ZDRAVÍ PRO ŽENY ZDRAVÍ PRO MUŽE SPORT A FITNESS HOMEOPATIKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZDRAVÍ PRO ŽENY ZDRAVÍ PRO MUŽE SPORT A FITNESS HOMEOPATIKA"

Transkript

1 ZDRAVÍ PRO ŽENY ZDRAVÍ PRO MUŽE SPORT A FITNESS HOMEOPATIKA HUBNUTÍ TRÁVENÍ A ZAŽÍVÁNÍ ZDRAVÍ KARDIOVASKULÁR. SYSTÉMU OBNOVENÍ, POSÍLENÍ IMUNITY KOSTI A POHYBOVÝ SYSTÉM ALERGIE, ANTIOXIDANTY CELKOVÉ ZDRAVÍ HOMEOPATIKA New AFA Products Blue-green Algae ANTI-AGING, DERMATOLOGICKÁ KOSMETIKA KOUPELOVÁ A TĚLOVÁ KOSMETIKA PREVENCE PROTI OPALOVÁNÍ

2 Be PÉČE O PLET Be PÉČE O VLASY Aestival Personal Care Line Aboriginal Gold PRODUKTY ČIŠTĚNÍ, DETOXIKACE ORGANISMU VYLEPŠENÉ ZDRAVÍ PRODUKTY PRO DĚTI SPECIÁLNÍ PRODUKTY SPOLEČNOST UNICITY INTERNATIONAL INC. NABÍZÍ ZDRAVOTNÍCH PROBLÉMŮ V DANÝCH KATEGORIÍCH PŘÍRODNÍ CESTOU ZA POMOCÍ PATENTOVANÝCH A KLINICKY PROKÁZANÝCH PRODUKTŮ. PRODUKTY JSOU SCHVÁLENY EVROPSKOU UNIÍ A SCHVALOVACÍ PROCESY STÁLE POKRAČUJÍ PRO ROZŠÍŘENÍ NABÍDKY ZÁKAZNÍKA.

3 ZAŽÍVÁNÍ, TRÁVENÍ PROBLÉM Toxiny a organismy ve vzduchu, vodě a jídle mohou způsobit různorodé zdravotní problémy jako např. únavu, střevní poruchy, sníţenou imunitu, problémy s pletí nebo i tělesný zápach. Odplavení toxinů, parazitů ad. z našeho těla pomocí specifických bylin s fungicidy, antiparazitiky a antibakteriálními vlastnostmi, které jsou obsaţené v Digestive Health Systému a Clear Startu. PROBLÉM Špatně fungující zaţívací soustava můţe způsobit zácpu, hemeroidy, průjem, nadmuté břicho, kyselé polykání, divertikulitidu, podráţděný střevní syndrom a další situace. Pokud je vašemu tělu poskytnuto několik efektivních bylinných vláknin, můţe zaţívací systém výrazně zlepšit zaţívací funkce a udrţovat tak vaše útroby čistější. PROBLÉM Pokud je zaţívací ústrojí pokryté trávicími zbytky, důleţité ţiviny projdou skrz systém bez toho, aby byly pohlceny a můţe tak dojít k onemocnění autotoxemií. Účinným čištěním pomáhá Digestive Health System vašemu gastrointestinálnímu (trávicímu) traktu absorbovat ţiviny a vyhnout se antotoxemii.

4 VĚDA & VÝZKUM - Světová Zdravotnická Organizace uvádí, ţe 90 % nemocí souvisí s environmentálními faktory. - Studie z Harvard Medical School zjistila, ţe lidé konzumující 12 gramů vlákniny denně byli dvakrát náchylnější ke střevním problémům neţ lidé uţivající denní dávku vlákniny 30 gramů. - Podle Journal of the American Medical Association bylo v roce 2002 prokázáno, ţe nedostatečná úroveň vstřebávání vitamínů můţe být rizikovým faktorem zapříčiňující vznik chronických srdečních problémů. KARDIOVASKULÁRNÍ SYSTÉM PROBLÉM Jako nejvytíţenější lidský systém, je všeobecně znám kardiovaskulární systém, který je značně stresován a poškozován. Kromě dodávání vysoce potentních antioxidantů a dalších účinných substancí, pomáhají produkty Unicity Heart Health redukovat volné radikály poškozující kardiovaskulární buňky a pomáhají tělu opětovně vytvářet důleţité kardiovaskulární tkáně.

5 PROBLÉM U téměř kaţdého člověka dochází v oběhovém systému k nezdravému ukládání tuků, kornatění cév a dalším souvisejícím zdravotním problémům. Společným působením Life Health (redukce cholesterolu) Systému a Heart Health Systému je podporována flexibilita cév, posílení cévních stěn a údrţení optimálního stavu kardiovaskulárních buněčných membrán. PROBLÉM Jak stárneme, hladiny ţivin v našem těle klesají a činnosti srdce, tepen a cév jsou více zranitelnější. K zajištění optimální kardiovaskulární výţivy, dodává Heart Health Systém důleţité ţiviny v efektivním mnoţství, aby podpořily ideální funkci srdce, průtok krve a srdeční rytmus. VĚDA & VÝZKUM - Podle Centra pro kontrolu onemocnění, trpí asi 61 miliónů Američanů postiţeno nějakou formou kardiovaskulárních onemocnění a asi 6 miliónů je kaţdoročně s nějakým srdečním onemocněním hospitalizováno. - Od roku 1921 jsou kardiovaskulární onemocnění hlavní příčinou úmrtí u muţů i ţen. Kaţdé 2,4 úmrtí je způsobeno srdečním onemocněním. American Heart Association oznámila, ţe lidé uţívající vyšší mnoţství antioxidantů, mohou výrazně sníţit riziko srdečního infarktu.

