Olympiáda 2010/2011 sv. Anežka Česká

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Olympiáda 2010/2011 sv. Anežka Česká"

Transkript

1

2 Olympiáda 2010/2011 sv. Anežka Česká Vážení olympionici, letos opět vypuká naše tradiční olympijské klání a zároveň začínají zcela nové soutěže pro třídy i jednotlivce druhého stupně naší školy. Jistě budete úspěšní jak v osvědčených známých disciplínách, tak v těch nových a já se těším, co dobrého nám letošní ročník přinese. Tři nejúspěšnější olympionici dostanou odměnou vyhlídkový let letadlem z letiště Bubovice, všichni úspěšní výlet se středověkým zaměřením a druhý stupeň večer plný zábavy a tance v klubu. Samozřejmě ale všichni soutěží o medaile, čest a slávu, jež se zobrazí na slavnostním plese v Lucerně před zraky široké veřejnosti. Tématem Olympiády Veselé školy 2010/2011 je svatá Anežka Česká. Vybrali jsme si tuto světici, protože uplynulo 800 roků od jejího narození a je tedy co slavit. Sv. Anežka mocně zasáhla do našich dějin a jistě stále z nebe pro nás koná dobré dílo. Je také vynikajícím a zajímavým vzorem svým životem. Sv. Anežka byla princezna z rodu Přemyslovců, vzdala se královské moci a šla sloužit a pomáhat chudým a nemocným lidem. Je světově výjimečná tím, že je jedinou ženou na světě, která založila mužský katolický řád. Pročtěte si instrukce v tomto časopise, nebo na internetu na adrese a pusťte se s radostí do díla. Olympiádě zdar! M g r. J a n a Vá l k o v á, ř e d i t e l k a š k o l y

3 1) Kdo jsou chudí dnešní doby? Zvu vás do světa 13. století ústy pana profesora Piťhy a jeho Příběhu a odkazu sv. Anežky Přemyslovny, abychom se pak mohli posunout do naší současnosti. Pokusíme se hledat a snad nalézat odpovědi na otázky, které byly aktuální v Anežčině době. Především vás však zvu ke ztvárnění uvedených skutečností, k vyjádření položených otázek....nejhorší bylo naplno pocítit, co skrývá útulek, který založila. Byla tam esence bolesti světa. Anežka poznala, co jsou otevřené vředy, co je krvavý kašel tuberkulózy, slyšela sténání a chrapot umírajících. Lidé k ní nechodili žádat jen o pomoc, ale také o radu. Chodili dokonce i kněží, chodili její příbuzní a stále častěji přicházel i její bratr, král Václav. Nesla těžce spory ve vlastní rodině. To pak smiřovala, radila, vedla hovory. Nesčetní ubožáci tábořili před branou... Otázky k zamyšlení: Kdo jsou chudí současnosti? Chudí na vztahy, chudí na lásku a zájem svých blízkých či lidí vůbec? Chudí, nevlastnící víc než obsah jedné igelitové tašky? Chudí a trpící nedostatkem sebeúcty, nedostatkem času? Chudí, protože ztratili své milované, blízké. Přišli o domov, přátele... Jací lidé by dnes chodili za Anežkou? Pro jaké lidi by dnes Anežka postavila špitál? Způsob zpracování ponechám na vás navrhuji: zpracování kresbou, malbou, formou reportáže s doprovodnými fotografiemi apod. Rovněž koláž, asambláž či malé literární dílko je možné. Přeji hodně inspirace. Se svou radou a pomocí jsem k dispozici v kabinetu u 1. třídy vždy ve středu od hod. Termín odevzdání prací je A. M. Ve h o v s k á

4 2) Výtvarná výchova Milí olympionici, Budu vám citovat z knížky pana profesora Petra Piťhy: Kdykoli nastaly zlé doby, kdykoli se zdálo, že je ztraceno všechno a není záchrany, obraceli se lidé k Anežce Přemyslovně. Vždy jim to pomohlo, pozvedlo je to a dovedlo k vítězství. Nebylo to jenom v dávných dobách. Bylo to i v nové historii. Když na Pražském Hradě zavládl nacistický hákový kříž a zradou pokořený národ neměl nic, obrátili se lidé k Anežce. Ne, není náhoda, že kolem roku 1940 vyšli o ní knihy vědecké i umělecké. Když byli Češi znovu podvedeni a zotročeni pod jinými rudými vlajkami Stalinova Ruska, opět se obraceli k Anežce. Nebylo náhodou, že den poté, co sovětské tanky v srpnu 1968 obsadily celou republiku a pražské ulice byly plné ruských vojáků, objevily se v kostelích obrazy Anežčiny. Nebylo konečně náhodné ani to, že v druhém dvacetiletí komunistického režimu stoupala úcta Anežčina a často bylo opakováno barokní proroctví, že v Čechách bude dobře, až bude nalezen její hrob. Hrob ovšem nikdo nehledal, ale Anežka vyhledána byla. V roce 1987 vyhlásil statečný pražský arcibiskup František kardinál Tomášek velkorysý plán morální obnovy národa. Komunistické vlády přivedly zemi téměř ke krachu, všichni byli nuceni žít ve lži a lidské vztahy, práce, věda, péče o nemocné, soudnictví, vše bylo v hluboké krizi. Byl nejvyšší čas říct pravdu. Program měl trvat deset let a vyvrcholit oslavy milénia sv. Vojtěcha. Každý z těch deseti roků byl v programu věnován jednomu problému společnosti a zároveň jedné její části. Každý rok měl také svého patrona, někoho, kdo v dané oblasti ve své době hodně vykonal a mohl být vzorem. První rok byl věnován zdravotnictví a péči o staré, měl oslovit lékaře a ošetřovatelky. Patronkou toho roku byla Anežka. Všemocná tajná policie se vyhlášení smála. Zůstane to zavřené v kostelích, říkali si, jen ať se tam modlí. Nechybělo ani pobavených pošklebků. Kardinál Tomášek je stařec téměř osmdesátiletý a vyhlašuje program na deset let. Konce se asi nedožije. Neboj se, však ono to chcípne dřív než on, říkali si mezi sebou fízlové. Dokonce celou akci povolili. Nezdála se jim nebezpečná. Poprvé byli překvapeni, když na pouť k poctě Anežky konané v klášteře v Doksanech přišlo víc než deset tisíc lidí. Další rok akce pokračovaly a počty poutníků narůstaly. Na poutě přijížděli biskupové z ciziny. Nebylo možno uhlídat hosty z Polska, NDR či Maďarska. Policie procitla, zástupy účastníků bohoslužeb, kteří byli z valné většiny nevěřící odpůrci režimu, byly fotografováni a natáčeni tajnou policií. Obávaná StB mapovala situaci a chystala tvrdou akci, která byla nazvána Norbert. Měla proběhnout v roce zasvěceném tomuto světci. O všechen tento pohyb v Československu se začali zajímat západní novináři a v cizině přibývalo sympatií. Aby tento proud podpořil, rozhodl se tehdejší papež Jan Pavel II., že prohlásí Anežku Přemyslovnu za svatou. Svatořečení po celá staletí odkládané se blížilo. Komunistická vláda se pokrytecky chovala docela vstřícně. Mnoha lidem bylo dovoleno odjet do Říma, kde ke svatořečení mělo dojít. Komunistický tisk referoval o přípravách a o Anežce hovořil s jakousi úctou. Dovedla, podle tehdejší ideologie, odmítnout svůj třídní původ a věnovala se sociálně slabým. Nebyla však schopna vymanit se z náboženských předsudků. Policie přitom dopracovávala své seznamy. Poutníci odjížděli do Říma. V Praze rostlo napětí, protože se blížilo padesáté výročí 17. listopadu. Studenti vysokých škol chtěli ten den demonstrativně oslavit. V neděli dvanáctého listopadu se v poledne rozezněly všechny pražské zvony a stejně zahlaholily zvony po celé zemi. Bylo to po dvaceti letech, kdy jim bylo přikázáno mlčet. Všeobecné vyzvánění zvonů bylo zakázáno a

