Město Pohořelice, Vídeňská 699, Pohořelice IČ: , DIČ: CZ , plátce DPH od CENÍK, platný od

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice IČ: 00283509, DIČ: CZ00283509, plátce DPH od 1.5.2009. CENÍK, platný od 1.4.2013"

Transkript

1 Město Pohořelice, Vídeňská 699, Pohořelice IČ: , DIČ: CZ , plátce od CENÍK, platný od Obsah SVATEBNÍ OBŘADY S PROGRAMEM... 2 HLÁŠENÍ MĚSTSKÝM ROZHLASEM... 2 ZAPŮJČENÍ DROBNÉHO HMOTNÉHO MAJETKU MĚSTA... 2 PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR (ZASEDACÍ MÍSTNOSTI A SÁLY)... 2 PRAVIDLA PRO STANOVENÍ ZÁLOHY NA ZPŮSOBENÉ ŠKODY... 4 PRAVIDLA PŘI ZAPŮJČENÍ SÁLU RADNICE... 4 PRONÁJEM KINA V POHOŘELICÍCH... 5 PRODEJ PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ... 5 OSTATNÍ SLUŽBY... 5 POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ... 6 PRONÁJEM POZEMKŮ... 7 PRODEJ POZEMKŮ... 7 PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA... 9 PRÁCE S MONTÁŽNÍ PLOŠINOU... 9 PRONÁJEM SPORTOVNÍ HALY A SOKOLOVNY ČINNOSTI NA VEŘEJNÉM POHŘEBIŠTI V POHOŘELICÍCH, NOVÉ VSI A SMOLÍNĚ NÁKLADY SPOJENÉ S VYHLEDÁVÁNÍM A POSKYTNUTÍM INFORMACE MÍSTNÍ POPLATKY SPRÁVNÍ POPLATKY ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2 SVATEBNÍ OBŘADY S PROGRAMEM Sňatky, které se konají v Obřadní síni Radnice v Pohořelicích Sňatky, které se konají mimo Obřadní síň Radnice v Pohořelicích 500, ,00 605, , , ,00 HLÁŠENÍ MĚSTSKÝM ROZHLASEM Za jednorázové samostatné vyhlášení relace komerčního zaměření 100, ,00 121,00 Za jednorázové samostatné vyhlášení relací ostatních 50, ,50 60,50 Za hlášení jedné relace v rámci zpráv městského rozhlasu 20, ,20 24,20 Poplatek platí fyzické a právnické osoby, které požádaly o rozhlasovou relaci v městském rozhlase v Pohořelicích, Smolíně a Nové Vsi. Poplatek se neúčtuje za relace charitativního či veřejně prospěšného charakteru. ZAPŮJČENÍ DROBNÉHO HMOTNÉHO MAJETKU MĚSTA Zapůjčení 1 ks židle na den 5, ,05 6,05 Zapůjčení 1 ks stolu na den 10, ,10 12,10 Zapůjčení sady (stůl + 2 lavičky) na den 40, ,40 48,00 Zapůjčení sady (stůl + 2 lavičky) na víkend (od pátku do pondělí) 80, ,80 96,80 Zapůjčení 1 ks ubrusu na den 25, ,25 30,25 PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR (ZASEDACÍ MÍSTNOSTI A SÁLY) A MAJETKU Budova Radnice společenské a kulturní akce místních organizací a spolků (kulturní akce, schůze, školení apod.) Pronájem v délce trvání nad 48 hodin se vybírá za cenu bez. Pronájem zasedací místnosti 1. patro za hod. 20, ,20 24,20 Pronájem předsálí nebo salonku v přízemí za hod. 30, ,30 36,30 Pronájem Radničního sálu za hod. 100, ,00 121,00 Pronájem Radničního sálu nad pět hodin (den) 500, ,00 605,00 2

