HODNOCENÍ. systémová příručka pro hodnocení žáků v aplikaci Iskola.cz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HODNOCENÍ. systémová příručka pro hodnocení žáků v aplikaci Iskola.cz"

Transkript

1 příručka 3 HODNOCENÍ systémová příručka pro hodnocení žáků v aplikaci Iskola.cz Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku. Příručky jsou k dispozici ke stažení na Adresa naší školy: Systém iškola.cz je XHTML 1.1 validní. Systém Iškola je optimalizován pro prohlížeče: Internet Explorer 9 a vyšší Google Chrome (aktuální verze) Mozilla Firefox (aktuální verze) Opera (aktuální verze) Verze této příručky: Aktuální verzi této příručky, popisující nejnovější možnosti serveru naleznete ke stažení na serveru v sekci nápovědy. Tato příručka je tematicky zaměřena pro typ uživatele - Admin. Vzhledem k tomu, že každý typ uživatele (učitel, administrátor, žák a rodič) má trochu odlišné možnosti a nabídky, je pro každý typ uživatele k dispzoici i jiná příručka. Všechny příručky jsou v aktuálních verzích k dispozici na výše uvedené adrese. Upozorňujeme, že tato příručka je bez jakékoliv redakční a jazykové úpravy. Vyhrazujeme si právo na pozdější změny, zejména pokud verze systému je novější než verze této příručky. 1

2 Obsah HODNOCENÍ Jakým nastavením je ovlivněn modul Hodnocení...3 Parametry hodnocení...3 Uživatelské podrole Základní práce s modulem Hodnocení...3 Přístup k hodnocení...3 Zadání hodnocení jednotlivci...4 Zadání více hodnocení z jednoho předmětu jednotlivci...6 Hromadné zadání hodnocení celé třídě / skupině...6 Škrtnutí / smazání známky...7 Existuje možnost hromadného smazání známek denního charakteru? Výčet dalších možností modulu Hodnocení Průběžná známka Známka na vysvědčení Rozsah známek na vysvědčení Jak odstranit špatně zadanou známku na vysvědčení? Kolizní stav proč nejde zadat běžná denní známky i když k předmětu má vyučující právo? Jak změnit klasifikaci Nehodnocen(a) či Neprospěl(a) po dodatečných/opravných zkouškách? Nástroj pro admina hromadné smazání známek na vysvědčení Vyjádření celkového hodnocení žáka za dané pololetí Slovní hodnocení Zadávat u slovního hodnocení i známku jako takovou? Ano Datum vydání vysvědčení Zadávání výchovných opatření Vkládání výchovného opatření žáku jednotlivci Vkládání výchovného opatření více žákům současně Uznání hodnocení v předmětu z jiné střední školy Výstupní hodnocení Praktické postřehy Vyučující má přístup k více žákům, než ve skutečnosti učí. Proč? Práva a přiřazení podrole vyučujícímu jsou v pořádku, proč ještě vidí více předmětů, než učí? Proč některý vyučující, rodič a žák nevidí v tabulce hodnocení žáka záložku Slovní hodnocení?

3 HODNOCENÍ Jedním z nejtypičtějších a nejvíce využívaných součástí Iškoly je modul Hodnocení. Jak již naznačuje jeho název, slouží k evidenci klasifikačních podkladů od běžných známek denního charakteru, možnost zadávat průběžné známky a výslednou známku na vysvědčení, až po evidování výchovných opatření. Tato data jsou pak druhotně využívána pro výstupové potřeby (typicky běžné hodnotící tiskové sestavy žáka/ třídy, pololetní sestavy klasifi kace, katalogový list, vysvědčení apod.). 1. Jakým nastavením je ovlivněn modul Hodnocení Parametry hodnocení Nastavuje Admin v modulu Nastavení Hodnocení. Rozhoduje to, jaký typ hodnocení bude školou používán, zdali bude povoleno využívat vah u zadávaných známek, komu zpřístupní zobrazení průměru apod. Uživatelské podrole Každý typ uživatele pracuje s právy, které mu admin vymezí v přístupu k modulu Hodnocení; týká se to především rozšiřujících práv podrolí uživatele typu Učitel; u Žáků a Rodičů práva přístupu víceméně vyplývají z právní struktury uživatelů. Podrobnější práva uživatele Učitel definuje admin v uživatelských podrolích (práce admina v modulu Nastavení Hodnocení). Na následujícím obrázku vpravo vidíte příklad práv u nastavené podrole běžného učitele: Učitel s těmito právy k modulu Hodnocení bude moci zapsat známky a uvidí klasifi kaci jen do svých předmětů (ve kterých učí a u tříd, které má v úvazku), bude moci smazat špatně zadanou známku. 2. Základní práce s modulem Hodnocení Vyjděme z předchozího odstavce, tedy vymezení práv přístupu k modulu Hodnocení. Práci s tímto modulem si nejprve ukážeme na běžném vyučujícím (tedy takovém, který má nastavena práva k zápisu jen svých předmětů a také pohledu jen na své předměty klasifikace (viz práva na obr. výše). Přístup k hodnocení 1. Vyučující po svém přihlášení do Iškoly nejprve aktivuje modul Hodnocení. 2. Poté volí v levém sloupci organizační jednotku (třídu / skupinu), v rámci které chce klasifikovat. Výběr třídy či skupiny pro klasifi kaci Poznámka: TIP učitel může využít vymezení svého úvazku, ve které třídě a skupinách učí a může pohled na organizační jednotky (se kterými může pracovat) výrazně zpřehlednit. Docílí toho tak, že při horním okraji aplikace zatrhne zatržítko Pouze mé úvazky. Doporučujeme, vyzkoušejte. 3

4 3. V rámci zvolené jednotky buď může zapisovat známku jenomu žákovi nebo hromadně zadávat známky více žákům (celé třídě/skupině). Seznam žáků celé třídy k hodnocení. Klepnutím na konkrétního žáka je možné zadávat hodnocení jen jemu jako jednotlivci nebo může vyučující hodnotit celou organizační jednotku (v tomto případě celou třídu) klapnutím na některé z tlačítek v horní části tabulky. Všimněte si, že tato tabulka třídy obsahuje i některé syntetické údaje (jako např. poslední zadaná známka u žáka, poslední průběžná známka, posledně zadaná známka na vysvědčení. Zadání hodnocení jednotlivci 1. Nejprve tedy zadání hodnocení jednomu žákovi. Klepnutím myší na dotyčném se otevře hodnotící karta daného žáka. Hodnotící karta je vymezena pro jedno určité pololetí (např. pro 2. pol. 2013/2014). Takto vidí vyučující (který má v úvazku v dané třídě pouze předmět ČJL) hodnotící kartu žáka; tedy vidí jen svůj přadmět, který také může klasifi kovat. 2. Hodnocení je možné vložit klepnutím na piktogram (Pozn.: zvolená symbolika pro přidávání, nikoliv + jako plus ke známce). Po klepnutí na tento piktogram se otevře panel zadávání hodnocení. Volba typu hodnocení. Dostupnost vyplývá z toho, jak jsou systémově nastaveny parametry v modulu Nastavení Hodnocení. S tím souvisí i to, zda bude v následující nabídce dostupná volba klasická známky, zadání bodů či procent. Opět nabídka systémového číselníku - možnost výběru z toho, co má škole nastaveno, např.: ústní zkoušení, malá písemka, čtvrtletní písemka, aktivita v lavici, projekt apod. Předmět ke klasifi kaci Datum, kdy byl žák zkoušen. Možno o zadat prostřednictvím kalendáře. Váha hodnocení (výchozí stav 100%). Možnost přiřazení, má-li škola tématické okruhy založeny Slovní komentář k zadávanému hodnocení. Vložení hodnocení 4

5 Klepnutím na tlačítko OK je známka (hodnocení) vloženo do hodnotící karty žáka. Právě vložená známka. Klepnutím na vložené známce můžete zobrazit detail této známky, s možností úpravy slovního komentáře ke známce, škrtnutí či smazání známky (má-li k tomu daná osoba právo). Ke škrtnutí a smazání známky dále, viz str. 7. Rozdíly mezi hodnocením známkou / body / procenty: Na panelu přidávání známky (viz předchozí strana) jsme nastínili možnost hodnocení pomocí známek, bodů a procent. Následující obrázky přibližují rozdílnost jejich použití a parametrů zadávání. U klasické známky můžete zadat samozřejmě její stupeň; a k ní pouze specifi kovat váhové upřesnění. Příklad: U bodů zadáváte počet dosažených bodů z maxima možných; a k nim můžete specifi kovat i váhové upřesnění. Ve sloupci Průměr je tato známka vyjádřena takto. U procent zadáváte % dosažené úspěšnosti; a k nim můžete specifi kovat i váhové upřesnění. Příklad: 5

