ZDRAVÍ PRO ŽENY ZDRAVÍ PRO MUŽE SPORT A FITNESS HOMEOPATIKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZDRAVÍ PRO ŽENY ZDRAVÍ PRO MUŽE SPORT A FITNESS HOMEOPATIKA"

Transkript

1 ZDRAVÍ PRO ŽENY ZDRAVÍ PRO MUŽE SPORT A FITNESS HOMEOPATIKA HUBNUTÍ TRÁVENÍ A ZAŽÍVÁNÍ ZDRAVÍ KARDIOVASKULÁR. SYSTÉMU OBNOVENÍ, POSÍLENÍ IMUNITY KOSTI A POHYBOVÝ SYSTÉM ALERGIE, ANTIOXIDANTY CELKOVÉ ZDRAVÍ HOMEOPATIKA New AFA Products Blue-green Algae ANTI-AGING, DERMATOLOGICKÁ KOSMETIKA KOUPELOVÁ A TĚLOVÁ KOSMETIKA PREVENCE PROTI OPALOVÁNÍ

2 Be PÉČE O PLET Be PÉČE O VLASY Aestival Personal Care Line Aboriginal Gold PRODUKTY ČIŠTĚNÍ, DETOXIKACE ORGANISMU VYLEPŠENÉ ZDRAVÍ PRODUKTY PRO DĚTI SPECIÁLNÍ PRODUKTY SPOLEČNOST UNICITY INTERNATIONAL INC. NABÍZÍ ZDRAVOTNÍCH PROBLÉMŮ V DANÝCH KATEGORIÍCH PŘÍRODNÍ CESTOU ZA POMOCÍ PATENTOVANÝCH A KLINICKY PROKÁZANÝCH PRODUKTŮ. PRODUKTY JSOU SCHVÁLENY EVROPSKOU UNIÍ A SCHVALOVACÍ PROCESY STÁLE POKRAČUJÍ PRO ROZŠÍŘENÍ NABÍDKY ZÁKAZNÍKA.

3 ZAŽÍVÁNÍ, TRÁVENÍ PROBLÉM Toxiny a organismy ve vzduchu, vodě a jídle mohou způsobit různorodé zdravotní problémy jako např. únavu, střevní poruchy, sníţenou imunitu, problémy s pletí nebo i tělesný zápach. Odplavení toxinů, parazitů ad. z našeho těla pomocí specifických bylin s fungicidy, antiparazitiky a antibakteriálními vlastnostmi, které jsou obsaţené v Digestive Health Systému a Clear Startu. PROBLÉM Špatně fungující zaţívací soustava můţe způsobit zácpu, hemeroidy, průjem, nadmuté břicho, kyselé polykání, divertikulitidu, podráţděný střevní syndrom a další situace. Pokud je vašemu tělu poskytnuto několik efektivních bylinných vláknin, můţe zaţívací systém výrazně zlepšit zaţívací funkce a udrţovat tak vaše útroby čistější. PROBLÉM Pokud je zaţívací ústrojí pokryté trávicími zbytky, důleţité ţiviny projdou skrz systém bez toho, aby byly pohlceny a můţe tak dojít k onemocnění autotoxemií. Účinným čištěním pomáhá Digestive Health System vašemu gastrointestinálnímu (trávicímu) traktu absorbovat ţiviny a vyhnout se antotoxemii.

4 VĚDA & VÝZKUM - Světová Zdravotnická Organizace uvádí, ţe 90 % nemocí souvisí s environmentálními faktory. - Studie z Harvard Medical School zjistila, ţe lidé konzumující 12 gramů vlákniny denně byli dvakrát náchylnější ke střevním problémům neţ lidé uţivající denní dávku vlákniny 30 gramů. - Podle Journal of the American Medical Association bylo v roce 2002 prokázáno, ţe nedostatečná úroveň vstřebávání vitamínů můţe být rizikovým faktorem zapříčiňující vznik chronických srdečních problémů. KARDIOVASKULÁRNÍ SYSTÉM PROBLÉM Jako nejvytíţenější lidský systém, je všeobecně znám kardiovaskulární systém, který je značně stresován a poškozován. Kromě dodávání vysoce potentních antioxidantů a dalších účinných substancí, pomáhají produkty Unicity Heart Health redukovat volné radikály poškozující kardiovaskulární buňky a pomáhají tělu opětovně vytvářet důleţité kardiovaskulární tkáně.

5 PROBLÉM U téměř kaţdého člověka dochází v oběhovém systému k nezdravému ukládání tuků, kornatění cév a dalším souvisejícím zdravotním problémům. Společným působením Life Health (redukce cholesterolu) Systému a Heart Health Systému je podporována flexibilita cév, posílení cévních stěn a údrţení optimálního stavu kardiovaskulárních buněčných membrán. PROBLÉM Jak stárneme, hladiny ţivin v našem těle klesají a činnosti srdce, tepen a cév jsou více zranitelnější. K zajištění optimální kardiovaskulární výţivy, dodává Heart Health Systém důleţité ţiviny v efektivním mnoţství, aby podpořily ideální funkci srdce, průtok krve a srdeční rytmus. VĚDA & VÝZKUM - Podle Centra pro kontrolu onemocnění, trpí asi 61 miliónů Američanů postiţeno nějakou formou kardiovaskulárních onemocnění a asi 6 miliónů je kaţdoročně s nějakým srdečním onemocněním hospitalizováno. - Od roku 1921 jsou kardiovaskulární onemocnění hlavní příčinou úmrtí u muţů i ţen. Kaţdé 2,4 úmrtí je způsobeno srdečním onemocněním. American Heart Association oznámila, ţe lidé uţívající vyšší mnoţství antioxidantů, mohou výrazně sníţit riziko srdečního infarktu.

6 KLOUBNÍ POKOSTERNÍ A KLOUBNÍ POHYBOVÝ SYSTÉM PROBLÉM Kosti pozvolně ztrácí hustotu a sílu, která pak můţe vést k řidnutí kostí (osteoporóze) u muţů i ţen. Unicity Bone & Joint Health Systém dodává minerály k podpoře hustoty kostí, napomáhá tělu ztrátu hustoty zpomalovat a pomáhá účinně metabolizovat vápník. PROBLÉM Jak stárneme, kloubní chrupavka ztrácí svou schopnost zdravé podpory buněčného růstu a synoviální tekutiny, která promazává zhoršující se kloubní tkáň. Unicity Bone & Joint Systém obsahuje takové směsy, které pomáhají hydratovat klouby a podporují tělesnou produkci látek (substancí), které udrţují spojení kloubů. PROBLÉM Mnoho lidí má velké zkušenosti spojené s vnitřním neklidem v důsledku nedobrovolné ztráty nebo omezení normálních aktivit. Zlepšením výţivy pomocí Unicity Bone & Joint Systému, je moţné předejít bolesti kloubů tak, ţe se můţete opět těšit z aktivního ţivota.