3 Budova Radnice komerční využití Pronájem v délce trvání nad 48 hodin se vybírá za cenu bez Pronájem zasedací místnosti 1. patro za hod. 50, ,5 60,50 Pronájem výstavní místnosti 1. patro na den nejméně 3 dny 300, ,00 Pronájem předsálí nebo salonku v přízemí za hod. 100, ,00 121,00 Pronájem Radničního sálu za hod. (nejméně 3 hodiny) 300, ,00 363,00 Pronájem Radničního sálu při celodenní akci na den 2 000, , ,00 Odměna za předprodej vstupenek cizím organizátorům - 10% z ceny prodaných vstupenek 20% Budova Radnice pronájem bufetu v sále Pronájem v délce trvání nad 48 hodin se vybírá za cenu bez. Při akcích pořádaných městem na den (případně je cena individuální dohodou) 500, ,00 605,00 Pro spol. organizace a spolky při akcích pořádaných v sále na den 100, ,00 121,00 Při komerčních akcích v sále za hod. 50, ,50 60,50 Budova MěÚ ul. Vídeňská - komerční využití Pronájem v délce trvání nad 48 hodin se vybírá za cenu bez. Pronájem Kongresového sálu za hod. (nejméně 3 hodiny) 300, ,00 363,00 Pronájem velké zasedací místnosti za hod. (nejméně 3 hodiny) 150, ,50 181,50 PRONÁJEM TECHNIKY MĚSTA PŘI POŘÁDÁNÍ AKCÍ Projektor - do tří hodin 600, ,00 726,00 Projektor - nad tři hodiny celý den 1.000, , ,00 Notebook do tří hodin 300, ,00 363,00 Notebook nad tři hodiny 500, ,00 605,00 Video + televize (do tří hodin) 100, ,00 121,00 Video + televize (nad tři hodiny) 200, ,00 242,00 Flipchart 100, ,00 121,00 Papír do flipchartu za list 10, ,10 12,10 Zapůjčení pódia Zapůjčení pódia , ,00 + náklady na dopravu a dozor pracovníka města při sestavování pódia Společenské místnosti v Nové Vsi a ve Smolíně - komerční využití Pronájem v délce trvání nad 48 hodin se vybírá za cenu bez. Poplatek za pronájem spol. míst. v Nové Vsi za hod. 50, ,50 60,50 Poplatek za pronájem schůz. místnosti ve Smolíně za hod. 50, ,50 60,50 Pronájem sálu ve Smolíně komerční využití na den (otop + el. energie uhradit provozovateli restaurace) 200, ,00 242,00 3

4 Sloupy veřejného osvětlení Pronájem sloupu ke krátkodobému umístění reklamní tabule za týden (maximálně na tři týdny) upevnění ne trvalého charakteru 10, ,10 12,10 PRAVIDLA PRO STANOVENÍ ZÁLOHY NA ZPŮSOBENÉ ŠKODY (VRATNÁ KAUCE) A CENÍK ZA ÚKLID PŘI AKCÍCH POŘÁDANÝCH V SÁLE RADNICE, BRNĚNSKÁ 2, POHOŘELICE Kč Vystoupení dětí a mládeže - 1 až 3 hodiny 100, ,00 Jiné akce pro děti a mládež 500, ,00 Akce v sále pro místní spolky a organizace 500, ,00 bez bufetu Akce v sále pro místní spol. a organ. při provozování bufetu 1.500, ,00 Akce v sále pro komerční účely 2.500, ,00 Akce v sále diskotéky apod , ,00 Ceník za úklid Akce pro děti a mládež 500, ,00 605,00 Akce bez bufetu 500, ,00 605,00 Akce při provozování bufetu 1.000, , ,00 PRAVIDLA PŘI ZAPŮJČENÍ SÁLU RADNICE 1. Nájemce si po domluvě s pověřeným pracovníkem města osobně převezme vybavení sálu, překontroluje jeho stav, zaplatí poplatky, zálohu na škody a převezme klíče od pronajatých prostor. Nájemce je na akci povinen mít zajištěnou a řádně označenou pořadatelskou službu. Nájemce je odpovědný za zákaz kouření ve všech jemu zpřístupněných prostorách budovy Radnice. 2. Po ukončení akce uklidí stoly a židle na určené místo, zamete sál, uklidí toalety, bufet, šatnu a umyje keramické podlahy. Nájemce může po dohodě s pověřeným pracovníkem města za provedení úklidu pronajatých prostor zaplatit (dle ceníku). Výzdoba, případně exponáty, mohou být zavěšeny pouze na závěsy, které jsou k těmto účelům zřízeny a po ukončení akce bude tato výzdoba pořadatelem odstraněna. 3. Po provedení úklidu nebo dle dohody předá pronajaté prostory a vybavení pověřenému pracovníkovi města. V případě poškození majetku bude záloha použita na odstranění a úhradu škody. Pokud bude škoda přesahovat výši zálohy je nájemce povinen škodu doplatit. Když bude škoda nižší než složená záloha, bude nájemci vrácena její poměrná část nebo celá záloha v případě její odstranění na náklady nájemce. 4

