Olympiáda 2010/2011 sv. Anežka Česká

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Olympiáda 2010/2011 sv. Anežka Česká"

Transkript

1

2 Olympiáda 2010/2011 sv. Anežka Česká Vážení olympionici, letos opět vypuká naše tradiční olympijské klání a zároveň začínají zcela nové soutěže pro třídy i jednotlivce druhého stupně naší školy. Jistě budete úspěšní jak v osvědčených známých disciplínách, tak v těch nových a já se těším, co dobrého nám letošní ročník přinese. Tři nejúspěšnější olympionici dostanou odměnou vyhlídkový let letadlem z letiště Bubovice, všichni úspěšní výlet se středověkým zaměřením a druhý stupeň večer plný zábavy a tance v klubu. Samozřejmě ale všichni soutěží o medaile, čest a slávu, jež se zobrazí na slavnostním plese v Lucerně před zraky široké veřejnosti. Tématem Olympiády Veselé školy 2010/2011 je svatá Anežka Česká. Vybrali jsme si tuto světici, protože uplynulo 800 roků od jejího narození a je tedy co slavit. Sv. Anežka mocně zasáhla do našich dějin a jistě stále z nebe pro nás koná dobré dílo. Je také vynikajícím a zajímavým vzorem svým životem. Sv. Anežka byla princezna z rodu Přemyslovců, vzdala se královské moci a šla sloužit a pomáhat chudým a nemocným lidem. Je světově výjimečná tím, že je jedinou ženou na světě, která založila mužský katolický řád. Pročtěte si instrukce v tomto časopise, nebo na internetu na adrese a pusťte se s radostí do díla. Olympiádě zdar! M g r. J a n a Vá l k o v á, ř e d i t e l k a š k o l y

3 1) Kdo jsou chudí dnešní doby? Zvu vás do světa 13. století ústy pana profesora Piťhy a jeho Příběhu a odkazu sv. Anežky Přemyslovny, abychom se pak mohli posunout do naší současnosti. Pokusíme se hledat a snad nalézat odpovědi na otázky, které byly aktuální v Anežčině době. Především vás však zvu ke ztvárnění uvedených skutečností, k vyjádření položených otázek....nejhorší bylo naplno pocítit, co skrývá útulek, který založila. Byla tam esence bolesti světa. Anežka poznala, co jsou otevřené vředy, co je krvavý kašel tuberkulózy, slyšela sténání a chrapot umírajících. Lidé k ní nechodili žádat jen o pomoc, ale také o radu. Chodili dokonce i kněží, chodili její příbuzní a stále častěji přicházel i její bratr, král Václav. Nesla těžce spory ve vlastní rodině. To pak smiřovala, radila, vedla hovory. Nesčetní ubožáci tábořili před branou... Otázky k zamyšlení: Kdo jsou chudí současnosti? Chudí na vztahy, chudí na lásku a zájem svých blízkých či lidí vůbec? Chudí, nevlastnící víc než obsah jedné igelitové tašky? Chudí a trpící nedostatkem sebeúcty, nedostatkem času? Chudí, protože ztratili své milované, blízké. Přišli o domov, přátele... Jací lidé by dnes chodili za Anežkou? Pro jaké lidi by dnes Anežka postavila špitál? Způsob zpracování ponechám na vás navrhuji: zpracování kresbou, malbou, formou reportáže s doprovodnými fotografiemi apod. Rovněž koláž, asambláž či malé literární dílko je možné. Přeji hodně inspirace. Se svou radou a pomocí jsem k dispozici v kabinetu u 1. třídy vždy ve středu od hod. Termín odevzdání prací je A. M. Ve h o v s k á