7 VĚDA & VÝZKUM - (National Osteoporosis Foundation) oznamuje, ţe kaţdá druhá ţena a kaţdý čtvrtý muţ po 50 budou trpět osteoporózou (řídnutím kostí), které mohou způsobit zbytečné zlomeniny. Většina z těchto zlomenin v této části ţivota je zbytečná a dá se jim pedcházet. - Několik klinických studií prokázalo, ţe cílené nutriční doplňky mohou výrazně zlepšit zdraví kostí a kloubů, pomocí glukosaminu, vápníku a cetyl-esterů. - Podle Centra pro kontrolu onemocnění, má 49 miliónů dospělých Američanů diagnostikováno nějaký kloubní problém a dalších 21 miliónů kloubní symtomy. SPECIÁLNÍ DERMATOLOGICKÁ KOSMETIKA Dr. Bermanse V Beverly Hills není ţádná věková hranice, která by zabraňovala v mladistvé vizáţi. Jako šéf kosmetických chirurgů s tou nejlepší zákaznickou elitou v Beverly Hills, Dr.Andrew Berman často přihlíţí k vysokým nárokům těchto zákazníků pro obnovení vitální pleti. Přes tuto exkluzivní společnost jako je Unicity jsou produkty Dr. Berman s nabízeny k zákazníkům. Ve spolupráci s vědci Unicity vyvinula produkty Dr.Berman s se specifickým cílem týkajícím se problémů pleti, vrásek, linek a ztrátě pevnosti. S kombinováním vysokých kvalit aktivních ingrediencí a mimořádných přírodních jevů, pletová maska Dr. Berman s nápadně obnovuje mladistvou vizáţ kůţe bez jakýchkoliv invazních procedur. Mnoho mých klientů zcela odmítá stárnutí a trvá na udrţení mladistvě vypadající pleti bez vrásek a věkových skvrn, bodů a poklesů. Takovéhle postupy musely být vţdy prováděny chirurgickým kosmetickým zákrokem. Pouţití s kombinací přírodních a technologických substancí jsme schopni obnovit mladistvost pokoţky a svěţest pleti.

8 Be PLETOVÁ A TĚLOVÁ KOSMETIKA Dnešní krása obklopuje více neţ jen fenotypy-je to také odraz kaţdého z nás ojedinělé personální vlastnosti. Jako všechny věci, které vyhodnocujeme, krása musí být vyhodnocována jako venkovní a vnitřní péče. Be-je čtyřstupňový systém v péči o pleť, které zásobuje ţivinami naše vnitřní blaho. S kombinováním přírodní síly a nejlepších vědců dostanete přes 100 silně účinných bylin smykovaných v naší exkluzivní směsi Namomins(nanotechnologie)-uzavřené mikroţiviny, které vyţivují plet zhluboka zevnitř k podpoře zdravé pleti. Nechte s kosmetikou BeTM poodhalit svojí vnitřní krásu s jemnější, zdravější a zářivější pleti. VĚDA A VÝZKUM Nezávislé klinické studie poukazují, ţe ve 14 dnech Be systém znatelně zlepšuje vizáţ pleti, jasnost, provlhčení s minimalizováním vrásek a přesušováním. Ţeny, které pouţívají Be Complete Skin Systém udali výsledky po šesti týdnech: - 50ti % sníţení vrásek - 51% vzrůst pleťové jasnosti a vizáţe - 55% zvýšení pleťového provlhčení - 57ti% sníţení vysychání pleti Be Nanomins essenciální ţiviny jsou dodávány skrz exkluzivní Nanomis patentovanou technologii v kaţdém produktu, propagující optimální vnitřní buněčnou obnovu a zdraví pleti, která zdoruje stárnutí.

9 Be VLASOVÁ KOSMETIKA Křupavá sója, čerstvé avokádo, červená maliny - některé z nejvíce chutných a výţivných dobrot pocházející z přírody. Nyní si můţete dopřát zdravé vlasy s výţivnými dobroty přírody pomocí Be vlasové kosmetiky, kompletní řadou mycích cyklů, kondicionérů představující exkluzivní SoyActiv výţivu. Tento sójový bílkovinový komplex, bohatý na 18 aminokyselin pro posílení vlasových pramenů, v kombinaci s pečlivě vybranými výtaţky, jako je med, avokádo, maliny a éterických aromatických olejů rapidně uspokojí vaše smysly. Vaše vlasy nikdy nevypadaly ani se cítil tak dobře, plně, s hedvábnou měkkostí, a brilantním leskem. SoyActiv Nutrition Výţiva SoyAktiv Be-hair pracuje s exkluzivní formulí SoyAktiv dokonalého výţivného komplexu, který mikroskopicky posiluje kaţdý pramen aţ do 68% dávající třpytivost odolnost a perfekt vzhled vlasů. VĚDA A VÝZKUM SoyAktiv jemně izoluje vlasy pomocí ochranného vrstvového systému, inteligentně se soustřeďuje na slabší oblasti jako jsou konečky vlasů, zlomená místa opevňují proti štěpení a lámání. SVĚDECTVÍ Je neuvěřitelné jak Be-hair dělá opravdový vzhled a schopnost plnosti vlasové struktury. Produkty báječně voní, cítím se lehčí a nezanechávají ţádné přebytky. Be-hair dělá opravdový vzhled, mám třikrát větší plnost a moje vlasy se snadně prosušují a tvarují. Moje vlasy zůstávají měkké a uvolněné při mé plnosti a zdravé vizáţe plné vitality a ţivota-jullie Berry,

10 SYSTÉM CELKOVÉHO ZDRAVÍ Většina lidí nedostává dostatečné mnoţství vlákniny k vytváření citlivých zaţívacích problémů, vysoké hladiny cholesterolu a srdečních problémů Life Health Systém poskytuje více neţ 9gr denní dávky vlákniny, ku pomoci překlenutí kritické mezery, mezitím, co většina lidí získává z jejich stravy (12-13gr) a co potřebují (30gr denně) S kombinací obou rozpustných a nerozpustných vláknin Life Health Systém pomáhá zlepšit střevní zdraví, trávení a sniţuje cholesterol Bez adekvátních vitámínů a minerálů naše tělo nemůţe udrţovat optimální zdraví a bojovat proti buněčnému poškození volnými radikály Life Health Systém poskytuje široké spektrum rychle absorbovaných vitamínů a minerálů. Tyto zásadní ţiviny podporují růst zdravých buněk, chrání buňky proti poškození a předčasnému stárnutí a podprují imunitní systém Většina lidí nekunzumuje dostatečné mnoţství ovoce a zeleniny k udrţení optimálního zdraví. I přestoţe konzumují dostatečné mnoţství je několik faktorů, které redukují vysoké mnoţství kvalitních ţivin v dnešních výrobcích. Life Health Systém obsahuje přísady z více neţ 24 různorodých plodů ovoce a zeleniny. Tyto přísady jsou připraveny dle patentované.technologie studeného laseru, které zvětšují jejich absorbovanost jejich nutriční hodnoty.

11 VĚDA A VÝZKUM Podle Dr. Kathleen Fairfield a Robert Fletcher z Harvard Medical School a Harvard School of Public Health, mnozí dospělí dostávají méně nutričních výţiv neţ je potřeba pro správné zdraví a tím se dostávají do moţných rizik. Více neţ 130 různých studií, včetně těch, zapsaných v srpnu 1993 Zdraví Mayo Clinic Letter, ukazují, jak antioxidanty můţou přispět ke zlepšení zdraví. Kombinované studie prováděné American Medical Association se na více neţ muţů a ţen vyplynulo, ţe pro kaţdého zvýšením 10g denního příjmu vlákniny, bylo 14% sníţení všech koronárních onemocnění. SVĚDECTVÍ Kdyţ jsem zjistila, ţe moje celkové hladiny cholesterolu byly přes povolenou hladinu, věděla jsem, ţe jsem ve váţném nebezpečí. Okamţitě jsem začala přísný reţim s Bios Life Complete nebo Neutral, O několik týdnů později, můj celkový cholesterol klesl na bezpečné hranice. " -Norbert Crawford, Tampa, Florida PODPORA IMUNITNÍHO SYSTÉMU PROBLÉM Jednou z hlavních příčin, která souvisí s věkem, je celoţivotní vystavení se volným radikálům způsobující kumulativní (nahromaděné) poškození v buněčných úrovních. Anti-Aging Health Systém nabízí rozsáhlý systém se značným mnoţstvím účinných antioxidantů, které poskytují ochranu proti volným radikálům a pomáhají redukovat vzrůstající oxidační poškození a ochranu proti různým generativním chorobám.

