Město Pohořelice, Vídeňská 699, Pohořelice IČ: , DIČ: CZ , plátce DPH od CENÍK, platný od

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice IČ: 00283509, DIČ: CZ00283509, plátce DPH od 1.5.2009. CENÍK, platný od 1.4.2013"

Transkript

1 Město Pohořelice, Vídeňská 699, Pohořelice IČ: , DIČ: CZ , plátce od CENÍK, platný od Obsah SVATEBNÍ OBŘADY S PROGRAMEM... 2 HLÁŠENÍ MĚSTSKÝM ROZHLASEM... 2 ZAPŮJČENÍ DROBNÉHO HMOTNÉHO MAJETKU MĚSTA... 2 PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR (ZASEDACÍ MÍSTNOSTI A SÁLY)... 2 PRAVIDLA PRO STANOVENÍ ZÁLOHY NA ZPŮSOBENÉ ŠKODY... 4 PRAVIDLA PŘI ZAPŮJČENÍ SÁLU RADNICE... 4 PRONÁJEM KINA V POHOŘELICÍCH... 5 PRODEJ PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ... 5 OSTATNÍ SLUŽBY... 5 POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ... 6 PRONÁJEM POZEMKŮ... 7 PRODEJ POZEMKŮ... 7 PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA... 9 PRÁCE S MONTÁŽNÍ PLOŠINOU... 9 PRONÁJEM SPORTOVNÍ HALY A SOKOLOVNY ČINNOSTI NA VEŘEJNÉM POHŘEBIŠTI V POHOŘELICÍCH, NOVÉ VSI A SMOLÍNĚ NÁKLADY SPOJENÉ S VYHLEDÁVÁNÍM A POSKYTNUTÍM INFORMACE MÍSTNÍ POPLATKY SPRÁVNÍ POPLATKY ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2 SVATEBNÍ OBŘADY S PROGRAMEM Sňatky, které se konají v Obřadní síni Radnice v Pohořelicích Sňatky, které se konají mimo Obřadní síň Radnice v Pohořelicích 500, ,00 605, , , ,00 HLÁŠENÍ MĚSTSKÝM ROZHLASEM Za jednorázové samostatné vyhlášení relace komerčního zaměření 100, ,00 121,00 Za jednorázové samostatné vyhlášení relací ostatních 50, ,50 60,50 Za hlášení jedné relace v rámci zpráv městského rozhlasu 20, ,20 24,20 Poplatek platí fyzické a právnické osoby, které požádaly o rozhlasovou relaci v městském rozhlase v Pohořelicích, Smolíně a Nové Vsi. Poplatek se neúčtuje za relace charitativního či veřejně prospěšného charakteru. ZAPŮJČENÍ DROBNÉHO HMOTNÉHO MAJETKU MĚSTA Zapůjčení 1 ks židle na den 5, ,05 6,05 Zapůjčení 1 ks stolu na den 10, ,10 12,10 Zapůjčení sady (stůl + 2 lavičky) na den 40, ,40 48,00 Zapůjčení sady (stůl + 2 lavičky) na víkend (od pátku do pondělí) 80, ,80 96,80 Zapůjčení 1 ks ubrusu na den 25, ,25 30,25 PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR (ZASEDACÍ MÍSTNOSTI A SÁLY) A MAJETKU Budova Radnice společenské a kulturní akce místních organizací a spolků (kulturní akce, schůze, školení apod.) Pronájem v délce trvání nad 48 hodin se vybírá za cenu bez. Pronájem zasedací místnosti 1. patro za hod. 20, ,20 24,20 Pronájem předsálí nebo salonku v přízemí za hod. 30, ,30 36,30 Pronájem Radničního sálu za hod. 100, ,00 121,00 Pronájem Radničního sálu nad pět hodin (den) 500, ,00 605,00 2

3 Budova Radnice komerční využití Pronájem v délce trvání nad 48 hodin se vybírá za cenu bez Pronájem zasedací místnosti 1. patro za hod. 50, ,5 60,50 Pronájem výstavní místnosti 1. patro na den nejméně 3 dny 300, ,00 Pronájem předsálí nebo salonku v přízemí za hod. 100, ,00 121,00 Pronájem Radničního sálu za hod. (nejméně 3 hodiny) 300, ,00 363,00 Pronájem Radničního sálu při celodenní akci na den 2 000, , ,00 Odměna za předprodej vstupenek cizím organizátorům - 10% z ceny prodaných vstupenek 20% Budova Radnice pronájem bufetu v sále Pronájem v délce trvání nad 48 hodin se vybírá za cenu bez. Při akcích pořádaných městem na den (případně je cena individuální dohodou) 500, ,00 605,00 Pro spol. organizace a spolky při akcích pořádaných v sále na den 100, ,00 121,00 Při komerčních akcích v sále za hod. 50, ,50 60,50 Budova MěÚ ul. Vídeňská - komerční využití Pronájem v délce trvání nad 48 hodin se vybírá za cenu bez. Pronájem Kongresového sálu za hod. (nejméně 3 hodiny) 300, ,00 363,00 Pronájem velké zasedací místnosti za hod. (nejméně 3 hodiny) 150, ,50 181,50 PRONÁJEM TECHNIKY MĚSTA PŘI POŘÁDÁNÍ AKCÍ Projektor - do tří hodin 600, ,00 726,00 Projektor - nad tři hodiny celý den 1.000, , ,00 Notebook do tří hodin 300, ,00 363,00 Notebook nad tři hodiny 500, ,00 605,00 Video + televize (do tří hodin) 100, ,00 121,00 Video + televize (nad tři hodiny) 200, ,00 242,00 Flipchart 100, ,00 121,00 Papír do flipchartu za list 10, ,10 12,10 Zapůjčení pódia Zapůjčení pódia , ,00 + náklady na dopravu a dozor pracovníka města při sestavování pódia Společenské místnosti v Nové Vsi a ve Smolíně - komerční využití Pronájem v délce trvání nad 48 hodin se vybírá za cenu bez. Poplatek za pronájem spol. míst. v Nové Vsi za hod. 50, ,50 60,50 Poplatek za pronájem schůz. místnosti ve Smolíně za hod. 50, ,50 60,50 Pronájem sálu ve Smolíně komerční využití na den (otop + el. energie uhradit provozovateli restaurace) 200, ,00 242,00 3

