ALMANACH ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ALMANACH ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ"

Transkript

1 ALMANACH ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ Školní rok 2012/2013

2 Vážený a milý čtenáři, čas měří každému spravedlivě a nejen Ty, ale i naše škola jsme opět o rok starší. Dovol, abych Tě svým krátkým úvodníkem stručně seznámil s děním v našem vzdělávacím ústavu ve školním roce 2012/2013. Jako každý, i tento školní rok jsme zahájili společně s našimi milými hosty: předsedkyní SRPŠ paní Marii Horňákovou, starostou Dolního Němčí ing. Františkem Hajdůchem, místostarostou ing. Miroslavem Kadlčkem, starostou Slavkova Mgr. Liborem Švardalou a předsedou školské rady ing. Milanem Zelinkou. Trend snižování počtu žáků v naší škole stále pokračuje. Nyní to činilo 15 dětí, to představuje 1 třídu. Historicky poprvé jsme prolomili bájnou hranici 300. To znamená, že ve 14 třídách se vzdělávalo celkem 285 děvčat a chlapců. Nově nastoupilo do dvou prvních tříd 30 z nich. Přál jsem jim, milým prváčkům, aby chodili do školy rádi, aby se do ní těšili a dělali svým rodičům i nám jenom radost. No, a když to náhodou někdy nevyjde, určitě budou mít možnost to napravit. Nyní do prvních tříd přicházejí kromě Dolněmčanů i děti ze Slavkova, Boršic u Blatnice a Blatničky. Stejné bydliště, k tomu ještě Horní Němčí, mělo i 11 nově příchozích žáků do 6. třídy, která byla zároveň největší třídou ve škole celkem 31. Tento školní rok byl posledním pro našich 36 deváťáků. Přeji jim, aby vybrané střední školy zvládali pokud možno co nejlépe a bez problémů. Na gymnázia a střední školy s maturitou přijali 26 žáků, na tříleté učební obory 10 žáků. Na víceleté gymnázium byl přijat jeden žák. Předkládám přehled zvolených studijních a učebních oborů. Gymnázia 4, stř. odborné školy 3, stř. průmysl. školy 7, obchodní akademie 7, stř. zdravotní škola 2, policejní škola 2, střední škola letecká 1. Tříleté učební obory: zedník 1, obráběč kovů 2, klempíř 1, kuchař-číšník 2, elektrikář 2, opravář zemědělských strojů 1, podlahář 1. V základní umělecké škole se vzdělávalo pod vedením 18 učitelů 134žáků v hudebním, 16 v literárně dramatickém, 55 ve výtvarném a 26 žáků v tanečním oboru. Celkem tedy 231 dívek a chlapců nejen v Dolním Němčí, ale i na pobočkách ve Vlčnově, Šumicích a Horním Němčí. Ve školní družině opět zajišťovala výchovu žáků I. stupně dvě oddělení po 60 dětech. Od tohoto školního roku poprvé také s ranním provozem od 6.30 do 7.30 hod. Díky aktivitám školního klubu mohlo své zájmy a dovednosti rozvíjet ve 20 kroužcích 173 zapsaných dětí, převážně vedených pedagogy naší školy. O připravených jídel pro děti z mateřské školy, základní školy i veřejnost se zasloužilo 7 pracovnic školní jídelny a o pořádek ve škole se staralo 5 uklízeček a pan školník. Hospodářskou i personální agendu a spoustu dalších činností zvládá paní hospodářka. Hosté i žáci, kteří přišli do školy 3. září, ihned viděli jednu velkou změnu. Byly odstraněny původní šatní drátěné kóje a každý žák dostal svoji skříňku. Věřím, že investice vložená do této výměny opět posune školu výše a hlavně zamezíme nepříjemným ztrátám, které nás trápily v uplynulých letech. Na pořízení nových šaten přispělo finančně významnou měrou SRPŠ. Děkujeme. Novinkou, kterou uvítali učitelé i žáci, bylo 7 interaktivních pracovišť v odborných učebnách VV, AJ, F, Ch, D, Př, ČJ pořízených z peněz EU. Jejich využíváním se výuka jistě zatraktivnila a zefektivnila. Pro tvorbu výukových materiálů učitelé získali 17 notebooků. Celá škola se může pochlubit bezdrátovým připojením na internet. Další změnou, která se děje téměř každý školní rok, je personální obsazení učitelských míst. V ZŠ nahradil dr. Dobeše Mgr. Jindřich Kvasnička na výuku TV, v ZUŠ nově nastoupila na výuku zpěvu paní Aneta Gajdůšková a výuku hry na flétnu rozšířil pan Mgr. Jiří Bajza. Došlo i ke změnám v třídnictví: 1. A Mgr. Beníčková, 1. B Mgr. Horká, 4. třída p. uč. Smrž, 5. třída Mgr. Mitáčková, 6. třída Mgr. Bobčíková. Díky zřízení Centra sportu a jeho finančnímu zabezpečení jsme mohli zajistit celkovou opravu doskočiště pro skok vysoký tak, že již na jaře mohli žáci trénovat venku na multifunkčním hřišti. Rodiče i žáci měli možnost sledovat opět po krátké odmlce výsledky vzdělávání pomocí elektronické žákovské knížky. Na 2. stupni si od 7. třídy žáci vybírali z řady volitelných předmětů ať už to byly cizí jazyky, sport, informatika, vaření nebo různé odborné semináře. Podstatně podrobnější shrnutí uplynulého školního roku je možno nalézt ve výroční zprávě na Loni jsem v závěru citoval Konfucia. Letos si dovolím připomenout velmi osvědčené tvrzení J. Baldwina: Ne všechno lze změnit, o co se člověk snaží, ale určitě se nezmění nic, pokud se člověk snažit nezačne." Přeji nejenom Tobě, milý čtenáři, ale i všem žákům i učitelům, abyste na tuto moudrost nezapomínali. Příjemné počtení Mgr. Milan Kvasnička, ředitel školy

3 Základní data školy Úplný název školy: ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí IZO ředitelství: Sídlo školy: Školní 606, Dolní Němčí Webové stránky školy: Zřizovatel: Obec Dolní Němčí Ředitel: Mgr. Milan Kvasnička Zástupce ředitele pro ZŠ: Mgr. Ľubica Ježková Zástupce ředitele pro ZUŠ: Mgr. Lenka Bednářová Školská rada: Ing. Milan Zelinka, Zdenka Trtková, Leoš Minks, Bc. Veronika Ježková, Petra Kadlčková, Erika Uhrová, Mgr. Jana Stojaspalová, Mgr. Jana Pacholová, Mgr. Ľubica Ježková Předseda SRPŠ: Marie Horňáková

4 Žákovský parlament Žákovský parlament zastupuje žáky, kterým: umožňuje diskutovat s vedením školy a nalézat nejvhodnější řešení návrhů a případných problémů žáků umožňuje organizovat vlastní aktivity žáků dává možnost spolupracovat v akci Adopce na dálku Ve školním roce parlament pracoval v tomto složení: 4. tř. Roman Bobčík Denisa Kovaříková 5. tř. Viktor Ambros Romana Marečková 6. tř. Adam Ďubašík Anna Stojaspalová 7.A Arnošt Mikulička Klára Čierníková 7.B Izabela Zemčíková Adéla Kolísková 8.A Josef Kolísek Filip Kadlček 8.B Jan Juřenčák Martin Sípek 9.A Karolína Zelinková Vendula Dudová 9.B Natálie Bršlicová Tomáš Horák Předseda: Místopředseda: Tomáš Horák Karolína Zelinková

