Převod úvazků a rozvrhů z ASC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Převod úvazků a rozvrhů z ASC"

Transkript

1 příručka 27 PŘEVOD ÚVAZKŮ A ROZVRHU Z ASC příručka pro možnost načtení úvazků a hotového rozvrhu ze systému ASC rozvrhy Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku. Příručky jsou k dispozici ke stažení na Adresa naší školy: Systém iškola.cz je XHTML 1.1 validní. Systém Iškola je optimalizován pro prohlížeče: Internet Explorer 9 a vyšší Google Chrome (aktuální verze) Mozilla Firefox (aktuální verze) Opera (aktuální verze) Verze této příručky: Aktuální verzi této příručky, popisující nejnovější možnosti serveru naleznete ke stažení na serveru v sekci nápovědy. Tato příručka je tematicky zaměřena pro typ uživatele - Admin, Učitel. Vzhledem k tomu, že každý typ uživatele (učitel, administrátor, žák a rodič) má trochu odlišné možnosti a nabídky, je pro každý typ uživatele k dispzoici i jiná příručka. Všechny příručky jsou v aktuálních verzích k dispozici na výše uvedené adrese. Upozorňujeme, že tato příručka je bez jakékoliv redakční a jazykové úpravy. Vyhrazujeme si právo na pozdější změny, zejména pokud verze systému je novější než verze této příručky. 1

2 Obsah PŘEVOD ÚVAZKŮ A ROZVRHU ZE SYSTÉMU ASC ROZVRHY Obecně k importu úvazků a rozvrhu z ASC...3 Co Iškola umí z ASC Rozvrhů naimportovat Totožnost vybraných položek v ASC Rozvrzích a Iškole...3 Stejný název jména a příjmení učitele...3 Stejný název třídy...4 Stejný název předmětu...4 Stejný název učebny Časy začátku a konce vyučovacích hodin Export hotového rozvrhu a úvazků z ASC...5 Postup při exportu rozvrhu a úvazků z prostředí ASC Import hotového rozvrhu a úvazků do Iškoly...6 Výchozí stav Iškola bez úvazků a rozvrhu...6 Vkládání úvazků a rozvrhu do Iškoly Import další verze rozvrhu do Iškoly Typické kolizní stavy při importu Neshoda názvů vybraných objektů Iškoly a ASC Rozvrhů...12 Jiné, nekritické chyby při importu Nemožnost naimportování díky zásadním systémovým odlišnostem obou prostředí Kdy Iškola nepovolí opakovaný import do stejné verze rozvrhu

3 PŘEVOD ÚVAZKŮ A ROZVRHU ZE SYSTÉMU ASC ROZVRHY i Systém Iškoly umožňuje i převod hotových úvazků a rozvrhů, a to konkrétně z nejrozšířenějšího rozvrhového prostředí, kterým je systém ASC Rozvrhy. Poznámka: Jedná se tedy o pomocný nástroj, který má zjednodušit oživení systému agendy Iškoly právě již hotovým rozvrhem, bez nutnosti editovat (sestavovat) úvazky a následně z nich nasazovat hodiny do rozvrhu Iškoly. TIP: V případě, že na škole využíváte pro sestavení rozvrhu právě prostředí ASC Rozvrhy, pak určitě neváhejte a využijte možnosti importu do Iškoly, uspoří vám to určitě hodně času. 1. Obecně k importu úvazků a rozvrhu z ASC Co Iškola umí z ASC Rozvrhů naimportovat Je nutné počítat s následujícími zásadami: Iškola naimportuje pouze to, co jí poskytne výstup ASC Rozvrhů, výchozím zdrojem jsou tedy data z ASC. Iškola naimportuje úvazky a také zakomponuje hotové rozvrhy. Iškola již neimportuje suplování a aktuální změny editované v systému ACS Rozvrhů, předpokládá se tedy vždy pouze import hotového obrazu úvazků a rozvrhu z ASC a v Iškole pak zadávání operativních změn (suplování, školních akcí apod.). Můžete do Iškoly importovat i další upravené verze rozvrhu a úvazků (typicky např. po úvodní verzi zářijového počátečního rozvrhu v ASC provedete úpravy optimalizaci rozvrhu a tu pak můžete jako novou verzi přenést do Iškoly. Je zde jedno omezení, se kterým Iškola z principu nepracuje, a to, že vaše rozvrhy v ASC nejsou tzv. termínově rozděleny. Import takového rozvrhu není podporován a neproběhne. Více viz str Totožnost vybraných položek v ASC Rozvrzích a Iškole Systémy obou prostředí (ASC i Iškoly) jsou si navzájem odlišná. Nicméně, pro možnost importu úvazků a rozvrhu do Iškoly je v ASC Rozvrzích k dispozici standardizovaný formát, kterým je výstupní XML soubor. Do něj ASC Rozvrhy ukládají ve strukturované podobě potřebná data, která pak při importu využívá právě Iškola. Upozornění: I přesto však je nutné dbát na to, aby určité vybrané položky byly naprosto stejné jak v ASC Rozvrzích, tak Iškole Jinými slovy, aby jejich názvy (pojmenování) byly totožné. V opačném případě by totiž k importu (díky nenalezení totožných položek) nedošlo. Stejné musí být pojmenování u těchto položek: 1. Jméno a příjmení učitelů a jejich zkratky 2. Názvy tříd 3. Názvy předmětů a jejich zkratky 4. Názvy učeben a jejich zkratky Nejlepší bude ukázat si stejnost těchto položek na náhledech obrazovek obou prostředí. Stejný název jména a příjmení učitele ASC Rozvrhy Iškola 3

