I Hjong-kwon. Sansa Buddhistické kláštery v korejských horách

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I Hjong-kwon. Sansa Buddhistické kláštery v korejských horách"

Transkript

1 I Hjong-kwon Sansa Buddhistické kláštery v korejských horách Místa, která čistí a otevírají mysl DharmaGaia 2014

2

3 I Hjong-kwon Sansa Buddhistické kláštery v korejských horách Místa, která čistí a otevírají mysl DharmaGaia 2014

4 54 Klášter, v němž zenoví intelektuálové zanechali voňavé stopy

5 5. Klášter Songgwangsa Klášter mohutných borovic Krajina cesty vedoucí do světa nejvyšší moudrosti Když v zimě napadne sníh, pěšina v horském klášteře působí nekonečně čistě. Člověk má pocit, jako by mu pomáhala uspořádat dotěrné světské myšlenky do úhledného ornamentu. Příjemné i nepříjemné zážitky a vzpomínky na četné omyly přikrývá bílá peřinka a ony mizejí. Trochu se však ve mně probouzí chvění a úzkost, mám- -li kráčet po pěšině a zanechávat své šlépěje tam, kudy ještě nikdo nešel, Přece jen nejsem putující mnich s rancem na zádech ani lesní zvíře, které se vydalo za potravou, ale jen obyčejný člověk trápený světskými vášněmi, jehož cesta je vždy poněkud hrozivá. Přejdu potok, obejdu obnažený horský výběžek a vstoupím do bambusového háje. A tu se náhle i zimní hory stávají Klášter Songgwangsa klášter klenotu mnišského společenství (skt. sangha), z něhož vzešlo šestnáct učitelů národa (kuksa), leží v objetí hory Čogjesan, která rozkvétá jako lotosový květ. Tato hora je hlavním místem duchovní kultivace řádu Čogje, jenž reprezentuje korejský buddhismus, a je pojmenovaná podle místa v Číně, kde pobýval Šestý patriarcha Chuej-neng, v čínské výslovnosti Cchao-čchi. vlídnějšími. Díky jakémusi mnichovi stojí u cesty dřevěná lavička usedám na ni, dotýká se mne závan větru usouženého steskem a mizí Cesta pokračuje do malé poustevny. Procházím bambusovým hájem, pěšina mi připomíná tunel, a když otevřu proutěná vrátka, vítá mne ošumělá poustevna, jejíž majitel se nedávno odstěhoval. Na jaře zde kvete slivoň, v létě déšť cituplně buší do listů magnólie, na podzim se tu vrší spadalé listí, v zimě tančí zelené bambusy Mnich se vydal do horské chýše někde v provincii Kangwon na východě země a tak tu po něm zůstaly jen prázdná židle a bílé gumové střevíce. Hory jsou úplně prázdné, plní je jenom zvuk větru. Vítr, jenž se prohání mezi borovicemi, se dotýká i suchého dubového listí, a jakmile dozní jejich akord, celou horu rozechvěje vítr v bambusovém háji připomínající zvuk vln v mořském zálivu. 5. Klášter Songgwangsa Klášter mohutných borovic 55

6 Prázdná židle v poustevně Puriram: V poustevně Puriram dlouho pobýval mistr Popčong a napsal tu své známé dílo považované za vzácnou perlu. 25 Aby se vyhnul rušivým setkáním s mnoha lidmi, přestěhoval se do horské chýše v provincii Kangwon. Prázdná židle, kterou mistr Popčong zhotovil vlastníma rukama, zde čeká na nového majitele. Zelené hory mi praví: žij beze slov, modré nebe mi praví: žij bez poskvrny, zbav se chtění, zbav se hněvu a žij jako voda a jako vítr a pak jdi. Jakmile ustanou lidské kroky, poustevna se stává místem duchovního cvičení bambusového háje. V období zimního spánku přichází všechno o svou barvu, sílu a svěžest, jediný bambus je vzhůru a svým půvabným hlasem opěvuje zimu. Ani jeden závan větru nepřijde nazmar bambus ho skryje ve svém listí, a on pak naplní osamělost bílých gumových střevíců a rozezní větrný zvonek visící z prohnuté střechy. Občas tu je ticho jako na dně hluboké studny, ale někdy vítr v bambusech vydá nezadržitelný výkřik. Tuto báseň napsal zenový mistr Naong Hjegun. 24 Sedím tu teď jako on, sám uprostřed hor, a nechávám svůj sluch proniknout zvukem, který rozhoupává bambusy. Všechny světské záležitosti se rozptylují jako hrst popela a uplynulý čas obnažený na kost jako horský hřbet v zimě vede k zamyšlení. Včera tu pobýval jakýsi poutník, ten pak odešel Kdo bude naslouchat zvuku větru zítra? Když se zamyslím, je mi jasné, že světské záležitosti i poustevna sama, to všechno trvá jen okamžik, a pak odchází po sto- 56 Krajina cesty vedoucí do světa nejvyšší moudrosti

7 Pěšina v bambusovém háji: Z poustevny Pudoam vede dolů do hlavního areálu krásná pěšina mezi bambusy. Člověk tu má pocit, že směřuje do kláštera na čistém břehu nejvyšší moudrosti. pách větru... Krajina zimní poustevny tak vlastně není nikde k vidění. Ocitám se na cestě, po níž kráčelo mnoho proslulých mnichů. Vede k další poustevně. Míjím kamenné stúpy a stély a procházím dalším bambusovým hájem za ním už leží hlavní klášter. Proč do něho vstupuji po této lesní pěšince, a nikoli po hlavní cestě procházející branou Ilčumun (Branou jednoho sloupu)? Protože tahle pěšinka mi pro vstup do ryzího horského kláštera připadá nejvhodnější. Kráčím po ní sám, společnost mi dělá jen osamělý zvuk větru. A když sem před večerním rituálem v Buddhově síni dolehne zvuk bubnu a zvonu, pak se velebným klášterem stává celá hora Čogjesan. Proto tuhle cestu nazývám krajinou, která vede do světa nejvyšší moudrosti. Klášter klenotu mnišského společenství, z něhož vzešlo šestnáct učitelů národa Songgwangsa je jedním ze tří klášterů v Koreji, které ztělesňují trojí klenot buddhismu: Buddhu (pul), jeho učení (pop, skt. dharma) a společenství mnichů (sung, skt. sangha). Klenot Buddhy symbolizuje klášter Tchongdosa Zadní dvorek pod sněhem: Jakmile napadne sníh, klášter vypadá útulně jako venkovská chalupa. Střecha, jež pobledlá vykukuje za kamennou zídkou pokrytou sněhem a na pozadí zimní hory působí trochu teskně, vytváří laskavý obraz, který je k vidění pouze v zimě. 5. Klášter Songgwangsa Klášter mohutných borovic 57

