CENTRÁLNÍ DATABÁZE. příručka pro práci s Centrální databází

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CENTRÁLNÍ DATABÁZE. příručka pro práci s Centrální databází"

Transkript

1 příručka 22 CENTRÁLNÍ DATABÁZE příručka pro práci s Centrální databází Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku. Příručky jsou k dispozici ke stažení na Adresa naší školy: Systém iškola.cz je XHTML 1.1 validní. Systém Iškola je optimalizován pro prohlížeče: Internet Explorer 9 a vyšší Google Chrome (aktuální verze) Mozilla Firefox (aktuální verze) Opera (aktuální verze) Verze této příručky: Aktuální verzi této příručky, popisující nejnovější možnosti serveru naleznete ke stažení na serveru v sekci nápovědy. Tato příručka je tematicky zaměřena pro typ uživatele - Admin. Vzhledem k tomu, že každý typ uživatele (učitel, administrátor, žák a rodič) má trochu odlišné možnosti a nabídky, je pro každý typ uživatele k dispzoici i jiná příručka. Všechny příručky jsou v aktuálních verzích k dispozici na výše uvedené adrese. Upozorňujeme, že tato příručka je bez jakékoliv redakční a jazykové úpravy. Vyhrazujeme si právo na pozdější změny, zejména pokud verze systému je novější než verze této příručky. 1

2 Obsah CENTRÁLNÍ DATABÁZE Nastavení Centrální databáze Vstup do Centrální databáze...3 Režimy zobrazení objektů v Centrální databázi...3 Prohlížení obsahu Centrální databáze...4 Symbolika piktogramů u jednotlivých objektů v Centrální databázi Obsah Centrální databáze zpřístupněný nepřihlášeným návštěvníkům...6 Jaká součást Iškoly je k zpřístupnění dokumentů školy nepřihlášeným uživatelům k tomu určena?...6 Ukázka zpřístupněných dat Centrální databáze nepřihlášenému návštěvníkovi Vyhledávání v obsahu Centrální databáze Nahrávání souborů do Centrální databáze Hromadné nahrávání souborů do Centrální databáze...9 2

3 CENTRÁLNÍ DATABÁZE Centrální databáze je modulem, který slouží zejména jako interní úložiště souborů (typicky dokumentů) školy. Do tohoto úložiště pak mohou na základě povolení přístupu vstupovat Žáci, Učitelé či Rodiče a buď jen z něj číst dané dokumenty nebo (na základě rozšířeného práva) je do dané složky i ukládat. Škola pomocí ní také bude moci zpřístupňovat výstup dokumentů na stránce školy bez přihlášení (např. dokumentů, které je škola povinna ze zákona zveřejňovat, informovat veřejnost např. výroční či inspekční zprávy, nebo výsledky přijímacího řízení pro osoby, které ještě nejsou založeny v systému a nemají tedy ani přihlašovací údaje). 1. Nastavení Centrální databáze To, jakým způsobem bude Centrální databáze přístupná tomu kterému typu uživatele (Učitel / Žák / Rodič) a jaká práva k objektům v Centrální databázi dotyční budou mít, rozhodne admin (škola). Nastavení chování Centrální databáze se realizuje prostřednictvím modulu Nastavení Centrální databáze. Učitelé obecně mají potenciální právo jednak z Centrální databáze načítat obsah, ale také do ní obsah vkládat (tedy umisťovat do ní soubory a případně je mazat. Pozor, druhotně budou platit ještě i práva zpřístupňování konkrétního objektu vytvoře- ného konkrétním vlastníkem. Záleží pak na vlastníkovi, zda poskytne ke své složce právo přístupu nebo i čtení či dokonce vkládání obsahu.! Zveřejňovat vybraný obsah Centrální databáze na tzv. Hlavní stránce školy v Iškole (nepřihlášeným uživatelům) v tomto případě není povoleno. Žáci a Rodiče mohou z Centrální databáze jen načítat obsah, nemohou do ní soubory vkládat ani je z ní mazat. 2. Vstup do Centrální databáze Přihlášený uživatel (typicky např. Učitel), pokud má centrálně povoleno právo vkládat objekty do Centrální databáze, nejprve vstupuje do tohoto modulu, a to klepnutím na ikonu Centrální databáze. Režimy zobrazení objektů v Centrální databázi Po vstupu do Centrální databáze má uživatel možnost dvojího zobrazení objektů v její struktuře: 1. Jako Miniatury v šachovnicovém zobrazení 2. Jako Seznam ve stromové struktuře. Mezi těmito režimy lze přepínat. Režim zobrazení objektů v Seznamu navíc obsahuje i podrobnější atributy jako je jeho typ objektu (koncovka souboru), datová velikost, rozměry (u obrázku) a kdy byl do struktury Centrální databáze vložen. 3