4 2) Výtvarná výchova Milí olympionici, Budu vám citovat z knížky pana profesora Petra Piťhy: Kdykoli nastaly zlé doby, kdykoli se zdálo, že je ztraceno všechno a není záchrany, obraceli se lidé k Anežce Přemyslovně. Vždy jim to pomohlo, pozvedlo je to a dovedlo k vítězství. Nebylo to jenom v dávných dobách. Bylo to i v nové historii. Když na Pražském Hradě zavládl nacistický hákový kříž a zradou pokořený národ neměl nic, obrátili se lidé k Anežce. Ne, není náhoda, že kolem roku 1940 vyšli o ní knihy vědecké i umělecké. Když byli Češi znovu podvedeni a zotročeni pod jinými rudými vlajkami Stalinova Ruska, opět se obraceli k Anežce. Nebylo náhodou, že den poté, co sovětské tanky v srpnu 1968 obsadily celou republiku a pražské ulice byly plné ruských vojáků, objevily se v kostelích obrazy Anežčiny. Nebylo konečně náhodné ani to, že v druhém dvacetiletí komunistického režimu stoupala úcta Anežčina a často bylo opakováno barokní proroctví, že v Čechách bude dobře, až bude nalezen její hrob. Hrob ovšem nikdo nehledal, ale Anežka vyhledána byla. V roce 1987 vyhlásil statečný pražský arcibiskup František kardinál Tomášek velkorysý plán morální obnovy národa. Komunistické vlády přivedly zemi téměř ke krachu, všichni byli nuceni žít ve lži a lidské vztahy, práce, věda, péče o nemocné, soudnictví, vše bylo v hluboké krizi. Byl nejvyšší čas říct pravdu. Program měl trvat deset let a vyvrcholit oslavy milénia sv. Vojtěcha. Každý z těch deseti roků byl v programu věnován jednomu problému společnosti a zároveň jedné její části. Každý rok měl také svého patrona, někoho, kdo v dané oblasti ve své době hodně vykonal a mohl být vzorem. První rok byl věnován zdravotnictví a péči o staré, měl oslovit lékaře a ošetřovatelky. Patronkou toho roku byla Anežka. Všemocná tajná policie se vyhlášení smála. Zůstane to zavřené v kostelích, říkali si, jen ať se tam modlí. Nechybělo ani pobavených pošklebků. Kardinál Tomášek je stařec téměř osmdesátiletý a vyhlašuje program na deset let. Konce se asi nedožije. Neboj se, však ono to chcípne dřív než on, říkali si mezi sebou fízlové. Dokonce celou akci povolili. Nezdála se jim nebezpečná. Poprvé byli překvapeni, když na pouť k poctě Anežky konané v klášteře v Doksanech přišlo víc než deset tisíc lidí. Další rok akce pokračovaly a počty poutníků narůstaly. Na poutě přijížděli biskupové z ciziny. Nebylo možno uhlídat hosty z Polska, NDR či Maďarska. Policie procitla, zástupy účastníků bohoslužeb, kteří byli z valné většiny nevěřící odpůrci režimu, byly fotografováni a natáčeni tajnou policií. Obávaná StB mapovala situaci a chystala tvrdou akci, která byla nazvána Norbert. Měla proběhnout v roce zasvěceném tomuto světci. O všechen tento pohyb v Československu se začali zajímat západní novináři a v cizině přibývalo sympatií. Aby tento proud podpořil, rozhodl se tehdejší papež Jan Pavel II., že prohlásí Anežku Přemyslovnu za svatou. Svatořečení po celá staletí odkládané se blížilo. Komunistická vláda se pokrytecky chovala docela vstřícně. Mnoha lidem bylo dovoleno odjet do Říma, kde ke svatořečení mělo dojít. Komunistický tisk referoval o přípravách a o Anežce hovořil s jakousi úctou. Dovedla, podle tehdejší ideologie, odmítnout svůj třídní původ a věnovala se sociálně slabým. Nebyla však schopna vymanit se z náboženských předsudků. Policie přitom dopracovávala své seznamy. Poutníci odjížděli do Říma. V Praze rostlo napětí, protože se blížilo padesáté výročí 17. listopadu. Studenti vysokých škol chtěli ten den demonstrativně oslavit. V neděli dvanáctého listopadu se v poledne rozezněly všechny pražské zvony a stejně zahlaholily zvony po celé zemi. Bylo to po dvaceti letech, kdy jim bylo přikázáno mlčet. Všeobecné vyzvánění zvonů bylo zakázáno a

5 podle předpisů smělo být použito jen k účelům vyhlášení poplachu. Nikdo z těch, kdo tehdy vyšli do ulic, netušil, že zvony odbíjejí konec komunistické éry, že jsou to zvony vítající svobodu. Pět dní poté napadly zvláštní jednotky ministerstva vnitra studenty, které vlákaly do pasti na Národní třídě. Zpráva o brutalitě zákroku a poplašná zpráva, že jeden ze studentů zemřel na následky zranění, vedly studenty k obsazení budov univerzit a ke stávce. Přidali se umělci, herci a vědci a pak další a další. Nakonec se masově přidali dělníci z továren a náměstí měst se zaplnila lidmi žádajícími změnu vlády. Nad největšími demonstracemi v Praze se tyčil pomník svatého Václava před Národním muzeem, na němž je také socha Anežky Přemyslovny. Komunistický režim lži a bezpráví se zhroutil. Jakoby sám od sebe. Nebylo to sice přes jednu noc, ale jako kdysi u Olomouce jednoho dne zmizeli sovětští vojáci, jako by je odvál vítr. Anežka! Týden po jejím svatořečení byla slavena velká mše v katedrále a v zemi opět svobodně dýchající mluvil kardinál Tomášek o jednotě, která se vytvořila kolem postavy Anežky Přemyslovny, tiché a hrdé jako pravda, silné a soucitné jako láska. Škoda, veliká škoda, že jsme svou svobodu nedovedli lépe využít. Ukazuje se, že ve svobodě neumíme žít. Děláme chyby, které by nás o ni mohly připravit. Možná, že to je i proto, že jsme se málo naučili od Anežky Přemyslovny, na kterou jsme stejně jako naši předkové tolikrát přestali myslet, když se nám ulevilo. Myslím, že pan profesor v knížce, kterou napsal pro Vás, děti, velmi hezky přiblížil význam svaté Anežky. Já po vás budu chtít abyste navštívily místa, kde působila Anežka Přemyslovna, přenesly se do doby, ve které žila, a její odkaz ztvárnily výtvarně jakoukoliv výtvarnou technikou. Své práce mi odevzdejte do 13. ledna K a t e ř i n a M a c h o v á 3) Hudba a hudební nástroje v době Anežky České Zajímá tě, jaká hudba zněla v době, kdy žila Anežka Přemyslovna? Jakou hudbu asi poslouchala na královských dvorech, když byla tak stará jako ty? Jaké písně asi zpívala spolu s ostatními sestrami v klášteře? Na jaké hudební nástroje se v té době hrálo? A co noty, vypadaly a zapisovaly se stejně jako dnes? Pokud se rozhodneš zaměřit svou olympijskou práci právě na toto téma, vydej se po stopách hudebních značek až do 13. století a z výsledků svého pátrání mi přines zprávu, která bude mít tyto dvě části; 1) část teoretická Zjisti co nejvíce informací o hudbě 13. století, přehledně je zapiš, doplň ilustracemi. Vyber si tři nástroje, na které se v té době muzicírovalo, nakresli je nebo nalep jejich obrázky a napiš, co jsi o nich zjistil. 2) část praktická Sežeň si notový zápis nějaké písně ze 13. století, nauč se ji zahrát na svůj hudební nástroj. Pokud na žádný nehraješ, sežeň nahrávku (CD) ukázku hudby 13. století. Těším se na tvoji olympijskou práci E v a K u k a l o v á