5 I. A Třídní učitel: Mgr. Beníčková Ludmila První řada zleva: Jemelíková Adéla, Dufková Adéla, Šťastný Tomáš, Fibichrová Natálie, Jemelíková Tereza, Šenkár Aleš, Žufánková Veronika, Kadlčková Petra Druhá řada zleva: Němeček Václav, Vlk Tobias, Tinka Jakub, Grebeníček Michal, Kroča Radim, Lehký Tomáš, Mikel Matěj Knižní odměny získali: Matěj Mikel, Veronika Žufánková za výborný prospěch a příkladné chování Pochvala: pro všechny žáky za snahu a píli ve vyučování, za účast na atletické olympiádě

6 I.B Třídní učitel: Mgr. Horká Marcela První řada zleva: Šídlová Johana, Cmolová Tereza, Šlamborová Vanesa, Mitáčková Lucie, Mikulková Lucie, Zelinková Iva, Martiš Mikuláš Druhá řada zleva: Marčík Patrik, Glier Tomáš, Miklánek Kryštof, Fibichr Adam, Fibichr Štěpán, Krhovský Tadeáš, Řihák Patrik. Knižní odměny získaly: Lucie Mikulková, Iva Zelinková za výborné výsledky a vzornou domácí přípravu Pochvaly: Lucie Mikulková, Kryštof Miklánek, Ladislav Hladík za Ekohrátky

7 II. třída Třídní učitel: Mgr. Špaňhelová Jana První řada zleva: Tomancová Anna, Macků Amálie, Beníčková Markéta Druhá řada zleva: Supová Adéla, Štefaníková Natálie, Stojaspalová Kamila, Žufánková Anežka, Cmolová Julie, Nevařilová Monika, Hučíková Lucie Třetí řada zleva: Machalík Jan, Brencus Pavel, Huspenina Tobiáš, Kučera Jakub, Schuster Lukáš, Urbanec Tomáš, Stojaspal Matěj Knižní odměny získali: Pavel Brencus, Monika Nevařilová za výborný prospěch, vzorné chování a aktivitu ve vyučování

8 III.A Třídní učitel: Staňová Jana První řada zleva: Straňák Jakub, Uher Adrian, Smetana Martin, Bobčík Lukáš, Kolář Jiří Druhá řada zleva: Pechalová Kateřina, Kohoutková Aneta, Polášková Johana, Uhrová Veronika, Kadlčková Eliška, Baroňová Nikola Třetí řada zleva: Poláchová Nikol, Ambros Lukáš, Bobčík Přemysl, Haluzová Nela, Gregorová Dominika, Karlík Dominik, Pochvaly s knižní odměnou: Nikol Poláchová za vzorné chování, výborný prospěch, Veronika Uhrová za aktivitu ve vyučování a příkladnou domácí přípravu

9 III.B Třídní učitel: Mgr. Pacholová Jana První řada zleva: Bobčík Petr, Baroň Martin, Mikulička Oliver, Kadlček David, Glier Jan, Kadlček Tomáš, Šmejdíř Tobiáš Druhá řada zleva: Kadlčková Denisa, Hrobařová Anežka, Karasová Gisela, Šumšalová Sabina, Stojaspalová Marie Třetí řada zleva: Martišová Veronika, Hibler Tomáš, Šlambor Josef, Ševčíková Barbora, Ševčíková Tereza Pochvaly s knižní odměnou: Sabina Šumšalová, Martin Baroň za velmi dobrou práci ve vyučování a pěkné chování

10 IV. třída Třídní učitel: Smrž Rostislav Mgr. Renata Charvátová zastupující tř. učitelka První řada zleva: Beníček Pavel, Sípek Radim, Válek Ondřej, Mudrák Marek, Tinka David, Klabačka Vítězslav Druhá řada zleva: Doležalová Nikola, Kovaříková Denisa, Bršlicová Lucie, Kočišová Julie, Pfeiferová Alena, Rusňáková Johana Třetí řada zleva: Krzepicky Kevin, Talský Petr, Bobčík Roman, Vaněk Richard David, Mandík Antonín, Kolář Filip, Mikulec Daniel, Daněk Adam Pochvaly s knižní odměnou: Pavel Beníček, Denisa Kovaříková za pracovní aktivitu, výborné výsledky a vzorné chování

11 V. třída Třídní učitel: Mgr. Jana Mitáčková První řada zleva: Nemrava David, Baroňová Kateřina, Ježková Sára, Supová Daniela, Světinská Adéla, Huspeninová Nikola, Hanáková Eva, Marečková Romana, Hučíková Markéta Druhá řada zleva: Grebeníčková Eliška, Kadlčková Tereza, Kadlčková Klára, Karlíková Denisa, Ježková Sára, Pavelková Viktorie, Grebeníčková Adéla, Kadlčková Markéta Třetí řada zleva: Straňák Václav, Lukašík Roman, Gregor Jan, Podroužek David, Zelinka Matěj, Marek Nicolas, Tinka Libor Čtvrtá řada zleva: Horňák Adam, Ambros Viktor, Ježek Antonín, Řihák Radek Pochvaly s knižní odměnou: Eliška Ježková, Sára Ježková, Libor Tinka za prospěch a plnění povinností

12 VI. třída Třídní učitel: Mgr. Bobčíková Pavlína První řada zleva: Slaník Jakub, Martin Zdráhala, Bartoš Jakub, Uher Antonín, Blaha Jakub, Stojaspal Tomáš, Druhá řada zleva: Šimčík Marek, Ďubašík Adam, Fábry Ivan, Bobčík René, Mahdal Alexandr, Zimčák Vojtěch, Kučera Ondřej, Kovařík David, Krhovský Rostislav, Rusman Hynek, Třetí řada zleva: Umlaufová Ester, Bachůrková Aneta, Němcová Tereza, Juřenčáková Adéla, Kaňůrková Nikola, Ježková Veronika, Stojaspalová Erika, Kohoutková Denisa, Rybnikářová Denisa, Merca Denisa Čtvrtá řada zleva: Vlková Natálie, Pěrková Julie, Hiblerová Lucie, Stojaspalová Anna Pochvaly s knižní odměnou: Ondřej Kučera za výborný prospěch, Anna Stojaspalová - za výborný prospěch a práci pro třídní kolektiv, Ivan Fábry za účast a výborné výsledky v matematických soutěžích

13 VII.A Třídní učitel: Mgr. Ježek František První řada zleva: Čierníková Klára, Uhříčková Nela, Kadlčková Gabriela, Bršlicová Nicole, Růžičková Adéla, Kročová Adéla, Jančová Silvie, Druhá řada zleva: Ježková Jana, Zmidlochová Kateřina, Bartošová Veronika, Bršlicová Karolína, Pavelčíková Kristýna, Zámečníková Monika, Uhrová Anna, Valášková Karina, Jankových Matěj Třetí řada zleva: Bahula Michal, Bobčík Pavel, Arnošt Mikulička, David Boráň, David Kadlček, Krhovský Zbyněk, Libor Hanák, Bartoš Martin, Kučera Josef Pochvala s knižní odměnou: Silvie Jančová za práci pro třídní kolektiv

14 VII.B Třídní učitel: Mgr. Bahulová Dagmar Horní řada zleva: Tomáš Daněk, Adéla Kolísková, Pavel Martiš, Tomáš Schuster, Anna Polášková, Michal Valko, Robin Jurásek, Viktor Ostrožík, Jan Talský, Roman Hladký, Bahulová Dagmar, Vaňková Denisa Dolní řada zleva: Veronika Kadlčková, Alice Horká, Gabriela Marečková, Izabela Zemčíková, Hana Křiváková, Magdalena Šmahajová, Karolína Kománková Pochvaly s knižní odměnou: Adéla Polášková, Robin Jurásek za kamarádský přístup ke spolužákům a studijní výsledky