6 KLOUBNÍ POKOSTERNÍ A KLOUBNÍ POHYBOVÝ SYSTÉM PROBLÉM Kosti pozvolně ztrácí hustotu a sílu, která pak můţe vést k řidnutí kostí (osteoporóze) u muţů i ţen. Unicity Bone & Joint Health Systém dodává minerály k podpoře hustoty kostí, napomáhá tělu ztrátu hustoty zpomalovat a pomáhá účinně metabolizovat vápník. PROBLÉM Jak stárneme, kloubní chrupavka ztrácí svou schopnost zdravé podpory buněčného růstu a synoviální tekutiny, která promazává zhoršující se kloubní tkáň. Unicity Bone & Joint Systém obsahuje takové směsy, které pomáhají hydratovat klouby a podporují tělesnou produkci látek (substancí), které udrţují spojení kloubů. PROBLÉM Mnoho lidí má velké zkušenosti spojené s vnitřním neklidem v důsledku nedobrovolné ztráty nebo omezení normálních aktivit. Zlepšením výţivy pomocí Unicity Bone & Joint Systému, je moţné předejít bolesti kloubů tak, ţe se můţete opět těšit z aktivního ţivota.

7 VĚDA & VÝZKUM - (National Osteoporosis Foundation) oznamuje, ţe kaţdá druhá ţena a kaţdý čtvrtý muţ po 50 budou trpět osteoporózou (řídnutím kostí), které mohou způsobit zbytečné zlomeniny. Většina z těchto zlomenin v této části ţivota je zbytečná a dá se jim pedcházet. - Několik klinických studií prokázalo, ţe cílené nutriční doplňky mohou výrazně zlepšit zdraví kostí a kloubů, pomocí glukosaminu, vápníku a cetyl-esterů. - Podle Centra pro kontrolu onemocnění, má 49 miliónů dospělých Američanů diagnostikováno nějaký kloubní problém a dalších 21 miliónů kloubní symtomy. SPECIÁLNÍ DERMATOLOGICKÁ KOSMETIKA Dr. Bermanse V Beverly Hills není ţádná věková hranice, která by zabraňovala v mladistvé vizáţi. Jako šéf kosmetických chirurgů s tou nejlepší zákaznickou elitou v Beverly Hills, Dr.Andrew Berman často přihlíţí k vysokým nárokům těchto zákazníků pro obnovení vitální pleti. Přes tuto exkluzivní společnost jako je Unicity jsou produkty Dr. Berman s nabízeny k zákazníkům. Ve spolupráci s vědci Unicity vyvinula produkty Dr.Berman s se specifickým cílem týkajícím se problémů pleti, vrásek, linek a ztrátě pevnosti. S kombinováním vysokých kvalit aktivních ingrediencí a mimořádných přírodních jevů, pletová maska Dr. Berman s nápadně obnovuje mladistvou vizáţ kůţe bez jakýchkoliv invazních procedur. Mnoho mých klientů zcela odmítá stárnutí a trvá na udrţení mladistvě vypadající pleti bez vrásek a věkových skvrn, bodů a poklesů. Takovéhle postupy musely být vţdy prováděny chirurgickým kosmetickým zákrokem. Pouţití s kombinací přírodních a technologických substancí jsme schopni obnovit mladistvost pokoţky a svěţest pleti.

8 Be PLETOVÁ A TĚLOVÁ KOSMETIKA Dnešní krása obklopuje více neţ jen fenotypy-je to také odraz kaţdého z nás ojedinělé personální vlastnosti. Jako všechny věci, které vyhodnocujeme, krása musí být vyhodnocována jako venkovní a vnitřní péče. Be-je čtyřstupňový systém v péči o pleť, které zásobuje ţivinami naše vnitřní blaho. S kombinováním přírodní síly a nejlepších vědců dostanete přes 100 silně účinných bylin smykovaných v naší exkluzivní směsi Namomins(nanotechnologie)-uzavřené mikroţiviny, které vyţivují plet zhluboka zevnitř k podpoře zdravé pleti. Nechte s kosmetikou BeTM poodhalit svojí vnitřní krásu s jemnější, zdravější a zářivější pleti. VĚDA A VÝZKUM Nezávislé klinické studie poukazují, ţe ve 14 dnech Be systém znatelně zlepšuje vizáţ pleti, jasnost, provlhčení s minimalizováním vrásek a přesušováním. Ţeny, které pouţívají Be Complete Skin Systém udali výsledky po šesti týdnech: - 50ti % sníţení vrásek - 51% vzrůst pleťové jasnosti a vizáţe - 55% zvýšení pleťového provlhčení - 57ti% sníţení vysychání pleti Be Nanomins essenciální ţiviny jsou dodávány skrz exkluzivní Nanomis patentovanou technologii v kaţdém produktu, propagující optimální vnitřní buněčnou obnovu a zdraví pleti, která zdoruje stárnutí.