6 4) Škola vidění - FOTO Moji milí, když jste měli hlasovat při ranním zpívání, jaké činy Anežky považujete za nejdůležitější, většina se rozhodla pro pečování o nemocné a chudé. Cesta domů se jmenuje obětavá skupina lidí, kteří v duchu Anežky pomáhají pečovat o těžce nemocné pacienty Doma. Ano, napsal jsem to s velkým D, protože to je veliké přání lidí, kteří se vrací z nemocnice a rádi by dožili svůj život doma. Možná, že někdo pomáháte starat se o nemocné ve vaší rodině. Vaše cesta domů se vám zdá někdy dlouhá, jindy krátká, ale rádi se po ní vracíte. Po cestě domů se člověk vrací celý život. Cesta vás přivede domů. Ale co je to doma? Každý z vás si představí něco jiného i někoho jiného. Často si to uvědomíme až ve chvílích, kdy je nám těžko. Zkuste se nad tím zamyslet. Popište několika větami a pak hledejte, jak......co je to doma sdělit ostatním fotografií. Nezapomeňte, že v jednoduchosti je krása a síla. Nezvítězí asi ten, kdo vyfotografuje plnou postel plyšáků a bedny autíček a robotů. Poraďte se s vašimi lidmi doma, ptejte se jich, jaký námět fotografie by si vybrali oni, aby vyjádřili toto téma. Nezapomeňte na babičky a dědečky, prababičky a pradědečky. Snad vám to napomůže ve vašem hledání námětů fotografie. Někdo zvolí detaily a zátiší, jiný celkové prostředí nebo portrét člověka. Černobílá fotografie může vyjádřit někdy více než pestré barvy. Zda dodáte jednu nebo více fotografií, záleží na vás. Posuzuje se hlavně námět a jeho vyjádření, tedy úhel záběru, osvětlení, rušivé prvky, technická kvalita. Fotografie ve velikosti alespoň A4 (18 x 24 cm) opatřete na zadní straně vaším jménem a třídou. Dodejte do pátku 14. ledna 2011: kabinet v Desítce nebo Foto ve Dvacítce. Myslím tím Soukenickou ulici a naše dvě budovy školy, které navštěvuje mnoho šikovných a vnímavých dětí. Ani netušíte, jak se těším na vaše díla. Pokud se jich sejde dost dobrých, uděláme výstavu. I v a n L á t a l 5) Anežka v číslech Drazí olympionici, nebylo pro mě jednoduché najít, kde má Anežka Česká své místo v matematice, ale dumal jsem a dumal, až jsem vydumal tuto pravdu: Žádný člověk není číslo! A protože Anežka určitě nebyla žádný zlobivec, raubíř nebo rošťák, určitě nebyla číslo ani ona. Jak ji potom najít v matematice? Naštěstí se matematika zabývá nejen čísly, ale i jejich porovnáváním a právě to bude Vaším úkolem. Určitě by každý na první pohled viděl, jestli je vyšší nebo jestli má světlejší vlasy než Anežka, ale co jinak? Naběhala se po schodech víc než vy, nebo jste oproti ní viděli víc cizích zemí? Zamyslete se a zkuste přijít na to, čím byla Anežka výjimečná nebo naopak stejná jako vy či kdokoliv jiný z vašeho okolí. Je na vás, jestli budete porovnávat velikost nosních dírek či počet bratranců. Své zkoumání si zaznamenejte a z použitých obrázků nebo textů vyrobte přehledný panel (nejlépe velikosti A2), kde své pátrání shrnete. Hodně zdaru - třeba zjistíte, že Anežka není tak nedosažitelným vzorem. M i c h a l B e n k o