6 Zadání více hodnocení z jednoho předmětu jednotlivci Je obdobou předchozího případu s tím, že samozřejmě proceduru zadávání dalších známek (které třeba žák nasbíral za celý týden), opakujete. Možná vás ale bude zajímat následující položený dotaz. Dotaz: Proč nejde zadat více známek z jednoho předmětu žákovi současně, v jednom panelu? Odpověď / vysvětlení: V podstatě byste si nepomohli, protože stejně byste museli (byť v jenom souhrnném panelu pro dejme tomu 5 známek současně) vypisovat odlišné údaje jako datumy zkoušení, rozdílné známky (případně váhy), za co zkoušení, tématický okruh, poznámku apod. S případným uhmátnutím se, ztrátou orientace apod. a následnou opravou. To vše lze řešit dílčím pomocí klasického přidávání jednotlivé známky. Hromadné zadání hodnocení celé třídě / skupině Typickým příkladem tohoto použití je plošné zkoušení celé třídy (např. písemka), kdy vyučující potřebuje zadat známky naráz celé třídě/skupině. Postup je tento: 1. Nebudete otevírat kartu žáka jednotlivce, nýbrž na seznamu žáků k hodnocení (třídy/skupiny) klepnete vpravo nahoře (nad tabulkou jmen) na tlačítko Známka. 2. V následně otevřeném panelu postupujete obdobným způsobem jako u zadávání známky jednotlivci (datum zkoušení, typ hodnocení známkou/ body/procenty, váha hodnocení, za co, případně tématický okruh a poznámka). Níže u jednotlivých žáků vyberete stupeň známky, dosažené body či procenta. TIP: Pokud by měla být třídě zadána většinově stejná známka (např. 1), pak tuto známku zvolte u prvního žáka a ostatním ji přidělte klepnutím na jméně právě tohoto prvního žáka, u kterého jste danou známku zvolili. Systém ji vloží ostatním; drobné odlišnosti (např. jiné menšinové známky) již poupravte u jednotlivců. 6 Všem žákům se vložila stejná zvolená známka.

7 ! Hodnocení Takto hromadně zapsané známky (pro ověření) může vyučující bezprostředně po zadání vidět například v sumáři hodnocení dané třídy, sloupec Posl. známka, nebo postupným klepnutím na jméně toho kterého žáka. Škrtnutí / smazání známky Samozřejmě se může stát, že se vyučující upíše či uhmátne při zadávání hodnocení. Tuto chybu může korigovat a to dvojím způsobem: a) škrtnutím známky která ovšem zůstane v hodnocení žáka, jen s ní nebude počítáno v dalších statistických výpočtech (průměrech apod.) b) smazáním známky ta skutečně bude z hodnotící karty žáka odstraněna. Upozornění: Pozor, to, zda daná podrole učitele bude mít právo známku smazat, nejenom škrtnout (volba Škrtnout je výchozím stavem), záleží na nastavení přístupových práv v Nastavení Hodnocení. Ukázku použití obou procedur škrtnutí i smazání známky vidíte na následující straně. 7

8 ! Hodnocení Škrtnutí / smazání známky provedete tak, že klepnete přímo na předmětné známce a v následně otevřeném panelu na příslušné tlačítko akce Škrtnout či Odstranit. Učitel s právem pouhého škrtnutí známky. Učitel s právem škrtnutí i smazání známky. Známka zůstává, je jen přeškrtlá. Známka byla skutečně smazána. Existuje možnost hromadného smazání známek denního charakteru? Jedná se o skutečnost, na kterou se jako uživatelé systému dotazujete. Dotaz: Jde hromadně smazat nevhodně zadaná známka denního charakteru celé třídě? Odpověď: Nikoliv. A to ze zcela prozaického důvodu. To, že se vyučující (s právem zapsání známek sice stejného předmětu ale s přístupem k jiné třídě, nebo díky plošněji vyšším právů zápisu čehokoliv u jakéhokoliv žáka ) uhmátne a špatně známky hromadně zapíše, se může stát. To je ale spíše otázka na správnost nastavení práv k hodnocení ze strany admina. Pokud by však existovala možnost plošného smazání známek denního charakteru, tak paradoxně může nastat ještě horší případ, a to plošné smazání (třeba i nechtěně) velkého množství známek jinému učiteli. Takový stav by pak admin docela problematicky vysvětloval kolegům, dávalo by se to za vinu nedokonalosti systému apod. Tedy, tato možnost hromadné smazání známek denního charakteru nebude ze strany Iškoly vědomě systémově implementována. 8

9 ! Hodnocení 3. Výčet dalších možností modulu Hodnocení Kromě klasického denního hodnocení mohou vyučující zadávat i další typy klasifikačních / hodnotících podkladů. I ty si pak s sebou žák nese ve své hodnotící kartě. Jsou to: průběžná známka výstupní hodnocení známka na vysvědčení slovní hodnocení výchovná opatření (v podobě pochvaly či poznámky) zadání data vydání vysvědčení 4. Průběžná známka Co je to průběžná známka? Jde o vyjádření stavu, na jakou výslednou známku vyučující hodnotí výkon žáka (v průběhu pololetí), jinými slovy, jaká by to byla známka na vysvědčení, kdyby byl žák právě teď hodnocen z daného předmětu na vysvědčení. Upozornění: Pozor, průběžná známka není počítána z denní klasifi kace, není žádným průměrem! Je to skutečně vyjádření momentálního stavu daným vyučujícím. Příklad: Žák má v průběhu pololetí známky z českého jazyka: 1,1,1,1 a 4. Průměrem by to vycházelo na 1.6, ovšem vyučující ví, že jde o jinak výborného žáka a ta 4ka byla jen jakýmsi jeho úletem. Prostřednictvím průběžné známky tedy může vyjádřit stav, že žák se mu jeví stále na výslednou 1 na vysvědčení. Možnost zadávání průběžné známky musí být systémově povolena adminem v Nastavení Hodnocení. Pokud tomu tak je, může vyučující přistoupit k zadání průběžné známky. Co do četnosti systém umí evidovat více průběžných známek, řadí je za sebou chronologicky (v rámci daného pololetí) od nejstarší po nejnovější. Průběžnou známku můžete zadávat opět dvojím způsobem žáku jednotlivci nebo celé třídě / skupině. Postup je zcela obdobný, jako u zadávání běžné denní známky. 1. Následující obrázky se vážou k procesu vložení této známky jednotlivci. Zadávání průběžné známky jednotlivci hotovo. Po klepnutí na zadané průběžné známce se objeví panel s detailními informacemi, možností úpravy komentáře a odstranění známky (opět na základě práva k tomuto úkonu). Detail průběžné známky; tento vyučující má právo ji i odstranit. 9

10 2. Postup vložení průběžné známky více žákům současně / třídě / skupině. Výsledek hromadného zadání průběžné známky z daného předmětu. Odstranění jedné z více průběžných známek předmětu: Dotaz: Co když má žák více průběžných známek z předmětu během pololetí a já mu zadal(a) poslední z nich špatně. Můžu ji smazat, aniž bych smazal(a) zbývající správné? Odpověď: Můžete a ostatní nesmažete. Klepněte u daného žáka na číslici průběžné známky (systém v tabulce pro přehlednost zobrazuje vždy jen tu nejnovější). V panelu detailu vidíte chronologický přehled průběžných známek daného předmětu. Označte klepnutím špatnou a potvrďte tlačítkem Odstranit. Je-li tato průběžná známka (4) špatně zadaná, klepněte nejprve na odkaz datumu (tím ji aktivujete) a následně na tlačítko Odstranit. Tato známka, 4 bude smazána, známka 2 zůstane. Poté můžete znovu zadat "květnovou" průběžnou známku správně. 10

