ZDRAVÍ PRO ŽENY ZDRAVÍ PRO MUŽE SPORT A FITNESS HOMEOPATIKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZDRAVÍ PRO ŽENY ZDRAVÍ PRO MUŽE SPORT A FITNESS HOMEOPATIKA"

Transkript

1 ZDRAVÍ PRO ŽENY ZDRAVÍ PRO MUŽE SPORT A FITNESS HOMEOPATIKA HUBNUTÍ TRÁVENÍ A ZAŽÍVÁNÍ ZDRAVÍ KARDIOVASKULÁR. SYSTÉMU OBNOVENÍ, POSÍLENÍ IMUNITY KOSTI A POHYBOVÝ SYSTÉM ALERGIE, ANTIOXIDANTY CELKOVÉ ZDRAVÍ HOMEOPATIKA New AFA Products Blue-green Algae ANTI-AGING, DERMATOLOGICKÁ KOSMETIKA KOUPELOVÁ A TĚLOVÁ KOSMETIKA PREVENCE PROTI OPALOVÁNÍ

2 Be PÉČE O PLET Be PÉČE O VLASY Aestival Personal Care Line Aboriginal Gold PRODUKTY ČIŠTĚNÍ, DETOXIKACE ORGANISMU VYLEPŠENÉ ZDRAVÍ PRODUKTY PRO DĚTI SPECIÁLNÍ PRODUKTY SPOLEČNOST UNICITY INTERNATIONAL INC. NABÍZÍ ZDRAVOTNÍCH PROBLÉMŮ V DANÝCH KATEGORIÍCH PŘÍRODNÍ CESTOU ZA POMOCÍ PATENTOVANÝCH A KLINICKY PROKÁZANÝCH PRODUKTŮ. PRODUKTY JSOU SCHVÁLENY EVROPSKOU UNIÍ A SCHVALOVACÍ PROCESY STÁLE POKRAČUJÍ PRO ROZŠÍŘENÍ NABÍDKY ZÁKAZNÍKA.

3 ZAŽÍVÁNÍ, TRÁVENÍ PROBLÉM Toxiny a organismy ve vzduchu, vodě a jídle mohou způsobit různorodé zdravotní problémy jako např. únavu, střevní poruchy, sníţenou imunitu, problémy s pletí nebo i tělesný zápach. Odplavení toxinů, parazitů ad. z našeho těla pomocí specifických bylin s fungicidy, antiparazitiky a antibakteriálními vlastnostmi, které jsou obsaţené v Digestive Health Systému a Clear Startu. PROBLÉM Špatně fungující zaţívací soustava můţe způsobit zácpu, hemeroidy, průjem, nadmuté břicho, kyselé polykání, divertikulitidu, podráţděný střevní syndrom a další situace. Pokud je vašemu tělu poskytnuto několik efektivních bylinných vláknin, můţe zaţívací systém výrazně zlepšit zaţívací funkce a udrţovat tak vaše útroby čistější. PROBLÉM Pokud je zaţívací ústrojí pokryté trávicími zbytky, důleţité ţiviny projdou skrz systém bez toho, aby byly pohlceny a můţe tak dojít k onemocnění autotoxemií. Účinným čištěním pomáhá Digestive Health System vašemu gastrointestinálnímu (trávicímu) traktu absorbovat ţiviny a vyhnout se antotoxemii.

4 VĚDA & VÝZKUM - Světová Zdravotnická Organizace uvádí, ţe 90 % nemocí souvisí s environmentálními faktory. - Studie z Harvard Medical School zjistila, ţe lidé konzumující 12 gramů vlákniny denně byli dvakrát náchylnější ke střevním problémům neţ lidé uţivající denní dávku vlákniny 30 gramů. - Podle Journal of the American Medical Association bylo v roce 2002 prokázáno, ţe nedostatečná úroveň vstřebávání vitamínů můţe být rizikovým faktorem zapříčiňující vznik chronických srdečních problémů. KARDIOVASKULÁRNÍ SYSTÉM PROBLÉM Jako nejvytíţenější lidský systém, je všeobecně znám kardiovaskulární systém, který je značně stresován a poškozován. Kromě dodávání vysoce potentních antioxidantů a dalších účinných substancí, pomáhají produkty Unicity Heart Health redukovat volné radikály poškozující kardiovaskulární buňky a pomáhají tělu opětovně vytvářet důleţité kardiovaskulární tkáně.

5 PROBLÉM U téměř kaţdého člověka dochází v oběhovém systému k nezdravému ukládání tuků, kornatění cév a dalším souvisejícím zdravotním problémům. Společným působením Life Health (redukce cholesterolu) Systému a Heart Health Systému je podporována flexibilita cév, posílení cévních stěn a údrţení optimálního stavu kardiovaskulárních buněčných membrán. PROBLÉM Jak stárneme, hladiny ţivin v našem těle klesají a činnosti srdce, tepen a cév jsou více zranitelnější. K zajištění optimální kardiovaskulární výţivy, dodává Heart Health Systém důleţité ţiviny v efektivním mnoţství, aby podpořily ideální funkci srdce, průtok krve a srdeční rytmus. VĚDA & VÝZKUM - Podle Centra pro kontrolu onemocnění, trpí asi 61 miliónů Američanů postiţeno nějakou formou kardiovaskulárních onemocnění a asi 6 miliónů je kaţdoročně s nějakým srdečním onemocněním hospitalizováno. - Od roku 1921 jsou kardiovaskulární onemocnění hlavní příčinou úmrtí u muţů i ţen. Kaţdé 2,4 úmrtí je způsobeno srdečním onemocněním. American Heart Association oznámila, ţe lidé uţívající vyšší mnoţství antioxidantů, mohou výrazně sníţit riziko srdečního infarktu.

6 KLOUBNÍ POKOSTERNÍ A KLOUBNÍ POHYBOVÝ SYSTÉM PROBLÉM Kosti pozvolně ztrácí hustotu a sílu, která pak můţe vést k řidnutí kostí (osteoporóze) u muţů i ţen. Unicity Bone & Joint Health Systém dodává minerály k podpoře hustoty kostí, napomáhá tělu ztrátu hustoty zpomalovat a pomáhá účinně metabolizovat vápník. PROBLÉM Jak stárneme, kloubní chrupavka ztrácí svou schopnost zdravé podpory buněčného růstu a synoviální tekutiny, která promazává zhoršující se kloubní tkáň. Unicity Bone & Joint Systém obsahuje takové směsy, které pomáhají hydratovat klouby a podporují tělesnou produkci látek (substancí), které udrţují spojení kloubů. PROBLÉM Mnoho lidí má velké zkušenosti spojené s vnitřním neklidem v důsledku nedobrovolné ztráty nebo omezení normálních aktivit. Zlepšením výţivy pomocí Unicity Bone & Joint Systému, je moţné předejít bolesti kloubů tak, ţe se můţete opět těšit z aktivního ţivota.

7 VĚDA & VÝZKUM - (National Osteoporosis Foundation) oznamuje, ţe kaţdá druhá ţena a kaţdý čtvrtý muţ po 50 budou trpět osteoporózou (řídnutím kostí), které mohou způsobit zbytečné zlomeniny. Většina z těchto zlomenin v této části ţivota je zbytečná a dá se jim pedcházet. - Několik klinických studií prokázalo, ţe cílené nutriční doplňky mohou výrazně zlepšit zdraví kostí a kloubů, pomocí glukosaminu, vápníku a cetyl-esterů. - Podle Centra pro kontrolu onemocnění, má 49 miliónů dospělých Američanů diagnostikováno nějaký kloubní problém a dalších 21 miliónů kloubní symtomy. SPECIÁLNÍ DERMATOLOGICKÁ KOSMETIKA Dr. Bermanse V Beverly Hills není ţádná věková hranice, která by zabraňovala v mladistvé vizáţi. Jako šéf kosmetických chirurgů s tou nejlepší zákaznickou elitou v Beverly Hills, Dr.Andrew Berman často přihlíţí k vysokým nárokům těchto zákazníků pro obnovení vitální pleti. Přes tuto exkluzivní společnost jako je Unicity jsou produkty Dr. Berman s nabízeny k zákazníkům. Ve spolupráci s vědci Unicity vyvinula produkty Dr.Berman s se specifickým cílem týkajícím se problémů pleti, vrásek, linek a ztrátě pevnosti. S kombinováním vysokých kvalit aktivních ingrediencí a mimořádných přírodních jevů, pletová maska Dr. Berman s nápadně obnovuje mladistvou vizáţ kůţe bez jakýchkoliv invazních procedur. Mnoho mých klientů zcela odmítá stárnutí a trvá na udrţení mladistvě vypadající pleti bez vrásek a věkových skvrn, bodů a poklesů. Takovéhle postupy musely být vţdy prováděny chirurgickým kosmetickým zákrokem. Pouţití s kombinací přírodních a technologických substancí jsme schopni obnovit mladistvost pokoţky a svěţest pleti.

