Řešení. Přijímací zkouška z české literatury Varianta A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Řešení. Přijímací zkouška z české literatury Varianta A"

Transkript

1 Řešení Přijímací zkouška z české literatury Varianta A 1a/ Uveďte název literárního díla, k němuž se vztahuje následující charakteristika. Přesto, že nebylo zamýšleno jako dílo krásné literatury a navzdory tomu, že není psáno češtinou, je součástí dějin české literatury. Účelem tohoto díla je oslava přemyslovské dynastie a úspěchů českého státu, kterých tento správní celek v době vlády Přemyslovců dosáhl. Události, které líčí, chronologicky zachycují dějiny Čech od pravěkých počátků až do smrti knížete Vladislava I. Název díla: Kosmova kronika 1b/ Jaké podobné texty vznikly na poli historiografie a jsou přitom součástí dějin české literatury? Dalimilova kronika, Zbraslavská kronika, Husitská kronika Vavřince z Březové, O státě českém Pavla Stránského ze Stránky, Kronika česká Přibíka Pulkavy z Radenína, Historie církevní Pavla Skály ze Zhoře 2. O čem báseň vypovídá a jakými prostředky toho dosahuje? Noční udice Chycený za ústa na noční udici jak ryba Čekám až přijdou k ránu rybáři Vyhledat v trávě nastrážené šňůry Ta noc je dlouhá Ze všech nejdelší A plyne voda plyne noc a hvězdy Padají břehy zjara podemleté Hroutí se hlína v černých zátokách Ta noc je dlouhá Ze všech nejdelší Jen na ražínkách bříška kamínků Slibují příchod dne a rána bílá rána Odezní pod lesem a laně prchají Ta noc je dlouhá Ze všech nejdelší Chycený za ústa a za bolest jak ryba Čekám až ráno dobří rybáři Po břehu půjdou hledat znamení Ta noc je dlouhá Ze všech nejdelší

2 Báseň evokuje pocit úzkosti, odevzdanosti a smíření. Lyrický subjekt sám sebe stylizuje do podoby chycené ryby a popisuje čekání na okamžik, kdy jej přijdou z jeho bolesti vysvobodit rybáři, což ovšem znamená, že jeho čekání na úlevu je ve skutečnosti čekáním na smrt. Slovní zásoba i tempo básně navozují baladickou atmosféru, podobnou funkci má i opakující se refrén, který současně fázuje text a do volného verše vnáší pravidelnost, stejně jako i zvýznamňuje a zpředmětňuje čas. Typickým Skácelovým prostředkem jsou pak důvěrně znějící, ale s běžné slovní zásoby vymizelá slova (ražínky), která vnáší do básně jiný typ sémantického zneklidnění. 3. Které literární dílo považujete za kultovní a proč? Kultovní dílo je dílo, které významným způsobem ovlivnilo určitou skupinu či společnost čtenářů. Reprezentuje jistý typ životního či uměleckého postoje. Typickým kultovním dílem je například Zen a umění motocyklu, Kvílení, Sestra. Charakteristickým rysem také je, že v případě kultovních děl není prvořadě oceňována jejich estetická úroveň, ale především jejich schopnost vystihnout a pojmenovat pocity, které často jsou pocity vztahu příslušníku dané skupiny k většinové společnosti. Neexistuje přitom automatické spojení mezi kultovním dílem a kanonickým dílem. Nezřídka se kultovní díla v průběhu dalšího literárního vývoje ztrácí z hlavního proudu, ostatně i v době svého vzniku a recepce se často jedná o díla vzniklá na periferii literárního života, jejich postoj je pak i typem vzpoury proti establishmentu.

3 Přijímací zkouška z české literatury Varianta B 1a/ Uveďte název literárního díla, k němuž se vztahuje následující charakteristika. Dílo je současně historickým spisem, politickým manifestem a epickou básní. Je psáno sdruženě rýmovaným bezrozměrným veršem. Adresátem je česká šlechta, jíž autor nabádavě připomíná národní tradice a staví jí před oči ideál panovníka. Jméno autora tohoto významného díla české středověké literatury neznáme; o tom, kdo jím mohl být, se dodnes vedou spory. Dalimilova kronika 1b/ Jaké podobné texty vznikly na poli historiografie a jsou přitom součástí dějin české literatury? Kosmova kronika, Zbraslavská kronika, Husitská kronika Vavřince z Březové, O státě českém Pavla Stránského ze Stránky, Kronika česká Přibíka Pulkavy z Radenína, Historie církevní Pavla Skály ze Zhoře 2. O čem báseň vypovídá a jakými prostředky toho dosahuje? Nech rozžato Nech rozžato prosím tě Ať tě vidím Mám každou noc strach, jestli jsi to ty. Nezlob se. Chci se na tebe dívat. Neumdleně. Až se mi oči promění v strnulé kořeny do tebe zapuštěné. Bylo to tak smutné mít mnoho mužů. Bylo to smutnější než poušť Karakum. Jsem nyní jak ta šílená domácí paní, která po celý den s lucernou si osvěcuje dům. Bojím se nějakého krutého žertu. Bojím se, abys ráno nebyl někdo jiný. Bylo to tak smutné mít mnoho mužů.

