Seminář je pořádán v rámci projektu Důsledky a rizika nedodržování Evropské úmluvy o krajině CZ.1.07/2.4.00/

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seminář je pořádán v rámci projektu Důsledky a rizika nedodržování Evropské úmluvy o krajině CZ.1.07/2.4.00/17.0020"

Transkript

1 Seminář je pořádán v rámci projektu Důsledky a rizika nedodržování Evropské úmluvy o krajině CZ.1.07/2.4.00/ Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, Ústav Plánování krajiny / Cenelc.cz, o. p. s. / Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. / Univerzita Palackého v Olomouci / Bioinstitut, o. p. s. Lidé a krajina Evropská úmluva o krajině v praxi května 2014 / Lednice na Moravě Pod záštitou Mendelovy univerzity v Brně, Univerzity Palackého v Olomouci a UNISCAPE a CIVILSCAPE Srdečně zveme na třetí ročník semináře a žádáme o aktivní zapojení ve formě prezentace Vašich zkušeností s Evropskou úmluvou o krajině v praxi. Cílem semináře je diskuze o možnostech a limitech implementace Evropské úmluvy o krajině. Diskuse budou probíhat v třech blocích: Krajinné plánování a management území Participace v oblasti územního plánování Vzdělávání v oblasti krajinného plánování a péče o krajinu Seminář bude sloužit k setkání českých i zahraničních odborníků v oboru plánování a správy krajiny, zástupců dotčených ministerstev a uživatelů krajiny a k představení jejich práce a konfrontaci názorů v dané oblasti. Součástí semináře budou: 7. valná hromada UNISCAPE (29. května, 18:30-20:30) Křest odborné dvojjazyčné (česko-anglické) publikace zabývající se problematikou krajiny a Evropské úmluvy o krajině Výstava studentských prací interaktivního třítýdenního workshopu Posterová sekce

2

3 PROGRAM Čtvrtek 29. května 9:00 10:00 Registrace účastníků 10:00 12:30 Úvodní blok Multifunkční centrum Přivítání Robert Pokluda děkan Zahradnické fakulty, Mendelova univerzita v Brně Ladislav Havel Jaroslav Miller Libor Kabát Bas Pedroli Tommaso Zanaica Vladimír Dolejský Pavel Sekáč Martin Tomášek Shrnutí projektu a křest knihy Alena Salašová 12:30 14:30 Přestávka na oběd rektor Mendelovy univerzity v Brně rektor Univerzity Palackého v Olomouci starosta obce Lednice, předseda dobrovolného svazku obcí Lednicko - valtický areál ředitel Uniscape zástupce RECEP-ENELC Ministerstvo životního prostředí, náměstek ministra Ministerstvo zemědělství, vrchní ředitel sekce přímých plateb a rozvoje venkova Národní památkový ústav, náměstek sekce památkové péče Ústav plánování krajiny, Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita v Brně 14:30 17:30 Krajinné plánování a management území Multifunkční centrum 14:30 16:30 Prezentace Moderátor: Martin Stránský (Cenelc-CZ) Pavlína Mišíková (Ministerstvo životního prostředí SR, Slovenská republika) EÚoK: Od počátečního entuziazmu přes zadostiučinění k reálným změnám ELC: From the Initial Enthusiasm through Blind Satisfaction to Real Changes Pere Sala (Landscape Observatory of Catalonia, Španělsko) Alois Wilfing (OIKOS Institute for Applied Ecology & Basic Research, Rakousko) Pascual Riesco (University of Sevilla, Španělsko) Nová strategie pro krajinu Katalánska. Zkušenosti z praxe. A New Roadmap for the Landscape in Catalonia. Some Experiences Krajinný management potřebuje spolupráci - příklady z Rakouska. Landscape Management Needs Cooperation Examples from Austria Rozdílné osudy EÚoK v decentralizovaném státu. Náměty pro další naplňování EÚoK. The Mixed Fate of the ELC in a Decentralized Nation; Proposals for Real Advances Josef Fanta (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, emeritní profesor University of Amsterdam) Karel Maier (České vysoké učení technické v Praze, Česká republika) Strategie a vize krajiny 21. století Strategies and Vision for Landscape of 21st century Aplikace Evropské úmluvy o krajině v českém územním plánování: Principy územního rozvoje Application of the European Landscape Convention in the Czech Territorial Planning: Principles of Territorial Development Bas Pedroli (Alterra Wageningen, Uniscape, Nizozemské království) Lokální krajinné plánování na urbanizovaném venkově - příklad ze zeleného srdce Holandska Local Landscape Planning in an Urbanised Countryside an Example from the Green Heart of Holland 16:30 16:50 Přestávka na kávu 16:50 17:30 Panelové diskuse 17:30 19:30 Posterová sekce 18:30 20:30 7. valná hromada UNISCAPE Genobanka 20: Společenský večer