5 podle předpisů smělo být použito jen k účelům vyhlášení poplachu. Nikdo z těch, kdo tehdy vyšli do ulic, netušil, že zvony odbíjejí konec komunistické éry, že jsou to zvony vítající svobodu. Pět dní poté napadly zvláštní jednotky ministerstva vnitra studenty, které vlákaly do pasti na Národní třídě. Zpráva o brutalitě zákroku a poplašná zpráva, že jeden ze studentů zemřel na následky zranění, vedly studenty k obsazení budov univerzit a ke stávce. Přidali se umělci, herci a vědci a pak další a další. Nakonec se masově přidali dělníci z továren a náměstí měst se zaplnila lidmi žádajícími změnu vlády. Nad největšími demonstracemi v Praze se tyčil pomník svatého Václava před Národním muzeem, na němž je také socha Anežky Přemyslovny. Komunistický režim lži a bezpráví se zhroutil. Jakoby sám od sebe. Nebylo to sice přes jednu noc, ale jako kdysi u Olomouce jednoho dne zmizeli sovětští vojáci, jako by je odvál vítr. Anežka! Týden po jejím svatořečení byla slavena velká mše v katedrále a v zemi opět svobodně dýchající mluvil kardinál Tomášek o jednotě, která se vytvořila kolem postavy Anežky Přemyslovny, tiché a hrdé jako pravda, silné a soucitné jako láska. Škoda, veliká škoda, že jsme svou svobodu nedovedli lépe využít. Ukazuje se, že ve svobodě neumíme žít. Děláme chyby, které by nás o ni mohly připravit. Možná, že to je i proto, že jsme se málo naučili od Anežky Přemyslovny, na kterou jsme stejně jako naši předkové tolikrát přestali myslet, když se nám ulevilo. Myslím, že pan profesor v knížce, kterou napsal pro Vás, děti, velmi hezky přiblížil význam svaté Anežky. Já po vás budu chtít abyste navštívily místa, kde působila Anežka Přemyslovna, přenesly se do doby, ve které žila, a její odkaz ztvárnily výtvarně jakoukoliv výtvarnou technikou. Své práce mi odevzdejte do 13. ledna K a t e ř i n a M a c h o v á 3) Hudba a hudební nástroje v době Anežky České Zajímá tě, jaká hudba zněla v době, kdy žila Anežka Přemyslovna? Jakou hudbu asi poslouchala na královských dvorech, když byla tak stará jako ty? Jaké písně asi zpívala spolu s ostatními sestrami v klášteře? Na jaké hudební nástroje se v té době hrálo? A co noty, vypadaly a zapisovaly se stejně jako dnes? Pokud se rozhodneš zaměřit svou olympijskou práci právě na toto téma, vydej se po stopách hudebních značek až do 13. století a z výsledků svého pátrání mi přines zprávu, která bude mít tyto dvě části; 1) část teoretická Zjisti co nejvíce informací o hudbě 13. století, přehledně je zapiš, doplň ilustracemi. Vyber si tři nástroje, na které se v té době muzicírovalo, nakresli je nebo nalep jejich obrázky a napiš, co jsi o nich zjistil. 2) část praktická Sežeň si notový zápis nějaké písně ze 13. století, nauč se ji zahrát na svůj hudební nástroj. Pokud na žádný nehraješ, sežeň nahrávku (CD) ukázku hudby 13. století. Těším se na tvoji olympijskou práci E v a K u k a l o v á