9 Be VLASOVÁ KOSMETIKA Křupavá sója, čerstvé avokádo, červená maliny - některé z nejvíce chutných a výţivných dobrot pocházející z přírody. Nyní si můţete dopřát zdravé vlasy s výţivnými dobroty přírody pomocí Be vlasové kosmetiky, kompletní řadou mycích cyklů, kondicionérů představující exkluzivní SoyActiv výţivu. Tento sójový bílkovinový komplex, bohatý na 18 aminokyselin pro posílení vlasových pramenů, v kombinaci s pečlivě vybranými výtaţky, jako je med, avokádo, maliny a éterických aromatických olejů rapidně uspokojí vaše smysly. Vaše vlasy nikdy nevypadaly ani se cítil tak dobře, plně, s hedvábnou měkkostí, a brilantním leskem. SoyActiv Nutrition Výţiva SoyAktiv Be-hair pracuje s exkluzivní formulí SoyAktiv dokonalého výţivného komplexu, který mikroskopicky posiluje kaţdý pramen aţ do 68% dávající třpytivost odolnost a perfekt vzhled vlasů. VĚDA A VÝZKUM SoyAktiv jemně izoluje vlasy pomocí ochranného vrstvového systému, inteligentně se soustřeďuje na slabší oblasti jako jsou konečky vlasů, zlomená místa opevňují proti štěpení a lámání. SVĚDECTVÍ Je neuvěřitelné jak Be-hair dělá opravdový vzhled a schopnost plnosti vlasové struktury. Produkty báječně voní, cítím se lehčí a nezanechávají ţádné přebytky. Be-hair dělá opravdový vzhled, mám třikrát větší plnost a moje vlasy se snadně prosušují a tvarují. Moje vlasy zůstávají měkké a uvolněné při mé plnosti a zdravé vizáţe plné vitality a ţivota-jullie Berry,

10 SYSTÉM CELKOVÉHO ZDRAVÍ Většina lidí nedostává dostatečné mnoţství vlákniny k vytváření citlivých zaţívacích problémů, vysoké hladiny cholesterolu a srdečních problémů Life Health Systém poskytuje více neţ 9gr denní dávky vlákniny, ku pomoci překlenutí kritické mezery, mezitím, co většina lidí získává z jejich stravy (12-13gr) a co potřebují (30gr denně) S kombinací obou rozpustných a nerozpustných vláknin Life Health Systém pomáhá zlepšit střevní zdraví, trávení a sniţuje cholesterol Bez adekvátních vitámínů a minerálů naše tělo nemůţe udrţovat optimální zdraví a bojovat proti buněčnému poškození volnými radikály Life Health Systém poskytuje široké spektrum rychle absorbovaných vitamínů a minerálů. Tyto zásadní ţiviny podporují růst zdravých buněk, chrání buňky proti poškození a předčasnému stárnutí a podprují imunitní systém Většina lidí nekunzumuje dostatečné mnoţství ovoce a zeleniny k udrţení optimálního zdraví. I přestoţe konzumují dostatečné mnoţství je několik faktorů, které redukují vysoké mnoţství kvalitních ţivin v dnešních výrobcích. Life Health Systém obsahuje přísady z více neţ 24 různorodých plodů ovoce a zeleniny. Tyto přísady jsou připraveny dle patentované.technologie studeného laseru, které zvětšují jejich absorbovanost jejich nutriční hodnoty.

11 VĚDA A VÝZKUM Podle Dr. Kathleen Fairfield a Robert Fletcher z Harvard Medical School a Harvard School of Public Health, mnozí dospělí dostávají méně nutričních výţiv neţ je potřeba pro správné zdraví a tím se dostávají do moţných rizik. Více neţ 130 různých studií, včetně těch, zapsaných v srpnu 1993 Zdraví Mayo Clinic Letter, ukazují, jak antioxidanty můţou přispět ke zlepšení zdraví. Kombinované studie prováděné American Medical Association se na více neţ muţů a ţen vyplynulo, ţe pro kaţdého zvýšením 10g denního příjmu vlákniny, bylo 14% sníţení všech koronárních onemocnění. SVĚDECTVÍ Kdyţ jsem zjistila, ţe moje celkové hladiny cholesterolu byly přes povolenou hladinu, věděla jsem, ţe jsem ve váţném nebezpečí. Okamţitě jsem začala přísný reţim s Bios Life Complete nebo Neutral, O několik týdnů později, můj celkový cholesterol klesl na bezpečné hranice. " -Norbert Crawford, Tampa, Florida PODPORA IMUNITNÍHO SYSTÉMU PROBLÉM Jednou z hlavních příčin, která souvisí s věkem, je celoţivotní vystavení se volným radikálům způsobující kumulativní (nahromaděné) poškození v buněčných úrovních. Anti-Aging Health Systém nabízí rozsáhlý systém se značným mnoţstvím účinných antioxidantů, které poskytují ochranu proti volným radikálům a pomáhají redukovat vzrůstající oxidační poškození a ochranu proti různým generativním chorobám.