8 Be PLETOVÁ A TĚLOVÁ KOSMETIKA Dnešní krása obklopuje více neţ jen fenotypy-je to také odraz kaţdého z nás ojedinělé personální vlastnosti. Jako všechny věci, které vyhodnocujeme, krása musí být vyhodnocována jako venkovní a vnitřní péče. Be-je čtyřstupňový systém v péči o pleť, které zásobuje ţivinami naše vnitřní blaho. S kombinováním přírodní síly a nejlepších vědců dostanete přes 100 silně účinných bylin smykovaných v naší exkluzivní směsi Namomins(nanotechnologie)-uzavřené mikroţiviny, které vyţivují plet zhluboka zevnitř k podpoře zdravé pleti. Nechte s kosmetikou BeTM poodhalit svojí vnitřní krásu s jemnější, zdravější a zářivější pleti. VĚDA A VÝZKUM Nezávislé klinické studie poukazují, ţe ve 14 dnech Be systém znatelně zlepšuje vizáţ pleti, jasnost, provlhčení s minimalizováním vrásek a přesušováním. Ţeny, které pouţívají Be Complete Skin Systém udali výsledky po šesti týdnech: - 50ti % sníţení vrásek - 51% vzrůst pleťové jasnosti a vizáţe - 55% zvýšení pleťového provlhčení - 57ti% sníţení vysychání pleti Be Nanomins essenciální ţiviny jsou dodávány skrz exkluzivní Nanomis patentovanou technologii v kaţdém produktu, propagující optimální vnitřní buněčnou obnovu a zdraví pleti, která zdoruje stárnutí.

9 Be VLASOVÁ KOSMETIKA Křupavá sója, čerstvé avokádo, červená maliny - některé z nejvíce chutných a výţivných dobrot pocházející z přírody. Nyní si můţete dopřát zdravé vlasy s výţivnými dobroty přírody pomocí Be vlasové kosmetiky, kompletní řadou mycích cyklů, kondicionérů představující exkluzivní SoyActiv výţivu. Tento sójový bílkovinový komplex, bohatý na 18 aminokyselin pro posílení vlasových pramenů, v kombinaci s pečlivě vybranými výtaţky, jako je med, avokádo, maliny a éterických aromatických olejů rapidně uspokojí vaše smysly. Vaše vlasy nikdy nevypadaly ani se cítil tak dobře, plně, s hedvábnou měkkostí, a brilantním leskem. SoyActiv Nutrition Výţiva SoyAktiv Be-hair pracuje s exkluzivní formulí SoyAktiv dokonalého výţivného komplexu, který mikroskopicky posiluje kaţdý pramen aţ do 68% dávající třpytivost odolnost a perfekt vzhled vlasů. VĚDA A VÝZKUM SoyAktiv jemně izoluje vlasy pomocí ochranného vrstvového systému, inteligentně se soustřeďuje na slabší oblasti jako jsou konečky vlasů, zlomená místa opevňují proti štěpení a lámání. SVĚDECTVÍ Je neuvěřitelné jak Be-hair dělá opravdový vzhled a schopnost plnosti vlasové struktury. Produkty báječně voní, cítím se lehčí a nezanechávají ţádné přebytky. Be-hair dělá opravdový vzhled, mám třikrát větší plnost a moje vlasy se snadně prosušují a tvarují. Moje vlasy zůstávají měkké a uvolněné při mé plnosti a zdravé vizáţe plné vitality a ţivota-jullie Berry,

10 SYSTÉM CELKOVÉHO ZDRAVÍ Většina lidí nedostává dostatečné mnoţství vlákniny k vytváření citlivých zaţívacích problémů, vysoké hladiny cholesterolu a srdečních problémů Life Health Systém poskytuje více neţ 9gr denní dávky vlákniny, ku pomoci překlenutí kritické mezery, mezitím, co většina lidí získává z jejich stravy (12-13gr) a co potřebují (30gr denně) S kombinací obou rozpustných a nerozpustných vláknin Life Health Systém pomáhá zlepšit střevní zdraví, trávení a sniţuje cholesterol Bez adekvátních vitámínů a minerálů naše tělo nemůţe udrţovat optimální zdraví a bojovat proti buněčnému poškození volnými radikály Life Health Systém poskytuje široké spektrum rychle absorbovaných vitamínů a minerálů. Tyto zásadní ţiviny podporují růst zdravých buněk, chrání buňky proti poškození a předčasnému stárnutí a podprují imunitní systém Většina lidí nekunzumuje dostatečné mnoţství ovoce a zeleniny k udrţení optimálního zdraví. I přestoţe konzumují dostatečné mnoţství je několik faktorů, které redukují vysoké mnoţství kvalitních ţivin v dnešních výrobcích. Life Health Systém obsahuje přísady z více neţ 24 různorodých plodů ovoce a zeleniny. Tyto přísady jsou připraveny dle patentované.technologie studeného laseru, které zvětšují jejich absorbovanost jejich nutriční hodnoty.

11 VĚDA A VÝZKUM Podle Dr. Kathleen Fairfield a Robert Fletcher z Harvard Medical School a Harvard School of Public Health, mnozí dospělí dostávají méně nutričních výţiv neţ je potřeba pro správné zdraví a tím se dostávají do moţných rizik. Více neţ 130 různých studií, včetně těch, zapsaných v srpnu 1993 Zdraví Mayo Clinic Letter, ukazují, jak antioxidanty můţou přispět ke zlepšení zdraví. Kombinované studie prováděné American Medical Association se na více neţ muţů a ţen vyplynulo, ţe pro kaţdého zvýšením 10g denního příjmu vlákniny, bylo 14% sníţení všech koronárních onemocnění. SVĚDECTVÍ Kdyţ jsem zjistila, ţe moje celkové hladiny cholesterolu byly přes povolenou hladinu, věděla jsem, ţe jsem ve váţném nebezpečí. Okamţitě jsem začala přísný reţim s Bios Life Complete nebo Neutral, O několik týdnů později, můj celkový cholesterol klesl na bezpečné hranice. " -Norbert Crawford, Tampa, Florida PODPORA IMUNITNÍHO SYSTÉMU PROBLÉM Jednou z hlavních příčin, která souvisí s věkem, je celoţivotní vystavení se volným radikálům způsobující kumulativní (nahromaděné) poškození v buněčných úrovních. Anti-Aging Health Systém nabízí rozsáhlý systém se značným mnoţstvím účinných antioxidantů, které poskytují ochranu proti volným radikálům a pomáhají redukovat vzrůstající oxidační poškození a ochranu proti různým generativním chorobám.

12 Časem dosáhnem středního věku a naše úrovně důleţitých biologických separací začnou klesat, následkem toho je sníţená funkce svalů, ledvin, látkové výměny a sexuálních orgánů Anti-Aging Systém dodává ţiviny s vlastnostmi Anti-Agingu, které podporují zdravou buněčnou aktivitu a podporu svalové hmoty S věkem je běţné zaţít sníţení energie, duševní skleslosti a smyslových funkcí.. Anti-Aging Systém poskytuje specifické ţiviny, které jsou zaměřeny na centrum duševního zdraví, prohloubení citů, vitality vyţivovacích smyslů zvláště pak očí. VĚDA A VÝZKUM Studie publikovaná v Journal of Neuroscience ukázaly, ţe krysy krmené antioxidant-bohaté na jahody a špenát měly lepší vzpomínky a pomalejší pokles nervových buněčných funkcí, neţ u potkanů krmených standardní stravou. Na mezinárodní konferenci o Alzheimerově chorobě a příbuznými poruchami Universita of Washington vyhlásila tyto studijní výsledky.