12 Časem dosáhnem středního věku a naše úrovně důleţitých biologických separací začnou klesat, následkem toho je sníţená funkce svalů, ledvin, látkové výměny a sexuálních orgánů Anti-Aging Systém dodává ţiviny s vlastnostmi Anti-Agingu, které podporují zdravou buněčnou aktivitu a podporu svalové hmoty S věkem je běţné zaţít sníţení energie, duševní skleslosti a smyslových funkcí.. Anti-Aging Systém poskytuje specifické ţiviny, které jsou zaměřeny na centrum duševního zdraví, prohloubení citů, vitality vyţivovacích smyslů zvláště pak očí. VĚDA A VÝZKUM Studie publikovaná v Journal of Neuroscience ukázaly, ţe krysy krmené antioxidant-bohaté na jahody a špenát měly lepší vzpomínky a pomalejší pokles nervových buněčných funkcí, neţ u potkanů krmených standardní stravou. Na mezinárodní konferenci o Alzheimerově chorobě a příbuznými poruchami Universita of Washington vyhlásila tyto studijní výsledky.

13 OBNOVA IMUNITNÍHO SYSTÉMU, ALERGIE Váš imunitní systém déle vyvíjí protilátky v boji proti specifickým baktériím, déle se cítíte oslabení, pokles a únava, stálé nemoci, boj proti chorobám, špatná obranyschopnost. Skrze rostlinné přírodní směsy, kompletní potravní zdroje, mleziva, laktoferin, imunoglobiny a další silné antioxidační přísady Unicity Immune Systém posiluje přirozenou obranyschopnost tak, ţe tělo můţe rychleji a efektivněji odrazit nemoci! Během nachlazení a chřipkového období je snadnější onemocnět pokud imunitní systém nefunguje v plném výkonu. Unicity Imunitní Systém s dopomocí bylin, které mají tradiční uţití pro posílení obranyschopnosti během chladného počasí a dalších zranitelných období. Krevní bílé krvinky, protilátky, obnovené buňky a další přirozené ochrany se mohou oslabit díky věku, působením prostředí a toxinů, počasí, uspěchané době, přetěţování organismu Pro pomoc funkčnosti imunitního systému, immunoglobiny, protilátky, tlumiče, proteinové směsi, růstové faktory a enzymy, antioxidanty

14 VĚDA A VÝZKUM Podle Státního Zdravotního Informačního Centra pro ţeny, asi 75 % z autoimunitních chorob pochází u ţen, nejčastěji během reprodukčního věku. Společně, autoimunitní onemocnění představují čtvrtou největší příčinu zdravotního postiţení u ţen. Ve své knize Vitamin C a nachlazení, získal Nobelovu cenu vědec Linus Pauling, tvrdí, ţe uţívání vitaminu C sniţuje výskyt nachlazení u převáţné většiny lidí. Studie zveřejněná v Journal of Medical Virology uvedl, ţe mlezivo (kolostrum) poskytuje širokou škálu protilátek, které působí jako prevence proti chorobám a nemocím. ZDRAVÍ PRO ŽENY Hormonální měsíční posuny mohou způsobit bolesti hlavy, náladové kolize, vyčerpanost a pocity z přetaţenosti, nervozitu, nesoustředěnost. Pro pomoc k rovnováze ţenského systému během měsíčního cyklu Women s Health Systém se skládá z výtaţků divokých sladkých yam brambor, oleje pupalky dvouleté a dalších přírodních přísad podporovaných vědou a tradicí. Meno pauza můţe způsobit ostré záchvaty, noční pocení, ředění a vysušování poševních tkání, citové a mentální znepokojení. Pro podporu ţen během menopauzy, Women s Health Systém poskytuje výtaţky z černého kohoše, kořene z lékořice a další exkluzivní přísady, které pomáhají redukovat ostrým záchvatům, nestabilitě, zvyšují energii,

15 podporuji sexuální zdraví a zlepšují náladu. Prsní tkáň je velmi citlivá k envyromentálnín toxinům a ţenský kosterní systém má vliv k řidnutí kostí Pro holistický přístup pro zdraví prsní tkáně Women s Health Systém pomáhá tělu vylučovat toxiny, které mohou ublíţit prsním tkáním a navíc systém pomáhá zvětšit kosterní hustotu a sílu. VĚDA A VÝZKUM Bylo dokázáno, ţe v ţenských tělech(napsáno Christianem Nortrupem M.D.) je mnoho syntetických ţenských hormonů, jsou známé jako příčina s nepříjemnými vedlejšími účinky, tak jako nadmutá břicha, oteklost, bolesti hlavy a deprese. - Nespočetně mnoho studií má zdokumentovanou účinnost sójových izoflavonoidů s chovajícími se symptomy menopauzy, včetně titulových studií. Výhody se sójovými isoflavonoidy z terapeutické ţivotosprávy na příznaky menopauzy, publikovány v oblasti gynekologie SVĚDECTVÍ Z mé praxe jsem uţívala rozšlehané sladké Yam brambory přibliţně dva roky. Ţeny s různými příznaky jako: noční nespavost, vaginální vysychání, ostré záchvaty, noční pocení, úzkostlivost, deprese migréna a bolesti hlavy, byly odstraněny, kdyţ si přidávaly rozšlehané Yam brambory do mé stravy Steven Ferguson M.D.,C.M.D.

16 ZDRAVÍ PRO MUŽE V blízkosti prostaty, u močového měchýře a močové trubice jde o velký zájem muţům, aby veškeré funkce byly v pořádku. Man s Health Systém poskytuje přísady jako výtaţek z palmového listí, lykopenu, astaxanthynu a dalších prospěšných přísad k výţivné podpoře a zdravé funkce močového traktu. Muţi jsou kaţdý den vystaveni imisím, toxinům a dalším potencionálně škodlivým elementům, které mohou poškodit jejich buňky. Man s Health Systém zásobuje pomocí patentované formy D-glukarate přírodní substance, které pomáhájí redukovat a zneškodňovat toxiny v těle. Jak muţi stárnou, muţům stoupají nároky pro sexuální podporua objevují se časté výpadky. Man s Health Systém představuje exkluzivní formule s bylinami a klíčovými aminokyselinami, které podporují genitální tok krve, libida a sexuální výkonnost.

17 VĚDA A VÝZKUM - Národní institut pro rakovinu ohlásil, ţe DHT formule testosteronu hraje klíčovou roli ke zvětšení prostaty a dalším kolizím prostaty. Vědci věří, ţe zregulováním DHT můţe pomoci ke zmírnění a předejití problémům v prostatě. - Během klinického studia s ArgininMax, formulí LoveRx, 84% ohlásilo schopnost zlepšení udrţet erekci během styku. SVĚDECTVÍ LoveRx obnovuje moji sexuální energii a výkon. Stárnutí není taková omluva a můj vztah s mojí manţelkou se rapidně zlepšil. Tento doplněk si vzal jen pár týdnů k tomu, aby začalo zlepšení, ale posléze jsem byl opravdu připraven! Bob Wilson, FITNESS SPORT Jedna z hlavních výzev pro ty kteří cvičí, důsledně a neudrţuje tělo dostatečným doplnováním energie a hydratace. Xxtra Fitness nejen poskytuje přísady, které bojují proti odvodnění a vyčerpanosti, ale tyto doplňky také uvádějí nejrychlejší, nejefektivnější dodací systém pro maximalizování vaší absorbce.