6 4) Škola vidění - FOTO Moji milí, když jste měli hlasovat při ranním zpívání, jaké činy Anežky považujete za nejdůležitější, většina se rozhodla pro pečování o nemocné a chudé. Cesta domů se jmenuje obětavá skupina lidí, kteří v duchu Anežky pomáhají pečovat o těžce nemocné pacienty Doma. Ano, napsal jsem to s velkým D, protože to je veliké přání lidí, kteří se vrací z nemocnice a rádi by dožili svůj život doma. Možná, že někdo pomáháte starat se o nemocné ve vaší rodině. Vaše cesta domů se vám zdá někdy dlouhá, jindy krátká, ale rádi se po ní vracíte. Po cestě domů se člověk vrací celý život. Cesta vás přivede domů. Ale co je to doma? Každý z vás si představí něco jiného i někoho jiného. Často si to uvědomíme až ve chvílích, kdy je nám těžko. Zkuste se nad tím zamyslet. Popište několika větami a pak hledejte, jak......co je to doma sdělit ostatním fotografií. Nezapomeňte, že v jednoduchosti je krása a síla. Nezvítězí asi ten, kdo vyfotografuje plnou postel plyšáků a bedny autíček a robotů. Poraďte se s vašimi lidmi doma, ptejte se jich, jaký námět fotografie by si vybrali oni, aby vyjádřili toto téma. Nezapomeňte na babičky a dědečky, prababičky a pradědečky. Snad vám to napomůže ve vašem hledání námětů fotografie. Někdo zvolí detaily a zátiší, jiný celkové prostředí nebo portrét člověka. Černobílá fotografie může vyjádřit někdy více než pestré barvy. Zda dodáte jednu nebo více fotografií, záleží na vás. Posuzuje se hlavně námět a jeho vyjádření, tedy úhel záběru, osvětlení, rušivé prvky, technická kvalita. Fotografie ve velikosti alespoň A4 (18 x 24 cm) opatřete na zadní straně vaším jménem a třídou. Dodejte do pátku 14. ledna 2011: kabinet v Desítce nebo Foto ve Dvacítce. Myslím tím Soukenickou ulici a naše dvě budovy školy, které navštěvuje mnoho šikovných a vnímavých dětí. Ani netušíte, jak se těším na vaše díla. Pokud se jich sejde dost dobrých, uděláme výstavu. I v a n L á t a l 5) Anežka v číslech Drazí olympionici, nebylo pro mě jednoduché najít, kde má Anežka Česká své místo v matematice, ale dumal jsem a dumal, až jsem vydumal tuto pravdu: Žádný člověk není číslo! A protože Anežka určitě nebyla žádný zlobivec, raubíř nebo rošťák, určitě nebyla číslo ani ona. Jak ji potom najít v matematice? Naštěstí se matematika zabývá nejen čísly, ale i jejich porovnáváním a právě to bude Vaším úkolem. Určitě by každý na první pohled viděl, jestli je vyšší nebo jestli má světlejší vlasy než Anežka, ale co jinak? Naběhala se po schodech víc než vy, nebo jste oproti ní viděli víc cizích zemí? Zamyslete se a zkuste přijít na to, čím byla Anežka výjimečná nebo naopak stejná jako vy či kdokoliv jiný z vašeho okolí. Je na vás, jestli budete porovnávat velikost nosních dírek či počet bratranců. Své zkoumání si zaznamenejte a z použitých obrázků nebo textů vyrobte přehledný panel (nejlépe velikosti A2), kde své pátrání shrnete. Hodně zdaru - třeba zjistíte, že Anežka není tak nedosažitelným vzorem. M i c h a l B e n k o

7 6) Šperk a růženec Svatá Anežka Česká, jedna z nejslavnějších českých světic, byla dcerou krále Přemysla Otakara I. a Konstancie Uherské. V dětství byla vychovávána v klášteře a několik let strávila také na vídeňském dvoře Babenberků, aby se zde naučila dvorským mravům. Anežka se však jako královská dcera necítila šťastná. Netoužila po bohatství, přepychu ani slávě. Proto se vzdala života uprostřed panovnického dvora a odešla do kláštera, kde žila v chudobě a modlitbách. Založila špitál sv. Františka a celý život zasvětila Bohu a službě nemocným a chudým. Svůj klášterní život naplnila modlitbou a prací pro chudé a trpící. Anežka jako královská dcera nosila nádherné šaty a zdobila se krásnými a drahocennými šperky. Když se rozhodla opustit život na královském dvoře a vstoupit do kláštera, všeho bohatství se vzdala, oblékla si jednoduché a prosté šaty a jediným šperkem se stal růženec, který se modlila. Tvým úkolem bude : 1) vyrobit krásný šperk, který si představuješ, že Anežka mohla nosit, když byla princeznou na královském dvoře, 2) vyrobit růženec Svaté Anežky, který mohla mít, když žila v chudobě kláštera, 3) zjistit,napsat a nakreslit, jak se lidé v gotické době, kdy žila sv. Anežka, oblékali. Případně také, jak vypadaly šperky a jaké materiály se na ně používaly, 4) popsat své výrobky a materiál, ze kterého jsou vyrobeny. Tvůj šperk i růženec, který budeš vyrábět, může být z libovolného materiálu. Záleží jen na tvé fantazii. Důležitý je především kontrast, který by ve výrobcích vyjádřil bohatství a přepych královského dvora (šperk) a na druhé straně chudobu, prostotu a pokoru života v klášteře ve službě bližním (růženec). Ve r o n i k a N o v á k o v á 7) Silná osobnost Anežky České Vážení olympionici, zvu vás na překonávání vlastní síly a lidského ducha na olympiádu ve fitness. Lidé už od nepaměti, nejinak v době Anežky České, se překonávali v různých silových disciplínách a dokazovali jeden druhému, že jsou jedineční. Dokonce i někteří králové zavedli rytířské turnaje, aby si mladí šlechtici mohli změřit své síly v boji jeden proti jednomu. A proto i já vás zvu na jedinečnou olympijskou disciplínu v benchpressu, což je tlak s jednoručkou (zvedání jednoručních činek) vleže na lavici. Tímto cvikem se nejvíce posiluje velký prsní sval, triceps, a přední hlava deltového svalu pro necvičeného jedince je to velice složitá disciplína. Celá disciplína je rozdělena na dva soutěžní prvky a to na krátký úchop a na široký úchop. Krátký úchop je velice náročný, neboť soutěžící má zatížené daleko více svaly než na široký úchop. A proto vyhlašuji olympijskou disciplínu rozdělenou na dvě části a na níže uvedené kategorie: mladší žáci (kategorie do 11 let), pokročilí žáci (kategorie od 12 do 14 let) a starší žáci (kategorie od 15 let). M a r t i n M a x m i l i á n J a n d a

8 8) Tajemství Panenského Týnce Mezi nejpozoruhodnější a nejtajemnější místa v České republice patří nedostavěný gotický chrám v Panenském Týnci na Lounsku. Mnozí lidé věří, že je nabitý pozitivní energií a dokáže léčit. Za pozitivními účinky sem jezdí mnoho lidí, často zde zastavují i plné autobusy. Úkolem tvé olympijské práce je poodhrnout závoj tajemství, který obestírá toto mimořádné místo. Podaří se ti to, když splníš následující úkoly: 1. Navštiv osobně chrám v Panenském Týnci. Nalézá se na silnici č. 7 směr Louny 50 km od Prahy. 2. Projdi stavbou a pořiď její fotodokumentaci nebo nakresli ilustrace jejího vzhledu. 3. Pokus se napsat, jak na tebe působí, jaký na tebe činí dojem, čím si myslíš, že je mimořádná. 4. Zjisti, jaký vztah má ke svaté Anežce České. 5. Napiš něco zajímavého z historie obce, ve které se chrám nachází. 6. Ze získaných poznatků a obrázků vytvoř knížečku. Doporučuji ti při práci použít služeb internetu. Svoji práci odevzdej do Přeji ti mnoho úspěchů. P e t r Vá l k a 9) Zemí svaté Anežky Poutníci, badatelé, historici, fotografové, přátelé Anežky České, zvu vás na cestu! Náš cíl je pěkně odvážný vždyť se jedná o skutečnou princeznu. Této princezně už mnoho umělců vzdalo poctu svými krásnými díly a my se společně pokusíme vytvořit průvodce po památkách naší vlasti zasvěcených právě Anežce. Na mém webu na stránkách Veselé školy (2. třída) najdete rozsáhlý seznam kostelů, kapliček, soch, obrazů, zvonů atd., které nesou jméno svaté Anežky. Pokud sami víte o dalším objektu, ráda ho zařadím. Můžete si vybírat, vybírat, a až se rozhodnete, dejte mi vědět, abych vám vaši volbu rezervovala. Pak už je to na vás: zjistit informace o tomto díle, zajímavosti a také třeba něco o umělci, který je autorem, jeho vztah ke svaté Anežce zkrátka máte prostor doširoka otevřený. Pokud se vám podaří vybrané místo navštívit a doplnit text fotografií, hurá, hurá, to je přesně ono! Svou práci odevzdávejte do v tištěné i elektronické podobě, text a fotografii. Budu vám moc držet palce. Když se to povede, zkusili bychom vydat v příštím jubilejním roce z naší společné práce skutečnou knížku. Přeji vám hezké zážitky a radost z objevování! L e n k a P e c h a r o v á Na webu 2. třídy (www.veselaskola.cz/tridni_weby/2_trida) najdete seznam kostelů.

