ALMANACH ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ALMANACH ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ"

Transkript

1 ALMANACH ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ Školní rok 2012/2013

2 Vážený a milý čtenáři, čas měří každému spravedlivě a nejen Ty, ale i naše škola jsme opět o rok starší. Dovol, abych Tě svým krátkým úvodníkem stručně seznámil s děním v našem vzdělávacím ústavu ve školním roce 2012/2013. Jako každý, i tento školní rok jsme zahájili společně s našimi milými hosty: předsedkyní SRPŠ paní Marii Horňákovou, starostou Dolního Němčí ing. Františkem Hajdůchem, místostarostou ing. Miroslavem Kadlčkem, starostou Slavkova Mgr. Liborem Švardalou a předsedou školské rady ing. Milanem Zelinkou. Trend snižování počtu žáků v naší škole stále pokračuje. Nyní to činilo 15 dětí, to představuje 1 třídu. Historicky poprvé jsme prolomili bájnou hranici 300. To znamená, že ve 14 třídách se vzdělávalo celkem 285 děvčat a chlapců. Nově nastoupilo do dvou prvních tříd 30 z nich. Přál jsem jim, milým prváčkům, aby chodili do školy rádi, aby se do ní těšili a dělali svým rodičům i nám jenom radost. No, a když to náhodou někdy nevyjde, určitě budou mít možnost to napravit. Nyní do prvních tříd přicházejí kromě Dolněmčanů i děti ze Slavkova, Boršic u Blatnice a Blatničky. Stejné bydliště, k tomu ještě Horní Němčí, mělo i 11 nově příchozích žáků do 6. třídy, která byla zároveň největší třídou ve škole celkem 31. Tento školní rok byl posledním pro našich 36 deváťáků. Přeji jim, aby vybrané střední školy zvládali pokud možno co nejlépe a bez problémů. Na gymnázia a střední školy s maturitou přijali 26 žáků, na tříleté učební obory 10 žáků. Na víceleté gymnázium byl přijat jeden žák. Předkládám přehled zvolených studijních a učebních oborů. Gymnázia 4, stř. odborné školy 3, stř. průmysl. školy 7, obchodní akademie 7, stř. zdravotní škola 2, policejní škola 2, střední škola letecká 1. Tříleté učební obory: zedník 1, obráběč kovů 2, klempíř 1, kuchař-číšník 2, elektrikář 2, opravář zemědělských strojů 1, podlahář 1. V základní umělecké škole se vzdělávalo pod vedením 18 učitelů 134žáků v hudebním, 16 v literárně dramatickém, 55 ve výtvarném a 26 žáků v tanečním oboru. Celkem tedy 231 dívek a chlapců nejen v Dolním Němčí, ale i na pobočkách ve Vlčnově, Šumicích a Horním Němčí. Ve školní družině opět zajišťovala výchovu žáků I. stupně dvě oddělení po 60 dětech. Od tohoto školního roku poprvé také s ranním provozem od 6.30 do 7.30 hod. Díky aktivitám školního klubu mohlo své zájmy a dovednosti rozvíjet ve 20 kroužcích 173 zapsaných dětí, převážně vedených pedagogy naší školy. O připravených jídel pro děti z mateřské školy, základní školy i veřejnost se zasloužilo 7 pracovnic školní jídelny a o pořádek ve škole se staralo 5 uklízeček a pan školník. Hospodářskou i personální agendu a spoustu dalších činností zvládá paní hospodářka. Hosté i žáci, kteří přišli do školy 3. září, ihned viděli jednu velkou změnu. Byly odstraněny původní šatní drátěné kóje a každý žák dostal svoji skříňku. Věřím, že investice vložená do této výměny opět posune školu výše a hlavně zamezíme nepříjemným ztrátám, které nás trápily v uplynulých letech. Na pořízení nových šaten přispělo finančně významnou měrou SRPŠ. Děkujeme. Novinkou, kterou uvítali učitelé i žáci, bylo 7 interaktivních pracovišť v odborných učebnách VV, AJ, F, Ch, D, Př, ČJ pořízených z peněz EU. Jejich využíváním se výuka jistě zatraktivnila a zefektivnila. Pro tvorbu výukových materiálů učitelé získali 17 notebooků. Celá škola se může pochlubit bezdrátovým připojením na internet. Další změnou, která se děje téměř každý školní rok, je personální obsazení učitelských míst. V ZŠ nahradil dr. Dobeše Mgr. Jindřich Kvasnička na výuku TV, v ZUŠ nově nastoupila na výuku zpěvu paní Aneta Gajdůšková a výuku hry na flétnu rozšířil pan Mgr. Jiří Bajza. Došlo i ke změnám v třídnictví: 1. A Mgr. Beníčková, 1. B Mgr. Horká, 4. třída p. uč. Smrž, 5. třída Mgr. Mitáčková, 6. třída Mgr. Bobčíková. Díky zřízení Centra sportu a jeho finančnímu zabezpečení jsme mohli zajistit celkovou opravu doskočiště pro skok vysoký tak, že již na jaře mohli žáci trénovat venku na multifunkčním hřišti. Rodiče i žáci měli možnost sledovat opět po krátké odmlce výsledky vzdělávání pomocí elektronické žákovské knížky. Na 2. stupni si od 7. třídy žáci vybírali z řady volitelných předmětů ať už to byly cizí jazyky, sport, informatika, vaření nebo různé odborné semináře. Podstatně podrobnější shrnutí uplynulého školního roku je možno nalézt ve výroční zprávě na Loni jsem v závěru citoval Konfucia. Letos si dovolím připomenout velmi osvědčené tvrzení J. Baldwina: Ne všechno lze změnit, o co se člověk snaží, ale určitě se nezmění nic, pokud se člověk snažit nezačne." Přeji nejenom Tobě, milý čtenáři, ale i všem žákům i učitelům, abyste na tuto moudrost nezapomínali. Příjemné počtení Mgr. Milan Kvasnička, ředitel školy