7 6) Šperk a růženec Svatá Anežka Česká, jedna z nejslavnějších českých světic, byla dcerou krále Přemysla Otakara I. a Konstancie Uherské. V dětství byla vychovávána v klášteře a několik let strávila také na vídeňském dvoře Babenberků, aby se zde naučila dvorským mravům. Anežka se však jako královská dcera necítila šťastná. Netoužila po bohatství, přepychu ani slávě. Proto se vzdala života uprostřed panovnického dvora a odešla do kláštera, kde žila v chudobě a modlitbách. Založila špitál sv. Františka a celý život zasvětila Bohu a službě nemocným a chudým. Svůj klášterní život naplnila modlitbou a prací pro chudé a trpící. Anežka jako královská dcera nosila nádherné šaty a zdobila se krásnými a drahocennými šperky. Když se rozhodla opustit život na královském dvoře a vstoupit do kláštera, všeho bohatství se vzdala, oblékla si jednoduché a prosté šaty a jediným šperkem se stal růženec, který se modlila. Tvým úkolem bude : 1) vyrobit krásný šperk, který si představuješ, že Anežka mohla nosit, když byla princeznou na královském dvoře, 2) vyrobit růženec Svaté Anežky, který mohla mít, když žila v chudobě kláštera, 3) zjistit,napsat a nakreslit, jak se lidé v gotické době, kdy žila sv. Anežka, oblékali. Případně také, jak vypadaly šperky a jaké materiály se na ně používaly, 4) popsat své výrobky a materiál, ze kterého jsou vyrobeny. Tvůj šperk i růženec, který budeš vyrábět, může být z libovolného materiálu. Záleží jen na tvé fantazii. Důležitý je především kontrast, který by ve výrobcích vyjádřil bohatství a přepych královského dvora (šperk) a na druhé straně chudobu, prostotu a pokoru života v klášteře ve službě bližním (růženec). Ve r o n i k a N o v á k o v á 7) Silná osobnost Anežky České Vážení olympionici, zvu vás na překonávání vlastní síly a lidského ducha na olympiádu ve fitness. Lidé už od nepaměti, nejinak v době Anežky České, se překonávali v různých silových disciplínách a dokazovali jeden druhému, že jsou jedineční. Dokonce i někteří králové zavedli rytířské turnaje, aby si mladí šlechtici mohli změřit své síly v boji jeden proti jednomu. A proto i já vás zvu na jedinečnou olympijskou disciplínu v benchpressu, což je tlak s jednoručkou (zvedání jednoručních činek) vleže na lavici. Tímto cvikem se nejvíce posiluje velký prsní sval, triceps, a přední hlava deltového svalu pro necvičeného jedince je to velice složitá disciplína. Celá disciplína je rozdělena na dva soutěžní prvky a to na krátký úchop a na široký úchop. Krátký úchop je velice náročný, neboť soutěžící má zatížené daleko více svaly než na široký úchop. A proto vyhlašuji olympijskou disciplínu rozdělenou na dvě části a na níže uvedené kategorie: mladší žáci (kategorie do 11 let), pokročilí žáci (kategorie od 12 do 14 let) a starší žáci (kategorie od 15 let). M a r t i n M a x m i l i á n J a n d a

8 8) Tajemství Panenského Týnce Mezi nejpozoruhodnější a nejtajemnější místa v České republice patří nedostavěný gotický chrám v Panenském Týnci na Lounsku. Mnozí lidé věří, že je nabitý pozitivní energií a dokáže léčit. Za pozitivními účinky sem jezdí mnoho lidí, často zde zastavují i plné autobusy. Úkolem tvé olympijské práce je poodhrnout závoj tajemství, který obestírá toto mimořádné místo. Podaří se ti to, když splníš následující úkoly: 1. Navštiv osobně chrám v Panenském Týnci. Nalézá se na silnici č. 7 směr Louny 50 km od Prahy. 2. Projdi stavbou a pořiď její fotodokumentaci nebo nakresli ilustrace jejího vzhledu. 3. Pokus se napsat, jak na tebe působí, jaký na tebe činí dojem, čím si myslíš, že je mimořádná. 4. Zjisti, jaký vztah má ke svaté Anežce České. 5. Napiš něco zajímavého z historie obce, ve které se chrám nachází. 6. Ze získaných poznatků a obrázků vytvoř knížečku. Doporučuji ti při práci použít služeb internetu. Svoji práci odevzdej do Přeji ti mnoho úspěchů. P e t r Vá l k a 9) Zemí svaté Anežky Poutníci, badatelé, historici, fotografové, přátelé Anežky České, zvu vás na cestu! Náš cíl je pěkně odvážný vždyť se jedná o skutečnou princeznu. Této princezně už mnoho umělců vzdalo poctu svými krásnými díly a my se společně pokusíme vytvořit průvodce po památkách naší vlasti zasvěcených právě Anežce. Na mém webu na stránkách Veselé školy (2. třída) najdete rozsáhlý seznam kostelů, kapliček, soch, obrazů, zvonů atd., které nesou jméno svaté Anežky. Pokud sami víte o dalším objektu, ráda ho zařadím. Můžete si vybírat, vybírat, a až se rozhodnete, dejte mi vědět, abych vám vaši volbu rezervovala. Pak už je to na vás: zjistit informace o tomto díle, zajímavosti a také třeba něco o umělci, který je autorem, jeho vztah ke svaté Anežce zkrátka máte prostor doširoka otevřený. Pokud se vám podaří vybrané místo navštívit a doplnit text fotografií, hurá, hurá, to je přesně ono! Svou práci odevzdávejte do v tištěné i elektronické podobě, text a fotografii. Budu vám moc držet palce. Když se to povede, zkusili bychom vydat v příštím jubilejním roce z naší společné práce skutečnou knížku. Přeji vám hezké zážitky a radost z objevování! L e n k a P e c h a r o v á Na webu 2. třídy (www.veselaskola.cz/tridni_weby/2_trida) najdete seznam kostelů.

