2. TŘÍDA. Vinklerová Vendula, Zemanová Helena 1997/1998 ÚVOD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. TŘÍDA. Vinklerová Vendula, Zemanová Helena 1997/1998 ÚVOD"

Transkript

1 2. TŘÍDA Vinklerová Vendula, Zemanová Helena 1997/1998 ÚVOD Ohlédneme-li se do historie, potom první, kdo na praktickou cenu hry upozornil, byl Platón a udělal to ve svých Zákonech, kde píše, že dětem v učení se aritmetice pomáhá, když při tom mezi ně rozdělíme jablka. Také Aristoteles upozorňoval na důležitost hry, která děti povzbuzuje k napodobování dospělých. Další historie už je známá a patří do ní zejména pedagogičtí reformátoři J. A. Komenský, J. J. Rousseau, Pestalozzi a další. Ti prosazovali ve výchově zájmy dítěte a upozorňovali na důležitost hry v procesu učení. Od 19. stol. začaly vznikat různé teorie hry. Od teorií přebytečné energie, přes evoluční teorie, nacvičování dovedností až k postojovým teoriím hry, které hodnotily náladu dítěte. Tyto teorie vedly k pokroku ve formulaci problémů a některé z nich ovlivnily pozdější pojetí hry a jeho výzkum. PASPORTIZACE TŘÍDY Celková informace o škole Tato základní škola je zaměřena na hudební výchovu. I když se nachází v blízkosti rušné pražské ulice, tak děti mají možnost chodit o přestávkách a hlavně v odpoledních hodinách (když jsou v družině) do přilehlého parku, kde se jim nabízí vynikající a velký prostor na hraní. I budova školy je vhodná pro dětské hry, protože má prostorné chodby vyzdobené dětskými výtvory, nádherně a účelně zařízené učebny, tři tělocvičny a obrovské hřiště. Děti se mohou přihlásit také do některého z široké nabídky kroužků. Většinou jsou tyto kroužky zaměřeny na hudební výchovu, zpěv, tanec a divadlo. II. Ročníky V ZŠ jsou tři druhé ročníky. 2. A, 2. B a 2. C, přičemž třída 2. A je brána jako výběrová. Druhé ročníky mezi sebou vzájemně soutěží. Soutěže organizuje nejen škola, ale děti spolu soupeří i z vlastní iniciativy. Toto jsme pozorovaly hlavně v družině, kde jsou jednotlivé třídy namíchány, a přesto drží třídní skupinky pohromadě, žáci z jedné třídy jsou spoluhráči, z vedlejší protihráči. Svoji příslušnost ke skupině doprovází slovními projevy typu: "Céčáci jsou nejlepší, Béčáci jsou pitomci." II. C Pozorování her jsme prováděli ve 2. C. Některé informace jsme získali od třídní učitelky, jiné jsme si utvořily samy na základě pozorování. Učitelka nám vycházela velice vstříc a 1

2 dokonce i kvůli nám přizpůsobila některé vyučovací hodiny. Také nám umožnila provést s dětmi sociometrický průzkum, který jsme uvedly do souvislosti s hrou Kámen mudrců, kterou si děti před námi zahrály. A) Počet žáků a jak se třída jeví zvenku Ve třídě je 23 dětí (13 chlapců a 10 dívek). Podle třídní učitelky se jedná o velice živou třídu. Velké procento dětí pochází ze sociálně slabších rodin a mezi nimi a ostatními žáky je velký rozdíl, který se týká převážně citové sféry. Tyto děti se fixují na třídní učitelku. Celkově se žáci jeví jako hraví a i prostor ve třídě je podle toho upraven. Lavice jsou poskládané dokola podél celé učebny a uprostřed je koberec. Toto místo je nazýváno jako herní prostor. Děti mají ve třídě o přestávkách k dispozici různé hry (Člověče, nezlob se apod.), knihy, papíry a tužky na kreslení a toto vše využívají. Chlapci se spíše zajímají o hry technické (Merkur, Lego, různé stavebnice a skládačky), děvčata provozují tanečky, hrají tleskanou apod. Podle třídní učitelky není mezi žáky žádná velká uzavřená parta, spíše si děti vytvářejí dvojice "klučičí" i "holčičí". Děvčata a chlapci spolu vycházejí dobře, kamarádí spolu a v lavicích sedí prostřídaně - chlapec, dívka. Velkým společným zájmem téměř celé třídy je hraní divadla. V současné době děti nacvičují společně s 8. Ročníkem pohádku o Sněhurce. Této zálibě se věnují 2x týdně. Celkový prospěch třídy je srovnatelný s ostatními druhými ročníky, i když 2. A je výběrová třída. Sociometrie třídy Na myšlenku provést tento druh výzkumu nás přivedla hra Kámen mudrců, kterou paní učitelka kvůli nám s dětmi zahrála. V naší práci bychom ovšem rádi zvolily obrácený postup a nejdříve vyhodnotily naše sociometrické pozorování. Mezi děti jsme rozdaly papíry a požádaly je, aby napsaly jméno člověka (nejlépe spolužáka), kterého si nejvíce váží, na kterého se mohou spolehnout a věří mu. Také jsme děti upozornily na to, že nemusí napsat pouze jedno jméno, ale i více. Každý si svůj list papíru podepsal a výsledek je následující: V době tohoto zadání bylo ve třídě 9 dívek a 9 chlapců: Ilona Š. František Sandra Ž. Martin K. Petra K. Lukáš S. Marcela Š. Josef F. Tereza S. David V. Lucie F. Šimon Č. Nikol Ch. Michal Š. Tamara S. Roman P. Zuzana K. Martin V. Pro autentičnost přikládáme lístky (viz přílohu č. l), na které děti psaly jména svých spolužáků. Některé děti napsaly i jméno své učitelky. Nedokážeme posoudit, zda tomu bylo na základě toho, že lístečky učitelka vybírala, nebo jestli děti skutečně ji považují za svého kamaráda. Nicméně tento faktor jsme vynechaly a do našeho výzkumu nezaznamenaly. Výsledek sociometrického výzkumu: Jednoznačně nejvyšší sociometrický status má z přítomných dětí Zuzana, což koresponduje i s hrou Kámen mudrců, kde byla vybrána paní učitelkou jako první. Volilo ji deset dětí z osmnácti, ona sama volila šest dětí. Na druhém místě je Martin V., kterého volilo devět dětí a 2

3 on volil šest. Dívky obecně byly voleny více, ale spíše dívkami. Dívky ale volily i chlapce, kdežto naopak chlapci volili dívky méně často. Výjimkou je Martin V., který volil pět dívek a pouze jednoho chlapce. Sám byl zvolen od šesti dívek a pouze od šesti chlapců. Františka a Martina K. nevolilo žádné z dětí, což opět souhlasí s naším pozorováním hry Kámen mudrců, kdy nakonec zůstali nevysvobozeni. Souhlasí i to, že Nikol a Michal, které nikdo v Kameni mudrců nevysvobodil, byli málokrát zvoleni (2x a 1 x). Tento výzkum byl možná opět ovlivněn družinou, protože děti, které společně chodí do družiny, spolu tráví více času, a proto se také častěji volí. U Františka a Martina K. nás paní učitelka předem upozorňovala na výchovné problémy a sníženou sociální přizpůsobivost, což se ve hře Kámen mudrců a v sociometrickém výzkumu potvrdilo. S O C I O G R A M ILONA Š. 2. SANDRA Ž. 3. PETRA K. 4. MARCELA Š. 5. TEREZA S. 6. LUCIE F. 7. NIKOL CH. 8. TAMARA S. 9. ZUZANA K. 10. FRANTIŠEK 11. MARTIN K. 12. LUKÁŠ S. 13. JOSEF F. 14. DAVID V. 15. ŠIMON Č. 16. MICHAL Š. 17. ROMAN P. 18. MARTIN V. 3