3 Základní data školy Úplný název školy: ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí IZO ředitelství: Sídlo školy: Školní 606, Dolní Němčí Webové stránky školy: Zřizovatel: Obec Dolní Němčí Ředitel: Mgr. Milan Kvasnička Zástupce ředitele pro ZŠ: Mgr. Ľubica Ježková Zástupce ředitele pro ZUŠ: Mgr. Lenka Bednářová Školská rada: Ing. Milan Zelinka, Zdenka Trtková, Leoš Minks, Bc. Veronika Ježková, Petra Kadlčková, Erika Uhrová, Mgr. Jana Stojaspalová, Mgr. Jana Pacholová, Mgr. Ľubica Ježková Předseda SRPŠ: Marie Horňáková

4 Žákovský parlament Žákovský parlament zastupuje žáky, kterým: umožňuje diskutovat s vedením školy a nalézat nejvhodnější řešení návrhů a případných problémů žáků umožňuje organizovat vlastní aktivity žáků dává možnost spolupracovat v akci Adopce na dálku Ve školním roce parlament pracoval v tomto složení: 4. tř. Roman Bobčík Denisa Kovaříková 5. tř. Viktor Ambros Romana Marečková 6. tř. Adam Ďubašík Anna Stojaspalová 7.A Arnošt Mikulička Klára Čierníková 7.B Izabela Zemčíková Adéla Kolísková 8.A Josef Kolísek Filip Kadlček 8.B Jan Juřenčák Martin Sípek 9.A Karolína Zelinková Vendula Dudová 9.B Natálie Bršlicová Tomáš Horák Předseda: Místopředseda: Tomáš Horák Karolína Zelinková

5 I. A Třídní učitel: Mgr. Beníčková Ludmila První řada zleva: Jemelíková Adéla, Dufková Adéla, Šťastný Tomáš, Fibichrová Natálie, Jemelíková Tereza, Šenkár Aleš, Žufánková Veronika, Kadlčková Petra Druhá řada zleva: Němeček Václav, Vlk Tobias, Tinka Jakub, Grebeníček Michal, Kroča Radim, Lehký Tomáš, Mikel Matěj Knižní odměny získali: Matěj Mikel, Veronika Žufánková za výborný prospěch a příkladné chování Pochvala: pro všechny žáky za snahu a píli ve vyučování, za účast na atletické olympiádě

6 I.B Třídní učitel: Mgr. Horká Marcela První řada zleva: Šídlová Johana, Cmolová Tereza, Šlamborová Vanesa, Mitáčková Lucie, Mikulková Lucie, Zelinková Iva, Martiš Mikuláš Druhá řada zleva: Marčík Patrik, Glier Tomáš, Miklánek Kryštof, Fibichr Adam, Fibichr Štěpán, Krhovský Tadeáš, Řihák Patrik. Knižní odměny získaly: Lucie Mikulková, Iva Zelinková za výborné výsledky a vzornou domácí přípravu Pochvaly: Lucie Mikulková, Kryštof Miklánek, Ladislav Hladík za Ekohrátky

7 II. třída Třídní učitel: Mgr. Špaňhelová Jana První řada zleva: Tomancová Anna, Macků Amálie, Beníčková Markéta Druhá řada zleva: Supová Adéla, Štefaníková Natálie, Stojaspalová Kamila, Žufánková Anežka, Cmolová Julie, Nevařilová Monika, Hučíková Lucie Třetí řada zleva: Machalík Jan, Brencus Pavel, Huspenina Tobiáš, Kučera Jakub, Schuster Lukáš, Urbanec Tomáš, Stojaspal Matěj Knižní odměny získali: Pavel Brencus, Monika Nevařilová za výborný prospěch, vzorné chování a aktivitu ve vyučování

8 III.A Třídní učitel: Staňová Jana První řada zleva: Straňák Jakub, Uher Adrian, Smetana Martin, Bobčík Lukáš, Kolář Jiří Druhá řada zleva: Pechalová Kateřina, Kohoutková Aneta, Polášková Johana, Uhrová Veronika, Kadlčková Eliška, Baroňová Nikola Třetí řada zleva: Poláchová Nikol, Ambros Lukáš, Bobčík Přemysl, Haluzová Nela, Gregorová Dominika, Karlík Dominik, Pochvaly s knižní odměnou: Nikol Poláchová za vzorné chování, výborný prospěch, Veronika Uhrová za aktivitu ve vyučování a příkladnou domácí přípravu

9 III.B Třídní učitel: Mgr. Pacholová Jana První řada zleva: Bobčík Petr, Baroň Martin, Mikulička Oliver, Kadlček David, Glier Jan, Kadlček Tomáš, Šmejdíř Tobiáš Druhá řada zleva: Kadlčková Denisa, Hrobařová Anežka, Karasová Gisela, Šumšalová Sabina, Stojaspalová Marie Třetí řada zleva: Martišová Veronika, Hibler Tomáš, Šlambor Josef, Ševčíková Barbora, Ševčíková Tereza Pochvaly s knižní odměnou: Sabina Šumšalová, Martin Baroň za velmi dobrou práci ve vyučování a pěkné chování

10 IV. třída Třídní učitel: Smrž Rostislav Mgr. Renata Charvátová zastupující tř. učitelka První řada zleva: Beníček Pavel, Sípek Radim, Válek Ondřej, Mudrák Marek, Tinka David, Klabačka Vítězslav Druhá řada zleva: Doležalová Nikola, Kovaříková Denisa, Bršlicová Lucie, Kočišová Julie, Pfeiferová Alena, Rusňáková Johana Třetí řada zleva: Krzepicky Kevin, Talský Petr, Bobčík Roman, Vaněk Richard David, Mandík Antonín, Kolář Filip, Mikulec Daniel, Daněk Adam Pochvaly s knižní odměnou: Pavel Beníček, Denisa Kovaříková za pracovní aktivitu, výborné výsledky a vzorné chování