15 VIII.A Třídní učitel: Mgr. Kuřina Petr První řada zleva: Tomáš Tang Minh, Pitner Dominik, Kadlček Filip Druhá řada zleva: Kadlček Ondřej, Pochylá Radka, Pomykalová Kristýna, Dvořáčková Nikol, Kubíčková Nikola, Straňáková Denisa, Dufková Anna, Talská Tereza, Bohunová Marie, Horňáková Veronika Třetí řada zleva: Štefaník Daniel, Mandík Karel, Machalík Šimon, Michaela Rachůnková, Mančíková Monika, Navláčilová Renata, Kolísek Josef, Pěrka Dominik Knižní odměnu získala: Denisa Straňáková za práci pro třídní kolektiv

16 VIII.B Třídní učitel: Růžičková Alena První řada zleva: Kusendová Kateřina, Nemravová Irena, Horňáková Marie, Karlíková Ivana, Krhovská Tereza, Smetanová Vanesa, Tinková Anna, Kolářová Kristýna, Zaduban Josef, Druhá řada zleva: Juřenčák Jan, Šrámek František, Stojaspal Jan, Dula Marek, Mahel Vojtěch, Jakšič Petr, Ježek Marek, Stojaspal Pavel, Knižní odměny získaly: Marie Horňáková, Ivana Karlíková za práci pro třídní kolektiv

17 IX.A Třídní učitel: Mgr. Jinková Edita První řada zleva: Hlatká Veronika, Zelinková Karolína, Dudová Vendula, Bachůrková Karolína, Antlová Leona, Čubíková Kristýna, Druhá řada zleva: Černý Jakub, Michalcová Jolana, Opletalová Nikola, Bohun Josef, Josefík Bronislav, Lukáš Filip, Bartoš Štěpán, Jankových Tomáš, Moštěk Radek, Staroba David, Kment Josef, Jurásková Radka, Karafiátová Monika Knižní odměny získali: Vendula Dudová, David Staroba za práci pro třídní kolektiv

18 IX.B Třídní učitel: Mgr. Hájková Zdena První řada zleva: Hlavenková Simona, Hlatká Kristýna, Bobčíková Klaudie, Bršlicová Natálie, Fibichrová Kamila, Adamcová Gabriela, Šimčíková Lucie Druhá řada zleva: Pinkavová Markéta, Pastorek Pavel, Straňák Filip, Kadlček Jan, Horák Tomáš, Dufka Daniel, Doležal Radim, Hlatký Ondřej, Zimčík Václav, Chvílová Daniela Knižní odměny získaly: Simona Hlavenková za výborný prospěch a plnění školních povinností během celé školní docházky, Markéta Pinkavová za vzornou reprezentaci školy ve sportovních soutěžích

19 Žáci s prospěchem 1,00

20 Ročníkové práce žáků ve školním roce 2012/2013 Bartoš Štěpán: Muzeum Na Mlýně (Mgr. Eva Horňáková) Bohun Josef : Práce s kovem (Mgr. Edita Jinková) Černý Jakub: Nirvana and members (Bc. Tomáš Roubalík) Jankových Tomáš: Moje obec (Mgr. Edita Jinková) Josefík Bronislav: Chov zvířat (PaedDr. Jaroslav Horňák) Kment Josef: Náboženství (Mgr. Edita Jinková) Lukáš Filip: DH Horněmčanka (Mgr. Jarmila Hrobařová) Moštěk Radek: Bioplyn (Mgr. Jana Trtková) Staroba David: Sklo (Mgr. Dagmar Bahulová) Antlová Leona: Hrad a zámek Buchlovice (Alena Růžičková) Bachůrková Karolína: Sport a drogy (Mgr. Jindřich Kvasnička) Čubíková Kristýna: Křížem krážem po Zlínském kraji (Mgr. Edita Jinková) Dudová Vendula: Folklór v obci Horní Němčí (Mgr. Jarmila Hrobařová) Hlatká Veronika: Plasty (Mgr. Edita Jinková) Jurásková Radka: Okrasné rostliny kolem nás (PaedDr. Jaroslav Horňák) Karafiátová Monika: Rodina a její význam v současnosti (Mgr. Jana Stojaspalová) Michalcová Jolana: Slovácké divadlo (Mgr. Eva Horňáková) Opletalová Nikola: Ovoce a zelenina ve výživě (PaedDr. Jaroslav Horňák) Zelinková Karolína: Our region as the best place for holliday (Mgr. František Ježek) Doležal Radim: Tažný kůň (PaedDr. Jaroslav Horňák) Dufka Daniel: Zdroje energie na naší planetě (Mgr. Petr Kuřina) Hladký Odřej: Dřevo (Mgr. Edita Jinková) Horák Tomáš: Vesmír (Mgr. Petr Kuřina) Kadlček Jan: Pravidla pro psaní odborných textů (Mgr. Petr Kuřina) Pastorek Pavel: Rybaření v regionu (Mgr. Jana Trtková) Straňák Filip: Srí Lanka (Mgr. Edita Jinková) Zimčík Václav: Sport můj život (Mgr. Jindřich Kvasnička) Adamcová Gabriela: Onemocnění AIDS (Mgr. Jana Stojaspalová) Bobčíková Klaudie: Moje budoucí povolání (Mgr. Jana Stojaspalová) Bršlicová Natálie: Pro sociální činnost (Mgr. Jana Stojaspalová) Fibichrová Kamila: Agresivita dětí a šikana (Mgr. Jana Stojaspalová) Hlatká Kristýna: Léčivé rostliny a jejich účinky (PaedDr. Jaroslav Horňák) Hlavenková Simona: Kouření (Mgr. Jana Stojaspalová) Chvílová Daniela: Národopisný kroužek Dolněmčan (Mgr. Jarmila Hrobařová) Pinkavová Markéta: Náboženství (Mgr. Edita Jinková) Šimčíková Lucie: Zásady racionální výživy (Mgr. Edita Jinková)

21 Vítězové absolventských prací: D. Chvílová, V. Dudová, J. Michalcová, F. Straňák, F. Lukáš, M. Pinkavová, B. Josefík, D. Staroba, K. Zelinková, J. Černý

22 Výsledky v soutěžích 1.A Výtvarná soutěž (Z pohádky do pohádky) 2. místo Iva Zelinková Recitační soutěž 1. místo Lucie Mikulková 2. místo Johana Šídlová Ekohrátky 2. místo Lucie Mikulková 3. místo Kryštof Miklánek, Ladislav Hladík 1.B - účast na Podzimním dnu výroba stromu naší třídy - zapojili jsme se do výroby dýňových strašidel - aktivně jsme se podíleli na Vánoční výstavě - Recitační soutěž 3. místo Veronika Žufánková - Aktivita 1. místo Tereza Jemelíková 2. místo Radim Kroča 3. místo Tomáš Šťastný Adéla Jemelíková 2.třída Recitační soutěž školní kolo1. místo Anna Tomancová 2. místo Julie Cmolová 3. místo Anežka Žufánková Atletické závody Uh. Brod 2. místo v běhu na 60 m Anna Tomancová Žáci vyhráli 3. místo v soutěži sběr papíru 3 309,5 kg. 3.A Recitační soutěž 2. místo Veronika Uhrová Mc Donald s Cup, Orion Cup 2. místo v okresním kole Lukáš Ambros, Lukáš Bobčík, Dominik Karlík, Přemysl Bobčík Orion Cup 3. místo - Lukáš Ambros, Lukáš Bobčík, Přemysl Bobčík Šachový turnaj čtyřčlenných družstev 3. místo v okresním kole - Přemysl Bobčík, Lukáš Ambros, Adrian Uher Atletické závody O pohár starosty města Uh. Brodu Dominik Karlík 2. místo v běhu na 60 m 3. místo v hodu plným míčem Nela Haluzová 2. místo v hodu plným míčem Dominika Gregorová 3. místo v běhu na 60 m