4 Uvedená čísla jsou z celkového počtu 18-ti přítomných dětí VOLIL(A) ZVOLEN(A) OD OBOUSTRANNÁ VOLBA ILONA Š SANDRA Ž PETRA K MARCELA Š TEREZA S LUCIE F NIKOL CH TAMARA S ZUZANA K FRANTIŠEK MARTIN K LUKÁŠ S JOSEF F DAVID V ŠIMON Č MICHAL Š ROMAN P MARTIN V Kámen mudrců Děti sedí v kruhu čelem k sobě a paní učitelka vypráví příběh o Dobrákově a Černokněžníkovi: "Za devatero horami a devatero řekami byla vesnička Dobrákov. Lidé se měli navzájem velice rádi, pomáhali si a mohli se jeden na druhého spolehnout. Celou vesničku z povzdálí pozoroval z vysoké věže Černokněžník. Díval se, jestli je vše v pořádku, jestli lidem nic nechybí a zda jsou na sebe hodní. Tak si tam spokojeně žili, až jednou Černokněžník kouká skrze svůj kouzelný dalekohled a co nevidí: Dva sedláci se hádají o to, komu patří zaběhnutá kobyla. Hádali se tak hlasitě, že černokněžník ani nepotřeboval svůj kouzelný sluch. Ale to nebylo vše. O kousek dál se hádaly tři pradleny a tak při tom mávaly rukama, že kolem zvířily prach. To už Černokněžníka tak vytočilo, že si řekl, že celý Dobrákov potrestá. Pronesl zaklínací formuli a celá vesnička rázem oslepla a oněměla." Děti v kruhu skloní hlavu a zavřou oči. "Černokněžníkovi ovšem přišlo velice líto, takto tvrdě Dobrákovské potrestat, proto se rozhodl, že dá lidičkám ještě jednu šanci. Vzal kouzelný kámen a dal ho jednomu člověku, o kterém si myslel, že je dobrý, spolehlivý a spravedlivý. Tomuto obyvateli Dobrákova se zase vrátil zrak i řeč a mohl opět zachránit dalšího človíčka z vesnice tím, že mu tento kámen předá." 4

5 Paní učitelka dala jednomu žákovi kamínek a ten vstal a obcházel celý kruh, až si vybral jednoho svého spolužáka, předal mu Kámen mudrců a schoval se. Obdarovaný musel počkat, až se dotyčný ukryje, aby nevěděl od koho kámen dostal. V tomto okamžiku nastal důležitý moment pro naše pozorování. Zajímalo nás, kdo komu kámen předá a kdo nakonec zůstane nevysvobozen. Pravidla hry totiž dovolují variantu, kdy žák, který už je vysvobozen a obchází kolem svých spolužáků, si už nikoho ze zbylých zakletých dětí nevybere a posadí se s kamenem zpět do kruhu. Vzhledem k tomu, že už známe jména dětí a máme jistý přehled o vzájemných vztazích mezi nimi, popíšeme zde průběh hry Kámen mudrců. 1. kámen dostala od paní učitelky Zuzana, která dlouho váhala, obešla kruh 7x a nakonec kámen předala Sandře. Ta obcházela pouze 3x a obdarovala Lucku. Lucka také nebyla hned rozhodnutá, 5x obešla spolužáky, a poté dala kámen Tereze. Ta bez většího váhání předala Martinovi V., a ten obešel kruh pouze 1,5x a dal kamínek Petře. Po dvojím okruhu předala dále Lukášovi. Chlapci neváhali tolik jako dívky a po třetím okruhu Lukáš dal kámen Romanovi. Ten zakroužil stejně jako Lukáš a dal dále Davidovi. David vůbec nezamířil k holkám, víceméně stojí na místě, dlouho přemýšlí a nakonec předá Josefovi. Ten je okamžitě rozhodnutý a předává Šimonovi, ten celkem bez rozmýšlení Iloně, ta Marcele, která záměrně vynechává chlapce a předá Tamaře. Tamara už si nikoho nevybrala a posadila se zpět do kruhu. V bývalém kroužku zůstali sedět Nikol, Michal, František a Martin K. Po skončení celé hry se ještě paní učitelka ptala dětí, jaké měly při hře pocity. Děti většinou odpovídaly, že se bály, že kámen nedostanou, že zůstanou sedět. Martin V. věděl, že ho dostane. Michal ho prý nechtěl, nikdo s ním nekamarádí. Tamara si myslela, že ho nedostane, protože dostala trojku z ČJ. Lucka tušila, že jí kámen dají v momentě, kdy cítila, že za ní někdo stojí. Ilona měla strach, ale když kámen dostala, měla pocit, že ji někdo má rád. Totéž řekl Šimon, který věděl, že kámen dostal od Josefa, protože spolu kamarádí. David si myslel, že kámen nedostane, že na něj není spolehnutí. Pak ho to mile překvapilo. Tamara prý kámen vrátila i v minulé hře. Ostatní děti hledaly důvody, proč zrovna tato čtveřice zůstala zakletá a jiní byli vysvobozeni. O Michalovi řekly, že ostatním ubližuje, provokuje a žaluje a že zlobí při hodině. Sám se brání, že to není pravda. Martin K. se prý bezdůvodně pere. Zuzka údajně kámen dostala proto, že se dobře učí, nevykřikuje, je hodná, vzorná, netluče děti a nikomu neubližuje. Rozdíl družina x třída Hry, které jsme u dětí pozorovaly, hrály ve třídě nebo v družině. Některé z časových důvodů bylo možno odehrát pouze v družině, jiné se hrály pouze ve třídě. V následujícím seznamu je vždy připsáno prostředí, které děti pro hru využívají. Prostor a čas pro hru potřebný je tedy moment, který je dán. S tím jsme ve svém výzkumu počítaly. Zajímal nás ovšem ještě jeden moment, a sice to, zda se nějak projeví, že v družině jde o částečně jinou skupinu dětí. Není absolutně totožná s třídní skupinou, a to ze dvou důvodů: 1) Ne všechny děti navštěvovaly družinu; 2) do družiny byly přiřazeny děti z první třídy. Zejména druhý důvod byl pro nás směrodatný a významný. Dostaneme se k němu i v analýze námi vybrané hry. Obecně jsme předpokládaly, že si děti budou zachovávat svou třídní skupinu a s jinou třídou společně hry hrát nebudou, nebo pouze minimálně. Tato hypotéza se potvrdila pouze částečně, a to tak, že pokud děti hrály hry soutěživé typu skupina proti skupině, utvářela se družstva přirozeně podle třídy, do které patřily. Pokud šlo o hry ostatní, hrály společně, bez velkých patrných soudržností se svou skupinou. 5

6 SEZNAM HER Krvavý koleno Lítací záchod Slepá bába Poplašné zařízení Podstolová Schovávaná Domečky u stromů Slepý ucho Železo a zem Panák a papírové koule Máma a zlobivé děti Cukr, káva, limonáda Pešek Honzo vstávej Na jelena Tamagoči Hloupá kuchařka Houby Dřevěná bába Psí honička Sochy Na Mrazíka Převlékaná Rybičky, rybičky, rybáři jedou Na žížaly Na koně POPIS HER Krvavý koleno Viz níže. Lítací záchod Hru mohou hrát dva a více hráčů. Děti hrají tuto hru většinou o přestávce. Jde vlastně o klasickou hru na honěnou, kdy toaleta funguje jako "domeček", tzn. místo, kam ten, kdo má babu, nemůže a honěný je v bezpečí. Tuto hru hrají dívky i chlapci společně, jenom každý z obou skupin má svůj domeček, což je dáno už tím, že WC je oddělené. 6

7 Slepá bába Klasická hra, kdy jedno z dětí má zavázané oči a honí ostatní. Koho chytí, ten ho střídá a stává se slepou bábou. Hra se dokola opakuje. Poplašné zařízení Tuto hru jsme do této práce původně zařadit nechtěly, protože podle nás o hru nejde. Ale děti ji jako hru berou, proto jsme ji do našeho seznamu zařadily, aby byl úplný. Hra se hraje těsně po zvonění a účastní se jí celá třída. Jde o to, že jeden z žáků vyhlíží třídní učitelku a v okamžiku, kdy ji zahlídne na chodbě, jak přichází, dá ostatním znamení a všichni začnou ječet a pištět. Podstolová Podstolová je podobná hře Poplašné zařízení, účastní se jí také celá třída a hraje se ve stejnou dobu. Jeden žák opět vyhlíží příchod učitelky, když ji zahlédne, dá ostatním znamení a rozdíl je pouze v tom, že se všichni schovají pod lavice. Schovávaná Jde o klasickou hru, kdy jedno z dětí "piká" a ostatní se schovávají. Po určitém časovém limitu a výzvě "Už jdu!" pikající jde ostatní hledat. Koho najde, zapiká ho v místě, odkud vyšlo, pokud ho schované dítě nepředběhne. Zapikání určuje, kdo bude v dalším kole ostatní hledat. Domečky u stromů Jde o klasickou hru na honěnou, jenom jako domeček funguje strom. Je tedy jasné, že děti tuto hru hrají buď před školou, když čekají na začátek vyučování nebo v družině na vycházce nebo když jdou ze školy. Slepý ucho Hru hrají děti venku, většinou v družině nebo o velké přestávce na hřišti, kde je "prolejzka". Hru hrají minimálně tři hráči. Jeden má zavázané oči a je "slepý ucho". Ostatní se rozmístí po prolézačce a "slepý ucho" má za úkol je podle sluchu a hmatu najít. Koho se dotkne a pozná ho, je pro další kolo hry "slepý ucho". Železo a zem Jde o rozšíření hry "Slepý ucho", kdy opět jeden z hráčů má zavázané oči a svými povely určuje, kde se hra bude hrát. Když zavelí "ZEM", ostatní děti musejí vylézt na jakoukoli prolézačku nebo jiné "železo" (kolotoč, klouzačka) v prostoru hřiště. Když řekne "ŽELEZO", děti musejí slézt ze železa a dotýkat se pouze země. "Slepý" potom děti honí a koho chytí, s tím si vymění roli. V této hře je důležitý mimo jiné postřeh a rychlé uvědomění si významu povelu, který vždy musí splnit v opačném významu. Panák a papírové koule 7