5 PRONÁJEM KINA V POHOŘELICÍCH Společenské a kulturní akce pořádané místními organizacemi a spolky (za hod.) 100, ,00 121,00 Jiné akce pro komerční využití (za hod.) 300, ,00 363,00 PRODEJ PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ Kniha - Pohořelický okres (Kratochvíl) - měkká vazba za kus 364, ,60 418,60 Kniha - Pohořelický okres (Kratochvíl) - tvrdá vazba za kus 464, ,60 533,60 Pohlednice za kus 7, ,05 8,05 Turistická známka města za kus 25, ,25 30,25 Brožura - Z nejstarších písemných zmínek o Pohořelicích (Maráz) za kus 10, ,50 11,50 Prodej CD - Mužáci 167, ,07 202,07 OSTATNÍ SLUŽBY Rozvoz obědů seniorům za kus 6, ,26 7,26 5

6 POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ Dle OZV č. 3/2011 Čl. 4 OZV Sazba poplatku 1. Sazba poplatku činí za užívání veřejného prostranství: a) za každý i započatý m 2 a každý i započatý den za instalované pulty, stolky a kiosky k prodejním účelům, včetně manipulačního prostoru, prostoru pro skládku zboží a vystaveného zboží... 50,- Kč b) za instalovanou buňku (např. typu unimo) k prodejním účelům, včetně manipulačního prostoru, prostoru pro skládku zboží a vystaveného zboží paušální částka: 1) do 10 m ,- Kč/rok 2) od 10 do 20 m ,- Kč/rok 3) nad 20 m ,- Kč/rok + 50 Kč za každý i započatý m 2 a každý i započatý den výměry nad 20 m 2 c) za každý i započatý m 2 a každý i započatý den pro letní zahrádku u provozovny... 1,- Kč d) za každý i započatý m 2 a každý i započatý den v době Slavností města, které pořádá město Pohořelice každoročně v termínu od do 30.6.: 1) prodejní stánek s řemeslnou a ruční výrobou + ukázky výroby Kč 2) prodejní stánek s řemeslnou a ruční výrobou Kč 3) prodejní stánek s komerčním zbožím Kč 4) prodejní stánek s občerstvením Kč 2. Za užívání veřejného prostranství při prodeji pomocí vozidel zaplatí poplatník za každý i započatý m² a každý i započatý den: a) z nákladního auta s návěsem nebo přívěsem...100,- Kč b) nákladního auta bez návěsu nebo traktoru s vlečkou ,- Kč c) z obytného přívěsu za osobní auto, z osobního nebo dodávkového vozu, z nákladního přívěsu za osobní auto ,- Kč d) ručního vozíku ,- Kč 3. Za užívání veřejného prostranství k umístění stavebních zařízení při stavbě nebo rekonstrukci objektu, na skládku materiálu všeho druhu a za účelem provedení výkopových prací za každý i započatý m² a každý i započatý den... 6,- Kč 4. Za užívání veřejného prostranství na skládku stavebního materiálu při stavbě nebo rekonstrukci rodinného domu, bytu, bytového domu za každý i započatý m² a každý i započatý den... 1,- Kč 5. Za vyhrazení trvalého parkovacího místa se stanovuje poplatek paušální částkou takto a) dodávka, osobní automobil ,- Kč/rok b) nákladní automobil, vlečka, traktor ,- Kč/rok c) autobus ,- Kč/rok 6. Za užívání veřejného prostranství pro umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných atrakcí, za každý i započatý m² a každý i započatý den... 4,- Kč 7. Za užívání veřejného prostranství k umístění či provozování reklamních zařízení, tj. písemných, obrazových, světelných a zvukových oznámení se stanovuje poplatek paušální 6