4 Sloupy veřejného osvětlení Pronájem sloupu ke krátkodobému umístění reklamní tabule za týden (maximálně na tři týdny) upevnění ne trvalého charakteru 10, ,10 12,10 PRAVIDLA PRO STANOVENÍ ZÁLOHY NA ZPŮSOBENÉ ŠKODY (VRATNÁ KAUCE) A CENÍK ZA ÚKLID PŘI AKCÍCH POŘÁDANÝCH V SÁLE RADNICE, BRNĚNSKÁ 2, POHOŘELICE Kč Vystoupení dětí a mládeže - 1 až 3 hodiny 100, ,00 Jiné akce pro děti a mládež 500, ,00 Akce v sále pro místní spolky a organizace 500, ,00 bez bufetu Akce v sále pro místní spol. a organ. při provozování bufetu 1.500, ,00 Akce v sále pro komerční účely 2.500, ,00 Akce v sále diskotéky apod , ,00 Ceník za úklid Akce pro děti a mládež 500, ,00 605,00 Akce bez bufetu 500, ,00 605,00 Akce při provozování bufetu 1.000, , ,00 PRAVIDLA PŘI ZAPŮJČENÍ SÁLU RADNICE 1. Nájemce si po domluvě s pověřeným pracovníkem města osobně převezme vybavení sálu, překontroluje jeho stav, zaplatí poplatky, zálohu na škody a převezme klíče od pronajatých prostor. Nájemce je na akci povinen mít zajištěnou a řádně označenou pořadatelskou službu. Nájemce je odpovědný za zákaz kouření ve všech jemu zpřístupněných prostorách budovy Radnice. 2. Po ukončení akce uklidí stoly a židle na určené místo, zamete sál, uklidí toalety, bufet, šatnu a umyje keramické podlahy. Nájemce může po dohodě s pověřeným pracovníkem města za provedení úklidu pronajatých prostor zaplatit (dle ceníku). Výzdoba, případně exponáty, mohou být zavěšeny pouze na závěsy, které jsou k těmto účelům zřízeny a po ukončení akce bude tato výzdoba pořadatelem odstraněna. 3. Po provedení úklidu nebo dle dohody předá pronajaté prostory a vybavení pověřenému pracovníkovi města. V případě poškození majetku bude záloha použita na odstranění a úhradu škody. Pokud bude škoda přesahovat výši zálohy je nájemce povinen škodu doplatit. Když bude škoda nižší než složená záloha, bude nájemci vrácena její poměrná část nebo celá záloha v případě její odstranění na náklady nájemce. 4

5 PRONÁJEM KINA V POHOŘELICÍCH Společenské a kulturní akce pořádané místními organizacemi a spolky (za hod.) 100, ,00 121,00 Jiné akce pro komerční využití (za hod.) 300, ,00 363,00 PRODEJ PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ Kniha - Pohořelický okres (Kratochvíl) - měkká vazba za kus 364, ,60 418,60 Kniha - Pohořelický okres (Kratochvíl) - tvrdá vazba za kus 464, ,60 533,60 Pohlednice za kus 7, ,05 8,05 Turistická známka města za kus 25, ,25 30,25 Brožura - Z nejstarších písemných zmínek o Pohořelicích (Maráz) za kus 10, ,50 11,50 Prodej CD - Mužáci 167, ,07 202,07 OSTATNÍ SLUŽBY Rozvoz obědů seniorům za kus 6, ,26 7,26 5

6 POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ Dle OZV č. 3/2011 Čl. 4 OZV Sazba poplatku 1. Sazba poplatku činí za užívání veřejného prostranství: a) za každý i započatý m 2 a každý i započatý den za instalované pulty, stolky a kiosky k prodejním účelům, včetně manipulačního prostoru, prostoru pro skládku zboží a vystaveného zboží... 50,- Kč b) za instalovanou buňku (např. typu unimo) k prodejním účelům, včetně manipulačního prostoru, prostoru pro skládku zboží a vystaveného zboží paušální částka: 1) do 10 m ,- Kč/rok 2) od 10 do 20 m ,- Kč/rok 3) nad 20 m ,- Kč/rok + 50 Kč za každý i započatý m 2 a každý i započatý den výměry nad 20 m 2 c) za každý i započatý m 2 a každý i započatý den pro letní zahrádku u provozovny... 1,- Kč d) za každý i započatý m 2 a každý i započatý den v době Slavností města, které pořádá město Pohořelice každoročně v termínu od do 30.6.: 1) prodejní stánek s řemeslnou a ruční výrobou + ukázky výroby Kč 2) prodejní stánek s řemeslnou a ruční výrobou Kč 3) prodejní stánek s komerčním zbožím Kč 4) prodejní stánek s občerstvením Kč 2. Za užívání veřejného prostranství při prodeji pomocí vozidel zaplatí poplatník za každý i započatý m² a každý i započatý den: a) z nákladního auta s návěsem nebo přívěsem...100,- Kč b) nákladního auta bez návěsu nebo traktoru s vlečkou ,- Kč c) z obytného přívěsu za osobní auto, z osobního nebo dodávkového vozu, z nákladního přívěsu za osobní auto ,- Kč d) ručního vozíku ,- Kč 3. Za užívání veřejného prostranství k umístění stavebních zařízení při stavbě nebo rekonstrukci objektu, na skládku materiálu všeho druhu a za účelem provedení výkopových prací za každý i započatý m² a každý i započatý den... 6,- Kč 4. Za užívání veřejného prostranství na skládku stavebního materiálu při stavbě nebo rekonstrukci rodinného domu, bytu, bytového domu za každý i započatý m² a každý i započatý den... 1,- Kč 5. Za vyhrazení trvalého parkovacího místa se stanovuje poplatek paušální částkou takto a) dodávka, osobní automobil ,- Kč/rok b) nákladní automobil, vlečka, traktor ,- Kč/rok c) autobus ,- Kč/rok 6. Za užívání veřejného prostranství pro umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných atrakcí, za každý i započatý m² a každý i započatý den... 4,- Kč 7. Za užívání veřejného prostranství k umístění či provozování reklamních zařízení, tj. písemných, obrazových, světelných a zvukových oznámení se stanovuje poplatek paušální 6

7 částkou. Pro umístění reklamních zařízení je město Pohořelice rozděleno do tří zón, blíže definovaných v čl. 2 odst. 2 této vyhlášky. Poplatek se stanovuje takto: - zóna I ,- Kč/rok - zóna II ,- Kč/rok - zóna III ,- Kč/rok 8. Za užívání veřejného prostranství pro kulturní a sportovní akce a potřeby tvorby filmových a televizních děl za každý i započatý m² a každý i započatý den 10,- Kč Článek 7 OZV Navýšení poplatku Nezaplacení poplatku včas nebo ve správné výši podléhá zvýšení poplatku podle 11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 1 PRONÁJEM POZEMKŮ Pronájem pozemků se vybírá za cenu bez, vždy na základě uzavřené nájemní smlouvy. Druh parcely (dle katastru Kč/m 2 /rok v k.ú. nemovitostí) Pohořelice Velký Dvůr Nová Ves Smolín Zastavěná plocha a nádvoří, stavební parcely 4,- 3,- 3,- 3,- Zahrada 0,5 0,4 0,4 0,4 Orná půda 0,3 0,3 0,3 0,25 Ostatní plocha 1,- 1,- 1,- 1,- Rada města může svým usnesením v konkrétním případě rozhodnout o pronájmu za ceny jiné. PRODEJ POZEMKŮ Převod pozemků je osvobozen od, s výjimkou převodu stavebních pozemků dle 56 Z. ORIENTAČNÍ CENÍK PRODEJE POZEMKŮ Druh parcely Kč/m 2 v k.ú. (dle katastru nemovitostí) Pohořelice Velký Dvůr Nová Ves Smolín Pozemky určené ke stavbě 700,- 400,- 500,- 400,- Ostatní pozemky 300,- 100,- 200,- 100,- Ceny dokupů 200,- 100,- 100,- 100,- Orná půda a ostatní plocha 20,- 20,- 20,- 20,- Základní ceny mohou být upraveny následovně: 1 Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru. 7

