ALMANACH ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ALMANACH ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ"

Transkript

1 ALMANACH ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ Školní rok 2012/2013

2 Vážený a milý čtenáři, čas měří každému spravedlivě a nejen Ty, ale i naše škola jsme opět o rok starší. Dovol, abych Tě svým krátkým úvodníkem stručně seznámil s děním v našem vzdělávacím ústavu ve školním roce 2012/2013. Jako každý, i tento školní rok jsme zahájili společně s našimi milými hosty: předsedkyní SRPŠ paní Marii Horňákovou, starostou Dolního Němčí ing. Františkem Hajdůchem, místostarostou ing. Miroslavem Kadlčkem, starostou Slavkova Mgr. Liborem Švardalou a předsedou školské rady ing. Milanem Zelinkou. Trend snižování počtu žáků v naší škole stále pokračuje. Nyní to činilo 15 dětí, to představuje 1 třídu. Historicky poprvé jsme prolomili bájnou hranici 300. To znamená, že ve 14 třídách se vzdělávalo celkem 285 děvčat a chlapců. Nově nastoupilo do dvou prvních tříd 30 z nich. Přál jsem jim, milým prváčkům, aby chodili do školy rádi, aby se do ní těšili a dělali svým rodičům i nám jenom radost. No, a když to náhodou někdy nevyjde, určitě budou mít možnost to napravit. Nyní do prvních tříd přicházejí kromě Dolněmčanů i děti ze Slavkova, Boršic u Blatnice a Blatničky. Stejné bydliště, k tomu ještě Horní Němčí, mělo i 11 nově příchozích žáků do 6. třídy, která byla zároveň největší třídou ve škole celkem 31. Tento školní rok byl posledním pro našich 36 deváťáků. Přeji jim, aby vybrané střední školy zvládali pokud možno co nejlépe a bez problémů. Na gymnázia a střední školy s maturitou přijali 26 žáků, na tříleté učební obory 10 žáků. Na víceleté gymnázium byl přijat jeden žák. Předkládám přehled zvolených studijních a učebních oborů. Gymnázia 4, stř. odborné školy 3, stř. průmysl. školy 7, obchodní akademie 7, stř. zdravotní škola 2, policejní škola 2, střední škola letecká 1. Tříleté učební obory: zedník 1, obráběč kovů 2, klempíř 1, kuchař-číšník 2, elektrikář 2, opravář zemědělských strojů 1, podlahář 1. V základní umělecké škole se vzdělávalo pod vedením 18 učitelů 134žáků v hudebním, 16 v literárně dramatickém, 55 ve výtvarném a 26 žáků v tanečním oboru. Celkem tedy 231 dívek a chlapců nejen v Dolním Němčí, ale i na pobočkách ve Vlčnově, Šumicích a Horním Němčí. Ve školní družině opět zajišťovala výchovu žáků I. stupně dvě oddělení po 60 dětech. Od tohoto školního roku poprvé také s ranním provozem od 6.30 do 7.30 hod. Díky aktivitám školního klubu mohlo své zájmy a dovednosti rozvíjet ve 20 kroužcích 173 zapsaných dětí, převážně vedených pedagogy naší školy. O připravených jídel pro děti z mateřské školy, základní školy i veřejnost se zasloužilo 7 pracovnic školní jídelny a o pořádek ve škole se staralo 5 uklízeček a pan školník. Hospodářskou i personální agendu a spoustu dalších činností zvládá paní hospodářka. Hosté i žáci, kteří přišli do školy 3. září, ihned viděli jednu velkou změnu. Byly odstraněny původní šatní drátěné kóje a každý žák dostal svoji skříňku. Věřím, že investice vložená do této výměny opět posune školu výše a hlavně zamezíme nepříjemným ztrátám, které nás trápily v uplynulých letech. Na pořízení nových šaten přispělo finančně významnou měrou SRPŠ. Děkujeme. Novinkou, kterou uvítali učitelé i žáci, bylo 7 interaktivních pracovišť v odborných učebnách VV, AJ, F, Ch, D, Př, ČJ pořízených z peněz EU. Jejich využíváním se výuka jistě zatraktivnila a zefektivnila. Pro tvorbu výukových materiálů učitelé získali 17 notebooků. Celá škola se může pochlubit bezdrátovým připojením na internet. Další změnou, která se děje téměř každý školní rok, je personální obsazení učitelských míst. V ZŠ nahradil dr. Dobeše Mgr. Jindřich Kvasnička na výuku TV, v ZUŠ nově nastoupila na výuku zpěvu paní Aneta Gajdůšková a výuku hry na flétnu rozšířil pan Mgr. Jiří Bajza. Došlo i ke změnám v třídnictví: 1. A Mgr. Beníčková, 1. B Mgr. Horká, 4. třída p. uč. Smrž, 5. třída Mgr. Mitáčková, 6. třída Mgr. Bobčíková. Díky zřízení Centra sportu a jeho finančnímu zabezpečení jsme mohli zajistit celkovou opravu doskočiště pro skok vysoký tak, že již na jaře mohli žáci trénovat venku na multifunkčním hřišti. Rodiče i žáci měli možnost sledovat opět po krátké odmlce výsledky vzdělávání pomocí elektronické žákovské knížky. Na 2. stupni si od 7. třídy žáci vybírali z řady volitelných předmětů ať už to byly cizí jazyky, sport, informatika, vaření nebo různé odborné semináře. Podstatně podrobnější shrnutí uplynulého školního roku je možno nalézt ve výroční zprávě na Loni jsem v závěru citoval Konfucia. Letos si dovolím připomenout velmi osvědčené tvrzení J. Baldwina: Ne všechno lze změnit, o co se člověk snaží, ale určitě se nezmění nic, pokud se člověk snažit nezačne." Přeji nejenom Tobě, milý čtenáři, ale i všem žákům i učitelům, abyste na tuto moudrost nezapomínali. Příjemné počtení Mgr. Milan Kvasnička, ředitel školy

3 Základní data školy Úplný název školy: ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí IZO ředitelství: Sídlo školy: Školní 606, Dolní Němčí Webové stránky školy: Zřizovatel: Obec Dolní Němčí Ředitel: Mgr. Milan Kvasnička Zástupce ředitele pro ZŠ: Mgr. Ľubica Ježková Zástupce ředitele pro ZUŠ: Mgr. Lenka Bednářová Školská rada: Ing. Milan Zelinka, Zdenka Trtková, Leoš Minks, Bc. Veronika Ježková, Petra Kadlčková, Erika Uhrová, Mgr. Jana Stojaspalová, Mgr. Jana Pacholová, Mgr. Ľubica Ježková Předseda SRPŠ: Marie Horňáková

4 Žákovský parlament Žákovský parlament zastupuje žáky, kterým: umožňuje diskutovat s vedením školy a nalézat nejvhodnější řešení návrhů a případných problémů žáků umožňuje organizovat vlastní aktivity žáků dává možnost spolupracovat v akci Adopce na dálku Ve školním roce parlament pracoval v tomto složení: 4. tř. Roman Bobčík Denisa Kovaříková 5. tř. Viktor Ambros Romana Marečková 6. tř. Adam Ďubašík Anna Stojaspalová 7.A Arnošt Mikulička Klára Čierníková 7.B Izabela Zemčíková Adéla Kolísková 8.A Josef Kolísek Filip Kadlček 8.B Jan Juřenčák Martin Sípek 9.A Karolína Zelinková Vendula Dudová 9.B Natálie Bršlicová Tomáš Horák Předseda: Místopředseda: Tomáš Horák Karolína Zelinková

5 I. A Třídní učitel: Mgr. Beníčková Ludmila První řada zleva: Jemelíková Adéla, Dufková Adéla, Šťastný Tomáš, Fibichrová Natálie, Jemelíková Tereza, Šenkár Aleš, Žufánková Veronika, Kadlčková Petra Druhá řada zleva: Němeček Václav, Vlk Tobias, Tinka Jakub, Grebeníček Michal, Kroča Radim, Lehký Tomáš, Mikel Matěj Knižní odměny získali: Matěj Mikel, Veronika Žufánková za výborný prospěch a příkladné chování Pochvala: pro všechny žáky za snahu a píli ve vyučování, za účast na atletické olympiádě

6 I.B Třídní učitel: Mgr. Horká Marcela První řada zleva: Šídlová Johana, Cmolová Tereza, Šlamborová Vanesa, Mitáčková Lucie, Mikulková Lucie, Zelinková Iva, Martiš Mikuláš Druhá řada zleva: Marčík Patrik, Glier Tomáš, Miklánek Kryštof, Fibichr Adam, Fibichr Štěpán, Krhovský Tadeáš, Řihák Patrik. Knižní odměny získaly: Lucie Mikulková, Iva Zelinková za výborné výsledky a vzornou domácí přípravu Pochvaly: Lucie Mikulková, Kryštof Miklánek, Ladislav Hladík za Ekohrátky

7 II. třída Třídní učitel: Mgr. Špaňhelová Jana První řada zleva: Tomancová Anna, Macků Amálie, Beníčková Markéta Druhá řada zleva: Supová Adéla, Štefaníková Natálie, Stojaspalová Kamila, Žufánková Anežka, Cmolová Julie, Nevařilová Monika, Hučíková Lucie Třetí řada zleva: Machalík Jan, Brencus Pavel, Huspenina Tobiáš, Kučera Jakub, Schuster Lukáš, Urbanec Tomáš, Stojaspal Matěj Knižní odměny získali: Pavel Brencus, Monika Nevařilová za výborný prospěch, vzorné chování a aktivitu ve vyučování

