EVROPSKÝ PARLAMENT ZPRÁVA. Dokument ze zasedání KONEČNÉ ZNĚNÍ A6-0070/ o Smlouvě o Ústavě pro Evropu (2004/2129(INI))

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EVROPSKÝ PARLAMENT ZPRÁVA. Dokument ze zasedání KONEČNÉ ZNĚNÍ A6-0070/2004 12. 9. 2004. o Smlouvě o Ústavě pro Evropu (2004/2129(INI))"

Transkript

1 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 ««««««««««««Dokument ze zasedání 2009 KONEČNÉ ZNĚNÍ A6-0070/ ZPRÁVA o Smlouvě o Ústavě pro Evropu (2004/2129(INI)) Výbor pro ústavní záležitosti Zpravodajové: Richard Corbett a Íñigo Méndez de Vigo RR\ doc PE v04-00

2 PR_INI PE v /129 RR\ doc

3 OBSAH Strana NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU...6 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ...13 PŘÍLOHA 1: Pravomoci Unie...44 PŘÍLOHA 2: Seznam nových případů rozhodování kvalifikovanou většinou...45 PŘÍLOHA 3: Legislativní akty řádný legislativní postup...49 PŘÍLOHA 4: Legislativní akty zvláštní legislativní postupy...56 MENŠINOVÉ STANOVISKO...59 STANOVISKO VÝBORU PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI...63 STANOVISKO VÝBORU PRO ROZVOJ...67 STANOVISKO VÝBORU PRO MEZINÁRODNÍ OBCHOD...72 STANOVISKO ROZPOČTOVÉHO VÝBORU...75 STANOVISKO VÝBORU PRO ROZPOČTOVOU KONTROLU...77 STANOVISKO VÝBORU PRO ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI...79 STANOVISKO VÝBORU PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A BEZPEČNOST POTRAVIN...82 STANOVISKO VÝBORU PRO PRŮMYSL, VÝZKUM A ENERGETIKU...84 STANOVISKO VÝBORU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ...87 STANOVISKO VÝBORU PRO ZEMĚDĚLSTVÍ...90 STANOVISKO VÝBORU PRO RYBOLOV...95 STANOVISKO VÝBORU PRO PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI...98 STANOVISKO VÝBORU PRO OBČANSKÉ SVOBODY, SPRAVEDLNOST A VNITŘNÍ VĚCI STANOVISKO PETIČNÍHO VÝBORU RR\ doc 3/129 PE v04-00

4 STANOVISKO EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO A SOCIÁLNÍHO VÝBORU STANOVISKO VÝBORU REGIONŮ POSTUP PE v /129 RR\ doc

5 RR\ doc 5/129 PE v04-00

6 o Smlouvě o Ústavě pro Evropu (2004/2129(INI)) Evropský parlament, NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU s ohledem na Smlouvu o Ústavě pro Evropu (dále jen Ústava ), s ohledem na Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství pozměněné Jednotným evropským aktem a Amsterodamskou smlouvou, Maastrichtskou smlouvou a Niceskou smlouvou, s ohledem na Chartu základních práv Evropské unie 1, s ohledem na prohlášení Evropské rady z Laeken 2, s ohledem na usnesení Parlamentu 3, která položila základy pro Ústavu pro Evropu, s ohledem na usnesení Parlamentu 4, která stanovila přípravné opatření pro předešlé 1 Úř. věst. C 364, , s Zasedání Evropské rady v Laekenu, Laekenské prohlášení o budoucnosti Unie, SN 273/01, Usnesení ze dne o návrhu Smlouvy o založení Evropské unie Úř. věst. C 77, , s. 53., zpravodaj: Altiero Spinelli; /1983); Usnesení ze dne 11. července 1990 o směrech Evropského parlamentu týkajících se návrhu Ústavy pro Evropskou unii (Úř. věst C 231, , s. 91, zpravodaj: Emilio Colombo; dok. A3-165/90); Usnesení ze dne o ústavních základech Evropské unie Úř. věst C 19, , s. 65, zpravodaj: Emilio Colombo; A3-0301/1990); Usnesení ze dne o Ústavě Evropské unie Úř. věst C 61, , s. 155, zpravodaj: Fernand Herman; A3-0064/1994); Usnesení ze dne o začlenění smluv do Ústavy Úř. věst. C 197, , s. 186, zpravodaj: Olivier Duhamel; A5-0289/2000). 4 Usnesení ze dne o Mezivládní konferenci v rámci strategie Evropského parlamentu pro Evropskou unii Úř. věst. C 96, , s. 114., zpravodaj: David Martin; A3-0047/1990); Usnesení ze dne o Mezivládní konferenci v rámci strategie Evropského parlamentu pro Evropskou unii Úř. věst. C 231, , s. 97., zpravodaj: David Martin; A3-166/1990); Usnesení ze dne o Mezivládní konferenci v rámci strategie Evropského parlamentu pro Evropskou unii Úř. věst. C 324, , s. 219., zpravodaj: David Martin; A3-270/1990); Usnesení ze dne obsahující stanovisko EP ke svolání Mezivládní konference o HMU a politické unii Úř. věst. C 324, , s. 238., zpravodaj: David Martin, A3-281/1990); Usnesení ze dne o účinnosti Smlouvy o EU ve spojitosti s Mezivládní konferencí v r Založení a vývoj Unie Úř. věst. C 151, , s. 56, zpravodajové: Jean-Louis Bourlanges a David Martin; A4-102/1995); Usnesení ze dne obsahující (i) stanovisko Evropského parlamentu ke svolání Mezivládní konference, (ii) hodnocení práce skupiny expertů a upřesnění politických priorit Evropského parlamentu s ohledem na Mezivládní konferenci Úř. věst C 96, , s. 77, zpravodajové : Raymonde Dury a Hanja Maij-Weggen; A4-0068/1996); Usnesení ze dne o přípravě reformy smluv a o následující Mezivládní konferenci Úř. věst. C 189, , s. 222., zpravodajové: Giorgos Dimitrakopoulos a Jo Leinen; A5-0058/1999); Usnesení ze dne o svolání MK Úř. věst. C 309, , s. 85., zpravodajové: Giorgos Dimitrakopoulos a Jo Leinen; A5-0018/2000); Usnesení ze dne o vypracování Charty základních práv Evropské unie Úř. věst. C 377, , s.329., zpravodajové: Andrew Duff a Johannes Voggenhuber), A5-0064/2000. PE v /129 RR\ doc

7 Mezivládní konference a usnesení Parlamentu 5, která obsahovala hodnocení těchto konferencí, s ohledem na návrh Smlouvy o Ústavě pro Evropu, kterou vzájemnou dohodou přijal ve dnech 13. června a 10. července 2003 Evropský konvent spolu s usneseními EP 6, která stanovila přípravné opatření a hodnocení práce Konventu, s ohledem na stanoviska k Ústavě, která na žádost Evropského parlamentu 9 zaujal Výbor regionů 7 dne 17. listopadu 2004 a Evropský hospodářský a sociální výbor 8 dne 28. října 2004, s ohledem na názory, které vyjádřili zástupci regionálních sdružení, sociálních partnerů a platforem občanské společnosti na veřejném slyšení, které se konalo dne 25. listopadu 2004, s ohledem na článek 45 jednacího řádu, s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní záležitosti a stanoviska Výboru pro zahraniční věci, Výboru pro rozvoj, Výboru pro mezinárodní obchod, Rozpočtového výboru, Výboru pro rozpočtovou kontrolu, Výboru pro zaměstnanost a sociální věci, Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku, Výboru pro regionální rozvoj, Výboru pro zemědělství, Výboru pro rybolov, Výboru pro právní záležitosti, Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, a Petičního výboru (A6-0070/2004), vzhledem k těmto důvodům: Usnesení ze dne o návrzích EP pro MK Úř. věst. C 40, , s. 409, zpravodajové: Giorgos Dimitrakopoulos a Jo Leinen; A5-0086/2000); 5 Usnesení ze dne o postoji Evropského parlamentu k Jednotnému aktu, který schválila ve dnech 16. a 17. prosince 1985 MK Úř. věst. C 36, , s. 144, zpravodaj: Altiero Spinelli, A2-0199/1985); Usnesení ze dne o Jednotném evropském aktu Úř. věst. C 07, , s. 105, zpravodaj: Luis Planas Puchades; A2-0169/1986); Usnesení ze dne o výsledcích MK (Maastricht) Úř. věst. C 125, , s. 81., zpravodajové: David Martin, Fernand Herman; A3-0123/1992); Usnesení ze dne o Amsterdamské smlouvě Úř. věst. C 371, , s. 99., zpravodajové: Inigo Méndez de Vigo a Dimitris Tsatsos; A4-0347/1997); Usnesení ze dne o Niceské smlouvě a o budoucnosti Evropské unii Úř. věst. C 47 E, , s. 108., zpravodajové: Inigo Méndez de Vigo a António José Seguro; A5-0168/2001); 4 Usnesení ze dne o zasedání Evropské rady v Laekenu a budoucnosti Evropy Úř. věst. C 153, , s.310., zpravodajové: Jo Leinene, Iñigo Méndez de Vigo; A5-0368/2001); Usnesení ze dne o návrhu Smlouvy zakládající Ústavu pro Evropu a stanovisko Evropského parlamentu ke svolání Mezivládní konference Úř. věst. C 77E, , s.255., zpravodajové: José María Gil-Robles Gil-Delgado, Dimitris Tsatsos; A5-0299/2003). 6 Usnesení ze dne o procesu vytváření Ústavy a budoucnosti Unie - Úř. věst. C 153, , s. 310, zpravodajové: Jo Leinen a Iñigo Méndez de Vigo, A5-0368/2001. Usnesení ze dne o návrhu Smlouvy základající Ústavu pro Evropu a stanovisko Evropského parlamentu ke svolání mezivládní konference - Úř. věst. C 77 E, , s. 255 zpravodajové: José María Gil- Robles Gil-Delgado a Dimitris Tsatsos, A5-0299/ P6_PV(2004) CdR 354/2003 v konečném znění, dosud nezveřejněno v Úředním věstníku. 8 CESE 1416/2004, dosud nezveřejněno v Úředním věstníku. RR\ doc 7/129 PE v04-00