11 V. třída Třídní učitel: Mgr. Jana Mitáčková První řada zleva: Nemrava David, Baroňová Kateřina, Ježková Sára, Supová Daniela, Světinská Adéla, Huspeninová Nikola, Hanáková Eva, Marečková Romana, Hučíková Markéta Druhá řada zleva: Grebeníčková Eliška, Kadlčková Tereza, Kadlčková Klára, Karlíková Denisa, Ježková Sára, Pavelková Viktorie, Grebeníčková Adéla, Kadlčková Markéta Třetí řada zleva: Straňák Václav, Lukašík Roman, Gregor Jan, Podroužek David, Zelinka Matěj, Marek Nicolas, Tinka Libor Čtvrtá řada zleva: Horňák Adam, Ambros Viktor, Ježek Antonín, Řihák Radek Pochvaly s knižní odměnou: Eliška Ježková, Sára Ježková, Libor Tinka za prospěch a plnění povinností

12 VI. třída Třídní učitel: Mgr. Bobčíková Pavlína První řada zleva: Slaník Jakub, Martin Zdráhala, Bartoš Jakub, Uher Antonín, Blaha Jakub, Stojaspal Tomáš, Druhá řada zleva: Šimčík Marek, Ďubašík Adam, Fábry Ivan, Bobčík René, Mahdal Alexandr, Zimčák Vojtěch, Kučera Ondřej, Kovařík David, Krhovský Rostislav, Rusman Hynek, Třetí řada zleva: Umlaufová Ester, Bachůrková Aneta, Němcová Tereza, Juřenčáková Adéla, Kaňůrková Nikola, Ježková Veronika, Stojaspalová Erika, Kohoutková Denisa, Rybnikářová Denisa, Merca Denisa Čtvrtá řada zleva: Vlková Natálie, Pěrková Julie, Hiblerová Lucie, Stojaspalová Anna Pochvaly s knižní odměnou: Ondřej Kučera za výborný prospěch, Anna Stojaspalová - za výborný prospěch a práci pro třídní kolektiv, Ivan Fábry za účast a výborné výsledky v matematických soutěžích

13 VII.A Třídní učitel: Mgr. Ježek František První řada zleva: Čierníková Klára, Uhříčková Nela, Kadlčková Gabriela, Bršlicová Nicole, Růžičková Adéla, Kročová Adéla, Jančová Silvie, Druhá řada zleva: Ježková Jana, Zmidlochová Kateřina, Bartošová Veronika, Bršlicová Karolína, Pavelčíková Kristýna, Zámečníková Monika, Uhrová Anna, Valášková Karina, Jankových Matěj Třetí řada zleva: Bahula Michal, Bobčík Pavel, Arnošt Mikulička, David Boráň, David Kadlček, Krhovský Zbyněk, Libor Hanák, Bartoš Martin, Kučera Josef Pochvala s knižní odměnou: Silvie Jančová za práci pro třídní kolektiv

14 VII.B Třídní učitel: Mgr. Bahulová Dagmar Horní řada zleva: Tomáš Daněk, Adéla Kolísková, Pavel Martiš, Tomáš Schuster, Anna Polášková, Michal Valko, Robin Jurásek, Viktor Ostrožík, Jan Talský, Roman Hladký, Bahulová Dagmar, Vaňková Denisa Dolní řada zleva: Veronika Kadlčková, Alice Horká, Gabriela Marečková, Izabela Zemčíková, Hana Křiváková, Magdalena Šmahajová, Karolína Kománková Pochvaly s knižní odměnou: Adéla Polášková, Robin Jurásek za kamarádský přístup ke spolužákům a studijní výsledky

15 VIII.A Třídní učitel: Mgr. Kuřina Petr První řada zleva: Tomáš Tang Minh, Pitner Dominik, Kadlček Filip Druhá řada zleva: Kadlček Ondřej, Pochylá Radka, Pomykalová Kristýna, Dvořáčková Nikol, Kubíčková Nikola, Straňáková Denisa, Dufková Anna, Talská Tereza, Bohunová Marie, Horňáková Veronika Třetí řada zleva: Štefaník Daniel, Mandík Karel, Machalík Šimon, Michaela Rachůnková, Mančíková Monika, Navláčilová Renata, Kolísek Josef, Pěrka Dominik Knižní odměnu získala: Denisa Straňáková za práci pro třídní kolektiv

16 VIII.B Třídní učitel: Růžičková Alena První řada zleva: Kusendová Kateřina, Nemravová Irena, Horňáková Marie, Karlíková Ivana, Krhovská Tereza, Smetanová Vanesa, Tinková Anna, Kolářová Kristýna, Zaduban Josef, Druhá řada zleva: Juřenčák Jan, Šrámek František, Stojaspal Jan, Dula Marek, Mahel Vojtěch, Jakšič Petr, Ježek Marek, Stojaspal Pavel, Knižní odměny získaly: Marie Horňáková, Ivana Karlíková za práci pro třídní kolektiv

17 IX.A Třídní učitel: Mgr. Jinková Edita První řada zleva: Hlatká Veronika, Zelinková Karolína, Dudová Vendula, Bachůrková Karolína, Antlová Leona, Čubíková Kristýna, Druhá řada zleva: Černý Jakub, Michalcová Jolana, Opletalová Nikola, Bohun Josef, Josefík Bronislav, Lukáš Filip, Bartoš Štěpán, Jankových Tomáš, Moštěk Radek, Staroba David, Kment Josef, Jurásková Radka, Karafiátová Monika Knižní odměny získali: Vendula Dudová, David Staroba za práci pro třídní kolektiv