8 III.A Třídní učitel: Staňová Jana První řada zleva: Straňák Jakub, Uher Adrian, Smetana Martin, Bobčík Lukáš, Kolář Jiří Druhá řada zleva: Pechalová Kateřina, Kohoutková Aneta, Polášková Johana, Uhrová Veronika, Kadlčková Eliška, Baroňová Nikola Třetí řada zleva: Poláchová Nikol, Ambros Lukáš, Bobčík Přemysl, Haluzová Nela, Gregorová Dominika, Karlík Dominik, Pochvaly s knižní odměnou: Nikol Poláchová za vzorné chování, výborný prospěch, Veronika Uhrová za aktivitu ve vyučování a příkladnou domácí přípravu

9 III.B Třídní učitel: Mgr. Pacholová Jana První řada zleva: Bobčík Petr, Baroň Martin, Mikulička Oliver, Kadlček David, Glier Jan, Kadlček Tomáš, Šmejdíř Tobiáš Druhá řada zleva: Kadlčková Denisa, Hrobařová Anežka, Karasová Gisela, Šumšalová Sabina, Stojaspalová Marie Třetí řada zleva: Martišová Veronika, Hibler Tomáš, Šlambor Josef, Ševčíková Barbora, Ševčíková Tereza Pochvaly s knižní odměnou: Sabina Šumšalová, Martin Baroň za velmi dobrou práci ve vyučování a pěkné chování

10 IV. třída Třídní učitel: Smrž Rostislav Mgr. Renata Charvátová zastupující tř. učitelka První řada zleva: Beníček Pavel, Sípek Radim, Válek Ondřej, Mudrák Marek, Tinka David, Klabačka Vítězslav Druhá řada zleva: Doležalová Nikola, Kovaříková Denisa, Bršlicová Lucie, Kočišová Julie, Pfeiferová Alena, Rusňáková Johana Třetí řada zleva: Krzepicky Kevin, Talský Petr, Bobčík Roman, Vaněk Richard David, Mandík Antonín, Kolář Filip, Mikulec Daniel, Daněk Adam Pochvaly s knižní odměnou: Pavel Beníček, Denisa Kovaříková za pracovní aktivitu, výborné výsledky a vzorné chování

11 V. třída Třídní učitel: Mgr. Jana Mitáčková První řada zleva: Nemrava David, Baroňová Kateřina, Ježková Sára, Supová Daniela, Světinská Adéla, Huspeninová Nikola, Hanáková Eva, Marečková Romana, Hučíková Markéta Druhá řada zleva: Grebeníčková Eliška, Kadlčková Tereza, Kadlčková Klára, Karlíková Denisa, Ježková Sára, Pavelková Viktorie, Grebeníčková Adéla, Kadlčková Markéta Třetí řada zleva: Straňák Václav, Lukašík Roman, Gregor Jan, Podroužek David, Zelinka Matěj, Marek Nicolas, Tinka Libor Čtvrtá řada zleva: Horňák Adam, Ambros Viktor, Ježek Antonín, Řihák Radek Pochvaly s knižní odměnou: Eliška Ježková, Sára Ježková, Libor Tinka za prospěch a plnění povinností

12 VI. třída Třídní učitel: Mgr. Bobčíková Pavlína První řada zleva: Slaník Jakub, Martin Zdráhala, Bartoš Jakub, Uher Antonín, Blaha Jakub, Stojaspal Tomáš, Druhá řada zleva: Šimčík Marek, Ďubašík Adam, Fábry Ivan, Bobčík René, Mahdal Alexandr, Zimčák Vojtěch, Kučera Ondřej, Kovařík David, Krhovský Rostislav, Rusman Hynek, Třetí řada zleva: Umlaufová Ester, Bachůrková Aneta, Němcová Tereza, Juřenčáková Adéla, Kaňůrková Nikola, Ježková Veronika, Stojaspalová Erika, Kohoutková Denisa, Rybnikářová Denisa, Merca Denisa Čtvrtá řada zleva: Vlková Natálie, Pěrková Julie, Hiblerová Lucie, Stojaspalová Anna Pochvaly s knižní odměnou: Ondřej Kučera za výborný prospěch, Anna Stojaspalová - za výborný prospěch a práci pro třídní kolektiv, Ivan Fábry za účast a výborné výsledky v matematických soutěžích

13 VII.A Třídní učitel: Mgr. Ježek František První řada zleva: Čierníková Klára, Uhříčková Nela, Kadlčková Gabriela, Bršlicová Nicole, Růžičková Adéla, Kročová Adéla, Jančová Silvie, Druhá řada zleva: Ježková Jana, Zmidlochová Kateřina, Bartošová Veronika, Bršlicová Karolína, Pavelčíková Kristýna, Zámečníková Monika, Uhrová Anna, Valášková Karina, Jankových Matěj Třetí řada zleva: Bahula Michal, Bobčík Pavel, Arnošt Mikulička, David Boráň, David Kadlček, Krhovský Zbyněk, Libor Hanák, Bartoš Martin, Kučera Josef Pochvala s knižní odměnou: Silvie Jančová za práci pro třídní kolektiv

14 VII.B Třídní učitel: Mgr. Bahulová Dagmar Horní řada zleva: Tomáš Daněk, Adéla Kolísková, Pavel Martiš, Tomáš Schuster, Anna Polášková, Michal Valko, Robin Jurásek, Viktor Ostrožík, Jan Talský, Roman Hladký, Bahulová Dagmar, Vaňková Denisa Dolní řada zleva: Veronika Kadlčková, Alice Horká, Gabriela Marečková, Izabela Zemčíková, Hana Křiváková, Magdalena Šmahajová, Karolína Kománková Pochvaly s knižní odměnou: Adéla Polášková, Robin Jurásek za kamarádský přístup ke spolužákům a studijní výsledky

15 VIII.A Třídní učitel: Mgr. Kuřina Petr První řada zleva: Tomáš Tang Minh, Pitner Dominik, Kadlček Filip Druhá řada zleva: Kadlček Ondřej, Pochylá Radka, Pomykalová Kristýna, Dvořáčková Nikol, Kubíčková Nikola, Straňáková Denisa, Dufková Anna, Talská Tereza, Bohunová Marie, Horňáková Veronika Třetí řada zleva: Štefaník Daniel, Mandík Karel, Machalík Šimon, Michaela Rachůnková, Mančíková Monika, Navláčilová Renata, Kolísek Josef, Pěrka Dominik Knižní odměnu získala: Denisa Straňáková za práci pro třídní kolektiv

16 VIII.B Třídní učitel: Růžičková Alena První řada zleva: Kusendová Kateřina, Nemravová Irena, Horňáková Marie, Karlíková Ivana, Krhovská Tereza, Smetanová Vanesa, Tinková Anna, Kolářová Kristýna, Zaduban Josef, Druhá řada zleva: Juřenčák Jan, Šrámek František, Stojaspal Jan, Dula Marek, Mahel Vojtěch, Jakšič Petr, Ježek Marek, Stojaspal Pavel, Knižní odměny získaly: Marie Horňáková, Ivana Karlíková za práci pro třídní kolektiv

17 IX.A Třídní učitel: Mgr. Jinková Edita První řada zleva: Hlatká Veronika, Zelinková Karolína, Dudová Vendula, Bachůrková Karolína, Antlová Leona, Čubíková Kristýna, Druhá řada zleva: Černý Jakub, Michalcová Jolana, Opletalová Nikola, Bohun Josef, Josefík Bronislav, Lukáš Filip, Bartoš Štěpán, Jankových Tomáš, Moštěk Radek, Staroba David, Kment Josef, Jurásková Radka, Karafiátová Monika Knižní odměny získali: Vendula Dudová, David Staroba za práci pro třídní kolektiv

18 IX.B Třídní učitel: Mgr. Hájková Zdena První řada zleva: Hlavenková Simona, Hlatká Kristýna, Bobčíková Klaudie, Bršlicová Natálie, Fibichrová Kamila, Adamcová Gabriela, Šimčíková Lucie Druhá řada zleva: Pinkavová Markéta, Pastorek Pavel, Straňák Filip, Kadlček Jan, Horák Tomáš, Dufka Daniel, Doležal Radim, Hlatký Ondřej, Zimčík Václav, Chvílová Daniela Knižní odměny získaly: Simona Hlavenková za výborný prospěch a plnění školních povinností během celé školní docházky, Markéta Pinkavová za vzornou reprezentaci školy ve sportovních soutěžích