23 3.B Vánoční výstava výtvarná soutěž1. místo Veronika Martišová (prostorová tvorba) 2. místo Marie Stojaspalová (kresba) Soutěž matematický klokan: (kategorie tříd) 1. místo Sabina Šumšalová 2. místo Jan Glier 3. místo Tobiáš Šmejdíř Recitační soutěž školní kolo 1. místo Veronika Martišová 3. místo Martin Baroň Veronika Martišová postoupila i v okrskovém kole v Hluku a naši školu reprezentovala v okresním kole v Uherském Hradišti Hod vlaštovkou 1. místo Oliver Mikulička 2. místo Tomáš Kadlček, Tobiáš Šmejdíř 3. místo Barbora Ševčíková Mc Donald s Cup okresní kolo 2. místo Tomáš Hibler, Josef Šlambor, Martin Baroň, Petr Bobčík Výtvarná soutěž Móda: 1. místo Veronika Martišová 4. třída Účast v okrskovém kole recitace (Hluk) - Doležalová Nikola Okrskové kolo Mc Donald s Cup - 3. místo Bobčík Roman, Válek Ondřej, Mikulec Daniel O pohár starosty- atletické závody v Uh. Brodě - Iveta Valková, Johana Rusňáková 2. místo v běhu na 60m - Tinka David 3. místo ve štafetě Bobčík Roman, Tinka David 5. třída Matematické soutěže Klokan, Pythagoriáda, olympiáda Viktor Ambros, Adam Horňák, Kateřina Baroňová, Klára Kadlčková, Viktorie Pavelková, Terezie Kadlčková Atletické soutěže O pohár starosty Uh. Brodu Romana Marečková 2. místo v běhu na 60 m 3. místo ve skoku dalekém

24 Viktor Ambros, Romana Marečková 3. místo ve štafetě Vyhodnocení účasti tříd na mimořádných událostech I. stupeň II. stupeň 1. místo získala II. třída s 213 body 1. místo spojená IX. třída s 230 body 2. místo obsadila I. A s 203 body 2. místo patří VII. A třídě s 213 body 3. místo obsadila IV. třídě s 201 bodem 3. místo získala VIII. B s 210 body II. stupeň Sportovní úspěchy: Sprinterský víceboj okres Uh. Brod st. žáci 6. místo Tomáš Horák 9.B Ondřej Kadlček 8.A Pavel Pastorek 9.B Filip Straňák 9.B st. žákyně 4. místo Klaudie Bobčíková 9.B Veronika Hlatká 9.A Markéta Pinkavová 9.B Ivana Karlíková 8.B Atletický čtyřboj Uh. Brod st. žáci 5. místo Pavel Pastorek, Radim Doležal, Tomáš Horák- všichni z 9.B Jan Juřenčák 8.B Ondřej Kadlček 8.A st. žákyně 2. místo postup do krajského kola Monika Mančíková 8.A Veronika Hlatká 9.A Markéta Pinkavová 9.B

25 Ivana Karlíková 8.B Anna Dufková 8.A Po postupu do krajského kola ve Valašském Meziříčí tyto dívky vybojovaly 6. místo Atletická olympiáda V kategorii 6. a 7. tříd se mezi chlapci nejlépe umístili: 1. Arnošt Mikulička 7.A 1357 b. 2. Matěj Jankových 7.A 1180 b. 3. Zbyněk Krhovský 7.A 1122 b. V kategorii 6. a 7. tříd se mezi dívkami nejlépe umístily: 1. Anna Polášková 7.B 1099 b. 2. Silvie Jančová 7.A 963 b. 3. Adéla Kročová 7.A 946 b. V kategorii 8. a 9. tříd se mezi chlapci nejlépe umístili: 1. Pavel Pastorek 9.B 1558 b. 2. Ondřej Kadlček 8.A 1487 b. 3. Josef Bohun 9.A 359 b. V kategorii 8. a 9. tříd se mezi dívkami nejlépe umístily: 1. Mančíková Monika 8.A 1462 b. 2. Pinkavová Markéta 9.B 1366 b. 3. Dufková Kristýna 8.B 1118 b.

26 Mezitřídní fotbalový turnaj soutěž tř. soutěž tř B A A B B tř A Branný závod na Žítkové Tomáš Horák 9.B Radim Doležal 9.B Markéta Pinkavová 9.B Monika Mančíková 8.A Vládce vesmíru soutěž v hodu papírovou vlaštovkou Za kategorii tříd obsadil 1. místo: Oliver Mikulička 3.B Za kategorii třída obsadil 1. místo: David Tinka 4.tř. Za kategorii II. stupně obsadil 1. místo: Martin Bartoš 7.A Školní kolo ve stolním tenisu Mladší žáci 1. Místo Ondřej Kučera 6. tř. 2. Antonín Uher 6. tř. 3. Martin Bartoš 7.A Starší žáci postoupili do okresního kola 1. Dominik Pitner 8.A 2. Tomáš Tang Minh 8.A 3. Josef Kolísek 8.A

27 Nejlepší sportovci roku 2012/2013 I. stupeň - Romana Marečková, Viktor Ambros 5.tř. II. stupeň Markéta Pinkavová, Pavel Pastorek 9.B okresní kolo olympiáda Čj Karolína Zelinková 9.A 17. místo literární soutěž Zelená planeta okresní kolo Adam Horňák 1. místo Recitační soutěž postup do okresního kola Karolína Zelinková 9.A Anna Stojaspalová 6.tř. okrskové kolo Martin Sípek 8.B Přírodovědný klokan- školní kolo Vojtěch Mahel 8.B Daniel Dufka 9.B Nikola Opletalová 9.A Okresní kolo zeměpisné olympiády kategorie A David Kovařík (6.tř.) 7. místo kategorie B Tomáš Daněk (7.B) 12. místo kategorie C Vojta Mahel (8.B) 1. místo Krajské kolo zeměpisné olympiády Vojta Mahel (8.B) 5. místo Školní kolo biologické olympiády v kategorii D (6. a 7. ročník) se umístili: 1. Michal Bahula 7.A v kategorii C (8. a 9. ročník) se umístili: 1. Vojtěch Mahel 8.B Okresní kolo biologické olympiády Vojtěch Mahel 12. místo Školní kolo fyzikální olympiády

28 Pavel Stojaspal 8.B Simona Hlavenková 9.B Nikola Opletalová 9.A Dějepisná olympiáda Kristýna Kolářová úspěšný řešitel v okresním kole dějepisné olympiády Matematická olympiáda úspěšnými řešiteli okresního kola Vojtěch Mahel 8.B místo s plným počtem bodů Ivan Fábry 6. tř. Pavel Stojaspal 8.B Pythagoriáda Vojtěch Mahel 8.B 6. místo v okresním kole SCIO testy Simona Hlavenková 9.B získala ocenění za nejlepší výsledek v testování matematiky ve Zlínském kraji Výtvarná soutěž Soutěž Móda I. kategorie 1. místo Veronika Martišová 3.B 1. místo Tobiáš Huspenina, Jakub Kučera 2.tř. II. kategorie 1. místo Tereza Kadlčková 5. tř., Lucie Hiblerová Aneta Bachůrková 6. tř. 2. místo Nikola Kaňůrková 6. tř. III. kategorie 1. místo Veronika Baroňová, Anna Uhrová 7.A 1. místo prostorové práce Veronika Baroňová 7.A 2. místo - Karin Valášková, Kateřina Zmidlochová 7.A 2. místo Zbyněk Krhovský, Martin Bartoš 7.A 3. místo Anna Tinková 8.B Ocenění za kreativitu Arnošt Mikulička 7.A Další akce školy Adaptační kurz pro žáky 6. tř. Maršov Beseda s horolezcem Radkem Jarošem Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně

29 Jednodenní outdoorový kurz na Lopeníku Branný závod Pasování žáků II. třídy na čtenáře Projektový den Den stromů Dýňování Halloween Beseda žáků III.A,B na obecním úřadě Divadelní představení Jů a Hele v Uh. Brodě Výchovný koncert Koledy Vánoční zpívání na schodech Výukový program ve vaření Zdravá pětka Výukový program Ekotýmu o mobilních telefonech Pošťácká pohádka Slováckého divadla Přednášky o poskytování první pomoci Zájezd do Londýna Ukázka canisterapie a výcviku psů Přednáška o holocaustu Přednáška o HIV a partnerských vztazích Exkurze do firmy Baťa III.A,B Výukový program o exotických zvířatech Exkurze Skanzen Stážnice 6. třída Návštěva knihovny 2. třída Exkurze do Slováckých strojíren 9. A, B Dopravní hřiště 4. ročník Návštěva Úřadu práce v Uh. Hradišti 9. A, B Scio testy Testy pohoda Zapojení žáků do charit. akce fondu Sidus, Den proti rakovině, Adopce na dálku, CPK Chrpa Exkurze Slovácké strojírny v Uh. Brodě 9. A, B Vánoční výstava Akademie ZUŠ Sběr papíru Soutěž Vorvaň ve Zlíně Návštěva kina v Hluku

30 Bruslení v Uh. Brodě Lyžařský kurz žáci 7. ročníku Okresní kolo olympiády v Aj Okresní kolo a krajské kolo olympiády v zeměpise Recitační soutěž žáci ročník MC Dolnad s cup soutěž v Uh. Brodě třída, třída Den Země Atletické závody O pohár starosty v Uh. Brodě Výukový program Hasík ročník Den s lesy Modrá 6. A, B Exkurze do CHKO Bílé Karpaty 7. ročník Atletická olympiáda I. a II. stupně Obhajoby absolventských prací 9. ročník Tematický den Ochrana člověka za mimořádných událostí Železný žák Návštěva budoucích šesťáků ze ZŠ Horní Němčí a Boršice u Blatnice Účast v soutěži Line Dance Sázení stromu před školou Branný závod Beseda o vesmírném středisku NASA Výukový program Gladiátoři Pyžamový den Mikuláš ve škole Beseda s fotbalisty 1. FC Slovácko

31

32 Zaměstnanci Horní řada zleva: Došková Šárka, Kvasnička Jindřich, Bobčíková Pavlína, Staňová Jana, Horňák Jaroslav, Hrobařová Jarmila Prostřední řada zleva: Jinková Edita, Horká Marcela, Spáčilová Blanka, Pacholová Jana, Hájková Zdeňka, Mitáčková Jana, Králíková Miroslava, Horňáková Eva, Stojaspalová Jana Dolní řada zleva: Růžičková Alena, Ježek František, Kuřina Petr, Kvasnička Milan ředitel školy, Ježková Ľubica, Špaňhelová Jana, Beníčková Ludmila

33 Seznam pracovníků školy Pedagogický sbor školy ve školním roce 2012/2013 ové adresy níže uvedených ped. pracovníků mají vždy formát příklad: 1. Mgr. Ambrosová Michaela Tv M 2. Mgr. Bahulová Dagmar Ch Př 3. Mgr. Beníčková Ludmila 1. st. ZŠ 4. Mgr. Bobčíková Pavlína M Tech. práce 5. Mgr. Hájková Zdeňka M F 6. Mgr. Horká Marcela 1. st. ZŠ 7. PaedDr. Horňák Jaroslav Př Pč 8. Mgr. Horňáková Eva Čj - D 9. Mgr. Hrobařová Jarmila D Hv 10. Mgr. Ježek František Aj - Z 11. Mgr. Ježková Ľubica 1. st. ZŠ Ev 12. Mgr. Jinková Edita Vo Z 13. Mgr. Králíková Miroslava 1. st. ZŠ. Aj 14. Mgr. Kuřina Petr F- Inf. 15. Mgr. Kvasnička Jindřich Sport. hry 16. Mgr. Kvasnička Milan Inf, ZdrTv 17. Mgr. Mitáčková Jana Čj Vo 18. Mgr. Pacholová Jana 1. st. ZŠ 19. Bc. Roubalík Tomáš Aj 20. Růžičková Alena Vv 21. Smrž Rostislav 1. st. ZŠ 22. Staňová Jana 1. st. ZŠ 23. Mgr. Stojaspalová Jana D Rj 24. Mgr. Špaňhelová Jana 1. st. ZŠ 25. Mgr. Trtková Jana Přír. seminář. 26. Synčáková Simona vychovatelka ŠD 27. Mgr. Tomancová Jiřina vychovatelka ŠD 28. Došková Šárka asistentka pedagoga 29. Ing. Hajdůchová Martina asistentka pedagoga

34 Správní zaměstnanci Kancelář Multánová Dagmar Údržba Růžička Miroslav Uklízečky Baroňová Jiřina Matůšová Marie Šimčíková Hana Bršlicová Hana Horáčková Ludmila

35 Školní jídelna Karafiátová Jiřina Stojaspalová Marie Janigová Alena Stojaspalová Hana Fibichrová Hana Šrámková Alžběta Kadlčková Marta

36 Školní vzdělávací program Je základní pedagogický dokument školy, strategický plán, podle kterého probíhají všechny výchovně-vzdělávací aktivity školy. Stanovuje smysl a cíle školy, metody a formy pedagogické práce, vyučované předměty, jejich hodinové dotace i obsah, pravidla a kritéria hodnocení práce a výsledků žáků, způsoby evaluace procesů na škole i jejich výsledků, ale také formy spolupráce s rodiči žáků a partnery školy. Školním vzdělávacím programem se vzdělávací instituce prezentuje veřejnosti. Učební plán Učební plán obsahuje hodinovou dotaci povinných a volitelných předmětů. Škola nabízí i vyučování nepovinných předmětů náboženství, zdravotní tělesná výchova. Školní učební plán pro 1. stupeň Učební plán ŠVP ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí, s platností od Předmět Ročník Český jazyk Cizí jazyk Matematika a její aplikace Člověk a jeho svět Prvouka Přírodověda a Vlastivěda Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Člověk a svět práce Informatika Celkem

37 Školní učební plán pro 2. stupeň Počet hodin: Předmět - Oblast Ročník: Celkem: Jazyk a jazykové Český jazyk komunikace Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační Informatika 1 1 technologie Dějepis Člověk a společnost Výchova k občanství Fyzika Člověk a příroda Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Průřezová témata Etická výchova Volitelné předměty Výběr volitelných předmětů Informatika Sportovní hry Přírodovědný seminář Konverzace v AJ Matematický seminář Fyzikální seminář Etická výchova Druhý cizí jazyk Celkem

38 Seznam volitelných předmětů 2012/ ročník: vyučováno podle ŠVP bez volitelných předmětů 7. ročník: 2 hod. Sportovní hry 1 hod. Informatika Ruský jazyk Přírodovědný seminář 8. ročník: 2 hod. Vaření 1 hod. Sportovní hry Informatika Přírodovědný seminář Ruský jazyk 9. ročník: 2 hod. Sportovní hry 1 hod. Konverzace v anglickém jazyce Vaření Přírodovědný seminář

39 Kronika školního roku Září září Mezinárodní strojírenský veletrh 15. září Adaptační kurz 6. ročník 18. září Beseda s horolezcem Jarošem 19. září Dopravní hřiště 4. ročník 20. září Strážnice 6. ročník Říjen října Outdoorový kurz 9. října Branný závod 10. října Pasování na čtenáře 17. října Přírodovědný klokan 19. října Exkurze Slovácké strojírny SPŠ 9. ročník 22. října Den Stromů + Dýňování 31. října Halloween AJ 9 ročník Listopad listopadu Beseda na OBECNÍM ÚŘADĚ 3.B 8. listopadu Úřad práce 9.A 13. listopadu Úřad práce 9.B 21. listopadu JŮ a HELE 1.,2.,3. ročník 27. listopadu Testování SCIO 9. ročník 29. listopadu Školní kolo dějepisné olympiády Prosinec prosince Vánoční výstava 3. prosince Koncert - koledy 5. prosince Testování POHODA 1. a 2. stupeň 10. prosinec Ukázka cukrářské výroby 8. a 9. ročník 12. prosince Vánoční akademie 20. prosince Zpívání na schodech 21. prosince Bruslení Leden ledna Polonéza 10. ledna Obecní úřad 3.A ledna Lyžařský kurz 31. ledna Okresní kolo DO K. Kolářová Únor února pololetní prázdniny 4. února Zdravá pětka - vaření