13 OBNOVA IMUNITNÍHO SYSTÉMU, ALERGIE Váš imunitní systém déle vyvíjí protilátky v boji proti specifickým baktériím, déle se cítíte oslabení, pokles a únava, stálé nemoci, boj proti chorobám, špatná obranyschopnost. Skrze rostlinné přírodní směsy, kompletní potravní zdroje, mleziva, laktoferin, imunoglobiny a další silné antioxidační přísady Unicity Immune Systém posiluje přirozenou obranyschopnost tak, ţe tělo můţe rychleji a efektivněji odrazit nemoci! Během nachlazení a chřipkového období je snadnější onemocnět pokud imunitní systém nefunguje v plném výkonu. Unicity Imunitní Systém s dopomocí bylin, které mají tradiční uţití pro posílení obranyschopnosti během chladného počasí a dalších zranitelných období. Krevní bílé krvinky, protilátky, obnovené buňky a další přirozené ochrany se mohou oslabit díky věku, působením prostředí a toxinů, počasí, uspěchané době, přetěţování organismu Pro pomoc funkčnosti imunitního systému, immunoglobiny, protilátky, tlumiče, proteinové směsi, růstové faktory a enzymy, antioxidanty

14 VĚDA A VÝZKUM Podle Státního Zdravotního Informačního Centra pro ţeny, asi 75 % z autoimunitních chorob pochází u ţen, nejčastěji během reprodukčního věku. Společně, autoimunitní onemocnění představují čtvrtou největší příčinu zdravotního postiţení u ţen. Ve své knize Vitamin C a nachlazení, získal Nobelovu cenu vědec Linus Pauling, tvrdí, ţe uţívání vitaminu C sniţuje výskyt nachlazení u převáţné většiny lidí. Studie zveřejněná v Journal of Medical Virology uvedl, ţe mlezivo (kolostrum) poskytuje širokou škálu protilátek, které působí jako prevence proti chorobám a nemocím. ZDRAVÍ PRO ŽENY Hormonální měsíční posuny mohou způsobit bolesti hlavy, náladové kolize, vyčerpanost a pocity z přetaţenosti, nervozitu, nesoustředěnost. Pro pomoc k rovnováze ţenského systému během měsíčního cyklu Women s Health Systém se skládá z výtaţků divokých sladkých yam brambor, oleje pupalky dvouleté a dalších přírodních přísad podporovaných vědou a tradicí. Meno pauza můţe způsobit ostré záchvaty, noční pocení, ředění a vysušování poševních tkání, citové a mentální znepokojení. Pro podporu ţen během menopauzy, Women s Health Systém poskytuje výtaţky z černého kohoše, kořene z lékořice a další exkluzivní přísady, které pomáhají redukovat ostrým záchvatům, nestabilitě, zvyšují energii,

15 podporuji sexuální zdraví a zlepšují náladu. Prsní tkáň je velmi citlivá k envyromentálnín toxinům a ţenský kosterní systém má vliv k řidnutí kostí Pro holistický přístup pro zdraví prsní tkáně Women s Health Systém pomáhá tělu vylučovat toxiny, které mohou ublíţit prsním tkáním a navíc systém pomáhá zvětšit kosterní hustotu a sílu. VĚDA A VÝZKUM Bylo dokázáno, ţe v ţenských tělech(napsáno Christianem Nortrupem M.D.) je mnoho syntetických ţenských hormonů, jsou známé jako příčina s nepříjemnými vedlejšími účinky, tak jako nadmutá břicha, oteklost, bolesti hlavy a deprese. - Nespočetně mnoho studií má zdokumentovanou účinnost sójových izoflavonoidů s chovajícími se symptomy menopauzy, včetně titulových studií. Výhody se sójovými isoflavonoidy z terapeutické ţivotosprávy na příznaky menopauzy, publikovány v oblasti gynekologie SVĚDECTVÍ Z mé praxe jsem uţívala rozšlehané sladké Yam brambory přibliţně dva roky. Ţeny s různými příznaky jako: noční nespavost, vaginální vysychání, ostré záchvaty, noční pocení, úzkostlivost, deprese migréna a bolesti hlavy, byly odstraněny, kdyţ si přidávaly rozšlehané Yam brambory do mé stravy Steven Ferguson M.D.,C.M.D.

16 ZDRAVÍ PRO MUŽE V blízkosti prostaty, u močového měchýře a močové trubice jde o velký zájem muţům, aby veškeré funkce byly v pořádku. Man s Health Systém poskytuje přísady jako výtaţek z palmového listí, lykopenu, astaxanthynu a dalších prospěšných přísad k výţivné podpoře a zdravé funkce močového traktu. Muţi jsou kaţdý den vystaveni imisím, toxinům a dalším potencionálně škodlivým elementům, které mohou poškodit jejich buňky. Man s Health Systém zásobuje pomocí patentované formy D-glukarate přírodní substance, které pomáhájí redukovat a zneškodňovat toxiny v těle. Jak muţi stárnou, muţům stoupají nároky pro sexuální podporua objevují se časté výpadky. Man s Health Systém představuje exkluzivní formule s bylinami a klíčovými aminokyselinami, které podporují genitální tok krve, libida a sexuální výkonnost.

17 VĚDA A VÝZKUM - Národní institut pro rakovinu ohlásil, ţe DHT formule testosteronu hraje klíčovou roli ke zvětšení prostaty a dalším kolizím prostaty. Vědci věří, ţe zregulováním DHT můţe pomoci ke zmírnění a předejití problémům v prostatě. - Během klinického studia s ArgininMax, formulí LoveRx, 84% ohlásilo schopnost zlepšení udrţet erekci během styku. SVĚDECTVÍ LoveRx obnovuje moji sexuální energii a výkon. Stárnutí není taková omluva a můj vztah s mojí manţelkou se rapidně zlepšil. Tento doplněk si vzal jen pár týdnů k tomu, aby začalo zlepšení, ale posléze jsem byl opravdu připraven! Bob Wilson, FITNESS SPORT Jedna z hlavních výzev pro ty kteří cvičí, důsledně a neudrţuje tělo dostatečným doplnováním energie a hydratace. Xxtra Fitness nejen poskytuje přísady, které bojují proti odvodnění a vyčerpanosti, ale tyto doplňky také uvádějí nejrychlejší, nejefektivnější dodací systém pro maximalizování vaší absorbce.

18 Aby se mohla budovat zdravá svalová tkáň, vaše tělo potřebuje správné mnoţství proteinů a dalších důleţitých ţivin, jako jsou vytámíny, minerály a důleţité ionty. Xxtra Fitness poskytuje vysoce kvalitní protein z různorodých zdrojů(6 směsí proteinů), patentovanou sloţku AMINOGEN, stejně jako další stavební bloky pro vaše svaly Kdykoliv, kdy cičíte, tvoří se volné radikály v celurální úrovni, které můţou mít za následek dlouhodobé poškození vašich tkání. Xxtra Fitness obsahuje anti-oxidanty, které pomáhají chránit vaše tělo před škodlivinami s aktivního stresu těla a urychlují potréningovou regeneraci. VĚDA A VÝZKUM Výzkum ukázal, ţe suplementace kreatinu můţe sníţit únavu, urychlit energetické vyuţití ATP a regenerovat adenosin-5'-trifosfát energie pro zvýšení svalovho zatíţení na delší dobu v anaerobních aktivitách. Studie ukazují, ţe tyrosin, aminokyselina, která můţe sníţit mnoho nepříznivých účinků akutního stresu na kognitivní výkon, v široké škále stresových prostředí. Glutamin je aminokyselina, která se nachází v ţivočišných a rostlinných bílkovinách.průměrná strava poskytuje 3,5 aţ 7 g glutaminu denně, a výzkum ukazuje úrovně doplnění na 2 aţ 40 g denně. Dávkování po aktivitě 2-3 g můţe přispět k vytvoření proteinů, opravyt a budovat novou svalovou tkán a zvýšit tělesnou hladinu růstového hormonu (GH). SVĚDECTVÍ "Pro třech měsících na mém prvním zápase jsem byl trochu nervózní. Po velké operaci, jsem se těţce dostával zpět do cvičebního reţimu. Vzal jsem Power Generation a hrál jsem devadesát minut čtyř hru v tenise! Měl jsem nulovou únavu a cítil jem jen stručně řečeno, mírné bolesti svalů další den.brzy budu hrát svůj první seniorský turnaj v tenise a rozhodně vaţuji o tom, ţe vyuţiji Power Generation kdykoliv " Marilyn Brady, Unicity partner