8 a) navýšení ceny pozemků určených na stavbu Cena u stavebních pozemků může být navýšena: - o 40 % - pokud bude do vzdálenosti 30 m možnost napojení na všechny inženýrské sítě (voda, kanalizace, plyn, elektrická energie) - o 30 % - pokud bude do vzdálenosti 30 m možnost napojení na 3 různé inženýrské sítě (např. voda, kanalizace, elektrická energie) - o 22 % - pokud bude do vzdálenosti 30 m možnost napojení na 2 různé inženýrské sítě (např. kanalizace, elektrická energie) - o 15 % - pokud bude do vzdálenosti 30 m možnost napojení alespoň na jednu inženýrskou síť - pokud je možnost napojení na tyto sítě ve vzdálenosti nad 30 m bude použita základní cena za stavební pozemek - pozemky dle ÚP určené k bytové výstavbě, se budou prodávat za cenu stavebních pozemků bez ohledu na výměru (mimo dokupů) b) neoprávněně zaplocené pozemky Cena u neoprávněně zaplocených pozemků může být zvýšena až do maximálně trojnásobku základní ceny a bude stanovena na základě posouzení členů rady města u jednotlivých případů. c) snížení ceny pozemků Znehodnocení pozemku, jako např. zatížení věcným břemenem, svažitost a podmáčení bude posouzeno členy rady města u jednotlivých případů a zohledněno snížením ceny o max. 30 %. Zastupitelstvo města může svým usnesením v konkrétním případě rozhodnout o odprodeji za ceny jiné. 8

9 PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA Kč/m 3 % Kč Kč/m 3 vč. Větve po těžbě (bez kmenů) Těžba v porostu (včetně kmenů) Měkké dřevo 250, ,50 287,50 Tvrdé dřevo (např. akát) 400, ,00 460,00 Měkké dřevo 300, ,00 345,00 Tvrdé dřevo (např. akát) 600, ,00 690,00 Ceník platí pro kácení stromů, které se nacházejí na pozemcích ve vlastnictví Města Pohořelice. K pokácení stromu může dojít pouze na základě pravomocného povolení ke kácení, ledaže by zákonná úprava toto povolení nevyžadovala. Pokácení stromů zajistí pracovníci města, event. žadatel na vlastní náklady a nebezpečí. V případě, že pracovníci města zajistí i pořezání skácených dřevin na tzv. metry, bude cena dřeva o 150,- Kč/m 3 vč. vyšší. Pracovníkem města (ing. Václav Procházka, M. Bartoň) budou pořezané dřeviny změřeny na místě, vystaven vnitřní účetní doklad pro úhradu částky na pokladně MÚ nebo příjmový pokladní doklad (stvrzenka) o úhradě částky přímo na místě Ing. Procházkovi nebo panu Bartoňovi. PRÁCE S MONTÁŽNÍ PLOŠINOU PRÁCE S MONTÁŽNÍ PLOŠINOU Pronájem na 1 hodinu (za každou započatou hodinu) 500, ,00 605,00 Sazba za 1 km 21, ,41 25,41 Další práce elektro (za každou započatou hodinu) 225, ,25 272,25 Práce s montážní plošinou lze objednat u Hany Plchové, referent finančního odboru, tel.: , mobil: , 9

10 PRONÁJEM SPORTOVNÍ HALY A SOKOLOVNY (platí od ) MJ období prázdnin SPORTOVNÍ HALA Sportovní klub a jednotlivci 550,00 Kč/hod. ZUMBA a podobná komerce 550,00 Kč/hod. 500,00 555,00 Kč 5,00 Kč/os. Sportovní kluby z Pohořelic - schválená sleva 400,00 Kč/hod. 350,00 Občané Pohořelic - jednotlivci 450,00 Kč/hod. 400,00 Občané Pohořelic jednotlivci ½ haly ( ) -- Kč/hod. 200,00 Základní škola 300,00 Kč/hod. Středisko volného času 300,00 Kč/hod. 250,00 Děti do 15 let v době 15:00-18:00 hod. -- Kč/hod. 250,00 Stolní fotbálek 40,00 Kč/hod. Míč k pronajaté hale 20,00 Kč/hod. Sportovní turnaje nad 3 hod. 550,00 Kč/hod. FITNESS CENTRUM Jedna osoba 40,00 Kč/hod. Celé fitness centrum 350,00 Kč/hod. Permanentka - 8 vstupů / 1 hodina (platnost v daném roce) 260,00 Kč/ks Permanentka - 16 vstupů / 1 hodina (platnost v daném roce) 480,00 Kč/ks Držitelé Rodinných pasů a Senior pasů 32,00 Kč/hod. Držitelé průkazu ZTP (ZTP/P) poloviční sazby BILLIARD Jeden stůl 30,00 Kč/hod. AREÁL VENKOVNÍCH SPORTOVIŠŤ ANTUKOVÁ HŘIŠTĚ 50,00 Kč/hod. Neorganizovaná mládež do 15 let a studenti 25,00 Kč/hod. HŘIŠTĚ NA PLÁŽOVÝ VOLEJBAL 60,00 Kč/hod. Neorganizovaná mládež do 15 let a studenti 30,00 Kč/hod. HŘIŠTĚ NA BASKETBAL - UMĚLÝ POVRCH 50,00 Kč/hod. Neorganizovaná mládež do 15 let a studenti (min. 4 osoby - min. 1 osoba starší 18ti let) 5,00 Kč/os./hod. HŘIŠTĚ S UMĚLOU TRÁVOU Celé pro 6 osob na hru vč. 100,00 Kč/hod. Celé pro více jak 6 osob na hru 200,00 Kč/hod. Použití venkovních světel 50,00 Kč/hod. 1 hřiště na volejbal 50,00 Kč/hod. 2 hřiště na volejbal 75,00 Kč/hod. Neorganizovaná mládež do 15 let a studenti (min. 4 osoby - min. 1 osoba starší 18ti let) 5,00 Kč/os./hod. Držitelé Rodinných pasů a Senior pasů 85,00 Kč/hod. Šatna zdarma Sprchování bez rozlišení 25,00 Kč/os. SOKOLOVNA V době 8:00 18:00 100,00 Kč/hod. V době 18:00 22:00 200,00 Kč/hod. 100,00 10

