číslo 9 ročník: 31 cena: 7 Kč 8. srpna 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "číslo 9 ročník: 31 cena: 7 Kč 8. srpna 2007"

Transkript

1 ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 9 ročník: 31 cena: 7 Kč 8. srpna 2007 První den ve školních lavicích Základní školy Husovo náměstí a PražskáSMgr. Olga Hlávková ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE MŠ Jizerka rekonstrukce střechy, výměna oken a zateplení fasády Zhotovitel: Škopan Jiří stavební firma, Bakov nad Jizerou Po výměně oken bylo začátkem měsíce srpna zahájeno zateplení celé budovy. Nejprve bylo provedeno očištění a odmaštění plochy fasády, dále byla provedena oprava hran a plochy omítek. Na takto upravenou plochu byly namontovány polystyrénové desky tl mm, dále bylo provedeno V nové třídě mateřské školy (pavilon v areálu MŠ Jizerka) byly malé děti v první den nového školního roku spokojeny Foto: Emilie Jeřábková V tomto čísle najdete: Policie ČR informuje str let sboru dobrovolných hasičů str Základní škola Husovo náměstí str. 22 Základní škola Pražská str. 23 zateplení ostění a nadpraží oken a dveří. Následně bude provedena penetrace armovací plochy a nakonec bude nanesena povrchová probarvená omítka. Termín ukončení akce je ve třetím týdnu měsíce října. Stavební úpravy pavilonu mateřské školy dříve Klub dětí a mládeže (areál MŠ Jizerka) Zhotovitel: AB Stav Praha Začátkem měsíce srpna byly provedeny venkovní úpravy kolem školky, pískoviště, travnaté plochy, dále byly přidány další herní prvky a lavičky. Na venkovní terase bylo provedeno natření zábradlí a natření venkovních oken. Uvnitř objektu bylo provedeno natření dřevěných ochranných krytů topení, oprava stávajících oken a žaluzií, ve druhém týdnu měsíce srpna byla provedena montáž nábytku v kuchyni, šatně, ložnici a pracovně (dětský nábytek a herní prvky). Stříšky u mateřských škol Firma Dibitanzl Benátky nad Jizerou vyrábí ochranné přístřešky nad vstupní schody, a nad vchod do sklepa do školky Růženka a nad vstup do sklepa u školky Jizerka. Přístřešky budou tvořit kovové konstrukce doplněné průhlednými výplněmi z Makrolonu tzv. komůrkového skla. Přístřešky zabrání pronikání dešťové vody do sklepních prostor a v případě schodů v Růžence přispěje k bezpečné chůzi po schodech v zimních měsících. Sportovní hala na Náměstí 17. listopadu čp. 493 zateplení severní fasády Zhotovitel: Zeteza s.r.o., Dolní Bousov Koncem druhého srpnového týdne byla ukončena akce na zateplení severní strany fasády. V rámci úprav byly dodatečně provedeny malby na stěnách a pod basketbalovými koši byl na stěnu (Pokračování na str. 2)

2 strana 2 ZPRAVODAJSTVÍ Zpravodaj Benátecka Zateplení severní strany fasády sportovní haly na náměstí 17. listopadu je ukončeno (Pokračování ze str. 1) nalepen koberec do výše 3 m od palubovky. Výstavba kanalizace Dražice, ul. Pickova, ul. V Olšinách, ul. Pod Brdy Koncem srpna byla zahájena stavba kanalizace v ulicích V Olšinách, Pod Brdy a Raabova. V polovině měsíce srpna proběhla informační schůzka s občany těchto ulic, kde zástupci Vodovodů a kanalizací Mladá Boleslav a dodavatelské firmy Sdružení Skanska a VCES odpovídali na dotazy občanů týkající se výstavby. Opoždění zájemci mohli ještě dodatečně podat žádost o vypracování projektové dokumentace k realizaci domovní kanalizační přípojky. Veškeré informace o průběhu stavby jsou k dispozici na internetových stránkách zřízených speciálně pro tento účel Dětská hřiště Firma TR Antoš z Turnova osadila objednané hrací prvky a to na starém hřišti škuner a v sídlišti stezku odvahy a síťovou pyramidu. Prvky jsou vyrobeny z akátového dřeva, které má vzhledem k vysokému obsahu silic a tříslovin velkou odolnost proti povětrnostním vlivům i hnilobě. Dřevěné části jsou doplněny sítěmi z lan a v případě škuneru plachtami. Děti se na ně tak těšily, že už při montáži nevydržely a prolézačky si vyzkoušely. Druhá firma Dřevoartikl Znojmo dodá hrací prvky v nejbližší době. Rekonstrukce kašny v zámeckém parku Restaurátorské práce probíhají pod vedením akademického sochaře Martina Pokorného. Při rozebírání kašny bylo zjištěno, že boční díly byly do dna osazeny na kamenný zámek drážku v kameni, kterou bude třeba zachovat při provádění nového základu. Také se zjistilo, že kameny, které tvořily dno stávající kašny zabíhají pod kapličku a bylo nutné tyto kameny odsekat tak, aby nedošlo k porušení kapličky. Díky tomu se musí pozměnit projektová dokumentace na stavbu základu. Ak. soch. Martin Pokorný provedl restaurátorský průzkum, na základě kterého vydá Národní památkový ústav stanovisko k provedení samotného restaurování. Zároveň s kašnou byl prozkoumán i andílek na stříšce výklenkové kapličky. Andílek (putti) je betonový odlitek zhotovený v 70. letech minulého století sochařem Vitvarem. Leží na levém boku, v levé ruce svírá mraky, v pravé malého orla. Povrch je zašpiněn prachovými a exhalačními depozity, pokryt zelenou řasou a lišejníky. Andílek bude očištěn, místně doplněn a hydrofobizován. Sochy v zámeckém parku restaurátorský průzkum Dodavatel: ak. soch. Martin Pokorný. Současně s restaurováním kašny probíhá i restaurátorský průzkum dvou soch v zámeckém parku, na základě kterého pravděpodobně v příštím roce proběhne jejich restaurování. Jedná se o podstavec sochy kojící Panny Marie s šesticípým hvězdicovým otvorem a nápisy v blízkosti vstupní brány do parku. Před prázdninami neznámý vandal ulomil jednomu z andílků ručičku a bude třeba ji připevnit zpět. Druhou sochou připravovanou k restaurování je Morový kříž před severním průčelím kostela Narození Panny Marie z konce 17. století. Foto: Martin Ječný nalezeny nástěnné malby, které se příští rok zrestaurují společně se vzácnými malbami v presbytáři. Klubovna seniorů stavební úpravy (přízemí budovy městské ubytovny) V současné době probíhá výběr zhotovitele a stavební úpravy by měly být zahájeny v průběhu měsíce září. Dům čp. 12 na Husově náměstí Dodavatel: firma Luboš Roudnický, Předměřice nad Jizerou V červenci byla dokončena oprava fasády domu čp. 12 na Husově náměstí, která byla vloni na podzim přerušena špatným počasím a dlouhou dodací lhůtou keramických obkladaček. Letos byly odstraněny původní obklady v úrovni 1. patra, které byly ve velmi špatném stavu, a novodobé obklady z kabřince v přízemi. Místo nich byly použity obklady ve formátu a v podobné barevnosti jako původní obklady. Oprava byla dokončena provedením nátěrů kovových rámů výkladů a dveří v přízemí. Nová síťová pyramida Foto: Ing. Alena Kratochvílová Kostel sv. Martina Dodavatel: Firma Dalibor Frňka, Frýdek - Místek Restaurátorské práce započaly i v kostele sv. Martina v Dražicích. Práce provádí rovněž ak. soch. Martin Pokorný. Týkají se vnitřních částí kamenných ostění oken a kamenných dveřních portálů uvnitř kostela. Zároveň s restaurováním probíhá oprava omítek v zákristii a v lodi kostela a podlah z dlaždic, kterou provádí firma Dalibora Frňky z Frýdku - Místku. V omítkách budou vynechána místa, kde byly v dřívějších dobách Foto: Ing. Alena Kratochvílová Dvorek knihovny Technické služby Benátky n. Jiz. zahájily dlouho plánovanou úpravu dvorku u knihovny v Li-

3 7. září 2007 ZPRAVODAJSTVÍ strana 3 dické ulici. Kanalizační šachta, která vyčnívá nad povrch dvorku asi o 40 cm, bude snížena na úroveň dlažby. Ohradní zeď bude vyspravena a omítnuta a dvorek bude nově vydlážděn. Přístupová komunikace ke sportovně rekreačnímu areálu v bývalém VVP V pondělí 3. září proběhlo výběrové řízení, které vyheála firma COLAS CZ, a.s,. Praha. Stavební práce se rozeběhnou v prvním týdnu měsíce září a ukončení je plánováno v prvním týdnu měsíce listopadu. Bude se jednat o výstavbu přístupové komunikace o celkové délce cca 710 bm, plánovaná šíře po provedeném zpevnění bude cca 4 m s oboustrannými nezpevněnými krajnicemi šíře 0,5m. Na tuto akci byla získána dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 3,2 milionu korun. tudíž značně zachovalé, o čemž svědčí i stav tachometru cca km. Nabídka se jevila městu jako akceptovatelná, proto Rada města s koupí vozidla souhlasila. Své vyžití najde kropička zejména v letních měsících na údržbu a skrápění místních komunikací, čištění chodníků a zalévání zeleně. Počítá se také s kropením motokrosové tratě proti prašnosti. Při případných povodních lze vozidlo využít k čištění města. V zimních měsících bychom chtěli prověřit možnost využití vozidla na shrnování sněhu na místních komunikacích, jelikož je vybaveno zařízením, na které lze upevnit sněhovou radlici. 25. ORTSKERNFEST V PARTNERSKÉM ROSSDORFU Partnerská obec Rossdorf pořádala tradičně třetí víkend v srpnu svou slavnost Ortskernfest. Pozvání kromě dalších 5 přátelských obcí z Rakouska, Itálie i Německa přijalo i naše město. Již potřetí zde Benátky nad Jizerou provozovaly stánek s tradičními produkty, jehož sympatickou kulisu dotvářelo v Rossdorfu již oblíbené hudební trio Ing. Zdeněk Plachý, Miroslav Šubrt a Jiří Rákosník. Celkově čítala delegace města 12 členů, kteří zajišťovali chod stánku a reprezentaci na oficiálních doprovodných akcích, kterých bylo vzhledem ke kulatému výročí požehnaně. Město Benátky nad Jizerou obdrželo čestné uznání za příspěvek k úspěšnosti Ortskernfestů. Výstavba řadových garáží v ul. Pražská Probíhá stavební řízení, záměrem je výstavba 24 řadových garáží u bytových domů na Pražské ulici. Stavba se bude skládat ze tří bloků A,B,C. Výjezd bude umístěn směrem k obslužné komunikaci u bytových domů a je navržen ze zámkové dlažby. Prostor mezi garážemi bude využíván jako manipulační a pojezdová plocha. Garáže budou z tvárnic ztraceného bednění se štípaným dekorem na vnější líci zdiva, takže nebudou prováděny žádné vnější omítky. Zastropení bude z panelů Spiroll. Vrata budou jednotná, bílá. Součástí stavby bude oplocení zbylé volné části hranice pozemku (taktéž z tvárnic ztraceného bednění) s osazením vrat u vjezdu do areálu. Dotace ze Středočeského kraje Rada města na svém zasedání dne 30. července 2007 akceptovala přidělené dotace z Fondu životního prostředí Středočeského kraje na pořízení sběrného dvora ve výši 725 tisíc korun a na obnovu cesty k Sedlci ve výši 200 tisíc korun. Změna ceny za městský zpravodaj Na základě rozhodnutí Rady města č. 172/2007 ze dne 30. července 2007 byla s účinností od 1. ledna 2008 stanovena cena za jeden výtisk měsíčníku Zpravodaj Benátecka ve výši 10,- Kč. Zakoupení kropícího vozu LIAZ Začátkem letošního roku jsme obdrželi nabídku ze Skladu státních hmotných rezerv na odkoupení kropícího vozidla LIAZ, které bylo velmi málo využívané. Je Foto: Miroslav Kochman Dočasný útulek zatoulaných psů V měsíci srpnu byli na území města odchyceni dva psi. Oba byli umístěni do provizorního útulku, který město zřídilo v lese u hájovny jako dočasný. První z obou, menší vlčák, zde byl umístěn velmi krátce a záhy se ho ujala nová majitelka. V současné době je zde stále ještě umístěn větší z obou kříženec vlčáka. Po týdnu v dočasném útulku, kdy si psa nikdo nevyzvedne ani neosvojí, bude přemístěn do útulku pro psy v Lysé nad Labem. Informace o dočasném útulku pro psy naleznete na DOTAZY ČTENÁŘŮ V srpnových dnech se občané zajímali o provoz na městském bazénu (koupališti) v areálu Správy sportovních zařízení. Nejčastější otázka byla: Proč není již možnost zakoupit si nápoje a jiné občerstvení přímo u městského bazénu? O odpověď jsme požádali tajemníka městského úřadu pana Marka Maříka: Při ověřování situace kolem prodejního stánku s občerstvením u městského koupaliště (bazénu) v Obodři bylo konstatováno, že stávající provozovatel uvedeného Občerstvení nemá zájem dále pokračovat v prodeji u plaveckého bazénu. Jako důvod uvádí nízké tržby. Město s provozovatelem ukončilo smluvní vztah. Občany můžeme ubezpečit, že v příštím roce bude provoz občerstvení v průběhu provozu bazénu vždy zajištěn. Foto: Jiří Rákosník Úroveň našeho stánku byla kvitována nejen vedením obce, ale i prostými občany, kteří se vyptávali na město a svěřovali se i se svými vztahy a návštěvami v ČR. Přátelská atmosféra u stánku se schopností překonání jazykové bariéry se projevila i na výrazně lepším ekonomickém efektu proti minulým rokům. Byla podtržena i krásným počasím a přátelskými kontakty s delegacemi ostatních partnerských obcí v Rossdorfu. Všem členům naší delegace patří dík za úspěšnou reprezentaci města a České republiky, neboť příprava i vlastní pobyt byly docela náročným pracovním i časovým zatížením a dobrá parta, která se vytvořila dává předpoklad úspěšné reprezentaci i pro příští léta. Jaroslav Král, starosta Komunitní plánování sociálních služeb věc veřejná PŘIPOMÍNKY K PROJEKTU KLUBU PRO SENIORY Starosta města, pan Jaroslav Král, předložil v červnu seniorům na jejich pravidelném setkání v Záložně projekt budoucího Klubu pro seniory s tím, že případné připomínky se budou řešit. Projekt si pečlivě prohlédly zástupkyně Svazu tělesně postižených, Červeného kříže, Svazu žen. Z hlediska fyzických možností starší generace byly důležité tyto připomínky: vzdálenost toalet od hlavní místnosti klubu dostupnost pro lidi s ortopedickými pomůckami do hlavního vchodu vedou schody V červenci proběhlo setkání s panem Markem Maříkem, tajemníkem městského úřadu a architektem města Ing. arch. Janem Fojtem, kde se tyto hlavní body projednaly. Účastníci jednání se nakonec shodli na následujícím: toalety budou při vchodu do budovy Městské ubytovny a ještě u místnosti klubu a přístup do nich bude bezbariérový, vstup do budovy vyřeší nájezd, z místnosti klubu se vejde na zastřešenou terasu, která bude přístupná i z venku. Příjemnou dominantou bude krb, který tak vytvoří domácí, útulné prostředí, plánovaný termín ukončení rekonstrukce je měsíc září MV