4 Stejný název třídy Iškola ASC Rozvrhy Stejný název předmětu Iškola ASC Rozvrhy Stejný název učebny Iškola ASC Rozvrhy 3. Časy začátku a konce vyučovacích hodin Počítejte s tím, že pokud máte v ASC Rozvrzích nastavené začátky a konce vyučovacích hodin, tak tyto vám přepíšou časy zač. hodin v Iškole (respektive doplní v Iškole nevyplněné). Je to záměr a nutnost importní procedury. Iškola ASC Rozvrhy Přenesení časů začátku a konce vyuč. hodin z ASC do Iškoly 4

5 i Poznámka: Časy přestávek si v Iškole doplňte sami, ty nejsou přenosem dat z ASC Rozvrhu nikterak dotčeny. 4. Export hotového rozvrhu a úvazků z ASC Pro to, abyste mohli přenést data úvazků a hotové rozvrhy z ASC do Iškoly, potřebujete předmětná data z ASC Rozvrhů vyexportovat. i Poznámka: Předpokládáme, že máte hotové a sestavené rozvrhy v samotném prostředí ASC Rozvrhů; procedurou sestavování úvazků a rozvrhu se tedy nebudeme zabývat. Postup při exportu rozvrhu a úvazků z prostředí ASC Jak již bylo zmíněno na str. 3. potřebným exportním formátem s daty úvazků a rozvrhem je soubor XML. Postup exportu XML z ASC Rozvrhů: 1. V hlavní nabídce prostředí ASC Rozvrhu klepněte na záložku Soubory. 2. V nabídce nástrojových karet zvolte ikonu Exportovat. 3. Z rozevřené nabídky exportních formátů zvolte položku asc Rozvrhy XML Databáze. 4. Zvolte vhodné umístění, kam výstupní XML soubor uložíte, např. plochu Windows. Výstupní XML soubor nazvěte odpovídajícím názvem. 5

6 5. Umístění výstupního XML souboru ASC Rozvrhů potvrďte klepnutím na tlačítko Uložit. Výstupní XML soubor ASC Rozvrhů uložený na ploše Windows. Tímto máte přichystaný výstupní XML soubor ASC Rozvrhů pro možnost importu do Iškoly. 5. Import hotového rozvrhu a úvazků do Iškoly Jen krátce shrneme předpokladem úspěšného importu je, abyste měli kritická obkjekty Iškoly (jména učitelů, názvy tříd, učeben a předmětů) shodná s názvy těchto objektů v ASC. Dále musíte mít k dispozici vyexportovaný XML soubor hotových rozvrhů z ASC. Výchozí stav Iškola bez úvazků a rozvrhu Výhodnost importu hotových úvazků a rozvrhu z ASC si ukážeme tak říkajíc od nuly. Tedy abyste porovnali stav, kdy v Iškole nemáte nic z obojího editováno/sestaveno, se stavem, kdy po pár klepnutí myší máte úvazky i rozvrhy v Iškole založeny a ihned použitelné. Iškola ve stavu, kdy nemá editované žádné úvazky, a tedy ani nemá možnost mít sestavené rozvrhy. 6

7 Vkládání úvazků a rozvrhu do Iškoly Postup: 1. V Iškole klepněte na ikonu modulu Rozvrhy, a v nich pak na tlačítko Upravit. 2. V editačním režimu rozvrhů klepněte na tlačítko Import (ASC); nachází se vpravo nad tabulkou (zatím prázdného) rozvrhu. 3. Na následující stránce nejprve rozhodněte, do jaké časové verze rozvrhu v Iškole budete data z ASC importovat. Typickým (výchozím) stavem je začátek pololetí (viz. obr.) 4. Následujícím krokem je výběr (nalistování) již přichystaného importního XML souboru. Klepněte tedy na tlačítko Nahrát soubor, nalistujte umístění XML souboru (např. na ploše Windows, pokud jste si jej uložili právě sem). Výběr souboru potvrďte klepnutím na tlačítko Otevřít. 5. Systém XML soubor načte; následujícím krokem je klepnutí na tlačítko Potvrdit. 7

8 6. Po klepnutí na tlačítko Potvrdit systém Iškoly zkontroluje kritické závislosti (tedy shodnost názvů objektů jména Učitelů, názvů Tříd, Předmětů a Učeben. Pokud jsou v pořádku (tedy shodná), nezobrazí žádné chybové hlášení. 7. Následující krok je velmi důležitý. Spočívá v přiřazení skupin Iškoly a skupin ASC Rozvrhů. Vzhledem k tomu, že v ASC Rozvrzích a Iškole jsou skupiny konceptuálně zcela jinak zakládány (v Iškole samostatné objekty, v ASC podmnožina třídy), je toto nutný manuální krok (neexistence záchytného bodu, o který by se Iškola mohla automatizovaně opřít). Tedy, k levé položce (označení skupiny v ASC) přiřaďte z rozevírací nabídky skupinu Iškoly. Je možné, že u větších škol a většímu množství skupin vám to zabere trochu času a pozornosti, i tak ale nepoměrně méně, než při zakládání úvazků a následně ručnímu sestavování rozvrhů. Tento krok je z celého procesu importu úvazků a rozvrhů ze systému ASC nejpracnější, vyžaduje si to však právě ona zmíněná konceptuální odlišnost. 8. Jakmile budete mít spárování skupin hotovo, postupte dále klepnutím na tlačítko Potvrdit. Systém provede import dat úvazků a rozvrhů ze zdrojového XML souboru. Proběhnutí procesu systém signalizuje vizuálně. 9. Hotovo, import úvazků i rozvrhů proběhl, o čemž se můžete v Iškole následně přesvědčit v modulech Administrace a Rozvrhy. Modul Administrace - Třídy, třída 1.A s naimportovanými úvazky. Ty se samozřejmě křížově propojují do dalších objektů (úvazek Učitele, Skupiny, Předmětu). 8