12 Časem dosáhnem středního věku a naše úrovně důleţitých biologických separací začnou klesat, následkem toho je sníţená funkce svalů, ledvin, látkové výměny a sexuálních orgánů Anti-Aging Systém dodává ţiviny s vlastnostmi Anti-Agingu, které podporují zdravou buněčnou aktivitu a podporu svalové hmoty S věkem je běţné zaţít sníţení energie, duševní skleslosti a smyslových funkcí.. Anti-Aging Systém poskytuje specifické ţiviny, které jsou zaměřeny na centrum duševního zdraví, prohloubení citů, vitality vyţivovacích smyslů zvláště pak očí. VĚDA A VÝZKUM Studie publikovaná v Journal of Neuroscience ukázaly, ţe krysy krmené antioxidant-bohaté na jahody a špenát měly lepší vzpomínky a pomalejší pokles nervových buněčných funkcí, neţ u potkanů krmených standardní stravou. Na mezinárodní konferenci o Alzheimerově chorobě a příbuznými poruchami Universita of Washington vyhlásila tyto studijní výsledky.

13 OBNOVA IMUNITNÍHO SYSTÉMU, ALERGIE Váš imunitní systém déle vyvíjí protilátky v boji proti specifickým baktériím, déle se cítíte oslabení, pokles a únava, stálé nemoci, boj proti chorobám, špatná obranyschopnost. Skrze rostlinné přírodní směsy, kompletní potravní zdroje, mleziva, laktoferin, imunoglobiny a další silné antioxidační přísady Unicity Immune Systém posiluje přirozenou obranyschopnost tak, ţe tělo můţe rychleji a efektivněji odrazit nemoci! Během nachlazení a chřipkového období je snadnější onemocnět pokud imunitní systém nefunguje v plném výkonu. Unicity Imunitní Systém s dopomocí bylin, které mají tradiční uţití pro posílení obranyschopnosti během chladného počasí a dalších zranitelných období. Krevní bílé krvinky, protilátky, obnovené buňky a další přirozené ochrany se mohou oslabit díky věku, působením prostředí a toxinů, počasí, uspěchané době, přetěţování organismu Pro pomoc funkčnosti imunitního systému, immunoglobiny, protilátky, tlumiče, proteinové směsi, růstové faktory a enzymy, antioxidanty

14 VĚDA A VÝZKUM Podle Státního Zdravotního Informačního Centra pro ţeny, asi 75 % z autoimunitních chorob pochází u ţen, nejčastěji během reprodukčního věku. Společně, autoimunitní onemocnění představují čtvrtou největší příčinu zdravotního postiţení u ţen. Ve své knize Vitamin C a nachlazení, získal Nobelovu cenu vědec Linus Pauling, tvrdí, ţe uţívání vitaminu C sniţuje výskyt nachlazení u převáţné většiny lidí. Studie zveřejněná v Journal of Medical Virology uvedl, ţe mlezivo (kolostrum) poskytuje širokou škálu protilátek, které působí jako prevence proti chorobám a nemocím. ZDRAVÍ PRO ŽENY Hormonální měsíční posuny mohou způsobit bolesti hlavy, náladové kolize, vyčerpanost a pocity z přetaţenosti, nervozitu, nesoustředěnost. Pro pomoc k rovnováze ţenského systému během měsíčního cyklu Women s Health Systém se skládá z výtaţků divokých sladkých yam brambor, oleje pupalky dvouleté a dalších přírodních přísad podporovaných vědou a tradicí. Meno pauza můţe způsobit ostré záchvaty, noční pocení, ředění a vysušování poševních tkání, citové a mentální znepokojení. Pro podporu ţen během menopauzy, Women s Health Systém poskytuje výtaţky z černého kohoše, kořene z lékořice a další exkluzivní přísady, které pomáhají redukovat ostrým záchvatům, nestabilitě, zvyšují energii,

15 podporuji sexuální zdraví a zlepšují náladu. Prsní tkáň je velmi citlivá k envyromentálnín toxinům a ţenský kosterní systém má vliv k řidnutí kostí Pro holistický přístup pro zdraví prsní tkáně Women s Health Systém pomáhá tělu vylučovat toxiny, které mohou ublíţit prsním tkáním a navíc systém pomáhá zvětšit kosterní hustotu a sílu. VĚDA A VÝZKUM Bylo dokázáno, ţe v ţenských tělech(napsáno Christianem Nortrupem M.D.) je mnoho syntetických ţenských hormonů, jsou známé jako příčina s nepříjemnými vedlejšími účinky, tak jako nadmutá břicha, oteklost, bolesti hlavy a deprese. - Nespočetně mnoho studií má zdokumentovanou účinnost sójových izoflavonoidů s chovajícími se symptomy menopauzy, včetně titulových studií. Výhody se sójovými isoflavonoidy z terapeutické ţivotosprávy na příznaky menopauzy, publikovány v oblasti gynekologie SVĚDECTVÍ Z mé praxe jsem uţívala rozšlehané sladké Yam brambory přibliţně dva roky. Ţeny s různými příznaky jako: noční nespavost, vaginální vysychání, ostré záchvaty, noční pocení, úzkostlivost, deprese migréna a bolesti hlavy, byly odstraněny, kdyţ si přidávaly rozšlehané Yam brambory do mé stravy Steven Ferguson M.D.,C.M.D.