40 13. února Zápis do 1. tříd 14. února Recitační soutěž 1. st. 19. února Okrskové kolo recit. soutěže Hluk 20. února Školní kolo zeměpisné olympiády února Jarní prázdniny Březen března Pythagoriáda- 6.,7.,8. ročník, školní kolo 6. března Okresní kolo recit. soutěže 14. března Okresní kolo zeměpisné olympiády 15. března Testován klíč. kompetencí 6. ročník 18. března Ekotým Beseda o mobilech 4. ročník 22. března Mat. klokan, Pošťácká pohádka 1. až 3. třída 25. března Přednášky o poskytnutí první pomoci března Zájezd do Londýna Duben dubna Výukový pořad canisterapie 11. dubna Holocaust 9. ročník 12. dubna HIV, vztahy 9. ročník 17. dubna Matematická olympiáda okresní kolo 29. dubna Baťa exkurze do firmy 3. ročník 30. dubna Úklid obce Den Země Květen května Soutěž v hodu vlaštovkou 6. května Výuk. program ekocentra Pantoflíček 7. května Pythagoriáda okresní kolo 5. až 8. třída 15. května Akademie ZUŠ 23. května Výukový program exotická zvířata 30. května Atletika v UB, o pohár starosty 31. května Den dětí Červen června Mimořádné události projektový den června Obhajoby absolventských prací června Výletový týden 5. Ročník 15. června Železný žák 25. června Výlet 3. ročníku náboženství 19. června Atletická olympiáda

Vážený a milý čtenáři,

Vážený a milý čtenáři, ALMANACH ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ školní rok 2013/2014 Vážený a milý čtenáři, rok se s rokem sešel a opět je tu čas na krátkou bilanci činnosti Základní školy a Základní umělecké školy v Dolním Němčí za školní

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

Soutěže ve školním roce 2011/2012

Soutěže ve školním roce 2011/2012 Soutěže ve školním roce 2011/2012 Termín Název soutěže Umístění 5. říjen Podzimní Kiosk 1. stupeň Výsledky: 1.třídy 1.místo: Stráněl Vojtěch 2.místo: Šmídová Michaela 2.třídy - 2.místo: Nesvadba Tomáš

Více

PLÁN PRÁCE ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN PRÁCE ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Ve školním roce 2014/2015 bude vyučováno podle učebního dokumentu Školní vzdělávací program ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí ze dne 1.9.2013 v platném znění.

Více

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou KR AŠSK Žďár nad Sázavou Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Pořadatel: Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou Termín

Více

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 Na začátku školního roku 2014/2015 studovalo na Gymnáziu Ţidlochovice celkem 229 ţáků. Z toho však jeden ţák poţádal o přerušení studia. V průběhu prvního

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA ATLETICKÝ STADION UHERSKÉ HRADIŠT

VÝSLEDKOVÁ LISTINA ATLETICKÝ STADION UHERSKÉ HRADIŠT VÝSLEDKOVÁ LISTINA ST EDOŠKOLSKÉHO ATLETICKÉHO POHÁRU KRAJSKÉ KOLO ATLETICKÝ STADION UHERSKÉ HRADIŠT 30. ZÁ Í 2010 KATEGORIE DÍVKY Kategorie:divky Výsledková listina disciplíny: Celkové výsledky -družstva

Více

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56. Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.0 00:39:44.7 3 2 123 Fojtíček Karel MD40 22 00:19:53.7

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Asociace školních sportovních klubů České republiky

Asociace školních sportovních klubů České republiky Asociace školních sportovních klubů České republiky výsledky Brno, 28. 11. 2013 Místo: plavecký bazén TJ Tesla, Brno Lesná Měření: stopky, ruční- přerušované Bazén: 25m, 6 drah Sbor rozhodčích: - Vrchní

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady)

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady) ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Přehled funkcí ve školním roce

Více

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013 Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 školní rok 2012/2013 Značení soutěží: mezinárodní kolo celostátní kolo okresní kolo Celosvětová soutěž mladých vědců Intel ISEF Marek Novák mezinárodní

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 6.N - sexta N (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: RNDr. Veronika Kvapilová Místopředseda: Mgr. Ivana Opálková Třídní: Mgr. Martin Šnévajs Místnost: A28 - kmenová 313

Více

HD II HD III + IV HD V 27.05.2009 Přebor škol - krajské kolo MSK DII

HD II HD III + IV HD V 27.05.2009 Přebor škol - krajské kolo MSK DII HD II 1. ZŠ a MŠ MUDr. Emílie Lukášové,Ostrava-Hrabůvka 24 2. ZŠ Oldřichovice, Třinec 20 3. ZŠ D. a E. Zátopkových, Třinec 19 4. ZŠ B.Němcové, Opava 5 HD III + IV 1. ZŠ Englišova, Opava 61 2. ZŠ D. a E.

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Dne: Předmět a kategorie Školní kolo/okrskové kolo Okresní kolo Krajské kolo Matematika MO kat. A 1. Miroslav Novotný není 49. Barbora Kottová 2. Barbora Kottová

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600012751 Název školy: Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Zkušební místo: Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Název zkoušky: Anglický jazyk - didaktický test Učebna

Více

číslo Jméno rok narození M/Z Jednota čas 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m

číslo Jméno rok narození M/Z Jednota čas 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m obřany 37 mařík jan 2000 m dolní dobrouč 16 maříková zuzana 1997 z dolní dobrouč 27 jakubcová

Více

Hoši základní školy 60 m

Hoši základní školy 60 m Hoši základní školy 60 m 1,1 Hoši základní školy 60 m Změřený čas Penalizace Výsledný čas Jméno Škola Celkové pořadí Body Startujících Žolík 17 00:08,17 00:08,17 Tomáš Pačiska ZŠ TGM Bystřice nad Pernštejnem

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Krajský přebor škol - Šternberk - 16.5.2012

Krajský přebor škol - Šternberk - 16.5.2012 Krajský přebor škol - Šternberk - 16.5.2012 DI+HI 1 1. ZŠ Svatoplukova, Šternberk 15 2 ZŠ a G mesta Konice 14 3 ZŠ Boženy Nemcové Zábreh 10 4 3. ZŠ Nám. Svobody, Šternberk 8 5 ZŠ Demlova Olomouc 6 DII+HII

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4. Třída: 4.A (rok nástupu 2011) Třída: *4.A (rok nástupu 2010) Třída: *4.B (rok nástupu 2010) Třída: **4.B (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Magda Fenárová Místopředseda:

Více

David Hrdina POCHVALA ŘEDITELE ŠKOLY

David Hrdina POCHVALA ŘEDITELE ŠKOLY David Hrdina žákyni žákovi třídy 8. A za celoroční výpomoc při sběrových i školních akcích a za příkladnou pracovnitost v pracovních činnostech Jan Klíma žákyni žákovi třídy 8. A za celoroční výpomoc při

Více

Třída: 1.0 třídní učitel: Mgr. Jana MARŠOUNOVÁ Počet celkem: 30 z toho chlapců: 16 dívek: 14

Třída: 1.0 třídní učitel: Mgr. Jana MARŠOUNOVÁ Počet celkem: 30 z toho chlapců: 16 dívek: 14 1 Třída: 1.0 třídní učitel: Mgr. Jana MARŠOUNOVÁ Počet celkem: 30 z toho chlapců: 16 dívek: 14 BERNARDOVÁ Gabriela, FIŠER Adam, HOLCMAN Alina, HRADEC Filip, JONÁŠOVÁ Natálie, KASKA Matěj, KAVANOVÁ Kateřina,