8 Tuto hru hrají děti v družině, kde mají na zdi namalovaného panáka, do kterého se trefují papírovými koulemi. Hry se účastní převážně chlapci, kteří soutěží o to, kdo se trefí vícekrát nebo jako první zasáhne panáka. Máma a zlobivé děti Toto je hra jenom dívčí, nemá přesná pravidla. Vždy je pouze zachováno, že jedna z dívek hraje maminku a ostatní jsou její děti, které se snaží co nejvíce zlobit. Maminka je vychovává a kopíruje běžný denní režim, který zná ze svého domova. Tzn. vypravuje je do školy, připravuje snídani, nutí je k hygieně apod. Hra je jednou velkou improvizací, vždy záleží na tom, která z dívek hraje maminku a kdo hraje děti. Tuto hru děti hrají hlavně v družině nebo o velké přestávce, kdy mají dostatek času na to, aby se hra co nejvíce rozehrála. Cukr, káva, limonáda... Hru hraje celá třída, nebo její většina, venku před školou, nebo v družině. Jeden "říká", ostatní jsou proti němu ve vzdálenosti cca 20 metrů. Je ideální tuto hru hrát u nějaké zdi, která je cílem a u které stojí ten kdo "říká". Kdo "říká" se otočí čelem ke zdi, aby na ostatní neviděl, a říká co nejrychleji: "Cukr, káva, limonáda, čaj rum, bum!" Během této doby děti utíkají směrem k němu. V okamžik, kdy ten, kdo "říká", řekne "BUM" a otočí se, musí už ostatní děti nehnutě stát. Kdo se ještě pohne a koho ten, kdo "říká", uvidí, musí se vrátit zpět na start. Vyhrává ten, kdo se první dotkne zdi, u které stojí ten, kdo "říká". Pešek "Peška" děti hrají ve třídě v prostoru mezi lavicemi, na koberci na zemi. Hraje většinou skoro celá třída. Děti se posadí v tureckém sedu do kroužku, čelem dovnitř a sklopí hlavu, aby nic neviděly. Jedno dítě obchází s jakýmsi obuškem dokola. Děti v kroužku říkají: "Chodí Pešek okolo, nedívej se na něho, kdo se na něj koukne, toho Pešek bouchne!" V ten moment Pešek někoho mírně praští přes záda, ten vstane a začne Peška kolem dokola sedících dětí honit. Když ho chytne, stává se Peškem a hra se opakuje. Honzo vstávej Děti si rozdělí role: jeden "říká", ostatní jsou "Honza". Postaví se proti sobě na jednu stranu "kdo říká", na druhou všichni ostatní, ve vzdálenosti cca 20 m. "Kdo říká" povídá "Honzo, vstávej!" a obrátí se na jedno z dětí. To se zeptá: "Kolik je hodin?" "Kdo říká" odpoví jednu z variant kroků: slepičí, sloní, jelení... a přidá počet. Děti tyto varianty znají a vědí, jak který krok vypadá. Tímto krokem postupují směrem dopředu k metě, která je považována za cíl. Dozadu postupují pouze v případě, že mají nařízen krok "račí". "Kdo říká" střídá všechny děti, všem ukládá vykonat příslušející kroky a vítězí ten "Honza", který nejdříve překročí metu. Jde o hru, kde ani tak nezáleží na schopnostech, ale spíše na vzájemných vztazích mezi dětmi. Je jasné, že vítěze určuje "Kdo říká" už proto, že kroky, které má udělat, nařizuje on. Hra se hraje pouze venku, v družině. 8

9 Na jelena Jde o míčovou hru, kterou děti hrají pouze venku. Utvoří kruh a zvolí jednoho, který bude "jelen". Ten se postaví doprostřed kruhu a uhýbá před míčem, kterým se ho ostatní děti snaží vybít. Kdo má míč v ruce, může rovnou "bít", nemusí mít od nikoho "nabito". Tamagoči Jde o dnes již známé digitální zvířátko, o které se dítě stará. Hra je individuální, každý se stará o své Tamagoči. Děti mezi sebou pouze soutěží, zvláště chlapci, komu zvířátko dříve umře. Hloupá kuchařka Hru hrají chlapci i dívky dohromady, ale musí být minimálně tři. Jeden z nich říká: "Hloupá kuchařka dala do polívky místo koření... (např.) boty!" Na to ostatní zakřičí: "Jaké boty?" Poté někdo z hráčů musí boty blíže specifikovat a zakřičet např.: "Tenisky!" Kdo je nejrychlejší a správně takto zareaguje, má "babu" a ostatní začne honit. Koho chytne, říká původní legendu Hloupá kuchařka dala do polívky... Houby Opět hrají chlapci i dívky. Počet hráčů je minimálně 4, ale lépe se hraje ve větším počtu. Bába pošle dědka na houby. Ten jde do lesa a cestou si zpívá písničku: "Já jdu na houby, já jdu na houby". Ostatní děti sedí rozmístěné v lese na bobku. Jak slyší dědka, schovají se. Dědek se vrátí domů, protože nic nenašel a bába mu vynadá. Vypraví se do lesa sama a zpívá si: "Já jdu na maliny, já jdu na maliny". Houby zůstanou na svých místech a bába je obchází. Každé houby se zeptá, co je zač. Houby odpovídají např.: hříbek, muchomůrka, liška, kozák... Babka si sama nějaké vybere (alespoň jedna musí být jedovatá) a ty, co si nevybere, povalí. Ostatní jdou s ní domů. Doma bába uvaří houbovou polévku a spolu s dědkem ji jí. Dědek po chvíli říká: "Bábo, mně je nějak špatně, cós do tý polívky dala?" Bába říká "Jenom houby, dědku." Dědek nato: "A jaký houby, bábo?" "Jenom hříbky, lišky..." Postupně vyjmenovává všechny houby, které našla v lese a když řekne nějakou jedovatou, svalí se oba s dědkem na zem a hra končí. Dřevěná bába Opět klasická "Baba", domeček je cokoli ze dřeva. Psí honička Hru hraje sedm a více hráčů, opět dívky a chlapci dohromady, o přestávce nebo na hřišti. Tři děti hrají psi, ostatní štvanou zvěř. Psi mají za úkol zvěř chytit a kousnout. Kdo je chycen, stává se také psem a honí spolu s nimi. Poslední štvané zvíře je vítěz. Sochy Pro "sochy" je zapotřebí alespoň čtyř hráčů. Na začátku si rozdělí role: 1 prodávající, 1 kupující a ostatní jsou sochy. Prodávající přijde postupně ke všem dětem, které hrají sochy a roztočí je za ruce a pustí. V poloze, ve které skončí po roztočení musí nehnutě zůstat. Až všechny sochy získají svou "podobu", vstupuje do hry "kupující". Chodí od jedné sochy k 9