4 Nech dneska světlo celou noc. Báseň je stylizovanou výpovědí ženy, která vyjadřuje úzkost a touhu po milostném citu. Jedná se o netradiční vyznání lásky, jako potřeby blízkosti. Mnohost mužů, reprezentující mnohost vztahů, tu kontrastně stojí proti nedostatku skutečného a trvalého vztahu. Forma adresovaného monologu zvyšuje naléhavost výpovědi. Báseň využívá i občasný rým a metafory evokující trvalost (oči jako strnulé kořeny), prázdnotu (poušť Karakum), ironickou paradoxnost, ale i naléhavost prožívané situace (lucerna, co ve dne osvěcuje dům). Neméně důležitá je strofická organizace textu, která evokuje zajíkavost výpovědi, její maximální citový prožitek a současně obavu z vyslovovaného. 3. Která knížka vyjadřuje váš generační pocit? Generační pocit má schopnost vystihnout kniha, která nějakým způsobem odráží aktuální společenskou situaci, vytváří pocit věkového souznění a přesto je záležitostí individuálního postoje. Není přitom nutné, aby takovouto knihou byl text napsaný v příslušené době, ale stejně tak může generační pocit vyjadřovat i nadčasová kniha, napsaná dokonce i v jiném století. Příkladem nyní mohou být básně americké beat generation, knihy Oscara Wilda, Arthura Rimbauda atp. Ze současné literatury mohou být nositelem generačního pocitu např. romány Jáchyma Topola. Často je pro tyto texty charakteristické, že se nějakým způsobem kriticky stavějí proti literárnímu a společenskému mainstreamu, zvýrazňují jevy a hodnoty, které většinová společnost nerespektuje či respektuje pouze verbálně. Mohou být založeny na pocitu odcizení vůči většinové společnosti, který však zakládá pocit jiné příslušnosti, jiné totožnosti.

5 Přijímací zkouška z české literatury Varianta C 1a/ Jak se jmenuje literární směr, který spojuje následující umělecké osobnosti? Vítězslav Nezval, Petr Král, Ludvík Kundera, Ota Mizera, Toyen, Jan Švankmajer, Zdeněk Lorenc, Mikuláš Medek, Karel Teige, Vratislav Efenberger. surrealismus 1b/ Uveďte klíčové rysy tohoto směru a období jeho vrcholného rozvoje. V české kultuře zažívá vrchol v meziválečném období především po vydání Bretonova prvního (1924) a druhého (1930) manifestu. U nás má své kořeny v Devětsilu (1925 Štýrský a Toyen navštívil surr. výstavu v Paříži, 1926 překlad části Manifestu v časopise Cesta, 1928 píše Weiner do LN a Teige do ReDu o Bretonově Nadje, 1930 vychází překlad 2. Manifestu a Teige píše studii o nadrealismu, 1932 se Nezval přihlásil k surrealismu), ale k jeho oficiálnímu vystoupení dochází v roce 1934 po vzniku Surrealistické skupiny (Teige, Nezval, Biebl, Štýrský, Toyen, Muzika, Makovský, Honzl. Ježek). K obnově surrealismu došlo těsně po druhé světové válce (Ra, Spořilovští surrealisté obě skupiny vznikly už za války, jejich činnost se však mohla rozvinout až po r. 45), Efenberger, Teige, Havlíček ad. V 50. letech surealismus jako podzemní hnutí, opět se rozvinul až v druhé polovině 60. let (Dvorský, Král, Linhartová, Nápravník, Řezníček, Šebek, Voskovec, Švankmajer, Švankmajerová ad.). Po nástupu normalizace dochází k podobnému pohybu jako po roce Opětovný zájem a vzestup se odehrál v devadesátých letech. Rozchod s realistickým způsobem zobrazení a s mimetickou funkcí umění, využití mimetického principu (jeho porušením) k vytváření fantaskní skutečnosti. Automatismus a důraz na svébytnost slova. Vliv psychoanalýzy (Freuda) a zájem o podvědomí a nevědomí. Kontrastní aranžování objektů (slov i předmětů Setkání deštíku a šicího stroje na operačním stole.) 2. O čem báseň vypovídá a jakými prostředky toho dosahuje? Drápky Tvé drápky tak jemné, že vlasově psal by ptáček. Na které větvi se zachytíš? V nehlesném lese cosi pláče Tak tiše, že slyšet lesní tiš. To prázdno, obklíčené stromy, Uhnízdilo se ve mně I v tobě.

6 A jeden po druhém snad jsme to my, Pochováni jak v hrobě. 3. Je možné, aby příběhy pomáhaly s problémy? Znáte nějakou takovou knihu? Ano, vzhledem k tomu, že jednou z funkcí literatury je funkce poznávací, lze z toho odvodit, že literatura má schopnost stát se nástrojem poznání, realizovaného ovšem formou estetického činu, jímž je dílo. Podle argumentační schopnosti studenta je pak možné za zdroj takovéto inspirace, která může být návodná ve vztahu k aktuálnímu světu, považovat bezmála jakýkoliv text.

