Vnitřní řád pro zařízení školního stravování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vnitřní řád pro zařízení školního stravování"

Transkript

1 Vnitřní řád pro zařízení školního stravování školní jídelna základní školy Základní škola a Mateřská škola Lubná, okres Rakovník Lubná 228, PSČ IČO: Platnost od: č.ú.: /0800

2 Základní škola a Mateřská škola Lubná, okres Rakovník, zastoupená ředitelem školy, vydává na základě 119 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), na základě Vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování a dle dalších platných předpisů - tento Vnitřní řád pro zařízení školního stravování školní jídelnu: I. Úvod Školním stravováním se rozumí stravovací služby pro děti, žáky, studenty a další osoby jimž je poskytováno stravování. Školní stravování se řídí vyživovacími normami, které jsou přílohou Vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování.a její novelou je - Vyhláška 463/2011 Sb. II. Organizace školního stravování Školní stravování zabezpečuje zařízení školního stravování. Typem zařízení školního stravování na naší škole je školní jídelna školní jídelna základní školy. Jídla podávaná v rámci školního stravování (1hlavní jídlo denně, v našich podmínkách se jedná o oběd), konzumují strávníci ve školní jídelně. Není povoleno vynášet jakékoliv jídlo ze školní jídelny. a) Pravidla k odhlašování a přihlašování obědů Oběd je možné odhlásit i přihlásit jeden den předem do hodin - osobně, telefonem nebo mailem ve škole, u kuchařek ve školní jídelně ( pouze SMS). V případě neplánované nepřítomnosti žáka ve škole (obvykle z důvodu nemoci) a když tedy oběd nemohl být odhlášen den předem do hodin, je možné pouze první den nepřítomnosti žáka ve škole (vyhláška o školním stravování č. 107/2005 Sb.) vyzvednout oběd do vlastních nádob ve školní jídelně od 11 hod. do 13 hod. Není-li žák ve škole přítomen a rodiče nebo zák. zástupce žáka toto ve škole neoznámí nebo nějak neomluví, bude na následující dny z obědů odhlášen. Při nepřítomnosti žáka ve škole delší než jeden den musí být žák k obědu opět přihlášen den předem do hodin (viz. bod 1), jinak mu nebude oběd vydán. Pokud rodiče (zák. zástupci) žádají o uvolnění žáka z vyučování, bude mu současně na tuto dobu odhlášen i oběd, a také se již žák nemusí k obědu přihlašovat. Způsob úhrady - obědy se hradí převodním příkazem z účtu, úhrada se provádí za skutečně odebrané obědy, vždy zpětně. Ze závažných důvodů povoluje jiný způsob úhrady ředitel školy. 2 č.ú.: /0800

3 b) Úplata za školní stravování Úplata za školní stravování je určena výší finančního normativu. (Výše finančního normativu se určí v rámci rozpětí finančních limitů stanovených v příloze č. 2 Vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování podle cen potravin v místě obvyklých). Výše úplaty za školní stravování se dále řídí rozdělením na kategorie strávníků. Jsou rozděleni do kategorií : 7 10 let, let a let. c) Výdej obědů pro žáky Obědy se vydávají: 1. výdej obědů od hod. 2. výdej obědů od hod. III. Podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků při školním stravování a) Příchod žáků do školní jídelny Vyučující poslední vyučovací hodiny odvádějí žáky do školních šaten. Žáci, kteří se ve školní jídelně nestravují, se přezují, převléknou a odejdou domů. Dozor na oběd, popř. Doprovod (učitelé) pak odvádí stravující žáky (oblečené, přezuté) do školní jídelny, kde koná dozor určený učitel. Je předepsána tato ceta na oběd: po shromáždění žáků ve vestibulu školy, opatrně sejdou žáci po schodech z budovy (nejlépe ve dvojicích), přejdou se zvýšenou opatrností silnici po přechodu pro chodce směrem na zastávku u hřbitova, před zastávkou přejdou se zvýšenou opatrností silnici a opatrně sejdou schody, dále v klidu dojdou k jídelně (žáci nepoběží). Při přecházení mezi budovami dbá dozor nebo doprovod na bezpečnost a zdraví žáků, a to zejména při přecházení dopravní komunikace a sestupu ze schodů.. Při čekání na oběd dodržují žáci pravidla slušného chování. b) Výdej jídla Jídlo je žákovi vydáno po odevzdání stravovací karty. V případě, že žák stravovací kartu ztratil nebo zapomněl, ohlásí tuto skutečnost vedoucí kuchařce. Žák si v tichosti odebere příbor a oběd a usedne k volnému stolu, kde dodržuje zásady slušného stolování. Jídlo a nápoje se konzumují u stolu, zásadně v sedě a v tichosti. Moučníky, ovoce, apod. si žáci neodnášejí do šaten a jiných prostor školní budovy nebo domů. Slupky z ovoce patří do odpadkového koše. 3 č.ú.: /0800