11 5. Známka na vysvědčení Postupně se dostáváme k fi nalizaci prospěchu v daném předmětu, a to známce na vysvědčení. Zadání známky na vysvědčení zcela kopíruje postup u jednotlivé denní známky či známky průběžné, tedy zadání žáku jednotlivci nebo celé třídě / skupině. 1. Zadání známky na vysvědčení jednotlivci. Hotovo, vložená známka na vysvědčení z předmětu. 2. Zadání známky na vysvědčení více žákům / třídě / skupině.! Za povšimnutí stojí žák Joklík Milan Joklík Milan. V jeho případě je možnost zadání známky v rámci tohoto hromadného přidávání nemožná. Je to tím, že tento žák již známku na vysvědčení z tohoto předmětu má (2) a systém tuto operaci blokuje. 11

12 ! Hodnocení Rozsah známek na vysvědčení Patrně jste si již na předchozím obrázku (a při činnosti v systému) celého rozsahu všimli. Pojďme si použití všech přiblížit. Hodnocení 1 5: standardní známky. Nehodnocen: použití v případě, že není možné žáka objektivně klasifi kovat (málo klasifi kačních podkladů denní klasifi kace). Hodnocen(a) slovně: použití v případě slovního hodnocení žáka v daném předmětu. Blíže ke slovnímu hodnocení (více viz str. 16). Uvolněn(a): použití v případě, že je žák v daném pololetí osvobozen z klasifi kace v daném předmětu (např. z tělesné výchovy ze zdravotních důvodů). Pracoval(a) / Pracoval(a) úspěšně: použití u zájmových předmětů (jsou-li na škole vyučovány). Započteno: použití u škol typu VOŠ. Uznáno: použití v případě tzv. uznání klasifi kace z daného předmětu u žáka (např. po jeho přestupu na školu během pololetí, na které dokončuje klasifi kace z dalších předmětů). Předmět neznámkován: použití v případech, kdy je předmět vyučován jen v jednom pololetí nebo když žák není z daného předmětu (např. přestup na vaši školu) není v jednom z pololetí klasifikován. Příklad 1: Předmět (např. seminář) vyučován (či klasifi kován) až v 2. pololetí. V 1. pololetí bude jako výsledná známka zadáno hodnocená typu Předmět neznámkován, na vysvědčení bude v tomto pololetí známka z tohoto předmětu proškrtnuta. Ve 2. pololetí některý z ostatních hodnocení (např. známkou 2). Příklad 2: Žák, který na vaši školu přichází od 2. pololetí šk. roku. V 1. pololetí bude mít sadu všech předmětů třídy ohodnocenou typem Předmět neznámkován, na vysvědčení bude mít toto 1. pololetí ve známkách proškrtáno. Ve 2. pololetí pak budou použity ostatní hodnotící stupně (např. známka 1-5). Upozornění: Pozor, doplnění známky na vysvědčení některým z typů hodnocení (např. i typem Předmět neznámkován) je nutné pro automatický výpočet/vyjádření celkového prospěchu žáka. Z prázdné hodnoty (tedy ze stavu, kdy žáku chybí min. u jednoho předmětu na vysvědčení validní známka), logicky není schopen systém celkové hodnocení ze zbývajících známek správně vyjádřit, dosadí pak stav -Nehodnocen-. Jak odstranit špatně zadanou známku na vysvědčení? Špatně zadanou známku na vysvědčení může vyučující (pokud k tomu má právo) odstranit. Nemá-li oprávnění ke smazání známky, musí se obrátit na admina či osobu s vyššími právy k pohledu na více předmětů a mazání známek. Postup je obdobný mazání denní či průběžné známky. Klepnutím na číslici známky na vysvědčení se zobrazí panel s detaily této známky. V něm stačí klepnout na tlačítko Odstranit. 12

13 ! Hodnocení Kolizní stav proč nejde zadat běžná denní známky i když k předmětu má vyučující právo? Může se vám (jako vyučujícímu zadávajícímu hodnocení) stát, že zjistíte, že vám systém u žáka v daném předmětu nenabízí piktogram pro přidání běžné denní známky, byť máte k předmětu (jako jeho vyučující) právo ji zadávat. V čem tkví problém? Není-li to v právech přístupu k hodnocení, pak je to nepochybně tím, že žák má již v daném předmětu (třeba i záhy v průběhu pololetí) vloženou známku na pozici známky na vysvědčení. Pokud je tato známka v rozsahu všech typů hodnocení kromě typu Nehodnocen(a), pak již systém posuzuje stav uzavření klasifi kace v tomto předmětu a nepřipouští vkládání dalších denních známek.! Chybějící možnost zadávání běžných denních známek blokuje (patrně omylem) vložená známka na vysvědčení. i Řešení: Smazání nechtěné známky na vysvědčení; poté již bude opět možné přidávat běžné denní známky. Poznámka: U známky na vysvědčení typu Nehodnocen(a) je tomu jinak systém umožňuje vkládání dalších denních známek. Příklad: Žák je nehodnocen na vysvědčení, např. v 1. pololetí z důvodu dlouhodobé nemoci. Byť má jako známku na vysvědčení Nehodnocen(a), může si dál doplňovat běžné klasifi kační podklady z dozkušování probrané látky, vyučující mu i v průběhu již 2. pololetí může doplňovat tuto denní klasifi kaci 1. pololetí v daném předmětu. Jakmile je v klasifi kaci jasno, změní se typ Nehodnocen(a) na validní známku, např. 1. Jak změnit klasifikaci Nehodnocen(a) či Neprospěl(a) po dodatečných/opravných zkouškách? Jedná se o typický případ žáka, který z daného předmětu v daném pololetí: a) je nehodnocen z důvodu nedostatku průkazných klasifi kačních podkladů, typ známky Nehodnocen(a) b) neprospěl tedy je klasifikován stupněm známky 5. Jak správně zapsat známku po absolvování dodatečné / opravné zkoušky? 1. Klepněte na symbol udělené známky na vysvědčení. 2. V panelu detailu této známky je k dispozici tlačítko Opravná/Dodatečná zkouška. Klepněte na ně. 3. V následujícím kroku vyplňte datum konání opravné/dodatečné zkoušky a zadejte známku (případně připojte komentář). Pokud opravná/dodatečná zkouška teprve proběhne (typicky např. žák nehodnocen v 2. pol. a jeho zkouška proběhne v přípravném srpnovém týdnu), tak u vyplněného data konání zatrhněte zatržítko Dosud neproběhla. Tato dodatečná zkouška ještě neproběhla (aktivované zatržítko). Známku zatím nezadávejte, jen uložte příznak data konání klepnutím na tlačítko OK. Jakmile dodatečná zkouška proběhne, opětovným klepnutím na stávající známku Nehodnocen panel otevřete a doplníte známku získanou z aktuální dodatečné zkoušky. 13

14 Proč je vhodné dopředu vyplnit datum konání dodatečné/opravné zkoušky? Toto datum je např. pozicováno na jeden z typů výpisu známek z vysvědčení (konce 2. pololetí), který žák obdrží místo skutečného vysvědčení (viz ukázkový obrázek vpravo ). Chování Český jazyk a literatura A nglický jazyk Chemie Technologie za pololetí velmi dobré Povinné předměty nehodnocen výborný dobr ý d obrý Termín zkoušky 26. srpna 2014 i Poznámka: V chronologii výsledného hodnocení tohoto předmetu zůstane zachována jak původní známka Nehodnocen(a) nebo 5, a nově bude přidána i známka získaná z dodatečné/opravné zkoušky (viz následující obrázek). Navíc, obě známky budou zaznamenány i v katalogovém listu žáka. Panel známky na vysvědčení obsahuje jak původní známku, tak následně získanou po dodatečné (či opravné) zkoušce. Nástroj pro admina hromadné smazání známek na vysvědčení V případě nutnosti je možné hromadně smazat nevhodně/nesprávně zadané známky na vysvědčení. Tuto operaci může uskutečnit jen Admin. 1. V modulu Hodnocení admin načte předmětnou třídu a klepne na tlačítko Vysvědčení. 2. V panelu práce se známkami na vysvědčení nejprve prostřednictvím rozevírací nabídky vybere příslušný předmět (v rámci nějž chce odebírat známky). 3. Následně "odejme" žákům již zadané známky na vysvědčení a to tak, že místo nich vloží hodnoty Neurčeno. Klepnutím na tlačítko Potvrdit dokončí proces hromadného smazání známky na vysvědčení. Proces odejmutí (smazání) již (např. omylem/špatně) zadaných známek na vysvědčení.!! 14