8 A. Evropská unie hrála v průběhu svého vývoje významnou úlohu při vytváření stále se zvětšujícího prostoru míru a prosperity, demokracie a svobody, spravedlnosti a bezpečnosti, B. Ústava konsoliduje dosažené pokroky a přináší významná zlepšení, která jsou nezbytná k udržení a rozšiřování schopnosti Unie o dvaceti pěti a případně více členech jednat účinně doma i v zahraničí, C. úsilí, které na vznik Ústavy vynakládal Evropský parlament už od prvních přímých voleb, bylo korunováno úspěchem Konventu, který vypracoval návrh na základě demokratického, reprezentativního a průhledného postupu, jenž zcela prokázal svou účinnost, přihlížeje k příspěvkům evropských občanů, což vedlo ke konsenzu, který Mezivládní konference ponechala v podstatě beze změny, D. Ústava, která měla být kompromisem přijatelným pro všechny členské státy, nevyhnutelně nezahrnula některé návrhy, zejména návrhy Evropského parlamentu nebo Konventu, které by podle názoru jejich autorů Unii dále vylepšily a z nichž mnohé stále mohou být v budoucnu přijaty, E. schválení návrhu Ústavy všemi vládami států Evropské unie dokazuje, že všechny zvolené vlády členských států považují tento kompromis za základ, na kterém si přejí v budoucnu společně pracovat, a bude nutné, aby každá z těchto vlád prokázala maximální politické odhodlání pro dosažení ratifikace do 1. listopadu 2006, F. Ústava byla předmětem občasné kritiky, která zazněla při veřejných diskusích a která neodpovídá skutečnému obsahu a právním dopadům jejích ustanovení, neboť Ústava nepovede k vytvoření centralizovaného superstátu, neoslabí sociální rozměr Unie, nýbrž jej bude posilovat, a neopomíjí historické a duchovní kořeny Evropy, neboť se odvolává na evropské kulturní, náboženské a humanistické dědictví, 1. dospívá k závěru, že z obecného hlediska představuje Ústava uspokojivý kompromis a obrovské zlepšení existujících smluv a bude znamenat, až bude uplatněna, viditelný přínos pro občany (a Evropský parlament a národní parlamenty jako jejich demokratické zástupce), pro členské státy (a jejich regionální a místní orgány) a pro účinné fungování institucí EU, a tedy pro Evropskou unii jako celek; Vyjasnění povahy a cílů Unie 2. je potěšen skutečností, že Ústava lépe objasňuje občanům povahu a cíle Unie a vztahy mezi Unií a členskými státy, zejména z těchto důvodů : a) složitý soubor evropských smluv je nahrazen jediným a jasnějším dokumentem, který stanoví cíle, pravomoci a možnosti, nástroje politik a orgány Unie ; b) je potvrzena dvojí legitimita Unie a je jasně stanoveno, že se jedná o unii států a občanů ; c) souhrn společných hodnot všech členských států, z nichž Evropská unie vychází a PE v /129 RR\ doc

9 které vytvářejí pevné pouto mezi občany Unie, byl výslovně stanoven a rozšířen ; d) cíle Unie a zásady, kterými se řídí její činnost a vztahy Unie s členskými státy, jsou jasnější a lépe definované ; e) hospodářská, sociální a územní soudržnost se znovu potvrzuje jako cíl Unie; f) jsou stanovena nová ustanovení s obecnou platností, která se týkají vysoké míry zaměstnanosti, prosazování rovnosti mužů a žen, odstranění všech druhů diskriminace, boje proti sociálnímu vyloučení a prosazování sociální spravedlnosti, sociální ochrany, vysoké úrovně vzdělávání, odborné přípravy a zdravotní péče, ochrany spotřebitele, prosazování udržitelného rozvoje a respektování služeb obecného zájmu; g) přestane docházet k záměně mezi pojmy Evropské společenství a Evropská unie, neboť Evropská unie se stane jedinou právnickou osobou a bude mít jednotnou strukturu ; h) zjednoduší a vyjasní se evropské legislativní akty a s nimi související terminologie a budou se používat srozumitelnější pojmenování: evropské zákony a evropské rámcové zákony nahradí současný systém více typů aktů (nařízení, směrnice, rozhodnutí, rámcová rozhodnutí atd.) ; i) poskytuje záruky, že se Unie nikdy nestane centralizovaným a všemocným superstátem : silný důraz na decentralizaci obsažený v hesle jednotná v rozmanitosti, závazek ctít národní identitu členských států, která spočívá v jejich základních politických a ústavních systémech, včetně regionální a místní samosprávy, zásady svěřených pravomocí (na základě této zásady má Unie pouze ty pravomoci, které ji svěřily členské státy), subsidiarity a proporcionality, účast samotných členských států na systému rozhodování Unie a na schvalování všech jeho změn, j) začlenění symbolů Unie do Ústavy zvýší povědomí občanů o orgánech Unie a jejich činnosti; k) doložka o solidaritě mezi členskými státy zajistí, že se občané budou moci spolehnout na pomoc všech členských států Unie v případě teroristického útoku, přírodní katastrofy nebo pohromy zapříčiněné lidskou činností; Větší účinnost a posílení role EU ve světě 3. je potěšen skutečností, že vstupem Ústavy v platnost budou moci orgány Unie plnit své úkoly efektivněji, a to zejména z těchto důvodů: a) rozsah oblastí, v nichž budou vlády, které se scházejí v Radě, rozhodovat RR\ doc 9/129 PE v04-00

10 kvalifikovanou většinou, a ne jednomyslným hlasováním, je výrazně rozšířen; tento faktor má zásadní význam, má-li Unie s dvaceti pěti členskými státy fungovat, aniž by byla její činnost blokována používáním práva veta ; b) předsednictví Evropské rady se prodlouží na dva a půl roku namísto rotačního systému půlročního předsednictví; c) po roce 2014 se sníží počet členů Komise a tyto funkce budou členské státy obsazovat na základě spravedlivého systému rotace; d) výrazně se zvýší viditelnost Unie a posílí se úloha Unie jako celosvětového činitele; funkce vysokého představitele Unie pro zahraniční politiku a funkce komisaře pro vnější vztahy dvě funkce, které se překrývají a působí zmatek budou sloučeny do jediné funkce evropského ministra zahraničních věcí, který bude místopředsedou Komise, bude předsedat Radě pro zahraniční věci a bude moci hovořit jménem Unie v záležitostech, které jsou předmětem společného postoje Unie, bude existovat jednotná zahraniční služba pod vedením ministra zahraničních věcí, přidělení statutu právnické osoby Unii, jako tomu bylo v případě Evropského společenství, posílí postavení Unie v mezinárodních vztazích a umožní Unii podílet se na mezinárodních dohodách, možnost Unie rozvíjet společné struktury v oblasti bezpečnostní a zahraniční politiky bude posílena, přičemž bude zajištěna potřebná pružnost pro sladění rozdílných přístupů členských států k těmto otázkám, e) bude snížen počet legislativních nástrojů Unie a počet postupů pro jejich přijímání, vyjasní se rozdíl mezi nástroji zákonodárné a výkonné moci ; f) činnost v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí se bude řídit účinnějšími postupy s cílem dosáhnout konkrétního pokroku, pokud jde o otázky spravedlnosti, bezpečnosti a přistěhovalectví; g) v několika dalších oblastech se usnadní používání úspěšné metody Společenství, jakmile k tomu bude politická vůle ; h) vznikne větší prostor pro pružné řešení otázek v případě, kdy nejsou všechny členské státy ochotny nebo schopny uplatňovat ve stejnou dobu určité politiky; Více demokratické odpovědnosti 4. je potěšen skutečností, že občané budou mít lepší kontrolu nad činností Evropské unie prostřednictvím zvýšené demokratické odpovědnosti, a to zejména na základě níže uvedených opatření: a) přijetí všech právních předpisů Evropské unie bude podléhat předchozímu PE v /129 RR\ doc