11 Studenti jsou při žádosti o slevu povinni předložit kartu o slevě, index nebo jiný doklad. Činnost sportovišť - plánovaný časový rozvrh sestavuje: Miroslav Juha, vedoucí správce, tel.: , mobil: ( ), ČINNOSTI NA VEŘEJNÉM POHŘEBIŠTI V POHOŘELICÍCH, NOVÉ VSI A SMOLÍNĚ Není předmětem platby. Nájem hrobových míst a služby s nájmem související 1. Cena za nájem z pozemků - místa na pohřebišti: V souladu s Výměrem MF ČR č. 01/2010, (seznam zboží s regulovanými cenami), část I. oddíl A, článek 3 činí maximální roční nájemné za nájem pozemků nesloužících k podnikání nájemce v obci s počtem do 5000 obyvatel 7,- Kč za m 2 a rok. Město Pohořelice pro svá veřejná pohřebiště uplatňuje cenu ve výši 4,- Kč za m 2 a rok. Na 10 let nájmu za 1 m 2 40,- Kč. 2. Ceny za služby související s nájmem místa na pohřebištích: a) za hrobové místo pro uložení rakve se zemřelým (bez ohledu na věk zemřelého) za 1 m 2 a rok 18,- Kč. Na 10 let 180,- Kč/m 2. b) za urnové místo pro uložení zpopelněných ostatků zemřelých v urnovém poli za 1 m 2 a rok 18,- Kč. Na 10 let 180,- Kč/m 2. c) za místo pro hrobku za 1 m 2 a rok 18,- Kč. Na 10 let 180,- Kč/m 2. d) pronájem za kolumbárium za 1 rok 500 Kč, Na 10 let 5000 Kč. Ostatní služby individuálně zajišťované při provozu veřejného pohřebiště Za služby spojené s výkopem hrobu - v letním období březen - říjen: - dětský hrob (do 10 let) 1.200,- Kč, - normální hrob 1.500,- Kč, - prohloubený hrob 1.800,- Kč. Za služby spojené s výkopem hrobu - v zimním období listopad - únor - dětský hrob (do 10 let) 2.300,- Kč, - normální hrob 2.600,- Kč, - prohloubený hrob 2.900,- Kč. Za služby spojené s odkrytím hrobky - v letním období 1.500,- Kč - v zimním období 2.600,- Kč Zájemci o hřbitovní služby mohou kontaktovat Mgr. Renatu Babčanovou, kancelář tajemníka, tel.: , mobil: , 11

12 NÁKLADY SPOJENÉ S VYHLEDÁVÁNÍM A POSKYTNUTÍM INFORMACE (Dle zákona č. 106/1999 Sb.) PŘÍMÝ MATERIÁL Fotokopie písemností (Kč/list kopie) 2 Černobílé jednostranné A4 A3 Z volných listů 5,00 8,00 Z vázaných listů 7,00 12,00 Černobílé oboustranné Barevné jednostranné Digitální reprodukce (skenování) Z volných listů 8,00 12,00 Z vázaných listů 17,00 22,00 Z volných listů 25,00 38,00 Z vázaných listů 33,00 46,00 Skenování předloh do formátu A4 včetně Skenování předloh do formátu A3 včetně Snímek předlohy formátu větší než A3 digitálním fotoaparátem 30,- Kč/strana 60,- Kč/strana 300,- Kč/strana Zápis dat CD včetně zápisu dat DVD včetně zápisu dat 40,- Kč/ks 60,- Kč/ks Přímé mzdy Za každou započatou půl hodinu výkonu odborného pracovníka 90,- Kč ve zvlášť složitých případech za vyhledání již ukončených písemností. V případě účtování poplatku za kopírování, skenování a zápis dat se již náklady na mzdu neúčtují. Ostatní přímé náklady Telefonní spojení dle tarifů poskytovatele telekomunikačních služeb (Telefonika). Poštovné dle tarifů České pošty. Cestovní náklady - sazby dle zákona č. 119/1992 Sb., v platném znění. Upozornění - Městský úřad může úhradu neúčtovat vůbec nebo její výši vypočtenou podle ceníku přiměřeně snížit. Ve věcně složitých nebo finančně nákladných případech může městský úřad dle 17 odst. 3 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích vyžadovat od žadatele předem zálohu na úhradu předpokládaných nákladů Jestliže bude uspokojení žádosti o informaci vyžadovat úkon, kterému odpovídá příslušná položka přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, vyúčtuje se žadateli za provedení úkonu správní poplatek. 2 Dle přílohy č.4 k vyhlášce č. 645/2004 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě 12

13 MÍSTNÍ POPLATKY Nejsou předmětem. Jejich výši určuje zastupitelstvo města schválením obecně závazné vyhlášky. SPRÁVNÍ POPLATKY Nejsou předmětem. Jejich výše je stanovena zákonem o správních poplatcích. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 1. Poplatky je možné uhradit v hotovosti na pokladně Městského úřadu v Pohořelicích, ul. Vídeňská 699, Pohořelice nebo bankovním převodem na účet města č / Poskytovat slevy z ceníku je oprávněna pouze rada Města Pohořelice, s výjimkou rozhodování o poskytnutí slevy z cen uvedených v bodě PRODEJ POZEMKŮ, neboť tyto jsou v pravomoci zastupitelstva Města Pohořelice. 3. Ceník projednala a schválila rada Města Pohořelice dne a zastupitelstvo Města Pohořelice dne s platností od Rada Města Pohořelice dne projednala úpravu ceníku týkající se změny v platném znění s účinností od Rada Města Pohořelice dne projednala úpravu ceníku týkající se pronájmu sportovní haly s účinností od Rada Města Pohořelice dne a dne projednala úpravu ceníku týkající se pronájmu sportovní haly a Sokolovny s účinností od Ing. Josef Svoboda v.r. starosta 13

DPH Za jednorázové samostatné vyhlášení relace komerčního zaměření

DPH Za jednorázové samostatné vyhlášení relace komerčního zaměření Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice IČ: 00283509, DIČ: CZ00283509, plátce od 1.5.2009 PŘEHLEDNÝ CENÍK, platnost od 1.1.2012 SVATEBNÍ OBŘADY S PROGRAMEM Sňatky, které se konají v Obřadní síni

Více

Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Malešovice se na svém zasedání dne 01.12.2010 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

1) Obec Příbram na Moravě vybírá tyto místní poplatky (dále jen poplatky ):

1) Obec Příbram na Moravě vybírá tyto místní poplatky (dále jen poplatky ): Obec Příbram na Moravě Obecně závazná vyhláška obce Příbram na Moravě č. 2/2009, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, poplatku ze psů a poplatku ze vstupného Zastupitelstvo obce Příbram

Více

OBEC DOLNÍ KRALOVICE

OBEC DOLNÍ KRALOVICE OBEC DOLNÍ KRALOVICE Obecně závazná vyhláška obce Dolní Kralovice č. 3/2008, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dolní Kralovice se na svém zasedání dne 22.9.2009 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

Oddíl I. Úvodní ustanovení. Oddíl II. Poplatek ze psů. Čl. 2 Poplatník, předmět poplatku. Čl. 3 Ohlašovací povinnost

Oddíl I. Úvodní ustanovení. Oddíl II. Poplatek ze psů. Čl. 2 Poplatník, předmět poplatku. Čl. 3 Ohlašovací povinnost MĚSTYS ZÁPY Obecně závazná vyhláška č.1/2009, místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Zápy se na svém zasedání dne 17.2.2009 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

OBEC MEZNO. Obecně závazná vyhláška obce Mezno. č. 1/2009, o místních poplatcích. Oddíl I. Úvodní ustanovení. Čl. 1