8 Imgjongdang (Síň, jež hledí do zrcadla): Architektura síně Imgjongdang se zhlíží ve vodní hladině jako v zrcadle a jemně nás tak nabádá, abychom se dívali do svého nitra. Tady lze uspořádat dotěrné světské myšlenky do úhledného ornamentu a vidět je jako v zrcadle. u přístavu Pusan, kde je uložena část ostatků (skt. šaríra) historického Buddhy Šákjamuniho, jež do Koreje přinesl mistr Čadžang. Klenot Buddhova učení představuje klášter Heinsa v horách Kajasan, který uchovává kompletní soubor buddhistických písem z království Korjo, tzv. Tripitaku Koreanu. Songgwangsa je klášterem klenotu mnišského společenství a vzešlo z něho šestnáct učitelů národa (kor. kuksa), počínaje mistrem Podžo Činulem. Tyto tři kláštery jsou důležitými centry kultivace mysli, které symbolizují korejský buddhismus. Heinsa v horách Kajasan díky strmému skalnatému terénu působí mužně, zatímco Songgwangsa v horách Čogjesan žensky, mateřsky, útulně jako by tu rozkvétal květ lotosu. Ani nemusíme šplhat do vysokého kopce, stačí si vyjít podél kamenné zídky kousek nad klášter, a pocítíme obdiv nad jeho krásou. Songgwangsa ukonejší i člověka drsnější nátury a neklidné mysli. Zdejší hory i řád, který dnes reprezentuje korejský buddhismus, nesou jméno Čogje. Jako řád Čogje se zača- 58 Krajina cesty vedoucí do světa nejvyšší moudrosti

9 lo nazývat Devět hor korejského zenu (Kusan), tj. devět klášterních zenových komunit v horách, jež stály proti řádu Čchontche mistra Uičchona. 26 Jelikož korejští zenoví mniši z Devíti hor navazovali na tradici Šestého patriarchy Chuej- -nenga ( ), nazvali hory nad klášterem Songgwangsa a stejně tak i svůj jednotný řád jménem Čogje (v čínské výslovnosti Cchao-čchi) podle místa v Číně, kde Šestý patriarcha pobýval. Kdysi se však tyto hory jmenovaly Songgwangsan (Hory mohutných borovic) snad proto, že ve zdejších lesích roste plno borovic. Jedna legenda však zase praví, že mistr Činul pustil z hory Mohusan u Hwasunu černého luňáka vyřezaného ze dřeva, a ten pak přistál kdesi v místech nynějšího kláštera luňák se korejsky řekne solge. Hory se tedy možná původně jmenovaly Solgesan a až později Songgwangsan. Co se týče pojmenování kláštera podle někdejšího jména hor, tedy Songgwangsa (Klášter mohutných borovic), je v něm obsažena víra, že z kláštera vzejde osmnáct borovic (sipchalsong), tedy osmnáct významných zenových mistrů, kteří budou aktivně šířit Buddhovo učení. Ve skutečnosti jich bylo od království Korjo do počátku království Čoson celkem šestnáct, avšak buddhisté věří, že v budoucnosti k nim přibudou dva další významní mniši, a tak na stěně v Kuksadžon (Síni učitelů národa), kde se uchovávají portréty šestnácti učitelů národa (kuksa), mají připravena dvě místa pro další dva portréty budoucích mistrů. Klášter Songgwangsa byl založen díky mistru Hjerinovi koncem království Silla. Přesný záznam o době založení se nedochoval, ví se však, že nejdříve tu stával malý klášter jménem Kilsangsa. V období vlády království Korjo z něj mistr Podžo Činul ( ) učinil centrum buddhistického reformního hnutí, a klášter se tak stal kolébkou korejského zenu a byl přejmenován na Susonsa. Člověk hledající pravdu Mistr Podžo Činul ( ), 27 jenž oživil buddhistickou praxi, se narodil v Sohungu v provincii Hwanghe. Mnichem se stal už ve věku osmi let. V pětadvaceti uspěl u mnišských zkoušek a mohl dělat kariéru, ale světské slávě nepřikládal důležitost. Raději odešel na jih a oddal se meditaci. Tváří v tvář konfrontacím a konfliktům v buddhistických kruzích toužil po souladu mezi zenovou meditací a studiem súter. Co Buddha vyučoval slovy, to jsou sútry, co předával myslí, to je zenová meditace, objasňoval Činul. V klášteře Kodžosa v horách Pchalgongsan později založil Společenství soustředění a moudrosti (Čonghjekjolsa), kte- 5. Klášter Songgwangsa Klášter mohutných borovic 59

10 Songgwangsa, významné centrum mnišského řádu Čogje: Vysoké hory, velký klášter, významné osobnosti Říká se, že klášter Songgwangsa připomíná lotosový květ nebo hnízdo, anebo zlatou slepici sedící na vejcích. Jako místo kultivace mysli má Songgwangsa ty nejlepší předpoklady přitahovat velké množství žáků. Mnišky v pavilonu: V klášteře Songgwangsa usilovali buddhisté o kultivaci son i kjo v duchu Činulova Společenství soustředění a moudrosti celá staletí. I v dnešní době sem přicházejí na meditační ústraní mniši a mnišky z celé Koreje. ré podnítilo reformní hnutí za nápravu upadajících mravů mezi mnichy. Stručně řečeno, Činul kladl důraz na souběžné rozvíjení soustředění (skt. samádhi) a moudrosti (skt. pradžňá). Měl za to, že člověk musí pročišťovat svoji mysl i poté, co dosáhl probuzení usiloval tedy o skloubení náhlého probuzení (tono) a postupného zdokonalování mysli (čomsu). 60 Krajina cesty vedoucí do světa nejvyšší moudrosti