7 Přijímací zkouška z české literatury Varianta D 1a/ Jak se jmenuje literární směr, který spojuje autory následujících sbírek? Pantomima, Na vlnách TSF, S lodí, jež dováží čaj a kávu. poetismus 1b/ Uveďte klíčové rysy tohoto směru a k uvedeným sbírkám přiřaďte jejich autory. Pantomima: Vítězslav Nezval Na vlnách TSF: Jaroslav Seifert S lodí, jež dováží čaj a kávu: Konstantin Biebl Hravost, lehkost, hra se slovy, porušování pravidel interpunkce, obdiv k technice, městu, civilizaci, exotice. Odpolitizování básnické výpovědi. Hlavními tématy se staly pocity štěstí a radosti. 2. O čem báseň vypovídá a jakými prostředky toho dosahuje? Anděl Jel s námi dvě zastávky měl křídla tašky uzené koleno Měl čas Byl cítit spálenou gumou prostějovskou a volným večerem Pevněji sevřeli jsme tyče se znehodnocovači Báseň je o cestě hromadným dopravním prostředkem. Popisuje dění z pohledu spolucestujícího. Jeho vnitřní pocity však v ukázce reprezentuje jen potřeba pevně sevřít tyč se znehodnocovačem, jejíž hmatatelná jistota, spolu s technickým pojmenováním, je tu postavena do kontrastu se znejisťující situací, kterou do básně vnáší postava anděla. Anděl není popisován jako božské stvoření obklopené světlem, ale jako kterýkoliv z cestujích. Přesto zřetelně vnímáme jeho nepatřičnost v tomto prostoru. Jediným atributem, který je mu ponechán jako výraz jeho nezemského původu, jsou křídla. Báseň je psána volným veršem, postrádá interpunkci, její jazyk je civilní. Všednost výrazu tak kontrastuje s nevšedností zneklidňující události.

8 3. Co se stane se společností, ve které se už nebudou číst knihy? Ve společnosti, kde se nebudou číst knihy, se bude na knihy prášit. Knihovny budou opuštěné, nejspíš zavřené. Jako první věc, když jsem si přečetla zadání, mě napadlo, že lidé ztratí slovní zásobu a naše komunikace se stane velmi primitivní. Ale ono by to tak nejspíš nebylo. Kdyby se člověk odklonil od čtení knih, asi by to bylo proto, že by tu bylo něco, co je nahradí. Myslím, že tento proces už začal. Častěji sedíme u televize nebo u počítače. Málo kdo si večer sedne ke knize. Co nám knihy dávají? Odborná literatura poznání. Beletrie zábavu, prožívání příběhu. Poezie prožitek. Knihy rozvíjí naši fantazii. Co čteme, to si pokoušíme představit. Vžíváme se do postav. To je něco, co nám televize či počítačové hry nemohou v takové podobě dát. Bez čtení knih by společnost mohla přijít o představivost. Knihy nás inspirují a ovlivňují, vzdělávají. Čtěme knihy, pokud se o to nechceme připravit.

9 Přijímací zkouška z české literatury Varianta E 1a/ Podle následující charakteristiky určete autora: Narodil se v Brně Králově Poli, studoval hudební kompozici, posléze režii a scenáristiku na FAMU, kde po absolvování studií učil světovou literaturu. Je básníkem, dramatikem a prozaikem. V roce 1981 obdržel francouzské občanství, v roce 1990 francouzský Řád čestné legie a v roce 2001 Velkou cenu Francouzské akademie za celoživotní dílo. Státní cenu udělovanou ministrem kultury ČR obdržel v roce Své poslední prozaické a esejistické knihy píše francouzsky. Milan Kundera 1/b Uveďte název jeho básnické, jeho prozaické a jeho románové prvotiny. Člověk zahrada širá Směšné lásky Žert 2/ O čem báseň vypovídá a jakými prostředky toho dosahuje? Užovka Spí, mrtva je užovka v upolínu, má barvu pláče její zvadlá pleť, a na ruce jak padá zeleň stínů, na křídlech milovat, ó považ teď. Tak s hlavou nazad obrácenou dřímá, jak mrtvé dny se nazpět dívají, má barvu řek a nehledět už zpříma, hle, dávná marnost rozkázala jí. Skloňte se sosen sloupy jantarové, sudlice trav, kde mihla se v dny nové nit stříbrná, již sotva postřehls. Džbán výšek rozbit, tuhne draslo slz Má barvu pláče, řek a mokrých stínů, spí, mrtva je užovka v upolínu. Lyrická poezie, sonet, 4 strofy, 14 veršů dvě čtyřverší (kvarteta), dvě trojverší (terceta), jamb, rýmová struktura ABAB ABAB CCD DEE Zahradníčkův sonet vytváří čtyři relativně uzavřené úseky výpovědi. Úvodní část tematizuje užovku, jedinečný objekt, k němuž se soustřeďuje pozornost textu. Druhá strofa nastoluje