OBEC MEZNO. Obecně závazná vyhláška obce Mezno. č. 1/2009, o místních poplatcích. Oddíl I. Úvodní ustanovení. Čl. 1 OBEC MEZNO Obecně závazná vyhláška obce Mezno č. 1/2009, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Mezno se na svém zasedání dne 17. prosince 2009 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Obec Březina. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2009 o místních poplatcích

Obec Březina. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2009 o místních poplatcích Obec Březina OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2009 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Březina se na svém zasedání dne 30.6. 2009 usnesením č. 125 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Ceník služeb Města Podivína

Ceník služeb Města Podivína Město Podivín Rada města Podivína Ceník služeb Města Podivína Rada města schválila dne 21. 10. 2014, usnesením č. 96.7. tento Ceník služeb Města Podivína. účetní jednotka: Město Podivín sídlo: Masarykovo

Více

o místních poplatcích

o místních poplatcích MĚSTO CHÝNOV Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo Města Chýnov vydává podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,

Více

O B E C Č U Č I C E. okres Brno - venkov. OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích

O B E C Č U Č I C E. okres Brno - venkov. OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích O B E C Č U Č I C E okres Brno - venkov OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích OBEC ČUČICE okres Brno venkov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních

Více

Ceník pronájmů obecních budov a pozemků včetně DPH schválený na 7..zasedání Zastupitelstva obce Velký Týnec dne

Ceník pronájmů obecních budov a pozemků včetně DPH schválený na 7..zasedání Zastupitelstva obce Velký Týnec dne Ceník pronájmů obecních budov a pozemků včetně DPH schválený na 7..zasedání Zastupitelstva obce Velký Týnec dne 9.9. 2015 1 Společenský dům 1.1 Neziskové akce schůze, výstavy, bleší trh apod. pořádané

Více

MĚSTO PŘÍBRAM. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011. o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

MĚSTO PŘÍBRAM. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011. o místním poplatku za užívání veřejného prostranství MĚSTO PŘÍBRAM Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Příbram se na svém zasedání dne 24.01.2011 usneslo vydat podle

Více

č. 1 /2004 Článek 1 Článek 2

č. 1 /2004 Článek 1 Článek 2 Obec Dobrá Obecně závazná vyhláška č. 1 /2004 O místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dobrá vydává dne 30.12.2003 podle ustanovení 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

Vyhláška obce Pamětnice

Vyhláška obce Pamětnice Vyhláška obce Pamětnice o místních poplatcích Obecní zastupitelstvo v Pamětnicích se podle 36 odst.-1 písm. f ) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, usneslo vydat podle 15

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BABICE U ROSIC. Č. 3/2011, o místních poplatcích

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BABICE U ROSIC. Č. 3/2011, o místních poplatcích OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BABICE U ROSIC Č. 3/2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Babice u Rosic se na svém zasedání dne 24. 8. 2011 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Obec Roseč. Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích. Část I. Článek 1 Základní ustanovení. Část II.

Obec Roseč. Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích. Část I. Článek 1 Základní ustanovení. Část II. Vyvěšeno: 19.11. 2009 Sejmuto: 6. 12. 2009-1- Obec Roseč Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Roseč vydává dne 18.11.2009 podle ust. 14, odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Město Staré Město Obecně závazná vyhláška č. 3/2013, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Město Staré Město Obecně závazná vyhláška č. 3/2013, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Čl. 1 Úvodní ustanovení Město Staré Město Obecně závazná vyhláška č. 3/2013, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Staré Město se na svém zasedání dne 8.8.2013 usnesením č. 257/2013 usneslo

Více

Ceník místních poplatků a služeb

Ceník místních poplatků a služeb Ceník místních poplatků a služeb Místní poplatky ze psů (OZV č. 6/2010 s účinností od 1. 1. 2011) Platí se za psa staršího 3 měsíců. Sazba poplatku za kalendářní rok činí: a) za prvního psa chovaného v

Více

OBEC ČERŇOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 2/2012. o místních poplatcích.

OBEC ČERŇOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 2/2012. o místních poplatcích. OBEC ČERŇOVICE Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích. Zastupitelstvo obce Čerňovice se na svém zasedání dne 22.3.2012 usneslo vydat podle ustanovení 14 zák. č. 565/1990 Sb., o místních

Více

OBEC Blatnice pod Sv. Antonínkem

OBEC Blatnice pod Sv. Antonínkem OBEC Blatnice pod Sv. Antonínkem Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Blatnice pod Svatým Antonínkem se na svém zasedání dne 25. srpna

Více

Obec Pluhův Žďár. Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o místních poplatcích

Obec Pluhův Žďár. Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o místních poplatcích 1 Obec Pluhův Žďár Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Pluhův Žďár se na svém zasedání dne 28. 4. 2005 usnesením č. 31/05 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

OBEC ROUDNÉ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. číslo : 2/2011, o místních poplatcích

OBEC ROUDNÉ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. číslo : 2/2011, o místních poplatcích OBEC ROUDNÉ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA číslo : 2/2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Roudné se na svém zasedání dne 22.12.2011 usnesením č. 84/2011 usneslo vydat na základě 14 odst.2 zákona č.

Více

Obecně závazná vyhláška obce Morašice č. 2/2012 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Morašice č. 2/2012 o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška obce Morašice č. 2/2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Morašice se na svém zasedání dne 21. února 2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2. zákona č. 565/1990 Sb., o

Více

V Y H L Á Š K A č. 2/2007 o místních poplatcích

V Y H L Á Š K A č. 2/2007 o místních poplatcích V Y H L Á Š K A č. 2/2007 o místních poplatcích obce Ratenice Zastupitelstvo obce Ratenice se usneslo na svém zasedání dne 7.11.2007 Usnesením č.13 dle ustanovení 14 odst.2 zák.č. 565/1990 Sb., o místních

Více

O b e c T v r z i c e. Obecně závazná vyhláška. Číslo: 1/2010. o místních poplatcích

O b e c T v r z i c e. Obecně závazná vyhláška. Číslo: 1/2010. o místních poplatcích O b e c T v r z i c e Obecně závazná vyhláška Číslo: 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Tvrzice se na svém zasedání dne 28. 12. 2010 usneslo vydat na základě 14 ods. 2 zákona č. 565/1990

Více

OBEC ŠTĚPÁNOV NAD SVRATKOU. Obecně závazná vyhláška obce Štěpánov nad Svratkou č. 3/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OBEC ŠTĚPÁNOV NAD SVRATKOU. Obecně závazná vyhláška obce Štěpánov nad Svratkou č. 3/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OBEC ŠTĚPÁNOV NAD SVRATKOU Obecně závazná vyhláška obce Štěpánov nad Svratkou č. 3/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Štěpánov nad Svratkou se na svém zasedání

Více

NOVELA č. 1 obecně závazné vyhlášky obce Desná č. 2/2003 o místních poplatcích

NOVELA č. 1 obecně závazné vyhlášky obce Desná č. 2/2003 o místních poplatcích NOVELA č. 1 obecně závazné vyhlášky obce Desná č. 2/2003 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Desná schválilo dne 4. 3. 2004 podle ustanovení 14 zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění

Více

OBEC POLEVSKO. Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OBEC POLEVSKO. Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OBEC POLEVSKO Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Polevsko se na svém zasedání dne 12. 1. 2011 usnesením č. 29 usneslo vydat na základě

Více

MĚSTYS VRCHOTOVY JANOVICE

MĚSTYS VRCHOTOVY JANOVICE MĚSTYS VRCHOTOVY JANOVICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Vrchotovy Janovice se na svém zasedání dne 7.12.2010 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BYZHRADEC ČÍSLO 12

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BYZHRADEC ČÍSLO 12 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BYZHRADEC ČÍSLO 12 o místních poplatcích Obecního zastupitelstvo obce Byzhradec se usneslo dne 19.11.2003 vydat podle 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění

Více

OBEC MOHELNICE NAD JIZEROU. Obecně závazná vyhláška obce Mohelnice nad Jizerou

OBEC MOHELNICE NAD JIZEROU. Obecně závazná vyhláška obce Mohelnice nad Jizerou OBEC MOHELNICE NAD JIZEROU okres Mladá Boleslav Obecně závazná vyhláška obce Mohelnice nad Jizerou č. 1./2007 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Mohelnice nad Jizerou schválilo a vydává dne 7.2.2007

Více

OBEC HORKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích POPLATEK ZE PSŮ

OBEC HORKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích POPLATEK ZE PSŮ OBEC HORKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Horka se na svém zasedání dne 17. 1. 2011 usnesením č. 1. usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Obec Bezkov, IČ 00600121, Bezkov 71, 669 02 Znojmo Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Bezkov se na svém zasedání dne 21.12.2010 usneslo

Více

Obec Vidochov. Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

Obec Vidochov. Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Obec Vidochov Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo obce Vidochov vydalo dne 24. 9. 2007 v souladu s ustanovením ust. 10 písm.d) a ust. 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000

Více

Obecně závazná vyhláška obce Úhořilka č. 3/2008,

Obecně závazná vyhláška obce Úhořilka č. 3/2008, OBEC ÚHOŘILKA Úhořilka 22, 582 53 pošta Štoky Obecně závazná vyhláška obce Úhořilka č. 3/2008, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Úhořilka se na svém zasedání dne 19.2 2008 usnesením č. 2/2008 usneslo

Více

MĚSTO ZLIV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2003

MĚSTO ZLIV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2003 MĚSTO ZLIV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2003 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Zliv vydává dne 10.12.2003 podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

OBEC LESNÁ. Zastupitelstvo obce Lesná. Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OBEC LESNÁ. Zastupitelstvo obce Lesná. Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OBEC LESNÁ Zastupitelstvo obce Lesná Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Lesná se na svém zasedání dne.. usnesením č. usneslo vydat

Více

Obecně závazná vyhláška. obce Sluštice. č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

Obecně závazná vyhláška. obce Sluštice. č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Obecně závazná vyhláška obce Sluštice č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo obce Sluštice schválilo a vydává dne 2.11.2005 v souladu s ust. 10 písm. d), 84 odst.2 písm.i) zákona č. 128/2000 Sb.,

Více

VYHLÁŠKA č.1. Obce Dobročkovice o místních poplatcích

VYHLÁŠKA č.1. Obce Dobročkovice o místních poplatcích VYHLÁŠKA č.1 Obce Dobročkovice o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dobročkovice vydává dne 1.3.2002 podle ustanovení 15 zákona ČNR č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Více

Plískov Obecně závazná vyhláška č. 2/2007 o místních poplatcích

Plískov Obecně závazná vyhláška č. 2/2007 o místních poplatcích Plískov Obecně závazná vyhláška č. 2/2007 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Plískov schválilo dne 4.1.2007 v souladu s ustanovením 10 písmene d) a 84 odstavce 2, písmene h) zákona č. 128/2000 Sb.,

Více

ustanovení Článek 1. Článek 3 - Vznik a zánik poplatkové

ustanovení Článek 1. Článek 3 - Vznik a zánik poplatkové , Zastupitelstvo obce Nenkovice vydává dne 16. prosince 2003 podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o mistních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. a v souladu s ustanoveními 10 písmo

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vranovice č.1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Vranovice č.1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Vranovice č.1/2008 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Vranovice schválilo dne 21.8.2008 v souladu s ustanovením 10 písm.d) zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v platném

Více

Obec Běleč 273 63 pošta Bratronice

Obec Běleč 273 63 pošta Bratronice Obecně závazná vyhláška č. 3/2007 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Běleč se na svém zasedání dne 11.12.2007 usnesením č.11/2007 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zák. č. 565/1990 Sb., o místních

Více

MĚSTO TRUTNOV - RADA MĚSTA Lesy a parky Trutnov s. r. o. Ceník - pohřebnictví (ceny jsou uvedeny bez DPH)

MĚSTO TRUTNOV - RADA MĚSTA Lesy a parky Trutnov s. r. o. Ceník - pohřebnictví (ceny jsou uvedeny bez DPH) MĚSTO TRUTNOV - RADA MĚSTA Lesy a parky Trutnov s. r. o. Ceník - pohřebnictví (ceny jsou uvedeny bez DPH) ÚPLNÉ ZNĚNÍ č. 7 (účinnost od 1.1.2013) Vydává Lesy a parky Trutnov s. r. o. Schváleno RM, usnesení

Více

OBEC BÍLÁ Obecně závazná vyhláška č. 02/2010 o místních poplatcích

OBEC BÍLÁ Obecně závazná vyhláška č. 02/2010 o místních poplatcích OBEC BÍLÁ Obecně závazná vyhláška č. 02/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Bílá se na svém zasedání dne 21.12.2010 usnesením č. 3/26 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,

Více

MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU

MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU K poplatku ze psů: Poplatku ze psů podléhají psi starší tří měsíců. INFORMACE K OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠCE města Benátky nad Jizerou č. 1/2011, o místních poplatcích Poplatek ze

Více

Obecně závazná vyhláška obce Nýrov č.1/2009 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Nýrov č.1/2009 o místních poplatcích OBEC NÝROV Obecně závazná vyhláška obce Nýrov č.1/2009 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Nýrov se na svém zasedání dne 27.11.2009 usnesením Č. 5/09/1 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

Obec Vranov. Obecně závazná vyhláška č. 2/2006, o místních poplatcích

Obec Vranov. Obecně závazná vyhláška č. 2/2006, o místních poplatcích Obec Vranov Obecně závazná vyhláška č. 2/2006, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Vranov se na svém zasedání dne 22.11.2006 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních

Více

Poplatek ze psů. Obec Slatiny Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o místních poplatcích

Poplatek ze psů. Obec Slatiny Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o místních poplatcích Obec Slatiny Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Slatiny se na svém zasedání dne 14. 8. 2008 usnesením č. 23 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2007, o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 1/2007, o místních poplatcích Obec Koloveč Obecně závazná vyhláška č. 1/2007, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Koloveč se na svém zasedání dne 23. 11. 2007 usnesením č. 10 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