7 částkou. Pro umístění reklamních zařízení je město Pohořelice rozděleno do tří zón, blíže definovaných v čl. 2 odst. 2 této vyhlášky. Poplatek se stanovuje takto: - zóna I ,- Kč/rok - zóna II ,- Kč/rok - zóna III ,- Kč/rok 8. Za užívání veřejného prostranství pro kulturní a sportovní akce a potřeby tvorby filmových a televizních děl za každý i započatý m² a každý i započatý den 10,- Kč Článek 7 OZV Navýšení poplatku Nezaplacení poplatku včas nebo ve správné výši podléhá zvýšení poplatku podle 11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 1 PRONÁJEM POZEMKŮ Pronájem pozemků se vybírá za cenu bez, vždy na základě uzavřené nájemní smlouvy. Druh parcely (dle katastru Kč/m 2 /rok v k.ú. nemovitostí) Pohořelice Velký Dvůr Nová Ves Smolín Zastavěná plocha a nádvoří, stavební parcely 4,- 3,- 3,- 3,- Zahrada 0,5 0,4 0,4 0,4 Orná půda 0,3 0,3 0,3 0,25 Ostatní plocha 1,- 1,- 1,- 1,- Rada města může svým usnesením v konkrétním případě rozhodnout o pronájmu za ceny jiné. PRODEJ POZEMKŮ Převod pozemků je osvobozen od, s výjimkou převodu stavebních pozemků dle 56 Z. ORIENTAČNÍ CENÍK PRODEJE POZEMKŮ Druh parcely Kč/m 2 v k.ú. (dle katastru nemovitostí) Pohořelice Velký Dvůr Nová Ves Smolín Pozemky určené ke stavbě 700,- 400,- 500,- 400,- Ostatní pozemky 300,- 100,- 200,- 100,- Ceny dokupů 200,- 100,- 100,- 100,- Orná půda a ostatní plocha 20,- 20,- 20,- 20,- Základní ceny mohou být upraveny následovně: 1 Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru. 7

8 a) navýšení ceny pozemků určených na stavbu Cena u stavebních pozemků může být navýšena: - o 40 % - pokud bude do vzdálenosti 30 m možnost napojení na všechny inženýrské sítě (voda, kanalizace, plyn, elektrická energie) - o 30 % - pokud bude do vzdálenosti 30 m možnost napojení na 3 různé inženýrské sítě (např. voda, kanalizace, elektrická energie) - o 22 % - pokud bude do vzdálenosti 30 m možnost napojení na 2 různé inženýrské sítě (např. kanalizace, elektrická energie) - o 15 % - pokud bude do vzdálenosti 30 m možnost napojení alespoň na jednu inženýrskou síť - pokud je možnost napojení na tyto sítě ve vzdálenosti nad 30 m bude použita základní cena za stavební pozemek - pozemky dle ÚP určené k bytové výstavbě, se budou prodávat za cenu stavebních pozemků bez ohledu na výměru (mimo dokupů) b) neoprávněně zaplocené pozemky Cena u neoprávněně zaplocených pozemků může být zvýšena až do maximálně trojnásobku základní ceny a bude stanovena na základě posouzení členů rady města u jednotlivých případů. c) snížení ceny pozemků Znehodnocení pozemku, jako např. zatížení věcným břemenem, svažitost a podmáčení bude posouzeno členy rady města u jednotlivých případů a zohledněno snížením ceny o max. 30 %. Zastupitelstvo města může svým usnesením v konkrétním případě rozhodnout o odprodeji za ceny jiné. 8

9 PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA Kč/m 3 % Kč Kč/m 3 vč. Větve po těžbě (bez kmenů) Těžba v porostu (včetně kmenů) Měkké dřevo 250, ,50 287,50 Tvrdé dřevo (např. akát) 400, ,00 460,00 Měkké dřevo 300, ,00 345,00 Tvrdé dřevo (např. akát) 600, ,00 690,00 Ceník platí pro kácení stromů, které se nacházejí na pozemcích ve vlastnictví Města Pohořelice. K pokácení stromu může dojít pouze na základě pravomocného povolení ke kácení, ledaže by zákonná úprava toto povolení nevyžadovala. Pokácení stromů zajistí pracovníci města, event. žadatel na vlastní náklady a nebezpečí. V případě, že pracovníci města zajistí i pořezání skácených dřevin na tzv. metry, bude cena dřeva o 150,- Kč/m 3 vč. vyšší. Pracovníkem města (ing. Václav Procházka, M. Bartoň) budou pořezané dřeviny změřeny na místě, vystaven vnitřní účetní doklad pro úhradu částky na pokladně MÚ nebo příjmový pokladní doklad (stvrzenka) o úhradě částky přímo na místě Ing. Procházkovi nebo panu Bartoňovi. PRÁCE S MONTÁŽNÍ PLOŠINOU PRÁCE S MONTÁŽNÍ PLOŠINOU Pronájem na 1 hodinu (za každou započatou hodinu) 500, ,00 605,00 Sazba za 1 km 21, ,41 25,41 Další práce elektro (za každou započatou hodinu) 225, ,25 272,25 Práce s montážní plošinou lze objednat u Hany Plchové, referent finančního odboru, tel.: , mobil: , 9