15 ! Hodnocení Vyjádření celkového hodnocení žáka za dané pololetí A) Automatické vyjádření celkového prospěchu V souvislosti se zadáváním známek na vysvědčení bude systém schopen automaticky vyjádřit celkové hodnocení (právě na základě dostupnosti zadané fi nální klasifikace pololetí). Upozornění: Předpokladem pro správný automatický výpočet celkového hodnocení je dosazení validních hodnocení do všech předmětů žáka. V případě, že u některého předmětu není dosazena žádná známka na vysvědčení, systém přirozeně není schopen z této prázdné hodnoty výsledný celkový prospěch vyjádřit. V případě, že hodnotící karta žáka je osazena veškerými známkami na vysvědčení, celkový prospěch žáka je systémem vypočten. Jeho vyjádření k dispozici při spodním pravém okraji hodnotící tabulky. Poznámka: vyjádření celkového prospěchu žáka v daném období může vidět osoba s vyššími právy přístupu, typicky Třídní učitel. B) Manuální vyjádření celkového prospěchu Tento způsob je možné použít v případě, že žákovi byly k hodnocení přiřazeny i předměty, které ve skutečnosti nemá (nestuduje je) a systém není schopen z nedoplněných hodnot správně vyjádřit celkový prospěch, nebo z dalších příčin, kdy je tento automatický výpočet nutné manuálně korigovat. Příklad: Žák nebyl v řádném období 2. pololetí klasifi kován (má z daného předmětu známku Nehodnocen). V srpnu se nedostavil k dodatečné zkoušce. Z daného předmětu mu za toto 2. pololetí sice zůstane známka Nehodnocen, ale Celkový prospěch je nutné manuálně poupravit na vyjádření Neprospěl. Tak alespoň vymezuje tento případ správného ukončení klasifi kace po 2. pol. metodika MŠMT. 15 Automatické vyjádření celkového prospěchu Ruční oprava celkového prospěchu žáka.

16 6. Slovní hodnocení Řada škol používá místo klasické škály známek 1 až 5 pro vyjádření studijních schopností žáka slovní hodnocení. Rovněž tato možnost je v Iškole zastoupena, včetně jejího propojení do vysvědčení. Možnost přidání slovního hodnocení je k dispozici na hodnotící kartě žáka (modul Hodnocení zvolení třídy - jméno žáka, záložka Slovní hodnocení). Pole pro slovní hodnocení, pro pozicování do různých formulářů vysvědčení SEVT. V tomto případě uživatel edituje slovní hodnocení žáka pro vysvědčení SEVT ZŠ list A s přílohou SEVT , ZŠ list B. Systém samozřejmě uchovává texty slovního hodnocení v hodnotící kartě žáka za jednotlivá pololetí. Je tedy možné se k nim kdykoliv (jakožto i k jiným datům hodnocení) vrátit. Na následující straně můžete vidět, jak vypadá pozicování tohoto textu slovního hodnocení ve formuláři vysvědčení. 16

17 Výstup slovního hodnocení ve vybraném formuláři vysvědčení: ČESKÁ REPUBLIKA Základní škola Horní Dolní... IZO xx Třída:... 9.A Ročník: Číslo v třídním výkazu: Školní rok: /2014 VYSVĚDČENÍ list A Jméno a příjmení:... Georgeus Papandreus Datum narození: květen 1973 Rodné číslo * ):... Místo narození:... Athény... 2 pololetí nedílnou součástí tohoto vysvědčení... je vysvědčení - list B (je- není) Chování, povinné předměty, nepovinné předměty, zájmové útvary "Text slovního hodnocení žáka v jednotlivých předmětech, editovaný na straně 1., listu A..." Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque ultrices cursus nisl, non molestie lacus sollicitudin a. Sed dictum ante non euismod tristique. Integer vehicula quam quis metus eleifend, ac fringilla odio semper. Mauris fringilla ultrices mauris, et sollicitudin est commodo a. In aliquet a felis vitae sodales. Pellentesque id arcu nunc. Fusce consequat, nisi vitae egestas aliquet, sapien urna iaculis est, eget feugiat orci augue quis neque. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Vivamus a hendrerit tortor, a molestie enim. Ut blandit tellus tempor luctus ornare. Sed sollicitudin sem vulputate libero ornare, nec congue est tincidunt. Proin sagittis sit amet lacus eu tincidunt. Aliquam rhoncus tellus vitae egestas feugiat. Vestibulum placerat lectus massa, sed imperdiet tortor placerat sed. První a druhá strana vysvědčení se slovním hodnocen žáka SEVT ZŠ list A... Chování, povinné předměty, nepovinné předměty, zájmové útvary "Text slovního hodnocení žáka v jednotlivých předmětech, editovaný na straně 2., listu A..." Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque ultrices cursus nisl, non molestie lacus sollicitudin a. Sed dictum ante non euismod tristique. Integer vehicula quam quis metus eleifend, ac fringilla odio semper. Mauris fringilla ultrices mauris, et sollicitudin est commodo a. In aliquet a felis vitae sodales. Pellentesque id arcu nunc. Fusce consequat, nisi vitae egestas aliquet, sapien urna iaculis est, eget feugiat orci augue quis neque. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Vivamus a hendrerit tortor, a molestie enim. Ut blandit tellus tempor luctus ornare. Sed sollicitudin sem vulputate libero ornare, nec congue est tincidunt. Proin sagittis sit amet lacus eu tincidunt. Aliquam rhoncus tellus vitae egestas feugiat. Vestibulum placerat lectus massa, sed imperdiet tortor placerat sed. Zameškané hodiny Pochvaly a jiná ocenění omluvené... 0 neomluvené... 0 Celkové hodnocení... -prospěl- Žák(yně) splnil(a)... devět let/rok... povinné školní docházky. Vzdělávání se uskutečňovalo podle vzdělávacího programu: Název ŠVP "XY" V... Prostějově Ing. Petr Ředitel... ředitel(ka) dne června Mgr. Milan Třídní třídní učitel(ka) STUPNĚ CELKOVÉHO HODNOCENÍ *) 28 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb. - rodné číslo žáka nebo studenta se uvádí vždy, bylo-li mu přiděleno Celkové hodnocení prospěl(a) s vyznamenáním prospěl(a) neprospěl(a) Patisk zakázán ČESKÁ REPUBLIKA Základní škola Horní Dolní... IZO xx Třída:... 9.A Ročník: Číslo v třídním výkazu: Školní rok: /2014 VYSVĚDČENÍ list B Jméno a příjmení:... Georgeus Papandreus Datum narození: květen 1973 Rodné číslo: s přílohovou částí SEVT , ZŠ list B. "Text slovního hodnocení žáka v jednotlivých předmětech, editovaný na straně 2., listu B..." Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque ultrices cursus nisl, non molestie lacus sollicitudin a. Sed dictum ante non euismod tristique. Integer vehicula quam quis metus eleifend, ac fringilla odio semper. Mauris fringilla ultrices mauris, et sollicitudin est commodo a. In aliquet a felis vitae sodales. Pellentesque id arcu nunc. Fusce consequat, nisi vitae egestas aliquet, sapien urna iaculis est, eget feugiat orci augue quis neque. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Vivamus a hendrerit tortor, a molestie enim. Ut blandit tellus tempor luctus ornare. Sed sollicitudin sem vulputate libero ornare, nec congue est tincidunt. Proin sagittis sit amet lacus eu tincidunt. Aliquam rhoncus tellus vitae egestas feugiat. Vestibulum placerat lectus massa, sed imperdiet tortor placerat sed pololetí list B číslo..., 1 listů B celkem... 1 Chování, povinné předměty, nepovinné předměty, zájmové útvary "Text slovního hodnocení žáka v jednotlivých předmětech, editovaný na straně 1., listu B..." Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque ultrices cursus nisl, non molestie lacus sollicitudin a. Sed dictum ante non euismod tristique. Integer vehicula quam quis metus eleifend, ac fringilla odio semper. Mauris fringilla ultrices mauris, et sollicitudin est commodo a. In aliquet a felis vitae sodales. Pellentesque id arcu nunc. Fusce consequat, nisi vitae egestas aliquet, sapien urna iaculis est, eget feugiat orci augue quis neque. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Vivamus a hendrerit tortor, a molestie enim. Ut blandit tellus tempor luctus ornare. Sed sollicitudin sem vulputate libero ornare, nec congue est tincidunt. Proin sagittis sit amet lacus eu tincidunt. Aliquam rhoncus tellus vitae egestas feugiat. Vestibulum placerat lectus massa, sed imperdiet tortor placerat sed. V... Prostějově dne června Ing. Petr Ředitel ředitel(ka) Mgr. Milan Třídní třídní učitel(ka) Upozornění: Vysvědčení - list B je platné pouze jako nedílná součást Vysvědčení - listu A. 17