4 strana 4 ZPRAVODAJSTVÍ Zpravodaj Benátecka O třídění a recyklaci odpadů CO SE S ODPADY DĚJE? Odpady, které jsou svezeny z barevných kontejnerů je nutné dále dotřídit. Na tzv. dotřiďovací lince se odpady třídí na jednotlivé druhy dle jejich dalšího zpracování (recyklace) a zároveň se odstraňují nežádoucí příměsi, nečistoty a odpady. Dotřídění papíru Papírové odpady, které odložíte do speciálního modrého kontejneru, jsou z mnoha různých druhů papírů. Z jiného papíru jsou noviny, z úplně jiného je krabice od te-levize. Každý druh papíru se také jinak zpracovává. Proto je potřeba sběrový papír dotřídit na jednotlivé druhy. Na dotřiďovací lince je pás, po kterém se směs papíru pohybuje a pracovníci podél pásu z něj vybírají jednotlivé druhy papíru, někdy z něj musí vybírat i odpadky, které tam naházejí nezodpovědní občané. Dotříděný papír se lisuje do balíků a odváží ke zpracování do papírny. Dotřídění skla Při výrobě bílého skla se nikdy nesmí dostat do pece sklo barevné. Navíc se tam nesmí dostat žádná jiná nečistota, kov, keramika, porcelán atd. Skleněné odpady ze zelených kontejnerů se nejprve předtřiďují ručně a jsou odstraněny největší kusy nečistot. Poté střepy putují na speciální automatickou linku, kde vše řídí počítač a zajistí čistotu vytříděného skla. Barevné nebo čiré sklo se odváží ke zpracování do skláren. Dotřídění plastů I plasty, které jste odhodili do žlutých kontejnerů, se dotřiďují na dotřiďovací lince. Ze směsi plastů putujících na pásu se ručně vybírají PET láhve, fólie a pěnový polystyren, které mají speciální samostatné zpracování. Pracovníci z pásu vyhazují i nečistoty, které do plastů nepatří. Dotříděné druhy plastů, včetně zbylé směsi plastových odpadů, se lisují do balíků a odváží ke zpracování na recyklační linky. JAK SE ODPADY ZPRACOVÁVAJÍ? Na úvod si zopakujme: Co je to recyklace? Při recyklaci jsou zpracovány odpady na nové materiály. Každý z nás svým chováním přímo ovlivňuje další život odpadu pokud ho správně roztřídíte, umožní tak jeho recyklaci a znovupoužití; pokud ho vyhodíte do popelnice, odpad se uloží na skládce nebo se jinak bez dalšího využití zlikviduje. Recyklace papíru Slisovaný sběrový papír poslouží k výrobě nového papíru, stejně jako když se vyrábí ze dřeva, přidává se do směsi na výrobu papíru. Papír je možné takto recyklovat asi pětkrát až sedmkrát. Výrobky z recyklovaného papíru: novinový papír, sešity, lepenkové krabice, obaly na vajíčka, toaletní papír apod. Recyklace skla Vytříděné sklo se rozdrtí a přidá do výchozí směsi k výrobě nového skla. Nejčastěji se takto vyrábí lahve na minerálky a pivo a jiné skleněné obaly. Ušetří se při tom mnoho energie a surovin, přičemž sklo se dá takto používat vlastně donekonečna. Recyklace plastů Každý druh plastů je zpracováván jinou technologií, protože mají odlišné složení a vlastnosti. Z PET láhví se vyrábějí vlákna, která se používají jako výplň zimních bund a spacáků nebo se přidávají do tzv. zátěžových koberců. Z fólií (sáčků a tašek) se opět vyrábějí fólie a různé pytle, např. na odpady. Pěnový polystyren slouží k výrobě speciálních cihel. Ze směsi plastů lze vyrábět odpadkové koše, zahradní nábytek, zatravňovací dlažbu, protihlukové stěny u dálnic apod. Recyklace kovů Kovové odpady ze sběren druhotných surovin či sběrných dvorů putují do hutí, kde se přetaví. Potraviny a barvy, které v nich zbyly, shoří při teplotě 1700 C. Z některých plechovek tak vznikne znovu stejný výrobek, nebo třeba různé odlitky, tyče a desky. Recyklace nápojových kartonů Nápojové kartony je možné recyklovat dvěma způsoby: V papírnách papír tvoří většinu tohoto obalu, takže je možné ho zpracovávat stejně jako starý papír. Zbytky hliníku a polyethylenu lze využít přímo v papírně při výrobě páry nebo pro ohřev vody, či dále zpracovat na palety apod. Na speciální lince nápojové kartony se rozdrtí a drť se za tepla lisuje do desek, které je možné použít např. jako stavební izolace. Taková linka funguje také v ČR. JSTE TO VY, KDO ROZHODUJE O RECYKLACI! Podle materiálů poskytnutých Středočeským krajem zpracoval Miroslav Kochman, MěÚ Benátky nad Jizerou SLUŽBY PRO UŽIVATELE NÁVYKOVÝCH LÁTEK HEROIN Opiáty, mezi které patří mj. heroin, mají na organismus účinek tlumivý. Po jejich užití dochází k poklesu tlaku, zpomalení dechu, ospalosti, otupělosti. Uživatel může také pocítit nevolnost, hučení v uších apod. Výrazná vlna užívání heroinu k nám přišla po přelomu tisíciletí. V současné době u nás heroin téměř vymizel. Díky tomu, že na opiátech vzniká již po několika užitích fyzická i psychická závislost, musí uživatel této drogy rapidně zvyšovat své dávky, aby nedocházelo pro něj k nežádoucím účinkům abstinenčním příznakům (ty jsou často drastické, zahrnující průjmy, křeče, bolesti kloubů atd.). Vzhledem ke zvyšování dávek a k potřebě každodenní konzumace heroinu jsou také vysoké finanční nároky na koupi drogy. Vzhledem k praktické nemožnosti a neschopnosti pracovat dochází často u těchto jedinců ke kriminálnímu chování, především k drobným krádežím v obchodech, vykrádání automobilů atd. Nebezpečí heroinu spočívá především ve zdravotních rizicích spojených s nejčastější formou jeho užívání (nitrožilně). Při nitrožilním užívání dochází totiž často k přenosu různých infekcí (hepatitidy, HIV), velmi snadno také dojde k předávkování a následnému úmrtí. U heroinu nelze předem odhadnout konzistenci (čistotu) zakoupené dávky, kdy extrémně čistá droga může být příčinou smrti. Vzhled: bílý nebo nahnědlý prášek. Způsob užití: kouření, šňupání, injekční aplikace. Příznaky: jizvy po vpiších (pokud jde o nitrožilní způsob aplikace), spavost v nezvyklou dobu, při ovlivnění drogou nereagují zúžené zornice na světlo, zpomalení dechu, nesrozumitelná řeč, celkový útlum organizmu, střídání pocitů libosti a apatie, snížení prahu bolestivosti, vodnaté oči, bledá kůže, nízká váha uživatele. Rizika: rychle vzrůstající těžká psychická a fyzická závislost, při injekční aplikaci nebezpečí přenosu infekčních chorob, při předávkování (ke kterému může dojít velice snadno) možné úmrtí. Abstinenční příznaky: Při odvykání potíže jako nespavost, zrychlený tep, rozšíření zornic, výtok z nosu, pocení, podrážděnost, bolesti kloubů, břicha a svalů, zvracení, nevolnost, průjmy, třes nebo křeče. Abstinenční příznaky následují krátce po odeznění účinku drogy (již za několik hodin). Kontaktovat nás můžete na následujících telefonních číslech a adresách: Sběr odhozených injekčních stříkaček, výměnný program a poradenství pro uživatele návykových látek přímo v Benátkách nad Jizerou: Tel.: Denisa, Zuzana V Benátkách nad Jizerou jsme každý čtvrtek od 11:00 do 16:00 Poradenství pro uživatele, rodiče a blízké osoby, zprostředkování léčby apod.: Tel.: K-centrum Mladá Boleslav, Ptácká 162, Mladá Boleslav každý den od 10:00 do 17:00 hod. Připravila Mgr. Denisa Krajíčková, terénní pracovnice Centra terénních programů o. s. Semiramis