OBEC PRAVLOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/99 o místních poplatcích

OBEC PRAVLOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/99 o místních poplatcích OBEC PRAVLOV Obecně závazná vyhláška č. 1/99 o místních poplatcích Obecní zastupitelstvo v Pravlově se podle 36 písm, b) zákona ČNR č.367/1990 Sb. o obcích,ve znění pozdějších předpisů,usneslo vydat podle

Více

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů Obecně závazná vyhláška města Abertamy o místním poplatku ze psů, místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, místním poplatku za užívání veřejného prostranství, místním poplatku za provozovaný

Více

Čl.3 Veřejná prostranství

Čl.3 Veřejná prostranství OBEC Němčičky Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Němčičky se na svém zasedání dne 16.11.2011 usnesením č. 5/2011 usneslo vydat na

Více

OBEC RYNOLTICE Obecně závazná vyhláška č. 7 / 2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC RYNOLTICE Obecně závazná vyhláška č. 7 / 2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC RYNOLTICE Obecně závazná vyhláška č. 7 / 2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Rynoltice se na svém zasedání dne 29.9.2011 usnesením č. 5 usneslo vydat na

Více

Město Horažďovice Obecně závazná vyhláška č. 6/2010 o místních poplatcích

Město Horažďovice Obecně závazná vyhláška č. 6/2010 o místních poplatcích Město Horažďovice Obecně závazná vyhláška č. 6/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Horažďovice se na svém zasedání dne 20. 12. 2010 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 2/2004 o místních poplatcích

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 2/2004 o místních poplatcích OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 2/2004 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Újezdec se na svém zasedání dne 30.ledna 2004 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb. o místních

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Pičín č. 1/2015, o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška Obce Pičín č. 1/2015, o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška Obce Pičín č. 1/2015, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Pičín se na svém zasedání dne 26.2.2015 usnesením č. 7 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,

Více

Žádost o krátkodobý pronájem

Žádost o krátkodobý pronájem Žádost o krátkodobý pronájem Pořadatel odpovědná osoba : Příjmení : Adresa: Jméno: E-mail Název a adresa právnické osoby : IČ: DIČ: E-mail: Požadovaný termín : Datum : Od do hod. Požadavaná místnost k

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A O B C E D O L A N Y č. 5/2004 o místních poplatcích

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A O B C E D O L A N Y č. 5/2004 o místních poplatcích Vyhláška č. 5/2004 o místních poplatcích Dokumenty > Obecně závazné vyhlášky vytvořeno: 13.5.2004 změněno: 13.5.2004 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A O B C E D O L A N Y č. 5/2004 o místních poplatcích

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Obecně závazná vyhláška obce Boleradice č. 4/2005, o místních poplatcích na území obce Boleradice

Obecně závazná vyhláška obce Boleradice č. 4/2005, o místních poplatcích na území obce Boleradice Obecně závazná vyhláška obce Boleradice č. 4/2005, o místních poplatcích na území obce Boleradice Zastupitelstvo obce Boleradice se na svém zasedání dne 19. května 2005 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

MĚSTO CHODOV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA CHODOVA. č. 3/2010 o místních poplatcích

MĚSTO CHODOV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA CHODOVA. č. 3/2010 o místních poplatcích MĚSTO CHODOV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA CHODOVA č. 3/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Chodova na základě zmocnění v článku 101/1 a 104/2,3 Ústavy ČR, v souladu s ustanovením 10 písm.

Více

Obec SEMČICE, okres Mladá Boleslav. Obecně závazná vyhláška obce Semčice č. 2/2005

Obec SEMČICE, okres Mladá Boleslav. Obecně závazná vyhláška obce Semčice č. 2/2005 Obec SEMČICE, okres Mladá Boleslav Obecně závazná vyhláška obce Semčice č. 2/2005 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Semčice schválilo a vydává dne 7. 12. 2005 v souladu s ust. 10 písm. d), 35 a

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Jíkev č. 1/2010 ze dne 15. ledna 2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška Obce Jíkev č. 1/2010 ze dne 15. ledna 2010 o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška Obce Jíkev č. 1/2010 ze dne 15. ledna 2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo Obce Jíkev vydalo dne 15. ledna 2010 podle ustanovení 14 zákona č.565/1990 Sb. o místních poplatcích,

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 obce Troubelice o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 obce Troubelice o místních poplatcích Obec TROUBELICE 783 83 Troubelice 352 tel./fax: +420 585 032 108 e mail: troubelice@troubelice.cz www.troubelice.cz Obecně závazná vyhláška č: 2 Rok vydání: 2010 Datum účinnosti: 1. ledna 2011 Typ: platná

Více

OBEC HLASIVO Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích

OBEC HLASIVO Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích OBEC HLASIVO Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Hlasivo se na svém zasedání dne 29.11.2012 usnesením č. 88 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Obec Vinařice Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 ze dne 15. 12. 2008 o místních poplatcích

Obec Vinařice Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 ze dne 15. 12. 2008 o místních poplatcích Obec Vinařice Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 ze dne 15. 12. 2008 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Vinařice se usneslo podle ustanovení 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Bukovno č. 2/2006. o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška Obce Bukovno č. 2/2006. o místních poplatcích OBEC BUKOVNO, okres Mladá Boleslav Obecně závazná vyhláška Obce Bukovno č. 2/2006 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce BUKOVNO schválilo a vydává dne 6.12.2006 v souladu s ust. 10 písm. d), 35 a 84

Více

Obec Č Í Ž O V Á. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích.

Obec Č Í Ž O V Á. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích. Obec Č Í Ž O V Á Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích. Zastupitelstvo obce Čížová vydává podle ustanovení 14, odst.2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

M ě s t o K O Š Ť A N Y

M ě s t o K O Š Ť A N Y M ě s t o K O Š Ť A N Y OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2004 ze dne 19.12.2003 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo města se usneslo vydat podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Obec Praskačka. Obecně závazná vyhláška č. 05/2007 o místních poplatcích

Obec Praskačka. Obecně závazná vyhláška č. 05/2007 o místních poplatcích Obec Praskačka Obecně závazná vyhláška č. 05/2007 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Praskačka se na svém zasedání dne 17.července 2007 usneslo vydat podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

MĚSTO IVANČICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2010,

MĚSTO IVANČICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2010, MĚSTO IVANČICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2010, kterou se stanoví místní poplatek za užívání veřejného prostranství. Zastupitelstvo Města Ivančice se usneslo vydat podle ust. 84, odst.2, písm.h) a ust.