16 ZDRAVÍ PRO MUŽE V blízkosti prostaty, u močového měchýře a močové trubice jde o velký zájem muţům, aby veškeré funkce byly v pořádku. Man s Health Systém poskytuje přísady jako výtaţek z palmového listí, lykopenu, astaxanthynu a dalších prospěšných přísad k výţivné podpoře a zdravé funkce močového traktu. Muţi jsou kaţdý den vystaveni imisím, toxinům a dalším potencionálně škodlivým elementům, které mohou poškodit jejich buňky. Man s Health Systém zásobuje pomocí patentované formy D-glukarate přírodní substance, které pomáhájí redukovat a zneškodňovat toxiny v těle. Jak muţi stárnou, muţům stoupají nároky pro sexuální podporua objevují se časté výpadky. Man s Health Systém představuje exkluzivní formule s bylinami a klíčovými aminokyselinami, které podporují genitální tok krve, libida a sexuální výkonnost.

17 VĚDA A VÝZKUM - Národní institut pro rakovinu ohlásil, ţe DHT formule testosteronu hraje klíčovou roli ke zvětšení prostaty a dalším kolizím prostaty. Vědci věří, ţe zregulováním DHT můţe pomoci ke zmírnění a předejití problémům v prostatě. - Během klinického studia s ArgininMax, formulí LoveRx, 84% ohlásilo schopnost zlepšení udrţet erekci během styku. SVĚDECTVÍ LoveRx obnovuje moji sexuální energii a výkon. Stárnutí není taková omluva a můj vztah s mojí manţelkou se rapidně zlepšil. Tento doplněk si vzal jen pár týdnů k tomu, aby začalo zlepšení, ale posléze jsem byl opravdu připraven! Bob Wilson, FITNESS SPORT Jedna z hlavních výzev pro ty kteří cvičí, důsledně a neudrţuje tělo dostatečným doplnováním energie a hydratace. Xxtra Fitness nejen poskytuje přísady, které bojují proti odvodnění a vyčerpanosti, ale tyto doplňky také uvádějí nejrychlejší, nejefektivnější dodací systém pro maximalizování vaší absorbce.

18 Aby se mohla budovat zdravá svalová tkáň, vaše tělo potřebuje správné mnoţství proteinů a dalších důleţitých ţivin, jako jsou vytámíny, minerály a důleţité ionty. Xxtra Fitness poskytuje vysoce kvalitní protein z různorodých zdrojů(6 směsí proteinů), patentovanou sloţku AMINOGEN, stejně jako další stavební bloky pro vaše svaly Kdykoliv, kdy cičíte, tvoří se volné radikály v celurální úrovni, které můţou mít za následek dlouhodobé poškození vašich tkání. Xxtra Fitness obsahuje anti-oxidanty, které pomáhají chránit vaše tělo před škodlivinami s aktivního stresu těla a urychlují potréningovou regeneraci. VĚDA A VÝZKUM Výzkum ukázal, ţe suplementace kreatinu můţe sníţit únavu, urychlit energetické vyuţití ATP a regenerovat adenosin-5'-trifosfát energie pro zvýšení svalovho zatíţení na delší dobu v anaerobních aktivitách. Studie ukazují, ţe tyrosin, aminokyselina, která můţe sníţit mnoho nepříznivých účinků akutního stresu na kognitivní výkon, v široké škále stresových prostředí. Glutamin je aminokyselina, která se nachází v ţivočišných a rostlinných bílkovinách.průměrná strava poskytuje 3,5 aţ 7 g glutaminu denně, a výzkum ukazuje úrovně doplnění na 2 aţ 40 g denně. Dávkování po aktivitě 2-3 g můţe přispět k vytvoření proteinů, opravyt a budovat novou svalovou tkán a zvýšit tělesnou hladinu růstového hormonu (GH). SVĚDECTVÍ "Pro třech měsících na mém prvním zápase jsem byl trochu nervózní. Po velké operaci, jsem se těţce dostával zpět do cvičebního reţimu. Vzal jsem Power Generation a hrál jsem devadesát minut čtyř hru v tenise! Měl jsem nulovou únavu a cítil jem jen stručně řečeno, mírné bolesti svalů další den.brzy budu hrát svůj první seniorský turnaj v tenise a rozhodně vaţuji o tom, ţe vyuţiji Power Generation kdykoliv " Marilyn Brady, Unicity partner

19 HUBNUTÍ ZDRAVÁ SNÍDANĚ, VEČEŘE Předtím neţ si sestavíte nějaký hubnoucí plán je důleţité očistit vaše zaţívací ústrojí, tak aby vaše tělo mohlo pořádně zpracovat ţiviny Lean Control Systém poskytuje jemné byliny a další přírodní přísady, které pomáhají zaţívacímu ústrojí více a efektivněji odstraňovat nečistoty včetně toxinů, které se mohou nahromadit v průběhu času. Dokonce s pravidelným cvičením, většina lidí shledává obtíţe spálit dostatečné mnoţství kalorií k viditelnému rozdílu při velkém úsilí S Lean Control Systém dává přirodní stimulátory jako česmína paraguayská, matud a td, kteřé pomáhají zvýšit vaší tělesnou schopnost pálení kalorií za pomocí metabolický procesů. Ztráta váhy vyţaduje redukci kalorického toku, ale většina lidí hledá nemoţné jako např. kompletně se vyhnout tukům nebo sacharidům. Lean Control Systém zahrnuje inovační přísady, které pomáhají pohnou tukem a sacharidy skrze vaše zaţívací ústrojí přes menší pohlcování kalorií tak, ţe se můţete těšit s občesnýmí příleţitostními chuťovkami bez malých obav.