18 Aby se mohla budovat zdravá svalová tkáň, vaše tělo potřebuje správné mnoţství proteinů a dalších důleţitých ţivin, jako jsou vytámíny, minerály a důleţité ionty. Xxtra Fitness poskytuje vysoce kvalitní protein z různorodých zdrojů(6 směsí proteinů), patentovanou sloţku AMINOGEN, stejně jako další stavební bloky pro vaše svaly Kdykoliv, kdy cičíte, tvoří se volné radikály v celurální úrovni, které můţou mít za následek dlouhodobé poškození vašich tkání. Xxtra Fitness obsahuje anti-oxidanty, které pomáhají chránit vaše tělo před škodlivinami s aktivního stresu těla a urychlují potréningovou regeneraci. VĚDA A VÝZKUM Výzkum ukázal, ţe suplementace kreatinu můţe sníţit únavu, urychlit energetické vyuţití ATP a regenerovat adenosin-5'-trifosfát energie pro zvýšení svalovho zatíţení na delší dobu v anaerobních aktivitách. Studie ukazují, ţe tyrosin, aminokyselina, která můţe sníţit mnoho nepříznivých účinků akutního stresu na kognitivní výkon, v široké škále stresových prostředí. Glutamin je aminokyselina, která se nachází v ţivočišných a rostlinných bílkovinách.průměrná strava poskytuje 3,5 aţ 7 g glutaminu denně, a výzkum ukazuje úrovně doplnění na 2 aţ 40 g denně. Dávkování po aktivitě 2-3 g můţe přispět k vytvoření proteinů, opravyt a budovat novou svalovou tkán a zvýšit tělesnou hladinu růstového hormonu (GH). SVĚDECTVÍ "Pro třech měsících na mém prvním zápase jsem byl trochu nervózní. Po velké operaci, jsem se těţce dostával zpět do cvičebního reţimu. Vzal jsem Power Generation a hrál jsem devadesát minut čtyř hru v tenise! Měl jsem nulovou únavu a cítil jem jen stručně řečeno, mírné bolesti svalů další den.brzy budu hrát svůj první seniorský turnaj v tenise a rozhodně vaţuji o tom, ţe vyuţiji Power Generation kdykoliv " Marilyn Brady, Unicity partner

19 HUBNUTÍ ZDRAVÁ SNÍDANĚ, VEČEŘE Předtím neţ si sestavíte nějaký hubnoucí plán je důleţité očistit vaše zaţívací ústrojí, tak aby vaše tělo mohlo pořádně zpracovat ţiviny Lean Control Systém poskytuje jemné byliny a další přírodní přísady, které pomáhají zaţívacímu ústrojí více a efektivněji odstraňovat nečistoty včetně toxinů, které se mohou nahromadit v průběhu času. Dokonce s pravidelným cvičením, většina lidí shledává obtíţe spálit dostatečné mnoţství kalorií k viditelnému rozdílu při velkém úsilí S Lean Control Systém dává přirodní stimulátory jako česmína paraguayská, matud a td, kteřé pomáhají zvýšit vaší tělesnou schopnost pálení kalorií za pomocí metabolický procesů. Ztráta váhy vyţaduje redukci kalorického toku, ale většina lidí hledá nemoţné jako např. kompletně se vyhnout tukům nebo sacharidům. Lean Control Systém zahrnuje inovační přísady, které pomáhají pohnou tukem a sacharidy skrze vaše zaţívací ústrojí přes menší pohlcování kalorií tak, ţe se můţete těšit s občesnýmí příleţitostními chuťovkami bez malých obav.

20 VĚDA A VÝZKUM NeOpuntia je extrakt kaktus, který sniţuje tělesný příjem tuků díky silné hydrofobní interakce. Extrakty z bílé fazole byly intenzivně prozkoumány pro jejich silné schopnosti inhibovat(navazovat)?-amylázy, nebo tzv. zhroucení škrobových sacharidů. Výzkum probíhál v roce 1999 na zdravých lidských subjektech, ukázalo se, ţe yerba mat pomáhá vyvolat termogenezi, nebo přírodní spalování tuků. Kromě toho, tato bylina pomáhá zpozdit vyprazdňování ţaludku, čímţ se podpoří menší spotřeba potravy. Studie ukazují, ţe chitosan má silný inhibiční účinek na trávení tuků u potkanů.pozitivní náboj v molekule chitosanu způsobí, ţe se váţe na záporně nabité molekuly tuků. Aby chitosan byl co nejúčinnější, musí být v kombinaci s významným mnoţstvím vitamínu C. SVĚDECTVÍ "Vţdycky jsem byla vinena za to, ţe jím příliš mnoho občerstvení a sladkého občerstvení. Pomocí Lean Control Plus, jsem ztratila 14kg a můj podíl tělesného tuku klesla ze22,4% - 18%. Moje chutě ustoupila, a cítím se zdravě a lépe! " -Darren Johnson, Unicity Associate

Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E. Omega-3. Exkluzivní složení založené na spojení. moderní technologie

Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E. Omega-3. Exkluzivní složení založené na spojení. moderní technologie Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E Exkluzivní složení založené na spojení starověkých čínských poznatků a moderní technologie Proč jsou mastné kyseliny důležité? mastné kyseliny patří do

Více

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŽIVA > stejně důleţitá sloţka přípravy jako trénování > výţiva není pouze o svalové tkáni, ale i ostatních tkáních a orgánech > sportovec musí

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

Seznam přednášek - Poradce pro výživu

Seznam přednášek - Poradce pro výživu Seznam přednášek - Poradce pro výživu A B C D ÚVOD 1.Vstupní konzultace 2. Vyplnění formuláře 3. Diagnostika 4. Zjištění zdravotního stavu 5. Kodex výživového poradce 6. Definice činnosti poradce pro výživu

Více

CENÍK COLOSTRUM. Colostrum ESSENS. Cena: 695,00 Kč. Sprchový gel s colostrem 200 ml. Cena: 120,00 Kč

CENÍK COLOSTRUM. Colostrum ESSENS. Cena: 695,00 Kč. Sprchový gel s colostrem 200 ml. Cena: 120,00 Kč CENÍK COLOSTRUM Colostrum ESSENS Charakteristika: Doplněk stravy COLOSTRUM obsahuje bovinní colostrum. Bovinní colostrum (mlezivo) je první mléko produkované mléčnými žlázami po porodu. Colostrum je cenné

Více

Akce a slevy 2010 Výživová poradna Food-Life.cz

Akce a slevy 2010 Výživová poradna Food-Life.cz Akce a slevy 2010 Výživová poradna Food-Life.cz 2010 www.food-life.cz poradna@food-life.cz Celoroční soutěže Soutěž v poradně Každý z Vás může pod stromeček vyhrát zdravou Vánoční nadílku! Hrajeme o Vánoční

Více

Jídlo a doplňky výživy

Jídlo a doplňky výživy Jídlo a doplňky výživy Co běžně jím a jaké doplňky výživy při závodech používám Jak si chráním některé exponované částí těla Zpracoval : Jiří Jíra Hledík Fotografie : Jakub Cejpek Patřím mezi ty ultramaratonce,

Více

PŘEHLED PRODUKTŮ. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! zdraví a vitalita. nefdesante.cz

PŘEHLED PRODUKTŮ. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! zdraví a vitalita. nefdesante.cz zdraví a vitalita PŘEHLED PRODUKTŮ Platí od 1. 4. 2011 / Doporučené ceny při sazbě 10 % DPH. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! Koupíte-li jakékoliv dva produkty