11 přezkoumání v národních parlamentech a až na několik výjimek také dvojímu schválení národními vládami (v Radě ) a přímo voleným Evropským parlamentem; tak vysoká úroveň parlamentní kontroly neexistuje v žádné jiné podobné nadnárodní nebo mezinárodní struktuře; b) všechny návrhy Evropské unie budou včas, předtím než Rada přijme postoj, předány národním parlamentům k přezkoumání a projednání s ministry a parlamenty budou mít také právo vystoupit proti návrhům, pokud se domnívají, že návrhy přesahují kompetence Unie; c) Evropský parlament bude mít zpravidla rovnocenné postavení jako Rada při rozhodování o právních předpisech Unie; d) předsedu Komise bude volit Evropský parlament, čímž vznikne propojení s výsledky voleb do EP; e) ministr zahraničních věcí, kterého jmenuje Evropská rada po dohodě s předsedou Komise, se bude zodpovídat Evropskému parlamentu a Evropské radě; f) nový rozpočtový proces bude vyžadovat schválení všech výdajů Evropské unie Radou i Parlamentem bez jakýchkoli výjimek, čímž se dostanou všechny výdaje pod plnou demokratickou kontrolu ; g) uplatňování legislativních pravomocí Komise bude podléhat novému systému společné kontroly Evropského parlamentu a Rady, který umožní těmto orgánům zamítnout rozhodnutí Komise, se kterými nesouhlasí; h) agentury, zejména Europol, budou pod větší parlamentní kontrolou; i) při projednávání a přijímání právních předpisů Unie budou schůze Rady veřejné ; j) je posílena role Výboru regionů; k) pokud jde o budoucí revize Ústavy, bude mít také Evropské parlament pravomoc předkládat návrhy a Konvent bude projednávat všechny návrhy na revizi, pokud Parlament nerozhodne, že tento krok není nutný; Více práv občanům 5. je potěšen skutečností, že práva občanů budou posílena v důsledku níže uvedených opatření: a) začlenění Charty základních práv do části II Ústavy, jež znamená, že všechna ustanovení právních předpisů EU a veškerá opatření orgánů EU nebo opatření založená na právních předpisech EU musí být v souladu s těmito normami; b) Evropská unie má přistoupit k Evropské úmluvě o lidských právech, díky čemuž bude Unie podléhat stejné vnější kontrole jako členské státy; RR\ doc 11/129 PE v04-00

12 Závěry c) nová ustanovení zjednoduší účast občanů, sociálních partnerů, reprezentativních sdružení a občanské společnosti na projednávání záležitostí týkajících se Unie; d) zavedením evropské občanské iniciativy budou mít občané možnost předkládat návrhy k některým otázkám, pokud se domnívají, že uplatňování Ústavy vyžaduje právní akt Unie ; e) jednotlivci budou mít lepší přístup ke spravedlnosti, pokud jde o právo Evropské unie; 6. schvaluje Ústavní smlouvu a bezvýhradně podporuje její ratifikaci; 7. je přesvědčen o tom, že Ústava poskytne stabilní a trvalý rámec pro budoucí rozvoj Evropské unie, který umožní její další rozšiřování a současně zajistí mechanismy pro její revizi, bude-li to nutné ; 8. doufá, že se všem členským státům Unie podaří úspěšně dokončit ratifikaci do poloviny roku 2006; 9. opětovně žádá, aby bylo vyvinuto veškeré úsilí, aby byli evropští občané jasně a objektivně informováni o obsahu Ústavy; vyzývá v této souvislosti evropské instituce a členské státy, aby při seznamování občanů s textem Ústavy (ať již s plným zněním nebo se shrnutím jejích ustanovení) jednoznačně rozlišovaly prvky, které již platí podle stávajících Smluv, a nová ustanovení, která přináší Ústava, a to jak v zájmu poučení občanů, tak v zájmu vyjasnění obsahu diskusí; 10. pověřuje předsedu Parlamentu, aby předal toto usnesení spolu se zprávou Výboru pro ústavní záležitosti národním parlamentům členských států, Radě, Evropské komisi a bývalým členům Konventu o budoucnosti Evropy a aby zajistil, že oddělení Parlamentu, a zejména jeho externí kanceláře, budou podávat podrobné informace o Ústavě a o postoji Parlamentu k Ústavě. PE v /129 RR\ doc

13 I. Úvod VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ Nejsem zastáncem častých změn zákonů a ústav, ale zákony a instituce musejí jít ruku v ruce s vývojem lidského ducha. Ten se stává vyvinutějším a osvícenějším, dochází k novým objevům, jsou odhalovány nové pravdy, mění se chování a názory, a proto se se změnou okolností musejí vyvíjet také instituce, aby držely krok s dobou. Chtít, aby civilizovaná společnost zachovala systém vlády svých předků, je totéž, jako požadovat, aby muž nosil kabát, který mu seděl jako chlapci. Thomas Jefferson 1. Před více než půl stoletím Schumanova deklarace uvedla do pohybu ambiciózní podnik, jehož cílem bylo sjednotit na základě společného projektu Evropany, kteří byli po staletí rozděleni bratrovražednými konflikty. Úspěch tohoto projektu závisel na vyřešení třech základních problémů, kterým Evropa po skončení druhé světové války čelila: jak překonat vnitřní zlo, které bylo základní příčinou nejvážnějších neštěstí, která náš kontinent postihla, jak znovu získat při řešení světových záležitostí místo v popředí a jak vytvořit hospodářské podmínky, které by byly zárukou udržení stabilního demokratického systému. Historie posledních pěti desetiletí je kronikou úspěchu. Evropě se podařilo upevnit politický systém založený na principu svobody, plurality a tolerance; dosáhnout usmíření zemí, které byly ještě donedávna nepřáteli, a tím zahájit nejdelší období míru v moderních dějinách; zajistit Evropanům vysokou úroveň materiálního blahobytu a sociálního pokroku; přispět k odstranění železné opony, která oddělovala Evropu svobodných od Evropy utiskovaných. Všechny tyto úspěchy procesu evropské integrace nás nesmějí vést k zapomenutí skutečných cílů: zabránit existenci nacionalistických krutostí, skutečné rakoviny moderní Evropy, v současnosti; bránit demokracii jako systém, který může usměrňovat rozdílné názory v pluralitní společnosti; a dát Evropě mocný a vlivný hlas na obranu jejích myšlenek, hodnot a zájmů. Evropa však nesmí usnout na vavřínech: musí se zabývat novými úkoly, které před ní na počátku 21. století stojí, tj. úlohou Unie v mezinárodní politice, globalizací, rozšířením Unie, eurem, vnitřní a vnější bezpečností na našem kontinentu, terorizmem, migračními vlnami, vzděláváním, technickým pokrokem, rasizmem, xenofobií nebo sociálním vyloučením. Od založení prvního Evropského společenství (Uhlí a ocel: Pařížská smlouva ze dne 18. dubna ), které sdružilo šest západoevropských zemí 2 se proces evropské integrace rozšířil na 25 evropských států 3 a jeho působnost se rozšířila na nové oblasti prostřednictvím 1 Vstoupila v platnost dne 23. července Belgie, Německo, Francie, Itálie, Lucembursko a Nizozemsko. 3 K původní šestce se přidaly tyto země: Dánsko, Irsko a Spojené království v roce 1973, Řecko v roce 1981, Španělsko a Portugalsko v roce 1986, Rakousko, Finsko a Švédsko v roce 1995 a Česká republika, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovinsko a Slovensko v roce RR\ doc 13/129 PE v04-00

14 založení Hospodářského společenství a Společenství o atomové energii (Euratom) (Římské smlouvy ze dne 25. března ) a následně Evropské unie (Maastrichtská smlouva ze dne 7. února 1992). 2. Od té doby, co v roce 1979 proběhly všeobecné volby do Evropského parlamentu, Parlament vytrvale usiloval o demokratizaci a větší efektivitu a transparentnost činnosti budoucí Evropské unie. Přijetím prvního návrhu Smlouvy o Evropské unii (známého podle zpravodaje jako Spinelliho návrh) dne 14. února 1984 Parlament zahájil reformní proces, který pokračoval následujících 20 let a vedl k návrhu Jednotného evropského aktu 5, Maastrichtské smlouvy 6, Amsterodamské smlouvy 7, Niceské smlouvy 8 a nyní Smlouvy o Ústavě pro Evropu 9. Ve všech fázích byl Parlament spolu s Výborem pro institucionální záležitosti, který se v roce 1999 stal Výborem pro ústavní záležitosti, hnací silou a aktivně se účastnil přípravných rozhovorů a posuzoval výsledky různých mezivládních konferencí (IGC) 10. Již od začátku tohoto procesu Parlament hájil vyjasnění a posílení ústavního základu Evropské unie, potřebu, která se stávala stále akutnější pod tlakem postupného rozšiřování, které mohlo ohrozit politickou dimenzi integračního procesu. 4 Vstoupily v platnost dne 1. ledna Lucemburská smlouva ze dne 17. února 1986, která vstoupila v platnost 1. července Podepsána dne 7. února 1992, vstoupila v platnost 1. listopadu Podepsána dne 2. října 1997, vstoupila v platnost 1. května Podepsána dne 26. února 2001, vstoupila v platnost 1. února Podepsána v Římě dne 29. října 2004, měla by vstoupit v platnost dne 1. listopadu 2006 (viz článek IV-447), pokud budou do tohoto data uloženy všechny ratifikační listiny. 10 Usnesení k přípravě mezivládních konferencí a posuzování jejich výsledků: - Jednotný evropský akt. usnesení ze dne 14. února 1984: Spinelliho zpráva a návrh Smlouvy (Úř. věst. C 77, , s. 33). usnesení ze dne 16. ledna 1986: Planasova zpráva (Úř. věst. C 36, , s. 144) a ze dne 17. dubna 1986 (Úř. věst. C 120, , s. 96) - Maastrichtská smlouva. usnesení ke zprávě D. Martina ze dne 14. března 1990 (Úř. věst. C 96, , s. 114), 11. července 1990 (Úř. věst. C 231, , s. 97) a 22. listopadu 1990 (Úř. věst. C 324, , s. 219). usnesení ze dne 7. dubna 1992: zpráva D. Martina (Úř. věst. C 125, , s. 81) - Amsterodamská smlouva. usnesení ze dne 17. května 1995: D. Martinova/Bourlangesova zpráva (Úř. věst. C 151, , s. 56) a ze dne 13. března 1996: Duryova/Maij-Weggenova zpráva (Úř. věst. C 96, , s. 77). usnesení ze dne 19. listopadu 1997: Méndez de Vigova/Tsatsosova zpráva (Úř. věst. C 371, , s. 99) - Niceská smlouva. usnesení ke zprávě Dimitrakopoulosova/Leinenova ze dne 18. listopadu 1999 (Úř. věst. C 189, , s. 222), 3. února 2000 (Úř. věst. C 309, , s. 85) a 13. dubna 2000 (Úř. věst. C 40, , s. 409). usnesení ze dne 31. května 2001: Méndez de Vigova/Segurova zpráva (Úř. věst. C 47E, , s. 108) PE v /129 RR\ doc