4 PROGRAM Pátek 30. května 9:00 11:40 Vzdělávání a Evropská úmluva o krajině Multifunkční centrum 9:00 10:10 Prezentace Moderátor: Bas Pedroli (Alterra Wageningen) Mauro Agnoletti (University of Florence, CultLab, Itálie) Rita Occhiuto (University of Liege, Belgie) Zdeněk Lipský (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Česká republika) Vzdělávání a EÚoK: přístupy a příklady z Itálie Education and European Landscape Convention: Approaches and Examples from the Italian Experience Observatoř / Laboratoř: reflexivní praxe v krajinářské výuce Observatory / Laboratory: Reflexive Practice in Landscape Education Výuka krajinné ekologie a Evropské úmluvy o krajině na českých univerzitách Teaching Landscape Ecology and the European Landscape Convention at Czech universities Alena Salašová (Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, Česká republika) Bořivoj Šarapatka (Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Česká republika) Mária Kozová (Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Slovenská republika) Studentský workshop: interaktivní cesta k výuce krajinného plánování Students Workshops: an Interactive Way How to Teach Landscape Planning Implementace Evropské úmluvy o krajině do vzdělávání studentů v ekologických a environmentálních vědách Implementation of European Landscape Convention to Students Education in Ecological and Environmental Sciences Výuka krajinné ekologie a Evropské úmluvy o krajině na slovenských a polských univerzitách Teaching Landscape Ecology and the European Landscape Convention at the Slovak and Polish universities 10:10 10:40 Přestávka na kávu 10:40 11:40 Panelová diskuse 11:40 13:40 Přestávka na oběd 13:40 16:20 Participace a Evropská úmluva o krajině Multifunkční centrum 13:40 14:50 Prezentace Moderátor: Alena Salašová (Mendelova univerzita v Brně) Anna Laura Palazzo (Department of Architecture, Roma Tre University, Itálie) Kontinuita vs. inovace. Prosazování Evropské úmluvy o krajině na území Říma Continuity vs. Innovation. Enforcing the European Landscape Convention in the Roman area Martin Weber, Markéta Šantrůčková (Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Průhonice, Česká republika) Renata Vondráková (Podblanickem, o. s., Vlasim, Česká republika) Peter Jančura (Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a environmentalistiky, Slovenská republika) Martin Stránský (CENELC-CZ, o. p. s., Česká republika) Claudia Cassatella (Interuniversity Department of Urban and Regional Studies and Planning, Politecnico di Torino, Itálie) Workshopy s veřejností jako cesta k vytváření cílové charakteristiky krajiny na lokální úrovni Public Workshops as a Way for creating Landscape Quality Objective on the local level Být a žít na venkově To Be and Live in Countryside Význam EUoK pro identifikaci krajinných hodnot a aktivizaci obyvatel a vlastníků Importance of ELC for identification of Landscape Values and Activisation of Stakeholders Evropská úmluva o krajině - cesta k návratu lidské identity European Landscape Convention - the way to return of human identity Účast veřejnosti při krajinném plánování: Zkušenosti krajinné observatoře AMI (Itálie) v sub-regionálním měřítku Linking Public Participation and Landscape Planning: the Experience of the Landscape Observatory of AMI (Italy) at a Sub-regional Scale 14:50 15:20 Přestávka na kávu 15:20 16:20 Panelová diskuse 16:20 16:40 Závěrečné shrnutí 2