Více

PŘEHLED PRODUKTŮ. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! zdraví a vitalita. nefdesante.cz

PŘEHLED PRODUKTŮ. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! zdraví a vitalita. nefdesante.cz zdraví a vitalita PŘEHLED PRODUKTŮ Platí od 1. 1. 2012 / Doporučené ceny při sazbě 14 % DPH. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! Koupíte-li jakékoliv dva produkty

Více

Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe

Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe Benefity a terapeutický efekt léčebného bazénu Bolesti hlavy Stres Nespavost Zažívací potíže Bolesti zad Celulitida Těžké nohy Reflexní zóny Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe

Více

Andělika lékařská kořen

Andělika lékařská kořen Andělika lékařská kořen Andělika bývá v Číně používána za bylinu gynekologického významu, používanou při bolestivé menstruci a při problémech v přechodu ženy. Dále bývá používána Uklidnění a posílení nervové

Více

INFUSION TIENS Čaje prémiové kvality

INFUSION TIENS Čaje prémiové kvality INFUSION TIENS Čaje prémiové kvality Nejstarší a nejvíce uznávaný nápoj na světě Čaj je hned po vodě druhým nejpopulárnějším nápojem v dnešním světě. Pití čaje je důležitou součástí čínské kultury. Jeho

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Akční nabídka. pro vás. 50 produktů Walmark s minimálně 20 % tablet zdarma navíc

Akční nabídka. pro vás. 50 produktů Walmark s minimálně 20 % tablet zdarma navíc Akční nabídka pro vás 50 produktů Walmark s minimálně 20 % tablet zdarma navíc Již 20. rokem se staráme o vaše zdraví. Proměňujeme ty nejkvalitnější přírodní suroviny na originální české doplňky stravy,

Více

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim Hygiena a školní zdravotnictví Výživa a pitný režim Diskuse Proč je zdravá výživa důležitá? Jak byste definovali zdravou výživu? Zdravá výživa a populace České republiky. Jakým způsobem vést dítě ke zdravé

Více

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE!

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE! Pot je dobrý. Pot je společníkem dříčů, pro které není první krůpěj důvodem přestat, ale důkazem, že jsme ze sebe něco vydali a blahodárným povzbuzením. Povzbuzením, jenž se stalo tělesnou rozkoší, která

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Díl VI.: Zotavení a regenerace po výkonu II

Díl VI.: Zotavení a regenerace po výkonu II Díl VI.: Zotavení a regenerace po výkonu II Co obsahuje tento díl: V tomto díle rozvíjíme problematiku zotavení a regenerace po výkonu z předchozího dílu o syntézu bílkovin po tréninku a o pohled na suplementaci

Více

Hyaluronová řada. podpírá / vyhlazuje / zpevňuje

Hyaluronová řada. podpírá / vyhlazuje / zpevňuje Hyaluronová řada podpírá / vyhlazuje / zpevňuje Péče o pleť s kyselinou hyaluronovou Denní a noční krém Quicklift Denní a noční sérum Oční krém Quicklift Oční sérum Kyselina hyaluronová Obsah kyseliny

Více

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 2012 Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 Alfida s.r.o., Čelákovice Staré Splavy, hotel Borný 20.9.2012 Výsledky měření na přístroji EAV z 20. 9. 2012 Rekondiční

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

OSLAVA MLÉKA 2009. Ing. Jiří Kopáček, CSc.

OSLAVA MLÉKA 2009. Ing. Jiří Kopáček, CSc. OSLAVA MLÉKA 2009 Ing. Jiří Kopáček, CSc. Od roku 1957 slaví světová mlékařská veřejnost každé čtvrté úterý v měsíci květnu SVĚTOVÝ DEN MLÉKA Podnět t k tomuto svátku dala konference významných světových

Více

Premium krmivo pro psy

Premium krmivo pro psy Premium krmivo pro psy Formule krmiva Lone Star neobsahuje žádnou pšenici nebo balastní látky. Výrobky Lone Star jsou navrženy tak, aby poskytli vašim psům ideální nutriční hodnotu. Lone Star představuje

Více

extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů

extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů Gerifit Doplněk stravy Energie plná zdraví na celý den! Kvalitní produkt z Dánska spojující: extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů

Více

Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha

Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha Požadavky Při načasování příjmu stravy a tedy zejména energie před výkonem je potřeba

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK SE PROBLÉMY S CUKROVKOU II. TYPU PROJEVUJÍ: Hormon řídící přeměnu cukru v těle se nazývá inzulín a je produkován slinivkou břišní. Lépe řečeno Langerhansovými

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Výživa Živiny Anotace Pracovní list týkající se základních a dalších druhů živin důležitých pro organismus,

Více

TOXICKÉ TĚŽKÉ KOVY. rtuť Hg = 0,000001 mg/kg. kumulují se v těle! Je problém je běžnou stravou vyloučit.

TOXICKÉ TĚŽKÉ KOVY. rtuť Hg = 0,000001 mg/kg. kumulují se v těle! Je problém je běžnou stravou vyloučit. TOXICKÉ TĚŽKÉ KOVY smrtelné často v minimálních koncentracích! pro člověka LD50 As2O3 = 200-300 mg/kg rtuť Hg = 0,000001 mg/kg LD50 - Smrtelná dávka, která testovaným jedincům způsobí 50% úhyn. kumulují

Více

Bright Vision a.s. Viofor JPS System. chráníme to nejcennější. Katalog_Viofor_obecny_A5.indd 1 11.8.12 21:03

Bright Vision a.s. Viofor JPS System. chráníme to nejcennější. Katalog_Viofor_obecny_A5.indd 1 11.8.12 21:03 Bright Vision a.s. Viofor JPS System chráníme to nejcennější Katalog_Viofor_obecny_A5.indd 1 11.8.12 21:03 Co je VIOFOR JPS SYSTEM? Inovativní, moderní, šetrné a vysoce účinné zařízení určené zejména pro:

Více

TIENS PRODUKTY ŘADY PLUS

TIENS PRODUKTY ŘADY PLUS TIENS PRODUKTY ŘADY PLUS TIENS PRODUKTY ŘADY PLUS TIENS EVROPA OZNAMUJE UVEDENÍ 4 TIENS PRODUKTŮ ŘADY PLUS S VYLEPŠENÝM SLOŽENÍM NA TRH. Kombinace 5000 let starověké čínské moudrosti s moderními západními

Více

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Mateřské mléko Nejlepší způsob výživy je mateřské mléko složení je přizpůsobeno výživovým potřebám v různých fázích vývoje Složení mateřského

Více

ČLOVĚK MÁ TISÍCE PŘÁNÍ, NEMOCNÝ JEN JEDNO...

ČLOVĚK MÁ TISÍCE PŘÁNÍ, NEMOCNÝ JEN JEDNO... pro komplexní regeneraci ZDRAVÝ ČLOVĚK MÁ TISÍCE PŘÁNÍ, NEMOCNÝ JEN JEDNO... 25. 4. 2004 Praha, hotel Pyramida Ing. Helena Kacerovská Směs bylin ALOE VERA = ALOE BARBADENSIS - 92 % PANAX GINSENG (všehoj

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: ; Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_03 Název materiálu: Vitamíny. Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Vitamíny. Očekávaný

Více

Sport a PKU dieta. Dodržováním diety chrání žena své dítě avjeho zájmu by neměla jídelníček porušit až do jeho narození.