19 HUBNUTÍ ZDRAVÁ SNÍDANĚ, VEČEŘE Předtím neţ si sestavíte nějaký hubnoucí plán je důleţité očistit vaše zaţívací ústrojí, tak aby vaše tělo mohlo pořádně zpracovat ţiviny Lean Control Systém poskytuje jemné byliny a další přírodní přísady, které pomáhají zaţívacímu ústrojí více a efektivněji odstraňovat nečistoty včetně toxinů, které se mohou nahromadit v průběhu času. Dokonce s pravidelným cvičením, většina lidí shledává obtíţe spálit dostatečné mnoţství kalorií k viditelnému rozdílu při velkém úsilí S Lean Control Systém dává přirodní stimulátory jako česmína paraguayská, matud a td, kteřé pomáhají zvýšit vaší tělesnou schopnost pálení kalorií za pomocí metabolický procesů. Ztráta váhy vyţaduje redukci kalorického toku, ale většina lidí hledá nemoţné jako např. kompletně se vyhnout tukům nebo sacharidům. Lean Control Systém zahrnuje inovační přísady, které pomáhají pohnou tukem a sacharidy skrze vaše zaţívací ústrojí přes menší pohlcování kalorií tak, ţe se můţete těšit s občesnýmí příleţitostními chuťovkami bez malých obav.

20 VĚDA A VÝZKUM NeOpuntia je extrakt kaktus, který sniţuje tělesný příjem tuků díky silné hydrofobní interakce. Extrakty z bílé fazole byly intenzivně prozkoumány pro jejich silné schopnosti inhibovat(navazovat)?-amylázy, nebo tzv. zhroucení škrobových sacharidů. Výzkum probíhál v roce 1999 na zdravých lidských subjektech, ukázalo se, ţe yerba mat pomáhá vyvolat termogenezi, nebo přírodní spalování tuků. Kromě toho, tato bylina pomáhá zpozdit vyprazdňování ţaludku, čímţ se podpoří menší spotřeba potravy. Studie ukazují, ţe chitosan má silný inhibiční účinek na trávení tuků u potkanů.pozitivní náboj v molekule chitosanu způsobí, ţe se váţe na záporně nabité molekuly tuků. Aby chitosan byl co nejúčinnější, musí být v kombinaci s významným mnoţstvím vitamínu C. SVĚDECTVÍ "Vţdycky jsem byla vinena za to, ţe jím příliš mnoho občerstvení a sladkého občerstvení. Pomocí Lean Control Plus, jsem ztratila 14kg a můj podíl tělesného tuku klesla ze22,4% - 18%. Moje chutě ustoupila, a cítím se zdravě a lépe! " -Darren Johnson, Unicity Associate

Moderní odborníci na výživu věří, že plody jujuby jsou bohaté na vitamíny a mají vysokou nutriční a medicínskou hodnotu.

Moderní odborníci na výživu věří, že plody jujuby jsou bohaté na vitamíny a mají vysokou nutriční a medicínskou hodnotu. Datlový sirup TIENS Datlový sirup Čínští lékaři věří, že Jujuba Udržuje lidi fit Doplňuje energii Posiluje játra, slezinu a žaludek Vyživuje krev Zklidňuje nervy Moderní odborníci na výživu věří, že plody

Více

Kloubní výživa Ecce Vita s hydrolizovaným Kolagenem

Kloubní výživa Ecce Vita s hydrolizovaným Kolagenem Kloubní výživa Ecce Vita s hydrolizovaným Kolagenem Tento produkt byl vyvinut ve spolupráci Mudr. Davida Freje, Ing. Ivety Jecmik Skuherské a odborníků z Japonska. Funkční a dobře vstřebatelná kombinace

Více

BIOS LIFE SLIM PROČ BIOS LIFE SLIM DŮLEŢITÉ INFORMACE O BIOS LIFE SLIM

BIOS LIFE SLIM PROČ BIOS LIFE SLIM DŮLEŢITÉ INFORMACE O BIOS LIFE SLIM BIOS LIFE SLIM PROČ BIOS LIFE SLIM Je prvním klinicky prověřeným produktem na světě, který byl vyvinut, aby odbourával uložený tuk a k podpoře zdravých hladin cholesterolu. Je vyroben z přírodních ingrediencí.

Více

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné?

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12 Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Tuky se v zásadě dělí na přirozené a umělé. Rozlišují se zejména podle stravitelnosti. Nedávný průzkum renomované

Více

Unicity, Inc., 2006. Bios Life Complete Odstranění největšího škůdce

Unicity, Inc., 2006. Bios Life Complete Odstranění největšího škůdce Unicity, Inc., 2006 Bios Life Complete Odstranění největšího škůdce PROBLÉM Kardiovaskulární onemocnění a vysoký cholesterol Diagram onemocnění. 1,500,000 1,300,000 1,200,000 900,000 600,000 554,643 300,000

Více

Golden Skin:luxusní řada se zlatem a kaviárem

Golden Skin:luxusní řada se zlatem a kaviárem Golden Skin:luxusní řada se zlatem a em Firma Etre Belle přináší po několikaletém výzkumu jedinečnou a novou kosmetickou řadu výrobků GOLDEN SKIN CAVIAR, kterou bychom Vám rádi představili. Nová GOLDEN

Více

Příčina Smrtí ve Světě

Příčina Smrtí ve Světě Příčina Smrtí ve Světě Sebevrařda MVA Vrařda Játra Venkovní Dýchací Mrtvice Infekce Zažívání Kardiovaskulární Rakovi na Data: World Health Organization PROČ SE O TO ZAJÍMAT? DNES SE TO TÝKÁ 5TI VĚCÍ Srdce

Více

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŽIVA > stejně důleţitá sloţka přípravy jako trénování > výţiva není pouze o svalové tkáni, ale i ostatních tkáních a orgánech > sportovec musí

Více

Title: EMEA-7840 - Herbalife24 - Product Factsheets ID: EMEA7840-H24-Product Factsheets_CZ Proof No: D Date: 01/09/11

Title: EMEA-7840 - Herbalife24 - Product Factsheets ID: EMEA7840-H24-Product Factsheets_CZ Proof No: D Date: 01/09/11 OPTIMÁLNÍ VÝŽIVA PRO SPORTOVCE Správná sportovní výživa vám dodá sebedůvěru. Formula 1 Sport obsahuje vyvážené množství sacharidů, proteinů, vitamínů a minerálů a vytváří tak pevný základ pro dosažení

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

DĚLÁME VÁŠ ŽIVOT LEPŠÍ

DĚLÁME VÁŠ ŽIVOT LEPŠÍ DĚLÁME VÁŠ ŽIVOT LEPŠÍ 90-TI DENNÍ TRANSFORMACE 90-ti denní - TRANSFORMACE 90-ti denní TRANSFROMACE je vaše šance jak zlepšit zdraví a postavu. Ve 12-ti týdenním programu vyčistíme váš organismus od toxinů,

Více

Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E. Omega-3. Exkluzivní složení založené na spojení. moderní technologie

Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E. Omega-3. Exkluzivní složení založené na spojení. moderní technologie Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E Exkluzivní složení založené na spojení starověkých čínských poznatků a moderní technologie Proč jsou mastné kyseliny důležité? mastné kyseliny patří do

Více

KONCENTROVANÝ DATLOVÝ SIRUP

KONCENTROVANÝ DATLOVÝ SIRUP KONCENTROVANÝ DATLOVÝ SIRUP TIENS KONCENTROVANÝ DATLOVÝ SIRUP Hlavní surovina Tiens Koncentrovaného datlového sirupu se připravuje z nejkvalitnějších plodů čínské datle jujuba, varieta Golden Silk. Je