10 téma smrti; není její obžalobou ani oslavou, ale pokorným rozpoznáním její nutnosti, neodvolatelnosti, nevyhnutelnosti. Jedinečná smrt se stává součástí koloběhu. Třetí sloka představuje vyvrcholení významové výstavby básně. Opakování hlásky s rytmicky upoutává pozornost a současně evokuje zvuk hadího syčení (i grafická podoba hlásky evokuje podobu hada). Vokativ, který je v opozici s dosavadním klidným, popisným tónem básně, představuje dramatizaci výpovědi. Příroda je tu vyzvána, aby se pokořila před zdánlivě bezvýznamnou smrtí stěží postřehnutelné bytosti. Sloupy sosen pak konstruují sakrální prostor, v němž k tomuto aktu dojde. Závěrečné strofa stojí se svým kontrastním smířlivým tónem v opozici k předchozí strofě. Báseň se jejím prostřednictvím opět ztišuje. Jsou zde ještě jednou shromážděny všechny významné motivy předchozího textu (opakování tak přispívá k zpomalení významového tempa): výška, slzy, barva pláče, barva řek, stíny, spánek. Doslovným opakováním prvního verše, v podobě posledního verše, se báseň nejenom uzavírá a rámcuje (znásobujíce tak sevřenost výpovědi), ale zvýznamňuje se jím motiv návratnosti, osudovosti, cykličnosti, neodvratitelnosti ale i smíření 3. Jaký význam by podle Vás měly mít literární ceny a jaký význam reálně mají? Literární ceny představují společenské uznání literatuře, současně i ukazují na hodnotový systém, který daná společnost ve vztahu k literárnímu dílu chová. Literární cena by měla být nejenom výrazem uznání, ale i zprávou o stavu společnosti. Měla by současně pomáhat v hodnotové orientaci čtenáře a ve vztahu k druhu dané ceny by měla symbolizovat i vývojovou kontinuity literatury. Měly by být spíše udělována za literární dílo a nikoliv za obecné zásluhy o literaturu. Neměla by proto být záležitostí politiky, a to ani politiky v rámci literárního života. Tuto roli literární ceny plní jen částečně. Na jedné straně je jich relativně velké množství, ne vždy jsou přitom jasná kriteria výběru, což často vyvolává otázku relevance výběru. Ani čtenářský zájem o proces udělování literárních cen není velký, což je důsledkem nedostatečné propagace i nedostatečného zájmu médií o tuto součást života společnosti. Výjimkou je snad jen Magnesia Litera, která se vydala cestou masmédií, otázkou je však míra srozumitelnosti pro diváky a charakter tohoto způsobu prezentace, který má tendenci inklinovat k způsobům revuálních pořadů.

11 Přijímací zkouška z české literatury Varianta F 1a/ Podle následující charakteristiky určete autora: Brumovský rodák, vychovatel v učňovském zařízení, redaktor nakladatelství Rudé právo a redaktor Československého rozhlasu. Je znám především svým polemickým vystoupením na IV. sjezdu SČSS v červnu 1967 a politickým manifestem, který vyšel o rok později v Literárních listech. Očekávanou událostí se staly jeho pravidelné jarní fejetony. Jeho prozaické texty směšují principy autentické a fikční literatury. Ludvík Vaculík 1b/ Uveďte názvy jeho tří klíčových děl. Rušný dům, Sekyra, Morčata, Český snář, Jak se dělá chlapec 2. O čem báseň vypovídá a jakými prostředky toho dosahuje? V rakvi Bylo třeba se rozloučit. Už i k pohřebnímu vozu tě vyprovodili, ale ty jsi stále otálel, jako bys čekal, až se jejich vzlyky a slzy promění v hlas, lidský hlas, takový zblízka Ale už podle toho, jak funebrák vzal do rukou opratě, viděl jsi, že se opozdil u nálevního pultu a že to chce nyní dohnat, i kdyby to mělo být odnikud nikam Báseň, stylizovaná jako forma oslovení, jímž se lyrický mluvčí obrací k mrtvému v rakvi, respektuje formálně charakter tradičního kondolenčního aktu, kdy se kondolující obrací oslovením k mrtvému v rakvi. Obsah básně jde však kontrastně proti konvenci takového projevu. Lyrický mluvčí využívá perspektivu mrtvého, přesouvá se do jeho mysli, nerespektující tak fakt jeho smrti, a nechává jej ještě vnímat, slyšet. V popisu a typu zvuků, které jsou přivolány, aby vytvořili scenérii básně, se zvýrazňuje absolutní samota mrtvého. Už to však není jen samota po smrti, ale i samota ještě za života. Za vzlykotem a slzami nezaznívá jediný blízký hlas, jediný skutečný cit. I obraz druhé strofy vytváří podobně