4 c) Pedagogický dozor ve školní jídelně Pedagogický dozor ve školní jídelně se řídí příslušnými dokumenty školy ( Školní řád a Určení dozorů ZŠ Lubná - vždy je v platnosti na školní rok). Vychovatelka ŠD koná dozor u svého oddělení. Pedagogický dozor v jídelně sleduje chování žáků po příchodu do školní jídelny, při stolování, při odnášení stravy a použitého nádobí, při odchodu ze školní jídelny, atd. Pedagogický dozor dbá nad bezpečností stravujících se žáků. Dojde-li k potřísnění podlahy (vylitá polévka, upadnuvší jídlo apod.), učiní nutná opatření, aby nedošlo k uklouznutí a úrazu procházejících žáků. Ihned nechá podlahu osušit. Pedagogický dozor končí odchodem žáků ze školní jídelny. d) Opatření k možným úrazům ve školní jídelně Dojde-li k opaření strávníků nebo k jinému úrazu, ohlásí tuto skutečnost dozírající učitel řediteli školy nebo zástupkyni ředitele školy. Jde-li o úraz vyžadující registraci, sepíše jeden z dozírajících učitelů: Záznam o školním úrazu. IV. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců při školním stravování Žák má právo: Žák základní školy má právo denně odebrat 1 hlavní jídlo (oběd). První den neplánované nepřítomnosti strávníka (žáka) ve škole se považuje za pobyt ve škole (možnost vydat oběd do jídlonosičů ). Žák má právo seznámit se s týdenním rozpisem jídelníčku obědů (internetové stránky školy, v písemné podobě je vyvěšen ve škole i ve školní jídelně). Žák má povinnost: Nepoškozovat, udržovat a chránit veškerý majetek zařízení pro školní stravování. Upozornit vedoucí kuchařku a dozírajícího učitele na ztrátu nebo zapomenutí stravovací karty. Zákonní zástupci žáků mají povinnost: V případě nemoci žáka nebo jiné závažné skutečnosti oběd včas odhlásit a přihlásit ve školní jídelně. V daném termínu uhradit úplatu za stravování žáka. Zákonní zástupci žáků mají právo: 4 č.ú.: /0800

5 Pokud rodiče požádají, seznámí je vedoucí školní jídelny s Výživovými normami pro školní stravování, ale i s jinou problematikou školního stravování. (Dohodnutými schůzkami, případně individuálními konzultačními hodinami, atd.) V. Závodní stravování Příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Lubná, okres Rakovník zabezpečuje stravování ve vlastním zařízení svým zaměstnancům a důchodcům, kteří u příspěvkové organizace pracovali při prvním odchodu do důchodu. ( 33b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 557/2004 Sb.) Stravování zaměstnanců škol a školských zařízení se řídí podle zákona č. 561/2004 Sb. VI. Cizí strávníci Ve školní jídelně ZŠ Lubná se po dohodě mohou stravovat za úplatu i cizí strávníci. Jedná se o výdej stravy do přinesených vlastních vhodných nádob ( jídlonosičů ), není možná konzumace ve školní jídelně. Tento výdej se uskutečňuje od do hodin. Výše úplaty se stanovuje dle nákladů. VI. Platnost Vnitřního řádu pro zařízení školního stravování Platnost tohoto Vnitřního řádu pro zařízení školního stravování (Školní jídelnu základní školy) je od 1. září V Lubné dne 30. srpna Mgr. Radek Vyskočil, ředitel 5 č.ú.: /0800

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY je vydán v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Více

Provozní řád Školní jídelny a Školní jídelny-výdejny při Základní škole Ostrava, Matiční 5, příspěvkové organizace na ulici Dr.