5 7. září 2007 POLICIE strana 5 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMUJE Měl smůlu! Ve středu 1. srpna 2007 krátce před polednem kontrolovala dopravní hlídka na rychlostní komunikaci R/10 mezi Bezděčínem a Mladou Boleslaví čtyřiadvacetiletého muže. Při ověřování totožnosti osoby policisté zjistili, že na kontrolovaného je vydán Okresním soudem v Liberci příkaz k zatčení pro majetkovou trestnou činnost. Proto byl muž následně eskortován k soudci a poté dopraven do vazební věznice v Liberci. Nespadl z lešení, ale z motorky Pád z lešení uvedl v sobotu 4. srpna 2007 večer jako příčinu svého zranění jedenatřicetiletý muž z Mladoboleslavska. Toho záchranná služba dopravila do nemocnice z Bakova nad Jizerou s lehčím zraněním. Z výpovědi svědků a z dalšího šetření však vyšlo najevo, že zranění muž utrpěl při pádu z malého motocyklu Babeta. Policisté ze skupiny dopravních nehod v nemocnici zjistili, že zraněný muž jeví známky požití alkoholu. To potvrdila také dechová zkouška, při níž přístroj ukázal hodnotu 2,73 promile. Zraněný se podrobil také odběru krve a policisté mu odebrali řidičský průkaz. Po ošetření byl řidič motocyklu propuštěn do domácího léčení. Případem se dále zabývají policisté ze skupiny dopravních nehod. V úterý muži sdělili podezření z ohrožení pod vlivem návykové látky. Jízda bez řidičského oprávnění V neděli 5. srpna 2007 v dopoledních hodinách kontrolovali policisté hlídkové služby u obce Podlázky osmadvacetiletého řidiče vozidla Škoda Favorit. Kontrolou v evidencích zjistili, že muž nemá potřebné řidičské oprávnění. Za řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění mu hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok nebo peněžitý trest. Ve zkráceném přípravném řízení případ šetří policisté Obvodního oddělení Mladá Boleslav. K ukradení věcí z auta stačil skutečně okamžik Auto se opět jako trezor neosvědčilo. Zatím nezjištěný zloděj v úterý 7. srpna 2007 kolem půl třetí odpoledne na parkovišti poblíž benzinového čerpadla u Benátek nad Jizerou využil několika málo minut, během nichž nechal auto bez dozoru jeho řidič. Rozbil okno dveří a z auta sebral tašku s doklady, platební kartou a finanční hotovostí v korunách a Euro vše v celkové hodnotě kolem dvaceti tisíc korun. Na Fordu Galaxy navíc způsobil škodu asi pět tisíc korun. Případ šetří policisté z Benátek nad Jizerou. Řidič posílený alkoholem nezvládl prudkou zatáčku Levotočivou zatáčku v Jizerním Vtelně na Mladoboleslavsku nezvládl v pátek 10. srpna 2007 kolem půl sedmé večer třiadvacetiletý řidič vozidla Renault Clio. S autem jedoucím směrem na Bezno vyjel vpravo mimo vozovku a narazil do svodidel a dopravní značky. Řidič vyvázl z nehody bez zranění, ale policisté zjistili, že byl pod vlivem alkoholu. Dechová zkouška ukázala hodnotu 2,15 promile. Řidiči byl na místě zadržen řidičský průkaz, byl dopraven na odběr krve a bylo mu sděleno podezření z ohrožení pod vlivem návykové látky. Na vozidle a dopravním značení vznikla celkem škoda asi čtyřicet tisíc korun. Řidiči hrozí trest odnětí svobody na šest měsíců až tři roky nebo zákaz činnosti. Nabízely deky a při tom kradly Dvě ženy okradly v pondělí 13. srpna 2007 dopoledne šestasedmdesátiletou důchodkyni v domě pečovatelské služby v Bělé pod Bezdězem. První z pachatelek vstoupila do neuzamčeného bytu a začala nabízet k prodeji deku s tím, že několik kusů dek je zdarma. Při tom se snažila bránit ve výhledu do místnosti, kde se tou dobou pohybovala druhá ze zlodějek. Ta ukradla šest tisícikorun a obě z bytu hned po krádeži utekly. Podle dosavadního šetření deky nabízela asi pětatřicetiletá Rómka hovořící slovensky. Byla silnější, asi 165 cm vysoké postavy a měla černé vlasy. Druhá z žen byla mladší, asi třicetiletá, světlé pleti, štíhlá a také asi 165 cm vysoká. Případem se nyní zabývají policisté z Bělé pod Bezdězem. Neopatrnost nahrála zloději Pootevřené okno u auta Škoda Forman usnadnilo zatím nezjištěnému zloději krádež. Sedmatřicetiletý muž v pondělí kolem půl desáté zastavil se svým autem na Palackého náměstí v Dobrovici na Mladoboleslavsku. Auto uzamkl a odešel do nedaleké prodejny. Nechal ale pootevřené okno a ve voze peněženku s dokla- dy, platební kartou a také pětadvaceti tisíci korunami. Pachateli stačil jen okamžik a peněženku ukradl. Případem se nyní zabývají policisté z Dobrovice. Do restaurace šel zloděj pro peníze, alkohol a mobil přes toaletu Oknem přes toaletu se v noci na úterý 14. srpna 2007 vloupal v Benátkách nad Jizerou, Pražské ulici zloděj do restaurace Bruch. Zatím nezjištěný pachatel vypáčil vyklápěcí okno vedoucí na toaletu. Uvnitř vypáčil další troje dveře a mříž. Na místě odcizil asi pět tisíc korun v mincích, dvě lahve lihoviny Jelzin, dva džusy a také mobilní telefon s nabíječkou. Celkem se zmocnil věcí za téměř osm tisíc korun. Škoda na zařízení restaurace je odhadována asi na pět tisíc korun. Při vloupání do bytu odvrtal zámek Z vloupání do bytu v Dobrovici podezřívají policisté třicetiletého muže. Ten odvrtal a vytrhl zámek dveří a vnikl do bytu na Palackého náměstí. Z bytu odcizil barevný televizor, domácí kino, různá DVD a další věci celkem za pětadvacet tisíc korun. Bylo mu sděleno podezření z krádeže a porušování domovní svobody. Případ policisté šetří ve zkráceném přípravném řízení. Podnapilého řidiče zadržela hlídka Dalšího řidiče pod vlivem alkoholu přistihli za volantem auta dopravní policisté na Mladoboleslavsku. Šestadvacetiletý muž v sobotu 18. srpna 2007 kolem druhé ráno v Rejšicích řídil vozidlo Škoda 105. Při dechové zkoušce mu policisté naměřili 1,28 promile alkoholu. Řidič je podezřelý z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky a případ ve zkráceném přípravném řízení nyní šetří policisté z Dobrovice. Policisté zadrželi skupinu zlodějů přímo při činu Mladoboleslavským policistům se podařilo odhalit a dopadnout skupinu pachatelů vloupání do motorových vozidel. Pachatele se přímo při činu policistům podařilo zadržet po zátahu, na němž se podíleli jak policisté ze Služby kriminální policie a vyšetřování, tak i z obvodních oddělení mladoboleslavského okresu. Tři muži ve věku od čtyřiadvaceti do pětačtyřiceti let ze Semilska a Prahy se v období od října 2005 až do svého zadržení na konci minulého týdne dopustili minimálně šestnácti vloupání do motorových vozidel, a to na Liberecku, Mladoboleslavsku, Českolipsku i dalších místech. Mnoha krádeží se dopustili zejména na parkovištích pod vrcholem Mužský a poblíž hradu Valečov v okrese Mladá Boleslav. Pachatelé společně, ale i jednotlivě vnikali do aut po rozbití některého z oken a z vozidel kradli peníze, doklady, platební karty, mobilní telefony, fotoaparáty, oblečení i další věci. Věci pak většinou zpeněžili v zastavárnách a peníze použili pro osobní potřebu. Část věcí se podařilo u pachatelů zajistit při domovních prohlídkách. Celkem podle zatím objasněných případů ukradli zloději věci za více než 250 tisíc korun a na vozidlech způsobili celkovou škodu přes pětasedmdesát tisíc korun. Vyšetřování této rozsáhlé série krádeží pokračuje i nadále. Trojice mužů byla obviněna z krádeží, poškozování cizí věci a neoprávněného držení platební karty. Za tyto trestné činy jim hrozí trest odnětí svobody na šest měsíců až tři roky. Bohužel v mnoha případech lidé nahrávají zlodějům i svou neopatrností. Opakovaně bylo totiž zjištěno, že na parkovištích jsou ve vozidlech volně ponechávány cennosti, doklady a peněženky. Bohužel se stále zapomíná na skutečnost, že auto není trezor. Kriminalista zadržel při cestě do práce zloděje Bezprostředně po krádeži zadržel v úterý 21. srpna 2007 ráno policista ze Služby kriminální policie a vyšetřování zloděje, který okradl asi padesátiletou ženu v Mladé Boleslavi. Devatenáctiletý mladík přišel v ulici Na Celně zezadu k ženě, s ramene jí strhl kabelku a dal se na útěk. Prchajícího muže, kterého žena pronásledovala, si všiml kriminalista jedoucí kolem. Vyběhl z auta a začal zloděje také pronásledovat. Mladíka po chvíli dohonil, povalil na zem a zadržel. U zloděje byla zajištěna i kabelka s doklady, platební kartou, finanční hotovostí dva a půl tisíce korun, mobilním telefonem a dalšími drobnostmi v celkové hodnotě téměř jedenáct tisíc korun. Při zjišťování totožnosti mladíka vyšlo najevo, že na něho začátkem srpna vydal okresní soud v Mladé Boleslavi příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody. Policisté ho také ještě v úterý do vězení dopravili. (Pokračování na str. 6)

6 strana 6 POLICIE / ZPRAVODAJSTVÍ Zpravodaj Benátecka (Pokračování ze str. 5) Bezvadná spolupráce občanů s policií pomohla odhalit dva hledané muže Dva muže z Jičínska, po kterých bylo vyhlášeno celostátní pátrání, zadrželi v úterý 21. srpna 2007 dopoledne strážníci městské policie v Mladé Boleslavi. Městskou policii upozornil na dým vycházející z lesíka v oblasti Radouč náhodný svědek. Strážníci na místě přistihli tři muže, kteří vypalovali kabely. Jak po konzultaci se státní policií vyšlo najevo, dva z nich byli v pátrání. Na jednoho muže vydal soud příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody a druhého hledali kriminalisté z Jičína pro podezření z majetkové trestné činnosti. Oba hledané si policisté od strážníků převzali. Jednoho eskortovali do vězení a druhého předali kolegům z Jičína. ppor. Ladislav Mareš, tiskový mluvčí OŘ PČR Mladá Boleslav nprap. Vratislav Brynych, vrchní inspektor Preventivně informační skupina OŘ PČR Mladá Boleslav nprap. Ladislav Beneš, vrchní inspektor Preventivně informační skupina OŘ PČR Mladá Boleslav Změny v Městském centru komplexní péče Benátky nad Jizerou II, Náměstí 17. listopadu 593 Uvedení zákona o sociálních službách číslo 108/2006 Sb., počátkem roku 2007 do praxe přineslo našemu zařízení zásadní změny. Penziony pro důchodce nebyly do tohoto zákona, jako sociální služba, zařazeny a tak co platilo celých 12 let, najednou bylo úplně jinak. V souvislosti s realizací nového sociálního zákona došlo ke změně názvu zařízení Penzion pro důchodce na Domov pro seniory. MěCKP je zařízení města Benátky nad Jizerou, které poskytuje svým uživatelům, převážně seniorům, komplex sociálních a zdravotních služeb. Pobytové služby: Domov pro seniory, zajištěn nepřetržitý provoz Denní stacionář Týdenní stacionář Terénní služby: Pečovatelská služba Domácí zdravotní ošetřovatelská péče Zájemci mohou těchto služeb využívat na základě smluv, které uzavřou s poskytovatelem, kterým je město Benátky nad Jizerou. Sociální služby, které provozujeme, máme řádně registrovány na Krajském úřadě Středočeského kraje. Zákon o sociálních službách se pochopitelně dotýká i výše úhrady za jednotlivé druhy sociálních služeb. Současná měsíční úhrada pro stávající klienty Domova pro seniory je 4 100,- Kč + příspěvek na péči. U nově příchozích klientů činí úhrada 4 800,- Kč + příspěvek na péči. Stravování a SIPO si hradí klient sám. Je to hodně? Klient, který je kvůli dlouhodobě nepříznivému stavu závislý na pomoci jiné osoby, má nárok na příspěvek na péči. Podle stupně závislosti je stanovena výše příspěvku od 2000,- Kč až do ,- Kč při úplné závislosti. Příspěvek na péči slouží k úhradě potřebné a klientem sjednané sociální služby. Pro umístění v zařízení sociální a zdravotní péče se rozhoduje klient tehdy, kdy cítí, že péči o sebe sama a vlastní domácnost nezvládá. Potřebuje pomoc, má nárok na příspěvek na péči, který spolu s důchodem použije pro úhradu pobytu v Domově pro seniory. Co nabízíme kromě ubytování, služeb spojených s bydlením, praním prádla, úklidu, péče o chod domácnosti? Odborný personál poskytne podle potřeby péči zdravotně-ošetřovatelskou, rehabilitační a základní sociální poradenství. Dostupnost pomoci je po celých 24 hodin. Praktický lékař je zde přítomen 2x v týdnu. Komplex služeb je poskytován kvalifikovaným personálem formou podpory a péče směřující k zachování, popřípadě zlepšení stávající soběstačnosti klientů. Pobyt klientů zpříjemňují různé kulturní a sportovní akce. Naší snahou je přizpůsobovat poskytované služby potřebám klientů, respektovat jejich soukromí, podporovat samostatnost, snažíme se o vzájemnou úctu, toleranci a důvěru. Hlaváčková Jaroslava, vedoucí MěCKP Jekhetani Luma Společný Svět, o. s. pomáhá lidem v tíživé sociální situaci na Mladoboleslavsku od roku Organizace má provozovnu v Mladé Boleslavi. Do obcí na území celého okresu Mladá Boleslav vyjíždí sociální pracovníci v rámci terénního programu. Klienty organizace jsou lidé v náhlé sociální krizi a lidé dlouhodobě se nacházející v nepříznivé životní situaci (bez ohledu na věk, etnickou příslušnost apod.), kterou chtějí, avšak neumí či nemohou vyřešit vlastními silami. Všechny služby jsou poskytovány bezplatně. Co nabízíme: 1. Sociální poradenství základní (součást všech dalších sociálních služeb, poskytuje se všem zájemcům) Poskytování informací o tom, kdo, kde, kdy a jak může Vaši situaci pomoci řešit. Služba se poskytuje v Sociální poradně Mladá Boleslav, kam je možné přijít osobně buď bez objednání, vždy ve středu od 15 do 17 hodin, nebo v dalších termínech po telefonickém objednání na tel Sociální poradenství odborné (sociální služba) Pomoc při zprostředkování dalších služeb a odborné konzultace z oblasti bydlení, financí exekuce, domácí rozpočet ad.), zaměstnání včetně hledání práce, legislativy, práva, domácího násilí, školství, zdravotnictví ad. Pomoc s vyřizováním korespondence (žádosti, formuláře, odvolání, splátkové kalendáře ad.). Služba se poskytuje na osobních schůzkách v Sociální poradně Mladá Boleslav, kam je možné přijít osobně buď bez objednání vždy ve středu od 15 do 17 hodin, nebo v dalších termínech po telefonickém objednání. 3. Terénní program (sociální služba) Individuální konzultace v bydlišti klientů, doprovod na úřady a další potřebná místa. Služba se poskytuje na území okresu Mladá Boleslav, po osobní domluvě v Sociální poradně Mladá Boleslav nebo po telefonickém objednání. 4. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (sociální služba) Služba je určena biologickým rodičům, opatrovníkům, pěstounům nezletilých dětí a osobám, na nichž jsou tito nějak závislí, rodinám v náhlé sociální krizi a těm, které se nacházejí dlouhodobě v nepříznivé sociální situaci, kdy jsou ohroženy základní funkce rodiny. 5. Telefonická krizová pomoc (sociální služba) Služba první sociální pomoci v náhlých sociálních a životních krizích. Základní a odborné sociální poradenství a emocionální podpora. Všední dny od 8 do 18 hodin. Tel.: Přímá materiální pomoc z darů široké veřejnosti Zdarma oblečení na děti i dospělé, obuv, hračky, knihy, školní, domácí a sportovní potřeby, kočárky apod. Příjem a výdej vždy ve středu od 15 do 17 hodin v Sociální poradně Mladá Boleslav. Určeno pro osoby v nepříznivé sociální situaci, přednost mají klienti organizace. Kontakt Adresa: Jekhetani Luma - Společný Svět, o. s, Na Skalce 70, Kněžmost. Provozovna: Sociální poradna Mladá Boleslav, Havlíčkova 880/II Mladá Boleslav. Telefon: vedoucí sociálních služeb Martina Brzobohatá: , Akce Hurá do školy bude plná her i divadla 10. září od 15:00 hodin na fotbalovém stadionu v Benátkách nad Jizerou Zaměstnanecká pojišťovna Škoda si v letošním roce připomíná 15. výročí vzniku. Proto připravila pro děti odpoledne plné her a překvapení. Akce bude zahájena v 15:00 hodin a potrvá až do hodiny osmnácté. Na co se děti mohou těšit? Tak především na loutkové divadlo, kejklíře, soutěže o ceny. Pokud to počasí dovolí, tak do dějiště konání seskočí parašutisté. Dostatečně se také vyřádí na trampolíně a obří nafukovací skluzavce. Obdivovat budou také techniku všech složek integrovaného záchranného systému, tedy hasičů, policie a záchranné služby. Celý program a atrakce jsou samozřejmě pro děti k dispozici zdarma. Luboš Dvořák