12 zmarněnou scénu. Opilý funebrák, který spěchá, aby dohnal své zpoždění ruší tradiční obraz piety. Z pohledu mrtvého je však jeho spěch bezdůvodný, protože nikam. Závěrečný výraz, odnikud nikam, báseň ve skutečnosti neuzavírá, ale prodlužuje její časovost a zahrnuje tak nejenom okamžik smrti, ale i život. Základním tónem rezonujícím básní se tak stává úzkost prázdnoty, která však současně zevšedněla, stala se trvalým stavem, a proto je jen konstatována. O to však je její čtenářský prožitek hrůzyplnější. Vedle volného verše a rozčlenění do dvou strof užívá báseň jazykové prostředky, které podtrhávají zvláštní význam časovosti, nedořečenosti, rezignace: odporovací spojka ale konstatuje bezvýchodnost a zpochybňuje mizivou naději blízkosti, jíž končí první strofa, tři tečky pak prodlužují gesto básně a současně představují návratný motiv. Zatímco v první strofě ještě může být tento motiv interpretován jako důsledek emocionální prosby a touhy po blízkosti, v druhé strofě prodlužuje bezvýchodnost, absorbující do sebe celou kontinuitu života. 3. Jak byste charakterizovali současný literární život? Současný literární život odráží vztah mezi literaturou a společností. V jeho rámci zájem o literární projevy slábne a tím slábne i zájem většinové společnosti o literaturu a jí reprezentované estetické, ale i morální a kognitivní hodnoty. Literární život se uzavírá do specializovaných periodik a mizí ze stránek novin a všeobecných časopisů. Setkáme-li se zde přesto s jeho projevy, je úroveň a způsob informovaní o jevech literárního života neadekvátní. I z toho důvodu může současný literární život připomínat aktivitu členů sektářské společnosti, kdy literární časopisy publikují články a texty stále stejného okruhu autorů, dominují v nich povrchní kritiky, což způsobuje celkový úpadek nejenom kvality reflexe, ale i hodnotového systému, kterého je literatura a její kritika nositelem. Krátkodeché aktivity typu mediálně propagované Magnesia Litera nejsou s to nahradit užší kontakt mezi společností a její literaturou, případně jeho stimulaci. Výsledkem je, že klesají náklady knih, a jen málokterý nakladatel si dovolí vydat původní českou prvotinu či poezii bez jistoty státní dotace. Státní podpora knižním nakladatelům, ale i vydavatelům literárních časopisů tak supluje zájem čtenářské obce, což však, vzhledem k složení a příslušnosti porot, které o dotacích rozhodují vytváří uzavřený kruh, do nějž jen těžko může proniknout někdo zvenčí. Výsledkem je petrifikace stávajícího stavu a klesající úroveň literárních periodik.

Přijímací zkouška z české literatury. Varianta A

Přijímací zkouška z české literatury. Varianta A Přijímací zkouška z české literatury Varianta A 1a/ Uveďte název literárního díla, k němuž se vztahuje následující charakteristika. Přesto, že nebylo zamýšleno jako dílo krásné literatury a navzdory tomu,

Více

POETISMUS, SURREALISMUS

POETISMUS, SURREALISMUS ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE POETISMUS, SURREALISMUS AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 11. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 27/06

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 27/06 Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 27/06 Název materiálu: Moderní umělecké směry surrealismus a poetismus Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Mgr. Jana Jourová Surrealismus 1. Vyhledej v Čítance

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2011 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 15 Česká meziválečná

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová. Ročník 3. Datum tvorby 01.11.2013 Anotace. -prezentace určena pro učitele

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová. Ročník 3. Datum tvorby 01.11.2013 Anotace. -prezentace určena pro učitele Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Ročník 3. CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk Datum tvorby 01.11.2013 Anotace -prezentace určena pro učitele

Více

ANDRÉ BRETON. Personální bibliografie Z DÍLA ANDRÉ BRETONA. Knihy

ANDRÉ BRETON. Personální bibliografie Z DÍLA ANDRÉ BRETONA. Knihy ANDRÉ BRETON Personální bibliografie Z DÍLA ANDRÉ BRETONA Knihy Co je surrealismus? Tři přednášky (o vývoji surrealismu a surrealistické situaci objektu a politické posici dnešního umění. Doslov napsal

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Osobnosti české a světové literatury 20. a 21. století Český jazyk a literatura Pavla

Více

pracovní list pro výkladovou část hodiny Popis a vysvětlení literárních termínů Významní autoři: život a dílo Kontrolní otázky a úkoly

pracovní list pro výkladovou část hodiny Popis a vysvětlení literárních termínů Významní autoři: život a dílo Kontrolní otázky a úkoly SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA MAJA, s.r.o., Viničná 463, Mladá Boleslav VÝUKOVÝ MATERIÁL: JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 8.9.2012 PRO ROČNÍK: 3. OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: VY_32_INOVACE_DUM

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Ivana Vodičková I/2_Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3. GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925

Gymnázium, Brno, Elgartova 3. GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Téma: Vybraná díla z české literatury

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Rým, verš, literární druhy, literární formy, žánry, literární věda

Rým, verš, literární druhy, literární formy, žánry, literární věda Anotace Tematický celek zaměřený na literární pojmy je zpracován do textového souboru, který lze použít pro více vyučovacích hodin k procvičení dané problematiky. Cvičení mají za úkol upevnit znalosti

Více

Preromantismus ve světové literatuře

Preromantismus ve světové literatuře Preromantismus ve světové literatuře Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Česká a světová literatura do poloviny 19. století

Česká a světová literatura do poloviny 19. století Česká a světová literatura do poloviny 19. století Mgr. Lenka Trtíková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Alexandr Sergejevič Puškin Evžen Oněgin VY_32_INOVACE_06_1_10_CJ Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč

Více

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, TEPLICE Číslo op. programu CZ Název op. Programu

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, TEPLICE Číslo op. programu CZ Název op. Programu Subjekt: Speciální ZŠ a MŠ Adresa U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. Programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 21 Název výzvy: Žádost o fin.