18 Zadávat u slovního hodnocení i známku jako takovou? Ano. Možná vás napadla otázka, zda stačí jen editovat text slovního hodnocení pod záložkou Slovní hodnocení? Odpověď je nikoliv, protože:? 1. Záložka Slovní hodnocení slouží pro vložení textu finální podoby slovního hodnocení pro vysvědčení. K této záložce nemají přístup běžní učitelé (jen admin, třídní učitelé) a už vůbec ne rodiče a žáci. Je to prostě místo pro zapracování textu pro vysvědčení. 2. Správný by měl být postup vlastně opačný, jednotliví vyučující by měli zadávat (za svůj předmět) text slovního hodnocení (a to dokonce třeba i u běžných denních známek, a také typicky u známky na vysvědčení) k dané vkládané známce v Přehledu prospěchu (stejnojmenná záložka). U denních známek typu hodnocen(a) slovně tím postihnete detailnější vyjádření, jak přezkušované učivo žák zvládl, u známky na vysvědčení pak to mohou být podklady pro toho, kdo bude sestavovat výsledné slovní hodnocení pro vysvědčení. 3. Pouze v tabulce Přehled prospěchu mají žáci a rodiče možnost se dozvědět o klasifi kačních podkladech; tedy po klepnutí na známce (respektive při najetí kurzorem myši na ní) bližší informace k danému zkoušení. Přihlášený žák a jeho přehled prospěchu. Vidíte, že tento typ uživatele (tedy žák, rodič a vyučující netřídní ) vůbec nemají k dispozici záložku Slovní hodnocení (sloužící pro vysvědčení). 4. Sumarizující hodnotící sestavy, typicky např. Klasifi kační sestava pokud byste (jako škola používající pro vysvědčení jen slovní hodnocení) v Přehledu prospěchu nevložili známky typu hodnocen(a) slovně, byla by tato sestava úplně prázdná, a to by byla škoda, neměli byste odpovídající výstup pro založení do dokumentace k pololetí. I ptoto vidíte, že je vhodné v tabulce prospěchu žáka (alespoň na úrovni známek na vysvědčení) vkládat známky typu hodnocen(a) slovně. Andršt Jiří Bělinská Marie Pololetní Klasifi kační sestava obsahující index známky slovního hodnocení (HS) 18

19 7. Datum vydání vysvědčení Datum vydání vysvědčení je možné zadat vícero způsoby. A) Zadání data vydání vysvědčení žáků celé třídy: Může je například zadat pro celou třídu Třídní učitel, prostřednictvím modulu Hodnocení... jeho třída... tlačítko Datum vyd. vysvědčení. Tlačítko pro zadání data vydání vysvědčení celé třídě. Zadejte datum vydání vysvědčení do pole Datum a klepněte na tlačítko Doplň k nevyplněným žákům datum se vloží do polí žákům, u nichž ještě nebylo pole vyplněno. A) Zadání data vydání vysvědčení žáku jednotlivci: Vložení data potvrďte tlačítkem OK. Tento postup je typický v případě, že žák (nebo více žáků třídy) bude mít vydáno vysvědčení jindy, než většina třídy / škola (například v případě konání dodatečné / opravné zkoušky). Postup je obdobný (Hodnocení -... jeho třída... - tlačítko Datum vyd. vysvědčení) a pouze upřesněte datum vydání vysvědčení u předmětného žáka / žáků. Upřesnění data vydání vysvědčení u žáka jednotlivce. Vložit správné datum můžete buď vypsáním na klávesnici nebo klepnutím na datu v Kalendáři (který se zpřístupní po klepnutí myší do políčka datumu). 19

20 8. Zadávání výchovných opatření Výchovné opatření, tedy typicky např. pochvalu či poznámku může zadat každý vyučující bez ohledu na to, zda v dané třídě učí či nikoliv. Příklad: Vyučující A přichytí cizí žáky, jak tropí neplechu o přestávce na chodbě. Vzhledme k tomu, že je to něco vážnějšího a vyžaduje si to zápis do výchovných opatření, nepůjde s tím vyučující za třídním učitelem B (protože ten by jej vlastně odkázal na to, že je při činu přichytil právě učitel A a ten také nejlépe zná okolnosti a svým způsobem si za zúřadování této záležitosti také zodpovídá. i Poznámka: Výběr konkrétního typu uděleného výchovného opatření záleží na tom, jak má škole sestavený číselník výchovných opatření (modul Nastavení Hodnocení, číselník Položky za co výchovné opatření ). Vkládání výchovného opatření žáku jednotlivci i 1. Učitel klepne na modul Hodnocení. 2. V levém menu vybere třídu a posléze žáka, kterého se výchovné opatření týká. POZOR, v případě vyučující vidí jen žáky své třídy (které hodnotí v rámci svého úvazku) a potřebuje zadat výchovné opatření žákovi ze třídy, ve které nevyučuje, je to možné. Je to tím, že vyučující může mít (pro rychlejší a snazší orientaci v systému) aktivován parametr zobrazení jen svých úvazků (a tedy jen tříd či skupin, ve kterých učí). Stačí jen tento parametr potlačit, a to deaktivací zatržítka Pouze mé úvazky v horním stavovém panelu učitele (viz obr., porovnejte rozdíl). Redukovaný výpis organizačních jednotek, ve kterých vyučující učí.... a porovnejte... Deaktivací zatržítka Pouze mé úvazky docílí vyučující toho, že se mu zobrazí všechny organizační jednotky (třídy / skupiny) a bude tak moci zadat výchovné opatření jakémukoliv žáku školy. atd. 3. Vyučující vybere v dalším kroku z dané organizační jednotky žáka. 20

Šablona ročníkové práce Ročníková práce

Šablona ročníkové práce Ročníková práce Křejpského 1501/12a, Praha 4 Opatov Ročníková práce JMÉNO AUTORA: Jiří Procházka VEDOUCÍ PRÁCE: Doc. PhDr. Jan Učitel, CSc. PRAHA 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval/-a samostatně

Více

Docházka z pohledu rodiče / žáka

Docházka z pohledu rodiče / žáka příručka 16 DOCHÁZKA PRO RODIČE / ŽÁKA uživatelská příručka ke sledování docházky žáka Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku. Příručky

Více

Příručka pro tvorbu a zadávání DÚ, jeho vypracování žákem a vyhodnocení učitelem DOMÁCÍ ÚKOLY

Příručka pro tvorbu a zadávání DÚ, jeho vypracování žákem a vyhodnocení učitelem DOMÁCÍ ÚKOLY příručka 21 DOMÁCÍ ÚKOLY příručka pro tvorbu a zadávání DÚ, jeho vypracování žákem a vyhodnocení učitelem Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou

Více

příručka pro uživatele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/

příručka pro uživatele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/ příručka pro uživatele používající systém iškola.cz Tato příručka obsahuje informace k jedinému modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku. Příručky jsou k dispozici ke stažení

Více

CENTRÁLNÍ DATABÁZE. příručka pro práci s Centrální databází

CENTRÁLNÍ DATABÁZE. příručka pro práci s Centrální databází příručka 22 CENTRÁLNÍ DATABÁZE příručka pro práci s Centrální databází Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku. Příručky jsou k dispozici

Více

Grafický manuál značky OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE. prosinec 2008

Grafický manuál značky OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE. prosinec 2008 Grafický manuál značky OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE prosinec 2008 Úvod Tento grafický manuál pro použití loga a vizuální identity je důležitým dokumentem pro Řídicí orgán Operačního programu Podnikání

Více

MAZÁNÍ DAT. systémová příručka vymezující doporučený postup při mazání dat v daném pololetí

MAZÁNÍ DAT. systémová příručka vymezující doporučený postup při mazání dat v daném pololetí příručka 12 MAZÁNÍ DAT systémová příručka vymezující doporučený postup při mazání dat v daném pololetí Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku.