18 IX.B Třídní učitel: Mgr. Hájková Zdena První řada zleva: Hlavenková Simona, Hlatká Kristýna, Bobčíková Klaudie, Bršlicová Natálie, Fibichrová Kamila, Adamcová Gabriela, Šimčíková Lucie Druhá řada zleva: Pinkavová Markéta, Pastorek Pavel, Straňák Filip, Kadlček Jan, Horák Tomáš, Dufka Daniel, Doležal Radim, Hlatký Ondřej, Zimčík Václav, Chvílová Daniela Knižní odměny získaly: Simona Hlavenková za výborný prospěch a plnění školních povinností během celé školní docházky, Markéta Pinkavová za vzornou reprezentaci školy ve sportovních soutěžích

19 Žáci s prospěchem 1,00

20 Ročníkové práce žáků ve školním roce 2012/2013 Bartoš Štěpán: Muzeum Na Mlýně (Mgr. Eva Horňáková) Bohun Josef : Práce s kovem (Mgr. Edita Jinková) Černý Jakub: Nirvana and members (Bc. Tomáš Roubalík) Jankových Tomáš: Moje obec (Mgr. Edita Jinková) Josefík Bronislav: Chov zvířat (PaedDr. Jaroslav Horňák) Kment Josef: Náboženství (Mgr. Edita Jinková) Lukáš Filip: DH Horněmčanka (Mgr. Jarmila Hrobařová) Moštěk Radek: Bioplyn (Mgr. Jana Trtková) Staroba David: Sklo (Mgr. Dagmar Bahulová) Antlová Leona: Hrad a zámek Buchlovice (Alena Růžičková) Bachůrková Karolína: Sport a drogy (Mgr. Jindřich Kvasnička) Čubíková Kristýna: Křížem krážem po Zlínském kraji (Mgr. Edita Jinková) Dudová Vendula: Folklór v obci Horní Němčí (Mgr. Jarmila Hrobařová) Hlatká Veronika: Plasty (Mgr. Edita Jinková) Jurásková Radka: Okrasné rostliny kolem nás (PaedDr. Jaroslav Horňák) Karafiátová Monika: Rodina a její význam v současnosti (Mgr. Jana Stojaspalová) Michalcová Jolana: Slovácké divadlo (Mgr. Eva Horňáková) Opletalová Nikola: Ovoce a zelenina ve výživě (PaedDr. Jaroslav Horňák) Zelinková Karolína: Our region as the best place for holliday (Mgr. František Ježek) Doležal Radim: Tažný kůň (PaedDr. Jaroslav Horňák) Dufka Daniel: Zdroje energie na naší planetě (Mgr. Petr Kuřina) Hladký Odřej: Dřevo (Mgr. Edita Jinková) Horák Tomáš: Vesmír (Mgr. Petr Kuřina) Kadlček Jan: Pravidla pro psaní odborných textů (Mgr. Petr Kuřina) Pastorek Pavel: Rybaření v regionu (Mgr. Jana Trtková) Straňák Filip: Srí Lanka (Mgr. Edita Jinková) Zimčík Václav: Sport můj život (Mgr. Jindřich Kvasnička) Adamcová Gabriela: Onemocnění AIDS (Mgr. Jana Stojaspalová) Bobčíková Klaudie: Moje budoucí povolání (Mgr. Jana Stojaspalová) Bršlicová Natálie: Pro sociální činnost (Mgr. Jana Stojaspalová) Fibichrová Kamila: Agresivita dětí a šikana (Mgr. Jana Stojaspalová) Hlatká Kristýna: Léčivé rostliny a jejich účinky (PaedDr. Jaroslav Horňák) Hlavenková Simona: Kouření (Mgr. Jana Stojaspalová) Chvílová Daniela: Národopisný kroužek Dolněmčan (Mgr. Jarmila Hrobařová) Pinkavová Markéta: Náboženství (Mgr. Edita Jinková) Šimčíková Lucie: Zásady racionální výživy (Mgr. Edita Jinková)

21 Vítězové absolventských prací: D. Chvílová, V. Dudová, J. Michalcová, F. Straňák, F. Lukáš, M. Pinkavová, B. Josefík, D. Staroba, K. Zelinková, J. Černý

22 Výsledky v soutěžích 1.A Výtvarná soutěž (Z pohádky do pohádky) 2. místo Iva Zelinková Recitační soutěž 1. místo Lucie Mikulková 2. místo Johana Šídlová Ekohrátky 2. místo Lucie Mikulková 3. místo Kryštof Miklánek, Ladislav Hladík 1.B - účast na Podzimním dnu výroba stromu naší třídy - zapojili jsme se do výroby dýňových strašidel - aktivně jsme se podíleli na Vánoční výstavě - Recitační soutěž 3. místo Veronika Žufánková - Aktivita 1. místo Tereza Jemelíková 2. místo Radim Kroča 3. místo Tomáš Šťastný Adéla Jemelíková 2.třída Recitační soutěž školní kolo1. místo Anna Tomancová 2. místo Julie Cmolová 3. místo Anežka Žufánková Atletické závody Uh. Brod 2. místo v běhu na 60 m Anna Tomancová Žáci vyhráli 3. místo v soutěži sběr papíru 3 309,5 kg. 3.A Recitační soutěž 2. místo Veronika Uhrová Mc Donald s Cup, Orion Cup 2. místo v okresním kole Lukáš Ambros, Lukáš Bobčík, Dominik Karlík, Přemysl Bobčík Orion Cup 3. místo - Lukáš Ambros, Lukáš Bobčík, Přemysl Bobčík Šachový turnaj čtyřčlenných družstev 3. místo v okresním kole - Přemysl Bobčík, Lukáš Ambros, Adrian Uher Atletické závody O pohár starosty města Uh. Brodu Dominik Karlík 2. místo v běhu na 60 m 3. místo v hodu plným míčem Nela Haluzová 2. místo v hodu plným míčem Dominika Gregorová 3. místo v běhu na 60 m