9 Z úvazků ACS automaticky sestavený rozvrh v Iškole. Vidíte, že proces importu hotových úvazků a rozvrhů ze systému ASC je značně efektivní, uspoří spoustu času s manuální editací. Strukturu skupin nechcete připárovávat v importéru, upravit úvazky skupin provedete až v Iškole I když tuto variantu řešení z principu věci méně doporučujeme (ani ne proto, že by to nešlo, jako že vám to přidělá práci navíc v Iškole, v dodatečné úpravě úvazků po importu), tak je možné, že na větší škole bude logika dělení asc Rozvrhů a skupin Iškoly natolik odlišná, že se vám nebude chtít spárovávat skupinové úvazky asc se skupinami Iškoly. Pak můžete ponechat výchozí volbu Celá třída a dokončit import, ovšem musíte počítat s tím, že: úvazek původní asc skupiny bude v Iškole založen na celou třídu následně po importu budete muset tyto úvazky ručně upravit na danou skupinu Iškoly. 9

10 6. Import další verze rozvrhu do Iškoly Tímto je míněno, že v určitém období pracujete s jednou verzí (např. zářijová zahajovací verze rozvrhu), kterou od optimalizujete (v ASC Rozvrzích) a tuto budete chtít importovat do Iškoly. Postup: 1. Editujte v ASC Rozvrzích novou verzi rozvrhu a vyexportujte ji do nového výstupního XML souboru. 2. V Iškole nejprve založte novou verzi rozvrhu. A to tak, že v modulu Rozvrhy klepnete na tlačítko Upravit a následně na tlačítko Přidat verzi. Nastavte datum platnosti nové verze rozvrhu, tedy v našem modelovém případě je to např. od Vzhledem k tomu, že budete kopírovat kompletní úvazky a rozvrh z ASC systému, zvolte u položky Kopírovat data přepínač nekopírovat. Potvrďte klepnutím na tlačítko OK. 3. Do této časově nové verze rozvrhu Iškoly budete následně kopírovat nový rozvrh a úvazky z ASC Rozvrhů. Postup je vám již známý, po klepnutí na tlačítko Import (ASC) zvolte na následující stránce správné období. 4. Další postup importu již znáte. Výsledek existence více importovaných verzí rozvrhu (a jejich odlišnost) vidíte na následujícíh dvou obrázcích. 10

11 Každému z těchto rozvrhů také v Iškole odpovídá samostatná sada úvazků (tedy i ve smyslu jiných hodinových dotací u jednotlivých vyučujícíh apod.). Prostě, to co vyexportujete z ASC Rozvrhů, to můžete mít naimportováno v samostatné verzi úvazků a k nim odpovídajícím rozvrhům v Iškole. Oddělené verze úvazků, po importu z ASC Rozvrhů. 11

12 Převod úvazků a rozvrhů z ASC 7. Typické kolizní stavy při importu Závěrem (poměrně jednoduchého) postupu, jak ze systému ASC Rozvrhy naimportovat úvazky a rozvrhy do Iškoly, si ještě zmíníme některé typické kolizní stavy, ke kterým může dojít. Obecně, vesměs budou souviset se špatným nastavením (již v úvodu zmíněným) několika málo kritických oblastí, které musí být stejné v ASC Rozvrzích i Iškole. Neshoda názvů vybraných objektů Iškoly a ASC Rozvrhů Toto se týká jmen učitelů a názvů tříd, učeben a předmětů. Nejlépe napoví následující série obrázků. Například u nenalezeného vyučujícího tento stav znamená, že v Iškole není k dispozici daný Učitel (buď vůbec neexistuje, nebo má odlišné jméno či příjmení). Obdobné platí pro název Třídy, název Předmětu či název Učebny. ASC Rozvrhy Iškola Neshoda v křestních jménech vyučujícího. Reakce importéru: Jedná se o kritický stav neshody, import dále nebude pokračovat, neproběhne. Řešení: Zkontrolujte v obou prostředích a upravte tak, aby se shodovaly. Teprve pak bude možno data úvazků a rozvrhu importovat. 12

13 Jiné, nekritické chyby při importu Namátkově, např. můžete mít odlišnosti/nekorektnosti v nastavení časů začátků a konců hodin, ale to spíše výjimečně (pokud systém ASC Rozvrhů používáte déle, asi byste na toto již dávno narazili). Importér může reagovat např. takto: Importér nalezl v datech XML souboru nekorektnost v nastavení času konce jedné z vyučovacích hodin. Chyba je již ve zdrojových datech z ASC, respektive v nastavení tohoto prostředí (viz. obr.), což se pak samozřejmě touto chybou nastavení promítne i do výstupního XML souboru. Tato chyba by vám ale asi v nastavení ASC Rozvrhů neunikla... V prostředí Iškoly se tato drobná chyba projeví tak, že v modulu Nastavení Rozvrh nebude v tabulce Nastavení času vyučovacích hodin zakomponován začátek a konec této hodiny. 13