10 PRONÁJEM SPORTOVNÍ HALY A SOKOLOVNY (platí od ) MJ období prázdnin SPORTOVNÍ HALA Sportovní klub a jednotlivci 550,00 Kč/hod. ZUMBA a podobná komerce 550,00 Kč/hod. 500,00 555,00 Kč 5,00 Kč/os. Sportovní kluby z Pohořelic - schválená sleva 400,00 Kč/hod. 350,00 Občané Pohořelic - jednotlivci 450,00 Kč/hod. 400,00 Občané Pohořelic jednotlivci ½ haly ( ) -- Kč/hod. 200,00 Základní škola 300,00 Kč/hod. Středisko volného času 300,00 Kč/hod. 250,00 Děti do 15 let v době 15:00-18:00 hod. -- Kč/hod. 250,00 Stolní fotbálek 40,00 Kč/hod. Míč k pronajaté hale 20,00 Kč/hod. Sportovní turnaje nad 3 hod. 550,00 Kč/hod. FITNESS CENTRUM Jedna osoba 40,00 Kč/hod. Celé fitness centrum 350,00 Kč/hod. Permanentka - 8 vstupů / 1 hodina (platnost v daném roce) 260,00 Kč/ks Permanentka - 16 vstupů / 1 hodina (platnost v daném roce) 480,00 Kč/ks Držitelé Rodinných pasů a Senior pasů 32,00 Kč/hod. Držitelé průkazu ZTP (ZTP/P) poloviční sazby BILLIARD Jeden stůl 30,00 Kč/hod. AREÁL VENKOVNÍCH SPORTOVIŠŤ ANTUKOVÁ HŘIŠTĚ 50,00 Kč/hod. Neorganizovaná mládež do 15 let a studenti 25,00 Kč/hod. HŘIŠTĚ NA PLÁŽOVÝ VOLEJBAL 60,00 Kč/hod. Neorganizovaná mládež do 15 let a studenti 30,00 Kč/hod. HŘIŠTĚ NA BASKETBAL - UMĚLÝ POVRCH 50,00 Kč/hod. Neorganizovaná mládež do 15 let a studenti (min. 4 osoby - min. 1 osoba starší 18ti let) 5,00 Kč/os./hod. HŘIŠTĚ S UMĚLOU TRÁVOU Celé pro 6 osob na hru vč. 100,00 Kč/hod. Celé pro více jak 6 osob na hru 200,00 Kč/hod. Použití venkovních světel 50,00 Kč/hod. 1 hřiště na volejbal 50,00 Kč/hod. 2 hřiště na volejbal 75,00 Kč/hod. Neorganizovaná mládež do 15 let a studenti (min. 4 osoby - min. 1 osoba starší 18ti let) 5,00 Kč/os./hod. Držitelé Rodinných pasů a Senior pasů 85,00 Kč/hod. Šatna zdarma Sprchování bez rozlišení 25,00 Kč/os. SOKOLOVNA V době 8:00 18:00 100,00 Kč/hod. V době 18:00 22:00 200,00 Kč/hod. 100,00 10