23 3.B Vánoční výstava výtvarná soutěž1. místo Veronika Martišová (prostorová tvorba) 2. místo Marie Stojaspalová (kresba) Soutěž matematický klokan: (kategorie tříd) 1. místo Sabina Šumšalová 2. místo Jan Glier 3. místo Tobiáš Šmejdíř Recitační soutěž školní kolo 1. místo Veronika Martišová 3. místo Martin Baroň Veronika Martišová postoupila i v okrskovém kole v Hluku a naši školu reprezentovala v okresním kole v Uherském Hradišti Hod vlaštovkou 1. místo Oliver Mikulička 2. místo Tomáš Kadlček, Tobiáš Šmejdíř 3. místo Barbora Ševčíková Mc Donald s Cup okresní kolo 2. místo Tomáš Hibler, Josef Šlambor, Martin Baroň, Petr Bobčík Výtvarná soutěž Móda: 1. místo Veronika Martišová 4. třída Účast v okrskovém kole recitace (Hluk) - Doležalová Nikola Okrskové kolo Mc Donald s Cup - 3. místo Bobčík Roman, Válek Ondřej, Mikulec Daniel O pohár starosty- atletické závody v Uh. Brodě - Iveta Valková, Johana Rusňáková 2. místo v běhu na 60m - Tinka David 3. místo ve štafetě Bobčík Roman, Tinka David 5. třída Matematické soutěže Klokan, Pythagoriáda, olympiáda Viktor Ambros, Adam Horňák, Kateřina Baroňová, Klára Kadlčková, Viktorie Pavelková, Terezie Kadlčková Atletické soutěže O pohár starosty Uh. Brodu Romana Marečková 2. místo v běhu na 60 m 3. místo ve skoku dalekém

24 Viktor Ambros, Romana Marečková 3. místo ve štafetě Vyhodnocení účasti tříd na mimořádných událostech I. stupeň II. stupeň 1. místo získala II. třída s 213 body 1. místo spojená IX. třída s 230 body 2. místo obsadila I. A s 203 body 2. místo patří VII. A třídě s 213 body 3. místo obsadila IV. třídě s 201 bodem 3. místo získala VIII. B s 210 body II. stupeň Sportovní úspěchy: Sprinterský víceboj okres Uh. Brod st. žáci 6. místo Tomáš Horák 9.B Ondřej Kadlček 8.A Pavel Pastorek 9.B Filip Straňák 9.B st. žákyně 4. místo Klaudie Bobčíková 9.B Veronika Hlatká 9.A Markéta Pinkavová 9.B Ivana Karlíková 8.B Atletický čtyřboj Uh. Brod st. žáci 5. místo Pavel Pastorek, Radim Doležal, Tomáš Horák- všichni z 9.B Jan Juřenčák 8.B Ondřej Kadlček 8.A st. žákyně 2. místo postup do krajského kola Monika Mančíková 8.A Veronika Hlatká 9.A Markéta Pinkavová 9.B

25 Ivana Karlíková 8.B Anna Dufková 8.A Po postupu do krajského kola ve Valašském Meziříčí tyto dívky vybojovaly 6. místo Atletická olympiáda V kategorii 6. a 7. tříd se mezi chlapci nejlépe umístili: 1. Arnošt Mikulička 7.A 1357 b. 2. Matěj Jankových 7.A 1180 b. 3. Zbyněk Krhovský 7.A 1122 b. V kategorii 6. a 7. tříd se mezi dívkami nejlépe umístily: 1. Anna Polášková 7.B 1099 b. 2. Silvie Jančová 7.A 963 b. 3. Adéla Kročová 7.A 946 b. V kategorii 8. a 9. tříd se mezi chlapci nejlépe umístili: 1. Pavel Pastorek 9.B 1558 b. 2. Ondřej Kadlček 8.A 1487 b. 3. Josef Bohun 9.A 359 b. V kategorii 8. a 9. tříd se mezi dívkami nejlépe umístily: 1. Mančíková Monika 8.A 1462 b. 2. Pinkavová Markéta 9.B 1366 b. 3. Dufková Kristýna 8.B 1118 b.

26 Mezitřídní fotbalový turnaj soutěž tř. soutěž tř B A A B B tř A Branný závod na Žítkové Tomáš Horák 9.B Radim Doležal 9.B Markéta Pinkavová 9.B Monika Mančíková 8.A Vládce vesmíru soutěž v hodu papírovou vlaštovkou Za kategorii tříd obsadil 1. místo: Oliver Mikulička 3.B Za kategorii třída obsadil 1. místo: David Tinka 4.tř. Za kategorii II. stupně obsadil 1. místo: Martin Bartoš 7.A Školní kolo ve stolním tenisu Mladší žáci 1. Místo Ondřej Kučera 6. tř. 2. Antonín Uher 6. tř. 3. Martin Bartoš 7.A Starší žáci postoupili do okresního kola 1. Dominik Pitner 8.A 2. Tomáš Tang Minh 8.A 3. Josef Kolísek 8.A

27 Nejlepší sportovci roku 2012/2013 I. stupeň - Romana Marečková, Viktor Ambros 5.tř. II. stupeň Markéta Pinkavová, Pavel Pastorek 9.B okresní kolo olympiáda Čj Karolína Zelinková 9.A 17. místo literární soutěž Zelená planeta okresní kolo Adam Horňák 1. místo Recitační soutěž postup do okresního kola Karolína Zelinková 9.A Anna Stojaspalová 6.tř. okrskové kolo Martin Sípek 8.B Přírodovědný klokan- školní kolo Vojtěch Mahel 8.B Daniel Dufka 9.B Nikola Opletalová 9.A Okresní kolo zeměpisné olympiády kategorie A David Kovařík (6.tř.) 7. místo kategorie B Tomáš Daněk (7.B) 12. místo kategorie C Vojta Mahel (8.B) 1. místo Krajské kolo zeměpisné olympiády Vojta Mahel (8.B) 5. místo Školní kolo biologické olympiády v kategorii D (6. a 7. ročník) se umístili: 1. Michal Bahula 7.A v kategorii C (8. a 9. ročník) se umístili: 1. Vojtěch Mahel 8.B Okresní kolo biologické olympiády Vojtěch Mahel 12. místo Školní kolo fyzikální olympiády