14 8. Nemožnost naimportování díky zásadním systémovým odlišnostem obou prostředí V určitém případě nebude Iškola (z principu věci) schopna úvazky a rozvrhy naimportovat, a to z důvodu zásadních koncepčních odlišností obou systémů. Je to v případě, jestliže používáte ve svých ASC Rozvrzích doplňkové nastavení u vícetýdenních/vícesemestrových rozvrhů, kterým je volba tzv. termínově rozdělených rozvrhů. Tu naleznete v ASC Rozvrzích pod nástrojem Škola, v oddíle Týdny/Termíny, s aktivním zatržítkem Naše škola má vícetýdenní nebo vícesemestrový rozvrh,.... Samotný vícetýdenní rozvrh (např. 2-týdenní, typu Lichý/Sudý) nebude kolidovat s možností importu do Iškoly. Pokud byste však uplatnili ještě i podmínkové nástroje, skryté pod tlačítkem Definovat podmínky, a tyto podmínky na svůj rozvrh uplatnili, tak v tomto okamžiku již nebude Iškola schopna takovýto rozvrh (s těmito doprovodnými podmínkami) importovat. Důvodem je jednak neexistence obdobného nástroje v Iškole a také toho, že uživatelsky mohou být tyto specifické podmínky libovolně každou školou nadefinovány, což nemůže systém Iškoly predikovat. Pokud by měl rozvrh ASC dále defi novány a aplikovány doplňující podmínky, import do Iškoly neproběhne. Samotné vícetýdenní rozvrhy v ASC nejsou překážkou pro import do Iškoly. Jinými slovy, vícetermínový ASC rozvrh není možné importovat do jednotermínového prostředí rozvrhu Iškoly. Reakce importéru: Jedná se o zásadní nesoulad mezi oběma prostředími, import neproběhne Řešení: V případě, že budete chtít úvazky a rozvrhy z ASC do Iškoly naimportovat, odejměte rozvrhu ASC tyto doprovodné podmínky. Například tak, že přeuložíte stávající svou aktuální verzi ASC rozvrhů do nového souboru (abyste zachovali původní) pro potřeby importu do Iškoly, upravíte v této nové kopii rozvrhu v ASC parametry na beztermínový (bezpodmínkový) rozvrh a ten pak využijete pro import do Iškoly. Postup, jak na to v prostředí ASC ovšem nejsme schopni přesně popsat, prostředí ASC rozvrhů není naším produktem. 14

15 9. Kdy Iškola nepovolí opakovaný import do stejné verze rozvrhu Je možné, že jste si povšimli, že zpočátku období (kdy ještě nebylo v Iškole použit dat rozvrhu pro záznamy v rámci modulu Třídní kniha či Docházka) se vám dařilo opakovaně, do stejné verze rozvrhu Iškoly, importovat obraz hotového ASC Rozvrhu, který jste vždy aktualizovali do nového výstupního XML souboru a ten nahráli do stále stejné (datumově) verze rozvrhu Iškoly. Toto je možné, ale jen do okamžiku, pokud není proveden (byť jen jeden jediný) záznam do Třídní knihy, či Docházky. Jinými slovy, dokud není daná verze rozvrhu Iškoly prakticky použita. Pokud je již na danou verzi rozvrhu dále zapisováno (viz např. záznam ve třídní knize), pak již nelze do stejné verze rozvrhu Iškoly znovu importovat data rozvrhu ASC (viz následující dva obr.). Vzhledem k již existujícímu záznamu ve třídní knize, nelze do stejné verze rozvrhu opětovně importovat data z ASC rozvrhů. Reakce importéru: Verze rozvrhu v Iškole je již druhotnými záznamy blokována, import do stejné verze neproběhne Řešení: Založte novou verzi rozvrhu a do ní proveďte import dat z ASC Rozvrhů. 15

Příručka pro tvorbu a zadávání DÚ, jeho vypracování žákem a vyhodnocení učitelem DOMÁCÍ ÚKOLY

Příručka pro tvorbu a zadávání DÚ, jeho vypracování žákem a vyhodnocení učitelem DOMÁCÍ ÚKOLY příručka 21 DOMÁCÍ ÚKOLY příručka pro tvorbu a zadávání DÚ, jeho vypracování žákem a vyhodnocení učitelem Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou

Více

příručka pro uživatele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/

příručka pro uživatele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/ příručka pro uživatele používající systém iškola.cz Tato příručka obsahuje informace k jedinému modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku. Příručky jsou k dispozici ke stažení

Více

CENTRÁLNÍ DATABÁZE. příručka pro práci s Centrální databází

CENTRÁLNÍ DATABÁZE. příručka pro práci s Centrální databází příručka 22 CENTRÁLNÍ DATABÁZE příručka pro práci s Centrální databází Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku. Příručky jsou k dispozici

Více

MAZÁNÍ DAT. systémová příručka vymezující doporučený postup při mazání dat v daném pololetí

MAZÁNÍ DAT. systémová příručka vymezující doporučený postup při mazání dat v daném pololetí příručka 12 MAZÁNÍ DAT systémová příručka vymezující doporučený postup při mazání dat v daném pololetí Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku.

Více

Docházka z pohledu rodiče / žáka

Docházka z pohledu rodiče / žáka příručka 16 DOCHÁZKA PRO RODIČE / ŽÁKA uživatelská příručka ke sledování docházky žáka Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku. Příručky

Více

DOZORY. Příručka pro práci s dozory vyučujících

DOZORY. Příručka pro práci s dozory vyučujících příručka 18 DOZORY Příručka pro práci s dozory vyučujících Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku. Příručky jsou k dispozici ke stažení

Více

ČÍM ZAČÍT... systémová příručka vymezující doporučený postup při zakládání školní agendy

ČÍM ZAČÍT... systémová příručka vymezující doporučený postup při zakládání školní agendy příručka Čím začít? ČÍM ZAČÍT... systémová příručka vymezující doporučený postup při zakládání školní agendy Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má

Více

Tipy k vývěsce a e-mailu

Tipy k vývěsce a e-mailu příručka 11 TIPY K VÝVĚSCE A E-MAILU uživatelská příručka rychlé tipy k funkčnosti vývěsky a e-mailu Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku.