Provozní řád Školní jídelny a Školní jídelny-výdejny při Základní škole Ostrava, Matiční 5, příspěvkové organizace na ulici Dr. Provozní řád Školní jídelny a Školní jídelny-výdejny při Základní škole Ostrava, Matiční 5, příspěvkové organizace na ulici Dr. Šmerala 25/2565 Zpracoval dne: Schválil dne: Platnost od: 26. 8. 2013 26.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Č.j.: Spisový znak Skartační znak ZŠaMŠR/0222/2011 A.1 A5

Více

Provozní řád školních jídelen (příloha k organizačnímu řádu školy č. 22, školní rok 2014-15) Provozní řád školní jídelny budova A

Provozní řád školních jídelen (příloha k organizačnímu řádu školy č. 22, školní rok 2014-15) Provozní řád školní jídelny budova A Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Most příspěvková organizace Provozní řád školních jídelen (příloha k organizačnímu

Více

Provozní řád školní jídelny

Provozní řád školní jídelny Provozní řád školní jídelny Základní škola Švermova 4, Žďár nad Sázavou 1. Provoz školní jídelny: Pracovní doba zaměstnanců: 6.00 14.30 hodin Výdejní doba pro žáky a zaměstnance: Výdejní doba pro cizí

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17. PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti

Více

Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 Křižíkova 11, 612 00 Brno, IČ 00567191

Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 Křižíkova 11, 612 00 Brno, IČ 00567191 Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 Křižíkova 11, 612 00 Brno, IČ 00567191 Směrnice: PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY - VÝDEJNY Vypracoval: Jolana Žufánková Podpis: Schválil:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY, ŠKOLNÍ JÍDELNY S VÝDEJNOU

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY, ŠKOLNÍ JÍDELNY S VÝDEJNOU VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY, ŠKOLNÍ JÍDELNY S VÝDEJNOU Tento vnitřní řád byl vydán na základě následujících předpisů: vyhláška 107/2005 Sb. novelizovaná vyhláškou č. 463/2011., o školním stavování v platném

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Základní škola Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Vypracovala Ing. Lýdie Lančová Článek I. 1. Kapacita školní jídelny

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY, HRADEC KRÁLOVÉ, HRADECKÁ 1219

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY, HRADEC KRÁLOVÉ, HRADECKÁ 1219 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY, HRADEC KRÁLOVÉ, HRADECKÁ 1219 s platností od 1. 3. 2015 SÍDLO: Hradecká 1219 TELEFON:495 511 046 provozní kancelář 500 03 Hradec Králové 495 511 064 - vedoucí IČO : 49335499

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Brno, Chodská 15 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Datum vzniku organizace: 01.07.1996 Právní forma organizace: příspěvková organizace Úplný název zřizovatele: Statutární město Brno Se sídlem Dominikánské

Více

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Školní řád Č.j.: 27/03/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Počet příloh: 3 Změny: pozbývá platnosti předchozí školní

Více

Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 příspěvková organizace sídlo: 612 00 Brno, Křiţíkova 11

Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 příspěvková organizace sídlo: 612 00 Brno, Křiţíkova 11 Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 příspěvková organizace sídlo: 612 00 Brno, Křiţíkova 11 15. ORG 2015 Směrnice: Provozní řád školní jídelny - výdejny Vypracoval:

Více

Vnitroorganizační směrnice o školním stravování OBSAH: 2014 Mgr. Martin Bandor

Vnitroorganizační směrnice o školním stravování OBSAH: 2014 Mgr. Martin Bandor OBSAH: OBSAH:... 1 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Poslání jídelny... 2 3. Strávníci... 2 4. Normy... 2 5. Výše finančního limitu na nákup potravin... 2 6. Stanovení ceny jídla, příspěvek na stravování, úhrada

Více

Školní řád. Základní škola a Mateřská škola Chrášťany. Chrášťany 100, okres České Budějovice. Čl. 1