10 druhé a nechává si je od prodávajícího předvést. Prodávající zmáčkne fiktivní tlačítko a socha musí předvést nějaký pohyb (př. tanec, poskoky apod.). Když už se kupující pro nějakou sochu rozhodne, zaplatí ji a odvede si ji domů. Před cestou domů ji prodávající opět "zapne" a socha začíná svého majitele honit. Rozpoutá se klasická honička, při které je prakticky jasné, že socha kupujícího chytí. Když se tak stane, hra končí. Zde jde hlavně o to, co která socha předvede. Je to hlavní moment, kvůli kterému hru děti hrají. Hru hrají o přestávkách mezi vyučovacími hodinami, v družině i venku. Na Mrazíka Pro hru je nutný větší počet hráčů. Jeden je Mrazík a jeden Sluníčko. Mrazík honí ostatní, kromě Sluníčka. Koho chytne, toho zmrazí a dotyčný musí zůstat nehybně na místě s rozkročenýma nohama. Sluníčko má schopnost vysvobozovat tím, že pod "zmraženým" hráčem podleze a ten se opět zapojuje do hry a utíká před Mrazíkem. Hra se hraje až do zblbnutí nebo do konce přestávky. Převlékaná Hru hrají děti v družině. Jeden jde za dveře, ostatní se domluví a dvě z dětí si vymění nějaký kus oblečení (př. svetr). Ten za dveřmi se vrátí a jeho úkolem je poznat, kdo si co s kým vyměnil. Když uhodne, jde za dveře někdo jiný, když ne, jde on sám ještě jednou. Rybičky, rybičky, rybáři jedou Hru může hrát libovolný počet hráčů, ale minimálně tři. Většinou se účastní celá třída, nebo její většina. Jedno dítě je "rybář" ostatní jsou "rybičky". Rybář se postaví k jedné stěně čelem do třídy, ostatní děti k protější stěně. Rybář odříkává: "Rybičky, rybičky, rybáři jedou!" a rozeběhne se proti nim a snaží se některou polapit. Rybičky se musí dostat na protější stranu, aniž by se jich rybář dotkl. Koho se rybář dotkne, stává se také rybářem a spolu s původním udělají "síť" tím, že se chytí a celá hra se opakuje. Rybáři se nesmějí pustit, jinak polapené rybičky jsou opět volné. Hra končí v momentě, kdy už zbývá poslední volná rybička, která je vítězem celé hry. Pokud je dostatek času, hrají děti dále s tím, že vítěz se stává rybářem. "Rybičky, rybičky..." děti hrají pouze v družině nebo venku, kde mají dostatečný prostor a čas. Na žížaly Hru hrají děti ve třídě o přestávce. Hrají minimálně dva. Jeden je kos, ostatní žížaly. Žížaly se plazí pod lavicemi a nesmí přečuhovat. Kos číhá a kdo se ocitne částí svého těla mimo lavici, kos ho klovne a tato žížala vypadá ze hry. Vyhrává poslední neklovnutá žížala. Na koně Tuto hru hrají minimálně 4 děti. Udělají dvojice, kdy jeden dělá koně a druhý jezdce. Jedna dvojice se určí za tu, která má "babu" a honí ostatní. Nestačí jen druhou dvojici dohonit, ale musí se jezdci - "babě" podařit druhého jezdce z koně shodit. Pokud se to podaří, vymění si role a z "padlého jezdce" a jeho koně je "baba". Pro hraní hry mají děti ve třídě ideální podmínky, protože uprostřed mezi lavicemi je na zemi rozložen koberec. 10

11 ANALÝZA HRY KRVAVÉ KOLENO Popis, počet hráčů, prostředí, pravidla Počet hráčů: Hru hrají chlapci i dívky a musejí být alespoň čtyři. Nejlepší je, když je počet dětí větší. Místo kde se hra hraje: Hra se dá hrát kdekoli, nejlépe v družině nebo na hřišti o velké přestávce. Pravidla: Děti si rozdělí role: Jeden je Krvavý koleno, jeden Maminka, ostatní Děti. Krvavý koleno si vleze do kouta a Děti přiběhnou za Maminkou a hromadně křičí: Mami, my máme hlad!!! Maminka říká: Jděte do komory a tam se najezte. Děti jdou do komory, tedy do kouta, kde je schované koleno. Koleno na ně vybafne. Děti se jako leknou a běží za Maminkou. Říkají: Mami, v komoře straší!!! Maminka odpoví: To nic není, to je jenom babiččina podprsenka. Děti jdou zpátky do komory. Koleno na ně zase vybafne. Děti opět jdou za Maminkou a znovu křičí: Mami, v komoře opravdu straší! Maminka odpoví: To nic není, to jsou jenom dědečkovy spodky. Děti se vracejí do komory. Koleno zase vybafne. Děti se zase leknou a běží za Maminkou s křikem: Mami, v komoře fakt straší!!! Děti se vracejí do komory několikrát, záleží na Mamince, kdy řekne: Tak já se tam jdu podívat sama. Jde ke Kolenu, to na ni bafne. Maminka se nelekne a zeptá se: Maminka: Kdo jsi? Koleno: Krvavý koleno. Maminka: Co tu děláš? Koleno: Bydlím. Maminka: Co jíš? Koleno: Lidský maso. Maminka: Co piješ? Koleno: Lidskou krev. Maminka: Kde spíš? Koleno: Na lidských kostech. Maminka: Čím se přikrejváš? Koleno: Lidskou kůží. Maminka: Co máš pod hlavou? Koleno: Lidskej mozek. Maminka: A v kolik přijdeš? Koleno: pošeptá Mamince, aby to Děti neslyšely, v kolik hodin přijde (např. "V deset" ) Poté udělají Děti s Maminkou kruh, chodí dokola a odříkávají: "První hodina odbila, lampa ještě svítila, druhá hodina odbila, lampa ještě svítila, třetí hodina odbila, lampa ještě svítila... desátá hodina odbila, lampa..." Maminka do toho vykřikne: ZHASLA! Děti se musejí rozprchnout a Krvavé koleno je honí. Koho jako prvního chytne, ten je pro další hru Krvavé koleno. Etymologický výklad Václav Machek: Etymologický slovník jazyka českého (nakladatelství LN, 1997) krev: odvozeniny: krevní, krevný, krevnost příbuzenstvo po - krevenství, po - krevný, příbuzný koleno: kolenatý, kromě ohbí nohy apod. znamená (jako u jiných Slovanů) i generaci, rod, odtud pokolení = co je po koleně sounáležité. 11

12 Z etymologického výkladu těchto slov můžeme usuzovat výběr názvu hry "krvavé koleno". Obě slova v této hře mohou symbolizovat mrtvého příbuzného, zemřelého člena rodiny, popř. ducha nebo strašidlo. Historie - Karel Jaromír Erben Myšlenka hledat v tvorbě K. J. Erbena nás napadla v souvislosti s podobou odbíjení hodin, při hře Krvavé koleno a Erbenovou baladou Svatební košile. Vlastně všechny Erbenovy básně ve sbírce Kytice jsou laděny v ponuré atmosféře, která s naší hrou souvisí. Erben je znám jako sběratel lidové slovesnosti, a tím pádem - převedeno pro naši potřebu - i her. Proto by bylo asi na místě, zmínit se alespoň částečně o tom, jakým způsobem sbíral tato data a k čemu vlastně dospěl. K. J. Erben žil v prostředí lpícím na zvycích, pověrách a mravních zásadách. To ovlivnilo jeho budoucí tvorbu. Zpočátku spolupracoval s Palackým, hlavně v přepisování historických pramenů a čtení rukopisů. Erben si všímal změn v tradicích a začal tento vývoj zaznamenávat. Začal sbírat lidové písně, pohádky, zvyklosti a hry. Dalším z pramenů, z kterého jsme čerpaly, byla kniha K. J. Erbena Lidová říkadla, písně a hry pro mládež (Státní nakladatelství v Praze 1938). Tato sbírka obsahuje mnoho lidových a výročních říkadel, pranostiky, hry, písně, tance, svatební a pohřební zvyky, vyjadřuje vztah člověka k přírodě, v níž žije, zvyky a pověry. Knížka je psána jako kalendář od ledna do prosince a k jednotlivým dnům jsou přiřazeny hry vhodné pro to které období. Další výhodou knihy je to, že v obsahu jsou hry rozděleny na chlapecké, dívčí a společné. Mezi hrami jsme objevily některé, které připomínají hru Na krvavé koleno. Ve stručnosti je popíšeme a pro zachování autentičnosti uvádíme celé jejich znění v příloze. (Příloha č. 3) Na umrlého žida Jedno z dětí je žid a leží uprostřed kroužku dětí. Ty chodí okolo a zpívají písničku, kterou se snaží žida oživit. S posledním veršem písničky žid rychle vstane, ostatní děti se rozutečou a žid je honí. Koho chytne stává se v další hře židem. Podobnost s hrou Krvavé koleno je v tom, že v obou případech se děti drží za ruce, chodí kolem dokola a odříkávají pravidly danou říkanku (písničku). Podobná je také morbidnost označení hlavního aktéra hry (krvavé koleno x umrlý žid). V obou případech tato postava v určený okamžik (poslední verš říkanky) začne honit ostatní a tím určí svého nástupce. Je zajímavé, že tato hra je zařazena mezi chlapecké, protože v současné době ve hře Krvavé koleno účinkují i dívky. Důvodem je pravděpodobně to, že "umrlý" vyvolává strašidelné představy a chlapci si tak dokazovali svoji odvahu a nebojácnost. Na paní tetu Ve hře vystupuje babička a vnučky. Vnučky přijdou za babičkou a chtějí, aby je pustila tancovat. Rozvine se přesně daný dialog mezi babičkou a vnučkami, který je ve všech hrách zachován stejně. Babička nejdřív děvčata nechce pustit, nakonec jim to dovolí pod podmínkou, že se v určitou dobu vrátí. Potom děvčata začnou tancovat a babička odbíjí hodiny až do domluveného času návratu. Vnučky přijdou ale později a následuje další pravidly daný dialog, ve kterém se babička ptá, co dělaly a proč přišly pozdě. Když zazní poslední odpověď, vnučky se rozutečou a babička je honí. Koho chytí je v další hře babičkou. 12