15 V této souvislosti sledoval Evropský parlament tři samostatné, ale související cíle: Za prvé se snažil vyjasnit a pokud to bylo nutné posílit pravomoci a odpovědnost samotné Evropské unie. Vytrvale prosazoval, že pravomoci má Unie získat a vykonávat na základě zásady subsidiarity, tj. měla by jednat tehdy ale pouze tehdy když lze účinněji působit na úrovni společné politiky než zásahy jednotlivých členských států. Za druhé Parlament prosazoval, aby pravomoci na úrovni EU byly vykonávány účinněji. Kritizoval především postup jednomyslnosti v Radě a argumentoval tím, že pokud bylo schváleno společné provádění politiky, nedává smysl udělovat kterémukoli ze členů Unie pravomoc zablokovat rozhodnutí. Hájil také posílení role Komise při provádění politik, pokud byly jednou schváleny a jsou předmětem řádného dohledu a kontroly. Za třetí obhajoval lepší demokratickou kontrolu a odpovědnost na úrovni EU. Ty pravomoci, které národní parlamenty ratifikací Smluv přenechaly Unii, by neměly být uskutečňovány pouze Radou samotnou (tj. ministry jednotlivých zemí). Úbytek pravomocí parlamentů na národní úrovni by měl být kompenzován nárůstem pravomocí Evropského parlamentu. Vzhledem ke smíšeným a jasně neadekvátním výsledkům dosaženým Amsterodamskou smlouvou a Niceskou smlouvou, které byly postaveny proti úkolům způsobeným zdvojnásobením počtu členských států, ale také dalším prohlubováním Unie, bylo čím dál tím víc zřejmé, že stávající způsob revize Smluv již nebyl schopen poskytnout skutečnou odpověď na otázky vyplývající z dalšího vývoje Evropy. Parlament již dospěl k závěru a jasně ho představil ve svém usnesení ze dne 19. listopadu 1997 (založeném na zprávě Ínigo Méndeze de Viga a Dimitrise Tsatsose, viz poznámku 10 výše), které znamenalo skutečný začátek procesu politické revize, který na podnět německého předsednictví v Radě vyvrcholil v roce 1999 vytvořením vzoru ústavy, poprvé použitém v souvislosti s návrhem Charty základních práv Evropské unie. Signatáři Niceské smlouvy, vědomi si do nedokonalostí této smlouvy, připojili ještě prohlášení č. 23 o budoucnosti Unie 11, které otevírá cestu k nové reformě Smluv, která byla původně plánována na rok Tato reforma měla být připravena na základě široké diskuse všech zúčastněných stran: zástupců národních parlamentů a celé veřejnosti (...) zástupců občanské společnosti atd., která měla probíhat v roce 2001 a měla vést k přijetí prohlášení obsahujícího vhodné podněty k pokračování tohoto procesu na zasedání Evropské rady v Laeken. 3. Poté co během přípravy následných mezivládních konferencí 12 usiloval o spolupráci s národními parlamenty, Parlament sám jako první navrhl 13 na základě předchozího 11 Úř. věst. C 80, , s. 85 a Je třeba zde zmínit pouze římskou konferenci ( Assises ) zahrnující národní parlamenty (Konference parlamentů Evropského společenství, která se konala od 27. do 30. listopadu 1990), interinstitucionální konference konané paralelně s mezivládními konferencemi o hospodářské a měnové unii a politické unii, které vyvrcholily návrhem Maastrichtské smlouvy, účastí parlamentních zástupců na práci Reflection Group před amsterodamskou mezivládní konferencí a jejich následné zapojení jako pozorovatelů do skupiny ustanovené na přípravu mezivládní konference v Nice. RR\ doc 15/129 PE v04-00

16 shromáždění, kdy byla navržena Charta základních práv Evropské unie 14, svolat Konvent skládající se ze zástupců hlav států a vlád členských států, národních parlamentů, Evropského parlamentu a Komise, v němž by se jako řádní členové angažovali zástupci vlád a parlamentů přistupujících zemí. Úkolem tohoto Konventu (předseda: Valéry Giscard d Estaing; místopředsedové: Giuliano Amato a Jean-Luc Dehaene) bylo vypracovat předběžný návrh Ústavy, který bude základem pro práci následující mezivládní konference. Konvent o Chartě základních práv totiž prokázal, že takový orgán je schopen vypracovat návrh, který může získat podporů hlav států a předsedů vlád. Jeho otevřený a transparentní charakter a vysoká úroveň výměny názorů také přispěly k dosažení konsenzu, na jehož počátku byla skutečnost, že každý měl možnost vyjádřit svůj názor a podrobně se seznámit s názory ostatních. Evropská rada na svém zasedání v Laeken ve dnech 14. a 15. prosince 2001 přijala Laekenské prohlášení o budoucnosti Evropské unie 15 a navázala na výše uvedený podnět tím, že vymezila způsoby organizace a činnosti Konventu a zejména určila podmínky jeho mandátu a otázky, které na něm budou předloženy k diskusi. Tak byl Konvent o budoucnosti Evropy, jemuž předsedal Valéry Giscard d'estaing a jehož místopředsedy byli Giuliano Amato a Jean-Luc Dehaene, pověřen úkolem vypracovat předběžný návrh Ústavy jako základ pro práci následné mezivládní konference. Výsledek, kterého Konvent dosáhl, potvrdil, že výběr tohoto způsobu byl moudrý, vzhledem k tomu, že po 16 měsících práce se Konventu podařilo předložit text vzniklý na základě dohody a formovaný intenzivními diskusemi, které čerpaly také z bezprostředního dialogu s občanskou společností. Parlament měl skrze práci Výboru pro ústavní záležitosti významný vliv na vytváření návrhu Ústavní smlouvy 16, z něhož bylo mezivládní konferencí pozměněno jen velmi málo 13 Usnesení ze dne 25. října 2000 (zpráva Oliviera Duhamela o konstitucionalizaci Smluv) potvrdilo usnesení ze dne 31. května 2001 (zpráva Méndeze de Viga/Segura o Smlouvě z Nice [a jejím hodnocení] a budoucnosti Evropské unie). 14 Myšlenka přijmout podobnou Chartu, jaká dnes tvoří část II návrhu Ústavy, byla poprvé představena německým předsednictvím v Radě, které zajistilo její přijetí na zasedání Evropské rady v Kolíně nad Rýnem ve dnech 3. a 4. června Způsob navržení nové charty byl také stanoven na tomto zasedání Evropské rady a poté upřesněn na následujícím zasedání, které se konalo v Tampere ve dnech 15. a 16. října Bylo rozhodnuto ustanovit orgán, dodatečně označený jako Konvent, který sdruží čtyři strany Konventu o budoucnosti Evropy, přičemž přistupující státy zapojeny nebudou. 15 Dokument SN 300/1/01 REV 1, příloha 1, s Usnesení ze dne 16. března 2000: Duffova/Voggenhuberova zpráva o návrhu Charty základních práv Evropské unie (Úř. věst. C 377, , s. 329) Rozhodnutí ze dne 14. listopadu 2000: Duffova/Voggenhuberova zpráva o schválení návrhu Charty základních práv Evropské unie (Úř. věst. C 223, , s. 74) Usnesení ze dne 23. října 2002: Duffova zpráva o dopadu návrhu Charty základních práv Evropské unie a jejím udoucím statutu (Úř. věst. C 300E, , s. 432) Usnesení ze dne 29. listopadu 2001: Leinenova/Méndez de Vigova zpráva o zasedání Evropské rady v Laekenu a o budoucnosti Unie (Úř. věst. C 153, , s. 310(E)) Usnesení ze dne 25. října 2001: Poosova zpráva o reformě Rady (Úř. věst. C 112, , s. 317(E)) Usnesení ze dne 14. března 2002: Carnero Gonzálezova zpráva o právní subjektivitě Evropské unie (Úř. věst. C 47, , s. 594(E)) PE v /129 RR\ doc