28 Pavel Stojaspal 8.B Simona Hlavenková 9.B Nikola Opletalová 9.A Dějepisná olympiáda Kristýna Kolářová úspěšný řešitel v okresním kole dějepisné olympiády Matematická olympiáda úspěšnými řešiteli okresního kola Vojtěch Mahel 8.B místo s plným počtem bodů Ivan Fábry 6. tř. Pavel Stojaspal 8.B Pythagoriáda Vojtěch Mahel 8.B 6. místo v okresním kole SCIO testy Simona Hlavenková 9.B získala ocenění za nejlepší výsledek v testování matematiky ve Zlínském kraji Výtvarná soutěž Soutěž Móda I. kategorie 1. místo Veronika Martišová 3.B 1. místo Tobiáš Huspenina, Jakub Kučera 2.tř. II. kategorie 1. místo Tereza Kadlčková 5. tř., Lucie Hiblerová Aneta Bachůrková 6. tř. 2. místo Nikola Kaňůrková 6. tř. III. kategorie 1. místo Veronika Baroňová, Anna Uhrová 7.A 1. místo prostorové práce Veronika Baroňová 7.A 2. místo - Karin Valášková, Kateřina Zmidlochová 7.A 2. místo Zbyněk Krhovský, Martin Bartoš 7.A 3. místo Anna Tinková 8.B Ocenění za kreativitu Arnošt Mikulička 7.A Další akce školy Adaptační kurz pro žáky 6. tř. Maršov Beseda s horolezcem Radkem Jarošem Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně

29 Jednodenní outdoorový kurz na Lopeníku Branný závod Pasování žáků II. třídy na čtenáře Projektový den Den stromů Dýňování Halloween Beseda žáků III.A,B na obecním úřadě Divadelní představení Jů a Hele v Uh. Brodě Výchovný koncert Koledy Vánoční zpívání na schodech Výukový program ve vaření Zdravá pětka Výukový program Ekotýmu o mobilních telefonech Pošťácká pohádka Slováckého divadla Přednášky o poskytování první pomoci Zájezd do Londýna Ukázka canisterapie a výcviku psů Přednáška o holocaustu Přednáška o HIV a partnerských vztazích Exkurze do firmy Baťa III.A,B Výukový program o exotických zvířatech Exkurze Skanzen Stážnice 6. třída Návštěva knihovny 2. třída Exkurze do Slováckých strojíren 9. A, B Dopravní hřiště 4. ročník Návštěva Úřadu práce v Uh. Hradišti 9. A, B Scio testy Testy pohoda Zapojení žáků do charit. akce fondu Sidus, Den proti rakovině, Adopce na dálku, CPK Chrpa Exkurze Slovácké strojírny v Uh. Brodě 9. A, B Vánoční výstava Akademie ZUŠ Sběr papíru Soutěž Vorvaň ve Zlíně Návštěva kina v Hluku

30 Bruslení v Uh. Brodě Lyžařský kurz žáci 7. ročníku Okresní kolo olympiády v Aj Okresní kolo a krajské kolo olympiády v zeměpise Recitační soutěž žáci ročník MC Dolnad s cup soutěž v Uh. Brodě třída, třída Den Země Atletické závody O pohár starosty v Uh. Brodě Výukový program Hasík ročník Den s lesy Modrá 6. A, B Exkurze do CHKO Bílé Karpaty 7. ročník Atletická olympiáda I. a II. stupně Obhajoby absolventských prací 9. ročník Tematický den Ochrana člověka za mimořádných událostí Železný žák Návštěva budoucích šesťáků ze ZŠ Horní Němčí a Boršice u Blatnice Účast v soutěži Line Dance Sázení stromu před školou Branný závod Beseda o vesmírném středisku NASA Výukový program Gladiátoři Pyžamový den Mikuláš ve škole Beseda s fotbalisty 1. FC Slovácko

31

32 Zaměstnanci Horní řada zleva: Došková Šárka, Kvasnička Jindřich, Bobčíková Pavlína, Staňová Jana, Horňák Jaroslav, Hrobařová Jarmila Prostřední řada zleva: Jinková Edita, Horká Marcela, Spáčilová Blanka, Pacholová Jana, Hájková Zdeňka, Mitáčková Jana, Králíková Miroslava, Horňáková Eva, Stojaspalová Jana Dolní řada zleva: Růžičková Alena, Ježek František, Kuřina Petr, Kvasnička Milan ředitel školy, Ježková Ľubica, Špaňhelová Jana, Beníčková Ludmila

33 Seznam pracovníků školy Pedagogický sbor školy ve školním roce 2012/2013 ové adresy níže uvedených ped. pracovníků mají vždy formát příklad: 1. Mgr. Ambrosová Michaela Tv M 2. Mgr. Bahulová Dagmar Ch Př 3. Mgr. Beníčková Ludmila 1. st. ZŠ 4. Mgr. Bobčíková Pavlína M Tech. práce 5. Mgr. Hájková Zdeňka M F 6. Mgr. Horká Marcela 1. st. ZŠ 7. PaedDr. Horňák Jaroslav Př Pč 8. Mgr. Horňáková Eva Čj - D 9. Mgr. Hrobařová Jarmila D Hv 10. Mgr. Ježek František Aj - Z 11. Mgr. Ježková Ľubica 1. st. ZŠ Ev 12. Mgr. Jinková Edita Vo Z 13. Mgr. Králíková Miroslava 1. st. ZŠ. Aj 14. Mgr. Kuřina Petr F- Inf. 15. Mgr. Kvasnička Jindřich Sport. hry 16. Mgr. Kvasnička Milan Inf, ZdrTv 17. Mgr. Mitáčková Jana Čj Vo 18. Mgr. Pacholová Jana 1. st. ZŠ 19. Bc. Roubalík Tomáš Aj 20. Růžičková Alena Vv 21. Smrž Rostislav 1. st. ZŠ 22. Staňová Jana 1. st. ZŠ 23. Mgr. Stojaspalová Jana D Rj 24. Mgr. Špaňhelová Jana 1. st. ZŠ 25. Mgr. Trtková Jana Přír. seminář. 26. Synčáková Simona vychovatelka ŠD 27. Mgr. Tomancová Jiřina vychovatelka ŠD 28. Došková Šárka asistentka pedagoga 29. Ing. Hajdůchová Martina asistentka pedagoga