4 Zobrazení objektů v Centrální databázi v tzv. miniaturách. Zobrazení objektů v Centrální databázi v tzv. seznamu. U druhého obrázku struktury Centr. databáze, vloženém objektu souboru obrázku vidíte i doprovodné informace o typu, velikosti, rozměrech a kdy byl do struktury vložen. Prohlížení obsahu Centrální databáze Obsahem Centrální databáze procházíte, jako byste pracovali s pomyslnou stromovou adresářovou strukturou. Kořenový adresář Centrální databáze (tedy stav, kdy již němůžete vystoupat v adresářové struktuře výše) poznáte tak, že tabulka se seznamem objektů (typicky tedy adresářů) již neobsahuje funkční odkaz pro vystoupení výše. Ve struktuře Centrální databáze již není možné vystoupat výše; jste v kořenové struktuře centr. databáze. Naopak, pokud stukturou procházíte, možnost návratu o úrověň výše (směrem k pomyslnému kořenovému adresáři) poznáte podle symbolu složky se dvěma tečkami. Ve struktuře Centrální databáze je možné vystoupit o adresář výše. Symbolika piktogramů u jednotlivých objektů v Centrální databázi Objekt (adresář/složka či soubor) v Centrální databázi může (ale nemusí) obsahovat funkční symboly, které slouží k manipulaci a správě daného objektu. Jedná se o piktogram nástroje pro správu daného objektu a zatržítko pro výběr objektu k následnému smazání. Dostupnost těchto nástrojů souvisí s tím, zda mají centrálně přidělené právo zápisu objektů do Centrální databáze (dále jen CD) a pokud ano, pak také, zdali jsou autory (vlastníky) objektů v CD, a tedy zdali s tímto objektem dále mohou manipulovat (tedy např. do něj přidávat další či jej celý smazat apod.). Daný uživatel má právo zápisu a manipulace s těmito objekty, jejich smazání a dalšího nastavení přístupů ostatních uživatelů k nim. Dotyčný není vlastníkem objektu (nevytvořil jej) a nemá tedy k němu potřebné nástroje pro manipulaci a správu 4