Více

O BSAH LOGOMANUÁL FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ I PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ I DUBEN 2012

O BSAH LOGOMANUÁL FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ I PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ I DUBEN 2012 L OGOMANUÁL 2 O BSAH Základní prvky 3 Logo 4 Explikace 5 2 Ochranná zóna 6 3 Základní barevné provedení loga 7 4 Černobílé provedení loga 8 5 Ukázky použití loga 9 6 Velikosti 0 7 Nesprávné použití 8 Logo

Více

Příloha č. 05. Jednotný vizuální styl ČSÚ

Příloha č. 05. Jednotný vizuální styl ČSÚ Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

Tipy k vývěsce a e-mailu

Tipy k vývěsce a e-mailu příručka 11 TIPY K VÝVĚSCE A E-MAILU uživatelská příručka rychlé tipy k funkčnosti vývěsky a e-mailu Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku.

Více

ČÍM ZAČÍT... systémová příručka vymezující doporučený postup při zakládání školní agendy

ČÍM ZAČÍT... systémová příručka vymezující doporučený postup při zakládání školní agendy příručka Čím začít? ČÍM ZAČÍT... systémová příručka vymezující doporučený postup při zakládání školní agendy Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má

Více

www.iskola.cz příručka modulu docházka v systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/

www.iskola.cz příručka modulu docházka v systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/ www.iskola.cz příručka modulu docházka v systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/ Verze této příručky: 1.000 Aktuální verzi této příručky, popisující nejnovější možnosti serveru www.iskola.cz

Více

Manuál vizuálního stylu

Manuál vizuálního stylu Manuál vizuálního stylu Obsah Úvod O skupině 4 5 Účel manuálu 4 5 1.0. Obchodní název Obchodní název CPI Group 6 7 2.0. Logotyp Varianty 8 9 Konstrukce 10 11 Ochranná zóna 12 13 Minimální velikost 14 15

Více

o nás Působíme v oblasti marketingu, reklamy, tisku a propagace.

o nás Působíme v oblasti marketingu, reklamy, tisku a propagace. o nás Jsme mladé a stále se dynamicky rozvíjející studio, vyčnívající především přístupem ke klientovi, kreativním a zásadně individuálním řešením jednotlivých zakázek či služeb. Působíme v oblasti marketingu,

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU LOŠTICE Radek ZIMMERMANN Obsah 1 Úvod... 3 2 Přístup... 3 3 Přihlášení do systému... 4

Více

Grafický manuál značky a vizuálního stylu Akademie věd České republiky

Grafický manuál značky a vizuálního stylu Akademie věd České republiky Grafický manuál značky a vizuálního stylu Akademie věd České republiky 2 Úvodní slovo 1 Značka 1.1 Název instituce 1.2 Základní barevné provedení 1.3 Základní negativní provedení 1.4 Černobílé pozitivní

Více

značka proporční schéma na čtvercové síti značka ochranná zóna značky značka základní barevné provedení značka vzorník základních barev

značka proporční schéma na čtvercové síti značka ochranná zóna značky značka základní barevné provedení značka vzorník základních barev Jednotný vizuální styl Národního památkového ústavu slouží k jeho vnitřní i vnější prezentaci. Koncepce vizuální komunikace se opírá o základní prvky, kterými jsou logo, písmo a barevnost. Jejich podoba,

Více

Obsah 1. LOGO... 1 1.1 Základní varianta...1 1.2 Barevné varianty...2 1.3 Ochranná zóna a minimální velikost...3 1.4 Zakázaná použití...

Obsah 1. LOGO... 1 1.1 Základní varianta...1 1.2 Barevné varianty...2 1.3 Ochranná zóna a minimální velikost...3 1.4 Zakázaná použití... Logomanuál Obsah 1. LOGO... 1 1.1 Základní varianta...1 1.2 Barevné varianty...2 1.3 Ochranná zóna a minimální velikost...3 1.4 Zakázaná použití...4 2. BARVY... 5 2.1 Hlavní a doplňkové barvy...5 3. PÍSMO...

Více

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI Obsah 1 Přihlášení se do webové aplikace BAKALÁŘI... 3 2 Zadání přístupových údajů... 4 3 Úvodní stránka... 5 3.1 hlavní panel s kartami nabídek (dále vysvětleno

Více

Převod úvazků a rozvrhů z ASC

Převod úvazků a rozvrhů z ASC příručka 27 PŘEVOD ÚVAZKŮ A ROZVRHU Z ASC příručka pro možnost načtení úvazků a hotového rozvrhu ze systému ASC rozvrhy Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý

Více

DOZORY. Příručka pro práci s dozory vyučujících

DOZORY. Příručka pro práci s dozory vyučujících příručka 18 DOZORY Příručka pro práci s dozory vyučujících Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku. Příručky jsou k dispozici ke stažení

Více

Nápověda k systému CCS Carnet Mini

Nápověda k systému CCS Carnet Mini Nápověda k systému CCS Carnet Mini Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd Vážený zákazníku, vítejte v našem nejnovějším systému pro evidenci knihy jízd - CCS Carnet Mini. V následujících kapitolách

Více

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5 CRM SYSTÉM KORMORÁN UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah 1 Základní práce se systémem 3 1.1 Práce se záznamy................................. 3 1.2 Stránka Dnes.................................... 4 1.3 Kalendář......................................

Více

Po otevření tohoto odkazu se musíte přihlásit pomocí přiděleného jména a hesla.

Po otevření tohoto odkazu se musíte přihlásit pomocí přiděleného jména a hesla. Vážení rodiče. Od nového školního roku se chystáme ve všech třídách vám zpřístupnit internetovou aplikaci, která vás bude informovat o řadě událostí ve škole. Bude to přehled docházky vašeho dítěte, přehled

Více

CO JE TO OPERAČNÍ PROGRAM DOPRAVA?

CO JE TO OPERAČNÍ PROGRAM DOPRAVA? CO JE TO OPERAČNÍ PROGRAM DOPRAVA? Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus quis turpis consequat odio ultrices lobortis. Aenean in sapien vitae ligula euismod consectetur ut

Více

Nux s.r.o. GRAFICKÝ MANUÁL SPOLEÈNOSTI

Nux s.r.o. GRAFICKÝ MANUÁL SPOLEÈNOSTI GRAFICKÝ MANUÁL SPOLEÈNOSTI Nu s.r.o. OBSAH A LOGOTYP C PÍSMA, BAREVNOST, GRAFICKÉ PRVKY Barevná a èernobílá podoba Písma Konstrukce logotypu Barevnost Minimální doporuèená velikost Grafické motivy Pøíklady

Více

Bakala ř i - manua l. Obsah

Bakala ř i - manua l. Obsah Bakala ř i - manua l Obsah 1 Úvod... 2 2 Osobní údaje... 3 3 Klasifikace... 3 3.1 Průběžná klasifikace... 3 3.2 Pololetní klasifikace... 4 3.3 Výchovná opatření... 4 3.4 Opravné zkoušky... 4 4 Kommens...

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

Přihlášky uchazečů. 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů. 2. Popis obrazovky

Přihlášky uchazečů. 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů. 2. Popis obrazovky Přihlášky uchazečů 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů 2. Popis obrazovky 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Rychlé filtry 2.3. Export do CSV 2.4. Hlavní seznam přihlášek uchazečů 2.5. Založení nové přihlášky

Více

Akce. 1. Spuštění modulu Akce

Akce. 1. Spuštění modulu Akce Akce Modul slouží k přehledu a zadávání údajů o akcích do centrální databáze VUT. Data jsou pořizována za účelem předávání údajů o výsledcích výzkumu a vývoje do Rejstříku informací o výsledcích (RIV),

Více

APOLLO, stručný manuál

APOLLO, stručný manuál 1 APOLLO, stručný manuál PŘEHLED ÚLOH: Rozvrh Přehled studentů zapsaných do předmětu, do výuky Uznání výuky Detailní informace o předmětu Editace karty předmětu Nastavení práv k předmětu Hodnocení vypisování

Více

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3?

