERACE Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 Manuál pro elektronické vyřízení hostování či přestupu hráče. 1. Zájemce

Více

e Utility Report Vyjadřování k existenci sítí

e Utility Report Vyjadřování k existenci sítí e Utility Report Vyjadřování k existenci sítí Uživatelská dokumentace Verze 20 10 2009 1 Obsah 1 O službě e-utilityreport................................... 3 2 Potřebná nastavení.......................................

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Předmět: Řízení softwarových projektů (A7B36SI2) Vyučující předmětu: Ing. Martin Komárek, Ing. Ondřej Macek Vedoucí práce: Ing. Martin Komárek

Více

Výzva k účasti v on-line výběrovém řízení pro TERMONTA PRAHA a.s. Dodávka nerezového materiálu na akci Pujmanová

Výzva k účasti v on-line výběrovém řízení pro TERMONTA PRAHA a.s. Dodávka nerezového materiálu na akci Pujmanová Obecné Dovolujeme si vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce na adrese https://vrepe.proe.biz dne 02. 07. 2014 v 14:00. V případě vašeho zájmu

Více

Centrální evidence závětí NK ČR

Centrální evidence závětí NK ČR CIS NK ČR Centrální evidence závětí NK ČR Uživatelská příručka Dodavatel: Corpus Solutions a.s. V Praze dne 15. 4. 2005 Pod Pekařkou 1 Praha 4 Podolí Verze: 1.0 Obsah 1 Úvod...3 1.1 Přístup do aplikace...3

Více

Věda a výzkum. Univerzitní informační systém. Svazek 4. Slovenská zemědělská univerzita v Nitře

Věda a výzkum. Univerzitní informační systém. Svazek 4. Slovenská zemědělská univerzita v Nitře Univerzitní informační systém Slovenská zemědělská univerzita v Nitře Věda a výzkum Svazek 4 Verze: 3.18 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 Základní pojmy

Více

TECHNICKÉ POŽADAVKY PORTÁLU

TECHNICKÉ POŽADAVKY PORTÁLU Vážení učitelé, dostává se Vám do rukou průvodce e-learningovým interaktivním portálem HAIR. Naším cílem je poskytnout Vám nástroj, který umožní využít nejnovější technologie ve výuce cizích jazyků odborně

Více

Systémový integrátor báze systému

Systémový integrátor báze systému Akademický informační systém ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. Systémový integrátor báze systému Svazek 10 Verze: 2.99 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 eagenda

Více

Stručný průvodce uživatele pro externí organizaci

Stručný průvodce uživatele pro externí organizaci Stručný průvodce uživatele pro externí organizaci únor 2010 Radek Maca Obsah Obsah... 2 1. Filosofie práce... 3 Účel aplikace... 3 Možnosti využití... 3 Základní funkcionality... 4 Výstupy... 4 Výstupy

Více

1 of 14 14.12.2004 14:27

1 of 14 14.12.2004 14:27 1 of 14 14.12.2004 14:27 Popis systému EDOX je systém vyvinutý ve společnosti Evektor spol. s r.o. určený pro bezpečné sdílení technické dokumentace a dalších dokumentů. Systém je umístěn na webovém serveru

Více

ISPOP 2016 MANUÁL PRO PRÁCI S FORMULÁŘEM F_ODP_PROD. Hlášení o produkci a nakládání s odpady 21 a 22 vyhlášky č. 383/2001 Sb. - příloha č.

ISPOP 2016 MANUÁL PRO PRÁCI S FORMULÁŘEM F_ODP_PROD. Hlášení o produkci a nakládání s odpady 21 a 22 vyhlášky č. 383/2001 Sb. - příloha č. ISPOP 2016 MANUÁL PRO PRÁCI S FORMULÁŘEM F_ODP_PROD Hlášení o produkci a nakládání s odpady 21 a 22 vyhlášky č. 383/2001 Sb. - příloha č. 20 ohlašovaný rok 2015 verze 1.0 1 Obsah Seznam zkratek...4 Přehled

Více

Metodika Portálu pohledávek ve vztahu k uživateli

Metodika Portálu pohledávek ve vztahu k uživateli Metodika Portálu pohledávek ve vztahu k uživateli Obsah Úvod 1. Základní vlastnosti a pojmy 1.1. Ikony 1.2. Vaše první přihlášení do aplikace 1.3. Přístupové údaje 2. Popis práce v aplikaci portálu pohledávek

Více

Obecné. Výzva k účasti v e-aukci Město Počátky Oprava komunikací v Počátkách a okolí

Obecné. Výzva k účasti v e-aukci Město Počátky Oprava komunikací v Počátkách a okolí Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce na adrese https://pocatky.proe.biz dne 17. 03. 2014 v 13:00. V případě Vašeho