5 ORGANIZAČNÍ POZNÁMKY Panelová diskuze V každém panelu vystoupí účastníci s krátkou prezentací (10 minut), po vystoupení všech učastníků následuje moderovaná diskuze dle programu. Příspěvky se překládají simultánně z češtiny do angličtiny a naopak. Aktivní účastníky prosíme použít šablonu pod tímto odkazem a text prezentace napsat v angličtině. Posterová sekce Posterová sekce v anglickém jazyce proběhne od 17:30 do 19:30 v hlavním sále Multifunkčního centra. Účastníky s posterem prosíme využít šablonu posteru pod tímto odkazem. Posterům jiných formátů negarantujeme umístění v posterové sekci. PROGRAM A KOORDINACE Programový výbor doc. Dr. ing. Alena Salašová, doc. ing. Petr Kučera PhD. ing. Želmíra Novotná, ing. Lenka Trpáková, ing. Jozef Sedláček Koordinace Želmíra Novotná Lenka Trpáková Jozef Sedláček ORGANIZÁTOŘI Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, Ústav Plánování krajiny Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. Univerzita Palackého v Olomouci Bioinstitut, o. p. s. Cenelc.cz, o. p. s. PARTNEŘI: Multifunkční centrum Lednice Národní památkový ústav Kroměříž UNISCAPE CIVILSCPE KONTAKTY Organizátoři: Želmíra Novotná, tel , Jozef Sedláček, tel , Lenka Trpáková, Multifunkční centrum

6 O ORGANIZÁTORECH A PARTNERECH PROJEKTU ÚSTAV PLÁNOVÁNÍ KRAJINY / MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ Zahradnická fakulta v Lednici vznikla jako samostatná součást univerzity v r Zahradnické pracoviště v Lednici však funguje již od r (Katedra zahradnictví s návaznými specializovanými ústavy a expoziturami). Od této doby se datuje zkušenost s cílovou skupinou. V současné době (poslední výroční zpráva fakulty z r. 2008) tvoří akademickou obec fakulty 1224 studentů, 62 akademických pracovníků a 13 vědeckých pracovníků. Fakulta je díky řadě vědeckých grantů zapojena do evropského univerzitního prostoru (UNISCAPE, ECLAS) i do evropského výzkumného prostoru v síti Leonardo, CEEPUS a dalších. Ústav plánování krajiny na Zahradnické fakultě v Lednici svým zaměřením pokrývá širokou oblast vědecko-výzkumných činností od územního plánování, rekultivace a regenerace krajiny narušenou těžbou, managementu kulturní krajiny, výzkumu komponované krajiny po problematiku zapojení veřejnosti do plánovacího procesu. Pedagogická činnost je zaměřena jak na rozvoj schopností studenta pochopit krajinný prostor a tvořivě v něm působit, tak na pochopení legislativního zázemí oboru a technologických dovedností při zpracování zadání. VÝZKUMNÝ ÚSTAV SILVA TAROUCY PRO KRAJINU A OKRASNÉ ZAHRADNICTVÍ, V.V.I. Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. (VÚKOZ, v. v. i.) se v oblasti výzkumu zaměřuje zejména na podporu, péči, ochranu a uchování přírodních zdrojů, kulturního a přírodního dědictví krajiny, výzkum v oblasti geografických informačních systému, monitoring a ochranu biodiverzity ekosystémů, výzkum v oblasti rostlinné genetiky a šlechtění, výzkum a ověření metod detekce vybraných chorob neprodukčních rostlin. CENELC.CZ O.P.S. CENELC.CZ je nevládní nepolitická, obecně prospěšná společnost založená v souladu s 4 zákona č. 248/1995 Sb., jejíž hlavní činnost je zaměřená na podporu a realizaci implementace Evropské úmluvy o krajině (the European Landscape Convention CETS No.176, dále jen ELC) a prosazování principů subsidiarity a trvale udržitelného vývoje české kulturní krajiny. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Univerzita Palackého je jednou z nejstarších univerzit ve střední Evropě a druhá nejstarší v České republice. V současnosti má univerzita 8 fakult a nabízí nejen domácím studentům širokou škálu studijních programů od teologie, učitelství, práva, tělesné výchovy a sportu přes obory filologické až po spektrum přírodovědných oborů, včetně oborů zdravotnických a lékařských. Přírodovědecká fakulta je výzkumně zaměřená fakulta poskytující bakalářské, magisterské i doktorské vzdělání v různých odvětvích matematiky, fyziky, chemie, biologie s ekologií a věd o Zemi. BIOINSTITUT, O. P. S. Bioinstitut, o. p. s. byl založen v roce 2004 jako partnerská organizace výzkumného ústavu pro ekologické zemědělství FiBL Frick ve Švýcarsku. Dalšími spoluzakladateli jsou PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Šumperk a Univerzita Palackého v Olomouci. Posláním Bioinstitutu je podpora rozvoje ekologického zemědělství v ČR formou výzkumu, vzdělávání, poskytování informací, osvěty a přenosu poznatků z vědy do praxe. MULTIFUNKČNÍ CENTRUM LEDNICE Multifunkční centrum zámek Lednice se nachází v barokních jízdárnách, které jsou součástí zámeckého komplexu v Lednici. Díky vzorové obnově památky byl zámek ořů uveden zpátky do života. Dnes Vám prostřednictvím expozic a moderně vybavených výukových prostor nabízí vzdělávací aktivity zaměřené na komponovanou krajinu, hospodaření v krajině, historii jízdáren a Biosférickou rezervaci Dolní Morava. NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV KROMĚŘÍŽ Národní památkový ústav (NPÚ) je odbornou a výzkumnou organizací státní památkové péče v České republice s celostátní působností. Územní odborné pracoviště Kroměříž zajišťuje odbornou a metodickou pomoc vlastníkům a správcům památek v hlavním městě v Zlínském kraji. UNISCAPE UNISCAPE je celoevropská meziuniverzitní síť pro implementaci Evropské úmluvy o krajině. Jejím hlavním cílem je podpora a posilování vědecké mezioborové činnosti a spolupráce mezi evropskými univerzitami týkající se krajinářských otázek, a to zejména v oblasti výzkumu a vzdělávání a v oblasti podpory hlavních zásad a cílů Evropské úmluvy o krajině. CIVILSCAPE CIVILSCAPE je mezinárodní, nevládní sdružení organizací občanských společností, které se věnují ochraně, správě a plánování krajiny v souladu s myšlenkami Evropské úmluvy o krajině.