11 Studenti jsou při žádosti o slevu povinni předložit kartu o slevě, index nebo jiný doklad. Činnost sportovišť - plánovaný časový rozvrh sestavuje: Miroslav Juha, vedoucí správce, tel.: , mobil: ( ), ČINNOSTI NA VEŘEJNÉM POHŘEBIŠTI V POHOŘELICÍCH, NOVÉ VSI A SMOLÍNĚ Není předmětem platby. Nájem hrobových míst a služby s nájmem související 1. Cena za nájem z pozemků - místa na pohřebišti: V souladu s Výměrem MF ČR č. 01/2010, (seznam zboží s regulovanými cenami), část I. oddíl A, článek 3 činí maximální roční nájemné za nájem pozemků nesloužících k podnikání nájemce v obci s počtem do 5000 obyvatel 7,- Kč za m 2 a rok. Město Pohořelice pro svá veřejná pohřebiště uplatňuje cenu ve výši 4,- Kč za m 2 a rok. Na 10 let nájmu za 1 m 2 40,- Kč. 2. Ceny za služby související s nájmem místa na pohřebištích: a) za hrobové místo pro uložení rakve se zemřelým (bez ohledu na věk zemřelého) za 1 m 2 a rok 18,- Kč. Na 10 let 180,- Kč/m 2. b) za urnové místo pro uložení zpopelněných ostatků zemřelých v urnovém poli za 1 m 2 a rok 18,- Kč. Na 10 let 180,- Kč/m 2. c) za místo pro hrobku za 1 m 2 a rok 18,- Kč. Na 10 let 180,- Kč/m 2. d) pronájem za kolumbárium za 1 rok 500 Kč, Na 10 let 5000 Kč. Ostatní služby individuálně zajišťované při provozu veřejného pohřebiště Za služby spojené s výkopem hrobu - v letním období březen - říjen: - dětský hrob (do 10 let) 1.200,- Kč, - normální hrob 1.500,- Kč, - prohloubený hrob 1.800,- Kč. Za služby spojené s výkopem hrobu - v zimním období listopad - únor - dětský hrob (do 10 let) 2.300,- Kč, - normální hrob 2.600,- Kč, - prohloubený hrob 2.900,- Kč. Za služby spojené s odkrytím hrobky - v letním období 1.500,- Kč - v zimním období 2.600,- Kč Zájemci o hřbitovní služby mohou kontaktovat Mgr. Renatu Babčanovou, kancelář tajemníka, tel.: , mobil: , 11

12 NÁKLADY SPOJENÉ S VYHLEDÁVÁNÍM A POSKYTNUTÍM INFORMACE (Dle zákona č. 106/1999 Sb.) PŘÍMÝ MATERIÁL Fotokopie písemností (Kč/list kopie) 2 Černobílé jednostranné A4 A3 Z volných listů 5,00 8,00 Z vázaných listů 7,00 12,00 Černobílé oboustranné Barevné jednostranné Digitální reprodukce (skenování) Z volných listů 8,00 12,00 Z vázaných listů 17,00 22,00 Z volných listů 25,00 38,00 Z vázaných listů 33,00 46,00 Skenování předloh do formátu A4 včetně Skenování předloh do formátu A3 včetně Snímek předlohy formátu větší než A3 digitálním fotoaparátem 30,- Kč/strana 60,- Kč/strana 300,- Kč/strana Zápis dat CD včetně zápisu dat DVD včetně zápisu dat 40,- Kč/ks 60,- Kč/ks Přímé mzdy Za každou započatou půl hodinu výkonu odborného pracovníka 90,- Kč ve zvlášť složitých případech za vyhledání již ukončených písemností. V případě účtování poplatku za kopírování, skenování a zápis dat se již náklady na mzdu neúčtují. Ostatní přímé náklady Telefonní spojení dle tarifů poskytovatele telekomunikačních služeb (Telefonika). Poštovné dle tarifů České pošty. Cestovní náklady - sazby dle zákona č. 119/1992 Sb., v platném znění. Upozornění - Městský úřad může úhradu neúčtovat vůbec nebo její výši vypočtenou podle ceníku přiměřeně snížit. Ve věcně složitých nebo finančně nákladných případech může městský úřad dle 17 odst. 3 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích vyžadovat od žadatele předem zálohu na úhradu předpokládaných nákladů Jestliže bude uspokojení žádosti o informaci vyžadovat úkon, kterému odpovídá příslušná položka přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, vyúčtuje se žadateli za provedení úkonu správní poplatek. 2 Dle přílohy č.4 k vyhlášce č. 645/2004 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě 12

13 MÍSTNÍ POPLATKY Nejsou předmětem. Jejich výši určuje zastupitelstvo města schválením obecně závazné vyhlášky. SPRÁVNÍ POPLATKY Nejsou předmětem. Jejich výše je stanovena zákonem o správních poplatcích. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 1. Poplatky je možné uhradit v hotovosti na pokladně Městského úřadu v Pohořelicích, ul. Vídeňská 699, Pohořelice nebo bankovním převodem na účet města č / Poskytovat slevy z ceníku je oprávněna pouze rada Města Pohořelice, s výjimkou rozhodování o poskytnutí slevy z cen uvedených v bodě PRODEJ POZEMKŮ, neboť tyto jsou v pravomoci zastupitelstva Města Pohořelice. 3. Ceník projednala a schválila rada Města Pohořelice dne a zastupitelstvo Města Pohořelice dne s platností od Rada Města Pohořelice dne projednala úpravu ceníku týkající se změny v platném znění s účinností od Rada Města Pohořelice dne projednala úpravu ceníku týkající se pronájmu sportovní haly s účinností od Rada Města Pohořelice dne a dne projednala úpravu ceníku týkající se pronájmu sportovní haly a Sokolovny s účinností od Ing. Josef Svoboda v.r. starosta 13