17 ustanovení. Na této mezivládní konferenci byl Parlament poprvé plně zapojen do samotného jednání, a to prostřednictvím svého předsedy Pata Coxe a jeho dvou zástupců Ínigo Méndeze de Viga, kterého později nahradil Elmar Brok, a Klause Hänsche. II. Co přináší Ústava ve vztahu k platným Smlouvám a stávajícímu acquis? Nová ústava navržená pro Evropskou unii obsahuje velké množství zásadních reforem a zlepšení stávající ústavy (tj. sady překrývajících se Smluv, které v současné době de facto plní funkci ústavy). Je samozřejmě kompromisem, který je v mnoha směrech opatrný. Ale je to kompromis, který Evropu posouvá vpřed, který byl vypracován na základě dlouhých veřejných a pluralitních diskusí v Evropském konventu a který byl finalizován a schválen zvolenými vládami všech 25 členských států každý z nich chce, aby byl v budoucnu základem jejich vzájemné spolupráce v Evropě. 1. Ústavní smlouva pro Unii 1.1. Bývá někdy pokládána otázka, zda je nový dokument ústavou nebo smlouvou. Je třeba se vyhnout izolované diskusi na téma, které je zavádějící: není pochyb, že z formálního hlediska je dokument smlouvou, která bude přijata a ratifikována podle platných pravidel pro revizi smluv. Neexistuje jiný možný postup. Nicméně na základě svého charakteru a podstaty představuje tato smlouva pravou Ústavu Ústavní smlouva definuje charakter činností, které může Evropská unie (EU) vykonávat, a hodnoty a zásady, které jsou pro tyto činnosti směrodatné; popisuje pravomoci Unie; stanovuje, jaké orgány a instituce bude EU mít, popisuje jejich rozhodovací postupy a specifikuje, jakou formu budou mít její právní akty; definuje práva občanů vůči EU; stanovuje pravidla pro svou vlastní revizi atd. To je úlohou ústavy: stanovit podmínky a hranice vykonávání pravomocí v kontextu politické jednotky a chránit práva obyvatel Skutečnost je taková, že totéž je v zásadě obsaženo ve stávajících Smlouvách: Unie již má svou ústavu odvozenou ze Smluv, které ji vytvořily jako jakoukoli jinou politickou jednotku. Zjednodušením těchto Smluv, zlepšením srozumitelnosti jejich struktury a udělením jim zvláště formálního statutu byl učiněn důležitý krok k vyjasnění systému s cílem učinit ho transparentnějším a srozumitelnějším pro občany Proto, navzdory obavám vyjádřeným v některých kruzích, vytvoření Ústavy Unie v žádném případě neznamená, že byl učiněl první krok k vytvoření centralizovaného superstátu, který by nevyhnutelně odzvonil umíráček národním státům Usnesení ze dne 7. února 2002: Napolitanova zpráva o vztazích mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty v rámci evropské integrace (Úř. věst. C 284, , s. 322 (E)) Usnesení ze dne 16. května 2002: Lamassoureova zpráva o rozdělení pravomocí mezi Evropskou unii a členské státy (Úř. věst. C 180, , s. 493(E)) Usnesení ze dne 17. prosince 2002: Bourlangesova zpráva o typologii aktů a hierarchii právních předpisů v Evropské unii (Úř. věst. C 31, , s. 126) Usnesení ze dne 14 ledna 2003: Napolitanova zpráva o úloze regionálních a místních orgánů v Evropské integraci (Úř. věst. C 38E, , s. 167) Usnesení ze dne 24. září 2003 o návrhu Smlouvy o Ústavě pro Evropu a o stanovisku Evropského parlamentu ke svolání mezivládní konference (IGC) (Úř. věst. C 77E, , s. 255). RR\ doc 17/129 PE v04-00

18 a neodvolatelně změnil charakter Evropské unie (existuje mnoho příkladů mezinárodních organizací, jejichž ústavní akt je správně označován za ústavu, včetně Mezinárodní organizace práce (ILO), Světové zdravotnické organizace (WHO) nebo jedné, která je uváděna méně často, a to Světové poštovní unie (UPU)). Ovšem opak je pravdou, neboť Ústava může takto dokonce poskytnout členským státům a občanům formální ochranu proti činnosti Společenství, pokud by zacházela příliš daleko Oprávněně lze namítat, že část III Ústavní smlouvy měla být zásadně přepracována a že řada jejích ustanovení není svou podstatou ústavní, je příliš podrobná a složitá a v opravdové ústavě by se neměla objevovat. Pravomoc udělená Konventu však nezahrnovala takový úkol. Nicméně úroveň zjednodušení je ihned zřejmá všechna ustanovení byla shrnuta do jednoho, souvislého a strukturovaného dokumentu a čtení pouze části I a II, které se zaměřují na specifičtější ústavní hlediska, poskytuje veřejnosti dostatečný jasný a jednoduchý přehled o politické realitě Unie a o jejich právech Rozsah části III vyvolal kritiku, že Ústava je příliš podrobná a složitá ve srovnání např. s ústavou USA. Je to způsobeno tím, že část III, stejně jako tomu je u předcházejících Smluv, detailně popisuje cíle činnosti EU pro každou oblast politik a tím ji omezuje. Neexistuje žádný bianko šek, který by orgánům EU umožňoval jednat v jakékoli oblasti politik bez omezení. 2. Jediný celek: Evropská unie 2.1. Klíčový krok vpřed z hlediska transparentnosti a porozumění charakteru evropského projektu ze strany občanů byl učiněn sloučením jednotlivých Smluv do jediného dokumentu a přeměnou velice komplikovaného stavu s několika překrývajícími se subjekty (Evropskou unií, Evropským společenstvím) v jeden celek, Evropskou unii, vybavený na mezinárodní úrovni (jednou) právní subjektivitou, která zvýší účinnost a zviditelní činnosti Unie na této úrovni. Současně byla odstraněna struktura postavená na třech pilířích [společná zahraniční a bezpečnostní politika (SZBP), policejní a justiční spolupráce v trestních věcech a Evropské společenství]; všechny tři byly začleněny do jednotného celku Unie, s jednotným institucionálním rámcem a jednotným uplatňováním metod Společenství, a to s jedinou výjimkou, kterou tvoří společná zahraniční a bezpečnostní politika (včetně obrany), v jejímž rámci jsou nadále uplatňovány specifické rozhodovací procesy, což je dáno specifickým charakterem této oblasti politik. Ústava nám tedy poskytuje jednu Smlouvu a jeden celek: Evropskou unii Ústava se netýká Smlouvy o Euratomu která tedy bude i nadále v platnosti souběžně s Ústavou, přestože některá její ustanovení byla pozměněna protokolem upravujícím Smlouvu o Euratomu, tak aby byla kompatibilní s textem Ústavy. Nicméně Německo, Irsko a Rakousko již vyslovily přání v prohlášení 44 připojeném k závěrečnému aktu Mezivládní konference, aby co nejdříve byla svolána mezivládní konference s cílem revidovat Smlouvu o Euratomu. Kromě toho nelze nepoznamenat, že Ústavní smlouva je doplněna nadměrným množstvím protokolů, příloh a prohlášení. Obsahuje totiž 36 protokolů (většinou převzatých z příloh platných Smluv, pouze s úpravami odpovídajícími znění Ústavy), z nichž lze uvést protokoly týkající se schengenského acquis, úlohy národních parlamentů, zásady subsidiarity a proporcionality, přechodných opatření týkajících se orgánů, strukturované stálé spolupráce ve věcech obrany atd., dvě přílohy (již existující, jedná se o seznam zemědělských produktů a seznam PE v /129 RR\ doc