19 Žáci s prospěchem 1,00

20 Ročníkové práce žáků ve školním roce 2012/2013 Bartoš Štěpán: Muzeum Na Mlýně (Mgr. Eva Horňáková) Bohun Josef : Práce s kovem (Mgr. Edita Jinková) Černý Jakub: Nirvana and members (Bc. Tomáš Roubalík) Jankových Tomáš: Moje obec (Mgr. Edita Jinková) Josefík Bronislav: Chov zvířat (PaedDr. Jaroslav Horňák) Kment Josef: Náboženství (Mgr. Edita Jinková) Lukáš Filip: DH Horněmčanka (Mgr. Jarmila Hrobařová) Moštěk Radek: Bioplyn (Mgr. Jana Trtková) Staroba David: Sklo (Mgr. Dagmar Bahulová) Antlová Leona: Hrad a zámek Buchlovice (Alena Růžičková) Bachůrková Karolína: Sport a drogy (Mgr. Jindřich Kvasnička) Čubíková Kristýna: Křížem krážem po Zlínském kraji (Mgr. Edita Jinková) Dudová Vendula: Folklór v obci Horní Němčí (Mgr. Jarmila Hrobařová) Hlatká Veronika: Plasty (Mgr. Edita Jinková) Jurásková Radka: Okrasné rostliny kolem nás (PaedDr. Jaroslav Horňák) Karafiátová Monika: Rodina a její význam v současnosti (Mgr. Jana Stojaspalová) Michalcová Jolana: Slovácké divadlo (Mgr. Eva Horňáková) Opletalová Nikola: Ovoce a zelenina ve výživě (PaedDr. Jaroslav Horňák) Zelinková Karolína: Our region as the best place for holliday (Mgr. František Ježek) Doležal Radim: Tažný kůň (PaedDr. Jaroslav Horňák) Dufka Daniel: Zdroje energie na naší planetě (Mgr. Petr Kuřina) Hladký Odřej: Dřevo (Mgr. Edita Jinková) Horák Tomáš: Vesmír (Mgr. Petr Kuřina) Kadlček Jan: Pravidla pro psaní odborných textů (Mgr. Petr Kuřina) Pastorek Pavel: Rybaření v regionu (Mgr. Jana Trtková) Straňák Filip: Srí Lanka (Mgr. Edita Jinková) Zimčík Václav: Sport můj život (Mgr. Jindřich Kvasnička) Adamcová Gabriela: Onemocnění AIDS (Mgr. Jana Stojaspalová) Bobčíková Klaudie: Moje budoucí povolání (Mgr. Jana Stojaspalová) Bršlicová Natálie: Pro sociální činnost (Mgr. Jana Stojaspalová) Fibichrová Kamila: Agresivita dětí a šikana (Mgr. Jana Stojaspalová) Hlatká Kristýna: Léčivé rostliny a jejich účinky (PaedDr. Jaroslav Horňák) Hlavenková Simona: Kouření (Mgr. Jana Stojaspalová) Chvílová Daniela: Národopisný kroužek Dolněmčan (Mgr. Jarmila Hrobařová) Pinkavová Markéta: Náboženství (Mgr. Edita Jinková) Šimčíková Lucie: Zásady racionální výživy (Mgr. Edita Jinková)

21 Vítězové absolventských prací: D. Chvílová, V. Dudová, J. Michalcová, F. Straňák, F. Lukáš, M. Pinkavová, B. Josefík, D. Staroba, K. Zelinková, J. Černý

22 Výsledky v soutěžích 1.A Výtvarná soutěž (Z pohádky do pohádky) 2. místo Iva Zelinková Recitační soutěž 1. místo Lucie Mikulková 2. místo Johana Šídlová Ekohrátky 2. místo Lucie Mikulková 3. místo Kryštof Miklánek, Ladislav Hladík 1.B - účast na Podzimním dnu výroba stromu naší třídy - zapojili jsme se do výroby dýňových strašidel - aktivně jsme se podíleli na Vánoční výstavě - Recitační soutěž 3. místo Veronika Žufánková - Aktivita 1. místo Tereza Jemelíková 2. místo Radim Kroča 3. místo Tomáš Šťastný Adéla Jemelíková 2.třída Recitační soutěž školní kolo1. místo Anna Tomancová 2. místo Julie Cmolová 3. místo Anežka Žufánková Atletické závody Uh. Brod 2. místo v běhu na 60 m Anna Tomancová Žáci vyhráli 3. místo v soutěži sběr papíru 3 309,5 kg. 3.A Recitační soutěž 2. místo Veronika Uhrová Mc Donald s Cup, Orion Cup 2. místo v okresním kole Lukáš Ambros, Lukáš Bobčík, Dominik Karlík, Přemysl Bobčík Orion Cup 3. místo - Lukáš Ambros, Lukáš Bobčík, Přemysl Bobčík Šachový turnaj čtyřčlenných družstev 3. místo v okresním kole - Přemysl Bobčík, Lukáš Ambros, Adrian Uher Atletické závody O pohár starosty města Uh. Brodu Dominik Karlík 2. místo v běhu na 60 m 3. místo v hodu plným míčem Nela Haluzová 2. místo v hodu plným míčem Dominika Gregorová 3. místo v běhu na 60 m

23 3.B Vánoční výstava výtvarná soutěž1. místo Veronika Martišová (prostorová tvorba) 2. místo Marie Stojaspalová (kresba) Soutěž matematický klokan: (kategorie tříd) 1. místo Sabina Šumšalová 2. místo Jan Glier 3. místo Tobiáš Šmejdíř Recitační soutěž školní kolo 1. místo Veronika Martišová 3. místo Martin Baroň Veronika Martišová postoupila i v okrskovém kole v Hluku a naši školu reprezentovala v okresním kole v Uherském Hradišti Hod vlaštovkou 1. místo Oliver Mikulička 2. místo Tomáš Kadlček, Tobiáš Šmejdíř 3. místo Barbora Ševčíková Mc Donald s Cup okresní kolo 2. místo Tomáš Hibler, Josef Šlambor, Martin Baroň, Petr Bobčík Výtvarná soutěž Móda: 1. místo Veronika Martišová 4. třída Účast v okrskovém kole recitace (Hluk) - Doležalová Nikola Okrskové kolo Mc Donald s Cup - 3. místo Bobčík Roman, Válek Ondřej, Mikulec Daniel O pohár starosty- atletické závody v Uh. Brodě - Iveta Valková, Johana Rusňáková 2. místo v běhu na 60m - Tinka David 3. místo ve štafetě Bobčík Roman, Tinka David 5. třída Matematické soutěže Klokan, Pythagoriáda, olympiáda Viktor Ambros, Adam Horňák, Kateřina Baroňová, Klára Kadlčková, Viktorie Pavelková, Terezie Kadlčková Atletické soutěže O pohár starosty Uh. Brodu Romana Marečková 2. místo v běhu na 60 m 3. místo ve skoku dalekém

24 Viktor Ambros, Romana Marečková 3. místo ve štafetě Vyhodnocení účasti tříd na mimořádných událostech I. stupeň II. stupeň 1. místo získala II. třída s 213 body 1. místo spojená IX. třída s 230 body 2. místo obsadila I. A s 203 body 2. místo patří VII. A třídě s 213 body 3. místo obsadila IV. třídě s 201 bodem 3. místo získala VIII. B s 210 body II. stupeň Sportovní úspěchy: Sprinterský víceboj okres Uh. Brod st. žáci 6. místo Tomáš Horák 9.B Ondřej Kadlček 8.A Pavel Pastorek 9.B Filip Straňák 9.B st. žákyně 4. místo Klaudie Bobčíková 9.B Veronika Hlatká 9.A Markéta Pinkavová 9.B Ivana Karlíková 8.B Atletický čtyřboj Uh. Brod st. žáci 5. místo Pavel Pastorek, Radim Doležal, Tomáš Horák- všichni z 9.B Jan Juřenčák 8.B Ondřej Kadlček 8.A st. žákyně 2. místo postup do krajského kola Monika Mančíková 8.A Veronika Hlatká 9.A Markéta Pinkavová 9.B

25 Ivana Karlíková 8.B Anna Dufková 8.A Po postupu do krajského kola ve Valašském Meziříčí tyto dívky vybojovaly 6. místo Atletická olympiáda V kategorii 6. a 7. tříd se mezi chlapci nejlépe umístili: 1. Arnošt Mikulička 7.A 1357 b. 2. Matěj Jankových 7.A 1180 b. 3. Zbyněk Krhovský 7.A 1122 b. V kategorii 6. a 7. tříd se mezi dívkami nejlépe umístily: 1. Anna Polášková 7.B 1099 b. 2. Silvie Jančová 7.A 963 b. 3. Adéla Kročová 7.A 946 b. V kategorii 8. a 9. tříd se mezi chlapci nejlépe umístili: 1. Pavel Pastorek 9.B 1558 b. 2. Ondřej Kadlček 8.A 1487 b. 3. Josef Bohun 9.A 359 b. V kategorii 8. a 9. tříd se mezi dívkami nejlépe umístily: 1. Mančíková Monika 8.A 1462 b. 2. Pinkavová Markéta 9.B 1366 b. 3. Dufková Kristýna 8.B 1118 b.

26 Mezitřídní fotbalový turnaj soutěž tř. soutěž tř B A A B B tř A Branný závod na Žítkové Tomáš Horák 9.B Radim Doležal 9.B Markéta Pinkavová 9.B Monika Mančíková 8.A Vládce vesmíru soutěž v hodu papírovou vlaštovkou Za kategorii tříd obsadil 1. místo: Oliver Mikulička 3.B Za kategorii třída obsadil 1. místo: David Tinka 4.tř. Za kategorii II. stupně obsadil 1. místo: Martin Bartoš 7.A Školní kolo ve stolním tenisu Mladší žáci 1. Místo Ondřej Kučera 6. tř. 2. Antonín Uher 6. tř. 3. Martin Bartoš 7.A Starší žáci postoupili do okresního kola 1. Dominik Pitner 8.A 2. Tomáš Tang Minh 8.A 3. Josef Kolísek 8.A

27 Nejlepší sportovci roku 2012/2013 I. stupeň - Romana Marečková, Viktor Ambros 5.tř. II. stupeň Markéta Pinkavová, Pavel Pastorek 9.B okresní kolo olympiáda Čj Karolína Zelinková 9.A 17. místo literární soutěž Zelená planeta okresní kolo Adam Horňák 1. místo Recitační soutěž postup do okresního kola Karolína Zelinková 9.A Anna Stojaspalová 6.tř. okrskové kolo Martin Sípek 8.B Přírodovědný klokan- školní kolo Vojtěch Mahel 8.B Daniel Dufka 9.B Nikola Opletalová 9.A Okresní kolo zeměpisné olympiády kategorie A David Kovařík (6.tř.) 7. místo kategorie B Tomáš Daněk (7.B) 12. místo kategorie C Vojta Mahel (8.B) 1. místo Krajské kolo zeměpisné olympiády Vojta Mahel (8.B) 5. místo Školní kolo biologické olympiády v kategorii D (6. a 7. ročník) se umístili: 1. Michal Bahula 7.A v kategorii C (8. a 9. ročník) se umístili: 1. Vojtěch Mahel 8.B Okresní kolo biologické olympiády Vojtěch Mahel 12. místo Školní kolo fyzikální olympiády