11 Lidé přihlížející kremaci: Během kremace opata Ilgaka, jenž byl významnou osobností řádu Čogje, se sešlo v klášteře Songgwangsa velké množství lidí; nad jejich hlavami povlávaly smuteční prapory. Doba, v níž Činul žil, byla dobou nekonečných mocenských bojů. Mniši se nechávali strhávat vírem událostí, zapomínali na kultivaci mysli a zabředali do mravního marasmu. Spolu s vnější krizí se prohloubil rovněž vnitřní problém tehdejšího buddhismu napětí mezi zastánci zenové meditace usilujícími o intuitivní uvědomění si buddhovské přirozenosti (son) a zastánci doktrinálního buddhismu soustředěnými na studium textů súter (kjo). Toto pnutí přetrvávalo, přestože se ho Tegak Uičchon a někteří další mistři snažili překlenout svými snahami o sjednocení. Činulovo překonávání vnitřního konfliktu mezi son a kjo a založení rodinné tradice důkladné asketické praxe, která ztělesňovala řád, bylo výsledkem smělého pohledu na hlavní úkol buddhismu v království Korjo. Po strastiplném hledání a intenzivním cvičení mysli dosáhl Činul v poustevně Sangmudžuam v horách Čirisan duchovního probuzení. Bylo mu tehdy jedenačtyřicet let a inspirovala ho četba zápisků čínského zenového mistra Ta- -chueje, jenž napsal: Zen nespočívá ani v klidu, ani v ruchu. Nespočívá ani v každodenních činnostech, ani v logickém rozlišování. Při svém hledání však nesmíme odvrhovat klid ani ruch, ani každodenní činnosti, ani logické rozlišování. Když náhle otevřeme oči, zjistíme, že zen je to, co existuje v nitru našeho vlastního domu. Po dosažení probuzení se Činul rozhodl, že se znovu vrátí do společnosti a pomůže oživit skomírající buddhistickou praxi své doby. Za místo svého vzdělávacího působení si vybral klášter Kilsangsa, kam z kláštera Kodžosa v horách Pchalgongsan přestěhoval své Společenství soustředění a moudrosti (Čonghjekjolsa) a přejmenoval ho na Společen- 5. Klášter Songgwangsa Klášter mohutných borovic 61

12 Rudé javorové listí proti jasné podzimní obloze ství zenové meditace (Susonkjolsa), a až do konce svého života usiloval o výchovu mladé generace. V počátečním stadiu se společenství soustředilo na duchovní kultivaci mnichů, později se však do Činulova hnutí zapojili i členové královské rodiny, aristokraté i prostí lidé. Tak se stalo celospolečenským hnutím, jež pozitivně stimulovalo duchovní život v království Korjo. Čistá duše mistra Činula, který se také někdy nazývá člověkem hledajícím pravdu, je dobře patrná z posledních okamžiků jeho života. Vypravuje se, že toho dne brzo za úsvitu se mistr Činul umyl, vešel do Buddhovy síně, zapálil kadidelní tyčinky a údery na velký buben nechal svolat mnichy a věřící. Poté uchopil svou hůl, posadil se na vyvýšené pódium a vyučoval své žáky metodou otázek a odpovědí; když skončil, pozvedl svou hůl, udeřil s ní o pódium a pronesl: Veškerá pravda všech věcí se nachází zde! a vsedě vstoupil do nirvány. Po Činulovi pak proslavili klášter Songgwangsa další mistři, mj. Čchongdžin, Činmjong, Wono, Wongam, Čadžong, Čagak, Kam dang, Hjegam, Čawon, Hjegak, Kakčin, Čonghje, Hongdžin a Kobong. 62 Krajina cesty vedoucí do světa nejvyšší moudrosti

13 Uspořádání kláštera, který ctí klenot mnišského společenství, a krása jeho vstupního prostoru Klášter Songgwangsa se uspořádáním svého prostoru poněkud liší od jiných klášterů. V klášteře Heinsa, který ztělesňuje klenot Buddhova učení, zaujímá nejvyšší místo pavilon Čanggjonggak s Tripitakou vysoko na svahu za hlavní síní. V klášteře Tchongdosa, jenž symbolizuje klenot Buddhy, se za hlavní síní nachází Kumgang sedan (Diamantová svatyně) s Buddhovou šarírou. 28 A obdobně zde, v klášteře Songgwangsa, jenž představuje klenot mnišského společenství, se na svahu za hlavní síní nachází prostor duchovního cvičení mnichů. Je velmi neobvyklé, aby v horském klášteře postaveném na kamenných terasách stál mnišský seminář výše než hlavní Buddhova síň, avšak v souladu s charakterem tohoto kláštera umístili na nejvyšší místo prostor duchovního cvičení mnichů. Zde se nacházejí Samiram (Poustevna tří dnů) 29 a Hasadang (Dolní síň), kde Brána Ilčumun sídlí opat, a dále meditační síň Susonsa (Společenství zenové meditace) a Kuksadžon (Síň učitelů národa), kde uctívají portréty šestnácti učitelů národa. Ještě výše na kopci stojí stúpa s popelem mistra Činula a shlíží na celý klášterní areál. Songgwangsa udržuje uni- 5. Klášter Songgwangsa Klášter mohutných borovic 63

14 V bráně Ilčumun planou barvy podzimu kátní rodinnou tradici mnichů, a tak každého dne za úsvitu před ranním rituálem v Buddhově síni tudy v řadě kráčejí mnichové, pevně odhodlaní k duchovnímu cvičení. Zajímavé je, že na velkém zdejším nádvoří nestojí žádný pomník, pagoda ani kamenná lucerna. Jedno vysvětlení vychází ze zásad geomancie: kamenná struktura by mohla klášter, jehož půdorys připomíná tvar lotosového jezírka, zatížit, takže by hrozilo, že se potopí. Je však také možné, že se společenství oddané zenové meditaci prostě jen vyhýbalo všemu komplikovanému a šlo mu pouze o vybudování prostoru, v němž lze cvičit mysl, aby dosáhla probuzení. Dokonce již vstupní prostor kláštera poutá náš zrak svou krásou. Jdeme nahoru lesní pěšinou plnou svěží vůně borovic, jedlí a listnatých stromů, nasloucháme zvuku horského potoka a dojdeme k bráně Ilčumun (Bráně jednoho sloupu), která tu stojí poněkud osaměle. Nepyšní se impozantní velikostí, jež by náležela slavnému klášteru, pouze si zachovává svůj starodávný vzhled. Na úpatí kamenného schodiště vedoucího k této bráně sedí dva roztomilí kamenní lvíčci. Působí jako domácí štěňata s rolničkou kolem krku, jeden z nich si bradu podepírá tlapkou. Člověk by málem řekl, že 64 Krajina cesty vedoucí do světa nejvyšší moudrosti