19 2.2. Ústava určuje na předním místě (článek I-8) symboly Unie, tj. vlajku (kruh 12 zlatých hvězd na modrém pozadí), hymnu (Óda na radost z Beethovenovy Deváté symfonie), heslo (jednotní v rozmanitosti), měnu (euro) a den Evropy (9. května). Tyto symboly jsou navrženy tak, aby se občané mohly blíže identifikovat se Společenstvím, které má společný osud a aby byl posílen jejich pocit sounáležitosti s ním. 3. Jasná formulace hodnot, zásad a cílů Unie Je důležité, aby Ústava začínala články formulujícími charakter Unie a hodnoty a zásady, na nichž je založena, a cíle, které má v rámci své činnosti sledovat Již v prvním článku (I-1) Ústavy je zakotvena dvojí legitimita Unie odrážející vůli obyvatel a evropských států. Ústava klade důraz na jedince, muže a ženy, s jejich právy a povinnostmi, kteří jsou coby občané členského státu i občany Unie a kteří díky této skutečnosti požívají dalšího souboru práv, která vyplývají z evropského občanství. Tento článek stanoví základní principy evropského integračního procesu: členské státy svěřují Unii pravomoci k dosažení společných cílů. Na úrovni EU Unie koordinuje politiky, kterými členské státy sledují dosažení těchto cílů, a pravomoci svěřené Unii provádějí orgány Unie. Současně se Unie zavazuje respektovat národní identitu členských států, která je takříkajíc nezbytnou součástí jejich vnitřní politické struktury. Tímto způsobem Unie vyjadřuje svůj respekt k rozhodnutím jednotlivých členských států, která se týkají geografického rozdělení moci od upevňování svých hranic po regionální nebo místní autonomii udržování veřejného pořádku a ochrany národní bezpečnosti. Ústava nakonec stanovuje zásady právní spolupráce mezi Unií a jejími členskými státy s cílem dosáhnout sdílených cílů Je důležité, aby byl ústavní základ Evropské unie musí být pevně zakotven v hodnotách, na nichž Unie spočívá a kterými musí být vedena jakákoli činnost orgánů Unie. Podle článku 2 Ústavy jsou hodnotami, na kterých je založen celý evropský integrační proces, úcta k lidské důstojnosti, svoboda, demokracie, rovnost, právní stát a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin. Tyto hodnoty navíc představují referenční kritéria řídící budoucí rozšíření a mohou sloužit jako základ pro uvalení sankcí na členské státy, které je vážně a opakovaně porušují. Tentýž článek vymezuje rovněž zásady, kterými se řídí činnost Unie: pluralismus, nepřípustnost diskriminace, tolerance, spravedlnost, solidarita a rovnost mužů a žen. Nakonec Unie sleduje politické cíle, cíle, které odůvodňují její existenci a které mohou být shrnuty následovně: podpora míru, hodnoty Unie a blaho jejích občanů. zemí a zámořských území) a 46 prohlášení. Tyto protokoly, které mají stejnou právní moc jako Ústavní smlouva, musí být také formálně ratifikovány všemi členskými státy. jinak je tomu v případě prohlášení, která nejsou právně závazná. RR\ doc 19/129 PE v04-00

20 Praktickou podobu získávají v článku 3 Ústavy ve formě politických, ekonomických a sociálních cílů, které jsou v Unii a v oblasti vnějších vztahů prosazovány. Unie tedy na vnitřní úrovni poskytuje občanům prostor svobody, bezpečnosti a práva a vnitřní trh založený na volné a spravedlivé hospodářské soutěži. Unie usiluje o udržitelný rozvoj Evropy, založený na vyváženém hospodářském růstu a na cenové stabilitě, vysoce konkurenceschopném sociálně tržním hospodářství směřujícím k plné zaměstnanosti a společenskému pokroku, s vysokým stupněm ochrany a zlepšování kvality životního prostředí. Podporuje vědecko-technický pokrok. Bojuje také proti sociálnímu vyloučení a všem formám diskriminace a podporuje sociální spravedlnost a ochranu, rovnost mužů a žen, solidaritu mezi generacemi a ochranu práv dítěte. Podporuje hospodářskou, sociální a teritoriální soudržnost a solidaritu mezi členskými státy. Respektuje bohatou kulturní a jazykovou rozmanitost a zajišťuje, aby bylo evropské kulturní dědictví chráněno a obohacováno. Na mezinárodní úrovni Unie přispívá k míru a bezpečnosti, udržitelnému rozvoji Země, solidaritě, vzájemné úctě mezi lidmi, volnému a spravedlivému obchodu, odstranění bídy a ochraně lidských práv, především práv dítěte a k přísnému dodržování a rozvoji mezinárodního práva, zejména Charty Organizace spojených národů. Tyto cíle tedy představují základní politický program, který byl zdrojem pro založení Unie. Je na Unii, aby sledovala tyto cíle, a to přiměřenými prostředky a za využití pravomocí, které jí Ústava svěřuje. Hodnoty a zásady tedy představují etický základ Unie, základ, který získává praktickou podobu v Chartě základních práv začleněné do části II Ústavy. Stanovené cíle zdůvodňují existenci Unie a byly důvodem pro rozhodnutí členských států založit Unii. Řídí její činnost ve všech oblastech. Přestože hodnoty, zásady a cíle stanovené v těchto článcích nejsou zcela nové, některé z nich nebyly nikdy v minulosti jasně vyjádřeny ani kodifikovány či systematizovány. Kodifikace tohoto druhu je charakteristickým znakem Ústavy a představuje důležitý krok vpřed, který občanům umožní jasně a velmi symbolicky porozumět tomu, co přesně Unie znamená V této souvislosti by mělo být zdůrazněno, že se mezivládní konference (IGC) v zásadě řídila textem schváleným Konventem a že provedla pouze drobné změny, které může Parlament beze všeho schválit: doplnění seznamu hodnot o práva příslušníků menšin, zakotvení rovnosti mužů a žen jako zásady, zahrnutí stability cen mezi cíle Unie vedle cílů o dosažení vysoce konkurenceschopného sociálně tržního hospodářství směřujícího k plné zaměstnanosti a společenskému pokroku. 4. Občané v srdci evropského integračního procesu: začlenění Charty základních práv do Ústavy 4.1. Začlenění Charty základních práv do části II Ústavy znamená úplné uznání skutečnosti, že občané stojí v srdci evropského integračního procesu. V důsledku tohoto začlenění Charta nabyla závazné právní moci: je závazná jak pro orgány EU, které jednají v rámci svých příslušných pravomocí, tak pro členské státy, ale to pouze PE v /129 RR\ doc

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

INFORMACE Interní zpravodaj

INFORMACE Interní zpravodaj Evropský integrační tým ČMKOS INFORMACE Interní zpravodaj č. 16/2009 17. 7. 2009 EVROPSKÁ RADA 18. A 19. ČERVNA 2009 Ze závěrů předsednictví: Kapitola "Institucionální otázky" a její přílohy: - Rozhodnutí

Více

Problémy mezinárodní politiky

Problémy mezinárodní politiky Problémy mezinárodní politiky Zahraniční politika jedna z klíčových oblastí působení státu zabezpečuje vztahy s jinými státy, společenstvími států a s mezinárodními organizacemi Cíle zahraniční politiky

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

Smlouvy Evropské unie

Smlouvy Evropské unie Smlouvy Evropské unie Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_04_16 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: PaedDr.

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 18.04.2005 KOM(2005) 146 v konečném znění 2005/0056 (CNS) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu Dohody mezi Evropským společenstvím a Dánským královstvím, kterou

Více

Proces sjednocování (integrace) Evropy

Proces sjednocování (integrace) Evropy Proces sjednocování (integrace) Evropy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Říjen 2009 vypracovala : Paed.Dr. Zdena Kačírková ČR je členem

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST

PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST V oblasti práva zaměstnanců na informace a konzultace doplňuje Evropská unie ve svých činnostech členské státy tím, že přijímá opatření, s cílem podporovat

Více

ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP

ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP 12.2.2014 Úřední věstník Evropské unie L 41/13 ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP ze dne 10. února 2014 o Ústavu Evropské unie pro studium bezpečnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Více

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné 3.10.2012 Evropské trestní právo prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., Dsc. Jaroslav.Fenyk@law.muni.cz Základní pojmy Europeizace

Více

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země?

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? SPEECH/10/446 Štefan Füle Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? Veřejné slyšení, Evropský parlament

Více

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Monika Matysová 1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Odstranit diskriminaci na základě státní příslušnosti

Více

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv I. PŘEDMĚT 1. Podpora ochránců lidských práv je již dlouho nedílnou součástí vnější politiky Evropské unie v oblasti lidských

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ (PŘEKLAD) Preambule Členské státy Rady Evropy a další státy, podepsané níže, majíce za to, že cílem Rady Evropy je dosáhnout větší jednoty jejích členů; majíce na zřeteli

Více

VY_32_INOVACE_VL4_08_16. Evropská unie. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme

VY_32_INOVACE_VL4_08_16. Evropská unie. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme VY_32_INOVACE_VL4_08_16 Evropská unie Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme VY_32_INOVACE_VL4_08_16 ANOTACE materiál určený k seznámení

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci NÁVRH STANOVISKA

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 2008/2125(INI) 2. 10. 2008 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci pro Výbor pro právní

Více

Ústava pro Evropu EVROPSKÁ UNIE

Ústava pro Evropu EVROPSKÁ UNIE CS Ústava pro Evropu Řím 29.10. 2004 EVROPSKÁ UNIE Další doplňující informace o Evropské unii jsou dostupné na Internetu prostřednictvím serveru Evropa (http://europa.eu.int). Lucemburk: Úřad pro úřední

Více

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro zahraniční věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 30. 4. 2013 2013/2082(INI) NÁVRH ZPRÁVY s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě k návrhu pokynů EU na podporu a ochranu svobody náboženského

Více

Právo Evropské unie 2. Prezentace 1 2015

Právo Evropské unie 2. Prezentace 1 2015 Právo Evropské unie 2 Prezentace 1 2015 ES a EU Evropská společenství původně tři Společenství 1951 ESUO (fungovalo v období 1952 2002) 1957 EHS, ESAE (EHS od roku 1992 jen ES) Od vzniku ES si tato postupně

Více

VÁŠ PRŮVODCE LISABONSKOU SMLOUVOU

VÁŠ PRŮVODCE LISABONSKOU SMLOUVOU VÁŠ PRŮVODCE LISABONSKOU SMLOUVOU OBSAH ÚVOD............................................... 1 UNIE PRO 21. STOLETÍ................................. 2 HLAVNÍ USTANOVENÍ LISABONSKÉ SMLOUVY..............