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 1/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 1/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 1/2015 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Pičín se na svém zasedání dne 22.1.2015 usnesením č. 7 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,

Více

MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA

MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA ZÁSADY č. 1/2004 pro postup při pronájmu nebo poskytnutí jako výpůjčky vymezených nebytových prostor na dobu nepřesahující 29 dnů Vydává ÚPLNÉ ZNĚNÍ č. 2 (účinnost od 1.1.2010)

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 obce Milotice nad Opavou o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 obce Milotice nad Opavou o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 obce Milotice nad Opavou o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Milotice nad Opavou vydává na svém zasedání dne 15.12.2003 v souladu s ustanovením 14, odst. 2 zákona

Více

229/2003 Sb. ZÁKON. ze dne 4. července 2003,

229/2003 Sb. ZÁKON. ze dne 4. července 2003, 229/2003 Sb. ZÁKON ze dne 4. července 2003, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších

Více

OBEC KLOKOČNÁ. Obecně závazná vyhláška obce Klokočná

OBEC KLOKOČNÁ. Obecně závazná vyhláška obce Klokočná OBEC KLOKOČNÁ Obecně závazná vyhláška obce Klokočná č.4/2009, O místních poplatcích Zastupitelstvo obce Klokočná schválilo na svém zasedání dne 22. 6. 2009, na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,

Více

OBEC RADIMOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 4/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC RADIMOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 4/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC RADIMOVICE Obecně závazná vyhláška č. 4/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Radimovice se na svém zasedání dne 20.12.2010 usnesením č. 62/2010 usneslo vydat

Více

Obecně závazná vyhláška obce Ovčáry

Obecně závazná vyhláška obce Ovčáry OBEC OVČÁRY, okres Mělník Obecně závazná vyhláška obce Ovčáry č. 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Ovčáry schválilo a vydává dne 16.6.2010 v souladu s ust. 10 písm. d), 35 a 84 odst. 2)

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místních poplatcích. Zavedení místních poplatků. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místních poplatcích. Zavedení místních poplatků. Čl. 1 Úvodní ustanovení Město Slušovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Slušovice se na svém zasedání dne 12. 12. 2012 usnesením č. 148/2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍTKOVICE Č.1/2005 o místních poplatcích

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍTKOVICE Č.1/2005 o místních poplatcích 1 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍTKOVICE Č.1/2005 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Nítkovice se usneslo dne 12.7.2005 vydat podle ustanovení 14, odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 1. Pacht nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem pozemku

Více

Ceník pronájmu TJ Sokol Dobříkov

Ceník pronájmu TJ Sokol Dobříkov Nečlenové TJ, cizí osoby OBJEDNÁVKY MOŽNÉ NA TELEFONNÍM ČÍSLE: 604834740, 720750326, 739407321 nebo na : sokoldobrikov@gmail.com CELÝ AREÁL bez sportovišť kiosek a příslušenství pro cizí organizace 5000,-

Více

OBEC Drahenice Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Úvodní ustanovení ČÁST II.

OBEC Drahenice Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Úvodní ustanovení ČÁST II. OBEC Drahenice Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místních poplatcích 1. Zastupitelstvo obce Drahenice na svém zasedání dne 1. prosince 2011 se usnesením č. 11/7 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

Obecně závazná vyhláška obce Svojetice č. 1 /2011

Obecně závazná vyhláška obce Svojetice č. 1 /2011 Obec Svojetice Obecně závazná vyhláška obce Svojetice č. 1 /2011 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje a vydává dne 12.1.2011 v souladu s ust. 10 písm. d), 35 a 84 odst. 2) písm.

Více

OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ

OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Osice se na svém zasedání dne 3. 3. 2011 usnesením č. 5.6 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Obecně závazná vyhláška obce Rejštejn č. 3/2003 ze dne 12.11.2003 o místních poplatcích. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

Obecně závazná vyhláška obce Rejštejn č. 3/2003 ze dne 12.11.2003 o místních poplatcích. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Obecně závazná vyhláška obce Rejštejn č. 3/2003 ze dne 12.11.2003 o místních poplatcích Obecní zastupitelstvo obce Rejštejn vydalo dne 12.11.2003 podle ustanovení 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních

Více

UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ 1 Identifikační číslo 2 Kód 220 List1 UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ 3 Pojmenování (název) životní situace Poplatek za užívání (zábor)veřejného prostranství 4 Základní informace k životní situaci 5 Kdo

Více

L U Ž E B S Z M P Ř Í B R A M

L U Ž E B S Z M P Ř Í B R A M Sportovní zařízení města Příbram příspěvková organizace Legionářů 378, 261 01 Příbram VII IČO: 71217975, DIČ: CZ71217975 Tel.: 318 626 649, fax: 318 623 815, e-mail: szm@pb.cz C E N Í K S L U Ž E B S Z

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Sbírka právních předpisů města č.1/2013 Město Řevnice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo města Řevnice č. 20 dne 21.10.2013. vydává podle ustanovení 14 odst. 2 zákona

Více

2. Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad /dále jen správce poplatku/ 1. Oddíl II- Článek 2. POPLATEK ZE PSU

2. Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad /dále jen správce poplatku/ 1. Oddíl II- Článek 2. POPLATEK ZE PSU OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PERÁLEC č. 3/ 2010 o místních poplatcích ======================================================= Zastupitelstvo obce Perálec se na svém zasedání dne 9.prosince 2010 usnesením

Více

OBEC OSOVÁ BÍTÝŠKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC OSOVÁ BÍTÝŠKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC OSOVÁ BÍTÝŠKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Osová Bítýška se na svém zasedání dne 22.12.2010 usnesením č. 2/2010 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

výroční zpráva 2005 Výroční zprávu schválila 5.května 2006 dozorčí rada Janovská o.p.s. a 17.května 2006 správní rada Janovská o.p.s.

výroční zpráva 2005 Výroční zprávu schválila 5.května 2006 dozorčí rada Janovská o.p.s. a 17.května 2006 správní rada Janovská o.p.s. výroční zpráva 2005 Výroční zprávu schválila 5.května 2006 dozorčí rada Janovská o.p.s. a 17.května 2006 správní rada Janovská o.p.s. vznik, zakladatelé, poslání Janovská o.p.s. byla zaregistrována Krajským

Více

o místním poplatku ze psů

o místním poplatku ze psů Obecně závazná vyhláška č. 6/2007, o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo obce Křepice se na svém zasedání dne 29. 6. 2007 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Schváleno RM dne 19.03.2014 usnesením č. 70/1416/2014 Nabývá účinnosti dne 01.04.2014 Zásady pronajímání

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Čl. 1

OBEC VELKÉ BŘEZNO. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Čl. 1 OBEC VELKÉ BŘEZNO Obecně závazná vyhláška č. 5/2003 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Velké Březno schválilo dne 15. 12. 2003 vydat podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních

Více

Obecně závazná vyhláška obce Hladké Životice č. 1/2004 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Hladké Životice č. 1/2004 o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška obce Hladké Životice č. 1/2004 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Hladké Životice se na svém zasedání dne 18. 11. 2004 usneslo vydat podle ustanovení 14 odst.2 zákona 565/1990

Více

C E N Í K SLUŽEB A POPLATKŮ

C E N Í K SLUŽEB A POPLATKŮ MĚSTO ČESKÁ SKALICE Třída T. G. Masaryka 80, Česká Skalice Příloha č. 2 usn. RM13 č. 13/235/VI/2015 C E N Í K SLUŽEB A POPLATKŮ platný od 1. 7. 2015 Zpracoval: vedoucí odboru finančního Rozdělovník: Předkládá:

Více