Více

instalační příručka - vytvoření vlastní virtuální školy

instalační příručka - vytvoření vlastní virtuální školy instalační příručka - vytvoření vlastní virtuální školy Příručka se vztahuje k verzi iškoly.cz 1.03c. Aktuální verzi iškoly.cz naleznete přímo na stránkách www.iskola.cz. Vzhledem k neustálým obnovám aplikace

Více

www.iskola.cz příručka modulu docházka v systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/

www.iskola.cz příručka modulu docházka v systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/ www.iskola.cz příručka modulu docházka v systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/ Verze této příručky: 1.000 Aktuální verzi této příručky, popisující nejnovější možnosti serveru www.iskola.cz

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Docházka 3000 přenos dat do Abra FlaxiBee

Docházka 3000 přenos dat do Abra FlaxiBee Docházka 3000 přenos dat do Abra FlaxiBee Docházkový systém Docházka 3000 umí od verze 6.83 přenášet data do účetnictví Abra FlexiBee. Jedná se o přenos dat pomocí XML souborů. Systém přenosu je ale závislý

Více

i škola.cz příručka pro uživatele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/

i škola.cz příručka pro uživatele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/ příručka pro uživatele používající systém iškola.cz Tato příručka obsahuje informace k jedinému modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku. Příručky jsou k dispozici ke stažení

Více

SharePoint Vysoká škola zdravotnická, Duškova 7, Praha 5. Školní informační portál 1/7. Přihlášení k portálu

SharePoint Vysoká škola zdravotnická, Duškova 7, Praha 5. Školní informační portál 1/7. Přihlášení k portálu Školní informační portál Přihlášení k portálu... 1 Přihlášení k volitelným předmětům... 3 Použití a oprávnění jednotlivých knihoven na stránkách studijních skupin... 4 Vložení dokumentu do knihovny...

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

Uživatelská příručka pro práci s Portálem VZP. Test kompatibility nastavení prohlížeče

Uživatelská příručka pro práci s Portálem VZP. Test kompatibility nastavení prohlížeče Uživatelská příručka pro práci s Portálem VZP Test kompatibility nastavení prohlížeče Obsah 1. Podporované operační systémy a prohlížeče... 3 1.1 Seznam podporovaných operačních systémů... 3 1.2 Seznam

Více

Asset Management Suite. RBroker. User Manual. Date: září 19, 2013. 2010 Finamis s.r.o. Page 1 / 8

Asset Management Suite. RBroker. User Manual. Date: září 19, 2013. 2010 Finamis s.r.o. Page 1 / 8 Asset Management Suite User Manual Date: září 19, 2013 2010 Finamis s.r.o. Page 1 / 8 Table of Contents 1 Úvod... 3 2 Podporované prohlížeče... 3 3 Přihlášení... 3 4 Jazyk aplikace... 4 5 Aplikace... 4

Více

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému 43 HTML šablony Modul HTML šablony slouží ke správě šablon pro výstupy z informačního systému modularis ve formátu HTML. Modul umožňuje k šablonám doplňovat patičku, dokumentaci a vázat šablony na konkrétní

Více

Import kořenového certifikátu CA ZŠ O. Březiny

Import kořenového certifikátu CA ZŠ O. Březiny Import kořenového certifikátu CA ZŠ O. Březiny Obsah Úvodem... 1 Jak to vypadá, když certifikát není nainstalován... 2 Instalace kořenového certifikátu ZŠ O. Březiny (pro Internet Explorer a Google Chrome)...

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU LOŠTICE Radek ZIMMERMANN Obsah 1 Úvod... 3 2 Přístup... 3 3 Přihlášení do systému... 4

Více

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.3 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE S případnými dotazy se obracejte e-mailem na ucebnistyly@scio.cz nebo na tel. číslo 234 705 021. Testování administrativně zajišťuje škola, ale žáci si test a dotazník mohou

Více

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort 1. O převodu V tomto průvodci vás krok za krokem seznámíme s postupem, jak převést data ze stávajícího programu Medicus 2 (dále jen

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA "SPRÁVA CENÍKŮ" PRO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ORTEX spol. s r. o., Hradec Králové 4. 6. 2009 Verze: 3.2.2 Autoři: Tomáš Fajman, Jiří Richtr, Jan Vaněk ORTEX spol. s r.o., Resslova 935/3, 500 02 Hradec Králové

Více

Uživatelské tiskové sestavy

Uživatelské tiskové sestavy příručka pro uživatele používající systém iškola.cz Tato příručka obsahuje informace k jedinému modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku. Příručky jsou k dispozici ke stažení

Více

ORIS - Návod pro export dat z jednotlivých program pro nahrání výsledků

ORIS - Návod pro export dat z jednotlivých program pro nahrání výsledků ORIS - Návod pro export dat z jednotlivých program pro nahrání výsledků Tato sekce obsahuje podrobný návod, jak vyexportovat z jednotlivých programů data ve formátu vhodném pro import do ORISu OB2000 -

Více

PŘENOS DAT ŠKOLNÍ MATRIKY DO SBĚROVÉHO SERVERU MŠMT

PŘENOS DAT ŠKOLNÍ MATRIKY DO SBĚROVÉHO SERVERU MŠMT příručka 14 PŘENOS DAT ŠKOLNÍ MATRIKY DO SBĚROVÉHO SERVERU MŠMT systémová příručka pro el. sběr dat matriky žáků Tato příručka obsahuje informace k jedinému modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý

Více

Nastavení Internet Exploreru pro vstup do IS ARGIS

Nastavení Internet Exploreru pro vstup do IS ARGIS Nastavení Internet Exploreru pro vstup do IS ARGIS Obsah: 1. Nastavení Internet Exploreru pro vstup do IS ARGIS... 3 1.1. Postup uživatele při umístění IS ARGIS do zóny důvěryhodných serverů... 3 1.2.