20 VĚDA A VÝZKUM NeOpuntia je extrakt kaktus, který sniţuje tělesný příjem tuků díky silné hydrofobní interakce. Extrakty z bílé fazole byly intenzivně prozkoumány pro jejich silné schopnosti inhibovat(navazovat)?-amylázy, nebo tzv. zhroucení škrobových sacharidů. Výzkum probíhál v roce 1999 na zdravých lidských subjektech, ukázalo se, ţe yerba mat pomáhá vyvolat termogenezi, nebo přírodní spalování tuků. Kromě toho, tato bylina pomáhá zpozdit vyprazdňování ţaludku, čímţ se podpoří menší spotřeba potravy. Studie ukazují, ţe chitosan má silný inhibiční účinek na trávení tuků u potkanů.pozitivní náboj v molekule chitosanu způsobí, ţe se váţe na záporně nabité molekuly tuků. Aby chitosan byl co nejúčinnější, musí být v kombinaci s významným mnoţstvím vitamínu C. SVĚDECTVÍ "Vţdycky jsem byla vinena za to, ţe jím příliš mnoho občerstvení a sladkého občerstvení. Pomocí Lean Control Plus, jsem ztratila 14kg a můj podíl tělesného tuku klesla ze22,4% - 18%. Moje chutě ustoupila, a cítím se zdravě a lépe! " -Darren Johnson, Unicity Associate

Pleuramax. Maxík Glukan Junior. Produktový katalog. Strana 1

Pleuramax. Maxík Glukan Junior. Produktový katalog. Strana 1 Beta glukany Pro koho jsou glukany určeny? I když se cí7te zdravě, doporučuje se užívání beta- glukanu jako prevence. Mnoho lidí používá beta- glukan v období chřipkových a virových epidemií. Je určený

Více

Praktická kniha detoxikace a očisty organismu. Jan Anděl ZDRAVÍ S ÚSMĚVEM s.r.o. www.zdravisusmevem.cz

Praktická kniha detoxikace a očisty organismu. Jan Anděl ZDRAVÍ S ÚSMĚVEM s.r.o. www.zdravisusmevem.cz Praktická kniha detoxikace a očisty organismu Jan Anděl ZDRAVÍ S ÚSMĚVEM s.r.o. 2 Obsah: Lidské tělo v hlavní roli 4 Detoxikace za starých časů 9 Proč je třeba detoxikovat organismus 14 Jaké problémy se

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY SPECIFIKA STRAVOVACÍCH NÁVYKŮ PŘED VYTRVALOSTNÍM VÝKONEM SE ZAMĚŘENÍM NA DLOUHÉ BĚHY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vendula Janoušková

Více

Zdravé. zdraví. Světelná. příloha. Víte, co skutečně potřebují naše střeva? Velcí pomocníci Doplňky stravy. zbavit škodlivin. Metody, které zabírají

Zdravé. zdraví. Světelná. příloha. Víte, co skutečně potřebují naše střeva? Velcí pomocníci Doplňky stravy. zbavit škodlivin. Metody, které zabírají celostátní vydání / zdarma ročník 1, speciál březen vychází 25. ŮNORA 2013 www.grandkrasnaazdrava.cz příloha zdraví Velcí pomocníci Doplňky stravy Zdravé Odborný rádce Detoxikace Jak organismus zbavit

Více

VÝŢIVA VE VÝCHOVĚ KE ZDRAVÍ. výukový program pro pedagogy na 2. stupni ZŠ

VÝŢIVA VE VÝCHOVĚ KE ZDRAVÍ. výukový program pro pedagogy na 2. stupni ZŠ VÝŢIVA VE VÝCHOVĚ KE ZDRAVÍ výukový program pro pedagogy na 2. stupni ZŠ PRAHA 2010 OBSAH: 1. ŢIVINY A VODA 6 1.1. ÚVOD 6 1.2. CÍL 7 1.3. DOPORUČENÝ HODINOVÝ ROZSAH 7 1.4. DOPORUČENÁ LITERATURA PRO UČITELE

Více

Výživa sportovců v období vrcholové přípravy. Bc. Jindřich Zdráhal

Výživa sportovců v období vrcholové přípravy. Bc. Jindřich Zdráhal Výživa sportovců v období vrcholové přípravy Bc. Jindřich Zdráhal Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Práce je zaměřena na výživu sportovců v období intenzivního tréninku. Posuzuje vhodnost použití potravinového

Více

zkvalitnění a urychlení výroby našich vitamínů. aneb jak se zbavit obilniny, ovoce a zeleninu) jezte tolik, abyste si udrželi správnou

zkvalitnění a urychlení výroby našich vitamínů. aneb jak se zbavit obilniny, ovoce a zeleninu) jezte tolik, abyste si udrželi správnou Jarní úklid těla aneb jak se zbavit nebezpečných toxinů. R E P O R T Á Ž Více vitamínů pro Vás Divize farmacie otevřela část nových prostor a uvedla do provozu novou blistrovací linku, která umožní balit