9 10) Anežka - ošetřovatelka nemocných Vážení a úctyhodní soutěžící, jistě jste už někdy byli u lékaře, který dokázal pomoci, když vás zasáhla nemoc. Možná že máte i zkušenost z nemocnice, kde se o vás staraly zdravotní sestry. Svatá Anežka byla jednou z takových prvních zdravotních sester a zároveň lékařek u nás. Dokonce založila jednu z prvních nemocnic v Čechách. Kromě toho, že měla výborné znalosti nemocí i léčebných postupů, často vlastnoručně ošetřovala zraněné, podávala léky a starala se o všechny potřeby pacientů. Budeš stejně dobrý nebo dobrá jako ona? Olympijské zápolení proběhne ve třech kategoriích: třída a) Vyberte jednu léčivou bylinu, o které zhotovíte podrobný referát, v němž budou: obrázek a popis rostliny, léčivé účinky, nemoci, které se jí léčí. Práci odevzdejte do b) Naučte se pečlivě obvazovat zápěstí vhodným obvazem. Ve zvolený den bude vaše schopnost obvazovat zhodnocena při soutěži třída a) Vyberte jeden lék, který je běžně k dostání v lékárně. Pečlivě si prohlédněte příbalový leták. Zhotovte vlastní lékopis, kde popíšete vše důležité o léku, zejména jeho účinky, kdy se komu lék může podat a kdy naopak není vhodné lék někomu dávat. Můžete připsat i vlastní zkušenost s lékem, napsat doporučení k užití, přidat obrázky. Práci odevzdejte do b) Naučte se pečlivě obvazovat zápěstí, kotník a čelo. Ve zvolený den bude vaše schopnost obvazovat zhodnocena při soutěži. Zájemci z druhého stupně Vyberte z následujícího seznamu alespoň pět přírodních léků, které vyzkoušíte na vlastní kůži: 1. odvar z petržele 2. odvar z máty 3. odvar z heřmánku 4. odvar z řebříčku 5. odvar z kopřiv 6. odvar z levandule 7. česneková pleťová maska 8. ředěná citronová šťáva 9. červené nebo bílé víno 10. olivový olej Všechny tyto léky mají protizánětlivé nebo čisticí účinky a používají se k léčbě akné, zánětů v pokožce, pupínků, vyrážek, a navíc je lze snadno doma vyrobit. Vyrob si pět zvolených léků, aplikuj na svoji kůži a pozoruj účinky, výsledky výzkumu zapiš. Písemná práce by měla mít úvod, stať a závěr a maximálně tři normostrany (tedy 3 x 30 řádků). Práci odevzdej do Přeji zdraví, sílu, ve vítězství víru! D a v i d Vá l k a

10 11) Lípa svatý strom Všichni víme, že lípa je český národní symbol, ale málokdo tuší, že lipové dřevo se latinsky nazývá lignum sanctum, tedy svaté dřevo. Z lipového dřeva jsou vyřezány slavné oltáře, kříže, sochy v kostelích, někdy i jesličky v betlémech. Ve starých dobách bývala lípa vysazována při svatbách, je to strom zamilovaných, ale také se pod lípou konaly vesnické sněmy. Obecně se mělo za to, že lipové dřevo má magickou moc. Podotýkám, že lipové květy jsou léčivé a listy lípy mají tvar srdce. I dnes má lípa velkou lidovou úctu, mnohdy se ani neví proč. Lipová ratolest je nejen název soutěže mladých zahradníků, ale je také důležitou součástí mnohých státních symbolů, vyznamenání a uniforem. Sice o tom nemáme žádných konkrétních zpráv, ale lze předpokládat, že sv. Anežka lípu dobře znala. Věděla, kde lípy rostou, aby mohla sbírat její květy, věděla, kde včelaři stáčí lipový květ, věděla, jak užívat darů přírody k léčbě nemocných. Je také možné, že její růženec, křížek v pokoji nebo socha v kostele byly vyrobeny z lipového dřeva. To vše se ale můžeme jen domnívat, o běžném životě sv. Anežky historici mlčí. Avšak vy, milí olympionici, jste povoláni k tomu, abyste nemlčeli, ale naopak zmapovali život části přírody, život jednoho stromu, jedné lípy, a třeba zjistíte, proč je dřevo tohoto stromu svaté. Zapátrej v okolí svého bydliště, na chatě, na chalupě, zda se v okolí nebude vyskytovat lípa. Tvým úkolem bude zjistit její přibližné stáří, změřit obvod kmene, nafotit ji. Dále se zkus vypravit za nějakým pamětníkem a pokus se zjistit veškeré zajímavosti o lípě (příběh, legendu atd). Své bádání zanes do vlastnoručně vyrobené knížečky o tvé lípě. Věz, nedílnou součástí tvé knihy by měla být mapka výskytu dané lípy, fotografie a drobná úvaha o úloze tvého stromu v životě. Olympijskou práci v podobě knihy odevzdej Martinu Prokopiusovi nejpozději do pátku 14. ledna Přeji Ti mnoho úspěchů, dobrodružství a krásných chvil při práci na tomto nelehkém olympijském úkolu. Zároveň bych ti rád nabídl pomoc v podobě konzultací. Bývám k zastihnutí ve všední dny kromě pátků v kabinetě ve druhém patře u 4. třídy. Hodně zdaru! M a r t i n P r o k o p i u s