Více

Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170

Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170 20.5.2014 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 20.5.2014 2 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Modul Zásoby IQ sestavy a jejich

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro administrátora zřizované organizace Vytvořeno dne: 30. 6. 2011 Aktualizováno: 17. 10. 2014 Verze: 2.1 2014 MVČR Obsah Příručka pro administrátora

Více

Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz

Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz www.i-zakovska.cz Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz Obsah 1. Základní informace o moje.i-zakovska.cz... 2 2. Příručka pro uživatele i-zakovska.cz... 3 2.1 Registrace do aplikace... 3 2.2 Základní

Více

Postup se dle prohlížeče a operačního systému liší, vyberte prosím jaký prohlížeč a na jakém operačním systému používáte.

Postup se dle prohlížeče a operačního systému liší, vyberte prosím jaký prohlížeč a na jakém operačním systému používáte. Postup se dle prohlížeče a operačního systému liší, vyberte prosím jaký prohlížeč a na jakém operačním systému používáte. Windows: Internet Explorer Str. 2 Mozilla Firefox Str. 3 Google Chrome Str. 4 Opera

Více

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2005 Lukáš Trombik OBSAH ÚVOD... 1 SPUŠTĚNÍ... 1 POPIS OVLÁDÁNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU... 1 POPIS KLIENTSKÉ ČÁSTI... 1 POPIS ADMINISTRÁTORSKÉ ČÁSTI...

Více

Excel a externí data KAPITOLA 2

Excel a externí data KAPITOLA 2 Excel a externí data KAPITOLA 2 V této kapitole: Připojení databáze Microsoft Access Data z webových stránek a z textových souborů Data z databází Program Microsoft Query Práce se soubory typu XML Velkou

Více

Metodické pokyny pro zpracování evidence za rok 2009 v programu EVI 9 - importy dat z ORP

Metodické pokyny pro zpracování evidence za rok 2009 v programu EVI 9 - importy dat z ORP Metodické pokyny pro zpracování evidence za rok 2009 v programu EVI 9 - importy dat z ORP Vypracoval: Tomáš Čejchan Dne: 5. května 2010 INISOFT s. r. o. tel. +420 485 102 698 IČ: 25417657 Společnost je

Více

Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015

Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015 Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015 Rozsáhlý formulář Vyúčtování daně se dosud podával klasicky na tištěném formuláři, přičemž program Mzdy Profi pro něj sestavil a vytisknul podklad pro vyplnění.

Více

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Obsah Úvod...2 Instalace...2 Doporučená hardwarová konfigurace......2 Podporované operační systémy......2 Ještě před instalací......2

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení 1 6. 7. 8. 9. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu - změna

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

i škola.cz Nejčastější dotazy příručka pro uživatele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/

i škola.cz Nejčastější dotazy příručka pro uživatele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/ Nejčastější dotazy příručka pro uživatele používající systém iškola.cz Tato příručka obsahuje informace k jedinému modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku. Příručky jsou k

Více

1. Terminálová aplikace. 2. Instalace. 3. Nastavení. HARRACHOV CARD Instalace, nastavení a používání terminálové aplikace

1. Terminálová aplikace. 2. Instalace. 3. Nastavení. HARRACHOV CARD Instalace, nastavení a používání terminálové aplikace 1. Terminálová aplikace Kartový systém Harrachov Card sestává ze 3 částí: - Veřejných webových stránek na adrese www.harrachovcard.cz, kde mohou zákazníci i poskytovatelé najít informace o systému, zobrazit

Více

Groupwise PŘÍSTUP A NASTAVENÍ E-MAILOVÉ SCHÁNKY PŘES WEBOVÉ ROZHRANÍ

Groupwise PŘÍSTUP A NASTAVENÍ E-MAILOVÉ SCHÁNKY PŘES WEBOVÉ ROZHRANÍ Groupwise PŘÍSTUP A NASTAVENÍ E-MAILOVÉ SCHÁNKY PŘES WEBOVÉ ROZHRANÍ Obsah 1. Přístup přes webové rozhraní... 1 2. Možnosti nastavení schránky... 1 2.1. Změna hesla... 1 2.2. Pravidla... 2 2.3. Podpis...

Více

Nastavení prohlížeče Internet explorer

Nastavení prohlížeče Internet explorer WEBOVÁ APLIKACE PPL Nastavení prohlížeče Internet explorer Otevřete si Internet Explorer a zadejte adresu aplikace http://klient.ppl.cz Zvolte menu "Nástroje" a pak "Možnosti internetu". Následně vyberte

Více

MOODLE 2 PRO STUDENTY návod č. 1 (verze 0 bude dopracována, září 2012)

MOODLE 2 PRO STUDENTY návod č. 1 (verze 0 bude dopracována, září 2012) MOODLE 2 PRO STUDENTY návod č. 1 (verze 0 bude dopracována, září 2012) První přihlášení a úprava profilu, zápis do kurzu Přihlášení do Moodlu Na stránkách školy přejděte vpravo v sekci Pro studenty na

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro editaci ŽS Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument

Více

Aplikace B-SMS plus. 1. Stáhněte si *.zip archiv z webu www.maternacz.com ( sekce Hromadné SMS)

Aplikace B-SMS plus. 1. Stáhněte si *.zip archiv z webu www.maternacz.com ( sekce Hromadné SMS) Aplikace B-SMS plus Úvod B-SMS plus je samostatná SMS aplikace s vlastním adresářem čísel kontaktů. Umožní zákazníkovi rozesílat jednotlivé SMS a navíc umí hromadně odeslat SMS z připraveného csv/txt souboru.

Více

Návod na provedení upgrade IS Harmonik

Návod na provedení upgrade IS Harmonik Návod na provedení upgrade IS Harmonik Ing. Martin Klinger 4.6.2015 Co je to upgrade IS Harmonik? Upgrade systému představuje soubor technických nebo legislativních změn v ekonomickém softwaru Harmonik,

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

Aplikace BSMS. Uživatelská příručka - 1 -

Aplikace BSMS. Uživatelská příručka - 1 - Aplikace BSMS Uživatelská příručka - 1 - Obsah 1. O aplikaci BSMS... 3 2. Základní předpoklady pro používání BSMS... 3 3. Instalace aplikace... 3 3.1. Samotná instalace... 3 3.2. Možné problémy při instalaci...