7 7. září 2007 ZPRAVODAJSTVÍ strana 7 Mateřská škola v čase letních prázdnin Zahájení nového školního roku se týká i mateřské školy, která zachovává, i když v omezeném rozsahu, provoz i v průběhu dvou měsíců letních prázdnin. Letos byl zajištěn provoz v červenci v mateřské škole Poupátko a v srpnu v Růžence. Průměrně navštěvovalo v těchto měsících mateřskou školu 25 dětí. Jak vypadaly prázdninové měsíce v sídlech Mateřské školy města Benátky nad Jizerou, jejímž zřizovatelem je Město Benátky nad Jizerou, na to jsme se zeptali její ředitelky pí Marie Neumannové. Pohled na pavilon mateřské školy v areálu mateřské školy Jizerka 1. V MŠ Jizerka vládl po celé prázdniny čilý stavební ruch a v bezprostřední blízkosti budovy Jizerky probíhaly stavební úpravy pavilonu, bývalého sídla Klubu dětí a mládeže, na jednu třídu mateřské školy. Co znamenaly probíhající práce pro ředitelku a ostatní personál mateřské školy? V budově MŠ Jizerka proběhla kompletní výměna oken, rekonstrukce střechy a zateplení stavby. Již za provozu má být provedena fasáda. Uvnitř budovy byly odstraněny v obou třídách prosklené stěny rozšířily se tak možnosti pro využívání daného prostoru. Z běžných prací bylo provedeno vymalování všech prostor v budově. Ještě v tomto roce je přislíbena oprava přístupové cesty do budovy Jizerky a zastřešení vstupu ze zahrady do sklepních prostor. To poslední se týká i budovy Růženky, kde kromě zajištění vstupu do sklepních prostor má být zajištěn proti nepřízni počasí i hlavní vstup do budovy. I v pavilonu, ve kterém bylo sídlo Klubu dětí a mládeže, byl čilý stavební ruch. Prostory byly uzpůsobeny pro provoz mateřské školy byly vlastně vráceny svému původnímu účelu. Pavilon splňuje všechny podmínky dané pro provoz předškolního zařízení. Herna, kuchyňka, ložnice, sociální zařízení mají nové vybavení. V posledních dnech prázdnin zbývalo jen zařídit pořízení koberce, hraček a různých drobností nutných pro život mateřské školy. Technické služby se postaraly o zelenou plochu před pavilonem údržba travního porostu, instalace hracích prvků a laviček, výsadba květinových truhlíků apod. Je samozřejmé, že jsem denně byla v areálu MŠ Jizerka. V době dovolené a tehdy, když jsem zařizovala záležitosti školy mimo Benátky, mě zastupovala moje zástupkyně pí Lenka Valentová nebo hospodářka pí Hana Benešová. Zaměstnanci zvládli dobře úklidové práce i přípravu tříd na nový školní rok. 2. Jak vypadaly prázdninové měsíce v dalších sídlech mateřské školy? Mateřská škola Mateřídouška byla mimo provoz celé dva měsíce, v jejichž průběhu byly vymalovány všechny prostory této mateřské školy. Personál zajišťoval Kuchyňka v pavilonu u Jizerky má nové vybavení včetně myčky nádobí úklid, přípravu třídy na nový školní rok a čerpal dovolenou. Mateřská škola Růženka byla v průběhu měsíce července vyma- V příjemném prostředí nové třídy mateřské školy (areál MŠ Jizerka) se dětem první den nového školního roku líbilo lována a herny byly vybaveny novým kobercem. V měsíci srpnu byla v provozu, který byl zajišťován tak, aby zároveň bylo zajištěno čerpání řádné dovolené zaměstnanců. Mateřská škola Poupátko zajišťovala provoz v měsíci červenci a v srpnu byla provedena rekonstrukce přípraven stravy nové obklady, dlažba, skříňky na nádobí, zajištěno připojení myček na nádobí. Malování prostor této mateřské školy probíhalo v loňském roce. I tady byla činnost organizována tak, aby zaměstnanci mohli čerpat řádnou dovolenou. 3. Součástí benátecké mateřské školy jsou i školní kuchyně v areálu MŠ Jizerka a v areálu MŠ Poupátko. Jak vypadaly prázdninové měsíce tady? Bude stačit kapacita kuchyní na zajištění stravování při rozšíření počtu dětí o jednu novou třídu? Obě kuchyně se podílely na zajištění stravy pro prázdninový provoz a v obou kuchyních se v době mimo provoz malovalo. V kuchyni v areálu MŠ Poupátko se prováděly i nátěry vedení vzduchotechniky. Kapacita našich kuchyní vyhovuje počtu dětí i při rozšíření o jednu třídu. 4. Mateřská škola upozorňovala na volná místa v benátecké mateřské škole. V uplynulých letech jsme se setkávali s opakem - nebylo možné uspokojit zdaleka všechny zájemce. Kolik dětí navštěvuje mateřskou školu a jak je využitá její kapacita? Školní rok 2007 / 2008 je opravdu první po dlouhé době, kdy můžeme uspokojit všechny žádosti o umístění dětí do benátecké mateřské školy. A to i žádosti z okolních obcí! Do naší mateřské školy mohou být přijaty i děti, kterým ještě nejsou tři roky a tohoto věku dosáhnou do konce daného roku, v letošním roce tedy do Tento žádoucí stav nastal hlavně díky rozhodnutí Města Benátky nad Jizerou rozšířit mateřskou školu o jednu třídu. Svoji roli sehrála i skutečnost, že na konci školního roku 2006 / 2007 končilo pobyt v mateřské škole z důvodu nástupu do prvních tříd základních škol daleko více dětí než v letech předchozích. V nové třídě v pavilonu po Klubu dětí a mládeže může být umístěno 24 dětí. Přihlášeno je prozatím 15 dětí (ke dni zahájení nového školního roku). Provoz je zajištěn zvýšením počtu pracovních úvazků o celý pracovní úvazek odborné síly a částečný pracovní úvazek na úklid nových prostor. Ostatní sídla naší školy mají celkovou kapacitu 209 míst a všechna tato místa jsou obsazena. Celková kapacita ve školním roce 2007 / 2008 je tedy 233 míst. 5. V minulých letech a v tomto roce se uskutečnily náročné rekonstrukce, opravy a úpravy ve všech sídlech mateřské školy. Odpovídá současný stav sídel mateřské školy daným provozním podmínkám nebo budou potřeba v dohledné době další náročné práce pro získání odpovídajícího stavu? Jaké možnosti jsou v oblasti učebních pomůcek? Současný stav všech sídel mateřské školy je skutečně na velmi dobré úrovni odpovídající daným hygienickým podmínkám. Mnohé mateřské školy nám tento stav závidí. To, co je potřeba ještě udělat, nemá již zásadní vliv na dobré provozní podmínky. Jedná se vlastně o mateřskou školu Jizerka, kde jsou potřebné úpravy sklepních prostor. Není zde také dořešen osud terasy, která by při zajištění její bezpečné funkčnosti měla dobré využití pro činnost s dětmi. Za poskytnutý rozhovor děkuje Jeřábková Emilie Fota: Veronika Procházková

8 strana 8 ZPRAVODAJSTVÍ Zpravodaj Benátecka Ludvík Hrdina podnikatel a přece lidumil Dne 2. srpna 2007 uplynulo 55 let od smrti pozoruhodné osobnosti benáteckého veřejného života Ludvíka Hrdiny. Rodák z Mnichova Hradiště, kde přišel na svět 6. září 1878, působil ve svém rodišti několik let jako písař u okresního hejtmanství a pak jako praktikant na obecním úřadě v Klášteře Hradišti. Na konci 90. let přesídlil do advokátní kanceláře dr. Katze v Nových Benátkách. V roce 1902 stál u založení Městské spořitelny, kde poté deset let pracoval ve vedoucích funkcích včetně postu správce. Poněkud dobrodružná povaha jej v roce 1912 přivedla ke zřízení továrny Silvia, kde zprvu se společníky Karlem Šléglem a Karlem Němcem vyráběli tzv. trhovky, školní brašny a dámské kabelky. Když se Ludvík Hrdina o dva roky později osamostatnil, převedl výrobu z Podolce do nových prostor u hřbitova v Nových Benátkách a zároveň soustředil produkci továrny na papírové motouzy. V těžkých letech 1. světové války se plně projevil Hrdinův idealismus. Zaměstnal totiž řadu manželek vojáků odvedených na frontu, ačkoliv upadající výroba rozhodně nové pracovní síly nevyžadovala, finančně také podporoval studentské kolonie provozované spolkem České srdce. Motouzy ani nově vyráběné tkalcovské zboží však nešly v bídných válečných podmínkách příliš na odbyt. Situace firmy se příliš nezlepšila ani po roce 1918, kdy se nevydařily krátkodobé pokusy s dodávkami nábytku do okolních škol a s tiskařskými službami. V roce 1931 ohlásila firma definitivní úpadek a její vybavení i celý areál byly prodány v dražbě. Ludvík Hrdina nicméně nezatrpkl a nadále se věnoval rozsáhlé charitativní činnosti. Již v roce 1918 založil v Benátkách chudobinec a v dalších letech zřídil postupně sedm různých nadací (některé z nich i v Mnichově Hradišti). Za svou filantropickou aktivitu byl jmenován čestným občanem Nových Benátek i čestným členem Dělnického vzdělávacího spolku Důvěra. Několik let působil jako náměstek starosty města i jako člen prezidia Národohospodářského ústavu pro severovýchodní Čechy. Za nacistické okupace se uchýlil do ústraní a veřejného života se již příliš nezúčastňoval. Totéž platilo o poválečných letech a zejména o období po roce Ludvík Hrdina tak skončil svůj život v době, která nepřála lidumilům ani podnikatelům. PhDr. Luděk Beneš Foto poskytlo Muzeum Benátky Tábor V Labutí zátoce 2007 Letos benátecké Světlušky a Vlčata strávili fantastické tři týdny opět na Ploučnici. Počasí k nám bylo přívětivé, mohli jsme uskutečnit vše, co jsme si naplánovali. A že toho nebylo málo. Celotáborová hra vycházela ze starých řeckých bájí, děti musely zabít jak Medeu tak Minotaura, přinesly lidstvu oheň a apod. Protože využití Ploučnice se přímo nabízí, absolvovali jsme vodácký výcvik a sjeli na kánoích až do Brené. Bylo to dobrodružné, ale všichni to v pohodě zvládli. Lezli jsme na skály, na stromy, po lanových lávkách. Nejstarší děvčata splnila odborku Tři kapky rosy, což vůbec není jednoduché. Všem se to podařilo. Spali jsme pod širákem, pozorovali hvězdy, poslouchali noční námluvy daňků. Přecpali se borůvkami, běhali a plnili různé disciplíny při táborovém sedmiboji. Vyráběli jsme keramiku. Všichni jsme z bezvadné kuchyně přibrali. Moc jsme si užili, mnohé se naučili, několik Světlušek složilo slib. Co dodat nakonec? Domů jsme odjížděli pořádně unavení, ale spokojení. Už se těšíme na nový skautský rok a na všechno, co nás čeká. A na táboře 2008 se zase určitě všichni sejdeme. Miroslava Neumannová, foto Major Návštěva stanice pro handicapovaná zvířata Před zapálením slavnostního táborového ohně Společné foto účastníků tábora Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135 přijme vedoucí kuchařku do školní jídelny. Nástup od , vzdělání v oboru, praxe minimálně 5 let. Bližší informace na telefonu: ,