11 Vážení olympionici z druhého stupně Veselé školy! V letošním roce vám přinášíme nový prvek, speciálně upravený na míru vám, mladým mužům a ženám. O co půjde? Připravili jsme pro vás sérii soutěžních dní. V tyto dny nebude probíhat běžná výuka, ale budete moci získávat vítězství pro svou třídu. Nabídneme vám soutěže v oblastech vědomostních, výtvarných, hudebních, tanečních a sportovních. V těchto soutěžích, které budou probíhat jak individuálně, tak především týmově, získáte body, které pak připíšete ve prospěch své třídy. Na závěr olympijských her získané body sečteme a vítěznou třídu odměníme. Odměnou pak bude speciální divoký večírek plný tance a zábavy v prostorách rockového klubu. Každá třída, která dosáhne minimálního počtu bodů pro vstup na večírek, se může zúčastnit. Ovšem třída vítězná získá navíc prodloužený pobyt na večírku a k tomu ještě překvapení! Jste alespoň trochu zvědaví, o jaké překvapení jde? Chcete zjistit, jestli právě vaše třída je schopná nejlepší spolupráce, má dohromady nejbystřejší mozek, má nejlepší umělecké talenty a je nejsilnější? Zapojte se tedy do soutěží a pojďte nám ukázat, že něco umíte! A my vám na oplátku slibujeme, že na večírku se budete báječně bavit! Va š i u č i t e l é

12 Anežka Přemyslovna a její doba vernisáž Letošní olympiáda pro druhý stupeň bude zcela v novém pojetí. Máte následující úkoly: 1) Přečtěte si pozorně celý olympijský časopis. Pokud vás zaujme některé z témat, vypracujte je jako klasickou olympijskou práci (po dohodě s příslušným učitelem, který dané téma vyhlašuje). Bude to další plus pro vaši třídu (viz dále). 2) Olympiáda v tomto školním roce bude ve znamení týmové práce jednotlivých tříd, které budou mít za úkol ztvárnit libovolným způsobem téma Anežka Přemyslovna a její doba a v daný den téma prezentovat. Pojetí tohoto tématu bude zcela na vaší domluvě a fantazii. Zde jsou některé možnosti, jak toto téma ve vaší třídě zpracovat: - vytvořit počítačovou prezentaci (např. o Anežském klášteru, stavebních památkách té doby, o rodu Přemyslovců...), - nastudovat krátké divadlo, scénku, dramatizaci textu, - vyzdobit třídu v duchu tématu (pozor, zásahy do prostoru třídy jako např. co kam připevnit, co kde pomalovat, VŽDY konzultujte s třídním učitelem!), - obléci se zcela v duchu tématu do dobových kostýmů (např. podle stavů té doby král, řeholní sestra, rytíř, chudák, řemeslník, vesnická žena apod.) Dalším nápadům se meze nekladou! Ve zvolený den v lednu 2011 (bude oznámen s dostatečným předstihem) se nebude vyučovat a proběhne vernisáž celého projektu. Kromě vědomostních a sportovních soutěží (čti dále olympijský časopis) obejde komise určených učitelů všechny třídy druhého stupně a zhodnotí jejich prezentaci, kterou jako třída předvedou. Hodnotit se bude nápaditost, kvalita práce a spolupráce celé třídy. Na vítěznou třídu čeká velké překvapení! Proto pracujte usilovně, zjišťujte co nejvíc informací, spolupracujte jako třída, tvořte! S realizací vašich nápadů vám rády pomůžeme! A l e n a B r o ž o v á a J a n a R á l k o v á Informace můžete načerpat zde: Piťha, P.: Příběh a odkaz sv. Anežky Přemyslovny, Poustevník, Praha 2010 Piťha, P.: O lásce a službě sv. Anežky české, Poustevník, Praha 2002 cs.wikipedia.org/wiki/anežka_česká anezka - ceska Anezka - Ceska / cs.wikipedia.org/wiki/anežský_klášter

13 Vědomostní klání soutěž V rámci této soutěže bude vítězit ten, kdo bude mít nejvíce informací v hlavě a bude je i umět rychle použít. Soutěž jsme připravili v podobném tvaru, jako je známý televizní pořad Riskuj. Otázky budou z oblastí jazykových, přírodovědných i z obecných znalostí. Toto kolo pro vás připravuje tým ve složení paní ředitelka Jana Válková a paní učitelky Hlaváčová a Maredová. Těšíme se na vaši hojnou účast, neboť víme, že jste chytří a chytré a že v našem kole nasbíráte mnoho bodů pro svou třídu! J a n a Vá l k o v á, M a r k é t a H l a v á č o v á, E v a M a r e d o v á Umění zasáhnout turnaj Sv. Anežka vynikala schopností včas a vhodně zasáhnout. Podařilo se jí dokonce jedním cíleným zásahem ukončit občanskou válku. Inspirován tímto uměním vyhlašuji turnaj v šipkách. Parametry: dvojice z jedné třídy, soft tip, "301", dvě vítězství, datum bude upřesněno později. Teorii vysvětlím rád, vlastní šipky výhodou. M i c h a l B e n k o Čestný zápas turnaj Kluci: Anežka Přemyslovna žila v rytířské době, kdy se soupeři k sobě chovali nanejvýš uctivě, vážili si jeden druhého, přitom se při klání bili celým srdcem a přes jakékoli hranice bolesti, únavy či strachu. V silové zápolové disciplíně budou nejzdatnější zástupci tříd soupeřit o body pro svoji třídu. Podle počtu zájemců budou učiněny dvě až tři váhové kategorie ze všech tříd. Vítěz turnaje získá finanční odměnu, diplom a body pro svoji třídu. Holky: Svatá Anežka byla houževnatou a energickou ženou. Připomínám, že práce s nemocnými je fyzicky dosti náročná, což vám potvrdí každá zdravotní sestra. Dívky z druhého stupně mohou získat body pro svoji třídu v disciplíně zvané páka. Vítězka turnaje získá kromě bodů finanční odměnu a diplom. D a v i d Vá l k a Dny přežití survivalový výlet Ve vybraný termín podniknou třídy druhého stupně výlet do přírody zaměřený na přežití bez vymožeností civilizace. Účastníci budou mít omezenou výbavu, budou vystaveni vlivům prostředí a budou muset spoléhat pouze na vlastní vědomosti a schopnosti. Ten, kdo přežije, získá množství bodů pro svoji třídu a bude po indiánsku odměněn. P e t r Vá l k a a M a r t i n P r o k o p i u s

14

15 Přihlášky k soutěžním oborům č jsou dobrovolné. Účast na druhostupňových programech je povinná pro všechny třídy druhého stupně, přihláška se pro ně nevyplňuje.