34 Správní zaměstnanci Kancelář Multánová Dagmar Údržba Růžička Miroslav Uklízečky Baroňová Jiřina Matůšová Marie Šimčíková Hana Bršlicová Hana Horáčková Ludmila

35 Školní jídelna Karafiátová Jiřina Stojaspalová Marie Janigová Alena Stojaspalová Hana Fibichrová Hana Šrámková Alžběta Kadlčková Marta

36 Školní vzdělávací program Je základní pedagogický dokument školy, strategický plán, podle kterého probíhají všechny výchovně-vzdělávací aktivity školy. Stanovuje smysl a cíle školy, metody a formy pedagogické práce, vyučované předměty, jejich hodinové dotace i obsah, pravidla a kritéria hodnocení práce a výsledků žáků, způsoby evaluace procesů na škole i jejich výsledků, ale také formy spolupráce s rodiči žáků a partnery školy. Školním vzdělávacím programem se vzdělávací instituce prezentuje veřejnosti. Učební plán Učební plán obsahuje hodinovou dotaci povinných a volitelných předmětů. Škola nabízí i vyučování nepovinných předmětů náboženství, zdravotní tělesná výchova. Školní učební plán pro 1. stupeň Učební plán ŠVP ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí, s platností od Předmět Ročník Český jazyk Cizí jazyk Matematika a její aplikace Člověk a jeho svět Prvouka Přírodověda a Vlastivěda Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Člověk a svět práce Informatika Celkem

37 Školní učební plán pro 2. stupeň Počet hodin: Předmět - Oblast Ročník: Celkem: Jazyk a jazykové Český jazyk komunikace Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační Informatika 1 1 technologie Dějepis Člověk a společnost Výchova k občanství Fyzika Člověk a příroda Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Průřezová témata Etická výchova Volitelné předměty Výběr volitelných předmětů Informatika Sportovní hry Přírodovědný seminář Konverzace v AJ Matematický seminář Fyzikální seminář Etická výchova Druhý cizí jazyk Celkem

38 Seznam volitelných předmětů 2012/ ročník: vyučováno podle ŠVP bez volitelných předmětů 7. ročník: 2 hod. Sportovní hry 1 hod. Informatika Ruský jazyk Přírodovědný seminář 8. ročník: 2 hod. Vaření 1 hod. Sportovní hry Informatika Přírodovědný seminář Ruský jazyk 9. ročník: 2 hod. Sportovní hry 1 hod. Konverzace v anglickém jazyce Vaření Přírodovědný seminář

39 Kronika školního roku Září září Mezinárodní strojírenský veletrh 15. září Adaptační kurz 6. ročník 18. září Beseda s horolezcem Jarošem 19. září Dopravní hřiště 4. ročník 20. září Strážnice 6. ročník Říjen října Outdoorový kurz 9. října Branný závod 10. října Pasování na čtenáře 17. října Přírodovědný klokan 19. října Exkurze Slovácké strojírny SPŠ 9. ročník 22. října Den Stromů + Dýňování 31. října Halloween AJ 9 ročník Listopad listopadu Beseda na OBECNÍM ÚŘADĚ 3.B 8. listopadu Úřad práce 9.A 13. listopadu Úřad práce 9.B 21. listopadu JŮ a HELE 1.,2.,3. ročník 27. listopadu Testování SCIO 9. ročník 29. listopadu Školní kolo dějepisné olympiády Prosinec prosince Vánoční výstava 3. prosince Koncert - koledy 5. prosince Testování POHODA 1. a 2. stupeň 10. prosinec Ukázka cukrářské výroby 8. a 9. ročník 12. prosince Vánoční akademie 20. prosince Zpívání na schodech 21. prosince Bruslení Leden ledna Polonéza 10. ledna Obecní úřad 3.A ledna Lyžařský kurz 31. ledna Okresní kolo DO K. Kolářová Únor února pololetní prázdniny 4. února Zdravá pětka - vaření

40 13. února Zápis do 1. tříd 14. února Recitační soutěž 1. st. 19. února Okrskové kolo recit. soutěže Hluk 20. února Školní kolo zeměpisné olympiády února Jarní prázdniny Březen března Pythagoriáda- 6.,7.,8. ročník, školní kolo 6. března Okresní kolo recit. soutěže 14. března Okresní kolo zeměpisné olympiády 15. března Testován klíč. kompetencí 6. ročník 18. března Ekotým Beseda o mobilech 4. ročník 22. března Mat. klokan, Pošťácká pohádka 1. až 3. třída 25. března Přednášky o poskytnutí první pomoci března Zájezd do Londýna Duben dubna Výukový pořad canisterapie 11. dubna Holocaust 9. ročník 12. dubna HIV, vztahy 9. ročník 17. dubna Matematická olympiáda okresní kolo 29. dubna Baťa exkurze do firmy 3. ročník 30. dubna Úklid obce Den Země Květen května Soutěž v hodu vlaštovkou 6. května Výuk. program ekocentra Pantoflíček 7. května Pythagoriáda okresní kolo 5. až 8. třída 15. května Akademie ZUŠ 23. května Výukový program exotická zvířata 30. května Atletika v UB, o pohár starosty 31. května Den dětí Červen června Mimořádné události projektový den června Obhajoby absolventských prací června Výletový týden 5. Ročník 15. června Železný žák 25. června Výlet 3. ročníku náboženství 19. června Atletická olympiáda