9 7. září 2007 ZPRAVODAJSTVÍ strana 9 Klub dětí a mládeže zahajuje nový školní rok v novém sídle Pondělí 3. září 2007 první den nového školního roku 2007/2008 a také den, kdy se pro veřejnost otevřely dveře nového sídla Klubu dětí a mládeže v Benátkách nad Jizerou. Budova staré pošty nebo také možno říci staré radnice v Pražské ulici prošla důkladnou rekonstrukcí a zrekonstruované prostory slouží od září pro všechny zájemce o činnost v Klubu dětí a mládeže. Své místo tu nalezl i loutkářský soubor Rolnička a některé prostory budou moci využívat i ostatní spolky a organizace. Vraťme se však ke Klubu dětí a mládeže. Vedení klubu i další zaměstnanci Domu dětí a mládeže v Mladé Boleslavi připravovali nové prostory tak, aby se tu cítili dobře jak rodiče s dětmi, kteří byli doposud zvyklí klub navštěvovat v hojné míře, tak i všichni ostatní zájemci o jeho činnost. V pravidelných i příležitostných aktivitách zde mohou rozvíjet své schopnosti, znalosti i dovednosti. Všichni by zde měli nalézt pomocnou ruku při řešení životních situací i problémů. Nové prostory dávají větší možnosti pro rozvíjení činnosti, ale určitě přinášejí i větší nároky na její zajištění. Jak to tedy bude, na to jsme se zeptali Bc. Hany Sukové Pelantové, ředitelky Domu dětí a mládeže Na Výstavišti, Mladá Boleslav, pod který benátecký Klub dětí a mládeže spadá a jehož zřizovatelem je Středočeský kraj. Nové prostory pro činnost klubu jsou oproti předešlému klubu prostornější. To znamená i určitou finanční potřebu na odpovídající dovybavení zařízení. Jak se Vám to podařilo? Nejen to, že jsou prostory větší, ale i to, že celá budova po rekonstrukci působí velice pěkně a reprezentativně nás samozřejmě nutilo k tomu, abychom i vnitřnímu vybavení věnovali náležitou pozornost. Nemohu říci, že by situace byla nějak růžová, protože v červnu jsme se od našeho zřizovatele dozvěděli, že po úpravě rozpočtu, který v tomto období probíhá, nám budou finanční prostředky poníženy o poměrně značnou částku. Město Benátky nad Jizerou nechalo vybavit chodby skříněmi, které budou sloužit jako úložné prostory a o zbytek jsme se museli postarat sami. Bude to tedy tak, že nejvíce finančních prostředků DDM půjde v letošním roce do Benátek nad Jizerou a na ostatních pracovištích se budeme muset uskrovnit. Protože však naši zaměstnanci cítí sounáležitost všech pracovišť, situaci určitě chápou. Někdy je opravdu těžké rozhodnout, kde zrovna jsou finanční prostředky nejpotřebnější máme další čtyři podobná pracoviště jako v Benátkách nad Jizerou a také základny pro víkendové aktivity a prázdninovou činnost. Tentokrát však bylo rozhodování poměrně jednoznačné. Ke klubu přísluší i určité dané venkovní prostory. Jaké využití pro ně plánujete? Venkovní prostory nejsou nijak velké, takže nehrozí, že bychom na nich snad něco budovali. Jsou však jako stvořené k vytvoření rekreační a odpočinkové zóny. Nejprve je nutné, abychom se zbavili plevele, který je tím jediným, co zde v současné době roste a pak určitě vysadíme menší keře a vysejeme trávník. Chtěli bychom tu umístit stůl na stolní tenis a vytvořit odpočinkový koutek s posezením. Myslím, že víc se sem nevejde. Ale i dokončení venkovních prostor si vyžádá další finanční prostředky. Která činnost zájmových kroužků je zachována a které novinky nabízíte? Snažili jsme se zachovat téměř vše, co bylo v nabídce v minulých letech a o co byl zájem. Nově pak budeme nabízet turistiku a Zpívánky především pro menší předškolní děti. Jaké kroužky nakonec skutečně otevřeme, se ukáže na začátku září. Bude záležet na tom, jak se nám podaří naší nabídkou zájemce oslovit. Změna nastala i v personálním obsazení Klubu dětí a mládeže v Benátkách nad Jizerou. Jde o náhradu za odcházející zaměstnance nebo se rozšířil počet zaměstnanců? Bylo by pro nás potěšením, pokud bychom mohli počet zaměstnanců navýšit. To však opravdu není v našich silách, protože jsme vázáni normativy a počty zaměstnanců nám určuje náš zřizovatel. Takže v Benátkách nad Jizerou zaměstnáváme dva pedagogické pracovníky a všichni ostatní zaměstnanci pracují na dohody. Myslím, že je z toho patrné, že to není lehké, ve dvou lidech zajistit provoz od rána až do pozdních večerních hodin každý všední den a ještě zajišťovat víkendové a prázdninové aktivity. Město Benátky nad Jizerou, kde Klub dětí a mládeže rozvíjí svou činnost, není zřizovatelem ani provozovatelem tohoto zařízení. Je vlastníkem sídla klubu a má zájem, aby činnost byla přínosem pro život v našem městě. Jaká je spolupráce s vedením města. Situaci jste popsala přesně, město je pouze vlastníkem sídla Klubu dětí a mládeže. DDM platí městu ,- Kč ročně za pronájem budovy a vše, co se zde nabízí a odehrává je pak naší starostí. Myslím si však stejně jako vy, že město má zájem, aby zde klub fungoval. V minulých letech plynulo vše bez větších problémů a všechny drobnosti jsme dokázali společně řešit. Požádala jsem pana starostu o to, aby vedoucí klubu mohl být členem školské komise, aby tak mohl navázat bližší kontakty i s ostatními školskými zařízeními, které město zřizuje. Věřím, že je přímo nutná spolupráce se všemi organizacemi, které se věnují dětem a mládeži. V tomto směru cítím z vedení města podporu. A jak vidí činnost benáteckého klubu nový vedoucí pan Mgr. Miroslav Sýkora? V klubu bych chtěl zaujmout všechny věkové kategorie při tvořivých činnostech a poznávání. Klub je samozřejmě určen především pro děti a mládež, ale byl bych rád, aby byl otevřen všem věkovým kategoriím. Abychom si mohli všichni rozvíjet a uspokojovat své dětské sny bez ohledu na věk. Proto zde budeme nabízet akce pro všechny věkové kategorie podle jejich přání a potřeb. Dalším krokem při hledání nových cest a možností klubu by měly být aktivity, při kterých bychom chtěli přirozeným způsobem podat pomocnou ruku všem, kteří cítí nějaký svůj vnitřní problém a naleznou k nám důvěru. Zajistil jsem již proto lektory z Prahy, kteří mají zkušenosti a pracují plnohodnotným způsobem s dětmi, mládeží i dospělými tak, aby to bylo vhodné pro rozvoj psychických i fyzických sil, nastavení rovnováhy v životě a nalezení vlastní radosti. Informace o zájmových útvarech i ostatních aktivitách klubu naleznete jednak na webových stránkách, ale i při osobní návštěvě v Klubu dětí a mládeže v Benátkách nad Jizerou v Pražské ulici č Tady se můžete také hlásit do zájmových útvarů do v průběhu pracovního týdne od do hodin. Pokud jste náš klub doposud osobně nenavštívili, můžete tak učinit od hod. Setkáte se zde i s vedoucími některých zájmových útvarů osobně a budete se moci zeptat na všechno, co vás zajímá. Děkuji za odpovědi a přeji všem v novém sídle hodně úspěchů. Emilie Jeřábková