5 Symbol zatržítka slouží pro výběr objektu v CD (adresáře či souboru, může jich být samozřejmě i více) a jejich smazání. Uživatel k tomu samozřejmě musí mít právo. Stačí tedy jen zatrhnout objekt a klepnout na tlačítko Odstranit vybr. Tento objekt z CD bude odstraněn. Symbol nástroje k editaci slouží pro úpravu parametrů přístupů uživatelů k tomuto objektu. Jestliže tedy mají Učitelé, Žáci a Rodiče adminem povolen přístup do CD jako takové, pak i samotný vlastník objektu v CD může ještě druhotně upřesnit práva přístupu k danému konkrétnímu objektu. Znamená to pak to, že pokud vlastník objektu (např. adresáři) k němu přidělí jen právo Číst obsah, tak skutečně daní uživatelé nebudou moci do něj zapisovat, ani jej mazat, nýbrž jen jej budou moci otevřít a případně z něj spouštět (načítat) obsah, tedy soubory. Příklad: Vyučující předmětu Biologie (Biologikář Jan) vytvořil svoji vlastní složku (adresář) v Centrální databázi (to, že je vlastníkem tohoto objektu je vidět na tom, že má k dispozici zatržítko pro jeho případné smazání a servisní nástroj pro úpravu paramatrů jeho zpřístupnění ostatním. Učitelé mají k objektu (adresáři) BIO právo čtení i vkládání (Číst a vkládat obsah). Žáci mají k objektu (adresáři) BIO jen právo čtení (Číst obsah). Objekt (adresář) BIO nebude zobrazen (resp. zpřístupněn k prohlížení) na hlavní stránce školy. Nepřihlášení uživatelé k němu tedy ani nebudou mít přístup (neuvidí jej).! Upozornění: Jen věcná připomínka u položky Hlavní stránka školy panelu zpřístupňování objektu z CD si rozmyslete, zdali jej skutečně chchte zpřístupnit či nikoliv. Tato položka má ve výchozím stavu nastavenou volbu Bez přístupu; je tedy jakousi pasivní bezpečnostní pojistkou proti nechtěnému zpřístupnění.! 5

6 Tento přihlášený uživatel (žák) může objekty z daného adresáře jen stáhnout, nemůže do něj žádné umisťovat (nemá pro to k dispozici nástroje). 3. Obsah Centrální databáze zpřístupněný nepřihlášeným návštěvníkům Pokud škola potřebuje zpřístupňovat určité materiály (např. ve smyslu povinné informovanosti veřejnosti) školy, může k tomu v Iškole využít právě Centrální databázi. Prostřednictvím ní může zpřístupňovat dokumenty (např. výroční zprávy, dokumenty o dění na škole, inspekční zprávy apod.) široké veřejnosti, tedy návštěvníkům, kteří ještě nemají přidělené uživatelské jméno a heslo do Iškoly. Jaká součást Iškoly je k zpřístupnění dokumentů školy nepřihlášeným uživatelům k tomu určena? Jedná se o tzv. hlavní stránku školy v systému serveru aplikace Iskola.cz. Je to stránka, která se zobrazí v prohlížeči po zadání URL adresy: https://www.iskola.cz/db_název_školy Hlavní stránku určité školy vidíte na následujícím obrázku. URL adresa dané školy v systému serverů Iškoly. Vidíte, že žádný uživatel není přihlášený... Data a dokumenty, které může nepřihlášený návštěvník prohlížet (zákl. info o škole, dokumenty a výsledky přijímacích zkoušek). 6

7 Ukázka zpřístupněných dat Centrální databáze nepřihlášenému návštěvníkovi Je to jednoduché, nepřihlášený návštěvník jen klepně myší na odkaz Soubory. Z centrální databáze se mu pak zobrazí pouze ten obsah, který škola takto zpřístupnila. Zpřístupněné dokumenty na hlavní stránce školy. 4. Vyhledávání v obsahu Centrální databáze Centrální databáze může po čase obsahovat velké množství adresářů a souborů; manuální procházení jednotlivými objekty by nemuselo být zrovna pohodlné... Systém centrální databáze nabízí i možnost prohledávání. K tomuto účelu slouží vyhledávací pole, které má v centrální databázi k dispozici jak přihlášený uživatel, tak i anonymní (nepřihlášený) návštěvník hlavní stránky. Vyhledávací pole se nachází v pravém horním rohu centrální databáze (hlavní stránky po klepnutí na odkaz Soubory). Použití je jednoduché: 1. Do vyhledávacího pole vepište (alespoň část) textu potenciálního názvu souboru (objektu), který hledáte. Pokud např. hledáte zpravodaje školy, vepište řetezec znaků zpravo. 2. Hledání zahájíte klepnutím na ikonku s lupou nebo stiskem klávesy Enter. 3. Systém prohledá úložiště Centrální databáze, a pokud nalezne odpovídající objekt(y), zobrazí je v tabulce. Vyhledávací nástroj nalezl v Centrální databázi dva objekty odpovídající řetězci zpravo, adresář a konkrétní dokument zpravodaje. 7