Legenda o svaté Ane ce České

Legenda o svaté Ane ce České Legenda o svaté Ane ce České Pracovní list k výtvarné soutěži pro děti a mládež (kategorie II, pro děti ve věku 11 14 let) Život svaté Anežky Anežka Přemyslovna se díky svému příkladnému životu a činům

Více

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013 Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek

Více

INDIÁNI NEJPRVE SI VEZMĚTE PRACOVNÍ SEŠIT K ŽIVÉ ABECEDĚ. NA INDIÁNSKÉ STRÁNCE 13 VYPRACUJTE KAŽDÝ SÁM CVIČENÍ 4.

INDIÁNI NEJPRVE SI VEZMĚTE PRACOVNÍ SEŠIT K ŽIVÉ ABECEDĚ. NA INDIÁNSKÉ STRÁNCE 13 VYPRACUJTE KAŽDÝ SÁM CVIČENÍ 4. CENTRUM ČTENÍ, TI SE MAJÍ, CELÝ DEN SI JENOM HRAJÍ. POJĎME SI HRÁT NEJEN S PÍSMENKEM I NEJPRVE SI VEZMĚTE PRACOVNÍ SEŠIT K ŽIVÉ ABECEDĚ. NA INDIÁNSKÉ STRÁNCE 13 VYPRACUJTE KAŽDÝ SÁM CVIČENÍ 4. UDĚLEJTE

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Moje rodina

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Moje rodina Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Moje rodina Jméno a příjmení: Michaela Želichovská Třída: 5. A Školní rok: 2014/2015 Garant / konzultant: Roman Kotlář ml. Datum odevzdání: 23.

Více

3. Přečtěte si události na stránce za vaší kapitolou s názvem CO PES ASI NEVĚDĚL, popovídejte si o tom, zda vy jste to všechno věděli.

3. Přečtěte si události na stránce za vaší kapitolou s názvem CO PES ASI NEVĚDĚL, popovídejte si o tom, zda vy jste to všechno věděli. Centrum čtení Tentokrát si v centru čtení přečtete knihu od psa. Ne že by ji napsal přímo pes. Podívejte se, která paní spisovatelka ji napsala a zapamatujte si její jméno. Ale kniha vypráví o tom, co

Více

většinu prvků především 3-D si můžete připravit ve svém studiu předem, máte tak jedinečnou možnost vypracovat svůj um k dokonalosti a o to jde.

většinu prvků především 3-D si můžete připravit ve svém studiu předem, máte tak jedinečnou možnost vypracovat svůj um k dokonalosti a o to jde. Vážení, byla bych ráda, aby tato soutěž Krásné ruce a nohy nekladla žádná omezení Vaší fantazii při tvorbě Nail Artu na nehtech rukou i nohou. Protože sama vím, že jde především o pracovní čas, který nás

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

PRÁZDNINY V MUZEU 1. 7. 31. 8. 2012

PRÁZDNINY V MUZEU 1. 7. 31. 8. 2012 PRÁZDNINY V MUZEU 1. 7. 31. 8. 2012 pro organizované skupiny, příměstské tábory, DD, kolektivy dětí a mládeže atd. www.muzeumhk.cz Stezky muzejní budovou 1) Stezky po muzeu Účastníci tohoto putování muzejní

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Téma Přemyslovna Svatá Anežka Česká a její doba

Téma Přemyslovna Svatá Anežka Česká a její doba MŠMT ku příležitosti výročí Přemyslovny sv. Anežky České vyhlašuje celostátní výtvarnou soutěž: Přemyslovna sv. Anežka Česká a její doba Je to mimořádná postava našich dějin. Její životní dílo, osobní

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou letos organizovány nejen kroužky, ale i dohled nad žáky 5. třídy a 2. stupně. Pro žáky 5. třídy platí stejný režim (omlouvání, odchody, ) jako ve školní družině.

Více

Místo pro život. Nejsou dvě historie lidská a přírodní, ale jen jedna, která je posledních pár miliónů let společná. Václav Cílek

Místo pro život. Nejsou dvě historie lidská a přírodní, ale jen jedna, která je posledních pár miliónů let společná. Václav Cílek Místo pro život Nejsou dvě historie lidská a přírodní, ale jen jedna, která je posledních pár miliónů let společná. Václav Cílek Místo pro život Člověk se chová k prostředí, ve kterém žije, podle toho,

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

O expozici Pavel Kohout (2014) Vydáno v listopadu 2014 jako 2.publikace vydavatelství Vydavatel: Pavel Kohout (www.kknihy.cz)

O expozici Pavel Kohout (2014) Vydáno v listopadu 2014 jako 2.publikace vydavatelství Vydavatel: Pavel Kohout (www.kknihy.cz) O expozici Pavel Kohout (2014) Vydáno v listopadu 2014 jako 2.publikace vydavatelství Vydavatel: Pavel Kohout (www.kknihy.cz) ISBN: epub: ISBN 978-80-88061-03-8 mobi: ISBN 978-80-88061-04-5 pdf: ISBN 978-80-88061-05-2

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Malířství

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Malířství Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Malířství Jméno a příjmení: Dana Kopecká Třída: 5.A Školní rok: 2013/2014 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání: 31. 03. 2014

Více

V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin)

V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin) V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin) Malé krůčky k bezpečné cestě do školy Již čtvrtým rokem působí na naší škole rodičovská dopravní skupinka, která se snaží

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Cesta za šamany do Litvy, aneb po stopách kořenů slovanské spirituality

Cesta za šamany do Litvy, aneb po stopách kořenů slovanské spirituality Cesta za šamany do Litvy, aneb po stopách kořenů slovanské spirituality LITVA 20. - 28.6.2014 Vážení přátelé, dovolte, abych vás pozval na jedinečnou dobrodružnou cestu za objevováním kořenů starobylé

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 1 Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 2 Copyright Autor: Jiří Glet Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2014 ISBN: 978-80-7512-073-1 (epub) 978-80-7512-074-8 (mobipocket) 978-80-7512-075-5 (pdf)

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Zaměřte pozornost dítěte na Ježíše a rodinu Vyrobte dětem adventní kalendář s biblickými verši (ze Starého i Nového zákona vztahující se k narození Pána Ježíše)

Více

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ Milý návštěvníku, jsem velmi rád, že Tě mohu přivítat v Muzeu Karlova mostu. Jméno mé jest Bruncvík, a jestliže se pozorně projdeš po Karlově mostě, jistě padne Tvůj pohled i

Více

Šiřte poselství lásky

Šiřte poselství lásky Šiřte poselství lásky Promluva Satja Sáí Báby z 25. prosince 1994 Vesmír je ovládán Bohem, Bůh je veden pravdou, pravdě vládnou ušlechtilé bytosti, kdo je ušlechtilý, je Bůh sám. Vtělení božské lásky!