10 LET EVROPSKÉ ÚMLUVY O KRAJINĚ A MOŽNOSTI GEOGRAFICKÉHO VÝZKUMU

10 LET EVROPSKÉ ÚMLUVY O KRAJINĚ A MOŽNOSTI GEOGRAFICKÉHO VÝZKUMU INFORMACE ČESKÉ GEOGRAFICKÉ SPOLEČNOSTI ROK 2010 ČÍSLO 2 ROČNÍK 29 ZDENĚK LIPSKÝ 10 LET EVROPSKÉ ÚMLUVY O KRAJINĚ A MOŽNOSTI GEOGRAFICKÉHO VÝZKUMU LIPSKÝ, Z. (2010): 10 years of the European Landscape

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s. ÚVODNÍ SLOVO 2 PROGRAM ČLOVĚK A BIOSFÉRA (MAB) A BIOSFÉRICKÉ REZERVACE 4 BIOSFÉRICKÁ REZERVACE DOLNÍ MORAVA 6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI 8 VÝZNAMNÉ AKTIVITY V ROCE 2011 10 EDIČNÍ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Více

Lesnická fakulta České zemědělské univerzity v Praze

Lesnická fakulta České zemědělské univerzity v Praze 2 / 2002 ZPRAVODAJ ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KRAJINNOU EKOLOGII REGIONÁLNÍ ORGANIZACE IALE ČESKÉ REPUBLIKY (Czech Regional Organization of the International Association for Landscape Ecology; CZ-IALE) Představujeme

Více

ZPRAVODAJ ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KRAJINNOU EKOLOGII REGIONÁLNÍ ORGANIZACE IALE ČESKÉ REPUBLIKY

ZPRAVODAJ ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KRAJINNOU EKOLOGII REGIONÁLNÍ ORGANIZACE IALE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 9 1/2008 ZPRAVODAJ ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KRAJINNOU EKOLOGII REGIONÁLNÍ ORGANIZACE IALE ČESKÉ REPUBLIKY (Czech Regional Organization of the International Association for Landscape Ecology; CZ-IALE;