9 10) Anežka - ošetřovatelka nemocných Vážení a úctyhodní soutěžící, jistě jste už někdy byli u lékaře, který dokázal pomoci, když vás zasáhla nemoc. Možná že máte i zkušenost z nemocnice, kde se o vás staraly zdravotní sestry. Svatá Anežka byla jednou z takových prvních zdravotních sester a zároveň lékařek u nás. Dokonce založila jednu z prvních nemocnic v Čechách. Kromě toho, že měla výborné znalosti nemocí i léčebných postupů, často vlastnoručně ošetřovala zraněné, podávala léky a starala se o všechny potřeby pacientů. Budeš stejně dobrý nebo dobrá jako ona? Olympijské zápolení proběhne ve třech kategoriích: třída a) Vyberte jednu léčivou bylinu, o které zhotovíte podrobný referát, v němž budou: obrázek a popis rostliny, léčivé účinky, nemoci, které se jí léčí. Práci odevzdejte do b) Naučte se pečlivě obvazovat zápěstí vhodným obvazem. Ve zvolený den bude vaše schopnost obvazovat zhodnocena při soutěži třída a) Vyberte jeden lék, který je běžně k dostání v lékárně. Pečlivě si prohlédněte příbalový leták. Zhotovte vlastní lékopis, kde popíšete vše důležité o léku, zejména jeho účinky, kdy se komu lék může podat a kdy naopak není vhodné lék někomu dávat. Můžete připsat i vlastní zkušenost s lékem, napsat doporučení k užití, přidat obrázky. Práci odevzdejte do b) Naučte se pečlivě obvazovat zápěstí, kotník a čelo. Ve zvolený den bude vaše schopnost obvazovat zhodnocena při soutěži. Zájemci z druhého stupně Vyberte z následujícího seznamu alespoň pět přírodních léků, které vyzkoušíte na vlastní kůži: 1. odvar z petržele 2. odvar z máty 3. odvar z heřmánku 4. odvar z řebříčku 5. odvar z kopřiv 6. odvar z levandule 7. česneková pleťová maska 8. ředěná citronová šťáva 9. červené nebo bílé víno 10. olivový olej Všechny tyto léky mají protizánětlivé nebo čisticí účinky a používají se k léčbě akné, zánětů v pokožce, pupínků, vyrážek, a navíc je lze snadno doma vyrobit. Vyrob si pět zvolených léků, aplikuj na svoji kůži a pozoruj účinky, výsledky výzkumu zapiš. Písemná práce by měla mít úvod, stať a závěr a maximálně tři normostrany (tedy 3 x 30 řádků). Práci odevzdej do Přeji zdraví, sílu, ve vítězství víru! D a v i d Vá l k a

10 11) Lípa svatý strom Všichni víme, že lípa je český národní symbol, ale málokdo tuší, že lipové dřevo se latinsky nazývá lignum sanctum, tedy svaté dřevo. Z lipového dřeva jsou vyřezány slavné oltáře, kříže, sochy v kostelích, někdy i jesličky v betlémech. Ve starých dobách bývala lípa vysazována při svatbách, je to strom zamilovaných, ale také se pod lípou konaly vesnické sněmy. Obecně se mělo za to, že lipové dřevo má magickou moc. Podotýkám, že lipové květy jsou léčivé a listy lípy mají tvar srdce. I dnes má lípa velkou lidovou úctu, mnohdy se ani neví proč. Lipová ratolest je nejen název soutěže mladých zahradníků, ale je také důležitou součástí mnohých státních symbolů, vyznamenání a uniforem. Sice o tom nemáme žádných konkrétních zpráv, ale lze předpokládat, že sv. Anežka lípu dobře znala. Věděla, kde lípy rostou, aby mohla sbírat její květy, věděla, kde včelaři stáčí lipový květ, věděla, jak užívat darů přírody k léčbě nemocných. Je také možné, že její růženec, křížek v pokoji nebo socha v kostele byly vyrobeny z lipového dřeva. To vše se ale můžeme jen domnívat, o běžném životě sv. Anežky historici mlčí. Avšak vy, milí olympionici, jste povoláni k tomu, abyste nemlčeli, ale naopak zmapovali život části přírody, život jednoho stromu, jedné lípy, a třeba zjistíte, proč je dřevo tohoto stromu svaté. Zapátrej v okolí svého bydliště, na chatě, na chalupě, zda se v okolí nebude vyskytovat lípa. Tvým úkolem bude zjistit její přibližné stáří, změřit obvod kmene, nafotit ji. Dále se zkus vypravit za nějakým pamětníkem a pokus se zjistit veškeré zajímavosti o lípě (příběh, legendu atd). Své bádání zanes do vlastnoručně vyrobené knížečky o tvé lípě. Věz, nedílnou součástí tvé knihy by měla být mapka výskytu dané lípy, fotografie a drobná úvaha o úloze tvého stromu v životě. Olympijskou práci v podobě knihy odevzdej Martinu Prokopiusovi nejpozději do pátku 14. ledna Přeji Ti mnoho úspěchů, dobrodružství a krásných chvil při práci na tomto nelehkém olympijském úkolu. Zároveň bych ti rád nabídl pomoc v podobě konzultací. Bývám k zastihnutí ve všední dny kromě pátků v kabinetě ve druhém patře u 4. třídy. Hodně zdaru! M a r t i n P r o k o p i u s

11 Vážení olympionici z druhého stupně Veselé školy! V letošním roce vám přinášíme nový prvek, speciálně upravený na míru vám, mladým mužům a ženám. O co půjde? Připravili jsme pro vás sérii soutěžních dní. V tyto dny nebude probíhat běžná výuka, ale budete moci získávat vítězství pro svou třídu. Nabídneme vám soutěže v oblastech vědomostních, výtvarných, hudebních, tanečních a sportovních. V těchto soutěžích, které budou probíhat jak individuálně, tak především týmově, získáte body, které pak připíšete ve prospěch své třídy. Na závěr olympijských her získané body sečteme a vítěznou třídu odměníme. Odměnou pak bude speciální divoký večírek plný tance a zábavy v prostorách rockového klubu. Každá třída, která dosáhne minimálního počtu bodů pro vstup na večírek, se může zúčastnit. Ovšem třída vítězná získá navíc prodloužený pobyt na večírku a k tomu ještě překvapení! Jste alespoň trochu zvědaví, o jaké překvapení jde? Chcete zjistit, jestli právě vaše třída je schopná nejlepší spolupráce, má dohromady nejbystřejší mozek, má nejlepší umělecké talenty a je nejsilnější? Zapojte se tedy do soutěží a pojďte nám ukázat, že něco umíte! A my vám na oplátku slibujeme, že na večírku se budete báječně bavit! Va š i u č i t e l é