Více

Seznam přednášek - Poradce pro výživu

Seznam přednášek - Poradce pro výživu Seznam přednášek - Poradce pro výživu A B C D ÚVOD 1.Vstupní konzultace 2. Vyplnění formuláře 3. Diagnostika 4. Zjištění zdravotního stavu 5. Kodex výživového poradce 6. Definice činnosti poradce pro výživu

Více

CENÍK COLOSTRUM. Colostrum ESSENS. Cena: 695,00 Kč. Sprchový gel s colostrem 200 ml. Cena: 120,00 Kč

CENÍK COLOSTRUM. Colostrum ESSENS. Cena: 695,00 Kč. Sprchový gel s colostrem 200 ml. Cena: 120,00 Kč CENÍK COLOSTRUM Colostrum ESSENS Charakteristika: Doplněk stravy COLOSTRUM obsahuje bovinní colostrum. Bovinní colostrum (mlezivo) je první mléko produkované mléčnými žlázami po porodu. Colostrum je cenné

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Andělika lékařská kořen

Andělika lékařská kořen Andělika lékařská kořen Andělika bývá v Číně používána za bylinu gynekologického významu, používanou při bolestivé menstruci a při problémech v přechodu ženy. Dále bývá používána Uklidnění a posílení nervové

Více

3 v 1. 14denní koncentrát pro extra rychlé hubnutí. Spalování tuků Odvodnění a detoxikace Uvolnění přetížené tkáně

3 v 1. 14denní koncentrát pro extra rychlé hubnutí. Spalování tuků Odvodnění a detoxikace Uvolnění přetížené tkáně 3 v 1 14denní koncentrát Spalování tuků Odvodnění a detoxikace Uvolnění přetížené tkáně å Štíhlá postava å Vyhlazení pomerančové kůže å Obnova energie å Speciální složení účinných látek: CARNIFÉINE BURNER

Více

Jídlo a doplňky výživy

Jídlo a doplňky výživy Jídlo a doplňky výživy Co běžně jím a jaké doplňky výživy při závodech používám Jak si chráním některé exponované částí těla Zpracoval : Jiří Jíra Hledík Fotografie : Jakub Cejpek Patřím mezi ty ultramaratonce,

Více

Bakterie mohou být dobré nebo špatné. Jejich hlavním úložištěm je tlusté střevo.

Bakterie mohou být dobré nebo špatné. Jejich hlavním úložištěm je tlusté střevo. TIENS DIGEST DOBRÉ ZINC and A ŠPATNÉ its influence BAKTERIE on V TRÁVICÍM human body SYSTÉMU Bakterie mohou být dobré nebo špatné. Jejich hlavním úložištěm je tlusté střevo. Špatné bakterie podporují chorobné

Více

BrainVitality. Stárnoucí mozek prochází postupnými strukturálnímí a funkčními změnami.

BrainVitality. Stárnoucí mozek prochází postupnými strukturálnímí a funkčními změnami. Stárnoucí mozek prochází postupnými strukturálnímí a funkčními změnami. Mozek se začíná zmenšovat od 25 let a v 70 letech ztratil už 25 % své velikosti. Mozková činnost spotřebuje 20-25 % veškerého kyslíku,

Více

PŘEHLED PRODUKTŮ Akce 2+1 ZDARMA a Sleva 22 % nelze vzájemně kombinovat. Doporučené ceny. / Platí od 1. 1. 2015

PŘEHLED PRODUKTŮ Akce 2+1 ZDARMA a Sleva 22 % nelze vzájemně kombinovat. Doporučené ceny. / Platí od 1. 1. 2015 zdraví a vitalita PŘEHLED PRODUKTŮ Akce 2+1 ZDARMA a Sleva 22 % nelze vzájemně kombinovat. Doporučené ceny. / Platí od 1. 1. 2015 AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí

Více

NABÍDKA ČAJŮ od české firmy Apotheke tea porcované čaje

NABÍDKA ČAJŮ od české firmy Apotheke tea porcované čaje NABÍDKA ČAJŮ od české firmy Apotheke tea porcované čaje OVOCNÉ ČAJE určené pro běžné pití LIMETKA A GREP Ovocný čaj pro běžné pití. MALINA A JAHODA Ovocná směs obohacená echinaceou. RANNÍ SVĚŽEST Zelený

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

Vážení reprezentanti, dovolte, abychom Vám představili nové produkty uvedené na BUSINESS DAY 10. 12. 2013

Vážení reprezentanti, dovolte, abychom Vám představili nové produkty uvedené na BUSINESS DAY 10. 12. 2013 Vážení reprezentanti, dovolte, abychom Vám představili nové produkty uvedené na BUSINESS DAY 10. 12. 2013 AMINO 1000 STAR pro podporu kostí, chrupavek a cév 525 Kč imunita vitalita tvorba kolagenu nervová

Více

Dopravné - 50,- Kč cesta na penzion POD LESEM. Masáže každý pátek od 16.00 hod. V jiné dny dle dohody,mimo čtvrtek. OBJEDNÁVKY NA PENZIONU!!!!!

Dopravné - 50,- Kč cesta na penzion POD LESEM. Masáže každý pátek od 16.00 hod. V jiné dny dle dohody,mimo čtvrtek. OBJEDNÁVKY NA PENZIONU!!!!! Masáž Cena Doba trvání Masáž šíje 100 Kč 20 min Masáž zad 200 Kč 40 min Masáž zad a šíje 250 Kč 60 min Masáž horních končetin 200 Kč 20 min Masáž dolních končetin 250 Kč 40 min Masáž hrudníku a břicha

Více

P R O B I O T I C K Ý D O P L N Ě K S T R A V Y

P R O B I O T I C K Ý D O P L N Ě K S T R A V Y INOVACE 2010 Inovace 2010 od LR! S formulí PRO12- exkluzivně od LR! P R O B I O T I C K Ý D O P L N Ě K S T R A V Y INOVACE 2010 PROBIOTIC12 Co jsou probiotika? CO JSOU PROBIOTIKA? Lidské střevo obsahuje

Více

Amethyst BioMat Infračervený Regenerační Systém

Amethyst BioMat Infračervený Regenerační Systém Amethyst BioMat Infračervený Regenerační Systém Prevence Regenerace Relaxace www.richwayeu.com Feel Better - Heal Faster Amethyst BioMat systém ² Amethyst BioMat je infračervený systém určený pro každodenní

Více

KLASICKÁ MASÁŽ. regenerační, relaxační, sportovní. cca 30 min. - záda, šíje 250,-

KLASICKÁ MASÁŽ. regenerační, relaxační, sportovní. cca 30 min. - záda, šíje 250,- KLASICKÁ MASÁŽ regenerační, relaxační, sportovní cca 30 min. - záda, šíje 250,- cca 60 min. - záda, šíje + nohy, ruce nebo hlava (dle přání) 500,- cca 90 min. - záda, šíje, nohy + ruce nebo hlava (dle

Více

INFUSION TIENS Čaje prémiové kvality

INFUSION TIENS Čaje prémiové kvality INFUSION TIENS Čaje prémiové kvality Nejstarší a nejvíce uznávaný nápoj na světě Čaj je hned po vodě druhým nejpopulárnějším nápojem v dnešním světě. Pití čaje je důležitou součástí čínské kultury. Jeho

Více

GARANCE. původu surovin. 60% masa. brambor a bylinek. Nízký obsah obilovin, bez pšenice a kukuřice Speciální mix bylinek a koření

GARANCE. původu surovin. 60% masa. brambor a bylinek. Nízký obsah obilovin, bez pšenice a kukuřice Speciální mix bylinek a koření Novinka GARANCE 60% masa brambor a bylinek původu surovin Nízký obsah obilovin, bez pšenice a kukuřice Speciální mix bylinek a koření NOVÁ, VYLEPŠENÁ RECEPTURA! Puppy All Breeds Puppy Mini Chicken&Potatoes

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

PŘÍRODNÍ NÁPOJ NATURAL BALANCE

PŘÍRODNÍ NÁPOJ NATURAL BALANCE CO BYSTE MĚLI VĚDĚT O PŘÍRODNÍ NÁPOJ NATURAL BALANCE Chutný, zdravý nápoj pro energii, soustředění a úpravu hmotnosti Obsahuje uhlohydráty s pomalým uvolňováním, díky tomu má nízký glykemický index a udržuje