Více

Výživa při prevenci a léčbě jaterních onemocnění. Lucie Neoralová

Výživa při prevenci a léčbě jaterních onemocnění. Lucie Neoralová Výživa při prevenci a léčbě jaterních onemocnění Lucie Neoralová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT 1) zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

Třešničky na dortu. z obsahu:

Třešničky na dortu. z obsahu: èíslo 4 / červenec srpen 2010 roèník XvI / 28 Kè Třešničky na dortu Žena, která konzumuje běžnou (českou) stravu, může snadno získávat až 50 procent kalorií ve formě tuku. McDougallova dieta nabízí pouhých

Více

Jak se sám vyléčit během 15 dní. Health Ranger

Jak se sám vyléčit během 15 dní. Health Ranger Jak se sám vyléčit během 15 dní Health Ranger Obsah 1. část (Přehodnoťte si své chápání slova "zdraví")... 3 2. část (Tělo je ohromující sebeléčivý organismus)... 6 3. část (Jste tím, co do sebe absorbujete)...

Více

PROBLEMATIKA STÁRNUTÍ

PROBLEMATIKA STÁRNUTÍ PROBLEMATIKA STÁRNUTÍ (ANTIAGING) MOŽNOSTI OVLIVNĚNÍ STÁRNUTÍ: REALITA, SEN NEBO LUKRATIVNÍ OBCHOD? (některé informace k diskuzi i poučení) MUDr. Michael KUČERA 2003, MUDr. Kučera, Karla Čapka 4, 36001

Více

12 utajovaných kroků pro: odkyselení organismu. Jan Anděl ZDRAVÍ S ÚSMĚVEM s.r.o. www.zdravisusmevem.cz

12 utajovaných kroků pro: odkyselení organismu. Jan Anděl ZDRAVÍ S ÚSMĚVEM s.r.o. www.zdravisusmevem.cz 12 utajovaných kroků pro: odkyselení organismu Jan Anděl ZDRAVÍ S ÚSMĚVEM s.r.o. 2 Obsah: Jaká je nejčastější příčina překyselení organismu. 3 Jaký vliv má na překyselení správná činnost ţaludku 4 Při

Více

Výživa pro profesionálního tanečníka

Výživa pro profesionálního tanečníka JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Taneční pedagogika Výživa pro profesionálního tanečníka Diplomová práce Autor práce: Zdeňka Kerlesová, DiS. Vedoucí práce: doc. Mgr. Jarmila

Více

Ţivotní styl studentů střední školy Diplomová práce

Ţivotní styl studentů střední školy Diplomová práce Univerzita Hradec Králové Přírodovědecká fakulta Katedra biologie Ţivotní styl studentů střední školy Diplomová práce Autor: Studijní program: Studijní obor: Romana Hudečková N1407 Chemie Učitelství biologie

Více

Výţiva a výţivová doporučení u hráčů ledního hokeje

Výţiva a výţivová doporučení u hráčů ledního hokeje MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra podpory zdraví Výţiva a výţivová doporučení u hráčů ledního hokeje Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Iva Hrnčiříková, Ph.D. Vypracovala:

Více

Povědomí o civilizačních chorobách

Povědomí o civilizačních chorobách Bankovní institut vysoká škola, a. s. Katedra ekonomiky a managementu zdravotních a sociálních sluţeb Povědomí o civilizačních chorobách Bakalářská práce Autor: Obor: Halina Zakuťanská Ekonomika a management

Více

Zdravá výživa a zdravý životní styl v současné společnosti

Zdravá výživa a zdravý životní styl v současné společnosti Bankovní institut vysoká škola, a.s. Katedra ekonomiky a managementu zdravotních a sociálních služeb Zdravá výživa a zdravý životní styl v současné společnosti Bakalářská práce Autor: Marcela Mesochoridisová

Více

ZÁZRAČNÁ DETOXIKACE. Syrová strava a byliny pro dokonalou buněčnou regeneraci. Robert S. Morse (2004)

ZÁZRAČNÁ DETOXIKACE. Syrová strava a byliny pro dokonalou buněčnou regeneraci. Robert S. Morse (2004) 1 ZÁZRAČNÁ DETOXIKACE Syrová strava a byliny pro dokonalou buněčnou regeneraci Robert S. Morse (2004) Z anglického originálu: The Detox Miracle Sourcebook: Raw Foods and Herbs for Complete Cellular Regeneration.

Více

Sponzorováno edukačním grantem fi rmy Novo Nordisk s. r. o. Novo Nordisk s. r. o., Evropská33c, 160 00, Praha 6, tel.: 233 089 611, fax: 233 089 613

Sponzorováno edukačním grantem fi rmy Novo Nordisk s. r. o. Novo Nordisk s. r. o., Evropská33c, 160 00, Praha 6, tel.: 233 089 611, fax: 233 089 613 Příloha o zdraví a nemoci, prevenci a léčbě, o léčivech a doplňcích stravy... 2008/7 Na stránkách této přílohy, i když v příkladech hovoříme o konkrétních přípravcích, usilujeme o vzdělávání, a to zejména

Více

VÝŽIVA VE SPORTU. MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovní medicíny a zdravotní tělesné výchovy.