28 Pavel Stojaspal 8.B Simona Hlavenková 9.B Nikola Opletalová 9.A Dějepisná olympiáda Kristýna Kolářová úspěšný řešitel v okresním kole dějepisné olympiády Matematická olympiáda úspěšnými řešiteli okresního kola Vojtěch Mahel 8.B místo s plným počtem bodů Ivan Fábry 6. tř. Pavel Stojaspal 8.B Pythagoriáda Vojtěch Mahel 8.B 6. místo v okresním kole SCIO testy Simona Hlavenková 9.B získala ocenění za nejlepší výsledek v testování matematiky ve Zlínském kraji Výtvarná soutěž Soutěž Móda I. kategorie 1. místo Veronika Martišová 3.B 1. místo Tobiáš Huspenina, Jakub Kučera 2.tř. II. kategorie 1. místo Tereza Kadlčková 5. tř., Lucie Hiblerová Aneta Bachůrková 6. tř. 2. místo Nikola Kaňůrková 6. tř. III. kategorie 1. místo Veronika Baroňová, Anna Uhrová 7.A 1. místo prostorové práce Veronika Baroňová 7.A 2. místo - Karin Valášková, Kateřina Zmidlochová 7.A 2. místo Zbyněk Krhovský, Martin Bartoš 7.A 3. místo Anna Tinková 8.B Ocenění za kreativitu Arnošt Mikulička 7.A Další akce školy Adaptační kurz pro žáky 6. tř. Maršov Beseda s horolezcem Radkem Jarošem Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně

29 Jednodenní outdoorový kurz na Lopeníku Branný závod Pasování žáků II. třídy na čtenáře Projektový den Den stromů Dýňování Halloween Beseda žáků III.A,B na obecním úřadě Divadelní představení Jů a Hele v Uh. Brodě Výchovný koncert Koledy Vánoční zpívání na schodech Výukový program ve vaření Zdravá pětka Výukový program Ekotýmu o mobilních telefonech Pošťácká pohádka Slováckého divadla Přednášky o poskytování první pomoci Zájezd do Londýna Ukázka canisterapie a výcviku psů Přednáška o holocaustu Přednáška o HIV a partnerských vztazích Exkurze do firmy Baťa III.A,B Výukový program o exotických zvířatech Exkurze Skanzen Stážnice 6. třída Návštěva knihovny 2. třída Exkurze do Slováckých strojíren 9. A, B Dopravní hřiště 4. ročník Návštěva Úřadu práce v Uh. Hradišti 9. A, B Scio testy Testy pohoda Zapojení žáků do charit. akce fondu Sidus, Den proti rakovině, Adopce na dálku, CPK Chrpa Exkurze Slovácké strojírny v Uh. Brodě 9. A, B Vánoční výstava Akademie ZUŠ Sběr papíru Soutěž Vorvaň ve Zlíně Návštěva kina v Hluku

30 Bruslení v Uh. Brodě Lyžařský kurz žáci 7. ročníku Okresní kolo olympiády v Aj Okresní kolo a krajské kolo olympiády v zeměpise Recitační soutěž žáci ročník MC Dolnad s cup soutěž v Uh. Brodě třída, třída Den Země Atletické závody O pohár starosty v Uh. Brodě Výukový program Hasík ročník Den s lesy Modrá 6. A, B Exkurze do CHKO Bílé Karpaty 7. ročník Atletická olympiáda I. a II. stupně Obhajoby absolventských prací 9. ročník Tematický den Ochrana člověka za mimořádných událostí Železný žák Návštěva budoucích šesťáků ze ZŠ Horní Němčí a Boršice u Blatnice Účast v soutěži Line Dance Sázení stromu před školou Branný závod Beseda o vesmírném středisku NASA Výukový program Gladiátoři Pyžamový den Mikuláš ve škole Beseda s fotbalisty 1. FC Slovácko

31

32 Zaměstnanci Horní řada zleva: Došková Šárka, Kvasnička Jindřich, Bobčíková Pavlína, Staňová Jana, Horňák Jaroslav, Hrobařová Jarmila Prostřední řada zleva: Jinková Edita, Horká Marcela, Spáčilová Blanka, Pacholová Jana, Hájková Zdeňka, Mitáčková Jana, Králíková Miroslava, Horňáková Eva, Stojaspalová Jana Dolní řada zleva: Růžičková Alena, Ježek František, Kuřina Petr, Kvasnička Milan ředitel školy, Ježková Ľubica, Špaňhelová Jana, Beníčková Ludmila

33 Seznam pracovníků školy Pedagogický sbor školy ve školním roce 2012/2013 ové adresy níže uvedených ped. pracovníků mají vždy formát příklad: 1. Mgr. Ambrosová Michaela Tv M 2. Mgr. Bahulová Dagmar Ch Př 3. Mgr. Beníčková Ludmila 1. st. ZŠ 4. Mgr. Bobčíková Pavlína M Tech. práce 5. Mgr. Hájková Zdeňka M F 6. Mgr. Horká Marcela 1. st. ZŠ 7. PaedDr. Horňák Jaroslav Př Pč 8. Mgr. Horňáková Eva Čj - D 9. Mgr. Hrobařová Jarmila D Hv 10. Mgr. Ježek František Aj - Z 11. Mgr. Ježková Ľubica 1. st. ZŠ Ev 12. Mgr. Jinková Edita Vo Z 13. Mgr. Králíková Miroslava 1. st. ZŠ. Aj 14. Mgr. Kuřina Petr F- Inf. 15. Mgr. Kvasnička Jindřich Sport. hry 16. Mgr. Kvasnička Milan Inf, ZdrTv 17. Mgr. Mitáčková Jana Čj Vo 18. Mgr. Pacholová Jana 1. st. ZŠ 19. Bc. Roubalík Tomáš Aj 20. Růžičková Alena Vv 21. Smrž Rostislav 1. st. ZŠ 22. Staňová Jana 1. st. ZŠ 23. Mgr. Stojaspalová Jana D Rj 24. Mgr. Špaňhelová Jana 1. st. ZŠ 25. Mgr. Trtková Jana Přír. seminář. 26. Synčáková Simona vychovatelka ŠD 27. Mgr. Tomancová Jiřina vychovatelka ŠD 28. Došková Šárka asistentka pedagoga 29. Ing. Hajdůchová Martina asistentka pedagoga

34 Správní zaměstnanci Kancelář Multánová Dagmar Údržba Růžička Miroslav Uklízečky Baroňová Jiřina Matůšová Marie Šimčíková Hana Bršlicová Hana Horáčková Ludmila

35 Školní jídelna Karafiátová Jiřina Stojaspalová Marie Janigová Alena Stojaspalová Hana Fibichrová Hana Šrámková Alžběta Kadlčková Marta

36 Školní vzdělávací program Je základní pedagogický dokument školy, strategický plán, podle kterého probíhají všechny výchovně-vzdělávací aktivity školy. Stanovuje smysl a cíle školy, metody a formy pedagogické práce, vyučované předměty, jejich hodinové dotace i obsah, pravidla a kritéria hodnocení práce a výsledků žáků, způsoby evaluace procesů na škole i jejich výsledků, ale také formy spolupráce s rodiči žáků a partnery školy. Školním vzdělávacím programem se vzdělávací instituce prezentuje veřejnosti. Učební plán Učební plán obsahuje hodinovou dotaci povinných a volitelných předmětů. Škola nabízí i vyučování nepovinných předmětů náboženství, zdravotní tělesná výchova. Školní učební plán pro 1. stupeň Učební plán ŠVP ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí, s platností od Předmět Ročník Český jazyk Cizí jazyk Matematika a její aplikace Člověk a jeho svět Prvouka Přírodověda a Vlastivěda Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Člověk a svět práce Informatika Celkem

37 Školní učební plán pro 2. stupeň Počet hodin: Předmět - Oblast Ročník: Celkem: Jazyk a jazykové Český jazyk komunikace Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační Informatika 1 1 technologie Dějepis Člověk a společnost Výchova k občanství Fyzika Člověk a příroda Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Průřezová témata Etická výchova Volitelné předměty Výběr volitelných předmětů Informatika Sportovní hry Přírodovědný seminář Konverzace v AJ Matematický seminář Fyzikální seminář Etická výchova Druhý cizí jazyk Celkem

38 Seznam volitelných předmětů 2012/ ročník: vyučováno podle ŠVP bez volitelných předmětů 7. ročník: 2 hod. Sportovní hry 1 hod. Informatika Ruský jazyk Přírodovědný seminář 8. ročník: 2 hod. Vaření 1 hod. Sportovní hry Informatika Přírodovědný seminář Ruský jazyk 9. ročník: 2 hod. Sportovní hry 1 hod. Konverzace v anglickém jazyce Vaření Přírodovědný seminář

39 Kronika školního roku Září září Mezinárodní strojírenský veletrh 15. září Adaptační kurz 6. ročník 18. září Beseda s horolezcem Jarošem 19. září Dopravní hřiště 4. ročník 20. září Strážnice 6. ročník Říjen října Outdoorový kurz 9. října Branný závod 10. října Pasování na čtenáře 17. října Přírodovědný klokan 19. října Exkurze Slovácké strojírny SPŠ 9. ročník 22. října Den Stromů + Dýňování 31. října Halloween AJ 9 ročník Listopad listopadu Beseda na OBECNÍM ÚŘADĚ 3.B 8. listopadu Úřad práce 9.A 13. listopadu Úřad práce 9.B 21. listopadu JŮ a HELE 1.,2.,3. ročník 27. listopadu Testování SCIO 9. ročník 29. listopadu Školní kolo dějepisné olympiády Prosinec prosince Vánoční výstava 3. prosince Koncert - koledy 5. prosince Testování POHODA 1. a 2. stupeň 10. prosinec Ukázka cukrářské výroby 8. a 9. ročník 12. prosince Vánoční akademie 20. prosince Zpívání na schodech 21. prosince Bruslení Leden ledna Polonéza 10. ledna Obecní úřad 3.A ledna Lyžařský kurz 31. ledna Okresní kolo DO K. Kolářová Únor února pololetní prázdniny 4. února Zdravá pětka - vaření