Více

Projekt Platforma pro památkovou péči, restaurování a obnovu se představuje

Projekt Platforma pro památkovou péči, restaurování a obnovu se představuje Projekt Platforma pro památkovou péči, restaurování a obnovu se představuje V české péči o kulturní dědictví dosud chyběla nezávislá, interdisciplinární informační a komunikační platforma, jež by umožňovala

Více

Katedra krajinného plánování v Alnarpu při Švédské zemědělské univerzitě (SLU)

Katedra krajinného plánování v Alnarpu při Švédské zemědělské univerzitě (SLU) Ročník 5 1/2004 ZPRAVODAJ ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KRAJINNOU EKOLOGII REGIONÁLNÍ ORGANIZACE IALE ČESKÉ REPUBLIKY (Czech Regional Organization of the International Association for Landscape Ecology; CZ-IALE)

Více

P R U H O N I C I A N A

P R U H O N I C I A N A A C T A P R U H O N I C I A N A 95 2010 Výzkumný ústav SILVA TAROUCY pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. Průhonice 2010 1 Kolektiv autorů Ing. Jan Borský Jan Hendrych Ing. Tereza Hrubá Ing. Eva

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 , s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. pověřená rektorka 1

Více

KONFERENCE VIZE 2015

KONFERENCE VIZE 2015 KONFERENCE VIZE2015 Regionální operační program Jihovýchod evropská šance pro region VIZE2015 2. ROČNÍK KONFERENCE O REALIZACI ROP JIHOVÝCHOD, TENTOKRÁT NA TÉMA VÝZVY A SPECIFIKA ROZVOJE REGIONU JIHOVÝCHOD

Více

VE ZNAMENÍ OCHRANY PŘÍRODY ROČENKA 2007 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

VE ZNAMENÍ OCHRANY PŘÍRODY ROČENKA 2007 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE VE ZNAMENÍ OCHRANY PŘÍRODY ROČENKA 2007 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny Bioinstitut, o.p.s., Křížkovského 8, 771 47 Olomouc, Česká

Více

KONFERENCE A AKTIVITY GEOGRAFŮ

KONFERENCE A AKTIVITY GEOGRAFŮ KONFERENCE A AKTIVITY GEOGRAFŮ Jak se (přesně) počítá impakt faktor časopisu? Vzhledem ke skutečnosti, že náš stavovský časopis Geografie je již od roku 2008 zařazen na Web of Science (WoS) a v současnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČECH, MORAVY A SLEZSKA - SHS ČMS

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČECH, MORAVY A SLEZSKA - SHS ČMS 1 1 Poznámka: SHS ČMS jako nezisková organizace není povinna de iure vydávat výroční zprávy; pro účely informování široké veřejnosti tak činí podle vlastního konceptu. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 OBSAH

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Sborník příspěvků z odborného sympozia ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU 21. 23. května 2012 Liberec, Česká republika Workshop proceedings DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES IN SCIENCE AND RESEARCH

Více

Sborník z mezinárodní vědecké konference Proceedings of international scientific conference ICOLLE 2012

Sborník z mezinárodní vědecké konference Proceedings of international scientific conference ICOLLE 2012 1 Sborník z mezinárodní vědecké konference Proceedings of international scientific conference ICOLLE 2012 Autoři odpovídají za původnost své práce i za technickou kvalitu dodaných obrazových podkladů.

Více

Didaktika biologie v České republice 2010 a badatelsky orientované vyučování. Sborník příspěvků semináře

Didaktika biologie v České republice 2010 a badatelsky orientované vyučování. Sborník příspěvků semináře INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČ TEM Č ESKÉ REPUBLIKY Didaktika biologie v České republice 2010 a badatelsky orientované vyučování

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti 2007 Projektový servis Univerzity Palackého v Olomouci (PS UP) je od 1. 1. 2007 samostatným pracovištěm Univerzity Palackého v Olomouci spadajícím pod prorektorku pro záležitosti

Více

Akademické centrum studentských aktivit

Akademické centrum studentských aktivit 1 1 Akademické centrum studentských aktivit VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 Obsah OBSAH... 2 ÚVOD... 5 ORGANIZACE A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ... 7 ODBORNÉ SEMINÁŘE... 13 VYSOKOŠKOLSKÁ LEGISLATIVA... 16 AKADEMICKÉ SENÁTY...