15 ho trápí žaludek a dumá o převtělování Díky tomuto detailu, který vytvořili dávní řemeslníci, je cesta do kláštera Songgwangsa ještě hezčí. Linie zasněžených střech: Napadne-li sníh, linie střech v horském klášteře se stávají zřetelnějšími. Střechy obnažují svá těla vystydlá pod bodem mrazu. Mniši na procházce: Kroky dvou mnichů, kteří si během zimního meditačního ústraní na chvilku vyšli na procházku, aby se protáhli po dlouhém sezení se zkříženýma nohama, působí klidným dojmem. Zdá se, že měkký terén hory Čogjesan upokojí i vznětlivé povahy. 5. Klášter Songgwangsa Klášter mohutných borovic 65

16 Kamenné stúpy a stély: Těsně vedle sebe tu stojí více než třicet kamenných stúp a stél, jako by se skrývaly v lese, kam nikdo nechodí. Z prosluněného svahu je pěkný pohled na vrcholky hor Čogjesan. Zde se uchovává popel zesnulých mnichů, kteří proslavili klášter Songgwangsa po mistru Činulovi. 66 Krajina cesty vedoucí do světa nejvyšší moudrosti

17 Za bránou Ilčumun spatříme dva malé úhledné domky s kaligraficky napsanými názvy: Čchokčugak (Pavilon omývání perly) a Sewolgak (Pavilon čištění měsíce). Jsou to budovy unikátní, které nenajdeme v žádném jiném klášteře zde se provádějí obětní rituály a celonoční očista duší zesnulých, jejichž pamětní tabulky se jménem se ukládají v klášteře pro zemřelé muže v Pavilonu omývání perly a v Pavilonu čištění měsíce pro zemřelé ženy. Jdeme dál a před námi se otevírá svět našich předků, svět vnímavějších a hlubších duší. Na tomto místě, kde tečou vody potoka, jako by chtěly oddělit profánní svět od posvátného, stojí kamenný most, pavilon a obydlí mnichů a jejich krása jasně ukazuje, ke kterému teritoriu patří. Na potoce byl vytvořen brod a malá přehrada a nad ní postaven pavilon, odkud můžeme obdivovat okolní scenérii, přičemž kamenný most ve tvaru duhového oblouku symbolizuje přechod na posvátné místo. Pavilon na mostě se nazývá Uhwagak (Pavilon, kde se lze proměnit v jeřábí pírko) a jeho jméno naznačuje, že vstupujeme do světa asketů. Proti proudu potoka stojí vedle něj dvoupatrová budova zvaná Čchimgjeru (Pavilon s potokem coby polštářem) a pavilon nacházející se dole po proudu potoka a s ním spojená obytná budova mnichů se jmenují Imgjongdang (Síň hledící do zrcadla). Pokud si v potoce smočíme nohy, uvidíme, že na síni Imgjongdang, která se skutečně zhlíží ve vodní hladině jako v zrcadle, visí ještě jedna deska s nápisem Jukkamdžong čili Pavilon šesti smyslů. 30 Vyzývá nás, abychom rozjímali o smyslových orgánech, a pochopili tak pravou přirozenost mysli. To, čemu se říká zen, usiluje o prolomení slupky viděných a cítěných jevů a objevení neměnného jádra mysli. Architektura zde vyjevuje podstatu zenu. A jeho hloubku jasně vyjevuje i vodopád Tegak (Vodopád velkého probuzení) pod síní Imgjongdang. Řekneme-li, že horský potok, který se bezuzdně valí skalnatým údolím až k pavilonu Čchimgjeru, symbolizuje světské vášně, pak vodní hladina poklidného přehradního jezírka pod síní Imgjongdang zobrazuje mysl hledače pravdy, která je světských vášní prosta, a tento vodopád, jenž s hukotem stéká dolů od kamenného brodu, symbolizuje svět probuzení. Takto dovedně užívali naši předkové přírodní jevy k architektonickému vyjádření duchovních významů. Měli zjevně vyvinutý smysl pro krásu jak v procesu hledání pravdy, tak i v denním životě. Když pak dojdeme k místu, kde se za klášterem provádějí kremace, cítíme při pohledu na zdejší stúpy přítomnost několika desítek mnichů, kteří tu v lůně hor pohlíželi na svět očima moudrosti. 5. Klášter Songgwangsa Klášter mohutných borovic 67

18 124 Místo zrodu Devíti hor korejského zenu hledící na horu Čchonwangbong

19 11. Heinsa Klášter odrazu na mořské hladině Loď, která vyplouvá na moře pravdy V klášteře Heinsa, kde je třeba stoupat po nekonečných schodištích a kamenných terasách branou Ilčumun počínaje a knihovnou Čanggjonggak s Tripitakou konče, je patrná vzestupná struktura od vstupního prostoru přes prostor cvičení mysli a prostor uctívání Buddhy až po prostor klenotu Buddhova učení. Symbolizuje cestu člověka hledajícího pravdu, jenž se očistil od světských vášní a teď míří na moře pravdy. V provincii Jižní Kjongsang se nacházejí hory Kajasan. Prý připomínají hory v indické Bódhgaji, kde Buddha Šákjamuni cvičil svoji mysl, a tak byly pojmenovány podle nich. Geograf I Čung-hwan, který žil v období království Čoson, napsal: V provincii Kjongsang se skalnaté sopky sice nevyskytují, ale v horách Kajasan jsou řady ostrých skalnatých štítů a ty jsou krásné tak, jako by z nich plameny stoupaly do nebe. Vysoké rozrostlé borovice na cestě do těchto hor působí posvátným dojmem a velkolepé skalnaté štíty budí dojem vznešené samoty, jako bychom se dívali na meditujícího člověka. Heinsa spočívá v lůně nádherných hor Kajasan a vypadá jako loď, která míří na moře pravdy. Míněno tu je moře v pojetí Avatamsaka sútry. Tato významná sútra mahájánového buddhismu podává mj. učení o meditativním stavu zvaném soustředění odrazu na mořské hladině (hein samme, skt. ságamudrá-samádhi), v němž lze spatřit čistý neposkvrněný svět, jehož každá část je organicky spojena s ostatními. Je to původní přirozenost hluboko v našem nitru, a právě k ní se probudil Buddha Šákjamuni. Vítre vane a na moři se zvedají velké či malé vlny. Jakmile vítr ustane, vyjeví se vesmír ve své pravé původní takovosti. 36 Příběh o založení kláštera na nástěnných obrazech Příběh o založení kláštera Heinsa podávají obrazy namalované na vnější stěně hlavní Buddhovy síně zvané Tedžokkwangdžon (Síň velkého tichého světla). Celkem je tu pětašedesát obrazů zachycujících životaběh Buddhy Šákja- 11. Heinsa Klášter odrazu na mořské hladině 125