Více

Elektronická spisová služba

Elektronická spisová služba Uživatelská příručka Vytvořeno dne: 17.5.2012 Aktualizováno: 28.11.2014 2014, a.s. Obsah 1. O aplikaci... 4 1.1. 2. Obecný postup práce s Elektronickou spisovou službou... 5 2.1. Přihlášení... 5 2.2. Uspořádání

Více

Manuál pro administrátory. Manuál. Verze 1.0.11. pro administrátory

Manuál pro administrátory. Manuál. Verze 1.0.11. pro administrátory Manuál Verze 1.0.11 pro administrátory Obsah 1 Přihlášení do administračního rozhraní... 3 2 Administrační rozhraní... 5 2.1. Hlavní stránka... 5 2.2. Společnost... 6 2.2.1 Stav online... 6 2.2.2 Uživatelé...

Více

Planeta facebook. obsah 6/10. Kompletní průvodce programem

Planeta facebook. obsah 6/10. Kompletní průvodce programem 6/10 Co dělají přátelé? Všechna výše uvedená nastavení se týkají především vašich vlastních aktivit na Facebooku. Mnohem častěji ale budete pracovat s částí označenou Hlavní stránka. Hlavní stránka je

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Elektronické podání formulářů vyúčtování daně z příjmů na FÚ Systém WAK INTRA - modul Zaměstnanci menu Mzdy / Výsledky výpočtů - seznam Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti - volba Vytvořit soubor

Více

Konec roku, tvorba hlášení o odpadech. Uzavření průběžné evidence konec roku

Konec roku, tvorba hlášení o odpadech. Uzavření průběžné evidence konec roku Konec roku, tvorba hlášení o odpadech Téma: Pokyny pro uživatele programu EVI 8 s koncem evidenčního roku Program: EVI 8 Vypracoval: Mgr. Tomáš Čejchan (oddělení technické podpory) Revize: 29.12.2014 Cílem

Více

MANUÁL K APLIKACI SOFTRADE. 1.Holandské aukce (sestupné) 2.Holandské aukce (sestupné) s možností navyšování ceny 3.Limitní cena

MANUÁL K APLIKACI SOFTRADE. 1.Holandské aukce (sestupné) 2.Holandské aukce (sestupné) s možností navyšování ceny 3.Limitní cena MANUÁL K APLIKACI SOFTRADE 1.Holandské aukce (sestupné) 2.Holandské aukce (sestupné) s možností navyšování ceny 3.Limitní cena Holandské aukce Aukce probíhají každý týden. Termín začátku aukce a přesný

Více

ROK V OBCI. Uživatelská příručka

ROK V OBCI. Uživatelská příručka Uživatelská příručka Hlavní obrazovka Menu pro správu uživatele Hlavní nabídka Kalendář akcí Přihlášený uživatel Odkazy na hlavní moduly aplikace Aktuální zprávy Seznam aktualit Přihlášení, uživatelský

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO VEDENÍ MODULU DRŮBEŽ NA PORTÁLU FARMÁŘE

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO VEDENÍ MODULU DRŮBEŽ NA PORTÁLU FARMÁŘE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO VEDENÍ MODULU DRŮBEŽ NA PORTÁLU FARMÁŘE Autor: Aquasoft, spol. s r. o., Projekt: Integrovaný zemědělský registr Poslední aktualizace: 20.12.2011 Jméno souboru: IZR-drůbež-201211.doc

Více

Systémový integrátor báze systému

Systémový integrátor báze systému Univerzitní informační systém Panevropská vysoká škola Systémový integrátor báze systému Svazek 10 Verze: 2.99 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 eagenda

Více

1. Přihlášení do elektronické žákovské knížky: Na webových stránkách školy www.zsprim.cz klikněte na odkaz v levém panelu Elektronická ŽK

1. Přihlášení do elektronické žákovské knížky: Na webových stránkách školy www.zsprim.cz klikněte na odkaz v levém panelu Elektronická ŽK Vážení rodiče, stáváte se uživateli elektronické žákovské knížky, která Vám umožní sledovat studium svého dítěte doslova v přímém přenosu. Kromě přehledného přehledu průběžné klasifikace ve všech předmětech,

Více

TROJKAM STUDIO, s. r. o. Uživatelská příručka. E-learningový systém MUZA, příručka pro účastníky kurzů

TROJKAM STUDIO, s. r. o. Uživatelská příručka. E-learningový systém MUZA, příručka pro účastníky kurzů TROJKAM STUDIO, s. r. o. Uživatelská příručka E-learningový systém MUZA, příručka pro účastníky kurzů Artur Filipiak 15.5.2010 Obsah Uživatelský účet... 4 Registrace nového účtu... 4 Přihlášení do systému...