13 Hra je opět podobná Krvavému koleni v dialogu mezi jedním hlavním aktérem a ostatními dětmi, který musí být přesně zachován. Dále se zde objevuje stejný moment odbíjení hodin a konečná honička, při které se vymění role. Tato hra je v knize zařazena mezi dívčí a i když dnešní Krvavé koleno velmi připomíná, neobjevuje se zde žádná strašidelná postava. Pojetí strachu ve hře Volba hlavního aktéra hry je, stejně jako dialog mezi hráči, strašidelná. Jakou roli hraje ve hře strach? Strach je emocionální stav, který je vyvolán vědomím bezbrannosti či bezmocnosti. Pro život je důležitý, protože v případě hrozícího nebezpečí je motivující. Mobilizuje k útěku nebo k jiné činnosti, která má za úkol hrozbu odvrátit. Biologický význam strachu vyplývá také z jeho spojení s aktivací organismu a mobilizací energie. Takto zmobilizovaný organismus začne nějak jednat, tím se hrozby i strachu zbaví, a to způsobuje úlevu a uklidnění. Strach je emoce velmi nepříjemná, a proto se ho toužíme co nejrychleji zbavit. Existuje však i příjemný strach, nebo-li dobrovolné "bání se", např. obliba ve sledování hororu. Takovýmto případem jsou i strašidelné hry, kdy se člověk vystavuje strachu dobrovolně. Rozdíl je v tom, že strašidelná hra či film je pod naší kontrolou, vstupujeme do ní dobrovolně s tím, že vlastně žádné nebezpečí nehrozí a máme jisté vědomí distance. Motivací do tohoto dobrovolného navozování strachu bude zřejmě úleva, která po zbavení se strachu následuje. Ve hře Krvavé koleno je zajímavým momentem stupňující se napětí, když se děti drží za ruce (žádné nemůže utéct dřív, právě proto, že se vzájemně drží), chodí dokola, odbíjí hodiny a čekají na rozhodující okamžik. Organismus je tedy v očekávání "nebezpečí", tudíž mobilizuje svou energii a připravuje se na útěk. Někdo je chycen, "nebezpečí" už nehrozí a přichází úleva. Domníváme se, že proto děti strašidelné hry hrají, a proto také je Krvavé koleno v námi vybrané třídě hrou nejoblíbenější. Závěr a nedostatky při pozorování Poté, co jsme si k analýze vybraly hru Krvavé koleno, jsme se začaly zajímat o její možnou historii, která nás zaujala. Našly jsme etymologický výklad názvu hry a hlavně jsme objevily obdobu Krvavého kolena ve hrách našich předků. Svou analýzu jsme také zaměřily na výklad významu strachu ve hře. Strach ve hře, stejně jako ve skutečnosti, mobilizuje organismus a aktivuje jeho zdroje energie a dítě je schopno podat i vyšší výkon. Hlavně však odstranění strachu způsobuje úlevu a s ní přichází i uspokojení, což je to, o co ve hře jde. Výsledky naší práce nemohou být úplně objektivní, protože skupina, kterou jsme pozorovaly při hře ve školní družině, byla smíšená s žáky první třídy. I když mladších dětí byla menšina, uvědomujeme si, že to mohlo ovlivnit průběh hry i její vyvrcholení. Bohužel tuto hru děti o přestávkách ve třídě nehrály (z důvodů časových), proto nemůžeme objektivně posoudit, zda by byl průběh hry stejný, ale předpokládáme, že ano. Už při pozorování jsme s tímto momentem počítaly, proto jsme se mimo jiné zaměřily na to, zda se děti ve hře diferencují podle přináležitosti ke své třídě. (Např. zda Krvavé koleno - druhák si vybírá v honičce pouze své spolužáky, nebo zda honí a chytá i děti z první třídy). Odpozorovaly jsme, že k žádné diferenciaci nedocházelo, a proto to snad náš výzkum neohrozilo. 13

14 ZÁVĚR Školu jsme navštívily osmkrát, pozorovaly jsme děti ve třídě o hodinách, o přestávkách i v družině. Informace jsme, kromě vlastního pozorování, získaly i z rozhovorů s třídní učitelkou a s vychovatelkou v družině. Nejvýznamnější bylo ale naše pozorování o přestávkách a v družině, popř. ještě o volnějších hodinách jako je výtvarná výchova nebo tělesná výchova. V této době měly děti nejvíce příležitostí si hrát a využívat tak svůj volný čas, který není striktně řízen učitelkou. Nedostatkem v tomto našem výzkumu bylo v první řadě to, že během našich několika návštěv některé děti onemocněly, jiné naopak přišly po nemoci do školy, a tím se naše pozorovaná skupina částečně měnila. Pozorovaly jsme to konkrétně v případě, kdy přítomnost jednoho určitého dítěte je důležitá pro konání té které hry. Např. Lucie je nepostradatelná ve hře "Na sochy", protože má obrovský talent předvést zábavnou sochu, a to je klíčovým momentem celé hry. Proto děti říkají, že v případě, kdy je Lucie nemocná, hru nehrají, protože není tak zábavná. Dalším nedostatkem je také to, že osm návštěv je poměrně málo. Nejlepší by bylo, trávit ve třídě každý den, nebo alespoň každý druhý, aby byl náš výzkum co nejvíce objektivní a abychom získaly co nejvíce dat. To ovšem z časových důvodů nebylo možné, proto jsme se musely spokojit s materiálem, který jsme nasbíraly. Pomohly jsme si i s literaturou a doufáme, že alespoň částečně se nám podařilo zadaný úkol splnit a postihnout atmosféru naší druhé třídy. Seznam použité literatury: K. J. Erben: "Lidová řikadla, písně a hry pro mládež", Státní nakladatelství v Praze, K. J. Erben: "Kytice z pověstí národních", Státní nakladatelství dětské knihy v Praze, K. J. Erben: "Kytice - Pověsti národní", Československý spisovatel, Praha K. J. Erben: "Znění zlatého zvonu", Československý spisovatel, Praha1986. S. Millarová: "Psychologie hry", Panorama, Praha

15 Příloha č. 1 Sociometrický výzkum 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

Projekt Podzimníček jabloňový 4. třída Kytičky

Projekt Podzimníček jabloňový 4. třída Kytičky Projekt Podzimníček jabloňový 4. třída Kytičky Školní rok 2010 2011 Projekt Podzimníček jabloňový Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

Na základě činnostního učení utvářet u žáků představu o různých českých pohádkách a jejich hlavních postavách.

Na základě činnostního učení utvářet u žáků představu o různých českých pohádkách a jejich hlavních postavách. Projekty 2010/2011 Projekt Z pohádky do pohádky (vypracovala M. Hurtová) Charakteristika Sportovní den pro děti z MŠ a žáky 1. ročníků. Děti vstupují do pohádek a stávají se součástí děje. Všechny pohádky

Více

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

MINIHÁZENÁ. Průpravné pohybové hry. Dobití hradu

MINIHÁZENÁ. Průpravné pohybové hry. Dobití hradu Dobití hradu MINIHÁZENÁ Průpravné pohybové hry Stručná charakteristika hry: cvičení zaměřené na střelbu, přesnost Počet dětí: 6-12 Doba trvání: 15 min. Prostředí: tělocvična, hřiště Pomůcky: míč, kužel

Více

Habermaaß-hra 4935. Magie stínů

Habermaaß-hra 4935. Magie stínů CZ Habermaaß-hra 4935 Magie stínů Magie stínů Magická stínová hra pro 2 až 4 hráče ve věku od 4 do 99 let. Autor: Kai Haferkamp Ilustrace: Marc Robitzky Délka hry: cca. 15 až 20 minut Obsah: 4 malé kouzelné

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Pomoc druhým Časový rozsah lekce Dvě ihned navazující hodiny Věková skupina (ročník) 1.třída

Více

Habermaaß-hra 3123A /4448N. Tanec s vejci

Habermaaß-hra 3123A /4448N. Tanec s vejci CZ Habermaaß-hra 3123A /4448N Tanec s vejci Tanec s vejci Živá hra plná poskakování s vejci pro 2-4 hráče ve věku od 5 do 99let. Autor: Ilustrace: Roberto Fraga Martina Leykamm Obsah: 1 dřevěné vejce 9

Více

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Jazyková výchova Psaní velkých písmen Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Ročník 2. Anotace

Více

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 Dotační program na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy v roce 2014 ( č.j. MŠMT 33220/2013 ) Projekt -

Více

Vyhodnocení a zpětná vazba:

Vyhodnocení a zpětná vazba: Název: Číslovky a jejich skloňování Cíl: Opakování učiva o číslovkách Fáze vyučovacího procesu: opakování Organizační forma vyučování: skupinová Převažující myšlenková operace: analýza, syntéza, srovnávání

Více

ALTERNATIVNÍ SPORTOVNÍ HRY II.