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Systém ESTOFAN je určen pro administraci a editaci webových stránek, které jsou provozovány reklamní agenturou PANKREA. 1. Přihlášení Po objednávce a vytvoření

Více

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI OBSAH Přihlášení se do webové aplikace BAKALÁŘI Zadání přístupových údajů Úvodní stránka Hlavní panel s kartami nabídek Karta Úvod Karta Osobní údaje Karta Klasifikace

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

Grafický manuál logotypu

Grafický manuál logotypu Grafický manuál logotypu Obsah 0 0 0 0 0 Jednotný vizuální styl Logotyp společnosti Logotyp, barva značky a dodatkové barvy Konstrukce logotypu společnosti Ochranný prostor a minimální velikost logotypu

Více

PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele

PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele Vypracoval : Pavel Žemba Obsah Tvorba vlastních testů... 3 Postup tvorby... 3 Test otázky odpovědi... 3 Zadání otázek testu... 5 Test - cvičení na souboru,

Více

DOCHÁZKA. systémová příručka pro administraci docházky žáků

DOCHÁZKA. systémová příručka pro administraci docházky žáků příručka 7 DOCHÁZKA systémová příručka pro administraci docházky žáků Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku. Příručky jsou k dispozici

Více

i škola.cz Nejčastější dotazy příručka pro uživatele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/

i škola.cz Nejčastější dotazy příručka pro uživatele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/ Nejčastější dotazy příručka pro uživatele používající systém iškola.cz Tato příručka obsahuje informace k jedinému modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku. Příručky jsou k

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Označení dokumentu: Metodický pokyn Zkratka označení dokumentu: PEDAG_PM_BP_2011_001 Název dokumentu: BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Platnost od: 17.5.2012 Vlastník procesu: Prorektor Působnost dokumentu: Zpracoval:

Více

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE S případnými dotazy se obracejte e-mailem na ucebnistyly@scio.cz nebo na tel. číslo 234 705 021. Testování administrativně zajišťuje škola, ale žáci si test a dotazník mohou

Více

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2005 Lukáš Trombik OBSAH ÚVOD... 1 SPUŠTĚNÍ... 1 POPIS OVLÁDÁNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU... 1 POPIS KLIENTSKÉ ČÁSTI... 1 POPIS ADMINISTRÁTORSKÉ ČÁSTI...

Více

51 Docházka externistů

51 Docházka externistů 51 Docházka externistů Uživatelský modul Docházka externistů slouží ke zpracování podkladu pro výpočet mzdy všem externím zaměstnancům. Za externí zaměstnance jsou považováni ti, kteří nemají účet v informačním

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

Elektronická třídní kniha Manuál na ovládání webového rozhraní systému Bakaláři

Elektronická třídní kniha Manuál na ovládání webového rozhraní systému Bakaláři Elektronická třídní kniha Manuál na ovládání webového rozhraní systému Bakaláři Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice 2013 Popis programu Bakaláři Databázový systém Bakaláři je na škole v provozu již šestnáct

Více

UPOZORNĚNÍ: 4. Práce s formulářem Zpět Další Uložit list Kontrola Odemknout

UPOZORNĚNÍ: 4. Práce s formulářem Zpět Další Uložit list Kontrola Odemknout Pokyny pro práci s internetovými formuláři pro vstup žádostí o dotaci v Programu obnovy venkova Pardubického kraje na r. 2014 (vkládání v červenci-září 2013) 1. Organizační informace Žádosti o dotaci z

Více

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV Příručka ke školení IS ARGIS 2.2 - modul Hospodářská mobilizace pro objednatele mobilizační dodávky verze 1.0 Informační systém ARGIS Informační systém pro plánování civilních

Více

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis PDS s.r.o. Viniční 20, 615 00 Brno IČ: 25523121, DIČ: CZ25523121 [RDM] CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Praha, Brno 2009, 2010 Verze dokumentu Verze Datum

Více

Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz

Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz www.i-zakovska.cz Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz Obsah 1. Základní informace o moje.i-zakovska.cz... 2 2. Příručka pro uživatele i-zakovska.cz... 3 2.1 Registrace do aplikace... 3 2.2 Základní

Více

Informace k převodu na nový školní rok

Informace k převodu na nový školní rok Informace k převodu na nový školní rok Pokud nebudete chtít využívat nové možnosti průvodce přechodem na nový školní rok, které jsou popsány v následující kapitole, pak použijete volbu základní převod

Více

W E B O V Á A P L I K A C E P R O G R A M U B A K A L Á Ř I

W E B O V Á A P L I K A C E P R O G R A M U B A K A L Á Ř I W E B O V Á A P L I K A C E P R O G R A M U B A K A L Á Ř I Program Bakalář je jednotný systém dat umožňující dokonalé využití všech údajů. Je v něm vedena kompletní administrace dat žáků a učitelů, klasifikace

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

Příručka pro uživatele. Zaměstnanci školy a profesoři

Příručka pro uživatele. Zaměstnanci školy a profesoři Příručka pro uživatele Zaměstnanci školy a profesoři Tento systém Vám poskytne průběžné aktuální informace o výuce, plánování termínu a výsledku zkoušek a zápočtu, a umožní i přímo komunikaci s Vašimi

Více

Zapojení zaměstnancŧ ČP do vzniku nové ČP a okolnosti vzniku. Veronika Hášová Česká pojišťovna

Zapojení zaměstnancŧ ČP do vzniku nové ČP a okolnosti vzniku. Veronika Hášová Česká pojišťovna 1 Zapojení zaměstnancŧ ČP do vzniku nové ČP a okolnosti vzniku Veronika Hášová Česká pojišťovna 2 Content July 2011: where we have started High level plan Team Execution Marketing HR Internal communication

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. systémová příručka pro administraci přijímacího řízení žáků

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. systémová příručka pro administraci přijímacího řízení žáků příručka 8 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ systémová příručka pro administraci přijímacího řízení žáků Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku. Příručky

Více

Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel

Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 1.0 Únor 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah 1.Popis modulu Kalendář...3

Více

Použití informačního systému Helios Orange Personalistika

Použití informačního systému Helios Orange Personalistika Použití informačního systému Helios Orange Personalistika 2014 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontakty... 3 2 Obecné... 4 3 Školení, lékařské prohlídky... 5 3.1 1. krok kategorie školení, lékařských prohlídek...

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Modul Kalendář verze 1.0

Modul Kalendář verze 1.0 Modul Kalendář verze 1.0 Uživatelský manuál a správa modulu QCM, s.r.o., 2007 Mgr. Petr Andrýsek 1 Obsah 1. Popis modulu Kalendář...3 2. Jak přidat akci do kalendáře...5 3. Správa modulu Kalendář...6 4.

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Základní škola, Jižní IV. 1750, 141 39 Praha 4 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Č.j.: 7705 / R / Ka Pravidla pro hodnocení žáků vycházejí z platných zákonů a vyhlášek týkajících se školství, zejména ze Zákona

Více

Nápověda k redakčnímu systému InstantWeb.cz

Nápověda k redakčnímu systému InstantWeb.cz Nápověda k redakčnímu systému InstantWeb.cz Přihlášení na adrese www.vasedomena.cz/admin naleznete přihlašovací pole se jménem a přiděleným heslem. Toto heslo je zpočátku přiděleno poskytovatelem programu,

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

ID-Ware II Editace docházky

ID-Ware II Editace docházky ID-Ware II Editace docházky Obsah 1.Vložení průchodu...3 1.1.1.1.Příchod do práce nebo odchod z práce...3 1.2.1.2.Začátek přerušení...3 1.3.1.3.Ukončení přerušení...5 1.3.1Ukončení přerušení na něž bezprostředně

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.3 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

A/ ZÁKLADNÍ PRAVIDLA 1/ LOGOTYP A JEHO DEFINICE LOGOTYP I.E.S. A JEHO DEFINICE 2/ BARVY 3/ FOTOGRAFIE

A/ ZÁKLADNÍ PRAVIDLA 1/ LOGOTYP A JEHO DEFINICE LOGOTYP I.E.S. A JEHO DEFINICE 2/ BARVY 3/ FOTOGRAFIE GUIDELINE ÚVOD PÁR SLOV ÚVODEM GUIDELINE je návod jak nakládat s grafickými komunikačními prostředky (logotyp, písmo atd.). Je to závazný, ucelený soubor grafických a corporátních prvků pro nakládání s