8 5. Nahrávání souborů do Centrální databáze Je vcelku jednoduché; předpokladem je, že máte k dispozici hotové editované soubory, uložené na pevném disku svého počítače (ale třeba i přenosném USB disku). 1. Předpokládejme, že máte (jako daný uživatel) zpřístupněné určité adresáře v Centrální databázi a máte k nim právo zápisu (tedy možnost do něj soubory vkládat). 2. Klepněte na tlačítko Nový soubor. Systém zpřístupní dialogový panel sloužící pro nalistování a vložení souboru. 3. Prostřednictvím tlačítka Nahrát soubor nalistujte soubor na disku svého počítače (či jiném úložišti). Označte jej a pomocí tlačítka Otevřít připojte, vložte do dial. okna vkládání souboru do Centrální databáze. POZOR, maximální velikost souboru(ů) pro připojení a nahrání je omezena, musí být menší než 302 MB!! Nalistovaný a připojený soubor v dialogovém okně přidávání souboru do Centrální databáze. 4. Nastavte přístupová práva k tomuto souboru. 8

9 5. Vložení souboru do CD potvrďte klepnutím na tlačítko OK. Soubor je vložený do centrální databáze. 6. Hromadné nahrávání souborů do Centrální databáze Závěrem stručného pojednání o funkcích Centrální databáze malý TIP. V případě, že byste cítili potřebu do CD umístit více souborů (z jednoho místa úložiště), pak by jejich postupné přidávání znamenalo opakovat proceduru jejich nalistování a vložení. Systém Centrální databáze Iškoly podporuje hromadné vložení více souborů zároveň. 1. Proces vkládání souboru je shodný (s předchozím popisovaným případem jednoho soubor) s tím rozdílěm, že v okně Nahrát soubor můžetevybrat více souborů k jednorázovému připojení/nahrání do CD. Více souborů vyberete tak, že klepnete na prvním a pak se současně stisknutou klávesou Ctrl označujete soubory další. Více vybraných souborů k vložení do Centrální databáze. 2. Klepnutím na tlačítko OK v okně Nový soubor vložíte naráz všechny vybrané soubory do CD. 9

TŘÍDNÍ KNIHA. systémová příručka pro administraci třídní knihy

TŘÍDNÍ KNIHA. systémová příručka pro administraci třídní knihy příručka 6 TŘÍDNÍ KNIHA systémová příručka pro administraci třídní knihy Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku. Příručky jsou k dispozici

Více

www.iskola.cz příručka pro učitele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/

www.iskola.cz příručka pro učitele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/ www.iskola.cz příručka pro učitele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/ Verze této příručky: 1.000 Aktuální verzi této příručky, popisující nejnovější možnosti serveru www.iskola.cz

Více

ROZVRHY. systémová příručka pro tvorbu rozvrhů v aplikaci Iskola.cz

ROZVRHY. systémová příručka pro tvorbu rozvrhů v aplikaci Iskola.cz příručka 4 ROZVRHY systémová příručka pro tvorbu rozvrhů v aplikaci Iskola.cz Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku. Příručky jsou k

Více

PŘENOS DAT ŠKOLNÍ MATRIKY DO SBĚROVÉHO SERVERU MŠMT

PŘENOS DAT ŠKOLNÍ MATRIKY DO SBĚROVÉHO SERVERU MŠMT příručka 14 PŘENOS DAT ŠKOLNÍ MATRIKY DO SBĚROVÉHO SERVERU MŠMT systémová příručka pro el. sběr dat matriky žáků Tato příručka obsahuje informace k jedinému modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý

Více

Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ

Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ Verze: 2.2 Účinnost od: 10. 3. 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 ID: DUN 004/11 Základní

Více

602Album. Prostředí 602Album...3 Okno 602Album...3. Hlavní příkazová nabídka...4 Nástrojové lišty...4 Levá sekce okna...5 Pravá sekce okna...