Více

Časté dotazy pro řadu TRUVIVITY BY NUTRILITE

Časté dotazy pro řadu TRUVIVITY BY NUTRILITE Časté dotazy pro řadu TRUVIVITY BY NUTRILITE 1. Co je nutrikosmetika? Nutrikosmetika jsou nutriční výrobky, které mohou pomoci zlepšit strukturu a funkci pleti a napomoci jejímu zdraví a vzhledu. Nutrikosmetika

Více

TIENS PRODUKTY ŘADY PLUS

TIENS PRODUKTY ŘADY PLUS TIENS PRODUKTY ŘADY PLUS TIENS PRODUKTY ŘADY PLUS TIENS EVROPA OZNAMUJE UVEDENÍ 4 TIENS PRODUKTŮ ŘADY PLUS S VYLEPŠENÝM SLOŽENÍM NA TRH. Kombinace 5000 let starověké čínské moudrosti s moderními západními

Více

Colostrum ESSENS. kvalitní a čistě přírodní zdroj imunity

Colostrum ESSENS. kvalitní a čistě přírodní zdroj imunity Colostrum ESSENS kvalitní a čistě přírodní zdroj imunity Co je colostrum? Colostrum, česky mlezivo, je první mléko produkované savci několik hodin po porodu. Má jedinečné složení, které se liší od složení

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Výživa Živiny Anotace Pracovní list týkající se základních a dalších druhů živin důležitých pro organismus,

Více

PŘEHLED PRODUKTŮ. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! zdraví a vitalita. nefdesante.cz

PŘEHLED PRODUKTŮ. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! zdraví a vitalita. nefdesante.cz zdraví a vitalita PŘEHLED PRODUKTŮ Platí od 1. 1. 2012 / Doporučené ceny při sazbě 14 % DPH. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! Koupíte-li jakékoliv dva produkty

Více

BIO Kopřiva. Šípkový čaj. BIO Heřmánek. Rakytníkový čaj. Borůvkový čaj. BIO Máta

BIO Kopřiva. Šípkový čaj. BIO Heřmánek. Rakytníkový čaj. Borůvkový čaj. BIO Máta zdravie z Pienin a Zamaguria BIO Kopřiva čaj příznivě působí při celkové látkové výměne. Ovlyvňuje některé funkce pohybového ústrojí. Šípkový čaj kvalitní směs čaje působí příznivě na lidský organismus.

Více

Začínáme v 19.30 Přednáší Soňa Navrátilová

Začínáme v 19.30 Přednáší Soňa Navrátilová Začínáme v 19.30 Přednáší Soňa Navrátilová pleťové masky obsah Co je to kosmeceutika proč používat masky Proč má tiande tolik masek Členění masek Jak je správně používat Co je to kosmeceutika? Spojuje

Více

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Metodický list. Identifikační údaje školy

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Metodický list. Identifikační údaje školy Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Hyaluronová řada. podpírá / vyhlazuje / zpevňuje

Hyaluronová řada. podpírá / vyhlazuje / zpevňuje Hyaluronová řada podpírá / vyhlazuje / zpevňuje Péče o pleť s kyselinou hyaluronovou Denní a noční krém Quicklift Denní a noční sérum Oční krém Quicklift Oční sérum Kyselina hyaluronová Obsah kyseliny

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

PŘEHLED PRODUKTŮ. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! zdraví a vitalita. nefdesante.cz

PŘEHLED PRODUKTŮ. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! zdraví a vitalita. nefdesante.cz zdraví a vitalita PŘEHLED PRODUKTŮ Platí od 1. 4. 2011 / Doporučené ceny při sazbě 10 % DPH. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! Koupíte-li jakékoliv dva produkty

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

PŘEHLED PRODUKTŮ Akce 2+1 ZDARMA a Sleva 22 % nelze vzájemně kombinovat. Doporučené ceny. / Platí od

PŘEHLED PRODUKTŮ Akce 2+1 ZDARMA a Sleva 22 % nelze vzájemně kombinovat. Doporučené ceny. / Platí od zdraví a vitalita PŘEHLED PRODUKTŮ Akce 2+1 ZDARMA a Sleva 22 % nelze vzájemně kombinovat. Doporučené ceny. / Platí od 1. 10. 2016 eshop.nefdesante.cz NOVINKA AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů

Více

Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe

Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe Benefity a terapeutický efekt léčebného bazénu Bolesti hlavy Stres Nespavost Zažívací potíže Bolesti zad Celulitida Těžké nohy Reflexní zóny Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe

Více

PORUCHY VÝŽIVY Složky výživy

PORUCHY VÝŽIVY Složky výživy PORUCHY VÝŽIVY Složky výživy Jaroslav Veselý Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na Lékařské

Více

Receptura produktu. Podpořte vzhled vaší pleti pomocí unikátní směsi vitamínů B3, antioxidačních vitamínů C a E, aloe a dalších rostlinných složek.

Receptura produktu. Podpořte vzhled vaší pleti pomocí unikátní směsi vitamínů B3, antioxidačních vitamínů C a E, aloe a dalších rostlinných složek. Filozofie produktu Odborníci na výživu Herbalife přicházejí s vědecky podloženou výživou pro vaši pleť. Náš přípravek pro péči o pleť, který obsahuje více než 15 vitamínů a bylin, dodá denně vaší pleti

Více

Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha

Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha Požadavky Při načasování příjmu stravy a tedy zejména energie před výkonem je potřeba

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ Studie Mladý ječmen STUDIE NA MLADÝ JEČMEN / r. 2002 Studii vypracoval MUDr. Miloslav Lacina ve spolupráci se společností Green Ways s.r.o.. Probíhala v roce 2002 v období podzim-zima - v období velké

Více

Trápívaly mě problémy svalů a kloubů teď mám ARTHROREVITAL. tobolky. unikátní směs optimální kloubní výživy a bioaktivních látek z 11 druhů bylin

Trápívaly mě problémy svalů a kloubů teď mám ARTHROREVITAL. tobolky. unikátní směs optimální kloubní výživy a bioaktivních látek z 11 druhů bylin Herbamedicus, s.r.o. Trápívaly mě problémy svalů a kloubů teď mám ARTHROREVITAL tobolky unikátní směs optimální kloubní výživy a bioaktivních látek z 11 druhů bylin Arthrorevital ARTHROREVITAL Pomoc při

Více

Otázky a odpovědi. TIENS Kardi krillový olej s rakytníkem řešetlákovým

Otázky a odpovědi. TIENS Kardi krillový olej s rakytníkem řešetlákovým TIENS Kardi krillový olej s rakytníkem řešetlákovým 1. Co je TIENS Kardi krillový olej s rakytníkem řešetlákovým? TIENS Kardi je výživový doplněk obsahující olej z antarktického krillu, olej z plodů rakytníku

Více

ÚVOD. Působení obkladu

ÚVOD. Působení obkladu ÚVOD Pro většinu z nás je zdraví a dlouhověkost hlavním cílem našeho snažení. V závislosti na úrovni svého podvědomí se o něj staráme méně či více aktivně. Abychom mohli začít s úvahami na dané téma, musíme

Více

TERMÁLNÍ LÁZNĚ CHRASTAVA

TERMÁLNÍ LÁZNĚ CHRASTAVA TERMÁLNÍ LÁZNĚ CHRASTAVA KATALOG SLUŽEB M ULTIFUNČKNÍ VANA NEOQI O D 1. 1 0. 2 0 1 3 / D O 3 1. 3. 2 0 1 4 MULTIFUNKČNÍ VANA NEOQI CENÍK NÁZEV ČAS CENA HYDROTERAPIE HYDROTERAPIE + aromaterapie TERMOTERAPIE

Více

Komplexní systém očisty organizmu

Komplexní systém očisty organizmu Komplexní systém očisty organizmu Původci a zdroje znečištění organizmu Životní pochody v buňkách Potrava Baktérie a viry Tabákový kouř Vzduch a voda Alkohol Čím nás ohrožuje znečištění organizmu? Zvýšená

Více

Barny s Celadrin Extra silný. Profesionální značka pro ty, kterým jiné přípravky na klouby neúčinkují