V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011

V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011 1 OBSAH : A) Základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Základní údaje. tel., fax: 327 512 361 http://www.cgym-kh.cz e-mail: skola@cgym-kh.cz

Základní údaje. tel., fax: 327 512 361 http://www.cgym-kh.cz e-mail: skola@cgym-kh.cz Základní údaje Název: Církevní gymnázium sv. Voršily, Kutná Hora, Poděbradova 288 PSČ: 284 01 tel., fax: 327 512 361 http://www.cgym-kh.cz e-mail: skola@cgym-kh.cz IČO: 46406735 IZO: 108032876 Zřizovatel:

Více

Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135. Výroční zpráva. školní rok 2013 / 2014

Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135. Výroční zpráva. školní rok 2013 / 2014 Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135 Výroční zpráva školní rok 2013 / 2014 Údaje o zařízení Zřizovatel : Město Benátky nad Jizerou, Zámek 49, IČO -00237442 Ředitel školy : Mgr. Jiří Novotný

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 280/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 zpracoval:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Brandýs nad Labem ZALOŽENO 1905 250 01 Brandýs nad Labem, Palachova

Více

Š K O L N Í R O K 2013/2014

Š K O L N Í R O K 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, STAŇKOVA 14 IČO: 62 157 094 PSČ: 602 00 e-mail: zsstankova@volny.cz tel.: 541 422 022 www.zsstankova.eu tel.:/fax: 541 219 992 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva

Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803 příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Říjen 2013 Zpracovala: PaedDr. Zuzana Zrzavá OBSAH:

Více

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy Školská 112, 289 23 Milovice, tel.: +420 325 577 221, fax: +420 325 577 418 Komenského 581, ZŠ-tel.: +420 325 575153, e-mail: zsmilovice@zsmilovice.cz MŠ-tel.: +420 325 575 163, e-mail: msmilovice@zsmilovice.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLONICE, OKRES KLADNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLONICE, OKRES KLADNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLONICE, OKRES KLADNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007-2008 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...3 2. VZDĚLÁNÍ POSKYTOVANÉ ŠKOLOU - UČEBNÍ PLÁN...5 3. ÚPRAVA VZDĚLÁVACÍHO

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

Výroční zpráva GYMNÁZIA VYŠKOV 2010/2011

Výroční zpráva GYMNÁZIA VYŠKOV 2010/2011 Gymnázium, Vyškov, Komenského náměstí 16 Komenského nám. 16, 682 01 Vyškov, IČ: 00559270 tel.: 517 307 010, email: info@gykovy.cz, www.gykovy.cz Č. j.: 616/11 Ve Vyškově 18. 10. 2011 Výroční zpráva GYMNÁZIA

Více

Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, Pražská 2817 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za období školního roku 2008-2009

Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, Pražská 2817 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za období školního roku 2008-2009 Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, Pražská 2817 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za období školního roku 2008-2009 Zpracovali: Bedřiška Frundlová Miroslav Jiřička.. Vladimír Škuta ředitel školy 1.

Více

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2008/2009 O b s a h: - Základní údaje o škole... str. - 2 - Cíle základního

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Jaromír Čížek Datum 19. 11. 2010 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Škola se specializací na estetiku a tvořivost

Škola se specializací na estetiku a tvořivost Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace Aloisina výšina 642/51, Liberec 15, 460 15; www.zs-aloisinavysina.cz Tel.: 482 751 233, e-mail: info@zs-aloisinavysina.cz Škola se specializací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333, J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zpracoval: Mgr. Miloslav Vokáč Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

1. Základní údaje o škole. 2. Zvolený vzdělávací program a jeho č.j. Název zvoleného vzdělávacího programu. Číslo jednací 1. 9.

1. Základní údaje o škole. 2. Zvolený vzdělávací program a jeho č.j. Název zvoleného vzdělávacího programu. Číslo jednací 1. 9. 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa Zřizovatel školy Ředitel školy Druhy a typy škol Základní škola a Mateřská škola T.G. Masaryka Drásov, Brno venkov Drásov 167, 664 24 Drásov Městys Drásov

Více

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Fakultní škola Ped F UK K Milíčovu 674, Praha 4, městská část Praha 11, PSČ 149 00 http://www.zsmilicov.cz e-mail: zsrvj@zsmilicov.cz TEL: 226 807 223 FAX: 226

Více

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 V České Lípě dne 21. září 2011.... Mgr. Petr Jonáš, ředitel školy Přílohy Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola, Žďárec, okres Chrudim Školní rok 2013 / 2014 Mgr. Radka Červinková, Zuzana Čáslavská

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola, Žďárec, okres Chrudim Školní rok 2013 / 2014 Mgr. Radka Červinková, Zuzana Čáslavská VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola, Žďárec, okres Chrudim Školní rok 2013 / 2014 Mgr. Radka Červinková, Zuzana Čáslavská 2 Charakteristika školského zařízení Název školy: Základní škola a mateřská

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, GLOWACKÉHO 6 Zpracoval: Mgr. Miroslav Koranda ředitel školy Výroční zpráva o činnosti základní školy zpracovaná za období předcházejícího

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola, Liberec, Ještědská 354/88, příspěvková organizace Ještědská 354/88 460 08 Liberec telefon : 482770445, 485152077 e-mail : zs07@ volny.cz www.zs-jestedska.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST STUDIUM KOORDINÁTOR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Realizováno v období 4. 10. 2006 až

Více