Sport a PKU dieta. Dodržováním diety chrání žena své dítě avjeho zájmu by neměla jídelníček porušit až do jeho narození. Strana 30 Po celou dobu těhotenství je žena s PKU v kontaktu s metabolickým centrem a svůj jídelníček upravuje podle pokynů dietní sestry. Cílem léčby dietou je udržovat hladinu PHE pod 6 mg/dl (360 mol/l).

Více

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč je strava tolik důležitá? Dostatečný příjem kvalitní stravy je jednou ze základních podmínek života Výživa ovlivňuje

Více

Zdravé svačiny do škol. Projekt zdravého stravování studentů základních a středních škol

Zdravé svačiny do škol. Projekt zdravého stravování studentů základních a středních škol Zdravé svačiny do škol Projekt zdravého stravování studentů základních a středních škol Co nabízíme? Zdravé a pestré každodenní svačiny pro malé školáky i studenty středních škol Vyvážené menu plné výživově

Více

Ostružina list. www.steza.cz. www.steza.cz. www.steza.cz

Ostružina list. www.steza.cz. www.steza.cz. www.steza.cz Droga obsahuje třísloviny (gallatoniny), organické kyseliny, vitamin C, flavonoidy, inosit, barviva, pektin, ale množství všech těchto látek je v droze poměrně nízké. Působí mírně svíravě, močopudně, staví

Více

Pro ženy, které si chtějí zachovat svoji krásu bez zásahu skalpelu a zpomalit stárnuti.

Pro ženy, které si chtějí zachovat svoji krásu bez zásahu skalpelu a zpomalit stárnuti. Pro ženy, které si chtějí zachovat svoji krásu bez zásahu skalpelu a zpomalit stárnuti. Být mladá a krásná tak dlouho, jak je to možné - sen a touha každé ženy. Bohužel ani mládí nezaručuje dobrý vzhled.

Více

Lístky konopí jsou bohaté na obsah chlorofylu, který má protizánětlivé účinky. Lístky jsou alkalické, napomáhají k odkyselení organismu.

Lístky konopí jsou bohaté na obsah chlorofylu, který má protizánětlivé účinky. Lístky jsou alkalické, napomáhají k odkyselení organismu. Zdraví Krása Pohoda O nás Soin Royal je česká značka profesionální přírodní kosmetiky. Jedinečnost produktů Soin Royal představuje spojení prvků tradiční medicíny a moderních vědeckých poznatků. Částice

Více

Dr. Honney kosmetická řada s obsahem medu.

Dr. Honney kosmetická řada s obsahem medu. Dr. Honney kosmetická řada s obsahem medu. Všechny výrobky v této řadě obsahují pravý včelí med. Díky obsahu účinných antioxidantů, jako vitamín E, resveratrol a jiné, chrání pleť vlivem volných radikálů

Více

Jakostní japonské krmení pro KOI. FUJIYAMA - dietní základní krmení. plavací. Charakteristika

Jakostní japonské krmení pro KOI. FUJIYAMA - dietní základní krmení. plavací. Charakteristika 57 Jakostní japonské krmení pro KOI FUJIYAMA - dietní základní krmení Teplota vody od 10 C Proteiny 30,0% Tuky 5,0% Vláknina 5,6% Popeloviny 6,9% Fosfát 0,7% Vápník 0,4% Balení v kg 5 / 10 A 10,000 jednotek/kg

Více

NUTRIČNÍ ZPRAVODAJ. Dobrá výživa pro dobrý noční spánek. Výživa pro lepší život. Jezte správně, spěte sladce dosažení kvalitního nočního spánku

NUTRIČNÍ ZPRAVODAJ. Dobrá výživa pro dobrý noční spánek. Výživa pro lepší život. Jezte správně, spěte sladce dosažení kvalitního nočního spánku BŘEZEN 2014 NUTRIČNÍ ZPRAVODAJ Dobrá výživa pro dobrý noční spánek Jezte správně, spěte sladce dosažení kvalitního nočního spánku Tip na dobrou výživu pro dobrý noční spánek Vápník potřebný pro udržení

Více

Kosmetické prostředky s využitím prastarých, staletími osvědčených látek a současných kosmetologických technologií a poznatků.

Kosmetické prostředky s využitím prastarých, staletími osvědčených látek a současných kosmetologických technologií a poznatků. Nová řada Ad Fontés Představujeme Vám novou řadu značky La Chèvre Ad Fontes (K pramenům). Kosmetické prostředky s využitím prastarých, staletími osvědčených látek a současných kosmetologických technologií

Více

Střední odborné učiliště Domažlice. Použití olejů v kosmetice. Vytvořeno dne 16. 11. 2013

Střední odborné učiliště Domažlice. Použití olejů v kosmetice. Vytvořeno dne 16. 11. 2013 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Ročník Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tématický okruh Téma Jméno autora CZ.1.07./1.5.00/34.0639 VY_52_INOVACE_04.12 Střední odborné učiliště Domažlice 2. ročník

Více

Richway Amethyst Biomat Infračervená Rehabilitační a Detoxikační Termoterapie. www.richwayeu.com

Richway Amethyst Biomat Infračervená Rehabilitační a Detoxikační Termoterapie. www.richwayeu.com Richway Amethyst Biomat Infračervená Rehabilitační a Detoxikační Termoterapie www.richwayeu.com Richway BioMat používá technologii vyvinutou organizací NASA, jako prevence proti atrofii svalstva a orgánů.

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Díl VIII.: Omega3 mastné kyseliny ve sportu

Díl VIII.: Omega3 mastné kyseliny ve sportu Díl VIII.: Omega3 mastné kyseliny ve sportu Co obsahuje tento díl: Účelem tohoto článku je specifikovat důvody, proč sportovci mohou mít prospěch z pravidelného příjmu omega3 esenciálních mastných kyselin.

Více

G a r a n c e k v a l i t y

G a r a n c e k v a l i t y Wellness Produkty G a r a n c e k v a l i t y Farmaceutická kvalita výroby GMP (jako léky) akreditace u mezinárodních společností SZÚ, MZd, Úřad veřejného zdraví Odborníci ve svém oboru RNDr. Jan Matulka,

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

První multivitamín z čistých, bio-aktivních substancí

První multivitamín z čistých, bio-aktivních substancí První multivitamín z čistých, bio-aktivních substancí Včetně koenzymu Q10, luteinu a OPC * Složení přípravku na straně 9 brožury. Pure Encapsulations Společnost Pure Encapsulations byla založena v roce

Více

Obsah. 1 Dobrý start 11. 2 Polévky a předkrmy 27. 3 Lehký oběd 45. 4 Hlavní jídlo 63. 5 Přílohy 95. 6 Sladká pokušení 109

Obsah. 1 Dobrý start 11. 2 Polévky a předkrmy 27. 3 Lehký oběd 45. 4 Hlavní jídlo 63. 5 Přílohy 95. 6 Sladká pokušení 109 Obsah Úvod 4 1 Dobrý start 11 2 Polévky a předkrmy 27 3 Lehký oběd 45 4 Hlavní jídlo 63 5 Přílohy 95 6 Sladká pokušení 109 Seznam receptů a jejich nutričních hodnot 124 Rejstřík 127 Úvod Současné ženy

Více

Report. Dr. med. Dr. med. vet. Franz Starflinger. Colostrum extrakt, jako doprovodná terapie s pacienty s rakovinou. Burghausen Září 2000 -1-

Report. Dr. med. Dr. med. vet. Franz Starflinger. Colostrum extrakt, jako doprovodná terapie s pacienty s rakovinou. Burghausen Září 2000 -1- Dr. med. Dr. med. vet. Franz Starflinger Report Colostrum extrakt, jako doprovodná terapie s pacienty s rakovinou Burghausen Září 2000 Dr. Dr. F. Starflinger -1- Pacienti s rakovinou s poskytnutím holvita

Více

BÍLKOVINY A SACHARIDY

BÍLKOVINY A SACHARIDY BÍLKOVINY A SACHARIDY Pro přednášku v Trenérské škole Svazu kulturistiky a fitness České republiky a Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy více na www.skfcr.cz/treneri Mgr. Petr Jebas Bílkoviny

Více

FitLine All-in-1000 Plus

FitLine All-in-1000 Plus Probiotický - nové heslo? Mluvíme-li dnes o jogurtu a jiných kysaných mléčných výrobcích, nesmí chybět pojem probiotický. Ale co toto slovo vlastně znamená? Probiotica ( probiotický ) = pro život - jsou

Více

Slavíme 20 let, ale dárky dostáváte vy!