40 13. února Zápis do 1. tříd 14. února Recitační soutěž 1. st. 19. února Okrskové kolo recit. soutěže Hluk 20. února Školní kolo zeměpisné olympiády února Jarní prázdniny Březen března Pythagoriáda- 6.,7.,8. ročník, školní kolo 6. března Okresní kolo recit. soutěže 14. března Okresní kolo zeměpisné olympiády 15. března Testován klíč. kompetencí 6. ročník 18. března Ekotým Beseda o mobilech 4. ročník 22. března Mat. klokan, Pošťácká pohádka 1. až 3. třída 25. března Přednášky o poskytnutí první pomoci března Zájezd do Londýna Duben dubna Výukový pořad canisterapie 11. dubna Holocaust 9. ročník 12. dubna HIV, vztahy 9. ročník 17. dubna Matematická olympiáda okresní kolo 29. dubna Baťa exkurze do firmy 3. ročník 30. dubna Úklid obce Den Země Květen května Soutěž v hodu vlaštovkou 6. května Výuk. program ekocentra Pantoflíček 7. května Pythagoriáda okresní kolo 5. až 8. třída 15. května Akademie ZUŠ 23. května Výukový program exotická zvířata 30. května Atletika v UB, o pohár starosty 31. května Den dětí Červen června Mimořádné události projektový den června Obhajoby absolventských prací června Výletový týden 5. Ročník 15. června Železný žák 25. června Výlet 3. ročníku náboženství 19. června Atletická olympiáda

Rozvrh hodin ZUŠ 2012/13

Rozvrh hodin ZUŠ 2012/13 12.00-12.45 Mlýnek+ Tykal 12.55-13.35 Kolková B. Učitel: Marek Teimer ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí 11.45-12.30 Straňák, Ondrůšková, Marková 11.40-12.25 Straňáková 12.30-13.15 Juřenčák J. 14.40-15.25 Mlýnek M.

Více

září říjen listopa duben květen červen celkem žák

září říjen listopa duben květen červen celkem žák září říjen listopa duben květen červen celkem žák 0 3. třída 0 Dufka Josef 21 21 Hrabal Vít 0 Chlebec David 0 Jurča Jakub 0 Kadlček Petr 0 Kadlček Tadeáš 0 Kaňůrek David 92 92 Kelíšek Filip 52 52 Matuš

Více

P.Č. PŘÍJMENÍ A JMÉNO

P.Č. PŘÍJMENÍ A JMÉNO Třída: I. A třídní učitel: Mgr. Pavelková Kamila 1. Byčan Matěj 2. Flasar Dominik 3. Gregor Michal 4. Hýžďal Dominik 5. Ježek Adam 6. Kadlček Teodor 7. Kolařík Jakub 8. Kubeš Martin 9. Růžička Matyáš 10.

Více

Vážený a milý čtenáři,

Vážený a milý čtenáři, ALMANACH ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ školní rok 2013/2014 Vážený a milý čtenáři, rok se s rokem sešel a opět je tu čas na krátkou bilanci činnosti Základní školy a Základní umělecké školy v Dolním Němčí za školní

Více

Vážený a milý čtenáři,

Vážený a milý čtenáři, Vážený a milý čtenáři, příklady dobré praxe se mají následovat, a tak i my pokračujeme v tradici vydávání Almanachu a ve stručné bilanci činnosti Základní školy a Základní umělecké školy v Dolním Němčí

Více

Úvodní slovo pana ředitele

Úvodní slovo pana ředitele Úvodní slovo pana ředitele Vážený a milý čtenáři, dostává se Ti do rukou další obrazový i textový materiál, který ve stručnosti popisuje dění ve školním roce 2015/2016 v Základní škole a Základní umělecké

Více

1) ABECEDNĚ 2) DLE ČETNOSTI 1) ABECEDNĚ 2) DLE ČETNOSTI

1) ABECEDNĚ 2) DLE ČETNOSTI 1) ABECEDNĚ 2) DLE ČETNOSTI ŽEBŘÍČEK JMEN OBČANŮ VELKÉHO ÚJEZDU ŽEBŘÍČEK JMEN DĚTÍ DO 5ti LET 1) ABECEDNĚ 2) DLE ČETNOSTI 1) ABECEDNĚ 2) DLE ČETNOSTI ADAM 8 MARIE, MARIA 48 ADÉLA 3 ADÉLA 3 ADÉLA 8 JIŘÍ 39 ALICE 2 JAN 3 ADOLF 1 JAN,

Více

Úspěchy našich žáků zapojených do soutěží a olympiád 2015/2016:

Úspěchy našich žáků zapojených do soutěží a olympiád 2015/2016: Úspěchy našich žáků zapojených do soutěží a olympiád 2015/2016: Recitační soutěž (školní kolo) kategorie 1. tříd: 1. místo Michaela Kupková, I.A 2. místo Ema Poláková, I.B 3. místo Martin Bartůnek, I.A

Více

2. základní škola Napajedla, p. o., Komenského 298, Napajedla NAŠE ÚSPĚCHY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013

2. základní škola Napajedla, p. o., Komenského 298, Napajedla NAŠE ÚSPĚCHY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 NAŠE ÚSPĚCHY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Olympiáda v českém jazyce - školní kolo - účast žáků z 8. a 9. tříd 1. místo Helena Večerková - IX.C 2. místo Eliška Odstrčilíková - IX.A Obě žákyně, které postoupily

Více

Úspěchy našich žáků zapojených do soutěží a olympiád ve školním roce 2014/2015:

Úspěchy našich žáků zapojených do soutěží a olympiád ve školním roce 2014/2015: 2. základní škola Napajedla, p. o., Komenského 298, Napajedla 763 61 Úspěchy našich žáků zapojených do soutěží a olympiád ve školním roce 2014/2015: Recitační soutěž (školní kolo) kategorie 1. tříd: 1.

Více

školní rok 2016/2017 ALMANACH ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ

školní rok 2016/2017 ALMANACH ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ školní rok 2016/2017 ALMANACH ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ Úvodní slovo p. ředitele Vážený a milý čtenáři, opět se Ti dostává do rukou další obrazový i textový materiál, který ve stručnosti popisuje dění ve školním

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

Cena Anny a Jaromíra Hlubíkových pro nejlepší žáky ZŠ a MŠ Jaromíra Hlubíka Lipov 2016

Cena Anny a Jaromíra Hlubíkových pro nejlepší žáky ZŠ a MŠ Jaromíra Hlubíka Lipov 2016 Cena Anny a Jaromíra Hlubíkových pro nejlepší žáky ZŠ a MŠ Jaromíra Hlubíka Lipov 2016 Ceny podle bodu 5a): Podle navržených kritérií pro 2. stupeň ZŠ vychází následující pořadí: 1. Strachotová Helena,

Více

NEJLEPŠÍ ŽÁCI Třída: I.A Třídní učitelka: Mgr. Simona Rotreklová

NEJLEPŠÍ ŽÁCI Třída: I.A Třídní učitelka: Mgr. Simona Rotreklová Třída: I.A Třídní učitelka: Mgr. Simona Rotreklová 1. Lenka Celnarová svědomitá pomoc třídní učitelce a kamarádský přístup ke spolužákům 2. Kateřina Doležalová vzorné plnění školních povinností 3. Nikol

Více

Karolína Aubrechtová, Natálie Doležalová, Jakub Mlčoch, Filip Němčanský, Tomáš Palkovič, Karolína Sedláčková, Ondřej Vašíček

Karolína Aubrechtová, Natálie Doležalová, Jakub Mlčoch, Filip Němčanský, Tomáš Palkovič, Karolína Sedláčková, Ondřej Vašíček Třída: I. A Třídní učitelka: Mgr. Hana Homolová Karolína Aubrechtová, Natálie Doležalová, Jakub Mlčoch, Filip Němčanský, Tomáš Palkovič, Karolína Sedláčková, Ondřej Vašíček Pochvala za výborný prospěch

Více

Pořadí družstev po 5 disciplinách

Pořadí družstev po 5 disciplinách OK Uherské Hradiště 2018 Pořadí družstev po 5 disciplinách 1. ZŠ Uherský Brod, Pod Vinohrady, okr., body: 21 817 Blanka Gajdošová 2004 6,28 637 7,60 316 212 616 84 1138 0 4:03 798 3 505 Adéla Horáková

Více

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO Třída: 1A třídní učitel: Mgr Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 PČ PŘÍJMENÍ JMÉNO 1 BOBÁLOVÁ Veronika 2 DOLEŽEL Radim 3 GOROLY Radek 4 HARAKAL Filip 5 HARAKALOVÁ Dominika 6 CHALOUPKA

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

BOBR SPORT TOUR. Terénní závod na kolech 2016

BOBR SPORT TOUR. Terénní závod na kolech 2016 BOBR SPORT TOUR Terénní závod na kolech 2016 1. třída - SMÍŠENÁ KATEGORIE TLUSTOŠ Daniel 1:19:00 1. 14 15 16 STARÁ Elena 1:34:00 2.-3. 15 7 15 ŠOUSTAROVÁ Zuzana 1:34:00 2.-3. 9 1 15 LEMPERA Lukáš 1:35:00