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO OBDOBÍ 2011-2015 NÁRODNÍ STRATEGIE GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO OBDOBÍ 2011-2015 NÁRODNÍ STRATEGIE GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO OBDOBÍ 2011-2015 Ministerstvo zahraničních věcí České republiky 1 2 OBSAH Úvod 4 A. ANALYTICKÁ ČÁST 1. Definice globálního rozvojového vzdělávání.

Více

UNIVERZITA V TÝDNU NEKLIDU

UNIVERZITA V TÝDNU NEKLIDU číslo 71 / březen 2012 UNIVERZITA V TÝDNU NEKLIDU Univerzita Pardubice se připojila k Týdnu neklidu - k celostátním aktivitám studentské a akademické obce vysokých škol ČR a k diskusi o navrhovaných reformách

Více

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Ústí nad Labem 2014 & b a c EU? b a c EU? A B C A B C? EU? EU? b a c A B C A B C A B b a c A B A B C OBSAH Veletrh komunitárních programů

Více

Představení FoRS a jeho členů

Představení FoRS a jeho členů Představení FoRS a jeho členů FoRS České fórum pro rozvojovou spolupráci Platforma nevládních neziskových organizací v rozvojové spolupráci Členské organizace FoRS ADRA, o. s. 5 Agentura rozvojové a humanitární

Více

1 Inovace studijních programů/oborů

1 Inovace studijních programů/oborů Výzva č. 15, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání V oblasti podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání byla výzva s pořadovým číslem 15 pro příjem projektových žádostí ostatních (IPo) vyhlášena 8. června

Více

Akademické centrum studentských aktivit

Akademické centrum studentských aktivit Akademické centrum studentských aktivit VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 0 Obsah OBSAH... 1 ÚVOD... 5 ORGANIZACE A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ... 7 ČINNOSTI ROKU 2008... 13 ODBORNÉ SEMINÁŘE... 25 VYSOKOŠKOLSKÁ LEGISLATIVA...

Více

Moravská vysoká škola Olomouc. (souhrnná informace) Rektorka: doc. RNDr. Eva Grublová, CSc. Ředitel: RNDr. Josef Tesařík

Moravská vysoká škola Olomouc. (souhrnná informace) Rektorka: doc. RNDr. Eva Grublová, CSc. Ředitel: RNDr. Josef Tesařík Moravská vysoká škola Olomouc (souhrnná informace) srpen 2011 Rektorka: doc. RNDr. Eva Grublová, CSc. Ředitel: RNDr. Josef Tesařík 1 Naší základní vizí je podpora hospodářského rozvoje regionu Moravská

Více

Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání

Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s. Žižkova 6, 370 01 České Budějovice SBORNÍK Z KONFERENCE

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha, květen 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 3 3. STUDIJNÍ PROGRAMY, ORGANIZACE STUDIA A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST... 6 4. STUDENTI... 9 5. ABSOLVENTI...

Více

Expertíza Roadmap. Březen 2010. Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Expertíza Roadmap. Březen 2010. Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Expertíza Roadmap Březen 2010 Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Autor studie Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání, o. p. s. Externí zpracovatel Regio

Více

Srovnání vzdělávání ve středních školách a centrech celoživotního vzdělávání v České republice a Itálii

Srovnání vzdělávání ve středních školách a centrech celoživotního vzdělávání v České republice a Itálii 1 Partnerství Comenius Regio Srovnání vzdělávání ve středních školách a centrech celoživotního vzdělávání v České republice a Itálii Materiál vznikl s grantovou podporou získanou v rámci Programu celoživotního

Více

Zpráva o výsledcích 2. výzvy Fondu pro nestátní neziskové organizace

Zpráva o výsledcích 2. výzvy Fondu pro nestátní neziskové organizace Zpráva o výsledcích 2. výzvy Fondu pro nestátní neziskové organizace Prioritní oblast IV Ochrana životního prostředí a klimatické změny I. Identifikace programu a výzvy Název programu Číslo výzvy k předkládání

Více

Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje

Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje Stručná verze koncepce a Přehled organizací zabývajících se EVVO Olomoucký kraj 1 Fotografie: Jindřich Chlápek, SCHKO Jeseníky (podtisk

Více