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. Pravidla

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 8. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. leden červen 2013

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. leden červen 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro leden červen 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 495

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude i zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (I. oddělení pí. uč. Lucie Špačková) a 2. stupně (II. oddělení pí. uč. Veronika

Více

SOUTĚŽE A OLYMPIÁDY ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA. Do obvodního kola postoupili a umístili se: Výsledky krajského kola: PRAŽSKÝ GLOBUS

SOUTĚŽE A OLYMPIÁDY ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA. Do obvodního kola postoupili a umístili se: Výsledky krajského kola: PRAŽSKÝ GLOBUS SOUTĚŽE A OLYMPIÁDY ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA Školního kola se zúčastnilo 10 studentů z tercie, kvarty, sexty a oktávy. Obvodní kolo pro Prahu 10 a 11 již tradičně organizovala naše škola. Předsedkyní komise

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1)

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Stanislav Kostka Neumann (1875 1947) Na počátek, protože: - Finančně zajištěný (rodina zámožného advokáta - Olšanská fila =

Více

Český stát za vlády přemyslovských knížat

Český stát za vlády přemyslovských knížat Úvod : Vytvořila jsem pracovní materiál pro vlastivědu a dějepis /4.,5. i druhý st./, pro realizaci projektů/ př. ČJ popis historické postavy, MA číselná osa, orientace v čase, VV- tém. práce, dobový portrét

Více

Pracovní listy k výstavě Afrika umění a život a k tvůrčím prázdninovým dílnám. srpen-září 2006

Pracovní listy k výstavě Afrika umění a život a k tvůrčím prázdninovým dílnám. srpen-září 2006 Pracovní listy k výstavě Afrika umění a život a k tvůrčím prázdninovým dílnám srpen-září 2006 Ahoj, jmenuji se Kirikou a jsem z konga. jak se jmenuješ ty?. Na tomto obrázku BAREVNĚ OBTÁHNI světadíl odkud

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf,příspěvková organizace Bratislavská 2166,407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz,tel.+420412372632 Číslo

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

Kurz č.: KV01 Karlovy Vary 12. 12. 2006 17. 4. 2007 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE

Kurz č.: KV01 Karlovy Vary 12. 12. 2006 17. 4. 2007 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Kurz č.: KV01 Karlovy Vary 12. 12. 2006 17. 4. 2007 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Žákovský projekt v hodinách matematiky 8.ročníku základní školy na téma: Geometrie mého okolí Karlovy Vary, 2007 Mgr. Jaroslava Janáčková

Více

floristickou soutěž s výstavou soutěžních prací

floristickou soutěž s výstavou soutěžních prací vyhlašují floristickou soutěž s výstavou soutěžních prací se uskuteční ve dnech 12. a 13. listopadu 2015 v Kulturním domě města Soběslavi Místo konání: Kulturní dům města Soběslavi Den konání soutěže:

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 Hummer Camp 2011 II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 O Tvrzi Tvrz HUMMER je stálý přírodní zábavní park ve středověkém stylu pro celou

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 10 červen 2013 www.zssv.cz

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 10 červen 2013 www.zssv.cz školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 10 červen 2013 www.zssv.cz r Nejprve něco z historie. Osvětim (Německy Auschwitz), která byla největším nacistickým koncentračním a vyhlazovacím táborem,

Více

Co by Vás mohlo zajímat

Co by Vás mohlo zajímat Co by Vás mohlo zajímat Jak začne první školní den? V pondělí 2. září 2013 se sejdeme v 8 hodin před školou. Rádi přivítáme rodiče a další příbuzné našich prvňáčků. Nezapomeňte na fotoaparát nebo kameru.

Více

Nechť hry započnou. www.hunger-games.cz

Nechť hry započnou. www.hunger-games.cz Nejdrsnější reality show světa také v ČR Nechť hry započnou Každý rok 24 hráčů Vždy jen 1 vítěz, jehož výhrou je vlastní život Je čas změnit pravidla? Vítězství znamená slávu a bohatství! Prohra znamená

Více

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY ZLATÉ RUCE ČECH 2013

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY ZLATÉ RUCE ČECH 2013 SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY ZLATÉ RUCE ČECH 2013 Společnosti BEAUTY NAILS vás zve na mezinárodní soutěže ve zdobení nehtů, tip boxu a manikúře. Uskuteční se v rámci mezinárodního veletrhu Interbeauty Prague, který

Více

4. lekce: LESNÍ STUDÁNKY (45 min)

4. lekce: LESNÍ STUDÁNKY (45 min) M 4. lekce: LESNÍ STUDÁNKY (45 min) Poznámka: hodina je upravena podle pracovních listů Les a voda, Sdružení TEREZA, 2004. Žák prozkoumá lesní studánky z různých úhlů pohledu (bude si je představovat,

Více

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07 LEDEN 2014 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02 K Roku rodiny... 03 Ptali jste se... 04 Toulky farní minulostí....... 05 Informační servis...

Více

vynálezci a vynálezy Pracovní listy pro 2. stupeň základních škol a víceletá gymnázia Co daly české země Evropě a světu?

vynálezci a vynálezy Pracovní listy pro 2. stupeň základních škol a víceletá gymnázia Co daly české země Evropě a světu? Pracovní listy pro 2. stupeň základních škol a víceletá gymnázia Co daly české země Evropě a světu? Motto: Navrhuji zrušení patentního ústavu. Všechno už bylo vynalezeno a nic nového nelze objevit. vynálezci

Více

CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Učení pro život

CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Učení pro život Státní svátky ČR Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č.DUMu: VY_32_INOVACE_01_06 Tématický celek: Země, kraje, města Autor: PaedDr. Helena

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

ČESKÝ STÁT ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST

ČESKÝ STÁT ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST 1. Přečti si následující text a poté odpověz na připojené otázky. Roku 1197 pan Přemysl a jeho příznivci táhli ku Praze, připraveni buď zemřít, nebo sobě zjednati chleba a pánu svému Přemyslovi knížectví.

Více

Sedm divů světa. Celkem projekt : 19 hodin

Sedm divů světa. Celkem projekt : 19 hodin Sedm divů světa 1. Rodinná (občanská) výchova (1 hod) 2. Výtvarná výchova (2 hod) PC 3. Zeměpis (2 hod) PC 4. Výtvarná výchova (2 hod) PC 5. Hudební výchova (1 hod) PC 6. Matematika (1 hod) 7. Přírodopis

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení:

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení: Hádanka Malý úkol na přemýšlení: Řídíš auto a udržuješ konstantní rychlost. Po tvé pravé straně je hluboký sráz. Nalevo od tebe jede obrovské požární vozidlo a udržuje stejnou rychlost jako ty. Před tebou

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

TEST - JSEM SÁM SEBOU?