Více

Soutěže ve školním roce 2011/2012

Soutěže ve školním roce 2011/2012 Soutěže ve školním roce 2011/2012 Termín Název soutěže Umístění 5. říjen Podzimní Kiosk 1. stupeň Výsledky: 1.třídy 1.místo: Stráněl Vojtěch 2.místo: Šmídová Michaela 2.třídy - 2.místo: Nesvadba Tomáš

Více

Školní rok 2012-2013. Zpracovala: Mgr. Hana Kopecká zástupce ředitele školy

Školní rok 2012-2013. Zpracovala: Mgr. Hana Kopecká zástupce ředitele školy Školní rok 2012-2013 Zpracovala: Mgr. Hana Kopecká zástupce ředitele školy Vítání prvňáčků - 3.9. 2012 Atletické závody- O pohár starosty města - 4.10. 2012 Exkurze 6. ročníku - Sběrný dvůr v Bystřici

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Seminář a praktika z fyziky. Kurz vaření. Ing. Borýsková Jana. Mgr. Herberková Jana

Seminář a praktika z fyziky. Kurz vaření. Ing. Borýsková Jana. Mgr. Herberková Jana Kurz vaření Ing. Borýsková Jana Seminář a praktika z fyziky Mgr. Herberková Jana KVAR SPF Počet žáků: 15 Třída(y): (kvar) Počet žáků: 23 Třída(y): (spf) 1. Baný Michal 2. Čubíková Ludmila 3. Gazdíková

Více

Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008

Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008 Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008 Třída: Třídní učitelka: HT 4. A 65-42-M/004 Hotelnictví a turismus Mgr. Danica Lokajíčková 1. Kateřina Baslová 16. Alena Kukuczková 2. Vojtěch Beseda 17. Lenka

Více

BOBR SPORT TOUR. Atletický víceboj 2015

BOBR SPORT TOUR. Atletický víceboj 2015 BOBR SPORT TOUR Atletický víceboj 2015 1. třída - SMÍŠENÁ KATEGORIE KRÁL David 95 1.-2. 16 STARÁ Jana 95 1.-2. 16 DOLEŽALOVÁ Vanesa 93 3. 14 KEFALIDIS Andonis 91 4. 13 ČERVENKA Petr 87 5. 12 PANCNER Josef

Více

Cena Anny a Jaromíra Hlubíkových pro nejlepší žáky ZŠ a MŠ Jaromíra Hlubíka Lipov 2014

Cena Anny a Jaromíra Hlubíkových pro nejlepší žáky ZŠ a MŠ Jaromíra Hlubíka Lipov 2014 Cena Anny a Jaromíra Hlubíkových pro nejlepší žáky ZŠ a MŠ Jaromíra Hlubíka Lipov 2014 Uudělení Ceny podle bodu 5a): Podle navržených kritérií pro 2. stupeň ZŠ vychází následující pořadí: 1. Strachotová

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium Uherské Hradiště, Velehradská třída 218 Třída: 4.A čtvrtá A (rok nástupu 2011) Termín: pondělí 25. 5. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Rudolf Brucháček Místopředseda: Mgr. Tomáš Pavlica, Ph.D. Třídní:

Více

Účast studentů v soutěžích a olympiádách (šk. rok 2017/2018)

Účast studentů v soutěžích a olympiádách (šk. rok 2017/2018) Účast studentů v soutěžích a olympiádách (šk. rok 2017/2018) Počty účastníků ve školním roce 2017-2018 Školní kolo Okresní kolo Krajské kolo Ústřední kolo 347 83 49 9 Vybrané úspěchy studentů v celostátních

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Polešovice, okres UHERSKÉ HRADIŠTĚ příspěvková organizace, Polešovice 600, Organizační zabezpečení školy 2016/2017

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Polešovice, okres UHERSKÉ HRADIŠTĚ příspěvková organizace, Polešovice 600, Organizační zabezpečení školy 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Polešovice, okres UHERSKÉ HRADIŠTĚ příspěvková organizace, Polešovice 600, 687 37 Organizační zabezpečení školy 2016/2017 Pedagogičtí pracovníci Ředitel Radim Pikner Zástupkyně ředitele

Více

CELKOVÁ VÝSLEDKOVÁ LISTINA

CELKOVÁ VÝSLEDKOVÁ LISTINA JMLP XII.ročník - suchý slalom ČÍSLO ZÁVODU: ŘEDITEL ZÁVODU Pavel Ivánek TD Roman Keznikl HLAVNÍ ČASOMĚŘIČ Ivo Podešť 1.KOLO STAVITEL TRATI Pavel Ivánek BRANEK 17 PODMÍNKY slunečno ČAS STARTU 10:15 2017-03

Více

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2014/2015

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2014/2015 Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 školní rok 2014/2015 Značení soutěží: mezinárodní kolo celostátní kolo krajské kolo okresní kolo Biologická olympiáda Eliška Havrdová kategorie

Více

PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ V. ROČNÍK. . dívky 1-3 PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM. chlapci 1-3.

PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ V. ROČNÍK. . dívky 1-3 PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM. chlapci 1-3. dívky 1-3 4 Kopecká Simona ZŠ Ležáků Hlinsko 34,442 1 20 Kadlecová Markéta ZŠ Resslova Hlinsko 36,5 2 12 Kopecká Lucie MŠ 38,913 3 19 Kružíková Adéla ZŠ Seč 38,96 4 5 Mrázková Adéla ZŠ Seč 41,21 5 13 Solničková

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2018/2019 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Kašavský běh - 21. ročník 21. 5. 2015

Kašavský běh - 21. ročník 21. 5. 2015 Kategorie I. - 1. třída KLUCI 1. Václav Plšek 69 02:05,93 Štípa 2. Vojtěch Konečný 87 02:06,98 Lukov 3. Matěj Lukáš 19 02:08,05 Ratiboř 4. Dominik Forman 70 02:15,08 Štípa 5. Jakub Krajča 88 02:15,53 Lukov

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Datum Přihlášení žáci tř. Název kurzu učebna

Datum Přihlášení žáci tř. Název kurzu učebna Datum Přihlášení žáci tř. Název kurzu učebna 25.6. Žáková Dominika 1.B Zážitková pedagogika s psychologií 105 Tichá Ester 2.C Zážitková pedagogika s psychologií Kirčevová Karolína 2.C Zážitková pedagogika

Více

CELKOVÁ VÝSLEDKOVÁ LISTINA

CELKOVÁ VÝSLEDKOVÁ LISTINA Jihomoravský lyžařský pohár XIII.ročník ŘEDITEL ZÁVODU TD HLAVNÍ ČASOMĚŘIČ STAVITEL TRATI BRANEK PODMÍNKY Roman Keznikl Ivo Podešť 1.KOLO Boris Daněk 21 Zataženo ČAS STARTU 14:00 ČÍSLO ZÁVODU: 2018_04

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA POHÁROVÉHO ZÁVODU XII. ROČNÍKU LYŽAŘSKÉHO POHÁRU VYSOČINY 2014/2015 HARUSŮV KOPEC,

VÝSLEDKOVÁ LISTINA POHÁROVÉHO ZÁVODU XII. ROČNÍKU LYŽAŘSKÉHO POHÁRU VYSOČINY 2014/2015 HARUSŮV KOPEC, Kategorie: Myšáci dívky Ročník: 2008 a mladší 1 6 Hrbáčková Johana SKI SKOL 2008 36,63 2 5 Urbánková Vanesa SKI Klub Hlinsko 2008 36,85 0,22 3 17 Čermáková Lucie SKI klub Victoria Brno 2008 37,81 1,18

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2004/2005 Základní charakteristika školy Název zřizovatele: Pardubický kraj Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice Zřizovací listina ze dne 17. 4. 2003. Č.j.

Více

Komise ANJ Veronika SUCHÁ oktáva CAE cambridgeské zkoušky (listopad 2016) Tereza FRAIOVÁ oktáva FCE cambridgeské zkoušky (listopad 2016)

Komise ANJ Veronika SUCHÁ oktáva CAE cambridgeské zkoušky (listopad 2016) Tereza FRAIOVÁ oktáva FCE cambridgeské zkoušky (listopad 2016) Úspěchy studentů Bigy 2016/17 1.pololetí: Komise FYZ, ICT Bobřík informatiky Veronika HARVÁNKOVÁ tercie 1. místo v celostátním kole Přírodovědný klokan Michal VOSYKA kvarta 1. místo v okresním kole Komise

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2016/2017 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady)

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady) ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Přehled funkcí ve školním roce

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

VÍTÁME VÁS 3. NEJSTARŠÍ ČESKÉ GYMNÁZIUM NA MORAVĚ.

VÍTÁME VÁS 3. NEJSTARŠÍ ČESKÉ GYMNÁZIUM NA MORAVĚ. VÍTÁME VÁS 3. NEJSTARŠÍ ČESKÉ GYMNÁZIUM NA MORAVĚ. Schůzka s rodiči nově přijatých žáků do prim - 1. ročníků osmiletého cyklu Předběžné rozdělení do tříd Seznamovací tábor Vysvědčení Učebnice Učební plán

Více

ŽÁCI 1. STUPNĚ ZÁKLADNÍCH ŠKOL - KATEGORIE A

ŽÁCI 1. STUPNĚ ZÁKLADNÍCH ŠKOL - KATEGORIE A pořadí v soutěži ŠKOLA Školní kolo (body) Místní kolo (body) Okresní kolo - místo Okresní kolo - účast Okresní kolo - umístění Krajské kolo - místo Krajské kolo - účast Krajské kolo - umístění Zemské kolo

Více

VÍTÁME VÁS 3. NEJSTARŠÍ ČESKÉ GYMNÁZIUM NA MORAVĚ.