20 muniho, příběhy o duchovní praxi významných mnichů i buddhistické legendy tu o založení zdejšího kláštera podávají dva z nich. Na prvním obraze vidíme zakladatele kláštera Heinsa, mnichy Sununga a Idžonga, jak se soustředěně modlí před pagodou s ostatky čínského mistra Čigonga, 37 jenž se jim zjevuje a cosi jim říká. Druhý obraz pak zachycuje scénu, jak mniši Sunung a Idžong léčí nemocnou královnu. To jsou dvě ilustrace k následující legendě: Když mistr Čigong v tchangské Číně pocítil, že brzy zemře, svolal své žáky a pravil: Po mé smrti sem přijdou studovat dva mniši ze Silly. Dejte jim tuto knihu. Podal žákům spis zvaný Tongguktapsangi a odebral se do nirvány. A opravdu, brzy přišli dva sillští mniši Sunung a Idžong a projevili přání studovat Buddhovo učení. Čigongovi žáci měli radost, že mohou splnit mistrovu poslední vůli, a darovali jim Tongguktapsangi. Sunung a Idžong byli dojati a vypravili se k pagodě s ostatky mistra Čigonga, kde setrvali v modlitbách celý týden. Zjevil se jim mistr Čigong, pochválil je za jejich úsilí při hledání pravdy, předal jim mnišské roucho a jídelní misku a řekl: Ve vaší zemi, na západní straně hor Udusan (nyní Kajasan), je místo, kde bude vzkvétat Buddhovo učení. Měli byste tam založit velký klášter. Potom znovu zmizel v pagodě. Sunung a Idžong se vděčně poklonili jeho památce a vrátili se zpátky do Silly. Pak se vydali rovnou do hor Udusan. Toulali se po horách a hledali místo vhodné pro stavbu kláštera, až našli malebné zákoutí na břehu průzračné bystřiny. Posadili se na zem a pohroužili se do zenové meditace. Na čele obou mnichů se objevila záře a stoupala k nebi. Tou dobou v Sille churavěla královna, manželka krále Edžanga. Vyzkoušeli řadu léků, ale marně, žádný nezabral. Král tedy nechal po celé zemi rozeslat posly, aby hledali probuzené mnichy, kteří by královně mohli pomoci. Poslové se dostali i do hor Udusan, všimli si posvátné záře stoupající od údolí potoka k nebi a spatřili dva meditující mnichy. Uctivě je pozdravili a vysvětlili jim, proč putují krajem. Sunung a Idžong jim darovali klubko pětibarevné nitě a poradili jim, aby jeden konec nitě přivázali k hrušni v palácové zahradě a druhý konec ke dveřím komnaty, kde ležela nemocná královna. Poslové se vrátili ke dvoru. Král je vyslechl a zařídil se dle rady mnichů. Jakmile pětibarevnou nití spojili dveře královniny komnaty s hrušní v zahradě, strom uschnul a královna se uzdravila. Král, královna i poddaní se radovali a král se osobně vydal do hor Udusan, aby Sunungovi a Idžongovi vyjádřil svou vděčnost. Na místě, kde mniši pobývali, se pak začalo s výstavbou velkého kláš- 126 Loď, která vyplouvá na moře pravdy

21 tera pod patronátem panovníka. Klášter Heinsa byl založen šestnáctého dne desátého lunárního měsíce roku 802. Tato legenda o založení kláštera se objevuje i v záznamu básníka Koun Čch Čchi-wona, 38 jenž se do hor Kajasan uchýlil v době politických zmatků za vlády královny Činsong. Podle jedné teorie mistr Uisang založil klášter Pusoksa, a pak za účelem dalšího šíření Avatamsaka sútry též další kláštery, které prosluly jako Hwaom sipčchal (Deset klášterů korejské školy Hwaom), např. Heinsa, Hwaomsa, Pomosa aj. V klášteře Heinsa však není ze 7. století, kdy byl mistr Uisang činný, jediná stopa. Zdá se tedy, že zde byli aktivní až Uisangovi žáci pozdějších generací. Později v období zmatků Pozdních Tří království (tj. v letech ) byla škola Hwaom rozdělena na jižní vrchol (namakpcha) s centrem v klášteře Hwaomsa v horách Čirisan a severní vrchol (pugakpcha) s centrem v klášteře Pusoksa v horách Sobeksan. Klášter Heinsa, zastávající postoj školy pugakpcha, se tehdy postavil na stranu klanu Wang. 39 Vliv kláštera Heinsa vedeného tehdy mistrem Huirangem pomohl Wang Konovi k získání kontroly nad královstvím Pozdní Pekče ( ). Jakmile Wang Kon založil novou sjednocenou dynastii Korjo, klášter se za odměnu těšil pozornosti vládnoucí vrstvy jako nejdůležitější buddhistický seminář v zemi. V době vlády království Čoson sem do kláštera Heinsa bylo z kláštera Sonwonsa na ostrově Kanghwado přeneseno více než osmdesát tisíc xylografických desek Tripitaky Koreany, 40 a tak se klášter stal kolébkou vlastenecky laděného buddhismu a posvátnou půdou uchovávající klenot Buddhova učení. V Indii, samotném rodišti buddhismu, kompletní soubor buddhistických písem už vymizel. I v době útlaku buddhismu v době království Čoson se klášter Heinsa těšil přízni královské rodiny: za vlády krále Sedžoa 41 byla rozšířena a opravena knihovna s Tripitakou zvaná Čanggjonggak (Pavilon súter) a za vlády krále Songdžonga v roce 1483 byl klášter znovu ve velkém měřítku renovován. Sice neshořel za žádné války, přesto ho několik požárů poničilo, takže musel být párkrát přestavován. Loď, která míří do světa nejvyšší moudrosti Mistři geomancie říkají, že vzhled místa, na němž stojí klášter Heinsa, připomíná loď na moři pravdy. Klášter je usazen v srdci hor, které ho obklopují tak, jako okvětní plátky obklopují vnitřek lotosového květu. Na strmém svahu byly vybudovány kamenné terasy a na nich postaveno mnoho síní. Člověk zde stoupá po nekonečných kamenných schodištích od Ilčumun (Brány jednoho sloupu) k Ponghwang- 11. Heinsa Klášter odrazu na mořské hladině 127