TEST - JSEM SÁM SEBOU? BÝT SÁM SEBOU Být sám sebou, znamená zjistit a naplňovat svůj smysl života, ten opravdový, po kterém vnitřně toužíte. Někteří lidé ani nevědí, co je jejich smyslem života a je pro ně velice těžké ho definovat.

Více

DÍVÁME SE KOLEM SEBE

DÍVÁME SE KOLEM SEBE DÍVÁME SE KOLEM SEBE Úvod Advent je doba, kdy kr{tké a šedé dny probouzejí v lidech touhu po světle, po teple a po domově. Se světlem je pak spojov{na naděje, oček{v{ní radosti, dobra, pomoci a vz{jemného

Více

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu:

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu: Přijímací řízení 27. 4. 2011 Zde napište své registrační číslo TEST Z ČESKÉHO JAZYKA Struktura testu: 1. část čtení (úlohy 1 10) 2. část gramatika (úlohy 11 20) 3. část psaní (úlohy 21 a 22) Hodnocení:

Více

Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Já a skauting

Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Já a skauting Nováčkovská zkouška Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Nováčkovská zkouška, po jejímž složení budeš právoplatně patřit do naší velké skautské rodiny, má čtyři části. V každé narazíš na body a úkoly, v

Více

JAN AMOS KOMENSKÝ. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka

JAN AMOS KOMENSKÝ. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka JAN AMOS KOMENSKÝ AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP vybere správná tvrzení vztahující se k pedagogické činnosti J. A. Komenského, zjistí některé údálosti související s životem tohoto učitele národů

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Dějepisná olympiáda 37. ročník 2007/2008

Dějepisná olympiáda 37. ročník 2007/2008 Č. Jméno.. Adresa školy.. Adresa bydliště.. (Jméno a adresu vyplňte až po ukončení soutěžního kola, především u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut dětí a mládeže MŠMT, Sámova 3, 101

Více

JMENUJI SE: To je otisk mé ruky: Baví mě: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá.

JMENUJI SE: To je otisk mé ruky: Baví mě: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá. To jsem JÁ 1I JMENUJI SE: Baví mě: To je otisk mé ruky: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá. 2I Jmenuji se......... a je mi... let. Žiju společně s: Bydlím v: Nejvíc

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Obsah Úvodem Část I. Základy mykologie Část II. Praktický houbař

Obsah Úvodem Část I. Základy mykologie Část II. Praktický houbař Obsah Úvodem.................................... 7 Část I. Základy mykologie pro praktické houbaře........... 11 Charakteristika hub........................... 12 Tělo.......................................

Více

Kde končí svět 2015-2016

Kde končí svět 2015-2016 Kde končí svět 2015-2016 JAK JE TO S KRÁLEM? Projekt SKIP Klub dětských knihoven Karlovarský kraj (Ilustrace na obálce, zdroj: Google.com/pictures) Koruna je symbol království, protože lidé mohli spíše

Více

Lekce 18 Na návštěvě. V jídelně.

Lekce 18 Na návštěvě. V jídelně. Lekce 18 Na návštěvě. V jídelně. 18.1 Struktury Co bude k obědu/k večeři? Dejte mi míň masa. Můžu dostat víc knedlíků? Proč nechceš jíst vepřové? Nesmím jíst vepřové, protože jsem muslim. Olga se seznámila

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU

1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU 1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU Promysli a vypiš k čemu všemu je člověku dobrá znalost historie Pokus se co nejlépe určit tyto historické prameny. Kam patří? PROČ SE UČÍME DĚJEPIS historie je věda, která zkoumá

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

http://www.ucebnice-dejepisu.ic.cz/0608-pozdni-stredovek-nastup-habsburku-v-ceskemkralovstvi.php

http://www.ucebnice-dejepisu.ic.cz/0608-pozdni-stredovek-nastup-habsburku-v-ceskemkralovstvi.php VY_32_INOVACE_02_03_VL ANOTACE Téma Anotace Život ve středověku Materiál slouží jako opakování a rozšíření k učivu Život ve 14. století Autor Mgr. Sylva Petrová Jazyk čeština Žák si procvičí probrané učivo

Více

Naplnění blogu (pracovní list) )

Naplnění blogu (pracovní list) ) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Označení: EU-Inovace-Inf-7-03 Předmět: Informatika Cílová skupina: 7. třída Autor: Jana Čejková Časová dotace: 1 vyučovací

Více

Školní družina při ZŠ Liptál

Školní družina při ZŠ Liptál Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní družina při ZŠ Liptál Verze č. III Platnost od: 1.9. 2015 Zpracovala: Petra Pilná vychovatelka Charakteristika ŠVP pro ŠD vychází z ŠVP ZŠ Liptál,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

Městské muzeum Jevíčko

Městské muzeum Jevíčko Iveta Špičková, Zdena Vašíčková, Ivana Písková Pracovní list k vycházce 1/2 Městské muzeum Jevíčko Příloha č. 1: Městské muzeum Jevíčko (pracovní list k vycházce) 1. Městské muzeum v Jevíčku se nachází

Více

Téma tvorby Příliš blízcí příliš vzdálení

Téma tvorby Příliš blízcí příliš vzdálení Téma tvorby Příliš blízcí příliš vzdálení PRAVIDLA SOUTĚŽE PLNÉ ZNĚNÍ Co je FestArt Možnost ukázat sobě i světu kolem, že jsem v něčem dobrý. Jinými slovy přehlídka tvořivosti spojená se soutěží o nejlepší

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Co na to řekne...? 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz. všechna práva vyhrazena

Co na to řekne...? 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz. všechna práva vyhrazena Co na to řekne...? 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz všechna práva vyhrazena Znáte nějakou situaci podobnou těm následujícím? chcete udělat něco bláznivého nebo neobvyklého, třeba si obarvit

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

Soutěž je organizována odborem školství MHMP pod záštitou náměstkyně primátora HMP Hany Žižkové.

Soutěž je organizována odborem školství MHMP pod záštitou náměstkyně primátora HMP Hany Žižkové. Praha plná památek Soutěž Praha plná památek je zaměřena na seznámení a bližší poznání památek, pamětních a zajímavých míst Prahy, jejíž starobylé centrum bylo pro své mimořádné hodnoty zapsáno na Seznam

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více