Více

Zápis klasifikace pro učitele teoretické výuky

Zápis klasifikace pro učitele teoretické výuky Evropský sociální fond Střední škola umělecká a řemeslná "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Zápis klasifikace pro učitele teoretické výuky Tento tematický plán je pro

Více

e-learningový systém EDU

e-learningový systém EDU Sdružení CEPAC - Morava e-learningový systém EDU příručka lektora Kapitola: Přihlášení a základní orientace v uživatelském Obsah Přihlášení a základní orientace v uživatelském... 3 Změna údajů... 4 1.1

Více

Zápis o utkání z pohledu rozhodčího - krok za krokem

Zápis o utkání z pohledu rozhodčího - krok za krokem Zápis o utkání z pohledu rozhodčího - krok za krokem Důležité informace: 1) Rozhodčí a delegáty registruje do IS FAČR komise rozhodčích řídícího orgánu soutěže na základě zařazení na listinu rozhodčích/delegátů

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Přihlášení do aplikace Pro vstup do aplikace zadejte přihlašovací jméno a heslo, které jste obdrželi. Pokud

Více

Google Apps. kalendář 2. verze 2012

Google Apps. kalendář 2. verze 2012 Google Apps kalendář verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Vytvoření události... Vytvoření události v daném čase... Vytvoření celodenní události... 6 Vytvoření opakované události... 6 Vytvoření vícedenní události...

Více

Elektronická komunikace s rodiči a žáky ISŠP Brno systém Bakaláři

Elektronická komunikace s rodiči a žáky ISŠP Brno systém Bakaláři Elektronická komunikace s rodiči a žáky ISŠP Brno systém Bakaláři Sedmým rokem škola využívá program Bakaláři, který umožňuje vést elektronicky školskou dokumentaci a školskou matriku (dle vyhlášky č.

Více

instalační příručka - vytvoření vlastní virtuální školy

instalační příručka - vytvoření vlastní virtuální školy instalační příručka - vytvoření vlastní virtuální školy Příručka se vztahuje k verzi iškoly.cz 1.03c. Aktuální verzi iškoly.cz naleznete přímo na stránkách www.iskola.cz. Vzhledem k neustálým obnovám aplikace

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ F. KŘIŽÍKA 110 00 PRAHA 1, NA PŘÍKOPĚ 16 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád SPŠ Ing. Miloš Kodad ředitel školy - 2 - I. Zásady hodnocení průběhu

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Směrnice pro provoz webové aplikace Katedra

Směrnice pro provoz webové aplikace Katedra Směrnice pro provoz webové aplikace Katedra Tato směrnice stanovuje závazný dále uvedený postup při užívání webové aplikace KATEDRA pro vedení elektronické evidence žáků dle školského zákona o vedení pedagogické

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha PRACUJEME S TSRM Modul Samoobsluha V této kapitole Tato kapitola obsahuje následující témata: Téma Na straně Přehled kapitoly 6-1 Užití modulu Samoobsluha 6-2 Přihlášení k systému 6-3 Hlavní nabídka TSRM

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3 Klasifikační řád Úvod Klasifikační řád popisuje hodnocení a klasifikaci prospěchu žáků a klasifikaci jejich chování. Vychází z vyhlášky č. 48/2005

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Hodnocení žáků speciálních tříd

Hodnocení žáků speciálních tříd Příloha č. 2 Hodnocení žáků speciálních tříd Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je: jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kriterii, věcné, všestranné Hodnocení

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (Klasifikační řád) 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí ze zákona 561/2005 Sb., o předškolním,

Více

Základní úkony učitele v IS

Základní úkony učitele v IS Základní úkony učitele v IS 1. Přihlášení 2. Titulní strana IS 3. Záznamník učitele orientace 4. Poslat dopis seminární skupině 5. Vystavit studijní materiál 6. Zaznačit průběžné hodnocení - body nebo

Více

i škola.cz příručka pro uživatele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/

i škola.cz příručka pro uživatele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/ příručka pro uživatele používající systém iškola.cz Tato příručka obsahuje informace k jedinému modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku. Příručky jsou k dispozici ke stažení

Více

Uživatelský manuál: Modul Nové kontakty

Uživatelský manuál: Modul Nové kontakty Uživatelský manuál: Modul Nové kontakty Se zapnutím nových kontaktů souvisí nasazení nové aplikace Těžká podatelna a nový formulář pro evidenci externí písemnosti (dokumentu). Zapnutí nových kontaktů lze

Více

Pololetní klasifikace - zahrnuje kompletní pololetní klasifikaci ve všech ročnících od počátku studia včetně přehledu zameškaných hodin

Pololetní klasifikace - zahrnuje kompletní pololetní klasifikaci ve všech ročnících od počátku studia včetně přehledu zameškaných hodin Elektronická komunikace s rodiči a žáky Šestým rokem škola využívá program Bakaláři, který umožňuje vést elektronickým zpracováním školskou dokumentaci a školskou matriku (dle vyhlášky č. 364/2005 Sb.).

Více

SharePoint Vysoká škola zdravotnická, Duškova 7, Praha 5. Školní informační portál 1/7. Přihlášení k portálu

SharePoint Vysoká škola zdravotnická, Duškova 7, Praha 5. Školní informační portál 1/7. Přihlášení k portálu Školní informační portál Přihlášení k portálu... 1 Přihlášení k volitelným předmětům... 3 Použití a oprávnění jednotlivých knihoven na stránkách studijních skupin... 4 Vložení dokumentu do knihovny...

Více

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 Průběh - uživatelská příručka Verze 1 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Kde hledat další informace... 3 1.2 Posloupnost kroků... 3 2 KROK 1 STAŽENÍ HESEL K TESTŮM... 4 2.1

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Zápis údaje o adrese místa trvalého pobytu do informačního systému evidence obyvatel Vytvořeno dne: 3.6.2010 Aktualizováno: 16.6.2010 Verze:

Více

VYBRÁNÍ PROFILOVÉHO OBRÁZKU Z EXISTUJÍCÍ FOTOGRAFIE NA PROFILU

VYBRÁNÍ PROFILOVÉHO OBRÁZKU Z EXISTUJÍCÍ FOTOGRAFIE NA PROFILU KAPITOLA 3 Profil a Zeď PROFILOVÝ OBRÁZEK PŘIDÁNÍ INFORMACÍ DO PROFILU ÚPRAVA INFORMACÍ V PROFILU NASTAVENÍ A PRÁCE SE ZDÍ Pomocí profilu (a samozřejmě na něm publikovaného obsahu) se veřejně prezentujete

Více

Informační a komunikační systém školy Návod pro rodiče a žáky

Informační a komunikační systém školy Návod pro rodiče a žáky Informační a komunikační systém školy Návod pro rodiče a žáky aktualizace: 5. 9. 2014 zpracoval: Ing. Pavel Chmiel, Ph.D. Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento materiál

Více

MOODLE 2 PRO STUDENTY návod č. 1 (verze 0 bude dopracována, září 2012)

MOODLE 2 PRO STUDENTY návod č. 1 (verze 0 bude dopracována, září 2012) MOODLE 2 PRO STUDENTY návod č. 1 (verze 0 bude dopracována, září 2012) První přihlášení a úprava profilu, zápis do kurzu Přihlášení do Moodlu Na stránkách školy přejděte vpravo v sekci Pro studenty na

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE Úvodem Spedice je nová agenda WEBDISPEČINKU, která nahrazuje dosavadní Optimalizaci rozvozů a svozů. Umožňuje vytvářet rozvozové trasy (přepravy), zastávky

Více

Obsah : MAJITEL Správa uživatelů Nastavení účtu Nastavení typů výkonů Nastavení témat výkonů Statistika účtu SPRÁVCE

Obsah : MAJITEL Správa uživatelů Nastavení účtu Nastavení typů výkonů Nastavení témat výkonů Statistika účtu SPRÁVCE MANUÁL evicka.info Obsah : MAJITEL Správa uživatelů Nastavení účtu Nastavení typů výkonů Nastavení témat výkonů Statistika účtu 2 3 3 4 5 6 SPRÁVCE Správa uživatelů Nastavení délky výkonu Seznam klientů

Více

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI OBSAH Přihlášení se do webové aplikace BAKALÁŘI Zadání přístupových údajů, generování hesla Úvodní stránka Hlavní panel s kartami nabídek Karta Úvod Karta Osobní

Více