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih

PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih Po prvním spuštění Aplikace založení databází... 2 Založení prefixu, číslování záznamů... 7 Popis navigačních tlačítek... 8 Založení nového záznamu městské knihy...

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. systémová příručka pro administraci přijímacího řízení žáků

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. systémová příručka pro administraci přijímacího řízení žáků příručka 8 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ systémová příručka pro administraci přijímacího řízení žáků Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku. Příručky

Více

Změny ve verzi 1.216

Změny ve verzi 1.216 Změny ve verzi 1.216 Obsah Obecné Účetnictví zjištění adresy obchodního partnera z databáze ARES přímo z internetu (on-line)na základě IČ nebo částečného názvu firmy Stahování denních kurzů ze serveru

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV

Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV Úvod Elektronické podávání nabízí uživatelům kvalitní a bezpečnou formu komunikace s Úřadem při současné úspoře finančních nákladů a času. Je

Více

Nastavení MS Windows Vista pro připojení k WIFI síti JAMU. Stažení certifikátu JAMU. Instalace certifikátu JAMU

Nastavení MS Windows Vista pro připojení k WIFI síti JAMU. Stažení certifikátu JAMU. Instalace certifikátu JAMU Nastavení MS Windows Vista pro připojení k WIFI síti JAMU Následující návod stručně popisuje, jak nastavit přístup do bezdrátové sítě pomocí protokolu 802.1X ve Windows Vista (české verzi). Prvním krokem

Více

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Uživatelská příručka - Metadatový editor MDE. Pod Sídlištěm 9/1800, Praha 8. Verze IS nebo části IS: 1.01. Účel poslední změny:

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Uživatelská příručka - Metadatový editor MDE. Pod Sídlištěm 9/1800, Praha 8. Verze IS nebo části IS: 1.01. Účel poslední změny: ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD Pod Sídlištěm 9/1800, Praha 8 Uživatelská příručka - Metadatový editor MDE Verze IS nebo části IS: Účel poslední změny: Počet listů dokumentu: 1.01 úprava dokumentace 8 Číslo jednací dokumentu:

Více

APS T&A.WEB. Rozšiřující programový modul pro identifikační systémy APS. Instalační a uživatelská příručka

APS T&A.WEB. Rozšiřující programový modul pro identifikační systémy APS. Instalační a uživatelská příručka APS T&A.WEB Rozšiřující programový modul pro identifikační systémy APS Instalační a uživatelská příručka 2004 2014,TECH FASS s.r.o., Věštínská 1611/19, Praha, Česká republika, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

program PSReader v3.x

program PSReader v3.x Manuál program PSReader v3.x pro konfiguraci a správu přístupového systému (PS) BIS/DALLAS Obsah: 1. Obsluha přístupového systému (PS) pomocí PC... str. 2 1.1. Zvolení metody vyčítání... str. 2 1.2. První

Více

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 1. Systémové požadavky... 3 2. Připojení do sítě... 4 3. Přístup pomocí webového

Více

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS informace Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS verze z 30.3.2005 se skládá z modulů které se dále člení. Modulem chápeme skupinu číselníků, aplikací a sestav, které slouží ke správě určité

Více

Uživatelská příručka helpdeskové aplikace OfficeMan

Uživatelská příručka helpdeskové aplikace OfficeMan Uživatelská příručka helpdeskové aplikace OfficeMan Verze: 1.0 Účinnost od: 1. 12. 2012 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Obsah 1 Uživatelská příručka helpdeskové aplikace

Více

Nápověda a postupy. Instalace a aktivace PDF-XChange Viewer Pro. Instalace a aktivace software. Nápověda a postupy. 1 z 9 27.8.

Nápověda a postupy. Instalace a aktivace PDF-XChange Viewer Pro. Instalace a aktivace software. Nápověda a postupy. 1 z 9 27.8. Nápověda a postupy Zde najdete návody a tipy pro práci, které Vám mohou usnadnit práci s produkty PDF-XChange. V případě, že si myslíte, že by zde neměl některý dotaz nebo problematika chybět, napište

Více

Převod dat z programu STEREO

Převod dat z programu STEREO Převod dat z programu STEREO Tento návod řeší nezbytné kroky, které je nutné provést před, v průběhu a po samotném převodu dat mezi programy STEREO a DUEL. Jednotlivé kroky na sebe navazují a zajistí vám

Více

Návod k e-learningové aplikaci. Netventic Learnis LMS

Návod k e-learningové aplikaci. Netventic Learnis LMS Návod k e-learningové aplikaci Netventic Learnis LMS OBSAH 1 ÚVOD... 3 1.1 ADMINISTRAČNÍ SEKCE... 5 1.2 ZÁKLADNÍ OPERACE V ADMINISTRAČNÍ SEKCI... 7 2 TVORBA KURZŮ A LEKCÍ... 9 2.1 VLASTNOSTI KURZU... 17

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Návod k instalaci S O L U T I O N S

Návod k instalaci S O L U T I O N S Návod k instalaci SOLUTIONS Návod k instalaci Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.techis.eu www.elvac.eu +420 597 407 507 Obchod: +420 597 407 511 obchod@techis.eu Podpora: +420 597 407 507 support@techis.eu

Více

ČSOB BusinessBanking implementační příručka pro automatické stahování dat

ČSOB BusinessBanking implementační příručka pro automatické stahování dat ČSOB BusinessBanking implementační příručka pro automatické stahování dat Obsah Úvod... 2 1 Datové rozhraní... 3 1.1 Technické požadavky... 3 1.2 WSDL... 3 1.3 Popis... 3 1.3.1 Parametr APPID... 3 1.3.2

Více

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U);

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Databáze prodejců Tlačítka Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce (Alt+E); Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Při zakládání nového prodejce zadejte jeho číslo (musí to být

Více

Uživatelská příručka. 2011 EXCON, a.s.