VÝŽIVA VE SPORTU. MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovní medicíny a zdravotní tělesné výchovy. MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovní medicíny a zdravotní tělesné výchovy VÝŽIVA VE SPORTU Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Vypracoval: Ing. Iva Hrnčiříková Pavel

Více

MUDr. Mária Paľová. Vlastní zkušenost s produkty Herbalife

MUDr. Mária Paľová. Vlastní zkušenost s produkty Herbalife MUDr. Mária Paľová Vlastní zkušenost s produkty Herbalife 1 Jak jsem se dostala k Herbalife. Samozřejmě, jako mnoho jiných žen, jsem i já bojovala s nadváhou a mnoha zdravotními problémy. Měla jsem již

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Fakulta sportovních studií Katedra atletiky, plavání a sportů v přírodě. Analýza výkonu v triatlonu.

MASARYKOVA UNIVERZITA. Fakulta sportovních studií Katedra atletiky, plavání a sportů v přírodě. Analýza výkonu v triatlonu. MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra atletiky, plavání a sportů v přírodě Analýza výkonu v triatlonu Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: PaedDr. Miloš Lukášek, Ph.D. Vypracoval:

Více

dnes! ještě Začněte ZDRAVÉ STRAVOVÁNÍ, POHYB, DOPLŇKY STRAVY

dnes! ještě Začněte ZDRAVÉ STRAVOVÁNÍ, POHYB, DOPLŇKY STRAVY ZDRAVÉ STRAVOVÁNÍ, POHYB, DOPLŇKY STRAVY Příroda pro lidský druh stanovila pouze omezení délky jeho života, ne však omezení týkající se jeho zdraví. Zdraví, krásní a plni energie bez ohledu na věk? Ano,

Více

Výživa ve výchově ke zdraví

Výživa ve výchově ke zdraví Příručka pro učitele k e-learningovému kurzu Výživa ve výchově ke zdraví Mgr. Dana Hrnčířová, Ph.D. Mgr. Marcela Floriánková 2014 Příručka pro učitele k e-learningovému kurzu Výživa ve výchově ke zdraví

Více

7 Nových. Čajů DOPLŇKY STRAVY

7 Nových. Čajů DOPLŇKY STRAVY 7 Nových Čajů DOPLŇKY STRAVY Dr. Ka Dev Jha Ajurvédský lékař Dr. Ka Dev Jha Bylinné směsi jsou připravovány pod přísnou kontrolou nepálského ajurvédského lékaře Dr. Ka Dev Jha (*1935), který vystudoval

Více

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Mapa ošetřovatelské péče u žen s aktinoterapií v gynekologii.

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Mapa ošetřovatelské péče u žen s aktinoterapií v gynekologii. Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Mapa ošetřovatelské péče u žen s aktinoterapií v gynekologii Jedelská Michaela Bakalářská práce 2010 Prohlášení Tuto bakalářskou práci jsem vypracovala

Více

"Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu".

Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu. "Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu". Druhý díl: Ovlivnění zdravotního stavu dětí a dospívajících výživou Autorský kolektiv pod vedením prof. MUDr. Karla Martiníka, DrSc. Hradec Králové 2007

Více

1/2014 OBOHACENÁ KREVNÍ PLAZMA JARNÍ TÉMA: ÚČINNÁ LÉČBA ALERGIÍ PŘÍLIŠ RYCHLÉ VYVRCHOLENÍ LÉČÍ POHYBOVÝ APARÁT ČASOPIS ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU

1/2014 OBOHACENÁ KREVNÍ PLAZMA JARNÍ TÉMA: ÚČINNÁ LÉČBA ALERGIÍ PŘÍLIŠ RYCHLÉ VYVRCHOLENÍ LÉČÍ POHYBOVÝ APARÁT ČASOPIS ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU 1/2014 JARNÍ TÉMA: ÚČINNÁ LÉČBA ALERGIÍ PŘÍLIŠ RYCHLÉ VYVRCHOLENÍ ČASOPIS ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU VNÍMEJTE SE JAKO CELEK ROZHOVOR: S HEREČKOU A VÝTVARNICÍ JANOU KRAUSOVOU OBOHACENÁ KREVNÍ PLAZMA LÉČÍ

Více

VÝŽIVA Vydalo Ministerstvo zemědělství Odbor bezpečnosti potravin ZDRAVÍ

VÝŽIVA Vydalo Ministerstvo zemědělství Odbor bezpečnosti potravin ZDRAVÍ VÝŽIVA A ZDRAVÍ 2012 Použité zdroje: Výukový portál www.viscojis.cz/teens A-Z slovník pro spotřebitele www.agronavigator.cz/az Vypracoval kolektiv autorů: Mgr. Dana Hrnčířová, Ph.D.; MUDr. Jolana Rambousková,CSc.;

Více

prameny zdraví 5/2011 Východní meditace 14 Izolovaný mikrosvět 16 Temelín, protože Fukušima 22 Dobrořeč, má duše, Hospodinu 24

prameny zdraví 5/2011 Východní meditace 14 Izolovaný mikrosvět 16 Temelín, protože Fukušima 22 Dobrořeč, má duše, Hospodinu 24 5/2011 prameny Časopis pro zdraví a harmonický životní styl září říjen ročník XVII. cena 32 Kč zdraví Východní meditace 14 Izolovaný mikrosvět 16 Temelín, protože Fukušima 22 Dobrořeč, má duše, Hospodinu

Více