10 strana 10 KULTURA / DOPISY Zpravodaj Benátecka SPOLEČENSKÁ NABÍDKA , hospůdka Šťastný hroch, výstava obrazů Petra Pěnkavy, pořádá: hospůdka Šťastný hroch 7. 9., 19:30, nádvoří zámku, Divadelní představení Marius a Fanny, pořádá: Město Benátky 8. 9., 8:00, Beroun, Autobusový zájezd na keramické trhy do Berouna, pořádá. Keramický ateliér U Matouše 8. 9., 11:00, motokrosové závodiště ve Kbele, Závody dětí v motokrosu MX Junior racing cz CUP (50, 65, 85 ccm) a vložený závod MX junior, hobby a veterán, pořádá: AMK Kbel , 15:00, fotbalový stadion, Akce Hurá do školy plná her i divadla, pořádá: Probay s.r.o , 15:00 17:00, Klub dětí a mládeže, U nás v klubu od 0 do 100 let (informace o náplni jednotlivých kroužků a zájmových aktivit přímo od jednotlivých vedoucích včetně vybraných ukázek), pořádá: Klub dětí a mládeže , 9:00, sraz ve skautském areálu, Kolmo na Vrátenskou horu, pořádá: Skautské středisko Povodeň , 9:00, kynologické cvičiště, Klubová výstava psů plemene bígl, pořádá: Kynologický svaz , Klub dětí a mládeže, Zahájení činnosti klubu a Artemisu-poradny pro rodiče a děti (Alena Režná diagnostika zdravotních či psychických problémů, řešení hyperaktivity, výchovných problémů, pomoc v krizových situacích, problémy závislostí), pořádá: Klub dětí a mládeže , 18:00, velká zasedací místnosti MěÚ, Slavnostní předání čestného občanství navigátorovi 311. bombardovací perutě britského letectva za 2. světové války panu Jaroslavu Novákovi a vernisáž výstavy v Muzeu Benátky, pořádá: Město Benátky , úterý neděle od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hodin, Muzeum Benátky, Výstava Jaroslav Novák, navigátor 311. bombardovací perutě britského letectva za 2. světové války, pořádá: Muzeum Benátky , 19:30, sál Záložna, Koncert Komorního orchestru Dvořákova kraje, pořádá: Kruh přátel umění a Město Benátky , 15:00, sál Záložna, Setkání s důchodci, pořádá: Město Benátky , 13:00, sál Záložna, V. ročník Benáteckého střevíce, soutěže souborů a jednotlivců ve společenských tancích, pořádá: Občanské sdružení Romano lav , 13:00, odjezd ve 13:00 hodin od Čapků se zastávkou Na Burse, Výlet na zámek Loučeň, pořádá: Spolek rodáků , 15:00, zámecký areál, Běh zámeckým parkem, pořádá: ZŠ Husovo nám , Keramický ateliér U Matouše, Relaxační víkend pro ženy, keramické začátečnice, pořádá: Keramický ateliér U Matouše , 14:30, letní areál Vojnarka, Dětské představení Michala Nesvadby Michalovi mazlíčci, pořádá: Pragokoncert Bohemia a.s. Praha , 8:00 16:00, sportovní hala, Juniorský turnaj ve florbalu (Liberecko, Jablonecko, Boleslavsko, mladší a starší žáci), pořádá: TJ Sokol Benátky , 9:00, sál Záložna, Sahadža joga (úvodní přednáška s meditací, vstup volný), pořadatel: Sdružení Sahadža joga , 9:00, Keramický ateliér U Matouše, Pedig pro pokročilé, pořádá: Keramický ateliér U Matouše , 9:00 17:00, sál Záložna, Bazar dětského oblečení, pořádá: Český svaz žen , 9:00 17:00, sál Záložna, Bazar dětského oblečení, pořádá: Český svaz žen , 19:30, Modlitebna Církve bratrské, Koncert Filharmonického kvarteta a Mozartova klarinetového kvarteta, pořádá: Kruh přátel umění a Město Benátky , 9:00 17:00, sál Záložna, Bazar dětského oblečení, pořádá: Český svaz žen Připravila Monika Gürtlerová MOŠTOVÁNÍ OVOCE Každé pondělí od 16:00 hodin v moštárně U Kostela. Cena Kč 5,- / 1 kg, pro členy Kč 4,-. Nádoby na vylisovaný odpad sebou! Český zahrádkářský svaz DESATERO RAD DĚTEM DO ŽIVOTA Popros, pozdrav, poděkuj! Tři samozřejmé věci a tak prosté. Mají být v životě, který je Tvůj. A neměli by to být vzácní hosté Poznávej svět a uč se celý život. Měj při tom oči otevřené. A toč se v tom, jak v košíkové pivot. Poznání a vzdělání to jsou dary cenné Slušnost a ochota a k tomu láska. K lidem, zvířatům a přírodě. Musí však to být čisté, žádná maska. Pak jde všechno dobře. Vše je v pohodě. 9. Jazyk Tvůj mateřský, ten patří k Tobě. Je krásný, bohatý a sděluje jiným. Přiber si k tomu v dnešní době i jazyk jiný. Ať nemusíš říkat neumím, já se stydím 10. Buď všude a vždy každému dobrým druhem. Ve škole, v práci, v rodině, v životě. V každé minutě, v každém dni, někdy i tuhém. Neboj se postavit třebas i k lopatě. Čest je mnohem víc, než pochybná sláva. Člověk je mnohem víc, než jarní tráva. A TY BUĎ ČLOVĚKEM JE TO VÍC, NEŽ LITERA PRÁVA! PODĚKOVÁNÍ Dr. Jiří Pfeifer Pro pana Krále, údržbáře v Domově U Anežky v Benátkách n. J., jako poděkování za jeho práci u příležitosti jeho odchodu do důchodu jsme mu složili říkanku. A všichni mu moc a moc DĚKUJEME. Za celé osazenstvo,,domova U Anežky Věra Saková a spol. A teď honem do důchodu to už bude lehárko, pivečko a žádná práce, to bude jenom legrace. Nebudu já už nic dělat, jen se pěkně opalovat. To si říká každý, kdo do důchodu patří. Pravda to však bývá, tak po čtrnáct dní. Bez práce to nevydržím, já se v něčem vrtat musím. Na zahradě práce dosti, až mě tu z ní bolí kosti. A na domě práce dost já neumřu na lenost. Já vím, že práce není žádný zajíc, že mi neuteče, Cesta do důchodu Budeme moc vzpomínat, protože Vás tu měl každý upřímně rád. ať práce není, nebo je jí dost, tak mě z toho bolí hlava a každičká kost. Vím, že tahle práce sama neuteče, jen z ní často bolí záda a chytají křeče. Proto rychle sobě, vemte poučení, pracujte jen střídmě, vše nemusí být hned a také lenošení berte jako lék.,,to ví hodně lidí, že všeho moc škodí. Vše nejlepší v důchodu, jenom mírnou práci, to Vám přejí všichni,,anežčini DŮCHOĎÁCI.,,Hodně zdraví!!! Celé osazenstvo DOMOVA,,U ANEŽKY (Jana Hálová) STŘÍPKY Z PRÁZDNINOVÉHO ŽIVOTA V DOMOVĚ PRO SENIORY V našem domově pro seniory (dřívější Penzion) jsme oslavovali tento týden hned dvoje narozeniny. Dvě členky našeho cvičebního kroužku dosáhly 83 a 72 let. A tak jsme se dvakrát sešli, abychom jim od srdce popřáli hodně zdraví, pohody a svěžesti do dalších let. Bylo při tom

11 7. září 2007 DOPISY / KULTURA strana 11 hodně veselí, zpívání, vzpomínání na dřívější léta, kdy nás nic nebolelo a běhali jsme jako srnky. Ale i přes všechny zdravotní potíže se scházíme každý den a procvičujeme celé tělo a jednou týdně i ducha při hodině paměti. Je to prima a vždycky se na to těšíme. MW MICHAL NESVADBA se představí benáteckým dětem! Pragokoncert Bohemia a.s. Praha zve všechny děti se svými rodiči na dětské představení autora a protagonisty MICHALA NESVADBY pod názvem Michalovi mazlíčci. V pátek 28. září 2007 od 14:30 hodin v letním areálu Vojnarka. V případě nepříznivého počasí se představení neruší, ale posouvá. Předprodej vstupenek v papírnictví na Husově náměstí a v domácích potřebách Na Burse. Více informací na telefonním čísle O čem je představení:... Michal v Mazlíčcích představuje svoje miláčky ze zvířecí říše. Děti se prostřednictvím tohoto představení na chvilku zastaví i na klidném místě v Africe, ale pak už rychle zpátky do bývalého Michalova pokojíčku, kde na něj čekají další jeho oblíbení plyšáci... a spousta jeho vzpomínek, do kterých se vrátí spolu s dětmi v areálu... Nemůže chybět ani legrace, soutěže, mimořádně bude i překvapení a to... víte kohopak má Michal opravdu moc rád a vy ho dobře znáte...? Zahajovací koncert nové sezóny Kruhu přátel umění V úterý 18. září 2007 uvítáme v sále Záložny stálého hosta našich sezón, Komorní orchestr Dvořákova kraje. Pod vedením svého dlouholetého dirigenta Václava Mazáčka zahájí symfonií našeho slavného starobenáteckého rodáka Jiřího Antonína Bendy. V dalším čísle, koncertu pro trubku a smyčcový orchestr Jana Křtitele Jiřího Nerudy, se představí náš přední trumpetista, člen České filharmonie, Miroslav Kejmar. Po přestávce zazní jediné, zato však slavné dílo, svita Z časů Holbergových největšího norského skladatele Edvarda Hagerupa Griega. Tento zahajovací koncert nové sezóny KPU začíná v úterý 18. září 2007 o půl osmé večer v sále novobenátecké Záložny. Lubomír Filipec Michal Nesvadba s ovečkou Foto poskytl Pragokoncert Bohemia a.s. ZÁJEZD NA ZÁMEK LOUČEŇ Program: prohlídka nové zámecké expozice, návštěva zámeckého parku se všemi deseti labyrinty. Jediné v Evropě. Odjezd autobusu ve 13 hodin od Čapků se zastávkou Na Burse. Cena zájezdu pro dospělé 100 Kč, důchodci 50 Kč, členové spolku a děti do 12 let zdarma. ve spolupráci s Městem Benátky nad Jizerou pořádají v neděli 23. září 2007 Zájemci hlaste se u p. Šupíka na čísle telefonu od 16. září. Nevolejte před tímto datem, p. je Šupík v zahraničí!

12 strana 12 KULTURA Zpravodaj Benátecka Co se dozvíme z propagačních materiálů Informačního střediska Magdaleny, kaple svaté rodiny, kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Starých Benátkách, zahradní altán, sochy Podzim a Zima, Herkules, Atlas, socha kojící Panny Marie, Slunce a Měsíc, socha Bedřicha Smetany, terasová zeď zámeckého nádvoří, morový kříž, výklenková kaple s kašnou, zámecká brána, stará vodárenská věž, sochy na budově Pošty, dům zvaný,,u ryby, socha Jana Nepomuckého, dům čp. 96 se slunečními hodinami, socha Panny Marie s Ježíškem, kamenná socha Antonína Paduánského ve Starých Benátkách, výklenková kaple u dálnice ve Starých Benátkách, hrad v Dražicích a kostel sv. Martina v Dražicích. Další v řadě je skládačka Tipy na výlet I. Tato brožurka Vás V minulém čísle Benáteckého Zpravodaje jsem Vám představila ve stručnosti brožury a knihy, které jsou Vám k dispozici v našem Infocentru a které byly vyrobeny tiskařskými firmami. V dnešním pokračování našeho miniseriálu Vám s radostí představím brožurky, které vyrábíme sami a jsou tedy přímo z naší dílny. Jsme na ně také patřičně hrdí a těší nás, že jdou skutečně velmi dobře na odbyt. Začnu asi tou nejprodávanější, kterou je skládačka s názvem Benátky nad Jizerou památky. V této skládačce najdete informace o památkách, jako jsou zámek, kostel Narození Panny Marie, Děkanský kostel sv. Máří povede za krásami Pojizeří zámek v Benátkách nad Jizerou, Slepeč, Dražice, Horky nad Jizerou, stará Jizera. Druhá trasa Vás povede po stopách Bedřicha Smetany Jivák, Loučeň, Jabkenice, Jabkenická obora. Jistě zajímavou publikací je také Ubytování, restaurace, bary v Benátkách nad Jizerou. Tato brožurka obsahuje veškeré ubytování, restaurace a bary v Benátkách nad Jizerou. V brožurce jsou přidány přehledy kempů a koupališť a je pravidelně aktualizována. Benátky nad Jizerou zámek je skládačka, ve které je zmínka o zámku v Benátkách nad Jizerou, Regionálním muzeu a soukromém Muzeu hraček a dále zde najdete fotografie a důležitá telefonní čísla. Tipy na výlet II tato brožurka Vás povede Máchovým krajem Bělá pod Bezdězem, Bezděz, Máchovo jezero a Valdštejnsko. Druhá trasa Vás povede Skalním městem v okolí Mnichova Hradiště Káčov, Zásadka, Mohelnice nad Jizerou, Mnichovo Hradiště, Valečov, Mužský, Klamorna skalní hrad, Drábské světničky, Hynšta, Dneboh Kavčina, Březina, Studený průchod, Příhrazské skály, Krásná vyhlídka, Valečov a Hynšta. Tyto brožurky jsou stručné, ale plné důležitých informací, které přijdou vhod nejen turistům, ale i starousedlíkům. Monika Bašková Informační středisko