12 Anežka Přemyslovna a její doba vernisáž Letošní olympiáda pro druhý stupeň bude zcela v novém pojetí. Máte následující úkoly: 1) Přečtěte si pozorně celý olympijský časopis. Pokud vás zaujme některé z témat, vypracujte je jako klasickou olympijskou práci (po dohodě s příslušným učitelem, který dané téma vyhlašuje). Bude to další plus pro vaši třídu (viz dále). 2) Olympiáda v tomto školním roce bude ve znamení týmové práce jednotlivých tříd, které budou mít za úkol ztvárnit libovolným způsobem téma Anežka Přemyslovna a její doba a v daný den téma prezentovat. Pojetí tohoto tématu bude zcela na vaší domluvě a fantazii. Zde jsou některé možnosti, jak toto téma ve vaší třídě zpracovat: - vytvořit počítačovou prezentaci (např. o Anežském klášteru, stavebních památkách té doby, o rodu Přemyslovců...), - nastudovat krátké divadlo, scénku, dramatizaci textu, - vyzdobit třídu v duchu tématu (pozor, zásahy do prostoru třídy jako např. co kam připevnit, co kde pomalovat, VŽDY konzultujte s třídním učitelem!), - obléci se zcela v duchu tématu do dobových kostýmů (např. podle stavů té doby král, řeholní sestra, rytíř, chudák, řemeslník, vesnická žena apod.) Dalším nápadům se meze nekladou! Ve zvolený den v lednu 2011 (bude oznámen s dostatečným předstihem) se nebude vyučovat a proběhne vernisáž celého projektu. Kromě vědomostních a sportovních soutěží (čti dále olympijský časopis) obejde komise určených učitelů všechny třídy druhého stupně a zhodnotí jejich prezentaci, kterou jako třída předvedou. Hodnotit se bude nápaditost, kvalita práce a spolupráce celé třídy. Na vítěznou třídu čeká velké překvapení! Proto pracujte usilovně, zjišťujte co nejvíc informací, spolupracujte jako třída, tvořte! S realizací vašich nápadů vám rády pomůžeme! A l e n a B r o ž o v á a J a n a R á l k o v á Informace můžete načerpat zde: Piťha, P.: Příběh a odkaz sv. Anežky Přemyslovny, Poustevník, Praha 2010 Piťha, P.: O lásce a službě sv. Anežky české, Poustevník, Praha 2002 cs.wikipedia.org/wiki/anežka_česká anezka - ceska Anezka - Ceska / cs.wikipedia.org/wiki/anežský_klášter

13 Vědomostní klání soutěž V rámci této soutěže bude vítězit ten, kdo bude mít nejvíce informací v hlavě a bude je i umět rychle použít. Soutěž jsme připravili v podobném tvaru, jako je známý televizní pořad Riskuj. Otázky budou z oblastí jazykových, přírodovědných i z obecných znalostí. Toto kolo pro vás připravuje tým ve složení paní ředitelka Jana Válková a paní učitelky Hlaváčová a Maredová. Těšíme se na vaši hojnou účast, neboť víme, že jste chytří a chytré a že v našem kole nasbíráte mnoho bodů pro svou třídu! J a n a Vá l k o v á, M a r k é t a H l a v á č o v á, E v a M a r e d o v á Umění zasáhnout turnaj Sv. Anežka vynikala schopností včas a vhodně zasáhnout. Podařilo se jí dokonce jedním cíleným zásahem ukončit občanskou válku. Inspirován tímto uměním vyhlašuji turnaj v šipkách. Parametry: dvojice z jedné třídy, soft tip, "301", dvě vítězství, datum bude upřesněno později. Teorii vysvětlím rád, vlastní šipky výhodou. M i c h a l B e n k o Čestný zápas turnaj Kluci: Anežka Přemyslovna žila v rytířské době, kdy se soupeři k sobě chovali nanejvýš uctivě, vážili si jeden druhého, přitom se při klání bili celým srdcem a přes jakékoli hranice bolesti, únavy či strachu. V silové zápolové disciplíně budou nejzdatnější zástupci tříd soupeřit o body pro svoji třídu. Podle počtu zájemců budou učiněny dvě až tři váhové kategorie ze všech tříd. Vítěz turnaje získá finanční odměnu, diplom a body pro svoji třídu. Holky: Svatá Anežka byla houževnatou a energickou ženou. Připomínám, že práce s nemocnými je fyzicky dosti náročná, což vám potvrdí každá zdravotní sestra. Dívky z druhého stupně mohou získat body pro svoji třídu v disciplíně zvané páka. Vítězka turnaje získá kromě bodů finanční odměnu a diplom. D a v i d Vá l k a Dny přežití survivalový výlet Ve vybraný termín podniknou třídy druhého stupně výlet do přírody zaměřený na přežití bez vymožeností civilizace. Účastníci budou mít omezenou výbavu, budou vystaveni vlivům prostředí a budou muset spoléhat pouze na vlastní vědomosti a schopnosti. Ten, kdo přežije, získá množství bodů pro svoji třídu a bude po indiánsku odměněn. P e t r Vá l k a a M a r t i n P r o k o p i u s

14

15 Přihlášky k soutěžním oborům č jsou dobrovolné. Účast na druhostupňových programech je povinná pro všechny třídy druhého stupně, přihláška se pro ně nevyplňuje.