ALTERNATIVNÍ SPORTOVNÍ HRY II. ALTERNATIVNÍ SPORTOVNÍ HRY II. Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Jaroslav Babka Škola: Gymnázium Sušice Předmět: Tělesná výchova Datum vytvoření: březen 2014 Třída:

Více

Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok

Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok financovaného Evropským sociálním fondem. Vytváření aktivizačních

Více

KIDSCREEN-52. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro rodiče

KIDSCREEN-52. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro rodiče KIDSCREEN-52 Dotazník o zdraví pro děti a mládež Verze pro rodiče Page 1 of 7 Datum: Měsíc Rok Milí rodiče, Jak se daří vašemu dítěti? Jak se cítí? To je to, co bychom se od vás rádi dověděli. Prosíme

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 0 7 5 U (tištěná ISBN Grada

Více

7. TŘÍDA. Počepická Katarína 1998/1999 ÚVOD

7. TŘÍDA. Počepická Katarína 1998/1999 ÚVOD 7. TŘÍDA Počepická Katarína 1998/1999 ÚVOD Hra je jedna ze základních lidských činností. Ačkoliv si lidé myslí, že vědí co je hra, její uspokojivou definici podat nelze. Hra jako taková má instinktivní

Více

ZŠ a MŠ Panenské Břežany

ZŠ a MŠ Panenské Břežany Hlavní 63, 250 70 Panenské Břežany www.zsmsbrezany.cz, zsbrezany@seznam.cz Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol Číslo projektu: Šablona: Cz.1.07/1.4.00/21.1997 VY_32_INOVACE_41-60

Více

strategická desková hra pro dva hráče

strategická desková hra pro dva hráče strategická desková hra pro dva hráče Hrací potřeby: Sada 10 hracích kamenů pro každého hráče: 2 Pěšáci, 2 Rytíři, 1 Věž, 1 Zvěd, 1 Generál, 1 Katapult, 1 Lučištník, 1 Král 1 kámen se symbolem vlajky 4

Více

ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov. Rozvoj verbálních komunikačních dovedností.

ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov. Rozvoj verbálních komunikačních dovedností. Název lekce (projektu) Hra o rolích Škola ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov Vyučující - autor lekce Valentina Komosná Věková skupina 13 14 let Počet dětí 28 Počet dívek 14 Počet chlapců 14 Charakteristika

Více

KIDSCREEN-27. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let

KIDSCREEN-27. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let KIDSCREEN-27 Dotazník o zdraví pro děti a mládež Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let Page 1 of 5 Dobrý den, Datum: Měsíc Rok Jak se ti daří? Jak se cítíš? Rádi bychom se to od tebe dozvěděli. Přečti

Více

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Čs. armády 210 Veselí nad Lužnicí Září, říjen, listopad Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 - seznámení se řádem ŠD a poučení o bezpečnosti v ŠD, s provozem a řádem na školním

Více

Příprava na vyučování oborů Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Co je lepší.

Příprava na vyučování oborů Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Co je lepší. Příprava na vyučování oborů Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název (téma) Co je lepší Stručná anotace Pomocí příběhu si žáci uvědomují význam spolupráce

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Habermaaß-hra 4638. Moje první hra Můj den

Habermaaß-hra 4638. Moje první hra Můj den CZ Habermaaß-hra 4638 Moje první hra Můj den Moje první hra Můj den Dvě barevné umísťovací hry pro 1-2 hráče ve věku od 2 let, nebo jedno dítě a dospělého. Autor: Hanna Bachmann Design: Jutta Neundorfer

Více

Makroanalýza Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Makroanalýza Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Makroanalýza Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Přehled dle kategorií [%] ne ne Prostředí, materiální zázemí 63,4 19,4 6,9 7,7 2,7 83,3 % Lidé 66,1 19,7

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

1. TŘÍDA. Odvárková Pavlína, Sotáková Hana 1997/1998 PASPORTIZACE TŘÍDY

1. TŘÍDA. Odvárková Pavlína, Sotáková Hana 1997/1998 PASPORTIZACE TŘÍDY 1. TŘÍDA Odvárková Pavlína, Sotáková Hana 1997/1998 PASPORTIZACE TŘÍDY Úvod J. A. Komenský: "Dítky jsou klenot nejpilnějšího opatrování hodný. Hrou si mají děti cvičit mysl k jemnosti, pohyby k obratnosti

Více

1 Příprava na sportovní specializaci fotbal (řešení herní situace 1:1) 4min Úvodní část seznámení žáky s náplní hodiny + docházka 6min Honička s míčem

1 Příprava na sportovní specializaci fotbal (řešení herní situace 1:1) 4min Úvodní část seznámení žáky s náplní hodiny + docházka 6min Honička s míčem Obrázky byly vypracovány pomocí programu Easy Sports-Graphics, který byl zakoupen z grantu FRVŠ 584/2013. 1 Příprava na sportovní specializaci fotbal (řešení herní situace 1:1) 6min Honička s míčem Vymezené

Více

Příprava k učební jednotce hodině prvouky v 2. ročníku ZŠ "Rozhodování o domácím mazlíčkovi"

Příprava k učební jednotce hodině prvouky v 2. ročníku ZŠ Rozhodování o domácím mazlíčkovi Příprava k učební jednotce hodině prvouky v 2. ročníku ZŠ "Rozhodování o domácím mazlíčkovi" Anotace Lekce představuje jednu z možností, jak integrovat zvolené téma do hodiny čtení a propojit práci s textem

Více

Příloha č. 1 SEMESTRÁLNÍ PLÁN PRAXE

Příloha č. 1 SEMESTRÁLNÍ PLÁN PRAXE Příloha č. 1 SEMESTRÁLNÍ PLÁN PRAXE Jméno: Kateřina Horáčková, Veronika Tkaczyková (2. r. DV) Počet dětí: 10 15 Věk dětí: 1. třída ZŠ, 6 7 let Místo realizace: ZŠ Hroznová Čas realizace: každý pátek 10

Více

Míčové hry. Přehazovaná - pravidla

Míčové hry. Přehazovaná - pravidla Míčové hry Přehazovaná - pravidla http://www.oknet.cz/jiki/sport/site/prehaz.htm Pravidla jsou stejná jako u volejbalu (počítání, střídání, změny postavení, hráči přední a zadní řady atd.), ale míč se

Více

Měsíc září, říjen 2011

Měsíc září, říjen 2011 Měsíc září, říjen 2011 Inovace a rozšíření výuky anglického jazyka na ZŠ Strání Třetí školní rok angličtiny na naší škole pro ţáky 1. a 2. tříd Na naší škole od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2011 probíhá projekt,

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

ať nebojí ježek ani hada

ať nebojí ježek ani hada Soutěž: ze slov utvořte větu oznamovací, rozkazovací, přací a tázací se ať nebojí ježek ani hada Kontrola: Ať se ježek nebojí hada. věta přací Ježku, neboj se hada. věta rozkazovací Ježek se nebojí hada.