Více

Evropa pro občany 2007-13

Evropa pro občany 2007-13 Evropa pro občany 2007-13 Jak čerpat finanční prostředky na podporu projektů 14.4.2009 Plzeń Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2014 C(2014) 5308 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, kterým se stanoví informační a propagační opatření vůči veřejnosti a informační

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/14/ES. ze dne 11. března 2002,

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/14/ES. ze dne 11. března 2002, SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/14/ES ze dne 11. března 2002, kterou se stanoví obecný rámec pro informování zaměstnanců a projednávání se zaměstnanci v Evropském společenství EVROPSKÝ PARLAMENT

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu *

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu * NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu * EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Návštěva evropských institucí

Návštěva evropských institucí Návštěva evropských institucí Ve dnech 9. až 13. 10. 2011 se uskutečnila ve spolupráci se ZŠ Mitušova 8, Ostrava Hrabůvka a CK Hambálek vzdělávací akce exkurze do Bruselu, Štrasburku a Lucemburku, které

Více

Dokument ze zasedání 18. 9. 2009 B7-0000/2009. předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7-0000/2009 a B7-0000/2009

Dokument ze zasedání 18. 9. 2009 B7-0000/2009. předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7-0000/2009 a B7-0000/2009 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Dokument ze zasedání 18. 9. 2009 B7-0000/2009 NÁVRH USNESENÍ předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7-0000/2009 a B7-0000/2009 v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího

Více

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA ; EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 2009/0072(CNS) 14. 10. 2009 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro regionální rozvoj pro Výbor pro kulturu a vzdělávání k návrhu rozhodnutí Rady o Evropském

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 11 VY 32 INOVACE 0114 0311

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 11 VY 32 INOVACE 0114 0311 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 11 VY 32 INOVACE 0114 0311 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005 EVROPSKÁ INTEGRACE G. Petříková, 2005 Evropa značně rozdrobený světadíl 44 států na ploše 10,5 mil. km 2 počet států se ve 20. století etapovitě zvyšoval dezintegrační tendence konec 20. století další

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

Stanovy Spolku přátel Třeboně

Stanovy Spolku přátel Třeboně Stanovy Spolku přátel Třeboně strana 1 Stanovy Spolku přátel Třeboně Článek 1. Název a sídlo 1. Název občanského sdružení je: Spolek přátel Třeboně ( dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku přátel Třeboně je:

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců. Náhled do směrnice 2009/38/ES

Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců. Náhled do směrnice 2009/38/ES Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců Náhled do směrnice 2009/38/ES K čemu slouží evropské rady zaměstnanců? Evropské rady zaměstnanců (ERZ) jsou orgány, které zastupují evropské zaměstnance určitého

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY okres Praha-východ DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL TÉMA: Symboly EU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a společnost VZDĚLÁVACÍ OBOR: Výchova k občanství TEMATICKÝ OKRUH: Mezinárodní

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.10.2014 COM(2014) 638 final 2014/0297 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření jménem Evropské unie Marrákešské smlouvy o usnadnění přístupu k publikovaným dílům nevidomým

Více

32002R1606. Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004

32002R1606. Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004 32002R1606 http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=celex:32002r1606:cs:html Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19.

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE Název spolku je: Článek I. Úvodní ustanovení Spolek rodičů při ZŠ Bratranců Veverkových, Pardubice" Sídlo spolku je: ul. Bratranců Veverkových

Více

EVROPSKÁ KOMISE. Informační centrum Evropské unie e-mail: info@iceu.cz. www.evropska-unie.cz Evropská unie v kostce

EVROPSKÁ KOMISE. Informační centrum Evropské unie e-mail: info@iceu.cz. www.evropska-unie.cz Evropská unie v kostce EVROPSKÁ KOMISE Informační centrum Evropské unie e-mail: info@iceu.cz www.evropska-unie.cz Evropská unie v kostce Současné rozšiřování EU Obsah 20 2., upravené vydání 1. Vznik EU 2. Instituce EU 3. Rozhodování

Více

Překlady v Komisi: situace dva roky po rozšíření

Překlady v Komisi: situace dva roky po rozšíření MEMO/06/173 V Bruselu dne 27. dubna 2006 Překlady v Komisi: situace dva roky po rozšíření Evropská unie již dva roky sdružuje 25 členských států a pracuje ve 20 úředních jazycích. Připravuje se také na

Více

Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat

Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat Generální konference Mezinárodní organizace práce, která byla svolána Správní radou Mezinárodního

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT NÁVRH ZPRÁVY. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci PROZATÍMNÍ 2004/2190(INI) 29. 10. 2004

EVROPSKÝ PARLAMENT NÁVRH ZPRÁVY. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci PROZATÍMNÍ 2004/2190(INI) 29. 10. 2004 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci PROZATÍMNÍ 2004/2190(INI) 29. 10. 2004 NÁVRH ZPRÁVY o sociální situaci v Evropské unii (2004/2190(INI)) Výbor pro zaměstnanost a sociální

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 HISTORIE EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Historie EU V této kapitole

Více

2.10.2012 ÚSTAVNÍ RÁMEC PRÁVNÍHO ŘÁDU LIDSKÁ PRÁVA PRÁVO EVROPSKÉ UNIE HIERARCHIE PRÁVNÍCH NOREM ÚSTAVA

2.10.2012 ÚSTAVNÍ RÁMEC PRÁVNÍHO ŘÁDU LIDSKÁ PRÁVA PRÁVO EVROPSKÉ UNIE HIERARCHIE PRÁVNÍCH NOREM ÚSTAVA ÚSTAVNÍ RÁMEC PRÁVNÍHO ŘÁDU LIDSKÁ PRÁVA PRÁVO EVROPSKÉ UNIE JUDr. Tomáš Pezl Katedra ústavního práva FPR ZČU ÚSTAVA základní právní dokument státu formální základ veřejné moci zakládá zásady dělby moci

Více

2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1

2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1 2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 4. března 2004

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

PŘÍLOHA I. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 13. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 19. AA2003/ACT/Příloha I/cs 64

PŘÍLOHA I. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 13. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 19. AA2003/ACT/Příloha I/cs 64 PŘÍLOHA I Seznam ustanovení schengenského acquis, jak bylo začleněno do rámce Evropské unie, a aktů na ně navazujících nebo s ním jinak souvisejících, které jsou závazná a použitelná v nových členských

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE RADY 2000/43/ES. ze dne 29. června 2000,

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE RADY 2000/43/ES. ze dne 29. června 2000, SMĚRNICE RADY 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE CS EN EN KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 30.4.2009 K(2009) 3177 DOPORUČENÍ KOMISE kterým se doplňují doporučení 2004/913/ES a 2005/162/ES, pokud jde o systém odměňování členů správních orgánů

Více

SPOLEČNÁ RYBÁŘSKÁ POLITIKA: VZNIK A VÝVOJ

SPOLEČNÁ RYBÁŘSKÁ POLITIKA: VZNIK A VÝVOJ SPOLEČNÁ RYBÁŘSKÁ POLITIKA: VZNIK A VÝVOJ Společná rybářská politika (SRP) byla poprvé formulována v Římské smlouvě. Původně byla propojena se společnou zemědělskou politikou, ale postupem času se osamostatňovala.

Více

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 27. března 2014 o druhém koordinovaném plánu kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při uvádění některých

Více

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace.

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (27.04) (OR. en) 9057/11 CULT 27 EDUC 80 SOC 347 COMPET 149 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č.

Více

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 Práva dítěte. Evropská unie podporuje práva dítěte v souladu s článkem 3 Smlouvy o Evropské unii. Tato práva jsou součástí základních

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 15.4.2015 2014/2236(INI) NÁVRH ZPRÁVY o úloze sociálního podnikání a sociálních inovací v boji proti nezaměstnanosti (2014/2236(INI))

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_7 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

Hlavní změny, které přináší Lisabonská smlouva, a jejich soulad se zájmy České republiky

Hlavní změny, které přináší Lisabonská smlouva, a jejich soulad se zájmy České republiky Hlavní změny, které přináší Lisabonská smlouva, a jejich soulad se zájmy České republiky Mgr. Ing. Petr Wawrosz Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Potenciální

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.6.2015 C(2015) 3560 final DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování CS CS DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_03_ÚSTAVNÍ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2015/2104(INI) 13. 7. 2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2015/2104(INI) 13. 7. 2015 Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro zahraniční věci 2015/2104(INI) 13. 7. 2015 NÁVRH ZPRÁVY o úloze EU v rámci OSN jak lépe dosáhnout cílů EU v zahraniční politice (2015/2104(INI)) Výbor pro zahraniční

Více

Evropa v kostce. Evropa náš kontinent. Co to je Evropská unie?