OBSAH. Žák/žákyně zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti němu vystupuje.

OBSAH. Žák/žákyně zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti němu vystupuje. 7 OBSAH ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI 7 1. Kapitola 9 2. Kapitola 23 3. Kapitola 31 4. Kapitola 44 5. Kapitola 65 6. Kapitola 77 7. Kapitola 85 8. Kapitola 103 9. Kapitola Žák/žákyně rozpoznává netolerantní, rasistické,

Více

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč 1 Chceme do světa přinášet lásku k bližnímu Rozhovor se sestrou Adrianou Mihovou Gesta víry a zbožnosti: Kráčení jako obraz duchovního putování

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J Č. 91 Postní doba 2011 Bez naděje by člověk živořil. Velikonoce jsou nadějí přeplněny! Z obsahu

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J č. 99 postní doba 2013 Nada te turbe, Nada te espante Ničím se nermuť, ničím se neznepokojuj Z

Více

Cesta Vody 2. s t u p e ň s k a u t s k é s t e z k y. První strana obálky udává, že se jedná o skautskou stezku a o jaký stupeň

Cesta Vody 2. s t u p e ň s k a u t s k é s t e z k y. První strana obálky udává, že se jedná o skautskou stezku a o jaký stupeň Cesta Vody 2. s t u p e ň s k a u t s k é s t e z k y První strana obálky udává, že se jedná o skautskou stezku a o jaký stupeň Světem stezky procházím jako tato postava: Stál na dřevěném molu, u jeho

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Leden 2011 Číslo 1 Ročník 17 Úvodník P. Pavel Hofírek, děkan Liturgický kalendář Putování na významná i méně známá poutní místa Vranov u Brna Rosteme ve víře - Liturgika Slovo

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu

20 let na cestě. Slovo na cestu Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě červenec srpen 2015 Slovo na cestu 20 let na cestě Cesta domů Při svých výletech jsem se kdysi ocitl na svazích hustého lesa, kde končila

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu

20 let na cestě. Slovo na cestu Slovo na cestu Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě březen 2015 20 let na cestě Bratři a sestry, před několika dny, na Popeleční středu, jsme při mši obdrželi popelec. Jako

Více

Slovo redakce. obsah. poznáte někoho? str. 18 19 zajímavosti ze života církve, ze světa, misie str. 20 23

Slovo redakce. obsah. poznáte někoho? str. 18 19 zajímavosti ze života církve, ze světa, misie str. 20 23 obsah úvodník str. 3 reportáž str. 4 5 salesiánské univerzity v Latinské Americe rozhovor str. 6 7 spiritualita str. 8 napsali jste nám str. 9 recenze str. 10 11 vychovávej jako Don Bosco str. 12 téma

Více

AKTUALITY. Blahoslavení tvůrci pokoje (...) Uplynulých padesát let od začátku 2. vatikánského koncilu, leden 2013 ročník XXIII.

AKTUALITY. Blahoslavení tvůrci pokoje (...) Uplynulých padesát let od začátku 2. vatikánského koncilu, leden 2013 ročník XXIII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 1 leden 2013 ročník XXIII. Blahoslavení tvůrci pokoje (...) Uplynulých padesát let od začátku 2. vatikánského koncilu,

Více

Cesta Vzduchu. 3. s t u p e ň s k a u t s k é s t e z k y. První strana obálky udává, že se jedná o skautskou stezku a o jaký stupeň

Cesta Vzduchu. 3. s t u p e ň s k a u t s k é s t e z k y. První strana obálky udává, že se jedná o skautskou stezku a o jaký stupeň Cesta Vzduchu 3. s t u p e ň s k a u t s k é s t e z k y První strana obálky udává, že se jedná o skautskou stezku a o jaký stupeň Světem stezky procházím jako tato postava: Kamenný chodník stoupal po

Více

Cesta Ohně 4. s t u p e ň s k a u t s k é s t e z k y. První strana obálky udává, že se jedná o skautskou stezku a o jaký stupeň

Cesta Ohně 4. s t u p e ň s k a u t s k é s t e z k y. První strana obálky udává, že se jedná o skautskou stezku a o jaký stupeň Cesta Ohně 4. s t u p e ň s k a u t s k é s t e z k y První strana obálky udává, že se jedná o skautskou stezku a o jaký stupeň Světem stezky procházím jako tato postava: Přiložili dřevo do ohně. Plameny

Více

Metodická příručka k učebnici

Metodická příručka k učebnici Metodická příručka k učebnici Výchova k občanství. učebnice pro 5. 9. ročník Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Milé kolegyně, milí kolegové, rádi

Více

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor 12 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 prosinec 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Vánoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ZÁŘÍ 2012 V y b í r á m e z o b s a h u Charitativní hokejové utkání str. 3 Z radnice str. 5 VOLBY 2012 str. 6 m ě s í č n í k v ě n o v a n ý h o s p o d á ř s k é m u, k u l t u r

Více

aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz

aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz červen 2008 4 obsah... úvodní slovo... str.2 rozhovor s o.dušanem... str.3 ohlédnutí za desetiletím farních táborů... str.7 farní tábor 2008... str.8 velehrad

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Únor 2004 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ...mají se na něm zjevit Boží skutky! Milí farníci! Jedenáctého února slavíme památku Panny Marie Lurdské a současně Světový den modliteb za nemocné. Proč právě tento