Více

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii

Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_10 Tématický celek:

Více

Materiál seznamuje žáky se základními pojmy k tématu Písničkáři 1. Anotace. Mgr. Pavel Šupka

Materiál seznamuje žáky se základními pojmy k tématu Písničkáři 1. Anotace. Mgr. Pavel Šupka Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Materiál seznamuje žáky se základními pojmy k tématu Písničkáři 1 Mgr. Pavel Šupka Čeština 26 41-M/01 Elektrotechnika 78-42-M/01 Technické lyceum 23-41-M/01 Strojírenství

Více

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září 1. 30. 9. 1. 5. 28. 9. státní svátek KONKRÉTNÍ VÝSTUPY respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru volí vhodné verbální a nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních

Více

Jiří Wolker Život a dílo

Jiří Wolker Život a dílo Jiří Wolker Život a dílo Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_16 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr.

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf,příspěvková organizace Bratislavská 2166,407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz,tel.+420412372632 Číslo

Více

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 20. 02. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_CJL_1

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 20. 02. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_CJL_1 Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 20. 02. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_CJL_1 Ročník: III. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje říjen 2010 Mgr. Jitka Riedlová EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA 21.

Více

ČESKÁ LITERATURA I. POLOVINY 20. STOLETÍ. Vítězslav Nezval

ČESKÁ LITERATURA I. POLOVINY 20. STOLETÍ. Vítězslav Nezval ČESKÁ LITERATURA I. POLOVINY 20. STOLETÍ Vítězslav Nezval 1900-1958 Interaktivní výukový materiál Česká literatura I. pol. 20. století V horních záloţkách naleznete okruhy nejdůleţitějších otázek, na které

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Téma: Vybraná díla z české literatury

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Anotace sady digitálních učebních materiálů. Název: Česká literatura

Anotace sady digitálních učebních materiálů. Název: Česká literatura Anotace sady digitálních učebních materiálů Název: Česká literatura Květen 2013 Autor: Miroslav Janovský Název sady DUM: Česká literatura Anotace: Sada je tvořena souborem 20 digitálních učebních materiálů

Více

ČESKÁ POEZIE V LETECH 1948 1968 1. poválečná tvorba meziválečné generace

ČESKÁ POEZIE V LETECH 1948 1968 1. poválečná tvorba meziválečné generace ČESKÁ POEZIE V LETECH 1948 1968 1. poválečná tvorba meziválečné generace (F. Halas +49, J. Hora +45, K. Biebl +51) Seifert, Holan, někdo 2. poezie spirituálních a primárních hodnot (Oldřich Mikulášek,

Více

RURALISMUS KATOLICKÝ PROUD

RURALISMUS KATOLICKÝ PROUD RURALISMUS KATOLICKÝ PROUD AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 19. 3. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník Jazyk a jazyková komunikace Literární výchova

Více

Jan Zahradníček. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Jan Zahradníček. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Jan Zahradníček

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Ročník 2. CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk Datum tvorby 01.06.2013 Anotace -prezentace určená pro učitele

Více

JAROSLAV SEIFERT. - původ: - studia: - od r zakládající člen od v 50. letech odmítavý postoj k

JAROSLAV SEIFERT. - původ: - studia: - od r zakládající člen od v 50. letech odmítavý postoj k JAROSLAV SEIFERT - původ: - studia: - od r. 1921 - zakládající člen - - 1929 - od 1949 - v 50. letech - 1956 - odmítavý postoj k - 1969 1970-1977 - 1984 TVORBA - překladatel: - novinář: - prozaik: - básník

Více

Literární druhy a žánry hrou

Literární druhy a žánry hrou Literární druhy a žánry hrou MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_03_14 Tématický celek:

Více

EU_12_sada2_02_ČJ_Literatura_Dur

EU_12_sada2_02_ČJ_Literatura_Dur EU_12_sada2_02_ČJ_Literatura_Dur Název školy Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, p. o. Autor Mgr. Durajová Helena Anotace Vzdělávací oblast Pracovní list je zaměřen na upevnění znalostí

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_119 Jméno autora: Třída/ročník: Datum vytvoření:

Více

Literatura 20. století

Literatura 20. století Literatura 20. století celková charakteristika z hlediska historie a literárního vývoje Tvorbu spisovatelů ovlivnily: 1) 1. světová válka (1914 1918) 2) 2. světová válka (1939 1945) 3) studená válka 2.

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

J. Wolker Těžká hodina

J. Wolker Těžká hodina Název projektu: Zkvalitnění a inovace výuky na SPŠ Ostrov Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0805 Název učebního materiálu: Komplexní jazykový a literární rozbor uměleckých textů - pracovní

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_111 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Tomáš Vaculík

Více

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární výchova Střední vzdělání s MZ,

Více

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Literatura a film pro sedmý, osmý a devátý ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_2C_5_Vítězslav_Nezval Vyučovací

Více

LITERATURA A JEJÍ DRUHY A ŽÁNRY

LITERATURA A JEJÍ DRUHY A ŽÁNRY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Markéta Bednarzová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno

Více

Český jazyk a literatura Literatura 20. století

Český jazyk a literatura Literatura 20. století Český jazyk a literatura Literatura 20. století Apollinaire- Čapkova studie VY_12_INOVACE_LITNOVA01 cíl: seznámit se s dobovou reakcí předního českého autora na nástup evropské avantgardy, vnímat Čapka