22 Celkový pohled na klášter: Heinsa je velkolepý, a přitom poklidný klášter. Vypadá, jako by se vznášel na nekonečně velkém širém moři hor. Tím mořem je moře čistého neposkvrněného samádhi, v němž ustaly vlny světských vášní, tedy moře nanejvýš pokojné. mun (Bráně fénixe), od Hetchalmun (Brány osvobození) ke Kugwangnu (Síni devíti světelných paprsků), od Tedžokkwangdžon (Síně velkého tichého světla) k Čanggjonggak (Pavilonu súter). Cesta je to velkolepá. Propojení vstupního prostoru s prostorem cvičení mysli, s prostorem uctívání Buddhy a s prostorem klenotu Buddhova učení je architektonickým vyjádřením putování do světa pravdy, přičemž se poutník postupně osvobozuje od profánního světa. To samo o sobě vytváří svébytný dokonalý svět. Vstupní prostor kláštera Heinsa začíná už lesní stezkou, vedoucí od potoka v údolí Hongnjudong (Údolí červeného proudu) k první bráně. Tato stezka míří na moře probuzení a na jejím počátku stojí kamenné památníky dávných poutníků za pravdou. Vidíme památníky významných mnichů a těsně vedle nich i laiků, kteří se svými milodary zasloužili o klášter. A stojí tu i kamenné žerdi na prapory a pagoda zvaná mjogilsangtchap. Tato třístupňová kamenná pagoda byla postavena k modlitbám za mnichy i obyčejné laiky, kteří zahynuli během politických nepokojů v době vlády královny Činsong. V roce 1966 vzbudilo zájem odborných kruhů objevení cenných památek a Čch Čchi-wonových historických záznamů, které byly uložené uvnitř. Koun Čch Čchi-won, 128 Loď, která vyplouvá na moře pravdy

23 Jedlová alej vedoucí k Ilčumun (Bráně jednoho sloupu): Impozantní je alej tisíc let starých stromů, která vede k bráně Ilčumun, tj. k první bráně, jíž procházejí všechny cítící bytosti putující do světa Buddhova probuzení. Prastaré stromy tu působí jako strážci. Rovná cesta vzhůru nás učí, abychom na své duchovní stezce postupovali přímo a bez váhání. který se do kláštera Heinsa uchýlil v době politických zmatků koncem království Silla, napsal: Není místa, kde by nebylo přítomné zlo. Kostry těch, kteří umřeli hladem nebo ve válečném boji, jsou roztroušené na planinách jako hvězdy na nebi. Jeho záznamy jsou důležitým materiálem ke studiu tehdejší společenské situace. Od kamenných památek dojdeme k bráně Ilčumun, na níž visí deska s nápisem Klášter Heinsa v horách Kajasan. Název brány praví, že ji tvoří jeden sloup nalevo a jeden sloup napravo, a zde znamená i to, že máme hledat útočiště v pravdě se soustředěnou myslí. Tato brána je nápadná svou prostou architektonickou krásou a vede k ní přímá ces- 11. Heinsa Klášter odrazu na mořské hladině 129

24 Heltchalmun (Brána osvobození) viděná skrze Čchonwangmun (Bránu čtyř nebeských králů střežících Buddhovo učení): Když projdeme Branou jednoho sloupu a vystoupáme do Brány čtyř nebeských králů střežících Buddhovo učení, spatříme před sebou Bránu osvobození. Této třetí bráně se říká také Purimun (Brána neduality), čímž se míní stav osvobozené mysli, jež transcendovala veškeré protiklady, jako jsou dobro a zlo, správnost a nesprávnost, život a smrt. Jakmile projdeme i touto třetí branou, dostaneme se na území hlavní Buddhovy síně, kde dlí Buddha. ta vroubená alejí jedlí, vypínajících se do nebe, což je velice působivé. Jdeme dál a spatříme bránu Ponghwangmun, na níž visí deska s nápisem Hein čchongnim ( Háj odrazu na mořské hladině ). Ponghwangmun (Brána fénixe) je jiným jménem pro Čchonwangmun (Bránu čtyř nebeských králů střežících Buddhovo učení). Zde jsou čtyři králové namalovaní na stěnách brány. Jsou to vrátní dohlížející na to, aby se do buddhistického semináře nedostaly zlovolné síly. Jakmile projdeme dovnitř, uvidíme napravo svatyňku, v níž je uctíváno ochranné božstvo místa, na němž stojí klášter Heinsa. A odtud se po dalším kamenném schodišti dostaneme do Hetchalmun (Brány osvobození). Tato brána se také nazývá Purimun (Brána neduality); když jí projdeme, zbavíme se veškerého trápení, které sužuje cítící bytosti, a vstoupíme do světa Buddhy. 130 Loď, která vyplouvá na moře pravdy

2 /2012. DZajímavosti a krásy

2 /2012. DZajímavosti a krásy 2 /2012 DZajímavosti a krásy Číny O CRI Čínský rozhlas pro zahraničí (CRI) je státní rozhlasovou stanicí, která jako jediná z čínských stanic vysílá do celého světa. CRI zahájil svoji činnost 3. prosince

Více

Učitel vysokého hodnostáře... 3 Čistota srdce... 4 Starý prodavač čaje... 4 Hospodárnost... 5 Zen a vláda... 5 Studium mysli... 5 Netečnost...