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XXXX V Praze dne 28. listopadu 2012 částka 13 Cena 115 Kč Výměr MF č. 01/2013 ze dne 28. listopadu 2012, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami CENOVÝ

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XXXVII V Praze dne 11. prosince 2009 částka 13 Cena 100 Kč Výměr MF č. 01/2010 ze dne 8. prosince 2009, kterým se vydává SEZNAM ZBOŽÍ S REGULOVANÝMI CENAMI 2

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 Obsah textové části: 1. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ... 1 2. HODNOCENÍ PROVOZNÍ ČÁSTI ROZPOČTU... 2 3. HODNOCENÍ KAPITÁLOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU...

Více

O B E C Č U Č I C E. okres Brno - venkov. OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích

O B E C Č U Č I C E. okres Brno - venkov. OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích O B E C Č U Č I C E okres Brno - venkov OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích OBEC ČUČICE okres Brno venkov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Obsah textové části: 1. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ... 1 2. HODNOCENÍ PROVOZNÍ ČÁSTI ROZPOČTU... 2 3. HODNOCENÍ KAPITÁLOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU...

Více

Dohoda č. /2014 o krátkodobém pronájmu nebytových prostor Besedního domu

Dohoda č. /2014 o krátkodobém pronájmu nebytových prostor Besedního domu Přílohy Příloha č. 1: Smlouva o pronájmu prostor Besedního domu v Brně Zdroj: Lucie Fišlová, referent majetkové správy, Filharmonie Brno Dohoda č. /2014 o krátkodobém pronájmu nebytových prostor Besedního

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Obsah textové části: 1. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ... 1 2. HODNOCENÍ PROVOZNÍ ČÁSTI ROZPOČTU... 2 3. HODNOCENÍ KAPITÁLOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU...

Více

OBEC LUDGEŘOVICE Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích

OBEC LUDGEŘOVICE Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích OBEC LUDGEŘOVICE Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Ludgeřovice rozhodlo na svém zasedání dne 19.12.2012 usnesením č.4. vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Město Rozpočet města 2000 České Budějovice

Město Rozpočet města 2000 České Budějovice 1.Úvod Pro rok 2000 je navržen rozpočet ve výši 1.531.454 tis. Kč, z toho celkový rozpočet příjmů činí 1.237.220 tis. Kč a financování 294.234 tis. Kč (způsobené především zapojením finančních prostředků

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XXXV V Praze dne 6. prosince 2007 částka 14 Cena 160 Kč Výměr MF č. 01/2008 ze dne 29. listopadu 2007, kterým se vydává SEZNAM ZBOŽÍ S REGULOVANÝMI CENAMI 2 CENOVÝ

Více

Komentář k rozpočtu 2009

Komentář k rozpočtu 2009 1. Kancelář tajemníka - běžný rozpočet Osobní náklady úřadu Komentář k rozpočtu 2009 org. 1 - mzdové výdaje úřadu Mzdové výdaje zahrnují kromě platů zaměstnanců také odvody zaměstnavatele na sociální (25%)

Více

1. Souhrnné hodnocení

1. Souhrnné hodnocení 1. Souhrnné hodnocení V průběhu roku 2008 byl schválený rozpočet výdajů 2.033.409 tis. Kč upraven na 2.552.882,22 tis. Kč, tzn. navýšení rozpočtu o 519.473,22 tis. Kč. Rozpočet příjmů byl zvýšen o 286.426,51

Více

U S N E S E N Í. z jednání 1.schůze rady města konané dne 9.11.2006

U S N E S E N Í. z jednání 1.schůze rady města konané dne 9.11.2006 U S N E S E N Í z jednání 1.schůze rady města konané dne 9.11.2006 Přítomno: 7 členů rady Omluven: 0 Tajemník: Ing.Vavera Hynek Hosté: p. Berkovec Stanislav-jednatel Služeb obce M.Albrechtice s.r.o. Číslo

Více

Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015

Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015 Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015 OBSAH PŘÍJMY... 2 Třída 1 daňové příjmy... 2 Třída 2 nedaňové příjmy... 6 Třída 3 kapitálové dotace... 9 Třída 4 přijaté dotace... 9 Ostatní příjmy... 10 Financování...