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf,příspěvková organizace Bratislavská 2166,407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz,tel.+420412372632 Číslo

Více

Šablona: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

Šablona: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk: literární výchova - ročník: PRIMA Výstupy Téma

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk: literární výchova - ročník: PRIMA Výstupy Téma Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk: literární výchova - ročník: PRIMA Výstupy Téma Učivo PT Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) KK Vlastenectví jako literární

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Světová a česká literatura 20. a 21. století na pozadí kulturního vývoje Český jazyk

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf,příspěvková organizace Bratislavská 2166,407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz,tel.+420412372632 Číslo

Více

Dramatická výchova. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Rozvoj poznávacích, komunikačních a sociálních dovedností dětí

Dramatická výchova. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Rozvoj poznávacích, komunikačních a sociálních dovedností dětí Dramatická výchova ročník 1 Dramatická výchova a její postavení v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika Nonverbální komunikace, pohyb a pantomima charakterizuje cíle a prostředky oboru dramatická výchova

Více

ČESKÁ LITERATURA II. POLOVINY 20. STOLETÍ. Ludvík Vaculík

ČESKÁ LITERATURA II. POLOVINY 20. STOLETÍ. Ludvík Vaculík ČESKÁ LITERATURA II. POLOVINY 20. STOLETÍ Ludvík Vaculík 1926 Interaktivní výukový materiál Česká literatura II. pol. 20. století V horních záložkách naleznete okruhy nejdůležitějších otázek, na které

Více

Jiří Wolker Balada o očích topičových Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová

Jiří Wolker Balada o očích topičových Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová VY_32_INOVACE_CJL_53 Jiří Wolker Balada o očích topičových Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová Období vytvoření: duben 2013 Ročník: 3., popř. 4. (opakování) Tematická oblast: Čtenářská gramotnost absolventa

Více

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_3.07

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Téma: Vybraná díla z české literatury

Více

Česká literatura v letech 1900-1945

Česká literatura v letech 1900-1945 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Česká literatura v letech 1900-1945 Toto období není sice z hlediska historického příliš dlouhé, ale pro naši

Více

Datum: 25. 4. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_235

Datum: 25. 4. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_235 Datum: 25. 4. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_235 Škola: Akademie - VOŠ, Gymnázium a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ 1. Narodil jsem se v Praze, v rodině chudého mlynářského pomocníka. Naše rodina žila v neustálé bídě. Po základní škole jsem se vydal studovat gymnázium, poději filozofii a nakonec

Více

Umění. Umění: tvoří-li člověk krásné věci Máme různé typy umění: Nás bude zajímat především literatura

Umění. Umění: tvoří-li člověk krásné věci Máme různé typy umění: Nás bude zajímat především literatura Teorie literatury Estetické Estetické: to, co v nás zanechává dojem, co je nějakým způsobem krásné, popř. zajímavé Člověk vyhledává a tvoří estetické věci Tím, co je estetické, se zabývá estetika Krásné

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 8. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 8. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 8. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - charakterizuje literární postavy; - vylíčí svůj estetický a e emocionální zážitek; - sestaví krátký odborný výklad a využitím přiměřených jazykových prostředků a formy;

Více

J. S. Machar, Antonín Sova

J. S. Machar, Antonín Sova Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 J. S.

Více

Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová

Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová VY_32_INOVACE_CJL_58 Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová Období vytvoření: září 2013 Ročník: 2., popř. 3. a 4. (opakování) Tematická oblast: Čtenářská gramotnost absolventa OA

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 655/2016. č. 607 ze dne Vyhlášení literární soutěže SEIFERTŮV ŽIŽKOV

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 655/2016. č. 607 ze dne Vyhlášení literární soutěže SEIFERTŮV ŽIŽKOV č.j.: 655/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 607 ze dne 31.08.2016 Vyhlášení literární soutěže SEIFERTŮV ŽIŽKOV Rada městské části I. s o u h l a s í II. 1. s vyhlášením literární

Více

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Literatura a film pro sedmý, osmý a devátý

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Literatura a film pro sedmý, osmý a devátý Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Literatura a film pro sedmý, osmý a devátý ročník Název DUM: Victor Hugo Vyučovací předmět: Český

Více

Místo pro život. Nejsou dvě historie lidská a přírodní, ale jen jedna, která je posledních pár miliónů let společná. Václav Cílek

Místo pro život. Nejsou dvě historie lidská a přírodní, ale jen jedna, která je posledních pár miliónů let společná. Václav Cílek Místo pro život Nejsou dvě historie lidská a přírodní, ale jen jedna, která je posledních pár miliónů let společná. Václav Cílek Místo pro život Člověk se chová k prostředí, ve kterém žije, podle toho,

Více

OSMILETÉ GYMNÁZIUM BUĎÁNKA, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY

OSMILETÉ GYMNÁZIUM BUĎÁNKA, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2010/11) PŘEDMĚT TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) Literatura Sexta A, B Mgr. Libuše Kratochvilová 2 hodiny

Více

Středověká literatura - test. VY_32_INOVACE_CJL1.1.11a PhDr. Olga Šimandlová září Jazyk a jazyková komunikace. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Středověká literatura - test. VY_32_INOVACE_CJL1.1.11a PhDr. Olga Šimandlová září Jazyk a jazyková komunikace. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

TEORIE LITERATURY. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

TEORIE LITERATURY. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje TEORIE LITERATURY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje leden 2011 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 14 Obsah Obsah: Podstata

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými.