Školní řád. Základní škola a Mateřská škola Chrášťany. Chrášťany 100, okres České Budějovice. Čl. 1 Základní škola a Mateřská škola Chrášťany Chrášťany 100, okres České Budějovice Školní řád Čl. 1 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY VNITŘNÍ SMĚRNICE, POKYNY, NAŘÍZENÍ Oblast: 2. PEDAGOGICKÁ VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Č.j.: ŘŠ 2-3 /2013 Spisový/skart.znak: Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 25. 8. 2014 Školská rada

Více

Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24. Školní řád

Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24. Školní řád Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24 Školní řád Článek 1 Obecná ustanovení 1.1. Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KVASICE okres Kroměříž, příspěvková organizace, Školní řád

MATEŘSKÁ ŠKOLA KVASICE okres Kroměříž, příspěvková organizace, Školní řád MATEŘSKÁ ŠKOLA KVASICE okres Kroměříž, příspěvková organizace, Včelín 653 768 21 Kvasice Směrnice č. 3/2012 Školní řád Vydal : Ředitelka Mateřské školy Miluše Koláčková Účinnost : od 1.1.2012 Závaznost

Více

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH I. Úvod II. Práva a povinnosti žáků III. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků IV. Práva a povinnosti pracovníků školy V. Docházka do školy VI. Bezpečnost a ochrana zdraví VII. Provoz

Více

Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov. Školní řád. Čl. 1

Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov. Školní řád. Čl. 1 Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov Školní řád Čl. 1 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. SCOLAREST - zařízení školního stravování spol. s r.o. Gymnázium Omská, Omská 1300 / 4 Praha 10 s platností od 1.9.

VNITŘNÍ ŘÁD. SCOLAREST - zařízení školního stravování spol. s r.o. Gymnázium Omská, Omská 1300 / 4 Praha 10 s platností od 1.9. VNITŘNÍ ŘÁD SCOLAREST - zařízení školního stravování spol. s r.o. Gymnázium Omská, Omská 1300 / 4 Praha 10 s platností od 1.9.2012 SÍDLO FIRMY: U Pergamenky čp.1145/12, Praha 7, 170 00 IZO: 110029534 Telefon:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Skartační znak Vypracovala: Schválila: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace, 739 53 Hnojník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ/0549/2014

Více

Základní škola a Mateřská škola Měrovice nad Hanou

Základní škola a Mateřská škola Měrovice nad Hanou Základní škola a Mateřská škola Měrovice nad Hanou VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY /příloha ke Školnímu řádu ZŠ/ I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Činnost družiny 1.1 Družina poskytuje zájmové vzdělávání žáků. 1.2

Více

Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1. Školní řád. Čl. 1

Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1. Školní řád. Čl. 1 Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 Školní řád Čl. 1 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc,Svatoplukova 11,779 00 Olomouc

Základní škola a Mateřská škola Olomouc,Svatoplukova 11,779 00 Olomouc Základní škola a Mateřská škola Olomouc,Svatoplukova 11,779 00 Olomouc ČJ:Sv 303 /2014 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Obsah školního řádu je vymezen Zákonem 561/2004 Sb. /školský zákon/v platném znění, Vyhláškou

Více

Vnitřní řád školní družiny školní rok 2014/2015

Vnitřní řád školní družiny školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Bořetice, okres Břeclav, příspěvková organizace IČO: 70880646, č.ú.: 168679512/0300, tel: 519430207, reditelna@zsmjos.cz Vnitřní řád školní družiny školní rok 2014/2015

Více

D. Povinnosti zákonných zástupců žáků

D. Povinnosti zákonných zástupců žáků Vnitřní řád školní jídelny A. Úvodní ustanovení Vnitřní řád školní jídelny je vydáván v souladu s 30 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou 107/2008 o školním stravování,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY 1 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY spol. SCOLAREST - zařízení školního stravování, spol. s r.o. ŠJ Sokolská, Sokolská 1376 / 8, Říčany 251 01 s platností od 1.1.2013 SÍDLO FIRMY: U Pergamenky čp.1145/12, Praha

Více

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 35 odst. 2, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Organizace vyučování a dalších činností, konaných ve škole

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Organizace vyučování a dalších činností, konaných ve škole Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk Sportovní 300, Ruda nad Moravou 789 63 ŠKOLNÍ ŘÁD I. Organizace vyučování a dalších činností, konaných ve škole 1. Škola je pro žáky, kteří dojíždějí na kole

Více