13 7. září LET SDH BENÁTKY NAD JIZEROU strana let založení Sboru dobrovolných hasičů v Benátkách nad Jizerou Přesněji řečeno v Nových Benátkách v roce V Benátkách II to bylo v roce 1898 a v Benátkách III (v Obodři) v roce Pro zajímavost ještě uvedeme, že samostatný hasičský sbor měl od roku 1898 i cukrovar a od roku 1918 také Karborundum. Před deseti lety, v roce 1997, při oslavách 120 let založení SDH v Benátkách nad Jizerou vyšla zvláštní příloha Zpravodaje, která se celá těchto oslav týkala a kde byl, kromě jiného, přetištěn výňatek z pamětní knihy s podrobným popisem, jak a kým k založení místního sboru došlo. Považujeme to za natolik zajímavý materiál, že si vám ho dovolíme v dnešním čísle Zpravodaje opět předložit. Doufáme, že se na nás pamětníci nebudou zlobit a naopak si rádi oživí několik historických údajů a fakt. Po vyjití požárního řádu pro Království české, ze dne 25. září 1876, pod vládou císař. král. veličenstva, císaře a krále Františka Josefa I., vyzval tehdejší zasloužilý purkmistr zdejší, pan Josef Novák, oběžníkem ze dne 6. června 1876, občanstvo ku schůzi poradní na den 9. července 1876 odpoledne, kde o založení spolku hasičského a přistupování k němu, měla porada býti. Schůze tato byla výnosem slavného c. a k. okresního hejtmanství ze dne 7. července 1876, pod č.j také povolena. Ke schůzi dostavilo se též 12 občanů zdejších a bylo při ní usneseno: 1) aby se zřídil ve městě Nové Benátky sbor dobrovolných hasičů, ve smyslu zákona ze dne 25. května 1876, 2) aby protektorát spolku a vrchní dozor nad ním nabídnut byl obci novobenátecké, 3) aby se zřídilo pětičlenné komité, pro přípravné práce a sestavení spolkových stanov, do kterého byli zvoleni: pan Josef Novák, primátor města, pan Václav Venzl, c. a k. notář, koncipient, pan MUDr. Antonín Zajíček, pan František Linert, městský radní, pan Václav Papoušek, policejní komisař. Když toto komité s pracemi přípravnými hotovo bylo, svolal purkmistr občanstvo veškeré ku schůzi dne 17. července 1876 za účelem, aby spolek z činných členů a příspívajících zařídil, předložený návrh stanov prozkoumal a aby se k příslušnému vládnímu schválení předložiti mohl. Ke schůzi se dostavilo 126 občanů, kteří předložený návrh stanov s některými změnami schválilo, se souhlasem, aby k vládnímu schválení dány byly. Stanovy byly pak 6. prosince 1876 podány a svého schválení vysokým c. a k. místodržitelským vynesením ze dne 24. května 1877, předány na c. a k. okresní hejtmanství, kde dne 2. června 1877, s přípisem na obecní úřad předány byly. Na základě tohoto svolána byla dne 17. června 1877 valná hromada ustavující, zařizujícího se spolku dobrovolných hasičů v Nových Benátkách. Ke schůzi této sešlo se v ustanovený den 70 občanů zdejších. Pořad schůze byl tento: 1) přečten řád policie v pádu ohně vydaný, na jehož základě se spolky hasičské zaříditi mají, 2) přečteny schválené stanovy, 3) přikročeno bylo na základě těchto stanov k přihlášení se členů ke spolku tomuto. Přihlásilo se tehdy: 15 členů přispívajících a 50 členů činných, kterýžto počet přihláškami, hned po skončení schůze, ještě vzrostl tak, že spolek tohoto r. čítal 62 členů přispívajících, 4) přikročeno k volbě starosty spolku a pokladníka. Byl zvolen, ze 70 hlasujících, za starostu pan Josef Novák 52 hlasy a za pokladníka pan Josef Neuman se 49 hlasy. Oba tuto volbu přijali. 5) pan Václav Venzl poté podal návrh, aby příspěvek členů přispívajících obnášel měsíčně 20 krejcarů a přístupné (zápisné) 50 krejcarů. Ještě téhož roku po založení požádal hasičský sbor od Občanské záložny půjčku160 zlatých na zakoupení hasičského zařízení a na oblečení členů. Tolik o založení sboru. A jaká je současnost místních hasičů? O tom nám několik informací sdělil starosta sboru Roman Bárta. SDH v Benátkách nad Jizerou sídlí v budově v Jiráskově ulici v Benátkách I., která byla nově vybudována a slavnostně předána do provozu před pěti lety. Zde je také umístěna veškerá potřebná technika, což jsou dvě výjezdová vozidla LIAZ cisterna a VOLKSWAGEN transportér, dále pak přívěsy za auta, kde jsou při výjezdech umístěna čerpadla, člun, norné stěny a ostatní pomocná technika. V současné době je aktivních asi 30 členů SDH, z toho 6 žen a 3 mládežníci. Starostou je Roman Bárta, místostarostou Stanislav Čechlovský, jednatelem Jerzy Škorpil, pokladníkem Jiří Poloni a velitelem Josef Koťátko. Členové sboru se pravidelně 1x do roka zúčastňují okrskové soutěže požárních útoků. Soutěžní družstvo tvoří sedm členů, každý se svým konkrétním postem a povinnostmi. Účastníků na soutěži bývá zpravidla pět až šest (Sedlec, Horky, Hrušov, Dražice a Zdětín) a my rádi konstatujeme, že až na dvě výjimky obsadilo naše družstvo v soutěži vždy 1. místo. Škoda jen, že žen a mládežníků není ve sboru dostatečný počet, tak aby bylo možné vytvořit a postavit samostatný soutěžní tým. U mládeže se tento nedostatek řeší spojením s mládežníky se SDH v Kochánkách. V roce 1995 byla založena Jednotka SDH, jejímž zřizovatelem je město Benátky nad Jizerou a jejíž členové se účastní výjezdů při vyhlášení poplachu. Jednotka je zařazena jako JPO III (Jednotka požární ochrany s výjezdovou povinností do 10 minut od vyhlášení poplachu). Členové této jednotky (a je jich celkem 9 z řad členů SDH) absolvují ročně kolem 30 ostrých výjezdů k požárům (lesy, pole, často skládka, rodinné domy), záplavám, následkům živelných pohrom (lesní polomy, vyvrácené stromy, bahno po povodních ) a taktickým cvičením. Jejich poslední velký výjezd byl k požáru sedmipatrového panelového domu v Čelákovicích. Členové jednotky musí absolvovat různé kurzy a školení, pořádané profesionálními školícími středisky (velitelský kurz, strojnický, zdravotnický, vysílačky apod.). Zkrátka musí být a chtějí být pro svou záchranářskou a pomocnou činnost co nejlépe připraveni. Vybavení členů zásahové jednotky oblek, boty, přilba, pořizuje město a pro jednoho člena to představuje zhruba 30 tisíc Kč. A jak na závěr říká starosta SDH v Benátkách Roman Bárta: Je to práce pestrá a zajímavá, ale hlavně záslužná. Při každém zásahu se odvádí obrovský kus práce nehledě na čas, únavu, vyčerpání, nebezpečí a někdy i ohrožení života. Jen nás trochu mrzí nezájem té mladší generace, ale to určitě není v současné době jen naše bolest. Možná, že po vydařených oslavách 130 let od založení SDH v Benátkách a po shlédnutí zajímavých ukázek naší práce, konkrétních situací a zásahů a činnosti hasičů při nich, přivítáme v našich řadách novou krev a s ní i nadšení a elán pro tuto záslužnou a zajímavou činnost. Hana Sloupová Benátecká hasičská zbrojnice

14 strana LET SDH BENÁTKY NAD JIZEROU Zpravodaj Benátecka Hasiči slavili na Husově náměstí Již 130 let svého trvání oslavili v sobotu 25. srpna 2007 benátečtí dobrovolní hasiči. Slavnost se odehrála za hojné účasti občanů a za slunečného počasí na Husově náměstí. Slavnostního odpoledne se zúčastnily Sbory dobrovolných hasičů z Horek nad Jizerou, Zdětína, Sedlce, Dražic, Kochánek, Loukova, Staré Lysé, Chotětova. Pozvání přijali i kolegové z německého Reinsdorfu vzájemné přátelské vztahy se udržují více jak deset let. Z profesionálních hasičů se zúčastnily HZS Benátky nad Jizerou, HZS Mladá Boleslav, HZS Škoda, HZS Praha, sanita RZ Mladá Boleslav. Horní řada: Vojtěch Hajný (budoucí člen?), Josef Koťátko ml., Jaroslav Vlasta, Stanislav Čechlovský, Václav Süssmilch, Josef Vodička, Josef Koťátko st., Jerzy Škorpil, Mgr. Petr Vodička, Druhá řada: Hana Borecká, Marie Koťátková, Roman Borecký, Jana Poloniová, Zdenka Sokolová, Jiří Šembera, Kamil Hasoň, Dolní řada: Jiří Poloni, Pavel Borecký, Roman Bárta, Václav Pařízek. Dalšími členy Sboru jsou: Irena Bártová, Jana Škorpilová, Jindřich Cerha, Slávka Pavlíčková, Blažena Vítková, Ludmila Sussmilchová, Josef Sussmilch, Antonín Soumar, Rudolf Pavelka, Jarmila Pavelková, Antonín Soumar, Milan Kukla zemřel Po třinácté hodině byl proveden slavnostní nástup SDH Benátky nad Jizerou, SDH Dražice a dobrovolní hasiči z partnerského německého města Reinsdorf. Minutou ticha byla uctěna památka těch, kteří již vše sledují odjinud. Po ukončení projevů starosty SDH Benátky nad Jizerou pana Romana Bárty, starosty města Benátky nad Jizerou pana Jaroslava Krále, starosty okresního SDH pana Jaroslava Jermáře a ředitele Stanice HZS Mladá Boleslav plk. Františka Hepa následovalo předání ocenění záslužné práce členů hasičského sboru. Starostovi SDH Benátky nad Jizerou bylo předáno HZS Středočeského kraje, územním odborem Mladá Boleslav, poděkování Benáteckému sboru při příležitosti 130. vý- Starosta SDH Roman Bárta podává hlášení starostovi města Jaroslavu Královi Předávání ocenění a vyznamenání - na snímku Zdenka Sokolová a starosta města Jaroslav Král

15 7. září LET SDH BENÁTKY NAD JIZEROU strana 15 Starosta Jaroslav Král a starosta SDH předávají nejvyšší vyznamenání Řád svatého Floriána zasloužilému členovi Josefu Vodičkovi ročí jeho založení za vzájemnou pomoc a spolupráci na úseku požární ochrany obyvatelstva a řešení mimořádných událostí. Medaili Za příkladnou práci obdržela paní Jana Poloniová, medaili Za zásluhy převzal pan Jiří Poloni, medaili Za příkladnou práci pan Jaroslav Vlasta, stužku Za věrnost 20 let pan Stanislav Čechlovský, stužku Za věrnost 40 let paní Zdenka Sokolová, stužku za věrnost 50 pan Josef a Václav Süssmilchovi Řád sv. Floriána a stužku Za věrnost 60 let pan Josef Vodička. Do činnosti hasičů daly možnost nahlédnout předváděné ukázky vyproštění osoby z hořícího výškového domu, jeho transport pomocí výsuvné plošiny, převzetí záchranáři a odvoz sanitou, hašení vodou za pomoci vysoko zvednuté plošiny lezecká skupina HZS Škoda předvedla slaňování a šplhání po lanech spuštěných z vysoko zdvižené plošiny a předvedla i přepravu raněného na laně ze země do výšky vyproštění osoby z havarovaného vozidla nebylo vůbec snadnou záležitostí, pomocí nůžek a šikovnosti a vytrvalosti pražských hasičů bylo vyproštění provedeno a zraněná osoba byla svěřena do rukou záchranářů z mladoboleslavské záchranné služby a dopravena do sanitního vozu ukázku hašení hořícího osobního auta předvedli benátečtí hasiči ukázky výcviku služebních psů, např. zadržení pachatele, předvedli příslušníci Policie ČR ukázka chotětovských hasičů byla zaměřena na předvedení provozuschopnosti stoleté parní techniky pro všechny to byla příležitost přesvědčit se, jaké možnosti pro záchranu životů i majetku přináší rozvoj techniky v této oblasti. Zajímavé odpoledne s jubilanty skončilo a slavnostní den byl ukončen hudbou a tancem na zámeckém nádvoří. Ukázka práce ve výšce Historická ruční pístová stříkačka z roku 1882 Historická parní stříkačka z roku 1904 (SDH Chotětov) Ukázka lezecké skupiny HZS Škoda

16 strana LET SDH BENÁTKY NAD JIZEROU Zpravodaj Benátecka Členové JSDH Benátky nad Jizerou hasí hořící automobil Vyprošťování osoby z výškové budovy Cisternové vozidlo značky Liaz Historické vozidlo značky Magirus Ukázka vyprošťování z havarovaného vozidla HZS Praha Zachranáři po ošetření přepravují do sanitního vozu "raněného" Dopravní vozidlo značky Volkswagen transporter Foto Jiří Antoš a Emilie Jeřábková

17 7. září 2007 INZERCE strana 17

18 strana 18 INZERCE Zpravodaj Benátecka NOVINKA VINKA BEZFOSFÁTOVÝ UNIVERZÁLNÍ PRACÍ KONCENTRÁT DETA WERRA PRO BÍLÉ A BAREVNÉ PRÁDLO DOKONALÁ PRACÍ ÚČINNOST Balení Cena Kyblík s dávkovačem zdarma 2 kg stačí pro 33 vyprání 140,- Kč Cena 1 vyprání v automatické pračce 4,- Kč Vyrábí a dodává: DETA výzkumný ústav spotřební chemie Husovo nám. 61, Benátky nad Jizerou Tel./fax

19 8. srpna 2007 strana 19 Ve l k o o b c h o d n í f i r m a INZERCE přijme vhodné kandidáty na pozici: TECHNIK - ELEKTROMECHANIK Požadujeme: SO nebo ÚSO vzdělání, řidičský průkaz sk.b, znalost práce na PC, vyhláška 50 5, svářečský průkaz výhodou, vhodné i pro absolventy. Pracoviště: Předměřice nad Jizerou. Nabízíme: dobré pracovní podmínky, práce v mladém kolektivu, zajímavé finanční ohodnocení, příspěvek na stravování, možnost ubytování. Nástup možný ihned. Životopis zasílejte na fax: Bližší informace na tel. č.: Keramický ateliér U Matouše zve na RELAXAČNÍ VÍKEND PRO ŽENY, keramické začátečnice Ubytování v pátek odpoledne, začíná se večeří a končí v neděli po obědě. Součástí kurzu jsou teoretické základy Co s hlínou?, dále pak ruční vytváření a zdobení engobami. Každý si odnese 3 výrobky. Součástí víkendu je i masáž a kosmetické ošetření pleti. ZÁPISY DO KURZŮ do , každý všední den od do hodin pro děti od 5 let i dospělé pro školní rok 2007/2008. Možnost prohlídky ateliéru, prací dětí i dospělých, seznámení s programem. Více informací a přihlášky na telefonním čísle:

20 strana 20 INZERCE Zpravodaj Benátecka A u t o o p r a v n a FORD BRANDÝS POMNÍKY, RÁMY, DESKY, NÁHROBNÍ KAMENY Z P ÍRODNÍHO KAMENE V PRODEJ SKLADOV CH ZÁSOB ZA VELMI NÍZKÉ CENY VÁM NABÍZÍ FIRMA přijme: automechanika s praxí automechanika-diagnostika s praxí lakýrníka s praxí a přípraváře laků praxe výhodou Nástup možný ihned. Nabídky posílejte na: telefon: , p. Žigová mobil: URNOV HROB ÎULA JEDNOHROB ÎULA DVOJHROB ÎULA OD Kã bez DPH OD Kã bez DPH OD Kã bez DPH DÁLE NABÍZÍME VE KERÉ OPRAVY A REPASE HROBÒ, NÁVRHY, ZAMù ENÍ S DOPORUâENÍM A NEZÁVAZNÉ ROZPOâTY. PO TELEFONICKÉ DOMLUVù I MIMO PRACOVNÍ DOBU VâETNù SOBOT A NEDùLÍ. Provozovna: U stra nického krematoria Vinohradská 2509, Praha 10 tel./fax: Mobil: ,

ZPRAVODAJ BENÁTECKA ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE. V tomto čísle najdete: číslo 6 ročník: 31 cena: 7 Kč 8. června 2007

ZPRAVODAJ BENÁTECKA ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE. V tomto čísle najdete: číslo 6 ročník: 31 cena: 7 Kč 8. června 2007 ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 6 ročník: 31 cena: 7 Kč 8. června 2007 V tomto čísle najdete: Provozní řád věže kostela Narození Panny Marie str. 4 Veřejná nabídka prodej pozemků str. 5 Policie ČR informuje

Více

ZPRAVODAJ BENÁTECKA ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE. V tomto čísle najdete: číslo 5 ročník: 31 cena: 7 Kč 7. května 2007

ZPRAVODAJ BENÁTECKA ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE. V tomto čísle najdete: číslo 5 ročník: 31 cena: 7 Kč 7. května 2007 ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 5 ročník: 31 cena: 7 Kč 7. května 2007 ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE Rekonstrukce budovy staré pošty Dodavatel: GEO-ING, s.r.o., Jihlava V rekonstruované budově staré pošty probíhají

Více

číslo 9 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. září 2011

číslo 9 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. září 2011 číslo 9 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. září 2011 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ PŮDNÍ VESTAVBY 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUSOVO NÁMĚSTÍ V BENÁTKÁCH NAD JIZEROU ROZŠÍŘENÍ KAPACITY A MODERNIZACE se uskutečnilo ve čtvrtek 1. září

Více

ZPRAVODAJ BENÁTECKA NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ. Hezké prožití svátků vánočních a jenom to dobré v novém roce 2006 přeje redakční rada Zpravodaje Benátecka

ZPRAVODAJ BENÁTECKA NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ. Hezké prožití svátků vánočních a jenom to dobré v novém roce 2006 přeje redakční rada Zpravodaje Benátecka ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo: 12 ročník: 29 cena: 7 Kč 8. prosince 2005 V tomto čísle na jde te: Policie informuje str. 5 Učiliště Horky str. 6-7 Vánoční nabídka str. 8-9 Zprávy z kopané str. 21 Hezké prožití

Více

ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE

ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 7 ročník: 33 cena: 10 Kč 8. července 2009 V tomto čísle najdete: Rozpočtový výhled str. 6 ZŠ, MŠ str. 8 12 MO ČRS 1919 2009 str. 20 21 Sport str. 28 32 Carborundum Electrite a.s.

Více

Radnièní zpravodaj. LITOMĚŘICE ZKRÁSNĚLY Počet míst určených k relaxaci a chvílím odpočinku se v Litoměřicích zvyšuje. Po rekonstrukci Střeleckého

Radnièní zpravodaj. LITOMĚŘICE ZKRÁSNĚLY Počet míst určených k relaxaci a chvílím odpočinku se v Litoměřicích zvyšuje. Po rekonstrukci Střeleckého Radnièní zpravodaj DVOUMÌSÍÈNÍK ÈÍSLO 4 ROÈNÍK II 4. SRPNA 2008 ZDARMA SLOVO STAROSTY Vážení Litoměřičané, rád bych v úvodu poděkoval několika desítkám lidí, kteří do konce července podepsali petici za

Více

a Benátky Nové dotace z Operačního programu Životní prostředí Sport

a Benátky Nové dotace z Operačního programu Životní prostředí Sport Číslo: 9 ročník: 38 8. září 2014 cena: 10 Kč MĚSTO B E N ÁT K Y NAD JIZEROU SRDEČNĚ ZVE 3 16. 9. 2014 od 20:00 hodin slavnostní otevření CITY parku 3 8. 10. 2014 od 17:00 hodin slavnostní otevření Přístavby

Více

Staroměstské náměstí str. 6. Hřiště Slovanka str. 11. Oprava divadla str. 17

Staroměstské náměstí str. 6. Hřiště Slovanka str. 11. Oprava divadla str. 17 Staroměstské náměstí str. 6 Hřiště Slovanka str. 11 Oprava divadla str. 17 2 Krátce z města i magistrátu OBČANSKÉ sdružení Spokojený domov, které poskytuje terénní sociální služby pro seniory a zdravotně

Více

Hejtman Libereckého kraje na návštěvě v Semilech

Hejtman Libereckého kraje na návštěvě v Semilech Ročník XVII. číslo 1 Sobota 31. ledna 2009 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Čistá Jizera... 2 Informace o odpadech... 8 Bez totálních endoprotéz nemocnice nepadá... 10 Na

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma www.mestotynec.cz noviny města Týnec nad Sázavou ročník XXII duben 2012 číslo 2 Milé čtenářky, vážení čtenáři, jaro už je tu v plné síle a spolu s ním i nové Týnecké listy. Opět na Vás čekají informace

Více

Mariánských Hor a Hulvák

Mariánských Hor a Hulvák České přísloví měsíce: PEČENÍ HOLUBI DO HUBY NELÉTAJÍ. ZPRAVODAJ Mariánských Hor a Hulvák Zdarma do každé domácnosti Listopad 2011 Číslo 203 Povídání o knize Jiřího Jezerského V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Měření

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Místní poplatek za komunální odpad 2. pololetí. více str. 9. Na novoborském Pivobraní vystoupí Toxique

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Místní poplatek za komunální odpad 2. pololetí. více str. 9. Na novoborském Pivobraní vystoupí Toxique NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Září 2009 cena: 9 Kč Místní poplatek za komunální odpad 2. pololetí více str. 9 MC KOBLÍŽEK Rodičovské ladění, projekt podpořený EU více str. 18 Na novoborském Pivobraní

Více

měsíčník města květen 2014 cena 10 Kč

měsíčník města květen 2014 cena 10 Kč měsíčník města květen 2014 cena 10 Kč Na nové cyklostezce mezi Mariadolem a Smrčnou (foto: Jiří Víšek) Z obsahu Schůze rady...str. 2 Z historie... str. 15 Školství... str. 17 strana 1 Kultura...str. 20

Více

Číslo: 11 ročník: 36 8. listopadu 2012 cena: 10 Kč. První den krajských a senátních voleb v Benátkách nad Jizerou v pátek 12.

Číslo: 11 ročník: 36 8. listopadu 2012 cena: 10 Kč. První den krajských a senátních voleb v Benátkách nad Jizerou v pátek 12. Číslo: 11 ročník: 36 8. listopadu 2012 cena: 10 Kč První den krajských a senátních voleb v Benátkách nad Jizerou v pátek 12. října 2012 V pátek 2. listopadu 2012 zahájil starosta města Jaroslav Král již

Více

měsíčník města květen 2012 cena 10 Kč

měsíčník města květen 2012 cena 10 Kč měsíčník města květen 2012 cena 10 Kč Z vernisáže v tanečním sále Společenského domu (foto: Jaroslav Vála) Z obsahu Schůze rady...str. 2 Z historie... str. 9 Školství...str. 10 strana 1 Kultura... str.

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma www.mestotynec.cz noviny města Týnec nad Sázavou ročník XXII únor 2012 číslo 1 Milé čtenářky, vážení čtenáři, únorové Týnecké listy Vám přináší nové informace: zastupitelstvo schválilo rozpočet

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

19 / X. 8. října 2010 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč OTÁZKY PRO VOLEBNÍ LÍDRY:

19 / X. 8. října 2010 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč OTÁZKY PRO VOLEBNÍ LÍDRY: 19 / X. 8. října 2010 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč REKORDNÍ Lanškroun má otevřeno! - str. 3 MARIONETY s.r.o. Nová premiéra studentského divadelního spolku Škeble - str. 13 SPOLEČENSKÁ

Více

ročník XIV. cena 15 Kč číslo 4/2012 vyšlo 24. 2. 2012 Mûsto R mafiov kalamitní stav vyhlásit nemuselo

ročník XIV. cena 15 Kč číslo 4/2012 vyšlo 24. 2. 2012 Mûsto R mafiov kalamitní stav vyhlásit nemuselo číslo 4/2012 vyšlo 24. 2. 2012 cena 15 Kč Mûsto R mafiov kalamitní stav vyhlásit nemuselo Zábavná minimyslivost pro Ïáky I. stupnû Z R mafiov ročník XIV. Foto: Vladimír Lehký Jak psi pomáhají klientûm

Více

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu XI. ROČNÍK www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu ZÁŘÍ 2008 Z obsahu vybíráme: Obžinky Letos Vás zveme na Obžinky netradičně již v páteční podvečer. Návštěvu lidového jarmarku zpestří koncert Big Bandu Chrudim,

Více

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2006 5

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2006 5 ROSA Zpravodaj Rosicka Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2006 5 Z OBSAHU: Oznámení o místě a době konání voleb......... 4 Výpisy z usnesení zastupitelstva a rady......... 6 Výměna občanských průkazů................

Více

Investice za 60 mil. Kč dokáže vyrobit elektřinu pro polovinu obyvatel Telče ZD Telč bude vyrábět zelenou elektrickou energii

Investice za 60 mil. Kč dokáže vyrobit elektřinu pro polovinu obyvatel Telče ZD Telč bude vyrábět zelenou elektrickou energii 9 září 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Investice za 60 mil. Kč dokáže vyrobit elektřinu pro polovinu obyvatel Telče ZD Telč bude vyrábět zelenou elektrickou energii Nepřehlédnutelný stavební jeřáb nad areálem

Více

Osram pozval vedení města k návštěvě firmy

Osram pozval vedení města k návštěvě firmy Představujeme zastupitele MUDr. Petr Kopřivík str. 4 Okradli důchodce o všechny peníze str. 5 Osram pozval vedení města k návštěvě firmy Starosta Bruntálu Ing. Leoš Gregovský a místostarosta Stanislav

Více

Informační měsíčník občanů Semilska. Ilustrační foto z výstavy k 15. výročí založení Waldorfské školy v Semilech. Foto R. Fries

Informační měsíčník občanů Semilska. Ilustrační foto z výstavy k 15. výročí založení Waldorfské školy v Semilech. Foto R. Fries Ročník XV. číslo 10 Čtvrtek 1. listopadu 2007 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 10 Kč Co najdete v tomto čísle SN: Z jednání RM a ZM... 4 Pár slov o mateřských školách... 10 Setkání s osobností:

Více

Číslo: 3 ročník: 36 8. března 2012 cena: 10 Kč

Číslo: 3 ročník: 36 8. března 2012 cena: 10 Kč Číslo: 3 ročník: 36 8. března 2012 cena: 10 Kč Město Benátky nad Jizerou se významně podílelo na uspořádání druhého ročníku Masopustu, v sobotu 11. února. V průvodu se sešlo velké množství masek, a to

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

LISTY. Husovo náměstí ožilo Masopustem. V dnešním čísle: Výroční zpráva MěÚ Lysá n. L. 17. BŘEZNA 2015 OD 19.00 HODIN

LISTY. Husovo náměstí ožilo Masopustem. V dnešním čísle: Výroční zpráva MěÚ Lysá n. L. 17. BŘEZNA 2015 OD 19.00 HODIN LISTY 3 / 2015 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 3 / 2015 Husovo náměstí ožilo Masopustem Křeslo pro hosta... 1 Sbírka použitého ošacení... 2 Finanční

Více

Rohanský ostrov oživí Konsorcium Rohan

Rohanský ostrov oživí Konsorcium Rohan NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 ZDARMA Jak rozšiřovat cyklistickou dopravní síť? Fórum. Rekordní Den dětí před KD Krakov. 4. STRANA 6. STRANA Rohanský ostrov oživí Konsorcium Rohan Pro novou zeleň, sport

Více

ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA

ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA Pro lednové číslo Magazínu Zlín jsme požádali o rozhovor primátorku města Zlína Irenu Ondrovou Před několika týdny jsme slavili Vánoce a loučili se s loňským rokem. Pokud

Více