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

Věc: Rozšířené stanovisko Ministerstva financí k tzv. Kvízomatům

Věc: Rozšířené stanovisko Ministerstva financí k tzv. Kvízomatům MINISTERSTVO FINANCÍ Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Věc: Rozšířené stanovisko Ministerstva financí k tzv. Kvízomatům Podle ust. 1 odst. 1 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Výukový CD ROM - MATEMATIKA pro 1.třídu - Chytré dítě

Výukový CD ROM - MATEMATIKA pro 1.třídu - Chytré dítě Matematické procvičování a upevňování znalostí v oboru 0-10. Nový kamarád ve vyučování počítač. Jméno autora: Renata PÁVKOVÁ Název práce: MATEMATICKÉ procvičování a upevňování znalostí v číselném oboru

Více

1. třída Pohádka o řepě

1. třída Pohádka o řepě 1. třída Pohádka o řepě Seznamovat děti s pohádkou udržet u dětí pozornost Pohádka o řepě Envir. Vývoj psyc sebep V září H2 sa.10 Seznamovat děti se zdrav. Cviky plnit úkol učitel Cvičení na poli psych

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Zpracování náslechové hospitace

Zpracování náslechové hospitace Zpracování náslechové hospitace Obor: Informační technologie ve vzdělávání Vypracoval Jan Katriniok Obsah Úvod... 3 Vyučovací hodina matematiky... 4 Přehled... 4 Přípravná fáze vyučovací hodiny... 4 Realizační

Více

Pracovní stáž Garantem stáže

Pracovní stáž Garantem stáže Pracovní stáž Garantem stáže Společnost pro celistvou na smysl zaměřenou pedagogiku Franze Ketta, o. s., Kostelní nám. 1, Ostrava 1 (akreditace MŠMT) Místo pobytu: Jižní Tyrolsko leží na jižní straně Alp

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Ročník 9. 3. 5. 4. 2013. Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková

Ročník 9. 3. 5. 4. 2013. Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková ČESKÝ JAZYK Přechodníky Ročník 9. 3. 5. 4. 2013 Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443

Více

371 118 Pohybová hra mé tělo

371 118 Pohybová hra mé tělo 371 118 Pohybová hra mé tělo Pomocí tohoto materiálu je možné provádět různé aktivity pro procvičování pohybu, které směřují k poznání a ovládání vlastního těla. Zvláštnost této hry spočívá v rozmanitosti

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

KDYŽ NEJDE VYHRÁT. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: ZV a GV: OSV, MKV, VDO (ZV) OV: OVDS

KDYŽ NEJDE VYHRÁT. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: ZV a GV: OSV, MKV, VDO (ZV) OV: OVDS aktivita KDYŽ NEJDE VYHRÁT ANOTACE: Aktivita vede žáky k zamyšlení nad tím, že neúspěch má mnohdy objektivní příčiny, které nelze ovlivnit. Žáci pracují s emocemi, které neúspěch doprovází, a pokusí se

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

Projekt Já a moje město. 1. třída Zajíčci. šk. rok 2012/2013

Projekt Já a moje město. 1. třída Zajíčci. šk. rok 2012/2013 Projekt Já a moje město 1. třída Zajíčci šk. rok 2012/2013 Projekt: Já a moje město Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Kdo jsme a kde žijeme Část integrovaného bloku: Já a moje

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Název školy: 2. Znáš ve svém okolí někoho, kdo šikanuje jiné děti? a) ano b) ne

Název školy: 2. Znáš ve svém okolí někoho, kdo šikanuje jiné děti? a) ano b) ne PŘÍLOHA č. 1 DOTAZNÍK PRO ŽÁKY Název školy: Třída: Jsem: chlapec - dívka 1. Co podle tebe znamená výraz šikana? a) opakované posmívání a zesměšňování b) bití c) braní a poškozování věcí d) vymáhání věcí

Více

Habermaaß-hra 4280. Nešikovná čarodějnice

Habermaaß-hra 4280. Nešikovná čarodějnice CZ Habermaaß-hra 4280 Nešikovná čarodějnice Nešikovná čarodějnice Okouzlující sledovací hra podporující rychlé rozhodování, pro 2 až 4 hráče ve věku od 5 do 99 let. Hra má FEX efekt pro zvýšení stupně

Více

MLADŠÍ ŠKOLNÍ VĚK. Vývoj dítěte ve věku od 6 do 11 let

MLADŠÍ ŠKOLNÍ VĚK. Vývoj dítěte ve věku od 6 do 11 let MLADŠÍ ŠKOLNÍ VĚK Vývoj dítěte ve věku od 6 do 11 let Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ

Více

Kurz Sociální a komunikační dovednosti

Kurz Sociální a komunikační dovednosti Kurz Sociální a komunikační dovednosti Lektorka, autorka materiálů: Mgr. Kateřina Obsah kurzu: 1. Pravidla a cíle kurzu 2. Seznamovací rozhovory teorie a nácvik, témata vhodná k vedení rozhovoru seznamovacího,

Více

My toys DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_STE_03-15_AJ- 3

My toys DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_STE_03-15_AJ- 3 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 My toys

Více

Nabídka velkých kobercových her, mozaiky a puzzlí

Nabídka velkých kobercových her, mozaiky a puzzlí ŠTRUNC, s.r.o., Tlustice 215, 26801 Hořovice tel.: 775608203, 311513577, E-mail: objednavky@hrackystrunc.cz, strunc@hrackystrunc.cz IČO:27223761,DIČ:CZ27223761 www.hrackystrunc.cz Nabídka velkých kobercových

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická

0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická Školní vzdělávací program druhé soukromé ZUŠ, s.r.o., České Budějovice Taneční obor Studijní zaměření Tanec Učební plán pro přípravné dvouleté studium Předmět 1. ročník Přípravná taneční výchova 2 2 Ročníkové

Více

Provozní řád školní družiny

Provozní řád školní družiny Základní škola, Pod Marjánkou 2/1900, Praha 6 *************************************************************** Provozní řád školní družiny Školní družina je součástí Základní školy, Praha 6, Pod Marjánkou

Více

Habermaaß-hra 5589. Klasické kostky Kravička Karla

Habermaaß-hra 5589. Klasické kostky Kravička Karla CZ Habermaaß-hra 5589 Klasické kostky Kravička Karla Vážení rodiče, gratulujeme k zakoupení hry z cyklu "Moje první hra - Farma". Učinili jste správné rozhodnutí a umožnili svému dítěti učit se prostřednictvím

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

1 den v MŠ. Psych-poz. Soc. MŠ. bio-tělo. Psych-prož. Vím, kde mám značku. Bio- sebe Inter. -kom

1 den v MŠ. Psych-poz. Soc. MŠ. bio-tělo. Psych-prož. Vím, kde mám značku. Bio- sebe Inter. -kom Září 1. třída Míša jde do MŠ Seznamování s novým prosředím 1 den v MŠ Psych-poz Vzáří... D1 str.10 D32/D1.3 posilování vztahu k MŠ Začlenění dětí do třídy Radost v MŠ psych-sebep radostný vstup do MŠ Seznamování

Více

Průřezová témata: - enviromentální výchova pozitivní vztah k přírodě, ochraně životního prostředí

Průřezová témata: - enviromentální výchova pozitivní vztah k přírodě, ochraně životního prostředí A) ÚVOD Téma: Ovoce a zelenina Mezioborové vztahy: - pracovní vyučování pomocí plastelíny se pokusí vymodelovat různé druhy ovoce a zeleniny, pracuje s různými materiály, dodržuje bezpečnost při práci

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny vychází z vyhlášky č. 74/2005 Sb. a Úmluvy o právech dítěte I. Práva a povinnosti žáků a) Práva žáků: 1. Na účast na výchovných, vzdělávacích, zájmových,

Více

Úvod. Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2003 Illustrations Jan Smolík, 2003 ISBN 80-7178-818-X

Úvod. Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2003 Illustrations Jan Smolík, 2003 ISBN 80-7178-818-X Úvod Soubor her a nápadů je připraven jako kartotéka jednotlivých her, z nichž lze čerpat na různých akcích. Jednotlivé listy lze třídit podle typu her a jejich témat. Typy: sociálně psychologické hry

Více

Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století. Mediální výchova

Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století. Mediální výchova Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století Mediální výchova Mediální výchova seznamuje žáky s principy fungování médií. Mediální gramotnost lze chápat jako schopnost zkoumat a analyzovat informace,

Více

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo Školtýn Základní škola Týnec nad Labem Ročník 12 2. číslo 2012 2013 Obsah 1. Narozeninová oslava 2. Rozhovor s ředitelem školy 60 let 3. Afrika 4. Mikuláš 5. Vánoční šplh 6. Florbal 7. Kolínská laťka 8.