Evropa v kostce. Evropa náš kontinent. Co to je Evropská unie? Evropa v kostce Co to je Evropská unie? Je evropská Je to unie = nachází se v Evropě. = spojuje země a lidi. Podívejme se na ni zblízka: Co mají Evropané společného? Jak se Evropská unie vyvinula? Co dělá

Více

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Konzultace Evropské komise, GŘ pro vnitřní trh a služby Předběžná poznámka: Tento dotazník vypracovalo Generální ředitelství pro

Více

A. Smlouva o Evropské unii

A. Smlouva o Evropské unii SROVNÁVACÍ TABULKY UVEDENÉ V ČLÁNKU 5 LISABONSKÉ SMLOUVY Článek 3 (zrušen) (1) Článek 3a Článek 4 Dosavadní číslování Smlouvy o Evropské unii HLAVA I SPOLEČNÁ USTANOVENÍ A. Smlouva o Evropské unii HLAVA

Více

CS Cena: Úřední věstník. Evropské unie. Informace a oznámení. Svazek 51. České vydání. 9. května 2008. Oznámení č. Obsah Strana

CS Cena: Úřední věstník. Evropské unie. Informace a oznámení. Svazek 51. České vydání. 9. května 2008. Oznámení č. Obsah Strana Úřední věstník ISSN 1725-5163 C 115 Evropské unie České vydání Informace a oznámení Svazek 51 9. května 2008 Oznámení č. Obsah Strana 2008/C 115/01 Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy

Více

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Článek 1 Název a sídlo 1. Název zapsaného spolku je: Hortensia, z. s. (dále jen spolek) 2. Sídlem spolku Hortensia je: Panská 174/7, 370 01 České Budějovice

Více

Návrh SMLOUVY ZAKLÁDAJÍCÍ ÚSTAVU PRO EVROPU. Přijatý konsensem Evropským konventem 13. června a 10. července 2003

Návrh SMLOUVY ZAKLÁDAJÍCÍ ÚSTAVU PRO EVROPU. Přijatý konsensem Evropským konventem 13. června a 10. července 2003 Návrh SMLOUVY ZAKLÁDAJÍCÍ ÚSTAVU PRO EVROPU Přijatý konsensem Evropským konventem 13. června a 10. července 2003 PŘEDANÝ PŘEDSEDOVI EVROPSKÉ RADY V ŘÍMĚ 18. července 2003 Evropským konventem CONV 850/3

Více

PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29

PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29 PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29 00327/11/CS WP 180 Stanovisko č. 9/2011 k revidovanému návrhu odvětví na rámec pro posuzování dopadů aplikací RFID na soukromí a ochranu údajů

Více

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis CS Nové blokové výjimky pro podpory de minimis EN EN KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2006 K(2006) Předloha NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /.. ze dne [ ] o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na podporu

Více

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy L 129/10 Úřední věstník Evropské unie 17.5.2006 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 736/2006 ze dne 16. května 2006 o pracovních postupech Evropské agentury pro bezpečnost letectví pro provádění normalizačních inspekcí

Více

Výbor pro právní záležitosti NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro právní záležitosti NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro právní záležitosti 30. 11. 2009 2008/0238(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro právní záležitosti pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Více

Stanovy občanského sdružení KLUB PATHFINDER

Stanovy občanského sdružení KLUB PATHFINDER Stanovy občanského sdružení KLUB PATHFINDER I. Název a sídlo 1. V právních vztazích občanské sdružení vystupuje pod názvem KLUB PATHFINDER (dále jen sdružení). 2. Sídlem sdružení je Praha 2, ul. Londýnská

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 13 17

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 13 17 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro ústavní záležitosti 1. 4. 2011 2010/2292(REG) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 13 17 Návrh zprávy Carlo Casini (PE458.480v01-00) Změna jednacího řádu Parlamentu z důvodu zavedení

Více

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ SN 2682/13 ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ GENERÁLNÍ TAJEMNÍK RADY, s ohledem na jednací řád Evropské rady ze dne 1. prosince 2009

Více

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Schengenský prostor Území států Schengenské dohody Volný pohyb osob v rámci prostoru Absence hraničních kontrol Oblasti spolupráce: policejní a justiční, přes vízové a konzulární záležitosti až po ochranu

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zrušení rozhodnutí Rady 77/706/EHS, kterým se stanoví společný ukazatel Společenství ke snížení spotřeby

Více

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří,

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, STANOVY nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, 431 51, Klášterec nad Ohří Čl. I Název a sídlo Článek 1 Nezávislý spolek

Více

CONSILIUM. Schengen. Vaše brána k volnému pohybu v Evropě LEDEN 2013

CONSILIUM. Schengen. Vaše brána k volnému pohybu v Evropě LEDEN 2013 CS CONSILIUM Schengen Vaše brána k volnému pohybu v Evropě LEDEN 2013 Obsah ÚVOD 1 VOLNÝ POHYB OSOB 2 POLICEJNÍ A CELNÍ SPOLUPRÁCE 2 vnitřní hranice 2 vnější hranice 3 Schengenský informační systém (SIS)

Více

Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů (PŘEKLAD)

Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů (PŘEKLAD) 45/2003 Sb.m.s. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 25. května 2000 byl v New Yorku přijat Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte *) o zapojování dětí

Více

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s.

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Článek 1 Název a sídlo 1. Název: Unie studentů Vysoké školy ekonomické v Praze, z.s. (dále jen Unie ) 2. Sídlo: náměstí Winstona Churchilla

Více

ZÁKLADNÍ LISTINY SVMS

ZÁKLADNÍ LISTINY SVMS ZÁKLADNÍ LISTINY SVMS STANOVY SVAZU VODÁKŮ MORAVY A SLEZSKA HLAVA 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Svaz vodáků Moravy a Slezska (dále jen SVMS) je dobrovolným sdružením samostatných klubů. Vzniká ve smyslu zákona o

Více

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě Preambule Na setkání občanů - rodičů dětí s kombinovanými vadami - dne 15. 12. 1993 byl přijat návrh založit občanské sdružení Cesta - organizaci se

Více

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE Preambule Asociace NNO ČR (dále jen Asociace) vzniká jako zájmové sdružení právnických osob z potřeby prosazovat společné zájmy všech

Více

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe (2002/C 103 E/01) (text s významem pro EHP) KOM(2001)123 v konečném znění/2-2001/0060(cod) (Podáno

Více

REZOLUCE RADY BEZPEČNOSTI OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999

REZOLUCE RADY BEZPEČNOSTI OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999 REZOLUCE RADY BEZPEČNOSTI OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999 Rada bezpečnosti s ohledem na zásady a cíle Charty OSN, včetně primární zodpovědnosti Rady bezpečnosti za udržení mezinárodního míru a bezpečnosti

Více

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008)

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008) Rámcová dohoda Sociální a environmentální ohlašovací standard evropského kožedělného průmyslu Výbor pro odvětvový sociální dialog kožedělný/koželužský průmysl (schváleno ve výboru 17. června 2008) 1. Úvod

Více

STANOVY. spolku. Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, z. s.

STANOVY. spolku. Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, z. s. STANOVY spolku Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, z. s. čl. 1 Název a sídlo Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, z. s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Českých Budějovicích. Při své činnosti

Více

Stanovy MAS Krajina srdce

Stanovy MAS Krajina srdce Stanovy MAS Krajina srdce Úvodní ustanovení Čl. 1 Název a povaha spolku MAS Krajina srdce, z. s. (dále též jen spolek ) je právnickou osobou registrovanou podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Více

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů PRACOVNÍ DOKUMENT

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů PRACOVNÍ DOKUMENT EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 2014 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 18. 12. 2009 PRACOVNÍ DOKUMENT o zprávě z vlastního podnětu na téma EHP/Švýcarsko: překážky ve vztahu k plnému zavedení vnitřního

Více

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení bubakov.net 2. Sídlo sdružení je: Obětí okupace 510, 271 01 Nové Strašecí.

Více

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů III. schválený usnesením vlády ze dne 10. října 2001 č. 1033 a změněný usnesením vlády ze dne 12. prosince 2007 č. 1386 a usnesením vlády ze dne 3. listopadu

Více

Historie migrace do ČR a aktuální výzvy. Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com

Historie migrace do ČR a aktuální výzvy. Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com Historie migrace do ČR a aktuální výzvy Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com Historický a evropský kontext migrace Situace po 2. světové válce Evropa se mění v kontinent imigrace 1.období v letech 1950-1973/4

Více

Jednací řád Ústředního krizového štábu

Jednací řád Ústředního krizového štábu B E Z P E Č N O S T N Í R A D A S T Á T U P ř í l o h a k usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 27. dubna 2009 č. 12 Jednací řád Ústředního krizového štábu Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád Ústředního

Více

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY MEZINÁRODNÍHO PRÁVA HUMANITÁRNÍHO T-3 /1 EVROPSKÁ INTEGRACE A BEZPEČNOST HISTORICKÉ A PRÁVNÍ ASPEKTY

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY MEZINÁRODNÍHO PRÁVA HUMANITÁRNÍHO T-3 /1 EVROPSKÁ INTEGRACE A BEZPEČNOST HISTORICKÉ A PRÁVNÍ ASPEKTY AKTUÁLNÍ PROBLÉMY MEZINÁRODNÍHO PRÁVA HUMANITÁRNÍHO T-3 /1 EVROPSKÁ INTEGRACE A BEZPEČNOST HISTORICKÉ A PRÁVNÍ ASPEKTY LEOPOLD SKORUŠA Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu +420 973 442 571;

Více