Více

JEDEN SVEˇT NA ŠKOLÁCH PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ. Krkonošské papírny, n. p., závod 01 Hostiné

JEDEN SVEˇT NA ŠKOLÁCH PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ. Krkonošské papírny, n. p., závod 01 Hostiné T 544 ČSN 50 6210 Kčs 1,10 JEDEN SVEˇT NA ŠKOLÁCH PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ meˇsíc filmu na školách Příklady dobré praxe Krkonošské papírny, n. p., závod 01 Hostiné PříběhY bezpráví příklady dobré praxe úvod 5

Více

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ ČASOPIS FARNOSTI DOLNÍ BOJANOVICE Ročník XX 1/2009 JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ Právě dočítám známý Kafkův Proces. Je to kniha neradostná. Doposud úspěšnému a ambicióznímu úředníkovi Josefovi K. je oznámeno,

Více

Uvnitř časopisu - kupón na slevu

Uvnitř časopisu - kupón na slevu Cena 10,- Kč Březen - Duben 2008 Co se děje na Sv. Antonínku Dočká se zámek ve Veselí opravy? Velká nad Veličkou - tady je vláda Horňácka Herec Kačer: Jsem jen obyčejný strejda Kde se hraje na Ostrožsku

Více

Ročník XXIII. č. 14 26. července 2013 5 Kč,

Ročník XXIII. č. 14 26. července 2013 5 Kč, Vysmáté léto......7. strana Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXIII. č. 14 26. července 2013 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu 14. srpna

Více

Ročník XXVI., číslo 4 Vyšlo 14. 12. 2014 VYBALENÉ VÁNOCE?

Ročník XXVI., číslo 4 Vyšlo 14. 12. 2014 VYBALENÉ VÁNOCE? Ročník XXVI., číslo 4 Vyšlo 14. 12. 2014 VYBALENÉ VÁNOCE? Vánoce jsou v naší mysli svátky dětí, dárků, zvyků, tradic, hojnosti. A mnohý si řekne: Pro mě už to není, mně to nic neříká, já Vánoce neslavím.

Více

Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč. Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč GAG-BEN ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE

Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč. Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč GAG-BEN ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE ŠKOLNÍ ČASOPIS ROKU 2010 Úspěchy časopisu 3x VÍDEŇ Vánoční Vídeň pohledem redaktorek

Více

3/2007 ROČNÍK 16 (10)

3/2007 ROČNÍK 16 (10) 3/2007 ROČNÍK 16 (10) 3/2007 ČLOVĚK CO VÁS ZAJÍMÁ... V DNEŠNÍ DOBĚ JAK SE NEZMÝLIT? Měla jsem dva roky známost s chlapcem, kterému jsem zcela důvěřovala. Říkal, že mě má velmi rád, že beze mne nic nedokáže

Více

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby (...) Bůh se neprojevuje prostřednictvím

Více

Zpravodaj 5/2011 DO KALENDÁŘE. Ne 18. 12. So 24. 12. Ne 25. 12.

Zpravodaj 5/2011 DO KALENDÁŘE. Ne 18. 12. So 24. 12. Ne 25. 12. Ne 18. 12. So 24. 12. Ne 25. 12. Po 26. 12. Vánoční koncert souboru Cantica (17:00 kostel sv. Jakuba) Betlémské světlo (10:00 Palackého náměstí) Vánoční pásmo P. Jana Uhlíře a Studené Sprchy (16:30 kostel

Více

Zpravodaj Městyse Švábenice číslo 1/2014

Zpravodaj Městyse Švábenice číslo 1/2014 Zpravodaj Městyse Švábenice číslo 1/2014 Když rozkvetou první jarní květy a vůní jara naplní se vzduch, tehdy je všem známo, že odešel již zimní duch. Všechno voní, bzučí, zpívá, sluníčko se na to dívá.

Více

VĚŽNÍK. 24. prosince 2006 - č. 46 KOMPAS TŘEŠŤSKÉ FARNOSTI

VĚŽNÍK. 24. prosince 2006 - č. 46 KOMPAS TŘEŠŤSKÉ FARNOSTI VĚŽNÍK KOMPAS TŘEŠŤSKÉ FARNOSTI VĚŽNÍK Žijme s jasně stanoveným cílem!.. 4 Pomalu se blížíme ke konci roku 2006, v němž každý z nás prožil různé události. Pro někoho to byl rok narození, vstupu do základní

Více

Slovo otce Jaroslava. Pane, zůstaň s námi. Zelená vizitka. Co odpoví? mini anketa. Společnost sv. Vincence u Pauly v ČR. Bosé karmelitky 6,7

Slovo otce Jaroslava. Pane, zůstaň s námi. Zelená vizitka. Co odpoví? mini anketa. Společnost sv. Vincence u Pauly v ČR. Bosé karmelitky 6,7 Dačická farnost, 28. 11. 2004, V. ročník / 25. číslo, náklad 220 ks, vychází pro vnitřní potřebu farnosti 3 Společnost sv. Vincence u Pauly v ČR Slovo otce Jaroslava Pohled na Pannu Marii v blízkosti 150.

Více

Jeden svět na školách

Jeden svět na školách T 544 ČSN 50 6210 Kčs 1,10 Jeden svět na školách Příběhy bezpráví z místa, kde žijeme Manuál pro žáky a studenty Krkonošské p apír ny, n. p., z ávo d 0 1 Ho st i né JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH Člověk v tísni,

Více