Slavíme 20 let, ale dárky dostáváte vy! Slavíme 20 let, ale dárky dostáváte vy! let spolu Vyberte si z naší nabídky! Více než 30 produktů v akčním balení s 20-ti a více % tablet navíc zdarma. Již 20 let pečujeme o vaše zdraví. Proměňujeme ty

Více

MÁ OBLÍBENÁ PROCEDURA ÚSMA SVÉDAN

MÁ OBLÍBENÁ PROCEDURA ÚSMA SVÉDAN MÁ OBLÍBENÁ PROCEDURA ÚSMA SVÉDAN Jolana Hlavová 2012 Ájurvédská Instituce Dhanvantri, Praha ÚVOD Dnešní životní styl plný stresu a napětí, špatných stravovacích návyků velice ovlivňuje naše zdraví. Nevhodně

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Civilizační choroby (nemoci srdce) Anotace Pracovní list stručně shrnuje problematiku civilizačních chorob,

Více

Fyziologická regulační medicína

Fyziologická regulační medicína Fyziologická regulační medicína Otevírá nové obzory v medicíně! Pacienti hledající dlouhodobou léčbu bez nežádoucích účinků mohou být nyní uspokojeni! 1 FRM italská skupina Zakladatelé GUNY 2 GUNA-METODA

Více

Základní charakteristika výrobků a ceník (platný od 1.12.2013)

Základní charakteristika výrobků a ceník (platný od 1.12.2013) 1-2 HODINY PŘED VÝKONEM ENERVIT PRE SPORT (8x 45 g) pomeranč 359 Jedinečný na trhu: dlouhodobé uvolňování energie díky sacharidům s nízkým glykemickým indexem svým složením představuje optimální jídlo

Více

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY ALKOHOL A JEHO ÚČINKY CO JE TO ALKOHOL? Alkohol je bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením cukrů Chemicky se jedná o etanol Používá se v různých oblastech lidské činnosti např. v lékařství, v potravinářském

Více

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo.

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Přehled výsledků klinických studií a mechanismus účinku

Přehled výsledků klinických studií a mechanismus účinku Přehled výsledků klinických studií a mechanismus účinku XL-S MEDICAL Vázání kalorií z tuků s vitaminy A, D, E Litramin = patentovaný, vlákninový komplex z organického rostlinného zdroje (Opuntia ficus

Více

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Prof. MVDr. Lenka VORLOVÁ, Ph.D. a kolektiv FVHE VFU Brno Zlín, 2012 Mléčné výrobky mají excelentní postavení mezi výrobky živočišného původu - vyšší biologická

Více

MVDr. Horník František VÝŽIVA KONÍ

MVDr. Horník František VÝŽIVA KONÍ MVDr. Horník František VÝŽIVA KONÍ TRÁVICÍ FUNKCE U KONÍ nepřežvýkaví býložravci: trávení v kaud. části GIT tlusté střevo: 80-90l, mikroflóra, enzymy, fermentace kontinuální příjem a trávení množství krmiva

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2011 DIAGNOSTIKA A LÉČBA PACIENTŮ SE ZHOUBNÝM ONEMOCNĚNÍM SLINIVKY BŘIŠNÍ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2011 DIAGNOSTIKA A LÉČBA PACIENTŮ SE ZHOUBNÝM ONEMOCNĚNÍM SLINIVKY BŘIŠNÍ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 7 DIAGNOSTIKA A LÉČBA PACIENTŮ SE ZHOUBNÝM ONEMOCNĚNÍM SLINIVKY BŘIŠNÍ INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi,

Více

MÝTY O MLÉCE A MLÉČNÝCH VÝROBCÍCH. Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

MÝTY O MLÉCE A MLÉČNÝCH VÝROBCÍCH. Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze MÝTY O MLÉCE A MLÉČNÝCH VÝROBCÍCH Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Častým terčem mýtů je mléko a mléčné výrobky, přesto že mléko

Více

Vraťte svému tělu přirozenost!! Vraťte svým tělům přirozenou sílu, vytrvalost a obranyschopnost!!

Vraťte svému tělu přirozenost!! Vraťte svým tělům přirozenou sílu, vytrvalost a obranyschopnost!! Vraťte svému tělu přirozenost!! Vraťte svým tělům přirozenou sílu, vytrvalost a obranyschopnost!! PŘIROZENOST A KOMPLEXNOST Přirozenost a čistota Chlorofyl Enzymy Zásadotvornost Antioxidační aktivita Ječmen

Více

KATALOG KOSMETIKY. www.vitaminy-mineraly.cz

KATALOG KOSMETIKY. www.vitaminy-mineraly.cz KATALOG KOSMETIKY 2011 www.vitaminy-mineraly.cz CureTouch Terapeutická péče pro každý Váš den ALOE VERA...strana 4 a 5 bylinné mléko, pleťový krém Není to jen obyčejná kůže. Je to nádherný a neuvěřitelně

Více

ACTIVE REPAIR ESTHELIFT

ACTIVE REPAIR ESTHELIFT Pečuje o Vás Renáta Kovaříková-Matějková majitelka salonu CYCLO SYSTÉM CYCLO SYSTÉM komplet + oční okolí 1 600,- BĚLENÍ - WHITE SYSTÉM BĚLENÍ - WHITE SYSTÉM + ruce OXY THERAPIE - OMLAZENÍ 1 500,- 1 600,-

Více

Zboží ø v mm Číslo výrobku Cena Kč / ks 1 kg 6,5 10029 263

Zboží ø v mm Číslo výrobku Cena Kč / ks 1 kg 6,5 10029 263 72 Aquamaster Color - na barvy Teplota vody od 15 C Proteiny 40,0% Tuky 3,0% Vláknina 3,0% Popeloviny 13,0% Vápník 1,0-3,0 % spirulina, stabilizovaný vitamín C, vitamíny A/D3/E, selenové kvasnice, astaxantin,

Více

NEWSTART. pro každého

NEWSTART. pro každého NEWSTART pro každého NEWSTART Osm základních stavebních kamenů vašeho zdraví Nutrition Excercise Water Sunshine Temperance Air Rest Trust Výživa Pohyb Voda Slunce Střídmost Vzduch Odpočinek Důvěra Výživa

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název: VY_32_INOVACE_20/09_Zdravý životní styl Téma: Vitamíny a minerální látky Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355

Více

VSTUPNÍ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

VSTUPNÍ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK VSTUPNÍ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Odpovědi na níže uvedené dotazy umožní ošetřujícímu lékaři rychlou orientaci ve Vašem konkrétním případě a velmi mu usnadní cestu ke správnému nasazení bílkovinné ketogenní diety