Barny s Celadrin Extra silný. Profesionální značka pro ty, kterým jiné přípravky na klouby neúčinkují Barny s Celadrin Extra silný Profesionální značka pro ty, kterým jiné přípravky na klouby neúčinkují Proč bolí klouby? Onemocnění pohybového aparátu má mnoho příčin, bolestivost kloubů má však jednu hlavní

Více

BETAVIT [Novinka] Klíčová slova» detoxikace» překyselení» krev» ledviny, játra» imunita» mozek» kůže. Použití Betavitu. Energetická charakteristika

BETAVIT [Novinka] Klíčová slova» detoxikace» překyselení» krev» ledviny, játra» imunita» mozek» kůže. Použití Betavitu. Energetická charakteristika Stop jarní únavě! ZELENÉ POTRAVINY Zelené potraviny získávají v poslední době na oblibě. A není se čemu divit. Potraviny, které se dostávají na náš stůl, jsou ve většině případů nějakým způsobem chemicky

Více

Dieta v prevenci a léčbě aterosklerozy. Zjišťování výž. Zvyklostí

Dieta v prevenci a léčbě aterosklerozy. Zjišťování výž. Zvyklostí Dieta v prevenci a léčbě aterosklerozy Zjišťování výž. Zvyklostí 13.10. Ateroskleroza Celkové onemocnění postihující cévy a různá krevní řečiště Klinicky nejtypičtější ICHS, CMP, ICHDK RF neovlivnitelné

Více

Premium krmivo pro psy

Premium krmivo pro psy Premium krmivo pro psy Formule krmiva Lone Star neobsahuje žádnou pšenici nebo balastní látky. Výrobky Lone Star jsou navrženy tak, aby poskytli vašim psům ideální nutriční hodnotu. Lone Star představuje

Více

Nemoci srdce a krevního oběhu jsou na 1. místě v příčinách. úmrtí

Nemoci srdce a krevního oběhu jsou na 1. místě v příčinách. úmrtí Nemoci srdce a krevního oběhu jsou na 1. místě v příčinách Každý rok: úmrtí Zemře miliony obyvatel na nemoci srdce a krevního oběhu Data: World Health Organization Nezdravé LDL Zdravé HDL Dva druhy cholesterolu

Více

Řada TIENS Biologický vápník. Školicí středisko, Oddělení vzdělávání. Tiens Global Marketing Center

Řada TIENS Biologický vápník. Školicí středisko, Oddělení vzdělávání. Tiens Global Marketing Center Řada TIENS Biologický vápník Školicí středisko, Oddělení vzdělávání. Tiens Global Marketing Center 1 Základní informace 2 Představení výrobků 3 Metoda zpracování 4 Prodejní body I Základní informace Vápník

Více

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE!

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE! Pot je dobrý. Pot je společníkem dříčů, pro které není první krůpěj důvodem přestat, ale důkazem, že jsme ze sebe něco vydali a blahodárným povzbuzením. Povzbuzením, jenž se stalo tělesnou rozkoší, která

Více

Prevence osteoporózy a sarkopenie role vitaminu D

Prevence osteoporózy a sarkopenie role vitaminu D Prevence osteoporózy a sarkopenie role vitaminu D Kostní remodelace permanentní kontrolovaná resorpce kosti osteoklasty s následnou náhradou kosti osteoblasty délka cyklu 3-4 měsíce kostní remodelační

Více

Představujeme rituál péče o pleť Ecollagen. Viditelně mladší pleť již ve 4 krocích

Představujeme rituál péče o pleť Ecollagen. Viditelně mladší pleť již ve 4 krocích Představujeme rituál péče o pleť Ecollagen Viditelně mladší pleť již ve 4 krocích 35 + Pro každý typ pleti Alain Mavon, PhD, Ředitel Institutu výzkumu pleti Oriflame O fenoménu rostlinných kmenových buněk

Více

Zásady výživy ve stáří

Zásady výživy ve stáří Zásady výživy ve stáří Výuka VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Fyziologické faktory I. Pokles základních metabolických funkcí Úbytek svalové tkáně Svalová slabost, srdeční a dechové potíže Tendence

Více

1.DETOXIKACE BUNĚČNÉHO PROSTŘEDÍ

1.DETOXIKACE BUNĚČNÉHO PROSTŘEDÍ DOKONALÉ OČI A RTY 1.DETOXIKACE BUNĚČNÉHO PROSTŘEDÍ V pokožce se hromadí škodlivé látky (pocházející od znečištění, nevhodné stravy, volných radikálů, kouření,..), což má za důsledek rychlejší projevy

Více

únava Psychická Fyzická Místní Celková Akutní Chronická Fyziologická Patologická

únava Psychická Fyzická Místní Celková Akutní Chronická Fyziologická Patologická 6 ÚNAVA únava Fyzická Místní Akutní Komplex dějů, při kterém nastává snížená odpověď tkání buď na podněty stejné intenzity nebo nutnosti užití větší intenzity podnětu při získání odpovědi stejné (pokles

Více

EYE ZONE Unikátní oční péče. Jedinecná ˇ inspirace. PHYRIS Skin Care Concept. PHYRIS je pro každého, kdo ocení výjimečnou a individuální péči o pleť.

EYE ZONE Unikátní oční péče. Jedinecná ˇ inspirace. PHYRIS Skin Care Concept. PHYRIS je pro každého, kdo ocení výjimečnou a individuální péči o pleť. Jedinecná ˇ inspirace PHYRIS je pro každého, kdo ocení výjimečnou a individuální péči o pleť. PHYRIS jedinečná inspirace, maximální výsledky. PHYRIS Skin Care Concept Fáze 1 ČIŠTĚNÍ Fáze 2 AKTIVACE Fáze

Více

BETAFIT. Klíčová slova» detoxikace» překyselení» krev» ledviny, játra» imunita» mozek» kůže. Použití Betafitu. Energetická charakteristika

BETAFIT. Klíčová slova» detoxikace» překyselení» krev» ledviny, játra» imunita» mozek» kůže. Použití Betafitu. Energetická charakteristika ZELENÉ POTRAVINY Zelené potraviny získávají v poslední době na oblibě. A není se čemu divit. Potraviny, které se dostávají na náš stůl, jsou ve většině případů nějakým způsobem chemicky ošetřeny nebo s

Více

SPIRULINA CO TO JE? Spirulina je modrozelená řasa.

SPIRULINA CO TO JE? Spirulina je modrozelená řasa. TIENS SPIRULINA SPIRULINA CO TO JE? Spirulina je modrozelená řasa. Na. Zemi se poprvé objevila přibližně před 3,5 miliardami let a je to jedna z nejstarších forem života na této planetě. Přirozeně se vyskytuje

Více

Grain CELOŽIVOTNÍ PREVENTIVNÍ VÝŽIVA = KOMBINACE ČERSTVÉHO MASA, OVOCE A ZELENINY PRO ZLEPŠENÍ ZDRAVÍ PSA

Grain CELOŽIVOTNÍ PREVENTIVNÍ VÝŽIVA = KOMBINACE ČERSTVÉHO MASA, OVOCE A ZELENINY PRO ZLEPŠENÍ ZDRAVÍ PSA WWW.SAMSFIELD.COM SUPERPRÉMIOVÉ KRMIVO PRO PSY SUPERPRÉMIOVÉ KRMIVO PRO PSY Grain CELOŽIVOTNÍ PREVENTIVNÍ VÝŽIVA = KOMBINACE ČERSTVÉHO MASA, OVOCE A ZELENINY PRO ZLEPŠENÍ ZDRAVÍ PSA NÍZKÝ OBSAH OBILOVIN

Více

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Mateřské mléko Nejlepší způsob výživy je mateřské mléko složení je přizpůsobeno výživovým potřebám v různých fázích vývoje Složení mateřského

Více

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné

Více

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 2012 Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 Alfida s.r.o., Čelákovice Staré Splavy, hotel Borný 20.9.2012 Výsledky měření na přístroji EAV z 20. 9. 2012 Rekondiční

Více

Maturitní témata z předmětů Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní pro obor Trenérství dostihových a sportovních koní pro školní rok 2014/15

Maturitní témata z předmětů Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní pro obor Trenérství dostihových a sportovních koní pro školní rok 2014/15 Maturitní témata z předmětů Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní pro obor Trenérství dostihových a sportovních koní pro školní rok 2014/15 1. Složení živého organismu buňka - stavba, funkce jednotlivých