VÍTÁME VÁS 3. NEJSTARŠÍ ČESKÉ GYMNÁZIUM NA MORAVĚ. VÍTÁME VÁS 3. NEJSTARŠÍ ČESKÉ GYMNÁZIUM NA MORAVĚ. Schůzka s rodiči nově přijatých žáků do 1. ročníků čtyřletého cyklu Rozdělení do tříd Seznamovací tábor Vysvědčení Učebnice Učební plán Volitelné předměty

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Polešovice, okres UHERSKÉ HRADIŠTĚ příspěvková organizace, Polešovice 600, Organizační zabezpečení školy 2017/2018

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Polešovice, okres UHERSKÉ HRADIŠTĚ příspěvková organizace, Polešovice 600, Organizační zabezpečení školy 2017/2018 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Polešovice, okres UHERSKÉ HRADIŠTĚ příspěvková organizace, Polešovice 600, 687 37 Organizační zabezpečení školy 2017/2018 Pedagogičtí pracovníci Ředitel Radim Pikner Zástupkyně ředitele

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Nové Dvory, okres Kutná Hora Masarykovo náměstí 1 Nové Dvory 285 31 Telefon 327 571262 e-mail: zsndvory@seznam.cz bankovní spojení: KB Kutná Hora, 51-6080480207/0100 IČ:

Více

VÍTÁME VÁS NA PŮDĚ 3. NEJSTARŠÍHO ČESKÉHO GYMNÁZIA NA MORAVĚ. Schůzka s rodiči nově přijatých žáků do prim - 1. ročníků osmiletého cyklu

VÍTÁME VÁS NA PŮDĚ 3. NEJSTARŠÍHO ČESKÉHO GYMNÁZIA NA MORAVĚ. Schůzka s rodiči nově přijatých žáků do prim - 1. ročníků osmiletého cyklu VÍTÁME VÁS NA PŮDĚ 3. NEJSTARŠÍHO ČESKÉHO GYMNÁZIA NA MORAVĚ. Schůzka s rodiči nově přijatých žáků do prim - 1. ročníků osmiletého cyklu Předběžné rozdělení do tříd Seznamovací tábor Vysvědčení Učebnice

Více

Studijní úspěchy žáků ve školním roce 2010/2011

Studijní úspěchy žáků ve školním roce 2010/2011 Studijní úspěchy žáků ve školním roce 2010/2011 Úspěchy žáků v celostátních kolech Celostátní kolo 16. ročníku Debatní ligy, 5. místo - tým žáků: Pavel Dostál kvarta a Kryštof Mráz kvarta a Vítek Švejda

Více

Úspěchy žáků (ve školním roce ) Úspěchy žáků (ve školním roce ) Úspěchy žáků (ve školním roce )

Úspěchy žáků (ve školním roce ) Úspěchy žáků (ve školním roce ) Úspěchy žáků (ve školním roce ) září 2014 Vodní slalom, Železný Brod 6. 9. 2014 Republikové C1 Eduard Lerch, 7. B Běh na 300 m 2 9. 2014 Republikové Starší žáci Daniel Vejražka, 9. A říjen 2014 Atletický čtyřboj, Bílina 10. 2014 Krajské

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2017/2018 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Účast studentů v soutěžích a olympiádách (šk. rok )

Účast studentů v soutěžích a olympiádách (šk. rok ) Účast studentů v soutěžích a olympiádách (šk. rok 2016-2017) Vybrané úspěchy studentů v celostátních kolech soutěží a olympiád Dějepisná soutěž v Chebu Michaela Kučerová (VIII.) 14. místo Dějepisná soutěž

Více

Přehled funkcí ve školním roce 2018/2019. (materiál určený pro jednání pedagogické rady 31. srpen 2018 a pro podzimní jednání školské rady)

Přehled funkcí ve školním roce 2018/2019. (materiál určený pro jednání pedagogické rady 31. srpen 2018 a pro podzimní jednání školské rady) ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; ID: afkmqg6 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Přehled funkcí ve školním roce 2018/2019

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

soutěžící umístění soutěž úroveň kategorie třída

soutěžící umístění soutěž úroveň kategorie třída ATLETIKA / Pohár rozhlasu Dvořáčková Denisa 1. Pohár rozhlasu okresní ZŠ / družstva 1.A Střešňáková Veronika 1. Pohár rozhlasu okresní ZŠ/družstva 1.A Budigová Rozárie 1. Pohár rozhlasu okresní ZŠ/družstva

Více

Přehled výsledků soutěží ve školním roce na I. stupni

Přehled výsledků soutěží ve školním roce na I. stupni Přehled výsledků soutěží ve školním roce 2017 2018 na I. stupni SOUTĚŽE,,ŽURNALISTICKÉHO KROUŽKU Celostátní soutěže,,ch časopisů Soutěž mezi redakcemi 5. místo 3. místo Zuzana DUDKOVÁ Markéta JUREČKOVÁ

Více

Sportovní odznak Bedřicha Kostelky

Sportovní odznak Bedřicha Kostelky Sportovní odznak Bedřicha Kostelky Dívky BENJAMÍNCI - 2012 a mladší 1. 57 12 Lusková Leontýna Orel Vyškov atletika 12,71 1 2. 22 12 Hanáková Markéta Orel Vyškov atletika 12,72 2 3. 11 13 Doležalová Lucie

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

VÍTÁME VÁS NA PŮDĚ 3. NEJSTARŠÍHO ČESKÉHO GYMNÁZIA NA MORAVĚ. Schůzka s rodiči nově přijatých žáků do 1. ročníků čtyřletého cyklu

VÍTÁME VÁS NA PŮDĚ 3. NEJSTARŠÍHO ČESKÉHO GYMNÁZIA NA MORAVĚ. Schůzka s rodiči nově přijatých žáků do 1. ročníků čtyřletého cyklu VÍTÁME VÁS NA PŮDĚ 3. NEJSTARŠÍHO ČESKÉHO GYMNÁZIA NA MORAVĚ. Schůzka s rodiči nově přijatých žáků do 1. ročníků čtyřletého cyklu Rozdělení do tříd Seznamovací tábor Vysvědčení Učebnice Učební plán Volitelné

Více

starší žáci: dívky: 2. místo - Anna Malinová, VIII.B chlapci: 3. místo - Martin Holub, IX.A

starší žáci: dívky: 2. místo - Anna Malinová, VIII.B chlapci: 3. místo - Martin Holub, IX.A Účast školy v soutěžích a olympiádách, výsledky: akce kdy kde úroveň výsledky a umístění Veslařský kopeček 21.09.2016 Otrokovice okrsek mladší žáci: 1. místo - Natálie Novotná, VI.B 3. místo - Dagmar Hlucháňová,

Více

nejmladší žactvo Rok. nar. JEDNOTA mladší žákyně - I. KATEGORIE: 2005-2007 25 m

nejmladší žactvo Rok. nar. JEDNOTA mladší žákyně - I. KATEGORIE: 2005-2007 25 m PŘEBOR ŽUPY DR.BUKOVSKÉHO - PLAVÁNÍ - 3.11.2013 KATEGORIE: nejmladší žactvo 2008 a mladší Bartošek Adam 2009 Slavíkovice hry ve vodě Bartošek Matěj 2011 Slavíkovice hry ve vodě Daněk Jan 2008 Vyškov hry

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Název kroužku Den Čas Vedoucí kroužku Angličtina I. Angličtina II. Angličtina III. Florbal I. Florbal II.

Název kroužku Den Čas Vedoucí kroužku Angličtina I. Angličtina II. Angličtina III. Florbal I. Florbal II. Název kroužku Den Čas Vedoucí kroužku Angličtina I. ÚT 12:25-13:25 G. Jízdná Svoboda Kryštof Soudek Tomáš Jankůj Monika Jan Janda Nasri Sára šmardová Tereza Angličtina II. ČT 13:30 14:30 D. Kašpárková

Více

Výsledková listina z obřího slalomu o Štít města Chrudimi

Výsledková listina z obřího slalomu o Štít města Chrudimi Kategorie: ŠKOLKA - DĚVČATA ročník 2006 a mladší 10 Koryntová Aneta 2006 OK Ski Pardubice 01:06,65 01:11,57 02:18,22 1 1 Jedličková Tereza 2006 LO Tesla Pardubice 01:09,76 01:11,63 02:21,39 2 5 Kopecká

Více

Lipno SkiCamp14 GS Šumavský pohárek č. 1 Lipno - 11.01.2015

Lipno SkiCamp14 GS Šumavský pohárek č. 1 Lipno - 11.01.2015 U7 - ŽENY 1. 34 ČÁSTKOVÁ Agáta 1. 2008 Skiklub Železná Ruda 2 01:12.72 00:36.29 00:36.43 2. 25 MATĚJKOVÁ Emma 2. 2008 Skiklub Železná Ruda 2 01:16.20 00:37.56 00:38.64 00:03.48 3. 27 MUŽÍKOVÁ Eva 3. 2008

Více

Soutěžní testování s Hollandií

Soutěžní testování s Hollandií Soutěžní testování s Hollandií V průběhu měsíce května se děti z našeho Orlíku 1,2 a 3 zúčastnili soutěžního testování, které bylo určeno pro děti ve věku 5 11 let (výjimečně i mladší), které pravidelně

Více

ÚSTŘEDNÍ KOLO SOUTĚŽE ŽÁKŮ ZUŠ SÓLOVÝ A KOMORNÍ ZPĚV VÝSLEDKOVÁ LISTINA SÓLOVÝ ZPĚV

ÚSTŘEDNÍ KOLO SOUTĚŽE ŽÁKŮ ZUŠ SÓLOVÝ A KOMORNÍ ZPĚV VÝSLEDKOVÁ LISTINA SÓLOVÝ ZPĚV Základní umělecká škola Turnov, náměstí Českého ráje 5, Turnov 511 01 tel.: 481 322 767; fax.: 481322 767; e-mail: zus@turnov.cz ÚSTŘEDNÍ KOLO SOUTĚŽE ŽÁKŮ ZUŠ SÓLOVÝ A KOMORNÍ ZPĚV TURNOV 17. - 19. 4.