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014 Soutěž: Dárkové balení (DB) 7 Ivana Baranová Hotelová škola, Třebíč 430 1. 12 Kateřina Müllerová 8 Jana Hejlíková 6 Veronika Brabcová Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, 398

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 7-2 0 0 8 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

PYTHAGORIÁDA. okresní kolo 21. a 22. 5. 2014

PYTHAGORIÁDA. okresní kolo 21. a 22. 5. 2014 PYTHAGORIÁDA okresní kolo 21. a 22. 5. 2014 5. ročník 1 Cihlář Jakub ZŠ Beroun Wagnerovo nám. 15 bodů 2Červená Julie ZŠ Loděnice 14 bodů 2 Kohout Roman ZŠ Hýskov 14 bodů 2 Komancová Eliška ZŠ Liteň 14

Více

VLŠ 2011 docházka doplněná

VLŠ 2011 docházka doplněná VLŠ 0 docházka doplněná Záznamový list o účasti ve VLŠ 0 Družstvo č. Maňák Jaroslav Bušanský Petr Bártů David Coufal Vojtěch Fichtnerová Adéla Hajský Stanislav Horáček Denis Hůlková Anna Karpíšek Matěj

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160 Třída: 4.E (rok nástupu 2010) Předseda: PhDr. Sylvie Ošťádalová Místopředseda: Mgr. Hana Římalová Třídní: RNDr. František Staněk, CSc. Místnost: 302 Michal Barchánek

Více

Prague Junior Note 2013

Prague Junior Note 2013 Kategorie nejmladších I. cena 8 Koča Filip 24 25 24 22 25 24 24 121 24,200 I. cena 4 Halíková Veronika 24 24 22 20 24 23 23 116 23,200 II. cena 1 Číhalová Rozálie 24 22 22 21 23 23 22 112 22,400 II. cena

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

VYSOČINA CUP PODZIM 2014 Strana 2 z 32. Účast oddílů : Závodníci Starty Závodníci Starty

VYSOČINA CUP PODZIM 2014 Strana 2 z 32. Účast oddílů : Závodníci Starty Závodníci Starty VYSOČINA CUP PODZIM 2014 Strana 2 z 32 Účast oddílů : Přihlášení Přijatí Oddíl Závodníci Starty Závodníci Starty Muži Ženy Celk. Muži Ženy Celk. Muži Ženy Celk. Muži Ženy Celk. JPK 16 14 30 34 30 64 16

Více

Rozpis žáků k maturitní zkoušce

Rozpis žáků k maturitní zkoušce Třída: 4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2011) Třída: *4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2010) Termín: úterý 21. 4. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Zuzana Volná Místopředseda: Mgr. Štěpánka

Více

VÝSLEDKY V PŘEDMĚTOVÝCH SOUTĚŽÍCH

VÝSLEDKY V PŘEDMĚTOVÝCH SOUTĚŽÍCH GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 VÝSLEDKY V PŘEDMĚTOVÝCH SOUTĚŽÍCH školní rok 2005/2006 Uváděna 1. -10. místa v soutěžích podle dostupných výsledkových listin OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE 1. kategorie

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

čas plavání ztráta čas plavání ztráta čas

čas plavání ztráta čas plavání ztráta čas Kategorie: M_6-7 čistý 7 Filip Kareš M6-7 Pk Příbram 00:40,4 00:00,0 1 01:32,2 01:32,2 1 02:12,6 1 Kategorie: Ž_6-7 čistý 2 Barbora Šindelářová Ž6-7 00:31,3 00:00,0 1 01:24,4 01:24,4 1 01:55,7 1 24 Karolína

Více

matematické soutěže Pythagoriáda pro žáky 8. ročníků ZŠ a víceletých gymnázií

matematické soutěže Pythagoriáda pro žáky 8. ročníků ZŠ a víceletých gymnázií matematické soutěže Pythagoriáda pro žáky. ročníků ZŠ 1. Ježek Vojtěch 12 2. 4. Krčková Johana Gymnázium pod Svatou Horou, Příbram Soukup Jiří Barták Martin 5.. Hlaváč Jan Králíková Dominika Novotný Václav..

Více

Harmonogram ústní maturitní zkoušky - jaro 2015

Harmonogram ústní maturitní zkoušky - jaro 2015 Harmonogram ústní maturitní zkoušky - jaro 2015 Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod Třída: SC4 - Sociální činnost (rok nástupu 2011) Termín: úterý 19. 5. 2015 dopoledne Předseda:

Více

Martin Adamec. Mgr. Milena Apeltauerová. Mgr. Edith Boušová. Mgr. Ivana Gambová. vyučuje předměty dějěpis. konzultační hodiny. dle dohody.

Martin Adamec. Mgr. Milena Apeltauerová. Mgr. Edith Boušová. Mgr. Ivana Gambová. vyučuje předměty dějěpis. konzultační hodiny. dle dohody. Martin Adamec dějěpis Mgr. Milena Apeltauerová logopedická péče ekologický sběr milenaapelt@centrum.cz Mgr. Edith Boušová olympiáda zahraniční zájezdy bousova@zsjablonova.cz Mgr. Ivana Gambová český jazyk

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA Pohár města Benešova

VÝSLEDKOVÁ LISTINA Pohár města Benešova Disciplína: VzPu (vleže) 30 Pořadatel SSK 0175 Benešov do 12 let 1 Míšek Karel 37896 0348 ASK Brandýs 1999 99 100 98 297 I 2 Nepejchal Filip 37922 0045 DDM Kolín 1999 99 98 99 296 I 3 Gürtler Filip 37892

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

77 Jelínek Martin LK Jasan Aš 2008 I 00:01:54 1. 184 Farkaš Filip Aš 2011 I 00:03:20 3. 72 Jelínek Jáchym Aš 2012 I 00:04:27 4.

77 Jelínek Martin LK Jasan Aš 2008 I 00:01:54 1. 184 Farkaš Filip Aš 2011 I 00:03:20 3. 72 Jelínek Jáchym Aš 2012 I 00:04:27 4. Kategorie: I nejmladší kluci ročníky narození: 2008 a mladší Délka trati: 400 m 77 Jelínek Martin LK Jasan Aš 2008 I 00:01:54 1. 82 Klepáček Daneček Aš 2009 I 00:02:22 2. 184 Farkaš Filip Aš 2011 I 00:03:20

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Písemka číslo 2 sobota 9.10 2010

Písemka číslo 2 sobota 9.10 2010 Písemka číslo 2 sobota 9.10 2010 Matematika Čeština 112 žáků průměr: 21,0 111 žáků průměr: 19,9 Pořadí Jméno body Pořadí Jméno body 1.-4. Do Hoang Viet Anh 27 1. Kramná Anežka 27,0 Janota Daniel 27 2.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Předškolní děti - žákyně

Předškolní děti - žákyně Tělocvičná jednota Předškolní děti - žákyně 40 m tenis. Havlová Nikola 22 2007 Dvůr Králové 23 1 8,50 1. 12,14 2. 1,41 1. 00:01,00 1.-27. 80 383 346 0 809 1. Součková Tereza 31 2007 Atletika Jaroměř 23

Více

Kategorie: dívky 3leté Trať: 50m

Kategorie: dívky 3leté Trať: 50m Kategorie: dívky 3leté Trať: 50m 1 Nováková Lucie 15 Čelákovice 20,0 2 Štefíková Silvie 7 Milovice 23,4 3 Kalinová Ella 23 Čelákovice 24,7 4 Uhrová Nela 12 Čelákovice - 5 Bohuslavová Aneta 14 Čelákovice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007 / 2008