Více

Akce a slevy 2010 Výživová poradna Food-Life.cz

Akce a slevy 2010 Výživová poradna Food-Life.cz Akce a slevy 2010 Výživová poradna Food-Life.cz 2010 www.food-life.cz poradna@food-life.cz Celoroční soutěže Soutěž v poradně Každý z Vás může pod stromeček vyhrát zdravou Vánoční nadílku! Hrajeme o Vánoční

Více

příchutě:natur,citron,broskev 50 g balení: cena 623,- Kč 100 g balení příchuť natur: cena 1113,- Kč

příchutě:natur,citron,broskev 50 g balení: cena 623,- Kč 100 g balení příchuť natur: cena 1113,- Kč VÁNOČNÍ BALÍČKY: Vyvážené jídlo + Beta Heart na snížení cholesterolu.cena- 1834,- Kč Možno objednat samostatně: Vyvážené jídlo příchutě:vanilka,čokoláda,jahoda.tropické ovoce, Jablko skořice karamel,cookies

Více

NUTRIČNÍ ZPRAVODAJ. Dobrá výživa pro dobrý noční spánek. Výživa pro lepší život. Jezte správně, spěte sladce dosažení kvalitního nočního spánku

NUTRIČNÍ ZPRAVODAJ. Dobrá výživa pro dobrý noční spánek. Výživa pro lepší život. Jezte správně, spěte sladce dosažení kvalitního nočního spánku BŘEZEN 2014 NUTRIČNÍ ZPRAVODAJ Dobrá výživa pro dobrý noční spánek Jezte správně, spěte sladce dosažení kvalitního nočního spánku Tip na dobrou výživu pro dobrý noční spánek Vápník potřebný pro udržení

Více

DANDRUFF. control S obsahem kyseliny salicylové a pyrithionu zinku. Odstraňuje lupy Zklidňuje podráždění Zmírňuje zarudnutí

DANDRUFF. control S obsahem kyseliny salicylové a pyrithionu zinku. Odstraňuje lupy Zklidňuje podráždění Zmírňuje zarudnutí DANDRUFF control S obsahem kyseliny salicylové a pyrithionu zinku Pro zdravou vlasovou pokožku bez lupů Odstraňuje lupy Zklidňuje podráždění Zmírňuje zarudnutí Představujeme CAVIAR CLINICAL DANDRUFF CONTROL

Více

Krmiva pro koi kapry '16/'17

Krmiva pro koi kapry '16/'17 Krmiva pro koi kapry '16/'17 Potápivé krmivo Obsahuje Actigen Plovoucí krmivo Zvýrazňuje barevnost ryb Prebiotické krmivo Obsahuje minerální jíl Obsahuje omega-3 mastné kyseliny Staple Nízký obsah energie

Více

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim Hygiena a školní zdravotnictví Výživa a pitný režim Diskuse Proč je zdravá výživa důležitá? Jak byste definovali zdravou výživu? Zdravá výživa a populace České republiky. Jakým způsobem vést dítě ke zdravé

Více

Jakostní japonské krmení pro KOI. FUJIYAMA - dietní základní krmení. plavací. Charakteristika

Jakostní japonské krmení pro KOI. FUJIYAMA - dietní základní krmení. plavací. Charakteristika 57 Jakostní japonské krmení pro KOI FUJIYAMA - dietní základní krmení Teplota vody od 10 C Proteiny 30,0% Tuky 5,0% Vláknina 5,6% Popeloviny 6,9% Fosfát 0,7% Vápník 0,4% Balení v kg 5 / 10 A 10,000 jednotek/kg

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

Garance kvality. Na výrobu jsou použity přírodní zdroje surovin

Garance kvality. Na výrobu jsou použity přírodní zdroje surovin Produkty Garance kvality - Vlastní vývoj - Zakázková výroba v EU - Normy kvality ISO, HACCP - Vysoká kvalita vstupních surovin - Legislativní schválení ÚVZ SR, MZ ČR Produkty Activstar se můžou prodávat

Více

Doplňková krmiva LR koncept profesionálů

Doplňková krmiva LR koncept profesionálů Doplňková krmiva LR koncept profesionálů S obsahem kolostra: Všechny produkty řady Professional od LR obsahují přírodní látku kolostrum podporující zdraví! Vyvinuto zvěrolékaři: Receptury byly vyvinuty

Více

!!!!!!!!!! NOVINKA!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!! NOVINKA!!!!!!!!!! BYAS SENSATION Natural Face Contouring Discover a new you Dnešní moderní technologie umožňují pro omlazení pleti dosáhnutí optimálního výsledku jemným a šetrným způsobem k pokožce a tkáním. Na vrcholu

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: ; Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_03 Název materiálu: Vitamíny. Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Vitamíny. Očekávaný

Více

Akční nabídka. pro vás. 50 produktů Walmark s minimálně 20 % tablet zdarma navíc

Akční nabídka. pro vás. 50 produktů Walmark s minimálně 20 % tablet zdarma navíc Akční nabídka pro vás 50 produktů Walmark s minimálně 20 % tablet zdarma navíc Již 20. rokem se staráme o vaše zdraví. Proměňujeme ty nejkvalitnější přírodní suroviny na originální české doplňky stravy,

Více

BALÍČKY Z KERALEEYAMU, STŘEDISKA AJURVÉDY:

BALÍČKY Z KERALEEYAMU, STŘEDISKA AJURVÉDY: BALÍČKY Z KERALEEYAMU, STŘEDISKA AJURVÉDY: 1. Ajurvédský omlazující balíček: (Ayurvedic Rejuvenation Therapy) Určený k celkové regeneraci vašeho těla a zbystření vaší mysli. Zahrnuje v sobě kombinace kterýkoli

Více

for cats who love the best To nejlepší pro Vaše mazlíčky a jejich mlsné jazýčky

for cats who love the best To nejlepší pro Vaše mazlíčky a jejich mlsné jazýčky for cats who love the best To nejlepší pro Vaše mazlíčky a jejich mlsné jazýčky w w w. c a l i b r a - k r m i v o. c z Přednosti krmiv Calibra Kočky provázejí člověka tisíce let. Za tuto dobu se výrazně

Více

XanGo.Už jste o něm slyšeli? Teď se seznamte!

XanGo.Už jste o něm slyšeli? Teď se seznamte! XanGo.Už jste o něm slyšeli? Teď se seznamte! Silný antioxidant Vyrobený z ovoce mangostanu Dobře chutná Použití několikrát denně Prodává se ve 20 zemích... a lidi ho mají rádi Marek Hnátek www.vydelavej.ws

Více

Nový a inteligentní způsob pití džusu

Nový a inteligentní způsob pití džusu Nový a inteligentní způsob pití džusu Juissen používá revoluční systém na získávání šťávy. Na rozdíl od tradičních metod Juissen nemačká ani nemíchá, nýbrž lisuje přísady díky systému pomalého otáčení.

Více

Šampon a balzám shou wu. autor Soňa Navrátilová Servisní centrum Hradec Králové www.tiandeservis.cz

Šampon a balzám shou wu. autor Soňa Navrátilová Servisní centrum Hradec Králové www.tiandeservis.cz Šampon a balzám shou wu autor Soňa Navrátilová Servisní centrum Hradec Králové www.tiandeservis.cz Jak získat krásné a zdravé vlasy Šampon a balzám ŠOU WU 20110 20108 Body dnešní přednášky: Omlazující

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Civilizační choroby (nemoci srdce) Anotace Pracovní list stručně shrnuje problematiku civilizačních chorob,

Více

Vánoční balíčky Kosmetika.

Vánoční balíčky Kosmetika. Vánoční balíčky Kosmetika. Proměňte své vlasy s pomocí šampónu, a kondicionéru který posiluje vlasová vlákna a zanechává vlasy jemnější a hebké již po prvním použití. Obsahuje recepturu zachovávající barvu.

Více

Totální útok na tukové zásoby!

Totální útok na tukové zásoby! fitvibe FULL MOTION Totální útok na tukové zásoby! S novým konceptem fitvibe full motion vibration training můžete procvičovat dolní i horní svalové partie současně. Žádné popruhy, žádné kabely, žádná

Více