Učitel vysokého hodnostáře... 3 Čistota srdce... 4 Starý prodavač čaje... 4 Hospodárnost... 5 Zen a vláda... 5 Studium mysli... 5 Netečnost... Obsah Učitel vysokého hodnostáře... 3 Čistota srdce... 4 Starý prodavač čaje... 4 Hospodárnost... 5 Zen a vláda... 5 Studium mysli... 5 Netečnost... 6 Objektivita... 6 Zen a umění vládnout... 7 Utírání

Více

Studijní texty pro 9. ročník ZŠSV

Studijní texty pro 9. ročník ZŠSV 1) Indické národní náboženství Studijní texty pro 9. ročník ZŠSV Posvátný jazyk - sanskrt (zdokonalený, upravený, definitivní) posvátný jazyk hinduismu, árijský původ, staletý vývoj bohatá slovní zásoba

Více

Buddhismus. Historický přehled

Buddhismus. Historický přehled 188 Buddhismus Š E S T Á Č Á S T BUDDHISMUS Historický přehled PAUL WILLIAMS Buddhismus je -ismus pojmenovaný po Buddhovi. Buddha není vlastní jméno. Je to titul označující Toho, kdo se probudil. Člověk

Více

Více než vztah k Indii je legendami probrán vztah k Tibetu. Tibet, to je země obrů, zcela ve shodě s tibetskou ústní tradicí, která původ Tibeťanů

Více než vztah k Indii je legendami probrán vztah k Tibetu. Tibet, to je země obrů, zcela ve shodě s tibetskou ústní tradicí, která původ Tibeťanů Hliněný tygr Více informací k této knize najdete v detailu Nechť kamenný pes na nádvoří zaštěká, a já pak zemřu, ale do té doby, mocným nágou kamenem nesmrtelnosti obdarován, budu činorodě obdělávat rýžové

Více

Osobnost učitele bojových umění. Michael König

Osobnost učitele bojových umění. Michael König Osobnost učitele bojových umění Michael König Diplomová práce 2009 ABSTRAKT Diplomová práce nastiňuje, jaký by vlastně měl být učitel (trenér, cvičitel) bojových umění, jaká je jeho úloha v soudobé

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2011 Bc. Denisa Bohoňková

DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2011 Bc. Denisa Bohoňková DIPLOMOVÁ PRÁCE 2011 Bc. Denisa Bohoňková Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra filosofie a religionistiky Diplomová práce MEDITAČNÍ PRAXE V TIBETSKÉM BUDDHISMU (KOMPARACE

Více

KULTURNÍ ASPEKTY BUDDHISMU

KULTURNÍ ASPEKTY BUDDHISMU UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, FILOZOFICKÁ FAKULTA KULTURNÍ ASPEKTY BUDDHISMU ( Úryvky z diplomové práce ) Školní rok: 1998/99 Vypracovala: Dagmar Volencová Vedoucí diplomové práce: doc. PhDr. Vladimír Borecký

Více

Nyanaponika Théra (1901-1994), mnich německého původu, jenž na Cejloně žil od roku 1936, doplnil svůj překlad Buddhovy Rozpravy o čtyřech základech

Nyanaponika Théra (1901-1994), mnich německého původu, jenž na Cejloně žil od roku 1936, doplnil svůj překlad Buddhovy Rozpravy o čtyřech základech 254 Nyanaponika Théra (1901-1994), mnich německého původu, jenž na Cejloně žil od roku 1936, doplnil svůj překlad Buddhovy Rozpravy o čtyřech základech uvědomění rozsáhlou úvodní studií a závěrečnou antologií

Více

14. dalajlama Tändzin Gjamccho SVOBODA V EXILU. vlastní životopis. Překlad Josef Kolmaš

14. dalajlama Tändzin Gjamccho SVOBODA V EXILU. vlastní životopis. Překlad Josef Kolmaš 14. dalajlama Tändzin Gjamccho SVOBODA V EXILU vlastní životopis Překlad Josef Kolmaš Copyright 1990 by Tenzin Gyatso, The Fourteenth Dalai Lama of Tibet Translation Josef Kolmaš, 1992, 2011, 2012 ISBN

Více

TICHÉ LESNÍ JEZÍRKO. Adţána Ča

TICHÉ LESNÍ JEZÍRKO. Adţána Ča TICHÉ LESNÍ JEZÍRKO Adţána Ča ÚV OD Tiché lesní jezírko Snažte se být bdělí a nechat věci jít svou přirozenou cestou. Pak se vaše mysl ztiší v každém prostředí, jako čisté lesní jezero. Nejrůznější druhy

Více

1 ODHALENÁ TAJEMSTVÍ

1 ODHALENÁ TAJEMSTVÍ 1 ODHALENÁ TAJEMSTVÍ 2 K dostání u: Eva Melzerová Praha Tel. 257219564 Fax 257223330 Mobil 602328252 e-mail: eva.melzerova@seznam.cz www.reiki-melzerova.cz 3 Věnování Tato knižní řada je věnována v nejhlubší

Více

TŘETÍ OKO LOBSANG RAMPA

TŘETÍ OKO LOBSANG RAMPA TŘETÍ OKO LOBSANG RAMPA Poznámka překladatelky a její poděkování. Třetí oko kniha tibetského lámy a lékaře T. Lobsanga Rampy je jedním ze světových bestsellerů, který oslovil milióny čtenářů na celém světě.

Více

DharmaGaia. Kim Si-sup. Slyším padat sníh

DharmaGaia. Kim Si-sup. Slyším padat sníh DharmaGaia Kim Si-sup Slyším padat sníh Kim Si-sup Slyším padat sníh Výbor z klasické poezie hansi korejského básníka 15. století DharmaGaia 2010 Ze sinokorejských originálů přeložila Ivana M. Gruberová

Více

NEBESKÝ MUŽ. Pozoruhodný skutečný příběh čínského křesťanského bratra Yuna. Bratr Yun a Paul Hattaway

NEBESKÝ MUŽ. Pozoruhodný skutečný příběh čínského křesťanského bratra Yuna. Bratr Yun a Paul Hattaway NEBESKÝ MUŽ Pozoruhodný skutečný příběh čínského křesťanského bratra Yuna Bratr Yun a Paul Hattaway POUZE PRO NEZIŠTNÉ INTERNETOVÉ PROVOZOVÁNÍ. VŠECHNA OSTATNÍ PRÁVA VÝROBCE A VLASTNÍKŮ AUTORSKÝCH PRÁV

Více

KULTURNÍ DĚDICTVÍ )) Cena: 39 Kč. listopad 2014 / DUHA 1

KULTURNÍ DĚDICTVÍ )) Cena: 39 Kč. listopad 2014 / DUHA 1 KULTURNÍ DĚDICTVÍ )) DUHA ZAJÍMAVOSTI A KRÁSY ČÍNY / ČTVRTLETNÍK LISTOPAD 2014 Cena: 39 Kč listopad 2014 / DUHA 1 (( KULTURNÍ DĚDICTVÍ O CRI Čínský rozhlas pro zahraničí (CRI) je státní rozhlasovou stanicí,