Více

Městský běh na 2,4km 2014 Pavel Dvořák 7:52

Městský běh na 2,4km 2014 Pavel Dvořák 7:52 Pavel Dvořák 7:52 1.místo v kategorii Dominik Papp 8:20 2.místo v kategorii Michaela Hlavatá 8:24 1.místo v kategorii Václav Novotný 8:26 3.místo v kategorii Dušan Pavelka 8:48 4.místo v kategorii Radek

Více

2.T Adriana Doležalová, Nikita Engelgardtová, Eva Konečná, Simona Pavluková, Lucie Brabcová 13 Bistro zdroj života - 2.

2.T Adriana Doležalová, Nikita Engelgardtová, Eva Konečná, Simona Pavluková, Lucie Brabcová 13 Bistro zdroj života - 2. SOČ 2017 Již 21. ročník této soutěže proběhl na naší škole v jarním termínu. Letošního školního kola soutěže se zúčastnilo rekordních 55 soutěžících, kteří představili celkem 24 projektů v 7 kategoriích.

Více

Základní údaje o škole

Základní údaje o škole Výroční zpráva o činnosti školy 2006 2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace Nad Školou 278, 463 11 Liberec 30 Předkládá: Mgr. Jana Neubauerová ředitelka školy Obsah

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

PLÁN PRÁCE ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN PRÁCE ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Ve školním roce 2014/2015 bude vyučováno podle učebního dokumentu Školní vzdělávací program ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí ze dne 1.9.2013 v platném znění.

Více

VÍTÁME VÁS 3. NEJSTARŠÍ ČESKÉ GYMNÁZIUM NA MORAVĚ.

VÍTÁME VÁS 3. NEJSTARŠÍ ČESKÉ GYMNÁZIUM NA MORAVĚ. VÍTÁME VÁS 3. NEJSTARŠÍ ČESKÉ GYMNÁZIUM NA MORAVĚ. Schůzka s rodiči nově přijatých žáků do 1. ročníků čtyřletého cyklu Rozdělení do tříd Seznamovací tábor Vysvědčení Učebnice Učební plán Volitelné předměty

Více

Výsledková listina VI.ročníku ORP Hlinsko ze dne 19.února 2016

Výsledková listina VI.ročníku ORP Hlinsko ze dne 19.února 2016 Výsledková listina VI.ročníku ORP Hlinsko ze dne 19.února 2016 Start.č íslo Příjmení Jméno Třída Škola Čas Umístění 2 Hausslerová Ema 1.H MŠ Trhová Kamenice 29,75 1 1 Kopecká Aneta 1.H ZŠ Krucemburk DSQ

Více

3.1. Výsledky soutěží a olympiád 7 3.2 Přehled aktivit 11

3.1. Výsledky soutěží a olympiád 7 3.2 Přehled aktivit 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY NOVÉ VESELÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1 Výroční zpráva Základní školy Nové Veselí byla zpracována na základě vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 15.10.2012 Obsah 1. Charakteristika školy 2. Základní údaje o škole a jejích součástech 3. Vzdělávací programy 4. Údaje o pracovnících školy 5. Výsledky výchovy a vzdělávání 6. Hodnocení výsledků výchovného

Více

OFICIÁLNÍ VÝSLEDKOVÁ LISTINA

OFICIÁLNÍ VÝSLEDKOVÁ LISTINA OFICIÁLNÍ VÝSLEDKOVÁ LISTINA 17. února areál VYSOČINA ARENY v Novém Městě na Moravě pořadatel PARTNEŘI SK NMNM 17.2. Dívky roč. 2015 a ml. -st.čísla: trať 50 m 1 6 Zadinová Gabriela Sokol Mělkovice 2015

Více

BODOVÁNÍ VÍCEBOJE DIAMANTOVÁ LIGA Dívky ročník

BODOVÁNÍ VÍCEBOJE DIAMANTOVÁ LIGA Dívky ročník Dívky ročník 2013-14 oddíl 4boj 50 m body dálka body raketka body 300 m body 1. Mušková Magdaléna 2013 Atletika Poruba z.s. 8 12,86 1 1,04 2 3,38 3 1:41,31 2 2. Skupinová Valerie 2014 Atletika Poruba z.s.

Více

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou KR AŠSK Žďár nad Sázavou Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Pořadatel: Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou Termín

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

LIGA VYSOČINY PŘÍPRAVEK - východ Třebíč

LIGA VYSOČINY PŘÍPRAVEK - východ Třebíč LIGA VYSOČINY PŘÍPRAVEK - východ Třebíč 14.9.2019 hoši 2008-2009 Příjmení Jméno oddíl rok nar. 50 m pořadí raketka pořadí přek.dr. pořadí dálka pořadí součet 1. Krejčí Jan JEMNI 2009 8,16 1 31,69 8 10,55

Více

VÍTÁME VÁS 3. NEJSTARŠÍ ČESKÉ GYMNÁZIUM NA MORAVĚ.

VÍTÁME VÁS 3. NEJSTARŠÍ ČESKÉ GYMNÁZIUM NA MORAVĚ. VÍTÁME VÁS 3. NEJSTARŠÍ ČESKÉ GYMNÁZIUM NA MORAVĚ. Schůzka s rodiči nově přijatých žáků do prim - 1. ročníků osmiletého cyklu Předběžné rozdělení do tříd Seznamovací tábor Vysvědčení Učebnice Učební plán

Více

VÍTÁME VÁS 3. NEJSTARŠÍ ČESKÉ GYMNÁZIUM NA MORAVĚ.

VÍTÁME VÁS 3. NEJSTARŠÍ ČESKÉ GYMNÁZIUM NA MORAVĚ. VÍTÁME VÁS 3. NEJSTARŠÍ ČESKÉ GYMNÁZIUM NA MORAVĚ. Schůzka s rodiči nově přijatých žáků do prim - 1. ročníků osmiletého cyklu Předběžné rozdělení do tříd Seznamovací tábor Vysvědčení Učebnice Učební plán

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

ZAPIŠ O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) Hluk... okres...

ZAPIŠ O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) Hluk... okres... ZAPIŠ O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) Hluk...... okres.... konaných ve dnech (dne).? :. 7.? : í-9 :?9í-?...

Více

PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ I X. ROČNÍK. dívky 1-3

PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ I X. ROČNÍK. dívky 1-3 dívky 1-3 5 Bártová Ema ZŠ Resslova Hl 31,76 1 4 Häuslerová Emma ZŠ Trhová Kamenice 32,15 2 8 Štulíková Ester MŠ 33,32 3 6 Kumpanová Natálie ZŠ Horní Bradlo 38,54 4 13 Albrechtová Nikola ZŠ Trhová Kamenice

Více

Výsledková listina soutěží Skokan a Borec Sedlčan ( )

Výsledková listina soutěží Skokan a Borec Sedlčan ( ) skokan dívky Výsledková listina soutěží Skokan a Borec Sedlčan (9. 12. 2011) Skokan Sedlčan Dívky I. (4.- 5. třída) 1. Černá Lucie ZŠ Dublovice 173 2. Štemberková Sára 1. ZŠ Sedlčany 161 3. Strýčková Alžběta

Více

Rozpis žáků u maturitní zkoušky

Rozpis žáků u maturitní zkoušky Třída: 4.AG - Gymnázium (rok nástupu 2011) Předseda: Mgr. Ivan Šupík Místopředseda: Mgr. Věra Houdková Třídní: Mgr. Eva Plhová Místnost: D5 - pečovatelství sp. ANJ Anglický jazyk - Mgr. Milena Šmehlíková

Více

Rozdělení do skupin na přípravné kurzy čtyřleté studium

Rozdělení do skupin na přípravné kurzy čtyřleté studium Rozdělení do skupin na přípravné kurzy čtyřleté studium P. č Příjmení Jméno Typ studia Skupina Učebna Čas zahájení 1 Bednaříková Andrea čtyřleté Čtvrtek A 4117 14:30 2 Bednaříková Nikol čtyřleté Čtvrtek

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 Na začátku školního roku 2014/2015 studovalo na Gymnáziu Ţidlochovice celkem 229 ţáků. Z toho však jeden ţák poţádal o přerušení studia. V průběhu prvního

Více

Chceme poskytnout našim dětem a žákům bez rozdílu kvalitní vzdělávání, atmosféru důvěry a porozumění, motivující prostředí.

Chceme poskytnout našim dětem a žákům bez rozdílu kvalitní vzdělávání, atmosféru důvěry a porozumění, motivující prostředí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ŽIVOT č.j.291/07 Chceme poskytnout našim dětem a žákům bez rozdílu kvalitní vzdělávání, atmosféru důvěry a porozumění, motivující prostředí.

Více

XXV. ročník zimního silničního běhu Memoriál účastníků II. zahraničního odboje

XXV. ročník zimního silničního běhu Memoriál účastníků II. zahraničního odboje XXV. ročník zimního silničního běhu Memoriál účastníků II. zahraničního odboje 09. 01. 2016 Kompletní Výsledky Benjamínci D (50m) 1 Anežka Halasová (56) Orel Vyškov 0:13.430 2 Michaela Žáková (1) Obec

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 9. a 12. 10. Školní kolo PYTHAGORIÁDY (6. 8. třída) Nejúspěšnější řešitelé: 6. třída - Marek Poledna, Matěj Stoklasa 7. třída - Lucie

Více