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými. Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení praktické čtení pozorné, plynulé čtení vět a souvětí přednes básní vypravování dramatizace četba uměleckých a naučných textů Žák získává

Více

Typy literárněvýchovného působení v MŠ:

Typy literárněvýchovného působení v MŠ: Typy literárněvýchovného působení v MŠ: Předčítání knih (příběhů) bez navazujících činností (za odměnu, před spaním ). Předčítání jako motivace k jiným než literárněvýchovným aktivitám. setkávání s literárním

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Dobrodružný plán. Dobrodruh/Dobrodružka: 3. týden září ročník

Dobrodružný plán. Dobrodruh/Dobrodružka: 3. týden září ročník Dobrodružný plán 3. týden 12. - 16. září 2016 5.ročník Dobrodruh/Dobrodružka: Co nás čeká tento týden: Milí dobrodruzi, doufám, že máte zabaleno. Vyrážíme na dobrodružnou cestu Evropou! S sebou: pomůcky,

Více

Poezie Jiřího Wolkera

Poezie Jiřího Wolkera oezie Jiřího Wolkera MRYV ZÁLNÍ ŠL MTEŘÁ ŠL VELÁ BYTŘE projekt č. Z.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo UMu: VY_32_NVE_16_17 Tématický celek: Historie a umění utor: aedr. Helena tejskalová

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

UMĚLECKÉ SMĚRY 1. POLOVINY 20. STOLETÍ PROLETÁŘSKÁ LITERATURA

UMĚLECKÉ SMĚRY 1. POLOVINY 20. STOLETÍ PROLETÁŘSKÁ LITERATURA UMĚLECKÉ SMĚRY 1. POLOVINY 20. STOLETÍ PROLETÁŘSKÁ LITERATURA Autor Mgr. Jiří Ondra Anotace Přehled základních faktů o základním uměleckém směru 1. pol. 20. století. Ukázky textů, opakování, interpretace.

Více

Datum: 3. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_232

Datum: 3. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_232 Datum: 3. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_232 Škola: Akademie - VOŠ, Gymnázium a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z ČESKÉHO JAZYKA PRO AKADEMICKÝ ROK 2006/2007 (český jazyk se zaměřením na vzdělávání)

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z ČESKÉHO JAZYKA PRO AKADEMICKÝ ROK 2006/2007 (český jazyk se zaměřením na vzdělávání) Katedra českého jazyka UK v Praze, PedF počet bodů opravil PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z ČESKÉHO JAZYKA PRO AKADEMICKÝ ROK 2006/2007 (český jazyk se zaměřením na vzdělávání) Varianta H KOREKTURA varianta H Přečtěte

Více

Učební osnovy vyučovacího předmětu český jazyk a literatura se doplňují: 2. stupeň Ročník: osmý. Tematické okruhy průřezového tématu

Učební osnovy vyučovacího předmětu český jazyk a literatura se doplňují: 2. stupeň Ročník: osmý. Tematické okruhy průřezového tématu Komunikační a slohová výchova - charakterizuje literární postavy; - vylíčí svůj estetický a emocionální zážitek; - sestaví krátký odborný výklad a využitím přiměřených jazykových prostředků a formy; -

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Literární teorie Cílová skupina: žáci SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s vývojem moderního románu nejen

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice základní pravidla rozhovoru 3. ZÁŘÍ / 32 OSV9 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči

Více

VY_32_INOVACE_CJL2.3.20a PhDr. Olga Šimandlová prosinec - leden Jazyk a jazyková komunikace. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

VY_32_INOVACE_CJL2.3.20a PhDr. Olga Šimandlová prosinec - leden Jazyk a jazyková komunikace. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf,příspěvková organizace Bratislavská 2166,407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz,tel.+420412372632 Číslo

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Neznámá V mé době Pohled na nebe Na farmě své V přírodě živé V mé době farmářské Hvězdy na obloze nebeské V horách zářivé V přírodě hravé V mé době

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti správné čtení slabik, slov a krátkých vět hlasité čtení, ZÁŘÍ / 3 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 2. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Český jazyk a literatura pro osmý a devátý ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_5_Jaroslav_Seifert Vyučovací

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Téma: Autor: Název: Vybraná díla ze světové

Více

Databáze českých meter

Databáze českých meter Databáze českých meter 1795 1825 KVĚTA SGALLOVÁ Představením Thesauru českých meter raného obrození chceme upozornit bohemistickou odbornou veřejnost na databázi, která vznikla v Ústavu české literatury

Více

Básně o (v) Sutomiščici. Jaroslav Balvín

Básně o (v) Sutomiščici. Jaroslav Balvín Básně o (v) Sutomiščici Jaroslav Balvín 2008 SUTOMIŠČICA JE KŠTICA Kštica Borových hájů, fíkových stromů a olivovníků Stožárů plachetnic a lodí Sněhobílých starobylých domů A příjemných lidí. Tato kštica

Více