Více

Větu poznáme podle přítomnosti slovesa ve. Jakmile syn pochopil, že je schopen se učit

Větu poznáme podle přítomnosti slovesa ve. Jakmile syn pochopil, že je schopen se učit Pravidla interpunkce 1. Pravidla psaní čárek v souvětí Jednotlivé věty v souvětích oddělujeme čárkami. Větu poznáme podle přítomnosti slovesa ve tvaru určitém. Chirurgové by měli operovat a léčit. Jakmile

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní vzdělávací program pro školní družinu Charakteristika, umístění a vybavení ŠD Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním

Více

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Zákonní zástupci žáků naší školy byli vyzváni k vyplnění anonymních dotazníků, týkajících se vztahů (v souvislosti se školou), výchovy a vzdělání,

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Obrázkové Bingo. trojúhelník. zebra. králík ovce. boty. motorka. židle Příroda a počasí

Obrázkové Bingo. trojúhelník. zebra. králík ovce. boty. motorka. židle Příroda a počasí Obrázkové Bingo Obsah Toto balení obsahuje 100 obrázkových karet. Karty mají na jedné straně obrázek a na druhé význam obrázku jiné karty. Dále balení obsahuje 36 hracích karet. Na těchto hracích kartách

Více

Vyhodnocení a zpětná vazba:

Vyhodnocení a zpětná vazba: Název: Zájmena a jejich skloňování Cíl: Procvičování učiva o skloňování zájmen Fáze vyučovacího procesu: procvičování Organizační forma vyučování: skupinová Převažující myšlenková operace: analýza syntéza,

Více

Projekty školní družiny na školní rok 2011/2012. ZŠ V Zahrádkách 48. Praha 3

Projekty školní družiny na školní rok 2011/2012. ZŠ V Zahrádkách 48. Praha 3 Projekty školní družiny na školní rok 2011/2012 ZŠ V Zahrádkách 48 Praha 3 19. 9. 30. 9. pí. Toufarová 3. 10. 11. 11. pí. Kamenská 14. 11. 22. 12. pí. Maskaluková 3. 1. 18. 2. 2012 pí. Lišková 22. 2. 30.

Více

Jak se v parku narodil dráček

Jak se v parku narodil dráček Jak se v parku narodil dráček Klárka a Matýsek jsou dobří kamarádi. Nejradši chodí ven do parku. Hrají si s dalšími kamarády na schovku SCHOVKA POD DEKOU, na honěnou HONIČKA SE ZÁCHRANOU nebo si jen tak

Více

Veselé sluníčko Mateřská škola Okružní 917, 735 14 Orlová-Lutyně

Veselé sluníčko Mateřská škola Okružní 917, 735 14 Orlová-Lutyně Veselé sluníčko Mateřská škola Okružní 917, 735 14 Orlová-Lutyně Motto: Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole R.Fulghum (americký psycholog a spisovatel) JARO 2013 Jaro! Jaro!

Více

Povídky o dětech. Magdalena

Povídky o dětech. Magdalena Povídky o dětech Žánr: Povídkový Rok: 1964 Magdalena Milan Vošmik Vladimír Labský Magdalena Holendrová(Magdalena Procházková), Valentina Thielová(maminka), Irena Kačírková(učitelka), Vladimír Menšík(tatínek),

Více

P.1 ŠVP pro školní družinu

P.1 ŠVP pro školní družinu 1/5 P.1 ŠVP pro školní družinu P.1.1 Cíle vzdělávání Vzdělávání ve školní družině koresponduje s cíli vzdělávání v základní škole, vychází z nich a vhodně je doplňuje. Školní družina napomáhá zvyšování

Více

Přijímací testy z českého jazyka (autorka Mgr. Kateřina Stündlová)

Přijímací testy z českého jazyka (autorka Mgr. Kateřina Stündlová) Přijímací testy z českého jazyka (autorka Mgr. Kateřina Stündlová) 1. Diktát Ráno mě vzbudily hrdličky a sluníčko, jak mi svítilo na hlavu. Babička už v posteli nebyla. Asi pekla závin, protože to vonělo

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000, 102 00 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 4. PROVOZNÍ ŘÁD Č.j.: 4ZŠ - OŘ /2005 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 21.6.2006 Směrnice nabývá

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

8. Od posledního okamžiku, kdy míček leží nehybně před vyhozením do výšky, až do okamžiku, kdy je udeřen

8. Od posledního okamžiku, kdy míček leží nehybně před vyhozením do výšky, až do okamžiku, kdy je udeřen 1. K hrací ploše patří 2. "Síťka" se skládá 3. Strana pálky, používaná k udeření míčku 4. Strana pálky, která se nepoužívá ke hře 5. Hráč je povinen poskytnout pálku, s níž chce hrát k přezkoumání 6. Pálku

Více

Gamifikujte Vaše firemní akce

Gamifikujte Vaše firemní akce Gamifikujte Vaše firemní akce Jste společnost, která realizuje trénink, workshop, nebo prostě chcete oživit firemní setkání? Využijte naše herní balíčky rozbal a hraj. Výhody: Kvalita zpracování Stručnost,

Více

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY VÝUKA JAZYKŮ Od třetí třídy začíná výuka cizího jazyka. Angličtinu mohou děti navštěvovat i v kroužku, který na naší škole probíhá v odpoledních hodinách. Od 7. ročníku vyučujeme 2. cizí jazyk ( Nj, Fj,

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

Olympiáda v českém jazyce, 40. ročník, 2013/2014 školní kolo

Olympiáda v českém jazyce, 40. ročník, 2013/2014 školní kolo Národní institut dětí a mládeže MŠMT, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a školské zařízení pro zájmové vzdělávání, Sámova 3, 101 00 Praha 10 Olympiáda v českém jazyce, 40. ročník,

Více

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Hlavní oborové cíle (tj. cíle vázané na očekávaný výstup

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení šablony/označení sady VY_32_INOVACE_04_M3 M 3

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení šablony/označení sady VY_32_INOVACE_04_M3 M 3 Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity: III/2 Inovace

Více

Projekt Odmalička Von klein auf

Projekt Odmalička Von klein auf Projekt Odmalička Von klein auf Zpráva o jazykové animaci Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Informace o realizované animaci

Více

Průpravné úpoly. Základní dělení průpravných úpolů

Průpravné úpoly. Základní dělení průpravných úpolů Průpravné úpoly Průplavné úpoly jsou poměrně jednoduchá tělesná cvičení úpolového charakteru, která mohou žáci ihned provádět, aniž by se věnoval čas nácviku techniky. Toto ovšem neznamená, že by technika

Více

Česká asociace squashe občanské sdružení IČ : 481 32 217 Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 Strahov Tel./fax.:+420 2 2051 1098, 777/ 638 360

Česká asociace squashe občanské sdružení IČ : 481 32 217 Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 Strahov Tel./fax.:+420 2 2051 1098, 777/ 638 360 Zkrácená Pravidla squashe Tato zkrácená verze Pravidel squashe byla vytvořena, aby pomohla hráčům pochopit základy. Všichni hráči by si měli přečíst kompletní verzi Pravidel squashe. Čísla v závorkách

Více

V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte kombinovat jakou krajinou a jakým dopravním prostředkem budete cestovat.

V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte kombinovat jakou krajinou a jakým dopravním prostředkem budete cestovat. Elfenland Počet hráčů: 2-6 Doporučený věk: nejméně 10 let Délka hry: 60 až 80 minut Vydavatel: Amigo Rok vydání: 1998 Autor: Alan R. Moon V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte

Více

RED GAMES MOD elektronik, s.r.o., Bělisko 1386, Nové Město na Moravě

RED GAMES MOD elektronik, s.r.o., Bělisko 1386, Nové Město na Moravě Herní plán vstup mincí 5, 10, 20, 50 Kč vstup bankovek: 100, 200, 500, 1000, 2000 Kč případně 5000 Kč max. sázka na 1 hru: 5 Kč (5 kreditů) max. výhra: 750 Kč (750 kreditů) v jedné hře výherní podíl: 91

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

CO JE BOSSABALL? NOVÝ UNIVERZÁLNÍ SPORT

CO JE BOSSABALL? NOVÝ UNIVERZÁLNÍ SPORT CO JE BOSSABALL? NOVÝ UNIVERZÁLNÍ SPORT Chtěli jste někdy zažít pohyby těla při sportu zvaném capoiera, nebo jste spíše příznivcem beach volejbalu? Jste nadšencem fotbalu, anebo se vidíte spíše jako zdatný

Více

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

Otevřená tréninková jednotka Datum a čas konání: 4. 5. 2015, 16:30 17:00 Věková kategorie: 6-10 let Místo konání: sportovní hala Meziboří

Otevřená tréninková jednotka Datum a čas konání: 4. 5. 2015, 16:30 17:00 Věková kategorie: 6-10 let Místo konání: sportovní hala Meziboří Otevřená tréninková jednotka Datum a čas konání: 4. 5. 2015, 16:30 17:00 Věková kategorie: 6-10 let Místo konání: sportovní hala Meziboří V pondělí 4. května proběhla tréninková jednotka pro mezibořské

Více