Uživatelská příručka. 2011 EXCON, a.s. Uživatelská příručka 2011 EXCON, a.s. Naše správa domu je webový informační systém, který umožňuje bytovým družstvům a společenstvím vlastníků přehledně a trvale organizovat dokumenty spojené s jejich

Více

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Do Czech POINTu krok za krokem. Vytvořeno dne: 17.2.2009 Aktualizováno: 3.3.2009 Verze: 1.

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Do Czech POINTu krok za krokem. Vytvořeno dne: 17.2.2009 Aktualizováno: 3.3.2009 Verze: 1. Dokumentace k projektu Czech POINT Do Czech POINTu krok za krokem Vytvořeno dne: 17.2.2009 Aktualizováno: 3.3.2009 Verze: 1.2 2009 MVČR Obsah 1. První kroky...3 1.1. Zřízení certifikátů pro přístup do

Více

Příručka pro editaci kontaktů na eagri

Příručka pro editaci kontaktů na eagri Obsah Úvod... 1 Uživatel a subjekt... 1 Kontakty... 1 Validace hodnoty kontaktu... 2 GPS souřadnice... 3 Certifikát... 3 Datová schránka... 4 Adresy... 4 Změna PSČ v primární adrese a speciální PSČ...

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka XENIA - systém pro zpracování dokumentů Verze manuálu: 1.0 Verze systému XENIA: 2.30 YDS s.r.o. http://yds.cz http://xenia.cz 2 Obsah Obsah... 3 Předmluva... 5 1. Elektronická archivace...

Více

Systémová příručka Admina pro zadávání suplování a operativních změn v rozvrhu SUPLOVÁNÍ

Systémová příručka Admina pro zadávání suplování a operativních změn v rozvrhu SUPLOVÁNÍ příručka 5 SUPLOVÁNÍ systémová příručka pro zadávání suplování a operativních změn v rozvrhu Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku. Příručky

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 11. 2. 2015 Verze: 2.2 2015 MVČR Obsah Příručka pro běžného uživatele 1 Úvod...3

Více

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Obsah 1. Instalace SecureStore... 2 2. Nastavení Internet Exploreru... 3 3. První přihlášení...

Více

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV Příručka ke školení IS ARGIS 2.2 - modul Hospodářská mobilizace pro objednatele mobilizační dodávky verze 1.0 Informační systém ARGIS Informační systém pro plánování civilních

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Konfigurace webového prohlížeče Verze 01-04 2013 e-utilityreport - vyjadřování k existenci sítí OBSAH OBSAH... 2 1. O SLUŽBĚ E-UTILITYREPORT... 2 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ... 3 2.1

Více

METIS 2. T-WIST aplikace. uživatelská dokumentace

METIS 2. T-WIST aplikace. uživatelská dokumentace T-MAPY spol. s r.o. Nezvalova 850 500 03 Hradec Králové tel. 495513335 fax 495513371 e-mail: tmapy@tmapy.cz http://www.tmapy.cz http://www.tmapserver. T-WIST aplikace METIS 2 uživatelská dokumentace T-MAPY

Více

Postup pro VOŠ při předávání dat ze školní matriky

Postup pro VOŠ při předávání dat ze školní matriky Postup pro VOŠ při předávání dat ze školní matriky I. Přihlášení k přenosu dat II. Nastavení změna hesla III. Nastavení částí školy IV. Import dat xml souborů V. Sestavy výkaz a přehledka VI. Práce s daty

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 2.00 Uživatelská dokumentace programu Úvod Uživatel si může vybrat z 16 různých čárových kódů. Mimo jiné to jsou EAN8, EAN13, Code128, 2z5 a další. Rastr štítků se vybírá nastavením

Více

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE , VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE Návod lze analogicky použít i pro ostatní podání na Českou daňovou správu (DPH, výpis z evidence 92, souhrnné hlášení, ). 1) Postavte se do firmy roku,

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Zápis údaje o adrese místa trvalého pobytu do informačního systému evidence obyvatel Vytvořeno dne: 3.6.2010 Aktualizováno: 16.6.2010 Verze:

Více

51 Docházka externistů

51 Docházka externistů 51 Docházka externistů Uživatelský modul Docházka externistů slouží ke zpracování podkladu pro výpočet mzdy všem externím zaměstnancům. Za externí zaměstnance jsou považováni ti, kteří nemají účet v informačním

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

Přímý kanál. První kroky se službou Přímý kanál

Přímý kanál. První kroky se službou Přímý kanál Přímý kanál První kroky se službou Přímý kanál Obsah Co Vám Přímý kanál nabízí? 3 Instalace aplikace Přímý kanál 4 Popis aplikace 6 První kroky Aktivace aplikace 7 První kroky Odeslání dávky příkazů 10

Více

OBSAH 1. Google Picasa...3 2. Používání programu Picasa...6 2.1 Organizování fotografií...8 2.2 Vyhledávání...8 2.3 Úprava fotografií...9 2.

OBSAH 1. Google Picasa...3 2. Používání programu Picasa...6 2.1 Organizování fotografií...8 2.2 Vyhledávání...8 2.3 Úprava fotografií...9 2. Digitální fotoalbum OBSAH 1. Google Picasa...3 2. Používání programu Picasa...6 2.1 Organizování fotografií...8 2.2 Vyhledávání...8 2.3 Úprava fotografií...9 2.4 Tisk fotografií...10 2.5 Webové album...11

Více