Více

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY 6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY VODA // ODKYSELENÍ TĚLA (UDRŽENÍ SPRÁVNÝCH HODNOT PH V TĚLE) // BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY VLÁKNINA MIKRO-ŽIVINY (VITAMÍNY, MINERÁLY, ENZYMY ) VODA NAPROSTO ZÁSADNÍ

Více

AGATTU Trade s. r. o. Jeremenkova 1171/102A 140 00 Praha 4 e-mail: info@nutralex.cz www.nutralex.cz Doplňky stravy

AGATTU Trade s. r. o. Jeremenkova 1171/102A 140 00 Praha 4 e-mail: info@nutralex.cz www.nutralex.cz Doplňky stravy Doplňky Carnosine Plus Charakteristika: Jedinečnost suplementu spočívá v unikátní kombinaci Carnosinu a extraktu z kořene ženšenu korejského. Carnosin se řadí mezi tzv. přírodní látku vytvořenou ze dvou

Více

Vyrobeno v USA exkluzivně pro JEUNESSE

Vyrobeno v USA exkluzivně pro JEUNESSE Vyrobeno v USA exkluzivně pro JEUNESSE Prohlášení obsažená v tomto dokumentu nebyla vyhodnocena Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv. Výrobky nejsou určeny k diagnostikování, ošetřování, léčbě nebo prevenci

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

Pracuje pro vaše srdce a krevní cévy

Pracuje pro vaše srdce a krevní cévy Dietetická potravina pro zvláštní lékařské účely Informace pro pacienty Pracuje pro vaše srdce a krevní cévy Vážíme si Vašeho zdraví. Výrobce: Orthomol GmbH, Herzogstraβe 30, 40764 Langenfeld Německo www.orthomol.com

Více

Tělo stárne stejně jako tvář. Po 20 letech ztrácí tělo pevnost. Institut Esthederm, omlazení těla

Tělo stárne stejně jako tvář. Po 20 letech ztrácí tělo pevnost. Institut Esthederm, omlazení těla PÉČE O TĚLO Tělo stárne stejně jako tvář Přestože obličej se obává především vnějšího stárnutí způsobeného vnějšími agresemi, tělo se více obává vnitřního nebo chronologického stárnutí. Po 20 letech ztrácí

Více

EUNIKÉ SILVER Doplněk stravy 60 tobolek High duality, účinnost zvýšena mikronizací

EUNIKÉ SILVER Doplněk stravy 60 tobolek High duality, účinnost zvýšena mikronizací EUNIKÉ SILVER Výrobek EUNIKÉ SILVER je kombinací mikronizované sladkovodní řasy česká chlorela SP (Chlorella sp.) a extraktu léčivé rostliny šišáku bajkalského (Scutellaria baicalensis). Obě složky jsou

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Užívání léků (XX. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Užívání léků (XX. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7.8.2003 49 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Užívání léků (XX. díl) V předchozí aktuální

Více

Na sodík Ca vápník K draslík P fosfor

Na sodík Ca vápník K draslík P fosfor Složení potravy Bílkoviny 15% denní dávky = 1-1,5 g/24 hod. Význam - obnova a tvorba vlastních bílkovin - obranyschopnost organizmu Jsou nenahraditelné nelze je vytvořit z cukrů ani tuků. Plnohodnotné

Více

DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH

DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH MOŽNOSTI ÚPRAVY DIETNÍHO REŽIMU HEMODIALYZOVANÝCH PACIENTŮ PŘI HOSPITALIZACI Mengerová O. 1, Duchková M. 1, Hanzlíková P. 1, Teplan V. 2 ÚOP 1, KN TC 2 ; IKEM Praha DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH Musí

Více

MIND MASTER OTÁZKY A ODPOVĚDI ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PRODUKTŮM LR MIND MASTER

MIND MASTER OTÁZKY A ODPOVĚDI ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PRODUKTŮM LR MIND MASTER MIND MASTER OTÁZKY A ODPOVĚDI ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PRODUKTŮM LR MIND MASTER Obsah I. Čím je Mind Master jedinečný? S 3 II. Kdy mám Mind Master užívat? S 3 III. Jak se má Mind Master užívat? Může se vyskytnout

Více

ČESKÁ NATUROPATICKÁ SPOLEČNOST

ČESKÁ NATUROPATICKÁ SPOLEČNOST KURZ KLINICKÉ NUTRIČNÍ MEDICÍNY Klinická nutriční medicína je celosvětově uznávána jako jeden z nejefektivnějších typů léčebné terapie. Zkoumá vztah mezi potravinami, nutrienty a zdravím. Svou účinností

Více

FOREVER LIVING PRODUCTS CZECH REPUBLIC SLOVAK REPUBLIC Idea a koncept: Antony Fedrigotti ve spolupráci s Forever Living Products

FOREVER LIVING PRODUCTS CZECH REPUBLIC SLOVAK REPUBLIC Idea a koncept: Antony Fedrigotti ve spolupráci s Forever Living Products Č E S K Á R E P U B L I K A S L O V E N S K Á R E P U B L I K A 1 VitaLITA a ZDRAVÍ...... snad nejdůležitější v životě? 2 ZDRAVÍ je pro 95 % LIdí nejdůležitější! PROBLÉM 1 PROBLÉM 2 PROBLÉM 3 PROBLÉM 4

Více

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Ovzduší a zdraví MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Systém monitorování zdravotního stavu obyvatel ČR ve vztahu k životnímu prostředí koordinované pravidelné aktivity ke sledování přímých

Více

Vliv zdravé stravy na sportovní výkon

Vliv zdravé stravy na sportovní výkon Vliv zdravé stravy na sportovní výkon Martin Poklop SCM soustředění - 27.10.2014 Kladky u Konice Motivace Program přednášky Sportovní výkon z pohledu výživy Co si tedy dát? Zajímavá témata z pohledu zdravé

Více

Použití lymfodrenáže - lymfatické masáže :

Použití lymfodrenáže - lymfatické masáže : Hlavní přednosti lymfodrenáže: V čem vyniká lymfodrenáž: - lymfodrenáž podpora krev. oběhu a lymf. systému v oslabených, namáhaných částech rukou a nohou - aktivní vzduchová lymfodrenáž čtyřkomorovým systémem

Více

Zdravotní účinky čaje Pu Er

Zdravotní účinky čaje Pu Er Zdravotní účinky čaje Pu Er Zdravotní účinky čaje Pu Er Chceme-li diskutovat zdravotní účinky čajů Pu Er, máme obvykle na mysli tmavé čaje Pu Er (Shu Cha 熟 茶 ). U těchto čajů, oproti jiným, můžeme skutečně

Více

Fitmin puppy kaše 3 kg. Fitmin puppy kaše 850g. KATALOG FITMIN PSI Kompletní suchá krmiva PUPPY. Hmotnost: 3,000

Fitmin puppy kaše 3 kg. Fitmin puppy kaše 850g. KATALOG FITMIN PSI Kompletní suchá krmiva PUPPY. Hmotnost: 3,000 KATALOG FITMIN PSI Kompletní suchá krmiva PUPPY Fitmin puppy kaše 3 3,000 instantní doplňkové krmivo s probiotikem a antioxidanty pro odstavovaná štěňata všech plemen ve stáří 6-8 týdnů. Bílkoviny 15 %,

Více

Léčebné využití rašeliny

Léčebné využití rašeliny Léčebné využití rašeliny Velmi často se stává, že náš zrak je při hledání upřen k obzoru, aniž bychom si uvědomovali, že to, co hledáme, leží u našich nohou. Dr. D. Bastra, M.D. Royal College of Surgeons

Více