Více

Jednota v rozmanitosti

Jednota v rozmanitosti DharmaGaia Jednota v rozmanitosti Buddhismus v České republice Jan Honzík, autor projektu a editor Jednota v rozmanitosti Buddhismus v České republice Jan Honzík, autor projektu a editor DharmaGaia 2010

Více

Dan Millman Zákony Ducha

Dan Millman Zákony Ducha EMINENT Dan Millman Zákony Ducha OD DANA MILLMANA V NAKLADATELSTVÍ EMINENT VYŠLO ČÍSLA ŽIVOTA NEVŠEDNÍ OKAMŽIKY Doporučené internetové adresy www.eminent.cz www.regencrace.cz Dan Millman Zákony Ducha Cesta

Více

UČEDNÍK ČARODĚJNICE. Bývalý učedník přední americké čarodějnice

UČEDNÍK ČARODĚJNICE. Bývalý učedník přední americké čarodějnice UČEDNÍK ČARODĚJNICE Jim McCoy Translated audio testimony given in Czech Republic (about 1995?) by Jim McCoy Disciple of a witch Includes seminar by Jim McCoy The difference between New Age and Christianity.

Více

Ritodgata - promluvy v srpnu 2008

Ritodgata - promluvy v srpnu 2008 Ritodgata - promluvy v srpnu 2008 pátek večer - 12.8. 2008 Nejdříve pozdravme ty síly, které nás svedly zde dohromady. Tutéž sílu vidíme i v našich srdcích a před ní se rovněž skláníme. Jsme tady dnes

Více

Zrcadlo živého času. Miroslav Noe

Zrcadlo živého času. Miroslav Noe 1 2 Miroslav Noe Miroslav Noe Zrcadlo živého času O tichu, jehož přechodným stavem je zvuk O paprsku času tvořícího prostor rozhraní zrcadla, prostor rozhraní křišťálové koule a prostor rozhraní křišťálu

Více

Evoluce duchovního poznání

Evoluce duchovního poznání Evoluce duchovního poznání Učení pěti duchovních mistrů staré Indie Swami B. G. Narasingha Věnováno mým dikša a šikša guruům Gosai Publishers Titul anglického originálu: Evolution of Theism Sri Narasingha

Více

Mircea Eliade MEFISTO A ANDROGYN

Mircea Eliade MEFISTO A ANDROGYN Mircea Eliade MEFISTO A ANDROGYN OBSAH Předmluva I. ZÁŽITKY MYSTICKÉHO SVĚTLA Sen Quamanek Ztuhlé světlo Indie: světlo a átman Jóga a mystické světlo Světelná zjevení boha Buddhismus Světlo a bardo Světlo

Více

ZRNÍČKO. Svazek 12, číslo 3 březen 2012. Člověk dovršený, či zbožštěný skrze Ježíše

ZRNÍČKO. Svazek 12, číslo 3 březen 2012. Člověk dovršený, či zbožštěný skrze Ježíše ZRNÍČKO Svazek 12, číslo 3 březen 2012 Člověk dovršený, či zbožštěný skrze Ježíše Krista V srdci každého člověka se skrývá touha po dokonalosti. Touha je nekonečná, avšak hranice jsou mnohonásobné. I kdyby

Více

Mons. Jan Graubner arcibiskup olomoucký

Mons. Jan Graubner arcibiskup olomoucký OTEVŘENÉ BRÁNY Jsem rád, že k loňské zkušenosti s projektem Otevřené brány se letos přidávají další kostely. Kdysi bylo samozřejmostí, že kostely byly otevřené denně a zastavovali se v nich nejen věřící

Více

Verze 1.0 z 23. 8. 2012.

Verze 1.0 z 23. 8. 2012. Znění tohoto textu vychází z díla Kult stromů v zemích Koruny české tak, jak bylo vydáno nakladatelstvím Abonent ND v roce 2005 (HRUŠKOVÁ, Marie. Kult stromů v zemích Koruny české. Il. Jaroslav Turek.

Více

Pavel Nováček Letem pestrobarevným světem 5 Asie

Pavel Nováček Letem pestrobarevným světem 5 Asie 5 ASIE Asie, největší z pěti kontinentů, se rozprostírá na ploše 44,6 milionů km 2, zabírá tedy téměř třetinu veškeré pevniny. Evropu, která je s ní spojená, lze z hlediska velikosti považovat jen za jakýsi

Více

JAK JSME NA TOM SE SPIRITEM? Obsah Unitářských listů ÚNOR 2015. Unitářské listy Únor 2015 3 SLOVO NA CESTU

JAK JSME NA TOM SE SPIRITEM? Obsah Unitářských listů ÚNOR 2015. Unitářské listy Únor 2015 3 SLOVO NA CESTU SLOVO NA CESTU Obsah Unitářských listů ÚNOR 2015 3 Slovo na cestu: Jak jsme na tom se spiritem? (Josef Musil) 4 Téma: (Unitářská) spiritualita (Jája Marková) 6 Téma: Když už člověk jednou je, tak má koukat,

Více

VĚŽNÍK. 24. prosince 2006 - č. 46 KOMPAS TŘEŠŤSKÉ FARNOSTI

VĚŽNÍK. 24. prosince 2006 - č. 46 KOMPAS TŘEŠŤSKÉ FARNOSTI VĚŽNÍK KOMPAS TŘEŠŤSKÉ FARNOSTI VĚŽNÍK Žijme s jasně stanoveným cílem!.. 4 Pomalu se blížíme ke konci roku 2006, v němž každý z nás prožil různé události. Pro někoho to byl rok narození, vstupu do základní

Více

Vydavatelská řada PŘÍMÁ STEZKA Svazek 13 CANOPUS

Vydavatelská řada PŘÍMÁ STEZKA Svazek 13 CANOPUS MILARÄPA Vydavatelská řada PŘÍMÁ STEZKA Svazek 13 CANOPUS Tato tibetská kresba znázorňující Milaräpův život byla přetištěna z anglického originálu W. Y. Evans-Wentz MILARÄPA velký tibetský jógin Komentuje

Více