602Album. Prostředí 602Album...3 Okno 602Album...3. Hlavní příkazová nabídka...4 Nástrojové lišty...4 Levá sekce okna...5 Pravá sekce okna... 602Album Prostředí 602Album...3 Okno 602Album...3 Hlavní příkazová nabídka...4 Nástrojové lišty...4 Levá sekce okna...5 Pravá sekce okna...5 Ovládání 602Album myší...6 Přetažení (přesun Drag&Drop)...6

Více

Autor: Karel Klatovský

Autor: Karel Klatovský Autor: Karel Klatovský Tato příručka byla vytvořena v rámci programu Partneři ve vzdělávání společnosti Microsoft. 2 Obsah Úvod... 4 Datová úložiště... 4 Diskety... 4 CD/DVD/BluRay... 4 USB flash disky...

Více

Uživatelský manuál pro administrátory

Uživatelský manuál pro administrátory Webove stra nky pro s koly (wwwproskoly.cz) Uživatelský manuál pro administrátory 1 Obsah 1. Úvod... 4 2. Jak webové stránky pro školy fungují... 4 3. Přihlášení... 4 1. Přístup z frontendu... 4 2. Přístup

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS PORTÁL

Metodická příručka pro učitele. InspIS PORTÁL Metodická příručka pro učitele InspIS PORTÁL InspIS PORTÁL PORTÁL INFORMACÍ O ŠKOLÁCH Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací

Více

petr.novak@seznam.cz

petr.novak@seznam.cz Elektronická pošta a schránka E-mail aneb internetová komunik@ce V předchozích částech kurzu byl internet představen jako významná informační superdálnice. Internet ale velmi výrazně slouží pro komunikaci,

Více

MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI

MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI uživatelská příručka Verze dokumentu: 1.0 Jazyk dokumentu: český Vytvořeno: Realizační team projektu Datum: 2. 12. 2014 Upraveno: Aktualizace URL Datum: 19. 1. 2015 e-business

Více

Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace

Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace backendová redakce správa redakčního systému verze manuálu: 0.5 QCM, s. r. o., květen 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705

Více

Uživatelská dokumentace. Watt. verze 1.0 2003 Cominfo a.s.

Uživatelská dokumentace. Watt. verze 1.0 2003 Cominfo a.s. Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Watt verze 1.0 2003 Cominfo a.s. Obsah OBSAH: 1. CO JE TO WATT?...3 1.1. ZÁKLADNÍ POJMY...3 2. SPUŠTĚNÍ APLIKACE...5 2.1. VOLBA JAZYKA...5 2.2. PŘIHLÁŠENÍ

Více

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s.

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s. Sticky Password 5.0 manuál 2012 Lamantine Software, a.s. 2 Sticky Password 5.0 manuál Obsah Kapitola I Sticky Password 4 Kapitola II Rozhraní Sticky Password 4 1 Tlačítko... rychlého spouštění 5 2 Okno

Více

333 tipů a triků pro Microsoft Office 2013

333 tipů a triků pro Microsoft Office 2013 333 tipů a triků pro Microsoft Office Karel Klatovský Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah Obecné...10 1. Jaké jsou novinky v Microsoft Office?...10 2. Jaké existují edice

Více

Základní uživatelská příručka informační podpory správy Číselníku NIPEZ

Základní uživatelská příručka informační podpory správy Číselníku NIPEZ Základní uživatelská příručka informační podpory správy Číselníku NIPEZ Verze: 2.2 Účinnost od: 12. 3. 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Verze: 2.2 Základní uživatelská

Více

Kerio Connect. Kerio Technologies

Kerio Connect. Kerio Technologies Kerio Connect Příručka uživatele Kerio Technologies 2012 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál je uživatelskou příručkou k produktu Kerio Connect 7.4. Změny vyhrazeny. Aktuální

Více

ZEBU webdesign s.r.o. Technologická 372/2 +420 597 305 937 70800 Ostrava Pustkovec info@zebu.cz

ZEBU webdesign s.r.o. Technologická 372/2 +420 597 305 937 70800 Ostrava Pustkovec info@zebu.cz DIČ: CZ24704091 Strana: 1 / 18 Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 4 2.1. Zapomenuté heslo... 4 3. Redakční systém... 5 3.1. Sekce Stránky... 5 3.1.1. Přidání přesměrování... 6 3.1.2. Přidání překladu...