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XXXXII V Praze dne 27. listopadu 2014 částka 13 Cena 140 Kč Výměr MF č. 01/2015 ze dne 26. listopadu 2014, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami

Více

č. 3/03 Vyšlo dne 28. 3. 2003

č. 3/03 Vyšlo dne 28. 3. 2003 č. 3/03 Vyšlo dne 28. 3. 2003 Slovo starostky Vážení spoluobčané, uběhlo sto dnů od voleb a je tedy čas na krátké bilancování. Jak už jsme informovali, nejtěžším úkolem bylo umístit v Říčanech agendy převedené

Více

Návrh nájemní smlouvy WISPI č. xxxxxxx

Návrh nájemní smlouvy WISPI č. xxxxxxx Návrh nájemní smlouvy WISPI č. xxxxxxx Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm sídlo: Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm IČ : 00098604 DIČ: CZ00098604 bankovní spojení : KB Rožnov p/r

Více

Výroční zpráva Obecní úřad Tlumačov rok 2012

Výroční zpráva Obecní úřad Tlumačov rok 2012 Výroční zpráva Obecní úřad Tlumačov rok 2012 2. Ekonomické oddělení 2.1 Úsek personální Úsek personální a vzdělávání vykonává komplex činností zajišťující oblast lidských zdrojů v celé její škále. Činnosti

Více

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 14. zasedání rady města, konaného dne 8. června 2007.

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 14. zasedání rady města, konaného dne 8. června 2007. Zápis z 14. zasedání rady města, konaného dne 8. června 2007 P ř í t o m n i: Jakub Kleindienst PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. MVDr. Zdeněk Beneš Zdeněk Šanda PhDr. Miroslav Roček - starosta města - místostarosta

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XXXXI V Praze dne 26. listopadu 2013 částka 13 Cena 140 Kč Výměr MF č. 01/2014 ze dne 22. listopadu 2013, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami

Více

DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+)

DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+) DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+) 1. Traktory a jejich přípojná vozidla: a) nejsou předmětem daně (str. 111/ 2 předmět daně, odst. 2a) b) jsou od daně osvobozeny c) zdaňují se */Předmětem daně nejsou: >> speciální

Více

DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+)

DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+) DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+) 1. Traktory a jejich přípojná vozidla: a) nejsou předmětem daně (str. 111/ 2 předmět daně, odst. 2a) b) jsou od daně osvobozeny c) zdaňují se */Předmětem daně nejsou: >> speciální

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY P r a v i d l a p r o n a k l á d á n í s n e m o v i t ý m i v ě c m i ve v l a s t n i c t v í m ě s t a K r á l í k y Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu Elektronická

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2014

Závěrečný účet města Třince za rok 2014 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na 5. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 15.06.2015 usnesením č. 05/140/2015 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Majetek města 2.1 Prodej majetku 2.2 Inventarizace

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA - NÁVRH

NÁJEMNÍ SMLOUVA - NÁVRH NÁJEMNÍ SMLOUVA - NÁVRH o nájmu nebytových prostor, o nájmu movitých věci Obec Uhřice, IČ 00281131 se sídlem: Uhřice 91, 679 63 Velké Opatovice zastoupena: Bc. Miroslav Hartl - starosta obce na straně

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05

Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05 Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů,

Více

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Obsah: Rok 2012 - rok velkých investic Činnost městského úřadu Odbor vnitřních věcí Odbor fi nanční Odbor správy majetku a

Více

CENÍK. prací a služeb hřbitovních oborů. včetně úhrad za nájem místa k pohřbení

CENÍK. prací a služeb hřbitovních oborů. včetně úhrad za nájem místa k pohřbení CENÍK prací a služeb hřbitovních oborů včetně úhrad za nájem místa k pohřbení Platnost od 1. ledna 2015 Od 1. ledna 2015 dochází ke změně ceníku z důvodu změny kategorizace hřbitovů Obsah ceníku 1 Všeobecné

Více

XX. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město. Bod programu:

XX. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město. Bod programu: XX. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město Dne: Bod programu: 22. června 2010 2/1 Věc: Závěrečný účet hospodaření MO Ústí n. L. město za rok 2009 Důvod předloţení: 17 zákona 250/2000

Více