Více

Manuál aplikace Inkaso pohledávek

Manuál aplikace Inkaso pohledávek Manuál aplikace Inkaso pohledávek Obsah Manuál aplikace Inkaso pohledávek... 1 Obsah... 1 Úvod... 4 Podpora... 4 Moduly aplikace... 5 Nastavení Internet Exploreru IE 8 a IE 9... 5 Volby na přihlašovací

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO SLUŽBU INTERNETBANKING PPF banky a.s.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO SLUŽBU INTERNETBANKING PPF banky a.s. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO SLUŽBU INTERNETBANKING PPF banky a.s. Část I: Všeobecné informace, přihlášení do Internetbankingu, nastavení a Autorizace příkazů a žádostí pro Banku Obsah: I. Všeobecné informace...

Více

Podrobný postup stažení, vyplnění a odeslání elektronické žádosti

Podrobný postup stažení, vyplnění a odeslání elektronické žádosti Podrobný postup stažení, vyplnění a odeslání elektronické žádosti K vyplnění žádosti je nutné mít nainstalován program 602XML Filler Spuštění instalace kliknutím na odkaz kraje v záhlaví tabulkového přehledu

Více

Manuál k aplikaci WANAS

Manuál k aplikaci WANAS Manuál k aplikaci WANAS OBSAH 1 DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO PRÁCI V NOVÉ VERZI APLIKACE WANAS.. 2 2 PROSTOROVÁ DATA... 3 2.1 POPIS HLAVNÍCH FUNKCÍ... 3 2.2 PRÁCE S DEFINIČNÍM BODEM SEGMENTU... 4 2.3 PRÁCE S

Více

Testování mobilního telefonu Sony Ericsson J20i (Hazel) Semestrální práce A4B39TUR. Petr Basl

Testování mobilního telefonu Sony Ericsson J20i (Hazel) Semestrální práce A4B39TUR. Petr Basl Testování mobilního telefonu Sony Ericsson J20i (Hazel) Semestrální práce 4B39TUR Petr Basl 1. Stručný obsah Sony Ericsson je jeden z novějších modelů mobilních telefonů od Sony. Pyšní se hlavně svou velkou

Více

Uživatelský manuál Citfin Finanční trhy, a.s. Potřebujete poradit? Volejte infolinku nebo pište na

Uživatelský manuál Citfin Finanční trhy, a.s. Potřebujete poradit? Volejte infolinku nebo pište na Uživatelský manuál Citfin Finanční trhy, a.s. Potřebujete poradit? Volejte infolinku +420 234 092 333 nebo pište na info@citfin.cz! OBSAH Vstup do internetového bankovnictví... 3 Přihlášení do internetového

Více

CzechAdvisor.cz. Návod pro členy AHR

CzechAdvisor.cz. Návod pro členy AHR CzechAdvisor.cz Návod pro členy AHR Obsah 1. Práce s portálem... 2 2. Registrace... 3 1.1. Základní údaje... 4 1.2. Informace o zařízení... 5 1.3. Fotografie... 5 1.4. Platba a podmínky... 6 1.5. Smlouva...

Více

Vytvoření statistiky v Praktiku

Vytvoření statistiky v Praktiku Vytvoření statistiky v Praktiku 1. V hlavní obrazovce Praktika (8 okének Pacienti, Nepravidelná péče ) zvolte Statistiky 2. V menu vyberte ÚZIS roční výkaz o činnosti poskytovatele ZS 3. V otevřeném okně

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro nákup pneumatik a pneuservisních služeb.

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro nákup pneumatik a pneuservisních služeb. UŽIVATELSKÝ MANUÁL pro nákup pneumatik a pneuservisních služeb http://lesycr.bestdrive.cz/ Tento manuál je určen pracovníkům, kteří jsou pověřeni nákupem pneumatik a pneuservisních služeb pro svou OJ.

Více

Jak začít s ed MARKETEM

Jak začít s ed MARKETEM Jak začít s ed MARKETEM Ostrava, 26. ledna 2016 E LINKX a.s. Novoveská 1262/95, 709 00 Ostrava tel.: +420 597 444 777 e-mail: obchod@elinkx.cz www.elinkx.cz Obsah 1. Úvod... 3 2. Jak nastavit e-shop...

Více

Obecné. Výzva k účasti v on-line výběrovém řízení pro TERMONTA PRAHA a.s. Dodávka čerpadel na akci TVP Metronom

Obecné. Výzva k účasti v on-line výběrovém řízení pro TERMONTA PRAHA a.s. Dodávka čerpadel na akci TVP Metronom Obecné Dovolujeme si vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce na adrese https://vrepe.proe.biz dne 22. 04. 2014 v 14:00. V případě vašeho zájmu

Více