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007 / 2008 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007 / 2008 Základní škola a mateřská škola Ostrožská Lhota, příspěvková organizace (školní rok 2007 / 2008) Strana : 1/10 O B S A H Obsah: Část Strana 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMICE okres Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁŘÍ 2013 ČÁST I. Charakteristika školy Základní škola Šumice byla rozhodnutím Školského úřadu Uherské

Více

Výsledky atletických závodů - 4.10. 2014 40 m dívky Kategorie 2009 a mladší 40 m dívky Kategorie 2007-2008 40 m dívky Kategorie 2005-2006

Výsledky atletických závodů - 4.10. 2014 40 m dívky Kategorie 2009 a mladší 40 m dívky Kategorie 2007-2008 40 m dívky Kategorie 2005-2006 Výsledky atletických závodů - 4.10. 2014 40 m dívky 1 Vivien René Knapová 2009 Akademie Praha 6 8,7 2 Barbora Hejnová 2009 ASK Slavia Praha 9,2 3 Isabella Sekyrová 2009 Akademie Praha 6 11,6 40 m dívky

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní školu, IZO: 108047610 b) Školní družinu a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovnu,

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní školu, IZO: 108047610 b) Školní družinu a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovnu,

Více

Základní umělecká škola Brandýs n. Labem - Stará Boleslav

Základní umělecká škola Brandýs n. Labem - Stará Boleslav KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE HŘE NA DECHOVÉ NÁSTROJE DŘEVĚNÉ DNE 20. A 21. 3. 2012 20. března 2012 ZAHÁJENÍ V 9.00 HOD. 9.10 hod. Kategorie 1 Bláhová Klára Horká Ema Chaloupková Kateřina Chvapilová Aneta Mislerová

Více

Závody Aliance dětského plavání 20. dubna 2013. Výsledková listina

Závody Aliance dětského plavání 20. dubna 2013. Výsledková listina Závody Aliance dětského plavání 20. dubna 2013 Praha, Výstaviště Holešovice Výsledková listina 20. 4. 2013 Aliance dětského plavání Ročník 2008: Kraulové nohy s deskou 25 m Pořadí: Jméno: Klub: čas 1 Emma

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

Plavecko - běžecký závod KRAJSKÉ KOLO 11. května 2010, Čelákovice. Kategorie: A Plavání: 50 m Běh: 500 m Nejlepší Celkové

Plavecko - běžecký závod KRAJSKÉ KOLO 11. května 2010, Čelákovice. Kategorie: A Plavání: 50 m Běh: 500 m Nejlepší Celkové Kategorie: A Plavání: 50 m Běh: 500 m Čas Příjmení a jméno Škola Handicap Čas 1 Noll David ZŠ a MŠ Nymburk 00:30,7 1 00:30,7 00:00,0 01:41,2 01:41,2 4 02:11,9 2 Zikmund Tomáš ZŠ Pod sv. horou Příbram 00:33,4

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2014/2015

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2014/2015 Září Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2014/2015 1. 3. 9. GO kurz třídy 1. A 3. 5. 9. GO kurz třídy 1. C 18. 9. přednáška historika Vojtěcha Kyncla na téma LIDICE, MFC Hlinsko studenti

Více

17. Výroční zpráva o činnosti ZUŠ za školní rok 2011/2012

17. Výroční zpráva o činnosti ZUŠ za školní rok 2011/2012 17. Výroční zpráva o činnosti ZUŠ za školní rok 2011/2012 Charakteristika školy Název školy: Základní škola a Základní umělecká škola Dolní Němčí Adresa školy: Školní 606, Dolní Němčí 687 62, okres Uherské

Více

TJ SOKOL SENOHRABY. TRIATLON Senohraby. Senohraby - EUROAGENTUR Hotelový resort SEN

TJ SOKOL SENOHRABY. TRIATLON Senohraby. Senohraby - EUROAGENTUR Hotelový resort SEN Žákyně starší 1999-2000 1 6 Ondrášková Adriana 2000 18:22 2 3 Placatková Bára 2000 TS Příbram 19:23 3 2 Kotěšovcová Pavla 2000 TRI SKI Horní Počernice 19:36 4 7 Vojtěchová Josefína 2000 SK Slavia Praha

Více

Bezpečnostní průprava. dětí předškolního věku

Bezpečnostní průprava. dětí předškolního věku Výstava prací dětí základních a mateřských škol v rámci projektu hlavního města Prahy www.prevencede Bezpečnostní průprava dětí předškolního věku Výstava prací dětí základních a mateřských škol v rámci

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

Plavecké závody O pohár CMG

Plavecké závody O pohár CMG Plavecké závody O pohár CMG 9. dubna 2014 Plavecký pohár byl realizován s finanční podporou statutárního města Prostějov Rozhodčí: Vrchní rozhodčí: Ing. Markéta Novotná III.tř. Vrchní časoměřič: Mgr. Ivana

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Dívky 2004 a mladší z=zelená 100,99,98... příjmení a jméno škola rok nar. pohlaví st. číslo p. čas Serbousková Sára ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž

Dívky 2004 a mladší z=zelená 100,99,98... příjmení a jméno škola rok nar. pohlaví st. číslo p. čas Serbousková Sára ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž Dívky 2004 a mladší z=zelená 100,99,98... Serbousková Sára ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž 98z 1 3:20 Burešová Markéta ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž 97z 2 3:21 Nádeníková Lucie ZŠ Brandýs nad Orlicí

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Vážení spoluobčané, Přeji Vám pěkné jarní měsíce a veselé velikonoční svátky. Ing. František Hajdůch, starosta obce. Dolněmčanský zpravodaj

Vážení spoluobčané, Přeji Vám pěkné jarní měsíce a veselé velikonoční svátky. Ing. František Hajdůch, starosta obce. Dolněmčanský zpravodaj Vážení spoluobčané, zdá se, že letošní zima je už definitivně minulostí a jaro přebralo vládu nejen podle kalendáře, ale i pěkným slunečným počasím. Příroda se začíná probouzet ze zimního klidu a čilý

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ

HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ Přehled třídy 1.A 2. pololetí školního roku 23/4 Počet žáků : 32 z toho dívek: 29 chlapců: 3 ubylo: 1 přibylo: 1 2 3 4 5 LAJ Latinský jazyk DĚJ Dějepis MAT Matematika FYZ Fyzika

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

1.čtvrtletní pedagogická rada

1.čtvrtletní pedagogická rada Pondělí 4.11. Městská policie 5.B 10.00-11.40 Mgr.Holcová Pondělí 4.11. SCIO testy v 9.A + 9.B Městská policie 8.00-9.40 5.A ve třídě 5.A 10.00-11.40 5.B ve třídě 5.A, Okresní knihovna ŠD 13.30-14.30 Výlet

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

4.A. Ústní zkoušky společné ( státní ) části MZ 2015. středa, 20.5.2015

4.A. Ústní zkoušky společné ( státní ) části MZ 2015. středa, 20.5.2015 Ústní zkoušky společné ( státní ) části MZ 2015 4.A předseda místopředseda třídní Mgr. Irena Vejsadová Mgr. Zuzana Bašusová Ing. Hana Schorná středa, 20.5.2015 11:00-11:20 11:20-11:35 4.A Bechyňská Kamila

Více

Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011

Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 Dne 10.10.2011 se uskutečnila v tělocvičně školy první schůzka rodičů ve školním roce 2011/2012. Schůzi vedla p. Eva Válková, která jménem výboru přivítala

Více

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2013 Pořadí družstev - dívky III.

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2013 Pořadí družstev - dívky III. REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2013 Pořadí družstev - dívky III. Pořadatel: Active - SVČ, Žďár nad Sázavou, Dolní 3 a Cestovní kancelář BK Tour Termín: 18. října 2013 Místo konání: Hradec Králové,

Více