Více

instalační příručka - vytvoření vlastní virtuální školy

instalační příručka - vytvoření vlastní virtuální školy instalační příručka - vytvoření vlastní virtuální školy Příručka se vztahuje k verzi iškoly.cz 1.03c. Aktuální verzi iškoly.cz naleznete přímo na stránkách www.iskola.cz. Vzhledem k neustálým obnovám aplikace

Více

Microsoft. Excel 2007. nejen pro školy. Karel Klatovský Pavel Navrátil. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R

Microsoft. Excel 2007. nejen pro školy. Karel Klatovský Pavel Navrátil. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R Microsoft Offi ce 2007 Microsoft Excel 2007 nejen pro školy Karel Klatovský Pavel Navrátil Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům

Více

SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE. systémová příručka. Bronislav Ceh. Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25.

SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE. systémová příručka. Bronislav Ceh. Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25. systémová příručka Autor: Bronislav Ceh Aktualizace: Jiří Mutina Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25. září 2014 SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA Obsah 1. Úvod 3 1.1 Základní popis 3 1.2 Průběh instalace 3

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

Úvodní příručka prostředí KDE SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP2

Úvodní příručka prostředí KDE SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP2 Úvodní příručka prostředí KDE SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP2 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL SUSE Linux Enterprise poskytuje nástroje, které uživatelé systému Linux* potřebují pro svou každodenní činnost.

Více

Visual PHP Developer Guide

Visual PHP Developer Guide Visual PHP Developer Guide Verze jádra: 1.7.6.762 Visual PHP Developer Guide Děkujeme Vám, že jste si zakoupili náš produkt Visual PHP. Pevně věříme, že s ním budete spokojeni natolik, že si pozdější tvorbu

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP Metodická příručka pro učitele InspIS ŠVP tvorba ŠVP InspIS ŠVP TVORBA A ADMINISTRACE ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém

Více

NÁVOD PRO POVINNÉ POSKYTOVATELE

NÁVOD PRO POVINNÉ POSKYTOVATELE NÁVOD PRO POVINNÉ POSKYTOVATELE 1 Tabulka povinností povinných poskytovatelů... 4 1. Registrace... 7 2. Ověření... 7 3. Správa všech údajů poskytovatele, registrace služeb a zveřejnění dat (Sekce MOJE)...

Více

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně PŘÍRUČKA PRO LEKTORY SYSTÉMU LMS MOODLE

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně PŘÍRUČKA PRO LEKTORY SYSTÉMU LMS MOODLE Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně PŘÍRUČKA PRO LEKTORY SYSTÉMU LMS MOODLE Brno 2011 1 Příručka pro lektory systému LMS Moodle Lukáš Holešovský Tato příručka vznikla

Více

k modulu podnikový informační systém (ERP) DMS Evidence dokumentů

k modulu podnikový informační systém (ERP) DMS Evidence dokumentů Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Evidence dokumentů systém pro správu dokumentů Modul (Document management system) je nástroj určený pro vedení podrobné evidence dokumentů přímo v

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Technická dokumentace Příloha č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky Webový portál Plzeňského kraje 1. Úvod... 4 2. Stávající stav webového portálu... 5 2.1. Postup schvalování a publikování na portálu...

Více

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Obsah Obsah 2 1. Co je to NAVIGAL? 3 2. Nároky na systém 3 2.1. Co je potřeba na provoz programu NAVIGAL? 3 2.2. Co všechno

Více